† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 20|Trả lời: 0

Làm Thể Nào Liên Hệ Với Người Khác Cách Khôn Ngoan - Mục sư Hu...

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-9-2020 21:07:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Làm Thể Nào Liên Hệ Với Người Khác Cách Khôn Ngoan - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Facebook live: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovn
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-10-2020 10:55 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách