† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 19|Trả lời: 0

Hiểu Biết Về Lời Tiên Tri - Mục sư Bùi Văn Ba

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-9-2020 21:03:02 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Hiểu Biết Về Lời Tiên Tri - Mục sư Bùi Văn Ba

Facebook live: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovn
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-10-2020 10:19 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách