† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 6570|Trả lời: 0

Download Trọn Bộ ISOM mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-8-2016 23:28:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Giáo Trình ISOM Cấp 01 - Mp3

Dưới đây là trọn Bộ ISOM Mp3 gồm ISOM 1995, ISOM 2004, ISOM cho Phụ Nữ, ....được biên tập lại, phân cấp, giúp bạn dễ tải về cũng như dễ quản lý sau tải.
Bộ ISOM được nén từ file gốc qua Mp3 với bit  128 cho chất lượng tốt. Được lưu trữ ở máy chủ tốc độ cao nên anh chị em có thể tải về tùy thích, cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+ để mọi người cùng tải về nhé, xin cám ơn rất nhiều!

Giáo Trình ISOM Cấp 01 - Mp3
Bản Chất Phúc Âm 01 Đời Sống Siêu Nhiên 08Ngợi Khen - Thờ  Phượng 04
Bản Chất Phúc Âm 02 Đời Sống Siêu Nhiên 09 Ngợi Khen - Thờ  Phượng 05
Bản Chất Phúc Âm 03 Đời Sống Siêu Nhiên 10 Tân Ước Lược Khảo 01
Bản Chất Phúc Âm 04 Giáo Lý Căn Bản 01 Tân Ước Lược Khảo 02
Bản Chất Phúc Âm 05 Giáo Lý Căn Bản 02 Tân Ước Lược Khảo 03
Đời Sống Siêu Nhiên 01 Giáo Lý Căn Bản 03 Tân Ước Lược Khảo 04
Đời Sống Siêu Nhiên 02 Giáo Lý Căn Bản 04 Tân Ước Lược Khảo 05
Đời Sống Siêu Nhiên 03 Giáo Lý Căn Bản 05 Tân Ước Lược Khảo 06
Đời Sống Siêu Nhiên 04 Giáo Lý Căn Bản 06 Tân Ước Lược Khảo 07
Đời Sống Siêu Nhiên 05 Ngợi Khen - Thờ  Phượng 01 Tân Ước Lược Khảo 08
Đời Sống Siêu Nhiên 06 Ngợi Khen - Thờ  Phượng 02 Tân Ước Lược Khảo 09
Đời Sống Siêu Nhiên 07 Ngợi Khen - Thờ  Phượng 03 Tân Ước Lược Khảo 10


Giáo Trình ISOM Cấp 02 - Mp3
Cựu Ước Lược Khảo 01 Cựu Ước Lược Khảo 10 Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 04
Cựu Ước Lược Khảo 02 Chức Vụ Giúp Đỡ 01 Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 05
Cựu Ước Lược Khảo 03 Chức Vụ Giúp Đỡ 02 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 01
Cựu Ước Lược Khảo 04 Chức Vụ Giúp Đỡ 03 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 02
Cựu Ước Lược Khảo 05 Chức Vụ Giúp Đỡ 04 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 03
Cựu Ước Lược Khảo 06 Chức Vụ Giúp Đỡ 05 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 04
Cựu Ước Lược Khảo 07 Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 01 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 05
Cựu Ước Lược Khảo 08 Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 02
Cựu Ước Lược Khảo 09 Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 03


Giáo Trình ISOM Cấp 03 - Mp3
Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 01 Gia Tăng Mục Vụ Nhóm Tế Bào 05
Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 02 Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 01 Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 01
Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 03 Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 02 Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 02
Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 04 Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 03 Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 01
Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 05 Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 04 Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 02
Gây Dựng Hội Thánh 01 Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 05 Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 03
Gây Dựng Hội Thánh 02 Nhóm Tế Bào 01 Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 04
Gây Dựng Hội Thánh 03 Nhóm Tế Bào 02 Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 05
Gây Dựng Hội Thánh 04 Nhóm Tế Bào 03
Gây Dựng Hội Thánh 05 Nhóm Tế Bào 04


Giáo Trình ISOM Cấp 04 - Mp3
Cá Nhân Chứng Đạo 01 Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 03 Sự Phục Hòa 03
Cá Nhân Chứng Đạo 02 Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 04 Sự Phục Hòa 04
Cá Nhân Chứng Đạo 03 Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 05 Truyền Giáo Cá Nhân 01
Cá Nhân Chứng Đạo 04 Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 06 Truyền Giáo Cá Nhân 02
Cá Nhân Chứng Đạo 05 Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 07 Truyền Giáo Cá Nhân 03
Chiến Trận Thuộc Linh 01 Phát Triển Người Lãnh Đạo 01 Truyền Giáo Cá Nhân 04
Chiến Trận Thuộc Linh 02 Phát Triển Người Lãnh Đạo 02 Truyền Giáo Cá Nhân 05
Chiến Trận Thuộc Linh 03 Phát Triển Người Lãnh Đạo 03 Truyền Giáo Cá Nhân 06
Chiến Trận Thuộc Linh 04 Phát Triển Người Lãnh Đạo 04 Truyền Giáo Cá Nhân 07
Chiến Trận Thuộc Linh 05 Phát Triển Người Lãnh Đạo 05 Truyền Giáo Cá Nhân 08
Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 01 Sự Phục Hòa 01 Truyền Giáo Cá Nhân 09
Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 02 Sự Phục Hòa 02 Truyền Giáo Cá Nhân 10


Giáo Trình ISOM Cấp 05 - Mp3
Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 01 Kết Nối Với Đấng Christ 04 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 05
Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 02 Kết Nối Với Đấng Christ 05 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 06
Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 03 Kết Nối Với Đấng Christ 06 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 07
Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 04 Kết Nối Với Đấng Christ 07 Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 01
Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 05 Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 01 Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 02
Điều Hành Cho Tương Lai 01 Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 02 Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 03
Điều Hành Cho Tương Lai 02 Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 03 Sống Để Ban Cho 01
Điều Hành Cho Tương Lai 03 Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 04 Sống Để Ban Cho 02
Điều Hành Cho Tương Lai 04 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 01 Sống Để Ban Cho 03
Kết Nối Với Đấng Christ 01 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 02 Sống Để Ban Cho 04
Kết Nối Với Đấng Christ 02 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 03 Sống Để Ban Cho 05
Kết Nối Với Đấng Christ 03 Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 04


ISOM 2004 - Mp3
Kinh Nghiệm Đền Tạm Sống Với Bản Tính Siêu Nhiên 01 Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 04
Nhật Ký Hai Chiều Sống Với Bản Tính Siêu Nhiên 02 Bạn Đã Bắt Đầu Với Thánh Linh
Bối Cảnh Văn Hóa Những Qui Luật Thông Giải Vai Trò Của Tâm Trí Trong Việc Học Tập
Bối Cảnh Chìa Khóa Sự Mật Thiết Thuộc Linh Gợi Ý Cho Sự Dạy Dỗ Được Xức Dầu
Nhận Biết Tiếng Chúa Làm Sao Để Đẩy Lùi Thần Tượng Bẽ Gãy Tội Lỗi Và Sự Rủa Sả Dòng Họ
Hãy Yên Lặng Xây Dựng Một Đời Thành Công Sự Dạy Dỗ Được Đức Thánh Linh Xức Dầu Là Gì
Làm Thế Nào Để Khôi Phục Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 01 Tầm Quan Trọng Của Những Giất Mơ
Ngôn Ngữ Của Tấm Lòng Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 02 Nhận Biết Một Tấm Lòng Được Chúa Chữa Lành
Tìm Kiếm Khải Tượng Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 03 Vai Trò Của Tấm Lòng Trong Việc Học Tập

Bảy Ngọn Núi 01Cộng Đồng Và Giới Tính 03Nền Tảng Tiên Tri 06
Bảy Ngọn Núi 02Cộng Đồng Và Giới Tính 04Nền Tảng Tiên Tri 07
Bảy Ngọn Núi 03Giảng Dạy Năng Động 01Nền Tảng Tiên Tri 08
Bảy Ngọn Núi 04Giảng Dạy Năng Động 02Nền Tảng Tiên Tri 09
Bảy Ngọn Núi 05Giảng Dạy Năng Động 03Thực Tế Trong Chức Vụ 01
Đắc Thắng Bản Chất Tội LỗiGiảng Dạy Năng Động 04Thực Tế Trong Chức Vụ 02
Tấm Lòng Của Chức Vụ 01Giảng Dạy Năng Động 05Thực Tế Trong Chúc Vụ 03
Tấm Lòng Của Chức Vụ 02Nền Tảng Tiên Tri 01Thực Tế Trong Chức Vụ 04
Đổi Mới Như Chim Ưng 01Nền Tảng Tiên Tri 02Nghe Tiếng Chúa 01
Đổi Mới Như Chim Ưng 02Nền Tảng Tiên Tri 03Nghe Tiếng Chúa 02
Cộng Đồng Và Giới Tính 01Nền Tảng Tiên Tri 04Nghe Tiếng Chúa 03
Cộng Đồng Và Giới Tính 02Nền Tảng Tiên Tri 05Nghe Tiếng Chúa 04


ISOM Cho Phụ Nữ - Mp3
01 Thiên Chức Làm Mẹ01 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 01 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn
02 Thiên Chức Làm Mẹ02 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 02 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn
03 Thiên Chức Làm Mẹ03 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 03 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn
04 Thiên Chức Làm Mẹ04 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 04 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn
01 Đại Cương Về HIV05 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 01 Sự Khó Khăn Trong Lãnh Đạo
02 Đại Cương Về HIV 01 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng 02 Sự Khó Khăn Trong Lãnh Đạo
01 Vượt Qua Đau Khổ 02 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng 03 Sự Khó Khăn Trong Lãnh Đạo
02 Vượt Qua Đau Khổ 03 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng 04 Sự Khó Khăn Trong Lãnh đạo
03 Vượt Qua Đau Khổ 04 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng 01 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng
04 Vượt Qua Đau Khổ 05 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng 02 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng
01 Đắc Thắng Với Chúa 06 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng 03 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng
02 Đắc Thắng Với Chúa 01 Khí Giới Bí Mật Của Chúa 04 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng
03 Đắc Thắng Với Chúa 02 Khí Giới Bí Mật Của Chúa 01 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
04 Đắc Thắng Với Chúa 03 Khí Giới Bí Mật Của Chúa 02 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
01 Giá Trị Của Một Người Nữ 01 Vai Trò Làm Vợ Mục Sư 03 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
02 Giá Trị Của Một Người Nữ 02 Vai Trò Làm Vợ Mục Sư 04 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
03 Giá Trị Của Một Người Nữ 03 Vai Trò Làm Vợ Mục Sư 05 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
04 Giá Trị Của Một Người Nữ 01 Sự Chúc Phước Trên Thế Hệ Trẻ 06 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
05 Giá Trị Của Một Người Nữ 02 Sự Chúc Phước Trên Thế Hệ Trẻ 04 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
06 Giá Trị Của Một Người Nữ 03 Sự Chúc Phước Trên Thế Hệ Trẻ

Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Admin Votongvt


Download giao trinh isom mp3, isom, isom 1995, isom 2004, isom cho phu nu

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-10-2019 11:52 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách