† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Album Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 143|Xếp hạng: 17 

Album Nhạc thánh Tin lành
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Toàn bộ Video Bồi huấn 2018 - Cà mau admin 25-12-2018    
Xem trước Nhạc thánh, Album Vinh Quang Thuộc Chúa - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 06419 admin 1-12-2015 01:46 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chiếu Sáng Như Hải Đăng - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 04385 admin 1-12-2015 01:26 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album SION admin 13-10-2014 02507 admin 13-10-2014 07:22 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tôn vinh 01 admin 13-10-2014 02566 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tôn Vinh 02 admin 13-10-2014 02578 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tìm lại niềm tin admin 12-10-2014 02730 admin 12-10-2014 01:20 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Niềm vui mới admin 12-10-2014 03568 admin 12-10-2014 02:00 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trong tay Chúa admin 12-10-2014 02758 admin 12-10-2014 02:01 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ca ngợi chiên con admin 12-10-2014 02653 admin 12-10-2014 02:02 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Suối yêu thương admin 12-10-2014 02692 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bước chân con trở về admin 12-10-2014 03967 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đồng lúa chín vàng admin 12-10-2014 02781 admin 12-10-2014 02:04 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Chúa tình yêu admin 12-10-2014 02569 admin 12-10-2014 02:05 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cầu cho cha mẹ admin 12-10-2014 02700 admin 12-10-2014 02:32 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tình yêu không phai tàn admin 12-10-2014 02671 admin 12-10-2014 10:00 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chiếc cầu qua giông bão admin 12-10-2014 02580 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đêm nay admin 12-10-2014 02545 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa yêu thương admin 12-10-2014 02543 admin 12-10-2014 10:02 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Suy Niệm Tình Yêu admin 12-10-2014 02573 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Sinh Nhật Vua Thánh admin 12-10-2014 02948 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trên Cánh Phượng Hoàng admin 12-10-2014 02581 admin 12-10-2014 10:04 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Jêsus Là Tất Cả admin 12-10-2014 02543 admin 12-10-2014 10:06 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ca Khúc Chúc Tôn admin 12-10-2014 03217 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Lời Nguyện Cầu admin 12-10-2014 03033 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Lời Tạ Ơn admin 12-10-2014 02643 admin 12-10-2014 10:08 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Miền vinh hiển admin 12-10-2014 03019 admin 12-10-2014 10:09 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hãy đến xem admin 12-10-2014 02593 admin 12-10-2014 10:10 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Không phút giây thiếu Ngài admin 12-10-2014 02667 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngài cứu rỗi admin 12-10-2014 02516 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Giáng sinh admin 12-10-2014 02911 admin 12-10-2014 10:12 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trở Về admin 13-10-2014 02699 admin 13-10-2014 07:24 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngài Là Chúa Tôi admin 13-10-2014 02693 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Quà Tặng Vô Giá admin 13-10-2014 02728 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ca Khúc Giáng Sinh admin 13-10-2014 02883 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cùng Dến Tôn Thờ admin 13-10-2014 02692 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Đàng Đã Đến admin 13-10-2014 02646 admin 13-10-2014 07:28 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ý Nghĩa Tình Yêu admin 13-10-2014 02592 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tiếng Yêu Thương admin 13-10-2014 02528 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Những Bài Hát Tâm Hồn admin 13-10-2014 02511 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Dâng Chúa Đời Con admin 13-10-2014 02636 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Dân Ca Giáng Sinh admin 13-10-2014 04498 admin 13-10-2014 07:31 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Jêsua Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02675 admin 13-10-2014 07:33 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Dưới Ánh Mặt Trời admin 13-10-2014 02510 admin 13-10-2014 07:34 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bài Ca Cầu Nguyện admin 13-10-2014 02575 admin 13-10-2014 07:35 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bài Ca Niềm Tin admin 13-10-2014 02574 admin 13-10-2014 07:36 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trọn Đời Dâng Hiến admin 13-10-2014 03537 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đi Tìm Chúa Tôi admin 13-10-2014 02791 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Là Tất Cả Vang Vọng Trong Tâm admin 13-10-2014 02586 admin 13-10-2014 07:38 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Sống Bên Nhau admin 13-10-2014 02540 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Ca 01 admin 13-10-2014 02608 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Ca 02 admin 13-10-2014 02466 admin 13-10-2014 07:40 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thánh Ca Diễm Tuyệt admin 13-10-2014 02634 admin 13-10-2014 07:41 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Xin Dâng Hết Cho Ngài admin 13-10-2014 02591 admin 13-10-2014 07:42 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tiếng Gọi admin 13-10-2014 02509 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Nguồn Trông Cậy Muôn Đời admin 13-10-2014 02723 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Jêsus Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 02525 admin 13-10-2014 07:44 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Phước Cho Nhân Loại admin 13-10-2014 02845 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngôi Sao Của Tôi admin 13-10-2014 02498 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Nguyền Xin Phó Thác Cho Ngài admin 13-10-2014 02490 admin 13-10-2014 07:46 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Ơi admin 13-10-2014 02478 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bởi Ân Điển Chúa admin 13-10-2014 02603 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tin Yêu admin 13-10-2014 02462 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album KhúcTâm Ca admin 13-10-2014 02524 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tâm Tôi admin 13-10-2014 02615 admin 13-10-2014 07:51 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hát Cho Tình Yêu admin 13-10-2014 02445 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Xuân Về Tạ Ơn Chúa admin 13-10-2014 03456 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hayppy Birthday admin 13-10-2014 02509 admin 13-10-2014 07:55 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Luồng Gió Thổi admin 13-10-2014 02690 admin 13-10-2014 07:56 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tình Chúa Yêu Con admin 24-10-2014 02580 admin 24-10-2014 10:33 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 01 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02569 admin 24-10-2014 10:35 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 02 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02500 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 03 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02921 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 04 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02343 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 05 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02507 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 06 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 03301 admin 24-10-2014 10:38 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 07 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02499 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 08 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02641 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 09 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02577 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 10 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02740 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngài Đã Đến admin 24-10-2014 02629 admin 24-10-2014 10:41 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bài Ca Niềm Tin 2 admin 24-10-2014 02436 admin 24-10-2014 10:42 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Xin Đựng Nước Mắt Tôi Trong Ve Của Ngài admin 24-10-2014 02795 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Là Nguồn Phước Cho Con admin 24-10-2014 02834 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chỉ Trong Jêsus admin 24-10-2014 02652 admin 24-10-2014 10:44 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tiếng Hát Thiên Thần admin 24-10-2014 02693 admin 24-10-2014 10:45 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Khúc Tình Ca Ngày Cưới admin 24-10-2014 03592 admin 24-10-2014 10:46 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Gánh Lúa Về admin 24-10-2014 02898 admin 24-10-2014 10:47 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 01- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02549 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 02- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02696 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đón Noel admin 24-10-2014 02753 admin 24-10-2014 10:51 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hô-Sa-Na admin 24-10-2014 02612 admin 24-10-2014 10:52 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hô-Sa-Na 1-12 admin 24-10-2014 02515 admin 24-10-2014 10:53 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hô-Sa-Na 13-25 admin 24-10-2014 02653 admin 24-10-2014 10:54 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Giáng Sinh Năm Xưa admin 24-10-2014 02962 admin 24-10-2014 10:55 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cứu Chúa Yêu Thương admin 24-10-2014 02555 admin 24-10-2014 10:57 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tìm Lại Niềm Tin admin 24-10-2014 02638 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hãy Mở Cửa Lòng admin 24-10-2014 02960 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Hiển Vinh admin 24-10-2014 02711 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 01- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02526 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 02 - Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02729 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 03- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02541 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 04- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 03480 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cảm Ơn Chúa Về Mọi Sự admin 24-10-2014 02722 admin 24-10-2014 11:01 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album 01 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 02544 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album 02 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 02832 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Bao Tình Ngài admin 24-10-2014 02472 admin 24-10-2014 11:04 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album - Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 02660 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album - Vì Tội Tôi admin 24-10-2014 02935 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Từ Đó Con Theo Ngài admin 24-10-2014 02703 admin 24-10-2014 11:06 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album - Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 02921 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Chạm Lòng Con admin 24-10-2014 03386 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Không Thể Sống Thiếu Ngài admin 24-10-2014 03267 admin 24-10-2014 11:08 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Nhạc Thánh Dành Cho Tang Lễ admin 24-10-2014 03564 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Tình Ngài Còn Mãi Trong Con admin 24-10-2014 03628 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Ngàn Lời Chúc Tán admin 10-12-2014 03487 admin 10-12-2014 05:36 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Phước Cho Người admin 10-12-2014 03113 admin 10-12-2014 05:54 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album: David Dong admin 10-12-2014 04570 admin 10-12-2014 05:57 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Don Moen God for Us admin 10-12-2014 02646 admin 10-12-2014 09:32 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Don Moen-Jesus Celebrate admin 10-12-2014 02924 admin 10-12-2014 09:54 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Draw Me Close admin 10-12-2014 02685 admin 10-12-2014 09:55 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: My Redeemer Lives admin 10-12-2014 02610 admin 10-12-2014 09:56 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Songs OF The Vineyard admin 10-12-2014 02916 admin 10-12-2014 09:57 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Thank You Lord-Don Moen admin 10-12-2014 03225 admin 10-12-2014 09:58 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Women in Worship 3 admin 10-12-2014 03054 admin 10-12-2014 09:59 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Tình yêu diễm tuyệt admin 27-5-2015 04462 admin 27-5-2015 09:41 AM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Tay Chúa nắm tôi admin 27-5-2015 05243 admin 27-5-2015 09:55 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album Tình yêu nào admin 27-5-2015 05017 admin 27-5-2015 01:48 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tình Chúa Tình Người - Ngân Hà admin 4-11-2015 03752 admin 4-11-2015 04:56 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Mùa Đông Yêu Thương - Ngân Hà admin 4-11-2015 04321 admin 4-11-2015 05:04 PM
Xem trước Album - Hương Thơm Thiên Cung - Lê Nguyệt Anh admin 12-4-2018 01018 admin 12-4-2018 02:43 PM
Xem trước CD Chúa Yêu Con admin 8-9-2018 0273 admin 8-9-2018 03:07 PM
Xem trước CD Cuộc Đời Có Chúa Jêsus admin 8-9-2018 0333 admin 8-9-2018 03:44 PM
Xem trước CD Đời Có Chúa admin 8-9-2018 0319 admin 8-9-2018 10:35 PM
Xem trước CD Dòng Sông Phước Hạnh admin 9-9-2018 0291 admin 9-9-2018 05:00 PM
Xem trước CD Jêsus Đồn Lủy Vững An admin 9-9-2018 0292 admin 9-9-2018 05:19 PM
Xem trước CD Lòng Ước Mơ admin 10-9-2018 0271 admin 10-9-2018 04:54 PM
Xem trước CD Một Thoáng Suy Tư admin 16-9-2018 0256 admin 16-9-2018 03:32 PM
Xem trước CD Ngợi Khen Chúa admin 22-9-2018 0355 admin 22-9-2018 04:15 PM
Xem trước CD Quỳ Bên Chân Chúa admin 22-9-2018 0302 admin 22-9-2018 04:25 PM
Xem trước CD Suy Niệm Tình Ngài admin 23-9-2018 0300 admin 23-9-2018 11:02 PM
Xem trước CD Ước Mơ Bên Cha admin 24-9-2018 0273 admin 24-9-2018 02:33 PM
Xem trước CD Băng Giá Cuộc Đời admin 24-9-2018 0472 admin 24-9-2018 03:48 PM
Xem trước CD Bước Đi Với Ngài admin 8-10-2018 0902 admin 8-10-2018 04:44 PM

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-3-2019 07:35 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn