† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1114|Trả lời: 0

Sách nói: Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-5-2018 15:43:10 | Xem tất |Chế độ đọc
Sách nói – Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn
( Những câu trả lời từ lời Chúa sẽ giúp bạn nhận phép lạ )

Nguyên tác: God’s Guarantee To Heal You
Tác giả: A.A.Allen
Người hiệu đính bản dịch: Anh-rê
Người đọc: Mai Nguyễn

Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn là một quyển sách được viết đầy sức thuyết phục thuột linh sâu sắc, rằng Đức Chúa trời đảm bảo chữa lành cho những ai cầu xin trong đức tin. Nếu sự chữa lành không xảy ra, thì cá nhân đó đang gặp vấn đề, và khi vấn đề đó được giải quyết thì sự chữa lành sẻ đến.

Link tải sách audio mp3:
......Download sách: Đức Chúa Trời đảm bảo chữa lành bạn >>

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-10-2019 12:23 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách