† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3099|Trả lời: 0

Lai Thế Học

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-7-2011 08:02:29 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Lai Thế Học
Tác giả: Andrew McDearmid

PHẦN MỘT: THỜI KỲ CUỐI CÙNG VÀ SỰ CHẾT
1. Giới Thiệu Về Lai Thế Học
2. Sự Chết Thuộc Thể
3. Tình Trạng Trung Gian
PHẦN HAI: THỜI KỲ CUỐI CÙNG VÀ SỰ HIỆN RA CỦA ĐẤNG CHRIST
4. Sự Tái Lâm Của Đấng Christ
5. Hội Thánh Và Sự Tái Lâm Của Đấng Christ
6. Anti Christ Và Sự Tái Lâm
PHẦN BA: THỜI KỲ CUỐI CÙNG SỰ THỬ THÁCH
VÀ SỰ CAI TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
7. Cơn Đại Nạn
8. Nước Thiên Hy Niên Hay Nước Trung Gian
PHẦN BỐN: THỜI KỲ CUỐI CÙNG VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
9. Sự Sống Lại
10. Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời
11. Tình Trạng Đời Đời
12. Sự Chung Kết
Từ Vựng
Sách Tham Khảo


Giới Thiệu Khoá Trình

Sự tái lâm của Đấng Christ là một sự kiện nổi bật trong môn Lai thế học của Kinh Thánh. Mọi biến cố trong thời kỳ sau rốt đều liên hệ với sự kiện đó. Ngay cả việc đọc sơ qua Tân Ước cũng đã cho thấy Tân Ước nhấn mạnh sự tái lâm của Đấng Christ. Trong văn chương Do-thái thời trước đó không có phần nào quan trọng tương đương với điều nầy. Cựu Ước đã báo trước sự hiện ra của Đấng Christ nhưng không phân biệt sự hiện ra lần thứ hai. Tuy vậy, trước giả các sách Tin Lành cho biết Đấng Christ đã dạy rõ ràng rằng Ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết (Mat Mt 16:21), sẽ trở lại để đón rước các thánh đồ (GiGa 14:3), và sẽ đoán xét thế gian (GiGa 5:22). Sách Công-vụ, toàn bộ các sách Thơ Tín Tân Ước và sách Khải-huyền đều bày tỏ mức độ tác động của sự trông cậy về sự tái lâm của Đấng Christ đến cách suy nghĩ của hội thánh đầu tiên. Trong các sách thơ tín, sự trở lại của Đấng Christ trên chốn không trung và sự trở lại trần gian nầy được xem như là những phần riêng biệt trong sự tái lâm của Ngài, và được giải thích thêm trong sách Khải-huyền. Nhiều người cho rằng sách Khảihuyền đã nói về hai sự kiện cụ thể trong thời kỳ bắt bớ hội thánh, nhưng sứ điệp của sách nầy là dành cho mọi người ở mọi thời đại. Sứ điệp đó rất rõ ràng: Cơn Đại Nạn sẽ đến, nhưng Đức Chúa Trời tể trị tối thượng. Sự tái lâm của Đấng Christ để chung kết cõi lịch sử là sự trông cậy lớn lao của hội thánh.
Giáo trình nhấn mạnh đến phương diện trực tiếp và độc đáo của môn lai thế học cũng như phương diện phổ thông của nó. Bài học Sự Chết Thuộc Thể và Giai Đoạn Trung Gian nhấn mạnh đến sự chuẩn bị và sự nếm trước về chính về sự tái lâm của Đấng Christ, và những bài học Thiên Hy Niên Hay Nước Trung Gian và Tình Trạng Đời Đời bày tỏ sự tái lâm của Ngài đã tác động như thế nào đến cá nhân và tập thể con dân Ngài.
Sứ điệp của lai thế học rõ ràng là một sứ điệp hy vọng giữa cơn gian truân. Nhưng niềm hy vọng là điều nổi bật nhất trong sứ điệp của Lai thế học: hy vọng về sự cứu rỗi và bình an đời đời cho mọi người thông qua Đấng Christ. Sứ điệp nầy thích ứng tuyệt vời cho thế giới đầy âu lo ngày nay. Mục đích chính của giáo trình là xác lập vững vàng niềm hy vọng nầy trong bạn, và giúp bạn chia xẻ niềm hy vọng đó cho những người không có niềm hy vọng của thời kỳ sau rốt.
Mô Tả Giáo Trình
Lai Thế Học (CA2072 - Tín chỉ: 2 giờ)
Giáo trình nầy là một bộ môn giải thích về Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, căn cứ vào những sự kiện của thời kỳ sau rốt. Nghiên cứu thời kỳ và trình tự của các sự kiện nầy, cùng tầm quan trọng của chúng, mối liên hệ của chúng đối với nếp sống Cơ đốc hiện nay.
Các Mục Tiêu Của Giáo Trình
Cuối khóa học nầy, bạn sẽ có thể:
1. Xác định và thảo luận trình tự bề ngoài của các sự kiện liên quan đến sự tái lâm của Đấng Christ.
2. Hiểu đầy đủ hơn giá trị của lời tiên tri dự ngôn và địa vị thích đáng của lời tiên tri ấy trong chức vụ hiện nay của hội thánh.
3. So sánh và đối chiếu các thuyết tiền thiên hy niên, bán thiên hy niên, hậu thiên hy niên về sự tái lâm của Đấng Christ.
4. Xác định và thảo luận các nan đề cơ bản liên quan đến sách Khảihuyền: các nan đề liên quan đến niên hiệu, quyền tác giả, dịp viết ra sách, vân vân...
5. Sử dụng phương pháp luận giải nghĩa của giáo trình nầy để giúp mở ra mọi phần Kinh Thánh tiên tri cho bạn.
6. Sử dụng thật hữu hiệu những gì bạn đã học trong giáo trình nầy vào trong chức vụ của bạn.
Các Sách Giáo Khoa Và Tài Liệu Hướng Dẫn
Bạn sẽ dùng Lai Thế Học: Tài Liệu Hướng Dẫn của Andrew McDearmid với các sách giáo khoa:
1. The End Times của Herman A. Hoyt, NXB Moody Press, Chicago, 1969.
2. Contemporary Options in Eschatology: A Study of the Milliennium của Millard J. Erickson, NXB Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1977.
3. Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh được trích dẫn từ bản King James Version (KJV), ngoại trừ một vài trường hợp có dùng những bản dịch khác như The Revised Standard Version (RSV) trong tài liệu hướng dẫn nầy. Bạn nên lưu ý rằng bản American Standard Version (ASV), New English Bible (NEB), và bản New American Standard Version (NASV) được dựa trên những thủ bản mà những dịch giả mà bản King James Version chưa có. Có thể trưng dẫn chúng để đối chiếu.
Thời Gian Học
Bạn thực sự cần bao nhiêu thời gian cho mỗi bài học thì tùy thuộc một phần vào kiến thức của bạn về đề tài và kỹ năng học tập của bạn trước khi bạn bắt đầu học giáo trình nầy. Cũng tùy thuộc vào mức độ bạn theo đúng những chỉ dẫn khi triển khai các kỹ năng cần thiết cho việc tự học. Vì vậy, hãy lập kế hoạch cho thì giờ học sao cho bạn thành công trong việc làm đúng các câu hỏi nghiên cứu, các bài tự trắc nghiệm, và những bài đánh giá tiến bộ từng phần. Một số câu hỏi có những khoảng trống được chừa lại trong tài liệu hướng dẫn để bạn trả lời, nhưng bạn sẽ cần có riêng một cuốn sổ ghi chép để viết câu trả lời cho những câu hỏi dài hơn. Hãy dành đủ thời gian để đạt được các mục tiêu do tác giả tài liệu hướng dẫn nêu ra cũng như những mục tiêu của riêng bạn nữa.
Tập Học Viên
Hãy để thời gian đọc cẩn thận những chỉ dẫn và khảo cứu những tài liệu khác trong tập học viên của bạn. Lưu ý rằng bạn phải gởi một số trang bài thi theo đường bưu điện đến cho giáo viên ICI của bạn cùng với những bài đánh giá tiến bộ từng phần. Đừng quên hoàn tất và gởi đi những biểu đồ để bạn nhận xét và bình luận.
Các Phần Bài Học
Các bài học trong giáo trình nầy được chia thành bốn phần:
Phần
1
2
3
4
Khi đề ra những mục tiêu riêng cho bạn, bạn hãy nghĩ đến thời điểm mà bạn sẽ hoàn tất từng phần. Sau đó, bạn sẽ biết cần dành bao nhiêu thời gian cho mỗi bài học.
Cấu Trúc Bài Học Và Mẫu Nghiên Cứu
Mỗi phần được chia thành nhiều bài học. Lớp học tập trung có thể sẽ dành hai hoặc ba tiết trên lớp cho mỗi bài. Bạn có thể sẽ cần từ bốn đến sáu tiếng để chuẩn bị cho mỗi bài. Bài học gồm: 1) tựa bài, 2) mở bài, 3) dàn bài, 4) các mục tiêu bài học, 5) sinh hoạt học tập, 6) phần từ khóa, 7) khai triển bài học, bao gồm cả các câu hỏi nghiên cứu, 8) những câu giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu ở cuối trang thứ nhất hoặc trang thứ nhì sau các câu hỏi đó, và 9) những bài tự trắc nghiệm.
Phần khai triển bài học trong tài liệu hướng dẫn đi theo từng phần một của phần bài đọc trong sách giáo khoa. Nhờ vậy bạn sẽ dễ nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu. Nhờ nghiên cứu bài từng phần một, trước hết là trong sách giáo khoa của bạn rồi đến tài liệu hướng dẫn, bạn có thể tận dụng những thì giờ ngắn thay vì phải chờ cho đến khi có đủ thời gian học trọn bài một lần. Những phần bình luận, những bài tập, và những bài tự trắc nghiệm trong tài liệu hướng dẫn đều được soạn để giúp bạn đạt được mục tiêu của mỗi bài học.
Những Phương Pháp Học
Đừng quên đọc cẩn thận những phần gợi ý phương pháp nghiên cứu có trong tập học viên của bạn. Chúng sẽ giúp bạn biết về cách thức ICI đòi hỏi bạn nghiên cứu một bài học, ôn bài để làm bài đánh giá tiến bộ tiến bộ từng phần (bài thi) cho một nhóm bài học, và chuẩn bị thi cuối khóa cho tất cả các bài học như thế nào. Nếu bạn không quen học theo như cách ICI gợi ý, thì điều quan trọng là bạn phải điều chỉnh những phương pháp học nầy để đạt được thành công cao nhất trong khóa học.
Những Phương Thức Để Nghiên Cứu Giáo Trình Nầy
Bạn có thể tự học giáo trình nầy, hoặc học theo nhóm hay theo lớp tại nơi có lớp học nầy. Vì ICI cung cấp giáo trình nầy để tự học, nên tài liệu hướng dẫn được soạn chủ yếu cho phương pháp tự học. Tài liệu hướng dẫn và sách giáo khoa hình thành nên toàn bộ giáo trình nầy. Tất cả mọi công việc của bạn, ngoại trừ bài thi cuối khóa, đều có thể hoàn tất qua đường bưu điện.
Có lẽ bạn đã theo học giáo trình nầy tại một Trường Kinh Thánh, trong một chương trình mở rộng của một trường nào đó, hay trong chương trình mở rộng của chính ICI. Những chương trình như thế có thể đã kết hợp một số hoạt động tại lớp với phần tự học. Trong bất cứ trường học nào hay bất cứ nhóm học nào, việc làm các bài tập trong tài liệu hướng dẫn đều sẽ giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu của giáo trình nầy.
Nếu bạn học tài liệu nầy theo nhóm hoặc theo lớp, tất cả những chỉ dẫn dành cho các bạn sẽ được cung cấp bởi giáo viên - là người đích thân gặp gỡ với các bạn. Giáo viên của bạn có thể không cần theo đúng toàn bộ các gợi ý và các chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn. Những chỉ dẫn của giáo viên sẽ là ưu tiên hơn những chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn. Hãy cẩn thận làm đúng theo các chỉ dẫn của giáo viên.
Có thể là bạn thích sử dụng giáo trình nầy cho một nhóm học Kinh Thánh tại tư gia, cho một lớp học Kinh Thánh tại hội thánh, hay học chung với các sinh viên trong một trường đại học. Bạn sẽ thấy cả đề tài lẫn những phương pháp học đều phù hợp tuyệt vời cho những mục đích như thế. Tài liệu hướng dẫn sẽ là một công cụ hỗ trợ vô giá cho cả giáo viên cũng như cho học viên.
Tín Chỉ Cho Khóa Học
Đây là một giáo trình đại học. Bạn có thể theo học để lấy tín chỉ với ICI hay với bất kỳ cơ quan nào khác có chương trình nầy. Mọi sinh viên nào hoàn tất thành công giáo trình nầy đều sẽ nhận được chứng chỉ trong chương trình giáo dục của chúng tôi. Tuy nhiên nếu muốn, bạn có thể theo học mà không cần lấy tín chỉ. Trong trường hợp nầy, bạn không cần phải viết ra giấy, không cần làm bài thi hay làm bất cứ công tác nào khác. Đời sống bạn sẽ càng thêm phong phú khi đọc sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn nầy theo bất cứ cách nào bạn thích trong khi học.
Tín Chỉ Cho Kỳ Thi
Để nhận được tín chỉ của ICI cho giáo trình nầy, bạn phải thi đậu kỳ thi cuối khóa. Bài thi nầy phải được viết ra trước mặt một giám thị do ICI chỉ định. Vì chúng tôi có giám thị tại rất nhiều quốc gia, nên có lẽ bạn sẽ không khó gặp một giám thị trong vùng của bạn đâu. Giáo viên ICI của bạn sẽ làm việc chi tiết với bạn.
Nếu bạn theo học giáo trình nầy để lấy tín chỉ với một cơ quan khác, bạn cũng có thể nhận được tín chỉ của ICI bằng cách thi đậu kỳ thi cuối khóa của chúng tôi. Vì các bài tập trong tài liệu hướng dẫn được soạn để chuẩn bị bạn cho kỳ thi, nên có thể bạn cần làm hết mọi bài tập ngoài công tác thường lệ do giáo viên của bạn tại lớp giao cho.
Dầu bạn học tài liệu nầy theo cách nào đi nữa, bạn cũng sẽ nhận được tín chỉ của chúng tôi nếu bạn đậu kỳ thi cuối khóa.
Xếp Hạng Khóa Học
Cuối khóa học, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện một công trình đặc biệt. Công trình nầy bao gồm việc so sánh những quan điểm lai thế học khác nhau như đã trình bày trong sách Contemporary Options in Eschatology: A Study of the Milliennium của Millard J. Erickson.
Việc xếp hạng của bạn sẽ được căn cứ vào 80% điểm của bài thi cuối khóa, và 20% điểm của công trình đặc biệt được mô tả trong tập học viên của bạn. Điểm từ 90-100 sẽ được kể là A (Ưu); 80-89, B (trên trung bình); 70-79, C (trung bình; 60-69, D (dưới trung bình); 0-59, U (Rớt).
Những Bài Tự Trắc Nghiệm Và Bài Đánh Giá Tiến Bộ Từng Phần
Cuối mỗi bài học sẽ có bài tự trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài tự trắc nghiệm, hãy kiểm lại câu trả lời của bạn với những câu giải đáp có ở trong tập học viên. Nếu bạn tự học với ICI, bạn đã nhận được tập học viên, trong đó có những bài đánh giá tiến bộ từng phần. Những chỉ dẫn để làm bài sẽ có trong tài liệu hướng dẫn và trong tập học viên. Các bài tự trắc nghiệm và bài đánh giá tiến bộ từng phần chuẩn bị bạn cho kỳ thi cuối khóa. Sau khi làm xong mỗi bài đánh giá tiến bộ từng phần, hãy gởi bài làm đến cho giáo viên ICI để được sửa bài và được gợi ý cho việc học của bạn. Sau đó bạn có thể ôn lại trong sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn về mọi phần nào gây khó cho bạn.
Bài Thi Cuối Khóa
Bài thi cuối khóa bao trùm toàn bộ tài liệu trong những bài tự trắc nghiệm và bài đánh giá tiến bộ từng phần.
Tác Giả Của Tài Liệu Hướng Dẫn
Andrew McDearmid là chủ nhiệm khoa của viện đại học, Phoenixville, Pennsylvania. Sau năm năm làm mục sư tại Hoa Kỳ, ông đã được Hội Thánh Assemblies of God phong chức. Năm 1950, ông đến Ấn Độ và đã phục vụ tích cực tại đó trong lĩnh vực văn chương, vô tuyến truyền thanh và truyền giảng Tin Lành. Từ 1963-1975, ông là chủ tịch của trường Kinh Thánh Southern Asia Bible College. Từng trải của ông với tư cách mục sư, nhà truyền giảng Tin Lành và người quản lý trong trường đại học đã giúp ông chuẩn bị tư liệu cho tài liệu hướng dẫn nầy.
Ông McDearmid đã tốt nghiệp Viện Northeast Bible Institute (hiện nay là viện Valley Forge Christian College) và nhận bằng cử nhân Kinh Thánh tại Viện Central Bible College, Springfield, Missouri, U.S.A. Ông nhận học vị thạc sĩ giáo dục của Viện Old Dominion University, và bằng cử nhân thần học của Viện Serapore University. Ông đã nhận học vị tiến sĩ thần học danh dự của viện Southern Asia Bible College.
Giáo viên ICI Của Bạn
Giáo viên ICI của bạn sẽ sung sướng giúp bạn hết sức mình. Hãy nêu mọi thắc mắc của bạn với giáo viên về việc thu xếp cho kỳ thi cuối khóa. Hãy viết thư kịp lúc cho giáo viên để tránh bị chậm trễ giữa việc bạn ôn thi và làm bài thi. Nếu có nhiều người muốn học chung, hãy yêu cầu giáo viên thu xếp đặc biệt cho việc học theo nhóm.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn khi bạn bắt đầu học giáo trình Lai Thế Học nầy. Nguyện giáo trình nầy làm phong phú đời sống và chức vụ của bạn và giúp bạn làn trọn phần việc của mình cách hữu hiệu hơn trong thân thể của Đấng Christ.

Giới Thiệu Về Lai Thế Học
"Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi".
- SaSt 3:19
"Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại".
- Mac Mc 10:34
"Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi".
- GiGa 1:29
"Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh".
- KhKh 1:19

Lai Thế Học là một từ ngữ dùng để mô tả sự dạy dỗ của Kinh Thánh đề cập đến kết quả cuối cùng của trật tự thế gian hiện nay. Nơi đâu có một sự khởi đầu và sự tiếp tục của bản chất sự vật, thì chúng ta có thể mong đợi một cách hợp lý rằng nơi đó sẽ có một sự chung kết. Chúng ta nhìn thấy sự diễn tiến như thế trong Kinh Thánh: Trước hết, chúng ta có sự bắt đầu của trật tự thế gian hiện tại (SaSt 1:1); thứ nhì, sự bảo tồn của thế gian (NeNe 9:6 - KJV); và thứ ba, sự vận động trong kế hoạch của Đức Chúa Trời hướng về sự chung kết của muôn vật (ICo1Cr 15:24-28). Trong bài học thứ nhất, bên cạnh nhiều vấn đề khác nữa, bạn sẽ có phần giới thiệu về Lai thế học và nội dung cụ thể cho đề tài quan trọng và hấp dẫn nầy. Phần tổng quan về nội dung sẽ đóng vai trò nền tảng thích hợp cho phần nghiên cứu của chúng ta trước khi chúng ta xét chi tiết từng phần chính của đề tài Lai thế học.
Khi luận giải về những biến cố Kinh Thánh nói về thời kỳ sau rốt, bài học nầy phân biệt giữa điều đã xảy ra rồi với điều vẫn còn trong tương lai, lưu ý sự chuyển biến từ sự cai trị của con người sang sự cai trị của Đức Chúa Trời, công nhận Đấng Christ là nhân vật trung tâm, và nhấn mạnh sự giúp đỡ thực tiễn hiện tại cho bạn qua bộ môn Lai thế học. Lai thế học vừa mang tính trực tiếp và độc đáo, vừa mang tính phổ thông. Mục đích quan trọng của bài học là khuyên giục Cơ đốc nhân chúng ta dạy dỗ môn Lai thế học thuần túy Kinh Thánh cho những người lo sợ về tương lai, và bởi đó chia xẻ cho họ niềm hy vọng của chúng ta về tình trạng sung sướng, phước hạnh của tín đồ trong cõi đời đời.

Định Nghĩa Thuật Ngữ Của Kinh Thánh
Nguồn Gốc Kinh Thánh Của Lai Thế Học
Lời Tiên Tri Dự Ngôn
Lời Tiên Tri Lịch Sử
Bản Chất Cơ Bản Của Lai Thế Học
Chương Trình Hầu Đến Của Lai Thế Học
Nhân Vật Trung Tâm Của Lai Thế Học
Giá Trị Thực Tiễn Của Lai Thế Học
Nội Dung Của Lai Thế Học
Sự Chết Thuộc Thể
Tình Trạng Trung Gian
Sự Tái Lâm
Sự Hiện Ra Của Anti Christ
Sự Sống Lại Của Kẻ Chết
Sự Đoán Xét
Cơn Đại Nạn
Nước Trung Gian
Tình Trạng Đời Đời

Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Xác định những ranh giới thời gian của toàn bộ thời kỳ sau rốt theo Kinh Thánh.
- Cho biết toàn bộ các sự kiện của thời kỳ sau rốt liên hệ thế nào với Đấng Christ.
- Kinh nghiệm càng hơn về những phước hạnh vì đã vâng theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh về thời kỳ sau rốt.
1. Đọc toàn bộ phần giới thiệu cho tài liệu hướng dẫn nầy. Xem xét kỹ các mục tiêu của giáo trình, và ghi ra những mục tiêu nào bạn muốn đạt được khi học giáo trình nầy.
2. Xem phần mở bài, dàn bài, các mục tiêu để biết sơ lược về bài học.
3. Học ý nghĩa của các từ khóa bạn chưa biết.
4. Khi học đến từng phần một của phần khai triển bài học, bạn đọc trang 9-18 sách giáo khoa (Thời Kỳ Sau Rốt của Herman A. Hoyt) khi có yêu cầu trong tài liệu hướng dẫn, tra cứu toàn bộ những câu Kinh Thánh trưng dẫn trong tài liệu hướng dẫn cũng như trong sách giáo khoa, và làm hoàn chỉnh các bài tập (cần phải tham khảo đến Kinh Thánh và sách giáo khoa của bạn). Sau khi viết ra câu trả lời cho những câu hỏi đó, hãy kiểm tra với phần giải đáp chúng tôi cung cấp ở cuối trang thứ nhất hoặc thứ nhì sau các câu hỏi đó.
5. Khi đã học xong bài học nầy, bạn hãy xem lại, sau đó làm bài tự trắc nghiệm và kiểm bài so với phần giải đáp trong tập học viên.
6. Phải suy nghĩ rằng việc học kỹ lưỡng Bài 1-3 là phần chuẩn bị quan trọng cho bài đánh giá tiến bộ phần một.
Việc hiểu được các từ khóa chúng tôi liệt kê ra ở đầu mỗi phần khai triển bài học sẽ giúp rất nhiều cho việc học của bạn. Bạn sẽ thấy chúng được định nghĩa theo thứ tự acb ở cuối tài liệu hướng dẫn. Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa của bất cứ từ nào trong phần nầy, bạn có thể tra ngay, hoặc tra khi bạn gặp từ ấy trong bài.
thảm họa bất ngờ
sự chung kết
lai thế học
thiên hy niên
người Pha-ri-si
người Sa đu sê
catastrophically
consummation
eschatology
Millennium
Pharisees
Sadducees
ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ CỦA KINH THÁNH
Hoyt 9-10
Trước hết, đọc trang 9-18 sách giáo khoa. Bạn có bao giờ nghe đến từ ngữ Lai thế học trong một bài giảng chưa? Đừng bối rối nếu bạn trả lời là chưa! Suy cho cùng, đó là một thuật ngữ mang gốc Hy-lạp và không xuất hiện trong Kinh Thánh. Có phải điều đó chứng tỏ từ ngữ đó không quan trọng? Không đâu, vì từ ngữ này biểu thị một điều quý báu cho đức tin Cơ đốc. Nó cũng rất quan trọng đối với người chưa tin Chúa vì nó liên quan đến những sự kiện tác động đến tương lai của toàn thế gian. Con người vẫn luôn luôn quan tâm đến tương lai bằng cách nầy hay bằng cách khác. Sự có mặt của những thầy bói trong hầu hết các nền văn hóa là một bằng chứng cho sức quyến rũ nầy.
Khó mà lập được một định nghĩa ngắn gọn cho Lai thế học. Phải định nghĩa nhiều từ ngữ và khái niệm để nói lên một kiến thức sâu sắc về những gì được bao hàm trong từ ngữ đó. Tôi muốn bạn làm xong những bài tập sau đây để củng cố những gì bạn vừa đọc được trong sách giáo khoa.
1 Lai thế học ra từ hai chữ Hy-lạp: eschatos nghĩa là "cuối cùng"; và logos, nghĩa là "lời" hay "sự thảo luận." Do đó, khi kết hợp hai từ Hy-lạp nầy lại với nhau, trong Anh ngữ, chúng ta có từ.............................. Chữ nầy nói đến giáo lý về những sự cuối cùng mà chúng xảy ra................................................ trong lịch sử.
2 Lưu ý sự khác nhau giữa ba chữ sau nầy, cuối cùng, và kết thúc trong sách giáo khoa. Tất cả đều chỉ về những sự kiện của thời kỳ sau rốt, nhưng theo mức độ, chữ...............................chỉ cụ thể đến kết thúc hơn là chữ..................................
3 Chữ Hy-lạp aion (thời đại) thường được dịch là "thế gian," "đời" trong Kinh Thánh của bạn. Khi kết hợp với những chữ khác, nó còn được dịch trong KhKh 1:6 và trong IICo 2Cr 11:31 là "đời đời vô cùng." Trái lại, chữ "đời" trong Mat Mt 12:32 và Mac Mc 10:30 chỉ về thế gian hiện tại hay chỉ về trật tự của sự vật?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
NGUỒN GỐC KINH THÁNH CỦA LAI THẾ HỌC
Hoyt 11
Lời tiên tri dự ngôn.
Lai thế học đề cập đến những biến cố đã được báo trước trong Kinh Thánh. Việc báo trước các biến cố tương lai nầy được gọi là lời tiên tri dự ngôn hay lời tiên tri tiên đoán. Hoyt nhận dịnh rằng " hầu như một phần ba Kinh Thánh được dành cho yếu tố tiên đoán" (trang 11). Con người luôn luôn say mê việc tiên đoán, nhưng không phải lúc nào họ cũng tiên đoán đúng theo cách mà Kinh Thánh chấp nhận.
4 Viết ra đây hình thức thịnh hành nhất của việc tìm hiểu về tương lai tại quốc gia của bạn...................................................................................................................
Sự quan tâm hay niềm tin nơi tương lai nầy có chen vào trong cộng đồng Cơ đốc quen thuộc của bạn không? Hãy đọc PhuDnl 18:9-14. (Cả đồng bóng và những người cầu cơ đều cố gắng liên lạc với linh hồn của người chết.) Lưu ý rằng trong phân đoạn nầy, Đức Chúa Trời cấm mọi hình thức bói khoa. Trong Cong Cv 13:6-10 và KhKh 22:14-15, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rất rõ ràng thái độ của Ngài không hề thay đổi.
Sự nhấn mạnh chính về lời tuyên bố độc quyền của Đức Chúa Trời đối với lời tiên tri dự ngôn (EsIs 46:9-10) sẽ khiến bạn có thể giúp những Cơ đốc nhân nào sợ tương lai. Trong PhuDnl 13:1-15, Đức Chúa Trời cảnh cáo Y-sơ-ra-ên rằng ngay cả một tiên tri tiên đoán một một điều gì đó mà thực sự đã xảy đến đúng theo lời thì người đó vẫn có thể là một tiên tri giả. Phương pháp thử nghiệm thật là xem thử người đó tôn vinh Đức Chúa Trời hay hướng lòng Y-sơ-ra-ên về phục vụ các thần khác. Các tiên tri giả phải bị tiêu diệt.
Kinh Thánh thực sự có báo trước về một tương lai được nhìn thấy qua lời tiên tri được ứng nghiệm. Lời tiên tri được ứng nghiệm đã tăng thêm một chiều hướng mới vào trong công tác giảng dạy của chúng ta. Rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm rồi. Hầu như có quá nhiều đến nỗi không thể kể ra nổi, nhưng một phần danh sách về những sự ứng nghiệm như thế (được chọn ngẫu nhiên) sẽ giúp minh họa cho ý nầy:
1. Sự phục quốc của Israel vào năm 1948 đã được nói đến trong lời tiên tri của EsIs 49:7-12.
2. Sự giáng sinh của Đấng Christ bởi nữ đồng trinh (Mat Mt 1:18-25) đã được tiên tri trong EsIs 7:14.
3. Sự giáng sinh của Đấng Christ tại Bếtlêhem (Mat Mt 2:1) đã được tiên tri trong MiMk 5:2.
4. Sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ (LuLc 23:46 và 24:6) đã được dự ngôn bởi chính Chúa Jesus trong 10:32-34.
5. Sự chôn cất Đấng Christ giữa vòng kẻ giàu (Mat Mt 27:57-60) đã được dự ngôn trong EsIs 53:9.
6. Sự phá hủy đền thờ Giêrusalem vào năm 70 S.C. đã được chính Chúa Jesus dự ngôn trong Mat Mt 24:1-2.
Rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh vẫn còn chờ được ứng nghiệm. Những lời tiên tri nầy sẽ hợp thành bộ môn Lai thế học của chúng ta. Trung tâm của toàn bộ lời tiên tri ấy là chính Đức Chúa Jesus Christ.
Lời Tiên Tri Lịch Sử
Lời tiên tri lịch sử rất giống việc giảng đạo hay việc nói ra. Nó nhấn mạnh đến cuộc sống hiện tại hơn là tiên đoán cho tương lai. Tuy nhiên, một số tiên tri của Đức Chúa Trời thường kèm theo lời tiên tri về tương lai đang khi họ rao truyền một lời cảnh cáo hay một bài giảng cho chính thế hệ của họ.
BẢN CHẤT CƠ BẢN CỦA LAI THẾ HỌC
Hoyt 12-13
Biểu đồ đơn giản sau đây sẽ giúp bạn nhớ về cách mà dân sự Đức Chúa Trời đã hiểu về chủ đề hiện ra của Đấng Christ trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước:
SỰ HIỆN RA CỦA ĐẤNG CHRIST
Cựu Ước
Đấng Mê-sia sắp hiện đến.
Đấng Mê-sia sẽ chịu thương khó.
Đấng Mê-sia (Đấng Christ) sẽ cai trị.
5 Theo Hoyt, tại thời điểm hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ thì hai phương diện nào đã được làm sáng tỏ rằng sẽ có sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ?
..............................................................................................................................
Sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ đã đánh dấu (hay đã bắt đầu) cho thời kỳ cuối cùng của đời nầy. Trên một phương diện, toàn bộ những sự kiện của toàn bộ Thời Đại Hội Thánh hoặc đã xảy ra, hoặc đang xảy ra trong những ngày sau rốt (ICo1Cr 10:11). Tuy nhiên, sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ sẽ kết thúc Thời Đại Hội Thánh. Trên phương diện nầy, sự hiện ra của Đấng Christ vẫn còn là một sự kiện trong tương lai.
Sự hiện ra của Đấng Christ vẫn còn là một sự kiện trong tương lai vì Thời Đại Hội Thánh vẫn chưa kết thúc. Khi sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ xảy ra, mọi thánh đồ còn đang sống sẽ được "cất lên" để gặp Đấng Christ (ITe1Tx 4:17). Vì điều nầy vẫn chưa xảy ra, nên chúng ta có thể được bảo đảm rằng hiện giờ nầy con người có thể vẫn đang rao giảng sự cứu rỗi .
6 Hãy giải thích bằng vài lời ngắn gọn, cho biết câu cuối cùng trong đoạn văn trên sẽ có nghĩa gì đối với công tác giảng đạo của bạn?
..............................................................................................................................
CHƯƠNG TRÌNH HẦU ĐẾN CỦA LAI THẾ HỌC
Hoyt 13-14
Đã có rất nhiều biến cố trọng đại trong mối tương quan giữa Đức Chúa Trời với con người và với trần gian mà con người đang sống. Một trong những biến cố trọng đại nhất là sự sáng tạo cõi vũ trụ, sáng tạo trái đất, sáng tạo con người; Cơn Đại Hồng Thủy, là biến cố đã kết thúc một thời đại và bắt đầu cho một thời đại khác; sự ban bố Luật pháp Môi-se; và sự giáng sinh của Đấng Christ tại Bết lê hem. Nhưng trọng tâm của giáo trình nầy là nhắm vào câu hỏi mà toàn bộ những biến cố trong mối tương quan của Đức Chúa Trời với con người sẽ dẫn đến: CHUYỆN GÌ XẢY RA KẾ TIẾP?
Sự tái lâm của Đấng Christ và những biến cố khác của thời kỳ sau rốt là điều xảy ra kế tiếp. Đó là chương trình hầu đến của Lai thế học. Những tiểu đề mục của Hoyt trong phần nầy mô tả chương trình nầy như sau:
TƯƠNG LAI: phải xảy ra
KẾ ĐÓ: Phải kíp xảy đến
GẦN: trong tầm tay
HẦU ĐẾN: có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào
QUÁ ĐỘ: chuyển từ ngày của con người sang ngày của Đức Chúa Trời
7 Đọc IPhi 1Pr 1:3-5 và 4:7. Kể tên ba từ ngữ mô tả chính trong danh sách năm từ trên đây liên hệ trực tiếp nhất đến câu Kinh Thánh này. (Hãy tìm trong những cụm từ nầy: "gần hiện ra," "đã gần," và "tỉnh thức.")
...............................................................................................................................
8 Đọc IITe 2Tx 1:7-9. Vì sao bạn nghĩ câu Kinh Thánh nầy đề cập đến phương diện chuyển tiếp trong sự hiện ra của Đấng Christ? Viết câu trả lời của bạn vào vở.
Danh sách trên đây có hàm ý rằng ngày của loài người kết thúc và ngày của Đức Chúa Trời bắt đầu. Trong Kinh Thánh, chữ ngày được dùng để nhấn mạnh và nói lên rất nhiều nghĩa khác nhau. Trong IIPhi 2Pr 3:8, ngày minh họa rằng Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn về thời gian của chúng ta. Trong MaMl 3:2, ngày chỉ ra một thời điểm. Trong Cong Cv 2:20, ngày nhấn mạnh đến sự trọng đại của ngày của Đức Giê-hô-va. Trong ngày ấy, Đức Chúa Trời sẽ kết thúc sự cai trị (ngày) của con người trên đất và Ngài trực tiếp nắm quyền cai trị đất.
NHÂN VẬT TRUNG TÂM CỦA LAI THẾ HỌC
Hoyt 14-15
Đương nhiên, nhân vật trung tâm của Lai thế học là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Sở dĩ như vậy vì Ngài là:
Lời Đức Chúa Trời (KhKh 19:13).
nhân vật trung tâm của lời tiên tri (19:10).
Đấng sống và cầm quyền trên cả âm phủ và sự chết (1:18).
Chúa của các hội thánh (2:1-3:22).
Đấng cai trị trên muôn dân muôn nước (14:6-7).
Chiên Con của Đức Chúa Trời (22:3).
9. Dựa vào những câu Kinh Thánh trên đây, hãy dùng lời của bạn viết một đoạn văn ngắn, trình bày vì sao Đấng Christ là nhân vật trung tâm của Lai thế học. Xin viết vào vở của bạn.
GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LAI THẾ HỌC
Hoyt 15-16
Giá trị thực tiễn của việc hiểu biết và vâng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh về thời kỳ sau rốt gồm có:
phước hạnh cho Cơ đốc nhân (1:3).
sự thanh tẩy cho Cơ đốc nhân (IGi1Ga 1:3).
lối sống và suy luận đúng cho tín đồ (IIPhi 2Pr 3:14-16).
sự khích lệ cho tín đồ (3:13).
Bạn cần nhớ rằng những người không tin Chúa thời Phao-lô có rất nhiều niềm tin khác nhau về đời sau. Thậm chí giữa người Do thái, người Pha ri si thì tin nơi sự sống lại của kẻ chết, trong khi nhóm kia là Sa đu sê thì lại không tin. Những niềm tin của người ngoại bang bao gồm cả một thế giới thần linh, nơi đó có những sinh hoạt giống như trên trần gian nầy, và những ý tưởng về sự tuyệt diệt. Ngày nay, trong những nền văn hóa phi Cơ đốc, bạn vẫn thấy những ý tưởng khác nhau như là sự truyền kiếp của linh hồn, những linh hiện ra, và sự tận diệt. Tuy nhiên, cả Hồi giáo lẫn Do thái giáo đều tin nơi sự sống lại của thân thể trong ngày sau rốt.
10 Niềm tin phổ biến về sự sống đời sau của hầu hết những người bạn quen biết đó là gì?.......................................................................................................................
................................................................................................................................
11 Mô tả quan điểm thuộc linh hay nhân sinh quan của một người chưa tin Chúa, để từ quan điểm của họ bạn có thể chia xẻ niềm tin Cơ đốc về sự tái lâm của Đấng Christ và giúp họ tiếp nhận niềm tin của bạn.
..............................................................................................................................
Sau đây là một ví dụ hùng hồn về một thanh niên, dầu anh đã đắm mình vào một tôn giáo có quy chế vững vàng, hẳn hòi, nhưng anh đã trở thành một Cơ đốc nhân chân thật: Molon Lal là một cậu bé 12 tuổi ở trong một làng người Hồi giáo. Cậu nghe được một bài giảng về sự tái lâm của Đấng Christ và lời hứa về sự cứu rỗi của Ngài. Cậu thích thú đến nỗi đã mua một cuốn Tin Lành Giăng. Sau khi đọc, cậu quyết định sẽ có ngày mình trở thành một Cơ đốc nhân. Chín năm sau, khi đã là một người trưởng thành, anh đến nhà tôi để tiếp nhận Đấng Christ. Anh vào trường Kinh Thánh và đã trung tín rao giảng Tin Lành suốt nhiều năm qua.
12 Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu nào làm cho hoàn chỉnh câu nầy: Phaolô đã viết thơ ITe1Tx 4:14-18 cho tín đồ để họ có thể được
a) yên ủi.
b) thanh tẩy.
c) chúc phước.
d) chỉ dạy.
NỘI DUNG CỦA LAI THẾ HỌC
Hoyt 16-18
Như chúng ta đã thấy, Lai thế học đề cập đến thời kỳ cuối cùng. Sự chết của một con người có thể được gọi là lai thế học cá nhân của người ấy, bởi vì sự chết của người ấy chính là thời kỳ cuối cùng của cá nhân người ấy về cõi đời nầy. Trong suốt cõi lịch sử dường như không có ai là không nếm trãi sự chết và sự kiện này đã kết thúc đời sống con người trên trần thế. Nhưng đến cuối cùng sự chết sẽ bị tiêu diệt (ICo1Cr 15:26). Nhưng từ đây đến đó, thì sự chết vẫn đánh dấu cho cơ hội cuối cùng của con người để chọn vâng theo hay chối bỏ tình yêu của Đức Chúa Trời.
13 .................................. và............................................. là hai người trong Cựu Ước mà đời sống của họ không bị chấm dứt bởi sự chết thuộc thể.
Tình Trạng Trung Gian
Hoyt 17
Lai thế học chỉ ra ba tình trạng của mỗi cá nhân con người: hiện tại, trung gian và đời đời. Từ ngữ trung gian có nghĩa là "tồn tại hay diễn ra tại một địa điểm ở giữa, giữa hai thái cực."
14 Những sự kiện nào bắt đầu và kết thúc một tình trạng trung gian lai thế học của một cá nhân?
...............................................................................................................................
Sự Tái Lâm
Hoyt 17
Sự tái lâm của Đấng Christ là biến cố nổi bật của Lai thế học, và mọi biến cố khác của thời kỳ sau rốt đều có liên quan đến biến cố đó. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi biến cố ấy chiếm hẳn một phần đáng kể trong sự dạy dỗ của lai thế học. Lưu ý rằng HeDt 9:28 liên kết cả sự hiện ra lần thứ nhất và sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ với sự cứu rỗi con người . Từ GiGa 14:2-3 và từ câu Kinh Thánh nầy trong Hêbơrơ, chúng ta hiểu rằng Đấng Christ sẽ trở lại để chung kết sự cứu rỗi con người.
15 Thắc mắc của các môn đồ trong phần cuối của Mat Mt 24:3 giả định rõ ràng như thế nào về bản chất lai thế học trong sự tái lâm của Đấng Christ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Sự Hiện Ra Của Anti Christ
Hoyt 17
Đề tài sẽ được nói đến nhiều về sau trong giáo trình nầy, nhưng nói chung, Anti Christ là một kẻ sẽ tự dấy lên chống nghịch Đấng Christ (IGi1Ga 2:18). Nói cụ thể hơn, từ ngữ nầy chỉ về "vua hầu đến" gây tàn diệt (DaDn 9:26), và "con thú" trong KhKh 19:19, là kẻ sẽ tranh chiến với các thánh đồ. Số phận của nó đã được báo trước (19:20).
16 Hoyt liên hệ Anti Christ với Sa-tan như thế nào?
................................................................................................................................
Sự Sống Lại Của Kẻ Chết
Hoyt 17
Sự sống lại của kẻ chết là một biến cố của thời kỳ sau rốt. Trong những lời dạy dỗ của Đấng Christ, Ngài đã đồng ý với người Pha ri si rằng kẻ chết sẽ sống lại nhưng không đồng ý với người Sa đu sê. Điều rất có ý nghĩa cho bộ môn lai thế học của chúng ta ấy là: chính Đấng Christ đã tuyên bố Ngài có quyền để khiến kẻ chết sống lại và đã hứa sử dụng quyền phép ấy trong "ngày sau rốt" (GiGa 6:40).
17. Hoyt trích dẫn lời chứng của ai để hỗ trợ cho câu nói rằng: "người Do thái đã hiểu rằng kẻ chết sẽ 'sống lại trong sự sống lại ngày cuối cùng'"?
...............................................................................................................................
Sự Đoán Xét
Hoyt 17-18
Cả kẻ sống lẫn kẻ chết đều phải đối diện với sự đoán xét. Đấng Christ sẽ đoán xét:
các thánh đồ (IPhi 1Pr 4:17).
các dân (Mat Mt 25:31-32).
kẻ ác (IITe 2Tx 1:7-9; KhKh 20:13-15).
Khảo sát kỷ 20:4-13 dường như chúng ta sẽ thấy tất cả những sự đoán xét nầy không xảy ra cùng một lúc hoặc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Phân đoạn nầy cho thấy sự đoán xét các thánh đồ sẽ xảy ra 1000 năm trước sự đoán xét kẻ ác.
18. Theo GiGa 12:48, cơ sở để đoán xét những kẻ chối bỏ Đức Chúa Jesus là gì, và khi nào thì sự đoán xét đó sẽ xảy ra?
...............................................................................................................................
Cơn Đại Nạn
Hoyt 18
Đã có nhiều sự bắt bớ, hà hiếp, chiến tranh và nhiều cơn hoạn nạn trong suốt tiến trình lịch sử nhân loại. Đến thời kỳ sau rốt, sẽ có một "cơn đại nạn" (KhKh 7:14), mà dường như nó sẽ xảy ra giữa thời điểm Đấng Christ cất các thánh đồ của Ngài lên với thời điểm Ngài trở lại trần gian để thiết lập vương quốc của Ngài. Điều nầy sẽ được bàn luận đầy đủ trong một bài học về sau nầy.
19. Trong khi nói với các môn đồ về những biến cố thời sau rốt trong Mat Mt 24:1-51, Chúa Jesus mô tả về cơn đại nạn sẽ xảy ra vào thời điểm đó (c.21). Ngài so sánh cơn hoạn nạn nầy như thế nào so với tất cả những cơn hoạn nạn khác trong lịch sử?
...............................................................................................................................
Nước Trung Gian
Hoyt 18
Vương quốc trung gian sẽ là thời kỳ mà các thánh đồ sẽ cai trị và đồng cai trị với Đấng Christ trên đất. Thời kỳ nầy bắt đầu khi Đấng Christ trở lại thế gian nầy (Mat Mt 24:30 và 25:31), và sẽ kết thúc ngay trước lúc Sự Đoán Xét Tại Tòa Lớn Và Trắng (KhKh 20:4-11).
20. Nước trung gian sẽ kéo dài bao lâu và điều gì sẽ khiến cho nước ấy chấm dứt?
...............................................................................................................................
Tình Trạng Đời Đời
Hoyt 18
Sự trình bày cuối cùng trong Lời Đức Chúa Trời về mối tương quan giữa Đức Chúa Trời và con người là sự trình bày về tình trạng vui sướng, hạnh phước, tại đó "chẳng còn sự nguyền rủa nữa" (22:3). Con người sẽ được vui hưởng trong khung cảnh "trời mới và đất mới" (21:1) và sẽ kéo dài đến "đời đời" (22:5).
21. Điều gì khiến cho tình trạng mãi mãi vui sướng, hạnh phước đời đời trong mối tương quan giữa Đức Chúa Trời và con người được trở thành hiện thực?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài tự trắc nghiệm
Đây là bài tự trắc nghiệm cho Bài 1. Hãy làm toàn bộ bài kiểm nầy, sau đó mới kiểm tra bài làm của bạn với phần giải đáp trong tập học viên. Nếu bạn thấy mình làm sai, hãy kiểm tra để biết vì sao bạn làm sai. Đây là cách để khiến cho bài tự trắc nghiệm trở thành một công cụ học tập.
CÂU CHỌN LỰA. Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.
1. Lai thế học là một từ ngữ được dùng để mô tả những việc
a) hiện đang xảy ra.
b) đã xảy ra trong quá khứ.
c) xảy ra cuối cùng trong lịch sử.
d) sẽ xảy ra trong tương lai.
2. Chữ aion trong tiếng Hy-lạp (thường được dịch là chữ "đời" trong Kinh Thánh) có nghĩa là:
a) hệ thống thế gian nầy.
b) thời đại.
c) vũ trụ.
d) cõi không gian.
3. Lai thế học quan trọng, bởi vì khoảng một phần ba của Kinh Thánh xem xét đến
a) sự tái lâm.
b) lời tiên tri dự ngôn.
c) lời tiên tri lịch sử.
d) nước trung gian.
4. Sự hiện ra của Đấng Christ được nói đến như là một sự quá độ, vì đó
a) là điều kế tiếp trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người.
b) là một biến cố hầu đến.
c) sẽ bắt đầu ngày của Đức Chúa Trời.
d) là một biến cố tương lai.
5. Biến cố có ý nghĩa nhất của lai thế học là
a) Cơn Đại Nạn.
b) sự xuất hiện của Anti Christ.
c) sự phục hưng của của dân Y-sơ-ra-ên.
d) sự tái lâm của Đấng Christ.
6. Một phần đáng kể của Lai thế học được dành riêng cho sự Tái Lâm bởi vì vấn đề này
a) cực kỳ quan trọng.
b) Kinh Thánh được viết ra cho Cơ đốc nhân.
c) tất cả những biến cố của thời kỳ sau rốt đều có liên quan đến sự kiện đó.
d) nhu cầu cụ thể của Hội Thánh Đầu Tiên.
7. Sự dạy dỗ của Đấng Christ về sự sống lại của kẻ chết là độc nhất vô nhị vì
a) Ngài tuyên bố Ngài có quyền phép khiến kẻ chết sống lại.
b) không một nhóm người nào (hay phái nào) của Do thái giáo tin nơi sự sống lại.
c) Ngài đồng ý với cả người Pharisi lẫn người Sađusê.
d) Ngài phủ nhận tình trạng sự chết thuộc thể.
8. Sự dạy dỗ của 20:4-13 cho thấy:
a) một sự đoán xét chung cho tất cả mọi người.
b) có ba sự đoán xét khác biệt nhau.
c) hai sự đoán xét cách biệt nhau 1000 năm.
d) chỉ có duy nhất sự đoán xét các thánh đồ.
TRẢ LỜI NGẮN. Đừng viết dài hơn khoảng trống dành sẵn. Câu trả lời không nhất thiết phải là những câu cú hoàn chỉnh.
9. Cụm từ cụ thể nào đã được dùng trong bài học nầy để chỉ về những biến cố đã được báo trước trong Kinh Thánh?
...............................................................................................................................
10. Sự dạy dỗ của Đấng Christ về sự tái lâm của Ngài khác với truyền thống Do thái về sự hiện ra của Đấng Mê-sia ở chỗ nào?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
11. Chữ ngày nhiều khi còn có nghĩa là "sự cai trị" trong Kinh Thánh. Dùng chữ ngày theo ý nghĩa nầy để mô tả sự quá độ sẽ đi kèm theo với sự tái lâm của Đấng Christ.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
12. Trong chương trình lai thế học thuần túy Kinh Thánh, đâu là mối tương quan của Đấng Christ với những nhân vật khác?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
13. Kể tên bốn giá trị thực tiễn mà Cơ đốc nhân có thể nhận được từ việc hiểu biết và vâng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh về lai thế học?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
14. Phái nào trong Do thái giáo tin sự sống lại của kẻ chết?
...............................................................................................................................
15. Vì sao khi ta gọi sự chết thuộc thể của một con người là lai thế học cá nhân hay lai thế học của bản thân người ấy là vẫn đúng?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
16. Kể tên ba nhóm người mà Đấng Christ sẽ đoán xét họ.
...............................................................................................................................
17. Đâu sẽ là cơ sở cho sự đoán xét những kẻ chối bỏ Đức Chúa Jesus?
...............................................................................................................................
18. Chúng ta gọi thời kỳ có sự khó khăn lớn mà chúng ta tin là xảy đến cho thế gian sau sự tái lâm của Đấng Christ là thời kỳ gì?
...............................................................................................................................
19. Tên gọi của thời kỳ 1000 năm khi Đấng Christ và các thánh đồ Ngài cai trị trên đất nầy gọi là gì?
...............................................................................................................................
20. Tình trạng nào được dùng để mô tả con người trong trời mới đất mới, là nơi Đức Chúa Trời sẽ cai trị trên muôn vật?
...............................................................................................................................

Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. eschatology (lai thế học), cuối cùng.
2. cuối cùng, sau nầy.
3. Rằng thế gian hiện nay đang tiến đến một điểm chung kết (Bản RSV dùng chữ đời cho cả hai câu Kinh Thánh nầy.)
4. Câu trả lời của bạn có thể là một hoặc hơn trong những điều sau: thầy bói, người đồng cốt, tử vi, xem bói qua bã chè hay qua đường chỉ tay, bói bài, cầu cơ, bói điềm.)
5. Những lời báo trước của chính Đấng Christ và một góc nhìn mới về lời tiên tri Cựu Ước đã làm điều đó sáng tỏ tại thời điểm ấy.
6. Câu trả lời của bạn. (Tôi mong câu trả lời của bạn chỉ ra rằng công tác giảng đạo của bạn sẽ trình bày sự cứu rỗi cho con người để họ có thể tiếp nhận sự cứu rỗi trong khi còn có dịp tiện.)
7. Tương lai, gần, hầu đến.
8. Vì nó chỉ về sự đoán xét của Đức Chúa Trời và sự hình phạt kẻ ác và việc thiết lập vương quốc của Ngài. Các sự kiện nầy là một sự chuyển tiếp (quá độ) từ chỗ con người tự làm theo đường lối của mình đến thời kỳ của sự cai trị thiên thượng.
9. Câu giải đáp cho câu trả lời của bạn sẽ tương tự. Nhân vật trung tâm của lai thế học là Đấng Christ, bởi vì Ngài chính là Lời Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng mà lời chứng về Ngài là tinh thần của lời tiên tri. Ngài là Đấng hằng sống, có quyền trên cả âm phủ và sự chết. Ngài đã chết nhưng đã sống lại và sẽ cai trị muôn vật. Là Cứu Chúa và Chúa của hội thánh, Ngài sẽ đến để cai trị trên trần gian nầy.
10. Câu trả lời của bạn. (Nếu câu trả lời của bạn liên quan đến người chưa tin Chúa, thì tùy vào quốc gia và nền văn hóa của bạn. Tuy nhiên, Đấng Christ có thể thay đổi những tín ngưỡng về đời sau của con người thuộc mọi nền văn hóa.)
11. Câu trả lời của bạn. (Câu trả lời của bạn có thể đưa ra trường hợp một người đồng bạn trẻ tuổi tin rằng sự chết là chấm hết, hay một người Hindu trẻ đang gánh nặng vì suy nghĩ đến việc đầu thai hàng ngàn lần, hay một người nào đó sợ linh hồn của những người chết.)
12. a) yên ủi.
13. Hênóc, Êli.
14. Sự chết thuộc thể bắt đầu, và sự sống lại kết thúc tình trạng ấy.
15. Bằng cách liên kết sự tái lâm của Ngài với sự chấm dứt của đời nầy.
16. Bằng cách gọi nó là kiệt tác và là sự lừa dối của Sa-tan.
17. Lời chứng của Mathê.
18. Những lời mà Chúa Jesus đã phán ra sẽ là cơ sở cho sự đoán xét đó, và sẽ xảy ra trong thời kỳ sau rốt.
19. Ngài nói rằng cơn hoạn nạn của thời kỳ sau rốt sẽ lớn hơn mọi cơn hoạn nạn khác.
20. Nước ấy sẽ kéo dài một ngàn năm, và sẽ kết thúc bởi sự dấy nghịch của các dân trên đất chống lại Đấng Christ. (Nên nhớ rằng
21. Đó là nan đề tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi lúc bấy giờ đã được giải quyết.
chỉ có phương diện trung gian của nước Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mà thôi. Nước Ngài "đứng đời đời" (DaDn 2:44).

Sự Chết Thuộc Thể
Trong bài mở đầu, chúng ta đã xem định nghĩa về Lai thế học và một số phương diện quan trọng hơn trong việc nghiên cứu có hệ thống về đề tài nầy. Rồi chúng ta chuyển nhanh sang phần khái quát nội dung. Giờ đây, chúng ta sang nội dung cụ thể của những phần chính trong Lai thế học, để giải luận đầy đủ hơn về mỗi một khía cạnh của đề tài chính. Chúng ta bắt đầu với sự chết thuộc thể, bởi vì về cơ bản sự chết là lai thế học cá nhân.
Sự chết thuộc thể là trọng điểm chính của một phần phụ trong bài học nầy , nhưng nó là đề tài chính xuyên suốt bài học nầy. Mục đích của bài nầy là phác họa sự chết như một kẻ xâm nhập vào trong kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời và cho biết Kinh Thánh có sự giải thích duy nhất thỏa mãn về lai thế học cho nguồn gốc, sự vận động và sự kết thúc của sự chết thuộc thể. Bài học nhấn mạnh những sự khác nhau giữa phạm vi (sự thịnh hành) và khoảng thời gian của sự chết thuộc thể, cũng như những phương diện đó của cả những hình thức tạm thời lẫn vĩnh viễn của sự chết thuộc linh. Khi bạn học qua bài nầy, chúng tôi mong rằng bạn sẽ càng quý trọng nhiều hơn nữa tình yêu của Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ ban sự cứu rỗi cho con người để được thoát khỏi sự chết thuộc linh vĩnh viễn. Mong bạn càng nỗ lực hơn nữa để đem sự sống thuộc linh đến cho con người qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự chết thuộc thể và thuộc linh.
Trách Nhiệm Đối Với Sự Chết Thuộc Thể
Tính Thực Hữu Của Sự Chết Thuộc Thể
Sự Kiện Thực Tiễn
Phần Không Thể Thiếu Của Sự Sống
Tiếp Tục Cho Đến Cuối Cùng
Nguồn Gốc Của Sự Chết Thuộc Thể
Ađam Trước Lúc Sa Ngã
Ađam Trong Sự Sa Ngã
Ađam Sau Sự Sa Ngã
Bản Chất Của Sự Chết Thuộc Thể
Quan Điểm Của Kinh Thánh
Liên Quan Đến Toàn Thể Thân Vị
Những Nguyên Nhân Của Sự Chết Thuộc Thể
Ý Nghĩa Của Sự Chết Thuộc Thể
Đối Với Con Người Nói Chung
Đối Với Người Chưa Được Cứu
Đối Với Các Thánh Đồ Cựu Ước
Đối Với Các Thánh Đồ Tân Ước
Sự Cáo Chung Của Sự Chết Thuộc Thể
Sự Tiếp Tục Và Sự Tập Trung
Sự Cáo Chung
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Giải thích sự chết thuộc linh gây nên sự chết thuộc thể như thế nào.
- Liên hệ tính tạm thời và tính vĩnh viễn với cả sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh.
- Nêu ra những tình trạng cơ bản của sự sống trên đất đã khiến cho sự chết thuộc thể trở thành một từng trải đáng sợ đối với một số người.
- Thờ phượng Đức Chúa Trời càng sâu nhiệm hơn vì cớ ngày càng biết ơn Ngài đã dự bị cho Cơ đốc nhân được sự giải cứu sau cùng khỏi mọi hình thức của sự chết.
1. Để nắm khái quát về bài học, hãy đọc đoạn mở bài, dàn bài, và các mục tiêu.
2. Học ý nghĩa của các từ khóa nào bạn chưa biết.
3. Đọc SaSt 2:7-3:19.
4. Đọc trang 19-23 trong sách của Hoyt theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học, tra cứu mọi câu Kinh Thánh trưng dẫn trong cả sách giáo khoa lẫn trong tài liệu hướng dẫn, và làm hết các bài tập như chúng tôi chỉ dẫn trong phần sinh hoạt học tập của Bài 1. Nhớ viết những câu trả lời của bạn trước khi xem phần giải đáp trong tài liệu hướng dẫn.
5. Khi học xong bài nầy, hãy xem lại, rồi làm bài tự trắc nghiệm và kiểm bài với phần giải đáp có trong tập học viên.
bị xa cách (alienate)
làm dịu bớt (alleviate)
đám lửa lớn conflagration)
bài ai ca (dirge)
giải tán (dissolution)
thuộc kinh nghiệm (experiential)
sứ giả mở đường (harbinger)
phương tiện truyền thông (media)
con cháu (progeny)

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ CHẾT THUỘC THỂ
SaSt 2:7-3:19 Hoyt 19
Khi đọc, hãy lưu ý rằng những đoạn đầu của Sáng thế Ký dùng ngôn ngữ hình ảnh để trình bày lẽ thật sao cho một người chăn chiên đơn sơ hay một một nhà khoa học uyên bác cũng đều có thể lãnh hội được. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người. Đức Chúa Trời đã thông công với con người. Con người không vâng lời Đức Chúa Trời, và kết quả là sự chết thuộc thể đã vào trong thế gian. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi 1-5, căn cứ vào 2:7-3:19.
1 Mô tả ngắn gọn mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho con người, và giải thích vì sao phản ứng riêng của con người đối với mạng lệnh ấy đã khiến con người phải chịu trách nhiệm về sự chết thuộc thể của họ.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2 Sự kiện con người đã chọn làm một việc khiến cho mình nhận lấy sự chết thuộc thể cho chúng ta biết điều gì về bản chất tinh thần và đạo đức của con người?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3 Tội lỗi đầu tiên của nhân loại ấy là chọn tin nơi Sa-tan thay vì tin Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta kết luận sự chối bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời là gì?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4 Tội lỗi của con người không những đem lại sự chết thuộc thể cho con người và thú vật, mà còn đem lại thảm họa cho loài thọ tạo vô tri vô giác nữa. Hãy trưng dẫn lời tuyên bố ngắn gọn của Đức Chúa Trời cho con người để khẳng định về thảm họa nầy.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5 Bây giờ dùng lời của bạn tóm tắt ngắn gọn những gì chúng ta vừa nói về vấn đề ai chịu trách nhiệm về sự chết thuộc thể, và vì sao.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chúng ta hãy đối chiếu ngắn gọn sự hoàn thành của sự chết thuộc thể với sự xuất hiện sự chết thuộc linh để hiểu rõ hơn về tiến trình của sự chết thuộc thể: Sự chết thuộc thể của con người đã không xảy ra trọn vẹn trong ngày mà con người không vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng con người đã bị phân cách với Đức Chúa Trời ngay từ thời điểm đó. Do đó, chúng ta kết luận rằng con người đã chết về phần thuộc linh ngay vào ngày mà con người phạm tội, và thân thể của con người đã bắt đầu chết (suy tàn) ngay từ ngày ấy.
TÍNH THỰC HỮU CỦA SỰ CHẾT THUỘC THỂ
Hoyt 19-20
Sự Kiện Thực Tiễn
Hoyt 19-20
Bạn đã bao giờ có người thân trong gia đình qua đời chưa? Nếu có, bạn biết rằng sự chết quả là một kẻ thù. Sự phân rẽ tàn nhẫn và cảm giác mất mát gây nên một sự đau đớn thực sự. Mỗi người chúng ta đều đối diện với sự chết. Thật tuyệt diệu biết bao khi biết được chết không phải là hết!
6 Trong phần gới thiệu phần nầy, Hoyt nói rằng: "Sự chết thuộc thể là một điều bí ẩn đối với con người thiên nhiên" (trang 19). Vì sao ông nói như vậy?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tôi thường nghĩ về chữ phí phạm khi con người để hầu hết thì giờ đời mình để thu thập kiến thức và rồi chết đi. Giá như có một phương cách nào đó để truyền lại kiến thức trọn vẹn của người đó vào não của những người khác nhỉ! Buồn thay, mỗi người phải bắt đầu ngay từ đầu. Đem so với khoảng thời gian của mặt trời, vũ trụ, hoặc ngay cả khoảng thời gian của trái đất, đời người quả ngắn ngủi thay. Vì sao lại như vậy? Vì sao nhân loại sống còn chỉ bằng cách sinh sôi những con người mới để thay thế cho lớp người già? Vì sao loài người, loài thú, cây cối bông hoa không thể sống lâu y như trái đất? Tôi tin rằng chính vì ý nghĩa nầy mà Hoyt nói rằng sự chết là một điều bí ẩn cho con người thiên nhiên.
7 Không phải toàn bộ những nan đề của con người về sự chết đều được giải đáp trong Kinh Thánh đâu. Nhưng không có sự giải thích lai thế học thỏa đáng nào cho sự chết hơn là lời giải thích trong Kinh Thánh. Đọc IITi 2Tm 4:1 và ICo1Cr 15:21-22. Sự chết thuộc thể của loài người khác với sự chết của loài thú hạ đẳng trên những phương diện nào?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Phần Không Thể Thiếu Của Sự Sống
Hoyt 20
Không có sự sống thì không thể có sự chết, và có sự sống thì phải có sự chết. Sự chết thuộc thể là một sự thực mà nhân loại không thể nhắm mắt làm ngơ. Đó chính là sự kết thúc của đời sống hiện tại. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng sự sống lại đi tiếp theo sau sự chết thuộc thể. Trong RoRm 6:12-21, phạm vi cụ thể và nguyên nhân của sự chết đã được so sánh với phạm vi và nguyên nhân của sự sống lại.
SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI

Phạm vi
Mọi người đều chết
Mọi người đều được sống lại
Người công bình sẽ sống lại để được ban thưởng (KhKh 20:4-6), nhưng kẻ ác sẽ sống lại để chịu hình phạt (20:11-15).
8. Mọi người đều phục dưới........................... vì cớ tội lỗi của con người, nhưng hết thảy đều sẽ........................................... bởi sự đắc thắng cõi chết của Đấng Christ.
9. Bạn nghĩ vì sao Hoyt kể ra rất nhiều từ ngữ trong phần nầy để chỉ về sự chết?
...............................................................................................................................
10. Viết vào vở một đoạn văn ngắn về cách bạn sẽ nói về sự chết cho một người cha trẻ tuổi, là người vừa cho bạn biết anh ta sắp chết vì bệnh ung thư.
Bạn giả định người cha nầy là Cơ đốc nhân hay một người chưa tin Chúa? Chúng ta phải giữ tinh thần là mình có bổn phận thi hành chức vụ cho cả hai hạng người ấy.
Tiếp Tục Cho Đến Cùng
Hoyt 20
Sách Khảihuyền nói đến những sự hành hình trong Cơn Đại Nạn (đoạn 6) chiến trận giữa Đấng Christ và con thú vào cuối Cơn Đại Nạn (19:11-19); và cuối cùng, lửa từ trời sẽ giáng xuống tiêu diệt những lực lượng của Satan vào cuối thời kỳ thiên hy niên (20:1-9). Tất cả những sự kiện nầy sẽ khiến cho rất nhiều người chết. Căn cứ vào thông tin nầy, có thể nói rằng sự chết sẽ tiếp tục ít nhất là cho đến tận cuối Thiên Hy Niên.
NGUỒN GỐC CỦA SỰ CHẾT THUỘC THỂ
Hoyt 20-23
Nguồn gốc của sự chết thuộc thể chính là tội lỗi của con người. Có thể hiểu đúng nhất về kết quả của tội lỗi con người bằng cách xem xét tình trạng của con người trong mỗi giai đoạn hiện hữu của con người sau đây:
Con người trước Sự Sa Ngã
Con người trong Sự Sa Ngã
Con người sau Sự Sa Ngã
Ađam Trước Lúc Sa Ngã
Hoyt 21-22
Trước khi Sa Ngã, Ađam đã có một bản tánh thánh khiết. Ông có khả năng bị chết nhưng không có lý do gì để phải chết. Không phải Ađam được dựng nên để rồi ông phải chết, cũng không được dựng nên để rồi ông không thể chết. Do đó, trước lúc Sa Ngã, ông không phải là hay chết mà cũng không phải là bất tử.
11 Nếu Ađam không phạm tội, liệu ông có thể sống đời đời mà không phải chịu bất cứ một hình thức nào của sự chết không? Hãy giải thích.
.................................................................................................................................
12 Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu nào đúng nhất cho câu sau theo ITe1Tx 5:23. Con người dường như đã được dựng nên với:
a) thân, hồn, linh.
b) thân, tâm hồn mà còn được gọi là linh hồn.
Bạn cần lưu ý về sự kiện có những học giả tin kính cho rằng hồn và linh là những tên gọi khác nhau cho cùng một phần của toàn bộ một con người, và một số học giả tin kính khác lại cho rằng hồn và linh là những phần riêng biệt của toàn bộ một con người, dường như 5:23 đã nêu ra vậy. Đây là một thắc mắc thần học lâu nay, mà đến nay vẫn còn đang tranh luận. Hai phương diện của vấn đề nầy được nói đến như là nhị tố thuyết và tam tố thuyết (dichotomous theory và trichotomous theory). Chúng ta cùng khảo sát sơ qua hai thuyết nầy:
Nhị tố thuyết . Thuyết nầy tuyên bố rằng con người có hai phần: phần vật chất và# phần phi vật chất. Phần vật chất của con người được gọi là thân thể. Phần phi vật chất được gọi là tâm linh khi nhìn hướng về Đức Chúa Trời, nhưng gọi là tâm hồn khi nhìn hướng về trần gian. Những người ủng hộ thuyết nầy cho rằng Đức Chúa Trời có tâm hồn, và cho rằng tâm hồn và tâm linh được sử dụng thay đổi cho nhau.
Tam tố thuyết . Thuyết nầy tuyên bố con người là một thể gồm ba phần: thân thể là phần vật chất, tâm linh hay linh hồn nhìn hướng về Đức Chúa Trời, và tâm hồn nhìn hướng về trần gian. Những người ủng hộ cho thuyết nầy nêu HeDt 4:12 cũng như ITe1Tx 5:23 làm bằng chứng cho rằng con người có ba phần.
Người ta đã theo cả hai quan điểm nầy từ ngay thời ban đầu. Giáo hội Đông phương (Hy-lạp) thường theo tam tố thuyết, trong khi giáo hội Tây phương (Latin) thường theo nhị tố thuyết.
Bạn đã thấy Hoyt theo tam tố thuyết. Augustus Strong, hiện là tác giả của một cuốn sách kinh điển về thần học hệ thống, thì theo nhị tố thuyết. Trong tác phẩm Systematic Theology của ông (Fleming H. Revell Company), trang 485, Strong giải thích Mac Mc 8:36-37 có nghĩa là mất linh hồn tức là mất tất cả. Rồi trong trang kế tiếp, ông nói: Bản thể của con người... không phải là có ba phần nhưng là có hai phần, và phần phi vật chất của người, tuy có hai năng lực khác nhau, nhưng có duy một bản thể thôi."
Tôi xin tóm tắt phần giải luận ngắn về bản thể con người bằng nhận định của Myer Pearlman trong tác phẩm Knowing the Doctrines of the Bible (NXB Gospel Publishing House, Springfield, Mo., 1937). Pearlman nói về nhị tố thuyết và tam tố thuyết như sau:
Cả hai quan điểm trên đều đúng nếu được hiểu cho đúng. Tâm linh và tâm hồn đại diện cho hai mặt của bản thể phi vật chất của người… tâm linh và tâm hồn đại diện cho hai phương thức vận hành của bản chất thuộc linh. Dầu riêng biệt với nhau, nhưng tâm linh và tâm hồn không thể phân rẽ riêng ra (trang 101).
Ađam đã được dựng nên trong sự vô tội, tốt lành và thánh khiết. Ông đã không được dựng nên với một khuynh hướng phạm tội, nhưng ông có quyền chọn lựa. Do đó, ông có thể phạm tội. Nếu Ađam phạm tội, ông sẽ kinh nghiệm một sự thay đổi: ông sẽ không còn thánh khiết nữa và rốt cuộc sẽ chết.
13. Viết vào vở vì sao bạn tin Đức Chúa Trời cho phép Ađam bị cám dỗ khi Ngài đã biết rằng Ađam sẽ phạm tội.
14. Đức Chúa Trời có cám dỗ bạn phạm tội không (xem Gia Gc 1:13-14)? Giải thích.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ađam Trong Sự Sa Ngã
Hoyt 22
Ađam đã bị thay đổi trong Sự Sa Ngã. Ông không bị lừa dối như vợ ông đã bị. Ông đã chọn đặt con đường của mình lên trên mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông đã trở thành tội nhân và đã chịu lấy sự chết thuộc linh. Như vậy, ông cùng dòng dõi ông phải phục dưới sự chết thuộc thể.
15 Bạn nghĩ Đức Chúa Trời hình phạt Ađam có khắt khe quá không? Giải thích.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Đức Chúa Trời hẳn đã có thể khắt khe với Ađam nhiều hơn thế nữa kia. Thực ra, Đức Chúa Trời đã để cho ông ở trong những hoàn cảnh tốt hơn hoàn cảnh của hầu hết nhân loại ngày nay. Bởi Sự Sa Ngã, thân thể của Ađam đã phải chịu sự suy tàn thuộc thể, nhưng dường như nó không phải mắc bệnh. Ông không có kẻ thù trong thiên nhiên, và ông có toàn địa cầu để mưu sinh. Cuối cùng, và là điều quan trọng nhất, Đức Chúa Trời đã dự bị cho Ađam một phương cách để được tha thứ và được phục hồi sự sống thuộc linh.
Ađam Sau Sự Sa Ngã
Hoyt 23
Ađam đã mất mát rất nhiều bởi cớ tội lỗi của ông. Vì Sự Sa Ngã, con người đã:
là một tội nhân có khuynh hướng lan tràn (ăn sâu vào) hướng về tội lỗi (RoRm 3:23).
phải chịu lấy sự chết thuộc linh (Eph Ep 2:1-5).
cần có sự cứu rỗi (KhKh 20:11-15).
16 Điều gì đã gây ra sự mất mát nầy, và nó tác động như thế nào đến mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
17 Đọc RoRm 5:12-17. Dùng lời của bạn tóm tắt những gì Phao-lô đã nói trong phân đoạn nầy. Viết câu trả lời vào vở của bạn.
18 Vì sao Hoyt gọi tình trạng hiện tại của con người là không tự nhiên?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
BẢN CHẤT CỦA SỰ CHẾT THUỘC THỂ
Hoyt 23-26
Bạn đã từng nhìn thấy người qua đời chưa? Sự qua đời của chính bạn có được chính quyền nước bạn kể là bi kịch không? Chắc là không. Còn gia đình bạn có buồn trước cái chết của bạn không? Đương nhiên là có. Có lẽ sự qua đời của bạn là tương đối tầm thường đối với thế giới, nhưng Đức Chúa Trời không muốn một ai phải bị chết mất đời đời. Ngài muốn mọi người ăn năn (IIPhi 2Pr 3:9).
Quan Điểm Của Kinh Thánh
Hoyt 23-24
Theo quan điểm của Kinh Thánh, chữ "sự chết" được dùng để mô tả ba từng trải. Đó là sự chết thuộc thể, sự chết thuộc linh, và sự chết đời đời. Điều quan trọng là phải nhớ bản chất cơ bản của mỗi từng trải nầy là sự cách biệt (hay sự phân cách ). Tuy nhiên, như bạn đã thấy trong những định nghĩa của Hoyt về các sự chết nầy, thể loại và tình trạng của sự cách biệt trong mỗi trường hợp là khác nhau.
19 Viết vào mỗi khoảng trống dưới đây thể loại sự chết phù hợp phần mô tả về sự cách biệt.
a Sự phân cách tạm thời của thân thể với hồn và linh.............................................
b Sự cách biệt vĩnh viễn của người chưa được cứu.................................................
c Sự cách biệt hiện nay của người chưa được cứu..................................................
20 Viết vào mỗi khoảng trống dưới đây thể loại sự chết mà Hoyt nói đến cho mỗi câu trưng dẫn tương ứng từ Kinh Thánh.
a "hồ lửa" ............................................................................................................
b "chết vì lầm lỗi và tội ác" ..................................................................................
c "xác không có hồn thì chết" ..............................................................................
d "xa cách sự sống của Đức Chúa Trời" ................................................................
21 Giải thích vào vở bạn, cho biết sự chết thuộc linh và sự chết thuộc thể khác nhau thế nào so với sự chết thứ nhì về phạm vi và khoảng thời gian?
Liên Quan Đến Toàn Thể Thân Vị
Hoyt 24-25
Trong sự chết thuộc thể, chính con người đó chết khi thân thể và hồn - linh bị phân cách với nhau. Người được gọi là chết khi não bộ không còn phát ra một mẫu điện nữa. Theo Hoyt, giải thích chính xác thì phần vật chất (thân thể) và phần phi vật chất (hồn - linh) không chết. Chúng bị phân cách ra. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thể nói chính xác khi thấy một thân thể đã chết. Chúng ta thường nghe những nhận xét như thế nầy:
- Matthew đã chết ngày hôm nay.
- Khi nào người ta sẽ chôn Matthew?
- Hôm nay người ta sẽ chôn Matthew.
Nhận xét thứ nhất là chính xác theo ý nghĩa chứng cớ y học tuyên bố một con người đã chết. Nhận xét thứ nhì và thứ ba chỉ nói đến thi thể của Matthew mà thôi. Do sự chết thuộc thể, linh hồn trở về cùng Đức Chúa Trời (IICo 2Cr 5:8) và thân xác cuối cùng trở về bụi đất (SaSt 3:19). Nhưng Chúa sẽ ban cho một thân thể mới.
Chúa sẽ ban cho tín đồ thân thể mới vào lúc sự sống lại thứ nhất (KhKh 20:4-5). Ngài sẽ ban cho kẻ chẳng tin thân thể mới vào lúc sự sống lại cuối cùng (20:12-15).
22 Nếu sau sự sống lại, Đức Chúa Trời ban thân thể mới cho cả người tin Ngài lẫn người chẳng tin, thì có phải điều nầy hàm ý là cả hai đều được cứu không? Giải thích.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
23 Có người tin rằng sau khi chết, linh hồn sẽ ngủ cho đến khi sống lại. Hoyt bất đồng với ý kiến nầy như thế nào qua khái niệm về tình trạng trung gian? (trang 26).
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ CHẾT THUỘC THỂ
Hoyt 26-29
Hoyt giới thiệu phần nầy bằng những định nghĩa súc tích về ba nguyên nhân của sự chết thuộc thể. Lưu ý rằng những định nghĩa của ông là những định nghĩa ngắn gọn, bao gồm những nguồn gốc cho ba nguyên nhân của sự chết thuộc thể. Để bạn dễ tham khảo, chúng tôi đã liệt kê ba nguyên nhân ra đây:
1. Nguyên nhân đạo đức, hay còn gọi là vi phạm, chính là tội lỗi.
2. Nguyên nhân gián tiếp, hay còn gọi là qua một phương tiện nào đó, chính là từng trải của con người.
3. Nguyên nhân siêu hình, còn gọi là nguyên nhân tối hậu, chính là Đức Chúa Trời.
Ađam phạm tội vì không vâng mạng lệnh Đức Chúa Trời. "Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (RoRm 5:12). Những sai lầm trong phán đoán của một phi công có thể gây thiệt mạng cho hàng trăm người thể nào, thì tội lỗi của Ađam cũng gây sự khốn khổ và sự chết kể từ ngày ông phạm tội thể ấy. Tội lỗi của ông không những đã khiến sự rủa sả giáng trên toàn thể nhân loại mà còn trên cả thú vật và thiên nhiên vô tri giác nữa. Đất đã bắt đầu sinh gai chông và cỏ dại. Hãy để ý ba hậu quả của lời rủa sả trong 8:19-23:
1. Muôn vật bị bắt phục sự hư không: dường như không có vật nào có giá trị vĩnh viễn cả.
2. Muôn vật làm tôi cho sự hư nát: sự hư hoại dẫn đến sự chết.
3. Muôn vật than thở trong sự đau đớn: sống trong sự khốn khổ đang khi chờ đợi sự giải cứu.
Nhưng trong 8:19-23 và EsIs 11:6-8, chúng ta thấy rõ ràng rằng muôn vật sẽ được giải thoát khỏi sự rủa sả nầy khi Đấng Christ thiết lập vương quốc của Ngài trên trần gian.
24. Phát biểu ngắn gọn vì sao muôn vật sẽ được giải thoát khỏi sự rủa sả nầy (xem RoRm 8:32).
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Có người chết vì bị sét đánh. Một số người khác chết khi những chức năng trong cơ thể họ suy thoái lúc về già. Hàng trăm người chết chung với nhau trong những trận bão dữ dội hay trong những trận động đất tại khu vực của họ. Nếu một người chết vì trúng đạn của một kẻ ám sát hay chết vì dịch tả trên giường bịnh, thì người ấy chết do nguyên nhân thuộc về phương tiện.
25. Khi Đức Chúa Trời cho phép một nguyên nhân thuộc về phương tiện xảy ra, như một trận động đất giết chết rất nhiều người, thì điều nầy có chứng tỏ rằng họ phải chịu lấy sự chết vì cớ họ gian ác hơn những người đã thoát khỏi trận động đất ấy không? (Đối chiếu Dan Ds 16:23-28 với LuLc 13:4-5.) Giải thích. Xin viết câu trả lời vào vở của bạn.
Dầu tất cả con người đều phải chết và chịu phán xét (HeDt 9:27), nhưng nhiều khi tội lỗi làm cho đời sống của những kẻ phạm tội rút ngắn lại. Kinh Thánh có nói sự trường thọ là phần thưởng cho sự công bình (Thi Tv 91:14-16).
Sự chết không phải là mục đích tối hậu mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Ngài đã dự bị một phương pháp để cho con người được sống trong tình trạng bình an, khỏe mạnh, dư dật, được tương giao vô giới hạn với chính Ngài, và được tự do chọn lựa. Miễn là con người tuân theo đúng những luật lệ, thì con người có thể nhận được mọi đều mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho. Ađam đã được báo trước rằng nếu ông ăn trái cây đó thì Đức Chúa Trời sẽ khiến ông chết. Ông đã ăn trái cây đó, và vì là một Đức Chúa Trời công bình, nên Ngài đã thực hiện lời Ngài phán. Ngài đã cho phép sự chết vào trong thế gian.
26 Vì sao Đức Chúa Trời là nguyên nhân tối hậu của sự chết?
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ý NGHĨA CỦA SỰ CHẾT THUỘC THỂ
Hoyt 26-29
Đối Với Con Người Nói Chung
Đối với con người nói chung, sự chết là một từng trải không thể tránh khỏi (TrGv 3:2), một bí ẩn sâu xa (Giop G 14:14), và là một kẻ thù vĩ đại (Thi Tv 23:4). Mọi người đều sẽ chết (HeDt 9:27), ngoại trừ những người tin nơi Đấng Christ sẽ được sống lại khi Đấng Christ tái lâm (ITe1Tx 4:16-17). Người lành, kẻ ác, người trẻ, già, giàu, nghèo thảy đều phải chịu chung một kinh nghiện nầy.
27 TrGv 9:5 nói rằng "kẻ sống biết mình sẽ chết." Lời tuyên bố nầy liên hệ trực tiếp nhất với một trong ba phương diện nào được đề cập đến trong câu đầu tiên của phân đoạn trên đây?
...............................................................................................................................
Sự chết là một bí ẩn sâu xa. Chỉ có một vài người chết đi rồi sống lại để kể cho kẻ sống biết về từng trải của họ. Laxarơ là một trong số đó (GiGa 11:23-44), và thêm Chúa Jesus là một nhân vật khác nữa (20:19-20). Bạn đã bao giờ gặp một người sống lại từ kẻ chết chưa? Tôi có biết một người tuyên bố có kinh nghiện đó. Dầu vậy, sự chết vẫn là một bí ẩn sâu xa.
28. Theo Hoyt (trang 29), sự bí ẩn của sự chết đã khiến Gióp có cảm xúc nào khi ông đang trông chờ sự chết?
.............................................................................................................................
29. Phương diện nào trong ba phương diện của sự chết được đề cập đến trong câu đầu, phân đoạn đầu của phần nầy bày tỏ ra mối liên hệ giữa sự chết đối với cả Đức Chúa Trời lẫn với con người?
.............................................................................................................................
Đối Với Người Chưa Được Cứu
Hoyt 30
Đối với người chưa được cứu, sự chết mang lại sự mất mát toàn bộ và sự đoán xét thiên thượng. Họ thường xem sự chết như là lối thoát khỏi điều ác mà họ phả# chịu trong đời nầy. Tín đồ cũng phải chịu sự đoán xét thiên thượng sau sự chết nữa. Nhưng sự đoán xét tín đồ sẽ đi kèm với sự ban thưởng.
30 Vì sao sự chết đối với người không tin Chúa đáng buồn hơn là sự chết đối với một Cơ đốc nhân?
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Trong phần "Lối thoát khỏi điều ác," Hoyt có bàn đến sự tự sát. Có người thì thành công trong nỗ lực tự giết bản thân mình, trong khi có người thì thất bại. Bạn đã bao giờ khải đạo cho một người nói rằng họ sắp sửa tự sát chưa? Phải luôn luôn nghiêm túc trước những lời đe dọa như thế. Bạn nên luôn luôn cảnh cáo những người như thế rằng tự sát là một tội ác còn xấu xa hơn mọi tội ác khác trong đời nầy, và động viên họ trông cậy vào một sự sống phước hạnh sau sự chết.
Fred Paul, một thanh niên trẻ tuổi, sắp sửa tự sát thì anh nghe được tiếng hát vọng ra từ nhà nguyện Lucknow Gospel Chapel tại Ấn độ. Anh bước vào trong và lắng tai nghe. Trong buổi giảng, đức tin đã nẩy nở trong tấm lòng anh, và chúng tôi đã nếm được sự vui mừng của việc dắt đem người thanh niên nầy về cùng Đấng Christ.
31 Giải thích vì sao Cơ đốc giáo chân chính là một biện pháp an toàn chống lại sự tự sát. (Xem ICo1Cr 6:19 và IPhi 1Pr 4:5.) Viết câu trả lời của bạn vào vở.
Đối Với Các Thánh Đồ Cựu Ước
Hoyt 30-31
Người Y-sơ-ra-ên thời xưa xem sự chết thuộc thể là một từng trải đáng sợ vì trọng điểm thần học của người Hêbơrơ nhắm vào sự thông công với Đức Chúa Trời trong cuộc sống trên trần gian nầy. Trường thọ là một phước hạnh (Thi Tv 91:16). Chết lúc còn trẻ tuổi được xem như là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (102:23-24).
32 Trong sự dự đoán về sự chết thuộc thể, Êxêchia và Gióp đã có chung từng trải nào?.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nỗi sợ hãi sự chết thuộc thể đã khiến cho các thánh đồ Cựu Ước bị bắt làm tôi mọi (HeDt 2:15). Quy định tử hình cho nhiều tội phạm trong luật pháp Do thái đã góp phần gây nên nỗi sợ hãi nầy. Đã có một ý thức thực tế về tội lỗi nhờ Luật pháp (PhuDnl 24:16), và đã có những của lễ chuộc tội. Nhưng những của lễ chuộc tội đó không thể tẩy sạch hoàn toàn tội nhân khỏi những tội lỗi của mình (HeDt 7:19; 9:13-14).
33 Theo Hoyt (trang 31), Sự bày tỏ về tình trạng trung gian lai thế học đối với các thánh đồ Cựu Ước liên quan như thế nào với nỗi sợ hãi sự chết thuộc thể của họ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Giờ đây, chúng ta quay sang mặt tích cực của ý nghĩa sự chết đối với các thánh đồ Cựu Ước. Ở đây, chúng ta thấy vài tia sáng xua tan một phần cảnh ảm đạm của mặt tiêu cực. Ngoài những câu Kinh Thánh mà Hoyt trích dẫn về đề tài nầy (trang 31), chúng tôi còn nêu thêm cho bạn EsIs 26:13, là câu nêu lên cụ thể rằng kẻ chết sẽ được sống lại. Các thánh đồ Cựu Ước đã thực sự biết rằng một số người chết sẽ được sống lại để được hưởng "sự sống đời đời" đầy phước hạnh (DaDn 12:2).
Đối Với Các Thánh Đồ Tân Ước
Hoyt 31-32
Nên nhớ rằng sự sống lại của Đấng Christ đã xảy ra trước khi trang đầu tiên của Tân Ước được viết ra. Hầu hết các trước giả Tân Ước đều đã chứng kiến chính Đấng Christ Phục Sinh. Điều nầy khiến chúng ta dễ dàng hiểu được vì sao Cơ đốc nhân thời Tân Ước không còn sợ hãi sự chết nữa. Hãy xem những lời nầy của Phao-lô: "Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta" (RoRm 8:18). "Chúng ta... muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn" (ICo1Cr 5:8).
34. Những Cơ đốc nhân bạn quen biết có sợ sự chết không? Nếu có, vì lý do nào?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tân Ước không trả lời mọi thắc mắc về sự chết, nhưng Tân Ước nêu đủ thông tin về sự chết để yên ủi thánh đồ. Hãy xem danh sách những bằng cớ đầy yên ủi nầy:
1. Có sự trông cậy trong sự chết (ITe1Tx 4:13).
2. Dầu sống hay chết, chúng ta đều ở với Đấng Christ (5:10).
3. Đấng Christ sẽ khiến các tín đồ sống lại (4:16); vì thế, sự chết của tín đồ chỉ là tạm thời (KhKh 20:4-6).
4. Nếu chúng ta chết với Đấng Christ thì chúng ta cũng sẽ sống với Ngài (IITi 2Tm 2:11).
5. Kẻ chết có thể suy nghĩ, cảm nhận và nói (6:9-11; LuLc 16:22-31).
35. Theo Hoyt (trang 32), vì sao sự chết không còn là điều bí ẩn nữa?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Có những Cơ đốc nhân tuyên bố hoan nghênh sự chết không những vì họ mong đợi nhìn thấy Đấng Christ, mà còn bởi vì sự sống đã trở thành gánh nặng. Sự đau đớn của thể xác hay sự đau khổ trong tinh thần (chẳng hạn như đến từ sự qua đời của một người bà con hay bạn bè thân thiết, hay sự giam hãm tuyệt vọng trên giường bệnh hay trong chốn ngục tù) đủ để khiến một số người mong ước được sớm về thiên đàng.
Nhưng những người khỏe mạnh về thể chất và tinh thần thì thường xem sự chết như một tấn thảm kịch nếu nó đến lúc còn trẻ. Như vậy, người ta thường đối mặt với sự chết như một điều xấu tất nhiên vậy. Sự chết cắt đứt những mối liên hệ gia đình. Để lại những đứa con mồ côi và những người vợ hoặc chồng đầy đau buồn. Hơn nữa, những người tự xưng mình là Cơ đốc nhân nhiều khi không dám đối mặt với sự chết bởi vì họ không biết chắc chắn về sự cứu rỗi của mình . Mỗi Mục sư phải biết dùng lời Đức Chúa Trời để an ủi cho cả những người đang hấp hối lẫn những người còn ở lại.
36 Bạn khuyên người trong những tình huống sau đây như thế nào? Liệt kê ít nhất hai câu Kinh Thánh mà bạn sẽ trưng dẫn trong mỗi tình huống.)
a. Một góa phụ cảm thấy Đức Chúa Trời bất công vì Ngài đã cất chồng mình đi và để lại cho nàng ba con thơ dại.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b. Một người xưng mình là Cơ đốc nhân đã chịu báptêm hiện đang hấp hối và sợ chết vì không chắc rằng mình đã được cứu.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hoyt kết thúc đoạn có tựa đề Vẫn Không Dám Đối Mặt Sự Chết bằng một nhận xét lạc quan. Và trong tác phẩm The Prophet (Alfred A. Knopf, New York, 1944, c. 1923), Kahlil Gibran nói rằng: "Sự sợ hãi sự chết chẳng qua chỉ là một sự run sợ của người chăn chiên khi đứng trước mặt một vị vua sắp sửa đặt tay để tôn vinh người chăn chiên nầy mà thôi" (trang 91). Nhưng chỉ có những ai có niềm hy vọng trong Đấng Christ mới có thể đối mặt với sự chết một cách lạc quan như thế được.
SỰ CÁO CHUNG CỦA SỰ CHẾT THUỘC THỂ
Hoyt 32-33
Sách giáo khoa nói rằng sự chết sẽ tiếp tục trong suốt cả Thời Đại Hội Thánh, trong Cơn Đại Nạn, và trong thời kỳ Thiên Hy Niên khi Đấng Christ cùng các thánh đồ cai trị trên đất. Nhưng phải lưu ý rằng Hoyt nhấn mạnh về sự thịnh hành cũng như sự hiện hữu của sự chết trong ba thời kỳ nầy. Sự chết sẽ lan tràn trong thời kỳ Cơn Đại Nạn nhiều hơn trong Thời Đại Hội Thánh, và sự chết sẽ ít lan tràn trong thời kỳ thiên hy niên hơn trong Thời Đại Hội Thánh.
Mac Mc 13:5-13 dường như chỉ về sự bắt bớ và sự chết trong Thời Đại Hội Thánh, và cho thấy sự chết sẽ tiếp tục trong suốt thời kỳ đó. Nhưng Kinh Thánh cũng cho thấy rằng có một nhóm người nhất định của Thời Đại Hội Thánh sẽ thoát khỏi sự chết thuộc thể (cũng như Hênóc và Ê-li của thời Cựu Ước vậy).
37 Theo ICo1Cr 15:51-52 và ITe1Tx 4:16-17, nhóm người nào thuộc Thời Đại Hội Thánh sẽ được biến hóa từ thể hay chết sang thể không hay chết mà không trải qua sự chết thuộc thể?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Sự Tiếp Tục Và Cái Chết Tập Thể
Hoyt 32-33
Xưa nay đã có rất nhiều thời kỳ tàn phá giết chết nhiều người, vừa do con người vừa do thiên nhiên gây ra. Trong năm 1869, khoảng 1.500.000 người chết đói trong cơn đói kém lớn tại Ấn độ (Grolier Encyclopedia, Volume 4, khoảng năm 1954, trang 461); sáu triệu người Do thái xem như đã bị giết chết trong Thế Chiến II; và hai trận động đất ở Bắc Trung Quốc (gần Bắc Kinh) đã giết chết khoảng 100.000 người vào ngày 28 tháng bảy, 1976. Tuy nhiên, khi Hoyt so sánh với số lượng người chết trong Cơn Đại Nạn với số lượng người chết trong Thời Đại Hội Thánh, thì ông muốn nói đến sự chết tập thể trong thời kỳ đại nạn.
Trong thời kỳ Đại Nạn, khoảng chừng hơn một nửa dân số trên đất sẽ bị chết (KhKh 6:8; 9:18). Nếu đều đó xảy ra ngày nay, thì số người chết sẽ vào khoảng một tỉ rưỡi người (tính theo thời điểm viết ra sách nầy). Không lấy gì làm ngạc nhiên khi Hoyt gọi Cơn Đại Nạn là "sự chết tập thể về thuộc thể"!
Ngày nay sẽ dễ hiểu được sự khốn khổ và sự hủy diệt ở mức độ lớn lao như thế hơn ngày xưa. Khi tôi còn học trung học, những câu Kinh Thánh như KhKh 9:18, là câu nói một phần ba nhân loại trên thế gian sẽ chết trong nội một chiến dịch, dường như là một chuyện không có thật. Ngày nay không còn như vậy đâu! Trong đời tôi, khoảng 29.000.000 người (quả là một con số khổng lồ) đã bị giết trong hoạt động quân sự. Nhưng hiện nay, người ta cho biết rằng mỗi một trong hai siêu cường lớn nhất (Mỹ và Nga) đã dự trữ vũ khí hạt nhân đủ để tiêu diệt hoàn toàn sự sống trên đất liền của địa cầu.
Sẽ có ba nguyên nhân chính cho sự chết tập thể trong Cơn Đại Nạn:
1. Những sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên đất (6:8; 9:18)
2. Những cơn bắt bớ của Anti Christ (13:15-16)
3. Sự kiện Đấng Christ tiêu diệt những đạo binh của Anti Christ (19:17-21)
38. Sứ điệp về sự hủy diệt nầy sẽ được sử dụng làm công cụ truyền giảng Tin Lành như thế nào, và vì sao chúng ta dùng sứ điệp ấy (ICo1Cr 5:11)?
Sự Cáo Chung
Hoyt 33
Sự tiêu diệt sự chết thuộc thể được báo trước trong KhKh 20:14, mô tả rằng sự chết bị quăng vào hồ lửa. Biến cố nầy sẽ xảy ra sau Sự Đoán Xét tại Tòa Lớn và Trắng, theo như khung các biến cố xảy ra sau thiên hy niên như sau:
1. Sa-tan lãnh đạo các dân chống lại nước của Đấng Christ (20:7-9)
2. Sa-tan bị dánh bại và bị quăng vào hồ lửa (20:9-10)
3. Sự Đoán Xét kẻ ác tại Tòa Lớn Và Trắng (20:11-13)
4. Sự chết, địa ngục và kẻ chưa được cứu bị quăng vào hồ lửa (20:14-15)
Bản Kinh Thánh Today's English Version (cũng như Bản Việt Ngữ) dịch phần cuối của 20:14 như vầy: "Hồ lửa là sự chết thứ hai." Việc quăng sự chết vào hồ lửa sẽ làm ứng nghiệm lời tiên báo trong ICo1Cr 15:26 về sự phá diệt sự chết thuộc thể, kẻ thù cuối cùng của Đức Chúa Trời và con người. Khi hồ lửa nhận lấy sự chết, địa ngục và kẻ chưa được cứu, cõi thời gian sẽ chấm dứt. KhKh 21:1 đánh dấu một khởi điểm mới cho một trật tự đời đời của trời và đất. Nên nhớ ba thời điểm trong dòng thời gian nầy:
Thiên hy niên
Sự chết thứ hai bắt đầu
Tình trạng đời đời
DÒNG THỜI GIAN

39. Dùng lời của bạn giải thích vào vở vì sao không có sự mâu thuẫn của 21:4 "Sẽ không còn sự chết nữa" với sự tiếp diễn dường như đời đời của sự chết thứ hai . (Đối chiếu DaDn 12:2 và Mac Mc 9:43 với KhKh 20:13-15)
Bài tự trắc nghiệm
Làm hết bài kiểm nầy, sau đó mới kiểm tra phần bài làm của bạn với phần giải đáp trong tập học viên. Nếu bạn có làm sai, hãy kiểm xem vì sao bạn mắc lỗi đó.
CÂU CHỌN LỰA. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi bằng cách khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đó.
1 Tội lỗi con người và sự chết thuộc thể
a) là trách nhiệm của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho con người quyền chọn lựa.
b) là trách nhiệm của con người, vì con người đã chọn không vâng lời Đức Chúa Trời.
c) là trách nhiệm của cả Đức Chúa Trời lẫn con người.
d) đều không phải là trách nhiệm của Đức Chúa Trời cũng như con người.
2 Lời rủa sả đất là kết quả của
a) cơn giận của Đức Chúa Trời.
b) sự bất cẩn của con người.
c) tội lỗi của con người.
d) sự bất toàn trong bản tánh của loài vô tri vô giác.
3 Sự chết thuộc thể là một điều bí ẩn đối với con người thiên nhiên chủ yếu là vì
a) con người không có lời giải thích thỏa đáng cho sự hiện hữu của mình.
b) sự tồn tại trên đất của của con người thật rất ngắn ngủi.
c) sự tồn tại của bản thân trái đất thật rất lâu dài.
d) sự hiểu biết đã bị phí phạm bởi sự chết thuộc thể.
4 Trước khi Ađam phạm tội, ông
a) là loài hay chết.
b) bất tử.
c) không phải là hay chết mà cũng không phải là bất tử.
d) gần như bất tử.
5. Với ý nghĩa rằng tình trạng hay chết hiện nay của con người trái ngược với khả năng được sống đời đời không phải nếm trải sự chết thuộc thể từ thuở ban đầu của con người, thì tình trạng hiện tại của con người là
a) không tự nhiên mà cũng không phi tự nhiên.
b) vừa là lẽ tự nhiên vừa là phi tự nhiên.
c) lẽ tự nhiên.
d) phi tự nhiên.
TRẢ LỜI NGẮN. Bạn hãy trả lời vào vở những câu nào bạn thấy cần. Không nhất thiết phải trả lời trọn cú pháp.
6. Dùng một từ để nêu ra bản chất cơ bản của ba loại sự chết được mô tả trong Kinh Thánh.
..................................................................................................................................
7 Ba nguyên nhân của sự chết thuộc thể được mô tả là đạo đức, thuộc công cụ, và tối hậu. Kể tên nguồn gốc của mỗi một nguyên nhân của sự chết thuộc thể.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8 Vì sao sự đoán xét của Đức Chúa Trời sau sự chết dành cho những kẻ chẳng tin và cho kẻ tin Ngài lại khiến cho kẻ chẳng tin chịu một từng trãi xấu hơn kẻ tin Ngài?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
9
a So sánh những gì mà các thánh đồ Cựu Ước biết về tình trạng trung gian lai thế học với những gì mà các thánh đồ Tân Ước biết.
...................................................................................................................................
b Giải thích tình huống nầy đã tác động thế nào đến thái độ của mỗi một nhóm thánh đồ nầy đối với sự chết thuộc thể.
....................................................................................................................................
10
a Sự chết thuộc thể sẽ chấm dứt như thế nào?
.......................................................................................................................................
b Sự kiện gì sẽ đến tiếp theo sự cáo chung của sự chết thuộc thể?
.......................................................................................................................................
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Việc con người bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền không được ăn trái của cây giữa vườn đã đem lại cho con người sự chết thuộc thể.
2. Con người được dựng nên không những có khả năng suy nghĩ và có khả năng để chọn lựa, mà còn có trách nhiệm đối với những suy nghĩ và lựa chọn của mình nữa.
3. Rằng việc đó là tội lỗi.
4 "Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi."
5. Con người chịu trách nhiệm về sự chết thuộc thể, bởi vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời (hay câu trả lời tương tự với ý tưởng nầy).
6. Vì không có một điều gì trong từng trải tự nhiên giải thích được về sự chết.
7. Đối với động vật hạ đẳng, sự chết thuộc thể hiển nhiên là chấm dứt sự hiện hữu, nhưng đối với con người thì không.
8 sự chết, được sống lại
9. Câu trả lời của bạn. Có thể ông đã nói như vậy để nhấn mạnh tầm quan trọng trong Kinh Thánh về đề tài sự chết.
10. Câu trả lời của bạn. Nếu đấy là Cơ đốc nhân, bạn sẽ nói về sự yên ủi vì cớ người ấy sẽ được sống lại để sống với Đấng Christ. Nếu là người chưa tin Chúa, bạn sẽ nói về sự ban cho sự sống đời đời cách nhưng không của Đấng Christ để người ấy được sống với Đức Chúa Trời. Dầu trường hợp nào đi nữa thì cũng phải bàn luận đến những lời hứa của Đấng Christ về sự chữa lành thiên thượng.
11. Có, vì không có lý do gì để cho rằng ông không thể sống đời đời nếu như ông luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời.
12. 0a) thân, hồn, linh.
13. Câu trả lời của bạn. Đức Chúa Trời cho phép Ađam bị cám dỗ vì Ađam cần kinh nghiệm sự vận dụng quyền lựa chọn của mình trong sự cám dỗ (xem RoRm 5:3-5 về dấu hiệu của phước hạnh thuộc linh đi kèm với sự lựa chọn đúng trong sự hoạn nạn), và vì Ngài (Đức Chúa Trời) đã hoạch định đường lối để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi rồi.
14. Không. Giacơ bảo đảm với chúng ta rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cả, và rằng con người bị sa vào sự cám dỗ bởi những tư dục của mình.
15. Câu trả lời của bạn. Tôi sẽ nói không vì dầu bản án Đức Chúa Trời dành cho Ađam là sự chết, nhưng Ngài đã dự bị một phương tiện tha thứ cho tội lỗi của Ađam và đã cho Ađam được sống lâu trên đất. Hơn nữa, phải sống đời đời trong tình trạng tội lỗi hẳn là một chuyện còn tệ hơn là sự chết thuộc thể nữa.
16. Sự mất mát lớn lao nầy đã xảy ra vì cớ tội lỗi đã đem lại sự thay đổi tình trạng của con người, làm cho con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời.
17. Vì tội lỗi của Ađam mà sự chết đã đến cho toàn thể nhân loại, nhưng mọi kẻ nào chịu nhận lãnh (tức là lấy đức tin mà tiếp nhận) ân điển của Đấng Christ thì sẽ được sống lại để cai trị trong Đấng Christ (hoặc câu trả lời tương tự về cơ bản với ý tưởng nầy).
18. Vì tình trạng hay chết của con người trái ngược với khả năng nguyên thủy và tự nhiên để sống một đời sống bất tử, không phải trải qua sự chết thuộc thể.
19. a Sự chết thuộc thể.
b. Sự chết thứ hai.
c. Sự chết thuộc linh.
20. a. Sự chết thứ hai.
b. Sự chết thuộc linh.
c. Sự chết thuộc thể.
d. Sự chết thuộc linh.
21. Mọi người đều phục dưới sự chết thuộc linh và hầu như toàn bộ đều phục dưới sự chết thuộc thể, nhưng sự chết thứ hai có phạm vi giới hạn, vì chỉ những kẻ nào cuối cùng không được cứu thì mới chịu lấy sự chết thứ hai. Còn về khoảng thời gian, có những phương thuốc để chấm dứt sự chết thuộc linh và sự chết thuộc thể, nhưng không có phương thuốc nào cho sự chết thứ hai cả. Sự chết thứ hai rõ ràng là không có kết thúc.
22. Không, vì sau sự sống lại, kẻ ác sẽ bị quăng vào hồ lửa, nhưng tín đồ sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời (KhKh 20:1-21:8).
23. Bằng cách trưng dẫn LuLc 16:19-31 để nêu lên rằng linh hồn có ý thức trong tình trạng trung gian.
24. Vì tội lỗi của con người đã khiến cho muôn vật bị rủa sả, nên muôn vật sẽ được giải thoát khỏi sự rủa sả đó nhờ Đấng Christ đã giải thoát cho con người khỏi tội lỗi và sự chết
25. Thỉnh thoảng, nhưng không phải luôn luôn. Sự đoán xét đặc biệt của Đức Chúa Trời nhiều khi đem lại những trận động đất giết chết nhiều người, nhưng dường như chúng thường là những lực lượng thiên nhiên trên trái đất, vận động tách biệt với sự đoán xét đặc biệt của Đức Chúa Trời.
26. Vì sự sống và sự chết và muôn vật đều ở dưới quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời (Cong Cv 17:28). (Dầu tội lỗi của con người đã dẫn đến sự chết, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng công bố bản án sự chết.)
27. Với tình trạng không thể tránh khỏi sự chết.
28. Thái độ sợ hãi.
29. Sự chết là một kẻ thù.
30. Vì sau sự chết, kẻ chẳng tin Chúa sẽ chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và không nhận được điều tốt lành nào cả, trong khi niềm hy vọng của Cơ đốc nhân về sự sống với Đấng Christ sẽ được làm cho mãn nguyện.
31. Cơ đốc giáo là một biện pháp an toàn chống lại sự tự sát bởi vì những giáo lý về sự thiêng liêng của thân thể người và về trách nhiệm của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời về mọi việc ác của mình. Cơ đốc giáo dạy rằng thân thể của một người là thiêng liêng vì nó thuộc về Đức Chúa Trời, và vì thế, tự sát là một việc làm phá hoại điều thuộc về Đức Chúa Trời.
32. Sự kinh hãi sự chết.
33. Sự kiện tình trạng trung gian nầy chỉ được tiết lộ một phần cho các thánh đồ Cựu Ước là sự kiện góp phần khiến họ sợ hãi sự chết thuộc thể.
34. Câu trả lời của bạn. Vấn đề một Cơ đốc nhân có sợ sự chết hay không sẽ tùy thuộc vào mức độ người ấy tin Đấng Christ rộng mở đôi tay chờ đón ngay lúc người ấy qua đời vững vàng đến đâu.
35. Bởi vì bản chất tình trạng trung gian đã được bày tỏ ra.
36.
a Câu trả lời của bạn. Một góa phụ trong tình huống nầy thường quan tâm chủ yếu đến những khó khăn của mình. Nhưng nếu chồng người nầy là một Cơ đốc nhân, thì sẽ giúp được cho bà bằng cách an ủi và bảo đảm với bà rằng chồng bà đang ở với Chúa. Người nầy sẽ được nhắc nhở rằng thử thách của mình không lớn hơn thử thách của những người khác, và rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp cho mình chịu đựng nổi (ICo1Cr 10:13). Người nầy sẽ được an ủi bởi lời Đức Chúa Trời hứa giúp đỡ đặc biệt cho những người góa bụa và kẻ mồ côi (Thi Tv 68:5). Cuối cùng, nếu người nầy cần sự giúp đỡ về vật chất, bạn sẽ cố gắng giúp cho hoặc thu xếp để người nầy được giúp đỡ (Gia Gc 1:27).
b Câu trả lời của bạn. Nên nói cho người nầy biết rằng dầu người nầy chưa hề được cứu, nhưng Chúa Jesus vẫn có thể cứu rỗi người ấy trong lúc đang hấp hối (LuLc 23:39-43). Bạn nên giải thích con đường cứu rỗi cho người nầy, căn cứ vào những câu Kinh Thánh gây dựng đức tin như là GiGa 3:16 và Mat Mt 11:28-29. Kế đó bạn nên cầu nguyện với người nầy, để người nầy nhận được sự cứu rỗi.
37. Những người nào còn đang sống khi Đấng Christ trở lại đón rước dân sự Ngài vào cuối Thời Đại Hội Thánh.
38. Sứ điệp nầy có thể được dùng như một công cụ truyền giảng tin lành để giúp cho người ta biết về những sự đoán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, sự hiểu biết nầy sẽ giúp thuyết phục họ tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngay bây giờ để có thể tránh khỏi sự đoán phạt ngày sau rốt của Đức Chúa Trời giáng trên kẻ ác. Chúng ta nên dùng sứ điệp nầy như một công cụ truyền giảng Tin Lành do bổn phận của chúng ta là cảnh cáo con người về cơn thạnh nộ hầu đến của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ khước từ tình yêu của Ngài.
39. Không có gì mâu thuẫn giữa "Sẽ không có sự chết" của KhKh 21:4 với "sự chết thứ hai" của 20:14 khi hai cụm từ nầy được định nghĩa đúng đắn và khi biết được về những khung cảnh của chúng. "Sẽ không còn sự chết" chỉ về trời mới và đất mới, nơi sẽ không còn bất cứ hình thức nào của sự chết. Hơn thế nữa, sẽ không nơi đâu còn sự chết thuộc thể nữa vì chính từng trải về sự chết thuộc thể sẽ chấm dứt khi sự chết bị quăng vào hồ lửa (20:14). Nhưng sự chết thứ hai (sự chết thuộc linh hay sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời) và những khóc lóc nghiến răng của từng trải đó trong hồ lửa thì rõ ràng là sẽ không bao giờ chấm dứt.

Tình Trạng Trung Gian
Như chúng ta đã thấy, tính chắc chắn của sự chết thuộc thể đã tạo ra trong dòng dõi Ađam nhiều mức độ sợ hãi khác nhau. Như vậy, trừ hai ngoại lệ, "Tử Thần" đã liên tục ám ảnh và đắc thắng nhân loại từ buổi bình minh của sự sáng tạo cho đến nay. Và bóng ma đáng sợ nầy là kẻ thù sẽ bị tiêu diệt cuối cùng của mọi người (ICo1Cr 15:26). Sự chết thuộc thể đại diện cho sự chấm dứt sự hiện hữu thuộc thể, nhưng đối với những phần phi vật chất của con người, thì sự chết thuộc thể chẳng qua chỉ là một ngưỡng cửa để tiến vào một sự hiện hữu mới hay một tình trạng mới. Và lời Đức Chúa Trời phán chắc chắn về bản chất của tình trạng trung gian nầy.
Có lẽ bạn đã thấy mục lục của Hoyt đi theo trình tự thời gian của các biến cố thời kỳ sau rốt. Sự chết thuộc thể (đề tài của bài học trước) là khởi điểm cho tình trạng trung gian tại Âm phủ (Sheol- Hades) và sự sống lại kết thúc tình trạng ấy. Bài học nầy sẽ nêu ra sự phản bác của Kinh Thánh đối với những phủ nhận về tình trạng trung gian, nêu những cơ sở làm bằng chứng cho sự thực hữu của tình trạng trung gian (bằng sự kiện sống lại), và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phục sinh của Đấng Christ đối với sự sống lại của chúng ta. Những chức năng khác nhau của Đức Chúa Trời trong Âm phủ trước lúc sự phục sinh và thăng thiên của Đấng Christ sẽ được so sánh với chức năng của Ngài sau những sự kiện nầy. Nguyện sự nghiên cứu của bạn về tình trạng trung gian sẽ làm vững mạnh niềm hy vọng được sống với Đấng Christ sau sự chết thuộc thể, và giúp bạn chia xẻ niềm trông cậy đó cho những người khác.
Sự Thực Hữu Của Tình Trạng Trung Gian
Định Nghĩa
Sự Loại Bỏ
Mối Lo Âu Sâu Xa Của Con Người
Lời Tuyên Bố Tuyệt Đối
Sự Khải Thị Về Tình Trạng Trung Gian
Thuật Ngữ Của Kinh Thánh
Bản Chất Cơ Bản
Cư Dân Trực Tiếp
Những Đặc Trưng Cụ Thể
Vị Trí Địa Lý
Những Người Ở Tại Đó Và Sự Giải Thoát
Sự Tái Tổ Chức Tình Trạng Trung Gian
Đấng Christ Đã Xuống Âm Phủ
Sự Rao Giảng Của Đấng Christ Trong Chốn Âm Phủ
Làm Trống Dưới Barađi
Từng Trải Hiện Tại
Tái Đánh Giá Những Quan Điểm Khác Nhau
Thuyết Ngục Luyện Tội
Sự Thực Hữu Của Vật Chất
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Giải thích sự kiện phục sinh chứng minh thế nào cho sự thực hữu của tình trạng trung gian.
- Định nghĩa những chức năng trong quá khứ, hiện tại và tương lai của Âm phủ với tư cách là địa điển của tình trạng trung gian.
- Dùng Kinh Thánh phản bác những lời phủ nhận sự hiện hữu của tình trạng trung gian và những tà thuyết về tình trạng trung gian.
1. Trước tiên hãy đọc phần mở bài, dàn bài và các mục tiêu.
2. Học nghĩa của những từ khóa bạn chưa biết.
3. Đọc trang 34-48 trong sách giáo khoa theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm hết các câu hỏi giáo khoa như thường lệ, tra cứu mọi câu Kinh Thánh trưng dẫn trong cả tài liệu hướng dẫn cũng như trong sách giáo khoa.
5. Làm bài tự trắc nghiệm của Bài 3, sau đó ôn ba bài học trong phần này và làm bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 1. Để ôn bài, hãy theo đúng các chỉ dẫn trong bảng Bản Kê Các Phương Pháp Học có trong tập học viên . Sau đó đọc trang chỉ dẫn cho Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 1 và làm bài nầy. Bạn sẽ thấy tất cả những phần nầy trong tập học viên.
thuyết hình người (anthropomorphic)
tính kinh điển (canonical)
nơi ký thác (depository)
phép uyển ngữ (euphemism)
vô cớ (gratuitous)
không thể sữa chữa (incorrigible)
nội tại (intrinsic)
sự sám hối (penitent)
ở dưới (nether)
SỰ THỰC HỮU CỦA TÌNH TRẠNG TRUNG GIAN
Hoyt 34-35
Trong Bài 2, chúng ta biết sự chết là sự phân cách giữa phần vật chất (thể xác và phần phi vật chất (hồn - linh). Tại viện bảo tàng Ai Cập, tôi đã nghiên cứu các xác ướp của những người đã chết cách đây 3000 năm. Những quan tài trang trí lộng lẫy của các vị vua đã được làm bằng vàng ròng, nhưng các thi thể thì khô đét và không có sự sống. Năm 1972, ngôi mộ của Marquis ở Hui đã được khai quật. Cả thế giới không thể nào quên được khi người ta tìm thấy một chiếc hòm khổng lồ nằm sâu 12 mét dưới mặt đất. Nó được kèm theo năm tấn than, được bọc quanh bằng hàng tấn đất sét trắng. Sáu chiếc quan tài được đặt chiếc nầy trong chiếc kia. Trong chiếc quan tài cuối cùng là thi thể của một người nữ đã chết 2.100 năm trước đó, được bảo quản trong một chất lỏng đặc biệt. Người đàn bà nầy đã được chôn cất cẩn thận đến nỗi da vẫn còn mềm mại, tóc vẫn còn dính chặt vào đầu, và vẫn còn nhìn thấy rõ ràng những gì người nầy ăn trong bữa ăn cuối cùng. Nhưng thi thể của người đàn bà nầy lạnh giá và không có sự sống, và rồi chẳng bao lâu nữa sẽ trở về với cát bụi nếu như không được bảo quản cẩn thận. Chỉ có hồn-linh là vẫn tiếp tục sống.
Bằng chứng chứng tỏ rằng có một tình trạng trung gian nằm trong sự sống lại. Kinh Thánh có rất nhiều bằng chứng về sự sống lại của kẻ chết, và về một sự thật là vẫn có cõi tương lai. Hoyt liệt kê những câu Kinh Thánh quan trọng về đề tài nầy. Hãy đọc và học thuộc những câu Kinh Thánh ấy.
Bạn còn nhớ khi Chúa Jesus phán với Mathê rằng anh của nàng sẽ sống lại từ kẻ chết, nàng nói rằng: "Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại" (GiGa 11:24). Điều nầy cho thấy niềm tin nơi sự sống lại đã được xác lập trước khi Tin Lành được rao giảng. Cong Cv 23:8 cho thấy người Pha ri si cũng tin nơi sự sống lại của kẻ chết.
Chúng ta sẽ đề cập đầy đủ hơn về sự sống lại trong bài sau, nhưng trước khi thảo luận về tình trạng trung gian, chúng ta cần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phục sinh của Đấng Christ đối với sự sống lại của chúng ta. Phao-lô bàn đến vấn đề quan trọng nầy trong ICôrinhtô 15 bằng cách trước tiên ông phác họa những tình trạng của con người nếu như Đấng Christ không sống lại, sau đó tuyên bố rằng Ngài đã phục sinh và liên hệ sự sống lại của Ngài với sự sống lại của chúng ta.
SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST VÀ CỦA CHÚNG TA
Nếu không có sự sống lại Đấng Christ sẽ không sống lại, c.13
Sự rao giảng và đức tin sẽ ra vô ích, c.14
Kẻ chết trong Đấng Christ sẽ bị hư mất, c.18
Sự trông cậy về đời nầy sẽ là sự khốn khổ, c.19
Vì có sự sống lại Đấng Christ đã sống lại trước hết, c.20
Đấng Christ sẽ khiến Cơ đốc nhân sống lại, c.22-23
Mọi kẻ tin Ngài đều sẽ không hay chết, còn sự chết sẽ bị tiêu diệt, c.54
Định Nghĩa
Hoyt 34-35
Bài học nầy tìm cách xác định nơi mà hồn linh sẽ ở trong khoảng thời gian giữa sự chết và sự sống lại. Thời kỳ nầy được gọi là tình trạng trung gian, bởi như bạn đã biết trong Bài 1, trung gian có nghĩa là "tồn tại hay diễn ra tại một địa điểm ở giữa, giữa hai thái cực."
1 Vì sao chúng ta nói những người chết đang ở trong một tình trạng trung gian?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ là một sự kiện tương lai, và sự sống lại sẽ diễn ra khi Ngài trở lại- chứ không phải trước khi Ngài trở lại (ITe1Tx 4:16; ICo1Cr 15:51-52). Nhưng hàng ngày, sự sống thuộc thể đã chấm dứt đối với biết bao nhiêu người (cả Cơ đốc nhân lẫn người chưa tin Đấng Christ).
2 Vì sao những câu trong hai phân đoạn trước chỉ ra rằng có một tình trạng trung gian cho linh hồn?.....................................................................................................
...................................................................................................................................
Trong phần sau của bài học nầy, chúng ta sẽ thảo luận một vài chi tiết về khái niệm Cựu Ước đối với tình trạng trung gian. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói ngắn gọn rằng chúng ta tin Đấng Christ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi Tv 68:18 bằng cách đem các thánh đồ thời Cựu Ước về thiên đàng cùng với Ngài sau sự phục sinh của Ngài. Điều nầy được suy luận từ Eph Ep 4:8; IPhi 1Pr 3:19; 4:6 và từ rất nhiều phân đoạn khác. Đấng Christ đã nói Laxarơ được ở trong Paradis trong khi người giàu ở trong âm phủ (LuLc 16:22-23). Ngài đã hứa với tên trộm cướp trên thập tự giá rằng Ngài sẽ gặp người nầy ngay ngày hôm ấy trong Barađi (23:43). Rồi sau sự phục sinh của Đấng Christ, Phao- lô đã hàm ý đầy tin quyết rằng lìa bỏ thân thể nầy tức là ở cùng với Chúa (ICo1Cr 5:8).
3. Căn cứ vào đoạn trên đây, hãy so sánh (viết vào vở của bạn) nơi ở của linh hồn các thánh đồ thời Cựu Ước đã chết rồi với nơi ở của những thánh đồ thời Tân Ước đã chết sau khi Đấng Christ phục sinh.
Toàn bộ ý nghĩa của Tin Lành ấy là Đấng Christ đã chết thay cho mọi người nào phục dưới sự chết thuộc thể và sự chết thuộc linh do tội lỗi của Ađam (RoRm 5:15-21; ICo1Cr 15:22-54). Điều nầy bao gồm những thánh đồ thời Cựu Ước, là những người đã lấy lòng trông cậy dâng lên sinh tế làm biểu tượng cũng như những thánh đồ thời Tân Ước là những người đã nhìn về của lễ trọn vẹn của Đấng Christ.
4 KhKh 13:8 mô tả sinh tế của Đấng Christ là "Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế." Theo nghĩa đen, của tế lễ của Đấng Christ đã được dâng lên vào cuối thời kỳ Cựu Ước. Vậy trên phương diện nào thì điều đó đã xảy ra rồi trước khi thời kỳ Cựu Ước bắt đầu?............................................................................................................
...................................................................................................................................
Có thể nói rằng các thánh đồ thời Cựu Ước "kể như đã được cứu" trong khi chờ đợi một sự kiện đến đúng kỳ trong kế hoạch đã hoàn tất của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.
Sự Loại Bỏ
Hoyt 35
Hoyt dùng từ ngữ "sự loại bỏ để chỉ về nhiều tà thuyết mà con người đã nêu lên để phủ nhận sự tồn tại của tình trạng trung gian. Chúng tôi sẽ trình bày bốn lập luận cơ bản mà bạn sẽ có thể gặp.
Linh Hồn Ngủ. Thuyết nầy được căn cứ vào sự kiện là trong Kinh Thánh, sự chế# thường được nói đến rất đơn giản như là "ngủ." Thuyết nầy dạy rằng cả thể xác lẫn linh hồn đều không còn tồn tại ngay khi chết, nhưng đến lúc sống lại, linh hồn sẽ được gọi về hiện hữu trở lại và một thân thể mới sẽ được ban cho linh hồn đó. Những câu Kinh Thánh như LuLc 23:39-40 và KhKh 6:9-10 có nói đến sự ý thức của linh hồn sau sự chết. Do đó, Kinh Thánh bác thuyết linh hồn ngủ.
Tuyệt diệt sự tồn tại . Người ta giữ theo quan điểm nầy ở nhiều mức độ khác nhau. Một số người cho rằng chỉ có kẻ ác bị tuyệt diệt khi chết đi và Đức Chúa Trời sẽ lo liệu cho kẻ công bình. Một số khác cho rằng về cơ bản, con người không khác gì so với con ngựa, cây cối hay ngọn cỏ. Giá trị mà người ta có thể thấy nơi Cơ đốc giáo ấy là giá trị đạo đức và xã hội nhằm cung cấp cho con người một cuộc sống có trật tự trên đất nầy.
5 Phân đoạn nào trong hai phân đoạn được nêu trong phần thuyết linh hồn ngủ đã bác bỏ thuyết cho rằng giá trị duy nhất của Cơ đốc giáo là cung cấp cho con người một cuộc sống có trật tự trên đất nầy? Giải thích.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Phủ Nhận Sự Sống Lại. Một số nhà thần học tự do phủ nhận sự sống lại của thân thể. Đối với họ, linh hồn được xem như một linh thuần túy, có thể tương tác với Đức Chúa Trời, tức cũng là một Thần Linh thuần túy. Nếu không có sự sống lại nào hết, thì cũng sẽ không có một thời kỳ chờ đợi sống lại nào hết. Những ai chấp nhận Kinh Thánh là Lời được hà hơi của Đức Chúa Trời thì không thể chấp nhận quan điểm nầy được. Quan điểm nầy không có được những lời tuyên bố của Kinh Thánh, và những Cơ đốc nhân thuần túy tin lành sẽ không thể chấp nhận được quan điểm nầy. Những người phủ nhận sự sống lại xem Kinh Thánh chẳng khác gì truyền thống về đạo lý Cơ đốc của hội thánh đầu tiên vậy.
6 Nếu Kinh Thánh là Lời được hà hơi của Đức Chúa Trời, vậy vì sao phải bác bỏ quan điểm cho rằng con người được sống lại sau khi chết chẳng qua chỉ là một linh hồn thuần túy mà thôi?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Sự Sống Lại Tức Khắc Của Từng Cá Nhân. Quan điểm nầy cho rằng mỗi người sẽ được sống lại và được ban cho một thân thể không thể hư nát ngay tại thời điểm của sự chết thuộc thể. Những người theo quan điểm nầy có thể cho rằng Kinh Thánh là Lời được hà hơi của Đức Chúa Trời, nhưng họ nhấn mạnh thái quá đến những câu Kinh Thánh nói về việc được ở với Chúa và không chú trọng tương đương vào những câu Kinh Thánh như ITe1Tx 4:16; ICo1Cr 15:51-52 và GiGa 5:28-29.
7 Giải thích xem liệu một người có thể đã được cứu song vẫn thật lòng tin vào bất cứ thuyết nào trên đây về tình trung gian hay không. Viết câu trả lời vào vở của bạn.
Những người phủ nhận sự sống lại của thân thể, hoặc những người phủ nhận sự tồn tại của vật chất, không nhất thiết bác bỏ niềm tin linh hồn "sống bình an" với Đức Chúa Trời; đơn giản là họ chỉ tin rằng Đức Chúa Trời, thiên đàng, và linh hồn đều là những khái niệm thuần túy thuộc linh. Nhưng chúng ta hãy nhấn mạnh lại rằng chúng ta tin Kinh Thánh dạy sẽ có sự sống lại của thân thể tiếp theo sau tình trạng trung gian.
Mối Lo Âu Sâu Xa Của Con Người
Hoyt 35
Người ta thường hỏi tôi về sự sống trong tình trạng trung gian mà không dùng đến những từ ngữ nầy. Không phải là chuyện bất thường khi những câu hỏi như thế được nêu ra một tháng hay một khoảng thời gian như vậy sau cái chết của một người thân hay một bạn thiết. Tôi có quen hai phụ nữ mà chồng của họ đã qua đời. Họ vẫn trò chuyện với chồng họ dường như thể chồng có thể nghe song không trả lời vậy. Nhưng Kinh Thánh nói rất ít, nếu như không phải là không hề nói, rằng chồng họ có thể nghe thấy tiếng của họ. Những câu Kinh Thánh như KhKh 6:10 và HeDt 12:1 có lẽ không nói rằng người chết biết được những chuyện đang diễn ra trên trần gian nầy. Căn cứ vào sự dạy dỗ trong Mat Mt 22:30, những góa phụ như hai người nầy chẳng hạn, nên được khích lệ để thương nhớ chồng mình nhưng phải đối mặt với một cuộc sống không còn chồng mình nữa.
8 Mỗi ngày có hàng ngàn người chết. Mọi tôn giáo đều có những câu trả lời cho nơi mà linh hồn sẽ đến. Vì sao Cơ đốc nhân phải đưa ra câu trả lời của Kinh Thánh?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Lời Tuyên Bố Tuyệt Đối
Hoyt 35
Kinh Thánh khẳng định quả quyết rằng có một tình trạng trung gian, là nơi mà người chết sẽ đến để chờ ngày được sống lại. Chúng ta vừa khảo sát một số câu Kinh Thánh nói về đề tài nầy. Trong phần bài học sau, chúng ta sẽ xem Lời Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì về nơi ở của kẻ chết trước khi Đấng Christ phục sinh, và điều gì xảy ra cho nơi ở của họ sau khi Ngài phục sinh. Sau đó, chúng ta sẽ đánh giá những quan điểm khác nhau về sự bày tỏ nầy.
SỰ KHẢI THỊ VỀ TÌNH TRẠNG TRUNG GIAN
Hoyt 36-45
Thuật Ngữ Của Kinh Thánh
Hoyt 36-38
Trước khi đọc sách giáo khoa, bạn hãy nghiên cứu phần tóm tắt sau để giúp bạn hiểu Hoyt muốn nói gì trong phần nầy. Sau khi đọc trang 36-38 của Hoyt, xem lại phần tóm tắt nầy một lần nữa trước khi trả lời những câu hỏi.
Tóm Tắt Thuật Ngữ Của Kinh Thánh
1. Chữ Sheol trong tiếng Hibálai và Hades trong tiếng Hylạp chỉ về cùng một địa điểm (Thi Tv 16:10; Cong Cv 2:27, 31).
2. Sheol-Hades đã là nơi ở của mọi người chết (LuLc 16:22-23).
3. Sheol-Hades dường như là hai phần cách biệt nhau bởi một vực sâu hay một khoảng ngăn cách rất lớn: một phần dành cho người công bình, một phần dành cho kẻ ác (16:22-26).
4. Những chữ abyss và tartarus (vực sâu) trong Tân Ước chỉ về phần thấp hơn của âm phủ. Những thiên sứ phạm tội bị nhốt trong vực sâu, chờ bị đoán xét (IIPhi 2Pr 2:4; (Giu Gd 1:6-7).
5. Cuối cùng âm phủ sẽ bị quăng vào hồ lửa khi sự vô dụng của nó chấm dứt (KhKh 20:14).
9 Hai phần của âm phủ có chức năng gì trước khi Đấng Christ phục sinh?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bản Chất Cơ Bản
Hoyt 38-40
Hoyt chia phần nầy ra làm bốn phần nhỏ. Trong ba phần đầu, ông nói rằng âm phủ không phải là sự chết, cũng không phải là mồ mả, cũng không phải là địa ngục sau cùng. Ông nhấn mạnh rằng âm phủ không phải là bất cứ phần nào trong số đó. Ông tuyên bố như vậy bằng cách xác định những mối liên hệ giữa chúng với âm phủ. Trong phần thứ tư, ông nói rằng: "Âm phủ là nơi có Đức Chúa Trời hiện diện và tể trị tuyệt đối" (trang 40).
10. Sự chết đến trước âm phủ (Thi-thiên 89:48;). Sự chết có liên hệ nào với âm phủ (Hoyt 38)?.................................................................................................................
...................................................................................................................................
Hoyt nói rằng trong nguyên văn của Kinh Thánh, những chữ Hibálai và Hylạp dùng cho mồ mả không bao giờ dùng thay thế với những chữ Sheol và Hades (âm phủ). Ông mô tả mồ mả là "cánh cửa" bước vào âm phủ, rồi trưng dẫn Thi Tv 16:10 là "một trong những phân đoạn rõ ràng nhất phân biệt âm phủ khác với mồ mả" (trang 39).
11 Phao-lô đưa ra bằng chứng nào trong Cong Cv 13:35-37 để chứng tỏ rằng câu "Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu" (Thi Tv 16:10) chỉ về Đấng Christ chứ không phải chỉ về Đavít?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
12 Theo Hoyt (trang 39), vì sao trong trường hợp Côrê và những kẻ đi theo ông, Đức Chúa Trời đã có một ngoại lệ so với phương pháp thông thường mà Ngài áp dụng với kẻ chết?...............................................................................................................
...................................................................................................................................
13 Trong LuLc 16:22-24 có phần mô tả về người giàu trong nơi âm phủ đang chịu khổ quá đỗi trong lửa. Vậy tại sao chúng ta tin rằng âm phủ không phải là chốn hình phạt sau cùng (KhKh 20:14)?
...................................................................................................................................
Chúng ta thấy qua phần trên đây rằng Đức Chúa Trời hiện diện trong âm phủ và nắm quyền tể trị tuyệt đối. Nhưng LuLc 16:23 cho thấy sự hình phạt của Đức Chúa Trời trên một người ở trong một phần của chốn âm phủ, và phước hạnh của Ngài cho một người ở tại một phần khác trong chốn đó. Để hiểu rõ hơn về những chức năng khác của Đức Chúa Trời tại âm phủ, chúng ta hãy so sánh chức năng ấy với những chức năng của chính quyền nước bạn, là nơi mà phước hạnh được dành cho những người sống trong cung điện còn sự hình phạt được dành cho những người sống trong tù.
Cư Dân Trực Tiếp
Hoyt 40-41
Theo Lời Đức Chúa Trời, dường như mọi người chết trước khi Đấng Christ phục sinh thì đều vào âm phủ. Lưu ý rằng Hoyt chia họ ra làm hai nhóm người: người được cứu, là những người ở phần trên (được phước) của âm phủ, và kẻ ác, là những người ở phần đáy. Cũng lưu ý rằng ma quỷ (cũng gọi là cào cào) và những thiên sứ sa ngã đều vào phần đáy âm phủ. Đọc kỹ phần nầy trong sách giáo khoa sẽ thấy rằng ngoại trừ những người được cứu, tất cả những hữu thể nầy vẫn còn ở trong âm phủ. Biểu đồ đơn giản sau khẳng định những điều chúng ta vừa nói bằng những câu Kinh Thánh.
CƯ DÂN CỦA ÂM PHỦ TRƯỚC KHI ĐẤNG CHRIST SỐNG LẠI
Kẻ ác, đáy âm phủ (Thi Tv 9:17)
Kẻ được cứu, phần trên âm phủ (SaSt 37:25; LuLc 16:23)
Ma quỷ, đáy âm phủ (KhKh 9:1-11)
Các thiên sứ sa ngã, đáy âm phủ (IIPhi 2Pr 2:4; Giu Gd 1:6-7)
Kinh Thánh không cho chúng ta biết ma quỷ ra từ đâu. Người ta phỏng đoán chúng là những thiên sứ sa ngã. IIPhi 2Pr 2:4 và Giu Gd 1:6-7 là những câu Kinh Thánh thường được trích dẫn nhất cho ý nầy. Chúng ta chỉ được biết là ma quỷ thực hữu. Chúng hành hại con người và sẽ bị nhốt vào âm phủ cho đến kỳ phán xét cuối cùng (LuLc 8:29). Các thiên sứ sa ngã có thể cũng chính là ma quỷ mà cũng có thể là không phải, nhưng chúng ta biết rằng họ cũng ở trong âm phủ chờ đợi ngày phán xét (IIPhi 2Pr 2:4; Giu Gd 1:6).
Sa-tan thường được xem như là một cư dân của âm phủ, nhưng thực ra Kinh Thánh nhắc đến thân phận của nó trước lúc chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá là vua (kẻ cầm quyền) của đời nầy (GiGa 12:31). Phierơ cảnh cáo rằng Sa-tan như sư tử rống đi rình mò chung quanh tìm nạn nhân (IIPhi 2Pr 5:8). Tuy nhiên, có vẻ rõ ràng là Sa-tan sẽ bị quăng vào âm phủ trong 1000 năm (KhKh 20:2-3).
14 Ai hiện là vua của thế gian nầy và vì sao? (Xem GiGa 12:31; KhKh 1:5.)
...................................................................................................................................
Những Đặc Trưng Cụ Thể
Hoyt 41-43
Trong Kinh Thánh có rất nhiều câu nói về những cư dân của chốn âm phủ biết nói, nghe, chịu khổ, và được yên ủi. Môise và Êli đã trò chuyện với Đấng Christ trên Núi Hóa Hình (Mat Mt 17:3). Cuộc nói chuyện của họ tập trung quanh sự chết sắp đến của Đấng Christ (LuLc 9:31). Saulơ đã vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời khi bảo đồng bóng cầu hồn Samuên lên (ISa1Sm 28:11-12). Samuên đã nói chuyện với Saulơ, bảo cho Saulơ biết ngày hôm sau ông và các con trai sẽ bị phú vào tay người Philitin (28:19). Trong những trường hợp nầy, cũng như trong nhiều trường hợp khác, những người ở trong tình trạng trung gian đã có thể nói và nghe.
Chúng ta phải cẩn thận để không xem hồn linh của một người trong tình trạng trung gian như là không thực hữu. Đức Chúa Trời là một Thần Linh, nhưng Ngài thực hữu (GiGa 4:24). Các thiên sứ là thần linh và họ chắc chắn thực hữu và còn tương tác với những công việc của con người nữa (HeDt 1:13-14; Thi Tv 104:4). Các linh có khả năng hiện ra hoặc biến mất trước mắt con người theo mạng lịnh và sự cho phép của Đức Chúa Trời (Cac Tl 6:11-21).
15 ISa1Sm 28:15-16 có chứng tỏ rằng người chết có thể cảm thấy, nói và nghe không? Giải thích.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Những sự thuộc về linh giới vượt quá khả năng hiểu biết của loài người chúng ta. Các thiên sứ thường ở trước mặt chúng ta, làm công việc của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không thấy họ vì những giới hạn của mắt chúng ta. Chúng ta "thấy" chỉ do nhờ vào não thông giải sóng ánh sáng phản chiếu. Bạn có thể nhìn xuyên một tấm kính rất sạch mà không nhìn thấy tấm kính. Nếu tấm kính được đặt hơi nghiêng, nó sẽ phản chiếu ánh sáng và có thể nhìn thấy được. Trong IIVua 2V 6:17, Êlisê đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời "mở" mắt của người trai trẻ để có thể nhìn thấy thiên sứ Đức Chúa Trời đã sai đến bảo vệ họ.
Đến đây, Hoyt thảo luận điều mà ông đã nói đến ở trang 37: sự phân chia cơ cấu trong âm phủ. Kẻ ác cảm nhận được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (PhuDnl 32:22) và bị Ngài hình phạt (IIPhi 2Pr 2:9) ở đáy âm phủ. Nhưng vấn đề người công bình được yên nghỉ và được yên ủi ở phần trên của âm phủ được Kinh Thánh hàm ý (ISa1Sm 28:15) và chứng tỏ cho thấy (LuLc 16:22-25).
16 Hoyt có ý gì khi nói chữ ngủ được Kinh Thánh dùng để chỉ về sự chết là một phép uyển ngữ (trang 43)?
...................................................................................................................................
Vị Trí Địa Lý
Hoyt 43-44
Người Tin Lành dường như đồng ý rằng âm phủ có thật và nó được dành cho kẻ ác. Nhưng có nhiều học giả tin kính bất đồng với niềm tin của Hoyt về vị trí địa lý chính xác của âm phủ. Hoyt tiếp phần giới thiệu của mình bằng những phần có tựa đề: Một Địa Điểm Thực Tế, Thấp Hơn Đất, và Ở Trong Lòng Đất . Biểu đồ sau cố gắng trình bày ý chính trong lập luận của Hoyt cho từng phần nầy.
VỊ TRÍ CỦA ÂM PHỦ
Lập luận
Một địa điểm thực tế
Thấp hơn đất
Trong lòng đất
17 Khoanh tròn mẫu tự của câu trả lời đúng nhất: Trong từng lập luận liên tiếp nhau để hỗ trợ cho vị trí địa lý chính xác của âm phủ, Hoyt
a) càng kém chính xác về vị trí của âm phủ.
b) càng chính xác hơn về vị trí của âm phủ.
c) đều chính xác như nhau về vị trí của âm phủ.
d) không chính xác như nhau về vị trí của âm phủ.
Nhiều người cảm thấy rằng vì cớ các linh không phải là vật chất, nên không buộc âm phủ phải là vật chất. Họ thấy rằng không cần phải cố gắng xác định vị trí địa lý cho âm phủ. Âm phủ được nói là ở dưới, và thiên đàng được nói là ở trên. Tuy dưới sẽ là ở bên dưới mặt đất đối với mọi dân tộc, nhưng trên lại là hướng khác nhau đối với mỗi dân tộc. Vì thế, nhiều học giả đã không chịu nhấn mạnh quá mức vào vấn đề một vị trí địa lý chính xác cho thiên đàng và địa ngục.
Những Người Ở Tại Đó Và Sự Giải Thoát
Hoyt 44-45
Có một số nhóm người tin rằng rốt cuộc kẻ ác sẽ bị tận diệt, để họ sẽ không chịu khổ đời đời. Origen, một trong những học giả Cơ đốc lỗi lạc nhất đầu thế kỷ thứ ba, đưa ra một quan điểm khác hẳn. Ông xem trọng công cuộc cứu chuộc của Đấng Christ và tình yêu của Đức Chúa Trời đến nỗi ông tin rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc mọi kẻ ác. Ông dạy rằng chính Satan cuối cùng sẽ được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Giáo lý nầy vẫn được phục hưng liên tục, và được căn cứ trên những câu Kinh Thánh như là Gio Ge 2:25, là những câu thực sự áp dụng cho Ysơraên. Origen đã tìm kiếm ý nghĩa ẩn kín của Kinh Thánh và đi đến kết luận bằng cách dùng phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo lối tỷ dụ.
18 KhKh 4:11 cho thấy sự hình phạt kẻ ác sẽ kéo dài bao lâu?
...................................................................................................................................
Nếu Đức Chúa Trời có kế hoạch để cuối cùng cứu chuộc kẻ ác, các thiên sứ sa ngã, hoặc chính Satan, thì chắc chắn Ngài đã không bày tỏ kế hoạch đó trong Kinh Thánh. Bức tranh cuối cùng chúng ta có là bức tranh về sự khóc lóc nghiến răng đời đời và sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời (20:10, 15).
Ngay cả Cựu Ước cũng diễn tả sự trông cậy cho kẻ công bình. Hãy để ý bốn câu Kinh Thánh Cựu Ước Hoyt trưng dẫn để khẳng định niềm tin nầy. Gióp cũng bày tỏ một đức tin vững vàng rằng khi chính ông sống lại, ông sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời (Giop G 19:25-27). Đương nhiên Tân Ước có đầy dẫy niềm hy vọng cho người người chết trong đức tin nơi Đức Chúa Trời (ITe1Tx 4:14). Đấng Christ là người đầu tiên sống lại, và được công nhận là bằng chứng cho mọi kẻ chết trong đức tin đều sẽ sống lại (ICo1Cr 15:20-23).
SỰ TÁI TỔ CHỨC TÌNH TRẠNG TRUNG GIAN
Hoyt 45-47)
Rõ ràng, Tân Ước dạy rằng những kẻ công bình chết sau sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ thì đến một nơi khác với nơi đến của người công bình chết trước sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ.
Đấng Christ Đã Xuống Âm Phủ
Hoyt 45
Để ý cẩn thận những gì Hoyt nói về đề tài nầy. Bạn có quen thuộc với Bài Tín Điều Các Sứ Đồ không? Đây là bản tóm tắt đầu tiên về đức tin Cơ đốc. Hiện nay người ta cho rằng bài tín điều nầy đã mang hình thức ấy từ thế kỷ thứ ba, nhưng được căn cứ trên nhiều bài tín điều trước đó. Nói về Đấng Christ, bài tín điều dùng những chữ: "bị đóng đinh trên Thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ; đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại."
19 Theo Hoyt, làm sao chúng ta biết hội thánh đầu tiên đã tin rằng Đấng Christ xuống âm phủ?.......................................................................................................
...................................................................................................................................
Sự Rao Giảng Của Đấng Christ Trong Chốn Âm Phủ
Hoyt 45
Sự rao giảng của Đấng Christ trong chốn âm phủ đã công bố cho kẻ ác biết rằng những lời cảnh cáo của Cựu Ước là thật (IPhi 1Pr 3:18-20). Đối với người công bình, sự rao giảng của Ngài là tin lành, rằng Barađi (với những người ở trong đó, là người đã chết trong đức tin) sẽ được giải thoát khỏi âm phủ và được đem lên ở với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. (Xem LuLc 4:18.)
20 Khoanh tròn mẫu tự bổ túc hoàn chỉnh nhất cho câu nầy: Sự rao giảng của Đấng Christ trong chốn âm phủ đã rộng mở cơ hội thứ hai cho
a) những kẻ xấu xa nhất trong số kẻ ác.
b) những kẻ tốt nhất trong số kẻ ác.
c) tất cả mọi kẻ ác.
d) không một kẻ ác nào cả.
Làm Trống Dưới Barađi
Hoyt 46
Lời giải nghĩa thông thường cho KhKh 1:18 và Eph Ep 4:8 ấy là Đấng Christ đã đem các thánh đồ Cựu Ước, là những người chết trong đức tin, từ phần trên của âm phủ lên thiên đàng vào trước mặt Đức Chúa Trời. Cong Cv 7:55, 59 IICo 2Cr 5:8, và nhiều câu Kinh Thánh khác cho thấy rằng người chết trong đức tin giờ đây đi đến thẳng với Chúa trên thiên đàng.
21 Theo đoạn trên đây và những điều Hoyt đã nói trong phần nầy, Barađi đã được dời từ âm phủ lên thiên đàng từ khi nào?
...................................................................................................................................
Từng Trải Hiện Tại
Hoyt 46-47
Theo tôi, Hoyt đã sai trong quan điểm của ông về một thân thể trung gian. Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng Phao-lô nói về sự sống lại của thân thể ông trong 5:1-4. Phao-lô dạy rất chi tiết trong ICo1Cr 15:12-55 về đề tài sự sống lại. Ông luôn so sánh thể xác nầy với thân thể phục sinh. Ông không hề đề cập đến một thân thể trung gian.
22 Đọc lại Cong Cv 7:55, 59 và IICo 2Cr 5:8, rồi đọc KhKh 4:1 và 5:9. Dựa vào các câu Kinh Thánh nầy, những kẻ đã được cứu từ khi Đấng Christ phục sinh và thăng thiên hiện ở nơi đâu khi họ đang trong tình trạng trung gian?
........................................................................................................................................
Tân Ước không có bằng chứng nào cho thấy đã có sự thay đổi tình trạng của kẻ ác trong tình trạng trung gian.
23 Đọc IIPhi 2Pr 2:9 và KhKh 20:13. Theo những câu Kinh Thánh nầy và điều Hoyt đã nói về đề tài nầy (trang 47), những kẻ không được cứu hiện ở nơi đâu trong tình trạng trung gian?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
TÁI ĐÁNH GIÁ NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU
Hoyt 47-48
Thuyết Ngục Luyện Tội
Hoyt 47-48
Vì đây là thuyết được đại đa số Cơ đốc nhân trong Công Giáo La Mã tin theo, nên chúng ta cần phải xem xét đặc biệt thuyết nầy. Nhưng trước hết, chúng ta hãy liệt kê hai tín lý khác nữa đi kèm với thuyết ngục luyện tội trong Công Giáo La Mã về tình trạng trung gian.
Ngục Luyện Tội là nơi những Cơ đốc nhân đã chịu báp tem (được rửa tội ) sẽ được làm cho thích hợp với thiên đàng bằng cách chuộc lại những tội lỗi mình đã phạm trên trần gian.
Âm phủ, hay địa ngục, là nơi những tội nhân chưa chịu báp tem (được rửa tội ) để chờ đợi sự đoán xé#.
Limbo Âm phủ của trẻ sơ sinh là nơi những trẻ sơ sinh chưa chịu báp tem (rửa tội ) ở để chờ đợi sự đoán xét.
Tác phẩm A Handbook of Catholic Faith (NXB Image Books: Garden City, New York, 1956) là một giáo trình về giáo lý Công giáo của tác giả N. G. M. Van Doornik cùng nhiều tác giả khác. Trong tác phẩm đó, Van Doornik giải thích về ngục luyện tội như vầy:
Chữ ngục luyện tội ra từ chữ sự tẩy sạch, có nghĩa là sự thanh tẩy cũng như sự sám hối.Do đó, đấy là một trạng thái tẩy uế và làm sạch linh hồn như là bằng lửa vậy.
Giáo hội dạy chúng ta rằng đấy là một nơi hay một tình trạng hình phạt tạm thời cho những người đã lìa cõi đời nầy trong ân điển của Thượng Đế, nhưng vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi những lỗi lầm không nghiêm trọng, hoặc chưa đền tội đầy đủ về những quá phạm của mình. Giáo lý của hội thánh ấy là chính thiên đàng chỉ mở cửa cho những người nào tuyệt đối thánh sạch, và rằng mọi tội phải được tha và đền chuộc trước khi chúng ta có thể bước vào thiên đàng.
Chúng ta sẽ không tìm thấy từ ngữ Ngục luyện tội (phần in nghiêng được thêm vào) trong Kinh Thánh, dầu vậy, Kinh Thánh dạy rằng có những tội lỗi mà "dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha" (Mat Mt 12:32), và rằng chính "ý tưởng thánh khiết và trọn vẹn là cầu thay cho người chết, cho việc vãn hồi những tội đã phạm của họ" (Maccabees 12:46) Giáo hội đã luôn cầu thay cho người chết để họ được khoan hồng những tội lỗi của họ.
Chúng ta không biết chính xác sự thanh tẩy của ngục luyện tội gồm có những gì. Một phần của sự hình phạt chắc chắn sẽ là sự hoãn ngày được nhìn thấy Cảnh Phước Hạnh. Khi được thanh tẩy, linh hồn sẽ ngày càng khao khát Đức Chúa Trời tha thiết hơn, và cảm thấy đau đớn hơn về sự cùng khốn nầy. Nhưng những linh hồn trong ngục luyện tội đã chấp nhận đó là số phận của họ, và hoàn toàn đầu phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Lòng khao khát Đức Chúa Trời ngày càng được xoa dịu đến một mức độ nào đó bởi niềm hy vọng chắc chắn về sự cứu rỗi mà họ đã trông đợi. Sự khát khao sâu xa nầy, cùng với sự thuận phục ý chỉ đầy tình thương của Đức Chúa Trời và sự biết chắc không nao rằng cuối cùng sẽ có được Ngài, đem lại một niềm sung sướng chắc chắn, dầu rằng không có Ngài tại đó. Những người cố giải nghĩa một cách buồn thảm về ngục luyện tội tức họ đã không hiểu được ý nghĩa của việc được chắc chắn thuộc về số người được chọn. Nhưng vì buộc phải đền trả cho mọi nợ tội (Maccabees 18:24, Ngụy Kinh), nên chúng ta phải giúp những linh hồn nầy bằng cách cầu nguyện cho họ. Nhờ đó, họ được phép cùng chúng ta dự phần vào những sự giàu có thuộc linh của cộng đồng các thánh đồ. Họ được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện của chúng ta, bởi sự bố thí và những bùa xá tội của chúng ta, bởi sự dâng lên lễ Mi-sa, và như vậy họ có thể được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời trên thiên đàng sớm hơn (trang 460-461).
Những Cơ đốc nhân nào không chấp nhận giáo hội có thẩm quyền ngang hàng với thẩm quyền của Kinh Thánh thì họ không chấp nhận ngục luyện tội bởi vì:
1. Nó không được đề cập đến dù chỉ một lần thôi trong Kinh Thánh.
2. Ngay cả một việc được nhắc đến trên đây là việc cầu nguyện cho kẻ chết cũng không tìm thấy trong Kinh Thánh của chúng ta, nhưng trong sách Maccabees, là sách thuộc Ngụy Kinh.
3. Đấng Christ đã trả giá đền chuộc trọn vẹn cho tội lỗi chúng ta tại Gôgôtha (IPhi 1Pr 2:24).
4. Sự cứu rỗi của chúng ta không do việc làm hay công đức; do đó, chúng ta không có gì để khoe khoang. Không ai có thể làm việc để kiếm được sự cứu rỗi; sự cứu rỗi ban cho bởi ân điển không xứng đáng để nhận lấy (Eph Ep 2:8).
Ngay cả trong Giáo Hội Công Giáo La Mã, giáo lý về ngục luyện tội cũng đã phát triển chậm. Người Công Giáo xem phép báp têm là sự cứu rỗi sau cùng. Vậy thì một người đã chịu báp tem rồi sau đó lại sống một cuộc đời tội lỗi thì thế nào? Lý luận của con người cho rằng người phải được thanh tẩy để được trở nên xứng đáng với phép báp tem của mình.
24 Bạn nghĩ (HeDt 10:26-29 hàm ý điều gì về sự dạy dỗ rằng phép báp tem là sự cứu rỗi sau cùng?
...................................................................................................................................
25 Đọc IGi1Ga 1:9. Câu nầy chứng tỏ không cần ngục luyện tội bằng cách nào?
...................................................................................................................................
Trong Giáo Hội Công Giáo La Mã, limbo là kết quả của sự không biết chắc về những gì Đức Chúa Trời sẽ làm cho những trẻ sơ sinh vô tội, là những kẻ chưa bao giờ chịu lấy phép báp tem. Nhưng trẻ sơ sinh không cần chịu phép báp tem vì Đấng Christ đã cất bỏ sự rủa sả giáng trên Ađam (RoRm 5:18); Giờ đây, chỉ những người đã phạm tội mới cần xưng tội và chịu phép báp tem.
Sự Thực Hữu Của Vật Chất
Hoyt 35,47
Giáo lý "Mâya" của đạo Hindu, cũng như sự dạy dỗ của Cơ đốc Khoa Học, phủ nhận sự tồn tại của vật chất. Những thứ thuộc về vật chất được xem như là tấm mạng che đối chọi (làm lu mờ) với những thứ thuộc về tinh thần hay với sự thật, và vì thế, là một ảo tưởng (Grolier Encyclopedia, Volume 7, xuất bản khoảng 1954, trang 269). Người Hindu thường kể giai thoại nầy để minh họa rằng sự hiểu biết (tri thức) bày tỏ chân lý: một người kia bước vào kho thóc và nghĩ rằng mình nhìn thấy một con rắn trên nền nhà; tuy nhiên, khi đèn (tri thức) được đem đến, người ấy thấy đó là không phải là con rắn, bèn là một khúc dây thừng.
Các thánh đồ Cựu Ước rất quan tâm đến cuộc sống và không hề xem vật chất là ác, là xấu hay không có thật. Tân Ước cho chúng ta biết thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh (ICo1Cr 6:19). Chúng ta được cảnh cáo rằng thế gian nầy sẽ qua đi (KhKh 21:1), nhưng trái đất hiện nay là thực hữu và thân thể chúng ta là một phần của trái đất nầy.
26 Kinh Thánh không xem vật chất là còn đời đời (IIPhi 2Pr 3:10-12). Lý thuyết khoa học hiện nay có khuynh hướng xem vật chất là một dạng năng lượng mà nếu biết đúng phương pháp thì có thể phóng thích năng lượng đó ra. Giải thích IIPhi 2Pr 3:11 phù hợp như thế nào với một lý thuyết như thế. Viết câu trả lời vào vở của bạn.
27 Bạn cho biết ý kiến về HeDt 11:3 dường như ủng hộ thế nào cho quan điểm về vật chất rất giống với lý thuyết khoa học được nêu ra trong bài tập trước. Một lần nữa, viết câu trả lời vào vở của bạn.
Tóm tắt: vật chất, dầu gồm có năng lượng, là thực hữu. Là tạo vật của Đức Chúa Trời, vật chất là tốt lành (SaSt 1:25), dầu rằng nó nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời nhưng vật chất sẽ kết thúc.
Âm phủ cũng thực tế không kém. Chúng ta biết âm phủ có thực vì nó là một phần trong sự khải thị của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Lời Ngài.
Bài tự trắc nghiệm
CÂU CHỌN LỰA. Mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng. Khoanh tròn câu trả lời đúng đó.
1 Câu Kinh Thánh nào sau đây dạy chúng ta rằng có một tình trạng trung gian?
a) câu nói về tình trạng có ý thức của người giàu và Laxarơ (LuLc 16:24).
b) Lời của Chúa Jesus nói rằng Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết (Ápraham, Ysác, Giacốp) nhưng là Đức Chúa Trời của kẻ sống (Mat Mt 22:31-32).
c) Câu nói của Phierơ rằng các thiên sứ phạm tội bị nhốt chờ ngày đoán xét (IIPhi 2Pr 2:4).
d) Tất cả các câu trên.
2 Từ phần chúng ta nghiên cứu về tình trạng trung gian, chúng ta có thể kết luận rằng có một tình trạng như thế vì
a) Tất cả những câu Kinh Thánh đều nói cụ thể rằng đúng là như vậy.
b) thật được yên ủi khi hy vọng rằng sự chết không phải chỉ là một khoảng không trống rỗng.
c) có một khoảng thời gian trống giữa sự sống thuộc thể và sự sống phục sinh.
d) các giáo hội nghị trong quá khứ đã luôn nhất trí rằng đây là một giáo lý mà hội thánh phải tin theo.
3 Lập luận nào sau đây phủ nhận sự thực hữu của tình trạng trung gian mà KHÔNG được liệt kê trong phần tài liệu hướng dẫn?
a) Phủ nhận sự sống lại.
b) Lời Tuyên Xưng Tuyệt Đối
c) Linh Hồn Ngủ
d) Sự Sống Lại Tức Khắc Của Từng Cá Nhân.
e) Tận Diệt Sự Tồn Tại.
4 Âm phủ (trước Sự Phục Sinh của Đấng Christ) là tất cả những điều sau dây ngoại trừ một điều. Câu nào KHÔNG ĐÚNG? Âm phủ là
a) nơi ở của mọi người chết.
b) gồn có hai phần cách biệt nhau bởi một vực lớn rất sâu.
c) phần đáy được gọi là vực sâu.
d) được xem là hồ lửa sau cùng.
5 Trước Sự Phục Sinh, chức năng của Âm phủ là
a) để giữ người công bình đã chết trong phần nầy và kẻ ác trong phần kia.
b) được dùng làm nơi ở đời đời cho kẻ chết (cả người công bình lẫn kẻ ác).
c) nơi đoán phạt, là nơi quyết định số phận đời đời của mọi kẻ chết.
d) giữ vai trò như một nơi để chứa đựng, nơi chờ đợi quyết định của Đức Chúa Trời, nơi đến cuối cùng của mọi kẻ chết.
6 Theo Hoyt, chữ Hibálai và Hylạp dùng cho chữ mồ mả không hề được dùng thay đổi cho chữ âm phủ. Ông nói rằng trái lại, mồ mả là
a) một với sự chết.
b) tương đương với địa ngục.
c) vương quốc của kẻ chết.
d) cửa vào âm phủ.
7 Theo sách giáo khoa, nhóm người nào sau đây hiện KHÔNG ở trong âm phủ?
a) kẻ ác trên trần gian.
b) ma quỷ.
c) những người nam và người nữ đã được cứu chuộc.
d) các thiên sứ sa ngã.
8 Quan điểm của Hoyt về âm phủ ấy là
a) người ta có thể nói vị trí dịa lý chính xác của nó.
b) chúng ta không thể quá nhấn mạnh vào vị trí địa lý của nó.
c) nó không thuộc về cõi vật chất.
d) đó là một tình trạng tinh thần.
9 Quan điểm của Origen về kẻ ác, vốn là quan điểm trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, ấy là
a) kẻ ác sẽ không chịu khổ đời đời; đúng hơn, họ sẽ bị tuyệt diệt.
b) vì cớ tình thương bao la của Đức Chúa Trời, nên rốt cuộc Ngài sẽ cứu chuộc mọi kẻ ác.
c) tại một thời điểm nào đó trong tương lai, kẻ ác sẽ có thêm một cơ hội khác nữa.
d) kẻ ác sẽ được thanh tẩy bằng sự hình phạt và hoán cải.
10 Theo tài liệu hướng dẫn, sự rao giảng của Đấng Christ trong âm phủ ấy là
a) kẻ công bình cuối cùng sẽ được giải phóng và được đưa lên thiên đàng.
b) kẻ ác sẽ bị quăng vào hồ lửa ngay tức khắc.
c) ma quỷ đã bị đánh bại và đến đúng kỳ sẽ không còn cai trị trên thế gian nầy nữa.
d) người công bình trong Barađi sẽ được giải thoát khỏi chốn giam giữ ấy và được đưa lên thiên đàng.
11 Kể từ sau Sự Phục Sinh của Đấng Christ, những kẻ hiện nay chết trong đức tin sẽ đến đâu?
a) thiên đàng.
b) Barađi.
c) âm phủ.
d) ngục luyện tội.
BÀI ĐÁNH GIÁ TIẾN BỘ PHẦN 1
Xin chúc mừng! Bạn đã học xong hết phần đầu. Phần đánh giá sau đây là một công cụ thú vị để chứng tỏ những gì bạn đã học. Nó sẽ củng cố những gì bạn đã học và cho thấy những gì bạn cần phải ôn lại. Hãy đọc kỹ những giải thích và những chỉ dẫn ở phần đầu của tài liệu hướng dẫn nầy trong mục Bài Tự Trắc Nghiệm, Những Bài Đánh Giá Tiến Bộ Từng Phần và Bài Thi Cuối Khóa. Ôn lại Bài 1-3, là những bài hợp thành phần nầy . Nếu bạn có thể thực hiện được những mục tiêu được nêu ra trong từng bài, thì chắc chắn bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi làm Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 1. Làm bài đánh giá tiến bộ nhưng đừng tham khảo sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn, Kinh Thánh hay vở ghi bài của bạn. Gởi bài làm của bạn, cùng với tất cả những thắc mắc hay ý kiến nào, đến cho giáo viên ICI của bạn. Bạn có thể tiếp tục nghiên cứu trước khi nhận lại bài làm đã được sửa cho bạn. Chúc mọi sự tốt lành, và xin nhớ rằng chúng tôi muốn bạn nêu lên mọi thắc mắc nếu cần làm sáng tỏ một vấn đề nào đó.
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Vì họ ở giữa sự sống thuộc thể và sự sống lại.
2. Vì có một khoảng thời gian trống giữa sự chết thuộc thể và sự sống phục sinh.
3. Dường như có một sự thay đổi chỗ ở của linh hồn người công bình trong tình trạng trung gian ngay lúc mà Đấng Christ sống lại và thăng thiên. Linh hồn của các thánh đồ thời Cựu Ước vẫn đang chờ đợi sự hy sinh của Đấng Christ trước khi họ có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong khi linh hồn những thánh đồ thời Tân Ước bước ngay vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời sau sự chết thuộc thể.
4. Trên phương diện là: kế hoạch ấy đã được hoàn tất trong ý định của Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta trước khi thời kỳ Cựu Ước bắt đầu.
5. (LuLc 23:39-43, bởi vì nó chứng tỏ rằng sự dự bị cứu rỗi của Đấng Christ dành cho ngay cả người đã sống gian ác trên đất, nếu người ấy ăn năn.
6. Vì có rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh (như ICo1Cr 15:51-53) dạy về sự sống lại của thân thể.
7. Một người có thể được cứu trong khi vẫn thật lòng tin nơi bất cứ thuyết nào trong số những thuyết nầy, nếu như người ấy cũng thật lòng tin Đấng Christ làm Cứu Chúa mình. Tuy nhiên, Cơ đốc nhân được cảnh cáo rằng phải ngay thẳng giảng dạy Lời của Lẽ Thật (xem (IITi 2Tm 2:15).
8 Vì Cơ đốc nhân tin rằng chỉ một mình Kinh Thánh mới có thể cung cấp trọn lẽ thật về đề tài nầy.
9. Một phần để giữ người công bình đã chết. Phần kia để giam những kẻ ác đã chết.
10. Việc chuẩn bị linh hồn để vào âm phủ.
11 .Sự kiện thân thể Đa-vít đã hư nát sau khi ông chết.
12. Vì cớ sự phản nghịch của Côrê và những người theo ông.
13. Vì âm phủ sẽ bị quăng vào hồ hửa, tức là sự chết thứ hai và là nơi hình phạt cuối cùng.
14. Đấng Christ bởi chiến thắng của Ngài trên thập tự giá tại Gôgôtha đã truất Sa-tan khỏi địa vị đó.
15. Có. Samuên quá cố đã cảm thấy cảnh rối loạn trên trần gian, đã nói với Saulơ, và đã nghe những lời Saulơ nói với ông.
16. Mục đích của ông là giải thích cách dùng chữ ngủ nầy không dạy về tình trạng vô thức của linh hồn trong tình trạng trung gian.
17. b) càng chính xác hơn về vị trí của âm phủ.
18. Đời đời.
19. Thông qua những gì được nói về đề tài nầy trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ.
20. d) không một kẻ ác nào cả.
21. Khi Đấng Christ lên thiên đàng sau khi Ngài sống lại.
22. Với Đấng Christ trên thiên đàng.
23. Trong âm phủ.
24 Phân đoạn nầy hàm ý rõ ràng rằng phép báp tem không phải là sự cứu rỗi tối hậu, và rằng người tin Chúa phải sống một đời sống tin kính để nhận được sự cứu rỗi sau cùng.
25. Bằng cách nói rằng Đấng Christ tha thứ tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi tội khi chúng ta xưng ra.
26. Không có gì mâu thuẫn giữa IIPhi 2Pr 3:11 và thuyết khoa học hiện nay xem vật chất là một dạng năng lượng. Lời tiên tri trong câu Kinh Thánh nầy rằng mọi vật thể nhìn thấy được đều sẽ bị tan chảy do sức nóng của ngày sau rốt dường như chỉ ra một phương pháp để năng lượng được phóng thích ra từ vật chất đó.
27. HeDt 11:3 dường như cho thấy rằng mọi vật thể được dựng nên lúc đầu từ những mẩu nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy được; điều nầy phù hợp với thuyết khoa học hiện nay về sự phát ra năng lượng từ vật chất bằng cách hòa tan vật chất.


Sự Tái Lâm Của Đấng Christ
"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé".
- Mat Mt 7:15
"Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên".
- RoRm 1:25
"Mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ".
- KhKh 17:12
"Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là những kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa".
- ITe1Tx 4:16-17
Bài học của chúng ta trong Phần Một tập trung vào phần giới thiệu tổng quát về Lai thế học. Chúng ta đã có thể nhìn khái quát tất cả những gì có trong bộ môn Lai thế học. Kế đến, chúng ta xem xét chi tiết về sự chết thuộc thể và tình trạng trung gian, để ý sự kiện ấy là tuy sự chết tác động đến sự tồn tại thuộc thể, nhưng phần phi vật chất của con người vẫn tiếp tục tồn tại. Giờ đây, chúng ta chuyển sang giáo lý quan trọng về sự tái lâm của Đấng Christ, là đề tài của toàn bộ phần đơn vị nầy. Và chúng ta sẽ thấy chính niềm hy vọng phước hạnh của hội thánh "... sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ" (Tit Tt 2:13) - là sự hủy diệt chắc chắn cho mọi chủ quyền, mọi thế lực, sự cai trị thuộc linh vốn chống đối sự cai trị của Đức Chúa Trời (ICo1Cr 15:24). Vậy, Sự Hiện Ra Lần Thứ Hai (Sự Tái Lâm) của Đấng Christ là sự kiện quan trọng đối với con người và thiên sứ.
Trong Bài 3, chúng ta biết sự sống lại sẽ đánh dấu kỳ chung kết tình trạng trung gian. Tương tự, sự sống lại cũng sẽ đánh dấu khởi đầu sự tái lâm của Đấng Christ: sự sống lại của các thánh đồ Ngài. Trên bình diện tri thức, bài học nầy nhằm giúp bạn biết thêm giáo lý Kinh Thánh về sự tái lâm của Đấng Christ. (Các thuyết không phù hợp với Kinh Thánh cũng được trình bày; bạn phải khảo sát chúng để có thể phản bác chúng bằng sự dạy dỗ của Kinh Thánh về đề tài nầy.) Trên bình diện sống đạo của đời sống thuộc linh, bài học của chúng ta giải thích thời điểm Đấng Christ tái lâm tùy thuộc như thế nào vào đáp ứng của con người. Chúng ta hãy góp phần làm cho thời khắc Ngài tái lâm mau đến bằng cách sống vâng phục Ngài và rao báo cho người khác biết sự cứu rỗi của Ngài.
Lời Hứa Về Sự Tái Lâm Của Đấng Christ
Những Thuyết Khác Nhau Về Sự Tái Lâm
Những Thuyết Khiếm Khuyết
Những Tà Thuyết
Quan Điểm Kinh Thánh Về Sự Tái Lâm
Chủ Đề Trung Tâm Của Kinh Thánh
Những Phần Chính Yếu Của Kinh Thánh
Sự Phát Triển Tiệm Tiến
Lời Chứng Của Cựu Ước Cho Sự Tái Lâm
Sự Lúng Túng Cho Các Học Giả Cựu Ước
Những Nan Đề Nghiêm Trọng Trong Sự Giải Nghĩa
Sự Giải Nghĩa Đúng Cho Vấn Đề
Sự Xác Nhận Của Các Phân Đoạn Cựu Ước
Yếu Tố Tùy Thuộc Vào Con Người
Lời Chứng Của Tân Ước Về Sự Tái Lâm
Bản Chất Tổng Quát Của Sự Tái Lâm
Sự Hiện Ra Tiền Thiên Hy Niên Của Đấng Christ
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Phân biệt giữa giáo lý Kinh Thánh về sự tái lâm với các thuyết phi Kinh Thánh về sự hiện ra lần thứ nhì của Ngài.
- Giải thích sự khải thị giáo lý tái lâm của Đấng Christ đã tiến triển như thế nào trong Tân Ước ngoài những điều đã được bày tỏ trong Cựu Ước về sự tái lâm.
- Trên tinh thần không biết chắc chắn thời điểm chính xác khi Đấng Christ tái lâm mà đánh giá đầy đủ hơn tính cần thiết của việc cứ luôn sống trong sự vâng lời và hầu việc Ngài.
1. Xem phần mở bài, dàn bài và các mục tiêu bài học.
2. Học những từ khóa nào bạn chưa biết.
3. Đọc trang 49-71 trong Hoyt theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm bài tập như thường lệ, tra cứu mọi câu Kinh Thánh trưng dẫn trong cả sách giáo khoa lẫn trong tài liệu hướng dẫn.
5. Khi bạn học xong bài nầy, ôn lại bài, rồi làm bài tự trắc nghiệm và kiểm bài làm với phần giải đáp trong tập học viên.

uy lực (ascendancy)
ngẫu nhiên (contingency)
điều bí ẩn (enigma)
có phận sự (incumbent)
tăng nhanh (proliferate)
cố hữu (inherent)
hồi chuông cảnh báo (knell)
điềm xấu (ominous)
nghịch lý (paradox)
tái phát (recrudescence)
LỜI HỨA VỀ SỰ TÁI LÂM CỦA ĐẤNG CHRIST
Hoyt 49-50
Trong Phần 1, bạn đã biết con người đi về đâu sau khi chết. Trong bài nầy, chúng ta sẽ nhấn mạnh đến sự tái lâm của Đấng Christ, là niềm hy vọng lớn của tín đồ. Đấng Christ đã hứa trở lại đón chúng ta đi với Ngài. Điều nầy sẽ xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ xem những thuyết khác nhau, do những con người thật lòng đưa ra nhưng lại thiếu những lời hứa của Đấng Christ. Tôi muốn bạn biết khái quát vì Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật của Ngài cho con người trong suốt một gian dài chứ không bày tỏ một lần đủ cả. Chúng ta gọi đây là "sự khải thị tiệm tiến." Bạn sẽ biết cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đã dự ngôn về sự tái lâm của Đấng Christ như thế nào. Cuối cùng, tôi muốn cùng bạn khám phá bản chất sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
Sau khi con người không vâng lời Đức Chúa Trời và phạm tội, con người phải chịu lấy sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nhận lấy trách nhiệm về tội lỗi con người. Đến đúng kỳ, chính Đức Chúa Trời đã mang lấy hình thể con người (sự nhập thể) trong chính con người của Đức Chúa Jesus, và đã chịu hình phạt vì cớ tội lỗi thay cho con người. Trong khi kỳ ấy chưa trọn, Đấng Christ đã dự bị phương pháp tha thứ thông qua của tế lễ bằng con sinh. Mỗi lần một con sinh được dâng lên và tội lỗi của một người được tha thứ, thì người đó nhớ rằng chính bản thân mình đáng chết.
Đọc SaSt 3:15. Xin nhớ rằng Satan đã đến với con người trong hình dạng một con rắn. Lúc bấy giờ Đức Chúa Trời đang phán với Satan. Câu Kinh Thánh Cựu Ước nầy từ lâu nay đã được xem là lời hứa đầu tiên về sự hiện đến của Đấng Christ, Đấng Cứu Thế, là dòng dõi của người nữ. Satan đã tấn công Đấng Christ tại Gôgôtha, nhưng Đấng Christ đã đã dánh bại Satan tại Gôgôtha (GiGa 12:31).
1 Dùng lời của bạn phát biểu lời hứa trong SaSt 3:15 về Đấng Cứu Thế hầu đến.........................................................................................................................
..............................................................................................................................
Trong phần nghiên cứu nầy, chúng ta xem xét chủ yếu về sự tái lâm của Đấng Christ, nhưng vì sự tái lâm ấy liên quan đến sự cứu rỗi tối hậu của con người, nên chúng ta sẽ ôn ngắn gọn về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua các thời đại.
Trước Sự Sa Ngã, không cần đến sự cứu rỗi vì con người đã tương giao với Đức Chúa Trời (2:19; 3:8).
Sau Sự Sa Ngã, Đức Chúa Trời đã lấy da thú làm áo quần cho con người (3:21). Kinh Thánh không nói rằng đây là định chế về của tế lễ hy sinh, nhưng có thể suy ra diều đó. Kẻ vô tội đã chết để khỏa lấp cho kẻ phạm tội, và trong 4:4, chúng ta thấy Abên (con trai Ađam) đã dâng con chiên làm của lễ cho Đức Chúa Trời.
Từ của tế lễ đơn sơ của cá nhân Abên cho đến sự chết hi sinh của Đấng Christ, "Chiên Con của Đức Chúa Trời" (GiGa 1:29), thì những con sinh đã được dâng lên. Điều nầy cuối cùng đã phát triển từ chỗ của tế lễ của cá nhân đến chỗ người đứng đầu gia đình làm người đại diện để dâng tế lễ cho gia đình (Giop G 1:5; SaSt 8:20). Khi Luật Pháp được ban bố tại núi Sinai, trách nhiệm chính yếu về việc dâng tế lễ đã được giao cho chức tế lễ cha truyền con nối (XuXh 29:4-9), và đã tiếp tục giữ chức năng đó sau nầy trong đền thờ tại Giêrusalem (IVua 1V 8:1-4, 10, 11).
Các sinh tế không còn cần thiết nữa sau khi Đấng Christ chịu chết tại Gôgôtha. Trước giả thơ Hêbơrơ giải thích điều nầy như sau:
Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Còn như Đấng Christ nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Vì nhờ chỉ dâng một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời (HeDt 9:28; 10:3-4, 12, 14).
Sự thờ phượng thời Cựu Ước đã được dự định để làm sự thờ phượng thuộc linh. Việc dâng một con sinh làm của lễ mà không có lòng ăn năn thật được xem là sai (EsIs 1:11-15; 66:2-3). Tuy nhiên, những người nào lấy đức tin dâng tế lễ, thì tội lỗi họ được tha thứ (LeLv 16:30). Điều nầy vẫn đúng dẫu họ không biết rằng một ngày kia Đấng Christ sẽ chết chuộc tội lỗi họ.
Đấng Christ đã đến trần gian và đã chết chuộc tội lỗi cho con người rồi. Ngài đã sống lại bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, và hiện đang cai trị trên tiên đàng (HeDt 10:12-14). Lần hiện ra thứ hai của Ngài là để đem các thánh đồ đi ở với Ngài trên thiên đàng (GiGa 14:3).
2 Bạn xem lời hứa nào trong những lời hứa của Đấng Christ mà Hoyt liệt kê trong trang 49 là rõ ràng và trực tiếp nhất? Hãy cố học thuộc lời hứa đó; rồi đừng xem Kinh Thánh, hãy viết lại câu đó vào vở của bạn.
Satan đã bị tuyên án bị đánh bại tại Gôgôtha (12:31). Khi Đấng Christ đích thân trở lại trần gian, bản án của Satan sẽ được thi hành (KhKh 20:1-3).
3 Ghép mỗi câu Kinh Thánh với chủ đề được câu Kinh Thánh nhấn mạnh
a 20:1-3
b GiGa 12:31
c KhKh 20:10
1) Sự đoán xét đã công bố cho Satan
2) Sự đoán xét được thi hành trên Satan
3) Nơi giam cuối cùng cho Satan
Satan sẽ cố lừa dối con người ngày nay cũng như nó đã làm từ ban đầu. Trong thời Tân Ước, lời tuyên xưng thật ấy là Đấng Christ đã vào trần gian làm con người. IIGiăng 7 cảnh cáo rằng "nhiều kẻ dỗ dành" cố thuyết phục nhiều người tin rằng Đấng Christ đã không "lấy xác thịt" mà đến. Giờ đây, chúng ta sẽ xem xét một vài thuyết về sự tái lâm của Đấng Christ mà chúng không hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh nhưng hiện đang được dạy dỗ trong thời đại của chúng ta.
NHỮNG THUYẾT KHÁC NHAU VỀ SỰ TÁI LÂM
Hoyt 50-53
Những Thuyết Khiếm Khuyết
Hoyt 50-53
Thuyết Thuộc Linh. Thuyết nầy dạy rằng Đấng Christ đã trở lại trần gian lần thứ nhì vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Trong tác phẩm The Holy Spirit (W. H. Roberts, London), T. J. Wheldon nói rằng:
Ngài (Đấng Christ) sẽ chiếm hữu họ bởi Đức Thánh Linh, và bởi Đức Thánh Linh để đem họ về với chính Ngài... sự hiện đến của Thánh Linh chính là sự hiện đến của Đấng Christ. Đức Chúa Cha đã ở trong Đức Chúa Con về mặt bản thể, để Đức Chúa Con trổi hơn đại diện của Ngài; Đức Thánh Linh cũng không chỉ đơn thuần là đại diện của Đấng Christ. Sự hiện ra của Đức Thánh Linh đã làm ứng nghiệm chính lời hứa của Đấng Christ: "Ta ở cùng các ngươi luôn" (trang 216).
Câu trên có một yếu tố về lẽ thật mà nó đã được tóm tắt trong tác phẩm Introduction New Testament Theology (NXB The Westminster Press, Philadelphia, khoảng 1975) của Archibald M. Hunter như sau: "Không hề... từ bỏ sự trông cậy về sự hiện ra cuối cùng, Thánh Giăng dạy về sự tái lâm của Đấng Christ trong cõi lịch sử thông qua Sự Phục Sinh và sự hiện đến của Đức Thánh Linh" (trang 137).
Trong GiGa 14:23, Đấng Christ có hứa rằng Ngài sẽ cùng Cha đến ngự trong tín đồ, nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều lời hứa của Đấng Christ trong đoạn 14:
- Câu 1-3 có một lời hứa rõ ràng là đem kẻ tin Ngài về nhà Cha. Điều nầy hãy còn trong tương lai.
- Câu 16-17 có một lời hứa rõ ràng là sẽ sai Đức Thánh Linh đến. Điều nầy đã được ứng nghiệm vào ngày Lễ ngũ Tuần.
- Câu 18 có một lời hứa rõ ràng là trở lại với các môn đồ Ngài. Điều nầy đã được ứng nghiệm sau khi Ngài phục sinh.
- Câu 23 là một lời hứa rằng Đấng Christ và Cha sẽ sống trong người nào yêu mến Đấng Christ. Điều nầy được ứng nghiệm trong đời sống của mỗi người ngay lúc tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.
Không có một mâu thuẫn nào trong sự kiện Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh sống trong người tin Ngài (RoRm 8:9). Nhược điểm của Thuyết Thuộc Linh ấy là nó không phân biệt được Thánh Linh của Đấng Christ ngự trong kẻ tin, được hứa trong GiGa 14:23, với những lời Đấng Christ hứa sẽ trở lại trần gian khi Ngài tái lâm. Sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, Phierơ đã nói về sự trở lại của Đấng Christ trong tương lai (Cong Cv 3:20-21). Rất lâu sau ngày Lễ Ngũ Tuần, điều nầy vẫn được nói đến như là trong tương lai (ITe1Tx 3:13).
Hơn nữa, Thuyết Thuộc Linh không kể đến những sự kiện của Sự Tái Lâm đã được dự ngôn mà vẫn chưa được ứng nghiệm - như là sự đoán xét các dân (Mat Mt 25:32) và việc thiết lập vương quốc của Đấng Christ (KhKh 20:4).
4 Hãy dùng một vài chữ xác định những sự dạy dỗ của Thuyết Thuộc Linh.
..............................................................................................................................
Thuyết Sự Đoán Xét . Thuyết nầy dạy rằng sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem đã đánh dấu sự trở lại của Đấng Christ. Đọc Mat Mt 24:1-31. Đây là phân đoạn được dùng cơ bản để hỗ trợ cho thuyết sự đoán xét.
5 Hai câu hỏi nào được nêu ra trong 24:3? Hãy viết những câu hỏi ấy ra theo thứ tự.
a..........................................................................................................................
b.........................................................................................................................
Đấng Christ không trả lời trực tiếp cho câu hỏi thứ nhất, nhưng Ngài đưa ra lời cảnh cáo trong câu 5-13 rằng Cơ đốc nhân không được phép cảm thấy chiến tranh, động dất, và những bắt bớ đánh dấu cho sự trở lại của Đấng Christ. Đọc lại câu 6 và 14.
6 Dấu hiệu nào sẽ đưa đến kỳ cuối cùng của đời nầy? .............................................
..............................................................................................................................
Đa số những người chú giải đều chỉ ra rằng có thể phải hiểu câu 15-22 là một lời cảnh cáo để cho Cơ đốc nhân trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem khi thành bị tiêu diệt vào năm 70 S.C. Khi đối chiếu phân đoạn nầy với LuLc 21:20-24 thì dường như ý nghĩa nầy được khẳng định. Về sau, chúng ta sẽ nói đến phân đoạn nầy như một thể loại về những sự kiện thời sau rốt.
7. Dường như Đấng Christ đã đưa ra lời cảnh cáo nào trong câu 23 về mối liên hệ giữa sự hiện ra của Ngài với những sự kiện trong câu 15-22?
..............................................................................................................................
Lưu ý: Trong câu 26-30, Chúa Jesus mô tả sự trở lại của Ngài là một sự kiện có quy mô lớn đến nỗi không người nào cần phải nói cho người khác biết Ngài đã đến. Mọi người trên đất đều sẽ thấy Ngài và biết Ngài đã đến. (Cũng xem KhKh 1:7.)
8 Định nghĩa ngắn gọn những sự dạy dỗ của Thuyết Sự Đoán Xét.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Lưu ý hai vấn đề quan trọng Hoyt đã nêu ra trong trang 51:
1. Sự hủy diệt thành Giêrusalem là kết quả sự đoán xét của Đấng Christ, vì Ngài là quan án. Tuy nhiên, Mat Mt 24:17-19 dường như được nói ra với lòng thương xót, và hình ảnh Đấng Christ khóc cho thành Giêrusalem (23:37-39) dường như cho thấy số phận đó đã được định cho Giêrusalem rồi, và đã được khẳng định bởi vì thành này đã chối bỏ Đấng Christ.
2. Thế hệ sẽ chứng kiến những sự kiện nầy ứng nghiệm sẽ là một thế hệ về sau nầy, một thế hệ sống vào thời điểm những sự kiện đó được khởi đầu (24:34).
Nhiều nhà giải nghĩa khác đã viết rằng "dòng dõi nầy" (24:34) có nghĩa là:
- Những người sống thời bấy giờ
- Chủng tộc Do thái
- Loài tạo vật
- Nhân loại
- Thế hệ các tín đồ
9 Sự kiện KhKh 22:7, 12, 20 đã được viết ra khoảng 25 năm sau sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 S.C. tác động thế nào đến Thuyết Sự Đoán Xét về sự tái lâm của Đấng Christ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thuyết Sự Hoán Cải . Đấng Christ đến trong lòng mỗi người tin Ngài là một lẽ thật vinh diệu (CoCl 1:27), nhưng Thuyết Sự Hoán Cải lẫn lộn lẽ thật nầy với sự trở lại đích thân theo nghĩa đen của Đấng Christ. Mỗi câu Kinh Thánh nào nói về sự tái lâm của Đấng Christ đều bác bỏ thuyết nầy. (Xem Cong Cv 24:15; CoCl 3:4; Tit Tt 2:13 và nhiều câu Kinh Thánh khác nữa.)
Thuyết Sự Chết . Thuyết nầy nghe có vẻ thật hợp lý. Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng sự chết là lai thế học cá nhân bởi vì khi một người chết đi, thì đó chính là thời điểm sau rốt của bản thân người ấy. Cũng chính xác khi nói rằng khi một người chết đi, thì sự hiện ra của Đấng Christ đã xảy ra đối với người ấy (ICo1Cr 5:8). Tuy nhiên, không được lẫn lộn điều nầy với sự sống lại của kẻ chết khi Đấng Christ tái lâm (ITe1Tx 4:16-17).
10. (IITe 2Tx 4:16-17 nói ba điều gì sẽ xảy ra ngược lại với Thuyết Sự Chết bởi vì đó là những điều không xảy ra cho từng cái chết của Cơ đốc nhân? Bạn hãy viết những điều ấy ra đây theo thứ tự của phân đoạn Kinh Thánh nầy.
a.............................................................................................................................
b..............................................................................................................................
c...............................................................................................................................
11 Định nghĩa ngắn gọn Thuyết Sự Chết.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thuyết Hậu Thiên Hy Niên . Thuyết Hậu Thiên Hy Niên cho rằng thế gian sẽ ngày càng tốt đẹp hơn cho đến khi Đấng Christ trở lại. Thuyết nầy dạy rằng Đấng Christ sẽ thực sự trở lại trần gian về mặt thuộc thể, khiến kẻ chết sống lại và đoán xét kẻ ác.
Đọc IIPhi 2Pr 3:3-13. Đây là một trong những phân đoạn Kinh Thánh mà thuyết nầy căn cứ vào. Câu 8 được xem là bằng chứng để cho rằng nước một ngàn năm bình an được đề cập trong KhKh 20:6 là không cần thiết. Câu 10 được cho là câu chứng tỏ sự tái lâm của Đấng Christ và sự hủy diệt thế gian nầy sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Nhưng lưu ý rằng trong Khảihuyền 20, thời kỳ thiên hy niên được đề cập đến sáu lần:
1. Satan bị xiềng trong 1000 năm (c.2).
2. Sự lừa dối của Satan sẽ ngưng trong 1000 năm (c.3).
3. Các thánh đồ được sống lại sẽ cai trị 1000 năm với Đấng Christ (c.4).
4. Thời kỳ 1000 năm giữa hai sự sống lại (c.5).
5. Sự cai trị 1000 năm của các thánh đồ phục sinh cùng với Đấng Christ (c.6).
6. Satan được thả ra sau 1000 năm (c.7).
Danh sách nầy, khi được kết hợp cùng với những câu Kinh Thánh trưng dẫn về sự đoán xét và sự cai trị của Đấng Christ trên các dân (Mat Mt 25:32; KhKh 5:9-10), dường như cho thấy rõ rằng nước trung gian một ngàn năm sẽ có thật trên thực tế.
Thuyết Vô Thiên Hy Niên . Thuyết nầy được đưa ra bởi một số giáo hội cải chánh truyền thống. Nói đơn giản là những người theo thuyết nầy tin rằng sẽ không có nước thiên hy niên. Họ tin thế gian sẽ tiếp tục như hiện nay, với thiện và ác tồn tại bên cạnh nhau cho đến khi Đấng Christ trở lại trong quyền năng để khiến kẻ chết sống lại, đoán xét thế gian và mở đầu ra một nước đời đời.
Hoyt dành chương tám cho nước trung gian, là nước sẽ đến trong thiên hy niên, nên tôi sẽ dành phần bình luận lại cho đến lúc ấy.
Những Tà Thuyết
Hoyt 54-55
Đã có nhiều nỗ lực để "thanh minh" cho sự phục sinh của Đấng Christ. Một số những nỗ lực là của kẻ thù Đấng Christ (Mat Mt 28:3); còn lại là của những Cơ đốc nhân phái tự do, là những người xem các sách Tin Lành là bộ sưu tập các lời truyền khẩu của hội thánh thời sơ khai. Hoyt đề cập đến ba trong số các thuyết nầy.
Thuyết Chưa Bao Giờ Rời Khỏi . Thuyết nầy có ba dạng:
1. Thi thể của Đấng Christ đã bị đánh cắp.
2. Đấng Christ chỉ bị ngất, rồi sau tỉnh lại.
3. Linh của Đấng Christ đã hiện ra với các môn đồ chứ không phải là chính thân thể của Ngài.
Cả ba hình thức nầy đều ở trong cái mà Hoyt gọi là "Thuyết Chưa Bao Giờ Rời Khỏi." Nguồn gốc hình thức đầu của thuyết nầy được tìm thấy trong 28:11-15. Các lính canh đã được hối lộ để nói rằng thi thể Đấng Christ đã bị đánh cắp.
Hình thức bất tỉnh của thuyết nầy cho rằng Đấng Christ đã được đem xuống khỏi thập tự giá trước khi Ngài chết thực sự. Đang khi nằm trong mộ, Ngài đã hồi tỉnh. Thuyết nầy bỏ qua ngọn giáo đã đâm vào hông Ngài, những lính canh gác mộ Ngài, và hòn đá nặng đã niêm lối vào. Thuyết nầy có vẻ ngớ ngẩn biết bao bên cạnh những lời nói tin quyết của Phierơ: "Khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, thì chẳng phải là những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài" (IIPhi 2Pr 1:16).
Ngày nay, có một thuyết phổ biến hơn, được những người theo phái tự do tin theo, cho rằng Đấng Christ hiện là một linh đơn thuần, và như thế sẽ không bao giờ có chuyện chính Ngài đích thân tái lâm. Muốn giữ theo một quan điểm như thế, một người trước hết phải xem Kinh Thánh là truyền thống của hội thánh chứ không phải là sự khải thị của Đức Chúa Trời.
Thuyết Hiện Ra Bí Mật . Hiệp Hội Tháp Canh (The Watch Tower Society, những người phái Chứng Nhân Giêhôva) tin theo thuyết nầy. Họ tuyên bố rằng Đấng Christ đã trở lại trần gian trong năm 1874 và được giấu kín. Họ nói rằng Ngài hiện đang hành động, bí mật thiết lập vương quốc Ngài. 24:26 nói rằng: "Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin."
12 Giải thích cách bạn sẽ bác sự dạy dỗ cho rằng Đấng Christ đã đến bí mật trong năm 1874, nếu như có một vài tín hữu trong hội thánh đến hỏi bạn về thuyết nầy.
..............................................................................................................................
Những sai lầm khác của Chứng nhân Giêhôva được Hoyt nhắc đến hay ám chỉ đến gồm có:
1. Sự chết tức là sự tận diệt.
2. Thân thể Đấng Christ đã không sống lại.
3. Đấng Christ đã tái lâm trong một thân thể khác với thân thể mà Ngài đã từng sống trên trần gian nầy.
Thuyết Sự Khôn Ngoan Bí Mật . Thuyết nầy tuyên bố rằng những thông tin bí mật về sự tái lâm của Đấng Christ là những thông tin không có trong Kinh Thánh. Thật thú vị khi nhận định rằng lời tuyên bố như thế có lẽ đã có từ những thế kỷ đầu tiên của thời đại Tân Ước (Hoyt 55). Trong ICo1Cr 15:12-24, dường như Phao-lô đang giải quyết một nan đề tương tự trên một số phương diện nầy và khác trên một số phương diện kia so với lời tuyên bố sai lầm vừa được nêu trên: Nan đề về những người tuyên bố một kiến thức bí mật là Đấng Christ đã không sống lại. IIPhi 2Pr 2:1-3 và IICo 2Cr 11:13-15 cảnh cáo về những giáo sư giả như thế.
Giờ đây khi đã xem qua một thuyết khiếm khuyết và một số tà thuyết về sự tái lâm của Đấng Christ, chúng ta sẽ xem đến điều mà các học giả Tin Lành tin là quan điểm của Kinh Thánh.
QUAN ĐIỂM KINH THÁNH VỀ SỰ TÁI LÂM
Hoyt 55-58
Chủ Đề Trung Tâm Của Kinh Thánh
Hoyt 55-56
Trong những trang đầu của bài học nầy, chúng ta đã nghiên cứu những lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời với con người về Đấng Cứu Thế. Chủ đề trung tâm của Kinh Thánh là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một phần quan trọng trong chủ đề nầy chính là sự hiện ra lần thứ hai của Đấng Cứu Thế của Đức Chúa Trời, Đấng được gọi là Đấng Mêsia trong Cựu Ước.
13 Giải thích vì sao Đấng Christ được gọi là dòng dõi của người nữ.
..............................................................................................................................
14 Đọc ITi1Tm 2:14-15, rồi dùng lời của bạn giải thích ý nghĩa của những chữ trong câu sau: "(đờn bà) ... sẽ nhơn đẻ con mà được cứu rỗi."
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Có rất nhiều lời hứa trong Cựu Ước về sự hiện ra của Đấng Christ. (Xin nhớ rằng Cựu Ước không phân biệt rõ ràng giữa sự hiện ra lần thứ nhất với lần thứ hai của Đấng Christ. Tuy nhiên, chúng ta có thể xem lại và thấy rằng có một số lời hứa nầy liên hệ với sự hiện ra lần thứ nhất và một số khác chỉ liên quan với sự hiện ra lần thứ nhì mà thôi.) Trong trang 55-56, Hoyt đã liệt kê những lời hứa trong Cựu Ước và ghép với sự ứng nghiệm của mỗi lời hứa ấy trong Tân Ước.
15 Liệt kê câu Kinh Thánh cho mỗi một lời hứa trong tám lời hứa sau đây (liên quan đến sự hiện ra của Đấng Christ) theo đúng thể loại ở đây. (Ví dụ, tôi liệt kê SaSt 22:18 theo đúng thể loại của sách.)
a Sự hiện ra lần thứ nhất: ..................................................................................
b Sự hiện ra lần thứ nhì: 22:18; ........................................................
16 Vì Cựu Ước có những lời tiên tri liên quan đến cả sự hiện ra lần thứ nhất lẫn sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ, nên điều gì chưa rõ ràng về sự ứng nghiệm của những lời tiên tri đó vào thời điểm đã được nói ra?
...............................................................................................................................
Như bạn đã thấy trong giáo trình nầy, Tân Ước đầy dẫy những lời hứa về sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ.
17 Lời hứa cuối cùng trong Kinh Thánh về sự tái lâm là ở đâu?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Những Phần Chính Yếu Của Kinh Thánh
Hoyt 56-57
Chữ bible (kinh thánh) được rút ra từ chữ Hy-lạp biblos, là chữ dùng cho sách. Kinh Thánh là bộ sách gồm 66 quyển, mỗi quyển đều là một quyển hoàn chỉnh. Những sách nầy là một bộ tuyển tập các tác phẩm cổ của người Hêbơrơ và của Cơ đốc nhân, và chúng được sắp xếp theo một thứ tự để nói lên lịch sử của con người trong mối tương quan với Đức Chúa Trời.
Có nhiều cách để chia các sách trong Kinh Thánh. Người Do thái chia Kinh Thánh Cựu Ước ra thành 1) Sách Luật Pháp, 2) các sách Tiên Tri, và 3) các Sách Văn Thơ. Cơ đốc nhân chia Kinh Thánh Cựu Ước thành 1) Sách Lịch Sử, 2) các sách Văn Thơ, 3) Các sách Đại Tiên Tri và 4) Các sách Tiểu Tiên Tri. Các học giả thường chia Tân Ước thành 1) sách Lịch Sử, 2) các sách Thơ Tín Của Phao- lô, 3) các sách Thơ Tín Tổng Quát, và 4) sách Khải huyền.
Trong bài nầy, chúng ta quan tâm đến sự tái lâm của Đấng Christ. Điều nầy dẫn đến một cách phân chia khác cho Kinh Thánh. Chúng ta có thể lần theo ba điểm nhấn mạnh chính trong sự khải thị về sự hiện ra của Đấng Christ như sau:
1. Cựu Ước: Ngài sẽ đến.
2. Các sách Tin Lành: Ngài đã đến.
3. Công-vụ, các sách Thơ Tín, Khảihuyền: Ngài sắp trở lại.
18 Vì sao Hoyt hàm ý rằng năm sách đầu của Cựu Ước (Ngũ Kinh) chỉ lập nền tảng cho lời tiên dự ngôn về sự hiện ra của Đấng Christ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Trong sách Tin Lành Giăng, sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Mêsia vốn được trông đợi từ lâu (EsIs 53:1-12; MaMl 3:1) được công bố (GiGa 1:1, 14, 34-36), Đấng Christ được công bố là Con Đức Chúa Trời (1:34), và sự hiện ra lần thứ nhì được rao báo (14:1-3). Từ lâu, người ta đã công nhận rằng mỗi trước giả sách Tin Lành trình bày một phương diện khác nhau về cương vị của Đấng Christ. Trong bài tập tiếp theo là biểu đồ mà có ngày bạn sẽ cần đến để làm bố cục bài giảng.
19 Đặt mỗi câu Kinh Thánh sau vào đúng khung thích hợp trong biểu đồ:
1. 1:14
2. 19:10
3. 3:11
4. 2:2
CHỦ ĐỀ CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH VỀ ĐẤNG CHRIST

a. Mathiơ: Đấng Mêsia, Vua của dân Do thái
b. Mác: Đầy Tớ Cao Trọng Của Đức Chúa Trời
c. Luca: Con Người Trọn Vẹn
d. Giăng: Đức Chúa Trời Thành Nhục Thể
Bạn sẽ tìm thấy nhiều câu Kinh Thánh khác trong mỗi sách Tin Lành để hỗ trợ cho chủ đề được nêu ra trong biểu đồ trên.
Sau Sự Phục Sinh của Chúa Jesus, các trước giả Tân Ước bắt đầu hiểu ra lời tiên tri Cựu Ước đã được ứng nghiệm như thế nào. Bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, họ đã bày tỏ một lẽ thật mới về sự hiện ra lần thứ hai của Đấng Christ. Đấng Christ đã hứa ban sự soi dẫn nầy cho các môn đồ Ngài trong 16:13 (RSV): "Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến." Và Phao-lô cho biết ông đã nhận được sự soi dẫn nầy: "Tin lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jesus Christ" (GaGl 1:11-12).
Những lời tuyên bố trực tiếp như thế về sự khải thị khiến cho Lời Đức Chúa Trời có uy quyền lớn lao đối với những Cơ đốc nhân nào công nhận Kinh Thánh là đúng. Tuy nhiên, những người chưa tin Chúa thoạt đầu thường có ấn tượng với từng trải cá nhân của bạn hơn là với những lời tuyên bố của Kinh Thánh.
Hai người bạn thân đang ngồi ăn tối với tôi. Một người là hiệu trưởng trường trung học Hồi giáo, người kia là một nhà truyền giáo trẻ tuổi người Anh quốc. Quan điểm của Cơ đốc giáo và Hồi giáo về sự cứu rỗi đã được họ đem ra tranh luận qua lại với nhau, một hồi sau thì người Hồi giáo hỏi như vầy: "Bạn ơi! Làm sao bạn biết những gì bạn đang tin là những điều đúng?" Nhà truyền giáo trả lời: "Bởi vì điều đó được viết trong Kinh Thánh." Người Hồi giáo đáp lại: "Đó cũng chính là cách khiến tôi biết những gì mình đang tin là đúng; điều đó được viết trong Kinh Koran."
Vài tuần sau, khi đang đi băng qua cánh đồng, tôi hỏi người bạn Hồi giáo nầy rằng: "Mustack ơi, anh đã bao giờ có được một từng trải tôn giáo với Đức Chúa Trời để rồi hiện anh biết rằng mình đã được cứu rồi không?" Câu hỏi nầy đã đem lại cho tôi cơ hội chia xẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi với Đấng Christ mà khiến cho anh đồng cảm và quan tâm. Anh yên lặng một chút rồi đáp: "Chưa. Trong tôn giáo của tôi, tôi phải đợi đến sau khi chết, cho đến khi những việc thiện và việc ác của tôi được cân bằng với nhau, thì tôi mới biết mình được cứu hay không."
20 Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu nào đúng nhất cho câu nầy: Những lời hứa của các trước giả Tân Ước về sự tái lâm của Đấng Christ là kết quả của việc họ
a) nhận được khải thị mới bởi Đức Thánh Linh.
b) hiểu được lời tiên tri trước kia trong ánh sáng phục sinh của Đấng Christ.
c) nhớ lại lời của chính Đức Chúa Jesus Christ.
d) nhận được sự soi dẫn từ tất cả những điều trên đây.
Sự Phát Triển Tiệm Tiến
Hoyt 57-58
Tại đây, chúng ta trình bày một sơ đồ dựa trên nhận định của Hoyt trong phần nầy. Sơ đồ của chúng ta có phần nào lặp lại nhưng cũng bổ sung cho biểu đồ của Hoyt ở cuối phần nầy. (trang 58). Chúng tôi trình bày sơ đồ để làm thị cụ giúp hiểu thêm qua hình ảnh về sự phát triển tiệm tiến của sự khải thị về sự hiện ra của Đấng Christ .
SỰ HIỆN RA CỦA ĐẤNG CHRIST

Cựu Ước
- Công bố sự hiện ra
- Những chi tiết mâu thuẫn
- Nhận biết được chỉ một sự hiện ra
- Đã đến
- Sẽ hiện đến một lần nữa
Các Sách Thơ Tín
Khảihuyền
- Sự Cất Lên
- Sự Cai Trị


Công Tác Nhiệm Ý. Trong mỗi phần nhỏ trong sách giáo khoa của bạn (Cựu Ước, Các Sách Tin Lành, Các Sách Thơ Tín, Khảihuyền), gạch dưới những chữ và những cụm từ tương ứng trực tiếp nhất với những cụm từ trong mỗi phần như trên sơ đồ nầy của chúng ta.
Những lời hứa trong Cựu Ước liên quan đến sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ được nhìn thấy trong Tân Ước gồm có:
- Sự giáng sanh của Ngài bởi nữ đồng trinh (EsIs 7:14; Mat Mt 1:18-25)
- Đời sống và chức vụ của Ngài (EsIs 61:1-2; LuLc 4:16-22)
- Sự chết chuộc tội của Ngài (EsIs 53:7-8; Cong Cv 8:32-35)
- Sự phục sinh của Ngài (Thi Tv 16:8-11; Cong Cv 2:25-32)
Trong các sách Thơ Tín, chúng ta thấy sự khác nhau giữa sự hiện ra của Đấng Christ trong tương lai để đón rước các thánh đồ Ngài (ITe1Tx 4:16-17) với sự trở lại của Ngài trong tương lai để thiết lập vương quốc (RoRm 15:12; ICo1Cr 15:25; IITi 2Tm 2:12).
Trong sách Khải huyền, cụm từ thứ nhất nói về sự hiện ra lần thứ hai của Đấng Christ đã được phân biệt với cụm từ thứ nhì nói về sự hiện ra lần thứ nhì của Ngài. Cụm từ thứ nhất được nói đến trong KhKh 3:3. (Chữ sự cất lên đã được những người Tin Lành dùng để nói về sự mô tả của cụm từ thứ nhất nầy trong ITe1Tx 4:17, khi các thánh đồ của Đấng Christ sống lại để gặp Ngài tại chốn không trung.) Cụm từ thứ hai nói về Sự Tái Lâm được mô tả trong KhKh 19:1-16, khi Đấng Christ trở lại trần gian nầy để đoán xét Anti Christ và thiết lập vương quốc Ngài.
Hãy khảo sát biểu đồ ở trang 58 sách giáo khoa. Đánh dấu hỏi (?) sau mục "Sự Sống Lại Của Các Thánh Đồ Cựu Ước." Điều nầy sẽ chỉ ra rằng Thiessen, Strong, và nhiều học giả khác tin các thiên sứ Cựu Ước sẽ sống lại cùng với các thánh đồ của hội thánh vào lúc Hội Thánh được Cất Lên. Điều nầy sẽ được thảo luận chi tiết sau, nhưng tôi muốn bạn biết về điều ấy ngay bây giờ.
LỜI CHỨNG CỦA CỰU ƯỚC CHO SỰ TÁI LÂM
Hoyt 58-62
Đọc cẩn thận những gì Hoyt nói trong đoạn đầu của phần nầy, và xem những khúc Kinh Thánh ông trưng dẫn. Dầu không một câu Kinh Thánh nào trong những câu nầy tuyên bố Đấng Christ sẽ đến hai lần, nhưng trong những câu nầy có những lời hứa về cả sự hiện ra lần thứ nhất lẫn sự hiện ra lần thứ hai của Đấng Christ.
Sự Lúng Túng Cho Các Học Giả Cựu Ước
Hoyt 59-60
Nhiều khi những lời dự ngôn của Cựu Ước về sự hiện ra của Đấng Christ là những lời hứa về Đấng Mêsia cao trọng. Hoyt đã kết hợp nhiều lời hứa nầy lại trong một phân đoạn ở trang 59. Một thầy tế lễ Do thái hẳn có thể rất bối rối trước những lời hứa như thế. Đấng Mêsia được cho biết rằng Ngài là "Đức Chúa Trời Quyền Năng" và cầm quyền tể trị đời đời.
Nhiều lần, Cựu Ước đã hứa trái ngược lại về một Đấng Mêsia thấp hèn, chịu nhiều thương khó. Một lần nữa, Hoyt đã kết hợp một số lời hứa lại trong một phân đoạn (trang 59-60). Đọc kỹ phân đoạn nầy ở phần Đấng Mêsia thấp hèn, và để ý xem phân đoạn nầy tương phản thế nào so với đoạn nói về Đấng Mêsia cao trọng.
21. Giải thích thái độ lúng túng của những học giả thời Cựu ước khi nói đến những lời tiên tri về Đấng Mêsia là điều rất hợp lý?
..............................................................................................................................
Những Nan Đề Nghiêm Trọng Trong Sự Giải Nghĩa
Hoyt 60
22 Vì sao các tiên tri Cựu Ước không có được sự hiểu biết đầy đủ hơn về những lời tiên tri của mình? (Xem IPhi 1Pr 1:10-11; DaDn 12:8-9.)
...................................................................................................................................
23. Kinh Thánh Tân Ước khẳng định thế nào về vấn đề người dân tầm thường trong thời Đấng Christ đã không hiểu rõ những lời dự ngôn về Đấng Christ rằng Ngài đến để chịu chết. ............................................................................................................
...................................................................................................................................
24 Vì sao những giáo sư Do thái (các rabbis) tin rằng có hai Đấng Mêsia sẽ xuất hiện?
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
25 Một số các giáo sư Do thái cảm thấy những lời dự ngôn về Đấng Mêsia liên quan đến sự thương khó (như những câu trong EsIs 53:1-12) đã chỉ về................................... chứ không phải chỉ về một người.
Lưu ý: Thuyết nầy hiện vẫn còn được một số học giả phái tự do tin theo .
Lời Giải Thích Đúng Đắn Cho Vấn Đề Này
Hoyt 60-61
26. Tân Ước giải nghĩa thế nào về sự ứng nghiệm những lời dự ngôn trong Cựu Ước về một Đấng Mêsia chịu thương khó và về Đấng Mêsia đến làm vua.
.................................................................................................................................
Sự Xác Nhận Của Các Phân Đoạn Cựu Ước
Hoyt 61
27 Ở trang 61, Hoyt phác họa bốn mục hữu ích để chúng ta nghiên cứu những lời dự ngôn của Cựu Ước về sự hiện ra của Đấng Christ. Tóm tắt ngắn ý nghĩa của chúng.
a Nguyên tắc.............................................................................................................
b Tỷ lệ...................................................................................................................
c Kiểu mẫu............................................................................................................
d Nghịch lý..................................................................................................................
Yếu Tố Tùy Thuộc Vào Con Người
Hoyt 61-62
Đọc thật kỹ những gì Hoyt nói trong phần nầy về bản chất của lời tiên tri. Sinh viên phải nhớ rằng lời tiên tri vẫn chưa được hiểu trọn mãi cho đến khi lời ấy được ứng nghiệm. Mãi Cho đến sau khi Đấng Christ chịu chết, các môn đồ Ngài vẫn không hiểu được sự giải nghĩa đầy đủ về những lời tiên tri nói đến sự chết của Ngài (LuLc 24:25-27).
Những điều Hoyt nói trong mục Sự tùy thuộc vào con người về sự hiện ra của Đấng Christ tùy thuộc vào sự ăn năn và hoán cải của Ysơraên cũng có thể đem áp dụng cho đời sống của chính chúng ta. Vai trò của mỗi tín đồ là phải góp phần làm cho sự tái lâm của Đấng Christ mau đến bằng cách chính mình vâng lời Ngài và rao truyền Tin Lành cho Ngài.
28 Cơ đốc nhân chúng ta nên phản ứng thế nào với việc bỏ qua yếu tố thời gian trong lời tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ?
....................................................................................................................................
Nhiều trước giả hiện đang còn sống đã viết nhiều tác phẩm về lời tiên tri, về Anti Christ, vân vân..., mà đến nay rõ ràng là đã lỗi thời. Sự giảng đạo của chúng ta phải giữ đúng theo Kinh Thánh và tránh những phỏng đoán theo cảm tính. Tôi nhớ mình có nghe một bài giảng "Có phải Mussolini là Anti Christ không?" và "Có phải Stalin là Anti Christ không?" Cả hai đều đã mồ yên mả đẹp. Một tác phẩm bán chạy nhất gần đây trong lĩnh vực tôn giáo, The Late Great Planet Earth, đã không ngần ngại nêu tên nước Nga là cường quốc từ phương bắc sẽ tràn vào Israel. Riêng bản thân tôi, tôi đồng ý với phần lớn những gì tác giả đã nói, nhưng tôi cảm thấy tác giả đã đã mắc sai lầm khi đi quá xa so với những gì Kinh Thánh đã tuyên bố, cả trong việc nêu ra những tên gọi lẫn trong việc đặt ra một thời biểu dứt khoát cho sự hiện ra của Đấng Christ (Mac Mc 13:32). Nếu bạn tránh được lối tiếp cận nầy, bạn có thể giảng về lời tiên tri mà không phải sợ có cảm giác luôn hổ thẹn về những bài giảng trong quá khứ của mình.
LỜI CHỨNG CỦA TÂN ƯỚC CHO SỰ TÁI LÂM
Hoyt 62-65
Hoyt bắt đầu phần nầy bằng cách nói rằng từ ngữ Tái Lâm không xuất hiện trong Tân Ước. Chữ Sự Cất Lên (Rapture) cũng vậy. Nhưng những từ nầy diễn tả thật súc tích những ý tưởng mà chúng được liên kết với những sự kiện được dạy trong Kinh Thánh. Chữ Rapture chỉ về việc "cất lên" của các thánh đồ để được gặp Đấng Christ tại chốn không trung, và chữ Tái Lâm chỉ về việc Đấng Christ đích thân trở lại trần gian.
29 Lưu ý cẩn thận những ý nghĩa cụ thể của của chín chữ Hy-lạp ở trang 63-64 trong sách giáo khoa của bạn; kế đó hãy ghép thuộc lòng mỗi chữ Hy-lạp với ý nghĩa cụ thể của nó.
1) Đi từ nơi nầy đến nơi khác
2) Người đã đến
3) Sự khải thị
4) Sự đi đến và sự hiện diện
5) Việc đi xuống hay giáng xuống
6) Đem ra ngoài ánh sáng, việc hiện ra
7) Cho thấy hay hiện ra, hiển lộ
8) Nhìn thấy bằng mắt
9) Người đi đến
Trong số những từ trên, parousia là chữ thường được dùng nhất trong thần học để chỉ về sự Tái Lâm. Tôi nghĩ thật tốt khi bạn đã gặp những chữ nầy nhiều lần, vì chúng sẽ thường xuyên xuất hiện trong văn phẩm thần học mà bạn sẽ có dịp đọc. Tuy nhiên, xin đừng căng thẳng vì tôi không có ý hỏi bạn những từ nầy trong bất cứ bài kiểm nào. Nhưng xin ghi nhớ chữ parousia.
BẢN CHẤT TỔNG QUÁT CỦA SỰ TÁI LÂM
Hoyt 65-71
Sự tái lâm của Đấng Christ mang bản chất thực tiễn cơ bản. Hoyt đã tóm tắt tính thực tế của sự kiện nầy là:
- Sự giống nhau về thân vị: Chính Jesus nầy.
- Mang nghĩa đen trong bản thể: Cách thức giống y như nhau
- Tính hữu hình thuộc thể: Mọi mắt đều xem thấy.
30 Dựa vào những hàm ý trong phần tóm tắt trên, điền những từ còn thiếu vào câu sau:
Chính............................................. sẽ đích thân trở lại trần gian nầy và được mọi người trên trần gian nầy đều......................................................................
31 Dựa vào phần nghiên cứu mục "Cách Thức Đặc Biệt" trong Hoyt, điền những chữ còn thiếu vào những câu sau:
Mỗi ngày càng khiến chúng ta gần hơn với sự hiện ra của Đấng Christ; do vậy, việc đó mang tính....................................................................................................
Đấng Christ sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm, do vậy, sự hiện ra của Ngài mang tính........................................................................................
Vì con người không trông Ngài, nên sự hiện ra của Ngài sẽ.................................. Phao-lô đã hứa rằng Đấng Christ sẽ tiêu diệt mọi kẻ đã bắt bớ các thánh đồ; như vậy, sẽ có phương diện.......................................... trong sự hiện ra của Ngài. Kinh Thánh không nói rằng "sẽ đến ngay," nhưng Ngài sẽ đến.......................................... Kẻ ác và tội nhân sẽ thấy rằng sự hiện ra của Ngài là.....................................................
32 Ngay cả thiên sứ trên thiên đàng cũng không biết thời điểm chính xác khi Đấng Christ tái lâm. Theo Hoyt (trang 68), Thời Đại Hội Thánh hiện nay liên hệ thế nào với sự kiện là chúng ta tuyệt đối không thể biết được thời điểm chính xác của sự hiện ra của Đấng Christ? ...............................................................................................
..............................................................................................................................
33 Sử dụng dữ kiện của Hoyt (trang 68-70) để điền những chữ thiếu vào đoạn văn sau:
Vì Đấng Christ vẫn chưa đến để cai trị thế gian nầy, và vì những sự kiện nhất định của thời kỳ sau rốt vẫn chưa xảy ra, nên chúng ta nói sự hiện ra của Ngài vẫn còn trong.................................................. Khi đang còn sống trên đất nầy, Đấng Christ đã từ chối ấn định ngày Ngài trở lại. Ngay sách Khảihuyền cũng không ấn định một kỳ hạn cho sự hiện ra của Ngài. Thời điểm chính xác vẫn................................... , và những ai cố gắng ấn định ngày cho sự hiện ra của Ngài đều luôn thất bại. Theo nhãn quan của Đức Chúa Trời, sự tái lâm của Đấng Christ sẽ là..................................... kế tiếp. Điếu đó làm cho nhiều người khó hiểu vì KhKh 1:3 tuyên bố hơn 1900 năm trước rằng: "Thì giờ đã gần rồi." Tuy nhiên, chúng ta dùng từ ngữ........................................ để chỉ ra rằng Ngài có thể đến vào bất cứ thời điểm nào. Chữ quá độ được dùng để nói lên rằng sự hiện ra của Ngài sẽ kết thúc một thời đại và bắt đầu một thời đại khác. Chúng ta được báo trước rằng việc trì hoãn sự tái lâm của Đấng Christ, là việc dường như................................., thực ra là sự thể hiện lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời bằng cách dành thời gian cho con người ăn năn.
SỰ HIỆN RA TIỀN THIÊN HY NIÊN CỦA ĐẤNG CHRIST
Hoyt 70
Chúng ta tin nơi sự tái lâm tiền thiên hy niên của Đấng Christ. Nói vậy có nghĩa là gì? Có bốn sự kiện lớn được báo trước cho thời kỳ sau rốt: 1) Cơn Đại Nạn, 2) Thiên Hy Niên (nước trung gian), 3) Sự đoán xét tại Tòa Lớn Và Trắng, và 4) Nước đời đời. Xảy ra trước tất cả những sự kiện đó sẽ là Sự Cất Lên (Đấng Christ cất các thánh đồ Ngài lên). Có lẽ biểu đồ về bốn sự kiện trọng đại nầy sẽ giúp bạn hiểu ý tôi muốn nói. Tôi đã đặt các biến cố trong biểu đồ theo chiều kim đồng hồ đúng theo thứ tự thời gian mà hầu hết các học giả đều cho là sẽ xảy ra như thế:
1
CƠN ĐẠI NẠN
2
THIÊN HY NIÊN
3
SỰ ĐOÁN XÉT
Hết thảy những người theo thuyết tiền thiên hy niên đều nghĩ Đấng Christ sẽ đến trần gian giữa khoảng Cơn Đại Nạn và Thiên Hy Niên. Những người theo thuyết hậu thiên hy niên cho rằng Đấng Christ sẽ đến trần gian vào giữa khoảng Thiên Hy Niên và Sự Đoán Xét. Những người theo thuyết vô thiên hy niên bỏ qua Thiên Hy Niên và đặt những sự kiện còn lại theo thứ tự thời gian như trên biểu đồ của chúng ta.
Đọc kỹ những điều Hoyt nói ở trang 71. Bạn sẽ thấy ông đặt cả hai giai đoạn trong sự hiện ra lần thứ hai của Đấng Christ vào trước Thiên Hy Niên. Tuy nhiên, ông dành phần bàn luận về thời gian của Sự Cất Lên với phần nói đến Cơn Đại Nạn lại cho chương tới.
Tôi mong bạn thấy những bài học nầy thú vị cũng như có nhiều thông tin bổ ích.Điều quan trọng là bạn áp dụng những kiến thức đã học vào lời làm chứng của bạn cho Đấng Christ.
25 năm trong đời tôi đã tiếp xúc với người chưa tin Chúa hơn là với Cơ đốc nhân. Tôi chưa bao giờ bị người chưa tin Chúa từ chối nghe tôi nói về quan điểm Cơ đốc của tôi nếu như trước hết hỏi người ấy về quan điểm tôn giáo của người ấy. Tôi không tranh cãi quan điểm của người ấy, cũng không bày tỏ rằng tôi không đồng ý với họ. Tôi chỉ lắng nghe. Đến một lúc nào đó tôi mới nói: "Tôi tin... " và đưa ra những lời chứng đạo cá nhân về những việc Đấng Christ đã làm cho tôi. Lời chứng tích cực của bạn sẽ tạo ấn tượng cho người ta .

Bài tự trắc nghiệm
Trước tiên, bạn làm hết cả bài kiểm, sau đó mới kiểm lại bài làm. Nếu thấy có lỗi sai, hãy tìm xem vì sao bạn làm sai.
CÂU CHỌN LỰA. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi bằng cách khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đó.
1. Dường như Cựu ước dự ngôn về cả Đấng Mêsia chịu thương khó lẫn về Đấng Mêsia là vua. Sự ứng nghiệm trong Tân Ước chỉ ra rằng những lời dự ngôn của Cựu Ước
a) chỉ về Ysơraên.
b) chỉ về hai Đấng Mêsia.
c) phải được hiểu theo nghĩa thuộc linh.
d) chỉ về một Đấng Mêsia sẽ hiện đến hai lần.
2 Từ ngữ Sự Cất Lên và Sự Tái Lâm
a) chỉ được tìm thấy trong những thơ tín của Phao-lô.
b) được tìm thấy trong các sách Tin Lành và trong các sách thơ tín.
c) là những từ ngữ có liên kết với những sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
d) được tìm thấy trong những khái niệm vô thiên hy niên,
3 Chữ Hy-lạp parousia là từ ngữ thường được dùng nhất trong thần học về sự tái lâm của Đấng Christ. Chữ nầy nói cụ thể đến
a) sự đi đến và sự hiện diện.
b) việc đi xuống hay giáng xuống.
c) cho thấy hay hiện ra.
d) sự khải thị.
4 Đấng Christ đã không ấn định ngày Ngài hiện đến. Chúng ta nói ngày ấy gần đến; điều nầy có nghĩa ngày ấy
a) không thể trốn khỏi.
b) sẽ đến với sự vinh hiển đời đời.
c) trong lúc không ai mong đợi
d) có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
5 Sự tái lâm của Đấng Christ sẽ chấm dứt ngày (thời đại hay sự cai trị) của con người và bắt đầu ngày của Đức Chúa Trời; một trật tự mới của muôn vật sẽ được mở ra. Phương diện nầy trong sự tái lâm của Ngài là
a) tính gần đến.
b) tính quá độ (tính chuyển tiếp).
c) tính vị lai.
d) tính nhơn từ.
TRẢ LỜI NGẮN. Dùng vở của bạn để viết những câu trả lời nào cần có thêm khoảng trống. Không nhất thiết lúc nào cũng phải viết những câu cú hoàn chỉnh.
6 Thuyết nào nói rằng sự tái lâm của Đấng Christ là vào ngày Lễ Ngũ Tuần, qua sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7 Nêu tên năm thuyết nói về sự tái lâm của Đấng Christ mà Hoyt kể là khiếm khuyết nhưng không hoàn toàn là tà thuyết.
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................
8 Viết một đoạn văn ngắn, trình bày sự khải thị tiệm tiến về sự hiện đến của Đấng Christ đã được ban cho như thế nào trong Kinh Thánh.
...................................................................................................................................
..............................................................................................................................
9 Làm thể nào chúng ta xác định được lời tiên tri dự ngôn trong Cựu Ước là chỉ về sự hiện đến lần thứ nhất hay lần thứ hai của Đấng Christ?
...................................................................................................................................
..............................................................................................................................
10 Bốn sự kiện trọng đại được báo trước cho thời kỳ sau rốt là Cơn Đại Nạn, Thiên Hy Niên, Sự Đoán Xét, và Tình Trạng Đời Đời. Những người theo thuyết tiền thiên hy niên nghĩ sự tái lâm trần gian của Đấng Christ sẽ xảy ra vào giữa khoảng hai sự kiện nào trong số bốn sự kiện trên?
...................................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Giải đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Một người trong dòng dõi người nữ sẽ tiêu diệt Satan, nhưng người ấy sẽ chịu thương khó bởi sự chống trả của Satan.
2. Câu trả lời của bạn. Để được chính xác, hãy kiểm lại với Kinh Thánh.
3.
a. 2
b. 1
c. 3
4. Thuyết nầy dạy rằng Sự Tái Lâm đã xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần thông qua sự ban cho Thánh Linh.
5.
a. Khi nào đền thờ sẽ bị phá hủy?
b. Sẽ có dấu hiệu gì về sự hiện ra của Đấng Christ và về ngày tận thế?
6. Sự rao giảng Tin Lành cho mọi dân tộc.
7. Cơ đốc nhân không được tin rằng những sự kiện nầy trước đó đã đi kèm theo với sự hiện ra của Đấng Christ.
8. Thuyết nầy dạy rằng Đấng Christ đã trở lại vào năm 70 S.C. vào lúc sự phá hủy thành Giêrusalem.
9. Sự kiện nầy khiến không thể đồng nhất hóa sự tái lâm của Đấng Christ với sự phá hủy thành Giêrusalem vào năm 70 S.C.
10.
a Chúa sẽ từ thiên đàng giáng xuống.
b Chúa sẽ khiến những kẻ đã chết trong Ngài sống lại.
c Những người tin Ngài mà còn đang sống sẽ được biến đổi trở nên không hề chết.
11. Thuyết Sự Chết dạy rằng sự hiện ra lần thứ nhì duy nhất của Đấng Christ ấy là sự hiện ra của Ngài để đón linh hồn của mỗi tín đồ qua đời về với Ngài.
12. Câu trả lời của bạn. Cần phải nêu ra rằng Mat Mt 24:26 cho thấy chúng ta đừng nên chú ý đến những người nói rằng Chúa Jesus đang ẩn trú ở một nơi nào đó trên trần gian nầy (như là trong đồng vắng hay trong nhà) và rằng không một ai biết ngày hoặc giờ mà Chúa Jesus hiện ra (24:36-44).
13. Những chữ dòng dõi người nữ trong SaSt 3:15 hàm ý Sự Giáng Sinh Bởi Nữ Đồng Trinh. Chúa Jesus được gọi là dòng dõi người nữ vì Ngài không có một người cha thiên nhiên. Thân thể Ngài được hình thành trong Mari bởi công việc của Đức Thánh Linh.
14. Chính nhờ việc có con mà người nữ đã có thể sinh ra Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế.
15.
a. PhuDnl 18:15; Thi Tv 10:4; EsIs 53:1-12; MiMk 5:2.
b. SaSt 22:18; 49:10; Thi Tv 2:6-9 và EsIs 9:6-7; DaDn 7:13-14.
16. Sự kiện là sẽ có hai sự hiện ra của Đấng Christ.
17. Trong KhKh 22:20.
18. Vì những lời dự ngôn về sự hiện ra của Đấng Christ trong Ngũ Kinh là kém trực tiếp hơn trong các sách về sau nầy của Kinh Thánh Cựu Ước.
19.
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
20.
d) nhận được sự soi dẫn từ tất cả những điều trên đây.
21. Vì dầu Cựu Ước bày tỏ nhiều chi tiết về việc Đấng Christ đến trần gian nầy và phác họa cả Đấng Mêsia chịu thương khó và bị chối bỏ lẫn một Đấng Mêsia là vua, nhưng không chỗ nào nói rằng Ngài sẽ đến hai lần.
22. Vì sự hiểu biết đầy đủ hơn về những lời ấy vẫn chưa được ban cho con người mãi cho đến kỳ sau rốt.
23. Câu trả lời của bạn. Tình trạng bối rối của những người được đề cập đến trong GiGa 12:32-34 trước những lời Đấng Christ tiên báo về sự chết của Ngài đã khẳng định cho sự thật nầy.
24. Vì những lời tiên tri chỉ về Đấng Mêsia chịu thương khó và Đấng Mêsia trị vì, nên các rabbi cho rằng chúng chỉ về hai Đấng Mêsia.
25. Ysơraên.
26. Tân Ước giải thích rằng những lời dự ngôn về sự thương khó (như là EsIs 53:2-6) đã được ứng nghiệm trong sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ, và rằng những lời dự ngôn liên quan đến quyền năng và vinh hiển sẽ được ứng nghiệm trong lần hiện ra thứ hai của Ngài.
27.
a. Mọi lời dự ngôn không ứng nghiệm cho lần hiện ra thứ nhất thì chỉ về lần hiện ra thứ nhì.
b. Những lời dự ngôn về sự hiện lần thứ nhì vượt trội những lời dự ngôn về sự hiện ra lần thứ nhất, với tỉ lệ 8/1.
c. Những lời dự ngôn về sự hiện ra lần thứ nhất được ứng nghiệm theo nghĩa đen; do đó, chúng ta có thể tin rằng những lời dự ngôn về sự hiện ra lần thứ nhì cũng báo trước một sự hiện đến theo nghĩa đen.
d. Nhiều người chấp nhận những lời dự ngôn về sự hiện ra lần thứ nhất nhưng bác bỏ những lời tiên tri về sự hiện ra lần thứ hai của Ngài.
28. Yếu tố nầy làm cho sự tái lâm của Đấng Christ có thể xảy ra trong bất cứ khoảnh khoắc nào, nên chúng ta phải luôn luôn sống xứng đáng với sự hiện ra của Ngài.
29.
a. 9
b. 1
c. 5
d. 2
e. 4
f. 3
g. 7
h. 6
i. 8
30. Đấng Christ, trông thấy.
31. tiệm tiến, kín đáo bí mật, bất ngờ, tiêu diệt, thình lình, không thể trốn khỏi.
32. Thời Đại Hội Thánh liên hệ trực tiếp với sự kiện nầy ở chỗ: chúng ta tuyệt đối không khẳng định được độ dài chính xác khoảng thời gian của Thời Đại Hội Thánh.
33. tương lai, chưa được bày tỏ, bước chủ yếu, gần đến, bị trì hoãn rất lâu.

Hội Thánh Và Sự Tái Lâm Của Đấng Christ
Chương Năm trong sách giáo khoa dài hơn những chương trước đây một cách đáng kể. Cả sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn đến đây sẽ bắt đầu vào lĩnh vực đã được nhấn mạnh trong Bài 4: Sự Tái Lâm Của Đấng Christ. Bạn sẽ thấy Bài 5 đề cập đến một đề tài không khái quát như bài trước, nhưng giải luận chi tiết hơn phần có trong Bài 4. Ở đây, trọng điểm là sự chuyển dời hay sự cất lên của hội thánh như là một phần của Sự Tái Lâm. Chúng tôi theo thuyết Cất Lên trước cơn đại nạn, vì chúng tôi tin có cơ sở Kinh Thánh vững vàng hơn những thuyết khác và vì hệ quả của tình trạng gần đến, niềm tin này tạo động cơ mạnh mẽ hơn cho một nếp sống tin kính liên tục và hiện tại hơn động cơ của bất cứ thuyết nào khác.
Chúng ta đang ở trong thì giờ chưa từng có trong lịch sử hội thánh, khi hầu như nhiều lời tiên tri đang được ứng nghiệm từng ngày một. Chắc chắn sự hiện ra của Chúa đã gần rồi khi nhân loại nói chung đang đổ xô vào sự chống nghịch để rồi gánh lấy sự phán xét. Nguyện chúng ta giữ theo lời khuyến cáo và khích lệ của sứ đồ Phierơ (IIPhi 2Pr 3:7-13) khi chúng ta ra sức thực hiện sự ủy thác của Chúa chúng ta là làm cho thế hệ của mình biết trọn vẹn về Tin Lành. Và nguyện đáp ứng của chúng ta sẽ thúc đẩy nhanh chóng sự hiện ra của Ngài cũng như sự khởi đầu trong trời mới đất mới, là nơi sự công bình sẽ nắm tròn quyền cai trị.

Giới thiệu
Sự Chuyển Dời Hội Thánh
Sự Mong Đợi Được Cất Lên
Tuyên Bố Về Sự Cất Lên
Những Tình Huống Của Sự Cất Lên
Những Điều Đi Kèm Theo Sự Cất Lên
Thành Phần Tham Dự Vào Sự Cất Lên
Trình Tự Thời Gian Của Sự Cất Lên
Những Thuyết Đáng Ngờ Về Sự Cất Lên
Thuyết Sự Cất Lên Một Phần
Thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến
Thuyết Hậu Đại Nạn
Thuyết Tiền Đại Nạn Về Sự Cất Lên
Những Phương Pháp Giải Nghĩa
Hội Thánh
Các Nan Đề Về Trình Tự Thời Gian
Tân Nương Của Đấng Christ
Động Cơ Cho Hội Thánh
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- So sánh nền tảng của thuyết sự cất lên của hội thánh trước Cơn Đại Nạn với nền tảng của những thuyết khác về Sự Cất Lên.
- Nêu ra những sự kiện chính theo trình tự thời gian của mỗi một thuyết nói về sự chuyển dời hội thánh được trình bày trong bài học nầy.
- Càng tận tâm hơn với Đức Chúa Trời trong mọi công việc của bạn vì cớ càng ý thức rõ hơn những hàm ý về sự tái lâm gần đến của Đấng Christ đối với đời sống bạn.
1. Xem trước bài học bằng cách đọc phần mở bài, dàm bài, và các mục tiêu bài học.
2. Học những từ khóa nào bạn chưa biết.
3. Đọc trang 72-114 trong sách giáo khoa theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm các câu hỏi nghiên cứu như thường lệ, tra cứu tất cả những câu Kinh Thánh trưng dẫn trong sách giáo khoa cũng như trong tài liệu hướng dẫn.
5. Cuối cùng, ôn bài và làm bài tự trắc nghiệm rồi kiểm bài với phần giải đáp.
trên không (aerial)
bội đạo (apostasy)
lộng ngôn (censorious)
tương xứng (commensurate)
sự khiếp đảm (consternation)
hệ quả (corollary)
tin (credence )
chú giải (exegetical)
sai lạc (fallacious)
tà giáo (heresy)
lai giống (hybrid)
mòn mỏi (languish)
tân chánh thống (neoorthodox)
cổ vũ (hortatory)
Toàn năng (omnipotence)
chủ nghĩa thực dụng (pragmatism)
đồng thời (simultaneously)
tính điềm tĩnh (sobriety)
tinh tú (stellar)
GIỚI THIỆU
Bạn sẽ đọc phần giới thiệu cho phần khai triển bài học nầy trước khi đọc sang sách giáo khoa. Điều này sẽ giúp bạn hiểu lập luận của Hoyt về thời kỳ mà Sự Cất Lên sẽ diễn ra. Trong Bài 4, chúng ta đã tìm bằng chứng Kinh Thánh cho niềm tin nơi sự trở lại trần gian của Đấng Christ trước Cơn Đại Nạn. Tuy nhiên, sự tái lâm của Đấng Christ gồm có hai phần:
1. Sự Cất Lên - Đấng Christ cất các thánh đồ Ngài lên chốn không trung; và
2. Đấng Christ cùng các thánh đồ Ngài trở lại trần gian để cai trị.
Bài học nầy quan tâm chủ yếu đến Sự Cất Lên và mối liên hệ với thời kỳ khó khăn được gọi là Cơn Đại Nạn. Đọc DaDn 9:24-27. Lời tiên tri nầy, liên quan đến Ysơraên, đã ứng nghiệm 69 tuần lễ rồi (mỗi tuần lễ dường như tượng trưng cho bảy năm thời gian thật tế) và giờ đây còn lại một năm cho lịch sử tự nhiên của nó. 70 tuần lễ tiên tri nầy có thể được minh họa trên biểu đồ sau.
BẢY MƯƠI TUẦN LỄ TIÊN TRI
Một tuần lễ còn phải chờ ứng nghiệm được nhiều học giả Kinh Thánh xem là Cơn Đại Nạn được nhắc đến trong KhKh 7:14. Quan điểm nầy cho rằng Cơn Đại Nạn sẽ là một thời kỳ dài bảy năm.
Có bốn quan điểm khác nhau về thời điểm mà Sự Cất Lên sẽ xảy ra. Mỗi một quan điểm nầy do một nhóm người theo thuyết tiền thiên hy niên thuần túy tin lành đưa ra. Tôi đã tóm tắt những quan điểm như sau:
1. Tiền Đại Nạn. Sự Cất Lên sẽ xảy ra, Đức Thánh Linh sẽ được cất đi, con người tội ác sẽ hiện ra, và bảy năm Đại Nạn sẽ bắt đầu.
2. Tiền Đại Nạn Cải Tiến. Tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên được xem là có hai phần: ba năm rưỡi "đầu sự tai hại," và ba năm rưỡi "đại nạn" sau khi Vua bội ước với dân Do-thái. Sự Cất Lên sẽ xảy ra vào giữa khoảng thời kỳ đó (trước ba năm rưỡi đại nạn). Hoyt gọi quan điểm nầy là "thuyết trung đại nạn" (trang 82).
3. Sự Cất Lên Một Phần. Quan điểm nầy nhiều khi còn được gọi là thuyết "tân nương tuyển." thuyết nầy cho rằng chỉ có những người nào xứng đáng mới được cất lên, và phần còn lại của hội thánh sẽ phải trải qua Cơn Đại Nạn (bảy năm).
4. Hậu Đại Nạn. Hội thánh sẽ trải qua hết trọn năm đại nạn, và Sự Cất Lên cùng sự tái lâm trần gian của Đấng Christ sẽ xảy ra trong khoảng cùng một thời gian.
Thuyết Tiền Đại Nạn . Những ý chính trong cơ sở của thuyết nầy là:
1. 3:10 hứa rằng hội thánh sẽ được giữ gìn khỏi "giờ thử thách."
2. 4:4 nói về "những trưởng lão" đại diện cho những "người được chuộc" (5:9) trước ngai Đức Chúa Trời, trước Cơn Đại Nạn.
3. IITe 2Tx 2:7-8 bày tỏ rằng Anti Christ không thể hiện ra cho đến khi Đấng Ngăn Trở (Đức Thánh Linh) bị cất đi. Điều nầy được xem như xảy ra vào thời điểm Đấng Christ đến đón rước các thánh đồ Ngài.
4. "Tiệc Cưới Chiên Con" với Tân Nương Ngài (KhKh 19:7-9) diễn ra trên thiên đàng. 19:11-20 tiết lộ rằng Đấng Christ trở lại trần gian vào cuối Cơn Đại Nạn để dánh bại Anti Christ. ITe1Tx 3:13 cho thấy "mọi thánh đồ" đều sẽ ở cùng với Ngài.
5. Người ta đồng ý rằng những câu Kinh Thánh khuyên giục sự tỉnh thức như Mat Mt 24:42 sẽ không có hiệu lực trừ khi chúng ta mong đợi Đấng Christ trở lại đón rước các thánh đồ Ngài trước Cơn Đại Nạn.
Thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến . Những người theo thuyết nầy thường không gọi đây là thuyết trung đại nạn như Hoyt đã gọi. Những người ủng hộ thuyết nầy cảm thấy tuần lễ thứ bảy mươi của DaDn 9:27 gồm có hai phần: một thời kỳ ba năm rưỡi khởi đầu sự tai hại, và thời kỳ ba năm rưỡi đại nạn sẽ bắt đầu khi Anti Christ hiện ra trong tư cách con người tội ác và chống lại quốc gia Dothái. Hội thánh sẽ được cất lên trước ba năm rưỡi cuối của Cơn Đại Nạn. Ý tưởng nầy không có gì mới mẻ. Irenaeus, Giám mục thành Lyons, đã dạy trong thế kỷ thứ nhì rằng hội thánh sẽ được cất lên trong Cơn Đại Nạn, sau sự hiện ra của Anti Christ. (Against Heresies, Quyển V, chương XXIX, trang 558). Một giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng, Allen Swift, đã triển khai một ngành lai thế học duy lý theo quan điểm nầy từ lâu trước khi tác phẩm The End: Rethinking the Revelation của Allen Harrison, bị phê bình bởi cớ gắng đưa những sự kiện cụ thể như Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất và Thứ Nhì vào trong lai thế học. Những người ủng hộ thuyết nầy căn cứ niềm tin mình vào những câu Kinh Thánh như sau:
1. 9:27, là câu nói rằng "vua" sẽ bội ước "đến giữa tuần ấy."
2. 12:7, "một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ" được xem là ba năm rưỡi.
KhKh 12:13-14, "người đàn bà" được bảo vệ trong "một thì, các thì, và nửa thì."
DaDn 12:11, có đề cập đến 1290 ngày.
KhKh 13:5, quyền phép được giao cho con thú trong 42 tháng.
3. IITe 2Tx 2:1-4, là câu nói rằng "ngày Chúa... sẽ chưa đến, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra."
4. Mat Mt 24:21-22, Cơn Đại Nạn sẽ được giảm bớt "vì cớ các người được chọn."
5. 24:26-31, Đấng Christ hiện ra sau thời kỳ tai nạn (nhưng không phải Cơn Đại Nạn) và "nhóm lại những kẻ đã được chọn của Ngài... từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương trời kia."
6. KhKh 6:9-11, "linh hồn" của các thánh đồ tuận đạo vẫn ở dưới bàn thờ trong khi nhiều ấn đã đang được mở trên đất - gây nên chiến tranh, đói kém và sự chết.
7:9, đoàn người gồm mọi dân "đứng trước ngôi" trong áo dài được phiếu trắng bởi huyết Chiên Con, trước khi ấn thứ bảy được mở ra. (Có thể cho rằng Sự Cất Lên sẽ xảy ra trong khoảng thời gian giữa việc mở ấn thứ sáu và ấn thứ bảy.)
Các Thuyết Khác . Thuyết Sự Cất Lên Một Phần và Thuyết Hậu Đại Nạn cho rằng hội thánh sẽ chịu trọn Cơn Đại Nạn đi kèm với tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên. Người ta cho rằng hội thánh đã trải qua cơn đại nạn trong nhiều thời đại và tại nhiều nơi trên thế giới rồi. Cả hai thuyết nầy đều trưng dẫn những câu Kinh Thánh như:
1. Mat Mt 24:21-22, 26-31 là bằng chứng hội thánh sẽ trải qua toàn bộ Cơn Đại Nạn.
2. DaDn 12:1-3 được xem là bằng chứng cả kẻ ác lẫn kẻ công bình đều sống lại sau Cơn Đại Nạn.
3. KhKh 20:4 được xem là bằng chứng rằng sự sống lại thứ nhất sẽ sau sự thất bại của Anti Christ và sau sự xiềng Satan.
Tuy nhiên, thuyết Sự Cất Lên Một Phần cũng dạy rằng một nhóm người được chọn gồm những thánh đồ xứng đáng, đang tỉnh thức (hay sẵn sàng) mới được cất lên trước Cơn Đại Nạn. Niềm tin nầy được căn cứ trên những câu Kinh Thánh như là Mat Mt 24:41-43, 26:36-41 (là nơi mà có một số môn đồ được tách riêng ra khỏi những người còn lại trong vườn Ghết-sê-ma-nê), và 25:1-13 (những người nữ đồng trinh khôn và những nữ đồng trinh dại).
Tóm tắt. Bản thân tác giả cảm thấy Hoyt, Strong, và Thiessen nói đúng khi cho rằng thuyết tiền đại nạn là một thuyết phù hợp nhất với toàn bộ Kinh Thánh; tuy nhiên, phải khiêm nhường thú nhận rằng những người như Oliver Buswell và Allen Swift đã đưa ra một lập luận theo Kinh Thánh rất thuyết phục cho một thời kỳ ba năm rưỡi "khởi đầu sự tai hại" (24:8) và một thời kỳ ba năm rưỡi đại nạn, được phân cách nhau bởi sự cất hội thánh lên.
Thuyết Sự Cất Lên Một Phần và thuyết Hậu Đại Nạn có ít dẫn chứng Kinh Thánh hơn nhiều. Thực ra, một vài nhóm người đã cảm thấy cần phải phản đối để những vị mục sư của họ đừng dạy thuyết hậu đại nạn.
SỰ CHUYỂN DỜI HỘI THÁNH
Hoyt 72-77
Sự chuyển dời hội thánh là việc đem các thánh đồ của hội thánh trong thân thể của họ từ đất lên thiên đàng. Những thánh đồ của hội thánh đang sống lúc Đấng Christ đến tại chốn không trung sẽ được cất lên (được chuyển dời) mà không phải kinh nghiệm sự chết thuộc thể. Sau khi đọc phân đoạn của Hoyt trong mục nầy (trang 72), hãy làm bài tập sau:
1 Theo Hoyt, nhóm người duy nhất sẽ kinh nghiệm được sự chuyển dời nầy (sự cất lên) là................................... Nhưng ba người - ...................., ......................, và................................ - đã được cất lên như là những cá biệt.
Sự Mong Đợi Được Cất Lên
Hoyt 72-73
Lưu ý điều Hoyt nói về sự cất lên trong phần nầy. Ghi nhớ định nghĩa của Hoyt về địa điểm thuộc thể, sự cứu rỗi tâm linh, và tình trạng của thân thể.
2 Tóm tắt ngắn điều Hoyt nói trong những tiểu mục sau đây:
a Địa điểm thuộc thể ..............................................................................................
b Sự cứu rỗi tâm linh ..............................................................................................
c Tình trạng thân thể .............................................................................................
Tuyên Bố Về Sự Cất Lên
Hoyt 73-74
Hoyt nói đúng rằng ngôn ngữ Kinh Thánh là ngôn ngữ giao tiếp thường ngày. Theo Norman Geisler và William E. Nix trong tác phẩm A General Introduction to the New Testament (NXB Moody Press: Chicago, trang 287), những mảnh giấy chỉ thảo không thuộc vào bộ Kinh Thánh được tìm thấy tại Ai cập từ năm 1896 chứa đựng tất cả những chữ được tìm thấy trong những thủ bản của cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước tiếng Hy-lạp Bình Dân (Koine Greek), ngoại trừ một con số phần trăm rất nhỏ mà thôi.
3 Những cụm từ như đem các ngươi đi với ta (GiGa 14:3), sự cứu chuộc thân thể chúng ta (RoRm 8:23), sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn (13:11), và sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời (Phi Pl 3:14) là những ví dụ về những lối nói thường ngày của "người trên đường phố" để mô tả sự kiện trọng đại là...... của hội thánh.
4 Đây là một bố cục bài giảng ngắn. Hãy cố gắng điền thêm hai ý phụ trong đó, và nêu một trong những câu Kinh Thánh trưng dẫn trong bài tập trước cho mỗi ý phụ của bạn (những câu Kinh Thánh nầy có thể sử dụng hơn một lần):
SỰ TÁI LÂM CỦA ĐẤNG CHRIST
I. Đấng Christ sẽ đến.
A. ..............................................................................................................
B. ...................................................................................................................
II. Đấng Christ sẽ đến thình lình trong quyền phép.
A. ................................................................................................................
B. ...............................................................................................................
III. Đấng Christ sẽ đến rước những kẻ thuộc về Ngài.
A. ................................................................................................................
B. ................................................................................................................
Không còn chủ đề nào quan trọng hơn là sự tái lâm của Đấng Christ. Một lần khi còn là một mục sư rất trẻ, hội thánh tôi đã có một nan đề nghiêm trọng. Nhiều người trong hội chúng bất hòa với nhau, và vì tôi không tham gia vào phe nào cả, nên cả hai nhóm đều không vui với tôi. Thay vì cố gắng dàn xếp những cuộc tranh cãi, tôi chỉ việc giảng về Đấng Christ và nhấn mạnh vào sự tái lâm của Ngài. Khi họ chú ý vào sự hiện đến của Đấng Christ, nan đề đó đã tiêu tan.
Những Tình Huống Của Sự Cất Lên
Hoyt 74
5 Đọc những câu Kinh Thánh trong phần nầy, rồi trả lời những câu hỏi sau:
a Ai sẽ đến? ...........................................................................................................
b Ngài đến như thế nào? ........................................................................................
c Vì sao thiên sứ trưởng sẽ đi theo cùng với Ngài? .................................................
d Khi nào Ngài sẽ đến? ..........................................................................................
6 Vì sao tiếng của Chúa được nói đến như là tiếng kèn trong KhKh 1:10 và 4:1?
................................................................................................................................
Đây chính là chỗ mà Hoyt giới thiệu thuyết Đấng Christ đón rước hội thánh trước Cơn Đại Nạn. (Xem câu đầu tiên trong phần có tựa đề "Thời kỳ.")
7 Sự Cất Lên (sự chuyển dời, hay parousia) sẽ xảy ra ngay trước những sự đoán xét lớn của Đấng Christ giáng trên đất và những sự áp bức của Anti Christ. Thời kỳ khó khăn nầy được nói đến như là.................................... và sẽ xảy ra trên toàn cầu.
Những Điều Đi Kèm Theo Sự Cất Lên
Hoyt 75
8 Về phần những người tin Chúa, có ba điều sẽ đi kèm với Sự Cất Lên, là ba điều đến bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Trong mỗi trường hợp sau đây, giải thích tác dụng của quyền năng ấy ngay tại thời điểm Sự Cất Lên.
a Những tín đồ đã chết.............................................................................................
b Những tín đồ đang sống........................................................................................
c Mọi tín đồ.............................................................................................................
Một phụ nữ kia hỏi vị mục sư: "Nếu Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết, tại sao kẻ chết lại sống lại trước hết?" Vị mục sư đáp: "Bởi vì họ phải đi xa hơn." Lẽ thật vinh diệu ở đây ấy là mọi tín đồ đều sẽ gặp Đấng Christ.
Thành Phần Tham Dự Vào Sự Cất Lên
Hoyt 75-76
9 Hoyt nói rằng mọi....................................................................... đều sẽ được cất lên. (Nhưng lưu ý Hoyt không đưa các thánh đồ Cựu Ước vào trong danh sách của ông. Đến đây cũng nên nói rằng Strong, Thiessen, Williams, và Pearlman đều cảm thấy rằng các thánh đồ Cựu Ước sẽ được cất lên.
Phao-lô viết cho hội thánh Côrinhtô xác thịt rằng: "Chúng ta.......................... hết thảy đều sẽ biến hóa" (ICo1Cr 15:51). Không thể tìm ra một câu Kinh Thánh nào nói rằng còn lại ngay cả đến một người tín đồ bị để lại. Không phải chúng ta được cứu vì chúng ta tốt lành, hay chúng ta thánh khiết, hay vì được nên thánh, hay vì đã nhận lấy phép báp tem bằng Đức Thánh Linh; chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Đấng Christ (IPhi 1Pr 1:18-19).
10 Đoạn trên đây khác với thuyết Sự Cất Lên Một Phần như thế nào?
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
LƯU Ý: Có thể có khả năng một tín đồ từ bỏ Đấng Christ (ICo1Cr 13:5), nhưng nếu người ấy lìa bỏ Ngài thì không còn là tín đồ nữa.
Trình Tự Thời Gian Của Sự Cất Lên
Hoyt 76-77
ITe1Tx 4:16-17 kết hợp với ICo1Cr 15:52 giải thích rằng kẻ chết sẽ sống lại trước hết, kế đến những tín đồ còn đang sống sẽ được biến hóa và, cuối cùng cả hai nhóm người nầy đều "sẽ được cất lên." Ngoài bố cục tổng quát nầy ra, còn một nan đề ấy là thời điểm Cơ đốc nhân thật sẽ được cất lên so với thời điểm của Cơn Đại Nạn. Đọc kỹ giải thích của Hoyt về IITe 2Tx 2:1-4.
11 Hoyt nêu ra lập luận nào để phản bác ý kiến nói rằng 2:2-3 đặt Sự Cất Lên sau khi Anti Christ hiện ra?
............................................................................................................................. .
Hoyt đồng ý rằng sự chuẩn bị cho sự hiện ra của Anti Christ và Cơn Đại Nạn bắt đầu trước Sự Cất Lên, nhưng ông chỉ ra rằng những biến cố nầy sẽ không xảy ra cho đến tận sau Sự Cất Lên. Sự cất lên của hội thánh là một sự mầu nhiệm (ICo1Cr 15:51), một sự "bí mật." Sự bí mật nầy đã được giấu kín khỏi các tiên tri Cựu Ước và được tỏ ra cho các thánh đồ Tân Ước. Được báo trước trong Cựu Ước qua nhiều thể loại (SaSt 5:24; IIVua 2V 2:11-12), nhưng việc báo trước nầy đã không tiết lộ gì về sự cất lên của hội thánh.
12 Như vậy, sự dạy dỗ tổng quát của các tiên tri Cựu Ước đã phác họa như thế nào về cuộc sống thời kỳ sau rốt sau khi Đấng Mêsia hiện ra?
.................................................................................................................................
Đây rõ ràng là bức tranh thật trong chừng mực nào đó có liên quan đến nước Ysơraên trong lai thế học, vì không có một câu Kinh Thánh nào nói đến sự cất lên của Ysơraên.
NHỮNG THUYẾT ĐÁNG NGỜ VỀ SỰ CẤT LÊN
Hoyt 77-91
Tại ngay đầu phần nầy, tôi muốn nhấn mạnh lại quan điểm của chính tôi: tôi tin rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến thình lình, không báo trước, để khiến kẻ chết trong Đấng Christ sống lại, để biến hóa mọi kẻ tin đang còn sống trở nên giống như Ngài, và rồi để đem họ lên gặp Ngài trên chốn không trung. Hơn nữa, tôi tin rằng toàn bộ điều nầy sẽ xảy ra trước Cơn Đại Nạn. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ điều nầy vì chúng ta sắp thảo luận đến những quan điểm của người khác. Bạn sẽ thấy tôi đã loại bỏ chữ " sai" của Hoyt khỏi tựa đề của phần nầy. Tôi làm như vậy để cố gắng công bằng đối với những quan điểm khác về Kinh Thánh, nhưng tôi không muốn bạn chia xẻ những quan điểm đó.
Thuyết Sự Cất Lên Một Phần
Hoyt 78-82
Thuyết nầy cho rằng chỉ một phần của hội thánh sẽ được cất lên khi Đấng Christ hiện ra tại chốn không trung, và phần hội thánh còn lại sẽ trải qua Cơn Đại Nạn. Tôi có nghe nhiều sự giải thích về những người sẽ thuộc vào nhóm được chọn (Tân Nương của Đấng Christ) nầy. Những lời giải thích ấy như sau:
1. những người hầu việc Đấng Christ cách tích cực.
2. những người đã và đang được nên thánh.
3. những người đã được báp tem bằng Đức Thánh Linh.
Những người dạy quan điểm nầy đã dùng câu chuyện về những người nữ đồng trinh khôn và dại (Mat Mt 25:1-13) để làm bằng cớ. Họ cũng nêu ra rằng cả hai người đang xay cối và chỉ một người được đem đi (24:41). Quan điểm nầy sử dụng những câu Kinh Thánh nói về việc Đấng Christ đem những người thuộc về Ngài khỏi thế gian (ITe1Tx 4:14), và những câu Kinh Thánh nói về những người trên thiên đàng mà họ đã ra từ Cơn Đại Nạn (KhKh 7:14), và những người đã ấn chứng cho lời chứng mình bằng chính huyết mình (6:9). Thuyết Sự Cất Lên Một Phần rõ ràng đã bỏ qua những câu Kinh Thánh thích ứng như là GiGa 14:1-3; ICo1Cr 15:51-52; và Eph Ep 2:5-8.
13. Hoyt đưa ra sự phản đối quan trọng nhất đối với thuyết Sự Cất Lên Một Phần ấy là nó phá hoại giáo lý sự cứu rỗi bởi ân điển. Tại sao sự phản đối nầy là đúng?
...............................................................................................................................
Mục đích thực tiễn của việc dạy giáo lý nầy là để nói với Cơ đốc nhân rằng: "Hãy cẩn thận." Đương nhiên, sự thật là nếu những Cơ đốc nhân chúng ta có phạm tội và không ăn năn, thì chúng ta là tội nhân. Tuy nhiên, IGi1Ga 2:1 là kim chỉ nam cho Cơ đốc nhân. Chúng ta không được phạm tội, nhưng nếu chúng ta phạm tội, và rồi chúng ta thực lòng ăn năn, thì Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta.
Chức vụ của bạn không những đòi hỏi bạn phải thuyết phục người khác ăn năn và bước theo Đấng Christ, mà còn phải cáo trách và yên ủi họ. Đấng Christ thực sự yêu thương họ và đã tha thứ tội lỗi của họ rồi trên thập tự giá tại Gôgôtha. Họ chỉ cần xưng tội và tin.
14. Hoyt đưa ra bốn điều nào để phản đối thuyết nầy ở trang 81? Tóm tắt ngắn ý nghĩa của mỗi ý phản đối theo đúng thứ tự mà Hoyt đã nêu ra.
a ........................................................................................................................ ...
b ...............................................................................................................................
c ..............................................................................................................................
d ..............................................................................................................................
Thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến
Hoyt 82-85
"Thuyết Trung Đại Nạn" là tên mà Hoyt dùng để chỉ về những quan điểm của Olshausen, Harrison, và Buswell. Những quan điểm nầy có thể được minh họa trong biểu đồ sau:

Hoyt đã sai khi nói thuyết nầy có nguồn gốc mới đây. Như tôi có nhắc với bạn từ đầu, Irenaeus đã dạy quan điểm nầy trong thế kỷ thứ hai và tin rằng Anti Christ phải hiện ra trước khi Đấng Christ trở lại đón tiếp hội thánh Ngài. Trong ba tác giả nêu trên, chỉ có Harrison cố xác định những biến cố của Thế Chiến II trong lai thế học của mình. Điều nầy không áp dụng cho những quan điểm của Buswell và Olshausen. Tôi đồng ý với Hoyt rằng chúng ta đừng nên cố nói cụ thể về những ngày tháng.
Tôi đã nêu đại cương tiền đề cơ bản của thuyết nầy cho bạn rồi, nhưng hãy xem thêm vài chi tiết nữa. Về cơ bản, sáu bước sau đây được Hoyt và những người theo thuyết tiền đại nạn, cũng như Buswell, chấp nhận nói chung:
1. Ysơraên phải có bảy mươi tuần năm (70 x 7=490 năm) để hoàn tất tiến trình và sự nghiệp của mình dưới Luật Pháp Cựu Ước (DaDn 9:24).
2. Bảy mươi tuần nầy sẽ bắt đầu với mạng lệnh tái thiết thành Giêrusalem (9:25).
3. Điều nầy đã xảy ra vào khoảng năm 536 T.C. do chiếu chỉ của Si-ru (Exo Er 1:1-3).
4. Lời tiên tri về 70 tuần được tin rằng đã được chia ra làm ba phần.
5. Buswell xem đây là 49 năm (7 tuần, 7 số bảy) trong đó, người Do-thái đã cố gắng (cho đến khi họ ngưng) tái thiết thành Giêrusalem như Si-ru đã ra lệnh, và 434 năm (62 tuần) từ khi Nêhêmi bắt đầu tái thiết Giêrusalem cho đến sự chết của Đấng Christ (DaDn 9:26). Đấng Christ sẽ bị "trừ đi" và Giêrusalem sẽ bị phá hủy (9:26).
6. Bảy năm cuối vẫn còn chờ ứng nghiệm vào thời kỳ sau rốt (9:27), và trong giữa thời kỳ nầy, Anti Christ sẽ bội giao ước của mình.
Hầu như rất nhiều bất đồng ý kiến đã xảy ra trong khi xem xét thời kỳ bảy năm cuối nầy. Những người theo thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến cảm thấy 9:27 nói rõ về những thời kỳ ba năm rưỡi. Một giao ước được lập ra cho bảy năm và đã bị bội ước trong khoảng giữa thời kỳ đó. Một bằng chứng khác nữa được tìm thấy trong 12:11, nói rằng thời gian từ lúc lập ra sự gớn ghiếc cho đến sự sống lại là 1290 ngày. (Đây là ba năm rưỡi cộng thêm khoảng 12 ngày. Tuy nhiên, tôi không thấy có bất cứ một giải thích hợp lý nào cho những ngày trội ra hay cho sự kiện là câu tiếp theo sau đề cập đến 1335 ngày.)
Trong 12:7 và KhKh 12:14, những sự kiện của thời kỳ sau rốt đã hai lần được nói đến là một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ. Điều nầy được xem như có nghĩa là 1+2+1/2+ hoặc 3 1/2. Cuối cùng, trong 13:5, quyền phép được giao cho con thú trong 42 tháng hoặc ba năm rưỡi, và những câu tiếp theo (7-10) được xem như bằng chứng là nó sẽ hành hại các thánh đồ.
Như vậy, đây là nền tảng cho niềm tin rằng Đấng Christ sẽ đến sau thời kỳ ba năm rưỡi khi mà Anti Christ đã bắt bớ hội thánh nhưng ủng hộ người Do thái. Đến lúc nầy, Đấng Christ sẽ cất hội thánh lên, và ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn sẽ giáng xuống cho trần gian nầy. Điều nầy được xem là phù hợp với IITe 2Tx 2:3, là câu nói rằng Anti Christ hiện ra, và với Mat Mt 24:26-31, là câu nói rằng Đấng Christ trở lại sau Cơn Đại Nạn, và với 24:21-22, câu nói rằng cơn hoạn nạn sẽ được giảm bớt vì cớ những người được chọn.
Những Ý Kiến Phản Đối Thuyết Nầy. Đọc kỹ phần Hoyt nói ở trang 84-85, trong mục "Sự phản bác." Hai ý kiến phản đối hợp lý mà tôi muốn nhấn mạnh là:
1. Phải có những sự phân chia võ đoán trong những lời tiên tri, là những sự phân chia cho rằng "đây là Thời Đại Hội Thánh" hoặc "thời kỳ nầy là sau Sự Cất Lên."
2. Không có bằng chứng nào cho thấy tiếng loa thứ bảy của KhKh 11:15 là vào giữa thời kỳ bảy năm nầy, hoặc đó là tiếng kèn được nói đến trong ICo1Cr 15:52.
Ngoài ra, tôi muốn nêu ý kiến phản đối rằng, nếu Anti Christ hay nước toàn cầu phải được thiết lập trước đã, thì không thể nào mong đợi Đấng Christ có thể hiện đến vào bất cứ thời điểm nào. (Xem 15:52 và ITe1Tx 5:2.) Có rất nhiều câu Kinh Thánh chỉ về sự kiện ấy là Chúa Jesus có thể đến vào bất cứ thời điểm nào. Tôi muốn dùng LuLc 12:39-40 để tóm tắt phần nầy: "Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm sẽ đến giờ nào, thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ."
Thuyết Hậu Đại Nạn
Hoyt 85-91
Có thể minh họa thuyết Hậu Đại Nạn qua biểu đồ sau.
Lưu ý những điểm nhấn mạnh của thuyết Hậu Đại Nạn về sự cất lên của hội thánh:
1. Thuyết Hậu Đại Nạn, ở một dạng nào đó, đã có từ những thế kỷ đầu tiên. Vì hội thánh đang bị chính quyền Lamã bắt bớ, nên các giáo phụ có khuynh hướng xem mình đang ở trong Cơn Đại Nạn.
2. Các tác phẩm của Augustine cho thấy thuyết nầy đã được hội thánh chấp nhận trong thế kỷ thứ tư; tuy nhiên, vào năm 373 S.C. một Giáo Hội Nghị dưới thời giáo hoàng Damascus đã bác bỏ sự dạy dỗ cho rằng sẽ có Thiên Hy Niên. Vì cơn hoạn nạn và Thiên Hy Niên có liên hệ khắn khít với nhau, nên niềm tin nơi "Cơn Đại Nạn" đã giảm xuống sau thời kỳ đó.
3. Cuộc Cải Chánh Tin Lành ít nói gì về đề tài nầy.
4. Sự quan tâm đến lời tiên tri và lai thế học được phục hưng lại trong thế kỷ mười chín và thuyết Hậu Đại Nạn, cũng như thuyết Tiền Đại Nạn, đã được phục hồi và phát biểu lại. Chỉ được phép tìm kiếm một mình Kinh Thánh để làm kim chỉ nam duy nhất cho sự sống, lối cư xử và tình trạng trong tương lai.
15. Nói đơn giản, thuyết Hậu Đại Nạn dạy rằng:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Nhiều học giả theo quan điểm Tiền Đại nạn không thông giải những câu Kinh Thánh như là ITêsalônica 4:16-17; giống như cách những người theo thuyết Hậu Đại Nạn giải thích. Những giả thiết thần học khác nhau dẫn đến những lối giải thích khác nhau.
16. Tóm tắt ngắn ba giả thiết thần học mà Hoyt gán cho những người theo thuyết Hậu Đại Nạn (trang 87). Tóm tắt theo thứ tự mà Hoyt đã nêu ra.
a ..............................................................................................................................
b ..............................................................................................................................
c ...............................................................................................................................
Chúng ta tin rằng Đấng Christ có thể trở lại vào bất cứ giây phút nào (tức là tin nơi tính gần đến của sự tái lâm Ngài). Nhưng trong Tân Ước, chúng ta thấy rằng:
1. Đấng Christ đã báo trước cuộc sống của Phierơ ở tuổi già (GiGa 21:18-19).
2. Phao-lô đã mong thi hành chức vụ rộng rãi (Phi Pl 1:21-26).
3. Có nhiều lời báo trước về những sự kiện trong tương lai.
17 Hoyt hòa giải những câu nầy như thế nào với quan điểm về sự sắp sửa hiện ra của Đấng Christ? Tóm tắt ngắn ba ý của ông về đề tài nầy (trang 88-89) theo thứ tự mà ông trình bày.
a ...............................................................................................................................
b ..............................................................................................................................
c ..............................................................................................................................
18 Những người theo thuyết hậu đại nạn tránh giải thích cụ thể về những câu Kinh Thánh như GiGa 14:1-3; ICo1Cr 15:51-52, và ITe1Tx 4:13-18 trong văn mạch của chúng. Vì sao có khuynh hướng như vậy?
............................................................................................................................. .
19 Nhiều học giả đã truy ra hình thức nào đó của thuyết hậu đại nạn, từ thời các giáo phụ, qua những tác phẩm của...................................................... vào thế kỷ thứ tư.
20 Khi Giáo Hội Nghị năm 373, trong thời Giáo hoàng Damascus, bác bỏ sự dạy dỗ về Thiên Hy Niên, thì ý kiến về một Cơn Đại Nạn cuối cùng cũng đi dần vào quên lãng, nhưng không hề bị bác bỏ thực sự. Những nhà cải cách lớn của phái Cải Chánh đã quay về cơ bản với lai thế học của....................................................................
THUYẾT TIỀN ĐẠI NẠN VỀ SỰ CẤT LÊN
Hoyt 91-100
Việc đọc Kinh Thánh rộng rãi và sự truyền giảng Tin Lành trong 150 năm vừa qua đã khiến người ta quan tâm đến lời tiên tri hình thành nên thuyết Tiền Đại Nạn.
21 Do vậy, thuyết Tiền Đại Nạn căn cứ vào....................................... hơn là vào ..........................................................................
Trong câu đầu tiên của phần nầy, Hoyt nêu ra những vị trí trong trình tự thời gian thời kỳ sau rốt của quan điểm Tiền Đại Nạn về Sự Cất Lên, Cơn Đại Nạn, và Thiên Hy Niên. Quan điểm nầy có thể được minh họa qua biểu đồ sau:
Những Phương Pháp Giải Nghĩa
Hoyt 91-94
22 Hoyt nói rằng thuyết Tiền Đại Nạn căn cứ vào lối giải kinh...................................
Có rất nhiều phương pháp giải kinh được kính trọng xưa nay. Sau đây là một vài phương pháp ấy:
1. Phương pháp giải kinh theo nghĩa đen giải nghĩa một câu theo ý nghĩa chính xác như đã được nói ra ("Ta là Con Người," "Hãy xin, sẽ được," vân vân....). Chúng ta dùng phương pháp nầy ngoại trừ khi nào nó sẽ đem lại một ý nghĩa bất hợp lý ("Ysơraên như một mũi tên," "Đá ấy là Đấng Christ," vân vân...); trong trường hợp nầy, ý nghĩa thường là rõ ràng và phù hợp với công dụng thường ngày.
2. Origen đã nâng việc tỷ dụ hóa Kinh Thánh lên thành một phương pháp được công nhận, là phương pháp đã được hội thánh đi theo từ lâu. Phương pháp nầy "đã tìm kiếm" lẽ thật thuộc linh trong những câu chuyện của Kinh Thánh (câu chuyện sự sáng thế, Cơn nước lụt, Cơn Đại Nạn, Thiên Hy Niên, vân vân...) thay vì chấp nhận chúng như những sự kiện theo nghĩa đen. Phao-lô đã dùng một sự kiện lịch sử làm một phép tỉ dụ Cơ đốc (GaGl 4:24) mà không phủ nhận tình trạng nghĩa đen và giá trị của nó trong lịch sử. Tương tự như Origen, một số nhà giải kinh hiện đại về lai thế học đang tìm kiếm (những ý nghĩa thuộc linh ẩn giấu" trong lời tiên tri.
3. Phái Quakers dựa vào "sự sáng bên trong." Người ta cho rằng chính Đức Thánh Linh là Đấng đã soi dẫn lẽ thật cũng sẽ ban ý nghĩa thật của lẽ thật đó cho mỗi tín đồ.
4. Một số người Ngũ tuần ngày nay có khuynh hướng dành cho "những khải tượng" một địa vị quan trọng trong việc giải nghĩa những sự kiện của thời kỳ sau rốt. Vì những khải tượng là những kinh nghiệm phụ (tức là, không nhất thiết đã được căn cứ trên Lời Đức Chúa Trời), nên chúng rất giống với "sự sáng bên trong" của người Quaker.
Tóm tắt. Những phương pháp chủ quan như là " Những khải tượng," " sự sáng bên trong," tỉ dụ," và nhiều phương pháp khác để thuộc linh hóa Kinh Thánh có thể dẫn đến (và đã dẫn đến) những sự giải nghĩa khác nhau cho cùng một phân đoạn Kinh Thánh. Phương pháp giải nghĩa văn phạm - lịch sử (theo nghĩa đen) là phương pháp tốt nhất, bởi vì nó ít có khả năng dẫn người nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời đi sai lạc hơn. Phương pháp nầy mang ý nghĩa rõ ràng, theo nghĩa đen của những câu nói của những trước giả trong văn mạch của chúng, và trong ánh sáng của những sự kiện lịch sử của thời trước giả đang sống.
23 Chúng ta thường nghĩ những người theo thuyết Tiền Đại Nạn và những người theo thuyết Tiền thiên hy niên là một. Giải thích họ khác nhau như thế nào?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
24 Hoyt chỉ ra rằng rút ra khỏi thuyết tiền thiên hy niên tức là sẽ không tin nơi Sự Cất Lên trước Cơn Đại Nạn, nếu như muốn giữ gìn tính nhất quán (trang 94). Điều nầy có đúng không? Giải thích ngắn gọn.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
25 "Chú giải nhất quán, rõ ràng" có nghĩa gì khi nói về sự giải kinh? (Xem Hoyt, trang 94.)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
26 Giải thích ý nghĩa của GiGa 14:2-3.
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
27 Giải thích ý nghĩa của ITe1Tx 4:16-17.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Hội Thánh
Hoyt 95-100
Lưu ý lời nhận định ngắn của Hoyt về hội thánh là "người được cứu thuộc mọi thời đại" (trang 95). Từ tất cả những gì Hoyt nói trong phần có tựa đề "Phương diện quan trọng," rõ ràng ông không nghĩ rằng hội thánh bao gồm người được cứu của mọi thời đại. Nhưng trên ý nghĩa tổng quát nhất, hội thánh bao gồm mọi người, là những người được cứu bởi huyết của Đấng Christ.
HỘI THÁNH: Ý NGHĨA TỔNG QUÁT NHẤT
Các thánh đồ Cựu Ước
Các thánh đồ Tân Ước
Trong ý nghĩa giới hạn, từ ngữ hội thánh chỉ bao gồm những thánh đồ nào đã tiếp nhận Đấng Christ giữa khoảng từ ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến Sự Cất Lên. Từ ngữ nầy cũng được dùng để chỉ về những hội chúng địa phương như là "hội thánh Giê-ru-sa-lem" (Cong Cv 11:22), "hội thánh... tại thành Côrinhtô" (ICo1Cr 1:2), "hội thánh Êphêsô" (KhKh 2:1).
Hoyt tin rằng các thánh đồ Cựu Ước, các thánh đồ của hội thánh, và các thánh đồ trong Cơn Đại Nạn thảy đều được cứu bởi huyết của Đấng Christ. Nhưng hội thánh mà ông nhấn mạnh đã bắt đầu từ Lễ ngũ Tuần và sẽ kết thúc tại Sự Cất Lên.
Ysơraên đã không nhận được lời hứa "được cất lên," nhưng đã được hứa ban một vương quốc bình an trên đất nầy (SoXp 3:14-20; MaMl 4:2-3; EsIs 60:5-6). Cơ đốc nhân đã nhận được lời hứa là được cất lên (ITe1Tx 4:16-17). Các thánh đồ trong Cơn Đại Nạn sẽ "được sống lại" KhKh 20:4) nhưng không được cất lên.
Tôi không đồng ý với việc Hoyt gạt bỏ các thánh đồ Cựu Ước ra khỏi Sự Cất Lên (trang 98). Dầu lời hứa cho Ysơraên về một vương quốc bình an trên trần gian là một lời hứa có tính toàn dân, nhưng DaDn 12:2 nói về những cá nhân, là những người sẽ "thức dậy." Những cá nhân thời Cựu Ước đã sống và đã chết trong đức tin rằng " để được sự sống lại tốt hơn" (HeDt 11:35). Mục đích của Đức Chúa Trời ấy là "chỉ khi cùng gia nhập với chúng ta, họ mới được đạt đến sự trọn vẹn" 11:40, TEV).
Trình tự thời gian của Sự Cất Lên tiền đại nạn và các sự kiện tiếp ngay sau đó có thể được phác họa như sau:
1. Thời Đại Hội Thánh (từ ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến sự sống lại thứ nhất) kết thúc.
2. Kẻ chết trong Đấng Christ sống lại và được cất lên cùng với những thánh đồ đang sống để đi với Đấng Christ (ITe1Tx 5:16-17).
3. Đức Thánh Linh, "Đấng ngăn trở" của IITe 2Tx 2:7, được cất đi.
4. Con người tội ác, Anti Christ, hiện ra (2:8).
5. Tiệc Cưới Chiên Con xảy ra trên thiên đàng (KhKh 19:6-8).
Tiếp sau những sự kiện trong danh sách trên đây, Đấng Christ sẽ trở lại cùng với các thánh đồ Ngài, đoán xét Anti Christ, xiềng Satan lại và lập nước thiên hy niên của Ngài (19:11-20:4).
28 Hoyt cảm thấy rằng Thuyết Tiền Đại Nạn căn cứ vào lối giải kinh....................... , rằng đó là một phần không thể thiếu của thần học.............................., rằng nó phát xuất từ lối chú giải...................................., và rằng đó là một phần quan trọng của giáo lý về..........................................
29 Một số lời hứa xác nhận cho sự tái lâm là: Sự cứu rỗi là bởi.............................. và không căn cứ vào sự xứng đáng của chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta bao gồm....................................... vào lúc Đấng Christ trở lại. Lời hứa về sự chuyển dời là dành cho ................................. tín đồ (ITe1Tx 4:17; 5:9-10) trong Đấng Christ. Thế gian không mong đợi sự hiện đến nầy (ITe1Tx 5:2-3), nhưng Cơ đốc nhân biết rằng sự ấy có thể xảy đến bất cứ lúc nào, do đó chúng ta nói rằng nó.....................
Lưu ý điều Hoyt nói về sự im lặng trong phần có tựa đề "Không nhắc gì đến hội thánh trên đất" (trang 99). Sự yên lặng không hề là một lập luận hiệu lực để chứng minh cho một ý nào đó cả; nhưng nó có khuynh hướng hỗ trợ cho niềm tin. Sau đây là danh sách những thông tin bổ ích (trưng dẫn từ sách Khảihuyền) nói về địa điểm của hội thánh:
1. Hội thánh ở trên trần gian trong Khảihuyền 1-3.
2. Các trưởng lão trên thiên đàng (KhKh 4:4; 5:8-9) đã được cứu chuộc ra từ mọi dân bởi huyết của Đấng Christ.
3. 144.000 người trên thiên đàng (14:1-4) đã được cứu chuộc từ giữa loài người.
4. "Vô số người, không ai đếm được" của 7:9 đã ở trên thiên đàng và đã được cứu bởi huyết của Đấng Christ .
5. Trong thời kỳ của Khảihuyền 6-19, có sự hoạn nạn và khó khăn trên đất.
30. Vậy, có thể rút ra kết luận rằng "các trưởng lão, "144.000 người" và "vô số người" đại diện cho............................................., vốn đã............................ trước những sự kiện xảy ra trong Khảihuyền 6-19.
CÁC NAN ĐỀ VỀ TRÌNH TỰ THỜI GIAN
Hoyt 100-101
Những nhận định của chúng ta ở đây sẽ tập trung vào câu hỏi cơ bản mà Hoyt nêu ra trong phần đầu của mục nầy: Liệu các thánh đồ Cựu Ước có mặt trong Sự Cất Lên hay không? Thành thật mà nói, Kinh Thánh nói rất ít về đề tài nầy.
EsIs 26:19 "Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chổi dậy" được nhiều người xem xét trong ánh sáng của Exe Ed 37:12 "Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi trở về trong đất của Ysơraên. "Tại đó, lời hứa nầy dành cho sự sống lại của toàn dân chứ không phải cho sự sống lại của cá thể.
DaDn 12:1-3 dường như gợi ý về sự sống lại sau Cơn Đại Nạn (như Mat Mt 24:29-31 vậy), nhưng không điều nào gợi lên rằng sự sống lại nầy được giới hạn cho các thánh đồ Cựu Ước. Nhiều người tin đây sẽ là những người tiếp nhận Đấng Christ trong Cơn Đại Nạn.
Giờ đây, Cơ đốc nhân tới gần "thành Giêrusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội Thánh của những con trưởng... gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần linh hồn của người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Jesus, là Đấng trung bảo của giao ước mới" (HeDt 12:22-24). 11:40 và 12:23 gợi lên khả năng là các thánh đồ Cựu Ước hiện được trọn vẹn cùng với hội thánh. Ý kiến nầy được truyền đạt chắc chắn rằng các anh hùng Cựu Ước là một phần của "người nhà trong đức tin" (11:39).
Không có sự dạy dỗ rõ ràng nào về lúc mà các thánh đồ Cựu Ước sẽ sống lại. Hầu hết các học giả đều sẵn sàng thừa nhận rằng trong mỗi sự sống lại, Đấng Christ sẽ khiến cho mọi thánh đồ đã chết đều sẽ được sống lại. Bản thân tôi đồng ý với Thiessen, Strong, Williams, và Pearlman rằng những người được Đấng Christ đem lên trong Sự Cất Lên (ITe1Tx 4:16-17; ICo1Cr 15:51-52) sẽ bao gồm mọi thánh đồ đã chết trong đức tin trước Sự Cất Lên.
Sau đây là biểu đồ của tôi về sự sống lại.
TIẾN TRÌNH CỦA SỐNG LẠI
Sự sống lại thứ nhất
1000 năm của nước Đấng Christ
Sự sống lại thứ hai

31 Các thánh đồ được cất lên sẽ ở với Đấng Christ trên................................ trong Cơn Đại Nạn. Họ sẽ cai trị và đồng cai trị với Đấng Christ trên............................. trong Thiên Hy Niên, và cư ngụ trong............................................ suốt cõi đời đời.
TÂN NƯƠNG CỦA ĐẤNG CHRIST
Hoyt 101-111
Hội thánh được nói đến như là tân nương của Đấng Christ (xem RoRm 7:4). Sau đây là một vài câu Kinh Thánh chỉ về tân nương nầy:
- Đã được hứa gả (ICo1Cr 11:2)
- Được chuẩn bị (KhKh 19:7)
- Được hợp nhất (19:7-9)
- Cai trị (20:4)
Những chữ như là cha, nàng dâu, đám cưới, khách mời, và tiệc cưới thảy đều phải hiểu là được dùng để truyền đạt lẽ thật vượt ngoài nghĩa đen. Đương nhiên, hội thánh gồm những cá nhân đã được cứu chuộc. Lẽ thật vinh diệu nầy là mỗi một người trong số họ sẽ 1) được hợp nhất với Đấng Christ, 2) trở nên giống như Đấng Christ (IGi1Ga 3:2), 3) ở đời đời với Đấng Christ.
Kết quả thực tiễn của một hy vọng như thế có thể giúp Cơ đốc nhân chúng ta sống một đời sống tận hiến cho Đấng Christ,nhận thức ra rằng " những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta" (RoRm 8:18).
32 Vì sao Hoyt nói "sự hy vọng của hội thánh vượt qua khỏi cả Sự Cất Lên" (trang 101-103)?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Sự kết hiệp của hội thánh với Đấng Christ được gọi là "Tiệc Cưới Chiên Con" (KhKh 19:9). Xem xét kỹ điều Hoyt nói về thời điểm của sự kết hiệp nầy (trang 104, 107). Ông tin rằng nó sẽ xảy ra ngay trước lúc Đấng Christ trở lại trần gian nầy để tiêu diệt Anti Christ (19:11). Riêng bản thân tôi, khi thử xác định một thời điểm cụ thể hơn cho sự kết hiệp nầy, tôi không thấy lợi điểm nào khác ngoài ra thời điểm phải xảy ra giữa Sự Cất Lên và sự trở lại trần gian của Đấng Christ.
ĐỘNG CƠ CHO HỘI THÁNH
Hoyt 111-114
33 Tin vững vàng rằng Đấng Christ sắp tái lâm sẽ là động cơ thúc đẩy hội thánh phải có một nếp sống cá nhân loại nào, và vì sao như vậy?
................................................................................................................................
Công Tác Nhiệm Ý . Hoyt liệt kê những động cơ sẽ được sinh ra bởi đức tin chúng ta vào việc Đấng Christ sắp trở lại. Chúng tôi đã liệt kê chúng ra đây, và đã bổ sung thêm những ý góp nhặt từ phần Hoyt nhận định về chúng (trang 112-114). Giờ đây, bạn có thể tìm những câu Kinh Thánh trưng dẫn trong Hoyt và bổ sung chúng vào những ý phụ nầy. (Sau đó bạn có thể dùng danh sách nầy làm một bố cục bài giảng.)

ĐỘNG CƠ
1. Cho Sự Thờ Phượng Cơ Đốc
A. Thức canh và cầu nguyện vì bạn không biết lúc nào
B. Đi nhóm lại với hội thánh và dự Tiệc Thánh
2. Cho Sự Thánh Khiết Của Cơ Đốc Nhân
A. Công dân thiên quốc
B. Làm thanh sạch chính mình như chính Ngài là thánh sạch vậy
3. Cho Bổn Phận Cơ Đốc
A. Tiết độ và trông cậy cho đến cuối cùng
B. Vâng giữ Lời Đức Chúa Trời
4. Cho Sự Hầu Việc Và Sự Bền Đỗ Của Cơ Đốc Nhân
A. Nỗ lực nhiều hơn
B. Công khó không vô ích
5. Cho Sự Yên Ủi Của Cơ Đốc Nhân
A. Sự buồn rầu được vơi đi nhờ sự trông cậy, hy vọng
B. Sự bảo đảm về sự đoàn tụ
Bài tự trắc nghiệm
Làm hết cả bài kiểm nầy, rồi kiểm với phần giải đáp trong tập học viên. Nếu bạn có làm sai, hãy kiểm xem vì sao sai.
1 Sự hiện đến của Đấng Christ sẽ là
a) một sự kiện được toàn thế giới nhìn thấy.
b) có hai phần.
c) vào ngay lúc tận thế.
d) hoàn toàn bí mật.
2 Nhiều học giả Kinh Thánh tin rằng từ lời tiên tri của Đaniên (DaDn 9:24-27), vẫn còn một thời kỳ bảy năm đang chờ để được ứng nghiệm. Hầu hết họ đều liên kết thời kỳ nầy theo một cách nào đó với
a) Trời mới đất mới.
b) sự chết của Đấng Christ.
c) nước thiên hy niên.
d) Cơn Đại Nạn.
3 Sự chuyển dời chỉ về sự đem thân thể từ đất lên trời. Theo Hoyt, nhóm người duy nhấtyxy sẽ được kinh nghiệm sự chuyển dời nầy là
a) những kẻ chết được sống lại.
b) hội thánh.
c) các thánh đồ trong Cơn Đại Nạn.
d) Tân Nương được chọn từ trong hội thánh.
4 Thuyết Sự Cất Lên Một Phần dạy rằng
a) tín đồ chỉ đi một phần đoạn đường lên thiên đàng.
b) chỉ một phần của hội thánh sẽ gặp Chúa trên chốn không trung.
c) các thánh đồ Cựu Ước không phải là thành viên của Tân Nương Đấng Christ.
d) chỉ có những thánh đồ đã chết sẽ được cất lên.
5 Thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến dạy rằng
a) sẽ có ba năm rưỡi đầu sự tai hại đến trước Sự Cất Lên.
b) một số Cơ đốc nhân sẽ trải qua Cơn Đại Nạn.
c) mọi Cơ đốc nhân đều sẽ thoát khỏi Cơn Đại Nạn.
d) Sự Cất Lên có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.
6 Thuyết cho rằng hội thánh sẽ trải qua toàn bộ thời kỳ Đại Nạn được gọi là
a) thuyết Tiền Đại Nạn.
b) thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến.
c) thuyết Sự Cất Lên một phần.
d) thuyết Hậu Đại Nạn.
TRẢ LỜI NGẮN. Đừng viết câu trả lời dài quá khoảng trống dành sẵn. Không nhất thiết phải viết những câu cú hoàn chỉnh.
8 Sự phản đối quan trọng nhất của sách giáo khoa đối với thuyết Sự Cất Lên một Một Phần về Sự Cất Lên là gì?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9 Vì sao sự trông cậy của hội thánh vượt qua khỏi Sự Cất Lên?
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
10 Kiểu nếp sống cá nhân nào được thôi thúc trong những người tin vững vàng vào tính gần đến của sự trở lại của Đấng Christ?
................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Giải đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. hội thánh, Đấng Christ, Hênóc, Êli (kể tên Đấng Christ, Hênóc, Êli theo thứ tự nào cũng được).
2.
a. Hội thánh sẽ được đem từ đất lên thiên đàng.
b Công tác của Đức Thánh Linh, là công tác đã bắt đầu sự cứu rỗi, sẽ được hoàn tất.
c thân thể thuộc thể nầy của chúng ta sẽ được biến hóa trở thành thân thể đời đời, không hay hư nát.
3. sự chuyển dời (Sự Cất Lên).
4. Đây là những câu trả lời gợi ý của chúng tôi (đương nhiên, câu trả lời của bạn có thể khác):
I. A. Lời phán trực tiếp của Chúa Jesus (GiGa 14:3)
B. Sự cứu rỗi trọn vẹn (RoRm 8:23)
II. A. Sự tỉnh thức của chúng ta (13:11)
B. Sự kêu gọi từ trên (Phi Pl 3:14)
III. A. Để đón rước họ (GiGa 14:3)
B. Để ở cùng với họ (14:3)
5.
a. Đấng Christ.
b. Trong quyền phép.
c. để bảo vệ các thánh đồ của Ngài.
d. Khi tiến kèn chót vang lên.
6. Vì nó rất mạnh mẽ, oai nghiêm, và rõ ràng.
7. Cơn Đại Nạn.
8.
a. sẽ được sống lại không hay hư nát.
b. sẽ được biến hóa nên thể không hay chết.
c. sẽ được cất lên để gặp Đấng Christ.
9. tín đồ thật.
10. Không đồng ý với sự dạy dỗ của thuyết đó ở chỗ chỉ có một nhóm được chọn của các thánh đồ mới được cất lên.
11. Nên hiểu rằng "ngày của Đấng Christ" là "ngày của Chúa."
12. Là việc tiếp tục một nước mới trên trần gian nầy, sau một thời kỳ Đại Nạn.
13. Vì nó nhấn mạnh cách sai lầm rằng chúng ta có thể kiếm được sự cứu rỗi bằng những việc lành hay bởi sự xứng đáng của con người. Chúng ta được cứu bởi ân điển.
14.
a. Nó mâu thuẫn trong cách giải kinh.
b. Nó phá hoại giáo lý sự cứu rỗi bởi ân điển.
c. Nó gây chia rẽ thân thể Đấng Christ.
d. Nó phủ nhận sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng mọi tín đồ đều sẽ được cất lên đồng thời.
15. hội thánh sẽ chịu Cơn Đại Nạn ngay trước khi Đấng Christ trở lại để cất các thánh đồ của Ngài lên.
16.
a. Mọi người được cứu của mọi thời đại đều thuộc về hội thánh.
b. Sự sống lại vào cuối Cơn Đại Nạn (KhKh 20:4,6) chỉ ra rằng hội thánh sẽ sẽ được cất lên vào thời kỳ đó.
c "Ngày của Chúa" bắt đầu với sự tái lâm của Đấng Christ trong vinh quang.
17.
a. những câu nầy phác họa tiến trình bình thường của các biến cố có thể bị gạt qua một bên bởi sự hiện đến của Đấng Christ.
b. Hầu hết những sự kiện nầy đã xảy ra trong thế kỷ thứ nhất.
c. Cùng với những lời dự ngôn nầy là rất nhiều những lời cảnh cáo của Kinh Thánh để phải luôn luôn trông đợi sự hiện đến của Đấng Christ.
18. Vì cớ những phân đoạn nầy không có điều gì để hỗ trợ cho thuyết Hậu Đại Nạn cả.
19. Augustine.
20. Augustine.
21. Kinh Thánh, truyền thống.
22. theo nghĩa đen.
23. Những người theo thuyết Tiền Đại Nạn là những người theo thuyết Tiền Thiên Hy Niên, nhưng không phải tất cả mọi người theo thuyết Tiền Thiên Hy Niên đều là người theo thuyết Tiền Đại Nan. Một số người theo thuyết Tiền Thiên Hy Niên tin rằng Sự Cất Lên sẽ xảy ra sau Cơn Đại Nạn và trước Thiên Hy Niên.
24. Đúng, vì cớ mọi người theo thuyết Tiền Đại Nạn nhất quán đều là những người theo thuyết Tiền Thiên Hy Niên.
25. Việc giải nghĩa cả Kinh Thánh theo cùng một một phương pháp nghĩa đen, và bằng cách áp dụng cho mỗi câu Kinh Thánh ý nghĩa thường được chờ đợi trong ngôn ngữ thường ngày.
26. Tôi tin có nghĩa rằng Chúa Jesus sẽ đến, y theo cách mà Ngài đã thăng thiên, để đem các thánh đồ đi với Ngài.
27. Sẽ có sự sống lại của kẻ chết trong Đấng Christ và họ, cùng với những tín đồ đang còn sống, sẽ được cất lên với Chúa.
28. theo nghĩa đen, Tiền Thiên Hy Niên, nhất quán, hội thánh.
29. ân điển, sự cất lên, mọi, gần đến.
30. hội thánh, được cất lên.
31. thiên đàng, đất, trời mới.
32. Vì có niềm hy vọng lớn, hay sự trông cậy lớn, của hội thánh là được ở với Đức Chúa Con đời đời.
33. Nó sẽ thôi thúc hội thánh luôn luôn sống tin kính để sẵn sàng gặp Đấng Christ vào bất cứ thời điểm nào để ở đời đời với Ngài.

Anti-Christ Và Sự Tái Lâm
Đây là bài thứ ba trong loạt bài về sự tái lâm của Đấng Christ. Hầu như không một đề tài nào liên quan đến sự chống đối Đức Chúa Trời quan trọng hơn là đề tài của bài học nầy: "Anti Christ Và Sự Tái Lâm." Anti Christ sẽ chống đối Đức Chúa Trời tài tình hơn bất cứ ai trước nó. Nhưng sự chống đối của nó sẽ thất bại, vì mọi sự chống đối Đức Chúa Trời đều đã chuốc lấy số phận thất bại. Tự tôn mình lên làm Đức Chúa Trời sẽ là phương diện cơ bản trong thái độ của Anti Christ đối với Đức Chúa Trời. Qua sự "tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy" (IITe 2Tx 2:4), Anti Christ sẽ đem lại sự hủy diệt cho nhiều người hơn bất cứ ai khác, và cũng cho chính nó nữa. Lời khuyến cáo của Kinh Thánh là "phải bỏ... đường không tin kính" (IITi 2Tm 2:16) nói chung. Nguyện bài học nầy giúp chúng ta tránh sự tự tôn nói riêng và kinh nghiệm ngày càng hơn sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật.
Khi bạn học qua bài nầy và đọc phần bài đọc chỉ định trong sách giáo khoa, bạn có thể thoạt đầu nhận thấy một cảm giác sợ thật sự, hoặc thậm chí khiếp sợ về sự đến gần của cơn bão tố sắp tới. Nhưng hãy nhớ rằng tuy những biến cố được dự ngôn nầy sẽ chắc chắn xảy đến, đem đến những hậu quả khủng khiếp cho những ai không tiếp nhận sự cứu rỗi trong Đấng Christ, nhưng chúng ta được khích lệ khi tra xem lời hứa của Ngài về trời mới đất mới, nơi mà người công bình sẽ được ở. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng: "Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta cơn thạnh nộ nhưng cho được sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta..." (ITe1Tx 5:9). Hơn nữa, ông còn nhận định rằng: "Đức Chúa Jesus... Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau" (1:10). Chúng ta có thể biết chắc chắn điều nầy: Sự gian ác sẽ bao trùm trần gian nầy và sự vô luật pháp cai trị tối thượng trong một tương lai rất gần đây. Thắc mắc ấy là: Lúc ấy chúng ta sẽ sống như thế nào? Sự đoán xét sắp xảy đến, và sự tan chảy của trời đất và trật tự thế giới hiện tại là sắp xảy đến. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng bởi cớ đó chúng ta đáng phải nên thánh và tin kính trong cách ăn ở mình, sốt sắng trông mong ngày Chúa đến, tra xét xem mình có đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn sống của Cơ đốc nhân không, và nhịn nhục nhẫn nại trong khi chúng ta ngày càng lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ (IIPhi 2Pr 3:11-18).
Như chim ưng cưỡi trên những làn không khí đang dâng lên báo hiệu cho một cơn bão đang đến để bay lên đến chốn bình yên bên trên cơn giông tố thể nào, thì thân thể Đấng Christ cũng sẽ vượt bên trên cơn bão táp những công việc của Anti Christ để nhắm đến sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ biết được điều nầy, chúng ta mới có thể bình an, tin quyết và chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những ngày tháng mà chúng ta không biết chắc lúc nào sẽ xảy ra.
Giới Thiệu
Anti Christ
Đạo Của Anti Christ
Nguồn Gốc Của Anti Christ
Sự Dấy Lên Và Thất Bại Của Anti Christ
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Định nghĩa đầy đủ hơn theo đúng Kinh Thánh về vai trò của Anti Christ trong Lai thế học
- Truy trực tiếp sự thất bại của Anti Christ bắt đầu từ chỗ Anti Christ đòi hỏi phải được tôn thờ, và từ chỗ Anti Christ phủ nhận tính siêu việt của Đức Chúa Trời.
- Tránh mắc bẫy của sự tự tôn, và kinh nghiệm càng hơn về sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời.
1. Trước hết đọc phần mở bài, dàn bài, và những mục tiêu bài học.
2. Học ý nghĩa của những từ khóa bạn chưa biết.
3. Đọc những trang trong Hoyt theo chỉ dẫn của phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm hết mọi câu hỏi nghiên cứu như thường lệ. Đừng quên dùng vở khi có yêu cầu những câu trả lời dài hơn.
5. Làm bài tự trắc nghiệm ở cuối bài học và kiểm bài với phần giải đáp.
6. Ôn Bài 4-6, rồi làm bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 2. Tuân theo những chỉ dẫn trong tập học viên.
sâu sắc (abstruse)
kẻ nghịch cùng luật pháp (antinomian)
tịch thu (confiscate)
ghi khắc sâu (inculcate)
như sao băng (meteoric)
dùng thủ đoạn (maneuver)
tự cao tự đại (overweening)
ban hành (promulgate)
giả ngụy (pseudo)
sự nhẫn tâm (ruthlessness)
phạm vi (sphere)
GIỚI THIỆU
Giờ đây khi bạn đã có cái nhìn khái quát về những sự kiện trong thời sau rốt, tôi muốn bạn xem xét đến Anti Christ và vai trò sẽ đến của Anti Christ trong Lai thế học. Anti Christ được gọi là "con thú," "người tội ác, và "sự gớm ghiếc." Chúng ta dùng từ ngữ Anti Christ khá tự do để chỉ về tên gọi của con thú trong KhKh 19:20. Từ ngữ nầy thực ra chỉ được dùng duy nhất một lần trong Tân Ước theo ý nghĩa nầy (IGi1Ga 2:18). Tuy vậy, ai cũng hiểu rõ ý nghĩa nầy của chữ đó. Khi sách IGiăng được viết ra, Giăng đã có thể viết: "Các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ (Anti Christ) phải đến" (2:18) và những kẻ "không xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời" chính là Anti Christ (4:3).
IITe 2Tx 2:3 nói về "người tội ác, con của sự hư mất," và 2:8 gọi người nầy là "kẻ nghịch cùng luật pháp... Đức Chúa Jesus sẽ... hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng khi Ngài đến." Những người theo thuyết Tiền Đại Nạn và những người tin vào thuyết Tiền Đại Nạn Cải Tiến chỉ hơi bất đồng ý kiến với nhau về vai trò của Anti Christ trong thời kỳ bảy năm mà cả hai đều gọi là tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên.
Quan điểm Cải Tiến dạy rằng Anti Christ sẽ xuất hiện như một nhân vật vĩ đại trên thế giới, là người sẽ bảo vệ và bênh vực Ysơraên trong ba năm rưỡi đầu đang khi bành trướng thế lực mình trên đất. Trong thời kỳ nầy, không nhất thiết là người ta sẽ nhận ra hắn là "người tội ác" hơn hay kém những người chinh phục vĩ đại khác. Nhưng sau khi hội thánh được cất lên vào cuối thời kỳ ba năm rưỡi đầu nầy, Anti Christ sẽ đòi hỏi thờ phượng hắn và sẽ được nhận ra là người tội ác. Ysơraên sẽ không chịu thờ lạy Anti Christ và sẽ phải trải qua ba năm rưỡi đại nạn. Những Cơ đốc nhân trên danh nghĩa, là những người đã nhận ra mình đã bị để lại khi Đấng Christ đến cũng sẽ không chịu thờ lạy Anti Christ và sẽ chịu chết chứ không thờ lạy con thú. Đấng Christ sẽ trở lại và quăng Anti Christ (cùng với tiên tri giả của hắn) vào hồ lửa.
Quan điểm Tiền Đại Nạn truyền thống đồng nhất hóa Anti Christ với người cưỡi con ngựa trắng của KhKh 6:2. Quan điểm nầy đặt khởi điểm tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên và sự cất lên của hội thánh tại thời điểm ra đi "chinh phục" của người cưỡi ngựa trắng. Anti Christ sẽ được công nhận là "người tội ác" ngay từ đầu thời kỳ bảy năm nầy, dầu rằng Ysơraên thoát được cơn thạnh nộ của hắn trong ba năm rưỡi. Rồi hắn sẽ phá bỏ giao ước với Ysơraên và buộc người ta thờ lạy hắn. Từ thời điểm nầy trở đi, cả hai thuyết đều đồng ý với nhau về những biến cố trong thời kỳ đại nạn, về sự hiện đến của Đấng Christ, và về sự tiêu diệt Anti Christ.
Trước hết, tôi muốn bạn đọc Hoyt trang 115-132. Sau đó học tiếp bằng cách làm bài tập, và sử dụng Kinh Thánh cùng với sách giáo khoa nếu cần thiết.
Anti Christ
Hoyt 115-123
1 Theo Hoyt (trang 115), người ta có hai thái độ quá khích nào đối với giáo lý về Anti Christ. ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đề tài nầy rất quan trọng trong thế kỷ hai mươi, bởi vì nền kỹ thuật và vũ khí hiện đại đã khiến cho khả năng một nhóm các quốc gia dưới quyền một người lãnh đạo có thể chinh phục toàn thể thế giới và gây sự tàn diệt như được mô tả trong 6:8; 8:9; và 9:18 trở thành một khả năng rất thực tế.
2 Việc tái lập quốc gia Ysơraên ngày nay chỉ ra điều gì liên quan đến thế gian và Anti Christ? .....................................................................................................................
..................................................................................................................................
Từ ngữ Anti Christ là chữ thuộc riêng về Giăng. Nó được tạo thành từ hai chữ Hy-lạp: anti (chống lại, hoặc thay thế cho) và christos (Đấng Christ). Sự vắng mặt mạo từ cho thấy rằng nó được dùng trong thời của Giăng như một tên riêng. Giăng không nói về pseudochristos (Christ giả, xem Mat Mt 24:24), tức người chỉ là một kẻ giả mạo, nhưng nói về một kẻ "đứng ra thay thế " Đấng Christ.
3 Vì sao từ ngữ "Anti Christ" sẽ là một tên gọi cho "người tội ác" nầy tốt hơn là tên "christ giả" (Hoyt trang 116)?
..................................................................................................................................
Trong Mac Mc 13:22 và Mat Mt 24:24, từ ngữ christ giả ở số nhiều. Anti Christ của Khảihuyền chỉ là một trong những người đã đến trần gian. IITe 2Tx 2:3 tách riêng hắn ra là "người tội ác" và "con của sự hư mất." Hắn sẽ có quyền phép lớn hơn bất cứ ai đến trước hắn. Trong DaDn 7:19, chúng ta thấy lời dự ngôn của Cựu Ước về người tội ác nầy.
4 IITe 2Tx 2:9-11 cho thấy rằng thế gian sẽ tin những sự giả dối của Anti Christ là những biểu hiện chân thật của quyền phép Đức Chúa Trời. Anti Christ sẽ khiến thế gian tin như vậy bằng cách nào?
..................................................................................................................................
5 Lưu ý rằng IIGi 2Ga 1:7 viết chính xác là như vầy: "Đức Chúa Jesus Christ sẽ lấy xác thịt mà đến" (erkomenon là một hiện tại phân từ) chứ không phải "đã đến." Với tinh thần nầy, hãy liệt kê (theo thứ tự Hoyt bàn luận trong phần có tựa đề Cách sử dụng chữ "Anti Christ ", trang 117) bốn cách mà Giăng xác định Anti Christ trong những thơ tín của ông.
a ...............................................................................................................................
b .................................................................................................................................
c .................................................................................................................................
d .................................................................................................................................
6 Viết một phân đoạn ngắn thảo luận xem liệu những lời dự ngôn về những christ giả trong Mac Mc 13:22 và Mat Mt 24:5, 24 có nói cụ thể về "người tội ác' của IITe 2Tx 2:3-4 hay không. (Xem Hoyt, trang 116.)
Người ta đồng ý rộng rãi rằng dòng dõi người nữ (SaSt 3:15) là Đấng Christ. Dòng dõi của con rắn thường được nghĩ là chính bản thân Satan. Anti Christ nhận lãnh trọn vẹn quyền phép từ Satan (KhKh 13:2) và có thể xem là "dòng dõi linh" của Satan, cũng như Cơ đốc nhân được gọi là "dòng dõi của Ápraham" vậy.
7 Việc Hoyt chỉ ra trong trang 118 rằng Cain đã thuộc về "dòng dõi" của Sa-tan cho đến Anti Christ thì không đúng theo nghĩa đen. Cain là dòng dõi tự nhiên của cha mẹ ông trên trần gian nầy. Hoyt muốn nói lên điều gì ở đây?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Lưu ý điều Hoyt nói về những câu Kinh Thánh chỉ về Anti Christ trong Cựu Ước (trang 118-119). Nên thận trọng khi nhận diện Anti Christ trong Thithiên, vì rất nhiều câu Kinh Thánh nầy áp dụng chủ yếu cho những kẻ ác nói chung, hoặc trong một vài trường hợp là dùng cho Satan. Có sự khác nhau rất lớn giữa câu nói câu nầy có thể chỉ về với câu nói câu nầy chỉ về Anti Christ. Hãy xem xét cẩn thận danh sách của Arthur Pink về 25 tên gọi cho Anti Christ (Hoyt, trang 119). Một số tên gọi trong những câu Kinh Thánh trưng dẫn của Pink có thể là không chỉ về Anti Christ (hoặc chỉ là phụ mà thôi).
Cá tính và thiên tài của Anti Christ (Hoyt, trang 120-123) đã được báo trước rõ ràng trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại, là những người đã lên nắm lấy quyền lực trong làn sóng mến mộ vĩ đại của quần chúng, và thoạt đầu được dân tộc của họ ngửa trông như là những vị cứu tinh của mình. Rõ ràng Anti Christ sẽ vĩ đại hơn bất cứ mọi nhà lãnh đạo nào trước đó (KhKh 13:4). Tuy nhiên, vương quốc của Anti Christ sẽ sử dụng những phương pháp cai trị mà họ đã sử dụng. Rất có thể đấy sẽ là một sự kết hiệp giữa chính thể độc tài và chính thể dân chủ.
8 Đọc DaDn 2:31-35, 42-45. Sắt trong những ngón chân có thể đại diện cho............................... và đất sét đại diện cho.................................... Dầu các nước và các dân cố gắng hiệp trở thành một, nhưng họ sẽ...................................... bởi vì họ giống như sắt và đất sét, .................................... hiệp làm một được. Hòn đá nầy là....................................... người sẽ hủy diệt tượng (hệ thống của trần gian) và thiết lập..................................................
ĐẠO CỦA ANTI CHRIST
Hoyt 123-125
Anti Christ sẽ thay đổi ý kiến của đa số nhân loại, nói nghịch cùng Đức Chúa Trời (KhKh 13:6), và cố tôn mình lên trên cao hơn Đức Chúa Trời. Rất nhiều những lời tuyên bố của những nhà lãnh đạo vô thần làm cho chúng ta càng dễ hiểu điều nầy.
Cả đạo Ấn Độ Giáo lẫn đạo Phật đều chấp nhận niềm tin cho rằng Thượng Đế nhập thể trong những con người sống nào đó. Thần Đạo (của Nhật Bản) dạy rằng hoàng đế Nhật Bản là thần. Lamã cổ đại tôn những hoàng đế là thần và xưng Caesar là thần, vì ông ta đại diện cho đất nước. Phiếm thần thuyết đã được chấp nhận bởi hàng triệu người theo đạo Ấn Độ Giáo, cũng như bởi những tôn giáo nào đó của người Phi châu. Dưới một số hình thức nào đó, sự thờ lạy hình tượng được một phần tư nhân loại tin theo. 9:20 liên hệ đến tình trạng nầy.
9 Tất cả những tình trạng trên sẽ có mặt trong thời cai trị của Anti Christ. Những thói quen hiện tại nào tiến triển từ những tình trạng trên đây sẽ giúp chỉ ra địa vị hiện tại của thứ triết lý sẽ thấm nhuần xã hội vào lúc mà Anti Christ đòi hỏi sự thờ phượng phải thuộc về một vị thần?
.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10 Để ý lập luận của Hoyt (trang 123) rằng, về cơ bản, đạo của Anti Christ sẽ là phiếm thần thuyết (tất cả mọi vật đều là Thượng Đế). Giải thích lập luận của Hoyt có cơ sở vững chắc hay không.
Cả ba tình trạng phiếm thần trên đây (những tuyên bố là thần, sự thờ phượng một con người như là hiện thân của Đức Chúa Trời, và sự thờ lạy hình tượng) được tìm thấy trong cơ cấu của phiếm thần thuyết hiện đại của đạo Ấn Độ Giáo.
11 Anti Christ sẽ nói phạm thượng (lộng ngôn) với Đức Chúa Trời (Hoyt, trang 124). Điều nầy có nghĩa hắn sẽ làm gì đối với Đức Chúa Trời, và làm như vậy với mục đích gì? .....................................................................................................................
..................................................................................................................................
Kẻ nghịch cùng luật pháp có nghĩa " chống luật pháp " hay "bất chấp luật pháp ." IITe 2Tx 2:8 có nghĩa là chính con người nầy.
12 Cuộc bùng nổ cuối cùng của sự chống nghịch luật pháp sẽ bị ngăn chặn bởi Đấng ngăn trở (2:7). Đây là............................................ là Đấng sẽ bị cất đi khi hội thánh được cất lên.
13 Liệt kê bốn phương cách (theo thứ tự Hoyt trình bày ở trang 124-125) mà bởi đó, tham vọng ích kỷ của Anti Christ sẽ được xúc tiến.
a .................................................................................................................................
b .................................................................................................................................
c.................................................................................................................................
d.................................................................................................................................
NGUỒN GỐC CỦA ANTI CHRIST
Hoyt 125-127
Những hỗn loạn trong xã hội. Biển trong. KhKh 13:1, . mà Anti Christ sẽ lên từ đó, thường được xem là tượng trưng cho nhân loại và sự xáo trộn hiện thời của nó. Đói kém, chiến tranh, và sự chết sẽ hoành hành trên đất (6:1-17). Trong năm 1973-74, hơn 3.000.000 người chết vì đói kém hay suy dinh dưỡng. Những nhà dân số học cam đoan với chúng ta rằng đến năm 2000, dân số địa cầu sẽ tăng lên gấp đôi, lên đến con số 7.400.000.000 người; hầu hết dân số nầy sẽ ở những nước kém phát triển. Vậy nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu nạn đói đe dọa thế giới.
Sự hoạn nạn của cá nhân trong trong thời Cơn Đại Nạn sẽ không tệ hại hơn những thống khổ của những Cơ đốc nhân trong những cuộc bắt bớ thời quá khứ. Khác biệt lớn lao ấy là nó sẽ lan tràn trên toàn cầu.
14 Ý kiến về sự hồi sinh một hình thức nào đó của đế quốc Lamã mà Anti Christ sẽ dấy lên từ đó được căn cứ vào DaDn 9:26; 2:40-45; và KhKh 17:9-12. Đọc ba phân đoạn nầy, rồi giải thích xem có thể suy ra ý của Hoyt về sự phục hưng đế quốc Lamã (trang 125-126) từ những phân đoạn đó như thế nào?
Nguồn gốc chủng tộc . Đặc điểm chủng tộc của Anti Christ chưa được rõ. Từ thời Nero cho đến Stalin, Cơ đốc nhân cứ tưởng những bạo Chúa lừng lẫy ấy là "Anti Christ," vì những người đó đã bắt bớ Cơ đốc nhân khốc liệt.
Theo ý tôi, sự kiện thuần túy là Ysơraên sẽ tin cậy Anti Christ là một bằng chứng nhỏ cho thấy rằng hắn sẽ là một người Do thái. Từ năm 1947, Ysơraên đã tuần tự nhờ cậy và nhận sự sự trợ giúp từ nơi Liên Xô, Pháp, và Hoa Kỳ. Trong thời thế chiến và khủng hoảng, Ysơraên chắc chắn sẽ hoan nghênh sự bảo vệ từ một người cai trị vĩ đại nhất trên trần gian, bất luận đức tin hay chính trị của người đó ra sao.
15 Câu nói của Hoyt ở trang 126, rằng Anti Christ "là thành viên trong ba ngôi của Satan," có nghĩa gì?
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nguồn gốc thuộc linh của Anti Christ bao gồm mọi người kể từ Ađam, là người đã nghe lời Satan. Tội lỗi và sự chống nghịch luật pháp của Anti Christ sẽ là kết quả của mọi sự tự cao của con người và sự chống nghịch Đức Chúa Trời.
16 Giải thích vì sao Đức Chúa Trời đã dự bị việc sai Anti Christ đến thực hiện sứ mạng lừa dối và hủy diệt của nó trong thế gian nầy. (Xem IITe 2Tx 2:11, Eph Ep 1:11, và đoạn của Hoyt nói về "Nguồn Gốc Thần Hựu," trang 127.)
SỰ DẤY LÊN VÀ THẤT BẠI CỦA ANTI CHRIST
Hoyt 127-132
17 Khi nào Anti Christ sẽ hiện ra?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
18 Đọc DaDn 7:7-27. Trong quan niệm của thế gian, lúc đầu Anti Christ sẽ có vỏ bề ngoài như thế nào (Hoyt, trang 127-128)?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
19 Người Do thái đã có một khu vực đền thờ rồi. Hiện nay khu vực đó đang bị chiếm bởi Thánh Đường Omar, thánh địa đối với người Hồi giáo. Đọc KhKh 11:1-2. Từ phân đoạn nầy có thể suy ra được điều gì về đền thờ?
..................................................................................................................................
20 Đọc DaDn 9:27. Ý nghĩa của câu nầy đối với dân tộc Do thái ấy là Anti Christ sẽ lập.................................... bảy năm với dân Do thái, sau ba năm rưỡi hắn sẽ............................... và chấm dứt................................. và bắt bớ họ tàn khốc.
21 Ở trang 128, Hoyt truy sự xuất hiện của Anti Christ từ sự thất bại của............................ vua (7:24) ra từ giữa....................................(KhKh 17:12-13) và chỉ ra rằng, bấy giờ, cả................................ sẽ....................... với Anti Christ và cùng chiến đấu với hắn để thiết lập một................................... (13:7).
Đọc Khảihuyền 17. Đoạn Kinh Thánh nầy phác họa hình ảnh về hệ thống tôn giáo giả dối lớn cuối cùng, được nói đến như là Đại Dâm Phụ (c.2). Lưu ý những điều sau:
- Đại Dâm Phụ đã sẵn sàng phục vụ các vua hoặc những người cai trị dân sự (c.2).
- Dâm phụ ngồi trên "các dòng nước lớn" (c.1), được giải nghĩa là "các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng" (c.15). (Tức là, Dâm Phụ kiểm soát vô số người.)
- Dâm Phụ ngồi trên lưng con thú sắc đỏ sặm (Anti Christ) có bảy đầu (c.3). Bảy cái đầu nầy là bảy ngọn núi (c.9). Con thú nầy cũng có mười sừng (c.3) được xác định là mười vua đi cùng với Anti Christ (c.16-17).
- Dâm phụ sẽ bị mười vua tiêu diệt (c.16). Câu 18 dường như cho thấy dâm phụ nầy là thành Rome, siêu cường trên thế giới vào thời Tân Ước.
- Dâm Phụ phạm vào tội làm đổ huyết các thánh đồ (c.6), và đầy dẫy sự phạm thượng (c.3).
Tóm Tắt: Rome, vói tư cách một thành, không còn là một siêu cường quân sự nữa. Do đó, nhiều người xem 17:18 là câu chỉ về "Rome thuộc linh" và hệ thống tôn giáo đã được đồng nhất hóa với thành đó trong 2000 năm nay. Tuy nhiên, xin nhớ rằng dầu Giáo Hội Công Giáo La Mã đã thực sự giết chết các thánh đồ của Đức Chúa Jesus vì họ không chịu thuận phục Rome, nhưng cũng có nhiều thánh đồ vĩ đại trong Giáo Hội Công Giáo La Mã đã liều bỏ mạng sống mình vì cớ Đấng Christ. Rất nhiều tín đồ đã được tái sinh, được đầy dẫy Thánh Linh hiện vẫn ở trong Giáo Hội La mã. Mọi tín đồ thật, bất luận đó là người Công Giáo La Mã hay Tin Lành, đều sẽ được cất lên khi Chúa đến. Điều còn lại trên đất sẽ là một hệ thống tôn giáo chính trị, Công Giáo và Tin Lành, mà hệ thống đó sẽ tự bán mình cho chính quyền dân sự, cho đến khi cuối cùng bị tiêu diệt trong cơn thạnh nộ của Cơn Đại Nạn.
Đọc 11:1-14. Phân đoạn nầy đề cập đến hệ thống tôn giáo Do-thái trong tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên. Lưu ý những điểm sau:
- Đền thờ được phục hồi sự thờ phượng của nó (c.10). "Hai người làm chứng" (c.3), được nói đến như là "hai cây ôlive" và "hai chơn đèn" (c.4), nhắc cho nhớ lại XaDr 4:11-14, là phân đoạn mà họ được nhìn thấy trong một khải tượng liên quan đến sự tái thiết đền thờ thứ nhì.
- Những "người làm chứng" nầy sẽ nói tiên tri cùng làm nhiều phép lạ lớn lao tại Giêrusalem trong ba năm rưỡi (c.3-6), trong thời gian đó, Anti Christ sẽ ký một hiệp ước với người Do thái. Anti Christ sẽ tiêu diệt "những kẻ gây rối" nầy tại Giêrusalem, và toàn thế giới sẽ vui mừng vì cớ họ bị diệt (c.7- 10). (Vô tuyến truyền hình khiến cho có thể thực hiện được c.9.) Đức Chúa Trời sẽ khiến họ sống lại và cất họ lên thiên đàng (c.11-12).
- Đến thời điểm nầy, sự hủy diệt một phần sẽ giáng xuống Giêrusalem, và sự chết đến với nhiều cư dân của thành (c.13-14). Nhiều học giả tin đây chính là lúc Anti Christ sẽ bội ước và phản bội dân Do-thái (DaDn 9:27 và 12:1) vào đầu ba năm rưỡi Cơn Đại Nạn.
Đã có nhiều ý kiến về hai chứng nhân nầy là ai: ví dụ, Êli và Hênóc đã được nêu ra, vì họ không hề chết. Tất cả những ý kiến như thế chỉ là phỏng đoán.
22 Kể ra sáu phương tiện (theo thứ tự của Hoyt, trang 129) mà Anti Christ sẽ dùng để lên nắm quyền lực.
a .................................................................................................................................
b .................................................................................................................................
c .................................................................................................................................
d .................................................................................................................................
e .................................................................................................................................
f .................................................................................................................................
Sự dấy lên và sụp đổ của Anti Christ có thể được minh họa trong biểu đồ sau. Nghiên cứu biểu đồ đến khi bạn có thể vẽ lại được.
Bài tự trắc nghiệm
Sau khi ôn bài, hãy làm bài tự trắc nghiệm. Sau đó, kiểm bài với phần giải đáp trong tập học viên. Ôn lại mọi câu nào bạn trả lời sai.
CÂU ĐÚNG - SAI. Viết chữ ĐÚNG vào khoảng trống trước mỗi câu trả lời đúng, chữ SAI nếu đó là câu trả lời sai, rồi sửa những câu sai lại cho ĐÚNG.
... 1 Quan điểm Tiền Đại Nạn truyền thống về sự cất lên của hội thánh khác với quan điểm Tiền Đại Nạn Cải Tiến ở chỗ quan điểm Tiền Đại Nạn truyền thống khẳng định rằng sẽ nhận ra Anti Christ ngay từ đầu tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên.
Quan điểm Tiền Đại Nạn truyền thống về sự cất lên của hội thánh khác với quan điểm Tiền Đại Nạn Cải Tiến ở chỗ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 2 Quan điểm Cải Tiến về Sự Cất Lên của hội thánh dạy rằng Anti Christ sẽ thân thiện với Ysơraên tại một thời điểm nào đó, nhưng rồi hắn sẽ xây lưng với họ và việc nầy sẽ mở đầu bảy năm Đại Nạn.
Quan điểm Cải Tiến về Sự Cất Lên của hội thánh dạy rằng
....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 3 Quan điểm Cải Tiến và quan điểm truyền thống về cơ bản khác nhau về thời điểm mà hội thánh được cất lên.
Quan điểm Cải Tiến và quan điểm truyền thống về cơ bản khác nhau ở chỗ
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 4 Trong Cựu Ước, giáo lý về Anti Christ được khai triển đầy đủ nhất trong sách Đaniên.
Trong Cựu Ước, giáo lý về Anti Christ được khai triển đầy đủ nhất trong sách
.....................................................................................................................
... 5 Địa vị hiện tại của triết lý Anti Christ hầu đến (rằng hắn sẽ thay đổi ý kiến của nhiều người, nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, và cố tôn mình lên cao hơn Đức Chúa Trời) vẫn chưa thể hiện rõ ra trong thế gian nầy.
Địa vị hiện tại của triết lý Anti Christ hầu đến (rằng hắn sẽ thay đổi ý kiến của nhiều người, nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, và cố tôn mình lên cao hơn Đức Chúa Trời)
....................................................................................................................
... 6 Nội dung của KhKh 13:1 về sự xuất hiện của Anti Christ từ biển thường được xem như có nghĩa là hắn thực sự là một loài khác - chứ không phải là một con người bình thường.
Nội dung của 13:1 về sự xuất hiện của Anti Christ từ biển thường được xem như có nghĩa là
....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 7 Ý kiến cho rằng Anti Christ sẽ nổi lên đến tầm cỡ thế giới từ trong đế quốc La-mã hồi sinh xuất phát một phần từ Đaniên 2,7, và 8 trong Cựu Ước, và Khảihuyền 13 và 17 trong Tân Ước.
Ý kiến cho rằng Anti Christ sẽ nổi lên đến tầm cỡ thế giới từ trong đế quốc La-mã hồi sinh xuất phát một phần từ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....8 Theo Hoyt, trung tâm của nước Anti Christ sẽ là một phần nào đó trong đế quốc La-mã hồi sinh.
Theo Hoyt, trung tâm của nước Anti Christ sẽ là
....................................................................................................................
... 9 Tài liệu hướng dẫn của bạn và Hoyt cho thấy rằng nước của Anti Christ sẽ thực thi quyền cai trị tuyệt đối, nhưng nó sẽ giới hạn trong những vùng trước kia đã nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc La-mã.
Tài liệu hướng dẫn của bạn và Hoyt cho thấy rằng nước của Anti Christ sẽ thực thi quyền cai trị tuyệt đối
....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 10 Sự chống nghịch luật pháp, được khởi đầu từ Ađam theo sự sự gợi ý của Satan, sẽ được đặc trưng và được bộc lộ trọn vẹn trong "người tội ác." Hoyt nói rằng con người nầy là một thành viên của ba ngôi Sa-tan; do đó, hắn không phải là một con người nhưng là một hữu thể thuộc linh.
Sự chống nghịch luật pháp, được khởi đầu từ Ađam theo sự sự gợi ý của Satan, sẽ được đặc trưng và được bộc lộ trọn vẹn trong "người tội ác." Hoyt nói rằng con người nầy là một thành viên của ba ngôi Sa-tan; do đó,
....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 11 Trong thực tế, việc Đức Chúa Trời sai Anti Christ - kẻ nói dối - đến chính là sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên những người đã chối bỏ Đấng Christ.
Trong thực tế, việc Đức Chúa Trời sai Anti Christ - kẻ nói dối - đến đó chính là
....................................................................................................................
....................................................................................................................
... 12 Hoyt nói rằng khi Sự Cất Lên xảy ra thì lúc bấy giờ Anti Christ mới hiện ra. Và khi Anti Christ bắt đầu thực hiện chức năng của hắn, thì ảnh hưởng ngăn chặn của Đức Thánh Linh như đã được hành động qua hội thánh sẽ dần dần chấm dứt.
Hoyt nói rằng khi Sự Cất Lên xảy ra thì lúc bấy giờ Anti Christ mới hiện ra. Và khi Anti Christ bắt đầu thực hiện chức năng của hắn,
....................................................................................................................
Hoyt, Anti Christ rốt cuộc sẽ thống trị thế giới. Việc hắn nắm lấy quyền lực của thế giới sẽ đến xảy đến đột ngột và trọn vẹn.
Theo Hoyt, Anti Christ rốt cuộc sẽ thống trị thế giới. Việc hắn nắm lấy quyền lực của thế giới sẽ
....................................................................................................................
... 14 Một số tình hình thế giới sẽ giúp "người tội ác" nầy càng mau chóng lên nắm quyền lực và nổi bật trên thế giới. Một trong những thể chế của con người sẽ giúp cho hắn lên nắm quyền ấy là sự trợ giúp của tôn giáo bội đạo.
Một số tình hình thế giới sẽ giúp "người tội ác" nầy càng mau chóng lên nắm quyền lực và nổi bật trên thế giới. Một trong những thể chế của con người sẽ giúp cho hắn lên nắm quyền ấy là
....................................................................................................................
... 15 Cuối cùng, mọi thần dân của hắn sẽ thờ lạy hắn như là thờ Đức Chúa Trời, và sự đoán xét sẽ giáng trên hắn và nước của hắn (được tập trung tại "Babylôn"). Điều nầy đại diện cho sự kết thúc của Anti Christ và của nước hắn.
Cuối cùng, mọi thần dân của hắn sẽ thờ lạy như là Đức Chúa Trời, và sự đoán xét sẽ giáng trên hắn và nước của hắn (được tập trung tại "Babylôn"). Điều nầy đại diện cho
....................................................................................................................
Tôi thực sự vui vì bạn đã học được nửa giáo trình nầy. Bài đánh giá tiến bộ từng phần nầy được soạn để bày tỏ cho bạn và giáo viên ICI của bạn thấy bạn đã tiến bộ như thế nào. Những chỉ dẫn ở cuối Bài 3 chuẩn bị cho bài đánh giá tiến bộ thứ nhất cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài đánh giá tiến bộ nầy nữa. Vì vậy, hãy cẩn thận xem lại chúng và làm đúng theo chỉ dẫn; sau đó làm Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 2, bao gồm Bài 4-6, rồi gởi bài làm của bạn đến cho giáo viên ICI.
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Hoàn toàn giữ kín, không thảo luận đến giáo lý nầy, và nhấn mạnh quá mức đến sự thảo luận giáo lý nầy.
2. Rằng trần gian đang được chuẩn bị cho sự hiện ra của Anti Christ.
3. Vì con người tội ác nầy sẽ chống đối Đấng Christ đến nỗi sẽ gây chiến tranh chống nghịch với Đấng Christ.
4. Bằng cách lừa dối thế gian về nguồn gốc của quyền phép mình.
5.
a. Là kẻ chống nghịch Đấng Christ.
b. Là kẻ nói dối.
c. Là kẻ không tin sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ.
d. Là kẻ không tin sự hiện ra lần thứ nhì của Đấng Christ.
6. Những lời dự ngôn trong Mác và Mathiơ nầy nói về những christ giả, là những kẻ sẽ lấy danh Đấng Christ mà đến, cố dụ dỗ dân sự Đức Chúa Trời tin rằng họ là Đấng Christ thật. Những câu nầy chỉ cụ thể về "người tội ác" trong IITe 2Tx 2:3-4 trên phương diện là người đó sẽ tuyên bố mình là Đức Chúa Trời.
7. Rằng bởi làm điều ác, Cain đã trở thành dòng dõi thuộc linh của Satan.
8. sức mạnh, sự yếu đuối, thất bại, sẽ không, Đấng Christ, nước đời đời.
9. Triết lý nầy đã phổ biến rộng rãi rồi.
10. Có, vì những nguyên nhân sau đây: 2:4 đề cập đến sự tự tôn xưng là thần của Anti Christ KhKh 13:4 đề cập đến sự thờ lạy con thú (Anti Christ); và 13:15 cho thấy sự thờ lạy tượng của con thú.
11. Rằng nó sẽ nói không đúng về Đức Chúa Trời, nhằm mục đích làm tổn hại Đức Chúa Trời.
13.
a. Khăng khăng chống nghịch Đức Chúa Trời.
b. Tuyên bố mình là thần.
c. Chứng minh những tuyên bố đó là thật.
d. Đòi hỏi người ta phải thờ lạy.
14. Ý kiến của Hoyt có thể suy ra từ ba phân đoạn Kinh Thánh nầy vì dường như: 1)theo DaDn 9:26, Anti Christ (vua) sẽ dấy lên từ giữa vòng những kẻ đã phá hủy thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 S.C. (người La Mã); 2) theo 2:40-45, mười ngón chân của nước Anti Christ đại diện cho mười phần của đế quốc La-mã hồi sinh; và 3) theo KhKh 17:9-12, "bảy ngọn núi" ám chỉ những căn cứ của Anti Christ là Rome, một thành phố có bảy ngọn đồi.
15. Rằng cá tính của Anti Christ sẽ bao gồm những năng lực vĩ đại, lẫn sự sẵn lòng phục vụ ma quỷ hơn bất cứ con người nào khác xưa nay, và hắn sẽ trở thành công cụ tốt nhất cho công việc của ma quỷ trong số tất cả những công cụ thuộc loài người. Sự liên kết với ma quỷ nầy sẽ cho thấy rõ ràng Anti Christ là thành viên trong ba ngôi Satan, một từ ngữ mà các học giả dùng chỉ về Satan, Anti Christ, và Tiên Tri Giả.
16. Việc sai Anti Christ đến là nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi vì nhờ phương tiện đó mà những kẻ chưa tin Chúa, tức những người sẽ phải bị hư mất, sẽ nhận ra được chân lý.
17. Tiếp theo ngay sau Sự Cất Lên của hội thánh.
18. Một thế lực chính trị thứ yếu, là một trong rất nhiều nhà lãnh đạo quan trọng trên thế giới.
19. Rằng đến lúc đó, đền thờ sẽ được tái thiết xong và người Do thái sẽ tái lập sự thờ phượng trong đền thờ đó rồi.
20. giao ước, bội ước, sự thờ phượng của họ.
21. ba, mười vua, hiệp là một, nước trên khắp thế giới.
22.
a. Những tình trạng hỗn loạn trên thế giới.
b. Năng lực cá nhân vĩ đại.
c. Sự hỗ trợ về vật chất.
d. Sự trợ giúp của một tôn giáo bội đạo.
e. Quyền phép siêu phàm.
f. Sự cho phép của Đức Chúa Trời.


Cơn Đại Nạn
"Nhưng con thú, và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú... cũng bị bắt với nó nữa".
- KhKh 19:20
"Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế".
- 17:4
"Linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó... Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm".
- 20:4
"Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi".
- EsIs 11:6

Trong Phần trước, chúng ta chủ yếu quan tâm đến sự tái lâm của Đấng Christ. Trước hết chúng ta xem xét những hàm ý tổng quát trong sự hiện đến của Ngài, sau đó tập trung chú ý đến hội thánh trong mối liên hệ với sự kiện đó. Kèm theo những điểm nhấn mạnh nầy là nhiều thuyết khác nhau và kết luận thực tiễn về Sự Cất Lên đối với động cơ của hội thánh. Rồi chúng ta xem xét đến Sự Tái Lâm trong mối liên quan với Anti Christ và diễn tiến tiếp theo trong kế hoạch của Đức Chúa Trời đang tiến đến sự chung kết. Trong Phần 3, chúng ta xem xét sự thử thách và sự cai trị của Đức Chúa Trời. Do đó, thật thích hợp khi chúng ta bắt đầu Phần nầy bằng cách tập trung vào Thời Kỳ Đại Nạn với toàn bộ những sự hỗn loạn về thuộc linh, về thuộc thể kèm theo ở quy mô toàn vũ trụ. Chúng ta có thể biết chắc rằng kẻ thù chính của Đức Chúa Trời và của con người, tức ma quỷ, sẽ không dễ dàng chịu dâng nộp quyền thống trị của nó đâu. Nhưng đến cuối cùng, dầu cho nó có chống cự bao nhiêu, nó vẫn bị dánh bại hoàn toàn bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.
Bài học nầy giải luận cụ thể vai trò của Anti Christ trong những sự kiện thời sau rốt. Hắn sẽ là đối tượng chính cho sự đoán xét kinh khiếp nhất của Đức Chúa Trời trong Thời Kỳ Đại Nạn. Dầu nhấn mạnh sự đoán xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đó, nhưng bài học vẫn nhấn mạnh đến sự cứu rỗi sâu rộng cho cả người Do thái lẫn người ngoại bang (là điều sẽ đi song hành với phương diện đoán xét của Cơn Đại Nạn). Phần cuối của bài nầy trình bày sự đối mặt trọng đại giữa Đấng Christ - Đấng Chân Thật - với Anti Christ, kẻ giả dối vào cuối Cơn Đại Nạn. "Lời các đấng tiên tri chắc chắn" nầy về sự đắc thắng của Lẽ Thật trong cuộc đối mặt nầy sẽ khiến chúng ta "chú ý lời đó" và ghi khắc sâu vào lòng đang khi chúng ta chờ đợi ánh bình minh của một ngày mới vinh hiển trong sự tể trị đầy phước hạnh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta (IIPhi 2Pr 1:19).
Định Nghĩa Những Thuật Từ Nói Về Cơn Đại Nạn
Cơn Đại Nạn
Ngày Của Chúa
Thời Điểm Của Cơn Đại Nạn
Nhận Diện Cơn Đại Nạn
Trình Tự Thời Gian Của Cơn Đại Nạn
Bản Chất Của Cơn Đại Nạn
Mục Đích Của Cơn Đại Nạn
Nội Dung Của Cơn Đại Nạn
Phương Diện Quốc Tế
Phương Diện Giáo Hội
Phương Diện Cứu Thục Học
Phương Diện Siêu Nhiên
Phương Diện Thần Hựu Và Phương Diện Hiện Tượng
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Sử dụng một số phân đoạn Kinh Thánh cụ thể để nêu ra thời điểm theo đúng trình tự của Cơn Đại Nạn trong diễn tiến của các sự kiện thời tận thế khác nữa, và trình tự thời gian của những sự kiện trong thời kỳ Đại Nạn.
- Mô tả sự cứu rỗi toàn cầu cho con người cũng như sự đoán xét xảy ra trong Cơn Đại Nạn, là một sự kiện khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử loài người.
- Tránh sự lừa đối của Anti Christ và xác chứng lẽ thật qua sự hết lòng trong nếp sống và chức vụ hầu việc Đấng Christ.
1. Xem phần mở bài, dàn bài, và những mục tiêu bài học.
2. Học biết ý nghĩa của những từ khóa nào bạn chưa biết.
3. Đọc trang 133-166 trong Hoyt theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm bài tập như thường lệ.
5. Từ lúc nầy trở đi, khi nào câu hỏi cần có những câu trả lời dài hơn một hoặc hai hàng thì sẽ không chừa lại hàng trống cho bạn. Xin trả lời những câu hỏi nầy vào vở của bạn.
6. Cuối cùng, ôn bài rồi làm bài tự trắc nghiệm ở cuối bài học. Sau đó kiểm bài làm với phần giải đáp trong tập học viên.
ăn xác thối - carrion
sự đồng lõa - complicity
toàn thế giới - ecumenical
thuộc giáo hội công đồng
sự minh giải- elucidation
nhức nhối - excruciating
gặm nhấm - gnaw
đồ sộ - grandiose
phẫn nộ - indignation
bị tống giam- incarcerate
tiền tệ- monetary
thuộc cứu thục học - soteriological
cỏ lùng - tare
ngăn trở - thwart
gấp ba lần- thrice
chế độ tam hùng- triumvirate
dẫn tới chỗ - usher

ĐỊNH NGHĨA NHỮNG THUẬT TỪ NÓI VỀ CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 133-134
Cơn Đại Nạn
Hoyt 133
Cơn đại nạn theo ý nghĩa chung thì chỉ về sự khốn khó hoạn nạn mà không kể đến thời gian. Những Cơ đốc nhân thời Tân Ước đã chịu đại nạn dưới tay Saulơ, trước khi ông hoán cải. Nero đã gieo đại nạn cho Cơ đốc nhân ở Rome. Những caesar về sau nầy đã gieo hoạn nạn cho Cơ đốc nhân trong toàn đế quốc Lamã. Giáo Hội Lamã đã gieo đại nạn cho người Tin Lành ở Pháp. Người Tin Lành đã gieo đại nạn cho những người không cùng đạo với mình. Hitler đã gây đại nạn cho người Do thái ở châu Âu. Stalin đã gieo đại nạn cho những địa chủ ở nước Nga. Trong mỗi trường hợp nầy, sự thống khổ của những người bị tra tấn đã lớn lao và khủng khiếp trong chừng mực mà con người có thể gây ra cho con người.
Cơn Đại Nạn thời kỳ sau rốt sẽ là cơn hoạn nạn tệ hại nhất xưa nay mà thế giới chưa từng thấy, đơn giản là vì nó sẽ mang tính toàn cầu. Khi chúng ta chỉ định rõ đến Cơn Đại Nạn, chúng ta có ý nói đến cơn hoạn nạn thời kỳ sau rốt.
Kinh Thánh không nói Cơn Đại Nạn sẽ kéo dài bao lâu. DaDn 9:27 chia tuần lễ thứ bảy mươi ra làm hai thời kỳ, mỗi thời kỳ là ba năm rưỡi. Những người cho rằng Cơn Đại Nạn dài bảy năm xem KhKh 6:1-12:17 là một phần của "Cơn Đại Nạn." Một số khác cho rằng ba năm rưỡi của những sự kiện trong 6:1-12:17 chỉ là "đầu hoạn nạn," và ba năm rưỡi kế tiếp (13:1-19:11) là "Cơn Đại Nạn." Cả hai quan điểm đều cho "Cơn Đại Nạn" sẽ bắt đầu từ lúc Hội thánh được Cất Lên.
Thời kỳ bảy năm nầy có thể chia ra như sau:
1. Hiệp ước với Ysơraên.
2. Việc mở các ấn.
3. Thổi các ống loa.
4. Sự hạ sinh đứa con trai.
5. Ysơraên bị bắt bớ.
6. Con thú và Tiên Tri Giả xuất hiện.
7. Sự thống trị thế giới của Anti Christ.
8. Đại Dâm Phụ bị diệt.
9. Đạo quân của Anti Christ tập trung lại nghịch cùng Đấng Christ.
Tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên thường được cho là Cơn Đại Nạn và sẽ bắt đầu với Sự Cất Lên và kết thúc với sự tái lâm trần gian của Đấng Christ để đánh bại Anti Christ.
Ngày Của Chúa
Hoyt 133-134
1 "Ngày của Chúa," "ngày đó," và "ngày của sự thạnh nộ Ngài" là một vài từ ngữ được dùng để chỉ về...................................................... của thời kỳ sau rốt.
2 Vì sao Cơn Đại Nạn và sự thất bại của Anti Christ sẽ được xem như là một phần của "ngày của Chúa" được nói đến trong XaDr 14:1, Gio Ge 3:14, và MaMl 4:5?
Chữ "ngày" được dùng theo rất nhiều cách trong Kinh Thánh. Khi được dùng trong cụm từ "ngày và đêmyxy, nó có nghĩa là bất cứ một phần nào của một ngày 24 giờ (Mat Mt 12:40). Chúa Jesus đã không ở trong mồ mả 72 giờ, nhưng là một phần của ba ngày. Cụm từ này có thể chỉ về một thời điểm (IISa 2Sm 23:10). Có thể chỉ về một biến cố đánh dấu sự khởi đầu cho một khoảng thời gian bất định (XaDr 14:1; KhKh 6:17) hoặc chỉ về khởi điểm của một thời kỳ mà không có kỳ kết thúc (Phi Pl 2:16).
3 Đọc KhKh 7:3-4, DaDn 12:1, và XaDr 14:3-4. Vì sao Cơn Đại Nạn được gọi là kỳ tai hại của Giacốp trong Gie Gr 30:7 chứ không phải là kỳ hủy diệt của Giacốp ?
................................................................................................................................
4 Đaniên đã nhìn thấy Cơn Đại Nạn trong mối liên hệ với Ysơraên. Đọc ITe1Tx 1:10. Phao-lô xem "cơn thạnh nộ ngày sau" sẽ lan tràn đến mức nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tôi công nhận quan điểm của Phao-lô là sự khải thị đầy đủ hơn về lẽ thật của Đức Chúa Trời vì Tin Lành là vấn đề của mọi người. Điều Đaniên nói đã thành sự thật: Y-sơ-ra-ên sẽ chịu khốn khổ. Phao-lô chỉ đơn giản bổ sung thêm: đúng, nhưng dân ngoại cũng sẽ chịu khổ nữa. Điều nầy phù hợp với sứ điệp là cả dân Do thái cũng giống như dân ngoại đều phải tiếp nhận Đấng Christ (RoRm 3:23-30).
Đã có lần tôi nghe một người Ấn Độ Giáo, người nầy rất hãnh diện về tôn giáo của mình, cả quyết với tôi rằng có rất nhiều đường lối để đến với Đức Chúa Trời. Người nầy nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mỗi người theo tiêu chuẩn của tôn giáo riêng của người ấy. Tôi dùng RoRm 3:23-30 để minh họa một lẽ thật trọng đại: Khi một người nghe sứ điệp rằng Đấng Christ đã xưng công bình cách nhưng không cho mọi người (không bởi việc lành của họ) qua sự chết Ngài, thì họ có sự sáng (lẽ thật) trọng đại hơn sự sáng mà tôn giáo trước kia của họ đã cung cấp. Do sự thật nầy, họ buộc phải đáp ứng tích cực với lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.
5 Giờ đây, hãy ghi ra đây sáu từ ngữ khác nữa được dùng cho Cơn Đại Nạn từ trong phần của Hoyt có tựa đề "Những Cụm Từ Khác" (trang 134) (theo đúng thứ tự Hoyt nêu ra).
a................................................................................................................................
b................................................................................................................................
c................................................................................................................................
d................................................................................................................................
e................................................................................................................................
f................................................................................................................................
Lưu ý: Trong Mat Mt 13:39, bản King James Version dùng chữ thế gian trong khi bản Revised Standard Version dùng chữ thời đại. Chữ Hy-lạp là aion, có nghĩa là "thời đại." Cụm từ ngày tận thế chỉ ra rằng thế gian nầy (hay thời đại nầy) sẽ chấm dứt và một thời đại mới bắt đầu.
THỜI ĐIỂM CỦA CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 134-136
6. Giải thích vì sao chúng ta biết được Cơn Đại Nạn là một sự kiện trong tương lai.
Trước đây, có bao giờ bạn nhìn thấy chữ có tính cáo chung hay chưa? Tôi chưa hề thấy. Tính cáo chung chỉ về "sự hoàn thành" và Hoyt đã chấp nhận cách sử dụng này để nhấn mạnh sự thật rằng Cơn Đại Nạn sẽ là đỉnh điểm sự phát triển cuối cùng của lối sống gian ác xấu xa của nhân loại trải qua các thời đại. Thật kỳ quặc khi con người bỏ tiền ra trang bị vũ khí hủy diệt còn nhiều hơn số tiền dành cho bất kỳ mục đích nào khác. Sự quản trị của loài người quả là một sự thất bại, và đã dẫn tới chiến tranh trong suốt lịch sử. Sự điên rồ nầy sẽ dẫn đến một đỉnh điểm trong thời kỳ Đại nạn. Bấy giờ chính Đức Chúa Trời sẽ giáng cơn thạnh nộ của Ngài xuống (KhKh 20:11-15).
7 Giải thích IITe 2Tx 1:4-12 về sự yên ủi cho những Cơ đốc nhân đang bị bắt bớ.
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Cơn Đại Nạn sẽ giáng xuống trên toàn thế gian (KhKh 3:10). Sự kiện nầy khiến nó tách biệt khỏi những thời kỳ hoạn nạn lớn khác.
8 Hoyt muốn nói gì khi bảo rằng một xã hội gian ác sẽ gặt lấy bông trái của công việc gian ác mình (trang 135)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9 Xét theo Thời Đại Hội Thánh, khi nào thì Cơn Đại Nạn sẽ bắt đầu (Hoyt, trang 135)? .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
10 Xét theo Thiên Hy Niên, khi nào thì Cơn Đại Nạn sẽ xảy ra (Hoyt, trang 136)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NHẬN DIỆN CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 136-137
11 Đọc DaDn 9:26-27. Trong mối liên quan với nước mà Đaniên dự ngôn trong 9:27, khi nào thì Cơn Đại Nạn sẽ xảy ra?
................................................................................................................................
9:27 được tất cả những người tin rằng đến cuối cùng chúng ta sẽ đối đầu với thời hoạn nạn, và những người ấy diện rằng đó là sự mô tả về Cơn Đại Nạn. Câu nầy chỉ về tuần lễ thứ bảy mươi trong lời tiên tri về 70 tuần lễ của Đaniên. Tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên đề cập đến những sự kiện được mô tả trong sách Khảihuyền.
Hãy xem đoạn của Hoyt có tựa đề Hợp Nhất Các Kinh Nghiệm (trang 137). Lưu ý rằng Hoyt tin "dân của vua hầu đến" (9:26) chỉ về Đế Quốc Lamã. Niềm tin nầy được căn cứ trên sự kiện là người La Mã đã phá hủy thành Giêrusalem vào năm 70 S.C. Trong The Millennium Bible (NXB Baker Book House; Grand Rapids, Michigan 1964, trang 223), William Edward Biederwolf chỉ ra rằng "vua" trong 9:26-27 hẳn phải chỉ về "Anti Christ hầu đến" và "dân trong 9:26 "được lãnh đạo bởi cùng một nguyên tắc cai trị mà rốt cuộc là đặc trưng cai trị của Anti Christ" (trang 224). Vì vậy, Anti Christ chắc hẳn sẽ thuộc về Đế Quốc Lamã.
7:23-26 được xem như nói về Đế Quốc Lamã, đế quốc sẽ hồi sinh trong thời kỳ sau rốt và được nói đến trong KhKh 13:5-7 và 17:9-12. Rome đã được các văn sĩ ngoài đời nói đến như là một thành phố ở trên bảy ngọn đồi. Lời cảnh báo duy nhất của tôi ấy là: Kinh Thánh không nói rằng đế quốc sau chót của thế gian nầy bắt buộc phải là một dạng hồi sinh của Đế Quốc Lamã. Đấy là cách mà nhiều người đang giải nghĩa Kinh Thánh. Mặt khác, một số học giả tin rằng Anti Christ sẽ ra từ vua phương bắc, là điều mà không bao giờ là một phần của Đế Quốc Lamã. Quan điểm của riêng tôi ấy là thỏa lòng với những gì Kinh Thánh cho thấy rõ ràng: một người tội ác sẽ xuất hiện từ trong nước của thời kỳ sau rốt, và sẽ trở thành một người lãnh đạo của thế giới.
12 Giải thích ý của Hoyt khi ông nói: "tuần lễ thứ bảy mươi loại trừ mọi sự nhắc nhở đến hội thánh" (trang 137).
Khung tham chiếu cho thời kỳ sau rốt (của đời nầy) như sau:
1. Sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ đánh dấu khởi đầu của phần thời kỳ sau rốt nầy (HeDt 9:26).
2. Sách Khảihuyền (đoạn 4-19) giải nghĩa những lời tiên tri của Đaniên.
3. Sự tái lâm của Đấng Christ sẽ kết thúc phần thời kỳ sau rốt nầy (KhKh 19:14-15).
TRÌNH TỰ THỜI GIAN CỦA CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 138-141
Trình tự thời gian của sách Khảihuyền thật khó mà lần theo, ngoại trừ bố cục tổng quát, vì có nhiều sự mô tả trong ngoặc cho các sự kiện. Có thể xem sách nầy như là một bức tranh toàn cảnh vĩ đại mà Giăng đã nhìn thấy. Giống như một người nhìn thung lũng từ trên đỉnh núi, mọi vật đều được nhìn thấy đồng thời. Nhưng bức tranh lớn nầy phải được mô tả dần từng ít một. Tôi tin rằng thứ tự sau đây (được rất nhiều học giả nêu ra) sẽ đem lại cho chúng ta loại tầm nhìn như vừa nêu trên:
1. Hiệp ước với Ysơraên.
2. Việc mở các ấn.
3. Thổi các ống loa.
4. Sự hạ sinh đứa con trai.
5. Ysơraên bị bắt bớ.
6. Con thú và Tiên Tri Giả xuất hiện.
7. Sự thống trị thế giới của Anti Christ.
8. Đại Dâm Phụ bị diệt.
9. Đạo quân của Anti Christ tập trung lại nghịch cùng Đấng Christ.
Lưu ý rằng danh sách về những mục trong trình tự thời gian của sách Khảihuyền cũng giống y như danh sách của chúng ta trong bài học nầy về những mục trong trình tự thời gian của thời kỳ bảy năm Đại Nạn .
13 Giải thích ý của Phao-lô (có trưng dẫn lời ông đang nói trong ITe1Tx 5:2-3) khi ông nói trong 5:1 rằng: "không cần viết cho anh em." (Xem nhận định của Hoyt, trang 138.)
14 5:2-4 cho chúng ta biết gì về yếu tố ngạc nhiên trong "ngày của Chúa"?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Khi giải nghĩa Cong Cv 15:14-17, Hoyt nhấn mạnh rằng việc Đức Chúa Trời hướng về dân ngoại trong Thời Đại Ân Điển sẽ tiếp đến việc Ngài khôi phục đền tạm (nước) của vua Đa-vít, thông qua Đấng Christ (trang 138-139). Việc dựng lại đền tạm của vua Đa-vít chỉ về sự cứu rỗi của dân tộc Ysơraên trong Thời Kỳ Đại Nạn.
Hoyt đề cập đến sự quay về với Đấng Christ của Ysơraên ở ba chỗ trong chương nầy: trang 138-139, trang 142, và trang 146-148. Tôi sẽ nói đến đề tài nầy ngay, và sau nầy chỉ đề cập vắn tắt thôi.
Trong 15:14-17, chúng ta thấy Đức Chúa Trời sẽ cứu nhiều người từ trong chủng tộc Do thái cũng như từ trong phần nhân loại còn lại. Dầu những thầy tế lễ Do thái đã chối bỏ Đấng Christ, nhưng những Cơ đốc nhân đầu tiên là người Do thái. Trong RoRm 3:9, 22, 29, Phao-lô tuyên bố rằng người Do thái và người ngoại bang đều bình đẳng như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu họ ăn năn, họ sẽ được cứu. Nếu chối bỏ Đấng Christ, họ sẽ bị rủa sả.
Trong Thời Kỳ Đại Nạn, có hai nhóm người sẽ được cứu: một phần của dân tộc Do thái, và dân ngoại là những người sẽ được sống trong nước thiên hy niên của Đấng Christ (Hoyt trang 146-147). Về địa vị của Ysơraên trong Cơn Đại Nạn và sự phục hồi của Ysơraên với Đức Chúa Trời, xin xem XaDr 12:9-10; 13:1-2, 6-9; 14:1-9, 16.
Bây giờ đọc KhKh 1:7; 7:3-4); và 19:1-20:6. Tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy rõ ràng mối liên kết giữa lời tiên tri trong Xa-cha-ri với lời tiên tri của Giăng trong sách Khảihuyền. Có thể bạn muốn đọc thêm trong Xa-cha-ri ngoài những câu tôi vừa trưng dẫn, nhưng tôi chỉ đề cập đến những câu vừa chỉ định đây mà thôi.
Trong XaDr 12:9-10, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài sẽ cứu Ysơraên khỏi tay mọi dân nào nghịch cùng Ysơraên, và giải cứu tâm linh của họ. Ysơraên sẽ nhận ra rằng Đấng Christ, Đấng họ đã đâm khi Ngài bị dóng đinh trên thập tự giá, thực sự là Đấng Cứu Thế của họ. (KhKh 1:7 cũng đề cập đến việc đâm nầy.) Ysơraên sẽ ăn năn và tìm được sự cứu rỗi. Nhưng 14:2 dường như cho thấy chỉ một nửa dân Ysơraên sẽ còn sống sót qua Cơn Đại Nạn để nhìn thấy Đấng Christ và tìm được sự cứu rỗi.
XaDr 14:2-4 và KhKh 19:11-20 mô tả sự tái lâm trần gian và tiêu diệt Anti Christ của Đấng Christ.. Cả XaDr 14:9, 16 và KhKh 20:4-6 đều mô tả nước trên trần gian mà Đấng Christ sẽ thiết lập, nhưng Giăng nhấn mạnh sự tham gia của tất cả mọi người đã được cứu chuộc của mọi thời đại trong nước đó.
15 Trên cơ sở những điều bạn vừa đọc trên đây, hãy thử xem bạn có điền vào chỗ trống để bổ túc hoàn chỉnh cho đoạn văn nầy không: Những lời tiên tri bạn vừa đọc trong Xa-cha-ri và Khảihuyền áp dụng cho cùng những sự kiện như nhau nầy từ nhiều phương diện......................... Xa-cha-ri quan tâm chủ yếu đến........................., nhưng Giăng cũng quan tâm nhiều đến............................... nữa. Ysơraên sẽ tiếp nhận.................................... và Ngài sẽ phục hưng nước của vua Đa-vít. Nước nầy sẽ tồn tại trong........................ năm. Giăng bày tỏ trong 20:4-6 rằng nước nầy sẽ gồm có.......................................... của mọi thời đại.
Độ dài thời gian của Cơn Đại Nạn là tương đương với tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên (Hoyt, trang 139-140). Khoảng thời gian nầy dài bảy năm và được xem là chia làm hai thời kỳ ba năm rưỡi. Căn cứ vào DaDn 9:27 và KhKh 11:2-3. Lưu ý Hoyt nói rằng: " Câu Kinh Thánh này không hề nói" rằng Cơn Đại Nạn kéo dài bảy năm.
16 Vì Kinh Thánh không nói nhiều về Cơn Đại Nạn sẽ dài bao lâu, nên một số người cho rằng độ dài của nó sẽ là................................... năm, trong khi một số khác cho rằng nó sẽ chỉ là.............................................
17 Hoyt đưa ra nguyên nhân gì để tin rằng Cơn Đại Nạn sẽ kéo dài bảy năm (trang 140)? .........................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tiếng kèn (loa) của Đức Chúa Trời công bố thời kỳ của Cơn Đại Nạn. Hoyt và nhiều người khác đã gợi ý rằng tiếng loa thứ nhất của Đức Chúa Trời đã vang lên tại núi Sinai (xem XuXh 19:16), khi Đức Chúa Trời phán với Ysơraên qua Môise. Tiếng kèn chót (ITe1Tx 4:16-17; ICo1Cr 15:52) sẽ công bố sự hiện đến của Chúa tại chốn không trung và sự sống lại của kẻ chết.
Một số người tin rằng tiếng kèn chót vang lên thì Cơn Đại Nạn bắt đầu, và lúc bấy giờ Đức Chúa Trời một lần nữa lại đối đãi với dân Y-sơ-ra-ên như một dân tộc. Đây là một ý tưởng thú vị. Tuy nhiên, nhiều người khác nêu ra rằng trong Khảihuyền, những tiếng loa (kèn) vang lên bảy lần (KhKh 8:2-11:15) để công bố những sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền dân Y-sơ-ra-ên phải thổi kèn lên trong nhiều trường hợp.
18 Dùng lời của bạn để cho biết tiếng loa chót sẽ công bố biến cố chính yếu nào?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
19 Sự tái lâm của Đấng Christ trong vinh hiển sẽ kết thúc thời kỳ nào trong sự giao tiếp của Đức Chúa Trời với con người? (Hoyt, trang 141)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
20 Việc Đấng Christ tái lâm sẽ ảnh hưởng gì đến Anti Christ và đến sự thống trị của Anti Christ (19:19-21 và Hoyt, trang 141)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
21 Tóm tắt ngắn gọn ảnh hưởng của việc Đấng Christ tái lâm trên dân Ysơraên (XaDr 12:10) và trên các dân tộc (Mat Mt 25:32 và XaDr 14:16-17).
a 12:10.......................................................................................................
b Mat Mt 25:32........................................................................................................
c XaDr 14:16-17.................................................................................................
Mat Mt 25:32-46 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh khó hiểu trong Tân Ước. Hoyt không nêu ra nan đề hay đưa ra lập trường chắc chắn về phân đoạn đó. Có ít nhất bốn quan điểm tổng quát về sự đoán xét các dân. Các quan điểm đó như sau:
1. Chúa Jesus đang nói về sự đoán xét tín đồ vào cuối thiên hy niên.
2. Chúa Jesus đang nói về sự đoán xét những kẻ tự xưng là tín đồ vào cuối thiên hy niên. Chiên là những tín đồ thật, còn dê là là những tín đồ tự xưng (hoặc tín đồ giả).
3. Chúa Jesus nói về sự đoán xét cuối cùng trên những kẻ chẳng tin và trên tín đồ vào cuối thiên hy niên. Theo quan điểm nầy, muôn dân có nghĩa là" người thuộc mọi dân tộc."
4. Chúa Jesus đang nói đến sự đoán xét muôn dân vào đầu thiên hy niên. Hoyt theo quan điểm nầy, cùng với Scofield, là người tin sự đoán xét nầy sẽ căn cứ trên cơ sở sự đối đãi với 144.000 người Do thái được "đóng ấn" của KhKh 7:4. Bạn có thể đọc quan điểm của Hoyt ở trang 142-143 và 147- 148.
Mỗi quan điểm trên đều gặp một vài sự phản đối nào đó. Tôi sẽ không cố giải quyết nan đề, nhưng tôi muốn bạn nhận thức được rằng những học giả tin kính cũng không thể đồng ý với nhau về Chúa Jesus đã muốn nói chính xác điều gì.
BẢN CHẤT CỦA CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 141-143
Ngày của Chúa đề cập đến sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên đất và đã kết thúc ngày của con người, là ngày chấm dứt khi ngày của Đức Chúa Trời bắt đầu. Ngày của Chúa là một từ ngữ của Kinh Thánh, nhưng ngày của con người thì không. Tuy nhiên, từ ngữ ngày của con người được dùng rất thích hợp để nói lên uy lực thật tế - tuy tạm thời - của con người (xem DaDn 9:27 và KhKh 11:2).
Ngày của Đức Chúa Jesus Christ (ICo1Cr 1:8) chỉ về mối tương quan trong thời kỳ sau rốt của Đấng Christ với hội thánh Ngài. Một phần rất quan trọng trong mối tương quan nầy sẽ xảy ra trên thiên đàng, và được gọi là Tiệc Cưới Chiên Con. Cơn Đại Nạn sẽ xảy ra trên đất đang khi Tiệc Cưới nầy diễn ra trên thiên đàng.
22 Hoàn tất những từ ngữ sau mà Hoyt dùng để nói về Thời Kỳ Đại Nạn như là
a ngày của Chúa vì Đức Chúa Trời sẽ tể trị và bày tỏ..................................... của Ngài trên đất nầy.
b ngày đoán xét bởi vì sự đoán xét sẽ giáng xuống........................................ trên đất.
c ngày cứu rỗi bởi vì dân Y-sơ-ra-ên và vô số người của............................... sẽ.................................. với Đức Chúa Trời.
23 Hoyt quan tâm chủ yếu đến điều gì trong phần có tựa đề "Ngày Của Sự Phân Biệt" (trang 142-143)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
MỤC ĐÍCH CỦA CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 143-150
24 Cơn Đại Nạn sẽ là sự cáo chung hay sự hoàn tất của.......................... Nó cũng sẽ để cho bản chất tội lỗi đạt tới chín mùi, đơn giản có nghĩa là phát triển đến............................... của nó.
25 Trên phương diện nào thì sự hiện ra của Anti Christ là kết quả cuối cùng của phiếm thần thuyết và sự bội đạo trong hội thánh?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
26 Con người sẽ khẳng định sự miệt mài trong tội bằng cách nào trong Cơn Đại Nạn (Hoyt, trang 145- 146)?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NỘI DUNG CỦA CƠN ĐẠI NẠN
Hoyt 150-166
Phương Diện Quốc Tế
Hoyt 151-152
Cơn Đại Nạn sẽ tác động đến cả dân Ysơraên lẫn thế giới nói chung. Sau một thời gian dài khoảng 1875 năm, Ysơraen trong tư cách một quốc gia đã được ra đời một lần nữa. Điều nầy đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về cuộc đại hồi hương của người Do-thái về Palestine. Sẽ có một hiệp ước giữa Anti Christ và Ysơraên. Palestine sẽ bị xâm lăng từ phương bắc và Cơn Đại Nạn sẽ giáng xuống Ysơraên.
Phương diện quốc tế của thế lực thời kỳ sau rốt có thể tóm tắt trong từ ngữ của Kinh Thánh (xem Đaniên 11): vua phương tây, vua phương nam, vua phương bắc, vua phương đông . Dám nói rõ đó là nước Nga thì chẳng qua chỉ là đoán mò. Khi Pháp dưới quyền Napoleon chinh phục Ai cập, một mục sư người Anh đã cố chứng minh Napoleon là Anti Christ. Trong lịch sử gần đây, thế lực phương bắc là Syria. Giờ đây, thế lực từ các phương bắc, đông và nam đều là Hồi giáo. Mới đây Phát-xít Đức cũng đã được xem như là một đối thủ khả dĩ. Tuy nhiên, người rao giảng Lời Đức Chúa Trời chỉ nên dùng ngôn ngữ Kinh Thánh để mô tả kẻ xâm lăng từ phương bắc mà thôi.
Phương Diện Giáo Hội
Hoyt 153-155
Phương diện giáo hội của Cơn Đại Nạn tập trung quanh một đại siêu giáo hội, Đại Dâm Phụ của Khảihuyền 17. Một số người xem đây là Rome, còn một số khác xem là một sự liên hiệp của mọi giáo hội lại dưới quyền của một lãnh đạo. Ý chính cần phải nhớ ấy là: đây là một giáo hội bội đạo, mang tính chính trị, mà nó sẽ đạt tới tột dỉnh quyền lực sau khi các tín đồ thật được cất lên khỏi mọi giáo hội.
27 Biến cố thời sau rốt nào phải xảy ra trước khi một siêu giáo hội có thể được tổ chức đầy đủ?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Phương Diện Cứu Thục Học
Hoyt 155-158
28 Đọc KhKh 14:6-13. Giải thích điều mà phân đoạn nầy cho biết về sự cứu rỗi của dân ngoại trong Cơn Đại Nạn.
Quan sát điều được nói về việc đóng ấn 144.000 người Do thái (Hoyt, trang 156, KhKh 7:1-8). Lưu ý rằng có 144.000 thánh đồ ở với Đấng Christ trong 14:1-5. Cũng có 24 trưởng lão ở quanh ngôi trong 4:4. Có mười hai cửa, với mười hai thiên sứ canh cửa ở trong thành Giêrusalem mới (21:12); và mười hai nền có đề tên mười hai sứ đồ (21:14). Việc sử dụng con số 12 (và các bội số của nó) rất có thể nhằm mục đích làm biểu tượng hơn là một giới hạn theo nghĩa đen cho số lượng của những người sẽ được cứu chuộc.
29 Đọc phần của Hoyt "Đoàn Dân Ngoại Được Cứu" (trang 157), rồi điền những từ còn thiếu trong đoạn văn sau: Hai nhóm dân Ngoại bang sẽ được cứu trong Cơn Đại Nạn. Sẽ có một nhóm người vì cớ lời chứng của họ mà sẽ..................................... bởi Anti Christ. Một nhóm người khác sẽ là những người ăn năn và sẽ không................................, vì Anti Christ sẽ bị đánh bại trước khi chương trình của hắn được hoàn tất.
Lưu ý: Một việc tương đồng với bài tập trên đây được tìm thấy trong sự kết thúc Thế Chiến II trước khi toàn bộ người Do thái ở châu Âu có thể bị tận diệt.
Phương Diện Siêu Nhiên
Hoyt 158-160
Dầu Anti Christ có thể dùng bom nguyên tử và trí thông minh của con người để lan truyền sự khủng bố và áp đặt quyền cai trị thế giới của hắn trong Cơn Đại Nạn, nhưng thực ra hắn sẽ nằm trong quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ từ trời chỉ huy toàn bộ tiến trình của những sự kiện nầy.
30 Trong việc mở bốn cái ấn đầu tiên (6:1-8), những sự đoán xét nào đi kèm với bốn người cưỡi ngựa?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
31 Loạt đoán xét thứ hai sẽ là việc thổi những ống loa (8:2-9:21; 11:15-19). Điều nầy sẽ bao gồm cả những thảm họa siêu nhiên. Liệt kê những thảm họa "một phần ba" được tìm thấy trong 8:7-12.
Lưu ý: Thảm họa " một phần ba" lớn nhất mà các ống loa sẽ thổi được báo trước trong 9:18. Câu nầy mô tả việc giết chết một phần ba dân số con người còn lại trên đất. Dầu Giăng mô tả những sự kiện nầy bằng những từ ngữ siêu nhiên, nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng bom khinh khí và nhiều loại vũ khí khác nữa của con người để thực hiện sự đoán xét của Ngài. Với những thứ vũ khí hủy diệt ngày nay, những biến cố nầy không còn là chuyện không tưởng nữa, phải không?
Loạt đoán xét cuối cùng sẽ ra từ việc trút bảy bát (trút giận) thạnh nộ của Đức Chúa Trời (15:1-16:21) Loạt nầy được gọi là "bảy tai nạn sau cùng" (15:1) và được nhắm vào những kẻ không tin kính Đức Chúa Trời. Sáu tai vạ đầu trong số những tai vạ nầy sẽ đem đến sự ngứa ngáy, sự hủy diệt mọi sinh vật trong biển, phải uống huyết thay vì nước, chịu cái nóng kinh khiếp từ mặt trời, sự tối tăm, và làm cạn nước sông Ơphơrát.
32 Kể tên hai hiện tượng bình thường mà Đức Chúa Trời sử dụng một cách siêu nhiên trong tai vạ cuối cùng để hủy diệt loài người và những thành của họ (16:17-21).
................................................................................................................................
Biến cố siêu nhiên trọng dại nhất của sách Khảihuyền sẽ xảy đến vào cuối Cơn Đại Nạn. Đó chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ trong đại quyền đại vinh cùng với các thánh đồ Ngài. Biến cố nầy sẽ đem sự tiêu diệt đến cho Anti Christ, đem sự cứu rỗi đến cho Ysơraên, và thiết lập nước của Đấng Christ. Lẽ thật sẽ chiến thắng sự dối trá khi Đấng Christ thay thế sự cai trị giả dối của Anti Christ bằng chính nước của Ngài. Còn bây giờ, thần của sự giả dối đang cố sức thắng hơn lẽ thật (IIGi 2Ga 1:7). Do vậy, chúng ta hãy xa lánh thần của Anti Christ và làm cho chính mình được vững vàng (bởi sự cầu nguyện) trong Đấng Christ, Đấng vốn là Lẽ Thật (GiGa 14:6).
Phương Diện Thần Hựu Và Phương Diện Hiện Tượng
Hoyt 160-166
Bạn đã đọc ít nhất một phần của XaDr 13:8-14:16 rồi. Có thể bạn muốn đọc lại phân đoạn nầy để nhớ thêm. Tại trận chiến Hamaghêđôn (12:11), Anti Christ, các vua đồng minh của hắn, và các kẻ thù của hắn sẽ gánh chịu sự hủy diệt cuối cùng khi Chúa sẽ chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên.
Không ai rõ bao nhiêu người sẽ chết trong trận chiến nầy, nhưng sẽ là một con số rất lớn (Gio Ge 3:12-14). KhKh 14:20 miêu tả, có lẽ mang tính biểu tượng, một con sông máu (của thú vật và của con người) dài 200 dặm (khoảng 325 kilometers). Điều nầy chỉ ra một sự hủy diệt và sự đoán xét rất lớn tại trận Hamaghêđôn.
33 Sự sống sẽ tiếp tục trên đất sau trận chiến Hamaghêđôn và thất bại của Anti Christ. XaDr 14:6 và KhKh 20:6 nói về sự sống trên đất tại thời điểm đó. Phát biểu ngắn gọn về những tình trạng của sự sống trên đất theo như hai câu Kinh Thánh trên đây mô tả.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Đừng bối rối nếu như bạn không hiểu trọn vẹn sách Khảihuyền tại thời điểm nầy. Bạn nắm được bố cục chính của các sự kiện, và đó chính là một thành tựu. Bài tự trắc nghiệm không những sẽ giúp bạn thấy mình học được bao nhiêu mà còn giúp bạn củng cố kiến thức đó nữa. Đừng bỏ qua việc làm bài. Kiểm bài làm của bạn khi làm xong và sửa những lỗi sai của bạn.
Bài tự trắc nghiệm
TRẢ LỜI NGẮN.
Đừng trả lời dài hơn khoảng trống đã chừa sẵn. Không nhất thiết phải viết trọn cả câu.
1 Giải thích vì sao Cơn Đại Nạn trong thời kỳ sau rốt sẽ tàn khốc hơn bất cứ cơn hoạn nạn nào trước đó?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2 Liệt kê (theo thứ tự nào cũng được) năm trong số những sự kiện hay tình trạng sẽ xảy ra hay sẽ thịnh hành trong bảy năm Đại Nạn (tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên).
a .................................................................................................................................
b ................................................................................................................................
c ................................................................................................................................
d .................................................................................................................................
e ................................................................................................................................
3 Vì sao Cơn Đại Nạn được gọi là ngày của Chúa?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4 Đaniên đã thấy Cơn Đại Nạn thời kỳ sau rốt trong mối liên hệ với Ysơraên. Phao-lô tin cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong Cơn Đại Nạn sẽ lan tràn đến mức nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5 Làm sao chúng ta biết Cơn Đại Nạn là một sự kiện trong tương lai?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6 Khi nào Cơn Đại Nạn sẽ bắt đầu xét theo Thời Đại Hội Thánh?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7 Con người sẽ khẳng định sự chọn lựa quyết phạm tội trong Cơn Đại Nạn bằng cách nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
8 Mô tả sự bắt bớ tàn khốc trên một số dân ngoại bang trong thời kỳ Đại Nạn khi họ nghe về sự cứu rỗi qua một thiên sứ và tiếp nhận sự cứu rỗi đó.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9 Biến cố nào sẽ chấm dứt Cơn Đại Nạn?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
10 Chúng ta nên có thái độ nào đối với tinh thần của Anti Christ trong thế giới ngày nay?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
CÂU CHỌN LỰA. Chỉ có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng đó.
11 Theo ý nghĩa chung, cơn đại nạn chỉ về
a) sự gây ra đau đớn hay thống khổ, hoạn nạn cho một con người.
b) sự đau đớn, khổ sở mà một người gánh chịu.
c) sự khốn khó hoạn nạn mà không kể đến thời gian
d) một thời kỳ cụ thể.
12 Sự thử thách thời kỳ sau rốt mà chúng ta đã xem xét còn được gọi là tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên. Chúng ta có thể nói về sự thử thách nầy rằng
a) đó chỉ là một trong rất nhiều thời kỳ hoạn nạn đã xảy ra trong suốt lịch sử (như là cơn đại nạn của người Do thái dưới thời Caesar).
b) nó được giới hạn cho người Ysơraên (vì cớ nó được nói đến như là " kỳ tai hại của Giacốp").
c) đó chỉ là một trong rất nhiều thử thách mà Đức Chúa Trời đem đến để tinh luyện hội thánh.
d) rõ ràng đó là cơn đại nạn tệ hại nhất trong lịch sử loài người vì nó có tính toàn cầu.
13 Những lời dự ngôn của Tân Ước về Cơn Đại Nạn
a) liên quan chính yếu đến sự tái lâm trong khi những lời dự ngôn của Cựu Ước liên quan đến sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ.
b) là sự phát triển rộng và sự giải minh của những lời dự ngôn trong Cựu Ước.
c) liên quan chủ yếu đến chủ đề khác (ví dụ, những lời tiên tri Cựu Ước đề cập nhiều hơn đến "ngày của Chúa").
d) là khác triệt để so với những lời tiên tri Cựu Ước, vì chúng đề cập nhiều hơn đến hội thánh và ít đề cập đến Y-sơ-ra-ên hơn.
14 Tác giả sách giáo khoa của bạn nói rằng Thời Kỳ Đại Nạn có bản chất cáo chung, có nghĩa là
a) nó là kết quả đạo đức chính yếu và không thể tránh khỏi cho lối sống của con người.
b) nó mang tính hủy diệt, và sự đoán xét giáng xuống đó sẽ đem lại sự cáo chung cho những kẻ thù của Chúa.
c) đây là một trong những sự đoán xét tích lũy (kết quả của mọi sự đoán xét), khiến cho mọi hình phạt khác nữa trở nên không cần thiết.
d) những sự đoán xét giáng xuống chủ yếu mang tính thuộc thể và quy mô vũ trụ, chứ không phải mang tính cá nhân và sơ khai.
15 KhKh 3:10 nói rằng Cơn Đại Nạn sẽ giáng xuống trên toàn thế gian. Căn cứ vào tài liệu trong bài, chúng ta có thể rút ra kết luận quan trọng nào từ sự kiện nầy?
a) Quy mô của sự kiện hầu đến nầy lớn đến nỗi chúng ta có thể gọi nó là "Cơn Đại Nạn."
b) Sự kiện nầy làm giảm giá trị của ý kiến cho rằng đó là kỳ tai hại của Giacốp."
c) Vì cơn tai họa ở quy mô nầy vẫn chưa xảy đến, nên nó vẫn là một sự kiện còn trong tương lai.
d) Điều nầy nâng cao khả năng cai trị toàn cầu của Anti Christ.
16 Trong mối liên quan với tuần lễ thứ bảy mươi trong lời tiên tri của Đaniên, Cơn Đại Nạn sẽ
a) diễn tiến song song với nước cuối cùng trên trần gian đã được Đaniên nói tiên tri trong DaDn 9:27.
b) đến trước khoảng thời gian đó.
c) xảy ra vào cuối thời kỳ đó.
d) cáo chung thời kỳ tiên tri nầy.
17 Từ ngữ nào sau dây KHÔNG mô tả bản chất của Cơn Đại Nạn? Nó KHÔNG được mô tả là
a) "ngày của Chúa."
b) "ngày của Đấng Christ."
c) "ngày cứu rỗi."
d) "ngày đoán xét."
18 Hoyt theo quan điểm nào sau đây về sự đoán xét các dân được nói đến trong Mat Mt 25:31-46? Ông tin rằng
a) Chúa Jesus đang nói về sự đoán xét kẻ chẳng tin vào cuối thiên hy niên.
b) Chúa Jesus đang nói về sự đoán xét những kẻ tự xưng là tín đồ vào cuối thiên hy niên.
c) Chúa Jesus nói về sự đoán xét chung cuối cùng giáng trên những kẻ chẳng tin và trên tín đồ vào cuối thiên hy niên.
d) Chúa Jesus đang nói đến sự đoán xét muôn dân vào đầu thiên hy niên, căn cứ trên cách đối đãi của họ với người Ysơraên.
19 Trên phương diện rất thật tế, Cơn Đại Nạn là sự cáo chung cho chương trình của người tội ác, vì nó sẽ để cho bản chất tội lỗi của người phát triển đến mức tột cùng. Điều nầy được nhìn thấy đặc biệt trong
a) sự không chịu ăn năn của con người, thậm chí sau khi những sự đoán xét đáng sợ của Đức Chúa Trời đã giáng trên đất.
b) sự kiện con người khăng khăng, miệt mài trong tội lỗi mình bất chấp những sự đoán xét mà họ đã phải chịu.
c) sự thất bại của những người nam và người nữ, mà số phận đã bị định từ trước, khi họ không công nhận địa vị của Đức Chúa Trời trên mọi sự thuộc về con người.
d) tất cả những câu trên.
e) chỉ có câu a) và b).
20 Theo bài học nầy, một trong những thế lực rất nổi bật của Thời Kỳ Đại Nạn sẽ là Đại Dâm Phụ của Khảihuyền 17, là đại diện của
a) sự hồi sinh của Babylôn thương mại.
b) toàn bộ giới Cơ đốc bội đạo dưới quyền lãnh đạo của Rome.
c) Những sự gớm ghiếc tổng hợp của mọi hệ thống thờ phượng giả dối.
d) Babylôn chính trị.
21 CÂU GHÉP CẶP. Ghép những lời mô tả với sự kiện nào phù hợp.
1) Những sự đoán xét khi thổi các ống loa.
2) Giữa tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên.
3) Những sự đoán xét khi trút những lọ (hay bát) thạnh nộ.
4) Trận Hamaghêđôn.
5) Việc mở bốn cái ấn đầu.
6) Sự tái lâm của Chúa Jesus trong quyền năng và vinh hiển.
....a Những cuộc chiến tranh chinh phục, con người giết lẫn nhau, đói kém, sự chết, và âm phủ.
....b Một phần ba: của cây cối bị hủy diệt, của biển trở thành huyết, của sinh vật biển bị diệt, của tàu thuyền bị hủy phá, của nước bị hóa độc, và của bầu trời bị tối tăm.
....c Sự kiện siêu nhiên trọng đại nhất của sách Khảihuyền.
....d Một loạt những sự đoán xét cuối cùng nhắm vào những kẻ không tin kính Đức Chúa Trời.
....e Trận chiến cuối cùng của Anti Christ cùng những vua đồng minh của nó chống nghịch với Ysơraên và Chúa.
....f Hiệp ước với Ysơraên bị phá bỏ và sự bắt bớ dân tộc nầy bắt đầu.
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Cơn Đại Nạn.
2. Vì đây là thời kỳ mà quyền cai trị của kẻ ác trên đất sẽ kết thúc, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên đất và, cuối cùng, nước của Đấng Christ (nước của Chúa) sẽ được thiết lập trong một ngàn năm (KhKh 6:16-17 và 20:6).
3. Vì dầu Anti Christ sẽ bội ước với Ysơraên và bắt bớ tàn khốc dân tộc nầy, nhưng chính Đấng Christ sẽ can thiệp để giải cứu Ysơraên.
4. Phao-lô cảm thấy cơn Đại Nạn nầy sẽ giáng xuống trên cả những người Do thái lẫn người ngoại bang nào đã không chịu tiếp nhận sự thương xót của Đấng Christ.
5.
a. Những năm sau rốt.
b. Ngày sau rốt.
c. Thời kỳ cuối cùng
d. Ngày tận thế.
e. Đời sau rốt.
f. Ngày sau rốt.
6. Vì nó chưa xảy ra, nên nó phải là một biến cố còn trong tương lai. Chúng ta biết nó chưa xảy ra bởi vì những sự kiện được dự ngôn vẫn chưa xảy ra. (Những ví dụ bao gồm sự hiện ra của Anti Christ và Sự Cất Lên của hội thánh.)
7. "Nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị" (IITi 2Tm 2:12). Đấng Christ sẽ đoán xét kẻ ác và yên ủi kẻ công bình.
8. Người nào trồng cây chanh sẽ chờ hái trái chanh. Xã hội loài người được xây dựng trên bạo lực, thù ghét, tranh đấu, tham lam, và thành tựu của con người, mà ít lưu tâm hoặc chẳng hề lưu tâm đến Đức Chúa Trời, thì xã hội đó sẽ chấm dứt trong sự than vãn dưới ách của một nhà độc tài, một người sẽ chà đạp quyền tự do của nhân loại.
9. Cơn Đại Nạn sẽ theo sát ngay sau Sự Cất Lên của hội thánh (IITe 2Tx 2:1-4; KhKh 3:10).
10. Nó sẽ xảy ra ngay trước Thiên Hy Niên.
11. Cơn Đại Nạn sẽ diễn ra song song với nước trần gian cuối cùng được báo trước trong DaDn 9:27.
12. Hoyt muốn nói rằng tuần lễ thứ bảy mươi trong lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ của Đaniên trong 9:24-27 không nói gì đến hội thánh trên đất, vì nó không liên quan gì với hội thánh trên đất.
13. Rõ ràng, Phao-lô muốn nói rằng ông không cần khuyên tín đồ người Têsalônica về thứ tự những biến cố trong "ngày của Chúa," vì cớ họ biết hết rồi.
14. Rằng ngày của Chúa sẽ khiến trần gian nầy kinh ngạc, nhưng Cơ đốc nhân sẽ đang trông đợi biến cố ấy.
15. khác nhau, dân Ysơraên, hội thánh, Đấng Christ, 1000, các thánh đồ.
16. bảy, ba năm rưỡi.
17. Khoảng thời gian dài bảy năm của tuần lễ thứ bảy mươi của Đaniên và sự tể trị tối cao của Anti Christ trong toàn bộ thời kỳ đó.
18. Sự hiện ra của Đấng Christ để đón rước hội thánh Ngài.
19. Thời kỳ của Cơn Đại Nạn.
20. Đạo quân của Anti Christ sẽ bị đánh bại, nước của Anti Christ sẽ tiêu diệt, và chính Anti Christ sẽ bị quăng vào hồ lửa.
21.
a. Ysơraên sẽ công nhận Đấng Christ là Đấng Mêsia.
b. Các dân sẽ được tập hợp lại để chịu đoán xét.
c. Các dân sẽ phải sẽ phải gởi đại diện đến thờ phượng tại Giêrusalem hàng năm.
22.
a. quyền tối thượng
b. khắp mọi nơi
c. dân ngoại, quay về
23. Việc Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự khỏi Anti Christ.
24. thời đại, mức đầy trọn (tột đỉnh).
25. Trên phương diện là kết quả hợp lý của việc người ta không tin vào Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài trên mọi công việc của loài người
26. Bởi sự không chịu ăn năn của họ, dầu Đức Chúa Trời sai nhiều sự đoán xét giáng trên đất và sai một thiên sứ đến để rao truyền phải ăn năn (KhKh 14:6).
27. Sự Cất Lên của hội thánh.
28. Nó cho thấy rằng dân ngoại sẽ nghe về sự cứu rỗi qua một thiên sứ, và rằng họ sẽ được cứu và đóng ấn lời chứng mình bằng sự chết của mình.
29. bị giết, bị giết.
30. Những cuộc chiến tranh, con người giết lẫn nhau, đói kém, sự chết, và địa ngục (âm phủ).
31. Một phần ba cây cối trên đất bị diệt, một phần ba biển bị hóa thành máu, một phần ba sinh vật trong biển bị chết, một phần ba tàu thuyền bị phá hủy, một phần ba nước bị hóa dộc, một phần ba trời bị trở nên tối.
32. Động đất và mưa đá.
33. Đấng Christ sẽ cai trị trên đất cùng với các thánh đồ Ngài, và các dân sẽ đến Giê-ru-sa-lem theo định kỳ để thờ phượng.

Nước Thiên Hy Niên Hay Nước Trung Gian
Sự cuối cùng của thời kỳ lai thế học được nói đến trong bài trước là khởi điểm của thời kỳ chúng ta nghiên cứu trong bài nầy. Sự trở lại trần gian trong vinh hiển và oai quyền sẽ mở ra phương diện thiên hy niên của nước Đức Chúa Trời. Bài học nầy cho thấy Kinh Thánh trình bày duy chỉ một nước của Đức Chúa Trời, và nước ấy là chủ đề trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh. Dầu tựa bài chỉ ra phương diện tương lai của nước Đức Chúa Trời, nhưng bài học nầy nhấn mạnh đến sự chuẩn bị hiện tại cho phương diện đó của nước Ngài. Chúng tôi mong rằng việc nghiên cứu bài học nầy sẽ thôi thúc bạn chuẩn bị chính mình cũng như những người khác ngay bây giờ cho những địa vị trong nhóm người thuộc linh sẽ đồng cai trị với Đấng Christ trong nước Thiên Hy Niên.
Trong đời nầy, một hạt nhân thuộc linh đang được hình thành cho nước hầu đến. Những thành viên của nhóm người nầy được gọi là "con cái nước thiên đàng (Mat Mt 13:38). Nhóm người nầy là hội thánh, là những người sẽ đảm nhận một vai trò đặc biệt trong nước và trong sự cai trị của Đấng Christ. Hội thánh gồm những con người đã tiếp nhận lời mời bước vào nước thiên đàng của Đấng Christ. Lời mời của Ngài được đưa một cách cá nhân, để tiếp nhận một cách cá nhân. Và ngay cả khi hạt nhân thuộc linh nầy đang phát triển, thì vẫn có sự phát triển song song của điều ác dưới quyền lãnh đạo của Satan. Nhưng khi chúng ta tiến đến sự cáo chung của đời nầy, thời điểm của sự tách riêng sẽ đến (13:37-42): kẻ ác sẽ bị diệt, và kẻ công bình sẽ bước vào cõi hạnh phúc trọn vẹn của nước trung gian. Lời cầu nguyện của hội thánh suốt nhiều thế kỷ: "Nước Cha được đến," lúc ấy đã trở thành hiện thực. Sự phục hưng của muôn vật, cả thuộc linh lẫn thuộc thể, đã được nói tiên tri từ rất lâu, sẽ đến kèm với sự thiết lập một nước toàn hảo dưới sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Chúng ta hãy hướng tình cảm của chúng ta vào những sự nầy, vì bởi ân điển Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có mặt giữa những người được kể là xứng đáng dự phần trong nước của Đấng Christ.
Tính Thực Hữu Của Nước Trung Gian
Sự Giải Nghĩa Về Nước Nầy
Những Sự Giải Nghĩa Khiếm Khuyết
Sự Giải Nghĩa Của Kinh Thánh
Sự Giải Nghĩa Cơ Bản
Nước Trung Gian Trong Lịch Sử Cựu Ước
Nước Lai Thế Trong Lời Tiên Tri Cựu Ước
Những Tuyên Bố Của Tân Ước Về Nước Trung Gian
Sự Rao Giảng Về Nước Thiên Đàng
Đồng Nhất Hóa Nước Thiên Đàng Trong Các Sách Tin Lành Với Nước Trong Cựu Ước
Nước Đức Chúa Trời Bị Chối Bỏ
Nước Đức Chúa Trời Và Đời Nầy
Vững Lập Nước Đức Chúa Trời
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Xác định nước Đức Chúa Trời là một nước đa phương diện và phân biệt giữa các phương diện đó.
- Đối chiếu những sự giải thích khiếm khuyết về nước Đức Chúa Trời với sự giải thích của Kinh Thánh về nước Đức Chúa Trời.
- Dâng mình trọn vẹn hơn để chuẩn bị tâm linh ngay trong đời nầy sẵn sàng cho nước Đức Chúa Trời.
1. Trước hết đọc phần mở bài, dàn bài, và những mục tiêu bài học.
2. Học ý nghĩa của những từ khóa bạn chưa biết.
3. Đọc những trang trong Hoyt (trang 167-192) theo chỉ dẫn của phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm hết mọi câu hỏi nghiên cứu như thường lệ.
5. Làm bài tự trắc nghiệm ở cuối bài học và kiểm lại bài làm của bạn.
6. Ôn lại tài liệu trong Phần nầy, và làm Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 3. Làm theo những chỉ dẫn trong tập học viên của bạn.
7. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy điền vào Đơn Đăng Ký Thi Cuối Khóa Của Sinh Viên. Bạn sẽ thấy đơn nầy trong tập học viên. Gởi đơn đến cho giáo viên ICI cùng với bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 3.
kết tinh - crystallized
khổng lồ - colossal
khai hoa, kết trái - fruition
thâm nhập - infiltration
bất khả xâm phạm - inviolability
hòa nhập - mergence
chế độ vua chúa - monarchical
dấu ngoặc đơn - parenthesis
tính vĩnh viễn - perpetuity
sự đền bù- restitution
chạy trốn- scuttle
xu hướng giật gân- sensationalism
bổ sung - subsidiary
hữu hình- tangible
TÍNH THỰC HỮU CỦA NƯỚC TRUNG GIAN
Hoyt 167-1668
Sứ điệp về nước Đức Chúa Trời là lời công bố vinh diệu. Nước nầy, liên quan đến chúng ta với tư cách cá nhân, bắt đầu trong đời sống hiện nay của chúng ta ("nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi" LuLc 17:21) và kéo dài qua vượt qua khỏi sự chết. Sự trông cậy lớn của tín đồ ấy là sẽ được ở với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ suốt cả cõi đời đời. Phao-lô khẳng định rằng "lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa" thì tốt hơn nhiều (ICo1Cr 5:8). Khi Chúa cất Hội thánh lên thì tín đồ sẽ được "cất lên... tại nơi không trung mà gặp Chúa" và "sẽ ở cùng Chúa luôn luôn" (ITe1Tx 4:17).
Vậy, lúc ấy chúng ta sẽ ở với Chúa bằng cách nào? Ngồi trên những đám mây, khảy đàn cầm bằng vàng? Không! Bức tranh của Kinh Thánh khác hoàn toàn. Chúng ta sẽ hầu việc và cai trị với Chúa trong Thiên Hy Niên (KhKh 20:4); sau đó, chúng ta sẽ cùng Đấng Christ hưởng những sự vinh hiển của trời mới đất mới sẽ được dựng nên vào lúc ấy (21:1, 27).
Nước thiên hy niên là thật. Đó sẽ là thời kỳ mà Đấng Christ cai trị trên trần gian cùng với các thánh đồ (KhKh 20:4) trên các dân có mặt lúc đó (XaDr 14:16-19). Nước nầy có tính quá độ (tính chuyển tiếp). Nó sẽ kéo dài 1000 năm (KhKh 20:5). Sau đó, Satan sẽ lãnh đạo một cuộc chiến chống nghịch với nước ấy (20:7-10). Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dập tắt cuộc chống nghịch nầy và kết thúc nước Thiên Hy Niên. Sự qua đi của trời cũ đất cũ, và sự tạo dựng trời mới đất mới, sẽ đánh dấu sự chấm dứt của nước Thiên Hy Niên. (Xem IIPhi 2Pr 3:10-13.)
1 Chữ nước (hay vương quốc) hay những biến thể của nó xuất hiện trong Kinh Thánh khoảng 450 lần, khoảng 200 trong số đó là những chữ chỉ về nước thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Từ đây có thể suy ra điều gì?
................................................................................................................................
2 Vì sao sự dạy dỗ về Nước Trời trong Cựu Ước chỉ có thể hiểu rõ được khi tham khảo đến sự dạy dỗ của Tân Ước về đề tài nầy thôi?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3 Vì sao Hoyt khẳng định rằng nước Đức Chúa Trời là chủ đề trung tâm của toàn thể Kinh Thánh?
.................................................................................................................................
Có lần tại quốc hội Ấn độ, một người Ấn Độ Giáo quá khích đã phát biểu một lời tuyên bố sỉ nhục những nhà truyền giáo rất nặng và kết luận rằng: "Họ nhử người Ấn Độ trở thành Cơ đốc nhân." Một nghị sĩ khác đứng dậy và nói một cách đĩnh đạc rằng: "Đúng vậy. Tôi đã là một người bị đuổi khỏi đạo Ấn độ giáo, và họ đã bảo tôi rằng tôi có thể trở thành con của Đức Chúa Trời. Có ai đưa ra được một mồi nhử nào tuyệt vời hơn thế được chăng?"
4 Giải thích ý định đời đời của Đức Chúa Cha trong Đức Chúa Con được ứng nghiệm như thế nào trong nước Thiên Hy Niên (Hoyt, trang 168).
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5 Như đã nói ở trên, nếu nước thiên hy niên sẽ kết thúc sau 1000 năm, vậy điều đó làm sao phù hợp với lời Hoyt nói (trang 168) rằng: "Trong nước nầy, 'ngôi của Đức Chúa Trời và của Chiên Con' sẽ được vững lập tối thượng và đời đời"?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
SỰ GIẢI NGHĨA VỀ NƯỚC NẦY
Hoyt 168-172
Những Sự Giải Nghĩa Khiếm Khuyết
Hoyt 169-170
Nhiều lời giải thích khiếm khuyết đã được đưa ra về nước thiên hy niên. Bạn nên biết rằng Giáo Hội Công Giáo La Mã và một số giáo phái Cải Chánh nào đó không mong đợi Đấng Christ thiết lập nước thiên hy niên theo nghĩa đen. Theo quan điểm của họ, Đấng Christ sẽ đến, các thánh đồ sẽ sống lại, kẻ ác sẽ bị đoán xét, và nước đời đời sẽ bắt đầu. Do vậy, nếu quan điểm của Karl Barth về Lai thế học siêu lịch sử (Hoyt, trang 170) được khảo sát từ lập trường của lai thế học cải chánh, thì nó không cấp tiến như vẻ bề ngoài của nó.
6 Năm trong số những lời giải thích khiếm khuyết gây ảnh hưởng không tốt về nước thiên hy niên là: lối giải thích Ysơraên, lối giải thích thiên đàng, lối giải thích hội thánh, lối giải thích thuộc linh, và lối giải thích thiên hy niên. Ghép năm lời giải thích nầy với những mô tả dưới đây bằng cách viết tên của lối giải thích vào bên cạnh mỗi lời mô tả.
a Nói đến sự cai trị trong hiện tại và trong tương lai của Đức Chúa Trời......
b Chỉ nói đến sự cai trị của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta mà thôi......
c Chỉ nói đến sự khôi phục ngôi vua Đa-vít mà thôi.......
d Nói đến sự cai trị của Đức Chúa Trời trên đất và sự tái lâm của Đấng Christ.....
e Nói một phần đến nhóm người có phẩm trật hữu hình hiện tại......
Sự Giải Nghĩa Của Kinh Thánh
Hoyt 170-171
7 Giải thích ngắn gọn phương pháp tiếp cận Kinh Thánh của Hoyt để giải thích nước thiên hy niên (trang 170).
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
8 Có ba điều tất phải có cho một nước (vương quốc): một người cai trị, những thần dân sẽ chịu sự cai trị, và sự thực thi quyền hành. Có thể định nghĩa tổng quát thế nào về nước thiên hy niên theo sự giải thích của Kinh Thánh về nước ấy?
.................................................................................................................................
9 Đâu là nghịch lý trong Thi Tv 10:16 và DaDn 2:44 về nước nầy (Hoyt, trang 171)? .........................................................................................................................
.................................................................................................................................
Lời giải thích cho nghịch lý nầy được tìm thấy ở chỗ: 2:44 chỉ về nước thiên hy niên (là nước có một thời kỳ tồn tại xác định), trong khi Thi Tv 10:16 thì không.
10 Phương diện nào của nước Đức Chúa Trời được nói đến trong 103:19?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
11 Trong EsIs 24:23, vì sao đấng tiên tri mô tả nước Đức Chúa Trời mang bản chất địa phương?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
12 Vì sao Thi Tv 59:13 nói đến sự cai trị trực tiếp của Đức Chúa Trời, trong khi 2:4-6 nói về sự cai trị của Đức Chúa Trời thông qua một đấng trung bảo?
Giải Nghĩa Cơ Bản
Hoyt 171-172
Trong phần nầy, sách giáo khoa thảo luận đề tài những sự khác biệt có vẻ như mâu thuẫn của nước thiên hy niên. Hoyt nói rằng " những khác biệt nầy là không thể tưởng tượng nổi" (trang 171).
13 Nói rằng có sự khải thị về hai nước trong Kinh Thánh: một nước thiên hy niên và một nước đời đời khác nữa (Hoyt, trang 171-172), thì có đúng không? (Giải thích.)
Biểu đồ nầy sẽ giúp bạn phân biệt một số điều giữa phương diện phổ thông và phương diện trung gian của nước Đức Chúa Trời.
NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
Phương diện phổ thông
Đời đời
Trên mọi loài tạo vật
Hiện tại
Sau khi phương diện thiên hy niên của nước trung gian kéo dài 1000 năm dưới quyền cai trị của Đấng Christ, sẽ có một cuộc tổng nổi dậy dưới quyền Satan. Điều đó sẽ chấm dứt nước nầy (KhKh 20:7-9). Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ hòa nhập phương diện con người của nước Ngài với phương diện đời đời. Ngài sẽ dựng nên trời mới đất mới; bởi đó, nước Đức Chúa Trời sẽ tồn tại đời đời trong điều mà chúng ta gọi là tình trạng đời đời.
14 Giải thích làm thế nào mà nước phổ thông của Đức Chúa Trời luôn luôn vận hành bất chấp đến con người (Hoyt, trang 172).
15 Giải thích ngắn gọn câu nói "Nước phổ thông là một thực tại hiện tại, nhưng nước trung gian là một lời hứa tương lai."
NƯỚC TRUNG GIAN TRONG LỊCH SỬ CỰU ƯỚC
Hoyt 173-177
Lưu ý rằng Hoyt đưa sự cai trị thời Cựu Ước của Đức Chúa Trời trên đất thông qua những người đại diện như Môise, Samuên, Saulơ, Đavít, Salômôn vào trong một từ ngữ nước trung gian (trang 174- 175). Tuy nhiên, Hoyt dùng những chữ thuộc trung gian và thuộc thiên hy niên thay thế luân phiên cho nhau . Xin lưu ý nước thiên hy niên của Khảihuyền 20 là nước trung gian, nhưng nước trung gian của Cựu Ước không thuộc nước thiên hy niên. Để tránh nhầm lẫn, chúng ta sẽ nói về phương diện lai thế học của nước nầy là thuộc thiên hy niên và về phương diện Cựu Ước là thuộc trung gian.
16 Hoyt xem ví dụ đầu tiên đích thật là nước trung gian của Đức Chúa Trời ấy là nước dưới thời
a) Mênchixêđéc.
b) Ápraham.
c) Môise.
d) Đavít.
17 Đức Chúa Trời chuẩn bị gì cho nước trung gian đầu tiên nầy (Hoyt, trang 174)?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đọc XuXh 19:3-8 và 20:1-20. Nhiều học giả tin rằng sự thỏa thuận giữa Đức Chúa Trời và Ysơraên nầy tuân theo kiểu mẫu những hiệp ước của bên nắm quyền bá chủ (quyền cai trị) mà dân Hêtít lập với những nước bị trị của họ. Những hiệp ước nầy gồm có lời tuyên bố về quyền tể trị, những luật lệ buộc phải được tôn trọng, và sự bảo vệ dành cho sự vâng lời. Tại Sinai, Đức Chúa Trời đã thiết lập nước trung gian của Ngài với Ysơraên. Luật Pháp đã đơn hệ thống hóa mối tương quan nầy một cách đơn giản.
18 Ai được tuyên bố là vua của Ysơraên tại Sinai?
..................................................................................................................................
Từ đó cho đến thời Saulơ được chọn làm vua, Ysơraên theo chế độ thần quyền. Khi dân sự đòi hỏi một vua cho giống như những dân tộc khác, hành động của họ đã được xem như một sự chối bỏ Đức Chúa Trời là Vua của họ (ISa1Sm 8:7). Ysơraên chỉ đơn giản xem đấy là việc cầu xin một vua để thay cho thầy tế lễ Samuên. 9:16 cho thấy Saulơ được xức dầu để phục sự Ysơraên nhân danh Đức Chúa Trời .
Lý tưởng Cựu Ước về nước trung gian dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời đã đạt tới đỉnh cao nhất dưới thời Đavít và Salômôn. Thậm chí sau thời đó, Ysơraên vẫn hồi tưởng lại đời Đavít như một lý tưởng, và trông chờ một con người kính sợ Đức Chúa Trời thuộc dòng dõi ông để khôi phục lại sự vinh quang ngày xưa cho ngôi nước của Ysơraên.
Ý kiến cho rằng vua cai trị bởi quyền của Đức Chúa Trời vẫn còn cho đến thế kỷ mười chín. Tuy đúng là Đức Chúa Trời cai trị nước của con người và chỉ định người mà Ngài muốn để cai trị nước ấy (xem DaDn 5:21), nhưng nước trung gian thời Cựu Ước của Ngài đã bắt đầu suy tàn dưới thời vua Salômôn (IVua 1V 11:11-12), là người đã dâng của tế lễ cho hình tượng tại thành Giêrusalem (11:7-8).
NƯỚC LAI THẾ TRONG LỜI TIÊN TRI CỰU ƯỚC
Hoyt 177-183
Xem những điều Hoyt nói về nan đề giải nghĩa lời tiên tri về nước Đức Chúa Trời (trang 177). Nhớ rằng ông bênh vực phương pháp nghĩa đen là phương pháp vững chắc duy nhất để giải nghĩa Kinh Thánh.
19 Giờ đây, cho biết định nghĩa của Hoyt về mỗi phương pháp giải nghĩa lời tiên tri về nước Đức Chúa Trời sau đây (trang 177):
a Phương pháp nghĩa đen .......................................................................................
................................................................................................................................
b Phương pháp thuộc linh hóa.................................................................................
................................................................................................................................
c Phương pháp phê bình.........................................................................................
................................................................................................................................
20 Hoyt mô tả sự khởi đầu và sự gia tăng của lời tiên tri Cựu Ước về nước thiên hy niên hầu đến thành ra ba giai đoạn (trang 177). Xác định những giai đoạn nầy theo thứ tự mà Hoyt đề cập.
a ................................................................................................................................
b ................................................................................................................................
c ................................................................................................................................
21 Trong ISu1Sb 17:1-4 và IISa 2Sm 7:14, nước và ngôi của Đavít được nói là vững lập đời đời. Điều nầy có thể đúng trên phương diện nào (Hoyt, trang 178)?
22 Đọc Cong Cv 15:16-18. Trên phương diện nào nước thiên hy niên sẽ là sự khôi phục nước lịch sử của Đavít, và nó sẽ cao trọng hơn nước của Đavít trên phương diện nào (Hoyt, trang 178)?
23 Mọi lời tiên tri đều khẳng định rằng nước thiên hy niên sẽ là một nước theo nghĩa đen trên đất. Người Do thái thời của Chúa Jesus đã đúng về điểm đó; tuy nhiên, họ đã sai về mục đích sự hiện ra lần thứ nhất của Đức Chúa Jesus. Họ đã lầm lẫn như thế nào?
24 Gio Ge 3:9-16 nói tiên tri về những sự kiện nào sẽ đến trước việc thiết lập nước thiên hy niên (Hoyt, trang 179)?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
25 Những lời dự ngôn giống như EsIs 32:1-2 và 40:9-10 cho chúng ta biết gì về người cai trị nước thiên hy niên?
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
26 Đọc 9:6-7. Mô tả hình thức của nước thiên hy niên.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Cựu Ước tuyên bố rằng nước thiên hy niên sẽ ở khắp đất (XaDr 14:9), được cai trị bởi Đấng Chirst (EsIs 9:6-7), có Đavít là vua (Exe Ed 37:24-25), có Ysơraên ở trung tâm (EsIs 41:8-16), và bao gồm cả dân ngoại bang (19:23-25).
Dường như Hoyt tin rằng Exe Ed 37:24-25 là lời hứa rằng Đavít, là một thánh đồ được sống lại, sẽ cai trị trong Thời Đại Nước Đức Chúa Trời. Thực ra, tuy điều nầy sẽ thành hiện thực, nhưng lời tiên tri nầy có lẽ nói về việc Đấng Christ khôi phục triều đại Đa-vít (trang 181).
27 Nước thiên hy niên sẽ mang bản chất thuộc linh như thế nào (Hoyt, trang 181)?
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
28 Nước thiên hy niên nầy sẽ đem lại những mối liên hệ xã hội toàn hảo bằng cách nào (Hoyt, trang 181)?
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
29 Chúng ta đã nêu ra rằng, nước thiên hy niên sẽ vừa mang tính thuộc linh vừa thuộc thể. Bây giờ bạn xem điều Hoyt nói trong mục Tính Thuộc Thể Thực Tế (trang 182). Ông cho thấy mối tương quan giữa phương diện thuộc linh và thuộc thể của nước nầy bằng cách nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Điều Hoyt nói trong mục Tính Thuộc Thể Hiện Thực sẽ làm thành cơ sở cho một bài giảng tốt.
30 Nước thiên hy niên sẽ đem đến những sự thay đổi về chính trị nào trong trật tự thế giới hiện tại (Hoyt, trang 182)?
31 Sẽ có hệ thống tôn giáo nào trong nước thiên hy niên (Hoyt, trang 182)?
NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA TÂN ƯỚC VỀ NƯỚC TRUNG GIAN
Hoyt 183-187
Nước nầy đã được công bố trong các sách Tin Lành bởi một thiên sứ (LuLc 1:30-33), bởi Giăng Báp tít (Mat Mt 3:1-2), và bởi Đấng Christ (Mat Mt 4:17, 23). Trước giả các sách Tin Lành luôn luôn liên kết nước Đấng Christ với nước Đức Chúa Trời trong lời tiên tri Cựu Ước và sự thiết lập một nước Ysơraên theo nghĩa đen (LuLc 1:30-33). Tuy nhiên, chính Đấng Christ đã nhấn mạnh phương diện thuộc linh của nước nầy.
Chúa Jesus đã tuyên bố hai câu nói về nước Ngài mà khi mới đọc lần đầu, có vẻ như chúng mâu thuẫn nhau: "Nước ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy" (GiGa 18:36) và " Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi" (LuLc 17:21). Sau đó, Ngài ám chỉ trong Cong Cv 1:3, 7 rằng nước Ngài đã chưa ứng nghiệm trọn vẹn trong thời Ngài đang ở trên trần gian, và Cha đã ấn định kỳ hạn cho nước ấy. Cuối cùng, Chúa Jesus chỉ ra rằng trong tương lai, Ngài sẽ thiết lập nước Ngài trên ngôi vinh hiển (Mat Mt 19:28).
Từ phân đoạn trên, chúng ta phải kết luận rằng Nước Đấng Christ đã bắt đầu với sự hiện ra lần thứ nhất của Ngài, tiếp tục trong lòng của mỗi kẻ tin Ngài, và trong tương lai sẽ thể hiện trong nước thiên hy niên. Hơn nữa, cuối cùng nó sẽ dẫn đến nước đời đời được mô tả trong Khảihuyền 21.
32 Định nghĩa ngắn gọn cách mà mỗi nhóm người sau đây sẽ giải nghĩa về nước được trình bày trong chức vụ của Đấng Christ (theo Hoyt, trang 183).
a Phái vô thiên hy niên...........................................................................................
................................................................................................................................
b Những học giả phái tự do.....................................................................................
................................................................................................................................
c Quan điểm phê bình...............................................................................................
................................................................................................................................
d Quan điểm Kinh Thánh.........................................................................................
................................................................................................................................
Sự Rao Giảng Về Nước Thiên Đàng
Hoyt 183
Khi một thiên sứ công bố cho Mari biết nàng sẽ sinh một Con Trai, và con trai đó sẽ được gọi là "Con của Đấng Rất Cao," và rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho Con Trai ấy " ngôi Đavít là tổ phụ Ngài," Mari đã tỏ ra rất ngạc nhiên (LuLc 1:30-34).
33 Vì sao nàng ngạc nhiên?
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
34 Khi Đấng Christ bắt đầu chức vụ công khai của Ngài (Mat Mt 4:17, 23), Hầu như Ngài đã sử dụng y những lời nói đó để rao giảng về nước thiên đàng cũng như chính Giăng Báp tít đã nói (Mat Mt 3:2). Đấng Christ đã liên kết một yếu tố mới mẻ nào với tin lành về nước trời?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đồng Nhất Hóa Nước Thiên Đàng Trong Các Sách Tin Lành Với Nước Trong Cựu Ước
Hoyt 184
35 Hoyt cho rằng từ ngữ nước thiên đàng trong Tân Ước đã được rút ra từ đâu?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
36 Chúa Jesus đã trích dẫn thẩm quyền nào để xác nhận tin lành về nước trời của Ngài? .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
37 Phát biểu ngắn gọn: Các sách Tin Lành liên hệ những lời hứa về nước trời với những lời tiên tri trong Cựu Ước về nước Đức Chúa Trời đến mức độ nào.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Nước Đức Chúa Trời Bị Chối Bỏ
Hoyt 184-185
Nếu như Đấng Christ đã sẵn lòng lãnh đạo một cuộc nổi loạn chính trị, Ngài hẳn đã có nhiều người đi theo. GiGa 6:15 cho thấy dân chúng muốn ép Ngài làm vua vì cớ phép lạ hóa bánh nuôi năm ngàn người. Nhưng trong 6:66, đoàn dân đông và thậm chí những môn đồ Ngài cũng đã lìa bỏ Ngài sau khi nghe giáo lý của Ngài.
38 Bạn có tin Đấng Christ sẽ thiết lập một nước trên trần gian ngay lập tức, nếu như Y-sơ-ra-ên chấp nhận Ngài không?
Đấng Christ biết Ngài sẽ bị Ysơraên chối bỏ; do đó Ngài chuẩn bị môn đồ Ngài cho 1) Thời Đại Hội Thánh (Mat Mt 16:13-20), 2) sự chết và sự sống lại của Ngài (17:9), và 3) Ngài hứa ban cho họ quyền phép trong nước tương lai của Ngài (19:28).
39 Từ khi Chúa Jesus biết Ngài sẽ bị chối bỏ và bị đóng đinh trên thập tự giá, làm sao Ngài lại có thể ban nước thiên đàng cho con người được?
NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ ĐỜI NẦY
Hoyt 187-190
Có lẽ các môn đồ hiểu rõ hơn về bản chất nước thiên đàng từ khi có những sự dạy dỗ của Đấng Christ sau khi Ngài sống lại (Cong Cv 1:3, 6-7), dầu họ vẫn chưa hiểu được yếu tố thời gian. Nước Đức Chúa Trời ở trong tín đồ (LuLc 17:21) tự biểu hiện qua hội thánh mới sau khi những môn đồ của Đấng Christ được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:4). Nhiều lời dự ngôn của Cựu Ước về Thời Đại Nước Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm. Hai sự ứng nghiệm như thế là việc tuôn đổ Đức Thánh Linh được dự ngôn trong Gio Ge 2:38 và việc chữa lành kẻ đau được dự ngôn trong EsIs 35:5-6.
Cũng còn nhiều sự kiện đáng chú ý về nước Đức Chúa Trời trong thời kỳ của hội thánh mới mẻ nầy. Trong số những sự kiện đó là chức vụ của thiên sứ (Cong Cv 5:19), sự can thiệp thiên thượng (16:26), các phép lạ (19:11), và khiến kẻ chết sống lại (20:9-12; 9:37-41;). Tuy nhiên, nước thiên hy niên vẫn chưa đến; vì nếu như nước ấy đến rồi, thì hội thánh hẳn đang đồng trị với Đấng Christ trong quyền năng thay vì cầu nguyện "Nước Cha được đến."
Hãy nghĩ xem, nước Đức Chúa Trời ở trong bạn! Nhưng đó cũng chính là sự kiện tương lai mà chúng ta phải rao giảng, để người khác cũng có được nước Đức Chúa Trời trong họ nữa.
40 Sự rao giảng về nước hầu đến có ngưng lại sau sự chết của Đấng Christ không (Hoyt, trang 188)? Giải thích vắn tắt.
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
Hoyt nhắc rằng sứ điệp về nước Đức Chúa Trời đã lùi lại dần, nhường chỗ cho sự nhấn mạnh về hội thánh theo tiến trình của sách Côngvụ (trang 188). Tuy nhiên, tôi đã đếm được 21 câu Kinh Thánh nói đến nước Đức Chúa Trời ở giữa 19:8 và IIPhi 2Pr 1:11. Trong Cong Cv 20:25, Phao-lô nói rằng ông đã đi lại giữa vòng các tín đồ "giảng về nước Đức Chúa Trời." Ngoài sự kiện nầy ra, sách Khảihuyền nói rất nhiều về nước Đức Chúa Trời và người ta có thể thấy rằng đó là một giáo lý quan trọng trong toàn bộ Tân Ước.
41 Đọc CoCl 1:13-14. Chúng ta hiện đang tham dự vào nước Đức Chúa Trời bằng cách nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
42 Có ba cách nào để chuẩn bị cho Thời Đại Nước Đức Chúa Trời ngay trong Thời Đại Hội Thánh hiện nay (Hoyt, trang 189-190)? (Tóm tắt chúng theo đúng thứ tự được Hoyt đề cập.)
a .................................................................................................................................
................................................................................................................................
b .................................................................................................................................
................................................................................................................................
c .................................................................................................................................
................................................................................................................................
Chúng ta đáng phải quý trọng địa vị của chúng ta (là các chi thể trong Thân Thể Đấng Christ ) trong một tập thể thuộc linh đang được chuẩn bị cho nước Đức Chúa Trời! Và chúng ta càng phải sốt sắng biết bao để giúp đem người khác gia nhập vào trong tập thể đó !
VỮNG LẬP NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
Hoyt 190-192
43 Nước thiên hy niên sẽ
a) là kết quả của mọi sự thực hữu.
b) kết quả của duy nhất việc truyền giảng Tin Lành mà thôi.
c) được mở ra bởi sự hiện đến trong quyền năng của Đấng Christ.
d) kết quả của duy những thay đổi trong xã hội mà thôi.
Satan đã bị dánh bại bởi sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. (Xem GiGa 12:31-33.) KhKh 12:7-10 cho chúng ta biết về việc Sa-tan bị quăng ra khỏi thiên đàng để vào hồ lửa, rồi sau đó công bố nước Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ. Nhưng lời tuyên bố nầy nói đến một giai đoạn của nước Đức Chúa Trời xảy ra trước việc quăng Satan vào vực sâu không đáy trong 1000 năm và việc thiết lập nước thiên hy niên trên đất (20:1-4). Ở giữa những sự kiện nầy của Khảihuyền 12 và 20, Đức Chúa Trời sẽ cho phép Satan hoạt động trên đất trong Thời Kỳ Đại Nạn.
44 Hoàn tất mỗi câu sau đây bằng những cụm từ ngắn gọn sao cho mô tả được một phương diện của việc thiết lập nước thiên hy niên trên đất.
a Đấng Christ sẽ trở lại trong..................................................................................
b Anti Christ và đạo quân của hắn sẽ bị..................................................................
c Anti Christ sẽ bị quăng vào hồ..............................................................................
d Mọi kẻ công bình đã chết trong Cơn Đại Nạn sẽ được............................................
Đấng Christ sẽ thiết lập nước thiên hy niên mà các tiên tri đã báo trước (Gio Ge 2:18-27, XaDr 12:9-13:6, EsIs 61:1-62:12). Nước thiên hy niên sẽ như thế nào? Đó sẽ là thời kỳ bình an khi Đấng Christ cai trị trên đất. Bạn có thể hình dung nổi đất nước bạn sẽ thay đổi ra sao nếu như đất nước bạn được mô tả bằng những tình trạng sau đây không?
- Không có bất cứ tội lỗi hay sự dối gạt nào.
- Không có bất cứ sự bạo lực nào.
- Không có bệnh tật, đau đớn.
- Không có cảnh bần cùng (có thức ăn, áo quần cho mọi người).
- Không có rắn, ruồi, những côn trùng hay cắn, hoặc gai góc.
- Mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời với cả lòng yêu mến Ngài.
Nước thiên hy niên không phải là sự kiện cuối cùng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta. Nước thiên hy niên được mô tả là thời kỳ của sự thử nghiệm và sự cứu rỗi cho con người. Trong thời kỳ 1000 năm bình an trọn vẹn trên đất nầy, dưới sự cai trị của Đấng Christ cùng các thánh đồ Ngài, hầu hết mọi người đều sẽ thật lòng hầu việc Đấng Christ. Những con người nầy sẽ cư trú trên đất mới, là đất được dựng nên sau khi nước thiên hy niên chấm dứt. Tuy nhiên, sẽ có những người không hề tiếp nhận Đấng Christ và sẽ đi theo Satan chống nghịch với Đấng Christ.
45 Để xem bạn nhớ được đến đâu về những điều sẽ xảy ra vào cuối nước thiên hy niên, hãy điền vào những câu sau.
a Sau một ngàn năm, Satan sẽ bị............................................................................
b Satan sẽ lừa dối, dụ dỗ nhiều người và lãnh đạo một cuộc nổi loạn chống nghịch lại...........................................................................................................................
c Từ trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Satan và đạo binh nó bằng................................
d Satan sẽ bị quăng vào hồ lửa, và những kẻ ác đã chết sẽ được.................................
e Sự phán xét cuối cùng cho thế gian sẽ xảy ra, và kẻ ác sẽ bị..................................
Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới cho nước Ngài. Nước Đức Chúa Trời sẽ tồn tại đến đời đời vô cùng (KhKh 21:1-22:21). Thật kỳ diệu biết bao khi biết một ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau trong nước của Đấng Christ! Chắc chắn điều nầy sẽ khiến cho đời sống trở nên có mục đích từ ngay bây giờ.
Những chỉ dẫn ở cuối Bài 3 để chuẩn bị cho Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 1 cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị bài đánh giá cho Phần nầy nữa. Vì vậy, hãy xem lại cẩn thận và làm theo những chỉ dẫn đó. Sau đó, làm Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 3, gồm Bài 7-8, rồi gởi bài làm đến cho giáo viên ICI của bạn.
Nếu bạn chưa làm việc nầy, hãy điền ngay vào Đơn Đăng Ký Thi Cuối Khóa Của Sinh Viên. Bạn sẽ thấy đơn nầy trong tập học viên. Gởi đơn đến cho giáo viên ICI cùng với bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần 3.

Bài tự trắc nghiệm
CÂU ĐÚNG-SAI. Viết chữ ĐÚNG nếu là câu đúng, chữ SAI nếu là câu sai, và sửa câu sai lại cho đúng.
..... 1 Nước Đức Chúa Trời là chủ đề trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh vì trung tâm của chủ đề nầy là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh như đã được bày tỏ qua Đức Chúa Jesus Christ.
Nước Đức Chúa Trời là chủ đề trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh vì
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..... 2 Theo Hoyt, sự quản trị mà Đức Chúa Trời đã ban cho và con người đã đánh mất trong Ađam thứ nhất, đã được khôi phục cách hợp pháp trong Ađam sau chót, sẽ được thực hiện vào lúc Sự Cất Lên của hội thánh.
Theo Hoyt, sự quản trị mà Đức Chúa Trời đã ban cho và con người đã đánh mất trong Ađam thứ nhất, đã được khôi phục cách hợp pháp trong Ađam sau chót, sẽ
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 3 Những con người có khả năng trong suốt lịch sử hội thánh đã có nhiều quan điểm khác nhau về nước Đức Chúa Trời. Những sự khác nhau nầy đã xuất hiện vì cớ một số người nhấn mạnh vào phương diện nầy mà loại bỏ phương diện kia của nước Đức Chúa Trời.
Những con người có khả năng trong suốt lịch sử hội thánh đã có nhiều quan điểm khác nhau về nước Đức Chúa Trời. Những sự khác nhau nầy đã xuất hiện vì cớ
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 4 Phương pháp giải nghĩa về nước Đức Chúa Trời đòi hỏi phải để cho Kinh Thánh đưa ra định nghĩa của chính Kinh Thánh cho những từ ngữ chớ không được dùng đến những phân đoạn riêng rẽ tách ra khỏi văn mạch của chúng, là phương pháp giải nghĩa thuần túy tin lành.
Phương pháp giải nghĩa về nước Đức Chúa Trời đòi hỏi phải để cho Kinh Thánh đưa ra định nghĩa của chính Kinh Thánh về những từ ngữ chớ không dược dùng đến những phân đoạn riêng rẽ tách ra khỏi văn mạch của chúng, là
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 5 Theo Hoyt, một định nghĩa đầy đủ về nước Đức Chúa Trời phải hình dung đến toàn bộ tình hình. Ông tuyên bố rằng có ba ý nổi bật: một người cai trị có thẩm quyền tuyệt đối, một mảnh đất để làm lãnh thổ, và một hệ thống luật pháp.
Theo Hoyt, một định nghĩa đầy đủ về nước Đức Chúa Trời phải hình dung đến toàn bộ tình hình. Ông tuyên bố rằng có ba ý nổi bật:
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..... 6 Có thể giải nghĩa cách hợp lý nhất về nước Đức Chúa Trời rằng: đó là nước đại diện cho hai nước khác khác hẳn nhau.
Có thể giải nghĩa cách hợp lý nhất về nước Đức Chúa Trời rằng: đó là
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 7 Sách giáo khoa của bạn dùng hai từ ngữ để mô tả hai phương diện của nước Đức Chúa Trời: phổ thông và trung gian. Chúng ta có thể nói về nước Đức Chúa Trời rằng: nước phổ thông là thực thể hiện tại, nhưng nước trung gian là một lời hứa tương lai.
Sách giáo khoa của bạn dùng hai từ ngữ để mô tả hai phương diện của nước Đức Chúa Trời: phổ thông và trung gian. Chúng ta có thể nói về nước Đức Chúa Trời rằng:
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 8 Hoyt định nghĩa nước trung gian, theo như cách được dùng trong Kinh Thánh, là sự cai trị gián tiếp của Đức Chúa Trời qua một người đại diện được Đức Chúa Trời chỉ định.
Hoyt định nghĩa nước trung gian, theo như cách được dùng trong Kinh Thánh, là ...................................................................................................................
..................................................................................................................
.... 9 Trong Bài nầy, chúng ta đã thấy rằng nước trung gian thứ nhất đã được thiết lập trong những năm Ysơraên lưu lạc trong đồng vắng. Tại núi Sinai, nơi Luật Pháp đã được ban bố, Đức Chúa Trời đã được công bố là Vua của Ysơraên, khiến Ysơraên trở thành một nước theo chính thể thần trị.
Trong Bài nầy, chúng ta đã thấy rằng nước trung gian thứ nhất đã được thiết lập trong những năm Ysơraên lưu lạc trong đồng vắng. Tại núi Sinai, nơi Luật Pháp đã được ban bố,
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 10 Ý kiến cho rằng các vị vua cai trị bằng quyền của Đức Chúa Trời là ý kiến độc nhất vô nhị của nền kinh tế Cựu Ước, và do đó đã chấm dứt khi Ysơraên không còn là một nước có chủ quyền nữa.
Ý kiến cho rằng các vị vua cai trị bằng quyền của Đức Chúa Trời
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 11 Những quan điểm của Hoyt về tầm quan trọng của Ysơraên trong nước lai thế học ấy là: nước ấy sẽ là sự phục hưng và tiếp nối nước lịch sử của vua Đavít; nước Ysơraên bị sửa phạt sẽ trở thành một nước hùng mạnh, giao ước với Đavít để khiến nước người còn mãi mãi sẽ được ứng nghiệm; và thành Giêrusalem sẽ là kinh đô của nước toàn cầu nầy.
Những quan điểm của Hoyt về tầm quan trọng của Ysơraên trong nước lai thế học ấy là:
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 12 Người cai trị của nước trung gian (nước thiên hy niên) hiển nhiên là một người tài năng, được xác định rõ ràng là Đa-vít phục sinh, con của Giêse.
Người cai trị của nước trung gian (nước thiên hy niên) là
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 13 Nước thiên hy niên sẽ được thiết lập bởi Đức Chúa Jesus Christ, và theo Hoyt, sự cai trị nước ấy sẽ mang tính phổ thông, và sẽ được tập trung trong vùng đất Ysơraên.
Nước thiên hy niên sẽ được thiết lập bởi Đức Chúa Jesus Christ, và theo Hoyt, sự cai trị nước ấy sẽ mang tính phổ thông, và sẽ được tập trung
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 14 Đời nầy là thời kỳ chuẩn bị cho nước thiên hy niên (theo Hoyt là nước trung gian) khi 1) một tập thể thuộc linh được hình thành, 2) điều ác đang được phép phát triển song song, và 3)cả hai sự phát triển nầy dần tiến về sự chung kết kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Đời nầy là một thời kỳ chuẩn bị cho nước thiên hy niên (theo Hoyt là nước trung gian) khi
..................................................................................................................
...................................................................................................................
.... 15 Chúng ta có thể nói về những biến cố chính liên quan đến sự khởi đầu và kết thúc của nước thiên hy niên rằng, nước thiên hy niên sẽ được khởi đầu với Cơn Đại Nạn và chấm dứt với thời kỳ quá độ (chuyển tiếp) một ngàn năm bình an để bước vào nước đời đời.
Chúng ta có thể nói về những biến cố chính liên quan đến sự khởi đầu và kết thúc của nước thiên hy niên rằng, nước thiên hy niên sẽ được khởi đầu
..................................................................................................................
...................................................................................................................
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Đề tài về nước thiên hy niên là rất quan trọng.
2. Vì khái niệm về nước Đức Chúa Trời liên quan toàn bộ sứ điệp của Kinh Thánh.
3. Vì tại trung tâm của chủ đề nầy chính là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, như đã được bày tỏ qua Đức Chúa Jesus Christ.
4. Điều đã mất đi trong Ađam được khôi phục lại trong Đấng Christ: ý định của Đức Chúa Trời về sự quản trị của con người trên đất sẽ được thực hiện trọn vẹn qua Đấng Christ.
5. Câu trả lời nằm trong sự kiện là nước thiên hy niên chỉ là một phần nhỏ của nước đời đời của Đức Chúa Trời, Thời kỳ 1000 năm sẽ kết thúc (KhKh 20:7), và Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mọi kẻ ác (20:11-15). Kế đó, trời mới đất mới sẽ được dựng nên (21:1), nơi đó, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sẽ cai trị đời đời. Triều đại bắt đầu vào lúc Đấng Christ trở lại trong vinh hiển (19:11) sẽ là triều đại không hề chấm dứt dẫu đất nầy sẽ qua đi.
6. a Thiên đàng.
b. Thuộc linh.
c. Ysơraên.
d. Thiên hy niên.
e Hội thánh.
7. Phải để cho chính Kinh Thánh định nghĩa nước Đức Chúa Trời. Không được phép sử dụng những phân đoạn riêng rẽ thoát ra ngoài văn mạch của chúng.
8. Là sự cai trị của Đức Chúa Trời trên loài thọ tạo của Ngài.
9. Thi Tv 10:16 trình bày rằng nước nầy đã luôn luôn hiện hữu, nhưng nước của DaDn 2:44 dường như có một khởi điểm xác định rõ ràng.
10. Phương diện phổ thông của nó.
11. Vì ông nói về sự cai trị của Đấng Christ tại Giêrusalem trong nước thiên hy niên.
12. Bởi vì phương diện phổ thông và phương diện trung gian trong tư cách vua của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hiện đang, đã luôn luôn, và sẽ luôn luôn là Vua trên toàn cõi tạo vật của Ngài. Nhưng trong những giới hạn của sự hiểu biết của loài người, nước trung gian của Đức Chúa Trời trên đất sẽ là sự cai trị của Ngài thông qua một người đại diện được chọn cách thiên thượng, là người phát ngôn và hành động vì cớ Đức Chúa Trời.
13. Nói rằng có hai nước khác biệt hoàn toàn với nhau là không đúng, nhưng nói rằng có hai phương diện của nước Đức Chúa Trời là nói đúng. (Hoyt thích dùng những từ ngữ phổ thông và trung gian hơn để nói đến những phương diện nầy.)
14. Dầu con người có thế nào đi chăng nữa, thì Nước phổ thông của của Đức Chúa Trời luôn luôn hoạt động, đến nỗi cuối cùng con người phải thỏa thuận với ý chỉ của Đức Chúa Trời, cho dầu họ có chống nghịch Đức Chúa Trời hay không biết gì về nước phổ thông của Ngài đi nữa.
15. Chủ đề nầy nhấn mạnh đến sự kiện: dầu hiện nay Đức Chúa Trời đang cai trị trên mọi loài tạo vật, nhưng đến một thời điểm xác định trong tương lai, Ngài sẽ thiết lập một nước trên đất, là nước mà Ngài sẽ cai trị qua Đức Chúa Jesus Christ.
16 c) Môise.
17. Những phép lạ mà Ysơraên đã nhìn thấy trong những năm lưu lạc nơi đồng vắng.
18. Đức Chúa Trời là vua đã được công bố. Ngài phán: "Các ngươi sẽ thành một nước... cho ta" (XuXh 19:6).
19.
a. Ý của Đức Chúa Trời đúng như những lời Ngài đã phán ra, và phải hiểu bản văn câu Kinh Thánh theo đúng giá trị bề mặt của nó.
b. Những câu trong bản văn tượng trưng cho một điều khác.
c. Chấp nhận nghĩa đen bản văn của câu Kinh Thánh, rồi bác bỏ lẽ thật của nó.
20.
a Một vài câu Kinh Thánh nói không rõ lắm trong Ngũ Kinh.
b Rất nhiều câu Kinh Thánh nói đến nước công khai hơn trong thời kỳ nước lịch sử.
c Những câu Kinh Thánh ngày càng trình bày sáng tỏ hơn và càng nhiều hơn về nước thiên hy niên khi nước lịch sử chấm dứt.
21. Đây là trường hợp mà Hoyt gọi là tham chiếu kép. Lời hứa nầy nói về Đấng Christ (trong dòng dõi vua Đavít), là Đấng thiết lập một nước đời đời.
22. Nước thiên hy niên của Đấng Christ sẽ khôi phục lại nước của vua Đavít trên phương diện Đấng Christ là dòng dõi của vua Đavít. Nước ấy sẽ cao trọng hơn nước Đavít bởi vì đó sẽ là một nước toàn cầu của sự công nghĩa, bao gồm cả người Do thái lẫn người ngoại bang.
23. Những học giả người Do thái trong thời Đấng Christ không phân biệt giữa sự hiện ra lần thứ nhất và thứ nhì của Đấng Mêsia. Họ không hiểu rằng những lời hứa về nước thiên đàng phải được tách biệt khỏi sự hiện ra lần thứ nhất bởi một thời kỳ dài.
24. Chiến tranh trên quy mô lớn hơn; những dấu lạ trong vũ trụ tác động đến mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao; động đất; và tiếng của Đức Chúa Trời.
25. Rằng Ngài sẽ vừa là con người vừa là Đức Chúa Trời (vừa có nhân tánh vừa có thần tánh).
26. Đó sẽ là một chính thể quân chủ.
27. Trên phương diện nó sẽ thuộc về Đức Thánh Linh và được Ngài cai trị, nhưng bản chất của nước ấy không phải là phi vật chất.
28. Bằng cách loại bỏ chiến tranh và nghèo khổ, và mở ra một kỷ nguyên hòa bình.
29. Bằng cách chỉ ra những hiệu quả hữu hình và đáng ưa chuộng trong thế giới thuộc thể mà yếu tố thuộc linh của nước ấy sẽ đem lại.
30. Sự cai trị thế giới sẽ được tập trung vào cho Đấng Christ. Các dân khác sẽ tiếp tục tồn tại nhưng dân Ysơraên (nhờ Đấng Christ) sẽ đứng đầu. Mọi dân tộc đều sẽ phải vâng theo luật pháp của Đấng Christ.
31. Đấng Christ sẽ vừa là Vua vừa là Thầy Tế Lễ. Giêrusalem một lần nữa sẽ lại là trung tâm của sự thờ phượng. Người Do thái sẽ trở thành những giáo sĩ cho Đấng Christ. Mọi dân tộc sẽ phải thờ phượng Đức Chúa Trời.
32. Sự chữa lành mọi thứ tật bệnh.
33. Vì nàng sẽ sinh con trai dầu rằng nàng là một nữ đồng trinh.
34.
a. Là một nước thuộc linh và không có những yếu tố xã hội và chính trị.
b. Là nỗ lực của Đấng Christ để thiết lập một trật tự xã hội hoàn thiện.
c. Là nỗ lực đầu tiên của Đấng Christ để tự thích nghi (đặt Ngài vào cho khớp) với chủ nghĩa lý tưởng của các tiên tri Cựu Ước, và về sau nầy là việc Ngài tiếp nhận một khái niệm thuộc linh.
d Là sự trình bày theo nghĩa đen, đại diện cho chính nước đã được dạy trong các sách tiên tri Cựu Ước.
35. Từ lời tiên tri về nước trong DaDn 2:44.
36. Các sách tiên tri Cựu Ước.
37. Các sách Tin Lành luôn luôn liên kết nước mà Đấng Christ đã rao giảng với nước trong lời tiên tri của Cựu Ước.
38. Câu trả lời của bạn. (Bản thân tôi không nghĩ như vậy, bởi vì Đấng Christ biết kế hoạch cứu rỗi đòi hỏi sự hy sinh của chính Ngài để làm sinh tế chuộc tội, để dân ngoại cũng như dân Do thái có thể cùng dự phần trong nước thiên đàng.)
39. Chúa Jesus đã có thể ban một nước cho những ai tiếp nhận Ngài vì họ sẽ có nước thiên đàng trong họ (LuLc 17:21) và một ngày kia sẽ cùng Ngài đồng trị trong nước của Cha Ngài (Mat Mt 25:34).
40. Không, Phierơ đã quả quyết rằng Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết để ngồi trên ngôi Đavít (Cong Cv 2:30).
41. Vì chúng ta là những chi thể trong Thân Thể Đấng Christ bởi sự cứu chuộc, nên chúng ta cũng là những thành viên trong nước Ngài nữa.
42.
a Một tập thể thuộc linh đang được chuẩn bị cho Thời Đại Nước Đức Chúa Trời.
b Những thế lực của Satan trên đất đang được chuẩn bị cho sự chiến bại của chúng, sẽ xảy ra trước Thời Đại Nước Đức Chúa Trời.
c Những lời hứa của Đức Chúa Trời cho nhân loại sa ngã đang trải qua mọi sự khủng hoảng phải xảy đến trước khi những lời hứa ấy được ứng nghiệm trong Thời Đại Nước Đức Chúa Trời
43.
c) được mở ra bởi sự hiện đến trong quyền năng của Đấng Christ.
44.
a Quyền năng.
b Đánh bại.
c Lửa.
d Sống lại.
45.
a Quyền năng.
b Đánh bại.
c Lửa.
d Sống lại.
e Hình phạt.


Sự Sống Lại
"Vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán".
- GiGa 5:28-29
"Phước thay cho những kẻ được mời đến dự Tiệc Cưới Chiên Con!"
- KhKh 19:9
Trong Phần trước, chúng ta đã xem xét Thời Kỳ Đại Nạn với mọi sự hỗn loạn, hoạn nạn sầu thảm, cảnh đổ máu và sự chết của thời kỳ đó, cùng Nước thiên hy niên sẽ đến tiếp theo thời kỳ đó. Trong Phần cuối nầy, chúng ta quay sang những đề tài về sự sống lại, sự phán xét, và nước đời đời. Bài đầu trong Phần nầy của chúng ta giải luận về sự sống lại.
Hoyt nhận định rằng "tuy sự sống lại là một hoạt động trọng đại... nhưng nó... được chia ra làm hai phần lớn" (trang 198-199). Khoảng thời gian trôi qua giữa hai phần của sự sống lại nầy là đề tài của bài chúng ta vừa mới học. Mọi phần của sự sống lại thứ nhất đã xảy ra trước khi nước thiên hy niên bắt đầu. Kinh Thánh cho biết sẽ không có sự sống lại nào hết trong Thiên Hy Niên, và phần còn lại của sự sống lại sẽ xảy ra sau thời trị vì thiên hy niên của Đấng Christ (20:5-13). Trọng điểm bài học của chúng ta là sự sống lại để được sống, nhưng không xem nhẹ sự thực kinh khiếp của sự sống lại để bị xét đoán (GiGa 5:29). Nếu bạn chưa tin Chúa Jesus, nguyện bài học nầy giúp bạn tiếp nhận sự cứu rỗi bởi Đấng Christ để đến kỳ của Đức Chúa Trời, bạn sẽ sống lại để được sống. Nếu bạn là một tín đồ, nguyện bài học nầy giúp bạn càng vững tin rằng bạn sẽ sống lại để được sống.
Sự chết tiến đến chắc chắn thể nào, thì sự sống lại cũng tiến đến chắc chắn thể ấy. Mọi hậu tự của Ađam có phần trong sự chết thuộc thể thể nào, thì dòng dõi của Ađam thứ hai, tức Đấng Christ, cũng sẽ dự phần trong sự sống lại của Ngài thể ấy. Sự sống lại của Ngài là trái đầu mùa - là của cầm về mùa gặt sắp đến cho những kẻ mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Những ai được sống lại trong sự sống phục sinh của Ngài thì sẽ được biến hóa cách vinh hiển. Lớp vỏ ngoài hay chết của họ sẽ được biến đổi nên thể không hay chết. "Về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì đều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" (IGi1Ga 3:2-3). Và Giăng kết luận (c.3) rằng: mọi người nào có sự trông cậy nầy thì sẽ tự làm mình nên thanh sạch, cũng như chính mình Ngài là thanh sạch vậy. Do vậy, chúng ta hãy vui mừng hớn hở trong sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho hết thảy chúng ta, và chúng ta hãy bảo đảm rằng chúng ta sẽ ở trong số những người - dẫu còn sống hay đã chết - sẽ được biến hóa khi Ngài hiện đến.

Giới Thiệu
Thuật Ngữ Sự Sống Lại
Sự Sống Lại Trong Kinh Thánh
Cựu Ước Và Sự Sống Lại
Đấng Christ Và Sự Sống Lại
Bản Chất, Phạm Vi, và Trình Tự Của Sự Sống Lại
Tính Chắc Chắn Của Sự Sống Lại
Thân Thể Phục Sinh Của Các Thánh Đồ
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Nêu ra những điểm khác biệt chính giữa sự sống lại để được sống của một con người với mọi trường hợp khác của sự khôi phục sự sống của một con người.
- Mô tả hai sự phân chia quan trọng của sự sống lại và đặt chúng theo đúng trình tự thời gian trong thời kỳ sau rốt.
- Dựa vào Lời Đức Chúa Trời và sự phục sinh của Đấng Christ để tin vững vàng hơn rằng bạn sẽ kinh nghiệm được sự bất tử về phần thuộc linh cũng như thuộc thể.
1. Xem phần mở bài, dàn bài, và những mục tiêu bài học.
2. Học ý nghĩa của những từ khóa nào bạn chưa biết.
3. Đọc trang 193-206 trong Hoyt theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và làm bài tập như thường lệ.
5. Xem lại bài, sau đó làm bài tự trắc nghiệm rồi kiểm bài với phần giải đáp đã cho.
6. Đọc kỹ những chỉ dẫn ở cuối bài học nầy cho công trình được yêu cầu cho phần hoàn tất giáo trình nầy.
hiện hồn - apparition
kiệu khiêng hòm - bier
cãi bướng - cavil
vội vàng - cursory
thấm qua - permeate
cộng hưởng - resonance
sợi ngang sợi dọc - warp and woof
ưu tiên - priority
trào sôi - surge
tam đoạn luận - syllogism
tính chân thật - veracity
GIỚI THIỆU
Hoyt 193
Đọc đoạn 15 của IICôrinhtô. Ở đây, Phaolô dạy rõ ràng về sự sống lại của người công bình đã chết. Ông khẳng định trong câu 22 rằng mọi người đều sẽ được Đấng Christ làm cho sống lại. Ông tiếp tục nói cụ thể đến tín đồ. Lập luận của ông trong chương nầy có thể trình bày như sau:
- Tin Lành ấy là Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta; Ngài đã chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại (c.1-4).
- Thật rồ dại nếu nói rằng không có sự sống lại vì nếu không có sự sống lại, thì Đấng Christ vẫn còn chết. Nếu Đấng Christ chết, chúng ta vẫn không hề được cứu (c. 12,14,17).
- Đấng Christ hiện đang sống và Ngài phục sinh. Ngài là trái đầu mùa (c.20). Vì vậy, có sự sống lại.
- Đấng Christ ban sự sống cho mọi người; họ đã chết trong Ađam nhưng sẽ sống lại trong Đấng Christ (c.22).
- Thứ tự của sự sống lại: trước tiên là Đấng Christ, kế đến những kẻ tin theo Đấng Christ vào thời điểm Hội Thánh được Cất Lên (c.23).
- Kẻ chết được sống lại giống như hột lúa mì mới ra từ hạt đã được gieo trồng (c.37).
Thân thể bị hư nát khi được gieo ra,nhưng sẽ không hay hư nát lúc được sống lại (c.42).
Thân thể tự nhiên (thể xác) được gieo ra, nhưng nó trở thành một thân thể thuộc linh khi sống lại (c.44). Chúng ta đã mang lấy hình thể của Ađam thể nào, thì cũng sẽ mang ảnh tượng của Đấng Christ thể ấy (c.49).
- Một số tín đồ sẽ được cất lên mà không phải trải qua sự chết khi tiếng kèn chót khiến kẻ chết sống lại với một thân thể không thể hư nát. Những thân thể nầy không thể chết (c. 52-53).
1 Vì sao Hoyt cho rằng người Do thái trong thời Chúa Jesus tin Cựu Ước đã dạy về sự sống lại (trang 193)?
2 Vì sao việc rao giảng về sự sống lại từ kẻ chết của Đấng Christ giữ một vai trò nổi bật trong công tác rao giảng của các sứ đồ? (Đối chiếu Cong Cv 4:2 với 2:24).
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3 Giải thích vì sao những chữ như là khiến sống lại, sống lại, phục sinh, sự sống lại, sống, làm cho sống, thức dậy, là những bằng chứng của Kinh Thánh về sự sống lại của thân thể.
4 Những học giả Do thái xem sự sống như là một sự tương giao (trong thân xác thuộc thể nầy) với Đức Chúa Trời. Sự chết được công nhận là sự phân cách của thân thể khỏi tâm thần và linh hồn. Vậy, vì sao sự khôi phục mối tương giao với Đức Chúa Trời trên đất nầy lại khiến cho người Do thái cho rằng có sự sống lại của thân thể?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Có một vài khái niệm trong Kinh Thánh Cựu Ước về tình trạng đang sống của một con người mà không có thể xác của người đó. Saulơ đã biết thân xác của Samuên đã nằm trong mồ, nhưng ông đã yêu cầu bà bóng gọi Samuên lên để ông có thể trò chuyện. (ISa1Sm 28:11-15). Đavít đã nói rằng dầu đứa con đã chết của ông không trở về với ông, nhưng ông sẽ đi đến cùng nó (12:23).
5 Chết có nghĩa là chấm dứt sự sống thuộc thể hiện tại của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng con người đã được định phải chết một lần rồi chịu đoán xét (HeDt 9:27). Sự sống lại khẳng định điều gì về sự hiện hữu?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6 Sự chết thuộc thể không phải là sự chấm dứt. Nó đưa một người vào một sự hiện hữu khác. Dùng lời của bạn bàn luận ngắn gọn về hình thức hiện hữu nầy.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
7 Tình trạng trung gian sẽ tiến đến một sự chấm dứt xác định. Giải thích vì sao và khi nào.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
THUẬT NGỮ SỰ SỐNG LẠI
Hoyt 194
Nếu bạn đang học giáo trình nầy trong Anh ngữ, chắc bạn có một bản Kinh Thánh Anh ngữ. Bạn còn có bản Kinh Thánh trong một ngôn ngữ khác không? Ngôn ngữ đó có được đa số người trong vùng bạn sử dụng đến không? Tôi có năm bản Kinh Thánh tiếng Anh khác nhau, cộng thêm một bản tiếng Hindi, và hai bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hylạp. Bạn nghĩ vì sao tôi cần nhiều bản Kinh Thánh đến thế? Tôi có thể dùng bất cứ bản Kinh Thánh nào trong số tám bản dịch đó, song vẫn giảng cùng một Tin Lành. Toàn bộ những bản Kinh Thánh của tôi đều đã được dịch từ tiếng Hêbơrơ và Hylạp, và hai bản Kinh Thánh tiếng Hylạp đều đã ra từ những thủ bản cổ. Khi tôi nói chuyện với một người Ấn Độ Giáo, người ấy rất cảm kích với những gì Kinh Thánh nói bằng tiếng Hindi. Khi tôi làm chứng về sự cứu rỗi cho một người Công Giáo, thì trích dẫn Kinh Thánh Công Giáo sẽ có lợi thế hơn. Bằng cách đối chiếu nhiều bản Kinh Thánh Anh ngữ với bản Hilạp để xem cùng một phân đoạn Kinh Thánh nhưng được dịch khác nhau ra sao, tôi thường hiểu thêm nhiều điều mới mẻ về lẽ thật. Nếu bạn có nhiều bản dịch khác nhau, hãy tập thói quen đối chiếu xem những bản Kinh Thánh ấy nói gì.
Tôi muốn bạn nhớ rằng trong Kinh Thánh Anh ngữ (cũng như trong bản Việt ngữ) những cụm từ như thức dậy, sống đời đời, được sống lại từ kẻ chết, sống luôn, sống lại trước hết, và sự sống lại thứ nhất, đều nói đến một ý: có sự sống lại từ kẻ chết!
Trong Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hêbơrơ, chữ gần nhất với sự sống lại là chữ thức dậy (DaDn 12:2). Những chữ khác như là sẽ sống (EsIs 26:19), tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời (Giop G 19:26) được dùng trong tiếng Hêbơrơ để diễn tả ý về sự sống lại.
8 Hoyt nói rằng trong Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hylạp, có ba chữ hầu như luôn luôn được dùng để diễn tả ý sự sống lại. Nêu lên ý nghĩa và cách dịch mỗi từ ngữ đó.
a Egeirò ..................................................................................................................
b Anistèmi .............................................................................................................
c Anastasis ............................................................................................................
SỰ SỐNG LẠI TRONG KINH THÁNH
Hoyt 194-196
Cựu Ước Và Sự Sống Lại
Hoyt 194-195
Dầu trong Cựu Ước không có giáo lý được triển khai đầy đủ về sự sống lại, nhưng ý nầy vẫn hiện diện. Đọc EsIs 26:19. Lưu ý những chữ những kẻ, đều, như, đã được dùng trong câu Kinh Thánh nầy. Nguyên câu là như vầy: "Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chổi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi."
9 Trong Êsai, toàn bộ đoạn hai mươi sáu đề cập đến những biến cố lai thế học. Với tinh thần nầy, nêu ra biến cố chính mà đấng tiên tri đang nói trước.
...............................................................................................................................
10 Đọc Giop G 14:10-15 và 9:25-27. Giải thích sự khác nhau trong quan điểm giữa hai phân đoạn nầy liên quan đến hàm ý về niềm tin nơi sự sống lại.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
11 Đọc Thi Tv 17:14-15. Hãy chú ý sự tương phản giữa "người thế gian, mà có phần phước mình trong đời bây giờ" và "Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa." Cho biết vì sao Đavít sẽ thấy thỏa nguyện trong sự sống lại của mình.
...............................................................................................................................
Nên nhớ, các Thithiên đã được dùng cho sự thờ phượng chung trong đền thờ. Sự dạy dỗ của các Thithiên ấy nói chung sẽ được các thế hệ tín hữu tiếp nhận và tin theo.
12 Điều gì được hàm ý trong câu nói của Đức Chúa Trời về quyền năng của Ngài: "Ta khiến cho chết và cho sống lại" (PhuDnl 32:39)?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
13 Đức Chúa Trời phán trong XuXh 3:6 rằng: "Ta là... Đức Chúa Trời của Ápraham... của Ysác, và... của Giacốp." Phân đoạn nầy ám chỉ gì về sự chết thuộc thể và toàn thể sự sống của một cá nhân?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
14 Sách Đaniên ra đời sau nầy trong lịch sử Ysơraên; Nhưng lời tiên tri trong DaDn 12:2-3 dạy rõ ràng về đề tài sự sống lại và kẻ được sống lại. Lời tiên tri ấy dạy điều gì về những đề tài nầy?
a Sự sống lại...........................................................................................................
b Kẻ được sống lại..................................................................................................
Sự kiện về đứa con trai của người đàn bà góa, (IVua 1V 17:17), con trai người đàn bà Sunem (IIVua 2V 4:32), và người chết của 13:21 đã được sống lại từ kẻ chết là sự kiện không chứng minh cho một sự sống lại vào ngày sau rốt. Những người nầy cuối cùng đã phải chết trở lại. Nhưng vì sự trường thọ đã được xem là phước hạnh, nên có thể nói những sự kiện nầy chứng minh lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối cùng dân sự Ngài và gia đình của họ.
15 Vì trong Cựu Ước có sự dạy dỗ về sự sống phục sinh vĩnh viễn sau khi chết, nên sự sống lại của kẻ chết được đề cập trong đoạn trên đây thường hay có tác dụng gì đối với sự dạy dỗ nầy?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Đấng Christ Và Sự Sống Lại
Hoyt 195-196
16 Ba người nào đã được Đấng Christ khiến từ kẻ chết sống lại? (Hoyt, trang 196)?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
17 Đọc GiGa 2:19-21; 5:28-29; và 6:39-40. Trong số ba phân đoạn liên quan đến phần của Đấng Christ trong sự sống lại trên đây, phân đoạn nào nói trực tiếp nhất rằng Đấng Christ sẽ khiến kẻ chết sống lại trong ngày sau rốt?
...............................................................................................................................
18 Đấng Christ đã chứng tỏ về sự sống lại của kẻ chết bằng cách nào (Hoyt, trang 196)? .....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
19 Giáo lý về sự sống lại đã được bày tỏ trọn vẹn trong Tân Ước bằng cách nào (Hoyt, trang 196)? ............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
20 Một đoạn Kinh Thánh nào trong Tân Ước dạy rõ ràng nhất về sự sống lại (Hoyt, trang 196)? ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
BẢN CHẤT, PHẠM VI, VÀ TRÌNH TỰ CỦA SỰ SỐNG LẠI
Hoyt 196-201
21 Tóm tắt thật ngắn gọn lập luận sai lầm về sự sống lại (do Hoyt nêu ra ở trang 196-197) được căn cứ một phần trên IPhi 1Pr 3:18.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Khi thân thể Đấng Christ sống lại từ trong mồ mả, thân thể ấy đã được biến hóa. Phaolô cho chúng ta biết trong ICo1Cr 15:44 rằng: thân thể tự nhiên vốn đã được chôn nầy sẽ được sống lại thành những thân thể thiêng liêng.
22 Giải thích 15:52-53 dạy gì về những tín đồ còn đang sống?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
23 Đọc RoRm 8:11. Bởi sức mạnh nào mà Đấng Christ đã được sống lại từ trong kẻ chết?
...............................................................................................................................
24 Đọc 8:23. Câu nầy dạy chúng ta điều gì về thân thể phục sinh của chúng ta?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
8:23 hàm ý rằng công tác cứu chuộc của Đấng Christ đã ban sự sống lại cho kẻ tin Ngài.
25 Đọc Cong Cv 24:15. Câu nầy dạy rõ ràng điều gì về sự sống lại?
...............................................................................................................................
26 Đọc DaDn 12:2. Câu nầy có dạy về sự sống lại của kẻ công bình và kẻ không công bình không? Nếu có, mỗi hạng người nầy sẽ được sống lại để được điều gì?
...............................................................................................................................
27 Bạn đã nghiên cứu trình tự của sự sống lại trong tài liệu hướng dẫn nầy rồi. Sự sống lại có hai phần. Hoàn tất hai câu trong bài tập sau. (Nếu bạn cần trợ giúp, xin đọc ITe1Tx 4:13-17 và KhKh 20:4-5.) Toàn bộ những người đã chết trong đức tin đều sẽ được sống lại khi......................................... (ITe1Tx 4:16-17). Tất cả những người tiếp nhận Đấng Christ sau sự kiện đó (ngoại trừ Hai Chứng Nhân) sẽ được sống lại khi........................................... (KhKh 20:4).
28 Đấng Christ là người đầu tiên được sống lại và ở trong tình trạng không hề chết. Những người khác đã được sống lại từ kẻ chết trong thời Cựu Ước lẫn Tân Ước rốt cuộc đã phải....................................................... (Hoyt, trang 199).
29 CoCl 1:17-19) nói rằng Đấng Christ là "trái đầu mùa của những kẻ ngủ." Cụm từ nầy liên quan thế nào với việc trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng? (Xem Hoyt, trang 199.) ......................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tại lúc Đấng Christ đến tại chốn không trung, mọi kẻ được cứu vào trước thời điểm đó đều sẽ hoặc được sống lại giống như Đấng Christ, hoặc sẽ được biến hóa trở nên giống như Đấng Christ. Cả thánh đồ đã chết và còn sống đều sẽ trở nên không hề chết và sẽ được cất lên gặp Chúa tại chốn không trung. Hoyt tin rằng các thánh đồ Cựu Ước sẽ không được sống lại tại thời điểm nầy, khác với quan điểm của chúng ta (trang 200).
Hãy xem lại nhận định của Hoyt một lần nữa ở mục Nhóm Người (trang 200). Ông liệt kê bốn nhóm người sẽ có mặt trong sự sống lại thứ nhất:
1. Hội thánh. Các học giả không tranh cãi gì về điểm nầy. Mọi kẻ tin nơi Đấng Christ đều sẽ đi gặp Chúa khi Ngài đến tại chốn không trung (ITe1Tx 4:16-17).
2. Hai Chứng Nhân. Họ sẽ được sống lại trong Thời Kỳ Đại Nạn (đọc KhKh 11:3-13). Không ai biết hai chứng nhân nầy là ai. Môise, Êli, và Hênóc đều đã được nêu tên; tuy nhiên, Kinh Thánh không nói rằng hai chứng nhân nầy trước đó đã sống trên đất. Tôi cho rằng bạn chỉ nên làm điều gì mà Kinh Thánh làm - không nêu tên của họ ra.
3. Các thánh đồ tuận đạo trong Cơn Đại Nạn. Các thánh đồ đã trở về cùng Đấng Christ trong Cơn Đại Nạn và sẽ được sống lại vào cuối Cơn Đại Nạn (20:4).
4. Các thánh đồ Cựu Ước. Theo Hoyt, những thánh đồ nầy cũng sẽ được sống lại vào cuối Cơn Đại Nạn. Ông trích dẫn DaDn 12:1-2 và EsIs 26:19-21.
Khác với Hoyt, Thiessen tin các thánh đồ Cựu Ước sẽ được sống lại đồng thời với các tín đồ đã chết trong Đấng Christ. Nhưng Thiessen, cùng với Gabelein, dường như tin rằng những thánh đồ Cựu Ước sẽ chỉ là khách mời đến dự "Tiệc Cưới Chiên Con" (KhKh 19:9). Ông trích câu nói của Gabelein rằng: "Các thánh đồ Cựu Ước có ở đó như là những người bạn của chàng rể" (trang 456). Gabelein căn cứ nhận định của mình trên GiGa 3:29, là câu Giăng Báp tít nói mình là "bạn của chàng rể."
Quan điểm của riêng tôi là các thiên sứ Cựu Ước sẽ được sống lại cùng với các tín đồ Đấng Christ đã qua đời, và họ sẽ cùng với những tín đồ trong Thời Đại Hội Thánh chia xẻ mọi điều mà Đức Chúa Trời đã dự bị trong Đấng Christ. Khi nói về những anh hùng đức tin trong Cựu Ước ở Hêbơrơ 11, trước giả đã kết luận như vầy: "Hết thảy những người đó dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh đều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn đều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được" (HeDt 11:39-40).
Từ ngữ sự sống lại thứ hai không xuất hiện trong Kinh Thánh. Nhưng vì sự sống lại trước Thiên Hy Niên được gọi là "sự sống lại thứ nhất," và sẽ không còn sự sống lại nào nữa, mãi cho đến sau Thiên Hy Niên (KhKh 20:4-6), nên chúng ta nói đến sự sống lại sau thiên hy niên là sự sống lại thứ hai.
30 Sự sống lại thứ nhì (sự sống lại cuối cùng, Hoyt, trang 200-201) sẽ bao gồm toàn bộ kẻ ác đã chết trong mọi thời đại (20:11-15). Họ sẽ bị phán xét tại
...............................................................................................................................
31 Sự sống lại thời sau rốt (hậu thiên hi niên) của KhKh 20:12-13 được gọi là gì trong GiGa 5:29?
...............................................................................................................................
TÍNH CHẮC CHẮN CỦA SỰ SỐNG LẠI
Hoyt 201-203
32 Tính chắc chắn của sự sống lại được căn cứ vào đâu?
...............................................................................................................................
33 Chúng ta có những lời khẳng định nào rằng kẻ chết sẽ được sống lại (Hoyt, trang 201)? ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
Khi trình bày lập luận trọng đại về sự sống lại trong ICo1Cr 15:1-58, Phao-lô đã viện đến uy quyền của Kinh Thánh. Có hai cách khiến chúng ta biết kẻ chết sẽ sống lại: thứ nhất, vì Đức Chúa Trời đã nói như thế; thứ nhì, vì Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết (15:3-8).
34 IPhi 1Pr 1:3-5 dùng lập luận nào để khuyến khích chúng ta tin chúng ta sẽ được sống lại? ....................................................................................................................
...............................................................................................................................
35 Đôi khi Kinh Thánh nói như thể kẻ chết đã sống lại rồi vậy (Eph Ep 2:6). Bạn giải thích điều nầy như thế nào?
36 Hoyt nói rằng "Đức Thánh Linh ngự trong lòng sẽ bảo chứng cho sự sống lại của thân thể mỗi thánh đồ" (trang 203). Câu nầy có cơ sở vững chắc không? Giải thích. (Xem RoRm 8:9-11.)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
THÂN THỂ PHỤC SINH CỦA CÁC THÁNH ĐỒ
Hoyt 203-206
Trong phần nầy, Hoyt hướng tới đề tài được tuyên bố trong tựa đề nầy bằng sự nhận định mang tính phỏng đoán về thân thể phục sinh của kẻ ác. Có hai điều rõ ràng: kẻ ác sẽ không được hưởng phước hạnh sống bất tử, và thân thể phục sinh của họ sẽ bị quăng vào hồ lửa, là điều được gọi là "sự chết thứ hai" (KhKh 20:14). Hồ lửa tồn tại đời đời và Anti Christ (con thú) và Tiên Tri Giả sẽ "phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời" trong nơi nhốt chúng (20:10). Người ta thường cho rằng điều đó cũng sẽ đúng cho kẻ ác nữa.
Thân thể phục sinh của tín đồ sẽ giống như thân thể của Đấng Christ, vì "khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài" (IGi1Ga 3:2). Điều nầy có nghĩa là:
- ngay cả trẻ con cũng có thể phát triển cho đến khi chúng có thân thể giống như thân thể của Đấng Christ (Hoyt, trang 203).
- chúng ta sẽ có thân thể vinh hiển và đời đời (Hoyt, trang 206).
- có thể thân thể chúng ta sẽ có khả năng hiện ra và biến đi theo ý muốn của chúng ta (Hoyt, trang 204).
- thân thể chúng ta sẽ không còn đau ốm, bệnh tật (Hoyt, trang 206).
Dầu Hoyt khẳng định "thân thể chúng ta cũng sẽ chính là thân thể đã trải qua sự chết," nhưng ông cũng nói rằng "thân thể phục sinh không nhất thiết phải chứa đựng bất cứ một phần tử nào của thể chất ban đầu đã nằm trong mộ phần kia đâu" (trang 204).
37 Hoyt có nhận định tổng quát nào ở trang 205 để giải quyết điều có vẻ như mâu thuẫn trong phân đoạn trên đây?
...............................................................................................................................
Strong nói về phân đoạn ICo1Cr 15:37 rằng:
Kinh Thánh không những không thúc chúng ta tin rằng mọi phần tử vốn có trong thân thể tại lúc chết thì sẽ có mặt trong thân thể phục sinh mà còn phủ nhận một cách đặc biệt nữa… Kinh Thánh dường như chỉ cho thấy có một sự nối kết nào đó giữa thân thể mới và thân thể cũ, dầu rằng bản chất của của sự nối kết nầy lại không được bày tỏ ra. Chừng nào mà sự nối kết thuộc thể nầy vẫn còn duy trì, thì không nhất thiết phải cho rằng có một mầm mống hay một phần tử thuộc về thân thể cũ sẽ tồn tại trong thân thể mới (Strong , 1907, trang 1019).
Đức Chúa Trời sẽ tạo cho chúng ta một thân thể. Dầu một Cơ đốc nhân đã bị thiêu thành tro, hay đã bị vào trong bụng cá, hay đã tan thành bụi đất, thì điều đó cũng không ngăn Đức Chúa Trời ban cho người ấy một thân thể mới, không hay hư nát khi người ấy được sống lại (15:44). Một hạt giống đã được gieo ra; một cây đã mọc lên và kết thành những hạt mới. Phao-lô đã ví bản chất sự biến hóa nầy với sự sống lại của thân thể chúng ta (15:36-44).
38 Bạn hãy mở tập học viên ra và đọc những chỉ dẫn để hoàn tất phần công trình được yêu cầu thực hiện vào cuối giáo trình nầy. Bạn phải đọc tác phẩm: Contemporary Options in Eschatology: A Study of the Millennnium của Millard Erickson, và bạn sẽ phải đối chiếu nhiều quan điểm Lai thế học khác nhau. Trong tập học viên còn kèm theo mọi chỉ dẫn và đơn từ cần thiết để hoàn tất công trình nầy. Dùng tác phẩm của Erickson cho suốt toàn bộ công trình nầy.
Bài tự trắc nghiệm
CÂU CHỌN LỰA. Chỉ có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng đó.
1 Chữ Hylạp có nghĩa " bật lên, sống dậy" là chữ
a Egeirò.
b Anistèmi.
c Anastasis.
d parousia.
2 Lời tuyên bố của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước rằng "Ta khiến cho chết và cho sống lại" là
a) sự khải thị trọn vẹn về sự sống lại.
b) một hàm ý về sự sống lại.
c) không liên quan gì đến sự sống lại.
d) một giáo lý được triển khai đầy đủ về sự sống lại.
3 Quan điểm sai lầm về sự sống lại được căn cứ một phần trên IPhi 1Pr 3:18 cho rằng sự sống lại
a) có liên quan đến chỉ phần phi vật chất của con người thôi.
b) có liên quan đến chỉ phần vật chất của con người thôi.
c) có liên quan đến cả phần vật chất lẫn phần phi vật chất của con người.
d) không liên quan gì đến cả phần vật chất lẫn phần phi vật chất của con người.
4 Sự sống lại của kẻ chết
a) bao gồm ba nhóm người riêng biệt.
b) gồm hai phần.
c) bao gồm sự sống lại chung cho mọi kẻ chết.
d) chỉ bao gồm người công bình.
5 Sự sống lại thứ hai sẽ xảy ra
a) trước khi nước Thiên Hy Niên bắt đầu.
b) vào đầu của Thiên Hy Niên.
c) vào giữa Thiên Hy Niên.
d) sau khi nước Thiên Hy Niên kết thúc.
6 Câu Hoyt nói rằng: "thân thể chúng ta cũng sẽ chính là thân thể đã trải qua sự chết" chỉ về
a) không phải đặc điểm nhận dạng cũng không phải thể chất.
b) cả đặc điểm nhận dạng lẫn thể chất.
c) duy thể chất mà thôi.
d) duy đặc điểm nhận dạng mà thôi.
TRẢ LỜI NGẮN. Đừng viết câu trả lời dài quá khoảng trống cho sẵn. Không nhất thiết lúc nào cũng phải viết trọn vẹn câu cú.
7 Sự sống lại khẳng định điều gì về sự hiện hữu của một con người?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
8 Kể tên ba người mà Đấng Christ đã khiến từ kẻ chết sống lại.
................................................................................................................................
9 Vì sao sự sống lại của chính Đấng Christ là sự khải thị trọn vẹn cho giáo lý sự sống lại, trong khi sự việc Ngài kêu Laxarơ sống lại thì không?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
10 Đoạn Kinh Thánh nào trong Tân Ước dạy dỗ rõ ràng nhất về sự sống lại?
...............................................................................................................................

Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Vì người Pharisi, là một phái nổi bật nhất trong Do thái giáo, đã tin nơi sự sống lại; và Mathê đã tin Laxarơ, anh trai mình, sẽ sống lại trong ngày sau rốt.
2. Bởi vì sự rao giảng nầy đã được căn cứ trên sự thật là Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ kẻ chết.
3. Vì khi đọc trong văn mạch của chúng, những chữ nầy chỉ có thể đang nói về sự sống lại của thân thể, dầu rằng bản thân cụm từ đó không có trong Kinh Thánh.
4. Lập luận sẽ là: không thể có một mối tương giao được phục hồi nào như thế nếu không có một thân thể phục sinh.
5. Rằng sự chết thuộc thể không phải là sự chấm dứt của sự hiện hữu.
6. Câu trả lời của bạn có thể ở dưới bất cứ hình thức nào; nó nên bao gồm những ý về "tình trạng trung gian" và "tình trạng tạm thời." Nếu bạn có nhớ đề cập đến "sự có ý thức," bạn đã trả lời rất tốt.
7. Tình trạng trung gian sẽ kết thúc vì cớ sự sống lại của thân thể. Điều nầy sẽ xảy ra cho người công bình khi Đấng Christ đến tại chốn không trung (ITe1Tx 4:16-17), và cho kẻ ác vào lúc Sự Phán Xét tại Tòa Lớn Và Trắng (KhKh 20:11-15).
8.
a Đánh thức dậy từ trong giấc ngủ của sự chết. Được dịch là "khiến sống lại."
b Đứng dậy hay khiến cho đứng dậy. Được dịch là "khiến sống lại."
c Một sự đứng dậy, hay bật lên, sống dậy. Được dịch là "sự sống lại."
9. Sự sống lại của kẻ chết. (Trong phân đoạn nầy không có điều gì chỉ ra sự sống lại thứ nhất và thứ nhì. Thông tin đó được ban cho trong Tân Ước.)
10. Trong phân đoạn đầu, Gióp nói trong sự ngã lòng, thất vọng. Trong thực tế, ông hỏi: "Làm sao tôi biết mình sẽ sống lại?" Ông chờ chết, và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời, bất kể điều gì có thể chờ bên kia mồ mả. Nhưng trong phân đoạn thứ nhì, một đức tin tích cực được thể hiện rõ ràng. Cả hai phân đoạn đều hàm ý rằng: trong thời của Gióp đã có sự dạy dỗ rằng kẻ chết sẽ sống lại.
11. Bởi vì ông sẽ nhận được phần thưởng của người công bình khi ông được sống lại.
12. Rằng Đức Chúa Trời không những có quyền làm cho chết mà Ngài còn có quyền khiến cho sống lại nữa.
13. Sự kiện Đức Chúa Trời phán "Ta là" chứ không phải "Ta đã là" trong phân đoạn nầy là sự kiện hàm ý đến sự sống sau sự chết thuộc thể.
14.
a Sẽ có sự sống lại của kẻ chết.
b Một số người sẽ nhận được sự sống đời đời; một số khác sẽ nhận lấy sự hổ nhục đời đời.
15. Chúng có khuynh hướng củng cố niềm tin nơi một sự sống lại như thế.
16. Con trai của người đàn bà góa thành Nain, con gái Giairu, và Laxarơ.
17. GiGa 6:39-40.
18. Bằng cách làm người thứ nhất kinh nghiệm sự sống lại vĩnh viễn. (Đấng Christ sẽ không hề chết như Laxarơ hay những kẻ khác đã được Ngài khiến sống lại.)
19. Bởi sự sống lại của Đấng Christ từ trong mồ mả, điều đó đã được bày tỏ trọn vẹn trong Tân Ước như là một sự kiện đã được hoàn thành.
20. ICo1Cr 15:1-58.
21. Rằng thân thể sẽ không sống lại và sự sống lại chỉ có liên quan đến phần phi vật chất của con người.
22. Rằng khi tiếng kèn chót vang lên, thân thể của những tín đồ đang còn sống sẽ được biến hóa để trở nên bất tử.
23. Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
24. Rằng thân thể chúng ta sẽ được cứu chuộc.
25. Rằng cả người công bình và người không công bình đều sẽ được sống lại.
26. Có, kẻ công bình sẽ sống lại để được sống đời đời và kẻ không công bình sẽ sống lại để chịu hổ nhục đời đời.
27. Đấng Christ trở lại tại chốn không trung để đón rước các thánh đồ đi với Ngài, Đấng Christ trở lại để cai trị nước Thiên Hy Niên trên đất nầy.
28. chết trở lại.
29. Qua sự nhấn mạnh đến tính ưu tiên của địa vị.
30. Sự Đoán Xét Tại Tòa Lớn Và Trắng.
31. Sự sống lại để chịu xét đoán.
32. Sự dạy dỗ trong Lời Đức Chúa Trời.
33. Lời hứa và lời thề của Đức Chúa Trời. (Xem HeDt 6:17-20.)
34. Rằng bởi sự khiến cho Đấng Christ sống lại, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sự trông cậy sống rằng chúng ta sẽ được sống lại.
35. Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian. Ngài là Đấng "Tự Hữu Hằng Hữu" cao trọng, là "Đấng Đời Đời" vĩ đại. Đối với Đức Chúa Trời, quá khứ, hiện tại, tương lai thảy đều là một. Chính trong sự xem xét mọi phương diện của thời gian là như một mà chúng ta được sống lại với Đấng Christ.
36. Có, bởi vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh sẽ khiến thân thể chúng ta sống lại.
37. Đặc điểm nhận dạng vẫn giữ y nguyên như vậy dầu thể chất thay đổi.
38. Công Trình của bạn.

Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời
Trong Bài 9, chúng ta thấy vì cớ ngày Đấng Christ phục sinh và thời kỳ 1000 năm giữa khoảng hai sự sống lại, nên toàn bộ sự sống lại sẽ bao trùm một khoảng thời gian dài. Nhưng sự phán xét của Đức Chúa Trời trên con người còn bao trùm một thời gian dài hơn thế nhiều. Nó bắt đầu từ trong Vườn Êđen và sẽ tiếp tục cho đến tận lúc bắt đầu tình trạng trung gian. Trọng tâm của bài nầy chủ yếu là sự phán xét thiên thượng, nhưng không phải toàn bộ mọi sự phán xét của Đức Chúa Trời đều là sự phán xét cuối cùng. Một số sự phán xét của Đức Chúa Trời mang tính tạm thời (Hoyt, trang 209-210). Mục đích chính của bài học nầy là nêu ra vì sao mỗi phần thưởng hay hình phạt sẽ được đưa ra trong sự phán xét cuối cùng đều sẽ là sự báo trả công bằng.
Một trong những thể loại của sự phán xét được đề cập trong bài học nầy sẽ có liên quan trực tiếp đến mỗi tín đồ ngay hiện nay: Sự đoán xét hội thánh thật. Cơ sở cho sự đoán xét mỗi tín đồ sẽ là công việc làm của họ. Những thành tựu của họ sẽ được đánh giá trên những cơ sở như là động cơ, phương pháp, và kết quả. Những thành tựu của một số người chỉ là hời hợt bề ngoài (gỗ, cỏ khô, và rơm rạ), trong khi thành tựu của những người khác sẽ là những công việc quý giá đối với Đấng Christ (vàng, bạc, bửu thạch - ICo1Cr 3:12-15). Ý quan trọng ở đây là chúng ta phải có cái nhìn đời đời ngay trong nếp sống hiện nay. Để xây dựng công trình thuộc linh của chúng ta, chúng ta phải chuyên tâm cẩn trọng về những gì mình xây vào đó. Chúng ta đang sử dụng những loại vật liệu nào? Có phải chúng ta chỉ đơn giản quan tâm đến sự cứu rỗi của riêng mình thôi? Hoặc chúng ta có đang cưu mang gánh nặng về gia đình, bạn hữu, cộng đồng, và thế gian của chúng ta không? Khi đứng trước mặt Chúa chúng ta, là Đấng đã giao cho chúng ta mọi sự dự bị cho sự cứu rỗi, chúng ta sẽ dâng lên Ngài điều gì? Liệu Ngài có thấy chúng ta là những quản gia trung thành về thời gian và tài năng mà Ngài đã giao phó cho chúng ta không? Hay Ngài sẽ thấy chúng ta là những cây ở dưng không ra trái? Nếu bạn hiện không đang dâng điều tốt nhất cho Ngài, xin bạn hãy mau mau quyết tâm tái dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định nầy trong đời nầy cũng như trong cả cõi đời đời nữa.
Giới Thiệu
Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời
Những Chữ Của Kinh Thánh Nói Về Sự Phán xét Của Đức Chúa Trời
Mục Đích và Bản Chất Của Sự Phán Xét Thiên Thượng
Lẽ Cần Thiết Và Tính Chắc Chắn Của Sự Phán Xét Cuối Cùng
Quan Án Tuyệt Đối Của Sự Phán xét Cuối Cùng
Các Thể Loại Của Sự Phán Xét Cuối Cùng
Sự Phán Xét Của Thập Tự Giá
Sự Phán Xét Hội Thánh Thật
Sự Phán Xét Của Cơn Đại Nạn
Những Sự Phán Xét Cuối Cùng Khác Nữa
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Đối chiếu sự phán xét thiên thượng tạm thời với sự phán xét thiên thượng cuối cùng.
- Phân biệt giữa Quan Án Trung Bảo với Quan Án Tối Thượng trong sự phán xét cuối cùng.
- Cho biết vì sao sự báo trả được đưa ra trong ngày phán xét cuối cùng dành cho mỗi tội nhân không chịu ăn năn cũng như cho mỗi thánh đồ thảy đều là sự báo trả công chính.
- Càng tha thiết rao báo cho người khác biết cách để tránh khỏi sự chết thứ hai trong ngày phán xét cuối cùng.
1. Đọc cẩn thận phần mở bài, dàn bài, và các mục tiêu bài học.
2. Học ý nghĩa của những từ khóa bạn chưa biết.
3. Đọc trang 207-222 trong Hoyt theo chỉ dẫn của phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu phần khai triển bài học và trả lời mọi câu hỏi nghiên cứu trong bài theo thường lệ.
5. Ôn lại bài và làm bài tự trắc nghiệm, sau đó kiểm bài với phần giải đáp cho sẵn trong tập học viên.
xét xử
tương phản
đào ngũ
lưới vét
trại tập trung
GIỚI THIỆU
Hàng triệu Cơ đốc nhân trên thế giới đã ca vang những bài thánh ca ca ngợi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời bao la hơn đại dương, lòng nhân từ Ngài đã buông tha hồn linh chúng ta. Đó chính là sứ điệp của Tin Lành. Đức Chúa Trời "không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (IIPhi 2Pr 3:9). Để dự bị phương giải cứu con người tội lỗi khỏi hình phạt của tội lỗi, chính Đức Chúa Trời đã mang lấy hình thể của con người và gánh lấy trách nhiệm về tội lỗi của con người.
Có câu chuyện kể về vua Peter Đại Đế của nước Nga. Vua đã phát triển một ngành kỹ nghệ hiện đại và đem lại nhiều cuộc cải cách trong đời trị vì của mình. Với quyết tâm loại bỏ tham nhũng, vua ra chiếu chỉ rằng ai nhận hối lộ thì sẽ phải bị phạt 100 roi quất vào lưng trần. Một ngày kia, vua thật choáng váng vì chính mẹ mình đã bị phát hiện là phạm vào tội nầy. Vua truyền lệnh chuẩn bị thi hành bản án. Đến ngày đã ấn định, mẹ vua được đưa ra trước triều đình. Hiệu lệnh đã được truyền ra và người thi hành đã vung roi lên quất xuống tấm lưng trần của bà. Lúc bấy giờ vua kêu lên: "Dừng tay!" và đi đến bên mẹ mình. Vua cổi áo bào của mình ra và mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh vua để lưng trần. Vua bảo cùng người thi hành án: "Bây giờ ta sẽ chịu phạt thay 99 roi còn lại cho mẹ ta." Có ai trong vương quốc dám nói rằng công lý đã không được thi hành không? Có ai còn hy vọng thoát khỏi hình phạt một khi đã bị bắt gặp phạm tội không?
Tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đã dự bị phương thoát cho con người, nhưng với một giá kinh khiếp biết bao! Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta, tức kẻ công bình chết thay cho kẻ không công bình. "Mà nếu chúng ta còn trễ nãi sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?" (HeDt 2:3).
SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Hoyt 207-208
1 Đức Chúa Trời là thiện và nhân từ. Vậy tại sao Đức Chúa Trời bắt tội nhân không ăn năn phải chịu hình phạt đời đời?
................................................................................................................................
2 Quyền tể trị vũ trụ của Đức Chúa Trời về mặt đạo đức đã khiến Ngài làm điều gì đối với việc làm tội lỗi của loài thọ tạo (Hoyt, trang 207)?
................................................................................................................................
3 Đức Chúa Trời đã tỏ ra biểu hiện lớn lao nhất của tình yêu Ngài dành cho chúng ta bằng cách nào?
...........................................................................................................................................
4 Việc mà Đức Chúa Trời ban cho con người qua Đức Chúa Jesus Christ ấy là khôi phục mối thông công của con người với Đức Chúa Trời và lòng trung thành của con người đối với Đức Chúa Trời. Trong thực tế, hễ ai khước từ sự ban cho đó tức là khước từ và xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Kết quả hợp lý cho sự sự xúc phạm nầy là gì (Hoyt, trang 207)?
................................................................................................................................
5 Trong Kinh Thánh, lời tuyên bố về sự phán xét thiên thượng được chép ở đâu (Hoyt, trang 207)?
.........................................................................................................................................
6 Hoyt đề cập đến biến cố được ghi lại đầu tiên về sự phán xét của Đức Chúa Trời (trang 207). Sự phán xét nầy nầy được ghi lại ở đâu và được công bố cho ai?
7 Ápraham được xưng là cha (tổ phụ) của mọi kẻ tin Đức Chúa Trời. Ông nói Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét toàn thế gian" (SaSt 18:25). Đây là một phần trong câu Ápraham hỏi Đức Chúa Trời. Câu hỏi nầy ám chỉ gì về loại sự phán xét mà Đức Chúa Trời thi hành?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đa số lời tiên tri Cựu Ước tập trung vào chủ đề phán xét của Đức Chúa Trời trên những cá nhân và trên các quốc gia không chịu ăn năn. Trong hầu hết các trường hợp, những lời dự ngôn nầy liên quan đến sự phán xét tạm thời hơn là sự phán xét cuối cùng. Những lời cảnh cáo về sự chết thuộc thể và sự hủy diệt dân tộc không phải là những chuyện bất thường. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo những ý tưởng cho rằng Ngài sẽ không đoán phạt tội lỗi. (Đọc MaMl 2:17-3:6.) Nhưng một số người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không hình phạt tội lỗi. Những người theo Cơ đốc Khoa Học và những người theo một số hình thức nào đó của đạo Ấn Độ Giáo phủ nhận sự hiện hữu của tội lỗi. Một số người khác tin rằng Đức Chúa Trời là thiện lành đến nỗi Ngài không thể đoán phạt con người. Một số khác nữa xem việc Đức Chúa Trời chậm đoán phạt kẻ ác có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hình phạt điều ác.
8 Kẻ ác nhiều khi cai trị các nước và được giàu có trong đời nầy. Có phải điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời bất công không? (Hoyt, trang 208)?
.........................................................................................................................................
9 Đức Chúa Trời "đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập" (Cong Cv 17:31). Hoyt đối chiếu thế nào về việc Đức Chúa Trời đoán xét thế gian với mọi sự đoán xét trong tiến trình điều hành thế gian của Đức Chúa Trời (trang 208)? .............................................................................
...........................................................................................................................................
NHỮNG CHỮ CỦA KINH THÁNH NÓI VỀ SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Hoyt 208-209
10 Sử dụng nguồn gốc của những chữ Hêbơrơ Shaphat và mishpot để mô tả mối quan hệ giữa chúng (Hoyt, trang 208).
...........................................................................................................................................
Xem kỹ điều Hoyt nói về một ý gồm ba phương diện, được kết hợp trong chữ shaphat và mishpot (trang 208-209). Xin ghi nhớ rằng vai trò của một quan xét trong Cựu Ước không giống như vai trò của quan án trong tòa án pháp luật hiện đại. Quan xét nầy vừa là quan án, vừa là bồi thẩm đoàn. Người nầy chủ động tìm bằng chứng, cố gắng xác định tội phạm, và cuối cùng là tuyên án. Đức Chúa Trời là một quan án theo ý nghĩa đó.
11 Nêu ra ý nghĩa cụ thể của ba chữ Hylạp nhằm nói đến việc đoán xét hay sự đoán xét (Hoyt, trang 209):
a Krino ..................................................................................................................
b Krisis .......................................................................................................................
c Krima ...................................................................................................................
12 Ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng (Mat Mt 13:24-30, 36-43) và ẩn dụ về lưới (Mat Mt 13:47-50) minh họa cho lẽ thật trọng tâm nào?
...........................................................................................................................................
MỤC ĐÍCH VÀ BẢN CHẤT CỦA SỰ PHÁN XÉT THIÊN THƯỢNG
Hoyt 209-211
13 Giải thích ý những sự phán xét tạm thời của Hoyt (trang 209-210). Nêu những ví dụ. .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
14 Giải thích sự khác nhau giữa sự phán xét cuối cùng với sự phán xét tạm thời (Hoyt, trang 209-210).
.........................................................................................................................................
15 Liệt kê bốn thể loại phán xét tạm thời theo đúng thứ tự mà Hoyt đã nêu ra (trang 210).
a .............................................................................................................................
b ............................................................................................................................
c ..............................................................................................................................
d ............................................................................................................................
16 Nêu một ví dụ của một tín đồ đã chịu sự đoán xét tạm thời.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
17 Mục đích cơ bản của sự phán xét cuối cùng là gì (Hoyt, trang 210)?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
18 Kể tên ba hạng người sẽ chịu đoán xét tùy theo công việc họ đã làm (Hoyt, trang 210).
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tôi muốn lưu ý một điều tại dây: Các thánh đồ sẽ chịu đoán xét, nhưng sự đoán xét của họ không phải là để quyết định sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đã được Đấng Christ trả giá xong rồi. Sự đoán xét ấy sẽ quyết định phần thưởng của họ (ICo1Cr 3:11-15).
19 Sự phán xét cuối cùng cho tội nhân có nhằm mục đích cải tà quy chánh cho họ không? (Xem KhKh 20:12.) Giải thích ngắn gọn.
.........................................................................................................................................
20 Trả lời ngắn những câu hỏi sau đây về ba thành phần trong việc thi hành sự phán xét cuối cùng (Hoyt, trang 212):
a Sự bày tỏ các sự kiện liên quan đến điều gì ngoài những chi tiết về những việc làm của người bị đoán xét?
.........................................................................................................................................
b Chức năng của sự công bình và lẽ thật trong việc đánh giá các sự kiện là gì?
.........................................................................................................................................
c Sẽ có sự thi hành việc báo trả cho hai hạng công việc làm tổng quát nào?
.........................................................................................................................................
21 Có phải sẽ có nhiều mức độ ban thưởng cho Cơ đốc nhân không (Hoyt, trang 211)? Giải thích ngắn.
.........................................................................................................................................
22 So sánh Eph Ep 2:8-9 với ICo1Cr 3:14-15, rồi giải thích mối liên hệ giữa công việc làm của một người với sự cứu rỗi và phần thưởng của người ấy.
.........................................................................................................................................
LẼ CẦN THIẾT VÀ TÍNH CHẮC CHẮN CỦA SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
Hoyt 212-214
23 Trong thực tế, Hoyt nói rằng bản chất đạo đức của con người nhắm thẳng đến hướng sự đoán xét cuối cùng khi mọi người phải gặt lấy những gì mình đã gieo (trang 212). Kể ra ba điều mà Hoyt đưa ra cho bản chất đạo đức của con người.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
24 Trình bày lại lập luận của Hoyt rằng cách suy nghĩ của lý trí quả quyết phải có sự phán xét cuối cùng (trang 212).
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
25 Giải thích vì sao sự đoán xét đời đời là cơ sở cho Tin Lành (Hoyt, trang 212-213).
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
26 Hoyt so sánh thế nào giữa lời tuyên bố của Cựu Ước rằng sự phán xét cuối cùng là tất yếu và chắc chắn với lời tuyên bố của Tân Ước về cùng một điều đó (trang 213)?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
27 Ở trang 212-214, Hoyt nêu ra chín luận điểm cho tính tất yếu và tính chắc chắn của sự đoán xét cuối cùng. Hoàn chỉnh câu nhận diện cho bốn trong số các luận điểm nầy, bằng cách viết vào khoảng trống chừa sẵn:
a ......................................................... của con người, gồm cả lương tâm, đòi hỏi phải có một..........................................
b ............................................., là nơi mà kẻ ác thường thịnh vượng, đòi hỏi phải có sự phán xét cuối cùng.
c ................................................ của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải bị hình phạt tại sự phán xét cuối cùng.
d .................................................... dạy rõ ràng về sự phán xét cuối cùng.
28 Đọc IIPhi 2Pr 3:7-10. IIPhierơ chỉ ra điều gì về bản chất của Đức Chúa Trời và sự phán xét cuối cùng hầu đến?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
29 RoRm 8:18 chỉ ra rằng nếu chúng ta chịu khổ vì Đấng Christ trong đời nầy, thì có một điều rất kỳ diệu đang đợi chúng ta phía bên kia mồ mả. Liên hệ câu nầy với câu nói của Hoyt: "Những bất bình đẳng trong đời nầy của chúng ta khiến cho sự phán xét cuối cùng trở nên vừa tất yếu vừa chắc chắn" (trang 213).
30 Đọc Thi Tv 2:4-9. Tư cách Đấng Mêsia của Đấng Christ liên quan thế nào với sự phán xét cuối cùng (Hoyt, trang 214)?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
31 GiGa 12:31-33 có đưa ra lập luận cho tính cần yếu của sự phán xét cuối cùng không? (Xem Hoyt, trang 214.)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
32 Tóm tắt những nguyên nhân khiến Hoyt tin rằng sự phục sinh của Đấng Christ là sự bảo chứng tối hậu cho tính tất yếu và tính chắc chắn của sự phán xét cuối cùng (trang 214).
QUAN ÁN TUYỆT ĐỐI CỦA SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
Hoyt 214-217
Hoyt bắt đầu phần nầy bằng cách chỉ ra lý do vì sao đúng khi công nhận rằng Đức Chúa Trời là "quan án của mọi người" (HeDt 12:23). Hoyt đang nói đến Đức Chúa Trời theo ý nghĩa Đức Chúa Cha. Đức Chúa Con cũng là Đức Chúa Trời. Để xem xét sự khác nhau giữa những vai trò của Đức Chúa Trời trong tư cách Quan Án tối thượng và Đấng Christ là Quan Án trung bảo, chúng ta lưu ý rằng chính Đấng Christ đã nói đến Đức Chúa Cha khi Ngài dạy chúng ta cầu nguyện: "Vì Nước, quyền, vinh hiển, đều thuộc về Cha đời đời vô cùng" (Mat Mt 6:13). Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Cha đã quyết định đoán xét qua Đức Chúa Con (GiGa 5:22, Mat Mt 28:18). Sau đây là một minh họa nhỏ mà tôi dùng để làm sáng tỏ khái niệm của Cơ đốc nhân về Đức Chúa Trời.
Có nhiều vai trò trong bản thể Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đến; Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã sai Đức Thánh Linh đến; Đức Chúa Con cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Những vai trò nầy không bao giờ bị đảo ngược .
33 Hoyt nhấn mạnh điều gì qua cách dùng mỗi từ ngữ sau đây để chỉ về Đức Chúa Cha là Quan Án tối thượng trong sự phán xét cuối cùng (Hoyt, trang 214-215)?
a Tổng quát............................................................................................................
b Lẽ cần yếu.............................................................................................................
c Sự trọn vẹn..........................................................................................................
d Được vững lập......................................................................................................
e Tối thượng..........................................................................................................
f Toàn tri................................................................................................................
g Sự công nghĩa......................................................................................................
h Nhẫn nại.............................................................................................................
Một định nghĩa kinh điển về Đức Chúa Trời là định nghĩa có trong cuốn giáo lý Báp têm Wesminster Catechism. Có lẽ bạn muốn biết định nghĩa đó: "Đức Chúa Trời là Thần Linh, là Đấng vô hạn, đời đời và bất biến trong bản tánh, sự khôn ngoan, quyền năng, đức thánh khiết, công chính, nhân lành và lẽ thật của Ngài."
34 Định nghĩa ngắn gọn những phương diện sau của Đấng Christ trong vai trò Quan Án trung bảo tại sự phán xét cuối cùng (Hoyt, trang 215-216).
a Sứ mạng của Ngài.............................................................................................
b Sự chứng thực của Ngài.............................................................................................
c Những tư cách của Ngài..........................................................................................
Lưu ý: Đừng xem nhẹ những gì Hoyt nói về vai trò phụ trợ của các thánh đồ trong sự phán xét cuối cùng (trang 216-217).
35 Các thánh đồ sẽ có phần gì trong sự phán xét cuối cùng (ICo1Cr 6:1-3)?
.................................................................................................................................
CÁC THỂ LOẠI CỦA SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
Hoyt 217-222
Hoyt liệt kê 12 sự phán xét được đề cập đến trong Tân Ước. Ông bắt đầu từ sự phán xét tội lỗi tại thập tự giá và kết thúc với Sự Phán Xét tại Tòa Lớn Và Trắng. Nói như vậy không có nghĩa là sẽ có mười hai thời điểm đoán xét riêng biệt. Một số những sự kiện có vẻ như diễn ra đồng thời. Tôi đặt những thể loại đoán xét thành ra bốn thời kỳ đoán xét tổng quát trong biểu đồ sau.
SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
Những Thời Kỳ Đoán Xét
Sau Sự Cất Lên
Trong Cơn Đại Nạn
Cuối Cơn Đại Nạn
Cuối Thiên Hy Niên
Lưu Ý: KhKh 17:1 nói đến sự phán xét Đại Dâm Phụ, và Mat Mt 24:15 và DaDn 12:11 nói đến sự đoán xét dân Ysơraên dưới thời Anti Christ.
Khi chúng ta nói về ngày phán xét, hầu hết chúng ta đều đang nghĩ đến sự phán xét tại Tòa Án Lớn Và Trắng của KhKh 20:11. Thật hạnh phúc thay, bạn và tôi sẽ không bao giờ phải có mặt tại đó. Những ai tiếp nhận Đấng Christ trong Thời Đại Hội Thánh thì sẽ được đoán xét 1000 năm trước đó. Sự đoán xét họ sẽ là một dịp tiện vinh hiển.
Sự Phán Xét Của Thập Tự Giá
Hoyt 217
36 Cho biết điều gì liên quan đến sự phán xét gồm ba phương diện trên thập tự giá tại Gôgôtha theo đúng thứ tự Hoyt giải luận về đề tài nầy (trang 217).
a .............................................................................................................................
b ...........................................................................................................................
c ...........................................................................................................................
d ...........................................................................................................................
Tại giáo đường Notre Dame Cathedral có một bức tượng lớn bằng đồng diễn tả Đấng Christ chết trên thập tự giá. Dưới chân Ngài, họa sĩ đặt một con rắn đang giãy chết. Điều nầy làm biểu tượng cho sự đánh bại Satan tại đồi Gôgôtha.
37 Phát biểu một số kết quả của sự đoán xét tại thập tự giá (Hoyt, trang 217).
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Sự Phán Xét Hội Thánh Thật
Hoyt 218
38 Sự đoán xét hội thánh thật (tín đồ thật) xảy ra ở đâu và khi nào (Hoyt, trang 218)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
39 Vì sao những người đã được cứu khỏi sự phán xét của thập tự giá lại còn phải bị đoán xét trong sự đoán xét hội thánh thật nữa (Hoyt, trang 218)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Sự Phán Xét Của Cơn Đại Nạn
Hoyt 218
Những sự phán xét trong Cơn Đại Nạn bao gồm sự phán xét trên đất và trên những con người đã chối bỏ Đấng Christ. Những sự đoán xét nầy sẽ chuẩn bị Ysơraên cho sự cứu rỗi. Trong một khải tượng (KhKh 5:1), Giăng nhìn thấy một cuốn sách có bảy cái ấn. Đấng Christ mở từng cái ấn một, và mỗi cái ấn đó giáng xuống cho thế gian một sự phán xét (6:1). Sau đó những ống loa (8:7) và những bát thạnh nộ (16:2) giáng xuống loạt đoán xét thứ nhì và thứ ba xuống thế gian nầy. Tôi sẽ phác họa đại cương ba loạt đoán xét nầy cho bạn, nhưng tôi muốn bạn đọc mỗi câu Kinh Thánh trưng dẫn trong bố cục nầy.
Bảy Cái Ấn
1. Người cưỡi ngựa trắng ra đi chinh phục (6:2).
2. Người cưỡi ngựa hồng cất sự hòa bình khỏi thế gian (6:4).
3. Người cưỡi ngựa ô đến kèm theo nạn đói kém trên đất (6:5-6).
4. Sự chết theo con ngựa vàng tung hoành trên thế gian (6:8).
5. Các thánh đồ bị giết vì cớ Đấng Christ được báo cho biết còn thêm sự đoán xét phải đến trên đất nữa (6:9-11).
6. Nhiều trận động đất xuất hiện kèm theo những dấu lạ phi thường trên trời (6:12-13).
7. Bảy ống loa được công bố tại lúc mở ấn thứ bảy nầy (8:1-6).
Bảy Ống Loa
1. Mưa đá và lửa sẽ giáng trên đất (8:7).
2. Một phần ba biển biến thành huyết và một phần ba sinh vật trong biển bị chết (8:8-9).
3. Một phần ba nước ngọt trên đất bị hóa độc (8:10-11).
4. Sự sáng của các thiên thể bị tối đi và một thiên sứ cảnh cáo trước rằng còn thêm nhiều điều khốn khổ nữa sắp xảy đến trên đất (8:12-13).
5. Ma quỷ, được gọi là châu chấu, được thả ra trên đất (9:1-11).
6. Một phần ba loài người bị giết (13:1-21:26).
7. Đấng Christ trở thành Vua trên cả đất (11:15-19).
Bảy Bát Thạnh Nộ
1. Con người chịu khổ vì bệnh tật (16:2).
2. Mọi sinh vật trong biển đều bị chết (16:3).
3. Toàn bộ nước ngọt trên đất đều trở nên huyết (16:4-6).
4. Sức nóng của mặt trời thiêu sém loài người (16:8-9).
5. Sự tối tăm giáng trên khắp đất (16:10).
6. Sông Ơphơrát bị cạn khô để cho vua phương đông đến xâm lăng (16:12).
7. Nhiều dấu kỳ sự lạ xảy ra trên đất (16:17-21).
Những Sự Phán Xét Cuối Cùng Khác Nữa
Hoyt 218-222
Bạn vừa mới xem lại những sự đoán xét lớn trong Cơn Đại Nạn. Theo sự tiết lộ của sách Khảihuyền, câu chuyện sự phán xét Đại Dâm Phụ xảy ra ngay sau khi trút bát thạnh nộ thứ bảy. Hoyt có một phần nói về sự đoán xét Đại Dâm Phụ (trang 218-219).
Babylôn- Mầu Nhiệm-Đại Dâm Phụ (KhKh 17:1-5) đã là nguồn gốc cho biết bao nhiêu sự phỏng đoán. Thành Babylôn vẫn còn tồn tại khi sách Khảihuyền được viết ra. Thậm chí còn có cả hội thánh Cơ đốc tại thành Ba-by-lôn nữa. Sứ đồ Phierơ đã nhắc đến hội thánh nầy (IPhi 1Pr 5:13). Ngôn ngữ của Khảihuyền 17 không phù hợp cho thành phố trong thực tế nầy. Một số người cảm thấy rằng Giăng đã nói bằng một ngôn ngữ ẩn giấu của La Mã mà lúc bấy giờ vẫn rất mạnh. (Xem KhKh 17:18).
Hoyt đã chấp nhận quan điểm của rất nhiều học giả Tin Lành thuần túy, rằng dâm phụ là hội thánh giả (hệ thống tôn giáo) mà nó sẽ vẫn còn lại sau khi các thánh đồ đã được cất lên. Sự phán xét đặc biệt sẽ giáng trên hệ thống nầy (17:16-17).
40 Loại sự đoán xét nào sẽ được đưa ra cho các thánh đồ trong Cơn Đại Nạn (20:4-6)? Giải thích.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
41 Ysơraên sẽ chịu khốn khổ rất nhiều bởi sự đoán xét trong Cơn Đại Nạn (Exe Ed 20:37-39). Mục đích của sự phán xét nầy sẽ là gì? ( Đọc XaDr 12:10.)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Sự đoán xét các dân ngoại đã được bàn đến một số chi tiết trước đây trong tài liệu hướng dẫn nầy. (Xem " Trình Tự Thời Gian Của Cơn Đại Nạn" trong Bài 7.) Tôi đã nói rằng có rất nhiều quan điểm khác nhau, và tôi đã nêu sơ qua bốn trong số đó. Quan điểm của Hoyt (trang 220) là quan điểm có thể chấp nhận được theo bất cứ những quan điểm nào tôi đã có dịp đọc đến, nhưng chúng ta đừng nên độc đoán trong khi chúng ta ủng hộ bất cứ quan điểm nào trong những quan điểm nói về đề tài nầy.
Sự đoán xét Gót và Magót và sự đoán xét Satan sẽ là những phần của cùng một sự kiện . Satan sẽ được thả khỏi vực sâu và sẽ lãnh đạo cuộc phản nghịch cùng nước của Đấng Christ. Lửa sẽ hủy diệt những cuộc phản loạn nầy, và Satan sẽ bị quăng vào hồ lửa (20:7-10).
42 Khi nào những sự kiện của 20:7-10 sẽ xảy ra?
..............................................................................................................................
43 Ai sẽ bị phán xét trong Sự Phán Xét tại Tòa Án Lớn Và Trắng (20:11-13)? ........................................................................................................................
..............................................................................................................................
44 Kẻ ác sẽ bị quăng vào hồ lửa dựa trên cơ sở nào (20:15)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
45 Điều gì sẽ xảy ra cho Âm Phủ (Sheol-Hades) (địa ngục) sau Sự Phán Xét tại Tòa Án Lớn Và Trắng (20:14)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
46 Mô tả ngắn gọn sự chết thứ hai của 20:14 sao cho nhấn mạnh được sự tương phản giữa sự chết thứ hai với sự sống đời đời.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tôi chắc chắn rằng bạn cũng như chính tôi, sẽ thích nói về sự cứu rỗi trong Đấng Christ hơn là nói về sự phán xét của kẻ bị định tội. Thành thực mà nói, trong khi tôi viết những lời nầy cho các bạn đọc, tôi đã thấy nước mắt mình tuôn ra, và đã phải dừng lại lau nước mắt. Tôi mong bạn sẽ không bao giờ ngưng quan tâm đến và không bao giờ ngưng đau đớn về một sự thật là còn nhiều người đang đối diện với sự định tội. Đó là mặt khuất của Tin Lành. Chúng ta rao giảng sự nhơn từ của Đức Chúa Trời để giải cứu con người khỏi địa ngục, vì theo lời của Phaolô: "Vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin" (ICo1Cr 5:11).

Bài tự trắc nghiệm
CÂU CHỌN LỰA. Chỉ có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1. Sự rao giảng về sự phán xét cuối cùng
a) phổ biến rộng rãi trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
b) không có trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
c) chỉ phổ biến trong Cựu Ước thôi.
d) chỉ phổ biến trong Tân Ước thôi.
2 Bản chất giới hạn của sự phán xét tạm thời
a) chỉ áp dụng cho mục đích của nó mà thôi.
b) chỉ áp dụng cho những hậu quả của nó mà thôi.
c) không áp dụng cho cả mục đích lẫn hậu quả.
d) áp dụng cho cả mục đích lẫn hậu quả của nó.
3 Mục đích cơ bản của sự phán xét cuối cùng ấy là báo đáp cho
a) những thánh đồ tốt nhất về những việc lành của họ.
b) mọi người về mọi đều họ đã làm.
c) những tội nhân xấu xa nhất về mọi điều ác họ đã làm.
4 Một trong những tư cách để làm Quan Án trung bảo của Đấng Christ trong sự phán xét cuối cùng ấy là sự hiểu biết trọn vẹn của Ngài về cuộc sống của con người thông qua
a) sự quan sát.
b) thuyết tương đối chủ nghĩa.
c) kinh nghiệm.
d) những lời làm chứng.
5 Thời kỳ nào KHÔNG THUỘC vào trong những thời kỳ tổng quát mà tôi đã phân loại cho sự phán xét cuối cùng?
a) Trong Cơn Đại Nạn.
b) Cuối Cơn Đại Nạn.
c) Trước Sự Cất Lên.
d) Cuối Sự Cất Lên.
6 Kinh Thánh dường như chỉ ra rằng sự chết thứ hai sẽ là
a) sự khóc lóc nghiến răng và xa cách Đức Chúa Trời đời đời.
b) sự khóc lóc nghiến răng và xa cách Đức Chúa Trời tạm thời.
c) sự khóc lóc nghiến răng đời đời trước mặt Đức Chúa Trời.
7 Như chúng ta thấy từ đầu bài học nầy (và trong phần khai triển bài học), sự phán xét đời đời là cơ sở cho Tin Lành vì
a) mọi hệ thống chính quyền đều được căn cứ trên luật pháp, và do đó bao gồm cả khả năng tội phạm và sự hình phạt.
b) Đức Chúa Trời đã ấn định sự phán xét từ cõi đời đời.
c) nếu không có sự đoán xét đời đời, Tin Lành sẽ không hợp lý, vì sẽ không có lời giải thích nào cho sự chết thay của Đấng Christ vì cớ chúng ta.
d) từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã tỏ ra không hài lòng với sự không vâng lời, và do đó, phương diện công chính luôn luôn đứng hàng đầu trong mọi thuộc tánh của Ngài.
8 Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, quyền tể trị vũ trụ về mặt đạo đức khiến Ngài phải đáp ứng với việc phạm tội bằng cách
a) xem đó như là một trong những nhược điểm không thể tránh khỏi của con người.
b) công nhận rằng con người không chịu trách nhiệm về việc sa vào cám dỗ của một kẻ thù thuộc linh nham hiểm, là Satan, và Ngài đã bỏ qua tội lỗi họ phạm bởi sự ngu dại.
c) lấy tình yêu thương dư dật của Ngài khỏa lấp những nhược điểm của con người, bất kể con người có thái độ thế nào đi nữa đối với sự sẵn sàng của chính Ngài.
d) hình phạt nó.
9 Tổ phụ Ápraham đã nói Đức Chúa Trời là "Đấng đoán xét toàn thế gian." Trong câu nói nầy, Ápraham đã nêu ra một nguyên tắc về sự phán xét thiên thượng:
a) sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn công bình và thích đáng; sự phán xét đó không bao giờ thất thường, tùy tiện và độc đoán cả.
b) sự đoán xét nầy là lẽ công bình của một Đức Chúa Trời tối cao, bất kể sẽ để lại kết quả gì trên tạo vật của Ngài đi nữa.
c) Đức Chúa Trời luôn luôn giáng sự đoán xét đến khi lòng nhơn từ Ngài liên tục bị khước từ bởi những con người cứng đầu cứng cổ, không biết nghe theo.
d) "linh hồn nào phạm tội thì phải chết."
10 Ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng (Mat Mt 13:24-30, 36-43) và ẩn dụ về mẻ lưới (13:47-50) dạy dỗ lẽ thật quan trọng nào về trách nhiệm của con người?
a) Kẻ ác được tách riêng ra trong cuộc đời và được chọn để chịu đoán xét.
b) Những việc làm của nhân loại sẽ đem lại sự phân rẽ giữa kẻ công bình và kẻ ác sau sự phán xét cuối cùng.
c) Những ẩn dụ nầy chỉ ra rằng trước khi cuộc sống kết thúc, người ta không thể biết được những việc làm của mình có phải gánh chịu lấy hình phạt hay không.
d) Đời sống của chúng ta thực sự là không quan trọng cho đến tận thời điểm sự phán xét cuối cùng.
11 Dựa vào phần chúng ta thảo luận về sự phán xét tạm thời, chúng ta có thể nói rằng
a) những kết quả của loại phán xét nầy mang tính tạm thời.
b) sự phán xét tạm thời là mang tính thi hành kỷ luật và nhằm đem đến phương giải thoát.
c) để đối tượng chịu sự phán xét hành động phù hợp với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương đã thiết lập.
d) tất cả các câu trên đều đúng.
e) chỉ có câu a) và c) là đúng cho sự phán xét tạm thời.
12 Theo Hoyt, nhóm người nào sau đây sẽ KHÔNG bị phán xét tùy theo việc làm của họ?
a) Các dân.
b) Thiên sứ.
c) Tội nhân.
d) Các thánh đồ.
13 Các tín hữu sẽ chịu đoán xét trên cơ sở nào và vì lý do nào? Họ sẽ chịu đoán xét để
a) xác định xem họ có xứng đáng nhận lấy sự cứu rỗi nhờ vào việc làm của họ hay không.
b) xác định xem họ là người đã phạm tội hay vô tội trước mặt Đức Chúa Trời, và họ sẽ nhận lấy hoặc sự hình phạt hoặc phần thưởng của mình.
c) tìm ra đâu là những động cơ khiến họ phục vụ và phẩm chất sự phục vụ của họ; và trên cơ sở đó, họ sẽ nhận lãnh phần thưởng của mình.
d) chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không hề thiên vị: mọi người, kể cả người gian ác lẫn công bình, đều phải chịu lấy hoạn nạn của sự phán xét trước khi cõi đời đời bắt đầu.
14 Hoyt lập luận rằng "Lối suy nghĩ hợp lý" quả quyết rằng sự phán xét cuối cùng là một sự bổ sung tất yếu cho một hệ thống có trật tự. Ông nói nguyên tắc gieo và gặt hàm ý rằng
a) cả sự sống đều nhắm một cách hợp lý vào một thể loại trách nhiệm nào đó.
b) có một sự bất bình đẳng nói chung trong sự quản trị vũ trụ về mặt đạo đức nếu không hề có sự phán xét.
c) phải có những phần thưởng tương đối hay hình phạt tương đối dành cho những mức độ tốt xấu khác nhau.
d) cách duy nhất để đạt đến được sự trật tự ấy là phải qua sự phán xét cuối cùng, là nơi những hành vi sai trái sẽ bị phạt và sự công bình được ban thưởng.
15 Ngoại trừ một trong số những tập hợp từ ngữ sau đây, thì số còn lại đều được dùng để giải thích những đặc tính của Đức Chúa Cha, là "Quan Án tối cao." Tập hợp từ nào KHÔNG được Hoyt sử dụng?
1) Trước Sự Cất Lên
2) Sau Sự Cất Lên
3) Trong Cơn Đại Nạn
4) Cuối Cơn Đại Nạn
5) Cuối Thiên Hy Niên
....a Sự Phán Xét Các Thánh Đồ Trong Cơn Đại Nạn
....b Những Sự Đoán Xét Trong Cơn Đại Nạn
....c Sự Phán Xét Các Thánh Đồ Cựu Ước
....d Sự Đoán Xét Các Dân Ngoại
....e Sự Đoán Xét dân Ysơraên Đang Còn Sống
....f Sự Đoán Xét Gót Và Magót
....g Sự Phán Xét Hội Thánh Thật
....h Sự Đoán Xét Thiên Sứ
....i Sự Đoán Xét Satan (Sự Hình Phạt Cuối Cùng)
.... j Sự Phán Xét Đại Dâm Phụ
....k Sự Phán Xét Những Kẻ Ác Đã Chết
....l Sự Phán Xét Của Thập Tự Giá
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Vì đức công chính của Ngài đòi hỏi phải có sự hình phạt như thế cho những kẻ đã xúc phạm đến đức thánh khiết của Ngài và khước từ sự nhơn từ Ngài.
2. Nó khiến Ngài phải hình phạt việc phạm tội như thế.
3. Bằng cách để cho Đức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời, đến để chết thay cho tội lỗi chúng ta.
4. Người nào xúc phạm đến Đức Chúa Trời thì phải gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
5. Trong suốt cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước.
6. Sự phán xét đó được ghi lại trong SaSt 3:14-19, 22-24 và đã được công bố trên người nam đầu tiên, người nữ đầu tiên và trên Satan. (Cũng xem KhKh 12:9.)
7. Rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là đúng tuyệt đối trong mọi thời đại.
8. Không, những bất bình đẳng của cuộc sống trong thế gian nầy sẽ được giải quyết trên cơ sở phán xét thiên thượng.
9. Bằng cách gọi sự phán xét của Đức Chúa Trời là "sự đoán xét cho đến chiến thắng."
10. Danh từ mishpot, "sự đoán xét," ra từ động từ shaphat, "đoán xét." Hai chữ Hêbơrơ nầy có cùng một gốc.
11.
a Để tách riêng ra.
b Tiến trình dánh giá.
c Đưa ra một bản án.
12. Rằng sẽ có sự phán xét cuối cùng, trong đó, kẻ công bình sẽ được phân rẽ khỏi kẻ ác.
13. Hoyt dùng từ nầy để chỉ về những hình phạt thiên thượng (của Đức Chúa Trời) mà chúng được giới hạn vào cho thời hiện tại, và chúng được nhằm vào một mục đích cụ thể. Ví dụ: Êdíptô đã bị hình phạt để giải phóng Ysơraên ra khỏi ách nô lệ. Y-sơ-ra-ên đã bị bắt sang làm phu tù tại Babylôn vì cớ nước nầy đã phạm tội.
14. Sự phán xét cuối cùng là đầy đủ trọn vẹn, và những hậu quả của nó là đời đời, nhưng sự phán xét tạm thời được giới hạn vào một mục đích cụ thể và và không còn hậu quả sau khi mục đích đoán xét đó được làm cho trọn rồi.
15.
a Sự đoán xét các dân.
b Sự đoán xét những con người.
c Sự đoán xét các tín đồ.
d Sự đoán xét các thánh đồ.
16. Câu trả lời của bạn. (Ví dụ về Anania và Saphira sẽ là một câu trả lời chính xác; xem Cong Cv 5:1-11.)
17. Để bày tỏ ra công việc của mỗi một cá nhân để ban thưởng hay hình phạt người ấy một cách xứng đáng.
18. Các thiên sứ, tội nhân, và các thánh đồ.
19. Không, mục đích của sự đoán xét cuối cùng sẽ là đưa ra hình phạt cho những công việc đã làm ra rồi.
20.
a việc tập trung xem xét đến động cơ, phương tiện và những kết quả.
b hai phẩm chất nầy lập thành cơ sở cho sự đánh giá đó.
c Cho cả những việc lành lẫn những việc ác.
21. Đúng, Đấng Christ đã phán rằng mỗi người sẽ được thưởng tùy theo công việc mình đã làm (Mat Mt 16:27), và ICo1Cr 3:11-15 chỉ ra cho Cơ đốc nhân những mức độ ban thưởng căn cứ vào phẩm chất công việc họ đã làm.
22. Con người nhận lãnh sự cứu rỗi nhờ vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ như là một món quà của Đức Chúa Trời, mà nó được gọi là ân điển (ơn ban cho mà không xứng đáng được nhận). Con người không thể nhờ việc lành để hưởng được ơn cứu rỗi, nhưng đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
23. Nơi lưu giữ ký ức, lời chứng của lương tâm, và ấn tượng của đặc điểm.
24. Hoyt nói rằng "Lối suy nghĩ hợp lý luận... quả quyết phải có sự đoán xét cuối cùng như là một sự hoàn thành tất yếu cho một hệ thống có trật tự." Rồi ông nhận định tiếp về nguyên tắc gieo và gặt, là nguyên tắc hàm ý cách duy nhất để đạt được tình trạng có trật tự như thế chính là thông qua sự phán xét cuối cùng, trong đó, sự bất công sẽ bị hình phạt và sự công chính sẽ được ban thưởng.
25. Như Hoyt nêu ra, nếu không có sự đoán xét đời đời, tin lành sẽ không hợp lý bởi vì sẽ không có lời giải thích nào cho sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá cả.
26. Bằng cách nói rằng lời tuyên bố của Tân Ước là tỏ tường hơn.
27.
a Bản chất đạo đức, sự phán xét cuối cùng.
b những tình trạng bất bình đẳng trong đời nầy.
c đặc tánh vô tội.
d Kinh Thánh được soi dẫn.
28. Sự hình phạt kẻ ác sẽ đến, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời đã làm hoãn sự hình phạt đó lại trong ít lâu để con người có thể còn dịp tiện ăn năn.
29. Vì RoRm 8:18 nói đến phần thưởng ở bên kia mồ mả đang chờ đợi những người công bình và câu nói của Hoyt gián tiếp nói đến nhu cầu và tính chắc chắn của một sự ban thưởng như thế, nên chính đề tài sự ban thưởng cuối cùng cho người công bình liên hệ 8:18 với câu nói của Hoyt .
30. Qua sự phán xét cuối cùng do Đấng Mêsia thi hành.
31. Có. Nếu thế gian đã bị đoán xét trong Đấng Christ tại Gôgôtha và sự hình phạt tín đồ đã giáng trên Đấng Christ, thì chắc chắn sẽ phải có một sự phán xét cuối cùng, khi đó, sự hình phạt cũng sẽ giáng trên những kẻ đã không chịu tiếp nhận sự tha thứ của Đấng Christ.
32. Đấng Christ đã chết thay tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và bởi đó đã chấp nhận sự hy sinh của Đấng Christ. Đấng Christ đòi hỏi mọi người ở mọi nơi phải ăn năn. Đấng Christ sẽ không làm điều đó nếu như không có sự đoán xét nào sẽ xảy đến.
33. a Đức Chúa Trời là Quan Án của mọi người.
b Sự đoán xét là cần yếu đối với bản thể của Đức Chúa Trời.
c Đức Chúa Trời là Quan Án không có một khuyết điểm nào.
d Đức Chúa Trời không hề thay đổi trong sự đoán xét của Ngài.
e Không có sự kêu nài kháng án nào sau sự đoán xét của Đức Chúa Trời.
f Đức Chúa Trời vốn biết mọi sự thuộc về sự đoán xét.
g Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn đoán xét công bình.
h Đức Chúa Trời là một Quan Án kiên nhẫn.
34.
a Sự ban cho hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất.
b Một sự bảo đảm đầy đủ về sự ủy nhiệm chính thức.
c Những tư cách trọn vẹn, căn cứ trên sự hiểu biết và khôn ngoan trọn vẹn của Đức Chúa Trời và sự hiểu biết trọn vẹn của Ngài về cuộc sống loài người qua chính từng trải của bản thân Ngài
35. Phaolô tuyên bố rằng các thánh đồ sẽ đoán xét cả thế gian lẫn thiên sứ; do đó, khi họ trị vì với Đấng Christ, việc đó phải đi kèm theo với sự đoán xét của Ngài.
36.
a Khi Đấng Christ bị khiến cho trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta (ICo1Cr 5:21), thì tội lỗi đã bị đoán xét (RoRm 8:3).
b Tín đồ bị đoán xét bằng cách hiệp làm một (kể mình làm một) với Đấng Christ (Galati 2:20;).
c Thế gian và Satan đã bị đoán xét (GiGa 12:31-33).
37. Tội lỗi đã được tha thứ, Satan đã bị định đoạt số phận, tín đồ được buông tha khỏi Luật Pháp, và con người được phân rẽ ra thành hai hạng người: người được cứu và người bị định tội.
38. RoRm 14:10 và IICo 2Cr 5:10 cho thấy rằng sự đoán xét nầy sẽ xảy ra tại ngai đoán xét của Đấng Christ. ICo1Cr 3:13 dường như chỉ ra rằng nó sẽ xảy ra sau Sự Cất Lên. (Nhiều học giả nghĩ sự đoán xét nầy sẽ là một phần của Tiệc Cưới Chiên Con, KhKh 19:7-10.)
39. Bởi vì vấn đề sự đoán xét hội thánh thật là nhằm mục đích ban thưởng cho tín đồ tùy theo phẩm chất những công việc tay họ đã làm.
40. Sự kiện họ sẽ đồng trị với Đấng Christ chỉ ra rằng sự đoán xét họ sẽ gồm có phần thưởng.
41. Để chuẩn bị cho dân Ysơraên chấp nhận Đấng Christ là Đấng Mêsia khi Ngài giải cứu Ysơraên.
42. Vào cuối Thiên Hy Niên và ngay trước khi Sự Đoán Xét tại Tòa Án Lớn Và Trắng.
43. Mọi kẻ ác của mọi thời đại.
44. Trên cơ sở tên của họ có ghi trong Sách Sự Sống hay không.
45. Nó sẽ bị quăng vào hồ lửa.
46. Sự sống đời đời sẽ là sự vui mừng hớn hở bất tận với Đức Chúa Trời, nhưng sự chết thứ hai sẽ là sự khóc lóc nghiến răng đời đời và bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời.

Tình Trạng Đời Đời
Tất cả những điều chúng ta học trong toàn bộ giáo trình Lai thế học đã từng bước một dẫn đến tình trạng đời đời của trật tự và những hữu thể đã được Đức Chúa Trời dựng nên. Sự tương tác giữa Đức Chúa Trời và con người đã được nhấn mạnh trong khắp các bài học. Chúng ta xin nêu ra rằng chính phản ứng của mỗi cá nhân với Đức Chúa Trời là điều quyết định tình trạng đời đời của người ấy. Bài học trước nhấn mạnh đến sự phán xét cuối cùng: sự đáp ứng của Đức Chúa Trời bằng tình yêu và sự công chính để xác định tình trạng đời đời của con người. Đối với những người được chuộc bởi đáp ứng là vâng lời Đức Chúa Trời, thì tình trạng đời đời sẽ là sự vui sướng phước hạnh trong sự hiện diện của Ngài; nhưng đối với kẻ ác, tình trạng đời đời sẽ là sự hình phạt và không được ở trong sự hiện diện của Ngài.
Kinh Thánh không nói chi tiết về sự sống trong nước đời đời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đôi khi bức màn bí mật đã được vén lên cho chúng ta nhìn thoáng qua sự sống phước hạnh mà kinh nghiệm hiện nay của chúng ta chỉ là một "tiên vị của sự vinh hiển thiên thượng." Rồi chúng ta thấy tầm nhìn và góc nhìn lờ mờ của chúng ta sẽ được sáng tỏ, và sự hiểu biết không hoàn chỉnh của chúng ta sẽ được trọn vẹn (ICo1Cr 13:12). Chúng ta cũng thấy được sự thánh khiết sẽ thịnh hành (KhKh 21:27) khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (IGi1Ga 3:2), được nghỉ ngơi khỏi công việc lao khó mình (KhKh 14:13), được thỏa thích trong sự dư dật của Ngài (21:6), và kinh nghiệm được sự yên ủi của Chúa chúng ta (21:4). Khi chúng ta nhìn gần hơn xuyên qua bức màn được cuốn lên, chúng ta nhìn thấy mọi hiệu lực của lời rủa sả đều được cất khỏi con cái của nước Đức Chúa Trời - tội lỗi, đau đớn, buồn rầu, thất vọng, phân cách, đoán phạt, và sự chết. Và từ chỗ chỉ biết vị kỷ, chúng ta sẽ được biến đổi trở nên giống như Ngài. Khi được biến hóa, chúng ta sẽ hoàn toàn bận rộn với Đấng đã yêu thương và dùng huyết Ngài mà buông tha chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi (1:5). Suốt cõi đời đời, chúng ta sẽ hân hoan trong sự khôn ngoan, vinh hiển, tôn quý, quyền phép và phước hạnh của Đức Chúa Trời chúng ta. Và cùng với muôn vàn con dân Chúa, chúng ta sẽ hòa mình vào bài quốc ca tuyệt vời của những kẻ đã được chuộc bởi huyết: Được cứu! Được cứu! Được cứu bởi huyết Chiên Con... Nếu bạn được cứu rồi, nguyện bài học nầy làm vững bền mối liên kết giữa bạn với Đấng Christ, và thúc giục bạn ra đi nói cho người khác biết về sự cứu chuộc trong Ngài.
Giới Thiệu
Trời Mới Đất Mới
Trật Tự Chính Thức
Trật Tự Xã Hội
Kẻ Được Chuộc
Tình Trạng Của Kẻ Bị Định Tội
Sự Hình Phạt Đời Đời
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Xác định cư dân của thành Giêrusalem mới và của trời mới đất mới.
- Mô tả sự hòa nhập xã hội trong tư cách dân sự Đức Chúa Trời và đáp ứng của dân sự ấy dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên đất mới nầy.
- Lấy lòng thương xót rao giảng lẽ thật trọng đại của sự hình phạt đời đời cho những linh hồn hư mất.
1. Đọc phần mở bài, dàn bài, các mục tiêu của bài học.
2. Học ý nghĩa của những từ mới mà bạn chưa biết.
3. Đọc trang 223-240 trong Hoyt theo chỉ dẫn trong phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu bài học và trả lời câu hỏi như thường lệ.
5. Ôn lại bài nầy, rồi làm bài tự trắc nghiệm, sau đó kiểm bài làm của bạn với phần giải đáp đã cho.
biến động lớn - cataclysmic
giống như pha lê - crystalline
chiếu sáng rực rỡ - effulgence
thuộc về ngữ nguyên học- etymological
khôn tả xiết - ineffable
sự hòa nhập - integration
quái dị - monstrous
bác bẻ - refutation
cặn bã - residue
cách ly - segregation
GIỚI THIỆU
"Tôi cũng thấy thành thánh, là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài" (21:2-3). Đây là sự trông đợi lớn lao và chung kết của mỗi con cái thật của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện cuối cùng trong Kinh Thánh là: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin hãy đến!" (22:20). Tình trạng đời đời sẽ phải bắt đầu trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã hứa với chúng ta rằng Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó.
Đối với người Ấn Độ Giáo và người Phật giáo, tình trạng đời đời còn mơ hồ rất nhiều. Đời sống được xem như là điều ác và bằng một cách nào đó mà con người bị mắc vào trong cái vòng thời gian xấu xa nầy. Nỗi khát khao của con người ấy là làm sao cho mình thoát ra khỏi cõi thời gian nầy hay là sự tồn tại nầy để trở về cõi không tồn tại. Một số người còn cảm thấy rằng tình trạng không tồn tại bằng một cách nào đó có liên quan đến Thượng Đế. Hãy dành thì giờ tìm hiểu xem những người quen của bạn tin gì về cõi đời đời. Đây thường là một khởi điểm tốt cho những nỗ lực của bạn dể chinh phục họ về cho Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
TRỜI MỚI ĐẤT MỚI
Hoyt 223-226
Đọc EsIs 65:17; 66:22; IIPhi 2Pr 3:7, 10-12 và KhKh 21:1-22:21. Những phân đoạn nầy chứa đựng hầu hết thông tin có trong lời Đức Chúa Trời về trời mới đất mới. Nhưng cũng còn có nhiều phân đoạn khác nói đến tình trạng đời đời. Dầu chúng ta không có một bức tranh chi tiết về tương lai, nhưng chúng ta có thể đồng thanh với Phaolô rằng "Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta..." (ICo1Cr 2:9-10).
Câu Kinh Thánh bạn vừa mới đọc sẽ được giải nghĩa khác nhau tùy theo quan điểm của mỗi học giả. Trong khi tra tìm lẽ thật của Đức Chúa Trời, mỗi người cũng sẽ có những định kiến riêng của mình, và dẫu không nhận ra điều đó, người ấy vẫn diễn giải những ý nghĩa nhất định nào đó vào trong câu Kinh Thánh đó.
Tôi biết rất nhiều người kính sợ Đức Chúa Trời mà họ tin quyết vững vàng rằng ngôn ngữ của Khảihuyền 21 chỉ mô tả một tình trạng thuộc linh mà thôi. Theo quan điểm nầy, Thành Thánh chỉ đơn giản có nghĩa là người được cứu chuộc thuộc mọi thời đại. Những sự giải nghĩa sau được nêu ra để hỗ trợ cho quan điểm nầy:
1. Hội thánh được nói là vợ mới cưới ở chỗ khác trong Kinh Thánh.
2. Chữ vợ (KhKh 21:9) sẽ không dùng để mô tả một thành phố.
3. Mười hai cổng là mười hai chi phái của Ysơraên (21:27).
4. Tên của mười hai sứ đồ được viết trên mười hai nền (21:14).
5. Những chiều bằng nhau của thành (chiều dài, rộng, cao) nói lên sự toàn hảo (21:16).
6. Chỉ có những ai có tên "trong sách sự sống của Chiên Con" mới được ở trong thành (21:27).
Quan điểm của riêng tôi ấy là: Thành Thánh sẽ là một thành phố theo nghĩa đen, là kinh đô của trời mới đất mới, mà Đức Chúa Trời đã dự bị. Đồng thời, tôi tin vững chắc rằng cấu trúc của thành sẽ phản ánh một ý nghĩa thuộc linh trong mỗi một phần của thành. Trước khi bạn nghiên cứu đến phần câu hỏi nghiên cứu, chúng ta hãy cùng nhau xem xét Lời Đức Chúa Trời dạy gì về Thành Thánh (21:1-22:21):
1. ở trong trời mới đất mới, là nơi không có biển, và do đó sẽ rộng gấp bốn lần diện tích đất hiện tại của địa cầu.
2. sẽ là một khối lập phương có chiều dài, rộng, cao là 1.342 dặm (tức khoảng 2.165 kilometers).
3. Mười hai cổng của thành đại diện cho mười hai chi phái của Ysơraên và sẽ không bao giờ bị đóng lại.
4. Mười hai nền của thành đại diện cho mười hai sứ đồ hay những người thành lập hội thánh.
5. Thành sẽ giống như một tòa nhà khổng lồ, và sẽ không bao giờ cần đến mặt trời, vì cớ sự sáng của thành sẽ đến từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
6. Những dân tộc đã vâng lời Đấng Christ trong Thiên Hy Niên sẽ đem sự vinh hiển của mình vào thành.
7. Thành sẽ xây bằng những vật liệu mà con người kể là quý báu, nhưng Đức Chúa Trời lại có vô số những thứ ấy.
8. Ngoài thành sẽ có con sông sự sống, có cây sự sống và sự chữa lành ở hai bên bờ sông. (Cây sự sống là biểu tượng về điều Ađam đã thay mặt nhân loại đánh mất trong vườn Êđen nhưng đã được phục hồi trong Đấng Christ.)
1 Theo Hoyt (trang 223), kết quả của những sự thay đổi phổ thông là gì?
..............................................................................................................................
2 Trời mới đất mới sẽ được hình thành hoặc tạo dựng tiếp theo sau sự kiện trọng đại nào (Hoyt, trang 223)?
..............................................................................................................................
3 Phát biểu hai lý thuyết về cách dựng nên trời mới đất mới theo thứ tự mà Hoyt đã nêu (Hoyt, trang 223-224)?
a ...............................................................................................................................
b ..............................................................................................................................
4 Đọc IIPhi 2Pr 3:10-12. Bạn cảm thấy lý thuyết nào trong hai thuyết trên đã được khúc Kinh Thánh nầy hỗ trợ cho?
..............................................................................................................................
Thành thật mà nói, vấn đề Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới thế nào là một vấn đề không quan trọng. Vấn đề chính yếu là Ngài sẽ làm điều đó. Tôi đã tham khảo với một số học giả và thấy rằng quan điểm của họ được phân chia ngang bằng nhau giữa hai lý thuyết nầy.
Tôi muốn bạn nhớ ba cách mà Kinh Thánh dùng chữ trời mới đất mới:
1. Trong SaSt 1:20 chúng ta đọc thấy:"Các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên bầu trời" (bản RSV - hoặc còn là "các từng trời"). Bản King James Version dùng chữ trời ở số ít cho câu nầy: "Các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời." Tôi trích cả hai câu nầy bởi vì có người nói rằng bầu trời (số nhiều) chỉ về bầu khí quyển của chúng ta đây, nhưng trời (số ít) chỉ về nơi ở của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bản RSV dùng chữ trời ở số ít khi nói về bầu khí quyển trong 1:8.
2. Trong Thi Tv 8:3, Đavít nói rằng: "Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt." Do đó, chúng ta thấy thái dương hệ và vũ trụ của các vì sao cũng được gọi là trời (số nhiều- các từng trời).
3. Trong nhiều câu Kinh Thánh, nơi ở của Đức Chúa Trời được gọi là trời. Một ví dụ là Mac Mc 11:25: "Cha các ngươi ở trên trời."
Trong Eph Ep 1:3, Phaolô dùng chữ trên trời để nói đến một tình trạng thuộc linh: "Đức Chúa Trời... đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước ở các nơi trên trời." Những tín đồ mà Phaolô đang nói chuyện không phải là những người đang "ở trên trời"; họ không đang ở "trên cao giữa muôn vì sao"; họ cũng không ở "trong nơi ở của Đức Chúa Trời ." Tôi đã nói điều nầy để nhấn mạnh rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên hay hình thành trời mới đất mới, không nhất thiết đó phải có nghĩa là "một nơi ở mới của Đức Chúa Trời" hay "một vũ trụ mới." Nó chỉ đơn giản chỉ về một điều thuộc về địa hạt của con người: một mặt đất mới và một bầu trời mới.
Đọc lại IIPhi 2Pr 3:10-12. Vài năm trước, tôi ngồi trong một cung thiên văn lớn trên thế giới nầy. Tại trung tâm là một cỗ máy rất đắt tiền, có thể từ trên mái vòm tạo nên một phiên bản giống y như bầu trời. Vũ trụ của Đức Chúa Trời có trật tự đến nỗi nhà thiên văn có thể dùng máy nầy để sao lại bầu trời vào bất kỳ ngày nào người ấy chọn: trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Ngày hôm ấy, người nầy đã thuyết trình về " Sự Kết Thúc Của Sự Sống Trên Đất." Có ba khả năng khoa học thái dương hệ đã được trình bày:
1. Mặt trời sẽ cháy tiêu dần, để cho trái đất trở thành một quả cầu chết lạnh cóng.
2. Mặt trăng sẽ chuyển động chậm dần trong quỹ đạo của nó quanh quả đất, và ngày càng tiến vào sát hơn cho đến khi lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời sẽ phá tan cả hai.
3. Mặt trời sẽ nổ thành ra một ngôi sao băng mới, cũng như những ngôi sao đã nổ mà người ta quan sát được, và hủy diệt toàn thể thái dương hệ chỉ trong vài phút. Điều nầy có nghĩa là mặt trời giống như một quả bom khinh khí, sẽ nổ tung ra thành hàng triệu lần sức nóng và kích cỡ của nó.
5 Phương cách mà IIPhi 2Pr 3:10-12 cho thấy trái đất sẽ bị hủy diệt có phù hợp với lý thuyết khoa học nào trên đây không? Nếu có, thì đó là thuyết nào?
..............................................................................................................................
Phierơ dùng chữ tiêu tán và qua đi. Điều nầy không nhất thiết có nghĩa là sự tuyệt diệt; nó có thể chỉ về tái tạo trái đất. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời muốn tuyệt diệt để tái tạo, thì điều đó cũng không vượt ra ngoài quyền năng của Ngài.
6 KhKh 21:1 nói rằng Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất." Giải thích điều nầy.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Trước khi tôi chấm dứt phần thảo luận về cách Đấng Christ sẽ tạo dựng trời mới, tôi xin chia xẻ ý tưởng nầy: khi tôi còn là một cậu bé học trung học, tôi được dạy rằng mọi vật đều là vật chất hoặc là năng lượng. Ngày nay, nhiều nhà khoa học nghĩ rằng vật chất chỉ là một dạng năng lượng mà nó được kết hợp lại với nhau bởi một lực đủ lớn để giữ nó kết lại với nhau và khiến cho nó hiện diện hữu hình. Từ xưa, Kinh Thánh đã tuyên bố rằng "thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ những vật thấy được mà đến" (HeDt 11:3). Câu nầy hầu như đã khiến cho mọi thảo luận về phương cách mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới đều trở nên vô ích cả.
7 Vì sao trời mới đất mới sẽ là môi trường toàn hảo trọn vẹn cho những người dự định sống ở đó (Hoyt, trang 224)? Giải thích.
8 Giải thích ý của Hoyt theo sự biến đổi về địa lý (trang 224).
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9 Bạn có thấy Hoyt cho rằng sẽ không có núi trên trời mới không (trang 224)? Ông nói có đúng không? (Đọc KhKh 21:10.)
..............................................................................................................................
10 Vì sao sẽ có những thay đổi về chức năng trên trời mới đất mới? (Hoyt, trang 224)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
11 Hoyt truy ra năm sự thay đổi chức năng từ những tình trạng mà tội lỗi đã gây nên bằng cách đem sự rủa sả đến cho đất (trang 224). Những tình trạng nầy sẽ đúng trong trời mới đất mới. Chọn sự thay đổi mà bạn cảm thấy là quan trọng nhất và giải thích vì sao.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
12 Đâu là sự thay đổi tổ chức chính yếu trong vũ trụ mà Hoyt nêu ra trong phần Những Thay Đổi Về Cơ Cấu Tổ Chức trang 224-226)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Theo tôi, thật thú vị khi thấy Lời Đức Chúa Trời luôn luôn bắt kịp thời đại. Có nhiều câu trong Kinh Thánh (mà những người đã viết ra hẳn đã không thể hiểu hết được) mà khoa học ngày nay thừa nhận là đúng. Những sự kiện sau đây, được rao truyền ra từ lâu trong Lời Đức Chúa Trời, đã được người ta "khám phá ra" trong 100 năm qua:
1. Những khớp nối trong thân thể chúng ta tạo sự tăng trưởng cho thân thể chúng ta (Eph Ep 4:16).
2. Sự sống của chúng ta thật sự nằm trong huyết của chúng ta (PhuDnl 12:23).
3. Những vật thuộc về chất được tạo nên từ những vật không thấy được (HeDt 11:3).
Giờ đây, dường như có hai sự kiện thích ứng Thành Thánh: 1) Đức Chúa Trời, chỉ bởi lời phán để dựng nên muôn vật của Ngài thôi, có thể dựng nên Thành Thánh; 2) Giăng tuyệt đối không hề biết rằng không khí, là thứ con người phải hít thở mới sống được, sẽ không kéo dài cho đến đỉnh của Thành Thánh được. Kinh Thánh tuyên bố thẳng thắn rằng "thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được (ICo1Cr 15:50). Những người sống trong Thành Thánh sẽ không cần khí ôxy để giữ cho thân thể họ sống đâu. Họ sẽ sống bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jesus phán: "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở... Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ" GiGa 14:2). Điều nầy phù hợp cho Thành Thánh biết dường nào, vì thành sẽ có chiều dài, rộng, cao là 2164 kilometers (1342 dặm). Bên trong thành sẽ được soi sáng bởi vinh hiển của Đức Chúa Trời! Rất nhiều tòa nhà hiện đại không cần cửa sổ, và được thắp sáng bởi điện năng. Thành Thánh sẽ còn vượt xa hẳn điều đó. Hãy xem: thân thể vinh hiển của chúng ta có thể hiện ra và biến đi theo ý muốn, cũng như thân thể Đấng Christ vậy, và toàn thể trái đất sẽ là nơi cho chúng ta tùy ý đến thăm. Chắc chắn Thành Thánh sẽ đủ chỗ cho tất cả mọi người.
13 Đọc HeDt 11:10, 16. Phân đoạn nầy có liên quan gì với Thành Thánh, tức Giêrusalem mới?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
14 Đọc KhKh 21:3 và 22:3. Những câu nầy chỉ ra điều gì về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Thành Thánh?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Hoyt nói rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ là sự hiển hiện hữu hình của Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong thành Giêrusalem mới (trang 225). Đấng Christ, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, đã ở cùng Đức Chúa Trời và đã là Đức Chúa Trời. Rồi Ngài đã trở thành xác thịt và đã sống như một con người (GiGa 1:1, 14). Như vậy, khi đã trở thành vừa là Đức Chúa Trời vừa là người, Đấng Christ vẫn vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người trong suốt cõi đời đời. Phaolô nói chính xác rằng "Đức Chúa Jesus Christ, là người" (ITi1Tm 2:5). Tôi tin quyết rằng trong tất cả mọi sự tiếp xúc của Đấng Christ với con người trong suốt cõi đời đời, con người sẽ nhìn thấy Ngài tận mắt như Giăng đã nhìn thấy Ngài trong KhKh 1:13-18.
15 Ngoài Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Chúa chúng ta ra, Hoyt còn đề cập đến nhóm hữu thể nào là cư dân trong Thành Thánh nữa (trang 225)?
..............................................................................................................................
16 Tường, cổng, và đường trong thành được làm bằng bửu ngọc, trân châu, và vàng (KhKh 21:19-21). Bạn nghĩ vì sao chúng được làm bằng những vật liệu như thế?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tại cung điện Mysore ở Ấn độ, tôi đã xem xét tỉ mỉ chiếc ngai bằng vàng khối của vị vua đó. Nó hẳn trị giá khoảng $ 150.000 (U.S.A.) vào năm 1975. Tôi chắc chắn rằng chiếc ghế đó không tạo cảm giác thoải mái như một chiếc ghế da. Tại Bangkok, tôi đã xem kỹ một tượng Phật bằng vàng khối, mà theo giá trị của vàng vào năm 1975, nó lên đến $ 16.000.000 (U.S.A.). Thực ra nó không hề có giá trị thương mại, bởi vì người ta sẽ không bao giờ đem tượng ấy ra bán. Trong Thành Thánh, Đức Chúa Trời sẽ dùng Lời Ngài dựng nên những vật liệu tuyệt đẹp để ngắm nhìn, nhưng dư dật đến nỗi không một người nào dấy lòng tham những thứ đó.
Napoleon, hoàng đế của Pháp trong đầu thế kỷ mười chín, đã tặng cho hoàng hậu một bộ đồ ăn được làm từ một kim loại hiếm và đắt giá trong thế giới thời vua chúa. Ngày nay, kim loại đó được dùng để làm ấm, nồi, chảo và máy bay. Đó là nhôm. Tương tự, vàng sẽ có dư dật trong Thành Thánh. Đức Chúa Trời sẽ lát đường đi bằng vàng.
17 Đọc lại trang 225-226 trong sách giáo khoa của bạn. Giải thích xem Thành Thánh là một khái niệm thuộc linh, một thành phố theo nghĩa đen, hay là sự kết hợp của cả hai. ........................................................................................................................
..............................................................................................................................
TRẬT TỰ CHÍNH THỨC
Hoyt 226-228
Đền tạm và đền thờ chỉ về cùng một nơi và phục vụ cho cùng một mục đích dành cho dân Ysơraên thời Cựu Ước. Những từ ngữ nầy chỉ ra một địa điểm để cho dân Ysơraên gặp gỡ Đức Chúa Trời.
18 Đọc 21:3, 22. Giải thích điều có vẻ như mâu thuẫn giữa đền tạm... ở giữa và không thấy đền thờ nào mà chúng ta thấy trong những câu Kinh Thánh nầy.
...............................................................................................................................
19 Trong Thành Thánh sẽ có các thánh lễ, các của tế lễ hay những hệ thống thờ phượng không? Giải thích.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
20 1:12-16 mô tả Đấng Christ rằng Ngài sẽ Đấng đời đời. Phát biểu ngắn gọn đánh giá của Hoyt về Đấng Christ dựa theo mô tả nầy (trang 227).
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
21 Ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ được thiết lập đời đời ở tại đâu (Hoyt, trang 228)?
..............................................................................................................................
22 Nếu Đức Chúa Trời là Thần Linh, chúng ta phải hiểu thế nào về cụm từ ngai của Đức Chúa Trời?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
23 Hoyt mong đợi ba đáp ứng tự nhiên nào từ nơi những người ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới (trang 228)? (Tóm tắt chúng theo thứ tự Hoyt đã đưa ra.)
a .............................................................................................................................
b ...........................................................................................................................
c ..............................................................................................................................
TRẬT TỰ XÃ HỘI
Hoyt 228-229
Loài người đã cố gắng rất nhiều để tạo ra một trật tự xã hội tốt hơn. Thực ra, có thể bảo rằng rất nhiều nhà lãnh đạo quân sự, như Alexander Đại Đế chẳng hạn, đã thực lòng tin nhân loại sẽ sống tốt hơn khi họ ở dưới một chính quyền tập trung. Đế Quốc Lamã đã khiến chấm dứt được nhiều cuộc chiến địa phương và con người đã có thể đi vòng quanh Địa Trung Hải dưới sự cai trị của một chính quyền và một luật pháp. Karl Marx đã phát động một ý thức hệ về một xã hội không có giai cấp mà hiện đã được phân nửa dân số thế giới đi theo học thuyết của ông. Tuy vậy, mỗi một hệ thống trên đây đều thất bại, đều không thể đem lại một một xã hội toàn hảo được. Trong trời mới đất mới, chúng ta sẽ vui hưởng một xã hội toàn hảo trọn vẹn, bởi vì Đấng Tạo Hóa và Vua của nó chính là Đấng toàn hảo.
24 Những thành phần tội lỗi sẽ bị cách ly khỏi Thành Thánh bằng cách nào (Hoyt, trang 229)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Sau khi Đức Chúa Trời đã đoán xét kẻ ác, toàn bộ những người còn lại đều là người trong gia đình của Đức Chúa Trời (21:24). Sẽ không có nan đề kỳ thị chủng tộc. Mọi chủng tộc đều sẽ là dân sự của Đức Chúa Trời.
25 Theo sự giải thích của Hoyt, toàn thể xã hội nói chung sẽ kinh nghiệm sự hòa nhập hiệp nhất trong tư cách dân sự Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới bằng cách nào (trang 229)? .....................................................................................................
..............................................................................................................................
Trong mục Sự Hòa Nhập Với Xã Hội, Hoyt đề cập đến một đề tài mà tôi muốn bạn khảo sát thêm một ít nữa. Sau khi Thời Đại Thiên Hy Niên kết thúc, Satan sẽ dụ dỗ, lừa dối nhiều người và họ sẽ dấy nghịch chống lại Đấng Christ. Họ sẽ bị tiêu diệt bởi lửa giáng xuống từ trời. Tuy nhiên, có một số người và một số dân tộc sẽ không chống nghịch với Đấng Christ. Họ sẽ được ban thưởng sự sống đời đời trên đất nầy. Họ sẽ tiếp tục làm các dân trong trời mới đất mới, và thậm chí còn có cả vua và chính quyền của họ nữa (21:24). Họ sẽ được cứu, sẽ hầu việc Đức Chúa Trời và sẽ thăm viếng Thành Thánh. Có phải những vua của họ sẽ là các thánh đồ trong Thời Đại Hội Thánh không? Tôi không biết. Họ sẽ chờ đợi ở đâu trong khi Đức Chúa Trời dựng nên trời mới đất mới và hủy diệt trời cũ đất cũ? Một lần nữa, chúng ta lại không biết. Kinh Thánh không nói. Tuy nhiên, 21:1 không hề ghi lại điều gì để gợi ý rằng Đức Chúa Trời không thể tạo dựng trời mới đất mới trước khi Ngài hủy diệt trời đất thứ nhất. Chúng ta chỉ đơn giản được biết về sự tồn tại của một trời mới đất mới và sự qua đi của trời cũ đất cũ.
KẺ ĐƯỢC CHUỘC
Hoyt 229-233
Lưu ý rằng Hoyt phân loại những người được cứu chuộc trong tình trạng đời đời như là những người được vinh hiển và những người có sự cứu rỗi trọn vẹn (trang 229-231). Có vẻ như các thánh đồ được vinh hiển sẽ có mối liên hệ mật thiết với Thành Giêrusalem mới hơn là nhóm người được chuộc còn lại kia.
26 Theo Hoyt, có điều gì dường như không thích đáng khi phân loại những người có sự cứu rỗi trọn vẹn là những người được vinh hiển (trang 230)?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
27 Những nhóm người nào sẽ được thuộc vào số những người được vinh hiển (Hoyt, trang 229- 230)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
28 Ai là những người được chuộc trong các dân và họ sẽ có mối quan hệ nào với trời mới đất mới (Hoyt, trang 230, 21:24)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bây giờ, cần nhận định thêm về thắc mắc (do Hoyt thảo luận ở trang 230) liên quan đến vấn đề liệu kẻ được cứu trong các dân có sống trong thân thể tự nhiên đã được loại bỏ tội lỗi khỏi đó rồi hay không. Lý luận hợp lý sẽ trả lời là có, vì khi Đấng Christ được khiến trở nên tội lỗi vì cớ con người (ICo1Cr 5:21), Ngài đã giải quyết tội lỗi "một lần đủ cả" (HeDt 10:10). Khi Ngài buông tha những kẻ tin Đấng Christ khỏi hình phạt mà họ đáng phải chịu vì cớ tội lỗi họ, thì chúng ta đáng phải quý trọng tình yêu của Ngài nhiều biết dường nào!
Một thắc mắc khác được Hoyt thảo luận (trang 230) ấy là liệu người được cứu của các dân, là những người sẽ sống trong trời mới đất mới, có sinh con cái hay không. Hoyt trả lời là có. Tôi sẽ trả lời không, và căn cứ ý kiến của tôi vào nhận định của Đấng Christ về hôn nhân và sự sống lại (Mac Mc 12:25; Mat Mt 22:30). Tôi tin rằng cùng một nguyên tắc nầy sẽ được áp dụng cho trời mới đất mới. Tình trạng đời đời dường như là một tình trạng vững chắc của sự hiện hữu chứ không phải là nơi mà dân số sẽ tiếp tục gia tăng cho đến đời đời.
29 Tóm tắt ngắn gọn về những tình trạng của người được cứu chuộc (Hoyt, trang 231-232):
a Về mặt thuộc linh...................................................................................................
b Về mặt đạo đức.....................................................................................................
c Về mặt thuộc thể, vật chất....................................................................................
d Về mặt tình cảm.....................................................................................................
e Về mặt luật pháp..................................................................................................
30 Hội thánh sẽ có địa vị nào trong tình trạng đời đời (Hoyt, trang 232)?
...............................................................................................................................
31 Với tư cách một dân tộc, dân Ysơraên hiện đang sống sẽ có địa vị nào trong tình trạng đời đời (Hoyt, trang 232)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
TÌNH TRẠNG CỦA KẺ BỊ ĐỊNH TỘI
Hoyt 233-238
Kinh Thánh không nói nhiều về những thống khổ ở nơi hồ lửa đời đời, nhưng Kinh Thánh có rất nhiều lời cảnh cáo về sự hình phạt đời đời cũng như có rất nhiều lời mô tả về sự vinh hiển đời đời. Cơ đốc nhân vì nhận thức rõ tình yêu của Đức Chúa Trời nên họ đã tìm rất nhiều cách giải thích về mục đích của hồ lửa. Sự thanh tẩy bằng sự chịu khổ là một đề tài xưa cũ. Chúng ta giờ đây sẽ xem xét Lời Đức Chúa Trời thực sự nói những gì.
Có hai điều gọi là những sự dạy dỗ Cơ đốc nhằm cố gắng thổi phồng tình yêu của Đức Chúa Trời vượt lên trên sự công chính của Ngài và thanh minh cho hồ lửa đời đời theo nghĩa đen. Những sự dạy dỗ đó là chủ nghĩa khôi phục và chủ nghĩa tuyệt diệt.Giáo lý về sự khôi phục được dạy trước hết bởi Origen. một trong những học giả vĩ đại nhất của hội thánh đầu tiên. Ông đã mở một trường học tại Sêsarê trong xứ Palestine vào khoảng năm 232 S.C., và đã viết ra hơn 6000 văn phẩm trong đời mình. Tuy nhiên, ông đi theo phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo nghĩa bóng, mà nó không phải lúc nào cũng nhất quán với những phương pháp ngày nay. Ông đã dạy rằng lòng yêu thương của Đức Chúa Trời lớn lao đến nỗi rốt cuộc, sau rất nhiều thống khổ trong hồ lửa, toàn thể nhân loại, thậm chí ngay cả Satan và những thiên sứ sa ngã nữa, đều sẽ được cứu chuộc.
Sự dạy dỗ nầy về sau đã bị hội thánh bác bỏ, nhưng nó vẫn hồi sinh hết lần nầy đến lần khác. Ngày nay, có một thuyết gọi là Thuyết Phổ Thông (universalism) nói rằng: "Bạn theo tôn giáo nào cũng không quan trọng; nếu bạn sùng đạo và thành tâm, bạn sẽ đi thiên đàng."
32 Đọc Cong Cv 4:12. Câu Kinh Thánh nầy phản bác những tuyên bố của thuyết phổ thông bằng cách nào?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
33 Chủ nghĩa khôi phục còn có hai tên gọi khác là gì (Hoyt, trang 233)?
..............................................................................................................................
34 Nêu ra ngắn gọn ba sự hỗ trợ sai lầm cho sự dạy dỗ của Thuyết Khôi Phục theo thứ tự mà Hoyt đã đề cập đến chúng (trang 234).
a ..............................................................................................................................
b ..............................................................................................................................
c ...............................................................................................................................
Chữ tuyệt diệt có nghĩa là "thủ tiêu hết toàn bộ." Và những người theo Chủ Nghĩa Tuyệt Diệt nói rằng tội nhân sẽ bị thủ tiêu hoàn toàn thay vì phải chịu khổ đời đời.
Đọc kỹ nhận định của Hoyt bác lại chủ nghĩa tuyệt diệt (trang 235-238). Có thể tóm tắt ba ý chính của ông như sau:
1. Sự chết thuộc thể hay sự chết thuộc linh đều không phải là sự tuyệt diệt; vì vậy, không có lý do gì để cho rằng sự chết thứ hai kết thúc sự tồn tại.
2. Vì Anti Christ đã bị quăng vào hồ lửa và vẫn còn ở đó cho đến một ngàn năm sau, nên diệt không có nghĩa là "chấm dứt sự tồn tại."
3. Vì sự sống và sự chết là những phương thức khác nhau của sự tồn tại, nên một người có thể vừa hiện hữu vừa chịu thống khổ mà không có sự sống trong đời hầu đến.
SỰ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI
Hoyt 238-240
35 Như Hoyt nêu ra ở trang 238, hầu hết mọi người nói về nơi của sự hình phạt đời đời là âm phủ (hoặc địa ngục ). Vì sao nói như vậy là không chính xác (KhKh 20:14)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chữ "địa ngục" trong Kinh Thánh Anh ngữ thường được dịch từ chữ gehenna, tên của một thung lũng mà người ta thường đổ rác và thiêu rác trong thời Đấng Christ. Do vậy, Đấng Christ đã dùng một nơi đổ và thiêu rác để làm một ví dụ minh họa về nơi mà kẻ ác sẽ phải đi đến.
Chúng ta đã thấy rồi rằng chữ aion - được dịch là "đời đời" - có nghĩa là "thời đại"; tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý rằng cũng chính chữ nầy đã được dùng cho độ dài thời gian của sự hình phạt đời đời (21:27), và cho khoảng thời gian Đấng Christ cai trị trên ngôi (11:15).
36 Sự hình phạt đời đời chủ yếu sẽ là sự trục xuất khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời (21:27); tuy nhiên, Kinh Thánh đề cập ba tình trạng thuộc bản chất của sự hình phạt đời đời. Đó là ba tình trạng nào, và Hoyt mô tả chúng ra sao (trang 239)? Liệt kê và mô tả chúng theo thứ tự Hoyt đã đưa ra.
a ...............................................................................................................................
b ...............................................................................................................................
c ...............................................................................................................................
37 Đọc RoRm 2:5-6, Mat Mt 11:20-24, và LuLc 12:47-48. Bạn có tin những phân đoạn nầy chỉ ra rằng có một số người nầy sẽ phải chịu sự hình phạt đời đời khắc nghiệt hơn so với một số người khác không?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bài tự trắc nghiệm
CÂU CHỌN LỰA. Mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng. Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng.
1 Một lý thuyết liên quan đến cách dựng nên trời mới đất mới ấy là thuyết cho rằng Đức Chúa Trời sẽ dựng nên
a) một đất hoàn toàn mới và cải tạo lại trời hiện tại.
b) một trời hoàn toàn mới và cải tạo lại đất hiện tại.
c) trời hoàn toàn mới và đất hoàn toàn mới.
2 Sự hiển hiện hữu hình của Đức Chúa Trời trong tình trạng đời đời sẽ là
a) Đức Chúa Jesus Christ.
b) Đức Thánh Linh.
c) Đức Chúa Cha
d) các thiên sứ thánh.
3 Hoyt tin rằng Thành Thánh trong tình trạng đời đời sẽ
a) ở trên trời chứ không phải ở trên đất.
b) là một khái niệm hoàn toàn mang tính thuộc linh.
c) là một khái niệm hoàn toàn theo nghĩa đen.
d) một thành theo nghĩa đen và mang biểu tượng thuộc linh.
4 Câu nào sau đây KHÔNG diễn tả đáp ứng tự nhiên của những người thuộc quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên trời mới đất mới?
a) Sự vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.
b) Sự vâng phục những bậc cai trị một cách miễn cưỡng.
c) Tán thành sự quản trị của Đức Chúa Trời cách hết lòng.
d) Sự thực thi quyền quản lý cách trọn vẹn cho Đức Chúa Trời.
5 Dường như không chính xác nếu phân loại một số cư dân của đất mới là những người được vinh hiển, bởi vì họ
a) đã không được sống lại vào lúc Sự Cất Lên.
b) đã không được biến hóa vào lúc Sự Cất Lên.
c) đã không được sống lại trong Cơn Đại Nạn.
d) có lẽ mang lấy những thân thể tự nhiên và vô tội.
6 Chủ Nghĩa Khôi Phục và Thuyết Phổ Thông là hai tên gọi
a) cho cả Chủ Nghĩa Khôi Phục lẫn Chủ Nghĩa Tuyệt Diệt.
b) không dùng cho cả Chủ Nghĩa Khôi Phục lẫn Chủ Nghĩa Tuyệt Diệt.
c) Chủ Nghĩa Khôi Phục nhưng không dùng cho Chủ Nghĩa Tuyệt Diệt.
d) Chủ Nghĩa Tuyệt Diệt nhưng không dùng cho Chủ Nghĩa Khôi Phục.
7 Theo Hoyt, con người sẽ ở cùng với ai trong tình trạng đời đời? Họ sẽ ở cùng với
a) Đức Chúa Trời Ba Ngôi, với sự hiển hiện hữu hình trong Đức Chúa Jesus Christ.
b) muôn vàn thiên sứ không sa ngã và hội thánh.
c) các thánh đồ Cựu Ước và các thánh đồ trong Cơn Đại Nạn.
d) tất cả các câu trên.
e) chỉ những người được đề cập trong câu b) và c).
8 Sách giáo khoa đề cập đến những biểu hiện hữu hình của Đức Chúa Trời trong thành Giêrusalem Mới. Tác giả nói rằng Ba Ngôi Đức Chúa Trời toàn năng sẽ khiến nơi đây trở thành dịa điểm trung tâm cho những biểu hiện của Ngài. Ông nói rằng vật thể phát sáng để phân phát ánh sáng nầy, tức sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chính là
a) Thân thể của người được cứu chuộc, là những người phản chiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời.
b) Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ.
c) đoàn người đông vô số gồm các thiên sứ, kể cả các vua trên đất là những người đem vinh hiển mình vào đó.
c) Đức Giê-hô-va.
9 Vì Đức Chúa Trời là thần, nên chúng ta hiểu rằng từ ngữ ngai Đức Chúa Trời chỉ về
a) sự oai nghi của sự hiện diện Ngài.
b) phương diện cầm quyền trong sự cai trị của Ngài.
c) sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là nơi uy quyền của Ngài ngự.
d) sự khó khăn của việc liên hệ những chủ thể vô hạn với những từ ngữ hữu hạn.
10 Theo Hoyt, những thành phần được cứu chuộc của xã hội trong tình trạng đời đời sẽ sống
a) trong sự quản lý khá lỏng lẻo của những đơn vị xã hội dưới quyền cai trị trực tiếp của Con Đức Chúa Trời.
b) trong một xã hội có tổ chức cao, trong đó, uy quyền quản lý dứt khoát được giao cho những người quản lý ở dưới quyền của Con Đức Chúa Trời đời đời.
c) hoàn toàn thoát khỏi mọi hình thức của cái vẻ bên ngoài của sự tổ chức hay sự cầm quyền. Chỉ có "ảnh hưởng" của Đức Chúa Trời mới thể hiện rõ ràng mà thôi.
d) trong một hệ thống chính quyền mà rất giống với hệ thống Đức Chúa Trời đã uỷ nhiệm cho chính quyền loài người, theo chúng ta biết hiện nay.
11 Trong mục "Sự Hòa Nhập," Hoyt bàn luận về địa vị của những thành phần được cứu chuộc trong xã hội. Theo như cách dùng của ông, chữ "sự hòa nhập" có nghĩa là
a) xã hội trong tình trạng đời đời sẽ tập trung vào sự hiện diện hợp nhất của Đức Chúa Trời.
b) mọi thành phần khác nhau của cộng đồng đầy hân hoan nầy sẽ được hiệp nhất nhờ mối tương quan của họ đối với nhau.
c) tiếp theo sau sự phân rẽ kẻ ác khỏi người công bình tại sự phán xét, sẽ có một nỗ lực phối hợp để cuối cùng hiệp một mọi thành phần trong trật tự của Đức Chúa Trời.
d) mỗi cá nhân có thể được hòa nhập đầy đủ hơn vào trong gia đình của Đức Chúa Trời khi người ấy "tấn tới trong ân điển."
12 Một hạng người được cứu chuộc mà họ có mặt trong tình trạng đời đời được gọi là những người được vinh hiển. Theo Hoyt, hạng người nầy đã được vinh hiển bởi
a) đã trải qua Cơn Đại Nạn và đã chịu tuận đạo.
b) sự chết và sự sống lại hoặc sự biến hóa.
c) được Đức Chúa Trời chọn để làm cho vinh hiển.
d) kinh nghiệm sự cứu rỗi độc nhất vô nhị của họ.
13 Tác giả sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn không đồng ý với nhau trong quan điểm của họ về tình trạng của người được cứu chuộc của các dân. Họ có ý kiến khác nhau trong đề tài về việc liệu
a) những người đó có thân thể tự nhiên hay không.
b) nhân loại có sống như Ađam và Êva đã sống trước thời điểm Sa Ngã hay không.
c) quá trình sinh sản con cái có tiếp diễn hay không.
d) khi bản chất tội lỗi đã qua đi mất rồi, sự sống có còn diễn tiến giống như chúng ta hiện đang biết trên địa cầu nầy không.
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Trời mới đất mới.
2. Sự Phán Xét Tại Tòa Lớn Và Trắng.
3.
a. Rằng Đức Chúa Trời sẽ dựng nên một trời đất hoàn toàn mới.
b. Rằng Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới từ những vật chất trong trời đất hiện nay.
4. Câu trả lời của bạn. (Hoyt thiên về thuyết thứ hai.)
5. Có, IIPhi 2Pr 3:10-12 phù hợp với thuyết khoa học về việc mặt trời nổ tung thành một siêu ngôi sao mới hiện (tức ngôi sao chợt lóe sáng lên, tỏa năng lượng cực lớn, rồi sau đó trở về tình trạng lu mờ).
6. Điều đó có nghĩa rõ ràng là chúng đã không còn tồn tại nữa. Dầu Đức Chúa Trời tạo dựng một trời đất hoàn toàn mới hay dùng vật liệu cũ để tái tạo lại chúng đi nữa, điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Trong cả hai trường hợp, trời cũ đất cũ đều sẽ qua đi.
7. Vì Đức Chúa Trời sẽ xử lý tội lỗi, sự chết, và địa ngục; sẽ không có điều gì trong trời mới đất mới ngăn trở sự công bình. Do đó, sẽ có một môi trường toàn hảo trọn vẹn cho những người sống tại đó.
8. Hoyt cho rằng trời mới đất mới sẽ có kích thước khoảng cỡ trái đất chúng ta hiện nay, rồi nêu ra rằng sẽ không có biển. Ông cũng cho rằng sẽ không có những khu vực phí phạm trên đất mới của Đức Chúa Trời. Do đó, những khu vực sinh sống được sẽ tăng lên gấp tám lần.
9. Nếu KhKh 21:10 chỉ về núi theo nghĩa đen, thì Hoyt đã sai lầm. Tuy nhiên, Giăng có thể đã đi đến một ngọn núi thuộc linh " bằng tâm thần." (Trong Exe Ed 40:2, đấng tiên tri cũng đã có một kinh nghiệm tương tự.)
10. Để xóa bỏ khỏi đất lời rủa sả của tội lỗi, và để khôi phục lại sự trọn vẹn cho đất mà đất đã có trước khi bị rủa sả.
11. Câu trả lời của bạn. Tôi sẽ chọn sự loại bỏ sự chết bởi vì có năm sự biến đổi; ít nhất cũng một phần nào, đó là sự biến đổi duy nhất mà nỗ lực của con người hẳn đã không thể làm được.)
12. Việc chuyển dời Thành Thánh từ trời xuống đất để ở lại trên đất đời đời.
13. chỉ về Thành Thánh, bởi vì Ápraham và toàn thể dòng dõi của ông đã chết trong đức tin đều sẽ thấy rằng Thành Thánh là thành của Đức Chúa Trời mà trước đây họ đã tìm kiếm.
14. Rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sẽ ngự trong Thành Thánh.
15. Những thiên sứ không sa ngã, hội thánh, các thánh đồ Cựu Ước, và các thánh đồ trong Thời Kỳ Đại Nạn.
16. Câu trả lời của bạn. (Tôi tin phương cách Đức Chúa Trời bày tỏ cho thấy con người ngu dại biết dường nào ấy là phó linh hồn họ cho vàng hoặc tiền bạc mà họ phải bỏ lại khi chết đi.
17. Câu trả lời của bạn. (Tôi đồng ý với Hoyt rằng thành nầy sẽ là một thành phố theo nghĩa đen nhưng cấu trúc của nó mang tính biểu tượng thuộc linh.)
18. Đền tạm nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng đền thờ chỉ về một ngôi đền thờ theo nghĩa đen. Do đó, có vẻ mâu thuẫn nầy được loại bỏ. (Sự hiện diện của "Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con" trong Thành Thánh sẽ khiến cho một ngôi đền thờ theo nghĩa đen sẽ trở thành thừa.)
19. Không, Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ lúc đó đã khôi phục sự thông công với con người rồi. Đức Chúa Trời sẽ được yêu mến và chúc tụng, nhưng sẽ không có tội lỗi để mà phải ăn năn. Tiệc Thánh chỉ nhằm để nhắc nhở chúng ta nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus cho đến lúc Ngài đến. (Xem ICo1Cr 11:26.)
20. Một Đức Chúa Trời -Con Người toàn tri, đầy dẫy sự công nghĩa thiên thượng, là người thông hiểu những nhu cầu của con người bằng sự hiểu biết của con người.
21. Trong Thành Thánh, mà trời mới đất mới sẽ được cai trị từ nơi đó.
22. Là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là nơi uy quyền của Đức Chúa Trời ở tại đó. (Rõ ràng Đấng Christ sẽ có một ngai hữu hình, mọi mắt đều thấy.)
23.
a Sự thuận phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.
b Sự chấp thuận của Đức Chúa Trời để thánh hóa họ một cách trọn vẹn.
c Sự thực thi trọn vẹn chức vụ vụ quản trị cho Đức Chúa Trời.
24. Kẻ phạm tội sẽ bị phân rẽ ra và bị quăng vào hồ lửa (KhKh 21:8).
25. Thông qua sự đắc thắng, kinh nghiệm của bản thân về Đức Chúa Trời là Đấng Thần Linh , và ý thức về quyền làm con hợp pháp đối với Đức Chúa Trời của mỗi một thành viên trong xã hội nầy.
26. Là khả năng họ sống trong thân thể tự nhiên, mà thân thể đó không còn mang bản chất tội lỗi nữa.
27. Các thánh đồ đã chết được sống lại tại lúc Hội Thánh được Cất Lên, các thánh đồ còn đang sống được biến hóa tại lúc Được Cất Lên, và các thánh đồ tuận đạo được sống lại vào cuối Cơn Đại Nạn. (LƯU Ý: Chúng ta đã nói rồi rằng chúng ta tin các thánh đồ Cựu Ước sẽ được sống lại vào lúc Sự Cất Lên.)
28. Những người tiếp nhận Đấng Christ trong Cơn Đại Nạn và Thiên Hy Niên, và những người vâng lời Ngài trong nước thiên hy niên sẽ ở trong trời mới đất mới.
29.
a Sự cứu rỗi trọn vẹn.
b Sự nên thánh trọn vẹn.
c Sự khỏe mạnh trọn vẹn.
d Sự sung sướng hạnh phúc trọn vẹn và bất tận.
e Những kẻ đồng kế tự với Đấng Christ.
30. Là Tân Nương của Đấng Christ, hội thánh sẽ trị vì với tư cách hoàng hậu.
31. Hoyt nói rằng với tư cách một dân tộc, dân Ysơraên vẫn đang còn sống sẽ tiếp tục giữ địa vị một dân tộc đứng đầu của mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy định nghĩa về vai trò của Ysơraên trong trời mới đất mới nầy là khá mơ hồ.
32. Bằng cách chỉ ra rằng Đấng Christ là con đường cứu rỗi duy nhất.
33. Chủ Nghĩa Khôi Phục và Thuyết Phổ Thông.
34.
a Sự giải nghĩa sai Kinh Thánh.
b Sự lạm dụng lẽ thật thuộc linh.
c Những giả thiết sai lầm.
35. Vì địa điểm của sự hình phạt đời đời là hồ lửa. Sự chết và âm phủ (địa ngục) sẽ bị quăng vào hồ lửa.
36.
a Nơi tối tăm bên ngoài: tình trạng bị loại trừ ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
b Sâu bọ chẳng hề chết: sự cắn rứt của lương tâm.
c Lửa chẳng hề tắt: sự cháy hực (sự khát khao không thể dập tắt được) của đam mê tội lỗi.
37. Điều nầy được hàm ý rõ ràng trong các phân đoạn vừa nêu ra.

Sự Chung Kết
Chúng ta đã học đến bài cuối cùng. Trong suốt giáo trình, chúng ta đã khảo sát nội dung, phạm vi, và bản chất của Lai thế học. Sau khi học qua những đề tài về sự chết, tình trạng trung gian, sự sống lại, Cơn Đại Nạn, sự cai trị của Anti Christ, sự tái lâm của Đấng Christ, sự phán xét, nước Thiên Hy Niên, và tình trạng đời đời, giờ đây chúng ta có thể nhìn lại toàn bộ phạm vi những hoạt động của thời kỳ sau rốt.
Một số các nội dung nầy đề cập đến những đề tài mà nói chung chúng ta thích bỏ qua hơn, như là sự chết và tình trạng trung gian chẳng hạn. Và vì tính chung kết khủng khiếp của sự phán xét, sự đoán phạt đời đời của những kẻ không chịu tiếp nhận sự cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời, nên một số người thường loại sự kiện nầy ra khỏi ý thức của họ. Dầu vậy, lẽ thật của những sự kiện nầy sẽ không hề được xác lập hay bị đánh đổ bởi sự làm ngơ của một con người nào. Sự phán xét là chắc chắn! Sự chết là chắc chắn! Vì thế, chúng ta hãy lưu ý càng hơn đến sự hầu việc Chúa và làm chứng cho Ngài. Nguyện lời cầu nguyện của chúng ta cho vô số người chưa tiếp nhận Đấng Christ sẽ là: "Xin dạy chúng tôi biết sự sống ngắn ngủi biết bao, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan" (Thi Tv 90:12, TEV). Và nguyện trái tim chúng ta đập với một cảm giác khẩn cấp hơn, vì đêm sắp buông xuống và lúc ấy không ai làm việc được nữa!
Tuy nhiên, những đề tài về Sự Cất Lên, sự sống lại của những kẻ chết công bình, sự cai trị nước ngàn năm bình an của Đấng Christ, và tình trạng đời đời đem lại niềm hy vọng và thôi thúc tâm linh chúng ta càng trung tín bền lòng cho đến khi Ngài gọi chúng ta về với Ngài hoặc cất chúng ta lên trong sự vinh hiển. Do đó, chúng ta có thể kết thúc phần nghiên cứu trong tinh thần tha thiết tỉnh thức và biết trước rằng: ".... theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở" (IIPhi 2Pr 3:13).
Trong phần kết luận, sách giáo khoa tiếp tục giải luận đề tài của chương trước: tình trạng đời đời. Tuy nhiên, xin lưu ý trọng điểm của Hoyt giờ đây tập trung chủ yếu vào tình trạng đời đời của những kẻ được cứu chuộc. Thiên Hy Niên sẽ giống với tình trạng đời đời hơn mọi thời kỳ khác. Dầu vậy, Thiên Hy Niên vẫn thiếu nét trọn vẹn của sự công bình trong tình trạng đời đời. Bài học của chúng ta nhấn mạnh đến đáp ứng trọn vẹn của những người được cứu chuộc đối với môi trường trong trời mới đất mới. Chúng tôi mong những gì bạn học được về trời mới đất mới trong bài học nầy sẽ làm vững mạnh thêm ý định làm cư dân trong trời mới đất mới của bạn.
Môi Trường Thờ Phượng
Những Thành Tựu Của Con Người
Sự Ca Ngợi Của Muôn Dân
Sự Quản Trị Vũ Trụ
Cây Trong Cõi Lịch Sử Và Cây Trong Cõi Đời Đời
Khi học xong bài nầy, bạn sẽ có thể:
- Xác định thái độ của người được chuộc trong trời mới đất mới sẽ thể hiện trong những sinh hoạt và thể hiện đối với những thành tựu của họ.
- Giải thích cây sự cứu chuộc mở lại con đường đến cây sự sống bằng cách nào.
- Bày tỏ sự vui mừng sâu nhiệm hơn trong sự nếm biết trước tương lai vinh hiển trong trời mới đất mới.
1. Đọc phần mở bài, dàn bài, các mục tiêu của bài học.
2. Học ý nghĩa của những từ mới mà bạn chưa biết.
3. Đọc trang 241-243 trong Hoyt theo chỉ dẫn của phần khai triển bài học.
4. Nghiên cứu bài học và trả lời câu hỏi như thường lệ.
5. Ôn lại bài nầy, rồi làm bài tự trắc nghiệm, sau đó kiểm bài làm của bạn với phần giải đáp đã cho.
6. Ôn lại bốn bài học trong Phần nầy, sau đó làm Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần Bốn.
7. Sau khi gởi bài làm Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần Bốn đến cho giáo viên ICI, bạn ôn lại toàn giáo trình để chuẩn bị thi cuối khóa. Xem phần chỉ dẫn trong tập học viên.
cứng rắn - adamantine
chuỗi liên tục - continuum
luôn tái diễn - perennial
khuất phục- subjugation
chi nhánh - ramifications
Mục tiêu 1. Liên hệ sự thờ phượng với sinh hoạt của người được cứu chuộc trong trời mới đất mới.
MÔI TRƯỜNG THỜ PHƯỢNG
Hoyt 241
Khi người công bình đã được ban thưởng và kẻ ác bị đoán phạt, Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng nhau ở hòa bình trong đất mới và toàn hảo. "Cõi tương lai sẽ ra sao ? là câu hỏi Hoyt bàn đến trong phần kết thúc sách của ông. Ông nói rằng trong Kinh Thánh không có nhiều thông tin chi tiết về sự sống đời đời trên thiên đàng, nhưng có đủ "để đem lại sự nếm trước cõi tương lai vinh hiển nầy" (trang 241). Chắc chắn những hữu thể được cứu chuộc sẽ không phải buồn tẻ - là điều phát sinh từ chỗ ở không hưởng thụ toàn sự nghỉ ngơi và dễ chịu không thôi! Bây giờ chúng ta khảo sát những nhận định tổng quát trong sách giáo khoa về sự sống của những người được cứu chuộc trong trời mới đất mới.
Nhận định chung đầu tiên nhấn mạnh đến sự thờ phượng của người được chuộc trong suốt cõi đời đời. Đặc trưng chính yếu trong sự sống của người được chuộc trong trời mới đất mới sẽ là sự thờ phượng mà họ sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đọc kỹ đoạn Hoyt nói trong phần nầy, rồi trả lời những câu hỏi sau:
1 Hoyt nói điều sẽ ràng buộc người được cứu chuộc lại với Đấng Christ trong sự thờ phượng là "những mối dây yêu thương vững chắc trong sự phục vụ cách sẵn lòng." Chúa Jesus đã thiết lập những mối dây của sự yêu mến Ngài trong lòng những người được cứu chuộc bằng việc làm nào của ân điển?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2 Hoyt đã liên hệ sự thờ phượng của người được cứu chuộc với hoạt động của người được chuộc bằng cách nào?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Hoyt đã chỉ ra trong phân đoạn trước (trang 225, sách giáo khoa) rằng ngoài ba Ngôi Đức Chúa Trời, các cư dân của thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ còn bao gồm toàn bộ nhóm các thiên sứ không sa ngã và nhiều nhóm người được cứu chuộc khác nhau. (Cũng xem phần chúng ta nói về đề tài nầy trong câu hỏi 15 Bài 11.) Trong tình trạng đời đời, sẽ không cần phải có lời cảnh cáo (như đã nhắc nhở trong GiGa 4:24) phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Những thiên sứ không sa ngã và những hữu thể được cứu chuộc sẽ tự động thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách ấy.
NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CON NGƯỜI
Hoyt 242
Từ sự nhấn mạnh đến sự thờ phượng trong phần vừa rồi, Hoyt chuyển điểm nhấn mạnh sang những thành tựu trong phần nầy. Những thành tựu của con người được cứu chuộc trong trời mới đất mới sẽ được dựa trên sinh hoạt của họ. Những sinh hoạt tiêu biểu bởi sự thờ phượng quý báu vừa mô tả trong phần trước sẽ luôn luôn đem lại những thành tựu đoan chính. Lưu ý rằng khi tạo ra những thành tựu đó, những người được cứu chuộc sẽ vận dụng sự khôn ngoan, sự tìm tòi nghiên cứu, khám phá, và tính sáng tạo.
3 Phát biểu ngắn gọn ba phương diện của tinh thần trách nhiệm và sự phát triển trong sinh hoạt của những người được cứu chuộc theo thứ tự Hoyt đã nêu ra.
a ................................................................................................................................
b ...............................................................................................................................
c ................................................................................................................................
Hoyt nói rằng suốt cõi đời đời, những người được cứu chuộc sẽ vận dụng sự khôn sáng để quản trị. KhKh 22:5 cho thấy rằng những người được cứu chuộc đời đời "sẽ trị vì đời đời." Kinh Thánh không nêu chi tiết nào về vai trò cai trị của người được cứu chuộc trong cõi đời đời, ngoại trừ chi tiết là sự cai trị của họ sẽ ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ. Những người được chuộc cai trị trong trời mới đất mới sẽ là những tôi tớ của Đấng Christ (KhKh 22:3-5).
4 Hoyt trưng dẫn SaSt 1:28 để ám chỉ gì về việc vận dụng sự hiểu biết và các kỹ năng tìm tòi khám phá của những người được chuộc trong tình trạng đời đời sẽ là một bằng chứng rằng cuộc sống đầy sinh động sẽ loại hết sự nhàn rỗi vô hiệu quả?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Kể từ khi con người sa ngã trong Vườn Êđen, những thành tựu của con người trên mọi bình diện của xã hội đã trở thành một sự pha tạp lẫn lộn giữa tốt và xấu. Có thể bạn khó hình dung được một thế giới của những thành tựu đoan chính mà trong đó sẽ hoàn toàn không có sự bại hoại, sẽ không bao giờ có một người phạm pháp nào phá rối cuộc sống trật tự, và sẽ không hề có một người cai trị bại hoại nào hà hiếp người vô tội cả. Nhưng chúng ta có cơ sở của Kinh Thánh để nhìn thấy trước môi trường toàn hảo trọn vẹn trong trời mới đất mới. Chỉ có một môi trường trọn vẹn mới có thể đi kèm theo những tình trạng được mô tả trong KhKh 21:4.
SỰ CA NGỢI CỦA MUÔN DÂN
Hoyt 242
Những chuyến hành hương của các vua và dân của những người được chuộc trong trời mới đất mới đến thành Giêrusalem mới sẽ được nổi bật bởi sự chúc tán ca ngợi hết lòng của cư dân trong Thành Thánh. Trong Bài 8, phần Tính Thực Hữu Của Nước Trung Gian, chúng ta đã căn cứ vào XaDr 14:16-19 để nói rằng Đấng Christ sẽ cai trị trên mọi dân mọi nước đang hiện hữu trong Thiên Hy Niên. Trong Thiên Hy Niên, một số nước và một số người sẽ chống nghịch với quyền cai trị trên đất của Đấng Christ tại thành Giêrusalem mới. Sự ca ngợi của muôn dân sẽ là sự thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời của họ một cách đầy hân hoan sung sướng.
5 Theo Hoyt, đâu sẽ là sự thể hiện ân điển của Đức Chúa Trời trong kinh đô của trời mới đất mới nầy? .....................................................................................................
..............................................................................................................................
6 Các vua của muôn dân trong trời mới đất mới sẽ đem những thành tựu của họ đến Thành Thánh (KhKh 21:24). Đâu là lý do chính khiến họ làm như vậy?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
SỰ QUẢN TRỊ VŨ TRỤ
Hoyt 242-243
Sự bại hoại thường đã thịnh hành trong tay của Satan và trong tay kẻ xấu khi họ quản trị công chuyện trên đất nầy. Nhưng trong trời mới đất mới sẽ có được sự quản trị toàn hảo trọn vẹn nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Hoyt nhắc đến các cư dân trong toàn thể vương quốc trời mới đất mới để nói rằng họ sẽ cư ngụ trong nước nầy thông qua "hành động của ân điển tối thượng... có hiệu lực bởi sự cứu chuộc của Chiên Con" (trang 243).
7 Đọc HeDt 10:5-10. Hành động ân điển tối thượng của ai đã khởi xướng kế hoạch cứu rỗi thông qua sự chết hy sinh của Chiên Con?
..............................................................................................................................
8 Làm sao chúng ta biết không thể có trường hợp tội lỗi phá rối được nước đời đời nầy (KhKh 21:27)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9 Trong GiGa 7:38-39, Chúa Jesus dùng cụm từ "sông nước hằng sống" để nói về Đức Thánh Linh. Trong nước đời đời, "sông nước sự sống" của KhKh 22:1 sẽ thực hiện công tác nào của Đức Thánh Linh (Hoyt, trang 243)?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
CÂY TRONG CÕI LỊCH SỬ VÀ CÂY TRONG CÕI ĐỜI ĐỜI
Cây sự sống được nổi bật ngay từ đầu Kinh Thánh (SaSt 2:9; 3:22, 24) và ở tại cuối Kinh Thánh (KhKh 2:7; 22:2, 14). Thật hấp dẫn vì cây nầy được đề cập ba lần trong sách Sáng thế Ký và ba lần trong sách Khảihuyền. Con người có quyền đến gần và sử dụng cây sự sống trong Sáng thế Ký, và rồi đã đánh mất quyền đó. Trong sách Khảihuyền, con người lại nhận được quyền đến sử dụng cây sự sống. Điều nầy có ý nghĩa đặc biệt đối với lai thế học, bởi vì quyền đến sử dụng cây sự sống làm biểu tượng cho sự sống đời đời với Đức Chúa Trời. Đó là cây trong cõi lịch sử và cây của cõi đời đời.
10 Vì sao cây sự sống trong sách Sáng thế Ký hiển nhiên cũng là cây sự sống được đề cập trong sách Khảihuyền? (Giải thích, dựa vào phân đoạn nói về sách Sáng thế Ký và sách Khảihuyền để trả lời.)
Một cây khác nữa trong cõi lịch sử và trong cõi đời đời ấy là cây của sự cứu chuộc: "Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em... Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình" (IPhi 1Pr 2:21-24). Cây sự cứu chuộc là một biểu tượng của thập tự giá Đấng Christ trong lịch sử, nhờ đó mà quyền đến gần cây sự sống của con người đã được phục hồi. Ý nghĩa đời đời của cây nầy trong thực tế ấy là: nó sẽ đời đời nhắc nhở những người được cứu chuộc về cơ sở cho sự cứu chuộc của họ.

Bài tự trắc nghiệm
CÂU CHỌN LỰA. Mỗi câu hỏi chỉ có một một câu đúng. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.
1 Về sự chung kết của câu chuyện dài trong Kinh Thánh, Hoyt nói rằng
a) chúng ta biết rất ít và tín đồ phải thỏa lòng với sự phỏng đoán từ những hàng trong sách nầy.
b) không có nhiều thông tin chi tiết về sự sống trong tình trạng đời đời, nhưng có đủ để khơi dậy trọn vẹn những sự trông cậy của chúng ta về tương lai vinh hiển nầy.
c) về những sự kiện sau Thiên Hy Niên, chúng ta chỉ có thể đưa ra những giả định căn cứ vào phép loại suy.
d) sau Thời Đại Hội Thánh, chúng ta được biết rất ít đến nỗi tất cả những sự kiện trong tương lai đều là những đề tài được phỏng đoán.
2 Sự thờ phượng của những người được cứu chuộc trong cõi đời đời sẽ gồm có
a) sự ca ngợi không dứt và không có sinh hoạt.
b) sự thờ phượng trong lòng của mọi sinh vật, nhưng sẽ không tìm thấy biểu hiện công khai (tức đó sẽ là một sự thờ phượng bề trong của từng cá nhân).
c) một thái độ của mọi sinh vật đối với Đức Chúa Trời và sẽ không cần đến những thời điểm thờ phượng định sẵn (như chúng ta có hiện nay).
d) sự phục vụ mang tính thờ phượng mà họ sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời.
3 (Chọn câu trả lời đúng nhất.) Sự phục vụ mà người được cứu chuộc sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời trong cõi đời đời sẽ được căn cứ vào
a) những mối dây yêu thương mà chúng ràng buộc người được cứu chuộc và Đấng Cứu Chuộc lại với nhau.
b) ý thức về bổn phận mà mỗi người sẽ cảm nhận được vì cớ sự cứu rỗi của mình.
c) bổn phận phải lẽ mà mọi sinh vật mắc nợ đối với Đấng Tạo Hóa mình.
d) ý chỉ thiên thượng, đòi hỏi mọi sinh vật phải đáp ứng như vậy để đền đáp lại món nợ lớn lao của nhân loại.
4 Sẽ không cần phải nhắc nhở cư dân trong tình trạng đời đời lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Đức Chúa Trời, bởi vì
a) cư dân của Giêrusalem mới sẽ bao gồm toàn bộ những thiên sứ không sa ngã và rất nhiều nhóm người được cứu chuộc.
b) sự thờ phượng thật sẽ không hề bị chê bai đâu.
c) những thiên sứ không sa ngã và những người được cứu chuộc sẽ tự động thờ phượng Đức Chúa Trời theo phương cách nầy.
d) tất cả các câu trên đều đúng.
5 Hoyt cho rằng thái độ thờ phượng của muôn loài sẽ
a) chủ yếu chỉ bao gồm sự phục vụ có ý nghĩa mà thôi.
b) là một phần thông thường của sự sống, và do đó, thái độ ấy sẽ thuộc về vô thức.
c) thấm nhuần khắp mọi phương diện của sinh hoạt và công việc làm.
d) bao gồm mọi phương diện của sự thờ phượng có cơ cấu hẳn hoi và những sự phục vụ ca ngợi.
6 Về sự cai trị của những người được cứu chuộc trong cõi đời đời, chúng ta đã nhận xét rằng
a) phạm vi và bản chất sự cai trị của họ được bày tỏ và phác họa rõ ràng trong Kinh Thánh.
b) Kinh Thánh không nêu chi tiết nào về sự cai trị của họ, ngoại trừ chi tiết họ cai trị đời đời dưới quyền Đấng Christ.
c) một số người sẽ cai trị với tư cách những người quản trị cấp dưới của Đấng Christ.
d) về cơ bản, đó là sự cai trị của tâm linh mỗi người, chứ không phải là sự thực thi thẩm quyền chính thức của người nầy trên người kia.
7 Hoyt tuyên bố rằng việc vận dụng những ân tứ về sự thông biết và sự tìm tòi khám phá sẽ làm ứng nghiệm
a) những khát vọng tự nhiên và bẩm sinh của con người.
b) khát vọng của người được cứu chuộc muốn tiến tới sự hiểu biết vô hạn.
c) mệnh lệnh của bậc cầm quyền hữu trách trong tình trạng đời đời.
d) mạng lệnh nguyên thủy của Đức Chúa Trời truyền phải quản trị đất.
8 Trong lĩnh vực sáng tạo và kết quả, chúng ta nhìn thấy tất cả những điều sau đây đều có kết quả, ngoại trừ một điều. Câu nào sau đây KHÔNG là kết quả của lĩnh vực sinh hoạt nầy?
a) Sẽ có sự nghiên cứu và phát triển vô giới hạn cho những vật hữu dụng.
b) Những thành tựu của con người sẽ đi song song và tiếp nối kỹ thuật và sự khôn ngoan của thời hiện nay.
c) Sự phát triển của vô số những điều tốt lành (những thành tựu đoan chính) sẽ là kết quả của việc khuất phục đất.
d) Những nguồn cung ứng vô tận của thiên nhiên sẽ có sẵn và sẽ thách thức những tiềm năng được Đức Chúa Trời ban cho trong người được cứu chuộc.
9 Theo Hoyt, sẽ có những hành trình đi về kinh thành Giêrusalem mới. Trong thành nầy, đối tượng trung tâm được phô bày sẽ là
a) những người được cứu chuộc của trời mới đất mới.
b) muôn vàn thiên sứ.
c) những danh lam thắng cảnh thuộc thể của chính thành nầy.
d) hội thánh.
10 Trong bài học nầy, chúng ta đã thấy rằng động cơ khiến các vua và các dân đi đến thành ấy sẽ là lòng khao khát
a) thể hiện thiên tài sáng tạo của cá nhân họ cho những người cũng được cứu chuộc thấy.
b) tập trung những thành tựu đoan chính của những người đã được phục hồi và được cứu chuộc khỏi những giới hạn của lời rủa sả.
c) trưng bày những thành quả của thiên tài sáng tạo của họ và dâng những thành tựu nầy để tôn kính và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời.
d) kích thích thêm nhiều thành tựu khác nữa.
11 Sự quản trị toàn hảo trọn vẹn trong trời mới đất mới sẽ đạt được dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời nhờ ân điển, và toàn thể nước xung quanh sẽ có toàn quyền đến gần kinh thành nầy. Kết quả là
a) cổng thành sẽ không bao giờ đóng.
b) nhờ vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên sẽ không có đêm, cũng không có sự tạm dừng sinh hoạt.
c) sẽ có sự diễu hành liên tục của những người được cứu chuộc đi về kinh thành, vì mọi người đều có quyền đến đó nhờ vào địa vị được cứu chuộc của họ.
d) Tất cả những câu câu trên đều đúng.
12 Kế hoạch để cứu chuộc những sự thuộc về con người sa ngã đã được khởi xướng
a) bởi hành động tể trị tối thượng của ân điển Đức Chúa Trời và được thực hiện bởi sự chết hy sinh của Con Ngài.
b) như là một sự kiện ngẫu nhiên vì cớ không lường trước được sự sa ngã của con người.
c) bởi Đức Chúa Trời khi con người sa ngã khỏi tình trạng vô tội trong vườn Êđen.
d) như là một điều suy nghĩ lại của Đức Chúa Trời, bởi vì con người đã thất bại trong tư cách một con người có toàn quyền về mặt đạo đức.
13 Về những người được cứu chuộc mà họ có đặc quyền được vào Thành đời đời, chúng ta có thể nói rằng
a) họ đã được đem đến sự trọn vẹn hoàn toàn.
b) hầu như họ thuộc về Đức Chúa Trời.
c) họ không thiếu điều gì để khiến cho họ không có được trọn quyền công dân trong nơi nầy.
d) câu a), b), và c) là những câu trả lời đúng.
e) chỉ có a) và c) là câu trả lời đúng.
14 Theo Hoyt, sông sự sống tuôn trào từ ngai Đức Chúa Trời
a) sẽ làm thỏa mãn cơn khát thuộc thể của mọi sinh vật.
b) chỉ mang tính thuần túy biểu tượng và chỉ về sự khao khát tri thức.
c) chỉ về việc làm thỏa mãn những khao khát sâu xa nhất trong tấm lòng của con người khi những người được cứu chuộc đến được một nơi thanh khiết và trọn lành trong tình trạng đời đời.
d) là một câu chỉ về công tác liên tục của Đức Thánh Linh trong đời sống của mỗi một người.
15 Cây sự sống mang một ý nghĩa đặc biệt đối với lai thế học bởi vì quyền đến gần cây sự sống làm biểu tượng cho
a) thập tự giá.
b) sự sống đời đời với Đức Chúa Trời.
c) đường lối của Đức Chúa Trời chứ không phải đường lối của loài người.
d) sự sống trong Đức Chúa Trời chứ không phải sự chết trong nước của Satan.
THI CUỐI KHÓA
Chúng tôi xin biểu dương bạn vì đã học xong giáo trình nầy. Bạn đã hoàn tất công trình nghiên cứu trong Bài 9, câu hỏi 38 hay chưa? Bài nầy phải nộp cho giáo viên ICI khi bạn thi cuối khóa. Nếu bạn chưa thu xếp với giáo viên ICI để thi cuối khóa cho giáo trình nầy, bạn nên thu xếp ngay lập tức. Bài thi cuối khóa sẽ bao gồm toàn bộ giáo trình nầy. Xem lại những bài tự trắc nghiệm, những bài đánh giá tiến bộ cũng như tất cả những bài học trong giáo trình nầy. Bạn nên chuẩn bị cho kỳ thi nầy bằng cách ôn toàn bộ giáo trình theo y như cách bạn chuẩn bị ôn cho từng Bài Đánh Giá Tiến Từng Phần (Xem những chỉ dẫn cho phần chuẩn bị cho Bài Đánh Giá Tiến Bộ Phần Một ở cuối Bài Học 3.) Xin nhớ bạn chỉ nhận được tín chỉ cho giáo trình nầy nếu như thi đậu kỳ thi cuối khóa. Nguyện Chúa ban phước dồi dào trên bạn và nhắc bạn ghi nhớ những điều bạn đã trung tín học tập.
Giải Đáp Câu Hỏi Trắc Nghiệm
1. Bởi sự chết hy sinh của Ngài để giải cứu họ khỏi sự hư mất đời đời.
2. Bằng cách nói rằng sự thờ phượng sẽ đặc trưng cho toàn bộ sinh hoạt của họ.
3.
a. Lĩnh vực quản trị.
b. Lĩnh vực khám phá thăm dò.
c. Lĩnh vực sáng tạo và kết quả.
4. Bằng cách nói việc họ vận dụng những vấn đề nầy sẽ làm cho ứng nghiệm mạng lệnh nguyên thủy của Đức Chúa Trời, là truyền cho con người phải bắt phục đất.
5. Hội thánh.
6. Để trình dâng những thành tựu của họ làm những của tế lễ bằng sự ngợi khen lên cho Đức Chúa Jesus Christ, là Vua Muôn Vua.
7. Hành động của ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời đã khởi xướng kế hoạch nầy.
8. Chúng ta biết điều nầy bởi vì KhKh 21:27 chỉ ra rằng không một tội lỗi nào sẽ được bước vào trong nước nầy.
9. Nó sẽ làm thỏa mãn những khao khát sâu xa nhất trong tấm lòng của những người được cứu chuộc.
10. Vì cớ đề cập đến chỉ một cây sự sống, nên hiển nhiên nó cũng chính là cây sự sống trong sách Sáng thế Ký, bởi vì dầu con người đánh mất quyền đến gần cây ấy, nhưng bản thân cây ấy vẫn được bảo tồn.

Từ Vựng
cứng rắn : vững vàng một cách kiên quyết; không nhân nhượng
xét xử quyết định hoặc phán quyết với tư cách một quan án
bị xa cách xây bỏ những cảm nghĩ bình thường, sự thân ái bình thường, hay sự tận tâm đối với một ai đó; sự xa lánh, thu mình lại, lãnh đạm
làm dịu bớt làm giảm bớt hay làm vơi, làm nhẹ bớt.
mang tính phỏng nhân hình được mô tả hay được suy nghĩ đến như là hình dạng người hay có những thuộc tánh của con người.
kẻ nghịch cùng luật pháp một người sống ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là người bài luật pháp đạo đức.
hiện hồn có hình dạng như hồn ma
bội đạo từ bỏ đức tin tôn giáo
uy lực sự kiểm soát, sự thống trị, sự cai trị
kiệu khiêng hòm khung, giá đỡ, hoặc chân đỡ để đặt thi thể của người chết lên trên đó
lộng ngôn (phạm thượng ) hành động bất kính đối với Đức Chúa Trời.
tính kinh điển có thẩm quyền (được dùng để chỉ về Kinh Thánh).
ăn xác thối thuộc về việc ăn thứ thịt không phù hợp để làm thức ăn; xác thịt đã chết và đang thối rữa
biến động lớn thuộc về một biến cố được đánh dấu bởi sự thay đổi rất lớn
thảm họa bất ngờ thuộc về một biến cố tai hại, bất ngờ, mà nó có thể thay đổi hệ thống hay trật tự của sự việc.
cãi bướng tìm lỗi mà không có nguyên nhân hợp lý; đưa ra những sự phản đối vặt vãnh
tương xứng tương đương về số lượng hay mức độ.
sự đồng lõa tham gia liên kết vào một việc làm sai trái
tịch thu dùng quyền hành để chiếm lấy
đám lửa lớn đám lửa rất lớn và tàn phá rất nhiều, thình lình bùng ra hoặc cháy rất mạnh mẽ.
tính tùy thuộc tính chất lệ thuộc vào một điều khác
chuỗi liên tục một chuỗi có thứ tự và không bị ngắt quãng
tương phản sự khác biệt bằng cách đem so sánh, đối chiếu với nhau
sự khiếp đảm sự hoang mang lúng túng
sự chung kết làm cho kết thúc.
hệ quả sự đi kèm theo hay sự kết luận theo lẽ tự nhiên
tin sự nhấp nhận của lý trí, niềm tin, tín ngưỡng
giống như pha lê trong suốt
kết tinh làm cho trở nên lâu bền, vĩnh viễn
vội vàng hấp tấp, nông nổi
đào ngũ sự từ bỏ lòng trung thành hay nhiệm vụ một cách có ý thức
nơi ký thác là nơi mà người ta ký gửi một vật gì đó để được giữ cho an toàn.
bài ai ca bài ca hay giai điệu cho tang lễ.
giải tán một sự phá vỡ hay kết thúc một mối liên hệ, liên kết nào đó; sự chết.
lưới vét cái lưới được kéo dọc theo dưới đáy một con nước
thuộc giáo hội công đồng liên quan đến tính toàn thể của hiệp hội các giáo hội
chiếu sáng rực rỡ huy hoàng, lộng lẫy
sự minh giải sự giải thích sáng tỏ
lai thế học giáo lý về những sự cuối cùng; bộ môn nghiên cứu về những sự kiện của thời kỳ sau rốt.
thuộc về ngữ nguyên học thuộc về lịch sử của hình thức ngôn ngữ học.
phép uyển ngữ việc dùng một thành ngữ hay một lối diễn tả có thể chấp nhận được để thay thế cho một thành ngữ mà nó có thể gây ra sự khó chịu hay xúc phạm.
nhức nhối rất căng thẳng, mãnh liệt; cực kỳ đau đớn, thống khổ

chú giải liên quan đến sự giải nghĩa mang tính phê bình về một bản văn, một câu Kinh Thánh
thuộc kinh nghiệm liên quan đến hay căn cứ vào kinh nghiệm.
sai lạc khiến cho có ý nghĩ sai
toại nguyện tình trạng đạt được những kết quả; sự ứng nghiệm, thỏa mãn; sự thành công trong việc đạt tới điều gì đó
trại tập trung một phần của thành phố nơi mà người ta bị buộc phải vào sống tại đó bất chấp đến ý muốn của họ.
gặm nhấm cắn hoặc nhai bằng răng
đồ sộ gây ấn tượng vì cớ quy mô to lớn
vô cớ không có lý do hay nguyên nhân, được ban cho cách nhưng không.
sứ giả mở đường người đi trước để công bố sự xuất hiện của một người khác; sứ giả tiền hô.
tà giáo giáo lý hay tình trạng trái với lẽ thật
lai sự pha trộn hỗn hợp
đổ tội, quy tội khiến cho người nào đó phải gánh trách nhiệm về một điều gì đó bằng cách trút việc đó sang cho họ
không thể sữa chữa không có thể làm cho thay đổi hoặc sửa đổi được.
ghi khắc sâu dạy dỗ hay gâyấn tượng bằng những lời khuyến cáo
phẫn nộ sự tức giận trước một sự bất công
khôn tả xiết không thể mô tả được
thâm nhập dần dần đi vào
cố hữu thuộc bề trong hay thuộc về thể chất
sự hòa nhập việc khiến cho, làm cho những cá thể hay tập thể trở nên bình đẳng trong xã hội
nội tại mang tính cơ bản hoặc tính thiết yếu.
bất khả xâm phạm tình trạng được bảo vệ an toàn trước sự xâm phạm
hồi chuông cảnh báo âm thanh của hồi chuông khi vang lên chậm rãi báo hiệu thảm họa đến
mòn mỏi thiếu sức mạnh hoặc trở nên yếu ớt
phương tiện truyền thông hình thức thông tin liên lạc tiếp cận được với rất nhiều người
hòa nhập việc kết hợp hai hay nhiều điều, vật nào đó
như sao băng tương tự như một ngôi sao băng về sự thông sáng và sự khúc chiết, ngắn gọn
thiên hy niên một thời kỳ một ngàn năm; theo thuật từ của Kinh Thánh, là thời kỳ mà Đấng Christ và các thánh đồ của Ngài sẽ trị vì trong sự bình an trọn vẹn trên đất.
tiền tệ liên quan đến tiền
quái dị kỳ lạ và sai trật một cách gây chấn động; kinh dị; khổnglồ
tân chánh thống liên quan đến một phong trào ở thế kỷ hai mươi trong thần học Cải chánh, được đặc trưng bởi sự phản ứng với thần học tự do
điềm xấu thuộc về linh tính báo gở hay điềm báo một điều xấu
toàn năng quyền năng vô hạn
tự cao tự đại quá cường điệu về mình
nghịch lý một điều gì đó trái ngược với mong đợi.
sự sám hối sự ăn năn
phần chua thêm đoạn văn hay một khoảng thời gian trôi qua hoặckhoảng thời gian nghỉ hoặc (trống) có trưng dẫn, tham chiếu đến thời gian.
luôn tái diễn được lập lại thường xuyên, diễn đi diễn lại
tính vĩnh viễn tình trạng có sự liên tục bất tận
người Pha-ri-si một phái mộ đạo người Do-thái, tin vào thiên sứ và sự sống lại của kẻ chết; Phao-lô là một người Pha-ri-si.
con cháu con cái hoặc dòng dõi.
chủ nghĩa thực dụng lối tiếp cận thực dụng với các nan đề và những sự việc
ưu tiên tính trổi hơn hẳn; đứng trước trong thứ tự của tầm quan trọng
ban hành tuyên bố công khai
giả ngụy sai, giả
tái phát sự bùng nổ mới mẻ sau một thời kỳ ngưng hoạt động
bác bẻ việc dùng lý luận hay bằng chứng để lật ngược vấn đề lại
theo thuyết tương đối chủ nghĩa thuộc về một lý thuyết cho rằng kiến thức mang tính tương đối so với bản chất hữu hạn của lý trí và những tình trạng của tư duy
báo đáp hoàn trả lại, đền đáp cho một lợi ích nào đó hay báo trả một thương tích, tổn thương nào đó
cặn bã phần còn sót lại
sự khôi phục việc làm, hành động của việc phục hồi hay tình trạng được phục hồi
sự nhẫn tâm sự không biết thương xót, tính tàn ác
người Sa đu sê một phái của Do-thái giáo, phủ nhận cả thiên sứ lẫn sự sống lại của kẻ chết
cách gay gắt rất nghiêm khắc, rất khắc khe
buông xuôi từ bỏ
cách ly cô lập riêng ra, tách riêng ra
xu hướng giật gân sự kích động giả tạo, bề ngoài
đồng thời cùng một lúc
tính điềm tĩnh sự iết độ, chín chắn
thuộc cứu thục học liên quan đến môn thần học giải luận về sự cứu rỗi
phạm vi phạm trù, lĩnh vực
tinh tú thuộc về các ngôi sao
khuất phục hành động của việc dùng vũ lực để bắt phải phục tùng quyền kiểm soát
phụ trợ quan trọng vào hàng thứ nhì
trào sôi dâng lên hạ xuống; chuyển động giống như những cơn sóng; dâng lên một cách phấn khởi, kích động, như những cảm xúc chẳng hạn
tam đoạn luận khung suy luận cho một lập luận nghiêm túc, chính thức, gồm có một đại tiền đề, một tiểu tiền đề, và một kết luận
hữu hình thuộc về vật chất; có thể nhận thức về nó được, nhất là khi được nhận thức bằng xúc giác
cỏ lùng một giống cỏ; một yếu tố (thành phần) không được ưa chuộng
dẫn tới chỗ dẫn đến để chỉ chỗ; giới thiệu như là " mở ra" một kỷ nguyên mới.
tính chân thật tính chất đúng sự thật


Sách Tham Khảo
Biederwolf, William Edward, The Millennium Bible , NXB Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1964.
"Famine," Grolier Encyclopedia, Quyển 4, trang 461, NXB The Grolier Society Publishers, New York, 1954.
Gibran, Kahlil, The Prophet , Alfred A. Knopf, New York, 1944.
Geisler, Norman, và William E. Nix, A General Introduction to the New Testament, NXB Moody Press, Chicago, 1968.
Harrison, Norman B., The End: Rethinking the Revelation , NXB The Harrison Service, Minneapolis, Minnesota, 1941.
Irenaeus, Against Heresies, Quyển V, Chương XXIX, trang 558.
"Mâya," Grolier Encyclopedia, Quyển 7, trang 269, NXB The Grolier Society Publisher, New York, 1954.
Pearlman, Myer, Know the Doctrines of the Bible , NXB The Gospel Publishing House, Springfield, Missouri, 1973.
Strong, Augustus Hopkins, Systematic Theology , NXB The Judson Press, Valley Forge, Pennsylvania, 1907.
Thiessen, Henry Clarence, Introductory Lectures in Systematic Theology , NXB Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1949.
Van Doornik, N. G. M., cùng nhiều tác giả khác, A Handbook of Catholic Faith, NXB Images Books, Garden City, New York, 1956.
Wheldon, T. J., The Holy Spirit, NXB W. H. Robert, London, không rõ năm xuất bản.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2020 01:28 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách