Đăng ký Đăng nhập
† Welcome you - nguonsusong.com Trang chủ

GanbenChua Trang cá nhân của http://nguonsusong.com/?604 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Thống kê

502 lượt xem

 • Hội nhập: 1448
 • Tiền: 1442
 • Bạn bè: 29
 • Chủ đề: 1
 • Blogs: --
 • Album: --
 • Chia sẻ: 1

  Không có album

 • Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Giacơ2:13 Trả lời
 • Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, v ... Trả lời
 • Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết  lòng  ... Trả lời
 • Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Giacơ1:22 Trả lời
 • Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe và chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công ... Trả lời
 • Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hư ... Trả lời
 • Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Giacơ1:6 Trả lời
 • Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy se ... Trả lời
 • Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra s ... Trả lời
 • Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hêbr13:16 Trả lời
 • Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. H ... Trả lời
 • Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự c ... Trả lời
 • Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hêbr13:8 Trả lời
 • Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Hêbr1 ... Trả lời
 • Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có  ... Trả lời

  Chưa có tin tức

Không có blog

Chưa có chủ đề

Bạn cần phải đăng nhập trước, đăng nhập | Đăng ký


Tường trống trơn

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 25-5-2020 05:55 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên