† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3836|Trả lời: 0

Kinh Nghiệm Chúa Mỗi Ngày

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-7-2011 08:10:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Ngày 1 tháng 1
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH
“Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?” (GiGa 21:15)
Chúa Giê-xu có một cách tuyệt diệu để phục hồi chúng ta mỗi khi chúng ta thất bại! Các môn đệ sau một đêm làm việc mệt nhọc không có gì ăn, Ngài mời họ ăn. Gặp lại môn đệ chối mình Ngài lại hỏi còn yêu Ngài không! Chúng ta đã thất bại, Ngài không làm chúng ta thấy hổ thẹn. Ngài không chỉ trích, lên án chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải có quyết định để cố gắng sống một cách khó khăn hơn. Thay vì vậy, Ngài muốn chúng ta gặp gỡ riêng Ngài và muốn chúng ta tái khẳng định tình yêu của chúng ta dành cho Ngài.
Phi-e-rơ thật đáng chê trách khi ông cùng các môn đồ khác bỏ trốn khổi vườn Ghết-sê-ma-nê. Sau đó, ông đã công khai chối rằng mình đã không biết Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ chắc hẳn đã lo ngại vì không biết mình còn xứng là môn đồ của Chúa Giê-xu hay không một khi ông không trung tín với Ngài trong giờ phút quan trọng nhất của Ngài như vậy.
Trong ngày đầu của một năm mới, bạn có thể đau khổ nhận ra rằng trong năm qua bạn đã quên Chúa của mình bằng cách này hay cách khác. Có thể bạn không trung tín với Ngài. Có thể bạn đã không vâng theo Lời Ngài phán cho bạn. Có thể đã chối Ngài qua cách sống của mình. Chúa Giê-xu muốn gặp riêng bạn, giống như Ngài đã làm với Phi-e-rơ. Ngài sẽ không quở mắng bạn gay gắt, Ngài sẽ không làm bạn thấy xấu hổ, Ngài không lên án bạn. Ngài sẽ đòi bạn xác định lại tình yêu của bạn dành cho Ngài. Ngài đã hỏi Phi-e-rơ “ngươi yêu ta chăng”. Nếu bạn cũng trả lời như Phi-e-rơ cho câu hỏi ấy “Lạy Chúa, phải” thì Ngài sẽ khẳng định lại ý muốn của Ngài dành cho bạn. Nếu bạn thật yêu Ngài, bạn sẽ vâng theo Ngài (GiGa 14:15). Chúa Giê-xu không cần những quyết định làm nhiều việc hơn của bạn, những tái cam kết của bạn, hoặc những lời hứa sẽ cố gắng hơn trong năm nay. Nếu một năm trước bạn cũng đã quyết định vâng theo Chúa nhưng vẫn không giúp bạn trung tín với Ngài, thì năm nay cũng không làm bạn thành công đâu. Chúa Giê-xu cần tình yêu của bạn. Nếu bạn thật yêu Ngài, sự hầu việc Chúa của bạn trong năm mới này sẽ có kết quả như Ngài mong muốn.

Ngày 2 tháng 1
KHỐN NẠN CHO TÔI !
“Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân” (EsIs 6:5)
Nhìn biết Chúa một cách tường tận, chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng tội lỗi và thực chất của con người mình. Biết Chúa ít, chúng ta sẽ ít thấy tội lỗi mình và tự mãn với bản thân. Ê-sai hẳn đã rất hài lòng với sự thánh khiết của cá nhân mình cho đến khi ông thấy được Đức Giê-hô-va trong sự vinh quang khôn tả của Ngài. Đối mặt với Đức Chúa Trời thánh khiết, ngay tức khắc Ê-sai nhận ra sự bất khiết của bản thân và sự đầy dẫy tội lỗi của những người xung quanh mình. Không thể nào thờ phượng Chúa và vẫn giữ một con người không thay đổi. Dấu hiệu đúng nhất của một sự thờ phượng thật là một tấm lòng được thay đổi.
Chúng ta có quá đồng hoá mình với thế gian tội lỗi đến nỗi chúng ta hài lòng với cách sống bất khiết không? Chúng ta có chìm quá xa dưới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đến nỗi có người nào đó sống theo ý Chúa thì chúng ta cho rằng người dó “thiêng liêng quá mức” không? Nếu chúng ta chỉ so sánh sự thánh khiết của mình với những người xung quanh, chúng ta có thể bị cám dỗ để tin rằng chúng ta đang sống một đời sống phụng sự Chúa. Tuy nhiên khi chúng ta đối mặt với Đức Chúa Trời thánh khiết chúng ta chỉ có thể thốt lên rằng “khốn nạn cho tôi!” Và chỉ khi đó bạn mới nhận ra nhu cầu thật của những người chung quanh.
Bạn sẽ không thấy những người xung quanh bạn tin cậy Chúa Giê-xu cho đến khi họ nhận ra sự khác nhau rõ ràng giữa bạn và thế gian. Đức Chúa Trời muốn thánh hoá bạn vì Ngài là thánh. Khi Đức Chúa Trời giải quyết bạn, sẽ có một sự thánh khiết lan toả trong cuộc đời bạn, nó hoàn toàn khác với đời sống mà thế gian tạo nên. Thế gian, bao gồm những người gần gũi nhất với bạn sẽ tin rằng bạn đang thờ phượng một Đức Chúa Trời thánh khiết qua đời sống tận hiến của bạn.

Ngày 3 tháng 1
TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT
“Vả Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” (DaDn 1:8)
Bạn có dám tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi bạn đến với Ngài và trang bị cho bạn Thánh Linh Ngài, có thể hành động một cách mạnh mẽ qua bạn không? Bạn có liên hệ giữa thời gian và nơi chốn mà bạn đang sống với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên bạn không? Những biến cố trong thế gian không bao giờ làm Đức Chúa Trời ngạc nhiên. Ngài đã đặt bạn chính xác ở tại nơi bạn đang ở vì mục đích của Ngài.
Đa-ni-ên đã không để sự cám dỗ trong thời mình sống can thiệp vào mối tương giao của mình với Đức Giê-hô-va. Đa-ni-ên biết rằng để cuộc sống mình thật có ích cho Chúa, ông phải biết vâng theo Ngài trong mọi sự. Không quan tâm đến những gì mà vị vua hùng mạnh nhất trên thế gian ra lệnh, Đa-ni-ên không chịu sửa đổi những điều mà ông biết rằng Đức Chúa Trời buộc ông phải làm.
Lịch sử có nhiều tấm gương Cơ Đốc nhân, những người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động qua mình để tạo nên sự khác biệt quan trọng cho Nước Ngài. Đức Chúa Trời đã đặt Ê-xơ-tê ở vị trí chiến lược trong cung vua vào thời điểm quyết định để bởi đó bà có thể cứu mạng sống của dân sự Đức Chúa Trời (EtEt 4:14). Đức Chúa Trời đặt để Giô-sép một cách chiến lược để ông trở thành vị cố vấn có quyền nhất cho Pha-ra-ôn ở Ê-díp-tô và bởi đó đã cứu Gia-cốp và cả gia đình người thoát khỏi cơn hạn hán kéo dài (SaSt 41:39-40).
Bạn có đang cho phép những người xung quanh mình quyết định cách bạn đầu tư thế nào cho cuộc đời bạn không? Hoặc bạn đang để Đức Chúa Trời sử dụng bạn để tạo nên sự khác biệt trong thế hệ của mình? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời mạc khải những mục đích của Ngài dành cho bạn và những ý muốn của Ngài cho cuộc đời bạn ngay hôm nay.

Ngày 4 tháng 1
RUN SỢ TRƯỚC LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Này là kẻ mà ta đoái đến tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run” (EsIs 66:2)
Bạn có run sợ khi Đức Chúa Trời phán với bạn không? Lần cuối cùng bạn bị tác động về mặt vật lý bởi những thực tế mà Đức Chúa Trời toàn năng vừa phán trực tiếp với bạn là khi nào? Giăng đã mất hoàn toàn sức mạnh, thể xác khi Đức Chúa Trời phán với ông (KhKh 1:17); Phao-lô ngã xuống đất khi Cứu Chúa gặp ông trên đường đến Đa-mách (Cong Cv 9:4), Môi-se run sợ khi Đức Chúa Trời phán với ông (Cong Cv 7:32), và Phi-e-rơ khi nhận biết Chúa Giê-xu là ai, thì “sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội” (LuLc 5:8).
Bạn có kinh khiếp đến chết vì Đấng Tạo Hoá vẫn muốn phán với bạn, tạo vật của Ngài không? Bạn có đến với Kinh Thánh bằng sự mong đợi thánh, và lắng nghe những lời mà Đức Chúa Trời dành cho bạn để đời sống được đổi thay không? Kinh Thánh có chép rằng “kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan (ChCn 9:10). Có những điều bạn sẽ thấy và nghe làm cho bạn vô cùng run sợ và tôn kính Đức Chúa Trời.
Khi học Kinh Thánh, bạn có thể nhận biết rằng Đức Chúa Trời muốn phán một cách trực tiếp cho bạn qua những câu Kinh Thánh bạn đang đọc. Hãy dành một ít giây phút để chú ý đến cái thực tế đáng kinh sợ mà Đức Chúa Trời, Đấng đã phán ra và dựng nên vũ trụ này, bây giờ đang phán với bạn. Nếu Chúa Giê-xu có thể phán và gọi kẻ chết sống lại, khiến bão yên lặng, đuổi quỉ, chữa lành những bệnh nan y, thì lời của Ngài có ảnh hưởng gì trên đời sống bạn? Nhiều khả năng sẽ làm cho bạn run sợ! Từ nay mỗi khi mở Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời, hãy đến với Lời Ngài bằng một sự trông đợi thánh.

Ngày 5 tháng 1
NGHI LỄ HAY MỐI TƯƠNG GIAO
“Họ không nói: chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu; Ấy là Đấng đã đem chúng ta lên khỏi đất Ê-díp-tô đã dắt chúng ta qua đồng vắng” (Gie Gr 2:6)
Cơ Đốc giáo là một mối tương giao mật thiết và ngày càng phát triển với Thân vị của Cứu Chúa Giê-xu. Nó không là một bộ sách giáo lý để người ta tin theo, là những tục lệ để người ta hành đạo, hay là những tội lỗi để người ta tránh xa. Mọi hoạt động mà Đức Chúa Trời phán dặn đều có mục đích làm tôn lên mối tương giao đầy tình yêu thương của Ngài với dân sự Ngài.
Đức Chúa Trời đặt ra sự thờ phượng để chúng ta nhìn thấy Ngài trong sự vinh hiển Ngài và để chúng ta đáp ứng lại một cách phải lẽ; đối với nhiều người sự thờ phượng bị sa sút thành “tôn giáo”, một buổi nhóm họp xuất phát từ thói quen. Đức Chúa Trời đã thiết lập một quy lệ dâng của lễ để chúng ta, dân sự Ngài, có thể bày tỏ tình yêu thương của chúng ta dành cho Ngài; nhưng chúng ta thường giảm bớt những của dâng của chúng ta cho Ngài bằng những nỗ lực vô ích để xoa dịu Ngài và làm nguôi đi lương tâm tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cầu nguyện để chúng ta có thể trò chuyện với Ngài, nhưng chúng ta thường bóp méo nó bằng “sự diễn đạt những lời cầu nguyện và cầu xin vội vàng mà chẳng bao giờ lắng nghe tiếng lòng của Cha chúng ta. Đức Chúa Trời lập ra các điều răn như một bức tường bảo vệ những người Ngài yêu, nhưng những điều răn ấy có thể trở nên một con đường dẫn đến chủ nghĩa hợp pháp hơn là đường lối cho sự tương giao với Cha chúng ta mà ở trong đó Ngài luôn bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự tổn hại.
Hoạt động tôn giáo mà tách riêng khỏi mối thông công với Đức Chúa Trời chỉ là lễ nghi trống rỗng… Dân sự trong thời Giê-rê-mi đã thoả lòng với những lễ nghi mà không có sự hiện diện rõ ràng của Đức Chúa Trời. Họ trở thành những người quá yên tâm với “tôn giáo” của họ đến mức họ thậm chí không nhận biết Đức Chúa Trời không còn hiện diện giữa vòng họ. Có thể nào cầu nguyện, dự phần trong sự cầu nguyện, hoặc dâng hiến mà không kinh nghiệp được sự hiện diện của Chúa không? Và đó từng là lời nhận xét đáng buồn về kinh nghiệm Chúa của nhiều người. Đừng chấp nhận một đời sống tôn giáo mà thiếu đi mối tương giao sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Đức Chúa Trời hiện diện, sự khác biệt sẽ được nhìn thấy rõ ràng.

Ngày 6 tháng 1
ĐỨC CHÚA TRỜI KIẾM TÌM ĐẤT SÉT
“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy” (Gie Gr 18:6)
Đức Chúa Trời biết cách đem sự cứu rỗi đến gia đình bạn, bạn bè của bạn, cộng đồng của bạn và thế giới của bạn. Vì vậy, Ngài tìm kiếm những ai vui lòng cho Ngài nặn thành những công cụ mà Ngài cần để thực hiện công việc thánh của Ngài. Đất sét không có được kế hoạch cho riêng nó, không có lòng khao khát để phụng sự, cũng không tỏ ra miễn cưỡng thực hiện nhiệm vụ được giao cho nó. Nó chỉ là đất sét. Dễ nặn, dễ uốn, hoàn toàn phục tùng theo ý của chủ nó.
Đôi lúc chúng ta hào hứng thưa với Chúa “Con đã biết được sức lực và những ân tứ của con, và ngày nay con biết làm thế nào để có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất”. Có những lúc khác chúng ta lại nói với Ngài “Con ý thức được sự yếu đuối của con thể nào, nên con biết những trách nhiệm đó con không thể kham nổi cho Ngài”. Nhưng đó không phải là đặc tính của đất sét. Đức Chúa Trời không giới hạn công việc Ngài theo sức lực của chúng ta (IICo 2Cr 19:9-10). Ngài có thể nhào nặn chúng ta thành bất cứ công cụ nào mà Ngài cần. Khi nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó đòi hỏi sự khiêm nhường. Khi công việc Ngài cần sự nhiệt tình, thì Ngài tìm kiếm một tôi tớ sẵn sàng khiêm nhường. Khi công việc Ngài cần sự nhiệt tình, thì Ngài tìm một người nào đó mà Ngài có thể đổ đầy Thánh Linh Ngài cho, Đức Chúa Trời sử dụng những bình thánh khiết, nên Ngài tìm những ai chịu cho Ngài cởi bỏ sự bất khiết ra khỏi họ. Là đất sét, không phải là một phận sự cao sang. Nó không có tính hấp dẫn, không đáng khoe khoang, trừ phi nó chính là điều Đức Chúa Trời toàn năng đang tìm kiếm. Đất sét luôn phục tùng, dễ nhào nặn, và dễ uốn nắn.
Nếu xu hướng của bạn là nói cho Chúa Cha biết, bạn có thể và không thể làm gì đó cho Ngài, hãy đầu phục chương trình của Ngài và để Ngài khuôn đúc bạn thành con người mà Ngài muốn. Giống như đất sét vậy.

Ngày 7 tháng 1
CHÚNG TA SỐNG BỞI SỰ MẠC KHẢI
“Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ, nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!” (ChCn 29:18)
Thế gian này vận hành trên khải tượng, dân sự của Đức Chúa Trời sống bởi sự mạc khải. Thế gian tìm kiếm những mục đích cao sang và to lớn để theo đuổi. Con người mơ tưởng đến những điều vĩ đại nhất và làm thoả lòng nhất mà trong đó họ có thể đầu tư cuộc đời của họ vào. Những thể chế lập nên các mục tiêu và mục đích và sau đó sắp xếp để đạt được chúng. Dân sự của Đức Chúa Trời hoạt động theo đường lối rất khác. Cơ Đốc nhân tổ chức đời sống mình theo sự mạc khải của Đức Chúa Trời, không quan tâm họ có hiểu rõ nó hay không. Đức Chúa Trời không hỏi để biết suy nghĩ của chúng ta về điều gì là tốt nhất cho chúng ta, gia đình chúng ta trong tương lai. Ngài đã biết tất cả rồi! Điều Ngài muốn là được dân sự Ngài chú ý va mong được mạc khải cho chúng ta biết lòng Ngài và ý muốn của Ngài, vì các nẻo đường của Đức Chúa Trời không phải là các nẻo đường của chúng ta! (EsIs 55:8-9).
Khi nào con người không nương dựa cuộc đời họ nơi sự mạc khải của Đức Chúa Trời, thì họ “từ bỏ sự ràng buộc”. Tức là, họ làm điều mắt họ cho là đúng. Họ lập ra mục tiêu cho mình, sắp xếp chương trình hành động cho mình, và sau đó cầu xin sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Một số Cơ Đốc nhân đang sống xa ngoài ý muốn Chúa. Tuy nhiên họ lại dám cầu xin Chúa chúc phước cho những nỗ lực của họ!
Cách duy nhất để chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho Ngài mạc khải nó cho chúng ta. Bạn sẽ không bao giờ tự mình khám phá được nó. Khi bạn nghe được tiếng phán từ Cha, bạn sẽ có ngay một chương trình hành động cho cuộc đời mình: sự vâng phục. Như một tác giả sách Châm ngôn đã thấy được: “ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay”.

Ngày 8 tháng 1
TRỔI HƠN VÔ CÙNG
“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Eph Ep 3:20)
Đôi khi chúng ta thấy rằng dường như mình có thể gây ấn tượng cho Chúa bằng tất cả những gì chúng ta nỗ lực làm cho Ngài và Hội Thánh Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời chưa từng bị ấn tượng thậm chí bởi những khao khát lớn nhất của con người (Thi Tv 8:6-9). Bạn sẽ chẳng bao giờ lập được mục tiêu hoặc nỗ lực cho một nhiệm vụ nào lớn ý nghĩa đến nỗi Đức Chúa Trời không còn có điều gì lớn hơn nữa để có thể làm trong và qua cuộc đời của bạn. Sau-lơ người Tạt-sơ đã nỗ lực hơn bất cứ người nào khác để gây ấn tượng với Đức Chúa Trời. Thế rồi chỉ phát hiện rằng những thành tựu lớn nhất của ông không là gì khác hơn là rơm rác so với ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình (Phi Pl 3:7-8).
Vấn đề của chúng ta là chúng ta quá dễ dàng mê đắm trong những hoạch định của riêng mình. Nếu chúng ta đang nỗ lực làm những điều gì đó cao xa hoặc khó khăn, chúng ta cho rằng mình hẳn đang kinh nghiệm khả năng lớn nhất trong cuộc đời mình và vì vậy Chúa chắc rất hài lòng vì mình. Mãi cho đến khi chúng ta nghe được Chúa, chúng ta mới có thể hình dung ra tất cả điều gì cuộc đời của mình có thể trở thành, hoặc tất cả điều gì Đức Chúa Trời có thể làm thành qua chúng ta.
Chúng ta cần nhắc nhở chính mình rằng Đức Chúa Cha luôn nhìn thấy “một bức tranh lớn” và quyền năng của Ngài trổi hơn vô cùng trí tưởng tượng có giới hạn của chúng ta. Chúng ta phải bỏ qua một bên chương trình hành động, dù rất cao cả của riêng mình. Chúng ta chắc chắn không bao giờ thoả lòng với những giấc mơ của chúng ta, vì may mắn lắm chúng cũng là điều bị giới hạn. Khi chúng ta bước theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy được những điều đang xảy ra trong cuộc đời mình mà chúng chỉ có thể được giải thích bởi sự hiện diện quyền năng của Ngài. Vậy làm sao chúng ta có thể thoả lòng với mọi sự?

Ngày 9 tháng 1
CẦU NGUYỆN SẼ KHÁM PHÁ ĐƯỢC
CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó” (Mac Mc 1:35)
Các môn đồ đều biết rõ rằng Chúa Giê-xu luôn dành thì giờ cầu nguyện vào mỗi buổi sáng. Khi họ cần tìm Ngài, họ biết phải đến nơi Ngài thường đến cầu nguyện để tìm. Khi Giu-đa phản Chúa Giê-xu, ông đã dẫn các binh lính đến nơi cầu nguyện của Chúa Giê-xu để bắt Ngài.
Mỗi khi đối diện với một quyết định quan trọng, Chúa Giê-xu đã luôn cầu nguyện, khi Ngài bị cám dỗ làm những điều theo cách thế gian, thay vì theo cách Đức Chúa Cha. Ngài đã cầu nguyện (Mat Mt 4:1-11). Đến lúc phải chọn 12 sứ đồ, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện thâu đêm (LuLc 6:12). Nếu Con của Đức Chúa Trời còn phải cầu nguyện để biết được ý muốn Đức Chúa Cha, thì chúng ta phải cần cầu nguyện bao nhiêu lâu để biết rõ ý muốn của Đức Chúa Cha cho mình!
Bởi vì Chúa Giê-xu thường bị đám đông vây quanh, Ngài biết Ngài cần tìm nơi yên tĩnh để có thể nghe rõ tiếng Cha Ngài. Chúa Giê-xu bị nhiều tác động ảnh hưởng đến chiều hướng của cuộc đời Ngài. Các môn đồ Ngài muốn Ngài đi đến nơi có đoàn dân đông (Mac Mc 1:37). Đoàn dân muốn tôn Ngài làm Vua (GiGa 6:15). Sa-tan cám dỗ Ngài thoả hiệp với nó (Mat Mt 4:3, 6, 9). Chúa Giê-xu biết rằng sứ mạng của Ngài không phải làm thu hút đoàn dân đông, nhưng phải luôn giữ sự vâng phục với Đức Chúa Cha. Chính sự cầu nguyện đã giúp lập ra chương trình cho chức vụ của Chúa Giê-xu (LuLc 6:12). Cầu nguyện đi trước các phép lạ (GiGa 11:42-43); cầu nguyện đem lại sự khích lệ cho Ngài trong những giờ phút quan trọng (LuLc 9:28-31); cầu nguyện giúp Ngài có thể vững bước đến bên thập tự giá (LuLc 22:41-42); và cầu nguyện đã giữ Ngài đi theo đúng chương trình và hoàn tất nó dù chịu vô vàn đau đớn (LuLc 23:46). Hãy noi theo gương Cứu Chúa, và dành thì giờ ở một mình với Đức Chúa Trời, trong sự cầu nguyện chương trình của cuộc đời bạn được tỏ bày.

Ngày 10 tháng 1
KHI ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN THÌ MỌI SỰ SẼ THEO NHƯ VẬY
“…thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó” (EsIs 55:11)
Khi Chúa phán, thì không có gì giữ nguyên tình trạng cũ. Buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã phán và vũ trụ đã được dựng nên từ sự trống không. Đức Chúa Trời theo một khuôn mẫu khi Ngài dựng nên thế gian. Ngài phán, thì có như vậy, và nó là tốt lành (SaSt 1:3-4). Khuôn mẫu này đã tiếp tục xuyên suốt Kinh Thánh. Mỗi khi Đức Chúa Trời mạc khải những hoạch định của Ngài, thử những điều xảy ra y theo những gì Ngài phán, và Đức Chúa Trời xem kết quả đó là “tốt lành” (Phi Pl 2:13). Đức Chúa Trời không đưa ra những gợi ý. Ngài phán với sự cương quyết hoàn toàn để thấy rằng điều Ngài phán sẽ được ứng nghiệm.
Mỗi khi Chúa Giê-xu phán, lời Ngài được thực hiện. Người què nhận thấy lời phán của Chúa Giê-xu có nghĩa là sự chữa lành (LuLc 5:13; 17:14). Kẻ mù khám phá ra được lời của Chúa Giê-xu có nghĩa là sự sáng (LuLc 18:42). Qua sự kiện cây vả không sinh trái, các môn đồ thấy lời rủa sả từ miệng Chúa Giê-xu có nghĩa là sự huỷ diệt (Mac Mc 11:20). Tội nhân kinh nghiệm được sự tha thứ qua lời phán của Chúa Giê-xu (GiGa 8:11). Chúa Giê-xu cần bao nhiêu nỗ lực để gọi La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết? Chỉ một mà thôi (GiGa 11:43). Không có lúc nào Chúa Giê-xu phán mà điều Ngài phán đó không xảy ra.
Vậy điều gì xảy ra khi Chúa Giê-xu phán với bạn? Bạn có phải đang đọc lời Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh mà không kinh nghiệm được lời Ngài đang làm thay đổi mọi sự xung quanh bạn không? Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si bởi vì họ cho rằng sự hiểu biết Kinh Thánh sẽ ban cho họ sự sống. Họ đã hài lòng vì có lời Kinh Thánh thay vì kinh nghiệm được Đấng đã phán ra những lời đó (GiGa 5:39). Lời Đức Chúa Trời tuyệt diệu đối với đời sống bạn biết bao! Khi bạn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hãy lắng nghe Đức Chúa Trời đang phán gì với bạn về ý muốn của Ngài dành cho cuộc đời bạn.

Ngày 11 tháng 1
GIEO HẠT GIỐNG CỦA SỰ CÔNG BÌNH
“Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn” (ChCn 11:18b)
Có nhiều cách để đầu tư cuộc đời chúng ta, nhưng không có cách nào gặt hái phần thưởng lớn hơn cách sống hiến chính mình để mưu cầu sự công bình. Mọi lãnh vực trong cuộc đời chúng ta sẽ phản ánh đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, đó là kết quả của sự cứu rỗi: những tư tưởng của chúng ta được xứng hiệp làm con cái của Đức Chúa Trời , những hành động của chúng ta chứng tỏ rằng mình đang hầu việc một Đấng thánh khiết; sự chính trực của chúng ta, để chúng ta không bị chê trách trong tất cả các mối quan hệ của mình.
Bạn có đang cho rằng sự công bình của Đức Chúa Trời đang lớn lên trong đời sống bạn? Thay vì gieo ra những tư tưởng thánh khiết, bạn có đang để cho những tư tưởng xấu xa và tội lỗi mọc lên trong tâm trí của bạn không? Bạn có đang để cho dục vọng phát triển một cách không kiểm soát trong bạn không? Sự thù hằn, cay đắng, ganh ghét và không tha thứ có còn trong cuộc đời bạn không? Chúa Giê-xu phán nếu trước hết chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì chúng ta sẽ được ban cho mọi điều khác nữa (Mat Mt 6:33).
Gieo sự công bình sẽ gặt được phần thưởng lớn. Bạn hiện đang làm gì để gieo trồng sự thánh khiết trong cuộc đời mình? (IPhi 1Pr 1:15). Bạn đặt để sự công bình trong tâm trí bạn như thế nào để những tư tưởng của bạn được thánh khiết? Bạn đang gieo sự công bình trong các mối quan hệ của mình như thế nào để bạn luôn giữ mình chính trực? Bạn có đang dầm thấm sự công bình trong những hành động của mình để đời sống mình không thể bị chê trách không? Nếu ngày mai bạn muốn gặt hái sự công bình trong đời sống mình thì hôm nay bạn hãy gieo những hạt giống công bình.

Ngày 12 tháng 1
ĐIỀU TRỌNG YẾU
“…để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (GiGa 17:21)
Đức Chúa Trời thường nói các mối quan hệ con người giống như một phần trong nhiệm vụ cứu chuộc thế gian hư mất của Ngài (GiGa 13:20, Mat Mt 25:40). Một lý do mà Ngài muốn vợ chồng phải sống trong sự hiệp một là để họ có thể sinh ra một “dòng dõi thánh, tức những đứa con yêu kính và biết vâng lời Đức Chúa Trời để rồi được sử dụng trong nhiệm mạng đơn sơ cứu chuộc đến cho thế gian hư mất (MaMl 2:14-15). Tương tự, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Một Hội Thánh không thể đồng chung nhiệm vụ với Đức Chúa Cha trong thế gian này khi các thành viên của nó tranh chiến lẫn nhau (ICo1Cr 12:12). Có một điểm nối quan trọng giữa các mối quan hệ của chúng ta với người khác và sự cứu rỗi của những người quanh chúng ta.
Chúng ta có thể cho rằng suốt thời gian Chúa Giê-xu cầu nguyện trước khi bị đóng đinh, Ngài hẳn đã cầu nguyện cho các môn đồ Ngài được can đảm, hoặc giữ vững đức tin, hoặc nhớ những điều Ngài đã dạy họ. Tuy nhiên Ngài đã cầu xin cho các môn đồ Ngài vẫn giữ sự hiệp một trong tình yêu thương dành cho nhau. Sự hiệp một đó được đặt nền tảng trong Ngài, để bày tỏ sự sống của Ngài, bày tỏ chính Ngài. Sự hiệp một đó khiến người khác nhận biết Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu hiểu rằng không thể nào yêu Đức Chúa Trời mà không yêu người khác. Muốn kiểm tra tình yêu của bạn dành cho Chúa thể nào, hãy kiểm tra tình yêu thương bạn dành cho người khác thể ấy. Xu hướng của chúng ta thường là “Lạy Chúa thiên thượng, vấn đề không phải giữa Chúa và con. Con yêu Chúa hết lòng. Con chỉ không yêu anh em mình”. Và Chúa phán rằng “Điều đó không thể xảy ra. Ngươi không thể yêu ta, nếu không yêu những kẻ mà vì họ Con Ta phải chịu chết” (GiGa 13:34-35). Cuộc đời của bạn sẽ không thể khiến cho những người xung quanh mình tin sự thực hữu của Chúa Giê-xu nếu bạn không sống trong sự hiệp một với các Cơ Đốc nhân khác.

Ngày 13 tháng 1
LỜI SẮC BÉN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“ Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (HeDt 4:12)
Khi học Lời Chúa, khi nghe giảng, bạn có thấy rằng dường như Kinh Thánh đang nhắm trực tiếp vào bạn không? Bạn đang kinh nghiệm một thực tế đó là Lời của Đức Chúa Trời rất sống động và có thể biết được những tư tưởng bạn và dò xét các ý định của bạn.
Lời Chúa phán với bạn luôn có mục đích, Đức Chúa Trời biết lòng bạn và biết bạn cần phải làm gì để đời sống mình qui phục hoàn toàn nơi Cứu Chúa. Nếu nan đề bạn là nói ra những lời tội lỗi thì Lời Chúa phán với bạn sẽ nhằm vào môi miệng bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề tha thứ cho anh em mình, thì Lời Chúa sẽ làm bạn đối diện với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đối với sự tha thứ. Nếu sự kiêu ngạo là đồn luỹ trong cuộc đời bạn, Lời Chúa sẽ phán với bạn về sự khiêm nhường. Bất cứ tội lỗi nào cần nhắm vào, bạn sẽ thấy mình bởi Lời Đức Chúa Trời đối diện với vấn đề đó.
Bạn có thể thoát khỏi sự khó chịu vì bị lên án là tránh nghe tiếng Đức Chúa Trời phán cho bạn. Bạn có thể xao lãng việc đọc Kinh Thánh và tránh xa những nơi người ta dạy dỗ Kinh Thánh. Bạn có thể tránh mặt những người mà bạn biết sẽ ủng hộ những chân lý Kinh Thánh. Tuy nhiên, phản ứng tốt nhất là hãy cầu nguyện như một tác giả Thi Thiên: “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi” (Thi Tv 139:2-3). Hãy thường xuyên để lời Đức Chúa Trời thanh tẩy bạn và chỉ ra mọi tội lỗi hoặc sự bất khiết của bạn (Eph Ep 5:26). Hãy luôn tạo mối liên kết giữa đời sống bạn và điều Đức Chúa Trời đang phán với bạn qua Lời Ngài. Hãy tạo cho mình có thói quen nghiêm túc nhận lãnh từng lời của Đức Chúa Trời, và biết rằng lời ấy có thể dò xét lòng và trí bạn.

Ngày 14 tháng 1
TRANH CHIẾN… HAY KỶ LUẬT ?
“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt” (HeDt 12:6)
Các Cơ Đốc nhân có khuynh hướng cho rằng mọi sự khó chịu xảy ra với họ là kết quả của “sự tranh chiến thuộc linh”. Khi một khó khăn nào đến với mình, nhiều người liền cầu xin Chúa đem xa khỏi họ sự đau đớn khổ cực. Vấn đề là tình trạng khó khăn của họ có thể không liên quan gì đến Sa-tan hay sự tranh chiến thuộc linh. Dường như chúng ta thấy vinh dự khi giải thích những nghịch cảnh của mình là do Sa-tan chống phá hơn là thừa nhận rằng chúng ta chỉ đang gặt những gì mình đã gieo và đang bị Cha chúng ta trên trời thi hành kỷ luật (GaGl 6:7)
Điều mà chúng ta thường lầm tưởng là sự chống nghịch của Sa-tan, thật ra có thể là hình phạt nghiêm khắc đến từ Cha yêu thương của mình. Nếu bạn quên đi vai trò của bạn là một giáo sư thuộc linh cho các con cái mình, thì Đức Chúa Trời có thể để chúng sa vào tội lỗi. Nếu bạn từng không trung thực trong công việc, thì Đức Chúa Trời có thể sửa trị bạn bằng cách cho bạn đối diện với hậu quả. Đức Chúa Trời đang đưa bạn vào kỷ luật để bạn quan tâm đến Ngài hơn và qua đó Ngài làm thay đổi đời sống bạn. Không bao giờ kết buộc những vấn đề của bạn với sự kỷ luật của Đức Chúa Trời là một thảm kịch. Sự kỷ luật của Chúa sẽ không giúp ích gì cho bạn nếu bạn gia giảm nó thành ra việc của Sa-tan hay sự tranh chiến thuộc linh. Không phải nghịch cảnh nào trong đời mình cũng là hình phạt, nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh cho biết rõ Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt bạn.
Nếu bạn hiểu sai sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, bạn có thể trách Ngài không nhậm lời cầu nguyện của bạn; không bảo vệ bạn khỏi Sa-tan. Trong khi đó, Đức Chúa Trời luôn cảnh báo về mối nguy hiểm mà bạn đương đầu vì tội lỗi bạn. Có những tình huống khó khăn nào trong cuộc đời bạn không? Nó có thể là sự sửa trị của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời, bản tánh Ngài là sự yêu thương trọn vẹn, sẽ sửa phạt bạn vì Ngài muốn bạn được tốt lành tột bực trong lòng Ngài.

Ngày 15 tháng 1
ĐƯỢC GIỤC LÒNG HẦU VIỆC
“Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến” (Thi Tv 110:3)
Một dấu hiệu của sự phục hưng, suốt trong thời gian Đức Chúa Trời đến với dân sự Ngài trong quyền thế, là dân sự Đức Chúa Trời được thúc giục dâng cuộc đời mình để hầu việc Ngài. Nhiều Hội Thánh thiếu người sẵn sàng dấn thân thực hiện công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Các cánh đồng truyền giáo đang kêu khóc đòi các Cơ Đốc nhân ra đi và chia sẻ Phúc Âm cho những người đã không bao giờ được nghe nó. Điều chúng ta cần không phải là cầu xin thêm người tình nguyện, nhưng là sự đổ đầy quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đến giữa dân sự trong quyền năng Ngài, thì không bao giờ thiếu người tình nguyện, hoặc nguồn động viên cho công việc của Đức Chúa Trời.
Ngày nay khi các Cơ Đốc nhân được hỏi lĩnh vực nào trong đời sống Cơ Đốc quan trọng nhất đối với họ, thì lĩnh vực truyền giáo luôn luôn không được xếp ở vị trí ưu tiên. Điều này là do chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Trời từ ban đầu đã kêu gọi chúng ta. Chúng ta không được cứu khỏi tội lỗi mình chỉ để chúng ta được quyền hợp pháp vào thiên đàng. Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta có được mối tương giao với Ngài qua đó Ngài có thể thực thi sứ mạng cứu chuộc thế gian hư mất của Ngài.
Chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giải phóng chúng ta khỏi bản tánh tự cho mình là trung tâm của mình và tái định hướng chúng ta theo công tác truyền giáo của Đức Chúa Trời. Không cần phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đến trong quyền năng. Đó là cách duy nhất mà Ngài đến. Chúng cần những tấm lòng đáp ứng nhiệt tình với Ngài, đến nỗi Ngài sẽ quyết định tỏ bày quyền năng Ngài qua chúng ta. Tấm lòng bạn có đầy dẫy tình yêu kính Chúa đến mức bạn trông đợi cơ hội đầu tiên để nói cùng với Ê-sai. “Có tôi đây, hãy sai tôi!” không?

Ngày 16 tháng 1
VIỄN CẢNH ĐỜI ĐỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (SaSt 12:2)
Nhiệm vụ lớn cần người có ý chí lớn. Đức Chúa Trời sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ tương xứng với tính cách của bạn. Trong thời Kinh Thánh tên người thể hiện tính cách của người đó; biết tên là biết người đó thế nào. Đó là lý do Đức Chúa Trời thay đổi tên của một số người khi Ngài biến đổi tính cách họ. Ví dụ: Đức Giê-hô-va muốn chúc phước mọi dân trên đất qua Áp-ra-ham, nhưng tính của Áp-ram quá yếu đuối so với bổn phận quá lớn này. Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ lập tên của Áp-ram thành một danh lớn để Ngài có thể làm cho ông nên nguồn phước cho các thế hệ tương lai. Sau đó khoảng 25 năm, Đức Chúa Trời đã phát triển tính cách của Áp-ra-ham để xứng với tên mà Ngài ban cho ông.
Đức Chúa Trời nhìn thấy cuộc đời bạn từ viễn cảnh đời đời của Ngài. Đến lúc cần thiết Ngài sẽ phát triển tính cách bạn để xứng với nhiệm vụ Ngài giao cho bạn. Nếu bạn chưa nhận được sứ mạng nào từ Chúa có thể là do tính cách bạn cần trưởng thành hơn. Bạn có vội vàng bắt đầu công việc mình trước khi Đức Chúa Trời cải tiến tính cách bạn. Một tính cách yếu đuối không thể đảm nhận một trách nhiệm lớn lao. Đừng quá vội lao vào việc. Xây dựng một tính cách cần mất thời gian và chịu nhiều khổ cực. Phải cần đến 25 năm trước khi Đức Chúa Trời giao phó cho Áp-ra-ham đứa con trai một và bắt đầu thiết lập dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên Đức Chúa Trời giữ đúng Lời Ngài, và hàng ngàn năm sau đó con người tiếp tục được phước qua cuộc đời Áp-ra-ham, và hậu duệ người là Chúa Giê-xu.
Đức Chúa Trời đang xây dựng tính cách bạn thế nào? Bạn có nhận thấy Ngài có một trách nhiệm dành cho bạn, và để đảm nhận bổn phận đó bạn cần trưởng thành và giỏi hơn hiện nay rất nhiều không? Bạn sẽ đầu phục Chúa khi Ngài làm việc trong cuộc đời bạn để chuẩn bị bạn cho nhiệm vụ sắp tới Ngài giao cho bạn không?

Ngày 17 tháng 1
HAY GIẢNG HOÀ !
“Hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hoà với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ” (Mat Mt 5:24)
Dâng của lễ cho Đức Chúa Trời trong lúc còn căm giận anh em mình thì không ích gì. Sự tôn thờ Chúa không phải là một hành động đơn lẻ không liên hệ mình sống ra sao. Ngược lại sự tôn thờ, cảm tạ Chúa phải là kết quả của một đời sống không cưu mang sự dữ. Chúa Giê-xu phán rằng các môn đồ Ngài nên hoà giải với những ai nghịch với họ về điều gì đó. Thế gian tìm kiếm sự giảng hoà trong những điều kiện bị giới hạn. Các Cơ Đốc nhân phải được giải hoà, dù bất cứ giá nào đi nữa.
Bạn có thể sẽ nói “nhưng có ai biết anh ta làm tôi giận như thế nào! Thật vô lý khi bảo tôi nối lại mối quan hệ với anh ta” hoặc “tôi đã thử nhưng cô ấy không chịu nhượng bộ”. Chúa Giê-xu không có đề cập đến trường hợp miễn trừ trong sự giảng hoà của chúng ta. Nếu người đó là kẻ thù đi nữa, thì Chúa Giê-xu cũng dạy phải yêu anh ta (Mat Mt 5:44). Nếu anh ta bắt bớ bạn, bạn phải cầu nguyện cho anh ta (c.44). Nếu cô ấy công khai sỉ nhục bạn, bạn không nên trả đũa (c.30). Nếu người nào đó lợi dụng hãy cho thêm anh ta (c.41). Thế gian này dạy người ta “Hãy tự chứng tỏ mình”. Điều Chúa Giê-xu quan tâm không phải là môn đồ Ngài có được đối xử công bằng hay không nhưng là họ phải tỏ bày tình yêu thương vô điều kiện với người khác dù có bị đối xử ra sao. Con người đã nhổ vào Ngài và đóng đinh Ngài trên thập giá. Phản ứng của Ngài là điều chúng ta phải học theo: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (LuLc 23:34).
Nếu từng có một điều răn nào thường bị người ta không vâng giữ, điều răn đó chính là hãy giảng hoà, chúng ta tự an ủi mình với suy nghĩ, “Đức Chúa Trời biết rằng tôi đã thử làm điều phải lẽ, nhưng người nghịch cùng tôi đã khước từ”. Lời Chúa không dạy “Hãy thử làm hoà”, nhưng “Hãy giảng hoà”. Có người nào bạn cần làm hoà ngay hôm nay không? Hãy làm theo lời Chúa dạy bạn đi.

Ngày 18 tháng 1
SỰ SỐNG MỚI
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (IICo 2Cr 5:17)
Bạn không trở nên một Cơ Đốc nhân bằng cách cầu xin Chúa Giê-xu ngự vào lòng mình. Bạn trở nên một Cơ Đốc nhân khi bạn được tái sinh. Chúa Giê-xu phán: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (GiGa 3:3). Cầu nguyện, công khai kết ước hoặc ký vào giấy quyết định sẽ không cứu được bạn. Chỉ có sự tái sanh cứu được bạn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi bạn “ở trong Đấng Christ”, những sự cũ qua đi. trong giây phút bạn hưởng sự cứu rỗi mình, mọi tội lỗi bạn từng vi phạm đều được tha thứ. Mọi nỗi đau bạn từng chịu đều được chữa lành. Dù bạn từng trải qua nhiều thất bại, bạn vẫn được yêu thương và chấp nhận. Quá khứ của bạn, dù khó khăn và đau khổ ra sao, vẫn được lo liệu cho một cách hoàn toàn và cẩn thận.
Một số người sẽ cố gắng làm giảm giá trị sự thật đáng kính sợ của sự tái sanh thuộc linh của bạn.
Bạn sẽ nghe họ nói rằng: “Dù cho nay bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn vẫn phải trải qua nhiều năm được dạy dỗ để vượt qua những nỗi đau mà bạn đã kinh nghiệm”. Hoặc “Bạn có thể được sanh lại, nhưng bạn sẽ tiếp tục tranh chiến với tội lỗi bạn, và hy vọng cuối cùng bạn sẽ chiến thắng trong những khía cạnh bạn còn yếu đuối”.
Vấn đề là chúng ta tìm cách thay đổi bằng chính ý chí của mình hơn là bằng đức tin mà giao phó cuộc đời chúng ta cho Đấng đã ban cho chúng ta một sự sống mới. Lời chứng sâu sắc nhất trong Kinh Thánh đó là huyết của Chúa Giê-xu và sự chết của Con Đức Chúa Trời là đủ cả để giải cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi mình. Sa-tan sẽ tìm cách thuyết phục bạn tin rằng điều này không phải như vậy. Thế thì bạn sẽ tin ai?

Ngày 19 tháng 1
CHỨC THÁNH ĐỒ LÀ CÓ ĐẤNG CHRIST Ở TRONG BẠN
“Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” (CoCl 1:27)
Kế hoạch của Cha Thiên Thượng từ buổi sáng thế là đặt để Con đời đời của Ngài trong lòng mọi kẻ tin. Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, tất cả sự đầy trọn của Đức Chúa Trời ngự trong bạn, sự sống của Đấng Christ trở nên sự sống bạn. Khi Đấng Christ sống trong bạn, Ngài sẽ đem vào trong bạn nguồn lực thánh theo với Ngài. Mỗi khi bạn đối diện với một nhu cầu, bạn đáp ứng nó trong sự hiện diện của Chúa của vũ trụ, Đấng đã bị đóng đinh, được sống lại cách đắc thắng mà nay ngự trong bạn. Khi Đức Chúa Trời mời gọi bạn bước vào công việc Ngài, Ngài đã đặt Con Ngài trong bạn để rồi Ngài có thể thực hiện ý muốn Ngài qua cuộc đời bạn.
Ở đây có những hàm ý rất quan trọng cho đời sống Cơ Đốc của bạn. Chức thánh đồ không chỉ đòi hỏi kiến thức và thuộc lòng Kinh Thánh mà thôi, cũng không phải là thói quen đều đặn sinh hoạt ở nhà thờ hay ngay cả những hoạt động tích cực đóng góp cho giáo hội. Nó cần phải biết cho Chúa Cứu Thế Giê-xu có toàn quyền trên đời sống bạn để Ngài sẽ sống đời sống của Ngài qua bạn. Sự khó khăn lớn nhất là phải tin rằng mối tương giao của bạn với Cứu Chúa là tâm điểm của đời sống Cơ Đốc của bạn. Khi người khác nhìn thấy cách bạn đối diện với khủng hoảng, họ có thấy Chúa sống trong bạn không? Gia đình bạn có thấy sự thay đổi mà Cứu Chúa đã làm nên trong bạn khi bạn đối diện với một nhu cầu nào đó không? Sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu làm thay đổi gì trong đời sống bạn?
Đức Chúa Trời muốn mạc khải chính Ngài cho những người xung quanh bạn bằng cách hoạt động một cách mạnh mẽ qua bạn. Ngài muốn gia đình bạn mỗi ngày nhìn thấy Đấng Christ ở trong bạn. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ tình yêu của Ngài qua cuộc đời bạn. “Sống một đời sống tín hữu Cơ Đốc khác rất nhiều với Đấng Christ sống đời sống của Ngài qua bạn”

Ngày 20 tháng 1
THẦY TẾ LỄ NHÀ VUA
“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (IPhi 1Pr 2:9)
Nếu bạn là Cơ Đốc nhân thì bạn là thầy tế lễ được Đức Chúa Trời chọn lựa. Với tư cách là một thành viên của chức thầy tế lễ nhà vua, bạn có quyền được đến gặp Vua thường xuyên. Nếu bạn gặp nhu cầu nào trong đời sống mình, bạn không cần phải tìm một thầy tế lễ trung gian nào khác để nghe được lệnh truyền của Vua. Địa vị của bạn như một thầy tế lễ nhà vua cho phép bạn trực tiếp đến trước mặt Vua. Đặc ân này mô tả địa vị của bạn là một thầy tế lễ.
Tuy nhiên, chức tế lễ cũng có một nhiệm vụ. Trách nhiệm của một thầy tế lễ chính là phải hoạt động trong vòng chức thầy tế lễ. Kinh Thánh không thúc đẩy hoạt động của các thầy tế lễ riêng lẽ tức mỗi người có chức vụ riêng. Thay vì vậy các thầy tế lễ phải làm việc với nhau (LeLv 9:1). Chủ nghĩa cá nhân không theo Kinh Thánh có thể biệt lập bạn khỏi nhiệm vụ trong vòng chức thầy tế lễ nhà vua của Đức Chúa Trời theo như Ngài đã định.
Thầy tế lễ đại diện cho Đức Chúa Trời trước dân sự, nhưng thầy tế lễ cũng thay mặt cho dân sự trước Đức Chúa Trời. Có người nào xung quanh bạn muốn cầu thay cho một trong những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời không? Có lẽ một người nào đó sẽ chỉ biết được Đức Chúa Trời vì nhìn thấy Ngài trong đời sống bạn. Thế gian của chúng ta đang khao khát được biết rõ Chúa Giê-xu thật sự là ai và sống đời sống Ngài qua dân sự Ngài như thế nào. Thật nguy hiểm khi đặt việc làm mình lên trên sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi để làm thầy tế lễ trước, và sau đó thực hiện công việc mình. Khi chúng ta không theo thứ tự này, mọi người xung quanh chúng ta không thể nào đến được với Cha qua chúng ta, Đức Chúa Trời có thể đã kêu gọi bạn vào một công việc ở thế gian này như một thiên hướng, nhưng quan trọng hơn Ngài đã chỉ định bạn làm một trong những thầy tế lễ nhà vua của Ngài.

Ngày 21 tháng 1
ĐƯỢC NÊN THÁNH VÀ ĐƯỢC SAI ĐI SAU ĐÓ
“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian” (GiGa 17:17-18)
Đức Chúa Trời sẽ luôn khiến bạn nên thánh trước khi sai bạn đi. Ngài muốn bạn mỗi ngày bạn được đổi mới để giống Ngài hơn. Đức Chúa Cha biệt riêng môn đồ và khiến họ nên thánh bởi Lẽ Thật, tức Con Ngài. Và họ được liên hệ với Chúa Giê-xu, tức Lẽ Thật (GiGa 14:6), các môn đồ được thanh tẩy bởi Lẽ Thật đó và được chuẩn bị để được sai đi rao giảng Phúc Âm. Chúa Giê-xu thách thức lòng khao khát của họ (LuLc 9:46-48), đã trừng phạt nghiêm khắc sự thiếu đức tin của họ (Mat Mt 17:19-20), cự tuyệt sự ảnh hưởng của Sa-tan (Mat Mt 16:23), và lên án tính kiêu ngạo của họ (Mat Mt 26:33-35). Khi Chúa Giê-xu chuẩn bị cho họ xong, các môn đồ được sai đi trong quyền phép đến nỗi thế gian không bao giờ còn như cũ nữa.
Sa-tan sẽ luôn tìm cách khiến bạn tin rằng tội lỗi bạn làm cho bạn trở nên vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lời nói dối của kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Ngay khi bạn phạm tội. Kẻ Nói Dối ấy sẽ thì thầm bên tai bạn “Ngươi thất bại rồi nhé! Ngươi bây giờ không còn ích lợi cho Đức Chúa Trời nữa đâu!” Điều này có thể gây ra một cảm giác thất bại nặng nề và vô cùng tuyệt vọng cho Cơ Đốc nhân. Tuy vậy không có sự tự do nào có thể so sánh được với một linh hồn được tự do nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Khi dân sự Đức Chúa Trời để lẽ thật của Ngài chỉnh đốn họ theo ý muốn và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì quyền phép của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ qua họ y như nó đã được bày tỏ qua các môn đồ đầu tiên.
Lẽ thật này sẽ giải phóng bạn: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (IGi1Ga 1:9), và chúng ta được phục hồi để nên có ích cho Đức Chúa Trời. Chúng ta được Chúa dùng không dựa vào chính chúng ta nhưng dựa vào Lời của Ngài. Hai câu Kinh Thánh này cũng dạy chúng ta cần quan tâm đến phẩm chất của đời sống mình và mối quan hệ của mình với Chúa và Lời Ngài trước khi dấn thân thực hiện trách nhiệm và chức vụ Chúa giao.

Ngày 22 tháng 1
ĐỘNG CƠ BỞI TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚNG TA
“Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa” (GiGa 17:25-26)
Bạn không thể đến gần Đức Chúa Trời mà không chịu ảnh hưởng bởi tình yêu của Ngài. Cha trên trời đã yêu Con Ngài bằng một tình yêu đời đời. Mọi điều trong lòng và sự sống của Cha được bày tỏ ra cho Con Ngài. Khi Cha tỏ tình yêu Ngài cho thế gian hư mất và tội lỗi, tình yêu thương mãnh liệt này đã được phát lộ qua cuộc đời của Con Ngài. Đức Chúa Cha đã khởi sự hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài, và vượt hơn lòng tận hiến, Đức Chúa Con đã chấp nhận nhiệm vụ được giao cho mình, đó là chịu chết trên thập tự giá.
Khi Chúa Giê-xu đi giữa vòng dân sự, tình yêu của Đức Chúa Cha đầy tràn trên Con Ngài, Chúa Giê-xu thừa nhận không có tình yêu bình thường nào có thể là động cơ thúc đẩy Ngài đến bên cây thập tự. Không có tình yêu con người nào khiến cho Ngài vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Cha trong suốt cuộc đời Ngài. Duy chỉ tình yêu của Cha Ngài đầy quyền năng đủ để thúc giục Ngài phó thác mạng sống mình để làm thành mục đích cứu rỗi của Cha Ngài.
Chúa Giê-xu đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đặt để trong lòng các môn đồ Ngài một tình yêu như vậy. Ngài biết rằng không có một động cơ nào khác đủ để họ làm thành những nhiệm mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đức Chúa Trời đáp rằng hãy đặt để trong lòng họ Con Ngài. Đối với Cơ Đốc nhân, không thể nào được đầy dẫy mức độ tình yêu này mà lại không tham gia vào sứ mạng cùng với Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ không thể nào chăn dắt được người mà Đức Chúa Trời sai bạn nếu bạn không có tình yêu của Ngài. Bạn không thể tha thứ hoặc đi thêm một dặm nữa với những người khác hoặc hy sinh cho những người khác nếu trước hết bạn không được đổ đầy bằng tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Hãy nỗ lực tìm biết Cha và tình yêu vô hạn của Ngài; rồi để Con Ngài yêu thương người khác qua bạn!

Ngày 23 tháng 1
LẼ THẬT GIẢI PHÓNG BẠN
“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (GiGa 8:32)
Lẽ thật của Đức Chúa Trời không bao giờ trói buộc bạn, lẽ thật luôn giải phóng bạn! Bạn có nãn lòng không? Trong một khía cạnh nào đó của cuộc đời bạn cảm thấy mình bị giam cầm không? Bạn không thắng được một tội nào đó? Bạn nghiện ngập? Có thể bạn chưa hiểu được rằng lẽ thật về Đức Chúa Trời có thể giải phóng cho bạn khỏi điều đó.
Nếu bạn cảm thấy yếu đuối khi đối diện với những thách thức trước mắt bạn, hãy nhận lấy sự khích lệ qua lời hứa trong Phi Pl 1:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. Nếu bạn bị hoàn cảnh làm cho thất bại, hãy nhớ đến lẽ thật của RoRm 8:28 để biết rằng Đức Chúa Trời có thể đưa hoàn cảnh khó khăn nhất của bạn đến sự tốt lành theo ý Ngài. Nếu bạn bị nô lệ cho một tội lỗi nào đó, hãy đưa lẽ thật của IGi1Ga 1:9 vào cuộc đời mình, lẽ thật này hứa rằng nếu bạn xưng tội lỗi bạn ra, thì Đức Chúa Trời là thành tín sẽ tha thứ và làm sạch mọi sự gian ác của bạn. Tất cả những lẽ thật này chờ đợi sự thực thi của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn.
Biết lẽ thật là một chuyện, tuy nhiên kinh nghiệm lẽ thật của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống bạn là chuyện khác. Lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn nếu bạn không tiếp nhận nó và tin nó. Có lẽ bạn đã đọc và nghe những đoạn thuật về hành động mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của nhiều người. Nhưng bạn có cho Đức Chúa Trời thực thi những lẽ thật ấy trong cuộc đời bạn không? Lẽ thật nào về Đức Chúa Trời bạn thích được kinh nghiệm trong đời sống mình. Hãy cầu xin Ngài thực thi lẽ thật ấy trong đời sống bạn ngay hôm nay.
Chúa Giê-xu chính là lẽ thật GiGa 8:36; 14:6 bạn có quan hệ, tương giao thế nào với Chúa Giê-xu? Bạn có bằng lòng để Chúa Giê-xu ban cho bạn sự tự do thật không? Hãy đến với Ngài, tin cậy và thuận phục Ngài.

Ngày 24 tháng 1
HÃY ĐẾN XEM
“Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó” (GiGa 1:38-39)
Đối với mỗi chúng ta, sẽ có lúc chỉ nói về hành trình Cơ Đốc thôi không đủ. Chúng ta phải khởi hành cuộc hành trình ấy! Chúng ta có thể dành nhiều thời gian để tranh cãi và thảo luận những vấn đề liên quan đến đời sống Cơ Đốc, nhưng điều đó có ý nghĩa gì nếu chúng ta không bao giờ khởi hành và bước đi theo Cứu Chúa!
Qua nhiều thế hệ, sự giáng sinh của Đấng Mê-si-a được suy nghĩ và tiên tri bởi dân Y-sơ-ra-ên. Trong vòng dân Do Thái có lẽ không có đề tài nào có nhiều bàn luận hơn tính chất công việc của Đấng Mê-si-a. Anh-rê đã nghe Giăng Báp-tít và biết về sự giáng sinh của Đấng Mê-si-a. Bấy giờ, thình lình ông được đối mặt với Đấng mà ông ao ước được gặp! Tâm trí của Anh-rê tràn ngập những câu hỏi mà ông rất mong được hỏi. Thay vì trò chuyện với Anh-rê về đề tài thần học, Chúa Giê-xu đã quay người và bắt đầu bước đi, những thắc mắc của Anh-rê không chỉ được giải đáp bởi sự bàn luận mà thôi, nhưng bởi sự bước đi với Ngài.
Cơ Đốc giáo không phải là một loạt những lời dạy dỗ để người ta hiểu. Nó là một Thân Vị để người ta đi theo. Khi bước đi với Chúa Giê-xu, Anh-rê đã chứng kiến Chúa Giê-xu chữa bệnh, dạy về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh-rê không chỉ biết về Đức Chúa Trời; ông đã thật sự kinh nghiệm Ngài!
Sẽ có những lúc bạn đứng ở giao lộ với Đức Chúa Trời của bạn. Bạn sẽ có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Ngài. Thay vì trả lời từng câu hỏi một! Chúa Giê-xu có thể và nói “Hãy mang giầy vào chân, nào hãy bước theo con đường này, và theo Ta”. Khi bạn bước đi với Ngài mỗi ngày, Chúa Giê-xu sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn, và bạn sẽ phát hiện nhiều hơn điều bạn cần biết.

Ngày 25 tháng 1
ĐỨC CHÚA CHA KÉO BẠN ĐẾN
“Ngài lại phán rằng: chỉ vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được” (GiGa 6:65)
Suốt thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài dường như không bao giờ e ngại đám đông. Thay vì vậy, Ngài đã nhìn đám đông và tập trung vào những người Cha Ngài đang kéo đến với Ngài. Chúa Giê-xu biết rằng bởi vì tội lỗi, không ai tự nhiên đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. Xu hướng của con người tội lỗi là lánh mặt Đức Chúa Trời hơn là đến với Ngài (SaSt 3:8; Thi Tv 14:1-3). Vì vậy, mỗi khi Chúa Giê-xu biết được Đức Chúa Cha đang kéo một ai đó đến với mình, thì ngay lập tức Ngài bắt đầu liên hệ với người đó.
Chúa Giê-xu từ xa đã nhận biết có Xa-chê, người thâu thuế bị khinh miệt, đang tìm cách nhìn thấy Ngài đi qua. Để đáp lại, Chúa Giê-xu liền rời đoàn dân và dành thì giờ cho Xa-chê, người đang được Đức Chúa Cha hành động một cách rõ ràng trong lòng (LuLc 19:1-10). Khi Chúa Giê-xu biết có một người đi theo sau Ngài, Ngài phán với Anh-rê, “Hãy đến” (GiGa 1:39). Mỗi khi các môn đồ kinh nghiệm được một nhận thức mới về những lẽ thật của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu thừa nhận rằng chính Đức Chúa Cha đã làm việc trong đời sống họ (Mat Mt 16:17).
Khi đoàn dân đông tập trung quanh Chúa Giêxu, Ngài đã phán một số lẽ thật khó hiểu đối với con người (GiGa 6:60). Lời Ngài quá thách thức đến nỗi nhiều người đã bỏ đi nhưng Chúa Giê-xu không nãn lòng. Ngài biết rằng Đức Chúa Cha đang hành động trong cuộc đời của các môn đồ Ngài, và đó là nơi Chúa Giê-xu đã đầu tư thì giờ của mình.
Khi bạn ước ao dành thời gian ở một mình với Chúa Giê-xu, hãy biết rằng lúc đó Đức Chúa Cha đang kéo bạn đến với Con Ngài. bạn không tìm kiếm những phút giây yên tĩnh với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm Ngài. Việc Ngài đã đem bạn đến với mối thông công với Ngài chứng tỏ bạn đã biết được hoạt động của Ngài. Khi bạn đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện, hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi sự đáp ứng của bạn đối với sự dẫn dắt của Ngài bằng cách dạy bạn biết nhiều hơn về chính mình Ngài.

Ngày 26 tháng 1
CẦU NGUYỆN TRONG NƯỚC MẮT
“Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhơn đức Ngài nên được nhậm lời” (HeDt 5:7)
Đời sống của Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta tấm gương về một đời sống cầu nguyện. Đức Chúa Trời đang cố khuôn đúc chúng ta theo hình ảnh của Con Ngài (CoCl 1:27-28). Nếu chúng ta hành động giống Cứu Chúa, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta phải phù hợp với đời sống cầu nguyện của Ngài. Nhiều Cơ Đốc nhân không sẵn lòng trả giá mà Chúa Giê-xu đã trả khi đến cầu thay với Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu tuôn ra với tiếng khóc và nước mắt và, “vì lòng nhơn đức Ngài, Ngài được Cha nhậm lời”.
Thế thì tại sao Đức Chúa Cha khước từ lời cầu xin của Ngài? Không phải vì bất cứ tội lỗi nào trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, cũng không phải vì Cha không yêu Con Ngài. Dù rất yêu thương Con Ngài, Đức Chúa Cha đã khước từ vì Ngài biết Ngài không thể miễn trừ Con của Ngài và cứu thế gian. Tương tự, Đức Chúa Trời không thể luôn miễn trừ bạn và gia đình bạn và làm thành công cuộc cứu chuộc của Ngài cho những người xung quanh bạn.
Bạn có vui lòng để Đức Chúa Trời khước từ những lời nài xin của mình không? Bạn sẽ cầu thay với Đức Chúa Cha cách sâu sắc và thân mật đến nỗi trong nước mắt bạn có thể thốt ra “Nhưng không phải ý con mà ý Cha được nên” không? Đức Chúa Cha sẽ luôn liên hệ với bạn vượt ngoài bối cảnh của tình yêu Ngài dành cho thế gian hư mất. Gần đây Đức Chúa Trời có nói không với lời cầu xin nào của bạn không? Hãy chấp nhận sự đáp lời ấy của Ngài. Bạn có học được sự vâng lời qua những gì bạn đang chịu đựng không (HeDt 5:8)? Nếu có, Đức Chúa Trời có thể khiến bạn nên nguồn cứu rỗi cho người khác như Ngài được làm với Con Ngài.

Ngày 27 tháng 1
BẠN CÓ ĐƯỢC LÀM NÊN TRỌN VẸN KHÔNG ?
“Dầu là Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (HeDt 5:8-9)
Có một khía cạnh tích cực trong sự khốn khổ mà chúng ta phải chịu. Chúng ta đều trải qua sự khốn khổ ở mức độ nào đó, nhưng đáng mừng là qua đó chúng ta có thể được giống Chúa Giê-xu. Bạn có sẵn lòng trả bất kỳ giá nào cần phải trả để trở nên giống Chúa Giê-xu không? Có một số điều Đức Chúa Trời có thể xây dựng trong đời sống bạn chỉ qua hoàn cảnh khốn khổ. Ngay cả Chúa Giê-xu, Con độc sanh vô tội của Đức Chúa Trời, cũng đã được làm nên trọn vẹn chỉ sau khi Ngài trải qua những đau khổ mà Cha Ngài đặt ra trước mặt Ngài. Một khi Ngài đã chịu đau khổ, Ngài được nên Cứu Chúa trọn vẹn, qua Ngài toàn thể thế gian có thể tìm thấy sự cứu rỗi.
Nếu bạn cay đắng trước nghịch cảnh mình, thì bạn tách rời cuộc đời mình khỏi Đức Chúa Trời. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ nên trọn vẹn được. Một số chỗ nào đó trong linh hồn bạn chỉ có thể đạt đến được qua những khổ đau. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có nhiều điều quan trọng để dạy bạn, nhưng bạn chỉ có thể học được những bài học này trong lúc gặp thử thách mà thôi. Vua Sau-lơ được lập làm vua mà không trải qua một khó khăn gian khổ nào, nhưng Sau-lơ không bao giờ phát triển được tính cách mình hoặc được trưởng thành để thực hiện nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó. Đa-vít trải qua nhiều năm khốn khó và đau buồn, và cuối cùng khi Đa-vít lên ngôi, ông là người hợp với lòng Đức Chúa Trời.
Đừng cay đắng khi gặp những đau khổ vì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong cuộc đời bạn. Đừng làm đủ mọi cách hoặc đầu tư mọi thứ để tránh khỏi nghịch cảnh. Đức Chúa Trời đã không miễn trừ Con Ngài. Làm sao chúng ta có thể mong chờ Ngài miễn trừ chúng ta? Hãy học biết sự vâng lời dù phải đau khổ!

Ngày 28 tháng 1
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI CẦU THAY
“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không huỷ diệt nó, song ta chẳng tìm được một ai” (Exe Ed 22:30)
Đức Chúa Trời tìm kiếm những người được dọn lòng để cầu thay cho người khác trước mặt Ngài. Nhưng người cầu thay có tấm lòng hoà hợp với lòng của Đức Chúa Trời. Họ nhận thức sâu sắc điều gì đang bị đe doạ trong nước họ, để rồi họ sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do bạn không tình nguyện làm người cầu thay Đức Chúa Trời trưng dụng bạn.
Lẽ ra chúng ta nên cầu thay nhưng tại sao chúng ta không? Có lẽ chúng ta lo sợ đặt Đức Chúa Trời trong cuộc thử nghiệm. Chúng ta lo rằng Đức Chúa Trời có thể sẽ không nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ được nhậm (Mat Mt 7:7). Chúng ta không chịu cầu thay vì chúng ta tin rằng sự bận rộn của cuộc sống mỗi ngày quan trọng hơn sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu cảnh cáo nếu ở ngoài Ngài chúng ta không thể làm được gì (GiGa 15:15). Không tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và biết rõ ý muốn Ngài. Chúng ta không gặt hái gì trong công việc mình. Có lẽ chúng ta không cầu thay bởi vì chúng ta hiểu lầm tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã khóc vì thành Giê-ru-sa-lem khi Ngài cầu thay cho nó (Mat Mt 23:37). Nếu chúng ta thật sự có tình yêu của Chúa trong lòng mình, chúng ta sẽ cảm thấy được thúc giục để cầu xin Đức Chúa Trời thay cho những người sắp đối diện với sự đoán phạt hầu đến của Ngài.
Sự cầu thay là một việc làm đơn độc. Có thể qua nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều năm. Kết quả của công việc này mới thấy được. Tuy nhiên, những người cầu thay có thể chỉ là những người đứng giữa gia đình mình và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, hoặc giữa một cá nhân hoặc một dân tộc và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Ngày 29 tháng 1
SỬA SOẠN GẶP CHÚA CHÚNG TA
“Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cũng phải giặt áo xống mình. Qua ngày thứ ba, dân sự khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Si-nai” (XuXh 19:10-11)
Trước khi gặp Đức Chúa Trời cần phải sửa soạn mình. Đức Chúa Trời đáng kính sợ và hoàn toàn thánh khiết. Bước vào sự hiện diện của Ngài mà không có sự sửa soạn là một sự lăng mạ. Khi con cái Y-sơ-ra-ên sắp được gặp Ngài, Đức Chúa Trời phán dặn họ trước hết phải dành hai ngày để sửa soạn. Một khi dân sự đã sẵn sàng. Đức Chúa Trời phán với họ qua sấm vang chớp nhoáng, lửa và mây mù cùng với tiếng kèn vang dội (XuXh 19:16-25). Qua sự việc này Đức Chúa Trời đã mạc khải những lẽ thật tuyệt vời được xem là Mười Điều Răn, và thiết lập một tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài phải sống theo.
Chúng ta không thể nào sống trong thế gian này mà không bị nó làm ảnh hưởng đến tâm trí và ý chí và tấm lòng chúng ta. Chẳng bao lâu nó làm ta mất phương hướng trên bước đường theo Chúa. Thế gian này có ảnh hưởng tăm tối lên những nhận thức thuộc linh của bạn. Đức Chúa Trời đã thiết lập ngày Sa-bát để dân sự Ngài có thể dành trọn một ngày chăm xem Ngài và ý muốn Ngài dành cho họ sau 6 ngày sống với thế gian.
Bạn sửa soạn thế nào cho thì giờ thờ phượng? Điều gì tràn ngập trong tâm trí bạn đêm trước đó? Thường thường điều cuối cùng bạn suy nghĩ trong đêm vẫn còn ở trong tâm trí bạn buổi sáng hôm sau. Sự thờ phượng thật lòng cần có sự sửa soạn về thuộc linh. Giờ đây hãy sửa soạn chính mình cho lần gặp Chúa sau.

Ngày 30 tháng 1
ĐỪNG TỎ RA CHỐNG CỰ
“Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” (Cong Cv 26:19)
Đức Chúa Trời làm mọi sự đều có mục đích. Đức Chúa Trời gặp Sau-lơ người Tạt-sơ trên đường Đa-mách cũng chỉ một mục đích (Cong Cv 9:1-9). Sau-lơ có kế hoạch bắt bớ Cơ Đốc nhân, nhưng sự gặp gỡ Cứu Chúa này đã thay đổi ông vĩnh viễn. Đức Chúa Trời không chỉ cứu Sau-lơ khỏi tội trong lần gặp gỡ đó. Đức Chúa Trời bắt đầu mạc khải ý muốn của Ngài cho cuộc đời của Phao-lô. Nhiệm vụ Ngài giao cho Phao-lô rất rõ ràng: “Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên: ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta bao nả” (Cong Cv 9:15-16).
Hoạch định của Đức Chúa Trời dành cho Phao-lô, được mạc khải qua sự hiện thấy, bao gồm hai điều: làm chứng trước các vua và chịu sự đau đớn. Phao-lô được hưởng cảm xúc của việc thi hành các phép lạ, rao giảng cho đoàn dân đông, và thiết lập Hội Thánh. Nhưng Phao-lô cũng đã bị ném đá, bị đắm tàu, đòn vọt, nhạo báng, ức hiếp, và lao tù (IICo 2Cr 11:23-28). Chúng ta có sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ như Phao-lô không? Chúng ta không bao giờ nghe Phao-lô kêu ca gì về sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Ông cũng chẳng bao giờ câu xin Chúa cho ông có vai trò như Phi-e-rơ, Gia-cơ hay Giăng (GaGl 2:9-10). Được dự phần trong bất cứ công việc nào cho nhà Đức Chúa Trời là đủ cả đối với Phao-lô. Khi sắp đến hồi kết thúc chức vụ mình, Phao-lô có thể mạnh dạn nói với vua Ạc-ríp-ba: “tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời”.
Ước ao chúng ta có được tính ngoan cường và lòng tận hiến cho ýmuốn Đức Chúa Trời như Phao-lô. Vui mừng biết bao khi có sự bắt đầu trong đức tin Cơ Đốc và cả sự kết thúc trong sự trung tín. Đức Chúa Trời luôn mong mỗi một chúng ta ở cuối đời mình có thể nói một câu “tôi chẳng hề dám chống cự”.

Ngày 31 tháng 1
BẠN ĐANG NHÌN ĐÂU ?
“Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Ngài yêu mến đến sau mình… khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, còn người này, về sau sẽ ra thế nào?” (GiGa 21:20-21)
Điều đầu tiên bạn làm sau khi Đức Chúa Trời phán với bạn có tính quyết định. Chúa Giê-xu đang nói với Phi-e-rơ về chức vụ mà ông sẽ nhận và cái chết mà ông phải chịu (c.18-19). Đây là giây phút thiêng liêng trong cuộc đời Phi-e-rơ, vì Chúa của ông đã vén bức màn cho thấy tương lai của ông. Đời sống của ông sẽ không là một đời sống dễ chịu nhưng là một đời sống được quyết định trước và được chúc phước bởi Chúa và Chủ của ông.
Phi-e-rơ đã nhìn sang những môn đồ khác. Ông nhìn Giăng và hỏi: “Lạy chúa, còn người này, về sau sẽ ra thế nào?”. Phi-e-rơ đã được biết những thông tin u tối của tương lai và sự chết mình. Cũng rất tự nhiên Phi-e-rơ muốn so sánh nhiệm vụ của mình với nhiệm vụ của những người khác, những gì xảy đến cho mình với những gì xảy đến cho người khác. Đây là một cám dỗ rất: so sánh hoàn cảnh của mình với người khác. Đức Chúa Trời có ban cho bạn của tôi một căn nhà lớn không? Chúa có chữa lành người yêu của bạn tôi mà không chữa lành cho người yêu tôi không? Chúa cho bạn tôi nhận được lời khen ngợi, ca tụng vì công việc của anh ta còn tôi thì không ai biết đến phải không? Chúa cho Cơ Đốc nhân khác ở gần gia đình còn tôi thì phải đi xa phải không? Chúa Giê-xu giao cho Phi-e-rơ và Giăng hai công việc, với hai hướng đi khác nhau, nhưng cả Phi-e-rơ và Giăng đều có ích rất nhiều cho đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu biết khi một tôi tớ Ngài để mắt mình nhìn sang tôi tớ khác là nguy hiểm như thế nào. Vậy bạn tập trung vào đâu? Bạn có quan tâm đến những việc Chúa làm cho người khác hơn là quan tâm đến những gì Ngài làm cho bạn không? Chúa là Chủ của mỗi chúng ta Ngài có chương trình tốt lành cho mỗi người, chúng ta hãy vâng phục Ngài và đừng thắc mắc so sánh với người khác.

Ngày 1 tháng 2
HÃY ĐỨNG VỮNG
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhơn, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (Thi Tv 1:1-3)
Có thể bạn dành cả đời mình chỉ để biết những lẽ thật của Đức Chúa Trời mà không bao giờ kinh nghiệm được một lẽ thật nào. Chỉ biết về những lẽ thật của Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng đã trở thành một phần của cuộc đời bạn. Sau đây là một câu hỏi quan trọng: Bạn đang làm gì với Lời của Đức Chúa Trời? Một số người để mình bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ không đẹp lòng Chúa trong khía cạnh mà Lời Đức Chúa Trời không gây nên sự thay đổi nào cho họ. Nếu bạn đi tìm lời khuyên nơi những người không tin kính Chúa, thì bạn sẽ để mình đi ngày càng xa chiều hướng mà Lời Chúa phán dặn. Nếu bạn cố tình đi tìm những tội nhân khác làm bạn đồng hành mình, họ sẽ dẫn bạn theo con đường đi xuống và khiến bạn xa xách Đức Chúa Trời. Nếu bạn quyết định quan hệ với những người đáng khinh bỉ, dần dần bạn sẽ trở thành giống họ.
Người công bình không nhận thấy sự khích lệ trong ý kiến của người khác ngoại trừ trong Lời Đức Chúa Trời. Anh ta không bằng lòng với kiến thức nông cạn về Kinh Thánh nhưng suy gẫm nó ngày và đêm cho đến khi anh ta hài lòng vì những điều anh ta đọc được phản ảnh kinh nghiệm riêng tư của anh ta. Anh ta được như cây trĩu quả đứng vững vàng gần dòng nước. Cây ấy được nuôi dưỡng tốt và sinh trái ngọt và tán lá rộng. Người ta từ khắp nơi đến ngồi dưới bóng mát của nó và thưởng thức quả ngọt của nó.
Nếu bạn để Đức Chúa Trời thực thi Lời Ngài trong cuộc đời bạn, những người khác sẽ nhận được sự khích lệ từ bạn. Càng tăng trưởng trong sự công bình của Đức Chúa Trời, bạn càng trở nên mạnh mẽ. Một số người thấy mình thật vô ích vì không khích lệ được ai, nhưng người công bình thì không như vậy. Người ta thường xuyên đến tìm bạn bởi họ biết rằng cuộc đời bạn sẽ là một phước hạnh.

Ngày 2 tháng 2
NHỮNG KỲ ĐỊNH CỦA CUỘC SỐNG
“Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định” (TrGv 3:1)
Vẻ đẹp trong cách Đức Chúa Trời tạo nên bốn mùa đó là chúng hợp cùng nhau sinh ra sự sống và sự phát triển, dù mỗi mùa khác biệt nhau. Mùa xuân là mùa của sự tươi mới và sự sống mới. Mùa hạ thấy được sự phát triển và sự sinh sôi. Mùa thu là mùa gặt hái những thành quả lao động. Mùa đông là mùa yên nghỉ và kết thúc. Mỗi mùa có vẻ đẹp riêng và góp phần quan trọng cho cuộc sống.
Đức Chúa Trời đã định các mùa trong thiên nhiên thế nào, Ngài cũng định các kỳ trong cuộc sống thể ấy. Cuộc sống có mùa xuân của nó, khi chúng ta bắt đầu những điều mới mẻ và phấn khởi nhìn về tương lai. Mùa hạ đến và chúng ta làm việc chăm chỉ trong sự nóng bức của ngày mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Đến mùa thu, sự toại nguyện mọi việc đã bắt đầu tại một thời điểm trong cuộc đời chúng ta. Mùa đông đem đến sự kết thúc một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình. Đôi khi mùa đông đem đến những nghịch cảnh, nhưng chúng ta vẫn tràn đầy hy vọng, bởi một mùa xuân khác đang ngấp nghé bên thềm.
Trong ý định hoàn hảo của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, Ngài đã định những kỳ gặt hái nhiều kết quả và hoạt động tích cực. Ngài cũng sẽ tạo nên những kỳ yên lặng và nghỉ ngơi. Cũng có kỳ Ngài muốn chúng ta trung tín làm một việc gì đó từ ngày này sang ngày khác. Nhưng sẽ có kỳ vui mừng và bắt đầu mới. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hưởng được kỳ thu hoạch bông trái của sự công bình mình. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ vượt qua được những đau khổ, buồn bực của mùa đông giá lạnh, vì không có mùa đông thì sẽ không có mùa xuân. Giống như các mùa của thiên nhiên, các kỳ trong cuộc sống chúng ta hợp cùng nhau thực thi ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời cho mỗi một chúng ta.

Ngày 3 tháng 2
HÃY MẠNH MẼ, ĐỪNG SỢ HÃI
“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (IITi 2Tm 1:7)
Sự sợ hãi con người không đến từ Đức Chúa Trời. Nhiều Cơ Đốc nhân sợ con người hơn sợ Đức Chúa Trời. Sự sợ hãi của họ ngăn trở họ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời vì họ phí bỏ công sức mình làm vui lòng người khác.
Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi, có tính nhút nhát, và có thể không có một cơ thể khoẻ mạnh (ITi1Tm 5:23). Ti-mô-thê biết những thử thách và những bắt bớ mà Phao-lô thường đối diện. Ti-mô-thê biết rằng có thể mình cũng phải trải qua những bắt bớ tương tự. Phao-lô đã nhắc nhở bạn đồng sự trẻ tuổi này rằng sợ hãi người khác không đến từ Đức Chúa Trời.
Sự sợ hãi khiến chúng ta dừng lại và nghi ngờ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Có lẽ chúng ta tin chắc mình biết vâng lời cho đến khi gặp phải sự bắt bớ; bấy giờ chúng ta nghi ngờ phải chăng chúng ta nghe sai tiếng Chúa rồi. Chúng ta không biết điều gì ở trước mặt chúng ta, nên chúng ta trở nên lo lắng. Những điều tưởng tượng của chúng ta có thể làm hiện lên những vấn đề cho đến khi chúng ta thấy dường như không thể vượt qua. Chúng ta cần một tâm thần mạnh mẽ để thấy những sự việc trong viễn cảnh đúng. Đó là lý do Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta, để giúp chúng ta thấy được những sự việc theo nhãn quan của Đức Chúa Trời.
Chúng ta không sợ hãi vì Chúa ban cho chúng ta tình yêu. Tình yêu giúp chúng ta dấn thân giúp người biết Chúa mà không sợ hiểu lầm, mất mát và ngay cả sự chống đối. Khi chúng ta để Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta có khả năng tự chủ nên chúng ta sẽ không sợ hãi vì lo lắng bối rối.
Sự sợ hãi không phải là lời biện hộ cho sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Khi bạn có sự hiện diện quyền năng của Đức Thánh Linh ở với mình, thì không có lý do gì phải sống trong sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ giam cầm bạn, nhưng Chúa Cứu Thế đến để giải phóng bạn khỏi mọi xiềng xích. Hãy cầu xin Chúa giải thoát bạn khỏi mọi sự sợ hãi mà bạn đang trải qua và xin Ngài mở mắt cho bạn. Khi Đức Chúa Trời mạc khải sự thật của hoàn cảnh bạn, Ngài sẽ giúp bạn có thể tiếp tục dấn bước trong sự vâng phục.

Ngày 4 tháng 2
LỜI HẰNG SỐNG
“Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao!” (LuLc 24:32)
Hai người này đang trên đường đến Em-ma-út, vừa đi vừa bàn luận những sự kiện lộn xộn vừa xảy ra ở Giê-ru-sa-lem. Họ nghĩ rằng mình đã hiểu hết mọi sự việc xảy ra trong thời đại của mình, như sự chết của Chúa Giê-xu đã để họ ở lại trong tình trạng mất hết ý thức phương hướng về Đức Chúa Trời và hoạt động của Ngài trong thế gian của họ. Họ đã hy vọng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, nhưng sự chết của Ngài đã khiến họ trở nên bối rối và nãn lòng. Họ cần những câu giải đáp.
Đức Chúa Trời hiểu rõ tấm lòng của con cái Ngài và biết họ chân thành đi tìm ý muốn Ngài. Chúa Giê-xu đã tiến đến gần những người này, đi cùng họ, và mở trí cho họ biết điều Kinh Thánh đã chép về Ngài và về những sự kiện xảy ra trong thời của họ. Khi Chúa Giê-xu đang trò chuyện với họ, lòng họ nóng nảy từ bên trong. Khi họ nghe Chúa Giê-xu cắt nghĩa Kinh Thánh đến điều họ đang trải nghiệm, từ trong lòng họ biết rằng mình đang nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời. Những nghi ngờ trong họ đã tan biến đi nhường chỗ cho sự phấn khởi vui mừng, và họ đã chạy về chia sẻ lẽ thật ấy với các bạn mình.
Nếu bạn bị bối rối trước những hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời mình. Chúa Giê-xu có thể tái định hướng cho bạn trở về với chính Ngài qua Kinh Thánh giống như Ngài đã làm đối với hai người này. Từ viễn cảnh con người của bạn hoàn cảnh có thể gây cho bạn bối rối và nãn lòng. Có sự hiện diện của Chúa Cứu Thế mắt bạn được mở ra để biết được lẽ thật của Kinh Thánh. Những hoàn cảnh của bạn có làm bạn bối rối không? Bạn cần Chúa Giê-xu cho bạn biết viễn cảnh của Ngài, một khi bạn nghe được từ Ngài, bạn sẽ giống như hai người này, vui mừng cùng Ngài tiếp tục làm công việc Ngài đang làm quanh bạn và hăng hái kéo thêm nhiều người khác bước vào trải nghiệm này.

Ngày 5 tháng 2
TÌM CHÚA GIÊ-XU
“Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài” (Mac Mc 1:36)
Chúng ta biết Si-môn Phi-e-rơ với câu nói ngớ ngẩn, tuỳ ứng của ông trong các sách Phúc Âm (Mat Mt 16:22; 17:4; 26:33). Nhưng Phi-e-rơ luôn luôn tìm kiếm Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ đã đi theo Chúa Giê-xu từ đằng xa suốt cái đêm Ngài bị bắt (Mat Mt 26:58). Phi-e-rơ đã chạy đến phần mộ khi nghe tin Chúa Giê-xu đã sống lại (LuLc 24:12). Phi-e-rơ đã nhảy ngay xuống biển vội vã đến với Chúa Giê-xu (GiGa 21:7) và thậm chí đã đi bộ trên mặt nước để đến với Ngài (Mat Mt 14:29). Phi-e-rơ không phải lúc nào cũng nói và làm đúng, nhưng ông thường tìm cách được ở bên cạnh Chúa Giê-xu. Bởi vì điều này mà ông liên tục gặp Chúa mình và tăng trưởng trong đức tin hơn các môn đồ khác.
Mỗi khi chúng ta thấy Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-xu, ông luôn đi chung với những người khác. Vì Phi-e-rơ tìm kiếm Chúa Giê-xu, những người khác cũng tìm Ngài. Những người gần gũi bạn nhất biết gì về bạn? Có phải họ thấy bạn đang tìm kiếm công danh, quyền lực, sự thành công, hoặc hạnh phúc không? Người ta có biết bạn là người luôn tìm kiếm Chúa Giê-xu không? Đức Chúa Trời hứa: “Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Gie Gr 29:13).
Ngày hôm nay bạn có bắt đầu quyết định gặp gỡ Chúa Giê-xu không? bạn tìm kiếm Ngài cách nửa vời hay hết lòng? Những người khác có đến gần hơn với Chúa Giê-xu vì họ theo gương bạn và tìm kiếm Ngài không? Nếu lòng bạn kiên quyết tìm kiếm Chúa Giê-xu, bạn sẽ luôn tìm thấy Ngài. “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Ai khát, khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (KhKh 22:17)

Ngày 6 tháng 2
TỘI LỖI VƯƠNG VẤN CHÚNG TA
“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (HeDt 12:1)
Tội lỗi là kẻ thù dai dẳng, lì lợm và nguy hiểm nhất của chúng ta. Tội lỗi tìm cách cướp đi khỏi chúng ta những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho chúng ta. Cuộc sống giống như cuộc đua, ngày tháng không thể để trôi qua cách vô nghĩa chúng ta cần đeo đuổi mục tiêu sự kêu gọi của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Nhưng Phao-lô cho chúng ta biết rằng tội lỗi dẫn đến sự chết (RoRm 7:11). Tuy nhiên nó rất khôn khéo. Tội lỗi len vào đời sống chúng ta trong lúc và ở nơi chúng ta ít đề phòng nhất. Nó bao bọc chính mình bằng lớp nguỵ trang hấp dẫn đến nỗi chúng ta bị ru ngủ với suy nghĩ rằng nó thật sự vô hại cho Chúa chúng ta (IICo 2Cr 11:14-15).
Tội lỗi rón rén và nhẹ nhàng quấn lấy chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể chạy hết đoạn đường bày ra cho chúng ta khi chúng ta bị vương vấn trong tội lỗi. Chúng ta có thể giải thoát chính mình khỏi sự trói buộc của tội lỗi chỉ khi chúng ta thừa nhận nó thật sự là tội lỗi gì. Nếu chúng ta gọi tội lỗi là “lỗi lầm”, “tật xấu” hay “sự yếu đuối”, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự cầm giữ của nó. Chúng ta đừng đổ tội lỗi mình cho người khác. Chúng ta không nên để sự kiêu ngạo làm chúng ta tin rằng thừa nhận tội lỗi trong đời sống mình là quá nhục nhã. Tội lỗi có thể làm chúng ta mù quáng, để rồi không nhìn thấy sự có mặt của nó. Nó không phải lúc nào cũng buộc chúng ta lưu ý đến nó, nhưng nó khéo léo và tràn vào cướp đi khỏi chúng ta sức mạnh và sự đắc thắng thuộc linh để có thể là của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy quăng nó đi hãy dứt khoát đừng để vương vấn tội nhỏ nào. Hãy quăng hết đừng để tội “nhỏ” nào vương vấn.
Thật đáng vui mừng vì dù cho tội lỗi giam cầm chúng ta trong phạm vi nào đi nữa, ân điển của Đức Chúa Trời cũng có thể giải phóng chúng ta (RoRm 5:20).
Tội lỗi có cướp đi niềm vui của bạn không? Nó có ngăn trở bạn làm một người chồng, vợ, con trai, con gái hoặc người bạn tốt nhất mà bạn có thể không? Nó có ngăn trở bạn trong sự tăng trưởng thuộc linh không? Nếu bạn đang bị vương vấn trong tội lỗi, Đức Chúa Trời có thể giải phóng bạn ngay tức thì, dù bạn có vấn vương cách tuyệt vọng đến đâu đi nữa.

Ngày 7 tháng 2
KHÔNG CÓ ĐỨC TIN
“Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm, và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (RoRm 14:23)
Tác giả sách Hê-bơ-rơ nhắc nhở chúng ta rằng không có đức tin thì không thể nào làm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời (HeDt 11:6). Mỗi khi Đức Chúa Trời mạc khải điều gì đó, Ngài mong đợi chúng ta tin Ngài và điều chỉnh đời sống mình cho thích hợp. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là trong mọi sinh hoạt dù như ăn uống, luôn với lòng tin những gì chúng ta làm hoặc không làm đều theo ý Chúa, muốn Chúa đẹp lòng. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi sự vì Ngài sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của chúng ta (Phi Pl 4:19). Có nghĩa là khi gặp những hoàn cảnh khủng hoảng chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ đem lại điều tốt lành từ những hoàn cảnh đó (RoRm 8:28). Có nghĩa là chúng ta vượt qua sự lo phiền trong lúc gặp hoạn nạn vì Đức Chúa Trời dạy chúng ta hãy dâng lời cầu xin mình lên cho Ngài (Phi Pl 4:6). Có nghĩa là chúng ta không bao giờ sợ mình đơn độc bởi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ chẳng rời bỏ chúng ta, chẳng lìa chúng ta (PhuDnl 31:6). Có nghĩa là dù cho có điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ngài vì Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời không hề thay đổi (Gie Gr 31:3).
Đôi khi chúng ta cố bào chữa cho tình trạng thiếu đức tin của mình. Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời hứa gì với chúng ta, nhưng chúng ta nghi ngờ Ngài sẽ làm khác trong đời sống mình. Chúng ta luôn lo lắng và bào chữa cho minh bằng câu “Tôi chỉ là một người hay lo lắng”. Chúng ta cay đắng trong hoạn nạn và lý luận rằng “Đức Chúa Trời không thể nào đem đến điều tốt lành gì từ nỗi đau này!” Chúng ta nài xin những người xung quanh giúp đỡ khi chúng ta túng thiếu; rồi giải thích “Tôi biết Đức Chúa Trời có thể cung ứng mọi nhu cầu của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm điều gì tôi có thể làm được”. Đức Chúa Trời gọi đó là sự vô tín. Không tin có nghĩa là có tội. “Không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài” (HeDt 11:6).

Ngày 8 tháng 2
CHỚ LO PHIỀN CHI HẾT
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình dâng các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6)
Đừng lo lắng chi! Phao-lô đã nói không có điều gì khiến cho con cái Đức Chúa Trời phải lo lắng. Ông đã biết rõ điều gì có thể gây cho người ta lo phiền. Dân tộc ông nằm trong tay quân ngoại quốc và bị cai trị bởi những lãnh đạo tham ô. Ông đang viết sách ở trong ngục tù; ông bị bỏ tù vì sự buộc tội gian. Ông phải sống xa những người mình yêu thương; những động cơ của ông bị nghi vấn. Và ông bị người ta xuyên tạc. Một số người đang nỗ lực phá hoại tất cả kết quả đạt được của ông trong việc thành lập Hội Thánh. Ông chịu đau đớn về thể xác và đối diện với án tử hình trước mắt (IICo 2Cr 11:23-29). Nhưng Phao-lô biết không có hoạn nạn nào đáng lo phiền đến nỗi Đức Chúa Trời không thể đem đến sự bình an ở giữa nó.
Đức Chúa Trời không cần phải cất những vấn đề của bạn đi, nhưng Ngài sẽ gánh thay cho bạn. Ngài muốn bạn kinh nghiệm được sự bình an của Ngài, sự bình an vượt xa sự hiểu biết của con người. Bạn không bao giờ hiểu đầy đủ sự bình an mà Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn trong những hoàn cảnh mà bạn đối diện như thế nào, nhưng bạn không cần phải hiểu nó. Sự bình an này không phải chỉ ban cho những ai “biết vượt qua sức ép” nó dành cho tất cả mọi người! Bạn có thể biết rằng Đức Chúa Trời muốn bạn kinh nghiệm sự bình an, nhưng bạn lo nghĩ rồi điều ấy có thể xảy ra như thế nào, và vì vậy bạn lại đối diện với một điều lo lắng khác. Nhưng Kinh Thánh dạy chớ lo phiền chi hết. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rõ ràng không có gì trong số những điều chúng ta đối diện lại quá khó khăn, quá rắc rối, quá đáng sợ đối với Đức Chúa Trời. Dù hoàn cảnh của bạn ra sao, hãy dâng mọi lo lắng mình cho Đức Chúa Trời và để sự bình an trọn vẹn của Ngài bảo vệ lòng bạn.

Ngày 9 tháng 2
ĐỐI DIỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
“Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi” (Cong Cv 26:16)
Đức Chúa Trời đã hành động trong cuộc đời bạn rất lâu trước khi bạn bắt đầu làm việc với Ngài. Đức Chúa Trời đã biết bạn trước khi có bạn trên đời, và Ngài biết Ngài muốn làm gì với cuộc đời bạn (Gie Gr 1:3; Thi Tv 139:13). Trước khi sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm sự cải tạo trên đường đến Đa-mách, Chúa Giê-xu đã biết Phao-lô và đã có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho ông. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ mạc khải nhiệm vụ này sau khi Phao-lô cải đạo (Cong Cv 9:15). Phao-lô được hướng dẫn lầm đường, nên sự nỗ lực thật lòng của ông để hầu việc Đức Chúa Trời thành ra sự chống nghịch Cơ Đốc nhân! Mặc dù Đức Chúa Trời biết Ngài muốn điều gì nơi Phao-lô, Ngài đã không vội cho Phao-lô biết, mãi cho đến khi Ngài được Phao-lô quan tâm và nhận Ngài làm Chúa.
Chúa của chúng ta không đến với chúng ta để xem chúng ta thích làm gì cho Ngài. Ngài đến với chúng ta để mạc khải hoạt động của Ngài và mời gọi chúng ta dự phần trong công việc Ngài. Đối diện với Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải tự điều chỉnh mình cho phù hợp với công việc mà Đức Chúa Trời đã mạc khải. Đức Chúa Trời không bao giờ liên lạc với chúng ta chỉ để ban cho chúng ta nguồn ý tưởng để cầu nguyện hết lòng trong ngày đó. Ngài không bao giờ phán với chúng ta chỉ để nâng cao kiến thức Kinh Thánh của chúng ta. Chúa của chúng ta có nhiều điều quan trọng hơn rất nhiều để mạc khải cho chúng ta! Khi Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy Ngài đang làm gì, Ngài muốn mời gọi chúng ta dự phần cùng Ngài trong công việc Ngài đang làm.
Hôm nay, bạn có chuẩn bị gặp gỡ Đức Chúa Trời không? Đừng cố gắng lắng nghe Chúa nếu bạn chưa sẵn sàng cầu hỏi, như Phao-lô đã sẵn sàng “Tôi phải làm gì, thưa Chúa?”

Ngày 10 tháng 2
CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỀU LÀ PHẢI
“Các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men” , làm sáng danh Đức Chúa Trời” (IICo 2Cr 1:20)
Đức Chúa Trời luôn giữ những lời hứa Ngài đã lập. Khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết với Cứu Chúa, chúng ta được đảm bảo rằng mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập trong Kinh Thánh đều dành cho chúng ta. Điều này sẽ tạo động lực để chúng ta tìm kiếm Kinh Thánh và xem từng lời hứa để suy gẫm tiềm lực của nó đối với cuộc đời của chúng ta.
Chúa Giê-xu đã hứa rằng khi bạn cầu xin điều gì trong ý muốn Ngài, thì Ngài sẽ nhậm lời cầu xin ấy (GiGa 16:23b). Lời hứa này dành cho mọi Cơ Đốc nhân. Nếu bạn hỏi Chúa lời hứa này có dành cho cuộc đời bạn hay không, thì Ngài đáp là có. Nếu bạn không kinh nghiệm được lời hứa này, thì điều đó cũng không làm thay đổi sự thật mà Đức Chúa Trời đã nói về nó. Bạn có thể cần tìm kiếm câu trả lời của Chúa cho câu hỏi tại sao lời hứa của Ngài chưa đạt đến sự chín muồi trong bạn.
Phao-lô khẳng định rằng mình đã thử nghiệm từng lời hứa trong các lời hứa ấy trong cuộc đời của mình và thấy chúng hoàn toàn đúng. Đó là lý do tại sao ông có thể nói “hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Eph Ep 2:7) và “sự giàu có không dò được của Đấng Christ” (Eph Ep 3:8b). Phao-lô nhìn thấy sự giàu có của những lời hứa của Đức Chúa Trời và đã hưởng được rất nhiều trong số đó. Đừng trở nên nãn lòng và thiếu kiên nhẫn nếu bạn không kinh nghiệm đầy đủ tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Đức Chúa Trời có thể muốn sửa soạn bạn để nhận lãnh những lẽ thật vĩ đại nào đó mà Ngài đã dành sẵn cho bạn. Hãy bước đi bên cạnh Chúa và bạn sẽ thấy Ngài sẽ làm thành những lời hứa của Ngài trong cuộc đời bạn.

Ngày 11 tháng 2
TÌNH YÊU SINH RA SỰ VÂNG LỜI
“Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta” (GiGa 14:21)
Sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời xuất phát từ tấm lòng khi bạn bắt đầu tranh chiến để vâng theo Chúa, điều đó cho thấy rõ ràng lòng bạn đã ở xa cách Ngài. Một số người khăng khăng “Tôi yêu Chúa, nhưng tôi khó vâng theo Ngài trong một số lãnh vực của cuộc đời mình”. Về mặt thuộc linh đó là điều không thể xảy ra. Nếu tôi hỏi bạn “Bạn có yêu Chúa không?” Bạn không dễ dàng đáp “Có”. Nhưng nếu tôi hỏi “Bạn có vâng theo lời Chúa không?” thì bạn có đáp có một cách dễ dàng và dứt khoát không?” Tuy nhiên hai câu hỏi tôi vừa đặt ra chỉ là một. Tình yêu chân thật dành cho Đức Chúa Trời sinh ra sự vâng lời bằng tất cả lòng mình. Nếu bạn nói với người bạn đời mình rằng bạn đã yêu cô ta lúc này, nhưng đã tranh chiến để yêu cô ta ở lúc khác, thì mối quan hệ của các bạn sẽ có nguy cơ sụp đổ. Nhưng chúng ta lại cho rằng Đức Chúa Trời vui lòng với tình yêu lúc có lúc không và sự vâng lời nửa vời. Ngài không hề vui lòng như vậy.
Sự vâng lời mà không có tình yêu là chủ nghĩa hợp pháp. Sự vâng lời đối với bản thân nó, không là gì khác hơn là chủ nghĩa cầu toàn, điều này sinh ra lòng kiêu ngạo. Nhiều Cơ Đốc nhân tận tâm cố gắng đưa nguyên tắc kỷ luật vào trong đời sống họ để vâng lời Cứu Chúa nhiều hơn. Dù nguyên tắc kỷ luật có hữu ích thế nào, chúng cũng không bao giờ thay thế được tình yêu chúng ta dành cho Đức Chúa Trời. Tình yêu là sự rèn luyện kỷ luật. Đức Chúa Trời nhìn thấy xa hơn những thói quen tin kính của bạn, xa hơn lối sống đạo đức của bạn và xa hơn sự quan tâm đến Hội Thánh của bạn vừa tập trung cái nhìn của Ngài tận nơi tấm lòng của bạn.
Sự thờ phượng của bạn có rỗng tuếch và theo lề thói không? Bạn có mất đi động cơ đọc Lời Chúa không? Bạn có đang trải qua sự thờ ơ thuộc linh không? Lời cầu nguyện của bạn có bị giảm sút thành một lễ nghi không? Đây là những dấu hiệu cho thấy lòng bạn đã xa cách Đức Chúa Trời. Hãy trở về với tình yêu ban đầu của bạn. Tình yêu là động lực lớn nhất để bạn nối liền mối tương giao với Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài.

Ngày 12 tháng 2
TỘI LỖI LÀ SỰ TRÁI LUẬT PHÁP
“Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (IGi1Ga 3:4)
Sống mà không có tiêu chuẩn thuộc linh để biết phân biệt đúng sai thì thật là một điều nguy hiểm. Lời Đức Chúa Trời là thước đo tiêu chuẩn. Luật pháp thuộc linh, giống như luật pháp thuộc thể, là phương tiện để bảo vệ bạn, không phải kiềm giữ bạn. Bạn có thể dùng sự tự do của mình để thách thức luật lệ của điện năng, nhưng làm như vậy có thể làm bạn phải mất mạng. Tương tự, bạn sẽ không vi phạm luật pháp, chúng sẽ đập tan bạn. Đức Chúa Trời đã lập ra những luật pháp thuộc linh và đạo đức hoàn hảo. Những luật pháp này tồn tại đến muôn đời. Nền văn hoá không thay thế được chúng. Hoàn cảnh không phá huỷ chúng. Luật pháp của Đức Chúa Trời tồn tại vĩnh viễn, và chúng sẽ cứu bạn khỏi sự chết nếu bạn vâng theo chúng.
Có thể bạn cảm thấy luật pháp của Đức Chúa Trời cầm giữ và trói buộc bạn. Ngược lại, Lời Đức Chúa Trời bảo vệ bạn khỏi sự chết (RoRm 6:23). Ví dụ, khi Đức Chúa Trời phán dặn bạn không được phạm tội ngoại tình, Ngài muốn để cho chúng ta tự do kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn nhất của mối quan hệ hôn nhân. Hơn nữa, Ngài biết sự đau buồn tột bực sẽ đến trên bạn, người bạn đời của bạn, con cái bạn, bà con, bạn bè, gia đình và Hội Thánh bạn nếu bạn vi phạm luật pháp này. Luật pháp của Đức Chúa Trời quan trọng cho đời sống bạn biết bao! Không có chúng, bạn sẽ bị mất đi sự vui mừng mà Đức Chúa Trời dành cho bạn. Tội lỗi đang đưa ra một tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà bạn đặt nền tảng cuộc đời bạn lên. Nếu bạn đo đời sống mình bằng tiêu chuẩn của những người lân cận, hoặc của xã hội thì bạn đang đặt nền tảng cuộc đời mình trên sự trái luật pháp, và sự trái luật pháp là tội lỗi.

Ngày 13 tháng 2
TÌNH YÊU CÔNG NHẬN NHỮNG ĐIỀU TỐT NHẤT
“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (ICo1Cr 13:7)
Tình yêu thương không có một giới hạn nào. Tình yêu không bao giờ nói “Anh ở xa quá. Tôi không thể yêu anh được”. “Mọi sự” có nghĩa là tất cả điều gì được nói đến. Tình yêu thương giống Cứu Chúa chắc chắn để lại trong tâm trí của người mà bạn sẽ luôn yêu thương một cách thuỷ chung. Những người ở gần bạn có biết rằng dù họ có thể thất bại và làm những việc dại dột nhưng bạn vẫn không thôi yêu thương họ không? Những người khác có tin chắc rằng, dù họ làm bạn tổn thương bạn vẫn yêu thương họ và không hề nghĩ đến điều gì nghịch cùng họ không?
Tình yêu công nhận những điều tốt nhất về người khác. Nếu ai đó xúc phạm bạn cách vô tình, bạn cho rằng sự xúc phạm ấy không do cố ý. Nếu ai đó cố tìm cách xúc phạm bạn “dung thứ mọi sự” và tha thứ cách vô điều kiện. Nếu một ai đó liên tục mắng nhiếc bạn hãy “nín chịu mọi sự”. Bạn không bao giờ mất đi sự trông đợi nơi những người bạn yêu thương. Bạn hãy dùng tình yêu vô điều kiện để yêu những người mà Chúa Cứu Thế đem đến cho bạn.
Phao-lô nói rằng ông sẽ chẳng ra gì nếu ông có đức tin để dời núi, có tiếng nói của thiên sứ, và ân tứ nói tiên tri để hiểu tất cả sự mầu nhiệm mà không có tình yêu của Đức Chúa Trời. Không thể chấp nhận được câu nói “Tôi không thể yêu người ta theo cách đó!” Khi Đức Chúa Trời yêu con người qua bạn, đây là thứ tình yêu mà chỉ có Ngài có. Hãy đọc ICo1Cr 13:1-13 và cảm tạ Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu trọn vẹn và vị tha cho bạn. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ nó qua bạn cho người khác ngay giờ đây.

Ngày 14 tháng 2
TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG VƠI CẠN
“Đức Giê-hô-va bảo ta rằng: Hãy đi lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên, dầu chúng nó xây về các thần khác, và ưa bánh ngọt bằng trái nho” (OsHs 3:1)
Không ai có thể hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài! Kinh nghiệm giới hạn của chúng ta về tình yêu con người làm chúng ta không thể hiểu được yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy được sự khắc hoạ tình yêu này trong đời sống của Ô-sê.
Ô-sê là một người công bình, nhưng Đức Chúa Trời bảo ông phải cưới một người đàn bà tội lỗi. Ô-sê đã vâng lời Ngài và cưới Gô-me làm vợ. Ông yêu thương và đối xử với bà bằng sự tôn trọng. Chưa bao giờ Gô-me kinh nghiệm được tình yêu như vậy, nhưng bà nhanh chóng không hài lòng. Bà bắt đầu quyến rũ những người đàn ông khác. Bà đã chạy theo những cuộc tình ấy và bỏ Ô-sê. Những người đàn ông khác lợi dụng bà cho đến khi không còn gì để lợi dụng nữa thì tóm bà làm nô lệ. Sau đó, Đức Chúa Trời sai Ô-sê làm một việc hết sức bất ngờ: “Hãy đi chuộc bà ấy về”. Dù mang nỗi đau và sự tổn thương vô cùng mà Gô-me đã gây ra cho mình, Ô-sê đã vâng lời Đức Chúa Trời tha thứ cho Gô-me và bỏ tiền ra mua bà về nhà.
Sứ điệp của Đức Chúa Trời rất rõ ràng khi chúng ta khước từ Ngài và xây sang thờ các thần khác, sự khước từ của chúng ta làm cho Ngài đau giống như nỗi đau bị phản bội. Sau tất cả những gì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, thật không thể hiểu làm sao chúng ta lại khước từ Ngài. Còn khó giải thích hơn lý do tại sao Đức Chúa Trời có thể yêu chúng ta khi chúng ta đã khước từ, quên lãng và không vâng theo Ngài. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với tình yêu của chúng ta. Tình yêu của Ngài đã theo chúng ta đến tận nơi vực sâu của tội lỗi mình trước khi Ngài giành chúng ta lại. Tình yêu của Ngài không thay đổi khi chúng ta đi xa cách Ngài, và Ngài tiếp tục đuổi theo chúng ta. Ngài đã tỏ cho chúng ta một tình yêu thật không thể tin nổi!

Ngày 15 tháng 2
HỌC BIẾT YÊU THƯƠNG
“Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau và đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy….
Còn như anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau” (ITe1Tx 3:12; 4:9)
Đức Chúa Trời là sự yêu thương (IGi1Ga 4:16). Bản tánh của chính Ngài là sự yêu thương trọn vẹn, nhưng bởi vì tội lỗi, tình yêu ấy không luôn tuôn chảy một cách tự do và tự nhiên đến với con cái Ngài. Có thể bạn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có tình yêu thương. Có thể bạn bị người mình yêu làm tổn thương và lòng bạn trở nên chay cứng và luôn đề phòng sự đau khổ khác. Có thể bạn yêu người khác nhưng không biết cách diễn đạt tình yêu ấy bằng lời nói hoặc hành động. Có thể bạn cảm thấy nãn lòng vì bạn đã được Đức Chúa Trời kêu gọi sống yêu thương, nhưng bạn không hiểu yêu người khác là như thế nào.
Phao-lô đã viết cho Cơ Đốc nhân trong sách Tê-sa-lô-ni-ca để khích lệ họ, hầu họ đừng nãn lòng khi họ biết yêu thương nhau (ITe1Tx 3:7). Họ không cần Phao-lô phải giải thích chúng, họ biết cách để sống yêu thương, vì chính Đức Chúa Trời sẽ dạy họ phải sống yêu thương nhau thế nào. Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ tình yêu của Ngài, và khi họ bước theo Ngài. Ngài sẽ khiến cho tình yêu đó tăng trưởng lên nhiều. Nếu họ thấy khó có thể yêu một ai đó, Đức Chúa Trời sẽ giúp họ có thể qua Đức Thánh Linh Ngài.
Đức Chúa Trời, trong ân điển Ngài đã dự phòng trước sự yếu đuối của con người chúng ta, và Ngài được chuẩn bị để dạy chúng ta biết cách yêu thương nhau, không có một sự ngoại lệ nào. Đức Chúa Trời có thể dạy chúng ta yêu cả người khó chịu nhất.
Bạn có đang tranh chiến để yêu thương ai đó không? Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn. Ngài sẽ giúp bạn yêu cha mẹ, người bạn đời, con cái, bạn bè và ngay cả kẻ thù của bạn bằng tình yêu thương sâu xa hơn tình yêu mà bạn từng yêu họ. Nếu bạn không biết làm sao để bày tỏ tình yêu của mình cách ý nghĩa nhất. Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn. Đức Chúa Trời là một chuyên gia về tình yêu. Khi bạn liên hệ đến những người khác, hãy cầu xin Đức Chúa Trời khiến cho tình yêu Ngài tuôn tràn sang cho họ qua đời sống bạn.

Ngày 16 tháng 2
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ
“Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Mat Mt 6:12)
Có điều gì quí giá để nhận lãnh hơn sự tha thứ. Sau khi mang gánh nặng của tội lỗi mình, còn cảm giác tự do lạ lùng nào hơn khi biết rằng người mà chúng ta phạm lỗi đã hoàn toàn tha thứ cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ Ngài hãy cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời mỗi khi cầu nguyện. Chúa Giê-xu biết rằng chúng ta sẽ phạm tội với Đức Chúa Trời mỗi ngày, vì chắc chắn chúng ta sẽ không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Không có ngày nào chúng ta không cầu xin Đức Chúa Trời xoá đi tội lỗi của chúng ta nghịch cùng Ngài.
Chúa Giê-xu cảnh báo rằng nếu chúng ta không tha thứ cho những người phạm tội nghịch cùng chúng ta, thì đừng mong chờ sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta theo y như cách chúng ta tha thứ cho người khác (Mat Mt 6:15). Bản tính Đức Chúa Trời là sự xá tội (XuXh 34:6-7). Nếu chúng ta muốn làm môn đồ Ngài, chúng ta phải noi theo gương Ngài. Nếu Đức Chúa Trời tha thứ cho kẻ thù dai dẳng nhất của chúng ta, thì chúng ta không thể làm ít hơn vậy. Chúa Giê-xu không nói rằng có những tội không đáng cho chúng ta tha thứ. Chúng ta không có lời biện minh nào phù hợp với Kinh Thánh để biện hộ cho sự không tha thứ trong lòng mình.
Nếu bạn quyết định không tha thứ cho ai đó, thì sự thờ phượng và những lời cầu xin của bạn như là sự vô ích (Mat Mt 5:22-24). Hãy cầu xin Chúa cho bạn nhận biết những góc tối đó trong đời sống bạn, những chỗ chứa chấp sự căm hờn. Biết rõ nhu cầu được tha thứ của mình sẽ giúp chúng ta nhìn nhận những vi phạm của người khác cách đúng đắn. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn sống giống Chúa Cứu Thế để mỗi khi bạn bị bắt bớ, bạn có thể cầu nguyện rằng “Lạy Cha, xin tha cho họ”.

Ngày 17 tháng 2
NÓI KHÔNG VỚI MÌNH
“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mat Mt 16:24)
Tội lỗi khiến chúng ta tự xem mình là trọng, làm lòng ta xa cách Đức Chúa Trời. Tính chất của sự cứu rỗi là xây lưng với chính mình và xây mặt với Đức Chứa Trời. Cơ Đốc nhân phải dành cả đời để nói không với cái tôi của mình. Sự cám dỗ lớn nhất của chúng ta là sự khẳng định mình trong khi chúng ta bước theo Chúa Giê-xu. Gia-cơ và Giăng đã phạm điều này khi họ quyết tâm theo Chúa Giê-xu nhưng để xin Ngài ban cho họ hai địa vị quan trọng nhất trong Nước Ngài (Mac Mc 10:25, 37). Gia-cơ và Giăng muốn chức sứ đồ không cản trở những ước muốn và những tham vọng của họ. Giống như họ, chúng ta nói: “Lạy Chúa con muốn làm đẹp lòng Ngài, nhưng con muốn ở nơi con đang ở”.
Người tự coi mình là trung tâm luôn cố giữ cho đời sống họ điềm tĩnh, không ngờ vực, an toàn và chắc chắn. Cám dỗ của chúng ta là dành tất cả thời gian và công sức mình để đạt được những mục tiêu đó của thế gian này. Rồi khi chúng ta thành công trong con mắt của thế gian, chúng ta cố gắng đem Đức Chúa Trời vào thế giới của chúng ta. Chúng ta có thể nói: “Bây giờ tôi đã thành công trong công việc làm (hoặc thể thao, hoặc chính trị, hoặc với gia đình, hoặc trong chức vụ Cơ Đốc). Tôi muốn dâng lên Đức Chúa Trời sự vinh quang này!” Đức Chúa Trời không thích nhận sự vinh quang gián tiếp từ việc làm của chúng ta. Đức Chúa Trời nhận sự vinh quang từ việc làm của Ngài qua đời sống chúng ta.
Thế gian sẽ lôi cuốn chúng ta chấp nhận những mục tiêu của nó và đầu tư vào những điều của thế gian. Hãy kiềm chế sự cám dỗ khiến bạn đuổi theo những mục đích của riêng mình và rồi cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng. Hãy từ chối mình và dự phần trong công việc của Đức Chúa Trời khi Ngài mạc khải nó cho bạn.

Ngày 18 tháng 2
VÁC THẬP TỰ GIÁ MÌNH
“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mat Mt 16:24)
“Thập tự giá” của bạn là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn, không quan tâm đến cái giá của nó. Vác thập tự giá mình là một sự lựa chọn, nó có nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Bạn có thể gặp những nan đề và sức khoẻ hoặc có đứa con ngỗ nghịch hoặc những áp lực về tài chánh, nhưng đừng lầm lẫn những thứ này là “thập tự giá mà bạn phải gánh”. Hoàn cảnh bạn đối diện hay hậu quả của những hành vi của bạn cũng không phải là thập tự giá của bạn. Thập tự giá của bạn sẽ là tình nguyện dự phần trong sự thương khó của Chúa Cứu Thế như Ngài đã gánh chịu để thực hiện mục đích cứu chuộc của Ngài (Phi Pl 3:10). Phao-lô nói ông vui trong những đau khổ mình vì ông biết bởi chính ông có thể dự phần trong sự thương khó để giúp nhiều người trưởng thành trong Chúa (CoCl 1:24).
Chúng ta có xu hướng đi ngay tức khắc từ “nói không với mình” đến “bước đi theo Chúa”. Nhưng bạn không bao giờ có thể theo Chúa Giê-xu nếu bạn không làm một việc đầu tiên đó là vác thập tự giá mình. Có nhiều lĩnh vực trong công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời có thể được làm thành đó qua sự thương khó. Chúa Giê-xu đã chịu khổ để đem lại sự cứu rỗi thể nào, thì sẽ có những nghịch cảnh mà bạn phải chịu để Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi ấy đến cho những người xung quanh bạn thể ấy. Chúa Giê-xu không nói với các môn đồ Ngài về thập tự giá trước khi họ biết được Ngài là Chúa Cứu Thế (Mat Mt 16:21).
Không có Cơ Đốc giáo nếu không có thập tự giá. Nếu bạn đang mong chờ một mối tương giao với Đức Chúa Trời mà không bao giờ phải chịu đau khổ hoặc khó khăn, thì bạn không thể dùng Cứu Chúa làm khuôn mẫu cho mình, ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn bao gồm thập tự giá. Trước hết, hãy vác thập tự giá mình, rồi bạn mới có thể bước theo Ngài.

Ngày 19 tháng 2
HÃY THEO TA
“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập giá mình mà theo ta” (Mat Mt 16:24)
Chúng ta có thể cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời là điều dĩ nhiên. Chúng ta có thể thừa nhận rằng bởi vì Chúa Giê-xu đã nói Ngài sẽ ở với chúng ta luôn, Ngài sẽ theo chúng ta ở mọi nơi chúng ta đi (Mat Mt 28:20). Chúa Giê-xu không theo chúng ta, chúng ta phải theo Ngài. Bạn không mời Đức Chúa Trời dự phần trong công việc của bạn, Ngài mời gọi bạn dự phần trong công việc của Ngài. Chúa Giê-xu phán “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi” (GiGa 15:16). Theo Chúa Giê-xu đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối, Ngài không hỏi chúng ta con đường nào chúng ta cho là thích hợp. Ngài đã biết điều gì là tốt nhất mà không cần phải thảo luận với chúng ta.
Theo Chúa Giê-xu sẽ dẫn bạn vào những trải nghiệm mà bạn không bao giờ mơ tưởng được. Bạn sẽ ở cùng với Chúa Giê-xu khi Ngài khóc cho những người bị sa vào tội lỗi. Bạn sẽ cảm nhận được nỗi đâu mà Chúa Giê-xu cảm nhận. Bạn sẽ thấy những người đui mù thuộc linh kinh nghiệm được niềm vui khi được gặp Đức Chúa Trời lần đầu tiên. Bạn sẽ nhìn thấy những đời sống bị tan vỡ đã được hàn gắn lại trọn vẹn. Bạn sẽ thấy những cuộc hôn nhân được khôi phục, những ai bị giam cầm, được giải phóng, những ai than khóc, được yên ủi. Đôi khi theo Chúa Giê-xu thật dễ dàng. Có lúc bạn sẽ bị cám dỗ để từ bỏ Ngài. Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là đi qua cơn dông bão hoặc đứng trên một đỉnh núi cao.
Bạn có thể đã không theo Chúa Giê-xu từ lâu, nhưng nay bạn muốn được theo Ngài lần nữa. Khi bạn đã không theo Chúa Giê-xu bạn đã làm theo sự quyết định của mình. Nhưng trở lại với Chúa Giê-xu là chịu dưới sự quyết định của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, còn bạn thì không. Bạn có đang sẵn sàng bước theo Chúa Giê-xu mọi nơi mọi lúc, và chịu mọi hoàn cảnh không? Đó là cách duy nhất mà bạn có thể theo Ngài.

Ngày 20 tháng 2
CÁC NGƯƠI LÀ MUỐI
“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn” (Mat Mt 5:13)
Dân sự của Đức Chúa Trời là những tác nhân bảo quản của Đức Chúa Trời đối với thế gian, những tác nhân ấy đã bị suy thoái và sa sút bởi vì tội lỗi. Cuộc đời bạn được Đức Chúa Trời định và trao cho nhiệm vụ làm đẹp thêm cho cộng đồng mình và gìn giữ những điều gì đúng và phải lẽ. Ngày nay có một ý nghĩa hết sức sâu xa cho một đời sống tin kính Chúa, đó là có liên quan chặt chẽ với cộng đồng. Sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong bạn làm nên tất cả những điều nơi Ngài dành sẵn cho con người. Sự cứu rỗi của Ngài có thể giải thoát kẻ nghiện ngập, khôi phục một gia đình bị tan vỡ, hàn gắn nỗi đau của quá khứ, sửa dạy đứa con ngỗ nghịch, và yên ủi tấm lòng đau thương. Tất cả những điều này dành sẵn cho những người xung quanh bạn vì Chúa Cứu Thế bày tỏ sự sống của Ngài qua bạn.
Nếu bạn không ở trong mối tương giao đúng đắn với Chúa mình, thì Chúa Giê-xu nói rằng bạn giống như muối đã mất mặn và vì vậy nên vô ích. Không có ân điển và quyền năng cứu rỗi nào của Đức Chúa Trời được tràn sang người khác qua chúng ta. Làm sao để thử “chất mặn” trong đời sống mình? Hãy nhìn vào gia đình chúng ta. Chúng ta có giữ nó tránh khỏi những ảnh hưởng băng hoại xung quanh nó? Hãy xem xét nơi làm việc của chúng ta. Những ảnh hưởng tội lỗi trong môi trường làm việc có đang dừng lại vì có chúng ta ở đó không? Hãy quan sát cộng đồng của chúng ta. Nếu trở nên tốt hơn vì chúng ta có liên quan chặt chẽ với nó không? Bằng chứng cho thấy chúng ta đã được Đức Chúa Trời sử dụng như một tác nhân bảo quản đó là những sự tốt hơn về mặt thuộc linh. Nếu những người xung quanh chúng ta đang trở nên xấu đi về mặt thuộc linh, chúng ta cần đến với Chúa và để Ngài điều chỉnh cuộc đời chúng ta hầu chúng ta có thể được sử dụng để gìn giữ những người khác.

Ngày 21 tháng 2
CÁC NGƯƠI LÀ SỰ SÁNG
“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Mat Mt 5:16)
Không thể nào nhầm lẫn tác động của ánh sáng lên trên nơi tối tăm. Sự sáng thông báo cách đầy đủ tự tin và rõ ràng sự hiện diện của nó và xua tan cách mạnh mẽ sự tối tăm. Mong muốn của Đức Chúa Trời là đổ đầy bạn bằng sự sống của Ngài. Ngài muốn bạn phải chiếu sáng như một bằng chứng nổi bật cho sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong đời sống bạn, để rồi sự tối tăm trong cuộc đời của những người xung quanh bạn sẽ được thay thế bằng sự sáng vinh quang của Đức Chúa Trời.
Nhưng nếu như bạn thấy thế giới quanh bạn ngày càng tăm tối hơn, thì đừng nên trách sự tối tăm! Nó chỉ đang làm nhiệm vụ của nó. Biện pháp duy nhất để xua đi tối tăm là có ánh sáng. Nếu thế gian đang trở nên tối tăm hơn, vấn đề có liên quan đến sự sáng. Chúa Giê-xu phán dạy các môn đồ của Ngài phải là “sự sáng của thế gian” (Mat Mt 8:14). Đây quả là một trách nhiệm đáng kinh sợ phải là người mà qua đó Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng ánh sáng thánh của Ngài và xua đi sự tối tăm khỏi những người xung quanh. Để thông báo sự giáng sinh của Ngài, Chúa Giê-xu đã nói: “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết. Thì ánh sáng đã mọc lên” (Mat Mt 4:16)
Không thể nào quên lãng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu trên đất! Sự tối tăm đã bị xua đi! Mọi nơi Chúa Giê-xu đặt chân đến, lẽ thật của Đức Chúa Trời được rao ra cách mạnh dạn, con người được chữa lành, sự giả hình bị vạch trần, và tội nhân tìm được sự tha thứ. Thế gian này sẽ không bao giờ như cũ một khi Đức Chúa Cha đưa vào nó sự sáng của Ngài qua Con Ngài. Bạn có được người ta nói đến giống như vậy không? Các đồng nghiệp của bạn có nhận ra sự sáng ở trong bạn không? Sự hiện diện của Chúa Cứu Thế có toả sáng từ gia đình bạn đến cộng đồng của bạn không? Khi sự sáng của Đức Chúa Trời được chiếu rọi cách tự do qua cuộc đời bạn, sự tối tăm xung quanh bạn sẽ bị đẩy lùi.

Ngày 22 tháng 2
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG ĐEM AI ĐẾN VỚI BẠN ?
“Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta” (Mat Mt 17:16-17)
Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ của Ngài quyền năng đuổi quỉ và chữa bệnh (Mat Mt 10:8). Ngài đã ban cho họ quyền phép Ngài để hầu việc con người, nhưng họ quá coi mình là trung tâm đến nỗi họ đã mất đi quyền năng để làm công việc của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đem cha của đứa con trai bị bệnh phong điên đến để được họ chữa lành, thì họ đã thất bại. Họ quá coi trọng địa vị và thân phận mình (Mac Mc 9:32-35) đến nỗi họ mất đi sự chú tâm vào điều Đức Chúa Trời muốn làm qua họ.
Chúa Giê-xu đáp lại các môn đồ Ngài bằng những lời khắc khe nhất chưa từng phát ra từ miệng Ngài. Ngài đã gọi môn đồ Ngài là kẻ “không tin” và “gian tà” và hỏi họ Ngài phải chịu đựng họ cho đến chừng nào. Tại sao lại như vậy? Bởi họ có nhiệm vụ cùng Ngài đem sự cứu rỗi cho ngưtời khác, nhưng họ mất phương hướng để rồi yếu đuối thuộc linh và thiếu đức tin để có thể đem sự yên ủi về thuộc thể và thuộc linh đến cho những người nào Đức Chúa Trời đem đến với họ.
Đức Chúa Trời có thể sẽ đem đến cho con cái Ngài những người đang đau khổ và mong rằng họ được giúp đỡ. Giống như các môn đồ. Chúng ta có thể quá quan tâm đến những tham vọng của mình và quá bận rộn với cuộc sống mình đến nỗi chúng ta không thể giúp gì được cho những người mà Đức Chúa Trời đem đến với chúng ta. Có thể chúng ta cũng quá quan tâm đến hoạt động tôn giáo đến nỗi không thể làm gì cho ai. Hãy thường xuyên tra xét đời sống mình để biết được bạn có đang là những đầy tớ trung tín với đời sống mà Đức Chúa Trời làm cho bạn hay không.

Ngày 23 tháng 2
MỘT ĐỜI SỐNG ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (GaGl 2:20)
Đời sống Cơ Đốc là một đời sống được biến đổi, đời sống của Chúa Giê-xu đổi cho đời sống của bạn. Khi Chúa Cứu Thế kiểm soát, đời sống bạn nhận được chiều hướng mà bạn không bao giờ biết được nếu ở ngoài Ngài, khi bạn yếu đuối thì Cứu Chúa tỏ sức mạnh Ngài trong cuộc đời bạn (IICo 2Cr 12:9-10). Khi bạn đối diện với những hoàn cảnh ngoài phạm vi hiểu biết của bạn thì bạn chỉ cần cầu xin và sự khôn ngoan vô tận của Đức Chúa Trời dành sẵn cho bạn (Gia Gc 1:5). Khi bạn phải đương đầu với những hoàn cảnh mà con người không thể giải quyết được, thì Đức Chúa Trời có thể (LuLc 18:27). Khi bạn gặp những người mà bạn khó có thể gần gũi yêu thương, thì Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu vô điều kiện của Ngài qua bạn (IGi1Ga 4:7). Khi bạn không biết cầu nguyện điều gì cho một ai đó, thì Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn trong đời sống cầu nguyện của bạn (RoRm 8:16). Khi Chúa Cứu Thế hiện diện luôn luôn trong đời sống của một tín đồ, thì “sự đầy dẫymọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” luôn dành cho người đó (Eph Ep 3:19).
Biết được Đức Chúa Trời kiểm soát cuộc đời bạn và Ngài biết hết nó có thể sẽ thế nào mới là điều tuyệt vời cho bạn. Thay vì mãi lo lắng, đến những điều bạn sẽ phải đối diện, thách thức lớn nhất của bạn là luôn giao phó mọi khía cạnh của cuộc sống bạn cho Đức Chúa Trời kiểm soát. Sự cám dỗ luôn là tự làm những gì chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm. Nhiệm vụ của chúng ta là “cứ ở trong” Ngài và để Ngài làm trong và qua chúng ta những điều chỉ có Ngài làm được (GiGa 15:5). Duy chỉ có Đức Chúa Trời có thể là Đức Chúa Trời . Hãy để Ngài sống một đời sống thánh của Ngài qua bạn. Ngài là Đấng duy nhất có thể.

Ngày 24 tháng 2
NÀY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA HÃY NGHE LỜI CON ĐÓ !
“Đang khi người còn nói, bổng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời Con đó!” (Mat Mt 17:5)
Phi-e-rơ và các môn đồ liên tục mất phương hướng về Đức Chúa Trời. Trong khi Chúa Giê-xu quan tâm đến một điều, còn các môn đồ dường như luôn bị thu hút bởi những điều khác. Để giúp 3 môn đồ gần gũi nhất của mình chú ý hơn đến sự hy sinh trên thập tự giá hầu đến của Ngài, Chúa Giê-xu đã dẫn họ lên núi Hoá Hình. Ở đó, Chúa Giê-xu được biến hoá trở nên rực rỡ và đứng cùng Môi-se, Ê-li, hai người vĩ đại nhất trong lịch sử. Các môn đồ lúc ấy lại đương ngủ! Vào giây phút siêu nhiên nhất trong lịch sử, các môn đồ lại quan tâm đến việc ngủ hơn là cùng cầu nguyện với Con Đức Chúa Trời.
Khi các môn đồ tỉnh dậy, họ lại trở nên quẩn trí. Lần này, Phi-e-rơ nói rằng ông có ý định dựng 3 lều tạm ở đó. Các môn đồ quan tâm đến những điều họ có thể làm cho Đức Chúa Trời hơn công cuộc cứu chuộc mà Đức Chúa Trời sắp làm thành qua Con Ngài. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã cất đi mọi cảnh tượng ấy khỏi mắt các môn đồ ngoại trừ Chúa Giê-xu “Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Hãy nghe lời Con đó!”
Về mặt thuộc linh, rất dễ trở nên rối trí. Bạn có thấy mình chú ý đến điều gì khác hơn là Cứu Chúa và công việc Ngài đang làm xung quanh bạn không? Bạn có hăng hái “lao vào việc” quá mức đến nỗi bạn chưa nghe rõ được tiếng lòng của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Cha có cần phải cất đi khỏi đời sống bạn những điều làm bạn bối rối không? Bạn cần tập trung lại vào Chúa Giê-xu không?

Ngày 25 tháng 2
ĐỪNG CẤM CẢN !
“Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta” (Mac Mc 9:38)
Thoạt nhìn, có vẻ như rất cao cả khi các môn đồ của Chúa Giê-xu cẩn thận bảo vệ sự chính thống của chức vụ Chúa Giê-xu. Họ thấy có người nào đó nhân danh Chúa Giê-xu để đuổi quỉ mà không thuộc trong nhóm của họ hoặc không chịu dưới sự kiểm soát của họ, thì họ cấm. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy sự giả hình của họ. Chính các môn đồ cũng được ban cho quyền phép đuổi quỉ (Mat Mt 10:8), nhưng họ đã thất bại thảm hại (Mac Mc 9:28).
Chắc chắn các môn đồ phải quá xấu hổ vì không thể đuổi được quỉ ra khỏi một cậu bé, và nhiều người đã chứng kiến sự thất bại đó. Nhưng lúc đó có một số người dù không thường xuyên ở bên Chúa Giê-xu nhưng lại đuổi quỉ thành công. Các môn đồ hẳn phải quan tâm đến sự yếu đuối về quyền năng và sức sống thuộc linh của mình. Họ lẽ ra phải cảm thấy bị lên án vì Chúa của họ trách họ thiếu đức tin (Mat Mt 17:20). Họ lại tập trung chú ý đến những người khác. Thay vì ăn năn tội lỗi mình và buồn lòng vì tình trạng đức tin của mình, các môn đồ đã tìm cách cản trở người khác hưởng được sự thành công về mặt thuộc linh.
Đôi lúc, chúng ta dễ làm giảm giá trị những thành tựu thuộc linh của người khác hơn là chân thành đối diện với những thất bại của chính mình. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho các môn đồ chắc chắn đã làm họ bất ngờ “Đừng cấm làm chi” (Mac Mc 9:39). Ngài đã làm họ tin rằng “Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta” Bạn có học được bài học sống động này không? Bạn có thật lòng vui trong sự đắc thắng về mặt thuộc linh của người khác không? Bạn có khích lệ người khác hầu việc Chúa bằng cách thức khác, hoặc thích là những người không cùng chung nhóm của bạn không?

Ngày 26 tháng 2
SỐNG VỚI ĐẤNG CHĂN CHIÊN
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh” (Thi Tv 23:1-2)
Sống như chiên con có thể đem lại cho bạn sự bình an lạ lùng của tâm thần. Người chăn chiên theo Kinh Thánh luôn biết mọi sự về bầy chiên mình. Người biết thức ăn nào là tốt nhất cho chúng và điều gì có thể làm hại chúng. Người biết khi nào chúng cần được cho ăn và khi nào chúng nên uống nước. Người chăn chiên biết rõ địa hình và biết những nơi nào có cỏ xanh nước trong cho chiên mình. Miễn là chiên tin và theo người chăn, thì chúng luôn luôn được đáp ứng mọi nhu cầu một cách đúng lúc. Người chăn sẽ cho họ điều tốt nhất mà người có.
Bạn có tin cậy hoàn toàn nơi Đấng Chăn Chiên Hiền Lành của mình không? Bạn có đánh giá sự nuôi dưỡng đến từ Ngài cao hơn tất cả những gì bạn tìm được từ thế gian không? Bạn có bao giờ lo rằng Đức Chúa Trời có thể không cho bạn điều bạn đang cần không? Một tác giả Thi Thiên khẳng định rằng mình “chẳng thiếu thốn gì”. Bằng bản tánh của Ngài Đấng Chăn Chiên nhơn lành chăm lo cho chiên mình và phó sự sống mình vì chúng (GiGa 10:11).
Bạn có để cho sự quan tâm mình chuyển từ Đấng Chăn Chiên sang đều mà Đấng ấy ban cho bạn không? Nếu bạn thấy mình “thiếu thốn”, thì không phải Đấng Chăn Chiên không thể hoặc không sẵn lòng đáp ứng đầy đủ những như cầu của bạn. Có thể là bạn thiếu đức tin để nhận lãnh tất cả những gì Ngài ban cho. Có thể bạn đã không thoả lòng với những gì Đấng Chăn Chiên ban cho mình phải không? Bạn có đang mất đi niềm vui được Đấng Chăn Chiên chăm sóc? Hãy quay về bên Ngài và tin cậy Ngài đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống bạn, và chỉ có duy Ngài có thể.

Ngày 27 tháng 2
ĐƯỢC ĐẤNG CHĂN GIỮ YÊN ỦI
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tau hoạ nào vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi Tv 23:4)
Làm con Đức Chúa Trời bạn không bao giờ cô độc! Đấng chăn giữ bạn luôn ở bên bạn mọi lúc mọi nơi. Bạn không bao giờ phải xin Ngài nhúng tay vào hoàn cảnh của bạn. Bạn không bao giờ phải lo nghĩ Ngài ở đâu. Bạn không bao giờ phải sợ rằng Ngài sẽ bỏ mặc bạn trong những lúc khó khăn. Ngài đi đằng trước bạn, Ngài bước bên cạnh bạn, Ngài ở đằng sau bạn, Ngài gìn giữ bạn một cách an toàn. Ngài không quên một con chim sẻ nào và biết từng sợi tóc trên đầu bạn thể nào thì mắt Ngài luôn đoái xem bạn thể ấy (LuLc 12:6-7). Ngay cả những lúc bạn không thể nhận thấy Ngài, Ngài vẫn luôn chăm xem bạn. Ngài an ủi ban bằng sự hiện diện rõ ràng của Ngài trong những lúc khó khăn buồn khổ. Ngài dẫn dắt bạn qua trũng bóng chết. Ngài không phải dắt bạn qua trũng mà bạn có thể mong ước. Có những lúc Đấng chăn giữ bạn biết rằng cách duy nhất để bạn đi đúng con đường mà Ngài dành cho bạn là dẫn bạn xuống một con đường băng qua trũng tối tăm. Nhưng, vào những thời khắc đó Ngài đi gần bên bạn, và làm bạn yên tâm trong suốt hành trình, Ngài luôn yêu bạn và cùng đi với bạn. Trong suốt thời gian đó bạn kinh nghiệm tình yêu và sự đồng hành của Ngài một cách sâu sắc hơn bao giờ.
Bạn không cần phải sợ tai hoạ nào. Dù tai hoạ có thể rất đáng sợ vô hạn. Tất cả những gì bạn sẽ đương đầu không làm Đấng chăn giữ bạn phải khiếp sợ. Ngài đã nhìn thấy tất cả và hoàn toàn đánh bại mọi hình thức của sự gian ác. Tai hoạ không bao giờ làm Ngài bất ngờ. Đấng chăn giữ bạn luôn được chuẩn bị và biết chính xác khi nào và ở đâu bạn sẽ trải qua sự khó khăn. Hãy đặt niềm tin trọn vẹn mình nơi Đấng Chăn Nhơn Lành của bạn để Ngài sẽ gìn giữ bạn và tỏ tình yêu Ngài cho bạn qua nơi tăm tối nhất.

Ngày 28 tháng 2
ĐƯỢC ĐẤNG CHĂN GIỮ BỒI BỔ LẠI LINH HỒN
“Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài!” (Thi Tv 23:3)
Đấng chăn giữ bạn biết hết mọi nhu cầu của bạn. Ngài biết bạn sẽ mệt mỏi trong hành trình đi với Ngài. Ngài biết có những lúc bạn cần nghỉ ngơi. Đấng chăn giữ bạn biết bạn cần phải được bổ sức. Đôi lúc bạn cần nằm nghỉ bên đồng cỏ xanh tươi hoặc bên dòng suối bình tịnh. Đôi khi bạn cần được Đấng chăn giữ mình che chở, bảo bọc. Có lúc bạn cần hưởng được sự vui vẻ mà Đấng chăn giữ mình ban cho. Đấng chăn giữ không phải lúc nào cũng bồi bổ bạn cùng một cách; sự đáp lời của Ngài cho bạn luôn phù hợp hoàn toàn với nhu cầu hiện tại của bạn.
Khi bạn bước đi theo Người Chăn sẽ có những lúc linh hồn bạn trở nên mệt mỏi, có lẽ do những thử thách mà bạn phải trải qua hoặc những cám dỗ bạn phải kháng cự. Sự bắt bớ bạn đương đầu hoặc những gánh nặng bạn đang mang vì những người khác có thể đang làm bạn yếu mền. Có thể bạn cũng mệt mỏi vì sự kỷ luật mà Đấng Chăn Giữ đã đặt ra cho bạn. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy những thế nhấc chân lên rồi để tiếp tục hành trình Cơ Đốc của mình. Đấng Chăn Giữ bạn biết khi nào bạn gặp phải như vậy, và Ngài luôn có phương thức! Ngài có nhiều cách để làm bạn mạnh mẽ trở lại qua Lời Ngài, qua những người khác, hoặc qua chính những hoàn cảnh của bạn. Ngài biết bạn cần gì hơn cả chính bạn biết.
Bạn có mệt mỏi không? Lúc hồn bạn có cần bổ sức không? Đừng nỗ lực tự khôi phục mình. Chỉ có Đức Chúa Trời biết cách chữa lành và làm khoẻ lại linh hồn (EsIs 4:28-31; Mat Mt 11:28-30). Ngài sẽ làm cho nó hồi phục hoàn toàn, đôi lúc bằng cách thức thật bất ngờ. Hãy cầu xin Ngài bồi bổ cho bạn, và sau đó hãy chuẩn bị mình để đáp lại những điều Ngài làm tiếp theo.

Ngày 29 tháng 2
NHỮNG SỰ THEO ĐUỔI VỚI LÒNG TIN KÍNH
“Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hoà thuận và làm gương sáng cho nhau” (RoRm 14:19)
Dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh là sự sẵn lòng dâng mình để yên ủi và gây dựng những tín đồ khác. Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân hãy theo đuổi những việc làm nhằm đẩy mạnh sự hoà thuận, và cách cư xử làm người khác được gây dựng.
Theo đuổi có nghĩa là hết lòng tập trung nỗ lực không ngừng của mình vào một mục đích nào đó. Đây không phải là vấn đề liên quan đến nhân quả. Nó nói đến việc sử dụng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để giúp các Cơ Đốc nhân bạn được tăng trưởng và bình an. Viết cho Hội Thánh Cô-lô-se, Phao-lô đã nói rằng ông làm việc để “bày tỏ cho mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ” (CoCl 1:28-39). Điều này cần phải tập trung và nỗ lực.
Đối với Phao-lô, sống làm gương cho các Cơ Đốc nhân khác có nghĩa là cố không làm những việc gây cho người khác vấp phạm. Ông không quan tâm đến quyền lợi và sự yên ủi của chính mình bởi vì sự ưu tiên lớn hơn của ông, vượt khỏi sự tự do cá nhân, là dẫn dắt những người trở nên những Cơ Đốc nhân trưởng thành (ICo1Cr 14:12, 26). Đây là cách Chúa Giê-xu làm đối với các môn đồ Ngài. Ngài dạy họ rằng không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu vì bạn hữu mà hy sinh sự sống mình (GiGa 15:13). Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải hết lòng gây dựng đức tin cho nhau, chúng ta phải theo đuổi mục tiêu này luôn luôn, dù cho phải trả giá bằng sự sống mình. Thái độ này là nét đặc trưng của các Hội Thánh đầu tiên (Cong Cv 2:40-47). Đây chính là loại tình yêu trong vòng dân sự của Đức Chúa Trời (GaGl 6:9-10).
Khi Đức Chúa Trời mạc khải cho bạn biết những người xung quanh bạn cần điều gì để tăng trưởng đức tin họ, hãy chuẩn bị để khi cần thiết có thể hy sinh cả bản thân mình thay cho các Cơ Đốc nhân bạn (CoCl 1:29).

Ngày 1 tháng 3
MẮT THẤY ĐƯỢC, TAI NGHE ĐƯỢC
“Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!” (Mat Mt 13:16)
Khi bạn trở nên Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời ban cho thị lực và thính lực thuộc linh để bạn có thể bắt đầu kinh nghiệm được sự hiện diện và việc làm của Đức Chúa Trời xung quanh bạn. Đức Thánh Linh giúp bạn phát triển những giác quan thuộc linh này khi bạn bước đi với Ngài, khả năng nhạy bén thuộc linh là một ân tứ phải được nhận lãnh và rèn luyện. Kinh Thánh cho thấy rõ ràng những người nào điếc thuộc linh thì không thể nhận thấy và hiểu được những điều thuộc linh (Mat Mt 13:14-15). Nếu không có cặp mắt thuộc linh, bạn có thể không nhận ra những việc làm đầy quyền năng của Đức Chúa Trời dù không đang đứng ngay giữa đó.
Thấy những việc xung quanh từ viễn cảnh của con người và thấy cuộc sống qua đôi mắt thuộc linh rất khác nhau. Không có Cơ Đốc nhân nào cảm thấy bối rối khi thấy những biến cố xảy ra xung quanh mình. Bạn sẽ xem những sự kiện ấy, nhận biết công việc của Đức Chúa Trời và điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Khi bạn gặp một người nào đó đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận ra sự thôi thúc của Đức Thánh Linh và điều chỉnh đời sống mình theo công việc của Đức Chúa Trời (RoRm 3:11). Người nào không có nhận thức thuộc linh sẽ gặp chính người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời đó nhưng rồi không hiểu được ý nghĩa đời đời của những gì đang xảy ra trong đời sống người đó. Những người khác sẽ nghe những triết lý và xu hướng mới trong xã hội nhưng không biết cách nhận rõ lẽ thật. Bạn sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời trổi hơn tiếng ầm ỉ của thế gian, và bạn sẽ giữ được thái độ của mình ở giữa những hoàn cảnh rối loạn này.
Tội lỗi làm mờ đi những giác quan của bạn, cuối cùng làm cho bạn trở nên mù và điếc thuộc linh. Đừng vội hài lòng khi chỉ thấy được bằng đôi mắt xác thịt và nghe được bằng đôi tai xác thịt mà không thấy được những gì Đức Chúa Trời đang làm. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, giúp bạn nhạy cảm với công việc của Ngài ở xung quanh bạn.

Ngày 2 tháng 3
NGAY BÂY GIỜ LÀ THỜI ĐIỂM ĐÚNG LÚC
“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta đặng giảng Tin Lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng. Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Đấng yên ủi mọi kẻ buồn rầu” (EsIs 61:1-2)
Cách sắp xếp thời gian của Đức Chúa Trời thật hoàn hảo! Khi Ngài phán, thời điểm để đáp ứng trong sự vâng phục là ngay bây giờ. Chúng ta thường hành động như thể chúng ta có thể có thời gian trên thế giới này để vâng theo Ngài, nhưng guồng máy lịch sử không chờ đợi sự dịch chuyển của chúng ta. Không có điều nào làm trì hoãn một quyết định của Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta có biết vâng lời hay không đi nữa. Cho dù có đức tin hay không, có sự vâng lời hay không đi nữa.
Khi Đức Chúa Trời cho biết bây giờ là thời điểm đúng lúc, thì điều bạn sắp làm rất quan trọng. Con người rất thường không sửa soạn khi có Lời Chúa phán với họ. Đức Chúa Trời đã phán “Bây giờ là lúc các ngươi đáp lại Ta” và họ trả lời rằng “Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi phải làm điều này điều kia trước. Tôi quá bận rộn” (Mat Mt 8:21). Cách tính thời gian của Đức Chúa Trời luôn luôn hoàn hảo. Ngài biết bạn, và biết rõ ràng hoàn cảnh của bạn. Ngài biết tất cả những gì Ngài đã đặt để trong đời sống bạn từ trước đến nay, và Ngài đã mời gọi bạn vì biết rằng nguồn cung ứng của Ngài đã dư thừa để bạn có thể làm thành nhiệm vụ Ngài giao cho bạn.
Đó là lý do Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng chúng ta. Nếu chúng ta không giữ lòng mình luôn kính yêu Chúa Giê-xu, sự không vâng phục khi Đức Chúa Trời phán nơi chúng ta có thể ảnh hưởng đến đời sống những người khác. Khi Đức Chúa Trời phán, thì luôn luôn vượt khỏi bối cảnh của thời gian. Chúng ta không cần phải bắt tất cả những hàm ý của lời nói Ngài. Chúng ta chỉ cần biết rằng đó là lời đến từ Đức Chúa Trời toàn năng “Bây giờ” luôn là thời điểm đúng lúc để đáp lại Đức Chúa Trời!

Ngày 3 tháng 3
ĐỨC TIN LÀM ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI
“Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ nào tìm kiếm Ngài” (HeDt 11:6)
Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời phần lớn được quyết định bởi đức tin của bạn. Khi bạn đến với Ngài, bạn phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài chính xác là Đấng đã mạc khải chính mình qua Kinh Thánh. bạn cũng phải tin rằng Ngài sẽ đáp lại khi bạn hết lòng tìm cầu Ngài. Nếu không có đức tin như vậy, bạn không thể làm đẹp ý Đức Chúa Trời. Không quan tâm đến đạo đức của đời sống bạn, những việc lành bạn làm, những lời bạn nói, hoặc những hy sinh của bạn vì Ngài, nếu bạn không có đức tin, bạn sẽ không làm đẹp lòng Ngài. Người ta có thể bị cám dỗ để thay thế hoạt động tôn giáo cho đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân có thể khẳng định rằng họ là “những đầy tớ ngay lành”, thật ra, họ muốn bước đi bằng thị lực hơn là bằng đức tin (HeDt 11:1). Họ có thể không chịu thực hiện những gì Đức Chúa Trời phán dặn họ trừ khi họ có thể nhìn thấy tất cả nguồn cung ứng trước mắt.
Có thể bạn nói rằng “tôi yêu Chúa, nhưng tôi khó có thể tin cậy Ngài” thì bạn đang làm buồn lòng Ngài đấy. Bạn không thể tranh chiến thẳng vào trung tâm của mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời mà vẫn hưởng mối thông công sống động với Ngài! Đức tin không loại bỏ các vấn đề. Đức tin giữ cho bạn luôn ở trong mối tương giao tin cậy với Đức Chúa Trời ở giữa vòng các vấn đề của bạn. Đức tin phải liên quan với mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời, không liên quan đến hoàn cảnh của bạn. Một số người nói rằng “Tôi sẽ phải là người của đức tin. Tôi là người thực tế! Nhưng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì thực tế hơn là đặt sự trông cậy mình nơi Chúa! Không có gì an toàn và chắc chắn hơn việc bạn tin cậy Đức Chúa Trời.

Ngày 4 tháng 3
HÃY SUY GẪM NHỮNG ĐIỀU NÀY
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều cho thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhơn đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi Pl 4:8)
Điều gì bạn suy nghĩ đến trong những lúc khinh suất của mình nói lên điều tâm trí bạn mãi vương vấn. Điều bạn nói ra khi không đề phòng là tiêu chuẩn đánh giá tấm lòng của bạn thế nào (Mat Mt 12:34). Tâm trí của bạn cũng cần luyện tập như thân thể bạn vậy. Để giữ cho thân thể luôn khoẻ mạnh, bạn phải nuôi dưỡng nó cẩn thận, và phải tập thể duc đều đặn. Để giữ cho tư ưởng mình lành mạnh, bạn phải để ý đến những điều gì đi vào tâm trí bạn. Để luyện tập tâm trí mình, bạn phải suy gẫm những điều gì cao cả và những lẽ thật làm rộng mở tâm trí bạn.
Một số Cơ Đốc nhân dể cho thế gian làm đầy dẫy tâm trí họ với suy nghĩ bất kính. Một số người tập trung đến những điều tiêu cực, có thái độ bi quan về mọi điều. Một số người vẫn hài lòng với suy nghĩ tầm thường vô vị. Những người khác thì không chịu đặt Kinh Thánh vào trong những suy nghĩ của mình mà lại nuôi dưỡng lập luận của con người. Tuy vậy có những người quyết định mở tâm trí mình ra với những lẽ thật của Đức Chúa Trời - với những điều đúng đắn cao trọng, công bình thánh khiết, đầy tình yêu và phải lẽ.
Những điều gì bạn để tâmt rí mình suy nghĩ đến sẽ được thấy qua cách bạn sống. Nếu bạn nghĩ đến những gì tiêu cực, chắc chắn bạn là một người tiêu cực. Nếu bạn để những tư tưởng bất khiết đầy dẫy trong tâm trí bạn, thì sự bất khiết sẽ trở nên thông thường trong đời sống bạn. nếu bạn làm đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ về Chúa Cứu Thế bạn sẽ trở nên giống Chúa Cứu Thế.
Bạn toàn quyền chọn lựa để điều gì vào tâm trí mình. Hãy quyết định tập trung tâm trí mình nơi những lẽ thật lớn lao của Đức Chúa Trời, và chúng sẽ tạo nên trong bạn một tâm tính cao trọng làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Ngày 5 tháng 3
BIẾT CHÚA
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến” (GiGa 17:3)
Biết Chúa qua kinh nghiệm rất khác với biết Chúa từ một quyển sách thần học. Theo Kinh Thánh, bạn không thể nói rằng mình biết Chúa khi không kinh nghiệm được Ngài (Phi Pl 3:8, 10). Sự hiểu biết Kinh Thánh luôn liên quan đến sự trải nghiệm. Bạn có thể sẽ nản lòng vì những lẽ thật, bạn đọc được trong Kinh Thánh quá nhiều so với thực tế của kinh nghiệm bạn.
Nếu bạn không kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong và qua đời sống bạn, đừng hài lòng với sự hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời qua người khác, cũng đừng vui mừng với những gì Ngài đã làm trên người khác. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn được nếm biết Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài trong đời sống và kinh nghiệm của bạn. Đừng xem nhẹ quyền năng của Đức Chúa Trời như đã được mô tả trong Kinh Thánh chỉ vì bạn không kinh nghiệm được nó. Hãy đưa kinh nghiệm của bạn lên đến tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Đừng bao giờ học Kinh Thánh xuống ngang mức kinh nghiệm của bạn. Đừng hài lòng với kiến thức trong đầu về tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn được trải nghiệm về chiều sâu chiều rộng và chiều cao của tình yêu Ngài và được vui hưởng tình yêu trọn vẹn và không hề vơi cạn của Đức Chúa Trời trong những từng trải mỗi ngày của cuộc đời bạn.
Nếu bạn nhận thấy có những lẽ thật trong Kinh Thánh, mà mình không kinh nghiệm được, hãy ghi nhớ những lẽ thật ấy trong lòng rồi cầu xin Đức Chúa Trời đem chúng vào kinh nghiệm mỗi ngày của bạn. hãy xin Chúa cho bạn biết mình cần phải điều chỉnh gì đã nhận được lời hứa của Ngài. Đừng từ bỏ những lời hứa của Đức Chúa Trời; hãy lưu ý đến chúng cho đến khi bạn kinh nghiệm chúng một cách đầy đủ.

Ngày 6 tháng 3
ĐIỀU LẠ THƯỜNG TRONG SỰ BÌNH THƯỜNG
“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng; Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lớn này, vì cớ sai bụi gai chẳng tàn chút nào Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: có tôi đây” (XuXh 3:2-4)
Môi-se đang làm những công việc hằng ngày và ông nhìn thấy một điều bình thường đang xảy ra, bụi gai cháy. Môi-se cũng thấy một chuyện thật lạ thường. Dù bụi gai đang cháy, nhưng nó không tàn. Môi-se quay người bươc đến gần đó để xem rõ hơn. Khi Đức Giê-hô-va thấy Môi-se định xây bỏ công việc hằng ngày của mình, thì Ngài phán với ông. Mọi sự Đức Chúa Trời làm suốt 40 năm qua trong cuộc đời Môi-se cối cùng được nói rõ trong giây phút này. Nhiều điều trong hoạch định cứu chuộc của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho Môi-se qua điều lạ thường trong những sự bình thường.
Sẽ có những lúc trong những chi tiết bình thường của cuộc sống bạn có thể thấy được sự lạ thường ở gần ngay bên cạnh bạn. Bạn có thể ở trong giây phút bình thường, duy chỉ thời gian này hành động được đầy dẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có những lúc nào đó trong một ngày vội vã của mình, bạn nhận thấy một điều gì đó lạ thường. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là “tôi quá bận rộng để xem xét điều này” hoặc “tôi không muốn phá vỡ cuộc sống tôi vì điều này. Tuy nhiên, trong chính giây phút đó, có thể bạn có cơ hội để gặp Chúa một cách đặc biệt.
Đức Chúa Trời luôn phán qua những trải nghiệm bình thường của cuộc đời Thường thì không phải trong lúc bạn đang thờ phược tại nhà thờ. Nhiều trong số lần gặp Chúa cách sâu nhiệm và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đã xảy ra trong những kinh nhiệm bình thường của cuộc đời. Khi bạn nhận thấy có sự lạ thường giữa sự bình thường, đừng tiếp tục công việc như bình thường. Có thể rằng Đức Chúa Trời đã định trước thời điểm đó là thời điểm thay đổi đời sống của bạn và những người xung quanh bạn.

Ngày 7 tháng 3
ĐỨC THÁNH LINH ĐÃ ĐẶT ĐỂ BẠN Ở ĐÂU ?
“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (ICo1Cr 12:4)
Ngay khi bạn được tái sanh, bạn nhận được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là một món quà dành cho bạn. Đức Chúa Trời không cho bạn một món đồ nào đó, Ngài ban cho bạn chính mình Ngài. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Khi Ngài sống đời sống của Ngài qua bạn, bạn được Đức Chúa Trời toàn năng ngự trong lòng bạn và Ngài thực thi những mục đích của Ngài. Thánh Linh sẽ phát lộ chính mình Ngài qua đời sống của bạn, không phải vì sự tốt lành của bạn mà thôi, nhưng vì lợi ích của những người ở xung quanh bạn nữa.
Thánh Linh sẽ đưa bạn vào một thân thể tức Hội Thánh, ở đó Ngài có thể qua bạn chăn dắt mỗi một người trong thân thể đó (ICo1Cr 12:18). Đức Chúa Trời không đặt để bạn vào trong Hội Thánh chỉ để bạn làm một người đứng nhìn. Đức Thánh Linh dành sẵn một nhiệm vụ cho bạn trong thân thể đó, và Ngài sẽ trang bị bạn bằng sự hiện diện của Ngài đối với công việc này.
Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời giao những nhiệm vụ đặc biệt cho các tôi tớ Ngài và sau đó đặt để Thánh Linh Ngài trên họ để rồi họ có thể làm thành công việc của mình. Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời đặt để mỗi thành viên như một phần sống của một thân thể hằng sống. Ngài đặt Thánh Linh ở trong mỗi một kẻ tin và phát lộ chính Ngài mua người đó để khích lệ và trang bị mọi thành viên khác của thân ấy. Mạng lệnh mà Đức Chúa Trời giao phó thật sự tạo nên mối quan tâm rất lớn. Ngày nay Đức Thánh Linh trang bị cho các tín đồ bởi vì Ngài giao cho mỗi tôi tớ Ngài một nhiệm vụ.
Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn toàn ích lợi thế nào cho những người xung quanh bạn? Đức Chúa Trời đã trang bị cho bạn điều cần thiết để mở mang thân thể mà Ngài đã đặt để bạn vào. Nếu bạn để cho Đức Thánh Linh tự do hành động trong bạn, những người khác sẽ được phước vì cớ đó.

Ngày 8 tháng 3
SỰ CUNG ỨNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHẮC CHẮN
“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi Pl 4:19)
Câu Kinh Thánh này là một trong những câu mang tính thực tế nhất mà bạn sẽ bắt gặp trong Kinh Thánh. Mỗi người torng chúng ta đối diện với những nhu cầu của đời sống mình, đôi lúc chúng vượt quá mức thu nhập của chúng ta. Trong những lúc đó chúng ta không nên lo âu hoặc hoảng loạn. Chúng ta cũng không nên buông xuôi trong thất bại. Chính những lúc ấy Đức Chúa Trời muốn mở kho vô lượng của Ngài để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và chỉ duy Ngài có thể làm được như vậy.
Bạn tin Đức Chúa trời có thể đáp ứng như nhu cầu về tài chính và về sức khoẻ của bạn không? Còn về con cái bạn? Bố mẹ bạn? Hội Thánh của bạn? Kinh Thánh cho bạn biết bạn sẽ không bao giờ đương đầu với một nhu cầu nào mà sự cung ứng của Đức Chúa Trời không đáp ứng đủ. Lời hứa này xuấ thiện nhiều lần trong Kinh Thánh (Thi Tv 116:6;; HeDt 4:16; Mat Mt 6:8; Thi Tv 69:33). Nếu bạn không kinh nghiệm được sự ban cho dự dật của Đức Chúa Trời thì vấn đề đó là gì? Nó có khó khăn quá với Đức Chúa Trời không? Hay có thể lắm bạn không thật sự tin rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn đúng không?
Mọi nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời luôn sẵn sành cho mọi con cái của Đức Chúa Trời, là những kẻ tin Ngài, không ai có thể làm cạn kiệt nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời cũng không ai phải chịu sự thiếu thốn khi trông cậy nơi Ngài. Đáng tiếc là một số Cơ Đốc nhân sống như thể nguồn ban cho dư dật của Đức Chúa Trời không dành cho họ. Họ là con cái của Vua, nhưng lại sống như kẻ ăn xin! Những người sống bên cạnh bạn có biết rõ rằng đời sống bạn là một bằng chứng cho một niềm tin vững chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành những gì Ngài đã hứa không?

Ngày 9 tháng 3
SỰ TÔN KÍNH
“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (HeDt 10:19-20)
Thế hệ của chúng ta thiếu đi sự thán phục và sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn kéo Đức Chúa Trời xuống ngang tầm chúng ta tức ở mức tầm thường của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời! Mặc dù chúng ta được trực tiếp đến gần với tư cách là con cái Ngài, chúng ta không được quên rằng sự đến gần ấy đã được mua bằng huyết quí giá của Con độc sanh Ngài, không ai trong số những người thật sự hiểu được điều này lại có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không có cảm giác kính sợ. Không ai trong số những người hiểu đầy đủ giá phải trả ở Gô-gô-tha mà lại lợi dụng mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thật sự hiểu được Đức Chúa Trời và cách Ngài liên quan với chúng ta nếu trước hết chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa thật về sự thánh khiết của Ngài và yêu cầu của Ngài đối với sự thánh khiết trong vòng dân sự Ngài. Nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì chúng ta đang ở trên đất thánh! Chúng ta đừng bao giờ hành động như thể mục đích của Đức Chúa Trời chính là khiến chúng ta thành công. Sẽ thật vô lý khi chúng ta thiếu kiên nhẫn vì Đức Chúa Trời không đáp lời những lời cầu xin của chúng ta theo đúng thời điểm và cách mà chúng ta nghĩ Ngài nên làm! Ngài là Đức Chúa Trời; chúng ta thì không!
Khi bạn suy gỉm về cái giá mà Chúa Giê-xu đã trả để chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời, bạn sẽ quí trọng thì giờ cầu nguyện của bạn với Ngài. Sự thờ phượng sẽ trở nên một đặc ân mà bạn giữ lấy với lòng biết ơn.Kinh Thánh sẽ thân thiết với bạn khi bạn nỗ lực để nên thánh trong tất cả những gì bạn làm (IICo 2Cr 7:1; IPhi 1Pr 1:15).
Nếu bạn mất đi sự thán phục của mình trước sự cứu rỗi diệu kỳ mà bạn được ban cho, bạn cần đến thăm lại thập tự giá và chứng kiến Đấng Cứu chuộc của bạn đã chịu đau đớn vì bạn thể nào. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho bạn là vô giá dường nào!

Ngày 10 tháng 3
THỬ THÁCH ĐỂ BIẾT RÕ LÒNG BẠN
“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra” (PhuDnl 8:2-3)
Đức Chúa Trời để chúng ta phải chịu những khó khăn và nghịch cảnh vì mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt con cháu Y-sơ-ra-ên lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm để hạ họ xuống và thử lòng họ. Khi họ không chịu vâng theo Lời Ngài và bước vào Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên tỏ ra rằng họ không thật sự nhận biết Ngài. Nếu họ nhận biết, họ hẳn đã có đức tin hơn. Đức Chúa Trời đã bỏ ra 40 năm tiếp theo để thử lòng dân sự Ngài hầu hết họ có được chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo mà Ngài giao phó hay không.
Thử thách cho thấy có điều gì ở trong lòng bạn và sinh ra một đức tin mạnh mẽ (Gia Gc 1:3, 12). Đức Chúa Trời để dân sự Ngài chịu đói hầu cho họ có thể kinh nghiệm được sự ban cho của Ngài và càng ngày càng tin cậy Ngài nhiều hơn. Khi dân sự bước đi với Đức Chúa Trời, họ hiểu được rằng cuộc đời họ hoàn toàn nương dựa vào Lời Ngài. Họ biết rằng Lời Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất mà họ có được. Sau khi nương cậy Đức Chúa Trời trong 40 năm sống trong đồng vắng, dân sự đã nghe được khi Đức Chúa Trời phán, và họ đã tin. Khi đến cuối cùng họ bước vào Đất Hứa và chiến đấu nghịch cùng các kẻ thù mình, dân Y-sơ-ra-ên biết rằng Lời Đức Chúa Trời có nghĩa là sự sống và sự chết. Họ được chuẩn bị để lắng nghe Ngài, và kết quả là Ngài đã dẫn họ đến những chiến thắng đáng kinh ngạc.
Hiện nay Đức Chúa Trời có đang thử thách bạn trong khía cạnh nào đó của đời sống bạn không? Sự thử thách của Ngài đã cho thấy được điều gì? Bạn có cay đắng với Chúa vì hoàn cảnh mà Ngài đã đặt để bạn không? Hay bạn có có tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh qua tất cả những gì bạn đã trải qua không?

Ngày 11 tháng 3
DÂNG LÊN NGÀI SỰ TRÔNG ĐỢI CỦA CHÚNG TA
“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Gie Gr 33:3)
Chúng ta rất thường bằng lòng với điều mà ít hơn rất nhiều so với những gì Đức Chúa Trời muốn làm qua chúng ta. Chúng ta đọc trong Gie Gr 32:17 “Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng? và chúng ta đáp: không có gì, thư Chúa”. Tuy vậy, khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn chúng ta lại bắt đầu hạn định niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời và giới hạn sự trông đợi của mình nơi điều Đức Chúa Trời sẽ làm. Tin Đức Chúa Trời có thể thực hiện phép lạ trong Kinh Thánh, hoặc vào hàng ngàn năm trước hoặc nói đời sống của bạn mình là một chuyện, tin hoàn toàn rằng Đức Chúa Trời có thể làm bât cứ điều gì Ngài muốn trong đời sống của chính chúng ta lại là chuyện khác!
Khi Đức Chúa Trời toàn năng phán với chúng ta, điều chúng ta sẽ làm tiếp theo chứng tỏ điều chúng ta tin nơi Ngài, bất kể chúng ta nói gì. Đức Chúa Trời mạc khải cho Môi-se hoạch định của Ngài để sắp đặt cuộc ra khơi vĩ đại nhất trong lịch sử nhâ loại, và Ngài muốn sử dụng Môi-se để làm thành nó. Môi-se đáp ứng từng lời tranh cải với Đức Chúa Trời! Môi-se bị bất ngờ trước điều ông đã nghe được và bắt đầu biện minh cho lý do tại sao ông không thể dự phần trong công việc của Đức Chúa Trời. Môi-se chắc chắn thừa nhận đức tin của ông nói quyền năng của Đức Chúa Trời, ông chỉ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm công việc lạ lùng của Ngài qua chính đời sống ông. Sự trah cải của Môi-se với Đức Chúa Trời đã giới hạn chức vụ của ông trong quảng đời còn lại của mình (XuXh 4:13-16).
Bạn có nhận thấy có quá nhiều điều Đức Chúa Trời muốn làm ua cuộc đời bạn hơn là những gì bạn đã từng kinh nghiệm không? Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn biết điều đó là gì. Rồi hãy dọn lòng để đáp ứng trong đức tin và sự vâng lời đối với những gì Ngài phán dặn bạn.

Ngày 12 tháng 3
CÁC ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
KHÔNG PHẢI CÁC ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚNG TA
“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (EsIs 55:8-9)
.
Hiếm khi nào Đức Chúa Trời làm điều gì y như chúng ta nghĩ Ngài sẽ làm. Vấn đề của chúng ta là chúng ta cố gắng dò đoán Đức Chúa Trời, và nói rằng “Ồ, bây giờ tôi biết Đức Chúa Trời đang định làm gì rồi”. Môi-se đã kinh nghiệm điều này khi ông đã biết cách thức Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Do Thái khỏi Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời đã phán với ông rằng Ngài sẽ làm cứng lòng Pha-ra-ôn. Nhưng kết quả không phải như điều Môi-se đã dự tính. Thay vì cho phép dân Do Thái ra đi, Pha-ra-ôn càng gây khó khăn cho họ hơn. Thay vì trở thành vị anh hùng giữa vòng dân Do Thái, Môi-se bị dân sự khinh miệt vì đã đem sự khốn khổ hơn đến cho họ. Môi-se trở lại cùng Đức Giê-hô-va và hỏi Ngài “Lạy Chúa! Sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi?” (XuXh 5:22). Chúng ta trải nghiệm sự nản lòng vì thấy Cơ Đốc nhân không thể làm gì được với ý định làm gì hoặc không làm gì của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta làm được chỉ là những dự đoán sai lầm về những gì Đức Chúa Trời sẽ làm và nên làm.
Có bao giờ bạn thực hiện trước ý định của Đức Chúa Trời và sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không? Môi-se đã hoàn toàn hiểu sai những kết quả của sự vâng lời Đức Chúa Trời nơi ông sẽ là gì. Khi mọi sự không xảy ra như ông dự tính, Môi-se đã nản lòng. Đức Chúa Trời phán dặn Môi-se điều phải làm, nhưng Ngài không cho ông biết kết quả sẽ thế nào.
Thật ngu dại khi nỗ lực thực hiện công việc của Đức Chúa Trời mà sử dụng “nhận thức bình thường” của chính bạn. Đức Chúa Trời không loại ra nhận thức bình thường của bạn; Ngài tận dụng nó. Ngài ban cho bạn sự khôn ngoan của Ngài để bạn có thể hiểu được các đường lối Ngài.
Khi nhìn lại công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, bạn sẽ nhận rõ sự khôn ngoan tối thượng trong cách thức Ngài dẫn dắt bạn. Khi bạn mong đợi nơi điều Đức Chúa Trời có thể làm, hãy cẩn thận, bạn đừng cố dự đoán xem Ngài sẽ làm gì tiếp theo. Bạn có thể thấy mình hoàn toàn đi lệch hướng vì cớ đó.

Ngày 13 tháng 3
CHÚA CỨU THẾ CHẮC CHẮN TÁI ĐỊNH HƯỚNG BẠN
“Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài” (Mac Mc 1:19-20)
Xu hướng tự nhiên của chúng ta là tìm “vùng an nhàn” của mình và sau đó đặt mình ổn định ở chỗ đó. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh hoặc lối sống mà mình có thể hoàn toàn kiểm soát được mọi sự, thì bạn không còn muốn nâng cao sự nhận biết Đức Chúa Trời của mình nữa. Mong muốn của Đức Chúa Trời là đem bạn ra khỏi nơi bạn đang ở để đến nơi Đức Chúa Trời muốn bạn đến. Bạn sẽ luôn ở gần bên lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn bạn học biết về Ngài. Bạn có thể kinh nghiệm được sự liên tục mà nhờ đó bạn nhận thấy rằng có rất nhiều điều bạn cần biết và kinh nghiệm về Đức Chúa Cha. Đôi khi, điều này có nghĩa là bạn phải di dời đến một chỗ ở mới hoặc tìm một việc làm mới. Nó có thể cho thấy bạn cần một chiều hướng sâu xa hơn trong đời sống cầu nguyện của mình. Có lẽ bạn cần tin cậy Đức Chúa Trời ở mức độ mà bạn chưa từng có trước đây.
Những người đánh lưới không thể nào vừa ở lại thuyền của mình vừa làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời giao phó một nhiệm mạng trọng yếu khi ông đã được 75 tuổi. Những người này phải phá vỡ lệ thường dễ chịu của họ để đạt đến những độ cao mới trong mối tương giao với Chúa của họ. Tương tự, để kinh nghiệm Đức Chúa Trời ở mức độ mà Ngài mong muốn, sẽ có những điều chính mà Đức Chúa Trời yêu cầu bạn thực hiện. Bạn có sẵn sàng để Chúa Cứu Thế mạc khải chính Ngài cho bạn trong những chiều hướng sẽ làm thay đổi đời sống bạn không? Bạn có sẵn lòng từ bỏ những điều thường làm bạn dễ chịu không?

Ngày 14 tháng 3
LẼ THẬT PHẢI ĐƯỢC KINH NGHIỆM
“Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá” (LuLc 5:4)
Khi Chúa Cứu Thế dạy bạn một điều gì đó về chính mình Ngài, Ngài đưa nó vào trong đời sống bạn qua sự kinh nghiệm. Khi đoàn dân đông tập trung xung quanh Ngài, Chúa Giê-xu đã quyết định bước lên thuyền của Phi-e-rơ và từ đó giảng dạy cho đoàn dân. Trọn một ngày Phi-e-rơ ngồi trong thuyền mình lắng nghe Chúa Giê-xu giảng dạy. Kết thúc bài giảng, Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ kinh nghiệm được sự thật của những gì Ngài vừa dạy cho đoàn dân. Đoàn dân đã nghe lẽ thật, nhưng Phi-e-rơ phải kinh nghiệm lẽ thật ấy.
Chúa Giê-xu rao giảng bằng ngôn ngữ mà người đánh cá có thể hiểu được. Ngài phán dặn Phi-e-rơ hãy thả lưới ở chỗ nước sâu. Phi-e-rơ do dự “Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết”. Phi-e-rơ đã đánh lưới suốt đêm, đã giặt và vá lưới lúc sáng, và sau đó ngồi nghe Chúa Giêxu rao giảng. Ông đã mệt mỏi. Có thể ông không mong đợi một cuộc gặp gỡ quan trọng với Chúa trong thời điểm như thế. Nhưng kéo một mẻ lưới lạ lùng bắt được rất nhiều cá đến nỗi thuyền của ông gần chìm! Phi-e-rơ vô cùng kinh ngạc và nhận biết rằng mình vừa kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời (LuLc 5:11).
Phi-e-rơ biết rằng với mạng lệnh từ Chúa Giê-xu, ông có thể làm mọi điều. Bằng cách đó, Chúa Giê-xu có thể sắp đặt lại sự ưu tiên của Phi-e-rơ từ đánh cá sang đánh lưới người (LuLc 4:10). Sự vâng lời của Phi-e-rơ giúp ông có một nhận thức mới về Thân vị của Chúa Giê-xu. Đây là một lời mời gọi để bước đi với Chúa Giê-xu một cách thân mật và đầy quyền phép.
Đức Chúa Trời không muốn bạn chỉ có được sự hiểu biết tri thức về lẽ thật mà thôi. Ngài muốn bạn kinh nhiệm lẽ thật của Ngài. Có nhiều điều về Chúa Giê-xu mà bạn chỉ có thể học được khi bạn vâng theo Ngài. Sự vâng lời của bạn sẽ cho bạn sự mạc khải lớn hơn và tạo cho bạn nhiều cơ hội để phục vụ Chúa.

Ngày 15 tháng 3
KHÔNG CÓ SỰ NGOẠI LỆ ĐỐI VỚI SỰ THÁNH KHIẾT
“Vả, đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mắt Môi-se nơi nhà quán, và kiếm thế giết người đi” (XuXh 4:24)
Môi-se đã nhận lãnh một trong những sứ mạng trọng đại nhất trong lịch sử. Ông phải là công cụ của Đức Chúa Trời để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên và dẫn họ vào Đất Hứa, Môi-se phải hướng dẫn họ để họ trở thành một nước thầy tế lễ và một dân tộc thánh (XuXh 19:6). Nhưng chính môi-se đã không vâng phục hết thảy mạng lệnh của Đức Chúa Trời, vì ông đã không cắt bì cho con trai mình. Đây là một mạng lệnh lâu đời của Đức Chúa trời mà Môi-se đã bỏ qua. Để đáp lại Đức Chúa Trời đã chuẩn bị giết Môi-se. Đây là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử suýt phải chết trước khi thực hiện nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đặt để trước mặt mình. Môi-se có thể không mong đợi bỏ qua mạng lệnh của Đức Chúa Trời và vẫn được sử dụng một cách mạnh mẽ trong công việc thánh của Ngài. Nếu Môi-se không nhanh chóng đáp ứng lại trong sự vâng phục thì chắc hẳn ông mất mạng sống mình rồi.
Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời không đề ra sự ngoại lệ nào đối với sự thánh khiết. Khi Đức Chúa Trời nêu ra một yêu cầu đối với dân sự Ngài, Ngài chắc chắn cũng đặt ra yêu cầu ấy cho các người lãnh đạo. Đức Chúa Trời muốn làm cho đời sống của Môi-se nên một con đường thánh khiết để qua đó Ngài có thể đem sự cứu chuộc đến cho hàng triệu người. Đức Chúa Trời phải điều chỉnh một số điều quan trọng trong đời sống của Môi-se trước khi Ngài sử dụng ông để dẫn dắt dân sự Ngài.
Bạn có đang nỗ lực hầu việc Đức Chúa Trời nhưng lại lờ đi điều gì đó mà Ngài đã muốn bạn làm không? Bạn có đang sống một đời sống như thể Đức Chúa Trời không nhìn thấy sự không vâng lời của bạn không? Bạn có áp dụng những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho chính mình một cách khắt khe như bạn áp dụng chúng cho những người khác không?

Ngày 16 tháng 3
HÃY ĐỨNG NƠI VỌNG CANH CỦA MÌNH !
“Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn luỹ, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời hế nào về sự đối nại của ta” (HaKb 2:1)
Nhiệm vụ của người canh gác rất quan trọng. Khi một đội quân tấn c6ng vào một thành phố trong thời xưa, họ chỉ chừa cho các cư dân trong thành ấy một ít thời gian quí báo để chạy trốn hoặc chuẩn bị đánh trả. Mạng sống của mọi người trong thành tuỳ thuộc vào sự cảnh giác của người canh gác vì anh ta phải chăm chú nhìn cho thật xa để có thể thấy ngay sự đe doạ hầu đến với dân trong thành mình. Đứng trước những sự việc sắp xảy ra người ta càng cảnh giác sớm chừng nào tốt chừng nấy, đây là điều quyết định.
Là một Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời đặt bạn ở vị trí của người canh gác cho chính mình, bè bạn mình, gia đình mình và Hội Thánh mình. Quan tâm kỹ đến những gì Đức Chúa Trời đang phán là điều cần thiết. Có thể một người bạn của mình đang gặp khủng hoảng và cần Lời Đức Chúa Trời. Khi bạn học Kinh Thánh, Đức Chúa Trời có thể chỉ cho bạn thấy những lời Kinh Thánh mang tính khích lệ để chia sẻ với bạn mình. Có thể con cái bạn đang đối diện với những thử thách khó khăn, Đức Chúa Trời sẽ phán với bạn khi bạn cầu nguyện và tỏ cho bạn biết làm cách nào để có thể giúp chúng. Nếu bạn luôn cảnh giác về mặt thuộc linh, bạn có thể nhận được lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời về những mối nguy hiểm đặc biệt nào đó mà những người xung quanh bạn đang đối diện.
Mặc khác, nếu bạn thiếu cẩn trọng thì khi gia đình bạn có thể đang xào xáo, nhưng sự trả lời của Đức Chúa Trời cho họ sẽ không được để ý đến. Nếu bạn nhận thấy rõ ràng sứ điệp của Đức Chúa Trời thì những người xung quanh bạn có thể bỏ lỡ đi lời hứa đầy khích lệ của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn chia sẻ qua bạn, Đức Chúa Trời mong chờ những người canh gác của Ngài có trách nhiệm đối với sự cần cù của họ (Exe Ed 33:6). Hãy cố gắng chú ý từng lời từng chữ mà Đức Chúa Trời phán với bạn. Sự siêng năng của bạn sẽ có ích lợi cho bạn và cho những người xung quanh bạn vì bạn lưu ý đến những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và vâng theo những mạng lệnh của Ngài.

Ngày 17 tháng 3
CÁCH THA THỨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Mat Mt 6:14-15)
Có thể bạn tự cho mình là một người biết tha thứ, nhưng bạn lại đang đối diện với một người nào đó mà bạn không thể nào tha thứ. Mỗi khi bạn gặp khó khăn để tha thứ, bạn cần xem lại mình đã như thế nào khi Đức Chúa Trời lần đầu tiên tha thứ cho bạn Êph 2, cho thấy bạn là “người ngoại” và “con của sự thạnh nộ”. Tuy vậy Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tội lỗi ghê tởm nhất của bạn. Trong khi bạn vẫn khước từ Đức Chúa Trời, thì Chúa Cứu Thế đã chết vì bạn (RoRm 5:8). Như vậy thì cớ làm sao bạn không chịu tha thứ cho những người phạm tội nghịch cùng bạn? Sự tha thứ không phải một ân tứ thuộc linh, một kỷ năng hay một đặc điểm được thừa kế. Sự tha thứ là một chọn lựa. Chúa Giê-xu xem thường những người đã nhạo báng và đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nhưng Ngài đã kêu cầu: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (LuLc 23:34). Vậy thì làm sao chúng ta có thể không tha thứ cho những ai phạm tội nghịch cùng chúng ta?
Chúa Giê-xu phán rằng cách mà chúng ta đang tha thứ là tiêu chuẩn mà Đức Chúa trời sẽ dùng để tha thứ chúng ta. Cách của Đức Chúa Trời rất khác với cách của chúng ta, sự tha thứ của Đức Chúa Trời không dựa theo những tiêu chuẩn mà chúng ta xác định, nhưng phải dựa trên những tiêu chuẩn mà Ngài đã thiết lập trên Lời Ngài. Đức Chúa trời không tính đến sự ngoại lệ khi nói đến sự tha thứ.
Khi chúng ta thật sự hiểu được sự tha thứ bởi ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, chúng ta sẽ tự nhiên muốn bày tỏ sự tha thứ giống như vậy cho những người khác (Eph Ep 4:32, CoCl 3:13). Trước khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi mình, hãy để thời gian xét lại tình trạng của các mối quan hệ của bạn. Bạn có muốn Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn theo y như cách bạn đang tha thứ cho những người khác không?

Ngày 18 tháng 3
SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM VINH HIỂN NGÀI
“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thi Tv 50:15)
Bạn có biết rằng bạn làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua sự kêu cầu danh Ngài khi bạn gặp khốn khổ không? Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ giải cứu bạn nếu bạn đến với Ngài. bạn phủ nhận quyền tối thượng của chính Đức Chúa Trời mỗi khi bạn thấy mình gặp khó khăn và bạn không chịu kêu cầu Ngài cứu giúp. Có những lúc Đức Chúa Trời để bạn trong hoàn cảnh túng thiếu để bạn kêu cầu Ngài, và như vậy để Ngài tỏ cho thế gian thấy sự khác biệt mà Ngài đã tạo nên trong đời sống của con cái Ngài. Nếu Đức Chúa trời không bao giờ cho bạn trải nghiệm sự thiếu thốn thì những người xung quanh bạn không bao giờ có cơ hội nhìn thấy sự ban cho của Đức Chúa Trời trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Nếu bạn không bao giờ đối diện với sự thiếu hụt, bạn có thể bị cám dỗ để thấy mình có khả năng tự lo liệu mà không cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày.
Sự kiêu hãnh sẽ xui bạn nghĩ rằng mình không cần tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời Sự tự lo liệu sẽ khiến bạn tin rằng bạn có thể kiểm soát tình trạng khó xử của mình nhờ sự khôn ngoan, tài tháo vát và công việc chăm chỉ của mình. Sự kiêu căng cũng sẽ cướp đi sự vinh hiển nơi Đức Chúa Trời và tìm cách trao nó cho bạn. Đừng để sự kiêu ngạo mình cướp đi điều gì đúng ra là thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy kêu cầu cùng Chúa của bạn và tuyệt đối trông đợi Ngài giải cứu bạn. Rồi dành cho Ngài sự vinh quang mà Ngài đáng được nhận.
Sự tự túc có thể là một rào cản khiến bạn không thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài. Từ nay mỗi khi bạn gặp khó khăn, hãy đến với Ngài.

Ngày 19 tháng 3
SỰ DƯ DẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐỜI SỐNG BẠN
“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (IICo 2Cr 9:8)
Khi bạn liên hệ với Đức Chúa Trời bạn luôn bắt gặp sự dư dật, vì Đức Chúa Trời không làm gì một cách nửa vời! Về ân điển của Ngài, điều này đúng. Đức Chúa rời không nghèo nàn trong ân điển ban cho tôi tớ Ngài, khi bạn cố gắng làm một việc lành mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm, bạn sẽ luôn nhận thấy sự cung ứng dư dật của ân điển Đức Chúa Trời để giữ cho bạn liên tục. Nếu bạn bắt đầu nản lòng trong công việc mình đang làm, ân điển của Đức Chúa Trời gìn giữ bạn và ban cho bạn tình yêu đối với Đức Chúa Trời và dân sự Ngài mà bạn cần có để tiếp tục công việc, khi bạn đối diện với sự chỉ trích và bị hiểu lầm, ân điển của Đức Chúa Trời giúp bạn có thể tha thứ cho những người cáo buộc bạn và nhận biết sự đẹp lòng của Đức Chúa rời ngay khi những người khác không hiểu bạn đang làm gì. Khi bạn phạm sai lầm trong công việc mà Đức Chúa Trời giao cho bạn, ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ bạn đỡ bạn đứng lên vững vàng và ban cho bạn sức lực để tiếp tục công việc. Khi bạn làm thành nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho và không một ai tỏ ra biết ơn vì điều bạn đã làm, ân điển của Cha trên trời bảo bọc bạn, và Ngài nhắc nhở bạn rằng bạn có một phần thưởng ở trên thiên đàng mọi sự bạn đã làm cho Đức Chúa Trời đều sẽ được ghi nhớ.
Đức Chúa Trời không hứa sẽ ban cho bạn mọi nhu cầu trong mọi mơ ước và dự định của bạn. Ngài bảo đảm với bạn rằng, đối với mỗi việc lành mà bạn nỗ lực thực hiện, bạn sẽ không bao giờ đối diện với sự thiếu hụt ân điển Ngài, để bởi đó bạn có thể hoàn tất một cách thành công nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn.

Ngày 20 tháng 3
TẠI SAO BẠN NGHI NGỜ ?
“Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển thì liền yên lặng như tờ” (Mat Mt 8:25-26)
Chính bởi đức tin mà quyền phép toàn năng của Đức Chúa Trời được ban cho đời sống của một Cơ Đốc nhân (HeDt 11:33-35). Bạn nghi ngờ có nghĩa là bạn không biết Đức Chúa Trời như lẽ ra bạn nên biết. Nếu đời sống cầu nguyện của bạn bị thâm nhập bởi những ý tưởng nghi ngờ, thì bạn đã tự khước từ con đường dy nhất của quyền phép mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn. Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (HeDt 11:6). Đức Chúa Trời không bao giờ yên ủi bạn trong sự nghi ngờ của bạn. Chúa Giê-xu luôn khiển trách những người không tin Ngài. Ngài đã mặc khải về chính mình Ngài đủ để các môn đồ Ngài tin nơi Ngài trong nghịch cảnh của họ.
Đức Chúa Trời muốn bạn hiểu biết Ngài cho đến khi đức tin của bạn đủ mạnh mẽ để tin cậy và vâng phục Ngài trong mỗi hoàn cảnh (Mac Mc 9:23-25). Giây phút bạn đến với Ngài bằng sự đầu phục chân thành để giũ sạch mọi sự nghi ngờ, Đức Chúa Trời sẽ lấp vào sự nghi ngờ của bạn bằng sự mạc khải về chính Ngài, để có thể làm bạn tin nơi sự thành tín của Ngài. Khi Thô-ma nghi ngờ, Chúa Giê-xu đã mạc khải chính mình Ngài cho Thô-ma để rồi mọi nghi ngờ đều tan biến (GiGa 20:27). Bạn chỉ có thể giải quyết sự thiếu đức tin của mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài chắc chắn mạc khải chính mình Ngài trong một phương cách rõ ràng đến nỗi mọi nghi ngờ của bạn đều tiêu tan. Chúa Giê-xu đã làm như vậy đối với các môn đồ Ngài. Ngài đã đưa họ vào trong mối tương giao vững bền và ngày càng lớn mạnh với chính Ngài. Chúa Giê-xu đã dùng sự giảng dạy để dẫn dắt họ đến với những phép lạ nhỏ, rồi những phép lạ lớn, và đến sự sống lại. Chúa Giê-xu biết rằng sự cứu chuộc thế gian dựa trên sự tin cậy Ngài trong lòng các môn đồ Ngài. Đức Chúa Trời muốn làm gì trong đời sống của những người xung quanh bạn, những người chực chờ sự trông cậy Ngài trong bạn và sự xua tan những nghi ngờ của bạn?

Ngày 21 tháng 3
KHI CHÚA CỨU THẾ BAN RA MỘT MẠNG LỆNH
“Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành….” (Mac Mc 14:13)
Hai môn đồ được chỉ dẫn rất chi tiết để đi đến một thành rõ ràng và tìm một người cụ thể đang làm một công việc đặc biệt. Người ấy sẽ có một căn phòng lớn, được trang bị sẵn để dọn lễ Vượt Qua. Những hướng dẫn này có thể là bất bình thường, nếu nó không phải do Đức Chúa Trời của họ phán ra, nhưng hai môn đồ đã vâng theo và đã tìm thấy mọi điều y như Chúa Giê-xu đã phán dặn. Chúa Giê-xu biết chính xác họ sẽ tìm thấy được gì, và vì vậy Ngài đã hướng dẫn họ một cách cụ thể. Một trong những giờ phút quí giá và đáng nhớ nhất mà môn dồ có được với Thầy mình phụ thuộc vào sự vâng lời của hai môn đồ này.
Vâng theo những mạng lệnh của Chúa Cứu Thế luôn luôn đem lại sự hoàn thành trọn vẹn. Khi Chúa hướng dẫn bạn điều gì hãy vâng theo ngay. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn thấy rõ, hiểu rõ tất cả mọi sự. Đôi khi Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn thực hiện những điều mà bạn không hiểu được hết mãi cho đến sau khi bạn làm thành chúng. Ngài không phải luôn mạc khải chi tiết ý muốn của Ngài khi mới phán với bạn lần đầu tiên. Thay vì vậy, Ngài cho bạn biết đủ để bạn có thể thực thi điều Ngài phán truyền, nhưng Ngài giữ lại các thông tin để bạn tiếp tục nương cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài. Sự đáp ứng của bạn sẽ ảnh hưởng đến điều Đức Chúa Trời sẽ làm tiếp theo trong đời sống bạn. Sự vâg phục của bạn có thể ảnh hưởng đến cách những người xung quanh bạn kinh nghiệm Cứu Chúa. Nếu có sự hướng dẫn nào của Đức Chúa Trời mà bạn chưa vâng theo hãy vâng phục lời ấy ngay và bạn sẽ thấy hoạch định hoàn hảo của Đức Chúa Trời trải ra trong đời sống bạn.

Ngày 22 tháng 3
ĐIỀU KHÔNG THỂ TƯỞNG
“Đang ngồi ăn, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta” (Mac Mc 14:18)
Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phản Chúa! Mội một môn đồ hết mình biện hộ cho lòng trung thành của mình với Chúa Cứu Thế. Khi cùng ngồi tựa nhau trong sự an nhàn và bình yên ở phòng cao trong sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Chúa mình, các môn đồ không thể tượng tượng được rằng sẽ có lúc nào dó lòng trung thành với Cứu Chúa của mình bị lung lay. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã nhìn vào họ và nói rằng: “có một kẻ ngồi ăn với ta sẽ phản ta!” Làm sao có thể cùng Cứu Chúa mình chia sẻ giây phút thân mật và đầm ấm như vậy rồi lại phản bội Ngài và sa sút nhanh chóng được?
Suốt thời gian căng thẳng ở Ghết-sê-ma-nê và khi Chúa chịu đóng đinh, các môn đồ đã làm những việc mà họ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm.Họ không biết thế gian quanh họ độc ác và ghen ghét Chúa của họ như thế nào. Chúa Giê-xu đã cảnh giác họ rằng thế gian sẽ ghét họ vì nó ghét Ngài (GiGa 15:18-21; 16:33). Nhưng chỉ có Chúa Giê-xu biết đầy đủ sự cám dỗ mà họ sẽ phải đối đầu. Trong áp lực của thời điểm đó lòng con người làm những việc đáng ngạc nhiên. Kinh Thánh đã tiên báo Giu-đa sẽ phản Chúa Giê-xu, dù từng bước đi với Ngài suốt 3 năm. Nhưng chính Phi-e-rơ cũng sẽ chối từ Ngài, và tất cả các môn đồ sẽ rời bỏ Ngài.
Thế giới xung quanh cuộc đời bạn có thể biến chuyển từ sự an ninh và bình tịnh của phòng cao sang thực tế khắc nghiệt của vườn Ghết-sê-ma-nê và thập tự giá một cách nhanh chóng biết bao. Hãy giữ lòng mình. Hãy lắng nghe sự cảnh báo dịu dàng của Chúa, sự thất bại có thể xảy ra với môn đồ đầu tiên của Ngài cũng có thể xảy ra với chính bạn. Bạn cũng có thể sẽ bỏ rơi Chúa Giê-xu giống như các môn đồ đầu tiên. Nếu Chúa Giê-xu đang cảnh cáo bạn ở một khía cạnh, mà bạn có thể khước từ Ngài, trong đời sống mình, hãy lưu ý lời Ngài ngay hôm nay!

Ngày 23 tháng 3
MỘT LINH HỒN SẦU NÃO
“Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức” (Mac Mc 14:33-34)
Ai có thể hiểu hết chiều sâu và cảm xúc của tấm lòng Đức Chúa Trời? Không ai có thể biết được Ngài đau buồn thế nào vì một tội nhân. Không biết ăn năn hoặc Ngài vui ra sao khi một người chống nghịch đã bằng lòng từ bỏ mọi sự để đến với Ngài. Chúng ta chỉ có thể hiểu được lòng của Đức Chúa Trời khi Ngài chia sẻ với chúng ta (AmAm 3:7).
Bạn có nhận biết những cảm xúc mạnh mẽ trong linh hồn của Chúa mình khi Ngài mang gánh nặng của thế gian này không? Các môn đồ đã không cảm nhận được sự thống khổ sâu sắc trong lòng Chúa Giê-xu. Tuy nhiên Ngài vui lòng chia sẻ lòng mình với họ. Các môn đồ dường như luôn không biết Chúa Giê-xu đang có cảm giác gì. Khi Ngài vui vẻ được ở bên những con trẻ thì các môn đồ Ngài đã cố đuổi chúng ra (LuLc 18:15-16). Khi Chúa Giê-xu tỏ lòng thương xót người đàn bà sống trong tội lỗi thì họ bối rối và sững sợ (GiGa 4:27). Trong lúc Chúa Giê-xu khóc vì sự tuyệt vọng của những người đang đối diện với sự chết, những môn dồ gần gũi nhất với Ngài đã đau buồn như thể Chúa Giê-xu không có quyền khiến kẻ chết sống lại (GiGa 11:1-44).
Bạn có thể quyết định chăm xem lòng của Đức Chúa Trời. Khi bạn cố gắng hiểu được Đức Chúa Trời đang có cảm giác gì thì Ngài có thể chia sẻ với bạn những cảm xúc trong lòng Ngài. Khi bạn ở gần những người khác. Đức Chúa Trời có thể làm cho bạn nhạy cảm với tình yêu mà Ngài cảm thông với họ. Khi bạn nhìn thấy những người khác đau khổ, bạn có thể cảm thấy thương xót như Chúa Giê-xu cảm thấy. Khi những tội nhân đến với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn, bạn có thể chia sẻ sự vui mừng của Cha Thiên Thượng. Bạn sẽ phản ứng với điều xấu xa y như cách Chúa Giê-xu phản ứng. Nếu bạn vẫn luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu sẽ chia sẻ lòng Ngài với bạn.

Ngày 24 tháng 3
ĐI XA HƠN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
“Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện” (Mac Mc 14:35)
Một số Cơ Đốc nhân đã bằng lòng với mối tương giao hời hợt với Chúa Cứu Thế. Những người khác mong muốn được chia sẻ với Ngài những giây phút thiêng liêng nhất. Trong đêm Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, con người đã đáp lại Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Có những người thờ ơ với Ngài đến nỗi không biết Chúa Giê-xu đang ở trong vườn. Còn Giu-đa, người biết rõ Chúa Giê-xu ở đâu nhưng quá bận rộn với mưu đồ của mình nên không thể đi cùng Ngài. Các môn đồ còn lại đã cùng ở với Chúa Giê-xu trong vườn ấy, nhưng họ xao lãng bởi buồn ngủ. Chúa Giê-xu phán dặn họ rằng thì giờ đã tới gần, nhưng họ không hiểu được. Trong số các môn đồ đó có Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, ban đầu họ có cầu nguyện với Chúa Giê-xu, nhưng họ cũng không thể hiểu được ý nghĩa của thời điểm ấy. Cuối cùng, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện một mình. Ngài đã đi xa khỏi các môn đồ mình và cầu nguyện lâu hơn. Trong giờ phút quan trọng nhất của sự cầu thay trong lịch sử nhân loại, không có một ai sẵn lòng đi với Chúa Giê-xu và thức cùng Ngài.
Xuyên suốt lịch sử Đức Chúa Trời đã tìm kiếm những người sẵn lòng giao phó mọi sự cho Ngài và sự mong ước của Ngài để cứu chuộc thế gian. Đôi lúc Đức Chúa Trời đã ngạc nhiên vì không có ai sẵn sàng đi với Ngài (EsIs 63:5; 59:16). Các tiên tri dường như hiểu nhiều hơn người bình thường, vì trong khi xã hội vẫn tiếp tục như thế không có gì đáng ngại, các tiên tri đã lo âu và kêu khóc vì họ biết điều Đức Chúa Trời sắp thực hiện.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn bước đi xa hơn trong đời sống cầu nguyện của bạn với Ngài. Nếu bạn vui lòng làm người mà Chúa Giê-xu có thể dẫn theo trong những giờ phút thiêng liêng nhất, bạn sẽ kinh nghiệm được những điều mà chỉ có các thiên sứ đã chia sẻ với Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê đêm ấy.

Ngày 25 tháng 3
MỘT THỜI ĐIỂM TAI HẠI
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mac Mc 14:38)
Đôi lúc tâm thần bạn phải có quyền tối cao trên thể xác bạn. Tâm thần bạn sẽ biết Chúa muốn bạn làm gì, nhưng xác thịt thì kêu gào để bạn làm theo ý muốn của nó. Có nhiều khi bạn phải tỉnh thức mà không được ngủ, dù bạn rất mệt, vì sẽ rất nguy hiểm cho bạn nếu nghỉ ngơi vào thời điểm đó. Khi Chúa phán dặn bạn “hãy tỉnh thức và cầu nguyện”, thì bạn phải vâng theo ngay; thật đó là điều hết sức quan trọng.
Khi Chúa Giêxu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài biết rằng đỉnh điểm của chức vụ Ngài đang đến rất gần. Ngài biết rõ những lực lượng của âm phủ đang bày trận để đánh bại Ngài. Nếu phải có thời điểm nào mà bạn hữu Ngài nên ở bên cạnh Ngài trong sự cầu nguyện, thì đây là lúc đó. Chúa Giê-xu đã nói với họ rằng Ngài buồn rầu lắm cho đến chết, chắc chắn họ có thể nhận thấy được sự xúc cảm trong giọng nói Ngài và sự khẩn cấp của thái độ Ngài, và chắc chắn họ có thể biết Ngài cần họ vâng lời Ngài dường nào. Nhưng Ngài đã nhìn thấy họ ngủ. Không một lời xin lỗi. Họ đã ngủ vào thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, không chỉ một lần mà đến 3 lần!
Chúa Giê-xu muốn bạn dự phần với Ngài trong công việc Ngài đang thực hiện. Ngài có thể đòi bạn tỉnh thức và cầu nguyện 1 giờ. Bạn có thể phải khước từ những nhu cầu và những ước muốn của xác thịt mình để cầu nguyện với Ngài. Bạn có thể rời bỏ sự tiện nghi của chiếc giường ấm áp của bạn hoặc gia đình của bạn. Bạn có thể phải hy sinh sự an toàn của mình để đến nơi Chúa Giê-xu mong muốn. Hãy cố gắng đặt mọi ước muốn của xác thịt dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh để không có gì có thể ngăn trở bạn làm thành công việc Chúa Giê-xu giao cho bạn.

Ngày 26 tháng 3
ĐỐI DIỆN THẤT BẠI
“Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; vì có chép rằng….” (Mac Mc 14:27)
Khi bước đi theo Chúa Giê-xu, bạn sẽ gặp những lần khốn khổ. Đôi khi những biến cố ấy sẽ hiệp lại để khiến bạn phải vấp ngã thật sự trong mối tương giao với Ngài. Bạn không khởi xướng chúng, nhưng chúng xuất hiện từ phía đối phương hoặc từ trong hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, thất bại là kết quả cuối cùng, các môn đồ đã đối diện với sự chống đối Chúa quá mãnh liệt đến nỗi họ đều bỏ rơi Ngài trong đêm Chúa Giê-xu bị bắt.
Phi-e-rơ đã lớn giọng khẳng định rằng không thể nào ông lại từ bỏ Chúa Giê-xu (Mac Mc 14:29-31). Nhưng Chúa Giê-xu nói chắc chắn với các môn đồ Ngài rằng sự thất bại của họ là điều không tránh khỏi. Kinh Thánh đã tiên tri về điều này. Đức Chúa Trời luôn biết các môn đồ sẽ rời bỏ Con Ngài; Ngài không hề ngạc nhiên. Ngài đã dự phòng sự thiếu sót của họ, và biết đến cuối cùng Ngài sẽ đào tạo họ thành những sứ đồ can đảm rao giảng Phúc Âm, làm phép lạ và dạy dỗ người khác. Sau đó, khi Chúa Cứu Thế sống lại và chạm mặt Phi-e-rơ bên bờ biển, Ngài đã không đòi Phi-e-rơ xưng nhận tội lỗi mình nhưng đòi Phi-e-rơ xưng nhận tình yêu ông dành cho Ngài (GiGa 21:15-17).
Bạn có thể lo sợ rằng sự thất bại của mình đã làm Đức Chúa Trời ngạc nhiên. Có thể bạn đã hứa nguyện, giống như Phi-e-rơ, sẽ đứng vững với Chúa, nhưng bạn đã thất bại, Đức Chúa Trời biết rằng bạn sẽ từ bỏ Ngài như các môn đồ đầu tiên đã từ bỏ Ngài. Ngài đã dự phòng để phản ứng trước mỗi lần bạn vấp ngã. Đừng nghĩ rằng những sự thất bại của bạn quá lớn hơn và phức tạp hơn sự dự phòng của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đối diện với những thử thách dường như quá lớn, đừng nản lòng. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy chúng trước rồi và đã sẵn sàng đối phó chúng (ICo1Cr 10:13).

Ngày 27 tháng 3
ĐÃ QUÁ TRỄ
“Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng môn đồ rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi giờ đã tới rồi” (Mac Mc 14:41a)
.
“Thôi, giờ đã tới rồi!” Những lời này của Chúa làm đau lòng các môn đồ dường nào. Họ đã được cho cơ hội để chia sẻ với Chúa Giê-xu giờ phút thiêng liêng nhất. Họ đã bỏ quên Ngài. trong giờ phút ấy ngay cả Phi-e-rơ cũng không đáp lời Ngài.
Chúa Giê-xu đã tha thứ cho họ, và họ tiếp tục kinh nghiệm Đức Chúa Trời đang làm việc một cách mạnh mẽ qua đời sống họ, nhưng giờ phút đặc biệt với Chúa mình lúc đó đã vuột mất. Các thiên sứ đã yên ủi Cứu Chúa trong đêm cô đơn trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Không có một môn đồ nào ở bên Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng sau đó các môn dồ đã chuyên tâm cầu nguyện, nhưng ký ức về đêm ấy sẽ theo họ đến suốt đời.
Giống như các môn đồ, bạn nhận được nhiều cơ hội đặc biệt để hầu việc Chúa mình. Nhiều lần Chúa Giê-xu kêu gọi bạn hợp tác với Ngài khi Ngài làm việc trong đời sống của bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn. Nếu bạn lại chiều theo nhu cầu của riêng mình, bạn sẽ bỏ lỡ ơn phước được chia sẻ với Ngài trong công việc thánh.
Đức Chúa Trời luôn nhơn từ, Ngài tha thứ, và Ngài dành cho những cơ hội khác. Ngài sẽ dùng những thất bại của bạn để làm nên điều tốt đẹp, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải đáp ứng trong sự vâng phục đối với mọi sự cảm thúc từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không cần sự vâng phục của chúng ta. Ngài có những đạo quân thiên sứ được chuẩn bị sẵn sàng để thực thi mệnh lệnh Ngài khi chúng ta từ bỏ Ngài. Sự thua thiệt thuộc về chúng ta khi chúng ta bỏ qua điều mà Đức Chúa Trời muốn làm trong đời sống chúng ta.
Hãy đáp lời ngay khi Đức Chúa Trời phán với bạn. Ý muốn của Ngài dành cho bạn là hoàn hảo, và nó đem đến cho bạn một đời sống dư dật.

Ngày 28 tháng 3
ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG NHỜ KINH THÁNH
“Nhưng điều ấy xảy đến, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả” (Mac Mc 14:49-50)
Trong những lúc cuộc đời mình đen tối nhất, Lời Chúa là nguồn yên ủi duy nhất cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã gặp phải sự bất công gian ác của thế gian thù địch, nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Ngài là do những bạn hữu Ngài đã từ bỏ và phản bội Ngài. Điều gì có thể gìn giữ Ngài qua những lúc đen tối ấy? Chúa Giê-xu tìm thấy được nguồn an ủi cho mình trong Kinh Thánh (Mat Mt 26:20-25, 31). Kinh Thánh giữ mọi sự theo đúng triển vọng của nó và giúp cho Chúa Giê-xu luôn biết rằng mọi sự Ngài đang kinh nghiệm là theo đúng hoạch định của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu có thể tiếp tục công việc mình với một niềm tin vững chắc bởi vì Kinh Thánh đảm bảo với Ngài rằng Cha Thiên Thượng đang nắm quyền kiểm soát mọi sự.
Lời của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn y như vậy sẽ có những lúc những biến cố xảy ra quanh bạn sẽ làm bạn bối rối. Những người bạn nương cậy sẽ bỏ rơi bạn. Những người khác sẽ quay lưng với bạn. Bạn sẽ bị hiểu lầm, sẽ bị chỉ trích. Trong những lúc buồn khổ này, bạn hãy để Kinh Thánh dẫn dắt và yên ủi bạn. Đừng bao giờ để sự vô tội của người khác quyết định đến việc bạn làm. Hãy đến với Kinh Thánh và để Kinh Thánh tái định hướng bạn theo Đức Chúa Trời và công việc của Ngài.
Ngay khi còn bé, Chúa Giê-xu đã hiểu biết Kinh Thánh. Ngài không bao giờ ngạc nhiên trước hoàn cảnh; Ngài đã chuẩn bị sẵn cho Ngài để có thể đối đầu với mọi sự Ngài sẽ gặp phải.
Nếu bạn dầm thấm mình trong Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, bạn sẽ không mất cảnh giác khi những cơn khốn khó xảy đến. Sự tập trung của bạn sẽ luôn đặt nơi Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ dẫn dắt bạn đi qua những lúc khó khăn trong cuộc đời mình.

Ngày 29 tháng 3
BỊ THỬ THÁCH SONG ĐỂ GÂY DỰNG ANH EM
“Hỡi Si-môn, Si-môn, này, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (LuLc 22:31-32)
Chúa Giê-xu rất yêu thương Phi-e-rơ. Ngài đã nói với Phi-e-rơ một cách riêng tư “Hỡi Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi (số nhiều) như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi (số ít) hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi (số ít) đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình”. Ngay khi Chúa Giê-xu đối diện với sự bắt bớ và sự đóng đinh gần kề, Ngài cũng dành thời gian gây dựng Phi-e-rơ nên mạnh mẽ để đương đầu với sự việc sắp đến. Ngài bảo đảm với Phi-e-rơ rằng Đức Chúa Trời đã giới hạn sự ảnh hưởng của Sa-tan. Ngài bày tỏ sự tin chắc của Ngài rằng dù cho đức tin của Phi-e-rơ sẽ sa sút, Phi-e-rơ sẽ vượt qua được, để rồi làm vững chí người khác. Vì chính Chúa Giê-xu cầu thay cho Phi-e-rơ, nên dù có lúc Phi-e-rơ thất bại, nhưng cuộc đời của ông cuối cùng cũng là một cuộc đời đắc thắng.
Chúa Giê-xu biết hết mọi sự cám dỗ và thử thách mà bạn sẽ gặp phải, và Ngài đứng chờ sẵn để giải cứu bạn (ICo1Cr 10:3). Ngài cầu thay cho bạn như đã cầu thay cho Phi-e-rơ (RoRm 8:34; HeDt 7:25). Sự cám dỗ có thể làm bạn bất ngờ, nhưng Chúa Giê-xu đã cầu thay với Đức Chúa Cha cho bạn. Hãy nhớ rằng sự cám dỗ không phải là một tội lỗi. Khi bạn bị cám dỗ hãy chạy ngay đến Chúa Giê-xu. Ngài sẽ đem bạn trình dâng cho Đức Chúa Cha và bạn sẽ vượt qua được sự cám dỗ đó, vì Chúa Giê-xu đã thắng hơn mọi sự mà bạn đối diện trong thế gian này (IGi1Ga 4:4). Khi bạn thử thách và được đứng vững trong sự cầu thay của Chúa Giê-xu, chính bạn cũng sẽ có thể làm người khác thêm mạnh mẽ.
Nếu bạn đang tranh chiến với sự cám dỗ, hãy biết rằng ngay lúc này Chúa Giê-xu đang cầu thay cho bạn với Đức Chúa Cha. Vậy hãy vững vàng và can đảm!

Ngày 30 tháng 3
NGỢI KHEN TRƯỚC SỰ ĐẮC THẮNG
“Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi ô-li-ve” (Mac Mc 14:26)
Sự ngợi khen làm vinh hiển Đức Chúa Trời rất nhiều! Trong đoạn thuật về vua Giô-sa-phát trong Cựu Ước, dân sự của Đức Chúa trời đang đối diện với một kẻ thù không thể vượt qua, và kẻ thù ấy đang quyết tâm tiêu diệt họ. Tuy vậy Đức Chúa Trời bảo đảm rằng họ sẽ “đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va” (IISu 2Sb 20:17). Dân Giu-đa đã tin Đức Chúa Trời. Đội quân của họ được dẫn đầu bằng đội ca xướng, và dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự chiếnt hắng mà Ngài hứa ban cho họ, và sự chiến thắng thật đã thuộc về họ. Khi vua Đa-vít dẫn đám rước hòm giao ước vào thành Giê-ru-sa-lem, ông đã dùng hết sức lực mình để ca ngợi Đức Chúa Trời (IISa 2Sm 6:12-23). Sự ngợi khen của Đa-vít đã làm Đức Chúa Trời đẹp lòng, và sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời mãi tồn tại trong nước của Đa-vít để giúp ông chiến thắng mọi kẻ thù.
Chúa Giê-xu chuẩn bị đến thành Giê-ru-sa-lem và bước lên thập tự giá, nơi mà sự đắc thắng vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn. Ngài đã hướng dẫn các môn đồ mà hát thánh ca. Các môn đồ sắp rời bỏ Ngài, và Chúa Giê-xu sắp bị xử tử một cách tàn ác, nhưng Chúa Giê-xu đòi họ phải ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen của họ vượt khỏi thập tự giá để đến với sự đắc thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen không bắt nguồn trong hoàn cảnh nhưng trong bản tánh và sự đáng tin cậy của Đức Chúa Trời.
Bạn nên vui mừng khi Đức Chúa Trời muốn bạn dấn thân vào công việc của Nước Ngài bởi bạn biết rằng sự chiến thắng là điều được chắc chắn. Đừng nhìn vào những khó khăn và những thất bại của người khác. Hãy chăm xem lời bảo đảm về sự chiến thắng của Đức Chúa Trời. Nếu bạn khó lòng ca ngợi Đức Chúa Trời bằng một bài hát xuất phát từ tấm lòng mình khi bạn thờ phượng Ngài, thì có thể bạn đang tập trung sự chú ý mình nơi hoàn cảnh mà không phải nơi Đức Chúa Trời.

Ngày 31 tháng 3
CHÚA CỦA BẠN LUÔN ĐI TRƯỚC BẠN
“Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi” (Mac Mc 14:28)
Đức Chúa Trời không bao giờ đem bạn vào một hoàn cảnh nào đó một mình, Ngài lu6n đi trước con cái ngài, khi dẫn dắt con cái Y-sơ-ra-ên, Ngài đã đi trước họ bằng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Bạn không hầu việc Đức Chúa Trời như những đội quân tiền trạm trong hoàn cảnh xa lạ và đầy kẻ thù. Ngài luôn đi trước bạn trong mọi hoàn cảnh mà bạn đối diện. Đức Chúa Trời không bao giờ bất ngờ trước sự trải nghiệm của bạn; Ngài đã ở đó rồi. Ngài chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu bởi vì Ngài đã đi trước và biết chính xác bạn sẽ cần gì cho hành trình của mình (PhuDnl 31:8).
Đức Chúa Trời không chỉ đi trước bạn, Ngài còn đứng bên cạnh bạn và ở đằng sau bạn, để bảo vệ và yên ủi bạn (Thi Tv 139:7-12). Chúa Giê-xu biết các môn đồ Ngài hoàn toàn hoang mang trước sự chết trên thập giá của Ngài, nên Ngài đã đảm bảo trước rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, và dù họ đi bất cứ nơi nào họ cũng có thể đi với sự tin chắc rằng Ngài đã đi trước họ. Phao-lô cũng kinh nghiệm được sự bảo đảm này (Cong Cv 18:9; 23:11). Trong những hoàn cảnh đáng lo lắng nhất, Chúa của ông đã ở đó!
Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bối rối, hãy biết rằng Chúa của bạn đã đi trước bạn và Ngài luôn có mặt bên cạnh bạn. Ngài biết rõ bạn đang phải đối diện với điều gì, và Ngài đáp ứng nhu cầu của bạn. Không có nơi nào bạn có thể đến mà không có Cứu Chúa đang chờ đợi bạn để bạn đi cùng Ngài. Dù khi bạn đối diện với sự chết, bạn có thể tin chắc rằng Ngài đã đi trước bạn trong sự đắc thắng. Là con cái của Đức Chúa Trời, hãy luôn biết và tin rằng Cứu Chúa của bạn đã đi trước bạn, và Ngài sẽ bước đi với bạn qua từng trải nghiệm của cuộc đời bạn.

Ngày 1 tháng 4
ẤY LÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA BẠN
“Vậy các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (PhuDnl 4:6)
Sự khôn ngoan không phải là những gì bạn biết được về thế gian này nhưng là những gì bạn biết được về Đức Chúa Trời. Lý lẽ của con người không làm cho bạn nên khôn ngoan. Thậm chí nó còn khiến bạn khước từ đường lối của Đức Chúa Trời (ICo1Cr 1:18-25). Mục đích của Đức Chúa Trời khi gây dựng một dân tộc cho riêng Ngài là để bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài cho thế gian qua sự vâng phục của dân sự Ngài (XaDr 8:23). Khi dân Y-sơ-ra-ên bước theo Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước cho họ, và sự khôn ngoan qua sự vâng lời Đức Chúa Trời sẽ là bằng chứng cho tất cả nhân loại.
Đức Chúa Trời cũng cho bạn cơ hội giống như vậy để bạn nương cậy cuộc đời mình nơi sự khôn ngoan của Ngài. Khi kẻ không tin muốn quyết định những điều quan trọng nào đó, họ phải cậy vào kiến thức và sự hiểu biết của riêng họ. Bạn là một Cơ Đốc nhân, được quyền nhờ cậy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng bạn để hướng dẫn bạn (GiGa 16:13). Đức Thánh Linh sẽ mở mắt bạn để nhận biết lẽ thật của Kinh Thánh hầu cho bạn có thể nhìn mọi sự theo nhãn quan của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Đức Chúa Trời thấy được tương lai, nên chỉ một mình Ngài có thể hướng dẫn bạn cách chính xác trong những quyết định đúng đắn ngay hôm nay.
Khi bạn để Đức Chúa Trời hướng dẫn cuộc đời bạn, những người xung quanh bạn sẽ nhận thấy được sự khôn ngoan thật, sự khôn ngoan không thuộc về thế gian nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Những người khác sẽ bối rối vì không biết phải làm gì trong thế giới đầy phức tạp này, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn một cách an toàn để bạn có thể có những chọn lựa đúng đắn. Gia đình bạn sẽ được phước qua những quyết định khôn ngoan của bạn. Bè bạn của bạn sẽ có được một người tư vấn khôn ngoan để được giúp đỡ. Đời sống vâng lời của bạn sẽ cho người ta thấy sự khôn ngoan khi để Đức Thánh Linh làm Đấng dẫn dắt mình.

Ngày 2 tháng 4
SỰ CHẾT ĐEM LẠI NHIỀU KẾT QUẢ
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống dất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (GiGa 12:24)
Một số thứ phải chết đi để sinh ra kết quả. Một số hạt giống sẽ không nảy mầm nếu chúng không đóng băng suốt mùa đông. Chúa Giê-xu biết rằng sự chết của Ngài sẽ đem lại sự cứu rỗi cho thế gian.
Ngay khi bạn tin nhận Chúa, bản tánh tội lỗi của bạn chết đi (RoRm 6:6), nhưng vẫn còn đó những khía cạnh tội lỗi của bạn không sẵn sàng đi xuống mồ của chúng. Trước khi bạn tin Chúa, bạn có tự cho mình là trung tâm không? Bạn có thể phát hiện sự ích kỷ còn vương vấn trong đời sống bạn khi bạn phải chia sẻ một cách nhưng không những gì mình có được trong danh Chúa Cứu Thế (Mat Mt 10:8). Bạn là người dễ nóng giận? Bây giờ là một tín đồ, bạn kinh nghiệm được những lúc sự nóng giận trổi lên trong bạn. Bạn đã bị tham vọng cuốn đi? Bạn có thể vẫn thấy mình có những động cơ tương tự khi bạn nỗ lực để được công nhận và được địa vị trong Nước Đức Chúa Trời.
Nếu những thái độ tội lỗi này vẫn còn tồn tại, chúng sẽ làm nghẹt ngòi bông trái của Thánh Linh. Sự ích kỷ của bạn sẽ làm cho bạn không thể đem phước hạnh đến cho những người xung quanh mình. Tham vọng của bạn có thể khiến bạn lợi dụng người khác để làm thành mục đích của mình. Gia đình bạn có thể chịu khổ vì những khía cạnh trong đời sống bạn mà không bao giờ phải bị chết đi trong Chúa Giê-xu. Thật vô nghĩa khi nói “Nhưng đó là đường lối của tôi!” Đó là lối sống của bạn. Nhưng con người đó đã chết với Chúa Cứu Thế, bạn là một tạo vật mới (IICo 2Cr 5:17). Hãy để Đức Chúa Trời làm thành công việc của Ngài trong bạn và bạn sẽ thấy được kết quả mà đời sống bạn đem lại.

Ngày 3 tháng 4
CHÚA SỐNG LẠI
“Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa, chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn” (KhKh 1:14-15)
Đôi lúc chúng ta bị cám dỗ để rồi nói rằng “chỉ khi tôi có thể được bước đi với Chúa Giê-xu giống như 12 môn đồ ngày xưa, thì tôi sẽ dễ dàng sống một đời sống Cơ Đốc hơn!” Tư tưởng này cho thấy rõ chúng ta không hiểu hết sự vĩ đại của Cứu Chúa sống lại mà ngày nay chúng ta đang thờ phượng. Chúa Giê-xu của Phúc Âm thường được khắc hoạ là Đấng đã bước đi dọc theo bờ biển, yêu thương con cái và tha thứ cho tội nhân. Tuy nhiên, hình ảnh của Chúa Giê-xu mà chúng ta thấy ở cuối phần Kinh Thánh Tân Ước gây ấn tượng hơn rất nhiều! Ngài xuất hiện trong quyền năng đáng kính sợ khi Ngài cai trị loài thọ tạo. Hình dung của Ngài huy hoàng rực rỡ đến nỗi khi Giăng, môn đồ được Ngài yêu, nhìn thấy Ngài thì té xuống đất như người chết (KhKh 1:17).
Chúng ta rõ ràng đã đánh giá thấp Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng! Xao lãng Lời Đức Chúa Trời hoặc không vâng theo mạng lệnh trực tiếp từ Ngài là quên đi bản chất huy hoàng của Chúa Cứu Thế. Chúng ta sợ hãi những người khác tức là chúng ta không biết Chúa đáng kính sợ luôn đi bên chúng ta. Chúa Cứu Thế mà ngày nay chúng ta hầu việc là Chúa của mọi tạo vật. Ngài đáng kính sợ và quyền phép hơn một thầy Do Thái mà chúng ta thường tưởng tượng rất nhiều lần.
Nếu bạn gặp khó khăn để vâng theo Chúa Cứu Thế, hãy xem thật kỹ sách Khải Huyền để biết Ngài được khắc hoạ thế nào. Nếu bạn không chống cự nỗi sự cám dỗ, hãy kêu cầu Đấng quyền năng đang ngự trong bạn. Nếu bạn quên Chúa vĩ đại và toàn năng như thế nào, hãy gặp Ngài qua khải tượng của một môn đồ được Ngài yêu thương. Sự gặp gỡ ấy sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách sống của bạn!

Ngày 4 tháng 4
NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TƯƠI MỚI VỚI CHÚA CỨU THẾ
“Chúng tôi đã lấy điều đã thấy được đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng ta. Vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy” (IGi1Ga 1:3-4)
Sứ đồ Giăng không bao giờ hết ngạc nhiên trước mối tương giao làm thay đổi cuộc đời mà ông có được với Chúa mình. Giăng hoàn toàn tin rằng, vào một thời điểm đặc biệt trong lịch sử, Đức Chúa Trời của vũ trụ này đã quyết định tạo nên mối tương giao với ông, một người đánh cá giản dị. Giăng hết sức vui mừng đến nỗi ông nhiệt tình đi chia sẻ niềm vui của mình với người khác để họ cũng có thể kinh nghiệm được niềm vui hư mình. Một mối thông công đặc biệt hoặc “sự ràng buộc” được tạo nên giữa những người đã được gặp Chúa Cứu Thế một cách cá nhân, khi họ cùng hoan hỉ với sự nhơn lành của sự dành cho họ.
Nhưng người xung quanh bạn rất cần được khích lệ qua sự gặp gỡ gần đây nhất của bạn với Cứu Chúa. Một số người đã không còn hy vọng rằng mình có thể kinh nghiệm được sự thực hữu của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Họ không cần những suy đoán theo triết lý hoặc theo thần học của bạn. Họ không cần nghe lời khuyên của bạn để họ làm theo. Họ cần nghe người khác làm chứng về sự gặp gỡ riêng tư có thể làm thay đổi cuộc đời với Chúa Cứu Thế hằng sống. Khi bạn có được kinh nghiệm như vậy, bạn sẽ giống như sứ đồ Giăng, khó có thể giữ cho mình không nói với người khác về sự gặp gỡ lạ lùng của bạn với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ làm chứng được những gì Chúa phán và làm cho bạn. Sự thay đổi trong đời sống bạn sẽ là bằng chứng lớn nhất về mối tương giao của bạn với Cứu Chúa. Không có gì hấp dẫn và sức thuyết phục đối với thế gian hơn là được nghe một ai đó làm chứng rằng mình vừa được gặp Chúa Giê-xu.

Ngày 5 tháng 4
NGÀI ĐÃ KHÔNG TIẾC CHÍNH CON NGÀI
“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (RoRm 8:32)
Nếu bạn từng cảm thấy mình chẳng đáng gì đến nỗi Đức Chúa Trời không quan tâm đến bạn hoặc Ngài không muốn nghe lời cầu xinc ủa bạn, thì câu Kinh Thánh RoRm 8:32 sẽ khích lệ cho bạn. Qua câu Kinh Thánh này bạn được bảo đảm rằng Cha Thiên Thượng yêu thương bạn vô điều kiện. Không có gì quá quí giá đối với Ngài đến nỗi Ngài không muốn từ bỏ để ban ơn cứu rỗi cho bạn. Khi Chúa Cha phó Con quí báu của Ngài để cứu bạn, Ngài chứng tỏ một lần đủ cả rằng tình yêu thương của Ngài không hề có giới hạn.
Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng nếu Đức Chúa Trời không tiếc chính Con Ngài để ban sự cứu rỗi cho bạn, thì không thể nào Ngài lại không sẵn lòng ban mọi điều khác cho bạn. Ngài đã hy sinh rất nhiều để ban cho bạn sự sống đời đời để bạn có thể tin chắc rằng Ngài cũng muốn ban cho bạn một đời sống dư dật (GiGa 10:10).
Qua việc làm của Ngài tại thập tự giá vì chúng ta, chúng ta có nên đến với ngai ân điển bằng đức tin vững chắc không? Sự nhậm lời của Đức Chúa Trời dối với lời cầu xin của chúng ta không tuỳ theo sự xứng đáng của chúng ta nhưng tuỳ theo tình yêu và ân điển của Ngài. Đức tin của chúng ta trong sự cầu xin không xuất phát từ chúng ta là ai nhưng từ Ngài là ai. Tất cả những gì chúng ta có thể cầu xin Ngài đều không thể so sánh được với giá mà Ngài đã trả thay cho chúng ta trên thập tự giá.
Biết được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là một kinh nghiệm tuyệt vời! Chúng ta có thể sống với niềm tin vững chắc rằng Đức Chúa Trời toàn năng không chỉ sẵn lòng ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà còn giúp chúng ta kinh nghiệm nó một cách đầy đủ.

Ngày 6 tháng 4
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO NGÀI TRỞ NÊN TỘI LỖI
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (IICo 2Cr 5:21)
Câu Kinh Thánh này làm chúng ta giật mình và run rẩy. Đây không phải là câu Kinh Thánh chỉ để đọc qua loa. Là Cơ Đốc nhân chúng ta biết ơn vì tội lỗi mình đã được tha. Chúng ta cảm tạ vì được nhận làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đầy đủ cái giá mà Chúa Giê-xu đã trả để thanh tẩy mọi tội lỗi cho chúng ta sẽ ban sự công bình của Ngài cho chúng ta. Đối với Con vô tội của Đức Chúa Trời thì tội lỗi của con người mà Ngài phải gánh chịu đáng gớm ghiếc như thế nào? Chúa Cha phải có tình yêu thương thế nào để có thể chứng kiến Con độc sanh của mình gánh sự đau đớn nhục hình của tội lỗi chúng ta trên thánh giá?
Tiên tri Ê-sai đã tóm tắt tình trạng của loài người: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp” (EsIs 64:6. Ngay cả thầy tế lễ cả, Giô-suê người có địa vị cao trọng trong vòng dân sự của Đức Chúa Trời, cũng “mặc áo bẩn trước mặt Đức Chúa Trời (XaDr 3:3). Sứ đồ Phao-lô, người đã nỗ lực hết mình để được công bình trước Đức Chúa Trời, đã nhận ra rằng những nỗ lực vất vả nhất để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cũng chỉ như rơm rác (Phi Pl 3:4-10). Sự khốn khổ của con người đó là chúng ta không thể làm gì để được đẹp lòng Đức Chúa Trời về sự công bình. Nhưng sự kỳ diệu của lòng nhân từ Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời thay bỏ “những áo bẩn và mặc lấy cho chúng ta áo đẹp” của sự công bình (XaDr 3:4).
Trong sự biến đổi đáng kính sợ này, Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của nhân loại trên vai Con công bình của Ngài. Chúa Giê-xu đã trở nên đồng nhất với tội lỗi chúng ta đến nỗi Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài trở nên tội lỗi thay cho chúng ta. Con thánh khiết của Đức Chúa Trời không còn có thể làm gì hơn nữa cho chúng ta. Kinh nghiệm sự thạnh nộ của Đức Chúa Cha trên tội lỗi mà Ngài đã gánh chịu hẳn đau khổ hơn bị con người chối từ hay bị đau đớn về thể xác.
Đừng bao giờ cho rằng sự công bình mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn là điều dĩ nhiên. Đừng bao giờ xem nhẹ sự tha thứ tội lỗi bạn. Đức Chúa Trời phải trả một cái giá kinh khủng để tha thứ cho bạn và khiến bạn nên công bình. Hãy bước đi cho xứng với sự công bình mà Ngài đã ban cho bạn.

Ngày 7 tháng 4
ĐƯỢC THAY ĐỔI NHỜ SUY GẪM
“Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi Tv 1:2)
Suy gẫm có nghĩa là “suy nghĩ liên tục và sâu sắc về một điều gì đó”. Đối với Cơ Đốc nhân, suy gẫm có nghĩa là luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và suy nghĩ từng lẽ thật mà Ngài mạc khải về chính mình Ngài cho đến khi nó trở nên thực tế và dành riêng cho đời sống bạn. Suy gẫm cần có thời gian. Trong bài giảng trên núi của mình. Chúa Giê-xu lên án những người luôn miệng gọi Ngài là “Chúa” nhưng không bao giờ làm theo điều Ngài phán dạy mình (LuLc 6:46). Họ có một lẽ thật đúng đắn trong tâm trí, nhưng nó không bao giờ chuyển thành sự vâng lời. Khi bạn suy gẫm Kinh Thánh, lẽ thật di chuyển từ tâm trí bạn đến tấm lòng bạn và sinh ra sự vâng lời. Như một tác giả Thi Thiên đã nói “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Tv 119:11).
Khi bạn biết Lời Đức Chúa Trời bằng tâm trí nhưng không bằng tấm lòng, thì có nghĩa là bạn đã biết những nguyên lý và những khái niệm cũng như nhữnggia1o lý của Đức Chúa Trời, nhưng bạn không được biết Ngài một cách riêng tư. Bạn có thể không từ một giáo lý, xao lãng một khái niệm hoặc thách thức một nguyên tắc, nhưng khó có thể bỏ qua một Thân vụ. Bạn có thể có lời Chúa trong trí mà vẫn phạm tội nghịch cùng Ngài. Có nhiều người có thể đọc thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh dài mà vẫn sống đời sống bất kính. Tuy nhiên, bạn không thể nào làm đầy lòng mình bằng Lời Chúa mà còn phạm tội cùng Ngài. Khi lẽ thật của Đức Chúa Trời đụng chạm đến góc sâu xa nhất của linh hồn bạn, Đức Thánh Linh sẽ biến đổi bạn theo ảnh tượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đọc Kinh Thánh thôi chưa đủ, hãy suy gẫm Lời Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài thay đổi tấm lòng của bạn.

Ngày 8 tháng 4
CHÂU BÁU VÔ HẠN
“Nhưng chúng tôi đựng của quí này trong các chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra chớ chẳng phải bởi chúng tôi” (IICo 2Cr 4:7)
Nhận biết Đức Chúa Trời và có Ngài ngự trong bạn là một của báu có giá trị vô hạn. Chúa Giê-xu so sánh giá trị này như giá trị của một viên ngọc hoàn hảo. Người tìm ngọc sẵn sàng bán hết gia tài mình để mua một viên châu ngọc quí giá (Mat Mt 13:45-46). Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời có giá trị vô hạn trong đời sống bạn. Qua Chúa Cứu Thế, sự khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời là những châu báu dành sẵn cho bạn (CoCl 2:2-3). Tình yêu của Ngài giờ đây tràn ngập trong bạn, sự bình an khôn tả của Ngài bao bọc tấm lòng và tâm trí bạn (Phi Pl 4:7). Khi Chúa Giê-xu ngự trong đời sống bạn mọi sự thuộc về Chúa Cứu Thế cũng ngự trong bạn (Eph Ep 3:19).
Phao-lô so sánh đời sống chúng ta với những bình bằng đất sét, thường được sử dụng trong thời đại của ông. Những vật chứa trong những chiếc bình đất ấy rất có giá trị mà không phải những chiếc bình ấy có giá trị. Những chiếc bình đất sẽ rạn nứt và tan vở đi hay trở nên củ kỷ theo thời gian, nhưng không ai nghĩ đến chiếc bình - họ quan tâm đến vật chứa trong nó. Phao-lô lưu ý rằng của cải lớn nhất của chúng ta chính là những gì Đức Chúa Trời đặt để trong chúng ta. Khi con người nhìn vào chúng ta họ thấy một chiếc bình mỏng manh, đầy khuyết điểm và rất củ kỷ. Không có gì trong xác thịt chúng ta đáng được khen ngợi. Thể xác của chúng ta sẽ già đi và yếu dần (IICo 2Cr 4:16). Chỉ khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm đầy chúng ta và đổi mới con người bên trong của chúng ta, thì người ta sẽ nhìn thấy được của báu vô cùng quí giá.
Đừng nhìn bề ngoài và sức mạnh của thể xác, vì những điều đó sẽ dần trở nên hư mất. Nhưng hãy để Đức Thánh Linh khiến bạn tin có một của báu vô hạn đang ở trong bạn do sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Ngày 9 tháng 4
TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn” (LuLc 16:10)
Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai trung tín. Suốt cuộc đời bạn Đức Chúa Trời sẽ tìm cách làm tăng trưởng bạn trong đức tin của bạn. Ngài sẽ liên tục đem bạn đến những thời điểm mà bạn phải tin cậy Ngài. Ngài sẽ dẫn bạn vào trong những hoàn cảnh đòi hỏi một đức tin “nhỏ” và nếu bạn trung tín, Ngài sẽ đem bạn vào những hoàn cảnh đòi hỏi một đức tin lớn hơn nơi Ngài. Mỗi khi bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời ở mức độ cao hơn. Đức Chúa Trời sẽ mạc khải cho bạn nhiều hơn về Ngài. Đức tin và sự trải nghiệm Đức Chúa Trời trong bạn có liên quan trực tiếp với nhau.
Cách tốt nhất để biết bạn có được chuẩn bị sẵn sàng để nhận lãnh sự mạc khải lớn hơn của Đức Chúa Trời hay không là xem bạn đã trung tín thế nào với những gì mà Đức Chúa Trời giao cho bạn. Đây là một nguyên tắc cơ bản trong các mối tương giao của Đức Chúa Trời với chúng ta. Nếu bạn trung tín trong việc nhỏ mà Đức Chúa Trời giao phó cho bạn, thì bạn đã sẵn sàng để được giao phó việc lớn hơn. Nếu bạn không tin cậy Đức Chúa Trời trong việc nhỏ mà Đức Chúa Trời giao cho bạn, Ngài sẽ không tin và giao cho bạn việc lớn. Đức Chúa Trời sẽ không đem bạn xa khỏi mức độ tin cậy và đưa bạn trở về nơi mà bạn không trung tín cho đến khi bạn sẵn sàng tin cậy Ngài. Con cháu Y-sơ-ra-ên đã không sẵn lòng tin cậy Đức Chúa Trời sẽ dẫn họ vào Đất Hứa, và thế hệ của họ không bao giờ có thể tiến bước với Ngài một lần nữa.
Bạn có một cơ hội mới mẻ để biết Đức Chúa Trời một cách mật thiết hơn mỗi khi bạn tin cậy Ngài. Mỗi bước tiến của đức tin dẫn bạn đi sâu hơn vào mối tương giao của đức tin với Ngài. Đây là một lời mời gọi để bạn có cơ hội biết Đức Chúa Trời riêng tư hơn.

Ngày 10 tháng 4
CÁI NỌC CỦA SỰ CHẾT Ở ĐÂU ?
“Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (ICo1Cr 15:55)
Qua nhiều thế kỷ, sự chết là một kẻ thù dai dẳng và cứng cỏi của chúng ta. Không có ai, bất kể cấp bậc, sức mạnh hay sự giàu có nào trong thế gian, có thể vượt khỏi sự chết. Ngay khi chúng ta vừa cất tiếng chào đời, sự chết đã trở thành số phận của chúng ta. Nhiều người đã nỗ lực nhưng ai tìm được phương thuốc chống lại sự chết.
Cái thực tế của sự sống lại đó là sự chết đã bị đánh bại. Nó không còn là kẻ thù có thể khắc phục nữa, vì Chúa Cứu Thế đã bước qua các cửa của âm phủ và công bố sự thắng vượt trên sự chết. Ngài đã bắt phục hoàn toàn sự chết, giờ đây Ngài bảo đảm với chúng ta, những kẻ tin Ngài, rằng chúng ta cũng sẽ được chung hưởng sự đắc thắng của Ngài. Cơ Đốc nhân không phải sợ sự chết. Chúa Cứu thế đã đi trước chúng ta và sẽ đem chúng ta vào thiên đàng với Ngài. Sự chết để chúng ta tự do kinh nghiệm sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời. Không có bệnh tật nào thắng nổi chúng ta. Không có tai hoạ nào cướp khỏi chúng ta sự sống đời đời. Sự chết có thể tạm thời đem chúng ta đi khỏi những người chúng ta yêu thương, nhưng nó giúp chúng ta được ở trong sự hiện diện của Đấng yêu thương chúng ta nhất. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Ngài. Sự chết kẻ thù lớn nhất của chúng ta, không còn là gì khác hơn là một phương tiện để nhờ đó tín đồ kinh nghiệm được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời!
Đừng để cho sự sợ hãi cái chết làm bạn không thể kinh nghiệm được một đời sống đầy dẫy và trọn vẹn. Sự chết không thể cướp đi khỏi bạn sự sống đời đời, tức quyền được làm con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho bạn một chỗ ở trên trời vượt hơn sự tưởng tượng của bạn (GiGa 14:1-4). Sự chết đến một ngày sẽ là cánh cửa mà bởi đó bạn có thể bước qua để nhận lãnh tất cả những gì thuộc về bạn ở thiên đàng.

Ngày 11 tháng 4
SỰ CHỌN LỰA
“Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm” (Mat Mt 19:22)
Đời sống của bạn là một tập hợp những lời đáp ứng mà bạn đã đáp ứng lại Đức Chúa Trời. Một khi Đức Chúa Trời khiến bạn biết rõ chính mình Ngài, bạn làm gì tiếp theo đó là quyết định của bạn. Sự phản ứng của bạn nói lên bạn tin Ngài thế nào, một vị quan trẻ tuổi giàu có đã sống một đời sống bình thường. Anh ta rất giỏi Kinh Thánh và thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng qua sự đáp ứng lời mời gọi của Đức Chúa Trời nơi anh ta chúng ta thấy rõ rằng mặc dù anh ta có sự hiểu biết bằng trí óc và những lời dạy của Đức Chúa Trời, anh ta đã không nhận biết Ngài bằng kinh nghiệm, mà có thể được chứng tỏ bởi sự dáp ứng của đức tin (Mat Mt 19:16-22).
Mỗi khi Đức Chúa Trời phán với bạn là lúc cần có một sự điều chỉnh trong đời sống mình. Lẽ thật này có ảnh hưởng đáng kể đến đời sống cầu nguyện của bạn. Mỗi lần cầu nguyện bạn phải nhận biết mình nếu Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của bạn và mạc khải ý muốn Ngài cho bạn, thì ngay tức khắc bạn cần tái định hướng đời sống mình. Mỗi lần bạn đọc Kinh Thánh, bạn phải dọn lòng để vâng theo điều Đức Chúa Trời phán với bạn.
Tại sao Đức Chúa Trời sử dụng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng một cách đặc biệt để làm đảo lộn thế giới của họ? Và tại sao những người khác, như vị quan trẻ tuổi giàu có nọ, không bao giờ nghe nhắc đến câu nào nữa? Do sự chọn lựa! Các môn đồ chọn con đường tin theo Chúa và đức tin của họ được chứng minh bằng sự vâng lời. Vị quan trẻ giàu có không thể để mình vâng theo lời Chúa, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng anh ta “đi bộ buồn bực”. Bạn phải đối diện với câu hỏi giống như vị quan trẻ giàu có ấy hỏi. Những sự điều chỉnh nào bạn sẵn lòng thực thi để đáp ứng cách tích cực với Chúa Cứu Thế.

Ngày 12 tháng 4
LẼ THẬT LÀ MỘT THÂN VỊ
“Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng: Thầy ôi, thầy ôi, chúng ta chết! Nhưng Ngài, vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tịnh thì liền bình tịnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Đức tin các ngươi ở đâu?” (LuLc 8:24-25)
Lẽ thật là một Thân vị. Không phải là một khái niệm. Chúa Giê-xu phán Ngài là Lẽ Thật (GiGa 14:6). Điều đó có nghĩa là bạn chẳng bao giờ có thể biết lẽ thật của các hoàn cảnh bạn nếu bạn không nhận được từ Chúa Giê-xu trước hết. Các môn đồ tưởng họ sắp phải chết trong cơn bão. Họ là những người đánh cá, họ biết rõ biển và biết hoàn cảnh họ đương gặp phải như thế nào. Họ đã đổ cho hoàn cảnh của họ làm cho họ tin rằng “lẽ thật” là sự chết gần kề. Nhưng họ đã sai. Lẽ Thật đang ngủ ở đằng sau thuyền của họ!
Vì một số môn đồ là những người đánh cá, họ tin nơi kinh nghiệm và sự khôn ngoan của riêng mình hơn là công nhận chỉ có Chúa Giê-xu biết rõ hoàn cảnh của họ. Đôi khi sự hiểu biết của con người chúng ta ở một số lãnh vực nào đó có thể làm chúng ta đui mù, để rồi chúng ta không biết mình cần nghe lời từ Lẽ Thật dường nào.
Khi Chúa Giê-xu phán, các môn đồ nhận thấy được lẽ thật thực sự của hoàn cảnh họ. Sóng gió yên lặng như tờ. Các môn đồ đã thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ rồi, nhưng họ chưa chứng kiến quyền năng của Ngài trên thiên nhiên như vậy. Chúng ta thường giống như các môn đồ đó. Đức Chúa Trời có thể chứng tỏ quyền năng của Ngài cho chúng ta thấy theo cách đầy ấn tượng; chúng ta có thể đã kinh nghiệm nhiều sự đắc thắng thuộc linh trong quá khứ. Nhưng khi một tình huống mới và kinh hoàng xảy đến trên chúng ta thì chúng ta cũng hoang mang nói rằng “Chúa ôi, cứu con. Con chết mất”. Đức Chúa Trời sẽ nhắc nhở chúng ta về sự ban cho của Ngài, “Ta có thể xử lý tình huống này, và con sẽ biết nhiều hơn về Ta qua sự đó”.
Bạn có từng sợ hãi thay vì tin cậy không? Nếu có, hãy chuẩn bị đón nhận sự khiển trách, vì nó sẽ đến với bạn.

Ngày 13 tháng 4
TƯ TƯỞNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
KHÔNG PHẢI LÀ TƯ TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI
“Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng” (CoCl 2:8)
Có một cám dỗ tinh vi khiến cho Cơ Đốc nhân trở nên “thực tế”. Đó là họ cố sức làm công việc của Đức Chúa Trời theo cách của con người “kết quả nhận được” trở thành mục tiêu chính. Hầu như chúng ta tin rằng mục đích biện minh cho phương tiện. Đừng để mình bị dẫn đi xa bởi lý lẽ của thế gian. Qua sự suy xét Lời Đức Chúa Trời chúng ta thấy được rằng đôi lúc phương tiện còn quan trọng hơn kết quả. Thế gian ra sức làm cho bạn tin rằng nếu bạn có thể hoàn tất được điều gì đó cho Nước Đức Chúa Trời, thì đó là tất cả vấn đề. Ví dụ, A-na-nia và Sa-phi-ra đã dâng tiền cho Hội Thánh, đây là một việc làm tốt, nhưng họ thực hiện điều đó một cách dối trá. Đức Chúa Trời đã trừng phạt họ ngay tức khắc, không phải vì điều họ đã làm, nhưng vì cách họ đã làm (Cong Cv 5:1-11).
Sa-tan cố gắng đưa Chúa Giê-xu vào bẫy với một cám dỗ tương tự. Sa-tan không đòi hỏi đến giá trị công việc của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ đưa ra những cách giải quyết “thực tế” để làm thành mục tiêu của Chúa Giê-xu một cách nhanh chóng hơn với giá phải trả ít hơn. Đường lối của Đức Chúa Trời không giống như đường lối của con người. “Tính hiệu quả” theo viễn cảnh của con người không được Đức Chúa Trời bn thưởng. Có vẻ không có tính hiệu quả khi biết dân Y-sơ-ra-ên diễu hình quanh thành Giê-ri-cô 13 lần và sau đó trổi tiếng kèn, nhưng điều đó đã khiến cho các vách thành sụp đổ (Gios Gs 6:1-27). Có vẽ không khôn ngoan khi chọn con trai út của Y-sai làm vua, nhưng Đức chúa Trời thấy con trai ấy thuận lòng Ngài (ISa1Sm 16:11). Thoạt nhìn thì dường như Chúa Giê-xu đã không chọn 12 người thích hợp để làm môn đồ, nhưng qua những người đó Đức Chúa Trời đã gây ảnh hưởng đáng kể cho thế gian của họ.
Đừng dại dột mà cố sức làm công việc của Đức Chúa Trời theo cách của con người. Người ta thường bị cám dỗ để cho mình hiểu rõ mọi sự theo bề ngoài, nhưng thường nó mâu thuẫn với các mục đích của Đức Chúa Trời.

Ngày 14 tháng 4
KHIẾN LỬA TỪ TRỜI GIÁNG XUỐNG
“Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy nói rằng: thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?” (LuLc 9:54)
Gia-cơ và Giăng được gọi là “con của Sấm sét”. Khi họ biết được một ngôi làng của người Sa-ma-ri không tiếp nhận Chúa Giê-xu, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để khiến lửa giáng xuống thiêu hết cộng đồng đó! Có lẽ họ thấy rằng qua cách tỏ bày quyền phép như vậy, sứ điệp Phúc Âm có thể được tôn cao. Hai môn đồ này sẵn sàng hy sinh mạng sống của dân sự trong ngôi làng này để mở rộng tầm ảnh hưởng của Phúc Âm. Chúa Giê-xu đã khiển trách họ vì điều đó.
Sau đó, các sứ đồ này nghe tin dân Sa-ma-ri đã tiếp nhận Phúc Âm (Cong Cv 8:14). Mục đích của Đức Chúa Trời không phải để tiêu diệt dân ấy nhưng để giải cứu họ. Đức Chúa Trời không giáng lửa từ trời xuống ngôi làng này, nhưng đổ trên nó Đức Thánh Linh Ngài. Giăng phải suy nghĩ gì khi nhìn thấy dân mà ông muốn tiêu diệt, nay đang vui mừng trong sự cứu rỗi mình? Hẳn ông rất biết ơn vì Chúa Giê-xu không để ông thực hiện kế hoạch của mình!
Suy nghĩ của con người và suy nghĩ của Đức Chúa Trời rất khác nhau! Suy nghĩ của con người sẽ dẫn đến sự huỷ diệt toàn bộ ngôi làng. Hoạch định của Đức Chúa Trời dẫn đến sự cứu rỗi cho nó. Con người sẽ được lợi từ những kế hoạch tốt nhất của bạn. bạn có đang lừa gạt những người xung quanh mình bằng cách cho họ những hoạch định của bạn thay vì những hoạch định của Đức Chúa Trời?

Ngày 15 tháng 4
SAO NGƯƠI KHÓC ?
“Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc?” (GiGa 20:13)
Ma-ri Ma-đơ-len có thể nhớ rõ cái ngày Chúa Giê-xu cứu bà khỏi quỉ dữ. Bà đã hết lòng theo Ngài từ đó (LuLc 8:2). Bà đã chứng kiến Ngài chữa bệnh và dạy dỗ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đời sống của bà được biến đổi khi bà kinh nghiệm được niềm vui vì được bước đi với Chúa Giê-xu.
Sau đó thế giới của bà dường như sụp đổ! Chúa của bà đã bị bắt và giết dã man. Đoàn dân từng tung hô “Hô-sa-na” vào đầu tuần, thì kêu gào “hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự” ở cuối tuần. Khi đến mộ phần để xức dầu cho xác Chúa Giê-xu, bà quá đổi ngạc nhiên. Bà thấy mộ của Ngài trống rỗng. Có ai đó đã cướp đi xác Ngài. Trong khi bà buồn rầu, tuyệt vọng, hai thiên sứ hiện ra hỏi “Sao ngươi khóc?” Bà đang đứng trước ngôi mộ trống! Chúa Giê-xu đã sống lại như Ngài đã hứa! Biết được Chúa Giê-xu còn sống khiến cho bà nhìn mọi sự với một triển vọng mới, và Ma-ri vui mừng chạy đi chia sẻ tin mừng này cho người khác.
Đời sống Cơ Đốc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc vui mừng được đi bên cạnh Chúa Giê-xu, nhưng cũng có những lúc không có gì rõ ràng trước mắt bạn và thế giới của bạn dường như đang vỡ vụn. Thế gian sẽ nhạo báng Chúa của bạn, và bạn có thể nản lòng. Những lúc như vậy, bạn cần nhìn lại ngôi mộ trống. Chính ngôi mộ trống ấy đem lại hy vọng cho bạn, vì nó là biểu tượng cho sự sống mà Chúa sống lại ban cho bạn. Ngôi mộ trống hứa hẹn rằng không có điều gì, kể cả sự chết, có thể thắng hơn những mục đích của Đức Chúa Trời. Sao bạn lại khóc khi đứng bên ngôi mộ trống?

Ngày 16 tháng 4
XIN GIÚP ĐỠ CHO SỰ VÔ TÍN TÔI !
“Tức thì Cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” (Mac Mc 9:24)
Đức tin không xuất phát từ sự không biết. Đức tin dựa vào điều chúng ta biết.
Trước khi chúng ta tin người khác, chúng ta phải tìm hiểu xem người đó có đáng tin hay không. Người cha trong câu Kinh Thánh này đang cầu xin Chúa cho ông nhận biết Ngài trong chiều hướng mà có thể khiến ông tin Ngài chữa được bệnh cho con trai mình.
Con trai của ông bị quỉ ám từ khi nó còn bé. Người cha này không biết Chúa Giê-xu nhiều, nhưng ông đã nghe về Ngài và nhìn thấy Ngài đủ để tin chắc rằng nếu có một hy vọng nào cho con trai ông, thì hy vọng đó nằm trong tay Chúa Giê-xu. Trong tuyệt vọng ông đã kêu nài Chúa Giê-xu giúp đỡ. Để đáp lại Chúa Giê-xu đã chữa lành cho con trai ông. Người cha tuyệt vọng này đã biết kêu cầu Chúa Giê-xu trong lúc khó khăn; ông đã làm đúng dù ông vẫn đang tranh chiến với đức tin mình.
Khi bạn đang tranh chiến với đức tin mình nơi Chúa, đó không phải là lúc bạn tránh mặt Chúa, cũng không là lúc bạn phải xấu hổ vì sự tranh chiến mình. Bạn sẽ không bao giờ lớn mạnh trong đức tin nếu không chạy đến với Chúa Giê-xu! Chúa Giê-xu muốn giúp bạn về mặt đức tin của bạn. Ngài không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn mà thôi, Ngài còn ban cho bạn có đức tin để tin cậy nơi sự ban cho của Ngài.
Nếu bạn đang tranh chiến để tin rằng Đức Chúa Trời có thể chăm lo từng nhu cầu của mình, thì bởi vì bạn không biết Ngài như Ngài muốn bạn biết. Hãy đến với Chúa và để Ngài làm cho bạn tin chắc rằng Ngài có thừa khả năng đáp ứng mọi nhu cầu mà bạn sẽ phải đương đầu.

Ngày 17 tháng 4
KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN TRỞ BẠN
“Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai Nun, và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê, còn sống được” (Dan Ds 14:38)
Những quyết định và sự không vâng phục của người khác sẽ không huỷ hoại ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Những hành động của người khác sẽ ảnh hưởng đến bạn, nhưng không ai có thể ngăn trở điều Đức Chúa Trời muốn làm trong và qua bạn. Giô-suê và Ca-lép đã tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng phải chịu lang thang đồng vắng 40 năm bởi vì sự sợ hãi và sự vô tín của người khác.
Bạn có bao giờ cảm thấy một ai đó đang phá ngang ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn không? Có lẽ một người nào đó đang cản trở bạn trong công việc hoặc sự thăng tiến. Có thể chính quyền không chấp thuận đơn xin việc của bạn hoặc uỷ ban nào đó không đồng ý với sự đề cử của bạn. Bạn có tin rằng con người bình thường có thể ngăn trở Đức Chúa Trời làm thành những mục đích của Ngài trong đời sống bạn không?
Đức Chúa Trời đã làm thành mọi sự mà Ngài định trước trong đời sống Giô-suê và Ca-lép. Nhiệm vụ chính mà Ngài dành cho họ không phải là vào Đất Hứa nhưng phải là những lãnh tụ tin kính cho dân sự Ngài. Giô-suê và Ca-lép không thể nào dẫn dắt dân sự nếu họ tự mình vào trong Đất Hứa trong khi dân sự vẫn còn lang thang trong đồng vắng! Đức Chúa Trời đã giữ những lãnh tụ này ở vị trí mà họ có thể gây ảnh hưởng tốt cho dân sự, và cuối cùng, họ trở thành những tấm gương mẫu mực cho chức lãnh đạo thuộc linh qua nhiều thế hệ sau. Dù sao, Đức Chúa Trời cuối cùng đã đem Ca-lép và Giô-suê vào Đất Hứa như Ngài đã phán. Ho đã bị trì hoãn nhưng không bị ngăn trở. Hãy tin chắc điều này. Không ai có thể cản trở Đức Chúa Trời thực thi hoạch định của Ngài cho đời sống bạn. Một khi Đức Chúa Trời định làm gì thì không ai có thể ngăn cản (EsIs 46:11).

Ngày 18 tháng 4
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA CƠ HỘI THỨ HAI
“Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy” (Mac Mc 16:7)
Đức Chúa Trời có ban cho những người từ bỏ Ngài cơ hội thứ hai không? Ngài chắc chắn đã ban cho Phi-e-rơ thêm cơ hội. Phi-e-rơ đã tự hào khẳng định rằng ông là môn đồ vững vàng nhất của Chúa Giê-xu (Mat Mt 26:33). Tuy vậy Phi-e-rơ không những đã bỏ trốn cùng các môn đồ khác trong giờ phút khó khăn, mà ông còn công khai chối rằng mình không biết Chúa Giê-xu (Mat Mt 26:69-75). Phi-e-rơ đã thất bại ê chề đến nỗi ông đã đi ra trong bóng đêm và khóc thảm thiết (LuLc 22:62).
Chúa Cứu Thế sống lại đã thương xót Phi-e-rơ biết bao! Thiên sứ hiện ra với những người đàn bà ở mộ phần đã dặn những người ấy đi báo cho Phi-e-rơ biết rằng Chúa đã sống lại. Chúa Giê-xu đã đem Phi-e-rơ riêng ra để cho ông cơ hội tái khẳng định tình yêu và sự kết ước của ông (GiGa 21:15-17). Chúa sống lại cũng đã chọn Phi-e-rơ làm người phát ngôn chính cho Ngài trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi đó 3000 người đã được thêm vào trong Hội Thánh.
Mong muốn của Đức Chúa Trời là đem bạn ra khỏi chỗ của bạn và dẫn bạn đến nơi Ngài muốn bạn đến. Khi Ngài nhìn thấy các môn đồ bại trận của Ngài đang trốn ở phòng cao. Lời đầu tiên Chúa Giê-xu nói là “Bình an cho các ngươi” (GiGa 20:19). Đây cũng là Lời Ngài nói với bạn sau khi bạn vấp ngã. Chúa Giê-xu sẽ nhìn thấy bạn tuyệt vọng và sẽ đem lại sự bình an cho bạn. Sau đó, Ngài sẽ tái định hướng bạn theo Ngài để bạn có thể tin Ngài và bước đi theo Ngài. Đừng buông xuôi nếu bạn đã từng từ bỏ Chúa mình. Hãy nhớ câu chuyện của Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời chưa hoàn tất kế hoạch phát triển bạn thành một môn đồ của Ngài.

Ngày 19 tháng 4
BIẾT CỨU CHÚA
“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (GiGa 5:39-40)
Học Kinh Thánh không ban cho bạn sự sống đời đời. Bạn có thể nhớ được toàn bộ Kinh Thánh và có thể thảo luận những vấn đề nhỏ nhặt trong Kinh Thánh mà vẫn không kinh nghiệm được những lẽ thật trong những trang Kinh Thánh. Một cám dỗ tinh vi là khiến bạn yêu thích Kinh Thánh hơn Tác Giả của nó. Kinh Thánh sẽ không làm bạn đương đầu với tội lỗi mình; Tác Giả thì có. Các sách Kinh Thánh có thể bị lãng quên; nhưng khó có thể tránh mặt Tác Giả khi Ngài đang tìm kiếm mối tương giao với bạn.
Người Pha-ri-si trong thời Chúa Giê-xu tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng vì sự hiểu biết của họ về Lời Ngài. Họ có thể trích dẫn những phân đoạn Kinh Thánh dài và khó nhớ. Họ thích đọc thuộc lòng và học luật pháp Đức Chúa Trời hàng giờ. Nhưng Chúa Giê-xu đã lên án họ bởi vì họ biết Kinh Thánh mà không biết Đức Chúa Trời. Họ tự hào vì kiến thức Kinh Thánh của mình nhưng họ khước từ lời mời gọi đến nhận biết Con Đức Chúa Trời.
Bạn có thể tưởng tượng được rằng mình biết tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa thực hiện trong đời sống mình nhưng sau đó lại quay sang tìm kiếm một điều gì khác không? Bạn có thể bị cám dỗ để quay sang những sự thay thế. Những sự thay thế này không nhất thiết là điều xấu. Chúa có thể là sự thờ phượng trong nhà thờ, những việc thiện, hoặc việc đọc các sách Cơ Đốc. Không có hoạt động Cơ Đốc nào có thể thay thế mối tương giao của bạn với Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã xem mọi điều “tốt lành” mà ông từng làm như “rơm rác” khi đem so sánh với giá trị to lớn của sự nhận biết Cứu Chúa (Phi Pl 3:8). Đừng bao giờ bằng lòng với hoạt động tôn giáo hơn mối tương giao cá nhân, sống động và ngày càng tăng trưởng với Cứu Chúa Giê-xu.

Ngày 20 tháng 4
XỨC DẦU CHƠN CHÚA GIÊ-XU
“Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí, xức chơn Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau cả nhà thơm nức mùi dầu đó” (GiGa 12:3)
Ma-ri gần như đã ngồi sát chân Chúa Giê-xu. Không ngạc nhiên khi trong số những người theo Chúa Giê-xu, Ma-ri là người duy nhất đã xức dầu cho chơn Ngài. Các môn đồ lẽ ra có cơ hội để bày tỏ tình yêu thương như vậy, nhưng sự kiêu ngạo hẳn đã ngăn cản họ (GiGa 13:12-13). Ma-thê cũng thiên về những công việc phục vụ, nhưng Ma-thê đã phát triển mối tương giao với Chúa Giê-xu theo một cách khác với cách của Ma-ri. Trong khi Ma-thê chăm lo những công việc trong bếp để phục vụ Chúa Giê-xu, Ma-ri đã vui mừng ngồi dưới chân Chúa Giê-xu và lắng nghe Ngài dạy dỗ (LuLc 10:38-42). Bởi vì Ma-ri đã nhận biết và yêu Chúa Giê-xu theo cách này, nàng đã sẵn lòng hạ mình và bày tỏ tình yêu với Ngài một cách sâu sắc. Sự chân thành và sâu sắc của tình yêu thương đó chỉ có thể đến được nhờ Ma-ri đã dành nhiều thời gian ở trong mối tương giao gần gũi với Chúa Giê-xu.
Cách mà chúng ta bày tỏ tình yêu của mình với Chúa Giê-xu tuỳ thuộc vào mối tương giao mà chúng ta đã tạo nên với Ngài. Tình yêu của chúng ta dành cho Ngài sẽ không phát triển nếu chúng ta không dành thời gian ở bên Ngài, lắng nghe tiếng Ngài, và kinh nghiệm tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy rằng tình yêu chúng ta dành cho Chúa Giê-xu đã phai nhạt hoặc thấy chúng ta đã phải tranh chiến để hầu việc Ngài, thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta cần dành nhiều thời gian ngồi bên chân Ngài. Chúng ta có thể đã tham gia nhiều hoạt dộng Cơ Đốc vì Ngài nhưng bỏ quên mối tương giao của chúng ta với Ngài. Sau khi chúng ta dành thời gian để ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa, và sau khi chúng ta đã nghe được tiếng Ngài và nhận được tình yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ được chuẩn bị để hầu việc Ngài, thậm chí phải hy sinh mạng sống mình vì Ngài nếu đó là điều Ngài cần.

Ngày 21 tháng 4
HÃY COI CHỪNG DÂN A-MA-LÉC
“Và nói rằng: Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời này qua đời kia” (XuXh 17:16)
Dân A-ma-léc là những kẻ thù cứng đầu và dai dẳng của dân Y-sơ-ra-ên. Khi dân Y-sơ-ra-ên tìm đường vào Đất Hứa, dân A-ma-léc đã chặn đường họ (XuXh 17:8-16). Khi dân Y-sơ-ra-ên đã sống trong Đất Hứa và đang vui hưởng ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho, dân A-ma-léc đã kết hợp với dân Ma-đi-an để hà hiếp dân Do Thái trong thời Ghê-đê-ôn (Cac Tl 6:3). Chính dân A-ma-léc đã khiến vua Sau-lơ sa ngã (ISa1Sm 15:9, 28). Dân A-ma-léc tiếp tục tìm cách ngăn trở bước tiến của dân sự Đức Chúa Trời và cướp đi khỏi họ ơn phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời đã thề rằng Ngài sẽ nghịch cùng họ cho đến đời đời.
Khi bạn tiến bước trong hành trình mình với Chúa, sẽ có “dân A-ma-léc” xuất hiện đâu đó để tìm cách làm bạn bối rối và đánh bại bạn. Đức Chúa Trời quyết xua đi mọi điều làm ngăn trở bạn kinh nghiệm Ngài cách đầy đủ nhất. Nếu sự tận tâm đối với công việc làm khiến bạn không thể vâng theo Ngài. Đức Chúa Trời sẽ tuyên chiến chống lại nó. Nếu một mối quan hệ, chủ nghĩa vật chất, hay một hành động tiêu cực nào đang ngăn cản bạn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ khởi chiến với nó. Không có gì quá quí giá cho bạn đến nỗi Đức Chúa Trời không chống nghịch lại nó nếu nó khiến bạn đi xa khỏi ý muốn của Ngài trên đời sống bạn. Vua Sau-lơ đã suy nghĩ sai lầm rằng mình vừa có thể liên kết với dân A-ma-léc và vừa làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời (ISa1Sm 15:8-9). Bạn cũng có thể do dự không muốn giải phóng mình khỏi những điều khiến mình làm hại đến sự vâng lời Đức Chúa Trời của mình. Đừng phạm sai lầm như vua Sau-lơ. Ông đã không xử dân A-ma-léc nghiêm khắc, và điều đó buộc ông phải trả giá đắt.

Ngày 22 tháng 4
SỰ BỀN BỈ VỀ MẶT THUỘC LINH
“Đoạn, Ê-li nói cùng A-háp rằng: hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn” (IVua 1V 18:41)
Sự thành công có thể làm bạn mất tập trung khi bước đi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ chính của Ê-li là nói tiên tri khi nào hạn hán sẽ bắt đầu và lúc nào sẽ kết thúc (IVua 1V 17:1). Đức Chúa Trời phán dặn Ê-li phải báo cho vua A-háp biết cơn hạn hán la sự trừng phạt trên dân sự vì họ thờ hình tượng mà không thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong lúc Ê-li thực hiện nhiệm vụ của mình thì một điều đặc biệt đã xảy ra. Ê-li đối mặt với các tiên tri của Ba-anh và đã khiến lửa giáng xuống từ trời, và giết chết hàng trăm tiên tri Ba-anh. Đây là một trong những hình ảnh đáng kinh sợ nhất của quyền phép Đức Chúa Trời được mô tả trong Kinh Thánh. Ê-li có thể dễ dàng chú ý đến sự kiện đó. Lửa giáng xuống từ trời đặc biệt hơn nữa rơi xuống rất nhiều!
Khi một điều gì đó đặc biệt xảy đến chúng ta có thể dễ bị phân tâm. Nếu Ê-li còn sống ngày nay, có thể ông ta đã bắt đầu chức vụ “khiến lửa từ trời giáng xuống”! Sự việc gây ấn tượng hấp dẫn dường như là một chiến công lớn nhất của một tiên tri của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Ê-li đã tiếp tục trong nhiệm vụ của mình. Ông đã tiên tri rằng sẽ có mưa. Đây là sứ điệp chính của ông, và ông phải rao nó ra.
Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể bị mất tập trung vì sự thành công mà bạn trải nghiệm, để rồi bạn không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ mà từ đầu Đức Chúa Trời giao phó cho bạn. Sự thành công hôm nay sẽ khiến bạn không vâng lời ở ngày mai, có đúng như vậy không?

Ngày 23 tháng 4
NƯỚC HẰNG SỐNG
“Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ra, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật hồ nứt ra, không chứa nước được” (Gie Gr 2:13)
Sẽ không bao giờ có “những kỳ khô hạn” trong đời sống Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ giống như một giếng phun trong đời sống của kẻ tin Ngài. Các giếng này phun nước lạnh, mát và chẳng hề cạn từ sâu dưới lòng đất, xua đi mọi cơn khát và luôn làm người ta thoả lòng. Đây là hình ảnh chỉ sự bồi bổ thuộc linh cho người nào có Đức Thánh Linh ngự trong lòng.
Bạn có bao giờ nghe người ta nói họ đang kinh nghiệm kỳ khô hạn trong đời sống Cơ Đốc của họ không? Họ đang nói gì? Có phải họ nói rằng Chúa đã cạn kiệt nước? Đừng bao giờ nghĩ rằng vòi phun nước hằng sống ở trong bạn có ngày suy yếu chỉ nhỏ từng giọt một. Bạn không cần phải chạy khắp nơi để tìm nguồn cung cấp nước thuôc linh. Những cuộc thảo luận, những buổi cầu nguyện suy gẫm, và các sách Cơ Đốc đều có thể khích lệ bạn, nhưng nếu bạn là Cơ Đốc nhân, nguồn nước hằng sống đã có ở trong bạn.
Bạn có thay vòi nước hằng sống bằng hồ chứa do con người tự đào để rồi không chứa được nước không? Tại sao bạn lại thay giếng phun bằng hồ chứa rạn nứt? Các giếng phun không bao giờ cạn kiệt. Các bể chứa rạn nứt thì sẽ cạn kiệt. Nếu bạn đang kinh nghiệm sự khô hạn thuộc linh ngay lúc này, có phải vì bạn đang bị cám dỗ để rồi đi tìm kiếm nguồn nước thuộc linh từ nguồn do con người tạo không? Chúa Giê-xu có ý mời gọi bạn khi Ngài phán: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống (GiGa 7:37). bạn có được bồi bổ bằng nước hằng sống mà chỉ Chúa Giê-xu có thể ban cho không?

Ngày 24 tháng 4
BÁNH THUỘC LINH
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (GiGa 6:35)
Chúng ta biết cách sử dụng bánh thuộc thể. Mỗi khi chúng ta đói chúng ta chỉ cần đi ăn. Chúng ta có làm như vậy đối với bánh thuộc linh không? Chúa Giê-xu phán nếu chúng ta tin Ngài, chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị đói hoặc thiếu ăn về mặt thuộc linh, vì Ngài là “bánh của sự sống”. Mỗi khi chúng ta đối diện với một nhu cầu thuộc linh, thật đơn giản, chúng ta chỉ cần đến với Chúa Cứu Thế và để Ngài ban cho chúng ta những gì chúng ta đang cần.
Vấn đề của chúng ta là đôi lúc chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh theo kinh nghiệm của riêng mình. Chúng ta nói “Vâng, nhưng tôi nhớ có một lần tôi đói về mặt thuộc linh”. Nếu điều đó là sự thật, thì hoặc là Đức Chúa Trời không nói thật hoặc là chúng ta giải thích sai kinh nghiệm của mình. Có thể lắm chúng ta cố sức làm thoả mãn cơn đói thuộc linh bằng các nguồn cung cấp của con người. Có thể lắm chúng ta dựa nhiều vào bạn bè và những kinh nghiệm của người khác mà chúng ta không bao giờ biết cách đến với Chúa Cứu Thế để nhận lãnh thức ăn thuộc linh cho chính mình. Có thể lắm chúng ta được ăn một bữa tiệc thuộc linh no nê nhiều năm trước đến nỗi chúng ta không thể nào ăn thêm lần nào nữa. Chúng ta càng nương cậy và đói khát thuộc linh bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục gặp gỡ Đức Chúa Trời mà chúng ta đã gặp nhiều năm trước. Nếu bạn đang thiếu một điều gì đó về mặt thuộc linh, thì không phải do Đức Chúa Trời không dành sẵn nguồn cung ứng dư dật cho bạn. Đó là do bạn không đến với Ngài trong đức tin như Ngài mời gọi (GiGa 10:10).
Khi Đức Chúa Trời ban ma-na trong đồng vắng, mỗi ngày con cái Y-sơ-ra-ên phải bước ra ngoài để nhận lãnh sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúa Giêxu đã dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện rằng “Xin cho chúng tôi hôm nay thức ăn đủ dùng”. Sự nuôi dưỡng thuộc linh là điều mà bạn phải tìm kiếm mỗi ngày. Ngày hôm nay bạn có tìm kiếm thức ăn thuộc linh từ Cứu Chúa không?

Ngày 25 tháng 4
HÃY CỨ Ở TRONG GỐC NHO
“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái; vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được” (GiGa 15:5)
Có những người cảm thấy rằng mình phải liên tục lao động cực lực vì Chúa đã đáp ứng những tiêu chuẩn cao của Ngài. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy một bức tranh rõ ràng về mối tương giao của chúng ta với Ngài là thế nào. Ngài là gốc nho, nguồn của sự sống chúng ta. Chúng ta là các nhánh nho, nơi sinh ra bông trái. Khi chúng ta nhận được sự sống từ Cứu Chúa, kết quả tự nhiên và chắc chắn là bông trái sẽ được sinh sản trong đời sống của chúng ta.
Trong lòng nhiệt thành của chúng ta để sinh nhiều “kết quả” cho Chúa mình, đôi khi chúng ta quá chú ý đến kết quả mà xao lãng việc ở trong Cứu Chúa. Chúng ta có thể cảm thấy rằng “ở trong” không đem lại kết quả hoặc nó làm hao phí nhiều thời gian của mình. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng không phải việc làm của chúng ta sinh ra kết quả nhưng chính mối tương giao của chúng ta với Ngài sẽ sinh ra kết quả.
Chúa Giê-xu có một lời cảnh cáo quan trọng dành cho các môn đồ Ngài. Ngài lưu ý rằng nếu họ nỗ lực sống một đời sống Cơ Đốc mà ở ngoài mối tương giao mật thiết với Ngài, thì họ sẽ thấy rằng mình không thể sinh ra kết quả gì đáng kể. Họ có thể đã nỗ lực rất nhiều cho Nước Đức Chúa Trời, nhưng khi họ không tiếp tục chú ý đến đời sống mình, họ chỉ tìm thấy sự cằn cỏi mà thôi. Một trong những việc làm ấn tượng nhất mà Chúa Giê-xu từng thực hiện là rủa sả cây vả không sinh bông trái (Mac Mc 11:14). Bạn có thoải mái khi ở trong hay bạn thiếu kiên nhẫn để hăng hái làm việc? Nếu bạn vẫn đứng vững trong mối tương giao với Chúa Giê-xu thì mùa thu hoạch bội thu sẽ là kết quả tất nhiên mà bạn sẽ gặt hái được.

Ngày 26 tháng 4
SỰ THOẢ LÒNG
“Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thoả lòng ở vậy” (Phi Pl 4:11)
.
Thế gian của chúng ta càng làm cho chúng ta không thoả lòng với cuộc sống của mình. Chúng ta luôn bị tấn công tới tấp bởi những điều mới hơn và tốt hơn, những điều ấy sẽ làm cho đời sống chúng ta hoàn thiện hơn chỉ khi chúng ta có được chúng. Nếu chúng ta lắng nghe thế gian này, chúng ta sẽ so sánh đời sống mình với đời sống người khác, của cải mình với của cải người khác, và chúng ta sẽ luôn không thoả lòng. Nếu sự thoả lòng của chúng ta xuất phát từ những của cải, những việc làm, hoặc những người khác, thì chúng có thể bị thay đổi hoặc tan mất đi. Nếu sự thoả lòng của chúng ta xuất phát từ mối tương giao của chúng ta với Chúa Cứu Thế thì tuyệt đối không có điều gì có thể cất nó khỏi chúng ta.
Phao-lô có được quyền uy và địa vị trong vòng dân sự mình. Ông cũng đã bị ở tù và bị gông cùm trong ngục tối. Ông đã đứng hầu trước mặt vua và bị ném đá gần chết. Phao-lô đã hưởng được phước hạnh và vui mừng của cuộc sống, tuy nhiên ông có thể từ bỏ tất cả và vẫn tràn ngập sự vui mừng của Đức Chúa Trời. Sự thoả lòng của Phao-lô không tuỳ thuộc vào môi trường của ông nhưng tuỳ theo mối tương giao của ông với Chúa Cứu Thế.
Sự thoả lòng khiến bạn được tự do vui hưởng mọi điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Sự thoả lòng chứng minh cho đức tin của bạn; tức là bạn tin chắc rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và luôn dành sự quan tâm tốt nhất cho bạn. Sự không thoả lòng xuất phát từ tội vô ơn và thiếu đức tin và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn đủ để ban cho bạn mọi sự cần dùng. Hãy biết ơn vì mọi điều Đức Chúa Trời dành cho bạn. Một tấm lòng biết ơn không còn chỗ cho sự đố kỵ.

Ngày 27 tháng 4
ĐƯỜNG ĐI
“Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (GiGa 11:6)
Nếu bạn bước đi với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ không cần phải đi tìm ý muốn của Đức Chúa Trời - bạn ở trong nó rồi. Nếu bạn bước đi với Ngài trong sự vâng lời mỗi ngày, bạn sẽ luôn ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có nhiệm vụ hướng dẫn bạn từng bước một để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bước đi gần bên Đức Chúa Trời từng ngày bạn chắc chắn sẽ biết chính xác Ngài muốn bạn đi đến đâu. Để đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời bạn sẽ phải khước từ tất cả công việc của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn.
Các môn đồ không bao giờ phải hỏi họ nên đi đâu. Họ chỉ chú ý thấy Chúa Giê-xu đi đâu rồi đi theo đó. Chúa Giê-xu là “đường đi” của họ. Họ không cần có bản đồ miễn là họ có Chúa Giê-xu. Chúng ta thường thích có bản đồ đường đi của tương lai mình hơn là có mối tương giao với Đường Đi. Dường như chúng ta dễ đi theo một hoạch định hơn là bồi đắp một mối quan hệ. Chúng ta có thể quan tâm đến tương lai của chúng ta nhiều hơn sự bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời mỗi ngày.
Chúa Giê-xu không bao giờ ban cho bạn bản sao thay thế của chính Ngài. Ngài là con đường duy nhất để bạn đến cùng Đức Chúa Cha. Đó là lý do tại sao biết rõ khi nào Đức Chúa Trời phán với bạn là điều rất quan trọng (EsIs 30:21). Nếu bạn không biết được Đức Chúa Trời phán thế nào Ngài ban cho bạn sự mạc khải mới về điều Ngài đang làm. Nếu bạn muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời hãy dành thời gian bồi đắp mối tương giao với Chúa Giê-xu và học biết nhận ra tiếng Ngài. Ngài rất sẵn sàng chỉ cho bạn biết đường đi.

Ngày 28 tháng 4
CHÚA GIÊ-XU LÀ CÁI CỬA
“Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ” (GiGa 10:9)
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nói “những cái cửa” mà Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta là phương tiện để Ngài mạc khải ý muốn của Ngài. Điều chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời làm là sắp đặt hoàn cảnh của chúng ta sao cho hợp với những gì chúng ta nghĩ là tốt nhất. Vấn đề là chúng ta hiểu sai cái cửa là gì. Chúa Giê-xu nói Ngài là cái cửa. Hoàn cảnh của chúng ta không thích hợp, vì không ai có thể đóng cái cửa mà Đức Chúa Trời mở (Khai 3:8;). Nếu bạn thay thế mối quan hệ của bạn với Cứu Chúa bằng công việc làm, thì hoàn cảnh có thể phá vở công việc của bạn. Khi công việc bị ngăn trở, bạn có thể tưởng rằng cái cửa đã bị đóng chặt. Nhưng nếu Chúa Cứu Thế là cái cửa của cuộc đời bạn, Ngài sẽ dẫn dắt bạn vào chính kinh nghiệm của Ngài theo ý muốn của Ngài, và con người sẽ không làm được gì để ngăn trở Ngài.
Khi Phao-lô và Si-la bị bắt vào tù ở Phi-líp, có vẻ như cánh cửa của chức vụ họ ở Hy Lạp đã bị đóng chặt (Cong Cv 16:22-24). Tuy nhiên, thực tế của hoàn cảnh đó là Đức Chúa Trời của họ đã mở cánh cửa chức vụ đến với nhóm ở trong tù mà trước đây họ không thể đến được. Người cai ngục và gia đinh của ông ta sẽ là một nhân tố quan trọng của Hội Thánh mới ở Phi-líp. Theo cách nhìn của con người thì cánh cửa đóng lại, nhưng theo viễn cảnh của Đức Chúa Trời, Phao-lô và Si-la tiếp tục chức vụ của mình ở chính nơi mà Đức Chúa Trời muốn họ đến.
Khi con người chống đối chúng ta, chúng ta dễ bị chán nản và lo lắng về những gì người khác đang làm đối với mình. Chúng ta còn cố sức để tự mình giải quyết mọi việc để làm thành điều chúng ta nghĩ là Đức Chúa Trời đẹp lòng. Điều này cho thấy rằng chúng ta không thật sự tin Chúa Giê-xu là cái cửa cho đời sống chúng ta. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ chắc chắn được rằng nhờ Chúa Cứu Thế mà chúng ta biết mọi sự Ngài muốn chúng ta làm trong và qua chúng ta.

Ngày 29 tháng 4
CHỨC SỨ ĐỒ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
“Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời” (CoCl 1:28)
Chức sứ đồ chuyển toàn bộ chiều hướng của mối tương giao của bạn với Chúa Cứu Thế sang người mà bạn đang đi cùng. Nó không phải là sự cao rao những qui tắc thuộc linh; nó giới thiệu cho người khác quen biết với một Thân Vị mà bạn yêu thương. Phao-lô đã nói rằng ông sẽ hết sức dạy dỗ và giục lòng người mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời ông để người ấy kinh nghiệm đầy đủ thân vị của Chúa Cứu Thế (CoCl 1:29). Ông không bằng lòng với người chỉ giống Cứu Chúa một phần. Ông sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi những người xung quanh ông được hoàn toàn, hoặc trọn vẹn, ở trong Chúa Cứu Thế. Tức là bông trái của Thánh Linh sẽ được thể hiện đầy đủ qua từng cuộc đời và bản tánh của Chúa Cứu Thế được phản ảnh trong mỗi người (GaGl 5:22).
Chúng ta có thể nhầm lẫn công việc của Cơ Đốc nhân với sự trở nên giống Cứu Chúa. Công việc của Cơ Đốc nhân và sự giống Chúa Cứu Thế không phải là một. Chúng ta không được nghĩ rằng bạn của mình đi nhà thờ đọc Kinh Thánh, tức là cô ấy đang tăng trưởng như một Cơ Đốc nhân.
Những việc làm của Cơ Đốc nhân là sự bày tỏ quan trọng cho mối tương giao với Chúa Cứu Thế. Chúng có thể dẫn bạn vào mối tương giao ấy, nhưng thật nguy hiểm khi cho rằng những hoạt động tôn giáo là mối tương giao. Nếu bạn chỉ khuyến khích những người xung quanh mình tham gia vào các hoạt động tôn giáo, thì bạn không “hướng” họ theo cách mà Phao-lô đã làm. Bạn làm cho các Cơ Đốc nhân bạn không thể bộc lộ hết khả năng khi dạy họ rằng hoạt động Cơ Đốc, ngang bằng với sự trưởng thành Cơ Đốc. Đừng vội nghỉ ngơi cho đến khi những người xung quanh bạn được “trọn vẹn” trong Chúa Cứu Thế. Nếu Đức Chúa Trời giao cho bạn chăm sóc những Cơ Đốc nhân mới, bạn phải có nhiệm vụ “ở cạnh họ” cho đến khi họ được trưởng thành thật sự.

Ngày 30 tháng 4
CHỊU KHỔ VÌ NGƯỜI KHÁC
“ Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài” (CoCl 1:24)
Chức vụ của sứ đồ đòi hỏi phải trả giá đắt. Khi Cha Thiên Thượng muốn cứu tạo vật của Ngài ra khỏi tội lỗi, Ngài không tìm được cách nào tốt hơn là hy sinh chính Con của Ngài (RoRm 5:8). Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bức tranh tả thực về cái giá mà Cứu Chúa của chúng ta đã trả để cứu chuộc chúng ta “Người đã bị người khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm” (EsIs 53:3). Nếu Chúa Cứu Thế là tấm gương mẫu mực của bạn về chức vụ, thì bạn không thể tránh khỏi thập tự giá vì người khác đâu. Sự cứu rỗi đi chung với cái giá đắt và nếu chúng ta “vác thập giá” và theo Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đi với Ngài đến nơi chịu khổ nếu điều đó cần thiết, để đem sự cứu rỗi cho những người xung quanh mình.
Nếu mục đích của chúng ta là đem người về với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta phải sẵn lòng như Ngài đã sẵn lòng, nhận lấy sự khước từ. Người ta có thể làm chúng ta nản lòng; họ có thể hiểu sai động cơ của chúng ta và thậm chí khinh miệt và bắt bớ chúng ta. Chúa Cứu Thế của chúng ta đã không để cho sự khốn khổ ngăn trở Ngài làm thành nhiệm vụ của Đức Chúa Trời giao phó, tức đem sự cứu rỗi đến cho những người Ngài yêu. Tình yêu dành cho Cha Ngài tạo cho Ngài động cơ cần thiết. Bạn có đang kinh nghiệm sự khốn khó vì chức vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn không? Bạn có bắt đầu phân vân không biết giá mà bạn đang phải trả có quá đắt? Hãy để thời gian suy gẫm và cái giá mà Đức Chúa Trời vui lòng trả để ban sự cứu rỗi cho bạn. Bạn có sẵn lòng làm mọi điều cần thiết như Ngài đã làm không? Bạn sẽ dự phần với Ngài trong mọi việc cần để đem sự cứu rỗi đến cho những người quanh mình không?

Ngày 1 tháng 5
LÀM CHO CHÚA, KHÔNG PHẢI CHO CON NGƯỜI
“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (CoCl 3:23)
Có một sự khác biệt lớn giữa làm một điều gì đó cho con người và làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn xứng đáng với những nỗ lực hết mình của chúng ta. Con người sẽ làm chúng ta thất vọng, phản bội chúng ta bỏ quên chúng ta, và ngược đãi chúng ta. Một số người luôn đòi chúng ta phải cho, nhưng không hề cho lại chúng ta gì. Theo cái nhìn của con người, những người này chỉ đáng với nỗ lực tối thiểu của chúng ta. Ngoài tình yêu dành cho Đức Chúa Trời thì điều gì thúc đẩy chúng ta phục vụ con người? Đức Chúa Trời đáng được chúng ta kính yêu, và Ngài phán dặn chúng ta phải yêu người khác như cách Ngài đã yêu. Chúng ta yêu người bạn đời của mình, không phải vì anh ta (cô ta) xứng đáng, nhưng vì Đức Chúa Trời phán dạy như vậy (Eph Ep 5:22-33). Chúng ta phải đối đãi tử tế với bạn bè mình, không phải vì họ đối đãi tử tế với chúng ta, nhưng vì Chúa Cứu Thế yêu thương chúng ta (GiGa 13:14. Chúng ta làm hết sức mình trong công việc mình, không phải để xứng với cách mà chủ mình đối đãi với mình, nhưng theo cách mà Đức Chúa Trời đối với mình. Đức Chúa Trời chúng ta hầu việc (Eph Ep 6:5).
Tâm tính tầm thường và lười biếng không có chỗ trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân phải giữ sự trung thực ở nhà cũng như ở nơi làm việc, khác với làm việc cho con người, làm việc cho Đức Chúa Trời làm thay đổi viễn cảnh của chúng ta vì chúng ta nhìn nhận sự cố gắng của mình dưới ánh sáng của những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Công việc vất vả của chúng ta rồi trở thành của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời ở nhà thờ trong ngày Chúa nhật mà sự lao động cả tuần của chúng ta cũng là của lễ thờ phượng và tạ ơn dâng lên Đấng đã ban mọi sự cho chúng ta. Khi con người không đạt được những gì mà chúng ta mong đợi và cảm thấy những nỗ lực của mình ra phí công, chúng ta phải luôn nhắc mình rằng chúng ta đang lao động vất vả cho Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài xứng đáng với nỗ lực hết mình của chúng ta.

Ngày 2 tháng 5
SỰ GÌN GIỮ TRỌN VẸN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm” (GiGa 17:12)
Sa-tan không thể làm gì khiến bạn sợ hãi (IITi 2Tm 1:7). Chúa Giê-xu đã chọn 12 môn đồ theo như ý của Chúa Cha và sau đó hết lòng bảo vệ họ khỏi mọi điều ác Chúa Giê-xu sai các môn đồ Ngài đi vào thế gian ở đó họ kinh nghiệm được những hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nhưng Ngài đã cầu thay cho họ với Chúa Cha, để họ được Ngài gìn giữ khỏi mọi điều ác (GiGa 17:17).
Cũng một thể ấy, Chúa Giêxu đã phán rằng chúng ta, là bầy chiên của Ngài, được bảo bọc trong cánh tay an toàn của Cha (GiGa 10:28). Không còn nơi nào an toàn và tốt hơn trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng. bạn tin điều này không, hay bạn vẫn sợ hãi Sa-tan hoặc con người có thể làm gì đó với bạn? Sứ đồ Giăng khích lệ chúng ta rằng chúng ta không cần sợ hãi “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (IGi1Ga 4:4). Đây không chỉ là một khái niệm thần học nhưng là một thực tế sâu sắc trong đó bạn có thể đặt niềm tin tuyệt đối. Nó không chỉ là một lẽ thật để suy gẫm trong lúc an bình ở tại nhà; nó là lời hứa để bạn có thể vịnh vào trong khi ở giữa thế gian thù địch và nguy hiểm.
Điều bạn làm cho thấy điều bạn tin. Nếu bạn đang sống một cuộc đời đầy sợ hãi, lo âu bạn đang chứng tỏ mình thiếu đức tin nơi sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, dù bạn có nói gì đi nữa. Hãy sống một đời sống với một niềm tin vững chắc rằng Chúa Giê-xu vẫn đang liên tục cầu thay với Chúa Cha cho bạn. Nếu bạn tin Ngài hoàn toàn, bạn sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì.

Ngày 3 tháng 5
SỰ VUI MỪNG CỦA CỨU CHÚA
“Nhưng bây giờ Con về cùng Cha và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con” (GiGa 17:13)
Nếu có một từ để mô tả đặc điểm đời sống Cơ Đốc, thì đó là từ sự vui mừng? Chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài nhiều lần về sự vui mừng của Ngài đang hoàn toàn và đầy dẫy trong họ. Các môn đồ Ngài tràn ngập vui mừng vì họ nhận biết họ là ai: con cái của Đức Chúa Trời và cùng hưởng cơ nghiệp với Chúa Cứu Thế (RoRm 8:16-17). Họ lẽ ra phải chết trong tội lỗi mình, nhưng giờ đây được sống trong Đấng Christ (RoRm 6:4). Họ từng là nạn nhân yếu đuối của sự chết, nhưng bây giờ sự chết không còn ràng buộc gì trên họ (ICo1Cr 15:55-58). Với kinh nghiệm tuyệt vời về sự cứu rỗi với Cứu Chúa như vậy, thì làm sao các môn đồ không vui mừng?
Đừng phủ nhận quyền thừa tự của mình với tư cách là con của Đức Chúa Trời. Đừng thoả lòng với cuộc đời chẳng có niềm vui trong mỗi Cơ Đốc nhân phải có sự vui mừng sâu sắc và trọn vẹn của Chúa Cứu Thế mà hoàn cảnh của cuộc đời không thể nào xua tan. Điều này có được khi bạn để Đức Thánh Linh bày tỏ chính mình Ngài trong đời sống bạn. Một trong những bông trái của Thánh Linh là sự vui mừng (GaGl 5:22). Sự vui mừng này không giống bất kỳ sự hạnh phúc mà thế gian sinh ra. Nó đầy dẫy bạn và thấm vào mọi sự bạn làm.
Chúa Giê-xu không cầu xin cho bạn hạnh phúc hoặc vượt qua sự đau buồn. Ngài cầu xin cho bạn được hưởng sự vui mừng mà Chúa Cha đã ban cho Ngài: sự vui mừng thiêng liêng, sự vui mừng xuất phát từ mối tương giao sâu sắc và bền vững với Đức Chúa Cha. Nó là sự vui mừng được đặt nền móng vững chắc trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, nó không hề thay đổi dù va chạm với hoàn cảnh nào đi nữa. Đây là sự vui mừng mà Chúa Cứu Thế đang cầu xin cho bạn được hưởng.

Ngày 4 tháng 5
ĐỨC CHÚA TRỜI DẪN BẠN ĐẾN CÙNG NGÀI
“Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào?” (XuXh 19:4)
Đức Chúa Trời không giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô chỉ để họ hưởng được Đất Hứa. Ngài giải phóng họ khỏi sự nô lệ để họ có thể nhận biết và thờ lạy Ngài. Ba tháng sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã nhắc họ nhớ lý do Ngài giải cứu họ “trên cách chim ưng”. Đó chính là dẫn họ đến cùng Ngài. Như vậy Đức Chúa Trời cứu họ để họ có thể nhận được mối tương giao mật thiết với Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên từng là dân nô lệ, không được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Bây giờ họ có xứ sở riêng, họ có thể tự do tìm biết và hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không kêu gọi họ tiêu diệt những dân thờ hình tượng ở Ca-na-an, định cư ở những vùng họ chinh phục được, và thiết lập một dân mới, mặc dù tất cả những điều này đã được làm thành. Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ làm một dân sự biết yêu kính và thờ phượng Ngài. Qua sự giải cứu của Đức Chúa Trời, họ biết được Ngài là một Đức Chúa Trời toàn năng và đầy lòng thương xót, và giờ đây họ tự do đáp ứng lại Ngài.
Chúng ta hưởng sự quan tâm đến công việc quá nhiều để rồi nghĩ rằng chúng ta được cứu để thực thi một nhiệm vụ hơn là để hưởng một mối tương giao. Đức Chúa Trời sử dụng những công việc và hoàn cảnh của chúng ta để kéo chúng ta đến với Ngài. Khi Ngài giao phó cho chúng ta một nhiệm vụ trọng đại, để làm thành nhiệm vụ dường như không thể thực hiện được đó, chúng ta phải đến cùng Ngài nhưng cầu xin Ngài giúp đỡ. Khi Đức Chúa Trời để chúng ta gặp phải những hoàn cảnh khốn khó, chúng kéo chúng ta gần với Ngài hơn.
Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể bỏ qua mối tương giao để tiếp tục công việc mình. Khi bạn bận rộn với công việc mình làm cho Đức Chúa Trời, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời dẫn bạn vào những kinh nghiệm để kéo bạn đến với Ngài.

Ngày 5 tháng 5
TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU
“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, rồi Ngài lại rằng: hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi” (XuXh 3:14)
Khi Môi-se chạm mặt Đức Chúa Trời trong bụi gai cháy, ông vẫn phải học biết nhiều hơn về Chúa mình. Môi-se rất ấn tượng với dấu lạ trước mắt mình (XuXh 3:3). Nhưng, phải cần nhiều phép lạ hơn bụi gai cháy đó để có thể dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự kiềm hãm của một nước hùng mạnh nhất trong thời đại của Môi-se. Chính Đức Chúa Trời, Đấng có thể khiến cho bụi gai cháy mà không tàn, có thể làm những việc cần thiết hầu cứu nhiều người không?
Đức Chúa Trời đáp với Môi-se: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Có nghĩa là “Này, Môi-se, ta sẽ là bất cứ điều gì mà ngươi cần khi thực thi nhiệm mạng mà ta giao phó cho ngươi. Nếu ngươi cần các dấu kỳ phép lạ để thuyết phục Pha-ra-ôn, thì đó là cách mà ta sẽ bày tỏ chính mình. Nếu ngươi cần ta can thiệp vào thiên nhiên và phân rẽ nước ở Biển Đỏ, thì ta sẽ chứng minh mình theo cách đó. Nếu ngươi cần thức ăn và thức uống, thì ta sẽ là Đấng cung ứng cho ngươi. Nếu ngươi lo ngại, ta sẽ là sức mạnh ngươi”.
Trong những ngày đầu tiên bước đi với Chúa, Môi-se không biết ông cần Đức Chúa Trời làm gì cho mình. Nhưng mỗi khi Môi-se đối diện với một nhu cầu nào đó. Ông học biết thêm điều mới mẻ về Đức Chúa Trời. Môi-se nhận biết rằng có nhiều diều đáng biết hơn về Đức Chúa Trời ngoài một bụi gai cháy. Điều gì xảy ra nếu Môi-se quá say mê với kinh nghiệm của ông về bụi gai cháy ấy đến nỗi ông dựng lều tạm trên địa điểm đó và thành lập “Hội Thánh của Bụi Gai cháy”. Ông sẽ bỏ qua rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời muốn mạc khải cho ông!
Hãy nghĩ lại sự hiểu biết của bạn về Đức Chúa Trời khi bạn bắt đầu bước đi với Ngài. Những kinh nghiệm của bạn mở mang sự hiểu biết của bạn vê Ngài như thế nào?

Ngày 6 tháng 5
YÊN TÂM TRONG HOÀN CẢNH BỊ TRÓI BUỘC CỦA MÌNH
“Bèn nói rằng: hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pha-r-aôn và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi” (XuXh 5:21)
Có thể lắm con người quá quen với hoàn cảnh nô lệ của mình đến nỗi họ không muốn nỗ lực giải phóng mình. Dân Do Thái làm nô lệ ở Ê-díp-tô 40 năm. Nô lệ có nghĩa là họ không được tự do làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đi đến nơi họ muốn. Môi-se đã đến để cho dân Y-sơ-ra-ên biết làm thế nào họ có thể kinh nghiệm sự tự do, nhưng họ quan tâm đến phản ứng của những người đốc công của họ hơn là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Với họ được tự do có nghĩa là Pha-ra-ôn mà họ đang phục vụ sẽ không nổi giận! Điều này cho thấy một Ê-díp-tô mà họ hết lòng phục vụ có thể tấn công họ. Tự do khỏi cảnh nô lệ dường như không xứng đáng với những nghịch cảnh mà họ chắc chắn sẽ gánh chịu.
Khi Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta, thường sẽ có một cái giá mà chúng ta sẽ phải trả. Sự đau buồn có thể là một hình thức khủng khiếp của cảnh nô lệ, nhưng chúng ta có thể lắm đã yên tâm với nó. Chúng ta có thể càng yên tâm với sự sợ hãi đến nỗi chúng ta không biết phải sống thế nào nếu không có nó. Những thói quen và lối sống tội lỗi của chúng ta có thể gây tổn hại nghiêm trọng giống như chúng ta thích sống với sự việc quen thuộc hơn và được tự do kinh nghiệm sự việc không biết vậy. Chúng ta có thể nhận ra ảnh hưởng xấu của bạn bè nhưng lại khước từ Đức Chúa Trời thay vì làm buồn bạn mình.
Thật không thể tin được, dân Y-sơ-ra-ên đã nổi giận với Môi-se vì đã phá vỡ cuộc đời nô lệ mà họ đã dần quen thuộc. Bạn có được xoa dịu với sự trói buộc của mình không? Bạn có sợ thay đổi hơn là kính sợ Đức Chúa Trời không? Bạn có sẵn lòng để Đức Chúa Trời làm những điều cần thiết để giải phóng bạn không?

Ngày 7 tháng 5
HÃY ĐI LÊN VÀ CHIẾM LẤY
“Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi; hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, chớ ái ngại, chớ kinh khủng” (PhuDnl 1:21)
Một trong những nghịch lý của đời sống Cơ Đốc đó là những tặng vật của Đức Chúa Trời thường đòi hỏi sự nỗ lực ở phía chúng ta. Đức Chúa Trời đã đem dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa và cho họ biết Ngài sẽ ”ban” nó cho họ (Dan Ds 13:2). Đất Hứa là tặng vật to lớn đối với dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi họ nhận ra rằng, tặng vật này kéo theo những trận chiến chống lại những thành kiên cố và khổng lồ! Có lẽ họ tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ bắt những cư dân của xứ đó ra đi, trước khi họ bước vào. Lý tưởng của dân Y-sơ-ra-ên là họ có thể vào một thành trống có sẵn nhà cửa, thành trì cho họ.
Thay vì vậy, Đức Chúa Trời bảo họ phải tranh chiến để giành được nó. Tuy vậy họ không chiến đấu bằng sức lực của họ; Đức Chúa Trời sẽ ở đó chiến đấu cho họ. Đức Chúa Trời sẽ xô ngã các vách thành, chỉ cho họ các chiến lược để đánh thắng kẻ thù, và thêm sức cho các binh lính để chiến đấu. Dân Y-sơ-ra-ên có lợi thế trước tất cả những dân mà họ tranh chiến với, nhưng họ vẫn phải đánh.
Khi chúng ta tin nhận Chúa, thật tuyệt vời nếu Đức Chúa Trời làm đầy tâm trí chúng ta với kiến thức Kinh Thánh hoàn hảo và những câu Kinh Thánh đã học thuộc. Sẽ dễ dàng nếu Đức Chúa Trời sẽ làm thấm nhuần trong chúng ta niềm vui sướng khi mỗi ngày chúng ta dành hàng giờ để cầu nguyện và can đảm chia sẻ đức tin mình với người khác. Nhưng Đức Chúa Trời không liên hệ với chúng ta theo cách đó. Thay vì vậy, Ngài ban cho chúng ta một tặng vật cách nhưng không đó là sự cứu rỗi của Ngài và rồi bảo chúng ta “làm nên” sự cứu rỗi mình trong sự sợ sệt và run rẩy (Phi Pl 2:12b). Bạn có nản lòng vì đời sống Cơ Đốc khó khăn và đầy thách thức hơn bạn tưởng không? Đừng nên nản lòng. Những tặng vật của Đức Chúa Trời dành cho bạn luôn hoàn hảo bởi vì, nhờ chúng Đức Chúa Trời cũng khiến bạn nên hoàn hảo (Mat Mt 5:48; Gia Gc 1:17).

Ngày 8 tháng 5
VIỆC MÀ BẠN LẤY LÀM LẠ LÙNG
“Con người chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm, vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Cha yêu Con và tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các người lấy làm lùng” (GiGa 5:19-20)
Biết vai trò của Ngài là vai trò của một tôi tớ, Chúa Giê-xu không bao giờ tìm cách khởi xướng công việc thay cho Đức Chúa Trời (Mat Mt 20:28). Tôi tớ không bao giờ lập chương trình làm việc như người chủ làm việc đó. Tôi tớ phải lanh lợi để biết chủ đang làm gì, tức chủ bắt đầu đi theo hướng nào, thì người đầy tớ phải nhanh chóng đi theo hướng đó. Ngay cả Con của Đức Chúa Trời cũng không cho là Ngài biết làm gì tốt nhất trong một hoàn cảnh nào đó. Thay vì vậy, Ngài chăm xem công việc của Đức Chúa Cha và sau đó cùng làm với Ngài. Chúa Giê-xu biết Cha Ngài rất rõ để có thể nhạy bén với công việc thánh ở quanh mình, và nhận ra ngay Cha Ngài đang làm việc gì.
Có thể lắm chúng ta quá bận rộn trong việc kéo Đức Chúa Trời vào công việc mình đến nỗi chúng ta không còn thấy Ngài đang làm việc quanh chúng ta. Ngài tìm cách đổi hướng sự quan tâm của chúng ta để chúng ta có thể dự phần với Ngài, nhưng chúng ta có xu hướng xem mình là trung tâm và đánh giá mọi sự theo cách nó ảnh hưởng đến mình. Rồi chúng ta sẽ thấy thế giới của mình quá khó khăn. Khi Đức Chúa Trời đem một người nào đó đi ngang qua chúng ta, chúng ta sẽ dò xét việc Đức Chúa Trời có đang thuyết phục để người đó tin rằng anh ta cần sự cứu rỗi hay không. Có lẽ Đức Chúa Trời đang an ủi một người nào đó trong sự đau buồn của cô ta. Đức Chúa Trời có thể đang khích lệ bạn của bạn khi cô ấy gặp thử thách. Vậy, chúng ta sẽ điều chỉnh đời sống mình để dự phần với Đức Chúa Trời khi Ngài làm việc trong đời sống người đó. Chúng ta phải sống mỗi ngày với tinh thần đề phòng cao độ để biết Đức Chúa Trời đang làm việc nơi nào quanh chúng ta. Khi đôi mắt chúng ta được mở ra thấy công việc của Ngài, chúng ta sẽ lấy làm lạ lùng vì những công việc hết sức to lớn của Ngài.

Ngày 9 tháng 5
TRƯỚC HẾT HÃY TÌM LỢI CHO ANH EM MÌNH
“Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (ICo1Cr 10:24)
Là Cơ Đốc nhân bạn phải xem những công việc mình theo cách chúng sẽ ảnh hưởng đến những Cơ Đốc nhân khác thế nào. Bạn sẽ khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn khi bạn thấy được công việc của Ngài trên đời sống những người khác. Điều này đi ngược với suy nghĩ của thế gian. Thế gian khuyên bạn hãy sống vì mình, quan tâm đến những nhu cầu và những mong muốn của mình trước hết. Tội lỗi đẩy mạnh sự độc lập. Nó cô lập bạn khỏi những người khác và tách riêng bạn khỏi những người bạn có thể giúp đỡ hoặc những người có thể khích lệ bạn, Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn để bạn ở trong sự phụ thuộc lẫn nhau.
Mỗi khi bạn gặp gỡ một Cơ Đốc nhân khác, bạn được mặt đối mặt với Chúa Cứu Thế (GiGa 13:20). Trong bạn phải có một sự kính trọng sâu sắc khi bạn nhìn thấy đời sống của người khác được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Đừng sống như thế bạn không hề có trách nhiệm gì với các anh chị em Cơ Đốc của mình. Đức Chúa Trời cho là bạn phải chịu trách nhiệm với cách bạn quan hệ với họ. Đừng say sưa trong “sự tư do trong Cứu Chúa” của mình đến nỗi xao lãng trách nhiệm đối với người khác (RoRm 14:15). Phao-lô ca ngợi sự tự do trong Cứu Chúa của mình, nhưng ông nhận thức rõ điều gì có thể làm tổn hại đến các Cơ Đốc nhân khác (ICo1Cr 8:13). Ông biết rằng tội lỗi của mình không thể xảy ra trong sự biệt lập nhưng có thể làm hại đến nhiều người (ICo1Cr 5:6).
Bạn phải sống có trách nhiệm để cách sống của mình không làm tổn thương người khác. Bạn phải từ chối chính mình và để Đức Thánh Linh giết chết xu hướng tự coi mình là trung tâm của bạn. Nếu bạn tập trung chú ý vào chính mình, bạn sẽ quên lãng những nhu cầu của người khác. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giải phóng bạn khỏi sự ích kỷ của mình để đời sống bạn được tự do đem phước hạnh đến cho người khác.

Ngày 10 tháng 5
THÀNH CÔNG MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI
“Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây” (XuXh 33:15)
Có thể kinh nghiệm sự thành công mà tránh sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu sự thành công là điều quan trọng đến với bạn, bạn có thể bị cám dỗ để chọn những thành tựu đạt được mà bỏ quên đi mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai thiên sứ đi cùng Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa để bảo đảm sự thành công cho họ trong mọi việc. Không có đội quân nào có thể đứng vững trước họ. Không có thành nào ngăn bước họ. Sự giàu có của xứ ấy đang bày ra trước mặt họ. Mọi sự họ từng mơ ước đã có sẵn để họ với tay ra lấy. Chỉ có một điều đang thiếu là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói họ là dân cứng cổ, và Ngài sẽ không đi với họ khi lòng họ xa cách Ngài.
Sự trải nghiệm của Y-sơ-ra-ên cho chúng ta thấy rằng sự thắng lợi và những thành tựu đạt được không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đừng cho rằng sức khoẻ dồi dào của bạn, công việc kinh doanh thuận lợi của bạn, hay sự thăng tiến của chức vụ bạn là do sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có thể bạn đã thiếu thận trọng mà chọn lấy sự thành công và quên đi rằng mình phải bước đi với Chúa.
Môi-se đã kết luận một cách khôn ngoan rằng sự thành công dù to lớn như thế nào đi nữa cũng không thể thay thế cho mối tương giao với Đức Chúa Trời. Môi-se biết rõ thành tựu của thế gian có thể tan biến nhanh chóng thế nào. Sự an ninh của ông đến từ mối thông công của ông với Đức Chúa Trời. Thành công torng con mắt của thế gian không phải là dấu hiệu cho ơn phước của Đức Chúa Trời. Thật sự là nó báo hiệu rằng bạn đã chọn một điều khác thay cho mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Bạn có hài lòng khi được thành công, quyền lực và giàu có mà không có mối tương giao với Đức Chúa Trời không? Bạn có đánh giá sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình cao hơn tất cả những thành tựu lớn nhất mà bạn có thể kinh nghiệm được trong thế gian không?

Ngày 11 tháng 5
HÃY CHĂM XEM ĐỨC CHÚA TRỜI
“Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! Hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao?” (Dan Ds 20:10)
Rất dễ biết tại sao Môi-se lại nản lòng vì dân Do Thái. Họ quá cứng lòng và thiếu đức tin đến nỗi Môi-se đã mất kiên nhẫn và nổi giận với họ. Nhưng mỗi lần Môi-se rời mắt khỏi Đức Chúa Trời thì ông phải trả giá. Khi ông tìm cách giúp dân sự theo sức mình, ông phải trả bằng 40 năm chăn chiên trong đồng vắng (XuXh 2:11-15). Lần này giá ông phải trả là cơ hội vào Đất Hứa (Dan Ds 20:12). Vì nản lòng trước sự bất kính của dân sự, Môi-se đã phạm tội tương tự, không nghe theo lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời. Chuyện này xảy ra thế nào? Môi-se đã chú ý đến thái độ của người khác hơn là quan tâm đến hành động của Đức Chúa Trời.
Điều này có thể cũng xảy ra cho bạn. Đức Chúa Trời đã đặt để con người xung quanh bạn, họ đang cần sự chăn dắt của bạn. Bạn sẽ không thể nào giúp họ một cách phải lẽ nếu bạn không chăm xem Đức Chúa Trời. Nếu bạn tập trung chú ý vào con người, thì sự yếu đuối, sự bất tuân, sự thiếu đức tin, và sự cứng đầu của họ sẽ nhanh chóng làm bạn nản lòng. Có thể bạn sẽ giống như Môi-se phạm chính tội lỗi mà bạn đang lên án. Nhưng nếu mắt bạn luôn chăm xem Đức Chúa Trời thánh khiết, bạn sẽ trở nên giống như Ngài - hay thương xót, tha thứ, nhịn nhục và công bình. Khi bạn thất vọng vì thái độ của bạn bè mình, hãy đến ngay với Chúa. Hãy tìm biết ý Chúa muốn bạn làm gì trong đời sống của người bạn ấy hơn là chú ý đến tội lỗi của anh ta. Sau đó bạn sẽ có sức mạnh sự khôn ngoan và tính kiên nhẫn cần thiết để giúp đỡ bạn mình bước theo con đường mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Ngày 12 tháng 5
NHỮNG VẾT THƯƠNG BỞI LÒNG THÀNH TÍN
“Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả nguỵ” (ChCn 27:6)
Chúa Giê-xu không bao giờ xoa dịu những người đang chịu sự lên án. Khi Xa-chê, trong sự hối hận vì tội lỗi mình, đã chia sẻ của cải mình để chuộc lỗi, Chúa Giê-xu không bảo: “Này Xa-chê, điều quan trọng là ngươi phải thấy ăn năn vì việc ngươi đã làm”. Chúa Giê-xu không an ủi Xa-chê khi ông giải quyết tội lỗi mình (LuLc 19:1-10). Chúa Giê-xu cũng không tha thứ sự vô tín. Chúng ta không bao giờ thấy Chúa Giê-xu nói: “Thôi được rồi, ta biết ta yêu cầu các ngươi phải tin quá nhiều, và điều đó không dễ chút nào”. Trái lại Chúa Giê-xu trừng phạt các môn đồ Ngài ngay, nếu họ không tin Ngài Chúa Giê-xu yêu thương bạn bè Ngài quá nhiều để có thể chia buồn hoặc an ủi họ khi họ phạm tội.
Có thể chúng ta quá mềm mỏng với bạn bè mình. Khi một người bạn đang chịu sự lên án sâu sắc của Đức Thánh Linh bạn có tìm cách an ủi anh ta không? Đừng cố gắng an ủi người đang bị Đức Thánh Linh gây cho buồn bực và lo lắng! Hãy cẩn thận, đừng gắng tỏ ra chấp nhận đối với những người bạn đích thực nếu bạn tỏ ra cảm thông với sự bất tuân của bạn mình hay cố tình ngó lơ cũng vậy. Những nụ hôn bao giờ cũng dễ chịu hơn thương tích, nhưng chúng có thể gây tác hại nhiều hơn, nếu chúng ru ngủ bạn mình để rồi anh ta cảm thấy yên tâm với tội lỗi.
Khi chúng ta cố gắng xoa dịu bạn mình và miễn cưỡng chia sẻ Lời Chúa, chúng ta có thể gây tác hại nhiều hơn cho bạn mình. Nếu chúng ta thấy bạn mình trong hoàn cảnh nguy hiểm mà không cảnh cáo họ, Đức Chúa Trời sẽ đòi chúng ta phải chịu trách nhiệm vì sự im lặng đó (Exe Ed 33:6). Bạn là một người bạn thành tín đủ để làm cho bạn mình bị thương tích hầu ngăn cản họ khỏi tội lỗi không?

Ngày 13 tháng 5
CẦU NGUYỆN SAU KHI ĐẠT ĐẾN ĐỈNH CAO
“Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện” (Mac Mc 6:46)
Bạn thường làm gì sau sự đắc thắng thuộc linh? Bạn thường đi đâu sau khi đạt đến đỉnh cao của đời sống Cơ Đốc của mình? Chúa Giê-xu đã đi cầu nguyện. Chúa Giê-xu vừa nuôi đoàn dân đông chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá (Mac Mc 6:34-44). Nếu sau đó Ngài nghỉ ngơi và an nhàn trong sự thoả mãn về quyền phép của mình, thì sau đó sẽ thế nào. Thay vì vậy Chúa Giê-xu đã đi lên núi mà cầu nguyện. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, Đức Chúa Trời mạc khải rõ ràng ý muốn của Ngài và các nẻo đường của Ngài cho con mình. dần dần các môn dồ của Chúa Giê-xu thấy rõ rằng Chúa Giê-xu luôn dành thời gian cầu nguyện để chuẩn bị cho mọi quyết định quan trọng và thử thách khó khăn (LuLc 11:1)
Khi Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện hôm đó, Đức Chúa Cha biết Con Ngài sắp phải đương đầu với một trận bão kinh khủng (Mac Mc 6:48). C1c môn đồ đã lao đầu vào cơn giông bão và họ không biết trước, nhưng Chúa Giê-xu đã bước vào cơn bão ấy sau khi tương giao với Cha Ngài trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Cha đã chuẩn bị cho Chúa Giê-xu đón nhận những gì sắp xảy ra và Chúa Giê-xu đối diện với sự khó khăn bằng quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chúng ta thường dẫ nghỉ ngơi sau một sự đắc thắng thuộc linh, nhưng sự khó khăn có thể đến sau đó bất cứ lúc nào Bạn phải cảnh giác khi đạt đến đỉnh cao của mình. Chính những lúc đó bạn kinh nghiệm được Đức Chúa Trời toàn năng dường nào, và bạn nên ngay lập tức ở riêng ra để cầu nguyện. Như vậy bạn sẽ không bị bất ngờ khi thử thách đến thình lình. Bạn có kinh nghiệm một sự đắc thắng thuộc linh nào không? hãy theo gương Chúa và đi tìm ngay một chỗ yên tĩnh để cầu nguyện vì như vậy Đức Chúa Trời có thể chuẩn bị cho bạn để đối phó với những gì sẽ xảy ra.

Ngày 14 tháng 5
CÁC ĐẦY TỚ CỦA CHÚA CỨU THẾ
“Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (LuLc 17:10)
Đầy tớ thực hiện ý muốn của chủ. Đầy tớ không bảo với chủ phải làm gì. Đầy tớ không chọn việc để làm cho chủ, cũng không đề nghị ngày giờ thuận lợi để phục vụ chủ. Nhiệm vụ của đầy tớ là làm theo sự chỉ dẫn. Nói cách khác, chủ là người chỉ dẫn, chủ không bảo đầy tớ mở rộng tầm nhìn rồi hướng dẫn lại cho chủ. Chủ là người có tầm nhìn đó, nhiệm vụ của đầy tớ là giúp chủ làm trọn những mục đích của chủ.
Chúng ta là những đầy tớ, Đức Chúa Trời là Chủ. Chúng ta có xu hướng thay đổi trật tự này! Sự mạc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài, những mục đích của Đức Chúa Trời, và phương cách của Ngài phụ thuộc trực tiếp vào sự vâng lời của chúng ta. Hôm nay Ngài không mạc khải những ý định của Ngài cho 5 năm tới, nhưng Ngài sẽ cho chúng ta biết bước tiếp theo của chúng ta sẽ là gì. Khi chúng ta đáp lại sự mạc khải của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm thành điều Ngài muốn, và sẽ là Đấng nhận lãnh sự vinh hiển.
Sự hoàn thành của chúng ta xuất phát từ sự hầu việc Chủ mình.
Thế gian sẽ xui giục bạn nỗ lực vì quyền lực và sức mạnh. Đức Chúa Trời muốn bạn giữ vai trò của một người đầy tớ. Vì bạn, người đầy tớ của Đức Chúa Trời, không nên lập kế hoạch nào khác hơn là vâng theo mọi điều Ngài phán dặn. Đức Chúa Trời không cần bạn mơ tưởng đến những ước mơ vĩ đại cho đời sống mình, gia đình mình, công việc mình hoặc Hội Thánh mình. Ngài chỉ cần sự vâng lời của bạn. Ngài có những kế hoạch; nếu đem so sánh chúng sẽ làm cho những hoạch định của bạn nên nhỏ bé (Eph Ep 3:20).

Ngày 15 tháng 5
SẮT MÀI NHỌN SẮT
“Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình” (ChCn 27:17)
Đời sống Cơ Đốc là một hành trình hồi hương. Đôi khi con đường rất khó đi, và chúng ta phải bước đi cô độc. Đôi lúc chúng ta trở nên nản lòng và muốn bỏ cuộc Chính những thời điểm đó Đức Chúa Trời sẽ đặt để một người bạn cùng đi bên cạnh chúng ta. Một trong những tặng vật quí giá nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là bạn bè; họ khích lệ chúng ta và dùng tình yêu thương thách thức chúng ta để chúng ta “tiếp tục cuộc hành trình”.
Theo Kinh Thánh, bạn bè là người kích thích để bạn trở nên người theo như ý Đức Chúa Trời. Giô-na-than có thể kế vị cha mình để làm vua Y-sơ-ra-ên. Nhưng ông yêu thương Đa-vít bạn mình, và đã khích lệ Đa-vít làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, dù cho điều đó có nghĩa là Giô-na-than sẽ mất đi ngai vàng của mình (ISa1Sm 19:1-7).
Đặc điểm của người bạn theo Kinh Thánh là tình bạn của họ kéo bạn đến gần Chúa Cứu Thế hơn. Họ “mài nhọn” bạn và thúc đẩy bạn làm những việc đúng. Những người bạn thật nói cho bạn biết điều phải lẽ và thậm chí còn làm tổn thương bạn nếu cần tới họ yêu thương bạn và hết lòng muốn điều tốt nhất đến với bạn (ChCn 27:5).
Hãy cẩn thận trong việc chọn bạn! Chúa Giê-xu đã chọn những bạn thân nhất của Ngài bằng sự khôn ngoan. Ngài không tìm những người bạn hoàn hảo, nhưng chọn những người hết lòng theo Đức Chúa Trời. Cũng rất quan trọng để tự xét mình hầu biết mình là một người bạn thế nào đối với người khác. Là một người bạn, nhiệm vụ của bạn là quan tâm đến nhu cầu của người khác trước (ChCn 17:18). Hãy tìm cho mình những người bạn tin kính Chúa để họ sẽ kích thích bạn trở thành một người mà Đức Chúa Trời mong muốn. Khi bạn đã tìm được họ, hãy tiếp nhận cách Đức Chúa Trời sử dụng họ để giúp bạn trưởng thành về mặt thuộc linh. Cũng cố gắng làm một người bạn tốt để giúp người khác ngày càng giống Cứu Chúa hơn.

Ngày 16 tháng 5
TRUNG TÍN VỚI VIỆC KHÔNG THỂ THỰC HIỆN
“Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?” (Cac Tl 6:14)
Trong suy nghĩ của Ghê-đê-ôn, thắng dân Ma-đi-an là điều không thể, và ông hoàn toàn đúng! Dân Ma-đi-an, cung với những dân đồng minh với họ, đã áp đảo dân Do Thái bảo Ghê-đê-ôn, đánh họ, chiến thắng kh6ng còn là điều không thể!
Khi Chúa Giê-xu truyề lệnh cho một nhóm môn đồ ít ỏi của Ngài đi rao giảng để khiến muôn dân đều tôn Ngài, thì đó có phải là việc không thể thực hiện (Mat Mt 28:19)! Khi Chúa Giê-xu bảo các môn đồ Ngài phải yêu kẻ thù nghịch mình, Ngài có đang thực tế không? Dĩ nhiên, bởi Ngài là Đấng sẽ làm thành sự giảng hoà qua họ (IICo 2Cr 5:19-20).
Bạn thấy những mạng lệnh này như không có vẻ đúng phải không? Bạn có chỉnh sửa Lời Đức Chúa Trời để tìm cách giải nghĩa sao cho hợp lý với bạn không? Đừng xem nhẹ những gì Đức Chúa Trời có thể làm được (Phi Pl 4:13). Khi Đức Chúa Trời giao một nhiệm vụ, nó không còn là điều không thể thực hiện nữa, nhưng là việc cắc chắn thành công, khi Đức Chúa Trời giao cho bạn nhiệm vụ có vẻ như không thể thực hiện được, điều duy nhất ngăn trở bạn làm thành là sự không vâng lời của mình. Khi Đức chúa Trời phán, nó có ht63 làm bạn sợ đến chết! Ngài sẽ dẫn dắt bạn để làm thành những điều mà theo sức bạn chúng hoàn toàn không thể làm được. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban sự chiến thắng cho bạn, từng bước một, khi bạn vâng theo Ngài. bạn đáp lại thế nào đối với một nhiệm vụ dường như khong thể thực hiện? Bạn có loại bỏ nó như một điều không hể đạt được không? Hay bạn ngay tức khắc điều chỉnh đời sống mình theo sự mạc khải của Đức Chúa Trời, và xem xét Ngài sẽ làm thành những mục đích Ngài qua sự vâng lời của bạn như thế nào? Đức Chúa Trời muốn làm những việc không thể qua đời sống bạn. Tất cả những gì Ngài cần là sự vâng lời của bạn.

Ngày 17 tháng 5
PHÁN BẰNG QUYỀN PHÉP
“Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu” (Mac Mc 1:22)
Chúa Giê-xu không phải là người đầu tiên giảng dạy Kinh Thánh cho các môn đồ. Dân sự trong thời Chúa Giê-xu đã nghe các thầy thông giáo dạy Kinh Thánh. Điều làm Chúa Giê-xu khác biệt với các thầy thông giáo là Ngài dạy như có quyền phép. Đối với nhiều thầy thông giáo, Kinh Thánh là một bộ sách vô nghĩa, khô khan về sự suy đoán thần học, nhưng Chúa Giê-xu đã dạy Kinh Thánh như lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít khẳng định rằng con người chỉ có thể nhận lãnh điều mà Đức Chúa Trời ban cho (GiGa 3:27). Khi các lãnh đạo tôn giáo nghiên cứu Kinh Thánh, họ không nhận lãnh được gì. Khi Chúa Giê-xu đọc chính Kinh Thánh đó, thì Đức Chúa Cha ban cho Ngài trọn vẹn sự khôn ngoan và quyền phép của Ngài.
Có sự khác biệt lớn giữa thực thi tôn giáo và chia sẻ lời đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Có sự khác biệt quan trọng giữa lý lẽ của thế gian và lời khuyên đến từ Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Có thể dạy sứ điệp từ Kinh Thánh nhưng không từ Đức Chúa Trời không? Vâng có thể!! Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã thường xuyên dạy Kinh Thánh mà để cho những người nghe họ ở trong tình trạng thiếu thốn về mặt thuộc linh. Có thể khuyên người khác bằng những lời khuyên nghe hợp lý nhưng lại trái với lời Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên có thể!
Mỗi khi bạn dạy dỗ, khuyên bảo, hoặc chia sẻ lời khích lệ, hãy cẩn thận để lời bạn chia sẻ thật sự đến từ Đức Chúa Trời mà không là suy nghĩ riêng của bạn. Bằng không, bạn có thể trở thành một tiên tri giả (PhuDnl 18:20-22). Đức Chúa Trời hứa sẽ trung tín thực thi những lời Ngài đã phán (EsIs 55:10-11). Khi bạn chia sẻ lời đến từ Đức Chúa Trời, bạn cũng có thể làm như vậy với một đức tin cao nhất!

Ngày 18 tháng 5
GIÁ TRẢ TRÊN NGƯỜI KHÁC
“Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, với Ma-ri Ma-đơ-lên nữa” (GiGa 19:25)
Sẽ không có Cơ Đốc giáo nếu không có thập tự giá, vì bạn không thể làm môn đồ của Chúa Giê-xu mà không vác thập tự giá mình. Thập tự giá gây nhiều đau đớn, nó làm thay đổi vĩnh viễn đời sống bạn. Nhưng đôi khi cái giá cao nhất phải trả sẽ không phải trả trên bạn nhưng trên những người bạn yêu thương. Bạn có thể sẵn sàng vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, bất kể chúng là gì, bởi vì bạn đã bước đi với Ngài và biết nẻo đường Ngài là tốt nhất. Nhưng có những người thân của bạn không tương giao với Chúa Giê-xu như vậy và không nghe được tiếng Ngài rõ ràng như vậy.
Chúa Giê-xu hiểu rõ rằng ý của Cha Ngài là đem Ngài đến thập tự giá. Thập tự giá có nghĩa là sự chết đau đớn dành cho Chúa Giê-xu, và nó cũng gây đau buồn cho những người thân nhất của Ngài. Bởi vì thập tự giá, mẹ của Chúa Giê-xu vô cùng đau khổ khi con bà bị công khai sỉ nhục, bị tra tấn và giết chết. Dì của Ngài và bạn bè thân nhất của Ngài sẽ chứng kiến Ngài bị đóng đinh. Các môn đồ Ngài sẽ bị tản lạc trong sợ hãi và hoang mang trong cái đêm tăm tối nhất và dài nhất trong cuộc đời họ. Bởi vì sự vâng lời của Chúa Giê-xu, cũng sẽ có thập tự giá dành cho mỗi một môn đồ Ngài.
Sự vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời nơi bạn sẽ có ảnh hưởng đến người khác (LuLc 14:26). Đừng khước từ vâng theo điều mà bạn biết Đức Chúa Trời đang đòi bạn làm chỉ vì bạn sợ cái giá phải trả đối với gia đình bạn sẽ rất lớn. Hãy thận trọng kẻo bạn tìm cách ngăn trở những người bạn yêu thương vác thập tự giá mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Đừng cố gắng bảo vệ những người bạn yêu bằng sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Cái giá của sự không văng lời luôn luôn cao hơn rất nhiều. Tốt nhất nên chăm xem Chúa Giê-xu, tấm gương của bạn, và biết được để vâng theo Cha Ngài, những người xung quanh Ngài phải trả giá thế nào.

Ngày 19 tháng 5
CÓ NHỮNG SỰ ĐIỀU CHỈNH CẦN THIẾT
“Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn luỵ! Hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái của dân ta mà khóc suốt ngày đêm” (Gie Gr 9:1)
Đức Chúa Trời kêu gọi Giê-rê-mi để trở thành một tiên tri hay khóc. Ông được gọi làm tiên tri trong thời nhiễu loạn và khổ sở khi xã hội chịu đựng sự mục nát lan tràn của đạo đức và thuộc linh. Dân Giu-đa đi xa khỏi Đức Chúa Trời và sắp phải đối diện với sự đoán phạt dữ dội của Đức Chúa Trời. Đây không phải là thời tán tụng và ca ngợi nhưng là thời khóc lóc. Đức Chúa Trời đã tìm kiếm một người nào đó mà Ngài có thể khuôn đúc thành một tiên tri có tính cách cần thiết cho thời ảm đạm như vậy. Ngài đã tìm được Giê-rê-mi. Cái giá mà Giê-rê-mi phải trả rất lớn, ông đã hy sinh sự tự do của tuổi trẻ mình để làm sứ giả cho Đức Chúa Trời. Ông phải từ bỏ gia đình và danh tiếng. Ông chịu sự hiểu lầm, sự nhạo báng và sự bắt bớ. Ông đã bị bỏ tù và bị chỉ trích bởi những người được ông đến cảnh báo về sự đoạn phạt đến gần của Đức Chúa Trời.
Sa-tan sẽ tìm cách thuyết phục bạn rằng sự vâng lời phải trả giá rất cao, nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho bạn biết cái giá của sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn được Đức Chúa Trời dùng trong công việc Ngài, bạn phải mong đợi những sự điều chỉnh trong đời sống mình. Bạn có thể đo được khoảng cách giữa ngôi của thiên đàng và chuồng gia súc ở Bết-lê-hem không? Từ Đức Chúa Trời của vũ trụ đến thập giá xa bao nhiêu? Đừng bị đánh lừa trong suy nghĩ rằng không có giá phải trả cho sự vâng lời.
Nhưng sự điều chỉnh nào Đức Chúa Trời đang muốn bạn tiến hành? Bạn sẽ đối diện với những nghịch cảnh và sự chống đối sẽ đến khi bạn để đời sống mình đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Giê-rê-mi đã rất thoả lòng vì biết mình là một đầy tớ trung tín và được yêu thương của Đức Chúa Trời. Phần thưởng của bạn cũng sẽ như vậy khi bạn quyết định vâng theo Cứu Chúa một cách trọn vẹn, bất kể giá phải trả là như thế nào.

Ngày 20 tháng 5
VÂNG THEO TỪNG BƯỚC MỘT
“Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho” (SaSt 22:1-2)
Sự khó khăn của chúng ta không phải là chúng ta không biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự khó chịu của chúng ta là do chúng ta biết ý muốn Ngài nhưng không muốn làm theo!
Lần đầu tiên Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, mạng lệnh của Ngài rất thẳng thắng: “Đi đến xem ta sẽ chỉ cho” (SaSt 12:1). Bởi Đức Chúa Trời đã dẫn Áp-ra-ham qua nhiều thử thách suốt nhiều năm sau đó. Áp-ra-ham đã học được tính kiên nhẫn khi chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Tròi về một đứa con trai; lời hứa này phải đến 25 năm sau mới được ứng nghiệm. Áp-ra-ham biết tin cậy Đức Chúa Trời qua những cuộc chiến tranh với các vua và qua sự sụp đổ của Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Đỉnh điểm của sự bước đi bởi đức tin của Áp-ra-ham là khi Đức Chúa Trời yêu cầu ông dâng làm của lễ một thứ mà có ý nghĩa nhất đối với ông, sự vâng lời trước đây của Áp-ra-ham cho thấy rằng ông sẽ nhanh chóng và quyết tâm dâng mọi sự mà Đức Chúa Trời yêu cầu, nhưng lần này ông có sẵn sàng không? Đức Chúa Trời không đòi Áp-ra-ham hy sinh như vậy từ giai đoạn đầu của mối tương giao giữa Ngài với ông. Điều này đến sau hơn 30 năm Áp-ra-ham bắt đầu bước đi với Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Cha liên tục mạc khải đường lối của Ngài cho bạn trong hành trình Cơ Đốc của mình, bạn sẽ giống như Áp-ra-ham sẽ phát triển mức độ tin cậy của mình nơi Ngài càng sâu xa hơn, khi bạn vừa tin nhận Chúa những lời dạy dỗ cơ bản, như hãy chịu báp-tem, hoặc hãy thay đổi lối sống. Nhưng khi bạn biết tin cậy Ngài sâu xa hơn, Ngài sẽ phát triển tính cách bạn để đáp ứng những thử thách lớn hơn, và với thử thách lớn này bạn sẽ có được tình yêu lớn hơn dành cho Ngài và biết nhiều hơn về các đường lối Ngài. Bạn có sẵn sàng nhận lãnh sự mạc khải tiếp theo của Đức Chúa Trời không?

Ngày 21 tháng 5
SỰ KHÁC BIỆT RÕ RÀNG
“Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu” (Cong Cv 4:13)
Không thể lầm lẫn một đời sống được Đức Chúa Trời biến đổi! Các môn đồ từng là những người vô sinh và hay sợ hãi khi Chúa Giê-xu chọn họ. Gia-cơ và Giăng đã cố sức vượt qua các sứ đồ khác để mong tìm được những vị trí cao trọng nhất bên cạnh Chúa Giê-xu (Mac Mc 10:37). Hết lần này đến lần khác các môn đồ tỏ ra mình không thật sự hiểu Chúa Giê-xu là ai (GiGa 6:7-9; Mac Mc 6:49). Ngay cả sau 3 năm ở bên Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ còn sợ xưng Cứu Chúa của mình trước một người đầy tớ gái (Mat Mt 26:69-75). Bất cứ người nào biết rõ những môn đồ này đều thấy họ không phải là loại người có thể làm nền móng để xây dựng một vương quốc rộng khắp thế giới. Nhưng có gì đó đã xảy ra với họ khi họ được ở bên Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh đã biến đổi họ, ban cho họ sự dạn dĩ và sự khôn ngoan. Giờ đây họ có thể làm phép lạ và rao giảng trước đám đông một cách dạn dĩ và có sức thuyết phục cao. Ngay cả kẻ thù của họ cũng thấy trong đời sống được thay đổi của họ một quyền năng giống như họ từng thấy trong Chúa Giê-xu.
Đôi khi chúng ta muốn người khác tin rằng chúng ta đã thay đổi, chúng ta thánh khiết hơn, tận hiến hơn, được Thánh Linh kiểm soát nhiều hơn. Nhưng đối với những người thật sự được Đức Chúa Trời biến đổi thì không cần làm cho những người khác tin sự khác biệt, sự thay đổi sẽ rất rõ ràng.
Đừng trở thành người nội quan quá mức, mà luôn tập trung chú ý đến bản thân mình và những thay đổi nhỏ mà bạn thấy được theo thời gian, khi bạn bước đi với Chúa Giê-xu mỗi ngày, hãy để người khác, mà không phải là chính bạn, nhìn thấy sự thay đổi diễn ra trong bạn. Nếu bạn phải chứng minh cho một ai đó rằng Đức Chúa Trời đã thật sự thay đổi bạn, thử Ngài thật đã không có thay đổi bạn. Nhưng những người xung quanh bạn chắc chắn sẽ thấy khi đời sống bạn được biến đổi bởi mối tương giao của bạn với Chúa Giê-xu.

Ngày 22 tháng 5
CÁCH THA THỨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi huỷ hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng làm vợ người” (ISa1Sm 12:10)
Cần phải làm gì để Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi. Phải ăn năn. Nhưng sự ăn năn không đảm bảo sự loại bỏ hậu quả của tội lỗi. Hậu quả thường vẫn còn như một người nhắc nhở về bản chất kinh khủng và gây tổn hại của tội lỗi.
Đa-vít đã được tha thứ những tội rất trầm trọng của ông như tà dâm, ăn cướp và giết người. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông hoàn toàn và cất xa tội lỗi khỏi ông tuyệt đối (Thi Tv 103:12). Nhưng Đức Chúa Trời không xua đi sự đau khổ mà Đa-vít sẽ gánh chịu như hậu quả của những vi phạm mình. Đứa con bởi sự gian dâm của Đa-vít đã chết (IISa 2Sm 12:14). Am-môn con trai Đa-vít đã cưỡng hiếp Ta-ma con gái Đa-vít giết chết Am-môn (IISa 2Sm 13:28-29). Áp-sa-lôn dấy loạn và cưới ngôi (IISa 2Sm 15:1-37). Ở cuối đời trị vì của Đa-vít, bạo lực đầy dẫy trong gia đình và vương quốc của ông. Mặc dù Đa-vít biết mình đã được tha thứ, ông vẫn phải gánh chịu những hậu quả đau đớn của tội lỗi mình ở cuối đời.
Cho rằng Đức Chúa Trời cất khỏi mọi hậu quả của tội lỗi ngay giờ phút bạn ăn năn là bạn quá tự tin. Đừng nghĩ rằng ngay lúc bạn tỏ ra ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ phục hồi nguyên trạng mọi sự. Ngài có thể không làm như vậy. Một số tội lỗi, như tội tà dâm chẳng hạn, xuất phát từ một tâm tánh không hoàn mỹ. Đức Chúa Trời tha tội ngay khi ăn năn, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn để xây dựng một tính cách. Chính tính cách, mà không phải là sự tha thứ, quyết định Đức Chúa Trời sẽ đem gì đến cho đời sống bạn tiếp theo đó.
Bởi vì chúng ta biết hậu quả nghiêm trọng của sự không vâng lời của mình, nên chúng ta hãy chuyên tâm tránh xa mọi tội lỗi và “lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (HeDt 12:1b)

Ngày 23 tháng 5
ĐI TRUYỀN GIÁO VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
“Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó” (Cong Cv 8:29)
.
Để thực thi sứ mạng truyền giáo. Đức Chúa Trời đã tìm kiếm những người có lòng ngay thẳng với Ngài và đặt họ ở địa vị mà họ có thể thực hiện nhiều việc quan trọng cho Nước của Ngài. Một số nhà truyền giáo vĩ đại trong lịch sử đã không sống thọ, nhưng đời sống của họ có ảnh hưởng lâu dài.
Đức Chúa Trời đã sử dụng Phi-líp, và sách Công vụ đã chép lại cách Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của Phi-líp để đem Phúc Âm đến cùng trái đất như thế nào Phi-líp rao giảng đầy quyền năng ở thành Sa-ma-ri (Cong Cv 8:5). Đức Chúa Trời đã dùng ông một cách quyền năng đến nỗi cả thành này đều vui mừng trước những phép lạ mà Đức Chúa Trời đang làm (Cong Cv 8:6-8). Nhìn thấy cả thành phố đáp lại Phúc Âm qua sự rao giảng của mình là mong mõi lớn nhất của mọi nhà truyền giáo. Nhưng Phi-líp không tập trung quá mức vào công việc trong đời sống Cơ Đốc của mình. Ông tập trung vào Đức Chúa Trời. Phi-líp không bị ám ảnh bởi sự mở mang danh tiếng mình như một giáo sư vĩ đại hay một người làm phép lạ, ông quan tâm đời sống mình có còn ở trong công việc của Đức Chúa Trời hay không. Khi ông nhận được nhiệm vụ phải rời bỏ chức vụ đang gặt hái kết quả của mình, ông đã không do dự (Cong Cv 8:27).
Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục tìm kiếm những người có trách nhiệm giống như Phi-líp để ra đi truyền giáo với Ngài. Lý do Đức Chúa Trời không đem đến sự phục hưng mạnh mẽ cho nhiều nơi không phải vì Ngài không thể hay Ngài không muốn. Trước hết Ngài tìm kiếm những người sẵn sàng điều chỉnh đời sống họ để không còn tập trung vào công việc của mình mà tập trung vào công việc của Đức Chúa Trời ở khắp thế gian. Bạn có thấy được công việc của Đức Chúa Trời ở quanh mình không? Hiện nay Đức Chúa Trời đang mời gọi bạn làm việc gì? Bạn đáp ứng như thế nào?

Ngày 24 tháng 5
GHI KHẮC SỰ THÀNH TÍN
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người” (Mac Mc 14:9)
Chúng ta có thể nghĩ rằng những việc làm của chúng ta cho Đức Chúa Trời rất nhỏ bé và không ra chi, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời chúng đều có ý nghĩa. Tình yêu và sự tận tâm đối với Chúa Cứu Thế cũng được Đức Chúa Trời ghi nhớ cho đến các đời sau.
Người đàn bà này đã làm một việc để bày tỏ tình yêu mình với Chúa Giêxu. Bà không làm để gây ấn tượng với các môn đồ Ngài hoặc để được công chúng chú ý hay được Chúa Giê-xu khen ngợi. Bà chỉ cố làm sao để bày tỏ tình yêu của mình dành cho Chúa Giê-xu. Bà đã không làm gì đặc biệt, bà không làm một phép lạ nào; bà không rao giảng một bài giảng nào. Nhưng Chúa Giê-xu quá cảm động vì sự trung tín quên mình của bà đến nỗi Ngài cho rằng việc của bà đáng được ghi nhớ xuyên suốt lịch sử.
Chúng ta không biết việc gì làm Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất, cũng không biết việc làm nào nhằm thể hiện tình yêu của chúng ta được Ngài sử dụng để làm vinh hiển qua con cháu và những thế hệ sau này của chúng ta. Áp-ra-ham không thể biết cái ngày ông sẵn lòng dâng con trai một của mình làm của lễ sẽ được ghi nhớ và chúc phước cho nhiều thế hệ nghe đến sự vâng lời của mình. Đa-vít không thể biết sự bước đi với Đức Chúa Trời của mình sẽ làm Ngài đẹp lòng đến nỗi tấm gương của mình sẽ đem ân phước cho những thế hệ mai sau.
Đức Chúa Trời có thể lợi dụng sự thành tín của bạn để làm thành nguồn phước cho những người khác ở các thế hệ sau. Bạn sẽ không bao giờ biết được tất cả những người đã nhận ơn phước qua đời sống trung tín của bạn mãi cho đến đời sau. Vì vậy mà bày tỏ tình yêu và sự tận tâm của mình với Chúa Giê-xu mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng.

Ngày 25 tháng 5
SỰ ĐAU THƯƠNG TRONG LÚC CẦU NGUYỆN
“Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (LuLc 22:42)
Sự cầu nguyện không khó hiểu, nhưng khó thực hiện. Lần cuối cùng lòng bạn quá đau thương vì những người bạn cầu thay cho đến nỗi cả thể xác của bạn cùng với tâm trí và tấm lòng bạn đều chịu sự nặng nề lo lắng là khi nào? (HeDt 5:7)
Chúng ta là thế hệ ra sức tránh xa sự đau khổ bằng bất cứ giá nào. Vì vậy nên có rất ít người cầu thay. Hầu hết Cơ Đốc nhân đều cầu nguyện một cách nông cạn hời hợt, nhưng Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta vào sự cầu thay sâu sắc hơn; đáng tiếc chỉ một số ít người kinh nghiệm được điều này sự cầu thay sâu sắc và lâu dài thường gây ra sự đau khổ. Nó kéo anh ta đến trước mặt Đức Chúa Trời trong khi những người khác bỏ đi hoặc mê ngủ (LuLc 22:45). Nó đem chúng ta vào kinh nghiệm sự tan vỡ với Chúa Cha dù những người khác có liên tục chống nghịch Ngài. Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự cầu thay tha thiết như vậy?
Chúng ta mong chờ lễ Ngũ Tuần trong đời sống chúng ta và trong Hội Thánh chúng ta, nhưng không có lễ Ngũ Tuần nếu không có vườn Ghết-sê-ma-nê và thập tự giá. Làm thế nào để chúng ta được trưởng thành trong đời sống cầu nguyện? Bằng sự cầu nguyện khi chúng ta không cảm thấy thích cầu nguyện chính là lúc chúng ta phải cầu nguyện. Không có con đường tắt đối với sự cầu nguyện. Không có quyển sách nào cho bạn đọc, nhóm hội thảo nào cho bạn tham gia, hay phương châm tuyên truyền nào cho bạn ghi nhớ mà sẽ biến đổi bạn thành người cầu thay. Sự cầu thay chỉ có được nhờ sự kết ước chính mình vào sự cầu nguyện và cứ như vậy.
Tại sao lại không chấp nhận lời mời gọi của Đức Chúa Trời để trở thành một người cầu thay? Ông để mình bằng lòng với sự cầu nguyện hời hợt, chỉ tập trung vào chính mình. Hãy ở với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện cho đến khi Ngài hướng dẫn bạn cầu nguyện ở mức độ mà Ngài muốn.

Ngày 26 tháng 5
NGƯỜI NÀO LÀ KẺ NHỎ HÈN NHẤT
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người” (Mat Mt 11:11)
Vai trò của Giăng Báp-tít là phải hạ mình xuống để chức vụ của Chúa Giê-xu được dấy lên (GiGa 3:30). Giăng để các môn đồ mình từ bỏ mình mà đi theo Chúa Giê-xu. Chức vụ của Giăng chỉ kéo dài khoảng 6 tháng trước khi ông bị bỏ tù oan và bị xử tử hình theo ý kiến thất thường của một nền quân chủ độc ác. Tuy vậy Chúa Giê-xu đã nói rằng không ai trong số những người được coi trọng hơn Giăng lại được lớn hơn trong Nước thiên đàng. Môi-se đã phân rẽ Biển Đỏ; Ê-li đã gọi kẻ chết sống lại và khiến lửa từ trời giáng xuống; Ê-sai đã viết ra một sách được tôn trọng trong Kinh Thánh; nhưng trong thời gian ngắn ngủi của chức vụ mình, Giăng đã sánh kịp họ về sự cao trọng trong Nước thiên đàng!
Thật không thể tin được, Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta có cơ hội được cao trọng hơn cả Giăng Báp-tít trong Nước thiên đàng. Giăng loan báo sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế, còn chúng ta, những Cơ Đốc nhân có Chúa Cứu Thế sống trong lòng mình. Chúng ta phải nhớ rằng hầu việc Đức Chúa Trời là một đặc ân lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được trong đời sống mình. Hầu việc Đức Chúa Trời trong cách đơn giản nhất cũng là sự cao trọng hơn rất nhiều những gì chúng ta đáng được hưởng. Giăng đã mất không đầy một năm để làm thành nhiệm vụ của mình, và ông đã làm hết sức lực mình. Chúng ta có cơ hội theo Chúa Giê-xu để thực hiện công việc Ngài qua đời sống chúng ta, để cho những việc được làm thành qua chúng ta có thể lớn hơn những việc được làm qua Giăng Báp-tít. Nhiệm vụ của chúng ta cũng giống như của Giăng, dấy Chúa Giê-xu lên trong khi hạ mình xuống. Vậy chúng ta cũng phải làm việc này một cách nhiệt tình như Giăng Báp-tít!

Ngày 27 tháng 5
CÁC ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài” (Thi Tv 103:7)
Biết các công việc của Đức Chúa Trời thôi đã làm bạn hài lòng hay bạn còn muốn biết các đường lối của Ngài nữa? Có một sự khác nhau ở đây. Sự khác nhau này được minh hoạ trong đời sống của các con cháu Y-sơ-ra-ên khi được so sánh với Môi-se. Dân Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến các phép lạ mà Đức Chúa Trời thực hiện; họ đã bước đi qua Biển Đỏ như đi trên đất khô giống như Môi-se đã đi. Họ ăn ma-na và chim cút từ trời giống như Môi-se đã ăn. Họ vui mừng nhận lãnh sự ban cho của Đức Chúa Trời mà không cần biết chính mình Ngài. Nhưng Môi-se không chỉ nhận thấy sự ban cho của Đức Chúa Trời, mà còn biết thân vị của Đức Chúa Trời. Những người khác, như những thầy phù thuỷ người Ê-díp-tô, cũng có thể làm những việc lạ lùng, nhưng không ai làm theo cách mà Đức Chúa Trời làm (XuXh 7:11-12). Cách mà Đức Chúa Trời thực hiện cho thấy rõ bản tánh của Ngài. Nếu Môi-se bằng lòng với quyền năng của Đức Chúa Trời rời thân thể ông có thể chấp nhận sự hiện diện của một thiên sứ và giành thắng lợi nhờ những nỗ lực của mình (XuXh 33:15). Nhưng Môi-se muốn được kinh nghiệm nhiều hơn. Ông muốn kinh nghiệm chính Đức Chúa Trời, không chỉ các công việc của Ngài mà thôi.
Ngày nay một số người, giống như dân Y-sơ-ra-ên bằng lòng với kinh nghiệm về công việc của Đức Chúa Trời mà không cần biết đến Ngài. Họ là những người nhận lãnh sự nhậm lời cầu xin, nhưng họ không bao giờ biết Đấng Ban Cho. Họ được pước bởi sự chăm lo thần hựu của Đức Chúa Trời trên gia đình họ, quê hương họ, công việc họ, nhưng họ không cần biết Đấng ban những ơn phước đó cho mình. Họ được hưởng lợi từ sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, nhưng họ không bao giờ quen với Đấng Gìn Giữ.
Bạn có biết Đức Chúa Trời một cách riêng tư hơn qua những kinh nghiệm của bạn với Ngài không? Khi bạn thấy những công việc của Đức Chúa Trời, hãy nhìn xa hơn để thấy được sự mạc khải về bản tánh Ngài (SaSt 22:14; GiGa 6:35)

Ngày 28 tháng 5
VUI MỪNG TRONG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI
“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi, lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy” (Gie Gr 15:16)
Nếu bạn nhận được một lời lưu ý từ vị lãnh đạo của đất nước bạn hay một người nổi tiếng nào đó, có thể bạn sẽ giữ nó như một kỷ vật. Sứ điệp từ Đức Chúa Trời toàn năng quí giá hơn thế rất nhiều.
Đôi khi chúng ta thấy mình ở trong những hoàn cảnh vượt quá sự kiểm soát của mình. Đây là trường hợp của Ma-ri và Ma-thê khi họ đau buồn trước cái chết của La-xa-rơ, anh mình. Trong những thời điểm này, lời của Chúa Giê-xu có thể đem lại nhiều sự vui mừng (GiGa 11:41-45). Những thời điểm khác khi Chúa Giê-xu phán, Lời Ngài đem lại sự sửa trị. “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta!” (Mat Mt 16:23) và “Hỡi người ít đức tin” (Mat Mt 14:31) dường như không đem đến niềm vui. Nhưng Giê-rê-mi nói rằng Lời Đức Chúa Trời đem lại sự vui mừng.
Phải luôn nghĩ rằng Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn năng sẽ phán trực tiếp với chúng ta! Được Ngài quan tâm đủ để thách thức những tư tưởng và những hành động tiêu cực của chúng ta là một đặc ân. Dù lời Ngài khen ngợi chúng ta hay trừng phạt chúng ta, chúng ta phải xem đó là sự vui mừng vì nhận được lời làm thay đổi đời sống từ Chúa của mình.
Mỗi khi chúng ta dọn lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn dè chừng rằng có thể Đức Chúa Trời có một điều gì đó để phán với chúng ta. Mỗi khi chúng ta mở Kinh Thánh, chúng ta nên mong chờ Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta một điều gì đó trong thời gian chúng ta ở bên Ngài. Chúng ta nên quan tâm đến những gì Ngài sẽ phán với chúng ta suốt thời gian cầu nguyện nhiều hơn những gì chúng ta định nói với Ngài.
Khi bạn nhận được lời phán từ Chúa của mình, dù nó là lời khen ngợi hay lời sửa trị, hãy xem đó là sự vui mừng vì được Đức Chúa Trời toàn năng sẽ phán với bạn.

Ngày 29 tháng 5
LỜI NÓI CẨU THẢ
“Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói” (Mat Mt 12:36)
Chúa Giê-xu nói rõ về những lời nói hư không của bạn, nhưng lời cảnh cáo của Ngài thường không được chú ý đến. Chúa Giê-xu bảo rằng mọi lời hư không sẽ có lúc bị khai ra trong ngày phán xét. Chúng ta sẽ mong đợi Chúa Giê-xu lên án những lời nói tục tỉu và xấu xa, nhưng còn những lời hư không thì sao? Những lời hư không là những điều chúng ta nói một cách cẩu thả, mà không quan tâm đến ảnh hưởng của chúng với người khác. Chúng ta quá vội cho rằng những tội lỗi của cái lưỡi mình là những tội lỗi nhỏ bé, những tội mà Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua. Nhưng Chúa Giê-xu biết hết tính nghiêm trọng của những lời nói của chúng ta, và những lời hư không ra từ miệng chúng ta sẽ cho thấy một bức tranh rõ ràng về tình trạng của lòng chúng ta (Mat Mt 15:17-20).
Sách Châm Ngôn khuyên chúng ta nên nói ít hơn là nói những điều sỉ nhục (ChCn 17:28). Thường khi chúng ta không nói những điều gì có ý nghĩa thì chúng ta bị cám dỗ để nói những lời hư không gây tổn thương cho người khác. Chúng ta càng để mình nói hoài những lời hư không, thì càng có khả năng chúng ta sẽ nói những lời có hại. Gia-cơ lưu ý các tín đồ hãy “mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia Gc 1:19). Chúng ta ít có nguy cơ nói những lời chướng tai khi chúng ta chịu lắng nghe hơn khi chúng ta nói!
Hãy suy nghĩ cẩn thận những lời sắp nói. Cơ Đốc nhân chỉ nên nói những lời có thể nâng cao tâm hồn và đem lại ân phước cho người khác (Eph Ep 4:29). Bạn có nên nói ít lại không? Bạn có cần cẩn thận trước những lời nói đùa của mình không? Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn đánh giá những lời nói của mình có gây dựng người khác hay chúng phá hoại và làm tổn thương người khác.

Ngày 30 tháng 5
ĐỨC TIN KHÔNG CẦN PHẢI XIN DẤU LẠ
“Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi” (Mat Mt 16:4)
Xin Đức Chúa Trời một dấu lạ là dấu hiệu của sự thiếu đức tin. Một số người nghĩ rằng họ chứng tỏ được đức tin lớn của mình bằng cách liên tục xin Đức Chúa Trời các dấu lạ. Họ cho rằng trong mọi hoàn cảnh Đức Chúa Trời đều muốn làm điều đặc biệt. Chẳng hạn, họ cho là Đức Chúa Trời muốn chữa lành bệnh cho một ai đó hoặc giải cứu họ một cách diệu kỳ khỏi mọi khó khăn mà họ đối diện. Chúa Giê-xu lên án những người cứ đòi Ngài làm phép lạ, bởi vì Ngài biết lòng của họ, Ngài nhận ra họ không tin Ngài nếu không liên tục cũng cố đức tin của họ bằng những dấu lạ. Đức tin của họ không đủ mạnh mẽ để sống còn nếu không thường xuyên nhìn thấy những phép lạ. Chúa Giê-xu đã lên án sự thiếu đức tin này và rồi bỏ họ.
Có những lúc chúng ta thích dấu lạ hơn người làm phép lạ. Đức Chúa Trời gọi đó là sự thờ lạy thần tượng, và Ngài chấm dứt điều đó bằng cách không làm các dấu lạ theo lời cầu xin của họ (Gie Gr 2:11-13). Đôi khi một hành động cao cả của đức tin không phải là xin một dấu lạ. Một trong những câu nói đáng chú ý nhất về đức tin trong Cựu Ước xuất xứ từ Sa-đơ-rắc, Mê-sắc và A-bết-nê-gô khi họ đương đầu với lò lửa vì vâng lời Đức Chúa Trời. Họ bày tỏ đức tin thật của mình khi đoan chắc với vua Nê-bu-cát-nết-sa: “Này hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (DaDn 3:17-18). Họ tin chắc Đức Chúa Trời có thể giải cứu họ, họ tin cậy Ngài hoàn toàn đến nỗi họ không cầu xin được tha miễn.
Đức tin của bạn cần có các dấu lạ để tồn tại không? Hay bạn có tin Đức Chúa Trời hoàn toàn để có thể nói “Bằng chẳng vậy, tôi vẫn luôn tin cậy Đức Chúa Trời” không?

Ngày 31 tháng 5
NHỜ CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI TRƯỚC HẾT
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa sả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va” (Gie Gr 17:5)
Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Giê-rê-mi cho rằng họ có thể tin cậy nơi quân đội của họ, tài ngoại giao của họ, và những người đồng minh ngoại bang của họ để bảo vệ họ khỏi đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh. Họ đã tin nơi Đức Chúa Trời chỉ bằng môi miếng, nhưng những hành động của họ chứng tỏ đức tin của họ đặt nơi đâu: nơi quân đội của họ và sự giàu có của họ. Đức Chúa Trời phán qua Giê-rê-mi để cảnh cáo họ rằng Ngài sẽ không chúc phước cho những ai tin cậy loài người hoặc điều gì khác thay vì tin cậy Ngài.
Đặt đức tin của bạn nơi bất cứ điều gì khác hơn nơi Đức Chúa Trời là thờ thần tượng. Làm sao bạn có thể biết đức tin mình có thật sự đặt nơi Đức Chúa Trời hay không? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau: Tôi quay sang nơi đâu khi kinh nghiệm sự khủng hoảng khi tôi bị tổn thương hoặc lo lắng, tôi sẽ đến cùng ai? Khi tôi gặp khó khăn về tài chính, tôi muốn nói với ai biết trước hết? Khi tôi chịu áp lực hoặc nản lòng, tôi tìm sự an ủi ở đâu?
Có phải bạn nói rằng bạn tin Chúa, nhưng những hành động của bạn chứng tỏ điều ngược lại không? Đức Chúa Trời thường sử dụng người khác làm phương tiện cung ứng cho bạn. Hãy cẩn thận kẻo vô tình bạn lại hướng đức tin mình nơi sự ban cho của Ngài mà không nơi Đấng Ban Cho. Đức Chúa Trời có thể đáp ứng nhu cầu của bạn qua những người bạn của bạn, nhưng cuối cùng đức tin của bạn phải đặt nơi Đức Chúa Trời.
Dân Y-sơ-ra-ên quá cứng lòng không tin cậy Đức Chúa Trời mà tin nơi sức mạnh con người để rồi quân Ba-by-lôn tiến đến Giê-ru-sa-lem, họ vẫn tiếp tục tìm cầu một con người, một dân tộc hay một quân đội nào đó có thể giải cứu họ. Họ đã nhận ra quá trễ rằng họ lẽ ra phải tin nơi Đấng duy nhất có thể giải cứu họ.
Đừng phạm sai lầm tương tự như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Hãy đi ngay đến cùng Đức Chúa Trời khi bạn túng thiếu. Ngài là Đấng duy nhất có thể cung ứng cho bạn.

Ngày 1 tháng 6
CÁC BẠN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (GiGa 15:15)
Bạn không quyết định để làm bạn hữu cùng Đức Chúa Trời. Đó chỉ bởi một lời mời gọi. Chỉ có hai người trong Cựu Ước được mô tả là “bạn hữu của Đức Chúa Trời”. Áp-ra-ham đã bước đi gần gũi bên Đức Chúa Trời đến độ Đức Chúa Trời xem ông là bạn hữu mình (EsIs 41:8). Môi-se nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình (XuXh 33:11).
Bởi bản tánh của chính mình Ngài. Đức Chúa Trời là một người bạn của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn và giơ tay Ngài cho chúng ta bàng sự cứu rỗi khi chúng ta không thể đền đáp gì cho Ngài. Khi một người nào dó hết lòng với Ngài, thì Đức Chúa Trời khởi xướng một tình bạn đặc biệt. Đa-vít đã toàn tâm dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời (IVua 1V 11:4). Mặc dù Đa-vít không phải là một người toàn vẹn, nhưng ông kính yêu Đức Chúa Trời. Đa-vít ghét tội lỗi (Thi Tv 103:3); ông thích thờ phượng Đức Chúa Trời (Thi Tv 122:1); ông đã nếm biết sự vui mừng thật nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời (IISa 2Sm 6:14); ông ham thích nói về Đức Chúa Trời (Thi Tv 34:1); ông nhận rõ những vi phạm của mình (Thi Tv 51:3-4); và ông vui thích dâng lên Ngài bài hát, lời tạ ơn, và lời ngợi khen, và không cầu xin sự đền đáp (Thi Tv 100:1-5). Đa-vít bước đi bên cạnh Đức Chúa Trời đến nỗi lời của ông luôn ở trong lòng Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá (Mat Mt 27:46).
Chúa Giê-xu gọi các môn đồ Ngài là bằng hữu. Ngài nói rằng Ngài sẽ luôn cho họ biết những điều Đức Chúa Cha đã chia sẻ với Ngài, bởi vì họ là bạn hữu Ngài. Ở đâu tình bạn thân thiết giữa họ được tăng trưởng thì Ngài sẽ chia sẻ tấm lòng Ngài với bạn hữu Ngài ở đó.
Nếu bạn không cho mình là bằng hữu của Đức Chúa Trời, hãy hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Ngày 2 tháng 6
SỰ ĐÁNG KINH SỢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kinh sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin, Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình” (IICo 2Cr 5:11)
Sự đáng kinh hãi của Đức Chúa Trời là rào cản lớn nhất đối với tội lỗi (XuXh 20:20; ChCn 16:6). Những ai nhận biết Đức Chúa Trời là một ông lão nhân từ và hiền lành sẽ giải quyết tội lỗi họ một cách hời hợt. Họ sẽ thờ phượng một cách nửa vời. Họ sẽ sống một đời sống theo những điều kiện mà chính họ quyết định, không do Đức Chúa Trời quyết định. Nhưng sự đáng kính sợ của Đức Chúa Trời thánh khiết có ảnh hưởng đáng kể trên cách sống của con người. Dù Phao-lô là một sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông luôn kinh sợ Đức Chúa Trời và biết rằng sẽ đến một ngày ông phải chịu sự phán xét vì tất cả những gì ông đã làm (IICo 2Cr 5:10).
Thế giới của chúng ta không hoan nghênh sự sợ hãi. Chúng ta dạy con cái mình kính yêu Đức Chúa Trời, nhưng không dạy chúng kinh sợ Ngài. Chúng ta giới thiệu cho những người không tin một hình ảnh thương mến và không đáng sợ của Đức Chúa Trời với hy vọng Cơ Đốc giáo sẽ hấp dẫn họ hơn. Một trong những điều bị lên án nhất trong thời đại chúng ta đó là chúng ta không còn kinh sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta thăng cấp Ngài lên làm “người bạn tốt nhất”. Đấng giải cứu chúng ta và “sống trong lòng chúng ta”, nhưng chúng ta không sợ Ngài. Thật chúng ta là con được chọn của Đức Chúa Trời và chúng ta là những người thừa kế, là bạn hữu đi bên cạnh Chúa Giê-xu (RoRm 8:16-17; GiGa 15:14-15), nhưng chúng ta không bao giờ ngang bằng với Ngài được. Ngài đã tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là những tạo vật của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, và chúng ta thì không!
Nếu bạn thấy rằng mình trở nên tự mãn với những mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và yên tâm trong tội lỗi mình, thì bạn đang bị cách biệt hoàn toàn khỏi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hãy để thì giờ suy gẫm về sự thánh khiết đáng kính sợ của Đức Chúa Trời và cho Đức Thánh Linh thấm nhuần trong đời sống bạn một lòng tôn kính phải lẽ đối với Đức Chúa Trời toàn năng (EsIs 40:12-26). Một cảm giác kinh sợ sâu sắc rất cần thiết cho sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Ngày 3 tháng 6
SỰ ĂN NĂN
“Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mac Mc 1:14-15)
Ăn năn là một trong những việc làm tích cực nhất của mọi lời nói. Giăng Báp-tít tập trung sự rao giảng của mình vào sự ăn năn (Mat Mt 3:2; Mac Mc 1:4; LuLc 3:3). Chúa Giê-xu cũng rao giảng về sự ăn năn, dặn bảo các môn đồ Ngài phải ăn năn (Mac Mc 1:14-15; LuLc 24:47). Thiên sứ tiên báo rằng Đấng Mê-si-a sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội (Mat Mt 1:21). Yêu cầu cầnt hiết để được cứu rỗi này sẽ là sự ăn năn.
Ăn năn có nghĩa là hoàn toàn không còn đi theo một chiều hướng nào đó mà xây người đi theo hướng ngược lại. Chắc chắn sự ăn năn còn là sự thay đổi đột ngột và đầy quyết tâm. Đức Chúa Trời khuyên chúng ta ăn năn khi con đường mà chúng ta đang đi dẫn đến sự hư mất. Sự ăn năn sẽ giúp chúng ta vượt khỏi những hậu quả nghiêm trọng! Thật tuyệt vời! Thật được yên ủi khi Đấng Tạo Hoá yêu thương chúng ta đủ để cảnh báo cho chúng ta về mối nguy hiểm hầu đến!
Vấn đề của chúng ta đó là chúng ta nghĩ sự ăn năn là một cái gì đó tiêu cực. Khi chúng ta nhận biết tội lỗi mình, chúng ta muốn “tái dâng hiến” đời sống mình cho Đức Chúa Trời Chúng ta có thể nói cho những người khác biết chúng ta đã giải quyết để mình được trung tín với Đức Chúa Trời hơn trước khi chúng ta từ bỏ Ngài. Nhưng Kinh Thánh không nói về “sự tái dâng hiến” chính mình. Kinh Thánh nói đến sự ăn năn! Sự ăn năn là dấu hiệu của sự thay đổi đầy quyết tâm, không chỉ là sự giải quyết với lòng mong ước. Chúng ta không ăn năn nếu chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi!
Sự ăn năn bao gồm sự thay đổi triệt để của tấm lòng và tâm trí, trong đó chúng ta nhất trí với sự đánh giá của Đức Chúa Trời về tội lỗi chúng ta và sau đó có hành động đặc biệt để đặt để chính mình theo đúng ý muốn của Ngài. Sự mong mỏi được thay đổi không phải là sự ăn năn. Bằng chứng của sự ăn năn không phải là những lời nói đầy quyết tâm mà là một cuộc đời được thay đổi.

Ngày 4 tháng 6
TÌNH TRẠNG CỦA TẤM LÒNG
“Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng” (LuLc 8:15)
Lúc nào cũng vậy sự tiếp thu của lòng bạn sẽ quyết định sự đáp lại Lời Đức Chúa Trời ở trong bạn (LuLc 8:5-18). Nếu lòng bạn giống như đất bị giẫm đạp, bị chai cứng vì tội cay đắng và không tha thứ, bạn sẽ không thể tiếp nhận sứ điệp của Đức Chúa Trời. Dầu bạn nghe sứ điệp đó, bạn vẫn không được thay đổi. Nếu lòng bạn như lớp đất mỏng trên mặt sỏi đá, bạn sẽ tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng lẽ thật sẽ không thấm vào lòng bạn để làm thay đổi bạn trong những việc làm mình. Một tấm lòng giống như đất có nhiều gai góc bao phủ là một cuộc đời bị những mối bận tâm của thế gian làm cho rối trí, sự chạy theo những thú vui trần thế ngăn trở Lời Đức Chúa Trời đi vào lòng để sinh ra sự công bình. Tấm lòng như đất tốt sẽ nhận được Lời Đức Chúa Trời, áp dụng lời ấy và sinh nhiều kết quả theo thời gian. Đây là tấm lòng mà Chúa Giê-xu mong muốn có trong mỗi một chúng ta, vì kết quả sẽ là một đời sống giống Cứu Chúa.
Mỗi khi bạn nghe được lời Chúa phán, hoặc qua Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện hoặc trong lúc thờ phượng, cách bạn đáp lại sẽ phụ thuộc nơi cách bạn bồi đắp lòng mình (OsHs 10:12). Bạn cải thiện lòng mình như thế nào để nó giống như một mãnh đất tốt? Hãy ăn năn mọi sự cay đắng, nóng giận hoặc không tha thứ đang làm chai cứng lòng của bạn. Hãy suy gẫm Lời Đức Chúa Trời cho đến khi nó thấm sâu vào trong lòng bạn, vì chỉ đi vào tâm trí bạn thôi chưa đủ. Khi bạn đọc hoặc nghe lời Đức Chúa Trời, hãy áp dụng lời ấy vào đời sống mình và để cho Đức Chúa Trời đem lời Ngài vào trong thực tế của đời sống bạn (GaGl 6:9). Hãy giữ nếp sống của mình. Hãy ghi nhớ rằng đừng bao giờ tập trung mọi năng lực mình nơi những mối quan tâm của thế gian mà phải theo đuổi mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời. Tình trạng của lòng bạn sẽ luôn thay đổi, tuỳ thuộc vào cách bạn bồi đắp nó. Nếu nó tiếp thu được lời Chúa ngày hôm qua, chưa chắc hôm nay nó lại tiếp thu được. Hãy chuẩn bị lòng mình sẵn sàng mỗi ngày để nhận lãnh lời Chúa phán cho bạn.

Ngày 5 tháng 6
ĐỨC CHÚA TRỜI CÂN NHẮC NHỮNG ĐỘNG CƠ CỦA BẠN
“Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng” (ChCn 16:2)
Chúng ta vội vã thắc mắc những động cơ của người khác, nhưng lại chậm rãi thắc mắc những động cơ của chính mình! Khi người khác làm tổn hại chúng ta, chúng ta có thể ngỡ ngàng đến sự tồi tệ nhất trong chủ định của anh ta. Khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta thường biện minh cho những sai phạm của mình, và kết luận rằng người khác quá nhạy cảm! Dù chúng ta có theo sát những động cơ của mình thế nào đi nữa Đức Chúa Trời vẫn cân nhắc chúng trong cán cân công bình của Ngài. Đừng mất công dối lừa Đức Chúa Trời bằng những sự biện giải đạo đức giả của mình, vì Ngài thấy rõ tấm lòng của chúng ta.
Có thể làm một việc đúng vì một mục đích sai không? Dĩ nhiên có thể! Bạn có thể tham dự các buổi thờ phượng Với một tấm lòng ở xa cách Chúa (EsIs 1:10-17). Bạn có thể tỏ lòng quan tâm đến người nghèo khó nhưng lòng bạn chống nghịch Đức Chúa Trời không? Giu-đa đã như vậy (GiGa 12:4-8). Bạn có thể nói hùng hồn về tình yêu đối với Cứu Chúa, mà thật ra đang tiếp tay cho Sa-tan không? Phi-e-rơ đã như vậy (Mat Mt 16:21-23). Bạn có thể dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mà lòng thì hoàn toàn không vâng phục Ngài không? Vua Sau-lơ đã như vậy (ISa1Sm 12:8-9). Bạn có thể cầu nguyện với những động cơ sai không? Gia-cơ nói bạn có thể (Gia Gc 4:3).
Nhiều điều có thể quyết định những việc chúng ta sẽ làm. Chúng ta có thể bị thúc giục bởi những điều tốt lành, như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, lòng thương xót, tính rời rộng và đức tin. Hoặc những hành động của chúng ta có thể xuất phát từ những động cơ không lành mạnh như sự kiêu ngạo, sự bất an, tham vọng, sự tham dục, tham lam, nóng giận, sợ hãi và sự đau đớn về mặt tinh thần. Thậm chí có thể làm những điều tốt nhất theo những động cơ xấu nhất. Khi Đức Chúa Trời xét động cơ của chúng ta Ngài chú ý một điều: đó là tình yêu thương. Tất cả những gì chúng ta làm sẽ bắt nguồn từ tình yêu mà chúng ta dành cho Đức Chúa Trời và cho người khác (ICo1Cr 13:1-13). Hãy dành thời gian nhớ lại những việc làm đã qua của mình và xem động cơ của chúng là gì. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tỏ cho bạn thấy Ngài nhìn thấy gì khi xét đến những động cơ của bạn.

Ngày 6 tháng 6
BẠN PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ NẾT ĂN Ở THẾ NÀO ?
“Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào” (IIPhi 2Pr 3:11)
Khi Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham biết Ngài sẽ huỷ diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, đời sống của Áp-ra-ham bị tác động mạnh mẽ. Nô-ê không thể tiếp tục công việc thường ngày của mình một khi biết được Đức Chúa Trời đang có chướng trình gì cho thế hệ của mình. Biết được rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị sự xét đoán sẽ giúp Cơ Đốc nhân luôn ở trong sự tỉnh thức, và giúp chúng ta nhận ra điều gì có ý nghĩa đời đời và điều gì thì không.
Phi-e-rơ lưu ý chúng ta rằng thời điểm phán xét đang đến gần. Trong ngày của Đức Giê-hô-va, sẽ có một tiếng động lớn, và mọi sự sẽ tan chảy trong sức nóng sôi sục. Trong ngày đó, trái đất sẽ bị huỷ trong lửa. Phi-e-rơ bảo đảm rằng đây không chỉ là một sự suy đoán; nó chắc chắn và sắp xảy ra. Sau đó Phi-e-rơ đưa ra một câu hỏi quyết định dành cho mỗi thế hệ: “Anh em phải có nết ăn ở như thế nào?” Với sự phán xét sắp xảy ra trên chúng ta và hàng triệu người đang đối diện với sự hư mất, chúng ta phải sống như thế nào?
Nhiều Cơ Đốc nhân gắn giá trị lớn cho những điều tầm thường. Nhưng sở thích và những của cải vật chất làm chúng ta quá bận rộn và mệt mỏi, chúng chỉ để lại cho chúng ta một ít thời gian và sức lực để làm những việc có giá trị đời đời. Hơn ai hết, các Cơ Đốc nhân phải nhạy cảm với thời đại mình đang sống. Chúng ta phải bước đi gần bên Đức Chúa Trời để khi Ngài sắp giáng sự phán xét trên con người, chúng ta có thể biết mà cảnh báo cho họ. Chúa Cứu Thế nhẫn nhục mà không sớm trở lại hầu không ai phải bị chết mất (IIPhi 2Pr 8:9). Vậy chúng ta có nên đầu tư hết sức mình trong việc xây dựng Nước đời đời của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có nên khẩn trương làm thành những công việc mà Đức Chúa Trời giao phó không?

Ngày 7 tháng 6
GIEO MỘT CÁCH RỜI RỘNG
“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (IICo 2Cr 9:6)
Bạn được kêu gọi phải hết sức quan tâm đến Cơ Đốc giáo của mình. Bạn phải quyết tâm để kinh nghiệm được sự đầy trọn của Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của đời sống Cơ Đốc của bạn và đừng bao giờ bằng lòng với mối tương giao hời hợt và thiếu sức sống với Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho bạn tuỳ theo cách bạn đáp ứng lời mời gọi của Ngài. Nếu Ngài nhìn thấy ở trong bạn một tấm lòng rời rộng, sẵn sàng ban cho cách nhưng không những gì nó có cho người khác, thì Đức Chúa Trời đáp lại bạn cũng y như vậy.
Khi sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ở Cô-rinh-tô phải giúp các Cơ Đốc nhân ở Giê-ru-sa-lem, ông có hứa rằng nếu họ gieo rời rộng, thì họ sẽ gặt được rời rộng từ Đức Chúa Trời.
Lẽ thật này có khả năng làm thay đổi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đầu tư mọi sự mà chúng ta có vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ kinh nghiệm đủ mọi khía cạnh của một người làm con cái Đức Chúa Trời. Nếu mong ước của chúng ta là được biết Đức Chúa Trời cách mật thiết hơn, và nếu chúng ta dành nhiều thì giờ để học Lời Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ làm giàu cách rời rộng cho mối tương giao của chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta tự đưa mình vào kỹ luật trong sự cầu nguyện ngay cả khi khó có thể cầu nguyện, thì Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta bằng một đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn và đầy quyền năng hơn. Nếu chúng ta hàn gắn những mối quan hệ đổ vỡ và dọn lòng mình trước khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta tham dự đầy đủ và cung kính mọi giờ thờ phượng thì Đức Chúa Trời hứa rằng chúng ta sẽ gặp Ngài và đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi.
Tại sao có một số Cơ Đốc nhân tăng trưởng nhanh chóng trong đức tin Cơ Đốc của họ trong khi những người khác vẫn đứng yên một chỗ sau nhiều năm? Sự tăng trưởng trong đời sống Cơ Đốc của mình chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì chúng ta gieo. Chúng ta hãy quyết định gieo một cách rời rộng trong mọi việc chúng ta làm trong đời sống Cơ Đốc của mình. Mùa thu hoạch mà chúng ta gặt được sẽ là một đời sống giống Chúa Cứu Thế.

Ngày 8 tháng 6
ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN NHIỀU LẦN VÀ NHIỀU CÁCH
“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách” (HeDt 1:1)
Thế hệ của chúng ta bị ám ảnh bởi những phương pháp. Khi chúng ta tìm được một chương trình vận hành trong một công việc nào đó, chúng ta liền muốn đóng kiện và phân phát nó để nó sẽ vận hành cho những công việc khác. Đây cũng là thái độ cần được đem vào trong đời sống thuộc linh. Chúng ta tốn nhiều công sức để tìm kiếm những nguyên tắc, những quyển sách, những buổi hội thảo hoặc những hội nghị. Về mặt thuộc linh “đang vận hành” để có được cảm giác thoả lòng với đời sống Cơ Đốc của mình. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta tin cậy nơi các phương pháp Ngài muốn chúng ta tin nơi Ngài.
Nếu chúng ta không tin nơi một thân vị mà tin cậy những phương pháp, thì cách chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời sẽ bị giới hạn rất nhiều. Khi chúng ta mong đợi Ngài phán với chúng ta chỉ theo cách mà chúng ta có thể đoán được, thì chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời phức tạp hơn sự nhận thức của chúng ta về Ngài rất nhiều. Ngày xưa, Đức Chúa Trời phán trong những giấc mơ với những khải tượng. Ngài đã dùng các hiện tượng tự nhiên, những dấu lạ; các tiên tri tiếng nói êm dịu, lửa, kèn đồng, lông cừu, sự bắt thăm, và các thiên sứ. Ngài phán lúc nửa đêm, trong giờ thờ phượng, giờ ăn, trong những đám tang, trong khi người ta đang đi trên đường, qua các bài giảng, giữa cơn giông bão, và qua Con của Ngài.
Điều quan trọng không phải là cách Ngài phán thể nào, nhưng là điều gì Ngài đã phán. Nếu Đức Chúa Trời luôn phán với chúng ta qua các giấc mơ, thì chúng ta sẽ vẫn còn trên giường ngủ thì nhận được sự mạc khải thánh! Phương cách mà Ngài sử dụng để phán với chúng ta thật không thích hợp; điều quan trọng là Ngài đang phán với chúng ta.
Đừng giới hạn mình trong phương pháp; cũng đừng chờ đợi để nghe tiếng Chúa Thiên Thượng của bạn trong những cách có thể ngờ được. Thay vì vậy, hãy mở lòng mình theo những phương cách khác qua đó Đức Chúa Trời sẽ phán với bạn. Hãy để Đức Thánh Linh khiến bạn nên nhạy cảm hơn với sứ điệp của Đức Chúa Trời mọi lúc, mọi khi, và mọi cảnh trạng. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời theo những chiều hướng hoàn toàn mỗi khi bạn tiếp thu được tiếng của Ngài.

Ngày 9 tháng 6
VÌ CHÚNG TA BỊ CÁM DỖ
“Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy” (HeDt 2:18)
Sẽ không bao giờ bạn đối diện với sự cám dỗ quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời không thể giúp bạn vượt qua nó. Đức Chúa Trời, với tình yêu của Ngài, đã làm mọi sự cần thiết để giúp bạn đắc thắng mỗi khi bạn đương đầu với sự cám dỗ. Ngài đã mạc khải rõ ràng ý muốn của Ngài trong Kinh Thánh cho bạn để bạn sẽ không bị bối rối về những điều gì phải làm và nên làm. Ngài đã đặt để Đức Thánh Linh trong bạn để hướng dẫn bạn trong những quyết định của mình và cáo trách bạn khi bạn có những sự chọn lựa không tốt. Đối với mọi sự cám dỗ, Đức Chúa Trời đã vạch sẵn cách giải thoát để bạn không bao giờ phải đầu hàng nó (ICo1Cr 10:13). Mọi sự được bày ra sẵn để bạn kinh nghiệm sự đắc thắng mọi sự cám dỗ.
Nhưng, Đức Chúa Trời trong tình yêu vô hạn của Ngài, không chỉ bảo vệ an toàn cho chúng ta khỏi sự cám dỗ. Ngài đã để chính mình Ngài gánh chịu sự cám dỗ. Chính Con Đức Chúa Trời đã hạ mình, và nhận lấy mọi sự giới hạn của xác thịt hay chết của con người, và đã chịu cám dỗ như chúng ta phải chịu. Chúa Giê-xu biết mệt nhọc, đối khát và kinh nghiệm những sự giới hạn mà chúng ta chịu nhưng Ngài vô tội. Đây chính là Đấng mà khi gặp sự cám dỗ, chúng ta phải chạy đến cùng. Chúa của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời không biết thông cảm, không nếm biết sự tranh chiến để sống công bình, nhưng chúng ta tin theo một Đức Chúa Trời biết rõ chế ngự tội lỗi và đứng vững trước sự cám dỗ là khó khăn như thế nào. Chúng ta có thể đến gần Chúa Cứu Thế với sự tin chắc, và biết rằng Ngài hiểu được cảnh ngộ khốn khó của chúng ta. Ngài biết cách giúp chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ.

Ngày 10 tháng 6
NHƯNG TA VÀ NHÀ TA SẼ PHỤC SỰ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
“Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Gios Gs 24:15)
Hầu việc Đức Chúa Trời không phải là sự chọn lựa duy nhất của Giô-suê. Ông có thể đã tiếp nhận các niềm tin và những tập tục tôn giáo của gia đình ông do thừa hưởng trong xứ ngoại bang Ê-díp-tô. Ông có thể chấp nhận tôn giáo thờ thần tượng của những vùng lân cận nơi ông đang sống. Những chọn lựa này xét thấy là chọn lựa dễ hơn so với thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Giô-suê đã chứng kiến sự thành tín của Đức Chúa Trời (Gios Gs 23:14). Ông tin chắc rằng Chúa của ông là Đức Chúa Trời chân thần duy nhất và phục sự Ngài sẽ đem lại đắc thắng và ơn lành.
Giô-suê quyết tâm phục sự Đức Chúa Trời. Ông cũng dạy cả nhà mình tôn vinh danh Ngài. Ông tin Đức Chúa Trời giúp ông chiến thắng trong trận mạc, và ông biết Đức Chúa Trời cũng ban cho ông sự đắc thắng thuộc linh trong gia đình mình.
Bạn cũng phải quyết định sẽ phục sự ai. Sự ô hợp của các tôn giáo phổ biến lên tiếng phản đối sự trung tín của bạn. Nếu bạn xuất thân từ một gia đình Cơ Đốc, có thể bạn chấp nhận một đức tin của bố mẹ, ông bà mình. Nếu bạn không lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, bạn có thể giống như Giô-suê quyết định từ bỏ sự vô tín của gia đình mình mà bắt đầu một thế hệ hầu việc Đức Chúa Trời.
Nếu bạn hết lòng phục sự Đức Chúa Trời, tấm gương của bạn sẽ đem lại nguồn phước lớn lao cho gia đình bạn. Nếu bạn đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Trời, những người xung quanh bạn sẽ thấy đức tin của bạn, và họ cũng quyết định tin Ngài. Hãy quyết định như Giô-suê, hầu việc Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng mình, và sau đó bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời ban ơn cho gia đình bạn thể nào.

Ngày 11 tháng 6
TRÁI CỦA THÁNH LINH
“Những trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó” (GaGl 5:22-23)
Xem xét các trái của Thánh Linh có thể làm bạn kinh hãi. Áp dụng 9 đặc điểm này vào đời sống dường như không thể, và quả thật là không thể. Nhưng giây phút bạn tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh bắt đầu hành động để sinh ra trong lòng bạn một bản tánh của Chúa Cứu Thế. Dù bạn là ai, Thánh Linh cũng khuôn đúc theo cùng một khuôn mẫu, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Linh nhìn xem Cứu Chúa để tìm một mẫu hình chi tiết cho bản tánh của bạn. Thánh Linh sẽ ngay tức khắc giúp bạn kinh nghiệm và áp dụng tình yêu mà Chúa Giê-xu đã có khi Ngài hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu mình. Sự vui mừng mà Ngài đã kinh nghiệm bấy giờ sẽ đầy tràn trong bạn. Sự bình an đã gìn giữ lòng Chúa Giê-xu, ngay khi Ngài bị đánh và chế nhạo, sẽ là sự bình an mà Thánh Linh đặt để trong bạn. Sự nhịn nhục mà Chúa Giê-xu đã đối với môn đồ cứng đầu nhất của Ngài sẽ là sự nhịn nhục mà Thánh Linh bấy giờ tạo nên trong bạn. Sự nhơn từ mà Chúa Giê-xu bỏ ra cho con cái và các tội nhân sẽ làm lòng bạn trở nên mềm mại đối với người khác sẽ có sự hiền lành trong lòng bạn; sự hiền lành này chỉ có thể giải thích được bởi sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thánh Linh sẽ xây dựng trong bạn sự trung tín, giống như sự trung tín của Chúa Giê-xu đã khiến Ngài vâng phục trọn vẹn Cha Ngài. Thánh Linh sẽ dạy bạn biết tiết độ để bạn có sức mạnh để làm việc phải lẽ và chống lại sự cám dỗ.
Tất cả những tính cách này sẽ lớn lên một cách tự nhiên như sự tăng trưởng của bông trái trên cây. Bạn không nên tự mình sắp đặt nó. Nó bắt đầu một cách tự động ngay lúc bạn tin nhận Chúa. Nó xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thái độ đầu phục chính bạn cho công việc của Đức Thánh Linh có hoàn toàn hay không.

Ngày 12 tháng 6
CHÌA KHOÁ CỦA NƯỚC THIÊN ĐÀNG
“Ta sẽ giao chìa khoá Nước Thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời” (Mat Mt 16:19)
Chìa khoá của Nước Thiên đàng tượng trưng cho quyền được bước đến cùng Đức Chúa Cha qua mối tương giao này bạn có quyền đến gần mọi sự mà Chúa Cứu Thế có thể đến gần. Nhưng quyền này không được ban cho một cách bừa bãi, Chúa Giê-xu giao chìa khoá cho các môn đồ Ngài chỉ sau khi họ nhận biết Ngài là Chúa Cứu Thế. Một khi các môn đồ tin chắc Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, họ bước vào mối tương giao đặc biệt và riêng tư với Ngài. Mối tương giao của họ với Chúa Giê-xu cho họ có quyền trực tiếp đến gần Cha Thiên Thượng của họ. Tương tự, mối tương giao của bạn với Chúa Cứu Thế mở cánh cửa thiên đàng ra cho bạn và cho bạn quyền đến trực tiếp với Đức Chúa Cha.
Phi-e-rơ phát hiện rằng một khi ông nhận được chìa khoá của Nước Thiên đàng, ông có thể đến với Chúa Cha bất cứ lúc nào. Khi ông đứng rao giảng trước hàng ngàn người trong ngày lễ Ngũ Tuần, người đánh cá giản dị này đã mở cửa Thiên đàng cho 3000 người chỉ trong một ngày (Cong Cv 2:41). Khi ông gặp một người què, ông đã sử dụng quyền được đến với Đức Chúa Trời của ông và quyền phép chữa lành của Ngài, và người ấy đã được chữa lành (Cong Cv 3:6). Khi ông bị bỏ tù, Phi-e-rơ đã thấy được rằng chìa khoá của Nước Thiên đàng còn có thể mở được cửa ngục chắc chắn nhất (Cong Cv 12:6-10).
Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, bạn cũng có chìa khoá của Nước Thiên đàng. Bạn không cần một người trung gian, bởi vì bạn có quyền tự do đến gần Đức Chúa Trời. Với quyền này bạn sẽ được ban cho tất cả những gì cần thiết khi đối diện với mọi hoàn cảnh. Khi bạn lo âu, bạn được đến với sự bình an của Đức Chúa Trời; sự bình an vượt khỏi sự hiểu biết của con người khác (Phi Pl 4:6). Khi mối quan hệ của bạn với ai đó bị gãy đổ, bạn có thể đến cùng Đức Chúa Trời để được Ngài hàn gắn (IICo 2Cr 5:18-21). Khi bạn thấy một người nào đó đang túng thiếu, bạn có quyền đến với nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời để giúp đỡ người đó. Được giao cho chìa khoá Nước Thiên đàng quả là một đặc ân không thể tin được!

Ngày 13 tháng 6
NHỮNG ĐIỀU GÌ MÔI MIỆNG BẠN NÓI RA ?
“Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người” (Mat Mt 15:18)
Kinh Thánh nhấn mạnh rằng điều gì môi miệng bạn nói ra sẽ cho thấy chính xác lòng bạn nghĩ gì. Nếu những lời bạn nói ra có thể chúc phước và khích lệ người khác, chúng là bằng chứng cho một tấm lòng hay thương xót. Nếu bạn thường chia sẻ Tin Lành về Chúa Cứu Thế, bạn chứng tỏ mình có lòng biết ơn vì cứu rỗi. Khi những người khác gặp khó khăn, họ có biết rằng mình sẽ tìm được sự bình an và yên ủi trong những lời bạn nói không? Bạn có thường xuyên và tự nguyện cầu nguyện cho người khác không? Lời bạn nói ra và thái độ bạn nói ra những lời ấy có bày tỏ một tấm lòng nhịn nhục không? Tất cả những thái độ này là dấu hiệu của một tấm lòng giống như tấm lòng của Cha Thiên Thượng.
Hay bạn thường xuyên hối tiếc vì lời nói mình? Ngay lúc này có người nào vẫn còn đau lòng hoặc nóng giận vì những gì bạn đã nói không? Bạn có thích ngồi lê đôi mách không? Bạn có thường phê phán người khác không? Bạn có cảm thấy rằng mình vô trách nhiệm với những gì mình nói khi nóng giận không? Bạn có hay cằn nhằn và lằm bằm không? Những thái độ này xuất phát từ một tấm lòng không giống với tấm lòng của Đức Chúa Trời.
Bạn có thể nói rằng “Ồ, nhưng đó chỉ là cái tật của tôi thôi! Tôi hay nói vớ vẩn như vậy!” Nhưng Kinh Thánh khẳng định rõ ràng lời nói xúc phạm không ở dưới sự kiểm soát của Thánh Linh (Gia Gc 3:3-10). Môi miệng thánh sạch là một công cụ tuyệt vời của Đức Chúa Trời, một tấm lòng giống tấm lòng của Đức Chúa Cha chỉ sanh ra những lời yêu thương và thánh sạch. Đừng biện minh cho những lời nói của mình, hãy cầu xin Đức Thánh Linh tha thứ cho bạn vì những lời có thể gây ra tổn hại từng phát ra từ môi miệng bạn. Rồi cầu xin Ngài rèn luyện môi miệng bạn để mọi lời bạn nói ra sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng nhằm khích lệ và mở mang tâm tính cho người khác.

Ngày 14 tháng 6
NÔ-Ê ĐỒNG ĐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
“Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va… Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (SaSt 6:8-9)
Dù bạn sống trong một môi trường bất kính như thế nào Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn tìm thấy bạn và đồng đi với bạn. Nô-ê đã sống trong một thời đại có thể xem là gian ác nhất trong lịch sử. Không có ai thờ phượng Đức Chúa Trời. Tất cả đều thờ lạy thần tượng và chạy theo những thú vui đầy tội lỗi của họ. Những người sống quanh Nô-ê đều gian ác; mọi người mà ông gặp ở chợ, gặp trên đường, trong nơi công cộng đều chế nhạo tư tưởng về sự trung tín với Đức Chúa Trời. Mọi cám dỗ mà người ta có thể tưởng tượng được đầy dẫy trước mắt Nô-ê. Thật nặng nề cho người công bình nào phải sống trong một môi trường như vậy!
Dân chúng trong thời Nô-ê gian ác đến nỗi Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trừng phạt họ bằng một hình phạt nặng nề nhất được Kinh Thánh ghi lại. Dù vậy, Nô-ê vẫn không hư mất trong cộng đồng tội nhân ấy. Đức Chúa Trời đã thấy từng việc làm công bình của Nô-ê. Nô-ê đã sống ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời dù mọi người xung quanh có làm gì, và Đức Chúa Trời đã nhìn thấy ông. Có thể Nô-ê đã phân vân nhiều lần rằng nếu ông sống một đời sống ngay thẳng trong khi đó không có ai sống như vậy thì có vấn đề gì hay không. Nhưng ông vẫn tiếp tục sống công bình, và sự bền lòng và ngay thẳng của ông đã cứu mạng sống ông và gia đình ông.
Xung quanh bạn có đầy dẫy sự gian ác không? Có lúc nào bạn thấy khó khăn để sống một đời sống công bình trong khi những người gần gũi bạn mỗi ngày dài không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời không? Hãy lấy lại tinh thần và niềm tin qua đời sống Nô-ê. Đức Chúa Trời chăm xem bạn, như Ngài đã quan sát Nô-ê. Đức Chúa Trời sẽ sàng lọc bạn trong đám đông, và Ngài muốn chúc phước cho bạn và gia đình bạn như Ngài đã chúc phước cho Nô-ê vậy.

Ngày 15 tháng 6
SỨC ẢNH HƯỞNG CỦA LÒNG TIN KÍNH
“Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta” (SaSt 7:1)
Các con của Nô-ê đương đầu với một quyết định quan trọng. Họ đã sống trong một thế giới mà mọi người đều không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Sự gian ác là một điển hình. Không ai lên án các con của Nô-ê nếu họ sống gian ác như những người khác trong xã hội bằng - không ai ngoại trừ Nô-ê, cha họ. Trong một thế giới tràn ngập những thái độ bất kính và gian ác, họ may mắn được làm con của Nô-ê. Khi cha họ muốn họ bỏ ra 100 năm để đóng một chiếc tàu theo sự phán dặn của Đức Chúa Trời, các con của Nô-ê có quyền tin theo cha mình cũng có quyền tin theo những người xung quanh. Họ đã vâng theo cha và cùng làm việc với cha. Đây là bằng chứng tuyệt vời về sức ảnh hưởng của lòng tin kính của Nô-ê đối với gia đình mình. Sem, Cham, và Gia-phết thật may mắn vì cha của họ không làm hại bản tánh công bình của mình, dù cho mọi người khác trong xã hội của ông đã làm như vậy.
Đời sống bạn cũng phải có ảnh hưởng trên những người sống xung quanh mình. Người bạn đời của bạn và con cái bạn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi sự chọn lựa của bạn. Các đồng nghiệp của bạn, những người lân cận, và bạn bè của bạn đều bị tác động bởi đời sống của bạn. Khi thế gian này nỗ lực kéo người khác theo những tiêu chuẩn của nó, thì đời sống bạn phải đứng vững vàng như một tấm gương mẫu mực của người công bình, tương phản rõ rệt với xã hội gian ác. Đời sống của bạn sẽ khiến cho những người xung quanh mình tin rằng bước theo Đức Chúa Trời, là sự khôn ngoan. Đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng tích cực mà sự vâng lời của bạn sẽ tác động trên những người ở quanh bạn.

Ngày 16 tháng 6
ĐỨC THÁNH LINH LÀM CHỨNG CHO LÒNG BẠN
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài” (RoRm 8:16-17)
Không thể nào biết hết những gì đã thuộc về chúng ta khi chúng ta được tái sinh: Không có cách nào để chúng ta hiểu hết thiên đàng như thế nào. Vậy làm sao chúng ta có thể hiểu tất cả những gì thuộc về chúng ta với tư cách là những gì người đồng kế tự với Đấng Christ? Biết được chúng ta sẽ chia sẻ cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế với Ngài hoàn toàn làm chúng ta sửng sốt! Bằng sự hiểu biết của chính mình chúng ta không thể nào hiểu được những gì chúng ta đã nhận lãnh khi đã trở nên con cái của Vua. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta tin rằng chúng ta thật là con cái Đức Chúa Trời và giúp chúng ta hiểu rõ sự giàu có của cơ nghiệp chúng ta.
Có thể bạn là một người mồ côi cha. Nhiệm vụ của Thánh Linh là dạy bạn biết cách đáp lại Cha Thiên Thượng, Đấng dành cho bạn một tình yêu trọn vẹn và cách sống như một người con của Vua Thiên đàng. Có thể bạn lớn lên trong sự nghèo khó. Thánh Linh sẽ cho bạn thấy sự giàu có không hề cạn kiệt dành sẵn cho bạn, một con cái của Đức Chúa Trời.
Nếu bạn chỉ xưng mình là người kế tự và rồi cậy vào sức riêng, bạn không thể nào sử dụng được cơ nghiệp của mình. Nhưng Đức Chúa Cha đã ban Đức Thánh Linh cho bạn để giúp bạn như một Giáo Sư và Người Hướng Dẫn bạn. Đức Thánh Linh sẽ dẫn bạn bước vào những lời hứa và những nguồn cung ứng phi thường mà đã thuộc về bạn khi Đức Chúa Trời nhận bạn vào gia đình của Ngài. Hãy để thì giờ suy gẫm những lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời được dành cho bạn. Hãy để Đức Thánh Linh làm bạn tin chắc rằng bạn thật sự là con cái của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ.

Ngày 17 tháng 6
A-BA, CHA
“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng; A-ba! Cha!” (GaGl 1:6)
Từ “Cha” gợi lên nhiều hình ảnh khác nhau. Với một số người “cha” là một hình ảnh yêu thương, tươi cười, hoàn hảo và được chấp nhận. Đáng tiếc, một số người liên tưởng từ cha với hình ảnh đáng sợ hãi, đáng ghét và đáng thất vọng. Vì vậy bạn không nên hiểu về Cha Thiên Thượng của mình theo kinh nghiệm của riêng mình. Hãy hiểu về Ngài theo Kinh Thánh. Có thể bạn có một người cha phần xác không hoàn thiện, thậm chí người cha ấy còn đem lại cho bạn sự buồn khổ. Nhưng trong đời sống Cơ Đốc của mình, chìa khoá để hiểu Kinh Thánh không dựa vào kinh nghiệm của bạn, nhưng là hiểu kinh nghiệm của bạn trong sự soi dẫn của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là một người cha mẫn mực theo đúng nghĩa của từ ấy.
Cha Thiên Thượng của bạn bằng lòng trả bất cứ giá nào để cứu được bạn (RoRm 8:32). Cha Thiên Thượng cũng sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của bạn (LuLc 11:11-13). Cha Thiên Thượng yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài kỷ luật bạn để bạn được trưởng thành trong đời sống Cơ Đốc (ChCn 3:11-12; HeDt 12:5-10). Ngay cả lúc bạn chống nghịch Ngài và khước từ tình yêu của Ngài, Cha của bạn vẫn làm điều gì tốt nhất cho bạn (RoRm 5:8). Ngài không phải chỉ yêu bạn khi bạn yêu Ngài. Ngài yêu bạn dù cho bạn không yêu Ngài (IGi1Ga 4:19). Ngài lập bạn làm những người kế tự của Ngài và dành sẵn một chỗ ở thiên đàng cho bạn (RoRm 8:15-17).
Đây là hình ảnh của một người cha theo Kinh Thánh. Nếu đây chưa từng là kinh nghiệm của bạn, thì ngay bây giờ nó có thể là kinh nghiệm của bạn. Có một Đấng đã chấp nhận bạn và muốn yêu thương bạn trong cách mà bạn không bao giờ kinh nghiệm được. Hãy nhận sự yên ủi và sức mạnh từ Ngài - Cha Thiên Thượng của bạn.

Ngày 18 tháng 6
MỘT CON ĐƯỜNG DƯỜNG NHƯ CHÁNH ĐÁNG
“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (ChCn 16:25)
Mọi việc không luôn như nó được nhìn thấy. Sách Châm Ngôn cảnh báo rằng chúng ta bị đánh lừa để rồi tin rằng chúng ta đang đi con đường đúng đắn, nhưng thật ra con đường ấy dẫn đến sự chết, hoàn toàn ngược hướng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Con người không tự nhiên tìm kiếm Đức Chúa Trời hay chạy theo sự công bình (RoRm 3:10-18). Chỉ khi Thánh Linh đánh thức tấm lòng chúng ta để nhận biết Thân vị của Chúa Cứu Thế, thì chúng ta mới có thể ao ước tìm cầu ý muốn Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có những quyết định nào nằm ngoài sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ giống như một con thuyền đang căng buồm nhưng không có la bàn vậy. Chúng ta sẽ làm những người có ý nghĩa nhất dựa theo sự khôn ngoan của chúng ta. Những điều gì có vẻ hấp dẫn chúng ta cuối cùng có thể dẫn chúng ta đến chỗ phạm tội, và phá hoại điều gì quí giá đối với chúng ta, vì suy nghĩ sâu xa nhất của con người cũng chỉ là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời (ICo1Cr 1:18-20). Chỉ có Đức Chúa Trời biết con đường nào dẫn đến sự sống và Ngài muốn dẫn chúng ta bước đi trên con đường đó (Mat Mt 7:13-14).
Đừng vội cho rằng mọi cơ hội đều đến từ Đức Chúa Trời. Sa-tan sẽ cải trang nó thành thiên sứ sáng láng và những lời mời gọi của nó dường như thu hút sự chú ý của chúng ta (IICo 2Cr 11:14). Nhưng con đường của nó chỉ dẫn đến sự chết mà thôi (GiGa 8:44). Lời Đức Chúa Trời sẽ là ánh sáng cho đường lối của bạn, và hướng dẫn bạn đi trong các nẻo công bình (Thi Tv 119:105).
Có thể là một hiểm hoạ nếu đi theo một con đường xem dường như chánh đáng mà trước hết không cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt (GiGa 16:13). Hãy dành thời gian tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi bạn đối diện với những quyết định. Ngài biết hết những chi tiết trong sự lựa chọn của bạn. Đức Thánh Linh sẽ gúp bạn hiểu lẽ thật và kinh nghiệm một đời sống dư dật. Hãy tin cậy Ngài khi Ngài dẫn dắt bạn.

Ngày 19 tháng 6
CẦU NGUYỆN NHƯNG KHÔNG TIN
“Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng chạy trở vào báo tin rằng Phi-e-rơ đương đứng trước cửa. Người ta nói rằng: mầy sảng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên sứ của người” (Cong Cv 12:13-15)
Bạn có thể cầu nguyện trong tâm trí những nghi ngờ trong lòng. Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ nhận những lời cầu xin như Ngài đã nhậm khi Phi-e-rơ bị bỏ tù, chờ ngày xử tử. Các tín đồ ở Giê-ru-sa-lem không đủ sức giải thoát cho ông, nên họ đã cầu nguyện. Khi Đức Chúa Trời giải phóng Phi-e-rơ, phản ứng của họ chứng tỏ sự nghi ngờ trong lòng họ. Họ cho rằng Phi-e-rơ không thể nào được giải thoát, ngay cả khi Phi-e-rơ đang đứng bên ngoài và gõ cửa!
Có thể nào là “một người cầu nguyện” nhưng không có đức tin không? Có phải ngớ ngẩn khi tin rằng vì bạn cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, bạn phải có đức tin nơi khả năng của Ngài có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn không? Đức tin của bạn có yếu đuối đến nỗi bạn rất sửng sốt khi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của bạn không? Là con cái Đức Chúa Trời, bạn phải tin chắc Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của bạn. Bạn có cầu xin Chúa làm một điều gì đó nhưng không điều chỉnh đời sống mình theo điều mình đang cầu xin không? Nếu bạn đang cầu nguyện cho sự phấn hưng, thì bạn đang chuẩn bị như thế nào cho sự đến của nó? Nếu bạn đang cầu xin sự tha thứ, thì bạn có còn sống với tội lỗi không? Nếu bạn cầu xin Chúa ban cho bạn mọi sự cần dùng, thì bạn có cần lo lắng và bối rối không?
Hãy xin Đức Chúa Trời giúp cho đức tin bạn lớn lên cách mạnh mẽ, rồi bắt đầu sống một đời sống chứng tỏ sự tin cậy tuyệt đối nơi Ngài. Bởi ân điển Ngài, Đức Chúa Trời cũng có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn dù cho bạn thiếu đức tin đi nữa, nhưng bạn sẽ không có được sự vui mừng của sự cầu nguyện trong đức tin.

Ngày 20 tháng 6
KHI ĐỨC CHÚA TRỜI NÓI KHÔNG
“Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng, thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa” (Cong Cv 12:2-3a)
Bạn có thể chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời không, khi câu trả lời của Ngài là không? Nếu bạn cầu xin trong ý muốn Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đáp lời bạn khi bạn cầu xin (Gie Gr 33:3). Nhưng đôi lúc câu trả lời của Ngài là không. Vua Hê-rốt bắt Phi-e-rơ vì sắp đem Phi-e-rơ ra xử tử. Suốt đêm đó, khi Hội Thánh ông đương cầu nguyện, thì mạng sống của ông được gìn giữ vì thiên sứ đã giải cứu ông. Đêm hôm đó Đức Chúa Trời nhận lời cầu xin của dân sự Ngài cách lạ lùng. Nhưng trước đó không lâu. Gia-cơ cũng bị Hê-rốt bắt. Và Gia-cơ đã bị xử tử. Chắc chắn Hội Thánh cũng đã chuyên tâm cầu nguyện cho Gia-cơ như họ đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, nhưng lần đó câu trả lời của Đức Chúa Trời là không.
Có phải Đức Chúa Trời yêu Phi-e-rơ hơn yêu Gia-cơ không? Dĩ nhiên không phải vậy. Gia-cơ đã là một trong những bạn hữu thân nhất của Chúa Giê-xu. Nhưng Đức Chúa Trời đã để Gia-cơ chết trong khi Ngài vẫn tiếp tục sử dụng Phi-e-rơ trong việc hầu việc Ngài. Hội Thánh Giê-ru-sa-lem đã không cay đắng với Đức Chúa Trời. Họ chấp nhận sự đáp lời của Ngài vì họ tin nơi tình yêu thương và sự khôn ngoan của Ngài.
Có những lúc Đức Chúa Trời muốn chúng ta bền lòng cầu nguyện cho đến khi Ngài làm thành công việc của Ngài trong chúng ta (LuLc 11:5-8; 18:1-6). Tuy nhiên, khi câu trả lời của Đức Chúa Trời là không, thì đừng phí công nài xin Ngài thay đổi. Một số người không chấp nhận câu trả lời không ấy, mà cứ khăng khăng rằng nếu bạn cầu nguyện đủ lâu và đủ chuyên tâm, thì Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ đáp ứng những yêu cầu của bạn. Thật là thiếu tôn trọng Chúa của mình nếu bạn vẫn tiếp tục nài xin Ngài khi Ngài đã trả lời không một cách rõ ràng. Mục đích của sự cầu nguyện không phải là để Đức Chúa Trời làm theo ý muốn của chúng ta nhưng để điều chỉnh ý muốn của chúng ta theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết tin cậy Đức Chúa Trời để khi Ngài nói không, chúng ta chấp nhận rằng ý muốn của Ngài là tốt nhất.

Ngày 21 tháng 6
SỰ ĐÓI KÉM THUỘC LINH
“Chúa Giê-hô-va phán: Này, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói kém về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va” (AmAm 8:11)
Một cách mà Đức Chúa trời truyền đạt cái gì là qua sự yên lặng. Dân Y-sơ-ra-ên đã quên lãng và khước từ Lời của Đức Chúa Trời phán với họ, và Đức Chúa Trời đáp lại bằng cách khiến sự đói kém đến trong đất. Sự đói kém này đáng lo ngại hơn nhiều so với sự thiếu thốn dồ ăn và thức uống. Họ đã bị lấy đi lời hằng sống của Ngài.
Sự yên lặng của Đức Chúa Trời ban đầu có thể khó nhận ra. Bạn có thể vẫn còn nhớ những lần Đức Chúa Trời phán với bạn, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng mình không còn được nghe tiếng Ngài trong một thời gian dài rồi. Nếu bạn thấy mình đang trong cơn “hạn hán” hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay và xin Ngài cho biết đời sống bạn cần có được ở trong mối tương giao với Ngài. Có thể là bạn đã không vâng theo những lời chỉ dạy của Ngài dành cho bạn trong thời gian vừa qua hoặc là Ngài đang chờ sự vâng phục của bạn trước khi ban cho bạn một sự hướng dẫn mới. Có thể là trong đời sống bạn có một tội lỗi nào đó chưa được xưng ra hay là bạn đang có một mối quan hệ bị gãy đổ (EsIs 1:15; IPhi 1Pr 3:7). Cũng có thể bạn đã nói quá nhiều trong giờ cầu nguyện trong khi Ngài muốn bạn lắng nghe. Khi Đức Chúa Trời im lặng có thể là lúc Ngài phán với bạn cách mạnh mẽ nhất.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, bởi Ngài là Đức Chúa Trời, khi Ngài phán Ngài mong đợi những đôi tai biết lắng nghe và sự đáp ứng nhiệt thành. Ngài sẽ không bị khinh dể (GaGl 6:7). Khi chúng ta quên lãng Ngài, Ngài có thể thu lời Ngài lại cho đến khi chúng ta ăn năn và có thái độ phải lẽ đối với Ngài. Tiên tri Ê-sai nói chắc chắn với vua A-sa rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng ngươi khi ngươi ở cùng Ngài. Nếu ngươi tìm kiếm Ngài ngươi sẽ gặp được, nhưng nếu ngươi từ bỏ Ngài, Ngài sẽ từ bỏ ngươi”.

Ngày 22 tháng 6
CÁC CỘT MÓC THUỘC LINH
“Vậy, dân Y-sơ-ra-ên làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy mười hai hòn đá ở giữa sông Giô-đanh, theo số chi phái dân Y-sơ-ra-ên và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó, y như Đức Giê-hô-va phán dặn Giô-suê” (Gios Gs 1:8)
Ký ức thuộc linh rất quan trọng trong đời sống Cơ Đốc. Bạn có nhớ rõ những lần mà bạn biết Đức Chúa Trời phán với bạn không? Thật là bi kịch nếu như trong sự vội vã để tiến triển trong đức tin Cơ Đốc của mình, bạn đã quên để lại những cột móc thuộc linh ở những đoạn đường chính của đời sống mình. Nếu không có sự giúp đỡ của các cột móc này. Bạn sẽ lạc mất phương hướng thuộc linh của mình.
Dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm một hành trình hồi hương ồn ào náo nhiệt. Họ nghi ngờ Đức Chúa Trời có quyền năng đủ để cho họ chiến thắng sau 40 năm lưu lạc trong đồng vắng. Rồi Đức Chúa Trời đã phân rẽ nước sông Giô-đanh để họ có thể đi qua và tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Đức Chúa Trời biết rằng có những lúc dân Y-sơ-ra-ên phải đương đầu với những kẻ thù không thể vượt qua và sẽ cần có lời nhắc nhở rằng Ngài đủ quyền năng để gìn giữ họ. Dân Y-sơ-ra-ên có thể bị cám dỗ để nghĩ việc họ vào Ca-na-an là một sự sai lầm. Vì lý do này Đức Chúa Trời đã phán dặn họ phải lập một đài kỷ niệm ở bờ sông Giô-đanh. Mỗi khi họ trở lại địa điểm đó, họ sẽ thấy đài kỷ niệm và được nhắc nhở về quyền phép đáng kính sợ của Đức Chúa Trời. Cột móc này sẽ giúp họ thêm đức tin để đối đầu với những thử thách mới mà họ sẽ gặp.
Cột móc thuộc linh giống như một thời điểm quyết định khi bạn biết rõ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bạn. Bạn có thể nhớ giây phút bạn trở thành con của Đức Chúa Trời không? Có những thời khắc đặc biệt khi Ngài kêu gọi bạn đến với con đường sự sống của Ngài không? Bạn có thể kể rõ những thời đểm mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn bạn một cách rõ ràng trong một quyết định không? Có lúc nào Ngài phán một cách mạnh mẽ với bạn về sự vi phạm của bạn không? Hãy ghi dấu thật kỹ những giờ phút quan trọng đó. Thường xuyên xem lại và chú ý sự tiến triển vững vàng trong con đường mà Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn và ban cho bạn sự hướng dẫn khi bạn đối diện với những quyết định trong tương lai.

Ngày 23 tháng 6
SỰ CAO TRỌNG TRONG NƯỚC THIÊN ĐÀNG
“Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn! Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như là kẻ hầu việc vậy” (LuLc 22:27)
Cách đánh giá sự cao trọng trong Nước Đức Chúa Trời khác xa với cách đánh giá của thế gian. Xã hội của chúng ta thần tượng hoá người giàu sang, người có thế lực, người xinh đẹp và người khoẻ mạnh. Chúng ta còn biết được nhiều người đã trở nên nổi tiếng vì đời sống đồi bại của họ. Thế gian này cho rằng hầu việc kẻ khác là tự hạ thấp mình. Nhưng Nước Đức Chúa Trời hoàn toàn khước từ tiêu chuẩn đánh giá của thế gian về sự cao trọng, và đề cao nhất những người hầu việc người khác. Người nào hầu việc với tinh thần yêu thương, vị tha, không lằm bằm, và không tìm kiếm sự công nhận thì được đánh giá cao trong Nước Đức Chúa Trời.
Khi Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài bước vào phòng cao, các môn đồ đã tìm một chỗ ngồi nổi bật, Chúa Giê-xu tìm một chỗ ngồi của người phục vụ. Khi họ lúng túng chờ được phục vụ, thì Chúa Giê-xu đã lấy khăn và nước đến rửa chân cho họ (GiGa 13:1-15). Chúng ta là những Cơ Đốc nhân, thích xưng mình là những đầy tớ, nhưng chúng ta hiếm khi nào vui lòng cư xử như những người đầy tớ! Chúng ta bị cám dỗ để rồi công nhận sự đánh giá của thế gian về tầm quan trọng. Nhưng khi chúng ta xem Chúa Giê-xu là tấm gương mẫu mực của mình chúng ta sẽ thấy rằng hầu việc thì cao trọng hơn được hầu việc.
Thế gian sẽ đánh giá tầm quan trọng của bạn qua số lượng người phục vụ bạn. Đức Chúa Trời quan tâm hơn đến số lượng người bạn đang phục vụ. Nếu bạn phải tranh chiến để làm một người đầy tớ, tức là lòng bạn đã khác xa với lòng của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa Giê-xu dạy bạn biết sống vị tha và thêm sức cho bạn để bạn có thể noi theo gương của Ngài. Hãy chú ý sự mời gọi của Chúa Giê-xu để cùng với với Ngài đi phục vụ người khác. Lời mời ấy sẽ đến với bạn thôi.

Ngày 24 tháng 6
HÃY ĐẦY LÒNG NHÂN TỪ !
“Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn, làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao” (Mat Mt 18:33)
Lòng nhân từ là một ân tứ. Nó không xứng đáng dành cho bạn. Sự trừng phạt và hậu quả là phần thưởng duy nhất của tội lỗi, nhưng người có lòng thương xót không đòi hỏi công bằng đối với người phạm tội. Nếu không vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, chúng ta đều chịu sự đoán phạt kinh khủng của Ngài từ lâu rồi. Nếu không vì lòng thương xót của Ngài, Ngài hẳn đã lên án chúng ta ngay lần đầu tiên chúng ta phạm lỗi. Nếu không vì ơn thương xót của Ngài, Ngài đã trừng phạt chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội. Nhưng thay vì để chúng ta gánh chịu hình phạt cho tất cả tội lỗi mình, Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ Ngài khi Ngài trả thay án phạt đó cho chúng ta.
Bạn có thấy khó khăn để bày tỏ lòng nhân từ không? Có thể bạn không hiểu hết sự thương xót mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho bạn. Chúa Giê-xu bảo các môn đồ Ngài hãy dành cho người khác lòng nhân từ mà họ đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Khi họ nhìn thấy ơn thương xót lạ lùng mà họ nhận được dù họ không xứng đáng, thì làm sao họ có thể không dành cho người khác ơn thương xót vô điều kiện ấy?
Có ai phạm lỗi với chúng ta một cách nặng nề như cách chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời không? Có tội lỗi nào mà người khác vi phạm đối với chúng ta lại không xứng đáng được tha như lời nhạo báng mà người ta hét vào mặt Con vô tội của Đức Chúa Trời không? Chúng ta quên quá nhanh ơn thương xót mà Đức Chúa Trời bởi ân điển đã ban cho chúng ta, chúng ta chỉ ghi nhớ sự bất công mà chúng ta phải chịu từ người khác!
Nếu bạn thấy quá khó khăn để có thể tha thứ cho người khác, bạn nên suy gẫm về ơn thương xót của Đức Chúa Trời, kẻo e sự thạnh nộ chính đáng của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên bạn. Kinh Thánh mô tả sẵn tha thứ / hay làm ơn / và thương xót / chậm nóng giận / và dư đầy nhân từ (NeNe 9:17b).

Ngày 25 tháng 6
VÌ SỰ TẤN TỚI CỦA ĐẠO TIN LÀNH
“Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành” (Phi Pl 1:12)
Có hai mặt để nhìn nhận một hoàn cảnh nào đó. Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đối với bạn, và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Nước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô luôn để ý xem những hoàn cảnh của mình có thể giúp ích cho sự rao giảng Phúc Âm như thế nào. Khi ông bị bỏ tù oan, ông liền tìm hiểu xem cảnh tù tội của mình có thể đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho người khác bằng cách nào (Phi Pl 1:13; Cong Cv 16:19-34). Khi Phao-lô bị dẫn đến trước mặt vua, suy nghĩ của ông là tìm cách chia sẻ đức tin mình cho vua (Cong Cv 26:1-32). Ngay cả lúc bị đắm tàu ở đảo, Phao-lô cũng đã lợi dụng cơ hội đó để nói về Phúc Âm. Bất kể ở trong hoàn cảnh nào, mối bận tâm của Phao-lô là làm thế nào để có thể lợi dụng hoàn cảnh của mình để nói cho người khác biết Tin Lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Thường khi chúng ta gặp phải một hoàn cảnh mới, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta không phải về Nước Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đối diện sự khó khăn, chúng ta có thể trở nên nóng giận hoặc sợ hãi vì tình trạng của chính mình, mà lẽ ra chúng ta nên tìm hiểu xem Đức Chúa Trời có ý định làm gì qua những hoàn cảnh của mình. Nếu chúng ta vẫn còn coi mình là trung tâm, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời có thể làm qua những kinh nghiệm của chúng ta, vì lợi ích của chúng ta và cũng vì lợi ích của những người ở quanh chúng ta.
Hãy cầu xin Chúa giúp bạn biết được cách mà Ngài có thể sử dụng những hoàn cảnh hiện tại của bạn để ban phước cho người khác. Có thể một người nào đó ở gần bạn cần thấy sự khác biệt mà sự hiện diện của Chúa Cứu Thế tạo nên trong đời sống bạn. Bạn có vui lòng để Đức Chúa Trời lợi dụng những hoàn cảnh của bạn hầu có thể bày tỏ quyền năng cứu rỗi của Ngài cho những người xung quanh mình không?

Ngày 26 tháng 6
KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC
“Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác” (Giop G 1:1)
Có một ý nghĩa lạ lùng của sự tự do trong việc sống một đời sống không chỗ trách được. Gióp là một người trọn vẹn, không chỗ trách được. Sa-tan cũng như loài người không thể nào buộc tội được Gióp. Dù phải chịu nhiều thử thách khắc nghiệt nhất, Gióp vẫn không bị trách cứ vào đâu được.
Sứ đồ Phao-lô nói ông cố gắng tìm cách quan hệ tốt nhất với người khác để ông không phải hối hận vì những việc làm của mình (Cong Cv 24:16). Chúng ta cũng nên có ước vọng này. Sách Khải Huyền cho thấy rằng những người ở thiên đàng là những người trọn vẹn (KhKh 14:5). Điều kiện này không có nghĩa là khi ở thế gian họ không bao giờ phạm một tội lỗi nào, nhưng có nghĩa Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của họ và ban cho họ sự công bình của Ngài.
Không chỗ trách được không có nghĩa là hoàn hảo. Nó có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh bạn đều làm việc phải lẽ. Nếu bạn phạm lỗi cùng ai, thì bạn xưng nhận tội lỗi mình và xin được tha thứ. Nếu bạn phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, thì bạn ăn năn và bắt đầu vâng phục Ngài (ChCn 28:13). Thường thì cách bạn giải quyết tội lỗi mình quan trọng như chính tội lỗi ấy. Khi bạn biết được sự vi phạm của mình hay cố gắng trở nên không chỗ trách được trong cách bạn giải quyết nó. Nếu bạn ra sức giấu nhẹm tội lỗi mình, phủ nhận nó, biện minh cho nó, hoặc đổ lỗi cho người khác thì bạn đang làm cho tội của mình càng nặng hơn.
Bạn có không chỗ trách được trong cách cư xử mình với Đức Chúa Trời và những người khác không? Khi bạn không đối đãi tử tế với người khác, bạn có thành thật giảng hoà với người đó không? Nếu bạn không chỗ trách được, bạn phải làm mọi sự để sửa chữa mọi việc làm sai trái và hàn gắn mọi mối tương giao gãy đổ. Người nào sống một đời sống không chỗ trách được sẽ nhận biết ý nghĩa sâu sắc của sự bình an.

Ngày 27 tháng 6
SỰ KIÊU NGẠO SẼ HẠ BẠN XUỐNG
“Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống. Nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh” (ChCn 29:23)
Sự kiêu ngạo là kẻ thù lớn nhất của Cơ Đốc nhân. Sự kiêu ngạo là tư tưởng cao quá lẽ của chính bạn. Nó xui bạn làm những điều mà bạn biết là không giống Chúa Cứu Thế, và nó ngăn trở bạn không làm được những điều tôn cao danh Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo khiến A-đam và Ê-va có tư tưởng muốn được bằng Đức Chúa Trời (SaSt 3:5). Sự kiêu ngạo khiến Ca-in giết chết em mình (SaSt 4:5). Sự kiêu ngạo khích động các anh của Giô-sép bán Giô-sép làm nô lệ (SaSt 37:8). Sự kiêu ngạo xui vua Sau-lơ căm phẫn Đa-vít sâu xa đến nỗi đã tìm cách giết Đa-vít (ISa1Sm 18:8). Sự kiêu ngạo khiến vua Ê-xê-chi-ên dại dột tiết lộ sự giàu có của mình cho các kẻ thù (EsIs 39:2). Sự kiêu ngạo đã khiến người Pha-ri-si nổi giận với Chúa Giê-xu. Sự kiêu ngạo là lý do khiến các môn đồ tranh luận về cấp bậc trong Nước thiên đàng (LuLc 9:46).
Sự kiêu ngạo là kẻ thù thường trực của bạn. Nếu bạn không địch nổi tác động của nó, thì sẽ gặp hậu quả. Bạn có thể biết rằng mình đã từng xúc phạm một ai đó, nhưng sự kiêu ngạo khiến bạn không thể mở lời xin lỗi. Bạn có thể nhận thấy mình cần hàn gắn một mối quan hệ gãy đổ, nhưng sự kiêu ngạo làm cho bạn phủ nhận sự cần thiết đó. Thánh Linh có thể làm bạn tin rằng mình đang sống một đời sống tội lỗi, nhưng sự kiêu ngạo sẽ khiến bạn không thừa nhận điều đó. Sự kiêu ngạo sẽ khiến bạn tin rằng mình đáng được đối xử tốt hơn. Sự kiêu ngạo sẽ ngăn trở bạn hầu người khác, và nó sẽ khiến bạn luôn cố gắng tìm những địa vị cao hơn trong xã hội. Sự kiêu ngạo làm cho bạn thích nghe lời tâng bốc và quên đi những lời khuyên chân thành. Sự kiêu ngạo khiến bạn tự cô lập mình để không phải chịu trách nhiệm với người khác.
Trái lại, sự khiêm nhường luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và đặt để cuộc đời bạn ở trong một địa vị được Đức Chúa Trời tôn vinh. Nếu sự kiêu ngạo đã len lỗi vào trong những khía cạnh nào đó của đời sống bạn, hãy cầu xin Chúa ban sức để bạn có thể đắc thắng nó trước khi nó cướp đi khỏi bạn ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Ngày 28 tháng 6
CỦA BÁU CỦA BẠN Ở ĐÂU ?
“Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó” (LuLc 12:34)
Của báu của bạn luôn được bạn đánh giá cao nhất. bạn dành thời gian và tiền bạc mình vào đâu, thì đó là của báu của bạn. Điều gì chi phối những lời nói của bạn thì đó là điều bạn quí giá nhất. Người khác biết được gì nơi bạn, thì đó là của báu của bạn.
Hầu hết Cơ Đốc nhân đều dễ dàng khẳng định rằng Đức Chúa Trời là sự ưu tiên trước hết của họ. Nhưng hành động của họ thường chứng tỏ rằng của báu của họ không phải là Đức Chúa Trời nhưng là những sự ở thế gian. Một số Cơ Đốc nhân cảm thấy khó khăn khi nói đến mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời, nhưng họ có thể dễ dàng nói suốt ngày về gia đình, bạn bè và những sở thích của họ. Một số người thấy khó có thể dậy sớm để dành thời gian cho Chúa, nhưng họ sẵn sàng dậy sớm để theo đuổi một sở thích nào đó. Một số người thấy khó khăn dễ dàng hiến cho Chúa nhưng sẵn sàng tiêu xài hào phóng cho sự vui chơi giải trí. Một số người có thể mạnh dạn đến với người lạ để bán một sản phẩm nào đó, nhưng họ rụt rè thật thảm hại khi nói với người khác về Cứu Chúa của họ. Một số người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm giờ đồng hồ để làm việc cho những tổ chức tình nguyện nhưng cảm thấy mình không có một giây phút nào dành ra để hầu việc Đức Chúa Trời.
Nếu bạn không biết rõ của báu của mình ở đâu, hãy xem bạn thường dành thời gian và tiền bạc của mình vào đâu. Hãy nhớ lại bạn thường thích suy nghĩ về điều gì nhất và thích nói về điều gì nhất. Hãy hỏi những người bạn của mình xem theo suy nghĩ của họ thì điều gì là quan trọng nhất đối với bạn. Hãy bảo các con của bạn kể ra những điều gì có giá trị nhât đối với bạn. Sẽ có bất ngờ khi bạn biết người khác thấy đều gì là của báu của bạn.

Ngày 29 tháng 6
MANG GÁNH NẶNG CHO NHAU
“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (GaGl 6:2)
Khi Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời bạn những người đang thiếu thốn, Ngài biết họ cần gì, và Ngài biết Ngài đã ban cho bạn điều để đáp ứng nhu cầu đó. Bạn biết Đức Chúa Trời không hề làm gì mà không có mục đích. Khi một nhu cầu nào đó xuất hiện trước mắt bạn, hãy đến cùng Đức Chúa Trời ngay và hỏi Ngài “Chúa đã đặt để con ở tại đây vì có mục đích. Vậy Ngài muốn làm gì qua con để có thể giúp người đó được đến gần Ngài hơn?”
Nhận biết nhu cầu trong đời sống của một người nào đó có thể là một trong những lời mời gọi nhiệt tình nhất từ Chúa mà bạn sẽ kinh nghiệm được. Chúng ta dễ bị nản lòng trước những nan đề của người khác. Chúng có thể quá to lớn đối với bạn khi bạn nhận thấy hết nhu cầu này đến nhu cầu khác cứ tiếp tục xuất hiện. Thay vì xem mỗi nan đề mới như một sự tiêu hao thời gian sức lực, tiền bạc của bạn, hãy xin Chúa cho bạn biết lý do Ngài đặt để bạn trong hoàn cảnh này. Hãy để Đức Chúa Trời giúp bạn thấy xa hơn những nhu cầu trước mắt của những người khác hầu có thể biết Ngài muốn làm thành những điều gì trong đời sống họ. Đừng bỏ quên công việc của Đức Chúa Trời chỉ vì bạn không muốn gánh nặng cho người khác.
Đức Chúa Trời có đang ban ơn cho bạn về mặt vật chất không? Có thể Ngài đang tạo dựng một “kho chứa” trong đời sống bạn để qua đó Ngài có thể ban phát cho những người khác. Đức Chúa Trời có ban cho bạn một đời sống gia đình vững vàng và khoẻ mạnh không? Có thể Ngài muốn gia đình của bạn chăm lo cho những gia đình đang khốn khổ xung quanh bạn. Đức Chúa Trời có giải phóng bạn khỏi những thói quen xấu không? Sự bình an của Đức Chúa Trời có yên ủi bạn trong thời gian sầu khổ nhất không? Đức Chúa Trời có chu cấp cách lạ lùng cho những nhu cầu của bạn không? Có thể Ngài đang cố tình xây dựng bạn trở nên một người có thể mang gánh nặng cho người khác.

Ngày 30 tháng 6
THẤY ĐOÀN DÂN ĐÔNG
“Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia, khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng..” (Mat Mt 5:1-2)
Chúa Cứu Thế nhìn thấy con người khác với cách chúng ta thấy. Suốt các sách Phúc Âm chúng ta thấy một khuôn mẫu trong cách Chúa Giê-xu dạy các môn đồ Ngài. Mỗi khi Ngài thấy đoàn dân dông, Chúa Giê-xu sẽ mạc khải cho các môn đồ tâm tư tình cảm của Ngài dành cho những người ấy. Chúa Giê-xu muốn các môn đồ Ngài chia sẻ tình yêu của Ngài dành cho đoàn dân, các môn đồ không phải lúc nào cũng hiểu tất cả những gì Ngài phán với họ, nhưng Ngài bảo đảm với họ rằng về sau Đức Thánh Linh sẽ mạc khải ý nghĩa của những lời Ngài phán (GiGa 14:25-26). Khi đoàn dân đông bắt đầu chen lấn Ngài, Chúa Giê-xu sẽ tách riêng ra với các môn đồ Ngài và dạy họ về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
Bạn sẽ kinh nghiệm chính khuôn mẫu này khi bạn bước đi với Chúa Giê-xu khi Đức Chúa Trời đặt để bạn ở giữa đám đông, bạn có thể nhận thấy Đức Thánh Linh cho bạn biết rõ tấm lòng và suy nghĩ của Đức Chúa Trời đối với những người đó. Có thể Chúa của bạn sẽ dẫn bạn vào nơi đông người để rồi ở đó Ngài chia sẻ với bạn lòng thương xót của Ngài dành cho những người ở bên cạnh bạn. Ngài có thể mạc khải cho bạn ý định của Ngài dành cho những người đó và mời gọi bạn dự phần trong công cuộc cứu chuộc của Ngài. Ngài có thể đặt để một gánh nặng trong lòng bạn để cầu thay cho họ. Nếu bạn đang ở giữa vòng nhiều người mà vẫn không cảm động bởi tình trạng thuộc linh của họ, Đức Chúa Trời có thể giúp bạn yêu thương họ hơn để bạn được chuẩn bị hầu chăm sóc những người đó theo ý muốn của Ngài.
Từ nay mỗi lần ở giữa đám đông, hãy lắng nghe những gì Đức Thánh Linh phán với bạn. Bạn có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời yêu thương những người đó rất nhiều và Ngài đang chờ đợi một trong những môn đồ Ngài đáp ứng sự giục giã của Ngài.

Ngày 1 tháng 7
TÔI MỌI CỦA SỰ CÔNG BÌNH
“Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi” (RoRm 6:18)
Trước khi tin nhận Chúa, bạn là nô lệ của tội lỗi, tức ở trong sự trói buộc của tội lỗi. Ngay khi bạn không muốn phạm tội, bạn vẫn không thể nào làm khác hơn (RoRm 7:15-24). Khi Đức Chúa Trời cứu bạn, Ngài giải phóng bạn khỏi tội lỗi, nhưng bạn vẫn là một tôi mọi. Thay vì làm tôi mọi cho tội lỗi, giờ đây bạn làm tôi mọi cho sự công bình. Trong mọi khía cạnh của đời sống mình, bạn phải có nhiệm vụ làm những việc gì có thể làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Có một số người tin rằng khi Chúa Cứu Thế giải phóng họ rồi thì họ tự do làm bất cứ gì họ muốn. Thật không phải như vậy. Sứ đồ Phao-lô nhận biết rằng khi ông bắt đầu bước theo Cứu Chúa, ông đã trở nên “tôi tớ” của Đức Chúa Giê-xu Christ, và sự sống của ông không còn là của riêng ông nữa (RoRm 1:1). Thay vì làm tôi tớ cho tội lỗi, giờ đây ông làm tôi tớ cho Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Khi con người ngược đãi mình, Phao-lô không được quyền phản ứng bằng cảm xúc tự nhiên của mình, nhưng phải phản ứng trong sự công bình. Khi bị cám dỗ, ông không còn để mình nhượng bộ những cảm xúc của mình nữa. Phao-lô không thể đến nơi làm việc và làm một cách ích kỷ nữa. Ông hiểu rằng là một đầy tớ của sự công bình, ông phải sống một đời sống thánh khiết, và làm vinh hiển Chủ mình.
Sống công bình không phải là sự lựa chọn đối với Cơ Đốc nhân. Nó cũng không phải là một điều gì đó mà bạn phải thử thực hiện một thời gian. Nó là một nhiệm vụ, một mạng lệnh bắt buộc đối với mỗi một con cái Đức Chúa Trời. Sự tự do trong Chúa Cứu Thế không phải là sự tự do để muốn làm gì cũng được. Nó là sự tự do để sống công bình, để làm những việc mà chúng ta không thể làm khi ở trong sự trói buộc của tội lỗi. Giờ đây chúng ta được tự do sống công bình, chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh tạo nên trong chúng ta một đời sống thánh khiết và được thánh hoá (IGi1Ga 3:7).

Ngày 2 tháng 7
GIỮ VỮNG SỰ THANH LIÊM
“Song, nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi. Lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời” (Thi Tv 41:12)
Giô-sép là một người công bình và có tiếng là một người tin kính Chúa trong cộng đồng mình. Rồi tin đồn về Ma-ri, người vợ hứa của Giô-sép, đang có thai lan truyền đến cộng đồng của ông. Sẽ có nhiều người nói đến tình trạng xấu nhất của vụ việc gây bàng hoàng này. Giô-sép có thể phải chịu đựng sự bêu rêu của người này sự tẩy chay của người kia. Nhưng Giô-sép là một người chính trực, và nhận thức được rằng Đức Chúa Trời biết rõ sự thật về mối quan hệ của mình với Mary.
Đôi khi, Đức Chúa Trời là nhân chứng duy nhất cho việc làm công nghĩa của bạn. Đôi lúc Đức Chúa Trời là người duy nhất hiểu được động cơ của bạn. Có khi bạn làm tất cả những gì mà bạn biết là Đức Chúa Trời bảo bạn làm, rồi chỉ nhận được sự chế giễu của người khác. Những lúc như vậy, tất cả những gì bạn có thể làm là giữ lòng chính trực của mình, và tin rằng Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn thấy bạn. Ngài làm đẹp lòng với những người bước đi trong sự liêm chính, làm những việc họ biết là phải lẽ, bất chấp người khác nhận thấy công việc của họ thế nào.
Điều quan trọng nhất không phải là xem người biết sự thật. Điều quan trọng nhất là bạn là người chính trực trước mặt Đức Chúa Trời. Khi không ai hiểu được tại sao bạn làm điều này điều kia hoặc khi người khác thắc mắc có phải bạn đang làm những điều nên làm hay không, niềm tin của bạn không nên đặt nơi hy vọng được xác minh trong mắt người khác. Nó nên đặt nơi sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời luôn ngó xem bạn. Nếu bạn có niềm tin này, thì nó sẽ đủ để giữ bạn vững vàng.

Ngày 3 tháng 7
CÁC ĐỒN LUỸ
“Còn các ngươi, chớ lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá huỷ bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta. Tại sao các ngươi làm điều đó? Ta cũng có phán: Ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi” (Cac Tl 2:2-3)
Đức Chúa Trời đã phán dặn dân Y-sơ-ra-ên một cách đặc biệt: hãy đuổi hết dân Ca-na-an ra khỏi xứ, và phá huỷ mọi vết tích của sự thờ lạy thần tượng đáng gớm ghiếc của họ. Nhiệm vụ này là một thách thức kẻ thù của họ có những cổ xe hùng mạnh. Dân Ca-na-an có những đồn luỹ kiên cố, rất nguy hiểm và khó vượt qua. Dân Y-sơ-ra-ên đã không thể đuổi hết người Ca-na-an ra khỏi xứ. Nhiều lối sống và tôn giáo của người Ca-na-an đã dụ dẫn, bản tính tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. Thay vì tiêu diệt họ và sự thờ thần tượng của họ, dân Y-sơ-ra-ên đã thoả hiệp với họ. Dân Ca-na-an chứng tỏ được mình là một rào cản khó chịu đối với dân Y-sơ-ra-ên. Sự thờ lạy thần tượng của họ là sự cám dỗ thường trực.
Khi bạn tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời tuyên chiến với những đồn luỹ của tội lỗi trong đời sống bạn. Những cách cư xử và thái độ tội lỗi chắc chắn đã bám rễ chặt trong tính cách của bạn, nhưng Đức Chúa Trời ra lệnh cho bạn phải xô đổ chúng xuống. Đức Thánh Linh chỉ rõ cho bạn những khía cạnh trong đời sống mình đang chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Bạn có bị cám dỗ để rồi thoả hiệp thay vì phải tiêu diệt mọi tội lỗi không? Sự nóng giận có phải là một trong những đồn luỹ của tội lỗi không? Nếu vậy, nó sẽ trổi dậy nghịch với bạn không? Những giờ phút bạn yếu đuối. Có đồn luỹ của sự tham dục trong đời sống bạn không? Nếu có bạn sẽ phải đầu hàng nó khi mất cảnh giác. Trong thời khắc bất cẩn, những đồn luỹ này sẽ tiếp tục cám dỗ bạn để rồi bạn vẫn sống trong đời sống đầy tội lỗi xưa kia.
Đừng khinh dễ sức mạnh ghê sợ của tội lỗi. Nếu có những đồ luỹ nào trong đời sống bạn mà bạn không thể vượt qua, thì Đức Thánh Linh vẫn chuẩn bị ban cho bạn sự đắc thắng hoàn toàn.

Ngày 4 tháng 7
CÓ THỂ LÀM GÌ HƠN ?
“Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?” (EsIs 5:4)
Tiên tri Ê-sai đã kể câu chuyện về một người và vườn nho ở trên ngọn đồi màu mỡ. Người ấy vỡ đất và nhặt hết đá để không có gì có thể ngăn trở sự lớn lên của cây nho. Ông ta chỉ trồng những gốc nho tốt nhất. Ông xây một tháp canh ở giữa vườn để ông có thể canh chừng thú hoang và kẻ trộm. Ông đã đóng sẵn thùng chứa rượu nho. Rồi ông ta chờ đợi. Nhưng vườn nho không sanh trái tốt mà sanh trái không ra gì.
Câu chuyện này minh hoạ mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Đức Chúa Trời đã làm mọi việc cần thiết để chúng ta sanh ra nhiều kết quả thuộc linh trong đời sống mình. Ngài đã cứu chúng ta khi chúng ta sống trong tuyệt vọng. Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để sanh ra bông trái trong đời sống của chúng ta (GaGl 5:22-23). Ngài xoá sạch tội lỗi chúng ta để chúng ta tự do hầu việc Ngài. Chúng ta có Kinh Thánh với rất nhiều bản dịch. Chúng ta được tiếp cận với nhiều sách báo, âm nhạc, băng hình, những cuộc hội thảo, trường học, các kênh truyền thanh truyền hình, và tạp chí Cơ Đốc. Có nhiều Hội Thánh lớn nhỏ. Có nhiều truyền đạo và mục sư dạy dỗ và khích lệ chúng ta. Tất cả chúng ta đều có quyền đến trực tiếp với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã nói rằng ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều (LuLc 12:48). Sẽ có một ngày Đức Chúa Trời đòi chúng ta chịu trách nhiệm với tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài sẽ bảo chúng ta cho Ngài thấy kết quả của sự ban cho dư dật của Ngài trên đời sống chúng ta. Vậy thì Ngài sẽ được nhìn thấy gì?

Ngày 5 tháng 7
HÃY VUI MỪNG
“Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (Cong Cv 16:25)
Niềm vui của bạn, một Cơ Đốc nhân, không nên tuỳ thuộc vào hoàn cảnh. Sự vui mừng đến từ Đức Chúa Trời, và vì vậy nó không thể bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Đừng dại dột mà để hành dộng của người khác quyết định sự vui mừng của bạn. Niềm vui thật bắt nguồn từ nhận thức rằng chính Đức Chúa Trời sống trong bạn và có mối tương giao với bạn, bất kể hoàn cảnh thế nào. Niềm vui thật đến từ nhận thức rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn tha mọi tội lỗi của bạn, và ngay giờ đây Ngài đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở thiên đàng để bạn đến đó sống bên Ngài đời đời (GiGa 14:3). Những hoàn cảnh của cuộc đời bạn không thể thay đổi những lẽ thật này!
Phao-lô và Si-la đã đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn nhất. Họ đã bị buộc tội oan, bị bắt, và bị bỏ tù. Họ bị đánh đập và bị giam trong ngục tăm tối và lạnh lẽo nhất. Nhưng họ đã không để cho những hoàn cảnh khủng khiếp ấy làm tan đi sự vui mừng của mình! Họ không than trách Đức Chúa Trời vì để những điều ấy xảy ra cho họ. Thay vì vậy, họ ngợi khen Ngài vì sự nhân lành của Ngài! Trong đêm tăm tối ấy, họ đã cầu nguyện và ngợi ca. Đức Chúa Trời đã làm phép lạ giải cứu họ khỏi xiềng xích, nhưng có lẽ một phép lạ lớn hơn đó là Đức Thánh Linh tràn ngập trong họ đến nỗi trong cảnh tù tội khốn khổ của mình họ vẫn có thể vui mừng ca ngợi.
Đừng để hoàn cảnh khó khăn huỷ hoại đi sự vui mừng bởi biết rằng bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy để Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy bạn bằng sự vui mừng không hề vơi cạn của Ngài, và đời sống bạn sẽ là một phép lạ cho những người chứng kiến bạn đương đầu với những thử thách xảy đến.

Ngày 6 tháng 7
HÃY TRỞ LẠI CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI
“Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi” (XaDr 1:3)
Đức Chúa Trời đặt nặng vấn đề chúng ta sẽ trở nên thế nào qua sự đáp ứng của mình với Ngài. Nếu chúng ta đã đi xa cách Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gọi chúng ta trở về với Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta trở về, Ngài sẽ ngay tức khắc làm mới lại mối tương giao của Ngài với chúng ta. Gia Gc 4:8 hứa rằng nếu chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần chúng ta. Mat Mt 7:7 đảm bảo rằng nếu chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta sẽ tìm gặp Ngài. Đời sống Cơ Đốc phần lớn dựa vào sự đáp ứng của chúng ta và sự ao ước được kinh nghiệm Đức Chúa Trời đầy đủ nhất trong chúng ta.
Tại sao có một số Cơ Đốc nhân bước đi với Chúa cách sâu nhiệm hơn những người khác? Tại sao một số người có thể cầu thay một cách đầy quyền năng đến nỗi làm thay đổi cả chiều hướng của các quốc gia? Tại sao Đức Chúa Trời quyết định xức dầu trên lời nói của một số người để khi họ nói ra, cầu nguyện hoặc rao giảng, thì lời của họ được Đức Chúa Trời thánh hoá? Bởi vì những người này đã dâng trọn đời mình để đi theo Đức Chúa Trời cho đến khi sự hiện diện của Ngài thật sự sống động trong đời sống họ. Họ nhất quyết không bằng lòng với bất cứ điều gì ngoại trừ mối tương giao vững vàng, sống động với Đức Chúa Trời, và Ngài đánh giá cao ước muốn của họ.
Bạn hài lòng trong mối tương giao của mình với Chúa hay vẫn còn khao khát hơn? Đừng để mình thoả lòng với mối tương giao với Đức Chúa Trời đang bị gãy đổ và thiếu mất quyền năng của Đức Thánh Linh. Bạn có được sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời giống như vị thánh vĩ đại nhất trong lịch sử Cơ Đốc! Hãy trở về cùng Đức Chúa Trời. Có nhiều thứ trong kho đang dành sẵn cho bạn nếu bạn trở về cùng Ngài. Ngài chờ đợi sự đáp ứng của bạn.

Ngày 7 tháng 7
MÃO TRIỀU THIÊN KHÔNG HAY HƯ NÁT
“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát” (ICo1Cr 9:24-25)
Các vận động viên điền kinh sẵn sàng thúc ép mình chăm chỉ hơn, tập chạy lâu hơn và xa hơn mọi người khác. Họ nỗ lực đặt thể xác và tâm trí mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát để họ vượt lên trên hết và nhận giải thưởng. Những người khác có thể đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng các vận động viên tiếp tục luyện tập. Trong khi đa số người khác luôn tự bảo vệ mình khỏi mọi sự khó chịu, các vận động viên ép mình phải chịu đựng quá mức. Trong khi một số người vẫn hài lòng với thành tích vừa phải, các vận động viên sẵn sàng trả mọi giá để được xuất sắc nhất. Phao-lô nói rằng dù họ đã nỗ lực hết sức như vậy, sự thành công và giải thưởng của họ cũng dần đi vào quên lãng. Ngay cả những thành tích của vận động viên xuất sắc nhất cũng không được ai nhớ đến mãi.
Nếu một vận động viên có thể được giục giã để hy sinh hết mình vì một phần thưởng hay hư nát, thì Cơ Đốc nhân phải nỗ lực nhiều hơn bao nhiêu vì một phần thưởng không hay hư nát? Nếu một vận dộng viên luyện tập cực khổ ngày này sang ngày khác để nhận được sự tôn vinh của người khác, thì Cơ Đốc nhân phải làm việc chăm chỉ hơn bao nhiêu để trở thành người “làm tốt việc” của Chủ mình? Bạn có đang cố gắng bắt ép thân thể mình vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không? Bạn có đang rèn luyện tâm trí mình để suy nghĩ theo tư tưởng của Đức Chúa Trời mà không theo tư tưởng của thế gian không? Bạn có đang kỹ luật đời sống mình trong sự cầu nguyện không? Khi những người khác đang ngủ, thì bạn có đang cầu thay không? Bạn có chuyên cần học Lời Đức Chúa Trời đến nỗi bạn được chuẩn bị sẵn sàng để hoá giải những thử thách mà bạn đương đầu không? Bạn có trang bị mình trong sự truyền giảng Phúc Âm để có thể chia sẻ đức tin mình bất cứ lúc nào không? Bạn có chuẩn bị mình thành một Cơ Đốc nhân để xứng đáng nhận mão triều thiên không hay hư nát đang chờ bạn không?

Ngày 8 tháng 7
CON ĐƯỜNG THÁNH
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẽ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc” (EsIs 35:8)
Nước Y-sơ-ra-ên được định trước là sẽ có một nơi để các dân khác trên thế giới có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Đền thờ Giê-ru-sa-lem phải là tâm điểm để từ đó Tin Lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được rao ra khắp đất. Nhưng những người được định là dân sự Ngài đã từ bỏ Ngài và vi phạm mọi thứ tội lỗi. Thay vì làm những đại sứ cho Đức Chúa Trời, họ đã làm ô danh thánh khiết của Ngài. Thay vì lôi kéo được các nước đến với Đức Chúa Trời, họ đã trở thành những rào cản đối với những người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời chân thần. Dân Y-sơ-ra-ên đã đi quá xa khỏi dự tính của Đức Chúa Trời và Ngài đã phạt họ và lưu đày họ. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ có một ngày dân sự Ngài là một con đường để bởi đó những dân khác tìm được sự cứu rỗi.
Mong mõi của Đức Chúa Trời là bất cứ nơi nào có một Cơ Đốc nhân sống, thì Đức Chúa Trời mở ra một con đường cho dân xứ đó đến với sự cứu rỗi của Ngài (RoRm 10:14-15). Mỗi khi một người chưa tin gặp một tín đồ, người chưa tin ấy phải được mặt đối mặt với mọi điều anh ta cần biết để bước theo Chúa Cứu Thế.
Nhưng thật đáng buồn, Cơ Đốc nhân ngày nay cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên thời của Ê-sai. Chúng ta bị vương vấn trong tội lỗi mình đến nỗi chúng ta đã hoàn toàn mất phương hướng mà không tìm được con đường đến với Đức Chúa Trời, và không thể dẫn người khác đến với Ngài. Nếu đời sống của chúng ta đầy dẫy sự giả hình, chúng ta có thể đem người khác ra xa khỏi Đức Chúa Trời, hơn là giúp họ đến với Ngài. Nếu đời sống chúng ta đầy dẫy sự hoài nghi và nóng giận, chúng ta sẽ cản bước những người khác đến với Chúa Cứu Thế. Đời sống của chúng ta phải là một con đường thánh, để giúp những người xung quanh chúng ta dễ dàng đến gần Đức Chúa Trời khi họ tìm kiếm Ngài. Hãy cầu xin Chúa cất đi mọi sự ngăn trở trong đời sống bạn, chính những rào cản ấy đã và đang ngăn trở người khác nhận biết Chúa Giê-xu.

Ngày 9 tháng 7
SỰ CẦU NGUYỆN SỐT SẮNG SẼ CÓ KẾT QUẢ
“Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có kinh nghiệm nhiều” (Gia Gc 5:16b)
Đức Chúa Trời hứa với mọi tín đồ rằng nếu chúng ta sống công bình và cầu nguyện sốt sắng thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta phản ứng thế nào trước một lời hứa như vậy? Chúng ta có thể tranh cãi “nhưng tôi cầu nguyện mà không có gì xảy ra cả!” Vấn đề của chúng ta là chúng ta không xem mình có trách nhiệm với Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời nói rằng mọi lời cầu nguyện phải được nhậm nhiều. Nếu đời sống cầu nguyện của chúng ta không được linh nghiệm nhiều, chúng ta nên làm gì? Nếu chúng ta cầu nguyện nhưng không thấy kết quả, chúng ta có nên kết luận rằng lời hứa này không có thật không? Chúng ta có nên cho rằng câu Kinh Thánh này không thực tế và không hiện thực không? Hay chúng ta nên xét lại mình để xem chúng ta có đáp ứng đủ điều kiện của nó hay không?
Gia-cơ nói rằng “lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều”. Có phải chăng chúng ta không đủ sốt sắng trong sự cầu nguyện? Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta không bỏ ngang cách dễ dàng. Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta quyết tâm dành nhiều thời gian để cầu thay. Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta kêu khóc với Đức Chúa Trời, đôi lúc trong nước mắt, với cả lòng và cả linh hồn. Sự cầu nguyện sốt sắng đến từ Đức Thánh Linh; Ngài giúp chúng ta cầu nguyện với những lời thở than sâu sắc mà không thể nói bằng lời (RoRm 8:26).
Theo Gia-cơ, sự công bình của chúng ta sẽ bảo đảm cho sự cầu nguyện có kết quả. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về sự công bình khác với tiêu chuẩn của chúng ta, vì Ngài không chỉ nhìn vào những hành động, những tư tưởng của chúng ta mà nhìn thấy vào tấm lòng của chúng ta. Vậy thì chúng ta nên chịu trách nhiệm thế nào nếu những lời cầu nguyện của chúng ta ít có kết quả. Nếu không có gì xảy ra khi chúng ta cầu nguyện, vấn đề không phải ở nơi Đức Chúa Trời. Vấn đề là ở nơi chúng ta, vì Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn xác thực. Nếu chúng ta làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời phán dạy, Ngài sẽ giúp chúng ta cầu xin những điều hợp với các mục đích của Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ nhận tất cả những lời cầu xin ấy một cách diệu kỳ.

Ngày 10 tháng 7
SỰ CAY ĐẮNG
“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng” (HeDt 12:15)
Sự cay đắng bám rễ chặt trong linh hồn và khó có thể loại bỏ nó. Sự cay đắng xuất hiện với nhiều lý do. Nó có thể bắt nguồn từ những sự tổn thương sâu sắc mà bạn đã chịu khi còn nhỏ những sự tổn thương mà bạn không thể quên. Thời gian không thể làm vơi đi nỗi đau đó, mà chỉ làm cho nó đau đớn hơn. Sự cay đắng có thể sinh ra những lời nói cay đắng làm tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Thường thường người làm tổn thương bạn không biết được sự cay đắng của bạn lớn thế nào. Bạn thấy mình cứ nghĩ đi nghĩ lại sự xúc phạm đó, và mỗi lần nghĩ đến rễ của sự cay đắng ấy càng châm sâu hơn trong linh hồn bạn. Sự cay đắng có thể bắt nguồn từ cảm giác bị đối xử bất công.
Sự cay đắng dễ biện minh. Bạn có thể quá quen với một tấm lòng cay đắng đến nỗi cảm thấy dễ chịu với nó, nhưng nó sẽ huỷ diệt bạn. Chỉ có Đức Chúa Trời biết rõ tính năng tàn phá của nó. Không có gì bám quá sâu trong lòng bạn đến nỗi ân điển của Đức Chúa Trời không với tới và đem nó ra khỏi. Không có khía cạnh nào trong đời sống bạn quá đau khổ đến nỗi ân điển của Đức Chúa Trời không thể rịt lành hoàn toàn. Không có sự xúc phạm nào quá tàn nhẫn đến nỗi tình yêu của Đức Chúa Trời không thể giúp bạn tha thứ.
Khi bạn để sự cay đắng ngày một lớn lên trong đời sống mình thì bạn chối từ ân điển của Đức Chúa Trời; mà ân điển ấy có thể giải thoát cho bạn. Nếu bạn ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, bạn sẽ thú nhận sự cay đắng ấy và để Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn. Sự cay đắng trói buộc bạn, nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng để cất đi sự cay đắng đó và thay nó bằng sự bình an và vui mừng của Ngài.

Ngày 11 tháng 7
SỰ TRÔNG CẬY CHẮC CHẮN
“Hãy cầm giữ sự làm chứng đều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín” (HeDt 10:23)
Sự trông cậy trong đời sống Cơ Đốc nhân không phải là sự mơ tưởng. Đây là một hy vọng chắc chắn. Những người không tin Chúa có thể mơ tưởng những điều rất khác và mong họ có thể biết một ai đó có khả năng làm thay đổi hoàn cảnh của họ. Cơ Đốc nhân có mối tương giao cá nhân với Chúa của vũ trụ, Đấng không chỉ tể trị mọi loài thọ tạo mà còn tể trị mọi hoàn cảnh mà chúng ta kinh nghiệm được. Chúng ta có thể sống với một niềm tin, bởi sự trông cậy của chúng ta đặt nơi Đấng thành tín.
Khi Đức Chúa Trời phán, Ngài trung thành với Lời Ngài để thấy mọi chuyện xảy ra như đã định (EsIs 55:11). Khi Đức Chúa Trời phán với bạn, hãy tin Ngài tuyệt đối, vì Đức Chúa Trời không bao giờ dối gạt con cái Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không bao giờ dối gạt con cái Ngài. Nếu Đức Chúa Trời cho bạn biết Ngài sắp làm một điều gì đó, bạn có thể tin hoàn toàn rằng Ngài sẽ làm thành việc đó.
Bạn có hay thắc mắc tại sao người gian ác thì giàu có trong khi người công bình thì nghèo khó không? Chúa Giê-xu đã hứa rằng mỗi người rồi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình (LuLc 16:19-31). Bạn có nghĩ rằng mọi nỗ lực để giáo dục con cái mình đi theo đường lối của Đức Chúa Trời sẽ sanh bông trái khi chúng trưởng thành không? Đức Chúa Trời đã hứa điều này (ChCn 22:6). Bạn có nghĩ rằng nếu những điều bạn tình nguyện từ bỏ khi tin nhận Chúa sẽ được trả bằng những ơn phước của Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-xu đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta sẽ nhận được 100 lần hơn (Mac Mc 10:29-30). Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại và đón chúng ta cùng với những người đã chết không? Kinh Thánh cho biết sự thật chắc chắn này (ITe1Tx 4:13-18).
Sự trông cậy của chúng ta không chỉ là hy vọng vào điều Đức Chúa Trời có thể làm. Đức Chúa Trời đã ban Lời Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống và liên quan đến những việc Ngài sẽ làm. Chúng ta có thể hy vọng một cách chắc chắn nơi mọi điều Ngài đã hứa.

Ngày 12 tháng 7
HÃY TRÔNG ĐỢI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi Tv 27:14)
Trông đợi là một trong những việc khó thực hiện nhất. Chúng ta muốn làm những người năng động. Chúng ta cảm thấy tốt hơn nếu chúng ta làm một cái gì đó để đáp ứng nhu cầu của mình, nhưng sự trông đợi buộc chúng ta phải dựa vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rõ ý nghĩa của sự chờ đợi. Đa-vít được Đức Chúa trời chọn làm vua Y-sơ-ra-ên, rồi đã phải chờ đợi nhiều năm để Lời Đức Chúa Trời thành hiện thực trong cuộc đời ông. Khi Đa-vít chờ đợi, vị vua hoang tưởng và tự kỷ đang nắm giữ ngai vàng mà đã được hứa cho mình. Đa-vít phải trải qua nhiều năm trời trốn trong các hang đá và sống giữa các kẻ thù mình. Khi Đa-vít chờ đợi ông chứng kiến những bạn bè tốt mình bị giết và gia đình, của cải ông bị cướp bóc. Ông đã thấy các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên tiến hành phá hoại đất nước mình. Có lẽ không ai lo lắng trong khi chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời nhiều như Đa-vít đã lo lắng. Ông chắc chắn hiểu sự nản lòng và sợ hãi là thế nào.
Nhưng Đa-vít cũng hưởng được phần thưởng cho sự chờ đợi của mình. Ông đã trở thành vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Y-sơ-ra-ên và quan trọng hơn là qua những thử thách Đa-vít đã trở nên một người hợp ý Đức Chúa Trời. Các thi thiên mà Đa-vít viết trong thời gian lánh nạn từng là lời yêu thương nhằm khích lệ hàng triêu người qua nhiều thời đại. Rồi Đấng Mê-si-a đã giáng sinh qua dòng dõi nhà Đa-vít. Sự sẵn lòng trông đợi của Đa-vít đã đem ơn phước cho tất cả chúng ta.
Những lúc trông đợi Chúa có thể là những thời điểm quí giá nhất trong đời sống bạn (GiGa 11:1-6). Nếu bạn đang trông đợi Đức Chúa Trời về một điều gì đó, hãy đọc EsIs 40:31 bạn sẽ tìm thấy được sự khích lệ khi chờ đợi Ngài làm thành những lời hứa của Ngài cho bạn.

Ngày 13 tháng 7
SỰ BUỒN RẦU THEO Ý ĐỨC CHÚA TRỜI
“Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn, về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết” (IICo 2Cr 7:10)
Có sự khác nhau giữa sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời và sự buồn rầu theo thế gian, dù cả 2 đều được cảm xúc sâu sắc. Bạn có thể thấy thật sự buồn rầu vì điều gì đó bạn đã làm. Tâm trí bạn có thể bị ám ảnh bởi sự thất bại của mình và sự phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời và những người khác. Giu-đa đã cảm nhận được sự buồn rầu này. Giu-đa đã phản bội Con của Đức Chúa Trời vì 30 nén bạc, cái giá để bán một người đầy tớ. Nhưng sự buồn rầu của ông không khiến ông ăn năn và tìm kiếm sự phục hồi cùng với các môn đồ khác, nhưng đã dẫn ông một mình đến cánh đồng, và trong sự thống khổ của mình. Giu-đa đã tự vẩn (Mat Mt 27:3-5). Giu-đa đã đem sự buồn rầu mình xuống mồ chung với mình.
Sự buồn rầu của Phi-e-rơ thật khác! Phi-e-rơ cũng bỏ rơi Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị bắt. Phi-e-rơ cũng đã bỏ ra ngoài và khóc lóc thảm thiết (LuLc 22:62). Nhưng Phi-e-rơ đã trở về cùng Chúa Giêxu và tái khẳng định tình yêu của mình dành cho Ngài (GiGa 21:15-17). Phi-e-rơ không chỉ hối hận; ông đã ăn năn. Đời sống của Phi-e-rơ đã thay dổi, chúng ta không thấy có chỗ nào ghi lại. Phi-e-rơ đã chối Chúa thêm lần nào nữa ngay cả lúc ông bị bắt bớ và cận kề cái chết. Phi-e-rơ đã ăn năn, thay đổi hoàn toàn và không bao giờ phạm tội nữa. Đừng để sự buồn rầu vì những việc mình đã làm khiến bạn không thật lòng ăn năn. Bạn có thể chỉ trích chính mình và giận bản thân mình vì những tội lỗi mình đã phạm, nhưng đó không phải là sự ăn năn. Hãy để Đức Thánh Linh mạc khải cho bạn sự trầm trọng của những tội lỗi bạn. hãy cầu xin Thánh Linh cho bạn thấy rõ Đức Chúa Trời nhìn thấy bản tánh bạn như thế nào. Khi bạn thấy tội lỗi mình từ viễn cảnh của Đức Chúa Trời, bạn sẽ kinh nghiệm sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời.

Ngày 14 tháng 7
ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ KHÔNG QUÊN CHÚNG TA
“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai một mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi” (EsIs 49:15)
Đức Chúa Trời không bao giờ lơ đãng hoặc bỏ quên một trong các con cái Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng người mẹ có thể quên con mình đương bú, nhưng Ngài không bao giờ quên con cái Ngài. Người mẹ rất nhạy cảm với con của mình. Dù đứa bé ở trong một căn phòng khác, cảm giác của người mẹ luôn đồng điệu với con mình. Người mẹ biết khi nào phải cho con ăn và lúc nào phải chăm sóc cho nó. Người mẹ không bao giờ vì một điều gì khác mà quên con mình đến nỗi không quan tâm đến những nhu cầu của nó.
Đức Chúa Trời chọn hình ảnh này để mô tả cách Ngài chăm lo cho dân sự Ngài thật thích hợp, vì Ngài còn nhạy cảm với nhu cầu của con cái Ngài hơn cả một người mẹ biết thương con nhất. Ngài biết trước khi nào con cái Ngài kêu đòi sự giúp đỡ. Thậm chí trước khi chúng ta kêu cầu, Đức Chúa Trời đã đáp lời (EsIs 65:24). Đây là một trong những lời hứa yên ủi chúng ta nhiều nhất mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta; Ngài sẽ không bao giờ quên chúng ta.
Đừng để cho những hoàn cảnh khốn khó mà bạn đang đối diện làm bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên bạn. Đừng bao giờ cho rằng Đức Chúa Trời đã quên bạn. Đừng bao giờ cho rằng Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến nhu cầu của những người quan trọng hơn, có đời sống thuộc linh mạnh mẽ hơn mà ít quan tâm đến nhu cầu của bạn. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời lo lắng cho bạn bằng tình yêu, sự quan tâm của người mẹ chăm lo con mình. Điều đó một lần nữa cho bạn biết chắc rằng Cha Thiên Thượng yêu bạn như thế!

Ngày 15 tháng 7
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA Ở BÊN HỮU BẠN
“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi Tv 16:8)
Để Đức Giê-hô-va ở trước mặt bạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn sẽ luôn liên hệ mọi điều bạn gặp phải với đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời. Điều mà bạn tập trung chú ý vào là sự ảnh hưởng nhiều nhất trong đời sống bạn. Bạn có thể là một Cơ Đốc nhân, nhưng nếu bạn luôn chú trọng vào những vấn đề của mình, thì những vấn đề của bạn sẽ quyết định chiều hướng của cuộc đời bạn. Nếu bạn chú ý vào con người, thì con người sẽ quyết định những suy nghĩ và hành động của bạn. Trong thời Kinh Thánh, tay hữu là vị trí đặc biệt nhất được dành cho những vị cố vấn và người bảo trợ chính cho người đó. Khi bạn tập trung vào Chúa Cứu Thế, bạn mời Ngài ngồi vào địa vị quan trọng nhất trong đời sống bạn để làm Đấng Gìn Giữ và Cố Vấn.
Mỗi khi bạn đối diện một kinh nghiệm mới, bạn nên đến với Chúa Cứu Thế để được Ngài giải thích và thêm sức. Khi con người xúc phạm và ngược đãi bạn, bạn nên tìm đến sự hướng dẫn của Vị Cố Vấn của bạn để có sự đáp ứng đúng. Khi bạn gặp khó khăn, bạn nên nhận sức lực từ Đấng ở bên hữu bạn. Khi bạn đối mặt một nhu cầu, bạn nên tham vấn Vị Cố Vấn của bạn trước khi có phản ứng gì. Khi bạn đương đầu với một hoàn cảnh gây cho bạn kinh hãi, bạn nên nhận sự khích lệ từ Đấng Biện Hộ ở bên hữu bạn. Mọi việc bạn làm phải luôn ở trong phạm vi của mối tương giao giữa bạn và Cứu Chúa.
Việc làm thật không thể tưởng của ân điển Đức Chúa Trời đó là Chúa Cứu Thế sẽ đứng bên cạnh bạn để hướng dẫn, cố vấn và gìn giữ bạn! Vậy thì làm sao bạn có thể mất tinh thần trước hoàn cảnh mình trong khi Chúa Cứu Thế luôn ở bên hữu bạn? Điều này sẽ ban cho bạn một niềm tin vững chắc dường nào!

Ngày 16 tháng 7
ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ LÀM CHO
NHỮNG NGƯỜI TÔN KÍNH NGÀI ĐƯỢC TÔN TRỌNG
“Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại” (ISa1Sm 2:30)
Một trong nhiều lẽ thật của Nước Đức Chúa Trời là nếu chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm chúng ta được tôn trọng. Nhưng nếu chúng ta khinh dễ Ngài, chúng ta cũng sẽ bị đối xử y như vậy trong Nước Ngài. Quyền chủ động thuộc về bạn, sự đáp ứng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời quyết định sự đáp ứng của Ngài đối với chúng ta.
Hê-li làm thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên trong nhiều năm, và ông biết những tiêu chuẩn của một đời sống công bình mà Đức Chúa Trời đặt ra. Tuy vậy Hê-li phải đối diện với một tình thế khó xử, vì các con trai ông đang sống nghịch với Đức Chúa Trời. Là một người cha, ê-li phải quyết định mình sẽ tôn trọng ai. Ông không thể nào vừa chiều ý các con trai vô đạo đức và không tin kính Chúa của mình vừa tôn cao Đức Chúa Trời mà ông hầu việc. Rồi Hê-li quyết định tôn trọng các con trai mình, dù ông không cho rằng hành vi của các con ông là theo đúng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. hê-li đã biện hộ rằng ông vẫn yêu Chúa nhưng ông chỉ không thể cùng gia đình mình tôn kính Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn nhân cách cư xử của Hê-li theo một cách khác (ISa1Sm 3:13-14). Hê-li đã cho thấy rõ lòng mình khi ông không tôn kính Đức Chúa Trời trước dân Y-sơ-ra-ên qua cách ông đối xử với các con mình. Đây là lý do Đức Chúa Trời trừng phạt Hê-li và các con của ông cách nghiêm khắc (ISa1Sm 4:17-18).
Đức Chúa Trời không đẹp lòng nếu bạn tôn ngợi Ngài ở nhà thờ nhưng không tôn ngợi Ngài ở nơi làm việc. Thật không thể chấp nhận được nếu tôn kính Đức Chúa Trời khi ở bên các Cơ Đốc nhân khác nhưng không tôn kính Ngài khi ở trường học hoặc xóm giềng mình. Ngài mong bạn tuyệt đối tôn kính Ngài, từ lời nói, việc lành đến cả đời sống mình. Nếu bạn tôn kính Ngài, Ngài sẽ làm cho bạn được tôn trọng.

Ngày 17 tháng 7
NGƯỜI NHƠN ĐỨC ĐƯỢC BIỆT RIÊNG
“Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va ắt Ngài sẽ nghe lời ta” (Thi Tv 4:3)
Không ai đáng quí trọng trong mắt Đức Chúa Trời hơn người nhơn đức. Đức Chúa Trời vui lòng mỗi khi thấy có người cố gắng sống công bình và làm vinh hiển Ngài. Đức Chúa Trời biệt riêng những người đó ra một nơi đặc biệt trong lòng Ngài. Họ luôn luôn được Ngài chú ý và Ngài sẵn sàng đáp ứng cho lời kêu cầu nhỏ nhẹ nhất của họ.
Tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời và khiến Ngài bịt tai trước những lời cầu xin của chúng ta. Sự cầu nguyện của chúng ta sẽ không có kết quả gì khi chúng ta cố tình vướng vào tội lỗi. Và ngược lại, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe mọi lời kêu của chúng ta khi chúng ta sống một đời sống nhơn đức. Sự an ninh vĩnh cửu đi đôi với một đời sống không chỗ trách được. Người công bình không bao giờ lo nghĩ Đức Chúa Trời có nghe lời cầu nguyện mình hay không (IGi1Ga 5:14-15). Người nhơn đức tin chắc rằng Đức Chúa Trời thật đã nghe lời nguyện cầu của mình và sẽ ngay tức khắc đáp lời trong quyền năng Ngài.
Thật vui sướng biết bao khi được Đức Chúa Trời biệt riêng, và biết rằng Ngài luôn quan sát đời sống được thánh hoá của bạn và đẹp lòng với những gì Ngài nhìn thấy. Sẽ là một đặc ân lớn lao khi biết rằng đời sống mình được Đức Chúa Trời đặt ở một chỗ đặc biệt trong lòng Ngài! Thế gian này không cho bạn một địa vị nào, nhưng bạn biết rằng mình được Đức Chúa Trời yêu thương. Thế gian tiếp tục tìm cách khác để tôn cao con người, nhưng ngay cả những lời ca ngợi quá đáng nhất của thế gian cũng quá nhỏ bé so với ơn phước vô lượng vô biên vì được biệt riêng trong lòng Đức Chúa Trời!

Ngày 18 tháng 7
NHỮNG ƯỚC MUỐN CỦA LÒNG BẠN
“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi Tv 37:4)
Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời phải đem lại cho bạn sự vui mừng, sự thoả lòng và sự vui thích nhiều hơn bất cứ mối quan hệ, công việc, hoặc của cải vật chất mà bạn có. Kinh Thánh khích lệ bạn hãy vui thoả trong Đức Giê-hô-va, và tìm thấy niềm vui trong Đức Chúa Trời và những điều đẹp lòng Ngài.
Làm thế nào có thể tìm thấy niềm vui trong những gì Đức Chúa Trời vui thích? Chỉ khi bạn dành thời gian nhiều ở bên Ngài bạn sẽ nhận được sự vui thoả trong những điều Đức Chúa Trời yêu thích. Khi bạn để thời gian tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và để Ngài cho bạn thấy rõ tình trạng của bạn từ viễn cảnh của Ngài, bạn sẽ bắt đầu thấy được nhiều điều theo như Đức Chúa Trời thấy chúng. Khi bạn tự điều chỉnh mình theo Đức Chúa Trời, lòng bạn sẽ bắt đầu ao ước chính những điều mà lòng Đức Chúa Trời ao ước. Khi bạn cầu nguyện, bạn sẽ nhận biết những lời mình cầu xin chính xác là những điều Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn. Những vấn đề quan trọng nhất trong lòng Đức Chúa Trời sẽ nói rõ trong lòng bạn. Những lời cầu xin đầu tiên trong sự cầu nguyện của bạn sẽ không cho chính bạn, nhưng cho danh Đức Chúa Trời được tôn cao, và Nước Ngài được mở mang (Mat Mt 6:9-10).
Bạn có cầu xin Chúa làm thành những ao ước của lòng bạn mà không hề tìm biết lòng Ngài muốn gì không? Đức Chúa Trời đặt để một yêu cầu quan trọng đối với những ai cầu xin Ngài, chúng ta phải tìm kiếm những sự ưu tiên của Ngài và làm cho chúng trở thành của chúng ta. Đây là điều có thể ngăn chúng ta khỏi sự cầu xin cho cá nhân một cách ích kỷ. Khi chúng ta tìm được sự vui mừng trong Chúa, chúng ta sẽ biết điều gì thật sự quan trọng, và chúng ta sẽ ao ước những điều mà Đức Chúa Trời ao ước.

Ngày 19 tháng 7
NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI
“Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng, song về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho biết” (XuXh 6:2-3)
Khi Đức Chúa Trời bước đi cùng dân sự Ngài suốt nhiều thế hệ, Ngài đã từng bước mạc khải bản tánh của Ngài phù hợp với những mục đích của Ngài và nhu cầu của dân sự Ngài . Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, bởi họ cần quyền phép toàn năng của Ngài để gìn giữ họ trước mặt kẻ thù. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên biết được Đức Chúa Trời là Giê-hô-va, Chúa tể mọi dân và mọi sự. Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu họ ra khỏi vì vua hùng mạnh nhất thế gian, mà còn đem họ vào Đất Hứa. Họ đã kinh nghiệm Ngài là Giê-hô-va, có quyền năng trên hết mọi thần khác trong thời của họ.
Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục mạc khải bản tính của Ngài cho bạn tuỳ theo nhu cầu của bạn và phù hợp với mục đích của Ngài. Bạn sẽ biết được ngày càng nhiều hơn về Ngài khi bạn vâng theo Ngài. Khi bạn đau buồn, Ngài sẽ đến với bạn như một Đấng yên ủi. Khi bạn thiếu thốn, Ngài sẽ chứng tỏ Ngài là Đấng ban cho. Khi bạn đương đầu với một thử thách khắc nghiệt, Ngài sẽ mạc khải rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.
Sự hiểu biết của bạn về Đức Chúa Trời trong lúc này phải nhiều hơn khi bạn mới tin nhận Chúa. Bạn phải biết Ngài hôm nay nhiều hơn 5 năm về trước. Thật đáng buồn vì một số Cơ Đốc nhân vẫn tiếp tục sống năm này sang năm khác nhưng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà họ có từ lúc mới bắt đầu theo Ngài vẫn không hề tiến triển. Dù cho tình trạng hiện nay của bạn thế nào, hãy nhìn nó trong sự soi dẫn của những điều Chúa đang dạy dỗ bạn về chính Ngài, qua những hoàn cảnh, và bạn sẽ biết được Ngài trong những chiều hướng mà trước đây bạn chưa hề biết.

Ngày 20 tháng 7
QUYỀN CHỦ ĐỘNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (SaSt 12:1)
Những thay đổi lớn nhất trong đời sống bạn sẽ đến từ quyền chủ động của Đức Chúa Trời, không phải của bạn. Trong Kinh Thánh những người được Đức Chúa Trời sử dụng một cách quyền năng đều là những người bình thường; Ngài đã giao những nhiệm vụ thánh cho họ mà họ không hề khởi xướng ra chúng. Đức Chúa Trời thường làm họ kinh ngạc, vì họ không có tìm kiếm sự uỷ thác từ Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của họ, và Ngài biết họ đáng tin cậy.
Đức Chúa Trời đã phán với Áp-ram khi Ngài bắt đầu lập một dân vì mục đích của Ngài. Qua dân này một Chúa Cứu Thế sẽ đến. Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Môi-se ngay thời điểm Ngài có ý định giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh nô lệ ở Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy trong Đa-vít, con út của Y-sai, một con người nhơn đức, người có thể dẫn dắt dân sự Ngài. Đức Chúa Trời làm Ma-ri vô cùng sửng sốt khi Ngài cho nàng biết sẽ là mẹ của Đấng Mê-si-a. Con của Đức Chúa Trời đã chọn 12 sứ đồ; họ đều là những người bình thường, không có học vấn, khi Ngài chuẩn bị rao giảng Tin Lành về sự cứu rỗi Ngài cho thế gian. Qua nhiều thời đại. Đức Chúa Trời đã nắm quyền chủ động trong cuộc sống mỗi ngày của con người để làm thành qua họ nhiều điều mà họ không thể tưởng tượng được.
Đức Chúa Trời đang đề xướng những điều mới mẻ nào đó trong đời sống bạn. Khi Ngài cho bạn biết các kế hoạch của Ngài, hãy tin cậy Ngài và bước đi bên cạnh Ngài. Đừng để sự bận rộn của công việc làm bạn không thể kinh nghiệm tất cả những điều Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn. Bạn sẽ thấy Ngài làm thành qua đời sống bạn những điều mà không bao giờ dám mơ chúng có thể xảy ra (Eph Ep 3:20).

Ngày 21 tháng 7
TÁI SANH
“Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời” (GiGa 3:3)
Bước vào mối tương giao cứu rỗi với Chúa Cứu Thế là một kinh nghiệm thay đổi đời sống! Mọi sự đều trở nên mới! Không phải chỉ một vài điều, mà là mọi điều (IICo 2Cr 5:17). Vì lần đầu tiên trong cuộc đời bạn, Đấng Christ là Chúa, Đức Chúa Trời là Chủ. Khi bạn tin nhận Chúa, sự hiện diện của Chúa Cứu Thế sẽ ảnh hưởng trên mọi góc cạnh của đời sống bạn. Bạn sẽ có những tư tưởng mới, những thái độ mới, những giá trị mới và những nhận thức mới. Những sự ưu tiên mới sẽ ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ thấy mọi sự trong đời sống mình từ viễn cảnh giống Chúa Cứu Thế. Cơ Đốc giáo không phải là một điều gì đó mà bạn thêm vào trong đời sống mình, nó là sự sống!
Ni-cô-đem nghĩ rằng sự cứu rỗi có nghĩa là thực hiện những nếp sống tôn giáo nào đó và vâng giữ những lời giáo huấn của tôn giáo. Ông không biết chút gì về tính chất bao trùm của sự cứu rỗi! Khi bạn tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời ban cho bạn một tâm trí mới, giống như của Chúa Cứu Thế, để bạn suy nghĩ khác đi. Ngài ban cho bạn những xúc cảm mới, để bạn cảm nhận sâu sắc về những vấn đề hoàn toàn khác. Bạn trở nên nhạy cảm với tội lỗi, để bạn không còn dễ chịu với nó nữa. Sự giải trí của bạn sẽ bị tác động vì bạn biết rõ điều nào tôn vinh Đức Chúa Trời và điều nào không. Các mối quan hệ của bạn bấy giờ sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Những thói quen và những thái độ có hại, trước đây không thể thay đổi, sẽ được thay đổi.
Bạn có thấy những thay đổi mà Đức Chúa Trời làm trên đời sống bạn từ khi bạn được bước vào mối tương giao sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Những thay đổi này sẽ rất dễ nhận thấy như một bằng chứng cho một đời sống mới mà bạn đã nhận lãnh khi tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Đức Chúa Trời của bạn.

Ngày 22 tháng 7
BỊ MÙ BỞI CHÚA ĐỜI NÀY
“Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lọi của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (IICo 2Cr 4:4)
Khi bạn bị đui mù, bạn không thể nhìn thấy mọi sự đúng như nó vốn có, dù những người xung quanh bạn thấy rõ ràng. Bạn không thể kinh nghiệm hết sự thật của tất cả những gì có xung quanh bạn. Bạn có thể cảm thấy mình đang kinh nghiệm mọi sự trong cuộc đời, nhưng bạn có thể không biết rằng mình đang bỏ lỡ những điều mà Đức Chúa Trời muốn dành cho bạn. Bạn có thể ở trong sự nguy hiểm bởi sự đui mù của bạn và sự không biết của bạn.
Phao-lô cảnh báo rằng “chúa đời này” có thể làm bạn không thấy được sự thật và Chúa Giê-xu. Sự hiện diện của Cứu Chúa có thể tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu Sa-tan khiến bạn nghi ngờ Chúa để rồi bạn không tin Ngài có thể làm thành những gì Ngài đã hứa, thì nó sẽ làm cho bạn không thể thấy được sự thật đời sống mình thế nào và nó sẽ trở nên thế nào. Những người khác có thể thấy sự vô tín của bạn làm bạn bỏ lỡ đi những gì, nhưng bạn sẽ không thấy được. Đời sống bạn có thể dần di chuyển đến sự tai hoạ, nhưng bạn không nhận thấy điều đó.
Chúa Cứu Thế đến với bạn như sự sáng láng (GiGa 1:4, 5, 9). Ngài rọi vào tội lỗi bạn để bạn thấy được sự xấu xa và tính huỷ hoại của nó. Ngài mạc khải chính mình Ngài để bạn có thể đánh giá đúng sự vinh hiển của Thân vị Ngài và sự giàu có vô lượng mà Ngài đem đến. Sự hiện diện của Ngài soi sáng đường đi của bạn để bạn có thể thấy được mối nguy hiểm gần đến. Đừng để chúa đời này làm méo mó tầm nhìn thuộc linh của bạn. Đừng dại dột nghĩ rằng mọi sự là như vậy vì nó phải như vậy trong khi bạn thật sự đang bỏ qua rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời muốn làm trong đời sống bạn. Hãy cầu xin Cứu Chúa soi rọi đời sống bạn và cho bạn thấy rõ tình trạng thuộc linh của mình.

Ngày 23 tháng 7
BÀY TỎ ĐỨC CHÚA TRỜI QUA ĐỜI SỐNG BẠN
“Lấy lòng sợ sột run rẫy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi Pl 2:12-13)
Sự cứu rỗi không phải là một sự kiện, nó là một quá trình. Sự cứu rỗi là một món quà của Đức Chúa Trời, vì chúng ta không thể làm được gì để tự cứu mình (Eph Ep 2:8-9). Nhưng cùng với sự cứu rỗi là trách nhiệm làm nên sự cứu rỗi của chúng ta. Một khi chúng ta được cứu rỗi, chúng ta phải khẳng định tất cả điều đó đã trở nên của chúng ta.
Qua sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời ban cho bạn sự thắng hơn mọi tội lỗi. Sự đắc thắng này không chỉ áp dụng cho những tội lỗi trong quá khứ, mà còn cho mọi tội lỗi mà bạn sẽ vi phạm. Khi bạn tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời khiến bạn nên một tạo vật mới (IICo 2Cr 5:17). Ngài muốn tiếp tục xây dựng những điều mới mẽ trong đời sống bạn khi bạn bước đi với Ngài. Đức Chúa Trời ban cho bạn sự vui mừng của Ngài khi Ngài cứu bạn, và Ngài muốn mỗi ngày đều đổ đầy cho bạn sự vui mừng của Ngài. Khi lần đầu tiên bạn ăn năn tội lỗi mình, bạn từ bỏ quyền làm chủ của mình trên đời sống mình. Đức Chúa Trời tiếp tục muốn bạn đầu phục ý muốn của bạn cho Ngài và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài mà không tự định ra con đường cho cuộc đời mình. Khi bạn trở về cùng Chúa, Ngài dành sẵn mọi sự cho bạn; làm thế nào bạn thực thi những điều Ngài đã ban cho bạn thành ra sự chọn lựa của bạn (IIPhi 2Pr 1:3-9).
Có một sự nghịch lý của đời sống Cơ Đốc. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ vì đức tin mình, nhưng luôn nhận thấy rằng chỉ Đức Chúa Trời có thể đem lại sự thay đổi trong đời sống mình. Khi chúng ta biết Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta, chúng ta được thúc giục làm việc chăm chỉ hơn. Đức Chúa Trời không ép buộc sự thay đổi của Ngài trên chúng ta, chúng ta cũng không thể đem lại sự thay đổi lâu dài trong đời sống mình nếu không có sự vận hành của Đức Thánh Linh.
Khi bạn nhận biết Đức Chúa Trời đang phát triển một khía cạnh nào đó trong đời sống mình, hãy dự phần vào công việc của Ngài để sự cứu rỗi của Ngài sẽ được chứng tỏ một cách đầy đủ.

Ngày 24 tháng 7
SỰ THAY ĐỔI MÀ ĐỜI SỐNG BẠN CÓ THỂ GÂY NÊN
“Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi” (Gia Gc 5:19-20)
Một trong những sự răn đe lớn nhất đối với tội lỗi của một Cơ Đốc nhân là đời sống của một Cơ Đốc nhân khác. Một số Cơ Đốc nhân vẫn cho rằng nếu người khác phạm tội thì đó không phải là việc của mình. Họ nghĩ rằng nếu họ để ý đến tội lỗi của người khác thì họ sẽ là người hay xét đoán. Thế gian này dạy họ không nên dính líu gì với người khác, nhưng sự thờ ơ ấy khiến họ không thể nào thành một người cầu thay có kết quả.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết tội lỗi dẫn đến sự chết (RoRm 6:23). Tội lỗi giết chết các mối quan hệ, huỷ hoại các cuộc hôn nhân, bóp nghẹt sự vui mừng và huỷ diệt sự bình an. Khi chúng ta thấy người nào đó đi xa cách lẽ thật, chúng ta nên phản ứng thế nào? Khi Chúa Giê-xu thấy tội lỗi, lòng Ngài tan nát. Ngài đã khóc khi nhìn thấy các thành khước từ lẽ thật (Mat Mt 23:37-39). Ngài hết lòng cầu nguyện cho các môn đồ Ngài để họ được mạnh mẽ khi họ bị cám dỗ (GiGa 17:1-26). Ngài cảnh cáo những ai đang đi dần vào sự thất bại thuộc linh (Mat Mt 26:20-25, 34). Chúa Giê-xu còn sẵn sàng chịu chết để cứu con người ra khỏi tội lỗi họ vì Ngài biết sự huỷ hoại mà tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu không bao giờ thờ ơ khi những người xung quanh Ngài đang bị xướng vào bẫy vì tội lỗi họ. Ngài luôn luôn làm việc tích cực để đem họ về cùng Đức Chúa Trời.
“Không can thiệp vào việc của người khác” có thể làm bạn dễ chịu, nhưng nó không giúp ích cho anh chị em mình, những người cần được trở về với Chúa. Nếu bạn thật sự thấy được hậu quả thảm khốc dành cho những ai mãi ở trong tội lỗi, bạn sẽ phải đổ nước mắt như Chúa Giê-xu đã khóc. Hãy hết lòng cầu nguyện cho bè bạn mình. Điều đó sẽ gìn giữ những động cơ của bạn và chuẩn bị bạn để chăn dắt bạn mình. Hãy tỉnh táo để biết ngay khi nào Chúa muốn bạn đối mặt với bạn mình. Nếu bạn làm như vậy, hãy dùng tình yêu thương và sự dịu dàng kẻo bạn cũng bị cám dỗ (GaGl 6:1).

Ngày 25 tháng 7
BƯỚC ĐI CÁCH XỨNG ĐÁNG
“Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ” (Phi Pl 1:27)
.
Phao-lô không bao giờ thôi kinh ngạc vì đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Phao-lô hiểu rằng cách sống của ông xứng đáng với Đấng đã chọn ông. Ông biết rằng sự mầu nhiệm của Phúc Âm đã được che giấu nhiều thế hệ qua và chỉ được mạc khải trong thời đại của ông qua sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu (CoCl 1:26-27). Phao-lô cũng hiểu rằng trước khi con người tiếp nhận Phúc Âm, họ đang chết mất về mặt thuộc linh và sống trong tuyệt vọng (CoCl 2:13). Kết quả của hoạch định cứu rỗi của Đức Chúa Trời là những người tin Chúa Giê-xu không chỉ được sống lại trong Chúa Cứu Thế mà còn được nhận làm con của Đức Chúa Cha (RoRm 8:16-17). Phao-lô nhận biết rằng dù Phúc Âm nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với thế gian, nó là quyền năng của Đức Chúa Trời, nó đem sự sống đời đời cho những người tiếp nhận nó.
Bởi vì đời sống của Phao-lô được biến đổi đột ngột bởi Phúc Âm, ông nguyện sống một đời sống tôn cao Phúc Âm mà đã ban cho ông sự sống. Thật tai hoạ cho những ai nhận lãnh sự giàu có của Phúc Âm rồi lại sống như một kẻ nghèo túng thuộc linh. Thật là vô ơn khi đã được cứu khỏi sự chết bởi huyết báu của Cứu Chúa rồi lại tỏ ra bất kính đối với sự hy sinh ấy. Thật dại dột khi tiếp nhận tình yêu từ Cứu Chúa rồi lại bực bội vì những gì Ngài muốn đáp trả.
Cách bạn sống phải ban phát ân điển vô lượng vô biên mà Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa, tức Chúa Cứu Thế Giê-xu của bạn đã tuôn đổ trên bạn.

Ngày 26 tháng 7
CHA THIÊN THƯỢNG BIẾT RÕ BẠN
“Vậy các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Mat Mt 6:8)
Trước khi chúng ta cầu xin Ngài, Cha Thiên Thượng đã bắt đầu chu cấp mọi sự chúng ta cần dùng (EsIs 65:24). Chúa Giê-xu muốn các môn đồ Ngài biết Đức Chúa Trời biết rõ và yêu mỗi một người họ như thế nào. Đó là lý do Ngài đã dạy họ cầu nguyện. Ngài bảo đảm với họ rằng, trước khi họ cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã biết hết tình trạng của họ.
Cầu nguyện không phải là để báo cho Chúa biết những nhu cầu của chúng ta, vì Ngài đã biết chúng rồi. Vậy tại sao chúng ta nên cầu nguyện? Cầu nguyện giúp chúng ta có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời cách riêng tư hơn, con cái càng kinh nghiệm sự yêu thương và lo lắng của cha mẹ, thì nó càng tin tưởng vào tình yêu không hề vơi của cha mẹ, Thường thường, cha mẹ đoán trước được nhu cầu của con mình trước khi nó nhận ra và chuẩn bị sẵn sàng để cung ứng cho nhu cầu đó, Cha Thiên Thượng của chúng ta còn biết chính xác chúng ta sẽ đối diện với điều gì trong hôm nay và trong tuần tới. Ngài thiết tha muốn bạn kinh nghiệm Ngài khi Ngài ban cho bạn.
Thật ngạc nhiên vì chúng ta thường thấy Đức Chúa Trời luôn biết nhiều hơn những gì chúng ta cho là tốt nhất đối với mình. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình biết điều gì có lợi cho mình. Chúng ta thậm chí còn ngu dại đến nỗi cho rằng mình không cần bất kỳ điều gì từ Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta chạy đến với Ngài trong cơn túng thiếu (Mat Mt 7:7). Ngài sẵn lòng bày tỏ sức mạnh của Ngài qua sự yếu đuối của chúng ta. Cha Thiên Thượng của chúng ta biết chính xác điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và Ngài sẵn sàng cung ứng cho mọi nhu cầu nếu chúng ta cầu xin Ngài (Phi Pl 4:13).

Ngày 27 tháng 7
HÃY CHỪA SỰ NÓI DỐI
“Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau” (Eph Ep 4:25)
Bởi vì bạn là Cơ Đốc nhân, đời sống bạn phải được thấm nhuần lẽ thật. Khi bạn được tái sanh, Đức Chúa Trời đặt để Thần Lẽ thật trong bạn (GiGa 16:13). Nhiệm vụ của Thánh Linh là dẫn dắt bạn trong mọi lẽ thật. Thánh Linh muốn làm đầy tâm trí bạn với những điều gì chân thật (Phi Pl 4:8). Nếu bạn để Thánh Linh làm đầy bạn với lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ trung thực trong mọi việc làm và các mối quan hệ của bạn. Theo Chúa Giê-xu điều này có nghĩa là những gì bạn cho là phải thì luôn luôn phải và những điều bạn cho là không thì luôn luôn không (Mat Mt 5:33-37).
Thế gian này xem lẽ thật là điều không bắt buộc. Sự gian dối thấm sâu vào từng ngõ ngách của xã hội vì vua của thế gian này là kẻ nói dối và là cha sự nói dối (GiGa 8:44). Từ lần tiếp xúc đầu tiên với con người, Sa-tan đã nói dối họ và thuyết phục họ sống trong sự giả dối thay vì trong lẽ thật.
Thế gian sẽ cám dỗ bạn làm hại lẽ thật. Bạn có thể ngu ngốc để nghĩ mình có thể làm được những điều tốt đẹp hơn bằng cách che dấu sự thật. Điều đó là sự gian trá của ma quỉ. Bạn không thể nào dùng sự giả dối để xây dựng Nước Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời không bao giờ chịu dùng phương cách tội lỗi để làm thành những mục đích thánh khiết của Ngài. Bạn có thể bị cám dỗ để sống một đời sống phản chiếu một ảnh tượng giả tạo của chính mình. Chúa Giê-xu lên án sự giả hình (LuLc 12:56). Khi bạn phạm tội, bạn sẽ bị cám dỗ để che dấu sự thật; nhưng chỉ khi nào bạn xưng ra sự thật đó, bạn sẽ được tha thứ và giải phóng (Gia Gc 5:16).
Điều bạn nói ra phản ánh điều có ở trong lòng bạn (Mat Mt 12:34). Nếu lòng bạn đầy dẫy sự gian trá, môi miệng bạn sẽ nói những điều gian trá. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời dầm thấm bạn bằng lẽ thật của Ngài để bạn nhận thấy sự ghê tởm của sự giả dối ở mọi hình thức.

Ngày 28 tháng 7
HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI
“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia Gc 4:8)
Có những lúc dường như Đức Chúa Trời ở rất xa. Bạn có cảm giác như những lời cầu xin của mình không được nghe thấy. Gia-cơ cho biết có một lý do đơn giản cho tình trạng này và đưa ra một cách giải quyết. Nếu bạn ở xa cách Đức Chúa Trời, đó là do tội lỗi của bạn để ngăn cách bạn với Ngài.
Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Bản tánh của Ngài luôn luôn thánh khiết tuyệt đối. Sự thành tín của Ngài còn đến đời đời; chính chúng ta thay đổi. Chúng ta để cho tội lỗi thâm nhập vào đời sống mình. Chúng ta chọn con đường của riêng mình. Chúng ta dành rất ít thời gian ở bên Ngài trong việc học Kinh Thánh và cầu nguyện. Rồi đến một ngày chúng ta nhận thấy mình dần dần càng xa cách Đức Chúa Trời. Theo Gia-cơ, cách giải quyết không khó thực hiện. Chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thấy mình cần ở gần bên Chúa hơn và chúng ta bắt đầu quay bước về với Ngài, Ngài sẵn sàng gặp mặt chúng ta giống như người cha vội vã đón đứa con hoang đàng của mình (LuLc 15:20).
Để đến gần Đức Chúa Trời bạn cần thực hiện hai điều thứ nhất, bạn phải rửa tay (EsIs 1:16). Bạn phải thanh tẩy cách sống của mình. Nếu bạn từng nhúng tay vào tội lỗi, bạn phải từ bỏ tội lỗi ấy. Nếu bạn từng xúc phạm hoặc làm tổn thương ai đó, bạn phải sửa đổi. Thứ hai, bạn phải thanh tẩy tấm lòng của bạn (Thi Tv 51:10). Bạn phải chắc rằng những thái độ, tư tưởng và động cơ của mình luôn phải lẽ trong mắt Đức Chúa Trời và hoà hợp với Lời Ngài. Chúa Giê-xu cảnh cáo rằng bạn không thể làm tôi hai chủ (Mat Mt 6:24). Không thể yêu bất cứ điều gì khác nhiều hơn bạn yêu Đức Chúa Trời và làm vui lòng Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời dường như đang ở xa, hãy làm những gì cần làm để rửa tay mình, thanh tẩy lòng mình, và đến gần Ngài.

Ngày 29 tháng 7
BỘI PHẦN
“Khi đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: hãy xin điều ngươi muốn ta ban cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Ê-li-sê thưa rằng: Nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần” (IIVua 2V 2:9)
Chưa từng có người nào giống như Ê-li. Ê-li đã gọi kẻ chết sống lại, khiến lửa từ trời giáng xuống, và tiên tri về hoạch định của Đức Chúa Trời về một cơn hạn hán kéo dài. Dân Y-sơ-ra-ên hẳn tin chắc rằng sẽ không có một tiên tri nào khác giống như Ê-li, cho đến khi Ê-li-sê xuất hiện. Người ta có thể biện luận rằng Môi-se là vị lãnh đạo vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Giô-suê để làm thành những việc mà Môi-se không thành công. Đời trị vì của Đa-vít đã đánh dấu son cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng chính Sa-lô-môn là người đã thực thi nhiệm vụ mà cha mình chối từ, đó là xây dựng một đền thờ thật huy hoàng cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể bị cám dỗ để tin nơi những vị lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đặt để hơn là tin nơi chính Ngài. Lịch sử dạy cho chúng ta một bài học rằng Đức Chúa Trời luôn có một Môi-se khác, Ê-li khác hoặc Đa-vít khác cũng thật tuyệt vời như chính những người tin kính ấy. Thường thường, người sau sẽ có được bội phần thần tính hơn người đi trước họ.
Mục đích của Đức Chúa Trời không tuỳ thuộc vào chúng ta. Ngài có vô số cách để làm thành ý định của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Môi-se cũng có thể sử dụng Giô-suê. Nếu không có ai sẵn lòng hầu việc Ngài, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất công việc của Ngài bằng chính quyền năng thánh của Ngài. Vấn đề ở đây là: chúng ta sẽ dự phần trong công việc của Đức Chúa Trời không, hay Ngài sẽ tìm người khác? Chúng ta tự đánh lừa mình, nếu nghĩ rằng chúng ta tuyệt đối cần thiết đối với Đức Chúa Trời. Hầu việc Đức Chúa Trời là một vinh dự mà Ngài ban cho chúng ta, không phải là một ân huệ mà chúng ta làm cho Ngài.
Nếu bạn đang đau buồn vì một vị lãnh đạo Hội Thánh nào đó vừa yên nghỉ, đừng nên tuyệt vọng. Đức Chúa Trời đã có sẵn một vị lãnh đạo khác, vì Ngài biết rằng ý định của Ngài sẽ được thực hiện. Cũng có thể Ngài đang chuẩn bị chính bạn cho chức vụ đó.

Ngày 30 tháng 7
KHÔNG CÒN SỨC MẠNH
“Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình” (Cac Tl 16:20)
Một trong những dấu hiệu cho thấy một tấm lòng đang xa cách Đức Chúa Trời đó là sự thiếu vắng sức mạnh thuộc linh. Nếu bạn giống như Sam-sôn, bạn sẽ không nhận biết ngay rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi bạn. Chỉ sau khi nỗ lực đánh bại kẻ thù, Sam-sôn mới biết rằng có một điều gì đó đã sai trật. Những lần trước khi đánh người Phi-li-tin, Sam-sôn đánh thắng rất nhanh. Nhưng lần này dân Phi-li-tin dễ dàng đánh bại Sam-sôn.
Nếu bạn để cho tội lỗi len lỏi vào đời sống mình, nếu bạn không chịu vâng lời Đức Chúa Trời, nếu bạn không làm hoà với những người từng làm bạn tổn thương thì sức sống thuộc linh của bạn đang mòn mỏi. Bạn có thể nghĩ rằng mọi sự đang ổn thoả, nhưng khi bạn cầu nguyện thì không được nhậm lời như trước đây. Bạn từng có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh, nhưng giờ đây sự ảnh hưởng của bạn không đáng kể hoặc thậm chí còn có hại. Đời sống bạn từng đem lại sự hoà thuận, nhưng bây giờ bạn từng trải những vấn đề trong các mối quan hệ của mình. Những người xung quanh bạn từng dựa vào sức mạnh của bạn nay thấy bạn không còn có ích cho họ như trước. Sự thiếu năng quyền thuộc linh của bạn không được bạn quan tâm; nhưng bạn đang tìm kiếm những sự thay đổi tinh tế trong tâm thần mình và trong mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời.
Làm thế nào để chấm dứt tình trạng suy yếu thuộc linh này? Bạn phải ăn năn mọi tội lỗi một cách thường xuyên. Bạn phải xin Chúa dò xét cuộc đời bạn để thấy được có những thái độ, những mối quan hệ hoặc những hành động cần được loại bỏ. Bạn phải sốt sắng vâng theo ý muốn của Ngài. Nếu bạn bước đi với Đức Chúa Trời với tinh thần này, bạn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh của mình và chắc chắn được Đức Chúa Trời sử dụng một cách quyền năng.

Ngày 31 tháng 7
SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Trót đời người sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu” (Gios Gs 1:5)
Giô-suê có thể rất bận tâm đến nhiệm vụ của Đức Chúa Trời dành cho mình. Làm người thay thế Môi-se thật không phải là một trách nhiệm đơn giản. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã biến các dòng nước ở Ê-díp-tô thành ra huyết, đã phân rẽ Biển Đỏ, tiêu diệt đội quân Ê-díp-tô, và nuôi dân Y-sơ-ra-ên trong 40 năm lưu lạc. Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se trên núi Si-nai và ban cho Môi-se luật pháp của Ngài. Giô-suê hẳn rất phân vân làm sao ông có thể theo kịp Môi-se.
Để xoá tan mọi ngờ vực. Đức Chúa Trời đã bảo đảm với Giô-suê rằng những thành tựu của Môi-se đều nhờ vào sự hiện diện của Ngài. Giô-suê đã tự tin hơn vì chính Đức Chúa Trời từng đi cùng Môi-se nay ở cùng ông (Gios Gs 1:6)
Khi bạn đọc những đoạn thuật về các phép lạ của Đức Chúa Trời qua nhiều người trong Kinh Thánh, bạn có thể thắc mắc liệu ngày nay Đức Chúa Trời có còn làm những phép lạ như vậy hay không. Hãy tin chắc rằng chính Đức Chúa Trời, Đấng ở cùng Môi-se, Giô-suê, Ê-li, Phi-e-rơ, Giăng và Phao-lô nay sống trong bạn. Không có quyền lực nào có thể đánh bại Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt bạn Đức Chúa Trời, Đấng ban ơn cho họ, nay có thể thực hiện mục đích của Ngài qua đời sống bạn. Chính Đức Chúa Trời, Đấng giúp cho họ chiến thắng các kẻ thù hùng mạnh nhất, sẽ cung ứng cho họ mọi nhu cầu, và hướng dẫn họ trong mọi quyết định, giờ đây sẵn sàng hành động một cách quyền năng trên đời sống bạn. Các anh hùng đức tin có một điều bình thường: họ đều là những người bình thường không có quyền phép gì. Sự khác biệt là sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Thời gian có thể thay đổi, nhưng tầm ảnh hưởng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn y nguyên.

Ngày 1 tháng 8
LÒNG TRUNG THÀNH
“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (IISu 2Sb 16:9)
Nếu bạn có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, bạn không phải tìm kiếm Ngài; Ngài đã tìm kiếm bạn rồi! Đức Chúa Trời nói với vua A-sa rằng Ngài luôn gìn giữ những người nào bền lòng trung tín với Ngài. Khi Ngài tìm thấy họ, Ngài cho họ thấy rõ sự hiện diện đầy quyền phép của Ngài. Vua A-sa đã kinh nghiệm quyền năng đáng kính sợ của Đức Chúa Trời khi ông đối diện với đội quân nguy hiểm Ê-thi-ô-pi (IISu 2Sb 14:9). Đức Chúa Trời đã cho A-sa chiến thắng, dù phải đương đầu với kẻ thù mạnh hơn. Nhưng sau đó A-sa đã không tin cậy Đức Chúa Trời khi đối diện với một kẻ thù khác. Dù lần này kẻ thù yếu hơn kẻ thù mà Đức Chúa Trời đã chiến thắng trước đó, đức tin của A-sa nơi Đức Chúa Trời đã suy yếu. Đức Chúa Trời khích lệ A-sa hãy can đảm vì biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ nghỉ ngơi và ngủ quên. Ngài không bao giờ mất tập trung nhưng luôn luôn tìm kiếm những người có lòng trọn thành với Ngài.
Những thử thách của cuộc đời đôi lúc như không thể vượt qua. Bạn có thấy mình quá yếu đuối để tranh chiến không? Đừng buông xuôi! Hãy giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn chăm xem bạn, và Ngài muốn chứng tỏ sức mạnh của Ngài trong đời sống bạn. Đức Chúa Trời đang sẵn sàng và có thể ban cho bạn sự đắc thắng trong sự thử thách hiện nay giống như Ngài đã ban cho những người ngày xưa vậy. Vấn đề không phải là Ngài có đang tìm kiếm dân sự Ngài hay không, nhưng là dân sự Ngài có đang tìm kiếm Ngài hay không. Hãy yên lòng trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài luôn gìn giữ bạn và Ngài muốn ban cho bạn sự đắc thắng.

Ngày 2 tháng 8
ĐÃ PHÓ VÀO TAY BẠN
“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được” (Gios Gs 10:8)
Không có niềm tin nào đến với bạn hoặc mọi Cơ Đốc nhân khác có thể lớn hơn niềm tin vì biết rằng mình đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không giao cho bạn nhiệm vụ mà không bảo đảm sự thành công cho bạn. Đức Chúa Trời bảo đảm với Giô-suê rằng ông không có lý do gì phải sợ hãi khi chuẩn bị đánh dân Ca-na-an. Đức Chúa Trời để dân Y-sơ-ra-ên tranh chiến, nhưng kết quả đã được định trước khi họ cầm vũ khí. Điều này giúp họ có đức tin lớn dường nào khi họ chiến đấu! Mặc dù các kẻ thù của họ liên tục hãm đánh, quân của Giô-suê luôn biết chắc sự chiến thắng cuối cùng đang chờ họ.
Đức Chúa Trời không hứa sẽ giúp bạn chiến thắng trong mọi việc mà bạn nghĩ ra, nhưng Ngài hứa rằng bạn sẽ thành công mỗi khi bạn làm theo ý muốn của Ngài (PhuDnl 28:7, 25).
Có phải con người đang ngăn trở bạn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngăn trở con cái Ngài làm thành những mục đích của Ngài.
Hãy cẩn thận để đánh giá sự thành công theo cách mà Đức Chúa Trời đánh giá. Có thể Ngài đang tạo nên trong lòng bạn sự bình an của Ngài khi bạn đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Có thể Ngài đang phát triển trong bạn một tinh thần tha thứ khi những người khác ngược đãi bạn. Có thể Ngài đang loại trừ ra khỏi đời sống bạn một tội lỗi nào đó. Nếu bạn chấp nhận sự hiểu biết của thời gian về sự đắc thắng, bạn có thể cảm thấy bị thất bại. Nếu bạn chăm xem những điều Đức Chúa Trời đang làm trọn qua hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ thấy rằng Ngài đang thành công. Khi bạn gặp phải sự chống đối nhưng biết mình đang làm điều Đức Chúa Trời đã phán dặn, hãy tin chắc rằng Ngài sẽ làm thành mọi điều mà Ngài mong muốn.

Ngày 3 tháng 8
XIN ĐƯỢC CHO CÁC NÚI
“Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng?” (Gios Gs 14:12)
Đức tin của Ca-lép nơi Đức Chúa Trời không bao giờ lay chuyển, dù mọi người xung quanh ông đã nghi ngờ. Đức Chúa Trời khiến Ca-lép tin rằng con cái Y-sơ-ra-ên sẽ được vào Đất Hứa, nhưng dân sự này sợ hãi các dân to lớn và các thành kiên cố (Dan Ds 13:28-33). Sự vô tín của họ buộc Ca-lép phải chờ đợi 40 năm trong đồng vắng, và cuối cùng ông cũng được vào Đất Hứa. Dù phải trải qua thời gian dài như vậy, Ca-lép vẫn giữ vẹn đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Trời phân chia lãnh thổ cho dân Y-sơ-ra-ên, họ xin Ngài cho những trũng tươi tốt và những đồng cỏ xanh tươi. Ca-lép lại xin Ngài ban cho một ngọn núi. Dân Y-sơ-ra-ên đã đánh đuổi kẻ thù của họ vào các miền núi, ở đó các dân ấy đã xây các đồn luỹ. Điều này không làm Ca-lép sợ hãi - ông xin được đối diện thử thách! Ông đã không cậy nơi sức riêng mình nhưng nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ca-lép ước ao nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động trong quyền năng Ngài, và ông biết mình sẽ ít nhờ cậy Đức Chúa Trời hơn nếu sống ở những nơi an toàn dễ chịu. Ca-lép đã chọn một hoàn cảnh khó khăn để ông phải tin cậy Đức Chúa Trời. Ca-lép biết cơ nghiệp Đức Chúa Trời ch ông là ở núi này. Ông đã không để cho sự khó khăn trong bước chinh phục nó làm ông không thể vui mừng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa cho ông.
Nếu bạn luôn chọn lựa con đường dễ dàng, cầu xin được những trũng bình yên, bạn sẽ không bao giờ thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra để giúp bạn chinh phục được các núi. Hãy cầu xin Ngài đặt để bạn ở chỗ khó khăn, và bạn sẽ chứng kiến Đức Chúa Trời làm thành nhiều điều qua đời sống bạn, những điều ấy chỉ có thể được giải thích bởi sự hiện diện toàn năng của Ngài.

Ngày 4 tháng 8
TAY TRONG SẠCH; LÒNG THÁNH KHIẾT
“Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết” (Thi Tv 24:3-4)
Đức Chúa Trời có những yêu cầu nghiêm ngặt cho những người muốn hưởng được mối tương giao mật thiết với Ngài. Đối với những người có tay dơ bẩn và tấm lòng không thánh khiết thì không có con đường nào đến với Đức Chúa Trời cách dễ dàng. Quả là một sự lăng mạ Đức Chúa Trời thánh khiết nếu cho rằng chúng ta có thể buông thả trong tội lỗi mình và ngang nhiên không vâng theo lời Ngài, rồi trơ tráo bước vào nơi chí thánh. Trong thời Cựu Ước, đôi tay tượng trưng cho hành vi. Đôi tay trong sạch tượng trưng cho những hành vi trong sạch. Các thầy tế lễ luôn phải rửa tay mình trước khi hành lễ trong đền thờ để nói lên rằng chỉ những người được thanh tẩy mới có thể thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết.
Có nhiều mức độ cho sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Ngay giây phút bạn tin nhận Chúa bạn bắt đầu một mối tương giao với Chúa. Nhưng, nếu bạn vẫn còn ở trong tội lỗi mình tội lỗi sẽ ngăn cách bạn khỏi Đức Chúa Trời và làm cho bạn không thể hưởng được mối tương giao gần gũi với Ngài. Nếu bạn chỉ vâng theo những điều răn cơ bản của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng chống lại mỗi khi Ngài phán dạy bạn những điều đặc biệt và riêng tư, bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm đầy đủ sự sâu nhiệm của Thân vị Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bạn giống như tác giả Thi Thiên này và hiểu rõ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, bạn sẽ điều chỉnh đời sống mình theo tiêu chuẩn của Ngài và đáp lại sự giục lòng của Ngài để bạn có thể kinh nghiệm mối tương giao sâu sắc hơn với Ngài.
Bạn đến càng gần với Đức Chúa Trời thánh khiết, thì những tội lỗi nhỏ nhất của bạn càng được nhìn thấy rõ hơn. Bạn càng biết nhiều về bản tánh của Đức Chúa Trời, bạn càng nhận biết rõ nhu cầu “rửa tay” và “thanh tẩy lòng mình” trước khi đến gần Ngài.
Bạn có sẵn sàng để Đức Chúa Trời toàn năng khiến bạn nên thanh khiết hoàn toàn trước mặt Ngài để rồi bạn có thể hưởng được mối tương giao tối đa với Ngài không?

Ngày 5 tháng 8
KHÔNG MỘT LỜI NÀO SAI
“Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi; vậy hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi, thật chẳng một lời nào sai hết” (Gios Gs 23:14)
Gần cuối cuộc đời mình, Giô-suê để ra thời gian cùng với dân Y-sơ-ra-ên nhìn lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ từ khi họ bước những bước đầu tiên theo Ngài, Đức Chúa Trời đã giao cho họ một nhiệm vụ dường như không thể thực hiện được: chinh phục xứ ngoại bang và thù địch có nhiều thành trì kiên cố và những đội quân hùng mạnh hơn đội quân của họ. Dân Y-sơ-ra-ên phải tiến lên mà không được trang bị gì khác hơn lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ đi cùng họ và chăm lo gìn giữ họ. Giờ đây Giô-suê nhìn lại sự trải nghiệm của họ và nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng Đức Chúa Trời đã giữ mọi lời Ngài đã hứa. Họ đã trải qua nhiều chiến thắng được Đức Chúa Trời ban cho mọi sự cần dùng.
Đôi lúc sự nhận thức sau khi chuyện xảy ra cho ta thấy một bức tranh rõ ràng về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Trong cơn khốn khó chúng ta thường bị cám dỗ để rồi nghi ngờ sự thành tín của Ngài. Chúng ta quan tâm đến những vấn đề của mình, và đức tin nơi Chúa của mình bắt đầu lung lay. 24 năm sau khi Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham và Sa-ra một con trai, họ vẫn còn chờ Ngài làm thành lời hứa ấy. Nhưng trong năm thứ 25, Áp-ra-ham và Sa-ra có thể nhìn lại và thấy được Đức Chúa Trời đã thành tín thể nào. Khi Đa-vít đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống mình, rất có thể ông nghi ngờ Đức Chúa Trời vì làm sao ông được làm vua theo như lời hứa của Ngài trong khi ông đang phải chịu khốn khổ như thế này. Nhưng ở cuối đời trị vì lâu dài và hưng thịnh của mình, Đa-vít có thể nhìn lại cách Đức Chúa Trời giữ vẹn mọi lời hứa như thế nào.
Bạn cũng có thể nương dựa nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Bạn có đang trong cơn khốn khó không? Hãy nắm chặt những lời hứa của Ngài! Ngài sẽ không quên lời hứa Ngài dành cho bạn. Hãy nhìn lại đời sống Cơ Đốc của bạn và kể lại những cách mà Đức Chúa Trời đã thành tín với lời Ngài.

Ngày 6 tháng 8
ĐỨC CHÚA TRỜI HAY KỴ TÀ
“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa thiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà” (PhuDnl 4:24)
Đức Chúa trời của chúng ta là một đám lửa hiêu cháy. Ngài chỉ hài lòng khi tình yêu của Ngài hoàn toàn thiêu cháy chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ rằng một người ghen tuông là người làm bực tức và ngờ vực, nhưng sự ghen tuông của Đức Chúa Trời vì chúng ta là một điều quí giá đối với chúng ta! Ngài có quyền tuyệt đối trên cuộc đời chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự sống, và Ngài muốn bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều có hể làm hại chúng ta. Đó là lý do Ngài răn dạy các con cái Ngài không được thờ lạy các thần khác và không để cho điều gì làm chúng ta xao lãng tình yêu thiêu đốt của Ngài.
Đức Chúa Trời chống nghịch mọi điều làm cản trở mối tương giao của chúng ta với Ngài (PhuDnl 6:15). Ngài biết mối nguy hiểm của các thần khác, chúng cám dỗ chúng ta dối gạt chúng ta, và bỏ mặc chúng ta trong sự trống rỗng thế nào. Ngài sẽ không chịu được bất cứ điều gì cướp đi quyền ưu tiên của tình yêu chúng ta dành cho Ngài. ự trung tín của chúng ta với Đức Chúa Trời bảo đảm cho chúng ta một đời sống dư dật mà Ngài muốn ban cho chúng ta. Nếu chúng ta chối từ Ngài, Ngài sẽ đuổi theo chúng ta cho đến khi chúng ta quay về cùng Ngài.
Chúng ta không nên bực bội vì Đức Chúa Trời luôn muốn bảo vệ mối tương giao của chúng ta với Ngài. Chúng ta nên dễ chịu với điều này. Mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời phải là sự ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu có một người nào đó hay chính tài sản của mình phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta phải xét lại lòng mình và trước hết hãy tận hiến cho Ngài, như Ngài dạy bảo. Đức Chúa Trời muốn mỗi một chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức yêu kính Ngài (Mac Mc 12:30). Tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời phải lan tràn đến từng ngỏ ngách của đời sống mình. Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã ban Con Ngài cho chúng ta. Để đáp lại chúng ta phải dành cho Ngài sự tận tâm cao nhất của mình.

Ngày 7 tháng 8
NGAY BÂY GIỜ !
“Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã” (Mat Mt 8:21)
Là Cơ Đốc nhân, sự tranh chiến của chúng ta không phải ở trong quyết định có nên vâng theo ngay tức khắc. Chúng ta có thể biết mình cần theo Cứu Chúa và dâng chính mình để làm mọi điều Ngài phán dặn chúng ta. Nhưng khi Đức Chúa Trời mạc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta, đó là lúc chúng ta phải vâng theo ngay! Sự mạc khải của Đức Chúa Trời với ý định Ngài là sự mời gọi, chúng ta đáp ứng ngay tức khắc.
Một số môn đồ tương lai đã tuyên thề rằng họ sẵn sàng bước theo Chúa Giê-xu, nhưng họ nói với Ngài họ chưa sẵn sàng bây giờ. Trong thời Chúa Giê-xu, người Do Thái phải chăm sóc cha mẹ già của mình cho đến ngày họ qua đời. Có một người muốn chờ cho đến lúc cha mình qua đời rồi sẽ đi theo Chúa Giê-xu. Đây là một sự trì hoãn thể hiện sự danh giá cho cá nhân mình. Người ấy phải chọn lựa giữa trách nhiệm quan trọng này và sự lưu tâm đến lời kêu gọi biết cha của người này. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ cha của người này, nếu anh ta chỉ bước đi theo Chúa Giê-xu mà thôi. Đây là một cơ hội để bước đi với Con Đức Chúa Trời, nhưng những mối bận tâm của đời này đang cạnh tranh giành lấy quyền ưu tiên với sự vâng phục Đức Chúa Trời.
Chọn thời điểm để vâng phục Chúa là điều rất quan trọng. Những lời mời gọi của Đức Chúa Trời đi đôi với một cơ hội đáp ứng có giới hạn. Một số cơ hội phục vụ Ngài, nếu không được đáp ứng ngay sẽ trôi qua mà không bao giờ trở lại được. Những dịp tiện để quan tâm đến người khác cũng có thể vuột mất khỏi tay chúng ta. Khi Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta cầu thay cho một người nào đó, chúng ta phải tạm dừng tất cả những việc mình đang làm và ngay tức khắc điều chỉnh đời sống mình theo điều Đức Chúa Trời đang làm. Bỏ qua cơ hội hầu việc Chúa có thể là một thảm hoạ. Khi Đức Chúa Trời mời gọi, thời điểm đáp ứng là ngay bây giờ.

Ngày 8 tháng 8
DÂNG ĐIỀU TỐT NHẤT
“Ngươi chớ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi con bò đực, hoặc con chiên có tì vít hay một tật chi, vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (PhuDnl 17:1)
Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến Ngài hy sinh điều quí giá nhất đối với Ngài - Con độc sanh của ngài. Nếu chúng ta thật sự hiểu được tình yêu Ngài dành cho chúng ta, chúng ta sẽ muốn dâng lại cho Đức Chúa Trời điều có ý nghĩa nhất đối với chúng ta.
Cựu Ước cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập những tiêu chuẩn rất cao đối với những của lễ mà Ngài đòi hỏi nơi dân sự Ngài. Một của lễ xứng đáng phải đòi hỏi một cái giá nào đó. Khi lòng dân sự xa cách Đức Chúa Trời, họ bắt đầu tranh chiến để dâng cho Đức Chúa Trời những của lễ có giá trị. Họ đã đem đến những con vật đui, què, bệnh tật làm của lễ và cho rằng Đức Chua Trời không thể nói gì khác (MaMl 1:8). Đức Chúa Trời đã thấy việc họ đang làm và phán rằng những của lễ của họ là vô ích (MaMl 1:10). Xuyên suốt thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một giai đoạn mà lúc đó Ngài phó Con Ngài làm của lễ cuối cùng, trọn vẹn và vô tội để chuộc tội cho nhân loại.
Những của lễ mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời nói lên tình trạng của tấm lòng chúng ta. Một tấm lòng đầy sự biết ơn đối với tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng trong sự tận tuỵ quên mình. Nếu chúng ta không sẵn lòng hy sinh thời gian, của cải, tiền bạc hoặc sức lực mình, chúng ta tỏ ra rằng mình không yêu kính Đức Chúa Trời như Ngài mong muốn. Đức Chúa Trời vui mừng bởi người nào vui lòng dâng cho Ngài một tấm lòng biết yêu thương, người nào hiểu rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng mọi sự cần dùng và người nào biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đền bù nhiều hơn tất cả những gì mình hy sinh cho Ngài (IICo 2Cr 9:8).
Nếu bạn đang tranh chiến trong việc dâng của lễ tốt nhất cho Đức Chúa Trời, hãy ngừng lại và suy xét điều gì Đức Chúa Trời đã hy sinh cho bạn. Hãy tin cậy Ngài và dâng cho Ngài điều tốt nhất mà bạn có bởi vì bạn yêu kính Ngài bằng cả tấm lòng mình.

Ngày 9 tháng 8
CẤT ĐI MỌI ĐIỀU ÁC
“Ấy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy!” (PhuDnl 22:21b)
Không gánh chịu sự cám dỗ khắc nghiệt là một sai lầm nguy hiểm và gây tổn hại rất lớn. Bằng cớ đáng buồn về nhiều người đã chịu thua sự dẫn dụ của tội lỗi đó là họ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đứng vững giữa sự cám dỗ và chống lại nó được. Đức Chúa Trời yêu cầu dân sự Ngài cất sự ác ra khỏi giữa họ (PhuDnl 21:21). Một cách để thực hiện điều này là cất đi mọi sự gì trong môi trường của bạn có thể cám dỗ bạn phạm tội. Khi sự gian ác vây quanh bạn, bạn có nguy cơ bị say đắm trong tiềm năng huỷ diệt của nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không thể bị cám dỗ. Đừng đánh giá thấp mưu mô xảo quyệt của kẻ ác.
Đức Chúa Trời không nhân nhượng sự gian ác, vì sự gian ác phải trả giá bằng sự chết của Con Ngài. Tội lỗi khiến cho người mắc phải nó chịu sự đau đớn và sự huỷ diệt vô kể. Nương tay với cái ác là không tôn trọng công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự đánh giá chân thật đời sống mình sẽ cho thấy những sự cám dỗ mà bạn nên dẹp bỏ, như những hình thức vui chơi giải trí hoặc những mối quan hệ không tin kính. Khi Đức Chúa Trời lên án sự gian ác nào đó trong bạn, hãy từ bỏ nó ngay!
Nhưng có những lúc bạn không đủ sức cởi bỏ những ảnh hưởng bất kính, nên bạn phải tự đem mình ra khỏi sự cám dỗ. Phao-lô khuyên chúng ta nên tránh mọi sự gian ác (ITe1Tx 5:22). Khi Giô-sép bị vợ của chủ mình dụ dỗ ngoại tình, Giô-sép đã bỏ chạy ngay lập tức! (SaSt 39:12).
Đừng thôi ghê tởm tội lỗi. Hãy chăm chỉ dẹp mọi sự cám dỗ ra khỏi gia đình bạn, các mối quan hệ của bạn và tâm trí bạn. Bạn có thể làm được điều này chỉ khi bạn còn ở trong mối tương giao yêu thương với Đức Chúa Trời và nhận biết mình không đủ sức chống chọi với sự cám dỗ bằng sức riêng. Bạn không thể bước đi gần bên Đức Chúa Trời nếu bạn không nhận thấy tội lỗi như Ngài nhận thấy. Sự tối tăm và sự sáng láng không thể chung sống với nhau. Hãy ra khỏi sự tối tăm mà đến với sự sáng!

Ngày 10 tháng 8
BẰNG CHỨNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC
“Vậy, ta đây, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu xức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng: Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết” (ISa1Sm 12:3-4)
Không có gì phải che dấu sẽ làm cho người ta có được sự tự do. Sống một đời sống liêm chính sẽ cho bạn sự tự do này, sự liêm chính của bạn không được tính bởi những điều bạn nói về chính mình nhưng tính bởi những gì Đức Chúa Trời và con người nói về bạn. Sa-mu-ên đã sống trọn đời mình giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Những người lãnh đạo tiền nhiệm của ông đã không trung thực và tham ô, nên cũng rất dễ cho Sa-mu-ên thoả hiệp trong công việc mình. Nhưng, gần cuối đời mình Sa-mu-ên có thể mạnh dạn đứng trước dân sự mình và yêu cầu họ chỉ ra bất kỳ sự vi phạm nào mà ông đã mắc phải với họ. Và họ không thể nghĩ ra một sai sót nào của Sa-mu-ên.
Trong địa vị lãnh đạo của mình, Sa-mu-ên có thể đã sử dụng dân sự. Nhưng vì ông rất thận trọng trong những động cơ mình và giữ các mối quan hệ mình không chỗ trách được, Sa-mu-ên có thể dạn dĩ yêu cầu dân sự nói rõ ông có ngược đãi họ bằng cách này hay cách khác hay không. Phải can đảm lắm mới có thể để người mổ xẻ đời sống mình, nhưng Sa-mu-ên không sợ người khác nói gì về mình. Ông đã không trốn tránh những người nào mà ông từng phạm lỗi. Ông có một niềm tin vững chắc xuất phát từ lối sống không chỗ trách được của mình.
Nếu bạn từng đối xử bất công với người khác, bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể quyết định sống một đời sống hoàn toàn chính trực từ nay trở đi. Sống công bình cho bạn được tự do đối diện với tất cả mọi người một cách đường hoàn, và biết được mình đã cư xử với một tinh thần gống Chúa Cứu Thế. Nếu danh tiếng của bạn bị vẩn đục, hãy tìm sự tha thứ từ những người mà bạn từng sỉ nhục. Hãy cầu xin Chúa dẫn dắt bạn mỗi ngày trong các mối quan hệ của mình để bạn không phải hối tiếc về cách cư xử của mình đối với người khác.

Ngày 11 tháng 8
ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẸP LÒNG NGƯỜI TA
“Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là t6i muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ” (GaGl 1:10)
Đôi khi bạn phải chọn lựa giữa Đức Chúa Trời và những người xung quanh bạn; bạn sẽ làm vừa lòng ai, vì đường lối của Đức Chúa Trời không phải là đường lối của con người (EsIs 55:8-9). Giữ cho các mối quan hệ tốt đẹp với người khác là quan trọng, giữ được mối tương giao vững bền và vâng phục với Chúa Cứu Thế còn quan trọng hơn, không vâng lời Chúa để giữ sự hoà thuận với những người khác là một chọn lựa không khôn ngoan. Hoà thuận với Đức Chúa Trời luôn quan trọng nhất.
Chúa Giê-xu cảnh báo rằng vâng theo Ngài có thể gây chia rẽ trong các mối quan hệ của bạn (Mat Mt 10:35-36). Nếu mục tiêu chính của Phao-lô là làm vừa lòng người khác, thì ông không bao giờ trở thành một sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô đã đi ngược hoàn toàn với ước muốn của những đồng nghiệp mình để vâng phục Cứu Chúa. Đôi lúc, sự vâng lời Đức Chúa Trời sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình bất hoà với nhau (Mat Mt 10:35-36). Khi bạn bước theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu, gia đình bạn có thể hiểu lầm, hoặc thậm chí chống đối bạn, nhưng sự vâng lời Đức Chúa Trời của bạn nói lên được rằng bạn là con Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng ai vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em của Ngài (LuLc 8:21). Đức Chúa Trời không cố ý chia rẽ gia đình bạn, nhưng Ngài đặt sự vâng lời trước sự hoà thuận trong gia đình.
Quan trọng là phải ở một mình nơi yên tĩnh với Đức Chúa Trời để bạn hiểu được điều gì làm đẹp lòng Ngài. Suy nghĩ của thế gian sẽ dễ dàng làm bạn lạc đường hơn khi bạn không biết rõ Đức Chúa Trời muốn gì. Lòng Phi-e-rơ đã tan vỡ vì biết rằng nhận xét của một đầy tớ gái quan trọng đối với ông hơn là sự đẹp lòng của Chúa mình! Nếu mong muốn của người khác xui bạn thoả hiệp điều bạn biết Đức Chúa Trời muốn bạn làm, hãy rút ra bài học từ lỗi lầm của Phi-e-rơ. Hãy xác định rằng bạn sẽ làm đẹp lòng Chúa của mình bất kể suy nghĩ của những người khác là thể nào.

Ngày 12 tháng 8
MÙI THƠM VỀ SỰ NHẬN BIẾT NGÀI
“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Chist luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời làm mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất” (ICo1Cr 2:14-15)
Mỗi khi người La Mã dành được chiến thắng lớn về mặt quân sự, họ thường tổ chức kỷ niệm bằng một cuộc duyệt binh rất đẹp mắt. Vị tướng chỉ huy sẽ dẫn đầu đoàn duyệt binh đó, ông sẽ ngồi trên một cổ xe được trang hoàng lộng lẫy, tiếp theo sau là các binh lính của ông, tiếp đến là đội nhạc và những viên chức khác. Sau đó, các binh lính sẽ dẫn những tù binh đang bị gông cùm đi khắp thành. Người La Mã cũng đốt hương trên các bàn thờ, và rải mùi hương dễ chịu khắp thành và xem đó là một phần của buổi lễ. Ngay cả những người không thể chứng kiến buổi duyệt binh mừng chiến thắng ấy cũng có thể nghe được nhạc mừng và ngửi được mùi hương thơm lan khắp nơi. Mọi người sẽ biết rằng đội quân của dân tộc họ đã chiến thắng. Mùi hương đặc biệt này trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng đối với những ai ngửi được nó.
Phao-lô đã sử dụng hình ảnh sống động này để mô tả tiềm ảnh hưởng mà Cơ Đốc nhân phải tạo nên trong thế gian. Theo Phao-lô, Đức Chúa Trời dầm thấm đời sống chúng ta trong hương thơm về sự nhận biết Chúa Cứu Thế. Chúng ta đi đến nơi đâu đi nữa, đời sống của chúng ta phải chứng tỏ cho người khác thấy rằng Chúa Cứu Thế đắc thắng. Khi người chưa tin nhìn thấy đời sống chúng ta, họ sẽ nhận biết được quyền năng đắc thắng của Cứu Chúa. Khi các Cơ Đốc nhân khác chứng kiến sự đắc thắng mà Cứu Chúa ban cho chúng ta trên tội lỗi mình, họ có thể chung vui trong sự chiến thắng của Chúa và tin chắc rằng Cứu Chúa cũng sẽ ban sự thắng trong đời sống họ nữa.
Một bằng chứng gâyấn tượng nhất nói lên Cứu Chúa vẫn còn sống và đắc thắng là hành động của Ngài trong đời sống của dân sự Ngài. Là một đặc ân cho những ai được làm mùi thơm của Chúa Cứu Thế để qua đó người khác biết được quyền năng thay đổi đời sống của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Đời sống bạn phải là một bằng chứng thuyết phục rằng Đức Chúa Trời vẫn vận hành một cách quyền năng trong đời sống của dân sự Ngài.

Ngày 13 tháng 8
TỎ LÒNG NHÂN TỪ
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Eph Ep 4:32)
Sách Ê-phê-sô dạy cho chúng ta, là những Cơ Đốc nhân, phải cư xử với nhau như thế nào. Mọi việc làm của chúng ta phải được dầm thấm trong sự nhân từ. Lòng nhân từ là tình yêu thương được bày tỏ qua việc làm thiết thực; là đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình. Là hết lòng đáp ứng những nhu cầu của người khác.
Người có lòng thương xót là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Khi một Cơ Đốc nhân bạn gặp chuyện buồn khổ, chúng ta cũng đau buồn (ICo1Cr 12:26). Khi một tín đồ khác vui mừng, chúng ta cũng vui mừng theo. Thương xót có nghĩa là tỏ lòng trắc ẩn đối với những người xung quanh mình.
Chúng ta phải biết tha thứ bởi vì chúng ta cũng đầy khiếm khuyết theo tiêu chuẩn lý tưởng của Đức Chúa Trời. Biết rằng Đức Chúa Trời đã vì lòng nhân từ Ngài mà cứu rỗi chúng ta khỏi sự hư mất, chúng ta sẽ có động cơ để tha thứ người khác khi họ phạm lỗi cùng chúng ta. Thường chúng ta ít kiên nhẫn với các Cơ Đốc nhân bạn mình hơn với người chưa tin. Chúng ta mong đợi nhiều hơn ở các Cơ Đốc nhân bạn, và cảm thấy bị phản bội khi họ bỏ rơi chúng ta. Khi điều này xảy ra, chúng ta cần nhìn về thập tự giá và nhớ lại sự tha thứ mà chúng ta nhận được ở đó. Chúng ta phải dẹp sang một bên thái độ tự xem mình là trung tâm để không còn thiếu kiên nhẫn và chỉ trích người khác nữa.
Chúa Giê-xu không nói rằng thế gian sẽ biết đến Ngài qua những phép lạ mà chúng ta thực hiện, qua những bằng chứng ấn tượng của chúng ta, hay qua kiến thức Kinh Thánh sâu rộng của chúng ta. Thế gian này sẽ biết Ngài qua tình yêu thương mà các Cơ Đốc nhân dành cho nhau (GiGa 13:35). Bạn có thường xuyên xung đột với người khác không? Hãy xin Đức Chúa Trời ban cho bạn có lòng nhân từ, thương xót, và một tinh thần biết tha thứ. Khi bạn để Thánh Linh gây dựng trong bạn 3 phẩm chất này, đời sống bạn sẽ là nguồn phước cho những người xung quanh mình.

Ngày 14 tháng 8
CHÚNG TA PHẢI CỨ Ở TRONG TỘI LỖI ?
“Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa” (RoRm 6:1-2)
Cơ Đốc nhân đã chết về tội lỗi. Tội lỗi không có quyền kiểm soát trên một xác chết. Sự cám dỗ có thể tự thể hiện nó một cách hấp dẫn và kiên trì, nhưng một xác chết sẽ không đầu hàng! Trước khi bạn tin nhận Chúa, bạn rất dễ vướng vào tội lỗi. Tội lỗi giữ chặt bạn trong gọng kìm của nó. Khi bạn tin nhận Chúa, con người cũ của bạn đã chết đi (GaGl 2:20). Bấy giờ tội lỗi không còn có một tác động gì trên bạn, cũng giống như sự cám dỗ không có ảnh hưởng gì trên một xác chết vậy. Bạn đã chết về tội lỗi. Bạn có thể vẫn phạm tội, nhưng bạn không còn ở trong quyền lực của tội lỗi nữa. Nếu bạn chịu thua sự cám dỗ, bạn đang khước từ sự tự do khỏi tội lỗi mà Chúa Cứu Thế phải chịu chết để đem lại cho bạn.
Ân điển của Đức Chúa Trời là một động lực mạnh mẽ hơn để giúp chúng ta kháng cự tội lỗi. Chính ân điển của Đức Chúa Trời giúp Chúa Giê-xu có thể chịu đựng sự mắng nhiếc, đánh đập và sự đóng đinh bởi tay của những người Ngài đến để cứu rỗi. Chính bởi ân điển mà Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, dù cho chúng ta luôn chống đối Ngài. Chính ân điển này được Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài. Biết được ân điển này, chúng ta không thể nào còn tiếp tục phạm tội (RoRm 6:1-2). Chúng ta không thể lạm dụng sự tha thứ của Đức Chúa Trời bằng những vi phạm khác.
Bạn không còn là một nạn nhân yếu đuối của tội lỗi mình. Sự đắc thắng đã được dành lấy rồi. Đức Chúa Trời không phải dành chiến thắng trên tội lỗi bạn; Ngài đã có chiến thắng rồi! Bạn chỉ cần áp dụng sự đắc thắng của Ngài vào từng khía cạnh của đời sống mình. nếu có một thói quen tội lỗi, một thái độ bất kính, hay một mối quan hệ không công bình nào mà bạn cần phải giết chết, hãy cầu xin sự đắc thắng qua sự phục sinh của Chúa Cứu Thế ngay hôm nay. Rồi bạn sẽ được tự do kinh nghiệm một đời sống dư dật mà Đức Chúa Trời định sẵn cho bạn.

Ngày 15 tháng 8
SỰ THẮNG HƠN TỘI LỖI
“…chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy…; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Trời” (RoRm 3:22-26)
Bởi vì tội lỗi, A-đam và Ê-va đã hụt mất sự hoàn hảo mà Đức Chúa Trời định sẵn cho họ. Bởi vì tội lỗi, dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ sự vinh hiển mà lẽ ra họ có thể kinh nghiệm khi làm dân thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì tội lỗi, Giu-đa đã bỏ lỡ cơ hội làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tội lỗi sẽ phá nát mọi khía cạnh trong đời bạn mà nó đụng đến. Tội lỗi sẽ làm cho hôn nhân của bạn không giữ được đúng lời hứa mà nó lập từ buổi đầu. Tội lỗi sẽ làm cho bạn không thể trở thành một người cha (mẹ) tốt, một tín đồ, một người bạn tốt. Một khía cạnh trong đời sống của bạn đều dễ bị tội lỗi phá huỷ.
Điều kỳ diệu của sự cứu rỗi đó là Đức Chúa Trời đã giải quyết hoàn toàn tội lỗi. Ngài đã làm điều mà chúng ta không thể làm. Qua của lễ chuộc tội bằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài đã ban tặng sự cứu rỗi của Ngài và xoá bỏ án phạt trên tội lỗi chúng ta. Bởi ân điển Ngài, Ngài cất đi một đời sống hụt mất tiêu chuẩn tốt nhất của Đức Chúa Trời và tạo cho nó có ý nghĩa. Ngài ban cho cơ hội để xưng nhận ngay tội lỗi mình và để được làm sạch mọi điều gian ác (IGi1Ga 1:9). Ngài rịt lành những tấm lòng tan vỡ. Ân điển của Ngài xoá sạch cơn giận dữ và sự cay đắng. Ngài khôi phục những mối quan hệ đã rạn nứt. Ngài lấy đi một đời sống bị tội lỗi tàn phá, và làm cho nó nên trọn vẹn. Ngài cất đi sự thất bại của chúng ta và làm nên một điều gì đó tốt đẹp.
Chỉ có Đức Chúa Trời có thể chữa lành sự tàn phá của tội lỗi. Duy chỉ Ngài có thể bắt nhịp cầu giữa sự vinh quang của Ngài và tội lỗi của bạn (RoRm 3:23). Bạn phải tin Ngài làm như vậy. Nếu bạn cầu xin Ngài, Ngài sẽ giải phóng bạn khỏi sự kiềm kẹp của tội lỗi mình, tái thiết lập mối tương giao giữa bạn với Ngài, và phục hồi bạn trở nên trọn vẹn.

Ngày 16 tháng 8
DANH CHA ĐƯỢC THÁNH
“Danh Cha được thánh” (Mat Mt 6:9b)
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Danh Đức Chúa Trời tượng trưng cho bản tánh của Ngài. Lấy danh Ngài mà làm chơi là bóp méo bản tánh của Đức Chúa Trời thành của người khác (XuXh 20:7). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta mang danh của Cứu Chúa mình. Cách chúng ta sống và quan hệ với người khác là sự phản chiếu trực tiếp danh của Chúa Cứu Thế.
Làm một điều gì đó “trong danh Chúa Giê-xu” tức là làm nó phù hợp với bản tánh của Ngài (GiGa 15:16). Có nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ đẹp lòng và cùng dự phần với chúng ta trong việc chúng ta đang làm. Nhưng nếu những công việc của chúng ta làm ô danh Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hết lòng bảo vệ danh Ngài. Đôi khi chúng ta quá quan tâm bảo vệ danh tiếng của con người nhưng ít để ý đến danh thánh của Đức Chúa Trời. Khi dân Y-sơ-ra-ên báng bổ danh của Đức Chúa Trời trước các nước khác qua cách họ sống, Đức Chúa Trời “đã làm danh Ngài nên thánh” bằng cách trừng phạt họ (Exe Ed 36:22). Khi Đa-vít phạm tội trước dân mình, Đức Chúa Trời đã công khai trừng trị ông để bảo vệ sự thánh khiết của danh Ngài.
Chúng ta có thể đã làm ô danh Cha trước mặt các con cái mình đến nỗi chúng không thể yêu kính Đức Chúa Trời như Cha Thiên Thượng của chúng. Chúng ta có thể là những Cơ Đốc nhân không có lòng tha thứ đến nỗi sự đầy dẫy tội lỗi của chúng ta làm người khác không thể tìm thấy sự tha thứ nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta có thể tỏ ra thiếu tôn trọng Đức Chúa Trời khi chúng ta thờ phượng Ngài đến nỗi những người xung quanh mình cũng không còn tôn kính Ngài. Ước vọng lớn nhất của chúng ta phải là làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời qua cách sống của mình.
Chúng ta nên cầu nguyện mỗi ngày, như Chúa Giê-xu đã dạy, để danh Đức Chúa Trời được xem là thánh.

Ngày 17 tháng 8
NGUYỆN ĐỨC CHÚA TRỜI CAI TRỊ GIỮA CHÚNG TA
“Nước Cha được đến
Ý Cha được nên,
Ở đất như trời” (Mat Mt 6:10)
Ở trời, ý muốn của Đức Chúa Trời là sự ưu tiên duy nhất. Một lời Ngài phán ra sẽ được các thiên sứ vâng theo ngay tức khắc mà không có một thắc mắc nào. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành ý muốn của Ngài trong thế gian này y như cách đó. Có nghĩa là những mục đích của Đức Chúa Trời sẽ là ưu tiên một trong gia đình chúng ta, nơi làm việc của chúng ta, Hội Thánh của chúng ta, trường học và chính quyền của chúng ta.
Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện cho những mục đích của Đức Chúa Trời được thực hiện trong thế giới quanh họ. Trong bài cầu nguyện mẫu này, Chúa Giê-xu dạy các môn đồ Ngài cách chia sẻ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài đã chứng minh điều này một lần nữa tại vườn Ghết-sê-ma-nê khi Ngài cầu nguyện rằng “song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Mat Mt 26:39). Chính là khi chúng ta tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trên đất, mà không phải chạy theo mục đích của riêng mình, thì chúng ta có những suy nghĩ giống như những suy nghĩ của Cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta trở thành những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời bằng sự thành tín cầu xin những điều phù hợp với ý muốn của Ngài.
Khi bạn tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hướng dẫn lời cầu nguyện của bạn. Ngài sẽ mời gọi bạn cầu nguyện, và quan tâm đến công việc của Ngài khi Ngài nhậm lời cầu nguyện của bạn. Nếu Ngài đặt một gánh nặng trên bạn để cầu nguyện cho một người nào đó được cứu, thì gánh nặng đó cũng là sự mời gọi của Ngài để bạn dự phần trong công việc của Ngài trong đời sống người đó. Cầu nguyện sẽ trang bị cho bạn trở nên một người đầy tớ, để qua bạn Đức Chúa Trời có thể làm thành ý định của Ngài trên đất. Lời cầu xin Đức Chúa Trời cai trị hoàn toàn trên thế gian sẽ bắt đầu trong đời sống bạn trước hết. Rồi hãy xem Đức Chúa Trời sử dụng bạn như thế nào để mở rộng quyền cai trị của Ngài trên người khác.

Ngày 18 tháng 8
ĐỒ ĂN ĐỦ NGÀY
“Xin cho chúng tôi hôm nay thức ăn đủ ngày” (Mat Mt 6:11)
Chúa Giê-xu thường nhắc nhở các môn đồ Ngài đừng lo lắng. Ngài bảo họ đừng lo nghĩ về những nhu cầu và những vấn đề của ngày mai (Mat Mt 6:25). Thay vì vậy Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến sự nương cậy mỗi ngày nơi Đức Chúa Cha, Đấng chu cấp cho con cái Ngài từng ngày một.
Khi dân Y-sơ-ra-ên lang thang trong đồng vắng họ không có cách nào để tìm được thức ăn. Thật lạ lùng, Đức Chúa Trời đã ban cho họ mana xuất hiện trên mặt đất mỗi buổi sáng. Sự ban cho của Đức Chúa Trời chỉ đủ dùng cho mỗi ngày. Mỗi buổi sáng con cái Y-sơ-ra-ên nhặt mana mới như một lời nhắc nhở xác thực về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ. Nếu họ cố tình dự trữ mana cho những ngày sau, thì mana ấy sẽ bị hư trong ngày hôm sau. Không thể nào tích trữ sự ban cho của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời muốn họ tin cậy nơi Ngài mà không phải nơi kho dự trữ của họ. Ân điển của Đức Chúa Trời đủ dùng cho mỗi ngày.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy Ngài mỗi ngày trong những nhu cầu của mình. Sự tin cậy này không làm chúng ta trở nên những người không biết trù tính hoặc thờ ơ với tương lai mình, và không có sự chuẩn bị để đối đầu với những việc có thể xảy đến. Nhưng, nó giữ cho mối tương giao của chúng ta với Chúa ở trong một viễn cảnh đúng khi Ngài nhắc nhở chúng ta phải nương cậy Ngài mỗi ngày. Đức Chúa Trời biết rõ ngày mai sẽ thế nào và chúng ta phải làm sao để đón nhận nó. Ngài biết những vấn đề mà chúng ta sẽ đối diện, và Ngài đã ban cho đầy đủ để chúng ta vượt qua những vấn đề ấy. Ngài yêu cầu chúng ta phải tin cậy Ngài mỗi ngày. Đức tin của chúng ta nơi Ngài hôm nay không thể thay thế cho đức tin của chúng ta nơi Ngài ngày mai. Nếu chúng ta bước đi gần bên Ngài hôm nay, thì ngày mai chúng ta sẽ ở trung tâm của ý muốn Ngài.

Ngày 19 tháng 8
KẺ CÓ LÒNG KHÓ KHĂN
“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Vì Nước thiên đàng là của những kẻ ấy” (Mat Mt 5:3)
Kinh Thánh trình bày nhiều sự nghịch lý gây thách thức cho cách nghĩ của con người. Chúng ta nghĩ kẻ khó khăn là những người không có tài sản gì, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng sự giàu có của Nước thiên đàng thuộc về những kẻ có lòng khó khăn. Sự tự cậy sức mình cướp đi khỏi chúng ta những đặc ân tốt lành của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu khẳng định rằng để bước theo Ngài chúng ta phải từ chối chính mình. Nếu chúng ta dựa vào của cải mình, chúng ta sẽ không bao giờ đặt đức tin mình nơi Ngài. Khi chúng ta biết được sự nghèo khó của linh hồn mình, chúng ta nhận ra mình cần một Cứu Chúa đến độ nào. Chúa Giê-xu phán: “Hãy ăn năn, vì Nước thiên đàng đã đến gần” (Mat Mt 4:17). Đức Chúa Trời dành sẵn nhiều điều để ban cho người nào nhận biết nhu cầu của mình và sẽ kêu cầu Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu đã nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời. Có lần Ngài đã gặp một vị quan trẻ tuổi giàu có, vị quan này coi trọng của cải mình đến nỗi anh ta không thể vứt bỏ chúng để theo Chúa Giê-xu (LuLc 8:18-24). Sau đó Ngài gặp Xa-chê, một tội nhân giàu có và mang tiếng xấu (LuLc 19:1-10). Mặc dù Xa-chê rất giàu có về vậy chất, ông đã nhận ra sự nghèo khó về thuộc linh của mình và tìm thấy được sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ rằng sự giàu có thật được tìm thấy trong mối tương giao với Đúc Chúa Trời. Những người biết được sự nghèo khó về thuộc linh cố hữu của họ sẽ tin cậy Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ làm giàu có cho đời sống họ một cách dư dật. Đừng để cho của cải, sự khôn ngoan tài năng, hay những khả năng của bạn ngăn trở bạn tin cậy nơi Đấng có thể ban cho bạn một đời sống dư dật.

Ngày 20 tháng 8
KẺ THAN KHÓC
“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi” (Mat Mt 5:4)
Đức Chúa Trời muốn chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng của Ngài (GiGa 15:11). Nhưng chúng ta không thể kinh nghiệm được sự vui mừng của Ngài nếu chúng ta chưa than khóc vì tội lỗi mình. Nếu chúng ta không đau khổ vì gánh nặng của tội lỗi mình, chúng ta sẽ không có khái niệm gì về quyền lực tàn phá của tội lỗi. Nếu chúng ta nương tay với tội lỗi mình, chúng ta chứng tỏ rằng mình không biết gì về sự gian ác của tội lỗi mà chúng ta phạm cùng Đức Chúa Trời. Tội lỗi của chúng ta khiến cho Con Đức Chúa Trời phải chịu chết. Nó làm chúng ta hụt mất tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời dự định (RoRm 3:23). Nó làm cho chính bản thân chúng ta và người khác đau đớn và khổ sở.
Kinh Thánh cho biết rằng những người nào đau khổ vì tội lỗi mình sẽ đến gần Đức Chúa Trời (Gia Gc 4:8-10). Những ai than thở và khóc lóc vì tội lỗi mình là những người ở trong sự ăn năn (LuLc 4:18-19). Sẽ không thể có sự ăn năn nếu không có sự nhận biết tính trầm trọng của tội lỗi. Hối hận vì hậu quả của tội lỗi không giống như sự đau khổ vì phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Xưng tội không cần thiết bằng tỏ ra ăn năn. Ăn năn chỉ đến khi chúng ta biết rằng sự vi phạm của chúng ta xuất phát từ một tấm lòng xa cách Đức Chúa Trời, và chúng ta tan vỡ lòng mình vì những vi phạm nghịch cùng Đức Chúa Trời thánh khiết.
Chúa Giê-xu nói rằng người nào tan vỡ lòng vì tội lỗi mình sẽ tìm được sự yên ủi. Họ sẽ kinh nghiệm những chiều hướng mới của tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Ân điển vô hạn của Ngài đủ để tha thứ tội lỗi kinh khủng nhất. Đừng cố gắng và bỏ qua tiến trình khốn khổ của sự ăn năn để nhảy sang quá trình kinh nghiệm sự vui mừng. Đức Chúa Trời sẽ không để bạn mãi khóc vì tội lỗi mình những sẽ tha thứ cho bạn, yên ủi bạn, và làm đầy dẫy bạn bằng sự vui mừng của Ngài.

Ngày 21 tháng 8
KẺ ĐÓI VÀ KHÁT
“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ” (Mat Mt 5:6)
Đói và khát là dấu hiệu cho thấy sự trống rỗng của dạ dày. Để đáp ứng cho cơn đói và khát thuộc thể, chúng ta phải đi tìm thức ăn và nước uống để thoả mãn nhu cầu của mình. Mỗi Cơ Đốc nhân có một sự khao khát của con người bên trong, và chỉ có sự công bình của Đức Chúa Trời mới có thể thoả mãn được sự khao khát đó. Nhưng chúng ta không thể được đầy dẫy sự công bình nếu chúng ta được đầy dẫy cái tôi. Xuyên suốt Kinh Thánh Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng người nào hết lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài (Gie Gr 29:13). Khi chúng ta khao khát sự công bình, chúng ta sẽ ăn năn tội lỗi mình, và Đức Chúa Trời sẽ cất mọi tội lỗi ra khỏi chúng ta. Sự ích kỷ của chúng ta sẽ được thay thế bằng trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (GaGl 5:22-23). Thánh Linh sẽ khiến bạn nên giống Chúa Cứu Thế.
Sự công bình không nên bị xem nhẹ, nó cũng không dễ dàng đạt được. Đức Chúa Trời thánh khiết không ban sự công bình của Ngài cho con người một cách tuỳ tiện. Ngài ban nó cho những ai biết minh không thể sống thiếu nó. Mong ước của chúng ta về sự công bình của cá nhân mình phải thật mạnh mẽ và chi phối mọi việc chúng ta làm. Đuổi theo sự công bình có nghĩa là chúng ta đánh giá nhận xét của Đức Chúa Trời có giá trị hơn nhiều lần những nhận xét của con người.
Sự công bình không chỉ là sự không còn tội lỗi. Nó đang để cho Đức Chúa Trời làm đầy chúng ta bằng sự thánh khiết của Ngài (RoRm 6:11). Nó giống như Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu là tấm gương mẫu mực cho chúng ta về Ngài là Đấng trước hết đã tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời, và sau đó Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài được vinh hiển. Chúng ta còn đuổi theo sự công bình của Ngài (Mat Mt 6:33), nếu chúng ta đang đói khát sự công bình, chúng ta sẽ được đáp ứng no đủ!

Ngày 22 tháng 8
NGƯỜI NHU MÌ
“Phước cho kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất” (Mat Mt 5:5)
Trong suy nghĩ thông thường từ nhu mì nói lên sự yếu đuối. Từ mà Chúa Giê-xu đã sử dụng có một ý nghĩa khác. Hình ảnh về sự nhu mì mà Chúa Giê-xu đưa là hình ảnh của một con ngựa giống phục tùng chủ nó. Trước đây nó hay nổi loạn, không chịu bất cứ sự kiềm hãm nào và dùng hết sức của nó để chống cự sự dẫn dắt của chủ, bây giờ nó đầu phục ý muốn của nó với chủ. Không phải chú ngựa này không còn sức lực hoặc sức chịu đựng, chỉ đơn giản là nó tuân theo sự kiểm soát của chủ.
Đối với Cơ Đốc nhân, sự nhu mì yêu cầu chúng ta đầu phục ý muốn của mình cho Chúa. Sự nhu mì không có nghĩa là đầu phục mọi người xung quanh ta; nhưng là sự nhận lãnh sự dạy dỗ, hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. Nhu mì có nghĩa là chúng ta không bảo vệ quyền hạn của mình, nhưng để Chúa bảo vệ chúng ta. Nhu mì tức là một đời sống đầu phục Đức Thánh Linh, và để Ngài tự do biến đổi những khía cạnh trong đời sống mà Ngài biết là cần thiết. Nhu mì bao gồm sự tiết độ xuất phát từ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhu mì còn là thái độ nhịn nhục, tức để Đức Chúa Trời giải quyết những bất công mà chúng ta đối diện.
Cuộc đời của Chúa Giê-xu là tấm gương mẫu mực về sự nhu mì. Ngài có thể gọi muôn đoàn thiên binh thiên sứ đến đem Ngài ra khỏi thập tự giá, nhưng Ngài không làm vậy, Ngài đã để cho tội nhân hành hạ và giết Ngài. Mặc dù Chúa Giê-xu có đủ quyền năng để bảo vệ chính Ngài nhưng Ngài đã chịu đầu phục cuộc đời mình theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài làm được như vậy bởi vì Ngài đã tin nơi Cha hoàn toàn. Khi chúng ta nghi ngờ Chúa Cha, chúng ta muốn hành động bằng sức riêng của mình hơn là dựa vào quyền năng của Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng khi chúng giao quyền kiểm soát đời sống mình cho Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tìm thấy được một đời sống dư dật.

Ngày 23 tháng 8
CHIẾN THẮNG TỪNG BƯỚC MỘT
“Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi không thể diệt chúng nó mau, e những thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng” (PhuDnl 7:22)
Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài vào Đất Hứa, Ngài đã dắt họ từng bước một. Nếu Ngài cho phép họ huỷ diệt những kẻ thù họ một lần đủ cả, thì Ngài khó lòng quản lý họ. Nên Đức Chúa Trời đã để một số kẻ thù tồn tại trong một thời gian để giữ dân ấy và ngăn chận thú rừng. Qua cách làm này, Đức Chúa Trời đã dạy dân sự Ngài phải tin cậy Ngài từng bước một. Ngài chỉ cho họ trách nhiệm đủ để giải quyết mỗi lần một việc.
Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn trong sự tăng trưởng đời sống Cơ Đốc, Ngài sẽ cho phép những thử thách xảy đến; những thử thách ấy tương xứng với tính cách của bạn và mối tương giao giữa bạn với Ngài. Đức Chúa Trời không thay đổi hoàn toàn bạn một lần khi bạn tin nhận Chúa. Nhưng Ngài sẽ dẫn bạn qua từng bước một trong tiến trình trở nên giống Con Ngài. Ngài tiếp tục hành động trong một khía cạnh nào đó của đời sống bạn cho đến khi nó được Đức Thánh Linh cai trị. Bạn có thể nóng lòng được trưởng thành trong mọi khía cạnh của bản tánh mình, nhưng sự tăng trưởng từ từ và đều đặn sẽ tồn tại lâu hơn. Đức Chúa Trời sẽ không đốt cháy giai đoạn trong tiến trình khiến bạn nên giống Chúa Cứu Thế. Ngài nhìn thấy đời sống bạn từ vô tận và sẽ hành động không cần thiết để tạo nên trong bạn một sự tăng trưởng thuộc linh vĩnh cửu.
Đừng mất kiên nhẫn trong khi Đức Chúa Trời đang tạo nên sự giống Cứu Chúa trong bạn. Đừng tìm kiếm nhiều trách nhiệm hơn những gì Đức Chúa Trời giao phó cho bạn. Hãy vâng phục tất cả những gì bạn biết Ngài đã kêu gọi bạn, và Ngài sẽ dẫn dắt bạn từng bước tương xứng với tính cách hiện tại của bạn và những mục đích Ngài dành cho bạn.

Ngày 24 tháng 8
THẦN KHÔN NGOAN
“Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kinh sợ Đức Chúa Trời” (EsIs 11:2)
Xuyên suốt chức vụ của Ngài. Chúa Giê-xu đã dựa nương nơi Đức Thánh Linh dẫn dắt khi Ngài cần có những quyết định quan trọng và đương đầu với sự chống đối dai dẳng (Mac Mc 1:12). Nhiều thế kỷ trước, Ê-sai đã mô tả sự hiện diện của Thánh Linh có ý nghĩa thế nào đối với Cứu Chúa. Thánh Linh sẽ cho Chúa Giê-xu biết ý muốn và con đường của Đức Chúa Cha. Khi còn là một cậu bé, Chúa Giê-xu đã có kiến thức lạ thường về Lời Đức Chúa Trời (LuLc 2:47). Thánh Linh đã ban cho Ngài sự khôn ngoan để vận dụng sự hiểu biết này. Thánh Linh giúp Chúa Giê-xu hiểu được Lời Đức Chúa Trời và áp dụng nó một cách hiệu quả cho những nhu cầu đặc biệt của những người mà Ngài gặp.
Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, chính Đức Thánh Linh ấy ở trong bạn. Đôi khi, bạn cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời sai Thánh Linh Ngài đến “trong quyền phép”. Đó là cách duy nhất mà Thánh Linh từng đến! Quan trọng hơn nữa là Thánh Linh sẽ đến trong sự khôn ngoan, và giúp bạn hiểu được những đường lối của Đức Chúa Trời.
Bạn cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để có những quyết định đúng đắn cho những vấn đề bạn đang đối diện (RoRm 11:33). Có lẽ Đức Chúa Trời đã đặt để bạn ở một vị trí đòi hỏi trách nhiệm nặng nề, và bạn cảm thấy bị áp lực trước những quyết định mà bạn phải chọn lựa. Có thể trong vai trò làm cha mẹ, bạn bè hoặc người lãnh đạo của bạn, bạn đang trông đợi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh, Đấng đã giúp Chúa Giê-xu nhìn thấy được sự dối gạt của Sa-tan, cũng sẽ dẫn bạn vượt qua những cám dỗ mà bạn đang đương đầu. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời đổ đầy Thần khôn ngoan của Ngài trên bạn để qua những quyết định của mình bạn có thể sống một đời sống có kết quả.

Ngày 25 tháng 8
SỰ SỐNG DƯ DẬT
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và huỷ diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (GiGa 10:10)
Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta phải đề phòng kẻ trộm, vì chúng sẽ tìm cách cướp đi khỏi chúng ta những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúa Giê-xu muốn chúng ta có được sự sống dư dật (GiGa 10:10). Từ thời A-đam và Ê-va, con người phải quyết định nên tin theo ai. Sa-tan dụ dỗ A-đam và Ê-va rằng họ sẽ được mọi thứ nếu họ không vâng theo Đức Chúa Trời. Thay vì sự không vâng lời cướp đi của họ mọi điều mà họ có. Từ đó cho đến cuối cuộc đời mình họ đã kinh nghiệm chỉ một chút ít ơn phước mà Đức Chúa Trời đã định dành cho họ. Kinh Thánh thuật lại rất nhiều câu chuyện về những người đã từ bỏ cơ nghiệp của mình với tư cách là con cái Đức Chúa Trời để nhận được sự hay hư nát và sự trống rỗng mà thôi.
Thế gian này cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn sẽ tìm thấy được sự trọn vẹn nếu bạn chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức của nó đối với tình trạng hôn nhân, việc nuôi dạy con cái, phát triển nghề nghiệp, hoặc chạy theo những thú vui. Nếu bạn tin điều này hơn sẽ không bao giờ kinh nghiệm ơn phước mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn. Tội lỗi dẫn đến sự chết (RoRm 6:23). Thật là bị kịch cho những ai lắng nghe tiếng thế gian thay vì nghe tiếng Đấng Tạo Hoá và cũng là Đấng mong muốn con người kinh nghiệm được sự đầy trọn nhất của sự sống.
Chúa Giê-xu muốn bạn sống một đời sống an ninh, và luôn biết rằng bạn là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không kinh nghiệm được tình yêu, sự vui mừng, và bình an, tức bạn đang bằng lòng với tình trạng thấp kém hơn những gì Đức Chúa Trời định cho bạn. Nếu bạn đang biện minh cho lý do bạn không kinh nghiệm được một đời sống vui mừng và dư dật, ngay hôm nay hãy đuổi theo điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Đừng đi theo đường lối của thế gian để tìm kiếm sự thoả lòng. Hãy lắng nghe tiếng Chúa Cứu Thế và bạn sẽ tìm được sự trọn vẹn thật.

Ngày 26 tháng 8
LỢI DỤNG THÌ GIỜ
“Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Eph Ep 5:15-16)
Trong thời đại ngày nay, con người chúng ta bị bao vây trong những cơ hội cần sự đầu tư thời giờ và sức lực của mình. Mỗi ngày mỗi giờ, mỗi phút tiếng gọi khẩn cấp ám ảnh bên tai chúng ta. Quá nhiều người hối thúc hứa hẹn chúng ta nếu đầu tư thời gian cho họ thì sẽ gặt hái kết quả mĩ mãn; trong vô vàn âm thanh cạnh tranh nhau như vậy làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời?
Người dại dột đầu tư thời giờ của mình không có kết quả. Mỗi khi có cơ hội mới đến với mình, người dại lại chạy đi theo hướng khác, không cần biết đó có phải là sự chọn lựa tốt nhất hay không. Anh ta tập trung chú ý đến tiếng gọi lớn nhất. Đến lúc nào đó người dại sẽ sửng sốt nhận ra rằng mình đã phí phạm thì giờ của mình.
Những ngày mà bạn đang sống là xấu, các cuộc hôn nhân chịu áp lực nặng nề, các gia đình đang tan vỡ. Hằng năm có vô số người qua đời mà không được nghe Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đầu tư thì giờ cách khôn ngoan không chỉ quan trọng đối với bạn mà còn với những người xung quanh bạn. Phí phạm thì giờ của mình một cách dại dột vào những mục tiêu tội lỗi và hoang phí có thể buộc bạn và những người bạn yêu thương phải trả giá đắt.
Thường thường, chính những mục tiêu theo đuổi xấu cướp đi thời gian của bạn. Đúng hơn là sự cám dỗ xui bạn hy sinh đều tốt nhất để đổi lấy điều có lợi chút ít. Kẻ thù biết rằng nếu trắng trợn xui bạn làm điều xấu thì bạn sẽ dễ nhận ra, nên nó dụ dỗ bạn bằng những trò giải trí, để rồi bạn không còn một chút thời gian nào để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, Nó sẽ dụ dỗ bạn xếp đầy thời gian biểu mình bằng những việc làm có lợi để rồi bạn không có thì giờ cho việc tốt nhất của Đức Chúa Trời. Bạn có thể vô tình thay thế hoạt động tôn giáo cho ý muốn của Đức Chúa Trời, và theo đuổi những mục tiêu riêng của mình cho Nước Đức Chúa Trời thay vì chờ đợi nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó. Thì giờ là một thứ rất quí giá. Hãy chắc chắn mình đầu tư nó một cách khôn ngoan.

Ngày 27 tháng 8
HÃY TỰ HẠ MÌNH XUỐNG
“Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (LuLc 14:11)
Có hai cách để được người khác quí trọng mình. Một là theo cách của thế gian: Nắm bắt mọi cơ hội để đề cao mình trước người khác, lợi dụng mọi dịp tiện để được công nhận và lôi kéo sự chú ý của người khác. Cách còn lại là cách của Đức Chúa Trời: Tự hạ mình xuống. Thay vì cố gắng để được công nhận và tìm địa vị cao, thì lại để người khác lên trên. Hãy bồi đắp tính khiêm nhường, vì nó không phải tự nhiên mà có. Một trong nhiều nghịch lý của đời sống Cơ Đốc là khi Đức Chúa Trời thấy bạn thật lòng hạ mình, Ngài sẽ tôn bạn lên.
ChCn 16:18 cảnh cáo rằng nếu chúng ta cố hết sức đề cao chính mình, chúng ta sẽ bị xô ngã. Chúa Giê-xu đã nói về một người cố tìm cách tôn cao hình ảnh của chính mình (LuLc 14:7-11). Khi tham dự một buổi tiệc anh ta đi tìm ngay một chỗ ngồi ở trên. Khi chủ buổi tiệc nhìn thấy bèn yêu cầu anh ta chuyển xuống chỗ chót nhất để nhường chỗ cho người khách đặc biệt hơn. Thật hổ thẹn cho anh ta. Chúa Giê-xu dạy rằng người khôn ngoan sẽ tìm chỗ ngồi thấp nhất và để người khác tôn cao mình nếu họ cảm thấy mình xứng đáng.
Có sự khác biệt rất lớn giữa cách thế gian tôn cao bạn và cách Đức Chúa Trời tôn cao bạn. ChCn 25:27 cho thấy sự vinh hiển sẽ không chính đáng nếu bạn tìm kiếm nó cho riêng mình. Khi thế gian tôn bạn lên, bạn trở thành người nhận được sự khen ngợi - khi Đức Chúa Trời tôn bạn lên, những người khác sẽ ca ngợi Ngài vì điều Ngài đã làm trong đời sống bạn. Nếu bạn tôn cao Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tôn cao bạn (ISa1Sm 2:30). Hãy tự hạ mình xuống và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hãy để cho Ngài làm Đấng tôn bạn lên theo cách mà Ngài đẹp lòng!

Ngày 28 tháng 8
NHỮNG CÁNH CỬA MỞ TOANG VÀ NHỮNG KẺ THÙ ĐỊCH
“Vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch” (ICo1Cr 16:9)
Những cánh cửa mở ra cho chức vụ cũng mở đường cho nhiều kẻ thù bước vào. Phao-lô có cả hai. Khi Phao-lô viết thư cho người Cô-rinh-tô từ Ê-phê-sô, ông đang cố xác định điểm dừng kế tiếp của mình, ông đã quyết định ở lại Ê-phê-sô vì Đức Chúa Trời đã mở ra nhiều cánh cửa cho chức vụ ông. Biết được Đức Chúa Trời đã mở nhiều cửa cho chức vụ mình, nên Phao-lô sẽ không đi nữa, bất chấp nhiều kẻ thù trước mặt. Chúng ta có thể nghĩ rằng Phao-lô đã chọn sai đường. Trong sự chống nghịch mà ông phải đối diện, chắc hẳn ông đã kết luận được rằng tốt nhất nên phục vụ ở những vùng ít kẻ thù hơn. Nhưng Phao-lô đã nương dựa mọi quyết định mình nơi công việc của Đức Chúa Trời hơn là nơi việc con người đang làm.
Khi bạn đáp ứng những lời mời gọi của Đức Chúa Trời, đừng ngạc nhiên vì nhiều kẻ thù tìm cầu ngăn trở công việc bạn. Nếu bạn quan tâm đến những kẻ thù mình, bạn sẽ bị lạc xa khỏi công việc của Đức Chúa Trời. Đừng để nhưng quyết định mình phụ thuộc nơi việc mà người ta đang làm. Họ không thể ngăn trở bạn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (RoRm 8:31). Nhiều khi công việc thuộc linh quan trọng nhất lại được thực hiện trong sự bắt bớ và sự chống đối dữ dội. Khi Phao-lô ở Ê-phê-sô, ông gặp phải sự nổi loạn chống lại chức vụ của ông. Rạp hát của thành phố tràn ngập tiếng hò hét giận dữ của những người ủng hộ thần của họ “Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!” (Cong Cv 19:23-41). Mặc dù Tin Lành ở Ê-phê-sô gạp phải sự phản đối quyết liệt, Ê-phê-sô lại là một trong những thành phố chính mà từ đó Tin Lành được rao giảng sang Châu Á.
Cần có khả năng suy xét thuộc linh một cách chính xác để nhìn xa hơn công việc của con người để thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi bạn tìm nơi hầu việc Chúa, hãy nhìn xa hơn những gì con người đang nói để thấy được việc Đức Chúa Trời đang làm.

Ngày 29 tháng 8
TOÀ ÁN PHÁN XÉT
“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tuỳ theo điều thiện hay điều ác mình đã làm luc còn trong xác thịt” (IICo 2Cr 5:10)
Có nhiều động cơ thúc đẩy trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Một trong số đó là ý thức rằng sẽ có một ngày chúng ta phải tường thuật lại cuộc đời mình trước Chúa Cứu Thế, khi Ngài ngồi trong toà án để phán xét nhân loại. Sẽ được yên ủi nhiều hơn khi tin rằng Cơ Đốc nhân sẽ được đưa vào thiên đàng mà không cần thắc mắc gì về sự trung tín của chúng ta trên đất, nhưng đó không phải là điều sẽ xảy ra theo như Kinh Thánh chép.
Phao-lô đã báo trước rằng trong ngày phán xét sau cùng, mọi Cơ Đốc nhân sẽ phải thuật lại những việc mình đã làm. Sự thật này làm Phao-lô rất kinh hãi và đã tạo động lực thúc đẩy ông cố sức làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc (ICo1Cr 5:9-11). Phao-lô biết rằng dù ông có thể lờ đi tiếng gọi dịu dàng của Thánh Linh suốt thời gian Ngài ở trên đất, nhưng rồi đến ngày phán xét ông cũng phải giải thích lý do mình khước từ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Phao-lô không bao giờ suy nghĩ thiếu thận trọng rằng tất cả những gì ông đã làm cho Nước Đức Chúa Trời nên Ngài sẽ bỏ qua tội lỗi cho ông. Bởi ông hiểu rõ rằng ai được ban cho nhiều, sẽ bị đòi lại nhiều (LuLc 12:48).
Đức Chúa Trời không áp đặt ý muốn của Ngài trên chúng ta. Ngài sẽ đòi chúng ta phải trả lời cho thái độ mà chúng ta đáp ứng Ngài. Cơ Đốc nhân đã được tha thứ tội nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không bị lên án. Nhưng vì Đức Chúa Trời là Đấng công bình tuyệt đối, chúng ta sẽ bị kêu ra tường trình những việc làm của mình. Đời sống Cơ Đốc đem lại sự tự do, nhưng nó cũng luôn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời và người khác. Chúng ta có thể học được từ Phao-lô rằng trách nhiệm đem lại sức lực; nó tạo động cơ thúc đẩy manh mẽ để chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ngày 30 tháng 8
CHỨC VỤ GIẢNG HOÀ
“Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hoà thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hoà cho chúng ta” (IICo 2Cr 5:18)
Thế gian này có vô số người vì tội lỗi mình mà không thể hoà thuận với Đức Chúa Trời, công cuộc cứu chuộc của Đấng Christ đã phục hồi mối tương giao yêu thương giữa Cha Thiên Thượng và Cơ Đốc nhân. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được giao nhiệm vụ giảng hoà. Một khi Chúa Cứu Thế ngự trong chúng ta, chúng ta trở nên những đại sứ của Ngài, và chúng ta nài xin người khác hãy làm hoà lại với Ngài (IICo 2Cr 5:20). Chúng ta là những sứ giả hoà bình của Đức Chúa Trời, và khuyên người khác trở về cùng Đức Chúa Trời (Mat Mt 5:9)
Tội lỗi phá vỡ mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời; nó cũng làm hại những mối quan hệ với người khác. Những mối quan hệ đổ vỡ là một bệnh dịch của thời đại ngày nay. Tội lỗi làm những người trong gia đình xa cách nhau, chia rẽ bè bạn, phân rẽ Hội Thánh rồi phá hoại những cuộc hôn nhân. Tội lỗi sinh ra sự mất lòng tin, sự ghen ghét, căm hờn, và tham lam, tất cả những điều này là những nhân tố huỷ hoại các mối quan hệ. Duy chỉ Chúa Cứu Thế có phương thuốc trị được sự ảnh hưởng tai hại của tội lỗi trên các mối quan hệ của con người. Là sứ giả của Ngài, chúng ta phải đem thông điệp giảng hoà cho thế gian đang phân rẽ và đổ nát này. Chúng ta kêu nài sự hoà thuận trước hết với Đức Chúa Trời, và sau đó với nhau.
Thật thảm hoạ khi các sứ giả hoà bình của Đức Chúa Trời lại nghịch cùng nhau. Rao truyền sứ điệp của tình yêu thương mà lòng đầy hận thù thì chẳng khác gì một trò hề. Nếu có một người nào đó mà bạn không thể tha thứ cho, thì sứ điệp giảng hoà của bạn chỉ là sự giả hình. Bằng chứng để người ta thấy được bạn là môn đồ của Chúa Giê-xu đó là tình yêu thương bạn dành cho các Cơ Đốc nhân bạn (GiGa 13:35). Trong mỗi một mối quan hệ của bạn, phải chắc chắn rằng việc làm của bạn chia sẻ được tình yêu và sự tha thứ mà bạn nhận được từ Đức Chúa Trời. Rồi bạn sẽ không chỉ nói sứ điệp giảng hoà đó, mà còn sống với sứ điệp đó nữa.

Ngày 31 tháng 8
NHỮNG ĐỘNG CƠ
“Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?” (Mac Mc 10:51)
Thật khó có thể tin rằng Chúa lại hỏi chúng ta Ngài có thể làm gì cho chúng ta. Nhưng, đôi khi chúng ta phải trả lời câu hỏi này: Ba-ti-mê là một người mù, và ông biết rõ mình muốn Chúa Giê-xu làm gì cho mình; chữa cho ông được sáng mắt. Nhưng Ba-ti-mê nhận được nhiều hơn sự sáng mắt thuộc thể. Ông đã nhận sự cứu rỗi, vì Chúa Giê-xu biết tấm lòng thành tín của Ba-ti-mê. Ngay tức thì Ba-ti-mê đã sử dụng ân tứ của mình để làm môn đồ của Cứu Chúa.
Chúa Giê-xu cũng hỏi Gia-cơ và Giăng: họ muốn Ngài làm gì cho họ. Họ đã xin hai địa vị nổi bật nhất trong Nước Thiên Đàng. Lần này, Chúa Giê-xu đáp rằng Ngài không thể chấp thuận lời yêu cầu của họ. Lời cầu xin đó xuất phát từ tấm lòng ích kỷ, và nó đã gây chia rẽ giữa vòng các môn đồ khác (Mac Mc 10:41).
Chỉ khi nào chúng ta cầu xin theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì Ngài mới đẹp lòng và nhậm lời cầu xin của chúng ta (GiGa 15:16). Chúng ta sẽ không được đáp lời nếu chúng ta cầu xin với lòng ích kỷ (Gia Gc 4:3). Nếu Đức Chúa Trời chậm ban cho những gì chúng ta cầu xin, chúng ta nên xét lại những lời cầu nguyện của mình. Động cơ của chúng ta có ích kỷ không? Chúng ta có cầu xin điều gì thấp kém hơn điều Đức Chúa Trời muốn ban cho không? (IIVua 2V 13:19; Eph Ep 3:20). Lời cầu xin của chúng ta có xứng đáng với Đức Chúa Trời mà chúng ta được đến gần không? Chúng ta có thiếu sự tin tưởng rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta những gì chúng ta ước ao không? (Mat Mt 17:20). Có tội lỗi nào chưa xưng ra không? (EsIs 1:15). Đức Chúa Trời vui mừng nhậm lời cầu xin của chúng ta (Mat Mt 7:7). Nếu chúng ta cầu xin theo ý muốn của Ngài. Chúng ta sẽ giống Ba-ti-mê được nhận nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng! (Gie Gr 3:3).

Ngày 1 tháng 9
NẾU BẠN TÌM KIẾM NGÀI
“Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi” (IISu 2Sb 15:2)
Sự đáp ứng của chúng ta với Đức Chúa Trời quyết định rất nhiều đến sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời hết lòng, thì chúng ta sẽ gặp được Ngài (Gie Gr 29:13-14). Chúa mong muốn kết nối tương giao với chúng ta, nhưng Ngài sẽ không áp đặt mối tương giao trên chúng ta, chúng ta không thể nào vừa khước từ mối thông công với Đức Chúa Trời mà mong Ngài ở gần chúng ta. Ngài không đi theo chúng ta suốt cả ngày để rồi mỗi khi chúng ta nhớ đến và cần Ngài giúp đỡ thì Ngài luôn có mặt sẵn sàng. Nếu chúng ta liên tục chối bỏ Ngài, rồi sẽ có lúc khi chúng ta kêu cầu Ngài thì Ngài kh6ng có ở bên (EsIs 59:1-2).
Sẽ là một sự lăng mạ Đức Chúa Trời tối thượng khi xem Ngài như một đầy tớ phải chầu chực chúng ta. Đức Chúa Trời quan hệ với chúng ta theo những đều kiện mà Ngài, chứ không phải chúng ta quyết định. Đức Chúa Trời muốn bước đi bên cạnh chúng ta. Ngài sẽ khiến cho sự hiện diện của Ngài trở nên thực hữu và mang tính cá nhân nếu đó là ao ước của chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi mình và tìm kiếm Ngài theo những điều kiện mà Ngài quyết định, chúng ta có thể hy vọng mối tương giao mật thiết với Ngài (Gia Gc 4:8-10). Chúng ta phải liên tục tìm kiếm Ngài, đừng bằng lòng bước vào một ngày mới mà không biết chắc rằng Đức Chúa Trời đang bước bên cạnh chúng ta.
Bạn có nói rằng mình muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong khi hành động của bạn chứng tỏ điều ngược lại không? Nếu bạn nói mình muốn biết Đức Chúa Trời nhiều hơn nhưng lại xao lãng việc học Kinh Thánh, thì bạn có thật sự đang tìm kiếm Ngài không? Bạn có thường xuyên bỏ qua sự cầu nguyện không? Nếu việc làm của bạn tỏ ra mình đang chân thành tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì Ngài hứa rằng bạn sẽ gặp được Ngài (Mat Mt 7:7).

Ngày 2 tháng 9
LÀM VIỆC MỘT MÌNH
“Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy?” (XuXh 18:14)
Trong nhiệt huyết làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và phát triển Nước Ngài, Cơ Đốc nhân chúng ta thường nhận lãnh những trách nhiệm mà Đức Chúa Trời không bao giờ định sẵn cho chúng ta. Một trong những thách thức đối với đời sống Cơ Đốc là xác định được Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm gì! Những mối bận tâm của chúng ta là chính đáng, chúng ta yêu kính Chúa, chúng ta yêu dân sự Ngài, và chúng ta nhìn thấy nhiều nhu cầu xung quanh mình. Nhưng đôi khi những mối bận tâm tốt lành của chúng ta gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi.
Môi-se biết giữa vòng Y-sơ-ra-ên có người cần được giải quyết mối bất hoà. Những người trước đây từng là nô lệ này cần được ai đó giúp đỡ để biết sống với nhau như thế nào khi làm dân sự Đức Chúa Trời, nên Môi-se thấy mình phải đáp ứng nhu cầu này. Từ ngày này qua ngày khác Môi-se phải gánh trên vai mình nhiều vấn đề của dân sự. Cuối cùng, ông gia của Môi-se, một người ngoại bang, đã nhận thấy việc Môi-se đang làm và ông không tin đó là những việc làm khôn ngoan. Môi-se đang làm công việc quá sức mình. Ông đang bắt mình làm một việc mà một người không thể làm nổi. Khi hầu việc một mình, Môi-se đang cướp đi cơ hội phục vụ Chúa của người khác. Công việc của Môi-se cũng không đem lại kết quả gì cho dân sự mình, vì có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết mà lẽ ra chúng phải được giải quyết sớm hơn.
Khi bạn nhận thấy một nhu cầu nào đó, đừng nghĩ ngay rằng Đức Chúa Trời muốn bạn đáp ứng nó. Trước khi thi hành một chức vụ phải chắc rằng Đức Chúa Trời nói rõ cho bạn biết đó là điều Ngài muốn bạn làm. Nếu bạn cảm thấy bị áp lực bởi những viêc mình đang làm có thể bạn đang làm quá nhiều việc so với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Hãy cầu nguyện một cách cẩn thận về những nhiệm vụ mà bạn đang gánh vác, để bạn không đánh mất đi điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời muốn dành cho chính bạn và cho những người khác.

Ngày 3 tháng 9
TÔI KHÔNG ĐỜI NÀO… !
“Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay” (ISa1Sm 12:23)
Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ để rồi mất lòng tin nơi dân sự của Đức Chúa Trời! Họ thật đáng chê trách và đầy tội lỗi, nhưng họ là dân sự của Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên đã cẩn thận cảnh báo cho dân Y-sơ-ra-en6 về những mối nguy hiểm mà họ sẽ đối diện khi ấn định một vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên. Nhưng họ muốn giống các nước xung quanh họ, và khẳng định rằng họ sẵn sàng trả mọi giá. Ngay khi dân sự đạt được ý nguyện của mình, họ đã nhận thấy tội lỗi mình. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sa-mu-ên phải làm gì? Họ đã không nghe lời cảnh báo của Sa-mu-ên. Giờ đây họ muốn ông tiếp tục chăn dắt họ. Trong trường hợp dó Sa-mu-ên có thể bỏ mặc họ và để cho họ chịu đau khổ vì hậu quả của những việc mình đã làm.
Sa-mu-ên biết, giống như Chúa Giê-xu đã biết rằng Đức Chúa Trời sai những đầy tớ của Ngài đến với người nghèo khó và bệnh tật (Mat Mt 9:12). Sa-mu-ên không xem sự đáp ứng của dân sự như là sự khước từ chính mình ông nhưng là dấu hiệu cho thấy sự bước đi với Đức Chúa Trời của họ. Sa-mu-ên đang hầu việc Đức Chúa Trời, không phải hầu việc dân Y-sơ-ra-ên. Khi Đức Chúa Trời bảo ông chăn dắt họ, ông không thể làm khác đi, dù họ chống đối sứ điệp của ông.
Đôi khi con người không đáp lại sứ điệp mà Đức Chúa Trời phán qua bạn, mà lẽ ra họ nên đáp lại. Đừng chán nản, điều đó là sự phản ánh mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời. Bạn là đầy tớ của Đức Chúa Tời; nếu Chúa Giê-xu dành thời gian Ngài cho người nghèo khó về mặt thuộc linh, bạn có thể hy vọng Ngài kêu gọi bạn trong công việc tương tự. Đừng mất kiên nhẫn đối với dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ như Ngài yêu thương bạn vậy.

Ngày 4 tháng 9
CHÌA KHOÁ DẪN ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG
“Trong các việc ngươi làm, hoặc quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răn đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì hết lòng mà làm, và được hanh thông” (IISu 2Sb 31:21)
Có một cách để đảm bảo bạn được hanh thông trong việc mình làm; đó là hầu việc Chúa hết lòng! Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã sống trong thời kỳ nguy hiểm và hổn độn. Ông phải dối mặt với nhiều kẻ thù hùng mạnh. Thờ hình tượng là tôn giáo phổ biến của thời đó. Cha mẹ của ông đã từ bỏ Đức Chúa Trời và xui người khác thờ thần tượng (IISu 2Sb 28:1-27). Ê-xê-chia cũng có cơ hội khước từ Đức Chúa Trời, nhưng ông quyết tâm hầu việc Đức Chúa Trời hết lòng. Ông lợi dụng quyền uy của mình để làm mọi việc có thể nhằm đẩy mạnh sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Ông chuyên tâm làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Và kết quả là Ê-xê-chia được Đức Chúa Trời ban phước. Ê-xê-chia được thịnh vượng, trong thời kỳ rối loạn đó bởi ông kiên quyết bước theo Đức Chúa Trời dù cho người ta nghĩ thế nào đi nữa.
Đức Chúa Trời sẽ tôn cao những tấm lòng tận tuỵ theo Ngài (IISu 2Sb 26:5). Trong những lúc mà sự thờ phượng Đức Chúa Trời không được hoan nghênh và khi nhiều lực lượng của thời đại chống nghịch Ngài. Hãy vững lòng và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ vui lòng làm thịnh vượng những ai nỗ lực làm Ngài đẹp lòng hơn làm con người vừa lòng (IISa 2Sm 2:30) Ê-xê-chia hoàn toàn trái ngược với Rô-bô-am, vị vua trước. Có lời chép về Rô-bô-am rằng “Rô-bô-am làm điều ác, vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va” (IISu 2Sb 12:14). Khi bạn không để lòng mình tìm kiếm Chúa, sự tai ương sẽ là kết quả tất yếu. Cách chắc chắn nhất để làm hanh thông những nỗ lực của bạn là chuyên tâm theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngày 5 tháng 9
HÃY BAN CHO CÁCH NHƯNG KHÔNG
“Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không” (Mat Mt 10:8)
Nước Đức Chúa Trời không có chỗ cho kẻ bủn xỉn khi chúng ta cảm thấy khó khăn để ban cho người khác điều mình có được, chúng ta đã quên đi nơi mà chúng ta đã nhận lãnh những của cải ấy. Chúng ta đã nhận được điều rất quí giá từ Đức Chúa Trời (Gia Gc 1:17). Tất cả những gì chúng ta có được đều tuỳ thuộc nơi ân điển của Ngài (ICo1Cr 4:7). Gióp đã tóm tắt chính xác tình trạng của chúng ta “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho. Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Giop G 1:21).
Chúng ta dễ dàng thừa nhận quyền làm chủ của mình trên những tài sản mình. Như thể chúng ta tự sức mình kiếm được chúng vậy, Chúa Giê-xu nhắc chúng ta phải biết bạn cho những của cải ấy cách nhưng không và vui mừng như cách chúng ta đã nhận lãnh chúng. Chúng ta nên vui mừng ban phát những gì mình có cho những người khác (IICo 2Cr 9:7). Chúng ta phải là một ống dẫn để qua chúng ta Đức Chúa Trời có thể đổ những ơn phước Ngài, và biết rằng chúng ta sẽ phân phát chúng cho mọi người xung quanh. Đôi khi chúng ta tự nhận rằng mình đang cố gắng làm người quản gia ngay lành cho những của cải mình, nhưng thật ra chúng ta đang rất ích kỷ.
Nếu bạn thấy khó để ban cho người khác cách nhưng không, bạn đang chú tâm đến món quà hơn Đấng ban cho. Câu chuyện về vị quan trẻ tuổi giàu có cho chúng ta thấy một thảm kịch của những ai quá quí trọng của cải đời này (LuLc 8:18-24). Hãy suy gẫm và tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn (GiGa 3:16). Hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với Ngài qua sự ban cho của mình.

Ngày 6 tháng 9
KHÔNG GÌ CÓ THỂ PHÂN RẼ BẠN
“Ai sẽ phân rẽ cúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (RoRm 8:35)
Không có điều gì mà bạn từng kinh nghiệm có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, dù chúng có kinh khủng và đáng sợ đến đâu đi nữa. Không có sự khổ cực và thất vọng nào có thể lớn đến nỗi tình yêu Đức Chúa Trời dành cho bạn không còn thắm thiết. Không có sự bắt bớ nào đau đớn đến nỗi tình yêu của Đức Chúa Trời không thể đem lại sự an ủi. Sự đói kém có thể khiến bạn đói vì thức ăn, nhưng bạn sẽ không bao giờ đói khát tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự nghèo khó không thể cướp khỏi bạn lòng nhơn từ thương xót của Đức Chúa Trời, cũng thể ấy sự chết không thể nào lấy đi khỏi bạn tình yêu thương vô hạn của Cha thiên Thượng.
Nếu bạn nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời theo hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ trở nên bối rối. Có thể bạn sẽ thắc mắc nhiều lần rằng: “Làm sao Đức Chúa Trời yêu thương lại để việc này xảy đến với tôi?” Bạn có thể nghi ngờ những điều bạn thấy rõ rằng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã hứa rằng bạn sẽ không bao giờ bị phân rẽ khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời; Ngài không nói rằng bạn sẽ không bao giờ đối diện với nghịch cảnh, sự bắt bớ, nghèo khó hoặc nguy hiểm. Nếu bạn không tin Đức Chúa Trời có thể yêu thương bạn mà vẫn để bạn phải chịu trải qua nhiều khó khăn, hãy xem lại đời sống của Chúa Giê-xu.
Nếu bạn để cho sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mãi mãi giải quyết mọi sự nghi ngờ của bạn về tình yêu của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn bằng đức tin. Biết rằng không có gì có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy được cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu Ngài trong từng hoàn cảnh. Đừng đánh giá tình yêu của Đức Chúa Trời dựa trên hoàn cảnh của bạn. Thay vì vậy, hãy đánh giá hoàn cảnh của bạn theo viễn cảnh của tình yêu Đức Chúa Trời.

Ngày 7 tháng 9
Ở ĐÃ LÂU TRÊN NÚI NÀY
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Hô-rếp rằng: Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá” (PhuDnl 1:6)
Nếu Đức Chúa Trời để chúng ta sống mãi trên “đỉnh núi”, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự thử thách và cũng sẽ không có được sự đắc thắng. Dân Y-sơ-ra-ên đã tập trung ở chân núi Hô-rếp khi Đức Chúa Trời phán dạy và ban luật pháp Ngài cho họ. Đây là một kinh nghiệm tuyệt vời! Lửa và sương mù bao quanh núi; có sấm vang chớp nhoáng và tiếng kèn lớn chọc thủng không gian trong âm thanh vang dội! Đất dưới chân núi rúng động và dân sự vô cùng kinh hãi (XuXh 19:16-25).
Dân sự của Đức Chúa Trời được gặp Ngài trong lần chạm mặt đầy thần quyền như vậy là điều rất quan trọng, Chúa của họ không giải cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô chỉ để họ định cư ở một chân núi trong đồng vắng ấy. Đức Chúa Trời đã giải cứu họ để họ có thể chinh phục Đất Hứa. Đức Chúa Trời muốn chứng tỏ quyền năng của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên để họ tin cậy Ngài trong khi chinh phục Ca-na-an. Cuối cùng Đức Chúa Trời phán rằng họ đã ở mức độ quá lâu, đã đến lúc phải đối mặt với chiến trường.
Núi này là nơi rất tốt để đóng trại. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã sẵn sàng ở lại núi Hoá Hình với Chúa Giê-xu, nhưng Chúa của họ biết rằng có một cậu bé bị quỉ ám cần sự giúp đỡ ở dưới (Mat Mt 17:4, 14-18). Đôi khi Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài sẽ cho bạn kinh nghiệm được một đỉnh núi. Những lúc ấy là khi bạn ở một mình với Ngài, ở trong đức tin Cơ Đốc, đang đọc Kinh Thánh hoặc trong một buổi nhóm cầu nguyện. Bạn có thể ước ao mình được sống trọn đời trong sự thoả lòng vì được gặp Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ rằng những lần gặp Chúa đó là cách Đức Chúa Trời chuẩn bị cho bạn để đối diện với những trận chiến đang chờ bạn.

Ngày 8 tháng 9
KHÔNG BỊ LẨN KHUẤT GIỮA ĐÁM ĐÔNG
“Đức Giê-hô-va đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà rằng: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi” (LuLc 19:5)
Ở trong thế giới rộng lớn này. Chúng ta dễ bị cảm giác rằng mình không là gì khác hơn một chấm nhỏ vô nghĩa giữa vô số con người. Thế gian có khuynh hướng phi cá nhân hoá chúng ta, và tìm cách làm cho chúng ta giống với mọi người khác, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta cách đặc biệt, Ngài đã quan tâm đến từng cá nhân chúng ta.
Chua Giê-xu trên đường đến Giê-ru-sa-lem để làm trọn nhiệm vụ của Ngài trên thập tự giá. Đoàn dân vây lấy Ngài rất đông đến nỗi dù Xa-chê, một người thấp bé, đã trèo lên cây nhưng vẫn không thể nhìn thấy Ngài. Chỉ được nhìn lướt qua Chúa Giê-xu cũng đủ làm Xa-chê thoả lòng. Nhưng Chúa Giê-xu đã dừng lại, quay mặt sang nhìn thẳng Xa-chê! Trong giây phút đó, Xa-chê trở nên nổi bậc giữa đám đông. Và từ giây phút đặc biệt ấy với Chúa Giê-xu, đời sống Xa-chê được thay đổi hoàn toàn.
Chúa Giê-xu sẽ liên hệ với bạn trong những phương cách vô cùng đặc biệt đối với bạn. Ngài biết quá khứ của bạn; Ngài biết bạn sẽ gặp điều gì trong tương lai. Bởi vì Ngài biết mọi điều về bạn, Lời Ngài phán với bạn sẽ hoàn toàn xứng hiệp với hoàn cảnh của đời sống bạn. Bạn có thể là một trong một nhóm Cơ Đốc nhân đang lắng nghe Lời Chúa, và bạn có thể nghe từ Ngài những điều mà người khác không nghe. Đừng thất vọng với người khác nếu họ không được cảm động bởi chân lý từ Đức Chúa Trời như bạn. Đừng mất kiên nhẫn với họ nếu họ không thực thi Lời Chúa vào đời sống họ giống như Đức Chúa Trời sẽ dành cho bạn Lời Ngài một cách cá nhân. Ngài sẽ liên hệ với mỗi một người trong chúng ta một cách đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của cá nhân từng người.

Ngày 9 tháng 9
NHÌN LẠI SỰ THẤT BẠI CỦA MÌNH
“Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suót đêm không bắt được chi hết, dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới” (LuLc 5:5)
Không ai ngoài Chúa Giê-xu biết cách giúp bạn khi bạn thất bại! Ngài sẽ không bỏ qua sự thiếu xót của bạn hoặc chỉ khích lệ bạn làm tốt hơn trong lần sau. Ngài sẽ ban cho bạn sự chiến thắng ở gữa sự thất bại của bạn.
Phi-e-rơ đã thả lưới suốt đêm nhưng không có kết quả. Không phải Phi-e-rơ bắt được ít cá, ông thật sự đã không bắt được con nào, dù ông là một tay đánh cá chuyên nghiệp. Chúa Giê-xu có thể nói “Phi-e-rơ, đừng lo lắng vì ngươi không bắt được con cá nào. Dù sao, ngươi cũng sớm có một công việc khác thôi”. Nhưng Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới. Phi-e-rơ quả là một người khiêm nhường! Ông đã nghe lời người thợ mộc dạy mình cách đánh lưới.
Chúa Giê-xu thường khiến bạn quan tâm đến Ngài khi bạn thất bại. Đôi khi Ngài đem bạn trở lại chỗ mà bạn thất bại để gây dựng một điều gì đó tốt đẹp trong đời sống bạn. Bạn có thể nghĩ rằng Ngài không nên muốn bạn tiếp tục bởi vì bạn đã thất bại quá thảm hại trong việc đó rồi. Có thể vấn đề của bạn là bạn đã dựa vào sức riêng thay vì cậy nơi sức Chúa. Có thể bạn bị thất bại trong một mối quan hệ nào đó. Chúa Giê-xu không cho phép bạn buông xuôi; Ngài sẽ giúp bạn rút ra bài học từ sự thất bại của mình và kinh nghiệm sự khác biệt mà Ngài có thể làm khi Ngài dẫn dắt các mối quan hệ của bạn khi bạn nỗ lực bằng sức của Đức Chúa Trời, bạn có thể phát hiện được sự thành công thực hữu trong sự hiểu biết của bạn. Nếu gần đây bạn trải qua sự thất bại, bạn có thể đang ở đỉnh điểm của sự nhận lãnh sự mạc khải sâu sắc từ Đức Chúa Trời.

Ngày 10 tháng 9
ĐỨC CHÚA TRỜI NHỚ
“Hãy đi, kêu vào tai Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về ngươi, lòng nhơn từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng” (Gie Gr 2:2)
Dẫu khi lòng bạn trở nên nguội lạnh đối với Đức Chúa Trời và sự tận hiến cho Ngài trong bạn suy yếu đi, tình yêu thương của Ngài vẫn y nguyên. Chúng ta có thể quên Đức Chúa Trời, nhưng Ngài luôn nhớ chúng ta.
Đức Chúa Trời lo âu vì dân Giu-đa đã để cho lòng mình xa cách Ngài. Trong giờ phút đầy quyền năng, Đức Chúa Trời đã chia sẻ lòng Ngài với dân sự, và nhắc họ nhớ ban đầu họ đã yêu kính Ngài như thế nào. Ngài nhớ họ đã yêu Ngài như một cô dâu mới yêu chồng mình, với sự hồ hởi và nhiệt tình nghĩ về tương lai. Ngài đã nhắc lại lòng tốt của họ khi sẵn sàng theo Ngài đến bất cứ nơi nào. Đức Chúa Trời nhắc họ về tình yêu mà họ từng dành cho Ngài, để ký ức ấy có thể nhen lại cảm xúc tận tuỵ và để lòng họ có thể quay về cùng Ngài.
Nếu bạn không lưu ý đến tấm lòng mình, bạn sẽ ngày càng nguội lạnh trong tình yêu dành cho Cứu Chúa. Rồi có thể sẽ đến lúc Ngài đến bên bạn và nhắc bạn nhớ lại mối tương giao của bạn từng như thế nào. Bạn có nhớ lại niềm vui thấm dầm đời sống bạn khi bạn mới tin nhận Chúa không? Bạn có nhớ những kết ước mạnh mẽ mà bạn đã hứa nguyện với Ngài, và hứa sẽ làm bất kỳ điều gì Ngài sai bảo không? Bạn có nhớ sự phấn chấn mà bạn kinh nghiệm mỗi khi bạn hiểu được một chiều hướng mới về bản tánh Ngài không? Ký ức thuộc linh rất quan trọng. Bạn có thể không nhận ra mình ở xa cách Chúa như thế nào cho đến khi bạn thấy sự khác biệt giữa tình yêu bạn đang bày tỏ với Ngài bây giờ và tình yêu của những ngày vừa mới tin nhận Chúa.
Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài luôn luôn là Thân Vị mà bạn đã dâng trọn lòng mình cho khi bạn tin Chúa (MaMl 3:6-7). Nếu tình yêu của bạn dành cho Ngài không còn như hồi mới bắt đầu, hãy trở về cùng Ngài. Ngài sẽ phục hồi mối thông công thân mật mà bạn từng chia sẻ với Ngài.

Ngày 11 tháng 9
HÃY ĐI !
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ” (Mat Mt 28:19)
Chủ của chúng ta ra lệnh chúng ta “hãy đi”. Chúng ta cần sự cho phép mới được ở lại! Sách Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giê-xu đã từ bỏ ngôi vị bên hữu Đức Chúa Cha để đi đến Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu phán dạy những ngươi nào muốn làm môn đồ Ngài thì phải từ bỏ gia đình mình và sự tiện nghi của mình để theo Ngài. Có một số người nhất định rằng họ không thể theo Ngài ngay bây giờ vì họ còn phải chăm lo cho cha mẹ già (LuLc 9:59-60). Những người khác thì muốn làm một điều gì đó trước (LuLc 9:61-62). Những người khác nữa thì tỏ ra rất muốn theo Ngài nhưng họ mong biết trước một cách chi tiết những gì họ sẽ làm (LuLc 9:57-58). Chúa Giê-xu không bao giờ thanh minh cho những người nào phải tranh chiến để theo Ngài. Ngài đã nói rõ ràng theo Ngài có nghĩa là Ngài vạch ra con đường và họ phải đi theo con đường đó.
Chúng ta có thể tự thuyết phục mình rằng Chúa Giê-xu thật sự không muốn chúng ta điều chỉnh đời sống mình, và cho chúng ta hưởng sự thành công ngay chỗ mình đang có. Tuy nhiên Chúa Giê-xu thường bảo các môn đồ Ngài đi nơi khác dù cho lúc ấy họ đang kinh nghiệm sự thành công. Phi-e-rơ vừa kéo một mẻ lưới nhiều cá nhất trong đời mình thì Chúa Giê-xu gọi ông từ bỏ mọi sự (LuLc 5:1-11). Phi-líp đang hưởng được sự thành công đáng kinh ngạc của một nhà truyền giáo thì Đức Thánh Linh dẫn ông đi đến nơi đồng vắng (Cong Cv 8:25-40). Sự thành công ở nơi chúng ta đang sống có thể là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không thể đi đến nơi mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta đến.
Nếu bạn quá dễ chịu với nơi bạn đang sống, bạn có thể kháng cự lời mời gọi của Đức Chúa Trời để đi đến nơi khác. Đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời không muốn bạn ra đi hầu việc Ngài. Ngài có thể dẫn dắt bạn đi ra bên ngoài để chia sẻ Phúc Âm cho những người láng giềng hoặc cho nhiều người khác trong thế gian. Dù Ngài dẫn bạn đi đâu cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra đi.

Ngày 12 tháng 9
SỰ HOẠCH ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho con này dược làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển” (RoRm 8:29-30)
Cuộc đời của bạn là một phần trong sự hoạch định của Đức Chúa Trời. Ngài đã biết về bạn và có kế hoạch cho cuộc đời bạn trước khi có thời gian. Ngài biết mọi sự về bạn trước khi bạn được sinh ra (Gie Gr 1:5). Đức Chúa Trời đã định trước rằng bạn sẽ trở nên giống Con Ngài. Vì vậy cuộc đời bạn có một số phận. Chúa Cứu Thế là một khuôn mẫu để Đức Chúa Cha phát triển đời bạn theo đó. Bạn vì vậy mà có được mối tương giao với Chúa Cha mật thiết như mối tương giao giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha (GiGa 17:21). Mọi biến cố Ngài cho phép xảy ra trong đời sống bạn đều được định sẵn để khiến bạn ngày càng giống Cứu Chúa hơn.
Đức Chúa Trời kêu gọi bạn là lúc Ngài mời bạn dự phần với Ngài trong tiến trình đó. Sự kêu gọi của Ngài mang tính cá nhân và được lên kế hoạch một cách đặc biệt cho sự đáp ứng cua bạn. Tuyệt vời biết bao khi nhận ra một thời điểm nào đó trong quá khứ, Đức Chúa Trời toàn năng đã nhận riêng với bạn và mời gọi bạn làm con Ngài!
Bởi vì tội lỗi của bạn, bạn không bao giờ có thể sống một cách không chỗ trách được. Nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi bạn và xưng bạn là công bình. Tất cả món nợ thuộc linh của bạn với Ngài đã được xoá bỏ, và bạn được tự do đến xin Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài cho đến muốn đời. Trong thời Kinh Thánh, sự vinh hiển của dân sự Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Ngài. Bạn cũng vậy được vinh hiển bởi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời nay ngự trong bạn, và bạn sẽ được ở với Ngài một ngày gần đây (CoCl 1:27; 2:9;). Ngài mời gọi bạn dự phần cùng Ngài trong việc làm thành ý muốn Ngài trong cuộc đời bạn - làm bạn nhất quán với ảnh tượng của Ngài (Phi Pl 2:12).

Ngày 13 tháng 9
CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHUẨN BỊ
“Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm hiệp tại một chỗ” (Cong Cv 3:1)
Cầu nguyện không cho bạn quyền năng thuộc linh. Cầu nguyện xếp đặt bạn thẳng hàng với Đức Chúa Trời để Ngài chứng tỏ quyền năng Ngài qua bạn. Mục đích của sự cầu nguyện không phải là để thuyết phục Đức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh bạn nhưng để chuẩn bị bạn hầu được dự phần trong công việc của Ngài.
Sự cầu nguyện hết lòng của dân sự trong ngày lễ Ngũ Tuần không khiến Đức Thánh Linh giáng trên họ. Cầu nguyện kéo họ đến một chỗ để rồi ở đó họ sẵn sàng dự phần trong công việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã hoạch định.
Chúa Giê-xu bảo các môn đồ Ngài hãy ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Thánh Linh giáng trên họ (Cong Cv 1:4-5). Các môn đồ đã vâng theo Lời Ngài, họ chờ đợi chỉ thị mới của Đức Chúa Trời. Khi họ cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã điều chỉnh đời sống họ theo đúng với điều Ngài định làm tiếp theo. Khi họ cầu nguyện, một sự hiệp một dấy lên giữa vòng họ. Lần đầu tiên các môn đồ đã sử dụng Kinh Thánh để hướng dẫn họ để đi đến quyết định (Cong Cv 1:15-26). Ngày lễ Ngũ Tuần đến, và thành Giê-ru-sa-lem là nơi hội tụ rất nhiều người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Khi Đức Chúa Trời giáng Đức Thánh Linh Ngài trên các môn đồ, Ngài đã chuẩn bị sẵn các sứ giả đến thành ấy và họ sẽ rao Phúc Âm cho mọi dân. Sự cầu nguyện đã chuẩn bị các môn đồ cho sự đáp ứng biết vâng lời của họ.
Cầu nguyện được định ra để điều chỉnh bạn theo ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải điều chỉnh Đức Chúa Trời theo ý bạn. Nếu bạn có thể cần điều chỉnh lời cầu xin mình phù hợp với chương trình của Đức Chúa Trời. Thay vì tập trung chú ý về điều gì bạn thích được xảy ra, hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm nhiều hơn về điều Ngài muốn cho xảy ra trong bạn.

Ngày 14 tháng 9
SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người” (GiGa 1:4)
Khi Chúa Giê-xu đến với một thế giới đang bị gông cùm trong sự tăm tối và sự chết của tội lỗi nó, Ngài đã đến như một sự sáng và sự sống. Sự sáng của Ngài xua tan sự tối tăm của tội lỗi mọi nơi. Ngài đến, vì những lực lượng của sự gian ác không thể địch nổi Ngài. Sự sống mà Ngài đem đến là sự sống dư dật và tự do, dành ban cho tất cả những người đã chết trong tội lỗi mình (Eph Ep 2:1; GiGa 10:10).
Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, Chúa Giê-xu sống trong bạn, và sự sống của Ngài ở trong bạn. Các Cơ Đốc nhân được kêu gọi làm tan đi sự tăm tối (Eph Ep 5:11). Sự sáng của Cứu Chúa phải chiếu ra rực rỡ qua bạn để cho những người sống trong tối tăm cảm thấy bất tiện khi họ sống quanh bạn. Sự sáng trong bạn sẽ xua tan bóng đêm khỏi đời sống của những bạn bè, đồng nghiệp và những người trong gia đình bạn.
Sự trọn vẹn của sự sống được thấy trong Cứu Chúa ở trong bạn khi bạn là Cơ Đốc nhân (CoCl 1:27). Sự sống mà Chúa Giê-xu ban cho có thể đến với những người qua bạn. Đừng xem thường việc bạn phải làm cho những người đang chịu thương tổn. Sự sống của Cứu Chúa trong bạn luôn dư dật để đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Khi con người gặp bạn, họ gặp được Cứu Chúa ở trong bạn. Bạn không biết mọi câu trả lời nhưng bạn có một Đấng ở trong lòng bạn biết! Bạn sẽ không mang gánh nặng vì những nhu cầu của người khác. Chính Cứu Chúa sẽ mang gánh nặng đó. Hãy biết rằng nhiều người đã chống nghịch Chúa Giê-xu thể nào, thì cũng sẽ có nhiều người chống lại lẽ thật mà bạn rao truyền thể ấy (GiGa 1:11). Nhưng hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua bạn, và ban sự sáng và sự sống cho những người xung quanh bạn.

Ngày 15 tháng 9
TẤM LÒNG BẰNG THỊT
“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Exe Ed 36:26)
Sự đáp ứng của chúng ta với Đức Chúa Trời xuất phát từ tấm lòng mình. Nếu không có sự thanh tẩy của Đức Thánh Linh, tấm lòng chúng ta vô cùng gian trá (ChCn 17:9). Đa-vít đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời xoá sạch sự gian ác ông và thanh tẩy tấm lòng ông (Thi Tv 51:10). Mong ước lớn nhất của Đức Chúa Trời là được dân sự Ngài yêu kính bằng cả tấm lòng (PhuDnl 6:5). Chúa Giê-xu phán chúng ta sẽ được phước nếu lòng chúng ta trong sạch (Mat Mt 5:8).
Tội lỗi làm chai cứng tấm lòng (Mat Mt 13:4, 19). Chúng ta càng để cho tội lỗi đi qua tấm lòng và đời sống mình, chúng ta càng khó có thể mở lòng ra với Lời Đức Chúa Trời. Tội không biết tha thứ làm chai sạn tấm lòng chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục chống lại sự giục lòng của Đức Thánh Linh nếu không trở nên sắt đá đối với Ngài. Để mặc mình trong tầm ảnh hưởng của sự xấu xa và bất kính làm chúng ta mất cảm giác với Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Theo thời gian, lòng chúng ta trở nên sắt đá, không thể tiếp thu lời mới mẽ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên mất hết ý thức đối với tội lỗi.
Lòng bạn có trở nên cứng cỏi với Chúa không? Bạn có cảm giác như thể không có gì làm cho lòng mình nên mềm mại không? Đức Chúa Trời có một giải pháp. Ngài sẽ tách bạn ra khỏi những ảnh hưởng đang huỷ diệt bạn (Exe Ed 36:24). Ngài sẽ làm sạch bạn khỏi mọi sự ô dơ và cất đi mọi thứ đang chiếm lấy vị trí của Ngài trong những sự ưa thích của bạn (Exe Ed 36:25). Ngài sẽ cất đi lòng bằng đá của bạn và thay thế nó bằng một tấm lòng bằng thịt, mềm mại với Ngài và Lời Ngài. Nếu tình yêu của bạn dành cho Chúa không được như nó phải được, hãy cầu xin Ngài đổi mới tấm lòng bạn và khôi phục sự tận hiến của bạn đối với Ngài.

Ngày 16 tháng 9
ĐƯỢC YÊU MẾN NHIỀU
“Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy” (DaDn 9:23)
“Vì các ngươi đã được yêu quí lắm”. Còn có lời nào của Đức Chúa Trời mang lại niềm vui hơn lời này không? Đa-ni-ên bị lưu đày ở Ba-by-lôn vì dân sự ông bị người Ba-by-lôn đánh bại hoàn toàn. Đa-ni-ên hết lòng mong muốn hiểu được hoàn cảnh mình đang trải qua. Nên người đã cầu nguyện, một việc làm mà người đã làm nhiều lần trước đây. Đức Chúa Trời liền sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến. Gáp-ri-ên đã tiết lộ rằng Đức Chúa Trời đã sai mình đến với Đa-ni-ên từ khi Đa-ni-ên bắt đầu nài xin. Thậm chí Đức Chúa Trời không chờ cho đến khi Đa-ni-ên cầu xin xong. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu quí Đa-ni-ên lắm. Thật là một sự tiết lộ tuyệt vời! Có nhiều lần tình yêu của Đa-ni-ên dành cho Đức Chúa Trời bị đặt dưới thử thách. Giờ đây khi Đa-ni-ên cầu xin, Đức Chúa Trời nhanh chóng đáp ứng lại người trong tình yêu thương.
Đức Chúa Trời muốn đáp lời cầu xin của những người có lòng trọn thành đối với Ngài (IISu 2Sb 16:9). Đức Chúa Trời có thể định hướng bạn chính xác theo những biến cố trong thời đại của bạn. Phương tiện truyền thông, quan niệm của đại đa số, và những lãnh đạo chính trị không thể cho bạn biết sự thật về những hoàn cảnh của bạn. Duy chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và sẽ phán với bạn đúng lúc mà Ngài muốn. Sự đáp lời của Ngài có thể đến ngay khi bạn bắt đầu cầu xin như trong trường hợp của Đa-ni-ên, hoặc nó có thể đến chậm, nhưng nó sẽ đến (DaDn 10:13). Nếu mọi chuyện như đang sụp đổ quanh bạn, và bạn tự hỏi tại sao mình không thấy Đức Chúa Trời làm gì, hãy được an ủi bởi biết rằng bạn được yêu quí lắm ở thiên đàng. Nếu bạn thật tâm tìm kiếm sự đáp lời của Đức Chúa Trời, bạn có thể tự tin đến với Cha Thiên Thượng của mình để hỏi. Ngài sẽ đáp lời bạn trong tình yêu thương (LuLc 11:5-13).

Ngày 17 tháng 9
SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
“Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền” (IISu 2Sb 7:1)
Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va là sự hiện diện của Ngài. Khi Đức Chúa Trời có mặt ở nơi nào thì sự vinh hiển của Ngài thật sự rõ ràng ở nơi đó! Đức Chúa Trời đề ra một tiêu chuẩn rất cao cho nơi nào muốn nhận biết có sự hiện diện của Ngài. Ngài không đáp lại những ham muốn thất thường của chúng ta hoặc thoả hiệp theo điều kiện mà chúng ta quyết định.
Sa-lô-môn ao ước sự hiện diện của Đức Chúa Trời nên rõ ràng trong đền thờ mà ông phải khó nhọc lắm mới xây được cho Ngài. Sa-lô-môn đã không tiếc công tiếc của để xây đền thờ lộng lẫy này cho Đức Chúa Trời. Nhưng ông hiểu rằng việc xây dựng đền thờ đẹp đẽ này không đảm bảo được rằng Đức Chúa Trời sẽ ngự trong đó. Nên Sa-lô-môn đã trọn lòng mình và dân sự với hy vọng Đức Chúa Trời sẽ được xem họ. Những bài thánh ca, những nhạc cụ được cất lên để dâng lời ngợi khen chúc tụng cho Đức Chúa Trời (IISu 2Sb 5:11-14). Các thầy tế lễ dâng lên bàn thờ nhiều sinh tế đến nỗi họ không thể đếm hết (IISu 2Sb 5:6). Sa-lô-môn đã cầu nguyện, và khi ông dứt lời thì lửa từ trời giáng xuống thiêu hết của lễ của họ. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vô cùng mạnh mẽ trong đền thờ của Sa-lô-môn đến nỗi các thầy tế lễ không thể thực hiện được những công việc bình thường của mình (IISu 2Sb 7:2).
Không thể nào nhầm lẫn khi Đức Chúa Trời ngự ở một nơi nào đó. Sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy nơi đó, và ở đó sẽ không thể thực hiện những công việc như bình thường! Tân Ước dạy rằng đời sống của chúng ta là đền thờ bởi Chúa Cứu Thế ngự trong chúng ta (ICo1Cr 3:16). Chúng ta không thể nghĩ rằng chỉ bởi điều này thôi đời sống của chúng ta cũng đủ làm đẹp lòng Ngài. Giống như Sa-lô-môn, chúng ta phải sửa soạn mình một cách hoàn toàn để Đức Chúa Trời sẽ mạc khải sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta. Khi Ngài đã mạc khải rồi thì chúng ta biết ngay, mà không có chút nghi ngờ, đó là Đức Chúa Trời!

Ngày 18 tháng 9
KHẢ NĂNG THÁNH
“Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-na bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ” (Cong Cv 9:26-27)
Duy chỉ Đức Chúa Trời biết khả năng của mỗi một tín đồ. Chúng ta có thể phỏng đoán bằng suy nghĩ của riêng mình về những gì Đức Chúa Trời có thể sẽ làm trong đời sống của một người nào đó, nhưng chúng ta không có cách nào để biết được. Chúng ta chỉ có thể thấy những hình dáng và sự thể hiện bên ngoài, trong khi Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (ISa1Sm 16:7).
Các sứ đồ hoài nghi một số người tự nhận mình là Cơ Đốc nhân. Ai cũng có thể trở thành một tín đồ tận trung hơn Sau-lơ người Tạt-sơ. Ông từng là một trong những kẻ thù lớn nhất của Chúa Giê-xu, từng chứng kiến Ê-li bị ném đá cho đến chết (Cong Cv 7:58-60). Khi Phao-lô đột ngột tỏ ra biết các vị lãnh đạo của phong trào Cơ Đốc các môn đồ nghi sợ động cơ xảo quyệt của ông và nghi ngờ sự cải đạo của ông là điều hết sức tự nhiên. Dù cho các sứ đồ khác do dự, Ba-na-ba đã thừa nhận sự tốt đẹp nhất trong Phao-lô và liều mình để ủng hộ Phao-lô.
Có thể bạn đồng cảm với Phao-lô, có thể bạn từng là một ứng cử viên không thể nào thật sự trở thành một Cơ Đốc nhân tận hiến. Lúc đó Đức Chúa Trời có thể đã đặt để bên cạnh bạn một người bạn Cơ Đốc để giúp bạn tăng trưởng đức tin mình. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha vì Ngài đã sai đến với bạn những người tin nơi điều Đức Chúa Trời có thể làm trong bạn ngay cả khi những người khác nghi ngờ.
Có thể bạn đứng về phía các sứ đồ. Xung quanh bạn có một số người mà bạn khó lòng tin tưởng trọn vẹn, mặc dù họ tự xưng là Cơ Đốc nhân. Hãy tin chắc rằng nếu Đức Chúa Trời có thể biến dổi một Sau-lơ kiêu ngạo và tàn ác trở thành một trong những thánh đồ vĩ đại nhất trong lịch sử, thì Ngài cũng có thể cứu rỗi những người xung quanh bạn như vậy. Đừng từ bỏ những tín đồ bạn hữu của bạn. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời đang hành động nơi đâu trong đời sống họ; rồi dự phần cùng Ngài. Là một đặc ân lớn cho những ai giống như Ba-na-ba và biết đầu tư vào cuộc đời của một Cơ Đốc nhân khác. Đây là mục đích của chức vụ sứ đồ.

Ngày 19 tháng 9
GỌI DỮ LÀ LÀNH; GỌI LÀNH LÀ DỮ
“Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay!” (EsIs 5:20)
Công việc của Sa-tan là thuyết phục con người tin rằng những gì Đức Chúa Trời cho là tốt thì thật sự là xấu và ngược lại. Sa-tan dụ dỗ A-đam và Ê-va rằng sự không vâng lời của họ, đúng ra là sự vâng lời của họ, sẽ bảo đảm một sự sống dư dật. Họ đã tin Sa-tan và ngay lập tức kinh nghiệm hậu quả của tội lỗi. Mặc dù sự lý luận của Sa-tan thật vô lý. Mặc dù sự lý luận của Sa-tan thật vô lý, nó vẫn liên tục dối gạt con người để cho họ nghi ngờ những gì Đức Chúa Trời đã nói.
Vua Sau-lơ đã tìm kiếm sự xác nhận của Sa-mu-ên trên của lễ mà ông đã dâng, dù cho ông đã hành động hoàn toàn trái với mạng lệnh của Đức Chúa Trời (ISa1Sm 15:13). A-na-nia và Sa-phi-ra mong chờ sự khen ngợi của Hội Thánh đầu tiên về sự dâng hiến của họ, dù họ đang nói dối trắng trợn (Cong Cv 5:1-11) một binh lính người A-ma-léc muốn Đa-vít biết ơn mình vì đã giết chết Sau-lơ, vua được Đức Chúa Trời xức dầu (IISa 2Sm 1:1-16).
Chúng ta rồi cũng sẽ đối diện với sự cám dỗ để xem một điều gì đó là tốt đẹp trong khi Đức Chúa Trời cho nó là gian ác. Chúng ta có thể bị thuyết phục rằng mình có thể làm được một việc tốt bằng cách nói dối hơn là nói thật. Chúng ta có thể nhận rằng mình đang huy động nhiều Cơ Đốc nhân để cầu nguyện cho một ai đó đang ở trong tội lỗi, trong khi thực tế chúng ta đang rêu rao chuyện lê đôi mách. Chúng ta có thể khẳng định rằng mình đang theo ý muốn Đức Chúa Trời trong nghề nghiệp mình, trong khi thực ra chúng ta đang nỗ lực theo đuổi tham vọng riêng của mình. Chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ để rồi xem một điều gì đó là xấu trong khi Đức Chúa Trời cho nó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch mình vì đó là tốt lành, nhưng chúng ta có thể đã làm theo ý riêng là để họ phải chịu trách nhiệm vì những hành động của họ.
Điều rất quan trọng là chúng ta phải giữ mình đi theo đúng như Lời Đức Chúa Trời phán dặn. Ngài không cần chúng ta tìm những sự ngoại lệ đối với những mạng lệnh của Ngài. Ngài cần sự vâng lời của chúng ta.

Ngày 20 tháng 9
TẤM LÒNG TRONG SẠCH
“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng Có tôi đây, xin hãy sai tôi” (EsIs 6:8)
Hãy lấy lòng trong sạch mà nhìn xem Đức Chúa Trời (Mat Mt 5:8). Bạn có thể đi nhà thờ tham dự những buổi thờ phượng, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện; nhưng nếu tội lỗi đầy dẫy trong lòng bạn, bạn sẽ không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Bạn sẽ biết được khi nào bạn gặp được Đức Chúa Trời vì đời sống bạn đã được biến đổi.
Ê-sai quan tâm đến cái chết của vua Ô-xia, một vị vua có năng lực của Giu-đa, nhưng mất phương hướng về vị Vua Thiên Thượng của mình. Rồi có một điều gì đó đã xảy ra và làm thay đổi vĩnh viễn đời sống Ê-sai. Đức Chúa Trời trong sự vinh quang đáng kinh sợ của Ngài đã hiện ra với Ê-sai trong đền thờ, xung quanh đền thờ ấy được bao bọc bởi các con vật ở trên trời. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời khiến Ê-sai nhận thấy sự đầy đẫy tội lỗi của mình. Một Sê-ra-phin bay đến trên tay cầm than lửa đỏ và tẩy sạch Ê-sai khỏi mọi tội lỗi mình. Ngay sau dó Ê-sau nghe được những điều mà ông chưa bao giờ nghe trước đây. Bấy giờ ông biết được trên thiên đàng đang bàn về người có thể xứng đáng làm sứ giả của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự. Và Ê-sai đáp ứng một cách nhiệt thành và tự phát “Có tôi đây, xin hãy sai tôi”. Giờ đây Đức Chúa Trời đã thanh tẩy Ê-sai, Ê-sai biết được những mối bận tâm ở trên thiên đàng và sẵn sàng dâng mình trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Trước đây Ê-sai luôn chú ý đến những việc thế gian, giờ ông chỉ quan tâm đến công việc của Đức Chúa Trời.
Nếu bạn đã trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời và công việc Ngài, bạn cần trải nghiệm sự thanh tẩy của Ngài. Sự thánh hoá nhầm chuẩn bị cho bạn để thấy và nghe Đức Chúa Trời. Nó khiến bạn có thể hầu việc Ngài. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể tẩy sạch tấm lòng của bạn. Hãy để Ngài xoá đi mọi sự ô dơ đang ngăn cản sự tương giao của bạn với Ngài, và sự hầu việc Chúa của bạn sẽ có ý nghĩa khi bạn dâng cho Ngài đời sống được biệt riêng của bạn.

Ngày 21 tháng 9
NHỮNG CÔNG CỤ
“Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy!” (EsIs 10:15)
Một trong những điều nguy hiểm trong đời sống Cơ Đốc là lợi dụng việc Đức Chúa Trời làm để mình được khen ngợi. Đây là vấn đề của người A-si-ri. Họ là một dân yếu đuối cho đến khi Đức Chúa Trời quyết định chúc phước cho họ để sử dụng họ như một công cụ trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời càng ban ơn cho họ, họ càng tin nơi sức riêng mình. Khi nông dân trúng mùa, họ tự tin nơi tài trồng trọt của họ hơn nơi Đức Chúa Trời. Khi đội quân của họ chiến thắng, họ tin tưởng nơi những vị quan tổng binh của họ. Khi dân chúng được hưng thịnh, dân A-si-ri cho thành quả đó là do sự hùng mạnh về chính tri và quân lực của họ. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã chỉ ra sự vô lý trong sự kết luận của họ (EsIs 10:5-19).
Đôi lúc giải quyết sự nghèo khó và yếu đuối dễ hơn giải quyết dự giàu có và mạnh mẽ. Sự nghèo khó khiến chúng ta nhận ra mình cần đến Chúa. Sự thịnh vượng khiến chúng ta tin rằng mình không còn cần Ngài nữa. Kinh Thánh đưa ra nhiều ví dụ về những người từng công nhận mình có thể tự cung tự cầu rồi cuối cùng chỉ nhận ra sự nghèo khó kinh khủng của mình nếu ở ngoài Đức Chúa Trời. Sam-sôn là một người có sức mạnh nhất, nhưng người quên rằng sức mạnh đó đến từ Đức Chúa Trời. Một khi Đức Chúa Trời cất đi sức mạnh ấy, Sam-sôn bị rơi vào cảnh nô lệ đáng khinh khi. Sau-lơ là vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, nhưng khi Đức Chúa Trời cất Thánh Linh Ngài khỏi hoàng đế kiêu ngạo ấy. Ông ta trở nên một người nhỏ nhoi và hoang tưởng, và đã đi tìm lời khuyên nơi các phù thuỷ.
Hãy cẩn thận về cách bạn đối diện với sự thành công mà Đức Chúa Trời ban cho! Khi bạn hưởng ơn phước Ngài trong gia đình, công việc và chức vụ mình, hãy ghi nhớ rằng bạn chỉ là một công cụ trong tay của Chúa.

Ngày 22 tháng 9
RÈN LUYỆN TÂM TRÍ
“Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra” (IPhi 1Pr 1:13)
Tâm trí bạn là một điều tuyệt vời! Bạn có thể nhớ những câu Kinh Thánh làm thay đổi đời sống mình, chúng có thể đặt bạn vào một khuôn khổ trong đời sống hàng ngày của mình; bạn có thể suy gẫm Lời Chúa, phát hiện ra những lẽ thật mầu nhiệm của Ngài; bạn có thể phân biệt giữa lẽ thật và sự giả dối; bạn có thể nhắc lại những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn.
Một số đầy tớ làm việc có kết quả nhất của Đức Chúa Trời là những người biết đưa tâm trí mình vào kỷ luật để hầu việc Ngài. Môi-se người được giáo dục trong những trường học tốt nhất của Ê-díp-tô, đã thu thập và biên soạn ra các sách luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên. Ê-sai vận dụng trí khôn của một học giả để viết ra một sách tiên tri trong Kinh Thánh. Phao-lô được học dưới thầy Ga-ma-li-ên, một giáo sư nổi tiếng thời đó, và chính qua Phao-lô Đức Chúa Trời đã trình bày nhiều học thuyết thần học mà chúng ta đọc được trong Tân Ước.
Thật đáng buồn, nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay không rèn luyện trí óc mình để phục vụ Đức Chúa Trời. Họ để cho người khác suy nghĩ thay cho họ về mặt thuộc linh. Nếu họ có thể tự mình tìm được một học thuyết thần học từ một sách Kinh Thánh, họ chắc sẽ không cảm thấy chán khi tự học Kinh Thánh. Nếu một diễn giả đưa ra một câu khẳng định nghe có thể tin được thì họ sẵn sàng chấp nhận ngay mà không hề kiểm tra xem nó có hợp với Kinh Thánh hay không.
Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân phải trưởng thành trong suy nghĩ (ICo1Cr 14:20). Ông nói đã có lúc những suy nghĩ về mặt thuộc linh của ông chưa trưởng thành, nhưng ông đã rèn luyện trí khôn mình để biết và hiểu những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời (ICo1Cr 13:11). Ông không để cho người khác suy nghĩ thay cho mình. Khi bạn tin Chúa, Đức Chúa Trời làm mới tâm thần bạn (RoRm 12:2). Phải chắc chắn biết sử dụng tâm trí mình để đem sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời.

Ngày 23 tháng 9
SỰ BÁO THÙ
“Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng” (RoRm 12:19)
Một trong những lãnh vực khó làm chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời nhất là trong vấn đề công bình. Khi chúng ta gặp phải sự bất công, chúng ta muốn thấy kẻ gây ác bị trừng phạt. Chúng ta muốn sự công bằng chiến thắng, đặc biệt khi chúng ta là nạn nhân. Chúng ta trở nên mất kiên nhẫn nếu chúng ta không được báo thù nhanh chóng. Nhưng Đức Chúa Trời cảnh cáo rằng sự báo thù không phải là quyền hạn của chúng ta. Chúng ta nên ao ước sự công bằng, nhưng chúng ta không được tìm cách báo thù (MiMk 6:8). Khi có người nào phạm tội nghịch cùng chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là đáp lại sự phạm tội đó bằng lòng tha thứ (Mat Mt 5:44). Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm xem sự công bình đó được thực hiện ra sao. Đức Chúa Trời yêu thương loài người quá nhiều nên không thể để tội lỗi lan tràn mà không bị ngăn cản.
Phi-e-rơ khẳng định rằng Đức Chúa Trời không chậm trễ về lời hứa của Ngài với chúng ta, nhưng Ngài kiên nhẫn và nhịn nhục trước khi trừng phạt (IIPhi 2Pr 3:9). Nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho sự công bình tuyệt đối. Sẽ không có tội lỗi nào mà Ngài sẽ không trừng phạt. Hoặc sự trừng phạt sẽ giáng trên Con Ngài hoặc nó qui trách nhiệm cho tội nhân, nhưng đến cuối cùng mọi người đều phải trình ra những việc mình đã làm (IICo 2Cr 5:10).
Đức Chúa Trời công bình tuyệt đối, và duy chỉ Ngài có thể bảo đảm rằng sự công bình được làm trọn. Nếu chúng ta thiếu kiên nhẫn và tìm cách báo thù, chúng ta tự cho mình là khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, và chúng ta chứng tỏ công khai sự thiếu đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc phải lẽ. Chỉ bởi sự tin nơi sự khôn ngoan tối thượng của Đức Chúa Trời chúng ta mới được thoát khỏi sự giận và sự ám ảnh đối với những người làm việc ác. Nếu chúng ta không chịu tin nơi sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên kẻ nô lệ cho sự cay đắng và nóng giận. Chúng ta phải giữ lòng mình và tin Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những ai chống nghịch Ngài.

Ngày 24 tháng 9
CỦA LỄ SỐNG
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (RoRm 12:1)
Đức Chúa Trời rất đẹp lòng với những của lễ xứng đáng. Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã dạy cặn kẽ cho dân sự Ngài biết cách dâng các của lễ. Ngài gọi những của lễ ấy là những của lễ “có mùi thơm” cho Ngài (LeLv 1:13, 17). Khi dân Y-sơ-ra-ên dâng một của lễ cho Đức Chúa Trời, của lễ ấy không còn thuộc về họ nữa, nó đã hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ nhận điều tốt nhất mà dân sự có thể dâng sẽ là một sự nhạo báng Đức Chúa Trời toàn năng nếu dâng cho Ngài những con sinh tế bị tì vít hoặc khiếm khuyết bằng cách này hay cách khác. Chính Đức Chúa Trời đã đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của một của lễ khi Ngài dâng chính Con Ngài một Chiên Con không tì vít. Chỉ có sự chết của Con vô tội của Ngài là một của lễ xứng đáng để chuộc tội cho nhân loại.
Giờ đây, Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng đời sống mình lên bàn thờ Ngài như một của lễ sống. Cũng giống như thời Cựu Ước, của lễ của chúng ta một khi đã được dâng lên rồi thì không thể lấy lai. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể dâng một phần đời sống mình làm của lễ; sự dâng hiến của chúng ta phải toàn tâm toàn ý.
Vì vậy, nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, đời sống của bạn không còn là của riêng bạn nữa. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn sống cho Ngài như một của lễ sống. Mỗi ngày, bạn đều phải dâng cuộc đời mình để hầu việc Ngài. Bạn không phải chỉ hầu việc Ngài khi có thời gian rảnh hoặc bằng sức lực dư thừa của mình. Hãy chuyên tâm theo đuổi sự thánh khiết, để của lễ bạn dâng cho Đức Chúa Trời sẽ là một của lễ không tì vít và được Ngài đẹp lòng (Eph Ep 4:1; Phi Pl 1:27; ITe1Tx 2:12).

Ngày 25 tháng 9
TIN SỰ YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy” (IGi1Ga 4:16)
Một lẽ thật lớn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh là: Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Hiểu được điều này trong tất cả những chiều hướng của nó sẽ khiến bạn tự do hưởng được mọi sự mà một Cơ Đốc nhân được hưởng. Nhưng bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời yêu bạn. Nếu bạn lớn lên trong một gia đình tràn ngập sự yêu thương, thì điều này có thể không khó cho bạn. Nhưng nếu bạn trải qua thời thơ ấu thiếu vắng tình yêu thương, thì lẽ thật này có thể khó chấp nhận đối với bạn. Đức Chúa Trời yêu bạn, không vì bạn đáng được Ngài yêu, nhưng vì bản tánh của Ngài là sự yêu thương. Cách duy nhất Ngài liên hệ với bạn là trong sự yêu thương. Tình yêu của Ngài đối với bạn ban cho bạn một giá trị cố hữu mà không có gì có thể làm suy giảm.
Nếu bạn không thể tin Đức Chúa Trời yêu bạn, bạn sẽ bị giới hạn trong cách mình có thể liên hệ với Ngài. Khi Ngài sửa phạt bạn, bạn sẽ không cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu Ngài. Nhưng, bạn có thể nổi giận với Ngài. Khi Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu xin của bạn vì nó ít hơn điều tốt nhất mà Ngài cho bạn, bạn sẽ nghĩ rằng Ngài không quan tâm gì đến bạn. Nếu không hiểu rõ và tin tình yêu thương của Ngài dành cho bạn, bạn sẽ lạc mất Ngài và không biết Ngài muốn làm gì trong đời sống bạn. Nhưng nếu bạn tin nơi tình yêu của Đức Chúa Trời, bạn sẽ có thể yêu lại Ngài và những người khác (IGi1Ga 4:19).
Bạn có đang kinh nghiệm ý nghĩa sâu sắc của sự vui mừng và bình an đến từ sự nhận biết rằng mình được Đức Chúa Trời rất yêu thương không? Biết chắc ràng mình được Đức Chúa Trời yêu, bạn sẽ được tự do vui hưởng nhiều biểu hiện của tình yêu mà Ngài đổ trên bạn mỗi ngày.

Ngày 26 tháng 9
KHÔNG PHẠM TỘI
“Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài” (IGi1Ga 3:6)
Kinh Thánh đưa ra hai điều rất rõ ràng về tội lỗi. Thứ nhất sống một đời sống tội lỗi tức là bạn không bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh, bất kể bạn nói gì về tình trạng thuộc linh của mình. Bạn không thể nào thường xuyên dành thì giờ học và suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện và bước đi trong mối tương giao với Đức Thánh Linh, trong khi đó lại còn ở trong tội lỗi.
Thứ hai, nếu bạn không ghét tội lỗi như cách Đức Chúa Trời ghét nó, thì bạn không thật sự nhận biết Ngài. Có nhiều người vẫn tiếp tục ở trong tội lỗi mình nhưng cứ khăng khăng rằng họ yêu Chúa và thuộc về Ngài. Giăng nói rõ về điều này: Nếu bạn có một lối sống tội lỗi, thì bạn chưa từng gặp Đức Chúa Trời và nhận biết Ngài. bạn có thể đã từng “cầu nguyện xưng nhận tội”, hoặc đã kết ước trong Hội Thánh, hoặc đã chịu báp-tem, những bằng cớ cho sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn. Đó là bạn đang chiến thắng tội lỗi. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ phạm tội nữa, nhưng có nghĩa là bạn không sống một đời sống tội lỗi và sẽ tìm kiếm sự tha thứ ngay khi bạn phạm tội (IGi1Ga 1:10). Có nghĩa là bạn chống đối tội lỗi, như Đức Chúa Trời chống đối, và để Đức Thánh Linh tiệt trừ mọi dấu vết của tội lỗi trong đời sống bạn. Có nghĩa là khi bạn phạm tội, bạn xưng nó ra ngay và ăn năn tội ấy và làm bất cứ điều gì cần thiết để không tái phạm.
Nếu bạn thấy mình đang sa vào những thói quen tội lỗi hoặc không thấy buồn lòng vì tội mà mình đã phạm, đó là biểu hiện cho thấy bạn không ở trong Cứu Chúa. Hãy quay về cùng Ngài trong sự ăn năn, khôi phục mối tương giao với Ngài, và một lần nữa bạn sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trên tội lỗi mình.

Ngày 27 tháng 9
HÃY TRAO MỌI SỰ LO LẮNG CHO CHÚA
“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (IPhi 1Pr 5:7)
Chắc chắn bạn đã biết rằng trở nên Cơ Đốc nhân không có nghĩa là mọi vấn đề của bạn đều được xua đi hết. Nhưng là Cơ Đốc nhân bạn được ban cho một Đấng Giúp Đỡ, bạn có thể trao mọi sự lo lắng mình cho Đấng ấy. Những Cơ Đốc nhân mà Phi-e-rơ đã nêu ra đang đối diện sự bắt bớ. Họ không biết mình có thể tin cậy vào ai, bạn bè, người lân cận, hoặc cả người thân trong gia đình đều có thể phản bội họ khiến họ chịu đau khổ, thậm chí phải chết nữa. Nhưng Phi-e-rơ đã bước đi với Cứu Chúa sống lại, và ông đã kinh nghiệm một cách cá nhân về tình yêu mà Chúa Giê-xu đã dành cho các môn đồ Ngài. Ông biết rằng Cứu Chúa đang kiểm soát mọi sự; Ngài có thể giải quyết mọi thử thách và Ngài muốn làm như vậy để bày tỏ tình yêu của Ngài.
Trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa là một sự chọn lựa. Có nghĩa là trao sự lo lắng mình cho Cứu Chúa và để Ngài mang gánh nặng của các vấn đề của chúng ta là việc làm có ý thức. Đôi khi đây là một phần khó nhất trong sự tin cậy Đức Chúa Trời! Chúng ta không thích đổ trách nhiệm cho những vấn đề của mình. Chúng từng được dạy rằng sự tự lực là điều tốt và đáng khen. Thậm chí chúng ta có thể thích thú với sự lo lắng. Nhưng nếu chúng ta muốn được giải phóng khỏi gánh nặng của những nỗi lo âu, chúng ta phải trao chúng vào đôi tay vững chắc của Cha Thiên Thượng mình.
Phi-e-rơ không phân biệt giữa những nỗi lo lắng nhỏ và những nỗi lo lắng lớn. Đức Chúa Trời không phân biệt giữa những vấn đề mà chúng ta nên tự giải quyết và những vấn đề chỉ có Đức Chúa Trời giải quyết được. Ngài bảo chúng ta phải trao tất cả vấn đề mình cho Ngài. Một trong những lỗi lầm lớn nhất là cho rằng mình có thể tự giải quyết được một việc gì đó, rồi sau đó chỉ phát hiện được rằng mình thật sự không thể.
Đức Chúa Trời xem bạn là đứa con yếu ớt của Ngài; lại phải mang gánh nặng vượt quá sức lực. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng để cất khỏi bạn gánh nặng đó và gánh nó thay cho bạn. Bạn sẽ để Ngài giúp bạn không?

Ngày 28 tháng 9
SỰ XƯNG TỘI
“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh; người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều” (Gia Gc 5:16)
Sự xưng tội là sự ban cho của Đức Chúa Trời để dọn sạch những rào cản ngăn trở các mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời và với người khác. Sự xưng tội không chỉ dành cho những người không cảm thấy khó chịu khi thừa nhận những lỗi lầm của mình. Sự xưng tội là một mạng lệnh đối với mọi Cơ Đốc nhân. Gia-cơ khuyên rằng khi chúng ta phạm tội, điều quan trọng và chúng ta phải làm là nhận tội với các Cơ Đốc nhân khác, không phải chỉ xưng tội với Đức Chúa Trời mà thôi. Khi chúng ta công khai tội lỗi mình trước người khác chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tự do lạ lùng.
Nếu sự xưng tội không xuất phát từ một tấm lòng biết ăn năn, nó chỉ là sự thừa nhận, mà không phải là sự xưng tội thật sự. Quan trọng là phải xưng tội lỗi mình một cách chi tiết và không che dấu đằng sau những tội chung chung. Cầu xin “Lạy Chúa, xin tha tội cho con” là một chuyện, xưng từng tội một cách thành khẩn là một chuyện khác. Khi nào có thể, nên nhận tội trực tiếp với những người bạn đã phạm tội nghịch cùng. Bạn không phải xưng tội của người khác chỉ xưng tội của riêng mình mà thôi. Xưng tội không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nó là bằng cớ cho thấy bạn không chịu để cho tội lỗi vẫn ở trong đời sống mình.
Điều đáng lưu ý là Gia-cơ đã kết hợp xưng tội với cầu nguyện. Bạn sẽ không thể từ đó cầu nguyện nếu trong bạn còn có tội lỗi chưa được xưng ra. Khi Gia-cơ hứa rằng “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”, ông đã hứa trong ngữ cảnh của sự xưng tội. Nếu bạn ao ước có một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ, bạn phải thường xuyên xưng tội mình chỉ khi không còn một rào cản nào ngăn cách bạn với Đức Chúa Trời và người khác, thì sự cầu nguyện của bạn mới được linh nghiệm. Sự kiêu ngạo khiến bạn không thể thừa nhận với người khác sự đầy dẫy tội lỗi của lòng mình. Mong muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thúc giục bạn xưng tội lỗi mình và giải thoát chính bạn khỏi gánh nặng khó chịu của nó.

Ngày 29 tháng 9
KHÔNG KHÓ KHĂN !
“Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi” (PhuDnl 30:11)
Đời sống Cơ Đốc không khó khăn. Chính Chúa Cứu Thế, Đấng đã sống một đời sống trọn vẹn, vâng lời, và vô tội, sẵn sàng sống lại đời sống ấy qua bạn (GaGl 2:20). Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không khó phát hiện. Ngài đã cho chúng ta Kinh Thánh để mạc khải ý muốn của Ngài, và Ngài đã đặt để Đức Thánh Linh Ngài trong chúng ta để hướng dẫn chúng ta đi theo đúng ý muốn hoàn hảo của Ngài trong mọi tình huống (GiGa 16:13). Thách thức lớn nhất của chung ta là phải dâng trọn cuộc đời mình để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời như Ngài mạc khải.
Môi-se đã nhóm hiệp dân Y-sơ-ra-ên quanh núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim trước khi họ được vào Đất Hứa. Ở đó, Đức Chúa Trời trình bày những điều họ cần phải làm để vâng phục Ngài. Đức Chúa Trời đã chỉ dạy thật chi tiết để họ không phải phạm một sai lầm nào. Rồi Đức Chúa Trời yêu cầu họ chọn lựa. Nếu họ quyết định không vâng theo, họ sẽ đương đầu với cơn thạnh nộ của Ngài. Nếu họ quyết định vâng theo Ngài, họ sẽ nhận lãnh ơn phước của Ngài.
Lời Chúa đến với bạn cũng một thể ấy. Nó không quá phức tạp đến khó hiểu. Bạn không cần phải vât lộn để biết được ý muốn của Ngài về sự ngoại tình hoặc sự tha thứ hoặc lòng trung thành. Lời Chúa hoàn toàn rõ ràng. Vấn đề là bạn sẽ đáp ứng như thế nào? Không có chỗ nào trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã bênh vực sự không vâng lời vì lợi dạy của Ngài quá mơ hồ và phức tạp. Chỉ có sự lên án vì họ biết rõ điều Ngài muốn họ làm, nhưng họ không làm! Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh Ngài, sẽ luôn mạc khải đủ cho bạn ý muốn Ngài và thêm sức cho bạn để tiếp tục bước với Ngài. Nếu bạn không biết chắc hết những gì Đức Chúa Trời đang yêu cầu nơi bạn, hãy làm theo ngay tất cả những gì bạn biết; và qua sự vâng lời đó, sự hướng dẫn tiếp theo của Đức Chúa Trời sẽ trở nên rõ ràng cho bạn.

Ngày 30 tháng 9
ĐỒNG TÌNH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
“A-na-nia nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi, phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi” (Cong Cv 5:5)
Khi Đức Chúa Trời trừng phạt một người nào đó, xu hướng tự nhiên của chúng ta thường cảm thông cho người đang bị trừng phạt. Tuy nhiên khi Đức Chúa Trời trừng trị, sự đồng tình thông cảm của chúng ta phải luôn thiêng về Ngài. Chỉ có Ngài biết rõ tất cả điều gì sẽ gặp nguy hiểm, và duy chỉ Ngài biết hết những tình huống khiêu khích cơn thạnh nộ của Ngài trên người mà Ngài đang phạt.
Kinh nghiệm của A-na-nia và Sa-phi-ra là một trong những câu chuyện khiến người ta bối rối nhất trong Tân Ước. Trong khi ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể nhân loại sự cứu rỗi, phản ứng của Đức Chúa Trời đối với đôi vợ chồng này dường như quá khắc nghiệt. Nhưng có một mối nguy hiểm lớn trong sự lừa gạt của họ. Hội Thánh đang ở trong giai đoạn mới hình thành. A-na-nia và Sa-phi-ra đã chứng kiến quyền năng lớn lạ của Đức Chúa Trời và thấy hàng ngàn người được thêm vào trong Hội Thánh. Nhưng họ tỏ ra ít quan tâm đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi họ dối gạt Đức Chúa Trời và Hội Thánh. Sự bất kính như vậy hẳn sẽ huỷ hoại Hội Thánh hoàn toàn dựa vào sự hiện diện và hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời để lại một lời cảnh tỉnh rằng Ngài sẽ không dung thứ tội lỗi.
Nhiều lần tội lỗi của một Cơ Đốc nhân đã gây ảnh hưởng xấu cho người khác. Đôi khi Đức Chúa Trời quyết định trừng trị nặng nề tội lỗi của một người nào đó để răn đe người khác. Đừng cố gắng bảo vệ ai khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chịu đoán phạt quả là một điều kinh khủng (HeDt 10:31). Nhưng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên một người có thể cứu rỗi người đó và nhiều người khác. Khi Đức Chúa Trời đang trừng phạt những người khác, hãy lưu ý và tự xét lại đời sống mình. Đức Chúa Trời biết điều gì là nguy hiểm. Ngài yêu thương con cái Ngài đủ để cảnh báo một cách rõ ràng những mối nguy hiểm của tội lỗi.

Ngày 1 tháng 10
NHỮNG SỰ NHẮC NHỞ ĐAU LÒNG
“Bấy giờ có mấy người Giu-đa từ thành An-ti-ốt và thành Y-cô-ni đến dỗ dành dân chúng; chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành” (Cong Cv 14:19)
Đức Chúa Trời có nhiều cách để ngăn cản chúng ta phạm tội. Một trong những cach đó là nhẹ nhàng nhắc nhở để chúng ta không bao giờ không vâng lời Ngài. Trước khi cải đạo, Phao-lô tưởng rằng mình là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Thực tế, Phao-lô không biết gì về Đức Chúa Trời nên ông đã bắt bớ và xử tử Cơ Đốc nhân để làm đẹp lòng Ngài! Phao-lô mù mờ về ý muốn của Đức Chúa Trời đến nỗi khi ông chứng kiến Ê-tiên bị giết chết vì đức tin mình. Lòng của Phao-lô chay cứng và còn quyết tâm bỏ tù các Cơ Đốc nhân khác nữa.
Thật có ý nghĩa khi có hai sự kiện ném đá được đề cập trong Tân Ước - một là vụ của Ê-tiên, hai là vụ của Phao-lô. Có phải ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời để Phao-lô bị ném đá y như Ê-tiên đã chịu không? Đức Chúa Trời chắc chán đã tha thứ cho Phao-lô vì tội liên quan đến cái chết của Ê-tiên, nhưng Đức Chúa Trời cũng nhắc nhở Phao-lô nhớ lại sự kiêu ngạo của ông đã khiến ông làm nên sự gì. Nếu sự kiêu ngạo có thể làm Phao-lô không nhìn biết Đức Chúa Trời, thì nó cũng có thể lập lại việc đó. Có lẽ “cái giầm xóc vào thịt” của Phao-lô là kết quả trực tiếp của vụ ném đá này. Nó có tác dụng như một lời nhắc nhở rõ ràng cho Phao-lô và cho những người khác, về hậu quả kinh khủng của tội lỗi.
Đức Chúa Trời tuyệt đối công bình. Ngài yêu thương, và Ngài tha thứ, nhưng Ngài không thoả hiệp sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta cách rất đặc biệt. Ngài xử với chúng ta cách rất đặc biệt. Ngài sử dụng những kinh nghiệm của chúng ta để dạy chúng ta về chính Ngài. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài luôn nhắc nhở chúng ta về sự xấu xa của tội lỗi. Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài yêu thương chúng ta đủ để nhắc nhở chúng ta về hậu quả tai hại của tội lỗi trong đời sống mình.

Ngày 2 tháng 10
TRONG KHI NGÀI CẦU NGUYỆN
“Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp-tem. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi dường” (LuLc 3:21-22)
Những giờ phút vĩ đại nhất trong đời sống một Cơ Đốc nhân đến qua sự cầu nguyện. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, thiên đàng mở ra và Đức Thánh Linh ngự trên Ngài. Thánh Linh đã giáng trên các môn đồ khi họ nhóm lại cầu nguyện trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 1:14; 2:1). Khi các môn đồ cùng nhau cầu nguyện sau ngày lễ Ngũ Tuần, phòng nhóm của họ rúng động, và họ được khích lệ đi truyền rao Phúc Âm cho khắp thành (Cong Cv 4:31).
Cầu nguyện không phải là sự thay thế cho công việc nặng nhọc - cầu nguyện chính là công việc! Đức Chúa Trời làm nhiều điều trong và qua đời sống chúng ta bởi sự cầu nguyện mà không còn cách nào khác. Khi chúng ta cầu nguyện và chú tâm đến Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên dễ dàng hơn trong sự điều chỉnh đời sống mình theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không trang bị cho chúng ta bằng quyền năng của Ngài trong khi chúng ta không tìm kiếm nhiệm vụ mà chúng ta sẽ được giao tiếp theo! Thánh Linh Ngài sẽ không ban quyền năng cho chúng ta nếu chúng ta quên hết những gì Ngài phán. Ngài cần sự chú tâm hoàn toàn của chúng ta trước khi Ngài sẽ đổ đầy chúng ta bằng sự hiện diện đầy quyền năng của Thánh Linh Ngài.
Nếu bạn muốn học cách cầu nguyện hãy noi gương theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không phải lúc nào cũng nhận được tất cả những gì Ngài cầu xin, nhưng những lời cầu nguyện của Ngài luôn được lắng nghe và luôn được đáp lời (Mac Mc 14:36; HeDt 5:7). Nếu bạn không cảm nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống bạn, có thể là do bạn chưa dành đủ thời gian để cầu nguyện. Có lẽ bạn đang chạy theo sự sắp xếp của riêng mình hơn là tìm kiếm ý muốn của Cha. Bạn có thể đã rời khỏi chỗ cầu nguyện trước khi sự đáp lời của Đức Chúa Trời đến. Nếu bạn sẽ hứa nguyện dành thời gian liên tục trong sự cầu nguyện, và tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trên đất, Đức Chúa Trời sẽ hành động trong đời sống bạn giống như Ngài đã hành động trong đời sống của Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài.

Ngày 3 tháng 10
YẾU ĐUỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI
“Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?” (IICo 2Cr 11:29)
Cơ Đốc nhân không phải sống trong sự biệt lập. Khi chúng ta phạm tội, cả cộng đồng Cơ Đốc đều bị ảnh hưởng. Khi một anh chị em nào đó đau khổ, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta được kêu gọi không phải để trở thành những Cơ Đốc nhân cô lập nhưng làm những thành viên của chức tế lễ (IPhi 1Pr 2:9).
Phao-lô không thể nào vẫn vững lòng trong khi có nhiều tín đồ ở Cô-rinh-tô đang yếu đuối về mặt thuộc linh. Khi ông biết rằng các giáo sư giả đã khiến cho Cơ Đốc nhân ở Cô-rinh-tô lung lay trong đức tin mình. Lòng Phao-lô như nung như đốt. Phao-lô khuyên bảo các tín đồ ở Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy vui khi các anh em mình vui và khóc khi các anh em mình khóc (ICo1Cr 12:26). Chúng ta nương dựa lẫn nhau, và điều này ảnh hưởng đến mọi việc chúng ta làm. Chúa Giê-xu phán rằng khi chúng ta cầu nguyện chúng ta cũng phải bắt đầu câu: “Lạy Cha chúng tôi” (Mat Mt 6:9). Chúng ta làm gì cũng phải nghĩ đến những Cơ Đốc nhân khác (ICo1Cr 14:12).
Có thể lắm bạn quá xao lãng hành trình thuộc linh của mình đến nỗi bạn không hề quan tâm đến Hội Thánh của bạn. Bạn có thể quá chú ý đến những việc Đức Chúa Trời đang làm trong đất nước của bạn đến nỗi quên đi sự đau khổ ở những nước khác trên thế giới. Nếu những tín đồ xung quanh bạn dầu vui mừng hay đau khổ đều không ảnh hưởng gì đến bạn, bạn đã trở nên vô cảm với dân sự của Đức Chúa Trời.
Hãy cầu xin Đức Chúa Trời đặt trong lòng bạn gánh nặng về những tín đồ khác. Hãy nhận biết những nhu cầu của họ. Cầu nguyện cho họ và điều chỉnh đời sống bạn theo việc làm của Đức Chúa Trời trong cuộc đời họ.

Ngày 4 tháng 10
SỰ LẠC QUAN THUỘC LINH
“Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhơn dah Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Gi6-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta” (ISa1Sm 17:45-46a)
Đa-vít thật là một người lạc quan. Bất kể hoàn cảnh ông ra sao, Đa-vít luôn có thể nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời! Người bi quan luôn chú ý đến những nan đề, suy tư đến lý do tại sao một điều gì đó thất bại. Người lạc quan nhìn thấy cùng những nan đề ấy nhưng anh ta nhìn thấy từ viễn cảnh của sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Đa-vít chỉ là một cậu bé khi đối mặt với Gô-li-át, một chiến binh kỳ cựu khó có thể vượt qua được và từng làm khiếp sợ những binh lính dũng cảm nhất của Y-sơ-ra-ên. Khi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, Đa-vít đã thấy Gô-li-át là một người khổng lồ, cậu ta nghe lời chế nhạo đầy ngạo mạn của hắn. Đa-vít đã không bỏ chạy khi thấy vũ khí của kẻ thù: gươm, khiên, lao… Đa-vít không xông vào trận mà không có sự chuẩn bị. Cậu ta đã đem theo bên mình 5 viên đá nhẵn. Đa-vít chuẩn bị sẵn sàng để Đức Chúa Trời ban cho mình chiến thắng với viên đá thứ nhất hoặc viên đá thứ năm mà mình ném đến gả khổng lồ ấy. Đa-vít sẵn sàng nhận lãnh sự chiến thắng của Đức Chúa Trời, dù có thể nó đến dễ dàng hay cần nhiều nỗ lực.
Người lạc quan không quên đi những khó khăn; họ biết rõ chúng. Nhưng vì biết có sự hiện diện của Đức Chúa Trời nên họ không nản lòng hoặc bỏ cuộc. Không thể nào có người đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà lại bi quan.
Câu chuyện về Đa-vít và Gô-li-át khắc hoạ sống động nguồn của đức tin Cơ Đốc - không phải tầm vóc, sức mạnh, tiền tài của chúng ta nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu chúng ta chú ý đến đối phương và những nan đề của mình, thì chúng dường như rất lớn. Nhưng khi chúng ta chăm xem Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy hoàn cảnh mình trong một viễn cảnh hợp lý và tin chắc mọi sự Đức Chúa Trời đều làm được (Phi Pl 4:13).

Ngày 5 tháng 10
MỌI SỰ LÀ TINH SẠCH
“Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả, trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa” (Tit Tt 1:15)
Tình trạng của lòng bạn sẽ được phản ánh qua đời sống bạn. Nó sẽ trở nên rõ ràng quá thái độ, lời nói, cử chỉ của bạn. Chúa Giê-xu nói rằng bạn có thể thấy rõ người khác chỉ khi mắt bạn không bị che khuất. Nếu tầm nhìn của bạn bị tội lỗi che chắn, bạn sẽ không nhìn người khác một cách đúng đắn.
Nếu lòng bạn tinh sạch, bạn sẽ bước vào cuộc đời mà không có ác tâm. Bạn sẽ không thắc mắc những động cơ nhưng mọi người xung quanh bạn, bạn sẽ không nghi ngờ sự thật về mọi sự mà người khác nói với bạn; bạn sẽ không dò xét lỗi của người khác. Nhưng bạn sẽ nhìn mọi người đều tốt lành và đáng khen. Bạn sẽ không ngây ngô hoặc cả tin, nhưng bạn sẽ tìm kiếm điều tốt lành hơn là điều gian ác. Nếu lòng bạn trong sạch, bạn sẽ nhìn mọi người như cách Đức Chúa Trời nhìn họ (Mat Mt 6:22).
Nếu lòng bạn ô dơ, mọi điều liên quan đến bạn cũng sẽ như hư nát. Bạn sẽ nhìn thấy những động lực gian ác trong người khác vì bạn biết bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh như họ. Bạn sẽ hoài nghi những gì bạn nghe được vì bạn cũng luôn nói ra lời dối trá. Bạn sẽ bị lôi cuốn đến với người xấu và những việc làm xấu.
Bạn nhìn lời nói và việc làm của người khác thế nào? Bạn có phê bình họ không? Bạn có là người hay xét đoán không? Nếu có, hãy xin Đức Chúa Trời thanh tẩy lòng bạn. Một khi được Ngài thanh tẩy, bạn sẽ được tự do nhìn thấy chính mình và những người khác giống như Đức Chúa Trời nhìn thấy.

Ngày 6 tháng 10
SỰ CẦU NGUYỆN LÀM THAY ĐỔI BẠN
“Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xoá tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi” (XuXh 32:32)
Cầu nguyện không nhằm mục đích làm thay đổi Đức Chúa Trời, cầu nguyện để thay đổi chúng ta. Cầu nguyện không phải là kêu cầu Đức Chúa Trời ban ơn cho những hành động của chúng ta. Nhưng cầu nguyện đem chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cho chúng ta thấy ý muốn của Ngài, và chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng vâng phục Ngài.
Môi-se lê núi Si-nai và ở đó 40 ngày tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài đã tỏ cho ông thấy sự gian ác của Y-sơ-ra-ên (XuXh 32:7). Môi-se không biết tình trạng liều lĩnh của họ, cũng không nhận thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sắp giáng trên họ cho đến khi Đức Chúa Trời mạc khải những sự đó cho ông. Khi Đức Chúa Trời cho Môi-se thấy mối nguy hiểm đang chực chờ tất cả việc này, Môi-se đã cảm giác được trong mình có một lòng thương xót dân sự giống như Đức Chúa Trời đã cảm giác. Môi-se vì vậy đã sẵn sàng hy sinh trọn đời mình cho dân sự cứng lòng của mình. Trong lời cầu thay đầy lòng vị tha, song không kém phần cương quyết, Môi-se đề nghị xoá tên mình khỏi sách sự sống miễn là Đức Chúa Trời tha cho dân sự. Trong thời gian Môi-se ở cùng Ngài, Đức Chúa Trời đã thiết lập một người cầu thay mạnh mẽ cho dân sự Ngài.
Đức Chúa Trời sẽ sử dụng thời gian bạn cầu nguyện để làm mềm mại tấm lòng bạn và thay đổi mối quan tâm của bạn. Khi bạn cầu nguyện cho người khác. Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng bạn để bạn có lòng thương xót họ như Đức Chúa Trời có (RoRm 8:26, 27). Nếu bạn không yêu thương con người như lẽ ra bạn phải yêu, hãy cầu nguyện cho họ. Nếu bạn không tích cực trong việc hầu việc Đức Chúa Trời như bạn biết Ngài muốn nơi bạn, cũng hãy cầu nguyện. Bạn không thể nào biết rõ lòng Chúa rồi mà vẫn còn tự mãn. Thời gian đến với Chúa sẽ làm thay đổi bạn và khiến bạn trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn.

Ngày 7 tháng 10
CHẤT VẤN ĐỨC CHÚA TRỜI
“Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: Kẻ này là ai dám dùng các lời không tri thức. Mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!” (Giop G 38:1-3)
Gióp là một người công bình, theo con mắt của loài người, ông không đáng chịu đau khổ. Gióp đã sống một đời sống không chỗ trách được và vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời từng câu từng chữ. Khi ông kinh nghiệm sự khổ cực khốn cùng Gióp đã kêu cầu trong tuyệt vọng và hỏi Đức Chúa Trời tại sao Ngài để ông chịu đau đớn như vậy. Đức Chúa Trời đến với Gióp giữa cơn gió trốt để đáp lời ông. Ngay khi Đức Chúa Trời phán xong, Gióp biết rằng mình không nên thách thức sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đến cùng Gióp và hỏi ông nhiều câu hỏi nhằm trấn tỉnh: “Khi ta đặt nên trái đất, thì ngươi ở đâu? Ta tạo lập các biển ở chỗ của nó thì ngươi ở đâu? Khi ta sắp xếp chỗ các vì sao thì ngươi ở đâu?” Câu hỏi của Đức Chúa Trời làm Gióp phải khiêm cung và nhớ lại rằng sự khôn ngoan của ông không thể nào sánh được với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Sau khi Đức Chúa Trời hỏi xong, Gióp đáp lại: “Tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến. Các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết” (Giop G 42:3). Trong giây phút chán nản và thất vọng, Gióp đã thách thức sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhắc nhở Gióp rằng Ngài vẫn đang tể trị và sự thật ấy đã quá đủ cho Gióp. Việc Gióp có biết rõ rằng đời sống ông là trung tâm của một trận chiến vũ trụ hay không vẫn còn là điều nghi vấn. Có lẽ Gióp không bao giờ nhận ra rằng kinh nghiệm của ông đã đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong sự đối đầu với thử thách của Sa-tan (Giop G 1:8-12). Nhưng Gióp thoả lòng vì biết rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thật hoàn mỹ.
Đôi khi bạn có thể không hiểu tại sao. Cha yêu thương lại để bạn chịu đau khổ như thế này. Bạn có thể nghi ngờ sự khôn ngoan của lời dạy mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Hãy học theo gương Gióp. Hãy nhớ lại quyền năng và sự khôn ngoan đáng kính sợ của Đức Chúa Trời toàn năng (Giop G 38:1-41:34). Hãy tin rằng chính Đức Chúa Trời đang hướng dẫn đường lối bạn.

Ngày 8 tháng 10
TIN NƠI SỰ KHÔN NGOAN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ ngươi, phán như vầy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Này ta sẽ thêm cho người mười lăm tuổi” (EsIs 38:5)
Học thuyết cơ bản của Cơ Đốc giáo là Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất cho chúng ta hơn là chúng ta biết nó. Khi chúng ta kinh nghiệm ơn phước của Đức Chúa Trời, thì chúng ta dễ dàng tin rằng Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất. Nhưng khi Đức Chúa Trời để chúng ta gặp bệnh tật hoặc sự khốn khổ trong đời mình, chúng ta có thể nghi ngờ sự khôn ngoan của Ngài.
Đức Giê-hô-va phán với Vua Ê-xê-chia rằng cuộc đời ông sắp kết thúc. Đức Chúa Trời khuyên ông hãy chuẩn bị đón chờ cái chết và sắp xếp việc nhường ngôi. Thay vì làm vậy, Ê-xê-chia đã cầu xin được sống và kêu nài Đức Chúa Trời miễn trừ sự chết trên ông lúc này (EsIs 38:5). Đức Chúa Trời yêu Ê-xê-chia vì người công bình, và trong ân điển Ngài đã ban cho ông sống thêm 15 năm nữa. 15 năm đó sẽ chứng tỏ rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt xa sự khôn ngoan của loài người. Suốt những năm Ê-xê-chia sống thêm này, Ma-na-se được ra đời và sau đó đã nối ngôi để Ê-xê-chia làm vua Giu-đa. Ma-na-se, trị vì 55 năm là vua gian ác nhất từng cai trị Giu-đa (IVua 1V 21:1). Ma-na-se khuyến khích thờ lạy thần tượng ở khắp đất nước. Ông đã đưa con trai mình qua lửa theo những tập tục gớm ghiếc của sự thờ lạy thần tượng. Suốt đời trị vì của Ma-na-se, huyết vô tội đổ ra rất nhiều dân chúng nơi nơi đều phải chịu khổ sở vì sự tàn bạo của ông. Sự gian ác của Ma-na-se chọc giận Đức Chúa Trời, nhưng Ma-na-se bỏ qua lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời (IIVua 2V 21:16; IISu 2Sb 33:10). Tất cả những nghịch cảnh này đều do Ma-na-se, một vị vua hẳn đã chẳng bao giờ có mặt trên đời nếu Ê-xê-chia tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống mình! Hơn nữa, đời trị vì lâu dài của Ê-xê-chia đã dẫn dân Giu-đa vào tay người Ba-by-lôn (IIVua 2V 20:12-20).
Sự không vui lòng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình của Ê-xê-chia đã gây ra nhiều sự khốn khổ. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất. Dù hoàn cảnh của bạn dễ dàng hay khó khăn, bạn có thể tin cậy hoàn toàn nơi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Ngày 9 tháng 10
ÂN ĐIỂN ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (IICo 2Cr 12:9)
.
Sức mạnh con người là một rào cản vững chắc đối với đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta cậy vào sức riêng, của cải và kiến thức của mình, chúng ta cho rằng mình có thể giải quyết nhiều tình huống mà không cần Đức Chúa Trời giúp đỡ. Chúng ta có xu hướng chia những nan đề mình ra thành hai loại: những nan đề cần Đức Chúa Trời giúp đỡ và những nan đề chúng ta nghĩ rằng tự mình có thể giải quyết được.
Phao-lô có một tính cách ngoan cường và một ý cho mạnh mẽ khác thường. Ông đã gan dạ đương đầu với nhóm người quá khích khi ông đi hết nơi này đến nơi khác để đẩy mạnh mục tiêu của Cứu Chúa. Phao-lô đã dành nửa cuộc đời mình hầu việc Đức Chúa Trời bằng sức riêng. Nhưng khi Phao-lô nhận biết Đức húa Trời, ông đã biết dựa vào sức Chúa.
Phao-lô khổ sở vì một cái giằm xóc thịt (IICo 2Cr 12:7). Dù điều này là gì đi nữa nó cũng làm ông hạ mình. Ông đã thực hiện những phép lạ kỳ diệu thậm chí gọi kẻ chết sống lại; nhưng ông không thể xua đi nổi đau khổ mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho ông, sự đau khổ đó đã khiến ông nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Thế gian đã nhìn thấy những việc Phao-lô có thể làm bằng sức riêng của ông, và chúng rất đáng kinh hãi! Giờ đây Đức Chúa Trời muốn tỏ quyền năng Ngài qua đời sống Phao-lô. Khi Phao-lô nghĩ rằng mình mạnh mẽ, ông không còn nhớ phải nương cậy sức mạnh của Đức Chúa Trời. Chỉ khi ông yếu đuối, Phao-lô mới hoàn toàn tin nơi Chúa.
Nếu bạn cảm thấy mình mạnh mẽ trong một khía cạnh nào đó của đời sống mình, hãy cẩn thận! Thường thường sự mạnh mẽ, chứ không phải sự yếu đuối của bạn ngăn cản bạn tin cậy Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đem bạn đến thời điểm yếu đuối của bạn khi cần, để bạn có thể tin cậy Ngài. Đừng xem thường sự yếu đuối của bạn, vì nó khiến bạn nương dựa nơi sức mạnh của Đức Chúa Trời.

Ngày 10 tháng 10
CÁC VỊ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ
“Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: hãy nghe theo mọi lời dân cư nói cùng ngươi: ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa” (ISa1Sm 8:7)
Dân Y-sơ-r-aên là một dân khác với mọi dân khác. Các dân khác có một vua hoặc một người cai trị, nhưng vua của Y-sơ-ra-ên chính là Đức Chúa Trời! Dù vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã lằm bằm vì họ muốn giống như các dân khác và có một người cai trị là một con người bằng xương bằng thịt! Khi chúng ta đọc về dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta rất ngạc nhiên vì sự ngu dại của họ. Nhưng chúng ta dễ bị mắc sai lầm như họ, và chọn sự khôn ngoanc ủa con người chúng ta thay cho sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Ngày nay, người ta thường nói nhiều về những nhà lãnh đạo và những quản lý Theo cách nói phổ biến, những người lãnh đạo phải có tầm nhìn rộng và lập ra mục tiêu để người ta hoặc những tổ chức nào dó làm theo. Những người quản lý xử lý mọi việc hàng ngày trong trách nhiệm của họ. Trong đời sống Cơ Đốc, Đức Chúa Trời là Đấng lãnh đạo đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta và Hội Thánh chúng ta. Đức Chúa Trời đưa ra những lời chỉ dẫn; Ngài thiết lập những giá trị ưu tiên, Ngài ban cho của cải vật chất. Chúng ta là những người quản lý. Chúng ta nhận những gì Ngài ban cho và sử dụng nó theo sự chỉ dẫn của Ngài.
Từ trong Kinh Thánh chỉ vị lãnh đạo là Chủ. Là Chủ của chúng ta, Chúa Cứu Thế có quyền mạc khải sự hướng dẫn cho đời sống chúng ta. Là Chủ, Ngài chọn nghề nghiệp cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong việc tìm kiếm người bạn đời, và giúp chúng ta sắp xếp quyền ưu tiên hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải là những người quản lý tốt cho tâm trí, thân thể và đời sống thuộc linh và Ngài ban cho. Ngài là Chủ của gia đình chúng ta. Ngài biết điều gì tốt nhất cho con cái của chúng ta. Ngài biết cách củng cố các cuộc hôn nhân và giữ chúng luôn vững vàng. Trách nhiệm của chúng ta là vâng lời Ngài khi Ngài dẫn dắt gia đình chúng ta để chúng ta sống càng giống Cứu Chúa hơn. Chúa Cứu Thế là Chủ của Hội Thánh chúng ta. Ngài có nhiệm vụ mở mang Hội Thánh (Mat Mt 16:18; ICo1Cr 12:18). Chỉ có Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho Hội Thánh chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là trung tín thực thi vai trò mà Ngài giao phó cho chúng ta.
Đừng dại dột tin nơi sự khôn ngoan của loài người và sự lãnh đạo của loài người như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Hãy bước theo Chủ mình và chỉ tin Ngài mà thôi.

Ngày 11 tháng 10
SỰ CHUẨN BỊ THUỘC LINH
“Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại” (Mat Mt 25:10)
Không có gì có thể thay thế cho sự chuẩn bị thuộc linh. Sự chuẩn bị thuộc linh trang bị cho bạn sẵn sàng đón nhận những khó khăn hoặc những cơ hội không được biết trước. Tuy nhiên, nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng bạn sẽ không thể đề phòng được những biến cố bất ngờ xảy ra trong đời mình. Chúa Giê-xu có nói đến một ví dụ về lẽ thật này. Mười người nữ đồng trinh đang chờ chàng rể để họ có thể vào dự tiệc cưới cùng chàng rể và cô dâu. Năm người đã chuẩn bị và đem theo đủ dầu cho đèn mình. Năm người còn lại không chuẩn bị, nên họ phải chạy đi mua thêm dầu. Trong khi họ đi, thì chàng rể đến. Năm người có chuẩn bị được bước vào nhà với chàng rể, những cửa đã đóng lại với 5 người không chuẩn bị, và họ bỏ mất cơ hội dự tiệc cưới.
Nếu bạn được chuẩn bị về mặt thuộc linh khi sự khốn khó đến, bạn sẽ không phải nỗ lực phát triển trong chốc lát mối tương giao với Chúa Cứu Thế. Đấng có thể gìn giữ bạn. Nếu bạn bất ngờ có cơ hội chia sẻ đức tin mình với người chưa tin Chúa bạn sẽ được trang bị sẵn sàng để chia sẻ. Nếu bạn bước vào thì giờ thờ phượng mà có chuẩn bị về mặt thuộc linh, bạn sẽ không bỏ qua sự gặp gỡ Đức Chúa Trời. Nếu bạn được đầy dẫy về mặt thuộc linh khi gặp một người đang đau khổ, bạn sẽ an ủi họ được nhiều điều. Nếu bạn thiết lập những vật bảo hộ trong đời sống bạn trước, bạn sẽ không đầu hàng sự cám dỗ.
Nhiều Cơ Đốc nhân đánh mất cơ hội kinh nghiệm dành đủ thời gian cho mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời. Nếu bạn vẫn chưa tạo cho mình thói quen cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày tại sao không bắt đầu ngay hôm nay, để bạn sẽ được trang bị sẵn sàng đón chờ bất cứ điều gì cuộc đời đem lại.

Ngày 12 tháng 10
SỰ NHƠN ĐỨC VÀ SỰ BẮT BỚ
“Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ bị bắt bớ” (IITi 2Tm 3:12)
Sống một đời sống nhơn đức sẽ không cách ly bạn khỏi nghịch cảnh. Phao-lô nói rằng đời sống bạn càng không chỗ trách được, bạn sẽ càng gặp bắt bớ. Theo Phao-lô “người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ” (IITi 2Tm 3:13). Khi thế gian ngày càng chạy theo tội lỗi, con người của thế gian ngày càng không thể chịu được sự nhơn đức. Sự tối tăm không thể chịu được sự sáng láng; đời sống bạn càng chứng tỏ được sự hiện diện của Cứu Chúa, bạn càng phải gặp sự chống đối của các lực lượng tối tăm. Bản tánh giống Chúa của bạn sẽ gây chướng mắt cho những người chống nghịch quyền làm chủ của Cứu Chúa.
Có thể thời gian gần đây bạn đã ăn năn tội lỗi mình và bước một bước mới trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn mong được kinh nghiệm ơn phước của Đức Chúa Trời ngay khi Ngài tỏ ra đồng tình với sự vâng phục của bạn. Nhưng bạn lại gặp sự chống đối. Sự bắt bớ thậm chí đến từ những Cơ Đốc nhân không hiểu động cơ của bạn. Có lẽ bạn vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng những việc làm của bạn lại gặp nhiều chỉ trích mà không ai khen Ngài.
Nếu bạn chân thành bước theo sự hướng dẫn của Chúa, đừng nản lòng. Phao-lô đã cảnh báo rằng những ai cố gắng sống nhơn đức sẽ chịu sự bắt bớ. Đừng ngạc nhiên khi thấy việc ấy xảy đến cho bạn. Nếu thế gian đã đóng đinh Con của Đức Chúa Trời, chắc chắn nó cũng sẽ căm ghét những ai sống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự bắt bớ có thể là bằng cớ cho thấy đời sống bạn giống với đời sống Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu cảnh báo rằng thế gian này ghét Ngài, Đấng Cứu Thế, và vì vậy nó chắc chắn sẽ hiểu lầm và ngược đãi môn đồ Ngài (GiGa 15:18).

Ngày 13 tháng 10
KHÔNG CÓ GÌ LÀ BÍ MẬT
“Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra” (LuLc 8:17)
Một trong những lời dối gạt tinh vi của Sa-tan đó là bạn có thể làm nhiều điều bí mật mà sẽ không bao giờ bị tỏ ra. Điều này không đơn giản như vậy. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng mọi việc được làm trong bóng tối sẽ có một ngày bị đem ra ánh sáng. Nên trước khi quyết định làm một việc gì, hãy tự hỏi mình một cách nghiêm khắc “Tôi có sẵn sàng để cho những người xung quanh biết điều tôi sắp làm không? Tôi có sẵn sàng để Đức Chúa Trời thấy tôi tham gia công việc này không?
Nhận biết Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi việc chúng ta làm, chắc chắn khiến chúng ta luôn có trách nhiệm với mọi lời nói, hành động của mình và răn đe chúng ta đừng phạm tội (IICo 2Cr 3:10). Nhưng chúng ta có thể quá thờ ơ với Chúa đến nỗi sự nhận biết này không đến được chúng ta. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ công khai tội lỗi chúng ta ra để rồi chúng ta phải tường trình cho người khác những việc làm của mình. Cuối cùng, mọi sự chúng ta làm sẽ bị phơi bày trong ngày xét đoán.
Tuy vậy, một số người tin rằng họ có thể phạm tội cùng Đức Chúa Trời, những người trong gia đình, những đồng nghịch và bạn bè mình không bao giờ bị phát hiện. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một biện pháp để tránh xa tội lỗi, đó là luôn nhớ rằng mọi việc chắc chắn sẽ bị phơi bày. Kinh Thánh dạy chúng ta phải vạch trần những việc làm của sự tối tăm khi chúng ta nhận ra chúng (Eph Ep 5:11). Là Cơ Đốc nhân chúng ta phải là sự sáng để xua tan sự tối tăm trong thế gian này. Tội lỗi không khi nào còn tồn tại trong kinh nghiệm của một Cơ Đốc nhân, vì sự sáng không thể ở chung với sự tối tăm. Cách duy nhất để không bị vạch trần tội lỗi mình là sống một đời sống không chỗ trách được.

Ngày 14 tháng 10
SỰ ĐẮC THẮNG SO VỚI SỰ THẤT BẠI
“Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi…. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi sẽ bị kẻ thù mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi bảy đường chay trốn trước mặt chúng nó” (PhuDnl 28:7, 25)
Khi dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã bày ra trước họ một sự chọn lựa. Nghe và làm theo điều răn của Ngài thì kinh nghiệm sự đắc thắng. Hoặc từ bỏ Đức Chúa Trời, không vâng theo lời Ngài thì kinh nghiệm sự thất bại liên miên. Đây là một sự chọn lựa đơn giản. Sự chọn lựa của họ như thể nào sẽ được thấy rõ qua kết quả của các trận đánh.
Lời đảm bảo chiến thắng không có nghĩa là dân Y-sơ-ra-ên sẽ không còn phải mặc áo giáp và chạy ra chiến trường. Nó không có nghĩa là họ sẽ chiến thắng mà không cần đổ sức. Đôi khi kẻ thù họ rất hùng mạnh và chiến trường diễn ra thật dữ dội. Nhưng khi dân Y-sơ-ra-ên bước đi bên cạnh Đức Chúa Trời, họ biết rằng những nỗ lực của họ sẽ luôn đem đến sự đắc thắng.
Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta sự chọn lựa như Ngài đã cho dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Nếu chúng ta bước đi với Ngài, vâng theo lời Ngài, Ngài sẽ ở bên cạnh chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những thử thách. Chúng ta phải đối diện với trận chiến, nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho chúng ta sự thắng nếu chúng ta luôn ở trong ý muốn Ngài. Nhưng, nếu chúng ta ở xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta chắc chắn sẽ ngã quỵ trước những khó khăn. Như đối với dân Y-sơ-ra-ên, quyết định của chúng ta sẽ được thấy rõ qua kết quả chúng ta nhận được. Nếu bạn liên tục thất bại trong mọi sự mà bạn đương đầu, lòng bạn đã xa cách Đức Chúa Trời.
Nếu bạn từng trải qua sự thất bại trong những thử thách mà bạn gặp phải, hãy xét lại lòng mình. Khi bạn bị vùi dập bởi những khó khăn của cuộc đời, lòng bạn có thể đã xa cách Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe Ngài. Rồi làm theo những gì Ngài phán dặn, dù bạn đương đầu với điều gì đi nữa bạn cũng kinh nghiệm sự đắc thắng.

Ngày 15 tháng 10
SỰ NẢN LÒNG
“Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước của Ngài, phá huỷ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi” (IVua 1V 19:14)
Công việc của Nước Đức Chúa Trời có thể là một thử thách! Bạn có thể dâng mọi điều bạn có để hầu việc Đức Chúa Trời, và rồi trở nên quá mệt mỏi. Điều này đã xảy ra với Ê-li, Đức Chúa Trời chỉ dùng Ê-li để gọi lửa từ trời giáng xuống trong sự bày tỏ quyền năng của Ngài một cách đặc biệt. Nhưng sự phấn khởi của Ê-li sớm bị thay thế bởi công việc vô cùng vất vả và nguy hiểm đến tính mạng của ông, điều này đã buộc Ê-li phải bỏ trốn. Bấy giờ ông rất cô độc, kiệt sức và nản lòng.
Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã đến với Ê-li. Lần này Ngài không đến trong mây và lửa, nhưng trong tiếng nói nhẹ nhàng, êm dịu. Đầy tớ của Đức Chúa Trời này rất mệt mỏi và Đức Chúa Trời muốn an ủi ông ta. Sự tập trung của Ê-li chuyển từ Đức Chúa Trời sang các kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ông đã để cho những hoàn cảnh của ông đánh bại ông và khiến ông không còn nhận thấy Đức Chúa Trời và trở nên cô độc. Nên Đức Chúa Trời đã khích lệ ông. Ngài đem đến cho Ê-li một người trợ giúp, người bạn và là người đồng hành; đó là Ê-li-sê.
Đức Chúa Trời đã đem Ê-li ra khỏi công việc mình trong một thời gian, để ông có thể nghỉ ngơi và dành thời gian ở với Ngài. Khi dân sự gặp lại Ê-li lần sau đó, ông đầy sức sống và tái tập trung chú ý vào Đức Chúa Trời và nhiệm vụ Ngài giao phó.
Nếu bạn bị ngập đầu bởi công việc của Nước Thiên Đàng để rồi không còn quan tâm đến Đức Chúa Trời nữa mà chỉ quan tâm đến tất cả những chuyện phải làm, hãy để Ngài an ủi bạn. Hãy lắng nghe tiếng êm dịu của Ngài. Ngài sẽ khích lệ bạn và ban cho bạn đúng những gì bạn cần để chuẩn bị cho bạn sẵn sàng đón nhận những điều sắp xảy ra. Nếu Ngài cần để bạn ra khỏi công việc của bạn một thời gian, Ngài sẽ làm điều đó. Ngài có thể đặt bên cạnh bạn một người bạn hoặc một cộng sự để giúp bạn gánh bớt gánh nặng. Đức Chúa Trời chính xác phải khích lệ bạn thế nào. Hãy để Ngài làm như vậy.

Ngày 16 tháng 10
ĐỪNG BAO GIỜ QUÁ BẬN RỘN
“Song, có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng” (LuLc 10:33)
Nếu có một người nào hiểu được rằng sự bận rộn có thể làm người ta không chú ý đến công việc của Đức Chúa Cha, thì chắc chắn Chúa Giê-xu là người đó! Ngài đã kể một ví dụ minh hoạ rõ ràng mối nguy hiểm này. Một người Do Thái trên đường đến thành Giê-ri-cô thì bị cướp lấy hết đồ đạc và bị đánh gần chết nằm ở vệ đường. Đầu tiên một người Lê-vi, sau đó là một thầy tế lễ đi qua. Hai người này là những lãnh đạo tôn giáo; chắc chắn họ thương xót cho người bị nạn! Nhưng họ có việc phải đi có cuộc hẹn phải đến, nên họ đã đi luôn. Hy vọng có một người nào khác, có nhiều thời gian hơn, đi qua thấy và giúp người bị thương ấy! Rồi có một người Sa-ma-ri đi qua; người Do Thái vốn rất xem thường người Sa-ma-ri. trong số tất cả những người đi qua đó, người Sa-ma-ri này có lý do để bỏ đi luôn, vì người bị thương là kẻ thù của mình. Nhưng dù có bao nhiêu việc đang chờ đợi ông đi nữa, người Sa-ma-ri ấy vẫn dừng lại vì có người cần ông giúp đỡ.
Người ta rất dễ bị bận rộn đến nỗi lãng quên những người đang túng thiếu. Thời khoá biểu của bạn đầy ấp những công việc tốt cần bàn ngay đến nỗi bạn không thể giúp đỡ được những người xung quanh mình. Đức Chúa rời đang vận hành trong đời sống bạn bè, người lân cận, và những người thân trong gia đình bạn. Ngài có thể yêu cầu bạn ngưng lại công việc hàng ngày của bạn để dành thời gian cùng Ngài quan tâm chăm sóc cho. Không có bất cứ công việc nào của bạn quan trọng đến nổi làm bạn xao lãng tiếng của Đức Chúa Trời khi Ngài bảo bạn ngừng lại và giúp đỡ người khác. Nếu bạn quá bận rộn để rồi không thể quan tâm đến những người xung quanh, hãy cầu xin Chúa tái thiết lập những quyền ưu tiên của bạn để bạn không bỏ qua cơ hội hầu việc Ngài.

Ngày 17 tháng 10
TỘI LỖI CỦA MỘT NGƯỜI
“Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh, và hãy nói rằng: các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi! Ngươi không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy” (Gios Gs 7:13)
Sự vâng lời của một Cơ Đốc nhân có thể đem ơn phước cho người khác thể nào, thì tội lỗi của một Cơ Đốc nhân cũng có thể đem đến sự tổn hại cho nhiều người khác thể ấy. Con cái Y-sơ-ra-ên nhanh chóng tiến vào Đất Hứa. Họ đã trải nghiệm sự đắc thắng kỳ diệu trên thành Giê-ri-cô, và họ tiếp tục hướng đến cuộc chinh phục mới. Họ quá bất ngờ vì đến điểm then chốt thì lại thất bại, họ đã thất bại khi nỗ lực chiếm thành A-hi nhỏ bé. Họ tìm kiếm sự giải thích của Đức Chúa Trời về sự thất bại này, và Ngài đã cho biết rằng có một người trong số họ đã không vâng theo lời dặn của Ngài, người ấy đã giữ lại cho mình của cải lấy được ở Giê-ri-cô dù Đức Chúa Trời đã ngăn cấm điều đó. Sự không vâng lời của một người này và gia đình anh ta đã làm tê liệt toàn bộ dân sự! A-can nghĩ mình có thể che giấu tội lỗi mình và nó sẽ không ảnh hưởng đến ai. Đức Chúa Trời quyết định cho dân sự Ngài thấy tác hại của tội lỗi. Chỉ một lần không vâng lời, A-can và dòng họ mình phải chết. Nó còn khiến cả dân tộc thất trận; những binh lính vô tội phải bỏ mạng. Tội lỗi của A-can có ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác, khiến họ không được hưởng ơn phước, quyền năng và sự đắc thắng của Đức Chúa Trời.
Tội lỗi của bạn có ảnh hưởng đến người khác không vâng lời theo Chúa có thể làm mất đi ơn phước Đức Chúa Trời muốn ban cho dòng dõi của bạn. Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thiếu vắng trong Hội Thánh bạn bởi vì bạn đang sống một đời sống không vâng lời. Bạn bè của bạn có thể chịu đau khổ bởi bạn sống không công bình. Hãy chuyên tâm vâng theo từng lời của Đức Chúa Trời, vì bạn không biết được sự không vâng lời của bạn có thể ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn. Kinh Thánh hứa rằng nếu bạn vâng theo lời Chúa, đời sống bạn sẽ giống như một nguồn phước cho nhiều người (Thi Tv 37:25-26)

Ngày 18 tháng 10
THẤY TẬN MẮT
“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa. Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài” (Giop G 42:5)
Trong thời của mình, Gióp là người công bình nhất trên thế gian. Ông quá tin kính Chúa đến nỗi Ngài yên tâm giao ông cho Sa-tan cám dỗ (Giop G 1:8). Nhưng, dù yêu Chúa như vậy, vâng lời Chúa như vậy, Gióp vẫn chưa nhận biết Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho Gióp không nói lên gì về bản tánh của Đức Chúa Trời. Có những đặc tính mà Gióp chỉ có thể biết được qua những nghịch cảnh. Đức Chúa Trời đã để Sa-tan thử thách Gióp bằng sự khốn khổ.
Mặc dù Gióp đã mất tất cả mọi điều mình có, ngay đến 7 người con của mình cũng qua đời, Gióp vẫn biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên ông. Dù ông đối diện với những nổi khổ cực nhất, những khó khăn không thể tưởng, Gióp vẫn hiểu rằng Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn ông vô cùng (Giop G 42:1-4). Khi Gióp chịu đựng sự vô tình của bạn bè, ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đáng cho ông tin tưởng tuyệt đối. Gióp đã học được rất nhiều điều về Đức Chúa Trời qua sự khốn khổ. Cuối cùng, ông đã tiết lộ rằng: ban đầu ông chỉ nghe về Đức Chúa Trời nhưng giờ đây, qua sự đau khổ này, ông đã thấy Ngài tận mắt (Giop G 42:5).
Khi bạn ở trong những thử thách xảy đến cho mình, Chúa của bạn sẽ mạc khải bản tánh Ngài cho bạn theo những cách mà bạn chưa bao giờ biết. Bạn sẽ kinh nghiệm sự hiện diện sống động của Ngài. Giống như Gióp, bạn sẽ biết rằng Chúa của bạn vẫn còn đó bên bạn, dù cho mọi người từ bỏ bạn. Bạn sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời rõ ràng hơn khi Ngài dẫn bạn vượt qua những ngày gian khó. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong những cách mà trước đây bạn chỉ được nghe nơi người khác.

Ngày 19 tháng 10
NÓ LÀ SỰ SỐNG CỦA BẠN
“Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi, nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đanh” (PhuDnl 32:47)
Thật là khó hiểu vì có quá nhiều người nỗ lực sống Cơ Đốc nhưng lại không đọc Kinh Thánh ngoại trừ một số ít người nghiên cứu Lời Chúa, và tìm kiếm sự tư duy súc tích về thời đại này. Lời Đức Chúa Trời không chỉ là nguồn của của những ý kiến có ích, những lời răn đe, hoặc những tư tưởng truyền cảm. Nó chính là sự sống!
Đức Chúa Trời nhóm con cái Y-sơ-ra-ên ở ranh giới của Đất Hứa để nhắc họ nhớ lại hành trình họ đã đi với Ngài. Họ đã lang thang trong đồng vắng 40 năm vì cha mẹ họ không tin Lời Đức Chúa Trời. Cha mẹ họ đã qua đời mà không được thấy Đất Hứa vì không tin lời Đức Chúa Trời. Ngay cả Môi-se vị lãnh đạo đánh kính cũng sớm rời bỏ họ vì ông đã không tỏ ra tôn kính Lời Đức Chúa Trời một cách phải lẽ. Nhiều người trong số họ biết rõ những người phải chết vì hậu quả của sự không vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Trải qua nhiều năm Lời Đức Chúa Trời đã trở nên điều quan trọng nhất trong đời sống Y-sơ-ra-ên.
Đức Chúa Trời dạy dân sự Ngài phải giữ Lời Ngài trong lòng mình, để chuyên tâm dạy lời ấy cho các con cái mình, và thường xuyên thảo luận lời Ngài trong gia đình (PhuDnl 6:4-9). Lời Chúa cần thiết đến nỗi nó luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong đời sống mỗi ngày của dân sự Đức Chúa Trời.
Sự tôn kính Lời Chúa trong mỗi một chúng ta được tỏ ra không chỉ qua điều chúng ta nói mà còn qua việc chúng ta làm. Dành thời gian đọc và học lời của loài người nhiều hơn Lời Đức Chúa Trời là dấu hiệu cho thấy tình trạng yếu đuối của tấm lòng chúng ta. Xen thường lời Đức Chúa Trời tức là khước từ chính sự sống. Vâng theo lời Đức Chúa Trời là cách chắc chắn nhất để kinh nghiệm tất cả những gì Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta.

Ngày 20 tháng 10
SẴN SÀNG CHO SỰ THỜ PHƯỢNG
“Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình” (MaMl 3:3)
Chất lượng của sự thờ phượng không dựa vào những việc làm của chúng ta nhưng dựa trên tính cách của chúng ta. Các Hội Thánh có thể suy nghĩ một cách sai lầm rằng có một ban nhạc hay hơn, một nhà thờ được xây đẹp hơn và một bài giảng hùng hồn hơn, thì tín đồ sẽ kinh nghiệm được giây phút thờ phượng với lòng tôn kính Chúa hơn. Tuy nhiên sự thờ phượng chân thành xuất phát từ trong tấm lòng chúng ta. Nếu mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời không mạnh mẽ, tất cả những điều chúng ta làm không là gì khác hơn sự trình diễn mang tính tôn giáo.
Người Lê-vi là những người hướng dẫn chương trình thờ phượng trong thời của họ. Nhiệm vụ của họ là dâng của lễ thay cho dân sự. Đức Chúa Trời nói rõ ràng trước khi họ thờ phượng Ngài, Ngài phải thanh tẩy họ bằng lửa của người luyện kim của Ngài, và thanh trừ mọi sự ô dơ ra khỏi họ. Là chuyên gia về tôn giáo, là người có trách nhiệm trong nhà thờ. Là người luôn tham dự moi nghi lễ của sự thờ phượng không có nghĩa là mọi hoạt dộng tôn giáo của mình sẽ được Đức Chúa Trời thánh khiết chấp nhận.
Ngày nay, chúng ta có xu hướng nhìn xem những việc bề ngoài để tôn cao sự thờ phượng của chúng ta. Chất lượng thật của sự thờ phượng lại ở trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta không để Đức Chúa Trời thanh tẩy chúng ta trước, thì sự thờ phượng của chúng ta sẽ không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta có tấm lòng trong sạch, chúng ta có thể dâng của lễ, nhưng chúng sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Tham dự giờ thờ phượng tôn giáo không tự động cho bạn được gặp Chúa.
Nếu bạn không thoả lòng với chất lượng của sự thờ phượng mình, đừng vội trách môi trường của mình. Hãy để Đức Chúa Trời thanh tẩy lòng bạn cho đến khi nó đẹp lòng Ngài và bạn sẽ được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời như ý Ngài muốn.

Ngày 21 tháng 10
ĐƯA DẮT CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-XU
“Trước hết người gặp anh mình là Si-môn thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ)” (GiGa 1:41)
Con người được người khác biết đến vì nhiều thứ. Nô-ê được biết là một người công bình trong đời đại gian ác. Đa-vít được biết là người hợp với lòng Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ được biết là một môn đồ trực tính. Giăng được biết là một môn đồ mà Chúa Giê-xu yêu quí. Giu-đa được biết là kẻ phản bội. Phao-lô được biết là một nhà truyền giáo Tin Lành gan dạ. Anh-rê được biết vì đã đem nhiều người khác đến với Chúa Giê-xu.
Người đầu tiên Anh-rê đưa đến với Chúa Giê-xu là anh mình, Phi-e-rơ. Sau đó không lâu Phi-e-rơ đã trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu và là người phát ngôn cho 12 môn đồ, trong khi đó Anh-rê vẫn còn là người chưa ai biết đến. Và chính Phi-e-rơ, không phải Anh-rê, đã nổi trội hơn để trở thành một trong ba môn đồ thân cận với Chúa Giê-xu. Chúng ta không hề thấy Anh-rê bực tức vì Phi-e-rơ, có lẽ Anh-rê rất thoả lòng vì đã đem người khác đến với Chúa Giê-xu và trao kết quả đó cho Ngài.
Không có gì ngạc nhiên khi chính Anh-rê là người tìm được cậu bé với 5 cái bánh và 2 con cá, và dẫn cậu bé ấy đến với Chúa Giê-xu (GiGa 6:8-9). Anh-rê đã đưa người Hy Lạp đến với Chúa Giê-xu, dù họ bị người Do Thái mộ đạo khinh miệt (GiGa 12:20-22). Không có câu Kinh Thánh nào chép rằng Anh-rê từng đi rao giảng, làm phép lạ, hoặc viết một sách Kinh Thánh nào. Ông được nhớ vì những người ông đã đem về với Chúa Giê-xu.
Anh-rê là một tấm gương sáng cho chúng ta. Công việc của chúng ta không phải là biến bởi người khác trở nên Cơ Đốc nhân hay thuyết phục họ về tội lỗi của họ. Trách nhiệm của chúng ta cũng không phải là khiến người khác làm những gì họ nên làm. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa dẫn người khác về với Chúa Giê-xu, và Ngài sẽ làm thành công việc thánh của Ngài trong đời sống chúng ta.

Ngày 22 tháng 10
GIẤU VỚI KẺ KHÔN NGOAN
“Cũng giờ đó, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành” (LuLc 10:21)
Một rào cản khiến chúng ta không thể nghe được Lời Đức Chúa Trời có thể là sự khôn ngoan của chính mình. Sự khôn ngoan, c ũng giống như sự thành công, có thể làm cho chúng ta sai lầm trong suy nghĩ mình rằng chúng ta phải làm thầy hơn là làm bò. Kiến thức của chúng ta ru ngủ chúng ta trong suy nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan để đối đầu với mọi thử thách. Nghĩ rằng mình khôn ngoan sẽ khiến chúng ta dò xét những khuyết điểm của người khác nhưng không nhận ra mình đang cần trưởng thành nhiều như thế nào.
Người Pha-ri-si là các chuyên gia tôn giáo trong thời của họ. Họ biết nhiều điều về Đức Chúa Trời, nhưng họ không có mối tương giao cá nhân với Ngài. Sự hiểu biết của họ che khuất tầm nhìn của họ về tình trạng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tạ ơn Đức Chúa Cha vì Ngài đã không mạc khải lẽ thật thuộc linh cho “những chuyên gia” này, nhưng cho những người biết hạ mình và nhận ra mình cần có sự mạc khải của Đức Chúa Trời.
Khi những lãnh đạo tôn giáo kinh nghiệm sự thất bại thuộc linh, người khác thấy ngạc nhiên, vì sự sa sút của họ. Thật không nên như vậy. Người có sự hiểu biết nhất về tôn giáo đôi khi là người ít đáp ứng lại Lời Chúa nhất. Sự hiểu biết dễ dẫn đến sự kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo, ngăn trở chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Làm sao biết được mình có phải là “người Pha-ri-si” hay không? Khi bạn không có một tâm thần dễ dạy. Khi bạn cảm thấy lo âu nếu một Cơ Đốc nhân khác chia sẻ sự quan tâm về tình trạng thuộc linh của bạn. Khi bạn không tìm cách nghe tiếng Đức Chúa Trời, và tin rằng mình đã biết Ngài nghĩ gì rồi. Khi bạn thấy rằng mình có khả năng giúp đỡ người khác trong đời sống thuộc linh của họ, nhưng không ai có thể dạy gì cho bạn. Đừng để sự hiểu biết giới hạn của bạn làm bạn không nhìn thấy những lẽ thật vĩ đại mà Đức Chúa Trời vẫn muốn mạc khải cho bạn.

Ngày 23 tháng 10
LẦN THỨ HAI
“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai” (Gion Gn 3:1)
Giô-na không thích nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Đức Chúa Trời bảo ông phải rời bỏ quê hương đi đến thành Ni-ni-ve, một thành thù địch và là trung tâm thờ thần tượng thật gian ác và xấu xa. Giô-na phải đến đó để tiên báo cho dân chúng về sự đoán phạt hầu đến của Đức Chúa Trời và khuyên họ ăn năn. Người Do Thái rất ghét người Ni-ni-ve, nên tiên tri này đã cãi Lời Chúa mà trốn đi sang đường khác, và hy vọng nghe Chúa phán một lời khác hợp với ý thích mình hơn. Nhưng Đức Chúa Trời cương quyết buộc Giô-na phải vâng theo Lời Ngài (EsIs 55:11). Ngài lại phán với Giô-na một lần nữa. Lời thứ hai cũng y như lời thứ nhất. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian giữa hai lần Chúa phán, Giô-na đã bị vùi dập trong cơn bão biển và bị nuốt vào bụng cá 3 ngày. Lần này, Giô-na sẵn sàng nghe tiếng Đức Chúa Trời một lần nữa và làm theo mạng lệnh của Ngài.
Đức Chúa Trời cũng phán với tiên tri Giê-rê-mi hai lần (Gie Gr 33:1-3). Nhưng Giê-rê-mi đã tiếp nhận Lời Ngài ngay lần phán đầu tiên. Lần thứ hai Đức Chúa Trời mạc khải thêm cho Giê-rê-mi biết về điều Ngài đã phán lần đầu.
Đức Chúa Trời phán gì với chúng ta lần sau sẽ tuỳ thuộc vào cách chúng ta đáp ứng lời mà Ngài phán với chúng ta lần trước đó. Nếu giống như Giô-na, chúng ta không vâng theo những lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán lại với chúng ta lần thứ hai. Nếu chúng ta vâng theo ngay lần đầu nghe được tiếng Chúa phán, như Giê-rê-mi vậy, thì Ngài sẽ tiếp tục phán để chúng ta biết rõ hơn và sâu sắc hơn về ý muốn của Ngài (Mat Mt 25:23).
Nếu bạn không nhận được lời phán mới từ Đức Chúa Trời, hãy nhớ lại điều cuối cùng Đức Chúa Trời đã phán với bạn và xét lại sự vâng lời của bạn. Chúa có đang chờ đợi sự vâng lời của bạn không? Hãy cố gắng giống như Giê-rê-mi và đáp ứng một cách phải lẽ với những lời chỉ dạy của Chúa ngay lần đầu tiên Ngài phán với bạn.

Ngày 24 tháng 10
TÔI SẼ VUI MỪNG !
“Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sanh sản. Và chẳng có ruộng nào sanh ra thức ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi” (HaKb 3:17-18)
Có những lúc mọi sự xung quanh bạn dường như đang sụp đổ. Mọi sự cố gắng của bạn đều vô ích. Những người mà bạn quan tâm làm bạn buồn chán. Công việc sự nghiệp mà bạn phải cực lực mới xây dựng nên lại bị sụp đổ tan tành. Những lúc như vậy là cơ hội để bạn dừng lại và xét xem điều gì là quan trọng thật sự đối với bạn.
Ha-ba-cúc chứng kiến sự sụp đổ của hầu hết những điều có ý nghĩa với mình. Nhưng qua sự mất mát, sự thất bại, và sự chán nản đó, ông có thể phân biệt được điều gì là quí giá với mình và điều gì là ngắn ngủi và vô nghĩa. Ông đã đối diện với một hoàn cảnh, mà trong đó ông có thể nói một cách thành thật rằng dù mọi sự xung quanh ông đều sụp đổ hết ông vẫn vui mừng trong Đức Chúa Trời. Nếu cây vả không nứt lộc; nếu cây nho không sanh trái; nếu bầy chiên, bầy bò không còn trong chuồng nữa, ông vẫn ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen của ông có thể không được thốt ra một cách dễ dàng, khi ông thấy mọi sự đều không như ông mong tin, nhưng ông sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Ha-ba-cúc không thể khiến cho cây vả sanh trái. Ông không thể điều khiển được sự sinh sản của bầy chiên, bầy bò, nhưng ông có thể kiểm soát được sự đáp ứng của ông với Đức Chúa Trời. Ông quyết tâm ngợi khen Đức Chúa Trời.
Mọi sự xung quanh bạn có đang như sụp đổ không? Bạn vẫn có thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen Ngài không tuỳ thuộc vào sự thành công của những nỗ lực mình nhưng tuỳ thuộc nơi bản tánh của Ngài, tình yêu thương và sự thành tín của Ngài đối với bạn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhìn lại những mối bận tâm trần tục bấy lâu của bạn để hiểu được lý do bạn phải ngợi khen Ngài.

Ngày 25 tháng 10
ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN QUA VIỆC LÀM CỦA NGÀI
“Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và mừng rỡ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin” (HaKb 1:5)
Cơ Đốc nhân có thói quen tìm kiếm tiếng Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, qua Kinh Thánh, hoặc qua các sứ giả của Ngài. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta không nghe được tiếng Đức Chúa Trời phán qua việc làm của Ngài, dù Ngài đang hành động quanh chúng ta. Người vô tín nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời mà không hiểu mình thấy gì. Đức Chúa Trời khuyên dân sự Ngài nên quan sát việc làm của Ngài để có thể biết mình nên đáp ứng và điều chỉnh đời sống mình thế nào.
Các môn đồ biết nhiều về quyền năng của Đức Chúa Trời vì từng chứng kiến Chúa Giê-xu khiến bão yên lặng chỉ bằng một lời phán. Thấy Chúa Giê-xu ngồi đồng bàn với Xa-chê, kẻ tội nhân có tiếng xấu, họ học được bài học cảm động về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân. Thấy Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, họ có thể liên hệ đến một sứ điệp; đó là Đức Chúa Trời sẵn sàng làm mọi sự để giải cứu con người ra khỏi tội. Phát hiện ngôi mộ trống họ được mạc khải một lẽ thật diệu kỳ về sự đắc thắng của Đức Chúa Trời là sự mạc khải quan trọng về tấm lòng của Ngài và ý muốn của Ngài.
Nếu bạn nhạy cảm với những việc Đức Chúa Trời đang làm xung quanh bạn, Ngài sẽ phán rõ ràng với bạn qua công việc của Ngài. Bạn sẽ biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động, vì những gì bạn thấy sẽ làm bạn ngạc nhiên, và quyền năng về sự khôn ngoan của con người sẽ không giải thích được những việc ấy. Nếu những việc xảy ra là câu trả lời trực tiếp đến lời cầu nguyện của bạn, thì tức là Đức Chúa Trời đang phán với bạn. Khi bạn trải nghiệm những biến cố vượt quá sự hiểu biết và khả năng của bạn, thì có thể lắm Đức Chúa Trời đang có một sứ điệp quan trọng cho bạn.
Nếu bạn muốn nghe tiếng Đức Chúa Trời, hãy nhìn xung quanh mình để thấy Ngài đang làm gì khi bạn thấy được Đức Chúa Trời đang hành động, những gì bạn thấy sẽ mạc khải đặc tính của Ngài, và bạn sẽ có sự hiểu biết mới mẽ về cách đáp ứng lại Ngài.

Ngày 26 tháng 10
SỰ PHỤC HƯNG
“Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đương giận xin hãy nhớ lại sự thương xót” (HaKb 3:2)
Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể làm sống lại những gì đã chết. Nếu bạn thấy rằng lòng mình đã nguội lạnh đối với Đức Chúa Trời, rằng đời sống thuộc linh của gia đình mình hay Hội Thánh mình đã suy yếu, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời làm bạn phấn hưng, duy chỉ Đức Chúa Trời có thể ban sự sống, không phải việc làm của bạn nhưng mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời đem lại sự sống!
Sự nhiệt tình thuộc linh có thể sa sút nếu bị bỏ mặc không sử dụng. Chúng ta đều bắt đầu bước đi với Chúa một cách nhiệt tình, với một tinh thần phấn khich! Nhưng theo thời gian, sự bận rộn len lõi vào. Chúng ta trở nên xao lãng và để cho tội lỗi của chúng ta đến một cách dễ dàng. Chúng ta có thể lợi dụng mối tương giao của mình với Chúa và không thấy sự suy yếu dần của nó cho đến khi chúng ta thấy mình rơi vào tình trạng cạn kiệt sức sống thuộc linh.
Sự xuống dốc có thể xảy ra trong Hội Thánh bạn cũng như trong đời sống của cá nhân bạn. Bạn có nhớ lần nào khi Đức Thánh Linh vận hành mạnh mẽ trong Hội Thánh bạn, và mỗi thành viên đều nhận thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt một cách đầy phấn khởi không? Giờ thờ phượng Chúa lúc này có mất đi sự sống, và quyền năng của Đức Chúa Trời có phải chỉ có là một ký ức không?
Lúc như vậy, bạn không thể nào tự dấy mình lên. Bạn có thể tổ chức nhiều hoạt động và hô hào thúc đẩy những người xung quanh mình, nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể làm sống lại những gì đã chết. Nếu Đức Chúa Trời đề xướng một điều gì đó trong đời sống bạn, gia đình hoặc Hội Thánh bạn, thì duy chỉ Ngài có thể duy trì nó hoặc làm nó sống lại. Nếu bạn cảm thấy sức sống thuộc linh đã lìa khỏi đời sống bạn hoặc đời sống của Hội Thánh bạn, đây là lúc Đức Chúa Trời mời gọi bạn cầu nguyện. Ngài muốn bạn cầu thay với Ngài để Ngài có thể làm dấy lên công việc Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài là sự sống. Không cần duy trì tình trạng chết mất về thuộc linh khi Ngài hứa ban cho một sự sống dư dật và đầy hứng khởi nếu chúng ta cầu xin Ngài.

Ngày 27 tháng 10
BẠN SẼ ĐẾN DỰ TIỆC MỪNG KHÔNG ?
“Nhưng nó thưa cha rằng: này tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê đặng ăn chơi với bạn hữu tôi!” (LuLc 15:29)
Đức Chúa Trời quan tâm đến việc đưa dẫn người đang chết mất về với sự sống. Lòng Ngài mừng rỡ khi thấy một người trở về với Ngài sau một thời gian chống nghịch Ngài. Nếu lòng bạn giống như tấm lòng Đức Chúa Trời, bạn cũng sẽ vui mừng khi một tội nhân trở về với Chúa Cha.
Thí dụ về người con trai hoang đàng mà Chúa Giê-xu kể cũng đề cập đến người con cả nhiều như về người con hoang đàng và người cha. Năm này sang năm khác người con cả đã làm việc cực nhọc cho cha mình với hy vọng một ngày nào đó được cha ban thưởng. Anh ta chứng kiến sự đau lòng mà người em đã gây ra cho cha mình. Nhưng khi người em trở về, người anh cả không cùng vui mừng với cha. Anh ta không hài lòng vì thấy cha hạnh phúc. Anh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình và sự bất công mà anh ta thấy mình phải chịu. Anh ta cảm thấy mình như một người luôn phải hy sinh và hoàn toàn bỏ lỡ phước hạnh được mở tiệc mừng cùng cha mình.
Có thể lắm chúng ta hầu việc Chúa hết năm này sang năm khác, nhưng lòng chúng ta xa cách Ngài. Bạn có thể là một trong những người làm việc cực nhọc nhất trong Hội Thánh nhưng lòng đầy cay đắng vì những người khác không chịu bớt gánh nặng với bạn. Bạn có thể trở nên quá chú tâm với sự vất vả của mình đến nỗi khi Đức Chúa Trời làm những phép lạ trong đời sống của những người xung quanh bạn, bạn lại không thể vui mừng được.
Nếu bạn hầu việc Chúa bằng bổn phận hoặc thói quen, nhưng không bởi niềm vui và lòng biết ơn, bạn sẽ có cảm giác mình là một người phải hy sinh. Bạn sẽ ghen tỵ với những người đang kinh nghiệm sự vui mừng trong Chúa trong khi bạn phải oằn vai vì những việc bạn đang làm. Đây không phải là đời sống dư dật mà Cha Thiên Thượng muốn ban cho bạn. Hãy đến chung vui, dành thời gian với Cha, và chia sẻ niềm vui với Cha!

Ngày 28 tháng 10
LỊCH SỬ
“Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta! Khá nhìn xem vầng đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên!” (EsIs 51:1)
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không bao giờ nên bỏ qua di sản thừa kế của mình. Biết rõ di sản thừa kế của một Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể hiểu được chính bản thân mình, và biết được Đức Chúa Trời đang dẫn chúng ta đi đến đâu.
Dân Y-sơ-ra-ên có một di sản rất giàu có. Dân tộc của họ được khai sinh nhờ kết quả của sự trung tín của Áp-ra-ham và Sa-ra. Nhiều thế hệ nối tiếp theo đó bao gồm Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép, những vị lãnh đạo trung tín của họ. Đức Chúa Trời ban ơn dư dật cho dân sự Ngài và khiến họ nên thịnh vượng. Đức Chúa Trời tiếp tục bày tỏ ơn thương xót Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên qua việc dẫn họ ra khỏi Ê-díp-tô đi đến xứ đượm sữa và mật của riêng họ. Đức Chúa Trời đã lập nên dân tộc này qua một số phép lạ đáng kính sợ nhất trong lịch sử. Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho họ những vị lãnh đạo tài ba như Môi-se, Giô-suê, Ghê-đê-ôn, Đê-bô-ra, Sa-mu-ên, Đa-vít và Sa-lô-môn. Ngài đã sai nhiều tiên tri đầy quyền năng đến với họ như Ê-li, Ê-sai và Giê-rê-mi. Thật đáng tiếc, trong thời Ê-sai, dân sự của Đức Chúa Trời đã sống trong sự quên lãng di sản mình. Họ đã sống như những người nghèo khó về mặt thuộc linh mà lẽ ra họ phải là những người thừa kế một di sản giàu có và là những thành viên của chức tế lễ nhà vua.
Di sản thuộc linh của bạn còn giàu hơn di sản trong thế hệ của Ê-sai. Những tổ phụ thuộc linh của bạn như Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-xu, Giăng Báp-tít, các môn đồ, sứ đồ Phao-lô, và nhiều thánh đồ đã ngã xuống qua nhiều thế hệ. Quan trọng hơn, chúng ta có Chúa Giê-xu như một tác giả và là người đã hoàn tất cuộc chạy để chúng ta noi gương trong đời sống đức tin mình (HeDt 12:2). Bạn có thể đang sống trong một gia đình có tuyền thống tin kính Chúa qua nhiều thế hệ.
Bạn có thấy được bức tranh toàn cảnh về công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời không? Hoạch định của Đức Chúa Trời bao gồm cả bạn, cũng giống như nó bao gồm mỗi một Cơ Đốc nhân trong suốt nhiều thế kỷ trôi qua. Đức Chúa Trời muốn bạn dự phần trong công cuộc cứu chuộc của Ngài để công cuộc ấy tiếp tục đem sự cứu rỗi đến cho thế gian hư mất. Sự vâng lời của bạn trong hôm nay sẽ để lại một di sản của lòng trung tín cho các thế hệ sau.

Ngày 29 tháng 10
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA NGHE
“Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài” (MaMl 3:16)
Đức Chúa Trời đã lập ra Nước Ngài để các Cơ Đốc nhân đồng cam hiệp lại với nhau. Thật vui khi bạn tìm được một Cơ Đốc nhân khác có cùng mối quan tâm và cùng gánh nặng với bạn! Thường thường, Đức Chúa Trời sẽ đặt để một tín hữu khác bên cạnh bạn, người đó sẽ chia sẻ với bạn trong công việc và những sự quan tâm mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng bạn.
Đức Chúa Trời tỏ cho con cái Ngài thấy một chiều hướng đầy quyền năng của sự hiện diện Ngài khi họ hiệp lòng hiệp ý cùng quan tâm đến Nước Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng khi có hai Cơ Đốc nhân trở lên nhóm lại và bàn về những vấn đề liên quan đến Chúa, thì Ngài rất đẹp lòng mà lắng nghe họ và đáp ứng sự quan tâm của họ. Khi hai hoặc ba tín hữu hiệp ý trong sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ đầy quyền năng của Ngài ở giữa họ (Mat Mt 18:19-20). Khi hai người đi cùng nhau và cùng bàn luận về những biến cố liên quan đến sự đóng đinh Chúa Cứu Thế, Chúa Giê-xu đã đi cùng họ và giúp họ hiểu những biến cố ấy (LuLc 24:13-32).
Nếu bạn đang mang gánh nặng về gia đình, Hội Thánh hoặc bè bạn mình, hãy cầu xin Chúa đem đến cho bạn những tín hữu có cùng tâm tình ấy để chia sẻ gánh nặng với bạn trong sự cầu nguyện và những buổi chuyện trò. Đừng cố sức mang gánh nặng một mình. Bạn có thể cầu nguyện cho những gánh nặng ấy, nhưng bạn sẽ đánh mất phước hạnh được hiệp một với những tín hữu khác, những người luôn nhóm nhau lại để cầu thay cho nhau và hưởng được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mọi sự mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong Nước Ngài đều đề cao sự phụ thuộc lẫn nhau, không phải chủ trương chủ nghĩa cá nhân. Khi bạn quan tâm đến những vấn đề gì, hãy tìm những tín đồ khác có cùng tâm tình để cùng bạn gánh vác và chia sẻ gánh nặng với nhau.

Ngày 30 tháng 10
NHỮNG KẺ THÙ THUỘC LINH
“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trênt rời vậy” (Eph Ep 6:12)
Trong một trận chiến, phát hiện ra kẻ thù là điều rất quan trọng. Nếu bạn không biết mục tiêu tấn công của mình, bạn có thể dễ gặp nguy hiểm. Phao-lô có nhiều kẻ thù. Một số phẫn nộ với ông, số khác căm ghét ông, và còn có những người muốn giết chết ông. Một số người cứ tưởng là ủng hộ ông nhưng lại tìm cách hãm hại ông và chức vụ của ông (Cong Cv 9:23; Phi Pl 1:17; IITi 2Tm 1:15; 4:14; ITi1Tm 1:26). Dù đương đầu với bao thử thách và bắt bớ, Phao-lô không bao giờ mất cảnh giác với kẻ thù thật sự của mình. Phao-lô đề phòng cao độ với Sa-tan. Khi con người tiến công ông, ông biết họ không phải là những đối thủ thật của mình. Họ chỉ là những công cụ vô ý thức của những lực lượng thần linh của sự tối tăm.
Khi bạn gặp phải sự chống đối với đức tin mình, phản ứng đầu tiên của bạn có thể là nổi giận với đối thủ mình. Điều này có thể làm cho sự quan tâm của bạn đi trệch khỏi những chiều hướng thuộc linh sâu nhiệm hơn của sự xung đột mà bạn gặp phải. Kẻ thù của bạn có thể đang vô vọng trong sự trói buộc của tội lỗi. Thay vì sỉ nhục họ để trả đũa, bạn nên hết lòng cầu thay cho họ. Sự thù hằn của đối thủ càng khiến bạn dự phần vào công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời để giải phóng anh (chị) ấy ra khỏi sự nô lệ về mặt thuộc linh.
Hãy cảnh giác với chiến trường thuộc linh xung quanh bạn. Nó thật sự có khả năng huỷ diệt bạn và những người bạn đang quan tâm. Biết rõ kẻ thù thật của mình là ai sẽ giúp bạn thoát khỏi sự cay đắng và sự không tha thứ. Hy vọng của bạn nằm trong một thực tế; đó là “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (ICo1Cr 4:4). Đừng hy vọng nơi con người, nhưng hãy tin hoàn toàn nơi Đấng đã đánh bại kẻ thù của bạn rồi.

Ngày 31 tháng 10
KẺ THÙ CHIẾN BẠI
“Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (CoCl 2:15)
Cơ Đốc nhân không được kêu gọi để đánh bại Sa-tan. Đức Chúa Trời đã đánh bại nó trong Chúa Cứu Thế rồi! Cũng không phải chúng ta có nhiệm vụ “trói buộc” Sa-tan. Chúa Giê-xu đã giới hạn về không gian và thời gian của sự tự do của Sa-tan, Sa-tan, “kẻ thù cũ của chúng ta”, đã bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát bởi Cứu Chúa đã hy sinh thân mình làm của lễ trên thập tự giá và trong sự sống lại của Ngài. Về phần Sa-tan, nhiệm vụ của chúng ta là tin nơi sự đắc thắng của Cứu Chúa và mỗi ngày chế ngự nó bằng sự thật về sự chiến bại của nó, như Chúa Giê-xu đã làm.
Sa-tan là cha của kẻ nói dối và là một chuyên gia lường gạt (GiGa 8:44). Nếu nó có thể khiến bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã không đánh thắng nó, thì bạn sẽ không kinh nghiệm được sự đắc thắng của Chúa Giê-xu. Bạn sẽ thấy mình đang tham gia những trận chiến mà Cứu Chúa đã thắng rồi! Bạn sẽ sợ Sa-tan, và nó sẽ tránh khỏi bạn (GiGa 4:7). Khi bạn chế ngự nó, bạn hiểu được rằng Chúa Giê-xu đã đánh thắng nó và ban cho bạn sự đắc thắng trên tầm ảnh hưởng của nó. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một áo giáp thuộc linh dư sức đứng vững trước mọi sự tấn công của Sa-tan (Eph Ep 6:10-20).
Cơ Đốc nhân có thể quá chú tâm vào sự tranh chiến với Sa-tan. Điều này đánh lừa họ để rồi họ đầu tư thì giờ và sức lực làm những điều mà Chúa Cứu Thế đã làm thay họ rồi. Nếu Sa-tan có thể làm đổi hướng bạn sang cuộc chiến mà đã kết thúc trong sự đầu hàng của nó, thì nó sẽ loại trừ được kết quả mà Đức Chúa Trời muốn bạn đạt được. Sợ Sa-tan là sợ một tù binh của chiến tranh. Bạn không cần đánh bại Sa-tan cũng không được kêu gọi để làm điều đó, bạn chỉ cần vận dụng sự đắc thắng của Cứu Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình và sống một đời sống Cơ Đốc đắc thắng. Khi bạn đi ra chia sẻ sứ điệp Tin lành cho người khác, Sa-tan và những lực lượng của nó đương đầu với sự thất bại trong mỗi một cuộc đời được Nước Đức Chúa Trời thu nhận (LuLc 10:17-20).

Ngày 1 tháng 11
ÂN ĐIỂN, SỰ THƯƠNG XÓT VÀ SỰ BÌNH AN
“Gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong đức tin. nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!” (ITi1Tm 1:2)
Cách bạn cầu nguyện cho những người thân trong gia đình mình và bạn bè mình rất quan trọng. Không có cách cầu thay cho những người thân yêu của mình nào tốt hơn cách theo gương cầu nguyện trong Kinh Thánh. Phao-lô thường cầu xin Đức Chúa Trời ban cho những người Ngài yêu những ân tứ đặc biệt. Thay mặt Ti-mô-thê, Phao-lô cầu xin ân điển, sự thương xót và sự bình an.
Ân điển là những ân tứ không đáng được có mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài. Chúa liên hệ với chúng ta chỉ bởi ân điển Ngài. Ân điển ấy ban sự cứu rỗi cho chúng ta dù chúng ta đáng bị huỷ diệt (Eph Ep 2:8). Ân điển của Ngài ban phước cho chúng ta bằng sự giàu có của thiên đàng. Ân điển Ngài ban cho chúng ta sự bình an dù ở trong nghịch cảnh. Ân điển Ngài đem lại cho chúng ta những điều tốt lành mỗi ngày (ITi1Tm 1:14).
Sự thương xót là Đức Chúa Trời rút lại hình phạt mình, chúng ta đáng phải nhận vì sự đầy dẫy tội lỗi của mình. Hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng Chúa Giê-xu đã trả án phạt đó thay chúng ta (RoRm 6:23). Đức Chúa Trời nhịn nhục và sẽ hoãn thi hành án phạt để cho chúng ta tất cả đều có cơ hội ăn năn và nhận được ân tứ của sự cứu rỗi từ Ngài (IIPhi 2Pr 3:9).
Sự bình an là tình trạng của tâm thần và tấm lòng mà chúng ta kinh nghiệm được khi chúng ta tin nơi ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Sự bình an có được khi chúng ta biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất của mình (Phi Pl 4:7). Đức Chúa Trời đảm bảo với chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta thất bại thảm hại trong sự hứa nguyện với Ngài. Ngài vẫn sẽ tỏ lòng thương xót đối với chúng ta. Lời bảo đảm này ban cho chúng ta sự bình an thật.
Sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho về cơ bản khác với sự bình an mà thế gian ban cho (GiGa 14:27). Thế gian tìm cách làm dịu đi sự căng thẳng của chúng ta bằng những lời khuyên hoặc những viên thuốc hoặc những trò giải trí mang tính tạm thời. Sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho đi thẳng đến linh hồn, và xoa dịu tấm lòng và tâm trí.
Bạn cầu nguyện thế nào cho những người bạn yêu quí? Không có lời cầu thay nào tốt hơn là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ được dư dật ân điển Ngài, sự thương xót và sự bình an của Ngài.

Ngày 2 tháng 11
BẠN CÓ LÀM NHƯNG VIỆC MÀ BẠN BIẾT LÀ NÊN LÀM KHÔNG ?
“Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia Gc 4:17)
Biết ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng không làm theo không bao giờ là chuyện nhỏ. Đức Chúa Trời gọi điều đó là phạm tội. Chúng ta có thể biện minh cho sự thiếu vâng lời của mình: “Tôi chưa sẵn sàng”, hoặc “tôi sẽ làm sau!” hoặc “Tôi nghĩ nó chẳng đem lại kết quả gì” hoặc “tôi không thể nỗ lực!”. Chúng ta lý sự, chúng ta chần chừ; nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời, sự lý sự và sự do dự không khác gì sự không vâng lời. Đôi khi chúng ta tự dối mình trong suy nghĩ rằng những ý định tốt tương đương với những hành động biết vâng lời. Chúng thật sự không phải. Một ý định tốt mà không có hành động thích hợp cũng là sự không vâng lời. Khi chúng ta gặp Chúa và Ngài cho chúng ta một lời hướng dẫn. Như vậy chưa đủ để chúng ta viết vào trong nhật ký thuộc linh của mình, cũng chưa đủ để nói cho bạn bè và Hội Thánh về “quyết định” của mình. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không phải để chúng ta “đưa ra một quyết định” nhưng để chúng ta vâng theo! Quyết định vâng lời không tương đương với sự vâng lời (Mat Mt 21:21-31)! Lớn tiếng khẳng định sự cần thiết của việc vâng lời không phải là vâng lời (LuLc 6:46). Kết ước công khai không phải là vâng lời Chúa. Sự vâng lời không được thay thế bằng những việc làm tốt.
Đức Chúa Trời phán dặn vua Sau-lơ phải chờ tiên tri Sa-mu-ên đến. Thay vì chờ đợi. Sau-lơ đã tự tay giải quyết vấn đề và dâng của lễ. Sau-lơ hoàn toàn sững sờ khi phát hiện ra rằng những việc làm của lòng mộ đạo không thể thay chỗ cho sự vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời (ISa1Sm 15:22). Cũng giống như với Sau-lơ. Đức Chúa Trời chờ đợi bạn vâng theo mọi sự chính xác như những gì Ngài phán dặn. Chỉ có sự vâng lời là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời!

Ngày 3 tháng 11
ĐƯỢC XÉT LÀ TRUNG THÀNH
“Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc” (ITi1Tm 1:12)
Theo con mắt của loài người sự ghi nhận về sứ đồ Phao-lô như một người nhiệt tình bắt bớ Cơ Đốc nhân, chắc hẳn khiến ông không thể được Đức Chúa Trời sử dụng trong công việc Ngài. Phao-lô được biết như “làm đầu của kẻ tội nhân”, người phạm thượng, hay bắt bớ và hung bạo (ITi1Tm 1:13-15). Mọi sự đã thay đổi khi Đức Chúa Trời cứu rỗi Phao-lô. Phao-lô sống một đời sống Cơ Đốc bằng sự nhiệt tình mà ông đã có khi chống lại nó. Phao-lô luôn thành tín trong mọi nhiệm vụ, bất kể công việc ấy lớn hay nhỏ. Cuối cùng, bởi vì sự thành tín của Phao-lô, Đức Chúa Trời tin tưởng ông là một trong những ủng hộ Phúc Âm quan trọng nhất của Ngài.
Phao-lô đã hiểu rằng mọi sự mà ông đặt được cho Nước Đức Chúa Trời là nhờ vào quyền năng ban cho của Đức Chúa Trời. Phao-lô không bao giờ bị mắc lừa đến nỗi nghĩ rằng sự thông minh của mình và sự nỗ lực của bản thân có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Phao-lô đã biết ơn Chúa vì có cơ hội được thử thách và được xét là trung thành trong mọi công việc, bất kể tầm cỡ công việc thế nào.
Khả năng hầu việc Đức Chúa Trời của bạn không dựa vào quá khứ của bạn, nhưng dựa trên sự trung tín của bạn trong ngày hôm nay. Nếu bạn trung thành với công việc mà Đức Chúa Trời tin giao cho bạn, Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn có thể làm thành nó. Đừng phân biệt công việc lớn hay nhỏ. Phao-lô nhận thấy mỗi một việc đều là đặc ân mà ông không đáng được nhận. Dù Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện cho một người nào đó, hoặc chăm lo cho một người đang túng thiếu, hoặc hướng dẫn một lớp học Kinh Thánh hoặc chăm sóc một bệnh nhân, bạn đều phải nỗ lực để luôn trung tín. Bạn sẽ kinh nghiệm được sự ban sức của Ngài khi hầu việc Ngài. Nếu bạn trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời sẽ tin và giao cho bạn công việc lớn hơn. Bạn sẽ có thể hoà lòng với Phao-lô trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã xét bạn là trung thành và cho bạn dự phần trong công việc phục vụ Ngài (LuLc 16:10).

Ngày 4 tháng 11
ĐỪNG ĐỂ MỘT AI KHINH DỂ BẠN
“Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (ITi1Tm 4:12)
Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi có tính chân thật và khao khát hầu việc Chúa. Nhưng sự yếu đuối nhất định trong đời sống của Ti-mô-thê ngăn ông hầu việc Đức Chúa Trời một cách tự tin. Ti-mô-thê là một người rất trẻ để làm một lãnh đạo tôn giáo, và rõ ràng một số người đã nghi ngờ khả năng của ông. Ti-mô-thê có bản tánh mềm yếu và dễ bệnh (ITi1Tm 5:23). Với tình trạng như vậy ông không chắc sẽ thành công trong việc lãnh đạo Hội Thánh trong thời gian bị bắt bớ dữ dội này!
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng để cảm giác bất an vì còn trẻ tuổi của mình làm mất dần đi sự nhiệt tình và sự thành tín mà mình có được trong khi làm công việc Đức Chúa Trời giao phó. Thay vì trách những người chỉ trích Ti-mô-thê, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải sống làm gương tốt. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải sống một đời sống không chỗ trách được trong lời nói, nết ăn ở, tình yêu thương, đức tin và sự tinh sạch để đời sống ông là một tấm gương sáng cho nhiều người khác trong Hội Thánh noi theo. Đời sống của Ti-mô-thê là một bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông. Đức Chúa Trời không nhìn vào tuổi trẻ, sự nhút nhát và thể chất yếu đuối của Ti-mô-thê nhưng Ngài thấy được tấm lòng chân thành của ông.
Khi bạn nỗ lực bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bạn có thể giống như Ti-mô-thê. Có lẽ một số mặt ở bạn dường như không đủ tư cách để hầu việc Chúa cách có hiệu quả. Bạn có thể quá nhạy cảm vì là một Cơ Đốc nhân mới hoặc bạn là một người có quá khứ tội lỗi. Có lẽ bạn không được học đến nơi đến chốn, không có tiền hay địa vị xã hội gì. Bạn có thể đã kinh nghiệm sự thất bại trong công việc hầu việc Đức Chúa Trời. Đừng để điều đó ngăn bước bạn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Sự yếu đuối của bạn có thể là một phương tiện để Đức Chúa Trời chứng tỏ sự mạnh mẽ của Ngài (IICo 2Cr 12:9). Hãy để Đức Chúa Trời chứng tỏ được sự kêu gọi của Ngài trên bạn bằng cách làm cho đời sống bạn thay đổi thành một tấm gương thánh khiết.

Ngày 5 tháng 11
SỰ KHÔN NGOAN ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH
“Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó” (LuLc 7:35)
Thế gian đầy dẫy “những chuyên gia”. Ở khắp mọi nơi đều có người muốn thuyết phục bạn tin nơi sự khôn ngoan trong ý kiến của họ. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: không phải người lớn tiếng và hùng hồn tuyên bố quan điểm của mình là người khôn ngoan nhất, nhưng người khôn ngoan là người được xác nhận theo thời gian.
Sự khôn ngoan không được chứng minh bằng sự tranh luận hay cãi lẫy. ự khôn ngoan được chứng minh qua thời gian. Một số người cương quyết cho rằng ý kiến của họ là tốt nhất. Bất kể họ bảo vệ ý kiến mình như thế nào, thời gian là vị quan xét tốt nhất cho sự khôn ngoan của họ. Kết quả của một công việc chứng minh tính hiệu lực của nó, không phải nó được đề cao như thế nào thì hiệu lực của nó thể ấy.
Khi bạn nỗ lực vâng theo điều Đức Chúa Trời phánd ặn, sẽ có những lúc bạn gặp phải sự ngăn trở và phê bình của những người không nhất trí với sự khôn ngoan của công việc bạn. phản ứng đầu tiên của bạn có thể là tranh luận để thanh minh cho chính mình. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi, thời gian sẽ tỏ ra sự khôn ngoan của những công việc bạn làm hơn là bạn có thể tỏ ra qua sự tranh luận.
Qua nhiều thế hệ, sự khôn ngoan của Lời Đức Chúa Trời đã được thử nghiệm và chứng minh là thật. Nên quan trọng hơn hết là bạn nên kiểm chứng mọi điều mình nghe được dựa theo Kinh Thánh. Những khuynh hướng trong tâm lý học và triết học có thể đến và có thể đi, nhưng Lời Đức Chúa Trời không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Mỗi khi bạn chia sẻ một ý kiến để khuyên nhủ người khác, hãy chắc rằng ý kiến đó được lấy từ Kinh Thánh mà không phải là từ suy nghĩ mà ban cho là tốt nhất của mình. Nếu bạn có những quyết định theo Lời Đức Chúa Trời cho đời sống mình, thời gian sẽ là người bảo vệ cho bạn và nó sẽ công nhận sự khôn ngoan trong những quyết định của bạn. Nếu theo thời gian bạn nhận thấy rõ ràng mình sai, hãy cầu xin Chúa tha thứ và nỗ lực tìm kiếm lời phán mới từ Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Rồi hãy vâng theo lời đó và chờ xem Đức Chúa Trời khẳng định sự khôn ngoan của Ngài trong đời sống bạn.

Ngày 6 tháng 11
ĐỪNG TRỐN TRÁNH VIỆC DƯỜNG NHƯ KHÔNG THỂ
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn” (Mat Mt 14:16)
Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đồ Ngài làm một việc rõ ràng không thể làm được. Có 5 ngàn người, không kể phụ nữ và trẻ con, và họ đang đói. Nhưng họ chỉ có trong tay 5 cái bánh và hai con cá nhỏ - rõ ràng không đủ nuôi doàn dân. Nếu phải đi mua thức ăn thì ngân sách của các môn đồ cũng không đủ để mua cho số lượng người đông như vậy. Dường như rất vô lý khi Chúa Giê-xu bảo các môn đồ phải phân phát số lượng bánh và cá ít ỏi đó cho cả đoàn dân đông. Nhưng đó chính là điều Chúa Giê-xu yêu cầu họ làm. Bởi vì Chúa Giê-xu ra lệnh, các môn đồ đã vâng theo và chứng kiến một phép lạ thật diệu kỳ.
Chúa Cứu Thế sẽ đưa bạn vào trong những tình huống mà bạn thấy không thể giải quyết được, nhưng đừng cố trốn tránh chúng. Hãy ở giữa chúng, vì chính ở những nơi đó bạn sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời. Sự khác nhau cơ bản giữa những việc dường như không thể đối với chúng ta và những việc hoàn toàn có thể là lời phán từ Chúa mình! Đức tin tiếp nhận mạng lệnh thánh của Ngài và làm theo sự hướng dẫn mà duy chỉ Đức Chúa Trời có thể làm thành. Nếu bạn chỉ nỗ lực trong những việc mà bạn biết mình có thể làm được bằng sức lực và tiền bạc của riêng mình, thì những người xung quanh bạn sẽ không nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động. Bạn sẽ là người nhận sự khen ngợi vì một công việc được làm tốt, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không có phần nào trong đó.
Hãy xét lại đời sống mình và những quyết định mà gần đây bạn đang đối diện. Bạn có nhận được lời phán từ Chúa để rồi chờ đợi bước tiếp theo của đức tin mình không? Nếu bạn tiến hành từng bước theo những gì Ngài phán dặn, dù nó có vẻ không tưởng đối với bạn, bạn sẽ kinh nghiệm sự vui mừng vì thấy Chúa của mình làm phép lạ, và những người xung quanh bạn cũng sẽ thấy như vậy.

Ngày 7 tháng 11
BỊ CÁM DỖ BỞI NHỮNG CON ĐƯỜNG TẮT
“A-bi-sai nói cùng Đa-vít rằng: Ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người chỉ một cái mà cặm người xuống đất, chẳng cần đâm lại” (ISa1Sm 26:8)
Đôi khi bạn sẽ bị cám dỗ để chọn những con đường tắt đi đến những đích của cuộc đời mình. Đa-vít đối diện với sự cám dỗ này nhiều lần trước khi người được bước lên ngai vàng. Sa-mu-ên, một tiên tri của Đức Chúa Trời, đã xức dầu cho Đa-vít và tiên báo rằng Đa-vít sẽ làm vua kế vị của Y-sơ-ra-ên (ISa1Sm 16:12-13). Nhưng, trong khi Đa-vít chờ đợi sự xếp đặt đúng thì đúng lúc của Đức Chúa Trời, người đã chán nản vì thấy vua Sau-lơ điên cuồng dẫn vương quốc mình vào chỗ lâm nguy. Sau-lơ đuổi theo Đa-vít để giết hại người, buộc Đa-vít phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống.
Rồi một cơ hội không thể ngờ đã bày ra trước mắt Đa-vít. Đa-vít nhận thấy Sau-lơ ở trong tình trạng dễ tấn công; đương ngủ với kẻ thù mình. A-bi-sai, một binh lính của Đa-vít đề nghị giết chết Sau-lơ. Đây có vẻ là một đề nghị có ý nghĩa hoàn hảo. Sau-lơ đã tìm cách giết chết Đa-vít nhiều lần. Đức Chúa Trời có nói rằng Ngài có ý định lập Đa-vít lên làm vua. Nếu tự tay mình giải quyết mọi việc, Đa-vít có thể kết thúc thời lưu lạc của mình và nhận lấy ngai vàng như ý của Đức Chúa Trời mong muốn. Nhưng Đa-vít đã không thoả hiệp lòng chính trực của mình để được làm vua, dù ông muốn có địa vị đó và địa vị đó thuộc về ông là đúng đắn. Làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi cách khác hơn cách mà Đức Chúa Trời định sẵn là điều không thể tưởng được.
Đôi khi bạn có thể đối diện với những cám dỗ tương tự. Những người bạn có thiện ý khuyên bạn nên làm cho ý muốn của Đức Chúa Trời xảy ra sớm hơn thay vì ngồi chờ Ngài. Có thể bạn bị cám dỗ để tự kiểm soát tình huống của mình, và cho rằng mục đích sẽ biện minh cho phương tiện. Đây là những lúc bạn phải tin nơi sự sắp xếp thời gian cách hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể lên kế hoạch cho bạn đạt được một vị trí nào đó hoặc nhận được một lời chỉ dẫn mới, nhưng thời gian chưa phải lúc. Hãy thận trọng với lòng mình. Đừng để người khác thuyết phục bạn thoả hiệp sự liêm chính của mình khi bạn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.

Ngày 8 tháng 11
KIÊN QUYẾT TRONG QUYẾT ĐỊNH
“Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem” (LuLc 9:51)
Rất dễ mất tập trung trong đời sống Cơ Đốc! Giờ phút bạn hiểu Chúa muốn bạn làm một điều gì đó, thì dường như mọi người xung quanh cần bạn dành thời gian và sự chú tâm đến họ! Khi đến lúc Chúa Giê-xu phải bước lên thập tự giá, Ngài “xây mặt về Giê-ru-sa-lem, để không có điều gì ngăn Ngài làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Sự quyết tâm đi đến Giê-ru-sa-lem của Ngài được thấy rõ qua hình ảnh dân Sa-ma-ri, dân thù địch của người Do Thái, khi nhận ra Ngài là người Do Thái thì không cho Ngài đi qua làng của họ.
Chúa Giê-xu kiên quyết không đi lạc khỏi nhiệm mạng của Ngài, nhưng Ngài dành thời gian dạy dỗ cho nhiều người mà Ngài gặp dọc đường. Ngài đã sai 7 môn đồ vào các thành xung quanh (LuLc 10:1). Ngài đã chữa lành cho người phung (LuLc 17:11-19). Ngài cũng chữa lành cho người bệnh thuỷ thủng (LuLc 14:1-4). Ngài đã đem sự cứu rỗi vào nhà Xa-chê (LuLc 19:1-10). Ngài tiếp tục dạy dỗ các môn đồ Ngài (LuLc 15:1-32). Chúa Giê-xu đã không từ chối phục vụ người khác khi Ngài đi đến Gô-gô-tha, nhưng trên hết Ngài đã từ chối đi xa khỏi ý muốn của Cha Ngài.
Nếu bạn biết Đức Chúa Trời muốn bạn làm việc gì, hãy chú tâm đến mục tiêu đó bằng sự kiên quyết để làm thành nó (ChCn 4:25). Sự quyết tâm của bạn để đi đến mọi nơi Đức Chúa Trời dẫn dắt phải được những người xung quanh bạn nhận thấy rõ. Hãy cẩn thận để không bị lạc hướng bởi những cơ hội xung quanh bạn hầu cho bạn có thể nhận thấy mục tiêu cuối cùng mà Chúa dành cho mình. Đừng chịu thua sự cám dỗ để rồi trì hoãn sự vâng lời của mình hoặc từ bỏ nó luôn. Một khi bạn nhận được nhiệm vụ rõ ràng từ Chúa, sự đáp ứng của bạn phải là sự vâng phục không hề nao núng.

Ngày 9 tháng 11
SỨC MỚI
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (EsIs 40:31)
Đôi khi bạn có thể cảm thấy mình quá kiệt sức và căng thẳng nên nỗi không chắc có thể bước tiếp tục được nữa. Có lẽ bạn đã dành hết thời gian của mình để vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác và liên tục dành thời gian và sức lực cho người. Chúa của bạn muốn bổ sức mới cho bạn để bạn có thể hưởng được sự sống dư dật mà Ngài định sẵn cho bạn. Điều quan trọng cần làm là chờ đợi Ngài thực hiện điều đó.
Thế hệ của chúng ta không thích chờ đợi. Chúng ta phải vội vàng vì tất cả những cam kết mà chúng ta đã lập và nhiều trách nhiệm mà chúng ta nắm giữ. Chúng ta sống một cách gấp gáp mà không để ra thời gian đánh giá lại những hành vi của mình. Đôi lúc vì chúng ta vội vã trong công việc mình, chúng ta đã chạy trước Chúa. Một phần trong tiến trình phục hồi của Đức Chúa Trời là kéo chúng ta đi chậm lại và khiến chúng ta lắng nghe Ngài. Khi chúng ta chờ đợi Ngài, Đức Chúa Trời sẽ nhắc chúng ta phải nương cậy hoàn toàn nơi sức mạnh Ngài. Khi chúng ta đi chậm lại và tìm kiếm ý muốn Ngài, Ngài sẽ mạc khải cho chúng ta những hoạch định của Ngài.
Theo Kinh Thánh, chờ đợi Chúa không bao giờ là việc làm tiêu cực; nó luôn là việc tích cực. Sự chờ đợi đòi hỏi chúng ta phải dừng lại mọi sự theo đuổi của mình và chú tâm đến Chúa hoàn toàn. Có thể chúng ta phải từ bỏ một số việc làm mà chúng ta đã để ngập đầu mình. Có thể chúng ta cần dành cả một ngày để ngồi yên lặng trước mặt Chúa. Nếu chúng ta cầu xin Ngài, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thấy nguồn năng lực mà Ngài đã ban để giúp cho những công việc mà bấy lâu chúng ta nỗ lực bằng chính sức mình để làm. Đức Chúa Trời có thể gọi tên những cảm giác tội lỗi đã thúc đẩy chúng ta làm những việc mà Ngài không yêu cầu chúng ta làm.
Chúa Giê-xu gánh nhiều trách nhiệm hơn chúng ta. Nhiều người cần đến Ngài hơn cần đến chúng ta. Nhưng Ngài không bao giờ bị ngập đầu hoặc bất lực bởi công việc Ngài. Giờ đây Chúa Cứu Thế đang hướng dẫn bạn để bạn làm trọn ý muốn của Cha Thiên Thượng và có được sức lực cần thiết cho mỗi một ngày (Mat Mt 11:28).

Ngày 10 tháng 11
TIẾP TỤC CÁCH KIÊN QUYẾT
“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước” (Phi Pl 3:13-14a)
Thế gian sẽ nói với bạn rằng ảnh hưởng đang chi phối trong đời sống bạn là quá khứ của bạn. Nếu bạn xuất thân từ một gia đình có đời sống khó khăn, thì hoàn cảnh đó sẽ xác định hướng đi của cuộc đời bạn. Nếu bạn từng bị đối xử bất công, thì điều đó sẽ chi phối tình trạng của đời sống hiện nay của bạn. Nếu bạn từng bị tổn thương hoặc sỉ nhục, hoặc nếu tuổi trẻ của bạn sống trong sự nổi loạn, thì quãng đời còn lại của bạn sẽ sống trong sự tranh chiến với quá khứ của bạn. Thế gian luôn bị ám ảnh bởi quá khứ bởi nó đương đối diện với một tương lai không biết rõ ràng.
Mặc khác, Cơ Đốc nhân sống trong tự do vì Cứu Chúa đã thắng hơn quá khứ của bạn. “Những sự cũ” đã qua đi và “những sự mới” đã đến (IICo 2Cr 5:17). Đức Chúa Trời đạ tha thứ tội lỗi của cơ Đốc nhân một cách hoàn toàn đến nỗi Ngài quyết định không nhớ đến nó nữa (EsIs 43:25). Cơ Đốc nhân không quên quá khứ, nhưng chúng ta không bị quá khứ kiểm soát hoặc tạo động lực. Cơ Đốc nhân nhìn về tương lai với niềm hy vọng.
Con người của thế gian chú ý đến những gì họ đang vượt qua. Cơ Đốc nhân chú ý đến điều họ đang trở thành. Cơ Đốc nhân biết rằng Đức Thánh Linh đang giữ chúng ta theo đúng ảnh tượng của Chúa Cứu Thế. Cơ Đốc nhân biết rằng cuối cùng họ sẽ đứng trước mặt Cứu Chúa để tường trình những việc họ làm và sẽ được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời. Cơ Đốc nhân biết rằng cuối cùng mọi sự bất công sẽ được nêu ra và mọi sự đau khổ sẽ được yên ủi. Họ biết rằng Sa-tan, và chính sự chết cuối cùng sẽ bị kéo đến chỗ kết thúc. Tương lai của Cơ Đốc nhân đầy đủ, giàu có và phấn khởi đến nỗi nó thay chỗ cho mọi điều đã xảy ra trong quá khứ.
Nếu bạn quá bị ám ảnh bởi quá khứ của mình, hãy cầu xin Chúa mở mắt cho bạn thấy một tương lai diệu kỳ đang chờ bạn, và hãy giống như Phao-lô bắt đầu bươn theo sự ở đằng trước.

Ngày 11 tháng 11
MẤT SỰ SỐNG MÌNH
“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại” (Mat Mt 16:25)
Cơ Đốc nhân được lệnh phải để mất sự sống mình. Điều này có nghĩa là họ phải chú tâm dâng sự sống mình cho Đức Chúa Trời và Nước Ngài. Một trong những trở ngại lớn nhất khiến bạn không thể tiếp tục nhiệm vụ mình với Chúa sẽ là việc bạn nhìn thấy những điều được coi là “những quyền hạn hợp pháp” của bạn - tức những điều bạn thấy mình có quyền kinh nghiệm và hưởng thụ. Không khó khăn để giao cho Cứu Chúa quyền điều khiển trên những điều mà không phải là một của lễ hoặc những điều mà bạn thích làm bất chấp như thế nào. Nhưng rất khó để Cứu Chúa điều khiển trên những điều tốt lành và những điều bạn yêu quí có thể đứng chen giữa bạn và ý muốn của Đức Chúa Trời.
Ví dụ, bạn biết rằng sống gần con cái hoặc các cháu đang tuổi lớn của mình là điều tốt nên làm, nhưng Đức Chúa Trời có thể lại muốn bạn đi đến một thành khác hoặc một lục địa khác để cùng Ngài thi hành chức vụ. Nghỉ ngơi đầy đủ là điều tốt, nhưng bạn có thể nhận được sự kêu gọi khẩn cấp lúc nửa đêm. Bạn có thể cho rằng mình có quyền trên những của cải vật chất nào đó, nhưng Đức Chúa Trời có thể bảo bạn dâng tất cả của cải của bạn cho Ngài và những mục đích của Ngài (Mat Mt 19:21).
Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo cho thái độ này đối với sự sống. Ngài có quyền hợp pháp để hưởng thụ những tiện nghi ở thiên đàng. Nhưng, Ngài không xem nó là một quyền hạn mà Ngài nên nắm giữ; và Ngài cũng không xem việc từ bỏ tất cả Ngài có để làm một của lễ là việc làm phải trả giá quá đắt (Phi Pl 2:5-11). Kết quả, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài và đem sự cứu rỗi đến cho thế gian hư nát.
Thế gian có thuyết phục bạn rằng có những quyền hạn nhất định mà bạn phải nắm giữ không? Bạn có đang cố gắng để cứu sự sống mình không? Bạn có thấy rằng trong khi làm như vậy, bạn thật sự đang đánh mất sự sống mà Đức Chúa Trời muốn bạn có không?

Ngày 12 tháng 11
MỘT PHẦN CỦA ĐIỀU GÌ ĐÓ LỚN HƠN
“Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời” (XuXh 3:6)
Đức Chúa Trời luôn phán với bạn trong ngữ cảnh về những điều Ngài đã làm trong đời sống của những người đã đi trước bạn. Khi Đức Chúa Trời gặp Môi-se, Ngài đã không giao cho ông một trách nhiệm hoàn toàn độc lập với những gì Ngài đã làm qua tổ phụ của ông. Đức Chúa Trời đã có lời hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp hàng trăm năm trước, và giờ đây Ngài đang kéo Môi-se vào trong công việc đang tiến triển của Ngài để làm trọn giao ước mà Ngài đã lập với các tổ phụ của Môi-se.
Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn dắt Môi-se, Đấng đã hành động qua Ê-li, Đấng đã hướng dẫn Phao-lô, Đấng đã chỉ dạy mỗi một con cái Đức Chúa Trời qua nhiều thế kỷ, chính là Đức Chúa Trời, Đấng đến với bạn để kéo bạn vào công việc của Ngài. Bạn có thấy được ý nghĩa của điều đó không? Bạn là một phần quan trọng của một điều gì đó lớn hơn chính bạn rất nhiều!
Chúng ta có xu hướng chỉ nghĩ về hiện tại. Chúng ta muốn có những kết quả trước mắt và thiếu đi ý nghĩa đời đời. Chúng ta thường hành động như thể Đức Chúa Trời đã không có hoạt động gì ở nơi chúng ta trước khi Ngài tiếp cận chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng mọi sự Ngài làm chúng ta sẽ được làm thành trong khi chúng ta có thể nhìn thấy kết quả. Chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn nếu Đức Chúa Trời có ý làm thành những việc Ngài đã bắt đầu trong chúng ta qua một người khác hoặc một thế hệ khác.
Môi-se hiểu được rằng việc ông được gọi vào trong công việc của Đức Chúa Trời là nằm trong bối cảnh của công việc thánh trải qua hàng trăm năm khi Môi-se mặt đối mặt với chính Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn dắt các tổ phụ mình, ông đã hạ mình trước Ngài. Bạn có thấy rằng cuộc đời mình là một phần trong những mục đích đời đời của Đức Chúa Trời không?

Ngày 13 tháng 11
ĐỪNG BUỒN RẦU NHƯ NGƯỜI KHÁC
“Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy” (ITe1Tx 4:13)
Cơ Đốc nhân không buồn rầu như thế gian buồn rầu. Thế gian kinh nghiệm sự đau buồn mà không có hy vọng. Cơ Đốc nhân cũng có nỗi buồn, những nỗi buồn của Cơ Đốc nhân luôn đi chung với sự hy vọng.
Trong thời Chúa Giê-xu, đám tang là lúc thể hiện sự đau buồn sâu sắc. Kêu khóc ầm ĩ trong lễ tang là dấu hiệu cho thấy sự tôn kính người đã khuất. Một người đau khổ vì mất người thân yêu không có quyền năng làm thay đổi sự thật đã xảy ra. Có thể không có lúc nào trong kinh nghiệm của mình, con người cảm thấy vô vọng hoặc yếu đuối hơn trong một buổi đám tang.
Chúa Giê-xu cũng đã khóc trong đám tang của một người bạn thân, nhưng sự đau buồn của Ngài không xuất phát từ sự mất hy vọng (GiGa 11:35). Chúa Giê-xu biết rằng La-xa-rơ sẽ sớm sống lại. Ngài cũng biết khi Ngài đến thế gian lần thứ hai, La-xa-rơ và tất cả những môn đồ của Chúa Giê-xu sẽ sống lại từ kẻ chết và sống với Ngài đời đời ở thiên đàng. Chúa Giê-xu khóc vì Ngài thấy sự vô vọng trong lòng những người Ngài yêu thương. Các bạn của Ngài có sự sống lại và sự sống ngay giữa họ, nhưng họ lại đau buồn! (GiGa 11:25).
Khi Chúa Giê-xu vượt qua sự chết, Ngài không bao giờ thay đổi cách Cơ Đốc nhân nhìn nhận sự chết. Cơ Đốc nhân vẫn kinh nghiệm sự đau khổ vì mất người yêu quí, nhưng chúng ta có sự trông đợi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể đem lại sự tốt lành từ trong mọi tình huống (RoRm 8:28). Chúng ta có hy vọng vì biết rằng không có một điều gì, ngay cả sự chết, có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời (RoRm 8:38-39). Chúng ta có hy vọng bởi Chúa Giê-xu sẽ đem chúng ta về với Ngài nơi thiên đàng để chúng ta có thể hưởng được sự sống đời đời trong mối tương giao không có gì ngăn trở được với Ngài (GiGa 14:5).
Dù bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn không thể thoát khỏi sự đau buồn của cuộc sống. Nhưng bạn có thể làm giảm đi sự buồn rầu của mình với hy vọng rằng Chúa Cứu Thế đã sống lại, nên Ngài là sự trông đợi của bạn và là sự yên ủi của bạn.

Ngày 14 tháng 11
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THÀNH TÍN
“Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (ITe1Tx 5:24)
Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta làm một việc gì mà không thành tín giữ lời Ngài và giúp cho chúng ta có thể làm điều đó. Chúng ta không luôn luôn thành tín làm theo những gì Ngài phán dặn, nhưng Ngài vẫn thành tín và giữ lời để làm thành những gì Ngài đã hứa (EsIs 46:11).
Khi con cháu Y-sơ-ra-ên đi đến Biển Đỏ, họ có thể cho rằng Đức Chúa Trời đã thất hứa với họ. Biển đang ngăn bước tiến của họ, trong khi quân Ê-díp-tô hùng mạnh đang đuổi theo phía sau! Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng minh cho họ thấy rằng Ngài luôn tuyệt đối thành tín với mỗi một lời Ngài phán ra.
Đức Chúa Trời có thể phán với bạn về một điều đặc biệt nào đó - một chức vụ trong Hội Thánh, cách nuôi dạy con cái, hoặc bạn nên làm gì trong công việc mình. Bạn đã vâng theo Ngài, nhưng giờ đây bạn đang đối diện với kinh nghiệm Biển Đỏ. Dường như những gì bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn làm giờ không xảy ra. Có lẽ chức vụ của bạn không được nhiều người chấp nhận, con cái bạn thì ngỗ nghịch, hoặc những người trong sở làm của bạn đang phê bình công việc của bạn. Hãy tin cậy nơi đặc tính của Đức Chúa Trời. Ngài là thành tín. Bằng chứng của dân sự Ngài qua nhiều thời đại được một tác giả Thi Thiên trình bày như sau: “Trước tôi trẻ, rày đã già; nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ. Hay dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Tv 37:25).
Dù hoàn cảnh hiện tại của bạn có u ám như thế nào, cũng đừng mất hy vọng. Không ai từng kinh nghiệm sự bất công trong việc làm của Đức Chúa Trời! Hãy để cho Đức Chúa Trời có thời gian mạc khải sự thành tín của Ngài cho bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ suy gẫm đến những điều Đức Chúa Trời đã làm và ngợi khen Ngài vì sự thành tín tuyệt đối của Ngài đối với bạn.

Ngày 15 tháng 11
CƠN GIẬN CƠ ĐỐC
“Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn” (Eph Ep 4:26)
Chỉ một số ít điều có hại cho Cơ Đốc nhân hơn sự nóng giận. Nóng giận khiến chúng ta mất tự chủ để rồi nói và làm những điều mà chúng ta không bao giờ ngờ đến. Sự nóng giận, nếu vẫn được giữ trong lòng, sẽ biến thành sự cay đắng, nó gậm nhấm vào tấm lòng của chúng ta. Kinh Thánh cương quyết răn dạy các tín đồ phải từ bỏ sự nóng giận và kể nó là một trong những tội lỗi của xác thịt (Eph Ep 4:31).
Đôi khi, chúng ta cố sức bảo vệ cơn giận của mình bằng cách trích dẫn Eph Ep 4:26. Một chứng cớ khác mà chúng ta thường đưa ra là Chúa Giê-xu đã dẹp sạch đền thờ trong “cơn giận công bình”. Người Ê-díp-tô cho rằng giận không dẫn đến phạm tội. Chúa Giê-xu đã giận nhưng không phạm tội. Khi Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ, Kinh Thánh không mô tả rằng Ngài đã giận dữ (Mat Mt 21:12-14; Mac Mc 11:15-18; LuLc 19:45-46).
Chúng ta phải cẩn thận đừng biện minh cho sự nóng giận của mình bằng Kinh Thánh. Eph Ep 4:31 dạy chúng ta phải bỏ tất cả sự buồn giận. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không được lên án gay gắt hoặc không còn được khát khao sự công bình. Nó có nghĩa là chúng ta đừng để tội lỗi của người khác khiến chúng ta vấp phạm. Sự buồn giận không làm cho công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời được diễn ra, trái lại nó thường ngăn trở những việc Đức Chúa Trời đang muốn làm thành.
Nếu bạn thấy rằng mình có sự nóng giận công bình vì một điều gì đó đã xảy ra, hãy xem bạn có đang giữ cơn giận trong lòng mà không có phạm tội hay không. Cơn giận của bạn có biến thành sự cay đắng không? Cơn giận của bạn có khiến bạn nói ra những lời không phải lẽ của một người vô tín với người khác hoặc nói xấu họ không? Sự nóng giận của bạn có khiến bạn biện minh cho hành vi bất kính của bạn không? Sự buồn giận của bạn có ngăn trở bạn hành động một cách đầy tình yêu thương, cứu rỗi và giống như Cứu Chúa đối với người khác không? Bạn phải xét lại sự buồn giận trong lòng mình và để Đức Chúa Trời cất khỏi bạn những thái độ tội lỗi mà cơn giận của bạn đã tạo ra.

Ngày 16 tháng 11
ĐỪNG ĐOÁN XÉT
“Đừng đoán xét ai; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ người sẽ tha thứ mình” (LuLc 6:37)
Có một sự khác biệt quan trọng giữa sự xét đoán và khả năng suy xét chính xác. Đức Chúa Trời nhìn biết tấm lòng con người và biết rõ động cơ của họ (ChCn 16:2). Duy chỉ Ngài có thể xét đoán đúng những ai đáng bị trừng phạt. Cuối cùng, Chúa Cứu Thế sẽ xét đoán chúng ta trong ngày phán xét (IICo 2Cr 5:10).
Vấn đề của chúng ta là chúng ta thích ngồi ở ghế phán xét và kết án những người chúng ta nghĩ rằng có tội! Kinh Thánh bảo rằng chúng ta không được phán xét và lên án người khác, vì chúng ta không thể vừa xét đoán vừa cứu chuộc cùng một lúc. Thật khó để cầu nguyện thật tâm cho người mà chúng ta đang xét đoán. Đôi khi, thái độ xét đoán của chúng ta dường như có thể tạo ra cho chúng ta một lý do để không dự phần trong công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong đời sống một người nào đó. Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ đối đãi chúng ta theo như lòng nhân từ hoặc sự khắc nghiệt mà chúng ta đối đãi người khác (LuLc 6:38).
Đức Chúa Trời răn dạy chúng ta không được đoán xét người khác, nhưng Ngài luôn muốn chúng ta phải có óc suy xét. Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta sẽ biết tình trạng thuộc linh của một người qua kết quả của đời sống anh ta (Mat Mt 7:16). Ngài phán rằng trái nho không thể nào được sinh ra từ bụi gai. Nếu đời sống một người toàn sinh ra gai góc, chúng ta có thể biết được người đó không phải là một dây nho! Chúng ta có đang xét đoán người khác không? Không phải, chúng ta đang suy xét để nhận biết. Kinh Thánh dạy chúng ta phải tránh giao du với kẻ nhạo báng và người ngu dại (ChCn 22:10; 17:12;). Nếu chúng ta không thể nhận dạng kẻ nhạo báng và người ngu dại, thì chúng ta không thể vâng theo mạng lệnh này của Đức Chúa Trời. Đó không phải là xét đoán, nhưng là sự nhận biết. Là Cơ Đốc nhân chúng ta đã được chỉ dẫn để quan sát đời sống của người khác để chúng ta có thể giúp đỡ họ tránh xa mọi sự ảnh hưởng tội lỗi.
Bạn sẽ có ích cho người khác chỉ khi bạn nhìn biết họ như Đức Chúa Trời nhìn biết. Nếu bạn hay xét đoán người khác, hãy cầu xin Chúa tha thứ cho bạn và tự kết ước để cho Đức Chúa Trời sử dụng bạn như một đầy tớ với nhiệm vụ giảng hoà của Ngài (IICo 2Cr 5:18).

Ngày 17 tháng 11
NGÀY CỦA CHÚA
“Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy” (ITês 5:2;)
Trong Kinh Thánh, dân sự của Đức Chúa Trời, hơn là những người chưa tin, luôn được thúc giục để sửa soạn cho ngày của Chúa, Cơ Đốc nhân phải chuẩn bị sẵn sàng đón sự trở lại của Chúa Cứu Thế, để họ có thể đáp ứng Ngài một cách phải lẽ. Điều quan trọng nhất về ngày của Chúa được nói rõ ràng: nó đến bất thình lình.
Trong Kinh Thánh, có nhiều lần nhắc đến ngày của Chúa. Thường nó chỉ về lần đến đầu tiên và lần đến thứ hai của Chúa Giê-xu, nhưng cũng nói đến thời gian Đức Chúa Trời đến với dân sự Ngài hoặc trong sự cứu rỗi hoặc trong sự đoán phạt (EsIs 13:6; Gio Ge 2:11; MaMl 3:2). A-mốt tiên tri rằng ngày của Chúa sẽ rất khác với những gì con người trông đợi (AmAm 5:18). Dân sự trong thời của ông tưởng rằng nó sẽ đến với sự vui mừng và ca hát, nhưng A-mốt nói sẽ có sự đau buồn và sự đoán phạt vì tội lỗi. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần đầu tiên, sự đến của Ngài khiến loài người kinh ngạc. Bởi họ đang mong chờ Đấng Mê-si-a đến trong một cách hoàn toàn khác, nhiều người đã không nhận ra Ngài.
Ngày cuối cùng của Chúa sẽ là sự đến thứ hai của Chúa Cứu Thế. Trong lúc đó sẽ có nhiều lần Đức Chúa Trời đến với bạn, gia đình bạn và bạn bè của bạn. Bạn cần chăm chú chờ đợi những dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đang kết án con cái bạn, bạn bè của bạn và đồng nghiệp của bạn. Bạn phải chú ý để biết khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc đặc biệt trong đời sống của những người trong Hội Thánh. Có thể bạn có một cảm giác bất thường và sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong giờ thờ phượng và bạn bắt đầu cầu thay cho những người đang có mặt. Hãy chuẩn bị chính mình ngay hôm nay và dành sự quan tâm đặc biệt đến những gì đang xảy ra trong đời sống của những người xung quanh bạn. Bạn có thể phát hiện được rằng ngày của Chúa đang gần kề.

Ngày 18 tháng 11
NGỒI BÊN CHÂN CHÚA GIÊ-XU
“Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi” (LuLc 10:40)
.
Ma-thê rất yêu Chúa Giê-xu và luôn làm mọi việc cho Ngài. Nỗ lực của nàng trở nên vô ích! Ma-thê đã dành quá nhiều thời gian để hầu việc Chúa Giê-xu đến nỗi nàng không có một giây phút nào được ở bên cạnh Ngài hoặc để biết Ngài nhiều hơn. Càng làm việc cực nhọc, Ma-thê càng không hài lòng với em mình là Ma-ri. Ma-ri ngồi bên chân Chúa Giê-xu trong khi Ma-thê vội vã chạy lui chạy tới trong nhà để sắp đặt mọi việc một cách hoàn hảo cho Chúa Giê-xu. Sự hầu việc của Ma-thê, dù được bắt đầu trong sự vui vẻ, dần dần trở nên xấu đi thành sự ganh tỵ và oán giận.
Thật sự tốt đẹp khi muốn hầu việc Cứu Chúa để thể hiện tình yêu thương vì những gì Ngài đã làm cho bạn. Nhưng khi công việc chiếm hết thời gian và sức lực của bạn đến nỗi bạn không có chút thì giờ nào dành cho Ngài, bạn đã trở nên quá bận rộn! bạn có thể suy nghĩ như Ma-thê rằng nếu bạn không làm công việc đó, thì nó sẽ không được làm xong. Điều đó có thể đúng, nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng sự ưu tiên cao nhất của bạn phải là mối tương giao của bạn với Ngài. Nếu có việc gì làm bạn xao lãng mối tương giao ấy, thì việc đó không đến từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ không yêu cầu bạn làm một việc mà ngăn trở mối tương giao giữa bạn với Chúa Cứu Thế. Đôi khi, hầu việc Đức Chúa Trời và thi hành nhiệm mạng của Ngài là cách tốt nhất để biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Nhưng cũng có những lúc, chúng ta ngồi yên lặng bên chân Ngài và lắng nghe lời Ngài đang phán dặn thì quan trọng hơn.
Chúng ta không được kêu gọi chỉ để triền miên ngồi bên chân Chúa Giêxu, hay không còn phục vụ Ngài. Chúng ta cũng không được kêu gọi để hầu việc Ngài không ngơi nghỉ đến nỗi không dành thời gian nào để được phục hồi trong sự hiện diện của Ngài. Bạn có đang hầu việc Chúa chăm chỉ đến nỗi không có thời gian dành cho Ngài không?

Ngày 19 tháng 11
SỰ TẠ ƠN
“Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri” (LuLc 17:15-16)
Sự tạ ơn là nét cơ bản của đời sống Cơ Đốc. Sự tạ ơn là sự đáp ứng có ý thức xuất phát từ việc nhìn xa hơn những ơn phước chúng ta nhận được để thấy cội nguồn của chúng. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã được tha thứ, được cứu khỏi sự chết, và được nhận làm con Đức Chúa Trời. Không thể không biết ơn Đức Chúa Trời qua những sự này!
Những người bệnh phung trong thời Chúa Giê-xu bị xã hội ruồng bỏ. Tình trạng bệnh dễ lây lan của họ buộc họ phải cách ly khi những người họ yêu thương. Khi 10 người phung gặp Chúa Giê-xu, họ đã tha thiết khiến xin Ngài tỏ lòng thương xót đến họ. Ngài đã bảo họ đi đến gặp thầy tế lễ. Khi họ vâng lời Ngài thì được chữa lành. Mười người ấy đã bị cấm bước vào làng, không được sống trong gia đình mình và làm công việc mình, thậm chí họ không được đụng vào con cái họ nữa. Hãy tưởng tượng xem họ đã vui mừng thế nào khi được chạy về nhà mình.
Một trong số người phung ấy là người Sa-ma-ri, anh ta đã dừng lại và quay trở lui để tạ ơn Chúa Giê-xu. Người Sa-ma-ri vốn bị người Do Thái lẫn tránh, nhưng Chúa Giê-xu đã chữa lành cho một người Sa-ma-ri! Chúa Giê-xu đã hỏi anh ta: “Còn chín người kia đâu?” trong khi cả 10 người đều được lành. Mười người phung đang say sưa trong sức khoẻ mới hồi phục của mình. Mười người đã vui mừng chạy đi chia sẻ tin vui với những người họ yêu thương. Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận biết Nguồn của ơn phước đó và đã dừng lại để tạ ơn và thờ phượng Đấng đã ban lại cho mình sự sống.
Chúng ta cũng đã được chữa lành và được nên trọn vẹn nhờ Chúa Cứu Thế. Chúng ta được tự do vui hưởng sự sống dư dật mà Chúa Cứu Thế đã ban cho chúng ta bởi ân điển Ngài. Có thể chúng ta giống như chín người phung kia đã chạy vội đi chia sẻ ơn phước mình trong niềm hãnh diện mà không chịu dừng lại để tạ ơn Đấng cứu chuộc chúng ta không? Đức Chúa Trời chờ đợi sự tạ ơn của chúng ta. Sự thờ phượng, sự cầu nguyện, sự hầu việc và đời sống mỗi ngày của chúng ta phải được dầm thấm trong sự tạ ơn Đức Chúa Trời (Phi Pl 4:6).

Ngày 20 tháng 11
NHỮNG ƠN PHƯỚC ẬP ĐẾN
“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (PhuDnl 28:2)
Khi bạn bước đi trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, bạn không phải cầu xin Ngài ban ơn cho bạn. Ngài luôn muốn ban phước cho bạn! Bạn vui thích làm người bạn yêu thương ngạc nhiên bằng những món quà bất ngờ thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng vui thích ban cho bạn những món quà của Ngài theo đúng thời điểm và những cách mà bạn không thể nào ngờ đến thể ấy. Những ơn lành của Đức Chúa Trời thường đến trong đời sống mỗi ngày của bạn - một cuộc diện khích lệ vào một buổi sáng bận rộn hoặc một lá thư bạn nhận được vào cuối một ngày làm việc cực nhọc. Một người bạn có thể ghé qua để giúp bạn khi bạn quá mệt mỏi hoặc bạn có thể nhận được một món tiền bất ngờ trong lúc túng thiếu. Thường thường, ơn phước của Đức Chúa Trời không đến trong những cách đặc biệt nhưng trong sự bận rộn bình thường của đời sống bạn. Ơn phước Ngài đến đúng khi chúng ta cần sự bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời nhất.
Những ơn phước đến như kết quả của sự vâng lời. Khi bạn bước gần bên Chúa, ơn lành sẽ đến với bạn dù bạn có tìm kiếm chúng hay không. Những phước lành do bởi sự vâng lời của bạn cũng sẽ đến trên những người xung quanh bạn đến con cháu của bạn. Sa-lô-môn hưởng được sự giàu có cả cuộc đời mình, nhưng ơn phước mà Đức Chúa Trời đổ trên ông phần lớn là nhờ sự vâng lời của Đa-vít, cha ông ở thế hệ trước. Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng sự vâng lời của Áp-ra-ham sẽ đem ơn phước cho mọi dòng dõi trên đất (SaSt 12:2-3).
Đừng lợi dụng đặc ân của Đức Chúa Trời. Khi bạn nhận lãnh một ơn phước bất ngờ, hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu vĩnh hằng của Ngài và cũng hãy tỉnh thức để nhận biết ơn lành mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục đổ trên bạn!

Ngày 21 tháng 11
KHI ĐỨC CHÚA TRỜI BAN ƠN CHO NGƯỜI KHÁC
“Sau-lơ thấy người được may mắn dường ấy, thì lấy làm sợ người” (ISa1Sm 18:15)
Ghen tị là một thái độ có hại; nó đầu độc cách bạn nhìn cuộc đời. Nó có hại nhiều đến nỗi Đức Chúa Trời đã lên án trong hai trong 10 Điều Răn. Vua Sau-lơ là một người hay ghen tị và không vững vàng. Người đã được cất nhấc lên địa vị cao nhất trong Y-sơ-ra-ên. Người đã được ban ơn trong nhiều phương diện. Nhưng Sau-lơ nhận thấy Đa-vít đang được dân Y-sơ-ra-ên quan tâm và khen ngợi. Dân Y-sơ-ra-ên thừa nhận những thành tựu của Sau-lơ, nhưng họ cũng khen ngợi Đa-vít người mà Đức Chúa Trời sử dụng để làm thành nhiều việc hơn (ISa1Sm 18:7). Thay vì vui mừng vì đã ban năng quyền cho một người khác để đánh bại các kẻ thù, Sau-lơ lại ghen ghét tột cùng và tìm cách tiêu diệt Đa-vít.
Sự ghen tị là một điều đáng ghét trong đời sống của một Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta nên con cái Ngài. Không ai trong chúng ta xứng đáng làm con Đức Chúa Trời, nên không cần phải so sánh ơn phước của mình với ơn phước của các con cái khác của Đức Chúa Trời. Sự ghen tị là sự tự xem mình là trung tâm ở mức độ tồi tệ nhất. Ghen tị cướp đi khỏi chúng ta sự vui mừng và bóp chết sự thoả lòng. Ghen tị làm cứng lòng và dập tắt lòng biết ơn. Người hay ghen tị nghĩ rằng các nguồn ơn của Đức Chúa Trời quá giới hạn để Ngài có thể vừa ban cho người khác và vẫn đủ cho cả chúng ta.
Sau-lơ càng bị ám ảnh bởi sự ghen tị mà mình đối với Đa-vít đến nỗi người đã quên đi những điều rất quan trọng, và gây cho dân sự người phải chịu đau buồn và khốn khổ. Bởi vì sự ghen tị của mình, dòng dõi Sau-lơ đã bị tiêu diệt.
Hãy cẩn thận giữ lòng mình! Nếu bạn thấy chính mình không thể vui mừng trong sự thành công của người khác, hãy cẩn thận! Đừng để sự ganh ghét làm hoen ố tấm lòng của bạn. Hãy ăn năn trước khi nó cướp đi khỏi bạn sự vui mừng và thoả lòng mà Đức Chúa Trời muốn dành cho bạn. Khi bạn bị cám dỗ để so sánh sự thành công trong cuộc sống của mình với sự thành công của người khác, hãy cầu xin Chúa nhắc bạn nhớ tất cả những cách mà Ngài đã ban ơn cho bạn dù bạn không xứng đáng.

Ngày 22 tháng 11
ĐỨNG BÊN NGƯỜI KHÁC
“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (TrGv 4:9-10)
Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng dân sự Ngài ở một mình thì không tốt (SaSt 2:18). Đức Chúa Trời định trước rằng chúng ta phải hợp tác với nhau. Xuyên suốt Kinh Thánh Ngài nói về dân sự Ngài như một cộng đồng cùng nhau làm việc hơn là tách rời nhau. Đức Chúa Trời không tạo dựng nên chúng ta như những cá thể đơn lẻ, mỗi một người phải nỗ lực đạt được mục đích riêng của mình. Nhưng, sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào sự hỗ trợ lẫn nhau của chúng ta. Đây là lý do Ngài thiết lập nên Hội Thánh và để lại Đức Thánh Linh Ngài hầu ban năng quyền cho cộng đồng tín đồ với mục đích ra giảng Phúc Âm. Chúng ta phải là một nước của các thầy tế lễ (IPhi 1Pr 2:9).
Trong suốt những thời kỳ khó khăn, chúng ta có được mối thông công với các Cơ Đốc nhân khác là điều hết sức quan trọng. Khi cơn khủng hoảng ập đến sẽ rất vất vả nếu đối diện với nó một mình. Nhưng nếu chúng ta đã vung đắp những tình bạn để khích lệ, thông cảm nhau, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh trong sự yên ủi và khích lệ của những người quan tâm đến chúng ta. Sự phụ thuộc lẫn nhau cũng là một lớp áo bảo vệ khi chúng ta đương đầu với sự cám dỗ. Bằng chứng của những người đã từng sa vào chước cám dỗ, đó là họ tự cô lập mình khỏi các tín đồ khác và không được những Cơ Đốc nhân bạn quan tâm đúng mực.
Nếu bạn không phải thuộc về một cộng đồng tín đồ đang quan tâm nhau, bạn đang đánh mất những điều Đức Chúa Trời định giao phó bạn. Bạn cũng phải liên kết cuộc đời mình với cuộc đời của những người đang tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy làm một người sẵn sàng dự phần cùng người khác trong việc thực hiện những nhiệm vụ của Đức Chúa Trời. Hãy là một nguồn cung ứng và khích lệ cho những người đang cần đến.

Ngày 23 tháng 11
TỘI LỖI RÌNH ĐỢI TRƯỚC CỬA
“Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó” (SaSt 4:7)
Khi sự cám dỗ bước vào lòng và trí chúng ta, hoặc chúng ta giải quyết nó và nắm quyền kiểm soát nó, hoặc nó dần dần kéo chúng ta vào chỗ phạm tội. Khoảng thời gian giữa sự cám dỗ bắt đầu và sự đáp ứng được quyết định là rất quan trọng. Có nhiều sự bấp bênh.
Ca-in biết rằng Đức Chúa Trời không đẹp lòng vì mình nhưng đẹp lòng vì A-bên. Cảm giác buồn giận ghen ghét xâm chiếm tấm lòng của Ca-in, và tư tưởng giết người ám ảnh tâm trí anh ta. Khi Ca-in ngẫm nghĩ để quyết định phải làm gì, thì Lời Chúa đến với anh ta. Đức Chúa Trời cảnh cáo Ca-in rằng tội lỗi đang rình đợi trước cửa của cuộc đời anh, và đang chờ cơ hội bước vào. Ngay lúc này không phải là thì giờ xử nhẹ với sự cám dỗ, cũng không phải là lúc nghĩ rằng tội lỗi sẽ không bao giờ gây tổn hại gì. Đây là lúc phải quản trị tội lỗi và từ bỏ nó trước khi nó bắt phục anh ta. Thật bi thảm vì Ca-in đã không làm chủ tội lỗi mình; nhưng tội lỗi đã vượt hơn và phá hoại cuộc đời của Ca-in.
Nhiều sự cám dỗ đến trong những thời điểm không ai ngờ. Những tư tưởng tội lỗi có thể len qua trí bạn. Những cảm giác ích kỷ có thể bắt đầu xâm chiếm lòng bạn. Sự thúc giục của Đức Thánh Linh sẽ cảnh báo cho bạn rằng Đức Chúa Trời không đẹp lòng với hướng suy nghĩ và cảm giác của bạn. Trong giây phút bị cáo trách đó, bạn phải quản trị tội lỗi đang chực chờ trước cửa của cuộc đời bạn. Tội lỗi huỷ diệt. Tội lỗi dẫn đến sự chết. Tội lỗi không phải là một cái gì đó để chơi đùa hoặc được xử nhẹ. Lời Chúa phán với bạn cũng giống như Lời Ngài cảnh cáo Ca-in: Hãy quản trị tội lỗi ở trước cửa cuộc đời bạn trước khi nó gây ra hậu quả không ngờ và vô cùng thảm hại. Hãy lưu ý lời cảnh báo của Ngài, và bạn sẽ tránh được những nghịch cảnh không cần thiết cho chính mình và những người khác.

Ngày 24 tháng 11
KHÔNG Ở TẠI LỜI NÓI NHƯNG Ở TẠI NĂNG LỰC
“Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực” (IICo 2Cr 4:20)
.
Cơ Đốc giáo không phải là những bài học đạo đức vô vị, những ý định cao cả, và những tư tưởng cao xa. Đặc điểm cơ bản của Nước Đức Chúa Trời là năng quyền. Phao-lô thường phải đối diện với những lời chỉ trích về công việc của ông giữa vòng các Hội Thánh đầu tiên. Một số người hay gièm pha ông đã đi đến các thành phố như Cô-rinh-tô để rêu rao rằng tất cả những việc Phao-lô đang làm là hoàn toàn sai trái. Đôi lúc, những người trong các Hội Thánh đã tin vào những lời chỉ trích mang tính vu khống chống lại sứ đồ Phao-lô.
Phao-lô đã đáp lại với lời nhắc nhở rằng tính xác thực của một công dân Nước Trời được kiểm nghiệm qua quyền năng thuộc linh của anh ta, không phải qua những lời nói của anh ta. Phao-lô đã biết rằng một số người không nhận thấy ông có tài hùng biện trong các bài rao giảng (IICo 2Cr 10:10). Nhưng họ không thể nghi vấn quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống ông. Phao-lô đã chứng kiến nhiều người cải đạo và nhiều Hội Thánh được thành lập. Ông từng chữa lành cho người bệnh và gọi kẻ chết sống lại nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Dù lời của Phao-lô có thể hiện tài hùng biện hay không, chúng cũng mang trong mình quyền năng và sức mạnh thuộc linh đến từ Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ gặp phải nhiều người; họ tìm cách thuyết phục bạn tin rằng ý kiến của họ có liên quan đến Nước Đức Chúa Trời. Họ có thể nói đầy nhiệt tình. Họ còn đưa ra biểu đồ minh hoạ và hình ảnh để chứng minh cho quan điểm của họ! Nhưng cách thử nghiẹm tính hệu lực của lời họ nói là quyền năng thuộc linh trong đời sống họ. Nếu một người nói rất hùng hồn về một quan điểm giáo lý nhưng thường xuyên phạm tội, thì những lời người ấy nói được kiểm chứng qua đời sống của anh ta. Nếu một người nói về quyền năng của Đức Chúa Trời nhưng không đưa ra một bằng chứng nào về sự đắc thắng trong đời mình, thì những lời của người ấy nói chỉ là hư không. Nói về một đời sống Cơ Đốc đắc thắng dễ hơn phải sống đời sống ấy rất nhiều.
Nếu bạn chỉ có vẻ bề ngoài tin kính mà không có quyền năng thuộc linh thích hợp (IITi 2Tm 3:5), hãy cầu xin Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi bạn và đổ đầy Thánh Linh Ngài cho bạn để đời sống bạn có quyền năng làm đặc điểm.

Ngày 25 tháng 11
SỰ DẬP TẮT THÁNH LINH
“Chớ dập tắt Thánh Linh” (ITe1Tx 5:19)
Chúng ta không thể ngăn Đức Chúa Trời làm thành công việc Ngài trong thế giới xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta có thể dập tắt Thánh Linh Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời cho chúng ta tự do cưỡng lại hoạt động của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Khi chúng ta xao lãng, không vâng theo, hoặc khước từ những gì Thánh Linh đang phán với chúng ta, chúng ta dập tắt sự vận hành của Ngài trong chúng ta. Tiên tri Ê-sai mô tả kết quả: “Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, tự hối cải và ta chữa họ được lành chăng” (EsIs 6:9; Mat Mt 13:14-15).
Khi bạn phạm tội, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách bạn để bạn biết mình cần ăn năn. Nếu bạn thường quên lãng Ngài và không ăn năn lòng bạn sẽ càng chay cứng với Lời Chúa. Nếu Thánh Linh phán với bạn về ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn, và nếu bạn không chịu làm theo, thì sẽ có lúc tiếng nói của Thánh Linh sẽ lặng im trong đời sống bạn. Nếu bạn liên tục khước từ sự nhắc nhở của Thánh Linh, thì sẽ có một ngày bạn không còn nghe một lời nào từ Chúa nữa. Nếu bạn nhiều lần dập tắt Lời Chúa phán với bạn đến nỗi bạn không còn nhạy cảm với tiếng của Ngài, Ngài sẽ không ban cho bạn lời phán mới. Hãy cảnh giác để đừng kháng lại tiếng của Thánh Linh trong đời sống bạn. Có thể bạn không luôn cảm thấy dễ chịu với những lời Thánh Linh phán với bạn, nhưng Lời Ngài sẽ hướng dẫn bạn đi đến một đời sống dư dật.

Ngày 26 tháng 11
NHẬN TRÁCH NHIỆM
“Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi” (SaSt 3:12)
A-đam và Ê-va đã làm mọi điều để họ có thể khỏi phải nhận trách nhiệm về tội lỗi mình. A-đam đổ lỗi cho vợ mình “người nữ… cho tôi trái cây đó”. Thậm chí ông còn muốn đổ trách nhiệm cho Đức Chúa Trời. “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi” Ê-va thì đổ tội cho con rắn: “Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi”. Đức Chúa Trời không để ý đến lời biện minh của họ và tuyên bố án phạt mà họ sẽ đương đầu như hậu quả của sự không vâng lời.
Một trong những điều đáng buồn của lòng người là chúng ta hay không chịu nhận trách nhiệm về những hành động của mình. Chúng ta muốn trách lại người khác vì những vấn đề của mình: Bố mẹ tôi không nuôi dạy tôi tốt; bạn bè tôi khinh dể tôi, mục sư tôi không phải là người giảng tốt; con cái tôi ngỗ nghịch, ông chủ của tôi không đủ nhạy cảm; người bạn đời của tôi không thông hiểu; tôi không có đủ thời gian… Có muôn vàn lời biện minh! Nhưng sự tha thứ và phục hồi có thể xảy ra cho đến khi chúng ta nhận hết trách nhiệm vì những hành động của mình.
Một biểu hiện rõ ràng cho thấy chúng ta không thành thật ăn năn là chúng ta biện minh cho việc làm tội lỗi của mình. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời biện hộ cho tội lỗi của một người nào vì những hành động của một người. Nếu chúng ta có thói quen đổ lỗi cho người khác khi chúng ta sa ngã; thất bại, chúng ta sẽ không đạt đến mức độ cao nhất của sự ăn năn thành thật. Đức Chúa Trời sẽ bắt chúng ta chịu trách nhiệm vì những việc làm của mình, không phải một ai khác (IICo 2Cr 5:10). Hãy luôn cố gắng nhận biết và chịu trách nhiệm về tội lỗi của chính mình. Rồi bạn sẽ được tự do nhận lãnh sự tha thứ của Đức Chúa Trời và đạt đến sự trưởng thành về mặt thuộc linh.

Ngày 27 tháng 11
ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG BẠN
“Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ xảy ra trong những ngày đó, có mười người từ mọi thứ tiếng trong nước ta, và nắm vạt áo của một người trong Giu-đa, mà nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (XaDr 8:23)
Ao ước của Đức Chúa Trời là đổ đầy dân sự Ngài bằng Thánh Linh Ngài để các dân khác nhận thấy sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài trong họ. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống một tín đồ phải được thấy rõ. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời toàn năng đầy dẫy trong một tín đồ, thì người đó không thể tiếp tục sống như trước đây. Người khác sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong người đó.
Qua tiên tri Xa-cha-ri, Đức Chúa Trời đã phán với dân sự Ngài rằng sự hiện diện của Ngài phải làm biến đổi đời sống họ. Nếu dân sự Đức Chúa Trời bước đi bên cạnh Ngài, thì các dân tộc khác ngôn ngữ và các nước trên toàn thế giới sẽ nghe thấy rằng họ là một dân nhận biết Đức Chúa Trời. Các dân ở khắp nơi trên thế giới sẽ đến để tìm một Đức Chúa Trời chân thần ở giữa dân sự Đức Chúa Trời. Nếu dân nào nhìn thấy một con cái của Đức Chúa Trời, họ sẽ ao ước đi cùng người đó bởi vì như vậy họ sẽ được đi với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đưa ra một hình ảnh sống động về 10 người đang nắm chặt vạt áo của một tín dồ với hy vọng được tìm gặp Đức Chúa Trời.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời phải thật rõ ràng trong đời sống bạn để rồi những người xung quanh bạn được kéo gần đến bạn. Họ sẽ mang con cái họ chơi chung với con cái bạn vì con bạn đang được nuôi dạy trong sự ảnh hưởng của gia đình tin kính Chúa. Các ông chủ phải muốn bạn làm việc trong công ty của họ nhiều người sẽ tìm việc nơi có ban lãnh đạo vì họ biết bạn là một người liêm chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đời sống bạn và gia đình bạn phải tạo nên một lực hấp dẫn loài người vì họ nhận thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn và gia đình bạn. Bạn càng để Chúa Cứu Thế khiến cho sự hiện diện của Ngài rõ ràng hơn trong đời sống bạn, thì càng có nhiều người chạy đến với bạn để tìm kiếm Ngài.

Ngày 28 tháng 11
ÂN TỨ KHÍCH LỆ
“Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là uỷ viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi cần dùng cho tôi vậy” (Phi Pl 2:25)
Một số người biết rõ phải làm gì và nói gì để khích lệ những người đang gặp khó khăn. Lời nói của họ có thể thêm sức cho những ai buồn chán và yên ủi những người đau khổ. Những người này rất nhạy cảm với tiếng của Đức Chúa Trời. Họ không xem mình là trung tâm và luôn nhận thấy những tranh chiến của những người xung quanh mình. Họ là những người mà chúng ta chạy ngay đến mỗi khi mình gặp khủng hoảng. Họ là những vị khách được đón tiếp ân cần khi chúng ta nản lòng, vì sự có mặt của họ giúp chúng ta có thêm sức lực để đương đầu với khó khăn.
Kinh Thánh xác nhận có nhiều người có khả năng khích lệ người khác. Khi Môi-se quá mệt nhọc bởi công việc mình, Giê-trô đã đến bên ông và khích lệ ông. Giê-trô đã cho Môi-se một lời khuyên khôn ngoan, vì vậy đã giúp Môi-se thoát khỏi sự căng thẳng của mình (XuXh 18:1-27). Khi Phao-lô bị bỏ tù - phải xa cách những người yêu thương ông, Ép-ba-phô-đích liều bỏ sự an toàn và sức lực mình để đến với Phao-lô và chăm lo cho Phao-lô (Phi Pl 2:25-30). Sau đó, Phao-lô giục giã Ti-mô-thê đến thăm mình, vì Phao-lô tìm thấy sức mạnh và sự khích lệ nơi Ti-mô-thê (IITi 2Tm 4:9; Phi Pl 2:19-20). Phao-lô cũng muốn Ti-mô-thê đem Mác theo. Mác là một người bạn mà Phao-lô cần khi ông đang phải trải qua nghịch cảnh (IITi 2Tm 4:11; Phil Plm 1:24). Phao-lô cũng nhờ sự khích lệ của Lu-ca. Khi mọi người khác vắng mặt hoặc phải lo việc khác mà lơ đãng, thì chỉ có Lu-ca ở bên Phao-lô (IITi 2Tm 4:11). Phao-lô đã kinh nghiệm nhiều sự thử thách trong suốt cuộc đời mình, nhưng Đức Chúa Trời đã gìn giữ ông bằng cách đặt để xung quanh ông những người bạn tin kính Chúa; họ đã ủng hộ, chu cấp cho Phao-lô bằng nhiều cách.
Đức Chúa Trời muốn phát triển bạn thành một người bạn có thể làm mạnh mẽ cho những người khác. Những lời bạn nói ra và những việc bạn làm có thể đem lại sự yên ủi và khích lệ cho gia đình, bạn bè, người láng giềng và các đồng nghiệp của bạn.

Ngày 29 tháng 11
ĐẦU SỰ TAI HẠI
“Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hoạ” (Mat Mt 24:8)
Khi nào Chúa Cứu Thế sẽ trở lại? Câu hỏi này luôn được đặt ra qua nhiều thế hệ. Tính sắp xảy ra của sự tái lâm của Ngài tạo ra một phông nền cho mọi việc mà Cơ Đốc nhân làm. Chúa Cứu Thế không mạc khải chính xác khi nào Ngài sẽ trở lại, nhưng Ngài cho chúng ta biết những dấu hiệu để trông chờ. Thời khắc Ngài đến không ai biết rõ; sự thật về sự đến của Ngài là chắc chắn.
Chúa Giê-xu nói rằng có những dấu hiệu cho thấy sự gần đến của Ngài. Đó sẽ là chiến tranh và những tin đồn về chiến tranh, đói kém và động đất; Cơ Đốc nhân sẽ bị bắt bớ vì cớ Chúa Cứu Thế; tiên tri giả sẽ đến và rao giảng tà giáo, dầu nhiều người đi lạc đường; sự hỗn loạn sẽ thêm nhiều vì người ta làm những việc đúng theo mắt của riêng mình; các nhà chức trách không có khả năng kiểm soát tội phạm. Bởi vì sự hỗn loạn không tôn trọng luật pháp, con người sẽ trở nên yếm thế và hay sợ hãi, và tình yêu của họ đối với người khác sẽ càng nguội lạnh (Mat Mt 24:6-12).
Chúa Giê-xu cho biết rằng những dấu hiệu của kỳ sau rốt sẽ giống như sự khởi đầu những tai hại. Sự đau đớn của đàn bà sanh con càng lúc càng tăng, và nó tăng đến cực độ. Chúa Giê-xu phán rằng sự xuất hiện của chiến tranh hay đói kém hay tiên tri giả không có nghĩa là sự đến của Ngài đang trên chúng ta. Những sự kiện đó, theo Ngài, chỉ là sự khởi đầu. Ngài nói rằng tần số của chiến tranh, động đất và tội ác sẽ tăng cho đến khi Chúa Cứu Thế trở lại và đặt dấu chấm hết cho mọi sự. Sự khắc nghiệt của chiến tranh và đói kém và những cơn khủng hoảng khác của loài người cũng sẽ leo thang.
Thời đại của chúng ta ngày nay đã chứng kiến mọi sự Chúa Giê-xu đã phán đang đạt đến quy mô chưa từng có. Nếu có lúc nào Cơ Đốc nhân cần cảnh giác về sự đến của Chúa Giê-xu, thì đó là ngay hôm nay.

Ngày 30 tháng 11
SỰ MỆT MỎI
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Mat Mt 11:28-29)
Nếu bạn thấy rằng Cơ Đốc nhân làm bạn mệt nhọc, và rút cạn sức lực của bạn, thì bạn đang theo một tôn giáo hơn là được hưởng một mối tương giao. Chúa Giê-xu có phán rằng mối tương giao với Ngài sẽ đem lại sự yên nghỉ cho linh hồn bạn.
Làm việc nhiều, hoặc thiếu ngủ có thể làm bạn mệt mỏi. Sự mệt nhọc này có thể được chữa lành bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng có một sự mệt nhọc sâu xa hơn; nó vượt khỏi sự mệt nhọc thể xác. Có một sự kiệt sức về mặt xúc cảm, nó xuất phát từ sự kinh nghiệm những gánh nặng và những khủng hoảng trầm trọng. Có một sự mệt mỏi ở sâu thẳm trong linh hồn bạn, do bởi bạn mang lên mình gánh nặng về những nhu cầu của người khác. Bạn có thể được đi nghỉ mát một chuyến, nhưng linh hồn bạn sẽ không được khoẻ mạnh lại nhờ đó. Tình trạng này chỉ có thể được sửa chữa bằng cách ngơi nghỉ trong Chúa Cứu Thế.
Một số Cơ Đốc nhân đầy nhiệt huyết muốn làm tất cả những gì mình có thể để hầu việc Chúa, và họ tự làm mình kiệt sức trong khi làm việc. Chúa Giê-xu đã mời gọi chính những người này hãy đến bên Ngài và noi gương Ngài. Hầu hết thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài bị bao vây bởi những đoàn dân đang túng thiếu Ngài đã dối diện với sự chống đối dai dẳng. Ngài thường cầu nguyện cả đêm, và ít khi nào Ngài có thời gian riêng tư; nhưng Ngài luôn nhận được sự yên nghỉ và sức lực từ nơi Cha Ngài. Không phải Chúa Giê-xu đã không làm việc chăm chỉ nhưng Ngài biết con đường dẫn đến sự yên nghỉ về mặt thuộc linh. Bạn có đang mệt mỏi không? Hãy đến với Chúa Giê-xu và để Ngài ban cho bạn sự yên nghỉ của Ngài. Sự yên nghỉ ấy sẽ phục hồi linh hồn bạn mà không gì khác có thể làm được.

Ngày 1 tháng 12
KHÔNG NÊN TRANH CẠNH
“Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người có tài dạy dỗ, nhịn nhục” (IITi 2Tm 2:21)
Cơ Đốc nhân không nên tranh cạnh. Lẽ thật của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta; chúng ta không bao giờ phải lo sợ hay nản lòng vì những người không tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Đôi khi người ta không đồng ý với bạn về Lời Chúa. Có thể họ thắc mắc về cách Ngài dẫn dắt bạn, hoặc họ thử thách đức tin nơi Chúa của bạn. Trong những trường hợp này, tranh cãi không có ích gì. Bạn sẽ không bao giờ đem được người nào vào Nước Đức Chúa Trời bằng cách tranh cãi. Bạn cũng sẽ không bao giờ thuyết phục người khác tin rằng Đức Chúa Trời đã phán với bạn bằng cách cãi lộn với họ! Duy một mình Đức Chúa Trời có thể khiến người khác tin tính chân thật của Lời Ngài phán với bạn. Nếu bạn để Đức Chúa Trời chứng minh bạn đúng theo cách của Ngài và theo thời điểm Ngài chọn, thì sẽ có lúc sự khôn ngoan trong quyết định của bạn sẽ được thấy rõ (LuLc 7:35). Nếu bạn thấy mình hay tranh cạnh với người khác, bạn cần cầu xin Chúa mạc khải rõ ràng những động cơ của bạn và tha thứ cho sự không vâng theo mạng lệnh của Ngài.
Nếu động cơ tranh cạnh của bạn xuất phát từ mong muốn được chứng tỏ mình đúng, hoặc để được miễn trách nhiệm, hoặc để được người nghe mình quý trọng, thì bạn đang hành động ích kỷ, và Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi bạn. Đức Chúa Trời không quan tâm bạn đúng như thế nào, Ngài quan tâm bạn vâng lời Ngài thế nào. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời không bảo bạn phải thắng trong những vụ tranh cạnh, nhưng bạn phải cư xử tử tế và biết tha thứ khi người khác ngược đãi bạn. Bạn không làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời một chút nào qua sự thắng lợi trong một cuộc tranh cãi, nhưng bạn phản ánh được bản chất của một người giống Chúa Cứu Thế khi bạn tỏ lòng nhịn nhục với những người ngược đãi hoặc hiểu lầm những động cơ của bạn. Tranh cãi không bao giờ thu phục người khác về với mình, nhưng yêu thương họ như Cứu Chúa yêu thương sẽ thu phục được nhiều người theo thời gian!

Ngày 2 tháng 12
CÓ ÍCH
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (IITi 2Tm 3:16-17)
Cả Kinh Thánh đều có ích! Biết được điều này, chúng ta tự dối mình khi chúng ta không tra cứu mỗi một sách, mỗi lẽ thật, mỗi câu, và mỗi trang trong Kinh Thánh để tìm ra những lời hứa và những mạng lệnh mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Bởi mỗi một câu Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích cho chúng ta, chúng ta không nên lựa chọn những câu Kinh Thánh nào mình sẽ đọc và học. Chúng ta không nên chỉ chú ý đến những câu Kinh Thánh mình thích và xao lãng những câu cáo trách chúng ta! Nếu chúng trở nên những môn đồ trưởng thành của Chúa Giê-xu, chúng ta phải để cho mỗi một câu Kinh Thánh phán với chúng ta và dạy cho chúng ta biết Chúa muốn chúng ta học được gì qua đó. Kinh Thánh giúp chúng ta có thể đánh giá sự đúng đắn của những giáo lý mà mình được dạy. Kinh Thánh phải là nền tảng cho mọi sự bẻ trách và sửa trị mà đem lại cho nhau.
Nếu bạn không bám vững vào Lời Đức Chúa Trời bạn sẽ bị tấn công bằng hàng loạt những học thuyết, những lối sống và những thái độ hỗn tạp, và bạn không có cách nào đánh giá được cái nào thuộc về Đức Chúa Trời. Bạn không thể sống một đời sống công bình, nếu ở ngoài Lời Đức Chúa Trời. Sự công bình phải được vung đắp. Khi bạn làm đầy tâm trí mình bằng lời của Đức Chúa Trời, và khi bạn vâng theo sự dạy dỗ của Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn bạn trong những đường lối công bình. Kinh Thánh sẽ trang bị cho bạn để sẵn sàng làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm. Nếu bạn cảm thấy thiếu khả năng làm thành nhiệm vụ Ngài giao phó, hãy tìm đến Kinh Thánh, vì ở trong đó bạn sẽ tìm được sự khôn ngoan mà mình cần để thực hiện nhiệm vụ Chúa giao cho mình. Hãy để Lời Chúa thấm nhuần, hướng dẫn, và làm phong phú đời sống bạn.

Ngày 3 tháng 12
AO ƯỚC ĐƯỢC CHỮA LÀNH
“Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?” (GiGa 5:6)
Chúa Giê-xu đã hỏi người ấy một câu hỏi mà dường như có câu trả lời quá rõ ràng! Ngài đã đến bên người bị bại đã 38 năm và đang ngồi cạnh ao ước chữa bệnh. Chúa Giê-xu hỏi người ấy có muốn được lành không. Tại sao Chúa Giê-xu hỏi câu hỏi này? Có thể câu trả lời không rõ ràng như ta nghĩ. Ba-ti-mê bị mù, nhưng khi ông kêu xin Chúa Giê-xu thương xót ông, thì Ngài đã hỏi ông muốn Ngài làm gì? (Mac Mc 10:51). Dường như rất rõ ràng mối quan tâm hàng đầu của một người mù sẽ là được sáng mắt. Nhưng đôi khi Chúa Giê-xu thấy rất quan trọng để cho người ta nói ra nhu cầu của mình và nhất là cầu xin Ngài chữa lành cho họ.
Chúng ta đang yếu đuối thuộc linh, hay chúng ta đang đứng gần nơi chữa bệnh không có nghĩa là chúng ta thật sự muốn được lành. Chúng ta có thể đi nhà thờ đều đặn, nhưng vẫn ở trong tội lỗi. Thế hệ của chúng ta đã chấp nhận những hành vi mà Đức Chúa Trời cho là tội lỗi và đã dán cho chúng những cái tên như nghiện ngập, thiếu tư cách hay hậu quả của sự nuôi dạy không đúng đắn. Chúng ta hành động như thể tình trạng nghiện ngập là cái cớ đủ để giải thích cho sự không vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không còn là những nạn nhân yếu đuối của tội lỗi nữa. Không còn một thói quen tội lỗi hay sự tổn thương trong quá khứ nào vượt quá sự chữa lành của Chúa chúng ta. Bạn có phải đã trải qua nhiều năm, nhưng không nhận được chữa lành thuộc linh không? Đức Chúa Trời có thể giải cứu bạn, nhưng bạn có thể đã trở nên thoải mái trong tội lỗi mình. Bạn có thể không muốn được chữa lành. Nếu bạn thật sự mong nhận được sức khoẻ thuộc linh, Đức Chúa Trời có thể ban nó cho bạn ngay hôm nay. Ngài muốn bạn cầu xin Ngài.

Ngày 4 tháng 12
MỘT CÁI CHỒI
“Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô” (EsIs 53:2)
Sự đến của Chúa Giê-xu giống như một cái chồi ở giữa đất khô. Đất khô cằn không hứa hẹn đem lại sự sống, nó quá khô và cứng để cây non có thể mọc xuyên qua lớp mặt của nó. Nhưng Chúa Giê-xu được tiên tri là như một cái chồi, mọc ra từ lớp đất khô cằn và vượt qua dược môi trường khô khan, thiếu sự sống ấy để đem lại sự sống.
Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, dân sự Ngài đã bị chay cứng với Lời Đức Chúa Trời, khoảng 400 năm không có một lời chép nào về sự phán dạy của Đức Chúa Trời cho dân dự Ngài. Các lãnh đạo tôn giáo trong thời Chúa Giê-xu đã nghiên cứu và nhớ Kinh Thánh, nhưng những lời ấy đã không còn sức sống đối với họ. Họ chống nghịch lẽ thật đến nỗi khi Con của Đức Chúa Trời đến với họ, họ đã giết Ngài. Nhưng dù cho dân sự thù nghịch Chúa Giê-xu đã đem đến sư sống cho tất cả những ai tin Ngài.
Chúa Giê-xu có thể đem sự sống đến cho mọi người, mọi xã hội, mọi dân tộc, dù họ cứng lòng hay chống đối Phúc Âm như thế nào đi nữa. Ngay cả một tội nhân ác độc nhất cũng sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu biết cách xuyên thấu tấm lòng và ban sự sống cho những nơi nào chỉ có sự cay đắng. Việc làm của Chúa Giê-xu trong đời sống một người thoạt đầu dường như mỏng manh, nhưng giống như hạt cải, nó sẽ dần lớn lên thành một điều gì đó mạnh mẽ, cứng cỏi.
Khi bạn cầu nguyện cho những người bạn quan tâm đến, đừng vội nản lòng, khi người này không đáp lại Chúa Giê-xu. Một cái chồi tìm thấy đường mọc lên trong môi trường khô cứng và khó tiếp nhận thế nào thì tình yêu của Chúa Giê-xu cũng có thể dầm thấm trong một đời sống dường như cứng cỏi hoàn toàn thể ấy.

Ngày 5 tháng 12
GIỮ LẤY ĐIỀU LÀNH
“Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (ITe1Tx 5:21-22)
Hãy giữ lấy điều chi tốt lành, nếu không thế gian sẽ lấy nó đi. Sa-tan là kẻ thù truyền kiếp của sự tốt lành. Khi nó thấy những gì Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va là tốt lành, thì nó bèn lập mưu để cất những điều đó ra khỏi họ. Khi nó thấy vua Đa-vít đang được Đức Chúa Trời đẹp lòng, nó đã tìm cách phá hoại mối tương giao giữa Đa-vít và Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ cho rằng điều lành là điều dĩ nhiên. Nếu bạn không giữ chặt nó, nó có thể mất đi.
Con người sẽ thách thức việc lành mà bạn đang làm. Họ có thể phê phán tiêu chuẩn đạo đức của bạn, sự chăm sóc con cái của bạn cách sử dụng tiền bạc của bạn, hoặc sự quan tâm đến Hội Thánh của bạn. Nhưng áp lực về thời gian sẽ tấn công điều tốt lành trong đời sống bạn. Thời gian bạn dành để cầu nguyện, học Kinh Thánh, ở cùng gia đình và hầu việc trong Hội Thánh đều sẽ bị o ép bởi nhiều hoạt động khác cần có thời gian mà bạn đối diện. Có thể bạn dâng rời rộng cho Hội Thánh và những công tác Cơ Đốc khác, nhưng bạn sẽ bị cám dỗ để rồi keo kiệt đối với những việc lành mà bạn phải làm.
Kinh Thánh cho biết cách để giữ lấy những điều ành - chối bỏ mọi hình thức của sự gian ác. Điều ác cướp đi khỏi bạn những gì Đức Chúa Trời dành cho bạn. Một người bạn đời và một gia đình và những ơn phước tốt đẹp nhất, những tội ngoại tình có thể cướp đi sự tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn đó. Cầu nguyện là một ân tứ tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Nhưng tội lỗi cướp đi quyền năng của sự cầu nguyện (EsIs 1:15). Nếu bạn không chối bỏ điều ác, nó sẽ cướp đi của bạn những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Các điều răn của Đức Chúa Trời không hạn chế bạn chúng để bạn tự do kinh nghiệm điềuu tốt nhất của Đức Chúa Trời. Phải luôn luôn từ chối mọi điều ác, và bạn sẽ tự do hưởng được mọi sự tốt lành mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Ngày 6 tháng 12
MỘT TẤM LÒNG YÊU MẾN CHÚA
“Vì ta ưa sự nhơn từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu” (OsHs 6:6)
Không có việc làm nào thay thế được một tấm lòng ngay thẳng đối với Đức Chúa Trời. Qua nhiều thời đại dân sự của Đức Chúa Trời đã tin rằng họ có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời qua sự hầu việc và những của lễ của họ, bất kể tình trạng của lòng họ thế nào. Vua Sau-lơ đã dâng cho Đức Chúa Trời thật rời rộng vời hy vọng Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua sự không vâng lời của ông (ISa1Sm 15:22-23). Đa-vít có thể đã nghĩ rằng sau tất cả những gì ông làm cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bỏ qua tội lỗi cho ông (IISa 2Sm 12:7-15). A-na-nia và Sa-phi-ra đã nghĩ rằng của dâng rời rộng của họ cho Hội Thánh sẽ đền bù sự dối gạt của họ (Cong Cv 5:1-11). Phao-lô chắc chắn là người nghĩ rằng sự nhiệt tình sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau khi cải đạo Phao-lô đã kết luận rằng dù ông có đức tin có thể dời núi được, đã bố thí cho kẻ nghèo, và dâng thân thể mình làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời, nhưng có một tấm lòng không ngay lành, thì tất cả điều ấy chẳng ích gì (ICo1Cr 13:1-3).
Chúng ta dễ hiểu sai như tất cả những người này. Chúng ta có thể bị lừa gạt để rồi nghĩ rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến những việc làm của mình cho Ngài hơn là tình trạng của lòng chúng ta. Đức Chúa Trời thường nói rõ rằng Ngài sẽ không vui với những của lễ rời rộng nhất và sự hầu việc nhiệt tình nhất nếu lòng chúng ta không ngay thẳng với Ngài (MiMk 6:6-8). Dù chúng ta hầu việc Chúa nhiều thế nào, dù chúng ta tích cực trong Hội Thánh ra sao, dù cho danh tiếng của chúng ta trong Hội Thánh có nổi đến đâu, Ngài vẫn không bỏ qua một tấm lòng tội lỗi. Ước ao của Ngài là chúng ta hết lòng tìm biết Ngài và yêu mến Ngài.

Ngày 7 tháng 12
MƯA CÔNG BÌNH
“Hãy gieo cho mình sự công bình, hãy gặt theo sự nhơn từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi” (OsHs 10:12)
Dân sự trong thời Ô-sê đã trở nên chai lì với Lời Đất Chúa Trời. Họ đã nghe Lời Ngài nhiều lần trước đây và càng trở nên cứng lòng với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ. Giải pháp của Đức Chúa Trời là làm cho họ tan vỡ tấm lòng chai cứng của mình. Họ phải để Đức Chúa Trời làm mềm mại tấm lòng cứng cỏi của họ. Khi đất khô và cằn cỏi, người nông dân phải cày xới cho đất tơi xốp ra hầu nó có thể tiếp nhận những hạt giống và mưa, như vậy đồng ruộng mới có thể mọc xanh tươi và đầy sức sống. Cũng như vậy, dân sự của Đức Chúa Trời phải phá vỡ những rào cản tội lỗi trong đời sống mình vì chúng đã ngăn trở Lời Đức Chúa Trời dầm thấm trong tấm lòng họ. Rồi, như Ô-sê đã nói Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống và làm mới họ bằng cách sa mưa công bình trên họ.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải liên tục vung xới tấm lòng và tâm trí mình để chúng có thể tiếp nhận mọi Lời Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta Giăng Báp-tít đã giục giã những người xung quanh mình hãy chuẩn bị đón Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúng ta cũng có thể nhắc nhở người khác hãy dọn lòng để ý muốn công bình của Đức Chúa Trời sẽ dầm thấm và đầy dẫy đời sống họ. Chúng ta có thể khuyên họ ăn năn khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi ẩn chứa trong đời sống họ. Chúng ta có thể chia sẻ sự vui mừng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và khích lệ các bạn bè mình cũng tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể làm gương về sự vâng lời cho con cái mình. Chúng ta có thể nói về những ơn lành mà chúng ta đã được nhận lãnh như phần thưởng cho sự vâng lời của mình. Chúng ta có thể giúp vỡ những mảnh đất hoang hoá trong tấm lòng của những người xung quanh chúng ta.
Ô-sê khuyên dân sự của Đức Chúa Trời tìm kiếm Đức Chúa Trời cho đến khi sự công bình Ngài mưa xuống trên họ. Chúng ta nên vung xới lòng mình ngay khi nó bắt đầu chai cứng đối với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta luôn chuẩn bị lòng mình, chúng ta sẽ sẵn sàng khi Lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta.

Ngày 8 tháng 12
NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN KHÔNG BỊ KHINH DỂ
“Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn” (XaDr 4:10a)
Thế gian yêu điều lớn lạ, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài có khả năng làm những điều lạ thường, nhưng Ngài thường làm qua những điều bình thường và dường như vô nghĩa. Trong cách này Ngài bày tỏ tình yêu và quyền năng của Ngài.
Xuyên suốt lịch sử, sự nhậm lời của Đức Chúa Trời ngay một thời điểm quan trọng là sự ra đời của một nhân vật. Y-sác, Môi-se, Sa-mu-ên, Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đều đã được sinh ra như sự đáp lời ngay trong thời điểm cần thiết. Khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự đàn áp của dân Ma-đi-an, Ngài cố tình dùng một đội quân chỉ có 300 lính để đánh bại một đội quân lớn hơn rất nhiều lần. Ngài có nhiều binh lính hơn, nhưng Ngài thích bày tỏ quyền năng của Ngài trong cách Ngài làm thành những mục đích của Ngài. Khi Chúa Giê-xu chọn các môn đồ đầu tiên Ngài có thể chọn nhiều người hơn để theo Ngài, nhưng Ngài chỉ chọn 12 người. Không phải số lượng môn đồ nhưng đức tính của họ đối với Ngài sẽ quyết định họ gây ảnh hưởng cho thế gian như thế nào. Khi Chúa Giê-xu nuôi đoàn dân đông, 5 cái bánh vá 2 con cá trừ khẩu phần ăn trưa của một cậu bé đã đủ cho tất cả khi ở trong tay Chúa.
Chúa Giê-xu so sánh Nước Đức Chúa Trời với một hạt cải (Mat Mt 13:31-32). Hạt cải đối với dân Do Thái là một hạt nhỏ nhất, nhưng nó sẽ mọc thành cây lớn và tán rộng. Ngài cũng so sánh Nước Đức Chúa Trời với men, nó khó nhìn thấy nhưng làm dậy cả mẻ bột nhào (Mat Mt 13:33). Khi con trẻ đến bên Chúa Giê-xu, các môn đồ Ngài cho rằng chúng sẽ làm phiền Ngài nên đuổi chúng đi (Mat Mt 19:13-15). Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng để được vào Nước Ngài, loài người phải đến với Đức Chúa trời như một con trẻ.
Cơ Đốc nhân thường chấp nhận tục ngữ “càng lớn càng tốt”. Chúng ta tính sự thành công bằng số lượng người quan tâm đến chức vụ của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm sự tỏ bày lạ thường của quyền năng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học cách nhìn nhận sự thành công như Đức Chúa Trời nhìn nhận. Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng; Ngài đẹp lòng với sự vâng lời.

Ngày 9 tháng 12
KHÔNG PHẢI BỞI QUYỀN THẾ
“Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, ràng Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (XaDr 4:6)
Lời của Đức Chúa Trời phán cho dân sự Ngài ngay trong thời điểm quan trọng. Họ là những người dễ nản lòng và thất vọng lại đối diện với một nhiệm vụ hoàn toàn không có hy vọng. Họ đã bị lưu đày ở Ba-by-lôn 70 năm. Suốt thời gian này họ đã chứng kiến sức mạnh của một lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Họ đã thấy quân Ba-by-lôn dàn binh chinh phục các dân khác. Họ cũng thấy sự giàu có và lộng lẫy của vua Ba-by-lôn. Khi Ba-by-lôn bị người Phe-rơ-sơ chinh phục trở lại, dân Y-sơ-ra-ên đã nhìn thấy một siêu cường quốc còn mạnh hơn đang nổi lên trên thế giới. Họ đã mất hết tinh thần khi so sánh sự yếu đuối và tình trạng của mình với sự hùng mạnh và giàu có vô cùng của những siêu cường quốc thời đại bấy giờ.
Khi dân Y-sơ-ra-ên trở về Giê-ru-sa-lem sau 70 năm bị lưu đày, họ thấy thành mình đổ nát. Đền thờ tráng lệ của họ đã bị phá huỷ. Các tường thành bị sập đổ. Họ không có tài chánh để xây dựng lại thành của mình. Khi những người dân từ chốn lưu đày trở về này nhìn thấy một nhiệm vụ khổng lồ trước mắt mình, họ nhận thấy sự nghèo nàn và yếu đuối của họ và đã vô cùng mất tinh thần. Rồi Lời Đức Chúa Trời đến với họ! Ngài đã hứa rằng họ sẽ xây lại được thành của họ. Nhưng Ngài cũng cho họ biết sự xây lại thành sẽ không được hoàn tất bởi sức lực và tiền tài của riêng họ, nhưng bởi Thánh Linh Ngài. Nếu như họ có Thần Đức Chúa Trời, họ có mọi sự mình cần.
Sẽ có những lúc khi vâng lời Đức Chúa Trời bạn sẽ bị rơi vào những tình huống không thể giải quyết. Nếu bạn nhờ vào sự khôn khéo, sự hiểu biết và tiền tài của mình, bạn sẽ sớm chán nản. Nhưng khi bạn tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời đặt để Thánh Linh Ngài trong bạn. Bấy giờ đã có nguồn cung ứng từ trời dành sẵn cho bạn. Sự thành công của bạn sẽ không dựa vào cách bạn sử dụng những nguồn mình có nhưng vào cách bạn vâng theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Ngày 10 tháng 12
MỌI ĐIỀU THUỘC VỀ SỰ SỐNG
“Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta” (IIPhi 2Pr 1:3)
Là Cơ Đốc nhân, bạn có được mọi điều cần thiết để sống một đời sống thánh khiết và dư dật (IIPhi 2Pr 1:3-11). Sự thông minh, học thức hoặc hoàn cảnh gia đình không quyết định tính thánh khiết của một đời sống. Mọi sự bạn cần để sống một đời sống đắc thắng vui mừng và dư dật được tìm thấy trong Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong bạn (GaGl 5:22-23).
Theo Phi-e-rơ, mỗi Cơ Đốc nhân bởi đức tin có quyền có được những đức tính này: nhơn đức, sự nhận biết Đức Chúa Trời, sự tiết độ, nhịn nhục, tin kính, tử tế với anh em, và tình yêu thương. Thừa kế một gia sản mà không biết nó là của bạn thì không có ích gì. Cũng như vậy, sẽ không có ích gì nếu thừa hưởng mọi điều cần thiết để trở nên giống Cứu Chúa mà bạn không cần nó.
Nếu chúng ta tiếp tục thiếu tiết độ khi Đức Chúa Trời đã dành đức tính đó cho chúng ta, chúng ta cướp của chính mình và những người xung quanh mình. Nếu Đức Chúa Trời sẵn sàng làm thấm nhuần tính tử tế với anh em trong cư xử mình, nhưng chúng ta không bao giờ bày tỏ tính ấy ra, người ta sẽ chịu khổ một cách không cần thiết vì sự đó.
Điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta là đức tin của chúng ta. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời muốn xây dựng những đặc tính này trong đời sống chúng ta. Trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu liên hệ với con người tuỳ theo đức tin của họ (Mat Mt 8:13; 9:29; 15:28). Ngài ban thưởng cho đức tin thành thật qua sự cứu rỗi và sự chữa lành mà Ngài ban cho. Nếu Ngài gặp sự vô tín, Ngài đã không thưởng cho (Mac Mc 6:5-6).
Hãy xem lại những đức tính mà Phi-e-rơ cho rằng Đức Chúa Trời muốn thấm nhuần trong bạn. Nếu bạn thiếu bất kỳ đức tính nào trong số đó, hãy cầu xin Chúa đúc thành chúng trong bản tánh của bạn, để bạn sẽ càng giống Chúa Cứu Thế hơn.

Ngày 11 tháng 12
BA SỰ CÁM DỖ
“Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi” (Mat Mt 4:3)
Chúa Giê-xu đã bị cám dỗ như cách chúng ta thường bị, nhưng Ngài không bao giờ phạm tội (HeDt 4:15). Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài bằng một lễ báp-têm. Khi Giăng Báp-tít đưa Ngài lên khỏi mặt nước, Chúa Giê-xu nghe được tiếng Cha Ngài khen ngợi “đẹp lòng ta mọi đường!” Ngay sau đó, Chúa Giê-xu đã dành 40 ngày kiêng ăn trong đồng vắng. Ở đó Sa-tan đến gặp Ngài và cám dỗ Ngài 3 lần.
Lần thứ nhất, Sa-tan xui Chúa Giê-xu dùng quyền năng thánh của Ngài để hoá đá ra thành bánh. Dường như đây là việc làm hợp lý. Chúa Giê-xu đang đói, nhưng Ngài có một nhu cầu lớn hơn nhiều là bước theo sự dẫn dắt của Cha Ngài. Đức Chúa Cha muốn Ngài kiêng ăn, Sa-tan tìm cách thuyết phục Ngài ăn.
Tiếp theo, Sa-tan cố thuyết phục Chúa Giê-xu dùng phương cách của nó để làm thành những mục đích của Cha. “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi” (Mat Mt 4:6). Chúa Giê-xu hiểu rằng đây sẽ là sự kiêu ngạo, không phải là đức tin. Nó là sự nỗ lực làm công việc Đức Chúa Trời theo cách của thế gian. Thế gian tìm kiếm những sự bày tỏ lạ thường; Đức Chúa Trời sử dụng một đời sống thánh khiết.
Sự cám dỗ cuối cùng mà Sa-tan đề nghị với Chúa Giê-xu là hãy làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách thờ phượng Sa-tan (Mat Mt 4:8-9). Đổi lại, Sa-tan cho Chúa Giê-xu tất cả các nước của thế gian. Bằng sự thoả hiệp, Chúa Giê-xu có thể có được một liên minh hùng mạnh và làm xong nhiệm mạng của Ngài mà không cần phải chịu đau khổ trên thập tự giá. Chúa Giê-xu biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng để người ta thờ phượng, và thờ phượng Sa-tan sẽ không đem lại sự thành công như nó hứa, nhưng chỉ chuốc lấy sự thất bại nghiêm trọng.
Khi bạn nỗ lực bước theo Đức Chúa Trời, những sự cám dỗ chắc chắn sẽ đến với bạn. Đôi khi chúng đến ngay sau khi bạn đạt được một thắng lợi thuộc linh. Chúa Giê-xu đã cậy Lời Đức Chúa Trời để nhìn thấy Ngài qua những cám dỗ có thể huỷ diệt Ngài và phá hoại hoạch định của Đức Chúa Trời. Ngài là tấm gương cho bạn noi theo khi đối đầu với mọi sự cám dỗ.

Ngày 12 tháng 12
HÃY MỞ RỘNG LỀU TRẠI CỦA BẠN
“Hãy mở rộng nơi trại ngươi, gương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc!” (EsIs 54:2)
Khi Đức Chúa Trời dùng quyền năng đến với một đời sống, đó luôn là lúc nên vui mừng và trông đợi một tương lai! Ê-sai mô tả kinh nghiệm này tương tự như kinh nghiệm về sự sinh con đối với người đàn bà trước đây son sẻ. Sự ra đời của đứa con ấy làm thay đổi mọi sự! Cuộc sống không thể tiếp diễn như bình thường chỗ ở phải được nới rộng ra để đủ cho hai người. Sự hiện diện của con trẻ làm cho bố mẹ nó sắp xếp lại hoàn toàn cách sống của mình.
Ê-sai rao báo rằng khi Đức Chúa Trời đến, bạn phải chuẩn bị chỗ trong đời sống bạn cho Ngài. Bạn phải “mở rộng nơi trại” mình bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thêm nhiều chiều hướng mới vào đời sống bạn, gia đình bạn và Hội Thánh bạn. Bạn không chỉ đơn giản là “thêm Cứu Chúa” vào đời sống bận rộn của mình và rồi thực hiện mọi việc như bình thường. Khi Chúa Cứu Thế là Chủ cuộc đời bạn, mọi sự sẽ thay đổi. Trước đây bạn không mong đợi những điều tốt lành đến qua mình hoặc trong đời sống mình, giờ đây có được tinh thần lạc quan. Bạn nên mong đợi đời sống mình được giàu có hơn và đầy đủ hơn. Bạn có thể dự phần cùng Đức Chúa Trời đem ơn phước cho những người khác qua đời sống mình. Bạn có thể trông đợi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng Ngài qua đời sống bạn ngày càng nhiều hơn.
Là Cơ Đốc nhân, bạn dọn chỗ trong đời sống mình cho Chúa Cứu Thế như thế nào? Bạn ăn năn tội lỗi mình. Bạn để Cứu Chúa tự do làm những gì Ngài muốn trong bạn. Bạn nhiệt tình chờ trông Đức Chúa Trời hành động trong đời sống bạn, gia đình bạn và Hội Thánh bạn. Bạn sống một đời sống với hy vọng rằng Chúa Cứu Thế sẽ đổ đầy trên bạn quyền năng của Ngài trong những ngày sắp đến và sẽ “giương” bạn ra để làm những việc mà trước đây bạn chưa hề làm để hầu việc Ngài.

Ngày 13 tháng 12
SỰ MẠC KHẢI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỰ MỌI GỌI CỦA NGÀI
“Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri” (AmAm 3:7)
Cơ Đốc nhân dành nhiều thời gian nói về “sự tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời”, như thể nó được giấu rất kỷ và rất khó tìm vậy. Đức Chúa Trời không hề giấu ý muốn của Ngài. Ý muốn Đức Chúa Trời không hề khó tìm. Ngài mong muốn mạc khải ý muốn Ngài cho chúng ta còn hơn chúng ta mong được nhận nó. Đôi khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời làm những điều mà Ngài đã làm rồi!
Dân sự trong thời A-mốt bị mất phương hướng đối với Đức Chúa Trời và những mong muốn của Ngài. Đức Chúa Trời đã mạc khải ý muốn của Ngài, vấn đề là họ đã không nhận ra nó hoặc vâng theo nó. A-mốt nói rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ không làm gì nếu không tìm một đầy tớ Ngài để mạc khải cho người đó công việc Ngài. Đáng tiếc là đôi khi không có người nào bước đi đủ gần với Ngài để nhận được Lời Ngài (EsIs 59:16; 63:5; Exe Ed 22:30-31).
Chúa Giê-xu đã bước đi mật thiết với Cha Ngài đến nỗi Ngài luôn luôn nhận biết Cha đang làm gì quanh Ngài (GiGa 5:19-20). Chúa Giê-xu phán rằng nếu đôi mắt chúng ta trong sáng, chúng sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời và nhận ra công việc của Ngài (Mat Mt 6:22). Nếu chúng ta không thấy được việc làm của Đức Chúa Trời, vấn đề không phải là Ngài không mạc khải. Vấn đề thật sự là tội lỗi của chúng ta ngăn không cho chúng ta nhìn thấy nó.
Khi Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của con bạn hoặc khi Ngài đang cáo trách một đồng nghiệp của bạn, Ngài có thể mạc khải việc Ngài làm cho bạn. Sự mạc khải của Ngài là lời mời gọi bạn dự phần với Ngài trong công cuộc cứu chuộc của Ngài. Hãy chú ý hầu nhận ra ngay công việc của Đức Chúa Trời làm quanh bạn. Ngài sẽ mạc khải cho các tôi tớ Ngài công việc của Ngài. Nếu đôi mắt thuộc linh của bạn sáng láng, bạn sẽ bị ngập chìm trong tất cả những việc bạn thấy Đức Chúa Trời đang làm quanh mình!

Ngày 14 tháng 12
CUỘC CHẠY
“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (IITi 2Tm 4:7)
Thật sự thoả lòng khi làm xong một việc gì đó! Sự thành công của một cuộc chạy đua quyết định không chỉ bởi bạn đã khởi động tốt thế nào mà còn bởi bạn về đích tốt ra sao. Nhiều vận động viên có thể bắt đầu rất ấn tượng, nhưng nếu họ vấp té hoặc bị thương hoặc thiếu nghị lực để hoàn tất cuộc đua thì sự khởi đầu tốt đẹp của họ chỉ là vô ích mà thôi. Phao-lô vui mừng vì ông không chỉ bắt đầu cuộc đua; mà còn đã hoàn tất được nó. Phần thưởng của ông là đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời và một đời sống đầy dẫy sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời.
Để sống một đời sống Cơ Đốc không dễ. Một số người nghĩ sai lầm rằng một khi họ được làm con Đức Chúa Trời, những sự tranh chiến của họ cũng qua đi. Nhiều Cơ Đốc nhân bắt đầu hành trình của mình với Chúa cách rất nhiệt tình, nhưng vì những áp lực càng tăng lên, họ đã mất tinh thần và chán nản và rồi bỏ cuộc.
Phao-lô mô tả đời sống Cơ Đốc của ông như một chiến trường. Có những lúc ông đã tranh đấu, và chỉ nhờ sự bền chí mà ông có thể tiếp tục. Chúng ta thật sự ngạc nhiên vì biết rằng vị sứ đồ vĩ đại này đôi lúc đã phải tranh chiến để giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. Phao-lô đã gặp sự bắt bớ, sự hiểu lầm, sự phản bội và cả sự chết đe doạ nữa. Đời sống Cơ Đốc của ông không hề dễ dàng, nhưng ông đã giữ vững lòng mình.
Đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời không được chứng minh bởi sự bắt đầu cuộc chạy nhưng bởi sự kiên trì cho đến khi cuộc đua kết thúc. Công khai tuyên bố sự kết ước của mình với Cứu Chúa cho Hội Thánh không so bằng một đời sống tận hiến cho mục tiêu của Ngài. Hãy lấy Phao-lô làm tấm gương sống cho bạn. Hãy sống một đời sống theo gương Phao-lô để đến một ngày bạn có thể nói rằng “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin”

Ngày 15 tháng 12
NGÀI TỎ CHO BẠN
“Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (MiMk 6:8)
Đức Chúa Trời không bao giờ che dấu những kỳ vọng của Ngài nơi chúng ta. Chúng ta không bao giờ phải đoán mình nên sống như thế nào. Để đáp lại những cách thức sai lạc mà con người đã nỗ lực làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, tiên tri Mi-chê đã giải thích rõ điều gì Đức Chúa Trời mong đợi và không mong đợi. Dân sự đã hỏi: chúng tôi có nên đến với Đức Chúa Trời với nhiều của lễ không? Chúng tôi có nên đem đến cho Ngài hàng ngàn chiên đực và hàng vạn sông dầu không? Đức Chúa Trời có vui lòng nếu tôi dâng con đầu lòng cho Ngài để tỏ lòng tận hiến không? (MiMk 6:6-7). Mi-chê đã trả lời thẳng thắn: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện”.
Mi-chê liệt kê 3 điều Đức Chúa Trời mong muốn: thứ nhất, Ngài muốn chúng ta tỏ sự công bình. Ước ao nhận lãnh sự công bình thôi chưa đủ. Chúng ta cũng phải công bình tuyệt đối trong cách cư xử với người khác. Nếu chúng ta là chủ của nhiều người làm công, chúng ta phải đối đãi với họ công bằng như Chúa Giê-xu sẽ đối xử. Chúng ta nên công bình trong mọi mối quan hệ.
Thứ hai, chúng ta yêu sự nhơn từ. Biết rằng mình đã nhận lãnh sự nhơn từ từ Đức Chúa Trời, dù mình không xứng đáng, sẽ tạo động lực cho bạn tỏ lòng nhơn từ mình với người khác. Chúng ta phải hạn chế sự cám dỗ xui mình trả đũa những người làm sai với mình, nhưng phải tỏ lòng nhơn từ với họ.
Cuối cùng, Đức Chúa Trời cần chúng ta bước đi khiêm nhường với Ngài. Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta hầu việc Ngài bằng những công việc lớn lao - Ngài cần sự khiêm nhường. Đôi khi chúng ta cố làm cho đời sống theo Chúa của mình phức tạp hơn nó vốn có. Chúng ta có thể che dấu đằng sau những câu hỏi thắc mắc về Kinh Thánh hoặc sự không chắc chắn về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể tự để mình rối trí để tránh phải đương đầu với những gì Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm hôm nay. Nếu chúng ta cố gắng để vâng lời trọn vẹn trong những việc cơ bản, thì những nhiệm vụ phức tạp hơn sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Ngày 16 tháng 12
XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
“Vậy, kẻ nào nghe và làm heo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá” (Mat Mt 7:24)
Đời sống Cơ Đốc cần phải nỗ lực nhiều. Cơ Đốc giáo gồm có sự cố gắng đưa những lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời vào đời sống một cách có hệ thống. Sự sâu nhiệm và trưởng thành thuộc linh không đến nếu không có sự nỗ lực bền bỉ.
Chúa Giê-xu vừa kết thúc Bài giảng trên núi, bài giảng này nêu ra một số lẽ thật sâu sắc nhất đã được rao giảng trong chức vụ của Ngài. Con Đức Chúa Trời đã giải thích rõ ràng lối sống làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Nhưng Chúa Giê-xu biết, ngay cả khi Ngài đang kết thúc bài giảng của mình, rằng một số người trong số những người nghe Ngài giảng sẽ bỏ ngoài tai và không bao giờ áp dụng một lời nào mà họ nghe được.
Chúa Giê-xu phán rằng người nào nghe lời Ngài và gây dựng chúng trong đời sống mình thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá. Các vầng đá luôn là chỗ vững chắc để xây nhà. Cần phải có nỗ lực thật nhiều để đóng móng nhà trên đá. Một ngôi nhà được xây trên cát cho chúng ta một cảm giác dễ chịu tức thời, xây nhà trên đá cần phải lao động vất vả và nó là công việc đáng chán bởi phải mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, xây nhà trên cát sẽ được một chỗ ở yếu ớt, dễ bị nguy hiểm, trong khi xây nhà trên đá sẽ được một chỗ ở an toàn, bền vững.
Bạn có thể nói thế nào về nền tảng cuộc sống đã được xây nên? Hãy chờ xem điều gì xảy ra khi giông tố đến. Một đời sống được xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời sẽ chống chọi được mọi cơn bão tố; còn một đời sống không quan tâm đến Lời Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ bị giông tố xô ngã.
Không có con đường tắt cho sự trưởng thành thuộc linh. Sự trưởng thành chỉ đến nhờ làm việc chăm chỉ và vâng theo những điều Đức Chúa Trời phán dặn. Kể từ nay, mỗi lần nghe Chúa Giê-xu phán, hãy bắt đầu xây dựng vững vàng lẽ thật của Ngài trong đời sống bạn ngay, để không có cơn bão nào có thể xô ngã bạn.

Ngày 17 tháng 12
SỰ THÔNG ĐỒNG NHỮNG ÂN TỨ
“Thật vậy, tôi rất mong mõi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng” (RoRm 1:11)
Đời sống của bạn có ảnh hưởng đến những người mà bạn có liên quan, dù bạn cố ý hay không đi nữa. Đối với họ, ảnh hưởng đó có thể là một kinh nghiệm tích cực hoặc có thể là một kinh nghiệm tiêu cực, nhưng dù thế nào, đời sống của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Phao-lô muốn chia sẻ ơn phước thuộc linh với các tín đồ khác. Ông đã nghe nói về những Cơ Đốc nhân ở Rô-ma, và ông mong ước được đến với họ để gây dựng đức tin họ. Phao-lô luôn nhắc đến những tín đồ ở Rô-ma mỗi khi cầu nguyện, dù ông chưa từng gặp mặt họ (RoRm 1:10). Trong khi chờ cơ hội đến thăm Rô-ma, Phao-lô đã viết một lá thư cho Hội Thánh ở đó, thư gởi cho người Rô-ma là một trong những sách đầy tình yêu thương và khích lệ nhất trong Tân Ước.
Chúng ta chia sẻ mục đích của Phao-lô về sự thông công ơn phước thuộc linh với những người xung quanh mình. Chúng ta có nhiều cơ hội để gây dựng những bạn bè, đồng sự, con cái và những Cơ Đốc nhân bạn mình. Những ơn phước thuộc linh không được ban cho một cách bừa bãi, nhưng bởi sự chọn lựa. Sự tự xem mình là trung tâm có thể khiến chúng ta chỉ tìm kiếm những ơn phước từ người khác hơn là phổ biến chúng. Chỉ khi chúng ta quyết tâm chú ý đến sự ban ơn hơn là sự nhận ơn, thì chúng ta sẽ có khả năng chăn dắt những người khác, mà Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô.
Bạn có thể không nhận ra nó, nhưng đời sống bạn có tiềm năng đem ơn phước lại cho những người mà bạn gặp mặt. Những người khác có thêm phần mạnh mẽ và được khích lệ trong đức tin vì có mối tương giao với bạn không? Bạn nhìn người khác theo những gì họ có thể làm cho bạn hay theo những gì bạn có thể khích lệ họ? Khi bạn bắt đầu một ngày mới, hãy cố gắng tạo nên ảnh hưởng tích cực cho mọi người bạn gặp!

Ngày 18 tháng 12
BẠN LÀ AI ?
“Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Giê-xu, và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?” (Cong Cv 19:15)
Không hề có tình trạng thuộc linh gián tiếp. Không ai khác có thể tăng trưởng đời sống Cơ Đốc thay cho bạn. Một di sản Cơ Đốc vững chắc là một tài sản, nhưng nó không thể thay thế cho mối tương giao sống động và ngày càng lớn mạnh của riêng bạn với Chúa Cứu Thế.
Phao-lô đã bước đi một cách vững vàng với Đức Chúa Trời. Ngài đã sử dụng ông một cách đầy quyền năng, để rồi nhiều phép lạ đã xảy ra qua đời sống ông. Áo mà Phao-lô đã mặc rồi được đặt trên người bệnh, thì người bệnh được lành (Cong Cv 19:10-12). Các tà linh bị xua đuổi. Sự rao gảng và dạy dỗ của Phao-lô là công cụ quan trọng trong việc xây dựng nên Hội Thánh vững mạnh ở Ê-phê-sô. Chức vụ của Phao-lô thật sự có ảnh hưởng mạnh đến nỗi những người khác đã cố gắng lập lại nó.
Bảy con trai của thầy tế lễ cả, Sê-va, đã cố đuổi quỉ theo cách Phao-lô đã làm. Họ đã đương đầu với một tà linh và cố sức đuổi nó bởi danh “Đức Chúa Giê-xu, là Đấng mà Phao-lô giảng”. Những người này đã dùng quyền năng thuộc linh mà Phao-lô đã có được sau nhiều năm bước đi bên cạnh Chúa mình. Họ có thể bắt chước lời Phao-lô nói, nhưng họ không thể lập lại quyền năng mà thuộc về ông nhờ mối tương giao cá nhân của ông với Đức Chúa Trời. Quỉ dữ đã bắt bẻ: “Ta biết Đức Chúa Giê-xu, và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?”. Quỉ dữ đã tấn công họ một cách mạnh mẽ và hạ nhục họ. Các tà linh rất sợ hãi khi nhận biết Chúa Giê-xu (Gia Gc 2:19); họ quen thuộc với sự ảnh hưởng của Phao-lô trên các quyền lực của sự tối tăm. Nhưng các quỉ dữ này không biết bảy người con trai của Sê-va là ai.
Bạn có thể lập lại những lời nói và những việc làm của một Cơ Đốc nhân trưởng thành về mặt thuộc linh, nhưng bạn không thể thừa hưởng quá trình bước đi với Đức Chúa Trời của người đó. Sự trưởng thành trong đời sống Cơ Đốc cần phải có sự nỗ lực, nó cũng cần nhiều thời gian để hình thành. Nếu bạn xao lãng sự cầu nguyện và nếu bạn bỏ quên mối tương giao với Chúa Cứu Thế, bạn sẽ không lớn lên trong đức tin mình. Bắt chước đức tin của người khác sẽ không làm bạn đắc thắng. Chỉ khi bạn vung bồi cho mối tương giao của mình với Chúa Giê-xu, đời sống bạn sẽ đầy dẫy sự trưởng thành và quyền năng thuộc linh.

Ngày 19 tháng 12
SỰ TRUẤT PHẾ CÁC HÌNH TƯỢNG
“Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng” (Cong Cv 19:20)
Xã hội thời Phao-lô là một xã hội thờ hình tượng. Nữ thần Diana được tôn sùng nhất ở Ê-phê-sô. Các tượng lớn được đặt trong các đền thờ nguy nga và được xem là một trong những kỳ quan của thế giới. Kỹ nghệ đúc tượng rất phổ biến và được phát triển mạnh ở Ê-phê-sô để cung ứng cho sự thờ lạy thần tượng ở khắp nơi.
Phao-lô không đi đến Ê-phê-sô để kết tội những người thờ lạy hình tượng nhưng để công bố một cách mạnh dạn về Tin Lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Phao-lô chia sẻ lẽ thật về Đức Chúa Trời, và khi con người được giải phóng khỏi sự ràn buộc của tội lỗi, thì sự thờ lạy thần tượng bắt đầu suy giảm. Sự khác biệt giữa những tượng chạm bằng đá và quyền năng làm thay đổi cuộc đời của Đức Chúa Trời đã trở nên rõ ràng. Đời sống ngay thẳng của cơ Đốc nhân hoàn toàn khác biệt với những tập tục theo sự khoái lạc của những người thờ hình tượng. Một chứng nhân Cơ Đốc đắc thắng có thể gây ấn tượng đến nỗi hệ thống kinh tế của cả thành phố đã tăng vọt một cách đột ngột khi sự thờ lạy hình tượng không được Cơ Đốc giáo ủng hộ.
Hình tượng là điều khiến chúng ta khó có thể tận hiến với Đức Chúa Trời. Xã hội của chúng ta cũng thờ hình tượng như xã hội của Phao-lô bằng đá, bằng gỗ, mà thần tượng của chúng ta là của cải vật chất, những thú vui, hoặc sự nhiệp, và dốc sức lực, tiền bạc, thời gian cho những điều này.
Mỗi một chúng ta được kêu gọi, cũng giống như Phao-lô, để sống một đời sống Cơ Đốc đắc thắng, vui mừng và thịnh vượng ở giữa một xã hội thờ hình tượng. Chúng ta không phải đi tìm kiếm và kết án các hình tượng của ngày nay. Thay vì vậy, khi chúng ta sống đạo và vui hưởng một đời sống dư dật mà Đức Chúa Trời ban cho, đời sống của chúng ta làm mất tín nhiệm những hình tượng xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể đối diện với sự chống đối và thù địch từ những người bị nổi điên vì sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời của chúng ta và thần của họ. Con người không thích phế truất các hình tượng của họ! Nhưng khi chúng ta đi theo Cứu Chúa, những người khác sẽ nhìn thấy sự khác biệt trong chúng ta, họ được thu hút đến với Ngài và muốn có được một sự sống mà Ngài ban cho.

Ngày 20 tháng 12
SỰ CHỐNG NGHỊCH !
“Có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con ấy mà giết” (Mat Mt 2:13)
Mỗi khi Đức Chúa Trời phán rõ ràng với bạn và bạn vâng theo ý muốn Ngài, có thể bạn sẽ đối diện với sự chống đối. Nhưng cuộc đột kích và tấn công thuộc linh của những người bất kính không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngoài ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng chúng có thể còn cho thấy rằng bạn đang ở giữa ý muốn của Đức Chúa Trời. Giô-sép, chồng của Ma-ri, là một người công bình và kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng sự vâng lời Đức Chúa Trời của ông buộc ông phải trốn qua một nước khác. Giô-sép phải đương đầu với khó khăn không phải vì tội lỗi mình, nhưng vì sự vâng lời của mình. Mặc dù Giô-sép và Ma-ri phải lánh qua nước khác, họ vẫn ở trong ý muốn Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu cảnh báo trước cho các môn đồ Ngài về những sự bắt bớ của thế gian khi họ vâng theo Đức Chúa Trời. Ngài nhắc họ nhớ rằng họ sẽ không đương đầu với sự bắt bớ ấy một mình, vì Chúa Giê-xu cũng đã đương đầu với sự thù địch của thế gian và đã vượt qua cách đắc thắng (GiGa 16:33).
Đừng nản lòng khi bạn đối diện sự chống nghịch. Nó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang hành động trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Đừng để sự chống nghịch khiến bạn nghi ngờ ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy xét lại lòng mình. Nếu bạn đã làm công việc mà bạn biết chắc là Ngài đã yêu cầu, hãy tin rằng Ngài nhìn thấy bạn qua sự chống đối của những người không bước đi với Ngài. Khi họ gặp sự bắt bớ, các môn đồ đã không cầu xin Đức Chúa Trời cất đi những đối thủ của họ, nhưng để xin Ngài ban cho họ lòng dạn dĩ khi họ đối diện với sự chống nghịch (Cong Cv 4:24-31). Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn có thể bao gồm cả nghịch cảnh, như đối với con Ngài vậy (GiGa 15:20), nhưng Ngài yêu bạn và sẽ không để bạn phải chịu đựng những gì quá sức mình.

Ngày 21 tháng 12
SỰ THÀNH TÍN TRONG CẦU NGUYỆN
“Lại có bà tiên tri An-ne… rồi thì ở goá.Bấy giờ đã tám mươi bốn tuỏi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện” (LuLc 2:36-37)
Sự thành tín của bạn tạo cơ hội cho Đức Chúa Trời mạc khải nhiều điều lớn hơn cho bạn, mà người thiếu sự thành tín sẽ không bao giờ nhận được. Sự thành tín cũng đem lại cho bạn những cơ hội mà người không thành tín không có. Đức Chúa Trời vui lòng nhậm lời cầu xin xuất phát từ một tấm lòng thành tín.
An-ne là một người đàn bá goá trong nhiều năm. Trong thời của bà, người ở goá có địa vị thấp trong xã hội và gần như không thể nuôi sống mình. An-ne đã dành trọn thời gian của mình để cầu nguyện và kiêng ăn trong đền thờ. Khi bà cầu nguyện, bà khao khát nhìn thấy Đấng Mê-si-a. Đức Chúa Trời chỉ cho một vài người gặp Đấng Cứu Thế khi Ngài giáng sinh, và mạc khải Con Ngài cho những ai có lòng trong sạch và thanh tín. An-ne là một trong số ít đó. Chúa Giê-xu sau đó đã nói với những người theo Ngài. “Phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi vì nghe được!... Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết” (Mat Mt 13:16, 11).
An-ne tiếp tục trung tín cầu nguyện cho đến khi lời cầu xin của bà được nhậm. Nhưng lời cầu nguyện của bà không phải được đáp ứng ngay. Thật ra, đến gần cuối cuộc đời mình bà mới được đáp lời. Nhưng Đức Chúa Trời đã tôn ngợi sự thành tín của bà. Kế hoạch sai Đấng Mê-si-a đến trần gian để cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời bao gồm sự nhậm lời cầu xin của người đàn bà goá khiêm ti này.
Cầu nguyện trung tín có thể là sự chờ đợi cả đời để nhận được sự đáp lời. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người cầu thay; những người sẵn lòng tiếp tục cầu nguyện và tin cậy cho đến khi thấy được sự nhậm lời của Đức Chúa Trời.

Ngày 22 tháng 12
CHUẨN BỊ CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
“Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài… và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời” (LuLc 3:4, 6)
.
Nếu chúng ta được nhận lãnh sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sửa soạn chính mình. Giăng Báp-tít là sứ giả của Đức Chúa Trời, người giúp con người chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế của thế gian. Giăng đã rao giảng một cách chắc chắn: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Mat Mt 3:2). Những người nghe sứ điệp của Giăng và chuẩn bị đời sống mình thì nhận ra Chúa Giê-xu khi Ngài đến, và họ từ bỏ tất cả để theo Ngài. Điều này đặc biệt đúng với các môn đồ được chính Đức Chúa Trời chuẩn bị lòng mình (Mat Mt 16:17). Sự chuẩn bị phải đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời!
Về sự chuẩn bị Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta phải ăn năn! Ăn năn bao gồm sự thay đổi hoàn toàn tâm trí, tấm lòng, ý muốn và thái độ đối với Ngài. Ngài là Chúa, và đời sống bạn phải được chuẩn bị để tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ của mình. Một số người đã không được chuẩn bị để theo Chúa Giê-xu và đã bỏ lỡ cơ hội (LuLc 9:57-62). Các lãnh đạo tôn giáo trong thời Chúa Giê-xu đều không có sự chuẩn bị cho sự đến của Ngài. Họ biết Đấng Mê-si-a sẽ đến. Họ cũng biết Ngài sẽ giáng sinh tại đâu (Mat Mt 2:4-6). Nhưng khi có tin loan báo Cứu Chúa đã ra đời, họ không hề tìm đến với Ngài, nhưng lại thích nghi lễ tôn giáo.
Nếu bạn không được chuẩn bị, bạn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội được kinh nghiệm Chúa Giê-xu. Bạn có thể đi theo một tôn giáo, nhưng bạn sẽ bỏ quên Đức Chúa Trời. Trong khi những người khác gặp Chúa cách riêng tư trong sự thờ phượng, lòng bạn sẽ vẫn cứng cỏi khi người khác nhận được lời phán mới từ Đức Chúa Trời, bạn sẽ kinh nghiệm sự im lặng đáng buồn. Hoạt động tôn giáo không bao giờ thay thế được một tấm lòng trong sạch trước Đức Chúa Trời, sự tinh sạch chỉ có thể đến qua sự ăn năn. Hãy cầu nguyện, như lời một tác giả Thi Thiên, xin Đức Chúa Trời tra xét lòng bạn và cho bạn biết bạn cần ăn năn tội lỗi mình (Thi Tv 139:23-24).

Ngày 23 tháng 12
DẤU HIỆU CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH
“Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (LuLc 2:52)
Chúng ta quen đánh giá sự tiến bộ của mình bằng nhiều cách. Chúng ta được cho thi kiểm tra ở trường học, kiểm tra tay nghề ở sở làm, kiểm tra sức khoẻ khi đến bác sĩ. Nhưng chúng ta có thể chẳng bao giờ đánh giá sự tăng trưởng về mặt thuộc linh hoặc xã hội của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu càng khôn lớn từ một hài nhi thành một con trẻ rồi một thanh niên và thành người trưởng thành, Ngài có “thân hình càng lớn” và càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Người ta càng biết rõ Chúa Giê-xu, họ càng tin cậy Ngài. Họ tôn trọng sự khôn ngoan của Ngài và đánh giá cao lòng nhơn từ thương xót của Ngài. Tương tự, Chúa Giê-xu tăng trưởng trong mối tương giao của Ngài với Cha thiên thượng, Ngài luôn làm đẹp lòng Cha.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi ông mới tin Chúa, ông đã cư xử như một con trẻ về mặt thuộc linh, nhưng khi ông trưởng thành trong đức tin mình, ông đã bắt đầu hành động như một người trưởng thành về mặt thuộc linh (ICo1Cr 13:11). Sẽ không có gì sai đối với hành động như con trẻ khi bạn là một con trẻ, nhưng bổn phận của mỗi tín đồ là phải nỗ lực để lớn lên (HeDt 6:1).
Khi bạn là một tín đồ mới, bạn sẽ không luôn luôn biết phải quan hệ với người khác theo cách trưởng thành thuộc linh là thế nào. Bạn có thể tranh chiến với sự ghen ghét nóng giận, hoặc không tha thứ. Nhưng bạn bước đi với Chúa Cứu Thế càng lâu, bạn sẽ quan hệ với người khác càng giống như cách Ngài quan hệ. Khi bạn giữ mình theo đúng ảnh tượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Cha thiên thượng của bạn sẽ càng đẹp lòng hơn với sự vâng lời Ngài của bạn. Vì Cha luôn nhất trí với Con Ngài. Đánh giá sự tiến bộ trong đời sống thuộc linh của bạn từ thời điểm này đến thời điểm khác rất có ích cho bạn. Cách tốt nhất để đánh giá sự tăng trưởng thuộc linh là hỏi những Cơ Đốc nhân trưởng thành xung quanh bạn xem những hành động của bạn có tỏ ra sự trưởng thành thuộc linh hay không. Đã đến lúc bạn cần xin Chúa đánh giá sự trưởng thành thuộc linh của bạn, và hãy luôn nhớ rằng bạn không bao giờ nên bằng lòng với mối tương giao chưa được phát triển đầy trọn với Đức Chúa Trời.

Ngày 24 tháng 12
PHƯỚC CHO NGƯỜI NÀO TIN
“Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” (LuLc 1:45)
Trong Nước Đức Chúa Trời, tin là điều kiện tiên quyết để được nhận lãnh. Đức Chúa Trời phán với Ma-ri và đảm bảo rằng Ngài luôn ban phước khi Ngài giao phó những nhiệm vụ khó khăn quá sức dân sự Ngài. Mọi sự đã sẵn sàng cho Đức Chúa Trời hành động. Mọi sự chờ đợi Ma-ri tin cậy Ngài. Một khi Ma-ri tin, thì việc đó được làm trọn! Cần phải có một tấm lòng tin trọn vẹn trong mọi hoàn cảnh và một tấm lòng tinh sạch để nhìn biết Đức Chúa Trời (Mat Mt 5:8; HeDt 12:11).
Đây luôn là cách Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài Ma-ri có thể không nhìn thấy tất cả những gì đã được sắp đặt và lên kế hoạch ở trên trời. Nàng không thể nhìn thấy các đoàn thiên binh thiên sứ đang sẵn sàng bảo vệ nàng và con trẻ trong bụng nàng. Nàng không biết gì về tương lai và tất cả hoàn cảnh mà nàng và con nàng sẽ gặp phải. Tất cả những gì Ma-ri biết là Đức Chúa Trời đã phán với nàng, và thế là đủ cả. Nên Ma-ri đã đáp: “Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền” (LuLc 1:38)
Khi Đức Chúa Trời phán về những hoạch định của Ngài, Ngài đã chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để làm thành lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ phán một cách giả thuyết. Ngài biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Ngài chỉ yêu cầu bạn tin Ngài. Bạn sẽ kinh nghiệm ơn phước lớn lao khi bạn tin Ngài tuyệt đối. Ma-ri không thể tưởng tượng được tất cả những gì sẽ kéo theo sự trung tín vâng lời của mình. Tương tự, bạn không thể nào hình dung tất cả những gì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho bạn khi bạn tin cậy Ngài. Ngài biết chính xác Ngài sẽ làm gì để đem sự cứu rỗi đến cho người mà bạn đã cầu thay cho hoặc để chữa lành bệnh cho một người bạn của bạn hoặc để cung ứng mọi sự cần dùng cho bạn. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị mọi thứ. Bạn sẽ tin Ngài không?

Ngày 25 tháng 12
SỰ KHEN NGỢI TỪ BÊN TRONG
“Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (LuLc 1:46-47)
Ngợi khen là sự đáp ứng từ bên trong tấm lòng biết ơn của một con cái Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài. Người nào biết Đức Chúa Trời và kinh nghiệm Ngài một cách mật thiết sẽ hát khen Ngài từ sâu thẳm lòng mình. Ma-ri như choáng ngộp trước sự tốt lành của Chúa đối với mình. Để đáp lại, Ma-ri đã hát một bài ngợi khen Ngài, bài hát ấy hay và sâu sắc nhất trong Kinh Thánh. Cố ngăn tiếng hát ngợi khen xuất phát từ tấm lòng biết ơn sẽ khó như bắt dòng thác ngưng chảy! Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta để ca ngợi Ngài; sự ngợi khen sẽ là công việc chính của chúng ta khi chúng ta được nhóm lại quanh ngai Ngài ở thiên đàng.
Bạn không bao giờ gặp khó khăn khi nghĩ đến những lý do mà Đức Chúa Trời đang được bạn ngợi ca. Bạn nên để hết thời gian mình có để ca ngợi Chúa, một cách riêng tư và chung với công chúng, trong sự thờ phượng. Nếu đời sống bạn không đầy dẫy sự ca ngợi, có thể rằng bạn đã mất đi lòng tôn kính và biết ơn Chúa vì việc lành của Ngài trong đời sống bạn. Đừng bao giờ quên Đức Chúa Trời đã cứu bạn ra khỏi đâu. Đừng xem nhẹ mối quan hệ thân thích về mặt thuộc linh với các tín đồ khác. Hãy để thời gian đếm những ơn lành mà Ngài đã ban cho bạn và gia đình bạn. Khi bạn nghĩ đến tình yêu và lòng nhân từ vô bờ của Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho bạn, bạn sẽ muốn hát ngợi khen Ngài như Ma-ri đã hát. Sự ngợi khen xuất phát từ bên trong tấm lòng là sự ngợi khen đích thực. Nó không cần phải được hô hào hoặc sắp đặt trước. Nó là sự biểu hiện của lòng biết ơn thật sự và đời sống đầy sự thán phục; tức một đời sống đã gặp Đức Chúa Trời thánh khiết!

Ngày 26 tháng 12
SẼ KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ
“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (LuLc 1:37)
Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Ma-ri rằng: Đức Chúa Trời đang làm một việc mà con người không thể làm. Mọi suy luận của con đều nhất trí rằng một người đồng trinh thì không thể mang thai và sinh con. Điều đó thật không thể xảy ra. Nhưng điều này thật đã xảy ra. Khi Đức Chúa Trời nói sẽ làm một điều gì đó dường như không thể làm được, thì nó không còn là điều vô lý nữa. Lần sau cùng Đức Chúa Trời làm việc không thể trong đời sống bạn là khi nào? Lần sau cùng Đức Chúa Trời phán với bạn về những gì Ngài muốn làm và bạn sợ đến chết vì mức độ quan trọng của nó là khi nào?
Đức Chúa Trời vẫn làm những việc dường như không thể. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn; rồi chúng ta lại nói thêm một câu nhằm trấn an: “Nhưng tôi không nghĩ Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó với tôi”. Chúng ta trở nên những người vô thật thực tế, và tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ nhưng không mong đợi một phép lạ nào trong đời sống của chúng ta.
Đức Chúa Trời muốn đem sự cứu rỗi đến cho toàn nhân loại. Thật có ý nghĩa, vì Ma-ri không chỉ tin Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ, nhưng còn điều chỉnh đời sống mình theo công việc đáng kính sợ mà Ngài đã làm qua mình. Sự khác nhau giữa Cơ Đốc nhân và một người sống đạo đức là thần tánh. Sự khác nhau giữa Hội Thánh và xã hội là những điều lạ lùng. Một số người có thể làm theo đạo lý của một Cơ Đốc nhân, nhưng không ai có thể lập lại những điều lạ lùng thuộc về kinh nghiệm Cơ Đốc. Bạn có tin rằng không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời không?

Ngày 27 tháng 12
CÓ ĐỒNG TÂM TÌNH
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Chist đã có” (Phi Pl 2:5)
Những cách cư xử không xảy ra ngẫu nhiên, chúng ta quyết định chúng. Phao-lô khuyên các tín đồ hãy có đồng một tâm tình như Chúa Giê-xu đã có. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Địa vị của Ngài là bên hữu Đức Chúa Cha, vì cai trị vũ trụ. Không có địa nào vinh hiển và đáng tôn trọng hơn địa vị ấy. Mối tương giao của Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài quyền có được sự cao trọng đó.
Chúa Giê-xu quyết định không nắm giữ quyền năng. Không có điều gì, ngay cả địa vị của Ngài trên thiên đàng, là quan trọng với Ngài đến nỗi Ngài không thể từ bỏ khi Cha Ngài yêu cầu. Tình yêu của Ngài dành cho Cha khiến Ngài sẵn sàng hy sinh mọi sự để vâng theo Cha. Khi Cha cần một sinh tế không vết tích để cứu chuộc loài người, Chúa Giê-xu đã không tiếc những quyền uy của Ngài; Ngài cũng không tranh cãi rằng tại sao Ngài lại phải chịu khổ vì tội lỗi của những tạo vật từ bụi đất và luôn chống nghịch ấy (EsIs 53:7). Nhưng Ngài đã từ bỏ sự vinh quang trong thiên đàng để trở thành một con người. Ngài được sinh ra trong chuồng chiên; Ngài được đặt trong máng cỏ. Đời sống của Ngài trải qua trong sự chuẩn bị sẵn sàng chờ đón cái ngày Ngài sẽ chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tất cả điều này Ngài đều sẵn lòng đón nhận.
Chúng ta bị cám dỗ để giữ chặt lấy những gì Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Chúng ta nói: “Tôi sẽ vui lòng từ bỏ mọi sự mà Đức Chúa Trời yêu cầu nơi tôi, nhưng tôi không nghĩ Ngài sẽ bảo tôi từ bỏ mọi sự!” Đức Chúa Cha đã bảo Con Ngài điều chỉnh triệt để đời sống Ngài. Có thể nào chúng ta không mong đợi rằng Ngài sẽ bảo chúng ta hy sinh những ân huệ và sự tiện nghi của mình?
Nếu bạn thấy mình dành ít thời gian cho Đức Chúa Trời để điều chỉnh đời sống mình theo ý muốn của Ngài, hãy cầu xin Thánh Linh ban cho bạn có thái độ quên mình như Chúa Giê-xu đã có.

Ngày 28 tháng 12
ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI KHEN NGỢI
“Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm” (IICo 2Cr 10:18)
Thường thường, tất cả chúng ta tìm kiếm sự công nhận cho những công việc mình làm. Là con trẻ, chúng ta ao ước được cha mẹ mình công nhận; khi lớn hơn, chúng ta cũng đánh giá ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp và các ông chủ của mình. Đôi khi sự quý trọng của người khác có thể quá quan trọng đến nỗi nó trở nên phương cách đánh giá giá trị làm người của mình.
Phao-lô nói rằng ông không nỗ lực để được con người chấp nhận. Một số người cho rằng sự chỉ trích của họ có thể quyết định đến việc Phao-lô làm. Nhưng những người này đang tự khen mình vì những ý kiến và cách cư xử của riêng mình. Họ đang tìm kiếm sự chấp nhận của những người khác, và họ đang nhận lấy nó.
Chúa Giê-xu đã phán rằng “những người nào đi tìm sự khen ngợi nơi người khác đã được phần thưởng của mình rồi” (Mat Mt 6:2-5). Phao-lô cũng nhận thấy để được người khác khen ngợi không khó, nhưng để được Đức Chúa Trời khen ngợi là một thành tựu lớn hơn rất nhiều. Lời công nhận “đẹp lòng ta mọi đường!” mà Chúa Giê-xu nhận được từ Đức Chúa Cha đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Phao-lô (IITi 2Tm 2:3-7) Phao-lô biết tự khen mình không khó. Chính Phao-lô đã một lần tự hài lòng với chính đời sống mình, rồi sau đó ông cũng nhận ra rằng sự công bình mà ông từng tự hào chỉ là rơm rác trong Nước Đức Chúa Trời (Phi Pl 3:8). Sau khi cải đạo, Phao-lô đã hiểu rằng sự đánh giá của Đức Chúa Trời cho những việc làm của ông là quan trọng, suy nghĩ của ông về chính mình không là gì cả.
Suy nghĩ của người nào là quan trọng nhất đối với bạn? Bạn có tự mãn, và thích những người xung quanh khen ngợi không? Bạn có hài lòng với sự đánh giá của mình về lối sống của chính mình không? Sự khen ngợi quan trọng nhất là sự khen ngợi đến từ Đức Chúa Trời. Sự đẹp lòng mà đời sống bạn dâng lên Đức Chúa Trời sẽ là động lực thúc đẩy bạn sống công bình.

Ngày 29 tháng 12
SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT
“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha; ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (GiGa 4:22-24)
Chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Khi Chúa Giê-xu nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri ở bên giếng, Ngài tìm cách giúp bà thực hiện bổn phận này bằng cách giới thiệu cho bà nước hằng sống của Đức Chúa Trời (GiGa 4:13-14).
Chúa Giê-xu đã tìm đến người đàn bà này một cách cá nhân để ban cho bà sự sống dư dật. Cũng như vậy, Đức Chúa Cha tìm đến mỗi một chúng ta một cách riêng tư. Người đàn bà Sa-ma-ri đã nghe về Đức Chúa Trời; Chúa Giê-xu nói rằng sự thờ phượng thật phải “mặt đối mặt” với Đức Chúa Trời. Thờ phượng không phải là tôn giáo hay một nghi lễ; thờ phượng là sự gặp gỡ mật thiết và sống động với một Thân vị. Sự thờ phượng thật bao gồm sự nhận rõ Đức Chúa Trời là ai: Đấng Thánh Khiết, Đấng Tể Trị, Đấng Toàn Năng, Đấng Yêu Thương, Đấng Nhơn Từ. Sự nhận dạng này kéo theo sự nhận biết tội lỗi của chính mình.
Sự thờ phượng thật là sự thay đổi đời sống! Nó tạo nên trong lòng người thờ phượng sự căm ghét tội lỗi. Sự thờ phượng thật dẫn đến sự ăn năn, sự vâng phục, và lòng ao ước sự thánh khiết (EsIs 6:1-8). Sự thờ phượng thật sinh ra lòng khao khát bày tỏ lòng nhơn từ và tha thứ. Nó bao gồm sự vui vẻ chấp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bởi ân điển Ngài. Sự thờ phượng thật không dành riêng cho một ai. Người đàn bà Sa-ma-ri chạy vội đi kể cho người khác về sự gặp gỡ Chúa của mình thể nào, thì sự thờ phượng thật sẽ thúc đẩy người thờ phượng kéo thêm người khác vào thể ấy. Kết quả của sự gặp gỡ Chúa Giê-xu của người đàn bà này làm nhiều người trong làng của bà cũng biết đến Ngài, người thờ phượng thật sẽ có lòng mong đợi những việc Đức Chúa Trời sắp làm. Sự thờ phượng thật làm cho đời sống được biển đổi, và phản ánh Đấng được thờ phượng.

Ngày 30 tháng 12
THỨC ĂN
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Thức ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (GiGa 4:34)
Qua chức vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy sự khác nhau rõ ràng giữa những ưu tiên của Ngài và những mối bận tâm của các môn đồ Ngài. Các môn đồ thường chú ý đến cách nào để đáp ứng những nhu cầu thuộc thể của họ (Mat Mt 14:15-17; GiGa 4:8; LuLc 18:28). Chúa Giê-xu nhiều lần làm họ tin rằng Đức Chúa Cha biết rõ nhu cầu của họ và cung ứng cho (LuLc 11:11-13). Chúng Giê-xu đã nhấn mạnh rằng sự ưu tiên của họ phải là “trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trới và sự công bình của Ngài”, thì mọi nhu cầu của đời sống hằng ngày sẽ được cung cấp (Mat Mt 6:33).
Khi Chúa Giê-xu phán với người đàn bà bên giếng, các môn đồ Ngài đã đi vào thành gần đó để mua thức ăn. Trong khi các môn đồ Ngài đi tìm chất dinh dưỡng của thế gian, Chúa Giê-xu đang ban cho người đàn bà này “nước sống”, nó sẽ làm thoả mãn linh hồn bà đến đời đời. Khi các môn đồ trở lại họ đã khuyên Ngài nên ăn. Ngài đáp rằng “thức ăn” của Ngài là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Vì chỉ quan tâm đến những vấn đề hiểu sai lời đáp của Ngài. Sự sống của Chúa Giê-xu đến từ sự vâng theo Cha Ngài. Bởi sự vâng lời của Chúa Giê-xu ngày hôm đó, người đàn bà ấy đã nhận được sự sống đời đời. Trong niềm phấn khởi, bà đã đem nhiều người đến với Chúa Giê-xu để họ được chính tai mình nghe Ngài, và nhiều người đã tin rằng Ngài thật là Đấng Christ, Chúa Cứu Thế của thế gian (GiGa 4:39-42).
Sứ đồ Phao-lô đã hiểu Chúa Giê-xu đã dạy dỗ gì cho các môn đồ Ngài khi Phao-lô viết thư cho các tín đồ ở Rô-ma, ông nhấn mạnh rằng “Nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Chrst thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen ngợi” (RoRm 14:17-18).
Khi Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu hoá đá ra bánh, Chúa Giê-xu đã trích một câu Kinh Thánh nhằm tóm tắt tiêu chí của đời sống và chức vụ của Ngài: “biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miện Đức Giê-hôva mà ra” (PhuDnl 8:3).

Ngày 31 tháng 12
MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN !
“Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng. Mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (GiGa 19:30)
Đức Chúa Trời luôn làm thành những việc mà Ngài bắt đầu (Phi Pl 1:6). Đức Chúa Trời không bao giờ nói một lời nào mà không đảm bảo rằng nó sẽ thành hiện thực (EsIs 55:11). Chúa Cứu Thế là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng trước hết và là Đấng sau cùng (KhKh 1:8, 17). Chúa Cứu Thế kết thúc công việc Ngài cũng như lúc Ngài bắt đầu nó.
Chúa Giê-xu được ban cho một nhiệm vụ lớn lao. Ngài phải sống một đời sống vô tội, luôn vâng lời Cha Ngài cách tuyệt đối. Ngay cả sự chết của Ngài phải ứng nghiệm nhiều lời tiên tri đã được nói trước trong Kinh Thánh (Mat Mt 26:24, 31, 54, 56, 27:9, 35, 46, GiGa 19:28, 36-37). Nhưng, dù cho Cha Ngài giao phó cho Ngài nhiệm vụ vô cùng phức tạp, Ngài đã có thể nói một cách đắc thắng ở thập tự giá rằng “Mọi việc đã được trọn!”
Giờ đây, Chúa Cứu Thế ở trong mỗi một tín đồ. Nhiệm vụ hôm nay của Ngài là làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời trong mỗi Cơ Đốc nhân. Ngài quyết tâm làm điều này trong chúng ta giống như Ngài phải làm thành ý muốn Đức Chúa Trời cho chính mình. Bạn sẽ phải kiềm hãm Chúa Cứu Thế nếu muốn ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn làm gì trong bạn? Bạn có để Ngài làm thành những gì Ngài đã bắt đầu không? Ngài sẽ không ép bạn nhận biết những gì Ngài dành cho đời sống bạn. Nếu công việc Đức Chúa Trời không được kết quả trong bạn, không phải Cứu Chúa không chuyên tâm làm việc cho đến lúc hoàn tất. Nhưng, có thể bạn cần giao phó những lãnh vực của đời sống bạn cho Ngài và quyết tâm nhìn xem công việc Đức Chúa Trời trong bạn được làm trọn giống như Chúa Cứu Thế quyết tâm. Hãy nhớ lại những điều Đức Chúa Trời đã phán với bạn trong một năm qua. Có những lời hứa nào Đức Chúa Trời dành cho bạn mà bạn không để Ngài làm thành không? Nếu có, hãy đầu phục ý muốn của bạn cho Ngài ngay hôm nay.


† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-5-2020 11:39 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách