† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích (1) |RSS

Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 84|Xếp hạng: 81 

Nhạc thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Toàn bộ Video Bồi huấn 2018 - Cà mau admin 25-12-2018    
Xem trước You Are My World admin 23-6-2016 01056 admin 23-6-2016 02:25 PM
Xem trước Woman Of Faith admin 23-6-2016 0981 admin 23-6-2016 02:24 PM
Xem trước We Cry Out admin 23-6-2016 0963 admin 23-6-2016 02:23 PM
Xem trước Southeast Asia Prayer Council admin 23-6-2016 0947 admin 23-6-2016 02:22 PM
Xem trước Shout To The Lord admin 23-6-2016 01020 admin 23-6-2016 02:20 PM
Xem trước Overtaken admin 23-6-2016 0867 admin 23-6-2016 02:19 PM
Xem trước Lift Him Up admin 23-6-2016 0958 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước I Will Sing admin 23-6-2016 0885 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước I Believe The Promise admin 23-6-2016 0946 admin 23-6-2016 02:16 PM
Xem trước God He Reigns admin 23-6-2016 0929 admin 23-6-2016 02:15 PM
Xem trước Benny Hinn Healing admin 23-6-2016 0964 admin 23-6-2016 02:14 PM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 23-6-2016 0860 admin 23-6-2016 02:07 PM
Xem trước Trở Về Nhà Cha - Linh Năng - Kim Nguyên admin 30-3-2016 01702 admin 30-3-2016 08:19 AM
Xem trước NGÀI - Kim Nguyên, Nguyệt Anh, Thái Ngân, Phương Lý admin 30-3-2016 01468 admin 30-3-2016 08:16 AM
Xem trước Trang Huỳnh - Ghi Khắc Ơn Ngài admin 30-3-2016 01466 admin 30-3-2016 08:13 AM
Xem trước Taeyeon(SNSD) - O Holy Night admin 17-11-2014 02204 admin 17-11-2014 05:26 PM
Xem trước Oh Holy Night/Billy Gilman admin 17-11-2014 02122 admin 17-11-2014 05:23 PM
Xem trước CHARLOTTE CHURCH O Holy Night admin 17-11-2014 02069 admin 17-11-2014 05:21 PM
Xem trước Jesus Loves Me - Best 7 year old singer- plz "Share" admin 17-11-2014 02047 admin 17-11-2014 05:17 PM
Xem trước Amazing Grace 7yr old Rhema Marvanne - Annointed - plz "Share" admin 17-11-2014 02012 admin 17-11-2014 05:12 PM
Xem trước 7 yr old Rhema Suwon Korea Baptist Church - plz "Share" admin 17-11-2014 02031 admin 17-11-2014 05:10 PM
Xem trước Amazing Grace - Rhema 7yr old Gospel singer plz "Share" admin 17-11-2014 02141 admin 17-11-2014 05:08 PM
Xem trước The First Noel - 7yr old Rhema Marvanne - plz "Share" admin 17-11-2014 01903 admin 17-11-2014 05:05 PM
Xem trước I Thank God - Rhema Marvanne - 8 year old Gospel singer - Original song. admin 17-11-2014 01936 admin 17-11-2014 05:01 PM
Xem trước O Holy Night - Incredible child singer 7 yrs old - plz "Share" admin 17-11-2014 01983 admin 17-11-2014 04:56 PM
Xem trước You Won t Relent Jesus Culture admin 10-11-2014 01979 admin 10-11-2014 12:45 PM
Xem trước Jesus Culture: Holy admin 10-11-2014 02043 admin 10-11-2014 12:41 PM
Xem trước Jesus Culture Encounter 2013 | Kim Walker Smith admin 10-11-2014 01892 admin 10-11-2014 06:56 AM
Xem trước Kim Walker Smith - Power And Love (Prophetic Conference) Entire Concert admin 10-11-2014 02008 admin 10-11-2014 06:51 AM
Xem trước Scarborough - Sarah Brightman admin 10-11-2014 01897 admin 10-11-2014 06:20 AM
Xem trước Holy Spirit - Kim Walker admin 10-11-2014 01995 admin 10-11-2014 06:13 AM
Xem trước 10,000 Reasons (Bless The Lord) - Kim Walker admin 10-11-2014 02122 admin 10-11-2014 06:09 AM
Xem trước Hillsong - All for Love admin 9-11-2014 02031 admin 9-11-2014 11:57 AM
Xem trước Hillsong - At the Cross - With Subtitles_Lyrics admin 9-11-2014 01990 admin 9-11-2014 11:56 AM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 6-11-2014 02049 admin 6-11-2014 08:10 AM
Xem trước HILLSONG 2 admin 6-11-2014 01972 admin 6-11-2014 08:06 AM
Xem trước HEALER - ĐẤNG CHỮA LÀNH admin 13-3-2014 02426 admin 13-3-2014 06:27 PM
Xem trước Tuyển chọn 10 bài hát quốc tế giáng sinh hay nhất thế giới admin 27-11-2013 02226 admin 27-11-2013 08:39 PM
Xem trước Những Bài Thánh Ca Làm Thay Đổi Thế Giới Full admin 24-11-2013 02234 admin 24-11-2013 07:59 PM
Xem trước Enya Silent Night admin 22-10-2013 02164 admin 22-10-2013 08:15 PM
Xem trước Beyoncé - Silent Night admin 22-10-2013 02060 admin 22-10-2013 08:13 PM
Xem trước Silent Night - Hayley Westenra (Songs of Praise The Big Sing) admin 22-10-2013 02204 admin 22-10-2013 08:10 PM
Xem trước Jackie Evancho - Silent Night admin 22-10-2013 01974 admin 22-10-2013 08:04 PM
Xem trước Who Am I admin 22-10-2013 02041 admin 22-10-2013 08:01 PM
Xem trước CELINE DION - SO THIS IS CHRISTMAS admin 22-10-2013 01971 admin 22-10-2013 07:55 PM
Xem trước Boney M. feat.Liz Mitchell "Feliz Navidad" (2009) admin 22-10-2013 02040 admin 22-10-2013 07:51 PM
Xem trước Boney M. - Little Drummer Boy (1981) admin 22-10-2013 02109 admin 22-10-2013 07:48 PM
Xem trước "SILENT NIGHT" - BONEY M admin 22-10-2013 02034 admin 22-10-2013 07:47 PM
Xem trước Mary's Boy Child / Oh My Lord - Boney M admin 22-10-2013 02030 admin 22-10-2013 07:45 PM
Xem trước Celine Dion - O Come All Ye Faithful @ Disney Parks - Christmas admin 22-10-2013 01985 admin 22-10-2013 07:38 PM
Xem trước Jackie Evancho in HD "O Holy Night" admin 21-10-2013 01967 admin 21-10-2013 09:26 PM
Xem trước Celine Dion - Oh Holy Night admin 21-10-2013 02142 admin 21-10-2013 09:23 PM
Xem trước Sứ mạng ( nhạc thánh Hàn quốc ) admin 8-8-2013 03289 admin 8-8-2013 09:16 PM
Xem trước We wait for YOU admin 8-8-2013 02129 admin 8-8-2013 09:08 PM
Xem trước Who am i - Con là ai admin 13-7-2012 03979 admin 13-7-2012 11:19 PM
Xem trước Yahweh Là Chúa Tôi - Lyrics admin 13-7-2012 03387 admin 13-7-2012 11:17 PM
Xem trước Thần Linh Của Chúa + Lyrics admin 13-7-2012 03262 admin 13-7-2012 11:16 PM
Xem trước Thương Chúa Tôi admin 13-7-2012 03054 admin 13-7-2012 11:14 PM
Xem trước Liên Khúc - Hãy Tôn Vinh Ngài - Jehoshaphat admin 13-7-2012 03492 admin 13-7-2012 11:09 PM
Xem trước Bao la tình Chúa - Hiền Thục admin 13-7-2012 03234 admin 13-7-2012 11:05 PM
Xem trước Tình Chúa Cao Vời - Phan Đình Tùng admin 13-7-2012 03385 admin 13-7-2012 11:03 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn - Issac Thái admin 13-7-2012 03147 admin 13-7-2012 11:01 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn admin 13-7-2012 03020 admin 13-7-2012 11:00 PM
Xem trước Tạ Ơn Cha - Worship admin 13-7-2012 03133 admin 13-7-2012 10:47 PM
Xem trước Lớn bấy nhiêu Ngài admin 1-7-2012 03240 admin 1-7-2012 08:22 PM
Xem trước Quà yêu thương admin 1-7-2012 03108 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Lời tiên tri ứng nghiệm admin 1-7-2012 03453 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Người đã đến admin 1-7-2012 03181 admin 1-7-2012 08:19 PM
Xem trước Huyền dịu đêm thánh admin 1-7-2012 03139 admin 1-7-2012 08:18 PM
Xem trước Giất mơ nhiệm mầu admin 1-7-2012 03181 admin 1-7-2012 08:15 PM
Xem trước Ngàn Ánh Sao Đêm - Mỹ Tâm admin 24-12-2011 04054 admin 24-12-2011 08:26 PM
Xem trước Charlotte Church bridge over troubled water admin 18-11-2011 03826 admin 18-11-2011 10:22 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (2009 live) admin 18-11-2011 03681 admin 18-11-2011 10:07 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (Live) admin 18-11-2011 03637 admin 18-11-2011 10:04 PM
Xem trước My Jesus admin 18-11-2011 03726 admin 18-11-2011 10:01 PM
Xem trước Amazing Grace admin 18-11-2011 03484 admin 18-11-2011 10:00 PM
Xem trước Sissel - Pie Jesu admin 18-11-2011 03603 admin 18-11-2011 09:36 PM
Xem trước No More Night admin 13-11-2011 03597 admin 13-11-2011 09:00 PM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 5 admin 20-4-2011 05195 admin 20-4-2011 07:26 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 4 admin 20-4-2011 04654 admin 20-4-2011 07:25 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 3 admin 20-4-2011 04237 admin 20-4-2011 07:24 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 2 admin 20-4-2011 05538 admin 20-4-2011 07:23 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 1 admin 20-4-2011 05821 admin 20-4-2011 07:21 AM
Xem trước Tôi chọn Jêsus admin 7-3-2011 03809 admin 7-3-2011 09:15 AM

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-2-2019 05:14 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn