† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 662|Trả lời: 0

Sep-18-15 - Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện: Lời cầu nguyện có...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2016 11:16:54 | Xem tất |Chế độ đọc


Sep-18-15 - Năng Quyền Của Sự Cầu Nguyện: Lời cầu nguyện có chủ đích

Tường thuật trực tiếp các chương trình Thờ phượng, Ngợi khen, Dạy dỗ, Bồi linh từ Hội Thánh VBC - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 02:26 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách