† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích (1) |RSS

Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 84|Xếp hạng: 80 

Nhạc thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Cập nhật thêm 28 bài giảng Mp4 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Download admin 9-3-2018    
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 1 admin 20-4-2011 05569 admin 20-4-2011 07:21 AM
Xem trước Tôi chọn Jêsus admin 7-3-2011 03564 admin 7-3-2011 09:15 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 2 admin 20-4-2011 05264 admin 20-4-2011 07:23 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 3 admin 20-4-2011 04004 admin 20-4-2011 07:24 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 4 admin 20-4-2011 04431 admin 20-4-2011 07:25 AM
Xem trước Những bài Thánh ca làm thay đổi thế giới 5 admin 20-4-2011 04878 admin 20-4-2011 07:26 AM
Xem trước No More Night admin 13-11-2011 03331 admin 13-11-2011 09:00 PM
Xem trước Sissel - Pie Jesu admin 18-11-2011 03251 admin 18-11-2011 09:36 PM
Xem trước Amazing Grace admin 18-11-2011 03237 admin 18-11-2011 10:00 PM
Xem trước My Jesus admin 18-11-2011 03483 admin 18-11-2011 10:01 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (Live) admin 18-11-2011 03421 admin 18-11-2011 10:04 PM
Xem trước Hayley Westenra - Amazing Grace (2009 live) admin 18-11-2011 03449 admin 18-11-2011 10:07 PM
Xem trước Charlotte Church bridge over troubled water admin 18-11-2011 03551 admin 18-11-2011 10:22 PM
Xem trước Ngàn Ánh Sao Đêm - Mỹ Tâm admin 24-12-2011 03799 admin 24-12-2011 08:26 PM
Xem trước Giất mơ nhiệm mầu admin 1-7-2012 02976 admin 1-7-2012 08:15 PM
Xem trước Huyền dịu đêm thánh admin 1-7-2012 02914 admin 1-7-2012 08:18 PM
Xem trước Người đã đến admin 1-7-2012 02964 admin 1-7-2012 08:19 PM
Xem trước Lời tiên tri ứng nghiệm admin 1-7-2012 03155 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Quà yêu thương admin 1-7-2012 02823 admin 1-7-2012 08:20 PM
Xem trước Lớn bấy nhiêu Ngài admin 1-7-2012 03010 admin 1-7-2012 08:22 PM
Xem trước Tạ Ơn Cha - Worship admin 13-7-2012 02932 admin 13-7-2012 10:47 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn admin 13-7-2012 02780 admin 13-7-2012 11:00 PM
Xem trước Tình yêu Chúa chọn - Issac Thái admin 13-7-2012 02912 admin 13-7-2012 11:01 PM
Xem trước Tình Chúa Cao Vời - Phan Đình Tùng admin 13-7-2012 03143 admin 13-7-2012 11:03 PM
Xem trước Bao la tình Chúa - Hiền Thục admin 13-7-2012 02981 admin 13-7-2012 11:05 PM
Xem trước Liên Khúc - Hãy Tôn Vinh Ngài - Jehoshaphat admin 13-7-2012 03228 admin 13-7-2012 11:09 PM
Xem trước Thương Chúa Tôi admin 13-7-2012 02802 admin 13-7-2012 11:14 PM
Xem trước Thần Linh Của Chúa + Lyrics admin 13-7-2012 03027 admin 13-7-2012 11:16 PM
Xem trước Yahweh Là Chúa Tôi - Lyrics admin 13-7-2012 03139 admin 13-7-2012 11:17 PM
Xem trước Who am i - Con là ai admin 13-7-2012 03740 admin 13-7-2012 11:19 PM
Xem trước Celine Dion - O Come All Ye Faithful @ Disney Parks - Christmas admin 22-10-2013 01762 admin 22-10-2013 07:38 PM
Xem trước Mary's Boy Child / Oh My Lord - Boney M admin 22-10-2013 01794 admin 22-10-2013 07:45 PM
Xem trước "SILENT NIGHT" - BONEY M admin 22-10-2013 01807 admin 22-10-2013 07:47 PM
Xem trước CELINE DION - SO THIS IS CHRISTMAS admin 22-10-2013 01762 admin 22-10-2013 07:55 PM
Xem trước Boney M. feat.Liz Mitchell "Feliz Navidad" (2009) admin 22-10-2013 01791 admin 22-10-2013 07:51 PM
Xem trước Boney M. - Little Drummer Boy (1981) admin 22-10-2013 01841 admin 22-10-2013 07:48 PM
Xem trước We wait for YOU admin 8-8-2013 01883 admin 8-8-2013 09:08 PM
Xem trước Sứ mạng ( nhạc thánh Hàn quốc ) admin 8-8-2013 02542 admin 8-8-2013 09:16 PM
Xem trước Silent Night - Hayley Westenra (Songs of Praise The Big Sing) admin 22-10-2013 01934 admin 22-10-2013 08:10 PM
Xem trước Beyoncé - Silent Night admin 22-10-2013 01827 admin 22-10-2013 08:13 PM
Xem trước Tuyển chọn 10 bài hát quốc tế giáng sinh hay nhất thế giới admin 27-11-2013 01955 admin 27-11-2013 08:39 PM
Xem trước Enya Silent Night admin 22-10-2013 01938 admin 22-10-2013 08:15 PM
Xem trước Jackie Evancho - Silent Night admin 22-10-2013 01745 admin 22-10-2013 08:04 PM
Xem trước Who Am I admin 22-10-2013 01811 admin 22-10-2013 08:01 PM
Xem trước Celine Dion - Oh Holy Night admin 21-10-2013 01846 admin 21-10-2013 09:23 PM
Xem trước Jackie Evancho in HD "O Holy Night" admin 21-10-2013 01749 admin 21-10-2013 09:26 PM
Xem trước Những Bài Thánh Ca Làm Thay Đổi Thế Giới Full admin 24-11-2013 01939 admin 24-11-2013 07:59 PM
Xem trước HEALER - ĐẤNG CHỮA LÀNH admin 13-3-2014 02086 admin 13-3-2014 06:27 PM
Xem trước HILLSONG 2 admin 6-11-2014 01721 admin 6-11-2014 08:06 AM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 6-11-2014 01727 admin 6-11-2014 08:10 AM
Xem trước Hillsong - At the Cross - With Subtitles_Lyrics admin 9-11-2014 01755 admin 9-11-2014 11:56 AM
Xem trước Hillsong - All for Love admin 9-11-2014 01759 admin 9-11-2014 11:57 AM
Xem trước 10,000 Reasons (Bless The Lord) - Kim Walker admin 10-11-2014 01858 admin 10-11-2014 06:09 AM
Xem trước Holy Spirit - Kim Walker admin 10-11-2014 01709 admin 10-11-2014 06:13 AM
Xem trước Scarborough - Sarah Brightman admin 10-11-2014 01656 admin 10-11-2014 06:20 AM
Xem trước Kim Walker Smith - Power And Love (Prophetic Conference) Entire Concert admin 10-11-2014 01753 admin 10-11-2014 06:51 AM
Xem trước Jesus Culture Encounter 2013 | Kim Walker Smith admin 10-11-2014 01685 admin 10-11-2014 06:56 AM
Xem trước Jesus Culture: Holy admin 10-11-2014 01806 admin 10-11-2014 12:41 PM
Xem trước You Won t Relent Jesus Culture admin 10-11-2014 01718 admin 10-11-2014 12:45 PM
Xem trước O Holy Night - Incredible child singer 7 yrs old - plz "Share" admin 17-11-2014 01696 admin 17-11-2014 04:56 PM
Xem trước I Thank God - Rhema Marvanne - 8 year old Gospel singer - Original song. admin 17-11-2014 01719 admin 17-11-2014 05:01 PM
Xem trước The First Noel - 7yr old Rhema Marvanne - plz "Share" admin 17-11-2014 01658 admin 17-11-2014 05:05 PM
Xem trước Amazing Grace - Rhema 7yr old Gospel singer plz "Share" admin 17-11-2014 01794 admin 17-11-2014 05:08 PM
Xem trước 7 yr old Rhema Suwon Korea Baptist Church - plz "Share" admin 17-11-2014 01819 admin 17-11-2014 05:10 PM
Xem trước Amazing Grace 7yr old Rhema Marvanne - Annointed - plz "Share" admin 17-11-2014 01755 admin 17-11-2014 05:12 PM
Xem trước Jesus Loves Me - Best 7 year old singer- plz "Share" admin 17-11-2014 01839 admin 17-11-2014 05:17 PM
Xem trước CHARLOTTE CHURCH O Holy Night admin 17-11-2014 01824 admin 17-11-2014 05:21 PM
Xem trước Oh Holy Night/Billy Gilman admin 17-11-2014 01891 admin 17-11-2014 05:23 PM
Xem trước Taeyeon(SNSD) - O Holy Night admin 17-11-2014 01948 admin 17-11-2014 05:26 PM
Xem trước Trang Huỳnh - Ghi Khắc Ơn Ngài admin 30-3-2016 01216 admin 30-3-2016 08:13 AM
Xem trước NGÀI - Kim Nguyên, Nguyệt Anh, Thái Ngân, Phương Lý admin 30-3-2016 01213 admin 30-3-2016 08:16 AM
Xem trước Trở Về Nhà Cha - Linh Năng - Kim Nguyên admin 30-3-2016 01440 admin 30-3-2016 08:19 AM
Xem trước An Evening Praise and Worship admin 23-6-2016 0621 admin 23-6-2016 02:07 PM
Xem trước Benny Hinn Healing admin 23-6-2016 0684 admin 23-6-2016 02:14 PM
Xem trước God He Reigns admin 23-6-2016 0658 admin 23-6-2016 02:15 PM
Xem trước I Believe The Promise admin 23-6-2016 0668 admin 23-6-2016 02:16 PM
Xem trước I Will Sing admin 23-6-2016 0657 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước Lift Him Up admin 23-6-2016 0668 admin 23-6-2016 02:18 PM
Xem trước Overtaken admin 23-6-2016 0639 admin 23-6-2016 02:19 PM
Xem trước Shout To The Lord admin 23-6-2016 0671 admin 23-6-2016 02:20 PM
Xem trước Southeast Asia Prayer Council admin 23-6-2016 0674 admin 23-6-2016 02:22 PM
Xem trước We Cry Out admin 23-6-2016 0693 admin 23-6-2016 02:23 PM
Xem trước Woman Of Faith admin 23-6-2016 0703 admin 23-6-2016 02:24 PM
Xem trước You Are My World admin 23-6-2016 0768 admin 23-6-2016 02:25 PM

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-3-2018 10:29 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn