† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1626|Trả lời: 0

The Spirit of the Lord is upon me

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-7-2016 07:08:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
The Spirit of the Lord is upon me

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-5-2020 10:17 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách