† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 82|Trả lời: 0

Chương Trình Bồi Huấn 2017 - Cà Mau - Ca Ngợi Thờ Phượng Chúa...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-12-2017 16:25:03 | Xem tất |Chế độ đọc


Chương Trình Bồi Huấn 2017 - Cà Mau - Ca Ngợi Thờ Phượng Chúa Chiều Ngày 01
Nhóm thờ phượng: NISSI

Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt
Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt. Giăng 4:35

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 20-3-2018 08:13 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách