† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Album Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 135|Xếp hạng: 13 

Album Nhạc thánh Tin lành
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ admin 8-6-2020    
Xem trước Vinh Quang Thuộc Chúa - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 07166 admin 1-12-2015 01:46 PM
Xem trước Chiếu Sáng Như Hải Đăng - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 05166 admin 1-12-2015 01:26 PM
Xem trước TA28 -SION admin 13-10-2014 02822 admin 13-10-2014 07:22 PM
Xem trước TA29 -Tôn vinh 01 admin 13-10-2014 02868 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước TA30 - Tôn Vinh 02 admin 13-10-2014 02850 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước TA1- Tìm lại niềm tin admin 12-10-2014 03047 admin 12-10-2014 01:20 PM
Xem trước TA2 - Album Niềm vui mới admin 12-10-2014 03991 admin 12-10-2014 02:00 PM
Xem trước TA3 -Trong tay Chúa admin 12-10-2014 03206 admin 12-10-2014 02:01 PM
Xem trước TA4 - Ca ngợi chiên con admin 12-10-2014 02947 admin 12-10-2014 02:02 PM
Xem trước TA5 - Suối yêu thương admin 12-10-2014 02980 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước TA6 - Bước chân con trở về admin 12-10-2014 04441 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước TA7 - Đồng lúa chín vàng admin 12-10-2014 03046 admin 12-10-2014 02:04 PM
Xem trước TA8 -Thiên Chúa tình yêu admin 12-10-2014 02830 admin 12-10-2014 02:05 PM
Xem trước TA12 -Tình yêu không phai tàn admin 12-10-2014 03009 admin 12-10-2014 10:00 PM
Xem trước TA13 - Chiếc cầu qua giông bão admin 12-10-2014 02888 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước TA14 - Đêm nay admin 12-10-2014 02784 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước TA15 - Chúa yêu thương admin 12-10-2014 02813 admin 12-10-2014 10:02 PM
Xem trước TA16 - Suy Niệm Tình Yêu admin 12-10-2014 02861 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước TA17 - Sinh Nhật Vua Thánh admin 12-10-2014 03257 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước TA18 -Trên Cánh Phượng Hoàng admin 12-10-2014 02923 admin 12-10-2014 10:04 PM
Xem trước TA20 - Jêsus Là Tất Cả admin 12-10-2014 02831 admin 12-10-2014 10:06 PM
Xem trước TA20 - Ca Khúc Chúc Tôn admin 12-10-2014 03623 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước TA22 - Lời Nguyện Cầu admin 12-10-2014 03363 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước TA22 - Lời Tạ Ơn admin 12-10-2014 02949 admin 12-10-2014 10:08 PM
Xem trước TA23 - Miền vinh hiển admin 12-10-2014 03325 admin 12-10-2014 10:09 PM
Xem trước TA24 - Hãy đến xem admin 12-10-2014 02989 admin 12-10-2014 10:10 PM
Xem trước TA25 - Không phút giây thiếu Ngài admin 12-10-2014 02954 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước TA26 - Ngài cứu rỗi admin 12-10-2014 02808 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước TA27 - Giáng sinh admin 12-10-2014 03184 admin 12-10-2014 10:12 PM
Xem trước TA31 - Trở Về admin 13-10-2014 02988 admin 13-10-2014 07:24 PM
Xem trước TA32 - Ngài Là Chúa Tôi admin 13-10-2014 03020 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước TA33 - Quà Tặng Vô Giá admin 13-10-2014 02992 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước TA35 - Ca Khúc Giáng Sinh admin 13-10-2014 03162 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước TA37 - Cùng Dến Tôn Thờ admin 13-10-2014 02955 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước TA40 -Thiên Đàng Đã Đến admin 13-10-2014 02901 admin 13-10-2014 07:28 PM
Xem trước TA40 - Ý Nghĩa Tình Yêu admin 13-10-2014 03550 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước TA43 - Tiếng Yêu Thương admin 13-10-2014 02787 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước TA44 -Những Bài Hát Tâm Hồn admin 13-10-2014 02772 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước TA45 - Dâng Chúa Đời Con admin 13-10-2014 02945 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước TA46 - Dân Ca Giáng Sinh admin 13-10-2014 04929 admin 13-10-2014 07:31 PM
Xem trước TA47 - Jêsua Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02930 admin 13-10-2014 07:33 PM
Xem trước TA48 - Dưới Ánh Mặt Trời admin 13-10-2014 02788 admin 13-10-2014 07:34 PM
Xem trước TA49- Bài Ca Cầu Nguyện admin 13-10-2014 02809 admin 13-10-2014 07:35 PM
Xem trước TA50 - Bài Ca Niềm Tin admin 13-10-2014 02913 admin 13-10-2014 07:36 PM
Xem trước TA51 - Trọn Đời Dâng Hiến admin 13-10-2014 03814 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước TA52- Đi Tìm Chúa Tôi admin 13-10-2014 03096 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước TA54- Chúa Là Tất Cả Vang Vọng Trong Tâm admin 13-10-2014 02978 admin 13-10-2014 07:38 PM
Xem trước TA55- Sống Bên Nhau admin 13-10-2014 02800 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước TA56- Thiên Ca 01 admin 13-10-2014 02883 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước TA57- Thiên Ca 02 admin 13-10-2014 02685 admin 13-10-2014 07:40 PM
Xem trước TA59- Thánh Ca Diễm Tuyệt admin 13-10-2014 02946 admin 13-10-2014 07:41 PM
Xem trước TA61- Xin Dâng Hết Cho Ngài admin 13-10-2014 02861 admin 13-10-2014 07:42 PM
Xem trước TA63- Tiếng Gọi admin 13-10-2014 02814 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước TA64- Nguồn Trông Cậy Muôn Đời admin 13-10-2014 03028 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước TA65- Jêsus Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02800 admin 13-10-2014 07:44 PM
Xem trước TA66- Phước Cho Nhân Loại admin 13-10-2014 03191 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước TA67- Ngôi Sao Của Tôi admin 13-10-2014 02794 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước TA68 - Nguyền Xin Phó Thác Cho Ngài admin 13-10-2014 02774 admin 13-10-2014 07:46 PM
Xem trước TA69- Chúa Ơi admin 13-10-2014 02742 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước TA70- Bởi Ân Điển Chúa admin 13-10-2014 02945 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước TA72- Tin Yêu admin 13-10-2014 02762 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước TA73- KhúcTâm Ca admin 13-10-2014 02804 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước TA74- Tâm Tôi admin 13-10-2014 02919 admin 13-10-2014 07:51 PM
Xem trước TA75- Hát Cho Tình Yêu admin 13-10-2014 02711 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước TA77- Xuân Về Tạ Ơn Chúa admin 13-10-2014 03812 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước TA79- Hayppy Birthday admin 13-10-2014 02782 admin 13-10-2014 07:55 PM
Xem trước TA80- Luồng Gió Thổi admin 13-10-2014 02927 admin 13-10-2014 07:56 PM
Xem trước TA81-Tình Chúa Yêu Con admin 24-10-2014 02879 admin 24-10-2014 10:33 AM
Xem trước TA82-01 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02852 admin 24-10-2014 10:35 AM
Xem trước TA82-02 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02752 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước TA82-03 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03244 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước TA82-04 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02570 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước TA82-05 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02806 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước TA82-06 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03769 admin 24-10-2014 10:38 AM
Xem trước TA82-07 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02781 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước TA82-08 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02964 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước TA82-09 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02915 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước TA82-10 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03132 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước TA83 Ngài Đã Đến admin 24-10-2014 02985 admin 24-10-2014 10:41 AM
Xem trước TA84 Bài Ca Niềm Tin 2 admin 24-10-2014 02690 admin 24-10-2014 10:42 AM
Xem trước TA85 Xin Đựng Nước Mắt Tôi Trong Ve Của Ngài admin 24-10-2014 03123 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước TA86 Chúa Là Nguồn Phước Cho Con admin 24-10-2014 03180 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước TA87 Chỉ Trong Jêsus admin 24-10-2014 02984 admin 24-10-2014 10:44 AM
Xem trước TA88 Tiếng Hát Thiên Thần admin 24-10-2014 02966 admin 24-10-2014 10:45 AM
Xem trước TA89 Khúc Tình Ca Ngày Cưới admin 24-10-2014 04032 admin 24-10-2014 10:46 AM
Xem trước TA90 Gánh Lúa Về admin 24-10-2014 03254 admin 24-10-2014 10:47 AM
Xem trước 01- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02882 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước 02- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02994 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước TA93 Đón Noel admin 24-10-2014 03037 admin 24-10-2014 10:51 AM
Xem trước TA93 Hô-Sa-Na admin 24-10-2014 02908 admin 24-10-2014 10:52 AM
Xem trước TA94 Hô-Sa-Na 1-12 admin 24-10-2014 02809 admin 24-10-2014 10:53 AM
Xem trước TA95 Hô-Sa-Na 13-25 admin 24-10-2014 02970 admin 24-10-2014 10:54 AM
Xem trước TA96 Giáng Sinh Năm Xưa admin 24-10-2014 03552 admin 24-10-2014 10:55 AM
Xem trước TA97 Cứu Chúa Yêu Thương admin 24-10-2014 02821 admin 24-10-2014 10:57 AM
Xem trước TA99 Tìm Lại Niềm Tin admin 24-10-2014 02987 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước TA100 Hãy Mở Cửa Lòng admin 24-10-2014 03338 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước TA101 Chúa Hiển Vinh admin 24-10-2014 03067 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước TA102-01 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02837 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước TA102-02 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 03011 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102-03- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02878 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA102- 04 Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 03985 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước TA103 Cảm Ơn Chúa Về Mọi Sự admin 24-10-2014 03093 admin 24-10-2014 11:01 AM
Xem trước TA111-01 Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 02833 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước 02 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 03145 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước TA112 Bao La Tình Ngài admin 24-10-2014 02723 admin 24-10-2014 11:04 AM
Xem trước TA113 Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 02967 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước TA114 Vì Tội Tôi admin 24-10-2014 03370 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước TA115 Từ Đó Con Theo Ngài admin 24-10-2014 03013 admin 24-10-2014 11:06 AM
Xem trước TA116 Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 03234 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước TA117 Chạm Lòng Con admin 24-10-2014 03808 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước TA119 Không Thể Sống Thiếu Ngài admin 24-10-2014 03664 admin 24-10-2014 11:08 AM
Xem trước TA120 Nhạc Thánh Dành Cho Tang Lễ admin 24-10-2014 04343 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước TA124 Tình Ngài Còn Mãi Trong Con admin 24-10-2014 03988 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước Ngàn Lời Chúc Tán admin 10-12-2014 03924 admin 10-12-2014 05:36 PM
Xem trước Phước Cho Người admin 10-12-2014 03473 admin 10-12-2014 05:54 PM
Xem trước Album: David Dong admin 10-12-2014 05339 admin 10-12-2014 05:57 PM
Xem trước TA9 Tình yêu diễm tuyệt admin 27-5-2015 04939 admin 27-5-2015 09:41 AM
Xem trước TA12 Tay Chúa nắm tôi admin 27-5-2015 06119 admin 27-5-2015 09:55 AM
Xem trước TA34 Tình yêu nào admin 27-5-2015 05805 admin 27-5-2015 01:48 PM
Xem trước Tình Chúa Tình Người - Ngân Hà admin 4-11-2015 04251 admin 4-11-2015 04:56 PM
Xem trước Mùa Đông Yêu Thương - Ngân Hà admin 4-11-2015 04899 admin 4-11-2015 05:04 PM
Xem trước Hương Thơm Thiên Cung - Lê Nguyệt Anh admin 12-4-2018 01633 admin 12-4-2018 02:43 PM
Xem trước CD Chúa Yêu Con admin 8-9-2018 0955 admin 8-9-2018 03:07 PM
Xem trước CD Cuộc Đời Có Chúa Jêsus admin 8-9-2018 01139 admin 8-9-2018 03:44 PM
Xem trước CD Đời Có Chúa admin 8-9-2018 01117 admin 8-9-2018 10:35 PM
Xem trước CD Dòng Sông Phước Hạnh admin 9-9-2018 0932 admin 9-9-2018 05:00 PM
Xem trước CD Jêsus Đồn Lủy Vững An admin 9-9-2018 0984 admin 9-9-2018 05:19 PM
Xem trước CD Lòng Ước Mơ admin 10-9-2018 0900 admin 10-9-2018 04:54 PM
Xem trước CD Một Thoáng Suy Tư admin 16-9-2018 0913 admin 16-9-2018 03:32 PM
Xem trước CD Ngợi Khen Chúa admin 22-9-2018 01443 admin 22-9-2018 04:15 PM
Xem trước CD Quỳ Bên Chân Chúa admin 22-9-2018 01242 admin 22-9-2018 04:25 PM
Xem trước CD Suy Niệm Tình Ngài admin 23-9-2018 01107 admin 23-9-2018 11:02 PM
Xem trước CD Ước Mơ Bên Cha admin 24-9-2018 01152 admin 24-9-2018 02:33 PM
Xem trước CD Băng Giá Cuộc Đời admin 24-9-2018 01593 admin 24-9-2018 03:48 PM
Xem trước CD Bước Đi Với Ngài admin 8-10-2018 04963 admin 8-10-2018 04:44 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 03:09 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn