nguonsusong.com

Tìm
Những Điềm Báo Ngày Tận Thế
Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Xem video >
  Chúa Jêsus chữa lành đôi chân Cậu bé
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành..Xem video >
Đối diện với những chán nản
A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên-tri Ba-anh làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng sống .... Xem tiếp >
  Chúa chữa lành chân bị tật của Trinh
“Trong Danh Chúa Giê-xu xương trong cột sống tôi phải di chuyển, chân phải di chuyển để bằng nhau ..” Hai mắt tôi nhắm lại và tôi thấy một sức mạnh bắt đầu từ đầu gối  chạy trong chân....... ...Xem video > Đời sống sung mãn

 Karaoke playlist

 Đại hội phục hưng 2015

 Huấn luyên chữa bệnh

 Nếp sống siêu nhiên

 7 ngọn núi chiến lược

Ms Khánh Update


Ms Khánh playlist 400


Thánh Kinh lược khảo


Reihard Bonnke


Giáo trình Alpha

CD Nhạc thánh

Giáo trình ISOM Full

23 phút trong Hỏa Ngục

ISOM cho Phụ Nữ

Chữa lành người bị Quỉ ám

Benny Hinn

Tiếng thét từ Hỏa Ngục

Bài mới: 0|Hôm qua: 0|Bài viết: 5894|Thành viên: 708|Chào mừng thành viên mới: thuhang

Tổng hợp bài giảng Ms Khánh
Tổng hợp bài giảng Ms Khánh
Chủ đề: 40, Số bài: 40
Bài mới: 9-5-2016 03:05 PM
Nhạc thánh tiếng Anh
Nhạc thánh tiếng Anh
Chủ đề: 166, Số bài: 166
Bài mới: 8-7-2016 07:20 AM
Nghe Nhac thánh
Nghe Nhac thánh
Chủ đề: 7, Số bài: 7
Bài mới: 25-1-2016 08:45 PM
Album Nhạc thánh
Album Nhạc thánh
Chủ đề: 129, Số bài: 129
Bài mới: 1-12-2015 01:46 PM
Nghe đọc Kinh thánh
Nghe đọc Kinh thánh
Chủ đề: 66, Số bài: 66
Bài mới: 13-11-2015 05:04 PM
Giảng luận - Đọc sách
Giảng luận - Đọc sách
Chủ đề: 4, Số bài: 4
Bài mới: 24-10-2014 10:31 AM
Ms Huỳnh Quốc Khánh
Ms Huỳnh Quốc Khánh
Chủ đề: 472, Số bài: 472
Bài mới: 9-5-2016 10:02 PM
Nhạc thánh hòa tấu
Nhạc thánh hòa tấu
Chủ đề: 21, Số bài: 21
Bài mới: 26-5-2015 06:03 PM
Nhạc thánh Thiếu nhi
Nhạc thánh Thiếu nhi
Chủ đề: 10, Số bài: 10
Bài mới: 21-2-2015 10:08 AM
Trường Đấng Christ
Trường Đấng Christ
Chủ đề: 16, Số bài: 16
Bài mới: 23-10-2014 07:07 PM
ISOM cho Phụ Nữ
ISOM cho Phụ Nữ
Chủ đề: 14, Số bài: 14
Bài mới: 23-10-2014 07:21 PM
Cloudlibrary
Cloudlibrary
Chủ đề: 6, Số bài: 6
Bài mới: 19-2-2015 07:45 PM
English Bible Reading
English Bible Reading
Chủ đề: 65, Số bài: 65
Bài mới: 21-2-2015 07:25 AM
Giáo trình Alpha
Giáo trình Alpha
Chủ đề: 1, Số bài: 1
Bài mới: 13-7-2012 09:15 PM
Giáo Trình ISOM
Giáo Trình ISOM
Chủ đề: 51, Số bài: 51
Bài mới: 25-10-2014 09:39 AM
Trường CĐ Kinh Thánh
Trường CĐ Kinh Thánh
Chủ đề: 13, Số bài: 13
Bài mới: 23-11-2015 06:17 AM
Đại Hội Phục Hưng
Đại Hội Phục Hưng
Chủ đề: 33, Số bài: 33
Bài mới: 3-9-2014 04:10 PM
Đời sống sung mãn
Đời sống sung mãn
Chủ đề: 1, Số bài: 1
Bài mới: 5-2-2016 08:16 AM
Thánh Kinh Lược Khảo
Thánh Kinh Lược Khảo
Chủ đề: 4, Số bài: 4
Bài mới: 12-6-2016 03:59 PM
 
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Chủ đề: 249, Số bài: 249
Bài mới: 27-6-2016 02:44 PM
Giáo Trình ISOM
Giáo Trình ISOM
Chủ đề: 218, Số bài: 218
Bài mới: 7-4-2016 02:10 PM
ISOM cho Phụ Nữ
ISOM cho Phụ Nữ
Chủ đề: 58, Số bài: 58
Bài mới: 8-4-2016 03:38 PM
Giáo trình Alpha
Giáo trình Alpha
Chủ đề: 60, Số bài: 60
Bài mới: 13-10-2014 08:43 PM
Cloud Library
Cloud Library
Chủ đề: 34, Số bài: 34
Bài mới: 29-6-2016 08:49 PM
Phép lạ
Phép lạ
Chủ đề: 17, Số bài: 17
Bài mới: 26-4-2016 07:31 AM
Tổng hợp Phim Cơ Đốc
Tổng hợp Phim Cơ Đốc
Chủ đề: 65, Số bài: 65
Bài mới: 23-4-2016 04:58 PM
Karaoke
Karaoke
Chủ đề: 106, Số bài: 106
Bài mới: 15-2-2016 09:50 AM
Chứng đạo
Chứng đạo
Chủ đề: 7, Số bài: 7
Bài mới: 24-6-2016 04:59 PM
Benny Hinn
Benny Hinn
Chủ đề: 17, Số bài: 17
Bài mới: 24-2-2015 06:29 PM
Phim Hoạt Hình
Phim Hoạt Hình
Chủ đề: 53, Số bài: 53
Bài mới: 18-2-2016 10:16 PM
Đại Hội Phục Hưng
Đại Hội Phục Hưng
Chủ đề: 88, Số bài: 88
Bài mới: 11-5-2016 08:59 PM
Trường Đấng Christ
Trường Đấng Christ
Chủ đề: 144, Số bài: 144
Bài mới: 28-6-2016 08:10 AM
Nhạc thánh
Nhạc thánh
Chủ đề: 194, Số bài: 194
Bài mới: 23-6-2016 02:25 PM
Đời sống sung mãn
Đời sống sung mãn
Chủ đề: 108, Số bài: 108
Bài mới: 9-5-2016 12:27 PM
Thánh Kinh Lược Khảo
Thánh Kinh Lược Khảo
Chủ đề: 114, Số bài: 114
Bài mới: 19-3-2016 11:06 AM
English karaoke songs
English karaoke songs
Chủ đề: 5, Số bài: 5
Bài mới: 26-6-2016 04:28 PM
Rick Warren
Rick Warren
Chủ đề: 9, Số bài: 9
Bài mới: 29-6-2016 06:53 AM
  
Giáo Trình Alpha
Giáo Trình Alpha
Chủ đề: 15, Số bài: 17
Bài mới: 27-10-2014 05:00 PM
Giáo Trình ISOM
Giáo Trình ISOM
Chủ đề: 29, Số bài: 29
Bài mới: 25-8-2011 07:59 PM
Sách Học Kinh Thánh
Sách Học Kinh Thánh
Chủ đề: 275, Số bài: 275
Bài mới: 22-1-2012 10:07 PM
Sách Hôn nhân
Sách Hôn nhân
Chủ đề: 182, Số bài: 182
Bài mới: 21-9-2011 09:11 AM
Nghiên cứu
Nghiên cứu
Chủ đề: 433, Số bài: 434
Bài mới: 19-3-2014 10:33 AM
Đời Sống Đức Tin
Đời Sống Đức Tin
Chủ đề: 140, Số bài: 142
Bài mới: 19-5-2014 07:54 PM
Nếp Sống Cơ Đốc Nhân
Nếp Sống Cơ Đốc Nhân
Chủ đề: 106, Số bài: 107
Bài mới: 1-12-2011 09:42 PM
Tư vấn - Giáo dục
Tư vấn - Giáo dục
Chủ đề: 238, Số bài: 238
Bài mới: 5-1-2012 08:14 AM
Thư Viện
Thư Viện
Chủ đề: 249, Số bài: 249
Bài mới: 3-5-2015 09:54 PM
Chia sẻ Kinh Thánh
Chia sẻ Kinh Thánh
Chủ đề: 824, Số bài: 827
Bài mới: 3-11-2014 07:44 AM
Xem Kinh Thánh
Xem Kinh Thánh
Chủ đề: 66, Số bài: 66
Bài mới: 9-8-2014 08:48 AM
Cloudlibrary
Cloudlibrary
Chủ đề: 1, Số bài: 1
Bài mới: 5-11-2014 06:30 AM
Chứng Đạo Đơn
Chứng Đạo Đơn
Chủ đề: 15, Số bài: 15
Bài mới: 20-2-2015 08:08 AM
   
Hack, Virus
Hack, Virus
Chủ đề: 172, Số bài: 178
Bài mới: 17-11-2014 09:46 PM
Làm thế nào - Tin IT
Làm thế nào - Tin IT
Chủ đề: 26, Số bài: 26
Bài mới: 10-12-2014 10:26 PM
Phần mềm miễn phí
Phần mềm miễn phí
Chủ đề: 28, Số bài: 28
Bài mới: 12-4-2015 07:49 AM
Hosting Free
Hosting Free
Chủ đề: 100, Số bài: 100
Bài mới: 29-10-2013 11:08 PM
Học Đàn Online

Học Đàn Online

Học Đàn Online

27 / 27
Học Đàn Online - Bài 3 17-6-2014 08:41 PM admin

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 30-7-2016 11:26 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | caunguyen.ca |
Lên trên