† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 763|Trả lời: 0

Đại Hội Phục Hưng 2016 - Oct-09-16 - Ezekiel 47 - Take the gifts to...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-10-2016 07:42:31 | Xem tất |Chế độ đọc


Đại Hội Phục Hưng 2016 - Oct-09-16 - Ezekiel 47 - Take the gifts to the nations

Đại Hội Phục Hưng 2016
Từ ngày 06 đến ngày 10 - 2016

Gặp Gỡ Chúa

Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va;
Chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài.
Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai,
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Ô-sê 6:3

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:57 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách