† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3603|Trả lời: 0

Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-7-2011 07:53:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Tác giả: Henry T. Blackaby & Claude V. King
Lời Mở Đầu
Tác Giả
Đơn Vị 1: Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Và Cuộc Đời Bạn
Đơn Vị 2: Trông Đợi Đức Chúa Trời
Đơn Vị 3: Đức Chúa Trời Đeo Đuổi Mối Quan Hệ Yêu Thương
Đơn Vị 4: Tình Yêu Thương Và Lời Mời Gọi Của Đức Chúa Trời
Đơn Vị 5: Đức Chúa Trời Phán, Phần 1
Đơn Vị 6: Đức Chúa Trời Phán, Phần 2
Đơn Vị 7: Khủng Hoảng Niềm Tin
Đơn Vị 8: Điều Chỉnh Đời Sống Bạn Theo Đức Chúa Trời
Đơn Vị 9: Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Qua Sự Vâng Lời
Đơn Vị 10: Ý Muốn Đức Chúa Trời Và Hội Thánh
Đơn Vị 11: Dân Nước Trời
Đơn Vị 12: Tiếp Tục Thông Công Với Đức Chúa Trời
Danh Xưng, Danh Hiệu Và Những Lời Mô Tả Đức Chúa Trời
Kết Ước Nhóm “Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời”

Lời Mở Đầu
Lần đầu tiên viết cuốn sách Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời vào năm 1990, chúng tôi không nhận thấy quy mô lớn lao của sự khao khát tâm linh trong đời sống và trong lòng dân sự Đức Chúa Trời để được “kinh nghiệm Đức Chúa Trời.” Dân sự Đức Chúa Trời hiểu biết trong trí nhưng có rất ít kinh nghiệm với Đức Chúa Trời trong tấm lòng và cuộc sống. Họ luôn mong ước kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Họ ngày càng hiểu về đời sống Cơ Đốc nhân nhiều hơn là “thực hành.” Nhưng họ không biết cuộc sống họ đang đánh mất điều gì, cũng không biết phải làm gì.
Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự hiểu biết Ngài và đường lối của Ngài. Ngài cũng đặt cuộc đời tôi chung với Avery Willis và Claude King. Đức Chúa Trời sẵn sàng nghe tiếng kêu của dân sự Ngài:
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài,
Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.
Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi,
Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi,
Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. (Thi Tv 25:4-5).
Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời là thông điệp trọn đời tôi. Đây là cách trước nay tôi vẫn luôn tìm hiểu và bước đi với Đức Chúa Trời. Đấy là cách tôi chăm sóc và hướng dẫn dân sự Đức Chúa Trời! Tôi chia sẻ những chân lý này bất cứ nơi nào tôi được mời đến. Hết lần này đến lần khác người ta cứ hỏi “Ông có ghi lại những điều đang dạy không? Dân sự Đức Chúa Trời cần nghe chân lý.” Dr. Avery Willis, người chịu trách nhiệm huấn luyện môn đồ hóa người lớn lúc đó, đã cho tôi can đảm và cơ hội để viết thông điệp của tôi thành tài liệu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời : Biết và Làm theo Ý Muốn Đức Chúa Trời .
Từ năm 1990, bởi sự lựa chọn tối thượng của Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng tài liệu này để tiếp cận và làm thay đổi hàng triệu cuộc đời và hàng ngàn Hội Thánh khắp thế giới. Vào dịp kỷ niệm lần thứ mười này, hơn 3.000.000 cuốn được phân phối, và những nguồn cung ứng khác trong loạt Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời đã được Ngài sử dụng. Sách này được dịch sang 47 ngôn ngữ, và được hầu hết các giáo phái sử dụng.
Ồ! Lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời thật lạ thường, vì Ngài sử dụng một tác phẩm đơn sơ của một người bình thường! Đức Chúa Trời chọn để ban ơn trên chân lý của Ngài được trình bày trong sách nghiên cứu này. Ngoài sách bài tập gốc này còn có:
Bộ băng video Bảy Thực Tại Của Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Cho Cặp Vợ Chồng (cuộn video hướng dẫn khóa hội thảo được Marilynn và tôi dạy được phổ biến vào Mùa Xuân 2000)
Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời: Âm Nhạc Cho Việc Biết Và Làm Theo Ý Muốn Chúa
Khi Đức Chúa Trời Phán: Làm Sao Nhận Ra Tiếng Ngài và Đáp Ứng Trong Sự Vâng Lời
Người Được Đức Chúa Trời Sử Dụng
Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Dành Cho Thanh Niên (kèm theo băng video)
Từng Trải (Tĩnh nguyện từng ngày dành cho thanh niên)
Giương Cao Ngọn Đuốc : Lời Mời Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời (phần giới thiệu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Dành Cho Thanh Niên )
Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời, Ấn Bản Cho Tuổi Thiếu Nhi (Preteen Edition )
Kinh Thánh “Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời ” (Experiencing God Bible - Bản NIV, NKJV, Bản tiếng Tây Ban Nha)
Các ấn phẩm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời , bìa cứng và bìa mềm
Sách Tĩnh Nguyện Từng Ngày Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Chúng tôi hết sức xúc động trước đáp ứng với lẽ thật được chia sẻ trong cuốn Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời . Rất nhiều cuộc đời được thay đổi hoàn toàn: cuộc đời của những người trong tù, trong quân đội, trong mọi tầng lớp trong cuộc sống như luật sư, quan tòa, giám đốc quản trị, vận động viên chuyên nghiệp, và cảnh sát. Hàng ngàn nhà thờ, trường trung học, trường đại học, và các chủng viện đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn và được thay đổi hoàn toàn. Đức Chúa Trời dùng những chân lý này gây ảnh hưởng đến mọi người trên khắp thế giới bao gồm lãnh đạo các quốc gia, các viên chức chính quyền, và những nhà ngoại giao. Chỉ có thiên đàng mới thật sự biết Đức Chúa Trời chọn để sử dụng cuốn Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời như thế nào. Và tôi cảm thấy chúng tôi chỉ mới nhìn thấy phần khởi đầu. Hàng trăm giáo sĩ đang làm việc trên cánh đồng thế giới nhờ phần nghiên cứu này, và hàng trăm người khác bây giờ đang là những mục sư, truyền đạo, và những tôi tớ trung thành.
Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, ấy là tác phẩm này đã ảnh hưởng đến cuộc đời và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi nhận được ân điển của Đức Chúa Trời như là sự khẳng định liên tục của tay Ngài trên chúng tôi để thực hiện những mục đích của Ngài, và chúng tôi tiếp tục vâng lời khi Ngài hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng trở thành “người quản gia trung thành” giữ các ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng tôi kêu lên: “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (ICo1Cr 4:1-2).
Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi - đặc biệt với tư cách một gia đình - nhiều “cánh cửa mở” để chia sẻ với dân sự Đức Chúa Trời, chúng tôi cầu xin những bạn của chúng tôi và nhiều bạn của sách bài tập Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời cầu nguyện cho mỗi người trong chúng tôi: Marilynn và tôi, Richard và Lisa, Michael, Daniel và Carrie; Tom và Kim, Erin, Matthew, và đứa con thứ ba của họ sắp chào đời vào năm 2000; Mel và Gina, Christa, Stephen, và Sarah; Norm và Dana, Emily và Douglas; Carrie và Wendell.
Chúng tôi cũng xin tri ân Claude King, biên tập viên đầu tiên và tiếp tục trung tín phục vụ Đức Chúa Trời, cùng những bạn tại LifeWay Christian Resources đã không ngừng hoàn thiện và cung cấp cuốn Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời .
Con Nghe Tiếng Thì Thầm
(I Hear a Whisper )
Con thấy lòng khát khao vô tận
Tận trong tâm thần con Chúa ôi!
Muốn được sự sống đức tin này
Càng được nhiều hơn con biết xưa nay
Rồi từ chỗ chưa được thỏa mãn này
Ngài nghe tiếng kêu nài không dứt của con
Chúa ơi giờ đây, Ngài đã bắt đầu trả lời
Vì con không thể phủ nhận
Giữa lúc yên lặng, con nghe tiếng nói êm dịu
Một làn gió lay động
Nói rằng con có thể biết Ngài đang đi nơi nào
Và con có thể tham dự vào
Con có thể có mục đích và niềm say mê
Biết ý muốn Ngài và biết phần của con
Con nghe giọng nói nhỏ nhẹ và con cảm thấy
Đang có sự thay đổi trong lòng mình

Lời của Lowell Alexander, Dave Clark, Jeff Silvey, và Tony Wood
Trích từ Experiencing God : Music for Knowing and Doing the Will of God
1999, Star Song Records

Tác Giả
HENRY BLACKABY là cựu trợ lý đặc biệt cho những giám đốc đoàn Southern Baptist Convention: International Mission Board, North American Mission Board, và LifeWay Christian Resources. Ông thừa hưởng di sản thuộc linh từ bốn vị mục sư trong gia đình, là những người đã học tại đại học Spurgeon’s College ở thế kỷ 19. Cha ông là chấp sự và giúp thành lập nhiều Hội Thánh ở Canada.
Henry tốt nghiệp đại học University of British Columbia, Vancouver, Canada và Golden Gate Baptist Theological Seminary. Sau khi tốt nghiệp chủng viện, ông làm mục sư tại một nhà thờ ở vùng Los Angeles. Sau đó ông nhận lời mời tới Faith Baptist Church ở Saskatoon, Saskatchewan. Ông là tác giả của cuốn sách tựa đề What the Spirit is Saying to the Churches , trong đó ông tường thuật lại sự vận hành linh hoạt của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài tại Faith Baptist Church. Trong suốt 12 năm Henry ở Saskatoon, Hội Thánh này đã giúp thành lập 38 Hội Thánh mới và những đoàn truyền giáo của những Hội Thánh mới này.
Trước khi nhận địa vị hiện tại, Henry là Giám Đốc Hội Truyền Giáo ở Vancouver, British Columbia. Ông viết nhiều sách và phục vụ trong ủy ban Bold Mission PRAYER Thrust committee of the Southern Baptist Convention. Ông đã hướng dẫn hội nghị khắp United States, Canada, và ở Zambia và Austria. Ông cung cấp tài liệu hướng dẫn để phát triển sự cầu nguyện và cuộc tỉnh thức tâm linh trong sinh hoạt của Southern Baptist Convention cùng với những hội của SBC và cấp lãnh đạo tiểu bang, hiệp hội, và hội thánh địa phương.
Vợ của ông là Marilynn Sue Wells. Họ có năm người con: Richard, Thomas, Melvin, Norman và Carrie. Cả năm người con đều đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời bước vào chức vụ mục sư hoặc giáo sĩ.
CLAUDE V. KING là cựu chủ biên thiết kế ở ban Adult Discipleship Training Section thuộc khoa Discipleship Training Department, Baptist Sunday School Board. Ông tích cực huấn luyện môn đồ và xứng đáng được xem là tác giả của những hoạt động học tập tương tác (interactive learning activities). Claude là đồng tác giả với John Drakeford của một giáo trình LIFE khác nữa tựa đề Wise Counsel : Skills for Lay Counseling . Ông phục vụ với tư cách một nhà thành lập hội thánh mới cho hội Concord Baptist Association ở miền trung Tennessee. Là người của Tennessee, ông tốt nghiệp dại học Belmont và chủng viện New Orleans Baptist Theological Seminary. Ông sống ở Murfreesboro, Tennessee cùng với vợ là Reta và hai con gái là Julie và Jenny.
GHI CHÚ CỦA NHÀ XUẤT BẢN . Trong những tài liệu tiếp theo Henry Blackaby là tác giả chính của nội dung tài liệu. Như là một thầy giáo riêng, ông sẽ nói với bạn như thể đang ngồi bên cạnh lúc bạn học. Claude King soạn những sinh hoạt học tập để giúp bạn nghiên cứu.
Những minh họa cá nhân của những tác giả được viết ra chỉ từ quan điểm cá nhân. Nếu có cơ hội, những người có liên quan có thể viết một cuốn sách khác hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, điểm nhất trí phải tập trung vào hành động của Đức Chúa Trời khi Ngài làm xong mọi việc mà chỉ có thể giải thích được bởi sự hiện diện và hoạt động thiên thượng của Ngài.
Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Và Cuộc Đời Bạn
EXPO ’86
Khi Hội Chợ Thế Giới sắp tổ chức tại Vancouver, hiệp hội các hội thánh của chúng tôi tin quyết Đức Chúa Trời muốn chúng tôi cố gắng đem Tin Lành đến với 22 triệu người đến hội chợ đó. Hiệp hội các hội thánh của chúng tôi ở khắp Vancouver có khoảng 2000 thành viên. Làm thế nào 2000 người có thể gây ảnh hưởng lớn đối với một số lượng lớn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới như thế?
Hai năm trước khi hội chợ bắt đầu, chúng tôi bắt đầu phát động những kế hoạch của mình. Tổng số thu nhập của toàn hiệp hội là $9000. Năm sau chúng tôi thâu được khoảng $16,000. Đến năm Hội Chợ Thế Giới diễn ra, chúng tôi ấn định ngân quỹ sẽ là 202000$. Chúng tôi có những người hứa dâng có thể đến 35% ngân quỹ đó. 65% ngân quỹ còn lại lệ thuộc vào lời cầu nguyện. Bạn có thể điều hành ngân quỹ bằng sự cầu nguyện không? Có. Nhưng khi làm điều đó, bạn đang cố gắng làm việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Đa số chúng tôi làm gì? Chúng tôi lập một ngân quỹ của sự trông cậy hay của đức tin.. Tuy nhiên, ngân quỹ mà chúng tôi thật sự tin cậy và sử dụng lại chính là ngân quỹ mà tự chúng tôi có thể với tới được. Trong thực tế thì chúng tôi không tin cậy Chúa trong việc nào cả.
Với tư cách hiệp hội các hội thánh, chúng tôi quyết định rằng Đức Chúa Trời đã hướng dẫn chúng tôi dứt khoát vào công tác có phí tổn đến $202000 này. Ngân quỹ đó trở thành ngân quỹ điều hành của chúng tôi. Tất cả tín đồ của chúng tôi bắt đầu cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chu cấp và thực hiện mọi việc mà chúng tôi tin là Ngài hướng dẫn mình làm trong suốt Hội Chợ Thế Giới. Vào cuối năm, tôi hỏi thủ quỹ xem đã nhận được bao nhiêu. Chúng tôi đã nhận được $264000 từ Canada, United States, và những nơi khác trên thế giới. Mọi người từ khắp nơi đến để giúp đỡ chúng tôi. Trong suốt quá trình hội chợ, chúng tôi trở thành chất xúc tác để chứng kiến gần 20000 người được biết Chúa Giê-xu Christ. Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp, bạn không thể giải thích điều đó. Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Đức Chúa Trời đã thực hiện việc đó với một nhóm người quyết tâm làm những đầy tớ chịu uốn nắn và sẵn sàng cho Chủ dùng.
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Cuộc đời của một huấn luyện viên bóng đã thay đổi sâu sắc bởi cuốn Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời và một cuốn sách khác của con tôi, là Tom, viết cùng tôi có tựa đề là Con Người Đức Chúa Trời Dùng (The Man God uses ). Ngay lập tức Đức Chúa Trời chuẩn bị tấm lòng ông để giới thiệu những tài liệu nghiên cứu này cho những người khác trong đội bóng mà ông đang làm tuyên úy cho họ. Người ta không cho phép ông dùng bất cứ phòng ốc nào cho việc nghiên cứu như thế này, nhưng vì biết đây là ý muốn Đức Chúa Trời, nên ông bắt đầu môn đồ hóa một cầu thủ khác trên xe tải của mình! Chẳng bao lâu cuộc đời người này được thay đổi và rồi mọi việc đều thay đổi! Ông đang hướng dẫn ba nhóm nghiên cứu, một nhóm gồm những huấn luyện viên. Những tuyên úy khác nghe chuyện và hỏi thăm. Bây giờ, trong năm 2000, nhiều đội bóng đá và bóng rổ chuyên nghiệp sẽ sử dụng những tài liệu nghiên cứu này.
Một người đã biết ý muốn Đức Chúa Trời và làm theo, đúng như cách Đức Chúa Trời hướng dẫn. Đức Chúa Trời hiện đang hành động trong lòng hàng trăm cuộc đời, và họ đang thay đổi.
Ngày 1: Chúa Giê-xu là Đường Đi Của Bạn
Lời Giới Thiệu
Chúa Giê-xu phán, “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (GiGa 17:3). Cốt lõi của sự sống đời đời và của tài liệu này là để bạn BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI và BIẾT ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST Đấng mà Ngài sai đến. Việc biết Đức Chúa Trời không đến bởi một chương trình hay một phương pháp. Đó là mối quan hệ với một Thân Vị. Đó là mối quan hệ yêu thương thân mật với Đức Chúa Trời. Thông qua mối quan hệ này, Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài và mời bạn cùng dự phần với Ngài tại nơi Ngài đang hành động rồi. Khi bạn vâng lời, thi qua bạn, Ngài làm xong mọi việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Lúc đó bạn tiến đến chỗ BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI cách thân mật hơn bởi KINH NGHIỆM ĐỨC CHÚA TRỜI đang hành động qua bạn.
Tôi muốn giúp bạn tiến vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời mà qua đó bạn sẽ thật sự kinh nghiệm trọn vẹn nhất sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (10:10). Bạn có muốn kinh nghiệm sự sống dư dật chăng? Bạn có thể, nếu chịu đáp lại lời Ngài mời gọi vào trong mối quan hệ yêu thương thân mật với Ngài.
Mối Quan Hệ Với Chúa Giê-xu Christ -Điều Kiện Tiên Quyết
Trong giáo trình này, tôi xem như bạn đã tin cậy Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình rồi và công nhận Ngài là Chúa của đời bạn. Nếu chưa có quyết định quan trọng nhất này trong đời bạn, phần còn lại của khóa học sẽ không có ý nghĩa với bạn, bởi vì những vấn đề thiêng liêng chỉ có thể hiểu được bởi những người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng (ICo1Cr 2:14).
Nếu bạn cảm biết cần tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Thế và Chúa của bạn, đây là lúc xác nhận với Đức Chúa Trời. Xin Chúa phán với bạn khi đọc những phân đoạn Kinh Thánh sau :
q RoRm 3:23 - Tất cả mọi người đều phạm tội
q 6:23 - Sự sống đời đời là món quà vô điều kiện của Đức Chúa Trời
q RoRm 5:8 - Vì tình yêu, Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội thay cho bạn
q 10:9-10 - Xưng Chúa Giê-xu là Chúa và tin Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại
q 10:13 - Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
Để tin nơi Chúa Giê-xu và nhận được sự sống đời đời của Ngài bạn phải:
° Nhận biết mình là một tội nhân và cần sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu.
° Thừa nhận (chấp nhận với Đức Chúa Trời về) tội của bạn.
° Từ bỏ tội lỗi của bạn (quay khỏi tội lỗi mà hướng đến Đức Chúa Trời).
° Cầu xin Chúa Giê-xu cứu chuộc bạn bởi ân điển của Ngài.
° Trao quyền cai trị đời sống bạn cho Chúa. Hãy để Ngài làm Chúa của bạn.
Nếu cần giúp, hãy liên lạc với mục sư của bạn, chấp sự hoặc một người bạn tín hữu. Nếu bạn vừa có quyết định quan trọng này, hãy liên lạc với một vài người và chia sẻ Tin Lành về những gì Chúa đã làm cho đời sống bạn. Sau đó chia sẻ quyết định của bạn với Hội Thánh .
Muốn Được Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Nhiều Hơn?
Có thể bạn đã thất bại trong kinh nghiệm Cơ Đốc nhân vì biết Đức Chúa Trời có một đời sống dư dật cho bạn nhiều hơn là bạn được kinh nghiệm. Hoặc có thể bạn sốt sắng khao khát những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời cho chức vụ và cuộc đời bạn. Bạn có thể đã gặp thảm kịch trong đời sống. Bạn không biết làm gì khi bối rối giữa lúc bị thất bại trong cuộc đời. Bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn ra sao, lời cầu nguyện sốt sắng của tôi vẫn là làm sao để trong thời gian này bạn sẽ có thể:
° Lắng nghe khi Đức Chúa Trời đang phán với bạn
° Xác định rõ ràng hành động của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn
° Tin cậy Ngài làm trọn những điều Ngài đã hứa
° Điều chỉnh niềm tin, tính cách và thái độ của bạn cho phù hợp với Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài
° Nhìn thấy phương hướng của Ngài trong cuộc đời bạn và việc Ngài muốn làm thông qua đời sống bạn
° Biết rõ cần làm gì để đáp ứng với hành động của Ngài trên đời sống bạn và
° Kinh nghiệm Đức Chúa Trời làm qua bạn việc mà chỉ có Ngài mới làm được!
Đó là một việc không thực hiện được cho khóa học này. Đây là những điều chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được trên đời sống bạn. Tôi sẽ cố gắng giữ vai trò người hướng dẫn, người khích lệ cũng như làm chất xúc tác (một chất hỗ trợ để đem lại một hành động hoặc một phản ứng) để giúp bạn bước đi sâu nhiệm hơn với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những nguyên tắc của Thánh Kinh mà lâu nay Đức Chúa Trời vẫn dùng để hướng dẫn cuộc đời và chức vụ tôi. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài “công việc diệu kỳ” của Đức Chúa Trời đã làm khi dân sự Ngài áp dụng những nguyên tác Thánh Kinh để đi theo Ngài. Trong những sinh hoạt học tập, tôi sẽ mời bạn tương tác với Đức Chúa Trời, để Ngài có thể bày tỏ cho bạn những cách Ngài muốn bạn áp dụng những nguyên tắc ấy trong đời sống cá nhân, chức vụ hoặc Hội Thánh bạn.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ là Giáo Sư của bạn (GiGa 14:26). Ngài là Đấng sẽ hướng dẫn bạn áp dụng những nguyên tắc này phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hành động để bày tỏ Đức Chúa Trời, mục đích của Ngài, và đường lối của Ngài cho bạn. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta” (7:17). Điều này cũng đúng cho giáo trình này nữa. Chính Đức Thánh Linh đang hành động trong bạn sẽ khẳng định lẽ thật của Thánh Kinh trong lòng bạn. Khi tôi trình bày điều gì mình biết là nguyên tắc Thánh Kinh, bạn có thể nhờ Đức Thánh Linh để xác nhận xem sự dạy dỗ đó có đến từ Đức Chúa Trời không. Tuy nhiên, mối liên hệ thân mật với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, sự suy gẫm, nghiên cứu Kinh Thánh sẽ là một phần không thể thiếu của giáo trình này.
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho bạn. Đức Thánh Linh tôn trọng và sử dụng Lời Đức Chúa Trời để phán với bạn. Thánh Kinh sẽ là nguồn thẩm quyền cho niềm tin và nếp sống đạo của bạn. Bạn không thể dựa vào truyền thống, kinh nghiệm của bạn, hoặc kinh nghiệm của người khác để làm những nguồn thẩm quyền chính xác về ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. Phải luôn luôn xem xét kinh nghiệm và truyền thống dựa theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
Bất cứ việc gì có ý nghĩa xảy ra trên đời sống bạn đều sẽ là kết quả sự vận hành của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Ngài vô cùng quan tâm đến đời sống của bạn còn hơn cả bạn và tôi có thể quan tâm nữa. Hãy để Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa bạn vào mối tương giao thân mật với Chúa của Vũ Trụ, là “Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng" (Eph Ep 3:20).
Viện Trang Bị Tín Hữu (The Lay Institute for Equipping )
Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời : Biết và Làm Theo Ý Muốn Chúa khởi sự vào năm 1990 như một giáo trình của Viện Trang Bị Tín Hữu (The Lay Institute for Equipping - hay viết tắt thành LIFE, là SỰ SỐNG). LIFE là một hệ thống giáo dục nhằm cung cấp học vấn đủ tiêu chuẩn cho tín hữu trong lãnh vực môn đệ hóa, lãnh đạo và chức vụ. Mọi giáo trình của LIFE đều duy trì một số đặc tính chung. Những đặc tính này cũng được áp dụng cho giáo trình Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời nữa.
° Người tham dự (người học) tự học với sách bài tập tự học theo nhịp độ của mình (a sefl-paced workbook - đây là sách bài tập của bạn) từ 30 đến 60 phút mỗi ngày và thực hiện những sinh hoạt học tập liên quan đến đời sống thực tế.
° Mỗi tuần, những người tham dự nhóm lại một buổi từ một giờ rưỡi đến hai giờ để học hỏi trong nhóm nhỏ (tiểu tổ).
° Người hướng dẫn giáo trình (hoặc người hỗ trợ) hướng dẫn nhóm viên suy gẫm và thảo luận điều đã nghiên cứu được trong tuần rồi ứng dụng bài học cách thực tế vào cuộc sống mỗi ngày. Nhóm nhỏ này trở thành nhóm hỗ trợ những người đến học khi giúp nhau hiểu được và áp dụng được Thánh Kinh vào đời sống.
° Băng video tùy chọn sẽ cung cấp thêm nội dung và kinh nghiệm học tập cho những nhóm nào cần sự trợ giúp. Băng video Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời giúp bạn học như đang ngồi trong cuộc hội nghị do Henry Blackaby và Claude King chủ trì để hướng dẫn người tham dự hiểu và áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống cá nhân. Hai vị sẽ trả lời nhiều câu hỏi có thể phát sinh khi bạn cố gắng thực hành phương cách tìm hiểu và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời này.
° Một chứng chỉ hấp dẫn từ Christian Growth Study Plan sẽ được cấp cho người hoàn tất khóa học theo nhóm nhỏ này.
Nghiên Cứu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Sách này khác với những sách bạn vốn quen thuộc. Mục đích của sách không phải để ngồi đọc từ đầu tới cuối. Tôi muốn bạn nghiên cứu, hiểu và áp dụng những nguyên tắc Thánh Kinh vào cuộc sống bạn. Mục tiêu gay go này đòi hỏi phải có thời gian. Để đạt ích lợi tối đa từ giáo trình này, bạn phải dành thời gian nghiên cứu mỗi lần chỉ một bài học của một ngày. Đừng cố gắng nghiên cứu nhiều bài trong một ngày. Bạn cần thời gian để những ý tưởng này “thấm sâu” vào hiểu biết và nếp sống đạo của bạn. Bạn đang muốn kinh nghiệm một Thân Vị - tức Chúa Giê-xu Christ. Cần để thời gian cho Đức Thánh Linh bày tỏ Christ thực hữu trong đời sống bạn.
Đừng bỏ qua bất cứ sinh hoạt học tập nào. Những sinh hoạt này được phác thảo nhằm giúp bạn học và áp dụng chân lý vào cuộc sống. Chúng giúp bạn thiết lập một bước đi cá nhân với chính Đức Chúa Trời mỗi ngày. Nhiều hoạt động được phác thảo để đưa bạn vào mối tương giao với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, suy gẫm và nghiên cứu Kinh Thánh. Nếu bỏ những hoạt động này, bạn có thể đánh mất cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời mà nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Bạn sẽ biết mối quan hệ với Đức Chúa Trời là phần quan trọng nhất để hiểu và làm theo ý muốn Ngài. Không có mối thông công thân mật với Ngài, bạn sẽ vuột mất những gì Ngài muốn làm trong đời sống bạn và thông qua bạn.
Những sinh hoạt học tập sẽ bắt đầu (như đoạn này) với dấu
để giúp bạn chú ý vào phần thụt lề vào. Hãy làm theo hướng dẫn. Sau khi làm xong sinh hoạt học tập, bạn sẽ trở lại phần nội dung .
Bình thường, bạn sẽ có câu giải đáp tiếp sau phần sinh hoạt học tập, để có thể kiểm tra bài làm của mình. Hãy viết câu trả lời của bạn trước khi đọc phần giải đáp của tôi. Đôi khi trả lời của bạn cho phần sinh hoạt học tập sẽ là câu trả lời hoặc ý kiến của cá nhân bạn, và không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai cả. Nếu bạn gặp khó khăn trong một hoạt động học tập nào đó hoặc thắc mắc về câu giải đáp, hãy ghi vào bên lề trang sách. Thảo luận điều đó với người hướng dẫn hoặc nhóm nhỏ của bạn.
Bạn nên tham dự với nhóm nhỏ mỗi tuần một lần để giúp thảo luận nội dung bạn đã nghiên cứu trong tuần trước, chia sẻ sự hiểu biết và làm chứng, khích lệ người khác, và cầu nguyện với nhau. Nhóm nhỏ không nên có trên 10 người để đạt kết quả tối đa. Nhóm đông người sẽ thấy thiếu gần gũi, thiếu sự chia sẻ thân mật, nhiều người vắng mặt thường xuyên hơn và nhiều người bỏ học hơn. Nếu trên 10 người muốn học khóa này, hãy tìm thêm người hướng dẫn để có nhóm 6 đến 10 người.
Nếu bắt đầu nghiên cứu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời mà bạn chưa tham dự vào nhóm nhỏ, hãy tìm vài người bạn để cùng bạn nghiên cứu giáo trình này. Bạn sẽ khám phá rằng những thành viên khác của thân thể Đấng Christ có thể giúp bạn biết và hiểu đầy đủ hơn ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu không học theo nhóm nhỏ, bạn sẽ đánh mất phần sự học hỏi đã định từ giáo trình này
Các nguồn cung ứng cho Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời bao gồm:
° Sách học viên: Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời : Biết và Làm Theo Ý Muốn Chúa (Experiencing God : Knowing and Doing the Will of God )
° (ISBN 0-8054-9954-7)
° Sách cho người hướng dẫn: Experiencing God Leader’s Guide (ISBN 0-8054- 9951-2)
° Những băng Video chọn lọc: Experiencing God (ISBN 0-7673-2776-4)
° Tuyển tập băng cassette tùy chọn (ISBN 0-7673-1927-3)
° Experiencing God Print (ISBN 0-7673-2638-5)
° Đơn đặt hàng hoặc thắc mắc về đơn đặt hàng có thể gởi đến Customer Service Center, 127 Ninth Avenue North, Nashville, TN 37234; call (800) 458-2772; email: customerservice @lifeway com ; đặt hàng trực tuyến www .lifeway .com ; hoặc fax 615-251-5933. Sách này cũng có sẵn ở Thư Viện Cơ Đốc LifeWay ở địa phương.
CHÚA JESUS LÀ ĐƯỜNG ĐI CỦA BẠN
Mười hai năm trước, tôi làm mục sư tại Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Một hôm, một chủ nông trại nói với tôi: “Henry, mời ông đến nông trại thăm tôi.” Ông chỉ đường như vầy: “Đi một phần tư dặm qua ranh giới thành phố ông sẽ thấy một nhà kho lớn màu đỏ bên tay trái. Tới con đường kế tiếp thì quẹo trái. Đi đường này khoảng ba phần tư dặm. Ông sẽ thấy một cái cây. Đi thẳng bốn dặm , và sau đó ông sẽ thấy một hòn đá lớn …” Tôi viết lại mọi chỉ dẫn để có ngày sẽ đến thăm!
Lần kế tiếp tôi đến nhà người chủ trang trại này, có ông ta cùng đi với tôi. Bởi vì có nhiều đường đi đến nhà, nên ông có thể dẫn tôi đi đường nào tùy thích. Bạn thấy đấy, ông ta là “bản đồ” của tôi. Tôi phải làm gì đây? Đơn giản là lắng nghe và vâng lời ông ta. Mỗi lần ông ta nói “quẹo” tôi làm ngay. Ông ta dẫn tôi đi con đường tôi chưa bao giờ đi. Tôi không bao giờ tự mình lần ra lại con đường ấy được. Chủ trang trại này là “bản đồ” của tôi; ông ta biết đường.
Khi đến với Đức Chúa Giê-xu để tìm biết ý muốn của Ngài cho đời sống bạn, câu nào chắc sẽ có nhiều khả năng được nêu ra hơn? Đánh dấu câu trả lời của bạn .
q 1. Chúa muốn con làm gì? làm điều đó khi nào? làm cách nào? Con sẽ làm ở đâu? cùng làm với ai? Và xin cho con biết kết quả sẽ là gì.
q 2. Lạy Chúa, xin chỉ cho con làm gì từng bước một, và con sẽ làm.
Câu trả lời đầu tiên là điển hình cho hầu hết chúng ta đúng không? Chúng ta luôn hỏi Đức Chúa Trời “bản đồ lộ trình” chi tiết. Chúng ta nói “Giá Đức Chúa Trời nói cho con biết mình đang hướng đến đâu thì con mới lên lộ trình và đi được.”
Ngài nói: “Con không cần. Điều con cần là đi theo Ta từng ngày một.” Chúng ta cần phải tiến đến chỗ đáp ứng theo câu trả lời thứ hai.
Ai là người thật sự hiểu con đường bạn đi để làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn? Đó là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi.”
° Ngài không nói: “Ta sẽ chỉ cho con đường đi.”
° Ngài không nói: “Ta sẽ đưa cho con bản đồ đường đi.”
° Ngài không nói: “Ta sẽ nói cho con biết đi theo hướng nào.”
° Ngài nói: “Ta là đường đi.” Chúa Giê-xu biết đường; Ngài là đường đi của bạn.
Nếu làm mọi đều Chúa Giê-xu bảo cho bạn từng ngày một, bạn có cho rằng mình luôn ở ngay trung tâm của nơi Đức Chúa Trời muốn bạn ở không? Đánh dấu câu trả lời của bạn .
q 1. Không, Chúa Giê-xu không thật sự biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi.
q 2. Không, Chúa Giê-xu có thể lừa dối tôi và dẫn tôi sai đường.
q 3. Vâng, Chúa Giê-xu muốn tôi chờ đợi Ngài bảo cho tôi mọi chi tiết trước khi tôi bắt đầu theo Ngài.
q 4. Vâng, nếu tôi theo Chúa Giê-xu từng ngày, tôi sẽ ở ngay trung tâm ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi.
Khi tiến đến chỗ tin Chúa Giê-xu dẫn mình từng bước một, bạn kinh nghiệm một sự tự do mới. Nếu không tin Chúa dẫn bạn trên đường này, điều gì xảy ra nếu bạn không biết đường? Bạn lo lắng mỗi lần bạn rẽ ngoặc. Bạn thường kinh hoàng và không thể quyết định. Đây không phải cách sống Chúa dự định cho bạn.
Trong cuộc sống, tôi thấy mình có thể giao phó con đường cho Đức Chúa Trời. Bấy giờ tôi mới làm được mọi điều Ngài nói cho tôi từng ngày. Ngài ban cho tôi nhiều việc để đem lại ý nghĩa và mục đích cho mỗi ngày. Nếu làm mọi điều Ngài nói, tôi sẽ ở ngay trong ý muốn Chúa khi Ngài muốn sử dụng tôi vào công tác đặc biệt.
Ápram Theo Chúa Từng Ngày
Ápram (về sau Đức Chúa Trời đổi tên ông là Áp-ra-ham) là một ví dụ tốt của nguyên tắc này hoạt động trong một nhân vật Kinh Thánh. Ông đi theo Chúa bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy.
Đọc sự kêu gọi Ápram làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Theo dõi xem ông được biết bao nhiêu chi tiết trước khi được kêu gọi đi theo Chúa. Gạch dưới địa điểm ông ta sẽ đi đến và việc ông ta phải làm .
Đức Giê-hô-va có phán cùng Ápram rằng : “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho .”
“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn ; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi ; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước .”
Rồi, Ápram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy ; Lót đồng đi với người. Khi Ápram ra khỏi Charan, tuổi người được bảy mươi lăm. Ápram dẫn Sarai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an ; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an ”(SaSt 12:1-5).
Đức Chúa Trời phán điều gì? Lời của Ngài đặc biệt như thế nào? “Ra khỏi” và “đi.” Đi đâu? “Đến vùng đất ta sẽ chỉ cho.”
Bạn có sẵn sàng đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời theo cách đó không? Đánh dấu câu trả lời của bạn .
q KHÔNG, tôi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ không khi nào bảo tôi đi đâu mà không chỉ cho biết trước tôi sẽ đi đâu.
q Tôi không biết chắc chắn.
q VÂNG, tôi sẽ theo Ngài bởi đức tin không bởi mắt thấy.
q CÂU TRẢ LỜI KHÁC:
Nhiều lần, cũng giống như với Ápram, Đức Chúa Trời gọi con người chỉ việc đi theo Ngài. (Ngày mai bạn sẽ đọc về một vài người.) Rất có thể Ngài kêu gọi bạn theo Ngài từng ngày một chứ không giải thích từng chi tiết trước khi bạn bắt đầu vâng lời Ngài. Khi tiếp tục nghiên cứu với nhau, bạn sẽ tìm thấy sự thực này diễn ra trong đời sống của nhiều nhân vật trong Thánh Kinh.
Đọc Mat Mt 6:33-34 ở lề bên, sau đó dừng lại và cầu nguyện .
° Hãy đồng ý rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn đáng tin cậy.
° Hãy đồng ý với Đức Chúa Trời rằng bạn sẽ theo Ngài từng ngày một.
° Hãy đồng ý sẽ theo Ngài ngay cả khi Ngài không giải thích mọi chi tiết.
° Hãy đồng ý rằng bạn sẽ để Ngài là Đường Đi của bạn.
Nếu không thể đồng ý những điều này ngay bây giờ, hãy công khai xưng nhận với Ngài về những sự tranh chiến của bạn. Hãy xin Ngài giúp bạn muốn làm theo ý muốn Ngài trong đường lối Ngài. Hãy đòi bằng được lời hứa: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi Pl 2:13).
Ôn Bài Hàng Ngày
Cuối bài học từng ngày, tôi sẽ yêu cầu bạn ôn lại và cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho bạn tìm ra một hoặc nhiều câu tuyên bố hoặc câu Thánh Kinh từ bài học mà Ngài muốn bạn hiểu, học, hoặc thực hành. Đây là một câu hỏi áp dụng cá nhân, mà không có câu trả lời nào là sai cả. Nếu Đức Chúa Trời khiến lời tuyên bố hoặc bài học Thánh Kinh có ý nghĩa đối với bạn, đó là đáp ứng đúng. Tôi cũng sẽ yêu cầu bạn viết lại lời tuyên bố hoặc bài học Thánh Kinh đó trong phần lời cầu nguyện đáp ứng. Hãy cầu nguyện về điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm để đáp ứng với lẽ thật đó. Đây sẽ là giờ cầu nguyện và suy gẫm mỗi ngày khi bạn cầu hỏi Đức Chúa Trời xem Ngài muốn bạn làm điều gì để đáp ứng với những lẽ thật trong bài học. Có thể bạn cần ghi chú bên lề bài mỗi ngày khi nghiên cứu. Đức Chúa Trời có thể sẽ bày tỏ nhiều đáp ứng Ngài muốn nơi bạn đối với một bài học nào đó. Đừng để vuột mất những suy nghĩ đó. Hãy viết chúng ra để bạn có thể ôn lại. Khi Đức Chúa Trời phán, điều quan trọng là phải viết ra những gì Ngài đã phán. Có thể bạn còn cần một quyển tập để ghi lại hành trình thuộc linh của bạn. Tôi sẽ nói với bạn nhiều hơn về cuộc hành trình trong một chương về sau.
Sau bài học hôm nay, cần phải có đáp ứng như vầy:
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào ý nghĩa nhất?
Chúa Giê-xu là đường đi. Tôi không cần một bản đồ lộ trình hoàn chỉnh để giữ mình đúng ngay trung tâm ý muốn của Đức Chúa Trời .
Ghi câu ấy lại thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời .
Đức Chúa Trời ôi, con sẽ theo Ngài dù không biết đường .
Chúa muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?
Tôi phải thôi lo lắng về ngày mai và tin cậy Chúa Giê-xu dẫn dắt tôi từng ngày một .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn Ngài hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi câu ấy lại thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.


Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết ra câu gốc học thuộc của Đơn Vị này. Nếu thích, bạn có thể học trong một bản dịch khác. Thực hành những câu ghi nhớ mỗi ngày .
TÓM TẮT
° Khi tôi theo Chúa Giê-xu từng ngày, Ngài sẽ giữ tôi trong ý muốn Đức Chúa Trời.
° Chúa Giê-xu là đường đi của tôi. Tôi không cần bản đồ lộ trình nào khác.Ngày 2: Chúa Giê-xu Là Gương Mẫu Của Bạn
Giải Nghĩa Kinh Nghiệm Bằng Thánh Kinh
Trong suốt khóa học này hoặc suốt cuộc đời bạn, sẽ có nhiều lần bạn muốn đáp ứng dựa trên kinh nghiệm riêng hoặc sự khôn ngoan riêng. Cách đáp ứng như thế sẽ khiến bạn gặp rắc rối. Đây là lời khuyên dành cho bạn: Luôn luôn quay về với Kinh Thánh để tìm chân lý (hoặc để cho Đức Thánh Linh bày tỏ Chân Lý).
Hãy tìm trong Kinh Thánh để biết Đức Chúa Trời nói gì và Ngài hành động cách nào. Hãy quyết định và đánh giá kinh nghiệm của bạn dựa trên những nguyên tắc Thánh Kinh.
Khi nghiên cứu Kinh Thánh, bạn đừng kết luận dựa trên một trường hợp đơn lẻ nào. Hãy xem Đức Chúa Trời hành động thế nào qua Thánh Kinh. Khi biết Đức Chúa Trời hành động cách nào qua lịch sử, bạn có thể nhờ cậy Ngài hành động tương tự đối với bạn. Kinh nghiệm của bạn chỉ có hiệu lực khi được Thánh Kinh khẳng định. Tôi không phủ nhận bất cứ kinh nghiệm nào của một ai. Tuy nhiên, tôi luôn giữ cho mình quyền được giải thích điều đó theo những gì tôi hiểu trong Kinh Thánh. Đôi khi nhiều người cảm thấy khó chịu với tôi và nói: “Ồ, tôi chẳng cần biết ông nói điều gì, tôi kinh nghiệm điều này rồi.”
Tôi sẽ hết sức thân ái trả lời theo như mình biết: “Tôi không phủ nhận kinh nghiệm của bạn. Tôi nghi ngờ lời giải thích của bạn về những gì bạn kinh nghiệm, bởi vì nó đối lập với những gì tôi biết trong Lời của Đức Chúa Trời.” Kinh nghiệm của chúng ta không thể làm kim chỉ nam của chúng ta. Phải điều chỉnh và hiểu mỗi một kinh nghiệm đúng theo Thánh Kinh. Đức Chúa Trời, Đấng được bày tỏ trong Thánh Kinh, chính là Đấng không thay đổi.
Để biết bạn có nắm vững ý tưởng này chưa, hãy viết chữ Đ (đúng ) hoặc S (sai ) vào những câu sau .
_____ 1. Sự giải thích của con người về những kinh nghiệm của mình là cách hiệu quả để biết và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
_____ 2. Tôi sẽ luôn đánh giá những kinh nghiệm của tôi dựa trên chân lý tôi tìm được trong Lời Đức Chúa Trời.
_____ 3. Tôi có thể có sự hiểu biết lệch lạc về Đức Chúa Trời nếu không kiểm tra kinh nghiệm của tôi dựa vào chân lý của Thánh Kinh.
_____ 4. Tôi có thể tin cậy Đức Chúa Trời hành động trên cuộc đời tôi tương tự những cách thấy Ngài hành động trong suốt Thánh Kinh.
Câu số 1 là sai; 2, 3 và 4 là đúng. Trong câu số 1, kinh nghiệm của bạn phải được giải thích trong ánh sáng của Thánh Kinh. Một mình kinh nghiệm không thôi thì không phải là người dẫn đường tốt. Bạn phải thận trọng kẻo tách rời một kinh nghiệm riêng lẻ khỏi mạch văn của Thánh Kinh. Bạn cần xem Đức Chúa Trời hành động cách nào qua suốt Thánh Kinh. Bạn sẽ không bao giờ sai nếu bạn để cho Kinh Thánh làm kim chỉ nam dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh Là Kim Chỉ Nam Của Bạn
Cơ Đốc nhân ngày càng hết ý thức xem Kinh Thánh là kim chỉ nam (người dẫn đường) cho niềm tin và nếp sống đạo. Bởi vì Cơ Đốc nhân mất phương hướng đối với Kinh Thánh, nên họ hướng đến những giải pháp, những chương trình, những phương pháp của thế gian nào có vẻ như là giải pháp cho những vấn đề thuộc linh. Tôi dùng Lời Đức Chúa Trời làm kim chỉ nam hướng dẫn cho những việc chúng tôi nên làm. Một số người nói: “Henry, như vậy không thực tiễn.” Họ muốn tách tôi khỏi Kinh Thánh và cậy vào đường lối của thế gian hoặc dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Là một tín đồ Cơ Đốc, tôi không thể bỏ sự hướng dẫn tôi tìm thấy trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là người hướng dẫn niềm tin và nếp sóng đạo của tôi.
Bạn để Lời Chúa trở thành người dẫn đường cho mình bằng cách nào? Khi tôi tìm kiếm sự chỉ dẫn của Chúa, tôi nhất quyết làm theo những chỉ thị tôi thấy trong Lời Ngài. Bài học hôm qua là một ví dụ. Đức Chúa Trời có kêu gọi con người theo Ngài mà không cho họ biết hết mọi chi tiết không? Chúng ta biết Ngài có gọi Ápram theo Ngài cách đó. Trong Thánh Kinh, kiểu mẫu đó có nhất quán không?
Đọc những câu Kinh Thánh kể Đức Chúa Trời (Đức Chúa Giê-xu ) kêu gọi người theo Ngài. Viết tên của những người được kêu gọi nhưng không biết nhiều chi tiết về tương lai dành cho mình .
1. Mat Mt 4:18-20
2. 4:21-22
3. 9:9
4. Cong Cv 9:1-20
Có vài trường hợp Đức Chúa Trời cho biết nhiều chi tiết hơn những trường hợp khác. Trong trường hợp Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se, chúng ta khám phá rằng Ngài cho ông thấy bức tranh đầy đủ hơn về công tác so với cách thông thường của Ngài. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, những cá nhân ấy đều phải gần gũi với Đức Chúa Trời để được hướng dẫn hằng ngày. Đối với Môi-se và con cái Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời cung cấp sự hướng dẫn hàng ngày thông qua đám mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Đối với Phi-e-rơ, Anhrê, Giăng, Mathiơ và Sau-lơ (những câu giải đáp sinh hoạt học tập trên đây), Đức Chúa Trời đưa ra rất ít chi tiết về nhiệm vụ của họ. Cơ bản Ngài nói: “Hãy theo ta, ta sẽ chỉ cho.”
Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Cho Đời Sống Tôi Là Gì?
Khi tìm hiểu và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhiều người đã hỏi: “Ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi là gì?” Một giáo sư tại chủng viện của tôi là Dr. Gaines S. Dobbins từng nói: “Đặt câu hỏi sai thì sẽ có câu trả lời sai.” Đôi khi chúng ta cho rằng mọi câu hỏi đều là một câu hỏi hợp pháp. Khi chúng ta theo đuổi một câu trả lời rồi luôn luôn dẫn đến kết cuộc sai, chúng ta không thể nhận ra điều gì đang xảy ra. Hãy luôn luôn kiểm tra để biết bạn có đặt câu hỏi đúng trước khi theo đuổi câu trả lời hay không.
Ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi là gì? - không phải là một câu hỏi đúng. Tôi nghĩ câu hỏi đúng phải là: “Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?” Một khi đã biết ý muốn Đức Chúa Trời rồi, tôi có thể điều chỉnh đời sống tôi cho đúng với Ngài. Hay nói cách khác: “Ngài đang theo đuổi điều gì ngay trong địa vị hiện tại của tôi?” Một khi biết Đức Chúa Trời đang làm gì, thì tôi biết tôi cần làm gì. Tiêu điểm phải là Đức Chúa Trời , chứ không phải cuộc đời tôi .
Gương Của Chúa Giê-xu
Khi muốn học biết và làm theo ý muốn Chúa, tôi thấy không có gương mẫu nào hơn Chúa Giê-xu. Trong suốt 33 năm Ngài sống trên đất, Ngài hoàn thành hoàn hảo mọi nhiệm vụ Chúa giao cho Ngài làm. Ngài không bao giờ làm hỏng ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài không bao giờ phạm tội. Bạn có muốn hiểu Chúa Giê-xu đã tiến đến chỗ biết và làm theo ý muốn Đức Chúa Cha bằng cách nào không?
Đọc GiGa 5:17, 19-20 (ở bên trái ) và trả lời những câu hỏi sau .
1. Ai luôn làm việc?
2. Tự mình Đức Chúa Con có thể làm được bao nhiêu?

3. Đức Chúa Con làm gì?

4. Tại sao Đức Chúa Cha tỏ cho Con biết việc Ngài đang làm?

Đây là một trong những câu tuyên bố rõ ràng nhất về cách Chúa Giê-xu biết phải làm việc gì. Tôi tóm tắt cách Chúa Giê-xu biết và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời như sau:
Gương Của Chúa Giê-xu
° Đức Chúa Cha làm việc liên tục cho đến bây giờ.
° Bây giờ Đức Chúa Cha để Ta làm.
° Ta không tự mình làm trước việc gì.
° Ta theo dõi để biết Đức Chúa Cha đang làm gì.
° Ta làm đều mà ta thấy Đức Chúa Cha đã làm.
° Các ngươi thấy đấy, Đức Chúa Cha yêu thương Ta.
° Ngài tỏ cho Ta mọi điều mà chính Ngài đang làm.
Kiểu mẫu này dành cho đời sống cá nhân bạn và Hội Thánh bạn. Đây không chỉ là phương pháp tiếp cận từng bước một để biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Kiểu mẫu này mô tả một mối quan hệ yêu thương để qua đó Đức Chúa Trời hoàn tất những mục đích của Ngài. Tôi tổng kết thế này: Theo dõi để biết Đức Chúa Trời đang làm việc ở đâu rồi tham gia với Ngài!
Đức Chúa Trời Luôn Luôn Hành Động Xung Quanh Bạn
Ngay giờ này, Đức Chúa Trời đang hành động quanh bạn và trong cuộc đời bạn. Một trong những bi kịch lớn nhất giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời đó là: trong khi họ có một lòng khao khát mãnh liệt mong được kinh nghiệm Đức Chúa Trời, thì họ đang kinh nghiệm Đức Chúa Trời từng ngày nhưng không biết làm thế nào để nhận ra Ngài. Cuối khóa này, bạn sẽ biết được nhiều cách để nhận ra rõ ràng hành động của Đức Chúa Trời trong bạn và xung quanh đời sống bạn. Đức Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn bạn và giúp bạn biết Đức Chúa Trời đang hành động khi nào và ở đâu. Một khi bạn biết Ngài đang làm việc nơi nào, bạn sẽ điều chỉnh đời sống mình để dự phần với Ngài ngay tại nơi Ngài đang làm việc.
Bạn sẽ kinh nghiệm Ngài hoàn thành việc Ngài qua đời sống bạn. Khi bước vào trong mối tương giao yêu thương thân mật này với Đức Chúa Trời, bạn sẽ biết và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, và kinh nghiệm Ngài trong những cách mà trước đây bạn chưa bao giờ biết. Tôi không thể hoàn thành mục đích đó trong đời sống bạn. Chỉ Đức Chúa Trời mới đem bạn vào trong mối tương giao đó được.
Lật biểu đồ ở trang mặt trong bìa cuối sách này. Đọc toàn bộ bảy thực tại của việc kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Cá nhân hóa câu đầu tiên và viết lại vào dòng dưới, dùng đại từ tôi thay vì bạn .

Trong tuần, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về bảy thực tại này.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu xin Chúa chỉ một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này rồi trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi câu ấy lại thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.


Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?
TÓM TẮT
° Tôi sẽ xem Đức Chúa Trời nói gì và Ngài hành động cách nào trong Kinh Thánh. Tôi sẽ dựa trên những nguyên tắc Thánh Kinh để quyết định và đánh giá kinh nghiệm của tôi.
° Kinh Thánh là người dẫn đường cho niềm tin và nếp sống đạo của tôi.
° Câu hỏi đúng phải là: “Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?”
° Theo dõi Đức Chúa Trời đang hành động ở đâu rồi tham gia cùng Ngài.
° Đức Chúa Trời luôn luôn hành động quanh tôi.

Ngày 3: Học Làm Đầy Tớ Của Đức Chúa Trời
Nhiều đoạn Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu là Đầy Tớ Của Đức Chúa Trời. Ngài trở thành một đầy tớ để hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc cứu chuộc loài người. Đây là những điều mà Phao-lô nói về Ngài:
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự! (Phi Pl 2:5-8).
Trong lời chỉ dẫn của Ngài cho các môn đồ về tinh thần làm đầy tớ, Chúa Giê-xu (Con Người) mô tả vai trò phục vụ của chính Ngài:
Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người (Mat Mt 20:26-28).
Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta về mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (GiGa 20:21).
Dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh này và những phân đoạn khác quen thuộc với bạn, bạn có tin mình phải làm đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Có q Không q
Có bao giờ bạn cố gắng hết sức mình để phục vụ Đức Chúa Trời và cảm thấy thất bại ngã lòng khi công việc ấy chẳng đem lại kết quả lâu bền nào cả? Có q Không q
Đầy tớ là gì? Dùng lời của riêng bạn viết ra định nghĩa về đầy tớ .


Định nghĩa của bạn có giống thế nầy không: “Đầy tớ là một người tìm xem chủ muốn làm việc gì, rồi mình làm đều đó”? Khái niệm về đầy tớ của thế gian là: đầy tớ đi đến với chủ và nói: “Thưa chủ, ông muốn tôi làm gì?” Người chủ nói cho biết và người đầy tớ này tự mình đi và làm đều đó. Đó không phải là khái niệm của Kinh Thánh về người đầy tớ. Bạn không thể định nghĩa lẽ thật Kinh Thánh theo khái niệm của thế gian. Bạn phải rút ra định nghĩa cho phần này từ Kinh Thánh.
Tôi hiểu về đầy tớ thì gần như hiểu về thợ gốm và đất sét . (Xem Gie Gr 18:1-6.) Đất sét phải chịu hai việc. Trước tiên, đất sét phải được nhào nặn. Đất sét phải chịu đáp ứng với thợ gốm, để thợ gốm có thể làm bất cứ vật dụng nào ông muốn. Sau đó đất sét cần làm điều thứ hai - nó phải cứ ở trong tay thợ gốm. Khi thợ gốm đã làm xong vật dụng mình chọn, vật dụng đó không có khả năng để làm bất cứ điều gì. Bây giờ nó vẫn cứ ở trong tay thợ gốm. Giả sử thợ gốm nặn đất sét thành cái tách. Cái tách này được giữ lại trong tay thợ gốm, vì người thợ gốm này có thể sử dụng cái tách đó tùy ý thích.
Điều đó khác hẳn với quan điểm của thế gian về người đầy tớ. Khi bạn đến với Chúa như người đầy tớ của Ngài, trước hết Ngài muốn bạn để cho phép Ngài nắn đúc và gọt dũa bạn trở thành vật dụng Ngài chọn. Sau đó Ngài đem cuộc đời bạn đặt ở nơi Ngài muốn và hành động qua cuộc đời đó để hoàn tất mục đích của Ngài. Giống như cái tách không thể tự mình làm đều gì, bạn cũng không có bất cứ khả năng nào để thực hiện mạng lệnh của Chúa ngoại trừ ở tại nơi Ngài muốn đặt bạn.
Trả lời những câu hỏi sau về người đầy tớ
1.Bản thân người đầy tớ có thể tự làm được những gì?
2.Khi Đức Chúa Trời làm việc qua đầy tớ, đầy tớ đó có thể làm những gì?

3.Hai điều đầy tớ phải làm để được Đức Chúa Trời sử dụng là gì?


Đầy tớ là người phải làm hai điều: (1) chịu nhào nặn (2) ở lại trong tay Người Chủ (người thợ gốm). Sau đó chỉ một mình Người Chủ mới có thể sử dụng vật dụng mà Chủ chọn. Đầy tớ không thể tự mình làm được điều gì cho Nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói: “Con chẳng tự mình làm việc gì được” (GiGa 5:19) và “Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (15:5). Khi Đức Chúa Trời làm việc qua đầy tớ đó, người đó có thể làm bất cứ đIều gì Đức Chúa Trời làm. Ồ! Tiềm năng vô hạn! Làm đầy tớ đòi hỏi phải vâng lời. Đầy tớ phải làm những gì được truyền bảo, nhưng buộc phải nhớ ai là người đang hoàn tất công việc - đó là Đức Chúa Trời.
Nếu bạn đang hầu việc Chúa theo định nghĩa nầy của thế gian về đầy tớ , khái niệm này phải thay đổi cách bạn tiếp cận sự hầu việc Đức Chúa Trời. Bạn không nhận những mệnh lệnh để sau đó đi ra thực hiện. Bạn liên hệ với Đức Chúa Trời, đáp ứng với Ngài, và điều chỉnh đời sống bạn cho đúng với Ngài để Ngài có thể làm mọi điều Ngài muốn qua đời sống bạn.
Khi Ê-li thách thức những tiên tri Baanh (vị thần phồn thực của Ca-na-an) để chứng minh một lần đủ cả rằng Đức Chúa Trời là thần, ông đã hết sức mạo hiểm trong cương vị đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Đọc IVua 1V 18:15-39 và trả lời những câu hỏi sau .
1. Ê-li là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ông phải đối mặt với bao nhiêu tiên tri khác trong cuộc đụng độ ở núi Cạt-mên?

2. Ê-li đề nghị phương pháp kiểm nghiệm nào để chứng minh ai là Đức Chúa Trời Có Một Và Thật?

3. Ê-li làm gì cho bàn thờ của Đức Chúa Trời?

4. Ê-li theo ý chủ xướng của ai để đưa ra lời thách thức này? Của cá nhân ông hay của Đức Chúa Trời?

5. Ông dự định chứng minh điều gì qua cuộc thử nghiệm này?

6. Cả dân sự đã đáp ứng thế nào?

7. Đức Chúa Trời làm việc gì trong biến cố này?

8. Ê-li làm việc gì trong biến cố này?


Ê-li ít hơn tiên tri Baanh theo tỉ lệ một trên 850. Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ công việc của chính Ngài bằng cách giáng lửa và thiêu hóa của lễ (và bàn thờ) như Ê-li đề xướng, thì Ê-li sẽ hoàn toàn thất bại. Ông ắt hẳn mất mạng. Ê-li sửa lại bàn thờ của Đức Chúa Trời. Ông đã phải cứ ở lại với Đức Chúa Trời và làm mọi điều Ngài ra lệnh cho ông. Ông đang hành động để vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Trời chứ không dựa trên sáng kiến của cá nhân ông. Ông đi đến nơi Đức Chúa Trời sai, khi Chúa bảo và làm mọi điều Đức Chúa Trời bảo. Sau đó Đức Chúa Trời hoàn tất mục đích Ngài qua ông. Ê-li muốn mọi người xác nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Đó chính là cách mọi người đã đáp ứng.
Ê-li hay Chúa đã giáng lửa từ trời xuống? Đức Chúa Trời làm. Ê-li làm gì? Chỉ vâng lời. Ê-li không có khả năng làm điều Chúa làm. Đức Chúa Trời làm việc mà chỉ một mình Ngài mới có thể làm được, thì tất cả mọi người biết Ngài là Đức Chúa Trời Chân Thật. Và Đức Chúa Trời đã hành động qua sự vâng lời của đầy tớ Ngài.
Giờ Suy Gẫm
Tùy thời gian nghiên cứu của bạn, hãy đọc những câu hỏi đáng suy gẫm sau. Cố gắng trả lời trong trí từng câu một trước khi sang câu kế tiếp. Có thể bạn cần ghi chú cho riêng mình trên dòng trả lời .
1. Khi Đức Chúa Trời làm việc thì chất lượng phục vụ và số lượng những kết quả lâu bền có khác biệt so với khi bạn làm việc không?

2. Bạn đang làm việc nào trong đời sống cá nhân và trong Hội Thánh mà bạn biết mình không thể hoàn tất nếu Đức Chúa Trời không can thiệp vào? Phần lớn những việc chúng ta đang làm trong đời sống và trong Hội Thánh liệu có xong không nếu không hề hỏi ý Đức Chúa Trời chi cả?

3. Khi chúng ta hoàn tất một công tác và cảm thấy thất bại và ngã lòng vì thấy lộ rõ kết quả thuộc linh lâu dài, thì nguyên nhân có phải vì bạn đang nỗ lực quá ít vào việc mà chỉ một mình Chúa mới làm được không?

“Đừng Cứ Làm Cho Có Việc Làm”
Chúng ta là những con người “hay làm việc.” Chúng ta luôn muốn làm điều gì đó. Đôi khi có người nói: “Đừng đứng đó, hãy làm việc gì đi chứ.”
Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đang kêu lên và la lớn với chúng ta rằng: ”Đừng làm cho có việc làm. Hãy đứng đó! Hãy bước vào mối tương giao thân mật với Ta. Hãy quen biết Ta. Hãy để Ta yêu thương con và bày tỏ Ta cho con khi Ta hành động qua con.” Sẽ đến lúc phải làm việc, nhưng chúng ta không thể bỏ qua mối quan hệ này. Mối quan hệ này với Đức Chúa Trời phải đến trước.
Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (GiGa 15:5). Bạn có tin Ngài không? Không có Ngài bạn không làm được gì. Ngài muốn nói như vậy.
Trở lại biểu đồ mặt trong trang bìa cuối của sách này. Đọc lại tất cả bảy thực tại được liệt kê ở đó. Hãy cá nhân hóa thực tại cuối cùng (thực tại thứ bảy ) và viết xuống dưới đây, dùng chữ tôi thay cho bạn .


Đức Chúa Trời muốn bạn hiểu biết nhiều hơn về Ngài bằng kinh nghiệm. Ngài muốn thiết lập mối quan hệ yêu thương với bạn. Ngài muốn bạn tham dự vào những mục đích Nước Trời của Ngài. Ngài muốn hoàn tất công việc Ngài qua bạn.
Bạn có muốn trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Hãy tìm xem Chủ ở nơi đâu, rồi bạn cần có mặt ở đó. Tìm xem Chủ đang làm gì, rồi bạn cần làm ngay việc đó. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (GiGa 12:26).
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Đọc thuộc lòng lớn tiếng hoặc viết ra tờ giấy rời câu gốc của bạn .
Đức Chúa Trời Làm Việc Qua Đầy Tớ Ngài, Phần 1
Chúng ta thường hành động như thể Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì rồi sai đi cho chúng ta tự mình cố gắng làm. Sau đó, bất cứ khi nào cần Ngài thì chúng ta có thể kêu cầu Ngài, và Ngài sẽ giúp. Đó không hề là hình ảnh của Kinh Thánh. Khi Ngài sắp làm điều gì, Ngài bày tỏ điều ấy cho dân sự Ngài. Ngài muốn làm điều đó qua dân sự Ngài, hoặc qua đầy tớ của Ngài.
Khi Đức Chúa Trời sắp làm điều gì qua bạn, Ngài phải đem bạn ra khỏi nơi của bạn để đến nơi của Ngài. Vì vậy Ngài đến nói cho bạn biết Ngài đang làm gì. (Chốc nữa tôi sẽ cố gắng giúp bạn hiểu cách để có thể biết rõ ràng lúc Đức Chúa Trời đang nói với bạn.) Khi biết Đức Chúa Trời đang làm gì, thì bạn biết mình cần làm gì - bạn cần tham dự với Ngài. Chính lúc biết Đức Chúa Trời đang hành động tại chỗ của bạn, đời sống bạn sẽ lâm vào chỗ tương phản với Đức Chúa Trời. Bạn không thể vừa cứ đi theo con đường riêng của mình vừa đồng đi với Đức Chúa Trời được.
Bảy Thực Tại Của Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Minh họa bên dưới (và ở mặt trong trang bìa cuối của bạn) sẽ giúp bạn tóm tắt cách có thể đáp ứng với sự chủ động trước của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.
1. Đức Chúa Trời luôn luôn hành động quanh bạn
2. Đức Chúa Trời theo đuổi mối quan hệ yêu thương không ngừng, thực tế và cá nhân với bạn.
3. Đức Chúa Trời mời gọi bạn dự phần cùng làm việc với Ngài.
4. Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, hoàn cảnh và hội thánh để bày tỏ chính Ngài, các mục đích và đường lối Ngài.
5. Lời Đức Chúa Trời mời bạn cộng tác với Ngài sẽ luôn luôn đưa bạn đến khủng hoảng niềm tin mà đòi hỏi phải có đức tin và hành động.
6. Bạn phải thực hiện những điều chỉnh chủ yếu trong đời sống mình để cùng dự phần với Đức Chúa Trời trong việc Ngài đang làm.
7. Bạn biết được Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm khi vâng lời Ngài và Ngài hoàn tất công việc qua bạn.
A. Khoanh tròn những chữ hoặc những cụm từ then chốt giúp bạn nhớ lại bảy thực tại này .
B. Viết những từ hoặc cụm từ then chốt vào hàng dưới :

C. Đọc chậm rãi từng thực tại. Viết vào dưới đây mọi thắc mắc về bất kỳ thực tại nào bạn chưa hiểu rõ .

D. Chỉ sử dụng những từ ngữ viết trong mục B, xem bạn có tóm tắt được trong trí cả bảy thực tại hay không. Bạn tự kiểm tra trước khi chuyển sang câu hỏi kế tiếp .
E. Bây giờ, hãy thử viết thuộc lòng lại trên giấy từng thực tại . Không cần phải viết đúng từng từ, nhưng phải gồm thông tin quan trọng của những thực tại này. Có thể viết những từ then chốt của bạn nếu thấy có ích .
Phần lớn giáo trình tập trung vào một hoặc nhiều thực tại này để giúp bạn hiểu chúng đầy đủ hơn. Bạn có thể thấy tôi thường xuyên lặp lại những khía cạnh khác nhau của chu kỳ này. Tôi lặp lại trong nhiều tình huống khác nhau để giúp bạn học cách đáp ứng với hành động của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.
Trong phần bài tập trên, hẳn bạn đã chọn nhiều từ hoặc cụm từ khác nhau. Cách chọn của bạn có thể khác, nhưng tôi chọn Đức Chúa Trời / hành động ; mối quan hệ yêu thương ; dự phần với Ngài ; Đức Chúa Trời phán ; Khủng hoảng niềm tin ; điều chỉnh ; vâng lời . Bạn có thể nêu những câu hỏi như:
° Điều gì dự phần vào trong mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời?
° Làm sao tôi biết được lúc Đức Chúa Trời đang phán?
° Làm sao tôi có thể biết Đức Chúa Trời đang hành động nơi nào ?
° Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi phải điều chỉnh điều gì?
° Sự khác nhau giữa điều chỉnh và vâng lời là gì?
Khi tôi cộng tác với các nhóm và với cá nhân thuộc nhiều bối cảnh, tôi đã đặt những câu hỏi giống như thế. Trong suốt những chương còn lại của khóa học này, tôi sẽ cố gắng giải đáp càng nhiều câu hỏi càng tốt. Tôi sẽ trả lời nhiều câu hỏi khác trong những sứ điệp trong băng video tự chọn dùng kèm với giáo trình này.
Có ba điểm tương đồng trong cuộc đời những nhân vật Kinh Thánh được Chúa hành động qua họ:
° Khi Đức Chúa Trời phán, họ biết đó là Đức Chúa Trời.
° Họ biết Đức Chúa Trời đang phán điều gì.
° Họ biết phải làm gì để đáp lại tiếng phán của Ngài.
Bạn muốn mình có mối quan hệ với Đức Chúa Trời như thế để Ngài hành động qua bạn giống như vậy không? Ngài muốn đem bạn vào mối quan hệ đó. Hãy suy gẫm lời bài hát “The River” ở lề trang trước. Tôi tin giáo trình này sẽ giúp bạn lớn lên trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Gương Của Môi-se
Sự kêu gọi và chức vụ của Môi-se là tấm gương tốt về cách Đức Chúa Trời cộng tác với những nhân vật trong Kinh Thánh. Thời thơ ấu và sự kêu gọi vào chức vụ được mô tả trong Xuất Ê-díp-tôký chương 2, 3 và 4. Những đoạn khác trong Thánh Kinh cũng giúp chúng ta thấy cách Môi-se tiến đến chỗ biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy dùng bảy ý trong diễn tiến ở mặt trong trang bìa cuối sách để xem xét về sự kêu gọi Môi-se và sự đáp ứng của ông. (Có thể bạn cần đọc XuXh 2:1-4:31 để làm đoạn nền tảng.)
Dân Y-sơ-ra-ên than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở; tiếng kêu van lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp-ra-ham, Ysác và Giacốp. Đức Chúa Trời đoái lại dân Y-sơ-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của chúng (XuXh 2:23-25).
Đức Chúa Trời chủ động đến với Môi-se trước và khởi xướng mối quan hệ yêu thương với ông tại bụi gai cháy. Đức Chúa Trời bảo với Môi-se rằng Ngài sẽ đi cùng ông đến Ê-díp-tô. Nhiều đoạn trong khắp các sách Xuất Ê-díp-tôký, Lêviký, Dânsốký, và Phục Truyền Luậtlệ Ký chứng minh Đức Chúa Trời đeo đuổi mối quan hệ yêu thương với Môi-se. Đây là một ví dụ:
“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.” … Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai. … Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm” (24:12, 15-16, 18).
Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy (dân Y-sơ-ra-ên) khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật. … Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (3:8, 10).
Trả lời những câu hỏi sau về ba câu tuyên bố vừa rồi
1. Đức Chúa Trời đang làm gì liên quan tới dân Y-sơ-ra-ên?


2. Bằng chứng nào chứng tỏ Đức Chúa Trời muốn một mối quan hệ yêu thương thực tế và cá nhân với Môi-se?


3. Đức Chúa Trời muốn dùng cách nào để đưa Môi-se vào cùng làm những việc Ngài đã làm rồi?


(1) Đức Chúa Trời có một mục đích mà Ngài đang thực hiện trong thế giới của Môi-se. Dù Môi-se là một người lưu vong sống trong sa mạc, nhưng ông thích hợp với kế hoạch làm việc của Đức Chúa Trời, thích hợp với thời điểm của Đức Chúa Trời, phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Ngài sắp giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên, điều quan trọng không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho Môi-se là gì. Yếu tố quan trọng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên. (2) Mục đích Đức Chúa Trời là giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên. Môi-se là người mà Đức Chúa Trời muốn dùng để hoàn tất công việc đó qua ông. (3) Hết lần này đến lần khác Đức Chúa Trời mời gọi Môi-se trò chuyện với Ngài và ở với Ngài. Đức Chúa Trời khởi xướng và duy trì mối quan hệ liên tục với Môi-se. Mối quan hệ này đặt căn bản trên tình yêu, và hằng ngày Đức Chúa Trời làm trọn mục đích của Ngài qua “người bạn” Môi-se của Ngài. (Bạn có thể đọc những ví dụ khác về mối quan hệ yêu thương này trong 33:7; 34:10 hoặc Dan Ds 12:6-8).
Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời chuẩn bị làm việc, Ngài luôn bày tỏ cho một người hoặc dân sự Ngài điều Ngài sẽ làm. (Xem AmAm 3:7.) Đức Chúa Trời hoàn tất công việc của Ngài qua dân sự Ngài. Đây là cách Đức Chúa Trời cộng tác với bạn. Kinh Thánh nhằm để giúp bạn hiểu đường lối Đức Chúa Trời. Rồi khi Chúa bắt đầu hành động trong đời sống bạn, bạn sẽ nhận ra đó là Đức Chúa Trời.
Bài này có hai phần, nên chúng ta dừng tại đây và ngày mai sẽ bắt đầu với câu tuyên bố 4.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi câu ấy lại thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.


Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Bài học gồm hai phần này sẽ được tóm tắt vào cuối ngày 5.
Đức Chúa Trời Làm Việc Qua Đầy Tớ Ngài, Phần 2
Hôm qua, chúng ta nghiên cứu ba thực tại đầu về cách Đức Chúa Trời cộng tác với Môi-se. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp bốn thực tại cuối.
“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. … Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: Có tôi đây!
“Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Ysác, và Đức Chúa Trời của Giacốp.”
“Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật” (XuXh 3:2-8)
“Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng” (Dan Ds 12:6-8).
Môi-se biểu lộ khủng hoảng niềm tin này khi ông nói với Chúa :
“Tôi là ai, dám đi đến Pharaôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?
Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu?
Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! Lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng.
Môi-se thưa rằng: Ôi! Lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai” (XuXh 3:11, 13; 4:10, 13).
Khủng hoảng niềm tin của Môi-se đòi hỏi phải có đức tin và hành động.
“Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. … Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên Vượt Qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó” (HeDt 11:24-29).
“ Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Mađian rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô” (XuXh 4:19-20).
Nhiều đoạn suốt Xuất Ê-díp-tôký, Lêviký, Dânsốký, và Phục Truyền Luậtlệ Ký làm sáng tỏ cách Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài cho Môi-se. Khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hoàn tất qua Môi-se những việc mà ông không thể làm. Đây là ví dụ cho thấy Môi-se và dân sự biết Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu họ.
“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaôn, cả đạo binh, binh xa, và lính kỵ người.
Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo.
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó, Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại.
Song dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như trên đất cạn; nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay người Ê-díp-tô; dân ấy thấy người Ê-díp-tô chết trên bãi biển. Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài” (XuXh 14:15-17, 21-23, 26-27, 29-31).
Trả lời những câu hỏi sau về bốn câu tuyên bố trên
4. Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì về chính Ngài, mục đích và đường lối Ngài?5a. Môi-se có những điều nào gây rối cho lòng tin nơi Đức Chúa Trời?


5b. Bạn có thể tóm tắt như thế nào về đức tin của Môi-se như mô tả trong HeDt 11:1-40?

6. Môi-se phải có điều chỉnh những điều nào?

7. Theo bạn, Môi-se cảm thấ y thế nào khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thông qua ông?


(4) Đức Chúa Trời đến nói cho Môi-se biết ý muốn của Ngài. Chúa muốn Môi-se đến Ê-díp-tô để Ngài có thể giải cứu dân Y-sơ-ra-ên qua ông. Chúa bày tỏ cho Môi-se sự thánh khiết của Ngài, lòng nhân ái, năng quyền, danh, và mục đích của Ngài để giữ lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham và đem dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa, và nhiều điều khác nữa không mô tả trong phần Kinh Thánh này. (5a) Môi-se phản đối nhiều điều. Ông chất vấn liệu Chúa có làm được việc đó qua ông không (XuXh 3:11), liệu dân Y-sơ-ra-ên có tin Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng ông không (4:1); liệu ông có khả năng nói hùng hồn đủ để thực hiện xong việc không (4:10). Trong mỗi trường hợp, Môi-se đang thật sự nghi ngờ Đức Chúa Trời hơn là nghi ngờ chính mình. Ông đối diện với sự khủng hoảng niềm tin - Đức Chúa Trời thật sự có khả năng làm điều Ngài phán không? (5b) Tuy nhiên, đức tin của ông được mô tả trong Hê-bơ-rơ như là một gương mẫu về sự tự hy sinh và tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi Đức Chúa Trời cho Môi-se biết Ngài sắp làm gì, sự bày tỏ ấy trở thành lời mời gọi Môi-se cùng làm việc với Ngài.
(6) Môi-se thực hiện những điều chỉnh cần thiết để hướng đời sống mình vào Đức Chúa Trời. Môi-se phải tiến đến chỗ tin Đức Chúa Trời có thể làm mọi việc Ngài phán Ngài sẽ làm. Sau đó ông phải từ bỏ công việc và gia đình vợ, rồi đi đến Ê-díp-tô. Sau khi thực hiện những điều chỉnh này, ông mới tiến đến chỗ có thể vâng phục Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa là ông sẽ tự mình đi làm mọi điều cho Đức Chúa Trời, mà có nghĩa ông sẽ đi đến nơi Đức Chúa Trời đang hành động, để Đức Chúa Trời có thể thực hiện việc Ngài đã định từ đầu. Môi-se là một đầy tớ chịu nắn đúc , và ông vẫn cứ ở dưới quyền của Đức Chúa Trời để Ngài dùng đúng như cách Ngài lựa chọn. Đức Chúa Trời hoàn tất mục đích của Ngài qua ông. Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác mang tầm cỡ của Ngài qua đời sống bạn, bạn sẽ khiêm nhường trước mặt Ngài. (7) Chắc hẳn Môi-se cảm thấy hèn mọn và không xứng đáng được Ngài sử dụng một cách ý nghĩa như thế. Môi-se vâng lời và làm mọi điều Đức Chúa Trời phán với mình. Sau đó Đức Chúa Trời đã hoàn tất mọi ý định của Ngài qua Môi-se. Mỗi bước của sự vâng lời đem Môi-se (và dân Y-sơ-ra-ên) tiến đến sự hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời (6:1-8).
Một Người “Bình Thường” Có Thể Làm Gì?
Một trong những khúc Kinh Thánh kỳ diệu giúp tôi trong ý này đó là: “Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu” (Gia Gc 5:17-18). Ê-li là một người “bình thường” cũng như chúng ta là người bình thường. Ông cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã đáp lời.
Khi Đức Chúa Trời dùng Phi-e-rơ chữa lành người xin ăn què, Phi-e-rơ và Giăng bị bắt đến trước Tòa Công Luận Do Thái để giải thích cho hành động của họ. Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh nói cách dạn dĩ với những nhà lãnh đạo tôn giáo. Hãy chú ý câu trả lời của những nhà lãnh đạo: “Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu” (Cong Cv 4:13).
Tất cả những người chúng ta biết trong Kinh Thánh đều là những người bình thường. Mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời và hành động của Ngài làm họ trở nên phi thường. Bạn có để ý câu tuyên bố này không - rằng những lãnh tụ tôn giáo nhận biết Phi-e-rơ và Giăng “ từng ở với Chúa Giê-xu”? Bất cứ ai dành thì giờ bước vào mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời thì đều có thể chứng kiến Đức Chúa Trời làm những việc phi thường qua đời sống họ.
Dwight L. Moody là một người bán giày, ít học, không được tấn phong, nhưng cảm biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để đi truyền giảng Phúc Âm. Một sáng sớm nọ trên cánh đồng cỏ khô, ông và vài người bạn nhóm lại cho mùa cầu nguyện, xưng tội và dâng mình. Henry Varley nói: “Thế gian chưa thấy Đức Chúa Trời có thể làm gì với, cho, qua, và trong một con người dâng mình cho Ngài cách đầy đủ và trọn vẹn.”
Moody xúc động thật sự bởi những lời này. Về sau được nghe vị truyền đạo vĩ đại Charles H. Spurgeon giảng, Moody nghĩ:
“Thế gian vẫn chưa thấy! Với, cho và thông qua và trong sao! Một con người! Varley muốn nói bất cứ người nào! Varley không nói người đó phải có học, hoặc thông minh, hoặc một điều gì khác! Chỉ một con người! Ồ, bởi Đức Thánh Linh trong người, người ấy (Moody) sẽ là một trong những con người đó. Thình lình, từ trên tít hàng ghế trên cao ấy, ông nhìn thấy điều trước đây chưa hề nhận ra - suy cho cùng, người đang thực hiện công việc đó không phải là Ông Spurgeon, mà chính là Đức Chúa Trời. Và nếu Đức Chúa Trời có thể dùng Ông Spurgeon, sao Ngài không dùng những người còn lại trong chúng ta, và tại sao hết thảy chúng ta không sấp mình nơi chơn của Chủ và thưa với Ngài rằng: “Xin hãy sai tôi! Xin hãy dùng tôi!"
Dwight L. Moody là một con người bình thường đã tìm cách dâng mình hoàn toàn cho Đấng Christ. Qua cuộc đời của một con người bình thường này, Đức Chúa Trời bắt đầu làm điều phi thường. Moody trở thành nhà truyền đạo vĩ đại nhất trong thời hiện đại. Ông giảng trong những cuộc phục hưng ở Anh và Mỹ, và có hàng ngàn hàng ngàn người đến với Đấng Christ.
Qua đời sống bạn, Đức Chúa Trời có thể làm những việc phi thường và đầy ý nghĩa cho nước của Ngài không? Có q Không q
Có lẽ bạn nói “Ồ, tôi không phải D. L. Moody.” Bạn không cần làm một D. L. Moody. Đức Chúa Trời không muốn bạn là D. L. Moody. Đức Chúa Trời muốn bạn là chính bạn và hãy để Ngài làm qua bạn những điều Ngài chọn. Khi bạn tin công việc có ý nghĩa không thể xảy ra qua bạn, thì bạn đã nói ra niềm tin của bạn về Đức Chúa Trời hơn là nói về chính mình. Bạn muốn nói "Đức Chúa Trời không có khả năng làm điều gì có ý nghĩa qua tôi cả!" Sự thật ấy là: Ngài có khả năng làm mọi điều Ngài muốn với một người bình thường chịu dâng mình trọn vẹn cho Ngài.
Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời Khác Với Tiêu Chuẩn Con Người
Đừng ngạc nhiên khi biết rằng tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời khác với tiêu chuẩn của con người. Giăng Báptít giảng đạo cho dân chúng trong bao lâu? Có lẽ sáu tháng. Chúa Giê-xu đánh giá thế nào về cuộc đời của Giăng? “Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báptít đâu” (LuLc 7:28). Không ai lớn hơn! Ông có sáu tháng hoàn toàn đầu phục Chúa, và Con Đức Chúa Trời đóng ấn phê chuẩn chính thức trên đời sống ông.
Đừng đánh giá đời sống bạn theo tiêu chuẩn của thế gian. Đừng làm như vậy. Nhiều giáo phái đang làm việc đó. Nhiều mục sư và những nhà lãnh đạo nhân viên đang làm việc đó. Nhiều hội thánh đang làm. Hãy suy nghĩ về điều đó. Theo tiêu chuẩn của thế gian, một người hoặc Hội Thánh có thể trông đáng yêu, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời lại là hoàn toàn đáng gớm ghiếc. Cũng vậy, một người hoặc một Hội Thánh có thể hoàn toàn đầu phục Ngài và làm Ngài rất hài lòng nhưng con mắt của thế gian lại cho là tầm thường. Một mục sư trung tín phục vụ tại chỗ Đức Chúa Trời đặt mình giữa một cộng đồng ở vùng thôn quê nhỏ bé thì có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Chắc chắn có, nếu đó là nơi Đức Chúa Trời đặt để ông. Bất luận được giao cho nhiều hay ít trách nhiệm, Đức Chúa Trời cũng tìm kiếm và ban thưởng cho lòng trung tín.
Một người bình thường là người Đức Chúa Trời thích sử dụng nhất. Phao-lô nói Đức Chúa Trời quyết ý tìm những cái yếu và những cái bị coi thường, bởi vì từ đó Ngài có thể nhận được sự vinh hiển cao trọng nhất (ICo1Cr 1:26-31). Bấy giờ mọi người đều biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Nếu bạn cảm thấy mình yếu đuối, bị giới hạn, bình thường, bạn đang là vật liệu tốt nhất để Ngài dùng.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi câu ấy lại thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn và chuẩn bị để đọc lại cho nhóm viên trong buổi nhóm nhỏ tuần này.
TÓM TẮT
° Đức Chúa Trời bày tỏ điều Ngài sắp làm.
° Sự bày tỏ này trở thành lời mời cùng tham dự với Ngài.
° Tôi không thể vừa cứ giữ nguyên đường của mình vừa đồng đi với Đức Chúa Trời.
° Ngài có thể làm mọi điều Ngài hài lòng qua một con người bình thường chịu đầu phục trọn vẹn cho Ngài.
° Tiêu chuẩn về sự xuất sắc của Chúa khác với tiêu chuẩn của con người.


Trông Đợi Đức Chúa Trời
Những Nhóm Học Kinh Thánh Tại Trường Đại Học
Hội thánh First Baptist Church bắt đầu cảm thấy Chúa dẫn dắt chúng tôi vào chức vụ đi ra truyền giảng cho trường đại học. Tôi chưa bao giờ làm công tác sinh viên. Hội thánh của chúng tôi cũng chưa hề làm công tác sinh viên. Ban các chức vụ cho sinh viên thuộc giáo phái đề nghị chúng tôi bắt đầu nhóm nghiên cứu Kinh Thánh tại các ký túc xá. Hơn một năm, chúng tôi cố gắng thành lập một nhóm học Kinh Thánh tại các ký túc xá nhưng CHƯƠNG TRÌNH ĐÓ không kết quả.
Một sáng Chúa nhật kia, tôi tập họp sinh viên lại và nói: “Tuần này tôi muốn các bạn đến trường và theo dõi xem Chúa đang hành động ở đâu rồi dự phần với Ngài.” Họ yêu cầu tôi giải thích. Chúa ghi khắc vào lòng tôi hai câu Kinh Thánh này.
° RoRm 3:10-11 “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời”;
° GiGa 6:44 - “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta.”
Tôi tiếp tục giải thích: “Theo những phân đoạn này, sẽ không ai tự mình đi tìm kiếm Chúa trước. Sẽ không ai tìm hiểu những vấn đề thuộc linh nếu Đức Chúa Cha không hành động trước trong đời sống của người ấy. Khi các bạn thấy người tìm kiếm Chúa hay hỏi những điều thuộc linh, bạn đang nhìn thấy Chúa hành động.”
Tôi bảo các sinh viên của mình: “Nếu có ai bắt đầu hỏi các bạn những câu hỏi thuộc linh, thì dầu các bạn có đang định làm điều gì khác đi nữa cũng hãy ngưng: bãi bỏ việc mình đang làm. Hãy đi với người đó. Tuần đó, sinh viên của chúng tôi đi ra theo dõi xem Chúa đang hành động tại nơi nào rồi cùng gia nhập với Ngài.
Đến thứ tư, một nữ sinh viên báo lại: “Thưa mục sư, một bạn gái cùng học với em trong hai năm qua đến với em sau buổi học hôm nay. Bạn ấy nói: ‘Mình nghĩ bạn là Cơ Đốc nhân. Mình cần nói chuyện với bạn.’ Em nhớ điều ông nói. Em có giờ học trên lớp, nhưng em nghỉ không đến lớp. Chúng em ra quán cà phê nói chuyện. Bạn ấy bảo: ‘Mười một bạn gái của chúng mình lâu nay học Kinh Thánh, mà chẳng ai trong số đó là Cơ Đốc nhân cả. Bạn biết ai có thể hướng dẫn mình học Kinh Thánh không?’”
Nhờ mối tiếp xúc đó, chúng tôi lập được ba nhóm học Kinh Thánh trong nữ ký túc xá và hai nhóm ở nam ký túc xá. Suốt hai năm chúng tôi cố gắng làm việc cho Chúa và đã thất bại. Chỉ trong ba ngày chúng tôi trông đợi xem Chúa đang hành động nơi nào và cùng dự phần với Ngài. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt lớn lao biết dường nào!
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Nếp sống chăm vào Đức Chúa Trời luôn luôn ảnh hưởng đến nhiều đời sống khác! Biết chắc chắn được Đức Chúa Trời luôn hành động quanh bạn sẽ tác động đến những mối quan hệ của bạn với người khác.
Khi Karla Faye Tucker được đưa vào khu xà lim tử hình trong nhà tù Gaterville Women’s tại Texas, cô đã tin Chúa tại đó. Một số Cơ Đốc nhân trung tín hướng dẫn cô qua khóa Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời. Đời sống cô được biến đổi, đến nỗi cô bắt đầu dạy cho những người bạn khác cùng trong khu tử tội của mình ở trong tù. Rất nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, và những phụ nữ ở đây đổi tên khu tử tội này (Death Row) trở thành “Life Row” (Dãy Xà Lim Sự Sống). Về sau, Karla bị tử hình vì tội phạm của mình, nhưng lời chứng của cô ảnh hưởng đến cả đất nước và tác động đến cả một tầng lớp.
Sống Chăm Vào Đức Chúa Trời
Một phần của sách Sáng Thế Ký là bản ký thuật Đức Chúa Trời hoàn tất các mục đích của Ngài qua Áp-ra-ham. Đây không phải là bản ký thuật bước đường đồng đi với Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham. Bạn có thấy sự khác nhau về tiêu điểm không? Tiêu điểm của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời. Bản chất của tội lỗi chính là sự chuyển từ chăm vào Đức Chúa Trời sang chăm vào bản ngã. Bản chất của sự cứu rỗi là sự từ chối bản ngã, chứ không phải khẳng định bản ngã. Chúng ta phải tiến đến chỗ sống từ chối bản ngã và trở về chăm vào Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Chúa mới đặt chúng ta ngay tại chỗ mà Ngài có thể hoàn tất qua chúng ta những mục đích mà Ngài đã có từ trước khi sáng thế. Dầu có thể còn nói thêm nhiều hơn, nhưng sau đây là một vài lời mô tả về những định hướng đời sống có sẵn cho bạn:
Chăm vào bản ngã :
° Đời sống tập trung vào bản ngã
° Kiêu ngạo về bản ngã và những thành tựu của bản thân
° Tự tín
° Cậy nơi bản ngã và những năng lực của riêng mình
° Khẳng định bản ngã
° Tìm cách để được thế gian và những đường lối của thế gian chấp nhận.
° Nhìn vào hoàn cảnh từ nhãn quan loài người
° Sống ích kỷ và tầm thường
Chăm vào Đức Chúa Trời :
° Tin quyết nơi Đức Chúa Trời
° Nương cậy Đức Chúa Trời, nhờ cậy năng lực cùng sự dự bị của Ngài
° Đời sống tập trung vào Đức Chúa Trời và hoạt động của Ngài
° Khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời
° Từ chối bản ngã
° Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết
° Tìm kiếm quan điểm của Đức Chúa Trời trong mỗi tình huống
° Sống thánh khiết và tin kính
Dùng lời của bạn viết ra định nghĩa những điều sau :
Nếp sống tập trung vào bản ngã
Nếp sống tập trung vào Đức Chúa Trời
Trong những cặp ví dụ của Kinh Thánh sau đây, viết chữ Đ vào trước câu minh họa sự chăm vào Đức Chúa Trời. Viết chữ S trước câu minh họa sự tập trung vào bản ngã .
_____ 1a. Đức Chúa Trời đặt Ađam và Êva trong khu vườn đẹp đẽ và rộng rãi, đầy đủ mọi sự. Ngài truyền họ không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Êva thấy trái đó đẹp mắt và đáng chuộng vì sẽ giúp có sự khôn ngoan, nên bà đã ăn (SaSt 2:16-17; 3:1-7).
_____ b. Vợ Phôtipha hằng ngày nài nỉ Giô-sép đến nằm với bà. Chàng bảo rằng chàng không thể làm một gian ác như vậy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Khi bà cố ép buộc chàng, chàng đã chạy trốn khỏi phòng và vào tù chứ không chịu đầu hàng sự cám dỗ (39:1-23).
Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ Ca-na-an cho Y-sơ-ra-ên. Môi-se sai mười hai người đến Đất Hứa để do thám và về báo cáo. Xứ thật đượm sữa và mật, nhưng dân sự sống tại đó được xem như những người khổng lồ (Dan Ds 13:1-14:45).
_____ 2a. Mười thám tử nói: “Chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta” (13:31).
_____ b. Giôsuê và Calép nói: “Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho... đừng sợ dân của xứ” (14:8, 9).
_____ 3a. Vua Asa ra trận đối địch cùng Sêrách và đạo binh người Êthiôbi. Ông nói: “Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa; ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân nầy. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi; chớ để loài người thắng hơn Chúa!” (IISu 2Sb 14:9-11).
_____ b. Vua Asa và Giu-đa đang bị Baasa, vua Y-sơ-ra-ên, đe dọa. Asa lấy vàng bạc từ đền thờ và từ cung điện của mình gởi đến cho vua BênHađát, vua xứ Aram, để xin vua này giúp mình trong chiến trận (16:1-3).
Chăm vào bản ngã là cái bẫy rất tinh vi. Nó thật rất khôn ngoan (nói theo cách của con người). Giống như vua Asa, bạn có thể tránh lần này nhưng lần sau lại mắc bẫy của nó. Chăm vào Đức Chúa Trời đòi hỏi phải hằng ngày chết bản ngã và đầu phục Đức Chúa Trời (GiGa 12:23-25). Những minh họa sự chăm vào Đức Chúa Trời là câu 1-b, 2-b, 3-a. Các câu còn lại minh họa sự chăm vào bản ngã.
Mục đích Của Đức Chúa Trời Chứ Không Phải Kế Hoạch Của Chúng Ta
Để sống chăm vào Đức Chúa Trời, bạn phải tập trung đời sống mình vào những mục đích của Đức Chúa Trời chứ không chăm vào những kế hoạch riêng của bạn. Bạn phải tìm học cách nhìn xem từ nhãn quan của Đức Chúa Trời chứ không phải từ nhãn quan loài người bị lệch lạc nơi bạn. Khi Chúa khởi sự làm một điều gì đó trong thế giới, Ngài chủ động trước để đến và nói với một người nào đó. Vì lý do thiên thượng, Ngài đã chọn đưa dân sự dự phần hoàn thành những ý định của Ngài.
Trả lời những câu hỏi sau. Lật đọc câu Kinh Thánh đã trích dẫn nếu bạn chưa biết câu trả lời .
1. ĐỨC CHÚA TRỜI sắp làm gì khi Ngài đến với Nôê và bảo ông đóng một con tàu? (SaSt 6:5-14)

2. ĐỨC CHÚA TRỜI sắp làm gì cho Sôđôm và Gômôrơ khi Ngài đến với Áp-ra-ham? (18:16-21; 19:13).

3. ĐỨC CHÚA TRỜI sắp làm gì khi Ngài đến với Ghêđêôn? (Cac Tl 6:11-16)

4. ĐỨC CHÚA TRỜI sắp làm gì khi Ngài đến với Sau-lơ (về sau gọi là Phao-lô) trên con đường đi Đamách? (Cong Cv 9:1-16)

5. Đâu là yếu tố quan trọng nhất tại mỗi một khoảnh khắc này? Đánh dấu chọn một
q Điều cá nhân này muốn làm cho Đức Chúa Trời
q Điều ĐỨC CHÚA TRỜI sắp làm
Khi sắp hủy diệt thế giới bằng cơn nước lụt, Đức Chúa Trời đến với Nôê,. Khi chuẩn bị tiêu diệt Sôđôm và Gômôrơ, Ngài đến nói cho Áp-ra-ham biết. Đức Chúa Trời đến với Ghêđêôn khi Ngài sắp giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi sự hà hiếp của Mađian. Đức Chúa Trời đến với Sau-lơ khi Ngài đã sẵn sàng đem sứ điệp Tin Lành đến cho người ngoại trên khắp thế giới thời bấy giờ. Rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất trong mỗi tình huống trên chính là việc Đức Chúa Trời sắp làm.
Hãy lấy trường hợp của Nôê. Mọi kế hoạch ông đang có để hầu việc Đức Chúa Trời thì sao? Chúng sẽ chẳng ý nghĩa gì khi xét đến sự hủy diệt hầu đến phải không? Nôê không kêu gọi Đức Chúa Trời giúp mình hoàn thành điều ông đang mơ làm cho Ngài. Bạn thấy Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu con người mơ tưởng nghĩ ra điều họ muốn làm cho Ngài.
Chúng ta không ngồi ỳ ra đó và mơ việc mình muốn làm cho Đức Chúa Trời rồi sau đó mời Ngài dự phần giúp chúng ta hoàn tất. Khuôn mẫu trong Kinh Thánh ấy là: chúng ta dâng mình đầu phục Đức Chúa Trời và:
° Chúng ta chờ đợi đến khi Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài sắp làm gì, hoặc
° Chúng ta theo dõi để nhìn thấy điều Chúa đang làm quanh mình rồi cùng dự phần với Ngài.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng tuần này vào những dòng sau .


Ôn lại câu gốc tuần rồi của bạn .
Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời So Với Kế Hoạch Của Chúng Ta
Ai giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô? Môi-se hay Đức Chúa Trời? Chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn đem Môi-se vào mối quan hệ với Ngài để rồi chính Ngài - tức Đức Chúa Trời - có thể giải phóng Y-sơ-ra-ên. Môi-se đã có bao giờ cố ra tay tự giải quyết vấn đề của con cái Y-sơ-ra-ên chưa? Có.
Trong XuXh 2:11-15 (ở lề bên), Môi-se đã bắt đầu khẳng định mình vì cớ dân sự ông. Điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se cố giải phóng con cái Y-sơ-ra-ên qua phương pháp của con người? Hàng ngàn người sẽ bị giết. Môi-se đã cố tự ý giải quyết các vấn đề của Y-sơ-ra-ên. Điều đó buộc ông phải trả giá 40 năm lưu đày tại Mađian làm một người chăn chiên (và hướng đời sống chăm trở lại vào Đức Chúa Trời).
Khi Đức Chúa Trời giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên, bao nhiêu người đã bị chết mất? Không một ai cả. Trong tiến trình này, thậm chí Đức Chúa Trời còn khiến người Ê-díp-tô cho người Y-sơ-ra-ên vàng bạc và áo xống của họ nữa. Ê-díp-tô đã bị lột trần, đạo binh Ê-díp-tô bị tiêu diệt, và Y-sơ-ra-ên không mất người nào cả.
Vì sao chúng ta không thấy rằng làm việc theo đường lối của Chúa luôn là tốt nhất? Chúng ta gây đổ vỡ hư hoại trong hội thánh mình vì cớ chúng ta có kế hoạch. Chúng ta thực hiện kế hoạch và từ đó nhận lấy chỉ những điều mình làm được mà thôi. Đức Chúa Trời (Chúa Giê-xu) là đầu trên thân thể - tức trên hội thánh. Ồ, ước gì chúng ta khám phá sự khác biệt khi để cho Chúa làm đầu của thân thể đó. Trong sáu tháng Ngài sẽ thực hiện thông qua một con người biết đầu phục Ngài còn nhiều việc hơn chúng ta làm được trong sáu mươi năm mà không có Ngài.
Những Đường Lối Của Đức Chúa Trời
Đọc khúc Kinh Thánh sau và tìm xem đáp ứng của Đức Chúa Trời cho những người không chịu đi theo đường lối Ngài. Sau đó trả lời những câu hỏi kế tiếp .
“Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi Đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô: Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Y-sơ-ra-ên không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó” (Thi Tv 81:10-12).
1. Đức Chúa Trời đã làm điều gì cho Y-sơ-ra-ên rồi?

2. Đức Chúa Trời đã hứa ban điều gì cho dân sự Ngài?

3. Dân sự đáp ứng bằng cách nào?

4. Đức Chúa Trời đã làm gì?

Bây giờ đọc hai câu Kinh Thánh kế tiếp rồi xem thử điều nào có thể trở thành sự thật cho Y-sơ-ra-ên. Sau đó trả lời tiếp câu hỏi .
“Ôi! Chớ chi dân ta khứng nghe ta. Chớ chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối ta! Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, Trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó” (81:13-14).
5. Điều nào sẽ trở thành sự thật nếu Y-sơ-ra-ên lắng nghe và bước theo Chúa ?

Hãy mở Kinh Thánh đọc HeDt 3:7-19, rồi trả lời một câu hỏi nữa .
6. Vì sao con cái Y-sơ-ra-ên không được phép vào Đất Hứa?

Chúng ta điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Đức Chúa Trời để Ngài có thể làm qua chúng ta điều Ngài muốn làm. Đức Chúa Trời không phải là đầy tớ của chúng ta để điều chỉnh theo những kế hoạch của chúng ta. Chúng ta là những đầy tớ Ngài, nên chúng ta điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với việc Ngài sắp làm. Nếu không chịu đầu phục, Đức Chúa Trời sẽ để chúng ta đi theo những mưu chước riêng của mình. Tuy nhiên, khi đi theo những mưu chước đó, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được điều Đức Chúa Trời đang chờ đợi và muốn làm cho chúng ta hoặc làm cho người khác thông qua chúng ta.
Y-sơ-ra-ên đã được đem ra khỏi Ê-díp-tô bằng rất nhiều dấu kỳ phép lạ. Bạn nghĩ họ tin cậy Đức Chúa Trời làm được mọi sự phải không? Khi đến đất hứa, họ không thể tin cậy Ngài ban đất hứa cho họ. Vì cớ đó, họ phải lưu lạc tiếp bốn mươi năm nữa trong đồng vắng. Trong Thithiên 81, Đức Chúa Trời nhắc Y-sơ-ra-ên rằng họ ắt hẳn đã chinh phục được kẻ thù nhanh chóng giá như họ đi theo những kế hoạch của Ngài thay vì theo những mưu chước riêng của họ.
Hãy suy gẫm và trả lời những câu hỏi sau :
1. Đức Chúa Trời có thay đổi đường lối cộng tác với con người để thực hiện kế hoạch và mục đích của Ngài không?

2. Bạn thích đi theo những kế hoạch riêng của mình rồi lang thang trong đồng vắng thuộc linh hơn, hay thích đi theo đường lối của Đức Chúa Trời và rồi nhanh chóng tiến vào đất hứa thuộc linh hơn?

Bạn Cần Biết Đức Chúa Trời Sắp Làm Gì
Một năm kia, các lãnh đạo hệ phái đến Vancouver để thảo luận những kế hoạch dài hạn cho trọng điểm mà chúng tôi đã sắp xếp trong khu vực thủ phủ quốc tế này. Những nhân vật cao cấp từ rất nhiều hiệp hội sắp cộng tác với chúng tôi để hoàn tất rất nhiều điều tuyệt vời. Thế nhưng, tôi đã tự hỏi trong trí: “Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời đoán xét đất nước chúng ta trước thời điểm đó?” Tôi nhận ra mình thật phải cần biết điều Đức Chúa Trời đã dự định cho Vancouver biết dường nào. Lập kế hoạch cho điều muốn làm trong tương lai có thể trở thành chuyện hoàn toàn không phù hợp.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi các tiên tri, Ngài thường có một sứ điệp hai mặt. Ước muốn thứ nhất của Đức Chúa Trời là: “Hãy kêu gọi dân này trở về cùng Ta.” Nếu dân sự không chịu đáp ứng, họ cần nghe sứ điệp thứ nhì: “Hãy cho họ biết rằng họ đang gần thời điểm đoán xét hơn bao giờ hết.” Lời của Đức Chúa Trời cho vị tiên tri đó: “Hãy nói cho dân này: Đây là điều ta đang làm. Đây là điều ta sẽ làm ngay. Đây là điều ta sắp làm. Vậy hãy kêu gọi họ đáp ứng.”
Bạn có cho rằng điều quan trọng là các tiên tri phải hiểu việc Đức Chúa Trời sắp làm không? Khi Đức Chúa Trời chuẩn bị giáng sự đoán xét kinh khiếp xuống Giê-ru-sa-lem và tiêu diệt toàn thành phố, biết được điều Đức Chúa Trời sắp làm có quan trọng không? Đương nhiên rồi!
Bạn nghĩ đất nước mình gần sự đoán xét của Đức Chúa Trời đến mức nào? Đánh dấu chọn một .
q 1. Tôi không tin Đức Chúa Trời sẽ giáng sự đoán xét trên đất nước mình.
q 2. Tôi tin sự đoán xét của Đức Chúa Trời hãy còn xa lắm.
q 3. Tôi hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại chờ đợi lâu đến thế này. Tôi tin chúng ta đang ở sát bờ vực sự đoán xét lớn của Đức Chúa Trời.
q 4. Tôi tin chúng ta đang phải chịu sự đoán xét sửa phạt giống như đã mô tả trong EsIs 5:1-7 rồi.
q 5. Tôi tin chúng ta đã chịu xong sự đoán xét của Đức Chúa Trời rồi.
Bạn có thể liệt kê bằng chứng nào để xác nhận câu trả lời của mình?


Niềm tin của bạn có tác dụng nào đến cách bạn sống?


Trong buổi nhóm tiểu tổ, bạn sẽ có dịp thảo luận những câu trả lời của mình.
Vào ngày hôm trước khi Chúa sắp tiêu diệt Sôđôm và Gômôrơ, Áp-ra-ham sẽ làm được công chuyện gì nếu nói cho Chúa biết ông đang lập kế hoạch như thế nào để khảo sát hai thành phố đó rồi đi từng nhà làm chứng? Bạn sẽ làm được công chuyện gì nếu lập những kế hoạch lâu dài trong hội thánh mình nhưng chưa thực hiện được thì Chúa đã giáng đoán xét trên đất nước bạn rồi?
Bạn cần phải biết Đức Chúa Trời đã có chương trình gì cho hội thánh, cộng đồng và đất nước bạn ngay tại thời điểm này trong lịch sử. Bấy giờ, bạn và hội thánh bạn mới có thể điều chỉnh đời sống mình theo Đức Chúa Trời, để Ngài có thể đưa bạn vào trong diễn tiến hoạt động của Ngài trước khi quá trễ. Dầu rất có thể Chúa sẽ không cho bạn thời khóa biểu chi tiết, nhưng Ngài sẽ cho bạn biết từng bước một về cách bạn và hội thánh bạn cần đáp ứng với việc Ngài đang làm.
Hãy cầu nguyện ngay giờ này xin Đức Chúa Trời hướng dẫn cách bạn nên đáp ứng với Ngài ...
° trong đời sống cá nhân của bạn ° trong công việc làm của bạn
° trong gia đình bạn ° trong cộng đồng của bạn
° trong hội thánh bạn ° tại đất nước của bạn

Có thể bạn cần ghi ra đôi điều vào lề bên hoặc vào một tờ giấy rời
Chúa sắp làm gì khi Ngài bắt đầu nói cho Martin Luther rằng “người công bình sẽ sống bởi đức tin”? Ngài sắp đem dân sự trên khắp Châu Âu đến chỗ hiểu rằng sự cứu rỗi là sự ban cho nhưng không và mỗi người đều có quyền đến trực tiếp với Ngài. Ngài sắp đem lại một cuộc Cải Chánh vĩ đại. Khi nghiên cứu những phong trào vĩ đại của Chúa trong lịch sử hội thánh, bạn sẽ thấy trong mỗi trường hợp, Chúa đều đến với một người nào đó, và người này đã dâng hết đời sống mình cho Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời bắt đầu hoàn tất ý định của Ngài qua cá nhân đó.
Khi Đức Chúa Trời bắt đầu phán với John và Charles Wesley, Ngài đang chuẩn bị một cuộc phục hưng lan rộng khắp nước Anh để cứu nước Anh khỏi cuộc cách mạng đẫm máu như tại Pháp. Nơi đó có hai người nam đứng lên, cùng với George Whitefield và một vài người khác nữa, để qua họ, Đức Chúa Trời có thể làm một việc quyền năng và khiến nước Anh chuyển hướng hoàn toàn.
Trong cộng đồng của bạn, có một số điều sắp xảy ra trong đời sống của người khác. Đức Chúa Trời muốn chinh phục những đời sống này. Giả sử Ngài muốn làm điều đó qua bạn. Nhưng vì bạn quá chăm vào bản ngã mình, nên trả lời: “Con nghĩ mình chưa được huấn luyện. Con không nghĩ mình làm được điều đó. Và con...”
Bạn thấy điều gì xảy ra? Tiêu điểm là nhắm vào bản ngã. Chính khoảnh khắc bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang cảm động trong đời sống bạn, bạn trao cho Ngài toàn bộ một danh sách những nguyên nhân vì sao Ngài đã chọn sai người hoặc vì sao chưa tới thời điểm (XuXh 3:11; 4:1). Tôi ước ao bạn sẽ tìm kiếm quan điểm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rằng bạn không làm nổi việc đó! Nhưng Ngài muốn đích thân làm việc đó qua bạn.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?

Đức Chúa Trời Khởi Sự Trước
Đức Chúa Trời Khởi Xướng Chứ Không Phải Bạn
Trong suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đều khởi xướng trước. Khi Ngài đến với một con người, Ngài luôn luôn bày tỏ chính Ngài và hoạt động của Ngài. Sự bày tỏ luôn luôn là lời mời gọi cá nhân ấy điều chỉnh đời sống cho phù hợp với Ngài. Không một dân tộc nào gặp gỡ với Đức Chúa Trời rồi mà vẫn cứ y nguyên như trước khi gặp Ngài. Họ phải thực hiện những điều chỉnh lớn trong đời sống để có thể bước đi với Ngài cách vâng phục.
Đức Chúa Trời là Chúa Tể Trị Tối Thượng. Tôi cố giữ cho đời sống mình tập trung vào Ngài vì chính Ngài là Đấng Ấn Định Nhịp Độ. Ngài luôn luôn là Đấng khởi xướng trước để hoàn thành điều Ngài muốn làm. Khi bạn chăm vào Đức Chúa Trời, ngay cả những nỗi khao khát thực hiện việc đẹp lòng Chúa cũng đều xuất phát từ sự khởi xướng trước của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn (Phi Pl 2:13).
Điều gì thường xảy ra khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động? Chúng ta lập tức chăm vào bản ngã thay vì chăm vào Đức Chúa Trời. Bằng cách nào đó, chúng ta phải tái định hướng đời sống mình vào Ngài. Chúng ta phải học cách nhìn xem sự việc từ nhãn quan của Ngài. Chúng ta phải để cho Ngài phát triển tính cách của Ngài trong chúng ta. Chúng ta phải để cho Ngài bày tỏ ý tưởng Ngài cho chúng ta. Bấy giờ chúng ta mới có được cái nhìn đúng về đời sống.
Nếu giữ cho đời sống chăm vào Đức Chúa Trời, bạn sẽ lập tức đem đời sống mình tham gia vào công việc Ngài. Khi bạn thấy Chúa hành động quanh mình, tim bạn sẽ đập rộn lên và nói: “Cảm tạ cha, cảm tạ Ngài đã cho con được dự phần vào chỗ của Ngài.” Khi tôi đang ở giữa công việc của Chúa và Ngài mở mắt cho tôi thấy Ngài đang hành động nơi nào, tôi luôn luôn cho rằng Chúa muốn tôi dự phần với Ngài.
Trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu chọn những câu trả lời của mình
1. Ai khởi xướng trước trong việc bạn biết và làm theo ý muốn Chúa ?
q a. Chính tôi. Đức Chúa Trời chờ đợi đến khi tôi quyết định mình muốn làm gì cho Ngài.
q b. Đức Chúa Trời. Ngài mời tôi dự phần vào việc Ngài sắp làm.
2. Câu nào sau đây là cách Đức Chúa Trời có thể bày tỏ kế hoạch hoặc mục đích Ngài cho bạn? Đánh dấu chọn tất cả những câu nào áp dụng được.
q a. Ngài để tôi thấy Ngài đã hoạt động rồi ở đâu quanh mình.
q b. Ngài phán với tôi qua Kinh Thánh và thúc giục tôi áp dụng thực tiễn lẽ thật ấy vào đời sống mình.
q c. N gài ban cho tôi lòng khao khát ngày càng nóng cháy khi tôi cầu nguyện.
q d. Ngài tạo những hoàn cảnh quanh tôi để mở ra cánh cửa cơ hội.
Đức Chúa Trời luôn luôn khởi xướng trước (1b). Ngài không chờ xem chúng ta muốn làm gì cho Ngài. Sau khi Ngài chủ động đến trước với chúng ta, Ngài thật sự chờ cho đến khi chúng ta đáp ứng với Ngài bằng cách điều chỉnh mình cho phù hợp với Ngài và sẵn sàng cho Ngài. Trong câu hỏi số 2, cả bốn câu đều là những cách Đức Chúa Trời có thể bày tỏ mục đích hoặc kế hoạch Ngài cho bạn. Còn nhiều cách khác nữa. Tuy nhiên, phải cẩn thận để ý hai cách cuối (c và d). Một đời sống chăm vào bản ngã sẽ có khuynh hướng trộn lẫn ước vọng ích kỷ của mình với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh cũng không luôn luôn là phương hướng rõ ràng cho thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. “Những cánh cửa đóng” và “những cánh cửa mở” không phải luôn luôn là dấu hiệu về những sự dẫn dắt của Chúa. Khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hãy xem xét để thấy được sự cầu nguyện, Kinh Thánh, và những hoàn cảnh đều phù hợp với phương hướng bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mình.
Giờ đây, có thể bạn vẫn nói: “Nghe thì hay, nhưng tôi cần sự giúp đỡ thực tiễn để biết cách áp dụng những khái niệm này.” Trong mọi tình huống, Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn phải nương cậy nơi Ngài, chứ không phải nơi phương pháp. Bí quyết không phải là phương pháp mà mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không biết tôi có giúp được bạn bằng cách kể cho bạn nghe chuyện một người đã học bước đi với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện và đức tin không.
Bước đi bằng đức tin của George Mueller
George Mueller là mục sư tại Anh vào thế kỷ 19. Ông rất lo ngại vì dân sự Đức Chúa Trời đã quá nản lòng. Họ không còn mong đợi Đức Chúa Trời làm điều phi thường nữa. Họ không còn tin Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Họ có quá ít đức tin.
Đức Chúa Trời bắt đầu hướng dẫn George cầu nguyện. Những lời cầu nguyện của George Mueller là cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt mình vào một công việc mà dân sự Đức Chúa Trời chỉ có thể giải thích đấy là hành động của Ngài. George muốn tín đồ biết Đức Chúa Trời của họ là một Đức Chúa Trời thành tín và luôn nhậm lời cầu nguyện. Ông đọc được câu Kinh Thánh trong Thi Tv 81:10, là câu bạn đọc trong bài học hôm qua - “Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì Ta sẽ làm đầy dẫy nó.” Đức Chúa Trời bắt đầu dẫn dắt ông vào cuộc sống đi bởi đức tin, và cuộc sống đó trở thành lời chứng nổi bật cho mọi người nghe đến câu chuyện của ông.
Khi cảm thấy được Đức Chúa Trời hướng dẫn thực hiện một công tác nào đó, George cầu nguyện xin Chúa ban những nguồn cung ứng cần thiết chứ không hề nói nhu cầu ấy cho ai. Ông muốn mọi người đều biết Chúa chu cấp cho nhu cầu ấy chỉ nhờ vào sự nhậm lời cầu nguyện và đức tin. Trong chức vụ tại Bristol, George đã thành lập viện Scriptural Knowledge Institute (Viện Tri Thức Kinh Thánh) để phân phát Kinh Thánh và dạy đạo. Ông cũng thành lập một cô nhi viện. Lúc qua đời, George Mueller đã được Chúa dùng để xây dựng bốn cô nhi viện chăm sóc một lần cho cả 2000 trẻ em. Hơn 10.000 em đã được chu cấp qua các cô nhi viện này. Ông đã phân phát trên 8 triệu dollars đem đến cho ông qua sự nhậm lời cầu nguyện. Lúc qua đời vào tuổi 93, tài sản trần thế của ông tính ra được $ 800.1
Ông đã biết và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời bằng cách nào?
Đọc câu sau đây rồi kể ra những việc ông làm mà chúng giúp ông biết mình phải làm gì. Sau đó, liệt kê những việc đã khiến ông phạm sai lầm trong việc biết ý muốn Đức Chúa Trời .
“Tôi không hề nhớ ra... thời kỳ... tôi luôn luôn tìm cách biết ý muốn Đức Chúa Trời MỘT CÁCH THÀNH THẬT VÀ KIÊN NHẪN bởi sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh , qua phương tiện là lời Đức Chúa Trời , nhưng tôi đã LUÔN LUÔN được hướng dẫn đúng. Nhưng nếu thiếu lòng ngay thẳng và chính trực trước mặt Đức Chúa Trời , hoặc nếu không kiên nhẫn chờ đợi Chúa ban sự chỉ dẫn, hoặc nếu tôi chuộng lời khuyên của bạn hữu hơn những lời tuyên bố của lời Đức Chúa Trời hằng sống , thì tôi phạm những sai lầm rất nghiêm trọng.”2
Điều nào giúp George Mueller biết ý muốn Đức Chúa Trời?Điều nào dẫn đến những sai lầm trong việc biết ý muốn Đức Chúa Trời?

George Mueller đề cập những điều giúp ích cho ông:
° Ông thành tâm tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
° Ông kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời cho đến khi nghe được Ngài phán.
° Ông chờ đợi Đức Thánh Linh dạy dỗ mình qua lời Đức Chúa Trời.
Ông biết những điều sau đây khiến mình phạm sai lầm:
° Thiếu lòng ngay thẳng
° Thiếu sự chính trực trước mặt Đức Chúa Trời
° Không kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời
° Thích lời khuyên của con người hơn những lời tuyên bố của Kinh Thánh.
Ông tóm tắt con đường mình bước vào mối quan hệ “bằng tấm lòng” với Đức Chúa Trời và học cách nhận biết tiếng Ngài:
1. Tôi tìm cách để ngay từ đầu đưa lòng mình vào chỗ không còn ý riêng về một vấn đề nhất định nào đó. Chín phần mười những rắc rối của con người nói chung đều ở ngay tại đấy. Chín phần mười những tình trạng nan giải đã được khắc phục khi lòng chúng ta sẵn sàng làm theo sự hiểu biết về ý muốn Ngài.
2. Sau khi đã làm như vậy, tôi không buông mặc kết quả theo cảm xúc hay cảm hứng suông. Nếu vậy, tôi đã khiến mình mang lấy những ảo tưởng lớn.
3. Tôi tìm kiếm Ý Muốn của Thánh Linh Đức Chúa Trời thông qua, hoặc có liên kết ới, Lời Đức Chúa Trời. Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời phải kết hợp với nhau. Nếu chỉ chờ đợi một mình Đức Thánh Linh mà không có Lời Đức Chúa Trời, thì tôi cũng tự chuốc lấy ảo tưởng lớn. Nếu Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta, Ngài sẽ dẫn dắt đúng theo Kinh Thánh chứ không bao giờ mâu thuẫn với Kinh Thánh.
4. Kế đó, tôi xét đến những hoàn cảnh do Chúa dự bị. Những hoàn cảnh này thường chỉ ra rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời trong mối liên kết với lời Ngài và Thánh Linh.
5. Tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ đúng ý muốn Ngài cho tôi.
6. Như vậy, (1) Bởi sự cầu nguyện với Chúa, (2) Sự học hỏi lời Kinh Thánh, và (3) sự suy gẫm, tôi tiếp tục thận trọng đánh giá theo khả năng và hiểu biết tốt nhất mình đang có, và nếu lòng tôi lúc đó bình an, và cứ tiếp tục như vậy sau hai hoặc ba lần khẩn cầu Chúa nữa, thì tôi sẽ tiến hành như vậy.
Đánh dấu chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau :
1. George Mueller bắt đầu sự tìm kiếm ý muốn Chúa bằng cách nào?
q a. Ông cố xác định xem mình muốn làm gì cho Đức Chúa Trời.
q b. Ông cố gắng để bảo đảm rằng mình không hề có ý riêng.
q c. Ông cố gắng để tiến đến chỗ chỉ muốn một mình ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi.
q d. Cả b và c.
2. Mueller nói điều gì dẫn đến những ảo tưởng hay những phương hướng sai lầm?
q a. Sự quyết định căn cứ trên những cảm xúc mà thôi.
q b. Đi theo những cảm hứng đơn sơ nhất.
q c. Chờ đợi sự hướng dẫn từ một mình Đức Thánh Linh mà thôi.
q d. Tất cả những câu trên.
3. George Mueller tìm sự phù hợp trong cặp nào sau đây?
q a. Những ao ước và những hoàn cảnh của ông.
q b. Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời.
q c. Lời khuyên của người khác và những ao ước của mình.
q d. Những hoàn cảnh và cảm giác bình an.
4. George Mueller đã dùng phương pháp kiểm nghiệm chung cuộc nào để đi đến kết luận về ý muốn Đức Chúa Trời?
q a. Ông xác định xem “cánh cửa” mở hay đóng.
q b. Ông hỏi ý một mục sư bạn ông.
q c. Ông tiến hành theo trực giác và theo dõi xem có kết quả không.
q d. Ông đã xử dụng sự cầu nguyện, học Kinh Thánh, và suy gẫm để tìm bình an bền vững về một phương hướng đã dự định.
Đáp án là 1 - d, 2 - d, 3 - b, 4 - d. Tôi mong điều này sẽ giúp ích. Đừng ngã lòng nếu trông có vẻ mơ hồ. Chúng ta còn nhiều thời gian học chung với nhau. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu nêu cho bạn một ví dụ thực tiễn trong đời sống về cách Đức Chúa Trời hành động.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành đọc lớn hoặc ghi ra giấy các câu Kinh Thánh thuộc lòng .
Đức Chúa Trời Phán Qua Dân Sự Ngài
Nhiều năm trước, tôi giảng cho một nhóm các mục sư trẻ. Sau buổi đầu tiên, một mục sư đến kéo riêng tôi ra và nói: “Tôi hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ nghe một người như ông nữa. Ông nói chuyện như thể Đức Chúa Trời rất cá nhân và thực tiễn, và còn nói chuyện với ông nữa. Tôi xem thường chuyện đó.”
Tôi hỏi ông: “Có phải ông thấy khó được Chúa phán với mình không?” Ông cùng tôi để thì giờ nói chuyện với nhau. Chẳng bao lâu, chúng tôi quỳ gối xuống. Ông khóc và cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã phán với mình. Ồ, đừng để ai hăm dọa bạn về việc nghe lời phán từ Đức Chúa Trời.
Đọc những câu Kinh Thánh sau, và trả lời câu hỏi
HeDt He1:1 - “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.”
GiGa 14:26 - “Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”
16:13-14 - “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.”
8:47 - “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
1. Trong Cựu Ước (“ngày xưa”), Đức Chúa Trời đã phán bằng cách nào và phán qua ai?

2. Trong thời Tân Ước (“những ngày sau rốt này”), Đức Chúa Trời đã phán bằng cách nào?

3. Trong 14:26, Đức Chúa Giê-xu hứa Đức Chúa Cha sẽ nhơn danh Ngài sai ai đến?

4. Công tác của Thánh Linh được mô tả trong 14:26 và 16:13-14 là gì?

5. Ai là người nghe những điều Đức Chúa Trời phán?

6. 8:47 nói gì về người không nghe điều Đức Chúa Trời phán?

Viết phần tóm tắt ý những câu Kinh Thánh này nói về việc Đức Chúa Trời phánTrong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau. Qua Đức Chúa Giê-xu, chính Đức Chúa Trời đã phán với dân sự Ngài trong suốt cuộc đời Chúa Giê-xu. Hiện nay, Đức Chúa Trời phán qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn mọi điều, sẽ khiến bạn nhớ lại những điều Chúa Giê-xu đã nói, sẽ dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật, sẽ nói ra điều Ngài đã nghe từ Đức Chúa Cha, sẽ bảo cho bạn biết điều gì sẽ đến, và sẽ làm vinh hiển Đấng Christ khi Ngài bày tỏ Đấng Christ cho bạn.
Đức Chúa Trời có thực sự phán với dân sự Ngài trong thời chúng ta không? Ngài có bày tỏ cho bạn biết nơi Ngài đang hành động, khi Ngài muốn xử dụng bạn hay không? Có! Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài vẫn phán với dân sự Ngài. Nếu bạn thấy khó được nghe Chúa phán, bạn đang gặp rắc rối ngay tại trong kinh nghiệm Cơ Đốc của bạn.
Làm Sao Tôi Biết Được Lúc Chúa Đang Phán?
Tội lỗi đã ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều (RoRm 3:10-11) nên bạn và tôi không thể hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời trừ phi Thánh Linh Ngài bày tỏ. Ngài là Giáo Sư. Khi Đức Thánh Linh dạy bạn lời của Đức Chúa Trời, hãy ngồi trước mặt Ngài và đáp ứng với Ngài. Khi cầu nguyện, hãy theo dõi để xem cách Ngài dùng lời Đức Chúa Trời khẳng định trong lòng bạn tiếng phán đến từ Chúa. Hãy theo dõi điều Ngài đang làm quanh bạn qua hoàn cảnh. Đức Chúa Trời đang phán với bạn khi cầu nguyện và Đức Chúa Trời đang phán với bạn trong Kinh Thánh cũng chính là Đấng đang hành động quanh bạn.
Hãy xem câu tuyên bố thứ tư ở mặt trong trang bìa cuối. Sau đó trả lời những câu hỏi sau .
1. Khi Đức Chúa Giê-xu về trời, Đấng nào trong Ba Ngôi được sai đến để phán với dân sự Đức Chúa Trời? Đánh dấu chọn một câu.
q a. Đức Chúa Cha
q b. Đức Chúa Giê-xu
q c. Đức Thánh Linh
2. Ngài phán qua bốn cách nào?

3. Khi Ngài phán, Ngài bày tỏ điều gì?

Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, hoàn cảnh và hội thánh để bày tỏ chính Ngài, mục đích Ngài, và các đường lối Ngài. Về sau trong giáo trình này, chúng tôi sẽ dành riêng những đơn vị nghiên cứu những cách Đức Chúa Trời phán. Tuy nhiên, tôi không thể nêu cho bạn một công thức, rồi bảo đấy là cách bạn có thể biết lúc Đức Chúa Trời đang phán với mình. Tôi sẽ dùng Kinh Thánh chia xẻ với bạn điều Kinh Thánh phán. Bằng chứng của Kinh Thánh có thể khích lệ bạn lúc này. Khi Đức Chúa Trời muốn phán với một cá nhân trong Kinh Thánh, người đó biết rõ ràng ấy là Đức Chúa Trời đang phán, và người ấy biết Ngài đang phán điều gì.
Trong 10:2-4, 14, Chúa Giê-xu phán:
° “Kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên.
° Chiên nghe tiếng người chăn mình.
° Chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.
° Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta.”
Công thức không phải là bí quyết để biết tiếng phán của Đức Chúa Trời. Đó không phải là một phương pháp để bạn có thể làm theo. Biết tiếng Đức Chúa Trời xuất phát từ một mối quan hệ yêu thương mật thiết với Chúa. Đó là lý do vì sao những ai không có mối quan hệ (“không thuộc về Đức Chúa Trời”) thì không nghe được những điều Ngài đang phán (8:47). Bạn sẽ phải theo dõi để thấy cách Đức Chúa Trời đang truyền đạt độc đáo với bạn. Bạn không còn chỗ dựa nào khác. Bạn sẽ phải nương cậy nơi một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Mối quan hệ của bạn với Ngài là tối quan trọng.
Câu nào sau đây mô tả đúng nhất cách bạn sẽ biết tiếng của Đức Chúa Trời khi Ngài phán? Đánh dấu chọn câu trả lời .
q a. Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi một dấu hiệu bằng phép lạ. Bấy giờ, tôi biết Ngài đã phán với mình.
q b. Nhờ mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, tôi sẽ nhận biết được tiếng Ngài.
q c. Khi tôi học và làm theo một công thức đúng, tôi sẽ nghe Đức Chúa Trời phán.
q d. Tôi có thể mở Kinh Thánh, chọn một câu nào mình muốn, rồi tuyên bố đã có lời đến từ Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh của mình.
Bí quyết để biết tiếng của Đức Chúa Trời là gì?
Mối quan hệ là bí quyết để biết tiếng của Đức Chúa Trời, để nghe được khi Ngài phán. B là câu trả lời đúng cho câu hỏi trên. Bây giờ còn câu a, c , và d thì sao? Trong Kinh Thánh, đôi khi Đức Chúa Trời thực sự ban một dấu hiệu bằng phép lạ để bảo đảm với người ấy rằng lời đó đến từ Ngài. Ghêđêôn là một ví dụ (Các Quanxét 6). Cầu xin Đức Chúa Trời ban một dấu hiệu thường là dấu hiệu chỉ ra lòng vô tín. Khi các thầy thông giáo và người Pharisi xin Chúa Giê-xu một dấu lạ, Chúa lên án họ là “dòng dõi hung ác gian dâm” (Mat Mt 12:38-39). Họ quá chăm vào bản ngã và đầy tội lỗi, nên thậm chí không nhận ra được Đức Chúa Trời đang hiện diện ở giữa họ. (Xem LuLc 19:41-44).
“Công thức đúng” cũng không phải là cách để biết tiếng Chúa nữa. Còn bao nhiêu bụi gai cháy khác nữa giống như Môi-se đã gặp? Không một trường hợp nào khác. Đức Chúa Trời không muốn bạn trở thành một chuyên gia xử dụng công thức. Ngài muốn có mối quan hệ yêu thương mật thiết với bạn. Ngài muốn bạn nương cậy nơi một mình Ngài mà thôi. Nghe được tiếng Đức Chúa Trời phán không lệ thuộc vào phương pháp hay công thức nhưng lệ thuộc vào mối quan hệ.
Có người thắc mắc vì sao câu d không chấp nhận được. Có thể họ hỏi: “Từ Kinh Thánh, tôi không thể nhận một lời phán từ Chúa sao?” Có, bạn có thể! Nhưng chỉ một mình Thánh Linh Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ cho bạn biết lẽ thật nào trong Kinh Thánh là lời từ Đức Chúa Trời cho tình huống cụ thể đó. Hãy để ý xem câu trả lời d chăm vào bản ngã đến mức nào? “Tôi mở... tôi chọn... tôi tuyên bố...” dầu hoàn cảnh này có tương tự những hoàn cảnh của bạn đi nữa, thì duy một mình Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lời Ngài cho hoàn cảnh của bạn.
Bạn cũng phải hết sức cẩn thận khi tuyên bố mình có lời đến từ Đức Chúa Trời. Tuyên bố có lời đến từ Đức Chúa Trời là một việc rất nghiêm túc. Nếu bạn nhận được lời đến từ Đức Chúa Trời, bạn phải tiếp tục đi theo phương hướng đó cho đến khi việc ấy được thành (thậm chí lâu đến hai mươi lăm năm như trong trường hợp Ápram). Nếu không nhận được lời đến từ Đức Chúa Trời mà bảo rằng mình đã nhận, bạn bị kể là một tiên tri giả:
“Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra” (PhuDnl 18:21-22).
Trong luật pháp Cựu Ước, hình phạt cho một tiên tri giả là tử hình (18:20). Đương nhiên đây là một bản án hết sức nghiêm túc. Đừng xem thường lời đến từ Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Ngài muốn có mối quan hệ mật thiết với bạn. Ngài muốn bạn nương cậy chỉ một mình Ngài để tìm kiếm lời đến từ Ngài. Ngài muốn bạn học cách nghe tiếng Ngài và biết ý muốn Ngài. Mối quan hệ của bạn với Ngài chính là bí quyết để nghe được lúc Đức Chúa Trời phán với mình.
Hãy suy xét lời cầu nguyện sau : “Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài cho con tiến đến mối quan hệ với Ngài sao cho khi Ngài phán, con sẽ nghe được và đáp ứng .”
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Đức Chúa Trời Phán Có Mục Đích
Chúng ta thường muốn Đức Chúa Trời phán với mình để ban một ý suy gẫm trong giờ tĩnh nguyện sao cho khiến chúng ta vui cả ngày. Nếu muốn Đức Chúa Trời của vũ trụ phán với bạn, bạn cần phải sẵn sàng để Ngài bày tỏ với bạn điều Ngài đang làm ngay chỗ của bạn. Trong Kinh Thánh, chúng ta thường thấy Chúa đến phán với con người không phải cốt chỉ để đối thoại. Ngài luôn luôn có công việc. Khi Chúa phán với bạn qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, hoàn cảnh, hội thánh hay bằng cách khác, thì Ngài luôn luôn có mục đích cho đời sống của bạn.
Khi Đức Chúa Trời phán với Ápram (SaSt 12:1-20), thì Ngài sắp làm việc gì? Ngài sắp bắt đầu lập lên một dân. Hãy để ý đến thời điểm của Đức Chúa Trời. Vì sao Đức Chúa Trời phán với Ápram lúc đó? Vì bấy giờ chính là lúc Đức Chúa Trời muốn bắt đầu lập một dân. Giây phút Ápram biết việc Đức Chúa Trời sắp làm, thì đó là lúc ông phải điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Ông phải lập tức làm theo điều Đức Chúa Trời đã phán.
Giây phút Đức Chúa Trời phán với bạn thì đó chính là lúc Đức Chúa Trời muốn bạn đáp ứng với Ngài. Một số người cho rằng chúng ta có ba hoặc bốn tháng kế tiếp suy nghĩ điều Ngài phán để thử xác định xem đấy có thực sự là thời điểm của Đức Chúa Trời không. Giây phút Đức Chúa Trời phán với bạn chính là thời điểm của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao Ngài chọn phán ngay lúc đó. Ngài phán với tôi tớ Ngài khi Ngài sẵn sàng hành động. Bằng không, Đức Chúa Trời sẽ không phán với bạn. Khi Chúa bước vào trong đời sống bạn, thì thời điểm đáp ứng của bạn là điều hết sức quan trọng. Khi Đức Chúa Trời phán với bạn, bạn cần phải tin cậy Ngài.
Phải mất bao lâu kể từ lúc Ngài phán với Ápram (về sau đổi tên là Áp-ra-ham) rằng Ysác, đứa con của lời hứa, sẽ sinh ra? Hai mươi lăm năm! (xem 12:4 và 21:5.) Vì sao Đức Chúa Trời chờ đợi hai mươi lăm năm? Vì Đức Chúa Trời cần hai mươi lăm năm để làm nên một người cha phù hợp cho Ysác. Đức Chúa Trời quan tâm, không phải quan tâm đến Ápram, mà quan tâm đến một dân tộc. Chất lượng của tổ phụ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ những thế hệ theo sau. Tổ phụ thể nào, những thế hệ kế tiếp cũng thể ấy. Đức Chúa Trời phải dành thì giờ để gây dựng Ápram thành một con người có tính cách. Ápram đã bắt đầu điều chỉnh đời sống mình với đường lối của Đức Chúa Trời ngay lập tức. Ông không thể chờ cho đến khi Ysác ra đời rồi mới cố gắng trở thành người cha mà Đức Chúa Trời muốn.
Ghi vào những câu sau và Đ (đúng ) hoặc S (sai ).
_____ 1. Đức Chúa Trời phán với tôi chỉ để tôi có một ý tưởng suy gẫm trong giờ tĩnh nguyện hầu khiến tôi thấy dễ chịu suốt cả ngày.
_____ 2. Đức Chúa Trời phán với tôi khi Ngài có mục đích cho đời sống tôi.
_____ 3. Khi Đức Chúa Trời phán với tôi, tôi có dư giả thì giờ để xác định xem mình nên đáp ứng khi nào và bằng cách nào.
_____ 4. Khi Đức Chúa Trời phán với tôi, tôi phải đáp ứng lập tức bằng cách điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài, với những mục đích và đường lối của Ngài.
_____ 5. Giây phút Đức Chúa Trời phán thì đó chính là thời điểm của Chúa.
Chúng ta có khuynh hướng thích những đáp ứng cấp tốc đến nỗi khi Ngài chưa có cơ hội phát triển tính cách chúng ta, chúng ta đã bỏ mất lời đến từ Đức Chúa Trời từ lâu rồi. Khi Đức Chúa Trời phán, Ngài có mục đích cho đời sống bạn. Lúc Ngài phán chính là lúc bạn cần bắt đầu đáp ứng với Ngài. Những câu sai: 1 và 3; những câu đúng: 2, 4, và 5.
Chúa Phát Triển Tính Cách Cho Xứng Hợp Với Công Tác Được Giao
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Ápram, Ngài phán: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn” (12:2). Điều này có nghĩa: “Ta sẽ phát triển tính cách của ngươi cho xứng hợp với công tác đã giao cho ngươi.” Không còn gì đau đớn hơn là có một tính cách nhỏ mọn trong một công tác trọng đại. Nhiều người trong chúng ta không muốn chú ý đến tính cách của mình, chúng ta chỉ muốn được giao những công tác trọng đại.
Giả sử có một mục sư đang chờ một hội thánh lớn mời ông đến làm mục sư. Rồi một hội thánh nhỏ đến mời và nói: “Ông có vui lòng đến và vừa làm việc kiếm sống vừa giúp chúng tôi tại bờ tây của Wyoming đây không?”
Vị mục sư tương lai trả lời: “Ồ, tôi đang ở đây chờ Đức Chúa Trời giao công tác. Tôi được huấn luyện nhiều như thế, nên không thể phí đời mình đi ra làm việc ngoài đời trong khi mình có thể phục vụ một hội thánh trọn thì giờ. Tôi nghĩ mình xứng đáng được một điều có ý nghĩa hơn thế.”
Bạn sẽ xếp loại đáp ứng này thế nào? Đánh dấu chọn một .
q Đây là đáp ứng chăm vào Đức Chúa Trời.
q Đây là đáp ứng chăm vào bản ngã.
Bạn có thấy quan điểm đó chăm vào xác thịt như thế nào không? Lập luận của con người sẽ không đem lại cho bạn nhãn quan của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không thể trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời sẽ không giao cho bạn công tác lớn hơn. Có thể Ngài muốn điều chỉnh đời sống và tính cách bạn trong những công tác nhỏ hơn để chuẩn bị bạn cho những công tác lớn hơn. Đó chính là nơi Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Khi thực hiện những điều chỉnh và bắt đầu vâng lời Ngài, bạn tiến đến chỗ biết Ngài bằng kinh nghiệm. Đây chính là mục tiêu của công việc Chúa trong đời sống bạn - để bạn được BIẾT Ngài. Bạn có muốn kinh nghiệm Đức Chúa Trời hành động cách quyền năng trong đời sống bạn và qua đời sống bạn không? Vậy hãy điều chỉnh đời sống cho phù hợp với Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ mà Ngài đưa đi đâu bạn theo đó - cho dẫu công tác có vẻ như nhỏ mọn hoặc tầm thường đi nữa. Bạn không muốn nghe lời khen “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!” (Mat Mt 25:21) hay sao?
Bây giờ, có thể bạn hỏi: “Có phải tôi tự động cho rằng lời yêu cầu vị mục sư kia đến bờ tây của Wyoming là ra từ Đức Chúa Trời vì cớ đó là một công tác nhỏ hay không?” Không. Cho dù bạn thấy đó là công tác lớn hay nhỏ đi nữa, bạn vẫn phải tìm xem công tác đó có đến từ Đức Chúa Trời hay không. Tuy nhiên, bạn cần luôn luôn để Đức Chúa Trời bảo cho bạn biết. Đừng bỏ một công tác - dù lớn dù nhỏ - chỉ dựa vào những ý kiến bạn đã có từ trước. Luôn nhớ - bạn sẽ biết qua mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đừng thử bỏ qua mối quan hệ.
Trước khi sang đề tài kế tiếp, hãy trả lời trường hợp này : giả sử bạn dự định đi câu cá hoặc xem trận đấu bóng tối thứ Hai hoặc đi mua sắm. Rồi Đức Chúa Trời đem đến cho bạn cơ hội dự phần vào công việc Ngài muốn làm. Bạn sẽ làm gì? Đánh dấu chọn đáp ứng của bạn :
q 1. Tôi sẽ hoàn tất kế hoạch của mình rồi điền kế hoạch của Đức Chúa Trời vào thì giờ trống trong thời khóa biểu của mình.
q 2. Tôi sẽ cho rằng: Vì Đức Chúa Trời đã biết những kế hoạch của tôi rồi, nên công tác mới này không ra từ Ngài.
q 3. Tôi sẽ cố gắng tìm cách vừa làm điều mình muốn vừa làm điều Chúa muốn.
q 4. Tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình để dự phần vào việc Ngài sắp làm.
Quyền Tể Trị Của Chúa
Tôi biết có một số người sẽ không muốn bị gián đoạn chuyến đi câu hoặc trận đấu bóng vì bất kỳ điều gì trên thế gian này. Trong suy nghĩ, họ nói mình muốn hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng vẫn cứ loại khỏi đời sống mình mọi điều nào muốn xen vào kế hoạch riêng của họ. Họ chăm vào bản ngã đến nỗi không nhận ra những thời điểm của Đức Chúa Trời đến cho họ. Nếu chăm vào Đức Chúa Trời, bạn sẽ điều chỉnh hoàn cảnh của mình cho phù hợp với việc Đức Chúa Trời muốn làm.
Giả sử năm trong số mười lần Chủ giao việc cho đầy tớ làm, đầy tớ nói: “Xin lỗi. Điều đó không nằm trong thời khóa biểu của tôi.” Bạn nghĩ Chủ sẽ làm gì? Chủ sẽ phạt đầy tớ kia. Nếu đầy tớ không chịu phạt, sớm muộn gì cũng thấy Chủ không còn giao việc cho mình nữa.
Có thể bạn đang bảo: “Ồ, ước gì tôi có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời hành động qua đời sống mình y như cách Ngài đã hành động qua John (hoặc Sue).” Nhưng mỗi lần Đức Chúa Trời đến với John, John điều chỉnh đời sống cho phù hợp với Ngài và vâng lời. Khi John trung tín trong những công tác nhỏ, Đức Chúa Trời đã giao cho John những công tác quan trọng hơn.
Nếu không chịu trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời không thể giao cho bạn công tác lớn hơn. Những công tác nhỏ hơn của Đức Chúa Trời giao luôn luôn được Ngài dùng để phát triển tính cách. Đức Chúa Trời luôn luôn phát triển tính cách cho xứng hợp với công tác Ngài giao. Nếu Đức Chúa Trời có công tác lớn cho bạn, Ngài phải phát triển một tính cách cao trọng cho xứng hợp với công tác đó trước khi có thể giao cho bạn.
Hãy suy gẫm những vấn đề này về quyền cai trị của Chúa và việc Chúa phát triển tính cách cho công tác. Trả lời các câu hỏi sau .
1. Bạn muốn Chúa giao cho mình loại công tác nào? Bạn có bao giờ ngã lòng hay thất vọng trong lãnh vực này của đời sống mình chưa?


2. Bạn có nhớ lần nào trước đây khi Đức Chúa Trời muốn dùng bạn thực hiện công tác nhưng bạn lại không muốn đi theo sự dẫn dắt của Ngài không? Nếu có, xin mô tả vắn tắt tình huống đó.


3. Đức Thánh Linh có đang phán điều gì với bạn ngay giờ này về tính cách của bạn không? Nếu có, Ngài đang phán điều gì?


4. Những hành động của bạn có công nhận Đấng Christ là Chúa của đời sống bạn không? Nếu không, bạn muốn có đáp ứng nào với những đòi hỏi của Ngài trên đời sống bạn ngay giờ này?


Khi Chúa ra chỉ thị cho bạn, bạn chấp nhận, hiểu rõ ràng rồi, thì hãy cho Ngài có đủ thì giờ cần thiết để khiến bạn trở nên hạng người Ngài có thể giao công tác.
Đừng cho rằng chính lúc Ngài kêu gọi bạn thì bạn đã sẵn sàng cho công tác rồi.
Phải mất bao lâu sau khi Đức Chúa Trời (qua Sa-mu-ên) xức dầu cho Đa-vít làm vua thì Đa-vít mới được lên ngôi? Có thể mười hoặc mười hai năm. Đức Chúa Trời làm gì trong thời gian đó? Ngài đang xây dựng mối quan hệ của Đa-vít với Ngài. Vua thế nào, thì đất nước thể ấy. Bạn không thể bỏ phớt lờ tính cách.
Phải mất bao lâu sau khi Chúa hằng sống kêu gọi sứ đồ Phao-lô thì ông mới thực hiện hành trình truyền giáo đầu tiên? Có lẽ mười hoặc mười một năm. Tiêu điểm không nhắm vào Phao-lô; tiêu điểm nhắm vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn cứu chuộc thế giới hư mất, và Ngài muốn bắt đầu cứu chuộc người ngoại bang qua Phao-lô. Đức Chúa Trời cần chừng đó thì giờ để chuẩn bị Phao-lô cho công tác ấy.
Có phải vì bạn mà Đức Chúa Trời dành thì giờ chuẩn bị bạn không? Không, không phải chỉ vì riêng một mình bạn, mà còn vì cớ những người mà Ngài muốn đến với họ thông qua bạn. Vì cớ họ, hãy dấn thân vào thể loại mối quan hệ với Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thảo luận đây. Bấy giờ khi Ngài đưa bạn vào công tác, Ngài sẽ đạt được mọi điều Ngài muốn nơi đời sống những người mà bạn đến với họ.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu gốc của bạn Thi Tv 20:7 vào những hàng dưới đây .


Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng còn lại, và chuẩn bị đọc cho một người bạn trong Nhóm Nhỏ tuần này .
1 Để đọc thêm về George Mueller, xem Answers to Prayer from George Mueller’s Narratives , biên soạn bởi A. E. C. Brooks, Moody Press; George Mueller của Faith Coxe Bailey, Moody Press.
2 Basil Miller, George Mueller, The Man of Faith , (Grand Rapids: Zondervan, 1941), 51.

Đức Chúa Trời Đeo Đuổi Mối Quan Hệ Yêu Thương
Bịnh Ung Thư Của Carrie*
Khi con chúng tôi không làm theo ý riêng được, nó thường bảo: “Bố mẹ không thương con.” Nói vậy có đúng không? Không, không đúng. Tình yêu của tôi không thay đổi. Tuy nhiên tại thời điểm đó, tình yêu của tôi biểu lộ không như ý con tôi muốn.
Khi Carrie, cô con gái duy nhất của chúng tôi lên mười sáu tuổi, các bác sĩ bảo Carrie bị ung thư. Chúng tôi phải đưa con đi chữa hóa xạ trị. Chúng tôi cùng chịu khổ với con khi thấy con đang trải qua sự đau đớn đi kèm theo những cách chữa trị. Một số người đối diện với từng trải như thế bằng cách trách Chúa và chất vấn tại sao Ngài không yêu họ nữa. Sự chữa trị bịnh ung thư của Carrie có thể là một kinh nghiệm hết sức nghiêm trọng đối với chúng tôi. Chúa còn yêu chúng tôi không? Còn. Tình yêu Ngài có thay đổi không? Không! Tình yêu của Ngài không thay đổi.
Khi bạn đối diện với những hoàn cảnh như thế này, bạn có thể thắc mắc và xin Ngài cho biết điều gì đang diễn ra. Chúng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi đã phải xin Ngài cho biết mình phải làm gì. Chúng tôi đã hỏi toàn bộ những câu hỏi ấy; nhưng không bao giờ nói: “Lạy Chúa, con đoán Ngài không còn yêu con nữa.”
Nhiều lần tôi đến với Cha Thiên Thượng, và tôi nhìn thấy sau con gái tôi là thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Tôi nói: “Lạy Cha, đừng bao giờ để con nhìn vào hoàn cảnh rồi thắc mắc nghi ngờ tình yêu Ngài dành cho con. Tình yêu của Ngài dành cho con đã được giải quyết ổn thỏa trên thập tự giá. Điều đó không bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi với con.” Mối quan hệ yêu thương với Cha Thiên Thượng đã nâng đỡ chúng tôi vượt qua thời kỳ rất khó khăn này.
Cho dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa, tình yêu của Ngài vẫn không hề thay đổi. Từ lâu trước khi gặp từng trải này với Carrie, tôi đã lập một quyết định: cho dù hoàn cảnh có ra thế nào, tôi vẫn không nhìn vào hoàn cảnh ngoại trừ nhìn hoàn cảnh trên nền của thập tự giá. Qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời đã thuyết phục tôi đời đời rằng Ngài yêu tôi. Thập tự giá, sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ, và sự sống lại của Ngài chính là toàn bộ biểu hiện tối cao và đầy đủ rằng Ngài yêu tôi. Đừng bao giờ để cho lòng bạn thắc mắc về tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngay trước khi bạn khao khát biết và kinh nghiệm Ngài, hãy giải quyết dứt khoát rằng Ngài yêu bạn. Ngài dựng nên bạn cho mối quan hệ yêu thương đó. Ngài vẫn đang đeo đuổi bạn trong mối quan hệ yêu thương đó. Mỗi một cách Ngài đối xử bạn đều là biểu hiện của tình yêu Ngài đối với bạn. Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua cách nào khác hơn là tình yêu toàn hảo , thì Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa!
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Tôi rất thích dành thì giờ đến trường đại học. Tôi cố gắng để có thì giờ rảnh trong suốt năm. Tại trường đại học Cơ Đốc nơi tôi đang hướng dẫn Tuần Lễ Hướng Linh (Spiritual Focus Week), một nữ sinh viên đến gặp tôi. Cô chặn đường tôi đột ngột, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khóc. Cô nói: “Xin cảm ơn! Cảm ơn ông đã cứu đời sống tôi!” Cô kể lại câu chuyện, và tôi hết sức thích thú với câu chuyện của cô. Cô nói thêm: “Nếu không có ông và Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời ,” cô chỉ xuống đất và nói: “tôi đã nằm dưới hai thước đất thay vì đứng đây!”
Cô nói mình đã mất hết hy vọng cuộc đời, và một ngày kia đang đi qua sân trường quyết định đi tự tử. Khi sắp tự kết liễu mạng sống, một người bạn - cô bạn đó không biết việc cô sắp làm gì - đã nắm lấy tay cô và mời đi với cô ấy đến nhóm học Kinh Thánh gọi là Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời , mà nó đã thay đổi triệt để đời sống của cô ta cùng đời sống của nhiều người trong nhóm học Kinh Thánh ấy. Cô bạn kia không chịu để yên với câu trả lời “Không” của cô. Và cô sinh viên này nói với tôi: “Tôi đã đi, và tôi được cứu! Đời sống tôi đã được thay đổi. Giờ đây tôi muốn sống cho Chúa tôi! Cảm ơn ông đã cứu mạng sống tôi bằng cách viết ra tác phẩm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời !”
Tôi bảo đảm với cô rằng Chúa không những yêu cô, mà còn theo đuổi cô thông qua người bạn của cô, và Ngài yêu cô để đưa cô đến đức tin cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ.
Được Dựng Nên Cho Mối Quan Hệ Yêu Thương
Trong hai đơn vị đầu, tôi giới thiệu với bạn một số nguyên tắc cơ bản để biết và làm theo ý muốn Chúa. Bảy thực tại bạn khảo sát đã TÓM TẮT thể loại mối quan hệ mà Đức Chúa Trời dùng để hoàn tất các mục đích Ngài. Như đã nói trước đây, giáo trình này không phải viết ra để dạy bạn một chương trình, một phương pháp, hoặc một công thức để biết và làm theo ý muốn Chúa. Giáo trình được viết ra để đưa bạn đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ hành động qua mối quan hệ đó để hoàn tất qua bạn điều Ngài đẹp lòng.
Ôn lại xem bạn có thể điền đúng từ vào những khoảng trống trong bảy thực tại dưới đây không. Nếu cần giúp đỡ, bạn có thể xem ở mặt trong bìa cuối sách này .
1. ____________________ luôn luôn hành động quanh bạn
2. Đức Chúa Trời theo đuổi ____________________ yêu thương không ngừng, thực tế và ____________________ với bạn.
3. Đức Chúa Trời mời gọi bạn ____________________ cùng ____________________ với Ngài.
4. Đức Chúa Trời phán bởi ____________________ ______________________ qua Kinh Thánh,__________________ , hoàn cảnh và ____________________ để bày tỏ chính Ngài, _________________________ và đường lối Ngài.
5. Lời Đức Chúa Trời mời bạn cộng tác với Ngài luôn luôn đưa bạn đến khủng hoảng mà đòi hỏi phải có _______________________________ và hành động.
6. Bạn phải thực hiện ____________________ chủ yếu trong đời sống mình để cùng dự phần với Đức Chúa Trời trong việc Ngài đang làm.
7. Bạn biết được Đức Chúa Trời bằng khi Ngài và Ngài hoàn tất công việc qua bạn.
Đơn vị này sẽ tập trung vào thực tại thứ nhì. Viết thực tại thứ nhì vào những hàng dưới đây, nhưng thay chữ bạn bằng chữ tôi .Kiểm tra bài tập của bạn theo mặt trong trang bìa cuối .
Mối Quan Hệ Yêu Thương
Trong đơn vị này, tôi muốn giúp bạn thấy chính Đức Chúa Trời đeo đuổi mối quan hệ yêu thương với bạn. Ngài là Đấng chủ động trước để đưa bạn vào mối quan hệ đó. Ngài dựng nên bạn cho mối quan hệ yêu thương với Ngài. Đó chính là mục đích của đời sống bạn. Mối quan hệ yêu thương này có thể - và phải trở thành - thực tế và cá nhân cho bạn.
Nếu đang đứng trước mặt Chúa, liệu bạn có thể mô tả mối quan hệ của mình với Ngài bằng cách nói : “Con hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà yêu mến Ngài ” không? Có q  Không q Vì sao?


Một trong những tín đồ của hội thánh tôi luôn gặp hoàn cảnh khó khăn trong đời sống cá nhân, trong gia đình tại sở làm và trong hội thánh. Một ngày kia, tôi đến thăm ông và hỏi: “Anh có thể mô tả mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời bằng cách thành thật nói: ‘Con yêu mến Ngài bằng tất cả tấm lòng mình’?”
Ánh mắt lạ lùng nhất xưa nay hiện lên trên khuôn mặt ông. Ông nói: “Chưa ai hỏi tôi câu đó. Không, tôi không thể mô tả mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời như vậy được. Tôi có thể nói mình vâng lời Ngài, hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài, và kính sợ Ngài. Nhưng tôi không thể nói rằng mình yêu Ngài.”
Tôi nhận thấy mọi sự trong đời sống ông đang đảo lộn, vì mục đích cơ bản của Đức Chúa Trời cho đời sống ông đang bị đảo lộn. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta cho mối quan hệ yêu thương với Ngài. Nếu không thể mô tả mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời bằng cách nói “Con yêu Ngài trọn cả con người con,” thì bạn cần phải cầu xin Đức Thánh Linh đưa bạn vào mối quan hệ đó.
Nếu bạn cần và đang sẵn lòng, hãy dừng lại giờ này và cầu xin Thánh Linh đưa bạn vào mối quan hệ yêu thương hết lòng với Chúa .
Hãy dành thì giờ cầu nguyện để bày tỏ tình yêu của bạn với Chúa. Hãy cảm tạ Ngài về những cách Ngài bày tỏ tình yêu cho bạn. Hãy liệt kê cụ thể những phương cách này. Có thể bạn còn cần liệt kê thêm một số vào lề bên. Hãy ca ngợi Chúa về sự nhân lành của Ngài .
Nếu tôi muốn tóm tắt toàn bộ Cựu Ước, thì câu tóm tắt đó sẽ được diễn tả qua câu Kinh Thánh này: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (PhuDnl 6:4-5)
Lời kêu gọi tận đáy lòng này của Đức Chúa Trời được diễn ta qua suốt Cựu Ước. Bản chất của Tân Ước cũng giống như vậy. Chúa Giê-xu đã trích lời từ Phụctruyền Luậtlệ Ký để nói đến điều răn lớn hơn hết trong luật pháp là: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi“ (Mac Mc 12:30). Mọi sự trong đời sống Cơ Đốc của bạn, mọi sự về việc biết và kinh nghiệm Ngài, mọi sự về việc biết ý muốn Ngài, đều tùy thuộc vào phẩm chất mối quan hệ yêu thương giữa bạn với Đức Chúa Trời. Nếu mối quan hệ yêu thương đó không ổn, không một điều nào trong đời sống của bạn sẽ ổn được.
Đọc những câu Kinh Thánh sau nói về mối quan hệ yêu thương. Khi đọc, bạn nhấn mạnh vào từng chữ yêu thương (hay mọi hình thức của từ này, chẳng hạn như động từ “yêu ”) bằng cách khoanh tròn chữ đó mỗi lần xuất hiện .
PhuDnl 30:19-20 - “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi.”
GiGa 3:16 - “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
14:21 - “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.”
RoRm 8:35, 37, 39 - “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?.... Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.... Chẳng vật nào] có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
GiGa 3:16 - “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.”
IGi1Ga 4:9-10, 19 - “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.... Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”
Dùng những câu Kinh Thánh trên trả lời các câu hỏi sau :
1. Ai là “sự sống” của bạn?
2. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng những cách nào?

3. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của mình với Ngài bằng cách nào?


4. Đức Chúa Trời hứa làm gì để đáp lại tình yêu của chúng ta đối với Ngài?
5. Ai đã yêu trước - chúng ta hay Đức Chúa Trời?
Giải đáp: (1) Chúa là sự sống của bạn. (2) Ngài đã kéo chúng ta đến với chính Ngài. Ngài sai Con Độc Sanh của Ngài đến thế gian để ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã phó mạng sống Ngài vì chúng ta. (3) Chọn sự sống; lắng nghe tiếng Ngài; tríu mến Ngài; tin nơi Con Độc Sanh của Ngài; vâng giữ các mạng lịnh và sự dẫn dắt của Ngài; sẵn lòng phó sự sống cho anh em mình. (4) Chúng ta và con cái chúng ta sẽ được sống trong phước hạnh của Ngài. Nhờ tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta có sự sống đời đời. Đức Chúa Cha sẽ yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ đến để cư ngụ trong đời sống chúng ta. Ngài sẽ khiến chúng ta thắng trổi hơn mọi khó khăn. Chúng ta sẽ không bao giờ bị phân rẽ khỏi tình yêu Ngài. (5) Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước. “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (IGi1Ga 4:16). Bản tánh của Ngài chính là yêu thương.
Đức Chúa Trời muốn một điều nào từ nơi bạn? Ngài muốn bạn yêu Ngài bằng trọn con người mình. Việc bạn kinh nghiệm Đức Chúa Trời tùy thuộc vào việc bạn có mối quan hệ yêu thương này. Mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn bất cứ yếu tố đơn lẻ nào trong đời sống bạn.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng cho đơn vị này vào những hàng dưới đây, rồi ôn lại những câu gốc từ các đơn vị khác. Xin nhớ, bạn có thể chọn một câu khác .
Ngày 3, bạn sẽ có bài tập mà có lẽ cần lên kế hoạch trước. Xin mở trang 60 đọc phần “Công Tác Ngày 3” để bạn có thể chuẩn bị trước .
Mối Quan Hệ Yêu Thương Với Đức Chúa Trời
Hãy hình dung một cái thang cao dựa vào tường. Bây giờ hãy nghĩ đến đời sống mình như tiến trình leo lên chiếc thang đó. Há không phải là thảm kịch sao khi leo lên đến chót thang mới phát hiện ra mình đã đặt thang dựa lộn bức tường? Có cả một cuộc đời để sống, nhưng bạn lại bỏ lỡ!
Ở phần đầu giáo trình, chúng ta nói về đời sống bạn chăm vào Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa đời sống bạn phải có quan hệ đúng đắn với Ngài. Đây là mối quan hệ yêu thương, mà vì cớ đó bạn được dựng nên - một mối quan hệ yêu thương tập trung vào Đức Chúa Trời. Mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời (Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh) chính là phương diện duy nhất quan trọng của đời sống bạn. Nếu mối quan hệ đó không ổn, không còn điều nào khác là quan trọng nữa cả.
Nếu bạn biết rằng tất cả những gì mình có chính là mối quan hệ với Ngài, liệu bạn có thỏa mãn hoàn toàn và trọn vẹn không? Nhiều người sẽ nói: “À, tôi muốn có mối quan hệ đó, nhưng tôi chắc mình phải làm một điều gì đó” hoặc “Chắc chắn tôi thích Chúa giao cho tôi một chức vụ hay một việc gì đó để làm.” Chúng ta là những người “chăm làm.” Chúng ta cảm thấy vô giá trị hoặc vô dụng nếu không bận rộn làm một việc gì đó. Kinh Thánh dạy chúng ta hiểu Đức Chúa Trời đang phán: “Ta muốn con yêu ta hơn hết. Khi con ở trong mối quan hệ yêu thương với ta, con có được mọi sự đã có sẵn.” Được Đức Chúa Trời yêu chính là mối quan hệ cao cả nhất, thành tựu cao nhất, và địa vị cao nhất trong cuộc sống.
Nói vậy không có nghĩa bạn sẽ khỏi làm bất kỳ điều gì để bày tỏ tình yêu của mình đối với Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi bạn vâng lời Ngài và làm mọi điều Ngài yêu cầu bạn. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải đang làm một việc gì đó thì mới cảm thấy được thỏa mãn. Bạn được thỏa mãn hoàn toàn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Khi được đầy dẫy Ngài, bạn còn cần điều gì khác nữa?
Đọc bài thánh ca sau của Rhea F. Miller. Khoanh tròn mọi điều nào có thể cạnh tranh tình yêu và sự chú ý dành cho Chúa Giê-xu .
Tôi muốn có Giê-xu hơn vàng bạc,
Tôi muốn thuộc về Ngài hơn là có vô số của cải;
Tôi muốn có Giê-xu hơn nhà cửa đất đai,
Tôi muốn được dẫn dắt bởi bàn tay chịu đinh đóng của Ngài.
Tôi muốn có Giê-xu hơn những tràng vỗ tay của con người,
Tôi muốn được trung tín với sự nghiệp yêu quý của Ngài;
Tôi muốn Giê-xu hơn danh vọng trên khắp thế gian,
Tôi muốn sống xứng đáng với danh thánh của Ngài.
Ngài xinh hơn hoa huệ xinh tươi hiếm nhất,
Ngọt hơn mật từ tàng ong;
Ngài là tất cả những gì tâm linh đang đói khát của con cần đến,
Tôi muốn có Giê-xu và được Ngài dẫn dắt.
ĐIỆP KHÚC
Hơn là làm vua của một vương quốc bao la
Hoặc bị nhốt dưới quyền kiểm soát kinh sợ của tội lỗi;
Tôi muốn có Giê-xu
Hơn mọi điều trần gian này ban cho hôm nay. 1
Suy gẫm ý nghĩa của những từ ngữ ấy. Nếu như bạn chỉ được duy nhất một điều trong từng cặp sau đây, bạn sẽ thành thật chọn điều nào? Đánh dấu chọn câu trả lời .
1. Tôi chọn
q Giê-xu q Vàng, bạc, vô số của cải, nhà cửa và đất đai
2. Tôi chọn
q Giê-xu q Sự tung hô của con người và danh vọng khắp thế gian.
3. Tôi chọn
q Giê-xu q Làm vua của một vương quốc rộng lớn
Bạn có thật sự muốn yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của bạn bằng cả tấm lòng mình không? Ngài sẽ không chịu để ai cạnh tranh đâu. Ngài phán:
“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Mamôn nữa” (Mat Mt 6:24).
“Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Ysác, và Giacốp, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất; những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa; các giếng mà ngươi không có đào; cây nho và cây ôlive mà ngươi không có trồng; Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà” (PhuDnl 6:10-15).
“Bởi tình yêu thương bạn, Ngài sẽ chu cấp mọi thứ bạn có cần - khi bạn yêu Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. (Xem Mat Mt 6:31-33)
Được Dựng Nên Không Phải Cho Cõi Thời Gian, Nhưng Cho Cõi Đời Đời
Đức Chúa Trời không dựng nên bạn cho cõi thời gian; Ngài dựng nên bạn cho cõi đời đời. Cõi thời gian (trọn quãng đời bạn sống trên đất) tạo cơ hội để làm quen với Ngài. Đây là cơ hội để Ngài phát triển tính cách bạn trở nên giống như hình ảnh của Ngài. Rồi cõi đời đời sẽ dành cho bạn những chiều kích đầy trọn nhất.
Nếu chỉ biết sống trong cõi thời gian (hiện trên đất này), bạn sẽ đánh mất ý nghĩa tối hậu của sự sáng thế. Nếu sống cho cõi thời gian, bạn sẽ để cho quá khứ hình thành và định hướng cuộc sống mình hôm nay. Cuộc sống bạn với tư cách con cái Chúa đáng ra phải được định hướng bởi tương lai (những đặc điểm mà một ngày kia bạn sẽ có). Đức Chúa Trời dùng thời gian hiện tại của bạn để nắn đúc và định hình sự hữu ích tương lai của bạn ngay trên đất này và trong cõi đời đời.
Trong quá khứ, một số điều nào hiện đang tạo ảnh hưởng hạn chế mạnh mẽ trên đời sống bạn ngày nay? Những điều này có thể bao gồm các khuyết tật, bối cảnh gia đình trục trặc, những thất bại, hổ thẹn về “bí mật ” của bản thân hay gia đình, hoặc các điều như là sự tự cao, thành công, danh vọng, sự trọng vọng, giàu có cực độ, v.v ...


Bạn nghĩ mình được định hướng chủ yếu bởi quá khứ hay bởi tương lai của mình? Vì sao?


Phao-lô đã tranh chiến với nan đề này. Sau đây là phương cách ông giải quyết quá khứ và hiện tại của mình:
Phi Pl 3:4-14
4Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bêngiamin, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pharisi; 6về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. 7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ 9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Trả lời những câu hỏi sau dựa trên lời tuyên bố của Phao-lô trong 3:4-14.
1. Có một số điều nào trong quá khứ của Phao-lô có thể gây ảnh hưởng đến hiện tại của ông?2. Phao-lô đánh giá những điều này như thế nào? (câu 8)

3. Vì sao Phao-lô xem thường quá khứ của mình như vậy? (câu 8- 11)


4. Phao-lô làm gì để chuẩn bị cho giải thưởng trong tương lai? (câu 13- 14)
Quên lửng
Bươn theo
Nhắm
Giải đáp: (1) Ông là một người Do Thái chính tông và trung thành ra từ chi phái hoàng tộc Bêngiamin. Ông giữ luật pháp của người Pharisi không chỗ trách được. Ông là người sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời. (2) Ông xem những điều lợi đó như rác và sự lỗ. (3) Phao-lô muốn biết Đấng Christ, được ở trong Ngài, và được trở nên giống như Ngài để được phước hạnh trong tương lai (sống lại từ trong kẻ chết). (4) Ông quên lửng quá khứ. Ông bươn đến tương lai. Ông nhắm vào mục đích trong tương lai là giải thưởng ở trên trời.
Khát vọng thực sự của Phao-lô chính là biết Đấng Christ và trở nên giống như Ngài. Bạn cũng có thể đặt đời sống mình dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để tiến đến chỗ biết Ngài, yêu mến chỉ một mình Ngài mà thôi, và trở nên giống như Đấng Christ. Hãy để hiện tại của bạn được nắn đúc và định hình bởi những điều bạn sẽ trở nên ở trong Đấng Christ. Bạn được tạo dựng cho cõi đời đời!
Đầu Tư Vào Tương Lai
Bạn cần bắt đầu định hướng đời sống mình vào những mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài vượt quá cõi thời gian để tiến vào cõi đời đời. Hãy bảo đảm bạn đang đầu tư đời sống, thì giờ và những nguồn cung ứng của bạn vào những điều còn lại đến đời đời chứ không vào những điều sẽ qua đi. Nếu không nhận thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn cho cõi đời đời, thì bạn đang đầu tư sai hướng. Bạn cần phải chất chứa của cải ở trên trời. (Xem Mat Mt 6:19-21, 33)
Đây là lý do vì sao quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời lại quan trọng đến như vậy. Ngài yêu thương bạn. Ngài biết điều tốt nhất cho bạn. Chỉ có Ngài mới có thể hướng dẫn bạn đầu tư đời sống cách có giá trị. Sự dẫn dắt này sẽ đến khi bạn “bước đi” với Ngài và lắng nghe tiếng Ngài.
Bạn đang đầu tư đời sống, thời gian và những nguồn cung ứng của mình vào đâu? Lập hai danh sách dưới đây. Hãy liệt kê những điều sẽ qua đi vào bên trái, những điều giá trị đời đời vào phía bên phải .
Hãy suy nghĩ và cầu nguyện về bất kỳ sự điều chỉnh nào cần phải thực hiện trong phương cách bạn đầu tư đời sống. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn thấy nhãn quan của Ngài trên đời sống bạn. Hãy viết ra dưới đây mọi điều chỉnh nào bạn cảm thấy Đức Chúa Trời muốn mình thực hiện .

Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học hôm nay?


Bước Đi Với Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ đầu tiên - là Ađam và Êva - cho mối quan hệ yêu thương với chính Ngài. Sau khi Ađam và Êva phạm tội, họ nghe tiếng Đức Giê-hô-va bước đi trong vườn vào buổi chiều tà. Họ đã trốn khỏi mặt Ngài vì sợ và xấu hổ. Hãy cố gắng cảm nhận tấm lòng của Cha yêu thương khi Ngài hỏi lời đầy yêu thương tuyệt diệu này: “Ngươi ở đâu?” (SaSt 3:9). Đức Chúa Trời biết đã có chuyện xảy ra cho mối quan hệ yêu thương này.
Khi mối quan hệ của bạn được như đáng phải có, bạn sẽ luôn luôn giao thông với Đức Chúa Cha. Bạn sẽ ở trước sự hiện diện của Ngài để chờ đợi và đón mối quan hệ yêu thương này. Khi Ađam và Êva không có mặt, thì đã có trục trặc rồi.
Giờ Tĩnh Nguyện Với Đức Chúa Trời
Mỗi sáng sớm, tôi có cuộc hẹn với Đức Chúa Trời. Tôi thường tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương tôi đến gặp tôi tại đó. Ngài cảm thấy thế nào khi hỏi: “Này Henry, con ở đâu?” còn tôi lại vắng mặt. Tôi khám phá ra điều này thật đúng trong bước đường đồng đi của mình với Chúa: Tôi giữ giờ tĩnh nguyện với Đức Chúa Trời không phải để có mối quan hệ, nhưng vì tôi đã có mối quan hệ rồi. Vì đã có mối quan hệ yêu thương đó với Chúa, nên tôi muốn gặp Ngài trong giờ tĩnh nguyện. Tôi muốn dành thì giờ để có mặt tại đó. Thì giờ ở với Ngài làm mối quan hệ của tôi với Ngài thêm phong phú và sâu nhiệm.
Tôi nghe nhiều người nói: “Thật sự tôi phải tranh chiến để cố gắng có thì giờ ở một mình với Đức Chúa Trời.” Nếu đó đang là nan đề của bạn, tôi xin gợi ý thế này. Hãy đặt việc đến để yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng trở thành một điều ưu tiên trong đời sống bạn. Việc xác lập ưu tiên đó sẽ giải quyết hầu hết các nan đề của bạn với giờ tĩnh nguyện. Do đó, bạn tĩnh nguyện chính vì bạn biết Ngài và yêu Ngài, chứ không phải chỉ cốt để học biết về Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói chính “tình yêu thương của Đấng Christ đã thôi thúc, cảm động hoặc ràng buộc ông” (IICo 2Cr 5:14).
Giả sử bạn đang hẹn hò với người yêu và dự định cưới. Nguyên nhân chính yếu khiến bạn hẹn hò (dành thì giờ ở với ) với người ấy là gì? Đánh dấu chọn MỘT đáp ứng :
q 1. Vì tôi muốn tìm ra những điều anh ấy thích và không thích.
q 2. Vì tôi muốn biết bối cảnh gia đình của cô ấy.
q 3. Vì tôi muốn biết về kiến thức và học vấn của anh ấy.
q 4. Vì tôi yêu cô ấy và thích được ở bên cô ấy.
Khi hai người yêu nhau và dự định cưới nhau, họ quan tâm tìm biết thông tin về nhau. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính yếu khiến họ hẹn hò. Họ dành thời gian ở bên nhau vì họ yêu nhau và thích được ở bên nhau.
Tương tự, khi dành thì giờ ở với Ngài, bạn sẽ học biết rất nhiều về Đức Chúa Trời, Lời Ngài, các mục đích và các đường lối Ngài. Bạn sẽ tiến đến chỗ biết Ngài trong suốt ngày khi kinh nghiệm Ngài hành động trong và qua bạn. Tuy nhiên, học biết về Ngài không phải là nguyên nhân khiến bạn muốn có giờ tĩnh nguyện với Ngài. Bạn càng biết Ngài và càng kinh nghiệm tình yêu bất tuyệt của Ngài, bạn càng yêu Ngài. Hãy đọc lời bài hát ở lề bên “Tình Yêu Bất Tuyệt.” Bạn sẽ muốn dành thì giờ ở riêng với Ngài vì yêu Ngài và vui ở bên Chúa.
Bài học hôm nay ngắn hơn thường lệ để dành thì giờ cho công tác sau. Có thể bạn làm ngay hôm nay, nhưng cũng có thể chọn một thì giờ khác trong tuần. Hãy chuẩn bị làm xong công tác trước buổi nhóm kế tiếp. Công tác này có thể đòi hỏi phải lên kế hoạch hoặc điều chỉnh. Xin cứ tự nhiên điều chỉnh công tác cho phù hợp với những nhu cầu và hoàn cảnh của bản thân bạn.
Ađam và Êva đã bước đi với Đức Chúa Trời vào buổi xế chiều. Tôi muốn bạn biệt riêng ít nhất 30 phút cho thì giờ “đồng đi với Chúa.” Nếu địa điểm, điều kiện vật chất, và khí hậu cho phép, bạn hãy tìm một nơi ở ngoài trời để đồng đi với Chúa. Hãy dùng thì giờ này để thoát ra khỏi những thông lệ của bạn. Có thể bạn cần lên kế hoạch chuyến đi đặc biệt trong một khoảng thời gian nào đó của ngày chỉ cốt để ở riêng với Chúa. Những địa điểm này có thể là :
- Khu vực lân cận nhà bạn. - Khu rừng ở miền đồng quê
- Công viên thành phố - Bãi biển
- Một khu vườn - Đường lên núi
- Bờ hồ - Bất cứ nơi đâu
Hãy dành thì giờ bước đi và nói chuyện với Chúa. Nếu địa điểm cho phép, có thể bạn cần nói to lên. Hãy tập trung tư tưởng vào tình yêu của Cha Thiên Thượng. Hãy ca ngợi Ngài vì tình yêu và lòng nhân từ Ngài. Hãy cảm tạ Chúa về những biểu hiện yêu thương của Ngài dành cho bạn. Hãy cụ thể. Hãy biểu lộ lòng yêu mến Chúa của bạn, dành thì giờ thờ phượng và chúc tụng Ngài.
Sau giờ đồng đi với Chúa, hãy viết những cảm nghĩ của bạn vào các hàng dưới dây. Nếu áp dụng được, hãy trả lời một số câu hỏi sau :
° Bạn cảm thấy thế nào khi bước đi và trò chuyện với Chúa ?
° Bạn ý thức được phương diện nào trong mối quan hệ yêu thương của bạn với Chúa.
° Nếu đây là một thì giờ khó khăn hoặc khó chịu, bạn nghĩ vì sao như vậy?
° Đã diễn ra điều nào đặc biệt có ý nghĩa hoặc đặc biệt vui mừng?


Đọc lớn câu gốc thuộc lòng hoặc viết vào một tờ giấy rời .
Đức Chúa Trời Theo Đuổi Mối Quan Hệ Yêu Thương
Đức Chúa Trời luôn luôn khởi xướng trước trong mối quan hệ yêu thương này. Đức Chúa Trời phải khởi xướng và đến với chúng ta thì chúng ta mới kinh nghiệm được Ngài. Đây là lời chứng của toàn Kinh Thánh. Ngài đã đến với Ađam và Êva trong vườn Êđen. Ngài đã thông công với họ và họ với Ngài trong tình yêu thương. Ngài đến với Nôê, Áp-ra-ham, Môi-se, và các tiên tri. Đức Chúa Trời đã khởi xướng để mỗi người trong Cựu Ước kinh nghiệm Ngài trong mối tương giao cá nhân đầy tình yêu. Điều này cũng đúng trong Tân Ước nữa. Đức Chúa Giê-xu đã đến với các môn đồ, chọn họ ở với Ngài và kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Ngài đến Phao-lô trên con đường Đamách. Trong tình trạng con người tự nhiên của chúng ta, chúng ta không tự mình chủ động tìm kiếm Ngài trước.
Không ai tự mình chủ động tìm kiếm Đức Chúa Trời trước
Đọc RoRm 3:10- 12 (lề bên ) rồi trả lời các câu hỏi sau .
1. Có bao nhiêu người tự có sự công nghĩa?
2. Có bao nhiêu người tự hiểu được những vấn đề thuộc linh?
3. Có bao nhiêu người tự tìm kiếm Đức Chúa Trời?
4. Có bao nhiêu người tự làm lành?
Không một ai; dẫu một người cũng không! Tội lỗi ảnh hưởng trên chúng ta sâu đậm đến nỗi không ai tự chủ động tìm kiếm Chúa. Do đó, nếu chúng ta muốn quan hệ với Ngài hay với Con Ngài, thì Chúa phải khởi xướng. Đây chính là điều Ngài đã làm.
Đức Chúa Trời Kéo Chúng Ta Đến Với Ngài
Đọc câu Kinh Thánh ở lề bên rồi trả lời câu hỏi sau :
1. Ai có thể đến với Chúa Giê-xu mà không cần được Đức Chúa Cha kéo đến?
2. Người lắng nghe Đức Chúa Cha và học biết từ Ngài thì sẽ làm gì?

3. Cách duy nhất để có thể đến với Chúa Giê-xu là gì?

Gie Gr 31:3 - “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”
OsHs 11:4 - “Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.”
Tình yêu mà Chúa tập trung vào đời sống bạn là tình yêu đời đời. Bởi tình yêu đó mà Ngài kéo bạn đến với chính Ngài. Ngài đã kéo bạn đến bằng dây tình yêu thương khi bạn vẫn chưa kết thân cùng Ngài, khi bạn vẫn còn là kẻ thù Ngài. Ngài đã ban Con Ngài chết thay bạn. Muốn neo chắc kinh nghiệm Ngài và biết ý muốn Ngài, bạn phải tin tuyệt đối nơi tình yêu Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Làm sao bạn biết Đức Chúa Trời yêu bạn? Bạn nêu được một số lý do nào khiến bạn tin quyết Đức Chúa Trời yêu mình?Đức Chúa Trời đã đến với Sau-lơ, về sau gọi là Phao-lô (Côngvụ 9:1;- 19). Sau-lơ đang thực sự chống đối Đức Chúa Trời và hoạt động của Ngài, đang chống lại Giê-xu con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến Phao-lô và bày tỏ những ý định đầy tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho ông. Điều này cũng đúng trong đời sống chúng ta. Chúng ta không chọn Ngài. Ngài chọn chúng ta, yêu chúng ta, và bày tỏ những ý định đời đời của Ngài cho đời sống chúng ta.
Chúa Giê-xu phán với những môn đồ Ngài: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi.... các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian” (GiGa 15:16, 19). Không phải Phi-e-rơ đã chọn theo Chúa Giê-xu sao? Không. Chúa Giê-xu đã chọn Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đáp ứng với lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã khởi xướng trước.
Chúa Giê-xu phán rằng Phi-e-rơ đang đáp ứng với sự khởi xướng trước của Đức Chúa Trời trong đời sống ông (Mat Mt 16:13-17). Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ xem người ta nói Ngài là ai. Sau đó Ngài hỏi họ xem chính họ nói Ngài là ai. Phi-e-rơ trả lời đúng: “Chúa là Đấng Christ.” Bấy giờ, Chúa Giê-xu đã tuyên bố một câu rất ý nghĩa cho Phi-e-rơ: “Chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.”
Ai đã bày tỏ cho Phi-e-rơ biết Chúa Giê-xu đã Đấng Christ, tức Đấng Mêsia được hứa ban?

Về cơ bản, Chúa Giê-xu đang nói: “Này Phi-e-rơ, ngươi chẳng bao giờ có thể biết và xưng Ta là Đấng Christ nếu Cha ta ở trên trời không hành động trong ngươi. Ngài đã khiến cho ngươi biết ta là ai. Ngươi đang đáp ứng với hoạt động của Đức Chúa Cha trong đời sống ngươi. Tốt lắm!”
Bạn có nhận thấy Đức Chúa Trời cương quyết yêu bạn không? Nếu không có việc đó, ắt bạn chẳng bao giờ trở thành Cơ Đốc nhân được. Ngài đã có ý định khi kêu gọi bạn. Ngài đã bắt đầu hành động trong đời sống bạn. Bạn bắt đầu kinh nghiệm mối quan hệ yêu thương của Đức Chúa Trời ngay từ chỗ Ngài khởi xướng trước. Ngài bắt đầu mở trí hiểu cho bạn. Ngài kéo bạn đến với Ngài.
Bạn đã làm gì? Chọn đáp ứng của bạn .
r 1. Tôi đáp lại lời Ngài mời gọi vào mối quan hệ yêu thương.
r 2. Tôi khước từ lời đề nghị mối quan hệ yêu thương của Ngài.
Khi bạn đáp ứng lời Ngài mời gọi, Ngài đưa bạn vào mối quan hệ yêu thương với Ngài. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không chủ động trước, bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm tình yêu đó, không bao giờ ở trong tình yêu đó, hoặc cũng không bao giờ biết về tình yêu đó.
Đánh số 1 - 4 cho các mục sau theo thứ tự xuất hiện trong diễn tiến triển khai mối quan hệ tình yêu với Đức Chúa Trời .
_____ a. Đức Chúa Trời bước vào đời sống tôi và thông công với tôi.
_____ b. Tôi đáp ứng với hoạt động của Ngài trong đời sống mình và mời Ngài thực hiện điều Ngài muốn trong đời sống tôi.
_____ c. Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi biết tình yêu của Ngài và bày tỏ chính Ngài cho tôi.
_____ d. Đức Chúa Trời đã chọn yêu tôi vì cớ tình yêu của Ngài.
Một số những hành động trên dường như diễn ra đồng thời. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết chắc điều này - Chúa khởi xướng; sau đó chúng ta đáp ứng. Tôi đánh số các mục là: a - 4, b - 3, c - 2, và d - 1. Chúa luôn luôn yêu chúng ta trước.
Các câu Kinh Thánh sau nói về bước chủ động trước của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ yêu thương. Đọc từng phân đoạn. Sau đó viết câu tóm tắt ngắn về cách Chúa hành động (hoặc đã hành động ) hoặc việc Ngài làm (hoặc đã làm ) để thực hiện bước chủ động này .
PhuDnl 30:6 - “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống.”

LuLc 10:22 - “Cha ta đã giao mọi sự cho ta; ngoài Cha không ai biết Con là ai; ngoài Con, và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai.”

GiGa 15:16 - “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn.”

Phi Pl 2:13 - “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.”

IGi1Ga 3:16 - “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.”

KhKh 3:20 - “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”

Điền một trong những từ này vào khoảng trống cho đúng câu sau .
Không bao giờ - thỉnh thoảng - thường xuyên - luôn luôn
Đức Chúa Trời _______________________ chủ động trước để thiết lập mối quan hệ yêu thương với tôi.
Ôn bài ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Chúa chỉ một hay nhiều câu tuyên bố hoặc câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Mối Quan Hệ Thực Hữu, Cá Nhân, Thực Tiễn
Mối quan hệ Chúa muốn có với bạn sẽ là mối quan hệ thực tế và cá nhân. Có người hỏi: “Liệu người ta có thể thực sự có một mối quan hệ thực tế, cá nhân và thực tiễn với Đức Chúa Trời không?” Họ dường như nghĩ Chúa ở rất xa và không quan tâm đến nếp sống hằng ngày của họ. Đó không phải là Đức Chúa Trời chúng ta thấy trong Kinh Thánh đâu.
Đọc một phân đoạn Kinh Thánh. Sau đó mô tả ít nhất một sự kiện cho thấy mối quan hệ của những người ấy với Chúa là một mối quan hệ thực tế, cá nhân, và/hoặc thực tiễn. Nếu đã quen câu chuyện rồi, bạn có thể trả lời theo cách bạn đang hiểu phân đoạn đó. Sau đó làm y như vậy với phân đoạn kế tiếp. Tôi làm mẫu phân đoạn đầu .
Ađam và Êva sau khi phạm tội - SaSt 3:20-11 Họ lõa lồ. Đức Chúa Trời đã lấy da thú làm áo cho họ ._
Aga khi trốn khỏi Sara - 16:1-13

Salômôn và lời cầu xin sự khôn ngoan - IVua 1V 3:5-13; 4:29-30

Mười hai môn đồ được sai đi giảng đạo - Mac Mc 6:7-13

Phi-e-rơ trong ngục chờ xử án - Cong Cv 12:1-17

Giăng trên đảo Bátmô - KhKh 1:9-20

Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, chúng ta thấy Đức Chúa Trời quan hệ với dân sự bằng những cách thực tế, cá nhân, mật thiết và thực tiễn. Đức Chúa Trời đã tương giao mật thiết với Ađam và Êva, đồng đi với họ trong vườn vào buổi xế chiều. Đức Chúa Trời đã đi theo họ để khôi phục mối quan hệ yêu thương. Ngài đã đáp ứng nhu cầu rất thực tiễn bằng cách ban áo che phủ sự lõa lồ của họ.
Aga đã bị Sarai lợi dụng, ngược đãi, và xử tệ. Aga chạy trốn để cứu mạng. Khi cạn kiệt mọi nguồn cung ứng, khi không còn biết trông mong vào đâu, khi mọi hy vọng đã tàn, Đức Chúa Trời đến với nàng. Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, nàng biết Đức Chúa Trời nhìn thấy mình, biết nhu cầu và trìu mến chu cấp cho nàng. Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi cá nhân.
Đa-vít, cha của Salômôn, là người tìm kiếm Chúa trọn lòng. Salômôn có di sản đức tin và sự vâng lời để giữ theo. Ông có cơ hội để cầu xin và nhận lãnh bất cứ điều nào mình muốn từ Đức Chúa Trời. Salômôn đã bày tỏ tình yêu dân sự Đức Chúa Trời bằng cách cầu xin tấm lòng khôn ngoan biết biện biệt. Đức Chúa Trời nhậm lời thỉnh cầu, đồng thời cũng ban cho ông cả giàu có và danh vọng nữa. Salômôn thấy mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời là rất thực tiễn.
Các môn đồ cũng có mối quan hệ thực tế, cá nhân, và thực tiễn với Chúa Giê-xu - tức Con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã chọn họ để họ được ở với Ngài. Có được mối quan hệ mật thiết như thế với Chúa Giê-xu quả sung sướng biết bao! Khi họ được giao một công tác rất khó khăn, Chúa Giê-xu không sai họ mà không giúp đỡ. Chúa đã ban cho họ uy quyền trên các tà linh mà trước đó họ chưa hề biết.
Tại một số nơi trên thế giới, vâng lời Chúa sẽ phải bị tù. Đây chính là từng trải của Phi-e-rơ. Để nhậm lời cầu nguyện, Chúa đã giải cứu ông bằng phép lạ. Điều này rất thực tiễn và đầy kịch tính, đến nỗi Phi-e-rơ thoạt đầu nghĩ là giấc mơ. Các Cơ Đốc nhân đang cầu nguyện nghĩ ông là thiên sứ. Chẳng mấy chốc, họ thảy đều khám phá ra sự giải cứu của Chúa là thực tế. Sự giải cứu này chắc chắn đã cứu mạng sống Phi-e-rơ.
Khi bị lưu đày tại đảo Bátmô, Giăng đang tương giao với Chúa trong ngày của Ngài. Qua thì giờ tương giao này với Đức Thánh Linh, Giăng nhận được sự khải thị của Chúa Giê-xu Christ để “tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến” (KhKh 1:1). Sứ điệp này là sự thách thức và là sự khích lệ đích thật cho các hội thánh từ thời Giăng cho đến nay.
Khi đọc Kinh Thánh, bạn có cảm thấy Đức Chúa Trời trở thành thực tế và cá nhân đối với con người không? Bạn có cảm thấy mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời là thực tiễn không? Có phải Ngài cũng đã thực tế và cá nhân với Nôê? Với Áp-ra-ham? Với Môi-se? với Êsai? Đúng! Có! Đúng! Ngài có thay đổi không? Không! Điều này đã đúng trong Cựu Ước. Điều này đã đúng trong thời kỳ của Chúa Giê-xu tại thế và thi hành chức vụ. Điều này đã đúng sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Đời sống bạn cũng có thể phản ảnh được mối quan hệ có thực, cá nhân và thực tiễn ấy khi đáp ứng với hành động của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.
Mô tả vắn tắt một từng trải trong đời sống bạn khi Đức Chúa Trời rất thực tế, cá nhân, và / hoặc thực tiễn trong mối quan hệ của Ngài với bạn .
Tình yêu thương phải thực tế và cá nhân. Người ta không thể yêu nếu không có “ai đó” để yêu. Mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời xảy ra giữa hai hữu thể thực tế. Mối quan hệ với Đức Chúa Trời là thực tế và cá nhân. Đấy luôn luôn là khao khát của Ngài. Ngài dồn hết mọi nỗ lực để khiến ước muốn này thành hiện thực. Ngài là Thân Vị tuôn đổ sự sống Ngài vào đời sống bạn.
Nếu vì lý do nào đó không thể nghĩ ra lúc mà mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời rất thực tế, cá nhân, và thực tiễn, bạn cần dành thì giờ đánh giá lại mối quan hệ giữa mình với Chúa. Hãy ra mắt Chúa trong sự cầu nguyện xin Ngài bày tỏ bản chất thật của mối quan hệ giữa bạn với Ngài. Hãy cầu xin Ngài đưa bạn vào mối quan hệ ấy. Nếu nhận ra rằng mình chưa hề bước vào mối quan hệ cứu rỗi với Chúa, hãy lật đến sinh hoạt học tập ở trang 8 để giải quyết vấn đề rất quan trọng ấy ngay giờ này.
Sự Hiện Diện Và Công Việc Của Chúa Trong Đời Sống Bạn Rất Thực Tiễn
Có người nói với tôi: “Này Henry, chuyện ông đang gợi ý về việc làm theo ý muốn Chúa là không thực tiễn trong thời chúng ta.” Tôi luôn luôn nghĩ khác họ. Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời rất thực tiễn. Ngài đã thực hữu trong Kinh Thánh. Hôm nay Ngài vẫn thực hữu y nguyên như vậy. Lúc ban mana, chim cút và nước cho con cái Y-sơ-ra-ên, Ngài đã rất thực tiễn. Khi Chúa Giê-xu hóa bánh nuôi 5000 người, Ngài đã rất thực tiễn. Đức Chúa Trời mà tôi thấy được bày tỏ trong Kinh Thánh là một Đức Chúa Trời thực tế, cá nhân và thực tiễn. Tôi cũng hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời thực tiễn và thực tế với tôi nữa.
Sự hiện diện liên tục của Đức Chúa Trời là phần thực tiễn nhất trong đời sống và chức vụ của bạn. Buồn thay, chúng ta thường giao cho Đức Chúa Trời một chỗ rất hạn hẹp trong đời sống mình. Sau đó chúng ta kêu cầu Ngài mỗi khi cần được giúp. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta tìm được trong Lời Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng đang hành động trong thế giới chúng ta. Ngài mời bạn quan hệ với Ngài, để Ngài có thể hoàn tất công việc Ngài qua bạn. Toàn bộ kế hoạch để Ngài mở mang Nước Trời tùy thuộc vào việc Ngài hành động bằng những cách thực tế và thực tiễn qua mối quan hệ với dân sự Ngài.
Biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời qua mối quan hệ thực tế và cá nhân là điều thực tiễn trong Kinh Thánh. Xin kiên nhẫn khi chúng ta cùng học với nhau. Tôi tin bạn sẽ thấy bước đường đồng đi với Đức Chúa Trời thế này là hết sức thực tiễn. Đức Chúa Trời có thể tạo ra sự khác biệt thực tiễn trong những mối quan hệ của bạn giữa gia đình, hội thánh, và với người khác. Bạn có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời cách thực tiễn đến nỗi bạn biết mình đang kinh nghiệm Ngài.
Bạn có thể mô tả mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời là thực tế, cá nhân và thực tiễn không? Vì sao?


Điền vào khoảng trống cho đầy đủ thực tại thứ nhì của việc kinh nghiệm Chúa. Hãy biến nó trở thành của cá nhân bạn .
1. Đức Chúa Trời luôn luôn hành động quanh bạn
2. Đức Chúa Trời ____________________ không ngừng,
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn những câu Kinh Thánh thuộc lòng để chuẩn bị đọc cho một người bạn trong nhóm nhỏ tuần này .
Nếu bạn chưa dành thì giờ để “đồng đi với Đức Chúa Trời” và viết ra kinh nghiệm này ở Ngày 3, hãy cố gắng thực hiện trước buổi nhóm tuần này .
1* Copyright 1922. Tu chính 1950. Chuyển nhượng cho Chancel Music, Inc. International giữ bản quyền. Đã đăng ký bản quyền. Đã xin phép sử dụng.


Tình Yêu Và Lời Mời Gọi Của Đức Chúa Trời
Jack Conner: Vị Mục Sư Truyền Giáo
Khi hội thánh Faith Baptist Church thành lập đoàn truyền giáo đầu tiên, chúng tôi mời Jack Conner làm mục sư truyền giáo của chúng tôi, nhưng không có tiền để lo phí tổn đi lại và cũng không có tiền trả lương. Jack có ba con đang đi học, nên chúng tôi cảm thấy mình phải trả lương ít nhất là 850 dollars. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chu cấp chi phí đi lại và những nhu cầu của ông. Tôi chưa hề hướng dẫn một hội thánh nào làm điều đó cả. Giờ đây chúng tôi phải bước ra bởi đức tin, tin Chúa muốn ông làm mục sư cho đoàn truyền giáo của chúng tôi tại Prince Albert. Ngoại trừ một vài người tại California, tôi không biết ai có thể giúp phần tài chánh. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Chúa làm cách nào mà chu cấp khoản này?” Rồi tôi chợt hiểu rằng chừng nào Chúa còn biết tôi ở nơi nào, thì Ngài vẫn có thể khiến bất kỳ ai trên thế gian này biết nơi ở của tôi. Miễn Ngài biết nhu cầu tôi, thì Ngài có thể đặt nhu cầu đó trong lòng của bất cứ ai được Ngài chọn.
Jack lo xong thủ tục nhập cư và bắt đầu bước đi bởi đức tin, tin quyết rằng Chúa đã kêu gọi ông. Kế đó, tôi nhận thư từ hội thánh First Baptist Church, Fayetteville, Arkansas. Họ bảo: “Chúa cảm động chúng tôi gởi một phần trăm khoản tiền dâng truyền giáo của chúng tôi đến các hội truyền giáo Saskatchewan. Chúng tôi sẽ gởi ngân phiếu đến để ông tùy ý xử dụng.” Tôi không biết làm sao lúc đó họ lại dự phần được với chúng tôi, nhưng ngân phiếu đã đến với khoản tiền 1100 dollars.
Một ngày kia, tôi nhận được một cú điện thoại tại nhà. Lời hứa của người gọi điện này đã bổ sung đủ khoản tiền 850 dollars mỗi tháng chúng tôi cần để trả lương cho Jack trong suốt một năm. Ngay khi vừa cúp điện thoại, Jack lái xe vào ngõ.
Tôi hỏi: “Này Jack, chi phí đi lại hết bao nhiêu vậy?”
Anh đáp: “Chà Henry, có thể nói là tốn 1100 dollars.”
Chúng tôi đã bắt đầu bước đầu tiên bởi đức tin ấy bằng cách tin Đấng biết chúng tôi ở đâu thì chính Ngài cũng là Đấng có thể cảm động bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu và khiến cho người ấy biết chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi đã có những điều chỉnh và đã vâng lời. Chúng tôi tin Đấng đã kêu gọi Jack cũng chính là Đấng phán: “Ta LÀ Đấng Chu Cấp (Đấng Sắm Sẵn)” Khi vâng lời, Đức Chúa Trời đã chứng tỏ Ngài là Đấng Chu Cấp cho chúng tôi. Kinh nghiệm đó đưa chúng tôi vào mối tương quan yêu thương sâu nhiệm hơn với một Đức Chúa Trời có đầy đủ mọi sự.
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Một trong những lời mời gọi phấn khởi nhất mà Đức Chúa Trời dành cho Marilynn vợ tôi và tôi đó là cơ hội để hướng dẫn chương trình cuối tuần gọi là Những Cặp Vợ Chồng Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời (Experiencing God as Couples.) Những hội nghị này bắt đầu vào tối thứ sáu và kéo dài đến trưa Chúa nhật. Hội nghị kết thúc bằng sự tái lập những lời hứa nguyện trong ngày cưới. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và chúc phước cho cuộc hôn nhân cùng con cái của chúng tôi, đến nỗi chúng tôi cảm thấy mình có thể trở thành nguồn khích lệ cho những cặp vợ chồng khác trong hôn nhân. Hàng ngàn người đã đến với những giờ cuối tuần này, từ những cặp vợ chồng đang tuần trăng mật đến những cặp sống với nhau hơn năm mươi năm rồi. Nhiều cuộc đời được thay đổi khi chúng tôi dạy và áp dụng những lẽ thật của Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời .
Một khía cạnh của các kỳ cuối tuần này luôn luôn tràn ngập chúng tôi: số lượng của các cặp vợ chồng “giải quyết xong với Đức Chúa Trời” về tiếng Ngài gọi đời sống bước vào công tác truyền giáo hay vào chức vụ. Khi mỗi cặp vợ chồng đối diện với lẽ thật trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời theo đuổi mối quan hệ yêu thương và có mục đích trong đời sống họ, thì họ lần đầu tiên - và cùng nhau - nhận ra Ngài đang “kêu gọi” họ hầu việc Ngài một cách đặc biệt, trọn thời gian. Những giọt nước mắt vui mừng là chuyện phổ thông và cũng là sự giải tỏa tuyệt vời để họ có thể trò chuyện về vấn đề đó chung với nhau, và thường là đấy là lần đầu tiên trong đời. Sau đó, chúng tôi sẽ gặp họ trong khóa hội thảo để chuẩn bị đời sống họ, hoặc gặp nhau trong công trường truyền giáo và họ đang hầu việc Chúa cách vui mừng. Sự tự do đã đến tuyệt vời biết bao khi Đức Chúa Trời kêu gọi và cặp vợ chồng thưa: “Lạy Chúa, Vâng!”
Biết Đức Chúa Trời
Đơn vị này tiếp tục giúp chúng ta tập trung vào mối quan hệ yêu thương với Chúa. Bạn sẽ thấy sự kêu gọi đến mối tương quan cũng là sự kêu gọi bước vào sứ mạng với Ngài. Nếu muốn biết ý chỉ của Chúa, bạn phải đáp ứng với lời Ngài mời yêu mến Ngài hết lòng. Chúa hành động qua những người Ngài yêu thương để thực hiện những mục đích nước thiên đàng của Ngài trong thế gian. Trong đơn vị này, chúng ta bắt đầu xem cách Chúa mời bạn dự phần với Ngài trong công việc Chúa.
Biết Đức Chúa Trời Bằng Kinh Nghiệm
Bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu chỉ biết về Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời chỉ có được qua kinh nghiệm khi Ngài bày tỏ chính Ngài cho bạn. Khi Môi-se ở bên bụi gai cháy, ông hỏi Đức Chúa Trời: “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?” (XuXh 3:13).
Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” (3:14). Khi Chúa phán: “Ta Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,” Ngài đang phán: “TA LÀ Đấng Đời Đời. Ta sẽ vẫn cứ là Ta” Ngài đang phán: “Ta là tất cả những điều ngươi sẽ cần.” Trong bốn mươi năm kế tiếp, Môi-se đã đến chỗ biết Đức Chúa Trời trên kinh nghiệm rằng Ngài là Giê-hô-va Yahweh, là Đấng TỰ HỮU HẰNG HỮU Vĩ Đại.
Các Danh Xưng Của Đức Chúa Trời
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã khởi sự bày tỏ chính Ngài trước cho con người qua kinh nghiệm. Thông thường khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho một con người, thì người đó đặt cho Đức Chúa Trời một tên mới hay mô tả Ngài một cách mới mẻ. Đối với người Hê-bơ-rơ, tên gọi của một người đại diện cho tính cách hay mô tả bản chất của người ấy. Đây là lý do vì sao chúng ta thường thấy các tên mới hay các danh hiệu mới của Đức Chúa Trời tiếp sau một biến cố mà nhân vật Kinh Thánh đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời qua tên gọi đòi hỏi phải có từng trải cá nhân về sự hiện diện của Ngài.
Các tên gọi, những danh hiệu và những lời mô tả trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời xác định cách các nhân vật Kinh Thánh đã đích thân biết Chúa. Kinh Thánh là bản ký thuật sự khải thị của Đức Chúa Trời về chính Ngài cho con người. Mỗi danh xưng của Đức Chúa Trời là một phần trong sự khải thị đó.
Ví dụ: Giôsuê và Y-sơ-ra-ên đang đánh với dân Amaléc. Môi-se từ một đỉnh núi gần đó đứng giám sát trận chiến. Đang khi ông giơ tay lên Chúa thì Y-sơ-ra-ên được chiến thắng. Khi tay ông xuội xuống, họ bắt đầu thua. Chúa dùng Y-sơ-ra-ên đánh bại dân Amaléc trong ngày đó. Môi-se dựng một bàn thờ rồi đặt tên là “Giê-hô-va Cờ Xí của tôi.” Cờ xí là một cờ hiệu đi đàng trước một đạo binh để chỉ ra người mà cờ xí này đại diện. “Giê-hô-va Cờ Xí của tôi” nói rằng chúng ta là dân sự của Chúa; Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta. Bàn tay giơ lên cao của Môi-se đã dâng vinh quang không ngừng cho Chúa, cho thấy đây chính là trận chiến của Ngài và Y-sơ-ra-ên thuộc về Ngài. Y-sơ-ra-ên đã được biết Chúa rõ hơn khi họ nhận thức một cách mới mẻ: Chúng ta là dân sự của Chúa; Đức Giê-hô-va là Cờ Xí của chúng ta. (Xem 17:8-15)
Để biết ví dụ khác , SaSt 22:1-18 rồi trả lời các câu sau :
1. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham làm gì? (câu 2)

2. Bạn nghĩ câu 8 cho biết điều gì về Áp-ra-ham?

3. Đức Chúa Trời đã làm gì cho Áp-ra-ham? (câu 13)

4. Áp-ra-ham đã đặt tên nơi này là gì? (câu 14)

5. Vì sao Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Áp-ra-ham? (câu 15- 18)

Đức Chúa Trời đang phát triển tính cách của Áp-ra-ham để ông trở nên tổ phụ của một dân tộc. Ngài đã thử nghiệm đức tin và sự vâng lời của Áp-ra-ham. Điều này đưa Áp-ra-ham đến chỗ khủng hoảng niềm tin. Áp-ra-ham đã tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn (câu 8). Ông đã điều chỉnh đời sống mình để hành động đúng với niềm tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng sắm sẵn. Ông vâng lời Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời dự bị một con chiên đực, Áp-ra-ham đã biết được Đức Chúa Trời cách thân mật thông qua kinh nghiệm về Chúa là Đấng Dự Bị cho ông.
Xem bảy thực tại ở mặt trong của trang bìa cuối sách này. Từng trải của Áp-ra-ham về Đức Chúa Trời đã đi theo trình tự này như thế nào?

Ở đầu đơn vị này, bạn đọc về cách Hội Thánh Faith Baptist Church và Jack Conner đã đến chỗ biết được Đức Chúa Trời là Đấng Sắm Sẵn. Ngài tự bày tỏ khi chúng ta kinh nghiệm Ngài đang hành động trong đời sống chúng ta.
Là mục sư của các sinh viên đại học, tôi mời các sinh viên đến và trò chuyện với họ đều đặn. Tôi biết họ đang ở trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng. Tôi muốn giúp khi họ lập những quyết định quan trọng trong đời sống. Một cô gái rất tốt kia đang học ngành y tá đến văn phòng tôi. Lâu nay tôi vẫn cầu nguyện cho Sherri và điều Chúa có thể làm trong đời sống cô. Tôi nói chuyện về người cha nghiện rượu của cô. Chúng tôi trò chuyện về quyết định của cô xem có nên tiếp tục học ngành y tá nữa hay không. Rồi tôi nhìn Sherri và nói: “Này Sherri, tôi muốn cô biết Chúa đã cảm động tôi để tôi biết mình cần cầu nguyện cho cô có một người chồng.”
Cô hỏi: “Ông nói nghiêm túc đấy chứ?”
Tôi đáp: “Này Sherri, tôi muốn cô biết rằng tôi rất nghiêm túc. Vì cô có người cha nghiện rượu và cô từng trải hết cảnh biến động và đau lòng, nên tôi tin Đức Chúa Trời muốn ban cho cô một người đàn ông tuyệt vời để yêu thương cô vì chính con người cô. Tôi muốn cô biết bắt đầu từ ngày nay, tôi sẽ cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban cho cô một người chồng tuyệt vời và đầy tình thương.”
Cô khóc. Cô và tôi bắt đầu cầu nguyện để Đức Chúa Trời sắm sẵn cho cô người bạn đời. Khoảng ba tháng sau, Đức Chúa Trời đưa một chàng trai trẻ tuyệt vời vào hội thánh tôi. Anh là một sinh viên ngành kỹ sư xây dựng. Họ yêu nhau, và tôi cử hành hôn lễ cho họ. Giờ đây, họ có ít nhất hai đứa con và đang hầu việc Chúa rất trung tín. Điều cuối cùng tôi được biết ấy là, Sherri hạnh phúc như cô đáng được.
Làm sao Sherri biết được Chúa chính là Đấng có thể ban người chồng cho cô? Cô đã tuyên bố Chúa là Đấng nào, rồi tiếp tục trông đợi và cầu nguyện. Cô sẵn sàng nhận lãnh người mà Chúa sẽ ban cho mình. Cô phải vâng lời và nhận lãnh khi Chúa bày tỏ sự chọn lựa của Ngài cho cô. Và rồi cô đã tiến đến chỗ biết được Chúa là Đấng Sắm Sẵn Người Bạn Đời.
Mô tả một biến cố mà qua đó bạn biết bạn đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời hành động trong đời sống mình .Bạn có thể mô tả Chúa mà bạn kinh nghiệm được bằng tên gọi nào?

Đọc danh sách sau về các tên gọi, danh hiệu và những lời mô tả về Đức Chúa Trời. Khoanh tròn những phần nào mô tả Đức Chúa Trời theo những cách bạn đã đích thân kinh nghiệm Ngài.
Trạng sư của tôi (Giop G 16:19)
Đấng yên ủi trong cơn đau buồn (Gie Gr 8:18)
Đấng Cố Vấn Tuyệt Vời (EsIs 9:6)
Đấng giải cứu mạnh mẽ của tôi (Thi Tv 140:7)
Cha chúng ta (EsIs 64:8)
Nền tảng vững chắc (28:16)
Đức Chúa Trời Toàn Năng (SaSt 17:1)
Đức Chúa Trời, Đấng báo oán giúp tôi (Thi Tv 18:47)
Đấng dẫn dắt chúng ta (48:14)
Đấng Cứu Giúp chúng ta (33:20)
Thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại (HeDt 4:14)
Sự trông cậy tôi (Thi Tv 71:5)
Quan Án công bình (ITi1Tm 4:8)
Đấng lãnh đạo của chúng ta (IISu 2Sb 13:12)
Ánh sáng của sự sống (GiGa 8:12)
Chúa của mùa gặt (Mat Mt 9:38)
Đấng chí thánh (DaDn 9:24)
Vua hòa bình (EsIs 9:6)
Nơi trú ẩn và sức mạnh (Thi Tv 46:1)
Cứu Chúa của tôi (42:5)
Chúa tể trị tối thượng (LuLc 2:29)
Đấng nâng đỡ tôi (IISa 2Sm 22:19)
Đọc bài “Ý nghĩa Trong Điều Bí Ẩn Này” (ở lề bên) và nếu thời gian cho phép, hãy ghi lại một vài kinh nghiệm mà qua đó bạn biết được Đức Chúa Trời bằng những phương cách này.
Bạn thấy mình đã tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm chưa? Bạn có khoanh tròn được một danh xưng nào đó mà không nghĩ đến một kinh nghiệm được Ngài hành động theo cách ấy? Ví dụ: Hẳn bạn không thể biết Đức Chúa Trời là “Đấng yên ủi trong cơn buồn rầu” trừ phi bạn đã kinh nghiệm sự an ủi của Ngài trong lúc buồn rầu. Bạn đã biết được Đức Chúa Trời khi Ngài tự bày tỏ cho bạn. Bạn biết được Ngài khi bạn kinh nghiệm Ngài. Đây là lý do vì sao chúng tôi đặt tựa đề cho giáo trình này là Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời .
Bạn biết được Đức Chúa Trời cách cá nhân và thân mật bằng cách nào?

Bạn biết Đức Chúa Trời thân mật hơn khi Ngài tự bày tỏ cho bạn thông qua các từng trải của bạn với Ngài.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh học thuộc lòng của bạn cho đơn vị này vào các dòng sau, và ôn lại các câu gốc từ các đơn vị khác .Thờ Phượng Đức Chúa Trời
Hôm qua, bạn biết nhờ Ngài khởi sự trước nên bạn được biết Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm. Bạn biết tên gọi trong tiếng Hê-bơ-rơ mô tả tính cách hay bản chất của một con người. Tên gọi được liên kết gần gũi với con người ấy và sự hiện diện của người ấy. Như vậy, gọi đến tên của một người tức là tìm sự hiện diện của người ấy. Danh xưng của Đức Chúa Trời là oai nghi và xứng đáng được chúng ta ca ngợi. Công nhận danh xưng của Đức Chúa Trời có nghĩa là nhìn nhận Đức Chúa Trời vì cớ chính bản chất của Ngài. Kêu cầu danh Ngài tức là bạn đang tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Ca ngợi danh Ngài tức là ca ngợi chính Ngài . Các danh xưng của Chúa trong Kinh Thánh có thể trở thành lời mời gọi bạn thờ phượng Ngài.
Hãy dành ngày hôm nay thờ phượng Chúa qua các danh xưng của Ngài. Tập trung chú ý vào danh xưng của Ngài tức là bạn tập trung chú ý vào chính Đức Chúa Trời Đấng mang danh xưng ấy. Danh xưng của Ngài đại diện cho sự hiện diện của Ngài. Thờ phượng tức là tôn kính Đức Chúa Trời, công nhận Ngài xứng đáng nhận sự ca ngợi của bạn. Các Thithiên chứa rất nhiều chỉ dẫn để hướng dẫn bạn thờ phượng Đức Chúa Trời thông qua danh xưng Ngài.
Đọc những câu Kinh Thánh sau và khoanh tròn hoặc gạch dưới chân chữ hoặc cụm từ nào mô tả lên những cách bạn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời thông qua các danh xưng của Ngài .
“Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc tụng danh Ngài” (Thi Tv 96:2).
“Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa” (80:18).
“Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi” (22:22).
“Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài” (86:11).
“Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa, và khoe mình về sự ngợi khen Chúa” (106:47).
“Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, và tôn vinh danh Chúa” (86:9).
“Hãy khoe mình về danh thánh Ngài; Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc!” (105:3).
“Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó; Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành” (52:9).
“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài” (9:10).
“Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên” (63:4).
Hãy dùng những phương cách này để thờ phượng Đức Chúa Trời ngay giờ này. Hãy lật đến phần “Các Danh Xưng, Danh Hiệu, Và Lời Mô Tả Đức Chúa Trời” (trang 290). Dành thì giờ nghiên cứu còn lại của ngày hôm nay để thờ phượng. Các tên gọi này hướng sự chú ý của bạn vào Ngài, vào chính bản chất của Ngài, và vào những việc Ngài làm. Hãy ca ngợi Chúa vì cớ chính Ngài. Hãy cảm tạ Ngài về những việc Ngài đã làm. Hãy tôn vinh danh Ngài. Hãy yêu mến và chúc tụng Ngài .
Hãy tìm kiếm Ngài. Tin cậy Ngài. Hát ca ngợi Ngài. Hãy dành thời gian bao lâu tùy bạn muốn vào thì giờ thờ phượng này. Hãy biến thì giờ này thành một thì giờ ý nghĩa để kinh nghiệm mối quan hệ yêu thương của bạn với Chúa .
Tóm tắt ngắn gọn những gì bạn suy nghĩ, cảm thấy hoặc kinh nghiệm trong thì giờ thờ phượng này. Phần ý nghĩa nhất trong thì giờ thờ phượng này là gì?

Yêu Mến Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã chủ động khởi sự mối quan hệ yêu thương với bạn. Tuy nhiên, mối quan hệ yêu thương này không phải chỉ một chiều. Ngài muốn bạn biết Ngài và thờ phượng Ngài. Trên hết, Ngài muốn bạn yêu mến Ngài.
Đọc câu gốc gợi ý của đơn vị này ở lề bên rồi trả lời các câu hỏi sau .
1. Ai là người yêu mến Chúa Giê-xu? Người này có gì và làm gì?

2. Đức Chúa Cha đáp ứng thế nào với người yêu mến Chúa Giê-xu?

3. Chúa Giê-xu sẽ làm hai điều nào cho người yêu mến Ngài?


Đức Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (GiGa 14:15). Khi vâng lời Chúa Giê-xu, bạn bày tỏ rằng bạn yêu mến Ngài và tin cậy Ngài. Đức Chúa Cha yêu mến những người yêu mến Con Ngài. Về phần những người yêu mến Ngài, Chúa Giê-xu phán Ngài sẽ yêu mến họ và tỏ chính Ngài cho họ. Sự vâng lời là biểu hiện bề ngoài cho lòng yêu mến Đức Chúa Trời của bạn.
Phần thưởng cho sự vâng lời và lòng yêu mến ấy là Ngài sẽ tỏ chính Ngài cho bạn. Chúa Giê-xu đã lấy đời sống Ngài làm gương cho bạn. Ngài phán: “Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn.” (GiGa 14:31). Chúa Giê-xu đã vâng phục mọi mạng lịnh của Đức Chúa Cha. Ngài chứng tỏ lòng yêu mến Đức Chúa Cha bằng sự vâng lời.
Bạn làm cách nào để chứng tỏ lòng yêu mến Đức Chúa Trời?

Mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn chứng tỏ tình yêu của mình bằng sự vâng lời. Đây không chỉ là việc vâng giữ theo “chữ” của luật pháp, mà còn là sự tuân giữ theo “tinh thần” của mạng lịnh ấy nữa. Nếu bạn có nan đề về sự vâng lời, bạn có nan đề về tình yêu thương. Hãy tập trung chú ý vào tình yêu của Đức Chúa Trời.
Bản Chất Của Đức Chúa Trời
Bản chất của Đức Chúa Trời là yêu thương. Ngài không bao giờ có thể hành động trái với bản chất của Ngài. Trong đời sống bạn, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bày tỏ ý muốn của Ngài đối với bạn nếu đó không phải là sự biểu hiện tình yêu hoàn hảo của Ngài. Ngài không thể! Ngài không bao giờ có thể ban cho bạn điều tốt thứ nhì. Bản chất của Ngài sẽ không cho phép Ngài làm như vậy. Ngài sẽ đem đến sự kỷ luật, đoán xét và thạnh nộ cho những người nào tiếp tục phạm tội và phản nghịch. Thế nhưng những kỷ luật của Ngài luôn dựa trên tình yêu thương (HeDt 12:6). Vì bản chất của Ngài là yêu thương, nên tôi luôn tin quyết rằng: Dầu Ngài bày tỏ chính Ngài cho tôi bằng cách nào đi nữa, thì đấy vẫn luôn luôn là cách tốt nhất. Hai câu Kinh Thánh mô tả tình yêu của Ngài đối với chúng ta:
° GiGa 3:16 - “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài.”
° IGi1Ga 3:16 - “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống.”
“Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (4:16). Lòng tin nơi bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời chính là điều hết sức quan trọng. Điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính đời sống tôi. Tôi không bao giờ nhìn vào hoàn cảnh mà không nhìn chúng trên phông nền của thập tự giá. Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời xác định mọi điều tôi làm.
Điền vào hai khoảng trống trong câu dưới đây .
Đức Chúa Trời là ___________________.Ý muốn Ngài luôn __________________.
Mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời ngay giờ này cho thấy điều bạn tin về Ngài. Về mặt thuộc linh, không thể nào có chuyện bạn tin một đàng mà thực hành một nẻo được. Nếu bạn thực sự tin Đức Chúa Trời là yêu thương , bạn cũng sẽ chấp nhận một sự thực là ý muốn Ngài luôn luôn tốt nhất .
Bản tánh của Đức Chúa Trời là toàn tri - Ngài biết hết mọi sự. Ngài có mọi sự tri thức - quá khứ, hiện tại và tương lai. Không có điều gì nằm ngoài tầm hiểu biết Đức Chúa Trời. Do đó, bất cứ khi nào Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài cho bạn thì những chỉ dẫn của Ngài luôn luôn đúng.
Có bao giờ bạn cầu xin Đức Chúa Trời ban nhiều phương án khác nhau để bạn có thể chọn phương án tốt nhất cho mình không? Đức Chúa Trời phải ban cho bạn bao nhiêu phương án thì bạn mới có được phương án đúng? Đức Chúa Trời luôn luôn chọn đúng phương án ngay từ lần đầu tiên!
Điền vào hai khoảng trống trong các câu dưới đây .
Đức Chúa Trời là toàn __________. Những chỉ dẫn của Ngài luôn _______________.
Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời ban cho bạn một mạng lịnh, mạng lịnh đó luôn đúng. Ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt nhất. Bạn không hề cần phải thắc mắc liệu ý muốn của Ngài có tốt nhất hay có đúng không. Ý muốn ấy luôn luôn tốt nhất và luôn luôn đúng. Quả đúng như vậy, vì Ngài yêu bạn và biết hết mọi sự. Vì Ngài yêu bạn cách hoàn hảo, nên bạn có thể tin cậy và vâng lời Ngài cách trọn vẹn.
Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng - Đấng có tất cả quyền năng. Ngài có thể dựng nên thế giới này từ chỗ không có gì. Ngài có thể hoàn tất mọi điều Ngài muốn làm. Nếu Ngài có yêu cầu bạn làm một việc nào đó, thì chính Ngài sẽ ban năng lực để bạn làm việc ấy. Chúng ta sẽ xem kỹ hơn sự thực này trong ngày 5.
Điền vào hai khoảng trống trong câu dưới đây .
Đức Chúa Trời là Đấng toàn ______________. Ngài có thể cho tôi làm theo ý muốn Ngài.
Ghép sự thực về bản chất của Đức Chúa Trời ở cột bên trái với câu áp dụng chính xác ở cột bên phải. Viết các mẫu tự phù hợp vào khoảng trống .
_____ 1. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. A. Các chỉ dẫn của Ngài đều đúng.
_____ 2. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. B. Đức Chúa Trời có thể giúp tôi có khả năng làm theo ý muốn Ngài.
_____ 3. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. C. Ý muốn của Ngài là tốt nhất.
Khi đời sống bạn đang được Đức Chúa Trời tôi luyện, Ngài sẽ bắt đầu tái sắp xếp nhiều lối suy nghĩ của bạn. Đường lối (hay phương cách) và ý tưởng của Đức Chúa Trời rất khác với phương cách và tư tưởng của bạn cùng tôi, nên chúng thường có vẻ như không đúng hoặc kỳ quặc. Bạn cần phải sẵn sàng để tin Đức Chúa Trời và phó thác trọn vẹn cho Ngài. Bạn cần phải tin điều Ngài đang làm là tốt nhất cho mình. Đừng cố tỏ ra đoán giỏi hơn Ngài. Hãy để Ngài là Đức Chúa Trời. Đáp án là: 1 - C; 2 - A; 3 - B.
Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu tỏ Ngài ra cho bạn cách hết sức đơn giản giống như tỏ cho một đứa trẻ vậy. Khi đáp ứng với Ngài bằng tấm lòng tin cậy đơn sơ như một đứa trẻ, bạn sẽ thấy một cách nhìn hoàn toàn mới về đời sống bắt đầu được tỏ ra cho bạn. Đời sống của bạn sẽ thỏa mãn. Bạn sẽ không bao giờ phải cảm thấy sự trống vắng hay thiếu mục đích. Ngài luôn luôn đầy dẫy chính Ngài trong đời sống bạn. Khi bạn có Ngài, bạn sẽ có mọi sự.
Khi nghe những chữ như các mạng lịnh, những đoán xét, luật lệ, hay luật pháp, ấn tượng đầu tiên của bạn là tiêu cực hay tích cực? Tiêu cực q Tích cực q
Các Mạng Lịnh Của Đức Chúa Trời
Các mạng lịnh của Chúa là những biểu hiện về bản chất yêu thương của Ngài. Trong PhuDnl 10:12-13, Ngài nói các mạng lịnh ấy là vì ích lợi của chúng ta:
Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?
Đọc PhuDnl 32:46-47 ở lề trang trước. Những lời của Đức Chúa Trời quan trọng thế nào cho bạn?

Nền tảng căn bản của những phân đoạn này chính là mối quan hệ yêu thương. Khi tiến đến chỗ biết được Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm, bạn sẽ được thuyết phục về tình yêu của Ngài, bạn có thể tin và phó thác cho Ngài. Khi tin cậy Ngài, bạn mới có thể vâng lời Ngài. Khi yêu mến Ngài, bạn không còn nan đề trong việc vâng lời Ngài. “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (IGi1Ga 5:3).
Đức Chúa Trời yêu thương bạn lớn lao và sâu nhiệm. Vì Ngài yêu mến bạn, nên Ngài ban cho những nguyên tắc sống để bạn khỏi mất những chiều kích đầy trọn của mối quan hệ yêu thương. Cuộc đời cũng có một vài quả mìn nào đó có thể phá hủy hoặc làm hỏng đời sống bạn. Đức Chúa Trời không muốn thấy bạn trật mất phần tốt nhất của Ngài, và Ngài không muốn thấy đời sống bạn bị phá hỏng.
Giả sử bạn phải băng qua một cánh đồng đầy những quả mìn. Có người biết đích xác nơi chôn giấu từng quả mìn đề nghị sẽ đưa bạn qua cánh đồng này. Bạn có nói với người ấy: “Tôi không muốn anh dạy tôi phải làm chuyện này chuyện kia. Tôi không muốn anh áp đặt đường lối của anh cho tôi?”
Tôi không biết bạn thế nào, nhưng phần tôi sẽ ở càng gần người ấy càng tốt. Đương nhiên tôi sẽ không đi lạc. Những chỉ dẫn của người ấy sẽ nhằm mục đích bảo tồn mạng sống tôi. Người ấy sẽ bảo: “Đừng đi lối đó, vì lối đó sẽ giết chết bạn. Đi lối này thì bạn sẽ sống.”
Đó là mục đích của những mạng lịnh từ Đức Chúa Trời. Ngài muốn bạn có sự sống, và có sự sống dư dật. Khi Chúa ban một mạng lịnh, Ngài đang cố gắng bảo vệ và giữ gìn điều tốt Ngài dành cho bạn. Ngài không muốn bạn đánh mất nó. Khi ban một điều răn, Ngài không muốn hạn chế bạn. Ngài đang giải phóng bạn.
Đọc 26:20-25 ở lề bên rồi mô tả mục đích của các điều răn, luật lệ, chứng cớ và các mạng lịnh của Đức Chúa Trời .
Mục đích của các mạng lịnh này là gì?

Ngài đã ban các mạng lịnh để bạn có thể được thạnh vượng và sống lâu. Tôi xin nêu một ví dụ. Giả sử Chúa phán: “Để ta bảo cho con biết biểu hiện của tình yêu thương tuyệt vời và cao đẹp nằm ở đâu. Ta sẽ ban cho con một người bạn đời - một người vợ hay một người chồng. Mối quan hệ của con với vợ sẽ phát huy điều tốt đẹp nhất trong con. Ta sẽ ban cho con cơ hội kinh nghiệm một số những biểu hiện sâu nhiệm nhất và ý nghĩa nhất của tình yêu con người. Người ấy sẽ đem lại cho con những điều tuyệt diệu, khẳng định một số điều ở nơi con, và sẽ ở bên để giúp con vững mạnh khi con ngã lòng. Trong mối quan hệ đó, người ấy sẽ yêu thương con, tin con, và tin cậy con. Từ mối quan hệ đó, ta sẽ ban cho con có con cái, và chúng sẽ ngồi trên lòng con và bảo: “Bố ơi, con yêu bố.”
Nhưng Ngài phán: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Mat Mt 5:27). Có phải mạng lịnh đó nhằm giới hạn hay hạn chế bạn không? Không! Mạng lịnh ấy nhằm bảo vệ và buông tha bạn, hầu bạn kinh nghiệm được tình yêu ở mức độ tốt đẹp nhất của con người. Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm mạng lịnh ấy và phạm tội ngoại tình? Mối quan hệ yêu thương bị đổ vỡ giữa người chồng và người vợ. Lòng tin cậy đã mất. Tổn thương xuất hiện. Mặc cảm phạm tội và sự cay đắng len vào. Ngay cả con cái cũng bắt đầu đáp ứng khác trước. Những vết thương lòng có thể hạn chế nghiêm trọng những chiều kích tương lai của tình yêu mà đáng ra bạn đã được cùng nhau chung hưởng.
Các mạng lịnh của Đức Chúa Trời nhằm để đưa dẫn bạn vào điều tốt nhất của đời sống. Tuy nhiên, nếu không tin và phó thác nơi Ngài, bạn sẽ không vâng lời Ngài. Bạn không thể tin Ngài nếu bạn không yêu mến Ngài. Bạn không thể yêu Ngài nếu không biết Ngài.
Nhưng nếu thực sự biết được Ngài như chính Ngài đã tự bày tỏ cho bạn, bạn sẽ yêu mến Ngài. Nếu yêu mến Ngài, bạn sẽ tin và phó thác cho Ngài. Nếu tin và phó thác cho Ngài, bạn sẽ vâng lời Ngài.
Đức Chúa Trời là yêu thương. Vì tình yêu của Ngài, ý muốn Ngài dành cho bạn luôn là tốt nhất. Ngài biết mọi sự, nên những chỉ dẫn của Ngài luôn luôn đúng. Ngài đã ban các điều răn để bạn được thịnh vượng và sống lâu. Nếu yêu mến Ngài, bạn sẽ vâng lời Ngài! Nếu không vâng lời Ngài, bạn không thực sự yêu mến Ngài (GiGa 14:24).
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành bằng cách đọc lớn những câu Kinh Thánh học thuộc lòng của bạn hoặc viết chúng vào tờ giấy rời .
Đức Chúa Trời Mời Bạn Dự Phần Với Ngài
Kinh Thánh là bản ký thuật hoạt động của Đức Chúa Trời trong thế giới. Trong Kinh Thánh, Ngài bày tỏ chính Ngài (bản tánh Ngài), các mục đích và kế hoạch của Ngài, cùng các đường lối Ngài. Kinh Thánh chủ yếu không phải là một quyển sách nói về những nhân vật riêng rẽ và mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời (Áp-ra-ham, Môi-se hoặc Phao-lô), nhưng đúng hơn là hoạt động của Đức Chúa Trời và mối quan hệ của Ngài với những cá nhân. Trọng tâm nhắm vào Đức Chúa Trời và hoạt động của Ngài.
Ôn lại bốn thực tại đầu tiên chúng ta đã xem đến trong giáo trình này. Tìm những từ ngữ thích hợp vào khoảng trống dưới đây. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy xem mặt trong của bìa sau quyển sách này .
1. ____________________ luôn luôn hành động quanh bạn.
2. Đức Chúa Trời đeo đuổi một ____________________ yêu thương không ngừng, thực tế và ____________________ với bạn.
3. Đức Chúa Trời mời gọi bạn ____________________ cùng ______________ với Ngài.
4. Đức Chúa Trời phán bởi _________ ___________ ___________ thông qua Kinh Thánh, ____________________, hoàn cảnh, và ____________________ để bày tỏ chính Ngài, __________________ của Ngài, cùng các đường lối Ngài.
Đức Chúa Trời Hành Động Qua Con Người
Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời luôn luôn dự phần vào thế giới. Ngài không bao giờ vắng mặt trên thế gian này hay vắng mặt khỏi những điều đang diễn ra lịch sử. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đang đọc hoạt động cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta. Chúng ta thấy Ngài chọn quyết định khởi xướng và đưa dân sự Ngài cùng dự phần với Ngài. Ngài chọn hành động thông qua họ để hoàn tất các ý định của Ngài.
° Khi Đức Chúa Trời sắp đoán xét thế gian, Ngài đến với Nôê. Ngài sắp thực hiện một việc, và Ngài sắp thực hiện việc đó thông qua Nôê.
° Khi Đức Chúa Trời sắp lập một dân cho chính Ngài, Ngài đến với Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời sắp hoàn tất ý muốn Ngài thông qua Áp-ra-ham.
° Khi Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu la của con cái Y-sơ-ra-ên và quyết định giải phóng họ, Ngài hiện ra cho Môi-se. Ngài đến với Môi-se vì cớ ý định của Ngài. Ngài đã định giải cứu Y-sơ-ra-ên thông qua Môi-se.
Điều này đã đúng qua suốt Cựu Ước và Tân Ước. Khi đến đúng kỳ của Đức Chúa Trời để cứu chuộc thế gian hư mất thông qua Con Ngài, Ngài đã ban mười hai người cho Con Ngài, để chuẩn bị họ hoàn tất các ý định của Ngài.
Khi sắp thực hiện một điều nào đó, Ngài khởi sự bước đầu tiên để đến với một hay nhiều đầy tớ Ngài. Ngài tỏ cho họ biết Ngài sắp làm gì. Ngài mời họ điều chỉnh đời sống họ phù hợp với Ngài, để Ngài có thể hoàn tất công việc qua họ. Tiên tri Amốt nói rằng: “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri” (AmAm 3:7).
Ghi chữ Đ (đúng ) hoặc S (sai ) vào trước các câu sau .
_____ 1. Chúa dựng nên thế gian rồi để mặc cho thế gian tự vận hành.
______2. Đức Chúa Trời không vắng mặt. Ngài hành động tích cực trong thế gian.
_____ 3. Người ta làm công việc của Đức Chúa Trời bằng cách tự quyết định xem mình nghĩ đâu là điều tốt cần làm rồi sau đó làm việc ấy.
_____ 4. Đức Chúa Trời đưa con người tham dự vào công việc Ngài.
_____ 5. Chúa luôn khởi sự trước để đưa dân sự dự phần vào công việc Ngài.
Tôi hy vọng đây là phần “ôn bài” cho bạn lúc này. Các câu 2, 4 và 5 là câu đúng. Các câu còn lại là câu sai.
Sự Khải Thị Của Đức Chúa Trời Là Lời Mời Gọi Bạn .
Có thể bạn hỏi: “Chúa mời tôi dự phần với Ngài bằng cách nào?” Chúng ta hãy xem lại gương của Chúa Giê-xu từ GiGa 5:17, 19- 20. (Xem Đơn Vị 1, trang 16.)
Làm sao Chúa Giê-xu biết phải làm gì trong công việc của Cha Ngài?

Chúa Giê-xu đáp ứng bằng cách nào?

Để kinh nghiệm Đức Chúa Trời cách cá nhân, phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong thế giới chúng ta từ lúc ban đầu, và Ngài vẫn đang hành động. Chúa Giê-xu đã cho thấy điều này trong đời sống Ngài. Ngài tuyên bố rằng Ngài đã đến không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài đến (GiGa 4:34; 5:30; 6:38; 8:29; 17:4).
Để biết ý muốn của Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu phán Ngài nhìn để xem Đức Chúa Cha đang làm gì. Rồi Chúa Giê-xu cùng với Đức Chúa Cha tham gia công việc đó.
Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con, và đã chủ động đến với Đức Chúa Con để bày tỏ điều mà Ngài (tức Đức Chúa Cha) đang làm, hoặc sắp làm. Đức Chúa Con cứ chăm xem hoạt động của Đức Chúa Cha quanh Ngài, để Ngài có thể hiệp một đời sống mình với công việc của Đức Chúa Cha.
Trong khung trên kể ra tấm gương của Chúa Giê-xu, hãy khoanh tròn chữ chìa khóa trong câu 4 cho biết việc Chúa Giê-xu đã làm để biết lời Đức Chúa Trời mời gọi cùng tham dự với Ngài .
Là con cái biết vâng lời của Đức Chúa Trời, bạn đang ở trong mối quan hệ yêu thương với Ngài. Vì Ngài yêu bạn và muốn đưa bạn tham dự vào công việc Ngài, nên sẽ tỏ cho bạn biết Ngài đang làm việc ở đâu để bạn có thể tham dự. Chữ chìa khóa trong câu 4 đó là chữ nhìn . Chúa Giê-xu đã nhìn để xem Đức Chúa Cha đang hành động ở nơi đâu. Khi đã thấy , Ngài làm những gì mình thấy Đức Chúa Cha đang làm. Đối với Chúa Giê-xu, sự bày tỏ về nơi chốn Đức Chúa Cha đang hành động chính là lời Ngài mời gọi dự phần vào công việc. Khi bạn thấy Đức Chúa Cha đang hành động quanh mình, đó là lời mời gọi bạn điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài và cùng dự phần với Ngài vào công việc đó.
Liệu có thể Đức Chúa Trời đang hành động quanh bạn mà bạn không nhìn thấy? Có. Ê-lisê và đầy tớ của ông đang ở trong thành Đathan, bị một đạo binh bao vây. Đầy tớ này rất kinh hoảng, nhưng Ê-lisê bình tĩnh. “Đoạn, Ê-lisê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-lisê.” (IIVua 2V 6:17). Chỉ khi Giê-hô-va được mở mắt, đầy tớ này mới thấy hoạt động của Đức Chúa Trời chung quanh ông.
Chúa Giê-xu đã khóc về thành Giê-ru-sa-lem và các lãnh đạo của thành khi Ngài nói tiên tri sự hủy diệt sẽ xảy ra vào năm 70 S.C.. Ngài phán: “Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy” (LuLc 19:42). Chính Đức Chúa Trời đang ở giữa họ, thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ, nhưng họ không nhận ra Ngài.
Hai yếu tố quan trọng để bạn nhận ra hoạt động của Đức Chúa Trời quanh mình:
1. Bạn phải sống trong mối quan hệ yêu thương thân mật với Đức Chúa Trời.
2. Chúa mở mắt thuộc linh của bạn trước, để bạn có thể thấy việc Ngài đang làm.
Điền vào khoảng trống :
Sự khải thị của Đức Chúa Trời cho tôi về hoạt động của Ngài chính là ____________________ tôi tham dự với Ngài.
Hai yếu tố quan trọng nào giúp bạn nhận ra hoạt động của Đức Chúa Trời quanh mình?
1.
2.
Nếu Đức Chúa Trời không cho phép bạn nhìn thấy Ngài đang hành động nơi đâu, bạn sẽ không nhìn thấy. Khi Chúa bày tỏ cho bạn thấy những việc Ngài đang làm quanh bạn, đó chính là lời mời gọi bạn dự phần với Ngài. Việc công nhận hoạt động của Đức Chúa Trời tùy thuộc vào mối quan hệ yêu thương của bạn với Ngài và vào việc Ngài chủ động mở con mắt thuộc linh của bạn trước để bạn thấy được.
Làm Việc Ngay Tại Nơi Đức Chúa Trời Đang Hành Động
Hội thánh của chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời muốn mình giúp thành lập các hội thánh mới trên khắp vùng Trung và Tây Canada. Chúng tôi có hàng trăm thành phố và làng mạc chưa có một hội thánh Tin Lành.
Nếu ở trong hoàn cảnh ấy, làm sao bạn quyết định được phải chọn những thành phố nào?

Một số hội thánh sẽ khởi đầu bằng việc nghiên cứu hay điều nghiên về dân cư. Sau đó họ sẽ áp dụng suy luận hợp lý của con người để quyết định xem đâu là những nơi hứa hẹn nhiều kết quả nhất. Giờ đây, bạn biết chúng tôi sẽ chọn một phương pháp khác. Chúng tôi cố tìm xem Đức Chúa Trời đã làm điều gì rồi quanh mình. Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho chúng tôi biết Ngài đang hành động nơi đâu, và sự bày tỏ ấy sẽ là lời mời gọi chúng tôi cùng tham dự với Ngài. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và nhìn để xem Ngài sẽ làm gì kế tiếp để đáp lời cầu nguyện của chúng tôi.
Allan là thành phố nhỏ nằm 40 dặm cách Saskatoon. Nơi đây chưa có một hội thánh Tin Lành nào. Một trong những tín hữu của tôi cảm thấy được thôi thúc tổ chức khóa Thánh Kinh Mùa Hè cho thiếu nhi tại Allan. Chúng tôi nói: “Chúng ta hãy xem thử Đức Chúa Trời có đang hành động ở tại đây không.”
Rồi chúng tôi tổ chức khóa học Thánh Kinh Mùa Hè tại đây. Đến cuối tuần, chúng tôi tổ chức một buổi tối cho các bậc phụ huynh. Chúng tôi nói với nhóm người này: “Chúng tôi tin Đức Chúa Trời muốn chúng tôi thành lập một hội thánh Baptist trong thành phố này. Nếu trong các bạn có ai muốn bắt đầu mở một nhóm học Kinh Thánh đều đặn và có thể là thành viên của một hội thánh mới, xin vui lòng tiến lên phía trước.”
Từ cuối hội trường, một phụ nữ tiến lên. Bà đang khóc. Bà bảo: “Tôi đã cầu nguyện suốt 30 năm để có một hội thánh Baptist trong thành phố này, và quý vị là những người đầu tiên đã đáp ứng.”
Ngay sau bà, một ông cụ tiến lên. Ông cảm động sâu xa và đang khóc. Ông bảo: “Suốt nhiều năm, tôi đã hoạt động trong một hội thánh Baptist. Sau đó, tôi đâm ra nghiện rượu. Bốn năm rưỡi qua, tôi đã quay về với Chúa. Lúc bấy giờ, tôi hứa với Ngài rằng tôi sẽ cầu nguyện bốn đến năm giờ mỗi ngày cho đến khi Đức Chúa Trời đem đến một hội thánh Baptist trong thành phố chúng tôi. Quý vị là những người đầu tiên đáp ứng.”
Chúng tôi không cần phải tổ chức một điều nghiên. Đức Chúa Trời chỉ việc bày tỏ cho chúng tôi biết Ngài đang hành động nơi nào! Đó chính là lời mời gọi chúng tôi cùng tham dự với Ngài. Chúng tôi trở về vui mừng chia xẻ với hội thánh điều Đức Chúa Trời đang làm. Hội thánh lập tức biểu quyết phải lập một hội thánh mới tại Allan. Ngày nay, hội thánh ấy tại Allan đã thành lập một hội thánh và hai hội thánh truyền giáo.
Đức Chúa Trời không bảo chúng ta đi ra để làm việc nào đó cho Ngài. Ngài đã bảo chúng ta rằng Ngài đang làm rồi để cố đưa thế giới hư mất này về với Ngài. Nếu chịu điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài trong mối quan hệ yêu thương, Ngài sẽ bày tỏ cho biết Ngài đang làm việc ở nơi đâu. Sự bày tỏ đó chính là lời Ngài mời gọi chúng ta tham dự vào công việc Ngài. Bấy giờ, khi chúng ta tham dự với Ngài, Ngài hoàn tất công việc qua chúng ta.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Biết Đức Chúa Trời Đang Hành Động Nơi Nào
Nhiều khi, Chúa cố khiến chúng ta chú ý bằng cách bày tỏ Ngài đang hành động ở nơi nào. Chúng ta nhìn thấy, nhưng không lập tức nhận ra đấy là công việc của Chúa. Chúng ta tự bảo: “Chà, không biết Chúa có muốn tôi tham dự ở đây hay không nữa. Tốt hơn tôi nên cầu nguyện về điều đó .” Lúc chúng ta để yên tình huống đó để cầu nguyện, cơ hội dự phần với Chúa đã qua mất rồi. Một tấm lòng dịu dàng và nhạy bén sẽ sẵn sàng đáp ứng với Chúa khi có ngay cả một sự thúc giục nhẹ nhàng nhất. Chúa khiến tấm lòng bạn mềm mại và nhạy bén trong mối quan hệ yêu thương mà chúng ta vừa mới nói đến.
Nếu bạn sắp tham dự với Chúa vào công việc Ngài, bạn cần biết Chúa đang hành động ở nơi đâu. Kinh Thánh cho chúng ta biết có những điều mà duy Đức Chúa Trời mới làm được. Bạn cần phải học nhận diện những điều này. Như vậy, khi có điều xảy ra quanh bạn mà duy chỉ Chúa mới làm được, bạn có thể biết đấy chính là hoạt động của Ngài. Điều này không phủ nhận sự khởi xướng trước của Chúa. Nếu Chúa không mở mắt thuộc linh của bạn trước, bạn sẽ không biết đấy chính là Ngài đang hành động.
Những Điều Mà Duy Một Mình Đức Chúa Trời Mới Làm Được
Tôi đã minh họa điều mà duy Chúa mới làm được ở đầu Đơn Vị 2, trang 30. Xem lại phần “Chương Trình Học Kinh Thánh Cho Sinh Viên Đại Học ” và viết ra điều mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được .Kinh Thánh nói không ai có thể đến với Đấng Christ nếu Đức Chúa Cha không kéo người ấy đến (GiGa 6:44). Không ai chịu tìm kiếm Đức Chúa Trời hay theo đuổi những điều thuộc linh trừ phi Thánh Linh của Chúa đang hành động trong đời sống người ấy. Giả sử có một người láng giềng, một người bạn hoặc một trong các con cái của bạn bắt đầu tìm hiểu những điều thuộc linh. Bạn không cần phải thắc mắc xem có phải Chúa đang kéo người ấy đến hay không. Ngài là Đấng duy nhất làm được việc đó mà thôi. Sẽ không ai chịu tìm kiếm Đức Chúa Trời trừ khi Ngài đang hành động trong đời sống người ấy.
Ví dụ, khi Chúa Giê-xu đi ngang qua đám đông, Ngài luôn luôn tìm xem Cha đang hành động tại đâu. Đám đông không phải là cánh đồng mùa gặt. Cánh đồng mùa gặt ở trong đám đông ấy. Chúa nhìn thấy Xachê trên cây. Có lẽ Chúa Giê-xu tự nhủ: “Không ai có thể tìm kiếm ta sốt sắng như thế này nếu Chúa Cha không hành động trong tấm lòng người ấy.” Thế là Chúa Giê-xu tẻ khỏi đám đông và bảo: “Hỡi Xachê, hãy xuống cho mau, vì hôm ta phải ở nhà ngươi.” (LuLc 19:5). Điều gì đã xảy ra? Sự cứu rỗi đã vào nhà này ngay đêm ấy. Chúa Giê-xu luôn tìm kiếm hoạt động của Đức Chúa Cha rồi cùng dự phần với Ngài. Sự cứu rỗi đã đến do kết quả là Chúa Giê-xu đem đời sống Ngài dự phần vào hoạt động của Cha.
Đọc những câu Kinh Thánh sau rồi trả lời các câu hỏi :
GiGa 14:15-17 - “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật.... Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
1. Nếu bạn yêu mến và vâng lời Đấng Christ, Đức Chúa Cha sẽ ban cho bạn Đấng nào? Kể ra hai danh hiệu của Ngài?

2. Thân Vị này sẽ sống ở đâu?
14:26 - “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”
3. Đức Thánh Linh sẽ làm hai điều nào cho môn đồ của Chúa Giê-xu?


16:8 - “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.”
4. Đức Thánh Linh còn làm thêm ba điều nào nữa?


Khi được cứu rỗi, bạn bước vào mối tương quan yêu thương với Đức Chúa Giê-xu Christ - tức với chính Đức Chúa Trời. Lúc đó, Đấng Yên Ủi (Đấng Cố Vấn), Thần Lẽ Thật, đến cư ngụ trong đời sống bạn. Ngài sẽ luôn luôn hiện diện để dạy dỗ bạn. Đức Thánh Linh cũng cáo trách con người về tội lỗi đã phạm. Ngài cáo trách thế gian về sự công bình và sự đoán xét. Sau đây là một vài điều mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được:
Khi nhìn thấy một trong điều này xảy ra, bạn có thể biết Đức Chúa Trời đang hành động. Ngài đang hành động khi bạn thấy có người đến với Đấng Christ, hỏi những vấn đề thuộc linh, hiểu được lẽ thật thuộc linh, kinh nghiệm sự cáo trách tội lỗi, bị cáo về sự công bình của Đấng Christ, bị cáo trách về sự đoán xét. Họ kinh nghiệm tấm lòng khao khát Đức Chúa Trời. Hãy đọc lời bài hát “Tấm Lòng Khao Khát Ngài” (Heart for Your Desire). Bạn đã kinh nghiệm điều này trong đời sống mình chưa?
Khi tôi giảng trong một đợt bồi linh, thì Bill, một giám đốc nhà máy đã nói: “Ông biết không, lâu nay tôi không chú tâm vào việc tìm xem hoạt động của Chúa.” Ông nhắc đến những tín đồ Cơ Đốc đang nắm giữ những địa vị then chốt ở nhà máy mình. Ông tự hỏi há không phải Chúa đã có chủ ý khi đặt họ vào những địa vị them chốt đó sao? Ông quyết định tập trung những bạn đồng lao này lại và nói: “Chúng ta hãy xét xem có phải Chúa muốn chúng ta xử dụng toàn bộ nhà máy này cho Chúa Giê-xu không.” Đấy có phải là điều Chúa muốn làm không? Đúng!
Giả sử bạn đang ở trong địa vị của Bill. Bạn dự định đem những Cơ Đốc nhân này lại với nhau. Làm sao bạn tìm được việc kế tiếp phải làm?


Bạn bắt đầu bằng cách cầu nguyện. Chỉ Đức Chúa Cha mới biết Ngài đã có chủ ý gì. Ngài biết cách tốt nhất để thực hiện công việc. Ngài còn biết vì sao Ngài đưa những người ấy lại với nhau trong nhà máy này và vì sao Ngài trao cho Bill gánh nặng đưa họ lại với nhau. Sau khi cầu nguyện, hãy nhấc đầu gối lên và đứng dậy, theo dõi xem Đức Chúa Trời làm điều gì kế tiếp. Hãy chăm xem người ta đang nói gì khi họ đến với bạn. Giả sử có người trong nhà máy đến với Bill và bảo: “Gia đình tôi thực sự gặp lúc túng bấn tài chánh. Tôi đã gặp lúc hết sức gây cấn với đứa con ở tuổi thiếu niên của mình.”
Bill vừa mới cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con thấy Ngài đang hành động ở đâu.” Ông cần phải tạo mối liên kết giữa những lời cầu nguyện của mình với điều xảy ra kế tiếp. Nếu không liên kết điều xảy ra kế tiếp, bạn có thể vuột mất sự nhậm lời của Chúa. Luôn luôn liên kết với điều xảy ra kế tiếp. Sau đó, Bill sẽ làm gì nữa?
Đặt ra thể loại câu hỏi mà chúng sẽ bày tỏ được điều gì đang diễn ra trong đời sống của người ấy. Hãy học cách đặt những câu hỏi về những người bạn tiếp xúc để tìm xem Đức Chúa Trời đang làm gì trong đời sống họ. Chẳng hạn:
° Tôi có thể cầu nguyện cách nào cho bạn?
° Tôi có thể cầu nguyện điều gì cho bạn?
° Bạn muốn trò chuyện không?
° Bạn thấy đâu là điều thách thức lớn nhất trong đời sống mình?
° Đâu là điều có ý nghĩa nhất xảy ra trong đời sống bạn ngay lúc này?
° Bạn vui lòng kể cho tôi biết Đức Chúa Trời đang làm gì trong đời sống bạn được không?
° Đức Chúa Trời đang khiến điều gì lộ ra trong đời sống bạn?
° Đức Chúa Trời đã ban cho bạn cưu mang gánh nặng cụ thể nào?
Người này đáp: “Thực sự tôi không giữ mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng mới đây lúc gặp rắc rối với đứa con thiếu niên của tôi, tôi chắc chắn mình đang suy nghĩ về mối quan hệ ấy.” Hoặc “Khi còn nhỏ, tôi thường đến lớp học Trường Chúa Nhật. Bố mẹ tôi bắt tôi đi. Tôi trốn khỏi lớp đó, nhưng những nan đề tài chánh chúng tôi hiện đang gặp đã thực sự khiến tôi phải suy nghĩ về điều này.” Những câu nói ấy có vẻ báo hiệu Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống người này. Có thể Ngài đang kéo người này đến gần Ngài, khiến người này tìm kiếm Đức Chúa Trời, hoặc đang cáo trách tội lỗi.
Trả lời những câu hỏi sau :
A. Những hành động nào được mô tả trong các phân đoạn trên đây sẽ giúp bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời có đang hành động trong một tình huống nào đó không?
B. Xem lại khung “Những Điều Duy Đức Chúa Trời Mới Làm Được.” Bạn sẽ để ý điều gì khi tìm xem hoạt động của Đức Chúa Trời trong đời sống của những người quanh mình? Kể ra ít nhất ba điều.
Tôi sẽ để ý tìm xem người nào ...
1.
2.
3.
C. Viết vào lề bên tên của những người quanh bạn đang kinh nghiệm được bất kỳ hoạt động nào trên đây của Đức Chúa Trời trong đời sống họ.
Khi muốn biết Đức Chúa Trời đang làm gì quanh mình, hãy cầu nguyện. Hãy để ý tìm xem điều gì xảy ra kế tiếp. Liên kết giữa lời cầu nguyện của bạn với điều xảy ra. Tìm xem Đức Chúa Trời đang làm điều gì bằng cách đặt những câu hỏi thăm dò. Sau đó hãy lắng nghe. Hãy sẵn sàng điều chỉnh bất cứ điều gì buộc phải làm để dự phần với Đức Chúa Trời vào việc Ngài đang làm.
Một Vị Khách Đến Thăm “Tình Cờ”
Có một người đàn ông đến thăm hội thánh tôi tình cờ. Ông nhìn thấy dòng chữ cuối trên bản tin: “Xin cầu thay cho công tác truyền giáo của chúng tôi tại Kyle; xin cầu thay cho sứ mạng của chúng tôi tại Prince Albert; cầu thay cho công tác của chúng tôi tại Love; cầu thay cho sứ mạng của chúng tôi tại Regina; cầu thay cho công tác truyền giáo của chúng tôi tại Blaine Lake” và nhiều tin khác. Ông hỏi những dòng ấy có nghĩa gì.
“Tôi giải thích rằng hội thánh chúng tôi đã có một cam kết. Nếu Đức Chúa Trời cho chúng tôi thấy nơi nào có người muốn có một nhóm học Kinh Thánh hoặc một hội thánh, chúng tôi sẽ đáp ứng. Người này hỏi: “Ông muốn nói rằng, nếu tôi yêu cầu ông đến giúp chúng tôi thành lập một hội thánh Baptist tại thành phố của mình, ông sẽ đáp ứng?” Tôi bảo rằng chúng tôi sẽ đáp ứng, và ông bắt đầu khóc. Ông là một công nhân xây dựng tại Leroy, 75 dặm phía đông chúng tôi. Ông nói suốt 24 năm qua, ông mời người đến thành lập một hội thánh Baptist tại Leroy. Không ai muốn giúp. Ông hỏi chúng tôi có muốn đến không.
Chúng tôi đã thành lập một hội thánh tại Leroy. Chúng tôi mua hai mảnh đất trên một đường phố chính. Người này quá phấn khởi nên mua luôn một ngôi trường rồi chuyển nó đến địa điểm này. Giờ đây ông đang là một mục sư không chuyên trong công tác ở xa hơn Leroy. Cả hai con trai của ông đã đáp lại sự kêu gọi vào chức vụ giảng Tin Lành.
Là một hội thánh, chúng tôi đã tập làm quen nhìn xem những điều mà chỉ Chúa mới làm được. Khi Ngài cho chúng tôi nhìn thấy nơi Ngài đang hành động, chúng tôi lập tức xem đó là lời mời gọi chúng tôi cùng dự phần với Ngài. Thường thì lý do chúng ta không cộng tác với Ngài chính vì không tận tâm kết ước dự phần với Ngài. Chúng ta muốn Chúa chúc phước cho mình chứ không muốn Ngài hành động qua chúng ta. Là một hội thánh, đừng tìm kiếm xem Chúa sẽ chúc phước thế nào cho bạn. Hãy tìm xem Chúa sắp bày tỏ chính Ngài thế nào bằng cách hành động qua bạn và vượt ra bên ngoài bạn nữa để hoàn tất các ý định của Ngài. Công việc Chúa đang thực hiện trong bạn sẽ đem lại phước hạnh. Sự chúc phước là kết quả phụ của việc bạn vâng lời và kinh nghiệm Chúa đang hành động giữa mình.
Ai có thể nói lên được ý nghĩa chuyến viếng thăm đơn độc của một khách lạ trong hội thánh bạn? Hãy đặt một vài câu hỏi về việc Đức Chúa Trời đang thực hiện tại nơi người ấy ở. Kế đó, bạn sẽ biết cách để điều chỉnh đời sống mình trở thành một công cụ của Đức Chúa Trời, để Ngài có thể thực hiện điều Ngài muốn. Khi bạn bắt đầu nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động, hãy điều chỉnh đời sống mình và đáp ứng.
Minh họa này có gợi cho bạn ý tưởng nào về cách bắt đầu để ý xem hoạt động của Đức Chúa Trời quanh mình không? trong gia đình? trong công việc làm? TRONG hội thánh? Hãy viết ra những ý bạn có .Những ấn tượng bạn vừa viết ra có thể đến từ chính Đức Chúa Trời. Có thể Ngài đang mời gọi bạn để ý xem hoạt động của Ngài. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy cầu nguyện và để ý nhìn xem điều gì xảy ra kế tiếp.
Thêm Hai Ý Nữa
Chúng ta đã dành hai ngày tập trung vào sự kiện là Đức Chúa Trời mời gọi bạn tham dự vào công việc Ngài. Bạn cần liên kết hai ý sau đây vào sự kiện ấy.
1. Đức Chúa Trời phán khi Ngài sắp hoàn tất những ý định Ngài . Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết Ngài đang làm điều gì thì đó chính là lúc bạn cần đáp ứng. Ngài phán khi Ngài sắp làm thành các ý định Ngài. Điều này đúng trong suốt Kinh Thánh. Giờ đây hãy lưu ý, sự hoàn tất cuối cùng có thể mất thời gian rất lâu. Con trai Ápram được sinh ra 25 năm sau khi có lời hứa từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi thời điểm Đức Chúa Trời đã đến cho bạn, thì đó chính là lúc bạn phải đáp ứng. Bạn cần bắt đầu điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Có thể bạn cần phải chuẩn bị đôi điều cho việc Ngài sắp làm qua bạn.
2. Khi Đức Chúa Trời khởi xướng, Ngài sẽ hoàn tất . Êsai khẳng định điều này khi Đức Chúa Trời phán qua ông: “Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.” (EsIs 46:11). Trước đó, ông đã cảnh cáo dân sự của Đức Chúa Trời rằng: “Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.... Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra, thì ai day lại được?” (14:24, 27). Đức Chúa Trời phán rằng nếu Ngài cho dân sự biết điều Ngài sắp làm, thì chắc chắn việc ấy sẽ được làm xong - chính Ngài sẽ thực hiện. Cũng xem IVua 1V 8:56 và Phi Pl 1:6.)
Điều gì Đức Chúa Trời phán, thì Ngài cũng bảo đảm rằng sẽ thực hiện điều đó. Điều này mang nhiều hàm ý lớn lao cho cá nhân tín đồ, cá nhân hội thánh và hệ phái. Khi đến với Đức Chúa Trời để biết điều Ngài sắp làm tại nơi chúng ta đang đứng, chúng ta cũng sẽ có được sự bảo đảm rằng những điều Ngài cho biết Ngài sắp làm thì chắc chắn chúng sẽ được thực hiện.
Bạn đồng ý hay không đồng ý với câu nói sau? “Điều gì Đức Chúa Trời khởi xướng, Ngài sẽ luôn làm trọn .” Tôi đồng ý q Tôi không đồng ý q Vì sao? Nguyên nhân nào khiến bạn đáp ứng như vậy?Một số bạn có lẽ không đồng ý với câu nói này. Phải chắc chắn rằng bạn luôn căn cứ sự hiểu biết mình về Đức Chúa Trời trên nền tảng Kinh Thánh, chứ không chỉ dựa trên một nội quan niệm hay kinh nghiệm của cá nhân mình. Trong suốt lịch sử, nhiều người đã bảo mình nhận được lời đến từ Chúa nhưng rồi việc ấy không xảy ra. Bạn không thể nhìn vào những kinh nghiệm như vậy để xác định sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời.
Xin có lời nhắc nhở mạnh mẽ cho những lãnh đạo thuộc linh. Nếu có lần bạn báo với dân sự Đức Chúa Trời rằng bạn “có lời đến từ Chúa,” bạn có bổn phận phải giữ với điều ấy mãi đến khi Đức Chúa Trời thực hiện điều đó. Vì Đức Chúa Trời phán ai tuyên bố “Chúa có phán với tôi điều này!”, rồi điều đó không xảy ra, thì người đó là tiên tri giả (PhuDnl 18:18-22; Gie Gr 28:9; Exe Ed 12:24, 25). Tiên tri thật của Đức Chúa Trời chính là người nhận được lời Chúa phán, và điều đó xảy ra. Bản tánh của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải như vậy! Điều Đức Chúa Trời phán sẽ được thực hiện.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại những câu Kinh Thánh học thuộc lòng của bạn và chuẩn bị để trả thuộc lòng những câu này cho một người trong nhóm nhỏ của bạn tuần này .

Đức Chúa Trời Phán, Phần 1
Thành Lập Hội Thánh Tại Prince Albert
Khi tôi nhận lời đến hội thánh Faith Baptist Church tại Saskatoon, Saskatchewan, Canada, tín đồ tại đó còn rất ít - khoảng mười người. Họ mới tổ chức một buổi họp để quyết định xem có giải thể hội thánh không. Đức Chúa Trời có thể làm được điều gì ở đây? Ngày trước Ngài đã muốn làm gì? Chúng tôi phải dốc lòng chờ đợi trước mặt Ngài, và nhìn xem quanh mình để thấy Ngài đang làm gì.
Khi tôi đến sân vào một buổi sáng thứ Bảy lạnh lẽo năm 1970, một chiếc xe chở năm người nam dừng lại để cùng chúng tôi dự bữa trưa. Họ đến từ Prince Albert, một thành phố có 30.000 dân, nằm 90 dặm ở phía bắc. Họ nghe tin tôi sắp đến Saskatoon. Họ bắt đầu cầu nguyện, và cũng bắt đầu tin quyết rằng tôi phải là mục sư của họ. Họ đã đến để chia xẻ “lời đến từ Chúa” của họ.
Họ không biết rằng gần 20 năm trước khi còn là thiếu niên, tôi đã thưa với Chúa: “Nếu Chúa kêu con vào chức vụ, và nếu nơi đó có người ở trong phạm vi có thể lái xe được muốn tổ chức một nhóm học Kinh Thánh hay thành lập một hội thánh, con sẽ đi.” Khi những người này yêu cầu tôi đến, tôi không thể trả lời “Không.”
Faith Church chưa hề bảo trợ một đoàn truyền giáo. Tôi chưa hề làm mục sư cho hội thánh nào bảo trợ một hội truyền giáo. Chúng tôi không thể tiến hành dựa trên tài khéo hay kinh nghiệm riêng của mình. Chúng tôi phải hoàn toàn nương cậy sự dẫn dắt của Chúa. Chúng tôi được bảo đảm rằng sự khao khát trong tấm lòng của dân sự Chúa tại Prince Albert chính là hành động của Đức Chúa Trời. Vì họ đã được đưa dẫn đến với chúng tôi, nên chúng tôi nhận ra rằng đây chính là cách Đức Chúa Trời cho thấy nơi mình sẽ phục vụ Ngài.
Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ những mục đích lớn hơn của Ngài dành cho Prince Albert. Đức Chúa Trời đã phát triển hội thánh này. Họ mời một mục sư, tạo mãi cơ sở và một ngôi nhà thờ. Rồi họ bắt đầu tăng gấp bội. Họ thành nhiều hội thánh mới tại Love, Smeaton, Melfort, Tisdale và Leoville. Họ bắt đầu truyền giáo cho người da đỏ tại Prince Albert và nhiều hội thánh tại ba Khu Dân Cư Người Da Đỏ. Họ đã thành lập nhiều chức vụ có ý nghĩa tại Nipiwan, Laronge, Deschambault, Cumberland House và nhiều cộng đồng lân cận. Họ khởi sự hội đồng thường niên của người da đỏ dành cho Các Tù Trưởng, các bạn hội đồng (Band Councils) và nhiều người da đỏ khác ở khắp vùng phía bắc Saskatchewan. Quả thật, Chúa đã làm trổi hơn mọi điều chúng tôi đã cầu xin hoặc suy tưởng (Eph Ep 3:20-21).
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Tôi được xếp vào thời khóa biểu để hướng dẫn một khóa hội nghị của toàn bang về sự cầu nguyện tại Little Rock, Arkansas. Trước sự ngạc nhiên và vui mừng của tôi, Thống Đốc Huckabee mời tôi đến dự bữa tối tại dinh Thống Đốc cùng vài người bạn của ông. Cuối bữa ăn tuyệt vời với khoảng mười chín người bạn của thống đốc, ông bảo: “Để tôi kể một trong những nguyên nhân tôi mời ông đến đây. Tôi muốn ông biết đang lúc tôi và vợ tôi “vật lộn” với quyết định xem có nên đảm nhận chức vụ thống đốc hay không, thì chúng tôi đang học chương trình Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời (Experiencing God ). Trong phần học Kinh Thánh, Chúa đã chỉ rõ ràng rằng chúng tôi nên tiến hành. Chúng tôi có mặt ở đây một phần là nhờ Experiencing God giúp chúng tôi xác định rõ ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, và Đức Chúa Trời đã phán với chúng tôi, và chúng tôi vâng lời.”
Đức Chúa Trời Phán Qua Nhiều Cách Khác Nhau
Điều hết sức quan trọng là để hiểu và kinh nghiệm Đức Chúa Trời chính là biết rõ ràng khi nào Đức Chúa Trời đang phán . Nếu Cơ Đốc nhân không biết khi nào Đức Chúa Trời đang phán, người ấy sẽ gặp rắc rối ngay tại trung tâm nếp sống Cơ Đốc của mình! Chúng ta sẽ tập trung chú ý vào cách Đức Chúa Trời phán qua Đức Thánh Linh để bày tỏ chính Ngài, các mục đích và đường lối Ngài. Chúng ta sẽ xem xét những cách Đức Chúa Trời phán thông qua Kinh Thánh, cầu nguyện, hoàn cảnh, và hội thánh hoặc các tín đồ khác.
Rất Nhiều Cách Khác Nhau
“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách” (HeDt 1:1). Một lẽ thật hiển nhiên trong suốt Kinh Thánh ấy là Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán qua:
° Các thiên sứ (SaSt 16:1-16)
° Các sự hiện thấy (15:1-21)
° Các giấc chiêm bao (28:10-19)
° Cách xử dụng Urim và Thumim (XuXh 28:30)
° Các hành động mang tính biểu tượng (Gie Gr 18:1-10)
° Tiếng thì thầm êm dịu (IVua 1V 19:12)
° Các dấu kỳ phép lạ (XuXh 8:20-25) và nhiều việc khác nữa.
Phương cách Đức Chúa Trời đã phán trong Cựu Ước không phải là yếu tố quan trọng nhất. Điểm hết sức quan trọng ấy là Ngài đã phán . Những người nghe Ngài phán đã biết đấy chính là Đức Chúa Trời, và họ đã biết Ngài đang phán điều gì.
Điều nào sau đây là quan trọng nhất? Cách Chúa phán q  hay Chúa có phán q Khi Đức Chúa Trời phán với một người trong Cựu Ước, người ấy biết hai điều nào? Người ấy đã biết ...

Bốn Yếu Tố Quan Trọng
Chính việc Đức Chúa Trời đã phán với con người còn quan trọng hơn phương cách Ngài đã phán. Khi Ngài phán, người ấy biết Đức Chúa Trời đang phán, và người ấy biết Đức Chúa Trời đang phán điều gì. Tôi thấy có bốn yếu tố quan trọng trong mỗi lần Đức Chúa Trời phán ở Cựu Ước. Từng trải bụi gai cháy của Môi-se trong XuXh 3:1-22 là một ví dụ.
1. Khi Đức Chúa Trời phán thì thường điều đó là độc đáo (độc nhất vô nhị ) đối với cá nhân đó . Chẳng hạn, Môi-se không có một tiền lệ nào về từng trải bụi gai cháy. Ông không thể bảo: “Ồ đây là từng trải bụi gai cháy của tôi. Các tổ phụ tôi là Áp-ra-ham, Ysác và Giacốp có những từng trải bụi gai cháy của họ, và đây là từng trải của tôi.” Không có một kinh nghiệm nào khác về cách Đức Chúa Trời phán theo kiểu này. Nó là độc nhất vô nhị, vì Đức Chúa Trời muốn từng trải của chúng ta với Ngài, và tiếng nói của Ngài, phải là cá nhân cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta nhìn xem Ngài trong một mối quan hệ hơn là để làm sâu nhiệm một phương pháp hay một kỹ thuật nào đó. Nếu ngày nay Môi-se còn sống, ắt ông sẽ bị cám dỗ để viết ra một tác phẩm My Burning Bush Experience (Từng Trải Bụi Gai Cháy Của Tôi). Thế rồi người trên khắp xứ chúng ta sẽ cố để tìm từng trải bụi gai cháy của họ . Điều then chốt không phải ấy là phương cách Đức Chúa Trời đã phán, mà là sự kiện chính Ngài đã phán . Điều đó vẫn không thay đổi. Ngài sẽ phán với dân sự Ngài ngày nay.
Yếu tố quan trọng hàng đầu trong cách Đức Chúa Trời phán với các cá nhân trong Cựu Ước là gì?
1.
2. Khi Chúa phán, người ấy biết chắc chắn Đức Chúa Trời đang phán . Vì Chúa đã phán với Môi-se qua một phương cách độc đáo, nên Môi-se phải biết chắc chắn đấy là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm chứng rằng Môi-se biết chắc chắn mình đã gặp chính Đức Chúa Trời - Đấng “TỰ HỮU HẰNG HỮU” (I AM THAT I AM) (XuXh 3:14). Ông tin cậy Chúa, vâng lời Ngài, và kinh nghiệm được Đức Chúa Trời đáp ứng đúng y như Ngài phán. Liệu Môi-se có thể dùng lý luận chứng minh cho người khác biết mình đã nghe lời phán từ Đức Chúa Trời không? Không, tất cả những gì Môi-se có thể làm chính là: làm chứng lại cuộc gặp gỡ của mình với Đức Chúa Trời. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể khiến dân sự biết những lời Ngài đã ban cho Môi-se chính là lời ra từ Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.
Khi có người đang thiếu sự bảo đảm giống như Ghêđêôn, Chúa rất khoan nhân để bày tỏ chính Ngài càng rõ ràng hơn. Khi Ghêđêôn lần đầu cầu xin một dấu lạ, ông chuẩn bị một của lễ thiêu. Rồi “Bấy giờ, thiên sứ của Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đương cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men; đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Ghêđêôn thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng: Ôi, Chúa Giê-hô-va! Khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va!” (Cac Tl 6:21-22). Ghêđêôn biết chắc chắn Chúa đã phán với mình.
Yếu tố quan trọng thứ nhì trong phương cách Đức Chúa Trời phán trong Cựu Ước là gì?
2.
3. Khi Đức Chúa Trời phán, người ấy biết Đức Chúa Trời phán điều gì . Môi-se biết điều Đức Chúa Trời đang bảo mình làm. Ông biết cách Đức Chúa Trời muốn hành động qua mình. Đó là lý do vì sao Môi-se nêu ra rất nhiều ý phản đối. Ông biết đích xác Chúa đang chờ đợi điều gì. Điều này đúng cho Môi-se; điều này đã đúng cho Nôê, Áp-ra-ham, Giô-sép, Đa-vít, Đaniên, và nhiều người khác nữa.
Yếu tố quan trọng thứ ba trong cách Đức Chúa Trời phán ở Cựu Ước là gì?
3.
4. Khi Đức Chúa Trời phán ; đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời . Môi-se quả sẽ dại dột nếu ông bảo: “Đây là một từng trải tuyệt vời với bụi gai cháy này. Tôi mong điều này dẫn mình đến sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời!” Đó đã chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật cho bạn, dù bằng bất kỳ phương tiện nào, thì đó chính là sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Đó chính là kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài trong đời sống bạn. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể khiến bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài.
Yếu tố quan trọng thứ tư trong cách Đức Chúa Trời phán ở Cựu Ước là gì?
4.
Dùng những “gợi ý ” dưới đây, kiểm xem bạn có thể viết ra bốn yếu tố mình vừa đọc trên đây không .
1. Độc đáo -
2. Biết chắc chắn -
3. Điều gì -
4. Cuộc gặp gỡ -
Kiểm lại câu trả lời của bạn .
Kiểu mẫu Đức Chúa Trời phán này được tìm thấy trong suốt Cựu Ước. Phương pháp Ngài dùng để phán là khác nhau đối với từng người. Điều quan trọng ấy là:
° Đức Chúa Trời phán cách độc nhất vô nhị với dân sự Ngài
° Họ biết đấy là Đức Chúa Trời
° Họ biết Đức Chúa Trời phán điều gì.
Khi Đức Chúa Trời phán, đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán với bạn bởi Thánh Linh thông qua Kinh Thánh, lời cầu nguyện, các hoàn cảnh, hội thánh, bạn sẽ biết được đấy chính là Đức Chúa Trời; và bạn sẽ biết Ngài đang phán điều gì. Khi Đức Chúa Trời phán với bạn, đấy là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời.
Kiểu Mẫu Sai
Tôi nghe nhiều người nói thế này: “Lạy Chúa, con thật sự muốn biết ý muốn Ngài. Xin dừng con lại nếu con đang sai, và chúc phước cho con nếu con đang đúng.” Có một cách nói khác nữa: “Lạy Chúa, con sẽ tiếp tục tiến hành theo phương hướng này. Xin đóng cánh cửa ấy lại nếu đó không phải là ý muốn Chúa.” Nan đề duy nhất ấy là: tôi không nhìn thấy kiểu mẫu này ở chỗ nào trong Kinh Thánh cả.
Bạn không thể để cho mình bị hướng dẫn bởi duy kinh nghiệm không mà thôi. Bạn không thể để mình được hướng dẫn bởi truyền thống, phương pháp hay bởi một công thức. Thông thường, người ta tin vào những phương cách này vì đó là những cách dễ dàng. Người ta làm theo ý mình thích rồi đặt hết toàn bộ gánh nặng trách nhiệm lên Đức Chúa Trời. Nếu họ sai, Ngài phải can thiệp và dừng họ lại. Nếu họ phạm sai lầm, họ quy trách nhiệm cho Ngài.
Nếu muốn biết ý muốn và tiếng nói của Đức Chúa Trời, bạn phải dành thì giờ và nỗ lực để vun đắp mối quan hệ yêu thương với Ngài. Đấy chính là điều Ngài muốn!
Điều nào sau đây là khuôn mẫu của Kinh Thánh để biết ý muốn Đức Chúa Trời? Chọn một khuôn mẫu .
q Tìm kiếm những cánh cửa mở rộng hoặc bị đóng kín.
q Cầu xin Đức Chúa Trời dừng bạn lại nếu mình sai.
q Chờ đợi đến khi nghe lời phán rõ ràng từ Đức Chúa Trời.
Lời Đức Chúa Trời chính là cẩm nang dẫn đường chúng ta. Khuôn mẫu tôi thấy trong Kinh Thánh ấy là: Đức Chúa Trời luôn luôn ban một phương hướng ngay từ lúc đầu. Có thể Ngài không cho bạn biết toàn bộ những gì mình muốn biết ngay từ đầu, nhưng sẽ cho bạn biết những gì cần biết để có những điều chỉnh cần thiết và thực hiện bước đi vâng phục đầu tiên. Nhiệm vụ của bạn là chờ đợi cho đến khi Chủ ban những chỉ dẫn cho bạn. Nếu bạn khởi sự “làm việc” trước khi có chỉ dẫn từ Đức Chúa Trời, rất có thể bạn đã sai.
Những Chỉ Dẫn Cụ Thể
Một sự dạy dỗ rất được yêu chuộng nói rằng Đức Chúa Trời không ban cho bạn những chỉ dẫn rõ ràng. Sự dạy dỗ này bảo rằng Ngài chỉ khởi động đời sống bạn. Sau đó, bạn cố tìm ra những phương hướng bằng cách vận dụng lý trí Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Điều này hàm ý Cơ Đốc nhân luôn luôn suy nghĩ chính xác và phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời. Cách dạy dỗ này không tính đến bản tánh cũ đang tranh chiến không ngừng với bản tánh thuộc linh (RoRm 7:1-25). Đường lối chúng ta không phải là đường lối của Đức Chúa Trời (EsIs 55:8). Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để hoàn tất các mục đích của Ngài theo đường lối Ngài .
Sau khi Đức Chúa Trời bảo Nôê đóng con tàu, Nôê đã biết kích cỡ, kiểu vật liệu, và cách để lắp ráp lại với nhau. Khi Đức Chúa Trời phán với Môi-se về việc cất đền tạm, Ngài đã nói rất cụ thể về các chi tiết. Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thân vị Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã ban những chỉ dẫn cụ thể cho các môn đồ Ngài - phải đi đâu, phải làm gì, phải đáp ứng cách nào.
Còn khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham (Ápram) và phán: “Hãy đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (SaSt 12:1) thì sao? Mạng lịnh đó không cụ thể gì cả. Điều đó đòi hỏi đức tin. Nhưng Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chỉ cho” Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho bạn đủ chỉ dẫn cụ thể để thực hiện ngay giờ này điều Ngài muốn bạn làm. Khi bạn cần thêm sự chỉ dẫn, Ngài sẽ ban thêm cho bạn đúng thời điểm của Ngài. Trong trường hợp Áp-ra-ham, sau đó Đức Chúa Trời có bảo ông về đứa con sẽ sinh cho ông, số lượng dòng dõi ông, lãnh thổ họ sẽ cư ngụ, rằng họ sẽ chịu ách nô lệ rồi được giải thoát.
Ngày nay, Đức Thánh Linh ban những chỉ dẫn rõ ràng. Đức Chúa Trời rất cá nhân. Ngài muốn quan hệ mật thiết trong đời sống bạn. Ngài sẽ ban cho bạn sự dẫn dắt rõ ràng để sống. Có thể bạn bảo: “Đó không phải là từng trải của tôi đâu.” Bạn cần phải:
Gạch chân những gợi ý trong phân đoạn sau và trong lời bài hát “Nơi Chấm Dứt Sự Im Lặng ” (Where the Silence Breaks ) (ở lề bên ) đã giúp cho bạn nhìn xem Chúa để tìm sự hướng dẫn cho đời sống mình .
Nếu bạn không có những chỉ dẫn rõ ràng từ Đức Chúa Trời trong một vấn đề nào đó, hãy cầu nguyện và chờ đợi. Hãy học kiên nhẫn. Hãy lệ thuộc vào thời điểm của Đức Chúa Trời. Thời điểm của Ngài luôn luôn là đúng và tốt nhất. Đừng vội vàng. Có thể Ngài đang giữ lại những chỉ dẫn để khiến bạn tìm kiếm Ngài càng mạnh mẽ hơn. Đừng cố bỏ qua mối quan hệ để vội bắt tay vào làm việc . Đức Chúa Trời thích mối quan hệ yêu thương với bạn hơn thích việc bạn làm được cho Ngài.
Dùng lời của bạn tóm tắt những chỉ dẫn bạn gạch chân .Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh học thuộc lòng của đơn vị này vào những dòng dưới đây, và ôn lại các câu gốc của các đơn vị khác. Nên nhớ, bạn có thể chọn câu khác nếu muốn .


Đức Chúa Trời Phán Bởi Đức Thánh Linh
HeDt 1:1-2 nói rằng: “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài.”
Trong Các Sách Tin Lành...
Trong các sách Tin Lành, Đức Chúa Trời đã phán qua Con Ngài - là Chúa Giê-xu. Sách Tin Lành Giăng mở đầu với “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (GiGa 1:1, 14). Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong Thân Vị của Đức Chúa Giê-xu Christ. (Cũng xem IGi1Ga 1:1-4)
Các môn đồ hẳn dại mới nói: “Biết được Ngài - là Chúa Giê-xu - thì thật tuyệt vời; nhưng chúng tôi thật sự muốn biết Đức Chúa Cha kia.”
Philíp còn nói: “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi” (GiGa 14:8).
Đức Chúa Giê-xu đáp: “Hỡi Philíp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài.” (14:9-10). Khi Đức Chúa Giê-xu phán, chính Đức Chúa Cha đang phán qua Ngài. Khi Chúa Giê-xu làm phép lạ, chính Đức Chúa Cha đang thực hiện công việc Ngài qua Chúa Giê-xu.
Chắc chắn Môi-se đã gặp gỡ Đức Chúa Trời mặt đối mặt tại bụi gai cháy thể nào, thì chắc chắn các môn đồ cũng đã gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt qua mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Giê-xu thể ấy. Sự gặp gỡ của họ với Chúa Giê-xu chính là sự gặp gỡ Đức Chúa Trời. Nghe lời phán của Chúa Giê-xu tức là đã nghe lời phán từ Đức Chúa Trời.
Viết một câu tóm tắt cách Đức Chúa Trời đã phán qua đời sống Chúa Giê-xu .


Trong các sách Tin Lành, Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời phán bởi Chúa Giê-xu. Khi các môn đồ nghe tiếng Chúa Giê-xu, họ đã nghe tiếng Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giê-xu phán, đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời.
Trong Sách Côngvụ Cho Đến Hiện Nay...
Khi từ các sách Tin Lành chuyển sang sách Côngvụ rồi đến tận ngày nay, chúng ta thường thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ của mình. Chúng ta sống như thể Đức Chúa Trời không còn đích thân phán với dân sự Ngài nữa. Chúng ta không nhận ra rằng sự gặp gỡ với Đức Thánh Linh chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng với dân sự Ngài trong Côngvụ. Ngài phán rõ ràng với chúng ta ngày nay. Từ sách Côngvụ cho đến hiện nay, Đức Chúa Trời vẫn đang phán với dân sự Ngài qua Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của tín đồ. “Anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và... Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em” (ICo1Cr 3:16). “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (6:19). Vì Ngài luôn hiện diện trong tín đồ, nên Ngài có thể phán với bạn cách rõ ràng và phán bất cứ lúc nào.
Chúng ta đã học về việc Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài rồi. Sau đây là một vài ý chính:
° Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán qua nhiều cách khác nhau. Trong các sách Tin Lành, Đức Chúa Trời phán qua Con Ngài.
° Trong sách Côngvụ cho đến hiện nay, Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh.
° Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh thông qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, các hoàn cảnh và hội thánh để bày tỏ chính Ngài, các mục đích và các đường lối Ngài.
° Chính nhờ mối quan hệ yêu thương mật thiết với Đức Chúa Trời mà ta biết được tiếng phán của Đức Chúa Trời.
° Đức Chúa Trời phán khi Ngài có mục đích cho đời sống bạn.
° Lúc Đức Chúa Trời phán với bạn chính là lúc Ngài muốn bạn đáp ứng với Ngài.
° Lúc Đức Chúa Trời phán với bạn chính là thời điểm của Đức Chúa Trời.
Trả lời các câu hỏi sau :
1. Đức Chúa Trời đã phán bằng cách nào trong Cựu Ước?

2. Đức Chúa Trời đã phán bằng cách nào trong các sách Tin Lành?

3. Đức Chúa Trời đã phán bằng cách nào trong sách Côngvụ cho đến nay?

4. Làm sao bạn biết được tiếng phán của Đức Chúa Trời?

5. Làm sao bạn biết được thời điểm của Đức Chúa Trời?

Kiểm lại các câu trả lời của bạn trong phần ôn bài trên đây .
Chúng ta cùng nêu ra đây những vấn đề khác nữa mà bạn đã học được trong các đơn vị trước:
° Vì cớ tội lỗi, “Chẳng có một người nào hiểu biết. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.” (RoRm 3:11-12).
° Đức Thánh Linh được gọi là “Thần Lẽ Thật” (GiGa 14:17; 15:26; 16:13).
° Các lẽ thật thuộc linh chỉ được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.... Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (ICo1Cr 2:9-12).
° Chúa Giê-xu phán Đức Thánh Linh sẽ “dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (GiGa 14:26).
° Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu (15:26).
° “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” (16:13-14).
Gặp Gỡ Đức Chúa Trời
Khi Đức Chúa Trời phán với Môi-se và nhiều người khác trong Cựu Ước, những biến cố đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời cho các môn đồ. Tương tự, gặp gỡ với Đức Thánh Linh chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời cho chính bạn.
Giờ đây khi Đức Thánh Linh đã được ban xuống, Ngài là Đấng dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật và dạy dỗ bạn mọi điều. Bạn hiểu được lẽ thật thuộc linh là nhờ Đức Thánh Linh đang hành động trong đời sống bạn. Bạn không thể hiểu lời Đức Chúa Trời trừ khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy bạn. Khi bạn hiểu được lời Đức Chúa Trời, chính Tác Giả đang hiện diện để dạy bạn. Bạn không hề khám phá lẽ thật; mà lẽ thật được bày tỏ . Khi Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật cho bạn, không phải là lúc Ngài đang dẫn bạn vào cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời rồi!
Đức Chúa Trởi có đang phán với bạn qua giáo trình này không? Có q  Không q Để ôn lại, xin xem toàn bộ những sinh hoạt trong ngày của các đơn vị 1- 4.
° Đọc qua các câu tuyên bố hoặc các câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã khiến bạn chú ý đến .
°Đọc và một lần nữa dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng với Ngài .
° Ôn lại những điều bạn cảm thấy Đức Chúa Trời muốn bạn làm để đáp ứng với các bài học .
Tóm tắt ngắn gọn điều bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán với mình cho đến thời điểm này trong khóa học. Tập trung vào những chủ đề chung hoặc những sự hướng dẫn chung thay vì vào những chi tiết cụ thể .

Bạn có đang đáp ứng với những điều Đức Chúa Trời khiến bạn chú ý không? Bạn mô tả thế nào về đáp ứng của mình với sự dẫn dắt của Ngài?


Bạn cảm thấy đâu là thách thức thuộc linh lớn nhất của mình vào ngay giờ này?


Đừng nhìn vào sách, cố gắng trích dẫn bốn câu tuyên bố đầu tiên về các thực tại của việc kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Dùng những gợi ý này: công việc, mối tương quan, lời mời gọi, phán. Tự kiểm tra bạn bằng cách dùng mặt trong của bìa cuối, hoặc trích dẫn cho người khác rồi nhờ họ kiểm tra câu trả lời của bạn.
Đáp Ứng Lập Tức
Khi Đức Chúa Trời phán với Môi-se, thì điều Ngài làm kế tiếp là hết sức quan trọng. Sau khi Chúa Giê-xu phán với các môn đồ, điều họ làm kế tiếp là điều rất quan trọng. Điều bạn làm kế tiếp sau khi Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với bạn qua lời Ngài là điều rất quan trọng. Nan đề của chúng ta ấy là: khi Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với chúng ta, chúng ta lại đi thảo luận dài dòng. Môi-se đã thảo luận dài dòng với Đức Chúa Trời (XuXh 3:11; 4:13), và điều đó đã giới hạn ông trong suốt quãng đời còn lại. Môi-se phải nói với dân sự thông qua Arôn anh mình (4:14-16).
Tôi muốn bạn ôn lại những gì cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán với mình cách đều đặn. Nếu Đức Chúa Trời phán và bạn nghe tiếng nhưng không đáp ứng, sẽ có lúc bạn không nghe được tiếng Ngài nữa. Không vâng lời có thể dẫn đến “sự đói kém... về nghe lời của Đức Giê-hô-va” (AmAm 8:11-12).
Khi Sa-mu-ên còn là cậu bé, Đức Chúa Trời đã bắt đầu phán với ông. Thánh Kinh chép: “Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư.” (ISa1Sm 3:19). Hãy trở nên giống như Sa-mu-ên. Đừng để một lời nào của Đức Giê-hô-va không đem lại những sự điều chỉnh cho đời sống bạn. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ làm trong và qua bạn với bạn mọi điều Ngài đã phán .
Trong LuLc 8:5-15, Đức Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về người gieo giống và các hạt giống. Hạt giống rơi trên đất tốt tượng trưng cho người nghe lời Đức Chúa Trời, giữ lại và sinh kết quả. Rồi Chúa phán: “Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.” (8:18). Nếu bạn nghe lời Đức Chúa Trời và không áp dụng để sinh ra kết quả trong đời sống mình, ngay cả những gì bạn nghĩ mình có cũng sẽ bị cất đi. Hãy cẩn thận về cách bạn lắng nghe Đức Chúa Trời! Hãy quyết định ngay bây giờ rằng: Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với bạn, bạn sẽ làm ngay điều Ngài phán.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?

Đức Chúa Trời Bày Tỏ
Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài. Khi Ngài phán, Ngài bày tỏ điều gì? Trong suốt Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời phán thì đó chính là lúc để bày tỏ đôi điều về chính Ngài, các mục đích Ngài, hay đường lối Ngài. Những sự khải thị của Đức Chúa Trời nhằm đưa bạn vào mối hệ yêu thương với Ngài.
Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài
Khi Chúa bởi Thánh Linh phán với bạn, Ngài thường bày tỏ đôi điều về chính Ngài. Ngài bày tỏ danh xưng của Ngài. Ngài bày tỏ bản chất và đặc tánh của Ngài.
Đọc các câu Kinh Thánh sau. Sau mỗi câu, viết ra điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài .
“Khi Ápram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.” (SaSt 17:1).

“Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.” (LeLv 19:1-2).

“Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; ....Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi” (MaMl 3:6-7)

“Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban ch o vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.” (GiGa 6:51).

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho Ápram bởi tên gọi Ngài - là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Với Môi-se, Ngài bày tỏ bản tánh thánh khiết Ngài. Qua Malachi, Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên và bày tỏ Ngài là Đấng không thay đổi và hay tha thứ. Đức Chúa Giê-xu bày tỏ chính Ngài là “Bánh Hằng Sống” và là nguồn của sự sống đời đời.
Đức Chúa Trời phán khi Ngài muốn đưa một người tham dự vào công việc Ngài. Ngài bày tỏ chính Ngài để giúp người ấy đáp ứng bởi đức tin. Khi người này tin Đức Chúa Trời là Đấng đúng như Ngài đã mô tả, và khi tin Đức Chúa Trời có thể làm mọi điều Ngài phán rằng Ngài sẽ làm, người này có thể đáp ứng tốt hơn với những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.
Hãy dừng lại và suy gẫm vì sao Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài như vậy cho mỗi một người trong những câu Kinh Thánh trên đây. Khi nghĩ mình đã nghĩ ra vì sao mỗi sự khải thị đã được ban cho theo cách ấy, hãy đọc tiếp .
° Ápram chín mươi chín tuổi cần biết Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng (có trọn quyền năng - có thể làm mọi điều) để ông có thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho mình đứa con trai trong tuổi già này.
° Qua Môi-se, Đức Chúa Trời phán Ngài là thánh khiết. Dân sự Ngài phải tin Ngài là thánh khiết, để họ sẽ đáp ứng bằng cách họ phải sống thánh khiết.
° Qua Malachi, Đức Chúa Trời bày tỏ bản tánh hay tha thứ của Ngài, để dân sự có thể tin rằng họ sẽ được tha thứ nếu trở về cùng Đức Chúa Trời.
° Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ rằng Ngài là nguồn của sự sống đời đời, để người Do Thái có thể tin và đáp ứng với Ngài hầu nhận được sự sống.
Vì sao Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài (tên gọi Ngài, bản tánh Ngài, đặc tánh Ngài )?

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài để gia tăng loại đức tin dẫn đến hành động. Bạn sẽ cần lắng nghe cách chú tâm trước những điều Chúa bày tỏ cho bạn về chính Ngài. Điều này sẽ hết sức quan trọng khi bạn gặp khủng hoảng về niềm tin.
° Bạn sẽ phải tin Đức Chúa Trời là Đấng đúng như Ngài đã bày tỏ.
° Bạn sẽ phải tin Đức Chúa Trời có thể làm được điều Ngài bảo Ngài sẽ làm.
° Bạn sẽ phải điều chỉnh nếp suy nghĩ của mình dựa vào niềm tin này.
° Vì tin cậy Đức Chúa Trời sẽ chứng tỏ Ngài là Đấng đúng như Ngài đã mô tả, nên bạn vâng lời Ngài.
° Khi vâng lời , Đức Chúa Trời thực hiện công việc Ngài qua bạn và chứng tỏ Ngài là Đấng đúng như Ngài đã mô tả.
° Rồi bạn sẽ biết Ngài qua kinh nghiệm.
° Bạn sẽ biết Ngài đúng là Đấng Ngài đã mô tả.
Ví dụ, Áp-ra-ham đã biết Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng từ khi nào? Chà, ông đã biết trong suy nghĩ của mình ngay khi Đức Chúa Trời phán. Nhưng qua kinh nghiệm ông biết được Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng khi Ngài thực hiện một việc gì đó trong đời sống ông mà duy một mình Đức Chúa Trời mới làm được. Khi Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham (lúc ông 100 tuổi) và Sara (90 tuổi) một đứa con trai, Áp-ra-ham đã biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Khi Đức Chúa Trời phán bởi Thánh Linh, Ngài bày tỏ một điều nào?
Đức Chúa Trời phán bởi Thánh Linh để bày tỏ _______________________ của Ngài, các mục đích và các đường lối Ngài.
Đức Chúa Trời Bày Tỏ Các Mục Đích Ngài
Đức Chúa Trời bày tỏ các mục đích Ngài để bạn biết Ngài định làm gì. Nếu muốn cùng tham dự với Ngài, bạn cần biết Đức Chúa Trời sắp làm việc gì. Vấn đề bạn dự định làm gì cho Chúa không phải là vấn đề quan trọng. Điều mà Ngài dự định làm ngay tại nơi của bạn mới là điều quan trọng. Đức Chúa Trời phán có mục đích. Lúc này bạn nên ôn lại bài. (Xem trang 45-49.)
Khi Đức Chúa Trời đến với Nôê, Ngài không hỏi: “Ngươi muốn làm việc gì cho ta?” Ngài đến để bày tỏ điều Ngài sắp làm. Biết được việc Đức Chúa Trời sắp làm còn quan trọng hơn nhiều. Thực ra, Nôê dự định làm gì cho Đức Chúa Trời cũng không quan trọng. Đức Chúa Trời sắp hủy diệt thế gian. Ngài muốn hành động qua Nôê để hoàn tất các mục đích của Ngài là cứu một nhóm người và thú vật sót lại để tái sinh sản trên khắp đất.
Tương tự, Đức Chúa Trời đã đến với Ápram và phán với ông vì Ngài đã có sẵn một mục đích. Ngài chuẩn bị làm nên một dân cho chính Ngài. Ngài sắp hoàn tất các mục đích của Ngài qua Ápram.
Khi Đức Chúa Trời chuẩn bị hủy diệt Sôđôm và Gômôrơ, Ngài không hỏi Áp-ra-ham xem ông muốn làm gì cho Ngài, hay đang hoạch định làm gì cho Ngài. Điều hết sức quan trọng cho Áp-ra-ham là biết việc Đức Chúa Trời sắp sửa làm. Đức Chúa Trời đã bày tỏ các mục đích của Ngài.
Ta thấy được trình tự sau qua toàn bộ Kinh Thánh: Các Quan xét, Đa-vít, các tiên tri, các môn đồ, và Phao-lô. Khi Đức Chúa Trời sắp làm một việc nào đó, Ngài chủ động đến trước với các đầy tớ Ngài (AmAm 3:7). Ngài đã phán để bày tỏ các mục đích và kế hoạch của Ngài. Sau đó, Ngài có thể đưa họ vào tham dự và hoàn tất các mục đích của Ngài thông qua họ.
Ngược lại, chúng ta bắt đầu từ chỗ mơ ước về điều CHÚNG TA muốn làm cho Chúa. Sau đó, chúng ta có khuynh hướng lập các kế hoạch lâu dài căn cứ trên những ưu tiên mà chính mình đã chọn. Điều quan trọng chính là điều Chúa dự định làm ngay tại chỗ của chúng ta, và cách Ngài muốn hoàn tất việc ấy qua chúng ta. Hãy xem điều tác giả Thithiên nói về những kế hoạch và mục đích của chúng ta:
Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước ,
Khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không .
Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời ,
Ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia .
- Thithiên 33:10;- 11
Đọc ChCn 19:21 và Thi Tv 33:10-11.
Vì sao Đức Chúa Trời bày tỏ các mục đích của Ngài?


Dựa vào 33:10-11 Trả lời các câu hỏi sau :
1. Đức Giê-hô-va làm gì với kế hoạch của các dân?

2. Đức Giê-hô-va làm gì với các ý định của các dân?

3. Điều gì xảy ra cho các kế hoạch và ý định của Đức Giê-hô-va?

Bạn có thấy được vì sao mình cần phải biết các kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời không? Các kế hoạch và mục đích của bạn phải là kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời, bằng không bạn sẽ không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời đang hành động qua mình. Đức Chúa Trời bày tỏ các ý định của Ngài để bạn sẽ biết Ngài hoạch định làm gì. Sau đó bạn mới có thể cùng dự phần với Ngài. Các kế hoạch và ý định của Ngài sẽ đứng vững. Chúng sẽ được hoàn thành. Chúa ngăn trở và bãi bỏ các kế hoạch của các nước và những mục đích của các dân.
Lập kế hoạch là một công cụ mà Đức Chúa Trời có thể khiến bạn xử dụng, nhưng nó không bao giờ trở thành một vật thay thế Đức Chúa Trời. Đối với Ngài, mối quan hệ của bạn đối với Chúa quan trọng hơn cả mọi kế hoạch bạn có. Nan đề lớn nhất của chúng ta trong việc lập kế hoạch chính là: chúng ta dùng khôn ngoan riêng của mình để lập kế hoạch và tiến hành những điều mà duy Đức Chúa Trời mới có quyền quyết định. Chúng ta không thể biết được thời điểm, địa điểm, hay phương cách của ý muốn Chúa mãi đến khi Ngài nói cho chúng ta biết.
Chúa muốn chúng ta theo Ngài hằng ngày, chứ không phải đi theo một kế hoạch. Nếu chúng ta cố gắng xác định rõ mọi chi tiết của ý muốn Ngài trong một buổi lập kế hoạch, chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ rằng: “Giờ đây khi đã biết mình sẽ đi đâu và làm sao để đến đó được, chúng ta có thể thực hiện được công tác này rồi.” Bấy giờ, chúng ta quên mất nhu cầu phải có mối quan hệ hằng ngày và mật thiết với Chúa. Có thể chúng ta khởi sự hoàn tất những kế hoạch của mình và quên mất mối quan hệ. Chúa dựng nên chúng ta cho mối quan hệ yêu thương đời đời. Đời sống chính là cơ hội để chúng ta kinh nghiệm Ngài đang hành động.
Việc lập kế hoạch không có gì sai cả. Chỉ hãy thật cẩn thận để đừng lập kế hoạch vượt ra ngoài điều Đức Chúa Trời dự định cho bạn lập kế hoạch. Hãy để Đức Chúa Trời dừng hoặc sửa lại các kế hoạch của bạn bất cứ khi nào Ngài muốn. Hãy cứ ở trong mối quan hệ mật thiết với Ngài để bạn luôn luôn nghe tiếng Ngài khi Ngài muốn phán với bạn.
Khi Đức Chúa Trời phán bởi Thánh Linh, Ngài bày tỏ hai điều nào?
Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh để bày tỏ ____________________, ____________________ của Ngài, và các đường lối Ngài.
Đức Chúa Trời Bày Tỏ Các Đường Lối Ngài
Ngay cả một người đọc sơ qua Kinh Thánh hay chưa biết gì về Kinh Thánh cũng thấy rằng những đường lối và kế hoạch của Đức Chúa Trời rất khác với đường lối và kế hoạch của con người. Đức Chúa Trời dùng những nguyên tắc Của Vương Quốc Ngài để hoàn tất những mục đích Của Vương Quốc Ngài . Đức Chúa Trời bày tỏ đường lối Ngài cho chúng ta vì đấy là phương cách duy nhất để hoàn tất các mục đích của Ngài .
Mục tiêu của Ngài luôn là bày tỏ chính Ngài cho dân sự để kéo họ vào mối quan hệ yêu thương với chính Ngài. Đường lối Ngài luôn là để cứu chuộc. Ngài hành động để bày tỏ chính Ngài và tình yêu của Ngài. Ngài không chỉ ngồi đó đợi để giúp chúng ta đạt được những mục tiêu cho Ngài! Ngài đến để hoàn tất các mục tiêu của Ngài qua chúng ta - và theo cách riêng của Ngài.
Đức Chúa Trời phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta” (EsIs 55:8). Đức Chúa Trời không hành động theo cách của con người. Chúng ta sẽ không hoàn thành công việc Chúa theo cách riêng của mình được. Đây là một trong những nan đề phạm tội cơ bản mà con người đối diện: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (53:6).
Vì sao Đức Chúa Trơi bày tỏ đường lối Ngài?

Những đường lối của chúng ta có vẻ như tốt lành đối với chúng ta. Chúng ta có thể đạt được một vài thành công vừa phải nào đó. Tuy nhiên, khi cố làm công việc Chúa theo cách riêng của mình, chúng ta sẽ không bao giờ thấy quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời qua việc mình làm. Đức Chúa Trời bày tỏ đường lối Ngài vì đấy là đường lối duy nhất để hoàn tất các mục đích Ngài. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất các mục đích Ngài theo đường lối của Ngài qua chúng ta, người ta sẽ biết được Đức Chúa Trời. Họ sẽ nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải thích điều đã xảy ra. Ngài sẽ nhận được vinh hiển cho Ngài biết bao!
Việc xử dụng những đường lối của Nước Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong đời sống của các môn đồ. Chúa Giê-xu yêu cầu họ cho đoàn dân đông ăn. Đáp ứng của họ là: “Cho họ về nhà!” Chúa Giê-xu đã dùng các nguyên tắc Của Nước Đức Chúa Trời để truyền họ ngồi xuống, cho họ ăn, và còn lại nhiều giỏ bánh dư. Họ đã thấy Đức Chúa Cha thi hành một phép lạ. Một việc tương phản biết bao! Các môn đồ hẳn đã cho đoàn dân trở về nhà tay không và đói bụng. Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu, bản tánh, và quyền năng Ngài cho một thế giới đang trông ngóng Ngài. Cách bày tỏ này sẽ kéo dân sự đến với Ngài thông qua Đức Chúa Giê-xu Con Ngài. Cách thể hiện đầy quyền năng này đã diễn ra nhiều lần trong đời sống của các môn đồ. Họ phải học để hành động phù hợp với các nguyên tắc của Nước Đức Chúa Trời để thực hiện công tác Vương Quốc Đức Chúa Trời .
Mục đích của Đức Chúa Trời khi được thực hiện theo đúng đường lối Ngài sẽ quy vinh hiển về Ngài. Bạn phải học cách thực hiện công tác Nước Đức Chúa Trời bằng những đường lối của Nước Đức Chúa Trời. “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va.... Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài.” (MiMk 4:2).
Khi Đức Chúa Trời phán bởi Thánh Linh, Ngài bày tỏ ba điều nào?
Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh để bày tỏ ____________________, ____________________ của Ngài, và ____________________ của Ngài.
Ghép cặp những điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho khớp với nguyên nhân đúng. Viết những mẫu tự phù hợp vào khoảng trống .
Đức Chúa Trời bày tỏ ... Bởi vì ...
_____ 1. Chính Ngài A. Ngài muốn tôi biết cách hoàn tất những điều mà chỉ một mình Ngài làm được.
_____ 2. Các mục đích của Ngài B. Ngài muốn tôi biết Ngài sắp làm việc gì, để tôi có thể dự phần với Ngài.
_____ 3. Các đường lối Ngài C. Ngài muốn tôi có đức tin để tin Ngài có thể làm được điều Ngài đã phán.
Đáp án cho phần này là: 1 - C, 2 - B, 3 - A.
Lần đầu tiên khi tôi học bước đi với Đức Chúa Trời, tôi nhờ cậy rất nhiều vào người khác. Tôi sẽ chạy đến với người khác và nói: “Bạn có nghĩ đây thực sự là Đức Chúa Trời không? Tôi nghĩ như vầy nè. Bạn nghĩ gì?” Dầu vô tình hoặc cố ý, tôi đều lệ thuộc vào người khác thay vì vào mối quan hệ của mình đã có với Chúa.
Cuối cùng tôi phải nói: “Tôi sẽ đến với Chúa và làm sáng tỏ những gì mình tuyệt đối tin quyết rằng Ngài đang phán với mình. Lúc đó, tôi sẽ tiến hành và nhìn xem Chúa khẳng định điều đó bằng cách nào.” Tôi bắt đầu tiến trình đó suốt một khoảng thời gian trong nhiều lãnh vực của đời sống mình. Mối quan hệ yêu thương của tôi với Chúa đã trở nên hết sức quan trọng. Tôi bắt đầu khám phá được một phương cách rõ ràng và cá nhân, qua đó, Đức Chúa Trời đang tỏ những đường lối Ngài cho tôi. Đức Chúa Trời bày tỏ đường lối Ngài cho tôi thông qua Lời Ngài. Ngày mai, chúng ta sẽ xem cách Đức Chúa Trời phán qua Lời Ngài. Trong những bài học kế tiếp, chúng ta sẽ xem cách Đức Chúa Trời phán qua sự cầu nguyện, qua hoàn cảnh, và qua hội thánh, để khẳng định ý muốn Ngài cho chúng ta biết.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành đọc thuộc lòng lớn tiếng câu gốc .
Đức Chúa Trời Phán Qua Kinh Thánh
Đức Chúa Trời phán với bạn bởi Đức Thánh Linh để bày tỏ chính Ngài, các mục đích và các đường lối Ngài. Có lẽ những thắc mắc người ta hay đặt ra nhất về việc Đức Chúa Trời phán ấy là:
° Đức Chúa Trời phán với tôi bằng cách nào?
° Làm sao tôi biết được lúc Đức Chúa Trời đang phán?
° Làm sao Đức Chúa Trời trở nên thực tế và thật cá nhân hơn đối với tôi?
Đức Chúa Trời phán cách độc đáo với các cá nhân, và Ngài có thể phán bất kỳ cách nào Ngài muốn. Khi bạn bước đi trong mối quan hệ yêu thương mật thiết với Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận ra được tiếng Ngài. Bạn sẽ biết khi nào Đức Chúa Trời đang phán với mình.
Chúa Giê-xu đã so sánh mối quan hệ của Ngài với các môn đồ với mối quan hệ của người chăn chiên với chiên mình. Ngài phán: “Kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên.... chiên nghe tiếng người chăn.... Chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người” (GiGa 10:2-4). Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời phán với bạn, bạn sẽ nhận ra tiếng Ngài và bước theo Ngài.
Đức Chúa Trời phán qua nhiều phương tiện khác nhau. Thời hiện nay, Đức Chúa Trời chủ yếu phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, các hoàn cảnh và hội thánh. Bốn phương tiện này khó tách riêng nhau ra. Đức Chúa Trời xử dụng sự cầu nguyện và Kinh Thánh chung với nhau. Thường thì các hoàn cảnh và hội thánh, hoặc các tín hữu khác, sẽ giúp khẳng định điều Đức Chúa Trời đang phán với bạn. Thông thường, Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh và hội thánh để giúp bạn biết thời điểm của Ngài. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó trong đơn vị kế tiếp. Hôm nay, tôi muốn chúng ta nhìn xem cách Đức Chúa Trời phán qua Kinh Thánh. Ngày mai, chúng ta sẽ xem đến đề tài sự cầu nguyện.
Viết chữ Đ (đúng ) hoặc S (sai ) vào các câu sau :
_____ 1. Đức Chúa Trời có thể phán cách độc đáo với các cá nhân tùy cách nào Ngài chọn.
_____ 2. Thời hiện nay, Đức Chúa Trời chủ yếu phán qua những giấc chiêm bao và sự hiện thấy.
_____ 3. Khi quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, dân sự sẽ nghe và nhận ra ý Ngài.
_____ 4. Đức Chúa Trời thường phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh và sự cầu nguyện.
Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối thượng. Ngài có thể làm bất kỳ điều gì Ngài muốn làm. Với Kinh Thánh là kim chỉ nam của chúng ta, chúng ta biết Đức Chúa Trời có thể phán theo nhiều cách độc đáo cho các cá nhân. Dân sự sẽ nghe và nhận ra tiếng Ngài. Thời nay, Đức Chúa Trời chủ yếu phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, hoàn cảnh và hội thánh. Chỉ có mục số 2 là sai. Các câu còn lại đều đúng cả.
Thần Lẽ Thật
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả sự khải thị hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời về chính Ngài cho con người. Đức Chúa Trời phán với bạn qua Kinh Thánh. Tuy nhiên, bạn đã biết, con người không thể hiểu lẽ thật thuộc linh trừ phi Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật ấy. Thánh Linh là “Thần Lẽ Thật” (GiGa 14:17). Biểu đồ sau sẽ giúp bạn nhìn thấy cách Đức Thánh Linh phán với bạn thông qua Lời Đức Chúa Trời.
Đây là biểu đồ về cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh bày tỏ một lẽ thật thuộc linh từ Lời Đức Chúa Trời, Ngài đang quan hệ cách cá nhân với đời sống bạn. Đây là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Trình tự như thế này:
1. Bạn đọc Lời Đức Chúa Trời - tức Kinh Thánh.
2. Thần Lẽ Thật dùng Lời Đức Chúa Trời để bày tỏ lẽ thật.
3. Bạn điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời.
4. Bạn vâng lời Ngài.
5. Đức Chúa Trời hành động trong và qua bạn để hoàn tất các ý định của Ngài.
Dùng phần mô tả và biểu đồ, viết phần tóm tắt cách Đức Chúa Trời phán qua Kinh Thánh .Viết những từ then chốt sau theo đúng trình tự : điều chỉnh, bày tỏ, vâng lời, đọc .
1. Tôi ____________________ Lời Đức Chúa Trời - tức Kinh Thánh.
2. Thần Lẽ Thật dùng Lời Đức Chúa Trời để ____________________ lẽ thật.
3. Tôi ____________________ đời sống mình cho phù hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời.
4. Tôi ______________________ Ngài.
5. Đức Chúa Trời hành động trong và qua bạn để hoàn tất các ý định Ngài.
Kiểm bài của bạn .
Đức Thánh Linh dùng Lời Đức Chúa Trời (là gươm của Thánh Linh - Eph Ep 6:17) để bày tỏ Đức Chúa Trời và các mục đích của Ngài. Đức Thánh Linh dùng Lời Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng ta trong đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tự mình hiểu các lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nếu không nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ, lẽ thật ấy sẽ là sự dồ dại đối với chúng ta (ICo1Cr 2:14). Khi được Đức Thánh Linh giúp đỡ, chúng ta có thể hiểu mọi sự (2:15).
Trả lời các câu sau :
Có lẽ Đức Chúa Trời đã dùng một câu Kinh Thánh cá biệt nào đó để phán với bạn vào một lúc nào đó trong khi học giáo trình này. Xem lại đơn vị 1- 5 và tìm một phân đoạn Kinh Thánh mà dường như Đức Chúa Trời đã khiến bạn chú ý. Đó là câu Kinh Thánh nào (ghi địa chỉ)?

1. Câu này bày tỏ cho bạn biết điều gì về Đức Chúa Trời, các mục đích và các đường lối Ngài?


2. Hãy suy gẫm câu này rồi cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục phán với bạn về lẽ thật trong phân đoạn đó. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến điều bạn sẽ trở thành hơn là quan tâm đến việc bạn làm.
3. Đức Chúa Trời muốn làm gì hay muốn trở nên điều gì trong và qua đời sống bạn?4. Bạn sẽ phải có những điều chỉnh nào để khiến đời sống mình phù hợp với lẽ thật này
trong đời sống cá nhân?
trong đời sống gia đình?
trong sinh hoạt hội thánh?
trong công ăn việc làm?
5. Viết lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời về lẽ thật này và ứng dụng của lẽ thật ấy cho đời sống bạn.


6. Lần đầu khi bạn hiểu được lẽ thật này, Đức Chúa Trời có làm điều gì trong đời sống để đòi hỏi bạn phải áp dụng lẽ thật hay chia xẻ nói với người khác không? Có q  Không q Nếu có, đó là điều gì?


Việc hiểu lẽ thật thuộc linh không đưa bạn đến cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời, vì đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời rồi. Bạn không thể hiểu các ý định và đường lối của Đức Chúa Trời, trừ phi Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy bạn. Nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật thuộc linh cho bạn thông qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn đã gặp gỡ chính Đức Chúa Trời đang hành động trong mình!
Đáp Ứng Với Lẽ Thật
Đối với tôi, đọc Kinh Thánh là thì giờ mong đợi đầy hào hứng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết ý của Đức Chúa Trời. Ngài biết Đức Chúa Trời sẵn sàng làm điều gì trong đời sống tôi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời bấy giờ bắt đầu mở trí để tôi hiểu về Đức Chúa Trời cùng các mục đích và đường lối Ngài. Tôi rất xem trọng việc này. Sau đây là cách tôi đáp ứng khi Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật cho tôi trong lời Ngài.
Tôi viết ra phân đoạn Kinh Thánh. Sau đó tôi suy gẫm phân đoạn đó. Tôi cố gắng dầm thấm vào ý nghĩa của câu Kinh Thánh hoặc phân đoạn Kinh Thánh đó. Tôi điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với lẽ thật, và như vậy tức là điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Đức Chúa Trời. Tôi đồng ý với Đức Chúa Trời, và thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để Đức Chúa Trời hành động theo cách Ngài đã bày tỏ. Rồi tôi tỉnh táo để tìm xem những phương cách mà Đức Chúa Trời có thể dùng lẽ thật ấy trong đời sống của tôi suốt ngày ấy. Bạn có thể làm theo cùng một tiến trình này khi Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật cho bạn.
Khi Đức Chúa Trời khiến bạn có sự hiểu biết mới về chính Ngài hoặc về những đường lối của Ngài qua Kinh Thánh:
° Hãy viết ra (những) câu Kinh Thánh này vào sổ nhật ký thuộc linh.
° Suy gẫm câu Kinh Thánh đó.
° Nghiên cứu câu Kinh Thánh đó để dầm mình vào ý nghĩa của câu ấy. Đức Chúa Trời đang bày tỏ điều gì về chính Ngài, mục đích của Ngài, hoặc các đường lối Ngài?
° Tìm ra những điều chỉnh cần phải thực hiện trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong hội thánh và công việc làm của mình để Đức Chúa Trời có thể cộng tác với bạn theo cách đó.
° Viết ra lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.
° Thực hiện những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với Đức Chúa Trời.
° Theo dõi để thấy cách Đức Chúa Trời sử dụng lẽ thật về chính Ngài vào đời sống bạn ngay trong ngày ấy.
Sau đây là minh họa về phương cách Đức Chúa Trời có thể dùng Lời Ngài phán với bạn. Giả sử bạn đang đọc phần Kinh Thánh hằng ngày từ Thi Tv 37:1-40. Trước đây bạn đã đọc Thithiên này nhiều lần rồi. Bạn đã đọc đến câu 21, chép rằng: “Kẻ ác mượn, mà không trả lại.” Bạn bị “kéo” trở lại với câu đó. Bạn đọc câu này một lần nữa. Rồi bạn nhớ ra một món nợ mình đã không trả. Bạn nhận ra câu Kinh Thánh này áp dụng cho chính mình.
Đức Thánh Linh vừa mới phán với bạn thông qua câu Kinh Thánh đó. Bạn đã gặp gỡ lẽ thật. Giờ đây, bạn hiểu những người mượn mà không trả tức là đang phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh khiến bạn chú ý đến một trường hợp cụ thể để áp dụng câu Kinh Thánh này cho chính bạn. Ngài đang cáo trách bạn về tội lỗi. Ngài là Đấng duy nhất có thể làm việc ấy. Đức Chúa Trời vừa phán với bạn bởi công tác Đức Thánh Linh và qua Lời Ngài. Đức Chúa Trời muốn bạn không còn giữ lại bất kỳ ngăn trở nào cho mối quan hệ yêu thương với Ngài trong đời sống mình.
Nếu bạn ở trong tình huống này, bạn sẽ làm việc gì kế tiếp? Theo trình tự trong biểu đồ ở trang 85, bạn làm gì sau khi Đức Thánh Linh bày tỏ sự hiểu biết lẽ thật cho bạn?


Khi Đức Chúa Trời đã phán với bạn qua Lời Ngài rồi, cách đáp ứng của bạn là điều hết sức quan trọng. Bạn phải điều chỉnh đời sống mình với lẽ thật ấy. Trong trường hợp này, phần điều chỉnh như sau:
° Bạn phải đồng ý với lẽ thật đó - nh ững ai mượn mà không trả chính là kẻ ác trước mặt Đức Chúa Trời.
° Bạn phải đồng ý rằng lẽ thật này áp dụng cho bạn trong trường hợp cụ thể mà bạn vừa nhớ lại. Đây là sự xưng tội. Bạn đồng ý với Chúa về tội lỗi mình.
Với cách đó, bạn đã điều chỉnh hiểu biết của mình về việc mượn và trả lại để đồng ý với ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề này. Để đồng ý với Đức Chúa Trời, bạn phải thay đổi hiểu biết của mình để đồng ý với Ngài. Điều này đòi hỏi sự điều chỉnh. Có phải toàn bộ những việc phải làm là chừng đó thôi không? Không! Đồng ý với Đức Chúa Trời thôi thì chưa đủ. Chừng nào bạn chưa trả lại món nợ kia, bạn vẫn tiếp tục bị xem là phạm tội trước mặt Chúa. Đây chính là chỗ cho sự vâng lời. Bạn vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời bằng cách trả lại món nợ kia.
Giờ đây, bạn được tự do để kinh nghiệm mối quan hệ đầy đủ hơn với Đức Chúa Trời. Hãy luôn luôn kết nối một lẽ thật đã bày tỏ với sự hiểu biết của bạn về Đức Chúa Trời và mối quan hệ của bạn với Ngài.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Đức Chúa Trời Phán Qua Sự Cầu Nguyện.
Bạn cần phải giữ sổ nhật ký thuộc linh,1 nếu chưa làm. Nếu Đức Chúa Trời của cả cõi vũ trụ bảo bạn điều gì đó, bạn phải viết nó ra. Khi Đức Chúa Trời phán với bạn trong giờ tĩnh nguyện, hãy lập tức viết ra điều Ngài phán trước khi bạn quên điều ấy. Sau đó, ghi lại lời cầu nguyện đáp ứng của mình. Tôi viết ra câu Kinh Thánh mà Chúa đã dùng và điều Ngài phán với tôi về chính Ngài từ câu ấy. Tôi viết ra lời cầu nguyện về đáp ứng sắp đến của tôi; thế là tôi có cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời, điều Ngài đã phán, và cách tôi đáp ứng với Ngài. Tôi cũng viết ra điều mình cần thực hiện để điều chỉnh đời sống cho phù hợp với Ngài, để tôi có thể bắt đầu kinh nghiệm Ngài quan hệ với tôi theo cách này.
Lẽ Thật Là Một Thân Vị
Đọc cẩn thận những phân đoạn Kinh Thánh sau rồi điền vào khoảng trống của những câu chính :
Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật. Lẽ thật không chỉ là một khái niệm nào đó để ta nghiên cứu. Lẽ thật là Một Thân Vị. Chúa Giê-xu không phán “Ta sẽ dạy các ngươi lẽ thật” Ngài phán: “Ta là... lẽ thật” (GiGa 14:6).
Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống đời đời, Ngài ban cho bạn chính mình Ngài (17:3). Khi Đức Thánh Linh bày tỏ Lẽ Thật, Ngài không đang dạy bạn một khái niệm để bạn suy nghĩ. Ngài đang dẫn dắt bạn vào một mối quan hệ với một Thân Vị. Ngài là sự sống của bạn! Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn sự sống đời đời, Ngài ban cho bạn một Thân Vị. Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, Chúa Giê-xu không ban cho bạn một điều nào đó; Ngài đã ban cho bạn chính mình Ngài.
Điền những từ ngữ thích hợp từ các phân đoạn trên vào khoảng trống dưới đây :
1. Đức Thánh Linh bày tỏ _______________________.
2. Lẽ thật không phải chỉ là __________________ nào đó để đem nghiên cứu.
3. Lẽ thật là một ____________________.
4. Đức Thánh Linh đang dẫn dắt bạn vào _____________________________ với một Thân Vị.
Sau đây là phần tóm tắt cách tôi đã cố gắng sống để bày tỏ ra mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời:
° Đức Chúa Trời tạo nên trong tôi lòng khao khát dự phần vào sứ mạng của Ngài để giải hòa thế giới hư mất với chính Ngài.
° Tôi đáp ứng và đến với Đức Chúa Trời để tìm biết ý muốn Ngài.
° Khi Chúa bày tỏ một lẽ thật cho tôi, tôi biết Ngài đang cố cho tôi biết việc Ngài đang làm trong đời sống mình.
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật cho tôi qua Lời Ngài, điều đó không đưa tôi đến cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời, vì đó chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời rồi. Khi Đức Chúa Trời thực sự bày tỏ lẽ thật cho tôi, tôi đang ngồi trong sự hiện diện của một Thân Vị hằng sống. Ngài là Tác Giả của Kinh Thánh. Tác Giả Này đang bảo tôi biết Ngài đang làm gì trong đời sống mình, và Ngài dùng Lời Ngài để thực hiện việc ấy.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho tôi thông qua Lời Đức Chúa Trời. Bấy giờ, tôi phải chấp nhận lẽ thật đó và lập tức điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Tôi không điều chỉnh đời sống mình cho thích nghi với một khái niệm hay với một triết lý, nhưng để thích nghi với một Thân Vị.
Có bao giờ bạn đọc một câu Kinh Thánh đã đọc rất nhiều lần trước đây, nhưng đột nhiên lần đầu tiên bạn nhìn thấy một điều gì đó trong phân đoạn ấy? Lẽ thật đó không phải là một khái niệm để bạn tìm ra cách áp dụng vào đời sống mình. Đức Chúa Trời đang giới thiệu bạn với chính Ngài và đang báo cho bạn biết rằng Ngài đang muốn áp dụng lẽ thật đó cho đời sống bạn ngay lúc ấy. Khi Đức Chúa Trời sẵn sàng làm một điều gì đó trong đời sống bạn, Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ dùng Lời Ngài để bày tỏ cho bạn. Bấy giờ, bạn có thể điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài và với điều Ngài vừa mới bày tỏ về chính Ngài, về các mục đích và đường lối Ngài.
Cầu Nguyện Là Một Mối Quan Hệ
Cầu nguyện là sự tương giao và truyền thông hai chiều với Đức Chúa Trời. Bạn nói với Đức Chúa Trời và Ngài phán với bạn. Đây không phải là cuộc đàm thoại một chiều. Nếp sống cầu nguyện cá nhân của bạn có thể chủ yếu là sự thông tin một chiều - bạn nói với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện còn trổi hơn thế. Cầu nguyện bao gồm việc lắng nghe nữa. Trong thực tế, điều Đức Chúa Trời phán trong sự cầu nguyện còn quan trọng hơn những gì bạn nói.
Cầu nguyện là một mối quan hệ, chứ không phải chỉ là hoạt động tôn giáo. Cầu nguyện nhằm điều chỉnh bạn cho phù hợp với Đức Chúa Trời chứ không phải để điều chỉnh Đức Chúa Trời cho phù hợp với bạn. Ngài không cần những lời cầu nguyện của bạn, nhưng Ngài muốn bạn cầu nguyện. Bạn cần cầu nguyện vì cớ điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong và qua đời sống bạn đang khi bạn cầu nguyện. Đức Chúa Trời phán với dân sự bởi Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện. Sau đây là biểu đồ cách Đức Chúa Trời phán qua sự cầu nguyện
Biểu đồ này minh họa cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh bày tỏ một lẽ thật thuộc linh cho bạn trong sự cầu nguyện, thì Ngài đang hiện diện và hành động tích cực trong đời sống bạn. Sự cầu nguyện đích thực không đưa đến cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện ấy chính là cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra khi bạn tìm kiếm ý muốn Chúa trong sự cầu nguyện? Trình tự diễn tiến như thế này:
1. Đức Chúa Trời khởi sự trước bằng cách khiến bạn muốn cầu nguyện.
2. Đức Thánh Linh áp dụng Lời của Đức Chúa Trời và bày tỏ cho bạn biết ý muốn Chúa.
3. Trong Thánh Linh, bạn cầu nguyện phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời.
4. Bạn điều chỉnh đời sống mình với lẽ thật (với Đức Chúa Trời).
5. Bạn nhìn xem và lắng nghe sự khẳng định hoặc sự hướng dẫn thêm từ Kinh Thánh, từ những hoàn cảnh, và từ hội thánh (các tín đồ khác).
6. Bạn vâng lời.
7. Đức Chúa Trời hành động trong bạn và qua bạn để hoàn tất các mục đích của Ngài.
8. Bạn kinh nghiệm Ngài đúng y như Đức Thánh Linh bày tỏ khi bạn cầu nguyện.
Đọc lại hết danh sách trên đây rồi khoanh tròn chữ chìa khóa hoặc cụm từ chìa khóa trong mỗi câu .
Tôi tin Thánh Linh Đức Chúa Trời dùng Lời Ngài khi bạn cầu nguyện. Tôi thấy khi mình cầu nguyện về một điều nào đó, câu Kinh Thánh thường xuất hiện trong trí mình. Tôi không xem đấy là sự xao lãng chú ý. Tôi tin Ngài đang cố gắng dẫn dắt tôi thông qua Kinh Thánh. Tôi thấy rằng: khi tôi cầu nguyện về một vấn đề cụ thể nào đó, Thánh Linh Đức Chúa Trời dùng Lời của Ngài rồi áp dụng vào lòng và trí tôi để bày tỏ lẽ thật. Tôi lập tức ngừng cầu nguyện, mở lời của Đức Chúa Trời đến phân đoạn mà tôi tin Thánh Linh Đức Chúa Trời đã đem đến trong trí mình.
Cầu Nguyện Trong Thánh Linh
Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ dùng Lời Đức Chúa Trời để dẫn dắt bạn trong lãnh vực bạn cầu nguyện.
Đọc phân đoạn Kinh Thánh ở bên lề rồi trả lời các câu hỏi sau :
1. Vì sao chúng ta cần sự trợ giúp của Thánh Linh khi cầu nguyện? (câu 26)

2. Đức Thánh Linh có lợi thế nào mà chúng ta không có? (câu 27)

3. Đức Thánh Linh làm gì cho chúng ta? ____________________

Chúng ta yếu đuối và không biết cách mình phải cầu nguyện. Đức Thánh Linh có lợi thế hơn chúng ta - Ngài đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời rồi. Khi Ngài cầu thay cho chúng ta, Ngài đang cầu nguyện tuyệt đối phù hợp với ý muốn của Chúa. Bấy giờ, Ngài giúp chúng ta biết ý muốn Đức Chúa Trời khi mình cầu nguyện.
Trong ngày sinh nhật sáu tuổi, đứa con trai cả Richard của tôi đã đủ lớn để được đi xe đạp. Tôi tìm khắp nơi để mua một chiếc xe đạp. Tôi tìm được chiếc Schwinn xanh da trời. Tôi mua và cất kín trong nhà để xe. Rồi tôi có một công tác - là thuyết phục Richard rằng nó cần một chiếc xe đạp Schwinn màu xanh da trời. Kế đó, chúng tôi bắt đầu cộng tác với Richard. Richard quyết định rằng điều mình thực sự muốn cho ngày sinh nhật chính là chiếc xe đạp Schwinn màu xanh da trời. Bạn biết Richard đã có thứ gì không? Chà, chiếc xe đạp ấy đã có mặt trong nhà để xe rồi. Tôi chỉ phải thuyết phục nó xin điều đó. Nó đã xin, và nó đã có chiếc xe đạp ấy!
Điều gì xảy ra khi cầu nguyện? Đức Thánh Linh biết Đức Chúa Trời đã có điều gì “trong nhà để xe.” Điều ấy đã có mặt ở đó rồi. Nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là làm cho bạn muốn điều đó - khiến cho bạn cầu xin điều đó. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cầu xin điều mà Đức Chúa Trời đã muốn ban hay muốn làm rồi? Bạn sẽ luôn luôn nhận được. Vì sao vậy? Vì bạn đã cầu xin theo ý muốn của Đức Chúa Trời . Khi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của bạn, Ngài được vinh hiển và đức tin của bạn được gia tăng.
Biết được lúc Đức Thánh Linh đang phán với bạn có phải là điều quan trọng không? Có! Làm sao bạn biết điều Đức Thánh Linh đang phán? Tôi không thể nêu cho bạn một công thức được. Tôi có thể nói rằng bạn sẽ biết tiếng Ngài khi Ngài phán (GiGa 10:4). Tuy nhiên, bạn phải quyết định rằng mình chỉ muốn ý muốn của Ngài mà thôi. Bạn phải từ bỏ bất kỳ sự khao khát ích kỷ hay sự khao khát của xác thịt nào nơi chính bạn. Bấy giờ, khi bạn bắt đầu cầu nguyện, Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới bắt đầu đụng chạm đến tấm lòng và khiến bạn cầu nguyện theo phương hướng ý muốn của Đức Chúa Trời (Phi Pl 2:13).
Khi bạn cầu nguyện, hãy biết trước rằng Đức Thánh Linh đã biết điều Đức Chúa Trời có sẵn cho đời sống bạn rồi. Ngài không tự ra tay dẫn dắt bạn trước; Ngài phán với bạn chỉ những gì Ngài đã nghe từ Đức Chúa Cha. Ngài dẫn dắt bạn khi bạn cầu nguyện.
Tôi luôn viết ra điều Đức Chúa Trời đang phán với mình khi cầu nguyện và khi đọc Lời Ngài. Tôi viết ra điều mình cảm thấy Ngài đang hướng dẫn tôi cầu nguyện. Khi bắt đầu nhìn thấy điều Đức Chúa Trời đang nói với tôi về chính Ngài, về các mục đích Ngài, và đường lối Ngài, tôi thường nhìn thấy có một kiểu mẫu bắt đầu lộ ra. Khi để ý tìm xem phương hướng mà Đức Thánh Linh đang dẫn tôi đến để cầu nguyện, tôi bắt đầu thấy dấu hiệu rõ ràng về điều Đức Chúa Trời đang phán với mình. Tiến trình này đòi hỏi sự tập trung thuộc linh!
Có thể bạn đang thắc mắc: nhưng làm sao tôi biết những phương hướng mà tôi đang cầu nguyện chính là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh chứ không phải những tư dục ích kỷ của mình? Bạn nhớ George Mueller nói ông làm những việc nào đầu tiên khi tìm kiếm những sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời không?
Xem lại mục số 1 ở trang 40. Ông đã làm gì từ lúc đầu?

Trước hết hãy từ chối bản ngã mình. Với thái độ hoàn toàn ngay thẳng với chính mình trước mặt Đức Chúa Trời, hãy tiến đến chỗ mà bạn biết chắc rằng tại đó lòng khao khát duy nhất của mình chính là biết một mình ý chỉ của Đức Chúa Trời mà thôi. Kế đó, hãy kiểm tra xem Đức Thánh Linh đang phán điều gì qua những phương cách khác. Hãy tự hỏi:
° Ngài đang phán với tôi điều gì trong Lời Ngài?
° Ngài đang phán điều gì với tôi trong sự cầu nguyện?
° Có phải Ngài đang khẳng định điều đó qua hoàn cảnh?
° Có phải Ngài đang khẳng định điều đó qua lời khuyên của các tín hữu khác?
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dẫn dắt bạn mâu thuẫn với lời thành văn của Ngài. Nếu điều bạn cảm nhận trong sự cầu nguyện mâu thuẫn với Kinh Thánh, thì điều đó đã sai. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ, không bao giờ hướng dẫn bạn phạm tội ngoại tình. Ngài luôn luôn chống đối tội ấy. Hãy tỉnh táo xem Đức Chúa Trời dùng lời thành văn để khẳng định điều bạn đang cảm nhận trong sự cầu nguyện. Dầu vậy, đừng đùa với Đức Chúa Trời. Đừng chỉ tìm một câu Kinh Thánh nào dường như nói đến điều mà chính bạn đang muốn làm một cách ích kỷ, rồi tuyên bố đó là ý muốn của Chúa. Điều đó hết sức nguy hiểm. Đừng bao giờ làm như vậy.
Xem lại biểu đồ và thử tóm tắt ý minh họa qua biểu đồ này. Viết phần tóm tắt cách Đức Chúa Trời phán qua sự cầu nguyện .Viết những từ ngữ chìa khóa sau theo đúng trình tự : điều chỉnh, sự khẳng định, Lời Ngài, chủ động trước, phù hợp, vâng lời. Nếu bạn cần sự trợ giúp, xin xem danh sách tiếp sau biểu đồ .
1. Đức Chúa Trời _____________________________ bằng cách khiến tôi muốn cầu nguyện hoặc cần cầu nguyện.
2. Đức Thánh Linh ____________________ của Đức Chúa Trời và bày tỏ cho tôi ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Trong Đức Thánh Linh, tôi cầu nguyện với ý muốn của Đức Chúa Trời.
4. Tôi ________________________ đời sống mình cho phù hợp với lẽ thật.
5. Tôi nhìn xem và lắng nghe ________________________ hoặc sự chỉ dẫn khác nữa từ Kinh Thánh, hoàn cảnh, và hội thánh (các tín hữu khác).
6. Tôi ____________________.
7. Đức Chúa Trời hành động trong tôi và qua tôi để hoàn tất các mục đích của Ngài.
Đức Chúa Trời có phán với bạn bởi Thánh Linh Ngài qua sự cầu nguyện trong khóa học này không? Có q  Không q Nếu có, hãy mô tả vào khoảng trống dưới đây điều bạn cảm nhận rằng Ngài đang phán qua một trong những lần Ngài đã phán. Nếu bạn không nghĩ Ngài đã có phán, hãy cầu xin Ngài bày tỏ cho bạn biết nguyên nhân .Ngài có ban cho bạn bất kỳ sự khẳng định nào thông qua Kinh Thánh, hoàn cảnh hay hội thánh (các tín hữu khác ) không? Có q  Không q Nếu có, bạn cảm nhận Ngài đang phán điều gì?Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại những câu Kinh Thánh học thuộc lòng và chuẩn bị đọc thuộc lòng chúng cho một người bạn trong nhóm nhỏ của bạn tuần này .
Chú thích
1* Nếu chưa giữ một sổ nhật ký thuộc linh, có lẽ bạn nên xử dụng Day by Day in God’s Kingdom : A Discipleship Journal . Nhật ký này đề nghị các câu Kinh Thánh để bạn tĩnh nguyện hằng ngày và dành chỗ để ghi lại những gì mình kinh nghiệm trong giờ tĩnh nguyện. Hãy viết thơ đặt hàng có danh mục 0- 7673- 2577- X: Customer Service Center; 127 Ninth Avenue, North; Nashville, TN 37234, hoặc gọi điện thoại 1- 800- 458- 2772; hoặc gởi fax về (615) 251- 5933; hoặc đặt hàng trực tuyến qua mạng www .lifeway .com ; hoặc gởi email về địa chỉ customerservice @lifeway .com ; hoặc ghé hiệu sách LifeWay Christian Store.

Đức Chúa Trời Phán, Phần 2
Cầu xin điều này... Lại nhận được điều khác
Có bao giờ bạn cầu xin một điều rồi lại nhận một điều khác? Tôi đã gặp trường hợp ấy rồi. Như vậy, một anh em yêu dấu nào đó sẽ bảo: “Đức Chúa Trời đang khiến bạn kiên trì. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nhận được điều mình muốn.” Một trong những lúc như vậy, tôi cứ tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời theo hướng này, và rồi tôi tiếp tục nhận một điều khác hẳn.
Giữa một từng trải như vậy, tôi bắt đầu đọc từ đoạn hai của sách Mác trong giờ tĩnh nguyện. Đó là câu chuyện bốn người đem người bạn bại của mình đến với Chúa Giê-xu để xin Ngài chữa lành. Vì cớ đám đông, họ phải dỡ mái nhà thả người này xuống trước mặt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi con ta, tội lỗi người đã được tha” (Mac Mc 2:5).
Tôi tiếp tục đọc, nhưng cảm thấy Thánh Linh Đức Chúa Trời phán: “Này Henry, ngươi có thấy điều đó không?” Tôi trở lại và bắt đầu suy gẫm câu Kinh Thánh ấy. Nhờ chức vụ dẫn dắt và dạy dỗ của Đức Thánh Linh, tôi bắt đầu nhìn thấy một lẽ thật tuyệt vời. Bốn người bạn đang cầu xin Chúa Giê-xu chữa lành người bại kia, nhưng Chúa Giê-xu lại tha tội lỗi của người ấy. Vì sao vậy? Họ cầu xin một đàng, rồi Chúa lại ban một nẻo! Người này cùng các bạn đã cầu xin một món quà cụ thể, nhưng Chúa Giê-xu muốn khiến người ấy trở thành con cái Đức Chúa Trời để có thể thừa hưởng mọi sự!
Tôi thấy mình phải khóc trước mặt Đức Chúa Trời và nói: Lạy Đức Chúa Trời, nếu con cầu xin mà Ngài có ý ban trổi hơn điều con đang cầu xin, xin bãi bỏ lời khẩn cầu của con!
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội tuyệt diệu là được hướng dẫn nhóm học Kinh Thánh cho những nam và nữ tại sở làm. Chúng tôi nhóm lại hằng tháng từ 6:30 đến 7:30 sáng khi tôi vào thành phố. Có hằng trăm người đến dự.
Một trong những người đến dự, là luật sư, đã lái xe gần như mỗi tháng từ Macon đến South Atlanta. Tôi đã trở thành bạn của ông, và noi gương tấm lòng khao khát sâu xa muốn biết ý chỉ rõ ràng của Đức Chúa Trời của ông, đặc biệt trong những vụ án mà ông đang thụ lý. Ông có một vụ án hết sức tế nhị của một tù nhân bị án chung thân. Cô nầy đã trở thành tín đồ Đấng Christ, và khao khát sẽ được tha sau khi cam kết để cô có thể giúp người khác biết Đấng Christ. Điều này dường như không thể thực hiện được! Nhưng càng biết nhiều về cách Đức Chúa Trời dẫn dắt con cái Ngài, ông càng tin cậy Đức Chúa Trời và vâng lời. Sau một thời gian dài, thân chủ của ông không những được tha, mà còn tái kết hôn với người cha đứa con trai mười một tuổi của cô, và họ đang sống hạnh phúc và chung thủy cho đến ngày nay. Vị luật sư Cơ Đốc ấy đã vui mừng vì biết Đức Chúa Trời phán cách nào và khi nào, và điều gì xảy ra khi ông vâng lời.
Điều Gì Đang Diễn Ra Khi Bạn Cầu Nguyện?
Nếu tôi bắt đầu cầu xin Đức Chúa Trời điều này rồi một điều khác lại xảy ra, tôi luôn đáp ứng với điều bắt đầu diễn ra. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời luôn ban cho tôi trổi hơn điều tôi cầu xin hoặc suy nghĩ. Phao-lô nói: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! Amen.” (Eph Ep 3:20-21).
Bạn thậm chí còn không nghĩ ra được lời cầu nguyện nào nó gần với điều Chúa muốn ban cho bạn. Duy chỉ Thánh Linh Đức Chúa Trời mới biết điều Đức Chúa Trời đang hành động hoặc đang có ý định thực hiện trong đời sống bạn. Hãy để Đức Chúa Trời ban cho bạn mọi điều Ngài muốn ban. (Xem ICo1Cr 2:10-12)
Nếu Đức Chúa Trời muốn ban cho trổi hơn điều bạn đang cầu xin, bạn thích nhận được điều mình đang cầu xin hay nhận điều Đức Chúa Trời muốn ban cho?
Tôi thích nhận được hơn.
Duy một mình ai mới có thể chỉ dạy bạn trong hoạt động của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn?

Giả sử bạn muốn thành lập một hội thánh truyền giáo trong một khu vực nào đó ở thành phố. Bạn đã nghiên cứu để tìm ra những nhu cầu. Bạn đã lập xong mọi kế hoạch lâu dài của mình. Bạn đã cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước và dẫn dắt công việc bạn. Rồi Đức Chúa Trời bắt đầu đưa đến hội thánh bạn một nhóm người dân tộc thiểu số mà họ không sống trong khu vực bạn đang chọn kia. Bạn sẽ làm gì? Chọn câu trả lời của bạn dưới đây .
q 1. Tôi sẽ “vẫn cứ tiếp tục” trong sự cầu nguyện đến khi Chúa giúp tôi thành lập một hội thánh truyền giáo mà chúng tôi đã hoạch định.
q 2. Tôi sẽ nản lòng và rồi rút lui.
q 3. Tôi sẽ bắt đầu nêu những câu hỏi để xem thử mình có nên thành lập một hội thánh truyền giáo thay cho hoặc bổ sung cho hội thánh kia.
q 4. Phương án khác ____________________
Bạn biết tôi sẽ làm gì trong trường hợp này không? Tôi sẽ lập tức ra mắt Đức Chúa Trời để xác định rõ Ngài đang phán điều gì. Nếu lâu nay tôi vẫn đang làm và cầu nguyện theo hướng này, rồi nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động theo hướng khác, tôi sẽ điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với việc Đức Chúa Trời đang làm. Trong tình huống thế này, bạn phải quyết định xem có phải mình đang làm điều mình muốn rồi cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho việc ấy, hay sẽ đi đến làm việc ở tại nơi mà Ngài đang làm việc.
Chúng tôi khởi sự nhấn mạnh đặc biệt đến việc tiếp xúc với sinh viên đại học tại Vancouver. Chúng tôi bắt đầu với 30 sinh viên vào mùa thu. Đến cuối học kỳ ở mùa xuân, chúng tôi đã có khoảng 250 sinh viên tham dự. Hai phần ba trong số này là những sinh viên đến từ các nước khác. Hẳn chúng tôi đã có thể nói: “Chúng tôi không lên kế hoạch chức vụ cho những người đến từ nước khác. Xin đến nơi khác xem. Nguyện Chúa chúc phước cho các bạn.” Đương nhiên, chúng tôi đã không làm như vậy. Chúng tôi điều chỉnh các kế hoạch của mình cho phù hợp với điều Đức Chúa Trời đã bắt đầu thực hiện qua chúng tôi.
Sự Tập Trung Thuộc Linh
Nan đề của chúng ta ấy là chúng ta cầu nguyện rồi chẳng bao giờ liên hệ mọi điều xảy ra với lời cầu nguyện của mình. Sau khi cầu nguyện, một việc lớn lao nhất cần làm ấy là phải chuyển sang sự tập trung thuộc linh. Khi cầu nguyện theo một hướng nào đó, hãy lập tức tiên liệu và trông đợi hoạt động của Đức Chúa Trời để nhậm lời cầu nguyện ấy của bạn. Tôi tìm thấy điều này trong suốt cả Kinh Thánh, khi dân sự Đức Chúa Trời cầu nguyện, Ngài đã đáp ứng.
Đây là điều xảy ra nếu bạn cầu nguyện rồi quên mất đã cầu nguyện điều gì. Sự việc bắt đầu diễn ra ngày hôm ấy chẳng bình thường tí nào cho ngày của bạn. Bạn thấy chúng toàn làm xao lãng sự chú ý, rồi cố loại bỏ chúng. Bạn đã không nối kết được chúng với điều mình vừa mới cầu nguyện.
Khi cầu nguyện, tôi lập tức bắt đầu trông xem điều gì xảy ra kế tiếp. Tôi chuẩn bị để thực hiện những điều chỉnh cho phù hợp với điều bắt đầu xảy ra trong đời sống mình. Khi tôi cầu nguyện, tôi chẳng hề có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không nhậm lời cầu nguyện. Hãy mong đợi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của bạn, nhưng hãy ở yên tại chỗ chờ đợi câu trả lời. Thời điểm của Ngài luôn luôn đúng và tốt nhất.
Trả lời những câu sau :
1. Có bao giờ bạn cầu nguyện kiên trì để xin một điều này và rồi không nhận được hoặc nhận được một điều khác hẳn? Có q Không q Mô tả vắn tắt hoặc một hoặc nhiều lần như thế.2. Xem lại điều bạn vừa viết ra và lên danh sách những việc bạn có thể làm để đáp ứng cho những lần như thế.
3. Hiện giờ, bạn có đang cầu xin điều gì mà Đức Chúa Trời chưa ban cho không? Có q Không q Nếu có, bạn đang cầu nguyện điều gì?

Nếu câu trả lời cho câu số 3 là “Có ,” hãy tạm dừng ngay giờ này và cầu xin Chúa giúp bạn hiểu Ngài đang làm gì trong đời sống mình. Sau đó, hãy tìm xem điều gì xảy ra kế tiếp, hoặc chú ý đến điều Ngài bắt đầu bày tỏ cho bạn thông qua lời Ngài .
Sự Im Lặng Của Đức Chúa Trời
Tôi đã trải qua một thời kỳ rất dài mà Đức Chúa Trời giữ im lặng. Có lẽ bạn cũng kinh nghiệm như vậy. Tôi cầu nguyện suốt nhiều ngày, và rồi dường như Đức Chúa Trời hoàn toàn im lặng. Tôi cảm thấy thiên đàng đã đóng chặt cửa lại. Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra. Một vài người bảo với tôi rằng nếu Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của tôi, thì tôi đã phạm tội trong đời sống mình. Họ cho tôi một “danh sách kiểm tội” để tự kiểm đời sống. Lần đó, tôi đã cầu nguyện qua danh sách kiểm tội lỗi này. Tôi có thể nói rằng mình vẫn tốt. Tôi không hiểu được sự im lặng của Đức Chúa Trời.
Bạn có nhớ một nhân vật trong Kinh Thánh cũng gặp nan đề tương tự thế này không? Gióp đã gặp trường hợp như vậy. Những nhà tư vấn của ông bảo ông rằng toàn bộ những nan đề của ông chính là do tội lỗi. Gióp cứ bảo: “Theo tôi biết, Đức Chúa Trời và tôi đang có quan hệ tốt. Gióp không biết toàn bộ những điều Đức Chúa Trời đang làm trong thời gian đó, nhưng những nhà tư vấn của ông đã sai. Có một nguyên nhân khác nữa cho những việc Đức Chúa Trời đang làm.
Nếu bạn đã kinh nghiệm những lần im lặng của Đức Chúa Trời, hãy mô tả vắn tắt một lần như thế vào hàng dưới đây .


Điều duy nhất tôi biết mình cần làm là trở lại với Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời, Đấng đang ở trong mối quan hệ yêu thương với tôi, sẽ cho biết điều gì đang diễn ra trong đời sống tôi, cho biết thời điểm và liệu tôi có cần để biết điều ấy không. Vì thế tôi cầu nguyện: “Lạy Cha thiên thượng, con không hiểu sự im lặng này. Ngài sẽ phải cho biết Ngài đang làm gì trong đời sống con.” Ngài đã cho biết! - từ Lời Ngài. Điều này trở nên một trong các từng trải ý nghĩa nhất của đời tôi.
Tôi không cuống cuồng đi tìm câu trả lời. Tôi tiếp tục phần đọc Kinh Thánh hằng ngày. Tôi tin quyết rằng khi tôi đang đọc lời Đức Chúa Trời, Thánh Linh (Đấng biết ý của Đức Chúa Trời dành cho tôi) sẽ tiếp tục giúp tôi hiểu điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống mình. Đức Chúa Trời sẽ cho biết Ngài đang làm gì trong đời sống bạn nếu như cần cho bạn biết.
Một buổi sáng nọ, tôi đang đọc câu chuyện sự chết của Laxarơ (GiGa 11:1-45). Tôi xin kể lại trình tự những điều diễn ra khi tôi đọc khúc Kinh Thánh này. Giăng ghi Chúa Giê-xu yêu Laxarơ, Mari, và Mathê. Khi được tin Laxarơ bịnh đến chết, Chúa vẫn chần chờ mãi đến sau khi Laxarơ qua đời mới đến. Nói cách khác, Mari và Mathê xin Chúa đến giúp anh họ, và rồi vẫn có sự im lặng. Suốt trong lúc cơn bịnh giờ cuối cùng và sự chết của Laxarơ, Chúa Giê-xu vẫn không đáp ứng. Họ không nhận được đáp ứng nào từ Đấng đã phán Ngài yêu Laxarơ. Chúa Giê-xu còn phán rằng Ngài yêu Mari và Mathê. Thế nhưng vẫn không có đáp ứng nào cả.
Laxarơ chết. Họ thực hiện xong toàn bộ tiến trình chôn cất. Họ liệm thi thể, đặt ông vào mộ, rồi lăn đá lấp lại. Họ vẫn kinh nghiệm sự im lặng từ Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa Giê-xu mới bảo các môn đồ: “Nào chúng ta đi.”
Khi Chúa Giê-xu đến nơi, Laxarơ đã chết bốn ngày rồi. Mathê nói với Chúa Giê-xu: “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết” (câu 32).
Bấy giờ, Thánh Linh Đức Chúa Trời bắt đầu giúp tôi hiểu. Đối với tôi, dường như Chúa Giê-xu phán với Mari và Mathê rằng:
“Ngươi hoàn toàn đúng. Nếu ta đến, anh ngươi sẽ không chết. Ngươi biết ta có thể chữa lành anh ngươi, vì thấy ta chữa lành nhiều người nhiều lần rồi. Nếu ngươi yêu cầu, ta ắt chữa lành Laxarơ. Nhưng nếu vậy ngươi chẳng bao giờ biết thêm về ta ngoài những gì đã biết xưa nay. Ta biết ngươi đã sẵn sàng nhận sự bày tỏ về ta lớn hơn những bày tỏ đã nhận được xưa nay. Ta muốn ngươi tiến đến chỗ biết ta là sự sống lại và sự sống. Sự từ chối và im lặng của ta không phải là bác bỏ. Đấy là cơ hội tiết lộ cho ngươi biết ta nhiều hơn những gì ngươi đã biết xưa nay .”
Khi chợt hiểu ra điều đó, tôi hầu như muốn nhảy ra khỏi ghế của mình. Tôi nói: “Đó chính là điều đang xảy ra trong đời sống con! Đó là điều đang xảy ra! Sự im lặng của Đức Chúa Trời đồng nghĩa Ngài đang sẵn sàng ban đến cho đời sống con sự bày tỏ lớn hơn về Ngài mà xưa nay con chưa từng biết.” Tôi lập tức thay đổi toàn bộ thái độ sống của mình đối với Đức Chúa Trời. Với sự trông mong lớn lao, tôi bắt đầu trông chờ điều Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ tôi về chính Ngài. Bấy giờ, có một số điều xảy ra trong đời sống mà có lẽ tôi chẳng bao giờ đáp ứng nếu không có sự sẵn sàng và sự lường trước như thế này.
Có hai nguyên nhân khả dĩ nào cho sự im lặng của Đức Chúa Trời lúc bạn cầu nguyện?


Bây giờ, khi tôi cầu nguyện và có sự im lặng từ Chúa, tôi vẫn cầu nguyện xét qua danh sách kiểm tra tội lỗi của mình. Đôi khi, những sự im lặng của Đức Chúa Trời là do tội lỗi trong đời sống tôi. Nếu còn tội chưa xưng ra trong đời sống mình, tôi xưng ra rồi sửa lại. Sau đó, nếu Đức Chúa Trời vẫn im lặng, thì tôi sẵn sàng chờ đón một kinh nghiệm mới với Đức Chúa Trời mà trước đó tôi chưa từng biết. Đôi khi Đức Chúa Trời im lặng khi Ngài chuẩn bị hướng dẫn bạn hiểu biết sâu nhiệm hơn về chính Ngài. Khi sự im lặng đến, hãy cứ tiếp tục làm việc mà Đức Chúa Trời vừa phán bảo bạn rồi trông mong chờ đợi một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Ngài.
Bạn có thể đáp ứng với sự im lặng của Đức Chúa Trời bằng hai cách. Cách đáp ứng thứ nhất là bạn rơi vào buồn chán, mặc cảm phạm tội, và tự kết án. Cách đáp ứng kia là bạn sẽ trông đợi Đức Chúa Trời hướng dẫn mình hiểu biết sâu nhiệm hơn về Ngài. Những đáp ứng này khác nhau giống như ngày khác với đêm vậy.
Bạn có biết điều gì đã buông tha tôi không? Lẽ thật. Và, lẽ thật là một Thân Vị , chủ động tham dự vào đời sống tôi. Giây phút tôi hiểu điều Đức Chúa Trời có lẽ đang làm, tôi đã điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Đức Chúa Trời. Tôi dẹp bỏ thái độ buồn chán và mặc cảm phạm tội. Tôi thôi cảm thấy rằng có lẽ mình không còn ích lợi gì cho Đức Chúa Trời nữa, còn Ngài sẽ không nghe tôi nữa. Tôi đã có thực hiện những điều chỉnh chủ yếu trong đời sống để có thái độ mong đợi, đức tin và tin cậy. Giây phút tôi thực hiện việc ấy, Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ cho tôi thấy cách mình có thể đáp ứng với Ngài sao cho tôi sẽ biết Ngài một cách lớn lao hơn.
Ôn bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Chúa chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này, rồi trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu gốc của đơn vị này vào dưới đây, rồi ôn các câu gốc của các đơn vị khác. Xin nhớ, bạn có thể chọn một câu khác nếu muốn .Đức Chúa Trời Phán Qua Hoàn Cảnh
Đức Thánh Linh dùng Kinh Thánh, sự cầu nguyện và các hoàn cảnh để phán với chúng ta, hoặc cho chúng ta nhìn thấy ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy phương cách thứ ba này - tức Ngài phán qua hoàn cảnh -trong cách Chúa Giê-xu biết điều Đức Chúa Cha muốn Ngài làm. Đây là cách Chúa Giê-xu biết ý muốn của Đức Chúa Cha cho đời sống và những sinh hoạt hằng ngày của Ngài. Chúa Giê-xu mô tả tiến trình này trong GiGa 5:17, 19- 20.
Câu 19 là câu Kinh Thánh học thuộc lòng tuần này của bạn. Xin viết vào khoảng trống dưới đây :
Đức Chúa Giê-xu phán Ngài không tự khởi xướng để làm việc gì cho Đức Chúa Cha cả (câu 19). Chỉ Đức Chúa Cha mới có quyền khởi xướng. Đức Chúa Cha vẫn đang làm việc liên tục trước lúc Chúa Giê-xu tại thế, và Ngài vẫn đang làm việc (câu 17). Đức Chúa Cha sẽ cho Đức Chúa Con biết Ngài đang làm gì (câu 20). Khi Đức Chúa Con nhìn thấy hoạt động của Đức Chúa Cha , thì đó chính là lời Đức Chúa Cha mời gọi Đức Chúa Con cùng dự phần với Ngài.
Chúng ta đã xem gương của Chúa Giê-xu hai lần rồi. Để ôn lại, hãy xem thử bạn có thể điền vào chỗ trống dưới đây theo đúng trình tự bằng những từ chìa khóa ở lề bên không .
1. _____________________________ vẫn đang làm việc cho đến bây giờ.
2. Giờ đây, Đức Chúa Trời để cho Ta .
3. Ta chẳng làm việc gì do mình tự ____________________.
4. Ta _______________________ để xem Đức Chúa Cha đang làm việc gì.
5. Ta làm những điều ta thấy Đức Chúa Cha đã ____________________ rồi.
6. Các ngươi thấy đấy, Đức Chúa Cha _______________________ Ta.
7. Ngài tỏ cho Ta ________________________ mà chính Ngài đang làm.
Kiểm tra câu trả lời của bạn với trình tự ở trang 16.
Đức Chúa Trời dùng các hoàn cảnh để bày tỏ cho Đức Chúa Giê-xu biết Ngài phải làm gì. Các hoàn cảnh chính là những việc mà Chúa Giê-xu nhìn thấy Đức Chúa Cha làm. Có một số điều mà chỉ một mình Đức Chúa Cha mới làm được.
Lật đến trang 85 và ôn lại danh sách những việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được .
Chúa Giê-xu luôn luôn theo dõi xem Đức Chúa Cha đang hành động ở nơi nào, rồi cùng dự phần với Ngài. Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con và bày tỏ cho Đức Chúa Con mọi điều Ngài đang làm. Đức Chúa Giê-xu không phải đoán việc cần làm. Chúa Giê-xu không phải mơ tưởng ra điều mình có thể làm cho Đức Chúa Cha. Ngài để ý tìm xem Đức Chúa Cha đang làm gì quanh đời sống mình, rồi đặt đời sống mình tại đó. Bấy giờ Đức Chúa Cha có thể hoàn tất các mục đích của Ngài qua Chúa Giê-xu.
Đây chính xác là việc Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm với quyền tể trị của Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta nhìn thấy điều Ngài đang làm, rồi điều chỉnh đời sống, kế hoạch và mục tiêu của chúng ta cho phù hợp với chính Ngài . Chúng ta phải đặt đời sống mình dưới quyền xử dụng Ngài - tức tại nơi Ngài đang hành động - để Ngài có thể hoàn tất các mục đích Ngài qua chúng ta.
Kiểm lại trí nhớ bạn. Đừng xem minh họa ở bìa cuối sách, xem thử bạn có thể viết được bảy thực tại ấy bằng lời riêng của mình không. Dùng những từ chìa khóa dưới đây để gợi ý .
1. Làm việc -
2. Mối quan hệ -

3. Mời gọi -
4. Phán -

5. Khủng hoảng -

6. Điều chỉnh -

7. Vâng lời -

Kiểm bài làm của bạn với biểu đồ ở trang trong bìa cuối sách này .
Gương của Chúa Giê-xu là một cách Đức Chúa Trời phán tích cực qua hoàn cảnh. Đôi khi hoàn cảnh có vẻ như “tồi tệ.” Có lẽ bạn thấy mình ở giữa một hoàn cảnh “tồi tệ” và muốn hỏi Đức Chúa Trời: “Vì sao điều này lại xảy đến cho con?” Không phải chỉ có một mình bạn như vậy đâu.
Có Cách Nhìn Của Đức Chúa Trời Là Điều Hết Sức Quan Trọng
Gióp đã gặp một từng trải tồi tệ giống như vậy. Ông không biết điều gì đang diễn ra khi tất cả những gì mình có đều bị tiêu hủy, con cái bị giết, còn mình thì ngứa khắp người (Giop G 1:1-2:13). Gióp đã vật lộn với sự hiểu biết về hoàn cảnh của mình. Ông biết điều gì đang xảy ra từ nhãn quan của Đức Chúa Trời (1:6-12; 2:1-7). Ông cũng không biết đoạn cuối (42:12-17) là nơi Đức Chúa Trời sẽ khôi phục tài sản, gia đình và sức khỏe cho ông.
Các bạn của Gióp nghĩ họ đã có được cái nhìn của Đức Chúa Trời, và bảo Gióp phải xưng tội mình. Gióp không tìm thấy điều nào không công bình trong đời sống mình để xưng ra cả. Nếu bạn không có chương cuối và không biết nhãn quan của Đức Chúa Trời, bạn nghĩ mình sẽ đứng về phía của ai? Phía của Đức Chúa Trời hay Gióp? Chắc bạn sẽ đứng cùng phía với Gióp, và nói rằng: “Tôi muốn hỏi Đức Chúa Trời xem điều gì đang diễn ra. Vì sao Ngài lại cho phép điều này xảy ra?” Bạn sẽ nghĩ Đức Chúa Trời đang tàn nhẫn với Gióp.
Muốn hiểu được những hoàn cảnh tồi tệ hoặc gian truân của bạn, điều hết sức quan trọng là phải có cách nhìn của Đức Chúa Trời. Khi bạn đối diện những hoàn cảnh khó khăn hay khó hiểu, chúng có thể áp đảo vùi dập bạn. Nếu đặt mình vào giữa những hoàn cảnh ấy rồi cố nhìn xem Đức Chúa Trời, bạn sẽ luôn luôn hiểu biết lệch lạc về Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, bạn có thể bảo: “Đức Chúa Trời không yêu thương tôi” hoặc “Đức Chúa Trời bất công.” Cả hai câu tuyên bố đó về Đức Chúa Trời đều sai lầm.
Có bao giờ bạn lâm vào một hoàn cảnh bi thương hoặc khó hiểu rồi bạn bắt đầu cầu nguyện lên án Đức Chúa Trời mà bạn biết những lời kết án đó thực sự không đúng về Ngài? Có q Không q Nếu có, hãy mô tả một trong những hoàn cảnh đó .


Có lẽ bạn bắt đầu nghi ngờ tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn sợ không dám nói Ngài đã sai, nhưng muốn nói: “Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã gạt con vì để cho con tin đây đúng là điều phải làm. Sao Ngài không dừng con lại?” Biết bao điều sai quấy có thể xảy ra nếu bạn cố nhìn xem Đức Chúa Trời từ giữa những hoàn cảnh ấy.
Bạn phải làm gì? Trước hết, hãy đến cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn thấy quan điểm của Ngài về hoàn cảnh của bạn. Hãy nhìn lại những hoàn cảnh của bạn từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Khi bạn gặp những hoàn cảnh khó khăn hay khó hiểu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời một lần nữa dùng Lời Đức Chúa Trời giúp bạn hiểu hoàn cảnh của mình từ nhãn quan của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ bày tỏ cho bạn biết sự thật về hoàn cảnh ấy.
Bệnh Ung Thư Của Carrie
Ở đầu Đơn Vị 3, tôi kể cho bạn cơn đau đớn do bịnh ung thư của Carrie, con gái chúng tôi. Đây là một hoàn cảnh khó khăn cho cả gia đình tôi. Các bác sĩ chuẩn bị cho chúng tôi sáu hoặc tám tháng hóa xạ trị. Biết Đức Chúa Trời yêu mình, nên chúng tôi đến với Ngài trong thì giờ cầu nguyện xin Ngài cho biết đang hoặc sắp làm gì trong đời sống chúng tôi. Chúng tôi muốn được điều chỉnh đúng theo Ngài qua thời kỳ này. Chúng tôi cầu nguyện: “Ngài đang dự định làm gì trong từng trải này để chúng con cần phải điều chỉnh mình?”
Khi cầu nguyện, một lời hứa trong Kinh Thánh đã đến, mà chúng tôi tin rằng đến từ Đức Chúa Trời. Chúng tôi không những nhận lãnh lời hứa này, mà còn nhận những lá thơ và nhiều cuốc điện thoại trích dẫn chính lời hứa này trong Kinh Thánh cho chúng tôi. Họ cũng cảm nhận câu Kinh Thánh này đến từ Đức Chúa Trời dành cho hoàn cảnh chúng tôi. Câu Kinh Thánh ấy thế này: “Bịnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh” (GiGa 11:4). Chúng tôi càng ý thức mạnh mẽ hơn rằng Đức Chúa Trời đang phán với mình khi lời Kinh Thánh, sự cầu nguyện và lời chứng của các tín đồ khác bắt đầu đến liên tiếp và cùng nói lên một điều. Bấy giờ, chúng tôi điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với lẽ thật này và bắt đầu để ý xem những phương cách Đức Chúa Trời sẽ dùng tình huống này đem lại vinh hiển cho Ngài.
Trong thời kỳ đó, người từ nhiều nơi tại Canada, Châu Âu và Hoa Kỳ bắt đầu cầu nguyện cho Carrie. Nhiều cá nhân, nhiều nhóm sinh viên đại học, và nhiều hội thánh gọi điện thoại đến kể cho chúng tôi nghe về những lời cầu nguyện của họ. Qua những cuộc đối thoại với những người như thế, có một điều đã nổi bật lên. Nhiều người nói cùng một điều thế này: “Đời sống cầu nguyện của chúng tôi (chức vụ cầu nguyện) đã trở nên khô cằn và lạnh giá. Chúng tôi chưa thấy sự nhậm lời đặc biệt nào suốt trong một thời gian dài. Nhưng khi nghe về Carrie, chúng tôi đã đưa cô vào danh sách cầu nguyện của mình.”
Sau ba tháng điều trị, các bác sĩ tiến hành thêm nhiều xét nghiệm nữa. Họ nói: “Chúng tôi không hiểu nổi điều này, nhưng toàn bộ những xét nghiệm đều âm tính. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết bịnh ung thư.” Ngay lập tức tôi thông tin sự nhậm lời cầu nguyện này cho những người đã hứa cầu nguyện cho Carrie. Họ liên tiếp nói sự nhậm lời cầu nguyện này đã được Đức Chúa Trời dùng để đổi mới hoàn toàn nếp sống cầu nguyện của họ. Các chức vụ cầu nguyện của hội thánh được sống động trở lại. Các nhóm cầu nguyện của sinh viên cũng tìm được sự sống mới.
Lúc đó, tôi bắt đầu thấy ý định của Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh này. Qua từng trải này, Đức Chúa Trời đã được vinh hiển trước mắt dân sự Ngài. Rất nhiều, rất nhiều người cảm nhận rằng mình được kêu gọi cách mới mẻ vào sự cầu nguyện. Họ bắt đầu đích thân kinh nghiệm cách mới mẻ về sự hiện diện của Lẽ Thật - và Lẽ Thật với tư cách một Thân Vị. Lúc này, một số bạn bè thân thiết nhất của Carrie đã bắt đầu cầu nguyện cách sốt sắng. Một số sinh viên thậm chí còn tiến tới chỗ được biết Chúa sau khi quan sát những việc Ngài làm trong và qua Carrie. Đức Chúa Trời đã quy vinh hiển về chính Ngài qua cơn bịnh này.
Bạn thấy điều gì xảy ra không? Chúng tôi đang đối diện với một tình huống đầy thử thách. Lúc đó ắt hẳn chúng tôi có thể nghĩ lại về Đức Chúa Trời từ giữa hoàn cảnh ấy để rồi hiểu biết hết sức lệch lạc về Ngài. Thay vì vậy, chúng tôi đã đến với Ngài. Chúng tôi tìm kiếm quan điểm của Ngài. Đức Thánh Linh dùng Lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng tôi biết nhãn quan của Đức Chúa Trời về kết quả cuối cùng của hoàn cảnh đó. Chúng tôi tin Ngài và điều chỉnh đời sống mình phù hợp với Ngài và với việc Ngài đang làm. Bấy giờ, chúng tôi vượt qua hoàn cảnh, tìm kiếm những đường lối sao cho các mục đích Ngài được hoàn tất và quy vinh hiển danh Ngài. Vì vậy, khi sự nhậm lời cầu nguyện đến, lập tức tôi biết công việc mình chính là “công bố những việc diệu kỳ của Chúa” cho dân sự Ngài. Trong quá trình này, chúng tôi đã được biết Đức Chúa Trời một cách mới mẻ nhờ Ngài đã tỏ lòng thương xót bày tỏ nhãn quan của Ngài đối với hoàn cảnh chúng tôi.
Tôi tóm tắt cách bạn đáp ứng trong các hoàn cảnh khó khăn hay khó hiểu:
Đọc lại danh sách trên đây và khoanh tròn từ then chốt hoặc cụm từ then chốt trong mỗi câu .
Dùng lời riêng của bạn, tóm tắt điều cần làm khi thấy mình ở giữa những hoàn cảnh khó hiểu.


Bạn cần nhớ Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối thượng. Bạn có thể gặp hoàn cảnh tương tự như từng trải của Gióp mà tại đó, Đức Chúa Trời không cho biết Ngài đang làm gì. Trong những hoàn cảnh đó, hãy công nhận tình yêu và quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời, rồi nương cậy ân điển nâng đỡ của Ngài đưa bạn vượt qua hoàn cảnh đó.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Sự Thật Về Hoàn Cảnh Của Bạn
Bạn không thể biết sự thật về hoàn cảnh của mình, cho đến khi bạn nghe được lời từ Đức Chúa Trời. Trong XuXh 5:1- 6:30, Môi-se đã làm đúng như được truyền dặn và yêu cầu Pharaôn cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Pharaôn từ chối và càng gây khó khăn thêm cho Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên đã quay sang nhắm vào Môi-se, chỉ trích ông gây ra bao rắc rối cho họ.
Nếu ở địa vị của Môi-se, bạn sẽ làm gì? Đánh dấu chọn một hoặc nhiều câu trả lời sau :
q 1. Tôi sẽ nổi giận với dân Y-sơ-ra-ên rồi trở về chăn chiên.
q 2. Tôi sẽ giận Đức Chúa Trời và bảo Ngài chọn người khác.
q 3. Tôi sẽ xác định mình hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Trời.
q 4. Tôi sẽ kiên nhẫn quay về với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài cho tôi thấy quan điểm của Ngài về hoàn cảnh “tồi tệ” này.
Câu chuyện của Môi-se thật sự khích lệ tôi. Ba đáp ứng đầu tiên trên đây rất có thể là cách chúng ta thường đáp ứng. Nếu chưa đọc 5:1-6:30, có thể bạn sẽ suy từ những gì tôi nói để cho rằng Môi-se chọn đáp ứng số 4. Không đâu! Ông đã đổ thừa cho Đức Chúa Trời và lên án Ngài không làm điều đã hứa. Môi-se nói: “Lạy Chúa! Sao Chúa đã làm hại cho dân sự nầy? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi yết kiến Pharaôn đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân nầy, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa” (5:22-23). Môi-se ngã lòng đến nỗi sẵn sàng bỏ cuộc (6:12).
Tôi rất vui mừng vì Đức Chúa Trời cũng kiên nhẫn với chúng ta nữa! Chúa dành thì giờ giải thích cho Môi-se biết cách nhìn của Ngài. Chúa giải thích Ngài muốn Pharaôn chống nghịch để dân sự nhìn thấy được cánh tay giải cứu đầy quyền năng của Chúa. Ngài muốn dân sự tiến đến chỗ biết Ngài (bằng kinh nghiệm) là Đấng “TỰ HỮU HẰNG HỮU” vĩ đại. Hãy học tập theo gương của Môi-se. Khi đối diện những hoàn cảnh khó hiểu, đừng bắt đầu đổ thừa cho Chúa. Đừng bỏ không đi theo Ngài nữa. Hãy đến với Chúa. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ sự thật về những hoàn cảnh của bạn. Hãy cầu xin Ngài cho bạn thấy nhãn quan của Ngài. Sau đó hãy chờ đợi Chúa.
Bạn cần phải để cho đời sống mình hướng về Chúa cách triệt để. Điều khó khăn nhất phải làm đó là bạn từ chối bản ngã, nhận lấy ý muốn của Chúa, rồi bước đi theo Ngài. Phần khó khăn nhất trong mối quan hệ của bạn với Chúa là chịu tập trung vào Chúa. Nếu phải ghi chép lại trọn ngày trong đời mình, có thể bạn thấy những lời cầu nguyện, những thái độ, những tư tưởng của bạn cùng mọi điều trong ngày ấy đều tập trung triệt để vào bản ngã. Có thể bạn vẫn chưa nhìn thấy sự việc theo cách nhìn của Chúa. Có thể bạn đang cố giải thích cho Chúa biết quan điểm của mình ra sao. Khi Ngài trở thành Chúa đời sống bạn, duy một mình Ngài mới có quyền để làm...
- Tiêu Điểm trong đời sống bạn
- Đấng Khởi Xướng trong đời sống bạn
- Đấng Chỉ Dẫn đời sống bạn.
Đây chính là ý nghĩa của việc để Ngài làm Chúa.
Lắng Nghe Lời Từ Lẽ Thật
Khi Đức Thánh Linh phán với bạn, Ngài sẽ bày tỏ Lẽ Thật cho bạn. Ngài sẽ nói chuyện với bạn về một Thân Vị. Ngài sẽ nói chuyện với bạn về Đức Chúa Giê-xu. Lẽ Thật là một Thân Vị! (xem GiGa 14:6.)
Các môn đồ đang ở trong một chiếc thuyền giữa cơn bão. Chúa Giê-xu nằm ngủ ở đuôi thuyền. Nếu bạn phải đi cùng với các môn đồ giữa cơn bão đó, và hỏi họ: “Sự thật của tình huống này là gì?” họ sẽ nói sao? “Chúng ta chết mất!” Đó có phải là sự thật không? Không, Sự Thật (Lẽ Thật) đang ngủ ở đàng sau thuyền. Lẽ Thật là một Thân Vị. Chỉ trong chốc lát. Chính Lẽ Thật sẽ đứng dậy, và Ngài sẽ dẹp yên cơn bão. Bấy giờ, họ biết Lẽ Thật về hoàn cảnh của họ. Lẽ Thật là một Thân Vị, Đấng luôn luôn hiện diện trong đời sống bạn. Bạn không thể biết sự thật về hoàn cảnh của mình mãi đến khi nghe được tiếng phán từ Đức Chúa Trời. Ngài là Lẽ Thật! Và Lẽ Thật đang hiện diện và hành động trong đời sống bạn!
Đọc LuLc 7:11-17 ở lề bên rồi, trả lời các câu hỏi sau .
1. Giả sử bạn đang đi đưa đám tang này. Trước khi Chúa Giê-xu đến, bạn nghĩ người đàn bà góa ở thành Nain sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi: “Sự thật về tình huống này là gì?”
Bà sẽ đáp...
2. Khi Lẽ Thật (Đức Chúa Giê-xu) hiện diện, Ngài đã tạo ra sự khác biệt nào?

3. Khi Lẽ Thật (Đức Chúa Giê-xu) bày tỏ chính mình Ngài cho đoàn dân đông đó, họ đã đáp ứng thế nào?

Nếu bạn hỏi người đàn bà góa đang đi chôn đứa con trai độc nhất của mình: “Sự thật về tình huống này là gì?” có thể bà trả lời: “Chồng tôi chết từ lúc còn trẻ. Tôi có một đứa con duy nhất, và mong chúng tôi có những ngày tuyệt vời bên nhau. Nó sẽ chăm sóc tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau tương giao. Giờ đây con trai tôi chết rồi, còn tôi phải sống cô đơn cả quãng đời còn lại.” Đó có phải là sự thật không?
Không, Lẽ Thật đang đứng đó! Khi Lẽ Thật đưa tay ra rờ đến con trai bà và khiến nó sống lại, mọi sự đều được thay đổi. Bạn không bao giờ biết sự thật về bất kỳ tình huống nào mãi đến khi bạn nghe được tiếng từ Đức Chúa Giê-xu. Khi để Đức Chúa Giê-xu bày tỏ chính mình Ngài trong hoàn cảnh đó, dân chúng “đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin nầy đồn ra khắp xứ Giuđê, và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa.” (LuLc 7:16-17). Tuyệt đối đừng bao giờ xác định sự thật của tình huống bằng cách nhìn vào những hoàn cảnh ấy. Đừng đánh giá tình huống của bạn cho đến khi nghe được tiếng từ Đức Chúa Giê-xu. Ngài là Sự Thật.
Đọc GiGa 6:1-15 rồi trả lời các câu hỏi sau .
1. 5000 người đang đói đã đến với Chúa Giê-xu. Ngài muốn cho họ ăn. Nếu hỏi môn đồ xem sự thật tình huống này là gì, bạn nghĩ họ sẽ đáp ứng thế nào?

2. Vì sao Đức Chúa Giê-xu hỏi Philíp xem họ có thể mua bánh ở đâu? (câu 5- 6)


3. Khi Lẽ Thật (Chúa Giê-xu) hiện diện thì đã tạo ra sự khác biệt nào?


4. Khi Lẽ Thật (Đức Chúa Giê-xu) bày tỏ chính Ngài cho đoàn dân đông đó, họ đã đáp ứng thế nào? (câu 14)

Tôi thắc mắc không biết có bao giờ Đức Chúa Trời thử đức tin của chúng ta như Ngài đã thử Philíp không. Có phải Ngài phán: “Hãy cho đoàn dân này ăn” và hội thánh chúng ta trả lời: “Ngân sách chúng con không thể làm nổi việc đó”? Nếu bạn hỏi các môn đồ ngay giây phút đó về sự thật của tình huống, có thể họ đã trả lời: “Chúng con không thể làm việc đó. Lạy Chúa, sự thật của tình huống này đó là: không thể thực hiện nổi việc đó.” Có đúng vậy không? Không. Chúng ta biết nửa câu chuyện còn lại. Không phải chúng ta sẽ khôn ngoan hơn nếu tin cậy Đức Chúa Trời với phần câu chuyện còn lại kia trong đời sống mình sao? Chính Lẽ Thật đã ban thức ăn nuôi năm ngàn người nam luôn với gia đình của họ, mà vẫn còn dư mười hai giỏ đầy!
Giả sử Đức Chúa Trời phán với hội thánh bạn: “Hãy đem Tin Lành cho toàn thế gian!” và tập thể này bảo: “Chúng con không thể!” Lẽ Thật đứng ngay giữa hội thánh đó, với tư cách Đầu của hội thánh đó để nói: “Hãy tin Ta. Ta sẽ không bao giờ ban cho con một mạng lịnh mà Ta không đích thân ban quyền năng của Ta để thực hiện việc đó. Hãy tin cậy Ta và vâng lời Ta thì điều đó sẽ xảy ra.”
Ôn bài học hôm nay. Cầu nguyện xin Chúa chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Những Dấu Báo Hiệu Thuộc Linh
Biểu đồ tôi dùng cho các hoàn cảnh có thể hàm ý hoàn cảnh này là một tình huống “tồi tệ.” Không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi, hoàn cảnh là một tình huống phải lập quyết định. Tại thời điểm phải lập quyết định, khó khăn lớn nhất của bạn có thể không phải là chọn lựa giữa điều tốt và xấu, nhưng là chọn lựa giữa điều tốt và tốt nhất. Có lẽ bạn thường có rất nhiều phương án chọn lựa mà hết thảy đều có vẻ tốt cả. Những lúc như thế, điểm để bắt đầu chính là nói với trọn tấm lòng bạn:
Bạn cần phải nói như vậy ngay từ đầu lúc tìm kiếm ý muốn Chúa. Nếu không, bạn không có ý nói: “Ý Cha được nên.” Lúc đó bạn sẽ bảo: “Ý Cha được nên miễn là không mâu thuẫn với ý con.” Có hai từ ngữ trong cách nói của Cơ Đốc nhân mà nó không thể đi chung với nhau: Không, Chúa. Nếu bạn nói: “Không,” thì Ngài không phải là Chúa. Nếu Ngài thực sự là Chúa của bạn, câu trả lời của bạn phải luôn luôn là “Vâng.” Khi lập quyết định, hãy luôn luôn bắt đầu từ chỗ này. Đừng tiếp tục tiến hành cho đến khi bạn có thể thành thực thưa: “Lạy Chúa, bất luận Chúa muốn nơi con điều gì, con cũng sẽ làm ngay.”
Những Dấu Báo Hiệu Thuộc Thể Về Những Cuộc Gặp Gỡ Thuộc Linh
Khi dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giôđanh vào đất hứa, Đức Chúa Trời ban cho Giôsuê những chỉ thị sau: “Hãy chọn trong dân sự mười hai người, mỗi chi phái một người; rồi truyền lịnh nầy cho các người đó: Hãy lấy mười hai hòn đá tại đây giữa sông Giôđanh, từ nơi chân những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo, và đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ ban đêm” (Gios Gs 4:2-3). Những hòn đá này sẽ nhằm làm dấu hiệu cho Y-sơ-ra-ên. Giôsuê giải thích: “Hầu cho điều đó làm một dấu ở giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Những hòn đá nầy có nghĩa chi? thì hãy đáp rằng: Ấy là nước sông Giôđanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va; khi hòm đi ngang qua sông Giôđanh; thì nước sông bèn rẽ ra; các hòn đá nầy dùng cho dân Y-sơ-ra-ên làm kỷ niệm đời đời.” (4:6-7).
Những hòn đá này sẽ là dấu nhắc nhở về công việc quyền năng của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Trong nhiều trường hợp khác, nhiều người dựng những bàn thờ hoặc chất những viên đá để làm dấu nhắc nhở về cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Đức Chúa Trời.
Chọn MỘT trong những nhân vật sau đây. Đánh dấu vào ô bên cạnh nhân vật bạn chọn để nghiên cứu. Đọc cuộc gặp gỡ của người ấy với Đức Chúa Trời. Sau đó trả lời những câu hỏi kế tiếp .
q Nôê -SaSt 6:8
q Ápram -12:1-8 hoặc 13:18
q Ysác -26:17-25
q Giacốp -28:10-22 và 35:1-17
1. Mô tả vắn tắt cuộc gặp gỡ của nhân vật này với Chúa . Chúa đã làm việc gì?


2. Bạn nghĩ vì sao họ dựng bàn thờ hay chất những hòn đá để làm dấu hiệu?

3. Khúc Kinh Thánh này nêu ra những tên gọi đặc biệt nào (nếu có) của Đức Chúa Trời hay của hòn đá/ bàn thờ ấy?

Thông thường, người thời Cựu Ước lập một dấu báo hiệu là hòn đá hoặc bàn thờ để làm dấu nhắc nhở cuộc gặp gỡ của họ với Đức Chúa Trời. Những nơi như Bêtên (“nhà của Đức Chúa Trời”) và Rêhôbốt (“nhiều chỗ”- “room”) đã trở thành những dấu nhắc nhở về công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài. Môi-se đặt tên một bàn thờ là “Giê-hô-va Cờ Xí của tôi”; và Sa-mu-ên đặt tên một hòn đá là “Êbên Êxe” vì nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ” (ISa1Sm 7:12). Những bàn thờ và những hòn đá này trở thành những dấu báo hiệu thuộc thể về những cuộc gặp gỡ thuộc linh vĩ đại với Đức Chúa Trời. Chúng cung cấp cơ hội cho dân sự dạy dỗ con cái về hoạt động của Đức Chúa Trời vì cớ dân sự Ngài.
Nhìn Theo Nhãn Quan Của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời hành động theo trình tự để hoàn tất những ý định thiên thượng. Điều Ngài đã làm trong quá khứ đã được thực hiện nhằm vào mục đích của Vương Quốc Ngài. Việc Ngài đang làm trong hiện tại cũng nằm đúng trình tự với những điều trong quá khứ, và nhắm vào cùng mục đích của Vương Quốc Ngài. Mọi hành động của Đức Chúa Trời đều xây dựng trên quá khứ và hướng về tương lai.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham (SaSt 12:1-20), Ngài bắt đầu phát triển một dân cho chính Ngài. Khi Ngài đến với Ysác, Ysác đã nhìn thấy theo nhãn quan của Đức Chúa Trời khi Ngài nhắc Ysác nhớ mối quan hệ của Ngài với cha Ysác là Áp-ra-ham (26:24). Với Giacốp, Đức Chúa Trời gọi Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Ysác (28:13). Khi đến với Môi-se, Đức Chúa Trời giúp ông nhìn việc Ngài đang làm qua lịch sử theo nhãn quan của Ngài. Ngài phán Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ysác và Giacốp (XuXh 3:6-10). Tại mỗi bước mới trong kế hoạch thiên thượng, Đức Chúa Trời đưa một người vào dự phần trong chương trình. Thông thường khi kêu gọi, Đức Chúa Trời duyệt qua hoạt động của Ngài để cá nhân đó nhìn thấy điều đang xảy ra theo nhãn quan của Ngài.
Suốt sách Phụctruyền Luậtlệ Ký, Môi-se ôn toàn bộ những việc Chúa đã làm cho Y-sơ-ra-ên. Ngài sẵn sàng đưa dân sự tiến vào Đất Hứa. Ngài muốn dân sự thấy đúng phối cảnh lịch sử khi bắt đầu bước mới mẻ này. Trong Phụctruyền Luậtlệ Ký 29, Môi-se tóm tắt ngắn gọn lịch sử của dân tộc. Tại thời điểm tái lập giao ước này, Môi-se muốn nhắc dân sự phải trung tín bước theo Đức Chúa Trời. Họ sắp thay đổi lãnh đạo (từ Môi-se sang Giôsuê) và tiến vào Đất Hứa. Họ cần phải nhìn phương hướng mới này từ nhãn quan của Đức Chúa Trời. Y-sơ-ra-ên cần phải thấy phương hướng mới này phù hợp với toàn bộ những gì Đức Chúa Trời làm lâu nay.
Trong biểu đồ chúng ta dùng lâu nay ở mặt trong bìa cuối, các mục đích của Đức Chúa Trời được minh họa bởi các mũi tên ở phía trên biểu đồ.
Hãy xem phối cảnh Chúa cho Môi-se biết khi gọi ông vào chức vụ tại bên bụi gai cháy , XuXh 3:1-22. Trong những hàng dưới đây :
° Viết chữ QUÁ KHỨ bên cạnh những mục nói về hoạt động trong quá khứ của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài .
° Viết chữ HIỆN TẠI bên cạnh những mục nói đến việc Đức Chúa Trời đang làm tại thời điểm Ngài phán với Môi-se .
° Viết chữ TƯƠNG LAI bên cạnh những mục nào nói đến việc Đức Chúa Trời sẽ làm .
1. “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Ysác, và Đức Chúa Trời của Giacốp” (câu 6).
2. “Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó” (câu 7).
3. “Ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô” (câu 7-8).
4. “Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 10).
5. “Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy” (câu 12).
6. “Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an... - tức là một xứ đượm sữa và mật” (câu 17).
7. “Ta sẽ làm cho dân nầy được ơn trước mắt người Ê-díp-tô; vậy, khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng đi ra tay không.... Các ngươi sẽ lột trần dân Ê-díp-tô là như vậy” (câu 21- 22).
Bạn có thấy Đức Chúa Trời đang làm gì với Môi-se không? Ngài đang giúp Môi-se nhìn thấy sự kêu gọi của mình từ nhãn quan của Đức Chúa Trời.
° Trước đó, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động với Áp-ra-ham, Ysác, Giacốp, và ngay cả với cha của Môi-se để lập lên một dân tộc.
° Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ đem dân này ra khỏi ách nô lệ và ban cho họ đất hứa.
° Trước đó, Đức Chúa Trời vẫn đang canh chừng, bảo vệ họ tại Ê-díp-tô.
° Giờ đây, Ngài đã sẵn sàng để đáp ứng trước sự hoạn nạn, khốn khổ của họ.
° Đức Chúa Trời đã chọn đưa Môi-se dự phần vào mục đích thiên thượng của Ngài dành cho Y-sơ-ra-ên. Ngài sắp dùng Môi-se giải phóng người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô và đồng thời tước của cải người Ê-díp-tô.
° Sau khi Môi-se vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ đưa họ về chính núi này để thờ phượng. Buổi nhóm thờ phượng này trên núi sẽ là dấu hiệu để Môi-se biết rằng chính Đức Chúa Trời đã sai ông.
Các mục 1,2 và 6 là ở quá khứ. Các mục 3 và 4 ở hiện tại. Các mục 5 và 7 ở tương lai.
Đức Chúa Trời muốn đưa bạn dự phần vào các mục đích của Ngài. Lâu nay Đức Chúa Trời vẫn đang hành động trong thế gian (GiGa 5:17). Ngài vẫn đang hành động trong đời sống bạn từ khi bạn chào đời. Ngài vẫn đang thực hiện các mục đích của Ngài cho đời sống bạn trước khi bạn ra đời. Đức Chúa Trời đã phán với tiên tri Giêrêmi: “Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Gie Gr 1:5). Khi Đức Chúa Trời sẵn sàng đưa bạn tiến một bước mới hoặc tiến theo một phương hướng mới trong công việc Ngài, thì thời điểm đó sẽ luôn luôn nằm đúng trình tự với những gì Ngài đã làm rồi trong đời sống bạn. Ngài không đổi hướng đột ngột hay đi đường vòng vô nghĩa. Ngài xây dựng tính cách của bạn cách có trật tự và nhắm vào một mục đích thiên thượng.
Bản Điều Tra Tâm Linh
Tôi thấy có một điều hữu ích ấy là tìm ra “những dấu báo hiệu thuộc linh” trong đời sống mình. Mỗi khi gặp sự kêu gọi hay là những phương hướng của Chúa cho đời sống tôi, thì tôi xây dựng trong trí mình một dấu báo hiệu thuộc linh tại thời điểm đó. Dấu báo hiệu thuộc linh sẽ xác định thời điểm chuyển tiếp, sự quyết định hay một phương hướng mà lúc đó tôi biết rõ ràng Chúa đã dẫn dắt mình. Thời gian trôi qua, tôi có thể nhìn lại những dấu báo hiệu thuộc linh ấy và thấy Chúa đưa dắt đời sống tôi cách thành tín đúng theo mục đích thiên thượng của Ngài.
Khi phải xác định về phương hướng của Chúa, tôi duyệt lại những dấu báo hiệu thuộc linh đó. Tôi không thực hiện bước kế tiếp vượt ngoài bối cảnh toàn bộ hoạt động của Chúa trong đời sống mình. Điều này giúp tôi thấy phối cảnh của Chúa cho quá khứ và hiện tại của tôi. Kế đó, tôi nhìn những phương án đang ở trước mặt tôi. Tôi nhìn để thấy đâu là phương án có vẻ phù hợp nhất với những gì Chúa làm lâu nay trong đời sống mình. Thường thì một trong những phương án này sẽ phù hợp nhất với điều Chúa đã làm lâu nay. Nếu dường như không phương hướng nào phù hợp, tôi tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Khi hoàn cảnh không khớp với điều Chúa đang phán trong Kinh Thánh và trong sự cầu nguyện, tôi cho rằng có lẽ chưa đến thời điểm. Lúc đó, tôi chờ đợi Chúa bày tỏ thời điểm của Ngài.
Dùng lời của riêng bạn viết định nghĩa “các dấu báo hiệu thuộc linh .”


Dựa vào phân đoạn trên, dùng lời của bạn mô tả cách bạn sử dụng những dấu báo hiệu thuộc linh để nhận biết phương hương của Đức Chúa Trời vào thời điểm phải lập quyết định .Vì sao bạn nghĩ “những dấu báo hiệu thuộc linh ” hữu ích? Chúng giúp bạn làm điều gì?


Khi có người liên lạc mời tôi đến với Đoàn Truyền Giáo Bắc Mỹ (bấy giờ là Đoàn Truyền Giáo Nội Địa) để nhấn mạnh về sự cầu nguyện và thức tỉnh tâm linh, tôi chưa bao giờ làm một công việc như thế trong đời mình. Chỉ Chúa mới có thể bày tỏ đây có phải là phần trong mục đích thiên thượng của Ngài không. Tôi nhớ lại những dấu báo hiệu thuộc linh trong đời sống mình để nhìn quyết định này từ nhãn quan của Chúa.
Di sản của tôi ra từ Anh Quốc, tại đó rất nhiều thành viên trong gia đình tôi là những sinh viên tốt nghiệp từ viện Spurgeon’s College vào thời điểm Spurgeon đang chinh phục nước Anh cho Đấng Christ. Tôi lớn lên trong một thành phố tại Canada, nơi chưa có một chứng nhân nào cho Đấng Christ. Cha tôi là mục sư không chuyên giúp thành lập một hội truyền giáo tại thành phố đó. Từ thời niên thiếu tôi đã bắt đầu cảm biết gánh nặng sâu xa là có những cộng đồng trên khắp Canada vẫn chưa có một hội thánh Tin Lành. Vào năm 1958, khi đang học tại Chủng Viện, Chúa bảo đảm với tôi rằng Ngài yêu dân tộc tôi đến nỗi muốn đem đến một phong trào lớn của Thánh Linh Ngài trên khắp xứ chúng tôi. Khi tôi được Chúa kêu gọi đến Saskatoon làm mục sư, Chúa đã xử dụng viễn cảnh cuộc thức tỉnh tâm linh tại đó để khẳng định sự kêu gọi tôi. Như bạn sẽ thấy trong Đơn Vị 11, cuộc thức tỉnh tâm linh đã bắt đầu tại đó rồi lan khắp Canada vào đầu thập niên 1970.
Năm 1988, Bob Hamblin từ Hội Truyền Giáo Nội Địa (Home Mission Board) gọi điện cho tôi. Ông bảo: “Này Henry, chúng tôi cầu nguyện nhiều về việc kiếm người vào chức vụ cầu nguyện cho cuộc thức tỉnh tâm linh. Chúng tôi tìm một người suốt hai năm nay để điền vào cương vị đó. Ông có vui lòng đến hướng dẫn người Baptist Nam Phương (Southern Baptist) trong lãnh vực thức tỉnh tâm linh không?
Khi ôn lại hoạt động của Chúa Trời trong đời sống mình (những dấu báo hiệu thuộc linh của mình), tôi thấy sự nhấn mạnh công tác thức tỉnh tâm linh là một yếu tố quan trọng trong suốt chức vụ tôi. Tôi nói với Bob: “Anh có yêu cầu tôi làm bất kỳ điều gì khác trên thế gian này, tôi thậm chí cũng không cầu nguyện về chuyện rời khỏi Canada nữa - nhưng ngoại trừ công tác thức tỉnh tâm linh. Thức tỉnh tâm linh đã là một xu hướng sâu đậm xuyên suốt đời kể từ lúc tôi sắp hết tuổi thiếu niên, và cụ thể hơn là từ năm 1958.” Sau khi cầu nguyện nhiều và được khẳng định trong lời Đức Chúa Trời và qua các tín hữu khác, tôi nhận cương vị này tại Hội Truyền Giáo Nội Địa. Đức Chúa Trời không thay đổi tôi, nhưng Ngài tập trung tôi vào một điều mà Ngài đã làm rồi trong suốt cuộc đời của tôi.
Chuẩn bị bản điều tra tâm linh cho đời sống bạn. Hãy tìm những dấu báo hiệu thuộc linh riêng của bạn. Những dấu hiệu này có thể bắt đầu từ di sản của bạn, từng trải cứu rỗi, những thời điểm bạn lập ra những quyết định quan trọng về tương lai của mình, v.v... Đâu là một số những thời kỳ chuyển biến, quyết định, hay định hướng trong đời sống mà bạn biết rõ ràng rằng Chúa đã hướng dẫn mình? Xử dụng tờ giấy rời hay một vở ghi chép, và bắt đầu chuẩn bị một danh sách. Hãy khởi sự danh sách này ngay hôm nay, nhưng đừng nghĩ mình đã có danh sách đầy đủ. Hãy bổ sung danh sách đó khi bạn suy gẫm và cầu nguyện về hoạt động của Chúa trong đời sống mình .
Bạn sẽ có cơ hội chia xẻ một số dấu báo hiệu thuộc linh trong buổi nhóm tuần này .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Chúa chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc câu Kinh Thánh Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu ấy, rồi trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Đức Chúa Trời Phán Qua Hội Thánh
Thánh Linh phán với chúng ta qua dân sự của Đức Chúa Trời, tức hội thánh địa phương. Phần sau của giáo trình này, chúng ta sẽ dành nguyên một đơn vị nói về cách hội thánh nghe và hiểu ý muốn Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta sẽ xem một vài cách để giúp bạn hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua hội thánh.
Chúng ta hãy dành ít phút ôn bài. Trả lời các câu hỏi sau .
1. Đức Chúa Trời đã phán trong Cựu Ước bằng cách nào?

2. Đức Chúa Trời đã phán trong các sách Tin Lành bằng cách nào?

3. Đức Chúa Trời đã phán từ sách Côngvụ cho đến thời hiện nay bằng cách nào?

4. Đức Thánh Linh phán qua bốn cách nào?


Thân Thể Đấng Christ
Một trong những nan đề mà nhiều hội thánh Tin Lành thuần túy ngày nay đối diện đó là: họ quá nhấn mạnh vào giáo lý về chức tế lễ của tín đồ, đến nỗi đánh mất ý thức của họ về sự nhận diện tập thể. Những lời lẽ đơn sơ này có ý nghĩa gì? Cơ Đốc nhân nghĩ rằng mình đứng một mình trước mặt Đức Chúa Trời và nghĩ họ không chịu trách nhiệm khai trình với hội thánh. Cơ Đốc nhân thực sự có quyền đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Họ chỉ cần nhờ đến Đấng Christ là Đấng Trung Bảo của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tạo dựng hội thánh để làm tác nhân cứu chuộc của Ngài trong thế gian. Ngài có mục đích dành cho hội thánh. Đức Chúa Trời đặt mỗi thành viên trong hội thánh để hoàn tất các ý định cứu chuộc của Ngài thông qua hội thánh đó.
Hội thánh là một thân thể. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ (ICo1Cr 12:27)! Đức Chúa Giê-xu Christ đang hiện diện với tư cách Đầu của hội thánh địa phương (Eph Ep 4:15), và mỗi chi thể được đặt trong thân theo cách đẹp lòng Đức Chúa Trời (ICo1Cr 12:18). Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài cho mỗi người vì lợi ích chung (12:7). Cả thân thể được kết hợp lại với nhau bởi Đức Chúa Cha. Các thành viên (chi thể) được Đức Thánh Linh ban năng lực và trang bị để thực hiện chức năng tại nơi mà Đức Chúa Trời đã đặt họ trong thân thể. Như vậy, thân thể vận hành để tự gây dựng mình trong Đầu cho đến chừng mỗi chi thể đạt được tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ (Eph Ep 4:13). Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta biết nương cậy lẫn nhau. Chúng ta cần nhau. Khi một chi thể bị thiếu, các chi thể khác trong thân có thể và sẽ tiếp ứng. “Những nguồn tiếp ứng” đó thiếu điều gì, chi thể khác có thể tiếp ứng cho.
Do đó, việc Đức Chúa Trời đang làm trong và qua thân thể chính là điều cần yếu để tôi hiểu cách đáp ứng với Ngài. Tôi nhìn thấy Ngài đang hành động trong thân thể ở nơi nào, thì tôi điều chỉnh và đặt đời sống mình nơi đó. Trong hội thánh, tôi để Đức Chúa Trời dùng theo bất kỳ cách nào Ngài chọn để hoàn tất công việc Ngài trong mỗi chi thể. Đây chính là mục tiêu của Phao-lô khi ông nói: “Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.” (CoCl 1:28). Phao-lô không ngừng mời gọi các tín đồ dự phần sống động vào đời sống và chức vụ của ông. Tính hữu hiệu của chức vụ Phao-lô đều nhờ vào họ (4:3; IITe 2Tx 3:1, 2; Eph Ep 6:19).
Đọc ICo1Cr 12:7-31 rồi trả lời những câu hỏi sau .
1. Phao-lô đang nói với những Cơ Đốc nhân của một hội thánh địa phương, là hội thánh Côrinhtô. Hội thánh địa phương là gì? (câu 27)

2. Dựa vào câu 12, khoanh hình minh họa đúng nhất về một hội thánh.
3. Câu 25 nói điều gì sẽ đúng cho hội thánh? Điều đó có đúng cho hội thánh bạn không?

4. Dựa vào câu 12- 24, đánh dấu các câu sau đây là câu Đúng (Đ) hoặc Sai (S). Đối với những câu sai, xin viết lại cho đúng vào hàng phía dưới câu đó.
_____ a. Thân thể được hợp thành bởi một phần.

_____ b. Chân vẫn là một phần của thân thể cho dù nó không phải là tay.

_____ c. Tai không phải là một phần của thân vì nó không phải là mắt.

_____ d. Các chi thể trong thân quyết định cách mà chúng sẽ được sắp xếp.

_____ e. Hết thảy các chi thể đều cần đến các chi thể khác trong thân.

Giải đáp: (1) Một hội thánh địa phương là thân thể của Đấng Christ. Mọi tín đồ trên khắp thế giới được liên hiệp trong nước Đức Chúa Trời dưới quyền cai trị của một Vua! Nhưng hội thánh địa phương phải thực hiện chức năng của một thân thể. Hội thánh địa phương không phải một phần của một thân. Đó là một thân thể. (2) Hình a có thể minh họa đúng hơn cách mà một số hội thánh đang hoạt động. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn luôn định cho hội thánh thực hiện chức năng như một đơn vị, chứ không phải chỉ như những phần riêng biệt. (3) Hội thánh không nên có sự chia rẽ trong thân nếu hội thánh bạn có sự chia rẽ, thì đó là một thân thể bịnh hoạn của Đấng Christ. Thầy Thuốc Vĩ Đại tức là chính Đấng Christ, có thể chữa lành cho thân thể, nếu hội thánh bạn để cho Ngài chữa lành. (4) Các câu a, c, và d là câu sai. Các câu còn lại đều đúng.
Ngoài thân thể, bạn không thể biết đầy đủ ý nghĩa của Đức Chúa Trời dành cho mối quan hệ của bạn với thân thể. Không có mắt thì tay không biết phải sờ vào đâu. Không có tai, cả phần thân thể còn lại không biết phải đáp ứng khi nào hay cách nào. Mỗi chi thể cần phải lắng nghe điều các chi thể khác đang nói. Nếu các chi thể không nói điều mình thấy Đức Chúa Trời đang làm, thì toàn thân thể gặp rắc rối.
Khi hoạt động đúng chức năng trong quan hệ với hội thánh, tôi cần người khác trong hội thánh giúp tôi hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi xin minh họa điều này cho bạn thấy. Rồi đến Đơn Vị 10, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn giúp bạn hiểu cách các chi thể vận hành với tư cách một phần của thân thể.
Để Cho Đức Chúa Trời Phán Qua Hội Thánh
Khi còn ở chủng viện, tôi nhóm tại một hội thánh địa phương. Năm đầu tiên, tôi dạy những cậu thiếu niên. Tôi dạy với một tấm lòng sẵn sàng. Năm tiếp theo, tôi được mời làm trưởng ban âm nhạc và giáo dục. Tôi chưa hề làm công việc đó trong đời. Tôi có hát trong ca đoàn, nhưng chưa bao giờ hướng dẫn một bài hát nào. Tôi cũng không biết gì về việc hướng dẫn chương trình giáo dục của hội thánh này. Và sau đây là cách tôi tiếp cận quyết định này.
Dân sự Đức Chúa Trời tại hội thánh này cần một lãnh đạo. Khi cầu nguyện, họ cảm thấy Đức Chúa Trời đặt tôi tại đó nhằm đáp ứng cho nhu cầu ấy. Tôi cũng nhìn thấy nhu cầu này, và nhận ra Đức Chúa Trời có thể xử dụng mình tại đó. Là đầy tớ của Đấng Christ, tôi không có quyền để chọn nói không. Tôi tin rằng Đầu - là Đức Chúa Giê-xu Christ - có thể phán qua phần thân thể còn lại để hướng dẫn tôi biết cách phải vận hành chức năng của mình thế nào trong thân thể. Tôi nói sẽ làm hết khả năng mình biết.
Trong hai năm, tôi làm Trưởng Ban âm nhạc và giáo dục. Sau đó, hội thánh biểu quyết mời tôi làm mục sư của họ. Trong đời tôi chưa giảng được đến ba bài giảng. Tôi không đến chủng viện vì cớ cảm thấy mình được kêu gọi làm mục sư. Tuy nhiên, tôi đã đến chủng viện vì cảm thấy mình được Đức Chúa Trời kêu gọi bước vào mối quan hệ với Ngài vì bất cứ điều gì trong ý định của Ngài. Tôi thấy mình cần được huấn luyện tại chủng viện để có sẵn công cụ cho Chúa dùng. Tôi không nói: “Tôi sẽ vào các hội truyền giáo hải ngoại hay hội truyền giáo nội địa.” Tôi không xác định là âm nhạc, giáo dục hay giảng đạo. Tôi nói: “Lạy Chúa, bất kỳ Ngài hướng dẫn con làm việc gì trong mối liên quan với thân thể Ngài, thì con sẽ làm việc đó. Con là đầy tớ của Ngài để làm thành các mục đích Ngài.” Vì vậy, tôi đồng ý làm mục sư của họ.
Trong hội thánh, nhu cầu không lập thành sự kêu gọi. Tuy nhiên, không được làm ngơ nhu cầu. Đừng bao giờ sợ để cho tập thể tín đồ giúp bạn trong việc tìm biết ý muốn Chúa. Cũng hãy ghi nhớ rằng một cá nhân không phải là hội thánh. Trong phần phân tích tối hậu, bạn sẽ phải đem toàn bộ lời khuyên của tín đồ đến với Đức Chúa Trời để tìm được sự chỉ dẫn rõ ràng. Bạn sẽ thấy được một điều là rất nhiều việc bắt đầu được sắp xếp đâu vào đấy. Những gì bạn đang nghe từ Kinh Thánh và sự cầu nguyện, từ hoàn cảnh và hội thánh sẽ bắt đầu nói lên cùng một điều. Bấy giờ, bạn có thể tiến hành với lòng tin quyết.
Có thể bạn bảo tôi: “Này Henry, ông đâu có biết hội thánh của tôi. Tôi không thể nhờ họ giúp mình biết ý muốn Chúa.” Hãy cẩn thận. Khi nói như vậy, bạn đang đánh giá Chúa hơn là đánh giá về hội thánh mình. Bạn đang bảo: “Này Henry, ngay cả Chúa cũng không thể hành động qua những con người này. Ngài đâu có đủ quyền năng.” Tôi không nghĩ bạn có ý tin như vậy. Nhưng những lời nói đó diễn tả những gì bạn tin về Đức Chúa Trời hơn là diễn tả những gì bạn nói.
Đến đây, chúng ta cần tập trung vào sự khủng hoảng niềm tin . Hãy coi chừng! Tuần tới có thể là một thách thức thật sự đối với bạn.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh học thuộc tuần này của bạn (GiGa 5:19) vào những dòng dưới đây .Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng khác và chuẩn bị đọc thuộc lòng cho một bạn vào buổi nhóm Nhóm Nhỏ tuần này .
Nếu chưa hoàn tất danh sách những dấu báo hiệu thuộc linh (Ngày 4), hãy cố gắng hoàn tất trước buổi nhóm tuần này. Hãy mang theo giấy hoặc sổ tay đến buổi nhóm .

Khủng Hoảng Niềm Tin
Ngân Quỹ Đức Tin Cho Hội Thánh Chúng Tôi
Một năm kia, những người trong ủy ban tài chánh của chúng tôi bảo: “Này mục sư, ông đã dạy chúng tôi cậy đức tin bước đi trong mọi lãnh vực của sinh hoạt hội thánh mình, ngoại trừ trong lãnh vực ngân sách.” Tôi yêu cầu họ giải thích. Họ bảo: “Ồ, khi đề ra ngân sách, chúng ta dựa trên những gì chúng ta tin mình làm được. Việc đó không phản ánh chúng ta mong đợi Đức Chúa Trời hành động.”
Tôi nói: “Vậy à? Quý vị cảm thấy chúng ta phải đề ra ngân sách theo cách nào?”
Họ nói: “Trước hết, chúng ta phải xác định mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn làm qua chúng ta. Thứ nhì, chúng ta cần ghi ra giá cả, chi phí của việc đó. Sau đó, chúng ta cần chia mục tiêu ngân sách làm ba loại: (1) Những điều chúng ta dự định làm thông qua tiền dâng phần mười, (2) Những điều người khác hứa thực hiện, và (3) Những điều chúng ta phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời mà làm.”
Hội thánh chúng tôi cầu nguyện và quyết định Đức Chúa Trời muốn chúng tôi xử dụng phương pháp đề ra ngân sách này. Chúng tôi đã chưa thử ước mơ cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi phải tuyệt đối tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng tôi làm những việc đã đưa vào trong ngân sách. Sau đó, chúng tôi liệt kê giá cả, phí tổn. Chúng tôi liệt kê những điều mình nghĩ tín đồ sẽ dâng và những người khác (giáo hội, các hội thánh cộng tác, và các cá thể) đã hứa sẽ dâng. Chênh lệch giữa phần chúng tôi có lý để chờ lãnh với tổng số chính là phần chúng tôi sẽ cầu xin Chúa ban cho.
Vấn đề lớn là: Đâu là ngân sách hoạt động của chúng tôi? Ồ, bởi đức tin, chúng tôi lấy tổng ngân sách chính là ngân sách hoạt động của mình. Đến lúc này, chúng tôi đã tiến đến một khủng hoảng niềm tin. Chúng tôi có thật sự tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng hướng dẫn chúng tôi thực hiện những việc này cũng sẽ là Đấng cung cấp các nguồn tài nguyên để thực hiện chúng không? Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn làm một điều gì đó mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời định, bạn sẽ gặp khủng hoảng niềm tin. Khi gặp khủng hoảng niềm tin, việc bạn làm tiếp theo sẽ bày tỏ những điều bạn thật sự tin về Ngài.
Ngân sách của hội thánh chúng tôi bình thường đã là 74.000 dollars. Ngân sách chúng tôi ấn định là 164.000 dollars. Chúng tôi hứa nguyện sẽ cầu nguyện hằng ngày để Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của mình. Bất cứ khoản tiền nào đến bất ngờ, chúng tôi đều kể là từ Đức Chúa Trời. Đến cuối năm đó, chúng tôi nhận được 172.000 dollars. Đức Chúa Trời đã dạy hội thánh tôi một bài học trong đức tin, mà bài học đó đã thay đổi triệt để hết thảy chúng tôi.
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Chúng tôi đang hướng dẫn một hội nghị vào ngày cuối tuần cho các cặp vợ chồng tại Ridgecrest, NC. Rất nhiều người muốn nói chuyện với tôi, vì Đức Chúa Trời đã dùng lẽ thật đụng đến đời sống họ. Một người đàn ông chia xẻ rằng: “Này Henry, lúc ông đang nói, Đức Chúa Trời nhắc tôi nhớ lúc mình còn là một cậu bé. Ngài yêu cầu tôi học lấy bằng y khoa, để đến tại một nơi nào đó trên thế giới đang cần sự chăm sóc y tế, vừa hành nghề y khoa vừa chia xẻ Tin Lành tại đó. Tôi đã lấy được bằng y khoa. Tôi tiếp tục học chương trình sau tiến sĩ về hệ miễn nhiễm, rồi sau đó đi chuyên ngành về AIDS. Giờ đây tôi là một giáo sư nghiên cứu tại trung tâm y khoa Vanderbilt Medical Center. Tôi nên làm gì?” Tôi đáp: “Vì Đức Chúa Trời nhắc ông nhớ về lời hứa nguyện của ông với Ngài, nên tôi chỉ có bốn chữ cho ông thôi - VÂNG LỜI TỨC KHẮC!” Ông đáp: “Tôi nghĩ ông sẽ nói như vậy.” Chúng tôi nói chuyện rồi cầu nguyện với nhau, và tôi bặt tin ông trong một năm. Sau đó, có người nói: “Tại một buổi nhóm mới đây để sai phái giáo sĩ ra đi của Hội Truyền Giáo Quốc Tế (International Mission Board), một cặp vợ chồng tuyệt vời đã được bổ nhiệm làm giáo sĩ hướng nghiệp. Người chồng đang là giáo sư nghiên cứu tại trung tâm Vanderbilt Medical Center, nơi tổ chức mọi cuộc nghiên cứu cấp quốc gia về AIDS. Họ được cử đi Uganda!” Tôi biết đó là ai rồi. Vị bác sĩ này đã gặp “khủng hoảng niềm tin” và đã thưa: “Lạy Chúa, vâng!” và đang trên đường thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông đã có một chức vụ lớn rộng và tuyệt vời tại vùng Đông Phi.
Một Bước Ngoặc
Đơn vị này tập trung vào bước ngoặc (hay điểm mốc) trong việc làm theo ý muốn Chúa. Khi Đức Chúa Trời mời bạn cùng tham dự vào công việc Ngài, Ngài đã dành cho bạn công tác mang tầm cỡ của chính Đức Chúa Trời. Bạn sẽ nhận ra mình không thể tự sức làm điều đó. Nếu Chúa không giúp, bạn sẽ thất bại. Đây là điểm khủng hoảng mà đã rất nhiều người quyết định không vượt qua để bước theo những gì họ cảm thấy là Chúa đang dẫn dắt họ làm. Sau đó, họ tự hỏi vì sao mình không kinh nghiệm được hiện diện và hoạt động của Đức Chúa Trời như các Cơ Đốc nhân khác đã kinh nghiệm.
Chúng ta hãy dành vài phút ôn lại để nhìn thấy mối quan hệ giữa khủng hoảng niềm tin với những gì bạn đã nghiên cứu rồi.
Chúng ta đã nghiên cứu bảy thực tại của trình tự mà Đức Chúa Trời cộng tác với dân sự Ngài. Dùng những chữ gợi ý sau, xem thử bạn có thể dùng lời riêng viết lại bốn thực tại đầu không. Sau đó, tự kiểm tra câu trả lời của bạn với mặt trong bìa sau quyển sách này.
1. Công việc của Đức Chúa Trời -
2. Mối tương quan -

3. Mời -

4. Phán -


Bây giờ, hãy xem thử bạn có thể điền thực tại thứ năm vào những khoảng trống không .Có thể liếc đáp án nếu buộc phải xem .
5. Lời Đức Chúa Trời mời bạn cộng tác với Ngài luôn luôn đưa bạn đến
______________________________________ mà nó đòi hỏi
____________________ và
Khủng Hoảng
Chữ khủng hoảng ra từ một chữ có nghĩa là “sự quyết định.” Cũng chính từ ngữ Hylạp này thường được dịch là “sự đoán xét.” Khủng hoảng niềm tin là một điểm mốc (bước ngoặc) mà tại đó bạn phải có một quyết định. Bạn phải quyết định mình tin điều gì về Đức Chúa Trời. Cách đáp ứng tại bước ngoặc này sẽ xác định hoặc bạn tiếp tục cộng tác với Đức Chúa Trời trong công việc mang quy mô của Ngài mà duy Ngài mới làm được, hoặc tiếp tục đi theo đường lối riêng của mình và bỏ lỡ điều Đức Chúa Trời đã định cho đời sống mình. Đây không phải là một từng trải xảy ra một lần trong đời. Đây là một kinh nghiệm hằng ngày. Cách bạn sống sẽ là lời làm chứng những điều bạn tin về Đức Chúa Trời.
Bạn đã đọc tiến trình lập ngân sách của hội thánh chúng tôi ở đầu đơn vị này. Trong từng trải đó, đâu là khủng hoảng niềm tin? Chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Khi ủy ban quyết định thay đổi phương cách triển khai ngân sách.
q 2. Khi hội thánh phải quyết định xem Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng tôi làm gì trong năm sắp đến.
q 3. Khi ủy ban phải quyết định để đề nghị tổng ngân sách sẽ trở thành ngân sách hoạt động hoặc giới thiệu những gì họ biết hội thánh có thể làm được.
Trên một phương diện, mỗi một câu này đều có thể chọn là khủng hoảng niềm tin được. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi phải quyết định xem mình tin điều gì về Đức Chúa Trời. Khủng hoảng lớn nhất đã đến khi chúng tôi quyết định hoạt động trên tổng số thay vì trên những gì mình biết có thể làm được. Hoạt động với số 74.000 dollars thì sẽ không cần đến nhiều đức tin lắm. Chúng tôi biết chắc mình có thể làm được ở mức đó. Vận hành với một ngân sách 164.000 dollars thì đòi hỏi phải có đức tin. Chúng tôi không cách nào có được khoản tiền đó nếu Đức Chúa Trời không chu cấp. Bạn có thấy được bước ngoặc - tức là khủng hoảng niềm tin - này không? Chúng tôi hẳn đã có thể quyết định một ngân sách thấp hơn để rồi chẳng bao giờ biết thêm điều gì về Đức Chúa Trời. Dân chúng trong cộng đồng khi ngắm xem hội thánh chúng ta thì họ hẳn chỉ thấy những gì con người có thể làm được. Họ sẽ không nhìn thấy Đức Chúa Trời và những gì Ngài có thể làm.
Một khủng hoảng niềm tin khác xuất hiện vào giữa chương trình xây cất của hội thánh chúng tôi. Chúng tôi có một cơ hội độc đáo để mua một tòa nhà trên đường Main Street tại Allan, Saskatchewan, Canada để dùng làm ngôi nhà thờ cho công tác truyền giáo của chúng tôi. Len Koster, vị mục sư truyền giáo của chúng tôi, đã nói chuyện với sở hữu chủ. Ông ta bảo: “Tôi đã mua tòa nhà này với giá 15.000 dollars rồi bỏ thêm vào 7.000 dollars nữa. Nhưng chúng tôi sẽ bán nó cho ông cùng với bất động sản trên đường Main Street với giá 15.000 dollars.” Ông yêu cầu đặt cọc 9.000 dollars, và hứa cho vay 6.000 dollars với lãi suất tám phần trăm.
Len nói: “Cho chúng tôi hai tuần, rồi chúng tôi sẽ trở lại với ông.”
Chúng tôi chỉ là một nhóm rất ít người, và chúng tôi đang tài trợ cho bốn đoàn truyền giáo. Lúc này, chúng tôi đang thiếu 100.000 dollars trong chương trình xây cất của chính mình. Chúa kêu gọi chúng tôi thành lập đoàn truyền giáo này, nhưng chúng tôi không có đến chín xu, lấy đâu ra 9.000 dollars. Chúng tôi đi đến với hội thánh mẹ và nói: “Quý vị cho rằng Đức Chúa Trời muốn chúng tôi làm gì?”
Hội thánh đồng lòng nói: “Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện để Chúa sẽ cung cấp cho đoàn truyền giáo của chúng ta.” Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Chúng tôi quyết định bất kỳ khoản tiền bất ngờ nào đến trong thời gian hai tuần tới đều sẽ là phần dự bị Chúa dành cho Allan để nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi.
Gần một tuần sau, tôi nhận một cuốc điện thoại từ một hội thánh tại Halfway, Texas. Người gọi đến đã bảo: “Có người ghé đến hội thánh chúng tôi và kể rằng quý vị đang thực hiện công tác truyền giáo. Ông có thể mô tả cho chúng tôi nghe qua điện thoại được không?” Tôi mô tả ngay. Ông bảo: “Chúng tôi đang tính gởi cho ông 5.000 dollars, và sau đó mỗi tháng 200 dollars trong suốt hai năm để trợ cấp cho một mục sư truyền giáo. Ông có biết nên xử dụng khoản tiền đó vào đâu không?”
Tôi đáp: “Ồ biết chứ. Chúng tôi sẽ dùng khoản tiền đó tại Allan. Chúng tôi hiện đang cầu nguyện cho Allan.”
Ngay ngày hôm sau, tôi nhận thêm cuốc điện thoại từ một mục sư khác tại Texas, nói rằng: “Có người kể cho hội thánh tôi nghe công tác truyền giáo mà ông đang tiến hành. Chúng tôi có một phụ nữ và chồng cô là nhà truyền đạo. Ông đã qua đời và cô muốn dâng 1000 dollars cho công tác truyền giáo. Tại nơi đang ở, ông biết nơi nào có thể xử dụng khoản tiền này không?”
Và tôi đáp: “Ồ có chứ! Chúng tôi đang cầu nguyện cho đoàn truyền giáo của chúng tôi tại Allan.” Bây giờ, chúng tôi đã có 6000 dollars cho việc xây cất và 200 dollars cho một mục sư. Chúng tôi cứ tiếp tục cầu nguyện. Đến cuối hai tuần ấy, chúng tôi vẫn còn thiếu 3000 dollars. Len trở lại gặp người chủ nhà.
Len chưa kịp mở miệng, người đàn ông này đã nói: “Nhân tiện, kể từ lần trước ông ghé lại đây, tôi có nghĩ đến chuyện thuế thu nhập. Sẽ tốt hơn cho tôi nhiều nếu ông đặt cọc 6000 dollars, và tôi sẽ cho vay 9000 dollars với lãi xuất tám phần trăm. Thế thì sao?” Len đáp: “Ồ! Đây chính là điều mà tôi đang muốn đề nghị.” Chúng tôi đã có chứng thư thanh toán xong cho bất động sản và đã xây dựng nhà thờ đó. Kể từ đó, hội thánh ấy đã mua thêm một khu đất khác và xây thêm một ngôi nhà thờ khác. Họ đã có hai đoàn truyền giáo ra từ hội chúng của mình.
Nếu nhìn vào những gì có trong ngân hàng, liệu chúng tôi có tiến hành không? Không hề. Nếu nhìn vào hoàn cảnh, liệu chúng tôi có tiến hành không? Không. Nhưng những gì bạn tin về Đức Chúa Trời sẽ xác định việc bạn làm. Khi Đức Chúa Trời bảo tôi điều Ngài muốn làm qua tôi, tôi sẽ gặp khủng hoảng niềm tin. Việc bạn làm sẽ cho thấy bạn tin điều gì.
A. Dùng lời của riêng bạn, định nghĩa “khủng hoảng niềm tin .”


B. Đọc mỗi phân đoạn Kinh Thánh sau rồi mô tả khủng hoảng niềm tin bạn nhìn thấy trong từng trường hợp .

C. Bạn hoặc hội thánh bạn có bao giờ thấy Đức Chúa Trời muốn bạn làm một điều lớn lao và bạn gặp khủng hoảng niềm tin không? Có q Không q Nếu có, mô tả ngắn gọn một tình huống hoặc cách bạn (hoặc hội thánh bạn ) đã đáp ứng ra sao .


D. Đáp ứng của bạn chứng tỏ điều gì về niềm tin của bạn nơi Đức Chúa Trời? Đáp ứng đó cho thấy có đức tin hay thiếu đức tin?

Bạn có bảo toàn quân đi theo mình đi bộ vòng quanh thành, mong các vách thành sụp xuống khi bạn thổi kèn không? Đó là một khủng hoảng niềm tin cho Giôsuê và toàn dân Y-sơ-ra-ên nữa. Họ phải quyết định xem mình có tin Đức Chúa Trời làm được điều Ngài phán hay không? Dầu họ đã thấy Đức Chúa Trời chặn nước sông Giôđanh cho họ vượt qua, nhưng bước kế tiếp này đòi hỏi phải có đức tin. Trong thực tế, mỗi công tác mà Đức Chúa Trời giao cho Y-sơ-ra-ên đều đòi hỏi một lượng đức tin mới.
Ghêđêôn chắc đã thực sự vật lộn với khủng hoảng của mình. Lực lượng liên minh của người Mađian, Amaléc và nhiều dân khác ở phương đông đang chuẩn bị tấn công. Ghêđêôn khởi sự với 32.000 người, nhưng Đức Chúa Trời bảo Ghêđêôn cho 31.700 người trở về nhà. Ngài sẽ ban chiến thắng với 300 người này. Bạn có thấy điều đó tạo ra sự khác biệt biết bao so với quan điểm của Đức Chúa Trời không? Khi được thắng trận, mọi người đều biết Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng!
Đa-vít là đầy tớ trung tín của Đức Giê-hô-va. Đa-vít không chịu nhờ cậy nơi sự khôn ngoan của con người để tìm sự dẫn dắt. Ông cầu xin sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Đây có phải là một khủng hoảng niềm tin không, vì cớ Đức Chúa Trời đã phán sẽ cho Đa-vít thắng dân Philitin? Phải! Đa-vít vẫn phải quyết định xem mình tin điều gì về Đức Chúa Trời. Ông đã phải tin cậy Đức Chúa Trời thực hiện điều Ngài nói Ngài sẽ làm.
Bạn có thấy Đa-vít vẫn cứ ở trong mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời không? Ông không lấy sự dẫn dắt của ngày hôm qua làm sự dẫn dắt cho ngày hôm nay. Đa-vít không dùng khôn ngoan của con người để quyết định xem có tấn công lần thứ nhì này không. Đây là một ví dụ hay về cách Đức Chúa Trời muốn bạn nương cậy nơi Ngài - chứ không nơi một phương pháp hay một chương trình. Những gì đã có kết quả ở ngày hôm qua, hay có kết quả nơi một hội thánh khác, có thể lại không phải là điều Đức Chúa Trời muốn xử dụng cho ngày hôm nay. Chỉ có Ngài mới có quyền bảo bạn phải làm việc gì kế tiếp!
Phi-e-rơ là một ngư phủ. Trước đây ông chưa hề tìm thấy đồng tiền trong miệng cá. Phải có đức tin lớn mới ra đi bắt con cá tìm được đúng y lượng tiền thuế! Ông đã hành động bằng đức tin, và Đức Chúa Trời đã cung cấp.
Khi nghiên cứu về khủng hoảng niềm tin, chúng ta sẽ khảo sát bốn nguyên tắc:
Trong danh sách trên đây, gạch chân từ hoặc cụm từ chìa khóa trong mỗi nguyên tắc .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh học thuộc lòng của bạn cho đơn vị này những dòng dưới đây, rồi ôn lại những câu của các đơn vị khác .
Những Cuộc Gặp Gỡ Với Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Phải Có Đức Tin
Khi Đức Chúa Trời phán, đáp ứng của bạn đòi phải có hỏi đức tin. Trong suốt Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài, mục đích Ngài, và đường lối Ngài, thì đáp ứng với Ngài đòi hỏi phải có đức tin.
Đọc những câu Kinh Thánh sau rồi trả lời các câu hỏi :
1. “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” “Đức tin ” là gì?

2. “Chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi việc mắt thấy” (IICo 2Cr 5:7). Điều nào trái ngược với có đức tin?

3. “Kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói... thì kẻ tiên tri ấy phải chết....Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra” (PhuDnl 18:20, 22). Đức tin của bạn phải đặt nơi Chúa và những điều Ngài phán thay vì nơi những gì bạn hoặc người khác cho là điều tốt. Việc này quan trọng như thế nào?


4. Đức Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha” (GiGa 14:12). Tiềm năng của đức tin là gì?

5. “Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Mat Mt 17:20-21). Cần phải có lượng đức tin bao nhiêu để Đức Chúa Trời làm qua bạn điều mà con người không làm được?

6. Phao-lô nói: “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời” (ICo1Cr 2:4-5). Chúng ta nên đặt đức tin của mình trên điều gì? Chúng ta KHÔNG NÊN đặt đức tin mình trên điều gì?
Đặt đức tin chúng ta trên...
Chứ Không...
7. “Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được” (EsIs 7:9). Một mối nguy hiểm của tình trạng thiếu đức tin là gì?

Đức tin là sự biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã hứa hoặc phán điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Những gì mắt thấy thì trái ngược với đức tin. Nếu thấy rõ ràng một điều nào đó được hoàn tất ra sao, thì rất có thể chẳng cần đến đức tin nữa. Bạn còn nhớ minh họa về việc lập ngân sách của hội thánh chúng tôi không? Nếu chúng tôi chọn hoạt động trên những gì mình biết mình làm được, thì hẳn chẳng cần đến đức tin nữa.
Đức tin của bạn không đặt nơi một khái niệm hay một ý tưởng. Đức tin phải được đặt nơi MỘT THÂN VỊ - là chính Đức Chúa Trời. Nếu bạn hoặc người khác xác định: "Nếu điều nào đó nếu xảy ra thì ắt là tốt," rồi hướng dẫn cho người ta “tin” hoặc “có đức tin,” thì bạn đang gặp nguy hiểm. Đức tin chỉ hiệu lực khi đặt nơi Đức Chúa Trời và những gì Ngài phán rằng Ngài đang dự định làm. Nếu điều bạn mong xảy ra lại đến từ bạn chứ không từ Đức Chúa Trời, thì bạn phải lệ thuộc vào những gì mình có thể làm được. Trước khi bạn kêu gọi chính mình, gia đình mình, hoặc hội thánh mình vận dụng đức tin, hãy bảo đảm bạn đã nghe được lời phán từ Đức Chúa Trời.
Với đức tin chỉ cỡ bằng hạt cải (rất nhỏ) nơi Đức Chúa Trời, không điều gì là không thể làm được. Đức Chúa Giê-xu nói các môn đồ Ngài sẽ làm những việc còn lớn hơn việc Ngài đã làm. Tuy nhiên, đức tin của chúng ta phải đặt nơi quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không nơi sự khôn ngoan của con người. Không có đức tin vững chắc, bạn sẽ vấp và ngã dài.
Điều Mà Chỉ Một Mình Đức Chúa Trời Mới Làm Được
Môi-se không thể giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên khỏi đạo binh của Pharaôn, vượt Biển Đỏ trên đất khô, cung cấp nước từ một hòn đá, hoặc cung cấp bánh mì và thịt làm thức ăn. Môi-se phải có đức tin rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi ông thì Ngài cũng sẽ là Đấng làm thành điều đã phán. Giôsuê không thể đưa dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giôđanh trên đất khô, triệt hạ các thành có vách kiên cố, đánh bại kẻ thù, hoặc khiến cho mặt trời đứng yên. Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Giôsuê phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước, điều này cũng đúng cho các môn đồ. Tự sức họ không thể cho đoàn dân đông thức ăn, chữa kẻ bịnh, dẹp yên cơn bão, hay kêu kẻ chết sống lại. Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được những điều này. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi các đầy tớ Ngài hãy để Ngài làm những việc ấy qua họ.
Khi Đức Chúa Trời cho bạn biết điều Ngài muốn làm qua bạn, đó sẽ là việc chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Điều bạn tin về Ngài sẽ xác định việc bạn làm. Nếu bạn có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi bạn, bạn sẽ vâng lời Ngài; và Ngài sẽ làm thành điều Ngài định làm. Nếu thiếu đức tin, bạn sẽ không làm việc Ngài muốn. Đó là sự không vâng lời. Chúa Giê-xu đã hỏi những người quanh Ngài: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?” (LuLc 6:46). Chúa Giê-xu thường quở trách các môn đồ về tình trạng thiếu đức tin và không tin của họ. Lòng vô tín của họ cho thấy họ thực sự không biết Ngài là ai. Vì vậy, họ không biết Ngài làm được điều gì.
Trả lời những câu hỏi sau :
1. Một số điều nào Chúa muốn làm qua Môi-se mà chỉ Ngài mới làm được?


2. Một số điều nào Chúa Giê-xu muốn làm qua các môn đồ mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được?


3. Khi Đức Chúa Trời mời một người cùng Ngài làm việc mà chỉ Ngài mới làm được, người này muốn đáp ứng thì buộc phải có điều gì?

4. Nếu người này không vâng lời, thì cho thấy điều gì?

5. Nếu người này vâng lời, thì cho thấy điều gì?

6. Câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn (HeDt 11:6) cho biết lý do vì sao đức tin là quan trọng. Xin viết câu gốc ấy ra đây:
Đức tin là điều đòi hỏi phải có nơi Môi-se và các môn đồ. Khi Đức Chúa Trời gọi một người cùng Ngài làm công tác do Ngài định quy mô, luôn luôn phải có đức tin. Sự vâng lời cho thấy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Sự không vâng lời thường chỉ ra tình trạng thiếu đức tin. Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin, hội thánh không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chúng ta gặp cùng một khủng hoảng như các nhân vật Kinh Thánh đã đọc. Khi Đức Chúa Trời phán, điều Ngài đã yêu cầu sẽ đòi hỏi chúng ta phải có đức tin. Tuy nhiên, nan đề chủ yếu của chúng ta ấy là tính tập trung vào bản thân mình. Chúng ta nghĩ mình phải hoàn tất công tác dựa nơi sức riêng của mình và dùng những tài nguyên hiện tại của mình. Chúng ta nghĩ: “Tôi không thể làm điều đó. Điều đó là không thể làm được.”
Chúng ta quên rằng khi Đức Chúa Trời phán, Ngài luôn luôn bày tỏ điều Ngài sẽ làm - chứ không phải điều Ngài muốn chúng ta làm cho Ngài. Chúng ta cùng dự phần để Ngài có thể thực hiện công việc qua chúng ta. Chúng ta không buộc phải có đủ khả năng để hoàn tất công tác trong vòng năng lực hay những nguồn tài nguyên giới hạn của mình. Với đức tin, chúng ta có thể tiếp tục vững tin để vâng lời Ngài; vì biết rằng Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã dự định. Đức Chúa Giê-xu cho thấy điều gì con người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được (Mac Mc 10:27). Kinh Thánh làm chứng rằng điều này là đúng.
Phải có đức tin
Tại hội thánh Saskatoon, chúng tôi cảm thấy mình cần được Đức Chúa Trời dùng để đi ra đem người ta về với Đấng Christ trong khắp vùng Saskatchewan. Vùng này có hơn hai trăm thành phố, thị trấn, và làng mạc. Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ phải thành lập những hội thánh (truyền giáo) mới. Để làm điều đó, chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang hướng dẫn chúng tôi mời Len Koster trở thành mục sư phụ trách chức vụ đi ra truyền giáo. Ông sẽ trang bị hội thánh này để thành lập nhiều hội thánh.
Trong mười bốn năm, Len và Ruth đã làm mục sư tại nhiều hội thánh nhỏ. Len rất tận tụy với Chúa đến nỗi chịu làm người bán xăng suốt 14 năm để vừa làm việc vừa làm mục sư. Nếu không có một mục sư phục vụ bán thời gian, thì những hội thánh này sẽ chẳng hề có mục sư. Lúc đó, Len và Ruth đã dành được 7000 dollars, hy vọng một ngày kia sẽ có đủ tiền mua nhà riêng. Khi Len cảm thấy được hoàn toàn thuyết phục rằng nên đến giúp chúng tôi thành lập các hội thánh, tôi bảo: “Này Len, chúng tôi không có tiền cho anh đi và không có tiền để trả cho anh.”
Ông nói: “Này Henry, chính Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi tôi cũng sẽ là Đấng giúp tôi. Chúng tôi sẽ rút lại tiền tiết kiệm của mình ra và sẽ đi.” Sau đó, Len vào văn phòng tôi và nói: “Này Henry, vợ tôi và tôi đã cầu nguyện và nói chuyện suốt đêm. Chúng tôi đã làm hai nghề trong suốt 14 năm, và tôi không gặp rắc rối gì trong việc kiếm sống nuôi gia đình. Nhưng vì nhu cầu ở đây quá lớn, và sự chỉ dẫn của Chúa đã lên đến độ tôi cảm thấy mình cần phải phục vụ trọn thời gian. Vợ tôi và tôi đêm qua nhận thấy rằng khoản tiền 7000 dollars chúng tôi có trong ngân hàng là khoản tiền của Đức Chúa Trời, và Ngài muốn chúng tôi dùng khoản tiền đó để sống. Khi dùng hết khoản tiền ấy Ngài sẽ chỉ cho chúng tôi biết phải sống cách nào. Vì vậy, Henry ơi, đừng lo về khoản chu cấp cho tôi.”
Khi Len bước ra khỏi phòng, tôi cúi úp mặt xuống. Tôi cứ khóc và khóc trước mặt Đức Chúa Cha. Tôi nói: “Lạy Cha, con không hiểu cớ sao một cặp vợ chồng trung tín đến như vậy lại buộc phải hy sinh nhiều đến thế.” Tôi nhìn thấy nơi Len và Ruth đức tin lớn, mà nó được thể hiện bởi chính hành động của họ.
Hai ngày sau, tôi nhận một lá thư từ một tín đồ Hội Trưởng Lão tại Kamloops, British Columbia. Đó là lá thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn thế này: “Tôi biết có một người tên là Len Koster đã đến làm việc với ông. Đức Chúa Trời đã cảm động lòng tôi giúp chu cấp cho chức vụ của ông ta. Kèm theo đây là tấm ngân phiếu 7000 dollars, dùng để trả lương cho ông ấy.” Khi tôi mở bức thơ ấy ra, tôi trở về quỳ gối xuống và khóc trước mặt Đức Chúa Cha. Lần này, tôi cầu xin Ngài tha thứ vì đã không tin cậy khi Ngài bảo tôi có thể tin cậy Ngài.
Tôi gọi điện thoại cho Len và nói: “Này Len, anh đã đặt khoản tiền tiết kiệm cho trọn đời của mình lên bàn thờ của lễ hy sinh, nhưng Đức Chúa Trời đã có sẵn một điều khác ở trong bụi gai. Chính Đức Chúa Trời là Đấng phán: “Ta là Đấng Sắm Sẵn cho con” cũng là Đấng vừa mới chu cấp!” Rồi tôi kể cho ông nghe câu chuyện. Bạn biết câu chuyện đó đã làm được điều gì trong đời sống của Len không? Bạn có biết câu chuyện đó đã thực hiện làm nên điều gì trong sinh hoạt của hội thánh chúng tôi không? Chúng tôi thảy đều lớn lên trong đức tin để tin nơi Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi bước ra trong đức tin để thực hiện nhiều công việc hết lần này đến lần khác. Chúng tôi ngửa trông Đức Chúa Trời làm những điều kỳ diệu. Chúng tôi không bao giờ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời theo cách ấy nếu không cậy đức tin bước ra mời Len đến. Kinh nghiệm này giúp chúng tôi học cách tin cậy Đức Chúa Trời.
Khi bạn gặp gỡ Đức Chúa Trời, cuộc gặp gỡ đó sẽ đem đến khủng hoảng niềm tin. Cuộc khủng hoảng đó sẽ đòi hỏi phải có đức tin. Nếu không có đức tin, bạn sẽ không có thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Mô tả một thời điểm trong đời sống bạn mà đòi hỏi phải có đức tin, và bạn đã không đáp ứng vì cớ thiếu đức tin .


Mô tả thời điểm trong đời sống bạn mà đòi hỏi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và bạn đã đáp ứng bằng đức tin. Có thể đây sẽ là lúc bạn thấy không cách nào hoàn tất công tác trừ phi Đức Chúa Trời thực hiện công tác đó qua bạn hoặc trong bạn . (Nếu sau khi suy nghĩ bạn vẫn không thể nhớ ra một thời điểm như thế, đừng đặt chuyện chỉ cốt cho có câu trả lời .)Bạn biết Đức Chúa Trời đang muốn bạn làm điều gì mà bạn lại không chịu làm?

Vì sao bạn nghĩ mình đang lưỡng lự?

Có bao giờ bạn muốn cầu nguyện như các môn đồ khi họ xin Chúa : “Xin thêm đức tin cho chúng tôi ” (LuLc 17:5)? Có q  Không q
Đọc lời bài hát “If It’s Gonna Get Done ” (“Nếu Việc Ấy Sắp Được Thành ” (bài ở lề trang trước ). Dành thì giờ cầu nguyện ngay bây giờ về ĐỨC TIN của bạn và điều Chúa đang muốn làm qua đời sống bạn .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Những Cuộc Gặp Gỡ Với Đức Chúa Trời Đều Mang Tầm Cỡ Của Ngài
Đức Chúa Trời thích thế gian biết được Ngài. Cách duy nhất để người ta biết Chúa ra sao chính là lúc thấy Ngài hành động. Họ biết bản tánh Ngài khi nhìn thấy bản tánh ấy biểu hiện qua hoạt động của Ngài. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời đưa bạn tham dự vào hoạt động của Ngài, công tác đó sẽ mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời.
Những Công Tác Mang Tầm Cỡ Của Đức Chúa Trời
Có người nói: “Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ yêu cầu tôi làm việc mình không làm nổi.” Đời sống tôi đã tiến được đến chỗ: nếu công tác mình đang thấy Đức Chúa Trời đang ban cho là công tác tôi biết mình có thể xử lý, thì tôi biết có thể công tác đó không ra từ Chúa. Những công tác Đức Chúa Trời giao đều mang tầm cỡ của Ngài. Chúng luôn vượt quá khả năng con người, vì Ngài muốn thể hiện bản tánh Ngài, sức mạnh Ngài, sự dự bị và nhân lành của Ngài đối cùng dân sự và bày tỏ cho thế gian đang theo dõi này. Đây là cách duy nhất để thế gian biết được Ngài.
Kể từ trí nhớ một vài công tác mà Đức Chúa Trời (hoặc Đức Chúa Cha, hoặc Đức Chúa Giê-xu ) đã giao cho những người trong Kinh Thánh mà chúng là những công tác “mang quy mô của Đức Chúa Trời ” - tức những điều mà con người không thể làm được .
Bạn có thể kể tên rất nhiều công tác mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ngài bảo Áp-ra-ham làm tổ phụ của một dân tộc khi Áp-ra-ham không có con trai và Sara đã quá tuổi sinh con. Ngài bảo Môi-se đi giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên, vượt Biển Đỏ, và cấp nước từ hòn đá. Ngài bảo Ghêđêôn đánh bại đạo binh Mađian khổng lồ bằng 300 người. Chúa Giê-xu bảo các môn đồ cho đoàn dân đông ăn và đi môn đồ hóa muôn dân. Không một việc nào trên đây là con người làm được. Khi dân sự Đức Chúa Trời và thế gian nhìn thấy một điều xảy ra mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được, thì họ tiến đến chỗ biết được Ngài.
Con Người Đến Chỗ Biết Được Đức Chúa Trời
Đọc những câu chuyện Kinh Thánh sau đây về việc làm của Đức Chúa Trời qua các đầy tớ Ngài. Gạch chân những câu nào cho thấy cách con người đáp ứng với hoạt động của Đức Chúa Trời khi nhìn thấy việc Ngài. Tôi đã gạch chân một câu mẫu giúp bạn .
Đức Chúa Trời bảo Môi-se đưa dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến cắm trại bên Biển Đỏ. Ngài biết Ngài sắp giải cứu họ bằng cách rẽ biển cho họ vượt biển trên đất khô. Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ vì Pharaôn và cả toán binh người được rạng danh; người Ê-díp-tô sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va” (XuXh 14:4). Kết quả là gì? “Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài” (14:31).
Đức Chúa Trời truyền Giôsuê đưa dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giôđanh đang lúc nước dâng cao. Vì sao vậy? “Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi (Y-sơ-ra-ên) kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn” (Gios Gs 4:24).
Một đạo binh đông đảo đến đánh dân Y-sơ-ra-ên. Vua Giôsaphát rao sự kiêng ăn và hướng dẫn dân sự tìm kiếm lời khuyên của Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện: “Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi.... nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết được điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” (IISu 2Sb 20:12).
Đức Chúa Trời trả lời: “Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giôsaphát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: Vì trận giặc nầy chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.... Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (20:15, 17). Giôsaphát đưa một ca đoàn ra trước đạo binh ca ngợi Đức Chúa Trời vì tình yêu đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời đã tiêu diệt đạo quân xâm lăng trước khi Giôsaphát và Y-sơ-ra-ên ra trận. Sau đó: “Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Y-sơ-ra-ên, thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời” (IISu 2Sb 20:29).
Sađơrắc, Mêsác, và Abếtnêgô đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời chứ không vâng lời vua Nêbucátnếtsa. Trước khi bị ném vào lò lửa hực, họ nói: “Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua” (DaDn 3:17). Những quân lính đứng gần đã chết, nhưng Đức Chúa Trời cứu ba người trung tín này.
Vua Nêbucátnếtsa nói: “Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sađơrắc, Mêsác và AbếtNêgô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài.... Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sađơrắc, Mêsác và AbếtNêgô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy” (3:28-29). Vị vua ngoại đạo này đã viết thư cho cả nước: “Ta lấy làm tốt lành mà rao cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời Rất Cao đã làm ra đối với ta. Ôi! Những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào! Những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào!” (4:2-3).
Các Cơ Đốc nhân trong hội thánh đầu tiên đã tuân theo những chỉ dẫn của Thánh Linh. Đây là lời làm chứng về ảnh hưởng của Đức Chúa Trời trên thế giới của họ:
Các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói các thứ tiếng ngoại quốc mà mình chưa học. Sau đó, Phi-e-rơ đã giảng đạo và “những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báptêm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh” (Cong Cv 2:41).
Đức Chúa Trời đã dùng Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa Giê-xu để chữa lành cho một người ăn mày bị què. Họ giảng đạo, và “có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn” (4:4).
Đức Chúa Trời đã dùng Phi-e-rơ kêu Đôca từ kẻ chết sống lại. “Việc đó đồn ra khắp thành Giốpbê; nên có nhiều người tin theo Chúa” (9:42).
Trả lời các câu hỏi sau :
1. Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động qua các tôi tớ Ngài, ai được khen ngợi - Đức Chúa Trời hay những đầy tớ Ngài?

2. Bạn nhìn thấy điều khác biệt nào hay ảnh hưởng nào trong đời sống của những người đã nhìn thấy hoặc nghe về công việc của Đức Chúa Trời?

3. Bạn sẽ mô tả thế nào về đáp ứng của những người trong cộng đồng bạn đối với Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu?


Điều thế giới thường nhìn thấy trong đời sống chúng ta đó là một Cơ Đốc nhân tận tụy, tận tâm hoặc đang hầu việc Đức Chúa Trời. Họ bình luận về những điều chúng ta đang làm: “Tốt, đó là một nhóm người tuyệt vời, tận hiến, tận tâm phục vụ Đức Chúa Trời.” Tuy nhiên, họ không nhìn thấy điều gì xảy ra mà chỉ giải thích được rằng đó là việc làm của Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Vì chúng ta không đang cố gắng làm những công việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được.
Thế giới chúng ta không bị thu hút về với Đấng Christ - Đấng mà chúng ta đang hầu việc - vì cớ họ không nhìn thấy Ngài đang hành động. Họ nhìn thấy chúng ta đang làm những điều lành cho Đức Chúa Trời và bảo: “Điều đó quả tuyệt vời, nhưng đó chẳng phải là chuyện của tôi.” Thế gian đang nhắm mắt làm ngơ chúng ta, vì không muốn dính líu vào những gì họ nhìn thấy. Họ hiện không có cơ hội nhìn thấy Đức Chúa Trời. Hãy để thế gian nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động và Ngài sẽ thu hút người ta đến với Ngài. Hãy để Đấng Christ được tôn cao - không phải bằng lời nói, mà bằng đời sống. Hãy để họ nhìn thấy sự khác biệt mà Đấng Christ hằng sống có thể đem lại trong một đời sống, một gia đình, hoặc một hội thánh; điều đó sẽ đem lại sự khác biệt trong cách đáp ứng của họ. Khi thế gian thấy những việc đang xảy ra qua dân sự của Đức Chúa Trời mà không có cách giải thích nào khác hơn rằng đó là chính Đức Chúa Trời đang làm, thì thế gian sẽ được kéo đến với Đức Chúa Trời là Đấng mà họ nhìn thấy.
Trả lời các câu hỏi sau :
1. Thế gian sẽ biết được Đức Chúa Trời bằng cách nào?

2. Vì sao dân chúng trong thế giới của chúng ta chưa đuợc hấp dẫn đến với Đấng Christ và hội thánh Ngài?

3. Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài loại công tác nào?

4. Vì sao Chúa ban những công tác mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời mà cá nhân hoặc hội thánh không thể làm nổi bằng sức riêng của mình?

5. Bạn đang cố gắng làm việc nào mà chỉ có thể xảy ra khi Chúa thực hiện?


6. Hội thánh bạn đang cố gắng làm điều gì mà nó chỉ xảy ra nếu Đức Chúa Trời thực hiện?


7. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất những việc bạn liệt kê trong câu hỏi 5 và 6? Đánh dấu câu trả lời của bạn.
q a. Đó là những việc mà Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi / chúng tôi cố gắng làm.
q b. Đó là những việc mà tôi /chúng tôi xác định là đầy thách thức để yêu cầu Đức Chúa Trời thực hiện.
8. Bạn thấy có mối liên kết nào giữa những đáp ứng của người ta với Những loại việc mang tầm cỡ của Chúa mà bạn đang nỗ lực làm?
q a. Chúng tôi đang không nỗ lực làm nhiều công tác mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời, và rất ít người đang đáp ứng với Tin Lành.
q b. Chúng tôi chưa nỗ lực làm nhiều công tác mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời, nhưng rất nhiều người đang đáp ứng với Tin Lành.
q c. Chúng tôi đang thấy Đức Chúa Trời làm những việc lớn trong và qua hội thánh mình, nhưng rất ít người đang đáp ứng với Tin Lành.
q d. Chúng tôi đang thấy Đức Chúa Trời làm những việc lớn trong và qua hội thánh mình và rất nhiều người đang đáp ứng với Tin Lành.
Thế gian tiến đến chỗ biết Chúa khi thấy bản tánh Đức Chúa Trời thể hiện qua các việc Ngài làm. Khi Chúa bắt đầu hành động, Ngài hoàn tất điều mà chỉ một mình Ngài mới làm được. Khi Đức Chúa Trời làm như vậy, cả dân sự Chúa và thế gian đều biết được Ngài qua những cách mà họ chưa hề biết trước đây. Đó là lý do vì sao Chúa giao những công tác mang tầm cỡ của Ngài cho dân sự Chúa. Lý do khiến phần lớn thế gian chưa được hấp dẫn đến với Đấng Christ và hội thánh Ngài chính là: dân sự thiếu đức tin để nỗ lực làm những việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Nếu bạn hoặc hội thánh bạn không đang đáp ứng với Đức Chúa Trời để nỗ lực làm những việc chỉ Ngài mới làm được, thì bạn chưa vận dụng đức tin. “Không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời” (HeDt 11:6). Nếu dân chúng trong cộng đồng của bạn không đang đáp ứng với Tin Lành như cách đã thấy trong Tân Ước, có thể nguyên nhân là họ chưa nhìn thấy Đức Chúa Trời trong những việc hội thánh các bạn đang làm.
Đức Chúa Trời quan tâm đến việc bạn được kinh nghiệm Ngài hơn là việc làm xong công tác. Bạn có thể hoàn tất công tác nhưng chẳng hề kinh nghiệm Đức Chúa Trời gì cả. Ngài không thích chỉ làm cho xong việc. Ngài có thể khiến công việc được làm xong bất cứ lúc nào Ngài muốn. Vậy Ngài thích điều gì? Bạn và thế gian - được biết và kinh nghiệm Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời sẽ đến với bạn và giao công tác mang tầm cỡ của Ngài. Khi bạn khởi sự làm việc Ngài bảo làm, Ngài làm thành điều Ngài đã dự định. Lúc đó, bạn và mọi người ở với bạn sẽ vui mừng vì bạn đã kinh nghiệm được Ngài. Bạn và những người quanh bạn sẽ biết về Ngài nhiều hơn trước nay được biết.
Công Tác Mang Tầm Cỡ Của Đức Chúa Trời
Hội thánh chúng tôi tại Saskatoon đang tăng trưởng và cần thêm nhiều chỗ hơn. Chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mình khởi sự chương trình xây cất dầu chỉ có 749 dollars trong ngân quỹ xây cất. Giá của tòa nhà lên đến 220.000 dollars. Chúng tôi hoàn toàn không có một ý niệm gì về cách tiến hành.
Chúng tôi đã làm phần lớn công việc để tiết kiệm chi phí lao động. Tuy nhiên, đến giữa chừng chương trình xây cất, chúng tôi thiếu 100.000 dollars. Những tín đồ yêu quý, hết sức yêu quý này, hướng về mục sư để xem thử tôi có tin Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài kêu gọi chúng tôi làm không. Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi tin quyết rằng Chúa đang dẫn dắt chúng tôi cũng chính là Đấng sẽ bày tỏ cho biết cách để làm.
Chúa bắt đầu chu cấp những ngân quỹ cần thiết. Đến lúc cuối, chúng tôi thiếu khoảng 60.000 dollars. Chúng tôi đang mong đợi một khoản tiền nào đó đến từ hiệp hội ở Texas. Cứ chậm trễ hoài, mà chúng tôi không hiểu được. Một ngày kia, trong suốt hai giờ, tỷ suất hối đoái cho dollar Canada xuống đến mức thấp nhất, chưa từng có trong lịch sử. Đến ngay lúc đó thì hiệp hội ở Texas gởi điện chuyển tiền đến Canada. Bạn biết chuyện gì không? Cơ hội này đã tạo cho chúng tôi có 60.000, nhiều hơn so với nếu chúng tôi nhận vào lúc khác. Sau đó, đồng dollars lại lên giá.
Cha Thiên Thượng có chăm lo kinh tế cho con cái Ngài không? Không ai trên thế gian này tin Chúa đã làm điều đó cho một hội thánh, nhưng tôi có thể cho bạn thấy có một hội thánh tin Ngài đã làm điều đó! Khi điều đó xảy ra, tôi tôn cao việc Chúa làm trước mắt mọi người. Chúng tôi biết chắc chắn mình quy vinh hiển cho Ngài. Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi biết được Ngài một cách mới mẻ thông qua từng trải đó.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?

Việc Bạn Làm Sẽ Nói Lên Điều Bạn Tin
Khi Đức Chúa Trời phán với một con người, bày tỏ những kế hoạch và mục đích của Ngài, điều đó luôn luôn gây ra khủng hoảng niềm tin.
Để ôn lại, hoàn tất hai câu đầu về sự khủng hoảng niềm tin này .
1. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có
2. Những cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đều
3. Việc bạn làm để đáp ứng với sự bày tỏ (tức lời mời gọi) của Đức Chúa Trời sẽ cho thấy bạn tin gì về Ngài.
4. Đức tin thật đòi hỏi phải có hành động.
Khoanh một hoặc hai từ then chốt ở mỗi hai câu cuối để giúp bạn nhớ những ý chính .
Việc bạn làm bày tỏ những gì bạn tin về Đức Chúa Trời, cho dù bạn có nói điều gì đi nữa. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ điều Ngài đã dự định làm, thì bạn gặp khủng hoảng - tức thời điểm quyết định. Đức Chúa Trời và thế gian có thể suy từ đáp ứng của bạn để nói bạn thực sự tin điều gì về Đức Chúa Trời.
Đức Tin Của Đa-vít Được Thể Hiện
Trong những phân đoạn Kinh Thánh dưới đây, gạch chân điều dường như Đa-vít đã tin về Đức Chúa Trời căn cứ vào những gì ông nói ra. Tôi đã gạch mẫu một câu trước cho bạn .
Trong ISa1Sm 16:12-13, Đức Chúa Trời chọn Đa-vít và truyền Sa-mu-ên đến xức dầu cho Đa-vít làm vị vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên. Trong ISa-mu-ên 17, Đức Chúa Trời đem Đa-vít vào công việc Ngài. Khi Sau-lơ đang còn làm vua, người Y-sơ-ra-ên đánh trận cùng dân Philitin. Tuy còn trẻ tuổi, Đa-vít được cha sai đến thăm các anh trong đạo quân. Khi Đa-vít đến, Gôliát (một chiến binh khổng lồ cao chín feet) thách thức dân Y-sơ-ra-ên sai một người đến đánh hắn. Quốc gia bị thua sẽ phải làm nô lệ cho kẻ thắng. Đạo binh Y-sơ-ra-ên hoảng sợ. Đa-vít sửng sốt hỏi: “Người Philitin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?” (câu 26). Đa-vít đã gặp một khủng hoảng niềm tin. Có thể chàng nhận ra Đức Chúa Trời đưa mình đến chiến trường và đã chuẩn bị mình cho công tác này.
Đa-vít nói sẽ ra đánh gã khổng lồ kia. Chàng phát biểu niềm tin của mình: “Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philitin kia” (câu 37). Đa-vít không chịu mang những thứ vũ khí bình thường của chiến tranh. Thay vào đó, ông cầm chiếc trành ném đá và năm hòn đá nhẵn. Ông bảo Gôliát: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta... Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta” (câu 45- 47). Đa-vít giết chết Gôliát, và Y-sơ-ra-ên tiến lên chiến thắng.
Đa-vít nói mình tin điều gì về Đức Chúa Trời?


Dựa vào câu Đa-vít trả lời Gôliát, bạn nghĩ Đa-vít tin điều gì về Đức Chúa Trời?


Những câu nói của Đa-vít cho thấy chàng tin Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, và tin Ngài là Đấng Giải Cứu. Ông nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, và Đức Chúa Trời sẽ binh vực đạo binh Y-sơ-ra-ên. Những hành động của Đa-vít chứng minh ông thực sự tin những điều này về Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ Đa-vít là một cậu bé dại dột, và ngay cả Gôliát cũng cười Đa-vít. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã giải cứu Y-sơ-ra-ên. Ngài đã ban chiến thắng lớn lao qua Đa-vít, để toàn thế gian biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có Đức Chúa Trời!
Sự Thiếu Đức Tin Của Sarai
Đức Chúa Trời kêu gọi Ápram và hứa khiến dòng dõi ông đông như sao trên trời. Ápram hỏi Đức Chúa Trời về lời hứa này, vì già như vậy rồi mà ông vẫn chưa có con. Đức Chúa Trời khẳng định lại: “Ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp người.... Ápram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (SaSt 15:4, 6).
Lúc này, Sarai, vợ của Ápram, đang ở độ tuổi bảy mươi. Bà biết mình đã qua thời sanh con được, nên quyết định sẽ phải “gây dựng gia đình” theo cách khác. Bà trao con đòi của mình cho Ápram làm vợ để bảo con đòi này sanh một đứa con. Năm sau, Íchmaên được sanh ra cho Aga. Những hành động của Sarai cho thấy điều bà tin về Đức Chúa Trời.
Câu nào sau đây mô tả sát hơn những gì dường như Sarai tin về Đức Chúa Trời? Đánh dấu câu trả lời của bạn .
q a. Sarai tin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng và có thể làm mọi điều - kể cả ban cho bà đứa con ruột của mình, dầu bà đã 77 tuổi rồi.
q b. Sarai tin Đức Chúa Trời không thể cho bà sanh con vào tuổi 77, và Ngài cần bà giúp đỡ để tìm cách cho Ápram trở thành một người cha.
Bạn có thấy những hành động của Sarai nói lên điều bà thực sự tin về Đức Chúa Trời không? Bà không có đức tin để tin Đức Chúa Trời làm được điều không thể làm, để ban cho bà một đứa con khi bà 77 tuổi. Niềm tin của bà về Đức Chúa Trời bị giới hạn trong lập luận con người của bà. Chính hành động vô tín này phải trả giá rất đắt. Íchmaên đã khiến Ápram và Sarai đau khổ rất nhiều trong tuổi già. Íchmaên và dòng dõi của ông sống thù nghịch với Ysác và người Do Thái kể từ thời đó cho đến nay. Những gì bạn làm để đáp ứng lời mời gọi của Đức Chúa Trời cho thấy điều bạn thực sự tin Ngài.
Đọc những trường hợp nghiên cứu sau. Đánh giá đáp ứng của các cá nhân và các hội thánh để xác định họ thực sự tin điều gì về Đức Chúa Trời. Đánh dấu câu trả lời của bạn, hoặc viết câu trả lời của bạn cho từng tình huống .
1. Bill và Kathy vừa mới nghe một diễn giả truyền giáo. Họ tin Đức Chúa Trời muốn họ đi làm giáo sĩ tại Châu Phi. Kathy nhắc Bill rằng bố mẹ cô sẽ không bao giờ đồng ý cho họ đi xa đến thế cùng với những đứa cháu ngoại duy nhất của bố mẹ cô. Họ quyết định thôi không theo đuổi cảm nhận được kêu gọi làm giáo sĩ nữa. Bạn nghĩ Bill và Kathy thực sự tin điều gì về Đức Chúa Trời?
q a. Đức Chúa Trời là Chúa tể trị tối thượng và có quyền làm mọi điều nào Ngài đẹp lòng trong đời sống họ.
q b. Đức Chúa Trời có thể thuyết phục bố mẹ của Kathy rằng đây là mục đích của Ngài, để họ sẽ cảm thông.
q c. Có thể Đức Chúa Trời thuyết phục Pharaôn cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi được, nhưng Ngài sẽ không bao giờ có thể thuyết phục được bố mẹ của Kathy cho cô và Bill cùng con cái họ đi đến Châu Phi. Suy cho cùng, bây giờ đâu còn là thời xưa.
q d. Điều khác:
2. Levona đang thầm cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt cô đến chỗ phục vụ trong hội thánh. Trưởng ban trường chúa nhật đang cầu nguyện xin Chúa cho một giáo sư dạy lớp người lớn. Ông tin Đức Chúa Trời đang dẫn dắt ông yêu cầu Levona phục vụ trong cương vị đó. Levona đáp: “Tôi không thể chấp nhận công việc đó. Tôi không đủ những năng lực cần phải có. Ngoài ra, trước đây tôi chưa hề làm việc đó.” Bạn nghĩ Levona tin điều gì về Đức Chúa Trời?
q a. Đức Thánh Linh sẽ trang bị và ban năng lực cho tôi làm mọi việc Ngài kêu gọi tôi làm.
q b. Đức Chúa Trời không thể làm bất cứ điều gì qua tôi nếu tôi không có năng lực để tự mình làm việc đó.
q c. Điều khác:
3. Một nhóm thanh tráng đang nhóm lại suốt sáu tháng, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban một hội thánh cho thành phố của họ. Chưa có một hội thánh Tin Lành nào trong thành phố cả. Khi cầu nguyện, họ ý thức được Đức Chúa Trời muốn họ tiếp cận và khẩn cấp mời Hội Thánh Calvary Church đến thành lập một hội thánh mới. Tín đồ của hội thánh Calvary nói: “Chúng tôi vẫn đang trả khoản nợ về nhà thờ của mình. Chúng tôi không đủ khả năng bảo trợ một hội thánh mới ngay lúc này. Các bạn không thử mời hội thánh First Church dưới phố xem sao.” Bạn nghĩ hội thánh Calvary tin gì về Đức Chúa Trời?
q a. Những nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời để hoạt động qua hội thánh chúng tôi được giới hạn vào những gì tín đồ chúng tôi đã dâng được.
q b. Đức Chúa Trời sở hữu mọi sự trong thế gian. Ngài có thể ban những nguồn cung ứng để làm bất kỳ điều nào Ngài dự định làm.
q c. Điều khác:
4. Ủy ban tài chánh của hội thánh First Church cùng cầu nguyện suốt một tháng trước khi nói chuyện với những lãnh đạo về ngân sách năm tới. Họ cũng mời các lãnh đạo cầu nguyện nữa. Họ triển khai một ngân sách đầy thách thức căn cứ trên điều họ tin Đức Chúa Trời muốn hội thánh họ thực hiện trong năm tới. Hội thánh đã xem xét ngân sách trong tinh thần cầu nguyện và đã biểu quyết nhất trí chấp nhận. Các chấp sự đã hướng dẫn một chiến dịch dâng hiến và kết quả thu được vẫn còn thiếu mười phần trăm so với ngân sách dự tính. Hội thánh yêu cầu ủy ban tài chánh cắt giảm ngân sách mười phần trăm để khỏi chi tiêu quá mức thu. Bạn nghĩ hội thánh First Church tin điều gì về Đức Chúa Trời?
q a. Đức Chúa Trời thành tín. Ngài sẽ cung cấp mọi điều mà Ngài hướng dẫn hội thánh chúng ta thực hiện.
q b. Đức Chúa Trời thật keo kiệt. Ngài đã hướng dẫn để chúng tôi đồng ý thực hiện rất nhiều việc, nhưng rồi không ban cho những điều cần có để thực hiện công việc đó.
q c. Đức Chúa Trời không thể làm bất cứ điều gì mà hội thánh chúng ta không thể lo nổi.
q d. Điều khác:
Bill, Kathy, Levona, hội thánh Calvary, và hội thánh First Church có thể đang xử trí bằng rất nhiều phương án khác. Những câu trả lời để chọn từ bài tập này có thể không phản ảnh được điều họ thực tin về Đức Chúa Trời, nhưng chắc chắn có một điều: Hành động mới thật sự chỉ ra những điều chúng ta tin và không tin về Đức Chúa Trời.
Khi Bill và Kathy lập quyết định lúc gặp khủng hoảng niềm tin, họ đã nói về niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn về bố mẹ của Kathy. Levona nói về niềm tin của cô nơi những năng lực của Đức Chúa Trời nhiều hơn là nói về năng lực của mình. Hội thánh Calvary Church và First Church nói lên những gì họ tin về Đức Chúa Trời nhiều hơn là họ nói về những nguồn tài nguyên của riêng mình.
Các Hành Động Lên Tiếng
Khi Đức Chúa Trời mời bạn cùng tham dự với Ngài và bạn gặp khủng hoảng niềm tin, những việc gì bạn làm kế tiếp sẽ nói lên bạn tin điều gì về Đức Chúa Trời. Những hành động của bạn thực sự nói còn nhiều hơn những lời nói.
Đọc những câu Kinh Thánh sau rồi trả lời câu hỏi .
Mat Mt 8:5-13. Thầy đội đã làm gì để thể hiện đức tin của mình?

Bạn nghĩ thầy đội tin điều gì về thẩm quyền và quyền năng chữa bịnh của Chúa Giê-xu?

Mat Mt 8:23-27. Việc làm nào của các môn đồ tỏ ra sự “ít đức tin” của họ giữa cơn bão?

9:20-22. Người đàn bà đã làm gì để chứng tỏ đức tin của mình?

Bạn nghĩ người đàn bà này tin điều gì về quyền năng chữa bịnh của Chúa Giê-xu?

9:27-31. Hai người mù này đang kêu nài đặc điểm nào của Đức Chúa Trời (Chúa Giê-xu)? (câu 27)

Chúa Giê-xu đã căn cứ vào đâu để chữa lành cho hai người mù này?

Dùng lời của bạn hoàn tất câu thứ ba về sự khủng hoảng niềm tin .
1. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có đức tin.
2. Những cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đều do Đức Chúa Trời quy định quy mô.
3. Việc bạn làm để đáp ứng với sự bày tỏ (lời mời gọi)...

4. Đức tin thật đòi hỏi phải có hành động.
Khi hai người mù chứng tỏ họ tin Chúa Giê-xu có lòng thương xót và Ngài là Đấng Mêsia (Con Vua Đa-vít), Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho theo đức tin của họ. Người đàn bà tin chỉ cần rờ đến áo của Chúa Giê-xu cũng đủ cho quyền năng chữa bịnh của Ngài tuôn tràn sang bà. Bà sẵn lòng mạo hiểm chịu dân chúng chế giễu để kinh nghiệm quyền năng chữa bịnh của Ngài. Khi những cơn bão tố cuộc đời ập lên chúng ta giống như cơn bão này ập lên các môn đồ, chúng ta thường đáp ứng như thể Đức Chúa Trời không hiện diện hay Ngài không thèm quan tâm vậy. Chúa Giê-xu đã quở trách họ, không phải quở trách khuynh hướng hay sợ hãi của con người, nhưng quở trách vì họ không nhận ra sự hiện diện, bảo vệ và quyền năng của Ngài. Thầy đội tuyên bố: “Xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.” Chúa Giê-xu đã khen đức tin của thầy đội nơi quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Việc mỗi một người này làm đã thực sự tỏ cho Chúa Giê-xu thấy họ có loại đức tin nào.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành đọc lớn tiếng những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn hoặc viết vào một trang giấy rời .
Đức Tin Thật Đòi Hỏi Phải Có Hành Động
Gia Gc 2:26: “Xác không có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” Khi đối diện với khủng hoảng niềm tin, việc bạn làm sẽ chứng tỏ bạn tin điều gì. Đức tin không có việc làm thì chết!
Hãy dành ít phút ôn lại đơn vị này bằng cách điền vào những khoảng trống trong bốn câu dưới đây .
1. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có ____________________.
2. Những cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đều ______________________ của Đức Chúa Trời.
3. Việc bạn làm để đáp ứng với ____________________ (lời mời gọi) của Đức Chúa Trời sẽ cho thấy bạn tin điều gì về Ngài.
4. Đức tin thật đòi hỏi phải có ____________________.
HeDt 11:1-40 đôi khi còn gọi là “Sổ Điểm Danh Của Đức Tin.” Chúng ta hãy xem những hành động của các cá nhân này, là những người đã chứng tỏ đức tin của mình.
Xin mở 11:1-40. Danh sách dưới đây bên trái gồm có những người được tuyên dương vì đức tin của họ trong 11:1-40. Các câu Kinh Thánh trong đoạn này được đặt trong ngoặc đơn ở bên cạnh mỗi tên gọi. Ghép nhân vật ở cột bên trái với hành động ở cột bên phải đã thể hiện ra đức tin người ấy. Viết mẫu tự phù hợp vào các khoảng trống. Một số nhân vật sẽ phù hợp với nhiều mẫu tự ở cột bên phải .
_____ 1. A-bên (c 4) A. Chọn chịu ngược đãi cùng dân sự Chúa
_____ 2. Hê-nóc (c 5- 6) B. Dâng một của lễ công bình cho Đức Chúa Trời
_____ 3. Nô-ê (c 7) C. Đã lìa Ê-díp-tô
_____ 4. Áp-ra-ham (c 8- 19) D. Kiều ngụ trên đất ngoại quốc
_____ 5. Giô-sép (c 22) E. Diễu binh vòng quanh vách thành Giêricô
_____ 6. Môi-se (c 24- 28) F. Được đẹp lòng Chúa bởi sốt sắng tìm kiếm Ngài
_____ 7. Dân Y-sơ-ra-ên (29-30) G. Truyền chôn hài cốt mình trong đất hứa
_____ 8. Ra-háp (câu 31) H. TheoChúa mà không biết mình đi đâu
I. Giữ Lễ Vượt Qua
J. Vượt qua Biển Đỏ như trên đất khô
K. Nghênh đón và giấu các thám tử Y-sơ-ra-ên
L. Tin Chúa là Đấng thành tín, giữ lời hứa
M. Đóng một con tàu để cứu gia đình mình
N. Dâng Ysác làm của lễ thiêu
Trong danh sách hành động trên, khoanh tròn chữ (động từ) ở mục của cột bên phải cho thấy hành động được xem là biểu hiện của đức tin .
Dựa vào 11:1-40, câu nói sau đây đúng hay sai? Xin khoanh tròn một câu trả lời .
Đúng hoặc Sai? Đức tin thật được biểu hiện bởi hành động .
Các câu trả lời là: 1-B; 2-F; 3-M; 4- DHLN; 5-G; 6- ACI; 7-EJ; 8-K và “Đúng.” Khi đang nghiên cứu 11:1-40, có thể bạn thấy đời sống trung tín không phải lúc nào cũng đem đến những kết quả như nhau theo cách nói của con người.
Đọc 11:32-38. Dựa vào phần đánh giá của chính bạn, liệt kê những kết quả “tốt ” của đời sống trung tín vào cột bên trái, và những kết quả “tồi tệ ” vào cột bên phải. Tôi đã liệt kê hai kết quả để giúp bạn bắt đầu .
Những Kết Quả “Tốt ” Những Kết Quả “Tồi Tệ ”
Rượt Đuổi Quân Thù Bị Ném Đá Đến Chết
Câu 33- 35a mô tả chiến thắng và sự giải cứu mà một số người có đức tin đã được kinh nghiệm. Câu 35b- 38 mô tả sự tra tấn, chế giễu và sự chết mà những người có đức tin khác nữa đã từng trải. Có phải người này thì trung tín hơn kẻ kia chăng? Không. “Hết thảy những người đó... nhơn đức tin đã được chứng tốt” (11:39). Họ đã quyết định rằng lời khen “Được lắm!” của chủ mình còn quan trọng hơn cả sự sống. Câu 40 giải thích Đức Chúa Trời đã hoạch định cho những người có đức tin được nhận điều tốt hơn điều thế gian có để ban cho. Do đó:
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng (12:1-3).
Những vẻ bề ngoài của thành công không phải lúc nào cũng cho thấy dấu hiệu của đức tin, và những vẻ bề ngoài của thất bại không phải luôn luôn chỉ ra sự thiếu đức tin. Đầy tớ trung tín là người làm điều chủ bảo mình làm, bất luận kết quả có ra sao đi nữa. Cũng giống như Chúa Giê-xu - Ngài đã chịu lấy thập tự giá, nhưng giờ đây Ngài được ngồi gần ngay bên ngôi của Đức Chúa Trời! Một phần thưởng tuyệt vời biết bao cho sự trung tín! Đừng mệt mỏi khi trung tín. Phần thưởng luôn đợi những đầy tớ trung tín.
Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng của đơn vị này .

Tôi cầu nguyện để bạn đang cố gắng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách sốt sắng tìm kiếm Ngài (11:6). Trong đơn vị kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những yếu tố hy sinh khi làm theo ý muốn Chúa. Một phần của hành động buộc phải có ấy là sự điều chỉnh buộc phải thực hiện cho phù hợp với Đức Chúa Trời. Làm theo ý muốn Chúa luôn đòi hỏi những điều chỉnh rất đắt giá cho bạn và thậm chí cho người quanh bạn nữa.
Hãy dành thì giờ ôn lại một vài đáp ứng của bạn vào cuối mỗi ngày trong đơn vị 1- 7. Đức Chúa Trời có hướng dẫn bạn làm điều gì đó mà bạn vẫn không làm vì cớ thiếu đức tin không? Có q  Không q Nếu có, hãy mô tả điều bạn cần phải làm để chứng tỏ đức tin mình nơi Ngài, nơi các mục đích và các đường lối Ngài .

Dành thì giờ cầu nguyện về lòng trung tín của bạn . Hãy cầu xin Đức Chúa Trời gia thêm đức tin cho bạn .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn rồi chuẩn bị đọc cho một người bạn vào buổi nhóm nhóm nhỏ tuần này .

Điều Chỉnh Đời Sống Bạn Theo Đức Chúa Trời
Sự Hy Sinh Của Cặp Vợ Chồng Trẻ
Một trong những điểm truyền giáo của chúng tôi ở cách xa 40 dặm đang có một nhu cầu. Tôi yêu cầu hội thánh cầu nguyện để Chúa kêu gọi người đến với cộng đồng đó và làm một mục sư không chuyên trong đoàn truyền giáo này. Một cặp vợ chồng trẻ đã đáp ứng. Người chồng đang học đại học, và họ có rất ít tài chánh.
Nếu ở trong cộng đồng truyền giáo, người chồng phải đi xe 80 dặm mỗi ngày để đến trường đại học. Tôi biết họ không đủ khả năng để làm việc đó. Tôi nói: “Không, tôi không thể để anh làm việc đó.” Tôi duyệt qua toàn bộ những nguyên nhân vì sao như vậy là không công bằng.
Cặp vợ chồng này hết sức biết ơn Chúa đã cứu họ. Chàng trai trẻ nhìn tôi và nói: “Thưa mục sư, xin đừng khước từ tôi cơ hội được hy sinh cho Chúa của tôi.” Câu nói đó làm lòng tôi tan vỡ. Làm sao tôi từ khước được? Thế nhưng, tôi biết cặp vợ chồng này sẽ phải trả một giá rất đắt vì cớ hội thánh chúng tôi đã vâng lời để khởi sự thành lập những đoàn truyền giáo mới.
Chúng tôi cầu xin Chúa kêu gọi một mục sư không chuyên. Tôi cần phải luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự đáp lời của Đức Chúa Trời một cách bất ngờ. Khi cặp vợ chồng này đáp ứng với một ý thức sâu sắc như thế về lòng tận hiến và hy sinh của bản thân, Thân Thể (hội thánh chúng tôi) đã khẳng định ý thức được kêu gọi của họ; và Đức Chúa Trời đã chu cấp cho nhu cầu của họ!
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Một mục sư đến cùng tôi với lời làm chứng tuyệt vời khi tôi ở Hawaii giảng trong hội đồng bồi linh thường niên của các Mục Sư và Nhân Viên Cơ Đốc Giáo Dục. Ông và một số người khác thường xuyên đi truyền giáo đến vùng núi của Fiji. Ông cho tôi nhìn thấy một bức hình làm tôi rất kinh ngạc, nên tôi hỏi về câu chuyện ẩn đàng sau bức tranh. Trong bức tranh là một người da đen đang chỉ vào một số tấm bảng gỗ thô sơ được đóng đinh niêm lại với nhau và một biểu đồ Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời , và điền chữ trong ngôn ngữ của ông ở mỗi một bảy thực tại kia. Đàng sau ông là một căn nhà mái lá đơn sơ, các vách mở toang. Ông đang cười thoải mái. Ông là tù trưởng của dân mình, nhưng cũng là mục sư của hội thánh ấy. Ông đang dạy Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời . Bộ lạc của ông ngày trước là một bộ lạc ăn thịt người, và đã “ăn thịt một giáo sĩ.” Rồi bấy giờ, là nhiều năm sau đó, ông không những là tù trưởng mà còn là mục sư của họ nữa. Quả là một sự “điều chỉnh” tuyệt vời biết bao mà Chúa đã thực hiện trong đời sống của ông và đời sống dân tộc ông. Ông đã điều chỉnh một điều tuyệt vời biết bao cho Đức Chúa Trời!
Những Điều Chỉnh Là Điều Cần Thiết
Nhiều người trong chúng ta muốn Đức Chúa Trời phán với chúng ta và giao cho chúng ta công tác. Tuy nhiên, chúng ta lại không thích thực hiện những điều chỉnh chủ yếu trong đời sống mình. Theo Kinh Thánh, không thể có điều đó được. Mỗi khi Đức Chúa Trời phán với con người trong Kinh Thánh về một việc Ngài muốn làm qua họ, thì những sự điều chỉnh lớn là chuyện tất yếu. Họ phải điều chỉnh đời sống mình theo Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào đã có những điều chỉnh rồi, Đức Chúa Trời mới hoàn tất các ý định Ngài qua những người Ngài kêu gọi.
Bước Ngoặc Quan Trọng Thứ Nhì
Điều chỉnh đời sống mình theo Đức Chúa Trời là bước ngoặc quan trọng thứ nhì trong việc biết và làm theo ý muốn Chúa. Bước ngoặc thứ nhất là khủng hoảng niềm tin - bạn phải tin Đức Chúa Trời là Đấng mà Ngài đã mô tả và tin rằng Ngài sẽ làm điều Ngài phán Ngài sẽ làm. Nếu không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ có quyết định sai ngay tại bước ngoặc đầu tiên này. Việc điều chỉnh đời sống bạn theo Đức Chúa Trời cũng là một bước ngoặc. Nếu chọn chịu điều chỉnh, bạn có thể tiếp tục vâng lời. Nếu không chịu điều chỉnh, bạn có thể bỏ lỡ điều Đức Chúa Trời đã để dành cho đời sống bạn.
Nếu bạn có đức tin tại lúc gặp khủng hoảng niềm tin, thì cần phải có điều gì khác nữa để chứng tỏ đức tin ấy? Điền vào khoảng trống dưới đây .
(Thực Tại Năm) Lời Chúa mời bạn cộng tác với Ngài luôn luôn đưa bạn đến khủng hoảng niềm tin mà đòi hỏi phải có đức tin và
Một khi đã tin Đức Chúa Trời rồi, bạn bày tỏ đức tin mình bằng việc mà bạn LÀM. Cần phải có một vài hành động. Hành động này chính là một trong những điều chỉnh chủ yếu mà chúng ta sắp tập trung chú ý trong đơn vị này. Sự vâng lời của bạn cũng là một phần của hành động cần phải có. Những điều chỉnh và sự vâng lời sẽ rất đắt giá cho bạn và những người quanh bạn.
Dùng lời của bạn tóm tắt điều được trình bày trong khung trên đây .
Những Điều Chỉnh Theo Đức Chúa Trời
Khi Đức Chúa Trời phán với bạn, bày tỏ điều Ngài sắp làm, sự bày tỏ đó chính là lời mời gọi bạn điều chỉnh đời sống cho phù hợp với Ngài. Một khi đã điều chỉnh đời sống theo Ngài, những mục đích, những đường lối của Ngài rồi, thì bạn đã sẵn sàng để vâng lời. Những sự điều chỉnh chuẩn bị cho bạn biết vâng lời. Bạn không thể tiếp tục nếp sống như thông thường hay cứ ở yên tại chỗ đang ở rồi đồng thời vẫn đi với Đức Chúa Trời được. Điều này đúng trong toàn Kinh Thánh.
° Nôê không thể tiếp tục cuộc sống như bình thường đồng thời vừa đóng một con tàu (SaSt 6:1-22).
° Ápram không thể vừa ở tại Urơ hoặc Charan vừa làm tổ phụ của một dân tộc Ca-na-an (12:1-8).
° Môi-se không thể đồng thời vừa ở lại đồng vắng chăn bầy vừa đứng trước mặt Pharaôn được (XuXh 3:1-22).
° Đa-vít phải bỏ bầy chiên của mình để trở thành vị vua (ISa1Sm 16:1-13).
° Amốt phải rời những cây vả để giảng tại Y-sơ-ra-ên (AmAm 7:14-15).
° Giôna phải rời quê hương và thắng hơn thành kiến lớn để đến giảng tại Ninive (Gion Gn 1:1-2; 3:1-2; 4:1-11).
° Phi-e-rơ, Anhrê, Gia-cơ, và Giăng phải bỏ nghề đánh cá của mình để đi theo Chúa Giê-xu (Mat Mt 4:18-22).
° Mathiơ phải bỏ sở thu thuế của mình để đi theo Chúa Giê-xu (9:9).
° Sau-lơ (về sau là Phao-lô) đã phải chuyển hướng đời sống mình hoàn toàn để được Đức Chúa Trời dùng rao Tin Lành cho người ngoại (Cong Cv 9:1-19).
Phải có những sự thay đổi và những điều chỉnh rất lớn! Có người phải lìa gia đình và đất nước. Nhiều người khác phải bỏ thành kiến và thay đổi sở thích. Có người phải bỏ lại đàng sau những mục tiêu cuộc đời, những lý tưởng và những khát vọng. Mọi sự đều phải đem đầu phục Đức Chúa Trời và toàn bộ cuộc sống phải điều chỉnh theo Ngài. Giây phút thực hiện những điều chỉnh cần thiết cũng chính là lúc Đức Chúa Trời bắt đầu hoàn tất các ý định Ngài qua họ. Tuy nhiên, mỗi người đều học biết rằng điều chỉnh đời sống mình theo Đức Chúa Trời là một việc rất xứng đáng với giá phải trả.
Câu Kinh Thánh thuộc lòng cho đơn vị này nói về một sự điều chỉnh lớn mà buộc phải làm để trở thành môn đồ Chúa Giê-xu. Hãy viết câu Kinh Thánh ra đây :


Trong đời sống, bạn đã tiến được đến chỗ sẵn lòng dâng (mọi sự ) cho Ngài để theo Ngài chưa? Có q  Chưa q
Trong đơn vị trước, bạn đã nghiên cứu thực tại thứ năm trong trình tự Đức Chúa Trời hành động qua dân sự Ngài. Trong đơn vị này, chúng ta sẽ cùng xem thực tại thứ sáu. Để ôn lại và xem trước, hãy điền vào các khoảng trống trong các thực tại dưới đây .
5. Lời Đức Chúa Trời mời bạn cộng tác với Ngài luôn luôn đưa bạn đến ___________________ ____________________ mà đòi hỏi phải có ____________________ và ______________________.
6. Bạn phải có ____________________ chủ yếu trong đời sống mình để cùng dự phần với Đức Chúa Trời trong việc Ngài đang làm.
Có thể bạn đang nghĩ: “Nhưng Đức Chúa Trời không yêu cầu TÔI phải thực hiện những điều chỉnh lớn.” Nếu xem Kinh Thánh để hiểu biết Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy hầu như Đức Chúa Trời chắc chắn đòi hỏi dân sự Ngài thực hiện những điều chỉnh. Thậm chí Ngài còn đòi hỏi những điều chỉnh lớn ở nơi Con Ngài: “Anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (IICo 2Cr 8:9). Đức Chúa Giê-xu đã tự bỏ địa vị và sự giàu có của Ngài trên thiên đàng để cùng Đức Chúa Cha ban phát sự cứu rỗi qua sự chết của Ngài trên thập tự giá - đó là một sự điều chỉnh lớn!
Nếu bạn muốn làm một môn đồ - một người đi theo - của Chúa Giê-xu, bạn không còn sự chọn lựa nào khác. Bạn sẽ phải thực hiện những điều chỉnh lớn trong đời mình để theo Chúa. Việc đi theo Chủ đòi hỏi phải điều chỉnh nhiều điều trong đời sống. Chừng nào bạn chưa sẵn sàng thực hiện những điều chỉnh cần thiết để đi theo và vâng theo điều Đức Chúa Trời phán, bạn sẽ không hữu ích mấy cho Ngài. Khó khăn lớn nhất và duy nhất của bạn trong việc theo Chúa có thể xuất hiện tại thời điểm thực hiện sự điều chỉnh.
Chúng ta có khuynh hướng bỏ qua sự điều chỉnh để đi từ chỗ tin Đức Chúa Trời thẳng đến sự vâng lời. Nếu muốn theo Ngài, bạn không có quyền chọn lựa như vậy. Những đường lối của Ngài khác với đường lối của bạn (EsIs 55:9) đến nỗi cách duy nhất để theo Ngài sẽ đòi hỏi sự điều chỉnh đời sống bạn cho phù hợp với đường lối của Ngài.
Ê-lisê và Người Trai Trẻ Giàu Có đã nhận được những lời mời gọi để cùng dự phần với Đức Chúa Trời. Hãy đọc câu chuyện về họ rồi trả lời các câu hỏi sau .
Ê-lisê - IVua 1V 19:15-21 Người Trai Trẻ Giàu Có LuLc 18:18-27
1. Mỗi người buộc phải có sự điều chỉnh nào?
Ê-lisê:
Người Trai Trẻ Giàu Có:
2. Đáp ứng của mỗi người là gì?
Ê-lisê:
Người Trai Trẻ Giàu Có:
Chàng trai trẻ giàu có này muốn sự sống đời đời, nhưng không muốn thực hiện những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với Chúa Giê-xu. Tiền bạc và của cải của ông còn quan trọng hơn. Chúa Giê-xu biết điều đó. Chúa biết người này không thể đồng thời vừa yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng vừa yêu tiền bạc của mình được (Mat Mt 6:24). Chúa Giê-xu yêu cầu chàng trai bỏ đi những điều gì đã trở thành thần của mình - tức sự giàu có của mình. Chàng trai trẻ giàu có từ khước sự điều chỉnh cần thiết, và bị trật phần kinh nghiệm sự sống đời đời
Theo GiGa 17:3, “sự sống đời đời ” là gì?


Lòng yêu tiền bạc và lòng tham của chàng trai trẻ giàu có này khiến anh trở thành kẻ thờ lạy hình tượng (Eph Ep 5:5). Anh trật phần được biết Đức Chúa Trời Chân Thật và Đức Chúa Giê-xu Christ, tức Đấng Đức Chúa Trời sai đến. Chàng muốn sự sống đời đời, nhưng không chịu thực hiện sự điều chỉnh cần thiết trong đời sống để đời sống mình phù hợp với Đức Chúa Trời Chân Thật.
Ê-lisê đã đáp ứng hoàn toàn đúng. Ông phải lìa gia đình và bỏ nghề (làm ruộng) để đi theo tiếng gọi của Chúa. Bạn đã nghe cụm từ “qua sông đốt cầu.” Đúng, Ê-lisê đã đốt nông cụ và giết 24 con bò của mình làm thịt thết đãi người trong cộng đồng. Ông sẽ không quay lại! Khi thực hiện xong những điều chỉnh cần thiết, ông đã sẵn sàng để vâng lời Đức Chúa Trời. Kết quả là Đức Chúa Trời hành động qua Ê-lisê để thực hiện một số những dấu kỳ phép lạ vĩ đại nhất được ghi lại trong Cựu Ước (IICácvua 2- 13). Ê-lisê đã phải thực hiện những điều chỉnh trước sự kêu gọi. Chưa điều chỉnh, Đức Chúa Trời sẽ không thể hành động qua ông để làm các phép lạ.
Bạn có muốn trở thành một người hoàn toàn đầu phục, điều chỉnh và vâng lời Đức Chúa Trời không? Có q  Không q
Khi bạn đã biết và làm theo ý muốn Chúa, những đáp ứng sau đây đến theo thứ tự nào? Đánh số theo đúng thứ tự . (Nếu cần trợ giúp, tham khảo bảy thực tại ở mặt trong bìa cuối .)
____________________ vâng lời
____________________ những điều chỉnh
____________________ đức tin
Khi Đức Chúa Trời mời bạn cùng dự phần với Ngài, công tác sẽ mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời đến nỗi bạn sẽ gặp khủng hoảng niềm tin. Đáp ứng của bạn trước hết sẽ đòi hỏi phải có đức tin. Đức tin sẽ được thể hiện bởi hành động. Hành động đầu tiên sẽ liên quan đến việc điều chỉnh đời sống bạn cho phù hợp với Đức Chúa Trời. Hành động thứ hai sẽ là sự vâng lời những gì Đức Chúa Trời yêu cầu bạn làm. Bạn không thể tiếp tục tiến đến sự vâng lời mà không điều chỉnh trước hết. Vì vậy, thứ tự là: đức tin - điều chỉnh - vâng lời.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn cho đơn vị này, rồi ôn lại các câu thuộc lòng khác .


Các Thể Loại Điều Chỉnh
Cần phải có những loại điều chỉnh nào? Cố gắng trả lời câu hỏi này cũng giống như cố gắng liệt kê mọi điều mà Đức Chúa Trời có thể yêu cầu bạn làm. Danh sách ấy sẽ bất tận. Tuy nhiên, tôi có thể nêu ra một vài ví dụ và nêu ra một vài thể loại tổng quát của những sự điều chỉnh cần phải có.
Có thể cần phải có những điều chỉnh trong một hoặc nhiều lãnh vực sau:
° Trong hoàn cảnh của bạn (như công việc, gia đình, tài chánh, và những điều khác)
° Trong những mối quan hệ của bạn (gia đình, bạn bè, bạn làm ăn, và những mối quan hệ khác)
° Trong cách suy nghĩ của bạn (những thành kiến, những phương pháp, tiềm năng, và nhiều điều khác)
° Trong những cam kết của bạn (với gia đình, với hội thánh, công việc, các kế hoạch, truyền thống, và nhiều điều khác)
° Trong những hành động của bạn (cách bạn cầu nguyện, dâng hiến, phục vụ, và nhiều việc khác)
° Trong những niềm tin của bạn (về Đức Chúa Trời, các mục đích, các đường lối của Ngài, mối quan hệ của bạn với Ngài, và nhiều niềm tin khác)
Danh sách này có thể cứ tiếp tục mãi. Sự điều chỉnh chủ yếu sẽ xuất hiện tại thời điểm phải hành động bởi đức tin. Khi bạn đối diện với khủng hoảng niềm tin, bạn phải quyết định xem mình tin điều gì về Đức Chúa Trời. Quyết định của lý trí có thể là phần dễ dàng. Phần khó khăn ấy là phải điều chỉnh đời sống cho phù hợp với Đức Chúa Trời và phải hành động để biểu hiện ra đức tin của bạn. Có thể bạn được kêu gọi để nỗ lực làm những việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được, ở tại nơi mà trước kia có thể bạn chỉ thử những điều nào bạn biết bạn có thể làm được.
Đọc mỗi câu Kinh Thánh sau. Buộc phải có thể loại sự điều chỉnh nào trong từng trường hợp? Ghép câu Kinh Thánh ở cột bên trái với sự điều chỉnh phù hợp phải có ở cột bên phải. Một số câu có thể đòi hỏi nhiều thể loại điều chỉnh. Viết một mẫu tự hoặc nhiều mẫu tự vào từng khoảng trống .
Kinh Thánh Những điều chỉnh
_____ 1. Mat Mt 4:18-22 A. Trong những hoàn cảnh
_____ 2. 5:43-48 B. Trong những mối quan hệ
_____ 3. 6:5-8 C. Trong cách suy nghĩ
_____ 4. 20:20-28 D. Trong những cam kết
_____ 5. Cong Cv 10:1-20 E. Trong những hành động
F. Trong những niềm tin
Đôi khi một sự điều chỉnh có thể liên quan đồng thời đến rất nhiều những lãnh vực trên. Chẳng hạn, từng trải của Phi-e-rơ với Cọtnây chắc đòi hỏi những sự điều chỉnh trong mối quan hệ của Phi-e-rơ với người ngoại bang, cách suy nghĩ và những niềm tin của ông về điều tinh sạch và không tinh sạch, những cam kết của ông với truyền thống của người Do Thái, và những hành động của ông về sự tương giao với người ngoại. Gọi được tên thể loại điều chỉnh không quan trọng bằng xác định được Đức Chúa Trời muốn mình thay đổi điều nào cho phù hợp với chính Ngài, mục đích và đường lối Ngài. Những điều chỉnh chính yếu tôi thấy được qua các câu Kinh Thánh trên đây là: 1-A; 2-B hoặc C; 3- E; 4-B, C, hoặc E; 5- C hoặc F. Có thể bạn còn nhìn thấy nhiều thể loại khác cũng được.
Liệt kê ít nhất bốn lãnh vực mà Đức Chúa Trời có thể yêu cầu bạn điều chỉnh trong đời sống cho phù hợp với Ngài. Tôi đã nêu trước cho bạn một lãnh vực .
1. Những niềm tin
2.
3.
4.
Bây giờ hãy quay lại và nêu một ví dụ cho mỗi lãnh vực. Chẳng hạn, sự điều chỉnh trong hoàn cảnh có thể đòi hỏi bạn phải lìa thành phố quê hương hoặc thay đổi công việc làm ăn của bạn .
Sự Đầu Phục Tuyệt Đối
Đức Chúa Trời thường đòi hỏi những điều chỉnh trong các lãnh vực bạn chưa hề xem xét đến hoặc chưa hề sẵn sàng điều chỉnh trong quá khứ. Có thể bạn nghe nói thế này: “Đừng bao giờ kể cho Đức Chúa Trời nghe điều gì mà bạn sẽ KHÔNG chịu làm. Đó chính là điều Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu bạn làm.” Đức Chúa Trời sẽ không tìm cách làm cho bạn “quằn quại.” Tuy nhiên, Ngài thực sự muốn làm Chúa của đời sống bạn. Bất cứ lúc nào bạn tìm thấy còn có chỗ mà bạn không chịu công nhận quyền làm Chúa của Ngài, chỗ đó chính là nơi Ngài sẽ hành động. Đức Chúa Trời thích sự đầu phục tuyệt đối. Đức Chúa Trời có thể có, mà cũng có thể không, đòi hỏi bạn phải làm chính điều mà bạn phải tìm ra, nhưng Ngài sẽ tiếp tục hành động cho đến khi bạn sẵn sàng để cho Ngài làm Chúa trong mọi sự. Xin nhớ, vì Đức Chúa Trời yêu bạn, nên ý muốn Ngài luôn tốt nhất cho bạn! Bất cứ điều chỉnh nào Đức Chúa Trời muốn bạn thực hiện đều vì lợi ích của bạn. Khi theo Ngài, sẽ đến lúc đời sống và tương lai bạn tùy thuộc nơi sự nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.
Việc điều chỉnh này luôn luôn nhằm thích nghi với Một Thân Vị. Bạn điều chỉnh đời sống mình thích nghi với Đức Chúa Trời. Bạn điều chỉnh các quan điểm của mình để trở nên giống với quan điểm của Ngài. Bạn điều chỉnh đường lối mình cho giống đường lối Ngài. Sau khi bạn thực hiện những điều chỉnh cần thiết, Ngài sẽ bảo cho bạn biết phải làm gì kế tiếp để vâng lời Ngài. Khi vâng lời, bạn sẽ kinh nghiệm Ngài làm qua bạn những việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được.
Mô tả ít nhất một điều chỉnh bạn đã phải thực hiện trong nếp suy nghĩ khi học giáo trình này . (Có thể sẽ có người trả lời : “Tôi đã chấp nhận sự thật là : Ngoài Đức Chúa Trời, tôi không thể làm bất cứ điều gì có giá trị trong nước Đức Chúa Trời. Thay vì làm việc cho Đức Chúa Trời, giờ đây tôi đang trông đợi và cầu nguyện để xem Đức Chúa Trời muốn làm gì qua tôi .”)Có bao giờ Đức Chúa Trời yêu cầu bạn thực hiện những điều chỉnh lớn cho Ngài không? Có q  Không q Nếu có, mô tả vắn tắt sự điều chỉnh Ngài đã đòi hỏi và đáp ứng của bạn .Đọc những câu tuyên bố sau đây của những con người tin kính. Trong mỗi câu, hãy mô tả thể loại điều chỉnh người này đã thực hiện hoặc đang sẵn sàng thực hiện. Ví dụ, trong câu trích dẫn đầu tiên, sự điều chỉnh David Livingstone sẵn lòng thực hiện đó là sống nghèo khổ để làm một giáo sĩ (tại Châu Phi ) hơn là sống giàu có để làm bác sĩ tại quê hương mình .
David Livingstone (Giáo sĩ kiêm bác sĩ đến Phi Châu ) - “Chừng nào người ta vẫn còn quý trọng sự phục vụ trong chính quyền của trần gian như một vinh dự, thì chúng ta đừng bao giờ xem việc đảm nhận một nhiệm vụ từ Vua Muôn Vua là một sự hy sinh. Tôi là một giáo sĩ với cả tấm lòng và linh hồn. Chính Đức Chúa Trời đã có Con Độc Sanh, và Ngài là một giáo sĩ kiêm thầy thuốc. Tôi bắt chước - hoặc ước ao được bắt chước - hết sức tệ, nhưng tôi hy vọng được sống trong sự phục vụ này. Tôi muốn được chết trong sự phục vụ đó. Tôi vẫn thích nghèo khổ và công tác truyền giáo hơn sự giàu có và dễ chịu. Đây là sự chọn lựa của tôi .”1
(Những) điều chỉnh
Jim Eliot (Giáo sĩ cho người Da Đỏ Quichua tại Nam Mỹ ) - Người biết ban cho những gì mình không thể giữ lại để có được điều mình không mất được chính là người không hề ngu dại chút nào .”2*
(Những) điều chỉnh
Bob Pierce (đã thành lập tổ chức World Vision and Samaritan’s Purse ) - “Xin cho tấm lòng con tan vỡ bởi những điều đã làm tan vỡ tấm lòng của Đức Chúa Trời .”3*
(Những) điều chỉnh
Oswald J. Smith (Giáo sĩ kiêm chính khách của Canada ) - “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn có chương trình của Ngài cho đời sống con. Nguyện con được vui thỏa dầu ở tại cánh đồng nội địa hay ở cánh đồng hải ngoại ; dầu có gia đình hoặc sống độc thân, dầu lúc hạnh phúc hay buồn rầu, dầu lúc khỏe hay lúc đau ốm, dầu lúc thịnh vượng hay nghèo khổ - Lạy Chúa con muốn kế hoạch của Ngài cho đời sống con. Con muốn kế hoạch đó ; Ồ, con muốn kế hoạch của Ngài !”4*
(Những) điều chỉnh
C. T. Studd (Giáo sĩ đến Trung Hoa, Ấn Độ, và Châu Phi ) - “Nếu Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời và chết thay tôi, thì không có một sự hy sinh nào là lớn quá đến nỗi tôi không thể hy sinh cho Ngài .”5*
(Những) điều chỉnh
Một số những điều chỉnh mà những nhân vật này đã thực hiện hoặc sẵn lòng thực hiện bao gồm:
° Livingstone xem công tác của một giáo sĩ tại Châu Phi là một vinh dự cao cả, chứ không phải một sự hy sinh.
° Jim Eliot sẵn lòng từ bỏ những điều của trần gian để được phần thưởng của thiên đàng. Ông đã bị người Da Đỏ ở Nam Mỹ giết khi tìm cách rao giảng Tin Lành cho những người chưa hề biết về Chúa Giê-xu.
° Bob Pierce sẵn lòng chịu đau thương để mình có thể trở nên giống như Đức Chúa Cha.
° Oswald Smith muốn có kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình, đến nỗi sẵn sàng thỏa lòng trong bất kỳ cảnh vui sướng hoặc khổ nạn.
° C. T. Studd sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì vì cớ Chúa Giê-xu.
Đánh dấu hoa thị ở bên lề cạnh câu trích dẫn nào có ý nghĩa nhất với bạn .
Hãy suy nghĩ mức độ tận tâm được phản ảnh qua câu trích dẫn đó. Nếu bạn sẵn lòng tận tâm tương tự với quyền tể trị của Đấng Christ, hãy để vài phút cầu nguyện bày tỏ sự sẵn lòng điều chỉnh đời sống mình cho Ngài .
Tôi đã cố giúp bạn hiểu rằng bạn không thể vừa cứ ở yên tại chỗ của mình vừa đồng đi với Chúa trong sự vâng theo ý muốn Ngài. Những sự điều chỉnh phải đến trước. Sau đó, bạn mới có thể đi tiếp trong sự vâng lời. Xin nhớ - chính Đức Chúa Trời kêu gọi bạn cũng là Đấng sẽ ban năng lực để bạn làm theo ý muốn Ngài. Trong phần còn lại của đơn vị này, chúng ta sẽ xem ý thứ hai và thứ ba dưới đây:
Khi sẵn lòng đầu phục mọi điều trong đời sống mình dưới quyền tể trị của Đấng Christ, thì cũng giống Ê-lisê, bạn sẽ thấy những điều chỉnh ấy rất xứng đáng với phần thưởng là được kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Nếu đời sống bạn chưa đạt đến chỗ đem mọi điều đầu phục quyền tể trị của Ngài, ngay hôm nay hãy quyết định từ bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo Ngài (LuLc 9:23).
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?

Sự Vâng Lời Rất Đắt Giá, Phần 1
Bạn không thể vừa cứ ở yên tại chỗ của mình vừa đồng đi với Chúa được. Bạn không thể cứ tiếp tục làm việc theo cách riêng của mình mà hoàn tất các ý định của Đức Chúa Trời theo đường lối của Ngài được. Suy nghĩ của bạn không thể gần với ý tưởng của Đức Chúa Trời được. Để LÀM theo ý muốn của Chúa, bạn phải điều chỉnh đời sống mình thích hợp với Ngài, các mục đích của Ngài, và các đường lối Ngài.
Trong đơn vị này, chúng ta đang xem ba câu tuyên bố về những sự điều chỉnh và sự vâng lời. Dưới mỗi câu, hãy dùng lời của bạn viết câu ấy theo quan điểm của bạn. Dùng chữ “tôi ” thay vì chữ “bạn .”
1. Bạn không thể đồng thời vừa ở yên tại chỗ của mình vừa đồng đi với Đức Chúa Trời.

2. Sự vâng lời rất đắt giá cho bạn và những người quanh bạn.

3. Sự vâng lời đòi hỏi phải hoàn toàn nhờ cậy Đức Chúa Trời hành động qua bạn.

Hãy xem câu tuyên bố thứ nhì: Sự vâng lời là đắt giá cho bạn và những người quanh bạn. Bạn không thể biết và làm theo ý muốn Chúa nếu không chịu trả giá để điều chỉnh và vâng lời. Sẵn lòng trả giá để làm theo ý muốn Chúa chính là một trong những điều chỉnh chủ yếu . Ngay tại thời điểm này “có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa” (GiGa 6:66). Đây cũng chính là chỗ nhiều hội thánh sẽ không biết và kinh nghiệm được sự ứng nghiệm các mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời qua họ, vì không sẵn lòng chịu trả giá của sự vâng lời.
Giá Phải Trả: Sự Điều Chỉnh Trong Chương Trình Của Chúng Ta
Một số người trong hiệp hội Vancouver của chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ bước vào chức vụ. Họ yêu cầu tôi chia xẻ cách để có thể biết và đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng tôi chia xẻ lời Chúa trong suốt hai ngày để ai cảm thấy được kêu gọi vào chức vụ đều có thể đến dự buổi họp thân mật. Bảy mươi hai người đã đến nghe tôi chia xẻ. Họ thảy đều cảm thấy Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ bước vào một hình thức chức vụ nào đó. Họ nói: “Chúng tôi cần được huấn luyện.”
Trong hai tuần, con số này tăng lên đến 120 người. Chúng tôi bắt đầu xác định nhu cầu và liệt kê những khả năng huấn luyện, v.v... Trong một nhóm nhỏ các hội thánh, chương trình huấn luyện cho 120 người ý thức sự kêu gọi của Đức Chúa Trời quả là một công tác vĩ đại. Khi bắt đầu nói về việc huấn luyện cho nhóm người này, có người hỏi: “Nhưng này Henry, còn toàn bộ những chương trình kế hoạch đã lên cho mùa thu thì sao?” Người này biết chúng tôi chắc không thể thực hiện chương trình mùa thu cùng với công tác huấn luyện cho 120 người này.
Dựa vào những gì bạn nghiên cứu cho đến nay, bạn đáp ứng thế nào với câu hỏi này? Bạn sẽ nói điều gì với 120 người kia?


Hẳn tôi có thể trả lời cho nhóm 120 người này theo nhiều cách. Tôi có thể tường thuật đáp ứng rộng lớn này lên bản tin của mình và chỉ việc yêu cầu tín đồ ca ngợi Chúa về điều Ngài đang làm. Rồi tôi có thể bảo 120 người này rằng chúng tôi đã lên chương trình cho năm tới rồi. Họ sẽ phải đợi một năm nữa để chúng tôi có thể đưa những chương trình huấn luyện này vào trong chương trình của chúng tôi. Tôi hẳn có thể cứ giữ những chương trình kế hoạch đầy đủ của mình và thực hiện một chương trình huấn luyện tượng trưng để trấn an 120 người kia. Tôi không làm điều đó. Tôi đã đáp ứng bằng cách giải thích: “Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi những người này vào chức vụ và họ cần được huấn luyện, chúng ta phải điều chỉnh những kế hoạch và chương trình của mình cho thích nghi với điều Đức Chúa Trời đang làm. Chúng tôi cần phải nhớ rằng chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời.” Đó chính là việc tôi đã làm. Chúng tôi điều chỉnh các kế hoạch của mình để cùng dự phần với Đức Chúa Trời vào việc Ngài đang làm.
Chúng ta nói Đức Chúa Trời là Chúa và Ngài có thể cản trở chúng ta bất cứ lúc nào Ngài muốn. Chỉ có điều là chúng ta không muốn Ngài cản trở. Chúng ta muốn Ngài khẳng định mọi điều mình đang làm và đừng bao giờ yêu cầu chúng ta thay đổi bất kỳ điều gì mình đã hoạch định. Nếu muốn Đức Chúa Trời thuận xuôi theo những ống dẫn hoặc phương tiện mà chúng ta đã thiết lập sẵn và bảo vệ những kế hoạch và chương trình của chính mình, thì chúng ta đã gặp rắc rối rồi. Khi Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta cùng dự phần với Ngài, chúng ta sẽ phải thực hiện một số những điều chỉnh lớn. Những sự điều chỉnh đó và sự vâng theo lời dẫn dắt của Đức Chúa Trời sẽ rất đắt giá. Đức Chúa Trời có bao giờ yêu cầu chúng ta thay đổi những kế hoạch cá nhân hoặc những phương hướng cá nhân để đi theo Ngài chưa?
Đọc Cong Cv 9:1-25, rồi mô tả điều chỉnh mà Phao-lô phải thực hiện. Mô tả giá ông phải trả để đi theo Đấng Christ .Đức Chúa Trời có bao giờ yêu cầu một người thay đổi những kế hoạch hoặc phương hướng của người ấy để đi theo Ngài không? Có q  Không q
Sau-lơ (về sau gọi là Phao-lô) đã phải thay đổi hoàn toàn các phương hướng của mình. Ông đi để bắt bớ các Cơ Đốc nhân đang rao giảng Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu bạn theo Ngài trong những đường lối mà buộc phải có những điều chỉnh kế hoạch và phương hướng của bạn. Đối với Sau-lơ, sự điều chỉnh này rất đắt giá. Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của ông trong tay người Do Thái nữa. Những điều chỉnh bạn phải thực hiện cũng sẽ rất đắt giá.
Giá Phải Trả: Bị Chống Đối
Đọc các đoạn sau và gạch chân một số những giá phải trả để vâng lời. Tôi đã gạch chân sẵn một điều cho bạn .
Tại Saskatoon, hội thánh chúng tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi thành lập nhiều hội thánh mới trong khắp tỉnh của mình. Không phải ai cũng hiểu và đồng ý với những việc chúng tôi đang làm. Có người còn chủ động chống đối hầu như tại mỗi hội thánh truyền giáo mà chúng tôi thành lập. Dầu chúng tôi hoàn toàn tin chắc về sự tối tăm thuộc linh đáng sợ tại Canada, nhưng có người vẫn không nhìn thấy tình trạng đó. Tại Regina, thủ phủ của tỉnh chúng tôi, một bài xã luận đầy một trang xuất hiện trên báo lên án chúng tôi đã dám thành lập một hội thánh mới trong thành phố có 150.000 dân này. Trong những nỗ lực của chúng tôi để tổ chức một nhóm học Kinh Thánh tại Humboldt, phái đoàn đại biểu của những lãnh đạo từ một nhóm hội thánh khác đến văn phòng khuyên tôi chấm dứt. Họ nói những nỗ lực của chúng tôi là “thuộc về ma quỉ” và họ sẽ chống đối sự học Kinh Thánh. Tại Deschambault, mục sư của chúng tôi đã gặp một thầy phù thủy trên đường phố và bị người này nguyền rủa. Từ Prince Albert, chúng tôi nhận được nhiều bức thư lên án những nỗ lực của mình. Tại Blaine Lake, chúng tôi nghe kể về một buổi nhóm cầu nguyện để cầu nguyện cho chúng tôi thất bại và rút lui.
Một số người trong hội nghị của chính chúng tôi cảm thấy mình quả đang dại để nỗ lực thành lập nhiều hội thánh truyền giáo mới trong khi chúng tôi chỉ là một nhóm người rất ít. Chúng tôi được nhắn đừng yêu cầu giúp đỡ nếu gặp rắc rối với vấn đề trả lương cho các mục sư truyền giáo hay các nhân viên, các cán sự khác. Những người không đứng về phía chúng tôi khi Đức Chúa Trời phán với chúng tôi thì xem những nỗ lực của chúng ta là “lạm dụng Đức Chúa Trời.” Chẳng mấy chốc, tôi khám phá mỗi bước đi bằng đức tin đều có thể bị người khác diễn dịch thành sự lạm dụng. Chỉ có sự vâng lời và sự khẳng định lòng vâng lời của chúng tôi trong công tác thực hiện hoạt động của Đức Chúa Trời mới bày tỏ ra rằng chúng tôi đang làm theo ý muốn của Chúa.
Về sau, khi các hội thánh truyền giáo tăng trưởng, phát triển, và trở thành những hội thánh tự dưỡng, những người chỉ trích chúng tôi lúc đó mới nhận ra công việc này thực sự là của Đức Chúa Trời. Phần lớn những người trước kia chỉ trích giờ đây được khích lệ dấn thân vào cùng những bước đi bởi đức tin này để tự họ cũng thành lập hội thánh mới. Đức Chúa Trời đã giúp chúng tôi cứ trung tín với Ngài, với tấm lòng đầy yêu thương người khác; nhưng điều đó rất đắt giá.
Kể ra một vài “giá phải trả ” được mô tả trên đây mà chúng tôi đã phải trả để thành lập các hội thánh mới .Đọc IICo 2Cr 11:22-33, rồi kể ra một số giá Phao-lô phải trả để đi theo và vâng lời Đấng Christ .Đôi khi, sự vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời dẫn đến sự chống đối và hiểu lầm. Chính vì vâng lời, Phao-lô đã chịu khổ rất nhiều vì cớ Đấng Christ. Danh sách về những lần bị đánh đòn, bị cầm tù và nguy hiểm nghe có vẻ quá sức chịu đựng của con người. Ông kết thúc bức thơ rằng: “Trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu” (GaGl 6:17). Phao-lô chưa hề mang những kinh nghiệm này trước khi ông bắt đầu làm theo ý muốn của Chúa. Sự vâng lời rất đắt giá đối với ông. Dầu vậy, Phao-lô vẫn có thể nói:
Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi.(Phi Pl 3:10-12).
Sứ đồ Phao-lô bày tỏ những điều chỉnh mà ông thực hiện để có thể làm theo ý muốn Chúa khi nói: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (ICo1Cr 9:22). Những sự điều chỉnh và vâng lời Đấng Christ của bạn cũng sẽ rất đắt giá nữa.
Có bao giờ bạn kinh nghiệm rằng sự điều chỉnh hay vâng lời Đức Chúa Trời của mình là rất đắt giá chưa? Có q  Chưa q  Nếu có, mô tả vắn tắt từng trải ấy và giá bạn đã phải trả .David Livingstone là giáo sĩ nổi tiếng ở thế kỷ thứ mười chín, người Scotland. Ông dâng đời sống để bày tỏ Đấng Christ ra tại Châu Phi. Có lẽ những lời kết ước của ông sẽ thôi thúc bạn kết ước để trả giá và bước theo Đấng Christ:
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành bằng cách đọc lớn hoặc viết các câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn .
Sự Vâng Lời Rất Đắt Giá, Phần 2
Một trong sự điều chỉnh ràng buộc nhất khi làm theo ý muốn Chúa sẽ là việc quyết định để vâng lời ngay cả khi sự vâng lời sẽ rất đắt giá cho những người quanh bạn. Sự vâng lời rất đắt giá cho bạn và những người quanh bạn.
Trả lời những câu hỏi sau. Đọc phân đoạn Kinh Thánh nếu bạn chưa biết câu trả lời .
1. Khi Môi-se vâng lời và bảo Pharaôn cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, dân Y-sơ-ra-ên đã phải trả giá nào? (XuXh 5:1-21)

2. Khi Chúa Giê-xu vâng lời đi lên thập tự giá, Mari mẹ Ngài phải trả giá nào khi đứng đó xem Ngài chết? (GiGa 19:17-37)

3. Khi Phao-lô vâng lời để giảng Tin Lành cho người ngoại tại Têsalônica, Giasôn phải trả giá nào? (Cong Cv 17:1-9)

Khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời, gánh nặng công việc của con cái Y-sơ-ra-ên đã tăng lên và những đốc công Y-sơ-ra-ên bị đánh đập. Dân Y-sơ-ra-ên phải trả giá cao cho Môi-se khi ông làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Khi Chúa Giê-xu làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha và chịu chết trên thập tự giá, mẹ Ngài, là Mari, đã phải chịu thống khổ khi đứng xem Con của bà bị giết một cách tàn nhẫn. Sự vâng lời của Chúa Giê-xu đã khiến mẹ Ngài phải chịu một từng trải khiến tấm lòng bà tan vỡ. Sự vâng phục của Ngài đã khiến đời sống của mỗi một môn đồ đầy dẫy sự sợ hãi và đau đớn. Để Chúa Giê-xu làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhiều người khác đã phải trả giá cao.
Khi Phao-lô tuân theo ý muốn Đức Chúa Trời để rao giảng Tin Lành, nhiều người khác đã được đưa đến để đáp ứng với công việc Chúa trong đời sống họ. Giasôn và một số người khác đã bị một đám đông nổi loạn bắt giữ và kết tội phản bội vì cớ có liên hệ với Phao-lô. Thông thường, sự vâng theo ý muốn Chúa của Phao-lô đã gây nguy hiểm cho đời sống của những người cùng ở với ông.
Chúng ta không được phép xem nhẹ yếu tố rất thực tế này trong việc biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ các kế hoạch và mục đích của Ngài cho bạn, nhưng sự vâng lời của bạn sẽ khiến bạn và những người quanh bạn trả giá cao. Chẳng hạn, khi một mục sư dâng đời sống mình vào công tác truyền giáo, có thể việc ấy khiến những người quanh ông (gia đình, hội thánh của ông) trả giá nhiều hơn chính ông phải trả giá. Nếu ông đang hướng dẫn hội thánh tham dự trực tiếp vào công tác truyền giáo, việc đó có thể khiến một số người trong hội thánh phải trả giá nhiều hơn cả vị mục sư.
Điền vào khoảng trống của những câu dưới đây
1. Bạn không thể đồng thời vừa ____________________ chỗ của mình vừa đồng đi với ____________________ .
2. Sự vâng lời ____________________ cho bạn và những ____________________ bạn.
3. Sự vâng lời đòi hỏi hoàn toàn nhờ cậy Đức Chúa Trời hành động qua bạn.
Kiểm câu trả lời của bạn dựa vào trang 169.
Giá Gia Đình Phải Trả Để Tôi Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời
Khi Marilynn và tôi dâng mình vào công tác truyền giáo, một trong những giá của sự hy sinh đó là con cái tôi phải trả giá vì tôi sẽ đi lại rất nhiều. Đứa con lớn nhất của chúng tôi lên tám khi chúng tôi đến Saskatoon; đứa con út sanh vài tháng sau khi đến đó. Tôi phải đi xa nhà phần lớn thời gian của những năm mà con cái đang lớn lên. Marilynn cũng phải trả giá cao trong việc nuôi dưỡng năm đứa con khi tôi đi lại quá nhiều như thế.
Tôi đã nghe nhiều người của Đức Chúa Trời nói rằng: “Tôi thực sự nghĩ Đức Chúa Trời đang kêu gọi mình; nhưng suy cho cùng, con cái tôi cần tôi. Tôi không thể bắt gia đình mình phải chịu cảnh đó.” Phải rồi, con cái bạn thật sự cần sự chăm sóc của bạn. Nhưng bạn có nghĩ rằng nếu đáp ứng cách vâng phục với hoạt động của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ có cách chăm sóc con cái bạn không? Chúng tôi đã tin như vậy!
Chúng tôi tin Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng sự vâng phục Ngài của chúng tôi. Chúng tôi tin chính Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi thì Ngài cũng sẽ là Đấng bày tỏ cho chúng tôi cách nuôi dưỡng con cái mình. Chúng tôi đã tiến đến chỗ tin Cha thiên thượng, Đấng yêu thương đầy tớ Ngài, là Đấng có thể chăm sóc con cái chúng tôi tốt hơn cả chúng tôi nữa. Chúng tôi tin Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng tôi cách để quan hệ với con cái để bù đắp được thì giờ mất mát cho chúng. Tôi không thể biến điều đó thành cớ biện hộ để bỏ bê gia đình. Nhưng khi chịu vâng phục Cha, tôi có thể tin cậy Ngài chăm sóc gia đình mình.
Chúng tôi làm phép báp têm cho ba người trong năm đầu tiên tại Saskatoon. Sau hai năm rưỡi làm việc hết sức khó nhọc, chúng tôi có được ba mươi người trong lớp Trường Chúa Nhật. Marilynn với tôi: “Này anh Henry, hôm nay Richard đến với em và nói con thực sự thấy tiếc cho bố. Con bảo: ‘Bố giảng những bài giảng thật là hay. Bố kêu gọi hết tuần này đến tuần kia, nhưng chẳng ai đến cả.’”
Tôi đến với Richard và nói: “Này Richard, đừng bao giờ cảm thấy tiếc cho bố con cả. Dẫu Đức Chúa Trời cho bố làm việc khó nhọc suốt mười năm và nhìn thấy rất ít kết quả đi nữa, bố hầu như cũng lường nổi ngày mà Ngài đem mùa gặt đến.” Tôi đã phải giúp Richard hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi giải thích lời hứa của Đức Chúa Trời: “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (Thi Tv 126:6). Đức Chúa Trời hành động qua tôi tại giây phút đó để dạy con mình một lẽ thật thuộc linh mang ý nghĩa rất sâu nhiệm.
Tôi nhớ lúc Marilynn xuống tinh thần rất thấp. Nàng đã ngã lòng. Chúa Nhật sau đó, sau khi tôi giảng, Richard tiến lên có quyết định. Richard nói: “Con cảm thấy mình được kêu gọi vào chức vụ.”
Ngay đàng sau Richard là người láng giềng của chúng tôi, cũng tên là Richard. Marilynn đã dành hằng trăm giờ đồng hồ để chăm sóc cho chàng trai trẻ từ một gia đình gặp rắc rối này. Anh ta cũng đến và nói: “Tôi cũng cảm thấy Đức Chúa Trời kêu gọi mình vào chức vụ này.” Rồi anh quay sang nói: “Và công lớn phải kể cho Mẹ Blackaby.”
Một chàng trai khác tên là Ron đứng dậy cũng trong buổi nhóm đó và nói: “Tôi muốn ông biết Đức Chúa Trời cũng đang kêu gọi tôi vào chức vụ nữa. Và tôi muốn ông biết điều này phần lớn là nhờ vào Mẹ Blackaby.” Tại thời điểm khủng hoảng trong đời của cậu, gia đình tôi đã chăm sóc cho cậu và khuyến khích cậu tìm kiếm ý muốn của Chúa cho đời sống mình. Marilynn đã làm rất nhiều việc để thể hiện tình yêu thương Ron. Ngay tại thời điểm hết sức quan trọng này đối với Marilynn, Đức Chúa Trời đã chăm sóc nàng.
Giờ đây, hết thảy năm đứa con của tôi đều ý thức sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ vừa làm vừa phục vụ Chúa hoặc bước vào công tác truyền giáo. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được một công tác tuyệt vời đến thế cho con cái chúng tôi. Tôi muốn bạn biết rằng: Bạn có thể trao gia đình mình cho Đức Chúa Trời! Tôi thà giao phó gia đình mình cho sự chăm sóc của Chúa hơn là cho bất kỳ ai khác trong cả thế gian này.
Bạn có thể nhớ lại từng trải khi gia đình phải trả giá cao để bạn làm theo ý muốn Chúa trong vấn đề nào đó không? Có q  Không q  Nếu có, xin mô tả vắn tắt từng trải ấy .Bạn có thể nhớ lại một lần bạn chọn không vâng lời Đức Chúa Trời vì cớ giá phải trả rất đắt cho những người quanh bạn không? Có q  Không q Nếu có, mô tả vắn tắt tình huống này .Bạn biết được một số điều nào về Đức Chúa Trời mà chúng có thể giúp bạn tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc cho gia đình mình? Xin liệt kê một số điều ra đây .Hãy Để Đấng Christ Truyền Thông Với Dân Sự Ngài
Nếu có lần bạn yêu cầu dân sự Chúa tìm kiếm ý muốn Ngài, hãy chuẩn bị để chấp nhận điều họ nói cho bạn. Bạn cần phải tôn trọng điều họ nói. Tôi đã thấy có người muốn yêu cầu hội thánh, ủy ban, hay một nhóm người cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn Chúa cho một vấn đề nọ. Những người này sẽ bày tỏ điều họ cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán. Sau đó, người lãnh đạo lại nói như thế này: “Nào, tôi sẽ cho quý vị biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì.” Nếu dân sự Chúa là thân thể của Đấng Christ, chỉ Đấng Christ mới có thể là Đầu. Toàn thân thể cần phải đến với Đấng Christ để hiểu biết về ý muốn Đức Chúa Trời dành cho thân thể đó. Chúng ta thảy đều cần học để tin cậy Đấng Christ truyền đạt với dân sự Ngài.
Giả sử hội thánh bạn đang bắt đầu cầu nguyện cho một nhu cầu tài chánh đặc biệt, và một người về hưu cảm thấy Đức Chúa Trời muốn bà dâng nửa số tiền 4000 dollars trong tài khoản tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu đó. Bạn nghĩ mình sẽ đáp ứng thế nào? Đánh dấu câu trả lời của bạn .
q 1. Tôi sẽ từ chối khoản tiền dâng của bà và yêu cầu những người có tài chánh ổn định hơn dâng hiến thay vào đó.
q 2. Tôi sẽ nhận của dâng đó, cảm tạ Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện, và khóc về giá hy sinh quá đắt mà bà phải trả để hội thánh chúng tôi làm theo ý muốn Chúa.
q 3. Tôi sẽ nhận của dâng này, nhưng sẽ cố gắng tìm ra cách để thay thế khoản tiền này càng nhanh càng tốt.
q 4. Tôi sẽ yêu cầu bà chờ thêm hai tuần lễ nữa và cầu nguyện để biết chắc chắn đây là điều Đức Chúa Trời muốn bà làm.
Giá Hy Sinh Của Một Cá Nhân Để Hội thánh Chúng Tôi Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời
Tôi đã gặp một tình huống tương tự thế này. Một trong những đoàn truyền giáo mới của chúng tôi cần một tòa nhà. Chi nhánh tài chánh mà chúng tôi đang cộng tác đòi hỏi phải đặt cọc một khoản phần trăm nhất định của giá mua thì chúng tôi mới vay được.
Đoàn truyền giáo này rất nhỏ, nên tôi hỏi thành viên hội thánh xem họ có sẵn sàng cầu nguyện về khả năng góp phần vào khoản tiền đặt cọc không. Họ đồng ý cầu nguyện và chờ xem cách Đức Chúa Trời chu cấp. Ivah Bates một trong những người cầu nguyện thực sự của chúng tôi, là một góa phụ. Ngoài khoản hưu bổng nhỏ, bà còn tổng cộng 4000 dollars trong ngân hàng để chi dụng cho suốt quãng đời còn lại của mình. Bà dâng một ngân phiếu 2000 dollars cho ngân quỹ mua nhà.
Là mục sư của bà, lòng tôi bấy giờ ngập tràn rất nhiều cảm xúc. Tôi đang hướng dẫn hội thánh thực hiện điều chúng tôi tin Đức Chúa Trời muốn mình làm. Tận đáy lòng, tôi thực đau đớn khi thấy giá mà tín đồ chúng tôi đang phải trả để đáp ứng lại điều ấy. Tôi nói chuyện với con gái của Ivah. Cô này bảo: “Đừng khước từ quyền dâng hiến của mẹ tôi. Bà luôn tin cậy Chúa của mình. Và ngay giờ này, bà cũng muốn tin cậy Ngài nữa.”
Một số mục sư hoặc ủy ban tài chánh nói: “Chúng ta không thể yêu cầu tín đồ của mình dâng quá thường xuyên, bằng không sẽ có hại đến việc dâng hiến cho ngân quỹ liên tục của chúng ta.” Tôi đã học cách đừng bao giờ phủ nhận cơ hội dâng hiến của dân sự Đức Chúa Trời. Tôi không bao giờ cố gắng để tạo áp lực hay giật dây tín đồ cho họ dâng. Đó không phải là việc của tôi. Tôi sẽ tạo cơ hội và khích lệ họ dâng chỉ những điều gì mà Chúa hướng dẫn họ dâng. Dân sự Đức Chúa Trời sẽ vui vẻ làm theo ý muốn của Ngài. Một số người sẽ đáp ứng với tấm lòng dâng hiến rõ ràng và xem đó là một vinh dự vì được Ngài để cho họ hy sinh vì Ngài. Có người sẽ nhận được những kinh nghiệm biến đổi cả cuộc đời do kết quả của một cơ hội như thế.
Bạn có biết một tình huống nào khi một người hoặc một gia đình phải trả một giá rất cao vì cớ hội thánh bạn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không? Có q  Không q Nếu có, xin mô tả vắn tắt tình huống này .


Hoàn tất hai câu đầu, rồi kiểm câu trả lời của bạn với trang 169.
1. Bạn không thể đồng thời vừa ở yên tại chỗ của mình vừa

2. Sự vâng lời rất đắt giá
3. Sự vâng lời đòi hỏi phải hoàn toàn nhờ cậy Đức Chúa Trời hành động qua bạn.
Tiếng Kêu Từ Đáy Lòng Người Mẹ
Hudson Taylor, một vĩ nhân của sự cầu nguyện và đức tin, đã đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời đến Trung Hoa làm giáo sĩ. Cha ông đã qua đời. Ông phải rời người mẹ góa của mình để đến Trung Hoa. Đến cuối đời mình vào năm 1905, ông đã được Đức Chúa Trời dùng thành lập hội truyền giáo Trung Hoa Nội Địa. Đã có 205 trụ sở giảng đạo, 849 giáo sĩ, 125.000 tín đồ Đấng Christ người Hoa - một lời làm chứng về cuộc đời hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời. Hudson Taylor mô tả đôi điều về giá mà ông và mẹ mình phải trả khi ông vâng theo ý muốn Chúa đến Trung Hoa làm giáo sĩ.
Giả sử bạn là Hudson Taylor. Cha bạn đã qua đời. Bạn nhận thấy có thể mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ trên đất này nữa. Hãy đọc chậm rãi câu chuyện của Taylor về cuộc chia tay của họ và cố gắng hình dung những cảm xúc mà ắt hẳn họ đã có .
“Người mẹ yêu quý của tôi, giờ đây đã là thánh đồ, đã đến từ Liverpool tiễn tôi. Không bao giờ tôi quên được ngày đó, cũng không bao giờ quên được cách mẹ đã đến với tôi trong căn phòng nhỏ mà sẽ là nhà của tôi trong gần sáu tháng trường. Mẹ đã dùng bàn tay yêu thương của người mẹ trải thẳng lại chiếc giường bé nhỏ. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi hát bài thánh ca chót mà chúng tôi sẽ cùng nhau hát trước khi xa nhau rất lâu. Chúng tôi quỳ gối xuống, và mẹ cầu nguyện - lời cầu nguyện cuối cùng của người mẹ mà tôi sẽ được nghe trước khi khởi hành đến Trung Hoa. Tiếp đó có thông báo phải chia tay, chúng tôi chào nhau, không bao giờ gặp lại trên đất này nữa.
“Vì cớ tôi, mẹ đã gắng hết sức kiềm chế cảm xúc. Chúng tôi chia tay; và mẹ lên bờ, chúc phước cho tôi! Tôi đứng một mình trên boong và mẹ dõi mắt theo con tàu khi chúng tôi tiến ra cửa bến. Khi vượt cửa bến, và cuộc chia ly thực sự bắt đầu, tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng kêu đau đớn xuất phát từ tấm lòng người mẹ ấy. Nó xuyên thấu tôi như một lưỡi dao. Mãi đến lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa hề biết trọn ý nghĩa của câu: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.” Và tôi biết rất rõ rằng người mẹ quý báu của tôi đã học biết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người hư mất trong giờ phút đó còn nhiều hơn cả đời từ trước đến nay.
“Cảm tạ Đức Chúa Trời, ngày càng nhiều người tìm được niềm vui phi thường, những sự bày tỏ kỳ diệu về lòng khoan nhân Ngài, được ban cho những ai “bước theo Ngài,” và chịu tự bỏ mình, bỏ hết mọi sự để vâng theo đại mạng lịnh của Ngài.”6*
Dựa vào câu chuyện ngắn này, trả lời những câu hỏi sau :
1. Hudson Taylor phải trả giá nào để điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Đức Chúa Trời và vâng lời đi đến Trung Hoa?


2. Mẹ của Hudson Taylor đã trả giá nào để ông vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời?


3. Họ đã học biết điều gì về tình yêu của Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm này?


Lìa bỏ quê hương và gia đình trong một chuyến truyền giáo đầy nguy hiểm là một bước phải trả giá rất đắt cho Hudson Taylor. Mẹ ông yêu mến Chúa đến nỗi sẵn sàng trả giá cho con mình đi ra truyền giáo. Cả hai người nhà Taylor đều phải trả một giá rất đắt để vâng lời. Thế nhưng, họ thảy đều kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời theo một cách chưa từng biết trước nay. Lịch sử cho thấy Đức Chúa Trời đã thưởng cho sự trung tín của Hudson Taylor, đầy tớ Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng ông theo nhiều cách kỳ diệu để đem Tin Lành của Đấng Christ đến cho Trung Hoa nội địa.
Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời sẽ gọi bạn vào một chuyến phiêu lưu đức tin rất đắt giá không? Có q  Không q  Bạn sẽ đáp ứng với Đức Chúa Trời thế nào khi Ngài gọi vào một cam kết phải trả giá đắt? Chọn một câu trả lời dưới đây :
Lạy Chúa vâng! q Không, điều đó phải trả giá quá đắt. q
Có lẽ bạn nghĩ câu hỏi vừa rồi hơi ấu trĩ. Thực ra không phải vậy đâu. Đấy chính là toàn bộ nội dung ý nghĩa quyền tể trị của Đấng Christ. Bạn sẽ có thể trả lời câu hỏi vừa rồi mà không biết Đức Chúa Trời có thể kêu gọi mình bước vào điều gì cả. Toàn bộ cuộc đời của bạn phải sống trong thái độ “Lạy Chúa, bất kỳ điều gì Ngài yêu cầu con hôm nay hoặc trong tương lai, câu trả lời của con đều là VÂNG!” Trong đời sống bạn, hãy tiến đến một chỗ mà bạn sẵn lòng đầu phục MỌI SỰ cho Ngài.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Nương Cậy Hoàn Toàn Nơi Đức Chúa Trời
Một điều chỉnh khác nữa vốn là một phần trong việc biết và làm theo ý muốn Chúa chính là: bạn phải tiến đến chỗ nương cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời để hoàn tất điều Ngài muốn làm qua bạn. Đức Chúa Giê-xu nói mối quan hệ của chúng ta với Ngài sẽ như gốc nho và nhánh. Ngài phán: “Ngoài ta các ngươi không làm chi được” (GiGa 15:5). Khi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, bạn phải cứ ở trong mối quan hệ thân mật với Ngài để Ngài hoàn tất công việc qua bạn. Bạn phải nương cậy nơi một mình Đức Chúa Trời mà thôi.
Sự điều chỉnh này đòi hỏi phải tiến khỏi chỗ làm việc cho Đức Chúa Trời tùy theo các năng lực của bạn , các ân tứ của bạn những điều thích và không thích của bạn , và những mục tiêu của bạn đến chỗ hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời và nơi cách làm việc của Ngài cùng các nguồn cung ứng của Ngài . Đây là một điều chỉnh LỚN! Điều này không hề dễ làm.
Điền vào khoảng trống để hoàn tất những câu mà chúng ta đang nghiên cứu trong đơn vị này .
1. Bạn không thể ____________________ tại chỗ của mình vừa ____________________ với Đức Chúa Trời.
2. Sự vâng lời rất ____________________ cho bạn và cho những người quanh bạn.
3. Sự vâng lời đòi hỏi phải ____________________ ____________________ Đức Chúa Trời hành động qua bạn.
Kiểm tra câu trả lời của bạn ở trên trang 169.
Đọc những câu Kinh Thánh sau và để ý vì sao phải nương cậy Đức Chúa Trời để thực hiện ý định của Ngài. Trả lời những câu hỏi kế tiếp .
15:5 - “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”
ICo1Cr 15:10 - “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”
GaGl 2:20 - “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
EsIs 14:24 - “Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.”
41:10 - “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
46:9-11 - “Vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta.... Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.... Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.”
Vì sao bạn phải hoàn toàn nhờ cậy Đức Chúa Trời hành động qua mình?Xem lời bài hát “Calvary Is the Sea” (“Gôgôtha Là Biển Cả” - ở lề bên). Khi bạn bị đóng đinh với Đấng Christ, Ngài sống qua bạn để hoàn tất mục đích của Ngài bởi ơn Ngài. Không có Đức Chúa Trời hành động trong bạn, bạn không làm được điều gì để sinh bông trái của Nước Trời. Khi Đức Chúa Trời hoạch định làm một điều gì đó, Ngài sẽ bảo đảm để điều đó sẽ xảy ra. Ngài là Đấng sẽ hoàn thành điều Ngài dự định làm. Nếu nương cậy nơi bất kỳ điều gì ngoài Đức Chúa Trời, bạn đang cầu xin sự thất bại trong vương quốc Ngài.
Ẩn dụ về “Chức Vụ Xe Buýt”
Có lần một hội thánh hỏi: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài muốn dùng cách nào để dùng chúng con đến với cộng đồng chúng con và gây dựng một hội thánh lớn?” Đức Chúa Trời hướng dẫn họ khởi sự thành lập một chức vụ “xe buýt” để cung cấp phương tiện đi lại cho thiếu nhi và người lớn đến nhà thờ. Họ đã làm điều Đức Chúa Trời bảo họ làm, và hội thánh họ phát triển thành một hội thánh lớn.
Họ bắt đầu khoe khoang khi người từ khắp nơi trên đất nước bắt đầu hỏi: “Các bạn đã làm gì để tăng trưởng thật nhanh vậy?” Họ viết một quyển sách về cách gây dựng những hội thánh lớn thông qua chức vụ dùng xe buýt. Hàng ngàn hội thánh bắt đầu mua xe để đến với cộng đồng của họ, cảm thấy phương pháp này chính là bí quyết để tăng trưởng. Sau đó, rất nhiều hội thánh đã bán những chiếc xe buýt kia đi. Họ nói: “Phương pháp đó chẳng hiệu quả gì cho chúng tôi.”
“PHƯƠNG PHÁP ĐÓ” chẳng bao giờ có hiệu quả! CHÍNH NGÀI mới hành động đem lại hiệu quả! Phương pháp chẳng bao giờ là bí quyết để hoàn tất mục đích của Đức Chúa Trời. Bí quyết chính là mối quan hệ của bạn với Một Thân Vị. Khi bạn muốn biết cách để Đức Chúa Trời đem bạn đến với thành phố của mình, thành lập một hội thánh mới hay bất kỳ việc gì, hãy cầu hỏi CHÍNH NGÀI. Bấy giờ, khi Ngài bảo bạn, đừng lấy làm ngạc nhiên nếu bạn không thấy một hội thánh nào đang làm kiểu đó. Vì sao vậy? Đức Chúa Trời muốn bạn biết Ngài. Nếu bạn theo kế hoạch của người khác, xử dụng một phương pháp khi nhấn mạnh đến chương trình, bạn sẽ có khuynh hướng quên nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Bạn bỏ mối quan hệ với Đức Chúa Trời để chạy theo một phương pháp hay một chương trình. Đó chính là sự tà dâm thuộc linh.
Trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu vào câu trả lời của bạn .
1. Bạn thường đi đâu để tìm ra cách hoàn tất các mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống mình hay hội thánh mình? Đánh dấu toàn bộ những câu trả lời nào đúng cho bạn.
q a. Tôi đến hiệu sách hay thư viện để tìm một quyển sách hay nói về đề tài này - quyển sách được viết bởi người nổi tiếng đã thành công trong lãnh vực ấy.
q b. Tôi nói chuyện với nhiều người hoặc nhiều hội thánh đã thành công.
q c. Tôi liên hệ với các văn phòng giáo hội, yêu cầu cho tôi biết cần phải thực hiện bằng chương trình nào.
q d. Tôi dành thì giờ cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi (chúng tôi) thực hiện công việc theo đường lối Ngài.
2. Câu nào sau đây là điều quan trọng nhất bạn phải biết khi tìm cách làm theo ý muốn Chúa. Đánh dấu một câu.
q a. Điều Đức Chúa Trời muốn làm ngay tại chỗ của tôi đang ở.
q b. Một phương pháp thành công.
q c. Chương trình nào sẽ hiệu quả nhất trong tình huống của tôi.
q d. Cách người khác hay hội thánh khác đang thành công trong công việc Chúa.
Các tác phẩm hay, những phương pháp thành công, những chương trình sáng tạo, và sự thành công của người khác không thể thay thế được mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Chúng sẽ không bao giờ đem lại hành động để có kết quả. Chính Đức Chúa Trời mới hành động để đem lại kết quả. Ngoài Ngài, bạn không thể làm chi được. Khi tập trung vào điều nào khác hơn là Đức Chúa Trời để tìm “giải pháp,” bạn đã tước mất cơ hội để chính mình và hội thánh mình được nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động. Bạn đã ngăn trở chính mình và hội thánh biết Đức Chúa Trời. Đây chính là một bi kịch lớn cho nhiều người trong thời chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi điều đó.
Như vậy, có phải bạn sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời dẫn dắt để triển khai một chương trình có tổ chức hay đi theo một phương pháp không? Không. Nhưng chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền bảo bạn làm gì. Bạn không thể quyết định trước cho mình sẽ làm gì. Bạn phải chờ đợi trước mặt Đức Chúa Trời đến khi Ngài bảo bạn phải làm gì.
Đọc những câu Kinh Thánh sau và khoanh tròn chữ chờ đợi trong mỗi câu .
Thi Tv 5:3 - “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.”
33:20 - “Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.”
37:34 - “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất!”
38:15 - “Vì, Đức Giê-hô-va ôi! Tôi để lòng trông cậy nơi Ngài, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại.”
EsIs 40:31 - “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Bạn nghĩ vì sao phải chờ đợi cho đến khi nghe được lời chỉ dẫn từ Chúa?


Có thể bạn nghĩ việc chờ đợi như là một thời gian thụ động, không làm việc. Chờ đợi Chúa không hề là bất động hay không làm việc . Đang khi chờ đợi Ngài, bạn sẽ cầu nguyện thiết tha để biết Ngài và mục đích các đường lối Ngài. Bạn sẽ theo dõi hoàn cảnh và cầu xin Đức Chúa Trời giải thích chúng bằng cách bày tỏ cho bạn biết nhãn quan của Ngài. Bạn đang chia xẻ với các tín hữu khác để tìm xem Đức Chúa Trời đang phán điều gì với họ. Khi chờ đợi Chúa, bạn đang rất chủ động cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa (Mat Mt 7:7-8). Đang khi chờ đợi, hãy tiếp tục làm việc Đức Chúa Trời vừa bảo bạn làm lần vừa rồi. Chờ đợi là bạn đang chuyển giao trách nhiệm về kết quả cho Đức Chúa Trời - tức giao về đúng nơi.
Rồi khi Đức Chúa Trời ban những chỉ dẫn cụ thể cho bạn, thì qua bạn trong vài ngày và vài tuần, Ngài sẽ làm nhiều hơn là bạn có thể làm suốt biết bao năm lao khó. Việc chờ đợi Ngài luôn luôn xứng đáng với sự chờ đợi. Thời điểm và phương pháp của Ngài luôn luôn đúng. Bạn phải nương cậy Ngài để Ngài dẫn dắt bạn vào đúng đường lối và đúng thời điểm của Ngài để hoàn tất ý định Ngài.
Đức Thánh Linh Giúp Bạn Hoàn Tất Ý Muốn Của Đức Chúa Cha .
Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Cha cho đời sống bạn. Đức Chúa Cha có mục đích để hành động qua đời sống bạn. Để bạn không bỏ lỡ mục đích đó, Ngài đặt Thánh Linh Ngài trong bạn. Công việc của Thánh Linh là dẫn dắt bạn đúng theo ý muốn Đức Chúa Cha. Bấy giờ, Ngài ban năng lực để bạn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Bạn hoàn toàn nương cậy Đức Chúa Trời để được hiểu biết và có khả năng làm trọn ý muốn Ngài. Đó là lý do vì sao mối quan hệ với Ngài quan trọng đến như vậy. Đó là lý do vì sao bạn cần chờ đợi đến khi nghe được lời phán từ Ngài về các mục đích và đường lối Ngài.
Chúa Giê-xu là gương mẫu của bạn về Đấng không bao giờ thất bại trong việc biết và làm theo ý muốn của Cha. Mỗi một việc Đức Chúa Cha muốn làm qua đời sống Ngài, thì Chúa Giê-xu đều làm ngay tức khắc. Đâu là bí quyết thành công của Ngài? Ngài luôn luôn liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Cha! Nếu bạn bước đi trong mối quan hệ nhất quán với sự dự bị của Đức Chúa Trời cho bạn - tức sự dự bị ban Con Ngài, Thánh Linh Ngài, và sự hiện diện của chính Ngài trong đời sống bạn - thì bạn sẽ không bao giờ gặp lúc mình không biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Sẽ không bao giờ có lúc bạn không có năng lực để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trong Chúa Giê-xu, bạn có bức tranh về một cuộc đời ở trong mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời, sống nhất quán trong mối quan hệ đó. Ngài là tấm gương hoàn hảo. Bạn và tôi sẽ vội kết luận chúng ta còn lâu mới đạt được như vậy. Đúng! Nhưng Đấng Christ đã sống một cuộc đời hoàn toàn vâng lời kia cũng chính là Đấng đang hiện diện đầy đủ trong bạn để ban năng lực cho bạn biết và làm theo ý muốn Ngài. Chúng ta cần điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Đức Chúa Trời và sống nhất quán để tỏ ra mối quan hệ đó trong sự tuyệt đối nương cậy Ngài. Ngài sẽ không bao giờ quên đưa đời sống bạn vào giữa ý định của Ngài và ban năng lực để bạn thực hiện điều đó.
Bạn sẽ mô tả thế nào về phẩm chất và sự tinh sạch trong mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời?


Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn thực hiện những điều chỉnh nào (nếu có ) để tái lập một mối quan hệ nhất quán và đúng đắn với Ngài?Những Điều Chỉnh Trong Sự Cầu Nguyện Và Giá Phải Trả
Khi hội thánh chúng tôi nhận được sự chỉ dẫn từ Đức Chúa Trời, tôi thường gặp khủng hoảng trong đời sống cầu nguyện. Những lúc đó, tôi học biết về sự cầu nguyện nhiều hơn bất kỳ lúc nào khác trong đời. Có những điều mà chỉ sự cầu nguyện mới có thể làm thành được. Thường Đức Chúa Trời chờ đợi cho đến khi chúng ta cầu xin. Khủng hoảng là thế này: tôi có sẵn lòng cầu nguyện cho đến khi Đức Chúa Trời thực hiện điều đó không? Mac Mc 11:24 luôn là lời hứa cho sự cầu nguyện mà vẫn thách thức tôi về mối quan hệ giữa đức tin và cầu nguyện.
Đọc 11:24 một lần nữa, rồi dùng lời của bạn viết ra lời hứa ấy .


Câu Kinh Thánh này đôi khi được dùng để dạy về thần học “nêu ra rồi đòi hỏi cho được” (“name-it-and-claim-it”). Bạn quyết định điều bạn muốn. Bạn kể tên điều đó trong lời cầu xin của bạn , đòi hỏi điều đó cho được, và điều đó sẽ thuộc về bạn . Đây là một thần học chỉ biết tập trung vào bản thân mình. Xin nhớ rằng chỉ Đức Chúa Trời là Đấng khởi xướng bước đầu tiên. Ngài ban cho bạn lòng khao khát làm theo ý muốn Ngài (Phi Pl 2:13). Thánh Linh Ngài dẫn dắt bạn để cầu nguyện theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời (RoRm 8:26-28). Phương pháp tập trung vào Đức Chúa Trời sẽ để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn cầu nguyện theo đúng ý muốn Ngài (trong danh và đặc tính của Chúa Giê-xu). Hãy tin rằng Ngài đã hướng dẫn bạn cầu nguyện điều gì, thì chính Ngài sẽ thực hiện điều đó. Sau đó hãy tiếp tục cầu nguyện bằng đức tin và chờ đợi xem điều đó được thực hiện.
Khi Đức Chúa Trời gặp gỡ bạn, bạn gặp khủng hoảng niềm tin, mà nó có thể đòi hỏi những điều chỉnh lớn trong đời bạn. Bạn cần phải học cách để cầu nguyện. Sự cầu nguyện sẽ là một giá hết sức đắt cho bạn. Có thể bạn cần để cho Đức Chúa Trời đánh thức giữa đêm khuya để cầu nguyện. Có thể bạn cần dành nhiều thời gian để cầu nguyện. Sẽ có những lúc bạn cầu nguyện cho đến khuya hoặc thậm chí cả đêm. Trở thành một con người cầu nguyện sẽ đòi hỏi phải có sự điều chỉnh lớn để cuộc đời bạn phù hợp với Đức Chúa Trời.
Một giá phải trả khác nữa sẽ đến khi bạn cố gắng hướng dẫn những người chung quanh mình cầu nguyện. Hầu hết các hội thánh của chúng ta vẫn chưa học cách cầu nguyện. Nguồn tài nguyên chưa khai thác lớn nhất tôi được biết chính là lời cầu nguyện của dân sự Đức Chúa Trời. Giúp hội thánh bạn trở thành một hội thánh cầu nguyện sẽ là phần thưởng trong từng trải của bạn.
Hội thánh của bạn có được cộng đồng biết đến như một “nhà cầu nguyện ” không? Hội thánh bạn có phải là hội thánh cầu nguyện không? Bạn nghĩ điều nào sau đây là đúng? Đánh dấu một câu trả lời .
q 1. Hội thánh của chúng tôi được biết đến rộng rãi như là một hội thánh cầu nguyện.
q 2. Hội thánh của chúng tôi đang trở thành một hội thánh cầu nguyện, nhưng chặng đường ấy vẫn còn dài.
q 3. Hội thánh chúng tôi có cầu nguyện một số điều, nhưng không hiệu quả lắm. Chúng tôi cần trở thành một hội thánh cầu nguyện.
q 4. Nếu thành thật, tôi sẽ nói hội thánh tôi thật sự không biết cách cầu nguyện. Hội thánh chúng tôi cần trở thành một hội thánh cầu nguyện.
Bạn có thể nêu bằng chứng nào hậu thuẫn cho câu trả lời trên?


Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn dùng bạn đề làm điều gì (nếu có ) cho sự cầu nguyện trong hội thánh bạn?


Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn và chuẩn bị đọc thuộc cho một bạn trong buổi nhóm Nhóm Nhỏ tuần này .
1* David & Naomi Shibley, The Smoke of a Thousand Villages , (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1989), 11.
2* Elisabeth Elliot, Shadow of the Almighty. The Life and Testament of Jim Elliot (New York: Harper & Brothers Publishers. 1958), 247.
3* Franklin Graham with Jeanette Lockerbie, Bob Pierce, This One Thing I Do , (Waco, Texas: Word Books, 1983), 220.
4* Shibley, Thousand Villages, 90.
5* Shibley, Thousand Villages, 98.
6* J. Hudson Taylor, A Retrospect, (Philadelphia: The China Inland Mission, không rõ năm xuất bản) 39- 40.

Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Qua Sự Vâng Lời
Sự Vâng Lời Đem Lại Phước Hạnh Tương Lai
Khi còn là một hội thánh nhỏ với số lượng 45 học viên Trường Chúa Nhật, chúng tôi đã có ba hội thánh truyền giáo để lo cung cấp nhân viên và lương hướng cho họ. Chúng tôi được yêu cầu bảo trợ cho một đoàn truyền giáo khác tại Winnipeg, Manitoba. Nơi này cách Saskatoon 510 dặm. Sẽ phải lái xe trên chuyến đi trọn vòng dài 1200 dặm này để cung cấp cho họ một mục sư. Thoạt nhìn, đây có vẻ như một công tác không thể nào thực hiện được cho nhóm nhỏ của chúng tôi.
Tôi chia xẻ với hội chúng biết một nhóm người trung tín đã nhóm lại trong hơn hai năm qua như thế nào. Họ muốn thành lập một hội thánh Southern Baptist. Chúng tôi là hội thánh có nhiều khả năng tài trợ và gần gũi nhất. Chúng tôi phải xác định xem đây có phải là công việc của Đức Chúa Trời không và liệu Ngài có đang bày tỏ công việc Ngài cho chúng tôi không. Đây có phải là lời mời gọi chúng tôi cùng dự phần với Ngài vào việc Ngài đang làm? Hội thánh đồng ý đây là việc Đức Chúa Trời đang làm. Chúng tôi biết mình phải vâng lời Ngài. Chúng tôi đồng ý bảo trợ một đoàn truyền giáo mới. Sau đó, chúng tôi cầu xin Chúa chỉ cách và ban sức mạnh cùng các nguồn tài nguyên để thực hiện điều đó.
Tôi nhiều lần lái xe đến Winnipeg để giảng đạo và chăm sóc những người này. Đức Chúa Trời đã ban một mục sư và khoản tiền lương mau chóng hơn bất kỳ hội thánh truyền giáo nào khác của chúng tôi! Câu chuyện về sự vâng lời của chúng tôi không chấm dứt ở đây. Friendship Baptist Church đã trở thành hội thánh mẹ cho chín hội thánh truyền giáo khác và đã thành lập toàn bộ một hiệp hội các hội thánh.
Khi con trai cả của chúng tôi là Richard tốt nghiệp chủng viện, hội thánh này tại Winnipeg đã mời Richard làm mục sư. Đây là chức vụ mục sư đầu tiên của con tôi! Tom, con trai thứ hai của chúng tôi được kêu gọi làm nhân viên cho hội thánh này để hướng dẫn âm nhạc, giáo dục và ban thanh niên. Ngày trước, tôi gần như không hề biết chính một việc làm vâng lời này - mà thoạt tiên dường như không thể thực hiện được - đã mang một tiềm năng đem lại phước hạnh tương lai lớn lao đến thế cho gia đình chúng tôi.
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Thời khóa biểu của tôi đã hoàn toàn chật cứng! Có người hỏi xem giờ đây tôi có thể đảm trách thêm hai chi nhánh lớn khác, cộng tác với hai vị chủ tịch để tư vấn cho công tác phục hưng và thức tỉnh tâm linh không. Một trọng trách sẽ phải xuất ngoại rất nhiều. Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp biết cách thanh toán bớt thời khóa biểu để nhận thêm những trách nhiệm khác. Tôi bắt đầu hủy bỏ nhiều công tác. Nhưng khi đến công tác tại Howard Payne University, và tôi sắp bãi bỏ công tác thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời kiềm chế một cách rõ ràng trong tâm linh tôi. Tôi không được phép hủy bỏ công tác này. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng mạng lịnh phải vâng theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời vẫn cứ tiếp tục bền bỉ. Ngay cả việc đi đến nơi đó cũng đã khó rồi, và trên đường đi còn biết bao nhiêu trục trặc, nhưng sự vâng lời cứ nhắc nhở mãi trong lòng tôi. Tôi phải giảng vào ngày Chúa nhật tại Coggin Avenue Baptist Church và đến viện đại học từ thứ hai đến thứ tư. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy rõ ràng vì sao Đức Chúa Trời truyền tôi phải đi - cuộc phục hưng đang bùng nổ! Người ta đang cầu nguyện khắp mọi nơi, đặc biệt là giới sinh viên.
Cả ngày Chúa nhật lẫn những ngày tại trường đại học đó, hàng trăm cuộc đời đã được Chúa đụng đến và được thay đổi triệt để. Mọi buổi nhóm, bao gồm cả bữa ăn trưa lộ thiên cho những người bận việc, đều đông nghẹt. Những lời xưng tội công khai đã vang lên, những lời làm chứng phát ra cách tự nguyện, nhiều người được cứu, và sự đổi mới lớn lao đã xảy ra trong nhiều đời sống. Sự vận hành sâu nhiệm này của Đức Chúa Trời đã lan đến nhiều hội thánh khác ở khắp Texas, rồi đến chủng viện Southwestern Seminary, tiếp tục đến Wheaton College tại Chicago, và cuối cùng đã tác động sâu nhiệm đến 300 trường đại học. Nhiều cuộc đời được Chúa đụng đến trong những tuần lễ này vẫn đang được Ngài đại dụng sáu năm tiếp đó. Khi Đức Chúa Trời phán, sự vâng lời là hết sức quan trọng đối với công việc quyền năng của Đức Chúa Trời.
Sự Vâng Lời, Phần 1
Đức Chúa Trời luôn hành động trong thế giới của chúng ta. Ngài hiện đang hành động ngay tại chỗ của bạn. Đức Chúa Trời luôn khởi xướng trước để đến với bạn và bày tỏ việc Ngài đang làm hoặc sắp làm. Khi Ngài làm, đấy sẽ là lời Ngài mời gọi bạn dự phần với Ngài.
Dự phần với Ngài sẽ đòi hỏi những điều chỉnh lớn để đời sống bạn thích nghi với Ngài, để rồi Ngài có thể hoàn tất ý muốn Ngài qua bạn. Khi bạn biết điều Ngài đã phán, điều Ngài sắp làm, và đã điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài rồi, thì vẫn hãy còn một đáp ứng cần thiết nữa đối với Đức Chúa Trời.
Đơn vị này giúp chúng ta tập trung vào phần cuối trong bảy thực tại của chúng ta - Bạn biết được Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm khi vâng lời Ngài và Ngài hoàn tất công việc Ngài qua bạn.
Để ôn lại, xem thử bạn có thể viết ra bảy thực tại bằng lời riêng của mình theo những “gợi ý ” dưới đây không .
1. Hành động -
2. Mối quan hệ yêu thương --

3. Mời gọi -
4. Phán -


5. Khủng hoảng niềm tin -

6. Điều chỉnh -

7. Vâng lời -

Kiểm câu trả lời của bạn dựa vào mặt trong bìa cuối sách này .
Dưới đây, tôi liệt kê ba hành động từ thực tại bảy. Đánh số đúng theo thứ tự diễn ra khi bạn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời . 1 = thứ nhất , 2 = thứ hai , 3= thứ ba .
_____ a. Bạn tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời bằng cách kinh nghiệm.
_____ b. Bạn vâng lời Ngài.
_____ c. Ngài hoàn tất công việc Ngài qua bạn.
Sau khi Đức Chúa Trời đã khởi sự bước đầu để đưa bạn cộng tác trong công việc Ngài, bạn tin Ngài và điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Chỉ lúc bấy giờ bạn mới tiến đến chỗ vâng lời. Trước hết bạn phải vâng lời Ngài. Sau đó, Ngài sẽ hoàn tất công việc Ngài qua bạn. Khi Đức Chúa Trời thực hiện một công việc mang tầm cỡ của Ngài qua đời sống bạn, bạn tiến đến chỗ biết Ngài cách mật thiết hơn qua kinh nghiệm. Câu trả lời cho câu hỏi trên là a - 3, b 1, c - 2. Trong đơn vị này, bạn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn từng phương diện một trên đây trong công việc của Đức Chúa Trời.
Bạn Vâng Lời Ngài
Trong đơn vị 4, ngày 3 (trang 74-79), bạn đã nghiên cứu mối quan hệ giữa tình yêu thương và sự vâng lời. Bạn thấy vâng lời là biểu hiện bề ngoài cho lòng yêu mến Đức Chúa Trời của bạn (GiGa 14:15, 24a). Để ôn bài, sau đây là một vài câu từ bài học ấy:
° Vâng lời là biểu hiện bề ngoài cho lòng yêu mến Đức Chúa Trời của bạn.
° Phần thưởng cho sự vâng lời và yêu thương ấy là Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho bạn.
° Nếu bạn gặp rắc rối trong vấn đề vâng lời, bạn gặp rắc rối trong vấn đề yêu thương.
° Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ý muốn Ngài luôn luôn tốt nhất.
° Đức Chúa Trời biết mọi sự. Những chỉ dẫn của Ngài luôn luôn đúng.
° Ngài là Đấng Toàn Năng. Ngài có thể ban năng lực cho bạn làm theo ý muốn Ngài.
° Nếu yêu mến Ngài, bạn sẽ vâng lời Ngài!
Nếu trong vài tuần vừa qua, một trong những câu nói trên đây ảnh hưởng đến cách bạn yêu mến và vâng lời Đức Chúa Trời, hãy mô tả vắn tắt điều Đức Chúa Trời đang làm cho lòng yêu mến và vâng phục của bạn .


Câu Kinh Thánh thuộc lòng cho đơn vị này nói về tình yêu thương và sự vâng lời. Hãy bắt đầu học thuộc câu này. Viết câu gốc đó vào khoảng trống dưới đây .Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Người ở trong mối quan hệ mật thiết với Ngài (“anh em,” “chị em,” “mẹ”) chính là người làm theo ý muốn của Cha Trên Trời (Mat Mt 12:50). Chúa phán rõ ràng rằng: bởi sự vâng lời, một người tỏ ra mối quan hệ yêu thương của mình với Đức Chúa Trời (GiGa 14:15-21).
Gia-cơ viết trong thơ gởi cho tín đồ đã nói rất nhiều để chỉ ra rằng đức tin mà không vâng lời bằng các hành động thì chết, hoặc không có sự sống. Khi các môn đồ vâng lời Chúa Giê-xu, họ nhìn thấy và kinh nghiệm quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời hành động trong và quanh họ. Khi không hành động bởi đức tin và không làm theo ý muốn Ngài, họ không kinh nghiệm công việc quyền năng Ngài.
Trên nhiều phương diện, sự vâng lời chính là thời điểm phải quyết định của bạn. Việc bạn LÀM sẽ:
1. Bày tỏ bạn tin điều gì về Ngài.
2. Xác định liệu bạn có được kinh nghiệm công việc quyền năng Ngài trong và qua bạn không.
3. Xác định liệu bạn có tiến đến chỗ biết Ngài mật thiết hơn không.
Đọc IGi1Ga 2:3-6 dưới đây. Khoanh tròn chữ biết mỗi lần xuất hiện. Gạch chân những động từ vâng lời (cả ở số nhiều lẫn số ít ). Hãy đóng khung từ ngữ nói đến yêu thương .
2:3-6 “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.”
1. Làm sao bạn biết được mình đã đến chỗ biết Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu?

2. Một dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy một người không biết Ngài?

3. Đức Chúa Trời làm gì trong đời sống của người vâng giữ lời Ngài?

Để ôn lại đơn vị 4, điền vào khoảng trống của các câu dưới đây bằng một từ phù hợp trong danh sách sau .
Ép buộc ban năng lực đúng chân thật tốt nhất
4. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, ý muốn Ngài luôn luôn ____________________ .
5. Vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, những chỉ dẫn của Ngài luôn luôn___________________.
6. Vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài có thể ____________________ cho tôi làm theo ý muốn Ngài.
Khi tiến đến thời điểm phải quyết định, là lúc bạn phải chọn xem có vâng lời Đức Chúa Trời hay không, thì không thể vâng lời Ngài nếu bạn không tin cậy Ngài. Bạn không thể tin cậy Ngài, trừ phi bạn yêu mến Ngài. Bạn không thể yêu mến Ngài, trừ phi bạn biết Ngài.
Mỗi điều răn “mới” của Chúa Giê-xu đều đòi hỏi phải có một kiến thức và sự hiểu biết mới mẻ về Ngài. Đức Thánh Linh sẽ dạy bạn về Chúa Giê-xu, vì vậy bạn có thể tin cậy Ngài và vâng lời Ngài. Lúc bấy giờ, bạn sẽ kinh nghiệm Ngài theo nhiều cách mới mẻ. Đây chính là cách để bạn tăng trưởng trong Ngài. IGi1Ga 2:3-6 nói khi tiến đến chỗ biết Ngài, bạn sẽ vâng lời Ngài. Nếu bạn không vâng lời Ngài, điều đó chỉ ra rằng bạn đã không Ngài.
Chúa Giê-xu đã nói điều này một cách khác nữa khi bảo: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Mat Mt 7:21-13). Sự vâng lời là rất quan trọng.
Các câu trả lời cho câu hỏi 4 -- 6:4 -- tốt nhất, 5 -- đúng, 6 -- ban năng lực.
Tầm Quan Trọng Của Sự Vâng Lời
Nếu biết Đức Chúa Trời yêu bạn, bạn đừng bao giờ thắc mắc về bất cứ một chỉ thị nào đến từ Ngài. Sự chỉ dẫn đó luôn luôn đúng và tốt nhất. Khi Ngài ban một chỉ dẫn, bạn không phải chỉ đứng đó quan sát, thảo luận, hoặc tranh luận. Bạn phải vâng theo.
Đọc những câu Kinh Thánh sau và khoanh tròn chữ vâng lời trong mỗi câu. Trả lời những câu hỏi tiếp sau .
PhuDnl 28:1, 8 “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.... Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi.”
28:15, 20 “Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay.... Vì cớ ngươi làm điều ác, và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng.’
Sự vâng lời quan trọng như thế nào?


Kể ra một vài ích lợi của sự vâng lời qua những câu Kinh Thánh sau :
Gie Gr 7:23 “Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước.”
Ích lợi của sự vâng lời:
LuLc 6:46-49 “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao.”
Ích lợi của sự vâng lời:
GiGa 7:16-17 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.”
Ích lợi của sự vâng lời:
Đức Chúa Trời ban phước cho những người nào vâng lời Ngài (PhuDnl 28:1-14). Những ích lợi của sự vâng lời vượt quá sức suy tưởng của chúng ta; nhưng chúng bao gồm: được làm dân sự của Đức Chúa Trời (Gie Gr 7:23), có một nền tảng vững chắc khi những cơn sóng gió cuộc đời đến tấn công bạn (LuLc 6:46-49), và biết được lẽ thật thuộc linh (GiGa 7:16-17).
Sự chống nghịch Đức Chúa Trời là điều trái ngược với sự vâng lời. Không vâng lời là sự chối bỏ nghiêm trọng ý muốn của Đức Chúa Trời. PhuDnl 28:15-68 nói về một số giá phải trả cho sự không vâng lời. (Để nghiên cứu thêm về kết quả của sự vâng lời và không vâng lời, xin xem PhuDnl 30:1-20; 32:1-52)
Bạn nghĩ Chúa sẽ mô tả mức độ vâng lời của bạn như thế nào?

Bạn biết Chúa muốn bạn làm điều gì mà bạn hiện vẫn chưa làm (nếu có )?

Hãy suy xét lời cầu nguyện sau cho đời sống của chính bạn:
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa,
Thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng.
Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa,
Ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy.
Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa,
Vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó,
- Thi Tv 119:33-35
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Chúa chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Kết thúc bằng cách nghe và đọc “Revelation of a Sailor” (“Lời Bày Tỏ Của Người Thủy Thủ” - Lời bài ca ở lề bên).
Sự Vâng Lời, Phần 2
Các tôi tớ của Đức Chúa Trời làm việc và Ngài chỉ dạy. Họ vâng lời Ngài. Tôi tớ không có quyền chọn lựa để quyết định mình có muốn vâng lời hay không. Chọn không vâng lời tức là phản nghịch, và sự không vâng lời như vậy sẽ đem lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Vâng Lời Là Gì?
Nhiều người ngày nay chăm vào bản thân đến nỗi họ muốn làm “chuyện” của riêng mình. Họ không dừng lại để suy xét sự vâng lời có thể mang ý nghĩa gì trong đời sống họ. Chúa Giê-xu đã kể một ẩn dụ về sự vâng lời:
Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. - Mat Mt 21:28-30
Người con trai nào đã làm theo ý muốn của cha? Khoanh tròn một người : Con Cả Con Thứ
Ý nghĩa của sự vâng lời là gì? Đánh dấu một câu trả lời .
q 1. Nói rằng bạn sẽ làm việc đã truyền cho mình.
q 2. Làm điều gì đã được truyền lệnh.
Vào cuối bài học mỗi ngày, bạn được hỏi thế này: “Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với phần bài học ngày hôm nay?” Tôi muốn bạn xem lại những đáp ứng của mình cho câu hỏi đó trong mỗi bài. Xin nhớ rằng một số những điều bạn liệt kê ra có thể là những cam kết lâu dài. Hãy cầu nguyện trước khi bắt đầu phần ôn bài này và cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn nhìn thấy khuôn mẫu chung của sự vâng lời hay không vâng lời. Sau đó, ôn lại những đáp ứng của bạn cho câu hỏi vừa rồi ở cuối mỗi ngày. Hãy trả lời trong trí hai câu hỏi sau về đáp ứng của mỗi ngày :
1. Tôi có tin Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi một cách rõ ràng để đáp ứng với phần bài học theo cách đó không?
2. Tôi đã làm mọi điều Đức Chúa Trời yêu cầu tôi làm cho đến thì giờ này hay chưa?
Đừng học tiếp cho đến khi bạn đã ôn xong .
Bây giờ, hãy trả lời các câu sau. Nếu bạn không có câu trả lời hoặc không có đáp ứng, xin sang mục kế tiếp .
A. Bạn đã vâng lời một mạng lịnh hay chỉ dẫn nào?

B. Đâu là sự chỉ dẫn lâu dài mà bạn chỉ vừa mới bắt đầu vâng lời:

C. Đâu là một đáp ứng mà chắc nó là ý kiến CỦA BẠN chớ không phải sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời?

D. Bạn đã không vâng theo một mạng lịnh nào?

E. Dưới đây là thang điểm từ 0 - Hoàn Toàn Không Vâng Lời - cho đến điểm 10 - Vâng Lời Trọn Vẹn (chỉ có Chúa Giê-xu mới đủ tư cách nhận điểm 10 này!) Hãy đánh dấu X để cho biết bạn nghĩ ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ đánh giá đời sống vâng lời của bạn như thế nào kể từ khi bạn bắt đầu nghiên cứu giáo trình này.
0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10
F. Bạn nghĩ vì sao Ngài đánh giá bạn đúng ngay tại mức đó?


G. Nếu rơi vào mức độ của sự không vâng lời, bạn cảm thấy đâu là nguyên nhân sâu xa?


Nếu đây không phải là từng trải tích cực, đừng thất vọng. Hãy để Đức Chúa Trời dùng thì giờ đánh giá này để kéo bạn về với Ngài - vào mối quan hệ của sự vâng lời trìu mến. Đức Chúa Trời thích đem bạn ra khỏi chỗ hiện tại của bạn đến chỗ Ngài muốn bạn ở trong mối quan hệ yêu thương này. Từ đó, bạn có thể kinh nghiệm toàn bộ sự vui mừng mà Ngài ban cho.
Vâng Theo Những Gì Bạn Biết Là Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Rồi
Một số người muốn Đức Chúa Trời giao một công tác để làm cho Ngài. Họ hứa nguyện sẽ làm bất cứ điều gì mà Ngài yêu cầu. Nhưng khi Đức Chúa Trời quan sát đời sống họ, Ngài thấy họ không vâng lời trong những điều Ngài đã bảo cho họ rồi.
Bạn nghĩ Đức Chúa Trời có giao những công tác mới cho một đầy tớ không vâng lời không? Có q  Không q Tôi không biết q
Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn Mười Điều Răn, bạn có đang vâng giữ không? Khi Chúa Giê-xu bảo bạn yêu kẻ thù mình, bạn có đang làm việc đó không? Khi Chúa Giê-xu bảo hội thánh bạn đi môn đồ hóa muôn dân, bạn có làm tất cả những gì mình biết để vâng lời Ngài không? Khi Đức Chúa Trời bảo bạn qua Kinh Thánh để sống hiệp một với các anh chị em Cơ Đốc của mình, bạn có đang làm điều đó không?
Không phải những mạng lịnh của Đức Chúa Trời được ban cho bạn để bạn có thể lựa ra rồi chọn những mạng lịnh nào mình muốn vâng theo rồi quên đi các mạng lịnh còn lại. Ngài muốn bạn vâng giữ toàn bộ các mạng lịnh của Ngài vì cớ mối quan hệ yêu thương của bạn với Ngài. Khi nhìn thấy bạn trung tín và vâng lời trong một việc nhỏ, Ngài mới có thể giao phó cho bạn nhiều hơn. Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt bạn hằng ngày vào những mạng lịnh cụ thể mà Đức Chúa Trời muốn bạn vâng giữ.
Những Cơ Hội Thứ Nhì
Thông thường, người ta hay hỏi tôi: “Khi một người không vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Ngài có ban cho người ấy cơ hội thứ nhì không?”
Đọc Gion Gn 1:1-17 rồi trả lời những câu hỏi sau :
1. Đức Chúa Trời bảo Giôna làm gì? (câu 2)
2. Giôna đáp ứng cách nào? (câu 3)
3. Bấy giờ, Đức Chúa Trời đáp ứng cách nào với Giôna? (câu 4- 17)

Bây giờ đọc 2:9-3:10 rồi trả lời những câu hỏi sau :
4. Khi Đức Chúa Trời ban cho Giôna cơ hội thứ nhì, Giôna đã đáp ứng thế nào? (3:3)

5. Khi Giôna vâng lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã làm việc gì qua chức vụ của Giôna? (3:4-10)

Tôi được yên ủi vì biết Đức Chúa Trời thường ban một cơ hội thứ nhì. Khi Đức Chúa Trời có kế hoạch kêu gọi Ninive ăn năn, Ngài yêu cầu Giôna cộng tác với Ngài. Giôna không vâng lời vì ông có thành kiến với “những kẻ thù ngoại giáo” này. Giôna thích xem Đức Chúa Trời tiêu diệt thành phố này hơn. Sự không vâng lời Đức Chúa Trời là hết sức nghiêm trọng. Giôna đã phải gặp đau khổ là bị ném xuống biển cả dậy sóng và ở ba ngày trong bụng một con cá lớn. Giôna đã xưng tội và ăn năn sự bất tuân của mình. Kế đó, Đức Chúa Trời đã ban cho ông cơ hội thứ nhì để vâng lời.
Lần thứ nhì, Giôna có vâng lời (dầu miễn cưỡng). Trong ngày thứ nhất, Giôna đã giảng sứ điệp chỉ gồm một câu, và Đức Chúa Trời dùng sứ điệp đó để kêu gọi 120.000 người ăn năn. Giôna nói: “Tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ” (4:2). Đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với Giôna và Ninive dạy Giôna rất nhiều về cách Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc đến mọi người và muốn họ tiến đến chỗ ăn năn.
Một số vĩ nhân của Đức Chúa Trời đã bị thất bại bởi tội lỗi và sự bất tuân, nhưng Đức Chúa Trời đã không mất hy vọng nơi họ. Nếu Đức Chúa Trời cho con người chỉ được phép phạm một sai lầm thôi, thì Môi-se hẳn chẳng bao giờ trở thành được con người như thế. Ông đã phạm rất nhiều sai lầm (XuXh 2:11-15). Áp-ra-ham đã khởi sự với một bước đi vĩ đại của đức tin, nhưng ông đến Ê-díp-tô và làm hỏng hết - không phải chỉ một lần (chẳng hạn, SaSt 12:10-20). Đa-vít đã vuôt mất cơ hội (ví dụ ISa1Sm 11:1-15), Phi-e-rơ cũng vậy (chẳng hạn, Mat Mt 26:69-75). Sau-lơ (tức Phao-lô) thậm chí còn bắt đầu “sự hầu việc Đức Chúa Trời” của mình bằng cách bắt bớ các Cơ Đốc nhân (Cong Cv 9:1-2).
Không Vâng Lời Phải Trả Giá Đắt
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ xem nhẹ sự không vâng lời. Bạn đã đọc thể nào sự bất tuân của Giôna gần như khiến ông phải trả giá bằng mạng sống của mình. Việc Môi-se giết người Ê-díp-tô kia buộc ông trả giá bốn mươi năm trong đồng vắng. Tội của Đa-vít phạm với Bátsêba đã phải trả giá bằng sinh mạng đứa con trai của ông. Chức vụ ban đầu của Phao-lô đã bị ngăn trở rất nhiều bởi sự bất tuân của mình. Nhiều người sợ đến gần ông vì cớ tai tiếng của một người bắt bớ Cơ Đốc nhân.
Đức Chúa Trời thích phát triển tính cách của bạn. Nhiều khi Đức Chúa Trời để cho bạn cứ tiếp tục, nhưng Ngài sẽ không bao giờ để cho bạn đi quá xa mà không kỷ luật để đưa bạn quay lại. Trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời, có thể Ngài để cho bạn lập quyết định sai lầm. Sau đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến bạn nhận ra rằng đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài dẫn dắt bạn quay trở lại lối công bình. Ngài sẽ làm sáng tỏ điều Ngài muốn. Ngài thậm chí còn dùng hoàn cảnh trong đời của bạn và hiệp mọi sự đó lại làm ích (RoRm 8:28) khi Ngài sửa trị và dạy bạn biết đường lối Ngài.
Dầu Đức Chúa Trời tha thứ và thường ban những cơ hội thứ nhì, nhưng bạn không được phép xem thường sự không vâng lời. Đôi khi, Ngài không ban cơ hội thứ nhì. Hai con trai của Arôn, là Nađáp và Abihu, không vâng lời khi xông hương không thánh khiết cho Đức Giê-hô-va; và Đức Chúa Trời đã đánh chết họ (LeLv 10:1-20).
Môi-se cướp vinh hiển của Đức Chúa Trời trước mặt toàn Y-sơ-ra-ên, ông đánh hòn đá và nói: “Hỡi dân phản nghịch! Hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao?” (Dan Ds 20:10). Hãy để ý chữ “chúng ta.” Đức Chúa Trời mới là Đấng đem nước ra từ hòn đá. Môi-se đã cướp vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không chịu cất bỏ những hậu quả của sự không vâng lời đó. Ngài không để cho Môi-se được cùng dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa.
Đánh dấu những câu sau là Đ (Đúng ) hoặc S (Sai ).
_____ 1. Đức Chúa Trời không bao giờ ban cơ hội thứ nhì.
_____ 2. Khi Đức Chúa Trời tha tội không vâng lời, Ngài cũng xóa bỏ mọi hậu quả của tội đó.
_____ 3. Đức Chúa Trời có thể dùng những hoàn cảnh không vâng lời và hiệp chúng lại để làm ích cho kẻ yêu mến Ngài.
_____ 4. Đức Chúa Trời thích phát triển tính cách của bạn.
_____ 5. Sự vâng lời có thể sẽ phải trả giá rất đắt.
_____ 6. Không phải Đức Chúa Trời lúc nào cũng xóa bỏ mọi hậu quả của tội lỗi.
Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Ngài muốn điều tốt nhất cho bạn. Đó là lý do vì sao Ngài ban những điều răn và những lời dạy, các mạng lịnh và chỉ dẫn. Các mạng lịnh của Ngài không để giới hạn hay kiềm chế bạn, mà để buông tha cho bạn tự do kinh nghiệm đời sống ý nghĩa nhất có thể có được. Đáp án cho những câu hỏi đúng sai: 1 và 2 là Sai, các câu còn lại là câu Đúng.
Sự vâng lời có nghĩa là sự vui mừng và mối tương giao không gián đoạn với Đức Chúa Trời. Bài thánh ca của John H. Sammis nhắc chúng ta nhớ mối quan hệ giữa sự vâng lời với sự tương giao với Đức Chúa Trời:
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây
Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời
Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài ,
Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời .
Phàm nhân chẳng thể suy lường, niềm vui của Đấng yêu thương ,
Thực nghiệm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời ; nhờ ân điển Chúa dạy bày , sự vui vẻ ấy chi tày ,
Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời .
Thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giê-xu Christ giao thông ,
Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời ;
Ngài sai khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài ,
Nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời .
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời ,
Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi ! Hằng duy tin cậy vâng lời .
Sự Khẳng Định
Khi chúng ta nghe Đức Chúa Trời mời dự phần với Ngài, chúng ta thường muốn một dấu hiệu: “Lạy Chúa, xin chứng minh cho con thấy đây chính là Ngài, thì con mới vâng lời.” Khi Môi-se đứng trước bụi gai cháy và nhận lời mời ông dự phần với Chúa, Ngài bảo ông hãy nhận một dấu hiệu chứng tỏ Đức Chúa Trời sai mình. Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.” (XuXh 3:12). Nói cách khác: “Này Môi-se ngươi hãy vâng lời Ta. Ta sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên qua ngươi. Ngươi sẽ đến chỗ biết được Ta là Đấng Giải Cứu của ngươi, và ngươi sẽ đứng trên núi này để thờ phượng Ta.” Sự khẳng định của Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã sai Môi-se, sẽ đến sau khi Môi-se vâng lời chứ không đến trước. Điều này rất thường xuyên xảy ra trong Kinh Thánh. Sự khẳng định đến sau sự vâng lời.
Đức Chúa Trời là tình yêu. Hãy phó thác cho Ngài và tin cậy Ngài. Vì yêu Ngài, hãy vâng lời Ngài. Bấy giờ, bạn sẽ được thông công với Ngài đến nỗi biết Ngài cách gần gũi. Sự khẳng định đó sẽ là thời điểm vui mừng cho bạn!
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Đức Chúa Trời Hành Động Qua Bạn
Khi vâng lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ thực hiện qua bạn điều Ngài dự định làm. Khi Đức Chúa Trời làm điều gì đó qua đời sống bạn mà duy Ngài mới làm được, bạn sẽ tiến đến chỗ biết Ngài cách mật thiết hơn. Nếu không vâng lời, bạn sẽ vuôt mất một số những từng trải phấn khởi nhất của đời sống mình.
Khi Đức Chúa Trời định làm điều gì đó qua đời sống bạn, công tác ấy sẽ mang những chiều kích có tầm cỡ của Đức Chúa Trời. Sở dĩ như vậy là vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài cho bạn và cho những người quanh bạn. Nếu bạn có thể làm công việc đó bằng sức riêng của mình, người ta đâu biết đến Đức Chúa Trời được. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời hành động qua bạn để làm điều mà chỉ Ngài mới làm được, bạn và những người quanh bạn sẽ tiến đến chỗ biết được Ngài.
Bài học hôm nay liên quan đến phần bài học trong đơn vị 7. Những chiều kích mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời trong một công tác đến từ Chúa sẽ tạo ra khủng hoảng niềm tin. Bạn phải tin Đức Chúa Trời chính là Đấng Ngài mô tả, và Ngài đã nói là làm được và chắc chắn sẽ làm. Nếu vâng lời Ngài, bạn phải để cho Ngài làm điều Ngài đã phán. Ngài là Đấng hoàn tất công tác đó, nhưng Ngài hoàn tất qua bạn.
Đọc những câu sau từ đơn vị 7 và đánh dấu để chọn câu nào mang ý nghĩa đặc biệt đối với bạn .
q Khi Đức Chúa Trời mời bạn dự phần vào công việc Ngài, Ngài dành cho bạn một công tác mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời.
q Khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn dự phần với Ngài vào công tác mang quy mô của Đức Chúa Trời, luôn luôn cần phải có đức tin.
q Khi bạn đối diện với khủng hoảng niềm tin, việc bạn sắp làm kế tiếp sẽ bày tỏ bạn thực sự tin điều gì về Đức Chúa Trời.
q Đức tin đặt nơi Một Thân Vị.
q Đức tin là sự tin quyết rằng điều Đức Chúa Trời đã hứa hay phán sẽ được thành.
q Khi Đức Chúa Trời phán, Ngài luôn luôn bày tỏ điều Ngài sắp làm - chứ không phải điều Ngài muốn bạn làm cho Ngài.
q Nếu có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi bạn, bạn sẽ vâng lời Ngài, và Ngài sẽ thực hiện điều Ngài đã dự định làm.
q Sự vâng lời cho thấy đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời.
q Với đức tin, bạn có thể tiếp tục dạn dĩ vâng lời Ngài; vì bạn biết Ngài là Đấng sẽ làm thành điều Ngài dự định.
Mô tả vắn tắt một việc Đức Chúa Trời đã làm để đem lại ý nghĩa cho cuộc sống bạn có liên quan đến những công tác mang quy mô của Đức Chúa Trời, liên quan đến đức tin, và / hoặc sự vâng lời .Môi-se Vâng Lời Và Đức Chúa Trời Hoàn Tất...
Chỉ nhờ việc làm của sự vâng lời mà Môi-se mới bắt đầu kinh nghiệm đầy trọn bản tánh của Đức Chúa Trời. Những gì ông biết về Đức Chúa Trời đã phát xuất từ sự vâng lời Ngài. Trong đời sống Môi-se, chúng ta có thể thấy khuôn mẫu này: Đức Chúa Trời phán, Môi-se vâng lời, và Đức Chúa Trời hoàn tất điều Ngài đã dự định làm.
Đọc những câu Kinh Thánh sau rồi trả lời câu hỏi .
XuXh 7:1-6
1. Môi-se được truyền lệnh làm điều gì? (câu 2)

2. Đức Chúa Trời phán Ngài sắp làm điều gì? (câu 4)

3. Kết quả nào xảy ra khi Môi-se vâng lời và Đức Chúa Trời thực hiện điều Ngài đã phán? (câu 5)

8:16-19
4. Đức Chúa Trời truyền Môi-se và Arôn làm việc gì? (câu 16)
5. Môi-se và Arôn đáp ứng thế nào? (câu 17)
6. Ai biến bụi thành muỗi? Môi-se và Arôn q hay Đức Chúa Trời q (câu 19). Xin đánh dấu để chọn một.
Chúng ta thấy kiểu mẫu này qua đời sống của Môi-se:
° Đức Chúa Trời mời Môi-se dự phần với Ngài vào việc Ngài sắp làm để giải cứu Y-sơ-ra-ên.
° Đức Chúa Trời nói cho Môi-se biết ông phải làm việc gì.
° Môi-se vâng lời.
° Đức Chúa Trời hoàn tất điều Ngài đã dự định làm.
° Môi-se và những người quanh ông đã tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời cách rõ ràng hơn và mật thiết hơn.
Khi dân sự đứng giữa Biển Đỏ với đạo binh Ê-díp-tô đang tràn đến, Đức Chúa Trời bảo Môi-se giơ cây gậy trên biển. Môi-se vâng lời. Đức Chúa Trời rẽ biển và dân sự đi qua trên đất khô (14:1-25). Sau đó, Miriam hướng dẫn dân sự hát bài thánh ca, chúc tụng, mô tả hiểu biết mới của họ về Đức Chúa Trời.
Khi dân sự khát và không có nước để uống, họ lằm bằm với Môi-se. Đức Chúa Trời bảo Môi-se đập cây gậy vào hòn đá. Môi-se vâng lời, và Đức Chúa Trời khiến nước chảy ra từ hòn đá (17:1-7). Chúng ta nhìn thấy mẫu mực này liên tục trong đời sống của Môi-se.
Những giai đoạn trong kiểu mẫu hành động này của Đức Chúa Trời qua Môi-se nằm sai thứ tự trong phần dưới đây. Xin đánh số chúng đúng thứ tự từ 1- 5.
_____ a. Môi-se và những người quanh ông đã tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời cách rõ ràng hơn và mật thiết hơn.
_____ b. Môi-se vâng lời.
_____ c. Đức Chúa Trời nói cho Môi-se biết ông phải làm việc gì.
_____ d. Đức Chúa Trời hoàn tất điều Ngài đã dự định làm.
_____ e. Đức Chúa Trời mời Môi-se dự phần với Ngài vào việc Ngài sắp làm để giải cứu Y-sơ-ra-ên.
Khi Nôê vâng lời, Đức Chúa Trời đã bảo vệ gia đình ông và khiến dân cư lại đầy dẫy trên mặt đất. Khi Áp-ra-ham vâng lời, Đức Chúa Trời ban cho ông một con trai và lập nên một dân tộc. Khi Đa-vít vâng lời, Đức Chúa Trời khiến ông lên làm vua. Khi Ê-li vâng lời, Đức Chúa Trời giáng lửa xuống và thiêu đốt của tế lễ. Những con người có đức tin này đã tiến đến chỗ biết được Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm khi họ vâng lời Ngài và Ngài hoàn tất công việc Ngài qua họ. Môi-se tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời thông qua kinh nghiệm khi ông vâng lời Đức Chúa Trời. Trật tự đúng của các giai đoạn trong mẫu mực Đức Chúa Trời hành động với Môi-se đó là: e, c, b, d, a.
Các Môn Đồ Vâng Lời Và Đức Chúa Trời Hoàn Tất...
Luca ghi lại một từng trải đẹp đẽ của các môn đồ Chúa Giê-xu có cùng một mẫu mực này. Chúa Giê-xu mời 70 môn đồ (bản NIV ghi 72 môn đồ) cùng dự phần với Ngài vào công việc của Đức Chúa Cha. Họ vâng lời và đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời làm qua họ những việc mà họ biết chỉ Đức Chúa Trời mới làm được.
Đọc LuLc 10:1-24 rồi trả lời những câu hỏi sau .
1. Đức Chúa Giê-xu truyền 70 môn đồ làm gì?
Trong câu 2?
Trong câu 5 và 7?

Trong câu 8?
Trong câu 9?

2. Câu 16 cho thấy điều gì về mối quan hệ giữa đầy tớ và Chủ, giữa 70 môn đồ và Chúa Giê-xu?


3. Bạn nghĩ 70 môn đồ cảm thấy thế nào về từng trải của họ? (câu 17)

4. Bạn nghĩ 70 người đã biết được điều gì về Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm này?

Đức Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ chỉ thị cụ thể. Họ vâng lời Ngài và kinh nghiệm Đức Chúa Trời làm việc qua mình để chữa bịnh và đuổi ma quỉ. Chúa Giê-xu bảo họ rằng chính sự cứu rỗi của họ mới đáng đem lại niềm vui hơn là sự khuất phục các tà linh (câu 20). Chúa Giê-xu ca ngợi Đức Chúa Cha vì đã bày tỏ chính Ngài cho các môn đồ (câu 21- 22). Sau đó, Chúa Giê-xu quay sang các môn đồ và phán: “Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy! Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe” (LuLc 10:23-24).
Các môn đồ này đã được chúc phước. Họ đã được Đức Chúa Trời chọn lựa cách đặc biệt để dự phần vào công việc Ngài. Những điều họ đã thấy, nghe và rồi tiến đến chỗ biết được Đức Chúa Trời chính là điều mà ngay cả các tiên tri và các vua muốn được từng trải nhưng không được. Các môn đồ này đã có phước!
Bạn cũng sẽ được phước khi Đức Chúa Trời làm qua bạn một công việc đặc biệt và mang tầm cỡ của Ngài. Bạn sẽ tiến đến chỗ biết Ngài đến nỗi đời sống bạn tràn đầy vui mừng. Khi người khác thấy bạn kinh nghiệm Đức Chúa Trời như vậy, họ sẽ muốn biết làm sao để họ cũng kinh nghiệm được Ngài như vậy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chỉ họ đến với Đức Chúa Trời.
Gần đây, Đức Chúa Trời có làm điều gì qua bạn để khiến bạn vui mừng không? Có q  Không q  Nếu có, xin mô tả vắn tắt .


Nếu bạn vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ làm những điều kỳ diệu qua đời sống bạn. Bạn cần rất cẩn thận để bất kỳ lời chứng nào về việc Ngài làm cũng đều mang lại vinh quang cho Ngài mà thôi. Sự kiêu ngạo có thể khiến bạn muốn nói về từng trải của mình vì nó khiến cho bạn cảm thấy mình đặc biệt. Đấy sẽ là một sự căng thẳng liên tục. Bạn sẽ muốn công bố những việc làm kỳ diệu của Chúa, nhưng phải tránh mọi cảm giác kiêu ngạo. Do đó:
“Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa ” (ICo1Cr 1:31).
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành trích dẫn hoặc viết những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn .
Bạn Tiến Đến Chỗ Biết Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho dân sự Ngài qua việc Ngài làm. Khi Đức Chúa Trời hành động qua bạn để hoàn tất những ý định của Ngài, bạn sẽ tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm. Bạn cũng sẽ tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời khi Ngài đáp ứng nhu cầu trong đời sống bạn. Trong đơn vị 4, bạn biết rằng trong Kinh Thánh, các danh xưng của Đức Chúa Trời chỉ ra cách Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho con người.
Để ôn lại, lật đến trang 69 và đọc phần “Biết Đức Chúa Trời Bằng Kinh Nghiệm ” và phần “Các Danh Xưng Của Đức Chúa Trời .”
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta bằng cách nào? Chúng ta tiến đến chỗ biết được Đức Chúa Trời bằng cách nào?


Trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời làm một điều gì đó qua một người hay nhiều người biết vâng lời, họ tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời một cách mới mẻ và mật thiết hơn. (Xem thêm các ví dụ: Cac Tl 6:24; Thi Tv 23:1; Gie Gr 23:6; XuXh 31:13.) Đức Chúa Trời bày tỏ những danh xưng của cá nhân Ngài cho Môi-se: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (3:14). Khi Đức Chúa Trời “trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta” (GiGa 1:14), Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài cho các môn đồ bằng cách nói:
“Ta là bánh của sự sống” (6:35).
“Ta là sự sáng của thế gian” (8:12).
“Ta là cái cửa” (10:9).
“Ta là người chăn hiền lành” (10:11).
“Ta là sự sống lại và sự sống” (11:25).
“Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (14:6).
“Ta là gốc nho thật” (15:1).
Chúa Giê-xu đã đồng nhất hóa chính Ngài với ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU (“I AM” - danh xưng của Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se tại bụi gai cháy) của Cựu Ước. Biết và kinh nghiệm Chúa Giê-xu qua những phương cách này đòi hỏi bạn “tin Ngài” (tức là, có đức tin nơi Ngài). Ví dụ, khi Ngài bảo bạn: “Ta là đường đi,” việc bạn làm kế tiếp đó trong mối quan hệ với Ngài sẽ xác định xem bạn có tiến đến chỗ kinh nghiệm được Ngài là “đường đi” trong đời sống chính mình hay không. Khi tin Ngài, hãy điều chỉnh đời sống mình phù hợp với Ngài, vâng theo những gì Ngài phán kế tiếp, thì bạn sẽ tiến đến chỗ biết và kinh nghiệm Ngài là “Đường Đi.” Điều này là đúng cho mọi điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn mỗi một ngày.
Dùng phần “Các Danh Xưng, Những Danh Hiệu, Và Những Lời Mô Tả Về Đức Chúa Trời ” (trang 290), liệt kê một số tên gọi mà qua đó bạn đã biết Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm .Tên gọi nào của Đức Chúa Trời là quý báu nhất hay ý nghĩa nhất cho bạn ngay tại thời điểm này trong đời sống?

Dùng phần còn lại của ngày hôm nay để cầu nguyện và tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã bày tỏ cho bạn biết về chính Ngài. Bạn có thể dùng phần trợ giúp ở trang 72-74 để đưa phần này thành thì giờ thờ phượng và chúc tụng Chúa .
Sau thì giờ cầu nguyện và thờ phượng, hãy viết lời mô tả cách bạn đã tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm trong khóa học này .
Những Thắc Mắc Và Những Câu Trả Lời
Để thay đổi nhịp độ, chúng ta hãy xem một số thắc mắc có liên quan đến đơn vị này mà người ta thường hỏi tôi. Có lẽ đây cũng những câu hỏi mà bạn đang thắc mắc nữa.
Câu Hỏi : Cớ sao Đức Chúa Trời có vẻ hoạt động quá chậm trong đời sống của tôi như vậy?
Đức Chúa Giê-xu đã ở với các môn đồ khoảng ba năm khi Ngài phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (16:12-13). Ngài còn rất nhiều điều muốn dạy họ, nhưng họ chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục dẫn dắt môn đồ này vào lẽ thật theo đúng thời khóa biểu của Đức Chúa Trời.
Có thể bạn đang nói: “Lạy Đức Chúa Trời, xin nhanh lên và khiến con trưởng thành.”
Còn Đức Chúa Trời đang phán: “Ta đang tiến nhanh trong đời sống con đúng như mức con để cho ta tiến. Khi nào con sẵn sàng cho bài học kế tiếp, ta sẽ đem một lẽ thật mới vào đời sống con.”
Hãy tự hỏi mình những câu này :
° Tôi có đang đáp ứng với toàn bộ những gì Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi làm rồi không?
° Tôi có vâng lời toàn bộ những điều gì tôi đã biết thật là ý muốn Ngài rồi không?
° Tôi có thật sự tin Ngài yêu tôi và Ngài sẽ luôn luôn làm điều tốt nhất và điều đúng không?
° Tôi có sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Ngài, và vâng theo mọi điều tôi biết làm trong thời điểm này không?
Vì sao bạn nghĩ đôi khi Đức Chúa Trời hành động chậm trong đời sống của một người đang khi Ngài khiến cho người ấy trưởng thành?

Cỏ là thứ nay còn mai mất thì không cần nhiều thời gian để trưởng thành. Một cây sồi lớn sống suốt nhiều thế hệ đòi hỏi nhiều thời gian hơn để lớn lên và trưởng thành. Đức Chúa Trời quan tâm đến đời sống bạn qua suốt cõi đời đời. Hãy để Ngài có đủ thì giờ Ngài cần để định hình đời sống bạn cho các mục đích của Ngài. Những công tác lớn hơn sẽ đòi hỏi những thời kỳ chuẩn bị lâu hơn.
Bạn có sẵn lòng cho Đức Chúa Trời có đủ thì giờ Ngài cần để chuẩn bị bạn cho những công tác mà có thể Ngài đã dự định cho đời sống bạn không? Nếu có, hãy viết ra đây lời cầu nguyện với Ngài .Câu hỏi : Vì sao Đức Chúa Trời không giao cho tôi một công tác lớn lao?
Có thể Đức Chúa Trời phán với bạn: “Ngươi đang xin ta đưa ngươi tham dự vào những bước tiến lớn của ta, nhưng ta đang cố gắng làm cho ngươi hiểu được cách để tin ta đã. Ta chưa thể giao cho con công việc đó.” Đức Chúa Trời phải thiết lập một số nền tảng cơ bản trong đời sống bạn trước khi có thể chuẩn bị bạn cho những công tác lớn hơn.
Có bao giờ bạn nói thế này: “Lạy Chúa, giá như Ngài ban cho con một công tác lớn lao, con mới phục vụ Ngài được trọn hết giá trị của mình”?
Có thể Đức Chúa Trời đáp: “Ta thực sự muốn như vậy, nhưng không thể. Nếu ta giao cho con kiểu công tác đó, con sẽ không bao giờ đủ khả năng để xoay sở. Vấn đề là con vẫn chưa sẵn sàng.”
Bấy giờ, có thể bạn tranh luận: “Lạy Chúa, con có đủ khả năng. Con có thể xử lý việc đó, Chúa cứ thử đi.” Bạn còn nhớ môn đồ nào nghĩ mình có đủ khả năng xử lý một công tác lớn lao hơn không?
Một đêm trước khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá, Phi-e-rơ nói: “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết.” Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta” (LuLc 22:33-34). Có phải Ngài cũng biết chính xác bạn sẽ làm gì không? Hãy tin cậy Ngài. Đừng khăng khăng đòi Đức Chúa Trời giao việc mà bạn nghĩ mình sẵn sàng để nhận rồi. Điều có thể dẫn đến sự sụp đổ của bạn.
Đức Chúa Trời quan tâm đến việc hoàn tất các mục đích vương quốc của Ngài còn nhiều hơn bạn quan tâm nữa. Ngài sẽ đưa bạn tiến vào mỗi công tác mà Ngài biết bạn sẵn sàng rồi.
Bạn nghĩ mình nên đáp ứng thế nào khi Đức Chúa Trời chưa giao cho mình loại công tác mà mình muốn?


Hãy để Đức Chúa Trời định hướng cho bạn tiến đến Ngài. Tôi tớ không bảo cho Chủ biết mình cần loại công tác nào. Tôi tớ chờ đợi Chủ giao công tác. Vì vậy, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đừng để việc chờ đợi Chúa trở thành một thì giờ ở không. Hãy để Đức Chúa Trời xử dụng thì giờ chờ đợi để uốn đúc và định hình tính cách bạn. Hãy để Đức Chúa Trời xử dụng những thì giờ đó thanh tẩy đời sống bạn và khiến bạn trở nên một chiếc bình tinh sạch cho Ngài dùng.
Khi vâng lời Ngài, Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị bạn cho một công tác hoàn toàn phù hợp cho bạn. Tuy nhiên, bất kỳ công tác nào đến từ Đấng Tạo Hóa vũ trụ này đều là công tác quan trọng cả. Đừng đem tiêu chuẩn con người để đánh giá tầm quan trọng hay giá trị của một công tác.
Câu hỏi : Điều gì đang xảy ra khi tôi vâng lời và “các cánh cửa ” đóng kín?
Giả sử bạn cảm thấy được Chúa kêu gọi bước vào một công tác, hoặc vào một vị trí, hoặc vào một công tác. Bạn chuẩn bị bắt tay thực hiện và mọi sự đều trục trặc cả. Thường người ta bảo: “Chà, tôi đoán đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời đâu.”
Đức Chúa Trời kêu gọi bạn vào một mối quan hệ với chính Ngài. Hãy rất cẩn thận về cách bạn giải nghĩa các hoàn cảnh. Nhiều khi chúng ta quá vội kết luận. Đức Chúa Trời đang đưa chúng ta theo hướng này để dạy cho chúng ta biết Ngài sắp làm gì. Chúng ta lại lập tức vội tự kết luận riêng về việc Ngài sẽ làm vì những kết luận của chúng ta trông có vẻ rất hợp lý. Chúng ta bắt đầu đi theo sự hợp lý của chính lý luận mình, và rồi dường như không có điều gì kết quả cả. Chúng ta có khuynh hướng bỏ mối tương quan để bắt tay vào làm việc. Đừng làm như vậy.
Hầu hết những lúc Đức Chúa Trời kêu gọi bạn hay ban cho bạn một chỉ thị, sự kêu gọi của Ngài không phải để cho Ngài biết muốn bạn làm những việc gì cho Ngài. Ngài đang bảo cho bạn biết việc Ngài sắp làm tại nơi của bạn. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời bảo Phao-lô rằng Ngài sắp đem dân ngoại về với Ngài qua ông. Đức Chúa Trời - chứ không phải Phao-lô - sắp đến với dân ngoại. Phao-lô bắt đầu đi theo một phương hướng khác và Đức Thánh Linh đã dừng ông lại (Cong Cv 16:6-10). Ông bắt đầu đi theo hướng khác. Một lần nữa, Đức Thánh Linh lại dừng ông lại. Đâu là kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời? Đến với dân ngoại bang. Đâu là nan đề Phao-lô? Ông đang cố tìm xem mình phải làm gì, và “cánh cửa” cơ hội đã đóng kín. Có phải cánh cửa ấy đã đóng không? Không. Đức Chúa Trời đang cố gắng phán: “Này Phao-lô, hãy lắng nghe ta. Hãy đến và ở tại Trôách cho đến khi ta bảo ngươi biết phải đi đâu.”
Tại Trôách, Phao-lô nhận sự hiện thấy để đến giúp người Maxêđoan. Điều gì đang diễn ra? Kế hoạch của Đức Chúa Trời đó là chuyển Tin Lành sang hướng tây để đến với Hylạp và Lamã. Đức Chúa Trời đang hành động tại Philíp và muốn Phao-lô cùng dự phần với Ngài.
Khi bạn bắt đầu đi theo Chúa và những hoàn cảnh dường như đóng kín những cánh cửa cơ hội, hãy quay đến lại với Chúa và làm sáng tỏ xem Ngài đã phán điều gì. Nhưng tốt hơn, ngay từ đầu sự kêu gọi, hãy luôn cố gắng để biết đích xác Đức Chúa Trời đang phán điều gì. Ngài thường không phải kêu gọi bạn vào một công tác nhưng vào một mối tương quan. Qua mối tương quan đó, Ngài sẽ thực hiện một việc nào đó qua đời sống bạn. Nếu bạn khởi đầu theo hướng này và mọi việc bị chận lại, hãy quay lại và làm sáng tỏ xem Chúa đã phán điều gì. Đừng phủ nhận điều Đức Chúa Trời đã phán, hãy làm sáng tỏ những gì Ngài đã phán.
Đọc minh họa dưới đây về cặp vợ chồng ý thức được Đức Chúa Trời kêu gọi bước vào công tác sinh viên. Hãy tìm những sự chỉ dẫn cho việc phải làm khi bạn bắt đầu tiến theo hướng mình cảm thấy Đức Chúa Trời đang hướng dẫn và những hoàn cảnh “đóng kín cánh cửa .” Hãy gạch dưới hoặc khoanh tròn những chỉ dẫn này. Tôi đã khoanh tròn trước một câu cho bạn .
Tôi đã trò chuyện với một cặp vợ chồng tuyệt vời, là những người nói họ đã được mời đến Saskatoon để thực hiện công tác sinh viên. Họ bắt đầu tiến trình công tác với tư cách những giáo sĩ và Hội Truyền Giáo nói: “Không!”
Kết luận của họ là: “Như vậy, chúng tôi đã phạm sai lầm.” Tôi khuyên họ đừng vội kết luận như vậy, nhưng hãy trở về và nhớ lại Đức Chúa Trời đã phán điều gì khi họ ý thức sự kêu gọi của Ngài. Họ đang bãi bỏ toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời vì cớ một chi tiết không diễn ra đúng như cách họ nghĩ.
Tôi yêu cầu họ trở về và làm sáng tỏ việc Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ làm. Có phải Ngài đang kêu gọi họ bước vào công tác truyền giáo? Có phải Ngài đang kêu gọi họ bước vào công tác sinh viên? Có phải Ngài đang kêu gọi họ đến Canada? Họ đã ý thức được Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ đến Canada và vào công tác sinh viên.
Lúc đó tôi nói: “Hãy cứ giữ nguyên ý thức đó về sự kêu gọi. Đừng vì một cánh cửa bị đóng mà cho rằng công tác đã chấm dứt. Hãy theo dõi xem Đức Chúa Trời, là Đấng kêu gọi các bạn, sẽ thực hiện lời phán của Ngài bằng cách nào. Khi Đức Chúa Trời phán một chỉ thị, Ngài sẽ khiến nó được thành. Hãy rất cẩn thận, đừng để hoàn cảnh hủy bỏ điều Đức Chúa Trời đã phán.”
Có thể Đức Chúa Trời có ý muốn họ đến một thành phố khác. Có thể Ngài muốn họ có một phương tiện chu cấp tài chánh khác hoặc có lẽ Ngài cần thêm thời gian để chuẩn bị họ cho công tác đó. Hãy để Ngài tiến hành những chi tiết vào đúng thời điểm của Ngài. Còn trong lúc này, hãy làm toàn bộ những gì mình biết phải làm, rồi chờ đợi chỉ dẫn kế tiếp.
Bạn sẽ làm một số việc gì khi đối diện với một hoàn cảnh mà dường như đóng kín cánh cửa của ý muốn Chúa .
Khi sự việc dường như trục trặc sau khi bạn đã tiến hành bước vâng lời, hãy:
° Xác định rõ điều Đức Chúa Trời đã phán và tìm ra đâu là “những ý bổ sung” của bạn vào điều Ngài đã phán.
° Hãy giữ nguyên điều Đức Chúa Trời đã phán.
° Hãy để Ngài thực hiện các chi tiết vào đúng thời điểm của Ngài.
° Làm tất cả những gì bạn biết phải làm.
° Sau đó chờ đợi Chúa đến khi Ngài bảo bạn phải làm gì kế tiếp.
Một công tác vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời đó là khiến cho dân sự được điều chỉnh phù hợp với Ngài. Ngài cần thì giờ để định hình chúng ta cho đến khi chúng ta trở nên chính xác điều Ngài muốn có nơi chúng ta. Giả sử bạn cảm thấy Đức Chúa Trời sắp làm một điều vĩ đại vì cớ lời Ngài đã phán trong Lời Ngài và qua sự cầu nguyện. Bạn ý thức Ngài sắp làm việc đó nhờ vào diễn tiến của các hoàn cảnh và các tín đồ khác (hội thánh) cũng đồng ý. Rồi sáu tháng trôi qua, bạn vẫn chưa thấy một điều nào vĩ đại cả. Đừng tiêu cực và buồn chán, ngã lòng. Hãy chờ đợi xem điều Đức Chúa Trời sắp làm trong bạn và trong những người quanh bạn để chuẩn bị bạn cho việc Ngài sắp làm. Bí quyết chính là mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời.
Câu hỏi : Làm sao tôi biết được lời mình vừa nhận đó đến từ Đức Chúa Trời, từ tư dục ích kỷ của mình, hay từ Satan?
Một số người đã nếm trải nhiều gian nan để nghiên cứu những phương cách của Satan, hầu có thể nhận ra lúc dường như có sự lừa dối của Satan. Tôi không làm như vậy. Tôi đã quyết tâm không tập trung vào Satan. Nó đã bị đánh bại. Đấng đang dẫn dắt tôi, Đấng hiện đang thực hiện ý muốn của Ngài qua tôi chính là Đấng chiến thắng. Cách duy nhất Satan có thể tác động đến công việc của Đức Chúa Trời qua tôi ấy là khi tôi tin Satan và không tin Đức Chúa Trời. Satan luôn luôn cố lừa dối bạn. Rút cuộc, Satan không thể ngăn trở điều Đức Chúa Trời đã hoạch định làm.
Đọc minh họa sau và xem thử bạn có rút ra được ứng dụng cho đời sống thuộc linh của mình không .
Cảnh Sát Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Mounted Police, hay the Mounties) đã huấn luyện nhân viên lo công tác chống giả mạo. Họ không bao giờ để cho nhân viên xem một tờ bạc giả nào cả. Họ biết chỉ có duy nhất một loại tờ 10 dollars tiền thiệt. Thế là họ nghiên cứu kỹ lưỡng tờ giấy bạc thiệt, đến nỗi bất cứ thứ nào không đạt tới tiêu chuẩn đó đều là bạc giả.
Bạn không thể hình dung toàn bộ những cách người ta có thể làm giả mạo tiền. Nhưng Cảnh Sát Hoàng Gia Anh không nghiên cứu cách người ta làm tiền giả. Họ nghiên cứu tờ tiền thiệt mà thôi. Bất cứ thứ nào không đạt đến tiêu chuẩn của tiền thiệt tức là tiền giả.
Khi đối diện với ý thức về phương hướng dẫn dắt, bạn có thể tự hỏi : “Đây là Đức Chúa Trời, tôi hay Satan .” Làm sao bạn chuẩn bị mình để biết rõ ràng Lời đến từ Đức Chúa Trời?Bạn nên tiếp cận chiến trận thuộc linh với Satan bằng cách nào? Hãy biết kỹ những đường lối của Đức Chúa Trời đến nỗi nếu có điều gì không đạt đến tiêu chuẩn của đường lối Đức Chúa Trời, hãy xây bỏ ngay. Đó chính là việc Chúa Giê-xu đã làm khi bị cám dỗ. Về bản chất, Chúa Giê-xu đã đáp thầm: “Này Satan, ta hiểu ngươi đang nói gì; nhưng đó không phải là lời ta vừa nghe từ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh phán...” (Xem Mat Mt 4:1-11) Chúa Giê-xu không hề thảo luận điều đó với Satan. Ngài không hề phân tích lời của nó. Ngài chỉ việc cứ làm theo điều Đức Chúa Trời vừa mới bảo Ngài làm cho đến khi chính Đức Chúa Trời bảo Ngài phải làm việc gì kế tiếp.
Câu Hỏi : Có Phải Đức Chúa Trời Có Một Kế Hoạch Cho Đời Sống Tôi Trong Cả Cõi Đời Đời?
Có phải Đức Chúa Trời lập kế hoạch đời sống bạn cho cõi đời đời, rồi buông lỏng cho bạn tự thực hiện kế hoạch của Ngài không? Kế hoạch của Đức Chúa Trời là dành cho mối quan hệ. Chúng ta gặp rắc rối khi cố buộc Ngài phải nói cho chúng ta biết xem Ngài muốn chúng ta trở thành một Cơ Đốc nhân làm việc trong giới kinh doanh, một nhạc trưởng, một giám đốc giáo dục, một vị truyền đạo, hay một giáo sĩ. Chúng ta muốn biết liệu Ngài muốn chúng ta phục vụ tại quê hương hay đến Nhật hay Canada. Đức Chúa Trời thường không ban cho chúng ta công tác chỉ một lần là đủ cả rồi để mặc bạn tại đó mãi mãi. Vâng, có thể bạn được giao một công việc tại một địa điểm nào đó trong khoảng thời gian dài; nhưng những công tác của Đức Chúa Trời đến với bạn trên cơ sở mỗi ngày.
Ngài kêu gọi bạn bước vào mối quan hệ mà tại đó Ngài là Chúa - tại đó bạn sẵn lòng làm và trở thành bất kỳ điều gì mà Ngài đã chọn. Nếu bạn chịu đáp ứng với Ngài như là Chúa, Ngài có thể hướng dẫn bạn làm và có được những đặc điểm mà bạn chưa bao giờ mơ tới. Nếu không chịu bước theo Ngài là Chúa, có thể bạn tự nhốt mình trong một công việc hay một công tác và bỏ lỡ điều Ngài muốn làm qua mình. Tôi nghe có người nói thế này: “Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm một..., cho nên công việc kia không thể nào là ý muốn của Ngài được.” Hay “Ân tứ thuộc linh của tôi là... nên chức vụ này không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tôi.”
Đức Chúa Trời không bao giờ ban một công tác mà lại không ban cho bạn năng lực để hoàn tất. Đấy chính là ân tứ thuộc linh - sự ban quyền năng siêu nhiên để hoàn tất công tác Đức Chúa Trời giao cho bạn. Đừng tập trung vào những tài năng, năng lực và những sở thích của mình khi xác định ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nghe nhiều người nói: “Tôi thật sự rất thích làm điều kia; do vậy, đó ắt hẳn là ý muốn của Đức Chúa Trời.” Kiểu đáp ứng này là hoàn toàn tập trung vào bản thân. Bạn cần phải trở nên người tập trung vào Đức Chúa Trời. Hãy đọc bài “The Day I Lay My Isaac Down” (bài “Ngày Tôi Buông Ysác Của Mình” - ở lề bên). Khi Đức Chúa Trời là Chúa, đáp ứng của bạn phải thế này:
Giả sử một thiếu niên trong hội thánh đến gặp bạn để xin lời khuyên. Cậu thiếu niên này nói : “Em nghĩ có thể Đức Chúa Trời đang kêu gọi em vào chức vụ. Anh có thể cho em biết mình nên làm một mục sư, một giáo sĩ hay một mục sư của chương trình Cơ Đốc giáo dục không? Em muốn mình phải hết sức cẩn thận. Em không muốn bỏ lỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình !”
Bạn sẽ đáp ứng thế nào? Liệt kê hay nêu vắn tắt điều bạn sẽ nói .

Bạn có chỉ cậu ấy đến với kế hoạch của Đức Chúa Trời như một mối quan hệ, chứ không như là mô tả công việc không? Bạn có giúp cậu nhìn thấy nhu cầu của cậu là đầu phục quyền tể trị Đấng Christ trên cơ sở hằng ngày không? Tôi tin bạn có khả năng để giúp cậu biết tập trung vào Đức Chúa Trời để biết và làm theo ý muốn Chúa.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn và chuẩn bị để đọc cho một bạn vào buổi nhóm của Nhóm Nhỏ tuần này .

Ý Muốn Đức Chúa Trời Và Hội Thánh
IVAH BATES ĐÃ LÀ MỘT ĐẦU GỐI
Trước đây tôi có nhắc đến Ivah Bates. Bà là một góa phụ sống tại nông trại và đã về hưu. Bà là một trong những người cầu nguyện vĩ đại nhất mà tôi đã từng được biết. Hội thánh chúng tôi là thân thể Đấng Christ, và chúng tôi gọi Ivah là đầu gối. Đức Chúa Trời đã đặt bà trong thân thể Ngài như là một người cầu nguyện đầy quyền năng.
Khi chúng tôi có những tân tín hữu, tôi sẽ gởi họ đến Ivah để bà nói cho họ biết cách cầu nguyện. Bà đã trang bị rất nhiều người cầu nguyện. Khi chúng tôi bắt đầu chức vụ lo cho sinh viên đại học, Ivah không biết cách hoạt động thế nào trong thân thể Đấng Christ có liên quan đến trường đại học này. Ai sẽ là người trang bị bà để hoạt động trong thân thể Đấng Christ trong chức vụ mới này? Chà, chính vị mục sư cho sinh viên của chúng tôi. Ông chia xẻ với Ivah cách bà có thể cầu nguyện cho trường đó. Bà không thay đổi vai trò của mình trong thân thể. Bà chỉ học cách để trở thành “đầu gối” (người cầu nguyện) cho trường đại học đó. Các sinh viên được báo cho biết: “Bất cứ khi nào các bạn sắp làm chứng cho một ai đó hay có một công tác nào đó trong chức vụ của chúng ta, hãy đến với Ivah và kể cho bà nghe. Bà sẽ cầu nguyện.”
Vì thế, một sinh viên tên Wayne đến nói với Ivah: “Thứ ba tới, con sẽ làm chứng cho Doug, bà cầu nguyện cho con nghe?” Ivah đồng ý. Bà ngưng mọi chuyện khác và bắt đầu cầu nguyện trong giờ trưa lúc Wayne đang làm chứng. Bà đã làm như vậy mỗi lần sinh viên cho bà biết họ đang làm gì. Chỉ có “bàn tay” đang đụng đến trường đại học, nhưng toàn thân thể đồng dự phần ăn khớp với nhau. Mỗi phần vận hành ngay tại chỗ Đức Chúa Trời đã đặt nó, để bàn tay có thể làm việc hiệu quả.
Khoảng ba tháng sau, trong giờ mời gọi tiếp nhận Chúa, một chàng trai tiến lên. Anh tiếp nhận Chúa. Tôi nói với hội chúng: “Đây là Doug. Anh vừa mới trở thành Cơ Đốc nhân.” Tôi nhìn về phía Ivah và bà đang hết sức cảm động và đang khóc. Bà chưa hề gặp Doug, nhưng bà đã cầu nguyện cho cậu suốt ba tháng.
Ai đã chinh phục Doug về cho Chúa? Cả thân thể Ngài!
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Một hội thánh địa phương cùng nhau sống bằng sự sống của Đấng Christ trong họ, đó chính là chiến lược của Đức Chúa Trời để thay đổi một thế giới đang hư mất! Điều đó thường bắt đầu từ chỗ Đức Chúa Trời cảm động lòng của một thành viên. Điều đó xảy ra trong đời sống của một mục sư ở bờ biển phía tây Java tại Indonesia. Vị mục sư này biết tiếng Anh, đã nghiên cứu qua Experiencing God , và đời ông đã được biến đổi một cách phi thường. Vì ông là một phần hết sức quan trọng của hội thánh địa phương, nên ông muốn mọi tín đồ của mình đều có cơ hội nghiên cứu tài liệu này nữa, nhưng họ không biết tiếng Anh. Ông bắt đầu công tác tốn thì giờ và cam go là dịch toàn bộ giáo trình sang thổ ngữ của mình. Các giáo sĩ thấy ông ngồi bên chiếc máy đánh chữ mỗi ngày ba đến bốn giờ để dịch. Ông là một người phung. Bàn tay ông bị thương, và người phung không thể ngồi yên lâu được. Nhưng tấm lòng của vị mục sư đã giữ ông ngồi bên chiếc máy chữ hết ngày này đến ngày kia, cho đến khi dân của ông có tài liệu cho riêng họ.
Khi nghe điều này, tôi đã khóc! Tôi hỏi vị giáo sĩ đang kể chuyện ấy cho mình xem liệu bà có chụp được bức hình của ông ngồi bên chiếc máy chữ cho tôi, cho thấy đôi bàn tay của ông được không. Bà bảo ông rất khiêm nhường, và có lẽ không cho bà chụp hình đâu. Nhiều năm sau, tại một buổi nhóm rất đông người tại Salt Lake City, tôi thấy vị giáo sĩ này chạy đến phía tôi, tay cầm theo một bức hình. “Tôi chụp được bức hình đó rồi. Bức hình của ông đây!” Tôi đã treo tấm hình ấy trong phòng cầu nguyện của mình, là nơi tôi có thể cầu nguyện cho vị mục sư yêu quý này cùng dân của ông, và được nhắc nhở rằng dân sự của Đức Chúa Trời trong mỗi hội thánh địa phương là quý biết dường nào đối với Đức Chúa Trời.
Hội Thánh
Tín hữu trong hội thánh cần được dạy cách đồng đi với Đức Chúa Trời. Họ cần biết cách để lắng nghe tiếng Ngài phán. Họ cần phải có khả năng tìm ra những việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Làm mục sư, tôi có trách nhiệm làm việc đó. Trong năm đầu tiên làm mục sư, tôi dành thì giờ để tìm xem Đức Chúa Trời đang làm việc gì trước khi tôi đến đó. Rồi tôi phải bỏ thì giờ ra hướng dẫn tín hữu bước vào một mối quan hệ với Đức Chúa Trời sao cho họ hiểu được hội thánh là gì và hội thánh phải vận hành cách nào.
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời ban sự hiện thấy và ban quyền năng cho những lãnh đạo thuộc linh mà Ngài đã kêu gọi. Rồi những người lãnh đạo này dẫn dắt dân sự. Bước đường đồng đi với Đức Chúa Trời và lòng nhạy bén của họ đối với những việc Ngài đang làm giữa dân sự là điều hết sức quan trọng. Hình ảnh về mẫu mực này được nhìn thấy trong Côngvụ 6.
Có lẽ một trong những thách thức lớn nhất cho Cơ Đốc giáo của thời chúng ta đó là thách thức các hội thánh đồng đi với Đức Chúa Trời sao cho thế gian biết được Ngài qua lời chứng của các hội thánh. Khi hội thánh để cho sự hiện diện và hoạt động của Đức Chúa Trời được thể hiện ra, thế giới đang theo dõi kia sẽ được kéo đến với Ngài. Làm sao để hội thánh bạn có thể trở thành thể loại hội thánh ấy? Trước hết, bạn phải hiểu được mình là ai trong mối quan hệ với Chúa và với nhau.
1. Hội thánh là tạo vật của Đấng Christ. Ngài đã lập hội thánh Ngài (Mat Mt 16:18) bằng cách dùng những mục sư và lãnh đạo được Đức Thánh Linh dẫn dắt (Eph Ep 4:11-13), và Ngài sắp đặt các thành viên trong đó theo ý Ngài muốn (ICo1Cr 12:18). Do đó, những lãnh đạo và những thuộc viên thuộc linh phải tôn trọng mục sư và mỗi thành viên mà Đức Chúa Trời đã đặt trong hội thánh của họ.
2. Hội thánh là thân thể sống của Đấng Christ có rất nhiều chi thể (12:27). Hội thánh không phải là một tòa nhà hay một tổ chức. Đó là tập thể của những người được xây dựng thành một thân thể sống.
3. Hội thánh liên hệ cách độc nhất vô nhị với Đấng Christ là đầu của thân thể (Eph Ep 1:22; 4:15-16). Mọi vấn đề trong hội thánh đều phải phục dưới quyền tể trị của Ngài.
4. Các thành viên của một hội thánh liên hệ độc đáo với mỗi thành viên khác trong hội thánh (Eph Ep 4:11-16; ICo1Cr 12:1-31). Mọi thành viên đều lệ thuộc lẫn nhau. Mọi thành viên đều cần nhau.
5. Hội thánh đang cùng với Đấng Christ thi hành sứ mạng trong thế giới của chúng ta để thi hành mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Cha (Mat Mt 28:18-20; IICo 2Cr 5:17-20). “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (ICo1Cr 3:9).
Trong mỗi cặp câu tuyên bố sau đây, một câu tuyên bố tập trung vào con người, và câu kia tập trung vào Chúa. Hãy đánh dấu vào câu tuyên bố tập trung vào Đức Chúa Trời .
q 1a. Một hội thánh kết quả được xây dựng bởi cấp lãnh đạo mạnh mẽ, sự tham dự tích cực của tín hữu, và sự tổ chức tốt.
q b. Đấng Christ đã gây dựng hội thánh Ngài qua sự phục vụ bởi quyền năng của Thánh Linh của mục sư, các lãnh đạo thuộc linh khác, và các chi thể trong Thân Thể Ngài.
q 2a. Đức Chúa Giê-xu Christ đã phó sự sống cho hội thánh, là thân thể sống của Ngài.
q b. Hội thánh là một tập thể được tổ chức hữu hiệu thành một cơ quan trong một cộng đồng địa phương.
q 3a. Mỗi hội thánh cần một giám đốc điều hành và Ban Điều Hành.
q b. Đấng Christ là Đầu của hội thánh.
q 4a. Khi hội thánh nhóm lại với nhau, các thành viên kinh nghiệm Đức Chúa Trời hành động trong Thân Thể thông qua đời sống của các thành viên khác.
q b. Việc đi nhóm là quan trọng vì để bày tỏ sự hậu thuẫn của chúng ta đối với tổ chức này.
q 5a. Hội thánh theo dõi để thấy Đức Chúa Trời đanh hành động ở đâu rồi cùng dự phần với Ngài trong sứ mạng cứu chuộc.
q b. Hội thánh đề ra những mục tiêu giá trị và có thể đạt được, còn các thuộc viên cống hiến điều tốt nhất của họ để đạt được những mục tiêu kia.
Những câu tuyên bố tập trung vào Đức Chúa Trời là 1 - b, 2 - a, 3 - b, 4 - a, 5 - a. Đức Chúa Trời thực sự hành động qua mục sư, các lãnh đạo thuộc linh khác và tín hữu trong hội thánh để hoàn tất các mục đích của Ngài. Tuy nhiên, rất nhiều tuyên bố đang phổ biến trong các hội thánh cho thấy trong công tác tôn giáo, chúng ta thường rất chăm vào con người. Chúng ta kể công cho trí thông minh và năng lực của con người mình nhiều hơn mức chúng xứng đáng nhận. Đức Chúa Trời mới là Đấng có quyền nhận vinh hiển xứng đáng với Ngài trong công việc của vương quốc Ngài.
Sống (Being) Quan Trọng Hơn Là Làm (Doing)
Cũng giống như các cá thể, các hội thánh thường quan tâm đến việc Đức Chúa Trời muốn họ làm hơn là điều Ngài muốn họ sống (hay trở thành). Sống làm hạng người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì còn quan trọng hơn là làm việc gì đó cho Ngài. Vâng, Đức Chúa Trời muốn hội thánh vâng lời Ngài bằng cách làm việc Ngài yêu cầu. Tuy nhiên, Ngài không thích hội thánh vi phạm các điều răn của Ngài để thực hiện xong một công tác. Bạn có hình dung Đức Chúa Trời phải cảm thấy thế nào khi hội thánh chia rẽ ra vì cớ sự thù ghét lẫn nhau, vì cớ nhóm này muốn làm điều này cho Đức Chúa Trời còn nhóm kia từ chối?
Bạn nghĩ gì? Khoanh tròn ý kiến của bạn dưới đây .
1. Đức Chúa Trời muốn hội thánh hoàn tất công tác được giao cho dùng nó có đem lại sự chia rẽ lớn đi nữa. Có hoặc Không?
2. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài bày tỏ tình yêu thương trên hết mọi điều khác. Có hoặc Không?
3. Miễn là làm công việc Chúa thì hội thánh có thể dùng những phương cách phi đạo đức hoặc phi pháp. Có hoặc Không?
Đối với một số người, đây là những câu hỏi rất gay go. Nhiều cá thể thường nghĩ rằng nếu làm công việc Chúa thì có thể làm bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết. Họ không ngần ngại vi phạm ý muốn thành văn của Đức Chúa Trời để hoàn tất điều mà họ nghĩ là ý muốn Chúa. Đức Chúa Trời muốn dân sự phải sống thánh khiết, tinh sạch và tinh khiết. Ngài quan tâm đến sự hiệp một của hội thánh - “hầu cho trong thân không có sự phân rẽ” (ICo1Cr 12:25). Ngài muốn các chi thể yêu thương nhau, vì thế gian sẽ biết chúng ta là môn đồ Ngài bởi tình yêu của chúng ta (GiGa 13:35). Đức Chúa Trời có thể hoàn tất công việc Ngài qua dân sự Ngài bằng phương pháp phù hợp với toàn bộ những điều răn Ngài cùng bản tánh Ngài.
Trong suốt Tân Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ một số những ao ước của Ngài cho hội thánh. Tôi muốn bạn ghi nhớ những điều này khi chúng ta cùng học đơn vị 10:
Đọc những câu Kinh Thánh sau. Ghép mỗi câu Kinh Thánh ấy với một trong ba câu trên đây. Viết câu tuyên bố phù hợp vào dòng bên dưới mỗi câu Kinh Thánh .
A. “Con cầu xin... Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến... Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến” (GiGa 17:20, 21, 23).

B. “Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau... Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.... Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta” (IGi1Ga 3:11, 18, 23).

C. “Chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (IPhi 1Pr 1:14-16)

D. “Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi Pl 2:14-15).

E. “Dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh” (Eph Ep 4:3).

Bạn sẽ đánh giá thế nào về sự trung tín của hội thánh mình với các mạng lịnh này? Hội thánh bạn có thánh khiết, tinh khiết, hiệp một và yêu thương không?


Các câu trả lời là: A - 2; B - 3; C - 1; D - 1; E - 2.
Biết Và Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời Trong Tư Cách Một Hội Thánh
Phần lớn những điều bạn nghiên cứu sẽ áp dụng cho hội thánh cũng như cho các nhân. Chẳng hạn:
° Đức Chúa Trời luôn luôn hành động trong và xung quanh một hội thánh.
° Đức Chúa Trời theo đuổi mối quan hệ yêu thương liên tục với hội thánh Ngài, mà tình yêu đó rất thực tế và cá nhân.
° Đức Chúa Trời mời hội thánh dự phần vào công tác Ngài.
° Khi hội thánh nhìn thấy nơi Đức Chúa Trời đang hành động, thì đó là chính là lời mời cùng Ngài dự phần vào việc Ngài đang làm.
° Đức Chúa Trời phán bởi Đức Thánh Linh qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, các hoàn cảnh và hội thánh.
° Hội thánh sẽ gặp khủng hoảng niềm tin khi Đức Chúa Trời mời họ dự phần vào công tác mà chỉ Ngài mới hoàn tất được. Cần phải có đức tin và hành động.
° Hội thánh phải thực hiện những điều chỉnh chủ yếu thì mới dự phần vào công tác của Đức Chúa Trời được.
° Hội thánh hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời để hoàn tất những công tác mang giá trị của nước Đức Chúa Trời.
° Ngoài Đức Chúa Trời, hội thánh không thể làm được điều gì xứng đáng với nước Ngài.
° Khi hội thánh vâng lời Đức Chúa Trời, họ sẽ tiến đến chỗ biết được Ngài bằng kinh nghiệm khi Ngài thực hiện những điều kỳ diệu qua họ.
Danh sách này có thể kéo dài mãi. Cách để hội thánh tiến đến chỗ biết được ý muốn Chúa và cách một cá nhân biết được ý muốn Ngài sẽ khác nhau. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Thân thể hành động với chức năng của một đơn vị cùng với những lãnh đạo và những thuộc viên thuộc linh. Hết thảy đều lệ thuộc lẫn nhau - họ cần lẫn nhau. Mỗi lãnh đạo và mỗi chi thể trong thân cần đến những người khác thì mới biết được đầy trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi chi thể giữ một vai trò trong thân thể (GaGl 6:1-5) và mỗi lãnh đạo có trách nhiệm đối với thân thể để trang bị các chi thể (Eph Ep 4:11-13). Mục sư chịu trách nhiệm về thân thể cũng như chịu trách nhiệm đối với thân thể.
Ví Dụ Về Đường Ray Xe Lửa
Giả sử mắt bạn có thể bảo với thân thể mình: “Chúng ta hãy đi xuôi theo những đường ray xe lửa này. Đường vắng hoàn toàn. Không hề thấy một chiếc xe lửa nào.” Thế là bạn bắt đầu bước trên những thanh ray.
Rồi giả sử tai bảo với cơ thể: “Tôi nghe có tiếng còi đến từ hướng kia.”
Mắt bạn cãi: “Nhưng tôi chẳng thấy điều gì trên đường ray cả. Chúng ta cứ tiếp tục bước đi thôi.” Rồi thân thể chỉ nghe theo mắt của bạn để tiếp tục bước đi.
Chẳng bao lâu tai lại nói: “Tiếng còi ngày càng lớn và càng gần hơn rồi!” Bấy giờ, chân bảo: “Tôi có thể cảm thấy những rung động khi con tàu đang đến. Tốt hơn chúng ta nên đưa thân thể ra khỏi những đường ray này!”
Nếu đây là cơ thể bạn, bạn sẽ làm gì? Đánh dấu chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Tôi sẽ ra khỏi đường ray càng nhanh càng tốt!
q 2. Tôi sẽ cho toàn bộ các chi thể trong thân biểu quyết rồi lấy đa số phiếu.
q 3. Tôi sẽ cố gắng bỏ qua mối xung đột này và hy vọng xung đột sẽ chấm dứt.
q 4. Tôi sẽ tin cậy mắt và cứ tiếp tục bước đi. Mắt chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.
Điều trên nghe có vẻ như một câu hỏi ngớ ngẩn. Đức Chúa Trời đã ban cho thân thể chúng ta nhiều giác quan khác nhau, và nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận thực hiện công việc của mình, toàn cơ thể hoạt động theo đúng cách đáng phải làm. Trong cơ thể chúng ta, chúng ta không biểu quyết dựa trên đa số phiếu, bỏ qua những giác quan đang xung đột, hay chọn cách chỉ lắng nghe một giác quan này và làm ngơ những giác quan khác. Sống kiểu đó rất nguy hiểm.
Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nên hội thánh vận hành tốt nhất khi các lãnh đạo và chi thể thuộc linh chia xẻ những gì họ cảm thấy Đức Chúa Trời muốn hội thánh sống (trở thành) và làm. Hội thánh cần nghe toàn bộ lời khuyên của Đức Chúa Trời qua những lãnh đạo thuộc viên và thuộc linh của mình. Như vậy, hội thánh có thể tiến bước trong sự tin quyết và trong hiệp một để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.
Viết phần tóm tắt ngắn về sự khác biệt giữa cách hội thánh biết được ý muốn Đức Chúa Trời với cách một cá nhân biết được ý muốn Đức Chúa Trời .Bạn có những thắc mắc nào về cách để một hội thánh biết được ý muốn của Đức Chúa Trời?


Câu Kinh Thánh học thuộc lòng đơn vị này tập trung vào hội thánh như một Thân Thể. Hãy viết câu đó vào bên lề và bắt đầu học thuộc lòng. Sau đó, ôn lại những câu thuộc lòng của bạn .
Khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ý muốn Ngài cho hội thánh, Ngài sẽ bắt đầu bằng cách phán với một hoặc nhiều cá nhân. Do bản chất sự kêu gọi của Ngài và công tác đến từ Đức Chúa Trời, nên đây thường là vị mục sư, dầu vẫn có thể là một thành viên khác trong Thân Thể Ngài. Công việc của mục sư là làm chứng cho hội thánh về điều mình ý thức Đức Chúa Trời đang phán. Các thành viên khác cũng có thể bày tỏ điều họ cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán. Toàn Thân Thể nhìn về Đấng Christ - tức Đầu của hội thánh - để tìm sự dẫn dắt. Ngài dẫn dắt mọi thành viên trong Thân Thể để hiểu được đầy đủ ý muốn của Ngài.
Có thể bạn thắc mắc về cách thực hành điều đó trong hội thánh mình. Một hội thánh có 50 thuộc viên sẽ thực hiện công việc này hơi khác với hội thánh có 5000 thuộc viên. Yếu tố quan trọng nhất không phải là phương pháp, nhưng là mối quan hệ với một Thân Vị. Đấng Christ là Đầu của hội thánh Ngài, và Ngài biết cách mỗi người có thể cộng tác độc đáo với Ngài để hiểu biết ý muốn Chúa. Hội thánh Giê-ru-sa-lem có hơn 3000 tín hữu, và Đấng Christ đã thực hiện được công tác Ngài qua họ, với sự dẫn dắt của các sứ đồ trong tư cách những nhà lãnh đạo thuộc linh.
Tại Saskatoon, khi Đức Chúa Trời cảm động và bày tỏ ý muốn của Ngài cho các thuộc viên trong hội thánh, tôi đã hướng dẫn với tư cách một mục sư của họ để chia xẻ với các thuộc viên khác của Thân Thể. Mọi người đều có cơ hội và được khuyến khích chia xẻ. Mọi người đều được khích lệ để đáp ứng như cách Đức Chúa Trời hướng dẫn mình. Điều này đã xảy ra không những trong giờ thờ phượng (thường là vào cuối buổi nhóm), mà còn trong những buổi nhóm cầu nguyện, những buổi họp ủy ban, các buổi họp bàn công chuyện, các lớp Trường Chúa Nhật, những buổi học Kinh Thánh tại gia, và trong những cuộc đối thoại cá nhân. Nhiều người đã gọi điện thoại đến văn phòng hội thánh và chia xẻ điều Đức Chúa Trời đang phán với họ trong giờ tĩnh nguyện. Một số khác chia xẻ điều họ kinh nghiệm tại sở làm hay tại trường học. Toàn hội thánh đã trở nên ý thức trong kinh nghiệm lẫn trong thực tiễn về sự hiện diện của Đấng Christ giữa vòng chúng tôi.
Khi nào các chi thể trong Thân Thể Hội Thánh có thể chia xẻ với người khác điều họ cảm thấy Đức Chúa Trời muốn hội thánh phải trở thành và phải làm? Xin nêu những ý kiến có trong phân đoạn trên kèm theo những ý kiến khác của bạn .

Hội thánh bạn có dành thời gian cho các chi thể trong Thân chia xẻ với hội thánh điều họ cảm thấy Đức Chúa Trời muốn hội thánh phải sống và phải làm không? Có q  Không q
Việc chia xẻ điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống bạn có thể giúp người khác gặp gỡ Đức Chúa Trời cách đầy ý nghĩa. Chẳng hạn, khi có người được hướng dẫn vào sự cam kết có ý nghĩa với Chúa trong một buổi nhóm của chúng tôi, tôi cho người ấy cơ hội để chia xẻ với Thân Thể Chúa. Đôi khi, lời chứng đó đã thôi thúc những người khác đáp ứng tương tự.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Biết Phân Biệt Ý Muốn Đức Chúa Trời Trong Tư Cách Một Thân Thể
Hội thánh sẽ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời không giống như cách cá nhân biết. Hội thánh tiến đến chỗ biết ý muốn Đức Chúa Trời khi toàn Thân Thể hiểu điều Đấng Christ - tức là Đầu - đang dạy cho họ.
Các cá nhân tiến đến chỗ biết ý muốn Đức Chúa Trời qua mối tương quan yêu thương thân mật với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh phán qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, hoàn cảnh, và hội thánh để bày tỏ chính Ngài, các mục đích của Ngài và các đường lối Ngài.
Ôn lại bài học trong đơn vị 6: “Đức Chúa Trời Phán Qua Hội Thánh ” (Trang 134- 137). Viết ra đây câu văn hay câu Kinh Thánh có ý nghĩa nhất mà bạn tìm thấy trong bài học đó .


Một cá nhân biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách nào?


Hội thánh bạn hiện đang lập quyết định bằng cách nào về những điều phải sống và phải làm?


Trước Lễ Ngũ Tuần (trong thời Tân Ước), Đức Thánh Linh không ngự trong đời sống của toàn bộ dân sự Đức Chúa Trời. Ngài chỉ giáng trên những cá nhân được chọn cho các mục đích của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán với dân sự qua một lãnh tụ - là một tiên tri, một thầy tế lễ, một vua, v.v... Ví dụ, Đức Chúa Trời sẽ nói cho Môi-se biết ý muốn của Ngài dành cho Y-sơ-ra-ên; và Môi-se sẽ nói cho dân sự biết họ phải làm gì. Bấy giờ (thường thường là như vậy) Y-sơ-ra-ên làm theo điều Môi-se bảo. (Ví dụ xem Dan Ds 9:1-5)
Trong Cựu Ước, Y-sơ-ra-ên biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách nào?


Khi Đức Thánh Linh giáng lâm trên hội thánh tại ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời đã đến ngự trong mỗi tín đồ. Ngài đã dựng nên Thân Thể - tức hội thánh địa phương - để mỗi chi thể đều cần đến mọi chi thể khác. Trong Thân Thể Đấng Christ, mỗi tín đồ đều có quyền trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời. Ngài có thể phán với bất kỳ mỗi thành viên trong Thân Thể. Ngài có thể hành động qua toàn Thân Thể để bày tỏ ý muốn Ngài.
Trong Tân Ước, Đức Thánh Linh cũng dẫn dắt các sứ đồ khi họ hướng dẫn hội thánh. Đức Chúa Trời dẫn dắt các thuộc viên và các lãnh đạo trong sự lệ thuộc lẫn nhau để phục vụ và lập quyết định. Các ví dụ trong Tân Ước minh họa sự lập quyết định chung dưới quyền tể trị của Đấng Christ:
° Việc Chọn Người Thay Thế Giu-đa - Cong Cv 1:12-26
° Việc Chọn Bảy Thầy Phó Tế - 6:1-7
° Lời Chứng Của Phi-e-rơ Cho Những Cuộc Hoán Cải Của Người Ngoại Bang - 11:1-18
° Ba-na-ba và Sau-lơ Được Sai Đi - 13:1-3
° Giáo Hội Nghị Giê-ru-sa-lem - 15:1-35
Hãy để ý trong các ví dụ trên có nhiều phương pháp khác nhau để đạt đến một quyết định. Ví dụ, giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem giải quyết một vấn đề quan trọng về giáo lý và sống đạo. Sau khi Phi-e-rơ và Gia-cơ phát biểu, “cả hội đồng đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô” nữa (15:12). Kế đó, cùng cả hội thánh bèn quyết định” (15:22). “Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng” (15:28).
Khi Đức Chúa Trời phán cùng một người về hội thánh, người đó nên chia xẻ với Thân Thể Chúa điều mà mình cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đã phán. Mỗi thành viên chia xẻ điều mình cảm nhận Đức Chúa Trời đang phán, và Thân Thể Chúa đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện để nhận biết ý muốn của Ngài dành cho Thân Thể. Đến đúng thời điểm Ngài, Đức Chúa Trời khẳng định với Thân Thể điều Ngài đang phán. Các ý kiến của cá nhân không có được tầm quan trọng đó. Ý muốn của Đức Chúa Trời là hết sức quan trọng. Không thể nêu ra một phương pháp đơn lẻ nào để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong tư cách một Thân Thể. Các mục sư, các lãnh đạo khác của hội thánh, và các thành viên phải có mối quan hệ như thế với Đức Chúa Trời và với Thân Thể hội thánh thì mới có được sự dẫn dắt thuộc linh. Khi Đấng Christ có thể dẫn dắt mỗi lãnh đạo thuộc linh và thuộc viên của Thân Thể vận hành đúng cách, toàn Thân Thể sẽ biết và được ban năng lực để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Hội thánh là Thân Thể, và mỗi lãnh đạo cùng thành viên được quyền trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Câu nào sau đây là phương cách hội thánh nên liên hệ với Đức Chúa Trời để hiểu biết ý muốn Ngài? Đánh dấu chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Hội thánh nên đề cử mục sư làm người trung bảo giữa Đức Chúa Trời và hội thánh. Đức Chúa Trời chỉ nói cho mục sư biết ý muốn của Ngài, rồi mục sư nói lại cho dân sự Chúa.
q 2. Các thành viên trong hội thánh nên trình bày các ý kiến của chính mình về điều mà hội thánh nên sống và nên làm. Sau đó, họ tranh luận với nhau xem ý kiến nào là đúng. Họ biểu quyết và lấy đa số phiếu.
q 3. Mục sư, lãnh đạo, và các thành viên nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt. Sau đó, mỗi người chia xẻ điều mình cảm nhận Đức Chúa Trời đang phán cùng hội thánh. Bấy giờ, toàn bộ các lãnh đạo và các thuộc viên sẽ hướng đến Đầu của Thân Thể - tức là Đấng Christ - và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Đấng Christ thuyết phục họ biết về ý muốn Ngài.
q 4. Phương cách khác:
Một hội thánh tiến đến chỗ biết được ý muốn Đức Chúa Trời khi toàn bộ Thân Thể hiểu được Đấng Christ muốn họ làm điều gì. Đối với một hội thánh, việc biết ý muốn Chúa có thể liên quan đến rất nhiều thuộc viên, chứ không phải chỉ một người mà thôi. Vâng, Đức Chúa Trời thường sẽ phán qua người lãnh đạo về điều Ngài muốn làm. Người lãnh đạo đó bấy giờ làm chứng cho Thân Thể biết mình đã cảm nhận ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Người lãnh đạo đó không buộc phải thuyết phục hội thánh rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Người lãnh đạo không buộc phải yêu cầu hội chúng làm theo mình và không được quyền chất vấn. Lãnh đạo khuyến khích Thân Thể đến với Đấng Christ để nhận lấy sự khẳng định từ Đầu (Đấng Christ). Đầu thực hiện công tác thuyết phục vào đúng thời khóa biểu của Ngài. Bấy giờ, toàn Thân Thể sẽ đi theo Đấng Christ - tức đi theo Đầu. Đây là lý do vì sao hội thánh phải học cách vận hành đúng chức năng như một Thân Thể với Đấng Christ là Đầu của hội thánh Ngài.
Một hội thánh truyền giáo mới đã đồng ý với nhau mua đất để xây nhà thờ đầu tiên của mình. Mục sư hướng dẫn hội thánh mua đất dựa trên một số lời hứa của người môi giới địa ốc. Hội thánh gặp nan đề vì người môi giới không giữ lời hứa sau khi thanh toán tài sản này. Tập thể này gặp rắc rối về tài chính và rất ngã lòng về toàn bộ dự án. Cuối cùng, mục sư tập trung hội thánh lại và cho họ biết về toàn bộ những thương lượng và những nan đề hiện tại. Hai thành viên đứng dậy nói: “Thưa mục sư, chúng tôi biết người môi giới kia gian lận. Anh ta đã lừa chúng tôi trong nhiều vụ giao kèo trước đó. Lúc đó chúng tôi e rằng không đồng ý với các kế hoạch của ông, vì làm như vậy thì dường như chúng tôi đang chống với Đức Chúa Trời.” May mắn thay, Đức Chúa Trời thật khoan nhân, và những nan đề kia được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này cho thấy rằng hội thánh cần vận hành chức năng như một Thân Thể để mỗi thành viên tự do chia xẻ điều mình biết hoặc cảm nhận là ý muốn Đức Chúa Trời.
Một hội thánh làm thế nào để tiến đến chỗ biết được ý muốn Đức Chúa Trời? Viết câu tóm tắt ngắn .


Việc Lập Quyết Định Của Hội Thánh
Khi Đức Chúa Trời ban những chỉ dẫn cho hội thánh chúng tôi tại Saskatoon, Ngài thường ban thông qua nhiều người khác chứ không qua tôi. Đa số họ là thuộc viên trong thân thể, là những người đã cảm nhận sự chỉ dẫn rõ ràng của Đức Chúa Trời rồi chia xẻ lại cho Thân Thể. Chúng tôi tạo cơ hội cho tín hữu chia xẻ điều mà họ cảm nhận Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng tôi trở thành hoặc phải làm. Khao khát của chúng tôi không phải là tìm xem ai ủng hộ và ai phản đối. Trong những buổi họp bàn công tác, chúng tôi không bao giờ hỏi để lấy biểu quyết: “Bao nhiêu người trong số quý vị ủng hộ và bao nhiêu người phản đối.” Đó là một câu hỏi sai. Mỗi khi đưa ra câu hỏi đó thì bạn đã tạo nguy cơ khiến hội thánh chia rẽ.
Câu hỏi đúng là: “Bao nhiêu người trong số các bạn cảm thấy Đức Chúa Trời rõ ràng đang dẫn dắt chúng ta tiến hành theo hướng này?” Đây là một câu hỏi khác hẳn. Câu hỏi này không yêu cầu thành viên nêu lên ý kiến của họ. Câu hỏi này yêu cầu họ biểu quyết dựa trên những gì họ cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán với hội thánh Ngài. Trong những vấn đề hết sức quan trọng, chúng tôi không bao giờ biểu quyết ngay lúc mình thảo luận vấn đề. Điều này giải tỏa được sức ép của việc cố làm cho người khác hiểu ý mình. Sau khi thảo luận, chúng tôi sẽ dành thì giờ cầu nguyện và tìm kiếm ý của Đấng Christ.
Giả sử năm mươi lăm phần trăm số tín hữu biểu quyết nói rằng: “Vâng, chúng tôi cảm thấy rõ ràng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta tiến hành theo hướng này.” Bốn mươi lăm phần trăm biểu quyết rằng: “Chúng tôi không cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng tôi rõ ràng theo phương hướng này.” Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi không bao giờ tiến hành. Lời phát biểu đó nói với tôi trong tư cách mục sư hai điều: (1) Đức Chúa Trời dường như đang dẫn dắt chúng tôi đi theo phương hướng đó, và (2) Thời điểm chưa đến, vì Đầu vẫn chưa đem toàn bộ phần còn lại của Thân Thể đến cùng một ý thức về phương hướng. Chúng tôi rõ ràng đã cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt theo phương hướng này vì cớ năm mươi lăm phần trăm chúng tôi đã cảm nhận được điều ấy. Nhưng chúng tôi biết thời điểm chưa đến vì bốn mươi lăm phần trăm vẫn chưa tiến đến được chỗ hiểu như vậy. Chúng tôi cầu nguyện, làm việc, và chờ xem. Chúng tôi để cho Đầu đem Thân Thể đến chỗ hiểu điều Ngài muốn làm qua chúng tôi. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm và đang hiện diện để đem chúng tôi đến chỗ đồng một ý một lòng (RoRm 15:5-6; ICo1Cr 1:10). Chúng tôi tin cậy Ngài và phó thác để Ngài làm việc đó.
Tín đồ thường hỏi: “Có phải ông luôn luôn đợi cho đến khi có được một trăm phần trăm số phiếu không?” Không, tôi biết chúng tôi có thể có một hoặc nhiều người đang ở ngoài mối tương quan với Chúa đến nỗi họ không thể nghe được tiếng Ngài. Có thể người khác đang cố tình không vâng lời. Tuy nhiên, chúng ta thường đợi cho đến khi những người biểu quyết hầu như nhất trí với nhau.
Tôi không giận hay ngã lòng với những người không đồng ý với phần Thân Thể còn lại. Sự bất đồng ý kiến của họ cho thấy có thể họ đã gặp trục trặc trong sự tương giao với Chúa. Là một mục sư, bấy giờ tôi sẽ dấn thân bên cạnh đời sống họ để xem Đức Chúa Trời có thể hành động qua tôi thế nào để giúp đem họ trở về mối tương quan đúng đắn với Chúa. Tôi đã luôn luôn phải cầu nguyện dứt điểm vấn đề này và chỉ đáp ứng khi Chúa dẫn dắt tôi.
Hãy suy gẫm những câu hỏi sau. Hãy viết vào lề bền câu trả lời vắn tắt cho mỗi câu hỏi .
1. Bạn có tin Đức Chúa Trời muốn Thân Thể Ngài tiến đến chỗ đồng một ý một lòng về ý muốn của Ngài dành cho Thân Thể không?
2. Bạn có tin Đức Chúa Trời có thể khiến dân sự Ngài hiệu được ý muốn Ngài không?
3. Bạn có tin Đức Chúa Trời có thể đem hội thánh CỦA BẠN đến kiểu sự hiệp một này không?
4. Bạn có sẵn sàng chờ đợi Chúa đến khi Ngài đã đủ thì giờ điều chỉnh các chi thể trong thân cho phù hợp với ý muốn của Ngài không?
Đây có thể là một trong những nơi mà bạn gặp phải khủng hoảng niềm tin. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ về vượt qua khủng hoảng này. Đức Chúa Trời có thể đem toàn hội thánh đến chỗ hiệp một ý về ý muốn của Ngài không? Có:
“Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giê-xu Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.”
RoRm 15:5-6
Chúa phán điều gì với bạn qua hai câu Kinh Thánh trên?

Thời Điểm Của Đức Chúa Trời
Có thể đánh mất những sự hướng dẫn tốt đến từ Đức Chúa Trời vì cớ bỏ lỡ thời điểm của Ngài. Hội thánh không những cần phải biết Đức Chúa Trời muốn họ làm điều gì , mà còn cần phải biết Ngài muốn họ làm việc đó khi nào nữa. Chúng ta phải chờ đợi cho đến thời điểm của Ngài. Chúng ta cần chờ đợi Ngài với tư cách một Thân Thể cho đến khi Ngài điều chỉnh chúng ta phù hợp với Ngài. Việc này phát triển sự kiên nhẫn đầy tin quyết nơi Chúa và lòng tin cậy đầy yêu thương đối với nhau.
Động Cơ Thật Sự
Tôi không bao giờ cố làm cho tín đồ chỉ hậu thuẫn một tổ chức, một chương trình, hay một con người. Tôi thách thức họ cầu hỏi xem Đức Chúa Trời muốn điều gì. Khi họ biết Đức Chúa Trời muốn điều gì rồi, phương án chọn lựa duy nhất ấy là sự vâng lời cách trung tín. Sự vâng lời đó có thể và thường đã được thể hiện qua một tổ chức, một chương trình, hoặc một chức vụ tập thể của hội thánh.
Điều nào sau đây sẽ thúc đẩy dân sự Đức Chúa Trời tiến đến chỗ trung tín vâng lời ý muốn Ngài một cách tốt nhất? Đánh dấu để chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Yêu cầu họ tìm xem Đức Chúa Trời muốn điều gì khi họ bước đi trong mối tương quan yêu thương mật thiết với Ngài. Khi Ngài phán rõ ràng, họ nên vâng lời Ngài.
q 2. Yêu cầu họ hậu thuẫn chương trình do giáo hội đề xướng.
q 3. Yêu cầu họ hậu thuẫn một vị lãnh đạo có ảnh hưởng trong hội thánh.
q 4. Yêu cầu họ đi theo sự giới thiệu của ủy ban.
q 5. Bảo họ: “Tôi đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời phán” và chờ họ hoàn toàn đồng ý.
Các hội thánh mà tôi đến phục vụ có rất nhiều truyền thống. Tôi cứ tiếp tục dạy dỗ, dạy dỗ, và dạy dỗ cho đến khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời - là vị Giáo Sư chung của chúng ta - đem chúng tôi đến chỗ đồng một ý một lòng. Chúng tôi bắt đầu phó thác cho Ngài và để Ngài có đủ thì giờ Ngài cần. Tôi cảm thấy trách nhiệm mục sư của mình là dẫn dắt dân sự vào một mối tương quan như thế với Chúa Giê-xu Christ, để họ sẽ biết rõ ràng khi nào Ngài đang phán. Sau đó, tôi yêu cầu họ vâng lời Đức Chúa Trời - chứ không phải giữ theo một chương trình, đi theo một tín đồ lãnh đạo đầy ảnh hưởng, một ủy ban hay vâng lời tôi. Đức Thánh Linh chính là Đấng Cảm Thúc thật của Cơ Đốc nhân.
Những buổi họp bàn công tác của chúng ta đã trở thành những thì giờ hào hứng nhất trong sinh hoạt của hội thánh. Tín hữu biết rằng tại buổi họp bàn công tác, chúng tôi sẽ nhìn thấy rõ ràng những phương hướng và hoạt động của Đức Chúa Trời. Họ muốn đến với những buổi họp bàn công tác vì thật cảm động biết dường nào khi hội thánh chúng tôi thấy Đức Chúa Trời bày tỏ các ý định và đường lối Ngài cho mình.
Hội thánh là một Thân Thể và có Đấng Christ là Đầu. Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt mỗi tín đồ. Sự hiện diện trong lòng của Ngài có thể dạy dỗ chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Tôi luôn để cho sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời của tôi được thử thách trong sinh hoạt của hội chúng - không phải vì cớ tôi nghĩ đặc điểm của tín đồ ra thế nào, nhưng vì cớ tôi biết đặc điểm của hội thánh.
Khi tôi ý thức Đức Chúa Trời muốn hội thánh mình làm một điều gì đó, với tư cách mục sư tôi luôn yêu cầu đại gia đình hội thánh cùng tôi tìm ra điều đó. Nếu tín đồ đồng đi với Đức Chúa Trời, thì tôi có thể tin cậy Đức Chúa Trời dẫn dắt họ. Điều này cũng đúng cho các mục sư và cho các thành viên khác của hội thánh nữa. Nếu tín đồ không bước đi trong mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời, thì tôi nương cậy Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi để giúp họ trở nên như Ngài muốn. Đức Chúa Trời không bỏ rơi dân sự Ngài, tôi cũng không nên bỏ rơi họ.
Với tư cách của hội thánh truyền giáo, tôi hướng dẫn các hội thánh trong hiệp hội của mình (một tập thể các hội thánh) cũng vận hành chức năng theo phương cách này nữa. Tôi phải mất một khoảng thời gian mới giúp được các mục sư hiểu cách bước đi theo lối này. Công việc chúng tôi đang làm không phải là chương trình của tôi, mà đó là công tác của Đức Chúa Trời. Toàn bộ hiệp hội các hội thánh có thể vận hành chức năng theo phương cách này không? Có, nếu bạn chịu giúp họ hiểu cách để đồng đi với Đức Chúa Trời theo đường lối đó.
Đức Chúa Trời đang phán với bạn điều gì về hội thánh bạn và về cách mà hội thánh bạn hiện đang lập các quyết định?Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thân Thể Của Đấng Christ, Phần 1
Thân Thể Của Đấng Christ Trong Rôma 12
Phao-lô viết thơ cho hội thánh tại Rôma và chỉ dẫn một số điều cho các thuộc viên biết về cách Thân Thể của Đấng Christ phải sống trong mối tương quan với nhau. Hội thánh cần phải học cách vận hành chức năng như Thân Thể của Đấng Christ. Những chỉ dẫn từ Phao-lô sẽ giúp bạn trong mối quan hệ với hội thánh mình.
Xin mở Kinh Thánh đến Rôma 12. Đọc những câu liệt kê dưới đây rồi trả lời câu hỏi .
1. Câu 1- 2. Phao-lô đề nghị hai điều gì cho các chi thể trong Thân, để cả thân sẽ có thể nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời? Xin hoàn tất câu sau.
Dâng thân thể mình làm...
Đừng làm theo... nhưng hãy biến hóa bởi...

2. Câu 3, 10, và 16. Bạn có thể làm một số việc cụ thể nào để ngăn ngừa những nan đề do kiêu ngạo gây ra?3. Câu 4-6: “Như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau.” Vì sao các chi thể khác trong thân lại quan trọng đối với bạn?


Câu 5 là câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn tuần này. Hãy viết ra dưới đây rồi bắt đầu học thuộc .
4. Câu 9 - 11. Bạn nghĩ trong số những chỉ thị được nêu ở các câu Kinh Thánh trên, thành viên trong hội thánh bạn cần phải thực hành điều nào nhiều hơn trước kia? (Chẳng hạn, bạn có thể trả lời: “Chúng tôi cần thực hiện nhiều hơn việc chia xẻ với những người túng thiếu trong dân sự Đức Chúa Trời.”) Hãy đánh dấu chọn những câu nào có thể áp dụng.
q Yêu thương thành thật
q Gớm sự dữ
q Mến sự lành
q Hết lòng với nhau.
q Kính nhường nhau.
q Sốt sắng hầu việc Chúa
q Vui mừng trong sự trông cậy.
q Nhịn nhục trong sự hoạn nạn.
q Trung tín trong sự cầu nguyện.
q Chia xẻ với những người đang thiếu thốn trong dân sự Chúa.
q Ân cần tiếp khách.
Của lễ sống và tâm trí được đổi mới là điều cần thiết để “thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (câu 2). Sự kiêu ngạo có thể gây ra nhiều nan đề trong Thân Thể. Bạn nên nghĩ về mình với sự đánh giá tỉnh táo, coi người khác tôn trọng hơn mình, sống hài hòa, và kết bạn với những người ở địa vị thấp. Các tín hữu trong hội thánh cần thực hành toàn bộ những chỉ dẫn được nêu trong câu 9- 21. Lưu ý: việc tuân giữ những chỉ dẫn này có thể sẽ phải trả giá rất đắt!
Hãy dừng lại để cầu nguyện về những đường lối cụ thể mà Đức Chúa Trời có thể muốn hội thánh bạn hành động nhiều hơn nữa như một thân thể của Đấng Christ vậy .
Đức Thánh Linh Trang Bị Mỗi Chi Thể Để Vận Hành Trong Thân .
Phần đầu của ICo1Cr 12:1-31 nói về việc Đức Thánh Linh ban năng lực cho mỗi thành viên. Câu 7 nói: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung” (12:7). Đức Thánh Linh Chính Là Sự Ban Cho (Cong Cv 2:38). Đức Thánh Linh tỏ ra (làm cho thấy rõ ràng, bày tỏ ra cho biết; tiết lộ) chính Ngài cho mỗi thành viên trong thân vì lợi ích chung của cả thân.
Đánh dấu chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau. Dựa vào ICo1Cr 12:7 trên đây để trả lời .
1. Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài cho ai?
q a. Chỉ một vài cá nhân hết sức thiêng liêng.
q b. Chỉ cho những lãnh đạo của hội thánh.
q c. Cho mỗi tín đồ.
2. Vì sao Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài cho tín đồ?
q a. Để cá nhân đó có thể được phước.
q b. Để cá nhân đó có thể khiến người ta chú ý đến mình.
q c. Để toàn thân thể có thể được lợi ích từ công việc của Ngài.
Bạn có đánh dấu chọn câu cuối trong mỗi câu hỏi không? Tốt lắm! TOÀN BỘ các thành viên của hội thánh - tức thân thể của Đấng Christ - đều được ban ân tứ bởi sự hiện diện của Thánh Linh. Từng trải của mỗi người về Đức Thánh Linh là vì lợi ích chung của cả thân thể chứ không phải chỉ cho riêng người ấy. Đó là lý do vì sao chúng ta cần đến nhau. Không có một thân thể khỏe mạnh và vận hành đúng chức năng, hội thánh sẽ vuôt mất phần lớn ích lợi mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh.
Cựu Ước chính là vườn trẻ cho sự hiểu biết về công tác của Đức Thánh Linh. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh giáng trên các cá nhân để giúp họ làm thành công tác Đức Chúa Trời đã giao. Môi-se đã nhận công tác làm một người quản trị, vì vậy Đức Chúa Trời trang bị Đức Thánh Linh Ngài cho ông quản trị.
Đức Chúa Trời ban cho mỗi Quan Xét một công tác. Rồi Thánh Linh Đức Chúa Trời đã giáng trên mỗi người và trang bị người ấy để hoàn tất công tác được giao. Đa-vít được kêu gọi làm vua khi ông còn người chăn chiên. Làm sao ông có thể làm vua khi mình chưa bao giờ làm vua? Thánh Linh Đức Chúa Trời đã giáng trên ông và trang bị để ông làm vua. Êxêchiên được kêu gọi làm một tiên tri. Làm sao ông làm tiên tri được? Kinh Thánh nói Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng trên ông và khiến ông làm mọi điều Đức Chúa Trời truyền bảo (Exe Ed 2:1-3:27).
Đây là khuôn mẫu chúng ta thấy trong Cựu Ước:
1. Đức Chúa Trời giao công tác cho một người.
2. Đức Thánh Linh được ban xuống để trang bị người ấy cho công tác.
3. Bằng chứng về sự hiện diện của Đức Thánh Linh chính là người ấy có năng lực để hoàn tất hiệu quả công tác qua sự ban quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh.
Những người cất Đền Tạm là một ví dụ rõ ràng. Đức Chúa Trời ban cho Môi-se những chi tiết cụ thể về cách để dựng Đền Tạm (XuXh 25:1-31:18). Ngài muốn đền được xây chính xác theo như Ngài đã truyền cho Môi-se. Rồi Đức Chúa Trời phán: “Nầy, ta đã kêu tên Bếtsalêên, con trai của Uri, cháu của Hurơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ.... Đây, ta lại cho một người phụ việc, tên là Ôhôliáp... Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi” (31:2-3, 6). Làm sao Môi-se biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời có giáng trên những người này hay không? Ông hẳn đã nhìn xem họ làm việc. Nếu họ được ban năng lực để thực thi công tác Đức Chúa Trời giao, Môi-se biết Thánh Linh Đức Chúa Trời đã giáng trên họ.
Trong suốt Cựu Ước, Đức Chúa Trời luôn hiện diện để trang bị cho cá nhân thực hiện một công tác thiên thượng. Đức Chúa Trời không ban cho một con người một sự vật. Chính Ngài là Sự Ban Cho. Đức Thánh Linh bày tỏ sự hiện diện Ngài bằng cách trang bị mỗi cá nhân để vận hành ngay tại chỗ Đức Chúa Trời đã giao cho người.
Khuôn mẫu cho sự hoạt động của Thánh Linh trong Cựu Ước là gì? Dùng những gợi ý dưới đây và mô tả khuôn mẫu. Cứ liếc nhìn bài nếu bạn cần sự trợ giúp .
Công tác được giao -

Sự Ban Cho -

Bằng chứng -

Khi các thuộc viên của hội thánh bắt đầu xem xét các ân tứ thuộc linh, đôi khi họ gặp khó khăn vì nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban cho họ một điều gì đó - giống như một thành tố được gọi là sự quản trị vậy. Không, Ngài không ban một điều gì đó; Ngài ban chính mình Ngài. Sự Ban Cho này là một Thân Vị. Thánh Linh trang bị bạn bằng chính năng lực quản trị của Ngài . Vì vậy, sự quản trị của Ngài bắt đầu trở thành sự quản trị của bạn. Những gì bạn quan sát được khi thấy ân tứ thuộc linh được thực thi thì đó chính là sự tỏ ra của Đức Thánh Linh - bạn nhìn thấy Đức Thánh Linh trang bị và ban năng lực cho một cá nhân bằng những năng lực và tài năng của Ngài để hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời.
Đọc GiGa 14:10; ICo1Cr 12:7 ở lề bên. Câu nào sau đây là định nghĩa đúng hơn về ân tứ thuộc linh? Đánh dấu chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Ân tứ thuộc linh là sự bày tỏ của Đức Thánh Linh đang hành động trong và qua đời sống của một người để đem lại lợi ích chung cho thân thể Đấng Christ.
q 2. Ân tứ thuộc linh là một năng lực đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho con người để người ấy có thể hoàn tất công tác Đức Chúa Trời giao cho hội thánh.
Đức Chúa Giê-xu phán: “Ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài” (GiGa 14:10). Ngay trong những công tác làm phép lạ của Chúa Giê-xu, chính Đức Chúa Cha đang tự tỏ bày Ngài ra. Đức Chúa Cha ở trong Đức Chúa Giê-xu, và Ngài hành động qua Chúa Giê-xu để hoàn tất các ý định Ngài. Định nghĩa đầu tiên trên đây tập trung vào Đức Chúa Trời và điều Ngài làm qua chúng ta. Định nghĩa thứ nhì tập trung nhiều hơn vào những gì tôi nhận được để có thể làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời và cho hội thánh Ngài. Xin nhớ, Đức Chúa Giê-xu phán: “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (GiGa 15:5). Ân tứ thuộc linh là sự bày tỏ Đức Chúa Trời đang hành động qua bạn.
Thân Thể Của Đấng Christ Trong ICôrinhtô 12
Phần thứ nhất của ICo1Cr 12:1-31 nói Đức Thánh Linh tự bày tỏ Ngài qua nhiều cách khác nhau. Ngài bày tỏ chính Ngài cho mỗi một tín hữu. Phần thứ nhì của đoạn này nói về Thân Thể.
Đọc danh sách tóm tắt sau. Sau đó đọc 12:11-31 rồi xem thử bạn có thể tìm ra ít nhất một câu Kinh Thánh hậu thuẫn cho mỗi câu tuyên bố dưới đây không. Viết số của câu Kinh Thánh đó vào bên cạnh lời tuyên bố .
(Những) câu _____ 1. Đức Thánh Linh quyết định ai sẽ được giao công tác, và Ngài ban năng lực cho mỗi lãnh đạo và thuộc viên thuộc linh để hoàn tất công tác Đức Chúa Trời.
(Những) câu _____ 2. Thân Thể là một đơn vị duy nhất được hợp thành từ nhiều bộ phận.
(Những) câu _____ 3. Các chi thể của thân không quyết định vai trò của riêng mình trong Thân.
(Những) câu _____ 4. Đức Chúa Trời đặt các lãnh đạo và các thuộc viên thuộc linh trong thân tại nơi mà Ngài muốn đặt họ.
(Những) câu _____ 5. Thân thể không hoàn chỉnh nếu thiếu toàn bộ những lãnh đạo và những chi thể thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Thân.
(Những) câu _____ 6. Các chi thể trong thân cần mọi chi thể khác của thân.
(Những) câu _____ 7. Thân thể phải được hiệp làm một, chứ không bị chia ra.
(Những) câu _____ 8. Các chi thể trong thân phải đồng quan tâm lẫn nhau.
(Những) câu _____ 9. Các lãnh đạo và các chi thể thuộc linh trong thân có những công tác khác nhau từ Đức Chúa Trời để làm lợi ích cho cả thân.
Ở những câu trên, có thể bạn tìm được những câu Kinh Thánh khác hoặc tìm được ít số câu Kinh Thánh hơn, nhưng sau đây là những câu trả lời khả dĩ: 1 - câu 11; 2 - câu 12 - 14; 3 - câu 15 - 17; 4 - câu 18; 5 - câu 17 - 20; 6 - câu 21 - 24; 7 - câu 25; 8 - câu 25 - 26; 9 - câu 28 - 30.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thân Thể Của Đấng Christ Phần 2
Phao-lô viết cho hội thánh Côrinhtô, một hội các tín hữu ở địa phương, và nói: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy” (ICo1Cr 12:27). Cơ thể của bạn cần mỗi một chi thể để có thể sống bình thường và khỏe mạnh thể nào, thì hội thánh cũng cần mỗi một thuộc viên thể ấy để sống một đời sống bình thường và khỏe mạnh của hội thánh. Không thành viên nào có thể nói với thành viên khác rằng “ta không cần đến ngươi.” Không có thành viên khác của hội thánh (tức Thân Thể), bạn sẽ không thể kinh nghiệm sự sống trọn vẹn Đức Chúa Trời đã định dành cho bạn. Khi thiếu một chi thể hay một chi thể không vận hành đúng như Đức Chúa Trời đã định, cả phần thân thể còn lại sẽ mất đi sự sống trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã định cho hội thánh.
Đức Chúa Trời đặt các chi thể trong thân theo ý Ngài muốn. Nếu Ngài khiến một ai đó là “mắt,” thì Thánh Linh sẽ trang bị để người ấy nhìn thấy. Nếu Đức Chúa Trời khiến một người là “tai,” Thánh Linh sẽ trang bị cô ấy để nghe. Nếu Đức Chúa Trời đặt một người làm “bàn tay,” Thánh Linh sẽ trang bị anh để hoạt động như một bàn tay. Trong những câu Kinh Thánh của Tân Ước nói về Thân Thể của Đấng Christ, công tác của Đức Thánh Linh chính là ban năng lực để thực hiện chức năng trong công tác đúng ngay tại chỗ Đức Chúa Trời đã đặt mình trong thân. Không phải mọi thành viên đều là sứ đồ, tiên tri, thầy giáo v.v...; nhưng mỗi người thực sự có một chức năng do Đức Chúa Trời ban. Mỗi người thực thi chức năng ngay tại chỗ Đức Chúa Trời đặt để mình trong thân để toàn thân thể vận hành khớp với nhau.
Dưới đây là một số câu mà có lẽ thuộc viên hội thánh đã nói. Chúng có thể phản ảnh quan điểm không đúng về hội thánh với tư cách Thân Thể của Đấng Christ. Nếu nghe một chi thể trong hội thánh nói câu ở cột bên trái, thì bạn có thể dùng nguyên tắc Kinh Thánh nào ở cột bên phải để giúp người ấy hiểu cách Đức Chúa Trời đã định cho hội thánh hoạt động? Bạn có thể kể ra nhiều hơn một nguyên tắc. Viết số của nguyên tắc trước mỗi câu ở cột bên trái. Nếu đồng ý với câu nói đó, xin viết “đồng ý” bên cạnh. Nếu có những thắc mắc nghiêm trọng về bất kỳ câu nào, xin viết những thắc mắc của bạn vào bên lề để thảo luận trong nhóm nhỏ .
Câu Tuyên Bố
_____ A. “Tôi nghĩ mình nên soát lại danh sách hội thánh và xóa tên toàn bộ những ai không còn đi nhóm nữa.”
_____ B. “Bill đã tự chuốc họa vì phạm pháp. Hắn bị nhốt tù thì cũng chẳng can gì đến tôi.”
_____ C. “Tôi nghĩ nên chọn tôi làm trưởng ban chấp sự. Suy cho cùng, tôi đã là thuộc viên trung tín của hội thánh này suốt 42 năm rồi.”
_____ D. “Nếu không làm giáo viên Trường Chúa Nhật được, tôi sẽ bỏ nhóm tại hội thánh này.”
_____ E. “Tôi không cần quan tâm đến chuyện toàn bộ hội thánh nghĩ Đức Chúa Trời đang dẫn dắt họ để yêu cầu tôi phục vụ trong vai trò đó. Xưa nay tôi chưa hề là... và tôi biết mình không làm được. Tôi không có những tài năng cần thiết.”
_____ F. “Nếu mười gia đình đó không đồng ý với đại đa số thì có chuyện gay go đấy. Trong hội thánh này, đa số sẽ thắng. Nếu không thích những gì chúng ta đang làm, họ có thể đi nơi khác.”
_____ G. “Vì Đức Chúa Trời đã cho tôi biết ý muốn Ngài cho hội thánh này là gì rồi, nên toàn bộ những việc quý vị làm đó là phải lắng nghe tôi. Ai không đồng ý với tôi thì đó là người không thiêng liêng và đã đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời.”
Các Nguyên Tắc
1. Đức Thánh Linh quyết định người sẽ được giao công tác và ban năng lực cho mỗi lãnh đạo và thuộc viên thuộc linh để hoàn tất công tác Đức Chúa Trời.
2. Thân Thể là một đơn vị duy nhất được hợp thành từ nhiều bộ phận.
3. Các chi thể của thân không quyết định vai trò của riêng mình trong Thân.
4. Đức Chúa Trời đặt các lãnh đạo và các thuộc viên thuộc linh trong thân tại nơi mà Ngài muốn đặt họ.
5. Thân thể không hoàn chỉnh nếu thiếu toàn bộ những lãnh đạo và những chi thể thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Thân.
6. Các chi thể trong thân cần mọi chi thể khác của thân.
7. Thân thể phải được hiệp làm một, chứ không bị chia ra.
8. Các chi thể trong thân phải đồng quan tâm lẫn nhau.
9. Các lãnh đạo và các chi thể thuộc linh trong thân có những công tác khác nhau từ Đức Chúa Trời để làm lợi ích cho cả thân.
Tôi tin mỗi câu nói trên đều phản ảnh sự hiểu biết sai về hội thánh trong tư cách Thân Thể của Đấng Christ. Một số nguyên tắc tôi sẽ dùng là A - 5 và 6; B - 8; C - 3 và 4; D - 1 và 3; E - 1; F - 7; G - 2,5 và 6. Mỗi khi đánh giá phương cách vận hành của Thân Thể Hội Thánh, bạn nên nhớ ít nhất ba mối quan tâm sau đây:
Trong danh sách ba điều quan tâm trên, khoanh tròn một hoặc hai từ ngữ chìa khóa trong mỗi câu để giúp bạn nhớ ba mối quan tâm ấy. Khi đọc những đáp ứng dưới đây, hãy gạch chân những câu nào giúp bạn vận hành đúng chức năng trong Thân Thể của Đấng Christ. Nếu có thắc mắc hay lo ngại, hãy viết chúng vào lề để thảo luận trong buổi nhóm Nhóm Nhỏ .
A. “Tôi nghĩ mình nên soát lại danh sách hội thánh và xóa tên toàn bộ những người nào không còn đi nhóm nữa .” Câu hỏi đầu tiên mà hội thánh này cần nêu ra ấy là: những người này có phải là chi thể trong thân của Đấng Christ không - họ có phải là Cơ Đốc nhân không? Nếu Đức Chúa Trời đã thêm họ vào trong Thân Thể của các bạn vì cớ đó chính là nơi Ngài muốn đặt họ (ICo1Cr 12:18), bạn có quyền để loại họ ra sao? Hội thánh cần toàn bộ các chi thể mà Đức Chúa Trời đã ban cho thân (nguyên tắc 5 và 6). Hội thánh này nên cầu nguyện cho mình thấy cách để đem những thuộc viên sa ngã này trở về với mối thông công tích cực.
B. “Bill đã tự chuốc họa vì phạm pháp. Hắn bị nhốt tù thì cũng chẳng can gì đến tôi .” Khi một chi thể chịu khổ, cả thân chịu khổ (ICo1Cr 12:26), dẫu cho sự chịu khổ là hậu quả của tội lỗi. Các chi thể trong thân của Đấng Christ được truyền lệnh phải yêu thương nhau. Hãy đọc 13:1-13 nếu muốn thấy tình yêu sẽ đáp ứng bằng cách nào trong thân. Hãy tỏ lòng quan tâm đến mọi chi thể trong thân (Nguyên Tắc 8).
Bạn còn nhớ gạch chân những câu nào giúp bạn thực hiện đúng chức năng trong Thân Thể của Đấng Christ không? Đừng quên gạch chân nhé. Lát nữa, tôi sẽ yêu cầu bạn ôn lại những điều này .
C. “Tôi nghĩ nên chọn tôi làm trưởng ban chấp sự. Suy cho cùng, tôi đã là thuộc viên trung tín của hội thánh này suốt 42 năm rồi .” Đây có thể là một ước vọng ích kỷ, chỉ biết chăm vào bản thân mình. Chúng ta phục vụ trong hội thánh bởi Đức Chúa Trời đã giao công tác ấy (Nguyên Tắc 3 và 4). Chúng ta không chọn chức năng riêng của mình. Nếu Đức Chúa Trời dự định cho bạn phục vụ trong một cương vị cụ thể nào đó, thì Đầu (tức Đức Chúa Giê-xu Christ) có thể khiến cho phần Thân Thể còn lại nhận ra điều đó. Bạn có tin cậy Ngài làm việc đó qua Thân Thể không?
D. “Nếu không làm giáo viên Trường Chúa Nhật được, tôi sẽ bỏ nhóm tại hội thánh này .” Hội thánh cần phải nhạy bén với những gì mà người khác cảm thấy có thể Đức Chúa Trời đang hướng dẫn họ làm. Các nguyên tắc 1 và 3 tập trung sự chú ý vào sự kiện: Đức Chúa Trời là Đấng phải quyết định nơi mà một người thực hiện chức năng trong cơ thể. Hãy tin cậy Ngài khiến cho Thân Thể biết điều đó. Ủy ban bổ nhiệm những cương vị lãnh đạo trong hội thánh phải cầu nguyện thật nhiều để biết được ý muốn Đức Chúa Trời. Cả cá nhân lẫn hội thánh đều phải cẩn thận tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài sẽ làm sáng tỏ ý muốn của Ngài.
E. “Tôi không cần quan tâm đến chuyện toàn bộ hội thánh nghĩ Đức Chúa Trời đang dẫn dắt họ để yêu cầu tôi phục vụ trong vai trò đó. Xưa nay tôi chưa hề là ... và tôi biết mình không làm được. Tôi không có những tài năng cần thiết .” Một nan đề chúng ta thường gặp trong Thân Thể ấy là hiếm khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành động. Chúng ta chỉ nhìn thấy con người. Tôi cố gắng để nhìn xem Đức Chúa Trời hành động trong dân sự Ngài. Nguyên tắc 1 nói rằng Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực cho một người thực hiện bất kỳ công tác nào Đức Chúa Trời giao cho. Chỉ vì bạn chưa hề thực hiện công tác đó trước đây, hoặc vì bạn nghĩ mình không có kỹ năng, thì điều đó không nhất thiết có nghĩa Đức Chúa Trời không ban cho bạn công tác đó. Môi-se đã phản đối nhiều điều giống y như người này khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông bên bụi gai cháy. Hãy hết sức xem trọng điều mà Thân Thể ý thức là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy đem điều mà Thân Thể cảm nhận đến với Chúa và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn một cách chính xác.
Hãy sẵn sàng đáp ứng như đáp ứng với Chúa. Hãy hết lòng như phục vụ cho Chúa. Cương vị đó trong sinh hoạt của hội thánh có thể trở thành một trong những nơi hoạt động hào hứng của Đức Chúa Trời. Đứng làm công việc đó như chỉ để điền vào một công việc. Hãy làm như thể làm cho Chúa.
Liệu việc dạy cho những cậu thiếu niên ngang bướng có trở thành một công tác đặc biệt từ Đức Chúa Trời không? Ít lâu sau khi tôi bắt đầu dạy những cậu thiếu niên tại hội thánh ở California, 23 cậu thiếu niên thân mình đầy giòi bọ đã bước vào ngồi ở dưới nhà thờ. Không có cậu nào là Cơ Đốc nhân cả. Đức Chúa Trời đã đặt tôi ở giữa nhóm người trẻ tuổi đầy thương tích này. Trong vòng ba tháng, 22 trong số 23 thiếu niên kia đã biết Chúa. Đời sống biến đổi của họ đã làm tan rã một băng đảng gọi là “Bọn Tiện Dân” (Untouchables). Khu vực nhà thuê giá rẻ nơi các em đang sống tập trung rất nhiều tội phạm. Tỷ lệ tội phạm đã giảm lạ thường khi Đức Chúa Trời đem 22 cậu thiếu niên này đến đức tin cứu rỗi trong Đấng Christ.
Đức Chúa Trời có thể bày tỏ Ngài bất kỳ nơi đâu trong sinh hoạt của hội thánh khi bạn chịu để cho Ngài đặt để đời sống bạn tại đó. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời điền vào vị trí đó và cương vị đó trong sinh hoạt của hội thánh bằng chính sự hiện diện của Ngài. Bạn có thể trở thành chất xúc tác để hoàn toàn đảo ngược tình thế của hội thánh đó.
Trong những câu A- E, những điều nào bạn gạch chân đã giúp thực hiện chức năng hiệu quả hơn trong Thân Thể của Đấng Christ?

F. “Nếu mười gia đình đó không đồng ý với đại đa số, vấn đề gay go đấy. Trong hội thánh này, đa số sẽ thắng. Nếu không thích những gì chúng ta đang làm, họ có thể đi nơi khác .” Hội thánh vận hành theo quy luật của Đầu - tức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta thường giải quyết vấn đề bằng luật của đa số, vì không muốn đợi đến khi Đầu có thời gian để thuyết phục Thân Thể về ý muốn Ngài. Nếu chúng ta chịu hy sinh sự hiệp một của Thân Thể để cho số đông này có thể đạt được ý nguyện của họ, thì chúng ta không xem trọng ICo1Cr 12:25 (Nguyên tắc 7). Không phải Chúa Giê-xu đã cầu nguyện xin sự hiệp một của hội thánh trong GiGa 17:1-26 để thế gian có thể tin Ngài sao? Chúng ta phải cưu mang gánh nặng tương tự về sự hiệp một. Hãy để cho Chúa Giê-xu - tức Đầu - có thì giờ để thực hiện công tác thuyết phục ấy. Khi Ngài đã khiến cho Thân Thể hiểu được ý muốn Ngài, thì bấy giờ mới đến đúng lúc để tiến hành tiếp! Mỗi thuộc viên đều quý báu đối với Đức Chúa Trời.
G. “Vì Đức Chúa Trời đã cho tôi biết ý muốn Ngài cho hội thánh này là gì rồi, nên toàn bộ những gì mà quý vị làm đó là phải lắng nghe tôi. Ai không đồng ý với tôi thì đó là người không thiêng liêng và đã đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời .” Nguyên tắc 2, 5, và 6 áp dụng ở tại đây. Khi mắt bắt đầu nhìn thấy, mắt có khuynh hướng nói: “Này tay kia, sao ngươi không thấy điều ta thấy? Ngươi chẳng thiêng liêng chút nào.”
Bàn tay tội nghiệp mới nói: “Tôi không thấy được, vì tôi là tay mà.”
Mắt quên rằng thân thể không phải là một bộ phận nhưng nhiều bộ phận (ICo1Cr 12:14). Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho mỗi người. Tại sao vậy? Vì lợi ích chung. Khi mắt nhìn thấy, thì mắt không nhìn cho mắt. Cảnh mắt nhìn được là để cho thân thể. Cảnh nhìn được không phải vì cớ mắt, để mắt có thể bảo: “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi có ân tứ nhìn thấy. Tôi ước gì toàn bộ các anh cũng có được ân tứ này nữa.” Sự nhìn thấy là để phục vụ cho cả thân thể. Mọi chi thể khác nhờ mắt để báo cho chúng biết những gì mắt nhìn thấy.
Như tôi minh họa trong ví dụ về đường ray ở ngày 1, mắt sẽ hiếm khi nhìn thấy được toàn bộ bức tranh mà Đức Chúa Trời dành cho hội thánh. Thân Thể cần mỗi chi thể để diễn tả những gì người ấy cảm nhận. Khi hội thánh kết hợp những gì mỗi chi thể cảm nhận, thì Thân Thể sẽ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Không một cá thể nào có thể biết toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Những lãnh đạo hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời cho hội thánh khi họ lắng nghe các chi thể của thân diễn tả những gì họ đang kinh nghiệm trong sự sống của thân thể đó. Có thể tôi đến với tấm lòng thành thật và chia xẻ những gì mình cảm nhận là Đức Chúa Trời đang phán qua tôi trong tư cách mục sư, nhưng tôi không bao giờ cho rằng mình biết toàn bộ những gì Đức Chúa Trời dành cho hội thánh. Tôi chia xẻ rồi lắng nghe những gì mà toàn bộ phần còn lại của thân thể nói lên. Thường tôi thấy kết hợp những gì Đức Chúa Trời đang phán qua tôi và những gì mà Ngài đang phán qua người khác thì có được ý muốn của Đức Chúa Trời. Không một ai trong chúng ta biết được trọn ý muốn Đức Chúa Trời. Những lúc khác, tôi chia xẻ và nhận thấy: Đức Chúa Trời muốn chúng tôi bắt đầu thực hiện một số điều chỉnh, nhưng bấy giờ chưa phải là thời điểm để bắt đầu công tác. Khi Đức Chúa Trời đem thân thể đến sự hiệp một, thì chúng ta biết bấy giờ đã đến thời điểm. Điều tôi cảm nhận Đức Chúa Trời muốn chúng tôi làm có thể không phải là điều sai, chỉ có điều là chưa hoàn chỉnh. Tôi cần phải nghe điều những thành viên khác đang nói để biết đầy đủ Đức Chúa Trời đang phán gì với tôi.
Xem lại phần bạn gạch chân ở phần tài liệu trên. Nếu những câu hỏi này áp dụng được cho bạn, xin trả lời những câu sau :
1. Bạn có những thắc mắc nào mà bạn muốn thảo luận trong nhóm nhỏ?


2. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn thay đổi một điều nào trong cách hội thánh bạn vận hành như một thân thể?


3. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn làm một điều nào theo cách khác lúc bạn chưa liên hệ với các chi thể khác trong thân của Đấng Christ - tức hội thánh bạn?


Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Thực hành trích dẫn hoặc viết những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn .
Sự Sống Trong Thân Thể
Khi bạn và hội thánh để cho Đức Chúa Trời dạy mình cách sống hiệu quả như một thân thể, bạn sẽ thấy tình yêu thương và sự hiệp một tuôn trào đến nỗi bạn chưa hề kinh nghiệm trước kia. Sự sống hiệu quả của Thân Thể bắt đầu từ chỗ mỗi cá thể được liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời trong mối quan hệ yêu thương mật thiết. Sự sống ấy tiếp tục khi mọi thành viên liên hệ đúng đắn với Chúa Giê-xu Christ là Đầu của hội thánh bạn. Những mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn những tòa nhà, những ngân sách, những chương trình, những phương pháp, nhân sự hoặc quy mô của hội thánh, hay bất kỳ điều nào khác.
Kinh Thánh đưa ra nhiều ý giúp thân thể hội thánh liên hệ đúng đắn với nhau.
Đọc mỗi câu Kinh Thánh sau. Dưới mỗi câu, viết một câu ngắn hoặc câu tóm tắt về ý muốn của Đức Chúa Trời cho những mối quan hệ trong Thân Thể Hội Thánh. Có thể bạn cần phải xem câu này trong Kinh Thánh, để bạn có thể đọc được văn mạch của các câu đó .
RoRm 14:1, 12, 13 - “Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ... Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã.”
Ý muốn Đức Chúa Trời:
ICo1Cr 10:24 - “Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
Eph Ep 4:25 - “Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
4:29 - “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
4:31-32 - “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
5:19-20 - “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
5:21 - “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
CoCl 3:13-14 - “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Ý muốn của Đức Chúa Trời:
Khi đọc Tân Ước, bạn sẽ thấy rất nhiều chỉ dẫn nói cụ thể cách dân sự Đức Chúa Trời phải sống đối với nhau. Những chỉ dẫn này trong Kinh Thánh không phải chỉ dành cho bạn nghiên cứu, học thuộc, thảo luận hay tranh luận. Chúng được viết ra để bạn biết cách kinh nghiệm sự sống dư dật trong Đấng Christ. Khi bạn nghi ngờ về cách áp dụng câu Kinh Thánh, hãy đem vấn đề ấy đến thưa với Chúa. Thánh Linh của Ngài sẽ giúp bạn hiểu được lẽ thật thuộc linh.
Hẳn bạn phải tìm thấy những chỉ dẫn sau trong phần nghiên cứu của mình.
° Kiên nhẫn và chấp nhận những người yếu đức tin và những người chưa trưởng thành.
° Đừng vội đoán xét người khác trong những vấn đề còn dễ gây tranh luận.
° Đừng ích kỷ. Hãy tìm ích lợi của người khác ngay cả khi mình phải hy sinh.
° Hãy tuyệt đối chân thật trong mọi lời bạn nói.
° Đừng dùng lời nói của bạn để chỉ trích hay để hạ bệ người khác.
° Đừng tập trung cuộc đối thoại của bạn vào những đề tài không lành mạnh. Hãy làm người biết khích lệ. Hãy gây dựng người khác. Khi nói hãy nhớ đến nhu cầu của họ.
° Hãy tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ bạn. Đừng để rễ đắng nào còn lại giữa bạn với người khác. Hãy loại bỏ sự tức giận, như sự tranh chiến ở bề trong, và những lời vu cáo. Đừng cố tình làm hại người khác (về thể chất, tình cảm hoặc tâm linh).
° Hãy khích lệ người khác cùng bạn thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy cùng nhau ca hát ngợi khen Chúa.
° Hãy chết với bản ngã mỗi ngày và thuận phục lẫn nhau. Hãy làm điều này trong sự tôn kính Đấng Christ là Đấng đã tự vâng phục cho đến chết trên thập tự giá vì cớ bạn.
° Kiên nhẫn với nhau, ngay cả khi bạn bị ngược đãi hay bị xúc phạm. Hãy tha thứ ngay cả những kẻ xúc phạm tồi tệ nhất, giống y như cách Đức Chúa Trời đã tha thứ. Hãy yêu thương lẫn nhau.
Đơn vị này không đủ để tôi chia xẻ tất cả những gì mình muốn. Có thể bạn chấm dứt bài học hôm nay và nói: “Tôi muốn Henry nói cho tôi biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.” Tôi có một số tin vui cho bạn đây! Bạn không cần tôi làm việc đó. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã dẫn dắt hội thánh Faith Baptist Church thực hiện chức năng như một Thân Thể của Đấng Christ thì Ngài cũng chính là Đấng đang hiện diện trong hội thánh bạn. Đấng Christ đang hiện diện, và chỉ một mình Ngài mới là Đầu của hội thánh bạn. Bạn không cần phương pháp của tôi; bạn cần những chỉ dẫn từ Đầu mà chúng đã được điều chỉnh đặc biệt cho hội thánh bạn. Đó là những loại chỉ dẫn tốt nhất.
Tôi xin dành phần còn lại để chia xẻ một vài đề tài mà có thể Chúa muốn dùng trong đời sống bạn hoặc hội thánh bạn.
Mối Tương Quan Giao Ước Trong Thân Thể
ICo1Cr 12:7, 18 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời chính là Đấng thêm các chi thể vào trong thân theo như ý Ngài muốn. Ngài thêm họ vào trong thân vì lợi ích chung của cả thân. Khi Đức Chúa Trời thêm một chi thể vào thân chúng ta, chúng ta có cớ để vui mừng. Khi một người đến làm thành viên trong hội thánh chúng ta, chúng ta lập tức bắt đầu nói chuyện về ý nghĩa của việc làm Thân Thể Đấng Christ. Là mục sư, tôi hướng dẫn hội chúng thiết lập mối quan hệ giao ước với người ấy. (Một giao ước là một lời thề nguyện hay một sự thỏa thuận thiêng liêng.)
Dầu tôi thay đổi tiến trình cho thích nghi theo từng trải của cá nhân ấy, nhưng việc lập giao ước thường tiến hành như thế này:
Tôi yêu cầu những người muốn làm thuộc viên hội thánh chia xẻ vắn tắt những lời chứng cá nhân của họ. Sau đó, tôi yêu cầu người ấy trả lời những câu sau:
° Bạn có khẳng định trước hội chúng này rằng Đức Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và Chúa của bạn không?
° Bạn có vâng lời để bước theo Chúa trong phép báptêm của tín đồ không? (Hoặc: bạn có khao khát bước theo Chúa qua phép báptêm của tín đồ không?)
° Bạn có tin rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đang thêm bạn vào Thân Thể này của Đấng Christ không? (Hoặc: Xin kể cho chúng tôi biết làm sao bạn đã cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang thêm bạn vào Thân Thể này.)
Sau đó tôi nói: “Đức Chúa Trời không thêm bạn vào hội thánh của chúng tôi một cách ngẫu nhiên. Nếu Đức Chúa Trời đang thêm bạn vào thân thể của chúng tôi, Ngài muốn làm một điều gì đó qua đời sống bạn để giúp chúng tôi trở nên hoàn chỉnh hơn.”
° Bạn có chịu để cho Đức Chúa Trời hành động qua bạn để khiến thân thể này được hoàn chỉnh hơn không?
° Bạn có chịu mở đời sống mình ra để thân thể này chăm sóc cho bạn hầu giúp bạn trở nên hoàn chỉnh hơn không?
Sau khi người này làm chứng trước những câu hỏi ấy, tôi sẽ quay sang hội chúng và hỏi:
° Từ lời chứng quý vị vừa nghe, quý vị có tin Đức Chúa Trời đang thêm người này vào thân thể của chúng ta không?
° Quý vị có muốn mở đời sống mình ra cho người này để Đức Chúa Trời hành động trong đời sống quý vị qua người này không?
° Quý vị có để cho Đức Chúa Trời hành động qua mỗi quý vị hầu giúp người này trở nên toàn bộ những gì Đức Chúa Trời đã dự định cho người ấy không?
Bấy giờ tôi sẽ nhắc hội thánh: “Không ai trong chúng ta biết người này sẽ phải trải qua những gì trong những ngày sắp đến. Có thể Đức Chúa Trời đã thêm người này vào trong thân thể chúng ta vì Ngài biết người ấy sắp cần đến chức vụ của chúng ta. Quý vị có muốn lập giao ước với người này để Đức Chúa Trời dùng quý vị giúp người ấy trở thành mọi điều Ngài muốn nơi người ấy không? Nếu đồng ý, quý vị hãy tự hứa nguyện, hãy đứng lên và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về những việc Ngài vừa làm khi thêm người nầy vào thân thể chúng ta. Vì Đức Chúa Trời thêm người này vào hội thánh chúng ta, Chúa sẽ hành động khiến chúng ta càng trở nên như Ngài muốn.”
Chúng tôi rất xem trọng mối quan hệ giao ước này. Có lần một thanh nữ yêu cầu tôi xóa tên khỏi sổ thuộc viên. Cô đã đi theo một tà giáo. Tôi bảo cô: “Chúng tôi không thể làm đều đó. Chúng tôi đã bước vào một thỏa thuận thiêng liêng trong giao ước với cô. Chúng tôi tin cô đang phạm sai lầm trong quyết định vừa rồi. Dầu cô phá vỡ phần giao ước của cô, nhưng chúng tôi có bổn phận phải giữ phần của mình. Gia đình hội thánh chúng tôi sẽ tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cô. Bất cứ khi nào cô cần đến chúng tôi, chúng tôi sẽ có mặt để giúp cô.”
Khoảng sáu đến chín tháng sau, cô trở lại. Cô đã nhận ra rằng mình đã bị lừa dối. Cô nói: “Cảm ơn quý vị vì đã cứ tiếp tục yêu mến tôi. Cảm ơn quý vị vì đã không bỏ rơi tôi.” Đó là toàn bộ nội dung của Thân Thể Đấng Christ. Thân thể chăm sóc từng chi thể trong thân, để hết thảy đều cùng nhau trở nên trọn vẹn hơn trong tình yêu và trong Đấng Christ.
Xin mở Kinh Thánh và đọc ICo1Cr 12:1-31 một lần nữa. Lần này, hãy cầu xin Đức Chúa Trời phán với bạn về hội thánh bạn và về cách để vận hành tốt hơn chức năng của Thân Thể Đấng Christ. Hãy cầu xin Ngài phán với bạn về mối quan hệ của bạn với Thân Thể Đấng Christ. Hãy ghi lại bất cứ điều gì bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán với mình qua lời Ngài .
Cho hội thánh tôi :


Cho tôi :


Phần nhiệm ý: Nếu bạn muốn tiếp tục để cho Đức Chúa Trời phán qua lời Ngài, xin đọc RoRm 12:1-21 một lần nữa và cầu xin Ngài phán với bạn về cách bạn cùng hội thánh bạn có thể vận hành đúng như cách của Thân Thể Đấng Christ. Hãy ghi lại trên một tờ giấy rời những gì bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán với mình .
Đức Chúa Trời Gây Dựng Thân Thể Cho Xứng Hợp Với Công Tác.
Nếu tôi muốn trở thành một vận động viên cử tạ, tôi sẽ tập luyện cơ thể sao cho nó nâng được những vật nặng một cách hiệu quả. Nếu tôi muốn trở thành vận động viên chạy đua nước rút, tôi sẽ tập luyện thân thể mình một cách khác. Khi tôi muốn làm tốt một công việc, tôi huấn luyện thân thể mình cho phù hợp với công tác đó.
Khi gây dựng hội thánh địa phương để làm thân thể của Đấng Christ, Đức Chúa Trời thêm các chi thể vào trong thân và huấn luyện họ xứng hợp với công tác Ngài dành cho thân thể đó. Ngài gây dựng thân thể hội thánh địa phương sao cho giúp thân thể đáp ứng với Ngài. Bấy giờ, Đức Chúa Trời mới có thể hoàn tất công tác qua thân thể đó.
Tôi xin minh họa. Trong những ngày đầu tại Saskatoon, hội thánh chúng tôi có khoảng 15 hoặc 20 tín đồ. Chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời muốn xử dụng mình thành lập nhiều hội thánh trong các thành và các làng trên khắp Canada. Khi chúng tôi cầu nguyện về điều này, chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời muốn hành động qua chúng tôi để đến với sinh viên tại trường đại học. Chúng tôi đã tiến đến chỗ tin nếu mình trung tín làm chứng tại trường đại học đó, Đức Chúa Trời sẽ cứu rất nhiều sinh viên. Bấy giờ nếu tôi trung tín dự phần vào sự sống của thân thể, chúng tôi tin Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi nhiều người trong số họ trở thành mục sư, những cán sự của hội thánh, và những giáo sĩ trên khắp Canada.
Chúng tôi có hai nan đề lớn: chúng tôi không có lấy một sinh viên đại học nào và chúng tôi không biết cách để đến với sinh viên trên trường đại học. Nhưng chúng tôi đã được giao công tác. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và chờ xem Đức Chúa Trời làm gì để giúp thân thể này trở nên đúng loại thân thể làm trọn được công tác cho trường đại học đó. Những người đầu tiên tôi làm phép báptêm là một giáo sư ở trường đại học này và con gái của ông. Sau đó, Đức Chúa Trời bắt đầu đem các sinh viên khác vào hội thánh, và thân thể bắt đầu tăng trưởng.
Đức Chúa Trời đã đưa chúng tôi đến với Robert Cannon, Chủ Tịch Công Đoàn Sinh Viên Baptist tại một trường đại học ở Texas. Ông cảm thấy được Đức Chúa Trời kêu gọi đến Canada cộng tác với sinh viên, nhưng chúng tôi không có tiền trả lộ phí hay trả lương cho ông. Robert đã đến và Đức Chúa Trời đã chu cấp. Khi Robert đến tôi nói: “Này Robert, anh đến đây để trang bị Thân Thể này, để Thân Thể có thể làm trọn chức vụ đem sinh viên của trường đại học đến với Đấng Christ. Công tác cho chức vụ sinh viên đang được giao cho hội thánh chúng ta.” Xin đọc Eph Ep 4:11-13.
Bạn có đang theo dõi những gì chúng tôi đang làm không? Ai đã nhận công tác đem sinh viên đến với Đấng Christ? Xin khoanh tròn một câu trả lời : Robert Cannon Hội thánh chúng tôi
Công tác này xuất phát từ đâu?
Công việc chính của Robert là gì? Xin đánh dấu một câu trả lời .
q 1. Thành lập một tổ chức sinh viên Cơ Đốc ở trường đại học.
q 2. Đi làm chứng từng phòng trong ký túc xá.
q 3. Trang bị Thân Thể để thực hiện chức vụ của Thân Thể cho trường đại học.
Công tác này đã từ Đức Chúa Trời đến cho hội thánh. Đức Chúa Trời đã bổ sung Robert vào Thân Thể của chúng tôi để trang bị cho Thân Thể thi hành chức vụ cho trường đại học. Robert đã giúp những người cầu nguyện biết cách cầu nguyện cho trường đại học. Ông giúp những người được ban ân tứ tiếp khách đến tiếp xúc với sinh viên xa nhà cần nơi ở. Ông trang bị những người khác để làm chứng. Ông giúp hội thánh biết cách để chăm sóc cho những nhu cầu của sinh viên đại học.
Ít nhất 50 sinh viên đã đến các chủng viện để chịu huấn luyện bước vào chức vụ. Nhiều người trở về để làm mục sư tại nhiều hội thánh. Đức Chúa Trời đã gây dựng Thân Thể này, ban cho một công tác và trang bị để Ngài có thể hoàn tất công tác qua các chi thể ấy. Hội thánh trung tín, còn Đức Chúa Trời đã thực hiện việc Ngài bảo với chúng tôi rằng Ngài muốn làm.
Vì tôi biết Đức Chúa Trời gây dựng Thân Thể cho xứng hợp với công tác, nên tôi chú ý kỹ đến những người Đức Chúa Trời thêm vào Thân Thể. Đôi khi đó là dấu hiệu về một công tác mà Ngài đang chuẩn bị cho chúng tôi. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều người trong chuyên ngành y đã gia nhập hội thánh chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện để xem thử vì sao Đức Chúa Trời lại thêm họ vào hội thánh chúng tôi. Khi chúng tôi được giao công tác đến với những thổ dân Da Đỏ tại các khu tập trung, nhóm người trên cảm thấy được hướng dẫn đến tham dự vào công tác đó. Họ đã đến các khu tập trung và cung cấp đủ loại sự trợ giúp y tế miễn phí. Đang khi dân chúng đứng xếp hàng chờ được giúp, các thành viên khác trong hội thánh có mặt để nói chuyện và làm chứng. Trạm y tế mở cửa cho chúng tôi thành lập những nhóm học Kinh Thánh, hướng dẫn người đến với Chúa, và thành lập nhiều hội thánh trong thổ dân Da Đỏ.
Hãy nghĩ đến những người trong hội thánh bạn. Ngay bây giờ hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn và những người khác trong hội thánh nhận ra những công tác Ngài đã chuẩn bị cho các bạn rồi .
Khi đã cầu nguyện, có ý tưởng nào đến trong trí bạn không? Hãy viết chúng ra đây .


Hãy tiếp tục cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt. Nếu những ý tưởng này trở thành một gánh nặng cưu mang, hãy chia xẻ những gì bạn đang suy nghĩ và cảm nhận với các chi thể khác trong thân. Đáp ứng của họ có thể giúp bạn hiểu những việc Đức Chúa Trời đang muốn làm.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn .

TÓM TẮT
° Những mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn những tòa nhà, những ngân sách, những chương trình, những phương pháp, nhân sự hội thánh, quy mô hội thánh, hoặc bất kỳ điều nào khác.
° Đức Chúa Trời không thêm thành viên vào Thân Thể một cách tình cờ.
° Đức Chúa Trời gây dựng Thân Thể xứng hợp với công tác.
° Đức Chúa Trời gây dựng Thân Thể, giao công tác, và trang bị Thân Thể để thực hiện công tác đó.
° Tôi sẽ chú ý kỹ đến những người Đức Chúa Trời thêm vào hội thánh mình.


Dân Nước Trời
Vincent Paul Và Người Đông Ấn
Hiệp hội Vancouver của chúng tôi quyết định sẽ làm mọi điều Đức Chúa Trời hướng dẫn mình làm để đem Tin Lành đến cho mọi người. Ngày kia tôi đang lái xe qua Vancouver và thấy một số người Đông Ấn (những người đến từ đất nước Ấn Độ). Chúng tôi có một cộng đồng người Đông Ấn khoảng 60.000 dân. Tôi nhận thấy chúng tôi chưa có một hội chúng Đông Ấn nào. Lúc bấy giờ, chưa một nhóm Tin Lành nào tại Vancouver có hội chúng đến với người Đông Ấn.
Đức Chúa Trời trao cho tôi gánh nặng là đến với người Đông Ấn. Tôi bắt đầu chia xẻ gánh nặng đó với những hội thánh của chúng tôi về nhu cầu cần một hội chúng giữa vòng người Đông Ấn. Trong khu vực chúng tôi, một trong những thành kiến nặng nề nhất lại là thành kiến đối với người Đông Ấn. Hội thánh nào sẽ chịu bảo trợ đoàn truyền giáo cho nhóm người mà cộng đồng đã có thành kiến? Việc đó sẽ đòi hỏi một sự điều chỉnh lớn trong nếp suy nghĩ của một trong những hội thánh của chúng tôi.
Tôi chia xẻ nhu cầu này và xin tín đồ cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Ngài bày tỏ cho biết cách Ngài sẽ dùng chúng tôi để đến với người Đông Ấn. Chúng tôi cầu nguyện. Rồi chúng tôi trông chờ cách Đức Chúa Trời tiết lộ kế hoạch Ngài. Chúng tôi đã điều chỉnh trong đời sống để nhận lãnh điều Ngài sắp làm. Chúng tôi muốn mình sẵn sàng; vì vậy, khi Đức Chúa Trời bắt đầu hành động, chúng tôi có thể lập tức dự phần với Ngài.
Vào cuối mùa hè, một mục sư gọi điện thoại đến cho tôi và nói: “Này Henry, chúng tôi có vừa có một điều phi thường xảy ra trong khóa Thánh Kinh Mùa Hè. Chúng tôi có một nhóm đông người, và hai phần ba số họ đều là người Đông Ấn.”
Tôi chia xẻ với ông những gì chúng tôi đang cầu nguyện. Tôi hỏi: “Ông có vui lòng đi trở lại và hỏi xem hội thánh ông có muốn bảo trợ cho một hội thánh truyền giáo cho người Đông Ấn không?” Ông đã trở lại, và hội thánh đồng ý bảo trợ cho sứ mạng đó. Bấy giờ tôi nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một mục sư Đông Ấn đã được huấn luyện.” Tôi không hề biết phải tìm đâu ra một người như thế. Nhưng Đức Chúa Trời biết!
Hai tháng sau, tôi nhận được một cuốc điện thoại. Một người đàn ông nói giọng địa phương: “Tôi tên Vincent Paul. Tôi và vợ sanh tại Ấn Độ, chúng tôi đã thành lập năm hội thánh Baptist tại Ấn Độ. Bây giờ tôi vừa tốt nghiệp chủng viện Southern Baptist Seminary tại Louisville, Kentucky. Đức Chúa Trời cảm động tôi đến và thành lập một hội chúng người Đông Ấn tại Vancouver. Ông cần không?” Vincent Paul đến và Chúa đã kèm theo toàn bộ sự chu cấp tài chánh cho ông. Đức Chúa Trời thật tốt lành!
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Kể từ khi Experiencing God được xuất bản lần đầu tiên để làm sách bài tập vào mùa thu năm 1990, Đức Chúa Trời đã khẳng định lời Ngài rất nhiều qua những từng trải thực tế trong đời sống. Đối với tôi, chưa có lẽ thật nào được khẳng định một cách đầy quyền năng cho bằng nước Đức Chúa Trời, đặc biệt qua rất nhiều cách Chúa Giê-xu muốn dùng để giúp môn đồ hiểu Đức Chúa Trời cai trị thế nào trong thế giới của chúng ta.
Đức Chúa Giê-xu phán nước Ngài giống như “hạt cải” và giống như “men” (Mat Mt 13:31-33). Khi lẽ thật được ban ra và được tiếp nhận, nó lan truyền và tăng trưởng, không điều gì có thể ngăn trở được. Tác phẩm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời bắt đầu được Đức Chúa Trời dùng trong các nhóm nhỏ và trong nhiều hội thánh. Tin này được đồn ra nhanh chóng “Đây là sách nghiên cứu đã thực sự đã thay đổi đời sống tôi và hội thánh chúng tôi!” Chẳng bao lâu, hội thánh khác cũng dùng và đời sống họ được thay đổi. Rồi những hệ phái khác và nhiều nhóm dùng nó, và họ cũng được thay đổi. Nhiều ấn bản được gởi đến cho bạn bè, gia đình, các giáo sĩ và các chính trị gia - cho đến khi hầu như mọi nhóm tôn giáo và chức vụ, những hội truyền giáo, mỗi đất nước đều được Đức Chúa Trời đụng đến sâu xa qua sách nghiên cứu này.
Sự vâng lời Đức Chúa Trời, ngay cả khi vâng lời mạng lịnh nhỏ nhất của Ngài, mang theo một tiềm năng đạt được hiệu quả có tầm cỡ của Nước Trời. Thật xúc động biết bao khi nghe Chúa Giê-xu nói: “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Mat Mt 6:33). Đức Chúa Trời đã thể hiện lẽ thật này cách dư dật trong đời sống chúng tôi, và chúng tôi biết ơn Ngài.
Thực Hiện Sứ Mạng Cho Thế Gian
Khi bạn đáp ứng với lời Đức Chúa Trời mời gọi vào mối quan hệ yêu thương mật thiết với Ngài, Ngài đưa bạn vào cộng tác với chính Ngài. Đức Chúa Trời đã đưa bạn vào một Thân Thể địa phương của các tín hữu. Các bạn cùng nhau trở thành Thân Thể của Đấng Christ trong cộng đồng của mình. Với tư cách Đầu của hội thánh bạn, chính Đấng Christ đang dẫn dắt và đang hành động qua hội thánh bạn để hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Cha.
Thánh Linh, Đấng ràng buộc bạn với các tín hữu khác trong một hội thánh địa phương cũng là Đấng ràng buộc bạn với TOÀN BỘ tín đồ. Dân sự Chúa từ mỗi Thân Thể địa phương của Đức Chúa Trời thảy đều là một phần trong vương quốc Ngài. Cơ Đốc nhân là dân Nước Trời, và chính Đấng Christ là vị vua đời đời cai trị vương quốc Ngài. Ngài “làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài” (KhKh 1:6). Khi cộng tác với Đấng Christ là Vua này, bạn cộng tác với sứ mạng của Ngài để giải hòa thế giới hư mất với Đức Chúa Trời. Có quan hệ với Đấng Christ tức là đang thi hành sứ mạng với Ngài. Bạn không thể ở trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu mà không đang thi hành sứ mạng. Đức Chúa Giê-xu phán: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (GiGa 20:21).
Đức Chúa Trời đã cưu mang một thế giới trong lòng Ngài!
“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (3:16). Đức Chúa Trời đã hình thành thân thể đầu tiên của Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh và đặt Ngài trong Mari. Ngài đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta (1:14). Chúa Giê-xu đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Khi Chúa thăng thiên, Đức Chúa Trời đã thành lập một Thân Thể mới của Đấng Christ qua Đức Thánh Linh. Thân Thể này đã và đang là những tín đồ mà Đức Chúa Trời thêm vào hội thánh.
Giờ đây, Chúa Giê-xu đang thi hành chức năng là Đầu của Thân Thể (hội thánh địa phương) để dẫn dắt hội thánh thi hành ý muốn của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời thành lập mỗi hội thánh như là một Thân Thể của Đấng Christ, để Ngài có thể tiếp tục công tác cứu chuộc của Ngài trong thế gian. Khi để cho Đấng Christ làm Đầu của hội thánh Ngài, Đức Chúa Trời mới có thể xử dụng Thân Thể đó thực hiện ý muốn Ngài tại mọi nơi trên đất.
Xin dừng lại suy gẫm những câu sau. Xin đánh dấu vào câu
Có q  Không q
° Khi đang còn trên đất, Đấng Christ có biết ý muốn của Đức Chúa Cha không? Có q  Không q
° Đấng Christ có bao giờ hiểu sai những ý định của Đức Chúa Cha không? Có q  Không q
° Đấng Christ có bao giờ thất bại trong việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha không? Có q  Không q
° Nếu Đấng Christ được thừa nhận là Đầu của hội chúng địa phương, có bao giờ Ngài hiểu sai điều Đức Chúa Cha muốn đạt được qua tập thể tín đồ đó không? Có q  Không q
° Đấng Christ có thể bày tỏ qua những chi thể trong thân Ngài về cách họ phải tham dự vào ý định của Đức Chúa Cha không? Có q  Không q
Hội thánh là một tế bào sống. Đó là một Thân Thể sống, có Đấng Christ làm Đầu. Mỗi bộ phận trong Thân Thể đều liên quan với Đấng Christ và với nhau. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời đến với dân sự Ngài thì Ngài có thể đụng đến thế giới qua hội chúng đó. Mỗi hội chúng là một trung tâm chiến lược truyền giáo thế giới. Ngài có thể đụng đến thế giới qua bạn. Bạn chỉ cần điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với hoạt động của Đức Chúa Trời ngay tại chỗ của bạn.
Tại Vancouver, tôi phục vụ Chúa với tư cách mục sư tạm thời của một hội thánh nhỏ. Một gia đình người Lào tị nạn đã gia nhập hội thánh một tuần trước khi tôi đến. Tôi biết Đức Chúa Trời không bao giờ thêm vào Thân Thể Ngài cách ngẫu nhiên. Những người được thêm vào hội thánh là chức vụ của tôi. Trách nhiệm mục sư của tôi là xem thử Đức Chúa Trời đang làm điều gì khi thêm họ vào hội thánh mình. Tôi cần phải thấy điều Đức Chúa Trời muốn làm trong đời sống họ qua hội thánh mình. Tôi cần phải thấy điều Chúa muốn làm qua họ trong sự sống của hội thánh chúng tôi.
Thomas, người cha, đã được cứu trong một trại tị nạn tại Thailand. Đời sống ông được biến đổi một cách vinh diệu đến nỗi ông muốn hết thảy dân Lào của mình đều biết Chúa Giê-xu. Ông đi khắp cộng đồng cố tìm những anh em Lào của mình và đưa họ với Đấng Christ. Tuần lễ đầu tiên, Thomas đã hướng dẫn 15 người lớn về với Chúa. Tuần tiếp theo ông đưa 11 người về với Chúa, và ông đã khóc vì cảm thấy mình rất bất trung với Chúa.
Trong buổi họp bàn công tác kế tiếp của hội thánh chúng tôi, tôi nói: “Chúng ta cần phải thành lập một hội thánh truyền giáo của người Lào.” Tôi chia xẻ toàn bộ những gì mình biết về việc Chúa đang làm. Tôi giải thích: “Tôi tin Đức Chúa Trời đang dẫn dắt những người này về với Chúa, vì vậy chúng ta có thể thiết lập một hội truyền giáo cho người Lào.” Sau đó tôi hỏi hội thánh quyết định xem họ cảm thấy Đức Chúa Trời muốn chúng tôi đáp ứng bằng cách nào. Họ biểu quyết thành lập một hội thánh truyền giáo cho người Lào.
Bấy giờ tôi nói: “Chúng ta nên mời Thomas làm mục sư.” Tôi kể cho họ nghe điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống Thomas. Ngài đã ban cho ông tấm lòng của vị mục sư. Ông đã cưu mang gánh nặng truyền giảng Tin Lành. Ông vừa mới ghi danh vào thần học viện Baptist tại địa phương để được huấn luyện hầu làm mọi điều Chúa muốn làm qua ông. Họ biểu quyết mời Thomas làm mục sư của đoàn truyền giáo mới này. Hai tháng sau, Thomas được mời đến dự buổi họp cho các mục sư dân tộc thiểu số ở tại Saint Louis. Thomas hỏi ông có đi được không. Tôi nói: “Đương nhiên rồi.”
Lúc đó ông hỏi: “Tôi có thể mời một số bạn cùng đi không? Tôi không hiểu ý ông cho đến khi ông nói rằng muốn đưa mười tám người cùng đi. Ông nói: “Này Henry, ông có phiền không nếu tôi đi trở lại qua những thành phố lớn của Canada? Anh em của tôi đang ở tại hết thảy những thành phố này. Chúa muốn tôi đến đưa một số người về với Ngài. Nếu Đức Chúa Trời chịu giúp tôi, tôi sẽ tìm một vị mục sư cho họ. Lúc đó họ có thể có hội thánh tại mỗi thành phố lớn ở Canada.” Bấy giờ, tôi biết Đức Chúa Trời đang làm việc.
Tôi nói: “Ồ Thomas cứ đi đi!” Ông đã đi. Đến Giáng Sinh năm ấy, người Lào từ khắp Canada đã đến để ăn mừng sự sống mới họ vừa tìm được trong Christ.
Ít lâu sau, tôi trở về thăm Vancouver. Tôi hỏi thăm tin về Thomas. Chính quyền Lào đã cho phép thành lập hội thánh. Thomas trở về Lào và giảng Tin Lành, và 133 thành viên trong gia đình ông đã biết Chúa. Ông đã thành lập bốn hội thánh truyền giáo. Ông đã liên kết hội thánh tại Vancouver với các hội thánh người Lào bằng tấm lòng khao khát được nhìn thấy mọi người Lào tiến đến chỗ biết Chúa.
Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một người Lào tị nạn. Đức Chúa Trời đã thấy gì? Ngài thấy một nhóm người và toàn bộ một dân đang được kéo đến với Ngài. Khi Đức Chúa Trời tôn trọng hội thánh bạn bằng cách đặt một thành viên mới trong Thân Thể, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho bạn thấy Ngài sắp làm gì. Ngài muốn đụng đến cộng đồng của bạn và có lẽ đụng ngay cả đến thế giới nữa qua hội thánh bạn.
Gây Ảnh Hưởng Đến Thế Giới
Đọc câu chuyện của Philíp và người Êthiôbi trong Cong Cv 8:26-39. Sau đó trả lời những câu hỏi sau .
1. Ai đã dẫn dắt Philíp để đưa ông tham dự vào việc Chúa sắp làm cho người Êthiôbi? (câu 26, 29)

2. Ngay từ đầu, Philíp biết được bao nhiêu thông tin về việc mình sắp phải làm? (câu 26)

3. Khi Philíp thấy người Êthiôbi, ông đang theo dõi để thấy điều Đức Chúa Cha đang làm. Bạn nghĩ ông thấy điều nào trong việc làm của Đức Chúa Trời? (câu 27- 28)


4. Đức Thánh Linh bảo Philíp phải làm điều gì kế tiếp? (câu 29)

5. Philíp đã làm gì để tìm ra việc Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống của người này? (câu 30)

6. Qua Philíp, Đức Chúa Trời đã làm điều gì trong đời sống của người Êthiôbi này? (câu 35- 39)


7. Dựa trên những gì chúng ta biết về người Êthiôbi (câu 27), bạn nghĩ cuộc gặp gỡ này có thể đã đem đến tác động nào cho sự truyền giảng Tin Lành?


Giải đáp: (1) Một thiên sứ của Chúa - Đức Thánh Linh - đã dẫn dắt Philíp. (2) Ông chỉ biết rằng mình phải đi về phía nam trên con đường từ Giê-ru-sa-lem đến Gaxa. (3) Ông nhìn thấy một người kính sợ Đức Chúa Trời vừa mới đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. Vì người Êthiôbi đang đọc sách Êsai, nên Philíp đã thấy một con người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, một con người quan tâm đến những vấn đề thuộc linh. Philíp biết chỉ Đức Chúa Trời mới có thể kéo một người đến với Ngài như thế. (4) Đức Thánh Linh bảo Philíp đến gần chiếc xe. Từ chỗ đó, Philíp mới có thể thấy rằng ông cần phải cộng tác với Đức Chúa Trời trong điều Ngài đang làm. (5) Philíp đã đặt một câu hỏi thăm dò. (6) Đức Chúa Trời dùng Philíp để nói Tin Lành về Chúa Giê-xu Christ. Người Êthiôbi tin sứ điệp Tin Lành, đã được cứu, và chịu báptêm. (7) Đức Chúa Trời rõ ràng đã có kế hoạch đem sứ điệp Tin Lành đến xứ Êthiôbi. Ngài chọn một người lãnh đạo nồng cốt trong chính quyền và dùng Philíp để đưa người đó về với Đấng Christ. Sự vâng lời của Philíp chỉ trong một ngày đã được Đức Chúa Trời dùng để đem Tin Lành đến một vương quốc mang tính chiến lược tại Phi Châu.
Hãy suy nghĩ về cộng đồng của bạn. Một người có thể được Đức Chúa Trời xử dụng nơi đâu trong cộng đồng của bạn để có thể tạo ảnh hưởng đến công tác truyền giáo thế giới? Xin đánh dấu vào những câu dưới đây có thể áp dụng, và liệt kê những điều bạn nghĩ được .
q Sinh viên quốc tế tại viện cao đẳng hay đại học địa phương.
q Nhân viên thương mại quốc tế tại những công ty địa phương.
q Du khách đến từ các nước ngoài.
q Thủy thủ quốc tế trên những con tàu trên hải cảng
q Những người dân tộc thiểu số có mối tiếp xúc với nước bản xứ của họ
q Những cá nhân tại địa phương đang làm ăn tại nước ngoài
q Những thanh niên Cơ Đốc và những sinh viên đại học nào có thể được Đức Chúa Trời kêu gọi làm những giáo sĩ.
q Những nhân vật không chuyên sẵn lòng phục vụ như người tình nguyện trong những dự án truyền giáo hải ngoại ngắn hạn (truyền giáo, công tác y tế sức khỏe, cứu trợ thiên tai, nông nghiệp, dạy Anh ngữ, v.v...).
q Những người khác:

Hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời xem Ngài có muốn bạn dự phần cách nào đó với một trong những nhóm người này không?
Khi bạn điều chỉnh đời sống mình với Đức Chúa Trời và trở thành một người trong Nước Trời, Ngài có thể đưa bạn vào công việc Ngài tại bất cứ nơi đâu trong thế gian. Ngài đang hành động trên khắp thế gian để xây dựng vương quốc Ngài.
Lúc ấy tôi đang làm diễn giả cho một hội đồng tại Minneapolis/ St. Paul về việc dự phần với Đức Chúa Trời để đến với thế giới. Một mục sư từ hội thánh trong thành phố nói: “Đó chính là cách Đức Chúa Trời bảo tôi hoạt động như một mục sư! Chúng tôi bắt đầu tìm xem Đức Chúa Trời đang làm điều gì. Có người từ Jamaica gia nhập hội thánh chúng tôi và hỏi: ‘Xin ông đến giảng tại đất nước chúng tôi. Chúng tôi rất cần Chúa.’ Tôi đưa một vài người cùng đi. Chúng tôi thành lập ba hội thánh đang khi ở tại đó. Tháng sau, Đức Chúa Trời thêm vào hội thánh chúng tôi một người đến từ một đất nước khác ở vùng Caribbean. Chúng tôi đến đó và thành lập nhiều hội thánh. Hiện giờ, chúng tôi đang bảo trợ cho nhiều hội thánh truyền giáo tại ba đất nước ở vùng Caribbean.”
Rồi ông mỉm cười nói: “Chúa Nhật vừa rồi, chúng tôi có một người gia nhập hội thánh đến từ Ghana, Tây Phi. Tôi không biết Đức Chúa Trời sắp làm gì, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để theo dõi!”
Họ đã khám phá rằng họ là những công dân Nước Trời. Kinh nghiệm Đức Chúa Trời, biết và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời có nghĩa là đặt đời sống của bạn thuận theo hoạt động của Đức Chúa Trời và để Thánh Linh Đức Chúa Trời cho bạn thấy vì sao điều đó xảy trong hội thánh mình. Hãy điều chỉnh đời sống bạn cho phù hợp với Ngài, và để Ngài hành động qua bạn hầu đem thế giới đến với Ngài.
Không phải là điều đáng buồn sao khi chúng ta trở nên chỉ biết tập trung vào mình đến nỗi ra mắt Đức Chúa Trời và nói: “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho con. Xin ban phước cho gia đình con.”
Bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ nói tương tự thế này: “Ta đang cố làm điều có lâu nay, nhưng theo một cách hoàn toàn khác với điều con nghĩ. Ta muốn con tự chối bản ngã mình. Hãy vác thập tự giá mà theo ta. Ta sẽ đưa con đến những nơi ta đang hành động, và ta sẽ đưa con cùng làm việc. Con sẽ là một công cụ trong tay ta để ta có thể đụng đến thế giới. Khi ta làm điều đó qua con, con sẽ thật sự kinh nghiệm những phước hạnh của ta.”
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Những Đường Lối Của Vương Quốc Đức Chúa Trời, Phần 1
Khi Đức Chúa Trời phán với bạn qua Đức Thánh Linh, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài, những mục đích Ngài, và những đường lối Ngài . Công dân nước Đức Chúa Trời phải hoàn tất các mục đích của Đức Chúa Trời bằng những đường lối của nước Đức Chúa Trời chứ không theo đường lối của con người. “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (EsIs 55:8-9).
Những nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời và nguyên tắc của thế gian là hoàn toàn khác nhau. Đức Chúa Giê-xu phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới” (GiGa 18:16). Đầy tớ trong nước Đức Chúa Trời không làm việc theo cách thế gian mong đợi. Phao-lô khuyến cáo Cơ Đốc nhân tại Côlôse: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” (CoCl 2:8).
Một khi Đức Chúa Trời mời bạn cùng dự phần vào công tác với Ngài, bạn có thể hoàn tất các mục đích của nước Ngài bằng cách nào? Xin đánh dấu một câu trả lời .
q 1. Bất cứ cách nào tôi chọn.
q 2. Bằng cách đi theo lập luận của con người, những nguyên tắc của con người, và những truyền thống của con người.
q 3. Bằng cách xử dụng cách suy nghĩ tốt nhất của tôi và làm việc theo cách của riêng tôi.
q 4. Bằng cách đi theo đường lối của Đức Chúa Trời.
Những đường lối con người của bạn sẽ không đem lại kết quả thuộc linh lâu dài. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời được hoàn tất duy chỉ bởi đường lối Ngài. Trong hai bài kế tiếp, tôi muốn bạn nghiên cứu qua những câu Kinh Thánh nói về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và để cho Ngài bày tỏ một số lẽ thật cơ bản về nước Đức Chúa Trời và đường lối của nước Đức Chúa Trời. Xin nhớ lẽ thật thuộc linh không chỉ là một khái niệm để suy gẫm, tranh luận hay thảo luận. Lẽ thật là một Thân Vị. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài, những mục đích của Ngài và những đường lối Ngài , bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng với Ngài bằng sự vâng phục.
Những Ẩn Dụ Về Nước Trời
Chúa Giê-xu đã kể rất nhiều ẩn dụ về nước Đức Chúa Trời. (Ẩn dụ là một câu chuyện thực trong cuộc sống để minh họa cho một lẽ thật thuộc linh.) Chúa Giê-xu đã cố giúp môn đồ hiểu một số những đặc điểm của Nước Ngài, và những đường lối của Vương Quốc Ngài. Dầu một số những ẩn dụ của Chúa Giê-xu dường như mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, (giống như lúa mì và cỏ lùng dưới đây), hầu hết các ẩn dụ đều có một ý chính để dạy dỗ chúng ta.
Đọc các ẩn dụ dưới đây về nước Đức Chúa Trời và trả lời những câu hỏi kế tiếp. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho bạn sự hiểu biết thuộc linh và hướng dẫn bạn áp dụng những lẽ thật này về Vương Quốc Ngài. Nếu ý nghĩa này không rõ ràng cho bạn và hội thánh, chỉ cần viết “không rõ.”
Đọc Mat Mt 13:24-30, 36-43 Ẩn Dụ Về Lúa Mì Và Cỏ Lùng
1. Theo sự giải thích của Chúa (câu 37- 43), ghép những mục ở cột bên trái với lời giải thích ở cột bên phải. Gạch đường thẳng nối những mục tương ứng với nhau ở hai cột.
Ẩn Dụ Nước Đức Chúa Trời
Hạt giống tốt con cái của quỷ dữ
Đồng ruộng các thiên sứ
Người gieo cỏ lùng Con Người
Cỏ lùng Ngày tận thế
Mùa gặt thế gian
Con gặt Con cái nước thiên đàng
2. Theo ẩn dụ này, hai hạng người nào có vẻ là thành viên của nước Đấng Christ?

3. Hai hạng người này sẽ bị tách riêng ra. Khi nào và do ai thực hiện?

4. Bạn nghĩ ẩn dụ này có ý nghĩa gì cho bạn và cho hội thánh bạn/


Danh sách thành viên hội thánh không phải là phương pháp kiểm tra thật để xem một người có thuộc về Nước Thiên Đàng hay không. Chỉ vì cớ một người có điều gì đó giống với những Cơ Đốc nhân khác thì không có nghĩa người ấy là một Cơ Đốc nhân. Khi dùng ví dụ này, Chúa Giê-xu dạy rằng một số những người hư mất và hung ác đã bị trộn lẫn với những tín đồ thật. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời là Đấng sẽ phán xét chung quyết về mối quan hệ của mỗi người đối với Ngài. Chúng ta nên dâng mình để giúp những tín đồ thật tăng trưởng và sinh kết quả. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện việc loại bỏ những kẻ chẳng tin. Đó là việc của Ngài. Khi một người không sinh kết quả, chúng ta nên để cho Đức Chúa Trời hành động qua chính chúng ta để giúp người ấy cùng với nhu cầu tâm linh sâu kín nhất của người. Ngài biết đó là nhu cầu nào, và cần phải thực hiện điều gì để giải quyết. Tuy nhiên, đôi khi cần phải có kỷ luật Cơ Đốc như là biểu hiện về tình yêu của Đức Chúa Trời (Mat Mt 18:15-17; HeDt 12:6).
Đọc Mat Mt 13:31-32 - Ẩn Dụ Về Hột Cải
1. Dựa trên kích cỡ, nước Đức Chúa Trời đã khởi đầu như thế nào và kết thúc thế nào?

2. Bạn nghĩ ẩn dụ này có ý nghĩa gì cho bạn và hội thánh bạn?


Dầu bạn cảm thấy nhỏ bé và tầm thường, nhưng bạn có thể tìm thấy niềm hy vọng trong câu chuyện về hạt cải. Đức Chúa Trời có thể dùng điều nhỏ bé và dường như tầm thường, vô ý nghĩa để tạo ra điều lớn lao và hữu ích. Có những sự thay đổi mà bạn nghĩ Đức Chúa Trời đang muốn thực hiện trong gia đình và hội thánh mình không? Bạn có cảm thấy như mình hoàn toàn không đủ sức hay không đủ ảnh hưởng? Hãy can đảm! Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn với một con người tin và chịu vâng lời Ngài. Hội thánh bạn có cảm thấy hội thánh mình quá nhỏ bé không làm nổi nhiều việc như thế không? Điều gì con người thấy dường như không thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm được (Mat Mt 19:26). Một hội thánh tận tâm với quyền tể trị của Đấng Christ thì có thể đụng đến thế gian!
Đọc 13:33 -- Ẩn Dụ Về Men
1. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất cách nước thiên đàng phát triển và lan rộng? Đánh dấu chọn một câu.
q a. Nước thiên đàng phát triển nhanh chóng giống như một vụ nổ.
q b. Nước thiên đàng tăng trưởng đều đặn, những thấu đáo.
q c. Nước thiên đàng tăng trưởng rất ít.
2. Bạn nghĩ ẩn dụ này có ít nghĩ gì cho bạn và hội thánh bạn?


Có bao giờ bạn muốn thấy sự việc được thay đổi nhanh chóng trong hội thánh hay cộng đồng mình không? Chúng có thể thay đổi. Nhưng trong vương quốc Ngài, sự tăng trưởng thường giống như men trong đống bột nhồi làm bánh. Men tác động đến bột gần đó. Rồi bột đó tác động đến hạt bột gần mình nhất. Chẳng bao lâu, một ít men có thể làm thay đổi toàn đống bột. Hãy kiên nhẫn và trung tín với Chúa. Chúa có thể khiến ảnh hưởng nhỏ bé của bạn mang lại những ảnh hưởng sâu rộng vào đúng thời điểm của Ngài. Đừng cố dùng sức riêng của mình để áp đặt sự thay đổi. Hãy tin cậy Chúa sẽ thực hiện công việc thay đổi ấy qua chính bạn.
Đọc 13:44-46 -- Các Ẩn Dụ Về Kho Báu Ẩn Giấu Và Ngọc Châu
1. Lối vào nước thiên đàng quý báu như thế nào?
2. Một người khôn ngoan sẽ sẵn lòng làm điều gì để vào nước thiên đàng?

3. Bạn nghĩ ẩn dụ này có ý nghĩa gì cho bạn và hội thánh bạn?


Được dự phần vào nước thiên đàng là quý báu hơn bất kỳ điều gì bạn có thể hình dung nổi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng thật xứng đáng để bỏ mọi điều mình có hầu được vào nước thiên đàng. Thực ra, đây chính là điều Ngài đòi hỏi (LuLc 14:33). Bạn phải từ chối chính mình và dâng nộp mọi sự dưới quyền tể trị của Chúa hầu được làm một môn đồ - những lợi ích này thực xứng đáng với giá phải trả.
Đọc 25:14-30 -- Ẩn Dụ Về Các Ta Lâng (Tiền )
1. Phần thưởng nào được ban cho những đầy tớ trung tín đã quản lý giỏi điều chủ giao cho mình? (câu 21, 23)

2. Đầy tớ gian ác, lười biếng đã lạm dụng tiền chủ giao cho mình bằng cách nào? (câu 24- 27)

3. Bạn nghĩ ẩn dụ này có ý nghĩa gì cho bạn và hội thánh bạn?


Ta thấy một nguyên tắc rất quan trọng của nước thiên đàng trong ẩn dụ về các talâng. (Các talâng là những đơn vị tiền tệ trong thời Chúa Giê-xu.) Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn hoặc hội thánh bạn những nguồn tài nguyên, những con người hoặc những công tác để triển khai và dùng cho nước thiên đàng, Ngài mong có sự quản lý trung tín. Đối với những người trung tín, Ngài sẽ giao nhiều hơn và giao những việc lớn hơn. Đức Chúa Giê-xu tóm tắt nguyên tắc này như sau:
Nếu bạn (hoặc hội thánh bạn) không trung tín với những gì Đức Chúa Trời giao cho các bạn chăm sóc, đừng ngạc nhiên khi Ngài không ban cho bạn nhiều hơn. Đừng ngạc nhiên nếu Ngài thậm chí còn cất đi điều đã ban cho. Chẳng hạn, giả sử Đức Chúa Trời ban cho hội thánh rất nhiều người mới đã cùng nhau tuyên xưng đức tin. Nếu hội thánh chỉ việc để cho họ tự tăng trưởng và trưởng thành, những tân tín hữu này có thể ngã lòng và bỏ cuộc. Có bao giờ bạn nghe một hội thánh nói tương tự thế này chưa: “Chúng ta đang đem người vào từ cửa trước, rồi họ theo cửa sau mà đi mất”? Nếu Đức Chúa Trời đang ban tân tín hữu, và hội thánh đang đánh mất họ, thì hội thánh nên suy xét nghiêm túc đến việc quản lý những đời sống mà Đức Chúa Trời đang ban cho.
Giả sử Đức Chúa Trời dường như dừng hoặc giảm số người, những nguồn tài nguyên hoặc những công tác mà Ngài đang giao cho bạn hoặc hội thánh bạn. Điều này nên khiến bạn phải đứng trước mặt Chủ và tìm xem và Ngài muốn bạn và hội thánh bạn làm gì và sống ra thế nào. Hoặc lẽ có một khuyết điểm nghiêm trọng mà Ngài đang muốn sửa trị (LuLc 19:26).
Ghép nguyên tắc của nước thiên đàng ở cột bên trái với ẩn dụ ở bên phải đã dạy nguyên tắc đó. Viết mẫu tự thích hợp vào khoảng trống .
_____ 1. Được thuộc về nước Đức Chúa Trời thì đáng để từ bỏ hết mọi sự.
_____ 2. Người trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao coi sóc nhiều.
_____ 3. Dầu những người không tin Đấng Christ đã gia nhập vào hội thánh chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời biết người nào thuộc về Ngài. Ngài sẽ phân rẽ Cơ Đốc nhân khỏi những người không tin Ngài trong ngày đoán xét.
_____ 4. Một ảnh hưởng nhỏ kính sợ Chúa sẽ tăng trưởng đều đặn và cuối cùng tác động đến tất cả những người chung quanh.
_____ 5. Những sự khởi đầu nhỏ bé có thể lớn lên thành những chức vụ vĩ đại cho vương quốc Đức Chúa Trời.
Các câu trả lời là: 1 - D; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - B.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?

Những Đường Lối Của Nước Đức Chúa Trời, Phần 2
Dưới đây là một số những ẩn dụ khác nữa về nước thiên đàng. Tôi liệt kê ra ít nhất một lẽ thật về nước thiên đàng ra từ mỗi ẩn dụ ấy. Có thể bạn cần đọc và nghiên cứu như một bài tập nhiệm ý.
Chọn hai ẩn dụ dưới đây để nghiên cứu thêm. Khoanh tròn địa chỉ Kinh Thánh của hai ẩn dụ mà bạn muốn nghiên cứu .
° Mat Mt 13:47-50 - Ẩn Dụ Về Lưới Đánh Cá - Đức Chúa Trời và các thiên sứ Ngài chính là những Đấng phân biệt giữa kẻ ác và người công bình trong ngày đoán xét.
° 18:23-25 - Ẩn Dụ Về Đầy Tớ Gian Ác - Hãy tha thứ và tỏ lòng thương xót người khác y như cách Đức Chúa Trời đã đối đãi với bạn.
° 20:1-16 - Những Ẩn Dụ Về Người Làm Công Trong Vườn Nho - Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối thượng và hào phóng. Ngài công bằng khi đối đãi với những tân tín hữu cũng rộng rãi y như cách Ngài đối đãi với những người hầu việc Ngài nhiều năm.
° 25:1-13 - Ẩn Dụ Về Mười Người Nữ Đồng Trinh - Hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng đón Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Khi Ngài đến, bạn đã phải sẵn sàng rồi.
° 25:31-46 - Ẩn Dụ Về Chiên Và Dê - Những ai thực sự thuộc về nước thiên đàng sẽ chứng tỏ lòng yêu mến Chúa của họ bằng cách yêu đồng loại của mình. Tình yêu này sẽ được chứng tỏ qua những hành động nhân hậu để đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của người khác.
° Mac Mc 4:26-29 - Ẩn Dụ Về Hạt Giống Âm Thầm Lớn Lên - Chỉ riêng nỗ lực của con người thôi thì không thể sinh kết quả. Ngoài Ngài chúng ta không thể làm chi được. Tuy nhiên, chúng ta có đặc ân được cộng tác với Đức Chúa Trời trong công tác của vương quốc Ngài. Nhưng duy chỉ một mình Ngài mới có thể đem lại kết quả.
° Các Ẩn Dụ Khác liên quan đến nước thiên đàng nhưng không đề cập cụ thể đến chữ “nước thiên đàng.” Sau đây là một số phân đoạn mà có thể bạn cũng muốn nghiên cứu thêm: Mat Mt 7:1-6; 7:24-27; 9:16-17; 11:16-17; 12:43-45; 13:3-8; 18:23; 21:28-30; 21:33-43; 24:32-35; Mac Mc 4:21-22; LuLc 7:41-42; 10:30-37; 11:5-8; 12:16-21; 13:6-9; 14:16-24; 14:28-30; 14:31; 15:4-7; 15:8-9; 15:11-32; 16:1-9; 16:19-31; 17:7-10; 18:2-5.
Trả lời những câu hỏi sau cho các ẩn dụ bạn đã chọn .
Ẩn dụ 1:
1. Tên của ẩn dụ là gì và được chép ở đâu?

2. Bạn cảm thấy Chúa Giê-xu đang cố gắng dạy dỗ điều gì khi kể ẩn dụ này?


3. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn ứng dụng điều gì về nguyên tắc này trong đời sống mình? Trong hội thánh mình?


Ẩn Dụ 2:
1. Tên của ẩn dụ là gì và được chép ở đâu?

2. Bạn cảm thấy Chúa Giê-xu đang cố gắng dạy dỗ điều gì khi kể ẩn dụ này?


3. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn ứng dụng điều gì về nguyên tắc này trong đời sống mình? Trong hội thánh mình?


Những Nguyên Tắc Của Nước Thiên Đàng
Những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu đầy dẫy những nguyên tắc để sống trong vương quốc Ngài. Chẳng hạn, Bài Giảng Trên Núi (Mat Mt 5:1-7:29) là kim chỉ nam quý báu để sống công bình trong một thế giới gian ác.
Xin mở 5:1-7:29. Bạn không cần phải đọc toàn bộ bài giảng ngay bây giờ, nhưng hãy tìm ít nhất một nguyên tắc để sống đúng mà có thể Đức Chúa Trời muốn áp dụng cho đời sống của bạn ngay hôm nay. Trả lời những câu hỏi sau :
1. Địa chỉ của câu Kinh Thánh này?
2. Có nguyên tắc nào? Xin phát biểu bằng lời của bạn.


3. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn áp dụng nguyên tắc này như thế nào vào đời sống mình hôm nay?

Lúc nào đó, có thể bạn muốn đọc qua 5:1-7:29 và lập một danh sách các nguyên tắc để sống đúng. Nhóm học tài liệu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời của bạn có thể muốn làm công việc này và rồi cùng dành thì giờ chia sẻ cho nhau. Qua sự giúp đỡ của Thân Thể Đấng Christ, hãy để Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn tiến đến những đường lối để sống thanh sạch và trung tín.
Tôi muốn liệt kê cho bạn vài nguyên tắc khác nữa của nước thiên đàng để giúp bạn và hội thánh bạn kinh nghiệm Koinonia đầy đủ hơn .
Khi đọc danh sách dưới đây, hãy cầu xin Đức Chúa Trời chỉ ra một trong những nguyên tắc mà Ngài muốn bạn chú ý kỹ hơn. Khoanh tròn số của nguyên tắc đó. Nếu Đức Chúa Trời khiến bạn chú ý đến nhiều hơn một nguyên tắc, hãy khoanh tròn toàn bộ những nguyên tắc Ngài chỉ ra cho bạn áp dụng trung tín hơn .
1. Đừng lo lắng về sự sống của bạn. Trước hết hãy tìm kiếm những mục đích của nước thiên đàng, và Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc những nhu cầu thuộc thể của bạn (6:25-33).
2. Để được cao trọng trong nước thiên đàng, hãy hạ mình như một đứa trẻ nhỏ (18:1-4).
3. Tư cách lãnh đạo và sự cao trọng trong nước thiên đàng KHÔNG căn cứ trên quyền lực, thế lực, ảnh hưởng hay địa vị. Người lãnh đạo nào muốn được trở nên cao trọng thì sẽ phục vụ những nhu cầu của người khác. Người nào muốn đứng đầu thì phải trở nên như một đầy tớ cho người khác (20:25-27).
4. Mục đích của một tín đồ hay một hội thánh là để phục vụ người khác, chứ không phải để người ta phục vụ mình (20:28).
5. “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” (23:12).
6. Nếu một cá nhân (hoặc một hội thánh) cố gắng cứu sự sống và sinh lực thuộc linh của mình bằng cách giữ lại nhiều điều cho mình, thì sẽ bị mất. Nếu người ấy (hoặc hội thánh) sẵn lòng bỏ mình đi vì cớ người khác, thì sẽ tìm thấy sự sống dư dật và đầy trọn đúng như Đức Chúa Trời đã dự định cho (LuLc 9:24).
7. “Chớ đoán xét nhau” về những vấn đề dễ gây tranh cãi. “Chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.... đừng... (làm) mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình” (RoRm 14:13-21).
8. Trong Thân Thể Đấng Christ, hãy vâng phục nhau vì cớ tôn kính Đấng Christ, tức là Đầu của Thân Thể (Eph Ep 5:21).
9. “Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta.” Đừng đòi hỏi mọi con cái Đức Chúa Trời đều phải ‘gia nhập phe bạn.’ Hãy đối đãi lẫn nhau như anh em. (Xem Mac Mc 9:38-41).
Dùng lời của bạn viết ra nguyên tắc mà Đức Chúa Trời khiến bạn chú ý.Để nguyên tắc này được áp dụng đúng trong đời sống bạn, Đức Chúa Trời muốn bạn phải thay đổi điều nào trong cách sống?


Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng của tuần này vào những hàng dưới đây :Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết phần tóm tắt của riêng bạn cho bài học hôm nay.
Koinonia
Trong tinh thần và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, một hội thánh là mối thông công đầy sức sống, sống động, năng động của tín đồ. Chữ Hylạp Koinonia , thường hay được dịch là “sự thông công,” (giao thông) là cách tốt nhất để mô tả đặc điểm đáng phải có của hội thánh. Trong hai đơn vị cuối này, tôi sẽ dùng chữ KOINONIA để nói đến sự công tác và thông công trọn vẹn nhất có thể có với Đức Chúa Trời và với các tín đồ khác.
Trong những phân đoạn dưới đây, hãy gạch chân những từ hoặc cụm từ nào giúp bạn hiểu ý nghĩa của chữ Koinonia .
Koinonia , hoặc mối thông công mật thiết, trong hội thánh được căn cứ trên Koinonia mang tính cá nhân với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ của cá nhân người tín đồ. Koinonia với Đức Chúa Trời chỉ đến từ một cuộc gặp gỡ thực sự, cá nhân với Đấng Christ hằng sống và đầu phục Ngài là Chúa tuyệt đối của cuộc đời. Đây là mối quan hệ yêu thương mật thiết mà chúng ta đã nói đến. Đức Chúa Trời theo đuổi loại mối tương quan này với bạn.
Bạn sẽ định nghĩa Koinonia như thế nào?

Bạn có thể dùng những từ ngữ nào sau đây để mô tả mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời? Đánh dấu toàn bộ những câu nào áp dụng được .
q sống động q gần gũi q lạnh giá q xa cách
q đang tăng trưởng q thân mật q đậm tính cá nhân q thực hữu
q đã bị loại bỏ q trì trệ q khó chịu q mạnh mẽ
Đọc IGi1Ga 1:1-7 dưới đây và khoanh tròn chữ giao thông (Koinonia - thông công ) mỗi khi từ này xuất hiện. Sau đó trả lời câu hỏi bên dưới .
“1Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; - 2vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; - 3chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. 4Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.
5Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”
(IGi1Ga 1:1-7).
1. Một số những từ ngữ nào trong câu 1 đến 3 cho thấy Giăng đã có mối quan hệ cá nhân và thực hữu với Đức Chúa Giê-xu hằng sống?

2. Vì sao Giăng viết về những điều mình đã thấy và nghe về Chúa Giê-xu? (câu 3)


3. Có hai điều ích lợi nào cho tín đồ nhờ mối giao thông của họ với Đức Chúa Trời và với nhau? (câu 4, 7)


4. Khi một người nói mình giao thông (Koinonia ) với Đức Chúa Trời, nhưng vẫn cứ bước đi trong tội lỗi và sự tối tăm, thì cho thấy điều gì? (câu 6)


5. Điều gì sẽ thành hiện thực cho người bước đi trong sự sáng như Đức Chúa Trời ở trong sự sáng? (câu 7)


Những câu trả lời cho câu hỏi 1- 5: (1) Giăng nói ông đã thấy, đã nghe và đã rờ Đức Chúa Giê-xu. Giăng đã có sự hiểu biết bằng kinh nghiệm về Chúa Giê-xu. Ông đã tiến đến chỗ biết Ngài là “sự sống đời đời” (câu 2). Giăng cũng là người đã ghi lại những lời này của Chúa Giê-xu: “Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến” (GiGa 17:3). Sự sống đời đời có nghĩa là biết Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm một cách thực tế và cá nhân. Đây là Koinonia - sự giao thông với Đức Chúa Trời. (2) Giăng rao báo Chúa Giê-xu để người khác sẽ tin Ngài và nhờ đó có sự giao thông với Giăng và với các tín đồ khác. (3) Khi chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời và khi những người khác được giao thông với Ngài và với chúng ta, niềm vui của chúng ta được trọn vẹn và chúng ta kinh nghiệm công tác tẩy sạch của huyết Chúa Giê-xu. (4) Một người như thế là kẻ nói dối. Đời sống của người ấy là một lời nói dối. (5) Nếu một người bước đi trong sự sáng cũng như Đức Chúa Trời ở trong sự sáng vậy, thì sẽ có mối giao thông với các tín đồ khác và kinh nghiệm được sự tha thứ cùng sự tẩy sạch tội.
Sự Giao Thông Giữa Vòng Các Tín Đồ
Koinonia của chúng ta trong tư cách tín đồ là giao thông với Đức Chúa Trời và với Chúa Giê-xu Christ con Ngài. Sự giao thông này một sự cộng tác mật thiết. Đây là sự chia xẻ đặc tánh của Đức Chúa Trời với chúng ta và toàn bộ những gì chúng ta có với Ngài. Theo tôi, Koinonia là biểu hiện đầy đủ nhớ của mối quan hệ yêu thương (agape ) với Đức Chúa Trời. Khi bạn sống trong thể loại quan hệ yêu thương này với Đức Chúa Trời, bạn sẽ có cùng một phẩm chất của mối giao thông yêu thương như vậy với các tín đồ khác.
Trước hết, Giăng nói rõ ràng rằng những mối quan hệ của bạn với các anh chị em Cơ Đốc khác là biểu hiện cho mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Bạn không thể ở trong một mối giao thông thật với Đức Chúa Trời mà lại ở ngoài mối giao thông với các bạn Cơ Đốc nhân của mình.
Đọc mỗi câu Kinh Thánh sau. Khoanh tròn chữ anh em và chữ các anh em. Gạch chân dưới những chữ yêu thương .
IGi1Ga 2:9-11 “Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.”
3:14-15. “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.”
3:16-17 “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!”
4:7-8 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”
4:11-12 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.”
4:20-21 “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”
5:1-2 “Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài.”
Mối quan hệ của bạn được phản ánh bằng cách nào trong mối quan hệ của bạn với “anh em ” mình? Làm thế nào mà mối quan hệ của bạn với anh em chỉ ra được loại mối quan hệ của bạn có với Đức Chúa Trời?Bạn tin những câu từ IGiăng này là đúng không?

Nếu ở trong mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời, bạn sẽ đối đãi thế nào với những anh em chị em Cơ Đốc của mình?

Giả sử một người tuyên bố mình là Cơ Đốc nhân. Giả sử người ấy tuyên bố mình yêu mến Chúa Giê-xu, nhưng lại đối đãi hà khắc với anh chị em Cơ Đốc của mình. Người ấy không nhân hậu và thù ghét họ. Anh ta luôn luôn tranh luận với họ. Anh ta công khai chế giễu hoặc vu khống tên hoặc uy tín của họ. Người này không sẵn lòng giúp anh em khi họ cần. Dựa vào IGiăng, bạn sẽ nói gì về mối quan hệ của người này với Đức Chúa Trời? Đánh dấu chọn một hoặc nhiều câu trả lời mà bạn đồng ý, hoặc viết đáp ứng riêng của mình vào dòng “Ý Khác” .
q 1. Tôi sẽ tin lời người này nói rằng anh ta là một Cơ Đốc nhân thật sự yêu mến Chúa Giê-xu.
q 2. Tôi sẽ thắc mắc không biết người này có thực sự biết và yêu mến Đức Chúa Trời hay không.
q 3. Tôi sẽ nghĩ người này có nan đề nghiêm trọng mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời.
q 4. Ý khác:
Xin đọc Kinh Thánh đến ICo1Cr 13:1-13 . Đọc chậm rãi câu 4- 8 rồi viết vào những dòng dưới đây những từ hoặc cụm từ nào mô tả tình yêu Cơ Đốc là gì và không phải là gì. Tôi đã viết trước cho bạn một câu .
Tình yêu thương là ... Tình yêu thương không phải là ...
Nhịn nhụcNếu bạn yêu mến Đức Chúa Trời, thì tình yêu thương những đồng bạn Cơ Đốc của bạn sẽ bày tỏ ra. Bạn sẽ nhịn nhục và nhân từ. Bạn sẽ không ghen tị, khoe khoang, kiêu ngạo, thô lỗ (làm điều trái phép), kiếm tư lợi, hay dễ nổi giận. Bạn sẽ không nuôi hận (nghi ngờ sự dữ). Bạn sẽ vui trong lẽ thật và lẽ phải, chứ không trong điều ác. Bạn sẽ bảo vệ và tin cậy những anh chị em Cơ Đốc khác. Bạn sẽ mong muốn điều tốt nhất cho người khác, và sẽ bền đỗ trong tình yêu thương của bạn. Tình yêu thương như tình yêu của Đức Chúa Trời này xuất phát từ mối quan hệ yêu thương mật thiết với Đức Chúa Trời. Trong GiGa 13:35 Đức Chúa Giê-xu phán:
Hãy dành thì giờ cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ sự thật cho bạn biết về mối thông công (mối quan hệ yêu thương ) của bạn với Ngài và với những anh chị em Cơ Đốc khác của bạn. Xin nhớ rằng ai ở trong Đấng Christ thì đều là anh chị em trong Chúa .
Bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán điều gì về sự giao thông của bạn với các Cơ Đốc nhân khác?


Bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang phán điều gì về mối giao thông của bạn với Ngài?


Hai đánh giá trên đây về sự giao thông của bạn phải tương tự nhau. Nếu bạn nói sự giao thông của bạn với Chúa là tốt, nhưng mối giao thông của bạn với các Cơ Đốc nhân khác thì không tốt, tức là đã có một điều gì đó trục trặc. Nếu bạn bước đi trong sự giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời, bạn cũng sẽ bước đi trong mối giao thông mật thiết với các anh chị em của mình trong Christ.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Koinonia Trong Nước Đức Chúa Trời
Dân sự trong nước Đức Chúa Trời liên quan đến các chi thể khác và tín đồ trong nước Đức Chúa Trời trên khắp toàn cầu. Sau mười hai năm tại hội thánh First Baptist Church tại Saskatoon, tôi trở thành giám đốc ban truyền giáo của hiệp hội gồm mười một hội thánh và các hội thánh truyền giáo trong một khu vực Vancouver rộng lớn hơn của British Columbia, Canada. Hướng dẫn hội thánh bước đi với Đấng Christ như Đầu của Thân Thể Ngài là một chuyện. Hướng dẫn một hiệp hội gồm mười một hội chúng đồng đi với Đức Chúa Trời với cả tấm lòng và tâm trí lại là chuyện khác. Tôi đã gặp một số những câu hỏi nghiêm túc:
° Đức Chúa Trời có phán với riêng lẻ từng hội thánh, rồi sau đó đem họ đến chỗ hiệp một ý khi họ tập trung thành một hiệp hội không?
° Các hội thánh chịu đáp ứng với Đức Chúa Trời khi Ngài phán không?
° Các hội thánh có cùng một thể loại Koinonia (sự thông công) với các hội thánh khác giống như sự thông công của tín đồ này với tín đồ kia trong một hội thánh địa phương không?
° Các hội thánh có chịu dâng mình cách nhưng không để kinh nghiệm được sự sống đầy trọn nhất của Đức Chúa Trời đã ban (LuLc 9:23-24) hay không?
° Sự thông công tin kính có được thể hiện bằng cách tự do chia xẻ những nguồn tài nguyên với các hội thánh đang có nhu cầu không?
Tôi nhận công tác mới mẻ này với lòng tin quyết rằng “Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể... và Ngài sẽ (làm)” (DaDn 3:17). Các nguyên tắc của Kinh Thánh về việc Đức Chúa Trời cộng tác với dân sự Ngài không hề thay đổi. Vâng, việc giúp một tập thể các hội thánh học tập bước đi với Chúa trong mối Koinonia mật thiết với Ngài và với nhau cần phải có thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời chính là Đấng thực hiện công tác kỳ diệu kiểu ấy. Tôi chỉ là một khí dụng mà Ngài chọn dùng.
Dầu chúng tôi là một ban nhỏ có rất ít nguồn tài nguyên, nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ hiện diện Ngài trong sinh hoạt của các hội thánh và hiệp hội này. Ở đầu đơn vị 1 (trang 7), bạn đã đọc về cách Đức Chúa Trời hướng dẫn các hội thánh của chúng tôi bước đi bởi đức tin khi chúng tôi làm chứng cho những người đến dự Expo’86. Ở đầu đơn vị này (trang 241), bạn đọc về cách Đức Chúa Trời đã hành động qua hiệp hội chúng tôi để bắt đầu chức vụ lo cho người Đông Ấn. Trong bốn năm, số các hội thánh và hội truyền giáo trong hiệp hội của chúng tôi đã tăng lên gấp đôi. Công tác cho sinh viên đã phát triển từ một vị chủ tịch sinh viên bán thời gian lên đến năm chủ tịch trọn thời gian. Gần 100 người đã bày tỏ ý thức được kêu gọi vào chức vụ hoặc công tác truyền giáo. Những mối quan hệ một thời căng thẳng với các nhóm hội thánh khác nay đã phát triển thành những nỗ lực tập thể năng động để thông công và đi ra truyền giáo. Đức Chúa Trời đã làm nhiều hơn điều chúng tôi có thể cầu xin hoặc suy tưởng, tùy theo năng lực ban ơn của Đức Thánh Linh đang hành động trong hội thánh Ngài (Eph Ep 3:20-21).
Khi đọc những phân đoạn trên đây về các mối quan hệ giữa những hội thánh trong hiệp hội của chúng tôi, hãy gạch chân một số điều nào cho thấy chúng tôi đã có Koinonia đúng chức năng giữa các hội thánh .
Hiệp hội của chúng tôi tại Saskatchewan đã có Koinonia độc đáo do Đức Thánh Linh đem lại. Các hội thánh của chúng tôi cùng chung nhau thiết lập những mạng lưới qua khắp vùng. Chúng tôi phát triển mạng lưới để đem toàn vùng về cho Đấng Christ. Giống như những hội thánh Tân Ước, bởi tình yêu, chúng tôi xem mọi điều mỗi hội thánh có như là sở hữu chung của nhau. Những nguồn cung ứng của một hội thánh không thuộc riêng hội thánh đó. Hội thánh chỉ là quản gia của những nguồn cung ứng ấy. Mọi điều một hội thánh có đều thuộc về nước Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì hội thánh của chúng tôi tại Saskatoon có thì đều dành sẵn cho mọi hội thánh khác. Khi một hội thánh mời một mục sư cho sinh viên, thì mục sư này trở thành nguồn cung ứng cho mỗi một hội thánh khác đến mời giúp phát triển chức vụ sinh viên. Khi hội thánh chúng tôi có chương trình hè cho thanh niên, chúng tôi mời những hội thánh nào quá nhỏ không thể tự tổ chức chương trình được thì đến tham dự với chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn chia xẻ những máy photo và nhiều nguồn tài nguyên vật chất khác. Nếu một hội thánh cần một sự trợ giúp về tài chánh, chúng tôi không ngần ngại báo cho dân sự Chúa biết. Sau đó, chúng tôi sẽ lạc quyên. Có một lần, chúng tôi thậm chí còn thế chấp nhà thờ của chúng tôi để giúp một hội thánh truyền giáo xây được nhà thờ cho riêng họ.
Sự chia sẻ này đã phát triển một ý thức sâu nhiệm về Koinonia giữa vòng các hội thánh của chúng tôi. Chúng tôi thuộc về nhau. Chúng tôi cần nhau. Chúng tôi đi ra theo cách của mình để giúp nhau và đáp ứng nhu cầu mà mỗi hội thánh cần. Chúng tôi học tập để yêu thương nhau. Chúng tôi hoạch định những thì giờ để cùng nhau thông công và khích lệ nhau. Đó chính là điều mà vương quốc Đấng Christ đáng phải có. Thế gian đang theo dõi này phải có thể nói rằng: “Hãy nhìn xem cách họ yêu lẫn nhau kìa.” Thể loại tình yêu độc nhất vô nhị ấy chỉ có thể xuất phát từ Đức Chúa Trời. Khi thấy được thể loại tình yêu của Đức Chúa Trời ấy, họ sẽ được kéo đến với Đấng Christ và hội thánh Ngài.
Những điều nào cho thấy chúng tôi đã có Koinonia đang hoạt động đúng chức năng giữa các hội thánh?

Khi Koinonia tồn tại giữa các hội thánh, nó sẽ bày tỏ ra trong mối quan hệ của họ. Chúng tôi cộng tác với nhau trong sứ mạng đi ra chinh phục thế giới của mình về cho Đấng Christ. Chúng tôi có thể làm chung với nhau những việc mà không một hội thánh nào có thể đơn phương thực hiện hiệu quả được. Chúng tôi chia xẻ bất cứ điều gì mình có nếu đáp ứng được nhu cầu của một hội thánh bạn. Chúng tôi dành thì giờ ở với nhau và yêu mến nhau.
Thể loại Koinonia ấy có tồn tại được giữa những hội thánh không những ở bình diện một hiệp hội mà còn ở bình diện một tiểu bang, một vùng, một quốc gia, hay bình diện toàn cầu không? Có! Koinonia như của Đức Chúa Trời có thể tồn tại giữa các hội thánh thuộc các hệ phái khác nhau khi họ cộng tác để đạt được những mục đích lớn hơn của nước thiên đàng không? Có! Tuy nhiên, nếu để mặc cho con người tự đi theo đường lối riêng của mình thì con người không thể đạt được những thể loại quan hệ đó. Duy Đức Chúa Trời qua Thánh Linh Ngài mới có thể tạo ra và duy trì Koinonia giữa dân sự Ngài. Ngài muốn trở thành Vua, Đấng Cai Trị, và Đấng Tể Trị Tối Thượng trên toàn vương quốc Ngài. Khi để cho Đấng Christ cai trị, những rào cản do con người đặt ra sẽ bị triệt hạ.
Khi chúng ta có Koinonia với Đức Chúa Trời, thì chính phẩm chất và bản chất y như vậy của Koinonia đó sẽ được phản ảnh khi chúng ta liên hệ với:
° Anh chị em trong hội chúng địa phương của chúng ta
° Các hội thánh khác trong khu vực địa phương
° Các hội thánh khác trong một tiểu bang hay một vùng.
° Các hội thánh khác trong một đất nước
° Các hội thánh trên thế gian
° Các hội thánh khác thuộc nhiều hệ phái Cơ Đốc khác nhau.
Qua những mối quan hệ của hội thánh bạn với các hội thánh và các hệ phái khác trong khu vực địa phương cũng như toàn cầu, thế gian đang theo dõi này nhìn thấy được thể loại Koinonia nào?


Hội thánh bạn đang làm điều nào - hoặc chưa làm được điều nào - khiến hội thánh chưa có Koinonia với các hội thánh hoặc các tập thể Cơ Đốc khác? (Chẳng hạn : một số đội thể thao của hội thánh đã gây ra tai tiếng trong cộng đồng vì cớ những biểu hiện giận dữ, ghen tị, thô lỗ, bạo lực mà thậm chí còn thù ghét nữa. Điều đó đã phản ảnh một nan đề sâu sắc trong sự thông công ).


Nếu hội thánh bạn có nan đề trong Koinonia với các hội thánh Cơ Đốc hoặc các tập thể Cơ Đốc khác, đó là một dấu hiệu cho thấy nan đề sâu sắc hơn trong Koinonia với Chúa. Tôi không gợi ý phải thỏa hiệp những điểm khác biệt về giáo lý, nhưng chúng ta có thể hành động như những anh chị em yêu mến nhau. Koinonia mang những chiều hướng mới, những khả năng mới, và sự trọn vẹn mới khi chúng ta quan hệ với nhau trong những phạm vi rộng hơn của nước Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là phương cách hành động của tình yêu.
Tình yêu thương trên thang điểm 1 đến 10
Giả sử trên một thang điểm từ 1- 10, bạn đang yêu thương ở mức 2 - bạn yêu thương bố mẹ và gia đình là những người yêu thương mình; bạn yêu những người bạn thân đang yêu mình. Giờ đây, giả sử Đức Chúa Trời ban cho bạn có thể yêu thương một đại kẻ thù của mình giống như Chúa Giê-xu đã truyền trong Mat Mt 5:43- 48. Nếu bạn có thể yêu thương kẻ thù của mình ở mức 10, thì năng lực để bạn yêu thương người khác sẽ gia tăng. Nếu bạn có thể yêu thương ở mức 10, mọi người khác đang được bạn yêu thương sẽ nhận lãnh được chiều hướng yêu thương lớn hơn mà bạn chưa hề ban phát được cho họ trước đây.
Đánh giá đời sống yêu thương Cơ Đốc của bạn. Đánh dấu chọn mọi câu nào sau đây đúng cho tình yêu Cơ Đốc của bạn .
q 1. Tôi không yêu ai cả.
q 2. Tôi yêu gia đình mình.
q 3. Tôi yêu những người nào yêu tôi trước.
q 4. Tôi yêu những người nào mà tôi biết họ cũng sẽ yêu tôi nữa.
q 5. Đức Chúa Trời đã giúp tôi yêu người hay cáu kỉnh và không thân thiện quanh tôi.
q 6. Đức Chúa Trời đã dạy tôi yêu thương những người khó thương, những người rất khác với tôi trong cộng đồng tôi.
q 7. Đức Chúa Trời đã dạy tôi bày tỏ tình yêu đối với những người đang sống công khai trong tội lỗi.
q 8. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho tôi yêu kẻ thù mình.
Bạn và tôi thường không chịu cố gắng cải thiện khả năng yêu thương của mình bằng cách yêu người khó yêu. Chúng ta cố gắng yêu “kẻ thù” mình nhưng rồi lại gặp thất bại và tức giận, thay vì gặp được một thể loại tình yêu mới mẻ. Bấy giờ chúng ta nói: “Lạy Chúa, con không muốn Ngài đem sự tức giận vào đời sống con. Con muốn Ngài đem tình yêu vào đời sống con.” Nhưng Đức Chúa Trời có thể làm sâu nhiệm năng lực yêu thương của chúng ta khi ban năng lực cho chúng ta yêu những người dễ ghét. Khi chúng ta học tập yêu thương ở những bình diện sâu nhiệm hơn này, năng lực yêu thương người khác của chúng ta sẽ tăng trưởng.
Đang khi tôi ở Vancouver, hiệp hội các hội thánh của chúng tôi đã cam kết yêu thương mọi người và giúp mọi người tại Vancouver biết Chúa. Đó không phải là điều Chúa Giê-xu đã truyền chúng ta trong Đại Mạng Lịnh sao (Mat Mt 28:18-20)? Đức Chúa Trời đã cho tôi quan hệ với một người yêu thương sâu xa những người vô chính phủ. Họ là những thanh niên hay nổi điên với mọi người và muốn tiêu diệt trật tự và thẩm quyền đã vững lập. Nhân vật này nói: “Này Henry, đi với tôi đến nhà hàng của những người vô chính phủ. Tôi muốn anh lắng nghe nhóm người này cùng với toàn bộ những nỗi tức giận và đắng cay của họ. Tôi muốn anh nhìn thấy cách Đức Chúa Trời có thể đem Tin Lành đến cho họ.”
Đó là một từng trải hết sức mạnh mẽ đối với tôi. Tôi ngồi trong nhà hàng đó trong ba giờ lắng nghe những sự thù ghét và cay đắng tuôn ra. Với sự giúp sức của Thánh Linh Đức Chúa Trời, với cả tấm lòng, ý muốn và đời sống mình, tôi đã yêu được những người này. Tôi xin kể cho bạn biết, Cơ Đốc nhân tôi gặp tiếp sau đó đã nhận được tình yêu thương tuôn trào. Người ấy không biết điều gì đã xâm chiếm tôi. Đức Chúa Trời đã đem đến cho tôi một năng lực sâu nhiệm hơn để yêu thương khi Ngài dạy tôi yêu thương những người vô chính phủ.
Đức Chúa Trời có đang cảm động bạn bày tỏ tình yêu cho một cá nhân cụ thể, một tập thể cụ thể, hoặc có thể cho những người khác với bạn không? Hãy cầu xin Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đang cảm động bạn bày tỏ tình yêu ở một bình diện sâu nhiệm hơn, hãy viết ra đây tên của người hoặc những người Ngài muốn bạn yêu thương .


Những Mối Quan Hệ Hợp Tác Giữa Các Hội Thánh
Các hội thánh Tân Ước đã nương tựa LẪN NHAU. Mỗi hội thánh đều độc lập trước mặt Chúa, thế nhưng họ cần nhau. Họ giúp nhau và khích lệ nhau. Họ đã có những mối quan hệ cộng tác mà chúng đã giúp họ kinh nghiệm Đức Chúa Trời càng cao hơn.
Khi bạn đọc từng mối quan hệ sau đây, hãy gạch chân hoặc viết ra ở lề bên một vài ví dụ nào cho thấy rõ ràng rằng các hội thánh Tân Ước đã có Koinonia với nhau. Tôi làm mẫu cho bạn một ví dụ .
Hội Thánh Non Trẻ Tại Giê-ru-sa-lem . Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, 3000 người đã tin Đấng Christ. Bạn không thể biết đa số những người này đã sống thế nào hay cứ ở tại Giê-ru-sa-lem sau khi kỳ lễ người Do Thái chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta có biết rằng hội thánh Giê-ru-sa-lem có rất nhiều thành viên. Từ đầu, họ đã nhóm lại trong hành lang đền thờ và trong rất nhiều nhóm nhỏ ở các nhà riêng. Họ nhóm nhau hằng ngày để dạy dỗ, thông công, ăn, và cầu nguyện. Họ đã chia sẻ những tài nguyên vật chất của mình cho bất kỳ tín đồ nào đang túng thiếu (Cong Cv 2:42-47). Những hội chúng nhỏ bé này đã nương tựa lẫn nhau. Nhờ Koinonia , họ “cứ một lòng một ý cùng nhau” (4:32).
Giê-ru-sa-lem Chia Xẻ Với Antiốt . Khi Tin Lành bắt đầu kết quả giữa người Hylạp tại Antiốt, hội thánh Giê-ru-sa-lem sai Ba-na-ba đến điều tra và giúp hội thánh trẻ này. Khi Ba-na-ba thấy công việc của Đức Chúa Trời tại đó, ông đã đem Sau-lơ (Phao-lô) đến giúp. Họ cùng nhau ở tại Antiốt để dạy dỗ những tân tín hữu (11:19-26).
Antiốt Chia Xẻ Với Những Người Cùng Túng Tại Giê-ru-sa-lem . Hội thánh tại Antiốt nghe tin những anh chị em Cơ Đốc của mình tại xứ Giuđê đang gặp đói kém. Nhờ Koinonia , “Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giuđê; môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ, gởi tiền ấy cho các trưởng lão” (11:29-30). Những hội thánh này không hoàn toàn độc lập nhau. Họ được ràng buộc với nhau với Koinonia chung của họ với Đấng Christ. Họ quan tâm đến nhu cầu của nhau vì cớ tình yêu thương.
Antiốt sai Ba-na-ba Và Sau-lơ Ra Đi . Hội thánh Antiốt đã có tinh thần truyền giáo. Họ chia xẻ tấm lòng của Đấng Christ dành cho thế gian hư mất. Một ngày kia “Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi” (Côngvụ 13:2;- 3). Hội thánh tại Antiốt đã nhận lãnh các lãnh đạo cách nhưng không, và họ cũng đã ban cho lãnh đạo cách nhưng không để truyền bá nước Đức Chúa Trời.
Hãy để ý Ba-na-ba và Sau-lơ (Phao-lô) đã được kêu gọi để đem Tin Lành đến cho người ngoại bang rồi. Sự hoán cải và kêu gọi của Sau-lơ diễn ra bảy năm trước (9:1-19; GaGl 1:16-24). Chỉ khi ở trong Thân Thể của Đấng Christ, họ mới biết được thời điểm đúng cho công tác truyền giáo của họ. Đức Chúa Trời đã phán với họ bởi Đức Thánh Linh và qua hội thánh. Đừng ngại tin cậy Đức Chúa Trời và hội thánh bạn để giúp bạn biết ý muốn Ngài và thời điểm Ngài cho những công tác Nước Trời của bạn.
Giê-ru-sa-lem Giúp Duy Trì Giáo Lý Lành . Khi có sự tranh luận dấy lên về bản chất của sự cứu rỗi, Phao-lô và Ba-na-ba đã đến Giê-ru-sa-lem tham khảo ý kiến. Các sứ đồ, trưởng lão và hội thánh tại Giê-ru-sa-lem đã giúp giải quyết ổn thỏa cuộc tranh luận. Sau đó họ sai hai người trong số những thành viên của mình đến hội thánh tại Antiốt để dạy dỗ, khích lệ, và củng cố những Cơ Đốc nhân người ngoại bang.
Các Hội Thánh Khác Hợp Tác Vì Những Mục Đích Của Nước Đức Chúa Trời . Trong khắp các thơ tín của Phao-lô, chúng ta đọc thấy những phương cách mà hội thánh cộng tác với Cơ Đốc nhân khác vì cớ nước Đức Chúa Trời.
° Đức tin của những Cơ Đốc nhân tại Rôma đã khích lệ những tín đồ khác trên toàn thế giới Cơ Đốc (RoRm 1:8-12). Phao-lô đã lập kế hoạch khi nhận được sự trợ giúp từ hội thánh này cho chuyến đi đến Tâybannha mà ông đã dự tính trước (15:24).
° Các Hội Thánh Tại Maxêđoan Và Achai. Gởi của lạc quyên đến cho Cơ Đốc nhân nghèo tại Giê-ru-sa-lem (15:26-27).
° Hội Thánh Tại Philíp. Thường xuyên chu cấp tài chánh cho Phao-lô để ông có thể rao giảng Tin Lành và thành lập nhiều hội thánh trong các thành phố khác (Phi Pl 4:14-16).
° Các Hội Thánh Tại Côlôse Và Laođixê. Đã chia xẻ những nhân sự (Êphápra) và những bức thơ từ Phao-lô đến (CoCl 4:12-16).
° Các tín đồ tại Hội Thánh Têsalônica đã được cảm động và trở thành những mẫu mực cho mọi tín đồ tại Maxêđoan và Achai (ITe1Tx 1:6-10).
Câu nào sau đây mô tả đúng nhất mối quan hệ giữa các hội thánh trong Tân Ước? Đánh dấu chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Các hội thánh này biệt lập và độc lập. Họ không quan tâm đến hoặc không cần đến những mối quan hệ với các hội thánh khác.
q 2. Các hội thánh này nương tựa lẫn nhau. Họ quan tâm đến nhau, họ khích lệ giúp đỡ lẫn nhau.
Bạn có thể nêu ví dụ nào về cách hội thánh bạn kinh nghiệm Koinonia nhờ mối quan hệ hợp tác với hội thánh khác hoặc với tập thể Cơ Đốc nhân khác?Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời Ngày Càng Hơn
Cơ Đốc nhân không thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong mọi chiều kích mà Ngài đã dành cho người ấy nếu không có Thân Thể của Đấng Christ - tức hội thánh địa phương. Trong Thân Thể Đấng Christ và khi cùng chung thi hành sứ mạng truyền giáo đến tận cùng trái đất, Cơ Đốc nhân bắt đầu kinh nghiệm được những chiều kích đầy đủ hơn của sự sống trong nước Đức Chúa Trời. Khi kinh nghiệm Koinonia với các nhóm khác trong dân sự Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm những chiều kích lớn lao hơn về sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang hành động giữa thế giới chúng ta. Đức Chúa Trời đã có những ống dẫn đặt đúng chỗ rồi, để qua đó bạn và hội thánh bạn có thể đụng đến thế giới cho Ngài. Bạn cần để cho Ngài triệt hạ mọi rào cản nào ngăn bạn kinh nghiệm toàn bộ những điều thuộc về Đức Chúa Trời thông qua Koinonia với người khác. Hãy đến với Ngài và chờ xem Ngài khởi xướng. Ngài có thể bày tỏ cho bạn thấy cách nào, với ai, và khi nào.
Điền vào khoảng trống của câu dưới đây .
Các hội thánh thời Tân Ước không độc lập với nhau.
Họ ___________________________________. Họ cần thông công với nhau để kinh nghiệm những chiều kích lớn lao hơn về Chúa và Koinonia Ngài đã ban.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng (IGi1Ga 1:7) vào hàng dưới đây .


Ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng khác của bạn và chuẩn bị đọc thuộc lòng cho một bạn vào buổi nhóm Nhóm Nhỏ tuần này .

Tiếp Tục Thông Công Với Chúa
Sự Tỉnh Thức Của Saskatoon
Tôi đến Saskatoon để nói chuyện với hội thánh First Baptist Church về việc đến làm mục sư của họ. Tôi đến để xem có phải Đức Chúa Trời muốn tôi phục vụ tại đó không. Tại Saskatoon, Đức Chúa Trời phán với tôi qua vị mục sư địa phương, là người đã bảo với tôi rằng Duncan Campbell đã đến Saskatoon năm trước. (Duncan Campbell đã được Đức Chúa Trời đại dụng đầy quyền năng trong cuộc thức tỉnh tâm linh tại các hòn đảo Hebrides ngoài khơi Scotland.) Duncan nói rằng đêm trước đó, ông đã được Đức Chúa Trời bảo đảm rằng ngọn lửa phục hưng sẽ bùng ra tại đây và lan khắp Canada. Đều này khiến tôi trút được cả tấm lòng. Phần lớn cuộc đời tôi khao khát được thấy sự thức tỉnh tâm linh đến cho Canada. Tôi đã thấy những dấu báo hiệu thuộc linh Ngài đặt trong đời sống để đưa tôi đến với công tác này tại Saskatoon, vì vậy tôi nhận lời mời đến làm mục sư của hội thánh First Baptist Church.
Tôi muốn cùng các mục sư từ các giáo phái khác trong thành phố cầu thay cho sự thức tỉnh này. Vào những ngày thứ ba, tôi nhóm với một nhóm này để cầu thay cho sự tỉnh thức, còn vào những ngày thứ năm, tôi nhóm với nhóm khác. Trong một năm rưỡi, các mục sư chúng tôi cùng cầu nguyện với nhau. Một ngày kia, Bill McCleod gọi điện thoại đến nói: “Này Henry, điều mà lâu nay chúng ta đang cầu nguyện đã xảy ra rồi!” Ông giải thích rằng họ vừa mới nhóm xong một tuần lễ phục hưng. Hai anh em trong hội thánh của ông sáu năm nay không nói chuyện với nhau. Cả hai đều là chấp sự. Họ đã chạy băng qua thánh đường, ôm nhau khóc, và tái lập mối quan hệ của mình. Sự cảm động sâu xa của Đức Chúa Trời đang lan qua hội chúng.
Các buổi nhóm tiếp tục, và nhiều người trong cộng đồng Cơ Đốc bắt đầu tham dự. Đoàn người ngày càng đông nghẹt cả nhà thờ của Bill. Chúng tôi chuyển sang nhà thờ Anh Quốc Giáo có 700 chỗ ngồi. Trong một đêm hội thánh đã đầy nghẹt. Chúng tôi chuyển sang nhà thờ Liên Hiệp có 900 chỗ ngồi và đã đầy nghẹt trong hai ngày. Sau đó chúng tôi chuyển sang nhà thờ United Church có 1500 chỗ ngồi. Chúng tôi tổ chức các buổi nhóm mỗi đêm trong mười một tuần. Các buổi nhóm sẽ kéo dài mãi đến 10:00 hoặc 11:30 khuya. Mỗi đêm, chúng tôi tổ chức một buổi nhóm sau giờ nhóm chính, và nhiều người vẫn ở lại buổi nhóm đó để sửa đổi đời sống mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đôi khi, những buổi nhóm sau giờ nhóm chính này kéo dài đến tận 4:00 hoặc 5:00 sáng. Từ đó, các cuộc phục hưng tỉnh thức đã bùng nổ khắp Canada.
Mười Năm Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời
Giăng đã nói với các tín đồ ở thế kỷ thứ nhất: “Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ” (IGi1Ga 1:3). Và rồi ông nói thêm thật ý nghĩa: “Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của anh em (và sự vui mừng của chúng tôi) được đầy dẫy” (1:4, NKJV).
Chắc chắn, đây cùng là lời chứng của chúng tôi trong mười năm qua. Những điều chúng tôi đã thấy nghe và kinh nghiệm về Đức Chúa Trời trong bước đường đồng đi với Chúa, chúng tôi đã chia xẻ tự do với dân sự Chúa. Mục đích làm điều này của chúng tôi rất thành thật, ấy là để dân sự Chúa cũng có được sự thông công với Ngài nữa. Không nghi ngờ gì cả, kết quả chính là mối thông công thật (tức là sự cộng tác) trong Tin Lành, và đầy dẫy vui mừng! Những tình bạn sâu đậm nhất đã phát triển trong đời sống chúng tôi nhờ kinh nghiệm Đức Chúa Trời . Từ đó dẫn đến những lời mời tổ chức hội nghị hằng tháng với những giám đốc quản trị các công ty lớn ở đất nước này. Điều này tạo nhiều mối cộng tác với những người muốn chia xẻ với chức vụ chúng tôi, tạo cơ hội vô tận để chia xẻ đời sống tôi với dân sự Chúa cách cởi mở và liên tục. Đức Chúa Trời rất nhân lành! Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời! Lời làm chứng của chúng tôi sẽ luôn luôn là:
“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Tv 136:1)
Phương Thuốc Của Đức Chúa Trời Để Chữa Lành Mối Thông Công Tan Vỡ
Koinonia không phải là một phương án chọn lựa cho tín đồ. Koinonia không phải là phương án chọn lựa cho hội thánh. Được ở “trong Đấng Christ” và được làm chi thể trong thân của Ngài đòi hỏi phải có mối tương giao với Đấng Christ hằng sống. Mối tương giao yêu thương, tức Koinonia , mối tương giao bạn có với Đức Chúa Trời, là phương diện quan trọng nhất trong việc bạn biết Ngài, biết ý muốn Ngài, và được ban năng lực để làm theo ý muốn Ngài.
Koinonia là điều cần yếu cho các cá nhân và hội thánh nếu họ muốn kinh nghiệm sức sống mà chúng ta thấy trong Cơ Đốc nhân thời Tân Ước. Mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời và với Con Ngài, là Chúa Giê-xu Christ, đem lại sự thông công với các anh chị em Cơ Đốc. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại sự thông công thật này. Biểu hiện tối cao của mối thông công thiên thượng này được bày tỏ khi những con người với rất nhiều khác biệt lớn lao được đem vào trong một mối thông công thuộc linh sống động.
Điều nào sau đây là biểu hiện cao trọng hơn về năng lực của Đức Chúa Trời để tạo ra và duy trì sự thông công giữa tín đồ? Đánh dấu chọn một .
q 1. Sự thông công tin kính giữa những người có bối cảnh tương tự về chủng tộc, ngôn ngữ, học vấn, và những điều kiện kinh tế hoặc
q 2. Mối thông công tin kính giữa những người rất khác biệt nhau trong bối cảnh và địa vị xã hội.
Khi những rào cản của con người sụp đổ và con người với rất nhiều khác biệt quan trọng lại có thể sống chung nhau trong hòa bình, thì thế gian nhìn thấy việc mà duy một mình Đức Chúa Trời mới làm được. Trong vương quốc Đức Chúa Trời, “Không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờréc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em thảy đều làm một” (GaGl 3:28). Koinonia do Đức Thánh Linh tạo ra này cũng sẽ được Đức Thánh Linh duy trì. Tuy nhiên, Koinonia với Đức Chúa Trời và với người khác có thể bị đe dọa và thậm chí có thể bị phá vỡ.
Đôi khi, mối thông công đổ vỡ với anh chị em trong Christ có thể do tội lỗi và do mối thông công đổ vỡ với Đức Chúa Trời của người khác. Trong trường hợp đó, bạn cần cầu thay cho họ và làm mọi điều có thể để giúp họ trở về với Chúa.
Mối thông công đổ vỡ với anh chị em trong Đấng Christ cho thấy mối thông công đổ vỡ với Đức Chúa Trời. Bạn phải luôn bắt đầu bằng cách nhìn lại mối quan hệ của chính mình với Chúa. Sự rạn vỡ bắt đầu từ trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Nó không bắt đầu trong mối quan hệ của bạn với người khác. Nếu sự thông công giữa bạn với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ, bạn không thể tiếp tục trong mối thông công với Ngài hoặc với các anh chị em Cơ Đốc của mình. Trước hết bạn phải để cho Đức Chúa Trời đưa trở về mối quan hệ đúng đắn với chính Ngài.
Tội Lỗi Phá Vỡ Koinonia Với Đức Chúa Trời
Tội lỗi phân cách bạn khỏi mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dùng rất nhiều chữ (như tội lỗi, sự quá phạm, sự gian ác, tội ác ) để chỉ về điều được gọi là “tội lỗi.” Bạn phạm tội với Đức Chúa Trời khi bạn:
° Trượt mất mục đích Đức Chúa Trời dành cho bạn.
° Dấy nghịch cùng Ngài, không chịu bước theo Ngài.
° Làm những việc xấu, gian ác, hay vô luân.
Khi bạn phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, mối thông công bạn với Ngài bị đổ vỡ. Trong Cựu Ước, mối quan hệ đổ vỡ này được biểu tượng bởi việc Đức Chúa Trời ẩn mặt Ngài. Mặt của một người bao gồm những cơ quan chính để truyền thông. Mắt để nhìn thấy. Tai để nghe. Miệng để nói. Dầu Đức Chúa Trời không có một thân xác vật chất, nhưng “mặt” của Ngài tượng trưng cho sự hiện diện, sự chấp nhận và sự tán thành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi là dấu hiệu của sự từ khước, không tán thành và không có sự hiện diện của Ngài.
Khoanh tròn chữ mặt trong mỗi câu Kinh Thánh sau .
° “Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc” (EsIs 54:8).
° “Ấy là vì tội tham lam của nó mà ta giận, và đánh nó. Trong cơn giận, ta đã ẩn mặt ta với nó” (57:17).
° “Vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình” (64:7).
° “Ấy là vì cớ dân này hung ác mà ta đã lánh mặt khỏi thành đó” (Gie Gr 33:5).
Ghép câu Kinh Thánh với bộ phận trên “mặt ” của Đức Chúa Trời. Viết những chữ mắt, tai, hoặc miệng vào khoảng trống bên cạnh mỗi phân đoạn Kinh Thánh sau .
_____ 1. “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi Tv 66:18).
_____ 2. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (EsIs 59:2).
_____ 3. “Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. (AmAm 8:11-12).
_____ 4. “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược” (HaKb 1:13).
Khi Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời ẩn mặt Ngài, điều đó có nghĩa gì? Đánh dấu TOÀN BỘ những câu trả lời đúng :
q a. Đức Chúa Trời sợ.
q b. Đức Chúa Trời rút lại từng trải sự hiện diện Ngài.
q c. Đức Chúa Trời từ khước một người hay một dân tộc vì cớ tội lỗi.
q d. Đức Chúa Trời không chịu nhìn, nghe hoặc nói vì cớ sự gian ác.
Vì sao Đức Chúa Trời ẩn mặt?


Đức Chúa Trời không dấu mặt vì sợ. Ngài dấu mặt vì giận tội lỗi. Điều đó bày tỏ việc Ngài rút lại từng trải sự hiện diện Ngài, Ngài khước từ tội lỗi và Ngài không chịu nhìn, nghe hoặc nói. Khi điều đó xảy ra, mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ. (Những câu trả lời còn lại là: mắt - 4, tai - 1, và 2, và miệng - 3.) Chẳng lạ gì tác giả Thithiên đã đau khổ kêu lên: “Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?” (Thi Tv 13:1). Sự thông công với Đức Chúa Trời là đặc ân trìu mến nhất của con cái Ngài. Việc Ngài ẩn mặt là một trong những kỷ luật kinh khiếp nhất.
Ngay cả kỷ luật của Đức Chúa Trời cũng là một biểu hiện của tình yêu thương nhằm đưa chúng ta trở về mối thông công với Ngài (HeDt 12:1-11). Từng trải mối thông công đổ vỡ của một cá nhân với Đức Chúa Trời cũng có thể xảy ra cho một tập thể - tức một gia đình, một hội thánh, một giáo phái, hay một dân tộc.
Những Phương Thuốc Đức Chúa Trời Chữa Trị Tội Lỗi
Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban phương thuốc để chữa trị tội lỗi và mối thông công bị đổ vỡ:
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác ” IGi1Ga 1:9).
Bạn xưng tội mình khi bạn đồng ý với Đức Chúa Trời về bản chất kinh khiếp của tội mình đã phạm. Sự xưng tội và sự ăn năn đi chung với nhau. Khi ăn năn tội, bạn từ bỏ tội đó và quay trở về với Đức Chúa Trời . Khi mối thông công của bạn với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ vì tội lỗi, hãy đồng ý với Ngài về tội của bạn và từ bỏ nó. Hãy quay trở về với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tha thứ , tái lập lại mối quan hệ của bạn với Ngài.
Khi Koinonia với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ vì tội lỗi, bạn phải làm gì để được tha tội mình?

Không ai có thể đếm hết những phương cách mà con người có thể phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, và mọi tội đều phá vỡ Koinonia với Đức Chúa Trời. Phương thuốc của Đức Chúa Trời để chữa trị tội lỗi của bạn ấy là: bạn đồng ý với Ngài, từ bỏ tội mình, và quay trở về với Ngài. Bạn phải xưng tội và ăn năn.
Khi bạn phạm tội, Đức Thánh Linh cáo tránh bạn về tội ấy. Đức Chúa Trời muốn bạn luôn ở trong mối quan hệ đúng với Ngài. Khi bạn không đáp ứng với sự cáo tránh của Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ kỷ luật bạn. Kỷ luật của Đức Chúa Trời luôn luôn nhằm kéo bạn trở về Koinonia với Ngài. Nếu bạn không lập tức đáp ứng với kỷ luật của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giáng thêm nhiều đoán xét nghiêm khắc hơn để khiến bạn chú ý (xem LeLv 26:1-46) Những đoán xét này có thể đến trên gia đình, hội thánh, giáo phái, hoặc thậm chí một dân. Khi Đức Chúa Trời giáng đoán xét cho dân sự Ngài, Ngài cũng ban sự tha thứ và chữa lành xứ:
“Nếu ta đóng các từng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản, và giáng ôn dịch giữa dân sự ta ; và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ ” IISu 2Sb 7:13-14).
Dựa vào lời hứa trong 7:14, hãy trả lời những câu hỏi sau :
1. Khi Đức Chúa Trời giáng sự đoán xét trên dân sự Ngài, họ nên làm bốn điều gì để được khôi phục Koinonia?


2. Đức Chúa Trời hứa thực hiện ba điều nào khi dân sự trở về cùng Ngài?


Phương thuốc Chúa ban để đem lại mối thông công phục hòa với Ngài bao gồm sự hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài (tìm kiếm kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài), và ăn năn (từ bỏ tội lỗi). Ngài hứa sẽ nghe, tha tội, và chữa lành xứ! Trong Dan Ds 6:24-26, Đức Chúa Trời truyền các thầy tế lễ cầu nguyện lời chúc phước tuyệt vời này cho dân sự:
“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi !
Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi ,
Và làm ơn cho ngươi !
Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi
Và ban bình an cho ngươi !”
Trong khung dưới đây, tôi tóm tắt điều bạn đã học về phương thuốc Đức Chúa Trời chữa trị tội lỗi, và tôi đưa thêm vào một vài câu tuyên bố và câu Kinh Thánh khác có thể giúp ích được cho bạn.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Viết câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn cho đơn vị này vào những dòng dưới đây, rồi ôn lại những câu Kinh Thánh thuộc lòng của các đơn vị khác .


Những Điều Thiết Yếu Của Koinonia, Phần 1
Koinonia (mối quan hệ yêu thương, sự thông công mật thiết) với Đức Chúa Trời là yếu tố cơ bản của sự cứu rỗi và sự sống đời đời (GiGa 17:3). Đức Chúa Trời đã chủ động trước để mời bạn vào mối quan hệ yêu thương. Ngài đặt Thánh Linh Ngài trong bạn để ban năng lực sống trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài. Không một phương pháp nào của con người, hay danh sách những bước cần phải thực hiện nào, có thể duy trì mối thông công với Đức Chúa Trời. Koinonia với Đức Chúa Trời là một kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài. Dầu Đức Chúa Trời khởi sự bước đầu tiên, bạn phải đáp ứng với Ngài để kinh nghiệm trọn vẹn sự hiện diện Ngài.
Bảy thực tại của việc kinh nghiệm Đức Chúa Trời đã xác định con đường để bạn có thể tiến đến chỗ biết Ngài bằng kinh nghiệm. Tôi đã cá nhân hóa những câu nói ấy cho bạn dưới đây. Hãy kiểm tra trí nhớ của bạn và điền vào khoảng trống. Sau đó, kiểm phần bài làm của bạn với mặt trong bìa cuối sách .
1. ____________________________ luôn luôn hành động quanh bạn
2. Đức Chúa Trời theo đuổi yêu thương không ngừng, thực tế và _________ với bạn.
3. Đức Chúa Trời mời gọi bạn cùng _______________________________ với Ngài.
4. Đức Chúa Trời phán bởi qua Kinh Thánh, __________________________, hoàn cảnh và __________ ____________ để bày tỏ chính Ngài, _________________và đường lối Ngài.
5. Lời Đức Chúa Trời mời bạn cộng tác với Ngài luôn luôn đưa bạn đến khủng hoảng ____________________ mà đòi hỏi phải có ________________________ và hành động.
6. Bạn phải thực hiện _________________________ chủ yếu trong đời sống mình để cùng dự phần với Đức Chúa Trời trong việc Ngài đang làm.
7. Bạn biết được Đức Chúa Trời bằng _________________________ khi _______________________ Ngài và Ngài hoàn tất công việc qua bạn.
Lưu ý ba thực tại cuối xác định sự hưởng ứng của bạn với sự khởi xướng trứớc của Đức Chúa Trời:
° Bạn phải hành động dựa vào đức tin nơi Ngài.
° Bạn phải thực hiện những điều chỉnh chủ yếu để phù hợp với Ngài.
° Bạn phải vâng lời Ngài.
Khi đáp ứng với bước khởi xướng của Đức Chúa Trời, bạn tiến đến chỗ biết Ngài cách mật thiết bằng kinh nghiệm. Sống trong sự trung tín vâng lời Ngài giúp bạn có thể kinh nghiệm sự hiện diện Ngài. Đây là Koinonia với Đức Chúa Trời.
Tiếp tục thông công với Đức Chúa Trời không ngẫu nhiên xảy ra. Sự thông công này có thể bị phá vỡ. Đôi khi điều có vẻ như một ý định tốt có thể biến thành mối đe dọa cho sự thông công với Đức Chúa Trời và với những anh chị em Cơ Đốc của chúng ta. Muốn thấy được sự thông công này có thể bị đe dọa hay phá vỡ bằng cách nào, chúng ta cần xác định một số điều cần yếu của Koinonia thật với Đức Chúa Trời.
Những Điều Thiết Yếu Của Koinonia
1. Chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời bằng trọn con người mình. “Đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết ” Mat Mt 22:37-38). Nếu bạn yêu mến Đức Chúa Trời, bạn sẽ vâng lời Ngài GiGa 14:21-24). Nếu vâng lời Ngài, bạn cũng sẽ yêu anh em mình 4:21; 5:3). Nếu mối thông công của bạn với Đức Chúa Trời được đúng đắn - nếu bạn yêu mến Ngài bằng trọn con người của mình - bạn có thể yêu được cả kẻ thù của mình .
Mối đe dọa cho sự thông công này chính là bất cứ điều gì khiến bạn đánh mất “tình yêu ban đầu” của mình đối với Đức Chúa Trời. Đây là nan đề của hội thánh tại Êphêsô (KhKh 2:1-7).
Đọc IGi1Ga 2:15-16 ở lề bên, rồi liệt kê dưới đây một số điều nào có thể đe dọa hoặc cạnh tranh lòng yêu mến Đức Chúa Trời của bạn .Yêu mến tiền bạc hoặc vật chất nhiều hơn yêu mến Chúa thì sẽ phá vỡ mối thông công của bạn với Ngài. Những sự tham muốn tội lỗi của bạn có thể cướp mất tình yêu ban đầu của bạn. Thậm chí bạn còn có thể yêu mến những gì bạn có hoặc những gì bạn có khả năng làm. Khi tình yêu của bạn không thuần khiết đối với Đức Chúa Trời, mối thông công với Ngài bị phá vỡ. Mối thông công của bạn với người khác bấy giờ sẽ phản ảnh mối thông công đổ vỡ của bạn với Đức Chúa Trời.
Ví dụ: Giả sử một người bắt đầu yêu mến vật chất hơn yêu mến Đức Chúa Trời. Khi mối thông công với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ, tình yêu thương người khác sẽ bị tổn hại. Người nào yêu mến của cải vật chất hơn yêu mến Chúa thì sẽ trở nên keo kiệt và tham lam. Khi thấy anh em mình cùng túng, họ sẽ giữ “của cải” của mình để dùng riêng cho mình mà thôi. Người ấy sẽ không ban cho để giúp người khác. Chắc người ấy còn bắt đầu xử dụng tiền phần mười của Đức Chúa Trời cho chính mình nữa. Lòng tham là rất nguy hiểm (Eph Ep 5:5; IGi1Ga 3:17).
Chủ nghĩa duy vật là một cái bẫy kinh khiếp đã cướp mất lòng yêu mến Chúa của rất nhiều người. Các hội thánh cũng có thể trở nên ích kỷ và tham lam. Điều này sẽ khiến họ xử dụng những nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời chủ yếu cho mình thay vì để giúp đỡ thế giới hư mất và đang cần.
Một điều cần yếu của Koinonia là gì?
1.
Kể tên ít nhất hai điều có thể đe dọa Koinonia bằng cách xen vào lòng yêu mến Chúa của bạn .

2. Chúng ta phải đầu phục quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời . Đức Chúa Trời là Chủ của bạn. Bởi tình yêu toàn hảo của Ngài dành cho bạn, Ngài đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối. Với tư cách Đầu của Hội Thánh, Đấng Christ đòi hỏi sự thuận phục Ngài và vâng theo ý muốn Ngài, sự đầu phục tuyệt đối quyền tể trị của Ngài là cần thiết để có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.
Khi một người trở nên “bất chấp luật lệ,” và làm “những việc mắt mình cho là phải,” thì kinh nghiệm Koinonia trở nên không thể có trong đời sống người ấy, và thường là không thể có trong cả sinh hoạt của một hội thánh nữa. Việc dâng nộp lòng trung thành của bạn cho bất kỳ ai ngoài Đấng Christ chính là tội ngoại tình thuộc linh. Nếu mục sư, các chấp sự, những doanh nhân có thế lực, hoặc một ủy ban cố gắng để “điều khiển” hay cai trị hội thánh, thì Koinonia bị đe dọa.
Nan đề luôn luôn bắt đầu từ mối quan hệ của cá nhân (hay của hội thánh) đối với Đức Chúa Trời. Khi một người không chịu tự chối mình và bước theo Đấng Christ, mối thông công với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ. Khi bản ngã nắm quyền kiểm soát, mọi quan hệ có thẩm quyền khác đều sẽ bị mất quyền kiểm soát. Việc tự khẳng định mình trong Thân Thể Đấng Christ đã cướp mất thẩm quyền hợp pháp của Đấng Christ là Đầu của Thân Thể.
Mỗi chi thể của hội thánh phải đầu phục quyền tể trị của Đấng Christ trong đời sống mình và quyền làm đầu của Đấng Christ trên hội thánh.
Không những mối thông công bị đổ vỡ khi cá nhân cố làm đầu của hội thánh, mà nó còn bị đổ vỡ khi hội thánh muốn mục sư của mình, một cá nhân khác, hay tập thể nào đó cai trị hội thánh. Không một cá nhân hay tập thể nào có thể làm đầu của Thân Thể mà hội thánh đó vẫn là một thân khỏe mạnh được. Trông có vẻ khỏe mạnh ở bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thấy sự dấy nghịch cùng quyền cai trị của con Ngài, và Ngài ghét điều đó. Mỗi chi thể của hội thánh phải đầu phục quyền tể trị của Đấng Christ trong đời sống mình và quyền làm đầu của Đấng Christ trên hội thánh.
Theo ý bạn, hội thánh bạn xem ai như là đầu của hội thánh mình?

Trong ICo1Cr 1:1-3:22, những sự chia rẽ (mối thông công đổ vỡ) có trong hội thánh bởi vì có người theo Phao-lô, có người theo Apôlô, có người theo Phi-e-rơ (Sêpha). Phao-lô lên án kiểu nổi loạn này. Ông quở trách bất kỳ nỗ lực nào để bước theo con người thay vì bước theo Đấng Christ. Theo ông hay theo Apôlô hẳn là một việc làm trẻ con, bắt chước thế gian và không kính sợ Chúa (3:1-4). Hội thánh phải có “ý của Đấng Christ” (2:16) và chỉ bước theo một mình Đấng Christ mà thôi.
Sẽ không thể có được Koinonia nếu hội thánh hợp bởi những cá nhân không chịu đầu phục quyền tể trị của Đấng Christ trong Thân Thể Đấng Christ. Koinonia cũng không thể có được trong một tập thể thông công lớn hơn (hiệp hội hay giáo hội) mà các mục sư và những người dự phần không chịu thuận phục quyền tể trị của Đấng Christ cũng như không chịu thực hiện chức năng trong Thân Thể đó dưới quyền cai trị Đấng Christ. Bất kỳ điều gì hay bất kỳ người nào cản trở hay lật đổ quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, trong hội thánh, hay trong những tập thể rộng lớn hơn của nước Đức Chúa Trời thì đều gây đổ vỡ mối thông công với Ngài. Khi mối thông công với Đức Chúa Trời bị phá vỡ, nó được phản ảnh qua mối thông công đổ vỡ với người khác.
Theo bạn, ai được xem là đầu của giáo hội bạn?

Điều cần yếu thứ nhì của Koinonia là gì?
1. Chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời bằng trọn con người của mình.
2.
Hãy mô tả xem can thiệp vào quyền cai trị của Đấng Christ sẽ đe dọa thế nào đến Koinonia trong một hội thánh .Với lòng hết sức ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, ai là Chúa và Chủ của đời sống bạn? Hãy đánh dấu chọn một .
q Chính Đức Chúa Giê-xu.
q Chính tôi.
q Chồng (vợ) của tôi.
q Chính công việc của tôi.
q Tiền và của cải vật chất.
Những điều khác?
Bài học ngày hôm nay ngắn hơn hầu hết mọi bài khác, để bạn có thì giờ cầu nguyện. Hãy dành thì giờ này để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện qua bài học này và ...
° Hỏi Đức Chúa Trời xem điều nào trong đời sống bạn đang khiến bạn đánh mất tình yêu ban đầu của mình đối với Ngài không. Bạn có yêu mến bất kỳ điều gì hơn Chúa không? Nếu Ngài bày tỏ điều gì, hãy xưng nhận và quay lại với tình yêu ban đầu của bạn .
° Hỏi Đức Chúa Trời xem bạn có đang tuyệt đối thuận phục quyền tể trị của Ngài trong đời sống mình không .
° Hỏi Đức Chúa Trời xem bạn có đang để cho Chúa Giê-xu làm Đầu của hội thánh mình không .
° Cầu thay cho vợ (chồng ), gia đình, hội thánh, và giáo hội của bạn để Đức Chúa Trời được cai trị trong mỗi tấm lòng .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Những Điều Thiết Yếu Của Koinonia, Phần 2
Hôm qua, bạn biết Koinonia với Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn phải yêu mến Đức Chúa Trời bằng trọn con người của mình và phải đầu phục quyền tể trị tối thượng của Ngài trong đời sống mình. Rất nhiều người, của cải vật chất, và những ảnh hưởng trong đời sống của bạn cũng như trong hội thánh của bạn có thể đe dọa mối thông công với Đức Chúa Trời nếu để những thứ ấy khiến bạn xao lãng lòng yêu mến Chúa và lạc khỏi bước đi theo Ngài. Hôm nay, tôi muốn bạn xem thêm hai điều thiết yếu nữa của Koinonia và những đe dọa khả dĩ cho mối thông công với Đức Chúa Trời.
3. Chúng ta phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách thực tế và cá nhân. Koinonia của bạn với Đức Chúa Trời được căn cứ trên kinh nghiệm cá nhân của bạn với Ngài. Không có điều gì thay thế được. Bạn không thể dựa vào kinh nghiệm cá nhân của vợ (chồng) mình, bố mẹ mình, mục sư của mình, giáo viên Trường Chúa Nhật, hoặc những thuộc viên trong hội thánh của bạn. Koinonia của bạn với Đức Chúa Trời phải thực tế và cá nhân .
Mối đe dọa cho Koinonia xuất hiện khi bạn để cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì khiến bạn trở thành khán giả thay vì một người tham dự tích cực vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Bạn phải gặp gỡ Đức Chúa Trời trực tiếp; bằng không bạn sẽ trở thành thụ động, lãnh đạm, hoặc hoàn toàn bỏ ngang giữa chừng. Bạn phải tiếp tục gặp gỡ trực tiếp với Đức Chúa Trời bằng không mối thông công của bạn với Đức Chúa Trời sẽ trở nên nguội lạnh. Bạn sẽ không còn lo đến những mối quan tâm của Đức Chúa Trời cho hội thánh Ngài, cho nước Đức Chúa Trời, và cho thế giới hư mất nữa.
Có một số điều nào đang diễn ra trong hội thánh mà chúng có thể cám dỗ một người trở nên một khán giả hơn là một người dự phần tích cực?
Bạn đã dùng một cách nào để đem “tôn giáo của người làm khán giả ” thay thế cho từng trải cá nhân và thực tế về Đức Chúa Trời?

Dầu các tổ chức và các chương trình nhằm để nâng cao công tác đi ra truyền giáo, sự tăng trưởng và chức vụ, nhưng chúng có thể dẫn đến những mối quan hệ nông cạn và thái độ bàng quang. Nếu không cẩn thận, hội thánh có thể đang giúp tín đồ kinh nghiệm một chương trình và bỏ lỡ sự gặp gỡ cá nhân với Đấng Christ hằng sống. Những chương trình tổ chức tốt, những kế hoạch, những phương pháp và buổi học Kinh Thánh là rất quý giá, nhưng không được phép đem chúng thay thế cho kinh nghiệm đầy sáng tạo về sự dẫn dắt cá nhân của Đức Thánh Linh. Nói như vậy không có nghĩa là hội thánh đừng thực hiện công tác tổ chức. Nhưng hội thánh phải cẩn thận để tổ chức ấy sẽ khuyến khích được những kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời.
Không được phép đem những lẽ thật thuộc linh cùng những thực tại thuộc linh của người khác ra dạy chỉ cốt cho có kiến thức. Thay vào đó, phải đưa tín đồ vào những kinh nghiệm mà tại đó Đức Chúa Trời bày tỏ chính lẽ thật hoặc thực tại thuộc linh ấy một cách cá nhân cho bản thân tín đồ đó. Những kinh nghiệm gián tiếp sẽ không có hiệu quả.
Chẳng hạn, các chi nhánh đại diện của một hệ phái có địa vị và trách nhiệm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời bằng những phương cách mà mỗi hội thánh không thể hoàn tất một mình được. Thế nhưng các cá nhân và các hội thánh không được phép để cho công tác của giáo hội trở thành vật thay thế cho sự đích thân tham dự công việc Chúa. Điều này có thể dẫn đến sự thờ ơ về xã hội và tâm linh thay vì sự liên hệ và dự phần có trách nhiệm. Chỉ có cuộc gặp gỡ cá nhân với Đấng Christ hằng sống mới đem lại một Koinonia đúng chức năng và hữu hiệu.
Giáo hội của bạn có thể hiện một số việc gì mà hầu hết các hội thánh không thể tự làm một mình?


Nếu những điều tốt ấy bị lạm dụng, thì trên phương diện nào việc dựa vào chúng sẽ trở thành vật cản trở sự gặp gỡ thực tế và cá nhân với Đức Chúa Trời?


Đây không phải là một tình huống “hoặc cái này hoặc cái kia.” Đây là một tình huống “cả cái này lẫn cái kia.” Các giáo phái, các chương trình, các phương pháp, những tài liệu nghiên cứu được chuẩn bị sẵn, và v.v..., là những công cụ hữu ích cho các hội thánh. Nhưng không được để chúng trở thành vật thay thế những cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa Trời. Mỗi cá nhân cần phải kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa đang hành động trong đời sống họ. Các cá nhân phải kinh nghiệm Koinonia khi bước theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và được Thánh Linh ban quyền năng để hoàn tất các mục đích của Ngài.
Khi các chương trình và các chức vụ trở thành mục đích thay vì phương tiện, trở thành những hoạt động chỉ cốt cho có hoạt động, hoặc chỉ là những dấu hiệu bề ngoài của sự thành công, thì Koinonia có nguy cơ bị lu mờ và bị mất. Các hội thánh không được phép chỉ lo quan tâm đến những kết quả về mặt số lượng. Họ cũng phải nhìn cẩn thận đến động cơ và tinh thần bên trong của công việc mình. Có nhiều đời sống được biến đổi không? Những người tan vỡ có tìm được sự chữa lành cho tâm linh và tình cảm không? Tín đồ có đích thân gặp gỡ với Đấng Christ hằng sống đang hành động giữa hội thánh không? Nếu không, đã có một điều gì đó trục trặc trong mối quan hệ cá nhân của các chi thể đối với Đức Chúa Trời.
Điều thiết yếu thứ ba của Koinonia là gì?
1. Chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời bằng trọn con người mình.
2. Chúng ta phải đầu phục quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời.
3.
Trong một hội thánh, những điều nào có thể thế chỗ cuộc gặp gỡ thực tế và cá nhân với Đức Chúa Trời?Trong quá khứ, bạn đã để cho một điều nào thế chỗ kinh nghiệm cá nhân của mình với Đức Chúa Trời? (Có người sẽ bảo : “Tôi đã dâng tiền cho hội thánh, nhưng tôi tránh đích thân tham gia vào công tác của Chúa qua hội thánh mình. Tôi chưa hề kinh nghiệm được cảm giác đích thân dự phần vào việc Đức Chúa Trời đang làm qua hội thánh mình .”)


4. Chúng ta phải hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời . Bạn phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để làm những việc mà duy Đức Chúa Trời mới làm được. Bạn phải tin cậy một mình Ngài mà thôi.
Có lần khi Y-sơ-ra-ên gặp hoạn nạn, họ hướng về Ê-díp-tô để tìm sự trợ giúp thay vì hướng đến Chúa. Đức Chúa Trời đã phán với họ:
“Khốn thay cho những kẻ xuống Ê-díp-tô đặng cầu cứu, nhờ những ngựa cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va !” EsIs 31:1).
Hội thánh có thể bị cám dỗ đặt lòng tin cậy của mình nơi một số điều hay nơi người nào? (Ví dụ, một hội thánh có thể tin cậy nơi một số người dâng hiến giàu có, tức những người tạo được tình trạng ổn định tài chánh, hơn tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp thông qua dân sự Ngài .)Đặt lòng tin cậy nơi bất kỳ điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời thì sẽ phá vỡ mối thông công của bạn với Ngài. Tin cậy nơi bất kỳ điều gì sau đây để hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời thay vì tin cậy Đức Chúa Trời thì sẽ phá vỡ mối thông công với Ngài:
° Bản thân bạn, những năng lực và những nguồn cung ứng của bạn
° Người khác, những năng lực, những nguồn cung ứng của họ
° Các chương trình hoặc các phương pháp
° Sự lôi kéo, giật dây hay cưỡng ép
° Những chiến thuật gây sức ép hay mặc cảm
° Sự lừa dối
° Các việc khác nữa
Chúa ban con người, những mối quan hệ, những nguồn cung ứng, những phương pháp và những chương trình để hội thánh xử dụng. Tuy nhiên, hội thánh nào đầu hàng trước cám dỗ để đặt lòng tin vào những điều này thay vì tin cậy Chúa, thì hội thánh đó sẽ không đẹp lòng Ngài. Hội thánh bạn có thể bị cám dỗ để tin cậy vào chính bản thân mình, vào vị mục sư của các bạn; vào một chương trình nghiên cứu Kinh Thánh có tổ chức tốt; vào một chi nhánh giáo hội; vào một ngân hàng; vào một phương pháp ra đi truyền giáo; vào chính quyền; hoặc các tổ chức khác, vào con người, hoặc vào vật chất. Khi bạn nương cậy vào bất kỳ điều nào trong số này thay vì tin cậy Đức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài trong hội thánh, mối thông công với Đức Chúa Trời và với các tín hữu khác sẽ bị đổ vỡ. Đôi khi những lãnh đạo cố dùng những chiến thuật gây sức ép để khiến cho các thuộc viên làm theo ý muốn Chúa. Điều đó cũng phủ nhận quyền năng để Đức Chúa Trời đích thân dẫn dắt dân sự. Rồi khi những xung đột xuất hiện, các lãnh đạo có thể nhờ cậy vào một cuốn cẩm nang giải quyết xung đột trong hội thánh thay vì hướng dẫn dân sự trở về tin cậy Đức Chúa Trời và yêu mến chỉ một mình Ngài mà thôi.
Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài qua tín đồ và ban quyền năng cho họ hoàn tất những công tác mang tầm cỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến hội thánh tăng trưởng. Đức Thánh Linh đem lại sự hiệp một. Đấng Christ đem lại bông trái thuộc linh. Bạn và hội thánh bạn phải nương cậy Đức Chúa Trời để Ngài hoàn tất các ý định Ngài theo những đường lối Ngài qua bạn. Hãy hoàn toàn nương cậy Ngài.
Vâng, Ngài sẽ mời gọi bạn cùng dự phần với Ngài. Vâng, Ngài sẽ yêu cầu bạn làm một số việc để Ngài sẽ cùng cộng tác qua đó. Ngài thường sẽ dẫn dắt bạn vào một chương trình hay một phương pháp để giúp bạn tổ chức và hoạt động hầu hoàn tất điều Ngài đã dự định. Ngài sẽ mời gọi bạn xử dụng tiền, những nguồn tài nguyên, những kỹ năng hoặc những năng lực của bạn. Nhưng trong mọi sự, bạn phải nhờ cậy sự hướng dẫn, dự bị, các ân tứ và quyền năng của Đức Chúa Trời nếu muốn có kết quả lâu dài. Không có Ngài, bạn chẳng làm chi được (GiGa 15:5). Sự hiện diện của Ngài tạo ra và duy trì mối thông công, và Ngài sinh ra kết quả thuộc linh lâu dài qua một dân sự biết vâng lời và tin cậy.
Điều cần yếu thứ tư của Koinonia là gì?
1. Chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời bằng trọn con người của mình.
2. Chúng ta phải đầu phục quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời.
3. Chúng ta phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách thực tế và thật cá nhân.
4.
Kể ra một điều mà bạn đã bị cám dỗ đặt lòng tin mình vào đó thay vì vào Đức Chúa Trời .


Một lần nữa, hãy dành thì giờ cầu nguyện. Hãy cầu nguyện qua bài học hôm nay. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời chỉ ra những cách mà bạn đã bỏ qua việc kinh nghiệm Ngài khi đem những tập tục tôn giáo thay thế cho những cuộc gặp gỡ cá nhân với Ngài. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ ra cho bạn thấy mọi cách mà bạn đang đặt lòng tin cậy nơi người hay vật khác hơn là nơi Chúa, tức Đấng chu cấp cho bạn .
Cũng hãy cầu nguyện cho hội thánh bạn và những cách mà hội thánh bạn có lẽ vô tình đang khích lệ tín đồ đem tôn giáo thay thế cho những kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để hội thánh bạn sẽ luôn luôn tin cậy chỉ một mình Chúa và một mình Ngài mà thôi .
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?


Trích dẫn hoặc viết những câu Kinh Thánh thuộc lòng của bạn .
Giúp Đỡ Lẫn Nhau
Cơ Đốc nhân cần nhau. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong hội thánh - tức Thân Thể của Đấng Christ. Khi tin nhận Đức Chúa Trời đang hành động trong tập thể tín đồ, Chúng ta được biết Ngài qua những cách mà sẽ không bao giờ biết được nếu không có Thân Thể Chúa. Đấng Christ ở trong mỗi một tín đồ (GiGa 17:23, 26; CoCl 1:27), và tín đồ ở trong Đấng Christ (GiGa 17:21; IICo 2Cr 5:17). Chúng ta cần giúp nhau tiếp tục ở trong mối thông công đúng với Đức Chúa Trời và với nhau.
Vì Đấng Christ hằng sống ở trong mỗi tín đồ, nên những câu nào sau đây là câu đúng? Đánh dấu chọn một .
q 1. Tôi không thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời khi Ngài hành động trong và qua các tín hữu khác.
q 2. Tôi có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời khi Ngài hành động trong và qua các tín hữu khác.
Bạn có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời qua những mối quan hệ với tín hữu khác khi Ngài hành động trong và qua đời sống họ. Đức Chúa Trời có thể phán với tôi qua bạn. Ngài có thể phán qua bất kỳ thành viên nào trong hội thánh vào bất kỳ lúc nào Ngài chọn. Đó là lý do vì sao chúng ta cần nhau. Vì chúng ta được dựng nên để hành động như một Thân Thể, nên chúng ta không thể khỏe mạnh nếu không có mối quan hệ mật thiết với các tín hữu khác. Ở bên ngoài Thân Thể, bạn không đến được với mọi chi thể hết sức cần thiết trong thân để giúp bạn trở thành một con người hoàn chỉnh.
Giúp Nhau Trong Công Tác Môn Đồ Hóa
Trong mạng lịnh truyền cho hội thánh, Đức Chúa Giê-xu phán: “Hãy đi dạy dỗ (môn đồ hóa) muôn dân... và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Mat Mt 28:19-20). Đức Chúa Giê-xu không bảo: “Dạy họ mọi điều ta đã truyền.” Ngài phán: “Dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền.” Công tác lớn lao biết bao! Vai trò của chúng ta với tư cách một hội thánh trong đời sống của tân tín hữu vẫn chưa đầy đủ cho đến khi chúng ta giúp họ biết giữ hết cả mọi điều Đấng Christ đã truyền.
Một người có thể học điều Đấng Christ đã truyền bằng cách đọc Kinh Thánh. Đương nhiên người này cần phải làm theo điều mình đã học. Nhưng học để giữ (vâng theo) mọi điều lại là một vấn đề khác. Đức Chúa Trời biết rằng các tân tín hữu sẽ có những lúc thật khó để thực tập và vâng theo mọi điều. Đó là lý do vì sao Ngài đặt tín đồ vào Thân Thể của Đấng Christ. Bước theo Đấng Christ là một tiến trình suốt cả đời. Bạn không học bước đi theo Ngài bởi sức riêng của mình.
Phao-lô nói với Timôthê: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (IITi 2Tm 2:2). Phao-lô dạy trong khung cảnh một tập thể. Mối quan hệ của ông với Timôthê chủ yếu không phải là việc huấn luyện môn đồ hóa từng người một. Phao-lô đã dạy trong bối cảnh của một Thân Thể.
Ở bên ngoài Thân Thể đang hoạt động đúng chức năng của hội thánh Tân Ước, không ai có thể trở thành hạng tín đồ hoàn chỉnh như đáng phải có. Vì sao vậy? Vì Đức Chúa Trời đã thiết lập tiến trình môn đồ hóa trong một Thân Thể. Người được cứu là người đã được kêu gọi ra khỏi rồi được thêm vào trong một Thân Thể thuộc linh có Đấng Christ là Đầu. Một người chỉ là một bộ phận của Thân Thể, và dứt khoát người này cần mọi bộ phận khác trong thân giúp mình hoạt động đúng chức năng.
Đọc danh sách bên dưới. Đánh dấu vào những nguyên nhân cho biết vì sao việc học bước theo Đấng Christ bên trong Thân Thể của Ngài lại tốt hơn là cố gắng để tự mình lớn lên đến trưởng thành. Đánh dấu toàn bộ những câu nào bạn tin là những nguyên nhân tốt cho việc huấn luyện môn đồ hóa tập thể .
q 1. Khi tôi ngã lòng, những người khác trong thân có thể khích lệ tôi tiếp tục tiến bước.
q 2. Quan sát kỹ đời sống của những Cơ Đốc nhân tin kính sẽ thách thức tôi cũng muốn sống gần gũi với Chúa nữa.
q 3. Tôi có thể học tốt nhất cách để sống như một Cơ Đốc nhân khi nhìn thấy người khác đang nêu tấm gương cho tôi noi theo.
q 4. Khi tôi lạc bước khỏi lẽ thật hay sa vào sự dạy dỗ sai lầm, Đức Chúa Trời có thể sửa trị tôi thông qua lời Ngài, Thánh Linh và hội thánh Ngài.
q 5. Khi tôi sa ngã phạm tội, những anh chị em Cơ Đốc có thể lấy lòng yêu thương sửa trị tôi và kêu gọi tôi ăn năn quay về với Chúa.
q 6. Khi Đức Chúa Trời ban sự hiểu biết thuộc linh cho một bạn tín đồ, tôi có thể học chính lẽ thật ấy khi người kia chia xẻ và Đức Thánh Linh khẳng định điều đó.
q 7. Tôi có thể tiến đến chỗ biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho vai trò của mình trong Thân Thể Đấng Christ thông qua sự khẳng định của các chi thể khác trong thân.
q 8. Tôi thật phấn khởi khi kinh nghiệm Đức Chúa Trời hành động qua tôi để tác động sâu xa đến đời sống của một tín đồ khác.
q 9. Tôi cảm thấy mình thỏa nguyện khi Đức Chúa Trời dùng tôi gây dựng Thân Thể và giúp người khác được trưởng thành.
Kể ra mọi nguyên nhân khác mà bạn nghĩ chúng giải thích cho nguyên nhân vì sao việc học bước theo Đấng Christ trong tập thể tín đồ thì tốt hơn việc cố một mình bước theo Ngài .


Mô tả một cách mà nhóm nhỏ Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời của bạn đã giúp tâm linh bạn lớn lên mà nếu bạn thử nghiên cứu quyển sách này một mình thì không thể đạt đuợc kết quả đó .


Nếu có một người là bạn của bạn muốn nghiên cứu giáo trình này, bạn sẽ nêu những nguyên nhân nào để người ấy học theo nhóm thay vì tự học một mình?


Đức Chúa Trời muốn mỗi tín đồ đều lớn lên để được trưởng thành và trở nên giống Đấng Christ. Mọi chức vụ, ân tứ thuộc linh, hoặc công tác trang bị để phục vụ mà Đức Chúa Trời ban cho một tín đồ thì đều là vì cớ Thân Thể Đấng Christ (Eph Ep 4:11-13). Không có Thân Thể thì cũng không chỗ để xử dụng ân tứ hoặc chức vụ. Nhưng khi toàn bộ các chi thể trong thân hoạt động tại đúng chỗ Đức Chúa Trời đặt trong thân, thì toàn thân lớn lên trong tình yêu thương để kinh nghiệm sự trọn vẹn của Đấng Christ.
Những câu Kinh Thánh thuộc lòng của tuần này có nói một số phương pháp mà chúng ta có thể giúp nhau . HeDt 10:24-25 nói gì? Xin viết ra dưới đây :

Viết ra một cách bạn có thể “khuyên giục ” những tín đồ khác tiến đến chỗ yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến nhau và yêu mến thế giới hư mất :

Viết ra một cách để bạn có thể “khuyên giục ” các tín hữu khác làm các việc lành?

Bạn có thể “khuyên bảo ” các tín hữu khác qua hai phương cách nào khi nhóm lại để thờ phượng, học hỏi và thông công?


Kinh nghiệm Đức Chúa Trời chỉ là một trong vô số giáo trình nhằm trang bị tín hữu trong công tác môn đồ hóa, lãnh đạo và thi hành chức vụ. Có hai giáo trình đặc biệt hữu ích cho tín đồ trong những kỷ luật rất căn bản của bước đường đồng đi với Chúa.
Đọc những lời mô tả sau. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho biết Ngài có muốn bạn tiếp tục tăng trưởng trong công tác môn đồ hóa qua việc nghiên cứu một trong những giáo trình sau hay không?
Master Life của Avery T. Willis, Jr. là một bộ bốn quyển, mỗi quyển học sáu tuần. Những nguồn tài liệu này hướng dẫn cả những tân tín hữu lẫn tín hữu lâu năm phát triển những mối quan hệ vâng phục suốt đời với Đức Chúa Giê-xu. Chúng dạy về những môn: Sống Trong Lời Chúa, Cầu Nguyện Bởi Đức Tin, Thông Công Với Tín Hữu, và Làm Chứng Cho Thế Gian. Sau đó sẽ hướng dẫn bạn để Đức Chúa Trời hành động qua bạn trong chức vụ chăm sóc người khác. Master Life đang được xử dụng tại hơn 115 nước trên thế giới, trong hơn 50 thứ tiếng, và trong hơn 30 giáo phái khác nhau. Nếu hội thánh bạn chưa xử dụng Master Life , hoặc bạn muốn biết thêm thông tin về những ấn bản trong ngôn ngữ khác, xin viết về địa chỉ của Adult Discipleship and Family Department có ở cuối đơn vị này.
Disciple’s Prayer Life : Walking in Fellowship with God của T. W. Hunt và Catherine Walker, hướng dẫn bạn phát triển đời sống cầu nguyện linh nghiệm dựa trên những nguyên tắc được xử dụng trong những lời cầu nguyện của Kinh Thánh. Giáo trình này nêu cho bạn những sự giúp đỡ rất thực tiễn để phát triển sâu rộng mối thông công của bạn với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện. Prayer Life sẽ thôi thúc bạn phát triển và thực hành nếp sống cầu nguyện với người khác và cho người khác. Giáo trình cũng có nhiều điều giúp ích chức vụ cầu thay của cá nhân và hội thánh.
Bạn có cảm thấy Đức Chúa Trời muốn bạn tham dự vào một trong những giáo trình trên không? Nếu có, xin vẽ một ngôi sao vào lề bên, cạnh phần mô tả và tự viết lời chú thích. Bây giờ, xin đọc thêm về hai giáo trình khác mà có lẽ sẽ hữu ích cho bạn .
The Mind of Christ của T. W. Hunt và Claude V. King, bày tỏ cho tín đồ biết cách có thể thực sự làm trọn mạng lịnh của Kinh Thánh ở Phi Pl 2:5 “Hãy có đồng tâm tình với Đấng Christ.” Qua Kinh Thánh, tín đồ sẽ hiểu cách hoạt động của “tâm tình Đấng Christ” và cách Thánh Linh có thể biến đổi họ trở nên hình ảnh của Đấng Christ bằng cách dạy cho họ suy nghĩ như Ngài đã nghĩ. Có lẽ đây là một tác phẩm rõ ràng nhất về Thân Vị của Đấng Christ hôm nay.
Master Design : Your Calling as a Christian , của Tommy Lea và Curtis Vaughn, hướng dẫn bạn qua mười ba buổi học Kinh Thánh quy nạp về sách Êphêsô. Giáo trình học Kinh Thánh này dạy bạn cách nghiên cứu Kinh Thánh để đào sâu những lẽ thật Kinh Thánh cho riêng mình rồi áp dụng vào đời sống. Giáo trình cũng giúp bạn hiểu những sự dạy dỗ của thơ Êphêsô cho hội thánh và cho sự kêu gọi chính bạn là một Cơ Đốc nhân.
Các giáo trình môn đồ hóa khác cung cấp sự huấn luyện về các kỹ năng lãnh đạo, nghiên cứu Kinh Thánh và những kỹ năng trong chức vụ, tư vấn cho tín đồ, tư vấn về kết ước trong những sự mời gọi tiếp nhận Chúa, nuôi dạy con, và giúp phong phú đời sống hôn nhân. Để biết thêm thông tin về những giáo trình này hay những nguồn tài liệu môn đồ hóa khác, xin liên hệ: Adult Discipleship and Family Department, 127 Ninth Avenue, North MSN 151, Nashville, TN 37234, hoặc vào website www .lifeway .com /discipleplus .
Giúp Nhau Thờ Phượng
Bạn biết một điều thiết yếu của Koinonia với Đức Chúa Trời ấy là chúng ta phải kinh nghiệm Ngài một cách thực tế và cá nhân. Để tiếp tục trong mối thông công này với Đức Chúa Trời, sự thờ phượng Ngài của bạn phải là những cuộc gặp gỡ thực tế và cá nhân với Ngài.
Đọc những phân đoạn Kinh Thánh sau về sự thờ phượng trong các hội thánh Tân Ước. Gạch chân những điều họ đã làm trong buổi nhóm thờ phượng .
Cong Cv 2:42, 46, 47 - “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh .”
Eph Ep 5:19-20 - “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta .”
ICo1Cr 14:26, 29-33 - “Hỡi anh em, nên nói thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song, nếu một người trong bọn người ngồi, có lời tỏ sự kín nhiệm, thì người trước nhứt phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình .
Vì hội thánh thời Tân Ước đã thực hiện chức năng Koinonia của Đức Thánh Linh, nên không một thành viên nào trong các hội thánh đầu tiên giữ độc quyền bất kỳ ân tứ nào được ban cho hội thánh. Trái lại, khi hội chúng nhóm lại thờ phượng, mỗi thành viên đều là một người có thể góp phần vào buổi thờ phượng. Điều đòi hỏi chính yếu ấy là: mỗi sự góp phần ấy phải giúp gây dựng sự sống của toàn bộ cộng đồng Cơ Đốc.
Nếu muốn những từng trải thờ phượng kiện toàn mối thông công của bạn với Đức Chúa Trời, chúng phải đưa bạn đến chỗ kinh nghiệm Ngài bằng những cách thực tế và cá nhân. Khi những buổi nhóm thờ phượng giúp phát triển sự đáp ứng tiêu cực, khi chúng khích lệ bạn trở thành khán giả thay vì là một người được dự phần, khi chúng tập trung vào con người và những chương trình hơn là Đức Chúa Trời, chúng có thể dẫn đến sự nguội lạnh, lãnh đạm, nghi ngờ, xung đột, cùng vô số nan đề khác.
Theo ý bạn, điều nào sau đây mô tả đúng nhất những từng trải cá nhân của bạn trong hầu hết những buổi thờ phượng của hội thánh bạn? Đánh dấu chọn một .
q 1. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi ý thức Đức Chúa Trời đang dạy dỗ mình. Tôi vui mừng với người khác trước điều Đức Chúa Trời đang làm giữa vòng chúng tôi. Tôi được khích lệ để sống như Đấng Christ trong tuần đến.
q 2. Đôi khi tôi kinh nghiệm Đức Chúa Trời làm nhiều việc trong đời sống mình và giữa hội thánh chúng tôi. Còn thường thì tâm trạng lúc về cũng y như lúc đến.
q 3. Tôi hiếm khi kinh nghiệm Đức Chúa Trời làm điều gì trong buổi nhóm thờ phượng của mình. Những buổi nhóm dường như nguội lạnh và chỉ thuần nghi thức.
Những điều khác:

Trước giờ thờ phượng, bình thường bạn dành bao nhiêu thì giờ để chuẩn bị tấm lòng mình?

Nếu bạn cảm thấy mình đang không kinh nghiệm sự thờ phượng đúng như đáng phải có, hãy cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn những lời cầu nguyện của bạn cho người hướng dẫn giờ thờ phượng và cho chính sự chuẩn bị và dự phần của mình vào giờ thờ phượng. Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện cho người hướng dẫn giờ thờ phượng tại hội thánh mình bằng cách nào?


Bạn cảm thấy mình phải làm gì để chuẩn bị mình tốt hơn cho giờ thờ phượng?

Giúp Nhau Vâng Lời
Có lần tôi thăm gia đình một cặp vợ chồng có đứa con gái ba tuổi. Khi bố mẹ bảo: “Đến đây,” cô bé lại chạy theo hướng ngược lại. Bố mẹ và ông bà chỉ bảo: “Có láu lỉnh không chứ!”
Một ngày kia, cô bé đang chơi ở trước sân. Cổng đang mở và cô chạy ra ngoài ở giữa hai chiếc xe đang đỗ. Người mẹ nhìn thấy có chiếc xe đang chạy trên đường, liền la lớn với đứa con: “Chạy lại đây!” Đứa bé cười lớn và bước thẳng ra đường lao thẳng vào chiếc xe đang chạy đến và cô bé bị cán chết. Đó chính là lễ tang đầu tiên mà tôi cử hành.
Nếu bạn thấy con mình làm điều quấy, bạn có bao giờ sửa trị hay phạt chúng không? Nếu bạn yêu chúng, bạn phải sửa trị. HeDt 12:6 mô tả kỷ luật của Đức Chúa Trời là tình yêu. Sự sửa trị, sự kỷ luật và hình phạt có thể là những biểu hiện của tình yêu toàn hảo. Chúng ta phải giúp nhau học vâng lời mọi điều mà Đấng Christ đã truyền.
Nếu bạn thấy một anh chị em Cơ Đốc làm một điều gì đó sắp hại đến người ấy, điều nào sau đây sẽ là biểu hiện một tình yêu giống như tình yêu của Đức Chúa Trời? Đánh dấu chọn câu trả lời của bạn .
q 1. Tôi sẽ không hề nói gì để sửa sai, vì làm vậy dễ mích lòng người ấy.
q 2. Tôi muốn có tinh thần cởi mở, nên sẽ dung chịu hành động sai quấy của chị ấy.
q 3. Tôi sẽ đưa ra một gợi ý tế nhị và mong anh ấy hiểu ý.
q 4. Tôi sẽ đến gặp riêng người ấy và nói lên mối quan tâm đến ích lợi của chị ấy, và chia xẻ câu Kinh Thánh mang ý giúp sửa sai.
q 5. Tôi sẽ đi thẳng đến hội thánh và đề nghị nên loại người ấy ra khỏi hội thánh.
Rất nhiều hội thánh thời nay tránh né kỷ luật trong hội thánh. Một nguyên nhân ấy là đôi khi mấy năm trước kỷ luật hội thánh đã bị lạm dụng. Nhiều hội thánh đã xử dụng kỷ luật một cách nông nổi hoặc để trả đũa đến nỗi không bày tỏ được tinh thần yêu thương và chăm sóc (giống như câu 5 trên đây). Làm mục sư, tôi nhất quyết không bực tức vì tín đồ yếu đuối về phần thuộc linh. Tôi chỉ thấy đó là lý do Đức Chúa Trời đặt tôi tại đó. Tôi sẽ bắt đầu yêu thương họ để giúp họ khỏe mạnh trở lại. Tôi chưa thấy dân sự Đức Chúa Trời không chịu đáp ứng khi sự sửa trị đến như một biểu hiện chân thật của tình yêu thương.
Kỷ luật trong tình thương
Khi Đức Chúa Trời kỷ luật con cái Ngài, Ngài đang bày tỏ tình yêu trọn vẹn cho họ (HeDt 12:6). Nếu yêu mến anh chị em mình, chúng ta sẽ kỷ luật họ một cách yêu thương để giúp họ quay về mối thông công với Đức Chúa Trời. Đây là cách chúng ta có thể giúp nhau, nhưng phải được thực hiện duy bởi tinh thần yêu thương. Kinh Thánh cho chúng ta một số hướng dẫn về sự kỷ luật trong yêu thương:
“Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy” Mat Mt 18:15-17
Chúa Giê-xu nêu bốn giai đoạn để cố phục hồi một anh em sa ngã. Bốn giai đoạn này là gì?Bạn còn nhớ những chỉ dẫn của ICo1Cr 13:1-13 về tình yêu thương tin kính không? Tình yêu thương hay nhịn nhục và nhơn từ. Người đã đi lạc bước có thể đòi hỏi phải được yêu thương nhiều trước khi họ quay về. Kỷ luật trong tình thương đòi hỏi bạn trước hết phải tiếp cận người đó cách riêng tư. Mọi kỷ luật đều phải đến đúng theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Kỷ luật trong tình yêu thương sẽ đòi hỏi phải sốt sắng cầu nguyện nhiều. Đừng vội vã tiến sang giai đoạn hai, ba hoặc bốn. Bạn cũng là một tội nhân được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó, có thể bạn cần được sự sửa trị đầy yêu thương của một người bạn Cơ Đốc. Hãy đối xử với người khác đúng như cách bạn muốn được người khác đối xử với mình. Làm như vậy, bạn có thể chinh phục tình bạn lâu dài của anh hoặc chị em Cơ Đốc của mình.
Ôn lại bài học ngày hôm nay. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ ra một hay nhiều câu tuyên bố hoặc những câu Kinh Thánh mà Ngài muốn bạn hiểu, học hoặc thực hành. Gạch dưới những câu này. Sau đó trả lời các câu sau :
Ngày nay, bạn đọc được câu nào hay câu Kinh Thánh nào có ý nghĩa nhất?


Ghi lại câu ấy thành lời cầu nguyện đáp ứng với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để đáp ứng với bài học ngày hôm nay?Bản Kiểm Tra Tâm Linh Bạn
Mấy tháng trước, chúng ta đã cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này. Lời cầu nguyện của tôi ấy là bạn sẽ tiến đến chỗ biết Đức Chúa Trời một cách mật thiết hơn khi kinh nghiệm Ngài hành động trong và qua đời sống bạn. Hôm nay, tôi muốn bạn ôn vắn tắt mười hai đơn vị qua, và tìm ra điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống bạn. Sau đó, tôi muốn bạn dành thời gian ở với Chúa để thực hiện một bảng kiểm tra tâm linh về bước đường đồng đi với Chúa hiện nay của bạn. Nếu Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống bạn qua những bài nghiên cứu này, thì Ngài đang chuẩn bị bạn cho mối thông công mật thiết hơn với chính Ngài và cho những công tác trong Nước Ngài. Tôi mong đến đây bạn đã ý thức sâu xa về hiện diện và hành động của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Điều Đức Chúa Trời đã bắt đầu trong đời sống bạn, chính Ngài cũng sẽ làm cho trọn! (Phi Pl 1:6)
A. Theo những gợi ý dưới đây, dùng lời riêng của bạn viết ra bảy thực tại của việc kinh nghiệm Đức Chúa Trời .
1. Công việc của Đức Chúa Trời -
2. Mối quan hệ yêu thương-

3. Đức Chúa Trời mời gọi -

4. Đức Chúa Trời phán -

5. Khủng hoảng niềm tin -

6. Những điều chỉnh chủ yếu -

7. Vâng lời Ngài -

B. Đối với bạn, thực tại nào trong số này có ý nghĩa nhất và vì sao?


C. Ôn lại mười hai câu gốc thuộc lòng. Câu nào có ý nghĩa nhất với bạn và vì sao?


D. Xem lại vắn tắt một số những đáp ứng vào cuối ngày của bạn. Đức Chúa Trời đã dùng câu nói nào hay câu Kinh Thánh nào để đụng đến đời sống bạn sâu xa nhất?


E. Đức Chúa Trời đã dùng câu Kinh Thánh hay câu nói đó như thế nào trong đời sống bạn?


F. Mô tả kinh nghiệm Đức Chúa Trời có ý nghĩa nhất với bạn trong thời gian bạn học giáo trình Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời .


G. Danh xưng nào của Đức Chúa Trời đã trở nên ý nghĩa nhất cho bạn, và bằng cách nào?


Hãy cầu xin Thánh Linh dẫn dắt những ý tưởng của bạn khi bạn trả lời câu sau .
H. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất cách bạn cảm nhận mối quan hệ yêu thương của mình với Đức Chúa Trời? Đánh dấu chọn một hoặc nhiều câu trả lời .
q 1. Mỗi ngày càng ngọt ngào hơn q 6. Cần điều chỉnh
q 2. Lên xuống nhiều q 7. Nguội lạnh
q 3. Tràn đầy niềm vui q 8. Vững như bàn thạch
q 4. Hâm hẩm q 9. Sâu rộng
q 5. Cây trồng gần dòng nước Cảm nhận khác:
I. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất cảm nhận mối quan hệ của bạn với hội thánh của bạn, tức là Thân Thể của Đấng Christ? Đánh dấu chọn một câu
q 1. Sẵn sàng chạy marathon q 6. Đang được chăm sóc hồi sức
q 2. Đang chịu huấn luyện q 7. Tình trạng thỏa nguyện
q 3. Không khỏe mạnh q 8. Tình trạng nguy kịch
q 4. Đang hồi phục tại gia đình q 9. Cần chăm sóc gấp
q 5. Đang chịu nhiều thử nghiệm Tình trạng khác:
J. Thách thức thuộc linh lớn nhất của bạn là gì?


K. Đâu là điều có ý nghĩa nhất để nhóm nhỏ có thể cầu thay cho sự tăng trưởng tâm linh và bước đường đồng đi với Chúa của bạn?


L. Bạn cảm thấy Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì kế tiếp để tiếp tục huấn luyện bạn làm môn đồ của Đấng Christ?


M. Bạn cảm thấy Đức Chúa Trời kêu gọi mình cùng Ngài làm những công tác cụ thể nào (nếu có )?


N. Bạn đang cầu thay thế nào cho hội thánh mình và mối quan hệ của hội thánh mình với Đấng Christ?


O. Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì để giúp những người khác trong bước đường đồng đi với Chúa của họ? Đánh dấu chọn bất cứ câu nào bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang hướng dẫn mình làm hoặc điền vào khoảng trống .
q 1. Làm chứng về điều Đức Chúa Trời đã làm và đang làm trong đời sống tôi.
q 2. Giúp nhóm người mà tôi đã cộng tác được biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời theo cách này.
q 3. Đề nghị hướng dẫn một nhóm học Kinh Thánh theo tài liệu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời : Biết Và Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời .
q 4. Khuyến khích người khác dự phần nghiên cứu Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời .
q 5. Hướng dẫn nhóm nghiên cứu giáo trình Master Life, Disciple’s Prayer Life, Decision Time, Master Design , hoặc giáo trình khác.
q 6. Hướng dẫn một nhóm học giáo trình huấn luyện khác về công tác môn đồ hóa.
Việc khác:
Hãy dành thì giờ cầu nguyện. Cảm tạ Đức Chúa Trời về việc Ngài đã làm và việc Ngài đang làm ...
° Trong đời sống bạn ° Trong hội thánh bạn
° Trong gia đình bạn ° Trong giáo hội bạn
° Trong nhóm nhỏ của bạn ° Trên thế giới
Đức Chúa Trời rất khoan nhân, đã cho phép tôi dự phần với Ngài khi Ngài hành động trong đời sống bạn. Tôi cảm tạ và ca ngợi Ngài về biết bao điều kỳ diệu Ngài đã làm trong thời đại chúng ta. Bây giờ...
Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng ; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em ; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào .
Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời .
Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng ! A-men .

ĐỨC CHÚA CHA
Đức Chúa Trời thành tín - PhuDnl 32:4
Đức Chúa Trời sẵn tha thứ - NeNe 9:17
Đồn lũy cứu rỗi - Thi Tv 28:8
Mão triều thiên chói sáng - EsIs 28:5
Đức Chúa Trời ghen và báo thù - NaNk 1:2
Chủ ở trên trời - CoCl 4:1
Nơi ẩn náu cho dân mình - Gio Ge 3:16
Nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp - Thi Tv 9:9
Nơi bền vững cho kẻ nghèo - EsIs 25:4
Nơi thánh - 8:14
Chỗ bóng mát che cho khỏi nắng - 25:4
Chỗ đụt cho khỏi bão - 25:4
Nguồn sức mạnh - 28:6
Nơi náu ẩn cao trong thì gian truân - Thi Tv 9:9
Sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân - 46:1
Đấng xây cất và sáng lập - HeDt 11:10
Đấng đã dựng nên muôn vật - 3:4
Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va - Gios Gs 5:14
Đấng dựng nên trời và đất - SaSt 14:19
Quan xét của người góa bụa -Thi Tv 68:5
Vua đời đời - Gie Gr 10:10
Cha - EsIs 9:6; 63:16; Mat Mt 5:16
Cha hay thương xót - IICo 2Cr 1:3
Cha về phần hồn - HeDt 12:9
Cha sáng láng - Gia Gc 1:17
Là cha kẻ mồ côi - Thi Tv 68:5
Đức Chúa Trời - SaSt 1:2
Đức Chúa Trời Toàn năng - 17:1
Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ - IPhi 1Pr 1:3
Đức Chúa Trời Chí Cao - SaSt 14:18-22
Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi - Giop G 35:10
Đức Chúa Trời, là hòn đá tôi - Thi Tv 42:9
Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi - 18:46; 27:9
Đức Chúa Trời là đồn lũy tôi - 144:2; IISa 2Sm 22:3
Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ysác và Giacốp - XuXh 3:16
Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.
Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi - IICo 2Cr 1:3
Đức Chúa Trời của mọi xác thịt (của toàn nhân loại) - Gie Gr 32:27
Đức Chúa Trời vinh hiển - Thi Tv 29:3
Đức Chúa Trời của các thần - PhuDnl 10:17; Thi Tv 136:2
Đức Chúa Trời ban mọi ơn - IPhi 1Pr 5:10
Đức Chúa Trời bình an - ITe1Tx 5:23
Đức Chúa Trời hay báo trả - Gie Gr 51:56
Đức Chúa Trời của kẻ sống - Mat Mt 22:32
Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh - Dan Ds 16:22
Đức Chúa Trời chơn thật - Thi Tv 31:5
Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta - CoCl 1:2
Đức Chúa Trời sức mạnh của chúng ta - Thi Tv 18:2
Đức Chúa Trời cai trị trên mọi nước - DaDn 4:17
Đức Chúa Cha - CoCl 3:17
Đức Chúa Trời báo oán cho tôi - Thi Tv 18:47; 94:1
Đức Chúa Trời đổi ý về sự tai vạ - Gio Ge 2:13
Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ - PhuDnl 7:21
Đức Chúa Trời lớn và toàn năng - Gie Gr 32:18
Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ - PhuDnl 10:17
Đấng xóa sự phạm tội ngươi - EsIs 43:25
Đấng yên ủi các ngươi - 66:13
Ngài nắn lòng của mọi người - Thi Tv 33:15
Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết - RoRm 8:11
Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình (của Ngài) - AmAm 4:13
Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi - Thi Tv 10:14
Đấng có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng - Eph Ep 3:20
Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm - Giu Gd 1:24
Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết - IITi 2Tm 4:1
Cha thánh - GiGa 17:11
Đấng thánh - KhKh 16:5
Đấng Thánh ở giữa ngươi, - OsHs 11:9
ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU - XuXh 3:14
Đấng kỵ tà (ghen tương) - 20:5
Đấng đoán xét toàn thế gian - SaSt 18:25
Vua vinh hiển - Thi Tv 24:7-10
Vua trên trời - DaDn 4:37
Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật - ITe1Tx 1:9
Chúa Toàn Năng - IICo 2Cr 6:18
Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, - KhKh 4:8; 16:7; 21:22
Giê-hô-va Salam (Đức Giê-hô-va của sự bình an) - Cac Tl 6:24
Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao - Thi Tv 7:17
Giê-hô-va cờ xí của tôi - XuXh 17:15
Giê-hô-va hòn đá tôi - Thi Tv 28:1
Chúa trên khắp Đất.
Chúa trên khắp đất - MiMk 4:13; XaDr 4:14
Chúa của các vua - DaDn 2:47
Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta - PhuDnl 1:6, 10
Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa chúng tôi - Thi Tv 95:6
Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi - 33:20
Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi - XuXh 15:26
Đức Giê-hô-va ở đó - Exe Ed 48:35
Chúa là Đấng làm nên thánh - HeDt 2:11
Đức Giê-hô-va là đấng đánh phạt - Exe Ed 7:9
Sự yêu thương - IGi1Ga 4:8
Đức Chúa Trời là đấng làm nên muôn vật - TrGv 11:5; Gie Gr 10:16
Đức Chúa Trời Chí Cao - SaSt 14:18-22
Đấng bảo lãnh (trạng sư) cho tôi - Giop G 16:19
Đấng yên ủi tôi khỏi sự lo buồn - Gie Gr 8:18
Sự tin cậy tôi - Thi Tv 71:5
Đấng giúp đỡ tôi - 118:7; HeDt 13:6
Chúa là nơi ẩn núp tôi - Thi Tv 32:7
Sự trông đợi (hy vọng) của tôi -32:7
Là ánh sáng tôi - 27:1
Hòn đá về sức lực tôi -62:7
nơi nương náu mình trong ngày gian truân - 59:16
Bài ca của tôi -XuXh 15:2
là sức lực về sự cứu rỗi tôi - Thi Tv 140:7
Là sự nâng đỡ tôi - IISa 2Sm 22:19
Đấng đáng kính sợ - ISu1Sb 16:25
Đức Chúa Trời khôn ngoan có một - RoRm 16:27
Nơi ở của chúng tôi - Thi Tv 90:1
Đấng quan xét của tôi - ISa1Sm 24:15
Đấng lập luật cho chúng ta - EsIs 33:22
Đấng lãnh đạo chúng ta - IISu 2Sb 13:12
Đấng Oai Nghi của chúng ta - EsIs 33:21
Đấng Cứu Chuộc chúng ta - 47:4; 63:16
Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi - Thi Tv 46:1
Cha Công Bình - GiGa 17:25
hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi - Thi Tv 95:1
Đấng chăn chiên - 23:1
Chúa tể trị tối cao - Cong Cv 4:24
Đấng Toàn Năng - SaSt 49:25; Ru R 1:20
Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót - XuXh 34:6
Đức Chúa Trời hằng hữu - SaSt 21:33
Đám lửa thiêu nuốt - EsIs 33:14
Đức Chúa Trời hằng sống - 40:28
Đức Chúa Trời rất cao - MiMk 6:6
Đức Chúa Trời thành tín - PhuDnl 7:9
Người làm vườn (người trồng nho) - GiGa 15:5
Cha vinh hiển - Eph Ep 1:17
Sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên - MiMk 1:15
Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi - Thi Tv 88:1
Đức Chúa Trời hay đoái xem - SaSt 16:13
Vua cao cả trên hết các thần - Thi Tv 95:3
Đấng công bình cao cả - Giop G 34:17
Đấng hằng sống - GiGa 6:57
Đấng tôn nghiêm rất cao - IIPhi 2Pr 1:17
Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao - HeDt 1:3
Đấng nâng đỡ linh hồn tôi - Thi Tv 54:4
Đức Chúa Trời có một - Giu Gd 1:25
Thợ gốm - Gie Gr 18:6
Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình - Thi Tv 18:2
Nguồn nước sống - Gie Gr 2:13
Là sức lực của lòng tôi - Thi Tv 73:26
Đức Chúa Trời chân thật - ITe1Tx 1:9
Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí - Gie Gr 11:20
Ngài thương yêu dân sự - PhuDnl 33:3
Sự vinh hiển Chúa - Thi Tv 57:11
Sự tôn vinh Ngài - EsIs 38:18; Thi Tv 71:8; 138:1
Phần thưởng rất lớn của ngươi - SaSt 15:1
ĐỨC CHÚA CON
Người Naxarét - Mat Mt 2:23; Mac Mc 14:67
Mọi sự - CoCl 3:11
Anpha và Ômêga -KhKh 1:8
Đấng chịu xức dầu - Cong Cv 4:26; Thi Tv 2:2
Sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm - HeDt 3:1
Là cội rễ và cuối cùng (là Tác Giả và Đấng Kiện Toàn - NIV) của đức tin - HeDt 12:2
Chúa của sự sống -Cong Cv 3:15
Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy - HeDt 2:10
Chồi của Đức Giê-hô-va - EsIs 4:2
Bánh Đức Chúa Trời - GiGa 6:33
Bánh sự sống - GiGa 6:48
Chàng rể - LuLc 5:34-35
Đá góc nhà - Eph Ep 2:20
Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên - IPhi 1Pr 5:4
Hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu - 2:6
Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa tôi - Phi Pl 3:8
Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta - ITi1Tm 1:1
Đấng Christ của Đức Chúa Trời - LuLc 9:20
Sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên - 2:25
Mão triều thiên đẹp đẽ - EsIs 62:3
Sự sống đời đời - IGi1Ga 5:20
Đấng Trung Tín Và Chơn Thật - KhKh 19:11
Đấng làm chứng thành tín chơn thật - 3:14
Sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết - Cong Cv 26:23
Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên - CoCl 1:15
Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ - ICo1Cr 15:20
Của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm - Eph Ep 5:2
Bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết - Mat Mt 11:19
Đấng trên hết mọi sư - RoRm 9:5
Con Đức Chúa Trời - GiGa 11:4
Thầy tế lễ thượng phẩm lớn - HeDt 4:14
Ánh sáng lớn - Mat Mt 4:16
Đấng chăn chiên lớn - HeDt 13:20
Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn - 7:22
Đấng từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian - GiGa 6:33
Đấng dò biết lòng dạ loài người - KhKh 2:23
Đầu mọi người - ICo1Cr 11:3
Đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh - CoCl 1:18
Dầu của Hội Thánh - Eph Ep 5:23
Đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực - CoCl 2:10
Đấng kế tự muôn vật - HeDt 1:2
Đấng chết rồi mà đã sống lại - KhKh 2:8
Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta - 1:6
Con Một của Đức Chúa Trời - IGi1Ga 4:9
Đấng Thánh và Đấng Công Bình - Cong Cv 3:14
Đấng Thánh của Đức Chúa Trời - GiGa 6:69
Đức Chúa Giê-xu là đầy tớ thánh - Cong Cv 4:27, 30
Sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên - Gie Gr 17:13
Đấng Cứu Thế có quyền phép! (NIV - “sừng của sự cứu rỗi”) - LuLc 1:69
Hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được - CoCl 1:15
Emmanuên (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta) - Mat Mt 1:23
Sự ban cho của Ngài không xiết kể - IICo 2Cr 9:15
Chúa Giê-xu - Mat Mt 1:21
Đức Chúa Giê-xu Christ - GiGa 1:17
Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta - Tit Tt 3:6
Chúa Giê-xu người Naxarét - Mac Mc 1:24; Mat Mt 26:71
Đấng đoán xét kẻ sống và kẻ chết - Cong Cv 10:42
VUA MỌI VUA - KhKh 19:16
Vua của muôn đời - 15:3
Chiên Con của Đức Chúa Trời - GiGa 1:29; 1:36
Ánh sáng cứu rỗi trước mặt muôn dân - LuLc 2:32
Sự sáng của loài người - GiGa 1:4
Sự sáng của thế gian - 8:12
Bánh từ trên trời xuống - 6:51
Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ - IPhi 1Pr 3:18
Chúa (Kurios) - Gios Gs 3:11, 13
Chúa vinh hiển - ICo1Cr 2:8
CHÚA CÁC CHÚA - KhKh 19:16
Chúa bình an - IITe 2Tx 3:16
Chủ mùa gặt - Mat Mt 9:38
Chúa của ngày Sabát - Mat Mt 12:8
Chúa (Rabuni (nghĩa là thầy)) - GiGa 20:16
Người mà Đức Chúa Trời đã dùng - Cong Cv 2:22
Người từng trải sự buồn bực - EsIs 53:3
Thầy (người làm chủ) - LuLc 8:24; 9:33; CoCl 4:1
Đấng trung bảo của giao ước mới - HeDt 9:15; 12:24
Thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín -HeDt 2:17
Thiên sứ của sự giao ước - MaMl 3:1
Đấng Mêsia - GiGa 1:41
Sao Mai - KhKh 2:28
Đấng dẫn dắt (bạn hữu) tôi - Gie Gr 3:4
Đấng cầu thay cho tôi (trong bản NIV, BVN chỉ dùng chữ “Đức Chúa Trời” - Giop G 16:20
Đấng làm nên thánh - HeDt 2:11
Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha - IGi1Ga 2:1
Sẽ dấy lên ... cai trị dân ngoại - RoRm 15:12
Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta - Gia Gc 2:1
Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta - Giu Gd 1:4
Là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta - ICo1Cr 5:7
Sự hòa hiệp của chúng ta - Eph Ep 2:14
Sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta - ICo1Cr 1:30
Thầy thuốc - LuLc 4:23
Vua và Cứu Chúa - Cong Cv 5:31
Chúa Bình An - EsIs 9:6
Vua của các vua - DaDn 8:25
Tướng cơ binh - 8:11
Giá chuộc mọi người - ITi1Tm 2:6
Đấng luyện bạc và làm cho sạch - MaMl 3:3
Sự sống lại và sự sống - GiGa 11:25
Quan Án công bình - IITi 2Tm 4:8
Đấng Công Bình - Cong Cv 3:14; 7:52
Vầng đá đời đời (Vầng đá của các thời đại) - EsIs 26:4
Đấng làm đầu cội rễ (NIV - Đấng cai trị) cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời - KhKh 3:14
Chúa của các vua trong thế gian - 1:5
Cứu Chúa của thế gian - GiGa 4:42
Người thứ hai - ICo1Cr 15:47
Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình IPhi 1Pr 2:25
Con Người - GiGa 3:13-14; 5:27; 6:27
Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen - Mac Mc 14:61
Con Đức Chúa Trời hằng sống - Mat Mt 16:16
Con Đức Chúa Trời Rất Cao - LuLc 8:28
Cội rễ của sự cứu rỗi đời đời - HeDt 5:9
Sự bền vững (NIV - Nền bền vững) - EsIs 33:6
Thầy - Mat Mt 23:10
Đấng Amen- IICo 2Cr 1:20
Đầu tiên và cuối cùng - KhKh 21:6
Sao mai sáng chói - 22:16
Hình bóng của bổn thể Đức Chúa Trời - HeDt 1:3
Đấng trước hết và là đấng sau cùng - KhKh 1:17
Cánh cổng (cửa) - GiGa 10:7, 9
Đấng Chăn Chiên hiền lành - 10:11
Đầu - Eph Ep 4:15; CoCl 2:19
Ađam sau hết - ICo1Cr 15:45
Sự sống - GiGa 14:6
Đấng Sống - KhKh 1:18
Hòn đá sống - IPhi 1Pr 2:4
Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta - Gie Gr 23:6
Người thuộc về trời - ICo1Cr 15:49
Đức Chúa Giê-xu Christ, là người - ITi1Tm 2:5
Đấng rất thánh - DaDn 9:24
Con Một - GiGa 1:14, 18
Là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta - Giu Gd 1:18
Là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời - HeDt 1:3
Mặt trời mọc lên - EsIs 59:19
Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra - IPhi 1Pr 2:7
Lời chứng đã làm đúng kỳ - ITi1Tm 2:6
Sự sáng thật - GiGa 1:9
Gốc nho thật - 15:1
Lẽ thật - 14:6
Đường đi - 14:6
Ngôi Lời (logos) - 1:1
Bánh thật, là bánh từ trên trời xuống - 6:32
Sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời đến (BVN - Đấng mà Đức Chúa Trời Đã làm nên sự khôn ngoan) - ICo1Cr 1:30
Đấng Mưu Luận - EsIs 9:6
Lời Đức Chúa Trời - KhKh 19:13
Lời Sự Sống - IGi1Ga 1:1
Sự sống của anh em - CoCl 3:3
Sự cứu rỗi anh em - EsIs 30:15; Eph Ep 1:13
ĐỨC THÁNH LINH
Của tin (của đặt cọc)- IICo 2Cr 5:5
Đấng Yên Ủi khác - GiGa 14:16, 26
Hơi thở của Đấng Toàn Năng - Giop G 32:8
Đấng Thánh - IGi1Ga 2:20
Đức Thánh Linh - GiGa 1:33
Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời - Eph Ep 4:30
Ấn chứng - IICo 2Cr 1:22
Thánh Linh Đấng Christ - IPhi 1Pr 1:11
Thần của Đức Giê-hô-va - EsIs 11:2
Linh của đức tin (Ta đã tin) - IICo 2Cr 4:13
Thần thiêu đốt - EsIs 4:4
Thánh Linh của sự vinh hiển - IPhi 1Pr 4:14
Thần của ơn phước và của sự nài xin - XaDr 12:10
Thánh Linh của Con Ngài - GaGl 4:6
Thần linh của sự thánh khiết (thần linh của thánh đức) - RoRm 1:4
Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ - Phi Pl 1:19
Linh của sự đoán xét(NIV) (BVN - thần công bình) - EsIs 4:4
Thần công chính - 28:6
Thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va - 11:2
Thánh Linh sự sống - RoRm 8:2
Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta - ICo1Cr 6:11
Thần trí của sự làm con nuôi - RoRm 8:15
Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống - IICo 2Cr 3:3
Thần của Đức Giê-hô-va, Thần của Chúa - EsIs 63:14; LuLc 4:18
Thần của Đức Giê-hô-va (Tể trị Tối Cao) - EsIs 61:1
Thần Lẽ Thật - GiGa 14:17; IGi1Ga 4:6
Thần khôn ngoan và thông sáng - EsIs 11:2
Thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra - Eph Ep 1:17
Sự ban cho - Cong Cv 2:38; 10:45
Đức Thánh Linh mà Cha Đã hứa ban cho - 2:33
Cũng (cùng) một ơn - 11:17
Tiếng của Đấng Toàn Năng - Exe Ed 1:24
Tiếng của Đức Giê-hô-va - AgKg 1:12; EsIs 30:31.


† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-5-2020 11:40 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách