† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Karaoke Bài mới: 0|Chủ đề: 106|Xếp hạng: 75 

Karaoke
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Download - Cập nhật thêm 15 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh admin 13-7-2018    
Xem trước Tình yêu biến đổi, karaoke admin 15-2-2016 02258 admin 15-2-2016 09:50 AM
Xem trước Xuân tạ ơn, karaoke admin 15-2-2016 01784 admin 15-2-2016 09:49 AM
Xem trước Xin vâng lời Ngài, karaoke admin 15-2-2016 01654 admin 15-2-2016 09:49 AM
Xem trước Xin tri ân, karaoke admin 15-2-2016 01584 admin 15-2-2016 09:48 AM
Xem trước Xin trao Chúa trọn đời, karaoke admin 15-2-2016 01642 admin 15-2-2016 09:47 AM
Xem trước Ước mơ mùa giáng sinh, karaoke admin 15-2-2016 01633 admin 15-2-2016 09:42 AM
Xem trước Ước mơ đời tôi là một giai khúc, karaoke admin 15-2-2016 01635 admin 15-2-2016 09:42 AM
Xem trước Trở về trong ngày Chúa giáng sinh, karaoke admin 15-2-2016 01713 admin 15-2-2016 09:41 AM
Xem trước Thành tín Chúa rất lớn thay, karaoke admin 15-2-2016 01559 admin 15-2-2016 09:40 AM
Xem trước Từ nguyên thủy, karaoke admin 15-2-2016 01463 admin 15-2-2016 09:38 AM
Xem trước Tôn thờ Jêsus karaoke admin 15-2-2016 01411 admin 15-2-2016 09:38 AM
Xem trước Tình yêu thiên Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01420 admin 15-2-2016 09:37 AM
Xem trước Tình yêu diệu kỳ, karaoke admin 15-2-2016 01466 admin 15-2-2016 09:36 AM
Xem trước Tình yêu biến đổi 2, karaoke admin 15-2-2016 01289 admin 15-2-2016 09:35 AM
Xem trước Tình thương giáng thế, karaoke admin 15-2-2016 01303 admin 15-2-2016 09:30 AM
Xem trước Tạ ơn Jêsus, karaoke admin 15-2-2016 01357 admin 15-2-2016 09:29 AM
Xem trước Tình Ngài 2, karaoke admin 15-2-2016 01275 admin 15-2-2016 09:28 AM
Xem trước Tình Ngài, karaoke admin 15-2-2016 01273 admin 15-2-2016 09:28 AM
Xem trước Tình Chúa vĩnh hằng, karaoke admin 15-2-2016 01236 admin 15-2-2016 09:27 AM
Xem trước Tình Chúa vẩn còn nguyên, karaoke admin 15-2-2016 01246 admin 15-2-2016 09:27 AM
Xem trước Tình Chúa không phai, karaoke admin 15-2-2016 01340 admin 15-2-2016 09:26 AM
Xem trước Tình cha, karaoke admin 15-2-2016 01283 admin 15-2-2016 09:26 AM
Xem trước Tìm Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01215 admin 15-2-2016 09:25 AM
Xem trước Tiếng Chúa ngân vang, karaoke admin 15-2-2016 01230 admin 15-2-2016 09:25 AM
Xem trước Tiếng Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01167 admin 15-2-2016 09:24 AM
Xem trước Tâm tình hiến dâng, karaoke admin 15-2-2016 01177 admin 15-2-2016 09:24 AM
Xem trước Tâm tình ca 2, karaoke admin 15-2-2016 01172 admin 15-2-2016 09:23 AM
Xem trước Tâm linh yên ninh, karaoke admin 15-2-2016 01210 admin 15-2-2016 09:23 AM
Xem trước Tâm linh cô đơn, karaoke admin 15-2-2016 01257 admin 15-2-2016 09:22 AM
Xem trước Tại nơi thập tự giá, karaoke admin 15-2-2016 01303 admin 15-2-2016 09:21 AM
Xem trước Sống trong niềm vui, karaoke admin 15-2-2016 01257 admin 15-2-2016 09:12 AM
Xem trước Quyết dâng, karaoke admin 15-2-2016 01303 admin 15-2-2016 09:08 AM
Xem trước Quay về bên Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01243 admin 15-2-2016 09:08 AM
Xem trước Như máng rơm, karaoke admin 15-2-2016 01269 admin 15-2-2016 09:03 AM
Xem trước Như con chiên đi lạc, karaoke admin 15-2-2016 01291 admin 15-2-2016 09:03 AM
Xem trước Nguyện cầu thần linh, karaoke admin 15-2-2016 01185 admin 15-2-2016 09:02 AM
Xem trước Nguồn trông cậy muôn đời, karaoke admin 15-2-2016 01348 admin 15-2-2016 09:02 AM
Xem trước Ngôi lời, karaoke admin 15-2-2016 01287 admin 15-2-2016 09:01 AM
Xem trước Ngài xuống dương trần, karaoke admin 15-2-2016 01210 admin 15-2-2016 09:01 AM
Xem trước Ngài là Đấng chăn dắt, karaoke admin 15-2-2016 01219 admin 15-2-2016 09:00 AM
Xem trước Ngài đến, karaoke admin 15-2-2016 01234 admin 15-2-2016 08:58 AM
Xem trước Ngài đã cứu tôi, karaoke admin 15-2-2016 01296 admin 15-2-2016 08:58 AM
Xem trước Ngài cứu tôi, karaoke admin 15-2-2016 01247 admin 15-2-2016 08:57 AM
Xem trước Nơi nào cho Chúa giang sinh, karaoke admin 15-2-2016 01185 admin 15-2-2016 08:56 AM
Xem trước Nổi lòng ba vua, karaoke admin 15-2-2016 01315 admin 15-2-2016 08:55 AM
Xem trước Niềm vui mới, karaoke admin 15-2-2016 01303 admin 15-2-2016 08:55 AM
Xem trước Nếu không Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01257 admin 15-2-2016 08:54 AM
Xem trước Mưa nhớ Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01248 admin 15-2-2016 08:54 AM
Xem trước Mong con nhớ lại, karaoke admin 15-2-2016 01225 admin 15-2-2016 08:53 AM
Xem trước Lớn tiếng vui mừng, karaoke admin 15-2-2016 01287 admin 15-2-2016 08:47 AM
Xem trước Lời vọng tình yêu, karaoke admin 15-2-2016 01303 admin 15-2-2016 08:47 AM
Xem trước Lối thoát cho đời, karaoke admin 15-2-2016 01194 admin 15-2-2016 08:46 AM
Xem trước Lời thiên Chúa, karaoke admin 15-2-2016 01236 admin 15-2-2016 08:46 AM
Xem trước Lời tạ ơn, karaoke admin 15-2-2016 01249 admin 15-2-2016 08:45 AM
Xem trước Lời nguyện cầu 2, karaoke admin 15-2-2016 01257 admin 15-2-2016 08:45 AM
Xem trước Lời nguyện cầu, karaoke admin 14-2-2016 01244 admin 14-2-2016 12:46 PM
Xem trước Lời Chúa, karaoke admin 14-2-2016 01237 admin 14-2-2016 12:46 PM
Xem trước Lời con khẩn xin, karaoke admin 14-2-2016 01146 admin 14-2-2016 12:45 PM
Xem trước Khúc tâm ca, karaoke admin 14-2-2016 01498 admin 14-2-2016 12:44 PM
Xem trước Khi có Jêsus, karaoke admin 14-2-2016 01214 admin 14-2-2016 12:44 PM
Xem trước Jêsus năng quyền, Karaoke admin 14-2-2016 01184 admin 14-2-2016 12:42 PM
Xem trước Jêsus , Karaoke admin 14-2-2016 01142 admin 14-2-2016 12:41 PM
Xem trước ICorinhto 13 , Karaoke admin 14-2-2016 01210 admin 14-2-2016 09:26 AM
Xem trước Hiệp lại trong ân điển , Karaoke admin 14-2-2016 01286 admin 14-2-2016 09:25 AM
Xem trước Hãy sống yêu nhau , Karaoke admin 14-2-2016 01219 admin 14-2-2016 09:24 AM
Xem trước Hãy đến xem, Karaoke admin 14-2-2016 01203 admin 14-2-2016 08:43 AM
Xem trước Hãy đến với ta, Karaoke admin 14-2-2016 01207 admin 14-2-2016 08:43 AM
Xem trước Hát vì Jêsus, Karaoke admin 14-2-2016 01254 admin 14-2-2016 08:40 AM
Xem trước Giọt lệ trong lời kinh , Karaoke admin 14-2-2016 01192 admin 14-2-2016 08:38 AM
Xem trước Giáng sinh mùa yêu thương, Karaoke admin 14-2-2016 01273 admin 14-2-2016 08:38 AM
Xem trước Đón mừng giáng sinh, Karaoke admin 14-2-2016 01270 admin 14-2-2016 08:36 AM
Xem trước Đời người như chiếc lá mùa thu, Karaoke admin 14-2-2016 01297 admin 14-2-2016 08:36 AM
Xem trước Đời lạc lầm , Karaoke admin 14-2-2016 01164 admin 14-2-2016 08:33 AM
Xem trước Đồi Gogotha chốn xưa , Karaoke admin 14-2-2016 01248 admin 14-2-2016 08:33 AM
Xem trước Đinh đông , Karaoke admin 14-2-2016 01282 admin 14-2-2016 08:32 AM
Xem trước Đêm yêu thương ,Karaoke admin 14-2-2016 01310 admin 14-2-2016 08:31 AM
Xem trước Dâng Chúa lời ngợi ca ,Karaoke admin 14-2-2016 01294 admin 14-2-2016 08:29 AM
Xem trước Đã một lần, Karaoke admin 14-2-2016 01228 admin 14-2-2016 08:29 AM
Xem trước Chúc tôn Jêsus , Karaoke admin 14-2-2016 01209 admin 14-2-2016 08:28 AM
Xem trước Chúa luôn mở lối, Karaoke admin 14-2-2016 01238 admin 14-2-2016 08:27 AM
Xem trước Chúa luôn bên tôi , Karaoke admin 14-2-2016 01258 admin 14-2-2016 08:27 AM
Xem trước Chúa gánh thay tôi, Karaoke admin 14-2-2016 01291 admin 14-2-2016 08:26 AM
Xem trước Chúa đã đến, Karaoke admin 14-2-2016 01258 admin 14-2-2016 08:25 AM
Xem trước Chúa, Karaoke admin 14-2-2016 01234 admin 14-2-2016 08:25 AM
Xem trước Chổ kẻ đá vững an, Karaoke admin 14-2-2016 01333 admin 14-2-2016 08:24 AM
Xem trước Chỉ mong ước ở gần Chúa , Karaoke admin 14-2-2016 01192 admin 14-2-2016 02:21 AM
Xem trước Cuộc sống con ở trong Ngài, Karaoke admin 14-2-2016 01232 admin 14-2-2016 02:21 AM
Xem trước Cùng nhau đến chúc tôn Danh Cha, Karaoke admin 14-2-2016 01253 admin 14-2-2016 02:20 AM
Xem trước Con đường sự sống , Karaoke admin 14-2-2016 01317 admin 14-2-2016 02:19 AM
Xem trước Con đường nào Chúa đã đi qua, Karaoke admin 14-2-2016 01335 admin 14-2-2016 02:18 AM
Xem trước Con đường Chúa đã đi , Karaoke admin 14-2-2016 01213 admin 14-2-2016 02:18 AM
Xem trước Con chỉ là tạo vật, Karaoke admin 14-2-2016 01180 admin 14-2-2016 02:17 AM
Xem trước Câu chuyện đêm thánh , Karaoke admin 14-2-2016 01189 admin 14-2-2016 02:17 AM
Xem trước Cầu cho cha mẹ , Karaoke admin 14-2-2016 01157 admin 14-2-2016 02:16 AM
Xem trước Cảm tạ Chúa, Karaoke admin 14-2-2016 01222 admin 14-2-2016 02:15 AM
Xem trước Cảm ơn Cha, Karaoke admin 14-2-2016 01206 admin 14-2-2016 01:53 AM
Xem trước Ca vang dâng Chúa, Karaoke admin 14-2-2016 01197 admin 14-2-2016 01:52 AM
Xem trước Bởi ân điển Chúa , Karaoke admin 14-2-2016 01211 admin 14-2-2016 01:51 AM
Xem trước Bỏ Ngài con biết theo ai , Karaoke admin 14-2-2016 01286 admin 14-2-2016 01:51 AM
Xem trước Bên vòng tay Thiên Chúa , Karaoke admin 14-2-2016 01243 admin 14-2-2016 01:49 AM
Xem trước Bên Chúa vinh quang, Karaoke admin 14-2-2016 01215 admin 14-2-2016 01:49 AM
Xem trước Băng giá cuộc đời, Karaoke admin 14-2-2016 01224 admin 14-2-2016 01:48 AM
Xem trước Bài hát sai đến, Karaoke admin 14-2-2016 01228 admin 14-2-2016 01:47 AM
Xem trước Bài ca Mari , Karaoke admin 14-2-2016 01276 admin 14-2-2016 01:47 AM
Xem trước Bài ca cảm tạ, Karaoke admin 14-2-2016 01281 admin 14-2-2016 01:46 AM
Xem trước Ánh sáng cho nhân loại, Karaoke admin 14-2-2016 01424 admin 14-2-2016 01:44 AM

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2018 02:31 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn