† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 851|Trả lời: 0

Sep-29-15 - Pulling over the covering - Sự bao phủ thuộc linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2016 11:21:28 | Xem tất |Chế độ đọc


Sep-29-15 - Pulling over the covering - Sự bao phủ thuộc linh

Tường thuật trực tiếp các chương trình Thờ phượng, Ngợi khen, Dạy dỗ, Bồi linh từ Hội Thánh VBC - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 24-10-2019 04:43 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách