† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 424|Trả lời: 0

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Những Người Thay Đổi Cuộc Đ...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-9-2018 21:25:04 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu - Giô-sép

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh:
Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 4-6-2020 10:13 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách