† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3844|Trả lời: 0

Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành của Chúa Giê-xu 2

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-7-2011 08:06:11 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành của Chúa Giê-xu 2
Tác giả: Robert E. Coleman
Dẫn Nhập
Tựa: Chúa Giê-Xu Với Kế Hoạch Của Ngài
1. Việc Chọn Người
2. Sự Kết Hợp
3. Sự Dâng Mình
4. Sự Ban Phát
5. Phần Chứng Minh
6. Sự Uy Quyền
7. Việc Giám Sát
8. Kết Quả
9. Chúa Giê-Xu Và Kế Hoạch Của Bạn, Bước 1
10. Chúa Giê-Xu Và Kế Hoạch Của Bạn, Bước 2
11. Chúa Giê-Xu Và Kế Hoạch Của Bạn, Bước 3
12. Chúa Giê-Xu Và Kế Hoạch Của Bạn, Bước 4
Thư Mục

Dẫn Nhập
Một trong những khía cạnh quan yếu mà các chứng nhân Cơ-đốc phải đối diện trong thế giới ngày nay là khía cạnh liên quan đến chiến lược truyền giáo toàn diện. Nục đích căn bản của tập hướng dẫn nầy là để giúp bạn khám phá chiến thuật truyền giáo của Chúa Giê-xu trong Tân ước, được diễn giải trong quyển “Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành Của Chúa Giê-xu” của Robert E Coleman. Sau đây là những mục tiêu chính của tập tài liệu nầy.
Để khuyến khích đào sâu Phúc Âm trong nổ lực tìm kiếm chiến thuật của Chúa Giê-xu.
Để soát lại ý nghĩa và những giá trị trong các nguyên tắc Chúa nêu lên.
Để đưa tới một quyết định dấn thân sâu hơn vào kế hoạch của Ngài.
Để đưa tới việc áp dụng chiến thuật của Ngài trong đời sống chúng ta.
Để việc sử dụng tài liệu nầy đạt hiệu quả cao nhất, xin đưa ra hai đề nghị sau: Trước hết tập tài liệu nầy được soạn để bạn viết ngay vào bài - nên dùng bút chì. Thứ hai, khi học phải tham khảo Kinh Thánh Tân ước.
Tập nầy có 13 bài học dưới hình thức dàn bài. Trước hết là phần tóm tắc nội dung của chương hay là một phân đoạn trong quyển “Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành Của Chúa Giê-xu.” Phần nầy nêu lên ý chính hay trọng tâm của chương, giúp bạn chú ý đến những mục tiêu căn bản phải học trong chương đó. Tiếp theo là “Phần nghiên cứu” gồm những câu hỏi soạn sẳn để hướng dẫn học viên tìm ra nội dung chính của mỗi chương. Mỗi lần chỉ học một chương và nếu được xin dành đủ thì giờ để học một lúc xong chương đó. Khi cần có thể so lại với các câu trả lời ở cuối sách.
Tiếp theo là những đề nghị cho các sinh hoạt và thảo luận từng nhóm. Nếu các học viên đã trả lời trước các câu hỏi trong phần nghiên cứu thì giờ thảo luận nhóm sẽ rất ích lợi.
Mục tiêu cao nhất của việc học nầy là đưa Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành Của Chúa Giê-xu vào trong cuộc sống độc giả. Vì vậy mỗi bài học sẽ có những mục tiêu cần đạt tới và những cách khích lệ người đọc áp dụng chiến thuật của Chúa Giê-xu. Cuối mỗi chương là phần góp ý nghiên cứu thêm những tài liệu phù hợp. Cuối cùng là bảng liệt kê đầy đủ các sách tham khảo.
Chúng tôi phổ biến tập tài liệu nầy với lời cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn được tràn đầy ơn phước khi nghiên cứu. Xin Chúa cũng giúp qua đó bạn khám phá, áp dụng Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành Của Chúa Giê-xu trong đời sống mình.
Roy J. Fish

CHÚA GIÊ-XU VỚI KẾ HOẠCH CỦA NGÀI
Dường như trong Hội Thánh ngày nay mối quan tâm về việc tuân giữ Đại Mạng Lịnh của Chúa chúng ta lại được khơi dậy, cùng với mối quan tâm này người ta đã suy nghĩ rất nhiều đến các phương pháp truyền giảng vừa mới sáng tạo. Nhưng song song với mối quan tâm mới được khơi dậy và sáng kiến trong các phương pháp lại có một đòi hỏi liên quan đến một vấn đề khác quan trọng hơn. Đó hcính là chiến thuật vàđặc biệt là việc tái nghiên cứu chiến thuật phổ biến Tin Lành cơ bản của chính Chúa Giê-xu .
Sự kiện Chúa Giê-xu đi đây đó với một chiến thuật giảng Tin Lành là điều rõ ràng, hiển nhiên. Chúa luôn xác định mục tiêu Ngài đến là để tìm và cứu kẻ bị mất (LuLc 19:10). Ngài đã tổ chức đời sống mình theo mục tiêu này. Đối với Chúa Giê-xu mọi điều Ngài nói và làm là một phần trong kế hoạch thiên thượng phổ biến Tin Lành. Nhưng khái niệm mà Hội Thánh ngày nay không bao giờ được xem thường đó là Chúa đã thi hành kế hoạch của Ngài, Ngài cũng đưa ra một chiến thuật giảng Tin Lành cho Hội Thánh trong mọi thời đại.
Kết quả là công việc của Hội Thánh không phải là phát minh ra một chiến thuật mới. Việc của chúng ta và tái khám phá chiến thuật của Ngài và bước theo chiến thuật đó. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc đi theo các truyền thống xưa cũ và đồng hóa với văn hóa tôn giáo hiện đại đã khiến nhiều Hội Thánh không nói được quan niệm của Chúa Giê-xu về chiến thuật. Khi hiểu chúng ta mới thấy được quan niệm chiến thuật của Chúa Giê-xu không thiếu tính cách mạng. Còn những ân phúc quý nhất của Chúa dành cho nỗ lực của chúng ta trong việc giảng Tin Lành chúng ta phải làm sao cho kế hoạch giảng Tin Lành càng giống với kế hoạch của Thầy càng tốt. Đây là việc phải làm dù phaỉ trả như bỏ đi một số hoạt động tôn giáo không cần thiết hay thay đổi một vaì cơ chế giáo hội.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Bạn đễ khoảng một phút đọc mục lục trong quyển kế hoạch phổ biến Tin Lành của Chúa Giê-xu. Sau đó sắp lại tựa đề các chương cho đúng thứ tự rồi so lại với mục lục trong sách.
Việc kiểm soát ________________
Sự ủy quyền________________
Việc chọn người ________________
Sự kết hợp ________________
Sự dâng mình ________________
Sự kết quả ________________
Sự ban phát ________________
Phần chứng minh ________________
2. Ở trang I, tác giả nói đến “ hoạt động phổ biến Tin Lành của Hội Thánh”. Xin bạn định nghĩa phổ biến tin lành là gì?
3. Tiến sĩ Coleman dùng chữ “chiến lược” bạn được xem trong 3 chữ sau đây, chữ nào giống với ý của ông nhất? Đánh dấu x trước chữ bạn chọn
_________mụctiêu____________phương pháp____________nguyên tắc.
Quyển sách tốt nhất về trền giảng Tin Lành đã được xuất bản là
Trả lời các câu hỏi sau. Viết Đ trước câu đúng và S trước câu sai.
______(a) Chúa Giê-xu phân biệt rõ ràng giữa việc giảng Tin Lành trong nước và truyền giáo hải ngọai.
______(b) Tám bước trong những nguyên tắc giảng đạo trong Chúa Giê-xu trong huấn luyện người được đưa ra một cách cố định trong một trình tự hoạch định trước một cách cố ý.
______© Trong bản chất, phương pháp và chiến lược truyền giảng là một.
THẢO LUẬN VÀ SINH HOẠT NHÓM
Buổi thảo luận của nhóm xoay quanh bốn câu hỏi liên hệ với nhau.Nên thảo luận theo đúng thứ tự nêu ra ở đây .
(1), Thảo luận về mục tiêu chính của Hội Thánh theo ý Chúa Giê-xu. Xem đại mạng lịnh trong Mat Mt 28:19; GiGa 20:21, và Cong Cv 1:8.
(2), Khách quan nhìn vào Hội Thánh thay nhóm của bạn rồi so sánh những mục tiêu của những tập thể này với mục tiêu của Chúa Giê-xu
(3), Rồi hỏi : Tổ chức và hoạt động của Hội Thánh hay của nhóm có thực sự đề ra để hoàn tất những mục tiêu căn bản của Chúa Giê-xu không?
(4), Cần phải có những thay đổi nào để Hội Thánh và nhóm của bạn tiến gần mục tiêu của Chúa
ĐẠT MỤC TIÊU
Bắt đầu một phần nghiên cứu này, bạn tự trắc nghiệm chính mình về những thành quả quá khứ trong việc truyền giáo.
(1), Tôi nói cho người khác về Chúa với chủ đích đem họ về với Ngài
Thường xuyên________________
Thỉnh thoảng ________________
Ít khi________________
Chưa bao giờ________________
(2), Tôi có ý muốn tín hữu trưởng thành hơn trong nếp sống Cơ Đốc
Thường xuyên________________
Chưa bao giờ________________
Thỉnh thoảng________________
Ít khi________________
(3), Bạn hãy tự hỏi: Tôi có một chiến lược giảng Tin Lành riêng cho mình không? Nếu không, tôi sẵn lòng dự phòng trong chiến lược của Chúa không?
GÓP Ý NGHIÊN CỨU THÊM
Một bộ bốn băng ghi âm của D. James Kennedy của Hội Thánh Coral Ridge Presbyterian ở Fort Lauderlate, Florida, rất có ích cho toàn bộ việc nghiên cứu, do công ty David C. Cook, Elgin, Illinois phát hành. Cuộn 1 rất thích hợp với chương này.
2. Cuốn phim Charlie Churchman and the Church Week, của Gospel Fimls, Muskegon, Michigan 49440, là một phim biếm họa nói đến những tín đồ bận rộn là những người thật sự chẳng làm gì để hoàn tất sứ mạng của chính Hội Thánh.


VIỆC CHỌN NGƯỜI
Trong việc nghiên cứu kế hoạch của Thầy bất cứ ai cũng ngạc nhiên về tính chất đơn giản của nó. Cách hay nhất mô tả kế họach này trong một câu “tập trung vào số ít”. Khởi đầu của kế hoạch này rất khó thấy khi Chúa Giê-xu kêu gọi một nhóm người chỉ là để theo Ngài. Người ta thấy những khả năng bề ngoài của nhóm nhỏ không có gì đặc sắc cả. Cùng lắm chỉ có thể cho họ làm những người bình thường nhưng họ làm những người có thể dạy được, đây là nhóm nhỏ mà Chúa Giê-xu đã tập trung chức vụ Ngài vào đó.
Nhưng chúng ta không bao giờ được phép nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã hoàn toàn lãng quên số đông chỉ vì lo cho số ít. Hình ảnh của đám đông luôn hiện trước mặt Ngài và sách Phúc Âm thường ghi lại chức vụ Ngài đối với quần chúng. Nhưng Chúa Giê-xu rất khôn ngoan khi thấy trước rằng quần chúng cần được gíup đỡ lâu dài và họ cần được chăm sóc riêng tư mà một mình Ngài không thể làm nổi. Hy vọng thực sự trong chức vụ của Chúa cho họ nằm ở chổ huấn luyện một nhóm nhỏ những người sau này có thể hướng dẫn cho quần chúng những điều về Đức Chúa Trời .
Phương thức của Chúa Giê-xu chắc hẳn đã dạy chúng ta răng bổn phận đầu tiên của một người lãnh đạo thuộc linh là việc đặt nền móng để xây dựng lên chức vụ giảng Tin Lành. Đặt một nền móng đòi hỏi và tập trung nổ lực vào thì giờ và khả năng của một vài người . Mặc dầu những kết quả hiển nhiên của một kế hoạch chậm hơn và hầu như không thấy những số những việc tốt và số người mình tiếp xúc được cuối cùng sẽ lớn hơn nhiều.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Mỗi câu hỏi sau đây có ba câu hỏi trả lời, bạn hãy khoanh tròn câu hỏi trả lời đúng.
Hầu hết các sứ đồ xuất thân từ Ga-li-lê. Có một người duy nhất đến từ Giu-đê là Thô-ma, Giu-đa, Phi-e-rơ.
Tổng số môn đồ của Chúa Giê-xu lúc Ngài chịu hết khoảng : 100, 500, 10, 000
Trong số các môn đồ được chọn, có ba người gần gủi với Thầy mình nhất. Một trong số ba người đó là: Anh-rê, Ma-thi-ơ, Giăng.
2. Điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa (xin xem tài liệu)
Mối quan tâm của Chúa Giê-xu không phải là_____________để tiếp xúc với quần chúng, nhưng là___________mà quần chúng sẽ bước theo.
Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của Chúa Giê-xu là______sau khi Ngài trở về cùng Cha.
Theo tác giả những người được Chúa kêu gọi là môn đồ lúc bầy giờ là những người________, _________, _________và bị mọi người chung quanh_________.
Không ai có thể biến đổi_________nếu_________trong thế gian đó_________và_________ không thể được thay đổi trừ khi được tay Thầy uốn nắn.
3. Trả lời đúng sai cho các câu hỏi sau viết Đ hay S ở phần trống trước câu hỏi ấy
________________(a), Chúa Giê-xu tỏ ra không quan tâm gì đến đám đông khi Ngài dành quá nhiều thì giờ cho 12 môn đồ
________________(b), Việc Chúa Giê-xu kêu gọi 12 môn đồ có tác dụng tức khắc đối với đời sống tôn giáo đương thời.
________________©từ ngữ diễn đạt đúng nhất những nguyên tắc căn bản Chúa Giê-xu áp dụng trong chức vụ huấn luyện các môn đệ và tập trung.
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
1. Xem IITi 2Tm 2:2. Thảo luận sự tương đồng với nguyên tắc Chúa Giê-xu áp dụng . Vẽmột biểu đồ minh giải nguyên tắc này.
Phao-lô ___Ti-mô-thê___những người trung tín___những người khác
Ở trang 12, Tiến sĩ Coleman nhận định rằng: “nếu một người chỉ đo lường hiệu năng của việc phổ biến Tin Lành do chính Đầng Christ thực hiện bằng con số người tin, thì chắc rằng Chúa Giê-xu không thể được liệt vào hàng những nhà truyền giảng gặt hái nhiều kết quả nhất cho Hội Thánh” Néu vậy chúng ta dựa vào đâu để cho rằng Chúa Giê-xu là một nhà truyền giáo vĩ đại nhất? Sau khi thảo luận xin đọc phần “Chiến lược của Ngài” ở trang 13,14.
Thảo luận đến những ý kiến phản đối có thể có đối với nguyên tắc tập trung vào một thiểu số.
Thảo luận nhan định sau đây: “Trong một thời đại mà Hội Thánh có mọi phương tiên truyền đạt Tin Lành nhanh chóng hơn bất cứ lúc nào, thì chúng ta lại thực sự thu phục được ít người thế gian cho Đức Chúa Trời, ít hơn cả thời kỳ người ta chưa phát minh ra xe hơi.”
ĐẠT MỤC TIÊU
Kể ra những cơ hội giao tiếp bạn có thể có một tín đồ mới, hay chưa trưởng thành. Một số cơ hội có sẵn như một giáo viên Trường Chúa Nhật với lớp mình hay nếu bạn là một chấp sự, một chức viên có trách nhiệm với tín hữu trong Hội Thánh. Những cơ hội khác thì cần phải hoạch định.
Xin Chúa hướng dẫn bạn gặp được ít nhất một người để bạn cùng làm việc và dẫn dắt người đó bước vào cuộc sống làm môn đệ Chúa
Xác định những điều kiện nào bạn cần tìm thấy trong người đó
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Liệt kê vài điều bạn muốn người đó thực hiện trong đời họ.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
GÓP Ý NGHIÊN CỨU THÊM
1, Những tài liệu sau đây liên quan đến đề tài trong chương này có thể gíup bạn nghiên cứu thêm.
Chương một và hai trong quyển “ Pastor Pastorum” của Henry Latham
Chương một trong quyển “The Man Whom Jesus Made” của W. Mackintosh Mackay.
Chương “Characteristist of His Pupils” trong quyển “ Jesus the Teacher ” của J. M. Price.
Phần ba của quyển “The Apostles Of Our Lord” của J. Giê-ru-sa-lem Greenbough.
2. Cuộn băng số 2 của Kennedy, đã đề cập trong bài một nói đến cách Hội Thánh đương thời chọn người vào chức vụ .
–®—


SỰ KẾT HỢP
Phần chính trong chương trình huấn luyện Chúa Giê-xu chỉ là luôn có môn đồ bên cạnh. Để huấn luyện những người chinh phục thế gian Ngài chỉ kéo họ đến gần Ngài. Điều họ học trước tiên là liên kết với Ngài. Chúa Giê-xu biết rằng trong sự hiện diện của Ngài, các môn đồ có thể học được những gì họ cần học. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy trong năm thứ hai và thứ ba của chức vụ, Chúa Giê-xu càng gia tăng thì giờ ở gần mười hai môn đồ. Hầu hết những việc Chúa Giê-xu làm đều đã được ghi lại đúng như vậy. Ngài đãlàm khi có ít nhất là vài môn đệ. Ngài đã đào tạo người bằng cách ở với họ.
Hội Thánh ngày nay tỏ ra rất chậm chạp trong việc hiểu được nguyên tắc kết hợp này. Nỗ lực của các Cơ Đốc Nhân trưởng thành trong việc chăm sóc giúp cho tân tiến hữu lớn lên đã thiếu đi khía cạnh quan tâm cá nhân là điều các tín hữu non nớt này rất cần. Hậu quả của việc xao lãng không lưu ý đến những phương pháp chăm sóc là 50% số tín hữu sinh hoạt trong các Hội Thgánh địa phương dần dần trở nên ù lì. Cố gắng đào tạo môn đệ trên căn bản hàng loạt đã đưa đến những hậu quả bi thảm. Cần phải tìm ra một số phương thức để giao một tín hữu mới cho một tín đồ trưởng thành đến chổ có thể hướng dẫn được. Những Hội Thánh nào chưa có chương trình huấn luyện nhân sự cho công tác chăm sóc thì cần phải thực hiện ngay.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Để minh họa được sự kết hợp của các môn đồ và Chúa Giê-xu, LuLc 8:1-56, và 9:1-62 cho thấy hàng chục kinh nghiệm cho họ được ở với Chúa. Tám trong số các trường hợp này, họ được dịp quan sát Chúa làm việc. Xin bạn liệt kê tám trường hợp đó.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Viết câu trả lời đúng vào chỗ trống
Phần chính trong hcương trình huấn luyện của Chúa Giê-xu là_________
Kiến thức thấu đạt do_____________________trước khi hiểu bởi __________________
Ba hình ảnh khác trong việc chăm sóc mười hai môn đệ là _________, _________, và _________ .
3. Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau
Trong hai năm cuối chức vụ, Chúa Giê-xu đã dùng (ít) (nhiều) thì giờ cho mười hai môn đệ
Khoảng(1/5), (1/3), (1/2), những người gia phập Hội Thánh địa phương cuối cùng sa sút.
Tất cả mười lần Chúa Giê-xu hiện ra sau khi phục sinh là cho (những người không tin để họ có thể tin) (các môn đệ và những lãnh đạo Do Thái) (chỉ các môn đệ thôi).

SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Lấy tổng số tín hữu chính thức của Hội Thánh hay nhóm bạn. Thảo luận những vấn đề sau:
Có bao nhiêu thuộc viên tham gia học Kinh Thánh hoặc trường Chúa Nhật?
Bao nhiêu phấn trăm trung tín nhóm thờ phượng Chúa ?
Bao nhiêu người tham dự các nhóm cầu nguyện?
Bao nhiêu người tham gia vào các công tác vào Hội Thánh ?
Nếu số phần trăm qúa ít làm bạn ngạc nhiên, hãy thảo luận tại sao lại ít như vậy?
Bao nhiêu phần trăm dâng 10%
Giả sử bạn là một thuộc viên của Hội Thánh hay là một tổ chức Cơ-đốc trong đó không có người có khả năng và nhiệt tâm dẫn dắt người khác đến chỗ trưởng thành, bạn sẽ làm sao?
ĐẠT MỤC TIÊU
Sau khi bạn đã chọn người để cùng làm việc bạn sẽ định gặp người đó lần đầu vào ngày nào? __________________.
Bạn định bao lâu đến với người đó một lần? __________.
Bước đầu tiên bạn phải giúp người này là gì? ______________.
ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU THÊM
Nhiều cuốn băng trong Foundation Library, 435 W. Boyd, Norman, Oklahoma 73069, thích hợp cho chương trình này và những người khác. Có thể gửi mua tập danh mục trong địa chỉ trên.
Nhiều điều lợi ích khác để có thể tìm trong các sách sau đây:
New Testement Follow-up của Wylon B. Morre, trang 23-32.
Jesus The Teacher của J. M . Price, trang 46-60.

SỰ DÂNG MÌNH
Đầu tiên Chúa đòi hỏi nơi các môn đồ là lòng sẵn sàng vâng phục Chúa. Chắc chắn trong số họ có vài người thông sáng nhưng thông sáng không phải là điều kiện của Chúa chúng ta. Điều Chúa nhấn mạnh là lòng trung thành với Ngài. Chúa Giê-xu tiếp tục nhấn mạnh ở điểm nầy ngay cả trong những lúc rất khó trung thành. Ngài luôn đòi hỏi cái quyền đưa ra những điều kiện cho ai muốn làm môn đồ Ngài. Nhưng sự kiện là các môn đồ đã thấy nơi Ngài tinh thần vâng phục qua đó Ngài nhất quyết thách thức họ ở với Ngài.
Chúa Giê-xu biết rằng sự hiểu biết của họ sẽ gia tăng là do vâng lời. Ngài biết rằng các môn đồ chỉ học được những chân lý về Ngài khi nào họ sẵn sàng vâng phục không ai có thể thành người lãnh đạo nếu trước hết không học làm môn đệ. Ngài biết rằng cá tính và mục tiêu sống chỉ có thể hình thành qua sự vâng lời đây là lý do tại sao Ngài sẵn sàng kiên nhẫn những yếu đuối của họ chừng nào họ vẫn còn sẵn sàng vâng phục Ngài.
Nhu cầu cấp thiết cho Hội Thánh ngày nay là sự cam kết mới mẻ với Giê-xu. Vâng phục Chúa dù bất cứ giá nào là điều một lần nữa sẽ được nhấn mạnh trong các sứ điệp cách mạng của Hội Thánh. Con dân của Chúa - người giảng dạy cũng như tín hữu - phải thôi tự mãn rằng mình đã biết hết các mệnh lệnh của Đấng Christ. Đây là một tình trạng cần phải được sửa chữa. Có thể Hội Thánh sẻ khởi đầu chương trình truyền giảng hữu hiệu qua một số ít người đã cam kết với Chúa, là những người kéo được một số chỉ những người khác đến với họ và đổ vào trong nhóm này ý nghĩa thật của sự vâng lời Đấng Christ. Hoạt động đó sẽ ít ra cũng là một khởi đầu.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Trong LuLc 9:57-62 có ba người đến xin làm môn đệ Ngài. Mô tả từng câu trả lời của Chúa Giê-xu theo cách nói của bạn. So lại với trang 29-30
(a)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(b)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(c)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(a) Bạn định nghĩa “môn đồ là gì? _______________________
(b) Định nghĩa của tiến sĩ Coleman? _____________________
Điều gì là bằng chứng căn bản của tình yêu thật đối với Đấng Christ?
“Cũng phải nhớ rằng Chúa đang đào tạo những người lãnh đạo Hội Thánh Ngài để chiến thắng, chinh phục, và không một ai có thể trở thành____________________, nếu trước đó người ấy không chịu____________________ một vị lãnh tụ”
Có ba điều kiện rõ ràng cho một người muốn làm môn đồ Đấng Christ được đề cập trong Tin Lành Giăng. Bạn hãy ghi lại khi đọc các câu Kinh Thánh sau .
GiGa 8:31 _____________________________________
(b) 13:35_______________________________________
(c) 15:8_______________________________________
Chúa Giê-xu là Chúa của tất cả mọi lãnh vực trong đời sống chúng ta. Dưới đây là những lãnhvực đó. Bạn ghi lại các câu Kinh Thánh trích dẫn cho phù hợp.
__________Tài sản A. Thi Tv 19:14
__________Thì giờ B. Mat Mt 6:19-21
__________Lời nói C. CoCl 3:18-21
__________Tư tưởng D. Eph Ep 4:15-16
__________Gia đình E. Phi Pl 4:8
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận ý nghĩa chữ “Dâng mình”. Sau đó bạn thử xem mình nhớ được trong Tân Ước những ví dụ nào nói đến sự dâng mình này.
Bạn hãy rà soát trong số những tín hữu bạn quen biết xem có ai là những gương mẫu về sự dâng mình .
Trong trang 32, tác giả trưng dẫn vài câu Kinh Thánh đề cập đến sự vâng phục của Chúa Giê-xu đối với ý chỉ của Đức Chúa Trời.
GiGa 4:34; 5:30; 15:10; LuLc 22:42. Thảo luận xem đối với Chúa Giê-xu những điều này đòi hỏi Chúa Giê-xu những gì?
Một đời sống có Chúa làm chủ liên quan đến việc làm chứng của người đó ra sao?
Nếu thái độ hờ hững với Chúa rất phổ biến trong tập thể tín hữu quanh bạn, làm sao bạn có thể thực hiện việc thay đổi tình trạng đó.
ĐẠT MỤC TIÊU
Chúa kỳ vọng điều gì nơi tôi là một môn đệ Ngài ? _________
Ba câu Kinh Thánh này trình bày mệnh lệnh Chúa dành cho các môn đồ. Bạn hãy đọc và tự đánh gía trên biểu đồ dưới đây:
GiGa 5:39; LuLc 18:1; Mat Mt 4:19
Tôi vẫn giữ các mệnh lệnh này:
Luôn luôn__________
Hầu hết mọi lúc__________
Một vài lúc__________
Ít khi __________
Không bao giờ__________
Tự kiểm
Tôi ít khi làm chứng cho Chúa vì
__________ Tôi sợ làm người khác khó chịu
__________Tôi sợ họ không chịu tin
__________Đời sống tôi không hoàn toàn là một tín đồ tốt
__________Tôi thật sự không nghĩ rằng đó là việc của tôi
__________Tôi sợ không trả lời được các câu họ hỏi
__________Tôi không chắc là những người đó cần Chúa
__________Tôi không tin rằng chính mình có một mối liên hệ thật và sống với Chúa
Nếu bạn thấy mình cần phải làm theo các mệnh lệnh của Chúa, xin dừng ở đây để thì giờ cầu nguyện, cầu nguyện ký thác cho Chúa những vấn đề liên quan đến những mệnh lệnh trên. Có lẽ lời cầu nguyện sau đây phản ảnh suy nghĩ của bạn:
Lạy Đức Chúa Trời, con đã không theo các mạng lịnh mà Đấng Christ đã truyền cho con. Ngay bây giờ con xin tái ký thác mình cho Ngài, tin rằng Ngài sẽ hành động trong con để con có thể nhất tâm trong sự Học Lời Ngài, trong sự cầu nguyện và trong sự chia sẽ tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho người khác . Amen.
Bạn hãy viết ra chương trình học Kinh Thánh và cầu nguyện riêng mà bạn sẽ thực hiện.
Nếu bạn thấy một ngươi bạn tín đồ nào thờ ơ trong việc vâng lời Chúa, đây là cách bạn có thể gíup họ.
Nhất định cầu thay cho họ. “Tôi sẽ cầu nguyện cho những người sau đây được lớn lên trong sự tận hiến cho Chúa”.
______________________________
Gây dựng mối liên hệ gần gủi hơn với họ, với quyết tâm, “Tôi sẽ gây dựng mối tương quan mật thiết hơn với những người sau đây và nỗ lực hướng dẫn họ bước vào một đời sống sâu nhiệm hơn với Chúa
______________________________.”
GÓP Ý NGHIÊN CỨU THÊM
Phim:
Cuốn phim “In His Steps” do Ken Anderson Films sản xuất dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, là một cách thức cho sự dâng mình.
Một bộ phim dài dành cho tuổi thiếu niên do Family Films, 2900 Queen Lane, Philadelphia, Pennylvania 19129 phát hành, với tựa đề Christian Teen-agers Spiritual Life Kit.
Nhiều tài liệu liên quan đến đề tài này. Một quyển cổ điển mà mỗi tín hữu nên đọc đó là The Christians’s Secret of A-đam Happy Life của Hannah Whithall Smith.
Có vài bộ sách Kinh Thánh giúp chúng ta trong việc nghiên cứu lời Chúa. Như
Ten Bassic Steps Toward Christian Matury, Campus Crusade for Christ, Inc., Arrowhead Springs, San Bernadino, California.
Sudies in Christian Living, The Navigators, Colorado Springs, Colorado 80900
Một bộ sáu quyển Win or Grow, của The Southern Baptist Convention, Nashville, Tennessee.
–®—


SỰ BAN PHÁT
Các môn đệ không thể nào cảm kích sâu xa trước cuộc sống ban hiến của Chúa Giê-xu. Ngài đã phản ảnh tình yêu cao cả nhất khi phó chính sự sống của mình họ đã luôn cảm nhận rằng Chúa Giê-xu yêu thương thế gian hư mất này. Chúa Giê-xu vừa thông cảm vừa cố gắng truyền đạt cho họ hiểu rằng Ngài đã được dành riêng cho mục đích rao giảng Tin Lành bằng cách phó chính Ngài để cứu chuộc thế gian. Qua sự gương mẫu đó, các môn đệ đã học biết sự hiến dâng thật nghĩa là gì. Sự kiện họ học được về sự tự hiến và yếu tố khiến cho đám đông bị thuyết phục rằng Tin Lành không phải là lý thuyết mà là một thực tại.
Nhưng các môn đệ không bao giờ thể hiện được loại tình yêu này nếu Chúa Giê-xu ban hiến chính sự sống Ngài cho họ. Ngài đã ban hiến bằng cách ban Đức ThánhLinh xuống cư trú trong đời sống họ. Khi ban Đức Thánh Linh cho các môn đệ là Ngài trang bị cho họ công tác rao giảng Tin Lành không phải việc loài người đảm đương, nhưng là công tác của Đức Thánh Linh. Ngài đã dùng những giờ cuối cùng để bảo đảm với các môn đệ rằng Đức Thánh Linh là một trạng bị thích ứng cho công tác giảng Tin Lành. Vì vậy ngày Lễ NgũTuần là ngày lễ tuyệt đối cần thiết khi các môn đồ của Ngài có thể sống, yêu thương, và phục vụ trong công tác rao giảng Tin Lành.
Và ngày hôm nay cũng vậy, các môn đồ của Chúa Giê-xu phải có sự sống của Chúa qua Đức Thánh Linh để công tác của Ngài được thành đạt qua Hội Thánh và trong Hội Thánh. Chỉ lúc đó chúng ta mới có lòng rốt rắn thật. Chỉ lúc đó chúng ta mới có quyền năng để nói cho người khác biết về Ngài. Chỉ lúc đó chúng ta mới bày tỏ được tinh thần sống hy sinh cho người khác, là điều cần thiết để rao giảng Tin Lành có hiệu quả.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Vâng lời còn hơn là giữ luật. Đó là
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Việc Chúa Giê-xu luôn luôn tái dâng mình cho Đức Chúa Trời được bày tỏ trong việc . _____________________________________
3. Mục đích khiến Chúa Giê-xu tự làm nên thánh là.
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong_______________: nhưng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời trong____________________
Sau đây là bản so sánh của Chúa Giê-xu với mười hai môn đồ. Có nhiều điều môn đồ yêu mến mà Chúa Giê-xu từ chối. Ngược lại, có nhiều điều họ muốn chạy trốn thì Chúa Giê-xu sẵn sàng chấp nhận. Dưới đây có bảy chử trong hai cột bạn hãy viết những điều các môn đồ thích và những điều Chúa Giê-xu sẵn sàng chấp nhận.
Thõa mãn xác thịt - nghèo khó - sự hạ mình - tiếng tăm - sự chết - được quần chúng hoan hô - buồn khổ.
Các môn đồ
_______________________
________________________
_______________________
Chúa Giê-xu
_______________________
_______________________
________________________
Bạn ghi lại năm điều, theo tác giả, Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN THEO NHÓM
Thảo luận ý nghĩa chữ “sự nên thánh” trong Tin Lành GiGa 17:18, 19. Sau đó xem lại trang 38-39.
Nếu nhóm bạn đông người chia ba nhóm nhỏ, làm việc sau đây:
Giao cho nhóm mô tả công việc của Đức Thánh Linh trong việc hướng dẫn một Cơ Đốc Nhân trở nên giống như Chúa .
Giao cho nhóm hai trình bày công tác và sự cần thiết của Đức Thánh Linh trong sự rao giảng Tin Lành có hiệu quả.
Giao cho nhóm ba nói trên điều kiện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Qua bài học hôm nay, bạn thấy trong đời sống mình có lãnh vực nào cần được thay đổi hay tăng cường thêm ?
ĐẠT MỤC TIÊU
Bạn hãy để thì giờ một mình với Chúa và ghi lại những tội lỗi bạn phạm hay những thất bại mà Chúa đã nhắc nhở. Viết xuống từng điều một, cho đến khi nào tất cả đều sai trật trong đời sống bạn đã được Đức Thánh Linh chỉ ra. Mở Kinh Thánh trong IGi1Ga 1:9. Xưng tội với Chúa rồi viết 1:9 ngang qua tờ giấy và hủy bỏ tờ giấy ấy đi.
Khi nhìn suống mình, bạn tìm thấy những lãnh vực nào chưa đầu phục Chúa thì bây giờ hãy dâng nó cho Ngài.
Và cầu nguyện như sau:
Kính Lạy Cha Yêu Dấu , Con nhận biết rằng có những lãnh vực con chưa đầu phục Chúa và vì thế phạm tội với Ngài . Con cám ơn Ngài đã tha thứ cho con hoàn toàn , và bây giờ con xin dành tất cả cuộc đời con cho Ngài . Bởi đức tin con đã nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và cảm tạ Ngài đã kiểm soát đời con và đổ đầy Đức Thánh Linh trong con . Con cầu nguyện trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu . Amen .
GÓP Ý NGHIÊN CỨU THÊM
Có rất nhiều cuộn băng của The Foundation Library, đã nói đến trong bài 3, đề cập đến chủ đề Đức Thánh Linh .
Rất nhiều sách viết về Đức Thánh Linh . Hai sách mới nhất là On Tiptoe with Joy! Của Jonh Seamands, và The Key to Triumphant Living, của Jack R. Taylor.
Have You Made The Wonderful Discovery Of The Spirit-Filled Life là một truyền đạo đơn của Campus Crudade for Christ Inc. Xuất bản cũng giúp bạn nghiên cứu thêm. Hoặc một tài liệu tương tự là tờ How to have a Spirit-Filled Life của The Evangelism Division.
–®—


PHẦN CHỨNG MINH
Phần cố ý trong chiến lược của Chúa Giê-xu là trình bày bày gương mẫu mà Ngài muốn dân Ngài noi theo. Vì vậy các môn đồ thấy trong Ngài cuộc đời mà họ phải sống và dạy. Tất cả những gì Ngài đã bày tỏ ra là đều vì cớ chúng ta. Ngài cũng cố ý cho họ thấy khi Ngài cầu nguyện cùng Cha. Họ đã thấy tác dụng của sự cầu nguyện đó và ao ước được biết nhiều hơn về quyền năng đó trong đời sống của chính mình. Họ rất kinh ngạc thấy Ngài vận dụng Kinh Thánh Cựu Ước một cách thông thạo. Điều quan trọng đặc biệt là sự kiện họ thấy Ngài chinh phục người khác. Họ đã học được khi thấy Chúa làm những điều Ngài muốn dạy. Lúc nào cũng là giờ học khi Người Thầy đã rất tự nhiên biến mọi cảnh ngộ thành một cơ hội học tập theo theo ý Ngài .
Những nhà lãnh đạo thuộc linh ngày nay cũng cần bắt chước kế hoạch của Chúa Giê-xu. Để thực hiện chúng ta phải sẵn sàng chứng minh bằng đời sống mình với những gì muốn người khác học. Muốn như vậy chúng ta phải sống với những người chúng ta lãnh đạo. Chúng ta phải cầu nguyện với họ, giúp họ học Kinh Thánh, đem họ đi với chúng ta trong những lúc đi chinh phục người khác về cho Chúa. Chúng ta sẽ truyền đạt cách sống cho người khác, nếu họ thấy cách sống ấy trong chúng ta. Đây là phương pháp của Thầy, và việc áp dụng phương pháp này là điều bắt buộc chúng ta có những người được huấn luyện thích đáng để làm công việc Ngài .
PHẦN NGHIÊN CỨU
Mặc dầu duộc đời Chúa Giê-xu thường xuyên cho chúng ta thấy phải sống như thế nào, dù vậy, tác giả cũng đưa ra ba lãnh vực mà Chúa muốn dạy mười hai môn đồ đó là______________,__________________và________________
Các sách Phúc Âm đề cập đến việc Chúa Giê-xu cầu nguyện bao nhiêu lần? _________________
“Phần đối thoại của Ngài với các môn đệ trong bốn sách Tin Lành nói chung đã có ít nhất là __________ lần trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước đó là chưa kể hơn __________ lần Ngài đã có ý đề cập đến Cựu Ước khi phán dạy những người khác”.
Gương mẫu của Chúa Giê-xu cho các môn đồ thấy rằng họ phải biết Kinh Thánh. Theo các câu sau đây, chúng ta thấy Kinh Thánh có thể giúp gì cho trong đời sống hắng ngày?
IPhi 1Pr 2:2______________________________
Thi Tv 119:10:5_________________________________
GiGa 15:7______________________________________
Bạn học được điều gì qua đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu?
Mat Mt 14:23_______________________________________
Mac Mc 1:35___________________________________________
LuLc 6:12___________________________________________
PHẦN SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
So sánh thái độ của Chúa Giê-xu đối với Kinh Thánh và nhận định của Phao-lô trong IITi 2Tm 3:16-17.
Thảo luận những hàm ý trong ICo1Cr 11:1; Phi Pl 3:17; IITi 2Tm 1:13 và Phi Pl 4:9.
Hai ba người diễn lại một tình huống xung đột nào đó cho cả nhóm phân tích. Chọn hai ba nhóm viên để diễn lại tình huống sau:
Vấn đề : Có một tín đồ kia muốn được lớn lên trong Chúa. Người này thấy việc cầu nguyện rất khó không biết phải học Kinh Thánh như thế nào và mới lần đầu cố gắng làm chứng cho Chúa thì thất bại ê chề.
Để một người diễn đạt lại thất bại trong cả ba lĩnh vực này. Người thứ nhì đại diện cho người tín đồ mới trên, diễn lại trong việc thất bại khi đem người khác đến với Chúa. Và người thứ ba, đại diện cho một tín hữu trưởng thành trình bày nhu cầu cần có người huấn luyện trong những lãnh vực trên là rất quan trọng.
ĐẠT MỤC TIÊU
Nếu bạn đang làm việc với một người, quyết định xem bạn sẽ làm gì để giúp người này học được những điều sau đây:
Cách cầu nguyện
Cách học Kinh Thánh hữu hiệu
Cách chia sẽ tin mừng cho người khác
Cách chiến thắng cám dỗ
Phải làm gì khi phạm tội
Mỗi tuần tôi đã để thì giờ cầu nguyện học Kinh Thánh như sau:
__________dưới nữa giờ
__________nửa giờ đến một giờ
__________một đến hai giờ
__________hai đến ba giờ
__________hơn ba giờ
Bạn có phương pháp học thuộc câu gốc không? Nếu như không, hãy bắt đầu học ít nhất mỗi tuần một câu.
GÓP Ý THAM KHẢO THÊM
Một phần trong quyển Pastor Pastorum, của Latham, “The Schooling of the Apostles” Trang 270-310, một tài liệu tốt cho phần chứng minh.
Cuốn phim, Like A-đam Mighty Army, do Gospel Fimls Inc, sản xuất, của Muskegon, Michigan. Là câu chuyện của Hôịi Thánh trưởng lão Coral Ridge của Fort Lauderdale Florida.Nhấn mạnh đến khía cạnh minh chứng trong việc dạy người khác làm việc cho Chúa.
Gíup cho việc học thuộc các câu Kinh Thánh, bạn có thể dùng các bộ thẻ câu gốc The Navigators, Colorado Spring, Colorado 80900, và của Billy Graham Evangilistic Minneapolis, Minnesota 55440.

–®—

SỰ ỦY QUYỀN
Trong năm đầu chức vụ của Chúa Giê-xu, các môn đồ không làm gì nhiều mà chỉ quan sát xem Chúa Giê-xu làm việc gì. Mặc dầu đã được giao phó trách nhiệm ngay từ đầu, nhưng những công tác sơ khởi của họ thường chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng đây là một phần trong phương pháp của Thầy. Trước hết Ngài đưa họ vào mối tường giao sống động với Đức Chúa Trời rồi Ngài cho họ thấy Ngài đã làm việc như thế nào vàchỉ lúc đó Ngài mới thật sự chia sẽ với họ phạm vị của trách nhiệm được giao. Nhưng Chúa luôn làm việc với họ, với dự kiến trong tương lai họ sẽ gánh vác sứ mạng của Ngài.
Cuối cùng sau hơn một năm huấn luyện Chúa Giê-xu thấy rằng bây giờ họ đã sẵn sàng để tự đảm đương công tác rao giảng Tin Lành. Nhưng Ngài cũng cẫn thận chỉ dẫn cho họ trước khi họ ra đi. Những chỉ dẫn nầy rất quan trọng chúng ta phải thấy Chúa Giê-xu phát họa rõ ràng những gì Ngài đã âm thầm dạy họ từ buổi đầu. Một điểm quan trọng chúng ta phải thấy là Chúa Giê-xu bảo họ tập trung công tác của mình vào những cá nhân nào có thể thay thế họ khi họ không còn nữa. Đoan chắc rằng họ sẽ gặp khó khăn và Ngài sai họ đi từng đôi một.
Dấn thân vào công tác truyền giảng là một việc bắt buộc đối với bất cứ ai là môn đệ thật của Chúa. Cần phải giao việc cho người chúng ta huấn luyện, mới chỉ bắt đầu là sự tập luyện, nhưng Ngài luôn giao việc với một ý tưởng nhằm chuẩn bị người đó cho công tác trực tiếp rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa chúng ta.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Trước khi bảo các môn đệ dấn thân vào công tác truyền giảng Tin Lành cho thế giới, phương pháp của Chúa Giê-xu bao gồm_________________________________________________________và________________________________________________________________________________________
Trong thời gian khoảng____________________các môn đồ không làm gì khác hơn là quan sát Chúa Giê-xu làm việc
Tác giả giải thích thế nào về việc Chúa Giê-xu bảo mười hai môn đồ : “Đừng đi đến dân ngoại, cũngđừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri, song thà đi đến cùng con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên” (Mat Mt 10:5-6)? _________________________________________
Mệnh lệnh sau đây của Chúa Giê-xu được diễn giải như thế nào? “Các ngươi vào thành nào hay làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi?”_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Có đấu hiệu nào cho thấy trong những nổ lực làm chứng đầu tiên của mười hai môn đồ có đôi phần hiệu quả? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dùng Tân Ước và bài học để chọn câu trả lời đúng với câu Kinh Thánh trưng dẫn:
__________LuLc 24:44-47 A. “Đào tạo môn đồ”
__________GiGa 20:19-24 B. “Thô-ma không có ở đó”
__________Mat Mt 28:19 C. Lời hứa ban Đức Thánh Linh
__________Cong Cv 1:8 D. “Hãy chăn chiên ta”
__________GiGa 21:15-17 E. “Đi khắp thế gian”
__________Mac Mc 16:15 F. “phải rao giảng về sự ăn năn”

SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận đoạn sau:
Tín đồ Đấng Christ là những người được sai đi làm cùng một công việc phổ biến Tin Lành cho thế gian. Chúng Chúa Giê-xu đã được sai đi làm công tác ấy, và vì công tác ấy, Ngài đã dâng sự sống mình. Công tác phổ biến Tin Lành không phải là một việc làm thứ yếu mà đời sống chúng ta lựa chọn lấy. Nó là trọng tâm của mọi lời kêu gọi đối với chúng ta, là điểm quan yếu mà chúng ta phải làm. Nó là lời ủy nhiệm của Hội Thánh, sẽ khiến cho mọi công tác khác được giao phó và được nhơn danh Đấng Christ có ý nghĩa. Nếu nhìn chăm vào mục tiêu đó, mọi lời nói, mọi việc làm khác sẽ hoàn tất rực rỡ hơn chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Bất cứ công tác nào được thực hiện nhơn danh Đấng Christ như các định chế giáo dục, các chương trình xã hội, những bệnh viện, những tổ chức nhóm họp đủ loại trong Hội Thánh - tất cả đều được biện minh nếu chúng ta nhằm mục đích làm trọn sứ mạng này.
Thảo luận những lời Chúa Giê-xu phán trong Mat Mt 10:34-38
Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến không phải đem sự bình an, mà đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta; ai không vác thập tự giá mình theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta.
Sau đó nhận định của Tiến Sĩ Coleman ở trang 55.
Thảo luận ý nghĩa lời giải thích của tác giả về 10:5, khi nói đến những nỗ lực ban đầu của người mà bạn muốn huấn luyện thành một chứng nhân.
Xem những khó khăn mà Chúa Giê-xu báo trước cho mười hai môn đồ và đối chiếu những khó khăn đó với IPhi 1Pr 2:21; Phi Pl 1:29 và IITi 2Tm 3:12
ĐẠT MỤC TIÊU
Liệt kê một số công tác mà bạn có thể giao cho một tín đồ đang cùng làm việc với bạn.
Nếu bạn đang hướng dẫn một người về cá nhân chứng đạo thì hãy cho họ đảm trách những phần đơn giản hơn trong công cuộc đàm thoại với người chưa tin Chúa.
Hãy tự hỏi chính mình câu hỏi sau: “Tôi có sẵn làm một chứng nhân cho Chúa không, dù có phải bị sỉ nhục vì cớ danh Ngài ?”
Bạn hãy xem bảng liệt kê sau đây, có điều nào ngăn trở bạn làm chứng cho Chúa. Hãy thành thật đối diện với chúng. Tin cậy Chúa để luôn được sức mới của Ngài mà vượt qua mọi trở lực đó.
__________Ưu tiên sai
__________Lười biếng
__________Sợ hãi
__________thành kiến đối với việc truyền giảng
__________Tội lỗi của xác thịt
Trên hết bạn hãy sẵn sàng cho Chúa sử dụng
GÓP Ý CHO VIỆC NGHIÊN CỨU THÊM
Sách nghiên cứu thêm
Every Menber Evangelism, của J. E. Conant
Một phần trong quyển “The Training of the Twelte” của A.B. Bruce (First Attempts at Evangelism) trang 99-119.
–®—


VIỆC GIÁM SÁT
Dù đã giao cho 12 môn đồ phần nào trách nhiệm rao giảng Tin Lành, Chúa Giê-xu vẫn chưa coi họ là những thành phẩm, những người sẵn sàng để tốt nghiệp. Dù họ chỉ được giao một phần vụ hạn chế công tác cứu chuộc, họ cũng cần được giám sát. Vì vậy Chúa Giê-xu đã theo dõi mọi chuyến đi của họ, nghe báo cáo và góp ý với họ trong những khó khăn họ gặp cũng như nững thành công họ mang lại. Và thật vậy việc giám sát nầy không phải là một sự kiện riêng lẻ. Qua mối liên hệ thường xuyên với mười hai môn đồ, Chuá Giê-xu không ngừng kiểm soát hò. Qua chức vụ của Ngài với họ, qua những kinh nghiệm của các môn đồ, dầu thành công hay thất bại cũng là nguyên liệu cho Chúa sử dụng. Ngài cảnh giác với mọi hành động, mọi phản ứng của ho, và luôn biết rằng sự cố vấn của Ngài là một bước nữa trang bị họ cho chức vụ. Cuối cùng khi Ngài rời họ trở về cùng Cha, Ngài đã hứa ban Đức Thánh Linh để tiếp tục giám sát công việc của họ.
Ngày nay, để trang bị những người ra đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta không thể chỉ định lượng rằng khi dạy cho người ta biết cách hoạt động là họ sẽ hoàn tất được công tác, cũng không cho rằng công tác hoàn tất mỹ mãn là do chính người thực hiện đã sẵn sàng. Trừ khi các môn đệ đã thể hiện sự trưởng thành, việc giám sát vẫn còn cần thiết.
PHẦN NGHIÊN CỨU
So sánh báo cáo của mười hai sứ đồ với báo cáo của bảy mươi sứ đồ.
Chúa Giê-xu đã phản ứng thế nào trước báo cáo của bảy mươi môn đồ?
Kể ra một ví dụ trong đó Chúa dùng sự thất bại của mười hai môn đệ để đưa ra một chân lý họ cần biết.
Tác giả dùng ba chữ đễ diễn tả kế hoạch dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Ba chữ đó là____________và_____________________
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Trong chương này hai lần tác giả dùng chữ “chinh phục cả thế gian”, theo y bạn điều này có nghĩa gì?
Thảo luận đoạn sau:
Bao giờ chúng ta mới học được bài học của Đấng Christ dạy rằng đừng bao giờ mãn nguyện với những kết quả đầu tiên của những người được sai đi làm chứng? Các môn đồ phải đưọc huấn luyện cho đến lúc trưởng thành, già dặn. Không có gì thay thế được cho chiến thắng toàn diện, và chiến trường của chúng ta là thế gian. Chúng ta đã không được kêu gọi để chống giữ một đồn lũy, nhưng là để tấn công các vị trí trọng yếu. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa giai đoạn cuối cùng của chiến lược phổ biến Tin lành của Chúa Giê-xu dưới ánh sáng đó.
Một người nào đang làm việc với bạn gặp chống đối khi đi làm chứng. Sự chống đối này có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Thảo luận cách bạn có thể khích lệ người nầy khi họ gặp những trường hợp sau đây:
Vừa mới tự giới thiệu, cánh của đóng sầm vào mặt
Đang khi chia xẻ Tin Lành, một người thành thật hỏi, “ Làm sao anh biết điều đó là thật?”
“Tôi không tin có Thượng Đế”.
“Kinh nghiệm Cơ Đốc chỉ là vấn đề tâm lý thôi chứ gì?”
Hãy biến buổi họp thành một buổi tường trình, bạn hãy hỏi và trả lời các câu hỏi và trả lời sau đây:
Tuần này bạn có gặp một người nào cần được giúp đỡ không?
Bạn đã làm gì?
Hãy nghĩ đến những người sau đây- người trong gia đình, bạn bè, những người quen biết nơi làm việc, những người già cả ốm yếu chỉ ở trong nhà,- trong tuần này bạn sẽ bày tỏ mối quan tâm Cơ Đốc với ai. Bạn sẽ dành ít phút chia xẻ với họ hay định làm một việc tốt cho họ. Ghi lại hành động đó dù chỉ là gọi điện thoại, đi thăm hay viết thư. Ghi lại những gì đã xảy ra.
ĐẠT MỤC TIÊU
Tổ chức một buổi tường trình có hoạch định trước, sau khi đã chỉ định các bạn làm một công tác Cơ Đốc nào đó.
Liệt kê những khó khăn gây nản lòng mà một tân chứng đạo viên có thể gặp. Chuẫn bị giúp đỡ họ đối với nan đề đó.

GÓP Ý CHO VIỆC NGHIÊN CỨU THÊM
Gospel Fimls đã sản xuất bốn bộ phim Teaching Training Films về cá nhân chứng đạo thực hiện tại Hội Thánh Coral Ridge Presbyterian Church, Fort Lauderdate, Florida. Tập thứ ba, On The Job Training, nhấn mạnh đến khía cạnh dạy dỗ.
Quyển Evangelism Explosion, của D. James Kennedy, nhấn mạnh đến việc kiểm soát.

KẾT QUẢ
Mục tiêu tối hậu mà Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ là cuộc sống của Ngài được tái thể hiện trong họ và qua họ để đến với đời sống của những người khác. Sự kiện nhóm người Chúa hướng dẫn tương đối nhỏ không có ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu được huấn luyện đúng mức họ sẽ đào tạo được những cuộc đời khác giống như họ. Và những cuộc đời đó sẽ cứ tiếp tục kết quả như vậy cho đến khi Chúa Giê-xu thấy cả thế giới đều được nghe sứ điệp của Ngài. Chiến thắng cuối cùng sẽ đến qua sự trung tín làm chứng nhân cho Chúa. Phúc âm của Chúa sẽ thắng khi họ kết quả và khi họ dạy cho các môn đệ họ kết quả. Kết quả là điều Chúa mong muốn cho mười hai môn đệ nhưng nhân lên thập bội là mục tiêu tối hậu.
Ngày nay, cũng như ngày xưa, bài trắc nghiệm cho một chương trình giảng Tin Lành không phải là số người lần đầu quyết định tin Chúa, mà chính là người đã tin Chúa đó có bằng lòng đi ra đem người khác về hay không. Kết quả của chúng ta có sinh sôi nổi nẩy nở không? - chúng ta chỉ tạo ra những người quy đạo - hay chúng ta đang xây dựng những người lãnh đạo có khả năng xây dựng được những người lãnh đạo khác?
Trong Hội Thánh đầu tiên, hai chương trình chinh phục và xây dựng người có khả năng kết qủa đã phối hợp với nhau cho thấy sự hữu hiệu trong kế hoạch của Chúa Giê-xu; nhưng trong những thế kỷ sau, người ta đã bỏ cái thực tế đó, để lo chinh phục hàng loạt. Nhu cầu hiện nay là trở lại với cách truyền giảng chú trọng đến những người có thể đem người khác đến với Chúa và xây dựng những người kết quả trở thành các môn đệ có thể chinh phục và xây dựng người khác.
PHẦN NGHIÊN CỨU THÊM
Các câu sau đây đúng hay sai? Viết Đ hoặc S
_________(a) Kết quả là mục tiêu chính yếu của việc giảng Tin Lành
_________(b) Hội Thánh truyền giảng để có sự tin Chúa hàng loạt dường như đã tác hại cho phong trào Cơ Đốc.
_________(c) Từ thế kỷ thứ tư trở đi không Hội Thánh nào bắt chước nguyên tắc truyền giảng của Chúa Giê-xu .
_________(d) Mạng lịnh chính duy nhất trong Mat Mt 28:19-20 là đào tạo môn đồ.
Xem 9:36-38. Mô tả kinh nghiệm của Chúa khi thấy đoàn dân đông Ngài đã đáp như thế nào? _____________________________________________________________________________
Chúa khuyến khích các môn đệ cầu xin điều gì? __________________________________________
Theo các mục tiêu cứu chuộc của Chúa điều gì được dùng để đánh giá tối hậu đời sống và sự làm chứng của chúng ta? ______________________________________________________________
Bài trắc nghiệm cho bất cứ công tác giảng Tin Lành nào không là__________________nhưng trong __________________________________________________________________________
Tương tự như vậy, các tiêu chuẩn một Hội Thánh cần dựa vào để đo lường mức độ thành công của mình không phải là__________________cũng không là__________________mà là__________________.
Việc giảng Tin Lành không được thực hiện bởi__________________nhưng bởi _______________
Cách giảng Tin Lành mới chúng ta cần không phải là những phương pháp tốt hơn nhưng là___________________________tốt hơn.
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Tiến sĩ Coleman cho biết Chúa Giê-xu thấy trước ngày “mà Tin Lành cứu rỗi trong danh Ngài sẽ được truyền ra để thuyết phục mọi người”. Thảo luận về những viễn ảnh cho việc này xảy ra trong thế hệ chúng ta.
Xem GiGa 15:1-16. Ghi lại bao nhiêu lần chữ “kết quả” được nhắc đến trong đoạn này. Cùng thảo luận xem ý Chúa muốn nói gì khi dùng chữ này. Sau đó xem trang 60, để ý câu 16 Chúa Giê-xu nói về “trái đậu luôn” . Điều nầy có nghĩa gì?
Thảo luận một đoạn ở trang 61
“Điều thực sự có giá trị trong kết quả cuối cùng của công tác chúng ta tin Chúa đã ra đi huấn luyện những người họ đã chinh phục thành người lãnh đạo chứ không phải chỉ là tín hữu. Rõ ràng là chúng ta muốn chinh phục thành người lãnh đạo chứ không phải chỉ là tín hữu. Rõ ràng là chúng ta muốn chinh phục thế hệ chúng ta cho Đấng Christ ngay bây giờ nhưng điều nầy chưa đủ. Công tác của chúng ta sẽ không hoàn tất cho đến khi đã bảo đảm được rằng việc giảng Tin Lành sẽ được tiếp nối qua đời sống những người đã được cứu”
Thảo luận về những gì bạn sẽ làm để chinh phục những người như sau cho Chúa:
Bên cạnh nhà là một ông hàng xóm lúc nào cũng mong cho mọi nhà thờ bị tiêu diệt. Ông tỏ ra thù địch vời các Cơ-đốc nhân và tin rằng họ là những phần tử có hại cho xã hội. Đôi khi lòng căm ghét đó trở thành những cơn giận dữ. Bây giờ phải làm gì để làm chứng cho một người như vậy tin Chúa? Bạn có thật lòng tin rằng ông ta sẽ được cứu không? Xin đọc Cong Cv 8:3; 9:1-6.
Bên cạnh là một ông hàng xóm cực kỳ sùng đạo. Ông cầu nguyện, giúp đỡ người nghèo, hướng dẫn cả nhà giữ đạo, nhưng ông chưa biết Chúa một cách cá nhân. Bạn phải co thái độ nào đối với ông? Bạn phải làm gì để đem người này đến với Chúa? Bạn có tin rằng người này có thể trở thành một Cơ-đốc nhân? Xin xem 10:1-48.

ĐẠT MỤC TIÊU
Bạn đang cùng làm một việc với một người để mong khiến người này thành một chứng nhân cho Chúa. Khi cùng đi làm chứng với họ hãy để họ càng ngày càng đóng góp nhiều vào câu chuyện cho đến khi họ có thể mời gọi đối tượng quyết định tiếp nhận Chúa. Nếu người đó chưa làm được như vậy thì bạn phải tiếp tục giúp cho đến khi làm được.
Tôi đang cùng làm việc với một người
_________biết gợi chuyện và giới thiệu Chúa ngay
_________biết chia xẻ Tin Mừng một cách thông minh, nhưng chưa dám mời người khác tin Chúa.
_________biết làm chứng cho Chúa và hướng dẫn người khác đến chỗ tin nhận Ngài .
Mục tiêu của bạn không phải chỉ hướng dẫn người làm việc chung với mình đưa người khác đến với Chúa, mà còn có thể hướng dẫn họ gíup người mới tin đến chỗ trưởng thành. Bạn phải chắc là người này hiểu mục đích đó.
GÓP Ý CHO VIỆC NGHIÊN CỨU THÊM
Có nhiều cuốn phim có nhữnh sứ điệp sâu sắc liên quan đến nội dung bên trong chương này. Trong số đó có:
No time to wait, Augsburg Publishing House, 426 South Fifth Street, Minneapolis, Minnesnota 55415.
Born to Witness, Family Films, 5823 Santa Monica Blvd, , Hollywood, California 90038
The Gospel Blimp, Gospel Fimls, Muskegon, Michigan 49440
How to Wit ness, Broadman Films, Sunday School Board of the Southern Baptist Convention, Nashville, Tennessee.
Tập 1 và 2 của nhửng phim dạy dỗ huấn luyện của Coral Ridge dành cho cán sự chứng đạo:challenge to witness và the gospel Presentation, gospel Films
Cuộn băng số 3 và số 4 của The Coral Ridge Cassettes, công ty sản xuất David Cook Publishing Conpany, Elgin Illinois, giúp ích rất nhiều trong lãnh vực này.
–®—

CHÚA GIÊ-XU VÀ KẾ HOẠCH CỦA BẠN
Bước 1
Có một người đã tưởng tượng câu chuyện sau đây: Sau khi về thiên đàng Chúa Giê-xu gặp thiên sứ Gáp-ri-ên. Thiên sứ Gáp-ri-ên vô cùng kinh hoàng về những điều Chúa Cứu Thế chúng ta đã làm ở trần gian . Chúa Giê-xu đáp lại bằng cách giải thích khi Ngài ở dưới thế, Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu nhận loại và quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Bây giờ Ngài trở về thiên đàng để ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời và cầu thay hco những người Ngài đã cứu chuộc. Chúa Giê-xu kết luận rằng Ngài mong muốn loài người khắp thế gian đều được nghe về những gì Ngài làm cho họ. Thiên sứ Gáp-ri-ên hỏi: “Vậy Ngài sẽ làm gì để đạt được mong ước ấy?” Chúa chúng ta Chúa chúng ta trả lời họ rằng “Ta đã trao sứ mạng đó cho khoảng 12 người . Ta tin rằng họ sẽ phổ biến khắp nơi.” Thiên sứ Gáp-ri-ên ngạc nhiên kêu lên: “Chỉ có mười hai người thôi sao? Nhỡ họ thất bại thì sao?” Chúa Giê-xu bắt buộc phải nói: “Ta không có kế hoạch nào khác!”
Bỏ qua khía cạnh tưởng tượng của câu chuyện đi, chúng ta thấy điểm chính của câu chuyện hoàn toàn đúng. Chúa Giê-xu thật đã trao sứ mạng truyền giảng tin lành vào tay một nhóm người rất nhỏ. Nhưng rồi số ít người nầy đã huấn luyện những người khác thành những chứng nhân hữu hiệu, rồi không bao lâu sau có một số môn đồ rất lớn được huấn luyện, ra đi xẻ chia chân lý của Chúa Giê-xu khắp nơi từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Ga-li-lê, cho đến cùng tarí đất.
Kế hoạch của Ngài xoay quanh một số môn đồ đã được huấn luyện, là những người chinh phục và huấn luyện người khác cho mục đích chinh phục và huấn luyện. Kế hoạch này không bao giờ thay đổi.
PHẦN NGHIÊN CỨU
Trong thời gian làm việc với một người, bạn hãy liệt kê một số cơ hội bạn đã gặp gỡ người đó để huấn luyện họ về chức vụ môn đệ.
Trong khi làm việc với một người hay một nhóm nhỏ, bạn thường có những hoạt động nào khi họp chúng với nhau?
Bạn có thể giao những bài làm nào cho người mà bạn đang huấn luyện?
Những việc đầu tiên
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Những công tác khi đã trưởng thành trong Chúa
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Khi nào bạn mới giải thích chiến lược của bạn cho người cùng làm việc với mình?
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Dùng thì giờ này để tường trình. Thảo luận: trong tuần này tôi gặp một người nào đó cần tôi giúp đỡ? Tôi đã làm gì để giúp người khác trong tuần qua? Đáp ứng ra sao?
Thảo luận: “Để ra một năm hoặc một khoản thời gian tương đương dạy một hai người biết ý nghĩa của việc chinh phục người cho Đấng Christ còn hơn là sống trọn đời với cả một Hội Thánh để chỉ cốt điều hành chương trình” Hỏi cả nhóm có đồng ý với nhận định nầy không? Đoạn nầy bao hàm ý gì? “Chinh phục người cho Đấng Christ” liên quan với điều gì?
Ở trang 81, tiến sĩ Coleman nói với những người nghĩ rằng tiêu chuân làm môn đệ Chúa quá cao, có thể bị gãy gánh nữa đường. Nghĩ đến vài nhân vật trong Tân Ước đã thất bại, xin đọc Cong Cv 1:25; ITi1Tm 4:10; IITi 2Tm 1:15; 1:19, 20. Bạn sẽ đáp ứng ra sao nếu có vài người trong nhóm bạn tỏ ra không tiếp thu được, không muốn trả giá và bỏ cuộc giữa đường.
Khi tới phiên bạn cầu nguyện trong nhóm, bạn hãy cầu nguyện đích danh từng người .
THÀNH QUẢ CÁC NHÂN
Bạn viết một bài làm chứng ngắn về đề tài trở nên một Cơ-đốc Nhân, khoảng 150-200 chữ. Dàn bài đại khái như sau: Trước hết, nếu không có Chúa đời sống bạn ra sao? Thứ hai, làm thế nào để trở nên một Cơ-đốc nhân. Thứ ba, tù khi tin Chúa đời sống bạn như thế nào? Đừng dùng những từ thần học nặng nề khuôn mẫu mà người tin Chúa không thể hiểu được. Chủ yếu là nói Chúa có ý nghĩa gì trên đời sống bạn, và hiện nay Ngài đang làm gì cho bạn. Hãy ghi nhớ điều nầy.
Bạn là một giáo viên Trường Chúa Nhật. Học sinh trong lớp bạn là tín đồ đi học rất đều đặn. Bạn trung tín soạn bài, thăm viếng người vắng mặt và thỉnh thoảng tổ chức sinh hoạt ngoài trời. Và rồi không có gì nỗi bật trong đời sống của những người nầy. Bạn làm sao để tiếp tục với kế hoạch của Dức Chúa Giê-xu? Bạn hãy xem lại tiêu đề các chương. Tiến hành dựa theo nội dung đó.
Bạn là một thành viên của ban phụ trách đưa đón của Hội Thánh. Một em đi xe bạn tuyên xưng đức tin. Bạn sẽ làm gì để chăm sóc em đó?
Những bài học căn bản nào đã học được trong 9 chương qua? Bạn đã thực hành chưa? Bạn có kế họach gì cho tương lai?
GÓP Ý CHO VIỆC NGHIÊN CỨU THÊM
Follow-up, tập thứ tư trong bộ phim huấn luyện của Gospel Ridge, Gospel Films, Muskeegon, Michigan.
Tờ truyền đạo đơn, Christ in You, do Inter-Varsity Press xuất bản, 1519 N. Astor, Chicago, Illinois 60610, là một tài liệu tốt về chăm sóc tân tín hữu.
Quyển Evangelism Explosion, của D. James Kennedy, có một phần rất hay bàn đến việc chăm sóc.
How to Have a Quiet Time, là một sách nhỏ do The Navigators, Colorado Springs, Calorado xuất bản, thích hợp với việc chăm sóc.
Một bộ băng Cassette do The Coral Ridge Presbyterian Church thu thập được. Địa chỉ 1901 Northeast 50 th Street, Fort Lauderdale, Florida.
–®—

CHÚA GIÊ-XU VÀ KẾ HOẠCH CỦA BẠN
Bước 2
Gần đây tôi đã thấy cách trình bày hùng hồn về tầm quan trọng của sự gia tăng thập bội về phương diện thộc linh mà tôi còn nhớ. Có hai người được mời đứng trước một cử tọa đông đảo. Hai người này đại diện cho những Mục Sư, là người đem người khác về với Chúa qua cách cá nhân chứng đạo. Một trong hai vị đó (có lẽ là người làm chứng quyết liệt hơn) đại diện cho vị mục sư đem được nhiều người đến với Chúa, nhưng vì quá bận rộn nên không để thì giờ huấn luyện một ai làm công tác này. Vị kia (có lẽ là người ít năng động hơn trong việc cá nhân chứng đạo) đã để thì giờ huấn luyện những người ông đã đem đến với Chúa để họ có khả năng đưa dắt người khác. Ông còn đi thêm một bước xa hơn là huấn luyệ những người nầy để họ cũng có khả năng huấn luyện những người họ đã đem đến với Chúa.
Buổi trình diễn bắt đầu khi hai vị đi đến chổ cử tọa và dắt theo lên bục phiấ trước những người đại diện cho số người họ đã dắt về với Chúa. Vị mục sư thứ nhất tiếp tục đi xuống phía của tọa dắt lên một người nữa. Cứ như vậy sau mười chuyến đi ông đem được 10 người về với Chúa. Trong khi đó vị mục sư thứ hai sau khi đã đem được một người đến với Chúa thì huấn luyện tân tín hữu này rồi cả hai cùng đi làm chứng, đến chỗ cử tọa dắt về được hai người. Vị Mục sư tiếp nhận huấn luyện và chuyến thứ ba đem được 8 người. Cứ thế chuyến thứ tư thành 16 người. Cuối chuyến thứ năm đã có tất cả 32 người tin Chúa. Ba mươi hai người trong năm chuyến so với 10 người trong 10 chuyến cho thấy sư tương phản của hai phương pháp. Nếu vị mục sư cuối cùng với những người mình huấn luyện đi làm chứng 10 chuyến thì sẽ có đến 1.024 người đứng chung với ông ! Khác biệt giữa cấp số cộng với cấp số nhân là ở đây. Huấn luyện một người chinh phục linh hồn quan trọng hơn là cứu một linh hồn. Hội Thánh phải trở về với nguyên tắc của toán nhân nếu chúng ta muốn ảnh hưởng đến thế giới hư mất này, nổ lực gây ảnh hưởng đó chính là điều Chúa truyền dạy.
PHẦN NGHIÊN CỨU
1. Một số các khái niệm bao gồm trong sự tăng trưởng thuộc linh đưa đến trưởng thành. Một vài khái niệm này được thấy trong những câu dưới đây: Bạn hãy đọc những câu Kinh Thánh sau, xem bạn có thể cho thấy khía cạnh đặc biệt của sự tăng trưởng là gì.
1 GiGa 5:13__________________
Eph Ep 4:14__________________
4:13__________________
Mat Mt 4:19___________________
28:19___________________
2. Đây là phần cho những người thích số học. Giả dụ bạn là một tín đồ duy nhất trên thế giới, trong vòng sáu tháng nữa bạn đưa được một người đến với Chúa và huấn luyện cho anh ta lại có thể chinh phục và huấn luyện người khác. Cuối sáu tháng sẽ có hai tín hữu cả hai đều có khả năng đưa dẫn và huấn luyện. Mỗi người lại đưa dẫn và huấn luyện tròn sáu tháng nữa, lúc đó sẽ có bốn người. Bốn người tiếp tục đưa dẫn và huấn luyện trong sáu tháng tiếp theo sẽ thành tám. Cứ theo phương thức này thì sẽ có bao nhiêu người được đem về với Chúa sau 16 năm?Xin bạn kiên nhẫn tìm câu trả lời!
Đáp số___________________
SINH HOẠT VÀ THẢO LUẬN NHÓM
Đúc kết số người đã thêm vào Hội Thánh của bạn, đã xưng nhận đức tin trong năm ngoái. Lấy tổng số thuộc viên trong Hội Thánh chia cho số tân tín hữu xem thử cần bao nhiêu thuộc viên mới đem được một người đến với Chúa trong năm ngoái.
Bây giờ xem bao nhiêu người tin Chúa nếu mỗi thuộc viên đưa một người đến với Chúa trong năm qua. Tổng số thuộc viên vào cuối năm sẽ là bao nhiêu? Nếu như thuộc viên này năm tới lại đem được người khác đến với Chúa thì sẽ được thêm bao nhiêu
Đem ít báo cũ đến buổi họp. Nghĩ đến những nhu cầu căn bản của một người bạn muốn dắt về với Chúa. Anh ta đang có nỗi lo lắng, chán nản, căng thẳng nào? Đặt mình vào những hoàn cảnh đó. Xé ra những tựa đề, quảng cáo, hình ảnh nào trong tờ báo nhắc mình nhớ đến người này, sau đó nói về anh ta trong hai phút cho cả nhóm nghe.
THÀNH QUẢ CÁ NHÂN
1. Đọc Eph Ep 4:11, 12 trong bản dịch mới, Phao-lô khẵng định rằng truyền giáo là một phần đời sống của mỗi thành viên trong mỗi Hội Thánh Chúa. Viết lại cảm nghĩ chân thật của bạn về sự kiện mình được kêu gọi để tham dự vào chức vụ truyền giáo. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dù cảm nghĩ của bạn tích cực hay tiêu cực cũng xin giải thích tại sao?
2. Liệt kê những lý do tại sao làm việc với những người khác để xây dựng đức tin của họ lại khó khăn.
___________________
___________________
___________________
___________________
Cách tốt nhất để vượt qua những khó khăn này là gì?
3. Nếu bạn định tâm đem người khác đến với Chúa nhưng họ lại từ chối lời kêu gọi tiếp nhận Ngài, họ thường đưa ra những lý do gì? Viết một bài phân tích về việc làm chứng của bạn. Nêu cả điểm mạnh lẫn điểm yếu.

Chúa Giê-xu và kế hoạch của Bạn
Bước 3
Mới đây tôi được đến thăm một trong những Hội Thánh tăng trưởng nhanh nhất nước Mỹ. Chưa ở đâu tôi có một ấn tượng mạnh mẽ về sự kết hợp giữa việc làm chứng đạo và sự sâu nhiệm thuộc linh như đã có với tín hữu tại đây. Sự tiến triển của Hội Thánh nầy trong việc giảng Tin Lành rất đáng chú ý. Nói theo thứ tự thời gian thì việc nầy bắt đầu khi Mục sư giảng cho hội chúng biết rằng mỗi người đều phải làm chứng cho Chúa. Nhưng kết quả không ai làm chứng cả. Sau đó ông tổ chức vài lớp học, kết quả cũng vậy không ai làm chứng cả, sau dó Mục sư rủ một người cùng đi với ông mỗi khi ông đi làm chứng. Trong vòng vài tuần, người nầy quan sát Mục sư dẫn dắt người khác về với Chúa. Không bao lâu sau, ông đã biết tự mình làm chứng. Ông rủ thêm một người khác d8I với mình, vị mục sư rủ người khác, vậy có bốn người. Người nào tin Chúa rồi lại được huấn luyện để làm chứng. Bốn người nay thành tám, tám người thành mười sáu. Cho đến bây giờ có đến gần năm trăm tín hữu trong Hội Thánh đó có thể chia xẻ đức tin của mình cho người khác một cách khôn ngoan. Không có gì ngạc nhiên khi biết trong năm vừa qua tín hữu ở đây đã đem hơn một ngàn người đến với Chúa ! Họ đã biết được bí quyết của cấp số nhân. Họ đã theo đúng kế hoạch của Thầy mình trong việc giảng Tin Lành.
Phần nghiên cứu
Kinh Thánh Tân Ước kêu gọi chú ý đến một số các phương pháp chăm sóc tín hữu. Dưới đây là bôn câu Kinh Thánh. Xin bạn liệt kê phương pháp chăm sóc mà câu Kinh Thánh đưa ra.
Cong Cv 15:36 ________________________________________
Phi Pl 1:9 __________________________________________
ITe1Tx 3:1, 2 ___________________________________
GaGl 6:11_________________________________________
Trong công tác chăm sóc, không có gì cấp thiết hơn là cầu nguyện. Để ý nội dung hai lời cầu nguyện của Phao-lô cho các tín hữu tại Ê-phê-sô. Ghi ra những điều ông đã vì họ kêu nài.
Eph Ep 1:15-20 _____________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3:14-19 ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Thảo Luận Và Sinh Hoạt Nhóm
Thảo luận: Trong tổ chức của Hội Thánh chúng ta có những mục tiêu tầm xa nào có thể giúp chúng ta kết nạp những nguyên tắc của Chúa ? Những mục tiêu gần của chúng ta trong năm nay là gì ?
Động não (brainstorm) là một phương pháp giải quyết vấn đề qua đó những nhóm viên nhanh chóng đưa ra các giải pháp khả dĩ họ nghĩ đến. Không được phê phán. Việc đánh giá các ý kiến đưa ra nên để sau.
Dùng phương pháp động não với phương châm “Đa tạp và phong phú trong một phương pháp liều lĩnh và mới mẻ”
Một trong những tiểu đề của phân đoạn trong chương vừa rồi là “Các Phương Pháp Có Thể Thay Đổi”. Thảo luận về các loại phương pháp khác nhau có thể dùng cho một cá nhân hay cho một nhóm nhỏ.
Nếu bạn là một thành viên trong chương trình truyền giảng tại các nhà điều dưỡng, nhà tù hay trại giam, hãy cùng thảo luận những cách bạn có thể giúp những người mới tin được trưởng thành.
Thành quả cá nhân
Bạn muốn người cùng làm việc với mình chia xẻ niềm tin cho người khác trong lần đầu như thế nào? Xin cho biết vài đề nghị đó:
___________________________
___________________________
___________________________
Sau đây là vài gợi ý về “Cách Giữ Giờ Tĩnh Nguyện”. Bạn hãy chia xẻ lại cho những người đang cùng làm việc với mình.
Có một thì giờ nhất định. Chọn một giờ thích hợp nhất cho riêng bạn.
Có một chỗ nhất định. Một chỗ riêng để không bị quấy rầy, không ồn ào là tốt nhất. Hãy ở riêng với Chúa.
Có một chương trình rõ ràng
Trước hết, phải liệt kê các vấn đề cầu nguyện.
Sau đó, để thì giờ đọc Kinh Thánh.
Khi bạn nổ lực đem người khác đến với Chúa và giúp họ trưởng thành chắc chắn bạn sẽ bị kẻ thù chống đối. Những người cùng làm việc của bạn cũng có kinh nghiệm giống như vậy. Sa tan sẽ cám dỗ họ rằng, “Người có ý gì mà hướng dẫn người khác sống đạo ? Ngươi không xứng đáng làm việc nầy đâu. Ngươi còn chưa chắc gì mình có được cứu hay không.” Hãy học sử dụng lời Chúa để chống lại với sự tấn công này. Dùng 1 Giăng 5:11-13; để đương đầu với loại tấn công này.
Sau đó, Sa-tan lại thì thầm với bạn: “Ngươi là một Cơ Đốc Nhân, được rồi, nhưng hãy nhìn lại những lãnh vực ngươi đã thất bại từ khi trở thành Cơ Đốc Nhân.” Bạn hãy trả lời sự cám dỗ này bằng câu Kinh Thánh trong IGi1Ga 1:9.
Thứ ba, Sa-tan sẽ nói với bạn rằng dù bạn đã là một Cơ Đốc Nhân, bạn vẫn rất yếu không đủ sức để chống lại cám dỗ. Trong trường hợp nầy bạn hãy nhớ đến ICo1Cr 10:13.
–®—

Chúa Giê-xu và kế hoạch của bạn
Bước 4
Dân số trên thế giới đang gia tăng theo nhịp độ kinh khủng. Cứ mỗi giây lại có thêm hai người. Theo ước tính của liên hiệp quốc thì sau một ngày sẽ có thêm gần 200.000 người. Nếu đà này cứ tiếp tục, dân số thế giới sẽ vượt quá mức bảy tỉ trong thế hệ chúng ta.
Trong khi dân số thế giới gia tăng theo tốc độ những người được nghe Tin lành tăng theo nhịp tiến của xe bò. Tỉ lệ tín hữu trên thế giới trong những thập niên gần đây càng lúc càng thấp. Một nhà truyền giảng nổi tiếng đã nói” “Chúng ta không chinh phục thế gian về cho Chúa, chúng ta đang đánh mất họ”. Nhưng cũng còn một hy vọng cho chúng ta ngăn cơn thủy triều nầy lại, đó là Hội Thánh phải trở lại với kế hoạch giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu .
Kế hoạch của cuộc đời bạn, một cuộc đời mà Ngài đã tin cậy ban cho là gì? Bạn có một người nào hay một nhóm nhỏ nào để qua đó chính bạn được phát triển thêm nhiều ra ? Không có một con đường tắt nào cho việc truyền giảng Tin Lành cho thế giới. Chúng ta phải theo kế hoạch của Chúa Giê-xu, dù với giá phải trả là không có hiện tại không có những báo cáo thống kê ngoạn mục. Nhưng với cái nhìn về tương lai và một khải tượng khi Tin lành được đến với từng người, bạn hãy dâng mình một cách mới mẻ để Chúa dùng trong công việc Ngài theo cách của Ngài.
Phần nghiên cứu
Tân Ước mô tả một tín đồ mới hay chưa trưởng thành bằng chữ ___________________________
Những chữ đó nói lên nhu cầu nào cần được lưu tâm chăm sóc ? Bạn hãy xem các câu Kinh Thánh sau đây và ghi ra vài nhu cầu của các tân tín hữu, hay những tín hữu chưa trưởng thành.
Eph Ep 4:14 _________________________________________
ITe1Tx 2:7, 11 __________________________________
IPhi 1Pr 2:2_________________________________________
Phao-lô và Ba-na-ba đã ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca gần năm tháng trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Mô tả Hội Thánh dựa trên I Tê-sa-lô-ni-ca 1.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Làm sao một Hội Thánh như thế có thể thành lập trong một thời gian, chức vụ ngắn ngủi như vậy ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Chúng ta đang hướng dẫn tín đồ sống một đời sống trưởng thành. Những câu Kinh Thánh dưới đây nói đến những dấu hiệu của một Cơ Đốc Nhân trưởng thành. Bạn hãy liệt kê những dấu hiệu đó.
IICo 2Cr 5:7 _________________________________________
ITe1Tx 5:18 __________________________________
IICo 2Cr 9:7 ______________________________________
IGi1Ga 3:16, 17 ______________________________________
Eph Ep 6:18 ______________________________________
HeDt 5:14 _______________________________________
Sinh Hoạt và thảo luận nhóm
Trong Hội Thánh bạn có nhóm nhỏ nào có thể đưa vào đó kế hoạch Giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu ? bạn hãy ghi ra trên bảng.
Mở sách ra trang 65 đến 72, cho mỗi người liệt kê những điểm được gọi coi là cần thiết cho cá nhân nào huấn luyện người khác làm môn đồ. Thảo luận những điểm bạn đã tìm được.
Thảo luận một cách cởi mở những khó khăn bạn gặp khi làm chứng cho Chúa và làm thế nào để giảm bớt những khó khăn đó. Kết thúc bằng sự cầu thay cho nhau.
Thành quả cá nhân
Nếu bạn mới dắt được người nào về với Chúa, xin bạn ghi ra dưới đây vài chi tiết trong kế hoạch của bạn để giúp người nầy trưởng thành trong Chúa.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vắn tắc mô tả kế hoạch để có được một chiến thuật làm chứng lâu dài cho cả đời mình.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Theo bạn nghĩ, những yếu tố nào đã ngăn chận công việc truyền giáo tại Việt Nam ?
Những yếu tố nào trong văn hóa Việt Nam gần với đức tin Cơ Đốc ? Những yếu nào chống đối đức tin Cơ Đốc ?
Tại sao việc truyền giáo giữa vòng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gặp nhiều khókhăn ?
Cách nào có thể giúp chúng ta đem người Việt Nam tại Hoa Kỳ đến với Chúa ?
Người đến từ năm 75-80
Người ra di theo diện HO
Người ra đi theo diện con lai
Các bạn lớn lên trong văn hóa Hoa Kỳ
Theo ý bạn, làm cách nào để giúp Hội Thánh tại Việt Nam hiện nay trong vấn đề truyền giáo ?
Theo ý bạn, làm cách nào các Hội Thánh từ các giáo phái khác nhau có thể cộng tác trong vấn đề truyền giáo ?
Nhu cầu quan hệ nhất trong Hội Thánh địa phương bạn là gì ?
Hội Thánh có chương trình tăng trưởng như thế nào ?
Theo ý bạn công việc cấp bách nhất trong chương trình truyền giáo cho người Việt Nam là gì ?
10. Bạn có ý kiến gì thêm cho chương trình huấn luyện truyền giáo không? Xin ghi ra dưới đây.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 9-8-2020 07:23 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách