nguonsusong.com

Tìm
 
Chúc Mừng Năm Mới 2016

" Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men. "
Cầu xin sự bình an của Chúa ở cùng mọi người.
 

Nghe nhạc thánh - Xuân chọn lọc

Tải 64 bài nhạc thánh mừng Xuân
Những Điềm Báo Ngày Tận Thế
Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Xem video >
  Chúa chữa lành đôi chân Cậu bé
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành..Xem video >


Đối diện với những chán nản
A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên-tri Ba-anh làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng sống .... Xem tiếp >
 

Chúa chữa lành chân bị tật của Trinh
“Trong Danh Chúa Giê-xu xương trong cột sống tôi phải di chuyển, chân phải di chuyển để bằng nhau ..” Hai mắt tôi nhắm lại và tôi thấy một sức mạnh bắt đầu từ đầu gối  chạy trong chân....... ...Xem video >

Bài mới: 0|Hôm qua: 18|Bài viết: 4659|Thành viên: 708|Chào mừng thành viên mới: thuhang

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Chủ đề: 171, Số bài: 171
Bài mới: 16-6-2015 08:50 PM
Phép lạ
Phép lạ
Chủ đề: 11, Số bài: 11
Bài mới: 3-3-2015 06:58 PM
Benny Hinn
Benny Hinn
Chủ đề: 93, Số bài: 93
Bài mới: 24-2-2015 06:29 PM
Đại Hội Phục Hưng
Đại Hội Phục Hưng
Chủ đề: 79, Số bài: 79
Bài mới: 16-12-2015 10:13 AM
Nhạc thánh
Nhạc thánh
Chủ đề: 166, Số bài: 166
Bài mới: Hôm qua 12:15 PM
   
Giáo Trình Alpha
Giáo Trình Alpha
Chủ đề: 30, Số bài: 34
Bài mới: 27-10-2014 05:00 PM
Giáo Trình ISOM
Giáo Trình ISOM
Chủ đề: 29, Số bài: 29
Bài mới: 25-8-2011 07:59 PM
Sách Học Kinh Thánh
Sách Học Kinh Thánh
Chủ đề: 275, Số bài: 275
Bài mới: 22-1-2012 10:07 PM
Sách Hôn nhân
Sách Hôn nhân
Chủ đề: 182, Số bài: 182
Bài mới: 21-9-2011 09:11 AM
Nghiên cứu
Nghiên cứu
Chủ đề: 433, Số bài: 434
Bài mới: 19-3-2014 10:33 AM
Đời Sống Đức Tin
Đời Sống Đức Tin
Chủ đề: 140, Số bài: 142
Bài mới: 19-5-2014 07:54 PM
Nếp Sống Cơ Đốc Nhân
Nếp Sống Cơ Đốc Nhân
Chủ đề: 106, Số bài: 107
Bài mới: 1-12-2011 09:42 PM
Tư vấn - Giáo dục
Tư vấn - Giáo dục
Chủ đề: 238, Số bài: 238
Bài mới: 5-1-2012 08:14 AM
Thư Viện
Thư Viện
Chủ đề: 249, Số bài: 249
Bài mới: 3-5-2015 09:54 PM
Chia sẻ Kinh Thánh
Chia sẻ Kinh Thánh
Chủ đề: 824, Số bài: 827
Bài mới: 3-11-2014 07:44 AM
Xem Kinh Thánh
Xem Kinh Thánh
Chủ đề: 66, Số bài: 66
Bài mới: 9-8-2014 08:48 AM
Cloudlibrary
Cloudlibrary
Chủ đề: 1, Số bài: 1
Bài mới: 5-11-2014 06:30 AM
Chứng Đạo Đơn
Chứng Đạo Đơn
Chủ đề: 15, Số bài: 15
Bài mới: 20-2-2015 08:08 AM
   
Hack, Virus
Hack, Virus
Chủ đề: 172, Số bài: 178
Bài mới: 17-11-2014 09:46 PM
Làm thế nào - Tin IT
Làm thế nào - Tin IT
Chủ đề: 26, Số bài: 26
Bài mới: 10-12-2014 10:26 PM
Phần mềm miễn phí
Phần mềm miễn phí
Chủ đề: 28, Số bài: 28
Bài mới: 12-4-2015 07:49 AM
Hosting Free
Hosting Free
Chủ đề: 100, Số bài: 100
Bài mới: 29-10-2013 11:08 PM
Học Đàn Online

Học Đàn Online

Học Đàn Online

27 / 27
Học Đàn Online - Bài 3 17-6-2014 08:41 PM admin

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 7-2-2016 04:17 PM

Chúa Jêsus là đường đi, chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được cùng Đức Chúa Trời | Liên lạc | nguonsusong.com | nguonsusong.ca| nguonsusong.us | radiotinlanh.com | caunguyen.ca | tinlanhjax.org | thanhkinhbao.com | tinlanhmedia.net | haydenxem.com | hoithanhtinlanh.org | nhacthanhtinlanh.com | asiachristians.com |
Lên trên