† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 10789|Trả lời: 0

Tải Giáo Trình ISOM - Mp4

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-4-2011 08:02:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
1. Giáo lý căn bản

Bài 1    Bài 2    Bài 3   Bài 4    Bài 5    Bài 6

2 . Cựu ước lược khảo

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   Bài  5    Bài  6  Bài  7  Bài  8   Bài  9   

3 . Tân ước lược khảo

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4    Bài  5    Bài  6   Bài  7   Bài  8   Bài  9   

4. Đời sống siêu nhiên

Bài 1  Bài 2  Bài 3  Bài 4  Bài  5   Bài  6  Bài  7 Bài  8 Bài  9  Bài 10

5. Ngợi khen thờ phượng

Bài 1  Bài 2  Bài 3   Bài 4    Bài  5   

6. Năng quyền cầu nguyện

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4    Bài  5   

7. Bản chất phúc âm

Bài 1   Bài 2  Bài 3  Bài 4    Bài  5   

8. Chúa Jêsus Đấng chữa lành hôm nay

Bài 1  Bài 2   Bài 3   Bài 4    Bài  5   

9. Nền tảng huấn luyện Hội Thánh

Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   † Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 11-12-2018 06:12 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách