† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2249|Trả lời: 0

Download VietBible 3.2, VietBible 3.1, VietBible 3.0, VietBible 2.0

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-4-2018 09:31:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
VietBible 3.2, VietBible 3.1, VietBible 3.0, VietBible 2.0

Dưới đây là 04 bản Vietbile - phần mềm học Kinh thánh bao gồm thư viện sách, tra cứu từ điển Kinh  thánh, ghi chú, bản đồ.  Anh chị em cứ tải hết 04 bản về, xem bản nào nhẹ, ổn định và ....thấy thích thì dùng bản đó. Tùy theo máy tính bao nhiêu bit thì cài bản tương ứng, thường là 32 bit là nhiều, 64 hay dùng cho máy chuyên dụng.


VietBible 3.2

Bản 64 bit Bản 32bit  

..VietBible 3.2 . 64 bit >>
..VietBible 3.2 . 32 bit>>


VietBible 3.1

Bản 64 bit Bản 32bit  

VietBible 3.1 - 64 bit
...VietBible 3.1 - 32 bit


VietBible 3.0

Bản 64 bit
Bản 32 bit
File 1 File 1
File 2 File 2
File 3 File 3
File 4 File 4
File 5 File 5
File 6 File 6
File 7 File 7

VietBible 2.0

....VietBile 2.0 >>
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-8-2019 11:21 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách