† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2057|Trả lời: 0

XbizHost - Hosting free 300 Mb

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-7-2011 09:04:10 | Xem tất |Chế độ đọc
Bấm vào đây để đăng ký >>

300 MB disk space
10 GB Monthly transfer
FTP Account
File Manager
POP email accounts
Webmail
Website Builder
Automatic script installer
5 Add-on Domains
5 MySQL databases
99.9% Service uptime
5 Sub Domains
5 Parked Domains
Account Statistics
Clustered servers
Password protected folders
PHP 5.2.12
Php MyAdmin
Vista Control Panel
Zend Optimizer
GZIP compression
Free for EVER

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2019 03:55 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách