† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Truyền giảng - Dạy dỗ
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Truyền giảng - Dạy dỗ Bài mới: 0|Chủ đề: 77|Xếp hạng: 52 

Truyền giảng
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Download - Cập nhật thêm 15 bài giảng Mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh admin 13-7-2018    
Xem trước Kịch câm 02 admin 18-12-2014 01086 admin 18-12-2014 02:56 PM
Xem trước Kịch Câm 01 admin 18-12-2014 01020 admin 18-12-2014 02:56 PM
Xem trước 01 Kịch - Thiên đàng và Địa ngục admin 18-12-2014 01211 admin 18-12-2014 02:55 PM
Xem trước 02 Kịch - Thiên đàng và Địa ngục admin 18-12-2014 01047 admin 18-12-2014 02:54 PM
Xem trước 01- Đức Thánh Linh - Ms Ken admin 10-12-2014 01204 admin 10-12-2014 10:42 PM
Xem trước 02 - Đức Thánh Linh -Ms Ken admin 10-12-2014 0953 admin 10-12-2014 10:41 PM
Xem trước 03 - Đức Thánh Linh - Ms Ken admin 10-12-2014 01203 admin 10-12-2014 10:40 PM
Xem trước Cầu nguyện - Ms Ken admin 10-12-2014 01027 admin 10-12-2014 10:39 PM
Xem trước Hội Thánh - Ms Ken admin 10-12-2014 0903 admin 10-12-2014 10:38 PM
Xem trước Người quản gia - Ms Ken admin 10-12-2014 0914 admin 10-12-2014 10:37 PM
Xem trước Con đường dẫn đến quyền năng - Ms Ken admin 10-12-2014 0943 admin 10-12-2014 10:36 PM
Xem trước Con đường dẫn đến quyền năng - Ms Ken admin 10-12-2014 0900 admin 10-12-2014 10:36 PM
Xem trước Trận chiến thuộc linh - Ms Ken admin 10-12-2014 0956 admin 10-12-2014 10:35 PM
Xem trước Billy Graham: Second Coming of Christ admin 10-11-2014 01123 admin 10-11-2014 12:21 PM
Xem trước Dr Billy Graham: You Must be Born Again admin 10-11-2014 01116 admin 10-11-2014 12:20 PM
Xem trước Dr Billy Graham: Three Things You Cannot Do Without admin 10-11-2014 01073 admin 10-11-2014 12:20 PM
Xem trước Dr Billy Graham: Who is Jesus? admin 10-11-2014 01054 admin 10-11-2014 12:19 PM
Xem trước Dr Billy Graham: You Must a Choice admin 10-11-2014 01027 admin 10-11-2014 12:18 PM
Xem trước Dr Billy Graham: Angels admin 10-11-2014 01032 admin 10-11-2014 12:16 PM
Xem trước 04 Father, Your Kingdom Come admin 9-11-2014 01038 admin 9-11-2014 11:32 AM
Xem trước 03 Father, Your Kingdom Come admin 9-11-2014 0891 admin 9-11-2014 11:31 AM
Xem trước 02 Father, Your Kingdom Come admin 9-11-2014 0956 admin 9-11-2014 11:31 AM
Xem trước 01 Father, Your Kingdom Come admin 9-11-2014 0914 admin 9-11-2014 11:29 AM
Xem trước David Yonggi Cho - Oração do Tabernáculo admin 9-11-2014 0961 admin 9-11-2014 09:04 AM
Xem trước Dealing with mother issues - Father's Embrace admin 9-11-2014 0922 admin 9-11-2014 01:49 AM
Xem trước Walking in the light - Father's Embrace admin 9-11-2014 0944 admin 9-11-2014 01:48 AM
Xem trước Dealing with father issues - Father's Embrace admin 9-11-2014 0934 admin 9-11-2014 01:47 AM
Xem trước The older brother Syndrome - Father's Embrace admin 9-11-2014 0915 admin 9-11-2014 01:46 AM
Xem trước The prodigal Father - Father's Embrace admin 8-11-2014 0899 admin 8-11-2014 05:10 PM
Xem trước You are Father's happy thought - Father's Embrace admin 8-11-2014 0909 admin 8-11-2014 05:09 PM
Xem trước A revelation of the Father's love - Father's Embrace admin 8-11-2014 0855 admin 8-11-2014 05:08 PM
Xem trước Healing the hearts of the children - Father's Embrace admin 8-11-2014 0853 admin 8-11-2014 05:07 PM
Xem trước Abiding in love - Father's Embrace admin 8-11-2014 0888 admin 8-11-2014 05:06 PM
Xem trước 03 - Cầu nguyện - Ms ULF Ekman admin 7-11-2014 0913 admin 7-11-2014 07:30 AM
Xem trước Truyền giảng tại Indonesia admin 5-11-2014 01313 admin 5-11-2014 08:24 AM
Xem trước Tiếng nổ thiên thượng - John Avanzini admin 4-11-2014 0893 admin 4-11-2014 08:07 AM
Xem trước 03 - Chữa lành - Ms ULF Ekman admin 15-10-2014 0979 admin 15-10-2014 09:46 PM
Xem trước 02 - Chữa lành - Ms ULF Ekman admin 15-10-2014 0981 admin 15-10-2014 09:45 PM
Xem trước 01 - Chữa lành - Ms ULF Ekman admin 15-10-2014 0909 admin 15-10-2014 09:44 PM
Xem trước Truyền giảng tại Hong Kong - Billy Graham admin 15-10-2014 0908 admin 15-10-2014 09:43 PM
Xem trước 02 Cầu nguyện - Ms ULF Ekman admin 12-10-2014 01100 admin 12-10-2014 03:11 PM
Xem trước 01 Cầu nguyện - Ms ULF Ekman admin 12-10-2014 01038 admin 12-10-2014 03:10 PM
Xem trước 02 Bản chất thiên thượng - Ms ULF Ekman admin 12-10-2014 01025 admin 12-10-2014 03:09 PM
Xem trước 01 Bản chất thiên thượng - Ms ULF Ekman admin 12-10-2014 01076 admin 12-10-2014 03:09 PM
Xem trước Bài học về đền thờ thời Cựu ước admin 12-10-2014 01081 admin 12-10-2014 03:06 PM
Xem trước Ai sẽ ném viên đá đầu tiên - Reihard Bonnke admin 12-10-2014 01111 admin 12-10-2014 03:04 PM
Xem trước Đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng Hội Thánh Tin Lành Kitchener admin 17-3-2014 0960 admin 17-3-2014 12:22 PM
Xem trước Thánh Nhạc Giáng Sinh 2013 Mùa Đông An Vui Tại Grace Lutheran Church admin 12-3-2014 01030 admin 12-3-2014 12:31 PM
Xem trước Chương Trình Ngợi Khen Thờ Phượng "Hồn Ngợi Khen Chúa" admin 13-12-2013 01000 admin 13-12-2013 09:35 AM
Xem trước Lửa Phúc Âm admin 5-12-2013 01053 admin 5-12-2013 06:24 PM
Xem trước Món quà vô giá - Truyền giảng Giáng sinh 2007 admin 27-11-2013 01167 admin 27-11-2013 10:14 PM
Xem trước Đêm thánh -Truyền giảng giáng sinh 2008 tại Tao Đàn admin 27-11-2013 01267 admin 27-11-2013 09:44 PM
Xem trước Chương Trình Giáng Sinh tại HTTL Garden Grove * Christmas 2012 admin 24-11-2013 01068 admin 24-11-2013 08:35 PM
Xem trước Truyen Giang Giang Sinh 2012 admin 24-11-2013 0990 admin 24-11-2013 08:34 PM
Xem trước CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG 08 12 2012 TẠI KV KHÁNH HỘI admin 24-11-2013 0975 admin 24-11-2013 08:32 PM
Xem trước Thoi diem (08.12.12) admin 24-11-2013 01060 admin 24-11-2013 08:21 PM
Xem trước Ca nhạc sống Đêm Truyền Giảng 7-09-13 admin 24-11-2013 01022 admin 24-11-2013 08:19 PM
Xem trước Thánh Nhạc Truyền Giảng HTTL Châu Khánh Sóc Thăng 15-9-201 admin 24-11-2013 01066 admin 24-11-2013 08:14 PM
Xem trước Thánh Nhạc Truyền Giảng HTTL Châu Khánh Sóc Thăng 15-9-201 admin 24-11-2013 01073 admin 24-11-2013 08:13 PM
Xem trước Truyền Giảng Tại Thị Trấn Tầm Vu - Long An | 14/12/2012 admin 24-11-2013 01034 admin 24-11-2013 07:57 PM
Xem trước Lễ giáng sinh 2012 - Hội Thánh Tin Lành - VN truyền Giáo tại Ber admin 24-11-2013 01001 admin 24-11-2013 07:55 PM
Xem trước Cầu nguyện Thương trường admin 16-7-2013 01731 admin 16-7-2013 08:24 PM
Xem trước Quyền Năng Biến Đổi Qua Lời Của Chúa admin 19-2-2012 03326 admin 19-2-2012 06:59 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 10 of 10 ) admin 13-7-2011 03018 admin 13-7-2011 05:54 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 9 of 10 ) admin 13-7-2011 02501 admin 13-7-2011 05:52 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 8 of 10 ) admin 13-7-2011 02744 admin 13-7-2011 05:51 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 7 of 10 ) admin 13-7-2011 02665 admin 13-7-2011 05:50 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 6 of 10 ) admin 13-7-2011 02521 admin 13-7-2011 05:50 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 5 of 10 ) admin 13-7-2011 02622 admin 13-7-2011 05:49 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 4 of 10 ) admin 13-7-2011 02494 admin 13-7-2011 05:48 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 3 of 10 ) admin 13-7-2011 02585 admin 13-7-2011 05:48 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 2 of 10 ) admin 13-7-2011 03107 admin 13-7-2011 05:47 PM
Xem trước DON MOEN ( Part 1 of 10 ) admin 13-7-2011 03629 admin 13-7-2011 05:46 PM
Xem trước Lời chứng của mẹ Tuấn Hùng admin 7-3-2011 02138 admin 7-3-2011 09:44 AM
Xem trước Hội Thảo "Sống Theo Đúng Mục Đích" admin 31-12-2010 03711 admin 31-12-2010 09:31 PM
Xem trước Đêm thánh nhạc hai dòng máu - phần 2 admin 28-11-2010 02449 admin 28-11-2010 12:51 AM
Xem trước Đêm thánh nhạc hai dòng máu - phần 1 admin 28-11-2010 02539 admin 28-11-2010 12:50 AM

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-8-2018 12:34 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn