† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2921|Trả lời: 0

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-7-2011 20:17:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên
Phần Giới Thiệu: Để Sử Dụng Tài Liệu Nầy Cách Hiệu Quả Nhất
Nội Dung của Công Tác Tư Vấn
Sự Khởi Đầu

Loạt bài 1
Nhận Diện Chính Mình
Những Người Bạn
Những Cách Học Tập-Cách Nào là Của Bạn?
Sự Giận Dữ
Trạng Thái Yên Tĩnh Một Mình
Đem Ý Nghĩa đến cho Kinh Nghiệm
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng

Loạt bài 2
Lòng Say Mê làm Người Dẫn Đường
Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất của Bạn
Quan Điểm Thắng/Thắng
Sự Ghen Tị
Ghi Chép Nhật Ký
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng
Loạt bài 3
Sự Thanh Sạch-Nâng Cao Tiêu Chuẩn
Tính Rộng Rãi
Ngừng Nói và Bắt Đầu Giao Tiếp
Tính Trung Thực-Đứng Vững Vàng
Sự Cầu Nguyện
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng

Loạt bài 4
Cái Nhìn Toàn Cầu
Sự Nhận Thức về Văn Hóa
Giải Quyết Nan Đề
Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc
Trái của Thánh Linh
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng

Để Sử Dụng Tài Liệu Nầy Cách Hiệu Quả Nhất
Xin chúc mừng bạn quyết định đầu tư vào đời sống của những người khác qua kinh nghiệm tư vấn nhằm nâng đỡ lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn phần giới thiệu nầy thật sự bổ ích cho bạn. Xin bạn vui lòng dành một vài phút đọc qua phần giới thiệu nầy. Tuy chúng tôi trình bày ngắn gọn, nhưng cũng đủ giải tỏa cho bạn những e ngại ban đầu cũng như sự thất vọng và nản lòng về sau. Có được một ý niệm rõ ràng về mục đích và tiến trình thực hiện thì bạn sẽ có thể đạt được những kết quả cao nhất với sự trả giá ít nhất.
Lưu ý: Trong suốt sách nầy, từ “học viên” được dùng để chỉ những người trẻ đang được tư vấn bởi một người trưởng thành.

10 Lý Do để Tư Vấn
Giúp các học viên thấm nhuần dần các giá trị.
Phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ.
Tạo ra những cơ hội để họ có thể chia sẻ đức tin.
Sự sẵn sàng đầu tư thời gian của bạn sẽ cải thiện sự tự nhận thức bản thân của các học viên.
Tư vấn bao gồm việc khải đạo về những vấn đề quan trọng của cuộc sống.
Cho phép bạn tạo nên mẫu mực phục vụ và một tinh thần cống hiến.
Làm giảm đi tính tự kỷ trung tâm (đối với mọi người có liên hệ).
Mở rộng tâm trí của các học viên đối với những tiềm năng lớn lao hơn.
Giúp cho các học viên vâng phục những mạng lịnh của Thánh Kinh.
10. Cho phép bạn gia tăng giá trị của đời sống bạn bởi việc để lại một gia sản.
Chúng tôi đã soạn tài liệu nầy với mong ước phát triển những đức tính lãnh đạo trong giới thanh thiếu niên. Tuy nhiên, mục tiêu không phải chỉ là tập trung vào những người có khuynh hướng lãnh đạo. Chúng ta biết rằng chỉ một tỉ lệ nhỏ những người trẻ sẽ có thể đáp ứng với vai trò lãnh đạo chính trị hoặc đoàn thể quan trọng, nhưng chúng ta cũng biết rằng những đức tính lãnh đạo dựa trên tính cách là điều cần thiết cho tất cả mọi người.
Nếu một người chỉ tốt nghiệp trung học mà thôi thì không được chuẩn bị thỏa đáng để có thể tự lập cũng như có những quyết định chọn lựa liên hệ đến việc học lên cao hơn, việc phục vụ trong quân đội, hoặc ra đời đi làm để kiếm sống. Chắc chắn sự phức tạp và nhịp độ phát triển của thế giới ngày nay đòi hỏi khả năng lãnh đạo hiệu quả để xây dựng một gia đình thành công.

10 Đề Nghị cho việc Tư Vấn
1. Cần cầu nguyện thường xuyên và cụ thể cho các học viên của bạn.
Cố gắng làm cho các buổi học càng hứng thú đối với học viên càng tốt, nhưng đừng ngạc nhiên hay nản lòng nếu họ không hào hứng trao đổi với nhau.
3. Đọc bài học trước ít nhất là một tuần vì bạn cần phải có thời gian để nắm vững tài liệu và phát triển những phương cách để nối kết bài học với các tình huống hiện tại.
4. Phải chuẩn bị trước bởi một số kinh nghiệm tùy chọn đòi hỏi bạn phải có sự sắp xếp trước.
5. Hãy cầu nguyện về mỗi buổi tư vấn (và trong suốt buổi học đó nữa).
6. Hãy để cho các học viên tự khám phá càng nhiều càng tốt qua các câu hỏi và qua buổi thảo luận, tránh việc “thuyết giảng” cho họ mọi vấn đề.
7. Nếu thời khóa biểu của bạn cần phải nghỉ một tuần, hãy tiếp tục ở chỗ bạn đã dừng lại, cố gắng đừng bỏ qua bất kỳ một phần nào.
8. Hãy nêu gương về sự rõ ràng trong sáng. Việc bạn sẵn sàng cởi mở với mọi người sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc giúp đỡ các học viên biến những nguyên tắc lý thuyết thành những áp dụng thực tiễn sống động.
9. Thời gian của buổi học có thể thay đổi hàng tuần, nhưng phải được báo trước. Cố gắng bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Sự đúng giờ là một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo.
10. Hãy giữ kín những điều mà các học viên chia sẻ. Bạn có thể ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của học viên khi nghe được những lời nhận xét, phê bình của họ vang ra từ một nguồn nào khác. Nếu bạn có nhiều học viên, hãy khuyên họ cũng nên kín miệng.
Mặc dầu các học viên của bạn có thể không hề biết về cấu trúc thượng tầng mà dựa vào đó toàn bộ sách hướng dẫn nầy được viết ra, nhưng chúng tôi nghĩ là bạn có thể muốn biết. Nó dựa trên những điều mà chúng tôi gọi là “sáu đặc tính của người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ”, đó là: lòng can đảm, lòng trắc ẩn, năng lực, tính cách, sự tin quyết và sự hứa nguyện. Mỗi loạt bài trong bốn loạt bài học trong năm nầy của chương trình sẽ kéo dài sáu tuần và bao gồm một bài học về mỗi một đặc tính trong sáu đặc tính nêu trên. Chúng tôi đề nghị nghỉ một đến ba tuần giữa mỗi loạt bài học.
Bạn có thể sử dụng thời gian biểu do chúng tôi đề nghị hoặc sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ kinh nghiệm một sự quân bình hữu ích của việc dạy dỗ về vai trò lãnh đạo dựa trên những đức tính quan trọng nầy.

10 Lỗi Người Tư Vấn Mắc Phải
Không thể bắt đầu bài học.
Cho rằng mình phải nắm vững các nguyên tắc nầy trước khi có thể chia sẻ.
Không sẵn lòng đặt công tác tư vấn ở vị trí ưu tiên hàng đầu nên hậu quả là thời gian dành cho việc này không được lên kế hoạch thường xuyên.
Cho rằng các buổi học phải diễn ra trong một khung cảnh trang trọng hoặc có trường lớp hẳn hoi.
Không cầu nguyện thường xuyên cho các học viên của mình.
Không chuẩn bị trước.
Không sẵn lòng để cởi mở và dễ bị tổn thương.
Kéo dài buổi học hơn mức độ ham thích của các học viên.
Biến buổi học thành một buổi diễn thuyết hay một bài giảng đạo hơn là một buổi trao đổi có chất lượng.
Mong muốn thấy những thay đổi tức khắc hoặc phi thực tế của học viên.

QUAN TRỌNG
Phần cuối cùng nầy đặc biệt quan trọng.
Xin vui lòng xem kỹ phần nầy.
8 Lời Giải Thích và Chỉ Dẫn Cụ Thể
Khởi đầu tiến trình nầy với một sự e ngại nào đó hay cảm thấy không đủ khả năng là điều bình thường. Bạn có thể lo lắng vì một số điều trong các nguyên tắc lãnh đạo mới mẻ đối với bạn. Nếu quả thật như vậy thì càng tốt - bạn và các học viên có thể cùng học hỏi với nhau.
Sách hướng dẫn nầy dành cho người tư vấn. Nó không phải là một sách bài tập cho học viên. Chúng tôi đã cố tránh hình thức của một sách bài tập vì nó vốn có thể làm cho các học viên bực mình, khiến họ có cảm giác như phải ở trong một lớp học. Tuy nhiên, những “trang dành cho học viên” sau mỗi bài học (không bao gồm các phần ôn tập) được soạn để photo và phát ra cho mỗi học viên. Hãy khích lệ học viên ghi chú trên mặt sau của tờ giấy dàn bài nầy và giữ lại cho buổi học sau vì dàn bài nầy có thể giúp học viên xem lại các bài tập, các nguyên tắc và các ví dụ minh họa.
Chúng tôi đã từng phát triển mô hình tư vấn một-cho-ba người và nhận ra rằng nó có nhiều thuận lợi hơn mô hình một-một truyền thống. Bạn sẽ nhận thấy từ “học viên” thường xuyên sử dụng ở dạng số nhiều trong cả tài liệu nầy. Cùng một lúc bạn có thể tư vấn hai thanh thiếu niên trở lên. Bạn phải biết chắc rằng các buổi học cho cá nhân một học viên hay cho số đông người thì hiệu quả cũng tương đương như nhau.
Nếu bạn chọn tư vấn cho hai thanh thiếu niên trở lên cùng một lúc, hãy cố gắng hình thành một nhóm người trẻ cùng độ tuổi và sở thích.
Chúng tôi đã cố gắng soạn tài liệu nầy cách dung hòa để nó có thể phù hợp cho cả nam lẫn nữ.
Bạn sẽ thấy có nhiều sự lựa chọn trong một vài phần của hầu hết các bài học. Những sự chọn lựa nầy tùy thuộc vào độ tuổi, sở thích và giới tính của học viên. Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn để làm cho bài học đáp ứng nhu cầu của các học viên hay mạnh dạn bổ sung hoặc thậm chí sáng tạo các tùy chọn riêng của bạn.
Hãy luôn ghi nhớ rằng việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của bạn là điều rất có ý nghĩa. Việc sẵn sàng thừa nhận các lỗi lầm trong quá khứ và nhận ra những bài học từ các lỗi lầm đó thường có hiệu quả hơn là việc thuật lại những câu chuyện thành công. Điều này khích lệ học viên của bạn khi biết rằng không phải chỉ mình họ phạm sai lầm; và những sai lầm đó không phải là hoàn toàn tồi tệ nhưng đôi lúc lại là những kinh nghiệm đáng để học hỏi.
Xin vui lòng giúp chúng tôi nhận diện ra những người trẻ có tiềm năng lãnh đạo mạnh mẽ. Tổ chức “Emerging Young Leaders” (tạm dịch là “Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ Nổi Bật) sẽ tạo mọi cơ hội để phát triển vai trò lãnh đạo cho những người lãnh đạo trẻ đủ trình độ đã được những người tư vấn giống như bạn chọn lựa. Xin vui lòng xem Các Tiêu Chuẩn Chọn Lựa Khả Năng và Tính Cách đối với Sự Phát Triển Vai Trò Lãnh Đạo Cấp Cao trong phần thông tin của tổ chức Emerging Young Leaders.
Toàn thể gia đình Emerging Young Leaders cùng tôi cầu chúc bạn được ơn Đức Chúa Trời khi bạn bắt đầu với công tác tư vấn thật nặng nề nầy, công tác tư vấn những người trẻ. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục cầu nguyện để phước hạnh của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên đời sống bạn.
Tiến sĩ Richard R. Wynn , Chủ tịch
Emerging Young Leaders , In

Nội Dung của Công Tác Tư Vấn
Những người trẻ ngày nay đều có những thắc mắc, những sự căng thẳng, và cả sự vụng về, lúng túng mà các thiếu niên luôn có khi tiến tới tuổi thanh niên và cố tìm cách nhận diện chính mình. Tuy nhiên, ngày nay họ phải đối diện nhiều hơn thế nữa. Văn hóa của thanh thiếu niên Mỹ ngày nay đầy ắp những đồ chơi đắc tiền, sự tự do chưa từng có, sự tiếp cận với tất cả các loại nghiện ngập, các phương tiện truyền thông hấp dẫn và tinh vi đầy những thông tin không lành mạnh, một thái độ phổ biến trong xã hội cho rằng vấn đề tình dục thiếu niên là điều không thể tránh khỏi, cũng như sự phơi bày thường xuyên của mọi sự cám dỗ từ thế gian, và sự hỗ trợ của cha mẹ giảm thiểu hơn bao giờ hết.
Bạn có Hội Đủ Điều kiện không?
Lúc nầy bạn có thể đang cảm nhận một điều gì đó giữa sự thích thú và sự e ngại. Cũng như đa số, bạn nghĩ là bạn có điều gì đó để cống hiến, nhưng bạn lại sợ mình không thể làm đúng những gì mình đã hứa. Chúng tôi sẽ cho bạn biết một ít thông tin về những phẩm chất cần thiết của một người tư vấn.
Có lẽ cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng một bài tập nhỏ gồm ba phần.
Hãy nghĩ về cuộc đời của chính bạn, hãy nhớ lại xem ngoài cha mẹ bạn ra, ai là người đã ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất. Hãy dừng lại một phút và hồi tưởng lại quá khứ của bạn cho đến khi bạn nhận diện được người đó trong tâm trí.
Bây giờ hãy nhanh chóng liệt kê một danh sách về những phẩm chất đã khiến người đó có thể tác động trên bạn. Người đó có điều gì hoặc đã làm điều gì thu hút bạn đến với họ và kết quả là đã có sự thay đổi tích cực về phía bạn? Trong vòng vài phút, bạn nên có một danh sách về một số phẩm chất.
Hãy xem lại danh sách của bạn. Có bao nhiêu trong các phẩm chất đó liên hệ đến thái độ, quan điểm hơn là đến khả năng? Có thể ít nhất 80 phần trăm danh sách của bạn bao gồm những từ như tính trung thực, thật thà, sự cam kết, tính kiên định, sự khôn ngoan, lòng yêu thương, sự rộng rãi và tính kiên nhẫn.
Bạn có nhận thấy điều đó không? Vấn đề không nằm ở chỗ liệu bạn có thể thành công trong việc tư vấn hay không mà là bạn có sẵn sàng làm việc đó hay không. Những người đã có ảnh hưởng trên bạn không nhất thiết phải là thiên tài hay đạt được học vị tiến sĩ về một môn học bí truyền nào đó. Họ đã quan tâm, họ sẵn sàng, họ đã học tập xử lý những vấn đề có tính chất quan trọng trong cuộc sống, và họ sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của họ. Bạn có thể làm điều đó không? Tất nhiên, bạn có thể. Bạn sẽ làm điều đó chứ? Đó mới là vấn đề.
Sự Hứa Nguyện Tư Vấn
Đây là ba sự hứa nguyện căn bản mà một người tư vấn phải thực hiện.
Hứa nguyện với người -Sự hứa nguyện nầy dường như khá rõ ràng, nhưng tất cả chúng ta đều có khuynh hướng bị tiêm nhiễm hội chứng “đông hơn thì tốt hơn”. Chúng ta muốn đạt được số lượng lớn.
Bạn có nhận thấy Kinh thánh đầy những nghịch lý không? Dawson Trotman, người sáng lập tổ chức Navigators (Tổ chức huấn luyện giáo sĩ) đã đưa ra một dẫn chứng. Mặc dầu chưa bao giờ được nói đến trong Thánh Kinh, nhưng điều nghịch lý nầy đã được bày tỏ qua chiến lược của chức vụ Chúa Jêsus với ý nghĩa là việc dành nhiều thời gian hơn với ít người hơn đem đến ảnh hưởng lớn lao hơn cho nước Trời.
Bạn có thể gây ấn tượng cho nhiều người khi cố gắng làm việc gì đó nhưng việc chia sẻ kinh nghiệm sống, sự ứng dụng vào đời sống và trách nhiệm giải trình đòi hỏi một phương pháp sâu sắc hơn. Bạn có thỏa lòng với những mối quan hệ rộng rãi nhưng chỉ ở mức độ xã giao không? Có lẽ không. Đối với một mối quan hệ chân thật bạn cần phải hứa nguyện với một người. Đặc tính của điều nghịch lý nầy là khi bạn đầu tư cuộc đời mình vào đời sống của hai hay ba người khác, sự đầu tư đó sẽ nhân lên gấp bội, sẽ có ảnh hưởng theo chiều rộng và sẽ tự nó gia tăng.
Hứa nguyện với tiến trình -Khi bạn đã làm việc để nắm vững một kỹ năng hoặc nguyên tắc mới, có bao giờ bạn cảm thấy giống như trong một trò chơi bắn đạn (nhắm vào các chướng ngại vật đặt trên mặt bàn hơi dốc), viên đạn bị bắn lăn vòng quanh cho đến khi cuối cùng bạn thắng cuộc? Có thể bạn đã phải mất một vài bước để đi từ điểm A đến điểm D, phải không? Và có thể bạn đã phải mất một vài ngày, vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí vài năm. Vậy tại sao chúng ta lại mong đợi các học viên của mình đạt đến đó chỉ trong một sớm một chiều? Những người tư vấn phải phát triển một “tinh thần tiến trình”.
Hãy nhận biết rằng để đi từ điểm A đến điểm D đòi hỏi ít nhất phải đi qua bước B và C, ngay cả theo con đường trực tiếp nhất. Và chắc chắn là suốt chặng đường ấy bạn sẽ có một hay hai lần đi chệch - việc học thường giống như thế. Nhưng đối với thanh thiếu niên, tiến trình sẽ nhanh hơn và ít nhọc nhằn hơn nhờ vào sự hỗ trợ của bạn.
Hứa nguyện với mục đích -Bạn có thể nhớ những lần bạn đi bên cạnh những người khác và bất ngờ đóng vai trò tư vấn cho họ mà không hề định trước chăng? Có thể là bạn đã nhìn thấy tiềm năng trong họ, một chút vàng ẩn tàng nào đó, mà họ không nhận biết hoàn toàn. Bạn đã khích lệ họ làm một điều gì đó mà họ nghĩ rằng họ không thể làm được.
Nhiều người không biết khả năng của mình là gì. Cho đến khi họ tự nhận biết sự thật rằng Đức Chúa Trời đã ban tài năng, ơn tứ cho họ cách đặc biệt, họ cần được thúc đẩy, khích lệ trong tình yêu thương. Đó chính là nội dung của công tác tư vấn. Trong tác phẩm “The Uncommon Individual Foundation ” (tạm dịch: “Nền Tảng Cá Nhân Đặc biệt”), John C. Crossby đã nói người tư vấn là “một bộ óc để cung cấp ý kiến, một bờ vai để tựa vào thổn thức, và một cú đá vào người” hay nói cách khác, đó là một người có thể đóng góp ý kiến cho người khác, một người biết lắng nghe, cảm thông, và một người biết khích lệ, thôi thúc người khác.
Điều Thật Sự Có Giá Trị
Bạn đã xem phim Mr . Holland’s Opus chưa? Đó là câu chuyện về một người tư vấn bất đắc dĩ. Mr. Holland không có ý định trở thành một người tư vấn - ông ta muốn trở thành một nhạc sĩ. Thật ra, ông muốn đi đến New York sáng tác nhạc, trình diễn và được trở nên nổi tiếng.
Mặc dầu vậy, trong khoảng thời gian đó, ông quyết định dạy học ở trường trung học ba năm để kiếm đủ tiền theo đuổi ước mơ của ông. Ông nhanh chóng phát hiện rằng việc giảng dạy không hoàn toàn như ông tưởng. Ông trở về nhà và bảo vợ: “Iris ơi! anh ghét việc dạy học, anh ghét nó. Không ai có thể dạy được những đứa trẻ nầy, không ai cả!” Nhưng thời gian để từ bỏ việc dạy học dường như không bao giờ đến. Vật giá leo thang, vợ ông sinh con, và những sự đòi hỏi cấp bách về thời gian đột xuất của việc giảng dạy - tất cả những điều đó làm rối tung kế hoạch của ông.
Thời gian vùn vụt như tên bay, và ba năm biến thành ba mươi năm. Trong thời gian dài đầy thất vọng đó, có lúc ông bất chợt nhận ra rằng các học sinh đã trở nên quan trọng đối với ông. Ông nhìn thấy những nhu cầu và cố gắng đáp ứng những nhu cầu đó. Có một cô gái tóc đỏ khao khát chơi kèn clarinet nhưng chỉ có thể tạo ra những âm thanh khó nghe. Khi ông Holland bắt đầu dạy cho cô bé sau giờ học, ông khám phá ra rằng vấn đề thật sự không phải là nhạc cụ mà là sự tự đánh giá bản thân.
Ông tình cờ gặp gỡ những đứa trẻ khác đang ở bên bờ của sự thất bại nầy hoặc sự thất bại khác. Ông ghét việc nầy, thế nhưng, suốt chặng đường, ông được lèo lái bởi một nhu cần là phải vượt qua mọi sự để có thể đến với những học sinh nầy. Kết cuộc là ông đã phải trải qua nhiều giờ đăng đẳng - hay đúng hơn, cả cuộc đời mình - ở trong trường trung học đó.
Một ngày kia, vị hiệu trưởng gọi ông Holland vào văn phòng để báo cho ông vài tin xấu. Khi ông Holland thấy kế hoạch của vị hiệu trưởng nhằm đáp ứng ngân sách 10 phần trăm theo yêu cầu đã bị cắt xén, ông nhận ra rằng toàn bộ các chương trình nghệ thuật, kịch và âm nhạc sẽ tan biến với một nét bút. Sự nghiệp giảng dạy của ông Holland đã kết thúc.
Ông không thể tin rằng tất cả đã sụp đổ trong phút chốc. Trở về căn phòng âm nhạc trống rỗng của mình, ông ngồi một mình trong bóng tối cho đến khi người bạn thân của ông bước vào. Đó là thầy giáo thể dục kiêm huấn luyện viên. Các chương trình của ông đã không bị cắt giảm. Huấn luyện viên nầy ngồi xuống, và sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, ông ta nói: “Họ không hình dung được rằng họ sẽ nhớ anh biết bao khi anh rời khỏi đây”.
Ông Holland không đồng ý: “Tôi đã đấm đá và la hét khi bị lôi kéo vào công việc không lấy gì làm ưa thích nầy, nhưng bây giờ nó lại là điều duy nhất tôi muốn làm . . . Hãy thử đặt anh vào một tình cảnh: Anh đã làm việc cả đời mình, anh làm việc trong suốt ba mươi năm, bởi vì anh nghĩ rằng những gì anh làm tạo nên một sự khác biệt. Anh nghĩ nó có ý nghĩa đối với mọi người. Bỗng một buổi sáng anh thức dậy và nhận ra rằng . . . anh đang hy sinh tất cả”. Ông cảm thấy như thể mình đã cho đi tất cả mà chẳng nhận lại được gì. Không được gì cả. Không một ai quan tâm. Thậm chí không một ai sẽ nhớ đến. Tất cả đều qua đi.
Một lát sau ông Holland cùng với vợ và con trai ông đi xuống hội trường dài, vắng lặng của ngôi trường lần cuối. Khi đi qua tiền sảnh, ông nghe có tiếng ồn ào từ phòng nhạc. Tò mò, ông quyết định tạc vào xem thử.
Ông mở cánh cửa vào phòng nhạc và nhìn thấy bên trong rất đông người. Họ là những cựu học sinh từ tất cả các lớp học của ông trong quá khứ, kể từ năm 1963. Hàng trăm học sinh cũ của ông đang chờ ông bước vào. Họ đến để nói lời cám ơn. Và cô bé tóc đỏ chơi kèn clarinet mà ông đã khuyên bảo trước đây cũng có mặt ở đó - bây giờ cô đã là một thống đốc bang.
Vị thống đốc bước lên bục và nói: “Có người cho rằng thầy Holland vẫn luôn tiếp tục bản nhạc giao hưởng nầy của thầy. Điều đó sẽ làm cho thầy trở nên nổi tiếng hay giàu có hoặc có thể cả hai. Nhưng thầy Holland không giàu có cũng không nổi tiếng - ít ra là trong phạm vi thị trấn nhỏ bé của chúng ta. Vì thế có thể thầy sẽ dễ dàng cho rằng mình là người thất bại. Và như vậy là thầy đã sai rồi, bởi vì tôi cho rằng thầy đã đạt được một sự thành công vượt xa hơn sự giàu có và danh tiếng. Xin thầy hãy nhìn quanh phòng. Không có một cuộc đời nào trong căn phòng nầy mà không được thầy chạm đến. Và mỗi một người trong chúng em đã trở nên một người tốt hơn là nhờ thầy. Chúng em là bản nhạc giao hưởng của thầy, thưa thầy Holland. Chúng em là những giai điệu và là những nốt nhạc trong tác phẩm nghệ thuật của thầy. Vâng, chúng em là âm nhạc của cuộc đời thầy”.
Là Cơ Đốc Nhân, những gì chúng ta đầu tư trên đời sống của người khác sẽ là những sự thành đạt có ý nghĩa nhất mà chúng ta để lại trên đất nầy. Khi bị cuốn theo những bận rộn hằng ngày, chúng ta rất dễ quên đâu là điều thật sự có ý nghĩa trong giờ phút cuối. Tuy vậy, những di sản quý luôn còn lại trong lòng mọi người.
Những Món Quà Người Tư Vấn Trao Tặng
Trong tác phẩm The Greatest Mentors in the Bible (tạm dịch: “Những Nhà Tư Vấn Vĩ Đại Nhất trong Kinh thánh”), Tim Elmore mô tả bảy món quà mà một người tư vấn trao tặng. Những món quà nầy là tất cả mọi điều bạn có thể tặng cho bất cứ ai ngay bây giờ. Hãy ghi nhớ những điều nầy khi bạn bắt đầu một mối quan hệ tư vấn.
Trách nhiệm -Bắt các học viên của bạn phải giữ lời hứa đối với những sự hứa nguyện của họ. Điều này có thể bao hàm việc hỏi những câu hỏi khó liên quan đến những sự hứa nguyện họ đã thực hiện. Bạn không cần những kỹ năng mới để làm điều đó.
Sự khẳng định -Hãy nói những lời khích lệ, chấp nhận, hỗ trợ để khẳng định những điểm mạnh và những sự lựa chọn tích cực của họ. Những nhà tư vấn lớn khẳng định các thuộc viên của mình thường xuyên.
Sự đánh giá -Hãy định giá cách khách quan tình trạng hiện tại của họ và đưa ra những sự đánh giá về những gì bạn nhìn thấy. Sự đánh giá giúp họ có thể có được triển vọng từ một quan điểm của người khác.
Hãy nghĩ về những năm tháng niên thiếu của bạn. Nếu một ai đó đã cho bạn dù chỉ ba món quà đầu tiên nầy thôi, chẳng lẽ bạn sẽ không yêu thích điều đó hay sao?
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi được người hướng dẫn (cũng là người tư vấn của tôi) đánh giá. Anh ngồi xuống và nói: “Em thật sự giỏi về . . . Và em đã làm một việc cao thượng về . . .” Anh đã mô tả bảy hay tám loại theo cách đó. Tôi cảm thấy thật tốt về chính mình. Sau đó anh nói: “Bây giờ, chỉ có vài điều chúng ta cần nói chuyện và em cần phải thay đổi”. Tôi hỏi : “Thưa, điều gì vậy?”
Trước đây chưa hề có ai từng làm điều nầy đối với tôi. Anh kể ra ba điều - tôi vẫn còn nhớ ba điều ấy. Hôm đó biến thành một trong những buổi gặp gỡ đổi đời và đáng ghi nhớ nhất trong đời tôi vì chính việc nhận ra những nhược điểm của bản thân đã giúp tôi thay đổi theo hướng tích cực. Khi những người tư vấn tặng món quà nầy trong một cách thức đầy yêu thương và tinh tế, họ thật sự có thể bắt đầu một tiến trình thay đổi đời sống của một người trẻ tuổi.
Lời khuyên -Hãy đưa ra những lời khuyên bảo khôn ngoan, và giúp đỡ các học viên suy nghĩ thông qua các tùy chọn để họ tự quyết định. Bạn không thể nào tự cho mình là một Sa-lô-môn, nhưng bạn có kinh nghiệm và sự hiểu biết Kinh thánh nhiều hơn học viên của mình. Dầu vậy, hãy cẩn thận, không nên biểu lộ sự nhiệt tình quá mức trong việc đưa ra những lời khuyên. Đôi khi điều duy nhất họ cần là một người biết lắng nghe hoặc một lời nói đồng tình.
Lời khuyến cáo -Hãy đưa ra những lời cảnh báo và cảnh cáo. Hãy giúp học viên của bạn có thể tránh được những cái bẫy họ không thể nhìn thấy rõ như chính bạn. Đôi khi, họ có thể cần sự sửa dạy để giữ họ trên con đường đúng đắn và lành mạnh.
Phương tiện vật chất -Hãy giúp đỡ các học viên cách cụ thể dưới hình thức cho hoặc cho mượn sách vở, băng từ, quà tặng hay những sáng kiến hoặc tiếp xúc cá nhân. Những nhà tư vấn lớn có thể cung cấp các phương tiện vật chất.
Sự áp dụng -Hãy giúp các thanh thiếu niên tìm một nơi họ có thể thực tập những điều họ đang học hỏi. Những nhà tư vấn tốt đề nghị những nơi mà chân lý có thể được áp dụng và đó cũng là nơi mà chân lý bạn giúp đỡ các học viên khám phá sẽ trở nên một bài học thay đổi đời sống của chính họ.
Vai Trò của Người Tư Vấn
Chúng ta hãy thử một phương pháp khác trong giây lát và xem xét năm bức tranh bằng lời rất có tác động giúp chúng ta hình dung vai trò của một người tư vấn. Đây là mọi dụng cụ mà những người tư vấn cung cấp cho học viên của mình.
Tay cầm -Những người tư vấn giúp cho học viên tiếp thu chân lý bằng cách trình bày nó rõ ràng để họ có thể hiểu thấu đáo. Để Thành Công trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên đưa ra nhiều gợi ý trong phần nầy, nhưng bạn có thể được cảm thúc để tạo ra một số cách riêng của mình. Đó là điều chúng tôi đã làm với một vị mục sư trẻ chưa hề biết cách chia sẻ niềm tin của mình.
Chúng tôi nhận thấy trong khi thảo luận rằng vị mục sư nầy chưa bao giờ thật sự phát triển một tình yêu và sự quan tâm đối với những người không có mối quan hệ với Chúa Jêsus. Vì thế, vào một sáng Thứ Bảy nọ, chúng tôi đi cùng với ông đến một khu phố buôn bán lớn gần chỗ chúng tôi và ở đó trong suốt hai giờ, nhưng không mua sắm gì cả. Chúng tôi đi từ đầu này đến đầu kia, nhìn thẳng vào mắt những người chúng tôi đi ngang qua và cố gắng nhận thức những gì chúng tôi đã thấy trên gương mặt họ. Sau đó, chúng tôi dừng lại và thảo luận về những điều chúng tôi nhìn thấy, cũng như đưa ra những dự đoán về cuộc sống của họ, về những gì đang diễn ra trong lòng họ và chúng tôi cầu nguyện cho họ.
Trong vòng mười lăm hay hai mươi phút, tất cả chúng tôi đều khóc. Chúng tôi nhìn thấy những người già cô đơn và những thiếu niên đi lang thang vì họ chẳng có việc gì để làm; họ chẳng có mục đích hay ý nghĩa sống gì cả. Chúng tôi bị tác động sâu sắc bởi hai giờ đồng hồ chỉ dành để nhìn vào gương mặt của những người mình không quen biết nầy với sự quan tâm và thấu cảm. Chúng tôi bắt đầu nhìn người khác qua đôi mắt của Đức Chúa Trời.
Kinh nghiệm đó là một tay cầm cho vị mục sư trẻ nầy. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng đó. Bất cứ ai cũng đã có thể chia sẻ kinh nghiệm đó với vị mục sư trẻ nầy, nhưng không một ai đã từng làm. Và kinh nghiệm đó đã thay đổi đời sống ông.
Bản đồ đi đường -Bản đồ chỉ ra cho chúng ta các con đường chúng ta có thể chọn để đi đến một nơi cụ thể nào đó. Nhiều lúc có vài con đường có thể đưa chúng ta đến cùng một nơi. Vì vậy, một bản đồ đi đường giúp chúng ta thấy những con đường có quan hệ với nhau để chúng ta có thể có những sự chọn lựa am tường và đi theo lộ trình tốt nhất.
Những người trẻ thật sự cần loại giúp đỡ nầy. Khi đưa ra những bản đồ đi đường, bạn có thể nói: “Đây là ba con đường mà có lẽ em muốn đi nhưng tùy em lựa chọn con đường nào. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về kết quả của việc chọn lấy từng con đường và nhân tiện, đây là những con đường mà em sẽ muốn tránh”.
Phòng thí nghiệm -Tất cả chúng ta đều cần những nơi an toàn để thử nghiệm những ý tưởng và khái niệm mình đang học. Chẳng hạn như, giả định chúng ta mở rộng kinh nghiệm mà chúng tôi cung cấp cho vị mục sư trẻ trong khu phố thương mại nọ bằng cách tiếp tục đến khu phố buôn bán ấy sáng Thứ Bảy kế tiếp để cùng làm việc với nhau về một kế hoạch chia sẻ đức tin. Chúng ta có thể đóng kịch để trình bày những câu chuyện đức tin cho nhau nghe. Đôi khi cung cấp một nơi thử nghiệm có nghĩa là chỉ việc trở thành một “màn hướng âm”, một phương tiện phổ biến-một nơi an toàn cho các thanh thiếu niên có thể bộc lộ những suy nghĩ và bày tỏ những sự quan tâm và nghi ngờ mà không hề sợ bị thất bại hoặc bị đoán xét.
Rễ -Rễ mọc càng sâu, cây phát triển càng lớn. Rễ cung cấp sự vững vàng và an toàn cho cây khi cây phải đương đầu với những trận gió tàn phá. Cũng một lẽ ấy, khi những cơn gió ác liệt của cuộc đời ập đến trên bước đường của chúng ta, thì việc giữ mình trong mối quan hệ với những người sẽ giúp chúng ta đứng vững trong lẽ thật là điều rất quan trọng. Những người tư vấn có thể cung cấp những rễ này khi họ góp ý cách chân thật, cởi mở, kiên định và đầy yêu thương.
Rễ cũng cung cấp chất bổ dưỡng và nối kết với quá khứ. Là một người tư vấn, nếu càng biết rõ học viên của mình, bạn càng có thể giúp họ nhận diện chính mình và những nhu cầu của họ hơn.
Đôi cánh -Đôi cánh là một sự hỗ trợ lớn đối với rễ bởi vì đôi cánh cung cấp khả năng để nhìn thấy vượt xa hơn chân trời, vượt xa hơn nơi một học viên đã từng sống trong cuộc đời. Những người tư vấn tốt nhất đưa các học viên thậm chí đi xa hơn nơi mà chính những người tư vấn đã từng đi qua. Họ vui mừng khi thấy các học viên vượt qua bản thân mình. Họ nhận biết rằng thành công mà không có người kế thừa là điều thất bại.

Cùng nhau Hoàn Thành Cuộc Đua
Là một người tư vấn, bạn đang trải qua một cuộc hành trình đáng kinh ngạc. Nó có thể không dễ dàng và êm ái chút nào vì đôi lúc các học viên có thể khiến bạn thật thất vọng. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng sự phát triển là một tiến trình.
Theo một cách nào đó, câu chuyện có thật sau đây biểu thị cho điều tệ hại nhất có thể xảy ra trong một mối quan hệ tư vấn-một sự thất bại làm tan nát cõi lòng của một học viên . . . về đủ mọi mặt! Hãy đọc câu chuyện nầy và quyết định xem kết thúc câu chuyện có đáng với giá phải trả hay không.
Vào năm 1992 tại Thế Vận Hội ở Barcelona, Derrick Redman, một vận động viên điền kinh người Anh, đã có đủ tư cách dự thi trong cuộc chạy đua 400m. Chỉ có đủ tư cách dự thi thôi đã là một kỳ công đáng kinh ngạc, vì anh đã trải qua hai mươi hai cuộc phẫu thuật về gân nối từ bắp chân đến gót chân của anh. Không ai cho anh cơ hội chiến thắng, nhưng anh vẫn sắp hàng, vẫn vẫy tay chào đám đông, và chìm ngập trong sự kích động của giây phút trọng đại nầy. Phát súng nổ, anh phóng mình ra khỏi điểm xuất phát.
Khoảng nửa đường cuộc đua, Derrick đang chạy giữa đoàn vận động viên thì anh thình lình dừng lại đột ngột. Khi các máy quay phim ti-vi tập trung vào những người chạy trước, mọi người đều cho rằng Derrick Redman sẽ không hoàn thành cuộc đua.
Ngay sau khi người chiến thắng đã vượt qua lằn đích đến, các máy quay phim quay trở lại chỗ Derrick. Khoảng 30 giây đã trôi qua, và giờ đây anh vẫn còn ở xa đích đến. Khi các máy quay phim di chuyển và khán giả khắp thế giới theo dõi với một sự kinh ngạc lẫn thán phục, Derrick bắt đầu đi khập khiểng tiến đến đích. Anh đã hứa nguyện phải hoàn tất cuộc đua.
Rõ ràng Derrick vô cùng đau đớn và các đám đông trên khán đài không biết phải làm gì. Nhưng có một người đã quyết định can thiệp vào. Đó là người tư vấn cũng là cha của Derrick, Jim Redman. Rốt lại, chính Jim là người đã can dự vào tất cả mọi việc. Ông đã dùng phần lớn số tiền riêng của mình để tài trợ cho việc tập luyện của Derrick. Ông đã dậy sớm vào biết bao nhiêu buổi sáng để lái chiếc xe gắn máy của mình bên cạnh Derrick khi anh đang chạy bộ - tính giờ cho anh, khích lệ anh và có lúc lại quấy rầy anh. Và giờ đây, ngồi trong dãy ghế gần cuối trên chỗ cao nhất của khán đài chính, những điều ông sợ hãi nhất đang trở thành sự thật. Người tư vấn nầy không thể ngăn được chính mình-ông đã phải can thiệp vào.
Jim rời chỗ ngồi và luôn miệng xin lỗi khi ông chen qua đám đông chạy về phía đường đua. “Xin lỗi, xin lỗi, xin phép cho tôi qua!" Ông chạy xuống các bậc cấp và rời khỏi đám đông. Cuối cùng, ông chạy đến cổng và chen qua những người bảo vệ an ninh. Ông tìm cách vượt qua họ (bạn biết đấy, những người tư vấn có thể làm bất cứ điều gì) và chạy đến với con trai mình.
Derrick ngã vào vòng tay của cha, khóc sụt sùi khi họ đứng bên nhau trên đường đua. Sau đó, Jim Redman đã làm điều mà mọi nhà tư vấn lớn đều làm. Ông nắm lấy cánh tay của cậu thanh niên, choàng nó lên vai mình và cả hai người cùng hoàn tất cuộc đua.
Derrick đã không chiến thắng trong cuộc đua đó, nhưng anh đã hoàn tất cuộc đua và anh đã hoàn tất một cách tốt đẹp.
Đó chính là điều công tác tư vấn nhắm đến.

Chuẩn Bị cho Buổi Gặp Mặt Đầu Tiên
Trước khi bắt đầu gặp gỡ học viên của mình, bạn cần làm việc chung với họ để lập ra một số kế hoạch ban đầu cho quan hệ giữa hai bên. Hãy sử dụng những hướng dẫn sau đây để lập kế hoạch cho các buổi họp mặt tư vấn.
Yêu cầu học viên chủ động gọi điện thoại cho bạn .
Yêu cầu nầy có thể không đem lại kết quả nếu bạn đã đồng ý làm việc với nhiều học viên. Trong những trường hợp như vậy, động cơ thúc đẩy ban đầu của các học viên có thể không đủ mạnh để tạo ra một sự khởi đầu như thế. Cũng vậy, tùy thuộc vào tính cách của học viên, có thể họ không cảm thấy thoải mái khi gọi điện thoại cho bạn. Nếu họ e ngại hay nhút nhát, chẳng hạn, thì họ sẽ sợ làm phiền bạn vào một giờ không tiện. Những người khác có thể làm mất số điện thoại của bạn. Cuối cùng thì có thể bạn sẽ phải gọi điện cho các học viên của mình. Tuy nhiên, khích lệ họ chủ động gọi điện thoại cho bạn là một ý kiến hay để tạo mối quan hệ trước khi học.
Lên thời khóa biểu các buổi học trong một nơi an toàn và thoải mái .
Các buổi học có thể thực hiện hầu như ở bất cứ nơi nào - ở trong nhà, ngoài trời, tại nhà riêng, trong nhà thờ, tại một nhà hàng, trong một công viên hoặc tại thư viện. Khi chọn một địa điểm, hãy xem xét đến các tính cách của học viên bạn, thời tiết trong vùng bạn và sự tiện nghi-cũng như đừng quên về sự thoải mái. Hãy bảo đảm nơi bạn chọn là một nơi mà học viên của bạn sẽ muốn đến.
Hãy nhận biết rằng nội dung của một buổi học đặc biệt có thể đòi hỏi một địa điểm có một đầu máy vi-đê-ô hoặc một máy vi tính, hoặc nó có thể bao gồm việc đi tham quan một viện bảo tàng, một nhà máy, một cuộc tranh tài thể thao, một phố buôn bán lớn hoặc một địa điểm khác là nơi sẽ minh họa một vấn đề quan trọng. Một số bài học có thể có tính chất nhạy cảm và sẽ đạt kết quả tốt nhất trong một bối cảnh riêng tư hơn.
Học tại một nơi đã được định trước vào một thời gian cố định khi có thể .
Sự tự do và tính sáng tạo là hai trong số những từ có sức lôi cuốn trong một mối quan hệ tư vấn tốt, nhưng chúng đòi hỏi phải có sự cẩn trọng. Đừng đánh giá thấp các buổi học thường xuyên tại một địa điểm và cùng một thời gian. Nếu bạn có càng nhiều học viên và họ càng trẻ chừng nào, thì điều này càng quan trọng chừng ấy. Sẽ có đủ những trở ngại khách quan trong việc các học viên tham gia đầy đủ, vì thế cũng đừng nên thêm vào nhiều rối rắm cho họ qua việc đưa ra những giờ giấc hay nơi chốn không thích hợp.
Chẳng hạn như khi bạn chọn thực hiện một chuyến đi dã ngoại như một phần của bài học, hãy cố gắng gặp nhau tại địa điểm và thời gian như thường lệ rồi cùng nhau khởi hành từ đó. Nếu không thể làm như vậy, phải bảo đảm rằng tất cả mọi người đều sẽ được thông báo đầy đủ. Việc nhắc nhở qua điện thoại hôm trước khi đi hoàn toàn không phải là điều thừa.
Quyết định trước những buổi học sẽ kéo dài bao lâu và thường xuyên như thế nào .
Chúng tôi đã soạn mỗi bài học trong sách nầy sẽ kéo dài một giờ hoặc ít hơn vào mỗi tuần. Mỗi loạt bài học kéo dài trong sáu tuần và có một khoảng thời gian nghỉ ở giữa các loạt bài học đó. Hãy xem xét nhu cầu của học viên bạn, thời khóa biểu cá nhân của bạn, thời khóa biểu của họ và những mục tiêu cụ thể cho mối quan hệ tư vấn của bạn. Điều chỉnh đề cương hoặc kế hoạch của các buổi học khi cần thiết. Một khi bạn đã quyết định thời khóa biểu, hãy tôn trọng học viên của bạn và gia đình của họ bằng cách thực hiện đúng theo thời khóa biểu đó.
Buổi Gặp Mặt Đầu Tiên
Trong buổi gặp mặt đầu tiên, bạn dễ có xu hướng nhảy ngay vào bài học tư vấn đầu tiên trong sách này. Chúng tôi mạnh dạn đề nghị bạn nên xác định được mục tiêu cũng như trình bày khái quát chương trình học nhưng cũng nên tránh làm cho buổi học đầu tiên trở nên tẻ nhạt. Buổi học tiếp theo sẽ giúp bạn tạo dựng được một nền tảng vững chắc và đưa mọi người cùng đi theo một hướng.
Nêu Quyết tâm của Bạn
Một trong những ưu tiên cho buổi gặp mặt đầu tiên là đưa ra những điều mong đợi cho cả bạn và học viên của bạn. Để đưa ra những điều mong đợi thực tế và lành mạnh cho mối quan hệ tư vấn, hãy đi theo dàn bài gợi ý nầy cho buổi gặp mặt đầu tiên của bạn.
Dành một khoảng thời gian để tìm hiểu các học viên của bạn. Tìm biết về sở thích, thói quen và những gì khiến học viên của bạn quan tâm. Tìm hiểu về trường lớp, gia đình của họ hay bất cứ điều gì khác mà bạn có thể tìm hiểu. Điều này sẽ giúp tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ giữa bạn và các học viên.
Hỏi các học viên xem ba mục tiêu cao nhất của họ khi muốn được tư vấn là gì.
Làm rõ những mục tiêu chính xác của bạn ngay từ đầu. Cố gắng bao gồm các mục tiêu của học viên càng nhiều càng tốt. Hãy giúp họ thấy được cách thức tiến trình tư vấn có thể đáp ứng những nhu cầu mà họ bày tỏ.
Giải thích những giới hạn về thời gian và khả năng của bạn. Hãy thành thật, nhưng đừng đánh giá chính mình quá thấp.
Hãy hỏi về những kinh nghiệm quá khứ của họ với thẩm quyền. Câu hỏi nầy sẽ giúp đáp ứng những điều bạn mong đợi. Nó sẽ giúp bạn hiểu thêm về quan điểm của các học viên đối với thẩm quyền, giúp bạn biết họ có dễ khuyên bảo không và họ có sẵn lòng nhận lãnh trách nhiệm đối với những việc mình làm hơn là đổ lỗi cho người khác không.
Nêu lên những nguyên tắc đối với sự tin cẩn. Hãy giải thích với các học viên rằng bạn tôn trọng quyền riêng tư của họ và sẽ không thuật lại thông tin về một tính chất nhạy cảm được bộc lộ trong các buổi họp mặt của bạn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn là họ ý thức được rằng nếu có thông tin về những sự việc có tính hủy diệt, chẳng hạn như sự lạm dụng, ngược đãi, hoặc những ý tưởng tự tử hoặc trốn chạy, bạn có trách nhiệm hợp pháp để chia sẻ thông tin nầy với nhà chức trách. Hãy yêu cầu họ đối xử với bạn và với nhau trong tinh thần tôn trọng như nhau. Mỗi người cần phải hứa nguyện tuân giữ giao ước của sự kín miệng.
Cùng cầu nguyện về những mục tiêu chung của bạn. Đây là một phạm vi hoạt động đem lại kết quả lớn lao. Một trong những lợi ích phụ của việc làm nầy là học viên của bạn sẽ cảm thấy được yêu thương và chăm sóc theo một cách thức mà nhiều người trong vòng họ rất cần. Hãy chắc chắn rằng sự cầu nguyện không dừng lại với buổi gặp mặt đầu tiên mà phải là một yếu tố luôn được tiêp tục phát triển trong mối quan hệ tư vấn của bạn.
Đặt ra Tiêu chuẩn
Dành một vài phút giải thích những phẩm chất của người tư vấn và người được tư vấn (học viên). Hãy bảo học viên của bạn rằng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bạn và các em có thể bày tỏ những phẩm chất nầy cách kiên định trong mối quan hệ tư vấn của bạn. Những phẩm chất này được thể hiện rất dễ nhớ qua mỗi chữ cái trong hai từ GOALS (những mục tiêu) và FAITH (đức tin)
Những Phẩm Chất của Người Tư Vấn
God-Centered (Đức Chúa Trời là trung tâm)
Người tư vấn phải bày tỏ tính cách và cách cư xử giống Đấng Christ đáng để người khác noi theo. Họ cần phải nỗ lực nhắc người khác nhớ đến Chúa Jêsus.
Objective (khách quan)
Người tư vấn phải có khả năng nhìn thấy rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mình cũng như phải sẵn lòng chia sẻ những điều nầy cách thành thật.
Authentic (đáng tin cậy)
Người tư vấn phải chân thật. Những người khác phải có thể nhìn thấy nhân tánh trong họ. Họ cần phải chân thành, trong sáng và cởi mở với người khác.
Loyal (trung thành)
Người tư vấn phải trung thành với người khác. Khi tình bạn (hay các mối quan hệ tư vấn) được hình thành, người tư vấn cần phải tận tâm với người được tư vấn.
Servant (tôi tớ)
Người tư vấn phải tận hiến đời sống của mình bằng cách đầu tư vào đời sống của học viên mình.
Phẩm Chất của Người Được Tư Vấn (Học Viên)
Faithful (trung tín)
Học viên phải trung tín với những điều mình đã hứa nguyện cũng như với tín lý căn bản của niềm tin Cơ Đốc.
Available (sẵn sàng)
Học viên phải dành thời gian ưu tiên cho mối quan hệ tư vấn và họ cũng phải luôn sẵn sàng đối với những cơ hội để tăng trưởng.
Initiative (chủ động)
Học viên phải chủ động bày tỏ ước muốn được tăng trưởng của mình. Họ cần phải sẵn sàng đi bước đầu tiên mà không cần có ai đó “nắm tay họ” dẫn đi.
Teachable (dễ dạy bảo)
Học viên phải sẵn lòng học hỏi những lẽ thật mới mẻ và phải sẵn sàng thay đổi. Họ cần bày tỏ tấm lòng mềm mại thay vì cứng cỏi.
Hungry (khao khát)
Học viên phải có sự khao khát được tăng trưởng và trở nên như mẫu mực mà Đức Chúa Trời mong muốn khi tạo dựng họ. Họ cần phải hết lòng phát huy những kỹ năng lãnh đạo của mình.
Cam Kết đối với Mối Quan Hệ Tư Vấn
Vào lúc nào đó trong buổi gặp mặt đầu tiên (hoặc vào cuối buổi), chúng tôi đề nghị bạn và các học viên dành ra một vài phút bày tỏ sự hứa nguyện của bạn đối với tiến trình tư vấn. Để giúp làm rõ hơn tiến trình nầy, chúng tôi đã soạn ra một tờ mẫu về “Giao Ước Tư Vấn” (tr. 35), trong đó đưa ra định nghĩa về sự hứa nguyện tư vấn. Chúng tôi đề nghị bạn photo mẫu nầy để mỗi học viên có thể ký vào một bản sao (cùng với bạn) và giữ nó.
Nguyên Tắc Chỉ Đạo Chung cho các Buổi Họp Mặt
Những nguyên tắc chỉ đạo trong phần nầy áp dụng cho mỗi buổi họp mặt tư vấn. Hãy nhấn mạnh những nguyên tắc chỉ đạo nầy trong buổi gặp mặt đầu tiên của bạn và đừng quên tiếp tục sử dụng những kỹ năng nầy cho những buổi học sau đó.
Tạo ra Tinh Thần chung
Một khi đã ngồi xuống để gặp gỡ các học viên của mình, bước đầu tiên bạn cần làm là tạo ra tinh thần chung và bầu không khí thích hợp. Hãy hỏi thăm về các sinh hoạt trong một tuần lễ qua của các học viên và dành một khoảng thời gian để họ nói về những gì đã và đang diễn ra trong đời sống riêng của họ.
Hãy cẩn thận đừng chỉ “nhảy ngay vào công việc”. Nếu bạn có xu hướng nhảy vào “công việc”, hãy nhớ rằng đời sống của các học viên bạn chính là công việc rồi. Câu thơ có mẫu tự đầu sau đây (SALT: MUỐI) sẽ giúp bạn nhớ cách thức để tạo bầu không khí thích hợp cho một buổi trò chuyện cởi mở:
Say something affirming - Nói điều gì đó quả quyết
Ask probing questions - Đặt những câu hỏi thăm dò
Listen well - Chú ý lắng nghe
Turn the conversation to the topic of the day - Hướng cuộc nói chuyện đến chủ đề của bài học
Hứa Nguyện về Sự Kín Miệng
Là một người tư vấn bạn phải đạt được tiêu chuẩn cao nhất về việc kín miệng. Bạn có thể biết những người tư vấn khác trong hội thánh cũng như có cơ hội để thảo luận tiến trình tư vấn với họ. Bạn cũng có thể làm quen với những người trẻ khác ngoài các học viên của chính bạn. Trong một nhóm những người tư vấn, đương nhiên sẽ phát sinh những thắc mắc và những sự bàn thảo gồm chứa những thông tin không hay về các học viên. Là một người tư vấn, bạn phải lập hai sự hứa nguyện vào chính lúc bắt đầu mối quan hệ tư vấn và thường xuyên tái khẳng định hai lời hứa nầy:
Bạn sẽ không nhận diện học viên qua một câu nói hay một hành vi được đưa ra thảo luận trong một nhóm những người tư vấn.
Trong những trường hợp có sự lỡ lời hoặc biết rõ học viên được nhắc đến là ai, bạn sẽ không truyền thông tin đi hoặc đề cập đến bất cứ điều gì-thậm chí chỉ bằng một lời bông đùa nhẹ nhàng nhất, với học viên đó hoặc với bất cứ người nào khác.
Nhiều người có thể giữ kín những câu chuyện riêng mà họ biết là quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người trong số những người đó cũng sẽ nhầm lẫn cho rằng một số thông tin là không quan trọng. Chẳng hạn như khi nghe về một chuyện khôi hài hay một hành động tích cực nào đó liên quan đến một học viên mà họ biết rõ, họ có thể sẽ thấy khó để giữ kín cho riêng mình. Họ rất dễ bị cám dỗ để đề cập đến việc đó một cách bông đùa vô tội vạ hoặc thậm chí như một lời khen ngợi thôi.
Điều trở ngại là các học viên ngay lập tức biết được nguồn thông tin và nhanh chóng nhận thức rằng bất cứ điều gì họ nói hay làm trước mặt người tư vấn của họ đều có thể trở thành thông tin của mọi người. Điều nầy gây tác hại lớn lao đến bất cứ sự tin cậy nào trong mối quan hệ tư vấn và làm tổn hại đến tính ngay thẳng của người tư vấn trong cái nhìn của học viên.
Nếu bạn có nhiều học viên cùng họp mặt chung, bạn phải khích lệ các học viên cam kết giữ sự hứa nguyện chung nầy đối với nhau. Để mối quan hệ tư vấn có thể tiến triển ở một mức độ tối ưu, một cảm giác tin cậy và bảo vệ lẫn nhau phải được thiết lập từ đầu.
Phải vô cùng thận trọng để không làm tổn hại đến sự tin cẩn khi chia sẻ những nan đề cầu nguyện. Một số học viên có thể đang trải qua những khó khăn đòi hỏi phải có sự cầu nguyện sốt sắng của nhiều người. Việc giữ kín một điều mà mọi người chưa biết cũng là cách bạn bày tỏ sự hứa nguyện kín miệng trong việc cầu thay cho người khác. Những người cầu nguyện chân thật thường xuyên được kêu gọi để tham gia cuộc chiến thuộc linh mà không hề biết đầy đủ các chi tiết về đối tượng họ cầu thay. Đức Chúa Trời biết và sẽ ban thưởng cho những nỗ lực lẫn sự kiềm chế không đòi hỏi biết tất cả các chi tiết của họ.
Một số loại thông tin phải được truyền đến những người thích hợp trong một tinh thần trách nhiệm đúng đắn. Những vấn đề về sự lạm dụng hoặc liên quan đến những hành vi có thể khiến một người nào đó bị tổn hại nghiêm trọng đòi hỏi nhiều điều hơn cả sự kín miệng. Trong bối cảnh của một hội thánh, một mục sư cần phải quyết định những bước nào cần làm. Một khi bạn đã đến gặp một mục sư bàn về một vấn đề, bạn phải trở lại với phương thức kín miệng mà thôi.

Đánh Giá Sự Thành Công
Đánh giá sự thành công của một mối quan hệ tư vấn không phải là điều luôn luôn dễ dàng. Vạch rõ những sự mong đợi vào lúc ban đầu là một khởi đầu tốt. Cả hai bên của mối quan hệ cần phải nhận biết rằng việc tư vấn thành công có thể, và hầu như thường xuyên, xảy ra mà không có những kết quả đột ngột thái quá. Người ta có thể nói cách tương tự đối với những vấn đề kỷ luật, chẳng hạn như việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Tối thiểu, chúng ta biết được kỷ luật là điều tốt cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy rõ sự tăng trưởng, nhưng thật khó nhìn ra điều đó mỗi ngày.
Một người ghi chép nhật ký có thể nhìn lại những sự việc xảy ra một năm trước và thấy rõ chứng cớ của quá trình trưởng thành. Việc đo lường sự tăng trưởng cá nhân cũng giống như việc đo lường sự tăng trưởng của một cái cây vậy. Chỉ nhìn xem nó ngày nầy qua ngày khác bạn có thể cho rằng nó chẳng lớn lên chút nào, nhưng nếu thoáng nhìn vào một bức hình chụp nó một năm trước thì bạn sẽ thấy cây đó đã lớn lên một cách cứng cáp ra sao.
Vì cuộc sống không bao giờ cho chúng ta cơ hội để đi trên hai con đường cùng một lúc, chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đã chọn một lối đi khác. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ khiến chúng ta tin rằng có những điều rất có thể chúng ta đã không học biết được nếu chúng ta đã không tự đặt mình vào những cơ hội học hỏi. Những người trẻ cần phải có khả năng nhìn lại một năm họ được tư vấn để nhìn thấy những phẩm chất nhân cách và những kỹ năng lãnh đạo họ đã phát huy được.
Một điều khác cũng có giá trị tương đương, song thậm chí khó nắm bắt hơn, chính là số các nan đề hoặc ngay cả những tai họa mà chúng ta đã tránh được nhờ con đường chúng ta chọn lựa. Có thể chúng ta không thường suy nghĩ về những mặt nầy, nhưng hãy thử hình dung sự thiệt hại về thể xác, tinh thần và tình cảm mà chúng ta đã tránh được chỉ bởi sự thuận phục kế hoạch của Chúa đối với việc bày tỏ bản năng giới tính của chúng ta. Trong một mối quan hệ, nếu mọi người đều có sự hiểu biết đúng mực, có ý thức trách nhiệm đối với nhau thì sẽ ngăn được những hậu quả có thể lường trước. Các học viên cần phải có khả năng nhìn lại một năm được tư vấn. Họ sẽ không khó khăn lắm khi hình dung ra một số những sai phạm họ có thể đã mắc phải nếu không có được những kinh nghiệm tư vấn.
Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng một vài cá nhân cần ý kiến phản hồi đáng kể để thấy rõ được sự tăng trưởng của chính họ. Gần đây tôi đã hỏi một thanh niên trong lớp trường Chúa Nhật của tôi rằng anh ta có thể nhận thấy sự tăng trưởng trong đời sống của mình trong một hoặc hai năm qua hay không. Anh ta suy nghĩ trong giây lát và nói: “Không, tôi không nghĩ như vậy”.
Tôi không biết rõ anh ta, vì vậy tôi không nhấn mạnh vấn đề nầy trước lớp, nhưng sau đó tôi hỏi một người biết rõ anh ta. Người này đã không thể tin được câu trả lời của học viên đó. Anh ta đề nghị, “Hãy hỏi cha mẹ anh ta. Hãy hỏi bất cứ ai biết anh ta. Đã có sự thay đổi và tăng trưởng lạ lùng trong đời sống của anh ta!”
Một số người-ngay cả một số người có lối cư xử rất tệ-có những tiêu chuẩn cao hoàn toàn phi thực tế cho chính mình. Những người khác có thể là chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương và được chấp nhận một cách vô điều kiện (đặc biệt bởi cha mẹ họ) và cảm thấy rằng họ không bao giờ có thể đạt được những tiêu chuẩn như những người khác. Dù cho có thể đã có sự tăng trưởng như thế nào đi nữa, họ luôn có một thái độ cầu toàn và đó là điều không cho phép họ nhận ra sự tiến bộ. Kết quả là một số người nảy sinh thái độ thù nghịch và nổi loạn. Đối với những người khác kết quả lại có thể là thái độ cam chịu hoặc thờ ơ. Sự phản hồi tích cực và thành thật từ một người tư vấn đối với sự tăng trưởng, dù là rất ít, nơi một học viên có thể là một sự khích lệ đáng kể-một yếu tố giúp mở lối cho sự tăng trưởng nhiều hơn và nhanh hơn.
Với tư cách là người tư vấn, việc bạn ghi lại đôi nét về cuộc hành trình của chính mình trong nhật ký là một ý kiến rất hay. Hãy khích lệ học viên của bạn cũng làm như vậy. Một trong những công dụng giá trị nhất của một quyển nhật ký là ghi lại những thắng lợi nho nhỏ, riêng tư. Chính sự nối tiếp nhau của những thắng lợi nho nhỏ, riêng tư nầy sẽ giúp chúng ta xây dựng lòng can đảm và đức tin cũng như khích lệ chúng ta đạt được những thành công lớn lao hơn cùng những thắng lợi trước mắt nhiều người.
Cả người tư vấn lẫn học viên phải chấp nhận bằng đức tin rằng sự tăng trưởng thực sự vốn gắn liền với một mối quan hệ tư vấn, dù là nó diễn ra chậm chạp và không dễ nhận thấy. Hãy chú ý kỹ đến ý kiến phản hồi của học viên đối với bạn. Đôi lúc có thể là khó thấy rõ điều nầy, nhưng có lẽ họ sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của bạn bằng cách nầy hay cách khác, để bạn biết rằng bạn đang hoàn thành một điều gì đó đáng với công sức của mình.
Cũng vậy, phải bảo đảm phát triển những mục tiêu có thể đo lường được, có thể đạt được cho kinh nghiệm tư vấn của chính mình để bạn có thể tận hưởng kết quả mỹ mãn của công việc mình.
Một Số Điều Ghi Nhớ
Luôn luôn ghi nhớ rằng bạn đang thực hiện một loại tư vấn chuyên biệt-loại tư vấn kết hợp sự chú trọng đến vai trò lãnh đạo vững vàng với sự đẩy mạnh tiến trình môn đệ hóa. Nói chung, việc tư vấn rút ra từ sự đáp ứng của các học viên đối với hai câu hỏi quan trọng:
Bạn muốn đi đâu?
Làm thế nào tôi có thể giúp bạn đi đến đó?
Loại tư vấn chuyên biệt của chúng ta không bỏ qua các câu hỏi nầy. Thật ra, bạn cũng muốn nhắc lại chúng thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị thêm vào một số xem xét phụ. Nó được tóm tắt trong câu hỏi nầy dành cho học viên của bạn:
Bạn nên đi đâu?
Lý tưởng thì những câu trả lời cho câu hỏi nầy cũng sẽ đến từ các học viên, nhưng có thể bạn cần phải đưa ra cho họ một số hướng dẫn đáng kể để giúp họ tìm ra những câu trả lời đúng. Nhiều học viên, đặc biệt là những học viên trẻ tuổi hơn, chưa được chuẩn bị để tự mình trả lời câu hỏi nầy.
Mục tiêu của bạn không phải là chiếm lấy vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống của họ, nhưng để giúp họ phát triển một khải tượng và sự khao khát đối với chương trình của Đức Chúa Trời dành cho họ. Chúng ta biết rằng chương trình của Đức Chúa Trời cho thanh niên ngày nay bao gồm sự phát triển nhân cách và sự sẵn sàng để đảm nhận một địa vị lãnh đạo, cho dù nó bị giới hạn trong phạm vi ảnh hưởng gần họ nhất. Quyển sách Để Thành Công Trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên , cùng với sự đầu tư và những lời cầu nguyện của riêng bạn, sẽ giúp học viên bạn khám phá chương trình của Đức Chúa Trời và nhận biết tiềm năng của họ.
Bạn có cơ hội để đóng một vai trò then chốt trong sự tiến triển của những người trẻ được bạn tư vấn. Đặc ân có thể là quá lớn, cả trách nhiệm cũng vậy. Chúng tôi khuyên bạn nhờ cậy vào sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời, mà “Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (Eph Ep 1:8).
Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ “ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài” và “lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của các cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào” (1:17b-19a).

Giao Ước Tư Vấn
Người tư vấn hứa nguyện giữ một mối quan hệ mẫu mực và dạy dỗ trong đó họ thách thức và khích lệ các học viên phát triển những đặc tính tôi tớ của những người lãnh đạo.
Học viên cam kết giữ một mối quan hệ về sự học hỏi và trách nhiệm giải trình trong đó họ được thách thức và khích lệ để phát triển những đặc tính tôi tớ của những người lãnh đạo.

Người tư vấn ______________Ngày tháng _________________

Học viên _________________ Ngày tháng _________________


Loạt bài 1, Tuần 1
Nhận Diện Chính Mình
“Không bao giờ quá trễ để trở nên những gì bạn có thể đã là .”
- George Eliot
“Thực vậy , lòng tự trọng tích cực hoạt động như hệ thống miễn nhiễm của tâm linh , cung cấp sự nhẫn nhục , sức mạnh và một khả năng cho sự tái sanh , đổi mới .” - Ts . Nathaniel Branden
“Hạnh phúc lớn lao nhất của đời sống là sự tin tưởng rằng chúng ta được yêu ; được yêu vì cớ chính mình .”- Victor Hugo
“Sự tự trọng không bao giờ có thể mua hay bán được . Nó cũng không thể được tạo nên từ những mối quan hệ xã hội . Sự tự trọng đến với chúng ta khi chúng ta ở một mình , trong những giây phút yên tĩnh , trong những nơi thanh vắng , khi chúng ta bất chợt nhận ra rằng , biết điều lành , chúng ta đã thực hiện nó ; biết điều tốt đẹp , chúng ta đã phục vụ nó ; biết lẽ thật , chúng ta đã công bố nó .”- Whitney Griswold
“Tự nhận thức là khởi đầu của sự tự cải tiến .”
- Châm ngôn Tây Ban Nha
“Không có gì dễ dàng hơn là tự lừa dối chính mình .”
- Demosthenes
“Sự nổi loạn chống lại sự què quặt của bạn không đưa bạn đi đến đâu . Một người phải dám mạo hiểm chấp nhận chính mình như là một “bó ” khả năng , triển vọng , tiềm năng và thực hiện trò chơi thú vị nhất trên thế giới - tận dụng hết khả năng của mình .”
- Harry Emerson Fosdick
“Không ai có thể làm cho bạn tự ti mặc cảm nếu không có sự đồng tình của bạn .” - Eleanor Roosevelt
“Tôi đã gặp nhiều phiền phức với chính mình hơn là với bất cứ người nào khác .” - Dwight L. Moody
“Mọi người dán tem giá trị của mình lên chính mình . . . con người được biến thành vĩ đại hay nhỏ bé bởi chính ý chí của mình .”
- J. C .F. von Schiller
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Việc nhận biết về bản thân được hình thành qua kinh nghiệm và sự nhận thức. Sự thành công trong những nhiệm vụ đầy thách thức xây dựng lòng tự tin. Những người quan trọng-như cha mẹ, thầy cô giáo, và những người tư vấn-có khả năng vô hạn để ảnh hưởng đến cách thức những người trẻ hiểu được chính mình. Mục đích của bài tập tư vấn nầy là nhằm giúp cho học viên của bạn phát huy một khả năng nhận biết về bản thân mạnh mẽ hơn hầu cho họ có thể phát triển thành những cá nhân khỏe mạnh, độc đáo, hòa hợp với ý định của Đức Chúa Trời dành cho họ.
Một nhận thức lành mạnh về chính mình bao gồm đầy đủ bốn thành phần sau:
Cảm thấy được quý trọng vì những phẩm chất độc đáo của mình
Có khả năng học tập và hiểu rõ những nhiệm vụ mới
Cảm thấy không dễ bị ảnh hưởng khi giao tiếp với người khác
Giữ lòng thành thật đối với những niềm tin và giá trị cốt lõi
Hãy tự hỏi chính mình những câu hỏi nầy:
Khi xem xét bốn thành phần nầy, dựa trên thước đo từ 1 đến 10, bạn sẽ đánh giá khả năng tự nhận biết về chính mình như thế nào?
Ai đã giúp bạn hình thành sự nhận biết về chính mình?
Qua phần này, bạn sẽ giúp các học viên khám phá những cách thức để phát huy mạnh mẽ con người thật của chính họ qua việc sử dụng đầy đủ bốn thành phần nầy. Hãy tự do chia sẻ những kinh nghiệm riêng của bạn.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Mô tả chính mình .
Hãy ngồi thành một vòng tròn và luân phiên chia sẻ về chính mình mà không sử dụng bất cứ danh hiệu hoặc vai trò nào (chẳng hạn như “hoc sinh”, “con trai”, “con gái”, “thư ký của lớp”, “chủ bút”, “người giao bánh pizza”). Thay vào đó, mời mỗi người xác định những phẩm chất cá nhân, những niềm say mê, những đặc điểm tính cách, kỹ năng và tài năng của chính mình. Sau đó thảo luận sự khó khăn khi bạn phải tránh dùng những danh hiệu hay vai trò trong những sự miêu tả về bản thân.
Tùy Chọn B: Xác định chính mình .
Yêu cầu mỗi học viên vẽ một cái cây có năm nhánh, rồi viết những lời mô tả cho những niềm tin và giá trị cốt lõi của họ trên các nhánh. Trên các nhánh, yêu cầu các học viên thêm vào những lời mô tả họ là ai trong những lãnh vực sau đây:
Những tài năng hay kỹ năng đặc biệt
Những đặc điểm về nhân cách
Những niềm say mê hoặc những sự quan tâm đặc biệt
Những nguồn của hạnh phúc
Những ước mơ và những khát vọng tương lai
Tùy Chọn C: Đánh giá chính mình .
Hãy phát cho mỗi học viên một tờ giấy và một cây viết; đừng quên bạn cũng có một tờ giấy và một cây viết cho chính mình. Yêu cầu mỗi người chia tờ giấy của mình ra làm hai cột. Ở phía bên trái, yêu cầu mỗi học viên liệt kê những phẩm chất họ đánh giá cao về chính mình cũng như những phẩm chất người khác thích nơi họ. Ở phía bên phải, yêu cầu họ liệt kê những đặc tính tiêu cực mà họ muốn thay đổi và những người khác không đánh giá cao. Yêu cầu các học viên chia sẻ bảng liệt kê của mình với nhóm rồi cùng thảo luận những câu hỏi sau:
Danh sách nào dài hơn-danh sách những điểm tích cực hay tiêu cực? Tại sao?
Ai đánh giá cao những phẩm chất tích cực của bạn? Tại sao?
Tùy Chọn D: Thăm dò những sự đáp ứng đối với những thách thức mới .
Hãy thảo luận những câu hỏi nầy về việc đương đầu với những thách thức mới:
Khi đương đầu với những khó khăn bạn thường phản ứng như thế nào?
Gần đây nhất bạn đắc thắng một trở lực hoặc học được một điều gì đó mà phải mất nhiều nỗ lực. Điều đó có ý nghĩa gì?
Kinh nghiệm nầy đã thêm năng lực cho bạn như thế nào?
Điều gì đã giúp bạn vượt qua thách thức nầy?

2. Lời Chân Lý
“CHÚNG TA CÓ THỂ BIẾT CHẮC MÌNH LÀ AI: NHỮNG CÁ NHÂN ĐỘC ĐÁO, CÓ NĂNG LỰC, ĐƯỢC BAN CHO ÂN TỨ, ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG VÀ YÊU THƯƠNG.” - STACEY FRY

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Làm một tranh cắt dán về văn hóa và thông tin .
Cung cấp cho nhóm những mẫu thông tin khác nhau, chẳng hạn như các tạp chí và báo chí hiện hành; tên của các phim nổi tiếng trên những phiếu mục lục; và những quảng cáo về quần áo, dụng cụ thể thao, hộp số vi tính, đồ mỹ phẩm và âm nhạc. Làm việc theo nhóm để cắt và dán những lời và hình ảnh trên một áp phích. Liệt kê những thông điệp của các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa của việc là một người trẻ tuổi. Thảo luận tầm quan trọng của việc nhận biết và xua tan những chuyện huyền hoặc vốn tác động tiêu cực đến sự nhận thức về bản thân của chúng ta. Hãy nhấn mạnh đến bất kỳ hình ảnh tích cực nào đáng để chúng ta nắm giữ.
Tùy Chọn B: Viết những tiểu sử tự thuật ngắn .
Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng trước độ tuổi mười một hầu hết những người trẻ đều có một ý thức mạnh mẽ về mình là ai.
Yêu cầu các học viên viết tiểu sử ngắn về chính mình khi còn là những thiếu nhi mười một tuổi. Yêu cầu họ bao gồm những câu trả lời cho những câu hỏi nầy:
Bạn trông như thế nào?
Bạn bè của bạn là những ai?
Sở thích của bạn là gì?
Bạn nhớ gì về ba mẹ, thầy cô giáo hay những người quan trọng khác? Họ sẽ mô tả mình như thế nào?
Bạn có cảm nghĩ gì về chính mình?
Bạn tin gì về chính mình, về Đức Chúa trời và thế giới?
Bạn đã thay đổi như thế nào? Tại sao?
Yêu cầu học viên chia sẻ tiểu sử tự thuật của mình với nhóm, và yêu cầu họ giải thích việc chân thật đối với chính mình và chân thật đối với những giá trị của mình có ý nghĩa như thế nào.
· Tùy Chọn C: Củng cố các mối quan hệ .
Văn hóa của chúng ta không luôn luôn khích lệ chúng ta nhận biết chính mình và những gì chúng ta ao ước. Nhiều người trẻ lớn lên với ý nghĩ rằng: để được yêu thương, họ phải làm vừa lòng người khác. Đây là một nan đề bởi vì nó nuôi dưỡng một ý thức về sự bất lực và một tình trạng bất năng để đặt ra những giới hạn đúng đắn trong các mối quan hệ. Việc đặt ra những giới hạn có nghĩa là biết nói “không” khi cần thiết; xác nhận những ý kiến và suy nghĩ của một người; xem xét nhu cầu riêng của một người trước khi tận hiến thì giờ, năng lực hoặc tiềm năng.
Yêu cầu học viên dành thì giờ ở một mình để trả lời những câu hỏi sau. Rồi sau đó thảo luận với nhóm những điều họ khám phá được.
Nhận ra những cách thức cụ thể bạn đã bị tổn thương trong các mối quan hệ vì bạn cảm thấy cần phải tiếp tục mặc dầu bạn không được thoải mái với hoạt động hoặc buổi thảo luận đó. Điều nầy đã khiến bạn cảm thấy thế nào?
Nếu có thể thay đổi lại cách đáp ứng của mình, bạn sẽ có phản ứng khác biệt ra sao?
Dựa trên thước đo từ một đến mười, bạn sẽ đánh giá như thế nào về khả năng tự bảo vệ mình khỏi những mối quan hệ vốn gây cho bạn sự tổn hại theo một cách thức nào đó?
Những vai trò nào được liệt kê sau đây mô tả thích hợp nhất cách bạn hành xử trong các mối quan hệ với người khác:
Tắc kè hoa -tôi thường thay đổi tùy theo nhu cầu hay mong ước của người khác. Tôi thiếu khả năng để nhận biết nhu cầu của chính mình và tôi thường cố gắng để đáp ứng những sự đòi hỏi cấp bách của người khác.
Nữ hướng đạo cô đơn -Tôi tránh những điều tốt đẹp người khác có thể làm cho tôi. Tôi thiếu khả năng cầu xin sự giúp đỡ và tôi gặp khó khăn trong việc nhận biết nhu cầu riêng của mình.
Ông chủ -Tôi thống trị các mối quan hệ với mục tiêu chủ yếu là thay đổi người khác. Tôi thiếu khả năng tôn trọng những giới hạn của người khác.
Làm thế nào bạn có thể thay đổi cách bạn quan hệ với người khác? Hãy nêu cụ thể và đề nghị nhóm cho bạn ý kiến phản hồi.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Việc nhận biết chính mình dựa trên những sự nhận thức về giá trị con người của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy mình đáng được quý trọng thì chúng ta sẽ được trang bị tốt hơn để yêu thương người khác và để đón nhận tình yêu thương từ người khác. Kinh thánh dạy chúng ta rằng chúng ta thật quý báu và đáng quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước và đã tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Hãy xem xét những câu Kinh thánh sau đây và thảo luận sự liên hệ của chúng với giá trị của chính mình.
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (SaSt 1:27).
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng” (Thi Tv 139:13-14a).
“Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta”(IGi1Ga 4:10).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào , mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời ; và chúng ta thật là con cái Ngài !” (IGi1Ga 3:1a)
5. Kết Luận
Nếu bạn có một cây gậy thần kỳ có thể thay đổi đời sống mình, bạn sẽ làm gì trong năm năm tới? Bạn sẽ trông như thế nào? Câu trả lời cho những câu hỏi nầy tùy thuộc vào cách bạn nhìn chính mình. Liệu những câu hỏi nầy có tạo nên sự lo lắng vì bạn ý thức về giá trị thấp kém của bản thân hoặc cảm thấy mình không có đủ khả năng không? Chúng ta có thể học biết cách đánh giá tư tưởng, hành động và tình cảm của mình qua kinh nghiệm và sự nhận thức. Hãy học biết phân biệt giữa vòng các bạn hữu ai là người công nhận giá trị của bạn và hỗ trợ bạn và ai không phải là những người như vậy. Hãy chú ý đến những câu phát biểu tích cực về chính mình và những lẽ thật bạn đã học được trong bài nầy.
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 1

LỜI CHÂN LÝ
“CHÚNG TA CÓ THỂ BIẾT CHẮC MÌNH LÀ AI: NHỮNG CÁ NHÂN ĐỘC
ĐÁO, CÓ NĂNG LỰC, ĐƯỢC BAN CHO ÂN TỨ, ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI
TẠO DỰNG VÀ YÊU THƯƠNG.” - STACEY FRY

Nhận Diện Chính Mình
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Không bao giờ quá trễ để trở nên những gì bạn có thể đã là ”
- George Eliot
“Tôi không sợ bão tố , vì tôi đang học cách lèo lái con tàu của mình .”- Louisa May Alcott
“Tự nhận thức là khởi đầu của sự tự cải tiến ”
- Châm ngôn Tây Ban Nha
“Không ai có thể làm cho bạn tự ti mặc cảm nếu không có sự đồng tình của bạn .” - Eleanor Roosevelt
Bốn Thành Phần Chính Tạo Nên một Ý Thức Lành Mạnh về Chính Mình
cảm thấy mình có giá trị vì những phẩm chất đặc biệt của bản thân
có khả năng học tập và hiểu rõ những nhiệm vụ mới
không dễ bị ảnh hưởng khi giao tiếp với người khác
giữ lòng thành thật đối với những niềm tin và giá trị cốt lõi
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa (Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Việc nhận biết chính mình dựa trên những sự nhận thức về giá trị con người của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy mình đáng được quý trọng, chúng ta được trang bị tốt hơn để yêu thương người khác và để đón nhận tình yêu thương từ người khác. Kinh thánh dạy chúng ta rằng chúng ta thật quý báu và đáng quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước và đã tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Hãy xem xét những câu Kinh thánh sau đây và thảo luận sự liên hệ của chúng với giá trị của chính mình.
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (SaSt 1:27).
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng” (Thi Tv 139:13-14a).
“Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (IGi1Ga 4:10).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy ghi nhật ký về những suy nghĩ, kinh nghiệm, và những cảm xúc liên hệ đến sự nhận biết về bản thân bạn. Chia sẻ định kỳ những khám phá của bạn với người tư vấn.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào , mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời ; và chúng ta thật là con cái Ngài !” (3:1a)

Loại bài 1, Tuần 2
Những Người Bạn
“Phải biết lưu ý môi trường mà bạn chọn vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đối với bạn ; phải biết lưu ý những người bạn mà bạn chọn vì bạn sẽ trở nên giống như họ .”- W. Clement Stone
"Chúng ta phải sử dụng đồ vật nhưng phải yêu thương con người .”
- John Powell
“Bạn hữu trong đời sống ta cũng giống như những cột trụ trên cổng nhà ta vậy . Có lúc họ nâng ta lên , và có lúc họ lại dựa vào ta . Thậm chí đôi khi chỉ cần biết được rằng bạn hữu đang ở cạnh ta , thế cũng đủ rồi ."- vô danh
“Và bây giờ còn có ba điều này : đức tin , sự trông cậy và tình yêu thương . Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương ”
(ICo1Cr 13:13).
“Sự tha thứ là dầu của các mối quan hệ .”- Josh McDowell
“Cuộc đời của chúng ta được định hướng bởi những người yêu thương chúng ta .”- John Powell
“Việc làm cho người ta thích bạn chỉ là mặt bên kia của việc bạn thích người ta .”- Norman Vincent Peale
“Bạn có thể kết bạn với nhiều người hơn trong vòng hai tháng bằng cách quan tâm đến người khác so với số bạn bè bạn có thể quen được trong vòng hai năm bởi việc cố gắng làm cho người khác quan tâm đến mình .”- Dale Carnegie
“Chẳng phải tôi đang bớt đi kẻ thù khi tôi kết bạn với họ đó sao ?”
- Abraham Lincoln
“Một người bạn sẽ cùng hát vui vẻ với bạn khi bạn ở trên một đỉnh núi và yên lặng bước đi bên cạnh bạn khi đi qua thung lũng .”- vô danh
“Bạn có thể chinh phục được nhiều người bằng đôi tai hơn là bằng môi miệng của mình .”- vô danh
“Một người bạn thật giống như một quyển sách hay -nội dung bao giờ cũng tốt hơn bao bìa .”- vô danh
“Khi một người bạn phạm một lỗi lầm , đừng lặp đi lặp lại điều đó . Hãy quên nó đi .”- vô danh

Ghi chú :
Sự sắp xếp theo một trật tự bình thường của chúng tôi cho phép bạn chọn bất kỳ một (hoặc nhiều hơn) trong các tùy chọn trong phần Giới Thiệu Quan Niệm cũng như một (hay nhiều hơn) trong các tùy chọn trong phần Bài Học mà không cần phải làm cho chúng phù hợp nhau. Tuy nhiên, phần đặc biệt nầy kết hợp Tùy Chọn A trong phần Giới Thiệu Khái Niệm với Tùy Chọn A trong phần Bài Học, Tùy Chọn B trong phần Giới Thiệu Khái Niệm với Tùy Chọn B trong phần Bài Học, và tiếp tục như thế. Nói cách khác, đối với phần này , nếu bạn bắt đầu với Tùy Chọn A, thì phải gắn liền với Tùy Chọn A suốt luôn.
Việc đọc các tùy chọn trong phần Bài Học là một ý kiến hay hầu cho bạn sẽ biết những phần kết luận của những bài tập nầy trước khi quyết định sử dụng tùy chọn nào trong phần Giới Thiệu Khái Niệm. Nếu không, bạn có thể khám phá rằng tùy chọn của Bài Học bạn thích nhất không tự nhiên đi theo tùy chọn của phần Giới Thiệu Khái Niệm bạn đã chọn lựa.

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bạn có thể hình dung nỗi rằng cả đời bạn lại không có được lấy một người bạn-không một người để chăm sóc cho bạn ở mức độ nào đó bằng hình thức nầy hay hình thức khác không? Không có ai để cùng đi xem phim, cùng ăn tối, gọi điện thoại hoặc cùng kỷ niệm những ngày lễ hay những sự kiện quan trọng? Đó sẽ là một thế giới vô cùng buồn tẻ và cô đơn.
Một trong những nhu cầu cơ bản của con người là yêu và được yêu. Chúng ta là những cá thể có quan hệ với nhau và được tạo nên để tồn tại trong mối tương quan với những người khác. Tình bạn có thể biến thiên ở nhiều mức độ từ gần gũi, thân mật đến hời hợt, xã giao. Tất cả các mối quan hệ bằng hữu đều quan trọng đối với những dịp tiện, những cương vị được ban cho trong đời sống chúng ta. Còn một đời sống thiếu những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến cho một người buồn rầu và bệnh hoạn.
Trong phần nầy, học viên của bạn sẽ nhìn lại các mối quan hệ bạn bè họ có được. Họ cũng sẽ có một cơ hội để ngẫm nghĩ về loại bạn hữu mà họ muốn trở nên.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy chọn A: Đánh giá chính mình với tư cách những người bạn .
Cung cấp giấy bút cho học viên và yêu cầu họ ghi ra một danh sách riêng của mình về những phẩm chất nhân cách quan trọng một người bạn nên có. Khích lệ họ viết càng chi tiết và dễ hiểu càng tốt. Sau khi cho họ một vài phút để liệt kê những phẩm chất nầy, yêu cầu họ xem lại danh sách và đánh giá chính mình về mỗi phẩm chất, sử dụng thang điểm từ một đến mười, với điểm mười biểu thị một phẩm chất mạnh mẽ và điểm một biểu thị phẩm chất mà các học viên thật sự cần thay đổi. Cho các em có nhiều thời gian để suy gẫm về những điểm mạnh và điểm yếu của mình với tư cách là những người bạn. Tiến trình tự đánh giá bản thân nầy có thể rất ích lợi và quan trọng.
Tùy Chọn B: Nói rõ về người bạn thân nhất hoặc lâu nhất của bạn .
Yêu cầu học viên dành một vài phút để mô tả những người bạn thân nhất hoặc quen lâu nhất của họ. Hỏi họ lý do tại sao họ đã trở nên thật gần gũi với những người nây hoặc duy trì được một tình bạn lâu dài như vậy. Khích lệ học viên kể lại thật chi tiết bằng cách yêu cầu họ kể về những điều vui nhộn nhất họ đã làm với những người bạn, những thời kỳ khó khăn nhất họ đã trải qua với những người bạn của mình hoặc những kỷ niệm khó quên nhất của bạn họ.
Tùy Chọn C: Chọn những người bạn
Yêu cầu học viên liệt kê năm trong số những người bạn thân nhất của họ. Sau đó yêu cầu họ suy nghĩ tại sao họ đã chọn mỗi người để làm bạn mình. Mỗi người đó có những phẩm chất gì khiến cho tình bạn được thích thú? Khích lệ học viên viết xuống câu trả lời của mình. Sau khi cho họ vài phút để suy nghĩ về cách họ chọn những người bạn thân nhất của mình, yêu cầu mỗi người chia sẻ những lý do họ đã chọn lựa một trong những người bạn đó.
Tùy Chọn D: Phân tích vài đặc điểm nhân cách ảnh hưởng đến tình bạn .
Trước buổi gặp mặt, hãy viết mỗi từ sau đây (hoặc một số từ bạn chọn) trên những mảnh giấy rời:
tôn trọng thành thật trung tín
thù nghịch khoan dung hy vọng
khích lệ trung tín chấp nhận
nhịn nhục trung thành thiếu thốn
tin cậy được kiêu hãnh kiên định
tự nhận thức khoác lác yêu thương
tốt bụng tự cho mình là trung tâm đáng tin cậy
ghen tị dễ cáu kỉnh không đáng tin
ngạo mạn kiên trì
Hãy đặt những mảnh giấy nầy úp xuống trên bàn, và yêu cầu các học viên lần lượt mỗi người chọn một mảnh. Khích lệ học viên trả lời những câu hỏi sau đây cho mỗi mảnh giấy chọn được:
Bạn có người bạn nào có đặc tính nầy không? Nó ảnh hưởng thế nào đến tình bạn của bạn?
Bạn có bày tỏ đặc tính nầy trong tình bạn của mình không? (Hãy thành thật) Đặc tính nầy đã có thể làm cho tình bạn thêm mạnh mẽ hay suy yếu đi ra sao?
Cho mỗi học viên ít nhất một lần để nói về một đặc tính của tình bạn, và nhiều lần hơn nếu thời gian cho phép.
2. Lời Chân Lý
“NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, BẠN CÓ THÍCH LÀM BẠN VỚI
CHÍNH MÌNH KHÔNG?”- VÔ DANH

3. Bài Học
Tùy chọn A: Hoạt động tiếp theo đối với Tùy Chọn A từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Khi học viên của bạn đã hoàn tất việc tự đánh giá mình, yêu cầu họ chia sẻ những phẩm chất mà họ đã liệt kê là quan trọng đối với tình bạn. Yêu cầu họ nói vắn tắt tại sao họ nghĩ mỗi phẩm chất là quan trọng. Sau đó hãy hỏi những câu sau đây:
Điểm cao nhất của bạn là gì?
Điểm thấp nhất của bạn là gì?
Bạn có nghĩ rằng bạn bè của bạn sẽ cho bạn những điểm khác về bất kỳ phẩm chất nào bạn đã kể ra không? Xin giải thích.
Một phẩm chất nào của tình bạn mà bạn muốn thực hiện trong suốt tuần tới? Bạn sẽ làm gì?
Tùy chọn B: Hoạt động tiếp theo đối với Tùy Chọn B từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Hãy kể cho các học viên nghe về người bạn tốt nhất của bạn từ thời thơ ấu hoặc thời niên thiếu. Nếu có thể, hãy mang ra một số hình ảnh về bạn và người bạn của bạn để làm cho câu chuyện thêm sinh động. Một lý do khác nữa là các học viên sẽ thích xem thử nhiều năm trước bạn trông ra sao! Hãy thêm chi tiết vào câu chuyện của bạn bằng cách kể lại:
Hai người đã trở nên những người bạn thân khi nào và như thế nào?
Một câu chuyện về một điều gì đó bạn ưa thích làm chung với người bạn đó.
Tình bạn nầy đã giúp bạn tăng trưởng nên người như thế nào?
Tình bạn nầy đã ngăn giữ bạn khỏi những sai phạm như thế nào?
Điều quan trọng nhất bạn học được từ người bạn nầy là gì?
Bạn còn giữ tình bạn với người nầy hay không? Nếu không, hãy kể lại tình bạn của bạn đã kết thúc ra sao? Nếu như vậy, hãy cho biết mối quan hệ của bạn đã thay đổi như thế nào?
Tùy Chọn C: Hoạt động Tiếp theo đối với Tùy Chọn C từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Thảo luận những câu đúng-hay-sai sau đây với các học viên. Để họ tự do suy nghĩ và dành nhiều thời gian để trả lời. Khích lệ tất cả các học viên tham gia vào buổi thảo luận.
Điều quan trọng là kết bạn và giữ sự thân thiết với những người bạn giúp ích cho tính cách của chúng ta và tránh xa những người gây thiệt hại cho chúng ta hoặc làm hỏng tính cách của chúng ta. (Xem ChCn 22:24-25 và ICo1Cr 15:33).
Chúng ta cần phải có một thái độ yêu thương, tôn trọng đối với những người khác, kể cả những người chúng ta không thích-thậm chí những người chúng ta cho là kẻ thù của mình. (Xem Mat Mt 22:39 và LuLc 6:27).
Yêu cầu học viên thảo luận những câu hỏi sau đây:
Bạn có nghĩ là một người bạn có thể đã từng gánh chịu trách nhiệm về những hành động của bạn không? Ngược lại, có thể bạn đã từng gánh chịu trách nhiệm về những hành động của một người bạn không? Xin giải thích.
Bạn làm gì khi một người bạn thúc giục bạn chọn những quyết định sai lầm?
Bạn làm gì đối với một người bạn mà dần dần bạn không còn quan tâm đến nữa?
Làm sao bạn biết được khi nào có thể chấm dứt một tình bạn?
Bạn chấm dứt một tình bạn như thế nào?
Có ai đó mà bạn cần trở nên một người bạn tốt hơn của họ không?
Bạn mong muốn trở nên loại bạn hữu nào?
Bạn cần thực hiện những bước nào để trở nên loại bạn hữu đó?
Tùy Chọn D: Hoạt động tiếp theo đối với Tùy Chọn D từ phần Giới Thiệu Khái Niệm
Cho mỗi học viên một tờ giấy và cung cấp bút tô sáng, bút chì màu hay bút bi. Yêu cầu mỗi người vẽ một đường chia đôi tờ giấy và ghi ở một bên tờ giấy “Mặt Sáng” và bên kia “Mặt Tối”. Khích lệ học viên sáng tạo trong cách sử dụng màu và cách vẽ.
Lật những mảnh giấy còn lại từ Tùy Chọn D của phần Giới Thiệu Khái Niệm lên và bày chúng ra ở giữa bàn, chung với những mảnh giấy nhỏ bạn đã thảo luận rồi. Yêu cầu các bạn trẻ viết những đặc tính nầy vào những bên thích hợp của các sơ đồ của họ để cho thấy mỗi đặc tính mô tả hoặc bên mặt sáng hoặc bên mặt tối của tình bạn như thế nào.
Một số đặc tính có thể dường như trung tính. Hãy thảo luận những đặc tính đó với các học viên, khám phá cách thức và khi nào những đặc tính đó có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực trên một tình bạn.
Khi các học viên vẽ xong sơ đồ của mình, yêu cầu họ suy nghĩ về những đặc tính nào ở bên mặt tối mà họ đang tranh chiến với nó. Nếu họ sẵn lòng chia sẻ những ý tưởng của mình, khích lệ họ làm như vậy. Mặt khác, yêu cầu họ viết xuống một số ý kiến về cách họ có thể thực hiện đối với một số điểm yếu của họ.
Kết luận bằng cách hỏi học viên những từ nào bên mặt sáng mô tả họ đúng nhất. Khích lệ học viên khẳng định lẫn nhau bằng cách nói về những điểm mạnh của nhau trong tình bạn.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Giô-na-than là con trai của Vua Sau-lơ còn Đa-vít chỉ là một người chăn chiên tầm thường. Vậy mà giữa Giô-na-than và Đa-vít đã có một tình bạn bền vững, đáng kinh ngạc, khắng khít hơn các mối quan hệ với gia đình riêng của họ. Họ có một sự kết ước, hay là một giao ước, hứa hẹn rằng họ sẽ hoàn toàn trung thành với nhau và với gia đình của nhau. Họ hứa nguyện chia sẻ với nhau tất cả những gì họ có, nhận lời thách đố với kẻ thù của nhau, trông nom gia đình của nhau, luôn bảo vệ nhau, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Mỗi người luôn quan tâm đến nhu cầu của người kia hơn cả nhu cầu của riêng mình. Đây là nguyên tắc cơ bản trong tình bạn.
Hôm nay khi bạn dành thời gian để nói về những người bạn, hãy để cho gương của Giô-na-than và Đa-vít khích lệ các bạn xây dựng những tình bạn mạnh mẽ và đầy ý nghĩa (Đọc ISa1Sm 18:1-4; 20:1-43)
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình , nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột ” (ChCn 18:24)
5. Kết Luận
Cho các học viên một vài phút để suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau đây:
Bạn có thoả lòng với những tình bạn của mình không? Tại sao có và tại sao không?
Gói gọn thì giờ tư vấn của bạn với những ý tưởng nầy: Cách quan trọng nhất để có những người bạn tốt quanh mình đó là trước hết phải bảo đảm rằng bạn đang là một người bạn tốt. Khi bạn nhìn vào những người bạn và nghĩ về những điều bạn thích và không thích nơi họ, hãy tự hỏi liệu đời sống của bạn có phản ánh cùng những đặc tính đó không? Hãy giữ gìn và thường xuyên sử dụng những phẩm chất mà bạn thích -những đặc tính tích cực và ích lợi. Hãy cố gắng loại bỏ những phẩm chất tiêu cực. Hãy luyện tập để trở thành một người bạn lý tưởng điển hình. Cũng hãy luôn ghi nhớ rằng bạn và bạn bè của bạn cũng có lúc sẽ phạm những sai lầm, hạ thấp nhau xuống và thậm chí đôi khi làm tổn thương nhau. Hãy nhanh chóng tha thứ cho những người bạn của mình và xin họ tha thứ khi bạn cần đến.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 2
LỜI CHÂN LÝ
“NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, BẠN CÓ THÍCH LÀM BẠN
VỚI CHÍNH MÌNH KHÔNG?”- VÔ DANH
Những Người Bạn
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Bạn có thể kết bạn với nhiều người hơn trong vòng hai tháng bằng cách quan tâm đến người khác so với số bạn bè bạn có thể quen được trong vòng hai năm bởi việc cố gắng làm cho người khác quan tâm đến mình .” - Dale Carnegie
“Phải biết lưu ý môi trường mà bạn chọn vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đối với bạn ; phải biết lưu ý những người bạn mà bạn chọn vì bạn sẽ trở nên giống như họ .”- W. Clement Stone
“Bạn hữu trong đời sống ta cũng giống như là những cột trụ trên cổng nhà ta vậy . Có lúc họ nâng ta lên , và có lúc họ lại dựa vào ta . Thậm chí đôi khi chỉ cần biết được rằng bạn hữu đang ở cạnh ta , thế cũng đủ rồi ."- vô danh
“Việc làm cho người ta thích bạn chỉ là mặt bên kia của việc bạn thích người ta .”- Norman Vincent Peale
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa (Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Giô-na-than là con trai của Vua Sau-lơ còn Đa-vít chỉ là một người chăn chiên tầm thường. Vậy mà giữa Giô-na-than và Đavít đã có một tình bạn bền vững, đáng kinh ngạc, khắng khít hơn các mối quan hệ với gia đình riêng của họ. Họ có một sự kết ước, hay là một giao ước, hứa hẹn rằng họ sẽ hoàn toàn trung thành với nhau và với gia đình của nhau. Họ hứa nguyện chia xẻ với nhau tất cả những gì họ có, nhận lời thách đố với kẻ thù của nhau, trông nom gia đình của nhau, và luôn bảo vệ cho nhau, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Mỗi người luôn quan tâm đến nhu cầu của người kia hơn cả nhu cầu của riêng mình. Đây là nguyên tắc cơ bản trong tình bạn.
Hôm nay khi bạn dành thời gian để nói về những người bạn, hãy để cho gương của Giô-na-than và Đa-vít khích lệ các bạn xây dựng những tình bạn mạnh mẽ và đầy ý nghĩa (Đọc ISa1Sm 18:1-4; 20:1-43)
Việc Cần Làm Thêm
Cách quan trọng nhất để có những người bạn tốt quanh mình đó là trước hết phải bảo đảm rằng bạn đang là một người bạn tốt. Khi bạn nhìn vào những người bạn và nghĩ về những điều bạn thích và không thích nơi họ, hãy tự hỏi liệu đời sống của bạn có phản ánh cùng những đặc tính đó không. Hãy giữ gìn và thường xuyên sử dụng những phẩm chất mà bạn thích-những đặc tính tích cực và ích lợi. Hãy cố gắng loại bỏ những phẩm chất tiêu cực. Hãy thực tập trở thành một người tiêu biểu về một người bạn lý tưởng. Cũng hãy luôn ghi nhớ rằng bạn và bạn bè của bạn cũng có lúc sẽ phạm những sai lầm, hạ thấp nhau xuống và thậm chí đôi khi làm tổn thương nhau. Hãy nhanh chóng tha thứ cho những người bạn của mình và xin họ tha thứ khi bạn cần đến.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình , nhưng có một bạn trìu mến hơn anh em ruột ”
(ChCn 18:24)

Loạt bài 1, Tuần 3
Những Cách Học Tập-Cách nào là Của Bạn?

“Học biết được cách bạn học , hiểu được cách bạn hiểu thì bạn sẽ trở thành một người học hỏi suốt đời , sẵn sàng cho sự rèn luyện của đời sống .”- Kiley Vorreiter
“Nhận biết những điều chúng ta đã làm trong quá khứ là nhận biết được về chính bản thân mình . Bằng cách thực hiện một cuộc đối thoại với quá khứ , chúng ta đang dò tìm cách để tiếp tục bước đi trong tương lai .” - Kiyoko Takeda
“Sự hiểu biết là một kho báu sẽ đi theo người chủ của nó khắp mọi nơi .”- Ngạn ngữ Trung Hoa
“Sự khôn ngoan là ở chỗ biết được phải làm gì với những điều bạn biết .”- vô danh
“Học vấn không phải là một cái đầu đầy những sự kiện mà là việc biết được cách thức và nơi chốn để tìm thấy các sự kiện .”- vô danh
“Tâm trí giống như cái bao tử . Việc bạn nhét vào nó bao nhiêu không quan trọng , nhưng quan trọng là nó tiêu hoá được bao nhiêu .”
- vô danh
“Nhiều người sẽ học được từ những sai lầm của mình nếu họ không quá bận rộn phủ nhận mình đã phạm những sai lầm đó .”- vô danh

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
“Tôi đã bảo bạn cả ngàn lần rồi!”
“Bạn không hề bảo tôi điều đó.”
“Tôi vừa bảo bạn hôm qua.”
“Tôi chẳng nghe bạn nói gì cả.”
“Bạn đã nói: ‘Được rồi.”
“Ồ, tôi vẫn không có nghe bạn nói gì.”
“Tôi đã viết cho bạn một thư ngắn về điều đó.”
“Bạn có nói với tôi về bức thư ngắn đó không?
“Tôi đã đặt nó ngay trên bàn của bạn.”
“Bạn không cho tôi biết là nó có ở đó; tôi không hề thấy nó.”
Chúng ta mất nhiều thì giờ cố gắng để truyền thông tin cho nhau, nhưng những thông tin ấy có thông suốt không? Vấn đề là chúng ta thường gởi thông tin-từ những mẫu tin ngắn đến những bài học dài-theo cách mà chính chúng ta muốn nhận những thông tin ấy. Nhưng tất cả chúng ta đều không được tạo dựng nên giống y như nhau.
Tính cách cá nhân của chúng ta không chỉ đến từ vẻ bề ngoài và nhân cách độc đáo của chúng ta nhưng cũng đến từ tâm trí độc đáo của chúng ta nữa. Một người nhớ được những gì anh ta đã thấy; một người khác nhớ được những gì cô ta đã nghe. Một học sinh học tốt nhất bằng cách đọc sách; một học sinh khác học tốt nhất bằng cách làm thử một hoạt động mới, và một học sinh khác nữa học tốt nhất bằng cách xem và nghe một buổi giới thiệu, trình diễn nào đó. Những cách thức khác nhau qua đó chúng ta học, hiểu và nhớ thật vô giới hạn.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các khuynh hướng học tập của chúng ta bằng cách xếp chúng vào một số phạm trù căn bản. Bằng việc phân tích cách chúng ta học tập, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những điểm tương đồng và khác biệt trong những cách học tập khác.
Là một người tư vấn, bạn đang cố truyền đạt thông tin mà bạn hy vọng các học viên sẽ ghi nhớ và áp dụng vào đời sống riêng của họ. Chắc chắn một số hay tất cả học viên của bạn sẽ có một loạt những khuynh hướng học tập khác với khuynh hướng riêng của bạn. Bài học nầy sẽ giúp bạn có một sự thông hiểu căn bản về cả những sở thích học tập của bạn lẫn những sở thích của học viên bạn. Khi học viên của bạn bắt đầu hiểu được những cách học tập độc đáo của họ, họ sẽ được trang bị tốt hơn để nhận được nhiều lợi ích nhất từ kinh nghiệm tư vấn và những cơ hội học tập khác, chẳng hạn như các lớp học và việc học Kinh Thánh. Điều quan trọng nhất là chính việc am hiểu sự đa dạng của những phương cách học tập sẽ nâng cao khả năng của họ trong giao tiếp và quan hệ với người khác.
Bài học nầy có thể chỉ đề cập đến một số khía cạnh của các phương cách học tập. Nếu bạn muốn có nhiều thông tin hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu cuốn sách The Way They Learn (Cách Thức Chúng Ta Học Tập) và cuốn The Way They Work (Cách Thức Chúng Ta Làm Việc) của Cynthia Ulrich Tobias, do nhà Xuất bản Focus on The Family (Tập Trung vào Gia Đình) phát hành. Hai cuốn sách nầy miêu tả chi tiết về những phương cách học tập khác nhau cũng như cung cấp những thư mục sách có chú thích liệt kê thêm những nguồn tài liệu về chủ đề nầy.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Chơi một trò chơi về trí nhớ .
Chuẩn bị một khay đầy những vật dụng nhỏ, không có liên hệ tới nhau, chẳng hạn như chìa khóa, bút chì, vật dụng văn phòng, đồ chơi và vật dụng nhà bếp. Cầm khay lên và yêu cầu học viên quan sát nó một vài phút. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Sau một vài phút, cung cấp giấy và bút, và phát một danh sách được xếp lại hoặc dán kín gồm những câu hỏi sau đây cho một trong các học viên. Hướng dẫn các học viên mở danh sách khi bạn rời khỏi phòng và viết ra câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn mang theo cái khay khi rời khỏi phòng, và ở bên ngoài phòng trong khi học viên trả lời những câu hỏi sau đây:
Đôi giày của tôi trông thế nào?
Tôi có đeo đồng hồ không?
Áo sơ mi của tôi màu gì?
Cái khay màu gì?
Khi bạn trở lại với nhóm, yêu cầu học viên chia sẻ câu trả lời của họ và thảo luận những câu hỏi sau đây:
Có ai trả lời đúng tất cả các câu hỏi không?
Có ai mong đợi những câu hỏi giống như vầy không?
Bạn đang suy nghĩ gì khi nghe các câu hỏi?
Bạn gọi trò chơi này là "công bằng" hay "không công bằng"? Tại sao?
Hãy giải thích là bạn muốn giới thiệu cho học viên biết tất cả chúng ta cảm nhận mọi điều cách khác nhau. Một số học viên có thể cho rằng những câu hỏi bất ngờ nầy thật buồn cười trong khi một số khác có thể cho rằng chúng không buồn cười chút nào cả, chỉ không công bằng mà thôi.
Tùy Chọn B: Mở rộng tâm trí của bạn .
Đọc những lời trích dẫn sau đây cho các học viên nghe:
“Không có người nào là một ốc đảo , trơ trọi một mình ; mỗi người là một miền của lục địa , một phần của biển cả . . . cái chết của bất kỳ ai cũng đều làm ta suy yếu , vì ta là một phần của nhân loại ; và vì vậy đừng bao giờ hỏi chuông vọng hồn ai ; chuông vọng hồn anh đấy .”
- John Donne
Lúc nầy hãy yêu cầu mỗi học viên chia sẻ cách họ bắt đầu thực hiện để học thuộc câu trích dẫn nầy. Yêu cầu các học viên suy nghĩ về cách họ thường học những điều mới. Phải chăng bằng cách nhìn những từ được viết ra hay xem một bức tranh? bằng cách nghe những lời hướng dẫn? bằng cách đọc to những gì họ đang học? bằng cách viết lại thông tin mới? hay bằng các phương pháp khác?
Vạch ra cách để học viên của bạn có thể tìm ra những phương pháp khác nhau để học hỏi thông tin mới. Những cách ấy có khác với những phương pháp học tập riêng mà bạn ưa thích không?
Tùy Chọn C: Hỏi một số câu hỏi chính .
Sử dụng những câu hỏi sau đây để thảo luận:
Bạn thích làm việc hoặc thi đua trong một nhóm hơn hay làm việc một mình?
Bạn thường nhớ nhiều chi tiết trong một bộ phim hoặc một quyển sách hay bạn có khuynh hướng chỉ nhớ chủ đề chung?
Bạn đã từng tự học một điều mới nào đó (chẳng hạn như một môn thể thao mới, một chương trình vi tính mới hay một nhạc cụ mới) chỉ bằng cách làm thử nó chưa?
Bạn có đọc những hướng dẫn trước khi bắt đầu một dự án hay một bài thi không?
Bạn có viết nguệch ngoạc khi đang ghi chép bài không?
Bạn có ghi ra các danh sách để giúp bạn nhớ mọi điều không?
Bạn nghĩ thông tin nầy nói gì về bạn?
Chỉ ra chỗ các học viên khác nhau và khác với chính bạn như thế nào trong cách thức họ thích làm việc, vui chơi hay học tập.

Tùy Chọn D: Chơi trò “Những điều ưa thích nhất ”.
Yêu cầu mỗi học viên kể tên lớp học hoặc môn học mà họ thích nhất và cho biết lý do vì sao đó là điều họ thích nhất. Hướng dẫn học viên cung cấp thêm chi tiết bằng cách hỏi những câu sau đây:
Thầy giáo trình bày tài liệu mới như thế nào?
Một ngày điển hình của lớp nầy diễn ra như thế nào?
Những bài kiểm tra ra sao?
Bạn bắt đầu thích môn học nầy khi nào?
Bạn học môn nầy hoặc chuẩn bị cho những bài kiểm tra như thế nào?
Thông tin nầy nói gì về bạn?
Hãy kể về lớp học hoặc môn học mà bản thân bạn thích nhất bằng cách sử dụng những câu hỏi hướng dẫn trên. Trình bày với nhóm rằng mỗi người đều có những mặt mạnh tự nhiên, độc đáo và điều đó góp phần vào sự ưa thích hơn của họ đối với những lớp học hoặc môn học nào đó.
2. Lời Chân Lý
“THÔNG TIN CHẲNG CÓ NGHĨA GÌ CẢ TRỪ KHI NÓ MUỐN TRUYỀN
ĐẠT MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ VỚI BẠN.” - KILEY VORREITER

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Vẽ một bức tranh .
Mang theo những dụng cụ mỹ thuật cho phần tư vấn nầy: bút tô sáng, bút chì màu, tạp chí, keo, kéo và một tờ giấy hay một tấm áp phích cho mỗi học viên. Vì tại trường trung học học sinh ít có cơ hội để tô màu, cắt và dán, nên các em thiếu niên thường ưa thích có một dịp tiện thực hiện lại những năng khiếu thủ công thời thơ ấu.
Yêu cầu mỗi học viên tạo ra một bức tranh của phòng ngủ mình. Bức tranh này sẽ miêu tả phòng ngủ của các học viên theo như hiện trạng ngay lúc đó. Gợi ý cho các học viên của bạn bằng những câu hỏi nầy:
Phòng của bạn bừa bãi hay gọn gàng?
Các bức tường trong phòng màu gì?
Những thứ bạn thích nhất trong phòng của mình là những thứ nào?
Đồ đạc được sắp xếp ra sao?
Cho các học viên đủ thời gian-ít nhất là mười lăm đến hai mươi phút-để hoàn tất “tác phẩm” của họ. Hãy khích lệ tính sáng tạo của các học viên, và phải rất cẩn thận không nên có những nhận xét phê phán về tác phẩm của họ. Thiếu niên có khuynh hướng bảo vệ không gian của họ và nhạy bén về những khả năng mỹ thuật của họ. Bạn càng khích lệ và khen ngợi họ, họ sẽ càng dốc hết sức mình vào hoạt động nầy.
Yêu cầu các học viên vẽ những chi tiết sau đây trên bức tranh của họ:
Nơi họ thường làm bài tập ở nhà. Nếu không ở trong phòng nầy, thì ở đâu?
Ánh sáng trong phòng như thế nào?
Họ có ti-vi hoặc máy âm thanh nổi (hoặc cả hai) trong phòng của mình không. Nếu có, các máy nầy được mở thường xuyên đến mức nào?
Họ có điện thoại trong phòng của mình không? Nếu có, chúng được sử dụng thường xuyên đến mức nào?
Họ có máy vi tính trong phòng của mình không? Nếu có, chúng có được sử dụng cho việc học tập không? hay cho trò chơi? hay để truy cập internet?
Để kết thúc bài học này, yêu cầu mỗi học viên chia sẻ bức tranh của mình với nhóm và giải thích những gì họ sẽ thay đổi trong phòng của họ nếu có thể được. Hỏi mỗi học viên liệu những thiết bị được trình bày trong bức tranh có giúp họ làm bài tập ở nhà, đọc sách hay học tập không? Có vật dụng nào khiến họ xao lãng không? Hãy để các học viên đề ra những cách để loại bỏ những thứ làm xao lãng nầy.
Tùy Chọn B: Thành lập một ban tiếp tân .
Yêu cầu các học viên hình dung là họ đang ở trong ban tiếp tân để đón tiếp những học sinh mới và giới thiệu cho họ về ngôi trường của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đối với Tim, một học sinh mới, và anh ta không biết một nơi nào cả. Anh ta không biết bất kỳ một giáo viên hoặc học sinh nào, và anh ta không hiểu cách để đọc thời khóa biểu của mình. Ban tiếp tân có mười phút giới thiệu sơ nét với Tim trước khi buổi học đầu tiên của anh ta bắt đầu.
Yêu cầu học viên của bạn cùng làm việc với nhau để trả lời những câu hỏi sau:
Bạn cần chỉ cho Tim những điều gì trong mười phút nầy?
Bạn sẽ sắp xếp thông tin như thế nào?
Bạn sẽ giúp cho Tim nhớ tất cả thông tin mới nầy bằng cách nào?
Bạn có thể làm gì để giúp Tim thích thú với ngày đầu tiên của anh ta?
Khi các học viên đã trả lời các câu hỏi, bạn bảo họ rằng Tim là một người học tốt nhất bằng cách đọc các thông tin. Anh ta có thể sẽ không nhớ nhiều nếu bạn chỉ nói suông với anh ta về trường lớp. Hỏi các học viên liệu họ có muốn thay đổi bất kỳ câu trả lời nào cho những câu hỏi trên với thông tin nầy trong trí hay không.
Sau đó thay đổi những nguyên lý cơ bản một lần nữa bằng cách bảo các học viên rằng Tim học tốt nhất bằng cách thực hiện (anh là một học viên có tính vận động). Anh ta không chú tâm đến bất kỳ điều gì họ đang nói với anh ta và anh ta ngại mình sẽ không bình tĩnh nếu bị ai bắt gặp anh ta đang lang thang cạnh ban tiếp tân. Thế nhưng anh ta không biết làm thế nào để đến được lớp của mình. Hỏi các học viên liệu họ có thể giúp anh ta hay không? Yêu cầu họ trả lời những câu hỏi trên với thông tin mới nầy trong trí.
Kết luận bài tập nầy bằng cách yêu cầu học viên của bạn suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau đây:
Nếu bạn là một học sinh mới, bằng cách nào bạn có thể tìm hiểu về ngôi trường mới của bạn?
Sự căng thẳng của một tình huống mới, chẳng hạn như ở trong một ngôi trường mới, ảnh hưởng đến việc học tập như thế nào?
Bạn có nghĩ mình là một người học bằng nhãn quan, tức bằng cách đọc những chữ, hình ảnh hoặc sơ đồ hay không? Hay là một người học bằng thính giác, tức là học bằng cách nghe thông tin hoặc đọc to, lặp đi lặp lại thông tin? Hay là một người học bằng cách làm một điều mới nào đó?
Bạn có thể làm gì để giúp chính mình ghi nhớ những thông tin mới?
Những lời khuyên cho người học bằng nhãn quan
Ghi chép.
Làm những sơ đồ, đồ thị, bản đồ hoặc những hình ảnh minh họa.
Dùng màu sắc để đánh dấu thông tin.
Dùng bút đánh dấu trong sách riêng của bạn hoặc trên những bản tin để làm cho những điểm chính dễ nhìn thấy.
Những lời khuyên cho người học bằng thính giác
Lắng nghe sách trên băng khi có thể.
Dùng máy ghi âm để ghi lại những ý tưởng riêng của bạn, sau đó viết lại.
Đọc lớn tiếng bài ghi chép khi học.
Những lời khuyên cho người học có tính vận động
Tự mình ghi chép; động tác viết bài học giúp bạn ghi nhớ.
Đi đi lại lại, bước nhẹ chân, đi vòng quanh, và dùng nhịp điệu càng nhiều càng tốt khi cố gắng ghi nhớ, học hoặc xử lý những thông tin mới.
Cố gắng tìm những cách để học bằng động tác. Thay vì lắng nghe một bài thuyết trình về việc sử dụng một chương trình vi tính mới, hãy hỏi xem bạn có thể ngồi xuống và làm thử nó hay không.
Tìm kiếm những cách sáng tạo để chú tâm vào việc học thông tin mới như: chuẩn bị một bài châm biếm ngắn, đưa ra một cách trình bày hoặc tạo ra một mô hình để nâng cao sự hiểu biết của bạn.
Tùy Chọn C: Làm một bảng liệt kê về “mình ”.
Yêu cầu mỗi học viên làm một bảng liệt kê mô tả chính mình. Yêu cầu mỗi người bắt đầu bằng việc kể ra những phạm trù sau đây trên một tờ giấy, chừa chỗ cho những từ mô tả anh ta hay cô ta dưới mỗi tiêu đề của phạm trù.
Tài năng · Những điều tôi thích làm
Kỹ năng · Những điều tôi ghét làm
Những điều thích · Những điều dễ làm đối với tôi
Những điều không thích · Những điều khó làm đối với tôi
Cho học viên ít nhất mười phút để suy nghĩ về bảng liệt kê của họ. Khích lệ họ viết càng nhiều từ trong mỗi phạm trù càng tốt. Khi các học viên dường như đã hoàn tất bảng liệt kê của họ, hãy chia sẻ một hay hai phạm trù trong bảng liệt kê của riêng bạn và cho mỗi người thì giờ để chia sẻ về những câu trả lời của mình.
Mở rộng sự thảo luận bằng cách yêu cầu học viên trả lời những câu hỏi sau đây. Chia sẻ những câu trả lời từ kinh nghiệm riêng của bạn cũng như giúp học viên hiểu bạn nhiều hơn.
Bạn và các thành viên trong gia đình bạn giống hay khác nhau như thế nào?
Bạn bắt đầu quan tâm đến một trong những điều bạn thích làm khi nào?
Bạn đã làm gì khi đứng trước một điều nào đó khó thực hiện đối với bạn? Ví dụ, bạn đã tránh né điều đó hay cố gắng làm cho tốt hơn?
Bạn nghĩ là tài năng và kỹ năng của bạn đã ảnh hưởng những điều bạn ưa thích như thế nào?
Hãy nghĩ về người bạn thân nhất của bạn. Bảng liệt kê của họ sẽ giống hay khác với bảng liệt kê của bạn? Cho một ví dụ.
Hãy nghĩ về các thầy cô giáo của bạn. Họ có biết điều gì đối với bạn là dễ làm và điều gì là khó đối với bạn không?
Hãy nghĩ về các lớp học hoặc những nghiên cứu hiện tại của bạn. Những điều bạn ưa thích, những điều bạn không thích, những khả năng, tài năng và kỹ năng của bạn có ảnh hưởng đến mức độ học tập của bạn trong các lớp hay trong các môn học nào đó như thế nào?
Kết thúc cuộc thảo luận nầy bằng cách nhấn mạnh rằng mỗi người có một cách học tập-cũng như tài năng, kinh nghiệm, và một loại tính cách riêng-ảnh hưởng đến cách mỗi người học tập và quan hệ với người khác.
Hãy hỏi các học viên liệu mọi việc có sẽ tốt hơn không nếu tất cả chúng ta đều giống nhau trong cách học tập. Yêu cầu họ kể ra những lợi ích có thể có của việc có quá nhiều phương cách học tập khác nhau như vậy.
Tùy Chọn D: Sáng tạo một trò chơi .
Giải thích với các học viên rằng họ sẽ là một nhóm cùng nhau làm việc để tạo ra một trò chơi mới. Đem theo một số vật dụng cơ bản để thực hiện trò chơi, chẳng hạn như hột súc sắc, những tấm giấy nhỏ, những miếng đồ chơi hay một tấm áp phích hoặc giấy in báo lớn. Hãy nói với những “nhà sáng chế” rằng họ có thể dùng bất kỳ vật gì hoặc tất cả các nguyên vật liệu có sẵn.
Hướng dẫn hoạt động nầy bằng cách đưa ra bảng câu hỏi sau đây và yêu cầu học viên cùng nhau quyết định cách họ sẽ trả lời các câu hỏi:
Ai sẽ chơi trò chơi nầy?
Chủ đề của trò chơi nầy là gì?
Mỗi người sẽ luân phiên như thế nào?
Những luật chơi nào sẽ được sử dụng?
Những người tham gia trò chơi làm thế nào để biết ai là người thắng cuộc?
Để các học viên thảo luận những câu hỏi nầy từng câu một và tìm ra câu trả lời của họ. Khi họ cùng nhau làm việc, hãy quan sát và ghi lại những hành động sau:
Bất kỳ thành viên nào của nhóm có:
đang viết xuống mọi điều không?
đang nhặt các vật dụng để chơi lên và làm thử không?
đang đảm nhận vai trò lãnh đạo không?
nói về ý kiến của họ không?
đang giữ im lặng không?
đang cựa quậy nhúc nhích luôn không?
đang vẽ hay viết nguệch ngoạc không?
đang trả lời các câu hỏi không theo thứ tự không?
Những câu hỏi nầy sẽ giúp bạn hiểu thấu đáo các phương cách học tập của học viên khi họ tham gia hoạt động nầy.
Các học viên có thể sẽ không đủ thời gian để hoàn thành việc thiết kế trò chơi. Sau khoảng mười lăm phút, hướng sự chú ý của học viên đến việc thảo luận về các phương cách học tập cá nhân của họ. Hỏi các câu sau đây và khích lệ mỗi học viên chia sẻ một ý kiến.
Các bạn có thích cùng làm việc với nhau không? Tại sao có và tại sao không?
Có ai trong các bạn nản lòng không?
Bạn thích điều gì trong hoạt động nầy?
Ghi chú
Chắc rằng những người dễ gần gũi hơn sẽ ưa thích trò chơi theo nhóm nầy trong khi những người có tính độc lập hơn lại có thể không thích thú mấy. Điều đó không sao cả. Mục đích của hoạt động nầy không phải để thiết kế một trò chơi lớn nhưng để khám phá cách thức các thành viên của nhóm nầy cùng nhau học tập và làm việc.
Hãy giải thích rằng việc ưa thích hay cảm thấy chán hoạt động nầy, hoặc đáp ứng theo những cách khác không có nghĩa là người nầy thông minh hơn hoặc có óc sáng tạo hơn người kia. Những điểm khác biệt nầy chỉ là một phần tự nhiên của những gì làm cho mỗi người có một vẻ độc đáo. Một phần trong những điều làm cho chúng ta trở nên độc đáo đó là chúng ta có những phương cách học tập, làm việc cũng như sở thích riêng. Từ những điều bạn quan sát được, hãy cho biết xem học viên nào của bạn dường như là
những người học bằng miệng, tức là học bằng cách nói to lên điều họ nghĩ?
những người học bằng mắt, tức là học bằng cách viết hay vẽ khi họ suy nghĩ và quan sát?
những người học bằng thao tác, tức là học bằng cách chuyển động, cựa quậy nhúc nhích luôn hoặc sờ mó vào những vật dụng để chơi?
những người suy nghĩ ngẫu hứng, tức là những người có thể đã trả lời những câu hỏi không theo thứ tự?
những người suy nghĩ có trình tự, tức là những người có thể đi đúng theo thứ tự của bảng câu hỏi?
những người học hỏi có tính độc lập, tức là những người có thể đã cảm thấy không thích với hoạt động nhóm?
những người học hỏi với tinh thần hợp tác, tức là những người tăng trưởng nhanh trong hoạt động nhóm?
Hãy thường xuyên nhấn mạnh rằng những điểm khác biệt nầy làm cho người ta trở nên độc đáo và có ân tứ đặc biệt cho một số công tác. Không có phương cách nào là tiêu cực, đó chỉ là các kiểu học tập tự nhiên của chúng ta. Việc hiểu biết các phương cách nầy có thể giúp chúng ta hiểu được cách tốt nhất để giao tiếp với nhau và cũng giúp người khác giao tiếp với chúng ta nữa.
Hãy nghĩ về cách bạn rất có thể đã đáp ứng với hoạt động nầy, sau đó chia sẻ với các học viên về những sở thích trong việc học tập của riêng bạn.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
“Sự trí huệ (khôn ngoan) của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình” (ChCn 14:8a). Hãy suy nghĩ không chỉ về những điều bạn làm nhưng cả về lý do vì sao bạn làm mọi sự trong những cách riêng biệt. Hãy hiểu các xu hướng của bạn.
Đức Chúa Trời biết rõ những phẩm chất độc đáo của chúng ta vì Ngài tạo nên chúng! Đa-vít, thi sĩ và nhạc sĩ-người chăn chiên-đã trở thành-vua của Y-sơ-ra-ên, đã viết: “Vì Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Tv 139:13-14).
Sự kiện Kinh Thánh chứa đựng bốn sách Tin Lành kể về chuyện tích Chúa Jêsus cho thấy: Đức Chúa Trời hiểu rằng con người cần đến vài cách tường thuật khác nhau về câu chuyện sống động nầy, hầu cho mọi người có một cơ hội để hiểu đầy đủ và ghi nhớ chuyện tích đó.
Sách Ma-thi-ơ có đầy đủ các chi tiết chứng tỏ Chúa Jêsus là Đấng Mê-si đã được Đức Chúa Trời phán hứa. Ma-thi-ơ nhấn mạnh đến những lời phán của Chúa Jêsus, đến chức vụ bằng lời của Ngài.
Sách Mác đề cập đến những điểm nổi bật nhất của đời sống Chúa Jêsus: các phép lạ, các ẩn dụ và những cao điểm của chức vụ Ngài. Hầu như cả một nửa sách Mác được tập trung vào tuần lễ quan trọng cuối cùng của cuộc đời Chúa Jêsus, rồi chuyển nhanh sang toàn bộ vấn đề về chức vụ cứu rỗi của Chúa Jêsus.
Lu-ca viết về những chi tiết trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Jêsus từ lúc Ngài giáng sanh cho đến khi Ngài thăng thiên. Lu-ca nhấn mạnh tính chính xác trong sách Phúc Âm theo thứ tự thời gian nầy khi ông tập trung vào sự kiện Chúa Jêsus yêu con người biết dường nào và cách Ngài bày tỏ tình yêu đó qua nhiều việc làm nhân từ của Ngài.
Sách Phúc Âm Giăng tập trung vào những hành động của Chúa Jêsus và những hành động đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Sách Giăng phác thảo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và, cũng giống như sách Mác, Phúc Âm này tập trung vào những điểm mấu chốt trong công tác và chức vụ của Chúa Jêsus.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vì Chúa nắn nên tâm thần tôi , dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi . Tôi cảm tạ Chúa , vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng . Công việc Chúa thật lạ lùng , lòng tôi biết rõ lắm ” (139:13-14).
5. Kết Luận
Giờ đây bạn cần phải có một ý niệm rõ ràng hơn về các phương cách học tập khác nhau mà bạn và các học viên đang có. Khi bạn tiếp tục buổi học, hãy quan sát các chứng cớ về cách mà bạn và các học viên thích tiếp nhận thông tin mới. Là một người tư vấn, bạn hãy cố gắng cung cấp tài liệu và hướng dẫn các buổi học phù hợp theo đó.
Hãy khích lệ các học viên của bạn dành thì giờ để suy nghĩ, tự xem xét về những khuynh hướng độc đáo riêng của họ và chia sẻ những điều họ ưa thích hơn với các giáo viên, cha mẹ và những người khác trong đời sống họ. Ví dụ, hãy cho học viên của bạn biết rằng họ có thể yêu cầu một giáo viên: “Thầy có thể lặp lại điều đó để em ghi chú được không ạ?”, nếu họ dựa vào những phần ghi chép để giúp họ ghi nhớ.
Hãy khơi dậy trong các học viên sáng kiến để họ tìm kiếm thông tin theo nhiều cách thức miễn sao thông tin đó có ý nghĩa nhất đối với họ. Nếu tranh ảnh là thị cụ giúp ích cho người học bằng nhãn quan, hãy đề nghị những sự tham khảo họ có thể sử dụng để tìm ra tranh ảnh. Nếu những sách cần thiết đã được thâu vào băng cát-sét, hãy khích lệ người học bằng thính giác tìm những băng như vậy tại thư viện hoặc hiệu sách. Một trong những bài học quan trọng nhất học viên của bạn có thể áp dụng từ buổi học về các phương cách học tập nầy là cách để tự tìm thông tin thêm mà họ cần-hay cách để nghiên cứu. Đây sẽ là một kỹ năng học tập suốt đời rất có giá trị đối với các học viên; nó có thể giúp họ vượt xa hơn so với những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của họ.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 3
LỜI CHÂN LÝ
“THÔNG TIN CHẲNG CÓ NGHĨA GÌ CẢ TRỪ KHI NÓ MUỐN TRUYỀN
ĐẠT MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ VỚI BẠN.” - KILEY VORREITER

Những Cách Học Tập-Cách Nào là Của Bạn?
Một Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Học vấn không phải là một cái đầu đầy những sự kiện mà là việc biết được cách thức và nơi chốn để tìm thấy các sự kiện .”- vô danh
Những Cách Học Tập Khác Nhau
Tôi có khuynh hướng là một (khoanh tròn hay làm nổi bật lên tất cả những câu thích hợp)
người học bằng miệng, tức là học bằng cách nói to lên điều mình nghĩ.
người học bằng mắt, tức là học bằng cách viết hay vẽ khi suy nghĩ và quan sát.
người học bằng thao tác, tức là học bằng cách chuyển động, cựa quậy nhúc nhích luôn hoặc tự làm thử mọi thứ.
người suy nghĩ ngẫu hứng, tức là người có khuynh hướng trả lời những câu hỏi không theo thứ tự.
người suy nghĩ có trình tự, tức là người đi đúng theo thứ tự của bảng câu hỏi.
người học hỏi có tính độc lập, tức là người ưa thích làm việc một mình hơn là với một nhóm hoặc đội.
người học hỏi với tinh thần hợp tác, tức là người ưa thích làm việc với người khác, tăng trưởng nhanh trong hoạt động nhóm.
Những điểm khác biệt nầy làm cho người ta trở nên độc đáo và có ân tứ đặc biệt cho một số công tác. Không có phong cách nào là tiêu cực, đó chỉ là các kiểu học tập tự nhiên của chúng ta. Việc hiểu biết các phong cách nầy có thể giúp chúng ta hiểu được cách tốt nhất để giao tiếp với nhau và cũng giúp người khác giao tiếp với chúng ta nữa.
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
Sự kiện Kinh Thánh chứa đựng bốn sách Tin Lành kể về chuyện tích Chúa Jêsus cho thấy: Đức Chúa Trời hiểu rằng con người cần đến vài cách tường thuật khác nhau về câu chuyện sống động này, hầu cho mọi người có một cơ hội để hiểu đầy đủ và ghi nhớ chuyện tích đó. Ma-thi-ơ nhấn mạnh đến những lời phán dạy của Chúa Jêsus, đến chức vụ bằng lời của Ngài. Mác tập trung vào tuần lễ quan trọng cuối cùng của cuộc đời Chúa Jêsus, chuyển nhanh sang toàn bộ vấn đề về chức vụ cứu rỗi của Chúa Jêsus. Lu-ca viết về những chi tiết của toàn bộ cuộc đời Chúa Jêsus từ lúc Ngài giáng sanh cho đến khi Ngài thăng thiên. Giăng tập trung vào những việc làm của Chúa Jêsus và ý nghĩa của những việc làm đó đối với chúng ta.
Việc Cần Làm Thêm
Trả lời những câu hỏi nầy khi bạn cần phải ghi nhớ thông tin hoặc biết thêm một thông tin mới
Làm thế nào để tôi có thể tiếp thu thông tin nầy tốt nhất?
Một bức tranh, một bản đồ, một cuốn sách được thâu vào băng cát-sét, hay một nguồn tài liệu nào khác có sẽ giúp tôi hiểu được thông tin nầy không?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vì Chúa nắn nên tâm thần tôi , dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi . Tôi cảm tạ Chúa , vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng . Công việc Chúa thật lạ lùng , lòng tôi biết rõ lắm ”
(Thi Tv 139:13-14).

Loạt bài 1, Tuần 4
Sự Giận Dữ
Sự giận dữ không bao giờ mang tính cách xây dựng khi nó ở ngoài sự kiểm soát .
“Giận dữ chỉ là sự thiếu sót một mẫu tự của nguy hiểm ”- vô danh
(anger : giận dữ - danger : nguy hiểm )
Khi được kiểm soát , cơn giận có thể cung cấp năng lực để đạt được những thành tựu to lớn .
Những người giận dữ giành được phần thắng trong ít cuộc tranh cãi nhưng lại gây ra nhiều cuộc tranh cãi .
Kẻ ngu dại làm theo sự giận dữ của mình và phớt lờ lương tri tốt lành của họ .
“Không ai thực sự được tự do nếu không làm chủ chính mình .”
- Epictetus
“Người nào muốn thắng hơn những ảnh hưởng bên ngoài trước hết phải thắng hơn những sự giận dữ của chính mình .”- Samuel Johnson
Khi giận dữ , hãy đếm tới mười trước khi bạn nói ; nếu vô cùng giận dữ , hãy đếm tới một trăm . - Thomas Jefferson (diễn giải )
“Chớ làm bạn với người hay giận , chớ giao tế cùng kẻ cường bạo , e con tập theo đường lối nó , và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng ” (ChCn 22:24-25)
“Người hay giận gây ra điều tranh cạnh , và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay .” (29:22)
“Người ta mất đi sự bình tĩnh khi bảo vệ thị hiếu của họ .”
- Ralph Waldo Emerson
“Như một quy luật chung , người giận dữ nhất trong một cuộc tranh cãi thường chính là người sai lầm .” - vô danh
“Tự biểu lộ chính mình là tốt . Tự làm chủ chính mình còn tốt hơn .”
- vô danh
Chỉ Dành cho Người Tư Vấn
Giận dữ là một phản ứng cơ bản của con người. Người ta thường cho rằng sự giận dữ có tính cách tiêu cực và hủy phá, nhưng điều nầy chỉ đúng khi một người mất tự chủ và để cho cơn giận chi phối hành động của mình. Mục đích của bài tập tư vấn nầy là nhằm giúp học viên phát triển một cách thức rõ ràng và hiệu quả để kiểm soát cơn giận của họ và sử dụng nó như là một công cụ để đạt được những kết quả tích cực.
Dành ít phút để suy gẫm về một lần nào đó trong đời khi cơn giận chế ngự bạn. Có lẽ bạn đã giận dữ với cha mẹ, với một huấn luyện viên hoặc với bạn bè của bạn. Bạn có thể nhớ đến một lần bạn đã giận dữ với chính bạn và không thể kiểm soát phản ứng của bạn. Hãy nhìn lại kinh nghiệm riêng của bản thân, tại sao bạn cho rằng bạn bị cơn giận điều khiển? Kinh nghiệm nầy và những gì bạn đã học được từ nó có thể là những điều quan trọng để chia sẻ khi bạn khai thác vấn đề với các học viên.
Bài học nầy được soạn thảo để:
Khai thác ba cách cơ bản để bộc lộ sự giận dữ.
Giúp các học viên có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để bộc lộ sự giận dữ của họ một cách thích hợp. Vì một nhà tâm lý học có thể nói: “Nếu tất cả những gì bạn có là một cái búa, thì mọi việc trông giống như một cái đinh”. Nói cách khác, nếu bạn chỉ có một phương pháp để bộc lộ sự giận dữ, bạn sẽ phải luôn sử dụng đến cách quen thuộc đó, cho dù nó có thích hợp, có hiệu quả hay không.
Giúp học viên hiểu được những mặt mạnh và những mặt yếu của riêng họ trong việc kiểm soát cơn giận của mình.
Giúp học viên hiểu được giá trị của sự tự chủ trong những tình huống gây ra sự giận dữ.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Hoàn thành một bài học có thị cụ về cách nhìn .
Yêu cầu các học viên ngồi xung quanh một cái bàn (hoặc ngồi vòng tròn). Vẽ một mẫu tự M trên một miếng giấy, và đặt nó ở chính giữa bàn. Yêu cầu mỗi học viên mô tả mẫu tự đó trông như thế nào từ vị trí quan sát của mình. (Người ở mỗi bên sẽ có một cái nhìn khác. Ở một bên, người ta sẽ thấy số 3. Nhìn thẳng ngang qua bàn, người ta có thể thấy mẫu tự E . Những người ở bên phải có thể thấy mẫu tự M, và những người ngồi đối diện trực tiếp có thể thấy mẫu tự W).
Thảo luận cách người ta có những sự nhận thức khác nhau về cùng một vật thể. Hãy giải thích là những sự nhận thức khác nhau có thể cho phép tính linh hoạt của ý tưởng, một nhân tố chủ yếu trong sự kiểm soát cơn giận. Dù chúng ta tin nơi chân lý khách quan hay thậm chí nơi chân lý tuyệt đối thì hầu hết những sự xung đột chúng ta đối diện đều xoay quanh các quan điểm và sự diễn giải một vấn đề nào đó nhiều hơn. Một người lúc nào cũng nhất quyết mình là “đúng” thường là người có quan điểm rất hạn hẹp và hậu quả là người đó luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận của mình. Bài tập nầy nhằm giúp chúng ta thấy được những cách nhìn khác nhau. Từ đó có thể dẫn chúng ta đến chỗ thông hiểu nhau thay vì giận nhau.
Tùy Chọn B: Phân tích một sự bộc phát gần đây .
Yêu cầu mỗi học viên nhớ lại một tình huống gần đây mà người nào đó đã mất tự chủ và bộc lộ cơn giận theo hướng tiêu cực về hành động hoặc về lời nói. Thảo luận ngắn gọn căn nguyên gây ra cơn giận và bất kỳ yếu tố nào có thể đã đưa đến sự mất tự chủ.
Tùy Chọn C: Hỏi một loạt các câu hỏi .
Có bao giờ bạn nổi giận quá mức đến nỗi bạn đã phản ứng theo cách thức bạn không hề nghĩ có thể như vậy? Xin giải thích.
Điều gì xảy ra khi bạn nín giận và không chia sẻ cảm giác và những sự thất vọng với một ai khác?
Bạn có thể nghĩ đến một chính trị gia, một vận động viên thể thao, hoặc một nhân vật nổi tiếng nào đó đã bộc lộ cơn giận theo một cách thức không thích hợp không? Hậu quả của việc đó là gì? Người nầy sau đó đã cảm thấy thế nào về cách xử sự của mình?
Bạn nghĩ là điều gì làm cho một số người có thể kiểm soát cơn giận của họ và bộc lộ nó theo một cách thích hợp? Hãy chia sẻ một số người tiêu biểu tích cực cho loại thái độ cư xử nầy.
2. Lời Chân Lý
“SỰ GIẬN DỮ DẪN ĐẾN NHỮNG HÀNH ĐỘNG HOẶC XÂY DỰNG
HOẶC HỦY PHÁ TÍNH CÁCH.” - TIM MILLS
3. Bài Học
Lưu ý
Nối tiếp phần Tùy Chọn C là một danh sách gồm những cách thức cơn giận bộc lộ ra. Hãy thảo luận những khái niệm quan trọng nầy bất chấp bạn chọn phần tùy chọn nào của bài học.
Tùy Chọn A: Cùng hướng dẫn một cuộc phỏng vấn .
Sắp đặt một cuộc phỏng vấn với một ai đó đã bày tỏ một khả năng rõ rệt để duy trì sự tự chủ mặc dầu có sự thất vọng và những tình huống ẩn chứa sự thù nghịch. Ví dụ, bạn có thể phỏng vấn một nhân viên cảnh sát, một trọng tài phân xử, một trọng tài thể thao hoặc một đại diện phục vụ khách hàng cho một cửa hàng hay một công ty nhà nước. Sắp xếp trước các câu hỏi; có thể bao gồm cả những câu sau:
Mô tả vài tình huống mà cơn giận bộc phát ngoài sự kiểm soát. Những gì đã xảy ra và tại sao?
Bạn có nghĩ rằng người hay bày tỏ thái độ giận dữ nhất thường là người chiến thắng không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Bạn đã học được điều gì từ kinh nghiệm vốn giúp bạn làm lắng dịu một tình huống dễ bùng nổ?
Liệu những kỹ thuật tương tự để chế ngự cơn giận có kết quả khi bạn ở nhà? Hay trong hoàn cảnh khác biệt của nơi bạn làm việc bạn buộc phải sử dụng những kỹ thuật khác?
Bạn có khả năng chế ngự sự giận dữ tại nhà nhiều hơn hay ít hơn so với ở nơi làm việc? Tại sao?
Khích lệ các học viên nêu lên một số trong các câu hỏi khi đang phỏng vấn. Bạn nên tổ chức một buổi thảo luận thẩm vấn tiếp theo sau cuộc phỏng vấn của bạn. Thảo luận những kỹ thuật và những nét tính cách giúp người đó kiểm soát cơn giận. Hỏi các học viên liệu họ có thể sẽ hành động như vậy hay không và thảo luận cách thức họ có thể chế ngự cơn giận của chính mình trong những tình huống hay thay đổi.
Tùy Chọn B: Kể và thảo luận một câu chuyện ngắn .
Genghis Khan đã trải qua một ngày đi săn với con chim ưng cưng của mình. Mệt mỏi và khát nước cùng cực sau nhiều giờ không đạt được kết quả như ý muốn, anh dừng lại để uống nước ở một con suối. Vì vào mùa khô nên con suối chỉ là một dòng chảy nhỏ giọt từ cái ao nhỏ ở trên cao.
Khan kiên nhẫn chờ đợi những giọt nước nhỏ đầy cái ly của anh. Cuối cùng, anh cầm cái ly lên để uống. Nhưng trước khi anh có thể đưa cái ly chạm vào môi, anh nghe một tiếng vỗ cánh mạnh và cảm thấy cái ly bị hất khỏi tay anh. Tất cả nước đã đổ xuống đất. Con chim ưng cưng của anh là thủ phạm, và Khan nổi tức lên. Anh nhặt cái ly lên và bắt đầu hứng nước lại. Vài phút sau, ly nước được một nửa. Rồi thì, điều tương tự lại xảy ra.
Lần thứ ba, Khan rút gươm và chờ đợi trong khi nước nhỏ đầy cái ly. Con chim ưng lại tấn công một lần nữa, làm cái ly rơi xuống đất. Tuy nhiên, lần này Khan đã chuẩn bị, và anh đã đâm chết con chim ưng đang lơ lửng phía trên đầu mình.
Vì cái ly đã rơi vào một chỗ anh không thể với tới được, Khan buộc lòng phải trèo lên cái ao nhỏ trên cao để uống nước. Cuối cùng khi lên đến nơi, anh thấy một con rắn khổng lồ nằm chết trong ao. Con rắn trông vô cùng độc hại và to đến nỗi nằm gần hết cả cái ao. Bất chợt anh hiểu toàn bộ sự việc. Con chim ưng cưng của anh đã cứu mạng sống anh. Khan vô cùng hối hận về những hành động của chính mình và thề rằng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì trong cơn giận dữ nữa.
Câu chuyện nầy cho thấy rằng một người có thể có quyền lực và sự giàu sang nhưng lại bị hủy hoại hoặc bị làm cho suy yếu đi vì không có khả năng kiểm soát cơn giận. Hãy thảo luận chân lý hiển nhiên nầy vì nó áp dụng cho những nhân vật lịch sử khác. Hãy thảo luận cách thức cơn giận có thể đã khiến cho bạn hoặc học viên của bạn bỏ lỡ những cơ hội tốt hoặc cư xử không đúng và đáng xấu hổ.
Tùy Chọn C: Chọn một câu nói và trả lời .
Chơi một trò chơi bằng cách viết những câu sau đây trên những tấm giấy rời và đặt chúng ở giữa bàn.
“Cửa sổ vỡ đó làm tôi rất tức giận.”
“Tôi thật sự nổi giận khi tôi nghĩ mình đã ngu dại biết dường nào.”
"Tôi sôi máu lên khi thấy sự bất công trong hoàn cảnh đó.”
“Tôi nổi cáu lên khi tôi biết quá nhiều điều hơn là được hưởng công trạng.”
“Tôi chỉ cảm thấy giận về mọi sự . . . cả cuộc đời tôi khiến tôi giận dữ.”
Trước khi tiếp tục bài tập nầy, hãy giải thích rằng những câu nói đặt trên bàn có những ý nghĩa và mức độ giận dữ khác nhau. Giận dữ là một từ mang tính tương đối. Quan điểm của bạn về sự giận dữ có thể bị ảnh hưởng bởi cách bạn đã từng bị người khác đối xử hay bởi những hậu quả về mặt tình cảm và thể chất bạn đã nhìn thấy như là kết quả của sự giận dữ, và bởi mức độ bạn đã học được để kiểm soát những cảm xúc của mình.
Bởi vì sự giận dữ là kết quả của một hay nhiều cảm xúc khác, nó thường được mô tả như là một cảm xúc thứ hai. Một số nỗ lực để kiểm soát cơn giận đã trở nên đơn giản thái quá và đã không thể nhận ra rằng không phương thức cứu chữa riêng lẻ nào có kết quả trong mọi tình huống. Chẳng hạn như sự thất vọng bị đè nén đôi khi có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng thần kinh và bịnh tật thuộc thể. Vào lúc khác, sự thất vọng bị đè nén có thể lại là sự chọn lựa thích hợp nhất.
Mỗi người chơi (kể cả bạn) rút một tấm giấy nhỏ và sau đó viết xuống một câu của cá nhân mình tương tự như câu đã có trên tấm giấy. Đó nên là một câu nói chứa đựng cùng một nguyên tắc cơ bản và phản ảnh một vấn đề khiến cho người chơi nổi giận trong đời sống thường nhật. Ví dụ như một người chơi có thể nói: “Tôi thật sự bực mình khi em trai tôi mượn chiếc xe đạp của tôi mà không hỏi tôi tiếng nào”. Khi mỗi người chơi đã có một cơ hội để suy nghĩ và ghi lại câu nói giận dữ của riêng mình, hãy hỏi những câu sau đây:
Câu nói của bạn khác với câu trên tấm giấy trong những cách thức nào?
Có phải câu nói của bạn mô tả một tình huống trong đó sự giận dữ thật khó kiểm soát? Nếu phải, tại sao?
Bạn có thể nghĩ đến một lần bạn đã phải đối diện với tình huống nầy và đã thành công trong việc kiểm soát cơn giận của mình không?
Bạn đã làm gì để đem lại kết quả như vậy? Liệu nó có hữu hiệu trong những tình huống khác không?
Sự giận dữ bộc lộ ra như thế nào?
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy mất tự chủ.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy bị áp lực phải vâng phục.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta bối rối, lúng túng.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy bị tấn công.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta trở nên ích kỷ.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta đang bị tổn thương.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta mệt mỏi.
Ba cách cơ bản để đối đầu với sự giận dữ
Đè nén cơn giận (âm ỉ )-Đây là cách của những người dồn ép mọi điều vào trong lòng như thể họ đang nhét đầy một cái thùng rác tại một buổi tiệc sinh nhật sau khi mở tất cả các món quà. Đây thường chỉ là một giải pháp tạm thời tốt nhất. Một người có thể nhét nhiều thứ vào một cái giỏ lúc đầu, nhưng khi khối lượng gia tăng, khoảng trống trong vật chứa giảm đi thì vấn đề trở nên khó xử lý hơn nhiều. Khi một người không thể cầm giữ cơn giận lâu hơn nữa, người ấy sẽ trút đổ ra, tất cả sự giận dữ chưa được giải quyết ấy lộ ra và làm đảo lộn mọi sự cũng như ảnh hưởng đến mọi người chung quanh.
Trút đổ cơn giận (bùng nổ )-Đây là cách của những người thường trút cơn giận của họ trên một người nào hoặc một điều gì khác. Ví dụ như một người có thể lấy cây gậy chơi gôn uốn quanh một cái cây hoặc đập nát cái vợt tennis trên sân. Hành động mắng nhiếc người khác thậm tệ hiếm khi có kết quả. Nó có thể giữ mọi điều khỏi bị đè nén bên trong, nhưng có thể gây ra nhiều sự đau đớn cho những người khác và chẳng có tác dụng bao nhiêu để cải tiến các mối quan hệ.
Trù liệu trước cơn giận (xây dựng )-Cách này được sử dụng bởi những người xác định được những lý do gây nên cơn giận và những điều có thể thực hiện để thay đổi tình huống. Họ có thể làm điều nầy bằng cách tập trung vào những gì có thể làm để giảm bớt sự căng thẳng cũng như những gì có thể làm để khiến cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn trong lần tới và bằng cách nhận biết điều gì thật sự cần phải được hoàn tất.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sứ đồ Phao-lô viết về sự giận dữ nhiều hơn bất kỳ một trước giả nào khác trong Tân Ước. Năm nguyên tắc sau được tìm thấy trong các thư tín của ông về chủ đề nầy.
Hãy nhịn nhục. “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau” (CoCl 3:13).
Đừng cố giữ nó. “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Eph Ep 4:31-32).
Đừng cố gắng trả thù. “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng” (RoRm 12:19).
Đừng gác nó lại đến ngày mai. “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn” (Eph Ep 4:26).
Hãy mềm mại và hiểu biết. “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (4:2).
Thêm vào những lời khuyên của Phao-lô về sự giận dữ, Kinh Thánh có một số chỗ nhắc đến cơn giận của Đức Chúa Trời. Trong mỗi trường hợp, cơn giận của Ngài là công bình. Cũng có nhiều gương trong Kinh Thánh về những người nổi giận, nhưng thường những sự biểu hiện của cơn giận này là sai trái và không thích hợp.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng , buồn giận , tức mình , kêu rêu , mắng nhiếc , cùng mọi điều hung ác . Hãy ở với nhau cách nhân từ , đầy dẫy lòng thương xót , tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy .”
(4:31-32)
5. Kết Luận
Hãy nhớ rằng cách thức cơn giận được bộc lộ có thể đưa đến nhiều sự đau đớn hơn hoặc có thể thực hiện được những việc lớn lao hơn. Sự giận dữ có thể gây ra những vấn đề về thể chất và tình cảm, chẳng hạn như việc nghiện hóa chất, tình trạng căng thẳng mãn tính, thiếu lòng tự trọng (hay sự đánh giá về mình thấp), bịnh tim mạch, sự suy nhược, chứng béo phì và bịnh đau nửa đầu. Những hậu quả liên đới của sự giận dữ có thể bao gồm việc mất bạn bè, bị loại ra khỏi một đội hoặc một hoạt động khác, nhận lãnh sự xử lý kỷ luật bao gồm việc bị đuổi học, và mất việc làm. Những hình thức lạm dụng người phối ngẫu và con cái có thể nối tiếp theo sau đó trong đời sống nếu thói quen bộc lộ cơn giận cách tồi tệ không chấm dứt. Sự thành công trong cuộc sống đòi hỏi việc học tập bộc lộ cơn giận theo một cách thức lành mạnh và xây dựng.
Hãy ngẫm nghĩ về một dịp mà bạn đã chế ngự được cơn giận thay vì để cho nó có thể điều khiển bạn. Đây có thể là một dịp mà, do được kiềm chế, cơn giận của bạn đã giúp bạn đạt được một mục tiêu xây dựng. Nó có thể đã giúp bạn bật người thật cao để ném mạnh quả bóng chày qua khỏi khung lưới ở giữa sân. Hoặc có thể chính cơn giận được kiềm chế đã thôi thúc bạn đạt được thành tựu trong việc làm hoặc phát triển tài năng của bạn về âm nhạc, kịch nghệ, hay toán học. Điều then chốt là xác định trước cách thức bạn sẽ đáp ứng đối với sự giận dữ: Bạn sẽ đè nén cơn giận, trút đổ nó ra hay trù liệu trước sẽ làm gì khi đó?
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 4
LỜI CHÂN LÝ
“SỰ GIẬN DỮ DẪN ĐẾN NHỮNG HÀNH ĐỘNG HOẶC XÂY DỰNG
HOẶC HỦY HOẠI TÍNH CÁCH.” - TIM MILLS

Sự Giận Dữ
Một Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Giận dữ chỉ là sự thiếu sót một mẫu tự của nguy hiểm .” - vô danh
(anger : giận dữ ; danger : nguy hiểm )
Cơn giận bộc phát như thế nào?
Cơn giận bộc phát khi người ta cảm thấy mất tự chủ, cảm thấy bị áp lực phải vâng phục, bị bối rối, xấu hổ, cảm thấy bị tấn công, trở nên vị kỷ, đang bị tổn thương, hoặc đang mỏi mệt.
Ba cách cơ bản khi đối đầu với sự giận dữ:
Đè nén cơn giận (âm ỉ )-Khi không thể cầm giữ cơn giận lâu hơn nữa, bạn trút đổ ra, và tất cả cơn giận chưa được giải quyết lộ ra và làm đảo lộn mọi sự cũng như mọi người chung quanh.
Trút đổ cơn giận ra (bùng nổ )-Bạn thường trút cơn giận lên một người nào hoặc một điều gì khác. Nó có thể giữ mọi điều khỏi bị đè nén bên trong, nhưng có thể gây ra nhiều sự đau đớn cho những người khác và chẳng có tác dụng bao nhiêu để cải tiến các mối quan hệ.
Trù liệu trước cơn giận (xây dựng )-Bạn quyết định nguyên nhân gây ra cơn giận và xác định những gì có thể thực hiện để thay đổi tình huống.
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sứ đồ Phao-lô viết về sự giận dữ nhiều hơn bất kỳ một trước giả nào khác trong Tân Ước. Năm nguyên tắc sau đây được tìm thấy trong những thư tín của ông về chủ đề này.
1. Hãy nhịn nhục. “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau” (CoCl 3:13a).
2. Đừng cố giữ nó. “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Eph Ep 4:31-32).
3. Đừng cố gắng trả thù. “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng” (RoRm 12:19).
4. Đừng gác nó lại đến ngày mai. “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn” (Eph Ep 4:26).
5. Hãy mềm mại và hiểu biết. “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (4:2).
Điều Cần Làm Thêm
Hãy ghi nhật ký về cách bạn phản ứng đối với cơn giận trong một tuần. Hãy cho biết những lần mà bạn cảm thấy là bạn đã hoàn thành các mục tiêu của mình. Bạn chế ngự cơn giận hay bị cơn giận chế ngự?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng , buồn giận , tức mình , kêu rêu , mắng nhiếc , cùng mọi điều hung ác . Hãy ở với nhau cách nhân từ , đầy dẫy lòng thương xót , tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy .” (4:31-32)


Loạt bài 1, Tuần 5
Trạng Thái Yên Tĩnh Một Mình-Đem Ý Nghĩa Đến Cho Kinh Nghiệm
“Thật không dễ dàng buộc người khác đối diện một mình với các ý tưởng của họ . Vì người ta thường nói : ‘Bạn có thể dắt một người đến Quốc hội , nhưng bạn không thể làm cho anh ta suy nghĩ .' ”- vô danh
“Nếu bạn làm việc quá sức mình , thì bạn không thông minh như bạn nghĩ đâu ."- vô danh
“Hầu hết mọi người có vẻ như đang đi với tốc độ rất nhanh nhưng dường như họ không biết mình đang đi về hướng nào .”-vô danh
“Nếu sẽ phải có bất kỳ sự bình an nào thì nó sẽ đến từ bên trong chứ không phải có được từ bên ngoài .”- Henry Miller
“Nếu bạn không tìm thấy sự bình an trong chính mình , thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác .”- Paula A. Bendry
“Không nơi nào con người có thể tìm thấy một sự ẩn dật yên tĩnh và an bình hơn là trong chính tâm hồn của mình .”- Marcus Aurelius
“Trước tiên hãy nói với chính mình bạn sẽ là gì và rồi làm những gì bạn phải làm .”- Epictetus
“Thế giới đã trở nên một nơi thù nghịch , đầy sự chớp nhoáng về cảm xúc , sự bấp bênh về tài chánh , và sự đổ vỡ trong các mối quan hệ . Bạn có thể đi đâu để nhìn ngắm chân trời , tìm lại được chỗ đứng cho mình , và củng cố quyết tâm để lại đương đầu với những thách thức ?”
- Steve Gardner
“Ngôn ngữ của chúng ta đã hiểu được cách tinh tế hai khía cạnh của việc ở một mình . Nó tạo ra từ “cô đơn ” để diễn tả nỗi đau của việc ở một mình . Và nó cũng tạo ra từ “trạng thái yên tĩnh ” để diễn tả niềm hạnh phúc khi được ở một mình .” - Paul Tillich
Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh để tôi có thể thành đạt .
Tôi lại được làm cho yếu đuối để tôi có thể học tập vâng lời cách khiêm nhường .
Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban sức khoẻ để tôi có thể làm những việc lớn hơn .
Tôi lại được ban cho tính chất yếu đuối để tôi có thể làm những điều tốt hơn .
Tôi cầu xin sự giàu có để tôi có thể được vui vẻ .
Tôi lại được ban cho sự nghèo khó để tôi có thể được khôn ngoan .
Tôi cầu xin năng lực để tôi có thể được người ta khen ngợi .
Tôi lại được ban cho sự yếu đuối để tôi có thể cảm thấy cần Đức Chúa Trời .
Tôi cầu xin mọi sự để tôi có thể tận hưởng cuộc sống .
Tôi lại được ban cho sự sống để tôi có thể tận hưởng mọi sự .
Tôi đã không nhận được những điều tôi cầu xin -
Mà là những gì tôi đã trông mong . . .
Thực ra bất chấp bản thân , những lời cầu khẩn âm thầm của tôi đều đã được nhậm .
Giữa cõi đời này , tôi là người được phước dư dật nhất .
- chiến sĩ vô danh
“Đối với công việc của trí óc , thật ra , thực tế vẫn là những quyết định lớn trong lĩnh vực tư duy và những khám phá quan trọng hay những giải pháp của các nan đề chỉ có thể đến với một cá nhân trong trạng thái yên tĩnh một mình .”- Sigmund Freud
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Tại sao cần phải thảo luận về thời gian yên tĩnh một mình? Hãy xem xét lời hứa nguyện nầy của một người lãnh đạo: “Tôi sắp xếp thì giờ của mình để tôi có những cơ hội thường xuyên đánh giá suy gẫm mọi việc. Điều này cho phép tôi:
tái đánh giá công tác của tôi,
chắc chắn rằng hoạt động của tôi thích hợp với công tác của tôi,
sáng tạo trong việc tìm kiếm những ý tưởng và giải pháp mới, và
lập chiến lược và kế hoạch để tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng và ít thời gian hơn với những việc khẩn cấp”.
Hãy quan tâm đến những điều Đức Chúa Trời nghĩ về thời gian yên tĩnh một mình: “Hãy yên lặng, và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi Tv 46:10a).
Chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng Đức Chúa Trời đã không thể dự định nói câu nầy với những người trẻ thuộc thế kỷ hai mươi mốt. Chúng ta đã sai lầm. Sự thật là không thế hệ đi trước nào đã từng cần sự yên tĩnh hơn chúng ta ngày nay.
Những người trẻ vốn tìm kiếm sự tiếp thu cực đại; họ là những “bọt biển biết đi”. Điều này không chỉ bình thường nhưng cũng vô hại nếu họ có một hệ thống giá trị giống như Đấng Christ và được sống trong môi trường với những ảnh hưởng và gương mẫu tích cực. Tuy nhiên,
sự tham gia vào thế giới ngày nay đòi hỏi những người trẻ phải học biết nhiều thông tin hơn trước kia. Điều nầy có thể gây ra sự quá tải về thông tin.
số lượng hình ảnh quảng cáo chưa từng thấy tấn công tới tấp những người trẻ. Điều này có thể gây ra sự bốc đồng quá độ.
Sự quá tải có thể dẫn đến sự rối loạn khi khối lượng thông tin vượt quá khả năng đánh giá và xử lý thông tin một cách có ý nghĩa của thanh thiếu niên. Ở mức độ cao nhất, những hậu quả của sự rối loạn nầy biến thiên từ trạng thái tê liệt về chức năng và sự rút lui đến tính hiếu động thái quá và cách cư xử biệt lập, khiến người khác khó gần gũi với mình.
Chúng ta không thể nào thay đổi văn hóa hay môi trường trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, chúng ta có thể khích lệ thanh niên tìm sự quân bình bằng cách sắp xếp để có được những lúc yên tĩnh một mình thường xuyên. Khi họ học biết hướng tâm trí mình vượt trên mọi hoàn cảnh và nhìn xuống bức tranh tổng thể, nhận thức cho rằng thời gian đang trôi qua nhanh của họ sẽ thay đổi để rồi họ có thể đi chậm lại, giãn xả và tận hưởng sự nghỉ ngơi hoàn toàn.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Thảo luận sự quá tải về giác quan .
Hỏi các học viên những câu sau:
Bạn nghĩ rằng mình xem thấy hoặc nghe bao nhiêu mục quảng cáo mỗi ngày?
Bạn đã có thể trích dẫn lời của bao nhiêu bài hát nổi tiếng?
Bạn sẽ liệt kê được bao nhiêu chương trình ti-vi bạn thích nhất?
Bạn nghĩ mình đã xem bao nhiêu phim trong năm qua?
Những nội dung phổ biến nhất mà những bài hát nổi tiếng, phim ảnh, chương trình ti-vi và quảng cáo muốn truyền đạt là gì?
Bạn nghĩ gì về những giá trị mà nền văn hóa của chúng ta khuyến khích?
Những nội dung và những giá trị nầy ảnh hưởng bạn như thế nào?
Bạn có thể làm gì để tự bảo vệ mình khỏi những hình ảnh bạn đối diện mỗi ngày trong đó có một số hầu như không thể tránh khỏi?
Tùy Chọn B: Thảo luận những vấn đề về sự quân bình .
Thảo luận những câu hỏi nầy với các học viên của bạn:
Tại sao có nhiều người thích phim mạo hiểm, âm nhạc ồn ào, những trò chơi vi-đê-ô căng thẳng, tốc độ, đám đông, những cảnh sống động, những môn thể thao quá khích, những mục quảng cáo kỳ quặc . . . nói chung lại là ưa thích các khía cạnh phóng túng và ngông cuồng của mọi sự việc?
Phải chăng việc buồn chán về những điều tồi tệ nhất là điều bạn có thể hình dung được?
Điều gì xảy ra nếu bạn tìm được cách để giữ mình khỏi bị chán nản nhưng đời sống bạn lại hoàn toàn mất đi sự quân bình? Bạn đã từng thấy điều đó xảy ra với ai chưa? Cho một ví dụ.
Người ta có thể được ích lợi như thế nào qua việc thỉnh thoảng dành một ít thì giờ ngồi yên lặng và suy nghĩ về những vấn đề riêng tư quan trọng?
Một số vấn đề riêng tư quan trọng nào thường bị quên lãng trong tốc độ và sự ồn ào của nền văn hóa chúng ta?
Tùy Chọn C: Thảo luận những vấn đề về thời gian .
Thảo luận những câu hỏi nầy với các học viên của bạn:
Bạn có bao nhiêu thời gian rãnh rỗi trong suốt một ngày bình thường?
Hoàn thành một bản tóm tắt nhanh gọn về ba ngày vừa qua. Có bao nhiêu giờ mỗi ngày không được dành trọn cho một hoạt động được yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như giờ học, thời gian rèn luyện, công việc làm hoặc việc học tập trung?
Bạn đã dành bao nhiêu thời gian ngồi trước ti-vi trong ba ngày qua?
Bạn đã dành bao nhiêu thời gian chơi các trò chơi vi-đê-ô hoặc giải trí trên mạng Internet trong ba ngày qua?
Ti-vi, các trò chơi vi-đê-ô, và mạng Internet có thể làm cho bạn cảm thấy cuộc sống thật vội vã và rồi bạn không có thì giờ cho những điều bạn cần phải làm như thế nào?
Làm sao bạn có thể tìm được thời gian để dành năm phút mỗi ngày trong trạng thái yên tĩnh một mình?
Tùy Chọn D: Thảo luận một vài phép loại suy .
Bắt đầu bằng cách hỏi các học viên vài câu hỏi:
Bạn xử lý như thế nào với những quảng cáo bất tận vốn tạo ra “những nhu cầu” cho bạn khi bạn chỉ có tiền hạn chế để đáp ứng những nhu cầu đó?
Bạn xử lý như thế nào với những phim ảnh, chương trình ti-vi, và âm nhạc thường xuyên gởi đến những thông điệp trái với hệ thống giá trị của bạn?
Bạn xử lý như thế nào với những tình huống trong đó những người mà bạn thán phục làm cho bạn thất vọng - đặc biệt nếu bạn phát hiện ra họ nói một đàng mà làm một nẻo?
Tất cả những điều nầy khiến chúng ta bối rối. Chúng giống như những tiếng ồn vốn có quá nhiều âm thanh hỗn tạp. Chúng ta có thể nghĩ tới việc đem đến cho kinh nghiệm một ý nghĩa nào đó khi biến tiếng ồn thành âm nhạc. Âm nhạc có tính chọn lọc. Một người soạn nhạc loại bỏ phần lớn các khả năng, chỉ chọn lựa một ít, và cấu tạo chúng thành một nhạc phẩm mang lại niềm vui thích cho người nghe. Bằng cách chỉ chọn lựa những thông tin dường như có giá trị, chúng ta có thể tập họp chúng thành một mẫu thông tin đầy ý nghĩa.
Một phép loại suy khác là ý kiến về việc biến những âm thanh bập bẹ thành ngôn ngữ có thể hiểu được. Chúng ta đã có thể mô tả chướng ngại vật bình thường trong sự tiếp thu của chúng ta như là những âm thanh bập bẹ. Nó thật nhiều, không có mục đích, và hoặc không có ý nghĩa hoặc có những ý nghĩa trái ngược nhau. Chúng ta muốn biến âm thanh bập bẹ thành ngôn ngữ lưu loát, trôi chảy. Điều đó đòi hỏi có sự chọn lựa. Chúng ta có thể chọn lựa qua hai cách khác nhau:
Tránh tiếp cận với những nội dung truyền thông phản tác dụng. Đây là phương cách khôn ngoan nhất chúng ta có thể thực hiện bất cứ lúc nào vì nó không tạo cơ hội cho sự cám dỗ hành động.
Đánh giá các thông tin theo sự thật, chọn lựa nhằm loại bỏ những thông tin trái với các giá trị của bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời cất chúng khỏi ý thức của bạn và bảo vệ bạn khỏi quyền lực của chúng.
Phương pháp đầu tiên được trình bày chi tiết hơn trong bài học có tựa đề “Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc”. Phương pháp thứ hai là một phần của những điều chúng ta sẽ làm trong trạng thái yên tĩnh một mình. Chúng ta muốn cẩn thận để không lạm dụng phương pháp thứ hai bằng cách thường xuyên cầu xin Đức Chúa Trời cất đi những ảnh hưởng của những hướng tiêu cực mà chúng ta đã có thể và đáng lẽ ra nên tránh trước hết.
2. Lời Chân Lý
“CHỈ KHI Ở TRONG TRẠNG THÁI YÊN TĨNH MỘT MÌNH CHÚNG TA
MỚI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TẤT CẢ NHỮNG GIỌNG NÓI TƯƠNG PHẢN
HẦU CHO CHÚNG TA CÓ THỂ THẬT SỰ NGHE ĐƯỢC CHÍNH GIỌNG
NÓI ÊM DỊU, NHỎ NHẸ LÀ GIỌNG PHẢI GIỮ VAI TRÒ PHỐI ÂM VỚI
TẤT CẢ NHỮNG GIỌNG KHÁC.” - STEVE GARDNER

3. Bài Học
Phần này bao gồm hai bài học tùy chọn. Mỗi bài học trình bày một trang và có thể được photo cho học viên của bạn. Hãy tự nhiên sửa đổi các tùy chọn nầy, hoặc tạo ra sự tùy chọn của riêng bạn. Bạn có thể xem xét mở rộng buổi thảo luận của mình về một hay nhiều tùy chọn hơn trong phần Giới Thiệu Khái Niệm, để những tùy chọn của phần Bài Học lại cho các học viên mang về nhà và hoàn tất sau đó. Nếu bạn chọn giải pháp đó, hãy cố gắng yêu cầu các học viên hứa nguyện làm bài tập ở nhà.
Khi bạn gặp học viên lần tới, đừng quên yêu cầu học viên báo cáo về bài tập ở nhà nầy. Nếu họ chưa làm xong, hãy dùng cơ hội này để nhấn mạnh một điểm quan trọng. Trong một cuộc chiến thường xuyên giữa điều khẩn cấp và điều quan trọng, trạng thái yên tĩnh một mình-giống như việc lập kế hoạch-hiếm khi khẩn cấp nhưng luôn luôn quan trọng. Trạng thái yên tĩnh một mình thường đưa đến kết quả là việc thua trận, và chúng ta thường đi đến chỗ thua bại vì cớ nó. Kỷ luật trong lãnh vực này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn luôn bổ ích.


Tùy Chọn A: Thực hành trạng thái yên tĩnh một mình ngay bây giờ .
Dành thời gian tư vấn còn lại của bạn ngày hôm nay để quan sát một kỷ luật của trạng thái yên tĩnh một mình. Hãy tìm một nơi riêng tư, yên tĩnh-trong nhà nếu cần thiết, ngoài trời nếu có thể. Không mang theo gì ngoài cuốn Kinh Thánh, một cây bút và giấy. Hãy sử dụng những đề nghị sau đây trong thời gian yên tịnh của bạn.
Nhìn xem tạo vật của Đức Chúa Trời xung quanh bạn. Lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên. Nếu bạn đang ở trong môi trường nhân tạo, hãy sử dụng trí tưởng tượng và trí nhớ của bạn. Hãy để cho tâm trí bạn bay bỗng đến một bờ biển vắng lặng, một khu rừng rậm hay một triền núi cheo leo.
Hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau: Vì sao Đức Chúa Trời đã tạo nên quá nhiều điều khác nhau như vậy? Chúng ta đã có thể tiếp tục tồn tại bằng cách chỉ ăn chuối mà thôi, thế thì tại sao Ngài đã cung cấp hàng ngàn loại trái cây, rau cải, ngũ cốc và thú vật khác nhau? Phải chăng Ngài đang bày tỏ về tính sáng tạo và tính đa dạng? Phải chăng Ngài đang phán bảo với tôi qua cõi thiên nhiên rằng tôi là một tạo vật độc đáo và tôi có giá trị cũng như vị trí riêng của mình trong thế gian nầy? Chẳng kỳ diệu sao khi Ngài còn lưu tâm đến tôi, chăm sóc tôi?
Hãy suy gẫm những câu Kinh Thánh sau: Thi Tv 8:3-9; Gie Gr 29:11-14 và RoRm 5:1-6.
Hãy nghĩ về những ký ức và các mối quan hệ mà bạn vẫn luôn trân trọng.
Hãy suy nghĩ về những câu hỏi nầy: Con người quan trọng như thế nào trong hệ thống giá trị của bạn? Tôi yêu thương con người và sử dụng vật chất hay là tôi ham mến vật chất và sử dụng con người? Tôi đã phát triển thói quen đối xử với người khác theo cách mà tôi muốn họ đối xử với tôi chưa?
Suy gẫm những câu Kinh Thánh nầy: Mat Mt 7:12 và IGi1Ga 3:16-18.
Hãy nghĩ về mục đích hiện tại của bạn.
Hãy suy nghĩ về những câu hỏi nầy: Vì sao Đấng Tạo Hóa đã đặt tôi ở đây, tại thời điểm và nơi chốn nầy? Vào giai đoạn nầy của cuộc đời, tôi có thể làm điều gì vốn có ý nghĩa và thích hợp với không gian Ngài đã ban cho tôi để sống? Làm sao tôi có thể khiến Ngài mỉm cười chấp thuận?
Suy gẫm những câu Kinh Thánh nầy: MiMk 6:8; Mat Mt 22:37-40 và CoCl 3:23-24.
Hãy suy nghĩ về việc làm cho các sứ điệp mâu thuẫn mà bạn thấy và nghe mỗi ngày trở nên có ý nghĩa. Bạn có thể làm cho bức tranh lớn được sáng sủa dễ hiểu không?
Hãy suy nghĩ về những câu hỏi nầy: Những sứ điệp nào đáng tin cậy nhất? Tôi tôn trọng sự khôn ngoan của ai? Tôi có thể tin cậy những động cơ của ai? Khi nào tôi đi đến cuối cuộc đời mình, tôi sẽ hướng sự chú ý vào điều gì là quan trọng?
Suy gẫm những câu Kinh Thánh: ChCn 14:12; Phi Pl 1:9-10 và Gia Gc 3:13-4:7;.

Tùy Chọn B: Tạo một kế hoạch nhỏ .
Lập một kế hoạch cho một thì giờ yên tĩnh một mình năm phút mỗi ngày. Bảng kế hoạch sau đây là một ví dụ:
Kế hoạch của bạn nên bao gồm việc biệt riêng một thì giờ và nơi chốn càng ổn định càng tốt. Nếu chỉ nói rằng bạn sẽ tìm năm phút vào lúc nào đó trong ngày có thể sẽ không hiệu quả. Đó là vì bạn luôn cho rằng sẽ có một thì giờ khác thuận tiện hơn ngay bây giờ, chỉ có điều thì giờ đó dường như không bao giờ đến cả.
Khi bạn suy gẫm về những câu hỏi mẫu trong cột “Những điều suy xét”, hãy biết rằng đó chỉ là một điểm khởi đầu. Những câu hỏi có thể trả lời “có” hoặc “không” nên được mở rộng để bao gồm những câu hỏi “Tại sao”, “Bằng cách nào” và “Tôi có thể làm gì để thay đổi điều đó?” Điều quan trọng là thường xuyên đưa ra những điểm cần xem xét đối với những vấn đề nghiêm trọng mà nhiều người không hề quan tâm đến. Đây sẽ là một chặng đường dài hướng đến việc giữ một sự quân bình và quan điểm lành mạnh trong đời sống bạn.
Trạng thái yên tĩnh một mình nầy không nên thay thế cho thời gian tĩnh nguyện cá nhân ở riêng với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Nó có thể được thực hiện chung hoặc tách biệt với thời gian tĩnh nguyện của bạn, nhưng đó là một khoảng ngắn năm phút nhằm đáp ứng cho một mục đích khác.

4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Nếu đã từng có một người lẽ ra không cần đến trạng thái yên tĩnh một mình, thì đó sẽ là Chúa Jêsus. Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt-có khả năng để làm đủ loại phép lạ và có mối quan hệ khác thường với Đức Chúa Cha-vì sao Ngài lại cần có trạng thái yên tĩnh một mình?
Ma-thi-ơ 14 cho biết cách Chúa Jêsus đã nuôi đoàn dân đông tương đương với một thành phố nhỏ chỉ với vài ổ bánh nhỏ và hai con cá. Chúng ta xem thấy phần tường thuật trong câu 21: “Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít. Kế đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình” (Mat Mt 14:21-23).
Bạn có thể cho rằng nếu bạn đã thực hiện phép lạ đó, bạn sẽ muốn ở lại đó thêm một lát để trà trộn với đám đông và sưởi ấm mình dưới ánh nắng chiều. Ít ra thì, bạn có thể cho rằng Chúa sẽ dành một ít thời gian cho các môn đồ Ngài để chắc chắn rằng họ hiểu được sự việc xảy ra. Nhưng thay vì vậy, Chúa Jêsus đã sai tất cả họ đi trước và rồi đi lên dốc núi một mình để cầu nguyện. Nào ai biết được điều Ngài có thể đã mong muốn làm-nhưng rõ ràng Ngài đã làm những gì Ngài cần phải làm.
Còn về thời gian Chúa Jêsus đi tẻ một mình vào nơi đồng vắng trong suốt bốn mươi ngày đêm thì sao? Tất cả mọi điều đó để làm gì? Ma-thi-ơ 4 cho chúng ta biết rằng Ngài được Thánh Linh đưa vào đồng vắng để chịu ma quỉ cám dỗ. Hãy bàn về một thời gian chịu thử nghiệm! Ma quỉ giăng bẫy Chúa Jêsus về mọi mặt và Chúa Jêsus đã ra khỏi sự thử nghiệm cách khải hoàn. Một khi mọi vấn đề đó đều đúng đắn, ma quỉ đã không có được một cơ hội nào cả.
Rồi trong LuLc 6:10-12-chúng ta có một phép lạ khác, một đêm cầu nguyện khác.
Nếu ngay đến Chúa Jêsus cũng đã cần phải có thời gian yên tĩnh một mình, thì chúng ta còn cần đến một thời gian như vậy nhiều hơn biết bao?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy thức canh và cầu nguyện , kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ , tâm thần thì muốn lắm , mà xác thịt thì yếu đuối ” (Mat Mt 26:41).
5. Kết Luận
Cho các học viên thảo luận những câu trả lời của họ đối với những câu hỏi sau:
Ý tưởng quan trọng nhất bạn nghe hôm nay là gì?
Đó có phải là một ý tưởng mới đối với bạn không?
Điều gì khiến cho bạn gặp khó khăn khi biến thời gian thỉnh thoảng yên tĩnh một mình thành một thói quen riêng?
Có phải đó là điều bạn tin là đáng để thực hiện hay không?
Bạn có tin điều đó đủ để hứa nguyện thực hiện nó hay không?
Sự hứa nguyện của bạn có thể như thế nào?
Khích lệ các học viên đưa ra những lời hứa nguyện hợp lý. Tốt hơn là để họ lập một lời hứa nhỏ với bạn và với chính họ và giữ được nó hơn là lập một lời hứa to tát mà không thực hiện được. Một bước nhỏ theo đúng hướng sẽ khích lệ những bước kế tiếp.
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 1, Tuần 5
LỜI CHÂN LÝ
CHỈ KHI Ở TRONG TRẠNG THÁI YÊN TĨNH MỘT MÌNH CHÚNG TA MỚI
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TẤT CẢ NHỮNG GIỌNG NÓI TƯƠNG PHẢN HẦU
CHO CHÚNG TA CÓ THỂ THẬT SỰ NGHE ĐƯỢC CHÍNH GIỌNG NÓI ÊM
DỊU, NHỎ NHẸ LÀ GIỌNG PHẢI GIỮ VAI TRÒ PHỐI ÂM VỚI TẤT CẢ
NHỮNG GIỌNG KHÁC.” - STEVE GARDNER
Trạng Thái Yên Tĩnh Một Mình-Đem Ý Nghĩa đến cho Kinh Nghiệm
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Nếu bạn làm việc quá sức mình , thì bạn không thông minh như bạn nghĩ đâu ."- vô danh
“Nếu bạn không tìm thấy sự bình an trong chính mình , thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác .” -Paula A. Bendry
“Ngôn ngữ của chúng ta đã hiểu được cách tinh tế hai khía cạnh của việc ở một mình . Nó tạo ra từ “cô đơn ” để diễn tả nỗi đau của việc ở một mình . Và nó cũng tạo ra từ “trạng thái yên tĩnh ” để diễn tả niềm hạnh phúc khi được ở một mình .”-Paul Tillich
“Hầu hết mọi người có vẻ như đang đi với tốc độ rất nhanh nhưng dường như họ không biết mình đang đi về hướng nào .”-vô danh
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Nếu đã từng có một người lẽ ra không cần đến trạng thái yên tĩnh một mình, thì đó sẽ là Chúa Jêsus. Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt-có khả năng để làm đủ loại phép lạ và có mối quan hệ khác thường với Đức Chúa Cha-vì sao Ngài lại cần có trạng thái yên tĩnh một mình?
Mat Mt 14:1-36 cho biết cách Chúa Jêsus đã nuôi đoàn dân đông tương đương với một thành phố nhỏ chỉ với vài ổ bánh nhỏ và hai con cá. “Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít” (câu 21). Bạn có thể cho rằng nếu bạn đã thực hiện phép lạ đó, bạn sẽ muốn ở lại đó thêm một lát để trà trộn với đám đông và sưởi ấm mình dưới ánh nắng chiều. Ít ra thì, bạn có thể cho rằng Chúa sẽ dành một ít thời gian với các môn đồ Ngài để chắc chắn rằng họ hiểu được sự việc xảy ra. Nhưng thay vì vậy, Chúa Jêsus đã sai tất cả họ đi trước và rồi đi lên dốc núi một mình để cầu nguyện. Nào ai biết được điều Ngài có thể đã mong muốn làm-nhưng rõ ràng Ngài đã làm những gì Ngài cần phải làm.
Việc Cần Làm Thêm
Hãy suy gẫm những câu hỏi nầy:
Điều gì khiến cho bạn gặp khó khăn khi biến thời gian thỉnh thoảng yên tĩnh một mình thành một thói quen riêng?
Có phải đó là điều bạn tin là đáng để thực hiện hay không?
Bạn có tin điều đó đủ để hứa nguyện thực hiện nó hay không?
Sự hứa nguyện của bạn có thể như thế nào?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy thức canh và cầu nguyện , kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ , tâm thần thì muốn lắm , mà xác thịt thì yếu đuối ” (26:41).

Loạt bài 1, tuần 6
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Phần cuối cùng của mỗi loạt bài sáu tuần được soạn làm một bài ôn tập của cả loạt bài. Bạn sẽ ôn tập những khái niệm cụ thể mà bạn và học viên của bạn lẽ ra đã phải học. Nếu bạn thấy một số điều vẫn chưa rõ ràng đối với học viên của bạn, hãy xem lại phần tài liệu của bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là củng cố lại những gì bạn đã cùng học với nhau và để chắc chắn bạn và các học viên đang bắt đầu thực hành những khái niệm nầy.
1. Những Lời Chân Lý
Trong suốt năm tuần lễ qua chúng ta đã thảo luận những khái niệm sau:
“CHÚNG TA CÓ THỂ CHẮC CHẮN MÌNH LÀ AI: NHỮNG CÁ NHÂN ĐỘC
ĐÁO, CÓ NĂNG LỰC, ĐƯỢC BAN CHO ÂN TỨ, ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI
TẠO DỰNG VÀ YÊU THƯƠNG.” -STACEY FRY
“NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC, BẠN CÓ MUỐN LÀ BẠN CỦA CHÍNH
MÌNH HAY KHÔNG?” -VÔ DANH
“THÔNG TIN KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ TRỪ KHI NÓ MUỐN TRUYỀN
THÔNG ĐIỀU GÌ ĐÓ VỚI BẠN.” -KILEY VORREITER
“SỰ GIẬN DỮ DẪN ĐẾN NHỮNG HÀNH ĐỘNG HOẶC XÂY DỰNG HOẶC
HỦY HOẠI TÍNH CÁCH.” -TIM MILLS
“CHỈ TRONG THỜI GIAN YÊN TĨNH MỘT MÌNH CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ
ĐIỀU CHỈNH MỌI GIỌNG NÓI MÂU THUẪN HẦU CHO CHÚNG TA CÓ
THỂ THẬT SỰ NGHE ĐƯỢC CHÍNH GIỌNG NÓI ÊM DỊU, NHỎ NHẸ, LÀ
GIỌNG PHẢI GIỮ VAI TRÒ PHỐI ÂM VỚI MỌI GIỌNG NÓI KHÁC.”
- STEVE GARDNER

Hãy ôn lại mỗi lời chân lý nầy từ các bài học trước với học viên của bạn. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi lời nói nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu có tác động trên đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Trong bài học đầu tiên “Nhận Diện Chính Mình” của loạt bài này, chúng ta đã nhận diện bốn thành phần rõ rệt giúp phát triển một ý thức lành mạnh về bản thân:
cảm thấy được quý trọng vì những phẩm chất độc đáo của một người
có khả năng để học tập và hiểu thấu những công tác mới
cảm thấy tự tin trong khi giao tiếp với người khác
giữ lòng thành thật đối với những niềm tin và giá trị cốt lõi
Chúng tôi đã yêu cầu bạn, với tư cách một người tư vấn, hãy tự đánh giá chính mình về mỗi thành phần nầy trên thang điểm từ một đến mười. Đây sẽ là một thời gian thích hợp để yêu cầu các học viên làm như vậy.
Bài học thứ hai “Những Người Bạn” trình bày nhu cầu của chúng ta đối với các mối quan hệ có ý nghĩa và thảo luận cách để củng cố tình bạn cũng như làm thế nào để lựa chọn bạn cách khôn ngoan. Học viên của bạn có thực hiện sự hứa nguyện nào đối với việc củng cố những phẩm chất tình bạn của riêng họ hoặc đối với việc kết bạn mới không? Hãy theo sát họ để tìm xem tình bạn của họ đã thay đổi hoặc cải tiến ra sao như là một kết quả của bài học nầy.
Bài học thứ ba “Những Cách Học Tập-Cách Nào là Của Bạn?” thảo luận những cách khác nhau giúp người ta học tập tốt nhất: một số qua việc nhìn, một số qua việc nghe, một số qua việc làm, hầu hết qua những sự kết hợp khác nhau. Hãy xem xét những câu hỏi sau:
Các học viên có thể xác định những cách học tập tốt nhất của họ không?
Bạn có cố gắng điều chỉnh phương pháp của mình với tư cách là một người tư vấn với những cách thức của các học viên không?
Học viên của bạn có học được điều gì về việc truyền thông với người khác dựa trên các phương cách học tập không?
Họ đã có bất kỳ sự điều chỉnh nào trong các thói quen học tập để sử dụng tối đa những điểm mạnh của mình không?
Bài học thứ tư “Sự Giận Dữ” khích lệ các hoc viên hiểu được giá trị của việc kiểm soát cơn giận và khám phá một vài cách để chế ngự cơn giận của họ. Chúng ta đã thảo luận sự giận dữ bộc lộ ra như thế nào:
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy mất tự chủ.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy bị buộc phải vâng phục.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy bối rối, xấu hổ.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta cảm thấy bị tấn công.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta trở nên ích kỷ.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta đang bị tổn thương.
Sự giận dữ bộc lộ ra khi người ta mỏi mệt.
Kế đó chúng ta đã mô tả ba cách cơ bản để đối đầu với sự giận dữ:
Đè nén cơn giận (âm ỉ): Khi một người không thể kiềm giữ cơn giận được nữa, người ấy sẽ trút đổ ra và tất cả sự giận dữ chưa được xử lý sẽ lộ ra làm đảo lộn mọi sự và mọi người có liên quan.
Trút đổ cơn giận ra (bùng nổ ): Đây là cách thức một người giận dữ thường trút đổ cơn giận của mình lên một người nào hoặc một điều gì khác. Điều này có thể giữ cho mọi điều không bị dồn nén trong lòng, nhưng nó gây ra nhiều đau đớn cho những người khác và chẳng có tác động bao nhiêu để cải tiến các mối quan hệ.
Trù liệu trước cơn giận (xây dựng ): Cách thức này bao gồm việc quyết định nguyên nhân nào gây ra cơn giận và nhìn thấy điều gì có thể thực hiện để thay đổi tình huống.
Học viên của bạn có ghi nhật ký về những sự phản ứng lại của họ đối với cơn giận trong một tuần lễ không? Điều đó có giúp cho họ nhận biết nhiều hơn về những nguyên nhân gây ra cơn giận và khả năng của họ để kiểm soát nó không?
Trong bài học thứ năm “Trạng Thái Yên Tĩnh Một Mình”, chúng ta nhấn mạnh nhu cầu về thì giờ yên tĩnh một mình được hoạch định có chủ ý để suy gẫm về cuộc sống và các thứ tự ưu tiên. Bạn có cho rằng các học viên hiểu rõ giá trị của điều nầy không? Họ có dành thì giờ nào đó tuần trước để thực hành thời gian yên tĩnh một mình, hoặc trong giờ học của bạn hoặc ở nhà không? Họ đáp ứng ra sao? Bạn có làm gương về việc thực hành thời gian yên tĩnh một mình bằng cách thỉnh thoảng chia sẻ giá trị của những kinh nghiệm riêng gần đây của riêng bạn trong lúc yên tĩnh một mình không?
3. Kết Luận
Hãy quyết định với các học viên khi nào các bạn sẽ bắt đầu loạt bài kế tiếp. Sau khi sắp đặt ngày giờ, hãy tái khẳng định sự hứa nguyện của bạn để tiếp tục tiến trình tư vấn và yêu cầu họ cũng làm như vậy qua loạt bài kế tiếp.
Hãy kết thúc bằng việc cầu nguyện lớn tiếng cho từng học viên của bạn. Hãy cầu xin là Đức Chúa Trời giúp đỡ họ tăng trưởng tâm linh và phát triển những đặc tính của người lãnh đạo có tâm tình phục vụ.

Loạt bài 2, Tuần 1
Lòng Say Mê làm Người Dẫn Đường
“Lửa không thể được tạo thành bằng những mẩu than hồng đã tắt , sự nhiệt tình cũng không thể được khuấy động bởi những người thiếu sinh khí .”- James Mark Baldwin
“Những người vĩ đại chỉ là những người bình thường với một lượng quyết tâm phi thường .”- Garner Dunkerly
“Lạy Chúa , xin cho con có thể luôn ao ước nhiều hơn là con có thể hoàn thành .”- Michelangelo
“(Lòng say mê ) không hề trái ngược với lý trí . Đó là lý trí đang bốc cháy .”- Peter Marshall
“Khi trí tưởng tượng của bạn xung đột với ý chí của bạn , thì trí tưởng tượng sẽ luôn luôn giành phần chiến thắng , bởi vì bạn sẽ luôn làm theo những gì bạn nghĩ đến nhiều nhất .”- Jay Carty
“Không có việc lớn nào đã từng đạt được mà không có sự nhiệt tình .” - Ralp Waldo Emerson
“Chín mươi lăm phần trăm của việc đạt được bất kỳ điều gì là việc biết được bạn mong muốn những gì và sẵn sàng trả giá để đạt được nó .” - vô danh
“Bạn sẽ được người ta ghi nhớ trong đời vì những sự say mê của bạn .”- John Maxwell
“Yêu thích những gì bạn làm và cảm thấy rằng nó thật sự quan trọng -Có điều gì vui hơn thế nữa ?”- Katherine Graham
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Điều gì đem lại ý nghĩa cho những việc chúng ta làm? Tại sao một số người thích thú một hoạt động hay công tác nào đó trong khi những người khác lại không thể nào được trả lương đủ để làm việc tương tự? Điều gì khiến mọi người cảm thấy họ đang làm cho sự thể trên thế giới thay đổi lớn lao? Những câu trả lời cho ba câu hỏi nầy được tập trung vào ý tưởng về lòng say mê.
Con người không được dự định để hiện diện trong cuộc đời nầy với một tính cách lạnh lùng và máy móc. Mỗi người đều có một mức độ và chiều sâu cảm xúc xuất phát từ sự pha trộn độc đáo của nhân cách, các giá trị và năng khiếu của mình. Đa số mọi người quan tâm sâu sắc đến gia đình, bạn bè và những vấn đề xã hội nào đó. Nhu cầu và nan đề trên thế giới nầy quá nhiều và chúng sẽ không được giải quyết nếu không có sự nỗ lực hết sức của mọi người. Những sự say mê cá nhân của con người có thể thúc đẩy họ đáp ứng những nhu cầu, giải quyết những nan đề và, nói chung, tạo nên một sự khác biệt. Theo cách nầy, lòng say mê định hình cách thức người ta chọn để sử dụng thời giờ, năng lực và tiềm năng của mình.
Những người vốn luôn dùng những từ như “khải tượng” hay “ước mơ” để nói về những điều họ mong muốn thực hiện trong cuộc đời mình có thể được thúc đẩy bởi một sự đam mê đặc biệt. Lòng say mê có tiềm năng để trở thành một sự tiếp năng lực lớn; nó có tiềm năng để biến các giấc mơ thành những kết quả. Nếu tiềm năng đó được điều khiển, nó có thể trở thành một động lực chủ đạo mạnh mẽ trong đời sống của một người. Nếu không được hướng vào một mục tiêu, lòng say mê có thể bị chôn vùi trong sự quên lãng hoặc trở nên một ảnh hưởng không được kiểm soát và đem đến sự hủy hoại.
Mục đích của bài học này là để giúp các học viên của bạn suy xét tiềm năng riêng của họ và nhận ra họ có ao ước lớn nhất để tạo nên một sự khác biệt trong phạm vi nào. Cách suy nghĩ nầy có thể cách mạng hóa những quan điểm của họ về tương lai. Họ cần phải nhận biết sự độc đáo của mình và thực tế là họ không phải làm, hoặc thậm chí muốn làm điều mà người khác làm. Nếu tất cả chúng ta đều có lòng say mê giống nhau thì nhiều nhu cầu sẽ không được đáp ứng và nhiều nan đề sẽ không được giải quyết. Tuy nhiên, nếu các học viên của bạn để cho những sự say mê do Đức Chúa Trời ban cho hướng dẫn họ, họ có thể tạo nên những đóng góp có ý nghĩa.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Hỏi một số câu hỏi gợi mở .
Hãy hỏi những câu sau đây để khơi mào sự thảo luận giữa các học viên:
Điều gì thúc đẩy bạn làm nếu không được yêu cầu? Động cơ đó đến từ đâu?
Một số điều nào bạn có thể làm nhưng lại khó được thúc đẩy để làm? Tại sao bạn lại khó được thúc đẩy để làm những điều đó?
Điều gì bạn luôn mong muốn làm nhưng chưa bao giờ làm? Tại sao bạn lại nghĩ bạn chưa bao giờ làm điều đó?
Điều gì bạn đã làm cho bạn một cảm giác có ý nghĩa? Tại sao bạn cho rằng mình cảm thấy như vậy?
Tùy Chọn B: Kể một câu chuyện cá nhân .
Hãy kể lại cách thức lòng say mê của bạn đối với một hoạt động hoặc mục đích đặc biệt đã cho bạn sự thôi thúc để hoàn thành một mục tiêu. Hãy kể cả các chi tiết bằng cách xem xét những câu hỏi sau:
Bạn trở nên quan tâm đến lãnh vực nầy như thế nào?
Ai đã có công trong việc giúp bạn tham gia?
Đối với bạn việc theo đuổi lòng say mê nầy dễ hay khó ra sao?
Bạn đã phải vượt qua những trở ngại nào?
Điều gì đã từng là ảnh hưởng của kinh nghiệm nầy trên đời sống bạn và trên đời sống của những người khác?
Hãy khích lệ để các học viên cũng chia sẻ những câu chuyện của họ nữa.
Tùy Chọn C: Đọc một số cáo phó .
Hãy đưa ra phần cáo phó của một tờ báo, và đọc một vài bài cáo phó cho các học viên của bạn nghe. Yêu cầu họ cho ý kiến đột xuất về những điều mà mỗi người trong số họ có thể được tưởng nhớ đến. Có lẽ bạn muốn chắc chắn là mình không biết người nào trong số đó, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng đến một ít khả năng sáng tạo. Việc chủ yếu là bắt đầu suy nghĩ về việc cuối cùng chúng ta sẽ được tưởng nhớ như thế nào vì cớ những điều mà chúng ta có lòng say mê lớn lao nhất để thực hiện trong cuộc sống nầy.
Một dạng khác của bài tập nầy là yêu cầu các học viên viết những bài cáo phó của chính mình và rồi bắt đầu thảo luận về những gì mà họ muốn được ghi nhớ nhất.
Tùy Chọn D: Lập một thời khóa biểu mỗi ngày .
Cho mỗi học viên một bảng “Thời Gian Biểu Của Tôi” (ở cuối bài nầy). Yêu cầu họ nhớ lại ngày hôm trước và viết về cách họ đã sử dụng thì giờ của mình. Yêu cầu họ viết càng cụ thể và chi tiết càng tốt. Sau khi họ đã ghi đầy đủ, yêu cầu họ đánh giá những điều họ dành thời gian nhiều nhất để làm. Thảo luận cách họ sử dụng thời gian phản ảnh những điều họ được thúc đẩy nhất để làm như thế nào. Có phải cách họ sử dụng thời gian ngày hôm trước phản ảnh những điều quan trọng nhất đối với họ không? Những sự thay đổi nào sẽ khiến cho các thời khóa biểu hàng ngày của họ phản ảnh những sự say mê của họ?
2. Lời Chân Lý
“HƠN CẢ NHỮNG KỸ NĂNG, SỰ HUẤN LUYỆN HAY KINH NGIỆM,
LÒNG SAY MÊ LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ MỞ ĐƯỢC CÁNH CỬA CỦA
SỰ THÀNH CÔNG.” - JOHN MAXWELL

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Hoàn tất một sự khảo sát nhận diện lòng say mê của bản thân .
Yêu cầu các học viên viết câu trả lời cho những câu hỏi khảo sát sau đây. Khi họ bắt đầu bài tập nầy, hãy cho phép họ mơ mộng. Chúng ta thường đặt những giới hạn cho chính mình và cho những điều chúng ta nghĩ mình có thể hoặc không thể làm-có lẽ bởi vì chúng ta nghĩ ai đó sẽ cười các ý tưởng của chúng ta, chúng ta nghĩ chúng ta không có phương tiện để theo đuổi các ước mơ của mình, hoặc chúng ta cho rằng các ý tưởng của mình không thực tế. Bảo các học viên hãy để cho trí tưởng tượng của họ được bay bỗng. Hãy sẵn lòng cho ý kiến đột xuất nếu họ yêu cầu.
Câu hỏi khảo sát
Bạn ưa thích làm những điều gì nhất (ngoài việc ăn hoặc ngủ)?
Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bị những giới hạn về thời gian và năng lực?
Bạn dành thì giờ để suy nghĩ và mơ mộng về điều gì nhiều nhất?
Vấn đề hay chủ đề gì có thể làm cho bạn tỉnh táo vào ban đêm vì bạn đang suy nghĩ về nó?
Những người nào (đã chết hoặc còn sống) gây cảm hứng cho bạn nhất? Tại sao?
Bạn mong muốn trở thành gì khi lớn lên?
Bạn thích tạo ra sự khác biệt lớn lao nhất nào trên thế giới?
Bạn muốn mọi người tưởng nhớ đến điều gì nhất nơi bạn?
Trong câu trả lời của bạn cho tám câu hỏi đầu, có những từ nào hay ý tưởng nào dường như được lặp lại không? (Những điều này sẽ bắt đầu hướng bạn lưu ý đến lòng say mê của bạn).
Sử dụng những câu trả lời cho những câu hỏi nầy, thử diễn tả lòng say mê của đời sống bạn bằng một từ hoặc một cụm từ.
Tùy Chọn B: Đến thăm một người lãnh đạo .
Hãy sắp xếp một lần nào đó cho nhóm học viên của bạn đến thăm một người lãnh đạo trong hội thánh hoặc cộng đồng của bạn để thảo luận xem cách thức nào những sự say mê của người lãnh đạo nầy đã hướng dẫn người ấy đến chức vụ hiện tại.
Tùy Chọn C: Chia sẻ lòng say mê của bạn .
Hãy chia sẻ sự nhiệt tình về lòng say mê của đời sống riêng bạn với các học viên:
Giải thích quá trình bạn đã đi qua để nhận ra lòng say mê của mình.
Nói về bất kỳ sự tiến triển nào lòng say mê của bạn đã đi qua từ đầu đến cuối.
Mô tả những sự điều chỉnh bạn đã thực hiện trong việc sử dụng thời gian và tiềm năng của bạn để giữ được hiệu quả trong lãnh vực bạn say mê.
Nhấn mạnh rằng lòng say mê của một người là một vấn đề rất cá nhân.
Sau khi bạn đã chia sẻ với các học viên, yêu cầu họ bắt đầu nói về lòng say mê của chính mình.
Tùy Chọn D: Tiếp tục bài tập về thời khóa biểu .
Nếu bạn đã sử dụng Tùy Chọn D từ phần Giới Thiệu Khái Niệm, bạn có thể mong muốn tiếp tục với ý tưởng đó và làm việc với các học viên để tạo ra những thời khóa biểu mới. Yêu cầu họ nhận diện lòng say mê của bản thân và giúp họ loại bỏ những khoảng trống trong thời gian biểu của mình. Sau đó, yêu cầu các học viên điền các hoạt động vào các ngày trong tuần của họ là điều sẽ làm cho họ đi đúng hướng. Hãy giúp các học viên sử dụng thời gian hợp lý và không cố nhồi nhét quá nhiều việc vào trong một ngày. Bạn có thể hỏi các học viên xem họ có muốn nhận trách nhiệm giải trình với bạn về việc nầy không. Đề nghị họ cho bạn biết họ đang sử dụng thời gian của mình tốt đẹp ra sao vào những tuần kế đó.
Tùy Chọn E: Xem phim .
Họp lại với các học viên của bạn để xem một bộ phim về đời sống của các nhân vật được thúc đẩy hay ảnh hưởng bởi lòng say mê của chính họ hay của một người khác. Vì lý do thời gian, bạn nên cho xem một khúc phim đã được chọn lựa kỹ hơn là cả bộ phim. Nếu bạn chỉ xem một đoạn phim ngắn, hãy bảo đảm là đoạn phim đó đủ cô đọng để các học viên hiểu được tình huống hoặc hãy chuẩn bị để giới thiệu đoạn phim bằng cách kể sơ lược cốt chuyện của bộ phim trước. Có thể chọn các phim như Rudy , Dead Poets Society (tạm dịch là ‘Hội Những Nhà Thơ Chết’), hoặc Romeo và Juliet . Sau đó, thảo luận cách thức lòng say mê đã chi phối đời sống của các nhân vật như thế nào. Xem xét cả ảnh hưởng tích cực của lòng say mê như một ảnh hưởng chỉ đạo và tác động tiêu cực của lòng say mê không được điều khiển.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sứ đồ Phao-lô cảm nhận một niềm say mê tột độ được truyền đạt lẽ thật ông tin tưởng về Chúa Cứu Thế Jêsus với những người chưa hề được nghe về lẽ thật đó. Đó là một ảnh hưởng thật mạnh mẽ trong đời sống ông đến nỗi ông đã mô tả nó như là điều mà ông bị buộc phải làm. Thật ra, trong thư tín thứ nhất viết cho các Cơ Đốc Nhân ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã nói: “Nếu tôi không giảng Tin Lành thì khốn khó cho tôi thay! (ICo1Cr 9:16b). Ảnh hưởng của lòng say mê của ông thật mạnh mẽ đến nỗi ông đã bày tỏ là ông sẽ buồn phiền và không thỏa lòng biết bao nếu như ông không đeo đuổi theo nó. Ao ước chân thành nầy đã khiến Phao-lô tận hiến hết sức lực của mình cho trọng trách duy nhất nầy. Nó đã ảnh hưởng mọi lời nói, ý tưởng, và việc làm của ông.
Phao-lô cũng hiểu rằng lòng say mê của ông không phải là một vấn đề của cơ hội, hoặc thậm chí của việc chọn lựa riêng của ông, nhưng là một phần rõ rệt của con người theo mẫu Đức Chúa Trời mong muốn nơi ông. Nó giúp Phao-lô nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời ông.
Đức Chúa Trời có một mục đích và một chương trình cho mỗi đời sống chúng ta. Như trong Thi Thiên 139 chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng “con người bên trong” của chúng ta, bao gồm những đam mê hay ao ước của chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận điều đó, thì chúng ta cũng có thể tin Vua Đa-vít khi ông viết rằng Đức Chúa Trời mong muốn ban cho chúng ta những điều lòng mình ao ước (Thi Tv 37:4). Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa và thỏa lòng. Đây là điều mà chúng ta có thể thực hiện chắc chắn nhất nếu chúng ta để cho những đam mê mà Ngài đã ban cho chúng ta hướng dẫn chúng ta phải làm gì với thời giờ và năng lực của mình.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va , thì những mưu ý mình sẽ được thành công ” (ChCn 16:3).
5. Kết Luận
Khi bạn hoàn tất phần nầy, yêu cầu các học viên chia sẻ những niềm đam mê hàng đầu của họ. Cũng hãy nhắc nhở họ rằng việc nhận ra niềm say mê của bản thân là một quá trình cả đời người. Khích lệ họ tiếp tục tiến trình gạn lọc và phát triển những điều say mê Đức Chúa Trời đã ban cho họ.
Thời Gian Biểu Của Tôi
7.00 sáng 2:45
7:15 3:00
7:30 3:15
7:45 3:30
8:00 3:45
8:15 4:00
8:30 4:15
8:45 4:30
9:00 4:45
9:15 5:00
9:30 5:15
9:45 5:30
10:00 5:45
10:15 6:00
10:30 6:15
10:45 6:30
11:00 6:45
11:15 7:00
11:30 7:15
11:45 7:30
12:00 trưa 7:45
12:15 8:00
12:30 8:15
12:45 8:30
1:00 8:45
1:15 9:00
1:30 9:30
1:45 9:45
2:00 10:00
2:15 10:15
2:30 10:30
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 2, Tuần 1
LỜI CHÂN LÝ
“HƠN CẢ NHỮNG KỸ NĂNG, SỰ HUẤN LUYỆN HAY KINH NGHIỆM,
LÒNG SAY MÊ LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ MỞ ĐƯỢC CÁNH CỬA CỦA
SỰ THÀNH CÔNG.”- JOHN MAXWELL
Lòng Say Mê làm Người Dẫn Đường
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“(Lòng say mê ) không hề trái ngược với lý trí . Đó là lý trí đang bốc cháy .”-Peter Marshall
“Những người vĩ đại chỉ là những người bình thường với một sự quyết tâm phi thường .”-Garner Dunkerly
Câu hỏi xác định lòng say mê bản thân
1. Bạn ưa thích làm những điều gì nhất (ngoài việc ăn hoặc ngủ)?
2. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bị những giới hạn về thời gian và năng lực?
3. Bạn dành thì giờ để suy nghĩ và mơ mộng về điều gì nhiều nhất?
4. Vấn đề hay chủ đề gì có thể làm cho bạn tỉnh táo vào ban đêm vì bạn đang suy nghĩ về nó?
5. Những người nào (đã chết hoặc còn sống) gây cảm hứng cho bạn nhất? Tại sao?
6. Bạn mong muốn trở thành gì khi lớn lên?
7. Bạn thích tạo ra sự khác biệt lớn lao nhất nào trên thế giới?
8. Bạn muốn mọi người tưởng nhớ đến điều gì nhất nơi bạn?
9. Trong câu trả lời của bạn cho tám câu hỏi đầu, có những từ nào hay ý tưởng nào dường như được lặp lại không? (Những điều này sẽ bắt đầu hướng bạn lưu ý đến lòng say mê của bạn).
Sử dụng những câu trả lời cho những câu hỏi nầy, hãy diễn tả lòng say mê của đời sống bạn bằng một từ hoặc một cụm từ.
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sứ đồ Phao-lô cảm thấy một niềm say mê tột độ được truyền đạt lẽ thật ông tin tưởng về Chúa Cứu Thế Jêsus với những người chưa hề được nghe về lẽ thật đó. Phao-lô đã nói: “Nếu tôi không giảng Tin Lành thì khốn khó cho tôi thay! (ICo1Cr 9:16b). Ao ước chân thành nầy đã khiến Phao-lô tận hiến hết sức lực của mình cho trọng trách duy nhất nầy. Nó đã ảnh hưởng mọi lời nói, ý tưởng, và việc làm của ông.
Phao-lô cũng hiểu rằng lòng say mê của ông không phải là một vấn đề của cơ hội, hoặc thậm chí của việc chọn lựa riêng của ông, nhưng là một phần rõ rệt của con người theo mẫu Đức Chúa Trời mong muốn nơi ông. Nó giúp Phao-lô nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời ông.
Việc Cần Làm Thêm
Trong suốt tuần tới, hãy trả lời những câu hỏi sau:
Tôi có thể thực hiện bước nào hướng đến sự nuôi dưỡng lòng say mê của tôi?
Trong năm tới tôi có thể làm gì để nuôi dưỡng lòng say mê của tôi?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va , thì những mưu ý mình sẽ được thành công ” (ChCn 16:3).

Loạt bài 2, Tuần 2
Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn
“Cơ Đốc giáo bảo người ta ăn năn và hứa ban cho họ sự tha thứ . Cho nên Cơ Đốc giáo không có gì . . . để nói với những người không biết họ đã làm điều gì để phải ăn năn và những người không cảm thấy rằng họ cần bất kỳ sự tha thứ nào . Chính sau khi bạn đã ý thức rằng có một Luật Đạo Đức chân thật , và một Năng Quyền đàng sau luật pháp đó , và bạn đã vi phạm Luật pháp và đã tự đặt mình chống nghịch lại với Năng Quyền đó -chính là sau tất cả mọi điều này , và không sớm hơn một giây , Cơ Đốc Giáo bắt đầu lên tiếng .”- C.S .Lewis
“Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi sự . Chúng ta để cho mọi sự đó được thực hiện cho mình đến mức tối đa . Đức Chúa Trời nhìn vào bạn như thể bạn là một ‘Christ’ nhỏ bé : Đấng Christ đứng bên cạnh bạn để biến bạn thành một với Ngài .”- C.S . Lewis
“ Trên hết mọi sự , tôi đã luôn mong muốn mình không bị ‘quấy rầy .’ Tôi đã mong muốn ‘coi linh hồn của tôi là của riêng tôi .’ Tôi được đòi hỏi phải đầu phục tuyệt đối , một hành động hoàn toàn liều lĩnh mạo hiểm . Tôi đã chịu thua , và nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời , rồi quì xuống và cầu nguyện .”- C.S . Lewis
“Vì cớ mùa gặt hiện nay là khẩn cấp , vì cớ chúng ta có trách nhiệm bày tỏ Đấng Christ cho thế hệ của mình , chúng ta đừng để cho tình trạng phóng túng , buông thả , thờ ơ với những giá trị vĩnh cửu của xã hội mình đang sống làm cho suy yếu đi sự nhiệt tình của chúng ta hoặc làm giảm sút lòng sốt sắng của chúng ta .” - Chuck Swindoll
“Việc đi đến nhà thờ không biến bạn thành một Cơ Đốc nhân cũng như việc đi đến ga-ra không biến bạn thành một chiếc xe hơi .”
- Ts . Laurence J. Peter
“Nếu chúng ta tình cờ có mặt ở đây -một sự tình cờ ngẫu nhiên về mặt sinh vật trên hành tinh này -thì cuộc sống không có ý nghĩa thật , không có ý nghĩa lớn lao nào đối với đời sống chúng ta , không có điều đúng hoặc sai cố hữu nào , không có hy vọng cho cuộc sống ở bên kia phần mộ .”- Billy Graham
“Sự tin cậy của chúng ta trong tương lai đặt cơ sở vững chắc trên sự thật về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ . Vì cớ Đấng Christ đang sống , chúng ta không bao giờ cần phải tuyệt vọng , cho dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa .”
- Billy Graham
“Đức tin là nghệ thuật nắm giữ những điều mà lý lẽ của bạn đã có lần chấp nhận , bất chấp tâm trạng hay đổi thay của bạn .”- C.S .Lewis
“Đức tin giống như ra-đa nhìn thấy qua lớp sương mù -sự thực hữu của những điều ở cách xa mà mắt con người không thể nhìn thấy được .” - Corrie Ten Boom
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Điều gì làm cho cuộc đời bạn đáng sống? Phải chăng đó là nghề nghiệp của bạn? những sở thích của bạn? hay của cải vật chất mà bạn đang có? Tất cả mọi điều nầy có thể quan trọng và làm tăng thêm sự vui thích hay mục đích cho đời sống chúng ta. Thế nhưng đa số chúng ta sẽ thấy đời sống trống rỗng vô vị nếu không có các mối quan hệ. Những người mà bạn làm việc chung thường là lý do khiến cho công việc của bạn đáng làm. Những sở thích có thể trở nên thú vị hơn khi bạn chia sẻ chúng với người khác. Còn của cải vật chất thì có giá trị gì chăng nếu như bạn chỉ đơn độc một mình? Không nhiều lắm đâu! Chính các mối quan hệ làm phong phú cuộc sống chúng ta.
Là một người tư vấn Cơ Đốc, bạn đã hoàn toàn ở trong mối quan hệ quan trọng nhất mà một người có thể có-mối tương quan riêng tư của bạn với Đức Chúa Trời. Đây là mối tương quan duy nhất đem lại ý nghĩa thật cho đời sống chúng ta bởi vì khi chúng ta đang sống cho Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là chúng ta đang tạo nên một ảnh hưởng lâu dài. Học viên của bạn là Cơ Đốc Nhân phải không? Họ đã tiếp nhận sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus như là giá phải trả cho tình trạng tội lỗi của chính họ chưa? Giờ thì bạn đã nhận biết họ qua vài bài học tư vấn, bạn có thể biết khá rõ về tình trạng thuộc linh của họ.
Nếu học viên của bạn là Cơ Đốc Nhân, hãy sử dụng phần nầy để giúp củng cố nền tảng của đức tin họ. Đây là một thời giờ thật tuyệt để dạy họ cách thức chia sẻ đức tin với người khác. Nếu bất kỳ học viên nào của bạn chưa tiếp nhận Chúa Jêsus, đừng bỏ qua cơ hội nầy. Phần nầy sẽ trình bày rõ ràng những bước căn bản để trở nên một Cơ Đốc Nhân và nó sẽ cho học viên của bạn một cơ hội để đáp ứng bằng việc cầu nguyện mời Chúa Jêsus ngự vào đời sống họ. Hãy cầu xin sự khôn ngoan trong việc chia sẻ Tin lành với học viên của bạn, và cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí họ để họ có thể hiểu và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ hôm nay.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Chia sẻ lời chứng của bạn .
Có thể bạn đã có kinh nghiệm trực tiếp của đời sống trước và sau khi tiếp nhận Chúa. Hãy mô tả cuộc sống của bạn trước khi trở nên một Cơ Đốc Nhân: mối tương quan của bạn với Đức Chúa Trời đã bắt đầu như thế nào, điều gì đã xảy ra trong đời sống bạn kể từ lúc đó. Bạn hãy nhớ rằng đời sống trên đất của một Cơ Đốc Nhân không phải là hoàn hảo và sẽ không bao giờ là hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn hãy mô tả việc sống trong địa vị một Cơ Đốc Nhân quan trọng như thế nào đối với bạn-Đức Chúa Trời đã giúp đỡ bạn, thêm sức cho bạn ra sao, cho bạn sự trông cậy, chỉ cho bạn hướng đi như thế nào-ngay cả khi bạn đương đầu với những khó khăn. Kể chi tiết một vài kinh nghiệm của bạn trước và sau khi bạn bắt đầu thực hiện sự hứa nguyện của mình với Đấng Christ để các học viên có thể thấy được sự khác biệt mà Ngài đã làm trong đời sống bạn.
Tùy Chọn B: Giới thiệu một nhân chứng .
Nhiều người nổi tiếng, bao gồm các vận động viên, các nhân vật có danh tiếng, các chính trị gia đã viết sách hoặc chia sẻ trước công chúng về đức tin của họ trong Đức Chúa Jêsus Christ. Dành thời giờ xem lướt qua một số sách trong một thư viện, trong một hiệu sách Cơ Đốc, hoặc trên trang Web để tìm ra một cuốn sách hay một bài viết về một Cơ Đốc Nhân nổi tiếng mà học viên của bạn sẽ thán phục. Chia sẻ điểm nổi bật nhất từ tài liệu nầy cho thấy mối tương quan với Đức Chúa Trời là điều quan trọng đối với người nầy như thế nào.
Tùy Chọn C: Đánh giá chứng cứ quan trọng .
Yêu cầu học viên của bạn liệt kê những điều thật sự quan trọng đối với họ theo cách riêng. Điều gì đem lại ý nghĩa cho đời sống họ? Họ coi trọng điều gì nhất trong đời sống họ? Sau đó yêu cầu họ đánh giá những điều họ ghi trong bảng liệt kê trên có tầm quan trọng như thế nào trong mười năm, năm mươi năm, hay trong một trăm năm nữa. Có điều nào trong bảng liệt kê của họ có tính chất quan trọng đời đời không?
Tùy Chọn D: Thảo luận trường hợp .
Hỏi các học viên những câu hỏi nầy:
Đức Chúa Trời có quan trọng đối với bạn không? Tại sao?
Bạn có tin rằng bạn quan trọng đối với Đức Chúa Trời không? Tại sao?
Bạn nói rằng bạn có mối quan hệ với Đức Chúa Trời phải không?
Nếu phải : Bạn mô tả mối quan hệ của mình như thế nào?
Nó đã được bắt đầu ra sao?
Bạn duy trì nó như thế nào?
Nếu không : Bạn có nghĩ rằng việc có mối quan hệ với Đức Chúa Trời là điều có thể thực hiện được không?
Bạn có muốn biết cách thức để bạn có thể có mối quan hệ với Đức Chúa Trời không?
2. Lời Chân Lý
TRỞ NÊN MỘT CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHỌN LỰA MỘT
TÔN GIÁO. ĐÓ LÀ ĐANG NÓI “VÂNG” ĐỂ KHỞI ĐẦU MỘT MỐI QUAN
HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG LUÔN THA THIẾT MONG ƯỚC CÓ
ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ VỚI BẠN.
3. Bài Học
Bạn có thể dùng những điều sau đây như là một dàn ý gồm năm điểm để chia sẻ Tin lành với các học viên. Việc trình bày bài học nầy thật dễ dàng, bạn chỉ cần đọc qua các điểm và cho phép các học viên đáp ứng. Cố gắng đừng đi chệch mục tiêu bằng cách giải thích thêm. Đề nghị quay trở lại và thảo luận những điểm đặc biệt sau, sau khi bạn đã cùng các học viên học qua cả bài học.
Bạn đã được tạo dựng nên là một người có giá trị. Đức Chúa Trời mong muốn đời sống bạn có giá trị. Bạn có biết là
Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn. Thi Tv 139:13-14 chép: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
Đức Chúa Trời yêu thương bạn. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Jêsus, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (GiGa 3:16).
Đức Chúa Trời muốn bạn nhìn biết Ngài. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (17:3).
Tại sao có quá nhiều người không có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời?
Tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta không có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
Tội lỗi là gì? “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia Gc 4:17). Bạn biết không, Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và trọn vẹn, còn chúng ta thì không. Tội lỗi không chỉ có nghĩa là làm điều sai trái hoặc không làm được tất cả mọi điều Đức Chúa Trời mong muốn. Tội lỗi còn là thái độ không biết đến hay khước từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh khiết nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi của chúng ta.
Ai đã phạm tội? “Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (RoRm 3:23).
Điều gì xảy ra khi chúng ta phạm tội? “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi” (EsIs 59:2a). “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (6:23a). Tội lỗi tạo nên một hố sâu giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Sự chết, tức là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời, là án phạt cho tội lỗi của chúng ta.
Giải pháp cho sự phân cách của chúng ta với Đức Chúa Trời là gì?
Chỉ qua Đức Chúa Jêsus Christ bạn mới có thể có được mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
Tại sao lại là Chúa Jêsus Christ? Vì trong GiGa 14:6, Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”. Chỉ nhờ Chúa Jêsus Christ chúng ta mới có được mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
Tại sao Chúa Jêsus Christ phải chết? “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (IPhi 1Pr 3:18a). Chúa Jêsus đã chịu chết để trả án phạt cho tội lỗi chúng ta để chúng ta có thể được tha thứ.
Tại sao Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết? Chúa Jêsus Christ đã sống lại từ kẻ chết để chứng tỏ Ngài có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy” (ICo1Cr 15:3b-4, 6a).
Làm thế nào bạn có thể bắt đầu mối quan hệ cá nhân giữa bạn với Đức Chúa Trời?
Bạn phải đáp ứng một cách cá nhân qua việc tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Cứu Chúa của bạn.
Bạn đáp ứng với sự tin cậy nơi Đấng Christ. Eph Ep 2:8-9 chép: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.
Bạn đáp ứng bằng việc quay trở lại với Đức Chúa Trời và xoay khỏi tội lỗi. “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa” (Cong Cv 3:19, 20a).
Bạn đáp ứng bởi sự tin nhận Đấng Christ. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (GiGa 1:12). Tin nhận Đấng Christ có nghĩa là:
quay trở lại với Đức Chúa Trời và xoay khỏi với lối sống riêng của bạn (ăn năn).
mời Đấng Christ ngự vào đời sống và tin Ngài tha thứ tội lỗi của bạn.
để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống của bạn.
Việc trở nên một Cơ Đốc nhân không chỉ là một kinh nghiệm bằng cảm xúc hay chỉ là sự đồng ý với tâm trí của bạn rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là hoàn toàn tin cậy , là một hành động của ý chí của bạn.
Bạn đang ở đâu?
“Tôi không có một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.”
“Tôi muốn có một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.”
“Tôi đang có một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.”
Bạn muốn ở đâu?
Bạn có thể bắt đầu mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời bằng việc tiếp nhận Chúa Jêsus Christ bởi đức tin. Bạn có thể bày tỏ đức tin (sự tin cậy) của bạn qua sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Ngài biết bạn muốn nói gì ngay cả khi bạn thấy khó mà bày tỏ điều mình suy nghĩ. Bạn có thể dùng những lời sau đây hoặc những lời lẽ của riêng bạn.
“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng tội lỗi của con đã phân cách con với Ngài. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus Christ đã chết thay cho con. Con cầu xin Chúa Jêsus tha thứ tội của con và ngự vào đời sống con. Xin Ngài bắt đầu dẫn dắt cuộc đời con. Cảm ơn Ngài đã ban cho con sự sống đời đời. Trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.”
Bạn có thể nói điều nầy với Đức Chúa Trời với tấm lòng thành của mình không? Nếu bạn có thể, hãy cầu nguyện ngay bây giờ và tin cậy Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi của bạn và ngự vào đời sống bạn như Ngài đã hứa.
5. Tiếp theo đó là gì?
Niềm tin của bạn nơi Chúa Jêsus Christ bắt đầu một mối quan hệ bền vững suốt đời.
Đức Chúa Trời cam kết với bạn.
Đức Chúa Trời bảo đảm với bạn rằng Chúa Jêsus Christ đã ngự vào đời sống bạn. Trong GiGa 14:20b, Chúa Jêsus phán: “Ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các người”.
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (HeDt 13:5b).
Đức Chúa Trời hoàn toàn tha thứ tội lỗi cho bạn. “Ngài đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa bỏ tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa” (CoCl 2:13b-14a).
Đức Chúa Trời bảo đảm với bạn rằng bạn có sự sống đời đời. “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (IGi1Ga 5:13).
Đức Chúa Trời ban cho bạn Thánh Linh của Ngài để bạn có thể sống đời sống của Cơ Đốc nhân. “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (GaGl 5:25).
Bạn cam kết dâng đời mình cho Đức Chúa Trời.
CoCl 2:6-7a chép: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững”.
Đừng dựa vào cảm xúc.
Cho dù bạn cảm thấy như thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn luôn duy trì sự cam kết với bạn. Những lời hứa trong Lời của Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, chính là uy quyền của bạn. Ví dụ, khi bạn tin rằng cái ghế này sẽ chịu nỗi sức nặng của bạn, bạn sẽ yên tâm ngồi xuống trên ghế mà không e ngại gì. Kết quả là bạn cảm thấy thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế đó. Ngay cả khi bạn không cảm thấy thoải mái trên chiếc ghế thì nó vẫn tiếp tục giữ cho bạn an toàn. Cũng vậy, bạn phải nương dựa vào những lời hứa thật sự của Lời Đức Chúa Trời hơn là dựa trên cảm giác của bạn. Cảm giác yên tâm, an toàn có thể đến rồi đi, nhưng sự thật về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn và sự tha thứ của Ngài vẫn y nguyên.
Để giữ sự tăng trưởng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời
Go to God daily in prayer. (Hãy đến với Chúa hàng ngày trong sự cầu
nguyện. Phi Pl 4:6-7)
Read the Bible everyday. (Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
IITi 2Tm 3:14-17)
Obey God moment by moment. (Vâng phục Chúa từng giây.
LuLc 6:46-48)
Worship in a local church regularly. (Thường xuyên thờ phượng tại một
hội thánh địa phương. HeDt 10:24-25)
Tell others about Jesus Christ. (Nói về Chúa Jêsus cho người khác.
IPhi 1Pr 3:15-16)
Holy spirit-let him direct your life. (Để Thánh Linh dẫn dắt đời sống bạn.
GiGa 14:26)
(Năm mẫu tự đầu trong mỗi câu tiếng Anh trên đây tạo thành từ GROWTH trong tiếng Anh có nghĩa là SỰ TĂNG TRƯỞNG).
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Cũng như với bất cứ mối quan hệ nào, mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời đòi hỏi sự nỗ lực. Nó đòi hỏi sự thông công và thời gian. Và bởi vì chúng ta là con cái và Đức Chúa Trời là Cha trên trời nên nó đòi hỏi chúng ta vâng phục Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho sự vâng phục của chúng ta: “Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” (IGi1Ga 5:1-5).
Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vâng lời Ngài. Khi chúng ta vâng lời Ngài, chúng ta sẽ vượt qua các trở lực và giải quyết các nan đề bởi vì Ngài sẽ hành động trong chúng ta. Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không nên mong đợi Đức Chúa Trời làm cho đời sống chúng ta trở nên dễ dàng hoặc giải quyết mọi nan đề cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lời hứa - rằng chúng ta sẽ thắng hơn thế gian!

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời , tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài . Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề , vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời , thì thắng hơn thế gian ” (IGi1Ga 5:3-4a)

5. Kết Luận
Nếu học viên của bạn đã lập một sự hứa nguyện mới với Đức Chúa Trời hôm nay, hãy giúp họ bắt đầu quá trình tăng trưởng liên tục trong mối quan hệ của họ với Ngài. Hãy chỉ cho họ cách bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày, có lẽ bằng cách đề nghị họ đọc một đoạn của sách Giăng, hay một trong các sách Tin Lành khác, mỗi ngày. Hướng dẫn họ có thì giờ yên tĩnh hoặc tĩnh nguyện riêng mỗi ngày để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Bạn có thể giúp họ có được các sách hướng dẫn học Kinh Thánh và đề nghị họ sử dụng những sách ấy. Những thì giờ tĩnh nguyện hàng ngày có thể là một thói quen đã cũ đối với bạn, nhưng nó có thể là một khái niệm rất mới mẻ đối với các học viên của bạn.
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 2, Tuần 2
LỜI CHÂN LÝ
TRỞ NÊN MỘT CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHỌN LỰA MỘT
TÔN GIÁO. ĐÓ LÀ ĐANG NÓI “VÂNG” ĐỂ KHỞI ĐẦU MỘT MỐI QUAN
HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG LUÔN THA THIẾT MONG ƯỚC CÓ
ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ VỚI BẠN.

Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn
Năm Câu Hỏi và Câu Trả Lời Quan Trọng
1. Bạn đã được tạo dựng nên là một người có giá trị. Bạn có biết không?
Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tạo dựng bạn để có một mối quan hệ cá nhân với Ngài.
2. Tại sao có quá nhiều người không có mối quan hệ cá nhân với Ngài?
Tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta không có được mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
3. Giải pháp cho sự phân cách giữa tôi với Đức Chúa Trời là gì?
Chỉ qua Đức Chúa Jêsus Christ bạn mới có thể có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
4. Tôi có thể bắt đầu mối quan hệ cá nhân của tôi với Đức Chúa Trời như thế nào?
Bạn phải đáp ứng một cách cá nhân bằng cách tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Cứu chúa của bạn.
5. Tiếp theo đó là gì?
Lòng tin của bạn nơi Chúa Jêsus Christ bắt đầu một mối quan hệ suốt đời.
Để giữ sự tăng trưởng trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời.
Go to God daily in prayer (Đến với Chúa hằng ngày trong sự cầu
nguyện. Phi Pl 4:6-7)
Read the Bible everyday (Đọc Kinh Thánh hằng ngày. IITi 2Tm 3:14-17)
Obey God moment by moment (Vâng phục Chúa từng giây. LuLc 6:46-48)
Worship in a local church regularly (Thường xuyên thờ phượng tại
một hội thánh địa phương. HeDt 10:24-25)
Tell others about Jesus Christ (Nói về Chúa Jêsus cho người khác.
IPhi 1Pr 3:15-16)
Holy Spirit - let him direct your life (Để Thánh Linh dẫn dắt đời
sống bạn. GiGa 14:26)
(Những mẫu tự đầu trong mỗi câu tiếng Anh trên đây tạo thành từ GROWTH có nghĩa là SỰ TĂNG TRƯỞNG )
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Cũng như bất kỳ mối quan hệ nào, mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời đòi hỏi sự nỗ lực. Nó đòi hỏi sự thông công và thời gian. Và, bởi vì chúng ta là con cái và Đức Chúa Trời là Cha trên trời, nên nó cũng đòi hỏi sự vâng phục của chúng ta đối với Ngài: “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài” (IGi1Ga 5:3a).
Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vâng lời Ngài. Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vượt qua các trở lực và giải quyết được những nan đề vì Ngài sẽ hành động trong đời sống chúng ta.
Điều Cần Làm Thêm
Hãy suy nghĩ về những câu hỏi nầy:
Ai là người bạn gần gũi mà không có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời?
Bạn muốn nói gì với người ấy về mối quan hệ cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời , tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài . Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề , vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời , thì thắng hơn thế gian ”
(IGi1Ga 5:3-4a)


Loại bài 2, Tuần 3
Quan Điểm Thắng/Thắng (hay “Cả Hai Đều Thắng”)
“Thái độ thắng cuộc quan trọng hơn những lý lẽ chiến thắng .”
- Steve O’Dell
“Mô hình cả hai đều thắng được xây dựng trên ba nét tính cách tiêu biểu : tính ngay thẳng , sự trưởng thành , và một tinh thần phong phú .
“Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì mà bạn sẽ không có can đảm để cầu xin những phước hạnh của thiên đàng tuôn đổ xuống cho điều đó .”
- George Christoph Lichtenberg
“Hai anh em đi đến vị quan tòa để giải quyết tranh chấp về việc phân chia tài sản mà cha mẹ đã để lại cho họ . Vị quan tòa chỉ dẫn : “Hãy để một trong hai anh em phân chia tài sản , và để người anh em kia có sự chọn lựa trước .”- vô danh
“Một sự cam kết đối với quan điểm cả hai đều thắng đòi hỏi đức tin , sự sáng tạo , và một dự kiến lâu dài . Tuy nhiên , cách thức thực hiện lại dẫn đến những chiến thắng rỗng tuếch và những sự thua cuộc không cần thiết .” - Steve Gardner
“Sự khác biệt giữa việc cả hai cùng thắng và một bên thắng một bên thua là sự khác biệt giữa một mối quan hệ cộng sinh và mối quan hệ ký sinh . Vật ký sinh có thể cho rằng nó có một chuyến đi lớn , nhưng không sớm thì muộn nó sẽ hoặc bị ném đi hoặc gây tai hại cho vật chủ của mình -mà cả hai việc này đều không có trong kế hoạch trò chơi của nó .”- Steve Gardner
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Khi những biển đăng ký xe đánh dấu riêng được giới thiệu lần đầu tiên tại Illinois, có trên một ngàn người yêu cầu được có biển đăng ký xe với con số một đơn giản. Viên chức nhà nước có trách nhiệm xét duyệt những lời yêu cầu kia đã từ chối cấp số đó cho bất cứ ai, ông nói rằng: “Tôi sẽ không cấp số đó cho một người để rồi làm thất vọng một ngàn người”. Vậy thì, giải pháp của ông ta ra sao? Ông ta đã cấp số đó cho chính mình!
Chúng ta thảy đều bị tấn công tới tấp bởi những thông điệp như “Chiến thắng bằng bất cứ giá nào”, “Đó là một thế giới tranh giành cấu xé lẫn nhau” hay “Hãy để ý đợi chờ con số một”. Khi những xung đột hay thách thức nổi lên, những “thông điệp” nầy điều khiển tư tưởng chúng ta hướng đến giải pháp làm lợi nhất cho bản thân mình, bất chấp việc đó ảnh hưởng thế nào trên những người khác. Kết quả thường rơi vào mô hình tôi thắng/bạn thua. Tuy đó là điều xảy đến với chúng ta cách tự nhiên, song nó tất phải thất bại vì tính chất thiển cận của nó. Những người sống theo mô hình nầy hiếm khi xây dựng được lòng tin nơi người khác hoặc có được các mối quan hệ sâu đậm, mà chúng vốn là hai điều cần thiết cho sự lãnh đạo đúng đắn.
Trong bài học nầy chúng ta sẽ thảo luận mô hình tôi thắng/ bạn thua và lý do vì sao mô hình nầy quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là để giới trẻ có thể phát triển một sự cam kết cá nhân đối với các giải pháp “cả hai đều thắng”, cũng như để họ nhận biết rằng những giải pháp khiến hai bên cùng có lợi là những giải pháp duy nhất chịu đựng nổi sự thử nghiệm của thời gian.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Tạo ra một trò chơi mà hai bên cùng thắng .
Giúp học viên của bạn phát minh một trò chơi hoặc viết lại những nguyên tắc của một trò chơi đang có sẵn. Mục tiêu của trò chơi mới sẽ là mọi người đều thắng. Để giúp học viên hiểu được một trò chơi như thế có thể tiến hành ra sao, bạn hãy yêu cầu họ thử chơi trò sau đây.
Cả nhóm đứng vòng quanh một cái xô 20 lít. Mỗi người có bốn trái banh tennis. Điểm xuất phát cách cái xô khoảng 1m; mỗi người ném một trái banh vào trong cái xô. Nếu ném thành công, người đó bước lui một bước lớn và ném trái banh tiếp theo. Người chơi tiếp tục bước lui mỗi lần ném banh thành công. Nếu trái banh không rơi vào trong cái xô, người ném lượt banh đó phải đứng lại nơi mình đang đứng cho đến khi có một người khác trong nhóm rời chỗ của mình và tìm nhặt trái banh lại cho người đó. Khi làm như vậy, người tìm nhặt trái banh phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát với cả bốn trái banh. Bất cứ người nào có cả bốn trái banh ở trong xô đều có thể tìm nhặt banh bị ném trượt của một người khác nhưng đồng thời người đó cũng phải bắt đầu chơi trở lại. Trò chơi sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả các trái banh đều ở trong xô. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu bước và bao nhiêu trái banh cũng được.
Sử dụng những câu hỏi sau đây để gợi ý thảo luận sau khi trò chơi kết thúc.
Bạn cảm thấy thế nào khi bị buộc phải chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác?
Bạn cảm thấy thế nào khi từ bỏ sự thành công của bạn để giúp đỡ người khác?
Tại sao bạn đã giúp hoặc không giúp người khác?
Khích lệ học viên của bạn nghĩ ra trò chơi riêng của họ.

Tùy Chọn B: Hoàn tất một vở kịch diễn vai “cả hai cùng thắng ”.
Nghĩ ra một kịch bản giữa hai hay nhiều người trong đó giải pháp rõ ràng là một sự xác nhận thắng/thua. Yêu cầu học viên của bạn sáng tạo và thực hiện vai diễn trong giải pháp thắng/ thua và sau đó tìm ra một giải pháp thắng/ thắng. Đây là một ví dụ:
Một trong các học viên của bạn đóng vai biên tập viên của tờ báo trường. Hai người khác đóng vai hai phóng viên rất muốn được viết về cùng một sự kiện trong trường, nhưng chỉ có thể chọn một bài để đăng mà thôi vì khuôn khổ báo giới hạn. Một trong hai phóng viên là bạn thân của biên tập viên; và biên tập viên đặc biệt lại không thích người phóng viên kia.
Tùy Chọn C: Thảo luận một tình huống từ lịch sử .
Trong mọi công việc làm ăn, trong cách giải quyết vấn đề hay trong những hợp đồng, chúng ta thường cố gắng thực hiện làm sao để có lợi cho bản thân mình nhất. Đó là bản chất của con người, và có lẽ sẽ không thực tế chút nào nếu chúng ta mong chờ mọi người làm khác đi. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua một điều lưu ý quan trọng, đó là sự khác biệt giữa những lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Chúng ta có tỏ thái độ trước khi chúng ta yêu cầu phía bên kia chấp nhận một thỏa thuận rõ ràng là nhằm ủng hộ chúng ta chứ không ủng hộ phía bên kia không? Trong tương lai gần, câu trả lời là "có". Nhưng chẳng bao lâu nữa, sự oán giận đối với tình trạng bất công đó chồng chất thêm cho đến khi thỏa thuận đó bị hủy bỏ-hay trở nên tồi tệ hơn. Hãy minh họa ý tưởng nầy với tình huống lịch sử sau đây, sau đó dùng các câu hỏi để giúp học viên thảo luận về câu chuyện.
Thế Chiến I đã trở nên bế tắc khi những vũ khí tối tân hơn được chế tạo trước khi có các chiến lược dự tính cẩn thận về việc sử dụng những vũ khí đó trong chiến tranh. Cả hai bên đều nấp trong các chiến hào vì không bên nào có được lợi thế đủ mạnh để xác nhận một sự chiến thắng hoàn toàn, mặc cho cái chết của gần mười triệu người và sự thương tổn của hai mươi triệu người khác. Sau nhiều cuộc thương lượng, các bên đi đến một hiệp ước ngừng bắn. Tuy nhiên, sự hòa giải thật sự khó khăn cho người Đức. Bị đòi hỏi phải trả một số tiền bồi thường rất lớn, người Đức đã phải gánh chịu tình trạng lạm phát tài chánh quá lớn. Phải mất gần hai mươi năm người Đức mới tập hợp và huy động đủ tiềm lực để tham chiến một lần nữa, nhưng khi họ đã làm thì đó là một sự dốc sức tối đa để thắng lợi.
Thế Chiến II đã có thể được ngăn ngừa bằng một biện pháp thắng/ thắng đối với sự hòa giải của Thế Chiến I không? Phải chăng thắng/ thắng có nghĩa là sẽ không có những hậu quả dành cho thái độ không thể chấp nhận được? Hãy xem xét Chương trình Khôi phục Âu Châu, một chương trình được Hoa Kỳ tài trợ, nhằm giúp đỡ các quốc gia bị tàn phá bởi Thế Chiến II. Làm thế nào chương trình nầy, nếu được thực hiện sau Thế Chiến I, đã có thể cho phép các kẻ thù của chúng ta trở nên những người bạn và những đồng minh kinh tế vững mạnh?
Tùy Chọn D: Thảo luận những gương mẫu từ đời sống riêng của các bạn .
Hãy xem thử bạn và các học viên có thể nghĩ đến những gương mẫu từ đời sống riêng của các bạn để minh họa nguyên tắc: cố gắng dùng mọi công việc làm ăn, giải pháp, hay hiệp ước nhằm có lợi cho bạn chăng. Nhấn mạnh giá trị của việc đầu tư vào các mối quan hệ chứ không phải lợi dụng các mối quan hệ ấy.

2. Lời Chân Lý
“ VIỆC THẮNG VÀ THUA TRẬN CHỨNG TỎ RẰNG VIỆC CHIẾN THẮNG
BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO LÀ KHÔNG ĐÁNG GIÁ.” - VÔ DANH

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Xem xét những mâu thuẫn .
thắng bằng cách đánh bại người khác thắng bằng cách giúp người khác làm tốt nhất bị đe dọa bởi sự thành công của người khác khích lệ sự thành công của người khác coi trọng tính độc lập coi trọng tính phụ thuộc vào nhau hạn chế sự vui mừng làm tăng thêm sự vui mừng
Thảo luận những điểm thuận và chống của mỗi mô hình. Mô hình nào có tính sáng tạo và sự hứa nguyện nhiều hơn? Giải thích câu trả lời của bạn.
Tùy Chọn B: Thảo luận một ví dụ từ quá khứ của bạn .
Yêu cầu các học viên nhớ lại những lần họ đã tranh cãi với ai đó-với một người bạn, một anh (chị, em) ruột, một thầy (cô) giáo, một bạn cùng lớp, một huấn luyện viên hoặc với cha (me) họ.
Sự bất đồng quan điểm được giải quyết như thế nào?
Đó là một giải pháp thắng/thắng, thắng/thua hay thua/thua? Vì sao?
Nếu giải pháp là thắng/thắng, hãy kể lại điều gì đã đưa đến giải pháp đó.
Nếu đó không phải là giải pháp thắng/thắng, bạn đã có thể thay đổi điều gì để tạo ra một giải pháp thắng/thắng?
Tùy Chọn C: Thảo luận những khía cạnh thắng /thắng của câu chuyện về vai trò lãnh đạo mang tính tôi tớ này .
Trong thời gian có cuộc Chiến tranh Cách Mạng, George Washington cỡi ngựa đến gần những người lính đang cố sức để nâng một cái xà nặng vào vị trí ở phía trên đầu họ. Hạ sĩ quan của họ ngồi trên lưng ngựa và quát tháo ra lệnh cho binh lính của ông ta nhưng không thành công. Tướng Washington hỏi ông ta tại sao ông không giúp đỡ binh lính của mình. Không nhận ra Washington, vị hạ sĩ trả lời: “Ông không thấy sao? Tôi là hạ sĩ quan!”
Tướng Washington lịch sự đáp lời: “Thưa ngài hạ sĩ quan, xin ngài thứ lỗi, tôi đã không nhận ra ngài”. Tướng Washington xuống ngựa và đi đến làm việc với những người lính cho đến khi cái xà được đặt vào đúng vị trí. Những người lính hò reo vui mừng trước sự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lau mồ hôi trên mặt mình, ông quay sang vị hạ sĩ vẫn còn ngồi trên lưng ngựa và nói: “Nếu ông cần có sự giúp đỡ thêm, hãy gọi Washington, tổng tư lệnh của ông, tôi sẽ đến ngay”.
Nếu bạn là một trong những người lính, bạn nghĩ như thế nào về vị hạ sĩ?
Nếu bạn là một trong những người lính, bạn nghĩ như thế nào về Tướng Washington?
Nếu bạn là vị hạ sĩ, bạn nghĩ như thế nào khi bạn nhận ra Washington?
Theo bạn tại sao Tướng Washington đã giúp đỡ những người lính?
Giải pháp thắng/ thắng Washington tạo ra trong tình huống nầy là gì?
Bạn thấy những loại thái độ hoặc đặc tính thắng/thắng nào trong những điều Washington đã làm?
Tóm tắt những gì bạn đã học về vai trò lãnh đạo thắng/thắng từ câu chuyện nầy.
Cùng nhau kể ra một danh sách về “top ten” các đặc tính của một người lãnh đạo thắng/thắng.
Tùy Chọn D: Cùng nhau nghiên cứu .
Hãy đến thư viện với các học viên của bạn hoặc đem một số tài liệu đến buổi học. Yêu cầu các học viên tìm những bài báo hoặc tạp chí về những nhà lãnh đạo thế giới hiện nay. Yêu cầu các học viên ghi xuống những đặc điểm hoặc những mẫu người lãnh đạo lý tưởng được đề cập hoặc đăng tải trên báo chí để chia sẻ và thảo luận. Dùng những câu hỏi nầy cho cuộc thảo luận của bạn:
Những đặc điểm của người lãnh đạo bạn chọn có thể so sánh được với những đặc điểm của một người lãnh đạo thắng/ thắng như thế nào?
Người lãnh đạo bạn đang tìm hiểu có phải là một người lãnh đạo theo quan điểm thắng/ thắng không? Giải thích.
Bạn muốn đi theo một người lãnh đạo có quan điểm thắng/thắng hơn hay một người có quan điểm thắng/thua hơn?
Điều đó cho bạn biết gì về loại người lãnh đạo mà bạn muốn trở thành?
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Khái niệm thắng/thắng có quan hệ thật mật thiết với khái niệm về vai trò lãnh đạo mang tính tôi tớ đến nỗi hai khái niệm nầy giống như hai anh em sinh đôi. Yêu cầu các học viên nghiên cứu mỗi câu Kinh thánh sau đây và thảo luận cách mỗi câu chứa đựng cả hai khái niệm trên.
“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi Pl 2:4).
“Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Mat Mt 7:12).
“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi Pl 2:3).
“Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta” (Mat Mt 20:28b).
“Hãy lấy lẽ kính nhường nhau” (RoRm 12:10b).
“Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người” (Mac Mc 9:35b).
Đấng Christ kêu gọi chúng ta noi theo gương của Ngài về việc dành một thứ tự ưu tiên cho những nhu cầu của người khác. Sự thách thức của việc sống theo mô hình thắng/thắng cũng giống như việc bơi ngược dòng suối và dường như đó là những sự chọn lựa thiếu khôn ngoan theo con mắt của thế gian. Mặc dầu những sự ban thưởng của thế gian có thể thấy ngay trước mắt và rõ ràng cụ thể, nhưng những phần thưởng của việc noi theo gương Đấng Christ đem lại sự thỏa lòng hơn-và còn đến đời đời.
Mô hình thắng/thắng đi ngược lại xu hướng tự nhiên của chúng ta đối với việc đề cao chính mình, tự hài lòng về chính mình và tự cho mình là trung tâm. Tuy nhiên, điều nghịch lý lớn nhất là nó giúp chúng ta đạt được những chiến thắng vĩ đại hơn và lâu bền hơn.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình , nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa .” (Phi Pl 2:4).
5. Kết Luận
Hầu như mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với sự chọn lựa phải sống theo mô hình thắng/thua hoặc thắng/thắng. Yêu cầu các học viên suy nghĩ về một cuộc xung đột họ đang trải qua. Họ có thể hình dung việc sử dụng biện pháp thắng/thắng không? Yêu cầu họ diễn đạt xem biện pháp đó có thể như thế nào. Cùng nhau thảo luận, và khích lệ học viên của bạn chọn giải pháp thắng/thắng trong tuần nầy. Yêu cầu họ chia sẻ một kinh nghiệm thắng/thắng mới-đặc biệt một kinh nghiệm đòi hỏi một nỗ lực sáng tạo nào đó-vào buổi học sau.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 2, Tuần 3
Quan Điểm Thắng/Thắng
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Hai anh em đi đến vị quan toà để giải quyết tranh chấp về việc phân chia tài sản mà cha mẹ đã để lại cho họ . Vị quan toà chỉ dẫn : “Hãy để một trong hai anh em phân chia tài sản và để người anh em kia có sự chọn lựa trước .”- vô danh
“Thái độ thắng cuộc quan trọng hơn những lý lẽ chiến thắng .”- Steve O’Dell
bị đe dọa bởi sự thành công của người khác khích lệ sự thành công của người khác
hạn chế sự vui mừng làm tăng thêm sự vui mừng
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa (Nguyên tắc của Thánh Kinh) “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi Pl 2:4).
“Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Mat Mt 7:12).
“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi Pl 2:3).
“Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta” (Mat Mt 20:28b).
“Hãy lấy lẽ kính nhường nhau” (RoRm 12:10b).
“Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người” (Mac Mc 9:35b).
Đấng Christ kêu gọi chúng ta noi theo gương của Ngài về việc dành một thứ tự ưu tiên cho những nhu cầu của người khác. Sự thách thức của việc sống theo mô hình thắng/thắng cũng giống như việc bơi ngược dòng suối và dường như đó là những sự chọn lựa thiếu khôn ngoan theo con mắt của thế gian. Mặc dầu những sự ban thưởng của thế gian có thể thấy ngay trước mắt và rõ ràng cụ thể, nhưng những phần thưởng của việc noi theo gương Đấng Christ đem lại sự thỏa lòng hơn-và còn đến đời đời.
Mô hình thắng/thắng đi ngược lại xu hướng tự nhiên của chúng ta đối với việc đề cao chính mình, tự hài lòng về chính mình, và tự cho mình là trung tâm. Tuy nhiên, điều nghịch lý lớn nhất là nó giúp chúng ta đạt được những chiến thắng vĩ đại hơn và lâu bền hơn.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình , nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa .” (Phi Pl 2:4).

Loạt bài 2, Tuần 4
Sự Ghen Tị
“Đại đa số nhân loại cảm thấy hài lòng với cái vẻ bề ngoài như thể đó là những điều thực tế và thường bị ảnh hưởng bởi những điều “có vẻ như ” hơn là bởi những điều thực tế .”- Machiavelli
“Tấm lòng con người không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả ; con rắn vẫn muốn nuốt cả con voi .” - Châm ngôn Trung Hoa
“Kẻ lìa bỏ nhà mình để đi tìm hạnh phúc là đang đuổi theo một cái bóng .”- vô danh
“Người mà cảm thấy bất mãn ở một nơi sẽ ít khi được vui sướng ở một nơi khác .”- Aesop
“Một đứa trẻ ở nông trại thấy một chiếc máy bay bay trên cao và mơ về một nơi xa xăm nào đó . Một hành khách trên máy bay thấy nhà cửa trong trang trại và mơ về mái ấm của mình .”- Carl Burns
“Tôi lằm bằm vì mình không có giày cho đến khi tôi gặp một người không có chân .”- Châm ngôn Ba tư
“Điều làm cho chúng ta không vui về tình trạng của mình là ý tưởng phóng đại quá đáng của chúng ta về hạnh phúc của người khác .”
- vô danh
“Bạn không thể ghen tị và vui vẻ cùng một lúc .”- Frank Tyger
“Những người ghen tị gây phiền phức cho người khác , và cũng là kẻ gây ra đau khổ cho chính mình .”- William Penn
“Sự ghen tị thể hiện sự bực tức và cay đắng , hủy hoại cả sự thoả lòng lẫn các mối quan hệ với người khác .”- Tim Mills
“Không ai được miễn trừ khỏi sự đau khổ , dù cho họ thành đạt , giàu có , quyến rũ , hay tài ba đến đâu đi nữa . Đừng ghen tị khi thấy người khác không có nan đề gì cả -bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được những nỗi đau thầm kín họ phải chịu đựng .”- Steve Gardner

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Phần này giúp cho bạn và các học viên có cơ hội đánh giá ảnh hưởng tiêu cực của sự ghen tị và khám phá những cách xử lý nó một cách thích hợp.
Sự ghen tị là một thái độ thường sinh ra những hành động phi lý và không thể hình dung được. Đó là một thái độ căm tức hay cay đắng đối với một ai đó được xem như là một đối thủ. Những cảm giác ghen tị thường nảy sinh ra vì cớ những vật sở hữu hay hoàn cảnh thuận lợi của một người khác. Thái độ căm tức nầy có thể là do tiền bạc, của cải vật chất, những thuận lợi về mặt tri thức hoặc giáo dục, những cơ hội trong lĩnh vực xã hội và kinh tế, và, có lẽ hay thay đổi nhất đối với các bạn thanh niên, do các mối quan hệ thân thiết và tình cảm. Một người ghen tị có thể sợ mất vị trí của mình trong một mối quan hệ riêng tư do bị một đối thủ thế vào chỗ của mình.
Không phải tất cả các hình thức ghen tị đều mang tính tiêu cực. Đôi khi tình yêu có thể khiến chúng ta tranh đấu với thái độ vô cùng ghen tuông để bảo vệ và giữ gìn an toàn những gì chúng ta yêu dấu. Điều này có thể được thấy trong tính cách của Đức Chúa Trời. “Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà (ghen tương)” (XuXh 20:5b).
Điều quan trọng cần phải hiểu đó là khuynh hướng tự nhiên dễ trở nên ghen tị trong một cách thức tự hủy diệt của chúng ta. Nhưng điều cũng quan trọng chúng ta cần hiểu đó là một sự ghen tương thánh khiết, như chúng ta nhìn thấy trong Cha thiên thượng của mình, có thể có sức mạnh lớn lao và được xem là chính đáng.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Nhận biết nguyên nhân của sự ghen tị .
Yêu cầu học viên của bạn kể ra bốn điều khiến những người đồng trang lứa với họ dễ trở nên ghen tị. Những điều đó có thể sẽ rơi vào các phạm trù sau:
các mối quan hệ (tình cảm)
địa vị (địa vị xã hội hoặc tiếng tăm)
tiền bạc (của cải vật chất)
vẻ bề ngoài (những đặc điểm về thể chất)
Hỏi học viên của bạn xem những người đồng tuổi với họ thường làm gì khi họ ghen tị. Những ý nghĩ và hành động đầu tiên của những người trẻ này là gì?
Tùy Chọn B: Cỏ không phải lúc nào cũng xanh tươi hơn .
Dùng bảng liệt kê về các cá nhân bên dưới, thảo luận xem việc ghen ghét hay đố kỵ với người khác vì cớ địa vị, sự giàu có, vẻ bề ngoài, hay những thành đạt của họ thì như thế nào-chỉ để thấy rằng họ không vui sướng hoặc thành công như chúng ta đã hình dung. Điều này có thể dùng để cảnh cáo chúng ta đừng nên tập trung vào những điều sai trật trong đời sống để rồi cho rằng những gì mình có được là đương nhiên và không quản lý tốt những điều đó.
Vào năm 1923, những người sau đây là một số trong những người giàu có nhất trên thế giới. Họ kiểm soát nhiều tiền hơn tổng số tiền gửi trong Ngân khố của Hoa Kỳ vào lúc đó. Hãy nhìn vào số phận cuối cùng của những người đầy quyền lực và giàu có nầy:
Charles Schwab-chủ tịch của công ty thép độc lập lớn nhất trên thế giới - chết trong tình trạng bị phá sản.
Ivar Kreuger-đứng đầu của tư bản độc quyền lớn nhất thế giới - tự tử chết.
Jesse Livermore-“con gấu” lớn nhất phố tài chánh Wall ở New York - tự tử chết.
Arthur Cutten-nhà đầu cơ lúa mì lớn nhất; bị phá sản, chết ở nước ngoài.
Leon Fraser-chủ tịch Ngân hàng International Settlements - tự tử chết.
Richard Witney-chủ tịch của Thị trường Chứng khoán New York - chết sau khi được tha ra khỏi tù.
Albert Fall-thành viên trong nội các của Tổng thống Warren G. Harding (1921-1923) - được tha ra khỏi tù để ông có thể chết tại nhà.
Bạn có thể tưởng tượng ra một số điều quan trọng mà những người giàu có và đầy quyền lực này chắc hẳn đã không có-một số điều mà bạn thực sự có không?

Tùy Chọn C: Kể một câu chuyện ngụ ngôn bổ ích .
Hãy kể câu chuyện sau đây:
Ngày xưa, có một con sói khi nhặt được một miếng thịt nó bắt đầu vượt qua một cây cầu bắc ngang một con suối. Khi nhìn xuống mặt nước, nó vô cùng ghen tị với con thú nó nhìn thấy phản chiếu dưới nước. Con vật đó trông không to hơn hắn, nhưng có một miếng thịt lớn ở trong miệng. Con sói lao đến tấn công con thú để chộp lấy miếng thịt cho mình, và rồi nó đánh rơi mất miếng thịt mà mình đã có. Bây giờ thay vì có hai miếng thịt, nó chẳng có gì cả, vì miếng thịt thật của nó đã biến mất khỏi tầm mắt và chìm xuống lòng suối.
Hãy thảo luận những tình huống học viên của bạn đã từng thấy hoặc kinh nghiệm trong đó những người họ biết đã đánh mất điều gì đó do lòng ghen tị và không thỏa lòng với những gì họ có.
2. Lời Chân Lý
“SỰ GHEN TỊ CHÁY ÂM Ỉ TRONG LÒNG CHO ĐẾN KHI NÓ HOẶC BÙNG
NỔ THÀNH HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐƯỢC XOA DỊU BỞI MỘT TÂM TRÍ
CỦA LÝ LẼ.” - TIM MILLS
3. Bài Học
Ghi chú
Việc đi theo Tùy Chọn D là những khái niệm quan trọng để bạn thảo luận cho dù bạn chọn Tùy Chọn nào của phần Bài Học đi nữa.
Tùy Chọn A: Nói về chính bạn .
Kể về một lần sự ghen tị đã có ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của bạn. Điều quan trọng là phải thành thật với chính mình và các học viên. Nên nhớ rằng sự ghen tị không phải lúc nào cũng được nhận diện theo đúng thực chất của nó. Bạn có thể đã bào chữa cho một tình huống cá nhân với những sự giải thích hợp lý cho đến khi bằng cách nào đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ thực chất của vấn đề và bạn có thể nhìn thấy nó với sự trưởng thành và sáng suốt. Việc chia sẻ thành thật về sự ghen tị của bạn sẽ giúp các học viên nhận biết rằng đây là một vấn đề phổ biến nhưng cũng là vấn đề có thể được xử lý.
Tùy chọn B: Nói về một người khác .
Yêu cầu học viên của bạn suy nghĩ về những thí dụ của những cá nhân cùng thời mà họ và các bạn của họ có thể ghen ghét và đố kỵ.
Thảo luận tại sao những cá nhân nầy đã được thần tượng hóa như vậy.
Chia sẻ những ý kiến về cách học viên của bạn có thể tránh bị vướng mắc trong mạng lưới phức tạp nầy.
Khích lệ các học viên bày tỏ các thứ tự ưu tiên và các mục tiêu của cá nhân họ một cách cởi mở.
Thách thức họ có những quyết định khôn ngoan và hợp lý về những người tiêu biểu.
Thảo luận sự khác biệt giữa thái độ tôn kính, ngưỡng mộ một ai đó như là một người tư vấn hoặc thán phục những thành tựu của một ai đó và việc trở nên đố kỵ, ganh ghét với sự thành công hay với những vật sở hữu của một ai khác.
Tùy Chọn C: Xem xét mặt tích cực của sự ghen tương .
Sự ghen tương là một động lực tích cực khi nó bày tỏ một nỗ lực cảnh giác để canh giữ hay bảo vệ điều gì đó mà một người yêu quý hoặc tin là nó xứng đáng với sự hy sinh của cá nhân họ.
Yêu cầu các học viên chia thành các nhóm để tranh luận về việc liệu có những lúc người ta có thể được chứng minh là đúng khi bày tỏ thái độ ghen tương để bảo vệ một người hoặc một điều gì đó hay không. Cho các học viên vài phút để chuẩn bị cho các trường hợp của họ, hoàn thành với những ví dụ có thật hoặc tưởng tượng. Sau đó cho học viên luân phiên trình bày ý tưởng của nhóm mình. Sau cuộc tranh luận, yêu cầu học viên cùng làm việc với nhau để triển khai một loạt nguyên tắc chỉ đạo để xác định loại ghen tương nầy có được chấp nhận hay không, được chấp nhận khi nào và vì sao lại được chấp nhận.
Tùy Chọn D: Nhớ lại những lần đắc thắng .
Yêu cầu học viên của bạn nghĩ về những lần họ cảm thấy ghen tị nhưng đã làm điều đúng, bỏ qua các ý tưởng hoặc thay đổi hành động để họ không hành động có tính cách phá hại. Kế đó xin hỏi các câu hỏi sau:
Làm thế nào bạn có thể làm điều đúng khi bạn bị cám dỗ để ghen tị (và hành động đầy ghen tị nữa)?
Nếu bạn lại trải qua kinh nghiệm giống như vậy một lần nữa, liệu bạn có hành động cùng một cách như vậy không?
Nếu không, bạn sẽ thay đổi điều gì?
Hãy tiếp tục bài tập nầy: Yêu cầu học viên viết ra hai danh sách. Danh sách thứ nhất nên có tựa là “Những điều cần làm khi ghen tị”. Danh sách thứ hai nên có tựa là “Những điều không được làm khi ghen tị”. Dành ít phút để cùng nhau triển khai những danh sách có ý nghĩa.
Các Vấn đề và Giải pháp
Sự ghen tị có thể vô cùng nguy hại, làm què quặt nhiều phẩm cách quan hệ đến vai trò lãnh đạo. Một số ý tưởng nầy sẽ củng cố những lý do cho việc giải quyết các vấn đề về sự ghen tị.
Vấn đề 1: Sự ghen tị thường bộc lộ ra đối với những điều không phải là quan trọng nhất.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Những mục đích và mục tiêu thật nào của tôi không đạt được khi tôi ghen tị?”
Vấn đề 2: Sự ghen tị làm tổn thương tính trung thực của chúng ta.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Sự ghen tị của tôi có đáng để tôi phải mất đi tính trung thực của mình và lòng tin cậy mà người khác đã đặt nơi tôi không?”
Vấn đề 3: Sự ghen tị làm tổn hại các mối quan hệ-đôi khi không hàn gắn được.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Nguy cơ của việc mất đi mối quan hệ nầy có đáng để tôi nuôi dưỡng sự ghen tị của mình không?”
Vấn đề 4: Sự ghen tị dẫn đến các ý tưởng và hành động sai trật.
Giải pháp : Thận trọng suy nghĩ và hành động, hãy tự hỏi: “ Đây có phải là quyết định tốt nhất tôi có thể thực hiện về những điều nầy không hay sự ghen tị đã che mờ đi sự suy xét của tôi?”
Vấn đề 5: Sự ghen tị làm hao phí các tiềm lực giá trị, chẳng hạn như thì giờ và nỗ lực.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Những gì sẽ hỗ trợ cho tôi trong việc đạt đến các mục tiêu của tôi?”
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
A-đam và Ê-va sanh ra hai người con trai vốn là tấm gương đầu tiên của nhân loại về sự ghen tị và sức mạnh hủy diệt của nó. Sáng-thế-ký đoạn 4 kể về việc A-bên dâng một của lễ được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban thưởng. Ca-in cũng dâng một của lễ nhưng không được chấp nhận và không được thưởng. Do đó, Ca-in cảm thấy tức giận và ghen tị. Đức Chúa Trời thấy cơn giận của Ca-in và cảnh cáo ông phải kiểm soát những sự cám dỗ của mình, nhưng thay vào đó Ca-in đã chọn giải pháp nhượng bộ sự giận dữ và ông đã giết chính em trai mình. Câu chuyện nầy minh họa cách sống động sức mạnh của lòng ghen tị hủy phá các mối quan hệ trong gia đình. Nó cũng khiến chúng ta làm những điều mà không thể nào hình dung được.
LuLc 9:46 nói đến việc các môn đồ tranh cãi giữa vòng họ ai sẽ là người lớn hơn hết. Ghen tị về địa vị của nhau bên cạnh Chúa Jêsus, họ đang mãi lo biện luận về tầm quan trọng của cá nhân mình khi “Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng” (9:47-48). Chúa Jêsus quan tâm nhiều nhất về sự phục vụ người khác.
Hình như là những người tập trung vào việc tận hiến cho người khác có ít thời gian hay khuynh hướng nuôi dưỡng sự ghen tị. Chân lý nầy áp dụng cho bạn và học viên của bạn như thế nào?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Nếu ngươi làm lành , há chẳng ngước mặt lên sao ? Còn như chẳng làm lành , thì tội lỗi rình đợi trước cửa , thèm ngươi lắm ; nhưng ngươi phải quản trị nó .” (SaSt 4:7)
5. Kết Luận
Khích lệ học viên của bạn tìm kiếm gương mẫu của các cá nhân đã hành động theo những cách thức không vị kỷ và tích cực khi họ có thể đã từng bị cám dỗ để phản ứng mạnh trong sự ghen tị. Tại sao những người nầy đã có thể chuyển những phản ứng có thể là ghen tị thành những sự đáp ứng gây dựng hơn và không vị kỷ?
Tham khảo năm Vấn đề và Giải pháp trên Trang Học Viên. Yêu cầu các học viên dành ít phút viết những ý tưởng nầy trên những mảnh giấy nhỏ. Bảo học viên của bạn giữ những mảnh giấy nầy để họ có thể xem lại khi bị cám dỗ hành động theo thái độ ghen tị. Ngoài ra, những mảnh giấy nầy cũng nhắc nhở họ tự đặt ra những câu hỏi về giải pháp như là một cách chống lại sự ghen tị.
Trang Dành Cho Học Viên
Loại bài 2, Tuần 4
LỜI CHÂN LÝ
“SỰ GHEN TỊ CHÁY ÂM Ỉ TRONG LÒNG CHO ĐẾN KHI NÓ HOẶC BÙNG
NỔ THÀNH HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐƯỢC XOA DỊU BỞI MỘT TÂM TRÍ
CỦA LÝ LẼ.” - TIM MILLS
Sự Ghen Tị
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Người mà cảm thấy bất mãn ở một nơi sẽ ít khi vui sướng ở một nơi khác .”- Aesop
“Tôi lằm bằm vì mình không có giày cho đến khi tôi gặp một người không có chân .”- Châm ngôn Ba tư
“Những người ghen tị gây phiền phức cho người khác , nhưng lại gây ra đau khổ cho chính mình .”
- William Penn
Các Vấn đề và Giải pháp
Vấn đề 1: Sự ghen tị thường bộc lộ ra đối với những điều không phải là quan trọng nhất.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Những mục đích và mục tiêu thật nào của tôi không đạt được khi tôi ghen tị?”
Vấn đề 2: Sự ghen tị làm tổn thương tính trung thực của chúng ta.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Sự ghen tị của tôi có đáng để tôi phải mất đi tính trung thực của mình và lòng tin cậy mà người khác đã đặt nơi tôi không?”
Vấn đề 3: Sự ghen tị làm tổn hại các mối quan hệ-đôi khi không hàn gắn được.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Nguy cơ của việc mất đi mối quan hệ nầy có đáng để tôi nuôi dưỡng sự ghen tị của mình không?”
Vấn đề 4: Sự ghen tị dẫn đến các ý tưởng và hành động sai trật.
Giải pháp : Thận trọng suy nghĩ và hành động, hãy tự hỏi: “ Đây có phải là quyết định tốt nhất tôi có thể thực hiện về những điều nầy không, hay sự ghen tị đã che mờ đi sự suy xét của tôi?”
Vấn đề 5: Sự ghen tị làm hao phí các tiềm lực giá trị, chẳng hạn như thì giờ và nỗ lực.
Giải pháp : Hãy tự hỏi: “Những gì sẽ hỗ trợ cho tôi trong việc đạt đến các mục tiêu của tôi?”
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
A-đam và Ê-va sanh ra hai người con trai vốn là tấm gương đầu tiên của nhân loại về sự ghen tị và sức mạnh hủy diệt của nó. Xem SaSt 4:1-29.
LuLc 9:46 nói đến việc các môn đồ tranh cãi giữa vòng họ ai sẽ là người lớn hơn hết. Ghen tị về địa vị của nhau bên cạnh Chúa Jêsus, họ đang mãi lo biện luận về tầm quan trọng của cá nhân mình khi “Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng” (9:47-48). Chúa Jêsus quan tâm nhiều nhất về sự phục vụ người khác.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Nếu ngươi làm lành , há chẳng ngước mặt lên sao ? Còn như chẳng làm lành , thì tội lỗi rình đợi trước cửa , thèm ngươi lắm ; nhưng ngươi phải quản trị nó .” (SaSt 4:7)

Loạt bài 2, Tuần 5
Ghi Chép Nhật Ký
“Trên đường đi , Keith bắt đầu ghi lại các ý tưởng và hoạt động mỗi ngày của mình trong một cuốn tập . Quyển nhật ký nầy đã trở nên một người bạn đường của anh và anh đã tuôn đổ những cảm xúc sâu xa nhất của mình trên các trang giấy đó .”- Melody Green
“Tôi lấy làm cảm kích bởi sự kiện là có nhiều , rất nhiều người nam và nữ tin kính trải qua các thế kỷ cũng đã ghi chép nhật ký , và tôi bắt đầu thắc mắc liệu họ có nhận biết ra rằng đó chính là cách góp phần vào sự trưởng thành thuộc linh hay không .”- Gordon MacDonald
“Tôi được nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va đã từng bảo dân Y-sơ-ra-ên để dành “một ô - me (khoảng 2,5 lít ) ma-na ” (XuXh 16:33) hầu cho họ sẽ được nhắc nhở rõ ràng về sự chăm sóc thường xuyên của Ngài . Sổ nhật ký cũng đã trở nên “một ô-me ” của tôi , vì trong đó tôi có tất cả lời chứng tôi cần về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong đời sống mình . Tiến trình ghi nhớ này , mà cuốn sổ nhật ký cung cấp , rất có ý nghĩa .”- Gordon MacDonald
“Hãy làm ngay bây giờ ! Hôm nay sẽ là hôm qua của ngày mai .”
- vô danh
“Lý do mà một số người trở nên tư lự , suy nghĩ miên man là vì đó là lĩnh vực thật xa lạ .”- vô danh
“Cuộc đời chúng ta là những gì mà ý tưởng chúng ta tạo nên .”
- Marcus Aurelius

“Việc ghi lại những kinh nghiệm và ý tưởng của mình dẫn chúng ta đến sự suy tư -một hoạt động thường bị lãng quên trong sự vội vã của thế kỷ hai mươi mốt . Sư suy tư dẫn chúng ta đến sự cải tiến thực -là kết quả mà con người thường không nếm được trong sự lãng phí của thế kỷ hai mươi mốt .”- Steve Gardner
“Việc ghi lại các ý tưởng , kinh nghiệm , sự hiểu biết thấu đáo và kiến thức của chúng ta giúp trí tuệ chúng ta được sáng suốt , chính xác và thỏa mãn - có khả năng trao đổi các tư tưởng , cảm nghĩ và ý kiến ở mức độ sâu sắc hơn chứ không phải chỉ trao đổi các sự kiện ở mức độ nông cạn và hời hợt -cũng ảnh hưởng khả năng suy nghĩ rõ ràng , lý luận chính xác , và được người khác thông hiểu của chúng ta .” - Stephen Covey
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Xem xét cách cá nhân thì hầu hết các ngày của một người dường như khá bình thường. Bạn ngủ, ăn, cố gắng hoàn thành đủ công việc, cố gắng dành một thì giờ nào đó để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, cố gắng xử trí những điều rắc rối phức tạp của ngày hôm nay để bạn có thể bắt đầu lại vào ngày mai. Tuy nhiên, qua những ngày tháng trên trần thế nầy, Đức Chúa Trời đang thực hiện những điều đầy ý nghĩa trong đời sống bạn, vì Ngài đang hiện diện trong đời sống của tất cả con cái Ngài.
Qua việc thực hành ghi chép nhật ký, bạn có thể bắt đầu thoáng thấy một bức tranh lớn hơn về những gì Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống bạn. Việc ghi chép nhật ký không phải là một thủ tục đòi hỏi hay một điều kiện tất yếu để sống một cuộc đời Cơ Đốc, nhưng nó là một công cụ rất có tác động mà Đức Chúa Trời có thể dùng để khích lệ và giúp bạn tăng trưởng. Khi bạn tuôn đổ lòng mình vào một cuốn nhật ký, nỗ lực để lưu giữ lại các ý tưởng và những lời cầu nguyện của bạn, bạn sẽ gọt dũa các tư tưởng của mình cho có giá trị cũng như giúp cho lỗ tai thuộc linh của mình nhạy bén để nghe được tiếng phán của Chúa.
Nếu bạn đã có ghi chép nhật ký rồi, bạn sẽ có thể kể lại kinh nghiệm cá nhân và những sự hiểu biết sâu sắc khi bạn chia sẻ kỹ năng quý giá nầy với các học viên. Nếu bạn chưa từng ghi chép nhật ký, chúng tôi sẽ cho bạn vài lý do và phương pháp thực tiễn để giúp bạn và các học viên có thể khám phá giá trị của việc ghi chép nhật ký. Xin hãy xem xét thực hiện việc ghi chép nhật ký-hoặc là ghi lại hành trình tư vấn của bạn hoặc chỉ đơn giản như là một công cụ để nuôi dưỡng sự tăng trưởng cá nhân của bạn.
Nên nhớ rằng một số học viên của bạn có thể ưa thích viết lách và có thể thích ý kiến về việc ghi nhật ký, trong khi đối với một số khác thì việc ghi chép nhật ký sẽ dường như là một gánh nặng. Khi bạn trình bày phần nầy, hãy nhấn mạnh rằng một cuốn ghi chép nhật ký không phải là một sổ nhật ký ghi lại các sự kiện hằng ngày, nhưng là một sự ghi chép riêng tư về các ý nghĩ, những lời cầu nguyện, các câu Kinh Thánh, và bất kỳ ý tưởng có ý nghĩa nào khác dưới bất cứ hình thức nào, vào bất cứ lúc nào. Và nó không nhất thiết phải được viết ra mà có thể được lưu lại trong một băng cát-sét, một máy vi tính, hoặc thậm chí một băng vi-đê-ô hay bất cứ phương tiện gì có thể lưu giữ lại lâu dài những gì họ muốn bày tỏ.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Khám phá mục đích của việc ghi chép nhật ký .
Yêu cầu các học viên giải thích mục đích của một bài báo cáo, một sổ nhật ký (sự kiện hằng ngày), và một quyển ghi chép (kinh nghiệm sống) theo cách họ hiểu. Vạch ra những mục đích trái ngược nhau của ba loại ghi chép nầy:
Bản báo cáo: sự tổ chức khách quan của các sự việc và sự kiện.
Sổ nhật ký: ghi lại các sự kiện xảy ra hằng ngày
Sổ ghi chép: ghi chép thường kỳ-có thể là mỗi ngày, nhưng không nhất thiết phải như vậy-ghi lại những suy tư và cảm xúc; cũng có thể ghi chép các sự kiện, nhưng tập trung nhiều hơn về ý nghĩa của chúng.
Tùy Chọn B: Dành 5 phút .
Phát cho các học viên giấy, bút chì và yêu cầu họ viết về bất cứ điều gì trong năm phút. Bảo họ rằng điều lệ duy nhất là họ phải cứ viết tiếp hoài cho đến hết thời gian quy định; nếu họ không biết viết điều gì, bảo họ hãy viết rằng-“Tôi không biết viết điều gì”-và cứ tiếp tục như vậy.
Sau khi hết thời gian, hỏi các học viên xem họ nói nhiều về các sự kiện, các cảm nghĩ hay nói mỗi thứ một ít.
Tùy Chọn C: Bắt đầu viết .
Yêu cầu các học viên viết về một ngày đặc biệt. Bảo họ mô tả ngày đó và cho biết vì sao nó là một ngày có ý nghĩa. Yêu cầu họ trả lời các câu hỏi sau: Điều gì đã làm cho ngày đó trở nên đặc biệt? Vì sao bạn nhớ nó? Bạn có học hỏi hoặc thay đổi điều gì về bản thân bạn vì tác động của ngày đó không?
Khi học viên hoàn tất, yêu cầu những người nào sẵn lòng sẽ chia sẻ những điều họ đã viết.
Tùy Chọn D: Hỏi một số câu hỏi .
Hỏi học viên những câu hỏi sau:
Trước đây bạn đã từng có một sổ nhật ký chưa? Khi nào (nếu có)?
Bạn có ghi nhật ký cho một lớp học hay một công trình, đề án nào không?
Bạn thích điều gì về việc ghi chép nhật ký?
Bạn không thích điều gì?
Một số lợi ích của việc ghi chép nhật ký-ghi chép riêng tư-thường xuyên là gì?
Nếu bạn có kinh nghiệm nào về việc ghi chép nhật ký, hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó với các học viên và dùng những câu hỏi trên để mô tả những kinh nghiệm của bạn.
2. Lời Chân Lý
“QUA VIỆC VIẾT NHẬT KÝ, NHỮNG LỜI CHÚNG TA GHI CHÉP LẠI
GIỐNG NHƯ NHỮNG KHO CHỨA TRONG ĐÓ CHÚNG TA THÂU TRỮ
NHỮNG VẬT QUÝ VÀ HOẠN NẠN CỦA CHÍNH CUỘC SỐNG.”
- STEVE MOORE

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Trình bày một số gương lịch sử về việc viết nhật ký .
Mang theo một hay hai cuốn sách chứa những mục lưu giữ nhật ký của một số người ghi chép nhật ký Cơ Đốc nổi tiếng. Tại một thư viện công cộng-hoặc thư viện của hội thánh, trường cao đẳng Cơ Đốc, hoặc trường Kinh thánh-bạn sẽ có thể tìm thấy một số mục lưu giữ nhật ký hay của những người chẳng hạn như Jim Eliott, Keith Green, John Wesley, George Muller, Saint Augustine hoặc Martin Luther. Một cuốn sách hay để đọc thử là quyển Không Thỏa Hiệp : Tiểu sử của Keith Green , của tác giả Melody Green và David Hazard. Nó chứa những đoạn trích từ sổ nhật ký của Keith Green ghi lại việc ông trở nên một Cơ Đốc Nhân, sự thay đổi lối sống của ông từ việc nghiện ngập ma túy đến sự dâng mình cho Chúa, và mối quan hệ của ông với Chúa. Và nghiên cứu thêm một ít, bạn có thể tìm thấy nhiều tấm gương nữa từ các Cơ Đốc Nhân trong lịch sử và đương thời trong việc ghi chép nhật ký của đời mình.
Lập kế hoạch để đọc vài mục lưu giữ nhật ký với các học viên, đọc cho họ nghe hoặc cung cấp tư liệu cho họ chọn để đọc lớn tiếng. Chọn những mục nào bày tỏ sự phản ánh trung thực, sự thông công với Đức Chúa Trời, hoặc sự hiểu biết thấu đáo từ Đức Chúa Trời. Hỏi học viên những câu sau:
Theo bạn vì sao người nầy đã dành thời gian để ghi lại những tư tưởng và lời cầu nguyện?
Theo bạn việc ghi chép nhật ký giúp người ấy qua tình huống nầy như thế nào?
Nếu bạn đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng hoặc một quyết định lớn, việc ghi chép nhật ký, hoặc bằng cách viết lại hoặc nói thâu vào băng cát-sét, có thể giúp đỡ bạn như thế nào?
Việc ghi chép trong một sổ nhật ký đã có thể giúp ích cho bạn như thế nào trên nền tảng hằng ngày hoặc hằng tuần cho dù bạn có đang đối diện khó khăn hay không?
Tùy Chọn B: Thảo luận một mục lưu giữ nhật ký của người xưa .
Đọc Thi Thiên 13 từ Kinh Thánh. Cùng nhau liệt kê các cảm xúc Đa-vít bày tỏ trong Thi Thiên này. Thảo luận những câu hỏi:
Sự khác nhau giữa phần đầu và phần kết của Thi Thiên nầy là gì?
Theo bạn Đa-vít có quá cởi mở bày tỏ cảm xúc của mình không? Tại sao có và tại sao không?
Tại sao chúng ta không chân thành hơn với Đức Chúa Trời về những cảm xúc của mình?
Thi Thiên nầy của Đa-vít có bày tỏ điều gì mới với Đức Chúa Trời không? Nó có bày tỏ điều gì mới với Đa-vít không?
Kết luận bằng cách yêu cầu mỗi học viên viết ra các thi thiên của riêng họ, có thể theo bất kỳ lối hành văn nào và dài bao nhiêu cũng được. Yêu cầu họ giữ các thi thiên của mình cách riêng tư và khích lệ họ viết về những cảm xúc của mình.
Tùy Chọn C: Xem việc ghi chép nhật ký như một phương pháp học nghiên cứu Kinh Thánh .
Đọc chung GiGa 1:1-5.
“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng”.
Yêu cầu học viên viết về phân đoạn Kinh Thánh trên trong vài phút. Nó đang nói về điều gì? Phân đoạn nầy nêu lên những câu hỏi nào? Ngôi Lời là ai? Sự sáng là gì?
Chia sẻ các câu trả lời của bạn và dùng những câu hỏi sau đây để thảo luận việc ghi chép nhật ký có thể giúp ích cho việc học Kinh Thánh như thế nào:
Bạn đã từng đọc những câu Kinh Thánh dường như là khó hiểu chưa? Bạn đã làm gì để cố gắng hiểu được chúng?
Nếu bạn chỉ đọc phân đoạn này và không viết về nó, bạn rất có thể đã suy nghĩ về nó đến mức nào? Sau đó bạn rất có thể đã nhớ về phân đoạn này được bao nhiêu?
Việc viết về phân đoạn nầy giúp bạn nghĩ về nó như thế nào?
Sau đó bạn sẽ nhớ gì về phân đoạn nầy?
Những cách nào bạn có thể sử dụng một sổ nhật ký để giúp bạn đọc và hiểu Kinh Thánh?
Đây có phải là điều bạn mong muốn bắt đầu trên một nền tảng thường xuyên?
Cho học viên mở Kinh Thánh, và tiếp tục đọc chung 1:6-18. Giúp học viên tìm một số câu trả lời cho những câu hỏi của họ về năm câu đầu.
Tùy Chọn D: Dành một thời gian nào đó để ghi chép nhật ký .
Yêu cầu học viên tìm một nơi thoải mái, cách biệt nhau càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị cho học viên dành một thời gian mở rộng nào đó để họ ở một mình với Đức Chúa Trời, dùng sổ nhật ký như là một cách để sử dụng thời gian nầy. Hãy bảo đảm rằng mỗi học viên có một quyển Kinh Thánh, một quyển tập, một cây bút, và một kế hoạch cho hai mươi đến ba mươi phút kế tiếp. Đây là một số gợi ý:
Hãy đọc vài Thi Thiên và ghi lại những ý kiến của bạn về hoàn cảnh của trước giả. Ông có những cảm xúc nào khi ông đối phó với hoàn cảnh nầy? Bạn đang đối diện với những tình huống nào? Bạn cảm thấy như thế nào về những tình huống đó? Bạn có thể thử đọc Thi Thiên 18, 51, 52, 90, hoặc 142.
Hãy bắt đầu bằng cách viết về những gì bạn muốn ghi nhớ từ những phần tư vấn trước. Bạn muốn thay đổi một số điều nào trong đời sống mình? Bạn muốn bắt đầu thực hiện một số điều nào? Tại sao? Ôn lại một số Câu Gốc từ những phần tư vấn khác và viết về ý nghĩa của những câu Kinh Thánh đó đối với bạn.
Ngay bây giờ bạn ao ước cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Viết xuống những câu hỏi. Nếu Kinh Thánh của bạn có mục lục sách dẫn, hãy tra xem một số từ khóa từ những câu hỏi của bạn để xem các câu liệt kê trong mục lục sách dẫn có giúp bạn hiểu rõ những câu hỏi nầy hay không. Suy nghĩ và viết về mối quan hệ hiện tại của bạn với Đức Chúa Trời; bạn mong muốn sự thông công đó sẽ như thế nào. Hãy viết cho Đức Chúa Trời một lá thư nêu lên những thắc mắc của bạn và nói về mối quan hệ của bạn, viết như thể bạn viết cho một người bạn vậy.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Vua Đa-vít hiểu tầm quan trọng của việc ghi lại những ý tưởng của ông, của việc hoàn toàn cởi mở và thành thật với Đức Chúa Trời và cho phép Đức Chúa Trời dẫn dắt tấm lòng ông. Các Thi Thiên của ông là những mục lưu giữ nhật ký bày tỏ cho chúng ta cách Đức Chúa Trời hành động để giúp Đa-vít thắng hơn những sự sợ hãi của ông trong nhiều hoạn nạn ông đối đầu, ở địa vị của một vị vua cũng như ở địa vị một con người tội lỗi. Xin đọc Thi Tv 5:1-8
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi,
xem xét sự suy gẫm tôi.
Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi,
vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.
Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài,
và trông đợi.
Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ;
Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.
Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa;
Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.
Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối;
Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận.
Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa,
Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa.
Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi,
xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi.
Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.”
Đa-vít nói “xem xét sự suy gẫm tôi”. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn cảm thấy bị áp đảo và chế ngự bởi thế gian xung quanh bạn. Chẳng phải là bạn chỉ muốn dốc đổ hết mọi sự ra và mong ước rằng có một ai đó hiểu được bạn cảm thấy như thế nào hay sao? Đức Chúa Trời hiểu. Đa-vít chẳng bao giờ “tô vẽ” những tư tưởng của ông đối với Đức Chúa Trời. Qua lời lẽ chân thành của ông, Đa-vít đã có thể thấy được Đức Chúa Trời thật sự là Đấng nào: toàn năng, có thể đoán phạt những kẻ ác và có thể mở rộng lòng nhân từ trọn vẹn.
Trong khi Đa-vít viết, Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn các ý tưởng của ông hướng đến lẽ thật và ban cho ông sức mạnh để vượt qua những hoạn nạn của mình. Và Đức Chúa Trời không bao giờ khước từ Đa-vít vì ông đã vô cùng chân thật khi nói về những cảm xúc từ đáy lòng ông. Thật ra, Đức Chúa Trời đã gọi Đa-vít là một người hợp với tấm lòng của riêng Ngài, bày tỏ sự yêu mến của Ngài dành cho con người suy tư sâu sắc, cởi mở và chân thật nầy.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hỡi Đức Giê-hô-va , xin lắng tai nghe lời tôi , xem xét sự suy gẫm tôi . Hỡi Vua tôi , Đức Chúa Trời tôi , xin hãy nghe tiếng kêu của tôi , vì tôi cầu nguyện cùng Chúa . Đức Giê-hô-va ôi ! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi ; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài , và trông đợi ” (5:1-3).
5. Kết Luận
Thói quen ghi chép nhật ký sẽ giúp ích cho bạn và học viên của bạn trong thật nhiều cách-nó sẽ cho bạn một sự ghi chép về đời sống và sự bước đi của bạn với Đức Chúa Trời để ôn lại một cách định kỳ. Nó sẽ cho bạn một phương tiện để tuôn đổ những ý tưởng thầm kín nhất và diễn đạt thành lời những hy vọng và sợ hãi của bạn. Nó sẽ cho bạn một nơi để lưu giữ những chiến thắng và sự đáp lời của Đức Chúa Trời đối với sự cầu nguyện của bạn. Cuối cùng, khi bạn nhìn lại những dòng nhật ký của mình, bạn sẽ chắc chắn thấy được một bức tranh về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.
Khích lệ học viên của bạn ghi chép nhật ký đều đặn trong hai tháng. Họ không phải viết vào đó mỗi ngày, nhưng họ nên tập trung vào đó vài ngày một lần hoặc ít nhất mỗi tuần một lần. Nhắc nhở học viên của bạn rằng thỉnh thoảng chỉ cần hoạch định một vài phút vào lúc khởi đầu hoặc kết thúc một ngày để dành thời gian cho việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, và ghi chép nhật ký. Bảo học viên rằng sổ ghi nhật ký của họ có thể là những quyển vở thường hoặc cuốn tập bìa cứng, tập xoắn ốc, tập giấy rời, hoặc thậm chí đĩa vi tính hoặc băng cát-sét. Bảo các học viên có thể ghi thêm phần trình bày về cá nhân của họ trong sổ ghi chép nhật ký nầy. Họ sẽ không thất vọng đâu.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 2, Tuần 5
LỜI CHÂN LÝ
“QUA VIỆC VIẾT NHẬT KÝ, NHỮNG LỜI CHÚNG TA GHI CHÉP LẠI
NHƯ LÀ NHỮNG KHO CHỨA TRONG ĐÓ BẠN THÂU TRỮ NHỮNG
VẬT QUÝ VÀ HOẠN NẠN CỦA CHÍNH CUỘC SỐNG.”
-STEVE MOORE
Ghi Chép Nhật Ký
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Trên đường đi , Keith bắt đầu ghi lại các ý tưởng và hoạt động mỗi ngày của mình trong một cuốn tập . Quyển nhật ký này sẽ trở nên một người bạn đường của anh và anh đã tuôn đổ những cảm xúc sâu xa nhất của mình trên các trang giấy đó .”-Melody Green
“Tôi được nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va đã từng bảo dân Y-sơ-ra-ên để dành “một ô - me (khoảng 2,5 lít ) ma-na ” (XuXh 16:33) hầu cho họ sẽ được nhắc nhở rõ ràng về sự chăm sóc thường xuyên của Ngài . Sổ nhật ký cũng đã trở nên “một ô-me ” của tôi , vì trong đó tôi có tất cả lời chứng tôi cần về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong đời sống mình . Tiến trình ghi nhớ này , mà cuốn sổ nhật ký cung cấp , rất có ý nghĩa .”- Gordon MacDonald
“Việc ghi lại những kinh nghiệm và ý tưởng của mình dẫn chúng ta đến sự suy tư -một hoạt động thường bị lãng quên trong sự vội vã của thế kỷ hai mươi mốt . Sư suy tư dẫn chúng ta đến sự cải tiến thực -là kết quả mà con người thường không nếm được trong sự lãng phí của thế kỷ hai mươi mốt .”-Steve Gardner
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Vua Đa-vít hiểu tầm quan trọng của việc ghi lại những ý tưởng của ông, của việc hoàn toàn cởi mở và thành thật với Đức Chúa Trời và cho phép Đức Chúa Trời dẫn dắt tấm lòng ông. Các Thi Thiên của ông là những mục lưu giữ nhật ký bày tỏ cho chúng ta cách Đức Chúa Trời hành động để giúp Đa-vít thắng hơn những sự sợ hãi của ông trong nhiều hoạn nạn ông đối đầu, ở địa vị của một vị vua cũng như ở địa vị một con người tội lỗi.
Đa-vít chẳng bao giờ “tô vẽ” những tư tưởng của ông đối với Đức Chúa Trời. Qua lời lẽ chân thành của ông, Đa-vít đã có thể thấy được Đức Chúa Trời thật sự là Đấng nào: toàn năng, có thể đoán phạt những kẻ ác và có thể mở rộng lòng nhân từ trọn vẹn. Trong khi Đa-vít viết, Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn các ý tưởng của ông hướng đến lẽ thật và ban cho ông sức mạnh để vượt qua những hoạn nạn của mình. Và Đức Chúa Trời không bao giờ khước từ Đa-vít vì ông đã vô cùng chân thật khi nói về những cảm xúc từ đáy lòng ông. Thật ra, Đức Chúa Trời đã gọi Đa-vít là một người hợp với tấm lòng của riêng Ngài, bày tỏ sự yêu mến của Ngài dành cho con người suy tư sâu sắc, cởi mở và chân thật nầy.
Việc Cần Làm Thêm
Cùng nhau bắt đầu với một cuốn sổ nhật ký tư vấn, ghi vào đó những hoạt động và phản ứng cá nhân, những lời nài xin cầu nguyện, và những sự đáp lời cầu nguyện. Mỗi người trong các bạn có thể đều muốn ghi chép lại trong sổ nhật ký những điều nầy, và vào cuối năm, mỗi bạn sẽ có một vật kỷ niệm lâu dài về kinh nghiệm nầy.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hỡi Đức Giê-hô-va , xin lắng tai nghe lời tôi , xem xét sự suy gẫm tôi . Hỡi Vua tôi , Đức Chúa Trời tôi , xin hãy nghe tiếng kêu của tôi , vì tôi cầu nguyện cùng Chúa . Đức Giê-hô-va ôi ! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi ; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài , và trông đợi ”
(Thi Tv 5:1-3).

Loạt bài 2, Tuần 6
Ôn tập, Suy gẫm và Đáp ứng

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học cuối của mỗi loạt bài học trong sáu tuần được soạn để ôn lại toàn bộ loạt bài. Bạn nên xem các khái niệm cụ thể mà bạn và các học viên lẽ ra đã phải học. Nếu bạn thấy một số điều vẫn chưa rõ ràng đối với các học viên, hãy đi trở lại nội dung của bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là để củng cố những gì các bạn đã cùng nhau học tập và để bảo đảm rằng bạn và học viên đang khởi sự thực hành các khái niệm nầy.
1. Lời Chân Lý
Trong năm tuần qua, chúng ta đã thảo luận các khái niệm sau:
“HƠN CẢ KỸ NĂNG, SỰ LUYỆN TẬP HAY KINH NGHIỆM, LÒNG
SAY MÊ LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ MỞ CÁNH CỬA CỦA SỰ THÀNH
CÔNG.” - JOHN MAXWELL

“VIỆC TRỞ NÊN MỘT CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHỌN
MỘT TÔN GIÁO. ĐÓ LÀ VIỆC NÓI “VÂNG” ĐỂ KHỞI ĐẦU MỐI QUAN
HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG LUÔN THA THIẾT MONG ƯỚC CÓ
ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ VỚI BẠN.”
“VIỆC THẮNG TRẬN VÀ THUA TRẬN CHỨNG TỎ RẰNG SỰ CHIẾN
THẮNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO LÀ KHÔNG ĐÁNG GIÁ.” - VÔ DANH
“SỰ GHEN TỊ CHÁY ÂM Ỉ TRONG LÒNG CHO ĐẾN KHI NÓ HOẶC
BÙNG NỔ THÀNH HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐƯỢC XOA DỊU BỞI MỘT TÂM
TRÍ CỦA LÝ LẼ.” - TIM MILLS
“QUA VIỆC VIẾT NHẬT KÝ, NHỮNG LỜI CỦA BẠN GHI CHÉP LẠI
GIỐNG NHƯ NHỮNG KHO CHỨA TRONG ĐÓ BẠN THÂU TRỮ
NHỮNG VẬT QUÝ VÀ HOẠN NẠN CỦA CHÍNH CUỘC SỐNG.”
- STEVE MOORE

Ôn lại mỗi câu trong các lời chân lý nầy từ các bài học trước với học viên của bạn. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi lời chân lý nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Bài học đầu tiên “Lòng Say Mê làm Người Hướng dẫn” của loạt bài nầy giúp chúng ta nhận ra việc có một lòng say mê trong cuộc sống có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta đã nêu lên rằng khi người ta sử dụng những từ như “khải tượng” hay “ước mơ” để nói về những điều họ muốn thực hiện trong đời sống mình, có thể họ được thúc đẩy bởi một lòng say mê đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các học viên của bạn nhận ra được lòng say mê của họ và biến chúng thành những ảnh hưởng chỉ đạo mạnh mẽ trong đời sống họ.
Sau bài học nầy hãy hỏi các học viên liệu họ có nhận ra được lòng say mê của họ không. Dành một ít thời gian để thảo luận, và sau đó cho họ đọc lại Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ của bài học nầy: “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công” (ChCn 16:3).
Bài học thứ nhì “Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất của Bạn” cho các học viên có một cơ hội để bắt đầu mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào trong đời sống họ bởi đức tin.
Tùy Chọn A: Nếu tất cả học viên của bạn là Cơ Đốc nhân, hãy đi tiếp tùy chọn B. Nếu có một hay nhiều học viên của bạn chưa tin Chúa, hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem họ có suy nghĩ gì thêm về việc bắt đầu một mối quan hệ với Đấng Christ không? Hỏi họ xem có những thắc mắc gì hoặc những trở lực nào ngăn cản họ không thể đáp ứng hay không? Trở lui lại bất cứ phần nào của bài học mà có thể là chưa được rõ ràng. Đừng ngại mời học viên của bạn cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ.
Tùy Chọn B: Nếu tất cả học viên của bạn đều là Cơ Đốc Nhân, ôn lại Điểm 5 của bài học (“Tiếp theo đó là gì?”). Điều này sẽ giúp họ tự khẳng định vì họ đã đi qua bước quan trọng đó. Bạn cũng có thể khám phá khả năng của họ để chia sẻ đức tin của họ một cách rõ ràng.
Bài học thứ ba “Quan điểm Thắng/ Thắng” nhấn mạnh một sự hứa nguyện để tạo ra các giải pháp cho phép cả hai phía của một vấn đề đang tranh cãi đều thắng. Chúng ta không đi sai trật các nguyên tắc Kinh Thánh để có được các giải pháp thắng/ thắng; trái lại chúng ta cố gắng nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời và chống cự khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là lợi dụng người khác để tìm lợi cho riêng mình. May mắn thay, phương pháp thắng/ thắng không những làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và nuôi dưỡng các mối quan hệ với người khác, mà rốt cuộc nó còn đem lại lợi ích cho chúng ta nữa.
Yêu cầu học viên của bạn tra xem Mat Mt 7:12; Phi Pl 2:4 và thảo luận những câu Kinh Thánh nầy.
Tuần lễ thứ tư đề cập đến “Sự Ghen Tị”. Chúng ta đã học biết rằng sự ghen tị thường sanh ra những hành động phi lý và không thể chấp nhận được. Chúng ta đã thảo luận những cách thích hợp để giải quyết các vấn đề của sự ghen tị. Chúng ta cũng đã khám phá rằng có một sự ghen tương được xem là tích cực. Hỏi các học viên xem họ có thể giải thích sự khác biệt giữa sự ghen tị tiêu cực và sự ghen tương tích cực hay không.
Yêu cầu các học viên chia sẻ bất kỳ kinh nghiệm nào họ đã có được, kể từ khi bạn dạy bài học này, trong đó họ cảm thấy sự ghen tị có tính cách xây dựng. Yêu cầu các học viên giải thích họ đã phản ứng với việc nầy như thế nào. Ôn lại phần Các Vấn đề và Giải pháp ở cuối bài học về sự ghen tị.
Tuần trước , chúng ta đã bàn đến vấn đề “Ghi Chép Nhật Ký” để bày tỏ rằng qua việc ghi chép hằng ngày, một người có thể bắt đầu nhìn thấy bức tranh lớn hơn về những điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống mình. Chúng ta đã học biết rằng việc ghi chép nhật ký khác với việc viết lại các sự kiện hằng ngày trong một sổ nhật ký và nó có thể thậm chí là một phương tiện để học Kinh Thánh. Việc ghi chép nhật ký có thể là một nguồn khích lệ trong mối quan hệ của một người với Đấng Christ. Hỏi các học viên xem họ đã bắt đầu ghi chép trong sổ nhật ký cá nhân của mình từ bài học tuần trước chưa.
Sự trưởng thành đến trong nhiều sự trá hình-đặc biệt là khi chúng ta hứa nguyện với nó. Các bài học trong loạt bài nầy được soạn để giúp các học viên nhận ra một số sự hứa nguyện thuộc linh quan trọng:
thấy rõ lòng say mê Đức Chúa Trời ban cho họ cũng như quyết định theo đuổi và phát triển chúng như là những người quản lý các ân tứ của Ngài.
bước vào mối quan hệ với Chúa Jêsus Christ và phó thác hoàn toàn đời sống của họ cho Ngài.
sống theo Luật Vàng “Hãy làm cho người khác điều mà bạn muốn họ làm cho mình”. Đây là nền tảng của các giải pháp thắng/ thắng dành cho hầu hết các vấn đề với người ta.
kiểm soát những cảm xúc bên trong, chẳng hạn như sự ghen tị, để giữ tâm trí họ trong sáng và duy trì tiềm năng của họ đối với sự lãnh đạo có tính chiến lược.
ghi chép nhật ký như một nền tảng cho việc nhìn lại những kinh nghiệm thuộc linh cá nhân.
3. Kết Luận
Quyết định với học viên của bạn khi nào bạn sẽ bắt đầu loạt bài tiếp theo. Sau khi sắp xếp ngày giờ, tái khẳng định sự hứa nguyện của bạn để tiếp tục tiến trình tư vấn và yêu cầu họ cũng làm như vậy qua loạt bài kế tiếp.
Kết thúc bằng sự cầu nguyện lớn tiếng cho từng học viên của bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời sẽ giúp họ tăng trưởng thuộc linh và phát triển các đặc tính của một người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ.


Loạt bài 3, Tuần 1
Sự Thánh Sạch-Nâng Cao Tiêu Chuẩn
“Trong khi chúng ta có thể bị ám ảnh bởi sự giao hợp tình dục , Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi hành vi tình dục của chúng ta .”
- Jason Perry
Áp lực phải làm cho mình phù hợp với người khác lớn đến nỗi một số thiếu niên thậm chí sẽ không chân thật về kinh nghiệm của họ chỉ để được những người cùng lứa tuổi chấp nhận .
“Mục đích chính yếu của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài mãi mãi .”- Westminster Catechism
“Sự thánh sạch không phải là một đức hạnh thiếu hoạt động ; nó không chỉ đơn thuần là việc không phạm những tội lỗi nào đó . Nó có nghĩa là việc sử dụng đời sống của bạn theo cách thức Đức Chúa Trời muốn , vận dụng sự tự kiềm chế .”- Francis Devas
“Con người hiện đại không chịu nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời đã đặt ra những tiêu chuẩn nhất định , những điều tuyệt đối nhất định cho vấn đề tính dục , như Ngài đã qui định cho mọi hành vi cư xử nói chung . Dù con người có không biết gì về những điều tuyệt đối nầy , hoặc phủ nhận hay giải thích chúng cách duy lý , con người cũng không có cách nào làm cho những điều tuyệt đối nầy mất hiệu lực cả .” - L. Nelson Bell
“Đức Chúa Trời ôi ! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch , và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng .” (Thi Tv 51:10)
“Người nào chẳng chế trị lòng mình , khác nào một cái thành hư nát , không có vách ngăn .” (ChCn 25:28)
“Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va ? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài ? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết , chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không , cũng chẳng thề nguyện giả dối .” (Thi Tv 24:3-4)
“Tất cả mọi người đều bị nung đốt . Bạn không thể trải qua cuộc đời nầy mà không bị nung đốt . Một số lửa hủy diệt chúng ta , và một số lửa tinh luyện chúng ta . . . Hãy luôn chọn để được nung đốt bởi ngọn lửa tinh luyện -ngọn lửa của sự vâng phục hơn là ngọn lửa của tội lỗi .”
- Rich Mullins
Sự thánh sạch về tình dục là một cách chúng ta bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời , sự tôn trọng đối với chính mình , và đối với người khác nữa .
Sự thánh sạch , chứ không phải sự tiết chế , phải là mục tiêu của bạn , vì trong việc cố gắng để đạt được sự thánh sạch , sự tiết chế chắc chắn sẽ có .
Mục tiêu của đời sống chúng ta cần phải là sự thánh sạch , vì trong khi tìm kiếm sự thánh sạch , chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời .
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Chúng ta sống trong một thế giới tràn ngập những vấn đề tình dục đến nỗi các thiếu niên bị đặt dưới áp lực nặng nề là phải hành động theo những ham muốn tự nhiên của họ. Những áp lực nầy có thể đến từ bên ngoài (ti-vi, phim ảnh, âm nhạc, báo chí, và bạn bè cùng trang lứa) lẫn bên trong (những thay đổi tâm sinh lý, một ao ước được yêu thương và chấp nhận, sự tò mò, sự ham thích đối với những điều sôi nổi, kích động). Đối với nhiều thanh niên, áp lực nầy trở nên quá sức chịu đựng và họ đã đầu hàng dưới sức nặng của nó.
Là những Cơ Đốc Nhân trưởng thành, chúng ta dành nhiều thì giờ để nói chuyện với thiếu niên, cố gắng thuyết phục họ để dành tình dục cho hôn nhân. Chúng ta bảo họ khước từ sự giao hợp tình dục bởi cớ hiểm hoạ về việc có thai ngoài ý muốn và bịnh tật. Chúng ta đã có kinh nghiệm khéo léo trong việc khuyên bảo thanh thiếu niên phải nói không với vấn đề tình dục, sự vuốt ve và sách báo phim ảnh khiêu dâm; nhưng chúng ta lại chưa làm tốt việc gợi ý cho họ phải làm gì để lấp đầy khoảng trống được tạo ra từ quyết định gìn giữ đó. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến sự thánh sạch-sự thánh khiết trọn vẹn-chứ không chỉ là sự kiêng cử, tiết chế. Bài học này được soạn để thách thức các học viên đánh giá hành vi cư xử của họ trong vấn đề tình dục dưới ánh sáng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Sự thách thức của chúng ta gồm ba mặt:
để giúp họ ao ước một mức độ cao hơn về cả sự tin kính lẫn nhân tính,
để nâng cao các tiêu chuẩn của họ đối với cách họ sẽ sống, và
để biến việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (chứ không phải bản thân họ) trở thành mục tiêu cao nhất của đời sống họ.
Khi bạn chuẩn bị để nói chuyện với các học viên, hãy dành một ít thời gian để đánh giá tình trạng thánh sạch trong vấn đề tính dục của riêng bạn. Những lãnh vực nào của bạn dễ bị tấn công? Bạn làm gì để giữ mình không bị vấp ngã? Bạn có thể dùng những sự thành công và thất bại của mình để giúp đỡ học viên của bạn như thế nào?
Đây là một đề tài vô cùng riêng tư. Nếu bạn làm việc với hai hay ba học viên, bạn có thể mong muốn sắp xếp thời gian với mỗi người trong số họ ngoài ra giờ họp mặt chung với nhóm. Tuy nhiên, khung cảnh trong nhóm sẽ giúp các học viên nhận biết rằng họ không đơn độc trong việc cố gắng để đạt được sự thánh sạch về tình dục. Chỉ cần không có học viên nào bị gây sức ép để nói ra những chi tiết mà họ không cảm thấy thoải mái khi kể lại cho người khác, thì cuộc thảo luận giữa các học viên, đặc biệt nếu đó là một cuộc trao đổi cởi mở và chân thật, có thể rất có giá trị và ích lợi.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Hỏi những câu hỏi cơ bản nầy :
Một người trẻ nên hiểu vấn đề nầy đến mức độ nào?
Bạn thực hiện những quyết định đó như thế nào?
Tùy Chọn B: Giúp học viên đánh giá môi trường .
Yêu cầu học viên đưa ra những yếu tố trong môi trường của họ làm cho họ khó có thể sống một đời sống thánh sạch được. Liệt kê chúng trên một tờ giấy lớn. Khích lệ các học viên kể ra một cách cụ thể; bạn có thể gợi cho họ suy nghĩ bằng cách nêu ra một số thể loại chẳng hạn như những phim ảnh về tình dục rõ rệt, vi-đê-ô nhạc, thơ ca, ti-vi hoặc thời trang.
Tùy Chọn C: Làm một người săn tin .
Cùng với các học viên của bạn, hãy xem xét tỉ mỉ một số ấn phẩm, chẳng hạn như báo, tạp chí hay các danh sách phim ảnh và các chương trình ti-vi, và tìm kiếm những bằng chứng cho thấy xã hội của chúng ta thường sử dụng tình dục để quảng cáo cho các sản phẩm hoặc các hoạt động giải trí. Hỏi các học viên của bạn những hình ảnh và từ ngữ nầy gửi đến những “thông điệp” nào về việc thánh sạch.
2. Lời Chân Lý
“SỰ KIÊNG CỬ THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI NHỮNG GÌ BẠN LÀM
(HÀNH VI CƯ XỬ). SỰ THÁNH SẠCH THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI
BẢN CHẤT CON NGƯỜI BẠN (TÍNH CÁCH)” - JASON PERRY

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Thảo luận câu hỏi
“Ai quan tâm đến sự thánh sạch ?”
Chúng ta sống trong một nền văn hóa trong đó hoạt động tích cực về tình dục (được định nghĩa là việc tham gia vào bất kỳ hình thức nào của hành vi khuấy động tình dục) trước hôn nhân ngày càng được xem như là điều mà xã hội có thể chấp nhận hoặc thậm chí mong đợi. Những người chọn lối sống thánh sạch và gìn giữ hay tiết chế đã trở nên những người dường như đang xa rời với hành vi cư xử bình thường. Nếu giả định rằng hoạt động tình dục tiền hôn nhân được chấp nhận, tại sao chúng ta cần phải đặt một tiêu chuẩn cao hơn cho hành vi tình dục của mình? Sau đây là ba lý do:
Đức Chúa Trời ra lệnh cho điều đó và tất cả các mạng lịnh của Ngài đều là vì lợi ích của chúng ta.
Việc đặt một tiêu chuẩn sống càng cao càng tốt cho bản thân là điều tốt nhất cho chúng ta.
Chúng ta có thể cảm thúc người khác bằng cách nêu một gương mẫu tốt.
Thảo luận những câu hỏi nầy:
Tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến sự thánh sạch về tình dục của chúng ta? Điều này quan trọng ra sao đối với Ngài?
Tại sao việc chúng ta đặt những tiêu chuẩn cao cho bản thân mình là điều quan trọng? Bạn đã đặt ra những tiêu chuẩn nào cho hành vi tình dục riêng của mình? Xem xét nền văn hóa của chúng ta, việc giữ mình thánh sạch có phải là một mong đợi hợp lẽ không? Hãy giải thích.
Chúng ta có trách nhiệm gì với người khác khi có liên quan đến hành vi tình dục của chúng ta không? Trong những sự tranh chiến của mình, chúng ta có thể nào trở nên những người tiêu biểu cho người khác không? Tại sao có và tại sao không?
Tùy Chọn B: Tạo ra một trường hợp nghiên cứu .
Cùng làm việc với các học viên để viết lại hay kể lại câu chuyện về Giô-sép và vợ của Phô-ti-pha (SaSt 39:1-23) trong một bối cảnh hiện thời. Yêu cầu các học viên đánh giá cách thức Giô-sép đối phó với cái áp lực phải dan díu tình dục với người đàn bà nầy. Thảo luận những câu hỏi nầy:
Bạn có thể rút ra những nguyên tắc quan trọng nào từ gương của Giô-sép?
Nếu đầu hàng trước những lời quyến rũ của bà ta thì có sai phạm không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Vì sao Giô-sép đã không nhượng bộ?
Rất có thể bạn sẽ làm gì trong một tình huống tương tự như vậy?
Tùy Chọn C: Đi thâm nhập thực tế .
Cùng nhau đi đến cửa hàng cho mướn băng vi-đê-ô để chọn một bộ phim. Quan sát những gì học viên của bạn nhìn xem và chọn lựa. Hoàn tất một cuộc thảo luận thẩm vấn sau chuyến đi bằng cách hỏi những câu sau:
Những yếu tố nào quyết định phim bạn sẽ chọn?
Việc là một Cơ Đốc Nhân có ảnh hưởng đến những điều bạn xem và nghe không?
Việc tôi có mặt ở đó ảnh hưởng thế nào đến những phim mà các bạn để ý tới?
Những điều chúng ta xem và nghe ảnh hưởng thế nào đến khả năng sống thánh sạch của chúng ta?
Một hình thức khác của bài tập nầy là đi đến một cửa hàng bán băng nhạc. Phần lớn âm nhạc ngày nay chứa đựng những lời ca, những chủ đề và hình ảnh, minh họa trá hình trên sách báo kích thích tình dục thật rõ rệt.
Tùy Chọn D: Trình bày một số nguyên tắc chỉ đạo .
Yêu cầu các học viên nghĩ ra một số ý kiến cho việc đặt ra những tiêu chuẩn cao cho chính họ. Sau đó trình bày thông tin sau đây. Cho học viên của bạn ghi chép lại sáu bước nầy và nói về mỗi bước để củng cố chúng.
Nhận biết các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời . Bạn không thể vâng lời Đức Chúa Trời nếu bạn không biết Ngài mong đợi nơi bạn điều gì. Hãy học biết Đức Chúa Trời nghĩ gì về sự thánh sạch trong tình dục bằng cách hình thành thói quen đọc và suy gẫm Lời Ngài mỗi ngày.
Xác định trước những giới hạn và tiêu chuẩn của bạn . Bạn cần phải biết và đặt những giới hạn cho hành vi tình dục của chính mình khi tâm trí của bạn không bị cảm xúc che mờ. Một khi bạn đã lâm vào một tình huống liên quan đến vấn đề nầy, khả năng và ao ước của bạn để chọn những quyết định tốt sẽ bị ngăn trở.
Nói về những giới hạn và tiêu chuẩn của bạn với người bạn trai hoặc bạn gái của bạn . Bạn có thể có những giới hạn được xác định cách rõ ràng, tuy nhiên người yêu của bạn có thể không có, hoặc những giới hạn của người ấy có thể khác với những giới hạn của bạn. Nếu hai bạn không có sự thỏa thuận, một trong hai người sẽ đi đến chỗ nản lòng và bị tổn thương. Nếu bạn không thể thoả thuận được, tốt hơn hết là nên cắt đứt mối quan hệ.
Hứa nguyện với Đức Chúa Trời bạn sẽ kiểm soát những ham muốn của mình một cách có ý thức . Một kế hoạch tốt không có ý nghĩa gì nếu bạn không cam kết theo đuổi nó dù có khó khăn đến đâu. Việc chọn sống cho Đức Chúa Trời có nghĩa là bạn phải có một nỗ lực có ý thức (với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời) để đặt những ham muốn của bạn dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời.
Kiểm soát sự tiếp thu của tâm trí bạn . Có một câu nói của người xưa: “Rác rưởi vào, rác rưởi ra”. Một bước quan trọng để sống trong sạch là kiểm soát các loại thông tin và hình ảnh bạn cho phép bước vào tấm lòng và tâm trí của bạn. Hãy cẩn thận đánh giá những gì bạn đọc, xem, và lắng nghe; những điều nầy trở nên những thành phần nguyên vật liệu cho những gì tay bạn sẽ làm ra.
Làm cho bạn thấm nhuần với Lời Đức Chúa Trời . Lời Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Chúng ta càng hiểu biết Lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời càng có thể thay đổi những ham muốn của chúng ta và làm cho chúng ta càng trở nên giống như Ngài hơn.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Kinh Thánh có nhiều chỗ nói về sự thánh sạch: Đức Chúa Trời ra lệnh về việc nầy và Lời Ngài chỉ cho chúng ta cách để đạt được sự thánh sạch:
“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Mat Mt 5:27-28).
Chúa Jêsus nâng cao tiêu chuẩn cho hành vi tình dục đúng đắn. Trong khi chúng ta phán đoán sự đúng đắn của những hành động mình trên bình diện thuộc thể-chẳng hạn như sự giao hợp trước khi chúng ta kết hôn là không đúng-thì Đức Chúa Trời đoán xét trên bình diện thuộc linh. Ngài phán rằng sự thánh sạch không chỉ liên quan đến những gì chúng ta làm nhưng cũng liên quan đến cách chúng ta suy nghĩ.
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi Pl 4:8).
Đức Chúa Trời biết rằng hành động của chúng ta được xác định bởi những điều chúng ta nghĩ tới và yêu thương. Đó là lý do vì sao Ngài nhấn mạnh rất nhiều về việc thay đổi tâm trí và tấm lòng chúng ta. (Xin xem ChCn 4:23; 7:24-27 và RoRm 12:1-2).
Trong ITe1Tx 4:1-8, Phao-lô dạy chúng ta: “sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Ông bảo chúng ta rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta thực hành sự tự chủ đối với những ham muốn của mình và không cho phép chúng hủy phá chúng ta. Phao-lô cũng nói thêm rằng chúng ta cần phải làm điều này bởi vì
chúng ta có quyền năng để làm như vậy qua mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và
chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về những hành động của mình.
“Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (ITi1Tm 4:12).
Chúng ta cũng phải sống cuộc đời thánh sạch để làm gương cho người khác. Chúng ta không được phép chỉ sống cho bản thân mình, mà chúng ta cũng phải sống sao cho có thể dẫn dắt người khác đến chỗ nhận biết, hiểu và đi theo Đức Chúa Trời. (Cũng xem Mat Mt 5:16; Tit Tt 2:7-8 và IPhi 1Pr 2:11-12).
“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia Gc 4:7-8).
Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta không còn phải đáp ứng sự kêu gọi của ma quỉ để làm điều sai trái và sống bất khiết. Khi chúng ta chọn tự hạ mình xuống và sống cho Đức Chúa Trời hơn là sống cho bản thân mình, chúng ta làm cho ma quỉ không có quyền gì trên chúng ta. Thật ra, ma quỉ không chỉ không có quyền lực, mà nó thật sự bị trục xuất bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta.
“Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được” (Giu Gd 1:24). Chúng ta có quyền năng để duy trì những tiêu chuẩn cao của Đức Chúa Trời về sự thánh sạch và thắng hơn những sự cám dỗ vì cớ Đức Chúa Trời là Đấng đang gìn giữ chúng ta mạnh mẽ. (Cũng xem Thi Tv 37:23-24 và Phi Pl 1:6; 2:13).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch ? Phải cẩn thận theo lời Chúa . Tôi hết lòng tìm cầu Chúa , chớ để tôi lạc các điều răn Chúa . Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi , để tôi không phạm tội cùng Chúa ” (Thi Tv 119:9-11).

5. Kết Luận
Hỏi các học viên những câu sau:
Bạn cần thực hiện và dự định thực hiện những thay đổi nào như là kết quả của cuộc thảo luận nầy?
Hãy nghĩ về bất cứ điều gì bạn cần phải xưng ra với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài tha thứ. Bạn có sẽ hứa cầu nguyện cho điều nầy không? Bạn có để cho Đức Chúa Trời làm mới lại tấm lòng mình khỏi bất kỳ tội lỗi nào trong quá khứ không? (Đọc chung IGi1Ga 1:9).
Bạn có thể làm gì để giữ mình luôn được thánh sạch?
Cho các học viên bốn câu hỏi nầy để họ tự hỏi chính mình khi đang quyết định:
Chúa Jêsus sẽ làm gì?
Tôi có nên mời Đức Chúa Trời tham dự trong hoạt động nầy với tôi không?
3. Hoạt động nầy có qua được sự thử nghiệm trong Phi Pl 4:8 về những điều nó khiến tôi nghĩ đến không?
Nó có kéo tôi hay người khác đến gần với Đức Chúa Trời hơn không?

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 1
LỜI CHÂN LÝ
“SỰ KIÊNG CỬ THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI NHỮNG GÌ BẠN LÀM
(HÀNH VI CƯ XỬ). SỰ THÁNH SẠCH THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI
BẢN CHẤT CON NGƯỜI BẠN (TÍNH CÁCH).” - JASON PERRY

Sự Thánh Sạch-Nâng Cao Tiêu Chuẩn
Một Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Tất cả mọi người đều bị nung đốt . Bạn không thể trải qua cuộc đời nầy mà không bị nung đốt . Một số lửa hủy diệt chúng ta , và một số lửa tinh luyện chúng ta . . . Hãy luôn chọn để được nung đốt bởi ngọn lửa tinh luyện -ngọn lửa của sự vâng phục hơn là ngọn lửa của tội lỗi .”
- Rich Mullins

Một Vài Câu Hỏi Quan Trọng
Tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến sự thánh sạch về tình dục của bạn?
Tại sao việc chúng ta đặt những tiêu chuẩn sống cao cho bản thân mình là điều quan trọng? Bạn đã đặt ra những tiêu chuẩn nào cho hành vi tình dục của chính mình?
Chúng ta có trách nhiệm gì với người khác khi có liên quan đến hành vi tình dục của chúng ta không?
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Mat Mt 5:27-28).
Chúa Jêsus nâng cao tiêu chuẩn đối với hành vi tình dục. Trong khi chúng ta đoán xét sự đúng đắn của những hành động mình trên bình diện thuộc thể, chẳng hạn như cho rằng sự giao hợp trước hôn nhân là không đúng, Đức Chúa Trời lại đoán xét trên bình diện thuộc linh. Ngài phán rằng sự thánh sạch không chỉ liên quan đến những gì chúng ta làm nhưng cũng liên quan đến cách chúng ta suy nghĩ.
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi Pl 4:8).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy tự hỏi bốn câu hỏi nầy khi các bạn đang có một quyết định:
1. Chúa Jêsus sẽ làm gì?
2. Tôi có nên mời Đức Chúa Trời tham dự trong hoạt động này với tôi không?
3. Hoạt động này có qua được sự thử nghiệm trong 4:8 về những điều nó khiến tôi nghĩ đến không?
4. Nó có kéo tôi hay người khác đến gần hơn với Đức Chúa Trời không?

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch ? Phải cẩn thận theo lời Chúa . Tôi hết lòng tìm cầu Chúa , chớ để tôi lạc các điều răn Chúa . Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi , để tôi không phạm tội cùng Chúa ” (Thi Tv 119:9-11).

Loạt bài 3, Tuần 2
Tính Rộng Rãi
“Tất cả chúng ta đều có điều gì đó để ban cho . Vì vậy nếu bạn biết đọc , hãy tìm giúp một ai đó không đọc được . Nếu bạn có một cái búa , hãy tìm một cái đinh . Nếu bạn không đói khát , không cô đơn , không ở trong hoạn nạn -hãy tìm giúp một ai đó đang lâm vào những hoàn cảnh như vậy .”- George Bush
“Thước đo của đời sống không phải là nó kéo dài bao lâu , mà là nó ban cho được nhiều hay ít .”- Peter Marshall
“Bạn đã không sống một ngày tốt lành nhất , ngay cả khi bạn đã kiếm được tiền , trừ khi bạn đã làm một điều gì đó cho một người mà người ấy sẽ không bao giờ có khả năng để hoàn trả lại cho bạn .”
- Ruth Smeltzer
“Điều kỳ diệu chính là đây : chúng ta càng chia xẻ , chúng ta càng có nhiều hơn .”- Leonard Nimoy
“Điều mà bạn không thể cho đi thì bạn không làm chủ được . Chính nó làm chủ bạn .” - Ivern Ball
“ Một người hết lòng ban cho là một người luôn luôn vui vẻ , một người đáng tin cậy , một người cảm thấy thỏa lòng , và là một người thịnh vượng .”- Eric Butterworth
“Sự giúp đỡ chúng ta làm cho người khác là tiền thuê chúng ta trả cho căn phòng của mình trên đất nầy .”- Wilfred Grenfell
“Một người bị gọi là ích kỷ không phải vì anh ta theo đuổi lợi ích của riêng mình , nhưng vì anh ta đã thờ ơ đối với lợi ích của người lân cận mình .”- Richard Whately
“Chỉ có một điều sai trật với mỗi một người trong chúng ta , và đó là sự ích kỷ .”- Will Rogers
“Giá trị của một người cần phải được nhìn thấy trong những gì anh ta ban cho chứ không phải trong những điều anh ta có thể đạt được .”
- Albert Einstein

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Ai là những người rộng rãi nhất mà bạn đã từng gặp? Vì sao bạn lại nghĩ về họ như vậy? Có phải do việc dâng hiến tài chánh của họ, do những hành động về sự dâng hiến chính mình họ, hay do cả hai điều ấy kết hợp lại?
Những nhà lãnh đạo có kết quả đã học biết được tầm quan trọng của tính rộng rãi. Ngay cả khi nó có thể không phải là một phần bẩm sinh của tâm tính họ, họ cũng đã khám phá những nguyên tắc quan trọng chi phối cách người ta đối xử với nhau. Họ đã thấy sự khác biệt giữa những người có “tinh thần dư dật” với những người sống trong một “tinh thần thiếu thốn”. Họ ít quan tâm hơn đến tình huống thỉnh thoảng xảy ra mà họ sẽ bị chuốc lấy vạ vào thân vì lo cho người khác so với phần lớn các tình huống khi họ sẽ được phước. Sự khác biệt cơ bản nầy rõ ràng tạo nên một sự khác biệt lớn lao trong bản chất của cuộc sống mà họ nếm trải.
Bài học nầy sẽ nhắc nhở bạn, với tư cách một người tư vấn, rằng việc cống hiến bản thân cũng như các tiềm lực của bạn là điều thật quan trọng. Nó cũng sẽ thách thức và trang bị cho các học viên của bạn cơ hội thực hành sự rộng rãi.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Thảo luận về những người rộng rãi .
Hỏi các học viên: “Ai là người rộng rãi nhất bạn đã từng gặp?” Sau khi nghe câu trả lời của họ, hãy hỏi: “Tại sao bạn chọn người đó? Người đó đã làm điều gì khiến cho họ thành ra rộng rãi?"
Sau đó dành vài phút để bàn về những lý luận thuận và nghịch với sự rộng rãi.
Tùy Chọn B: Thảo luận về nhân vật “Scrooge .”
Thảo luận về Scrooge, một nhân vật trong tác phẩm A Chirstmas Carol (Một Ca Khúc Giáng sinh) của Dickens. Đối chiếu hai quan điểm trước và sau của anh ta về cuộc sống. Anh ta vui vẻ hơn khi nào? Tại sao?
Tùy Chọn C: Kể một câu chuyện .
Kể lại một câu chuyện từ đời sống riêng của bạn mô tả một hành động rộng rãi khác thường mà bạn đã chứng kiến và cho biết điều đó đã ảnh hưởng bạn như thế nào. Hoặc kể câu chuyện sau đây:
Một thanh niên đã luyện tập gian khổ để tham dự cuộc chạy đua một trăm mét trong Thế Vận Hội Đăc Biệt. Cơ hội ngàn năm một thuở nầy đã là mục tiêu của anh ta suốt nhiều tháng trời. Cuối cùng ngày trọng đại cũng đã tới. Các vận động viên đứng sắp hàng, nhận vị trí xuất phát của mình, và chờ súng nổ. Sự kích động dâng cao - nhiều hơn điều người bạn trẻ của chúng ta có thể tưởng. Khi tiếng súng xuất phát vang lên, chân anh ta đã cố gắng di chuyển nhanh hơn khả năng kiểm soát của anh ta. Chân anh ta trở nên lúng túng và anh ta đã ngã nhào xuống trong vòng một mét của bàn đạp xuất phát. Cuộc đua của anh ta đã kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Nhưng đó lại là lúc cuộc thi thật bắt đầu. Những vận động viên khác, những người cũng đã luyện tập gian khổ và trông chờ một cơ hội để nhận được huy chương vàng, dừng lại trong đường đua của họ. Họ quay trở lại để giúp vận động viên đã bị ngã đứng lên. Kế đó, khi đám đông đứng dậy và reo hò, tất cả họ cùng bước đi, tay trong tay, vượt qua lằn đích đến.
Thảo luận câu chuyện này dưới góc cạnh của sự rộng lượng, dùng những câu hỏi sau:
Các vận động viên đã từ bỏ điều gì?
Họ đã có được điều gì?
Hành động của họ phản ánh giá trị của họ như thế nào?
Giá trị của họ có phù hợp với văn hóa của chúng ta không?
Sự rộng lượng/ tính rộng rãi có phải là một đặc tính bạn ao ước không? Tại sao có và tại sao không?
2. Lời Chân Lý
“MỘT NGƯỜI CHỈ NGHĨ ĐẾN CHÍNH MÌNH ẮT SẼ KHÔNG ĐEM LẠI
NIỀM VUI CHO NHIỀU NGƯỜI.” - BENJAMIN FRANKLIN

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Thăm viếng một hội truyền giáo đia phương .
Sắp xếp một thời gian để phục vụ trong một tổ chức địa phương thu nhận những tình nguyện viên. Đưa học viên của bạn cùng đi và phục vụ trong bất cứ khả năng nào có thể được. Sau đó, dành một thời gian cùng thẩm vấn và trả lời những câu hỏi sau:
Chúng ta đã tạo nên những sự khác biệt nào?
Vì sao phục vụ như thế này là tốt?
Bạn có nhận thấy rằng mục tiêu của bạn không còn là chính mình mà là người khác hay không? Điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào?
Bạn có muốn làm lại việc phục vụ kiểu nầy một lần nữa không? Tại sao có và tại sao không?
Tùy Chọn B: Ý kiến hay bất chợt về tính rộng rãi .
Liệt kê những cách khác nhau mà một người có thể bày tỏ tính rộng rãi. Dành thì giờ thảo luận những ý tưởng sáng tạo mà bạn có thể thật sự khai thác được. Đây là một vài câu hỏi cơ bản:
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi trong trường của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi trong gia đình của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi trong xóm giềng của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi với tiền bạc của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi với của cải của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi với thời giờ của tôi như thế nào?
Tùy Chọn C: Thảo luận tính ham mê quảng cáo .
Yêu cầu các học viên nhớ lại những tấm biển quảng cáo, những mục quảng cáo trên báo chí và những chương trình quảng cáo thương mại trên ti-vi họ đã từng thấy. Thảo luận câu hỏi nầy:
Những quảng cáo nầy cổ vũ tôi trở nên vị kỷ bằng cách mua một thứ gì đó cho chính mình hay giúp tôi không còn ích kỷ bằng cách cho người khác một món gì đó?
Bàn về cách thức nền văn hóa của chúng ta thúc đẩy chúng ta hướng đến tính ích kỷ, tạo ra những nhu cầu giả tạo và thường xuyên nhắc nhở chúng ta về những nhu cầu đó.
Làm việc với các học viên để thiết kế một vài biển quảng cáo khích lệ mọi người hãy rộng rãi.
Khai triển ý nầy ở mức kế tiếp bằng cách đề nghị một số công ty liên doanh xem họ có muốn xem xét việc tài trợ một biển quảng cáo giống như vậy hay kết hợp một vài ý kiến về tính rộng rãi của bạn trong các chiến dịch quảng cáo của họ không?
Tùy Chọn D: Phỏng vấn một người làm việc thiện .
Sắp xếp một cuộc viếng thăm một người trong vùng của bạn nổi tiếng vì lòng rộng rãi. Hãy cẩn trọng không nên chỉ tập trung về sự rộng rãi về tài chánh. Trong khi chuẩn bị cho cuộc viếng thăm, hãy giúp các học viên của bạn lập ra một danh sách các câu hỏi cho cuộc phỏng vấn. Đây là một số câu hỏi gợi ý:
Tại sao ông rộng rãi như vậy?
Ngay từ đầu, điều gì đã thúc đẩy ông trở nên một người rộng rãi?
Phần thưởng lớn nhất ông đã nhận được như là kết quả của lòng rộng rãi là gì?
Ông muốn nói gì với một bạn còn trẻ và muốn trở thành một người rộng rãi?
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Gương mẫu lớn nhất về lòng rộng rãi trong lịch sử là đời sống và sự chết của Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 2:7;a chép: “Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ”. Sau khi sẵn lòng chịu hạ mình trở nên giống như loài người, Chúa Jêsus tiếp tục nêu gương về sự ban cho đối với những người không xứng đáng. Cuối cùng, Ngài đã phó chính mạng sống Ngài, chịu đoán phạt thay cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể được tẩy sạch tội lỗi và được nhận làm con nuôi trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Vì mọi sự chúng ta có, kể cả việc chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, đều được ban cho chúng ta như là một quà tặng từ Đức Chúa Trời nên thật dễ hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi chúng ta phải rộng rãi với nhau. Hãy lắng nghe những lời nầy từ Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời mong ước chúng ta là những người ban cho hơn là những kẻ thâu trữ.
“Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu”(LuLc 12:15b).
“Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (IICo 2Cr 9:7b).
“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (LuLc 6:38).
Chúa Jêsus đã nêu gương mẫu về sự rộng rãi và kêu gọi chúng ta noi theo Ngài bằng cách trở nên rộng rãi với mọi sự chúng ta có. “Mọi sự chúng ta có” có vẻ như không có gì nhiều, nhưng cũng phải cân xứng. Hãy bắt đầu ở mức độ bạn đang có. Đừng chờ cho đến khi bạn cảm thấy rằng mình giàu có mới bắt tay vào việc dâng hiến hay ban cho. Sự rộng rãi được đo lường không chỉ bởi việc bạn dâng bao nhiêu nhưng cũng bởi việc bạn đã để lại bao nhiêu. Khi chúng ta đi ngược lại bản chất con người của mình và dâng hiến một cách hy sinh, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước lớn cho chúng ta.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy cho , người sẽ cho mình ; họ sẽ lấy đấu lớn , nhận , lắc cho đầy tràn , mà nộp trong lòng các ngươi ; vì các ngươi lường mực nào , thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy ” (6:38).
5. Kết Luận
Giúp các học viên thảo luận những câu hỏi nầy:
Chúng ta đã học được điều gì về tính rộng rãi?
Trước khi học bài nầy, rất có thể tôi đã tự coi mình là rộng rãi hay ích kỷ? Còn bây giờ thì sao?
Bài học nầy đã thay đổi tôi như thế nào?
Tôi sẽ làm gì để chắc chắn giữ được một đầu óc rộng rãi?
Khích lệ các học viên dán một câu gợi nhớ (có thể là Lời Chân Lý hay một trong các câu trích dẫn khác) trong phòng mình để nhắc nhở họ giữ ý tưởng về sự rộng rãi trước mắt họ.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 2
LỜI CHÂN LÝ
“MỘT NGƯỜI CHỈ NGHĨ ĐẾN CHÍNH MÌNH ẮT SẼ KHÔNG ĐEM LẠI
NIỀM VUI CHO NHIỀU NGƯỜI.” - BENJAMIN FRANKLIN

Tính Rộng Rãi
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Tất cả chúng ta đều có điều gì đó để ban cho . Vì vậy nếu bạn biết đọc , hãy tìm giúp một ai đó không đọc được . Nếu bạn có một cái búa , hãy tìm một cái đinh . Nếu bạn không đói khát , không cô đơn , không ở trong hoạn nạn -hãy tìm giúp một ai đó đang lâm vào những hoàn cảnh như vậy .”
- George Bush
“Bạn đã không sống một ngày tốt lành nhất , ngay cả khi bạn đã kiếm được tiền , trừ khi bạn đã làm một điều gì đó cho một người mà người ấy sẽ không bao giờ có khả năng để hoàn trả lại cho bạn .”- Ruth Smeltzer
Một Số Câu Hỏi để Xem Xét
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi trong trường của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi trong gia đình của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi trong xóm giềng của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi với tiền bạc của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi với của cải của tôi như thế nào?
Tôi có thể bày tỏ tính rộng rãi với thời giờ của tôi như thế nào?

Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Gương mẫu lớn nhất về lòng rộng rãi trong lịch sử là đời sống và sự chết của Chúa Jêsus Christ. Phi Pl 2:7a chép: “Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ.” Sau khi sẵn lòng chịu hạ mình trở nên giống như loài người, Chúa Jêsus tiếp tục nêu gương về sự ban cho đối với những người không xứng đáng. Cuối cùng, Ngài đã phó chính mạng sống Ngài, chịu đoán phạt thay cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể được tẩy sạch tội lỗi và được nhận làm con nuôi trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Vì mọi sự chúng ta có, kể cả việc chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, đều được ban cho chúng ta như là một quà tặng từ Đức Chúa Trời nên thật dễ hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi chúng ta phải rộng rãi với nhau.
“Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (IICo 2Cr 9:7b).
“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (LuLc 6:38).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy nghĩ về những hoạt động của bạn, và ghi lại những điều phản ánh một thái độ và lối sống không ích kỷ. Tự hỏi những câu nầy: Hôm nay tôi đã phục vụ nhiều hơn hay ít hơn là tôi nghĩ mình sẽ làm? Tôi có suy nghĩ về điều đó nhiều hơn không? Thế thì tôi đã có ban cho theo những cách mà thông thường rất có thể tôi đã không làm không?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Hãy cho , người sẽ cho mình ; họ sẽ lấy đấu lớn , nhận , lắc cho đầy tràn , mà nộp trong lòng các ngươi ; vì các ngươi lường mực nào , thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy .” (6:38).

Loạt bài 3, Tuần 3
Ngưng Nói và Khởi Sự Giao Tiếp

“Việc có thể bị người khác ảnh hưởng là chìa khóa để ảnh hưởng đến người khác .”- Stephen Covey
“Những người hiểu biết ít ỏi nhất thường tỏ ra mình là người biết nhiều nhất ."-Vô danh
“Môi chân thật được bền đỗ đời đời ;song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi ”(ChCn 12:19)
“Biết cách lắng nghe cũng là một cách thức giao tiếp và tạo ảnh hưởng có hiệu quả y như biết cách nói chuyện vậy .”
- Chief Justice John Marshall
“Một trong những cách tốt nhất để thuyết phục người khác là dùng đôi tai của bạn - qua việc lắng nghe họ nói .”- Dean Rusk
“Hãy nghe phía bên kia nói gì .”- Thánh Augustine
“Trước hết hãy biết rõ ý nghĩa của những lời bạn nói , và sau đó hãy nói .”- Epictetus
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Chúng ta học nói chuyện là điều hoàn toàn tự nhiên, nhưng việc học cách giao tiếp đòi hỏi nơi chúng ta nhiều hơn. Từ người rụt rè đến người tự tin, tính cách của chúng ta ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp, nhưng việc có được một sự giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân với nhau lại dựa trên những kỹ năng cụ thể mà mọi người thuộc mọi loại tính cách đều có thể phát huy và áp dụng.
Phần nầy sẽ tập trung vào mức độ sâu sắc hơn của sự giao tiếp giữa các cá nhân với nhau-là mức độ cần cho việc đòi hỏi điều gì đó nơi người khác hoặc cho việc tuyển mộ người khác hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Chúng ta sẽ không khai thác tất cả các cách thức giao tiếp ở đây, mặc dầu Kinh Thánh có nhiều điều để nói về những khía cạnh khác nhau của lời nói hay cách nói của chúng ta. Bài học nầy được soạn để giúp bạn trang bị cho các học viên của mình có được sự tự tin, cũng như tạo dựng được các mối quan hệ, qua việc hiểu rõ cách thức họ có thể trở nên những người giao tiếp hiệu quả.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Nghĩ về điều bạn muốn .
Yêu cầu các học viên viết ra một điều gì đó rõ ràng hoặc không rõ ràng mà họ mong muốn có được. Yêu cầu họ cố gắng suy nghĩ về những điều mà cha mẹ, thầy cô giáo, hoặc huấn luyện viên của họ sẽ không dễ dàng đồng ý. Yêu cầu học viên chia sẻ vì sao họ nghĩ cha mẹ họ có lẽ sẽ nói không với những lời thỉnh cầu của họ.
Tùy Chọn B: Chia sẻ câu chuyện của bạn .
Kể về một lần bạn phải trình bày một ý tưởng mới với một ai đó-cha hoặc mẹ, thầy cô giáo, hoặc huấn luyện viên-khi bạn còn là một thiếu niên hoặc gần đây hơn với ông chủ hoặc với gia đình bạn. Bạn có mong đợi sự phản kháng đối với ý tưởng đó không? Bạn có chuẩn bị không? Bạn có hiểu vì sao ý tưởng của bạn lại bị phản đối? Kết quả là gì-bạn chinh phục được người nghe theo quan điểm của mình hay cuối cùng bạn phải đi đến chỗ thay đổi suy nghĩ riêng của mình về ý tưởng ban đầu?
Tùy Chọn C: Đề nghị một chuyến đi chơi giả định .
Trình bày với các học viên về một chuyến đi chơi giả định đến một công viên gần đó hoặc một nơi công cộng khác để dọn sạch rác. Nếu đây là một chuyến đi thật sự, các học viên sẽ được yêu cầu dọn sạch công viên hoàn toàn, phân loại tất cả các vật dụng có thể tái sinh và bỏ mọi rác rến vào trong thùng rác trước khi họ đi về nhà.
Chia sẻ với các học viên về hai cách bạn đã có thể trình bày chuyến đi chơi nầy với họ:
Bạn đã có thể yêu cầu họ đi với bạn đến công viên, mà không cho phép một ai thắc mắc hoặc bình phẩm gì cả, hoặc
bạn đã có thể trình bày chuyến đi chơi nầy như là một cách đi ra ngoài để vui chơi và làm cho công viên trở thành một nơi thú vị cho mọi người tận hưởng.
Hỏi học viên những câu sau:
Rất có thể bạn đã thấy thích hợp với cách nào hơn? Tại sao?
Nếu tôi đã hỏi ý kiến các bạn, rất có thể các bạn đã nói gì?
Có lý do đúng đắn nào cho việc thực hiện kế hoạch nầy không?

Tùy Chọn D: Hoàn tất một sự phân tích quảng cáo .
Quảng cáo không phải lúc nào cũng đóng vai trò đúng đắn trong việc tạo ra sản phẩm và cung cấp những sự phục vụ mà người ta mong muốn vì quảng cáo thường sử dụng những luận điệu thái quá và những hình ảnh phóng đại. Thế nhưng các mục quảng cáo thực có sử dụng nhiều kỹ năng mà những người giao tiếp hiệu quả sử dụng; quan trọng nhất, những người quảng cáo cố gắng hiểu các đối tượng họ đang nhắm đến. Việc phân tích một vài mẫu quảng cáo có thể cung cấp sự khởi động ích lợi cho một cuộc thảo luận về những điều khiến cho sự giao tiếp hữu hiệu. Khi bạn bắt đầu bài tập nầy, hãy nhắc nhở các học viên rằng sự giao tiếp không chỉ bao gồm lời nói mà thôi; nó cũng bao gồm những hình ảnh không có ngôn ngữ. Trong sự giao tiếp của chúng ta, những dáng điệu cử chỉ chúng ta bày tỏ, giọng nói của chúng ta, thời điểm của cuộc đối thoại và thậm chí bối cảnh của câu chuyện, tất cả đều có thể hỗ trợ vào hoặc làm phân tán những lời nói của chúng ta.
Mang đến một vài tờ báo và đưa cho mỗi học viên một tờ. Yêu cầu các học viên tìm và chia sẻ những mẩu quảng cáo mà họ cho là có tính thuyết phục. Với mỗi mẩu quảng cáo, hãy thảo luận những câu hỏi nầy:
Ai là đối tượng của mẩu quảng cáo nầy?
Bạn nghĩ người quảng cáo nầy biết gì về đối tượng mình đang hướng tới?
Những phần nào của mẩu quảng cáo nầy là sự thật? Có luận điệu nào là phóng đại hoặc không thật không?
Bạn sẽ đáp ứng mẩu quảng cáo nầy như thế nào?
2. Lời Chân Lý
“TRƯỚC HẾT HÃY TÌM CÁCH ĐỂ HIỂU NGƯỜI KHÁC, SAU ĐÓ HÃY
TÌM CÁCH ĐỂ NGƯỜI KHÁC HIỂU MÌNH.” - STEPHEN COVEY

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Chuẩn bị một bài thuyết trình .
Yêu cầu các học viên nghĩ đến một điều gì đó họ muốn hỏi về cha mẹ, thầy giáo, người huấn luyện của họ hoặc một người nào khác có thẩm quyền trên họ. (Lưu ý: nếu bạn đã bắt đầu phần nầy bằng cách sử dụng Tùy Chọn A từ phần Giới Thiệu Khái Niệm, nhóm của bạn sẽ có được một lợi thế về phần nầy). Cung cấp giấy và bút, đề nghị các học viên dành năm hoặc mười phút hoạch định cách thức để trình bày những lời thỉnh cầu của họ. Họ cần phải trình bày quan điểm của cha mẹ họ (hoặc của nhân vật có thẩm quyền khác), liệt kê những quan tâm có thể có và những lý lẽ chống đối lời thỉnh cầu nầy. Cũng yêu cầu các học viên mô tả những bối cảnh và thời điểm tốt nhất cho việc trình bày lời thỉnh cầu của họ.
Sau khi các học viên đã sắp xếp các ý tưởng của họ, yêu cầu họ chia sẻ bài thuyết trình của mình. Khích lệ sự phản hồi của cả nhóm; sự giao tiếp dường như có hiệu quả hay không hiệu quả? Vì sao? Xem Tùy Chọn C để có một bảng liệt kê từng phần về tiêu chuẩn cho việc đo lường sự giao tiếp hiệu quả.
Tùy chọn B:
Đóng kịch với học viên của bạn; giả vờ bạn là thiếu niên và họ là những thành viên trong gia đình của bạn. Viết các vai nầy trên các mảnh giấy: “Mẹ”, “Ba”, và “Chị” và cho các học viên tự do chọn lựa. Đừng lo lắng họ có thích hợp về giới tính hay không-có thể vở kịch sẽ vui nhộn hơn khi có những cậu con trai đóng các vai nữ và ngược lại. Chuẩn bị một số hướng dẫn cụ thể cho các nhân vật. Ví dụ, bảo các học viên về nhu cần của Mẹ phải trở lại làm việc để hoàn thành một đề án ngày hôm nay, về sự cam kết sáng sớm ngày mai của Ba và bổn phận chị phải giữ trẻ tối nay. Tự do sáng tạo theo ý bạn.
Một khi học viên đã hiểu rõ vai của họ, hãy bắt đầu đóng kịch. Bạn sẽ đóng vai người em nhỏ hơn mới đi học về. Bạn muốn cùng với các bạn mình đi ăn bánh pizza và sau đó đi xem phim. Bạn cùng các bạn bè cần lái xe đi đến nơi xem phim rồi về nhà vào lúc 11 giờ tối khi phim kết thúc. Cho các thành viên trong gia đình bạn biết là bạn đã nói với các bạn mình rằng mọi việc sẽ ổn thoả. Hãy kiên nhẫn và đòi hỏi; nói chung, cố gắng diễn đạt với gia đình càng tệ hại càng tốt tuy nhiên hãy cẩn thận kẻo học viên của bạn nghĩ rằng bạn đang trêu chọc họ. Hãy để các học viên suy nghĩ về lời thỉnh cầu của bạn và đáp ứng theo vai của họ. Hãy cố gắng diễn thật đạt!
Sau khi bạn đã trút đổ cơn giận vì không được toại ý, hãy kết thúc vở kịch rồi yêu cầu các học viên thảo luận những điểm sai trái và cách thức lẽ ra bạn nên khởi sự cuộc đối thoại nầy:
Vì sao bạn thiếu niên nầy đã không hiểu những cản trở?
Làm thế nào bạn thiếu niên nầy đã có thể là một người lắng nghe/ một người giao tiếp tốt hơn?
Các thành viên còn lại của gia đình có đang đáp ứng cách công bằng với bạn thiếu niên nầy không?
Một giải pháp tốt hơn rất có thể là như thế nào?
Bạn đã có thể thỏa hiệp ra sao?
Tùy Chọn C: Lập một bảng liệt kê .
Xem xét một tình huống trong đó một người (người khởi xướng) đang yêu cầu một người kia (người trả lời) thực hiện một quyết định quan trọng. Có lẽ người khởi xướng (là một học sinh) muốn đề nghị người trả lời (là một giáo viên) là hãy dành nhiều thời gian hơn cho một dự án lớn. Sử dụng tình huống nầy hoặc bất kỳ tình huống giả định nào khác để giúp các học viên suy nghĩ. Viết ba tiêu đề phụ trên một tờ giấy (xem hàng chữ được viết nghiêng bên dưới) và khích lệ học viên góp ý kiến về các yếu tố, phẩm chất hay kỹ năng cần thiết để khiến loại giao tiếp nầy có hiệu quả:
Dưới đây là một số mục có thể có cho mỗi loại. Bạn có quyền đề nghị một số trong các từ nầy để gợi ý những cách đáp ứng riêng của các học viên.
Người khởi xướng cần phải
bình tĩnh
có sự chuẩn bị
tự tin
sẵn lòng lắng nghe người trả lời
quyết đoán
Người đáp ứng cần phải
là một người biết lắng nghe
có khả năng để hoàn toàn tập trung, không bị phân tâm
ở trong một tâm trạng thoải mái
Nên tạo một bối cảnh
yên tĩnh
không bị điện thoại hay người khác cắt ngang
không vội vã
Sau khi liệt kê càng nhiều yếu tố càng tốt, yêu cầu các học viên mô tả một số mục chi tiết hơn. Một bối cảnh yên tĩnh sẽ như thế nào? Người khởi xướng có thể bắt đầu cuộc đối thoại ra sao? Điều gì làm cho một người trở thành một người biết lắng nghe? Điều gì có thể làm phân tán tư tưởng? Dùng những câu hỏi khác để đào sâu thêm bảng liệt kê nầy.
Ngồi lại theo nhóm, ôn lại bảng liệt kê và lưu ý những mục nào là những kỹ năng mà người khởi xướng có thể phát huy và những yếu tố nào người ấy có thể kiểm soát. Cuối cùng, tập trung vào tầm quan trọng của sự chuẩn bị cho loại giao tiếp nầy. Hỏi học viên cách họ sẽ chuẩn bị nếu họ là người khởi xướng trong tình huống nầy.

Tùy Chọn D: Tập trung vào điều tích cực .
Yêu cầu mỗi học viên chia sẻ một câu chuyện về một cuộc giao tiếp hiệu quả. Câu chuyện có thể kể về việc họ xin cha mẹ hay các thầy cô giáo điều gì đó quan trọng và lời thỉnh cầu ấy được chấp nhận. Một câu chuyện khác có thể kể về một lần anh ta hay cô ta cần phải tuyển mộ những người khác làm việc cho một dự án và thành công trong việc thuyết phục họ tham gia.
Cho học viên vài giây để suy nghĩ về những thí dụ từ đời sống riêng của họ. Trong khi họ đang kể về những kinh nghiệm tốt đẹp của họ với vai trò những người giao tiếp, khích lệ họ thêm chi tiết vào những câu chuyện của họ bằng cách nêu những câu hỏi như:
Bạn gặp những trở lực nào khi muốn nói lên những gì cần phải nói?
Bạn đã đối diện với những trở lực đó như thế nào?
Bạn có phải hỏi xin nhiều lần không?
Bạn đã làm gì để chuẩn bị xin điều nầy?
Bạn có nghĩ là bạn sẽ nhận được điều mình thỉnh cầu không? Tại sao có và tại sao không?
Bạn làm gì khác nếu hiện giờ bạn thấy mình ở trong tình huống tương tự?
Nếu có học viên nào không thể nghĩ ra được một thí dụ riêng, đề nghị họ hãy tưởng tượng một lúc nào đó trong tương lai họ có thể cần đến một lời thỉnh cầu. Bạn có thể gợi ý một số khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn như việc hỏi xin cha mẹ một chiếc xe hoặc xin phép đi du ngoạn, nhờ thầy cô giáo giúp đỡ thêm trong một buổi học hoặc xin một thư giới thiệu, hay mời bạn bè tham gia trong một hoạt động của nhà trường hay một đề án phục vụ. Yêu cầu học viên chia sẻ cách họ sẽ chuẩn bị để hỏi xin và nhận được sự đáp ứng tốt đẹp trong những tình huống tưởng tượng của họ. Khích lệ mỗi học viên thay phiên nhau chia sẻ.
Kết thúc hoạt động nầy bằng cách kể ra những kỹ năng quan trọng học viên sử dụng trong những tình huống riêng của họ. Bạn có thể làm nổi bật một số kỹ năng sau:
có sự chuẩn bị
lắng nghe người khác trước
loại bỏ những điều gây phân tâm
chọn một thời gian thích hợp cho cuộc đối thoại
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Vài trước giả Tân Ước cho chúng ta những lời chỉ dẫn về cách chúng ta nên giao tiếp. Một chủ đề xuyên suốt những lời dạy của họ là “Lời nói phải có ân hậu”. Phao-lô viết: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (CoCl 4:6). Ông khuyên chúng ta nói năng với sự thông hiểu cũng như có mục đích (muối).
Một trước giả khác là Gia-cơ cho chúng ta biết làm sao để giao tiếp có hiệu quả qua việc lắng nghe và thông hiểu người khác: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia Gc 1:19).
Chúa Jêsus Christ là một người giao tiếp hiệu quả. Ngài hiểu các môn đồ Ngài khi Ngài đề cập đến những nỗi sợ hãi của họ trên một biển hồ đầy bão tố; Ngài phán: “Hãy yên lòng! Ấy là ta đây. Đừng sợ chi.” (Xin đọc câu chuyện trong Mac Mc 6:30-56 chúng ta sẽ có được nhiều thí dụ khác về việc Chúa Jêsus sử dụng khả năng thông hiểu người khác của Ngài để tiếp xúc và giúp đỡ họ). Ngài cũng biết trước và đối phó với sự phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (xem Mat Mt 26:23-25). Ngài hiểu sự chống đối của những kẻ không tin Ngài, như được minh họa trong Ma-thi-ơ 9 khi Ngài nói chuyện với các thầy dạy luật Do Thái; câu 4 nói rằng Ngài đã phản ứng vì “biết ý tưởng họ”. Hơn nữa, những lời phán của Chúa Jêsus đã được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi hành động và tính ngay thẳng của Ngài khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúa Jêsus hiểu rõ nhu cầu lớn nhất của chúng ta là được cứu khỏi tính tự cho mình là trung tâm đầy tội lỗi của chính mình. Ngài tự nguyện phó mạng sống Ngài cho chúng ta, chia sẻ tình yêu của Ngài cho chúng ta và hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (GiGa 3:16).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn , và nêm thêm muối , hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào ” (CoCl 4:6).
5. Kết Luận
Sự giao tiếp hiệu quả bắt đầu với việc lắng nghe. Hãy lắng nghe những người phản đối ý tưởng của bạn. Đừng chỉ nghe những lời họ nói; hãy nỗ lực hết sức để hiểu cảm nghĩ của họ. Đừng cắt ngang, nhưng hãy cho người khác thời gian để giải thích quan điểm của họ. Sau đó dành thời giờ để trình bày những mối quan tâm ấy khi bạn phát biểu. Vấn đề bạn mong muốn trình bày quan trọng chừng nào, bạn cần có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị phần trình bày của mình chừng nấy. Nếu lời yêu cầu này thật sự quan trọng, chẳng lẽ nó không đáng để bạn nỗ lực và dành thì giờ thêm để trình bày cho tốt hay sao?
Với tư cách một người tư vấn, hãy nhắc nhở các học viên những nguyên tắc giao tiếp hiệu quả nầy. Điều quan trọng hơn là bạn hãy nắm lấy mọi cơ hội để tự mình làm mẫu cho việc giao tiếp hiệu quả. Hãy lắng nghe và tìm cách hiểu học viên của bạn. Hãy lưu ý đến sự quan tâm của họ trong suốt quá trình tư vấn, và nhớ tôn trọng ý kiến của họ. Trong quyển sách The 7 Habits of Highly Effective People (7 Thói Quen của Những Người Có Hiệu Quả Cao), tác giả Stephen Covey nói rằng việc tôn trọng ý kiến có nghĩa là hiểu được tại sao mọi người cảm nhận theo cách họ cảm nhận; điều nầy không nhất thiết có nghĩa là đồng ý với mọi ý kiến. Hãy tôn trọng học viên của bạn và nuôi dưỡng trong họ lòng tôn trọng đối với người khác; việc tôn trọng người khác là khởi đầu của việc thông hiểu người khác.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 3
LỜI CHÂN LÝ
“TRƯỚC HẾT HÃY TÌM CÁCH ĐỂ HIỂU NGƯỜI KHÁC, SAU ĐÓ HÃY
TÌM CÁCH ĐỂ NGƯỜI KHÁC HIỂU MÌNH.” - STEPHEN COVEY

Ngưng Nói và Khởi Sự Giao Tiếp
Một Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Một trong những cách tốt nhất để thuyết phục người khác là bằng đôi tai của bạn - qua việc lắng nghe họ .”
- Dean Rusk
Những Yếu Tố của Sự Giao Tiếp Hiệu Quả
Khi có một yêu cầu hoặc thảo luận một vấn đề quan trọng
người khởi xướng cần phải
bình tĩnh
được chuẩn bị
tự tin
sẵn lòng lắng nghe người trả lời
kiên định
người đáp ứng cần phải
là một người lắng nghe tốt
có khả năng hoàn toàn tập trung, không bị phân tâm
ở trong một tâm trạng tốt
nên tạo một bối cảnh
yên tĩnh
không bị cắt ngang bởi điện thoại hoặc người khác
không vội vã
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Chúa Jêsus Christ là một người giao tiếp hiệu quả. Ngài hiểu các môn đồ Ngài khi Ngài đề cập đến những nỗi sợ hãi của họ trên một biển hồ đầy bão tố; Ngài phán: “Hãy yên lòng! Ấy là ta đây. Đừng sợ chi.” (Mac Mc 6:50b). Ngài hiểu sự chống đối của những kẻ không tin Ngài, như được minh họa trong Ma-thi-ơ 9 khi Ngài nói chuyện với các thầy dạy luật Do Thái; câu 4 nói rằng Ngài đã phản ứng vì “biết ý tưởng họ.” Hơn nữa, những lời phán của Chúa Jêsus đã được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi hành động và tính ngay thẳng của Ngài khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúa Jêsus hiểu rõ nhu cầu lớn nhất của chúng ta là được cứu rỗi khỏi tính tự cho mình là trung tâm đầy tội lỗi của chính mình. Ngài tự nguyện phó mạng sống Ngài cho chúng ta, chia sẻ tình yêu của Ngài cho chúng ta và hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (GiGa 3:16).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn , và nêm thêm muối , hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào ” (CoCl 4:6).

Loạt bài 3, Tuần 4
Tính Trung Thực - Đứng Vững Vàng
“Một người tin . . . không bao giờ bối rối vì những người khác không nhìn thấy sự thật mà người ấy thấy .”- Raph Waldo Emerson
“Anh ta vô tín đến nỗi không sống theo niềm tin của mình .”
- Thomas Fuller
“Không ai có thể làm tôi hai chủ .” (Mat Mt 6:24a).
“Nếu một người không tạo được lòng tin thì có nói bằng thứ tiếng của loài người và thiên sứ và trải qua những ngày đêm lao nhọc trong sự quản lý cũng chỉ là vô ích .”- Herbert Henry Asquith
“Thước đo tính cách thật của một người là những gì người ấy sẽ làm nếu người ấy biết mình sẽ không bao giờ được phát hiện ra .”
- Thomas Macaulay
“Vậy hãy để hành động đầu tiên của chúng ta mỗi buổi sáng là thực hiện quyết tâm sau đây cho ngày hôm ấy : Tôi sẽ không sợ hãi bất cứ ai trên đất nầy . Tôi sẽ kính sợ một mình Đức Chúa Trời mà thôi . Tôi sẽ không chất chứa ác ý đối với bất cứ ai . Tôi sẽ không phục tùng sự bất công từ bất cứ người nào . Tôi sẽ chinh phục điều giả dối bằng lẽ thật . Và trong việc kháng cự điều giả dối tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng mọi đau khổ .” - Mahatma Gandhi
“Sự tin quyết không có giá trị gì trừ phi nó được biến thành hành động .”- Thomas Carlyle
“Chịu đựng điều sai trái tốt hơn là làm điều sai trái .”- Thomas Fuller
“Một dân tộc coi trọng các đặc quyền của mình hơn các nguyên tắc của mình thì chẳng bao lâu sẽ mất cả hai .”- Dwight D. Eisenhower
“Mọi người đều chân thật -cho đến khi họ đương đầu với một tình huống cám dỗ đủ để khiến họ trở nên không thành thật .”- vô danh
“Nếu bạn có tính trung thực chỉ vì bạn nghĩ đó là cách xử sự tốt nhất thì tính trung thực của bạn đã bị làm cho sai lệch rồi .”- vô danh
“Những người có tính trung thực thay đổi ý tưởng của họ cho phù hợp với chân lý ; những người khác thay đổi chân lý cho phù hợp với ý tưởng của họ .”- vô danh

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Sức mạnh của những điều chúng ta tin được đo lường bởi sự trung thành kiên định của chúng ta đối với những niềm tin đó. Tất cả chúng ta đều thán phục những người bày tỏ một sự hứa nguyện mạnh mẽ với niềm tin của họ. Khi chúng ta loại bỏ phiếu bầu cho một ứng cử viên chính trị hoặc chọn một ai đó làm mục sư của hội thánh chúng ta, chúng ta làm như vậy vì hai lý do: Chúng ta đồng ý với khải tượng cùng các mục tiêu của cá nhân đó và chúng ta có sự tin quyết rằng người ấy sẽ thực hiện các khải tượng cùng mục tiêu đó.
Bài học nầy tập trung vào tính trung thực. Mục tiêu chính của bạn sẽ là khích lệ một lối sống dựa trên tính trung thực, nhưng trên suốt chặng đường học viên của bạn có thể xem xét và có lẽ sẽ tái xác định niềm tin cơ bản của họ.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Định nghĩa tính trung thực .
Bắt đầu bằng việc cho học viên lập một danh sách các từ vựng có quan hệ với tính trung thực. Những ví dụ phổ biến có thể là “sự thật thà”, “sự trung tín” và “tính đáng tin cậy”. Khi lập xong danh sách, yêu cầu học viên nêu định nghĩa riêng của họ về tính trung thực.
Ở điểm nầy, thật sự không có câu trả lời nào là sai. Một khi bạn bước vào bài học, mục tiêu của bạn sẽ là giúp các học viên hiểu khái niệm về tính trung thực và nhận thức rõ giá trị của nó.
Tùy Chọn B: Chia sẻ một sự kiện thật trong đời sống .
Chia sẻ một ví dụ về tính trung thực từ đời sống riêng của bạn. Có thể là bạn được người ta thối dư tiền tại một cửa hàng, thay vì nhét vào túi, bạn đã báo cho người thu ngân biết sự nhầm lẫn và trả tiền lại. Bạn có thể nêu một ví dụ liên hệ tới một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Ví dụ của bạn có thể về một sự thiếu trung thực mà bạn thấy nơi một người khác. Mô tả nó đã làm tác động đến cảm nghĩ của bạn về người đó ra sao. Điều đó ảnh hưởng trên bạn như thế nào? Yêu cầu học viên của bạn cũng nghĩ đến các ví dụ khác.
Tùy Chọn C: Tìm một ví dụ trong quần chúng .
Tìm một bài tường thuật về một người bày tỏ những phẩm chất quan hệ với tính trung thực và chia sẻ điều đó với học viên của bạn. Các nguồn tư liệu có thể bao gồm báo chí địa phương, một bài viết trên tạp chí, một đoạn sách hoặc một tình tiết trong một bộ phim. Sau khi bạn đã đọc hay kể câu chuyện, yêu cầu các học viên cho lời bình phẩm, tập trung vào cái giá phải trả và những lợi ích của tính trung thực.
Tùy Chọn D: Nhận diện và thảo luận các ví dụ về tính trung thực .
Yêu cầu học viên kể ra danh sách ba người họ biết rõ là có tính trung thực. Ví dụ, bảo họ viết tên của những người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ khi bạn hỏi những câu nầy:
Bạn sẽ tín nhiệm ai để làm thủ quỹ của tập thể học sinh tại trường? Vì sao?
Bạn sẽ tin cậy ai đủ để kể điều thầm kín sâu xa nhất của bạn? Tại sao?
Bạn sẽ tin cậy ai để có thể để mặc người đó một mình trong phòng khi làm bài kiểm tra? Tại sao?
Nếu họ không thể nghĩ đến bất cứ ai, hãy hỏi họ tại sao họ không thể tin cậy bạn bè của mình?
Sau đó yêu cầu họ nghĩ về ba người họ biết là có tính trung thực (ví dụ, một người nào đó trong Kinh Thánh, một nhân vật trên ti-vi, hoặc một ai đó trong nhà thờ hay trong cương vị lãnh đạo nhà nước). Yêu cầu họ nêu ra những đặc tính của những người họ đã kể tên. Thảo luận những câu hỏi nầy:
Tại sao bạn đã chọn những người nầy?
Bạn cảm nhận thế nào về họ?
Bạn có thích họ không?
Bạn có tôn trọng họ không?
Bạn có muốn giống như họ không?
2. Lời Chân Lý
“TÍNH TRUNG THỰC CÓ THỂ DẪN BẠN VÀO MỘT CON ĐƯỜNG
KHÓ KHĂN, NHƯNG NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẪN BẠN ĐẾN CHỖ
HỐI TIẾC.” - BRETT FISH

3. Bài Học
Trong những điều kiện thực tế, tính trung thực là sự đúng đắn và sức mạnh của niềm tin bạn. Bạn có thể nói với người khác-hoặc thậm chí với chính mình-rằng bạn tin một điều gì đó, nhưng, nếu hành động của bạn không chứng minh niềm tin đó, có lẽ ở một mức độ sâu kín bạn không thật sự tin những gì bạn nói bạn tin.
Tính trung thực được bày tỏ qua giá trị mà bạn đặt trên niềm tin của mình. Một số niềm tin có thể được xếp loại là vô giá; một số niềm tin khác có giá trị thấp hơn. Một người có tính trung thực trung thành với niềm tin căn bản của mình-là những điều vô giá-cho dù hoàn cảnh ra sao đi nữa.
Chúng ta thường kết hợp những nét tính cách như: sự thành thật, sự trung tín và tính đáng tin cậy với tính trung thực. Tuy nhiên có một phẩm chất quan trọng đối với tất cả chúng ta, chỉ đến như là kết quả trực tiếp của tính trung thực. Phẩm chất đó là sự tin cậy hay lòng tin. Rốt lại, cần phải có tính trung thực để tạo được lòng tin; không có lòng tin, không thể nào có được các mối quan hệ có ý nghĩa.
Khi bạn kiên quyết hành xử theo tính trung thực, hoặc với tư cách một người lãnh đạo hoặc trong một mối quan hệ cá nhân, nghĩa là bạn đang nêu gương cho người khác. Những người ở quanh bạn biết những gì bạn tin và họ biết họ có thể trông mong nơi bạn để đi theo bạn đến cùng.
Dĩ nhiên, chúng ta hết thảy đều đã thất bại trong điều nầy. Không ai là hoàn hảo. Nhưng những người trở lại đứng trên chân mình sau khi gánh chịu hậu quả của sự thỏa hiệp thường có thể tiếp cận cuộc sống với tính trung thực thậm chí nhiều hơn trước.
Tùy Chọn A: Kể ra những điều bạn tin .
Yêu cầu học viên chia tờ giấy làm ba cột. Trong cột thứ nhất, yêu cầu họ kể ra những niềm tin căn bản của họ. Đây là những niềm tin quan trọng nhất của họ-những niềm tin mà họ sẽ gánh chịu sự mất mất to lớn để bảo vệ. Hãy biết chắc là học viên của bạn sẽ nói lên niềm tin của họ trong những cách thức có liên quan đến hành vi cư xử. Ví dụ: “Chúa Jêsus là Cứu Chúa của cá nhân tôi”. Trong cột thứ hai yêu cầu mỗi học viên kể ra những điều họ tin tưởng nhưng không đánh giá cao. Ví dụ, một người có thể viết: “Anh văn là môn tôi thích nhất”.
Trong ba danh sách nầy, cột thứ nhất và thứ ba là hai cột quan trọng nhất. Những điều chúng ta tin và những điều chúng ta khước từ là những điều phản ánh chúng ta là ai. Cột thứ hai thật sự là một danh sách về những suy nghĩ và ý kiến có thể thay đổi - có thể ngày mai tôi sẽ thích chơi gôn hơn khúc côn cầu. Nếu thấy thoải mái, hãy chia sẻ danh sách của bạn-đặc biệt là cột thứ nhất. Yêu cầu học viên nói lên những điều họ tin cách mạnh mẽ.
Khích lệ học viên của bạn xem xét việc thực hiện một bước khác để kiểm tra danh sách của họ và thực hành theo. Yêu cầu học viên luôn mang theo danh sách của họ trong suốt tuần sau. Nếu họ hành động ngược lại với một trong các niềm tin căn bản của mình, hãy bảo họ đặt một dấu hỏi bên cạnh điều đó. Nếu họ làm gì đó tương tự với một trong những niềm tin bị họ khước từ, cũng hãy bảo họ đặt một dấu hỏi bên cạnh điều đó. Vào cuối tuần, yêu cầu học viên đếm những dấu hỏi. Đây là một sự thử nghiệm về tính trung thực. Mục đích của nó không phải là để tạo ra một cảm giác thất bại hoặc để làm cho học viên tự đánh mạnh vào mình; nó nhằm để giúp họ xác định giá trị mà họ thật sự đặt trên niềm tin của họ.
Tùy Chọn B: Quyết định kết quả .
Sau đây là hai bản phóng tác của một câu chuyện liên hệ đến phái nam và phái nữ. Mỗi bản phóng tác có ba kết cuộc có thể xảy ra. Chọn một câu chuyện và đọc nó với kết cuộc thứ nhất. Thảo luận những cảm nghĩ của các nhân vật có liên quan. Kết quả trước mắt và lâu dài của sự chọn lựa được thực hiện là gì? Sau đó làm tương tự với hai kết cuộc kia.
Câu chuyện 1
Derrick và Michael là bạn cùng phòng tại một trường cao đẳng Cơ Đốc. Cả hai đều xưng mình là Cơ Đốc Nhân, nhưng thời gian trôi qua, Derrick không hài lòng với một số hành động của Michael. Không lâu sau khi các lớp học bắt đầu, Michael không đi nhà thờ nữa và đi chơi khuya vào ban đêm. Tuy vậy hai người vẫn có quan hệ tốt với nhau, Derrick trông mong vào mối quan hệ nầy vì anh chỉ có ít bạn thôi.
Một buổi chiều nọ, Michael mời Derrick đi chơi với một số bạn bè của một trường cao đẳng gần đó. Derrick lưỡng lự. Anh đã nghe Michael bàn thảo các sự việc xảy ra trong những cuộc đi chơi trước do đó anh lừng khừng không muốn đi chung. Anh tự đặt mình vào một tình huống không thoải mái.
Kết cuộc 1: Với một ít miễn cưỡng, Derrick quyết định thà làm bất cứ điều gì vẫn hơn là lại phải ở nhà một mình vào tối Thứ Sáu. Khi hai người bạn cùng phòng nầy găp gỡ các bạn bè kia, Derrick lại cảm thấy hối tiếc. Sau khi nghe quá nhiều lời nói bông đùa bẩn thỉu và những câu chuyện về “việc chinh phục phụ nữ”, Derrick quyết định là đã đủ rồi, anh không muốn nghe thêm nữa. Khi xe dừng lại ở bãi đậu xe của một quán rượu có vũ thoát y, tất cả bọn con trai ra khỏi xe. Derrick thấy mình lẻ loi, đơn độc và anh nhận ra rằng anh đã đi khỏi ký túc xá mình khoảng một giờ lái xe rồi.
Kết cuộc 2: Sau khoảng một phút do dự, Derrick quyết định: đây là lúc phải kết thúc. Ném quyển sách lên bàn của mình, anh bắt đầu la lên: “Mình chán ngấy vì sự giả hình của cậu rồi! Tại sao mình đã phải kết thúc với một người bạn cùng phòng như cậu thật là điều vượt quá sức của mình! Chúng mình có nhiệm vụ phải gây dựng lẫn nhau kia mà. Cậu đã đến học ở một trường Cơ Đốc, vậy mà cậu lại chẳng biết tí gì về những điều cậu tin vì cậu đã không sống đúng theo niềm tin đó”.
Kết cuộc 3: Cuối cùng anh quyết định rằng việc ở nhà một mình vào một buổi tối Thứ Sáu là điều anh thích hơn so với bất kỳ mức độ thỏa hiệp nào. Anh bắt đầu: “Hãy nhìn xem, Michael, khi mới gặp nhau lần đầu, mình đã nghĩ là hai đứa có nhiều điểm chung. Giờ đây mình bắt đầu thấy rằng cậu có nhiều điều còn nghi ngờ và thắc mắc. Mình vẫn muốn là bạn của cậu nhưng mình nghĩ là cậu biết mình có những sự tin chắc mạnh mẽ về một số điều cậu đang làm. Mình không thể làm tổn hại đến những gì mình tin chỉ vì một đêm đi chơi. Cảm ơn cậu đã mời, nhưng mình sẽ chờ đợi một thời điểm mà hai đứa có thể làm một điều gì đó mà cả hai đều có cảm nhận tốt đẹp về nó”.
Câu chuyện 2
Stephanie và Cassie là bạn cùng phòng tại một trường cao đẳng Cơ Đốc. Cả hai đều xưng mình là Cơ Đốc Nhân, nhưng khi năm học trôi qua, Stephanie bắt đầu cảm thấy không hài lòng với những hành động của Cassie. Không lâu sau khi bước vào học kỳ một. Cassie không đi nhà thờ nữa và đi chơi khuya. Tuy vậy, hai người vẫn có quan hệ tốt đẹp với nhau, và Stephanie thật sự tận hưởng thời gian hai người ở bên nhau.
Một buổi chiều Thứ Sáu nọ Cassie mời Stephanie đi chơi vào một ngày hẹn hò với hai cậu con trai từ một trường đại học gần đó. Stephanie lưỡng lự. Cô đã nghe Cassie nói về những ngày hẹn hò trước, và cô lừng khừng không muốn tự đặt mình vào một tình huống thỏa hiệp.
Kết cuộc 1: Một cách miễn cưỡng, Stephanie quyết định thà làm bất cứ điều gì vẫn hơn là lại phải ở nhà một mình vào tối Thứ Sáu. Cuối cùng thì, đây sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của cô trong trường cao đẳng. Khi họ gặp bạn trai của họ, Stephanie bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Bạn trai của cô quá gần gũi thoải mái. Sau khi cô nhận ra rằng họ đang trên đường đi đến một buổi tiệc bia hơi, cô quyết định muốn trở về ký túc xá của mình. Khi xe hơi ngừng lại bên ngoài căn nhà của nam sinh viên, Stephanie biết cô đã bị mắc bẫy. Cô đã đi xa khỏi ký túc xá một giờ lái xe và không còn cách nào để có thể quay về nhà.
Kết cuộc 2: Sau một phút đắn đo suy nghĩ, Stephanie quyết định rằng đây là lúc phải kết thúc. Ném quyển sách lên bàn, cô bắt đầu la to: “Mình chán ngấy vì sự giả hình của bạn rồi. Tại sao mình lại phải kết thúc với một người bạn cùng phòng như bạn là điều vượt quá sức của mình! Chúng mình có trách nhiệm là gây dựng lẫn nhau kia mà. Bạn đã đến học tại một trường Cơ Đốc, vậy mà bạn lại chẳng biết tí gì về những gì bạn tin vì cớ bạn không thật sự sống theo niềm tin đó!”
Kết cuộc 3: Cuối cùng, cô quyết định rằng việc ở nhà một mình vào tối Thứ Sáu là điều cô thích hơn so với bất kỳ mức độ thỏa hiệp nào. Cô bắt đầu: “Cassie hãy nhìn xem, khi mới gặp nhau lần đầu, mình nghĩ là hai đứa có nhiều điểm chung. Giờ đây mình bắt đầu thấy rằng bạn có nhiều điều nghi ngờ và thắc mắc. Mình vẫn muốn là bạn của bạn nhưng mình nghĩ là bạn biết mình có sự tin chắc mạnh mẽ về một số điều bạn đang làm. Mình không thể nào làm tổn hại đến những gì mình tin vì một đêm đi chơi. Cảm ơn vì bạn đã mời, nhưng mình sẽ chờ đợi một thời điểm mà hai đứa có thể làm một điều gì đó mình có thể cảm thấy tốt về nó”.
Tùy Chọn C: Hỏi những câu hỏi thách thức .
Các sách có sẵn tại hiệu sách hay thư viện địa phương của bạn có nêu câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì?” Chúng cung cấp những chuỗi sự kiện tưởng tượng ở tương lai để thử nghiệm tính trung thực về các giá trị của bạn. Đây là một ví dụ, “Bạn sẽ sẵn lòng làm gì để có một triệu đô-la? Bạn có sẽ sẵn lòng để a) mất sự trinh bạch của bạn trước hôn nhân, b) ăn cắp một món hàng nhỏ từ cửa hiệu ưa thích nhất của bạn, hay c) cho phép một người bạn cùng lớp sử dụng kỳ thi cuối cùng của bạn để gian lận không?”
Chọn hay nghĩ ra một số câu hỏi, và yêu cầu học viên trả lời cách thành thật. Thảo luận các câu trả lời của họ và những hậu quả họ có thể đối diện dựa trên những câu trả lời đó. Hãy cố gắng, càng nhiều càng tốt, tránh việc đoán xét hay đưa ra lời khuyên thẳng thắn. Thay vào đó, hãy nêu những câu hỏi sẽ đưa học viên đến chỗ tự nhận ra những hậu quả cho chính mình. Nhiều người sẽ đồng ý với một sự thật mà người khác nói với họ, nhưng họ thật sự thừa nhận là đúng những gì họ tự khám phá ra.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Như được mô tả trong sách Công vụ, các sứ đồ góp phần xây dựng các hội thánh Cơ Đốc đầu tiên đã dành nhiều thời gian của mình để khích lệ các Cơ Đốc Nhân mới kiên trì trong việc theo đuổi một lối sống nhằm tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ. Các sứ đồ hiểu rằng những người đã trở nên môn đồ của Đấng Christ sẽ chiến đấu mỗi ngày để sống trung thực trong niềm tin mới mẻ của họ, đặc biệt khi nền văn hóa xung quanh họ hoàn toàn chống nghịch lại những lời giảng dạy của Chúa Jêsus.
Một ví dụ về cách Chúa Jêsus nêu gương mẫu trọn vẹn về loại trung thực nầy được tìm thấy trong Mac Mc 14:35-36, mô tả Chúa Jêsus ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus biết rằng Ngài là hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của nhân loại. Ngài biết rằng hố sâu vô tận ngăn cách Đức Chúa Trời với con người chỉ có thể được nối liền bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Thế nhưng, là một con người, Ngài vẫn sợ sự chết và sự đau đớn mà Ngài biết sắp xảy đến.
Mặc dù vậy, Ngài đã cầu nguyện trong câu 36: “Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha”. Chúa Jêsus biết điều sắp xảy đến và Ngài sợ. Nhưng Ngài tin rằng sự chết của Ngài là cách duy nhất để hàn gắn lại một mối quan hệ đã đổ vỡ và niềm tin đó của Ngài nơi Đức Chúa Trời là điều vô giá. Ngay cả sự đóng đinh trên thập tự cũng không thể làm cho Ngài xa rời niềm tin ấy.
Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta cùng một sức mạnh như thế để sống trung thực trong lúc đối diện với cám dỗ, sợ hãi hay bắt bớ. Câu nầy sẽ cho bạn sự can đảm khi bạn suy gẫm nó.

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ

“Những sự cám dỗ đến cho anh em , chẳng có sự nào quá sức loài người . Đức Chúa Trời là thành tín , Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu ; nhưng trong sự cám dỗ , Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi , để anh em có thể chịu được ” (ICo1Cr 10:13).
5. Kết Luận
Yêu cầu học viên mở Kinh Thánh và đọc phần ký thuật về Chúa Jêsus trong Mac Mc 14:35-36, rồi khích lệ họ lập một bảng liệt kê những niềm tin chính yếu của riêng họ. Cho họ hai hay ba phút để cầu nguyện cho nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ sự tin quyết của mọi người trong nhóm tuần nầy, và, khi những sự cám dỗ đến trong đời sống của mình, bạn và học viên của bạn sẽ có sự khôn ngoan để biết mình tin gì và có sức mạnh để sống theo niềm tin đó.
Thách thức học viên của bạn quan tâm đến bảng liệt kê của họ tuần nầy. Hãy đề nghị rằng, nếu lúc nào đó họ hành động trái ngược với một trong những niềm tin cốt lõi của mình, họ hãy tự hỏi: “Cái giá mà tôi phải trả cho sự nhượng bộ là gì? Cái giá cho lần tới sẽ là gì?” Khích lệ học viên xác định những gì họ tin và rồi giữ vững lập trường của họ. Đó là tính trung thực.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 4
LỜI CHÂN LÝ
“TÍNH TRUNG THỰC CÓ THỂ DẪN BẠN VÀO MỘT CON ĐƯỜNG
KHÓ KHĂN, NHƯNG NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẪN BẠN ĐẾN CHỖ
HỐI TIẾC.” - BRETT FISH
Tính Trung Thực - Đứng Vững Vàng
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Những người có tính trung thực thay đổi ý tưởng của họ cho phù hợp với chân lý ; những người khác thay đổi chân lý cho phù hợp với ý tưởng của họ .”- vô danh
“Sự tin quyết không có giá trị gì trừ phi nó được biến thành hành động .”- Thomas Carlyle

“Chịu đựng điều sai trái tốt hơn làm điều sai trái .”
- Thomas Fuller
“Thước đo tính cách thật của một người là những gì người ấy sẽ làm nếu người ấy biết mình sẽ không bao giờ được phát hiện ra .”- Thomas Macaulay
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Như được mô tả trong sách Công vụ, các sứ đồ góp phần xây dựng các hội thánh Cơ Đốc đầu tiên đã dành nhiều thời gian của mình để khích lệ các Cơ Đốc Nhân mới kiên trì trong việc theo đuổi một lối sống nhằm tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ. Các sứ đồ hiểu rằng những người đã trở nên môn đồ của Đấng Christ sẽ chiến đấu mỗi ngày để sống trung thực trong niềm tin mới mẻ của họ, đặc biệt khi nền văn hóa xung quanh họ hoàn toàn chống nghịch lại những lời giảng dạy của Chúa Jêsus.
Một ví dụ về cách Chúa Jêsus nêu gương mẫu trọn vẹn về loại trung thực nầy được tìm thấy trong 14:35-36, mô tả Chúa Jêsus ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus biết rằng Ngài là hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của nhân loại. Ngài biết rằng hố sâu vô tận ngăn cách Đức Chúa Trời với con người chỉ có thể được nối liền bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Thế nhưng, là một con người, Ngài vẫn sợ sự chết và sự đau đớn mà Ngài biết sắp xảy đến. Mặc dù vậy, Ngài đã cầu nguyện trong câu 36: “Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha”.
Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta cùng một sức mạnh như thế để sống trung thực trong sự đối diện với cám dỗ, sợ hãi hay bắt bớ. Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ nầy sẽ cho bạn sự can đảm khi bạn suy gẫm nó.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Những sự cám dỗ đến cho anh em , chẳng có sự nào quá sức loài người . Đức Chúa Trời là thành tín , Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu ; nhưng trong sự cám dỗ , Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi , để anh em có thể chịu được ”
(ICo1Cr 10:13).

Loạt bài 3, Tuần 5
Sự Cầu Nguyện
“Sự cầu nguyện không thay đổi Đức Chúa Trời , nhưng nó biến đổi người cầu nguyện .”- Soren Kierkegaard
“Chúng ta không thể làm gì được nếu không cầu nguyện . Sự cầu nguyện vượt qua hay cất đi mọi trở lực , thắng hơn mọi thế lực chống đối và đạt được mục đích của nó khi đối mặt với những trở lực khó có thể đánh bại được .”- E. M .Bounds
“Cầu nguyện không phải là bắt Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của chúng ta nhưng đúng hơn cầu nguyện là đang bày tỏ rằng mối quan tâm của chúng ta cũng giống như của Đức Chúa Trời , đó là ý muốn Ngài sẽ được thực hiện .”- Millard J.Erickson
“Những người của Đức Chúa Trời luôn là những người cầu nguyện .”
- Henry T.Mahan
“Tất cả những người đã đồng đi với Đức Chúa Trời đều xem sự cầu nguyện là công việc chính yếu của đời sống họ .”- Delma Jackson
“Sự cầu nguyện tôn vinh Đức Chúa Trời , nhìn nhận bản chất của Ngài , ca tụng quyền năng của Ngài , yêu quý sự chu cấp của Ngài , nhận được sự giúp đỡ của Ngài .” - E.M .Bounds
“Xin dạy chúng con cầu nguyện hầu cho chúng con có thể khiến Kẻ thù chạy trốn , hầu cho chúng con có thể trói buộc quyền lực gian ác của nó và các tù nhân của nó có thể được tự do .”- Watchman Nee
“Ngày mai tôi dự trù làm việc , làm việc từ sáng sớm đến khuya . Thật ra , tôi có rất nhiều điều để làm đến nỗi tôi sẽ dành ba giờ đầu tiên cho sự cầu nguyện .”- Martin Luther
“Tôi đã nhiều lần bị buộc phải quỳ gối xuống cầu nguyện bởi sự tin quyết mãnh liệt rằng tôi không có nơi nào khác để đi .”
- Abraham Lincoln

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Phần này sẽ giúp học viên của bạn nhận biết rằng Cha trên trời luôn luôn hiện diện trong đời sống họ và mong ước có sự tương giao thường xuyên với họ. Nhiều người cầu nguyện khi họ sợ hãi, khi họ có một nan đề không thể giải quyết, hay khi họ mong muốn điều gì đó từ Đức Chúa Trời. Học viên của bạn cần phải biết rằng Đức Chúa Trời không phải là một Ông già Nô-ên khổng lồ thỏa mãn mọi ý thích bất chợt của họ, nhưng đúng hơn là một Đức Chúa Trời luôn mong ước nhận được tình yêu và sự vâng phục của họ để đáp ứng lại tình yêu và sự hy sinh của Ngài dành cho họ.
Sự cầu nguyện đơn giản là việc tương giao với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện thường bao gồm sự ngợi khen và sự khẩn nguyện (thỉnh cầu). Qua phần nầy, bạn sẽ giới thiệu với các học viên những gì Kinh Thánh nói về sự cầu nguyện. Bài học nầy được soạn để dạy họ cách thức cầu nguyện hiệu quả và cách thức biệt riêng thì giờ đều đặn mỗi ngày cho sự cầu nguyện.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Nói về sự cầu nguyện .
Hỏi những câu sau:
Sự cầu nguyện là gì? (Sau khi thảo luận một ít, hãy giải thích sự cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Đức Chúa Trời).
Bạn có bao giờ được nhậm lời cầu nguyện chưa? Mô tả điều đó.
Bạn thường cầu nguyện bao lâu một lần?
Bạn có một thì giờ đặc biệt mỗi ngày khi cầu nguyện không?
Hôm nay bạn đã có cầu nguyện không?
Tùy Chọn B: Liệt kê những nội dung cần cầu nguyện .
Yêu cầu học viên viết xuống những nhu cầu cần cầu nguyện của họ. Khi họ hoàn tất, yêu cầu họ chia sẻ bất cứ điều gì họ cảm thấy thoải mái kể ra. Khi họ chia sẻ nhu cầu của họ, hãy ghi chép lại, và rồi dành một vài phút để cầu nguyện cho mỗi nhu cầu đó của họ. Bạn có thể mong muốn bắt đầu việc ghi chép một sổ hay tập nhật ký cầu nguyện đặc biệt trong đó ghi lại những nhu cần cầu nguyện của học viên và sự trả lời của Đức Chúa Trời.
Tùy Chọn C: Nói về sự cầu nguyện được đáp lời .
Hỏi học viên của bạn xem họ có bao giờ được nhậm lời cầu nguyện chưa. Yêu cầu họ kể những chi tiết của một trong những lời cầu nguyện được đáp lời của họ.
Tùy Chọn D: Thảo luận một lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời .
Đọc GiGa 14:13-14 cho các học viên, sau đó yêu cầu họ giải thích phân đoạn nầy. Sử dụng những câu hỏi thảo luận sau để khám phá ý nghĩa của những câu nầy:
Phải chăng điều nầy có nghĩa là chúng ta có thể cầu xin bất kỳ điều gì mình muốn và Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó cho chúng ta, miễn là chúng ta cầu xin trong danh của Chúa Jêsus?
Cầu xin điều gì đó trong danh Chúa Jêsus có nghĩa gì?
Bạn có cho rằng việc cầu xin điều gì đó trong danh Chúa Jêsus có liên hệ đến “ý Cha được nên” không? (Xem Mat Mt 6:10.)
2. Lời Chân Lý
“MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ ĐỂ NHẬN BIẾT
ĐỨC CHÚA TRỜI.” - CHARLES ALLEN

3. Bài Học
Tùy chọn A: Khai thác câu hỏi nầy :
“Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào ?”
Cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng có thể có nhiều hình thức cầu nguyện. Trên một tờ giấy lớn hoặc tờ giấy rô-ki, viết ra sáu loại cầu nguyện nầy. Chừa chỗ dưới mỗi loại cho phần mô tả. Yêu cầu học viên cho định nghĩa và ví dụ cho mỗi loại. Giúp đỡ họ với những loại họ không biết nhiều. Nếu học viên của bạn có thể nghĩ về những hình vẽ minh họa cho mỗi loại cầu nguyện, khích lệ họ vẽ những hình ảnh đó ra. Chúng tôi đã nêu một số ý tưởng dưới mỗi loại cầu nguyện để giúp bạn gợi suy nghĩ của họ.
Thời gian yên tĩnh hay thì giờ tĩnh nguyện riêng -Thời giờ biệt riêng mỗi ngày để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
Thái độ cầu nguyện -Một thái độ nhân từ, yêu thương, hoặc tha thứ-có thể là một suy nghĩ có ý thức, chẳng hạn như “Lạy Chúa, con tha thứ cho họ vì những gì họ đã làm.”
Sự cầu nguyện bất thường -Sự cầu nguyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dùng sự cầu nguyện bất thường để thưa với Đức Chúa Trời đang khi bạn cần đối phó hay giải quyết điều gì, hơn là chờ đợi cho đến giờ cầu nguyện theo thời khóa biểu của mình.
Sự cầu nguyện liên tục -Sự cầu nguyện mà Phao-lô khuyến khích khi ông nói: “Hãy cầu nguyện không thôi” (ITe1Tx 5:17). Ông muốn nói rằng chúng ta cần phải lưu tâm đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tâm linh của chúng ta. Tâm linh của chúng ta giao thông với Thánh Linh Ngài ngay cả trong khi chúng ta bận rộn với những hoạt động hàng ngày của mình.
Sự cầu nguyện trước công chúng -Sự cầu nguyện bởi một hay nhiều người cầu nguyện lớn tiếng thay mặt một nhóm đông đúc, chẳng hạn một hội chúng hoặc ban thanh niên.
Sự cầu nguyện đối thoại -Sự cầu nguyện trong một nhóm ít người hơn; ví dụ, các cá nhân đều tham dự trong sự đối thoại với Đức Chúa Trời bằng việc cầu nguyện lớn tiếng, một hoặc hai câu mỗi lần.
Tùy Chọn B: Nghiên cứu lời dạy của Chúa Jêsus về sự cầu nguyện .
Một trong những bài học mà Chúa Jêsus đã dạy về sự cầu nguyện được tìm thấy trong sách Lu-ca: “Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; - ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ” (LuLc 11:5-10).
Sau khi đọc đoạn nầy, hướng dẫn một cuộc thảo luận sử dụng những câu hỏi sau:
Chúa Jêsus đang dạy bài học gì về sự cầu nguyện ở đây?
Bạn có từng làm điều gì đó chỉ vì có người đã nài nỉ bạn nhiều lần không? Xin giải thích.
Theo bạn tại sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện cách bền đỗ?
Đọc Mat Mt 6:7-8 và giải thích sự khác nhau giữa việc bền đỗ trong sự cầu nguyện với việc cầu nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần?
Tùy Chọn C: Thảo luận ai đang lắng nghe .
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời không lắng nghe lời cầu nguyện của mọi người-một số điều người ta chọn để làm có thể thật sự ngăn trở sự cầu nguyện của họ. Đọc IPhi 1Pr 3:8-12.
Làm một sơ đồ với một đường kẽ xuống ở giữa. Ở một cột ghi là “Khiến cho Lời Cầu Nguyện Có Hiệu Quả” và cột kia là “Ngăn trở Lời Cầu Nguyện”. Yêu cầu học viên rút ra những khái niệm hay cụm từ từ phân đoạn Kinh Thánh trên vốn phù hợp với mỗi loại, và yêu cầu một người viết chúng lên sơ đồ.
Thảo luận những câu hỏi sau:
Nếu bạn có một thái độ hư hỏng, nó sẽ ảnh hưởng đời sống cầu nguyện của bạn như thế nào?
Phân đoạn nầy nói gì về cách bạn nên đối xử với người khác? Điều nào trong đó dành cho bạn nếu bạn đối xử tốt với người khác?
Nếu Đức Chúa Trời biết mọi sự, thì những lời cầu nguyện của chúng ta có thể bị ngăn trở có nghĩa gì?
Tùy Chọn D: Nhìn xem gương của Chúa Jêsus .
Chúa Jêsus đã dành thời gian dạy dỗ cặn kẽ cho các môn đồ Ngài cách thức cầu nguyện trong Mat Mt 6:5-15. Nếu chúng ta là các môn đồ trong thời đại hiện nay của Ngài, chúng ta cần nên chú tâm đến điều Ngài phán dạy. Hãy đọc chung những câu Kinh Thánh nầy. Sau đó để các học viên liệt kê những lời hướng dẫn của Ngài từng câu một. Bảng liệt kê của bạn có thể tương tự như sau:
Câu 5: Đừng cầu nguyện để tạo ấn tượng nơi người khác.
Câu 6: Lập thì giờ cầu nguyện riêng tư với Chúa.
Câu 7-8: Chúa không nghe những lời trống rỗng của người ngoại.
Câu 9: Cầu nguyện để ngợi khen và thờ phượng Chúa.
Câu 10: Tìm kiếm ý muốn của Chúa.
Câu 11: Cầu xin Chúa những gì bạn cần.
Câu 12: Cầu xin sự tha thứ vì những thất bại của bạn.
Câu 13: Cầu xin sức mạnh để đứng vững trước sự cám dỗ.
Câu 14-15: Tha thứ cho người khác để rồi Chúa cũng sẽ tha thứ
cho bạn.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Kinh Thánh cho chúng ta nhiều sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của sự cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời. Sự thông công quan trọng đối với bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta nói chuyện với Ngài thường xuyên, ngợi khen và cảm tạ Ngài, xưng tội khi chúng ta phạm tội, cầu xin Ngài cung cấp cho nhu cầu của chúng ta và nói chuyện với Ngài về những người mà chúng ta quan tâm đến.
Ngợi khen là nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng nào và tôn cao Ngài. HeDt 13:15 chép: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra”.
Xưng tội là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi trong đời sống chúng ta. IGi1Ga 1:9 bảo chúng ta “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.
Cảm tạ là nhận biết rằng không ai xứng đáng hơn Đức Chúa Trời để chúng ta cảm tạ. Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có, kể cả cơ hội để nhận biết Ngài qua Chúa Jêsus. “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Tv 107:1).
Cầu xin là xin Đức Chúa Trời cho những gì chúng ta cần. Thường thì chúng ta cũng cầu xin những gì chúng ta muốn, và Ngài đón nhận sự giao thông của chúng ta. Ngài không hứa luôn luôn đáp lời theo cách thức chúng ta mong muốn, nhưng Ngài muốn chúng ta cầu xin và tìm kiếm sự đáp lời của Ngài. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
Cầu thay nghĩa là cầu nguyện cho người khác. Phao-lô ghi chép trong các thư tín của ông tên của nhiều người mà ông cầu thay, và ông khích lệ các tín hữu cầu thay cho người khác. (Xin xem RoRm 1:9-10; CoCl 1:9 và 4:2-3).
Đức tin là nền tảng của lời cầu nguyện linh nghiệm; đó là niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động qua lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa Jêsus phán với các môn đồ Ngài rằng: “Nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả” (Mat Mt 21:21b-22). Cũng xem Gia Gc 1:6-7 và Gia Gc 5:15-18.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vậy , hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời , nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra ” (HeDt 13:15).
5. Kết Luận
Tại sao phải cầu nguyện? O. Hallesby bảo chúng ta: “Bởi sự cầu nguyện chúng ta làm tăng gấp đôi quyền năng của thiên đàng đối với sự vô vọng của chúng ta, quyền năng ấy có thể chiếm được các đồn lũy và làm cho những điều bất năng trở thành có thể thực hiện được”. Chúng ta không ngần ngại khi phải thừa nhận sự vô vọng của mình. Thật ra, đa số chúng ta tin rằng mình có thể giải quyết hầu như bất kỳ nan đề nào mình đương đầu bởi sự quyết định mà thôi. Nhưng không sớm thì muộn, chúng ta sẽ đối diện với một điều gì đó thật khó khăn đến nỗi chúng ta không thể tự mình giải quyết được. Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta qua những lần khó khăn nầy và đôi khi Ngài chọn biến những điều bất năng thành ra có thể thực hiện được. Hallesby nói tiếp: “Cầu nguyện là mở cánh cửa cho Chúa Jêsus và mời Ngài can thiệp vào hoàn cảnh khó nguy của bạn. Tình trạng bất lực của bạn chính là cánh cửa rộng mở cho phép Ngài đến gần để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn”.
Yêu cầu học viên của bạn cùng bạn tham gia vào một dịp cầu nguyện đối thoại. Hãy nói với họ là bạn muốn mỗi người trong số họ đều cầu nguyện. Đề nghị họ hãy cầu nguyện những câu ngắn gọn và cứ cầu nguyện tiếp nối trong sự đối thoại với Chúa theo như điều họ ưa thích. Đề nghị họ để mở những lời cầu nguyện ngắn của mình, đừng kết thúc mỗi câu với chữ “A-men”. Trước tiên yêu cầu nhóm quyết định ba hay bốn điều nào mà họ muốn cầu nguyện. Bắt đầu lời cầu nguyện với sự ngợi khen, rồi tiếp tục cầu nguyện cho những điều bạn đã liệt kê ra như là những điều quan tâm chính của mình.
Sau đó, giúp học viên thảo luận xem họ có thích cách cầu nguyện nầy không? Họ có thoải mái với phương pháp nầy không? Họ có thích cầu nguyện lại theo cách nầy một lúc nào đó hay không?
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 3, Tuần 5

LỜI CHÂN LÝ
“MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ ĐỂ NHẬN BIẾT
ĐỨC CHÚA TRỜI.” - CHARLES ALLEN

Sự Cầu Nguyện
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Chúng ta không thể làm gì được nếu không cầu nguyện . Sự cầu nguyện vượt qua hay cất đi mọi trở lực , thắng hơn mọi thế lực chống đối và đạt được mục đích của nó khi đối mặt với những trở lực khó có thể đánh bại được .” - E. M .Bounds
“Cầu nguyện không phải là bắt Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của chúng ta nhưng đúng hơn cầu nguyện là đang bày tỏ rằng mối quan tâm của chúng ta cũng giống như của Đức Chúa Trời , đó là ý muốn Ngài sẽ được thực hiện .”- Millard J.Erickson
“Bởi sự cầu nguyện chúng ta làm tăng gấp đôi quyền năng của thiên đàng đối với sự vô vọng của chúng ta , quyền năng ấy có thể chiếm được các đồn lũy và làm cho những điều bất năng trở thành có thể thực hiện được . Cầu nguyện là mở cánh cửa cho Chúa Jêsus và mời Ngài can thiệp vào hoàn cảnh khó nguy của bạn . Tình trạng bất lực của bạn chính là cánh cửa rộng mở cho phép Ngài đến gần để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn .”- O. Hallesby

“Tất cả những người đã đồng đi với Đức Chúa Trời đều xem sự cầu nguyện là công việc chính yếu của đời sống họ .” - Delma Jackson
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Ngợi khen : “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra” (HeDt 13:15).
Xưng tội : “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (IGi1Ga 1:9).
Cảm tạ : “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Tv 107:1).
Cầu xin là xin Đức Chúa Trời cho những gì chúng ta cần. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
Cầu thay chỉ có nghĩa là cầu nguyện cho người khác. (Xin xem RoRm 1:9-10; CoCl 1:9 và CoCl 4:2-3).
Đức tin . “Nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả” (Mat Mt 21:21b-22).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy biệt riêng thì giờ cụ thể mỗi ngày-ít nhất mười phút-để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vậy , hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời , nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra ”
(HeDt 3:15).

Loạt bài 3, Tuần 6
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học cuối cùng của mỗi loạt bài học trong sáu tuần được soạn để ôn lại cả loạt bài. Bạn nên xem lại những khái niệm cụ thể mà bạn và học viên của bạn lẽ ra đã phải học. Nếu bạn thấy có một số điều mà học viên của bạn chưa hiểu, hãy đi trở lại nội dung của bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là để củng cố những gì bạn và học viên đã cùng nhau học tập và để bảo đảm rằng bạn và học viên của bạn đang bắt đầu thực hành các khái niệm đó.
1. Các Lời Chân Lý
Trong suốt năm tuần qua, chúng ta đã thảo luận những khái niệm sau:
“SỰ TIẾT CHẾ THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI NHỮNG GÌ BẠN LÀM
(HÀNH VI CƯ XỬ). SỰ THÁNH SẠCH THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI
BẢN CHẤT CON NGƯỜI BẠN (TÍNH CÁCH).” - JASON PERRY

“MỘT NGƯỜI CHỈ NGHĨ ĐẾN CHÍNH MÌNH ẮT SẼ KHÔNG ĐEM
LẠI NIỀM VUI CHO NHIỀU NGƯỜI.” - BENJAMIN FRANKLIN
“TRƯỚC HẾT HÃY TÌM CÁCH HIỂU NGƯỜI KHÁC, SAU ĐÓ HÃY
TÌM CÁCH ĐỂ NGƯỜI KHÁC HIỂU MÌNH.” - STEPHEN CAVEY
“TÍNH TRUNG THỰC CÓ THỂ DẪN BẠN VÀO MỘT CON ĐƯỜNG
KHÓ KHĂN, NHƯNG NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẪN BẠN ĐẾN CHỖ
HỐI TIẾC.” - BRETT FISH
“MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ ĐỂ NHẬN BIẾT
ĐỨC CHÚA TRỜI.” - CHARLES ALLEN

Ôn lại mỗi một lời chân lý nầy từ những bài học trước với học viên của bạn. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi câu nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu có một ảnh hưởng trên đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Trong bài đầu tiên “Sự Thánh Sạch-Nâng Cao Tiêu Chuẩn” của loạt bài nầy chúng ta đã đối chiếu tiêu chuẩn cao của sự tiết chế tình dục với tiêu chuẩn cao hơn của Kinh Thánh về sự thánh sạch. Chúng ta cũng chỉ ra cách nền văn hóa của chúng ta chấp nhận và thậm chí thúc đẩy hoạt động tình dục trước hôn nhân. Bởi việc chọn lựa tiêu chuẩn thánh sạch cho đời sống riêng của mình, chúng ta có thể đối đầu với sức ép tiêu cực của những người cùng trang lứa, song chúng ta tránh được nhiều bẫy rập tinh tế không thể coi thường được.
Học viên của bạn có hiểu những lợi ích mà Đức Chúa Trời hứa với những người chọn sống cuộc đời thánh sạch không? Họ có khởi sự viết ra những tiêu chuẩn riêng cho mối quan hệ của họ với người khác phái không?
Học viên của bạn hứa nguyện sử dụng bốn câu hỏi nầy để hướng dẫn tư tưởng và hành động của họ hướng đến sự thánh sạch không?
Chúa Jêsus sẽ làm gì?
Tôi có mời Đức Chúa Trời tham dự trong hoạt động nầy với tôi không?
Hoạt động nầy có qua được sự thử nghiệm trong Phi Pl 4:8 về những gì nó khiến tôi suy nghĩ đến không?
Nó có kéo tôi hay người khác đến gần với Đức Chúa Trời hơn không?
Bài học thứ nhì “Tính Rộng Rãi” thách thức bạn và học viên của bạn thực hành sự rộng rãi. Chúng tôi đã minh họa cách thức nền văn hóa chúng ta thúc đẩy sự ích kỷ hơn là lòng vị tha. Chúng tôi cũng đã đề nghị một vài ý kiến để giúp học viên của bạn tiến đến việc từng trải phước hạnh của sự dâng hiến. Họ đã có dịp tiện để gặp gỡ một số người nghèo thiếu hay học hỏi từ những cá nhân sống cuộc đời rộng rãi không? Các học viên của bạn có dự tính một số cách thức cụ thể nào để qua đó họ có thể đối xử cách rời rộng không? Thái độ của họ đã thay đổi ra sao?
Có lẽ bạn thích củng cố khái niệm về tính rộng rãi bằng cách chẳng bao lâu sau cơ hội trước, dự tính một cơ hội khác để đến với những người khác qua việc dâng hiến thời giờ hoặc tiềm năng của bạn một lần nữa.
Trong bài học thứ ba “Ngưng Nói và Khởi Sự Giao Tiếp” chúng tôi đã trình bày những kỹ năng giao tiếp để giúp học viên của bạn tìm thêm người hoặc thỉnh cầu người khác cách hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi cho bài học nầy bao gồm việc giúp đỡ học viên của bạn xây dựng lòng tự tin và củng cố các mối quan hệ qua việc tìm cách để hiểu người khác.
Nếu bạn chưa có được cơ hội, hãy theo dõi để xem học viên của bạn có thử một số trong các kỹ năng giao tiếp nầy với cha mẹ, thầy cô giáo, hay những người mà họ đã gặp rắc rối khi giao tiếp trong quá khứ không. Cũng nên đánh giá tính hiệu quả của sự giao tiếp của bạn với các học viên. Họ có đang nhìn thấy một gương tốt về sự giao tiếp hiệu quả khi bạn cố gắng để hiểu họ trước không? Để rồi điều đó khiến cho quan điểm của bạn trở nên dễ hiểu hơn hay không?
Bài học của tuần thứ tư “Tính Trung Thực-Đứng Vững Vàng” đề cập đến sự luyện tập khó khăn của việc sống một đời sống đáng tin cậy và cam kết đối với niềm tin của một người. Nó cho học viên của bạn cơ hội để định nghĩa tính trung thực và để suy nghĩ về gương mẫu của những người sống trung thực mà họ biết. Với bài học nầy, chúng tôi hy vọng rằng mỗi bạn đã có dịp nhìn kỹ vào tấm gương của sự tin quyết và xem xét sự hứa nguyện riêng của mình đối với việc sống một đời sống “chân thật”- không làm ra vẻ phô diễn cho người khác thấy, nhưng hành động với sự trung thực và thành thật cho dù người khác có đang để ý đến hay không.
Học viên của bạn có cảm thấy rằng việc sống trung thực là một sự theo đuổi đáng giá không? Hãy nhắc nhở họ về những lợi ích lâu dài của lòng trung thực: các mối quan hệ vững chắc, không hối tiếc, và, sau cùng là sự chúc phước của Đức Chúa Trời khi đời sống họ tôn kính và làm đẹp lòng Ngài. Hãy nắm lấy cơ hội nầy để thảo luận các giá trị chính yếu một lần nữa, và yêu cầu học viên ghi lại các giá trị nếu họ đã không làm điều đó trong suốt bài học.
Tuần trước tập trung vào tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện vừa đơn giản vừa sâu sắc-hành động đơn giản của việc nói chuyện với Cha trên trời của chúng ta có một ảnh hưởng sâu sắc trên chúng ta và những người khác khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Sự cầu nguyện thì đơn giản nhưng không dễ dàng. Chúng tôi tha thiết hy vọng bài học nầy đã khích lệ bạn và các học viên dành nhiều thì giờ cầu nguyện hơn bằng cách cung cấp cho các bạn một số cách thức thực tiễn, thêm vào đó là một sự hiểu biết cặn kẽ hơn về sự cầu nguyện trong Kinh Thánh và các loại cầu nguyện khác nhau.
IPhi 1Pr 3:12a chép: “Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người.” Mọi Cơ Đốc Nhân đều là công bình trong mắt Đức Chúa Trời vì cớ Chúa Jêsus đã chết đền tội thay cho họ. Điều nầy hàm ý rằng những người chưa tin Chúa không có được đặc ân lạ lùng là được Đức Chúa Trời lắng nghe bất cứ lúc nào. Khi bạn kết thúc bài học nầy, bạn có cơ hội để vạch rõ điều nầy cho học viên của bạn, và, nếu có bất cứ ai giữa vòng họ chưa phải là tín hữu, chúng tôi thúc giục bạn cho họ một cơ hội khác để tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.
Việc sử dụng “Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn” là cách dễ dàng nhất và rõ ràng nhất để trình bày những lời xác nhận của Đấng Christ trên đời sống của các học viên. Nếu bạn chưa cho họ cơ hội, hoặc nếu họ chưa chọn tiếp nhận sự tha thứ và sự ban cho sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, xin hãy nêu vấn đề nầy một lần nữa. Ít nhất hãy hẹn tiếp xúc riêng với các học viên của bạn để cùng thảo luận các sự kiện một cách chi tiết với họ.
Hãy tự áp dụng phần nầy cho bạn bằng cách tái cam kết sẽ cầu nguyện cho học viên của bạn thường xuyên và tìm kiếm mọi cơ hội để nêu lên lý do cho hy vọng ở trong bạn. Bao giờ cũng vậy, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc có nên lợi dụng một dịp tiện ngay bây giờ không hay chờ một thời điểm thuận tiện hơn, hãy chọn ngay bây giờ.
3. Kết Luận
Chúc mừng bạn đã hoàn tất Loạt bài 3 của tài liệu Để Thành Công Trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên . Hãy hoạch định một khoảng thời gian nghỉ ngắn, và quyết định với học viên khi nào bạn sẽ bắt đầu Loạt bài 4. Sắp xếp một thời gian và nơi chốn để gặp mặt lần kế tiếp. Tái khẳng định sự hứa nguyện của bạn là sẽ tiếp tục công tác tư vấn và yêu cầu học viên hứa với bạn rằng họ sẽ trung tín tham gia trong suốt loạt bài sau.
Kết thúc loạt bài nầy bằng việc cầu nguyện lớn tiếng cho mỗi học viên của bạn. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp mỗi học viên áp dụng các lẽ thật của những bài nầy trong đời sống họ khi Ngài phát triển trong họ những tính cách của một người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ.

Loạt bài 4, Tuần 1
Cái Nhìn Toàn Cầu
“Tấm lòng của người lãnh đạo cần phải lớn đủ để ôm chặt cả thế giới , nhưng phải tập trung đủ để nhìn thấy những nhu cầu bên ngoài khung cửa sổ .”- Steve Moore
“Thế giới trong thời kỳ tệ hại nhất cần Hội thánh trong tình trạng tốt đẹp nhất .”- vô danh
“Tôi nhìn thế giới như là giáo xứ của tôi ”- John Wesley
“Vùng đất mà cần đến Tin Lành hơn hết từ nay trở đi sẽ là đất nước của tôi .”- Count Zinzendorf
“Hãy để cho tấm lòng tôi được tan vỡ với những điều làm tan vỡ tấm lòng của Đức Chúa Trời .”- Dr . Bob Pierce
“Hãy mong đợi những điều lớn lao từ Đức Chúa Trời . Hãy cố gắng làm những điều lớn lao cho Đức chúa Trời .”- William Carey
“Không Cơ Đốc Nhân nào mạnh đủ để vác cây thập tự và định kiến cùng một lúc .”- vô danh
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Chúng ta sống trong một “ngôi làng thế giới”. Kỹ thuật trong sự vận chuyển lẫn truyền thông đều dường như có thể đặt cả thế giới trong lòng bàn tay của bạn. Dù là qua điện thoại nối mạng toàn cầu hay điện thoại cầm tay hiện đại của bạn, bạn có rất nhiều cách để vươn tới và tiếp xúc với một ai đó. Và người đó có thể là ở Hồng Kông hay ở tại quê nhà của bạn, nơi nào cũng dễ dàng y như nhau. Học viên của bạn có nhiều điểm chung với những người cùng trang lứa ở khắp thế giới hơn bất kỳ thế hệ nào khác đã từng sống.
Thế nhưng trong khi tất cả chủ đề trò chuyện chính ở trên địa cầu đang thu hẹp lại, có ít người trẻ đang thật sự nhận lấy trách nhiệm theo lời Kinh Thánh để giúp đáp ứng những nhu cầu thuộc thể, xã hội, và thuộc linh của con người trên khắp thế giới. Có thể lắm, việc thường xuyên bị đặt vào tình thế nguy hiểm trước những tin tức tác động đến tinh thần, làm hao mòn tâm trí, và những giải pháp trừng phạt-mau lẹ có thể đã thật sự làm lu mờ các giác quan của người trẻ ngày nay. Có một nhu cầu thực tế cho một thế hệ mới của những người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ và nhu cầu nầy tạo nên một ảnh hưởng toàn cầu bởi việc phục vụ người khác khắp thế giới.
Mục tiêu của bài học nầy là để:
thúc đẩy học viên của bạn tận dụng nhiều cách khác nhau họ có thể học được và tác động lẫn nhau với những người ở khắp thế giới.
thách thức học viên của bạn nhìn những người đang sống trên thế giới theo cách Đức Chúa Trời nhìn họ.
khích lệ học viên của bạn suy nghĩ lại thứ tự ưu tiên của họ với các nhu cầu của thế giới trong tâm trí.
thúc đẩy học viên của bạn tạo nên một tác động toàn cầu bởi việc hành động theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Thực hiện một cuộc khảo sát không chính thức .
Yêu cầu học viên cho biết thức ăn thuần túy dân tộc mà họ thích nhất là gì. Sau khi mọi người đã chia sẻ, hãy đồng ý với nhau về quốc gia có nguồn gốc xuất phát cho mỗi món ăn. (Bạn có thể khích lệ học viên chọn các loại thức ăn và các đất nước khác nhau). Sau đó hãy thực hiện cuộc khảo sát sau (theo tính cách cá nhân hoặc làm việc theo nhóm-tùy bạn chọn).
Bạn tìm thấy quốc gia nầy trên lục địa nào?
Người dân tại quốc gia nầy nói ngôn ngữ gì?
Tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở quốc gia nầy là gì?
Hãy kể tên một thành phố chính của quốc gia nầy.
Nếu như bạn đã lớn lên tại quốc gia nầy, bạn nghĩ có thể bạn đã thích đồ chơi nào nhất?
Cha bạn có thể đã làm nghề gì?
Đừng quên xem đây là một thời gian tương tác vui vẻ với nhau. Nếu một trong các học viên của bạn (hoặc cả nhóm) không trả lời được, xin cứ tự nhiên đưa ra những lời gợi ý. Khi bạn đã hoàn tất cuộc khảo sát, dành một vài phút để nói về cách chúng ta dễ dàng rập khuôn những người từ các miền khác nhau trên thế giới nếu chỉ dựa trên những thông tin rất hạn chế. Hãy bàn về cách thức các mẫu rập khuôn tiêu cực có thể thoái hóa thành định kiến.
Tùy Chọn B: Thực hiện một chuyến đi tưởng tượng .
Cho học viên của bạn xem một bản đồ thế giới hay một quả địa cầu. Bảo họ bạn sắp hoạch định một cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Họ sẽ giả làm các đại lý của công ty du lịch và họ phải vạch ra lịch trình bay tốt nhất giữa các thành phố sau (tới lúc nầy hãy cung cấp cho họ tên các thành phố thôi, không phải quốc gia): Viên, Kuala Lumpur, Nairobi, Katmandu, Istanbul, và Sydney. (Bạn có thể dành một ít thời gian làm quen với những địa danh nầy trước khi bạn gặp gỡ các học viên). Sân bay quốc tế gần với cộng đồng địa phương của bạn nhất sẽ được xem như điểm khởi hành.
Sau khi chuyến đi đã được sắp đặt xong, dành ít phút để nói về sự mạo hiểm nầy sẽ thật sự phức tạp như thế nào? Nó sẽ mất bao lâu? Một người sẽ đi qua bao nhiêu múi giờ? Sẽ được nghe các ngôn ngữ nào? Khách du lịch sẽ phải dùng loại tiền tệ gì? Về một ý nghĩa nào đó thì quả địa cầu đang thu hẹp lại, nhưng tính đa dạng và các khoảng cách liên hệ với việc đi lại trên toàn địa cầu vẫn còn đầy thách thức.
Tùy Chọn C: Dịch một câu Kinh Thánh .
Photo bản dịch Kinh Thánh GiGa 3:16 từ tiếng Đức, Pháp, và Tây Ban Nha như được in bên dưới-chép tay lại nếu cần thiết. Hãy chắc chắn là bạn không tham khảo gì thêm, chỉ bản thân những câu đó thôi. Hãy đưa câu Kinh Thánh nầy-trong cả ba ngôn ngữ-cho học viên của bạn, và yêu cầu họ dịch sang tiếng Anh càng nhiều từ càng tốt từ mỗi câu. Đừng cho họ biết ba câu nầy là giống nhau. Yêu cầu họ nỗ lực để tìm câu nầy trong Kinh Thánh. (Đừng quên mang theo một quyển Tân Ước khi bạn đến lớp học.)
Tiếng Đức : Fưr Gott liebte so die Welt, die er sein und nur Sohn gab, die, die, whoever an ihn umkommt nicht aber hat eternal Lebensdauer glaubt.
Tiếng Pháp : Pour Dieu a ainsi aimé le monde qu’il a donné à son et seulement fils, cela que celui qui croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle.
Tiếng Tây Ban Nha : Para el dios amó tan el mundo que él dio a su y solamente hijo, de que que quienquiera cree en él no fallecerá sino tendrá vida eterna.
Sau khi học viên của bạn đã hoàn tất (hoặc chịu thua), dành thời gian để thảo luận vai trò của ngôn ngữ trong việc định hướng nền văn hóa. Hỏi xem có ai đã từng ở trong một tình huống mà người ấy không thể giao tiếp hiệu quả với một người khác do bất đồng ngôn ngữ không? Nếu có, người ấy cảm thấy thế nào?
Có hơn sáu ngàn ngôn ngữ trên thế giới. Chỉ có hai ngàn trong số nầy có bản dịch Kinh Thánh đầy đủ. Hãy hỏi học viên:
Bạn có nghĩ rằng các thành viên trong gia đình bạn sẽ được biết những lẽ thật của Cơ Đốc Giáo nếu họ xuất thân từ một nhóm ngôn ngữ không có Kinh Thánh không? Xin giải thích.
Tùy Chọn D: Kể một câu chuyện ngắn .
Chia sẻ câu chuyện ngắn nầy với học viên của bạn:
Vào tuổi 12, trong khi ở tại một trường nội trú ở Halle, nước Đức, Nicholas Von Zinzendorf bắt đầu tiếp xúc với các giáo sĩ đang đi qua vùng đó. Anh được cảm động bởi những câu chuyện của họ và thắc mắc không biết sự hầu việc Chúa giữa vòng những người chưa bao giờ được nghe về Đức Chúa Trời sẽ như thế nào?
Là một học sinh niên thiếu, anh thành lập một tổ chức gọi là “The Order of the Mustard Seed” (tạm dịch là “Trật tự của Hạt Cải”) và tranh thủ được sự tham gia của một vài bạn cùng lớp với anh. Họ hứa nguyện sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, mưu cầu lợi ích của người khác và cố gắng dẫn dắt người khác đến với đức tin trong Đấng Christ. Các thành viên trong nhóm của anh mang những chiếc nhẫn với dòng chữ khắc: “Không ai sống vì chính mình”. Trước khi rời trường nội trú, Zinzendorf đã lập một giao ước với một người bạn là sẽ tìm cách đưa những người ở khắp thế giới chưa nhận biết Đấng Christ trở lại tiếp nhận Ngài, đặc biệt những người không được người khác để ý tới.
Từ Halle, anh đi đến trường Đại học Wittenberg nơi anh đã giúp đỡ hướng dẫn những buổi nhóm cầu nguyện; có những lúc anh đã dành trọn cả đêm trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh. Trong suốt thời gian ở đại học, Zinzendorf tham quan phòng triển lãm tranh ở Dusseldorf, ở nơi ấy anh nhìn thấy một bức tranh của Sternberg vẽ Đấng Christ trên cây thập tự, với những lời nầy bên dưới: “Ta đã làm cho con mọi điều nầy. Con đã làm gì cho ta?” Anh cảm động sâu xa. Hình ảnh đó không bao giờ anh quên được.
Zinzendorf tiếp tục giúp đỡ hướng dẫn một phong trào gửi các giáo sĩ đến tất cả các nơi trên thế giới. Cuối cùng, căn cứ gửi người ra đi nầy chịu trách nhiệm cho hơn hai ngàn nhân sự!
Câu chuyện nầy làm nổi bật một số giờ phút đầy ý nghĩa, thậm chí “đổi đời” qua đó Đức Chúa Trời đã phán với một Zinzendorf trai trẻ về trách nhiệm của anh để giúp đáp ứng những nhu cầu của người khác trên toàn thế giới. Những kinh nghiệm nầy giúp Zinzendorf thay đổi các giá trị và thứ tự ưu tiên của anh trong những năm sắp đến. Bạn đã từng có một kinh nghiệm giống như vậy chưa? Bạn có biết người nào đã từng trải kinh nghiệm đó không? Bạn có sẵn sàng cởi mở để Đức Chúa Trời dùng một kinh nghiệm sống động nào đó tác động đến bạn theo cách thức sâu sắc nầy không? Dành một ít thời gian để cầu nguyện cùng nhau, cầu xin Đức Chúa Trời phán qua các nội dung của phần tư vấn nầy để mở rộng lòng bạn đối với nhu cầu của thế giới.
2. Lời Chân Lý
“TRONG MỘT NGÔI LÀNG THẾ GIỚI, NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA
TÔI CÓ THỂ Ở BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG CŨNG NHƯ Ở NGAY BÊN
KIA ĐƯỜNG.” - STEVE MOORE
3. Bài Học
Tùy Chọn A: Nghiên cứu kỹ một vài tờ báo .
Mang theo các phần tin quốc tế của vài tờ báo để phân phát cho học viên của bạn. Yêu cầu họ tìm những câu chuyện về những nhu cầu cụ thể tại các miền khác nhau trên thế giới. (Có lẽ bạn cũng muốn xem qua những tờ báo nầy trước để biết chắc chúng có chứa những câu chuyện thích hợp). Yêu cầu mỗi học viên tóm tắt câu chuyện mà họ tìm thấy và đưa ra những sự kiện căn bản. Chọn một trong những câu chuyện (dựa trên mức độ nhu cầu và số lượng thông tin), rồi hỏi những câu sau đây:
Theo bạn thì một ai đó cùng tuổi với bạn, đang sống trong một thành phố hay quốc gia bị ảnh hưởng, sẽ cảm nhận ra sao trước những điều bạn đã đọc trong câu chuyện nầy?
Ngay hiện giờ những nhu cầu lớn lao nhất trước mắt những người sống trong khu vực nầy của thế giới là gì?
Ai có trách nhiệm lớn nhất để giúp đáp ứng những nhu cầu nầy: chính quyền địa phương hay quốc gia, các tổ chức nhân đạo thế giới, Liên Hiệp Quốc, hay hội thánh?
Với tư cách cá nhân, chúng ta nên cảm thấy mức độ trách nhiệm nào trong mối liên hệ với các nhu cầu trên thế giới?
Bạn có thể thực hiện những bước hành động nào để giúp làm giảm bớt sự đau khổ của con người và chia sẻ tin lành với những người trên khắp thế giới?
Những rào cản lớn nhất nào ngăn chặn bạn không thể trở nên một “Cơ Đốc Nhân thế giới” đúng nghĩa hơn?
Dành một ít phút để nhận diện một vài vấn đề cầu nguyện cụ thể nảy sinh ra từ những bài báo bạn đã thảo luận. Dành thời gian cầu nguyện cho những vấn đề nầy. Khích lệ học viên xem xét việc thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thông như là một nguồn của những mối quan tâm cầu nguyện toàn cầu.
Tùy Chọn B: Thực hiện một chuyến tham quan .
Hẹn nhau đi thăm một ngôi đền hoặc một ngôi chùa trong vùng của bạn. Đừng quên nói trước với người trụ trì nơi đó rằng bạn là một Cơ Đốc Nhân đang làm việc với một vài bạn trẻ và bạn muốn họ hiểu rõ hơn về những sự khác biệt giữa Cơ Đốc Giáo và các tôn giáo khác trên thế giới. Hãy xin phép người trụ trì đó cho các bạn được đi tham quan tòa nhà và được phỏng vấn ngắn họ. Chuẩn bị học viên của bạn, khích lệ họ có thái độ tôn trọng và hòa nhã và giúp họ hình thành một danh sách câu hỏi trước khi đi tham quan. Đây là một vài câu hỏi để xem xét:
Ai là người sáng lập tôn giáo của quý vị? Tôn giáo nầy bắt đầu từ khi nào và tại đâu?
Niềm tin căn bản của tôn giáo quý vị là gì?
Tôn giáo của quý vị tin gì về Đức Chúa Jêsus Christ?
Tôn giáo của quý vị có bao nhiêu giáo hữu tại quốc gia nầy và khắp thế giới? Tôn giáo của quý vị chiếm ưu thế hơn tại các quốc gia nào?
Quý vị quan niệm hay hiểu biết thế nào về Cơ Đốc Giáo?
Nên tránh sự tranh cãi. Chỉ nêu câu hỏi và khích lệ học viên của bạn ghi chú trong khi phỏng vấn. Hãy đi đến một chỗ trung lập để tiến hành cuộc phỏng vấn với học viên của bạn. Họ đã lấy đi những kết luận nào khỏi cuộc phỏng vấn? Có phải mọi tôn giáo đều thực sự dẫn đến cùng một nơi không? Những người trong các quốc gia theo tôn giáo nầy có cơ hội nào để nghe về sứ điệp của Cơ Đốc Giáo?
Yêu cầu một học viên đọc GiGa 14:6. “Chúa Jêsus phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha”. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho câu Kinh Thánh nầy hòa hợp với nhiều quan điểm tôn giáo khác nhau trên thế giới? Có những ẩn ý nào dành cho những người khước từ Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?
Dành thời gian cầu nguyện cho đích danh người trụ trì nơi bạn đến tham quan. Cũng cầu nguyện cho những người theo tôn giáo nầy trên khắp thế giới.
Tùy Chọn C: Phỏng vấn một sinh viên quốc tế
hoặc một giáo sĩ đang nghỉ phép .
Sắp xếp một cuộc phỏng vấn với một sinh viên nước ngoài trong vùng bạn hoặc một giáo sĩ phục vụ tại một quốc gia khác. Trước khi bạn gặp gỡ sinh viên hoặc giáo sĩ nầy, hãy làm việc với học viên của bạn để hình thành một danh sách câu hỏi dùng những câu sau đây để khởi đầu:
Nếu gặp gỡ với một sinh viên:
Hãy hỏi xem sinh viên đó đang học gì ở đây và hy vọng sẽ làm gì sau khi học xong.
Yêu cầu sinh viên đó chỉ cho bạn quê hương của mình trên bản đồ hay quả địa cầu.
Hỏi về gia đình của người đó. Nên nhớ rằng tại nhiều nơi trên thế giới “gia đình” bao gồm ông bà, cô dì, bác, chú, cậu và anh chị em họ.
Hỏi về lịch sử của đất nước người đó - các vị anh hùng và những nhà lãnh đạo hiện nay của đất nước đó.
Hỏi về chính thể của nhà nước, tiêu chuẩn sống và lối sống tại đất nước của sinh viên đó.
Hỏi xem tôn giáo nào đang chiếm ưu thế tại đất nước đó (nếu thích hợp, dùng những câu hỏi từ Tùy Chọn B để khích lệ sinh viên cởi mở đối với tôn giáo của mình).
Nếu gặp gỡ với một giáo sĩ:
Yêu cầu giáo sĩ đó chia sẻ lại việc họ đã trở thành một giáo sĩ như thế nào và tại sao?
Hỏi giáo sĩ đó đã có chuẩn bị gì cho công tác hầu việc Chúa ở nước ngoài?
Yêu cầu giáo sĩ đó mô tả những người mà họ phục vụ (bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo và tiêu chuẩn sống).
Yêu cầu giáo sĩ đó chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích nhất và những từng trải đã từng làm cho họ nản lòng nhất trong chức vụ của họ.
Yêu cầu giáo sĩ đó chia sẻ những trở lực lớn nhất ngăn cản người dân tại đất nước họ hầu việc không thể đáp ứng với tin lành.
Cũng xem xét những câu hỏi bổ sung từ danh sách câu hỏi của sinh viên.
Dành thì giờ cầu nguyện với sinh viên hay giáo sĩ đó. Cầu nguyện cho họ và đất nước của họ. Hãy nhạy bén nếu người sinh viên mà bạn đã gặp không phải là Cơ Đốc Nhân, nhưng nếu có thể được, hãy cầu nguyện với sinh viên ấy.
Tùy Chọn D: Nghiên cứu trang Web của Thế giới .
Yêu cầu học viên chọn một quốc gia trong đó đa số người dân không phải là tín đồ Cơ Đốc Giáo. Nghĩ ra một danh sách câu hỏi bạn muốn trả lời từ sự nghiên cứu của bạn. (Có thể hữu ích nếu ôn lại và bổ sung hay thay đổi những câu hỏi được liệt kê trong các Tùy Chọn A, B, và C ở trên). Tập trung lại quanh một máy vi tính và tìm thông tin về quốc gia đó trên mạng Internet. Định một giới hạn về thời gian và thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt trong khung thời gian nầy. Quyển Sách Sự Kiện Thế Giới CIA (The CIA World Fact Book) (www.odci.gov/cia/publications/factbook) là một trang Web dành cho mọi người mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ máy vi tính nghiên cứu nào. Bản đồ Đia Cầu Quốc Tế (www.gmi.org) là một trang Cơ Đốc với những bản đồ và số liệu thống kê có thể rất hữu ích. Brigada (ww.brigada.org) là một trang Cơ Đốc khác có liên kết với các nơi khác chứa các cơ sở dữ liệu hữu ích.
Khi bạn đã trả lời các câu hỏi nêu ra hoặc hết thời gian, hãy thảo luận những gì bạn học được, và triển khai những vấn đề cầu nguyện cho người dân tại đất nước bạn đã nghiên cứu. Dành thì giờ cầu nguyện cho các nhu cầu bạn đã nhận biết.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Chúng ta thường liên kết sứ mệnh truyền giáo với những lời giảng dạy của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ rõ qua các đấng tiên tri và các thầy dạy luật trong Cựu Ước lòng ao ước của Ngài là mong muốn nhìn thấy mọi người trên thế giới thờ phượng Ngài. Hãy đọc chung EsIs 49:6b “Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất”.
Đức Chúa Trời đang phán cách rõ ràng rằng việc chúng ta là Cơ Đốc nhân hoặc những người dân tại đất nước chúng ta đi theo Ngài thì điều đó vẫn không đủ. Ngài muốn sử dụng chúng ta để chiếu rọi sự sáng của Ngài giữa vòng “các dân ngoại” hay các dân tộc, để mang sứ điệp cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
Trong Mat Mt 24:14, Chúa Jêsus phán: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. Chúng ta không những có thể chắc chắn tin lành sẽ được truyền ra giữa vòng mọi dân tộc trên thế giới, nhưng Đức Chúa Trời cũng đang trì hoãn sự trở lại của Chúa Jêsus cho đến khi mục tiêu của vương quốc nầy được hoàn tất!
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại , hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất ” (EsIs 49:6b).
5. Kết Luận
Nhiều phần của bài học nầy đã được dành cho việc xem xét các nhu cầu khắp nơi trên thế giới. Thực ra có ba cách riêng biệt chúng ta có thể nhận biết cư dân của thế giới. Chúng ta có thể nhận biết họ
bởi đất nước họ đang sống,
bởi ngôn ngữ họ nói, hay
bởi những sự khác biệt về dân tộc, chủng tộc hoặc văn hóa.
Điều quan trọng là chúng ta cần vượt xa hơn cách nhìn thế giới của mình và cố gắng nhìn thế giới theo cách của Đức Chúa Trời. Quan điểm đó được bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh.
Từ “dân” trong Kinh Thánh không hề có nghĩa là quốc gia hay đất nước như cách chúng ta hiểu. Đúng hơn nó có nghĩa là nhóm dân tộc hay chủng tộc/sắc tộc. Có thể có nhiều dân tộc-tức các nhóm sắc tộc, chủng tộc hoặc dân tộc-trong bất kỳ quốc gia hay đất nước nào. Sự thách thức chúng ta đối diện trong việc tiếp cận với thế giới để rao giảng Tin lành của Chúa Jêsus không chỉ là việc thành lập hội thánh tại tất cả các quốc gia trên thế giới, mà là trong tất cả các dân tộc hay nhóm sắc dân đang sống trên thế giới. Có một sự khác biệt lớn. Khi chúng ta tìm kiếm những cách thức để có thể đáp ứng những nhu cầu trên khắp thế giới, chúng ta phải học biết nhìn xem cư dân trên thế giới theo cách Đức Chúa Trời nhìn xem họ. KhKh 5:9 cho chúng ta biết những điều có trong lòng Ngài: “Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước”.
Dành vài phút chia sẻ những khái niệm mới và quan trọng nhất bạn cùng học viên của bạn có được từ bài học hôm nay. Thảo luận cách bạn có thể áp dụng những gì bạn đang học về tầm quan trọng của một cái nhìn toàn cầu vào đời sống mỗi ngày. Bạn có thể thực hiện những bước kế tiếp nào để giữ bài học nầy khỏi bị dập tắt bởi sự bận rộn của cuộc sống?
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 1
LỜI CHÂN LÝ
“TRONG MỘT NGÔI LÀNG THẾ GIỚI, NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI
CÓ THỂ Ở BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG CŨNG NHƯ Ở NGAY BÊN KIA
ĐƯỜNG.” - STEVE MOORE
Cái Nhìn Toàn Cầu
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Tôi nhìn thế giới như là giáo xứ của tôi ”- John Wesley
“Thế giới trong thời kỳ tệ hại nhất cần Hội thánh trong tình trạng tốt đẹp nhất .”- vô danh
“Tấm lòng của người lãnh đạo cần phải lớn đủ để ôm chặt cả thế giới , nhưng phải tập trung đủ để nhìn thấy những nhu cầu bên ngoài khung cửa sổ .”- Steve Moore
“Vùng đất mà cần đến Tin Lành hơn hết từ nay trở đi sẽ là đất nước của tôi .”- Count Zinzendorf
“Hãy mong đợi những điều lớn lao từ Đức Chúa Trời . Hãy cố gắng làm những điều lớn lao cho Đức chúa Trời .” - William Carey
“Không Cơ Đốc nhân nào mạnh đủ để vác cây thập tự và định kiến cùng một lúc .”- vô danh
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Chúng ta thường liên kết sứ mệnh truyền giáo với những lời giảng dạy của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ rõ qua các đấng tiên tri và các thầy dạy luật trong Cựu Ước lòng ao ước của Ngài là mong muốn nhìn thấy mọi người trên thế giới thờ phượng Ngài. Hãy đọc chung EsIs 49:6b “Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất”.
Đức Chúa Trời đang phán cách rõ ràng rằng việc chúng ta là Cơ Đốc Nhân hoặc những người dân tại đất nước chúng ta đi theo Ngài thì điều đó vẫn không đủ. Ngài muốn sử dụng chúng ta để chiếu rọi sự sáng của Ngài giữa vòng “các dân ngoại” hay các dân tộc, để mang sứ điệp cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
Trong Mat Mt 24:14, Chúa Jêsus phán: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. Một mặt chúng ta có thể chắc chắn tin lành sẽ được truyền ra giữa vòng mọi dân tộc trên thế giới, mặt khác Đức Chúa Trời cũng đang trì hoãn sự trở lại của Chúa Jêsus cho đến khi mục tiêu của vương quốc nầy được hoàn tất!
Việc Cần Làm Thêm
Hãy thực hiện một nghiên cứu nào đó để nhận ra những cơ hội truyền giáo ngắn hạn mà bạn có thể tham dự. Tìm những sách nhỏ hướng dẫn cùng các thông tin khác, và cầu nguyện về việc gia nhập vào một trong các đội nầy.
Cho dù Đức Chúa Trời không đòi hỏi bạn đi ra nước ngoài để làm một giáo sĩ, bạn vẫn có một trách nhiệm để giúp đỡ tiếp cận với khắp thế giới.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại , hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơ đầu cùng đất ” (EsIs 49:6b).

Loạt bài 4, Tuần 2
Sự Nhận Thức Về Văn Hóa
“Thành kiến , một quan điểm vẩn vơ không có phương tiện hỗ trợ nào rõ rệt .”- Ambrose Bierce
“Thường cần phải có nhiều can đảm để thay đổi quan điểm của một người hơn là cứ bám lấy quan điểm đó .”
- George Christoph Lichtenberg
“Bí quyết để được yêu là phải đáng yêu ; và bí quyết của sự đáng yêu là không ích kỷ .”- J.G . Holland
“Tôi hay tin có một gia đình nọ không có gì để ăn trong vài ngày -một gia đình Ấn độ giáo -vì thế tôi lấy một ít gạo đi đến thăm gia đình đó . Trước khi tôi biết điều nầy , người mẹ của gia đình đã chia số gạo ra làm hai , bà lấy một nửa kia đem cho những người hàng xóm sát bên nhà , và tình cờ đó lại là một gia đình Hồi giáo . Sau đó tôi hỏi bà : “Bà sẽ còn lại bao nhiêu để chia cho cả gia đình ? Có đến mười người trong gia đình bà mà chỉ có một ít gạo đó ”. Người mẹ trả lời : “Họ cũng không có gì để ăn cả ”. Đây là sự vĩ đại ”. - Mẹ Teresa
“Khi Ngài thấy những đám dân đông , thì động lòng thương xót , vì họ cùng khốn , và tan lạc như chiên không có kẻ chăn ” (Mat Mt 9:36).
“Chớ có tây vị người nào ” (Gia Gc 2:1b).
“Niềm hy vọng chính của những nước văn minh là một ngày nào đó người ta có thể đến gần nhau và thử nghiệm điều đó .”- vô danh
“Tính đa dạng của con người khiến cho sự khoan dung không chỉ là một đức tính tốt ; nó khiến cho sự khoan dung trở nên một điều kiện để sống còn .”- Rene Dubos
“Một quan điểm thường là một định kiến với một vài sự kiện không có liên quan với nhau .”- vô danh
“Tôi tin mọi người đều có một trái tim , và nếu bạn có thể chạm được nó , bạn có thể tạo nên một sự khác biệt .”- Uli Derickson , nhân viên phục vụ trên chuyến bay TWA 847 bị không tặc năm 1985
“Thành kiến thay thế cho sự suy nghĩ của một người lười biếng .”
- vô danh
“Thành kiến liếc mắt khi nhìn và nói dối khi trò chuyện .”- vô danh
“Thành kiến là một bức tường sợ hãi xây dựng trên bãi cát nghi ngờ bao quanh thành phố thiếu an ninh .”- vô danh

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bạn nghĩ là điều gì đã gợi nên ý tưởng của thành ngữ nổi tiếng “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”? Điều nầy có đúng với hầu hết bạn bè của bạn không? Nó có đúng đối với bạn không?
Người ta có khuynh hướng duy trì các mối quan hệ với những người tương đồng về mặt xã hội, tài chánh, cách cư xử hoặc văn hóa. Cuộc sống dễ dàng hơn theo cách đó! Với ít điều bất ngờ hơn thì người ta có thể đoán trước được nhiều điều hơn trong cuộc sống và cảm thấy an tâm hơn.
Bài học nầy sẽ thách thức và thúc đẩy học viên của bạn bước ra khỏi những khu vực thoải mái của họ và xem xét sự hiện diện của nhiều loại người trong đời sống họ. Khi điều nầy xảy ra, họ sẽ mở rộng quan điểm của mình về thế giới và am hiểu tận tường hơn sự phức tạp của thế giới. Hãy nghĩ về những phạm vi ảnh hưởng của riêng bạn-khách hàng, sinh viên cùng trường lớp, người làm công, bạn bè của con cái bạn hoặc những người bạn tình cờ gặp ngoài đường phố-bạn đã biết rằng thế giới thật đa dạng. Những người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ hữu hiệu là những người có thể hoạt động giữa các nền văn hóa khác nhau với một mức độ thoải mái-và làm điều đó với một sự thông hiểu trọn vẹn và lòng thương xót đối với những người khác biệt với họ.
Một người lãnh đạo không phát huy những đặc tính về sự thông hiểu và lòng thương xót có thể trở nên có thành kiến và phát triển một thái độ tiêu cực, đoán xét, kết quả là đối xử với người khác như thể họ không hiện hữu hoặc thấp kém hơn mình. Loại hành vi cư xử nầy dẫn đến sự đối xử tàn nhẫn đối với những người ở bên ngoài “bầy có lông giống nhau”. Ví dụ, ở khắp nơi trên thế giới, những người có màu da sẫm hơn hoặc những người bị gán cho là ngoại quốc thường bị xem là thấp kém hơn bởi những người láng giềng có màu da sáng hơn của họ hoặc dân cư của nền văn hóa thống trị. Ở Hoa Kỳ vào đầu thập niên 1900, không điều gì trong nền văn hóa của người da đen có thể làm cho nền văn hóa thống trị xem người da đen là bình đẳng với họ, cho dù đó là những thành tựu mang tính cách cá nhân hay theo nhóm đi nữa.
Những nhà lãnh đạo hiệu quả pha trộn sự nhận thức về văn hóa với lòng thương xót. Họ cảm thông với những sự vui mừng và những nỗi gian nan của người khác và ao ước chia sẻ sự vui mừng hoặc làm vơi đi nỗi đau buồn. Họ tìm cách khắc phục những động lực gây chia rẽ các nền văn hóa: màu da, tầng lớp kinh tế xã hội, nghề nghiệp, ngôn ngữ và dân tộc.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Trả lời câu hỏi nầy :
“Bạn biết ai ?”
Yêu cầu học viên của bạn kể ra danh sách những người bạn thân nhất của họ. Sau đó yêu cầu họ thêm tên của những người bạn thân nhất của cha mẹ hay của gia đình họ. Sau khi họ đã dành một vài phút để ghi lại danh sách của họ, hãy cùng nhau thảo luận những câu hỏi sau đây:
Có bao nhiêu bạn bè của bạn giống như bạn trong việc họ có cùng bối cảnh văn hóa, việc nuôi dưỡng tương tự và những từng trải tương tự?
Có bao nhiêu người hoàn toàn khác hẳn với bạn? Mô tả những sự khác biệt đó.
Gia đình bạn có những người bạn nào xuất thân từ những bối cảnh hay nền văn hóa rất khác nhau không?
Điều gì tạo khó khăn cho việc xây dựng các mối quan hệ với những người rất khác với bản thân bạn?
Thông thường chúng ta so sánh những người khác với chính mình và quan tâm đến việc họ “khác biệt” như thế nào. Bạn có thái độ ra sao khi quen biết những người đó?
Tùy Chọn B: Phân tích một vài ấn tượng bất di bất dịch .
Một định nghĩa trong tự điển cho từ ấn tượng bất di bất dịch là “một ý tưởng hay quan niệm cố định hay theo tập quán, về một người, nhóm, tư tưởng v.v . . . của một số người, và không kể đến tính cách cá nhân, sự phê phán chỉ trích, v.v . . .” Nên ghi nhớ ý nghĩa của từ nầy khi bạn hướng dẫn học viên trong phần thảo luận sau.
Yêu cầu học viên của bạn định nghĩa từ ngữ “ấn tượng bất di bất dịch”. Ghi nhận một vài câu trả lời. Cho học viên ví dụ của ấn tượng bất di bất dịch nầy về những con chó: “Mọi con chó đều đê tiện”. Sau đó hỏi họ những câu nầy:
Điều này có đúng không?
Tại sao tôi lại có thể cảm thấy như vậy?
Nếu tôi chưa hề trải qua thời gian nào với một con chó và tôi vẫn cảm thấy theo cách nầy thì sao-có gì sai trật với điều đó?
Nếu mọi con chó tôi đã gặp đều là đê tiện thì đó có phải là một câu nói có căn cứ vững chắc không?
Chọn một nhóm người-những người cao tuổi, những người nghèo, hoặc các bạn thiếu niên, chẳng hạn. Hãy góp ý kiến về một số trong các ấn tượng bất di bất dịch mà người ta có về nhóm người nầy. Yêu cầu một người ghi lại những câu trả lời.
Hỏi học viên của bạn xem các ấn tượng bất di bất dịch có công bằng hay hợp lý không. Khích lệ học viên thảo luận vì sao họ nghĩ một số trong các ấn tượng bất di bất dịch nầy tồn tại.
Thông thường chúng ta so sánh những người khác với chính mình và chú ý đến việc họ khác biệt ra sao. Bạn có thái độ thế nào khi được quen biết những người đó?
Tùy Chọn C: Phân tích những ấn tượng đầu tiên .
Trước khi bắt đầu buổi tư vấn của bạn, hãy cắt ra bốn hay năm bức ảnh có hình người từ một tạp chí. Cố gắng chọn những bức ảnh tiêu biểu cho những sự khác nhau về hoàn cảnh kinh tế xã hội, dân tộc, và lứa tuổi.
Khi bạn trình bày từng bức ảnh một, yêu cầu mỗi học viên ghi lại những ấn tượng đầu tiên của họ về những người nầy. Yêu cầu họ suy nghĩ xem mỗi người trong bức ảnh có thể làm gì để kiếm sống, người đó thông minh đến mức nào và người đó dễ thương ra sao.
Sau khi trình bày tất cả các bức ảnh, hãy trở lại với các bức ảnh từ lúc đầu, và yêu cầu học viên chia sẻ những ấn tượng đầu tiên của họ về mỗi bức. Yêu cầu họ giải thích những ấn tượng của họ về mỗi người.
Thông thường chúng ta so sánh những người khác với chính mình và chú ý đến việc những người đó khác biệt ra sao. Bạn có thái độ thế nào khi được quen biết những người đó?
2. Lời Chân Lý
“THẬT RA, KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN LAO GIỮA QUỐC GIA NẦY
VÀ QUỐC GIA KHÁC VÌ CỚ BẠN LUÔN GẶP GỠ CON NGƯỜI Ở KHẮP
MỌI NƠI. HỌ CÓ THỂ TRÔNG KHÁC NHAU HOẶC ĂN MẶC KHÁC
NHAU; HỌ CÓ THỂ CÓ HỌC VẤN HOẶC ĐỊA VỊ KHÁC NHAU; NHƯNG
TẤT CẢ HỌ ĐỀU GIỐNG NHAU. TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG CON
NGƯỜI CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG; TẤT CẢ HỌ ĐỀU ĐÓI KHÁT TÌNH
YÊU THƯƠNG.” - MẸ TERESA

3. Bài Học
Tùy Chọn A: Kể một câu chuyện .
Chia sẻ câu chuyện nầy với các học viên của bạn.
Một bà lão có con cái trưởng thành đã đi xa nhà và bà sống gần bên một gia đình có cô con gái mười sáu tuổi. Cô gái hầu như ở nhà cả ngày với đứa con bé bỏng của cô trong khi cha mẹ cô đi làm việc. Chẳng bao lâu cô sinh hạ đứa con thứ hai ngoài giá thú của mình. Cô rất cô đơn, và cô cần một người bạn trưởng thành giúp đỡ. Cô thường đi đến nhà kế bên để cầu xin một chút ơn huệ hoặc cố gắng bắt chuyện với bà lão hàng xóm vì bà nầy hầu như ngày nào cũng ở nhà một mình.
Mặc dầu cả hai đều cô đơn, và cô gái rõ ràng đang tìm cách đến gần, nhưng bà hàng xóm không hoàn toàn chấp nhận cô gái nghèo nầy. Bà ta tranh chiến trong lòng, không biết vì bà không thích cô gái hay chỉ vì bà không thể nào chấp nhận cách cư xử của cô.
Yêu cầu học viên thảo luận những câu hỏi sau:
Điều gì đã ngăn trở mối quan hệ gần gũi giữa bà lão và cô gái?
Điều gì sẽ làm cho hai người nầy có thể phát triển mối quan hệ gần gũi hơn?
Bà lão có thể có được những lợi ích nào từ mối quan hệ gần gũi hơn nầy? Và cô gái có thể tìm thấy những lợi ích nào?
Mỗi người cần vượt qua những khó khăn tiềm ẩn nào nếu một tình bạn đã thực sự bắt đầu?
Làm thế nào chúng ta có thể quan hệ tốt đẹp với một ai đó khác với mình như trường hợp hai người nầy? Việc nầy có đáng để chúng ta nỗ lực không? Vì sao?
Yêu cầu học viên suy nghĩ về sự khác nhau trong đời sống của hai người phụ nữ nầy mặc dầu họ sống sát vách nhau. Yêu cầu họ giải thích từ “văn hóa” và làm thế nào những nền văn hóa nhỏ khác nhau có thể tồn tại gần bên nhau, cũng như trên các lục địa khác nhau.
Tùy Chọn B: Chia sẻ câu chuyện của bạn .
Kể về một mối quan hệ bạn đã phát triển (hoặc đã có được trong quá khứ) với một người khác hẳn bạn. Mô tả những ấn tượng đầu tiên của bạn về người đó, điều gì kéo các bạn đến với nhau, những gì bạn đã phải làm để phát triển mối quan hệ, và những khó khăn gì bạn đã phải vượt qua. Giải thích những cái giá phải trả về mặt xã hội hoặc tình cảm của mối quan hệ nầy cũng như mối quan hệ làm phong phú cuộc sống của bạn như thế nào.
Yêu cầu học viên cũng chia sẻ câu chuyện của họ. Dùng những câu hỏi của Tùy Chọn A để khích lệ họ điền vào các chi tiết.
Hãy hỏi xem họ có thể nghĩ về những lần họ hoàn toàn từ chối quan hệ với những người khác với họ không. Yêu cầu họ chia sẻ những ví dụ nếu có thể được. Sau đó hỏi họ những câu nầy để khích lệ sự thảo luận:
Tại sao bạn đã tránh mối quan hệ nầy?
Bạn có những hối tiếc gì vì đã từ chối làm bạn với người nầy?
Bạn nghĩ mình có thể đã bỏ lỡ mất những lợi ích và những phước hạnh nào?
Cuối cùng, hãy chia sẻ từ đời sống riêng của bạn một ví dụ về việc từ chối quan hệ với một ai đó, và dùng những câu hỏi ở trên để hướng dẫn nêu lên những chi tiết. Thêm bất kỳ bước tiếp theo nào bạn có thể đã thực hiện trong tình huống nầy:
Bạn đã thay đổi thái độ về người nầy chưa?
Bạn đã thay đổi tình huống chưa?
Bạn có cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho hành động và thái độ của bạn không?
Kết thúc phần nầy bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ. Yêu cầu học viên suy nghĩ các câu hỏi sau:
Tại sao thế giới lại được tạo thành bởi những con người đa dạng như vậy?
Đức Chúa Trời có cố tình đem nhiều người khác nhau vào trong đời sống chúng ta không? Vì sao?
Tùy Chọn C: Tìm ra con đường .
Thăm dò hai địa điểm để viếng thăm trước buổi tư vấn của bạn:
một khách sạn sang trọng với một tiền sảnh trong đó bạn có thể dành vài phút để bắt đầu cuộc thảo luận và
một công viên, một tòa nhà công cộng (chẳng hạn như thư viện), hay một nhà hàng fast-food trong một vùng lân cận nghèo nàn hơn nhiều nơi bạn có thể tiếp tục cuộc thảo luận.
Hãy biết chắc cả hai địa điểm đều an toàn và tiện lợi cho buổi gặp mặt của bạn, nhưng cố gắng làm cho chúng càng khác nhau càng tốt.
Gặp gỡ tại khách sạn, hay gặp mặt tại nơi học thường xuyên của bạn rồi cùng nhau đi đến khách sạn. Sau phần mở đầu với một bài tập Giới Thiệu Khái Niệm và trình bày Lời Chân Lý, hãy thảo luận những câu hỏi sau:
Ở đây bạn có cảm thấy thoải mái không? Tại sao có và tại sao không?
Bạn có quen với môi trường xung quanh như thế nầy không?
Bạn thích hợp với nơi đây như thế nào? Bạn không thích hợp ra sao?
Bạn có những người bạn nào mà họ cảm thấy môi trường nầy cũng thoải mái tự nhiên như ở nhà họ không?
Khi bạn đã thảo luận xong, cùng nhau đi đến địa điểm thứ hai. Để bắt đầu cuộc thảo luận tại địa điểm thứ hai, hãy hỏi cùng những câu bạn đã hỏi tại khách sạn. Sau đó yêu cầu học viên suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau:
Có ai đó sống trong vùng lân cận nầy cũng cảm thấy thoải mái tại khách sạn mà chúng ta đã ở không? Tại sao có và tại sao không?
Bạn có cho rằng những người khách hay những người làm công tại khách sạn sẽ chấp nhận một ai đó sống trong vùng lân cận nầy không?
Điều gì hẳn phải xảy ra để người ta chấp nhận những người khác từ những tầng lớp kinh tế khác nhau?
Tại sao việc hiểu và quan hệ với những người sống trong hoàn cảnh giàu sang cũng như sống trong hoàn cảnh nghèo khó hơn là điều quan trọng?
Khi bạn cùng đi về nhà, khích lệ học viên nghĩ về cách phần nầy có thể làm cho họ biết nhiều hơn về những nền văn hóa kinh tế tồn tại trong thị trấn hay thành phố của họ. Yêu cầu họ nói về những sự khác biệt giữa các nền văn hóa kinh tế đối chiếu thế nào với những sự khác biệt giữa các nền văn hóa dân tộc. Bạn có thể chỉ ra rằng các hoàn cảnh kinh tế của chúng ta có thể thay đổi; chúng ta có thể chuyển dịch từ nghề nghiệp được trả lương cao đến chỗ thất nghiệp hoặc từ sự tương đối giàu có đến chỗ tương đối nghèo thiếu.
Trước khi bạn kết thúc phần nầy, hãy nhớ lại một vài cá nhân trong mỗi môi trường bạn vừa mới viếng thăm. Ai đã làm cho bạn chú ý tại khách sạn-một người làm công, một người khách, hay một người ngoài cuộc? Còn ở trong vùng nghèo hơn của thị trấn thì sao? Kết luận phần nầy bằng việc nhấn mạnh rằng mỗi một người trong những người nầy đều quan trọng và có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Khích lệ học viên quan tâm đến giá trị của những người họ sẽ gặp gỡ trong tuần tới.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Người ta có thể chỉ quan hệ với những người giống như bản thân họ bởi vì điều đó thoải mái hơn, dễ dàng hơn và không đòi hỏi bất kỳ sự thay đổi nào trong thái độ. Tuy nhiên, kết quả có thể là một tiêu điểm vị chủng giúp ngăn ngừa việc xem những nhóm người khác là thấp kém hơn mình. Chủ nghĩa vị chủng (cho dân tộc mình là hơn cả) có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử không công bằng, tư tưởng bè phái, sự không hòa hợp-thậm chí dẫn đến những sự đề kháng và những cuộc chiến tranh. Thế nhưng hầu hết mọi người đều nói họ mong muốn hòa bình, sự hòa hợp trên thế giới và trong đời sống riêng của họ. Như Vua Đa-vít đã thừa nhận trong Thi Tv 133:1 “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận thật tốt đẹp biết bao!” Sự hòa thuận và hòa bình toàn cầu đòi hỏi sự khoan dung đối với những con người khác nhau.
Kinh Thánh dạy: “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan” (RoRm 12:16). “Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (IPhi 1Pr 3:8). Để có sự hòa thuận và hòa bình đòi hỏi chúng ta quan tâm và hiểu người khác. Những yếu tố của sự hòa thuận và hòa bình được đề cập trong câu Kinh Thánh trên: sự thông cảm, tình yêu thương anh em, lòng thương xót và sự khiêm nhường.
Những người lãnh đạo hiểu rằng sự kiên nhẫn rất cần kíp đối với việc thông hiểu có hiêu quả và thâm nhập vào các nền văn hóa khác.Vì vậy “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (GaGl 6:9).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Rút lại , hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em , có lòng nhân từ và đức khiêm nhường ” (IPhi 1Pr 3:8).
5. Kết Luận
Hãy hỏi các học viên: “Bạn hay bất cứ người bạn nào của bạn đã từng thâm nhập vào các nền hóa khác trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, qua công tác tình nguyện hay bằng cách đi du lịch nước ngoài chưa? Bạn hay những người bạn đó đã có được lợi ích ra sao khi theo dõi và kinh nghiệm đời sống của người dân tại đó?
Hãy tiếp tục với câu hỏi: “Những sợ hãi nào ngăn trở bạn không dám mạo hiểm để gặp gỡ những người xa lạ đối với kinh nghiệm của văn hóa bạn?” Yêu cầu học viên suy nghĩ những nỗi sợ hãi nầy bắt nguồn từ đâu và cách họ có thể hành động để chế ngự những sợ hãi đó.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 2
LỜI CHÂN LÝ
“THẬT RA, KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN LAO GIỮA QUỐC GIA NẦY
VÀ QUỐC GIA KHÁC VÌ CỚ BẠN LUÔN GẶP GỠ CON NGƯỜI Ở KHẮP
MỌI NƠI. HỌ CÓ THỂ TRÔNG KHÁC NHAU HOẶC ĂN MẶC KHÁC
NHAU; HỌ CÓ THỂ CÓ HỌC VẤN HOẶC ĐỊA VỊ KHÁC NHAU; NHƯNG
TẤT CẢ HỌ ĐỀU GIỐNG NHAU. TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG CON
NGƯỜI CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG; TẤT CẢ HỌ ĐỀU ĐÓI KHÁT TÌNH
YÊU THƯƠNG.” - MẸ TERESA
Sự Nhận Thức Về Văn Hóa
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Tôi tin mọi người đều có một trái tim , và nếu bạn có thể chạm được nó , bạn có thể tạo nên một sự khác biệt .”
- Uli Derickson , nhân viên phục vụ trên chuyến bay TWA 847 bị không tặc năm 1985
“Thành kiến thay thế cho sự suy nghĩ của một người lười biếng .”- vô danh
“Thường cần phải có nhiều can đảm để thay đổi quan điểm của một người hơn là cứ bám lấy quan điểm đó .”
- George Christoph Lichtenberg
“Tôi hay tin có một gia đình nọ không có gì để ăn trong vài ngày -một gia đình Ấn độ giáo -vì thế tôi lấy một ít gạo đi đến thăm gia đình đó . Trước khi tôi biết điều này , người mẹ của gia đình đã chia số gạo ra làm hai , bà lấy một nửa kia đem cho những người hàng xóm sát bên nhà , và tình cờ đó lại là một gia đình Hồi giáo . Sau đó tôi hỏi bà : “Bà sẽ còn lại bao nhiêu để chia cho cả nhà ? Có đến mười người trong gia đình bà mà chỉ có một ít gạo đó ”. Người mẹ trả lời : “Họ cũng không có gì để ăn cả ”. Đây là sự vĩ đại ”. - Mẹ Teresa
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Sự hòa thuận và sự hòa bình đòi hỏi những người khác nhau phải đến gần với nhau. Kinh Thánh dạy: “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan” (RoRm 12:16).
Những người lãnh đạo hiểu rằng sự kiên nhẫn rất cần kíp đối với việc thông hiểu có hiệu quả và thâm nhập vào các nền văn hóa khác. Vì thế “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (GaGl 6:9).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Rút lại , hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em , có lòng nhân từ và đức khiêm nhường ”
(IPhi 1Pr 3:8).
Việc Cần Làm Thêm
Những sợ hãi nào ngăn trở bạn không dám mạo hiểm gặp gỡ những người xa lạ với kinh nghiệm của văn hóa bạn? Bạn có thể hành động ra sao để chế ngự những sợ hãi đó?


Loạt bài 4, Tuần 3
Giải Quyết Nan Đề
Một phần của nan đề ngày nay là chúng ta có dư thừa các câu trả lời đơn giản nhưng lại thiếu hụt những câu hỏi đơn giản .
“Tôi có thể cho bạn biết một điều . Tôi đã không đến đó bằng cách ao ước về nó , hay mơ về nó , hay hy vọng về nó . Tôi đã đến đó bằng cách hành động vì nó .”- Estee Lauder
“Đừng để cảm giác thất vọng săn đuổi bạn thì cuối cùng bạn chắc chắn thành công .”- Abraham Lincoln
“Tôi đã có nhiều thành công lẫn thất bại .”- Thomas Edison
“Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm nỗ lực tối đa .”- Thomas Edison
“Tôi học biết rằng sự thành công sẽ phải được đo lường bởi những trở lực mà một người đã vượt qua trong khi cố gắng để thành công nhiều hơn là bởi địa vị mà người ấy đã đạt được trong cuộc sống .”
- Booker T. Washington
“Không có giải pháp nào khác cho các nan đề của một người ngoại trừ việc làm chính đáng trong ngày , những quyết định trung thực trong ngày , lời nói khoan dung trong ngày , và việc lành trong ngày của người ấy .”- Clare Boothe Luce
“Sự khó khăn càng lớn , thì sự khắc phục được nó càng vẻ vang hơn .”
- Epicurus
“Hãy trở nên một người có tầm nhìn xa đầy hy vọng . Dù cho mọi việc có vẻ như tối tăm hay thực sự tối tăm đến đâu chăng nữa , hãy ngước mắt lên để nhìn thấy những triển vọng có thể xảy ra -hãy luôn nhìn thấy chúng , vì chúng luôn có ở đó .”- Norman Vincent Peale

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Từ một cái nhìn trưởng thành, chúng ta có thể thấy bị cám dỗ để nhìn vào đời sống của các bạn thiếu niên và nghĩ: “Những đứa trẻ nầy không có những nan đề thực tế, hãy chờ cho đến khi chúng lớn lên, rồi chúng sẽ hiểu những nan đề thực tế”. Tuy nhiên, khi đối diện với các mối quan hệ cùng trang lứa, với bài tập ở nhà hay với việc xử lý những khủng hoảng của gia đình, các thiếu niên thật sự đương đầu với những nan đề thực tế, trong đó một số nan đề dường như quá nặng nề.
Trong suốt những năm nầy, các em đang phát triển những thói quen và những khả năng thích nghi mà sau này khi các em đối diện những thách thức của tuổi trưởng thành chúng vẫn còn tồn tại. Các thiếu niên nào học biết cách giải quyết những nan đề và đương đầu với những gian nan thử thách trong hiện tại là người đang xây dựng những kỹ năng để vượt qua những nan đề trong suốt cuộc đời mình-thậm chí có khi các nan đề mà họ đối diện dường như không thể vượt qua được.
Bài học nầy sẽ giúp học viên của bạn đương đầu, phân tích, và giải quyết những nan đề. Bài học cũng khích lệ họ trao phó những lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Đây là những thói quen họ có thể áp dụng suốt cuộc đời mình, đối với những nan đề cá nhân cũng như đối với những nan đề lớn hơn của gia đình và các tổ chức đoàn thể chung quanh họ.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Trình bày một nan đề đơn giản .
Trong một nhóm hai hay ba học viên, hãy đặt một thanh kẹo (hay lon nước xô-đa) ở giữa bàn. Bảo học viên rằng họ có một nan đề: Họ sẽ quyết định điều phải làm với chỉ một thanh kẹo như thế nào? Yêu cầu họ đóng góp ý kiến để giải quyết nan đề nầy khi họ ghi lại những lời đề nghị của mình. (Hãy chuẩn bị thêm kẹo trong tay đủ để phục vụ cả nhóm sau bài tập nầy).
Tùy Chọn B: Chia sẻ một minh họa cá nhân .
Kể cho học viên nghe một nan đề cụ thể mà bạn đã đương đầu khi còn là một thiếu niên. Có lẽ bạn đã giải quyết một nan đề tại trường, trong gia đình bạn, hoặc trong một mối quan hệ. Trong câu chuyện của bạn, nhấn mạnh nỗ lực bạn đã phải đầu tư trong việc giải quyết nan đề nầy. Dùng câu trả lời cho những câu hỏi nầy để giúp bạn chuẩn bị câu chuyện của mình:
Nan đề đó là gì?
Lúc đầu bạn có tránh né nan đề nầy không? Nếu có, hãy mô tả những gì đã xảy ra như là kết quả của việc tránh né nầy.
Khi đương đầu với nan đề nầy, bạn đã thực hiện những bước nào?
Bạn có nhận sự giúp đỡ từ người khác không? Nếu có, thì từ ai?
Bạn đã mắc phải những sai lầm nào trong khi cố gắng giải quyết nan đề của mình?
Đức Chúa Trời đóng vai trò nào trong việc giúp đỡ bạn giải quyết nan đề nầy?
Nếu lúc đó bạn không phải là một Cơ Đốc Nhân, bạn có sẽ tiếp cận cùng nan đề đó cách khác biệt với bây giờ không?
Mô tả kết quả của nan đề nầy.
Tùy Chọn C: Nghĩ về một nan đề có tính giả thuyết .
Bảo các học viên hãy tưởng tượng rằng họ đang trong quá trình thực hiện một dự án cho một lớp học mà ngày mai là hết hạn. Sau đó, vào lúc 9.00 giờ tối, điều tệ hại nhất xảy ra. Con chó đã cắn xé nát bài tập ở nhà của họ (hoặc máy tính mất hết các dữ liệu về nó). Nhiều giờ làm việc khó nhọc của họ bỗng tan thành mây khói. Hướng dẫn học viên trong việc đóng góp ý kiến về một số giải pháp khả thi cho nan đề nầy. Nhắc nhở họ rằng trong việc góp ý nầy không nên chỉ trích hay phân tích ý kiến nào cả-mục đích của việc góp ý nầy là để nghĩ ra càng nhiều giải pháp khả thi càng tốt. Yêu cầu một người ghi lại các ý kiến đó.
Tùy Chọn D: Lập các danh sách .
Mang giấy và bút đến buổi học. Yêu cầu học viên làm việc cá nhân và ghi lại bất kỳ nan đề nào họ có trong trí vào lúc đó. Bạn cũng viết danh sách riêng của bạn. Bảo các học viên là họ có thể giữ kín danh sách của họ nếu muốn. Cho thời gian để viết, sau đó yêu cầu các học viên chia sẻ một nan đề với nhóm nếu họ muốn. Kết thúc bài tập nầy bằng việc chia sẻ một mục trong danh sách của riêng bạn. Mô tả ngắn gọn những gì bạn đang làm hay dự định làm để giải quyết nan đề nầy.

2. Lời chân lý
“CON ĐƯỜNG TỐT NHẤT ĐỂ RA KHỎI MỘT NAN ĐỀ LÀ ĐI QUA NÓ.”
- VÔ DANH
3. Bài Học
Tùy Chọn A: Đọc câu chuyện ngụ ngôn nầy .
Một số học viên của bạn có thể nhớ đến một số chuyện ngụ ngôn của Aesop mà họ đã học khi còn nhỏ. Câu chuyện nầy minh họa những điểm quan trọng cho việc giải quyết các nan đề.
Một ngày kia có một con quạ khát nước. Nó đã bay một chặng đường dài tìm kiếm nước uống. Bất chợt, nó thấy một chiếc bình. Nó bay xuống chỗ chiếc bình và thấy trong bình có một ít nước, nhưng nước trong bình quá thấp đến nỗi con quạ không thể với tới được.
Nó la lên: “Nhưng ta cần phải có nước, ta đã quá mỏi mệt làm sao có thể bay đi xa hơn? Ta phải làm gì đây? A! Ta biết rồi! Ta sẽ lật ngược chiếc bình lại”.
Nó dùng đôi cánh vỗ vào chiếc bình, nhưng chiếc bình quá nặng. Nó không xê dịch nổi chiếc bình. Rồi nó suy nghĩ một lát. “Thôi ta biết rồi! Ta sẽ làm vỡ nó! Sau đó ta sẽ uống nước khi nó đổ ra ngoài. Nước sẽ ngọt biết dường nào!”
Với cái mỏ, những móng vút và đôi cánh của mình, nó lao mình vào chiếc bình. Nhưng chiếc bình quá chắc chắn.
Con quạ tội nghiệp dừng lại nghỉ. “Bây giờ ta sẽ làm gì? Ta không thể chết khát ngay bên cạnh bình nước. Hẳn phải có một cách, nếu ta đủ thông minh để tìm ra”.
Sau một lúc, con quạ có một sáng kiến. Có nhiều viên đá nhỏ quanh đó. Nó nhặt từng viên một lên và thả chúng vào trong bình. Nước từ từ dâng lên, cuối cùng thì nó có thể uống nước được. Nước ngọt biết dường bao!
Con quạ nói: “Luôn có một cách để ra khỏi những nơi khó khăn nếu bạn có sự thông minh để tìm ra nó”.
Hãy bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách hỏi các học viên câu hỏi sau: Con quạ đã sử dụng tiến trình nào để giải quyết nan đề của nó?
Cho các học viên vài phút để phân tích và mô tả tiến trình được minh họa trong câu chuyện ngụ ngôn trên. Nếu họ không làm được, hãy dẫn dắt họ trở lại từng phần của câu chuyện, và hỏi họ: “Con quạ đã làm gì trước tiên? Kế tiếp nó làm gì? Một số bước trong tiến trình bao gồm việc:
thử một giải pháp dường như rõ rệt
thử một điều khác nếu điều đó không có hiệu quả
không đầu hàng
dành thời gian để suy nghĩ về nan đề đó
nhìn quanh để tìm kiếm những giải pháp gần bên
theo dõi xuyên suốt công việc cần thực hiện để áp dụng một giải pháp
Nối tiếp sự phân tích nầy bằng cách yêu cầu học viên suy nghĩ và trả lời một câu hỏi khác: Bạn có thể sử dụng tiến trình nầy đề giải quyết nan đề bạn đang đối diện hiện nay như thế nào?
Tùy Chọn B: Tạo ra một thách thức .
Đưa học viên của bạn đến một địa điểm nơi bạn có thể trình bày với họ một nan đề đòi hỏi sự tham gia tích cực của họ để đi đến một giải pháp. Ví dụ, hãy đi đến một công viên hay một cánh đồng nơi có một con sông hay một khe núi. Yêu cầu học viên vượt qua nó (không sử dụng cầu nếu đã có sẵn một cây cầu tại đó). Cung cấp sự giúp đỡ, nhưng để cho học viên tạo ra giải pháp để vượt qua.
Hãy sáng tạo khi bạn nghĩ về một nơi thách thức nhưng an toàn trong vùng bạn mà có thể cung cấp một cơ hội để thực hành việc giải quyết nan đề tích cực. Chụp hình để kỷ niệm công việc khó nhọc của học viên bạn, và chúc mừng sự thành công của họ bằng một chầu kem hoặc một món ăn gì khác. Khi bạn kết thúc thì giờ đó, hãy cùng nhau rút tỉa kinh nghiệm bằng việc thảo luận những nguyên tắc sau:
Cuộc sống đòi hỏi làm việc.
Cuộc sống đòi hỏi đổ mồ hôi.
Cuộc sống không luôn luôn có những chiếc cầu (những giải pháp dễ dàng).
Cuộc sống đòi hỏi khả năng để giải quyết các nan đề.
Tùy Chọn C: Giúp đỡ người khác vượt qua một giai đoạn khó khăn .
Yêu cầu học viên nghĩ về một nan đề họ biết một người bạn đang đối diện. Yêu cầu một người trong vòng họ chia sẻ nan đề mà không cho biết người bạn đó là ai. Trong suốt bài học nầy, những tên tuổi cần phải được giữ kín. Là một nhóm, bạn có thể mong muốn đặt một cái tên giả cho người bạn.
Yêu cầu học viên góp ý kiến về những gì họ có thể làm để giúp một người bạn với nan đề nầy. Khi bạn ghi lại ý kiến của họ, khích lệ họ nghĩ ra càng nhiều cách khả thi càng tốt để giúp đỡ theo khả năng của họ. Sau vài phút góp ý kiến, yêu cầu học viên suy nghĩ và trả lời những câu hỏi nầy:
Những ý kiến nào trên bảng liệt kê của chúng ta giúp người bạn giải quyết nan đề?
Những ý kiến nào trong những ý nầy trao trách nhiệm giải quyết nan đề nầy cho một người khác?
Sự khác biệt giữa việc làm một người lắng nghe tốt và một người đưa ra lời khuyên là gì?
Nếu bạn đảm nhận việc giải quyết nan đề, ai sẽ chịu trách nhiệm về kết quả? (Đây không phải là một câu hỏi không mục đích; hãy dùng nó để cho học viên của bạn thấy mối nguy hiểm của việc gánh lấy nan đề của một người khác).
Một số cách thức nào bạn có thể giúp đỡ cách hiệu quả trong khi cho phép người bạn của bạn giải quyết nan đề của họ?
Cho học viên thời gian để tìm ra những câu trả lời cho câu hỏi trước. Thanh lọc các ý kiến của họ bằng cách nêu lên những ý sau đây nếu chúng chưa được kể ra:
Hãy là một người nghe tích cực, hãy giúp người bạn của bạn định rõ và hiểu được nan đề khi họ nói về nan đề đó.
Hãy giúp người bạn của bạn góp ý kiến về những sự thay đổi và những giải pháp khả thi.
Hãy cầu thay cho và cầu nguyện với người bạn của bạn.
Giúp người bạn của bạn tìm một ai đó có thể giúp đỡ hoặc có thể cho lời khuyên khôn ngoan, chẳng hạn như một mục sư, một mục sư chuyên trách thanh thiếu niên, hoặc một người trưởng thành khác có lòng quan tâm.
Lập một danh sách gồm những lý luận thuận và chống để giúp người bạn của bạn nhìn thấy những gì có thể xảy ra nếu họ chọn một giải pháp đặc biệt.
Khích lệ người bạn của bạn thực hiện những bước hướng đến việc giải quyết nan đề hơn là né tránh nó.
Tùy Chọn D: Thay đổi quan điểm .
Yêu cầu học viên suy nghĩ về một số nan đề họ đang đối diện ngay lúc nầy. Có nan đề nào trong những nan đề nầy không tìm được giải pháp không? Những nan đề -chẳng hạn như sự không thỏa lòng với vẻ bề ngoài của một người, một hoàn cảnh không thể nào thay đổi, hoặc một sự thất vọng không thể nào ổn định-không có những giải pháp rõ ràng mà chúng ta có thể theo đuổi bằng cách làm việc chăm chỉ và dùng những kỹ thuật giải quyết nan đề tốt. Nếu học viên của bạn sẵn lòng, yêu cầu họ chia sẻ những ví dụ về các nan đề không thể giải quyết được. Cũng hãy chia sẻ một ví dụ từ kinh nghiệm riêng của bạn, và sau đó thảo luận những câu hỏi nầy:
Chúng ta cần phải đáp ứng ra sao đối với những nan đề chúng ta không thể giải quyết được?
Phải chăng một số trong các nan đề nầy sẽ được giải quyết theo thời gian?
Nan đề nầy sẽ quan trọng đến mức nào trong năm năm nữa? trong mười năm nữa?
Một số điều ích lợi khi ở trong hoàn cảnh nầy là gì?
Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép bạn trải qua nan đề nầy hiện giờ? Theo bạn, Ngài muốn bạn làm gì trong hoàn cảnh nầy?
Vào lúc này trong buổi học của bạn, hãy đứng lên và di chuyển đến một cái bàn, căn phòng, hay địa điểm khác. Hãy vạch rõ rằng bạn di chuyển để minh họa ý tưởng là một số nan đề đòi hỏi chúng ta nghĩ về chúng từ một cái nhìn mới. Có lẽ một điều gì đó về nan đề nầy mang đến một ích lợi mà chúng ta chưa nhận ra hoặc cho chúng ta một sự hiểu biết sâu rộng hơn và một cơ hôi để học hỏi. Dành thời gian để cầu nguyện lớn tiếng cho học viên của bạn vào lúc nầy, dâng trình cho Chúa những sự khó khăn họ đã nói ra hoặc chúng ta ngầm hiểu. Khích lệ học viên của bạn dành một thì giờ nào đó sau buổi học nầy để cầu nguyện và suy nghĩ về những nan đề “không thể giải quyết” của họ với một thái độ mới và một quan điểm tươi mới trong tâm trí.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Qua các phân đoạn Thánh Kinh khác nhau, Kinh Thánh cung cấp ba nguyên tắc cho việc xử lý những nan đề chúng ta đối diện trong cuộc sống.
Chúng ta có thể tránh một số nan đề bởi việc vâng giữ Lời Đức Chúa Trời.
Thi Tv 34:12-14 dạy chúng ta: “Ai là người ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy”. Và 119:4-6 ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: “Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ! Chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa! Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn”.
Tuy nhiên, cuộc sống sẽ đem đến một số khó khăn mà chúng ta không thể tránh né.
Trong TrGv 9:12, Sa-lô-môn than thở: “Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy”. Chúa Jêsus cũng cảnh cáo chúng ta về những thử thách trong đời sống: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” (Mat Mt 6:34).
Đức Chúa Trời cung cấp những nguồn cậy trông để giúp chúng ta qua những nan đề, và Ngài ban cho chúng ta những sự hướng dẫn qua Lời Ngài về cách thức để đối diện các nan đề.
Cầu nguyện : “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện” (Gia Gc 5:13a).
Chuẩn bị thái độ của bạn : “Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí” (Thi Tv 31:24).
“Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó” (Gios Gs 1:6).
Hành động : “Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con trai mình rằng: Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con” (ISu1Sb 28:20a).
“Các ngươi khá làm việc cách can đảm, và Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện” (IISu 2Sb 19:11b).
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Chớ lo phiền chi hết , nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện , nài xin , và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời ” (Phi-líp 4:6;).
5. Kết Luận
Trong một lời tường thuật về gia đình tựa đề Traits of a Healthy Family (tạm dịch là Chân dung của một Gia Đình Lành Mạnh ), tác giả Dolores Curran liệt kê “thừa nhận và yêu cầu giúp đỡ giải quyết các nan đề” là một trong mười lăm yếu tố đứng đầu dẫn đến các mối quan hệ lành mạnh trong các gia đình. Thế nhưng thật nhiều người trong chúng ta đã học tập phớt lờ các nan đề và tránh sự xung đột từ kinh nghiệm cá nhân. Bước đầu tiên trong việc trở thành một người giải quyết nan đề tốt là sẵn sàng đương đầu với các nan đề của chúng ta.
Khi chúng ta tìm kiếm những giải pháp cho các nan đề, chúng ta phải nhớ rằng những giải pháp của chúng ta phải lưu tâm đến những người khác có liên quan. Việc dẫm chân người khác trong những nỗ lực riêng của chúng ta để ổn định một nan đề chỉ tạo ra nhiều nan đề hơn. Khi có một nan đề liên quan đến những người khác, hãy sẵn sàng để đối mặt với họ một cách đầy yêu thương và cùng nhau hướng đến một giải pháp giúp ích cho mọi người có liên quan. Đây là một công tác khó khăn.
Yêu cầu học viên của bạn suy nghĩ về câu hỏi nầy: Rốt lại thì điều gì quan trọng: việc giải quyết tạm thời một nan đề hay việc tôn trọng giá trị của những người có liên quan? Điều gì là quan trọng đối với Đức Chúa Trời?
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 3

LỜI CHÂN LÝ
“CON ĐƯỜNG TỐT NHẤT ĐỂ RA KHỎI MỘT NAN ĐỀ LÀ ĐI QUA NÓ.”
- VÔ DANH

Giải Quyết Nan Đề
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Tôi có thể cho bạn biết một điều . Tôi đã không đến đó bằng cách ao ước về nó , hay mơ về nó , hay hy vọng về nó . Tôi đã đến đó bằng cách hành động vì nó .”
- Estee Lauder
“Đừng để cảm giác thất vọng săn đuổi bạn thì cuối cùng bạn chắc chắn thành công .”- Abraham Lincoln
“Tôi đã có nhiều thành công lẫn thất bại .”
- Thomas Edison
“Tôi học biết rằng sự thành công sẽ phải được đo lường bởi những trở lực mà một người đã vượt qua trong khi cố gắng để thành công nhiều hơn là bởi địa vị mà người ấy đã đạt được trong cuộc sống .”- Booker T. Washington
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)

Đức Chúa Trời cung cấp những nguồn cậy trông để giúp chúng ta qua những nan đề, và Ngài ban cho chúng ta sự hướng dẫn qua lời Ngài về cách thức để đối diện các nan đề.
Cầu nguyện : “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện” (Gia Gc 5:13a).
Chuẩn bị thái độ của bạn : “Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí” (Thi Tv 31:24).
“Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó” (Gios Gs 1:6).
Hành động : “Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con trai mình rằng: Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con” (ISu1Sb 28:20a).
“Các ngươi khá làm việc cách can đảm, và Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện” (IISu 2Sb 19:11b).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy suy nghĩ về câu hỏi nầy. Rốt lại thì điều gì quan trọng: việc giải quyết tạm thời một nan đề hay việc tôn trọng giá trị của những người có liên quan? Điều gì là quan trọng đối với Đức Chúa Trời?
Câu Kinh Thánh Ghi Nhơ
“Chớ lo phiền chi hết , nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện , nài xin , và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời ” (Phi Pl 4:6).

Loạt bài 4, Tuần 4
Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc
“Những cảm nghĩ có ý thức và không ý thức bạn có về chính mình tạo thành sự tự nhận thức về chính bản thân của bạn . Bạn sẽ biểu lộ sự tự nhận thức về chính bản thân nầy trong đời sống . Bạn sẽ luôn có xu hướng hành động phù hợp với nó .”- Cecil Osborne
“Hãy ham mến các sự ở trên trời , đừng ham mến các sự ở dưới đất ” (CoCl 3:2)
“Tâm trí của chúng ta có thể có ảnh hưởng lớn đối với cách thức một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai vì cớ chúng ta hành động theo những điều chúng ta mong đợi .”- Federico Fellini
“Hãy thử nghiệm giá trị của các ý tưởng bạn bằng cách quyết định xem bạn có mong muốn những ý tưởng đó được nói vang ra hay không .”
- vô danh
“Lời nói của chúng ta có thể che giấu những ý nghĩ của chúng ta , nhưng những việc làm của chúng ta sẽ bộc lộ chúng .”- vô danh
“Bạn không thể ngăn một con chim bay ngang qua đầu bạn , nhưng bạn có thể ngăn nó làm tổ trên tóc bạn .”- vô danh
“Những kinh nghiệm tiêu cực có khả năng lập chương trình theo cách chúng ta suy nghĩ .”- Jay Adams

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Những người sử dụng máy vi tính rất quen thuộc với cụm từ “rác rến vào, rác rến ra”. Việc nhập vào máy vi tính chương trình xấu cuối cùng sẽ gây ra một nan đề cho người sử dụng máy. Tương tự như vậy, tâm trí của chúng ta được cài các chương trình bởi tất cả các dữ liệu được nhập vào cho chúng. Những điều chúng ta thấy, đọc, và nghe ảnh hưởng các tư tưởng của chúng ta.
Để giúp học viên của bạn dần dần trở nên trưởng thành, chín chắn với lượng tối thiểu những hành trang tinh thần không lành mạnh, hãy khích lệ họ thực hành việc tiếp thu có chọn lọc. Trong bài học nầy bạn sẽ:
giúp học viên nhận biết nguồn dữ liệu tiêu cực cùng những hậu quả của nó và
dạy họ làm thế nào để rèn luyện tâm trí họ suy nghĩ về những điều tích cực, lành mạnh.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Thảo luận về vi-rút máy vi tính .
Thảo luận những câu hỏi nầy:
Bạn đã từng kinh nghiệm hay nghe nói về những hậu quả của một con vi-rút trong máy vi tính chưa?
Con vi-rút đó đã gây ra loại thiệt hại gì?
Cái gì tạo nên một con vi-rút của máy vi tính?
Nếu bạn đã từng kinh nghiệm sự thiệt hại đối vối phần mềm hay phần cứng của một máy vi tính vì cớ một con vi-rút, hãy kể cho các học viên nghe.
Tùy Chọn B: Nói về những kinh nghiệm .
Yêu cầu học viên của bạn kể về một tình huống trong đó một người bạn bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng tiêu cực-có lẽ từ một người khác hay từ một pha biểu diễn trên ti-vi, một bộ phim, một quyển sách, một tạp chí hoặc một nguồn khác. Bảo họ đừng nêu tên của những người bạn đó, nhưng cho thấy cách mà những tư tưởng tiêu cực đã thúc đẩy những người bạn nầy làm điều gì đó có hại. Cũng sắp đặt để chia sẻ một câu chuyện về người nào đó bạn biết; hãy nêu cụ thể về những hậu quả của những hành động của người ấy.
Tùy Chọn C: Nhận diện những ảnh hưởng tiêu cực .
Yêu cầu các học viên liệt kê ra những ảnh hưởng tiêu cực. Đây là một vài ví dụ:
những người bạn do nói dối mà đạt được điều gì đó
thường xuyên đối diện với những lời nói hay hành vi báng bổ, xúc phạm
sách báo khiêu dâm
nội dung dâm dục hoặc bạo lực trên Internet hay trong các phòng tán gẫu.
nội dung dâm dục hoặc bạo lực trong phim ảnh hay sách vở.
những thái độ bất kính đối với cha mẹ, thầy cô giáo, hay những nhân vật có thẩm quyền khác.
việc say sưa của trẻ vị thành niên.
việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và sự lạm dụng thuốc phiện.
những thói tục tối tăm (chẳng hạn như việc coi bói, đoán số tử vi, cầu hồn).
Hỏi học viên của bạn:
Nếu một người cứ tiếp xúc hay gần kề với những ảnh hưởng tiêu cực trên thì đó có thể là một nan đề cho người ấy không, dù họ không đang tham dự vào? Tại sao có và tại sao không?
Tùy Chọn D:
Yêu cầu học viên giải nghĩa việc ngồi lê đôi mách hay nói hành , rồi thảo luận khái niệm đó với những câu hỏi nầy:
Làm thế nào chuyện nói hành có thể trở nên một ảnh hưởng tiêu cực trên tâm trí của chúng ta?
Bạn có bao giờ tin chuyện nói hành mà thực ra chuyện đó không đúng sự thật không? Nó đã ảnh hưởng cách bạn cư xử với người bị nói hành như thế nào?
Bạn có bao giờ là nạn nhân của việc nói hành (những người khác đang nói về bạn) chưa? Những người đã nghe chuyện nói hành đó đối xử ra sao với bạn?
Nếu chuyện nói hành là đúng sự thật, thì có được phép kể cho người khác nghe không?
Việc nghe điều gì đó tiêu cực về một người có biện hộ cho việc đối xử tồi tệ với người ấy không?

2. Lời Chân Lý
“KHÔNG PHẢI KẺ KHÔN NGOAN ĐỜI NÀY, MÀ CHÍNH KẺ NGÂY THƠ
KHỜ DẠI MỚI NGHĨ LÀ ANH TA CÓ THỂ AN TOÀN MỞ NHỮNG CÁNH
CỬA CỦA TÂM TRÍ MÌNH ĐÓN NHẬN BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG NÀO.
BẠN CŨNG CÓ THỂ MỞ NHỮNG CÁNH CỬA CỦA NHÀ BẠN CHO MỌI KẺ CƯỚP VÀ KẺ PHÁ HOẠI BƯỚC VÀO.” - STEVE GARDNER
3, Bài Học
Tùy Chọn A: Làm một bức tranh cắt dán .
Bạn sẽ cần những vật liệu nầy:
vài quyển tạp chí (Chọn những tạp chí có những hình ảnh và mục quảng cáo thật đa dạng)
kéo
hồ dán
bút đánh dấu
tờ giấy rô-ki lớn
Yêu cầu học viên cắt ra những hình ảnh và những từ hoặc cụm từ tiêu biểu cho những ảnh hưởng tiêu cực và xếp những mẩu báo đã cắt nầy riêng ra. Sau đó yêu cầu họ cắt và để riêng ra một chồng hình ảnh khác về những ảnh hưởng tích cực.
Nhặt những mẩu báo chứa nội dung tiêu cực lên, xé vụn chúng, và vứt bỏ đi. Hãy giải thích rằng đây là điều tất cả chúng ta cần làm khi chúng ta bị cám dỗ bởi nguồn dữ liệu tiêu cực. Vạch ra rằng một khi bạn đã cho phép một ảnh hưởng, hình ảnh, hoặc kinh nghiệm len lỏi vào tâm trí bạn thì rất khó lột bỏ nó đi. Trước hết, cách hữu hiệu nhất để bảo vệ chính bạn là ngăn ngừa sự xâm nhập của nó. Hãy giúp học viên bạn hiểu rằng, tuy Đức Chúa Trời có thể giúp họ loại bỏ đi những ý tưởng tiêu cực, nhưng nếu họ cố tình cho phép tâm trí mình tiếp thu điều tiêu cực và rồi mong đợi Ngài xóa nó đi theo yêu cầu của họ thì chẳng khác gì họ đang đùa cợt với Đức Chúa Trời và đang bày tỏ sự thiếu chân thành của mình.
Yêu cầu học viên cùng làm việc với nhau để tạo nên một bức tranh cắt dán nghệ thuật tiêu biểu cho sự tiếp thu tích cực. Khích lệ học viên của bạn có sự sáng tạo.
Tùy Chọn B: Chọn câu trả lời của bạn .
Hãy cùng đọc chung những phân đoạn nầy và thảo luận những câu hỏi theo sau mỗi phân đoạn:
“Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết” (Gia Gc 1:13-15).
Sự cám dỗ đến từ đâu?
Điều nầy xảy ra như thế nào khi một người “mắc tư dục xui giục mình”? Điều đó có thể ngăn ngừa được không?
Thảo luận sự tiến triển hợp lô-gic của sự cám dỗ:
ham muốn tự nhiên/ tư dục
nguồn dữ liệu nuôi dưỡng nó
những hành động theo đuổi nó
hậu quả theo sau nó
sự nô lệ trói buộc nó
sự đoán xét cuối cùng hủy diệt nó
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm” (GaGl 5:16-17).
Hai nguồn khả dĩ cho các tư tưởng của chúng ta là gì?
Những loại tư tưởng nào đến từ bản chất tội lỗi của chúng ta?
Những loại tư tưởng nào đến từ Đức Thánh Linh? Cho vài ví dụ.
Đọc những câu trong 5:19-26. Thảo luận những câu hỏi sau:
Bạn kiểm soát những phản ứng của mình đối với các tình huống đến mức nào?
Vì sao bất cứ người nào cũng đều muốn bước đi theo Đức Thánh Linh-có những ích lợi gì?
Tùy Chọn C: Nuôi dưỡng sự nhận thức về văn hóa .
Một số ảnh hưởng tiêu cực và những sự cám dỗ đến từ nền văn hóa của chúng ta. Hãy hỏi các học viên:
Nền văn hóa của chúng ta ảnh hưởng chúng ta như thế nào?
Bạn nghĩ gì về câu nói “Nó không thể tệ hại như vậy; mọi người đều làm điều đó mà”?
Vì cớ một điều gì đó được khuyến khích bởi nền văn hóa của chúng ta thì nó có nhất thiết là đúng hay không?
Nền văn hóa của chúng ta có được những tiêu chuẩn đúng và sai từ đâu? Bạn có những tiêu chuẩn riêng của mình từ đâu?
Những điều gì trong nền văn hóa của chúng ta ảnh hưởng bạn? Những ảnh hưởng nầy tích cực hay tiêu cực?
Đọc chung Eph Ep 4:25-5:5, và yêu cầu học viên liệt kê những điều chúng ta phải làm và không được làm. Sau đó yêu cầu họ đọc lại và làm nổi bật những mạng lịnh trong Thánh Kinh mà nền văn hóa của chúng ta hỗ trợ hay chấp nhận. Thảo luận những câu hỏi nầy:
Có bao nhiêu điều trong những điều nầy được liệt kê bên phía “những điều phải làm” của danh sách?
Có dễ để sống cho Đức Chúa Trời trong nền văn hóa của chúng ta không? Taị sao có và tại sao không?
Tùy Chọn D: Khám phá quyền kiểm duyệt .
Ghi chú : Những câu hỏi nầy nhằm khích lệ học viên của bạn thảo luận vấn đề khó khăn về quyền kiểm duyệt. Hãy để họ bày tỏ một vài suy nghĩ của mình về vấn đề nầy, dù khuynh hướng cá nhân của bạn ra sao đi nữa. Bạn có thể kết luận rằng ngay đến những người chống đối quyền kiểm duyệt mạnh mẽ nhất cũng thừa nhận rằng các cá nhân sẽ đủ khôn ngoan đối với sự khắc kỷ; họ chỉ chống lại ai đó đang hành xử như một người kiểm duyệt cho những người khác.

Yêu cầu học viên định nghĩa quyền kiểm duyệt và thảo luận những nội dung sau:
Bạn có ý kiến gì về quyền kiểm duyệt?
Một số trong những điều bạn đọc hay xem có thể có ảnh hưởng tiêu cực trên suy nghĩ của bạn không?
Việc một người kiểm duyệt những gì một người khác đọc hay xem có từng được tán đồng không? Nếu được thì khi nào? Tại sao được và tại sao không?
Đọc chung RoRm 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.
Thảo luận câu hỏi nầy:
Đức Chúa Trời muốn chúng ta đáp ứng thế nào đối với tất cả nguồn dữ liệu tiêu cực do thế giới quanh chúng ta cung cấp sẵn cho chúng ta?
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách để tránh nguồn dữ liệu tiêu cực-bởi việc làm đầy tâm trí chúng ta với những điều tốt lành.
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (12:1-2).
Chúng ta được cho biết là sẽ được biến hóa khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm mới lại tâm trí mình. Chúng ta có thể biến hóa cách chúng ta cư xử bởi việc tìm kiếm Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và đọc Lời Ngài và bởi việc chọn lựa để cho Thánh Linh của Ngài là nguồn dữ liệu chính yếu được nhập vào tâm trí chúng ta.
Phi Pl 4:8 dạy chúng ta cách thức mở rộng tâm trí của mình đối với nguồn dữ liệu tích cực của Đức Chúa Trời: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.
Chúng ta không thể kiểm soát mọi ý tưởng đi vào tâm trí chúng ta, nhưng chúng ta có sự kiểm soát trên những gì ở trong tâm trí. Chúng ta cũng có sự kiểm soát trên hầu hết các ảnh hưởng bên ngoài mà chúng ta bắt chính mình qui phục. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta chọn để suy nghĩ. Hãy tự rèn luyện mình, và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn, luôn lưu tâm đến những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, và có tiếng tốt hoặc đáng khen.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Rốt lại , hỡi anh em , phàm điều chi chân thật , điều chi đáng tôn , điều chi công bình , điều chi thanh sạch , điều chi đáng yêu chuộng , điều chi có tiếng tốt , điều chi có nhân đức đáng khen , thì anh em phải nghĩ đến ” (Phi Pl 4:8).
5. Kết luận
Cùng nhau cầu nguyện đối thoại, cầu xin Đức Chúa Trời giúp mỗi bạn nhận diện những gì bạn cần phải suy nghĩ đến và những gì bạn nên tránh. Khích lệ học viên thay phiên cầu nguyện lớn tiếng nếu họ sẵn lòng.

Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 4

LỜI CHÂN LÝ
“KHÔNG PHẢI KẺ KHÔN NGOAN ĐỜI NÀY, MÀ CHÍNH KẺ NGÂY THƠ
KHỜ DẠI MỚI NGHĨ LÀ ANH TA CÓ THỂ AN TOÀN MỞ NHỮNG CÁNH
CỬA CỦA TÂM TRÍ MÌNH ĐÓN NHẬN BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG NÀO. BẠN
CŨNG CÓ THỂ MỞ NHỮNG CÁNH CỬA CỦA NHÀ BẠN CHO MỌI KẺ
CƯỚP VÀ KẺ PHÁ HOẠI BƯỚC VÀO.” - STEVE GARDNER

Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Bạn không thể ngăn một con chim bay ngang qua đầu bạn , nhưng bạn có thể ngăn nó làm tổ trên tóc bạn .”
- vô danh
“Lời nói của chúng ta có thể che giấu những ý nghĩ của chúng ta , nhưng những việc làm của chúng ta sẽ bộc lộ chúng .”- vô danh
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách để tránh nguồn dữ liệu tiêu cực-bởi việc làm đầy tâm trí chúng ta với những điều tốt lành.
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (RoRm 12:1-2).
Chúng ta được cho biết là sẽ được biến hóa khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm mới lại tâm trí mình. Chúng ta có thể biến hóa cách chúng ta cư xử bởi việc tìm kiếm Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và đọc Lời Ngài và bởi việc chọn lựa để cho Thánh Linh của Ngài là nguồn dữ liệu chính yếu được nhập vào tâm trí chúng ta.

Việc Cần Làm Thêm
Đọc chung Eph Ep 4:25-5:5, và kể ra những điều mà Lời Chúa bảo chúng ta phải làm và không được làm. Sau đó yêu cầu họ đọc lại và tô đậm hoặc khoanh tròn những điều mục mà nền văn hóa của chúng ta hỗ trợ hay chấp nhận. Hãy suy nghĩ về câu hỏi nầy:
Có dễ để sống cho Đức Chúa Trời trong nền văn hóa của bạn không? Taị sao có và tại sao không?
Đọc chung RoRm 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. Suy nghĩ về câu hỏi nầy:
Đức Chúa Trời muốn chúng ta đáp ứng thế nào đối với tất cả nguồn dữ liệu tiêu cực do thế giới quanh ta cung cấp sẵn cho chúng ta?

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Rốt lại , hỡi anh em , phàm điều chi chân thật , điều chi đáng tôn , điều chi công bình , điều chi thanh sách , điều chi đáng yêu chuộng , điều chi có tiếng tốt , điều chi có nhân đức đáng khen , thì anh em phải nghĩ đến ”
(Phi Pl 4:8).


Loạt bài 4, Tuần 5
Trái của Thánh Linh
“Không gì lan truyền mạnh mẽ cho bằng gương mẫu của một người .”
- Francois , Duc de La Rochefoucauld
“Một người đầy sự vui mừng rao giảng mà không cần phải thuyết giảng .” - Mẹ Teresa
“Nếu bạn không thể là một tấm gương tốt , thì bạn sẽ chỉ phải là một lời cảnh cáo kinh khiếp .”- Catherine Aird
“Một điều tốt được thực hiện hôm nay là con đường chắc chắn nhất đi đến một ngày mai tươi sáng hơn .”- vô danh
“Hãy yêu thương , và làm những gì bạn thích .”- Thánh Augustine
“Những gì chúng ta làm nhân một cơ hội lớn lao nào đó sẽ có thể phụ thuộc vào tính cách sẵn có của chúng ta ; và tính cách của chúng ta là kết quả của những năm kỷ luật tự giác trước đó .”- H.P . Liddon
“Ta để sự bình an lại cho các ngươi ; ta ban sự bình an ta cho các ngươi ; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho . Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi ”( GiGa 14:27).
“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy , làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin , hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy !”
(RoRm 15:13).
“Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt Quá mọi sự hiểu biết , sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ ” (Phi Pl 4:7).
“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy : Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian , đặng chúng ta nhờ Con được sống . Nầy , sự yêu thương ở tại đây : ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời , nhưng Ngài đã yêu chúng ta , và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta . Hỡi kẻ rất yêu dấu , nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy , thì chúng ta cũng phải yêu nhau ”
(IGi1Ga 4:9-11)
“Ta nói cùng các ngươi những điều đó , hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi , và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn . Điều răn của ta đây nầy : Các ngươi hãy yêu nhau , cũng như ta đã yêu các ngươi . Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình ” (GiGa 15:11-13).
“Người nào gieo những hạt giống nhân từ sẽ tận hưởng một mùa gặt bất tận .”- vô danh
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học nầy tập trung trực tiếp vào GaGl 5:22-26, nêu lên rằng “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tư giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau”.
Trong phân đoạn nầy chúng ta được dạy rằng đời sống chúng ta có nhiệm vụ phải sản sinh ra những thuộc tính đẹp đẽ nầy. Đây có phải là những loại phẩm cách mà bạn kỳ vọng nơi một người lãnh đạo, một người cha hay người mẹ, một người chủ hay một người phối ngẫu? Làm một bản tự kiểm cá nhân bằng cách tự hỏi: “Mình bày tỏ tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ như thế nào?
Để dạy bài học nầy hiệu quả, điều quan trọng là nêu gương mẫu trong những lãnh vực nầy. Sự khải đạo tốt nhất không được thực hiện bằng lời nói suông. Nó được thực hiện bởi việc sống theo những nguyên tắc chúng ta giảng dạy.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Chọn một món trái cây .
Đặt một vài món trái cây trên bàn, và yêu cầu học viên chọn món họ thích nhất. Yêu cầu họ xem xét những câu hỏi nầy:
Tại sao bạn chọn loại trái cây riêng biệt nầy?
Trái cây nào trông ngon nhất?
Trái cây nào nếm ngon nhất?
Trái cây nào khó trồng nhất? Điều đó có ảnh hưởng giá cả hay giá trị của nó không?
Dùng những câu hỏi nầy để dẫn nhập vào việc nói về đời sống chúng ta sanh bông trái như thế nào-không phải loại có thể ăn được, nhưng là một loại dễ dàng nhìn thấy được. Người khác nhìn vào chúng ta và thấy những điều hoặc tốt hoặc xấu ra từ chúng ta. Những điều đó-tức những thái độ hay hành động của chúng ta-là bông trái của chúng ta.
Bây giờ hãy ăn một số trái cây trên bàn!
Tùy Chọn B: Kiểm tra một đôi lót giày .
Để chuẩn bị cho phần nầy, hãy dùng một đôi giày bóng chày hay bóng đá với những miếng lót sẵn sàng để làm vật minh họa cụ thể.
Cho xem những miếng lót và giải thích tầm quan trọng của sự thăng bằng tốt đối với một vận động viên. Khả năng để quẹo những khúc quanh đột ngột hay để bắt đầu và dừng lại nhanh chóng có thể tạo nên sự khác biệt hoàn toàn trong sự thành công của một cuộc chơi và kết quả cuối cùng của một trò chơi. Những chiếc giày tốt, thích hợp có thể có một tác động rất lớn đối với sự thăng bằng-đặc biệt khi điều kiện bên ngoài đang ẩm ướt, bùn lầy hoặc trơn trợt. Những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mang sáu hoặc nhiều hơn nữa các loại giày khác nhau, mỗi loại giày đặc biệt thích hợp cho một điều kiện sân bãi riêng biệt. Không có những đôi giày nầy, các vận động viên sẽ bị thất lợi rõ ràng.
Bây giờ hãy dạy nguyên tắc nầy: Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng bám đất không bị trượt như cách thức một đôi giày có những miếng lót có thể làm.
Trong GiGa 14:15-17a, Đấng Christ phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật”. Từ Hy Lạp chỉ về Đấng Yên ủi (hay đấng Biện hộ, Khuyên bảo) là parakletos . Chính parakletos (tức Thánh Linh của Đức Chúa Trời) sẽ ban cho chúng ta “khả năng bám đất” nầy khi những hoàn cảnh trong đời sống đầy trơn trợt và khó khăn. Chúng ta có khả năng để có tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ khi parakletos nầy (những miếng lót giày) ban cho chúng ta sự ổn định, bền bỉ để tham gia cuộc đua.
Khi chúng ta chấp nhận sự tha thứ nơi Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ (hãy chắc chắn là học viên của bạn hiểu được điều đó có nghĩa gì), Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quà tặng Thánh Linh của Ngài như là một đấng biện hộ, khuyên bảo và cứu giúp. Tuy nhiên, một số người không hề quan tâm đến việc mang những miếng lót của họ vào. Họ chiến đấu qua “mê cung” trơn trợt của đời sống với đôi chân trần và rồi thắc mắc tại sao họ không thể tấn tới nhiều được. Những người khác có thể mang những miếng lót vào, nhưng họ không hề buộc chặt dây giày lại. Mối quan hệ giữa đôi bàn chân họ và nguồn của sự thăng bằng tốt bị lỏng lẻo và tùy tiện - họ chỉ được lợi ích ở mức thấp nhất!
Chúng ta cần trở nên những người mà hằng ngày (đôi khi thậm chí thường xuyên hơn) cột chặt dây giày lại, giao nộp quyền điều khiển chỉ huy của chúng ta cho Đức Thánh Linh và cầu xin Ngài ban quyền năng cho mình. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sản sinh ra loại kết quả chúng ta mong muốn - tức trái của Thánh Linh.
Tùy Chọn C: Thăm dò luật lệ của xứ sở .
Cùng góp ý kiến với học viên để nêu lên một danh sách các luật lệ chúng ta tuân giữ trong xã hội của mình. Luật lệ giao thông là ví dụ về những luật lệ như vậy. Sau khi bạn đã kể ra sáu hay tám luật, hãy dừng lại và hỏi: “Vì sao chúng ta có những luật này? Sẽ như thế nào nếu không có các luật lệ?
Yêu cầu một học viên đọc GaGl 5:22-23. Hãy để ý là Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta luật lệ nào đi ngược lại “trái của Đức Thánh Linh”. Nói cách khác, nếu chúng ta sống theo cách nầy, chúng ta sẽ không bao giờ vi phạm các luật lệ của Đức Chúa Trời và gánh chịu những hậu quả. Đức Chúa Trời muốn phát triển chúng ta thành những con người có đời sống làm trọn mục đích của Ngài và có ảnh hưởng trên người khác. Khi chúng ta đang thực hiện các loại việc làm do Ngài cảm thúc, không ai có thể kiện cáo chúng ta cách đúng đắn. Tại sao chúng ta lại không muốn sống theo cách nầy?

Tùy Chọn D: Học được gương mẫu của một người
nổi tiếng .
Đọc một vài đoạn từ tiểu sử của một người nổi tiếng, chẳng hạn như Mẹ Teresa, một phụ nữ đã tận hiến đời mình cho việc cứu giúp người khác. Bạn có thể tìm thấy một bài viết tương tự trong các tạp chí ưa thích nhất của học viên. Sau khi đọc bài viết hay tiểu sử đó, hãy nói về bông trái bạn nhìn thấy trong đời sống người đó. Điều gì khiến cho người ấy biểu lộ những đặc tính nầy? Đời sống người ấy có hạnh phúc không? có đáng học tập không? có dễ chịu không? có thoải mái không? có độc đáo không?
2. Lời Chân Lý
“CHÚNG TA KHÔNG SẢN XUẤT RA TRÁI CỦA THÁNH LINH. NÓ PHÁT
TRIỂN MẠNH KHI CHÚNG TA VUN XỚI MẢNH ĐẤT LÒNG CỦA MÌNH
BỞI VIỆC GIAO PHÓ CÁC AO ƯỚC CỦA CHÚNG TA CHO NGÀI.”
- STEVE GARDNER
3. Bài Học
Tùy Chọn A: Thảo luận phân đoạn Kinh Thánh .
Yêu cầu học viên đọc lớn tiếng 5:22-26.
Phao-lô, tác giả của phân đoạn nầy, chắc chắn hiểu được việc bước đi theo Thánh Linh có nghĩa gì. Trước khi viết nhiều thư tín trong Tân Ước, Phao-lô là một người bắt bớ Cơ Đốc Nhân. Quả thật ông đã giết hại những người tin Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Mê-si. Tuy nhiên, ông đã có một kinh nghiệm biến cải, không còn bước đi theo xác thịt (tội lỗi) song bước đi theo Thánh Linh (tin kính). Những tính chất nầy không cai trị trong đời sống ông cho đến sau khi ông trở lại tiếp nhận Chúa và chọn để sống trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.
Đối với chúng ta cũng vậy. Hầu hết mọi người đôi lúc bày tỏ một vài tính chất được kể ra trong Ga-la-ti nhưng lại không thể biến chúng thành chuẩn mực. Chúng ta làm việc thật khó nhọc để cố gắng duy trì tiêu chuẩn đó. Không biết vì sao tiêu chuẩn đó không thể tự nhiên đến với chúng ta để chúng ta tiếp tục bày tỏ những phẩm hạnh nầy. Một thanh niên đã nói: “Tôi nghĩ mình được sanh ra không đúng. Tôi muốn làm rất nhiều điều tôi không nên làm, và tôi thường không muốn làm những điều tôi cần phải làm. Tôi đã có thể nào được sanh ra ngược lại không?”
Tất cả chúng ta đều có thể đồng nhất với tình trạng nan giải đó. Ngay cả Phao-lô, trước giả của thư Ga-la-ti, cũng đã đương đầu với nó. Chương thứ bảy của sách Rô-ma (cũng do ông viết) trình bày chi tiết về sự tranh chiến của ông với tình trạng nan giải này. Trái của Thánh Linh không tự nhiên cai trị trong đời sống của bất kỳ ai. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, điều đó như thể là hạt giống được gieo trồng trong chúng ta. Sẽ có sự thay đổi và tăng trưởng trước mắt, nhưng để cho trái chín thì cần có sự phát triển theo thời gian. Điều cần thiết là sự đầu phục liên tục của ý muốn chúng ta đối với Đức Thánh Linh.
Tùy chọn B: Nói về những người bạn biết .
Thảo luận những thuộc tính được miêu tả là trái của Thánh Linh, lượt qua từng thuộc tính một. Yêu cầu học viên kể tên người bày tỏ thuộc tính đó tốt nhất mà bản thân họ biết. Sau đó hỏi các học viên tại sao họ chọn những người đó. Yêu cầu học viên thảo luận những người nầy đã ảnh hưởng đời sống họ như thế nào.
Hỏi các học viên họ sẽ chọn trái nào để mô tả chính họ và họ nghĩ trái nào mô tả bạn tốt nhất.
Tùy chọn C: Đánh giá chính bạn .
Trên một thang điểm từ một đến mười, với điểm mười là tốt nhất, các bạn (người tư vấn lẫn học viên) tốt đến mức nào trong việc sống một đời sống:
____ yêu thương
____ vui mừng
____ bình an
____ nhịn nhục
____ nhơn từ
____ hiền lành
____ trung tín
____ mềm mại
____ tiết độ

Sau khi tự cho điểm mình, hãy ôn lại mỗi thuộc tính, và thảo luận những cách cụ thể bạn có thể trau dồi trong mỗi lãnh vực. Là người tư vấn, đừng quên chia sẻ những mục tiêu cá nhân mà bạn có đối với sự tăng trưởng trong việc sinh ra những trái nầy.
Tùy Chọn D: Kể một câu chuyện cá nhân .
Kể một câu chuyện từ đời sống bạn. Đây có thể là một thì giờ rất quan trọng để chia sẻ cách cá nhân. Kể về một người đã khuyên bảo bạn bằng cách dạy dỗ bạn làm thế nào để “bước đi theo Thánh Linh”. (Giải thích ý nghĩa của việc bước đi theo Thánh Linh.) Hãy nói về lần đầu tiên mà bạn giao nộp ý chí của bạn cho sự kiểm soát của Thánh Linh Đức Chúa Trời và cách bạn đã khám phá nhu cầu phải đầu phục liên tục. Hãy cởi mở về những sự thay đổi bạn đã kinh nghiệm. Có thể một số điều đã có lần là những vấn đề lớn lao nhưng giờ đây không còn là những vấn đề lớn nữa song những vấn đề khác đã thay vào chỗ đó. Chúng ta không thể mong chờ đạt đến một giai đoạn của sự trưởng thành trong đó chúng ta không còn bị cám dỗ nữa, nhưng khi chúng ta trưởng thành thì bản chất của những sự cám dỗ thay đổi. Chúng ta tiếp tục khám phá rằng mình không thể nào kinh nghiệm sự đắc thắng nếu không nhờ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho chúng ta.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Nếu có một Đại Sảnh Danh Tiếng để tôn kính những người trổi vượt trong việc bày tỏ trái của Thánh Linh, những cá nhân sau đây chắc chắn sẽ được đại diện ở đó.
Chúa Jêsus là tuyệt đỉnh của sự yêu thương vì Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta (RoRm 5:8).
Gia-cơ đã khám phá sự vui mừng ỡ giữa những hoạn nạn và thúc giục chúng ta làm như vậy (Gia Gc 1:2).
Phi-e-rơ từ một người nóng vội bộp chộp đã trở thành một người khích lệ sự bình an (IPhi 1Pr 3:8-11; 5:14).
Môi-se đã có sự nhịn nhục lớn khi ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cứng cổ trong suốt bốn mươi năm (XuXh 32:9-14)
Người Sa-ma-ri tốt bụng đã bày tỏ sự nhân từ đối với một người xa lạ bị thương tích (LuLc 10:30-37).
Đa-vít đã bày tỏ sự hiền lành trong việc tha mạng sống của Vua Sau-lơ ngay cho dù Sau-lơ đã nhiều lần cố tâm giết Đa-vít (ISa1Sm 24:1-22).
Áp-ra-ham là người trung tín ngay cả khi mạng sống của con trai vô cùng yêu dấu của ông như chỉ mành treo chuông (SaSt 22:1-18).
Ba-na-ba bày tỏ sự mềm mại với Phao-lô trước khi bất kỳ người nào khác chấp nhận ông (Cong Cv 9:26-30). Ông cũng mềm mại đối với Giăng Mác sau khi Giăng Mác đã từ bỏ đoàn truyền giáo (15:37-39).
Phao-lô là một mẫu mực của sự tiết độ và kỷ luật (ICo1Cr 9:24-27; CoCl 3:23-24).
Phân đoạn Kinh Thánh gồm năm câu sau đây trích từ thư Cô-lô-se chứa đầy lẽ thật có sức tác động mạnh mẽ. Điều giá trị nhất bạn có thể làm trong cả bài học nầy sẽ là dành thì giờ để cùng thảo luận những câu nầy với nhau.
“Chúng tôi cầu xin điều nầy hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội” (1:10-14).
Đọc kỹ phân đoạn nầy từng câu một, yêu cầu học viên giải thích ý nghĩa và thảo luận những ẩn ý. Điều nầy sẽ giúp bày tỏ những khoảng trống của sự hiểu biết và làm cho bạn có thể củng cố những điểm sau:
giá trị của sự cầu thay
nhu cầu cho sự thánh khiết và sự vâng phục cá nhân
trái của Thánh Linh bày tỏ qua những việc làm của chúng ta
nhu cầu đối với sự tăng trưởng
nhu cầu đối với sức lực và quyền năng từ Đức Chúa Trời
nhu cầu đối với sự chịu đựng và nhịn nhục
sự bày tỏ của lòng biết ơn đầy vui mừng
phẩm chất chúng ta có với tư cách Cơ Đốc nhân
ý nghĩa của sự chuộc tội
giá trị của sự tha thứ chúng ta
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ

“Nhưng trái của Thánh Linh , ấy là lòng yêu thương , sự vui mừng , bình an , nhịn nhục , nhân từ , hiền lành , trung tín , mềm mại , tiết độ : Không có luật pháp nào cấm các sự đó ” (GaGl 5:22-23).
5. Kết Luận
Dùng những câu hỏi sau để giúp học viên thảo luận những điều họ đã học:
Bài học nầy đã thay đổi quan điểm của bạn như thế nào?
Phần lớn trái của bạn trong quá khứ là tốt hay xấu?
Dùng những câu hỏi sau để giúp học viên áp dụng những điều họ đã học đối với những việc làm trong tương lai:
Bạn sẽ sản sinh ra trái tốt, ngon ngọt trên nền tảng hằng ngày như thế nào?
Mỗi lần bạn ăn một món trái cây, hãy để trái cây đó nhắc nhở bạn đánh giá trái của Thánh Linh trong đời sống bạn.
Hãy cầu nguyện với nhau theo những lời sau hoặc lời cầu nguyện riêng của bạn:
“Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con sinh ra loại trái tôn kính Ngài. Con mong muốn những việc làm của con phản ánh tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài đối với những người khác. Xin giúp con được thôi thúc bởi cùng những điều đã thôi thúc Ngài và được kiểm soát bởi Thánh Linh Ngài hơn là những ao ước tự nhiên, vị kỷ của con. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con Thánh Linh Ngài hầu cho con có sức mạnh để làm những điều mà con không thể tự mình làm được.”
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 5
LỜI CHÂN LÝ
“CHÚNG TA KHÔNG TỰ SẢN XUẤT RA TRÁI CỦA THÁNH LINH. NÓ
PHÁT TRIỂN MẠNH KHI CHÚNG TA VUN XỚI MẢNH ĐẤT LÒNG CỦA
MÌNH BỞI VIỆC GIAO PHÓ CÁC AO ƯỚC CỦA CHÚNG TA CHO NGÀI.”
- STEVE GARDNER

Trái của Thánh Linh
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Một người đầy sự vui mừng rao giảng mà không cần phải thuyết giảng .”- Mẹ Teresa
Sự Đánh Giá Cá Nhân
Trên một thang điểm từ một đến mười, với mười là điểm cao nhất, tôi tốt đến mức nào trong việc sống một đời sống:
____ yêu thương ____ nhịn nhục ____ trung tín
____ vui mừng ____ nhơn từ ____ mềm mại
____ bình an ____ hiền lành ____ tiết độ

Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Nếu có một Đại Sảnh Danh Tiếng để tôn kính những người trổi vượt trong việc bày tỏ trái của Thánh Linh, những cá nhân sau đây chắc chắn sẽ được đại diện ở đó.
Chúa Jêsus là tuyệt đỉnh của sự yêu thương vì Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta (RoRm 5:8).
Gia-cơ đã khám phá sự vui mừng ỡ giữa những hoạn nạn và thúc giục chúng ta làm như vậy (Gia Gc 1:2).
Phi-e-rơ từ một người nóng vội bộp chộp đã trở thành một người khích lệ sự bình an (IPhi 1Pr 3:8-11; 5:14).
Môi-se đã có sự nhịn nhục lớn khi ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cứng cổ trong suốt bốn mươi năm (XuXh 32:9-14)
Người Sa-ma-ri tốt bụng đã bày tỏ sự nhân từ đối với một người xa lạ bị thương tích (LuLuLc 10:30-37).
Đa-vít đã bày tỏ sự hiền lành trong việc tha mạng sống của Vua Sau-lơ ngay cho dù Sau-lơ đã nhiều lần cố tâm giết Đa-vít (ISa1Sm 24:1-22).
Áp-ra-ham là người trung tín ngay cả khi mạng sống của con trai vô cùng yêu dấu của ông như chỉ mành treo chuông (SaSt 22:1-18).
Ba-na-ba bày tỏ sự mềm mại với Phao-lô trước khi bất kỳ người nào khác chấp nhận ông (Cong Cv 9:26-30). Ông cũng mềm mại đối với Giăng Mác sau khi Giăng Mác đã từ bỏ đoàn truyền giáo (15:37-39).
Phao-lô là một mẫu mực của sự tiết độ và kỷ luật (ICo1Cr 9:24-27; CoCl 3:23-24).

Việc Cần Làm Thêm
Dùng lời cầu nguyện sau đây như là một bài cầu nguyện mẫu:
“Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con sinh ra loại trái tôn kính Ngài. Con mong muốn những việc làm của con phản ánh tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài đối với những người khác. Xin giúp con được thôi thúc bởi cùng những điều đã thôi thúc Ngài và được kiểm soát bởi Thánh Linh Ngài hơn là những ao ước tự nhiên, vị kỷ của con. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con Thánh Linh Ngài hầu cho con có sức mạnh để làm những điều mà con không thể tự mình làm được.”
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Nhưng trái của Thánh Linh , ấy là lòng yêu thương , sự vui mừng , bình an , nhịn nhục , nhân từ , hiền lành , trung tín , mềm mại , tiết độ : Không có luật pháp nào cấm các sự đó ” (GaGl 5:22-23).

Loạt bài 4, Tuần 6
Ôn tập, Suy Gẫm, và Đáp ứng

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học cuối cùng của mỗi loạt bài học trong sáu tuần được soạn để ôn lại toàn bộ loạt bài. Bạn nên xem lại những khái niệm cụ thể mà bạn và học viên của bạn lẽ ra đã phải học. Nếu có khái niệm nào học viên của bạn vẫn chưa hiểu rõ, hãy đi trở lại nội dung trong bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là để củng cố những gì các bạn đã cùng học với nhau và để chắc chắn rằng bạn và các học viên đang khởi sự thực hành những khái niệm nầy.
1. Những Lời Chân Lý
Trong suốt năm tuần qua, chúng ta đã thảo luận những khái niệm sau:

“TRONG MỘT NGÔI LÀNG THẾ GIỚI, NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI CÓ
THỂ Ở BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG CŨNG NHƯ Ở NGAY BÊN KIA ĐƯỜNG.”
- STEVE MOORE
“THẬT RA, KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN LAO GIỮA QUỐC GIA
NẦY VÀ QUỐC GIA KHÁC VÌ CỚ BẠN LUÔN GẶP GỠ CON NGƯỜI Ở
KHẮP MỌI NƠI. HỌ CÓ THỂ TRÔNG KHÁC NHAU HOẶC ĂN MẶC
KHÁC NHAU; HỌ CÓ THỂ CÓ HỌC VẤN HOẶC ĐỊA VỊ KHÁC NHAU;
NHƯNG TẤT CẢ HỌ ĐỀU GIỐNG NHAU. TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG
CON NGƯỜI CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG; TẤT CẢ HỌ ĐỀU ĐÓI KHÁT
TÌNH YÊU THƯƠNG.” - MẸ TERESA
“CON ĐƯỜNG TỐT NHẤT ĐỂ RA KHỎI MỘT NAN ĐỀ LÀ ĐI QUA NÓ.”
- VÔ DANH
“KHÔNG PHẢI KẺ KHÔN NGOAN ĐỜI NẦY, MÀ CHÍNH KẺ NGÂY THƠ
KHỜ DẠI MỚI NGHĨ LÀ ANH TA CÓ THỂ AN TOÀN MỞ NHỮNG CÁNH
CỬA CỦA TÂM TRÍ MÌNH ĐÓN NHẬN BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG NÀO.
BẠN CŨNG CÓ THỂ MỞ NHỮNG CÁNH CỬA CỦA NHÀ BẠN CHO MỌI
KẺ CƯỚP VÀ KẺ PHÁ HOẠI BƯỚC VÀO.” - STEVE GARDNER

“CHÚNG TA KHÔNG TỰ SẢN XUẤT RA TRÁI CỦA THÁNH LINH. NÓ
PHÁT TRIỂN MẠNH KHI CHÚNG TA VUN XỚI MẢNH ĐẤT LÒNG CỦA
MÌNH BỞI VIỆC GIAO PHÓ CÁC AO ƯỚC CỦA CHÚNG TA CHO NGÀI.”
-STEVE GARDNER

Cùng với học viên của bạn, hãy ôn lại mỗi lời chân lý nầy từ những bài học trước. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi lời nói nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu ảnh hưởng đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Trong bài đầu tiên “Cái Nhìn Toàn Cầu” của loạt bài nầy, chúng ta đã vạch ra rằng nhiều thiếu niên ngày nay có một ý thức về sự liên lạc tức khắc với thế giới qua những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau và một sự mâu thuẫn trong tư tưởng về con người trên khắp thế giới. Họ đã từng bị tấn công tới tấp bởi quá nhiều thông tin đến nỗi nó đã làm lu mờ sự ý thức của họ đối với nhu cầu thật của những người khác. Chúng tôi đã trình bày những mục tiêu nầy của bài học:
Khích lệ học viên của bạn tận dụng nhiều cách thức khác nhau họ có thể học tập được và tác động lẫn nhau với những người ở khắp thế giới.
Thách thức họ nhìn những người đang sống trên thế giới theo cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy họ.
Khích lệ học viên của bạn suy nghĩ lại thứ tự ưu tiên của họ với những nhu cầu của thế giới trong tâm trí.
Thúc giục học viên của bạn tạo nên một ảnh hưởng toàn cầu bởi việc hành động theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Bạn và học viên của bạn đã đáp ứng với những thách thức nầy như thế nào? Hãy tiếp tục theo đuổi những cơ hội thật sự để tạo nên một ảnh hưởng toàn cầu, cho dù nó nhằm vào lợi ích của người dân trong một quốc gia khác hay dân chúng trong tỉnh thành của bạn.
Bài học thứ nhì “Sự Nhận Thức về Văn Hóa” tiếp tục chủ đề đã bắt đầu trong “Cái Nhìn Toàn Cầu”: tầm quan trọng của việc phát triển sự nhạy bén và quan tâm đối với tất cả mọi người. Bài học nầy thách thức học viên của bạn ra khỏi khu vực thoải mái của họ và xem xét sự hiện diện của nhiều loại người trong đời sống họ.
Thế giới quan của các học viên bạn đã thay đổi ra sao qua hai bài học nầy? Bạn thấy điều nào minh chứng rằng họ đang hòa hợp hơn với nhu cầu của những người thuộc mọi nền văn hóa và mọi tầng lớp?
Bài học thứ ba “Giải Quyết Nan Đề” nỗ lực để giúp học viên của bạn học tập đương đầu cũng như vượt qua các nan đề và trao phó những sự lo lắng của họ cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho học viên của bạn những nguyên tắc họ có thể áp dụng đối với những nan đề cá nhân mà họ đối diện, cũng như đối với những nan đề lớn hơn quanh họ mà chúng đòi hỏi những giải pháp sáng tạo.
Qua các tùy chọn khác nhau, chúng tôi nhấn mạnh các bước cần có để xử lý các nan đề cũng như tầm quan trọng của thái độ và quan điểm. Bài học nầy có cung cấp cho học viên của bạn sự giúp đỡ thực tiễn đối với những nan đề họ đang đối diện không? Họ đã có tiến bộ gì trong việc tìm kiếm các giải pháp hoặc thay đổi thái độ của mình trong vài tuần đã qua?
Trong bài học thứ tư “Sự Tiếp Thu Có Chọn Lọc”, chúng ta đã xem xét nguyên tắc quan trọng của việc rèn luyện tư tưởng chúng ta qua việc chọn lựa cẩn thận những gì chúng ta đọc, nghe, xem, và suy nghĩ đến. Chúng ta đã định nghĩa và cho ví dụ về sự tiếp thu tiêu cực, trích dẫn một loạt các ảnh hưởng từ sự nói hành đối với những người bạn mình thiếu tôn trọng đến sách báo khiêu dâm như là những nguồn của tư tưởng cần phải tránh.
Chúng ta cũng đã nhấn mạnh những điều tích cực, qua việc phân tích vài đoạn Thánh Kinh khích lệ chúng ta đổi mới sự suy nghĩ của mình bởi việc tìm kiếm sự hà hơi của Đức Chúa Trời trên những gì chúng ta suy nghĩ. Có học viên nào của bạn đã được thuyết phục để dọn sạch các ý tưởng của họ không? Họ có thể kể ra những hậu quả khả dĩ do việc cho phép những ảnh hưởng tiêu cực cai trị tư tưởng của họ không? Họ có biết những lợi ích của tư tưởng thanh sạch không? Họ có hiểu được cách thức Đức Thánh Linh có thể ảnh hưởng tư tưởng của họ mãi mãi không?
Câu Kinh Thánh để ghi nhớ cho bài học nầy, Phi Pl 4:8, là một trong những sự hướng dẫn súc tích nhất, tốt nhất cho việc làm đầy tâm trí chúng ta với “chất liệu tốt”. Bạn và các học viên đã thuộc câu nầy chưa?
Tuần qua , chúng ta đã thảo luận trái của Thánh Linh như được liệt kê trong GaGl 5:22-23 và như được minh họa xuyên suốt Kinh Thánh. Bài học nầy đã vạch ra hai khía cạnh của việc nuôi dưỡng bông trái nầy trong đời sống chúng ta: sự vâng phục cá nhân của chúng ta đối với Đức Chúa Trời gắn liền với công tác của Ngài qua chúng ta để sản sinh ra những phẩm chất của tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đây là một sự cân bằng phức tạp về trách nhiệm và có thể là điều khó hiểu. Học viên của bạn có thấy rằng họ không thể có tất cả mọi phẩm chất nầy bởi năng lực hay khả năng riêng của họ không? Họ có thể là những chiếc bình chứa những thuộc tính nầy, với điều kiện nguồn duy nhất của họ là chính Đức Chúa Trời.
Học viên của bạn cần hiểu rõ rằng nền tảng để nuôi dưỡng trái của Thánh Linh là việc tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của riêng mình và cho phép Ngài hành động trong đời sống họ. Nếu bất kỳ học viên nào của bạn không phải là Cơ Đốc Nhân, chúng tôi thúc giục bạn hãy chắc chắn là họ đã có được cơ hội để trở nên Cơ Đốc Nhân.
Việc sử dụng thông tin trong “Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn” (Loạt bài 2, Tuần 2) là cách dễ dàng nhất và rõ ràng nhất để bày tỏ sự xưng nhận Đấng Christ trên đời sống của học viên bạn. Nếu bạn chưa cho họ có cơ hội, hoặc nếu họ chưa chọn lựa tiếp nhận sự tha thứ và sự ban cho sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, xin hãy đưa vấn đề ra với họ ngay giờ nầy. Ít nhất bạn nên đề nghị một cuộc hẹn cá nhân để cùng nhau thảo luận chi tiết các sự kiện.
Xin vui lòng cầu nguyện cho học viên của bạn thường xuyên, và tìm kiếm mọi cơ hội để nêu lên một lý do cho sự trông cậy ở trong bạn. Bao giờ cũng vậy, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc có nên lợi dụng một hoàn cảnh thuận lợi ngay bây giờ hay chờ đợi một thì giờ thuận tiện hơn thì hãy chọn ngay bây giờ.
3. Kết Luận
Chúc mừng các bạn vừa hoàn tất tài liệu học Để Thành Công Trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên (Successful Youth Mentoring )! Còn về việc tổ chức một bữa tối cùng ăn mừng với nhau hoặc một hoạt động nào đó mà học viên của bạn sẽ vui thích tận hưởng thì sao? Hãy biểu dương họ vì đã đeo đuổi theo quá trình học cho đến cuối cùng.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 8-8-2020 07:41 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách