† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 213|Trả lời: 0

Bạn đã thấy Đấng bạn tìm kiếm chưa?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2020 00:03:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Bạn đã thấy Đấng bạn tìm kiếm chưa?

Hỗ trợ qua facebook: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovn
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 23-1-2021 05:28 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách