† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Yêu thích |RSS

Sách nói Bài mới: 0|Chủ đề: 1|Xếp hạng: 23 

Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Chia sẻ cuốn sách T.B JOSHUA sự lừa dối của thời đại bị vạch trần admin 8-9-2020    
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước Sách nói: Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn admin 13-5-2018 01727 admin 13-5-2018 03:43 PM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 31-10-2020 08:50 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn