† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1611|Trả lời: 0

Sách nói: Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-5-2018 15:43:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Sách nói – Đức Chúa Trời Đảm Bảo Chữa Lành Bạn
( Những câu trả lời từ lời Chúa sẽ giúp bạn nhận phép lạ )

Nguyên tác: God’s Guarantee To Heal You
Tác giả: A.A.Allen
Người hiệu đính bản dịch: Anh-rê
Người đọc: Mai NguyễnTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2020 12:19 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách