nguonsusong.com

Thu/Mở Yêu thích (1) |RSS

Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 114|Xếp hạng: 79 

Nhạc thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Download Đại Hội Phục Hưng 2017 - Mp4 admin 10-10-2017    
Xem trước You Are My World admin 23-6-2016 0600 admin 23-6-2016 02:25 PM
Xem trước Woman Of Faith admin 23-6-2016 0569 admin 23-6-2016 02:24 PM
Xem trước We Cry Out admin 23-6-2016 0556 admin 23-6-2016 02:23 PM
Xem trước Southeast Asia Prayer Council admin 23-6-2016 0540 admin 23-6-2016 02:22 PM
Xem trước Shout To The Lord admin 23-6-2016 0538 admin 23-6-2016 02:20 PM
Xem trước Overtaken admin 23-6-2016 0511 admin 23-6-2016 02:19 PM
Xem trước Lift Him Up admin 23-6-2016 0528 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước I Will Sing admin 23-6-2016 0522 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước I Believe The Promise admin 23-6-2016 0527 admin 23-6-2016 02:16 PM
Xem trước God He Reigns admin 23-6-2016 0524 admin 23-6-2016 02:15 PM
Xem trước Benny Hinn Healing admin 23-6-2016 0552 admin 23-6-2016 02:14 PM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 23-6-2016 0499 admin 23-6-2016 02:07 PM
Xem trước Trở Về Nhà Cha - Linh Năng - Kim Nguyên admin 30-3-2016 01312 admin 30-3-2016 08:19 AM
Xem trước NGÀI - Kim Nguyên, Nguyệt Anh, Thái Ngân, Phương Lý admin 30-3-2016 01091 admin 30-3-2016 08:16 AM
Xem trước Trang Huỳnh - Ghi Khắc Ơn Ngài admin 30-3-2016 01084 admin 30-3-2016 08:13 AM
Xem trước Hoàng Nam - Chúa đến tìm và cứu con admin 26-3-2016 01172 admin 26-3-2016 04:24 PM
Xem trước Tuấn Hùng - Giất Mơ Nhiệm Mầu admin 26-3-2016 01013 admin 26-3-2016 04:23 PM
Xem trước Nhất Trung - Người đã đến admin 26-3-2016 01085 admin 26-3-2016 04:22 PM
Xem trước Lưu Chí Vỹ - Cảm Nhận admin 26-3-2016 01011 admin 26-3-2016 04:21 PM
Xem trước Quà Yêu Thương - Ha Gim - Siu Y Khao - Phương Trinh admin 26-3-2016 0999 admin 26-3-2016 04:20 PM
Xem trước Phương Trinh - Huyền dịu đêm thánh admin 26-3-2016 01060 admin 26-3-2016 04:19 PM
Xem trước Ngân Hà - Chiếu sáng như Hải đăng admin 15-3-2016 01191 admin 15-3-2016 03:46 PM
Xem trước Ngân Hà - Chuyện mùa đông ấy admin 15-3-2016 01204 admin 15-3-2016 03:46 PM
Xem trước Ngân Hà - Jêsus nguồn ánh sáng admin 15-3-2016 01177 admin 15-3-2016 03:45 PM
Xem trước Ngân Hà - Tân nương và Đấng Christ admin 15-3-2016 01189 admin 15-3-2016 03:44 PM
Xem trước Ngân Hà - Tình yêu thiên Chúa admin 15-3-2016 01271 admin 15-3-2016 03:44 PM
Xem trước Ngân Hà - Thần Giê-hô-va đã đến admin 15-3-2016 01210 admin 15-3-2016 03:43 PM
Xem trước Ngân Hà - Trên Cao Đời Sống admin 15-3-2016 01192 admin 15-3-2016 03:38 PM
Xem trước Taeyeon(SNSD) - O Holy Night admin 17-11-2014 01835 admin 17-11-2014 05:26 PM
Xem trước Oh Holy Night/Billy Gilman admin 17-11-2014 01766 admin 17-11-2014 05:23 PM
Xem trước CHARLOTTE CHURCH O Holy Night admin 17-11-2014 01707 admin 17-11-2014 05:21 PM
Xem trước Jesus Loves Me - Best 7 year old singer- plz "Share" admin 17-11-2014 01735 admin 17-11-2014 05:17 PM
Xem trước Amazing Grace 7yr old Rhema Marvanne - Annointed - plz "Share" admin 17-11-2014 01649 admin 17-11-2014 05:12 PM
Xem trước 7 yr old Rhema Suwon Korea Baptist Church - plz "Share" admin 17-11-2014 01719 admin 17-11-2014 05:10 PM
Xem trước Amazing Grace - Rhema 7yr old Gospel singer plz "Share" admin 17-11-2014 01670 admin 17-11-2014 05:08 PM
Xem trước The First Noel - 7yr old Rhema Marvanne - plz "Share" admin 17-11-2014 01545 admin 17-11-2014 05:05 PM
Xem trước I Thank God - Rhema Marvanne - 8 year old Gospel singer - Original song. admin 17-11-2014 01607 admin 17-11-2014 05:01 PM
Xem trước O Holy Night - Incredible child singer 7 yrs old - plz "Share" admin 17-11-2014 01581 admin 17-11-2014 04:56 PM
Xem trước You Won t Relent Jesus Culture admin 10-11-2014 01600 admin 10-11-2014 12:45 PM
Xem trước Jesus Culture: Holy admin 10-11-2014 01688 admin 10-11-2014 12:41 PM
Xem trước Jesus Culture Encounter 2013 | Kim Walker Smith admin 10-11-2014 01576 admin 10-11-2014 06:56 AM
Xem trước Kim Walker Smith - Power And Love (Prophetic Conference) Entire Concert admin 10-11-2014 01650 admin 10-11-2014 06:51 AM
Xem trước Scarborough - Sarah Brightman admin 10-11-2014 01546 admin 10-11-2014 06:20 AM
Xem trước Holy Spirit - Kim Walker admin 10-11-2014 01601 admin 10-11-2014 06:13 AM
Xem trước 10,000 Reasons (Bless The Lord) - Kim Walker admin 10-11-2014 01740 admin 10-11-2014 06:09 AM
Xem trước Hillsong - All for Love admin 9-11-2014 01615 admin 9-11-2014 11:57 AM
Xem trước Hillsong - At the Cross - With Subtitles_Lyrics admin 9-11-2014 01632 admin 9-11-2014 11:56 AM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 6-11-2014 01606 admin 6-11-2014 08:10 AM
Xem trước HILLSONG 2 admin 6-11-2014 01612 admin 6-11-2014 08:06 AM
Xem trước Bằng Kiều, Chiên Lạc Trở Về admin 6-6-2014 02055 admin 6-6-2014 08:27 PM
Xem trước HEALER - ĐẤNG CHỮA LÀNH admin 13-3-2014 01968 admin 13-3-2014 06:27 PM
Xem trước Nhạc Giáng Sinh Tuyển Chọn 2013-2014 admin 27-11-2013 01803 admin 27-11-2013 08:40 PM
Xem trước Tuyển chọn 10 bài hát quốc tế giáng sinh hay nhất thế giới admin 27-11-2013 01816 admin 27-11-2013 08:39 PM
Xem trước Những Bài Thánh Ca Làm Thay Đổi Thế Giới Full admin 24-11-2013 01802 admin 24-11-2013 07:59 PM
Xem trước Enya Silent Night admin 22-10-2013 01818 admin 22-10-2013 08:15 PM
Xem trước Beyoncé - Silent Night admin 22-10-2013 01717 admin 22-10-2013 08:13 PM
Xem trước Silent Night - Hayley Westenra (Songs of Praise The Big Sing) admin 22-10-2013 01813 admin 22-10-2013 08:10 PM
Xem trước Jackie Evancho - Silent Night admin 22-10-2013 01651 admin 22-10-2013 08:04 PM
Xem trước Who Am I admin 22-10-2013 01694 admin 22-10-2013 08:01 PM
Xem trước CELINE DION - SO THIS IS CHRISTMAS admin 22-10-2013 01651 admin 22-10-2013 07:55 PM
Xem trước Boney M. feat.Liz Mitchell "Feliz Navidad" (2009) admin 22-10-2013 01668 admin 22-10-2013 07:51 PM
Xem trước Boney M. - Little Drummer Boy (1981) admin 22-10-2013 01721 admin 22-10-2013 07:48 PM
Xem trước "SILENT NIGHT" - BONEY M admin 22-10-2013 01699 admin 22-10-2013 07:47 PM
Xem trước Mary's Boy Child / Oh My Lord - Boney M admin 22-10-2013 01675 admin 22-10-2013 07:45 PM
Xem trước Celine Dion - O Come All Ye Faithful @ Disney Parks - Christmas admin 22-10-2013 01662 admin 22-10-2013 07:38 PM
Xem trước Jackie Evancho in HD "O Holy Night" admin 21-10-2013 01632 admin 21-10-2013 09:26 PM
Xem trước Celine Dion - Oh Holy Night admin 21-10-2013 01733 admin 21-10-2013 09:23 PM
Xem trước Sứ mạng ( nhạc thánh Hàn quốc ) admin 8-8-2013 02273 admin 8-8-2013 09:16 PM
Xem trước Ngân Hà - Tình yêu Thiên Chúa admin 8-8-2013 01946 admin 8-8-2013 09:13 PM
Xem trước Ngân Hà , Thần Giê-hô-va đã đến admin 8-8-2013 01777 admin 8-8-2013 09:13 PM
Xem trước Ngân Hà, Tân nương và Christ admin 8-8-2013 01809 admin 8-8-2013 09:11 PM
Xem trước Ngân Hà, Jêsus nguồn ánh sáng admin 8-8-2013 01726 admin 8-8-2013 09:11 PM
Xem trước Ngân Hà, Chuyện mùa đông ấy admin 8-8-2013 01923 admin 8-8-2013 09:10 PM
Xem trước We wait for YOU admin 8-8-2013 01770 admin 8-8-2013 09:08 PM
Xem trước Buổi sáng an bình sao ( sáo ) admin 8-8-2013 01725 admin 8-8-2013 09:05 PM
Xem trước Bích Hạnh, Tình Cha admin 8-8-2013 01818 admin 8-8-2013 09:03 PM
Xem trước Hagim, Tìm Chúa trong đêm giáng sinh admin 8-8-2013 01668 admin 8-8-2013 09:02 PM
Xem trước Bích Hạnh, Dinh Dong admin 8-8-2013 01732 admin 8-8-2013 09:01 PM
Xem trước Ngân Hà, Chiếu sáng như hải đăng admin 16-7-2013 01764 admin 16-7-2013 09:41 PM
Xem trước Ngân Hà, Trên cao đời sống admin 16-7-2013 01709 admin 16-7-2013 09:19 PM
Xem trước Who am i - Con là ai admin 13-7-2012 03608 admin 13-7-2012 11:19 PM
Xem trước Yahweh Là Chúa Tôi - Lyrics admin 13-7-2012 03019 admin 13-7-2012 11:17 PM
Xem trước Thần Linh Của Chúa + Lyrics admin 13-7-2012 02909 admin 13-7-2012 11:16 PM
Xem trước Thương Chúa Tôi admin 13-7-2012 02693 admin 13-7-2012 11:14 PM
Xem trước Liên Khúc - Hãy Tôn Vinh Ngài - Jehoshaphat admin 13-7-2012 03103 admin 13-7-2012 11:09 PM
Xem trước Bao la tình Chúa - Hiền Thục admin 13-7-2012 02874 admin 13-7-2012 11:05 PM
Xem trước Tình Chúa Cao Vời - Phan Đình Tùng admin 13-7-2012 03019 admin 13-7-2012 11:03 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn - Issac Thái admin 13-7-2012 02797 admin 13-7-2012 11:01 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn admin 13-7-2012 02663 admin 13-7-2012 11:00 PM
Xem trước Tạ Ơn Cha - Worship admin 13-7-2012 02817 admin 13-7-2012 10:47 PM
Xem trước Lớn bấy nhiêu Ngài admin 1-7-2012 02885 admin 1-7-2012 08:22 PM
Xem trước Quà yêu thương admin 1-7-2012 02708 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Lời tiên tri ứng nghiệm admin 1-7-2012 03023 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Người đã đến admin 1-7-2012 02855 admin 1-7-2012 08:19 PM
Xem trước Huyền dịu đêm thánh admin 1-7-2012 02783 admin 1-7-2012 08:18 PM
Xem trước Giất mơ nhiệm mầu admin 1-7-2012 02859 admin 1-7-2012 08:15 PM
Xem trước Ngàn Ánh Sao Đêm - Mỹ Tâm admin 24-12-2011 03678 admin 24-12-2011 08:26 PM
Xem trước Hợp Ca Đêm Thánh Vô Cùng admin 19-11-2011 03750 admin 19-11-2011 08:02 PM
Xem trước Tóc Tiên & Mai Tiến Dũng, Đi tìm Chúa tôi admin 19-11-2011 03718 admin 19-11-2011 07:59 PM
Xem trước Liên khúc Ánh sao đêm - Nini, Hạ Vy admin 19-11-2011 03393 admin 19-11-2011 07:58 PM
Xem trước Liên khúc Giáng sinh - Nini, Hạ Vy admin 19-11-2011 03322 admin 19-11-2011 07:56 PM
Xem trước Charlotte Church bridge over troubled water admin 18-11-2011 03419 admin 18-11-2011 10:22 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (2009 live) admin 18-11-2011 03333 admin 18-11-2011 10:07 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (Live) admin 18-11-2011 03298 admin 18-11-2011 10:04 PM
Xem trước My Jesus admin 18-11-2011 03365 admin 18-11-2011 10:01 PM
Xem trước Amazing Grace admin 18-11-2011 03139 admin 18-11-2011 10:00 PM
Xem trước Sissel - Pie Jesu admin 18-11-2011 03133 admin 18-11-2011 09:36 PM
Xem trước No More Night admin 13-11-2011 03223 admin 13-11-2011 09:00 PM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 5 admin 20-4-2011 04717 admin 20-4-2011 07:26 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 4 admin 20-4-2011 04311 admin 20-4-2011 07:25 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 3 admin 20-4-2011 03894 admin 20-4-2011 07:24 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 2 admin 20-4-2011 05156 admin 20-4-2011 07:23 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 1 admin 20-4-2011 05445 admin 20-4-2011 07:21 AM
Xem trước Tôi chọn Jêsus admin 7-3-2011 03457 admin 7-3-2011 09:15 AM

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 17-10-2017 07:24 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn