† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Album Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 135|Xếp hạng: 15 

Album Nhạc thánh Tin lành
Tác giả Trả lời Bài mới
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước CD Bước Đi Với Ngài admin 8-10-2018 05794 admin 8-10-2018 04:44 PM
Xem trước CD Băng Giá Cuộc Đời admin 24-9-2018 01963 admin 24-9-2018 03:48 PM
Xem trước CD Ước Mơ Bên Cha admin 24-9-2018 01424 admin 24-9-2018 02:33 PM
Xem trước CD Suy Niệm Tình Ngài admin 23-9-2018 01419 admin 23-9-2018 11:02 PM
Xem trước CD Quỳ Bên Chân Chúa admin 22-9-2018 01537 admin 22-9-2018 04:25 PM
Xem trước CD Ngợi Khen Chúa admin 22-9-2018 01761 admin 22-9-2018 04:15 PM
Xem trước CD Một Thoáng Suy Tư admin 16-9-2018 01178 admin 16-9-2018 03:32 PM
Xem trước CD Lòng Ước Mơ admin 10-9-2018 01140 admin 10-9-2018 04:54 PM
Xem trước CD Jêsus Đồn Lủy Vững An admin 9-9-2018 01251 admin 9-9-2018 05:19 PM
Xem trước CD Dòng Sông Phước Hạnh admin 9-9-2018 01199 admin 9-9-2018 05:00 PM
Xem trước CD Đời Có Chúa admin 8-9-2018 01467 admin 8-9-2018 10:35 PM
Xem trước CD Cuộc Đời Có Chúa Jêsus admin 8-9-2018 01436 admin 8-9-2018 03:44 PM
Xem trước CD Chúa Yêu Con admin 8-9-2018 01200 admin 8-9-2018 03:07 PM
Xem trước Hương Thơm Thiên Cung - Lê Nguyệt Anh admin 12-4-2018 01869 admin 12-4-2018 02:43 PM
Xem trước Vinh Quang Thuộc Chúa - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 07461 admin 1-12-2015 01:46 PM
Xem trước Chiếu Sáng Như Hải Đăng - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 05511 admin 1-12-2015 01:26 PM
Xem trước Mùa Đông Yêu Thương - Ngân Hà admin 4-11-2015 05226 admin 4-11-2015 05:04 PM
Xem trước Tình Chúa Tình Người - Ngân Hà admin 4-11-2015 04504 admin 4-11-2015 04:56 PM
Xem trước TA34 Tình yêu nào admin 27-5-2015 06266 admin 27-5-2015 01:48 PM
Xem trước TA12 Tay Chúa nắm tôi admin 27-5-2015 06468 admin 27-5-2015 09:55 AM
Xem trước TA9 Tình yêu diễm tuyệt admin 27-5-2015 05258 admin 27-5-2015 09:41 AM
Xem trước Album: David Dong admin 10-12-2014 05733 admin 10-12-2014 05:57 PM
Xem trước Phước Cho Người admin 10-12-2014 03640 admin 10-12-2014 05:54 PM
Xem trước Ngàn Lời Chúc Tán admin 10-12-2014 04098 admin 10-12-2014 05:36 PM
Xem trước TA124 Tình Ngài Còn Mãi Trong Con admin 24-10-2014 04175 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước TA120 Nhạc Thánh Dành Cho Tang Lễ admin 24-10-2014 04939 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước TA119 Không Thể Sống Thiếu Ngài admin 24-10-2014 03878 admin 24-10-2014 11:08 AM
Xem trước TA117 Chạm Lòng Con admin 24-10-2014 03972 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước TA116 Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 03394 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước TA115 Từ Đó Con Theo Ngài admin 24-10-2014 03160 admin 24-10-2014 11:06 AM
Xem trước TA114 Vì Tội Tôi admin 24-10-2014 03531 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước TA113 Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 03099 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước TA112 Bao La Tình Ngài admin 24-10-2014 02842 admin 24-10-2014 11:04 AM
Xem trước 02 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 03303 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước TA111-01 Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 02960 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước TA103 Cảm Ơn Chúa Về Mọi Sự admin 24-10-2014 03250 admin 24-10-2014 11:01 AM
Xem trước TA102- 04 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 04211 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-03- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 03020 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-02 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 03125 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-01 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02983 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước TA101 Chúa Hiển Vinh admin 24-10-2014 03215 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước TA100 Hãy Mở Cửa Lòng admin 24-10-2014 03533 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước TA99 Tìm Lại Niềm Tin admin 24-10-2014 03145 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước TA97 Cứu Chúa Yêu Thương admin 24-10-2014 02972 admin 24-10-2014 10:57 AM
Xem trước TA96 Giáng Sinh Năm Xưa admin 24-10-2014 03752 admin 24-10-2014 10:55 AM
Xem trước TA95 Hô-Sa-Na 13-25 admin 24-10-2014 03107 admin 24-10-2014 10:54 AM
Xem trước TA94 Hô-Sa-Na 1-12 admin 24-10-2014 02973 admin 24-10-2014 10:53 AM
Xem trước TA93 Hô-Sa-Na admin 24-10-2014 03040 admin 24-10-2014 10:52 AM
Xem trước TA93 Đón Noel admin 24-10-2014 03167 admin 24-10-2014 10:51 AM
Xem trước 02- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 03139 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước 01- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 03017 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước TA90 Gánh Lúa Về admin 24-10-2014 03434 admin 24-10-2014 10:47 AM
Xem trước TA89 Khúc Tình Ca Ngày Cưới admin 24-10-2014 04260 admin 24-10-2014 10:46 AM
Xem trước TA88 Tiếng Hát Thiên Thần admin 24-10-2014 03114 admin 24-10-2014 10:45 AM
Xem trước TA87 Chỉ Trong Jêsus admin 24-10-2014 03151 admin 24-10-2014 10:44 AM
Xem trước TA86 Chúa Là Nguồn Phước Cho Con admin 24-10-2014 03343 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước TA85 Xin Đựng Nước Mắt Tôi Trong Ve Của Ngài admin 24-10-2014 03273 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước TA84 Bài Ca Niềm Tin 2 admin 24-10-2014 02829 admin 24-10-2014 10:42 AM
Xem trước TA83 Ngài Đã Đến admin 24-10-2014 03155 admin 24-10-2014 10:41 AM
Xem trước TA82-10 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03303 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước TA82-09 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03073 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước TA82-08 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03117 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước TA82-07 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02938 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước TA82-06 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03942 admin 24-10-2014 10:38 AM
Xem trước TA82-05 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02937 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước TA82-04 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02687 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước TA82-03 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03385 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước TA82-02 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02878 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước TA82-01 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02980 admin 24-10-2014 10:35 AM
Xem trước TA81-Tình Chúa Yêu Con admin 24-10-2014 03025 admin 24-10-2014 10:33 AM
Xem trước TA80- Luồng Gió Thổi admin 13-10-2014 03074 admin 13-10-2014 07:56 PM
Xem trước TA79- Hayppy Birthday admin 13-10-2014 02910 admin 13-10-2014 07:55 PM
Xem trước TA77- Xuân Về Tạ Ơn Chúa admin 13-10-2014 04027 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước TA75- Hát Cho Tình Yêu admin 13-10-2014 02841 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước TA74- Tâm Tôi admin 13-10-2014 03065 admin 13-10-2014 07:51 PM
Xem trước TA73- KhúcTâm Ca admin 13-10-2014 02974 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước TA72- Tin Yêu admin 13-10-2014 02927 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước TA70- Bởi Ân Điển Chúa admin 13-10-2014 03085 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước TA69- Chúa Ơi admin 13-10-2014 02869 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước TA68 - Nguyền Xin Phó Thác Cho Ngài admin 13-10-2014 02908 admin 13-10-2014 07:46 PM
Xem trước TA67- Ngôi Sao Của Tôi admin 13-10-2014 02959 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước TA66- Phước Cho Nhân Loại admin 13-10-2014 03333 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước TA65- Jêsus Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02931 admin 13-10-2014 07:44 PM
Xem trước TA64- Nguồn Trông Cậy Muôn Đời admin 13-10-2014 03170 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước TA63- Tiếng Gọi admin 13-10-2014 02934 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước TA61- Xin Dâng Hết Cho Ngài admin 13-10-2014 03009 admin 13-10-2014 07:42 PM
Xem trước TA59- Thánh Ca Diễm Tuyệt admin 13-10-2014 03095 admin 13-10-2014 07:41 PM
Xem trước TA57- Thiên Ca 02 admin 13-10-2014 02804 admin 13-10-2014 07:40 PM
Xem trước TA56- Thiên Ca 01 admin 13-10-2014 03013 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước TA55- Sống Bên Nhau admin 13-10-2014 02929 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước TA54- Chúa Là Tất Cả Vang Vọng Trong Tâm admin 13-10-2014 03091 admin 13-10-2014 07:38 PM
Xem trước TA52- Đi Tìm Chúa Tôi admin 13-10-2014 03228 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước TA51 - Trọn Đời Dâng Hiến admin 13-10-2014 03973 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước TA50 - Bài Ca Niềm Tin admin 13-10-2014 03059 admin 13-10-2014 07:36 PM
Xem trước TA49- Bài Ca Cầu Nguyện admin 13-10-2014 02954 admin 13-10-2014 07:35 PM
Xem trước TA48 - Dưới Ánh Mặt Trời admin 13-10-2014 02924 admin 13-10-2014 07:34 PM
Xem trước TA47 - Jêsua Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 03053 admin 13-10-2014 07:33 PM
Xem trước TA46 - Dân Ca Giáng Sinh admin 13-10-2014 05289 admin 13-10-2014 07:31 PM
Xem trước TA45 - Dâng Chúa Đời Con admin 13-10-2014 03080 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước TA44 -Những Bài Hát Tâm Hồn admin 13-10-2014 02883 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước TA43 - Tiếng Yêu Thương admin 13-10-2014 02914 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước TA40 - Ý Nghĩa Tình Yêu admin 13-10-2014 03702 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước TA40 -Thiên Đàng Đã Đến admin 13-10-2014 03022 admin 13-10-2014 07:28 PM
Xem trước TA37 - Cùng Dến Tôn Thờ admin 13-10-2014 03072 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước TA35 - Ca Khúc Giáng Sinh admin 13-10-2014 03282 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước TA33 - Quà Tặng Vô Giá admin 13-10-2014 03126 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước TA32 - Ngài Là Chúa Tôi admin 13-10-2014 03192 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước TA31 - Trở Về admin 13-10-2014 03129 admin 13-10-2014 07:24 PM
Xem trước TA30 - Tôn Vinh 02 admin 13-10-2014 02990 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước TA29 -Tôn vinh 01 admin 13-10-2014 03019 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước TA28 -SION admin 13-10-2014 02958 admin 13-10-2014 07:22 PM
Xem trước TA27 - Giáng sinh admin 12-10-2014 03313 admin 12-10-2014 10:12 PM
Xem trước TA26 - Ngài cứu rỗi admin 12-10-2014 02955 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước TA25 - Không phút giây thiếu Ngài admin 12-10-2014 03097 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước TA24 - Hãy đến xem admin 12-10-2014 03199 admin 12-10-2014 10:10 PM
Xem trước TA23 - Miền vinh hiển admin 12-10-2014 03464 admin 12-10-2014 10:09 PM
Xem trước TA22 - Lời Tạ Ơn admin 12-10-2014 03081 admin 12-10-2014 10:08 PM
Xem trước TA22 - Lời Nguyện Cầu admin 12-10-2014 03493 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước TA20 - Ca Khúc Chúc Tôn admin 12-10-2014 03773 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước TA20 - Jêsus Là Tất Cả admin 12-10-2014 02988 admin 12-10-2014 10:06 PM
Xem trước TA18 -Trên Cánh Phượng Hoàng admin 12-10-2014 03081 admin 12-10-2014 10:04 PM
Xem trước TA17 - Sinh Nhật Vua Thánh admin 12-10-2014 03421 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước TA16 - Suy Niệm Tình Yêu admin 12-10-2014 03043 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước TA15 - Chúa yêu thương admin 12-10-2014 02975 admin 12-10-2014 10:02 PM
Xem trước TA14 - Đêm nay admin 12-10-2014 02933 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước TA13 - Chiếc cầu qua giông bão admin 12-10-2014 03032 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước TA12 -Tình yêu không phai tàn admin 12-10-2014 03169 admin 12-10-2014 10:00 PM
Xem trước TA8 -Thiên Chúa tình yêu admin 12-10-2014 02953 admin 12-10-2014 02:05 PM
Xem trước TA7 - Đồng lúa chín vàng admin 12-10-2014 03187 admin 12-10-2014 02:04 PM
Xem trước TA6 - Bước chân con trở về admin 12-10-2014 04697 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước TA5 - Suối yêu thương admin 12-10-2014 03134 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước TA4 - Ca ngợi chiên con admin 12-10-2014 03112 admin 12-10-2014 02:02 PM
Xem trước TA3 -Trong tay Chúa admin 12-10-2014 03392 admin 12-10-2014 02:01 PM
Xem trước TA2 - Album Niềm vui mới admin 12-10-2014 04203 admin 12-10-2014 02:00 PM
Xem trước TA1- Tìm lại niềm tin admin 12-10-2014 03193 admin 12-10-2014 01:20 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:05 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn