nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 19|Trả lời: 0

Chương Trình Bồi Huấn 2017 - Cà Mau - Nếu Chúa Là

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-12-2017 19:17:21 | Xem tất |Chế độ đọc


Chương Trình Bồi Huấn 2017 - Cà Mau - Nếu Chúa Là

Chương Trình Bồi Huấn 2017 - Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc: Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2018 07:59 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách