† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 5842|Trả lời: 0

Cẩm Nang Nhóm Nhỏ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-7-2011 19:47:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cẩm Nang Nhóm Nhỏ

Mục lục

Chương 1: NỀN TẢNG THÁNH KINH CỦA NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Chương 2: NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Chương 3: NHÓM VIÊN NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Chương 5: NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC NĂNG ĐỘNG
Chương 6: LẬP CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Chương 7: LƯỢNG GIÁ SINH HOẠT NHÓM
Chương 8: KẾT LUẬN
Phụ lục A: Ý TƯỞNG GÂY DỰNG NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC

Chương 1: NỀN TẢNG THÁNH KINH CỦA NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Nhóm nhỏ Cơ Đốc (NNCĐ) không chỉ là những nhóm nhỏ của Nhóm Thông công học đường, và cũng không phải là một mô hình mới mẻ. Trong những năm gần đây, NNCĐ đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì càng ngày càng có nhiều Hội Thánh đã và đang sử dụng mô hình NNCĐ để môn đệ hoá và truyền giảng một cách có hiệu quả. Tín hữu của các Hội Thánh này kinh nghiệm sự tăng trưởng khi tham gia vào những nhóm nhỏ.
Kinh Thánh ký thuật rất nhiều trường hợp Đức Chúa Trời đã dùng các nhóm nhỏ để hoàn thành mục đích của Ngài ngay từ lúc khởi đầu nền văn minh nhân loại cho đến thời của Chúa Cứu Thế và Hội Thánh đầu tiên. Đức Chúa Trời đã dùng gia đình 8 người của ông Nô-ê. Ông Môi-se phân chia dân sự Chúa thành từng nhóm theo lời khuyên của ông gia nhằm giảm bớt gánh nặng lãnh đạo của ông. Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ giữa vòng nhiều người bày tỏ ước muốn và lòng nhiệt tình đi theo Ngài. Những tín hữu Hội Thánh đầu tiên nhóm họp với nhau thành từng nhóm nhỏ trong những ngôi nhà khác nhau. Qua các nhóm nhỏ này mà những tín hữu Hội Thánh đầu tiên đã khiến cho toàn đế quốc La-mã biết đến thông điệp của Chúa Cứu Thế. Họ không bỏ qua những buổi nhóm chung, nhưng hầu hết những lần thông công thân mật của họ lại được thực hiện trong các nhóm nhỏ.
Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này kỹ hơn trong Cong Cv 2:42-47.
42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.
Phân đoạn Kinh Thánh trên đây giúp chúng ta xác định năm phương diện trong đời sống Cơ Đốc của một người và trong sinh hoạt của cộng đồng Cơ Đốc mà người ấy đang gắn bó. Đó là:
1. TIN CHÚA:
‘Những người ấy’ (câu 42) là những người tin Chúa Giê-xu (câu 44). Đây là một trong những mục tiêu của cộng đồng Cơ Đốc. Nhiều người tham gia sinh hoạt trong cộng đồng Cơ Đốc nhưng chưa xác định niềm tin của mình. Khi bản thân chưa xác quyết là con của Chúa thì không thể trải nghiệm và không thể trưởng thành trong Chúa.
Cộng đồng Cơ Đốc ít khi đề cập và ít nhấn mạnh đến vấn đề xác định niềm tin vì ai cũng tưởng ‘mình đã tin rồi’. Vì không chú trọng đến vấn đề xác tín niềm tin nên cộng đồng Cơ Đốc trở thành một câu lạc bộ tôn giáo không hơn không kém.
Rất nhiều cá nhân đã làm chứng lại rằng thông qua những nhóm nhỏ họ có cơ hội rà soát lại niềm tin và nhờ đó có cơ hội xác tín họ là con của Đức Chúa Trời.
2. TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA:
Các tín hữu có buổi nhóm thờ phượng trang trọng tại đền thờ và có buổi nhóm thờ phượng thân mật tại nhà riêng. Các buổi nhóm đó không phải là những buổi thờ phượng buồn tẻ hoặc hình thức nhưng được thực hiện một cách vui vẻ và chân thành. Thờ phượng là đáp ứng tự nhiên của họ trước sự vĩ đại và lòng nhân từ của Chúa.
Khi những người cùng niềm tin hiệp lại với nhau thì đầu tiên không phải họ lo tìm ‘công việc’ nhưng họ tìm sự tương giao. Họ không thành lập một ‘công ty’ với công việc và tiền lương, nhưng họ hiệp lại với nhau để thiết lập mối tương giao với Chúa và với nhau. Tương giao với Chúa là điều quan trọng nhất, vì đây là mối liên hệ trước nhất (theo chiều thẳng đứng) và cũng là mối liên hệ căn bản (theo chiều ngang). Nhiều người Cơ Đốc và cộng đồng Cơ Đốc thất bại trong vấn đề này. Họ chỉ ngoan đạo và sùng đạo nhưng không hề tương giao với Chúa. Gây dựng một cộng đồng Cơ Đốc là gây dựng mối tương giao của từng cá nhân với Chúa.
3. THÔNG CÔNG VỚI NHAU:
Các tín hữu Hội thánh đầu tiên đã nhận thức rất rõ rằng họ thuộc về nhau và cảm nhận được sự hiệp một trong tư cách dân sự của Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ được bày tỏ qua những buổi thông công thân mật và các bữa ăn thân ái mà còn thể hiện qua việc họ chia sẻ cuộc sống với nhau. Những mối quan hệ đó không phải là mối quan hệ hời hợt, nông cạn. Họ “bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người” (c. 45). Họ bày tỏ tình yêu thương qua việc phục vụ nhau, đáp ứng các nhu cầu của nhau.
Trong cộng đồng Cơ Đốc không nên có người sống như tại một ốc đảo cả. Người tin Chúa giống như người xây dựng những cây cầu để nối liền sự cảm thông. Đây là điều ông Phao-lô từng viết. Người tin Chúa là chi thể của nhau và cần đến nhau. Tuy nhiên không phải người Cơ Đốc nào cũng được trải nghiệm tình thân giữa những người trong Chúa. Cho nên cộng đồng Cơ Đốc phải là môi trường gây dựng mối thông công với nhau . Cần lưu ý việc xây dựng mối thông công với nhau là một quá trình đòi hỏi thời gian và thiện chí của từng cá nhân cũng như toàn bộ cộng đồng. Chính nhờ thông công với nhau chúng ta mới có thể yêu thương anh em mình và không bị kết án là kẻ nói dối (IGi1Ga 4:20-21), qua đó xác lập tình yêu thương giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cũng nên lưu ý là không thể tách rời mối tương giao với Chúa và mối thông công với nhau trong cộng đồng Cơ Đốc. Vì cả hai đều cần thiết và không thể thiếu trong đời sống cá nhân lẫn trong sinh hoạt của cộng đồng Cơ Đốc.
4. TRƯỞNG DƯỠNG THUỘC LINH
Những tín hữu Hội thánh đầu tiên nhóm lại với nhau để nuôi dưỡng niềm tin non trẻ của mình. Họ nhận biết thẩm quyền của các sứ đồ, những người đã từng ở với Chúa Giê-xu và giờ đây dạy họ những điều Chúa đã truyền. Vì thế, lời giảng dạy của các sứ đồ là những lời chuẩn mực, có thẩm quyền - tương đương với Kinh Thánh ngày nay. Các tín hữu “bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ” - có nghĩa là họ tự nguyện vâng phục thẩm quyền trong lời giảng dạy của các sứ đồ. Điều đó có nghĩa là họ đang nhận lãnh Lời Đức Chúa Trời và đang được Lời đó nuôi dưỡng.
Trong cộng đồng Cơ Đốc, nhiều người sống theo kiểu chùm gởi, không chịu tự đứng trên chân mình. Mục tiêu của cộng đồng Cơ Đốc là tạo cơ hội để từng cá nhân tăng trưởng trở nên giống như hình ảnh Chúa Cứu Thế. Muốn vậy mỗi cá nhân cần trưởng dưỡng thuộc linh qua việc sống với Lời Chúa mỗi ngày. Cùng nhau học hỏi và khám phá Lời Chúa trong một cộng đồng Cơ Đốc không dừng lại ở khâu nghe những bài giảng bồi linh, nhưng bản thân và toàn bộ cộng đồng cần ‘bền lòng’ dành thời gian để khám phá Lời Chúa và làm theo Lời Chúa.
5. TRÁCH NHIỆM CHỨNG NHÂN:
Lòng rộng rãi và mối quan tâm của các tín hữu Hội thánh đầu tiên không chỉ giới hạn trong vòng các tín hữu. Họ “được đẹp lòng cả dân chúng.” Đời sống chung của họ đã gây một ảnh hưởng mạnh mẽ lên cộng đồng. Kết quả thật đáng kinh ngạc - “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.” Chắc chắn rằng họ có chia sẻ rất nhiều điều về Chúa Giê-xu, Đấng họ đang thờ phượng. Nhưng vượt lên trên hành động chia sẻ đó là tiêu chuẩn sống mà họ bày tỏ ra cho người khác, cụ thể là họ vâng theo lời dạy của Chúa Cứu Thế, có những phép lạ do các sứ đồ thực hiện, có sự thờ phượng vui vẻ và mạnh mẽ, có mối thông công thân mật, tình yêu thương lẫn nhau và lòng rộng rãi chia sớt của cải cho người có nhu cầu.
Cộng đồng Cơ Đốc cũng đưa các thành viên vào việc chia sẻ Phúc Âm và phục vụ người nghèo khó. Nói cách khác cộng đồng Cơ Đốc phải vận dụng Lời Chúa vào cuộc sống thường nhật trong môi trường Chúa muốn sử dụng mình. Khi chỉ có vài thành viên trong cộng đồng Cơ Đốc biết lo phục vụ thì cộng đồng đó chưa đạt đến trình độ cộng đồng Cơ Đốc có tinh thần trách nhiệm chứng nhân. Mỗi thành viên đều được kêu gọi để làm việc lành, đều có cơ hội để phát hiện và phát huy ân tứ Thánh Linh và đều phải hết lòng phục vụ.
Các phương diện trên đây không phải là những khía cạnh rời rạc trong nếp sống cá nhân lẫn trong sinh hoạt cộng đồng Cơ Đốc. Các phương diện này hỗ tương mật thiết cho nhau và không thể tách rời nhau.
Dựa trên nền tảng Thánh Kinh, sinh hoạt nhóm nhỏ Cơ-đốc (những người đã tin Chúa) cần quân bình giữa 4 yếu tố:
1. TRƯỞNG DƯỠNG THUỘC LINH: Nhóm viên xác quyết niềm tin và trưởng thành đời sống Cơ-đốc.
2. TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA: Nhóm viên nuôi dưỡng mối tương giao mật thiết với Chúa qua đời sống thờ phượng Chúa.
3. THÔNG CÔNG VỚI NHAU: Nhóm viên bày tỏ tình yêu cho nhau một cách cụ thể qua hành động phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhau.
4. TRÁCH NHIỆM CHỨNG NHÂN: Nhóm viên hướng đến cộng đồng, chia sẻ tình yêu và Phúc âm qua đời sống, việc lành và lời chứng của mình.
Ghi chú: Bốn điều trên tóm tắt lại 5 yếu tố của NTC đã đề cập trong những tài liệu trước đây, bao gồm: Thờ phượng, Gây dựng, Thông công, Phục vụ, và Truyền giáo. Với cách trình bày trong tài liệu này, “Phục vụ” đã được lồng vào trong hai yếu tố “Thông công với nhau” (phục vụ nhau) và “Trách nhiệm chứng nhân” (phục vụ cộng đồng để qua đó chia sẻ tình yêu và Phúc âm).
Tôi có thật sự cần thuộc về một NNCĐ không?
Chúng ta được tạo dựng để sống trong các mối quan hệ và chúng ta không thể là những cá thể tồn tại một mình. Đức Chúa Trời đã thiết lập như thế. Ngài tạo dựng nên con người có người nam và người nữ (SaSt 1:27). Một cuộc sống chỉ trở nên trọn vẹn khi được nếm trải trong bối cảnh của một cộng đồng, trong đó mỗi một người không phải là một phần hoàn toàn tách biệt với người khác. Chúng ta thấy lẽ thật này rõ hơn trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúng ta là Thân Thể của Chúa Cứu Thế, và điều đó nói lên rằng chúng ta phụ thuộc vào nhau (Eph Ep 4:1-32, ICo1Cr 12:1-31). Trong việc chia sẻ cuộc sống của bản thân và cùng làm việc với nhau, chúng ta phản ánh vinh hiển của Đức Chúa Trời cho thế gian này. Đức tin Cơ Đốc là của riêng mỗi người, nhưng không bao giờ là vấn đề của chủ nghĩa cá nhân. Mục đích chính của Đức Chúa Trời trong thế gian này là gây dựng một dân sự để qua đó Ngài có thể bày tỏ bản tánh và mối quan tâm của Ngài đến với mọi người. Tự cô lập mình có nghĩa là tự tách rời khỏi sức mạnh và sức sống của gia đình Đức Chúa Trời.
Thế nhưng, trở thành thành viên của một NNCĐ không nên chỉ nhằm vào sự tăng trưởng của riêng cá nhân đó. Lý do cơ bản cho việc nhóm họp với nhau chắc chắn không phải để hình thành một “nhóm tâng bốc lẫn nhau”, mà là để được trang bị và cùng nhau gây dựng cả Thân Thể Đấng Christ.
CÂU HỎI ÁP DỤNG
1. Bạn nhận thấy mô hình NNCĐ có những điểm thuận lợi nào trong việc gây dựng nhóm thông công học đường của bạn?
2. Nghiên cứu thêm các phân đoạn Kinh Thánh sau đây:
Mac Mc 10:1-52, Cong Cv 4:32-37, RoRm 12:1-21, CoCl 3:12-17.

Chương 2:
NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC

Một NNCĐ gồm 4-12 Cơ Đốc nhân có kết ước cùng nhau trưởng thành trong Chúa và hướng đến người đang có nhu cầu. Nếu nhóm nào có hơn 12 thành viên thì nhóm đó sẽ có xu hướng làm cho việc chia sẻ trở nên ít sâu sắc hơn, khiến nhóm mất dần chức năng là một đơn vị năng động.
Các NNCĐ nên học hỏi kinh nghiệm của các tín hữu thời Hội Thánh đầu tiên. Việc áp dụng mô hình NNCĐ chưa phải là đủ - chẳng có phép mầu nào trong bản thân tổ chức cả. Các nhóm nhỏ có thể hoạt động hài hoà hoặc thất bại. Có nhóm có thể nhanh chóng làm việc chung với nhau, trong khi có nhóm phải vật lộn một thời gian dài hơn, và cũng có nhóm “chết” dần. Vì thế, các NNCĐ cần sự dẫn dắt và sự tác động của Đức Thánh Linh để làm cho hài hoà những tính cách phức tạp khác nhau. Tăng trưởng với nhau không phải là chuyện tự nhiên và cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Dựa trên nền tảng Thánh Kinh như đã thảo luận trong chương 1, chúng ta biết rằng có 4 lĩnhvực trong đời sống nhóm nhỏ như hình minh hoạ bên dưới đây.

Cả bốn lĩnh vực này phối hợp với nhau làm vững mạnh một nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ nên có cả bốn lĩnh vực này trong mọi buổi nhóm họp. Thông thường, cả bốn lĩnh vực có thể liên quan đến chủ đề chính trong giờ học Kinh Thánh. Thí dụ: nếu nhóm đang học Công vụ 4, nhóm có thể lập chương trình xung quanh chủ đề Dạn Dĩ Ra Đi Làm Chứng. Nhóm được trưởng dưỡng thuộc linh qua những giờ học Kinh Thánh. Tương giao với nhau cũng trở nên khắng khít khi các nhóm viên chia sẻ nỗi sợ hoặc những chống đối họ gặp phải trong lúc làm chứng. Mối tương giao giữa nhóm với Chúa có thể bao gồm giờ cầu nguyện như trong Cong Cv 4:24-30. Trách nhiệm chứng nhân của nhóm có thể là lời cầu nguyện xin Chúa cho dạn dĩ làm chứng tại một số khu vực cụ thể (ký túc xá, lớp học, đội bóng, nhóm bạn cùng sở thích,...) - nơi các nhóm viên có cơ hội chia sẻ về Chúa Cứu Thế.
Cầu nguyện kết nối cả 4 lĩnh vực trên. Cầu nguyện giúp tăng trưởng thuộc linh vì đó là lúc chúng ta không chỉ thưa chuyện với Chúa mà còn lắng nghe thông điệp Ngài dành cho chúng ta. Cầu nguyện giúp gây dựng mối tương giao với nhau vì đó là lúc nhóm viên cầu thay cho nhau và trình dâng lên Chúa nhu cầu của nhóm. Cầu nguyện là tương giao với Chúa vì đó là lúc chúng ta ngợi khen Chúa. Cầu nguyện thể hiện trách nhiệm chứng nhân khi chúng ta cầu thay cho nhiều người khắp nơi xa gần đang cần biết đến Chúa.
Bảng bên dưới đây định nghĩa từng lĩnh vực, xác định mục tiêu và gợi ý các hoạt động cho từng lĩnh vực trong nhóm nhỏ:

Lĩnh vực        Trưởng dưỡng
thuộc linh        Tương giao
với Chúa        Thông công
với nhau        Trách nhiệm
chứng nhân          
Định nghĩa        Được nuôi dưỡng bởi quyền năng và Lời của Chúa để trưởng thành và vững vàng trong đức tin.        Ca ngợi, tôn vinh, chiêm nghiệm Đức Chúa Trời, biết Chúa và gần Chúa hơn mỗi ngày.        Mối thông công được gây dựng và nuôi dưỡng từ việc chân thành yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta.        Mang tin vui về tình yêu thương và sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế cho những người đang có cần.          
Mục tiêu        Làm cho tâm trí và tâm linh tăng trưởng, ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn.        Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.        Để trở thành một cộng đồng yêu thương qua đó người khác biết chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu.        Giúp người khác biết Chúa và có cơ hội quyết định trở nên con Chúa.          
Một số
sinh hoạt
gợi ý:        * Học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp
* Học thuộc lòng Kinh Thánh.
* Đọc sách
* Nghe giảng qua băng đĩa ghi âm.
* Chia sẻ với nhau.
* Cầu nguyện với nhau
* Suy ngẫm
* Khích lệ, nhắc nhở nhau giữ giờ tĩnh nguyện        * Cầu nguyện
* Ca hát
* Hát có cử điệu.
* Đọc những phân đoạn mang ý nghĩa thờ phượng từ Kinh Thánh hoặc từ các sách khác.
* Soạn và đọc thơ.
* Viết thư dâng Đức Chúa Trời.        * Chia sẻ với người cùng cầu nguyện.
* Cầu thay cho nhau.
* Giúp đỡ nhau phát huy ân tứ.
* Cùng tham dự một buổi bồi linh hoặc hội thảo.
* Ăn uống với nhau.
* Giải trí với nhau.
* Gây quỹ tiết kiệm để giúp học phí cho một bạn trong nhóm đang có cần.
* Cùng tham gia vào những dự án phục vụ (Vd: Giúp sửa chữa nhà cửa cho người neo đơn, dạy Thánh Kinh mùa hè cho các HT vùng sâu,...)        * Cầu nguyện cho bạn bè chưa tin Chúa.
* Cầu nguyện cho những người chúng ta chưa tiếp xúc được.
* Đọc các sách về truyền giáo.
* Sưu tập những sách nhỏ chia sẻ niềm tin để tặng bạn bè khi có dịp.
* Kết thân với một bạn sinh viên đến từ tỉnh lẻ.
* Chia sẻ Phúc âm cho một bạn/ nhóm bạn cụ thể trong trường học.
* Viết thư cho thầy cô, bạn bè chưa tin.
* Gây quỹ mua quà và đi thăm người nghèo, các trung tâm từ thiện...
* Tham gia đoàn Y tế - công tác xã hội khi có dịp.         

Cả 4 lĩnh vực nêu trên củng cố cho nhau chứ không phải là những khía cạnh độc lập trong sinh hoạt nhóm. Chúng ta có thể rút ra được vài nguyên tắc từ mối quan hệ hỗ tương giữa 4 lĩnh vực này:
1. Trưởng dưỡng thuộc linh à Trách nhiệm chứng nhân: Sự trưởng thành của chúng ta trong đức tin cùng với sự nhận biết Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên những chứng nhân có tâm tình và được trang bị để chia sẻ Phúc âm có hiệu quả.
2. Trưởng dưỡng thuộc linh à Tương giao với Chúa: Trưởng dưỡng thuộc linh sẽ giúp chúng ta biết Chúa là ai và biết những việc Ngài đang hành động trong đời sống chúng ta, vì vậy dẫn chúng ta đến đời sống biết ơn và tôn thờ phượng Đức Chúa Trời.
3. Tương giao với Chúa à Thông công với nhau: Khi chúng ta cùng nhau tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ gặp nhau nơi chân Ngài và được thôi thúc để gây dựng một mối quan hệ sâu sắc hơn với người khác.
4. Thông công với nhau à Tương giao với Chúa: Việc chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau khiến các thành viên xích lại gần nhau và hướng mọi người đến việc ngợi khen Chúa nhiều hơn.
5. Thông công với nhau à Trách nhiệm chứng nhân: Đời sống tương giao với nhau sẽ gây ảnh hưởng tích cực lên những người chưa tin; nhóm nhỏ khi có sự thông công với nhau sẽ hiệp một với nhau trong những kế hoạch hướng ngoại, phục vụ và chia sẻ niềm tin cho người có nhu cầu.
6. Trách nhiệm chứng nhân à Trưởng dưỡng thuộc linh: Cùng nhau chia sẻ niềm tin sẽ tạo điều kiện cho nhóm viên lẫn cả nhóm được lớn lên trong đức tin.
7. Trách nhiệm chứng nhân à các mặt khác: Sống làm chứng nhân là một tiến trình phát triển tự nhiên của đời sống tăng trưởng, có mối tương giao với Chúa và với nhau.
CÂU HỎI ÁP DỤNG
1. Nếu bạn đã từng tham gia một nhóm nhỏ trước đây thì theo bạn, đâu là lý do chính khiến các bạn tham gia vào nhóm nhỏ đó? Còn bạn, vì sao bạn tham gia? (Nếu bạn chưa bao giờ tham gia nhóm nhỏ thì bạn thử nghĩ xem những điều nào có thể thuyết phục bạn tham gia vào một NNCĐ?)
2. Hãy liệt kê những điều bạn thích và không thích trong các kinh nghiệm với NNCĐ.
VD: Điều tôi thích: Tôi đã học được cách cởi mở với người khác.
Điều tôi không thích: Nhóm trưởng nói suốt buổi.
3. Trước kia, bạn hiểu gì về NNCĐ? Hai chương đầu giúp bạn hiểu được những vai trò cơ bản của NNCĐ như thế nào?
4. Bạn và các bạn của bạn có nhận thấy tầm quan trọng của NNCĐ không? Lượng giá nhóm nhỏ của bạn theo nội dung chương này.

Chương 3:
NHÓM VIÊN NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC

Nhóm viên NNCĐ là những ai? Là những người bằng lòng dâng đời sống mình cho Cứu Chúa Giê-xu và để Chúa làm Chủ mọi lĩnh vực trong đời sống mình.
Tuy nhiên, NNCĐ cũng cần hướng mối quan tâm của bạn bè chưa tin Chúa để mời họ gia nhập nhóm khi có thể. Mỗi nhóm viên nên tạo cơ hội cho bạn bè của mình tham gia các sinh hoạt nhóm. Nhóm nhỏ nên thường xuyên tổ chức các buổi học Kinh Thánh truyền giảng với những bạn này. Chúng ta có thể gọi những nhóm học Kinh Thánh truyền giảng này là nhóm Thảo luận để phân biệt với NNCĐ.
VAI TRÒ NHÓM VIÊN NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Nhiều người chỉ thích làm nhóm viên thôi vì họ tin rằng nhóm viên ít phải đảm nhận trách nhiệm nhất. Nhưng để hoạt động có hiệu quả, mỗi nhóm đều cần có các nhóm viên trung tín thực hiện vai trò của mình. Do đó, nếu một người bằng lòng gia nhập nhóm nhỏ, người đó phải:
1. Tham gia sinh hoạt nhóm thường xuyên và đúng giờ.
2. Đến với nhóm trong tinh thần chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng chia sẻ và mong muốn học tập nơi người khác.
3. Muốn chia sẻ với các nhóm viên khác trong nhóm về cuộc sống của mình.
4. Nhớ cầu nguyện cho nhóm trưởng và các nhóm viên khác.
5. Đảm nhận trách nhiệm được giao (thí dụ: hướng dẫn buổi học Kinh Thánh, thăm viếng các nhóm viên, giới thiệu bài hát mới, bày trò chơi cho nhóm...)
6. Giữ bí mật mọi vấn đề được chia sẻ trong nhóm.
7. Chấp nhận nhau và giúp đỡ nhau khi có nhu cầu.
LẬP KẾT ƯỚC
Mỗi nhóm viên cần quyết tâm gắn bó với nhóm và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Cảm giác ấm cúng khi thuộc về một nhóm không đến một cách tự nhiên, mà phải được gieo trồng, nuôi dưỡng. Do đó, điều quan trọng là mỗi nhóm viên phải có ước muốn thuộc về nhóm của mình.
Nhóm nhỏ nên vạch rõ những mong đợi từ các nhóm viên bằng cách cùng soạn một kết ước của nhóm. Bản kết ước nên được viết ra rõ ràng, mỗi nhóm viên đều ký tên vào và giữ một bản để ghi nhớ những điều mình đã kết ước.
Kinh nghiệm cho thấy rất nhiều nhóm nhỏ không giữ được kết ước. Một số lý do dẫn đến tình trạng đó có thể là:
§ Nhóm viên chưa sẵn sàng kết ước với nhau và vì vậy những điều kết ước không xuất phát từ tấm lòng.
§ Nhóm viên không hoặc không dám nhắc nhở nhau giữ kết ước; không chịu trách nhiệm với nhau về kết ước của nhóm.
§ Kết ước chung chung, không rõ ràng, không có tiêu chí lượng giá.
§ Nhóm nhỏ quá cầu toàn, đặt ra quá nhiều kết ước nên không giữ được, dẫn đến sự nản lòng rồi bỏ luôn.
Vì thế, đề nghị nhóm nhỏ của bạn nên kết ước với nhau theo những điều kiện sau:
Chân thành
Cụ thể
Có thể thực hiện được (Khả thi)
1. Chân thành: Việc kết ước và những điều kết ước phải thật sự xuất phát từ ước muốn của nhóm viên.
2. Cụ thể: Những điều kết ước phải thật cụ thể, rõ ràng và có tiêu chí để lượng giá để dựa vào đó nhóm viên biết mình có đang giữ kết ước hay không. Nên quy ước khi nào nhóm sẽ lượng giá việc thực hiện kết ước.
3. Có thể thực hiện được (khả thi): Tùy thuộc vào giai đoạn của nhóm và mức độ cam kết của nhóm viên mà nhóm nên có kết ước vừa phải, đi từng bước. Khi đã trưởng thành hơn, nhóm có thể chỉnh sửa, thêm vào bản kết ước những kết ước mới.
Sau đây là những bước thực hiện việc lập kết ước
1. Chọn một buổi khi nhóm của bạn có đủ thì giờ thảo luận đủ và cầu nguyện cùng nhau. Buổi tối ấy không sử dụng cho hoạt động nào khác.
2. Cùng cầu nguyện để Đức Chúa Trời hướng dẫn nhóm trong sự chân thành, tin cậy và hiệp một. Và bắt đầu!
3. Yêu cầu từng nhóm viên liệt kê những mong đợi của mình đối với nhóm lên một mảnh giấy lớn hoặc trên bảng để mọi người đều nhìn thấy.
4. Liệt kê những điều mà các nhóm viên thích ở các nhóm khác mà họ từng tham gia hoặc từng nghe nói đến. Liệt kê một danh sách khác về những điều họ không thích về các nhóm trong quá khứ.
5. Khi xem xét, đối chiếu tất cả những điều mà hầu hết các thành viên trong nhóm mong muốn có được với mục tiêu của nhóm, những điều nào giúp nhóm hướng đến mục tiêu? Những kết ước nào có thể giúp nhóm giảm thiểu những điểm các bạn không thích?
6. Bây giờ nhóm cần thảo luận đôi điều: Nhóm bạn mong muốn kết ước với nhau điều gì? Những điều nào là phù hợp với thực tế của nhóm? Những điều nào là cần thiết, dù khá căng đối với bạn? Những điều nào nối kết các nhóm viên lại với nhau để cùng thương yêu và làm việc? - Nhóm cần liệt kê những điều đó ra, chọn lựa, điều chỉnh để có quyết định cuối cùng. Đó chính là bản kết ước của nhóm.
Bản kết ước mẫu dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý những điều bạn có thể kết ước với nhau, bạn cần chỉnh sửa, thêm bớt cho phù hợp với từng giai đoạn của nhóm nhỏ của bạn. Như bạn có thể thấy, kết ước này cho thấy trách nhiệm của nhóm viên, vạch rõ những mong đợi, đặt ra những tiêu chí để giúp cho việc lượng giá sinh hoạt của nhóm, và qua đó thúc đẩy sự cam kết của nhóm viên. Cũng nên lưu ý rằng kết ước của nhóm không chỉ phù hợp với kết ước của nhóm viên mà còn phải phù hợp với kết ước của nhóm thông công chung, vì các nhóm nhỏ là những chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ.
KẾT ƯỚC NHÓM
Là thành viên của nhóm nhỏ Cơ-đốc XYZ, chúng tôi tình nguyện kết ước với Chúa và với nhau thực hiện những điều sau đây:
Về mặt trưởng dưỡng thuộc linh
Dành thời gian để nghiên cứu bài học Kinh Thánh cẩn thận trước giờ học Kinh Thánh nhóm.
Tích cực tham gia thảo luận trong những giờ họp nhóm.
Lớn lên trong việc hướng dẫn học Kinh Thánh qua việc:
- Tham gia khoá học Hướng dẫn Học Kinh Thánh Nhóm.
- Luân phiên hướng dẫn học Kinh Thánh nhóm và đóng góp ý kiến phản hồi cho nhau sau mỗi giờ học.
Đọc sách bồi linh, mỗi tháng _____ quyển.
Tương giao với Chúa
Giữ giờ tĩnh nguyện ít nhất 5 lần một tuần, mỗi lần ít nhất 15 phút để suy gẫm bài học, áp dụng cá nhân và cầu nguyện.
Dành 10-15 phút mỗi buổi nhóm cho việc thờ phượng, có chuẩn bị tinh thần thờ phượng. Nếu là người hướng dẫn, sẽ chuẩn bị nội dung lẫn hình thức thờ phượng chu đáo.
Trung tín tham gia thờ phượng chung với Hội thánh địa phương hàng tuần.
Thông công với nhau
Tham dự buổi sinh hoạt nhóm nhỏ đúng _____ giờ, mỗi tối thứ ________.
Chân thành chia sẻ trong nhóm và tuyệt đối giữ bí mật cho nhau những điều đã được chia sẻ.
Cầu nguyện cho nhóm ít nhất ____ lần mỗi tuần.
Dành thì giờ cho người bạn đã kết ước cầu nguyện đều đặn hàng tuần.
Nhóm sẽ cùng ăn tối với nhau ít nhất _____ lần mỗi quý.
Có trách nhiệm khi được giao việc và sẵn sàng yêu cầu sự giúp đỡ thêm hoặc cung cấp tài liệu khi cần.
Quan tâm đến nhu cầu các bạn và bày tỏ cho nhóm để nhóm cùng giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể.
Lượng giá kết ước mỗi 6 tuần và sửa đổi bổ sung nếu cần.
Trách nhiệm chứng nhân
Kết bạn và duy trì tình bạn với ___ bạn chưa tin Chúa. Bạn đó tên là______________.
Cầu nguyện cho bạn đó mỗi tuần____ lần.
Đôi bạn cầu nguyện gặp nhau hàng tuần để cầu nguyện cho việc chứng đạo cá nhân và công tác truyền giáo của nhóm và của Hội Thánh chung.
Nhóm nhỏ sẽ học Kinh Thánh truyền giảng _____ lần mỗi quý.
Có dự án tham gia công tác xã hội _____ lần mỗi quý.
Ký tên _______________ Ngày ________________
(từng thành viên nhóm)

CÂU HỎI ÁP DỤNG
1. Đánh giá mức độ sẵn sàng của bạn đối với việc chia sẻ với nhóm nhỏ và kinh nghiệm những điều nhóm nhỏ có thể mang đến. Trước mỗi điều được liệt kê bên dưới, bạn hãy tự đánh giá theo thang điểm sau:
1. Rất sẵn sàng.
2. Sẵn sàng.
3. Còn tùy.
4. Chưa sẵn sàng.
a. Tôi thành thật bày tỏ bản thân với nhóm, tin rằng các bạn trong nhóm chấp nhận và quí mến tôi dù con người thật của tôi ra sao.
b. Tôi chấp nhận và quí trọng các bạn trong nhóm, dù họ có nhiều điểm khác biệt với tôi.
c. Tôi có những người bạn luôn khích lệ và chịu trách nhiệm nhắc nhở, thúc giục tôi giữ những điều tôi đã kết ước với Chúa và với nhóm.
d. Tôi trở thành công cụ của Chúa trong vai trò khích lệ và thúc giục người khác sống theo sự dạy dỗ của Lời Ngài.
e. Tôi sẵn lòng chia sẻ cho các bạn trong nhóm biết những yếu đuối, lỗi lầm của tôi.
f. Tôi sẵn lòng tha thứ cho người khác.
g. Tôi cầu nguyện cho những nan đề mà các bạn chia sẻ với nhóm.
h. Tôi sẵn lòng chia sẻ tiền bạc và vật dụng khác của tôi cho các bạn đang có cần.
2. Nghiên cứu và thảo luận với nhóm của bạn những câu hỏi sau đây:
a. Những câu Kinh Thánh này nêu ra những nguyên tắc nào cho việc xây dựng nhóm?
1) GiGa 13:34, IGi1Ga 4:7, 12
2) Gia Gc 5:16
3) Eph Ep 4:25
4) Eph Ep 4:32
5) RoRm 15:5
6) CoCl 3:13, Eph Ep 4:2
7) RoRm 15:14, ITe1Tx 4:18, HeDt 10:24
8) Eph Ep 5:21, GaGl 5:13, GaGl 6:2, ICo1Cr 12:25, IPhi 1Pr 4:9
b. Những yếu tố nào khiến cho nhóm bị tan rã?
1) RoRm 14:13
2) GaGl 5:15
3) CoCl 3:9
4) Gia Gc 4:11
5) Gia Gc 5:9
3. Nhóm nhỏ của bạn quyết định thực hành những nguyên tắc xây dựng nhóm (câu hỏi 2a) như thế nào?

Chương 4:
NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC

Người lãnh đạo nhóm nhỏ Cơ Đốc là ai?
Mặc dù mỗi tín hữu đều là một nhà lãnh đạo tiềm ẩn, nhưng không phải ai cũng có thể lãnh đạo một NNCĐ. Lãnh đạo là một ân tứ Chúa ban, và vì vậy cần được đánh giá cao. Tuy nhiên, đối với lãnh đạo thuộc linh, năng lực thuộc linh phải được xem trọng hơn cả, dù các khả năng khác không phải là không quan trọng.
Khả năng lãnh đạo được hình thành nhờ quá trình rèn luyện, trau dồi. Người lãnh đạo được nhào nặn trở thành mẫu người chịu gánh vác trách nhiệm và làm cho đến cùng. Đức Chúa Trời ban đặc ân lãnh đạo trên vai những ai bằng lòng lãnh trách nhiệm, dù là nam hay nữ. Vì vậy, hãy tìm kiếm, tuyển chọn và huấn luyện những người có trách nhiệm để sẵn sàng cho công tác lãnh đạo.
ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Một NNCĐ cần có mẫu người lãnh đạo có đặc điểm nào?
1. TẤM GƯƠNG: Người lãnh đạo là một tấm gương sống động về cuộc đời tôn Chúa Cứu Thế làm Chủ. Người đó sống chân thật và thẳng thắn, trung tín và tận hiến cho Chúa Cứu Thế và cho người khác. Trong môi trường học đường, người đó là một sinh viên Cơ Đốc gương mẫu, chuyên cần, chăm chỉ học tập nhằm đạt kết quả tốt nhất và biết tạo dựng những mối quan hệ tốt.
2. TRỢ LÝ (TRỢ GIÚP): Người lãnh đạo thường nhanh chóng giúp đỡ người khác. Lãnh đạo không phải là chủ mà là người chăn bầy quan tâm hướng dẫn, chăm sóc và bảo vệ bầy của mình. Người đó ý thức rằng mình chỉ là quản gia có trách nhiệm giải trình với Chúa về các Cơ Đốc nhân đã được giao phó cho mình.
3. THÂN THIỆN. Người lãnh đạo luôn luôn lắng nghe và thông cảm trong tư cách của một người bạn chứ không phải tư cách của một “cấp trên”, đến với người khác dựa trên mối liên hệ chứ không phải công việc.
4. TÔN TRỌNG: Người lãnh đạo tôn trọng nhóm viên như chính mình, sẵn lòng chia sẻ những thành quả lẫn những điểm yếu kém của mình. Người đó luôn luôn bày tỏ ước muốn được các thành viên khác trong nhóm giúp đỡ mình. Người đó nhìn nhận mọi thành viên trong tập thể đều ngang bằng như nhau trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời.
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC.
Trách nhiệm của người lãnh đạo:
Khởi xướng
Khải đạo
Khơi nguồn
Kế thừa (đào tạo người lãnh đạo)
Kết nối
§ Khởi xướng: hướng dẫn nhóm thiết lập mục tiêu, kế hoạch và lượng giá.
§ Khải đạo: Quan tâm, chăm sóc các nhóm viên.
§ Khơi nguồn: Phát hiện khả năng, ân tứ nơi các nhóm viên và tạo điều kiện cho các nhóm viên trau dồi, sử dụng chúng để giúp nhóm tăng trưởng.
§ Kế thừa: huấn luyện và tạo cơ hội cộng tác cho vài thành viên trong vai trò “phụ tá” nhằm chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo trong tương lai khi nhóm tăng trưởng và phân chia thành những nhóm mới.
§ Kết nối: Liên kết nhóm nhỏ với nhóm lớn và với các anh chị hướng dẫn.
LÃNH ĐẠO THÔNG QUA CÁC CHỨC NĂNG
Thông thường, các nhóm nhỏ Cơ Đốc giới hạn công tác lãnh đạo vào một vài chức vụ cụ thể (nhóm trưởng, nhóm phó...). Khi hệ thống lãnh đạo theo đường lối này thất bại, nhóm cũng tan rã theo. Khi người lãnh đạo được bầu của nhóm điều hành công việc kém thì nhóm đó suy thoái theo.
Vì thế cần dạy và thực hành nguyên tắc lãnh đạo nhóm thông công Cơ Đốc theo “chức năng” hơn là theo “chức vụ”. Thay vì chú trọng thái quá vào cá nhân một, hai người lãnh đạo, nhóm nên nhấn mạnh đến chức năng mà mỗi nhóm viên có thể đảm nhận.
Muốn cho nhóm hoạt động hiệu quả, mỗi nhóm viên phải đảm nhận một vài chức năng cụ thể. Các chức năng tích cực có thể được phân chia thành 2 loại: Chức năng “Vận hành” và Chức năng “Bảo trì”. Ngoài ra còn có các chức năng tiêu cực thuộc loại Chức năng “Gây rối”. (Chú ý: Những phân tích này chỉ nhằm giúp nhóm nhỏ nhận ra và phát huy vai trò của mình để gây dựng nhóm. Nhóm nhỏ cần tuyệt đối tránh “dán nhãn” cho nhau hay có định kiến với nhau).
CHỨC NĂNG “VẬN HÀNH” liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ, dự án hoặc công việc mà nhóm đang thực hiện trong quá trình hướng đến mục tiêu. Những chức năng dạng này hướng đến CÔNG VIỆC, thúc đẩy và bảo đảm công việc được thực hiện trôi chảy. Dưới đây là vài chức năng cụ thể thuộc loại này:
1. Đề xướng và góp phần: Gợi ý hoặc đề xuất các sáng kiến hoặc phương hướng khác để hoàn thành mục tiêu hay xử lý nan đề của nhóm. Luôn tìm cách lèo lái hoạt động của nhóm hướng đến mục tiêu.
2. Thu thập thông tin, quan điểm: Đòi hỏi làm sáng tỏ những ý tưởng, đề nghị; yêu cầu nêu ra dữ liệu và thông tin liên quan đến đề tài hoặc dự án đang được thảo luận; tìm hiểu quan điểm, thái độ, cảm nghĩ đối với vấn đề, dự án hoặc công việc đang được thực hiện.
3. Cung cấp thông tin, quan điểm: Cung cấp thông tin, dữ liệu, quan điểm dựa trên những nguồn tài liệu “có uy tín”; liên hệ từng trải của bản thân đến công tác hoặc sinh hoạt của nhóm; chia sẻ niềm tin, cảm nhận hoặc thái độ của bản thân đối với công việc của nhóm.
4. Triển khai, làm sáng tỏ: Bàn sâu vào chi tiết chung quanh các ý kiến, nêu ví dụ hoặc triển khai ý nghĩa cho đầy đủ hơn; cố gắng tiên liệu và thẩm định hiệu quả hoặc kết quả; minh hoạ hoặc xác lập mối tương quan giữa các ý kiến; tổng hợp các ý kiến để có một tầm nhìn đồng bộ, nhất quán hoặc thử dung hoà ý của các nhóm viên.
5. Định hướng, tóm tắt, lượng giá: Tóm tắt quá trình hoạt động của nhóm, cố gắng nhận định bước tiến của nhóm trong quá trình hướng đến mục tiêu; nêu các câu hỏi liên quan đến hướng phát triển của nhóm, kiểm tra tính thực tế, hợp lý của phương cách đang được áp dụng.
6. Ấn định chuẩn mực: Xác định những chuẩn mực mà nhóm cần nỗ lực đạt đến hoặc thẩm định đà phát triển của nhóm so với chuẩn mực.
7. Quản trị hành chính: Giúp nhóm xúc tiến công việc bằng cách thực hiện những việc hành chính, hậu cần để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn định, tiến hành suôn sẻ; ghi chép vào sổ lưu quá trình thực hiện công việc, ghi lại những sáng kiến, đề nghị,...
CHỨC NĂNG “BẢO TRÌ” liên hệ trực tiếp đến quá trình duy trì tinh thần hiệp nhất của nhóm, giúp nhóm luôn làm việc trong tinh thần đồng đội trong suốt quá trình giải quyết vấn đề và nhắm đến mục tiêu. Nói cách khác, những chức năng loại này hướng đến yếu tố CON NGƯỜI của cả nhóm.
1. Ủng hộ, khích lệ: Khích lệ nhóm viên tham gia, đóng góp ý kiến, đề nghị; tán thưởng đúng chỗ, biết trân trọng những đóng góp mặc dù không đồng ý với nội dung đóng góp; bày tỏ sự niềm nở và đón nhận đối với các nhóm viên.
2. Cầu nối, khai thông sự trao đổi ý tưởng: Khích lệ sự cởi mở trao đổi ý kiến bằng cách đảm bảo rằng mọi người đều nghe rõ ý kiến của người khác và đều có cơ hội tham gia phát biểu.
3. Dàn xếp, hoà giải: Dàn xếp những bất đồng ý kiến giữa hai hoặc các nhóm viên; nỗ lực làm cầu nối giữa các ý kiến và giải toả bầu không khí căng thẳng khi có mâu thuẫn; đưa ra lối thoát trung dung giữa các ý kiến hoặc quan điểm của các nhóm viên nhằm duy trì bầu không khí hoà thuận.
4. Quan sát và phản hồi: Quan sát quá trình sinh hoạt của nhóm và nêu ra nhận xét cho nhóm biết để thẩm định hiệu quả của quá trình hoạt động của nhóm; bày tỏ những điều đã thấy cũng như phản ứng và cảm nghĩ của mình.
5. Giảm thiểu áp lực: Đề nghị trò chơi thư giãn, giải lao, kể chuyện tiếu lâm,... đúng lúc đúng chỗ để giảm thiểu tình trạng căng thẳng, giúp nhóm có thời gian “hạ nhiệt”.
Những nhóm chỉ thực hiện Chức năng “Vận hành” có thể đạt kết quả trong khoảng thời gian ngắn nhưng dễ sa vào một loạt các nan đề hoặc các mâu thuẫn nội bộ làm giảm sút tính hiệu quả và thường khiến cho nhóm tan rã. Ngược lại, những nhóm chỉ chú trọng đến Chức năng “Bảo trì” có thể trở thành một câu lạc bộ hài, có những sinh hoạt vui nhộn trong thời gian đầu nhưng chắc chắn không có hiệu quả cao. Nhóm này có khuynh hướng dậm chân tại chỗ hoặc cục bộ, có lẽ sẽ không tồn tại lâu vì chẳng có mục tiêu nào để ràng buộc nhóm viên với nhóm.
Vì vậy, chỉ những nhóm có các nhóm viên thể hiện cả hai loại chức năng trên đây mới có thể tồn tại và đạt kết quả tốt. Cho nên, áp dụng khái niệm lãnh đạo nhóm Cơ Đốc vào thực tế có nghĩa là tạo môi trường cho mỗi nhóm viên thực hiện một hoặc vài chức năng kể trên, theo khả năng của mình. Như thế, mỗi thành viên trong nhóm đều có tiềm năng lãnh đạo đúng nghĩa, đều góp phần “lãnh đạo” nhóm vì cùng giúp nhóm vui hưởng mọi hoạt động và đạt được những mục tiêu.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng còn có loại CHỨC NĂNG “GÂY RỐI” - những chức năng ích kỷ, chỉ hướng về BẢN THÂN chứ không hướng đến nhóm nhỏ, và vì vậy có thể làm cho nhóm trì trệ hoặc ngừng hoạt động. Nhóm nhỏ cần nhận diện chính xác những “chức năng” này trong nhóm và giúp các bạn đó giảm thiểu hoặc xoá sổ chúng. Sau đây là một số chức năng thuộc dạng này:
1. Ăn theo: Thường lững lờ chuyển động theo các hoạt động của nhóm, chấp nhận ý kiến của người khác cách thụ động, chẳng mấy khi góp ý kiến. Thường đóng vai khán giả thay vì tham gia làm việc với nhóm.
2. Ngạo mạn: Tìm cách hạ uy tín của các nhóm viên khác bằng cách tỏ vẻ xem thường, không tán thành, chế giễu, công kích các ý kiến, đùa cợt với thâm ý, chanh chua và mỉa mai. Khi phát sinh mâu thuẫn thường chuyển sang công kích cá nhân thay vì mổ xẻ vấn đề và phân tích những điểm bất đồng một cách khách quan.
3. Ương bướng: Có xu hướng phản bác một cách tiêu cực và ương bướng; ngụy biện và phản đối cách phi lý. Cứ tìm cách mổ xẻ lại vấn đề mà nhóm đã bỏ qua. Chỉ trích và phủ n hận mục tiêu của nhóm.
4. Xoi mói: Có xu hướng phóng đại và day đi day lại những chi tiết vụn vặt không quan trọng, hạ thấp những khía cạnh quan trọng khác của vấn đề đang bàn.
5. Chi phối: Tìm cách chi phối toàn bộ nhóm viên hoặc một vài nhóm viên bằng cách chèo kéo tinh vi, tạo áp lực, tâng bốc, thị uy, giành quyền lãnh đạo,...
6. Tìm kiếm sự công nhận: Gây chú ý bằng mọi cách như khoác lác, khai thác tối đa các mối quan hệ cá nhân và khoe khoang về các thành quả của bản thân,... Phấn đấu để không bị liệt vào hạng kém cỏi, thấp kém. Làm mọi cách để đảm bảo là những đề nghị và những đóng góp của mình được nhóm khen ngợi hoặc tán thưởng.
7. Độc chiếm diễn đàn: Xem nhóm là diễn đàn để trút hết cảm nghĩ của mình, ác cảm, bất mãn, bực bội, cay đắng, nghi ngờ, những điều nhìn thấy, khen chê, ước đoán và các giải pháp đối với mọi việc và nan đề.
8. Tìm kiếm sự thương hại: Lạm dụng sự thông cảm của nhóm hoặc của một vài nhóm viên bằng cách kể lể tình trạng bất định của bản thân, những gian khổ phải trải qua, những hy sinh của bản thân, những nan đề, những vụ bắt bớ hoặc cư xử kỳ thị...
9. Thu mình, an phận: Thường tỏ ra mình thiếu khả năng hoặc tỏ vẻ không quan tâm, không muốn tham gia gắn bó với nhóm, thờ ơ, lãnh đạm và những hành vi lạc lõng, lệch lạc khác.
CÂU HỎI ÁP DỤNG
1. Sau khi đọc qua bảng liệt kê các chức năng, bạn thử liệt kê hai chức năng trong mỗi loại “vận hành” và “bảo trì” mà bạn cho là sở trường của mình. (Nên nhớ rằng bạn cần đến các nhóm viên mạnh mẽ trong những phương diện mà bạn yếu kém). Xét xem có chức năng “gây rối” nào đang tồn tại trong bạn không? Liệt kê chúng ra nếu có, và xin Chúa giúp bạn chú ý tới chúng để có thể dẹp bỏ chúng.
2. Để thực hành, trong lần nhóm sắp tới của nhóm, hãy cùng các nhóm viên thảo luận về vai trò lãnh đạo của từng nhóm viên (nếu nhóm của bạn đã thân nhau). Thân thiện, chân thành và cởi mở nhận định lẫn nhau và khích lệ nhau tăng trưởng.
3. Thử xem xét lại cách thức nhóm của bạn đi đến những quyết định của nhóm. Có những rào cản nào khiến các bạn không thể nhất trí với nhau được?
4. Làm nhóm trưởng nhóm nhỏ Cơ Đốc chiếm nhiều thời gian của bạn. Hãy dành thời gian xem xét lại những ưu tiên trong đời sống và thời khoá biểu hằng ngày của bạn. Lập một biểu đồ làm việc cụ thể cho một tuần lễ điển hình, ghi vào đó những công việc đang làm, đóng khung khoảng thời gian bạn dành cho những hoạt động của nhóm.

Chương 5:
NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC NĂNG ĐỘNG

NNCĐ hoạt động tốt không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nên nhớ rằng NNCĐ là một tập thể gồm những cá thể hiệp nhất với nhau, mỗi cá thể lại có hoàn cảnh khác nhau và đến với nhóm nhỏ với những mong đợi cũng khác nhau.
Do đó, ngay từ giai đoạn đầu của nhóm nhỏ, người lãnh đạo nhóm thường muốn đặt ra thật nhiều công tác để các nhóm viên có thể gắn bó mật thiết với nhau. Tuy nhiên, nói dễ hơn làm!
Làm cách nào để khích lệ CÁC CÁ THỂ NHÓM VIÊN
trở nên MỘT NHÓM GẮN BÓ?
Trước hết, chúng ta cần hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí các nhóm viên khi họ tham gia nhóm nhỏ và bắt đầu tương tác với nhau. Để hiểu các động lực bên trong nhóm nhỏ, hãy nêu những câu hỏi sau đây:
Chúng ta mong đợi một nhóm nhỏ sẽ trải qua những gì trong các giai đoạn hoạt động của nhóm, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc? Những tiến trình và những mối liên hệ hỗ tương nào cần được hình thành giữa các nhóm viên với nhau và với người lãnh đạo nhóm?
CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT NHÓM NHỎ
Có nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trong một nhóm nhỏ Cơ-đốc. Tương tự một tế bào sinh học, nhóm nhỏ có sức sống nên không phải lúc nào cũng giống nhau. Nhóm sẽ trải qua nhiều thời kỳ khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu từng giai đoạn:
KHÁM PHÁ
KHỦNG HOẢNG
KẾT QUẢ
KẾT THÚC
Giai đoạn 1: KHÁM PHÁ
Đây là giai đoạn tìm hiểu và làm quen. Các nhóm viên có thể vẫn còn cảm giác ngập ngừng, dè dặt. Thông thường, những mối tương giao ban đầu chỉ gói gọn trong việc tìm hiểu thông tin về nhau. Những cảm xúc và suy nghĩ nội tâm hướng đến sự gắn bó với nhau tạm thời chưa bộc lộ ra, cho đến khi các nhóm viên đã “biết đá biết vàng” mới thật sự bày tỏ bản thân.
Giai đoạn 2: KHỦNG HOẢNG
Giai đoạn này gần như là thời kỳ nửa trong nửa ngoài - chuyển tiếp từ giai đoạn khám phá ban đầu vào giai đoạn gắn kết với nhau hơn. Sau những hào hứng của buổi ban đầu, nhóm đang đi vào thời kỳ khủng hoảng khi những khuôn mặt thật bắt đầu lộ ra và bất đồng quan điểm bắt đầu nẩy sinh. Đây là khoảng thời gian các nhóm viên bắt đầu tự hỏi không biết nhóm nhỏ có thể duy trì cho đến khi đạt được mục tiêu của nhóm không. Họ có thể trải qua tiến trình quyết định tiếp tục hoặc không tiếp tục gắn bó với nhóm nhỏ. Những nhóm viên vẫn tiếp tục gắn bó với nhóm trong giai đoạn này thường là những người kết ước sống chết với nhóm.
Giai đoạn 3: KẾT QUẢ
Sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng, nhóm nhỏ có thể phát triển một tình thân đúng nghĩa. Họ bắt đầu “dính chặt” và “tâm đầu ý hiệp” với nhau. Lúc này, họ muốn đặt ra những mục tiêu cụ thể cho cả nhóm. Họ sẵn sàng hành động - và làm việc hiệu quả để nhóm đạt được mục tiêu.
Giai đoạn 4: KẾT THÚC
Đây là giai đoạn cuối của nhóm - thường là khi kết thúc một năm học hoặc khi nhóm nhỏ tách nhóm. Sau một thời gian trải nghiệm với nhau nhiều điều, các nhóm viên bây giờ có thể nhìn lại, suy ngẫm với nhau, và cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã làm cho nhóm nhỏ - cho từng nhóm viên và cho cả nhóm. Có một niềm vui sâu lắng và lòng cảm kích về những điều mỗi nhóm viên đã làm. Đây cũng là dịp lượng giá những điều nhóm nhỏ đạt được. Có thể có những nuối tiếc về những điều chưa đạt được và một quyết tâm sẽ làm tốt hơn ở lần sau. Kết thúc, nhưng cũng là một KHỞI ĐẦU MỚI cho những nhóm nhỏ kế tiếp trong suốt cuộc đời theo Chúa của nhóm viên.

Nhóm trưởng nhóm nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho nhóm dễ dàng tăng trưởng qua các giai đoạn sau đây bằng cách:        GIAI ĐOẠN          
- Vạch ra rõ ràng những mong đợi cơ bản (thí dụ như: thời gian và địa điểm). Đường lối cụ thể sẽ giúp ích cho việc tạo cảm giác an toàn thật sự trong nhóm.        Khám phá          
- Lắng nghe những gì được bày tỏ bằng lời nói và không bằng lời nói, giúp nhóm viên hiểu rằng họ được chấp nhận và được thấu hiểu.        Khám phá /
Khủng hoảng          
- Thiết lập tinh thần chung của nhóm, tạo bầu không khí để các nhóm viên cởi mở hơn với nhau, làm gương trong việc cởi mở bày tỏ bản thân.                   
- Giúp nhóm luôn hướng đến một khải tượng rõ ràng, bám theo các mục tiêu đã lập ban đầu, khích lệ nhóm tiếp tục dấn thân.        Kết quả          
- Giúp các nhóm viên suy ngẫm những điều Chúa đã làm, tỏ lòng biết ơn và khẳng định những ưu khuyết của nhau cũng như những đóng góp của nhau đối với nhóm.        Kết thúc         
MỨC ĐỘ CHỦ ĐỘNG CỦA NHÓM TRƯỞNG VÀ NHÓM VIÊN

Nên lưu ý rằng cả mức độ chủ động của nhóm trưởng (để bắt đầu, xúc tiến, tạo cơ hội thảo luận và tiến tới hành động) lẫn mức độ chủ động của nhóm viên (để hưởng ứng, thậm chí nắm quyền hướng dẫn) không phải lúc nào cũng như nhau từ giai đoạn này sang giai đoạn kia. Sơ đồ trên đây đã minh hoạ cho điều này.

CHỌN LỰA HOẠT ĐỘNG CHO TỪNG GIAI ĐOẠN
Để giúp nhóm nhỏ của bạn trải qua các giai đoạn, cần lập kế hoạch các hoạt động phù hợp cho mỗi giai đoạn:

GIAI ĐOẠN:        HOẠT ĐỘNG GỢI Ý:          
KHÁM PHÁ
a. Lập kế hoạch cho các hoạt động tạo cơ hội cho nhóm viên tìm hiểu nhau và thư giãn trong sự thân mật của nhau.
b. Phác thảo mục đích hoặc mục tiêu của nhóm nhỏ, hoặc nếu bạn đã biết từng nhóm viên, gợi ý cho các nhóm viên thiết lập mục tiêu cho nhóm nhỏ. Yêu cầu nhóm viên đóng góp ý kiến và đề nghị.        - Huy hiệu cá nhân; Đồ thị cá nhân; 20 điều đáng yêu hoặc Vẽ những biểu tượng trong cuộc sống (Xem Phụ Lục A - Ý tưởng gây dựng nhóm nhỏ).          
KHỦNG HOẢNG
a. Có những hoạt động tạo cơ hội chia sẻ khải tượng tăng trưởng cho cả nhóm và cho từng nhóm viên.
b. Dành thời gian gặp riêng từng nhóm viên ngoài giờ nhóm, trong khung cảnh càng tự nhiên càng tốt.
c. Có thể lập những đôi bạn cầu nguyện trong nhóm nhỏ.        - Đôi bạn cầu nguyện (Phụ Lục A); Học Kinh Thánh; Ngợi Khen và Cầu Nguyện; Học Kinh Thánh theo Sách; Học Kinh Thánh theo Nhân Vật...          
KẾT QUẢ
a. Xác định các ân tứ và kỹ năng của nhóm viên, khích lệ họ vận dụng và trao dồi thêm trong nhóm nhóm cũng như cho các công tác trong HT.
b. Tổ chức những chuyên đề huấn luyện để trang bị cho họ những kỹ năng cơ bản như: học Kinh Thánh, chia sẻ niềm tin, hướng dẫn chương trình, tư vấn,...
c. Khích lệ nhóm viên vận dụng các kỹ năng và các ân tứ đó để phục vụ người khác, gây dựng một người nào đó, thực hiện các hoạt động truyền giảng.        - Xác định các ân tứ của nhau - “Tôi khâm phục bạn lắm nhưng...” và Khám phá các ân tứ thuộc linh, (Phụ Lục A); Chuyên đề: Phương pháp học Kinh Thánh và Hướng dẫn một buổi học Kinh Thánh; Phương pháp chia sẻ niềm tin; Học Kinh Thánh truyền giảng nhóm nhỏ, Viết thư khích lệ & gửi quà cho một tôi tớ Chúa ở vùng sâu, vùng xa; Tham gia các chuyến công tác xã hội; Giúp nhau học tập (Lập nhóm học tập).          
KẾT THÚC
a. Dành thời gian ngợi khen và cảm tạ về mọi điều Chúa đã làm!
b. Để thời gian suy ngẫm và suy niệm chung.
c. Xác nhận và cầu nguyện cho nhau, tặng quà hoặc đồ lưu niệm cho nhau        Trao đổi quà (Phụ lục A), Ngợi khen và cầu nguyện, Chia sẻ bài Thánh Ca yêu thích, Bồi linh, Cả nhóm đi chơi ngoài trời...         

Để tóm tắt những phần trên, xem khung đầu tiên ở chương 6.
Bốn giai đoạn này mô tả một tiến trình phát triển chung của sinh hoạt nhóm nhỏ. Tuy nhiên, một số nhóm nhỏ không phát triển theo đúng trình tự 4 giai đoạn như trên và cũng không nhất thiết phải như vậy. Có một số nhóm nhỏ cứ tiến rồi lùi giữa các giai đoạn. Có nhiều yếu tố bên trong lẫn bên ngoài tác động đến tiến trình phát triển của nhóm. Cũng sẽ có những căng thẳng và mâu thuẫn xảy ra trong nhóm. Nhóm trưởng khôn khéo là người chuẩn bị tinh thần đối diện thực tế đó, vì suy cho cùng, chúng ta cần nhận ra những khác biệt của nhau và không ai là người hoàn hảo cả. Điều quan trọng là phải học cách xử lý những nan đề có thể nảy sinh bằng cách tỉnh táo nhận ra những triệu chứng bề mặt của những căng thẳng và mâu thuẫn sâu xa. Dưới đây là bảng liệt kê một số rắc rối, nguyên nhân và gợi ý cách chữa trị, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho nhóm trưởng trong lĩnh vực này.
NHẬN DIỆN NHỮNG RẮC RỐI TRONG NHÓM NHỎ

Triệu chứng        Nguyên nhân        Cách chữa trị          
Nhóm viên đi trễ        * Giờ nhóm bắt đầu trễ
* Giờ giấc không rõ ràng.
* Nhóm viên bận rộn, không sắp xếp được
* Giờ nhóm nặng nề, nhóm viên không hăng hái đến với nhóm.        * Quy định thời gian rõ ràng.
* Bắt đầu đúng giờ, dù ít người.
* Thảo luận với nhóm về nguyên nhân đi trễ để các nhóm viên phản hồi; nếu cần, thay đổi giờ hẹn và kết ước đúng giờ.
* Khởi động giờ nhóm sinh động để tránh không khí ù lì, mệt mỏi trong tâm trạng chờ đợi.          
Đồng ý làm, nhưng cuối cùng không hoàn tất.        * Quá cầu toàn.
* Không biết rõ mối liên hệ giữa việc được giao và chuyện nhóm sắp thực hiện.
* Thiếu cam kết (có thể do quá bận rộn và có các ưu tiên khác).        * Hãy thực tế! Mức độ giao phó và công tác giao phó nên tùy thuộc vào giai đoạn của nhóm. Giảm bớt các mong đợi. Đừng tạo áp lực quá lớn khi nhóm viên chưa đủ sức.
* Xem lại cách truyền thông để đảm bảo nhóm viên hiểu rõ công tác mà họ đồng ý tham gia.
* Theo dõi, khích lệ, kiểm tra tiến độ công việc, hỗ trợ khi có cần.          
Nhóm viên không chịu mở miệng        * Ngại ngùng, thiếu cởi mở.
* Câu hỏi quá khó hoặc quá dễ
* Không đủ các câu hỏi quan sát cần thiết.
* Không chuẩn bị.
* Người hướng dẫn và nhóm viên khác không đủ kiên nhẫn, kiềm chế, nhảy vào quá nhanh.        * Tạo bầu không khí cởi mở, thân thiện. Gây dựng tình thân trước. Kiên nhẫn.
* Mời các nhóm viên ít nói đọc lớn tiếng khúc Kinh Thánh.
* Đi theo trình tự quan sát trước khi giải thích.
* Đặt câu hỏi trực tiếp (không phải là câu hỏi không ai có thể trả lời) với người ít nói.
* Đối với câu hỏi áp dụng, nên mời lần lượt từng người nói theo vòng tròn.
* Sau khi nêu câu hỏi nên dành thời gian để mọi người suy nghĩ.
* Nhắc các nhóm viên các nhóm viên nói nhiều nên tạo cơ hội cho các bạn ít nói đóng góp ý kiến.           
Nhóm viên nhiều lời        * Hướng ngoại
* Không chịu được sự yên lặng.
* Nhạy bén, nhận ra vấn đề nhanh chóng.        * Trao đổi riêng, cho người đó biết rằng nhóm cần có thời gian yên lặng sau khi nêu câu hỏi để có thể quan sát và suy ngẫm.
* Nhờ người đó giúp đỡ trong việc tạo cơ hội cho người khác lên tiếng. Gợi ý người đó nên đặt câu hỏi: “Các bạn khác nghĩ sao?”          
Vấn đề gây ra bất đồng ý kiến        * Người nói nhiều thường lấn át.
* Thảo luận ngoài lề.
* Không chấp nhận khác biệt.        * Đặt những quy ước cơ bản về giải quyết bất đồng ý kiến trong nhóm.
* Bằng mọi cách bám sát khúc Kinh Thánh hoặc chủ đề ngay lập tức. Đề nghị mọi người thảo luận chuyện đó sau buổi nhóm.
* Chấp nhận có những khác biệt ý kiến về chuyện này; nhưng những điểm có thể đồng ý là gì?          
Người luôn cho rằng mình đúng        * Thường có câu trả lời đúng trong nhiều lĩnh vực.
* Lý thuyết. Chỉ biết cách giải nghĩa Kinh Thánh đúng.        * Tránh tranh luận chuyện đúng sai với người này.
* Đặt trọng tâm vào khúc Kinh Thánh, để thu thập thêm nhiều dữ kiện và tóm tắt.
* Bám sát những lẽ thật của Kinh Thánh, giúp nhóm chọn lựa và nhận biết cơ sở lập luận của người đó. VD:“Trong trường hợp nào thì lời giải thích của Minh vẫn đúng?”          
Những người thích gây ra bất đồng ý kiến         * Hay lý lẽ, chi li quá mức. “Nhưng” là từ thường dùng. “Bạn nói đúng đó, nhưng...”
* Do dự, dè dặt, sợ thất bại.
* Bi quan        * Gởi phản hồi đến người bất đồng ý kiến. “Chính xác là điều gì khiến bạn ngần ngại?”
* Thách thức nhóm lựa chọn hoặc là bước lui (không còn rủi ro, nhưng không trưởng thành), hoặc là đi tới (sẽ có rủi ro nhưng cũng sẽ trưởng thành): “Chúng ta có thể làm như thế nào để đi đến mục tiêu này?”          
Tiến triển quá chậm hoặc quá nhanh        * Phân bố thời gian cho các phần không hợp lý.
* Ít có tương giao với nhau.
* Các câu hỏi quá đơn giản (hoặc quá chung chung).
* Không tìm tòi câu trả lời đầy đủ tối đa.
* Áp dụng quá chung chung.        * Hạn định thời gian cho mỗi phần.
* Khéo léo chuyển từ phần này sang phần khác.
* Trước giờ họp nhóm, kiểm tra các câu hỏi bài học với người cộng sự, đảm bảo câu hỏi rõ ràng, cởi mở và không quá chung chung.
* Đặt câu hỏi cụ thể để chia sẻ.
* Thúc đẩy mọi người trả lời bằng câu hỏi: “Còn ý kiến gì nữa không?”          
Cầu nguyện chung chung, sáo rỗng        * Thiếu tin cậy.
* Nhóm viên chưa quen cầu nguyện.
* Không biết hoặc chưa quan tâm đến những vấn đề cụ thể trong khi cầu nguyện.        * Dành nhiều thời gian hơn gây dựng cộng đồng và cầu thay cho nhau.
* Tập cầu nguyện bằng những lời cầu xin đơn giản và cụ thể.
* Chia sẻ và cầu nguyện đối thoại (luân phiên), cầu nguyện cho một vấn đề trước khi chuyển sang vấn đề khác.
* Đáp ứng sự dạy dỗ của Chúa qua bài học bằng lời cầu nguyện.          
Nhóm thu mình lại, không tăng trưởng hoặc không truyền giảng.        * Mục tiêu không rõ ràng.
* Lý thuyết suông. Bài học không có động lực.
* Tinh thần cục bộ. Không nhận thấy ý nghĩa của sự tăng trưởng trong cái nhìn chung của Nước Trời.
* Sợ hãi.        * Lập kế hoạch tổ chức những sinh hoạt “an toàn” để nhóm viên có thể mời bạn bè bên ngoài tham dự.
* Chủ động truyền giảng để có thêm nhóm viên mới và nhóm sẽ chăm sóc họ.
* Đặt trọng tâm bài học trên Kinh Thánh và ngợi khen hướng về các bản tính của Chúa, mục đích và chương trình của Ngài đối với con người, và đáp ứng của nhóm khi nhận biết mình là một phần trong chương trình của Ngài.          
Chia sẻ hời hợt, nông cạn        * Nhóm trưởng không làm gương trong sự chia sẻ cởi mở, thành thật.
* Áp dụng không cụ thể.
* Gây dựng tình thân chưa đủ để thách thức nhóm viên chịu trách nhiệm với nhau về sự tăng trưởng của nhau.        * Cởi mở và cụ thể trong lời chia sẻ của riêng bạn
* Khích lệ và khéo léo đặt câu hỏi để nhóm viên có thể chia sẻ một cách cụ thể.
* Gặp nhau từng đôi một sau giờ nhóm để chia sẻ và cầu nguyện.
* Lập kế hoạch cho nhóm cùng làm việc với nhau để gây dựng tình thân và sự tin cậy.          
Các nhóm viên liên tục có nan đề        * Bị nan đề chi phối, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt nhóm.
* Lạm dụng sự cảm thông của nhóm để độc chiếm diễn đàn, kể lể những khủng hoảng cá nhân.        * Trò chuyện riêng với cá nhân đó, giúp bạn tìm đến những nguồn trợ giúp hữu hiệu (tư vấn).
* Giúp nhóm nhận ra mục đích, đặc điểm của nhóm: Nhóm nhỏ không phải là nhóm điều trị bệnh.
* Tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ trong tình yêu thương.         
CÁC GIAI ĐOẠN CỦA NNCĐ
& VAI TRÒ CỦA NHÓM TRƯỞNG VÀ NHÓM VIÊN

Giai đoạn        Khám phá        Khủng hoảng        Kết quả        Kết thúc          
Nhóm viên
nghĩ gì?        * Nhóm này có phải là nhóm của tôi không?
* Các bạn trong nhóm mong gì ở tôi?
* Tôi mong gì ở các bạn trong nhóm?        * Tôi có thể tin cậy nhóm này không nhỉ?
* Nhóm này là nhóm của ai?
* Chẳng biết nhóm này có thể làm nên trò trống gì không?        * Nào, hãy cùng làm cái gì đó đi!
* Tôi sẵn sàng phiêu lưu với nhóm.
* Tôi sẵn sàng phục vụ, ban cho.        * Thời gian gắn bó với nhóm có giá trị thế nào?
* Tôi đã học được gì về mối tương giao với chính mình? với Chúa? với người khác?          
Nhóm viên
cảm thấy thế nào?        * Dè dặt
* Hồi hộp
* Lo lắng
* Hào hứng        * Mất hứng thú
* Bắt đầu thấy căng thẳng
* Lo lắng
* Mất kiên nhẫn        * Chấp nhận nhau
* Cương quyết, mạnh mẽ
* Ấm áp
* Thoải mái        * Ấm áp
* Tôn trọng
* Biết ơn
* Buồn (vì sắp chia tay)          
Nhóm viên
đáp ứng / phản ứng ra sao?        * Cung cấp thông tin.
* Bước đầu làm quen và chấp nhận nhau        * Bỏ họp nhóm hoặc tham gia không đều đặn
* Biểu lộ sự bất bình
* Cung cấp thông tin về bản thân        * Chia sẻ cảm xúc tích cực.
* Cùng nhau lãnh đạo nhóm.
* Dám phiêu lưu.
* Cung cấp thông tin phản hồi.        * Bày tỏ tình cảm và sự quí trọng
* Biểu lộ lòng biết ơn đối với nhau
* Hứa hẹn / kết ước cho tương lai.          
NLĐ nhóm
cần có thái độ & đáp ứng gì?        * Cảm thông
* Cởi mở
* Quan tâm
* Cụ thể
* Giao tiếp tốt        * Cảm thông
* Khích lệ
* Bày tỏ bản thân
* Linh động
* Đối diện nan đề        * Thách thức
* Hỗ trợ
* Cung cấp thông tin phản hồi
* Dám phiêu lưu
* Luôn có mục tiêu rõ ràng        * Củng cố
* Nhìn lại
* Cảm tạ          
NLĐ
lên kế hoạch sinh hoạt nhóm ra sao?        * Hoạt động tạo tình thân
* Cơ hội để bày tỏ bản thân
* Cơ hội chia sẻ cá nhân (1-1)        * Gây dựng tình thân & tin cậy nhau.
* Bày tỏ bản thân
* Kết ước
* Đôi bạn cầu nguyện        * Hoạt động hướng ngoại (phục vụ)
* Khám phá cá tính.
* Khám phá ân tứ.
* Chia sẻ thông tin phản hồi.        * Ôn cố tri tân
* Cảm tạ
* Kỷ niệm
* Trao đổi quà
* Kết ước cho những mối liên hệ tương lai         
CÂU HỎI ÁP DỤNG
Hãy hồi tưởng các kinh nghiệm trong nhóm nhỏ của bạn.
a. Sau khi bạn tìm hiểu tiến trình của nhóm từ giai đoạn khám phá đến giai đoạn kết thúc, bạn rút ra được điều quan trọng nào?
b. Đối với bạn, những căng thẳng hoặc mâu thuẫn nào khó giải quyết nhất? Hãy chia sẻ với những nhóm trưởng đồng lao ở các nhóm khác và nhờ họ giúp bạn giải quyết các khó khăn đó. Ngược lại, bạn cũng nên giúp họ trong những khó khăn của họ.

Chương 6:
LẬP CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC
Nếu chúng ta muốn các nhóm viên được nhiều ích lợi khi tham gia nhóm nhỏ, chúng ta không thể không có kế hoạch. Một kế hoạch tốt sẽ đưa ra phương hướng và nội dung cho sinh hoạt của nhóm.
Một nhóm tốt cần có sự cân bằng 4 lãnh vực sau: Tăng trưởng thuộc linh, Tương giao với Chúa, Tương giao với nhau và Trách nhiệm chứng nhân. Để mọi người tham gia hết mình, nên giúp nhóm cùng đi đến quyết định về chương trình sinh hoạt. Sinh hoạt nhóm sẽ thật sự sống động nếu mỗi nhóm viên cảm thấy đó là nhóm của mình chứ không phải là nhóm của nhóm trưởng. Tuy nhiên, nhóm trưởng phải lập kế hoạch sơ bộ. Người đó có thể hỏi ý kiến các anh chị hướng dẫn hoặc những người có kinh nghiệm để bổ sung các chi tiết.
Khi lập kế hoạch, nên lưu ý đến những yếu tố sau đây:
1. THỜI GIAN. Nhóm phải ước lượng thời gian dành cho sinh hoạt nhóm nhỏ. Một sinh viên Cơ Đốc tốt nên dành đủ thời gian cho mọi khía cạnh của cuộc sống: học tập, sinh hoạt Hội Thánh, giải trí, gia đình, đời sống tình cảm,... Các nhóm viên nên ước lượng một cách thực tế và tránh rơi vào cái bẫy đánh giá tình trạng thuộc linh dựa vào mức độ thời gian tham gia các sinh hoạt Cơ Đốc, trở thành những “Cơ Đốc Nhân đa năng” mà mất đi mối tương giao thật với Chúa và với nhau.
2. NHU CẦU. Chương trình được định ra nên phục vụ cho nhu cầu chung của nhóm viên. Dĩ nhiên không phải mọi nhu cầu đều được đáp ứng cùng một lúc. Do đó, nhóm nên gợi ý cho nhóm viên biết những cách khác nhau để đáp ứng nhu cầu. (Thí dụ như: Đọc các văn phẩm bổ ích, tham gia sinh hoạt nhóm lớn, tham dự các kỳ trại,...).
3. NHỮNG NGUỒN TRỢ GIÚP CÓ GIÁ TRỊ. Nhóm nên tìm mọi nguồn trợ giúp. Nên dành thời gian tìm và liệt kê những tài liệu hướng dẫn học Kinh Thánh có giá trị, sách hoặc tư liệu, băng đĩa, báo chí,... Tuy nhiên, không nên quá lệ thuộc vào tài liệu. Nên biết cách vận dụng sáng tạo để đạt hiệu quả theo nhu cầu của nhóm. Nhóm cũng nên ghi nhận những người có thể hỗ trợ được như: các anh chị hướng dẫn nhóm Thông công hoặc thành viên nhóm cựu sinh viên, các mục sư, giáo viên Cơ Đốc...
4. LỊCH HỌC. Nhóm nên quan tâm đến lịch thi, các sự kiện đặc biệt trong trường và các lễ hội trong nước. Nhóm sẽ quyết định có nên nhóm họp vào những ngày này hay không. Lễ hội cũng là dịp nhóm có cơ hội tổ chức bồi linh hoặc tổ chức vài sinh hoạt đặc biệt khác như: cắm trại, thi đua thể thao với các nhóm khác,...
5. TRÁCH NHIỆM VÀ SINH HOẠT KHÁC CỦA NHÓM VIÊN. Để có một chương trình và lịch sinh hoạt thực tế, các nhóm viên nên chia sẻ trọng trách của họ với cả nhóm. Nhóm nhỏ nên cẩn thận đối với thời gian được dùng cho những trọng trách khác (thí dụ như: trách nhiệm đối với Hội Thánh, thì giờ dành cho gia đình, bạn bè chưa tin...) để sinh hoạt không bị chồng chéo, gây thêm áp lực không đáng có.
Sinh hoạt của nhóm không nên chỉ giới hạn trong những buổi nhóm theo nghi thức. Tình yêu thương và lòng quan tâm không chỉ được bày tỏ trong buổi nhóm theo lịch trình, mà nhóm viên nên có thời gian gặp gỡ nhau sau giờ nhóm.
Nhóm nhỏ nên lập mục tiêu để đạt được mục đích. Mục tiêu thúc đẩy nhóm viên tăng trưởng và vạch ra phương hướng chung cho toàn nhóm. Nên thiết lập mục tiêu cho từng lãnh vực để đảm bảo chương trình sinh hoạt nhóm được cân bằng.
Khi đặt mục tiêu, cần ghi nhớ những lời hướng dẫn sau đây (4C)
Cầu nguyện
Có thể thực hiện
Cụ thể
Cầu tiến
1. Cầu nguyện. Cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Như đã nhấn mạnh trong chương 1, tự thân nhóm nhỏ chẳng có gì là thần thông cả.
2. Có thể thực hiện. Nhìn xa trông rộng là điều tốt nhưng phải cân bằng với việc đánh giá đúng mức những gì có tính khả thi khi nhóm cùng làm việc với nhau.
3. Cụ thể. Các mục tiêu quá chung chung sẽ không hiệu quả trong việc vạch ra phương hướng. Lượng giá cũng sẽ khó khăn nếu các mục tiêu không rõ ràng.
4. Cầu tiến. Công việc của Đức Chúa Trời đòi hỏi nỗ lực hết mức của bạn. Đừng sống theo triết lý “ai sao tôi vậy”, tầm thường hóa chính mình, vì Đức Chúa Trời có thể làm nhiều việc lớn lao trong và qua bạn. Hãy có ước vọng cho nhóm thông công của bạn. Đừng bao giờ đánh giá thấp những triển vọng của nhóm nhỏ của bạn.
Thí dụ: CHƯƠNG TRÌNH MỘT BUỔI NHÓM
§ Nối kết: Bài hát mới “Đón chào bạn mới” (10’)
§ Tương giao với Chúa: Ca ngợi - cảm tạ (15’)
§ Trưởng dưỡng thuộc linh: Chia sẻ: “Những điểm cơ bản của Cộng đồng Cơ Đốc” (20’)
§ Thông công với nhau: “Vẽ những biểu tượng của đời sống” (15’)
Thông công với nhau - Trách nhiệm chứng nhân: Cầu nguyện từng đôi (15’); ăn bánh kẹo, trò chuyện sau giờ nhóm (15’).
Khi thực hiện kế hoạch, có hai điều quan trọng cần nhớ:
1. Cần linh động. Đôi khi nhóm phát hiện ra một sinh hoạt nào đó trong chương trình không phù hợp với nhóm. Nhiều lần lịch trình của bạn bị hoãn bởi những chuyện bất ngờ (thí dụ như: những sinh hoạt Hội Thánh, lịch học và lịch thi thay đổi, nan đề gia đình,...). Nên linh động thay đổi chương trình và lịch trình. Có thể có vài nhu cầu phát sinh vào giữa học kỳ. Hãy sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu này nếu cần. Nếu các buổi nhóm nhóm bị hoãn lại, hãy đảm bảo sẽ bắt đầu lại ngay lập tức khi lý do hoãn nhóm đã được giải quyết.
2. Cần tập trung vào con người chứ không phải là chương trình. Nếu lịch trình khiến các nhóm viên bị nhồi nhét quá mức, tốt hơn hết là bỏ các sinh hoạt ấy đi. Cần nhạy cảm với cách các nhóm viên đang tiến triển cùng với các sinh hoạt theo kế hoạch. Đôi khi bạn chỉ cần đơn giản hoá tiến trình hoặc tạo môi trường sinh hoạt có sáng tạo, hứng thú hơn cho chương trình của nhóm.
Dưới đây là một bảng liệt kê các mục tiêu gợi ý của nhóm nhỏ được soạn theo 4 lĩnh vực của nhóm cho một chương trình sinh hoạt nhóm trong hai năm, nhằm cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách thiết lập mục tiêu và chương trình sinh hoạt. Những gợi ý này nhằm củng cố những điều đã được nhấn mạnh từ trước: tầm quan trọng của việc cân bằng các lãnh vực trong chương trình, đáp ứng nhu cầu của nhóm viên trong mọi lĩnh vực (không chỉ trong những chuyện được gọi là “lĩnh vực thuộc linh”) và nhu cầu sáng tạo, đa dạng trong việc lập kế hoạch sinh hoạt nhóm.
Mong rằng các nhóm chú trọng nhiều đến lãnh vực Thông công với nhau và Trách nhiệm chứng nhân, vì thực tế cho thấy nhiều nhóm nhỏ Cơ Đốc ở các nơi đã bỏ qua hai lãnh vực này.
BẢNG LIỆT KÊ CÁC MỤC TIÊU (GỢI Ý)
TRƯỞNG DƯỠNG THUỘC LINH
1. Mỗi bạn đều xác quyết mình đã là con của Chúa và mời Chúa Cứu Thế làm Chủ trong mọi lãnh vực của cuộc sống.
2. Các nhóm viên đều tham dự các buổi nhóm của nhóm nhỏ (ít nhất 3/4 trong số các buổi nhóm).
3. Mỗi bạn biết và thực hành thường xuyên một phương pháp học KT cá nhân (VD: 5 dấu, Quy nạp)
4. Mỗi bạn học thuộc lòng một câu gốc mỗi tuần.
5. Mỗi bạn đọc hai tựa sách bồi linh mỗi quý
6. Nhóm sẽ cùng đọc chung và thảo luận sách “Cuộc Chiến đấu” trong học kỳ I.
7. Nhóm sẽ gây quỹ để đến hè cùng tham gia trại hè với nhau.
8. Nhóm sẽ mua hai tựa sách / văn phẩm Cơ-đốc mỗi tháng để gây dựng tủ sách nhóm nhỏ.
9. Mỗi bạn sẽ cho nhóm mượn hai tựa sách để các bạn luân phiên nhau đọc
TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA
1. Mỗi bạn trung tín giữ giờ tĩnh nguyện hằng ngày theo một tài liệu nhất định.
2. Mỗi bạn đều biết cầu nguyện và dạn dĩ cầu nguyện lớn tiếng trong nhóm.
3. Mỗi bạn mạnh dạn ca ngợi Chúa, dù có hay không có giọng hát hay.
4. Mỗi bạn luôn sống trong tinh thần thờ phượng Chúa, sống với niềm tin Chúa đang ở với mình trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động hằng ngày.
5. Các nhóm viên đều đọc và suy gẫm hết sách Thi Thiên sau một năm học.
6. Nhóm viên sẽ biết hát hai bài thánh ca mới mỗi tháng.
THÔNG CÔNG VỚI NHAU
1. Mỗi bạn cảm nhận được tình thân, sự gắn bó của các bạn khác trong nhóm, và đều cảm thấy “thoải mái như ở nhà” khi đến với nhóm.
2. Nhóm có những "đôi bạn" biết nhu cầu của nhau và trung tín cầu thay cho nhau.
3. Các bạn tin cậy nhau và đều cởi mở bày tỏ những nhu cầu, cảm nghĩ, cảm xúc cho nhau
4. Các bạn hiểu nhau và lo lắng, giúp đỡ nhau tùy theo nhu cầu của nhau.
5. Nhóm sẽ gây quỹ để hỗ trợ học phí cho một bạn sinh viên nghèo trong nhóm.
6. Mỗi bạn sử dụng ân tứ của mình để làm tốt những vai trò trong nhóm và góp phần phục vụ trong Hội Thánh địa phương.
7. Nhóm sẽ đi chơi ngoài trời với nhau hai lần mỗi học kỳ.
8. Nhóm sẽ tổ chức về quê thăm Hội Thánh và gia đình của một số bạn trong nhóm một lần mỗi học kỳ.
TRÁCH NHIỆM CHỨNG NHÂN
1. Mỗi bạn đều nắm vững nội dung của Phúc Âm và biết ít nhất một phương pháp chia sẻ Phúc Âm
2. Mỗi bạn chia sẻ niềm tin cho ít nhất một bạn học trong mỗi học kỳ.
3. Nhóm sẽ thực hiện hai chương trình truyền giảng nhóm nhỏ mỗi học kỳ.
4. Nhóm sẽ cầu thay và dâng hiến cho công tác Truyền giáo của NTC hoặc của Hội Thánh tại…..
5. Nhóm sẽ giúp đỡ một sinh viên vùng sâu vùng xa chưa tin Chúa đang cùng học trong trường một năm.
6. Nhóm sẽ dành hai tháng học Kinh Thánh chuyên đề truyền giáo trong tình bạn.
7. Nhóm sẽ gởi ít nhất một đại diện đến tham dự khoá huấn luyện của Hội Thánh về Truyền Giảng.
8. Nhóm sẽ thực hiện một (2,3…) dự án giúp đỡ người nghèo, người già trong HT, đi thăm một trung tâm công tác XH.
Dưới đây là gợi ý chương trình sinh hoạt nhóm trong học kỳ I. Trọng tâm sinh hoạt hướng về việc hiểu nhau và cởi mở với nhau để gây dựng tình thân và bắt đầu làm việc với nhau. Mục tiêu chung là đến cuối học kỳ I nhóm có thể vượt qua giai đoạn “Khủng hoảng” và bắt đầu làm việc ăn ý với nhau.

T
U

N        Tương giao
với Chúa        Trưởng dưỡng
thuộc linh        Thông công
với nhau        Trách nhiệm
chứng nhân          
1        Ca ngợi. Cùng cảm tạ Chúa vì bắt đầu một năm học mới        Chia sẻ ngắn về tinh thần cảm tạ hoặc đặc ân & trách nhiệm        - Đón chào bạn mới.
- Trò chơi bom nổ: kể về mùa hè của mình
- Dọn 'tiệc trái cây'        Cầu nguyện cho một bạn chưa tin mà mình vừa gặp lại sau kỳ nghỉ hè          
2        Mỗi người nói một điều mình cảm tạ Chúa trong tuần qua.         Đọc bài mở đầu Cẩm nang NTC (dựa trên Cong Cv 2:42-47). Thảo luận: "Bàn tay gây dựng" có thể được phát triển trong nhóm thế nào        - Trò chơi: điều độc đáo nhất tôi có mà bạn không có
- Gợi ý, chuẩn bị tinh thần lên kế hoạch sinh hoạt nhóm.
- Từng đôi một chia sẻ về sinh hoạt / chỗ ăn ở hiện tại; những thuận lợi và thách thức, rồi cầu nguyện cho việc duy trì tình bạn với những người bạn chưa tin đang sống gần mình.                  
3        Ca ngợi Chúa
Cầu nguyện        Suy gẫm một câu Kinh Thánh        Thảo luận: Thống nhất kế hoạch và lịch sinh hoạt nhóm; chuẩn bị tinh thần kết ước với nhau trong tuần sau.                  
4        Bài ca mới
Ca ngợi Chúa        10’ Chia sẻ: Nền tảng Thánh Kinh của việc Kết ước         Kết ước (hay soạn lại kết ước) - Cầu nguyện                  
5        Ca ngợi - Đọc đối đáp một Thi Thiên        Học Kinh Thánh        - Cầu nguyện từng đôi theo sự dạy dỗ của bài học; cầu thay cho người thân chưa tin Chúa
- Ăn uống nhẹ (nếu có!)                  
6        Sinh hoạt ngoài trời                                  
7        Ca ngợi        Học Kinh Thánh        - Cầu nguyện từng đôi theo sự dạy dỗ của bài học; cầu thay cho những người bạn chưa tin Chúa, nêu đích danh.
- Ăn uống nhẹ (nếu có!)                  
7        Mỗi người kể một danh hiệu của Chúa, cho biết danh hiệu đó đã khích lệ mình thế nào trong thời gian qua        Xem phim
Trái tim Thiên thần        Chia sẻ:
- Bạn sẽ phản ứng / sống như thế nào nếu rơi vào trường hợp của hai nhân vật chính trong phim?
- Sống với niềm tin nơi Chúa đã tạo nên sự khác biệt nào nơi hai nhân vật đó?
- Bạn có biết ai đang có hoàn cảnh giống với họ nhưng chưa có được niềm tin như họ?                  
8        Bài hát mới: Phân tích ý nghĩa, tập hát, hát nhiều cách…        Chia sẻ và cùng học thuộc lòng một câu KT        Tâm tình:
Dùng chocolate M&M - mỗi màu một chủ đề         CN cho một chương trình truyền giáo của HT mà bạn biết          
9        Lắng nghe, suy gẫm và hòa lòng với các bài hát ca ngợi trừ băng đĩa nhạc        Học Kinh Thánh        - Cầu nguyện từng đôi theo sự dạy dỗ của bài học và cho những nan đề của nhau.
- Cầu nguyện cho “mùa gặt” trong dịp Giáng Sinh.
- Ăn uống nhẹ (nếu có!)                  
10        Ca ngợi - Đọc đối đáp & suy gẫm một Thi thiên        Thảo luận: Những trở ngại trong việc hiểu người khác         Trò chơi:
Vẽ hình 4 giai đoạn đời tôi        Từng đôi chia sẻ về những người thân chưa tin Chúa của mình rồi cùng cầu nguyện cho họ.          
11        Tìm hiểu ý nghĩa một bài Thánh ca Giáng Sinh. Hát và suy gẫm, hòa lòng với lời ca.         Chuẩn bị Truyền Giảng Nhóm nhỏ nhân mùa Giáng Sinh
- Tấm lòng
- Nội dung
- Hình thức
- Cầu nguyện đặc biệt cho chương trình và cho người tham dự                          
12        Thờ phượng Chúa bằng các loại hình nghệ thuật        Học Kinh Thánh        - Cầu nguyện theo bài học
- Cầu nguyện đặc biệt cho chương trình truyền giảng nhóm nhỏ                  
13        Truyền giảng Nhóm Nhỏ                                  
14        Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh trong nhóm nhỏ/ hoặc cả nhóm hẹn nhau tham dự một lễ Giáng Sinh ở một Hội Thánh địa phương                                  
15        Ca khúc Giáng Sinh        - Chia sẻ phước hạnh mùa Giáng Sinh.
- Lượng giá chương trình truyền giảng nhóm nhỏ. Cảm tạ & cầu nguyện. Khẳng định những ân tứ của nhau, cho ý kiến phản hồi về công tác của nhau.
- Nếu có thể, đi ăn chè / ăn kem với nhau.                          
16        Bài hát mới
Ca ngợi        Học Kinh Thánh        Cầu nguyện từng đôi theo sự dạy dỗ của bài học và cho những nan đề của nhau (thi cử?).                  
17        Bài hát mới
Ca ngợi        Chuyên đề: Kỷ luật bản thân        Cầu nguyện từng đôi cho vấn đề kỷ luật bản thân và quản lý thời gian của nhau.                  
18        Ca ngợi - Cảm tạ        - Lượng giá sinh hoạt nhóm dựa trên kết ước.
- Cho ý kiến phản hồi về nhau. Khẳng định những đóng góp của nhau vào sự trưởng thành của nhóm.
- Bổ sung, sửa đổi kết ước nếu cần.
- Cầu nguyện cho việc học thi của các bạn.                Tiếp tục cầu nguyện cho các bạn đã đến tham dự truyền giảng nhưng chưa tin Chúa.         
CÂU HỎI ÁP DỤNG
1. Nhóm của bạn nên đặt ra những mục tiêu nào trong các lĩnh vực sau: Trưởng dưỡng thuộc linh, Tương giao với Chúa, Tương giao với nhau & Trách nhiệm chứng nhân?
2. Tham khảo chương trình mẫu gợi ý nói trên và các gợi ý trong Phụ Lục A, hãy lên kế hoạch sinh hoạt cho nhóm của bạn trong học kỳ II.

Chương 7:
LƯỢNG GIÁ SINH HOẠT NHÓM

Nhóm nhỏ nên tổ chức lượng giá định kỳ để gởi phản hồi cho nhóm trưởng và cho cả nhóm. Các mục tiêu và kết ước của nhóm chính là tiêu chí để lượng giá. Qua việc lượng giá, nhóm nhỏ sẽ có thể xác định được những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó quyết định những việc cần làm nhằm gây dựng tình thân và nâng cao hiệu quả sinh hoạt nhóm.
Dưới đây là gợi ý 3 mẫu lượng giá nhóm nhỏ. Bạn có thể nghĩ ra một mẫu lượng giá riêng hoặc điều chỉnh, bổ sung bất kỳ điểm nào trong những mẫu này cho phù hợp với nhóm của bạn.

MẪU LƯỢNG GIÁ 1                                                                                          
Những điều liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn suy nghĩ đến những ưu và khuyết điểm trong nhóm bằng cách cho điểm từng mục, sử dụng thang điểm đánh giá đã cho. Sau khi đã làm xong, đối chiếu các kết quả và thảo luận với nhau.                                                                                Xin vui lòng hoàn tất các câu sau:
1. Điểm mạnh của nhóm là:
a.
b.
c.
2. Những nan đề chúng ta cần giải quyết chung với nhau là:
a.
b.
c.
3. Nhóm đã giúp tôi:
a.
b.
c.
4. Ý kiến khác:
a.
b.
c.          
1-
Rất tốt        2-
Tốt        3-
Khá        4-
Trung bình                        5-
Yếu                                           
1. Số lượng nhóm viên
2. Sử dụng thời gian
3. Sự lãnh đạo của NLĐ nhóm
4. Các tài liệu sử dụng                                1
1
1
1        2
2
2
2                3
3
3
3        4
4
4
4        5
5
5
5                   
5. Tình thân giữa các nhóm viên
6. Mức độ tin cậy
7. Tự do bày tỏ bản thân
8. Chấp nhận lỗi lầm của nhau
9. Quan tâm đến những trăn trở của nhau                                1
1
1
1
1        2
2
2
2
2                3
3
3
3
3        4
4
4
4
4        5
5
5
5
5                   
10. Hiểu các bài học Kinh Thánh
11. Áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống
12. Cầu nguyện
13. Sự thờ phượng của nhóm
14. Trao đổi ý kiến
15. Chia sẻ cảm xúc
16. Tương giao với Chúa
17. Tăng trưởng cá nhân trong nhóm
18. Truyền giảng                                1
1
1
1
1
1
1
1
1        2
2
2
2
2
2
2
2
2                3
3
3
3
3
3
3
3
3        4
4
4
4
4
4
4
4
4        5
5
5
5
5
5
5
5
5                  
  
MẪU LƯỢNG GIÁ 2
Khoanh tròn con số trong thang điểm tương ứng với lượng giá của bạn về nhóm theo những mục dưới đây. Thí dụ: Câu A, nếu bạn thấy rằng mình tham gia tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu nhóm, hãy khoanh tròn số 7; ngược lại, khoanh tròn số 1. Nếu bạn nghĩ rằng mình có dự phần trong chừng mực nào đó thì khoanh tròn con số tương xứng ở giữa.                                                                          
A. Thiếu trách nhiệm dự phần. Nhóm viên chỉ phục vụ cho nhu cầu bản thân, đến với nhóm giống như những một khán giả.        1        2        3        4        5        6        7        Có trách nhiệm dự phần. Nhóm viên nhạy cảm với nhu cầu của nhóm, đều cảm thấy mình thuộc về nhóm và có đóng góp.          
B. Quyền lãnh đạo chỉ nằm trong tay một hai người.        1        2        3        4        5        6        7        Quyền lãnh đạo được chia ra cho các nhóm viên, tuỳ theo khả năng và ân tứ của họ.          
C. Mức độ trao đổi ý kiến thấp. Nhóm viên thiếu lắng nghe hoặc không chịu hiểu. Các ý kiến đưa ra đều không có giá trị và rất ít ý kiến được thực hiện.        1        2        3        4        5        6        7        Mức độ trao đổi ý kiến rất cao. Nhóm viên chịu lắng nghe và hiểu được ý kiến của nhau. Các ý kiến được trình bày và được chấp thuận nhiệt tình.          
D. Mức độ chia sẻ cảm xúc thấp. Nhóm viên không chịu lắng nghe và không hiểu các cảm xúc. Không ai quan tâm đếm cảm xúc của nhau.        1        2        3        4        5        6        7        Mức độ trao đổi cảm xúc rất tốt. Nhóm viên lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đến các cảm xúc. Mọi người bày tỏ cảm xúc và được đón nhận.          
E. Thiếu chân thật. Nhóm viên không bày tỏ bản thân, đến với nhóm với bộ mặt giả tạo.         1        2        3        4        5        6        7        Rất chân thật. Nhóm viên chân thành bộc lộ bản thân một cách trung thật.          
F. Không chấp nhận lẫn nhau. Các nhóm viên bị bỏ mặc, không được yêu thương, bị chỉ trích.        1        2        3        4        5        6        7        Nhóm viên chủ động chấp nhận lẫn nhau. Nhóm viên nhận biết và hiểu rõ tính cách riêng biệt của mỗi người.          
G. Sự tự do của nhóm viên bị hạn chế. Nhóm viên không có cơ hội để biểu lộ những đặc tính cá nhân của mình.        1        2        3        4        5        6        7        Sự tự do của nhóm viên được quan tâm và được khuyến khích. Khả năng sáng tạo và tính cách riêng biệt của từng nhóm viên được nhóm đón nhận.          
H. Môi trường sinh hoạt là một môi trường căng thẳng, ngờ vực, khách sáo, lo sợ hoặc nông cạn. Nhóm viên không thể thư giãn được.        1        2        3        4        5        6        7        Môi trường sinh hoạt là một môi trường tin cậy lẫn nhau, thấy rõ bằng cớ của tình yêu thương dành cho nhau. Bầu không khí thân thiện và giãn xả.          
I. Hiệu quả thấp. Nhóm viên thiển cận mà lại tự mãn và dễ dãi với bản thân. Các buổi nhóm không mang đến kết quả gì.        1        2        3        4        5        6        7        Hiệu quả cao. Nhóm làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Nhóm cùng đạt đến mục đích         
  
MẪU LƯỢNG GIÁ 3
ĐỒNG NHẤT HÓA VỚI NHÓM
1. Mọi người có cảm thấy mình thuộc về nhóm không?
2. Các nhóm viên có tự nhiên và chân thành chia sẻ các vấn đề về bản thân, nan đề, hy vọng và nguyện vọng không?
3. Nhóm có thể cầu nguyện chân thành và sâu nhiệm cho nhau và với nhau không?
CÁC BUỔI NHÓM
1. Các buổi thảo luận có hữu ích không? Có tạo hứng thú cho người tham dự không?
2. Các nhóm viên có cảm thấy buổi nhóm quá dài hoặc quá ngắn không?
3. Nhóm có đeo đuổi theo kế hoạch đã vạch ra không? Có những điều gì cần thay đổi không?
MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC
1. Cá nhân nhóm viên có mối quan hệ với những người ngoài nhóm như thế nào?
2. Nhóm có chiếm quá nhiều thời gian và sự quan tâm của nhóm viên đến nỗi làm ảnh hưởng đến mối liên hệ với người ngoài nhóm không?
3. Nhóm có quan hệ như thế nào với Hội Thánh chung?
CÁ NHÂN
1. Bạn có sáng kiến gì để phát triển nhóm?
2. Các nhóm viên học được gì khi góp phần với nhóm?         

Mối quan hệ là yếu tố sống còn để một nhóm nhỏ đạt được các mục tiêu. Là một nhóm nhỏ, các mối quan hệ của nhóm viên cần phải được lưu tâm đặc biệt. Với những hoạt động lượng giá như trên, bạn cần nhìn thấy chính bạn trong mối quan hệ với từng tổ viên khác, xác định những vấn đề hay nan đề trong nhóm, và giải quyết các mâu thuẫn khi chúng chỉ mới bắt đầu.
Đôi khi rắc rối xảy ra chỉ vì chúng ta do dự không chịu tiến hành những việc cần làm để gây dựng tình thân. Chúng ta thà làm như là chẳng có gì vấn đề gì xảy ra cả còn hơn là sẵn sàng đối đầu và chấp nhận rủi ro.
CÂU HỎI ÁP DỤNG
1. Việc lượng giá định kỳ sinh hoạt của nhóm thông công của bạn có tầm quan trọng thế nào? Những buổi lượng giá như vậy mang đến những lợi ích nào cho nhóm nhỏ?
2. Vận dụng một trong những mẫu lượng giá đề nghị trong chương này để lượng giá những sinh hoạt gần đây nhất của nhóm của bạn.

Chương 8:
KẾT LUẬN

Nhóm nhỏ của bạn có thể tạo ra một khác biệt hết sức to lớn trong đời sống của mỗi nhóm viên sau vài tuần hoặc vài tháng sinh hoạt với nhau. Gắn kết với nhau trong một nhóm và hướng dẫn một nhóm có thể là một kinh nghiệm rất phong phú và đầy thách thức cho đức tin.
Điều đó có nghĩa là rất nhiều công việc, rất nhiều lời cầu nguyện, việc lập kế hoạch và khích lệ đủ để đi tới trước và áp dụng những điều chúng ta đã học trong tập sách này.
Đôi khi, việc hướng dẫn một nhóm nhỏ một kinh nghiệm đau thương, mệt mỏi, lao tâm lao lực, kèm theo những lần đau lòng. Nhưng nếu ai có ước muốn thử lần đầu và kiên gan trì chí thì có những niềm vui sâu sắc, những kỷ niệm dễ thương sẽ được chia sẻ với nhau sau khi đã gắn bó với nhau trong cuộc sống, cũng như có Chúa hiện diện giữa vòng chúng ta, gây dựng mối liên hệ với Ngài, với từng nhóm viên và với những người bên ngoài nhóm.
Tham gia một nhóm nhỏ Cơ Đốc có nghĩa là một kết ước để khích lệ và gây dựng lẫn nhau trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta!
Và do đó, chúng ta tìm thấy mối thông công trong nhóm nhỏ Cơ Đốc, nơi chúng ta học cách cho và nhận, nơi chúng ta tăng trưởng trong đức tin. Nhóm nhỏ cũng là nơi chúng ta được thách thức để tiếp thu Lời Chúa một cách nghiêm túc khi chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa trong cuộc sống chúng ta (mỗi cá nhân hoặc cả nhóm họp lại). Đây cũng là nơi chiếu sáng cho những người xung quanh chúng ta, giúp họ nhìn thấy lời chứng về sự nhân từ của Chúa đối với chúng ta và sự vinh hiển của Ngài.
Cám ơn Ngài vì ngày hôm nay đây chúng con quây quần luôn có nhau. Biết bao hạnh phúc sớt chia cuộc sống mến thương nhau đây trọn tình thân.

Phụ lục A:
Ý TƯỞNG GÂY DỰNG NHÓM NHỎ CƠ ĐỐC

Đây là phần tập hợp các hoạt động được gợi ý để dùng cho 4 lãnh vực của nhóm nhỏ: TRƯỞNG DƯỠNG THUỘC LINH, TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA, TƯƠNG GIAO VỚI NHAU, TRÁCH NHIỆM CHỨNG NHÂN
(Phần này sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng hữu ích cho việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình cho nhóm nhỏ của bạn).
Ý TƯỞNG CHO LÃNH VỰC TRƯỞNG DƯỠNG THUỘC LINH
A. HỌC KINH THÁNH
Các nhóm viên sẽ được tăng trưởng qua giờ học Kinh Thánh. Khi học Kinh Thánh, nhóm có thể áp dụng các cách học như sau: phương pháp quy nạp (chọn một số đoạn Kinh Thánh phù hợp), nghiên cứu nhân vật, nghiên cứu một sách trong Kinh Thánh, học theo các tài liệu soạn sẵn. Nên linh động thay đổi cách học để tránh nhàm chán. Chương trình sinh hoạt nên xen kẽ học Kinh Thánh với các hoạt động tăng trưởng khác.
B. NGHIÊN CỨU SÁCH
Nhóm nên dành thời gian tìm hiểu các sách trình bày những vấn đề cơ bản của đời sống Cơ Đốc. Những quyển sách này có thể là nguồn tài liệu tham khảo rất tốt cho mục tiêu tăng trưởng.
C. NGHIÊN CỨU CÁC SÁCH BỎ TÚI
Hoạt động này ít đáp ứng nhu cầu hơn hoạt động nghiên cứu sách, nhưng lại ít tốn kém hơn.
D. CÁC BUỔI NHÓM LIÊN NHÓM (NHÓM CUỐI THÁNG)
Cả nhóm đến nghe giảng ở các buổi nhóm liên nhóm. Khi trở về nhóm, bạn nên dành thời gian để thảo luận các quan điểm / ý kiến được chia sẻ. Đối với các vấn đề hoặc các đề tài được trình bày trong những buổi nhóm liên nhóm, bạn cũng có thể mở rộng để nghiên cứu thêm.
E. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
Đôi khi, nhóm nhân sự NTC và nhóm Cựu SV có thể hướng dẫn các chương trình huấn luyện với các đề tài có thể là: “Phương pháp hướng dẫn học Kinh Thánh, Các chuyên đề về Truyền giảng, Chiến lược nhóm nhỏ, Các vấn đề của thời đại, Truyền giáo,...” Nhóm nhỏ của bạn có thể tận dụng các cơ hội như vậy. Hãy là một người quản gia tốt của những buổi huấn luyện này để vận dụng một cách sáng tạo và linh động trong nhóm. Tham khảo các anh chị trong nhóm Cựu SV về phần thời khoá biểu các hoạt động.
F. CÁC KỲ TRẠI VÀ CÁC BUỔI HỘI THẢO
Các hoạt động này rất hiệu quả đối với việc học tập trung. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều sinh viên ở các khu vực khác. Bạn sẽ được mở rộng tầm nhìn khi bạn chia sẻ nhận thức của bạn với các anh chị hướng dẫn và các sinh viên khác. Sẽ là điều tốt khi tham dự các kỳ trại và các buổi hội thảo này để chia sẻ các bài học từ các nhóm viên trong các nhóm nhỏ.
G. CHIA SẺ KINH NGHIỆM
Hết thảy chúng ta đều có những kinh nghiệm riêng. Đức Chúa Trời làm việc theo những cách khác nhau trong đời sống các nhóm viên nhóm nhỏ. Khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm này, hãy dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời về công việc Ngài làm trong đời sống bạn. Bạn cũng sẽ khích lệ người khác qua những chiến thắng của bạn và cảnh báo người khác qua những sai lầm của bạn.
H. CHIA SẺ TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN
Khi chúng ta tĩnh nguyện, chúng ta học được các bài học không chỉ liên quan đến chúng ta (là một cá thể) mà còn liên quan đến nhóm chúng ta nữa (cả nhóm nhỏ lẫn nhóm Thông công khu vực). Nên chia sẻ các bài học tĩnh nguyện với người khác.
I. BĂNG ĐĨA GHI ÂM
Hiện tại có những băng đĩa ghi âm bài giảng của các vị diễn giả được ơn. Lắng nghe một bài giảng rồi thảo luận những điểm quan trọng nhất. Cũng có thể phân tích các bài hát qua các băng đĩa nhạc.
J. HỌC THÁNH CA
Chọn một bài thánh ca có một thông điệp phù hợp. Sao chép lại bài thánh ca cho từng nhóm viên. Tập hát bài thánh ca đó rồi tìm hiểu nội dung. Bạn có thể lần lượt tìm hiểu nội dung từng câu trong bài hoặc tìm hiểu nội dung cả bài bằng cách ghi nhận sứ điệp về Đức Chúa Trời và những điều khác được đề cập đến. Nghiên cứu bối cảnh ra đời bài thánh ca (thí dụ như: tác giả, cuộc đời của tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài hát).
K. ĐIỂM SÁCH
Bạn có thể giới thiệu một quyển sách cho một nhóm viên nghiên cứu. Nhóm viên đó sẽ phúc trình sách theo giờ đã ấn định. Một bài phúc trình sách bao gồm: tóm tắt ngắn và cảm nghĩ đối với các quan điểm khác biệt của tác giả. Đây là một cách khuyến khích các nhóm viên của bạn đọc sách.
L. ĐIỂM BÁO
Có thể phân công một nhóm viên tóm tắt một bài báo (báo Cơ Đốc hoặc báo thông thường). Kế đó, nhóm có thể thảo luận các nội dung, đánh giá quan điểm của tác giả căn cứ vào Thánh Kinh.
M. LÀM CHỨNG
Bạn có thể mời các Cơ Đốc nhân khác đến dự nhóm và làm chứng. Đây là một cách giới thiệu các nhóm viên với các Cơ Đốc nhân khác trong trường.
N. HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
Nhóm nhỏ có thể soạn một chương trình học thuộc các câu Kinh Thánh. Nên chọn các câu Kinh Thánh phù hợp với bối cảnh. Có thể khích lệ các bạn ghi các câu Kinh Thánh lên thẻ giấy cỡ nhỏ, để trong túi, xem đi xem lại nhiều lần trong ngày. Nếu mỗi ngày học một câu, bạn sẽ học thuộc 365 câu sau một năm!
O. PHÂN TÍCH PHIM
Nếu có thể, cả nhóm xem phim cùng nhau. Trong trường hợp không thể thực hiện được, có thể giao cho một hoặc vài nhóm viên xem và tóm tắt phim. Sau đó, thảo luận theo truyện phim, các giá trị được mô tả, các nhân vật được xây dựng có thể noi theo. Tuy nhiên, nên nhớ rằng có một số người bị mặc cảm tội lỗi nên họ không thể xem phim. Vì vậy, nhóm nên nhạy bén với vấn đề này và nên tôn trọng các nhóm viên đó.
P. HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
Chắc chắn trong trường của bạn có tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề. Nên nhanh chóng ghi nhận thông tin về các buổi hội thảo này. Thực tập việc lắng nghe có phê bình khi bạn tham dự các buổi hội thảo.
Q. ĐI NHÀ THỜ CHUNG VỚI NHAU
Thăm viếng Hội Thánh ở quê của các nhóm viên (cả nhóm nhỏ đi chung). Sau buổi nhóm, chia sẻ và thảo luận các nhận thức, cảm nhận từ bài giảng.
Ý TƯỞNG CHO LÃNH VỰC TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA
A- CẦU NGUYỆN
1. CẦU NGUYỆN ĐỐI ĐÁP
Hình thức này tương tự như một cuộc trò chuyện của bạn. Bạn cầu nguyện cho một vấn đề riêng biệt. Những lời cầu nguyện phải ngắn và thân mật để mọi người có thể cầu nguyện vài lần. Chỉ đến khi có người cầu nguyện kết thì cả nhóm mới nói “A-men.”
2. CẦU NGUYỆN THEO VÒNG TRÒN
Các nhóm viên lần lượt cầu nguyện theo vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
B. ĐỌC THI THIÊN
Bạn có thể đọc bài Thi Thiên 103 rồi cầu nguyện. Bạn có thể đọc đối đáp một bài Thi Thiên hoặc một khúc Kinh Thánh nào đó. Thí dụ: nam đọc câu lẻ, nữ đáp lại bằng câu chẵn.
C. THỜ PHƯỢNG BẰNG ÂM NHẠC
1. HÁT THÁNH CA
Các bài Thánh ca là một di sản vĩ đại của chúng ta. Nhiều bài Thánh ca có những thông điệp thần học sâu sắc. Dù vậy, nhiều bạn trẻ ngày nay cho rằng Thánh ca khó hiểu và lê thê nên không hứng thú với việc hát thánh ca. Nhóm nhỏ có thể khắc phục tình trạng này nếu có sự đầu tư chu đáo. Hãy chọn lọc các bài Thánh ca theo đề tài, tập hát trước để hát đúng nhạc và mạnh mẽ, giải thích các từ ngữ khó hiểu (nếu cần, có thể thay đổi một số ca từ để giúp người hát dễ hiểu hơn), phân tích thông điệp của bài thánh ca... Hãy giúp các bạn trẻ có cái nhìn đúng về Thánh ca để yêu thích hát Thánh ca và nuôi dưỡng tương giao với Chúa khi suy gẫm ý nghĩa của các bài Thánh ca.
2. HÁT ĐỐI ĐÁP
Chọn vài nhóm viên hát một dòng hoặc một khúc trong một bài thánh ca hoặc bất kỳ bài hát thờ phượng nào để đáp lại bài hát của người khác. Thí dụ: Nếu một bài hát có 4 khổ thơ, bạn có thể chia nhóm làm 3 và chỉ định mỗi nhóm đó hát một khổ thơ nối tiếp khổ thơ trước. Rồi cả 3 nhóm đều hát chung khổ thơ cuối. Hoặc bạn có thể chia nhóm theo những hình thức khác. Thí dụ: nam và nữ, chọn một vài khúc để hát đơn ca, song ca hoặc tứ ca,...
3. CÁC BAN NHẠC
Tạo cơ hội cho các nhóm viên vận dụng các ân tứ về âm nhạc sử dụng các loại nhạc cụ trong giờ thờ phượng của nhóm: Hòa tấu, độc tấu, đệm theo bài hát,...
4. LẮNG NGHE VÀ SUY NGẪM CÁC BÀI HÁT THỜ PHƯỢNG
Cho nhóm ngồi thành một vòng tròn, yên lặng suy ngẫm khi lắng nghe các bài thánh ca thờ phượng được phát từ băng hoặc đĩa nhạc. Cầu nguyện sau khi bài hát kết thúc.
5. CÙNG THỜ PHƯỢNG BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ / HOẶC LỜI HÁT
Mọi nhóm viên cùng lớn tiếng thờ phượng và ngợi khen Chúa theo cách riêng, ngôn ngữ riêng của dân tộc mình, hình thức có thể là: cầu nguyện, đọc thuộc lòng vài câu Kinh Thánh, hát thánh ca hoặc thi thiên...
D. THỜ PHƯỢNG BẰNG CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta khả năng nghệ thuật để thờ phượng và làm vinh hiển danh Ngài! Thử khám phá mọi khả năng mà các nhóm viên của bạn có bằng cách mời họ hướng dẫn bạn cùng thực hiện các hình thức nghệ thuật khác nhau.
1. MÚA / CỬ ĐIỆU
Trong thời Kinh Thánh, múa là một phần không thể thiếu trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va của người Do Thái. Cách sử dụng những dáng điệu khác nhau của chuyển động thân thể và điệu múa (dù là một điệu múa truyền thống của người Do Thái, hoặc điệu múa hiện đại, hoặc cử điệu) cũng hữu ích đối với chúng ta khi thờ phượng Chúa. Hãy đảm bảo là bạn có đủ không gian cho hoạt động này. Nên nhạy bén với những người e ngại việc múa, hãy cẩn thận tôn trọng quan điểm của họ.
2. HỘI HỌA, TRANG TRÍ, NHIẾP ẢNH...
Thí dụ:
- Vẽ chung một bức bích hoạ (tranh trên tường) về một đề tài cụ thể nào đó, có thể liên quan đến loạt bài học Kinh Thánh của nhóm.
- Cắt hình bày tỏ sự ngợi khen và lòng biết ơn của bạn đối với Đức Chúa Trời dựa trên một bài Thi Thiên của Đa-vít.
- Trang trí một biểu ngữ giải thích câu Kinh Thánh chủ đề của nhóm trong tháng hoặc trong học kỳ.
- Trang trí một chùm bong bóng bằng cách viết, vẽ lên đó những đặc tính của Đức Chúa Trời.
- Làm những cái chuông gió khác nhau theo chủ đề, thí dụ như một cái chuông gió có thể gồm 9 phần của bông trái Thánh Linh hoặc 7 ngày trong sự sáng tạo.
- Chụp hình người và vật xung quanh bạn bày tỏ một ít về vương quốc của Đức Chúa Trời đang thể hiện trong bạn.
3. SÁNG TÁC VĂN, THƠ, NHẠC
Cùng thờ phượng Chúa bằng cách viết bài luận, bài thơ hoặc bài hát để thờ phượng, ngợi khen cho Chúa. Sau đó mang đến nhóm để đọc, đọc thuộc lòng hoặc hát dâng lên Chúa.
4. TỔNG HỢP CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
Cho mỗi nhóm viên đều có cơ hội bày tỏ sự thờ phượng của mình theo cách riêng như: hát, múa, đọc thơ, làm chứng, vẽ tranh...
E. THỜ PHƯỢNG QUA VIỆC TÌM HIỂU VÀ TÁI THỂ HIỆN CÁC LỄ HỘI TRONG THÁNH KINH
Tìm hiểu ý nghĩa về cách những tín hữu khi xưa thờ phượng Đức Chúa Trời trong bối cảnh văn hoá của đất nước họ qua các lễ hội. Hoạt động này có thể khuyến khích chúng ta thờ phượng Chúa nhiều hơn; đặc biệt, khi chúng ta tổ chức lại một số lễ hội khi xưa như Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần hoặc Hannukah,...
Thí dụ: Trong dịp Lễ Lá trước mùa Thương Khó - Phục sinh, nhóm có thể vẫy các nhánh lá cây trong lúc hát ngợi khen Ngài. Có thể mời vài nhóm nhỏ khác cùng tham gia hoạt động này.
F. THỜ PHƯỢNG QUA VIỆC CHIÊM NGƯỠNG THIÊN NHIÊN
1. NGẮM SAO
Vào một đêm trong vắt, đầy sao, nhóm của bạn có thể ra ngoài, ngồi trên một cánh đồng, chỉ để ngắm các ngôi sao và sự mênh mông của bầu trời. Khi đó, hãy cất tiếng ca ngợi Đấng Tạo Hoá của chúng ta.
2. VỀ VỚI THIÊN NHIÊN
Hoạt động này tốt nhất là tổ chức vào cuối tuần hoặc một kỳ lễ nào đó, cả nhóm có thể ra ngoài đi bộ, leo núi, đi dạo biển. Dừng lại ở vài nơi trong chuyến đi để thờ phượng Đức Chúa Trời vì bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Hoặc nhóm có thể vừa đi cạnh nhau vừa cầu nguyện đối đáp.
Ý TƯỞNG CHO LÃNH VỰC TƯƠNG GIAO VỚI NHAU
Tuỳ vào giai đoạn phát triển hiện tại của nhóm để chọn lựa các sinh hoạt cho phù hợp.
GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN: BẮT ĐẦU LÀM QUEN
A. BỨC TRANH VỀ TÔI
1. Đọc lướt qua một tạp chí ảnh hoặc nhật báo, xé (hoặc cắt) ra 5 đến 10 hình mô tả lãnh vực có ảnh hưởng đến đời sống bạn vào thời điểm đó.
Thí dụ: Bạn có thể chọn một tấm hình mô tả cảnh tốt nghiệp, một thông tin tuyển dụng, hình quần áo, xe cộ.
2. Sau 15 phút, gom tất cả lại thành một nhóm.
3. Chọn ra 3 hình phù hợp nhất với những mối quan tâm của bạn vào lúc đó.
4. Cho nhóm xem chọn lựa của bạn.
5. Giải thích lý do bạn chọn như vậy.
B. HUY HIỆU CÁ NHÂN
Một huy hiệu cá nhân thể hiện vài điều về cá tính và sự chân thật của người đó. Tự làm huy hiệu riêng mô tả về bản thân (Xem hình).
1. Viết câu trả lời của bạn vào khoảng trống theo hướng dẫn.
Phía trên bên trái: Hai điều bạn làm tốt.
Ở giữa bên trái: Nếu bạn có thể thay đổi hai điều về bản thân, bạn sẽ thay đổi điều gì?
Phía dưới bên trái: Nếu bạn được dịp mang một món quà lưu niệm từ nhà đến, món quà đó nhắc bạn nhớ đến một khoảng thời gian khó quên hoặc một kinh nghiệm nhớ đời, bạn sẽ mang cái gì?
Phía trên bên phải: Nơi bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở nhà.
Ở giữa bên phải: Ba người có ảnh hưởng đến đời sống bạn nhất hoặc người có ý nghĩa đối với bạn nhất.
Phía dưới bên phải: Ba món đồ bạn thích dùng để nói về bạn.
2. Chia sẻ cho nhóm những điều bạn viết.
C. BÀI TẬP DỰ ĐOÁN
1. Yên lặng suy nghĩ lại lúc bạn học lớp sáu. Viết ít dòng về những điều bạn nhớ: a) sở thích, b) nan đề, c) hy vọng hoặc ước mơ.
2. Suy nghĩ đến cuộc sống hiện tại của bạn và viết về những vấn đề tương tự.
3. Tự dự đoán 10 năm tới và viết ra những điều bạn nghĩ là sẽ thành hiện thực.
Khi tôi học lớp 6
Sở thích:
Nan đề:
Ước mơ:
Hiện tại trong cuộc sống tôi
Sở thích:
Nan đề:
Ước mơ:
10 năm tới tính từ lúc này
Sở thích:
Nan đề:
Ước mơ:
D. ĐỒ THỊ CÁ NHÂN
1. Phát cho mỗi nhóm viên một tờ giấy và một cây bút chì màu. Yêu cầu mỗi người vẽ đồ thị những thăng trầm trong cuộc đời của mình. Hướng dẫn nhóm viên ghi rõ các năm. Nhóm viên có thể viết ít dòng về những biến cố bên ngoài xảy ra trước và sau sự thay đổi đó.
2. Mỗi nhóm viên đều có cơ hội chia sẻ về mình qua đồ thị đó.
E. 20 ĐIỀU ĐÁNG YÊU
1. Phát cho mỗi người một tờ giấy. Cho các nhóm viên ít phút để liệt kê 20 hoạt động bạn đó thích. Có thể vài bạn sẽ viết ra hơn 20 điều; hoặc có bạn cảm thấy khó viết ra hơn 5 điều được. Khuyến khích nhóm viên động não. Bạn nào có óc sáng tạo thì có thể vẽ hình minh hoạ.
2. Khi đã viết xong, yêu cầu ghi chú thích bên cạnh các điều trên theo hướng dẫn sau:
M - những việc bạn thích làm một mình.
B - những việc bạn thích làm chung với người khác.
TK - những hoạt động gây tốn kém.
NH - những hoạt động nguy hiểm.
T - những việc tĩnh (không náo động và thụ động).
Đ - những việc đòi hỏi vận động nhiều.
GT - những việc cần một vài hình thức giao tiếp.
N - những hoạt động bạn làm lúc còn nhỏ.
CM - những hoạt động mà cha mẹ bạn làm.
3. Nhìn vào bảng liệt kê của bạn. Bạn nhận xét gì về bản thân? Những lãnh vực trùng lắp nào xuất hiện một cách đặc biệt trong năm điều liệt kê đầu tiên của bạn? Có những điều nào mà trước kia bạn không nhận ra?
4. Tự hỏi những câu hỏi cụ thể sau đây:
a. Tôi có thích tự làm điều này không?
b. Nếu cùng làm với người khác, có ai mà tôi thích làm việc với? Họ có phải là bạn của tôi? người thân trong gia đình? người yêu của tôi? người cùng giới, khác giới? Bạn có thích các nhóm nhỏ không?
c. Việc tôi làm đó có tốn tiền không?
d. Có phải tôi là một người liều lĩnh? Hoặc có phải tôi là người quá e ngại khi tự mình làm việc? Có phải tôi là một người cầu toàn?
e. Có phải tôi là người thích ngồi yên một chỗ, năng động, hoặc vừa năng động vừa thụ động?
f. Có phải tôi là người thoải mái trong việc tự tiếp xúc với người khác? Hoặc tôi thích làm công việc viết lách hơn?
g. Tôi có chịu khó học hỏi các kỹ năng như thể tôi ưa thích làm những việc tôi có khả năng làm một cách tự nhiên?
h. Tôi có thích làm những chuyện như tôi từng làm hồi nhỏ không? Tôi có thích làm những việc ba mẹ tôi từng làm không? Những điều nào tôi thay đổi so với lúc nhỏ?
i. Đối với tôi, điều gì khiến tôi khó từ bỏ nhất? Điều gì tôi nhớ nhất nếu tôi không làm điều đó nữa?
5. Chia sẻ với nhóm những điều bạn vừa khám phá về bản thân.
F. VẼ NHỮNG BIỂU TƯỢNG CUỘC SỐNG
1. Yêu cầu mỗi nhóm viên vẽ đường thẳng chia giấy làm bốn phần. Trong mỗi phần vẽ những biểu tượng thể hiện những sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống bạn.
2. Yêu cầu mỗi nhóm viên tự giới thiệu về bản thân, sử dụng những hình đã vẽ để bổ sung những chuyện có liên quan.
GIAI ĐOẠN 2: PHÁT TRIỂN CÁC MỐI QUAN HỆ.
A. VÒNG TRÒN GIA ĐÌNH
1. Đề nghị mỗi nhóm viên mô tả những người thân trong gia đình bằng cách dùng những vòng tròn.
2. Hướng dẫn các nhóm viên vẽ những người thân trong gia đình tuỳ theo tầm quan trọng của người thân đối với nhóm viên đó. Người thân quan trọng nhất trong gia đình là vòng tròn lớn nhất.
3. Sau đó, nhóm viên sắp xếp các vòng tròn tuỳ theo mức độ gần gũi giữa nhóm viên với người đó (Càng thân thiết thì càng gần gũi).
4. Cho mỗi nhóm viên một cơ hội để chia sẻ những vòng tròn gia đình của mình.
B. KỶ NIỆM THỜI THƠ ẤU
1. Vẽ hình cái bàn mô tả nơi bạn thường ăn cơm lúc bạn 7 - 12 tuổi.
2. Vẽ một số vòng tròn xung quanh cái bàn đại diện cho số người thân trong gia đình. Tô màu mỗi vòng tròn để mô tả cảm nhận của bạn về người đó. Thí dụ: Bạn có thể tô màu xanh sẫm cho vòng tròn của cha vì ông ấy rất nghiêm nghị (do trách nhiệm của ông đối với gia đình) hoặc vì ông ấy khó tính. Bạn có thể cho màu cam tô cho vòng tròn của mẹ vì bà ấy rất sôi nổi và vui vẻ.
3. Nếu có người nào (thí dụ như người bảo mẫu) có vai trò quan trọng trong đời sống của bạn lúc đó, hoặc con vật cưng nào bạn đã từng chăm sóc, cũng nên vẽ ở phía sau cái bàn và tô màu để mô tả.
4. Tô mặt trên cái bàn một màu hoặc nhiều màu tuỳ theo cảm nhận của bạn về thời thơ ấu. Thí dụ: nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn có thể tô màu vàng lên mặt trên cái bàn. Nếu bạn cảm thấy bị tổn thương, cay đắng, bạn có thể dùng màu đỏ hoặc màu đen.
5. Mỗi người sẽ giải nghĩa hình vẽ của mình và trình bày:
a. Nơi mình sống suốt thời thơ ấu và nơi mình vẫn thường ăn cơm.
b. Số người thân trong gia đình và cảm nhận của bạn về họ.
c. Cảm nhận chung của bạn về thời thơ ấu và lý do.
Ghi chú:
Cả hai hoạt động này sẽ đụng chạm đến một trong những điều nhạy cảm nhất (hoặc là những lãnh vực cực kỳ nhạy cảm trong cuộc sống). Kinh nghiệm thời thơ ấu có ảnh hưởng đến thái độ hiện tại của người đó với Đức Chúa Trời, với người khác và với cuộc sống nói chung. Khi chia sẻ, nhóm viên cần được cả nhóm tạo sự thoải mái và được giúp đỡ.
C. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
1. Phát một tờ giấy có in một câu chưa hoàn chỉnh. Đề nghị các nhóm viên điền vào chỗ trống tuỳ thuộc vào mức độ chân thành trong suy nghĩ hoặc cảm nhận của họ, chứ không theo cách họ suy nghĩ đáp án phù hợp.
2. Dành thời gian để mỗi người trả lời.
3. Bạn có thể dùng các phương pháp khác để thực hiện hoạt động này. Bạn có thể viết những câu chưa hoàn chỉnh lên các tờ giấy rồi cuộn lại. Mỗi nhóm viên nhận một cuộn giấy và hoàn tất các câu có viết trong đó.
Các câu gợi ý:
1. Trong mối quan hệ với người khác, tôi sợ ______
2. Trong một nhóm, tôi thích_____
3. Tôi thường tránh mặt người_____
4. Tôi thích những người______
5. Tôi khiến người khác ngoảnh mặt đi khi tôi_____
6. Họ nói tôi là______
7. Tôi bày tỏ lòng quan tâm đến người khác bằng cách__
8. Khi tôi nổi giận với một ai đó, tôi_____
9. Tôi mong đợi nhóm trưởng của tôi_____
10. Tôi thấy việc học của tôi_____
D. TẶNG QUÀ CHO NHAU
Các nhóm viên suy nghĩ trước món quà sẽ tặng cho bạn khác trong nhóm. Không nhất thiết phải bỏ tiền ra mua các món quà tặng nhau. Các nhóm viên có thể dùng óc sáng tạo và tài tháo vát của mình để làm quà tặng nhau. Huy hiệu hoặc món quà tặng nhau nên thể hiện cảm nhận của mình đối với người nhận. Có thể hài hước một chút (nhưng phải có lý do) và có ý nghĩa tôn trọng và đàng hoàng.
1. Mỗi nhóm viên đi nhóm mang theo món quà đã chuẩn bị.
2. Kế đó, các món quà được tặng cùng lúc cho một nhóm viên. Người đó ngồi giữa vòng tròn trong khi các nhóm viên khác lần lượt tặng món quà mình đã chuẩn bị cho người đó. Mỗi người nói ít điều về ý nghĩa của món quà.
Thí dụ:
Chìa khoá: “Mình muốn tặng bạn chiếc chìa khoá này để tượng trưng cho sự cởi mở của mình đối với sự hiện diện thường xuyên của bạn trong những sinh hoạt của mình!”
Băng cá nhân: “Linh này, mình không muốn bạn cứ gặm nhấm nỗi đau trong lòng của bạn. Với miếng băng cá nhân này, mình hy vọng Chúa sẽ chữa lành vết thương lòng của bạn đúng lúc. Mình suy nghĩ nhiều đến chuyện đau buồn của bạn.”
Con tem: “Tớ muốn gần gũi với cậu hơn!”
Bông gòn nhét lỗ tai: “Nếu cậu cần một đôi tai lắng nghe, có tớ đây!”
Hoa ép khô: “Tớ sẽ nhớ mãi thời gian chúng ta có với nhau vừa qua.”
3. Tiếp tục hoạt động này cho đến khi mọi người đều đã nhận được quà.
4. Nếu còn thời gian, thực hiện tiếp một lần nữa và mỗi người nhận xét về những món quà mình đã nhận và giải thích tầm quan trọng của mỗi món quà đối với mình trong thời điểm đó.
Gợi ý cải biên: “Những món quà tình cảm”
1. Mỗi người yên lặng suy nghĩ về các nhóm viên khác trong nhóm, suy nghĩ đến “món quà” phù hợp nhất mà bạn có thể tặng cho mỗi người, “món quà” đó là những từ ngữ mô tả cảm xúc (của mình đối với người đó) hoặc từ ngữ mô tả tính cách đặc trưng của người đó.
Gợi ý:
a. Ổn định - dành cho người đang phải trải qua những kinh nghiệm gian khổ.
b. Nhiệt tình - dành cho người lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại buồn tẻ.
c. Can đảm - dành cho người đang đối diện với những chống đối trong đời sống Cơ Đốc.
2. Hoạt động này không hẳn chỉ là một bài thực tập. Cố gắng làm cho các món quà của bạn có ý nghĩa và phù hợp với cá nhân người nhận.
3. Mỗi người luân phiên nhận quà dành cho mình.
4. Khi mọi người đã nhận quà, tập trung tất cả quà lại đặt vào giữa vòng tròn, mỗi người choàng tay lên vai nhau. Dành thời gian cầu nguyện luân phiên để ca ngợi công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống mỗi người và trong các sinh hoạt của nhóm nhỏ. Bạn có thể kết thúc mục này bằng một bài thánh ca hoặc một lời ngợi khen cảm tạ Chúa.
E. “TÔI KHÂM PHỤC BẠN LẮM NHƯNG...”
1. Mỗi người suy nghĩ đến những điều tích cực nơi người khác làm mình cảm kích. Kế đó, suy nghĩ tiếp đến những lĩnh vực mình ao ước người khác sẽ tăng trưởng.
2. Nhóm cùng chia sẻ những điểm mạnh và điểm yếu về một bạn trong nhóm.
3. Nhóm dành thời gian ngợi khen Chúa về những điểm mạnh và đặc biệt cầu nguyện cho những điểm yếu.
F. ẨN DỤ VỀ GIA ĐÌNH
Thử suy nghĩ về một ẩn dụ để mô tả gia đình của bạn rồi dùng ẩn dụ đó để giới thiệu gia đình mình.
Gợi ý:
a. Gia đình tôi giống như một dàn nhạc. Mỗi người một tính khí khác nhau nhưng chúng tôi rất hoà hợp với nhau. Mỗi người đều có một cơ hội để làm hết mình những việc mình ưa thích. Cha tôi là nhạc trưởng. Ông ấy làm cho mọi việc có trật tự. Ông ấy xem xét mọi việc sao cho không một ai làm việc vượt hơn vai trò của ông (kể cả mẹ!).
b. Gia đình của tôi giống như một dàn chuông gió gồm 10 người. Mỗi người đều khác nhau nhưng chúng tôi đều được nối kết với nhau. Vốn là một gia đình, chúng tôi từng chung vai chung sức đối diện với “những ngọn gió khó khăn” đe doạ đến đời sống chung của cả nhà. Nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được “những ngọn gió” đó vì chúng tôi có chung một sợi dây liên kết. Cả nhà chúng tôi đều là Cơ Đốc nhân, Chúa là sợi dây nối kết chúng tôi lại với nhau.
G. CHÁY! CHÁY!
1. Thử tưởng tượng nhà bạn đang bị cháy và bạn chỉ có 3 phút để cứu những tài sản có giá trị nhất của bạn.
2. Viết ra 10 món bạn sẽ chộp lấy trước tiên. Hãy trung thực và thực tế trong lựa chọn của bạn.
3. Cân nhắc những món đồ bạn đã viết và đánh giá chúng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 10.
4. Bây giờ, hãy nghĩ đến những món đồ bạn đánh giá từ 1 đến 7. Vì sao những món đồ đó có giá trị đối với bạn? Vì lý do kinh tế? Vì lý do tình cảm, thuộc linh, xã hội hoặc nghề nghiệp? Viết ra các lý do của bạn bên cạnh các món đồ.
5. Chia sẻ trong nhóm 7 món đồ đầu tiên bạn sẽ lấy ra khỏi nhà đang bị hoả hoạn và giải thích từng lý do.
Đây là một bài tập mở đầu cho một bài giảng / buổi thảo luận về đề tài thiết lập mục tiêu. Sau khi thực hiện bài tập này, nhóm trưởng hướng dẫn nhóm viên suy nghĩ điều này: “Giả như bạn sẽ thành công trong bất cứ việc gì, hãy cho biết một điều bạn ước muốn làm trong cuộc đời bạn.”
H. HÃY TÔ MÀU CHO TÔI
Khi các nhóm viên cảm thấy gần gũi với nhau hơn, bạn có thể khích lệ nhóm chia sẻ cảm xúc riêng.
1. Mỗi người suy nghĩ đến một màu sắc nào đó mà mình muốn dùng để mô tả mỗi người trong nhóm.
2. Lấy một tờ giấy, viết tên mình lên đầu trang giấy. Chuyền tờ giấy ngẫu nhiên để mỗi người có thể tô màu phù hợp với người có tên trên giấy. Kế đó, mỗi người nhận lại tờ giấy của mình.
3. Để từng người trình bày lại những màu sắc họ được nhận. Cho những người còn lại có cơ hội giải thích lý do họ chọn màu đó, đặc biệt đối với người có màu khác biệt so với các màu của người khác đã tô.
4. Nếu cần thiết, mỗi người có thể hỏi lại cho rõ. Nếu bạn muốn rõ ràng hơn, bạn có thể hỏi những cảm xúc của bạn khi nghĩ đến từng thành viên trong nhóm. Rồi đi một vòng và cho người khác biết phản hồi này. Nếu có những cảm xúc cần làm sáng tỏ (tổn thương, xa cách, thù địch), nên thảo luận về cảm xúc đó và đối diện với các nan đề. Nếu nhóm của bạn đã sẵn sàng cho hoạt động này thì nhóm có thể sẽ thân thiết nhau hơn và sẽ cùng nhau làm việc cách hiệu quả.
I. KHÁM PHÁ CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH
“Ấy chính Ngài đã cho... để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” (Eph Ep 4:11-12). Dành thời gian để giúp nhóm viên xác định các ân tứ Chúa ban và cách mỗi người có thể vận dụng ân tứ đó trong mối thông công của nhóm. Khích lệ mỗi người vận dụng các ân tứ, có lẽ bằng cách tạo cơ hội để họ làm việc trong nhóm của bạn, hoặc giúp đỡ nhóm viên nối kết với các sinh hoạt của cả nhóm khu vực. Giúp những nhóm viên không thể xác định các khả năng của họ để làm việc. Sự khích lệ và góp ý của nhóm là một trong những cách làm hiệu quả nhất.
J. BÀI TẬP KHÁM PHÁ CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH
“Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Gia Gc 1:17).
“Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (RoRm 12:3-8).
Thực hiện một “ước lượng lành mạnh về các khả năng của bạn.”
Những điều tôi thích làm cho người khác:
1.
2.
3.
4.
5.
Những điều tôi làm được Chúa ban ơn:
1.
2.
3.
Tôi thích những người này sẽ yêu mến tôi:
1.
2.
3.
4.
Những khả năng (ân tứ) của người khác mà tôi khâm phục:
1.
2.
3.
4.
Người khác nhìn nhận điều gì về những ân tứ Chúa ban mà tôi đã thể hiện? (Nhóm của bạn sẽ dành thời gian chia sẻ với từng nhóm viên về các ân tứ họ đã nhìn thấy và bày tỏ những điều họ khâm phục về những ân tứ họ vận dụng trong nhóm. Nếu không thể làm điều đó trong nhóm, mỗi người có thể gợi lại những điều người khác đã từng khâm phục.)
1.
2.
3.
4.
5.
Kế hoạch vận dụng (vì sự phát triển của họ) các ân tứ bạn có thể có:
Chuyện gì? Khi nào? Ở đâu?
1.
2.
3.
4.
5.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHO MỌI GIAI ĐOẠN:
A. CÁC BUỔI NHÓM THÂN MẬT
Tình bằng hữu thắm thiết không chỉ nảy sinh từ việc ở chung phòng hoặc từ việc xem xét những cái đầu của người khác. Thực ra, tự thân các sinh hoạt được gợi ý trên đây không có phép màu gì để bảo đảm rằng nếu nhóm nhỏ sử dụng thì các sinh hoạt đó sẽ thiết lập tình bằng hữu sâu đậm một cách tự nhiên. Điều quan trọng là nhóm cần dành thời gian thích đáng cho các buổi nhóm thân mật. Những buổi nhóm này sẽ tạo được bầu không khí đúng đắn cho các nhóm viên cảm thấy tự nhiên và cởi mở với mọi người.
Thí dụ:
1. Ăn chung với nhau (ăn trưa, ăn chiều).
2. Chơi thể thao hoặc các hoạt động ngoài trời.
3. Trò chơi trong nhà: sắp chữ, cờ tướng, nối chữ, bingo, uno,...
4. Nấu ăn chung với nhau.
5. Xem phim, kịch, nghe hoà nhạc.
6. Lên lịch đi chơi ở công viên.
7. Ôn bài thi cho nhau.
8. Ngắm sao.
B. “DỰ BÁO THỜI TIẾT”
1. Bạn có thể đề nghị mọi người nói về cảm xúc của mình bằng cách dùng những từ ngữ mô tả thời tiết (thí dụ: đầy mây, mưa nhiều,...)
2. Giải thích lý do.
C. ĐÔI BẠN CẦU NGUYỆN
Khích lệ việc hình thành những đôi bạn cầu nguyện trong nhóm. Đôi bạn cầu nguyện thoả thuận với nhau những giờ gây dựng và khích lệ nhau qua việc chia sẻ và cầu nguyện. Lên lịch để đôi bạn cầu nguyện gặp gỡ nhau ngoài giờ nhóm. Hoạt động này tạo cơ hội cho mọi thành viên phát triển một mối quan hệ sâu sắc với một bạn trong nhóm. Đôi bạn cầu nguyện cũng giúp các thành viên trở nên có trách nhiệm với nhau (để chăm sóc nhau trong đời sống đức tin).
Ý TƯỞNG CHO LÃNH VỰC TRÁCH NHIỆM CHỨNG NHÂN
A. CẦU NGUYỆN
1. Cho những người chưa tin Chúa: bạn bè, người thân trong gia đình và người quen.
2. Cho ký túc xá, cho trường, phân khoa và các ban bệ khác,... nơi Phúc Âm chưa được chia sẻ.
3. Cho việc truyền giảng giữa vòng những sinh viên đến từ các tỉnh mà Hội Thánh của Chúa chưa có hoặc chưa phát triển. Một sinh viên ở những nơi đó khi được cứu sẽ trở thành một nhà truyền giáo cho khu vực của mình.
4. Cho những giáo sĩ, nhân sự truyền giảng, mục sư địa phương, thành viên nhóm cựu sinh viên,...
5. Cho đất nước của bạn: Cầu nguyện cho giới lãnh đạo đất nước và những vấn đề của đất nước, sử dụng các tin tức đăng trên báo chí, quan sát những phát triển trong nước.
6. Cho những người đang có nhu cầu: người nghèo, người bị áp bức, người ở trong các khu tái định cư mới, nạn nhân thiên tai, bão lụt, người thất nghiệp,...
7. Cho các tổ chức và các cơ quan hoạt động vì người nghèo, người bị áp bức.
8. Cho các quốc gia cụ thể và nhu cầu của họ (Ví dụ: Các nước chịu ảnh hưởng của đợt sóng thần...)
9. ...
B. NGHIÊN CỨU
1. Các bài viết, sách vở và tài liệu về truyền giáo, mối quan tâm xã hội, các vấn đề trong xã hội, đáp ứng của Cơ Đốc nhân đối với cảnh nghèo,...
2. Lịch sử đất nước. Đọc sách về tâm lý học và xã hội học của dân tộc.
3. Những tăng trưởng của đất nước và trên thế giới. Tìm kiếm để nhận thức được những vấn đề đúng đắn sắp đến, của quốc gia hoặc của thế giới.
C. VIẾT LÁCH
1. Viết thư cho các nhà truyền giáo, các mục sư hầu việc Chúa ở vùng sâu, xa... để khích lệ họ.
2. Viết thư, bài báo gởi cho các tạp chí, trình bày mối quan tâm của bạn đối với những vấn đề cụ thể (thí dụ: sách báo khiêu dâm, “phim đen”, những trăn trở của giới trẻ...) hoặc gởi phản hồi những bài báo hoặc bài xã luận trong các tạp chí của họ.
3. Đóng góp các bài viết, thơ, bài luận cho bản tin của trường.
4. Trao đổi với các nhóm khác trong cùng khu vực hoặc ở tỉnh khác. Nếu có cơ hội, bạn cũng có thể kết bạn với một nhóm sinh viên Cơ Đốc ở hải ngoại. Việc liên kết này sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn về công việc của Chúa ở nhiều nơi và sẽ khích lệ bạn cầu nguyện cho các anh em cũng đang phục vụ tương tự như bạn giữa vòng sinh viên thế giới.
D. BÀY TỎ LÒNG QUAN TÂM
1. Đến những nhóm khác:
a. Bạn có thể tình nguyện làm tư vấn cho một nhóm học sinh trong Hội Thánh của bạn.
b. Bạn có thể “bám đuôi” một nhóm cựu sinh viên (CSV). Tức là tìm hiểu các anh chị CSV, ủng hộ họ bằng cách viết thư thường xuyên, thăm viếng, cầu nguyện, khích lệ họ.
c. Bạn có thể tham dự các đợt lạc quyên cho người nghèo, các kỳ trại và các dự án phát triển cộng đồng.
2. Với các ban ngành trong Hội thánh.
3. Với hoạt động của trường, lớp
d. Tham gia các sinh hoạt ngoại khóa của trường khi có thể.
e. Tham dự các buổi hội thảo chuyên đề.
f. Đóng góp cho các dự án và các đợt vận động đặc biệt (Lạc quyên gây quỹ giúp đồng bào bị lũ lụt, Hiến máu nhân đạo,...)
4. Với khu vực của bạn:
g. Tham gia các buổi họp dân phố, tìm hiểu thông tin về sinh hoạt trong khu phố của bạn.
h. Khi có cơ hội, tình nguyện làm một vài công việc cho khu vực của bạn với tư cách là nhóm nhỏ.
E. LẬP KẾ HOẠCH
1. Mời bạn bè tham dự buổi nhóm thân mật, nhờ đó làm gia tăng mối liên hệ của bạn với bạn bè chưa tin Chúa và khơi gợi sự quan tâm của họ đối với Phúc Âm.
2. Giúp đỡ các sinh viên đến từ vùng sâu, xa.
3. Giúp đỡ sinh viên năm nhất trong trường.
4. Tìm hiểu các chuyên đề về nhu cầu của trường hoặc của xã hội.
5. Trình bày Phúc Âm cho các nhóm người cụ thể: bạn trong ký túc xá, quán cà-phê, nhóm thảo luận, nhóm bạn cùng sở thích,...
6. Giúp đỡ người có nhu cầu: thăm viếng tù nhân, thăm người khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân thiên tai,...
F. HUẤN LUYỆN CÁC NHÓM VIÊN
1. Về cách chia sẻ Phúc Âm.
2. Về cách phát triển các kỹ năng giao tiếp: lắng nghe, trò chuyện với người khác.
3. Về cách chăm sóc tân tín hữu.
4. Về cách tạo mối liên hệ với người khác.
G. HỖ TRỢ TÀI CHÁNH
1. Một CSV chưa có việc làm.
2. Quỹ nhóm lớn.
3. Một mục sư, truyền đạo đang hầu việc Chúa ở vùng sâu, xa...
4. Một thành viên nhóm nhỏ đang có nhu cầu (không có tiền để mua sách giáo khoa, chi phí sinh hoạt,...)
5. Một bạn tham dự trại hè.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 9-8-2020 07:10 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách