nguonsusong.com

Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 9245|Trả lời: 0

Tải Giáo Trình ISOM - Mp4

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-4-2011 08:02:09 | Xem tất |Chế độ đọc
Một số video bị lỗi không
xem được, mong quí khách
thông cảm. Xin vui lòng
vào http://phimtinlanh.com
để xem video bài giảng. Thanks all!
..Bấm vào đây để xem video >>

1. Giáo lý căn bản

Bài 1    Bài 2    Bài 3   Bài 4    Bài 5    Bài 6

2 . Cựu ước lược khảo

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   Bài  5    Bài  6  Bài  7  Bài  8   Bài  9   

3 . Tân ước lược khảo

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4    Bài  5    Bài  6   Bài  7   Bài  8   Bài  9   

4. Đời sống siêu nhiên

Bài 1  Bài 2  Bài 3  Bài 4  Bài  5   Bài  6  Bài  7 Bài  8 Bài  9  Bài 10

5. Ngợi khen thờ phượng

Bài 1  Bài 2  Bài 3   Bài 4    Bài  5   

6. Năng quyền cầu nguyện

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4    Bài  5   

7. Bản chất phúc âm

Bài 1   Bài 2  Bài 3  Bài 4    Bài  5   

8. Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay

Bài 1  Bài 2   Bài 3   Bài 4    Bài  5   

9. Nền tảng huấn luyện Hội Thánh

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   † Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 22-2-2017 08:57 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | caunguyen.ca |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách