† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 303|Trả lời: 0

DVD Karaoke- 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-8-2018 12:23:18 | Xem tất |Chế độ đọc


DVD Karaoke- 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

Nhạc và Lời: Trần Văn Trọng
_ Nguyễn Thành Toàn
_ Nguyễn Duy Trung

Hòa âm: Quang Đạt - Davit Dong
Thực hiện Karaoke: Hồng Sơn

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: trongtran47@gmail.com
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

100 nam tin lanh den vn - DVD karaoke

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2019 03:07 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách