† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Facebook Live Bài mới: 0|Chủ đề: 117|Xếp hạng: 21 

Facebook Live
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Chia sẻ cuốn sách T.B JOSHUA sự lừa dối của thời đại bị vạch trần admin 8-9-2020    
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước Những Bài Học Về Đức Tin - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 2-10-2020 048 admin 2-10-2020 09:05 PM
Xem trước Nơi Nương Náu Lúc Phong Ba - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 30-9-2020 029 admin 30-9-2020 09:04 PM
Xem trước TB Joshua Là Tiên Tri Giả admin 30-9-2020 047 admin 30-9-2020 08:20 AM
Xem trước Làm Những Gì Bạn Có Thể Làm admin 29-9-2020 035 admin 29-9-2020 09:02 PM
Xem trước Lửa Tinh Luyện admin 28-9-2020 044 admin 28-9-2020 09:06 PM
Xem trước Lý Do Để Liên Tục Cảm Tạ - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 27-9-2020 047 admin 27-9-2020 09:07 PM
Xem trước Đầu Cơn Chuyển Dạ - Mục sư Bùi Văn Ba admin 24-9-2020 038 admin 24-9-2020 09:17 PM
Xem trước Hiểu Biết Về Lời Tiên Tri - Mục sư Bùi Văn Ba admin 23-9-2020 034 admin 23-9-2020 09:03 PM
Xem trước Lời Tiên Của Chúa Jêsus - Mục sư Bùi Văn Ba admin 23-9-2020 042 admin 23-9-2020 12:25 AM
Xem trước Lời Yên Ủi Từ Chúa - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 22-9-2020 043 admin 22-9-2020 09:02 PM
Xem trước Làm Sao Thêm Sự Nồng Cháy Vào Hôn Nhân - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 21-9-2020 037 admin 21-9-2020 09:04 PM
Xem trước Làm Thể Nào Liên Hệ Với Người Khác Cách Khôn Ngoan - Mục sư Hu... admin 20-9-2020 036 admin 20-9-2020 09:07 PM
Xem trước Làm Thế Nào Ích Lời Từ Lời Chúa - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 19-9-2020 033 admin 19-9-2020 09:06 PM
Xem trước Làm Thế Nào Đi Từ Nay Sang Đó - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-9-2020 041 admin 18-9-2020 09:08 PM
Xem trước Làm Tỉnh Thức Tâm Linh - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 17-9-2020 028 admin 17-9-2020 09:09 PM
Xem trước Ít Lợi Từ Những Thử Thách - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 16-9-2020 030 admin 16-9-2020 09:06 PM
Xem trước Làm Thế Nào Vui Mừng Chiến Thắng Khó Khăn - Mục sư Huỳnh Qu... admin 15-9-2020 047 admin 15-9-2020 09:06 PM
Xem trước 02 Làm Thế Nào Tránh Vấp Ngã Trong Đời Sống - Mục sư Huỳnh Qu... admin 14-9-2020 037 admin 14-9-2020 09:09 PM
Xem trước 01 Làm Thế Nào Tránh Vấp Ngã Trong Đời Sống - Mục sư Huỳnh Qu... admin 13-9-2020 041 admin 13-9-2020 09:46 PM
Xem trước Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 12-9-2020 042 admin 12-9-2020 09:03 PM
Xem trước Làm Sao Để Có Đức Tin Thật - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-9-2020 046 admin 11-9-2020 09:04 PM
Xem trước Làm Sao Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-9-2020 034 admin 5-9-2020 09:05 PM
Xem trước Lạc Lối Trong Sương Mù Tôn Giáo - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 4-9-2020 042 admin 4-9-2020 09:13 PM
Xem trước 02 Gặp gỡ Chúa phục sinh - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 30-8-2020 052 admin 30-8-2020 09:02 PM
Xem trước ISOM - Giảng Dạy Năng Động - 01 admin 11-4-2020 0181 admin 11-4-2020 11:27 PM
Xem trước Đồng Lúa Chín Vàng Giữa Dòng Người Lạc Mất - Mục sư Huỳn... admin 11-4-2020 0154 admin 11-4-2020 11:26 PM
Xem trước Đổi Mới Tâm Trí - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-4-2020 0153 admin 11-4-2020 11:25 PM
Xem trước Chuẩn Bị Cho Việc Kế Tiếp - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-4-2020 0136 admin 11-4-2020 11:03 PM
Xem trước Chia Sẻ Câu Chuyện Của Bạn - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-4-2020 0155 admin 11-4-2020 11:01 PM
Xem trước Chìa Khoá Của Phép Lạ Và Bứt Phá - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-4-2020 0155 admin 11-4-2020 10:58 PM
Xem trước Chúa Dùng Những Con Người Bình Thường - Mục sư Huỳnh Quốc K... admin 11-4-2020 0147 admin 11-4-2020 10:56 PM
Xem trước Đối Diện Với Những Thất Vọng - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-4-2020 0141 admin 11-4-2020 10:54 PM
Xem trước Đối Diện Với Những Thách Thức - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 11-4-2020 0134 admin 11-4-2020 10:53 PM
Xem trước 23 phút trong Hoả ngục admin 11-4-2020 0166 admin 11-4-2020 10:52 PM
Xem trước Đối Diện Với Nhũng Chán Nãn admin 17-3-2020 0176 admin 17-3-2020 11:33 PM
Xem trước Đối Diện Với Sự Ngã Lòng admin 17-3-2020 0165 admin 17-3-2020 11:32 PM
Xem trước Chết Trong Bản Ngã Để Sống Trong Năng Quyền Phục Sinh admin 17-3-2020 0165 admin 17-3-2020 11:31 PM
Xem trước Sự Chữa Lành Thiên Thượng admin 17-3-2020 0191 admin 17-3-2020 11:30 PM
Xem trước 02 Chúa Jêsus Sẽ Trở Lại admin 17-3-2020 0174 admin 17-3-2020 11:29 PM
Xem trước 01 Chúa Jêsus Sẽ Trở Lại - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 17-3-2020 0156 admin 17-3-2020 11:28 PM
Xem trước Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng admin 17-3-2020 0164 admin 17-3-2020 11:27 PM
Xem trước Chén của sự cứu chuộc admin 17-3-2020 0174 admin 17-3-2020 11:26 PM
Xem trước Chén của sự ca ngợi admin 17-3-2020 0161 admin 17-3-2020 11:23 PM
Xem trước Lửa tinh luyện admin 17-3-2020 0143 admin 17-3-2020 11:22 PM
Xem trước Đức tin ảnh hưởng lây lan admin 17-3-2020 0167 admin 17-3-2020 11:22 PM
Xem trước Chạm trán lửa sự hiện diện của Chúa admin 17-3-2020 0165 admin 17-3-2020 11:21 PM
Xem trước Đổi mới như chim ưng Người dạy: Dr. John Burns Giáo trình ISOM admin 5-3-2020 0293 admin 5-3-2020 09:32 AM
Xem trước Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-3-2020 0185 admin 5-3-2020 09:31 AM
Xem trước Tuyệt tác - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-3-2020 0169 admin 5-3-2020 09:31 AM
Xem trước Vũ khí bí mật của Chúa ISOM cho Phụ nữ admin 5-3-2020 0176 admin 5-3-2020 09:30 AM
Xem trước Cộng đồng và giới tính Giáo trình ISOM 2004 admin 5-3-2020 0172 admin 5-3-2020 09:29 AM
Xem trước Người được uỷ quyền để phân phối ơn Chúa . Bạn nghĩ... admin 5-3-2020 0181 admin 5-3-2020 09:19 AM
Xem trước Người đắc thắng - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Quố... admin 5-3-2020 0161 admin 5-3-2020 09:18 AM
Xem trước Giá trị của một người nữ - ISOM cho phụ nữ admin 5-3-2020 0163 admin 5-3-2020 09:17 AM
Xem trước Bảy ngọn núi Người dạy: Lance Wallnau Giáo trình ISOM 2004 admin 5-3-2020 0149 admin 5-3-2020 09:16 AM
Xem trước Muối và ánh sáng - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-3-2020 0157 admin 5-3-2020 09:15 AM
Xem trước Đại sứ nước trời - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Q... admin 5-3-2020 0165 admin 5-3-2020 09:14 AM
Xem trước Đại cương về HIV - ISOM cho phụ nữ admin 27-2-2020 0187 admin 27-2-2020 08:39 AM
Xem trước Duy trì sự vận hành của Đức Thánh Linh admin 27-2-2020 0194 admin 27-2-2020 08:38 AM
Xem trước Bạn có thật sự tin Chúa tái lâm không? - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 27-2-2020 0222 admin 27-2-2020 08:37 AM
Xem trước 7 chìa khoá để mở một tương lai tươi sáng - Mục sư Huỳn... admin 27-2-2020 0165 admin 27-2-2020 08:37 AM
Xem trước Mười điều cần có để làm một người cha - Mục sư Huỳn... admin 27-2-2020 0180 admin 27-2-2020 08:36 AM
Xem trước Ảnh hưởng của người mẹ tin kính - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 27-2-2020 0171 admin 27-2-2020 08:35 AM
Xem trước 03 end - Giô - sép - Phim Kinh thánh admin 27-2-2020 0378 admin 27-2-2020 08:34 AM
Xem trước Đắc thắng với Chúa - ISOM cho phụ nữ admin 27-2-2020 0193 admin 27-2-2020 08:33 AM
Xem trước Hành động trong sự xức dầu - 02 end admin 27-2-2020 0182 admin 27-2-2020 08:32 AM
Xem trước Hành động trong sự xức dầu 01 admin 16-2-2020 0222 admin 16-2-2020 12:05 AM
Xem trước Bước ra từ những hành lý admin 16-2-2020 0227 admin 16-2-2020 12:04 AM
Xem trước Bạn đã thấy Đấng bạn tìm kiếm chưa? admin 16-2-2020 0198 admin 16-2-2020 12:03 AM
Xem trước 02 - Giô - sép - Phim Kinh thánh admin 16-2-2020 0381 admin 16-2-2020 12:03 AM
Xem trước 01- Giô -sép, phim Kinh thánh admin 16-2-2020 0224 admin 16-2-2020 12:02 AM
Xem trước Đắc thắng sự ngã lòng - ISOM cho phụ nữ admin 16-2-2020 0221 admin 16-2-2020 12:01 AM
Xem trước 03 end - Mười điều răn admin 16-2-2020 0202 admin 16-2-2020 12:00 AM
Xem trước 02 - Mười điều răn admin 15-2-2020 0189 admin 15-2-2020 11:59 PM
Xem trước 01 Mười điều răn admin 15-2-2020 0187 admin 15-2-2020 11:57 PM
Xem trước Chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn - ISOM cho ph... admin 15-2-2020 0193 admin 15-2-2020 11:55 PM
Xem trước Sự chúc phước trên thế hệ - ISOM cho phụ nữ admin 15-2-2020 0176 admin 15-2-2020 11:55 PM
Xem trước Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo - ISOM cho phụ nữ admin 15-2-2020 0175 admin 15-2-2020 11:54 PM
Xem trước 02 Martin Luther - Nhà cải chánh giáo hội admin 15-2-2020 0176 admin 15-2-2020 11:38 PM
Xem trước 01 Martin Luther - Nhà cải chánh giáo hội admin 15-2-2020 0178 admin 15-2-2020 11:36 PM
Xem trước Thiên chức làm mẹ - ISOM cho Phụ nữ admin 15-2-2020 0204 admin 15-2-2020 11:35 PM
Xem trước Vai trò làm vợ mục sư - ISOM cho Phụ nữ admin 15-2-2020 0182 admin 15-2-2020 11:34 PM
Xem trước Vượt qua đau khổ - ISOM cho Phụ nữ admin 15-2-2020 0138 admin 15-2-2020 11:33 PM
Xem trước 03 end - Truyền giảng tại Jakarta - Indonesia Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0184 admin 18-1-2020 10:36 AM
Xem trước 02 - Truyền giảng tại Jakarta - Indonesia Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0202 admin 18-1-2020 10:35 AM
Xem trước 01 - Truyền giảng tại Jakarta - Indonesia Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0190 admin 18-1-2020 10:33 AM
Xem trước 02- end - Tử tù Ba na ba ( phát lại ) admin 18-1-2020 0182 admin 18-1-2020 10:32 AM
Xem trước 03 end - Truyền giảng tại Washington, D.C Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0188 admin 18-1-2020 10:19 AM
Xem trước 02 - Truyền giảng tại Washington, D.C .Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0183 admin 18-1-2020 10:18 AM
Xem trước 01 - Truyền giảng tại Washington, D.C, Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0189 admin 18-1-2020 10:11 AM
Xem trước 02 - Truyền giảng tại Sydney, Australia ,Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0198 admin 18-1-2020 10:10 AM
Xem trước 01 - Truyền giảng tại Sydney, Australia, Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 0192 admin 18-1-2020 10:09 AM
Xem trước 06 -Trường chữa lành admin 18-1-2020 0190 admin 18-1-2020 10:08 AM
Xem trước 05 - Trường chữa lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 0214 admin 18-1-2020 10:07 AM
Xem trước 04 - Trường chữa lành- 04 - Trường chữa lành admin 18-1-2020 0184 admin 18-1-2020 10:06 AM
Xem trước 04 - Trường chữa lành- 04 - Trường chữa lành admin 18-1-2020 0173 admin 18-1-2020 10:05 AM
Xem trước 03 - Trường chữa lành - Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 0171 admin 18-1-2020 10:03 AM
Xem trước 02 - Trường chữa lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 0194 admin 18-1-2020 10:03 AM
Xem trước 01 - Huấn luyện chữa lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 0186 admin 18-1-2020 10:02 AM
Xem trước Trường Chữa Lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 0140 admin 18-1-2020 10:01 AM
Xem trước Dũng khí - Thánh kinh lược truyện Tập 10 end admin 18-1-2020 0199 admin 18-1-2020 10:00 AM
Xem trước Tập 09 - Khổ nạn - Thánh kinh lược truyện admin 18-1-2020 0145 admin 18-1-2020 09:59 AM
Xem trước Tập 08 - Sự phản bội - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 0133 admin 17-1-2020 09:17 AM
Xem trước Tập 07 - Sứ mạng - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 0151 admin 17-1-2020 09:17 AM
Xem trước Tập 06 - Hy vọng - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 0147 admin 17-1-2020 09:16 AM
Xem trước 05 - Sinh tồn - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 0148 admin 17-1-2020 09:15 AM
Xem trước 04 - Thánh kinh lược truyện - Vương quốc admin 17-1-2020 0162 admin 17-1-2020 09:14 AM
Xem trước 03 - Thánh kinh lược truyện - Quê Hương admin 17-1-2020 0154 admin 17-1-2020 09:13 AM
Xem trước 02 - Thánh kinh lược truyện - Xuất hành admin 17-1-2020 0151 admin 17-1-2020 09:12 AM
Xem trước 01 - Thánh kinh lược truyện - Sự khởi nguyên admin 17-1-2020 0195 admin 17-1-2020 09:12 AM
Xem trước Bị bỏ lại - phần 02 end admin 17-1-2020 0153 admin 17-1-2020 09:00 AM
Xem trước Bị bỏ lại - phần 01 admin 17-1-2020 0145 admin 17-1-2020 09:00 AM
Xem trước Thập tự giá và con dao bấm 02 admin 17-1-2020 0273 admin 17-1-2020 08:58 AM
Xem trước Thập tự giá và con dao bấm phần 01 admin 17-1-2020 0177 admin 17-1-2020 08:51 AM
Xem trước Biến đổi cộng đồng admin 17-1-2020 0142 admin 17-1-2020 08:47 AM
Xem trước Phục hưng Fiji admin 17-1-2020 0150 admin 17-1-2020 08:44 AM
Xem trước Những điềm báo ngày tận thế admin 17-1-2020 0151 admin 17-1-2020 08:40 AM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 09:38 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn