† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2992|Trả lời: 0

Lãnh Đạo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-7-2011 08:05:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Lãnh Đạo
John C. Maxwell

Nội Dung
1. LỜI NGỎ
2. SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ CHÚNG TA LÃNH ĐẠO
3. TẤM LÒNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO
4. TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ
5. SẮP ĐẶT ƯU TIÊN VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH
6. TRAU DỒI KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG
7. LÊN KẾ HOẠCH CHO CHIẾN LƯỢC

LỜI NGỎ
Của tiến sĩ JOHN C. MAXWELL

Kính thưa quí vị,
Không thể dùng lời để diễn tả hết niềm phấn khởi trong chúng tôi là những người thuộc nhóm “EQUIP” khi được dự phần trong việc phát triển chức nghiệp lãnh đạo của quí vị. Chúng tôi xin mạo muội nói lên vài ý nghĩ của chúng tôi như sau.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi quí vị vào “Sự Ủy Nhiệm Một Triệu Nhà Lãnh Đạo ”. Đó quả thật là một mục tiêu lớn. Chúng tôi dự định tiếp cận tất cả các châu lục của thế giới trước khi chúng ta hoàn tất công việc mình trên thế gian này. Mục tiêu là nhằm trang bị được một triệu nhà lãnh đạo Cơ Đốc để đem thế giới về cho Chúa Cứu Thế Jêsus, và quí vị là một phần của khải tượng này. Mỗi người quí vị là một người trong số một triệu người ấy.
Công việc chỉ có kết quả nếu quí vị chịu hành động, và sự hô hào của chúng tôi như thế này: Mục tiêu của chúng tôi đối với tài liệu huấn luyện này không phải chỉ đơn thuần là cung cấp cho quí vị để quý vị trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi xa hơn thế. Chúng tôi hô hào tất cả những ai đã được trải qua sự huấn luyện này cũng sẽ tìm được 25 nhà lãnh đạo khác (hoặc các lãnh đạo kế cận, tiềm tàng,...) là những người mà quí vị thấy có thể dùng tài liệu này để trang bị được cho họ nữa. Chúng tôi muốn quí vị không chỉ là một nhà lãnh đạo mà là “lãnh đạo của lãnh đạo ”. Chúng tôi mong quí vị sẽ là người hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo khác, quí vị sẽ là người nhân tăng nơi người khác sự huấn luyện mà quí vị đã được tiếp nhận. Quí vị có nhớ Sứ Đồ Phaolô đã viết cho Timôthê như thế nào không? Phaolô viết như thế này:
“Những điều con đã nghe ở ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ”
(IITi 2Tm 2:2).
Xin nhớ rằng việc phát triển lãnh đạo không phải là một “sự kiện ” mà là một “tiến trình ”. Chúng tôi không nghĩ rằng quí vị có thể sửa soạn để trở thành nhà lãnh đạo chỉ trong ngày một, ngày hai. Đó là lý do vì sao tập tài liệu này chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà thôi. Các tài liệu phụ thêm sẽ được cung cấp theo định kỳ ba năm. Giáo trình này phản ánh quá trình 25 năm hướng dẫn và phát triển lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi nài xin quí vị ngay bây giờ hãy làm một học viên của môn học về chức nghiệp lãnh đạo. Hãy trở thành một phần trong tiến trình nói trên. Hãy học môn học này. Hãy sống với môn học này. Cũng hãy chuyển giao môn học này cho nhiều người khác nữa.
Tôi thực tâm hạ mình và rất vinh hạnh được hiệp lực cùng quí vị trong nỗ lực này. Tôi đã từng cầu nguyện nhiều tháng, cũng có thể là nhiều năm, cho khải tượng này. Xin cám ơn, xin cám ơn, xin cám ơn nhiều về việc quý vị đã đáp ứng sự mời gọi cho việc hướng dẫn và trang bị cho nhiều người khác để họ hầu việc cho Chúa Cứu Thế Jêsus trong Hội Thánh.
Mỗi ngày đều có nhiều người trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus trên khắp thế giới. Nhu cần thống thiết hiện thời là có thêm nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh lành mạnh, đầy hiệu lực để hướng dẫn họ. Chúng tôi nài xin quí vị bước vào cuộc hành trình với chúng tôi. Cầu mong rằng ngày sau trên thiên đàng chúng ta thảy đều cùng nhau vui mừng vì đã cùng nhau dự phần trong một phong trào thúc đẩy cho chức phận lãnh đạo lớn chưa từng thấy trên thế gian này.
Đức Chúa Trời ban phước trên quí vị để quý vị nhân tăng các nhà lãnh đạo lên cho Ngài.
Tiến sĩ JOHN C. MAXWELL
Nhóm EQUIP

SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
ĐỂ CHÚNG TA LÃNH ĐẠO

Tại Sao Đức Chúa Trời Kêu Gọi Chúng Ta Lãnh Đạo? Ngài Kêu Gọi Chúng Ta Lãnh Đạo Như Thế Nào?
“...Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị. ..”
(SaSt 1:26)

Các Cơ Đốc Nhân đã từng tranh luận về vấn đề chức phận lãnh đạo hàng nhiều thế kỷ. Chức phận lãnh đạo có được Kinh Thánh hậu thuẫn không? Phải chăng chúng ta được kêu gọi làm thuộc hạ chứ không phải là làm nhà lãnh đạo? Phải chăng chúng ta chỉ được kêu gọi làm người hầu việc chứ không phải là làm người cai quản? Có thể nào chúng ta tin được rằng chức phận lãnh đạo là một ý tưởng phù hợp Kinh Thánh hay không?
Một khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh một cách tỉ mỉ, chúng ta sẽ chắc chắn nhận ra rằng chức phận lãnh đạo là một ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không những là Nhà Lãnh Đạo Tối Cao mà Ngài cũng đã kêu gọi chúng ta vào chức phận lãnh đạo nữa.
ĐƯỢC SINH RA ĐỂ LÃNH ĐẠO
Hãy chú ý điều này. Ngay sự trước thuật đầu tiên trong Kinh Thánh về con người đã liên quan đến vấn đề lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã trù liệu cho chúng ta lãnh đạo, cho chúng ta có thẩm quyền, và cho chúng ta hành quyền quản trị. Theo SaSt 1:26-31, chúng tôi và quý vị đều được sinh ra để lãnh đạo. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh...
“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời,loài súc vật,loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất ”
(SaSt 1:26)
1. Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Có Nghĩa Là
Chúng Ta Được Tạo Dựng Để ------------------------------------------------
Theo C. 26, chúng ta đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Có một manh mối được tìm thấy trong mệnh đề tiếp theo: “Đặng quản trị ”. Một phần ý nghĩa của việc chúng ta giống với Đức Chúa Trời là chúng ta đã được thiết kế để lãnh đạo và quản trị.
2. Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Loài Người ----------------------------------- Trên Khắp Đất.
Chúng ta phải cảm thấy đầy đủ với hai vị trí này. Thứ nhất, ở trong vị trí thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Thứ hai, ở trong vị trí có thẩm quyền trên thế gian. Đức Chúa Trời đã từng ban cho chúng ta sự kêu gọi này. Chúng ta phải khám phá cho được sự lãnh đạo mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có là như thế nào.
3. Nếu Đức Chúa Trời Đã Phán Cho Chúng Ta Quản Trị,
Chúng Ta Phải Có ----------------------------------- Để Thực Hiện Điều Ấy.
Đức Chúa Trời không bao giờ đòi chúng ta phải làm một việc gì mà lại không ban năng lực cho chúng ta làm. Chúng tôi và quý vị đều có khả năng lãnh đạo, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta và truyền cho chúng ta làm việc ấy. Dựa trên các ân tứ và phẩm cách, mỗi người trong quý vị đều có năng lực lãnh đạo trên một phương diện nào đó.
LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Chúa Trời thừa nhận sự kêu gọi này là để ảnh hưởng trên người khác. Hãy đọc Mat Mt 5:13-16
“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi,và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời ”
Muối ảnh hưởng trên thực phẩm chúng ta ăn. Ánh sáng ảnh hưởng căn nhà chúng ta ở. Đức Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta ôm ấp sự kêu gọi gây ảnh hưởng của mình, và soi rọi cho mọi nơi chúng ta đến. Sứ Đồ Phaolô xem sự kêu gọi này là nghiêm túc:
“Vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. ..”
(IICo 2Cr 5:11)
SỰ CHO PHÉP THIÊN THƯỢNG ĐỂ LÃNH ĐẠO
Nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy như Môise khi đối diện với Đức Chúa Trời trong bụi gai cháy trong XuXh 3:1-4:31. Môise cảm thấy không xứng hiệp và chưa được sẵn sàng để lãnh đạo. Nhưng đó lại chính là điều Đức Chúa Trời kêu gọi Môise. Nhiều nhà lãnh đạo tiềm năng (kế cận ) trong Kinh Thánh đã từng lo sợ và né tránh sự kêu gọi của họ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự cho phép để họ làm điều ấy.
Phần lớn chúng ta đều có thể liệt kê ra lý do khiến chúng ta thiếu hiệu quả trong lãnh đạo cũng như Môise đã từng làm. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môise, Môise lập tức nêu lên 5 điều khiến Môise không thể lãnh đạo được. Hãy chú ý về cách Đức Chúa Trời đã đáp trả Môise.
Lời Bào Chữa Thứ Nhất:
“Tôi là ai? ” (3:11)
Môise tranh chiến với bản sắc của mình. Môise thấy mình không đủ phẩm cách. Môise cho rằng Đức Chúa Trời đã chọn sai người. Sự đáp trả của Đức Chúa Trời là: Ngươi là ai không thành vấn đề. Ta đã kêu gọi ngươi, Ta ở cùng ngươi.
Lời Bào Chữa Thứ Hai:
“Ngài là ai? ” (3:13)
Môise tranh chiến với sự thân thiện. Môise không đủ biết Đức Chúa Trời để có thể trình bày Ngài với dân sự. Mối quan hệ giữa Môise với Đức Chúa Trời vốn còn thấp. sự đáp trả của Đức Chúa Trời như thế này: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU”, “Ta là tất cả sự có cần của ngươi ”.
Lời Bào Chữa Thứ Ba:
“Nếu họ không nghe lời tôi thì sao? ” (4:1)
Môise tranh chiến với sự đe dọa. Môise lo lắng về sự phản ứng của dân sự đối với mình. Sự đáp trả của Đức Chúa Trời như thế này: Khi Ta được tỏ ra, họ sẽ nghe lời ngươi. Hãy tin cậy Ta.
Lời Bào Chữa Thứ Tư:
“Tôi chẳng phải là một tay nói giỏi ” (4:10)
Môise tranh chiến với sự bất xứng. Ai sẽ theo Môise nếu Môise nói không thạo? Sự đáp trả của Đức Chúa Trời như thế này: Thử đoán xem ai đã tạo ra miệng ngươi? Ta chính là nguồn của các ân tứ của ngươi.
Lời Bào Chữa Thứ Năm:
“Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai ” (4:13)
Môise tranh chiến với sự thấp kém. Môise so sánh mình với những người giỏi hơn, và Môise cảm thấy mình thấp kém. Sự đáp trả của Đức Chúa Trời như thế này: Được, Ta sẽ cho Arôn đi với ngươi… nhưng Ta vẫn cứ kêu gọi ngươi.
CÂU HỎI:
Quý vị có những lời bào chữa nào để nghĩ rằng mình không lãnh đạo tốt được?
Quý vị nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ đáp trả các lời bào chữa ấy như thế nào?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thuật Lãnh Đạo Ở Chỗ Tạo Ra Sự Ảnh Hưởng
J. Oswald Sander nói đây là điều trước tiên: Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng không hơn, không kém. Lãnh đạo chính là việc tạo ra sự ảnh hưởng trên những người khác vì một mục đích chân chính. Sự lãnh đạo không phụ thuộc vào tước hiệu hay địa vị. Sự lãnh đạo phụ thuộc vào một người nắm bắt được khải tượng từ Đức Chúa Trời, và huy động người khác gia nhập với họ để hoàn thành khải tượng ấy. Một khi có được điều này, thuật lãnh đạo có được hình thức thuần khiết nhất. Điều này có thể có được đối với mọi tổ chức vào một thời điểm nào đó; nhất là khi không bị sự sắp đặt ràng buộc. Trong những thời điểm như thế, người ta không cần phải nóng lòng trông mong về sự tiến triển. Ngày nay, rất nhiều lĩnh vực đang khát khao có được những nhà lãnh đạo tin kính, hiệu quả. Nhà lãnh đạo phải có cho được quyền hướng dẫn và những người còn lại vui chọn sự tuân theo.
BIỂU ĐỒ

VÀO THỜI CÁC QUAN XÉT
“Đương lúc đó, không có vua trong Ysơraên, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải ”
(Cac Tl 21:25)
Sau đây là sáu lý do vì sao thời kỳ này là một thời kỳ lãnh đạo mạnh:
1. Sự hỗn độn bao trùm vì không hề có tiền lệ cho thẩm quyền cũng như trách nhiệm.
2. Có các kẻ thù hiếu chiến vây quanh vì vào thời này Ysơraên vừa mới chinh phục được Canaan.
3. Chưa có quỹ an ninh quốc phòng.
4. Các dân tộc khác ảnh hưởng trên Ysơraên bằng các thần tượng và các sự mê tín dị đoan của họ.
5. Các anh hùng như Môise và Giôsuê đều đã qua đời, và người ta không mong đợi gì về phẩm trật cả.
6. Động lực thúc đẩy và ý chí quyết tâm thấp, thế nên sự tăng trưởng khó chứ không dễ.
Mười bốn vị Quan Xét đã lãnh đạo Ysơraên trong suốt thời kỳ này. Mỗi nhà lãnh đạo này đều đã khởi sự quyền lãnh đạo của họ từ một tình trạng hỗn độn. Các Quan Xét mà chúng ta biết này là: Ốtniên, Êhút, Samga, Đêbôra, Ghêđêôn, Abimêléc, Giairơ, Thôla, Giépthê, Iếpsan, Êlôn, Ápđôn, Samsôn, và Samuên.
Tất nhiên, chúng ta biết một số trong các vị này nhiều hơn các vị khác. Dầu vậy, từ Kinh Thánh chúng ta có thể tổng kết các nhà lãnh đạo này đã lãnh đạo hiệu quả như thế nào suốt thời kỳ đầy khó khăn này của Ysơraên. Vào những giai đoạn này, Các nhà lãnh đạo phải quay lại với những điều chính yếu. Những gì chính yếu là khá rõ trong giai đoạn này của lịch sử Ysơraên. Nhìn chung, các vị Quan Xét Ysơraên có các nét đặc thù như sau:
Những Điều Chính Yếu Của Các Nhà Lãnh Đạo Có Hiệu Quả:
1. ----------------------------------------------
Trái với những gì nhiều người ngày nay vẫn nghĩ về quyền lãnh đạo, suốt trong giai đoạn này quyền lãnh đạo luôn luôn dấy lên chỉ từ một nhu cần. Trong Sách Các Quan Xét, quyền lãnh đạo không bắt đầu khi có người muốn lấp kín chỗ trống của một vị trí quyền lực. Không hề có địa vị để lấp kín. Không hề có một nghi thức hay cấu trúc gì cả. Không hề có bầu bán Chấp Sự hay giáo viên Trường Chúa Nhật gì cả. Người ta đã lãnh đạo vì thấy có một nhu cần và người ta đã kết tập được nhiều người khác lại để giúp họ đáp ứng nhu cần đã nhận thấy ấy. Tất cả các vị Quan Xét đều đã khởi sự công việc của mình khi họ nhận thấy có một vấn đề cụ thể mà họ có thể nhắm đến.
Ốtniên: Nhận thấy Ysơraên bị vua nước Mêsôbôtami vây hãm, Ốtniên đứng lên chiêu mộ và lãnh đạo một đội quân người Hêbơrơ để chống lại vua Mêsôbôtami. Ốtniên đã đánh thắng vua Mêsôbôtami. Chiến thắng do Ốtniên lãnh đạo đã đem lại 40 năm hòa bình.
Êhút: Nhận thấy người Môáp cai trị trên dân mình, Êhút quyết định phải đánh trả. Êhút đã lãnh đạo Ysơraên đi đến một chiến thắng hào hùng đối với người Môáp. Thắng lợi này mở ra thời kỳ hòa bình 80 năm cho Ysơraên.
Samga: Đã đứng lên khi người Philitin đã áp bức Ysơraên nhiều năm. Sau khi Samga đích thân giết 600 người Philitin, quân lực của Samga đã được phấn khích để tiến lên giành thắng lợi.
Một Khi Quyền Lãnh Đạo Được Thuần Khiết. ..
a. Nó luôn luôn được xuất phát từ một nhu cần.
b. Nhu cần ấy dấy lên được một nguồn xúc cảm mạnh trong người nhận thức nó.
c. Người ấy hành động để đáp ứng cho nhu cần. Hành động ấy tác động trên nhiều người khác để họ quyết định hợp tác.
ÁP DỤNG:
Khi quý vị nghe có nhiều nhu cần chung quanh mình, nhu cần nào đánh động được tấm lòng quý vị? Quý vị được kêu gọi để trở thành loại người “chuyên môn ” nào? Quý vị sẽ làm gì trước khi qua đời? Sự đóng góp có ý nghĩa của quý vị sẽ là gì?

2. ----------------------------------------------
Mỗi trường hợp trong Sách Các Quan Xét, người lãnh đạo đều dấy lên vì họ có một ân tứ hiển nhiên. Họ thủ đắc được một năng lực nào đó giúp đáp ứng được cho nhu cần trước mắt một cách hoàn hảo. Họ giỏi trong những lĩnh vực hoạt động có cần. Ân tứ của họ giúp giải quyết được một vấn đề nào đó. Trong các trường hợp ấy, các “ân tứ ” đều đến từ Đức Chúa Trời, nhưng có các hình thái khác nhau tùy theo từng trường hợp:
(1) Một ân tứ thuộc linh: Samsôn có một ân tứ thuộc linh gắn liền với lời thề Naxirê của mình.
(2) Tài năng thiên phú: Đêbôra có năng khiếu về chiến lược và sự khôn ngoan.
(3) Một kỹ năng có cần: Ghiđêôn và Giépthê đã phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ theo thời gian.
Đức Chúa Trời đã đặt trong mỗi chúng ta những điều gì đó để có thể thi thố ra trong môi trường sống của chúng ta. Nói cách khác, ai nấy trong chúng ta đều có một điều gì đó mà mọi người đều cần. Một khi chúng ta khám phá ra được điều mình có ấy, chúng ta sẽ có ảnh hưởng một cách tự nhiên.
Một Khi Quyền Lãnh Đạo Được Thuần Khiết. ..
a. Người ta sẽ tìm thấy mình có ÂN TỨ nào đó.
b. Họ sẽ trau dồi và PHÁT TRIỂN ân tứ ấy.
c. Nhiên hậu, họ mới tìm cho mình một nơi HẦU VIỆC.
d. Ân tứ của họ đem lại cho họ một mặt bằng để CÓ ẢNH HƯỞNG.
e. Tất yếu, họ sẽ đi đến thành công nhờ nơi ÂN TỨ của mình.
Chúng Ta Lãnh Đạo Một Cách Nhuần Nhuyễn Trong Lĩnh Vực Của Ân Tứ Mà Chúng Ta Có. Trong lĩnh vực ân tứ mình có, chúng ta sẽ. ..
ö Có sự trực giác hơn hết
ö Có sự hiệu quả hơn hết
ö Có sự thoải mái hơn hết
ö Cò sự thỏa lòng hơn hết
ö Có sự nhuần nhuyễn hơn hết
ö Có sự ảnh hưởng hơn hết

ÁP DỤNG:
Quý vị nghĩ gì về mình? Ân tứ chính của quý vị là gì? Sự đóng góp nào là lớn lao nhất mà quý vị có thể thực hiện được cho Hội Thánh? Nổ lực lớn lao nhất mà quý vị có thể đóng góp vào tổ chức của mình là gì?

3. ------------------------------------------
Khi một nhu cần ngoại lai được đáp ứng nhờ một ân tứ nội tại nơi người lãnh đạo, người lãnh đạo sẽ được phủ lút trong một niềm hăng say. Niềm hăng say ấy giục người lãnh đạo phải chia sẻ nó với tất cả những ai muốn tham gia vào. Trong Sách Các Quan Xét, có một số nhà lãnh đạo đã kinh nghiệm được loại hoạt chất nội tại khiến dấy lên niềm hăng say ấy. Sau đây là các thành tố cần có cho một niềm hăng say:
Niềm Hăng Say Đến Khi Người Lãnh Đạo Có Được Sự Mời Gọi Cho. ..
1. CÁC GÁNH NẶNG: Các sự hứng thú và quan tâm của quý vị.
2. CÁC SỰ CHỨNG GIẢI: Các ý nghĩa, nguyên tắc và niềm tin của quý vị.
3. CÁC ÂN TỨ: Các năng lực được Đức Chúa Trời ban cho của quý vị.
4. CÁC NHU CẦN: Các hoàn cảnh có cần của quý vị.
5. CÁC CƠ HỘI: Các dịp được tham dự.
Niềm hăng say bù đắp được cho việc thiếu thốn nguồn lực. Tất nhiên rằng có được các nguồn lực là một điều tốt, thế nhưng nhiều vị Quan Xét đã từng là những người không có nhiều tiền của, nhân lực, hoặc tài năng khi họ khởi sự dấy lên. Ghiđêôn đã từng hoảng sợ. Samsôn thiếu một nghị lực luân lý kiên định. Abimêléc đã trở nên hăng hái quá độ và đã phải chịu quở trách. Cũng có vẻ như Iếpsan, Êlôn, và Ápđôn đều là những người đã đứng tuổi cả. Tất cả những nhược điểm ấy đã không ngăn cản được họ là những người có một niềm hăng say.
ÁP DỤNG:
Niềm hăng say thường bắt đầu với sự hứng thú. Thế còn quý vị thì sao? Quý vị có thấy hứng thú với chức phận lãnh đạo cùng với các nhu cần phải được đáp ứng không? Điều gì làm cho quý vị than thở, và điều gí làm cho quý vị giận dữ? Quý vị có thấy mình được thúc giục một cách mạnh mẽ để hành động không?

4. ----------------------------------------------
Những nhà lãnh đạo chân thực thế nào cũng sẽ đạt đến một thời điểm mà họ phải thu hút và trang bị nhiều người khác để dự phần chung với niềm hăng say của họ. Đôi khi, họ chỉ đi tìm những người cùng chung niềm hăng say như mình. Thế nhưng chắc chắn là những nhà lãnh đạo chân thực sẽ cố kết nối cho được nhiều người. Đó chính là điểm khác nhau giữa một người phụ trách với một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo không hành động riêng lẻ. Họ phải có các thuộc cấp. Các nhà lãnh đạo chân thực có một sự nghiệp còn lớn hơn chính bản thân họ, thế nên họ cần có được nhiều người tham gia làm cho sự nghiệp ấy thành công.
Ghêđêôn: Ghiđêôn được truyền phải kết tập một lực lượng để đánh đuổi người Mađian. Ghiđêôn đã chiêu mộ được rất nhiều người và Đức Chúa Trời đã phải chỉnh đốn lại lực lượng này để Ghiđêôn không tưởng lầm rằng thắng lợi có được là do mình! Nhà lãnh đạo này đã kêu gọi được rất đông thuộc cấp! Giá mà chúng ta cũng được như thế.
Đêbôra: Mặc dầu là một người nữ, Đêbôra đã thuyết phục được cả Ysơraên. Tất cả những gì Đêbôra quyết định làm đều được toàn dân hưởng ứng. Ngay cả Barác cũng muốn được Đêbôra cùng ra trận với mình. Barác hiểu được tầm ảnh hưởng mà Đêbôra có được.
Samuên: Samuên là nhà lãnh đạo vững mạnh nhất trong các Quan Xét, là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong quãng giữa Môise với Đavít. Quyền lãnh đạo của Samuên trải dài qua hai thế hệ. Cả già lẫn trẻ đều nghe theo Samuên. Ngay đến cả Vua cũng phải trông cậy vào Samuên. Samuên đã xức dầu cho cả Saulơ và Đavít làm Vua. Samuên chính là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo.
Những Việc Giúp Cho Công Việc Được Trôi Chảy. ..
1. Là những việc đã được thảo luận
2. Là những việc đã được đào luyện.
3. Là những việc đã được cân nhắc.
4. Là những việc đã được chiết tính.
5. Là những việc đã được đối đầu.
6. Là những việc đã được tán thưởng.

ÁP DỤNG:
Quý vị thì sao? Những ai đã hội nhập vào trong sự lãnh đạo của quý vị 100%? Quý vị phải thuyết phục ai? Họ già hay trẻ? Họ là những nhà lãnh đạo hay thuộc viên? Làm thế nào quý vị thuyết phục người khác chung một hướng đi cùng quý vị? Khi nào quý vị ảnh hưởng được người khác? Quý vị ảnh hưởng họ trên lĩnh vực nào?

6. ------------------------------------------------
Đây là một sự ghi nhận sau cùng: Các vị Quan Xét đã lãnh đạo được là nhờ họ biết theo đuổi một mục đích rõ ràng bày ra phía trước. Họ tiến lên theo một phương thế nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể. Không có vị Quan Xét nào muốn giữ y nguyên trạng cả. Mỗi vị Quan Xét đều cảm biết mình có một sự phân công thiên thượng cần phải được hoàn thành. Quý vị có thể gọi đó là mục đích của cuộc sống họ. Mục đích ấy đã trở thành một đối tác cuồng nhiệt đầy trách nhiệm của họ.
Khó lòng mà tách rời sự lãnh đạo với mục đích. Tôi không sao hình dung được việc lãnh đạo lại thiếu một sự nhận biết tỏ tường về một mục đích đã được Đức Chúa Trời ban cho. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến có những Hội Thánh không kết quả được. Họ thiếu một sự đồng thuận, minh định, và tỏ tường về sứ mệnh của Hội Thánh.
Trong Sách Các Quan Xét, Mục Đích Của Các Vị Quan Xét. ..
1. CÓ TÍNH CÁ NHÂN: Phù hợp theo ân tứ và nhiệt tâm (niềm hăng say) của họ.
2. CÓ TÍNH THẨM ĐỊNH: Liên quan đến một sự hoạt động đánh giá được.
3. CÓ TÍNH DỄ NHỚ: Cụ thể để dễ ghi nhớ, nắm bắt.
4. CÓ TÍNH Ý NGHĨA: Liên quan đến đại cuộc quốc gia và làm thay đổi cuộc diện.
5. CÓ TÍNH CƠ ĐỘNG: Gắn bó được với chủ thể theo mọi hoàn cảnh.
6. CÓ TÍNH ĐẠO ĐỨC: Không chỉ là điều có thể làm mà cũng còn là điều phải làm.
Đêbôra: Mục đích duy nhất của Đêbôra là giải phóng Ysơraên thoát khỏi tay người Canaan. Đêbôra đã vạch ra một kế hoạch. Đêbôra đã cung ứng đầy đủ các nguồn lực, đã ủy thác Barác thống lĩnh quân đội, và khi Barác ngần ngại trong việc độc lập tác chiến, Đêbôra bằng lòng ra trận cùng Barác.
ĐÁNH GIÁ:
Quý vị có đi theo mục đích của mình không?
Quý vị thấy gì khi so sánh với sự liệt kê nêu trên?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁP DỤNG:
Mục đích rõ ràng của quý vị là gì? Quý vị đã minh định mục đích của mình chưa? Những người có vai trò then chốt trong tổ chức của quý vị có đồng thuận
về nội dung và phương pháp theo đuổi các mục đích ấy không?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự Đánh Giá:
Hãy Tự Đánh Giá Mình Theo Năm Nét Đặc Trưng Của Các Vị Quan Xét...

1
2
3
4
5    Họ nhận thức được một nhu cần
Họ thủ đắc được một ân tứ
Họ phô bày ra được một niềm hăng say
Họ thuyết phục được dân sự
Họ theo đuổi một mục đích    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ CHÚNG TA LÃNH ĐẠO
Được Sinh Ra Để Lãnh Đạo
1. Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Có Nghĩa Là
Chúng Ta Được Tạo Dựng Để LÃNH ĐẠO.
2. Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Loài Người THẨM QUYỀN Trên Khắp Đất.
3. Nếu Đức Chúa Trời Đã Phán Cho Chúng Ta Quản Trị, Chúng Ta
Phải Có NĂNG LỰC Để Thực Hiện Điều Ấy.

Những Điều Chính Yếu Của Các Nhà Lãnh Đạo Có Hiệu Quả
1. HỌ NHẬN THỨC ĐƯỢC MỘT NHU CẦN
2. HỌ THỦ ĐẮC ĐƯỢC MỘT ÂN TỨ
3. HỌ PHÔ BÀY RA ĐƯỢC MỘT NIỀM HĂNG SAY
4. HỌ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC DÂN SỰ
5. HỌ THEO ĐUỔI MỘT MỤC ĐÍCH
TẤM LÒNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO
Việc Phát Triển Các Phẩm Chất Khiến Cho Nhà Lãnh Đạo Khác Biệt Với Những Người Khác
“Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm của lòng người,Và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ ”.
(Thi Tv 78:72)
Trong mọi thời đại đều có những thời điểm mà nhà lãnh đạo phải tiến lên để đáp ứng nhu cần của giai đoạn lịch sử ấy. Do đó, không hề có một nhà lãnh đạo tiềm tàng nào thiếu cơ hội để làm nên biến đổi tích cực trong xã hội cả. Tiếc thay, lắm khi nhà lãnh đạo đã không kịp thời dấy lên theo thời điểm lịch sử.
Điều gì khiến cho một nhà lãnh đạo phải như thế trong khi hoàn cảnh luôn có sự kêu gọi đối với họ? Thường là do họ chưa chuẩn bị sẵn tấm lòng để hầu việc. Thế thì, chúng ta cần phải có loại tấm lòng như thế nào?
CHUẨN BỊ TẤM LÒNG CỦA CHÚNG TA
Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải phát triển các kỹ năng để có thể lãnh đạo một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có một số phẩm chất quan trọng của tấm lòng mà mỗi nhà lãnh đạo phải vun vén cho được trong đời sống mình.
Trong Cong Cv 9:3-6, Phaolô đang trên đường Đamách thì gặp gỡ Chúa trực tiếp. Hai câu hỏi mà Phaolô đã đưa ra là những câu hỏi đúng, được đặt ra thật đúng thứ tự. Trước hết, Phaolô hỏi “Lạy Chúa, Chúa là ai? ”. Có lẽ, Phaolô cũng đã hỏi “Lạy Chúa, Chúa sai con làm gì? ”. Đây phải là những câu hỏi định hướng cho đời sống của một nhà lãnh đạo.
Nhà Lãnh Đạo Được Chúa Sử Dụng. ..
1. Có Một ------------------------------------------------ Lớn Lao Cho Đời Sống Mình.
“7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ 9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi Luật Pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. ”
(Phi Pl 3:7-11)
Quý vị có biết được mục đích mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị không? Quý vị phải trả lời cho các câu hỏi sau đây:
a. Quý vị cưu mang những gánh nặng nào?
b. Các ân tứ thuộc linh mà quý vị có là gì?
c. Tài năng bẩm sinh của quý vị là gì?
d. Các hoài bão và niềm hăng say (nhiệt tâm) của quý vị là gì?
e. Người khác khẳng định gì về quý vị?
f. Ước mơ và khải tượng của quý vị là gì?
g. Điều gì đáp ứng được nhiều nhất cho quý vị?
h. Trước mắt quý vị có những cơ hội nào?
2. Biết Cậy Ơn Chúa Gạt Bỏ Mọi -------------------------------------- Trong Đời Sống Mình.
“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
(HeDt 12:1-2)
Chí khí và sự thanh liêm là những điều không thể thiếu được. Chí khí có thể được hiểu như sự tự lãnh đạo bản thân. Một khi quý vị tự lãnh đạo được bản thân mình, người ta sẽ đi theo sự lãnh đạo của quý vị. Sự tự lãnh đạo là nền tảng cho đời sống của nhà lãnh đạo. Mọi sự khởi đầu từ chí khí, vì sự lãnh đạo vận động trên nền của sự tín thác. Nếu người ta không tin cậy quý vị, họ sẽ không đi theo sự lãnh đạo của quý vị. Đây là những điều mà chí khí đem lại cho nhà lãnh đạo:
a. Chí khí đem lại SỰ TÍN NHIỆM.
b. Chí khí sản sinh ra SỰ TÔN TRỌNG.
c. Chí khí tạo ra TÍNH KIÊN ĐỊNH.
d. Chí khí giành được SỰ TÍN THÁC.
Để có thể xây dựng cho mình một chí khí mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo phải:
a. Xây dựng cho mình một NỀN NẾP KỶ LUẬT BẢN THÂN.
b. Xây dựng cho mình một BẢN SẮC RIÊNG và một CHẾ ĐỘ BẢO AN cho bản sắc của mình.
c. Xây dựng cho mình CÁC SỰ CHỨNG GIẢI CÁ NHÂN, CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN VÀ ĐẠO ĐỨC để theo đuổi.
3. Biết Đặt Mình Một Cách Tuyệt Đối Dưới --------------------------- Của Đức Chúa Trời.
“1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, 2Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. ”
(RoRm 12:1-2)
Để có thể lãnh đạo được người khác, chúng ta phải xây dựng cho chính mình ba thái độ của sự đầu phục hoàn toàn đối với Đức Chúa Trời:
a. Chúng ta phải hoàn toàn KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ PHÔ BÀY (Chúng ta không dự trù điều gì cho danh giá cá nhân của mình cả).
b. Chúng ta phải KHÔNG LO MẤT điều gì của riêng mình cả (Chúng ta không nổ lực để được chú ý, nổi tiếng).
c. Chúng ta phải KHÔNG CÓ GÌ CẦN PHẢI CHE ĐẬY cả (Chúng ta phải trong suốt, không úp mở gì cả).
4. Biết Đắc Thắng Trong ------------------------------------------------
“13Trong anh em có ai chịu khổ chăng?Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. 14Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến. sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn.thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. ”
(Gia Gc 5:13-17)
Đức Chúa Jêsus đã nêu lên ba loại hình cầu nguyện (Mat Mt 7:7) mà các nhà lãnh đạo phải học biết cho nhuần nhuyễn:
a. HÃY XIN: Đây là loại cầu nguyện của đức tin. Với loại cầu nguyện này chúng ta xin được nhận bằng đức tin các lời hứa của Đức Chúa Trời.
b. HÃY TÌM: Đây là loại cầu nguyện cung hiến. Với loại cầu nguyện này chúng ta tìm kiếm ý Chúa.
c. HÃY GÕ: Đây là loại cầu thay. Với loại cầu nguyện này chúng ta cầu nguyện cho những ai không hay không thể cầu nguyện cho chính họ.
5. Biết Làm Học Trò Đối Với ------------------------------------------------
“16Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. ”
(IITi 2Tm 3:16-17)

“Hãy chuyên tâm như người làm công không chỗ trách được. lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. ”
(2:15)
Người học trò của Lời Đức Chúa Trời biết xem xét lời Kinh Thánh để hiểu các ý nghĩa....
a. Nguyên thủy: Nghĩa ban đầu, khi được viết cho các độc giả đầu tiên.
b. Muôn thuở: Nguyên tắc Kinh Thánh bất di bất dịch dành cho mọi thời, mọi người.
c. Hiện thời: Điều chúng ta phải làm để đáp ứng theo sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh.
6. Biết Đưa Ra Được Một --------------------------- Đầy Sức Sống,
Có Tác Dụng Thay Đổi Đời Sống Cho Thế Giới Hư Mất.
“(Giữ lấy đạo sự sống )1 cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. ”
(Phi Pl 2:16)
Trong RoRm 1:14-16, Sứ Đồ Phaolô bày tỏ ba thái độ liên quan đến Tin Lành:
a. “Tôi mắc nợ ” (C. 14): Chia sẻ Tin lành là một món nợ phải trả cho thế giới hư mất này.
b. “Tôi cũng sẵn lòng rao” (C. 15): Ở trong một trạng thái luôn luôn được thúc giục phải chia sẻ sứ điệp Tin Lành cho thế giới hư mất này.
c. “Tôi không hổ thẹn ” (C. 16): Chia sẻ sứ điệp Tin Lành vì chỉ duy nhất sứ điệp Tin Lành mới có quyền năng cứu rỗi.
7. Có Một -------------------------------- Biết Mong Chờ Kết Quả.
“19Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sara không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 20Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, 21vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. ”
(RoRm 4:19-21)
HeDt 11:13 nói về những người nam, người nữ của đức tin, và đây là những điểm chung của họ:
a. Khải Tượng: Tất cả họ đều “thấy ” sự hoàn thành các lời hứa của Đức Chúa Trời từ đàng xa.
b. Sự Tin Chắc: Tất cả họ đều được bảo đảm về các lời hứa của Đức Chúa Trời.
c. Sự Khát Khao: Tất cả họ đều ôm ấp và giữ cho chính mình các lời hứa của Đức Chúa Trời.
d. Sự Quyết Định: Họ xưng mình là người hành hương trên thế gian này.
e. Sự Ước Mơ: Ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho họ hun đúc họ chứ không phải chỉ là những ký ức mơ hồ.
8. Biết Quyết Định ---------------------------- Cả Trên Quan Điểm Lẫn Trong Hành Động.
“5Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. ”
(Phi Pl 2:5-8)
Mặc dầu Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã không cố giữ địa vị mình, mà theo đuổi mục đích của Ngài. Ngài đã không chú tâm vào địa vị, mà là chú tâm vào mục đích. Ngài biết rằng cách tốt nhất để hoàn thành mục đích của Ngài là hầu việc người ta. Các nhà lãnh đạo xuất hiện một cách tự nhiên khi có người quyết định đứng lên hầu việc...
Sự lãnh đạo (và cũng là nhà lãnh đạo ) luôn luôn khởi đầu bằng một nhu cần:
a. Nhu cần ấy làm nẩy lên một niềm hăng say (nhiệt tâm) trong một người nào đó.
b. Người ấy hành động để đáp ứng cho nhu cần ấy.
3. Sự hành động của người ấy tác động nhiều người khác bước đến hợp tác với họ.
9. Biết Khuấy Động ----------------------- Trong Chính Họ Và Trong Nhiều Người Khác.
“ 13Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 14Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. 15Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. 16Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. ”
(ITi1Tm 4:13-16)
Các nhà lãnh đạo sẽ dấy lên một cách tự nhiên khi họ nhận thức được ân tứ mà mình có và quyết định sử dụng ân tứ ấy vào sự hầu việc. Thông thường, tiến trình ấy như sau:
1. Thứ nhất, nhà lãnh đạo nhận thực được một ân tứ chính mà mình có.
2. Thứ hai, họ phát triển ân tứ ấy.
3. Thứ ba, họ vận dụng ân tứ ấy vào một phạm vi hầu việc nào đó.
4. Thứ tư, ân tứ ấy tạo ra một tiền đề để ảnh hưởng trên nhiều người khác.
5. Cuối cùng, nhà lãnh đạo ấy đupc tỏa sáng nhờ ân tứ mà mình có.
10. Đủ ------------------------------- Để Trao Quyền Cho Nhiều Người Khác Nữa.
“3Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. ”
(GiGa 13:3-5)
Trong GiGa 13:1-38, Đức Chúa Jêsus làm mẫu cho thấy tấm lòng của người đầy tớ khi Ngài rửa chân cho các môn đồ. Hãy để ý đến điều gì đã khiến cho Ngài có thể làm như thế. Đó chính là một sự ý thức mạnh mẽ về tính chắc thật đối với bản sắc Ngài. Những nhà lãnh đạo không đủ sức yên tâm về bản sắc của mình trong Chúa Cứu Thế Jêsus rốt cuộc sẽ làm hỏng chức phận lãnh đạo của mình mà thôi. Các nhà lãnh đạo không vững tâm rồi ra sẽ trở nên kẻ thù đáng sợ của chính mình. Họ không thể nào chia sẻ các sự chiến thắng cũng như những nỗi đau với người khác được. Nguyên tắc về việc trao quyền nhắc nhở chúng ta: Chỉ có những nhà lãnh đạo vững tâm mới chia sẻ quyền lực của họ với nhiều người khác. Sau đây là bảng phân tích cho thấy sự khác biệt giữa những nhà lãnh đạo vững tâm với các nhà lãnh đạo không yên tâm:

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VỮNG TÂM    CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG YÊN TÂM      
a. Người vững tâm vấn khăn.    a. Người không yên tâm khoác tước hiệu.      
b. Người vững tâm tìm được sức mạnh trong bản sắc mình.    b. Người không yên tâm mong có sức mạnh từ trong sĩ diện.      
c. Người vững tâm theo đuổi sự hầu việc tha nhân.    c. Người không yên tâm tranh địa vị với người khác.      
d. Người vững tâm muốn làm tăng giá trị của người khác.    d. Người không yên tâm muốn lấy đi giá trị của người khác.     

11. Sống Dưới -------------------------------------------- Của Đức Thánh Linh.
“18Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. ”
(Eph Ep 5:18-20)
a. Các nhà lãnh đạo được xức dầu thủ đắc được thẩm quyền thuộc linh đối với những người khác.
b. Các nhà lãnh đạo được xức dầu thấy được một cách ổn định sự vận hành của Đức Chúa Trời trong chức vụ của họ.
c. Đời sống của các nhà lãnh đạo được xức dầu thường phải được giải thích một cách siêu nhiên.
12. Được Chọn Làm Một -------------------------------- Trước Khi
Lãnh Đạo Những Người Khác.
“24Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. 25Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. 26Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; 27song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc,bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. ”
(ICo1Cr 9:24-27)
BIỂU ĐỒ

NGÔI NHÀ LÃNH ĐẠO

CÁC LÝ DO KHIẾN CHO MỘT TẤM LÒNG THANH LIÊM
LÀ MỘT ĐIỀU HẾT SỨC HỆ TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ LÃNH ĐẠO.
ö Sự lãnh đạo hoạt động trên cơ sở SỰ TÍN THÁC.
ö Sự thanh liêm có một GIÁ TRỊ ảnh hưởng rất cao.
ö Khuynh hướng của chúng ta thường là làm việc dựa trên THANH DANH của chúng ta chứ không theo sự thanh liêm của chúng ta.
ö Sự thanh liêm có nghĩa là chính mình phải SỐNG THỰC trước khi lãnh đạo người khác.
ö Một nhân cách thu hút có thể kéo được người ta đến với mình, nhưng chỉ có SỰ THANH LIÊM mới giữ được người ta ở lại với mình mà thôi.
ö Sự thanh liêm là một SỰ CHIẾN THẮNG chứ không phải là một ân tứ.
ö Quý vị chỉ có thể TRỞ NÊN những gì quý vị hiện đang trở nên.
ö Các nhà lãnh đạo phải sống theo những TIÊU CHÍ cao hơn hẳn các thuộc cấp của mình.
BÀI TẬP:
Nếu phải tự đánh giá mình, quý vị cảm thấy mình được xếp hạng vào đâu về ý chí?
Tấm lòng của nhà lãnh đạo trong quý vị ra sao?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÁP DỤNG:
Những hoạt động nào và / hay những nền nếp kỷ luật nào
quý vị cần phải áp dụng vào đời sống mình để có được một ý chí mạnh mẽ hơn?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TẤM LÒNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO
Nhà Lãnh Đạo Được Chúa Sử Dụng. ..
1. Có Một MỤC ĐÍCH Lớn Lao Cho Đời Sống Mình.
2. Biết Cậy Ơn Chúa Gạt Bỏ Mọi SỰ TRỞ NGẠI Trong Đời Sống Mình.
3. Biết Đặt Mình Một Cách Tuyệt Đối Dưới SỰ SẮP ĐẶT Của Đức Chúa Trời.
4. Biết Đắc Thắng Trong SỰ CẦU NGUYỆN.
5. Biết Làm Học Trò Đối Với LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.
6. Biết Đưa Ra Được Một SỨ ĐIỆP Đầy Sức Sống, Có Tác Dụng Thay Đổi Đời Sống Cho Thế Giới Hư Mất.
7. Có Một ĐỨC TIN Biết Mong Chờ Kết Quả.
8. Biết Quyết Định HẦU VIỆC Cả Trên Quan Điểm Lẫn Trong Hành Động.
9. Biết Khuấy Động CÁC ÂN TỨ Trong Chính Họ Và Trong Nhiều Người Khác.
10. Đủ YÊN TÂM Để Trao Quyền Cho Nhiều Người Khác Nữa.
11. Sống Dưới SỰ XỨC DẦU Của Đức Thánh Linh.
12. Được Chọn Làm Một GƯƠNG SÁNG Trước Khi Lãnh Đạo Những Người Khác.
TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

Nắm Bắt Và Thực Hiện Một Khải Tượng Được Đức Chúa Trời Ban Cho
“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh,những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. ”
(HeDt 11:13)

KHẢI TƯỢNG LÀ GÌ?
Thật khó mà tách rời thuật lãnh đạo khỏi khải tượng. Tất cả các nhà lãnh đạo giỏi đều được thúc đẩy nhờ khải tượng. Họ không bằng lòng dừng lại ở nguyên trạng. Họ luôn muốn đưa chức vụ mình tiến xa hơn. Thế nhưng khải tượng là gì? Có người đã cố định nghĩa như sau...
ö “Khải tượng là thấy được tương lai ngay trong hiện tại nhờ căn cứ vào quá khứ ”.
ö “Khải tượng là thấy điều không thấy được và làm cho điều ấy trở nên thấy được ”.
ö “Khải tượng là cầu nối được cung cấp để nối liền hiện tại với một tương lai tươi sáng hơn ”.

Để đáp ứng mục đích nghiên cứu của chúng ta, xin nêu lên sau đây một định nghĩa để quý vị có thể tham khảo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong tác phẩm “The Servant As Leader ”, Robert Greeleaf nói rằng “Thấy trước là sự lãnh đạo mà nhà lãnh đạo phải có. Một khi nhà lãnh đạo đánh mất sự thấy trước này và các sự vụ bắt đầu thúc ép nhà lãnh đạo hành động thì nhà lãnh đạo chỉ còn là nhà lãnh đạo danh nghĩa mà thôi. Nhà lãnh đạo không còn lãnh đạo được nữa; chẳng qua là nhà lãnh đạo đối phó với các sự vụ và không còn là nhà lãnh đạo đúng nghĩa nữa ”. Người ta thường khát khao được có những nhà lãnh đạo đem lại cho họ niềm hy vọng, tức là một bức tranh cho họ thấy được nơi họ sẽ phải đến.
Khải tượng là bức tranh trong con mắt của tâm trí quý vị về con đường mà công việc sẽ phải tiến hành hay trở thành trong những ngày sắp đến. Khải tượng là bức tranh về tương lai đã được chọn lựa. Bức tranh khải tượng mang tính nội tại và cá nhân. Cuối cùng, quý vị sẽ phải vẽ bức tranh tâm trí này vào trong trí những người khác nữa nếu quý vị muốn khải tượng được cụ thể hóa trong chức vụ của mình. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã sử dụng năng lực hình dung của quý vị để tạo ra tầm nhìn cho tương lai này, quý vị sẽ phải giúp người khác nắm bắt cùng một khải tượng vào trong tâm trí họ để họ có thể chia sẻ với quý vị trong việc thực hiện nó.
Hãy Ghi Nhớ Những Thành Tố Của Một Khải Tượng Được Trao Ban Từ Thiên Thượng:
1. Một bức tranh tỏ tường (Như một bản đồ nội tại trong trí).
2. Một sự thay đổi tích cực (Cải thiện được tình trạng hiện thời bằng việc mở ra Vương Quốc Đức Chúa Trời).
3. Một sự tập chú cho tương lai (Trang bị phương hướng cho một tương lai chưa nhìn thấy được).
4. Một ân tứ đến từ Đức Chúa Trời (Được Thiên Thượng thần cảm, không phải được con người vận dụng).
5. Một dân sự và một thời điểm (Dành cho một nhà lãnh đạo và một nhóm người nhất định, trong một thời điểm nhất định).
CÂU HỎI:
Quý vị đã từng dự phần vào việc nắm bắt và thực hiện một khải tượng nào đó chưa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sự Ra Đời Của Một Khải Tượng
Đối với nhiều nhà lãnh đạo, khải tượng của họ thường bắt đầu như một ý tưởng, không có nhiều chi tiết hay sự rõ ràng. Theo thời gian, ý tưởng ấy trở thành một lĩnh vực quan tâm quan trọng, và sớm biến thành một niềm hăng say. Ý tưởng ấy mang lấy những hình dáng nhất định trong tâm trí và tấm lòng của họ. Trên nhiều phương diện, sự ra đời của một khải tượng khá giống với sự ra đời của một đứa trẻ. Có nhiều giai đoạn khác nhau để cho một khải tượng trải qua và tăng trưởng. Hãy chú ý đến các giai đoạn kể sau đây:
1. ---------------------------------------
Theo cùng một cách mà vợ và chồng phải kết hiệp nhau để có thể sanh ra một người con, nhà lãnh đạo cũng phải có một sự thân mật với Đức Chúa Trời để có thể thai nghén một khải tượng. Những người nắm bắt được khải tượng từ Đức Chúa Trời là những người đã từng dành nhiều thời gian với Ngài trong sự thờ phượng, sự tĩnh mịch, sự đơn độc, và sự phản ánh. Sự liên hiệp ấy tạo cơ hội để Đức Chúa Trời phán và bày tỏ những gì Ngài muốn nhà lãnh đạo phải làm. Đức Chúa Trời gieo hạt giống khải tượng vào trong con người quý vị.
2. ---------------------------------------
Đức Chúa Trời có thể không truyền khải tượng cho mọi lúc quý vị gặp gỡ Ngài. Không phải lúc nào vợ chồng gần gũi nhau cũng đem lại sự thụ thai. Tuy nhiên, khi chính Đức Chúa Trời bày tỏ một khải tượng cho quý vị, khải tượng bèn đến dưới dạng một hạt giống, và nhất định sẽ tăng trưởng trong quý vị. Đức Chúa Trời gieo khải tượng vào quý vị, và ngay lúc khởi đầu có thể nó không được rõ ràng mấy, không được định hình cho lắm. Hãy nhớ điều này: Đức Chúa Trời là chồng, quý vị là Cô Dâu của Chúa Cứu Thế Jêsus. Như một đứa trẻ phải giống cha, giống mẹ; một khi khải tượng tăng trưởng, nó phải trông giống Đức Chúa Trời (Tức nó phải đủ lớn và tập chú vào các ưu tiên của Ngài ) và cũng phải trông giống quý vị (Tức nó phải phù hợp theo sự quan tâm và ân tứ của quý vị ).
3. ----------------------------------------
Đây là thời gian dài nhất của tiến trình. Phải mất chín tháng hoài thai một đứa trẻ mới ra đời được. Một khải tượng đến từ Đức Chúa Trời có thể cần phải mất thời gian lâu hơn thế. Trong giai đoạn này, nhà lãnh đạo nhận thực cho hết các nan đề; cầu thay cho nhiều người; và can thiệp vào tiến trình. Khải tượng được hình thành bên trong nhà lãnh đạo. Khi một đứa trẻ được tượng hình trong người mẹ, nó làm thay đổi người mẹ một cách khác thường. Điều ấy cũng xảy ra theo một khải tượng. Khải tượng của Đức Chúa Trời sẽ kéo dãn quý vị ra, và quý vị sẽ không bao giờ thỏa mãn với những ý tưởng hạn hẹp của con người.
4. --------------------------------------
Giai đoạn này thường là giai đoạn nhức nhối hơn hết. Ngay trước lúc khai sinh ra một khải tượng, sự chuyển bụng trở nên dữ dội. Tương tự với việc sinh ra một đứa trẻ, nỗi khó chịu của sự chuyển bụng trở nên gấp rút và căng thẳng hơn. Đó chính là dấu hiệu cho thấy giờ sinh sắp đến. Một khải tượng được Đức Chúa Trời ban cho cũng tương tự như thế. Kẻ Thù thường đến đánh cắp mất khải tượng ngay trước khi nó được hình thành: Nó đem đến nỗi đau và sự tranh chiến. Cuộc chiến tăng cường. Kẻ Thù muốn chúng ta hủy bỏ khải tượng. Đừng bỏ cuộc! Sự chuyển bụng là một dấu hiệu tốt cho thấy rằng một điều gì đó sắp sửa được sinh ra.
5. -------------------------------------
Cuối cùng, khải tượng được khai sinh. Tất cả những gì đã từng diễn biến bên trong con người nhà lãnh đạo cuối cùng được nhận biết. Mọi người có thể nhận thấy kết quả của sự cầu nguyện, của việc dự trù, và của công việc. Thực ra, sẽ có khá nhiều người đến với quý vị để tán tụng vào lúc này, và quý vị có thể phải tự hỏi trong khi quý vị cỏn tranh chiến để giữ cho khải tượng được sống sót thì họ ở đâu! Đừng bực bội làm gì! Hãy để cho họ vui mừng cùng quý vị, và hãy mời họ giúp đỡ quý vị trong việc giám hộ cho khải tượng. Lúc này, khải tương phải tăng trưởng và tự đứng vững được.
CÂU HỎI:
Quý vị đang trải qua giai đoạn nào?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KHẢI TƯỢNG NHÂN TẠO    KHẢI TƯỢNG THIÊN THƯỢNG      
1. Tự tạo dựa trên ân tứ và kỹ năng cá nhân.    1. Nhận được như một sự khải thị của Đức Chúa Trời.      
2. Sự hoàn thành khải tượng dựa vào những con người chung quanh.    2. Sự hoàn thành khải tượng dựa vào sự vâng lời Đức Chúa Trời của nhà lãnh đạo.      
3. Các tổ chức khác bị kể như là đối thủ.    3. Các tổ chức khác được xem như sự phụ bổ.      
4. Mục tiêu là xây dựng cho tổ chức và đem lại thu nhập.    4. Mục tiêu là hầu việc nhiều người, thăng tiến cho quyền lực của Đức Chúa Trời, và tôn cao Ngài.      
BIỂU ĐỒ

Các Bước Để Hoàn Thành Khải Tượng Của Đức Chúa Trời: Mat Mt 9:35-10:8
9:35-10:8 chỉ cho thấy một điểm then chốt trong chức vụ của Đức Chúa Jêsus. Cho đến lúc ấy, Đức Chúa Jêsus đang hành chức, và các môn đồ đang quan sát, học hỏi Ngài. Hãy đọc đoạn văn Kinh Thánh này, hãy xem xét tiến trình và chiến lược mà Đức Chúa Jêsus làm để hoàn thành khải tượng đã được Đức Chúa Trời trao ban. Đức Chúa Jêsus đã làm mẫu các bước đi cho chúng ta ngày nay noi theo.
1. HÃY TÍCH CỰC TRONG............................ VÀ BẮT ĐẦU VÂNG LỜI.
“Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng ” (9:35a).
Đức Chúa Jêsus đã không ngồi loanh quanh bờ biển Galilê để đợi cơ hội hầu việc đến với Ngài. Ngài ra đi, nói với mọi người, thâm nhập vào đời sống họ. Đức Chúa Jêsus tích cực hầu việc người ta trong hiện trạng của họ. Chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ chia sẻ khải tượng của Ngài với những ai dang biết vâng lời làm theo những gì họ phải làm.
2. HÃY TRUYỀN ĐẠT.......................... MÀ QUÝ VỊ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC.
“Dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh ” (9:35b).
Quý vị có biết được rằng mình đã biết 95% ý muốn của Đức Chúa Trời không? Quý vị sẽ hỏi “Ủa, vậy sao? ” phải không? Hãy mở Kinh Thánh ra. Đức Chúa Trời đã bày tỏ 95% ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng ta trong đó. Ấy vậy mà chúng ta vẫn không thôi theo đuổi 5% còn lại để có thể biết về những điều khác như là bạn bè của chúng ta, nghề nghiệp hay tương lai của chúng ta. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản phán rằng: Hãy vâng theo những gì đã được biết, rồi Ta sẽ bày tỏ thêm cho những điều khác nữa.
3. HÃY................................... VÀ THẤU HIỂU THỰC TRẠNG
CÁC HOÀN CẢNH CỦA CON NGƯỜI.
“Khi Ngài thấy những đám dân đông ” (9:36a).
Đức Chúa Jêsus ở giữa vòng mọi người và xem xét họ. Ngài thấy được nỗi khổ nhọc hằn trên gương mặt họ và các sự đau ốm thuộc thể đã từng dày vò họ khi họ đến với Ngài để được chữa lành. Ngài đã dừng lại đủ lâu để xem xét và thấu cảm cho hoàn cảnh của họ.
4. HÃY ĐỂ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI............................. CHO QUÝ VỊ
VỀ MỘT NHU CẦN CỤ THỂ.
“Thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn ” (9:36)
Tấm lòng của Đức Chúa Jêsus đã được cảm động. Ngài cảm thấy thương hại cho họ và cho hoàn cảnh của họ. Đây chính là chỗ khải tượng bắt đầu: Bắt đầu với một gánh nặng. Quý vị nhận thấy được một điều gì đó sai trật, một điều phải làm gì đó mà chưa được làm. Chính tại đây mà khải tượng được thai nghén. Một khi tấm lòng được khuấy động theo một nhu cần nào đó, ấy chính là lúc Đức Chúa Trời chuyển giao khải tượng để đáp ứng nhu cần ấy.
5. HÃY TÌM MỘT SỰ CHẨN ĐOÁN THIÊN THƯỢNG:.......... PHẢI GIẢI QUYẾT LÀ GÌ?
“Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít ” (9:37).
Đức Chúa Jêsus đã thấy được nhu cần: Mọi người cần sự chữa lành thuộc thể, tình cảm, và thuộc linh. Kế đó Ngài nhận ra vấn đề: Không có đủ người để đem đến cho họ sứ điệp về sự hy vọng và sự chữa lành. Đức Chúa Jêsus đã từng chính mình làm công việc chữa lành cho đến lúc ấy. Thế nhưng có nhiều người cần được giúp. Ngài chẩn đoán hiện trạng: Mùa gặt lớn, con gặt ít.
6. HÃY......................... ĐỂ XÁC ĐỊNH CHO ĐƯỢC
HÀNH ĐỘNG NÀO CẦN PHẢI THỰC HIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦN ẤY.
“Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình ” (9:38).
Thế thì Đức Chúa Jêsus đã xác định điều gì đáp ứng được cho nhu cần? Thêm nhiều con gặt! Và đó chính là điều Ngài cầu nguyện. Hãy để ý rằng Ngài không cầu nguyện cho có nhiều tiền của hay cơ sở vật chất. Điều duy nhất Ngài cầu nguyện là xin Đức Chúa Trời sai nhiều con gặt đến.
7. HÃY CHỌN MỘT TẬP THỂ VÀ LÀM CHO HỌ...........................................
“Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh ” (10:1).
Thiếu khải tượng, dân sự tất phải bị hư hoại. Tuy nhiên, có một lẽ thật khác mà chúng ta cần phải nắm bắt: Thiếu dân sự, khải tượng sẽ suy tàn. Đức Chúa Jêsus không thể tự mình đảm nhiệm tất cả mọi việc. Chính đó là mấu chốt của vấn đề. Ngài cần nhiều người cùng Ngài làm việc, để giúp Ngài hoàn thành khải tượng của Ngài. Chính vì thế mà Ngài đã thành lập một tập thể và ban năng lực cho họ để họ trợ giúp Ngài.
8. HÃY TIẾN HÀNH CÁC........................ NHẰM ĐI ĐẾN
VIỆC HOÀN THÀNH KHẢI TƯỢNG.
“Ấy đó là mười hai Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus sai đi ” (10:5).
Đức Chúa Jêsus không ngần ngại một tí nào cả. Ngài chọn một tập thể và lập tức sai phái họ với những hướng dẫn cần thiết để họ tiến hành công việc cho Ngài. Ngài chuyển giao khải tượng và trang bị cho họ các công cụ cần thiết để họ hoàn thành khải tượng ấy. Họ trở thành sự đáp lời cho điều Ngài cầu nguyện về việc có được nhiều con gặt hơn.

TIẾNG GỌI NÀO SOI RỌI CHO KHẢI TƯỢNG CỦA QUÝ VỊ?
Khi quý vị suy nghĩ về khải tượng sẽ theo đuổi, hãy nên nhớ rằng Đức Chúa Trời sử dụng nhiều “tiếng gọi ” để truyền thông cho chúng ta. Hãy xét xem Ngài đã thúc đẩy quý vị như thế nào trong quá khứ. Ngài đã dùng những phương pháp nào?
1. Tiếng Của Bên Trong: Khải tượng của quý vị có đến từ các mục tiêu cho cuộc sống, từ các phương hướng nhiệm vụ, hoặc từ khát vọng của cá nhân hay không? Quý vị không thể nào hoàn thành được điều mà quý vị không tin.
2. Tiếng Của Sự Nhức Nhối: Khải tượng của quý vị có khởi xuất từ một sự bất bình hay một sự bất công hay nan đề nào đó không? Quý vị có kêu nài hay thắp sáng cho một tình thế tối tăm nào đó không?
3. Tiếng Của Sự Thành Công: Quý vị có tìm thấy khải tượng của mình qua những người đã từng thành công trong cùng một cảnh ngộ hay không? Hãy tìm một gương điển hình cho đời sống của mình.
4. Tiếng Của Bên Trên: Một khải tượng thực sự có giá trị phải đến từ Đức Chúa Trời. Hãy xem xét lại quá khứ để mở hướng cho hiện tại và tương lai của quý vị. Quý vị có phải là người sống theo tầm nhìn toàn cục hay chỉ là một người có tầm nhìn cục bộ, phiến diện?

CÔNG CỤ ĐỂ ĐƯA KHẢI TƯỢNG RA...
Một khi quý vị đã nắm bắt được một khải tượng, quý vị phải tìm cách để truyền đạt khải tượng của mình cho nhiều người khác nữa. Hơn năm mươi năm trước đây, Winston Churchill là một bậc thầy về việc truyền đạt khải tượng cho dân chúng trong Kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Trong cương vị Thủ Tướng Chính Phủ, Churchill đã phát triển một mô thức mà ông đã sử dụng mỗi lần truyền đạt khải tượng cho dân chúng mình. Đây là năm công cụ mà Winston Churchill đã dùng:

Công Cụ Thứ Nhất:    CÓ MỘT KHỞI ĐẦU MẠNH MẼ      
GhiChú:            
Công Cụ Thứ Hai:    CÓ MỘT LUẬN ĐỀ RÀNH MẠCH      
GhiChú:            
Công Cụ Thứ Ba:    CÓ NGÔN TỪ DỄ HIỂU      
GhiChú:            
Công Cụ Thứ Tư    CÓ HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG      
GhiChú:            
Công Cụ Thứ Năm:    CÓ MỘT KẾT THÚC GỢI CẢM      
GhiChú:         

Kết Luận: Chúng Ta Phải Xử Lý Một Khải Tượng Như Thế Nào...
1. Hãy nhận thức một cách TƯỜNG TẬN.
2. Hãy trình bày một cách SÁNG TẠO.
3. Hãy nhắc đến một cách THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC.

BÀI TẬP:
Khi quý vị muốn thực hiện một khải tượng thì bước khó nhất là bước nào?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁP DỤNG:
Làm thế nào quý vị có thể truyền đạt khải tượng của mình một cách hiệu quả hơn
và hợp Kinh Thánh hơn? Có những cách nào để quý vị có thể tạo ra
một môi trường giúp quý vị nắm bắt và thực hiện một cách hiệu quả
một khải tượng được Đức Chúa Trời trao ban?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

Để đáp ứng mục đích nghiên cứu của chúng ta, xin nêu lên sau đây một định nghĩa để quý vị có thể tham khảo:
“Khải tượng là một bức tranh trong tâm trí được trao ban bởi Đức Chúa Trời về một tương lai tươi sáng hơn, cảm thúc người ta tin được rằng đó không những là điều có thể thực hiện được, mà còn là điều phải thực hiện cho được.”

Sự Ra Đời Của Một Khải Tượng
1. SỰ THÂN MẬT
2. SỰ NHẬN THỨC.
3. SỰ THAI NGHÉN.
4. SỰ CHUYỂN BỤNG.
5. SỰ SINH NỞ.

Các Bước Để Hoàn Thành Khải Tượng Của Đức Chúa Trời: Mat Mt 9:35-10:8
1. Hãy Tích Cực Trong SỰ HẦU VIỆC Và Bắt Đầu Vâng Lời.
2. Hãy Truyền Đạt SỰ BÀY TỎ Mà Quý Vị Đã Nhận Được.
3. Hãy XEM XÉT Và Thấu Hiểu Thực Trạng Các Hoàn Cảnh Của Con Người.
4. Hãy Để Cho Đức Chúa Trời TRAO GÁNH NẶNG Cho Quý Vị Về Một Nhu Cần Cụ Thể.
5. Hãy Tìm Một Sự Chẩn Đoán Thiên Thượng: VẤN ĐỀ Phải Giải Quyết Là Gì?
6. Hãy CẦU NGUYỆN Để Xác Định Cho Được Hành Động Nào Cần Phải Thực Hiện Để Đáp Ứng Nhu Cần Ấy.
7. Hãy Chọn Một Tập Thể Và Làm Cho Họ CÓ KHẢ NĂNG.
8. Hãy Tiến Hành CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC Nhằm Đi Đến Việc Hoàn Thành Khải Tượng.

SẮP ĐẶT ƯU TIÊN VÀ QUYẾT ĐỊNH

Phát Huy Tối Đa Tác Dụng Quỹ Thời Gian Của Quý Vị
“Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà !”
(Mat Mt 23:24)

Những ưu tiên không đúng luôn có trong các nhà lãnh đạo thiếu hiệu quả. Trong 23:24, Đức Chúa Jêsus quở trách người Pharisi về việc họ lẫn lộn giữa những gì quan trọng với những gì không quan trọng. Ưu tiên của họ chính là những quy định và nghi luật cưỡng chế. Trong khi đó, sự ưu tiên của Đức Chúa Jêsus lại là nhu cần thuộc linh cho mọi người. Các nhà lãnh đạo vĩ đại biết rõ tấm lòng của dân sự mình, và họ luôn hành động với một mục đích trong tâm trí họ.
Trong cương vị những nhà lãnh đạo thuộc linh chúng ta đều biết Đức Chúa Jêsus đã chết thay cho chúng ta và biết rằng sứ mệnh tối hậu của chúng ta là Đại Mạng Lệnh. Chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh ít khi cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn cụ thể từng bước một cho mỗi nhiệm vụ của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, phải ghi nhớ được bức tranh toàn cuộc của công việc mình, phải lãnh đạo theo các ưu tiên của Đức Chúa Trời, và tận dụng tối ưu quỹ thời gian mà chúng ta có được vì “những ngày là xấu ” (Eph Ep 5:15-17).
LÀM SAO CÓ THỂ VẬN DỤNG NGÀY TỐT HƠN?
Hãy tự thực hiện bài trắc nghiệm và xem xét kết quả. Bài trắc nghiệm này dựa theo quan điểm của Jimmy Calano và Jeff Salman là các sáng lập viên của Career / Track, một tổ chức ở Mỹ. Hãy đánh dấu vào ô “Yes” hoặc “No”.

1    Quý vị có lập kế hoạch làm việc cho ngày mai ngay hôm nay không?    £ Yes    £ No      
2    Quý vị có làm các việc vặt thường nhật vào những lúc xuống sức và để dành những lúc sung sức cho các công việc đòi hỏi nhiều sáng tạo không?    £ Yes    £ No      
3    Quý vị có cố giải quyết những chuyện gây khó chịu càng sớm càng tốt không?    £ Yes    £ No      
4    Khởi đầu mỗi ngày quý vị có duyệt qua trong đầu những gì sẽ làm trong ngày không?    £ Yes    £ No      
5    Quý vị có xử lý được với những người hay làm mất thì giờ của quý vị không?    £ Yes    £ No      
6    Quý vị có phân định được thời gian, chẳng hạn viết ra giấy, cho các việc phải làm trong ngày không?    £ Yes    £ No      
7    Khi đã hứa sẽ hoàn thành công việc vào một thời điểm nào đó, quý vị có giữ lời mình đã hứa không?    £ Yes    £ No      
8    Quý vị có dành một khoảng thời gian trong mỗi ngày để suy nghĩ, sáng tạo, và lập kế hoạch không?    £ Yes    £ No      
9    Nơi làm việc của quý vị có ngăn nắp không? Quý vị có bị mất nhiều thời gian để tìm kiếm những thứ mình cần dùng không?    £ Yes    £ No      
10    Quý vị có một sự sắp xếp hồ sơ hay hệ thống tổ chức công việc có hiệu quả không?    £ Yes    £ No      
11    Quý vị có biết cách để chọn lựa những công việc có hiệu quả hơn hết không?    £ Yes    £ No      
12    Quý vị có biết chắc các ưu tiên hàng đầu của mình là gì không?    £ Yes    £ No     

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THEO BẢNG TRẮC NGHIỆM
£ Nếu “Yes” từ 10 đến 12: RẤT TỐT.
£ Nếu “Yes” từ 7 đến 9: TỐT, nhưng cần phải tiến bộ hơn.
£ Nếu “Yes” từ 6 trở xuống: KÉM, quý vị còn phí thời gian nhiều quá; và rất có thể là quý vị không biết thế.
CÂU HỎI
Những phần việc nào trong ngày mà quý vị có thể cải thiện hơn?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC GIẢI ĐÁP THEO KINH THÁNH VỀ SỰ ƯU TIÊN...
Ưu Tiên Của Đức Chúa Jêsus Là Gì?
Mac Mc 1:35-38

“35Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. 37Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm Thầy. 38Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến. ”
Ưu Tiên Của Cơ Đốc Nhân Là Gì?
LuLc 10:38-42
“38Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Mathê, rước Ngài vào nhà mình. 39Người có một em gái, tên là Mari, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. 40Vả, Mathê mảng lo về việc vặt, đến thưa Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 41Chúa đáp rằng: Hỡi Mathê, Mathê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 42nhưng có một việc cần mà thôi. Mari đã lựa phần tốt,là phần không có ai cất lấy được. ”
Ưu Tiên Của Các Nhà Lãnh Đạo Hội Thánh Là Gì?
Cong Cv 6:2-4
“2Mười hai Sứ Đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ việc dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn,rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. ”
Thế Còn Các Sự Xao Lãng Và Cản Trở Thì Sao?
HeDt 12:1
“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. ”
Mục Đích Của Chúng Ta Giúp Gì Cho Việc Phân Định Các Sự Ưu Tiên Của Chúng Ta?
ICo1Cr 9:24-27
“24Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. 25Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. 26Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ;tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; 27song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc,bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. ”

NGUYÊN TẮC 80 / 20

Nguyên tắc 80 / 20 cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta biết tập trung sự chú tâm của chúng ta vào các hoạt động quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ nhận được kết quả cao nhất cho sự nổ lực của chúng ta. Thật ra, nếu chúng ta nhắm đến 20% các sự ưu tiên quan trọng nhất, chúng ta sẽ hoàn thành được chừng 80% kết quả mà chúng ta mong muốn. Nguyên tắc này có thể được áp dụng vào cuộc sống thường nhật của quý vị để quý vị có thể lãnh đạo một cách hiệu quả hơn.
Hãy xem biểu đồ dưới. Cột trái biểu thị cho danh sách những việc cần làm. Chỉ cần hoàn thành 2 ưu tiên hàng đầu, quý vị sẽ nhận được 80% kết quả mong muốn. Sở dĩ có được kết quả cao như thế là nhờ đã có sự phân định ưu tiên đúng đắn theo một danh sách rõ ràng. Nhiều mục ở phần sau của danh sách sẽ kém kết quả hơn cho Vương Quốc. Đó là những mục không mang tính ưu tiên khiến chúng ta cần phải tập trung quá nhiều sức lực vào đó.
Nếu quý vị mắc mướu với những ưu tiên không đúng, nguyên tắc này sẽ phản hại quý vị: 80% nổ lực của quý vị sẽ chỉ đem lại được chừng 20% kết quả mong đợi mà thôi!

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. ”
(Thi Tv 90:12)

Một Số Ví Dụ Về Nguyên Tắc 80 / 20

Thời gian    20% thời gian của chúng ta có thể tạo ra được 80% kết quả mong muốn.      
Việc chỉ bảo    20% số người cần được chỉ bảo đã có thể làm mất đến 80% thời gian chúng ta có.      
Làm việc    20% nổ lực của chúng ta có thể giúp chúng ta toại nguyện đến 80%.      
Các chức vụ    20% các chức vụ có thể cung ứng được đến 80% kết quả.      
Sự lãnh đạo    20% số người trong giới lãnh đạo có thể thực hiện đến 80% các quyết định.      
Nhân sự    20% nhân sự có thể làm 80% công việc của chức dịch.      
Việc dìu dắt    20% số người gây ảnh hưởng cũng đáng để chúng ta đầu tư thời gian.     

Các Bài Học Rút Từ Nguyên Tắc 80 / 20
1. ................................... KHÔNG THỂ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ HOÀN THÀNH.
Mục tiêu của quý vị không thể chỉ là sự bận rộn suông. Hãy đầu tư thời gian của mình vào những việc khôn ngoan.
2. HÃY LÀM VIỆC............................ CHỨ KHÔNG NÊN VẤT VẢ HƠN.
Làm việc thông minh hơn có nghĩa là làm những gì quý vị có thể làm được cũng như biết ủy thác cho người khác những việc họ có thể làm. Có ích chi khi quý vị phải cật lực mới có thể hoàn thành được một ít việc thôi?
3. HÃY................................., NẾU KHÔNG SẼ PHẢI KHỔ.
Nếu chúng ta có thể học được cách tổ chức thì chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc thực hiện công việc. Việc này sẽ tiết kiệm được cho chúng ta khá nhiều thời gian và khỏi phải thấy chán nản.
4. HÃY................................., NẾU KHÔNG SẼ PHẢI CHỊU TRÌ TRỆ.
Việc xác định được mình đang ở đâu so với mục tiêu cần đạt là một điều rất quan trọng. Để có thể xúc tiến bước tiếp theo trong tiến trình lãnh đạo, chúng ta phải đánh giá cho được tình hình hiện thời.
5. HÃY.................................. THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN.
Hãy làm chủ ngày của mình, nếu không, ngày của mình sẽ đè bẹp mình! Đừng lấp đầy ngày của mình với những sự đòi hỏi của người khác. Vấn đề không ở chỗ ưu tiên hóa lịch trình, mà là ở chỗ phải lập lịch trình cho các sự ưu tiên.
6. .................................... KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LÃNH ĐẠO.
Một khi đã đánh mất quyền kiểm soát trên công việc, chúng ta không còn hành động như là một nhà lãnh đạo được nữa mà chỉ là người đối phó trước các sự đòi hỏi khẩn cấp mà thôi. Nếu chúng ta quên mất cái tối hậu, chúng ta chỉ còn là nô lệ của cái cấp kỳ.
7. .................................... NHỮNG VIỆC TỦN MỦN.
Các nhà lãnh đạo phải mạnh dạn tránh khỏi những việc tủn mủn để có thể gánh vác được những việc trọng đại. Đối với những việc tương đối nhỏ, nếu có ai khác làm được, hãy mạnh dạn ủy thác cho họ làm.

Làm Thế Nào Để Có Thể Khước Từ Một Cách Nhã Nhặn. ..
Một khi chúng ta biết được mình là ai, các ân tứ nào mình có, và sự kêu gọi của chúng ta là gì thì việc xác định được những điều cần phải khước từ và những điều cần phải chấp nhận trong đời sống mình sẽ trở nên dễ dàng hơn khá nhiều. Một khi có một nhiệm vụ nào đó không thăng tiến được mục tiêu của quý vị, quý vị phải mạnh dạn khước từ. Cách quý vị khước từ cũng quan trọng như việc quyết định khước từ vậy.
1. KHƯỚC TỪ.......................... CHỨ KHÔNG KHƯỚC TỪ..............................
Cần phải giữ sao cho người ta hiểu được rằng quý vị không khước từ con người họ. Quý vị chỉ thuần túy khước từ những gì họ muốn quý vị làm mà thôi. Hãy làm cho họ có cảm thức là ý tưởng của họ được trân trọng, nhưng phải giải thích để họ hiểu được rằng các ý tưởng ấy không giúp hoàn thành được những gì quý vị phải hoàn thành.
2. HÃY ĐÁP LỜI THEO............................... CỦA NGƯỜI ĐÒI HỎI.
Cần phải làm cho người ta hiểu được rằng quý vị không chỉ đơn thuần khước từ họ cho xong mà thực ra quý vị thực lòng muốn giúp đỡ họ. Hãy cho họ biết rằng chính những sự ràng buộc về thời gian đã ngăn trở không cho phép quý vị thực hiện cho họ loại công việc họ đáng được.
3. HÃY TRÌ HOÃN............................, HÃY TẠO RA ĐƯỢC...........................
Hãy nghĩ đến một cách giúp họ hoàn thành được nhiệm vụ của họ. Giúp cho họ có được sự tự tin rằng họ sẽ thực hiện được nhiệm vụ ấy, hoặc tìm cho họ một người giúp đỡ khác. Những điều như thế sẽ giúp cho họ giải quyết được công việc của họ.

Để Tận Dụng Thời Gian Của Quý Vị. ..

1. Hãy lập danh sách NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM.
Hãy viết ra giấy những điều mà quý vị sẽ phải hoàn thành.
2. Hãy sắp đặt CÁC SỰ ƯU TIÊN.
Hãy đặt những việc quan trọng hơn hết ở đầu danh sách.
3. Phải tránh CHỦ NGHĨA CẦU TOÀN.
Hãy làm công việc ở một mức tốt đẹp nhất có thể được, thế nhưng chủ nghĩa cầu toàn là một loại tư tưởng cực đoan mà quý vị cần phải tránh nếu nó làm mất quá nhiều thời gian.
4. Hãy TRA XÉT mọi sự.
Đừng để thói quen hoặc xúc cảm khiến quý vị không thể mạnh dạn loại trừ một điều gì đó khỏi danh sách những việc định làm. Nếu có điều gì không tác dụng, hãy loại bỏ ngay.
5. Hãy chấp nhận SỰ CĂNG THẲNG.
Đừng để sự căng thẳng làm tê liệt quý vị. Hãy vận dụng sự căng thẳng để nó giúp đem quý vị đến đích. Lắm khi sự căng thẳng giúp cải thiện được sự tập trung của quý vị và giúp cho quý vị có đủ năng lực để hoàn tất công việc một cách hiệu quả.
6. Hãy tránh SỰ BỀ BỘN.
Sự bề bộn luôn nảy sinh trong quá trình làm việc. Đừng phí thời gian vào việc tìm kiếm bằng cách hãy sắp đặt mọi thứ theo một trật tự hợp lý.
7. Hãy tránh SỰ TRÌ HOÃN.
Việc cần làm trước phải làm trước. Thông thường, những việc dễ và không cần thiết lắm đều có thể được làm sau.

8. Hãy giữ đừng để bị NGẮT QUÃNG và RỐI TRÍ.
Hãy giảm đến mức tối thiểu những khoảng thời gian bị người khác chen vào khiến quý vị phải ngừng công việc chính đang làm.
9. Hãy làm chủ CÁC NHƯỢC ĐIỂM.
Trong cương vị nhà lãnh đạo, hãy nhận biết sở trường của mình, và hãy sử dụng những người có ân tứ trong Ban Lãnh Đạo hay những người tình nguyện để họ đảm nhiệm những phần việc sở đoản của quý vị. Đó chính là một nét đẹp trong Hội Thánh.
10. Hãy sử dụng LỊCH GHI NHỚ.
Việc phân phối thời gian trong mỗi ngày làm việc sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và giúp ưu tiên hóa được công tác của quý vị.

Tự Đánh Giá: Ba Câu Hỏi Khôn Ngoan. ..

Về Sự Đòi Hỏi:
ĐIỀU GÌ........................... NƠI TÔI?
Khi quý vị cảm thấy bị áp đảo vì những việc phải làm, hãy dừng lại và sắp xếp lại những việc phải làm từ trong danh sách những việc quý vị muốn làm. Bổn phận của chúng ta tất nhiên phải là những điều ưu tiên phải làm, thế nhưng lắm khi chúng ta chợt nhận ra rằng không nhất thiết cần phải làm lắm việc đến thế; thật ra có những việc chúng ta chọn để làm mà cứ tưởng rằng cần phải làm. Chỉ cần đơn giản đặt câu hỏi: Tôi phải làm gì? Điều gì thật sự đòi hỏi tôi phải làm?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về Kết Quả:
ĐIỀU GÌ ĐEM LẠI........................ LỚN HƠN HẾT?
Khi sắp xếp những sự ưu tiên, phải đặt câu hỏi: Điều gì đem lại cho tôi kết quả lớn nhất? Quý vị phải dành thời gian cho những công việc thuộc sở trường của quý vị. Một người khôn ngoan sẽ không phí sức trong việc theo đuổi những công việc không phù hợp với mình. Hãy tìm cho biết ân tứ của mình là gì và sử dụng quỹ thời gian vào những lĩnh vực ấy. Những hoạt động nào có kết quả nhất đối với quý vị?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về Sự Khích Lệ:
ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO TÔI ĐƯỢC............................ NHẤT?
Cuối cùng, khi sắp xếp các thứ tự ưu tiên riêng của mình, hãy tìm xem lĩnh vực riêng mà mình hoàn thành tốt nhất. Đức Chúa Trời sẽ ban cho một sự thỏa lòng sâu đậm khi quý vị làm đúng theo điều mà Ngài ban ân tứ cho quý vị và kêu gọi quý vị làm. Không còn gì dễ dàng hơn là bỏ qua những gì mình không muốn làm. Khi đến gần hơn với sứ mệnh được Đức Chúa Trời ban cho, quý vị sẽ kinh nghiệm được sự hoàn thành viên mãn hơn. Quý vị thấy điều gì sẽ khích lệ được quý vị nhiều hơn hết?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy Viết Ra 20% Ưu Tiên Hàng Đầu. ..
Hãy nhớ lại nguyên tắc 80 / 20. Nên nhớ rằng sự hoạt động không thể được xem là sự hoàn thành. Hãy trả lời cho các câu hỏi sau đây dựa theo sở trường lãnh đạo và thứ tự ưu tiên của quý vị:
Những ai là người thuộc nhóm 20% có ảnh hưởng nhất mà quý vị nên đầu tư thời gian?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cương vị nhà lãnh đạo, những hoạt động nào đem lại cho quý vị kết quả lớn nhất?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vai trò lãnh đạo nào mà quý vị có thể nắm khiến đem lại kết quả cá nhân viên mãn nhất?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai là những nhà lãnh đạo tiềm tàng ở chung quanh để quý vị có thể trang bị cho họ bước vào chức vụ hay chức phận lãnh đạo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn những ưu tiên nào khác mà quý vị phải theo đuổi trong khi quý vị nổ lưc lãnh đạo dân sự?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SẮP ĐẶT ƯU TIÊN VÀ QUYẾT ĐỊNH

Các Bài Học Rút Từ Nguyên Tắc 80 / 20
1. SỰ HOẠT ĐỘNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ HOÀN THÀNH.
2. HÃY LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN CHỨ KHÔNG NÊN VẤT VẢ HƠN.
3. HÃY TỔ CHỨC, NẾU KHÔNG SẼ PHẢI KHỔ.
4. HÃY ĐÁNH GIÁ, NẾU KHÔNG SẼ PHẢI CHỊU TRÌ TRỆ.
5. HÃY HOẠCH ĐỊNH THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN.
6. SỰ ĐỐI PHÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LÃNH ĐẠO.
7. HÃY TRÁNH KHỎI NHỮNG VIỆC TỦN MỦN.

Làm Thế Nào Để Có Thể Khước Từ Một Cách Nhã Nhặn. ..
1. KHƯỚC TỪ Ý TƯỞNG CHỨ KHÔNG KHƯỚC TỪ CON NGƯỜI

2. HÃY ĐÁP LỜI THEO SỰ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI ĐÒI HỎI.

3. HÃY TRÌ HOÃN MỘT CÁCH KHÔN KHÉO, HÃY TẠO RA ĐƯỢC SỰ THAY THẾ

Tự Đánh Giá: Ba Câu Hỏi Khôn Ngoan. ..
1. ĐIỀU GÌ ĐÒI HỎI NƠI TÔI?
2. ĐIỀU GÌ ĐEM LẠI KẾT QUẢ LỚN HƠN HẾT?
3. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO TÔI ĐƯỢC KHÍCH LỆ NHẤT?
TRAU DỒI KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG TRONG THUẬT LÃNH ĐẠO

Một Chức Năng Quan Trọng Của Các Mối Quan Hệ Trong Thuật Lãnh Đạo
“Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi ”
(GiGa 13:15)
Chắc chắn rằng không ai có thể làm mẫu mực về kỹ năng quần chúng tài giỏi hơn chính Đức Chúa Jêsus. Khắp mọi nơi Đức Chúa Jêsus đến, dân chúng đều theo Ngài. Tại sao vậy? Ấy là vì hiển nhiên rằng quần chúng là niềm hăng say của Ngài. Ngài đáp ứng các nhu cần cho họ ở bất cứ nơi nào Ngài gặp gỡ họ. Ngài can thiệp cho họ về thuộc thể, thuộc linh, và cả về tình cảm nữa.

Nền móng của thuật lãnh đạo là quần chúng. Có một câu tục ngữ nói rằng “Ai nghĩ rằng mình lãnh đạo, nhưng chẳng hề có ai đi theo cả, thì chỉ là một người hoang tưởng”. Nếu quý vị không thể liên hệ với quần chúng được, họ sẽ không đi theo quý vị. Theo thời gian, các mối quan hệ sẽ làm cho thành hoặc làm cho bất thành một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo hiệu quả không tập chú vào chính họ hoặc các thành công của họ. Họ là những con người lưu tâm đến người khác. Đối với họ, thành công có nghĩa là phát triển được quần chúng.
BỐN LẼ THẬT VỀ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ QUẦN CHÚNG
1. Con người là VỐN QUÝ hơn hết của Hội Thánh.
2. Vốn quý hơn hết của một nhà lãnh đạo là KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG.
3. Một nhà lãnh đạo tốt có thể lãnh đạo được nhiều nhóm người khác nhau vì thuật lãnh đạo là thuật về QUẦN CHÚNG.
4. Quý vị có thể có kỹ năng quần chúng nhưng không phải là một NHÀ LÃNH ĐẠO giỏi, nhưng quý vị không thể là một nhà lãnh đạo giỏi mà thiếu kỹ năng quần chúng.
LuLc 10:30-37
Đức Chúa Jêsus kể câu chuyện này nhằm giải đáp cho câu hỏi “Ai là người lân cận tôi?”. Ngài kể về một người bị cướp bóc, đánh đập trên đường đi, và bị bỏ cho chết. Sau đó, có hai vị chức sắc tôn giáo lần lượt đi ngang qua, nhưng chẳng hề dừng lại. Có thể là họ đang trên đường đi thực hiện một công việc tôn giáo nào đó. Kế đến, có một người Samari đi ngang qua, và đã dừng lại để giúp đỡ cho nạn nhân, đã chăm sóc cho người ấy đến khi được lành. Đức Chúa Jêsus hỏi: Trong câu chuyện này, ai là người lân cận?
Đức Chúa Jêsus đã dạy qua ẩn dụ này rằng các mối quan hệ và chức vụ không chỉ dừng lại ở nhóm bạn bè thân cận nhất của mình (10:36-37). Đức Chúa Jêsus dạy cho thấy rằng các mối quan hệ con người còn quan trọng hơn nhiều hoạt động tôn giáo mà chúng ta thực hiện (Mat Mt 5:23-24). Ngài cũng dạy về lẽ thật sau đây:
CÁCH MÀ QUÝ VỊ NHÌN NHẬN CHÍNH MÌNH CŨNG LÀ CÁCH MÀ QUÝ VỊ NHÌN NHẬN QUẦN CHÚNG
Câu chuyên “Người Samari Nhân Lành” minh họa cho chúng ta thấy được cách chúng ta đối xử với người khác dựa theo cách mà chúng ta nhìn nhận chính mình. Hãy để ý các cách đối xử mà nạn nhân trong câu chuyện này đã phải chịu:
1. BỌN CƯỚP
Họ sử dụng quần chúng.
Họ lôi kéo nhiều người.
Họ xem tha nhân chỉ là.....................................
2. CÁC THẦY TẾ LỄ
Họ là những người giữ luật.
Họ là người thuần chủng.
Họ xem tha nhân chỉ là.....................................
3. NGƯỜI SAMARI
Người này bị coi khinh.
Người này hiểu được nỗi đau khi bị bỏ ngơ.
Người này xem tha nhân là..............................
Trong cương vị người lãnh đạo, quý vị thường bị cám dỗ làm cả ba điều ấy: Vừa bóc lột, vừa tránh né, và vừa yêu dân sự (quần chúng) trong chức vụ hàng tuần của mình. Mục tiêu đúng là chúng ta phải bỏ qua quá khứ của họ và nhận thức cho được nhu cần của họ là gì.

Thuật Lãnh Đạo Ở Chỗ Các Mối Quan Hệ
Nhiều năm trước đây, một số nhà lãnh đạo Cơ Đốc ngồi lại với nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh. Mục đích của cuộc họp là để thống nhất việc tóm tắt niềm tin Cơ Đốc lại chỉ trong một câu. Thực ra, họ đã tiến xa hơn thế. Họ đã tóm tắt được Cơ Đốc Giáo qua chỉ duy nhất một tiếng. Tiếng duy nhất mà họ đã chọn là...
Cơ Đốc Giáo Là CÁC MỐI QUAN HỆ
Chúng ta được phân biệt với mọi tôn giáo khác trên cõi đời này là ở tính tập trung vào các mối quan hệ. Đức tin của chúng ta được xây dựng thông qua các mối quan hệ chứ không phải là các tín điều hay quy tắc. Hãy để ý điều này: Khi Đức Chúa Jêsus được hỏi về Đại Giới Mạng (Điều Răn Lớn ), Ngài phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi ” (Mối quan hệ chiều đứng) và “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình ”1 (Mối quan hệ chiều ngang). Đức Chúa Jêsus không phán rằng “Nhờ các ngươi thuộc lòng nhiều Kinh Thánh mà người ta biết các ngươi là môn đồ Ta”, Ngài dạy cho chúng ta biết rằng chính qua cách chúng ta xử lý các mối quan hệ mà tha nhân nhận biết được chúng ta là môn đồ Ngài. Chúng ta đã yêu tha nhân ra sao?

CÂU HỎI:
Hãy nghĩ về những người mà quý vị khó yêu nhất trong đời.
Tại sao họ bị xem là khó yêu? Quý vị nhìn nhận họ như thế nào?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI:
Làm thế nào để quý vị có thể bắt đầu nhìn nhận tha nhân
theo cách của người Samari nhân lành?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Người ta không cần biết quý vị biết bao nhiêu
mãi cho đến khi họ biết quý vị quan tâm bao nhiêu”
(Tiến Sĩ John C. Maxwell)

Một Định Nghĩa Về Nhà Lãnh Đạo Thuộc Linh. ..
“NHÀ LÃNH ĐẠO THUỘC LINH
LÀ NGƯỜI BIẾT GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI SỰ LÀNH MẠNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA MÌNH.”

Bốn Minh Họa Bằng Lời. ..
1. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI..........................................
(Người chủ nhà luôn luôn đi bước trước trong việc làm cho khách cảm thấy dễ chịu ).
Trong cương vị nhà lãnh đạo, quý vị phải “làm chủ ” các mối quan hệ và cuộc đối thoại của mình. Nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ là “khách ” trong các mối quan hệ cả. Biết những gì một người chủ nhà tốt phải làm nơi nhà mình, chúng ta cũng phải có năng lực ấy với quần chúng ở bất cứ nơi nào.
2. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI.........................................
(Thầy thuốc giỏi biết đặt câu hỏi. Họ cứ thăm dò cho đến khi biết được cần phải làm gì cho bệnh nhân ).
Khi cố gắng tìm biết nhu cần của quần chúng, hãy đặt câu hỏi cho đến khi quý vị có thể nhận biết được hoàn cảnh của họ. Chỉ khi nào được như thế rồi quý vị mới có thể nói lên cần của họ. Đừng bao giờ kê đơn thuốc trước khi chẩn đoán được bệnh trạng.
3. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI.........................................
(Người cố vấn giỏi cũng là người biết lắng nghe tốt và giải nghĩa được những gì họ đã nghe ).
Trong cương vị nhà lãnh đạo có một kỹ năng quần chúng vững chắc, qúy vị phải giữ vai người nghe tích cực. Quý vị phải bằng việc đối thoại không lời mà hiểu được tha nhân và đồng hóa được với họ. Chúng ta phải có năng lực nói bằng cách lắng nghe.

4. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI.........................................
(Người hướng dẫn du lịch không phải chỉ giao hảo với khách mà còn phải đưa khách đến được nơi cần đến ).
Năng lực quần chúng của một nhà lãnh đạo phải hình thành được khả năng đưa được quần chúng đến một đích điểm. Mục đích của chúng ta không phải chỉ là được người ta thích, mà là phải đưa được họ vào một cuộc hành trình mà nếu cứ để cho tự họ đi thì không sao họ đạt đích được.
Nhiều nhà lãnh đạo phạm sai lầm khi tách rời chức phận lãnh đạo khỏi các mối quan hệ.
Đó là điều thường xảy ra khi có một người bước vào chức phận lãnh đạo với sự tưởng lầm rằng tất cả mọi người đều sẽ răm rắp theo mình nhờ ở cái địa vị mới vừa có được này...
Nhà lãnh đạo phải nắm giữ một vai trò thích hợp theo nhu cần của người họ đang lãnh đạo. Công việc của chúng ta là “kết nối ” với quần chúng, để rồi chúng ta có thể đưa họ bước vào cuộc hành trình được.


Nhà Lãnh Đạo Phải Biết Gì Về Dân Sự Mình. ..
1. NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC........................ HÃY GIÚP HỌ TIN CẬY.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Chỉ những kẻ gây thương tổn mới làm tổn thương người khác ”
a. Phần lớn người ta thường không được bảo an trong những lĩnh vực nào đó của cuộc sống.
b. Phần lớn những người không được bảo an đều trông đợi được bảo an.
c. Một môi trường bảo an chỉ có thể được đem lại nhờ những người an lành và tự tin.
“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành ”
(HeDt 10:24)
2. NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN CẢM THẤY.................. HÃY TÔN TRỌNG HỌ.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Để xử lý chính mình, hãy dùng khối óc; để đối đãi tha nhân, hãy dùng tấm lòng ”
Khi quý vị nhìn nhận và tôn trọng tha nhân bằng lời...
ö HÃY THÀNH THẬT: Hãy thật lòng trong những gì nói ra.
ö HÃY CỤ THỂ: Hãy tách bạch thật rõ ràng những gì được nói.
ö HÃY CÔNG NHIÊN: Hãy nói những lời tôn trọng trước mặt nhiều người.
ö HÃY GẦN GŨI: Hãy tiến xa hơn thái độ kiểu cách, hãy nói một cách gần gũi.
“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em;hãy lấy lẽ kính nhường nhau ”
(RoRm 12:10)
3. NGƯỜI TA AI CŨNG MONG CÓ MỘT...................................... HÃY ĐEM LẠI
HY VỌNG CHO HỌ.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Chìa khóa cho ngày hôm nay ở niềm tin vào ngày mai ”
Mỗi người đều sống cho một điều tốt đẹp sẽ đến nào đó. Hễ khi nào không còn hy vọng về tương lai thì sẽ mất ngay năng lực cho hiện tại. Nhiều năm trước có một cuộc khảo sát để tìm hiểu xem các Mục Sư có hiệu quả giống nhau về điểm gì. Họ đều có chung một nét đặc trưng: Mỗi người đều nói rằng mục tiêu chính của họ trong mỗi chúa Nhật là làm cho dân sự có hy vọng.
“21Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong:
22Ấy là nhờ sự nhân từ của Đức Giêhôva mà, chúng ta chưa tuyệt.
Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt;
23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. ”
(CaAc 3:21-23)

4. NGƯỜI TA CẦN ĐƯỢC......................... HÃY LẮNG NGHE HỌ.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Để kết nối được với tha nhân, hãy thấu cảm với những điểm chính trong tấm lòng của họ ”
Để biết những điểm chính trong tấm lòng một người, hãy để ý...
ö Họ thường nói về điều gì?
ö Họ thường thở than về điều gì?
ö Họ thường ước mơ về điều gì?
ö Họ thường được vui về điều gì?
ö Họ thường định làm gì?
“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc ”
(RoRm 12:15)

5. NGƯỜI TA THƯỜNG THIẾU............................. HÃY TÌM HƯỚNG GIÚP HỌ.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Người ta thường có thể tự cầm lái được, nhưng phải cần có nhà lãnh đạo vẽ giúp cho họ hải trình ”
ö Nhà lãnh đạo phải biết đường.
ö Nhà lãnh đạo phải từng trải.
ö Nhà lãnh đạo phải chỉ đường.
“1Tôi gởi lời khuyên nhủ này cho các bậc Trưởng Lão trong anh em, tôi đây cũng là Trưởng Lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ,và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra:
2Hãy chăn bầy Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em;làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng; chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm ”
(IPhi 1Pr 5:1-2)

6. NGƯỜI TA THƯỜNG Ở TRONG TÌNH TRẠNG...................................
HÃY NÓI VỀ NHU CẦN CỦA HỌ TRƯỚC TIÊN.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Người ta cần được chăm sóc trước khi họ được chăm sóc ”


PHẦN LỚN NGƯỜI TA NGHĨ RẰNG…    NHÀ LÃNH ĐẠO PHẢI…      
Hoàn cảnh của họ thật đặc biệt.    Đặt dân sự mình lên trên hết.      
Nan đề của họ là trầm trọng nhất.    Biết rõ nhu cần của dân sự mình.      
Lầm lỗi của họ có thể cho qua được.    Thấy được bức tranh toàn cảnh.      
Thì giờ của họ là quý hơn hết    Yêu thương dân sự mình để giúp họ tăng trưởng.     

“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình,nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa ”
(Phi Pl 2:4)
7. NGƯỜI TA THƯỜNG........................... HÃY KHÍCH LỆ HỌ.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Những gì đáng làm, hãy làm đi ”.
Một Cuộc Thực Nghiệm. ..
Nhiều năm trước, người ta đã tiến hành một cuộc thực nghiệm để tìm hiểu khả năng chịu đựng đau đớn của con người. Một người có thể đứng chân trần trong một thùng nước đá được bao lâu? Người ta đã khám phá ra rằng khi có người ở bên cạnh người thực nghiệm để khích lệ, họ có thể chịu đựng được nỗi đau khi đứng như thế gấp hai lần so với những người không có người khích lệ họ.
“12Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác,thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. ”
(CoCl 3:12-13)
8. NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN............................ HÃY GIÚP HỌ THẮNG LỢI.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Hãy đến với mọi người và giúp họ đạt được mục tiêu của mình.Sự thắng lợi có đến ngàn người cha; nhưng sự thất bại luôn luôn chỉ là một kẻ mồ côi ”
CÂU HỎI:
Những từ liệu này có chung nhau về điều gì?

Quyết tâm cao    Sự hưng phấn    Đà tiến      
Sự lạc quan    Nghị lực    Sự hứng thú     

TRẢ LỜI:
Điểm chung đó là sự chiến thắng. Ai cũng muốn được ở trong một tập thể
kinh nghiệm được những sự chiến thắng và đạt được các mục đích theo đuổi.
Nhà lãnh đạo phải biết cung ứng điều này cho dân sự mình.
“9Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.
10Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên;nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã,không có ai đỡ mình lên ”
(TrGv 4:9-10)
9. NGƯỜI TA KHÁT KHAO............. HÃY CUNG ỨNG CHO HỌ MỘT CỘNG ĐỒNG.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Hãy thực hiện nguyên tắc 101% Hãy tìm chỉ cần 1% điểm chung mà bạn có với người khác, để rồi dồn hết 100% nổ lực của bạn xây dựng nó ”
Lời Kinh Thánh luôn luôn nói về cộng đồng, từ vườn Êđen buổi ban đầu cho đến Thành Đức Chúa Trời trong trạng thái đời đời. Chúng ta không bao giờ định thực hiện một cuộc lữ hành Cơ Đốc đơn độc. Tân Ước dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta là “chi thể của nhau ”. Từ liệu “thánh đồ ” không bao giờ xuất hiện trong Kinh Thánh Tân Ước ở hình thức số ít cả. Từ liệu này xuất hiện dưới hình thức số nhiều rất nhiều lần.
“Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng ”
(ICo1Cr 12:26)
10. NGƯỜI TA THƯỜNG ĐI TÌM.............. ĐỂ NOI THEO. HÃY LÀM GƯƠNG SÁNG.
Nguyên Tắc Then Chốt:
“Người ta sẽ làm theo những gì họ thấy ”
Gương Sáng Bằng Đời Sống. ..
Các môn đồ đầu tiên của Thánh Francis Assisi muốn biết họ phải đi ra để thi hành chức vụ như thế nào. Thánh Francis Assisi khuyên họ: “Hãy rao giảng Tin Lành; nếu thấy cần, mới dùng lời nói ”.
“Hãy bắt chước tôi,cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy ”
(ICo1Cr 11:1)

BÀI TẬP:
Điều khiến quý vị phải tranh chiến nhiều nhất về vấn đề quan hệ là gì?Hãy kể ra mấy người mà quý vị tin rằng Đức Chúa Trời mời gọi quý vị đi bước trước trong các mối quan hệ và lãnh đạo họ cho tốt hơn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁP DỤNG:
Làm thế nào để quý vị có thể vượt qua các sự tranh chiến ấy để có thể kết nối được với họ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi Người Trong Quý Vị Đều Có Thể Là Một Con Người Của Quần Chúng Được !

TRAU DỒI KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG TRONG THUẬT LÃNH ĐẠO
Cách Mà Quý Vị Nhìn Nhận Chính Mình Cũng Là Cách Mà Quý Vị Nhìn Nhận Quần Chúng
1. BỌN CƯỚP
Họ sử dụng quần chúng.
Họ lôi kéo nhiều người.
Họ xem tha nhân chỉ là NẠN NHÂN ĐỂ TRẤN LỘT.
2. CÁC THẦY TẾ LỄ
Họ là những người giữ luật.
Họ là người thuần chủng.
Họ xem tha nhân chỉ là CHUYỆN RẮC RỐI CẦN TRÁNH.
3. NGƯỜI SAMARI
Người này bị coi khinh.
Người này hiểu được nỗi đau khi bị bỏ ngơ.
Người này xem tha nhân là NGƯỜI ĐỂ YÊU.

Bốn Minh Họa Bằng Lời. ..
1. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHỦ NHÀ.
2. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI THẦY THUỐC.
3. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CỐ VẤN.
4. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI HƯƠNG DẪN DU LỊCH

Nhà Lãnh Đạo Phải Biết Gì Về Dân Sự Mình. ..
1. NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO AN. HÃY GIÚP HỌ TIN CẬY.
2. NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN CẢM THẤY ĐẶC BIỆT. HÃY TÔN TRỌNG HỌ.
3. NGƯỜI TA AI CŨNG MONG CÓ MỘT NGÀY MAI.
HÃY ĐEM LẠI HY VỌNG CHO HỌ.
4. NGƯỜI TA CẦN ĐƯỢC THẤU CẢM. HÃY LẮNG NGHE HỌ.
5. NGƯỜI TA THƯỜNG THIẾU PHƯƠNG HƯỚNG. HÃY TÌM HƯỚNG GIÚP HỌ.
6. NGƯỜI TA THƯỜNG Ở TRONG TÌNH TRẠNG CÓ CẦN.
HÃY NÓI VỀ NHU CẦN CỦA HỌ TRƯỚC TIÊN.
7. NGƯỜI TA THƯỜNG KÉM CHỊU ĐỰNG VỀ XÚC CẢM. HÃY KHÍCH LỆ HỌ.
8. NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN THÀNH CÔNG. HÃY GIÚP HỌ THẮNG LỢI.
9. NGƯỜI TA KHÁT KHAO CÁC MỐI QUAN HỆ.
HÃY CUNG ỨNG CHO HỌ MỘT CỘNG ĐỒNG.
10. NGƯỜI TA THƯỜNG ĐI TÌM MẪU MỰC ĐỂ NOI THEO.
HÃY LÀM GƯƠNG SÁNG.
LÊN KẾ HOẠCH CHO CHIẾN LƯỢC

Việc Thất Bại Trong Sự Lập Kế Hoạch Phải Là Một Kế Hoạch Để Thất Bại
“Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, để tôi ra vào trước mặt dân sự nầy;vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? ”
(IISu 2Sb 1:10)

Bí quyết của việc lên kế hoạch một cách xuất sắc là ở sự tập trung. Vua Salômôn không cầu xin cho mình sự giàu có hay danh tiếng, mà là cầu xin sự khôn ngoan để có thể lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời. Salômôn minh chứng một phương diện then chốt của thuật lãnh đạo: Biết mình sẽ đi về đâu ngay trước khi kêu gọi người khác đi theo mình. Một khi sứ mệnh cá nhân và sứ mệnh chung của quý vị được minh định, sẽ dễ dàng để chọn lọc phương pháp hơn. Tất cả những nổ lực xuất sắc của con người đều chứa đựng hai phương diện: Thiên ý và nhân định. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sứ mệnh, trên cương vị là những nhà lãnh đạo, sứ mệnh ấy đòi hỏi chúng ta phải biết lên kế hoạch.
Hoàn Thành Sứ Mệnh

Tôi có hiểu biết đầy đủ về sứ mệnh cá nhân của mình không?    £ Có    £ Có Thể    £ Không      
Tôi có hiểu biết đầy đủ về các năng lực của mình chưa?    £ Có    £ Có Thể    £ Không      
Tôi có hiểu biết hết về các năng lực của tập thể mình chưa?    £ Có    £ Có Thể    £ Không      
Tôi có liên tục nhận được phản hồi và các sự trao đổi cởi mở không?    £ Có    £ Có Thể    £ Không      
Tôi có vận dụng các thông tin ấy vào việc điều chỉnh và thay đổi nếu thấy cần không?    £ Có    £ Có Thể    £ Không     

CÂU HỎI:
Sứ mệnh cá nhân của tôi là gì?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU HỎI:
Sự gì ngăn trở tôi đối với việc hoàn thành sứ mệnh này?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MẪU MỰC KINH THÁNH VỀ VIỆC LÊN KẾ HOẠCH...
Đức Chúa Trời Đã Làm Điều Ấy. ..
“Ngươi há chẳng nghe rằng Ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ đời xưa hay sao? Hiện nay Ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát. ”
(EsIs 37:26)
Nôê Đã Làm Như Thế. ..
Nôê đã nhận lãnh những sự chỉ dẫn rành mạch của Đức Chúa Trời để đóng con tàu. Đức Chúa Trời đã cho Nôê các kích thước chi tiết, và Nôê đã trung tín thực hiện kế hoạch lớn này. Nôê đã hoàn thành việc đóng con tàu, giống y như Đức Chúa Trời đã truyền, mất 120 năm. Con tàu đã được đóng một cách hoàn mỹ đến độ nó đã chống chịu được qua 40 ngày mưa như thác đổ, và sau đó đã bồng bềnh gần hết một năm cho đến khi nước lụt rút hẳn (SaSt 7:1-9:29).
Nêhêmi Đã Làm Như Thế. ..
Kế hoạch lớn của Nêhêmi là trông nom việc tái thiết tường thành Giêrusalem. Nêhêmi đã hình dung trước sự hoàn tất công trình, và rồi đã lên kế hoạch cho việc thực hiện. Công trình đã được hoàn thành sau 52 ngày nhờ việc mỗi gia đình đã được phân công phải thực hiện một phần của tường thành. Nêhêmi đã lên kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách tốt đẹp hết sức ().
Đavít Đã Làm Như Thế. ..
Kế hoạch lớn của Đavít là xây dựng Đền Thờ (IISa 2Sm 7:1-29). Đức Chúa Trời đã không cho phép Đavít xây dựng công trình này vì cớ sự can dự quá nhiều của Đavít đối với chiến chinh (IVua 1V 5:2-3). Tuy nhiên, khi Salômôn được chọn để nối ngôi Đavít, Đavít đã chuyển giao cho Salômôn kế hoạch hoàn chỉnh cho việc xây dựng Đền Thờ và một danh sách đầy đủ mọi vật liệu cần thiết. Sau 7 năm thi công, công trình đã được hoàn thành, và thế là kế hoạch lâu dài của Đavít đã được hoàn thành.
Đức Chúa Jêsus Đã Kể Ẩn Dụ Về Điều Ấy. ..
Chúng ta thường không nhìn thấy sự dạy dỗ rất thường xuyên của Đức Chúa Jêsus về việc cần thiết phải vạch chiến lược và lên kế hoạch. Trong các ẩn dụ Ngài kể, Ngài đã tách bạch cho thấy việc không lên kế hoạch tỉ mỉ là một điều thiếu khôn ngoan:
ö Người Khôn Và Người Dại: Mat Mt 7:24-27
ö Người Xây Tháp Phải Tính Phí Tổn: LuLc 14:28-30
ö Vua Lên Kế Hoạch Tác Chiến: 14:30-31
ö Người Quản Gia Bất Trung: 16:1-8
MỘT TƯƠNG LAI THAY ĐỔI
Đường Cong Biểu Diễn Cho Sự Tăng Trưởng. ..
Charles Handy cho biết rằng phần lớn sự tăng trưởng tổ chức xảy ra theo như biểu đồ bên cạnh. Sự tăng trưởng thường mau chóng xuất hiện (A) và cuối cùng sẽ đạt đỉnh, tiếp đó sự suy thoái sẽ bắt đầu (B). Nhà lãnh đạo phải biết điều này, và phải thực hiện các sự thay đổi cần thiết trước khi sự suy thoái hình thành. Điều đó có nghĩa là nhà lãnh đạo phải tiến hành các sự thay đổi ngay từ điểm A.
Tiên Liệu Sự Thay Đổi Và Thời Kỳ Bất Ổn. ..
Khi sự thay đổi bắt đầu ở điểm A, thuộc cấp sẽ hiểu lầm những gì nhà lãnh đạo đang làm. Khi có sự thay đổi, họ thường ngã lòng, bực bội, và rơi vào trạng thái không ổn định. Đây là “thời kỳ bất ổn ” (Gạch chéo).
Phát Triển Từ Bất Ổn. ..
Vì sự thay đổi nhanh chóng của nhịp độ trong một tổ chức, nhà lãnh đạo phải liên tục đánh giá, lên kế hoạch và thực hiện các sự thay đổi lành mạnh. Điều ấy cũng có thể khiến cho các thuộc cấp cảm thấy hoang mang vì họ phải liên tục ở trong trạng thái bất ổn. Các nhà lãnh đạo xuất sắc và các tổ chức lớn phải biết cách phát triển tiến lên từ những giai đoạn bất ổn này.

Áp Dụng. ..
Nhà lãnh đạo phải biết cách chuẩn bị sớm cho thuộc cấp của họ đối diện các thời kỳ bất ổn ngay trong tiến trình hoạch định kế hoạch dài hạn. Các thuộc cấp phải được liên tục bảo trước cho biết những gì sẽ được thực hiện trong các kế hoạch đã được lên sẵn. Hãy tranh thủ sự tín thác của các thuộc cấp bằng việc tính luôn đến họ vào trong các kế hoạch, dành cho họ quyền sở hữu đối với vai trò của chính họ, và hãy khích lệ họ trong các thời kỳ bất ổn.
Các Bước Để Lên Kế Hoạch Hữu Hiệu Cho Chiến Lược. ..
1. HÃY VẠCH KẾ HOẠCH ĐỂ........................................
Một sai phạm mà các Hội Thánh rất thường mắc là không tuân thủ được bước đi này. Phải có một quỹ thời gian nhất định được dành sẵn trong lịch trình làm việc hàng tuần cho tiến trình lên kế hoạch. Mọi người đều có thể dễ dàng đồng ý rằng việc lên kế hoạch là quan trọng, thế nhưng chúng ta vẫn thường hay có cảm giác là mình đang lãng phí nhiều thời gian cho công việc ấy. Thực ra, nghĩ ngược lại mới đúng. Hãy xem biểu đồ dưới đây. Một khi việc lên kế hoạch sơ sài xảy ra, sự thực hiện kế hoạch ấy tất phải mất nhiều thời gian vì các sự thay đổi và các sự việc bất ngờ sẽ bất ngờ xảy đến. Khi việc lên kế hoạch được thận trọng với nhiều thời gian, chúng ta có thể cảm thấy như không kinh tế, thế nhưng trong dài hạn nó sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho toàn bộ công việc. Biểu đó bên dưới đây không phải là một công thức khoa học, nhưng đó là một sự miêu tả về những gì có thể xảy ra khi chúng ta dành thời gian để lên kế hoạch cho sự hoạt động của chúng ta.
TỶ LỆ GIỮA KẾ HOẠCH VỚI CÔNG VIỆC

2. HÃY XÁC ĐỊNH...........................................................
Việc này liên quan đến viễn cảnh toàn cuộc. Trước khi quý vị có thể xác định được lịch trình làm việc hàng ngày, quý vị phải xác định cho được mục đích cần phải đạt là gì. Việc lên kế hoạch cho chiến lược (Dài hạn ) và việc lên kế hoạch hoạt động (Ngắn hạn ) đều phải trả lời được cho các câu hỏi sau đây:
TẠI SAO CHÚNG TA HIỆN HỮU?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHÚNG TA ĐANG CỐ HOÀN THÀNH ĐIỀU GÌ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. HÃY................................ TÌNH HÌNH.
Một kế hoạch cho tương lai được xây dựng theo một cách nhìn phi thực tế nhất định sẽ dẫn đến tai họa. Một cách để thẩm định xem chúng ta có nhìn nhận tình thế một cách rõ ràng hay không là hãy nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ khác nhau. Hãy lấy đôi mắt làm ví dụ. Có đủ hai mắt nhìn sẽ cho chúng ta một sự tri giác sâu sắc nhờ mỗi mắt nhìn sự vật dưới một góc độ khác nhau. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có một ý tưởng rõ ràng hơn về tình thế hiện tại của chúng ta khi chúng ta nhìn nhận tình thế ấy qua nhiều góc nhìn khác nhau. Những điều liệt kê sau đây là bốn góc nhìn khác nhau để xem xét một tình huống khi thực hiện việc đánh giá cho tình huống ấy.
CÁC GÓC ĐỘ ĐÁNH GIÁ


A. TỪ BÊN TRONG
Quý vị đang làm gì xét theo nhãn quan
của những người trong cuộc đang tham
gia?    C. THEO HIỆN TẠI
Tình thế hiện tại, căn cứ trên những gì
hiện hữu, của quý vị ra sao?      
B. TỪ BÊN NGOÀI
Quý vị đang làm gì xét theo nhãn quan
của một người không hiểu được chiến
lược của quý vị?    D. TRONG TƯƠNG LAI
Tình thế của quý vị sẽ trông ra sao sao
nhiều tháng hay nhiều năm nữa?
Chiều hướng nào đang phát triển?     

4. HÃY...................................... CÁC NHU CẦN.
Hãy liệt kê các mục tiêu của tập thể theo thứ tự quan trọng và ưu tiên. Khi các nhu cần không được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thì các kết quả tất phải bị phó mặc cho sự ngẫu nhiên. Lắm khi, những điều nhỏ nhặt được thực hiện nhưng những gì quan trọng lại không được thực hiện gì cả. Chúng ta thường có xu hướng tiến hành những gì khẩn cấp, nhưng không quan trọng. Một khi mục đích tối hậu bị xao lãng, chúng ta chỉ còn là nô lệ của tình thế cấp kỳ mà thôi.
5. HÃY ĐẶT NHỮNG........................ PHÙ HỢP.

Về Mục Tiêu    : Chúng ta đang nổ lực phục vụ cho ai và nhằm đáp ứng nhu cần
nào?      
Về Lãnh Đạo    : Chúng ta có được đúng người trong những vị trí then chốt để
hoàn thành các mục tiêu đã định không?      
Về Cố Vấn    : Chúng ta cần lời khuyên của ai để có thể thành công?      
Về Phương Hướng    : Một cách chính xác, chúng ta đang làm gì cho ngắn hạn, trung
hạn, và dài hạn?      
Về Tổ Chức    : Người nào chịu trách nhiệm về việc gì? Ai sẽ giám sát ai?      
Về Ngân Quỹ    : Chi phí và thu nhập mà chúng ta ước định là bao nhiêu?      
Về Báo Cáo    : Chúng ta có còn ở trên đường nhắm đến mục tiêu theo tiến độ này
không?      
Về Truyền Thông    : Làm sao chúng ta có thể truyền bá một cách hữu hiệu những gì
chúng ta đang làm?      
Về Đánh Giá    : Chúng ta có đang tìm kiếm cho được phẩm cấp mà chúng ta
mong muốn, đòi hỏi không?      
Về Cải Tiến    : Làm thế nào chúng ta tiếp tục giữ được sự cải thiện các phương
diện quan trọng của chức vụ này?     

6. HÃY ẤN ĐỊNH CÁC........................... CỤ THỂ.

PHẢI ĐƯỢC VIẾT
Hãy viết ra giấy những gì quý vị muốn hoàn thành. Làm như thế mỗi ngày sẽ được nhắc nhở luôn về những gì phải được hoàn thành tiếp theo.    PHẢI CỤ THỂ
Một kế hoạch chung chung thường dễ được đề ra, thế nhưng các đối tượng sẽ dễ được minh định hơn khi mục tiêu được nêu cụ thể.      
PHẢI THỰC TẾ
Hãy ấn định các mục tiêu mà quý vị có thể đạt được. Dầu rằng khi nêu ra các mục tiêu cao cả, nó có thể làm cho phấn khởi, nhưng phải nhớ rằng các mục tiêu chỉ là mục tiêu nếu nó được hoàn thành.    PHẢI LƯỢNG ĐỊNH ĐƯỢC
Mục tiêu đo lường được là một điều tốt vì nhờ thế mà lượng định được chúng ta đang làm công việc đến đâu.      
PHẢI CÓ TÍNH CÁ NHÂN
Mục tiêu cá nhân làm cảm hứng và khích động được cá nhân. Mục tiêu cá nhân kết nối được tấm lòng với công việc, cảm kích người ta hoạt động.    PHẢI CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC
Quý vị phải được các mục tiêu của mình thuyết phục. Chỉ như thế quý vị mới có thể đầu tư công sức vào đó được.     
7. HÃY............................ VÀ LÀM SÁNG TỎ.
Sự truyền đạt là việc chia sẻ một khải tượng về một đối tượng phải được hoàn thành. Sự làm sáng tỏ là việc tách bạch cho rõ các bước phải theo. Điều này không có nghĩa phải bảo cho mọi người biết phải làm cụ thể như thế nào mà chỉ là cung cấp các nguyên tắc chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu. Mỗi cuộc họp để lên kế hoạch đều phải có được các điều thiết yếu sau đây:
a. Bản văn kết luận.
b. Danh sách các đề án.
c. Thời biểu tiến hành.
d. Danh sách các nguồn lực.
e. Các giai đoạn tiến hành (Các hoạt động).
f. Chế độ trách nhiệm (Đề án về người lãnh đạo).
8. HÃY NHẬN THỰC........................................ CÓ THỂ CÓ
Bước tiếp theo sẽ là việc nhận định về các thách thức có thể có. Hãy nghĩ về các trở ngại có thể xuất hiện để quý vị có thể triển khai phương thức vượt qua. Hãy hình dung một viễn cảnh tệ hại và thử đưa ra cách đối phó. Quý vị sẽ tránh được khá nhiều trở ngại nếu chịu dành thời gian cho việc lên lế hoạch và suy tính trước. Một khi quý vị dành thời gian để lên kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian về sau.
ö “Duyệt Qua Trong Trí ”: Phải duyệt trong trí về toàn bộ mục tiêu hay sự kiện mà quý vị đang lên kế hoạch và ghi nhận mọi sự có thể bị bỏ quên.
ö “Định Bước Đi Tiếp Theo ”: Phải xác định rõ hoạt động nào sẽ được quý vị thực hiện tiếp theo để hoàn thành mục tiêu. Một cuộc họp bàn về kế hoạch phải đạt cho được kết quả quan trọng này.
9. HÃY CÓ MỘT.................................. CHO VIỆC LÊN KẾ HOẠCH.

Nhà lãnh đạo phải có một hệ thống mở rộng cho sự tiếp cận việc lên kế hoạch nhằm đón nhận các ảnh hưởng từ bên ngoài đến. Việc ra quyết định và lên kế hoạch phải đáp ứng phù hợp với các thực tế ấy. Một hệ thống khép kín luôn cố tồn tại mà không ngó ngàng gì đến các yếu tố ngoại lai.
10. HÃY......................... VÀ............................ CÁC NGUỒN LỰC.

THỜI BIỂU    NGÂN QUỸ      
Đặt các hạng mục vào một thời biểu đáng tin cậy nhưng có hiệu quả. Không có thời biểu, quý vị khó lòng giữ đúng theo hành trình.    Xác định giá phải trả cho đề án, và có những điểm nào cần phải được trả giá. Hãy cố loại bỏ mọi yếu tố bất ngờ có thể loại bỏ được.     

11. HÃY................................ VÀ...................................
Một dòng sông vẫn thường thay đổi luôn và sẽ không bao giờ y nguyên như trước đó. Tổ chức cũng vậy. Cho dầu việc lên kế hoạch có được thực hiện tận tâm đến đâu, vẫn cần phải được liên tục quan sát và điều chỉnh để đạt tới điểm đến sau cùng. Phải luôn luôn có kế hoạch, nhưng phải nhớ rằng chỉ cần sơ ý trong việc điều chỉnh và thực hiện các thay đổi cần thiết, lộ trình của quý vị có thể bị sửa đổi ngay và quý vị rất có thể sẽ bị sai đường.
12. HÃY.............................. CÁC KẾT QUẢ.
Ghi nhận tỷ số là để biết thắng, thua. Hãy phát triển các phương tiện để ghi nhận thành quả. Nếu đang tiến hành một sự thay đổi nào đó, việc ấy phải nhờ đến các thông tin khác hơn những gì hiện có.
ĐÁNH GIÁ:
Hiện thời, ý tưởng nào cho chức vụ ở vào vị trí ưu tiên hàng đầu của quý vị?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÀNH ĐỘNG:
Hãy bắt đầu tiến trình lên kế hoạch cho ý tưởng ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÊN KẾ HOẠCH CHO CHIẾN LƯỢC

Các Bước Để Lên Kế Hoạch Hữu Hiệu Cho Chiến Lược. ..
1. HÃY VẠCH KẾ HOẠCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH.
2. HÃY XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CHỦ YẾU.
3. HÃY ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH.

4. HÃY ƯU TIÊN HÓA CÁC NHU CẦN.
5. HÃY ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI PHÙ HỢP.
6. HÃY ẤN ĐỊNHCÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ.
7. HÃY TRUYỀN ĐẠT VÀ LÀM SÁNG TỎ.
8. HÃY NHẬN THỰC CÁC TRỞ NGẠI CÓ THỂ CÓ.
9. HÃY CÓ MỘT CƠ CHẾ THÔNG THOÁNG CHO VIỆC LÊN KẾ HOẠCH.
10. HÃY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU ĐỘ CÁC NGUỒN LỰC.
11. HÃY THEO DÕI VÀ ĐIỀU CHỈNH.
12. HÃY XEM XÉT CÁC KẾT QUẢ.

GHI CHÚ:

NỘI DUNG
1. Lời ngỏ
2. Sự thử nghiệm trong chức phận lảnh đạo
3. Được an toàn hay bị phá ngầm
4. Uỷ thác nhậm vụ và phát triển nhân sự
5. Sự dồng công giúp hoàn thành ước mơ chung
6. Một sự đầu tư khôn ngoan hơn hết
7. Lượng định sự tăng trưởng chức phận lãnh đạo

LỜI NGỎ
của tiến sĩ John C. Maxwell

Kính thưa quí vị,
Không thể dùng lời để diễn tả hết niềm phấn khởi trong chúng tôi là những người thuộc nhóm “EQUIP” khi được dự phần trong việc phát triển chức nghiệp lãnh đạo của quí vị. Chúng tôi xin mạo muội nói lên vài ý nghĩ của chúng tôi như sau.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi quí vị vào “Sự Ủy Nhiệm Một Triệu Nhà Lãnh Đạo ”. Đó quả thật là một mục tiêu lớn. Chúng tôi dự định tiếp cận tất cả các châu lục của thế giới trước khi chúng ta hoàn tất công việc mình trên thế gian này. Mục tiêu là nhằm trang bị được một triệu nhà lãnh đạo Cơ Đốc để đem thế giới về cho Chúa Cứu Thế Jêsus, và quí vị là một phần của khải tượng này. Mỗi người quí vị là một người trong số một triệu người ấy.
Công việc chỉ có kết quả nếu quí vị chịu hành động, và sự hô hào của chúng tôi như thế này: Mục tiêu của chúng tôi đối với tài liệu huấn luyện này không phải chỉ đơn thuần là cung cấp cho quí vị để quý vị trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi xa hơn thế. Chúng tôi hô hào tất cả những ai đã được trải qua sự huấn luyện này cũng sẽ tìm được 25 nhà lãnh đạo khác (hoặc các lãnh đạo kế cận, tiềm tàng,...) là những người mà quí vị thấy có thể dùng tài liệu này để trang bị được cho họ nữa. Chúng tôi muốn quí vị không chỉ là một nhà lãnh đạo mà là “lãnh đạo của lãnh đạo ”. Chúng tôi mong quí vị sẽ là người hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo khác, quí vị sẽ là người nhân tăng nơi người khác sự huấn luyện mà quí vị đã được tiếp nhận. Quí vị có nhớ Sứ Đồ Phaolô đã viết cho Timôthê như thế nào không? Phaolô viết như thế này:
“Những điều con đã nghe ở ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ”
(IITi 2Tm 2:2).
Xin nhớ rằng việc phát triển lãnh đạo không phải là một “sự kiện ” mà là một “tiến trình ”. Chúng tôi không nghĩ rằng quí vị có thể sửa soạn để trở thành nhà lãnh đạo chỉ trong ngày một, ngày hai. Đó là lý do vì sao tập tài liệu này chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà thôi. Các tài liệu phụ thêm sẽ được cung cấp theo định kỳ ba năm. Giáo trình này phản ánh quá trình 25 năm hướng dẫn và phát triển lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi nài xin quí vị ngay bây giờ hãy làm một học viên của môn học về chức nghiệp lãnh đạo. Hãy trở thành một phần trong tiến trình nói trên. Hãy học môn học này. Hãy sống với môn học này. Cũng hãy chuyển giao môn học này cho nhiều người khác nữa.
Tôi thực tâm hạ mình và rất vinh hạnh được hiệp lực cùng quí vị trong nỗ lực này. Tôi đã từng cầu nguyện nhiều tháng, cũng có thể là nhiều năm, cho khải tượng này. Xin cám ơn, xin cám ơn, xin cám ơn nhiều về việc quý vị đã đáp ứng sự mời gọi cho việc hướng dẫn và trang bị cho nhiều người khác để họ hầu việc cho Chúa Cứu Thế Jêsus trong Hội Thánh.
Mỗi ngày đều có nhiều người trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus trên khắp thế giới. Nhu cần thống thiết hiện thời là có thêm nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh lành mạnh, đầy hiệu lực để hướng dẫn họ. Chúng tôi nài xin quí vị bước vào cuộc hành trình với chúng tôi. Cầu mong rằng ngày sau trên thiên đàng chúng ta thảy đều cùng nhau vui mừng vì đã cùng nhau dự phần trong một phong trào thúc đẩy cho chức phận lãnh đạo lớn chưa từng thấy trên thế gian này.
Đức Chúa Trời ban phước trên quí vị để quý vị nhân tăng các nhà lãnh đạo lên cho Ngài.

Tiến sĩ JOHN C. MAXWELL
Nhóm EQUIP

:
SỰ THỬ NGHIỆM TRONG CHỨC PHẬN LÃNH ÐẠO
Sự Thử Nghiệm Trong Cuộc Đời Giúp Thấy Được Tiềm Năng Và Sự Trưởng Thành Của Nhà Lãnh Đạo


“Ðức Giêhôva ôi! Xin hãy dò xét và thử nghiệm tôi,Rèn luyện lòng dạ tôi ”
(Thi Tv 26:2)

Hầu như mọi phút giây trong đời sống chúng ta đều ở trong sự thử nghiệm. Dầu vậy, vẫn có những “giai đoạn thử nghiệm” có thể được nhận thực, ý thức, và thắng vượt nếu như chúng ta biết cảnh giác. Các nhà lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, thử nghiệm, và xét đoán nghiêm hơn mọi người khác theo tinh thần Gia Gc 3:1
Hãy nghĩ về điều ấy. Các sự thử nghiệm thật rất quen thuộc đối với chúng ta. Thử nghiệm trong nhà trường bằng các bài tập là điều thường xuyên. Nhiều loại hàng hóa và thiết bị đều được dùng thử trước khi đưa vào thị trường. Hầu như mọi cơ phận của mỗi chiếc xe hơi đều được thử nghiệm gay gắt để biết chắc về sự vận hành và độ an toàn của nó. Khi Ðức Chúa Trời thử nghiệm các nhà lãnh đạo, Ngài đem họ qua một màn rọi giúp soi chiếu cho phơi bày để thấy họ đã được hình thành ra sao. Vượt qua sự thử nghiệm chính là tiến triển trên con đường thăng tiến.
Một Định Nghĩa Về Sự Thử Nghiệm …
SỰ THỬ NGHIỆM LÀ CƠ HỘI ÐÒI HỎI NHÀ LÃNH ÐẠO CHỨNG TỎ TIỀM NĂNG VÀ MỨC TRƯỞNG THÀNH CỦA MÌNH
Sự Thử Nghiệm Bày Tỏ Ba Lẽ Thật :
1. …………………………… : Sự thử nghiệm tỏ cho thấy quí vị đã đáp ứng một cách xoàng xỉnh và bất thành trong việc hành động một cách vâng lời đối với Ðức Chúa Trời.
2. …………………………… : Sự thử nghiệm tỏ cho thấy quí vị không được trưởng thành mà đã bị đình trệ trong sự tăng trưởng.
3. …………………………… : Sự thử nghiệm tỏ cho thấy quí vị đã trưởng thành và đáp ứng tốt hơn bao giờ hết.
CÂU HỎI
Hãy suy nghĩ về một sự thử nghiệm mới đây nhất.
Quí vị đã đáp ứng như thế nào trong sự thử nghiệm ấy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CÂU HỎI
Sự thử nghiệm mới đây nhất đã bày tỏ được điều gì nơi quí vị?
Sự nghèo nàn nội tâm? Sự trì trệ nội tâm? Hay sự tiến triển nội tâm?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SaSt 22:1-2, 9-13
Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Ápraham được đưa vào một “sự thử nghiệm của đức tin” để tỏ cho biết điều có trong tấm lòng của ông. Rõ ràng là theo phân đoạn Kinh Thánh này, cũng như theo sự khảo học Kinh Thánh Tân Ước trên Sách Hêbơrơ, thì Ðức Chúa Trời không hề định ý khiến phải hiến tế Ysác. Mệnh lệnh của Ðức Chúa Trời chỉ thuần túy là một sự thử nghiệm đối với phụ thân Ysác, là một thử nghiệm mà Ápraham đã trải qua một cách hoàn mỹ, đã chứng tỏ được rằng ông biết giải quyết vấn đề trên tinh thần vâng lời và đáp ứng theo quyền làm Chúa của Ðức Chúa Trời.
Ðavít, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của Y-sơ-ra-ên, đã tiếp nạp những sự thử nghiệm như thế vào trong chức phận lãnh đạo của mình. Hãy lắng nghe sự nội kiến thuộc linh và để ý về sự nhận thức đối với nhu cần được thử nghiệm của ông:
Thi Tv 7:9
“ Ô,Ðức Chúa Trời công bình! Là Ðấng dò xét lòng dạ loài người ”
17:3
“Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm; Có thử tôi, nhưng chẳng tìm thấy gì hết; Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội ”
26:2
“Ðức Giêhôva ôi! Xin hãy dò xét và thử thách tôi,Rèn luyện lòng dạ tôi ”
139:23-24
“ Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi ;
Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời ”
Hiển nhiên rằng sự thử nghiệm là bạn tốt cho chúng ta. Các nhà lãnh đạo phải biết hoan nghênh sự thử nghiệm. Sự thử nghiệm nói lên cho chúng ta biết sự thật, trong khi bạn hữu của chúng ta sẽ không hoặc sẽ không thể thành thật, thẳng thắn được như thế. Sứ Đồ Phaolô đã kết thúc bức thư thứ hai của ông gửi cho các tín hữu Côrinhtô bằng những lời lẽ thâm trầm sau đây: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng …” (IICo 2Cr 13:5). Hãy quan tâm nhiều đến kết quả đem lại nhờ các sự thử nghiệm mà Sứ Đồ Giacơ đã nêu:
“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn,không thiếu thốn chút nào ” (Gia Gc 1:2-4)
Lẽ Thật Về Sự Thử nghiệm …
1. TẤT CẢ CHÚNG TA ÐỀU NẾM TRẢI QUA SỰ THỬ NGHIỆM TRONG MỌI GIAI ÐOẠN TĂNG TRƯỞNG CỦA CHÚNG TA.
2. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA PHẢI LÀ VƯỢT QUA ÐƯỢC MỌI SỰ THỬ NGHIỆM.
3. VIỆC THỬ NGHIỆM BAO GIỜ CŨNG MỞ ÐẦU CHO MỘT SỰ THĂNG TIẾN.
4. KHÔNG THỂ NÀO CHỌN LẤY SỰ THĂNG TIẾN CÁ NHÂN HAY SỰ THĂNG TIẾN CỦA LOÀI NGƯỜI THAY THẾ CHO SỰ THĂNG TIẾN THIÊN THƯỢNG ÐƯỢC.
5. MỘT SẢN PHẨM CHƯA ÐƯỢC ÐƯA VÀO SỬ DỤNG NẾU CHƯA TRẢI QUA THỬ NGHIỆM, NẾU CHƯA ÐƯỢC THỬ NGHIỆM THÌ CHÚNG TA CŨNG NHƯ THẾ.

BIỂU ÐỒ
SỰ THĂNG TIẾN: Ấy là sự tăng trưởng thấy rõ được nơi một cá nhân.

Mười Thử Nghiệm Tỏ Cho Thấy Tiềm Năng Và Sự Trưởng Thành Trong Chức Phận Lãnh Đạo
1. …………………………… (Eph Ep 5:16; LuLc 16:10)
Sự thử nghiệm này để giúp tỏ cho thấy sự trung tín của chúng ta và năng lực của chúng ta đối với những vận hội lớn hơn.
“Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu ” (Eph Ep 5:16a)
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn ” (LuLc 16:10)

2. …………………………… (Giop G 1:9-11; Mat Mt 6:5-6)
Sự thử nghiệm này được dùng cho những người biết làm điều thiện để tra xét xem tại sao họ làm điều thiện.
“ Satan thưa với Ðức Giêhôva rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng hại đến các vật người có ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt ” (Giop G 1:9-11)

3. …………………………… (LuLc 12:16-21; Mat Mt 25:21)
Sự thử nghiệm này giúp chứng minh cho thấy chúng ta quản trị các nguồn lực được trao ban có lợi và rời rộng đến mức nào.
“Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người nhà giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng:Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm:Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghĩ, ăn uống, và vui vẻ. Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy ” (LuLc 12:16-21)
“Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia. được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ. ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi ” (Mat Mt 25:21)

4. …………………………… (PhuDnl 8:15-16; Thi Tv 42:1-4)
Sự thử nghiệm này diễn ra một khi quí vị tỏ ra khô hạn về thuộc linh khiến không có năng lực thay đổi và tăng trưởng.
“ Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi ” (PhuDnl 8:15-16)

5. …………………………… (ISa1Sm 16:7; GaGl 2:11-14)
Sự thử nghiệm này giúp phơi bày năng lực và sự thanh liêm của chúng ta để cho thấy liệu chúng ta có chịu thỏa hiệp khi có áp lực hay không.
“ Nhưng khi Sêpha đến thành Antiốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Giacơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giuđa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Banaba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ ” (GaGl 2:11-13)
“Nhưng Ðức Giêhôva phán cùng Samuên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó. Ðức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Ðức Giêhôva nhìn thấy trong lòng ” (ISa1Sm 16:7)

6. …………………………… (4:2-20; GaGl 2:1-9)
Sự thử nghiệm này đến để giúp làm tỏ lộ thái độ và sự sẵn lòng đầu phục của quí vị đối với thẩm quyền vốn có của Ðức Chúa Trời.
“ Saulơ đem ba ngàn người chọn trong cả dân Y-sơ-ra-ên, kéo ra đi kiếm Ðavít và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Saulơ đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá; Saulơ bèn vào đó đặng đi tiện. Vả, Ðavít và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo Ðavít nói cùng người rằng: Nầy là ngày mà Ðức Giêhôva có phán cùng ông: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng Ðavít đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Saulơ. Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng:Nguyện Ðức Giêhôva chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Ðức Giêhôva ” (ISa1Sm 24:3-7)

7. …………………………… (HeDt 12:14-15; Mac Mc 11:25-26)
Sự thử nghiệm này nhằm cho thấy không dễ gì quí vị cảm thấy bị xúc phạm và sẵn sàng tha thứ cho tha nhân.
“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần Ân Ðiển của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng ” (HeDt 12:14-15)
“Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ , để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi ” (Mac Mc 11:25-26)

8. …………………………… (XuXh 13:17; Gie Gr 12:5)
Sự thử nghiệm này bày tỏ cho thấy quí vị có thể hay không có thể đứng vững được khi ở dưới ý muốn của Ðức Chúa Trời và ở trong nghịch cảnh.
“…E khi dân thấy trận mạc, dời lòng về xứ Êdíptô chăng ” (Xuất. 13:17;)
“Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giôđanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào ?” (Gie Gr 12:5)
9. …………………………… (EtEt 4:14; GaGl 6:9)
Sự thử nghiệm này bày tỏ cho thấy phẩm chất của công việc của quí vị, căn cứ theo tính vận hội và theo sự trường tồn.
“Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giuđa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao ?” (EtEt 4:14)
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt ” (GaGl 6:9)

10. …………………………… (LuLc 5:4-7; Gios Gs 1:8)
Sự thử nghiệm này thường đến trong một lĩnh vực sở trường nào đó của quí vị. Quí vị sẽ thấy khó có thể nương cậy Ðức Chúa Trời được. Sự thử nghiệm này tỏ cho thấy được quí vị chọn ai hoặc điều gì làm thẩm quyền tối hậu cho đời sống mình.
“ Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simôn thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết;dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp …” (LuLc 5:4-7)

BÀI TẬP
Trong năm này, quí vị đã trải qua những sự thử nghiệm nào? Quí có vượt qua được không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁP DỤNG
Cho dầu quí vị hiện nay đang trải qua sự thử nghiệm nào, hãy viết ra giấy những gì quí vị có thể làm được để thể hiện rằng quí vị tin cậy Ðức Chúa Trời và cho thấy tính đáng tin cậy trong việc lãnh đạo có hiệu quả của quí vị.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SỰ THỬ NGHIỆM TRONG CHỨC PHẬN LÃNH ÐẠO
Sự Thử nghiệm Bày Tỏ Ba Lẽ Thật :
1. SỰ NGHÈO NÀN NỘI TÂM
2. SỰ TRÌ TRỆ NỘI TÂM
3. SỰ TIẾN TRIỂN NỘI TÂM
Mười Thử nghiệm Tỏ Cho Thấy Tiềm Năng Và Sự Trưởng Thành Trong Chức Phận Lãnh Đạo
1. THỬ NGHIỆM TRONG NHỮNG VIỆC NHỎ
2. THỬ NGHIỆM VỀ ÐỘNG CƠ
3. THỬ NGHIỆM VỀ CHỨC PHẬN QUẢN TRỊ
4. THỬ NGHIỆM TRONG ÐỒNG VẮNG
5. THỬ NGHIỆM VỀ ÐỘ TIN CẬY
6. THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH CHẤT THẨM QUYỀN
7. THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH THA THỨ
8. THỬ NGHIỆM TRONG CHIẾN TRẬN
9. THỬ NGHIỆM QUA THỜI GIAN
10. THỬ NGHIỆM VỀ QUYỀN LÀM CHÚA
:
ÐƯỢC AN TOÀN HAY BỊ PHÁ NGẦM
Sự Bất ổn Tâm Lý ảnh Hưởng Ra Sao Đến Việc Lãnh Đạo Có Hiệu Quả
“Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối,Thì các tôi tớ người trở nên gian ác ”
(ChCn 29:12)

Một trong những thảm kịch lớn của đời sống Hội Thánh thường loanh quanh với chuyện bất ổn trong hàng lãnh đạo. Thảm họa trong chức phận lãnh đạo vẫn thường xảy ra hàng tuần, trong khi đó các vị Mục Sư cứ làm bộ như thể vấn đề là tại ở Thần Học hoặc các chương trình…
Vấn đề ở đây là như thế này: Nguyên do của vô số nan đề không giải nổi trong Hội Thánh là vì nó thuộc về sự bất an tâm lý của người Mục Sư. Triệu chứng biểu hiện qua nhiều dạng khác nhau nhưng tựu trung thì người Mục Sư không đối ứng nổi với tình huống: Người Mục Sư có thể thiếu một nghị lực đạo đức; có thể trở nên bảo thủ khi có người bất đồng ý kiến với mình; có thể rút lui khỏi chức phận lãnh đạo của mình khiến cho người khác phải nghi vấn; có thể đánh mất tính cách riêng của mình để có thể trụ vững được… Vì một sự bất an như thế nên nhà lãnh đạo bắt đầu tin vào những lời dối trá về chính mình hoặc về người khác, và như thế là bắt đầu phá ngầm chức phận lãnh đạo của mình.
Phát Hiện Ra Sự Bất An Trong Động Thái Của Mình …
Thành thật mà nói thì người ta có thể khá dễ dàng phát hiện ra sự bất an cá nhân của mình. Chúng ta không biết được sự bất an ấy chỉ vì chúng ta làm ngơ nó mà thôi. Chúng ta cứ giả bộ làm như chẳng có gì là bất an cả bằng việc tự biện hộ và bằng việc chuyển hướng chú ý đi nơi khác hay vào việc khác. Sau đây là những tình huống mà những người bình thường như chúng tôi và quí vị vốn phải tranh chiến với một số loại bất an phổ biến. Hãy quan tâm đến cách chúng lộ ra trong đời sống như thế nào…
1. …………………………… Quí vị bắt đầu so sánh chính mình với những người khác.
Mối Họa : Quí vị sẽ quên mất vai trò độc đáo của mình cũng như của mỗi người vốn có trong tập thể.
Ví Dụ : Những Người Làm Công Trong Vườn Nho (Ma. 20)
a. Quí vị quên mất ân tứ của Ðức Chúa Trời đã ban cho quí vị, bị ám ảnh vì vị trí của người khác.
b. Quí vị lằm bằm và than phiền về sự bất bình đẳng cảm nhận được.
c. Quí vị xét đoán người khác, cho rằng họ kém cỏi hơn quí vị.
“ Khi thấy người đó, Phierơ hỏi Ðức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới khi Ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo Ta ” (GiGa 21:21-22)
2. …………………………… Quí vị có cảm giác mình là nạn nhân, cần phải đòi bồi hoàn cho sự thua thiệt của mình.
Mối Họa : Quí vị sẽ thất bại trong việc nương cậy vào sự tể trị của Ðức Chúa Trời qua việc giải quyết công việc theo cách riêng của mình.
Ví Dụ : Giacốp (Sáng. 27, 32)
a. Quí vị vạch kế hoạch để tìm cách tiến bộ và có được sự công nhận.
b. Quí vị tranh đấu một cách không hợp lý để có thể có được những gì quí vị cho rằng mình đáng được.
c. Quí vị có thể sẽ rơi vào chỗ thiếu thành thật và giả dối để đạt được kết quả mình mong muốn.
“ Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ ,
Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác …
Hãy tin cậy Ðức Giêhôva,và làm điều lành ;
Khá ởtrong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài …
Cũng hãy khaoí lạc nơi Ðức Giêhôva ,
Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước .
Hãy phó thác đường lối mình cho Ðức Giêhôva, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy …
Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng ;
Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác ” (Thi Tv 37:1-8)

3. …………………………… Quí vị bị cuốn hút vào mẫu người tự kỷ trung tâm.
Mối Họa : Quí vị sẽ trở nên bị ám ảnh với việc tạo dựng vương quốc riêng của mình để rồi sẽ bằng mọi cách cố thực hiện cho được.
Ví Dụ : Anh Của Người Con Trai Phá Của (Lu. 15)
a. Quí vị có khuynh hướng tạo thành tích cho đời mình.
b. Quí vị có khuynh hướng phê phán và xét đoán.
c. Quí vị có khuynh hướng sống một đời sống tự kỷ trung tâm.
“ Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi,chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy ” (GaGl 6:4-5)

4. …………………………… Quí vị bị dẫn đến chỗ muốn có được sự chấp nhận của người khác; quí vị trở thành người lấy lòng người khác.
Mối Họa : Quí vị sẽ trở nên liều lĩnh, “hết mình” cho những động cơ không trong sáng và những kỳ vọng phi hiện thực.
Ví Dụ : Mathê (Lu. 10)
a. Quí vị bị lạc hướng so với các ưu tiên chung, bị cầm tù trong niềm khát khao lập kỳ công.
b. Quí vị sẽ trở nên suy kiệt vì nổ lực quá nhiều cho những điều không đáng.
c. Quí vị rơi vào khuynh hướng làm một người theo chủ nghĩa cầu toàn.
“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Ðức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Ðức Chúa Trời đã ở cùng tôi ” (ICo1Cr 15:10)

5. …………………………… Quí vị rơi vào thái độ xét đoán chính mình và xét đoán người khác.
Mối Họa : Quí vị sẽ bị rơi vào tình trạng méo mó trong việc nhận thức thực tại, và sẽ bị vào sự cám dỗ chạy trốn trách nhiệm.

Ví Dụ : Êli (IVua 1V 19:1-21)
a. Quí vị bị rơi vào một sự nhận thức nông cạn đối với hoàn cảnh của mình.
b. Quí vị than phiền về những hoàn cảnh không công bằng và cảm thấy bị ngợp.
c. Quí vị sợ hãi sự suy sụp và tính chất tầm thường của mình.
“ Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị một tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi thấy mình chẳng có gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Ðấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá.hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự trong nơi tối ra nơi sáng. và bày những sự toan định trong lòng người; bấy giờ. ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh ” (ICo1Cr 4:3-5)

6. …………………………… Quí vị tìm cách tự chứng giá trị bản thân của mình, cảm thấy mình phải được nắm vai trò cầm quyền.
Mối Họa : Quí vị bị cuốn vào cách nghĩ được / thua. Vì quí vị tự làm người vạch lối cho chính mình, quí vị mạo hiểm với sự thanh liêm của mình, bảo vệ cho “mặt nổi” của cá nhân, và thường trở nên “ lập dị”.
Ví Dụ : Sara (SaSt 16:1-6)
a. Quí vị để cho hoàn cảnh của mình qui định cách hiểu của quí vị về thuộc tính của Ðức Chúa Trời.
b. Quí vị trở nên người tự tư, tự lợi; tìm cách lợi dụng người khác
c. Cuối cùng, quí vị bị lâm vào hội chứng “hi sinh”, cảm thấy không thể nào nương cậy vào ai được.
“ Đức Giêhôva phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng ” (Gie Gr 29:11-13)

Những Ðiều Giả Dối Mà Chúng Ta Tin
Lắm khi ngưới ta phải trải qua một số các triệu chứng ấy cùng một lúc. Mấu chốt ở chỗ quí vị đối phó với sự bất an của mình ra sao, và những thứ giả dối nào mà quí vị đang dùng để tự nhủ mình về thực tại.
Hãy chú ý điều này: Nếu quả lẽ thật đã buông tha cho chúng ta (GiGa 8:32), thì chính sự giả dối trói buộc chúng ta vào cảnh nô lệ. Cấp độ của sự thất bại cũng như của tình trạng nô lệ mà quí vị phải đối đầu trong cương vị của nhà lãnh đạo liên quan trực tiếp với mức không tưởng hay giả dối mà quí vị gán cho bản sắc của mình. nan đề của chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta biết lẽ thật nhưng lại tin vào… sự giả dối. Tiến sĩ Chris Thurman viết một tác phẩm rất thâm thúy là “Những Ðiều Giả Dối Chúng Ta Tin” (The Lies We Believe). Ông cung ứng một tiến trình rất hữu ích để giúp cho chúng ta hiểu biết.

BƯỚC VÀO LẼ THẬT
A. ………………… sự kiện mấu chốt nào khiến sinh ra sự giả dối/cảnh nô lệ .
Ví Dụ : Cấp trên không xác nhận công khó mà quí vị đã có được trong tuần vừa qua trong một dịp truyền giáo khá thành công. Quí vị cảm thấy bực bội và thấy như mình bị xem thường.
B. ………………… sự giả dối nào quí vị đang tin .

Ví Dụ : Có lẽ quí vị đã từng ấp ủ sự dối gạt này: “Mình tốt nên việc mình làm cũng tốt…”. Vậy là quí vị đã gộp con người mình với công việc mình làm và sự chấp nhận của người khác làm một.
C. ………………… sự đáp ứng thế nào là chân thực , xứng hiệp , và khả thi .
Ví Dụ : Chân giá trị của tôi được qui định bởi con người tôi chứ không phải phụ thuộc vào những gì tôi làm. Cấp trên tôi đánh giá cao về tôi nhưng họ cũng chỉ là con người như tôi mà thôi và có lẽ là, vì cớ những sự sơ xuất, cũng không nắm hết được mọi việc tôi làm.Chung qui, cấp trên tôi cũng chỉ là một con người bận rộn.

THỦ THUẬT VÀ L Ẽ THẬT
1. Chúng ta đừng bao giờ phó sự lành mạnh tâm lý của chúng ta vào tay người khác.
2. Lẽ thật là một sự đòi hỏi phải có cho sự lành mạnh tâm lý và thuộc linh.
3. Hầu hết các sự bất hạnh và bất an của chúng ta đều là hậu quả của những giả dối mà chúng ta tin.
4. Phải nhận biết rằng quí vị sẽ tin những gì quí vị muốn tin.
5. Lẽ thật có thể bị che khuất bởi một sự giả dối gây xúc động.
6. Phải luôn nhớ rằng những con người thương tổn sẽ làm tổn thương người khác; những người bị dọa dẫm sẽ đi dọa dẫm người khác.
Những Điều Then Chốt Cho Sự An Toàn Tâm Lý
1. ……………………………
Quí vị phải gắn liền chân giá trị của mình với bản sắc vốn có của mình trong Chúa Cứu Thế Jêsus chứ đừng lệ thuộc vào người khác hay vào những điều mình làm được.
2. ……………………………
Quí vị phải để cho Ðức Chúa Trời bẻ gãy tính tự túc, tự cường của mình.
3. ……………………………
Quí vị phải khám phá cho được mục đích sống mà Ðức Chúa Trời đã ban cho mình chứ đừng vì một mục đích nào khác.
4. ……………………………
Quí vị phải biết để cho người khác yêu thương và chúc phước mình, và cũng phải biết làm như thế cho họ nữa.

Những Việc Cần Làm Ngay …
1. ………………………………………. là Lời vốn định hình, định hướng cho bản sắc của quí vị: Ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus / Trong Ngài / Cùng Ngài.
2. Hãy tự tra xét mình mỗi khi quí vị ………………………… mình với người khác. Hãy thôi đừng so sánh như thế nữa và cám ơn Chúa về những khác biệt mà Ngài đã ban cho mình.
3. Hãy tập trung vào các ………………………… của mình tùy theo lúc. Hãy nhận thực cho được và hãy trau chuốt cho các ân tứ và năng lực bản thân của mình.
4. Hãy đọc và nghe các tài liệu ………………………… : Sách, tạp chí, băng ghi âm,…
5. Hãy nhận thực cho được vài, ba kiểu ………………………… mà quí vị thường hay tin về mình nhất. Hãy viết ra những lẽ thật về các lĩnh vực ấy rồi tự nhủ mình về những lẽ thật đã khám phá được.
6. Hãy tìm lấy một người ………………………… đáng tin cậy. Hãy thực hành việc ban cho và nhận lãnh tình yêu thương, sự khích lệ, và về lẽ thật mà cả đôi bên đều cần.
7. Hãy để ý cho kỹ những tình thế …………………………: Trong việc phê phán, sự khước từ, việc gặp gỡ một nhân vật quan trọng, một đồng nghiệp thành công, trong những lĩnh vực mình dễ thất bại hay chưa quen thuộc.
8. Hãy tự nhắc nhở mình về ………………………… : Chúng ta phải bắt chước Chúa Cứu Thế Jêsus là Ðấng đã tự bỏ mình đi để đến hầu việc cho nhiều người chứ không phải để nhiều người phục vụ mình.

ÐƯỢC AN TOÀN HAY BỊ PHÁ NGẦM

Phát Hiện Ra Sự Bất An Trong Động Thái Của Mình …


1    SỰ SO SÁNH    :    Quí vị bắt đầu so sánh chính mình với những người khác.      
2    SỰ ÐỀN BÙ    :    Quí vị có cảm giác mình là nạn nhân, cần phải đòi bồi hoàn cho sự thua thiệt của mình.      
3    SỰ TRANH CẠNH    :    Quí vị bị cuốn hút vào mẫu người tự kỷ trung tâm.      
4    SỰ THÔI THÚC    :    Quí vị bị dẫn đến chỗ muốn có được sự chấp nhận của người khác; quí vị trở thành người lấy lòng người khác.      
5    SỰ KẾT TỘI    :    Quí vị rơi vào thái độ xét đoán chính mình và xét đoán người khác.      
6    SỰ ÐIỀU KHIỂN    :    Quí vị tìm cách tự chứng giá trị bản thân của mình, cảm thấy mình phải được nắm vai trò cầm quyền.     

Bước Vào Lẽ Thật
A. HÃY XÁC ÐỊNH sự kiện mấu chốt nào khiến sinh ra sự giả dối / cảnh nô lệ.
B. HÃY KHÁM PHÁ sự giả dối nào quí vị đang tin.
C. HÃY QUYẾT ÐỊNH sự đáp ứng như thế nào là chân thực, xứng hiệp, và khả thi.

Những Điều Then Chốt Cho Sự An Toàn Tâm Lý
1. BẢN SẮC
2. SỰ TAN VỠ
3. MỤC ÐÍCH
4. VIỆC BAN CHO Và VIỆC NHẬN LÃNH Các Phước Hạnh

Những Việc Cần Làm Ngay …
1. Hãy Nghiên Cứu Và SUY GẪM Lời Kinh Thánh
2. Hãy Tự Tra Xét Mình Mỗi Khi Quí Vị TỰ SO SÁNH Mình Với Người Khác
3. Hãy Tập Trung Vào Các MẶT MẠNH Của Mình Tùy Theo Lúc
4. Hãy Đọc Và Nghe Các Tài Liệu CÓ TÁC DỤNG THÚC ÐẨY
5. Hãy Nhận Thực Cho Được Vài Ba Kiểu GIẢ DỐI Mà Quí Vị Thường Hay Tin Về Mình Nhất.
6. Hãy Tìm Lấy Một Người HỖ TRỢ Đáng Tin Cậy
7. Hãy Để Ý Cho Kỹ Những Tình Thế CÓ THỂ GÂY HẠI
8. Hãy Tự Nhắc Nhở Mình Về LẼ THẬT
ỦY THÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Biến Phép Cộng Thành Phép Nhân Trong Chức Vụ Của Mình
(Gia Bội Cho Chức Vụ Mình )
“ Mười hai Sứ Đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Ðức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho ” (Cong Cv 6:1-2)
Khi các vị Mục Sư quyết định trở thành những nhà lãnh đạo thì đó là lúc họ nhận lãnh một vị trí quan trọng. Họ đã thực hiện một quyết định mang tính cách mạng trong việc thi hành chức vụ của mình. Họ sẽ thôi không còn tự đánh giá mình chỉ qua những gì tự mình làm được nữa. Giá trị của họ giờ đây còn phụ thuộc trên những gì họ có thể thu được qua việc làm của nhiều người khác nữa! Ðó chính là điều mà chúng ta gọi là “Nguyên Tắc Giêtrô”.

Ngày Môise Trở Thành Nhà Lãnh Đạo
Trong XuXh 18:17-27, Giêtrô trình bày nguyên tắc này với Môise. “…Ðiều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ởvới con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi ” (XuXh 18:17-18).
Giêtrô đã khởi sự chia sẻ cho Môise sự khuyên bảo đầy khôn ngoan của mình về việc làm thế nào để Môise có thể ủy nhiệm gánh nặng công việc cho nhiều người khác nữa, và có thể gia bội khối lượng dịch vụ được giao thác sang nhiều người khác. Kinh Thánh chép rằng “Môise vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy ” (18:24).
Trong chức phận lãnh đạo, thường khi người ta có cảm tưởng như thể là chính một mình nhà lãnh đạo phải hoàn thành tất cả mọi sự. Tuy nhiên, như Giêtrô đã vạch rõ cho thấy, làm như thế nhà lãnh đạo sớm bị đuối sức. Chính vì lý do ấy, Môise đã tiến hành thay đổi và bắt đầu trang bị cho nhiều người khác cùng chia sẻ trách nhiệm với mình.

Bảy Sự Thay Đổi Mà Môise Đã Thực Hiện Để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo
1. MÔISE ÐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI ……………………… (C. 19)
“Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Ðức Giêhôva phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Ðức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay ”
2. MÔISE ÐÃ DÂNG MÌNH CHO ……………………… (C. 20)
“Hãy lấy mạng lịnh và Luật Pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm ”
3. MÔISE ÐÃ SẮP ÐẶT CHO ……………………… (C. 20)
“Hãy lấy mạng lịnh và Luật Pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm ”
4. MÔISE ÐÃ TRIỂN KHAI MỘT ……………………… (C. 20)
“Hãy lấy mạng lịnh và Luật Pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm ”
5. MÔISE ÐÃ ……………………… (C. 21) VÀ ÐÀO TẠO CÁC NHÀ LÃNH ÐẠO
“Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Ðức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người,hoặc mười người ”
6. MÔISE ÐÃ ÐƯA HỌ VÀO ……………………… (C. 22) DỰA TRÊN CÁC ÂN TỨ CỦA HỌ
“đặng xét đoán dân sự hằng ngày… những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy …”
7. MÔISE CHỈ LÀM NHỮNG GÌ ……………………… (C. 22) CỦA MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ÐƯỢC
“đặng xét đoán dân sự hằng ngày… Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con …”
Trong câu 23, chúng ta biết được kết quả có được nhờ vào các sự thay đổi mà Môise đã thực hiện: Môise có thêm sức lực và dân sự được an bình.
“Nếu con làm việc nầy, và Ðức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên ”

Từ Người Mục Sư Trở Thành Nhà Lãnh Đạo
Có sự khác biệt giữa người Mục Sư với nhà lãnh đạo. Trong khi mọi nhà lãnh đạo thuộc linh đều là Mục Sư, thì chẳng phải người Mục Sư nào cũng đều là nhà lãnh đạo. Hai vai trò này khác nhau:

MỤC SƯ    NHÀ LÃNH ÐẠO      
1. Phục sự dân sự    1. Phục sự dân sự      
2. Mục tiêu là đáp ứng trực tiếp cho nhu cần của dân sự.    2. Mục tiêu là trang bị năng lực cho nhiều người khác để họ giúp đáp ứng nhu cần của dân sự.      
3. Có được sự hoàn thành nhờ sự làm việc của chính mình.    3. Có được sự hoàn thành nhờ vào việc trang bị cho nhiều người khác làm việc.      
4. Phòng vệ để sinh tồn.    4. Tấn công để thăng tiến.      
5. Ðối phó nhằm thỏa đáp theo nhu cần dấy lên từng hồi, từng lúc.    5. Sáng tạo vận hội để hướng dẫn cho nhiều người khác.      
6. Tập chú vào nhu cần đoản kỳ.    6. Tập chú vào khải tượng trường kỳ.      
7. Chăn dắt.    7. Trang bị.     

Lý Do Khiến Các Nhà Lãnh Đạo (Các Mục Sư) Thất Bại Trong Việc Phát Triển Nhân Sự :#
1. Họ cảm nhận được rằng trang bị cho nhân sự là một việc khó.
2. Họ bị bất an hoặc có mặc cảm tự ti.
3. Họ cho rằng chỉ có họ là mới có đủ phẩm chất để thực hiện việc phát triển nhân sự.
4. Họ không tín nhiệm người khác được.
5. Họ có những thói quen xấu hoặc một viễn cảnh phi Kinh Thánh.
6. Họ chỉ có được một sự tín nhiệm thấp trong dân sự Ðức Chúa Trời.
7. Họ không biết làm thế nào để đào tạo nhân sự.
8. Dễ lãnh đạo các thuộc viên hơn là các cấp nhân sự.
Phát triển nhân sự đòi hỏi phải tiêu tốn năng lực, thời gian, và việc hoạch định tỉ mỉ. Ðó là cách tiên ứng [1]
Đón đầu trong việc lãnh đạo chứ không phải là kiểu đối ứng mà rủi thay có khá nhiều nhà lãnh đạo sử dụng trong việc điều hành tổ chức của mình. Việc phát triển nhân sự cũng hàm nghĩa rằng, trong cương vị nhà lãnh đạo, quí vị phải cho phép nhiều người khác chia sẻ quyền chủ hữu trên công việc mà quí vị đang nắm giữ. Như vậy việc ấy đòi hỏi niềm tin và sự giao thác đối với nhiều người khác, cũng như cần có bản lĩnh biết nới lỏng quyền kiểm soát. Tuy nhiên, nếu như quí vị kết ước với việc trang bị cho nhân sự, quí vị sẽ thấy được rằng lời hứa của Giêtrô sẽ trở thành sự thật trong đời sống và trên chức vụ của mình.
CÂU HỎI
Quí vị có thấy rằng ủy thác nhiệm vụ và phát triển nhân sự
là một điều khó không? Tại sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CÂU HỎI
Những lĩnh vực nào quí vị có thể nới lỏng quyền kiểm soát và trang bị cho ai đó
để họ cũng có thể được lãnh đạo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Làm Thế Nào Chúng Ta Chọn Lựa Được Người Để ủy Thác Công Việc ?
Chúng ta chọn ai để trang bị?
Ðây là một câu hỏi khó mà sự giải đáp có thể được tìm thấy trong Cong Cv 6:1-4
“ Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hêlênít phàn nàn nghịch cùng người Hêbơrơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Mười hai Sứ Đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Ðức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo ”
Một chức phận lãnh đạo tốt luôn có được khả năng đáp ứng một cách có hiệu quả cho nhu cần của nhiều nhà lãnh đạo và nhân sự hơn. Trong sơ kỳ của Hội Thánh, người ta không dùng lá phiếu để xác định bản sắc của các nhà lãnh đạo và nhân sự này. Các Sứ Đồ nghĩ trước một số phẩm chất mà họ đòi hỏi phải có nơi những người được chọn vào vai trò lãnh đạo. Những người được chọn phải…
1. Thuộc giữa vòng những người có ảnh hưởng tốt: “hãy chọn trong bọn mình ”
2. Là tín hữu: “bọn mình ”
3. Là những người đứng chung nhau trong một tập thể: “bảy người ”
4. Là những người được tín nhiệm: “có danh tốt ”
5. Ðược ban quyền năng cho nhiệm vụ: “đầy dẫy Ðức Thánh Linh ”
6. Giỏi giang, thông tuệ: “đầy dẫy… trí khôn ”
7. Có tính thần trách nhiệm: “chúng ta sẽ giao việc nầy cho ”

Làm Thế Nào Chúng Ta Phát Triển Nhân Sự Trong Khi uỷ Thác Chức Vụ ?
1. Biết mình (Phải tường tận về những gì sẽ ủy nhiệm).
2. Biết người: Biết rõ người mình sẽ phát triển (Biết sở trường, sở đoản của họ).
3. Phải định rõ được sự ủy nhiệm (Ðừng để có điều gì còn mơ hồ, phải viết ra đầy đủ).
4. Giải thích những câu hỏi “tại sao” ẩn sau mỗi sự ủy nhiệm (Hãy cho người ta biết tại sao việc lại quan trọng đến thế).
5. Thảo luận với người được ủy nhiệm về tiến trình tăng trưởng (Ðể giúp họ biết sẽ tăng trưởng như thế nào kể từ đó).
6. Dành thì giờ để quan hệ sâu hơn với người được ủy thác (Ðầu tư thêm thời gian ngoài việc thảo luận trên công việc).
7. Cho phép những người được ủy thác quan sát sự hành chức của quí vị để họ học tập (Ðể cho họ kiến tập và nhận sự lý giải của quí vị).
8. Cung ứng cho họ các nguồn lực và thẩm quyền cần thiết (Cung cấp công cụ cho công việc).
9. Khích lệ họ lập báo cáo hàng ngày về tiến độ (Giúp họ giải thích sự tăng trưởng của họ).
10. Giúp họ có trách nhiệm với chức vụ của mình (Ðạt sự thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm).
11. Cho phép họ có thể sai sẩy (Cho họ biết rằng họ có thể học tập trong sự thực hành này).
12. Phỏng vấn sau mỗi sự hoàn thành và xác nhận thường xuyên (Khích lệ suốt tiến trình thành công của họ).

Nếu Là Ðức Chúa Jêsus, Ngài Sẽ Làm Gì? (LuLc 9:1-2)
“ Đức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai Sứ Đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ, chữa bịnh. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Ðức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh ”
Chúng ta nhận ra được qua phân đoạn Kinh Thánh này là Ðức Chúa Jêsus đã chia sẻ cả trách nhiệm lẫn thẩm quyền. Ðể thành công được trong sứ vụ của mình, chúng ta phải chia sẻ cả công việc lẫn uy quyền của chúng ta với tập thể. Ðức Chúa Jêsus nhắm đến việc phát triển các môn đồ Ngài qua sự chia sẻ công việc. Ngài đã không dùng phần lớn thì giờ của mình cho đám đông quần chúng. Ngài tập chú vào việc đào tạo các môn đồ. Không phải bằng việc chia đều thời gian cho mọi người như nhau, nhưng chỉ dành thì giờ cho những người sẵn sàng cho việc đào tạo, Ðức Chúa Jêsus đã có thể gia bội chức vụ của Ngài trong một khoảng thời gian chừng ba năm.
Tiến Trình Phát Triển :
1. Tôi làm, các bạn quan sát.
2. Chúng ta cùng làm với nhau.
3. Bạn làm đi, tôi quan sát bạn.
4. Chúng ta cùng thẩm định công việc với nhau.
5. Bạn làm đi, những người khác sẽ quan sát để học cách bạn làm.

Lẽ Thật Về Việc Phát Triển Nhân Sự #
Hầu như mọi phong trào bền vững trong lịch sử phát triển Hội Thánh tồn tại được là nhờ những nhà lãnh đạo ở thế hệ trước đã biết tái tạo chức phận lãnh đạo và những tiêu chuẩn của họ trong thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Sở dĩ phong trào đã trở thành phong trào là vì nó nhắm đến tiến trình gia bội (nhân tăng lên) chứ không phải chỉ là gia tăng (cộng thêm vào).
E SỰ GIA TĂNG GIỐNG NHƯ THẾ NÀY: (1 + 1) = 2
E SỰ GIA BỘI CÓ THỂ BIỂU DIỄN TRONG BIỂU ÐỒ SAU ÐÂY:

Phát Triển Nhân Sự Trong Khi uỷ Thác Nhiệm Vụ
Có một số điều khác biệt giữa một nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo với một nhà lãnh đạo của những thuộc viên.
1. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự … ………………
2. ……………………..
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên tâp chú vào … ……………… của người khác.
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự tập chú vào … …………… của người khác.
3. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên
dành hết nổ lực nhằm đáp ứng … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự
dành hết nổ lực nhằm phát triển … ………………
4. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên là những nhà lãnh đạo … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự là những nhà lãnh đạo … ………………
5. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên thắp sáng … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự thắp sáng … ………………
6. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… ……………… thời gian cho người khác
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… ……………… thời gian
cho người khác
7. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên đòi hỏi ít về … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự đòi hỏi nhiều về … ………………
8. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên lãnh đạo mọi người … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự lãnh đạo mọi người … ………………
9. ……………………..

Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên tác động trên … ………………
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự tác động … ………………
BÀI TẬP
Tôi đang sử dụng thời gian vào việc phát triển thuộc viên hay phát triển các nhà lãnh đạo?
Làm thế nào để tôi có thể vun vén cho một môi trường lãnh đạo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁP DỤNG
Lúc này tôi đang phát triển ai? Ai là người tôi có thể khởi sự phát triển? Kế hoạch tôi sẽ dành cho người ấy như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Một số nhà lãnh đạo thỏa lòng khi có được thuộc viên.
Tôi khác, tôi muốn đào tạo các nhà lãnh đạo.
Không những tôi chỉ muốn đào tạo các nhà lãnh đạo,
tôi còn muốn đào tạo các nhà lãnh đạo của các lãnh đạo.
Được thể, tôi cứ muốn đào tạo cho được
các nhà lãnh đạo của nhiều nhà lãnh đạo của các lãnh đạo”
DALE GALLOWAY
ỦY THÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Bảy Sự Thay Đổi Mà Môise Đã Thực Hiện Để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo
1. MÔISE ÐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI CẦU NGUYỆN
2. MÔISE ÐÃ DÂNG MÌNH CHO SỰ TRUYỀN THÔNG
3. MÔISE ÐÃ SẮP ÐẶT CHO KHẢI TƯỢNG
4. MÔISE ÐÃ TRIỂN KHAI MỘT KẾ HOẠCH
5. MÔISE ÐÃ TUYỂN CHỌN VÀ ÐÀO TẠO CÁC NHÀ LÃNH ÐẠO
6. MÔISE ÐÃ ÐƯA HỌ VÀO SỰ HẦU VIỆC DỰA TRÊN CÁC ÂN TỨ CỦA HỌ
7. MÔISE CHỈ LÀM NHỮNG GÌ CÁC CẤP NHÂN SỰ CỦA MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ÐƯỢC
Chỉ Những Nhà Lãnh Đạo Biết Phát Triển Lãnh Đạo Mới Có Năng Lực Gia Bội Ðược
1. SỰ KHÁT KHAO
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… CẦN ÐƯỢC TRỌNG DỤNG
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… MUỐN ÐƯỢC THÀNH CÔNG
2. SỰ TẬP CHÚ
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Tập chú vào SỞ ÐOẢN của người khác.
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Tập chú vào SỞ TRƯỜNG của người khác.
3. CÁC ƯU TIÊN
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Dành hết nổ lực nhằm đáp ứng NHU CẦN
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Dành hết nổ lực nhằm phát triển TIỀM NĂNG
4. NĂNG LỰC
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Là những nhà lãnh đạo TỐT
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Là những nhà lãnh đạo VĨ ÐẠI
5. THÁI ÐỘ
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Thắp sáng CHÍNH MÌNH
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Thắp sáng NGƯỜI KHÁC
6. THỜI GIAN
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… SỬ DỤNG thời gian cho người khác
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… ÐẦU TƯ thời gian cho người khác
7. SỰ KỲ VỌNG
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Ðòi hỏi ít về SỰ KẾT ƯỚC
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Ðòi hỏi nhiều về SỰ KẾT ƯỚC
8. CHỨC PHẬN LÃNH ÐẠO
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Lãnh đạo mọi người CÙNG MỘT CÁCH
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Lãnh đạo mọi người THEO NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU
9. SỰ TÁC ÐỘNG TẠO ẢNH HƯỞNG
Những nhà lãnh đạo phát triển thuộc viên… Tác động trên THẾ HỆ NÀY
Những nhà lãnh đạo phát triển các cấp nhân sự… Tác động TRÊN THẾ HỆ TƯƠNG LAI

SỰ ÐỒNG CÔNG GIÚP HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ CHUNG
Các Nét Đặc Trưng Của Một Tập Thể Tốt

“ Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa… Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể,và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi ” (ICo1Cr 12:4-5, 15)
Một Tập Thể Tốt Có Được …
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..

Điều Gì Giúp Tạo Nên Một Tập Thể Hiệu Quả ?
1. Một tập thể hiệu quả ……………………..
Nền tảng để cho một tập thể thành công là sự quan hệ. Tại sao?
a. …………………….. : Thông thường, người ta phải di “dặm thứ nhất” là để hoàn thành nghĩa vụ. Người ta chỉ đi tiếp được “dặm thứ hai” nhờ mối quan hệ.
b. …………………….. : Các nhà lãnh đạo luôn biết tác động trên tấm lòng trước khi nhờ đến sự tiếp tay.
c. …………………….. : Các nhà lãnh đạo tốt luôn biết “làm chủ” sự trò chuyện cũng như các mối quan hệ của đời sống họ.
ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta đã thực sự chăm sóc nhau chưa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Một tập thể hiệu quả …………………………………………
Ba ưu tiên hàng đầu của tập thể của quí vị là gì?
a. …………………………………………………………………………………....
b. …………………………………………………………………………………....
c. …………………………………………………………………………………....
ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có biết và có hành động phù hợp
theo những điều quan trọng không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Một tập thể hiệu quả ……………………..
a. Sự tăng trưởng của …………………….. qui định cho sự tăng trưởng của tổ chức
b. Ðời sống và xã hội …………………….. liên tục
c. Nhà lãnh đạo không thể hướng dẫn các thuộc viên …………………….. mức độ tăng trưởng cá nhân của họ.
d. Nhóm lãnh đạo phải cùng ở trên ……………………..
e. Các nhà lãnh đạo phải biết ……………………. để luôn đi đầu
ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có cùng nhau tăng trưởng không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một tập thể hiệu quả …………………………………………
Một tính chất và phản ứng đúng đắn có được trong một tập thể khi…


…………………….. lành mạnh    …………………….. được trọng      
…………………….. giống nhau    …………………….. cao      
…………………….. có thật    …………………….. thường có được      
…………………….. được rõ ràng    …………………….. trong sạch      
…………………….. bổ sung được nhau    …………………….. được chung hưởng     

ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta đã thực có cùng chung tính chất và phản ứng chưa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một tập thể hiệu quả …………………………………………

Lẽ thật, nói tóm lại, giống như trong thi đấu bóng đá: Chủ nghĩa cá nhân chỉ giành được những chiến tích cá nhân, chỉ có tinh thần đồng đội mới đem lại chức vô địch được!
Tín Hiệu Của Sự Hợp Tác :

…mang lấy gánh nặng của bạn     …thấy được bức tranh tổng thể      
…tôn trọng các thành viên khác    …từ bỏ quyền lợi riêng của mình      
…hiểu biết giá trị của người khác    …tiêu biểu cho vị trí của tập thể, không phải của mình      
…tìm cách làm tăng giá trị cho người khác    …khẳng định nhau một cách riêng tư cũng như công khai      
…đến với nhau để sẵn sàng đóng góp    …nhận trách nhiệm vì thế đứng của tập thể     

ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có biết đặt lợi ích chung của tập thể
lên trên lợi ích cá nhân của mình không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Một tập thể hiệu quả nhận thức được rằng mỗi người …………………………

Nguyên tắc “Vị Trí Thích Hợp”:
“Người chiếm được một vị trí đặc biệt trong tập thể sẽ cảm thấy mình đặc biệt và sẽ thi thố năng lực theo một cách đặc biệt. Vị trí thích hợp trong tập thể nhân tính hóa được công việc của tập thể ”
PHILIP VAN AUKEN
E Hãy thử liệt kê các thành viên của quí vị và nhận thực cho được vai trò của họ.
E Vai trò độc đáo của quí vị trong tập thể mình là gì?
ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có hiểu biết và đánh giá cao
vai trò của người khác không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Một tập thể hiệu quả có một ……………………..
Trong chức vụ, một cơ cấu lành mạnh diễn tả về…
ö Sự hỗ trợ cho thành viên
ö Các vai trò đặc biệt
ö Một nơi có chiến lược
ö Một nơi để yên nghỉ
ö Một nơi có sự khích lệ
ö Một nơi có sự phụ giúp
ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có đang phát triển một cơ cấu lành mạnh không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Một tập thể hiệu quả nhận biết được chính xác …………………….. của mình
Phải có những bảng theo dõi cho tập thể có thể biết được tình hình của mình. Các cầu thủ luôn liếc nhìn lên bảng tỷ số. Như thế, khi xong trận đấu, ít nhất họ cũng biết được mình thắng hay bại (Thế nhưng có nhiều vị Mục Sư không thích có các bảng theo dõi ấy!).
Những lĩnh vực nào phải được lên “Bảng Theo Dõi” của chúng ta? (Số người tin Chúa, Số tiền dâng,…)

………………………………………     ………………………………………      
………………………………………     ………………………………………     

ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, chúng ta có thu được kết quả tốt trên các lĩnh vực này không?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Một tập thể hiệu quả biết ……………………..
Không thể có sự thành công mà thiếu sự hi sinh. Nếu chúng ta thành công được mà chẳng cần chút hi sinh nào cả thì có nghĩa rằng đã có ai đó đi trước hi sinh thay cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta hi sinh nhưng chưa thu được thành quả gì, nhất định có người đi sau chúng ta sẽ gặt hái thành quả từ sự hi sinh của chúng ta.
E Chúng ta đã nhận được những phước hạnh nào mà không hề phải hi sinh gì cả?
E Chúng ta sẽ hi sinh gì để cho thế hệ kế tục gặt hái được sự thành công?
ÐÁNH GIÁ
Trong vị trí của một tập thể, sự hi sinh của chúng ta đã đủ
để dự ứng sự thành công cho thế hệ kế tiếp chưa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Một tập thể hiệu quả ……………………..
MƯỜI CÂU HỎI MÀ MỖI TẬP THỂ PHẢI ÐẶT RA:
1. Chúng ta có …………………….. lẫn nhau không?
Sự tôn trọng và sự tin cậy luôn luôn đi đôi với nhau.
2. Chúng ta có …………………….. nhau không?
Quí vị có thực lòng quan tâm đến phúc lợi của bạn đồng công với mình không?
3. Các thành viên có …………………….. với nhau một cách cởi mở không?
Với một môi trường giao thông cởi mở, tự do,… với nhau, một tập thể có thể đạt được bất cứ điều gì.
4. Chúng ta có …………………….. các mục tiêu của tập thể không?
Nếu thiếu một sự tập chú vào các mục tiêu của tập thể, cho dầu là một tập thể lớn cũng sẽ bị trôi giạt mà thôi.
5. Chúng ta có …………………….. với các mục tiêu của tập thể không?
Niềm tin vào các mục tiêu phải được cụ thể hóa chứ không thể nào chỉ là mơ hồ, trừu tượng.
6. Chúng ta có vận dụng tốt các …………………….. của các thành viên không?
Các thành viên có cảm thấy họ có được sự cống hiến thỏa đáng không?
7. Chúng ta có đối phó được với …………………….. một cách thành công không?
Sự thành công được định theo cách các mối xung đột được giải quyết trong nội bộ tập thể như một thể thống nhất.
8. Tất cả …………………….. có tham gia không?
Từ liệu “tập thể” trước hết hàm ý rằng mọi người đều tham gia.
9. Chúng ta có tôn trọng …………………….. cá nhân không?
Quí vị có tôn trọng các thành viên khác là những người không phải lúc nào quí vị cũng nhất trí với họ được?
10. Chúng ta có …………………….. được làm thành viên ở đây không?
Sự thành công đích thực tùy thuộc mức độ vui thú đối với những gì mình làm, trong đó có cả sự vui thú đối với tập thể của mình.
Tôi Phải Bắt Đầu Từ Đâu?
Những người mà quí vị chiêu mộ phải được qui định theo các mục tiêu mà quí vị tin rằng Ðức Chúa Trời đã hướng dẫn cho mình. Phải tìm cho được những ân tứ xứng hiệp với từng vị trí. Trong mỗi người, phải tìm các phẩm chất này:

E CÓ ÂN TỨ
Tìm những ân tứ và năng lực bản thân cụ thể, thiết yếu cho việc thực hiện được các mục tiêu đã vạch ra.    GIFTED MEMBERS    G      
E CÓ ẢNH HƯỞNG TỐT
Tìm những người có ảnh hưởng tốt trên người khác. Có thể cần những người từ trong nhóm những người nam hoặc trong hội phụ nữ.    INFLUENTIAL PEOPLE    I      
E TRUNG TÍN
Tìm những người đã bày tỏ được một sự trung tín với những kết ước Cơ Ðốc của mình    FAITHFUL WORKERS    F      
E CHỊU DẠY DỖ
Tìm những người sẵn lòng học tập và dễ thích nghi với bạn trong tập thể.    TEACHABLE SPIRIT    T      
E TẤM LÒNG ÐẦY TỚ
Tìm những người muốn phục vụ tha nhân, không màng đến sự thừa nhận của người khác.    SERVANTS HEART    S     
  
TIÊU CHÍ ÐÁNH GIÁ TẬP THỂ        Không    Chỉ Phần Nào Thôi            Có      
1    Một tập thể hiệu quả biết chăm sóc nhau    1    2    3    4    5      
2    Một tập thể hiệu quả biết và thực hành những gì quan trọng     1    2    3    4    5      
3    Một tập thể hiệu quả cùng nhau tăng trưởng     1    2    3    4    5      
4    Một tập thể hiệu quả có được sự hài hòa    1    2    3    4    5      
5    Một tập thể hiệu quả đặt quyền lợi cá nhân dưới lợi ích tối cao của tập thể     1    2    3    4    5      
6    Một tập thể hiệu quả nhận thức được rằng mỗi người đóng một vai trò đặc biệt khác nhau     1    2    3    4    5      
7    Một tập thể hiệu quả có một cơ cấu lành mạnh     1    2    3    4    5      
8    Một tập thể hiệu quả nhận biết được chính xác thế đứng của mình    1    2    3    4    5      
9    Một tập thể hiệu quả biết trả giá    1    2    3    4    5      
10    Một tập thể hiệu quả biết trả lời “Có” hợp chỗ     1    2    3    4    5     
SỰ ÐỒNG CÔNG GIÚP HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ CHUNG
Một Tập Thể Tốt Có Được …
1. MỘT MỤC TIÊU CHUNG (KHẢI TƯỢNG)
2. CÁC KỸ NĂNG ÐA DẠNG VÀ SỰ ÐÓNG GÓP
3. MỘT NỀN HUẤN LUYỆN LÀNH MẠNH VÀ SỰ TRUYỀN THÔNG
Điều Gì Giúp Tạo Nên Một Tập Thể Hiệu Quả ?
1. Một tập thể hiệu quả BIẾT CHĂM SÓC NHAU
a. Nguyên Tắc “Dặm Thứ Hai”
b. Nguyên Tắc Kết Nối
c. Nguyên Tắc “Làm Chủ”
2. Một tập thể hiệu quả BIẾT VÀ THỰC HÀNH NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG
3. Một tập thể hiệu quả CÙNG NHAU TĂNG TRƯỞNG
a. Sự tăng trưởng của NHÀ LÃNH ÐẠO qui định cho sự tăng trưởng của tổ chức
b. Ðời sống và xã hội THAY ÐỔI liên tục
c. Nhà lãnh đạo không thể hướng dẫn các thuộc viên VƯỢT QUÁ mức độ tăng trưởng cá nhân của họ.
d. Nhóm lãnh đạo phải cùng ở trên CHUNG MỘT MẶT BẰNG
e. Các nhà lãnh đạo phải biết TRAU DỒI để luôn đi đầu
4. Một tập thể hiệu quả CÓ MỘT SỰ KẾT DÍNH
Một tính chất và phản ứng đúng đắn có được trong một tập thể khi…


CÁC MỐI QUAN HỆ lành mạnh    CÁC THÀNH VIÊN được trọng      
CÁC HOÀI BÃO giống nhau    TÍNH ÐẠO ÐỨC cao      
SỰ TIN CẬY có thật    SỰ THẮNG LỢI thường có được      
CÁC VAI TRÒ được rõ ràng    CÁC ÐỘNG CƠ trong sạch      
CÁC NĂNG LỰC bổ sung được nhau    PHÚC LỢI được chung hưởng     

5. Một tập thể hiệu quả ÐẶT QUYỀN LỢI CÁ NHÂN DƯỚI LỢI ÍCH TỐI CAO CỦA TẬP THỂ
6. Một tập thể hiệu quả nhận thức được rằng mỗi người ÐÓNG MỘT VAI TRÒ ÐẶC BIỆT KHÁC NHAU
7. Một tập thể hiệu quả có một LỰC LƯỢNG DỰ BỊ VỮNG MẠNH
8. Một tập thể hiệu quả nhận biết được chính xác THẾ ÐỨNG của mình
9. Một tập thể hiệu quả biết TRẢ GIÁ
10. Một tập thể hiệu quả BIẾT TRẢ LỜI “CÓ” HỢP CHỖ

Mười Câu Hỏi Mà Mỗi Tập Thể Cần Phải Đặt Ra :
1. Chúng ta có TÔN TRỌNG VÀ TIN CẬY lẫn nhau không?
2. Chúng ta có QUAN TÂM nhau không?
3. Các thành viên có GIAO THÔNG với nhau một cách cởi mở không?
4. Chúng ta có HIỂU BIẾT các mục tiêu của tập thể không?
5. Chúng ta có KẾT ƯỚC với các mục tiêu của tập thể không?
6. Chúng ta có vận dụng tốt các NĂNG LỰC BẢN THÂN của các thành viên không?
7. Chúng ta có đối phó được với CÁC MÂU THUẪN một cách thành công không?
8. Tất cả MỌI NGƯỜI có tham gia không?
9. Chúng ta có tôn trọng CÁC DỊ BIỆT cá nhân không?
10. Chúng ta có THÍCH được làm thành viên ở đây không?
MỘT SỰ ÐẦU TƯ KHÔN NGOAN HƠN HẾT
Việc Dìu Dắt Các Lãnh Đạo Kế Cận
“Ngài bèn lập mười hai người, gọi là Sứ Đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo ”
(Mac Mc 3:14)
Ðức Chúa Jêsus hoan nghênh việc người ta đến để được Ngài dìu dắt. Ngài đã và đang là Nhà Dìu Dắt tối cao. Ngài phát triển những con người bất toàn trở nên những nhà lãnh đạo có hiệu quả. Ðức Chúa Jêsus đã thực hiện mọi điều cần thiết mà một nhà dìu dắt có thể làm để trao quyền cho môn đồ của mình để họ tỏa sáng trong đời sống và chức vụ.
Trong Mat Mt 11:28-30, Ðức Chúa Jêsus phán rằng “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta …”. Vào thời ấy, “ách” mà Ngài nhắc đến được dùng để mắc một đôi bò đực gồm một mạnh và một yếu vào với nhau. Con yếu hơn ấy được cho nhập cuộc để học tập công việc trong cánh đồng theo cách huấn luyện “vào cuộc” với con mạnh hơn kia. Phần lớn sức nặng của công việc được bố trí dồn trên vai con mạnh hơn cho đến khi nào tiến trình phát triển này được hoàn thành. Ðó là hình ảnh sinh động của bức tranh mô tả việc dìu dắt.

Một Định Nghĩa Cho Việc Dìu Dắt …
MỘT SỰ KINH NGHIỆM ÐƯỢC THỦ ÐẮC THÔNG QUA QUAN HỆ GIỮA MỘT NGƯỜI TRAO QUYỀN VỚI MỘT NGƯỜI NHẬN BẰNG VIỆC CHIA SẺ CÁC NGUỒN LỰC ÐƯỢC ÐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO
Một Định Nghĩa Về Việc Trao Quyền
LÀ HÀNH ÐỘNG QUÍ VỊ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI KHÁC ÐỂ HỌ CÓ THỂ HẦU VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ
Chức Phận Lãnh Đão Và Sữ Kết Ước
1. …………………………………………
Các thực tập viên của chúng ta phải ý thức được sự kết ước của chúng ta trong cương vị con người. Ðây không phải chỉ là kế hoạch. Chúng ta phải yêu thương họ và luôn nhận thức đầy đủ được phúc lợi của họ. Không thể phát triển các nhà lãnh đạo bằng con đường đại trà được. Họ cần phải được phát triển qua con đường dìu dắt bằng đời sống chia sẻ với đời sống.
CÂU HỎI
Ai là người quí vị có thể dìu dắt hay trang bị cho họ bước vào chức vụ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………
Trong suốt thời gian dìu dắt thực tập viên, chúng ta sẽ gặp những lúc trồi, sụt khác nhau. Có những lúc chúng ta phải rà soát lại tiến trình mà họ đang trải qua, xem xét các bước tăng trưởng cũng như sự thấu hiểu về toàn cuộc cho đời sống của họ. chúng ta phải phân định tất cả.
CÂU HỎI
Những bước nào quí vị phải tiến hành để đào tạo họ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………
Sự kết ước chung cuộc của chúng ta phải là đạt được kết quả cuối cùng. Chúng ta phải xác định rằng chúng ta sẽ trợ giúp họ xuất phát từ hiện trạng cho đến cùng đích đã được vạch ra một cách hỗ tương. Cũng giống như Ðức Chúa Trời sẽ hoàn tất công việc Ngài đã khởi sự trong chúng ta (Phi Pl 1:6), chúng ta phải có cho được “sản phẩm” cuối cùng bên trong con người thực tập viên và rồi hoàn thành sự kết ước của chúng ta. chúng ta phải chuyên tâm.
CÂU HỎI
Mục đích nào quí vị đang hoàn thành?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GiGa 15:15
“Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta ”
Ma. 28:18-20;
“ Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha,Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế ”
Tiến Trình Đào Tạo Các Nhà Lãnh Đạo
BƯỚC 1: Làm Mẫu
Tiến trình bắt đầu bằng việc nhà dìu dắt làm công việc trong khi các thực tập viên quan sát. Cần phải bảo đảm sao cho họ có thể quan sát được toàn bộ tiến trình. Rất thường khi người ta không khởi sự ở giai đoạn đầu khiến cho các thực tập viên bị lẫn lộn. Một khi người ta quan sátđược việc thực hiện công việc một cách đúng đắn và đầy đủ, họ sẽ bắt chước làm theo được ở một mức độ nào đó.

BƯỚC 2: Dìu Dắt
Trong bước tiếp theo này, nhà dìu dắt vẫn tiếp tục thực hiện công việc; nhưng đến đây các thực tập viên tiến gần vào với công việc để trợ giúp suốt tiến trình. Cần phải dành thời gian để giải thích chẳng những về “làm thế nào ” để thực hiện công việc mà còn về “tại sao ” công việc được thực hiện như thế. Bước này thường có nhiều điều phải được truyền thông.

BƯỚC 3: Giám Sát
Ðến đây, nhà dìu dắt và thực tập viên đổi vai cho nhau. Thực tập viên sẽ làm công việc và nhà dìu dắt sẽ trợ giúp và điều chỉnh. Một điều hết sức quan trọng trong bước này là phải rất tích cực và luôn biết khích lệ thực tập viên. Như thế sẽ giúp cho họ luôn cố gắng và muốn cải thiện công việc chứ không muốn bỏ cuộc. Hãy làm việc cùng họ cho đến lúc họ có thể thực hiện công việc một cách ổn định. Khi họ bắt đầu hiểu được trình tự của công việc, hãy hỏi cho họ giải thích; làm thế sẽ giúp cho họ vừa hiểu, vừa nhớ bền hơn.

BƯỚC 4: Thúc Ðẩy
Ðây là bước mà nhà dìu dắt để cho thực tập viên tự làm công việc. Nhiệm vụ của nhà dìu dắt trong giai đoạn này là phải bảo đảm được rằng thực tập viên có hiểu biết đầy đủ để làm nhiệm vụ và khích lệ họ để họ tiếp tục cải thiện cho hoàn chỉnh. Một điều khá quan trọng là nhà dìu dắt phải lưu lại với thực tập viên cho đến khi họ cảm thấy có thể thành công. Ðiều ấy sẽ giúp thực tập viên làm nên được nhiều sự cải thiện cho trình tự công việc.

BƯỚC 5: Nhân Rộng
Một khi các lãnh đạo mới đã thực hiện công việc một cách thuần thục, họ sẽ trở thành người dìu dắt cho nhiều người khác. Tất cả những ai làm công việc giảng dạy đều biết rằng cách học tốt nhất là dạy cho người khác học. Nét đẹp của tiến trình dìu dắt ở chỗ nó giúp cho nhà dìu dắt tiến lên với những nhiệm vụ phát triển quan trọng khác trong khi các nhà lãnh đạo mới giờ đây đã có đủ bản lĩnh để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau và tiếp tục dìu dắt được nhiều người khác nữa.

Một ngọn nến cháy sáng thắp sáng cho một hay nhiều ngọn nến khác thì nó chẳng mất đi thứ gì cả. Ðó là lý do khiến cho việc dìu dắt là một việc tốt. Khi các nhà lãnh đạo đầu tư thời gian và sự hiểu biết của mình cho các nhà lãnh đạo tiềm năng tức là bắt đầu nhân rộng nổ lực của họ ra. Công việc lúc đầu trông có vẻ chậm một tí, thế nhưng về sau nó sẽ được nhân tăng theo phép lũy thừa!
Những Món Quà Mà Một Nhà Dìu Dắt Giỏi Có Thể Trao …
1. …………………………………………
Tâm trí con người vốn quen suy tưởng theo hình ảnh. Chúng ta là những con người trực quan đang sống trong một thời đại trực quan. Các chuyện kể, các phép tương đồng, các phép ẩn dụ có tác dụng giúp lưu trữ những thông tin quan trọng. Khi nhà dìu dắt biết vẽ bức tranh bằng lời lẽ của họ, nhà dìu dắt sẽ giúp cho thực tập viên nắm bắt được các phạm trù mà họ đang được trang bị. Nhà dìu dắt vẽ tranh thông qua chuyện kể, qua các phép tương đồng, qua các phép ẩn dụ, qua các sự mô tả bằng lời, bằng ngụ ngôn…
2. …………………………………………
Mỗi người đều thủ đắc được một số hiểu biết nào đó về lẽ thật. Tuy nhiên, phần đông người ta đều có thể được tác động để hiểu biết một cách sâu đậm đến độ họ có thể vận dụng được vào cuộc sống thường nhật. Nói chung là nếu đưa được “chuôi” ra thì ai cũng biết nắm lấy cả (tức là nếu nói cho biết được “bí quyết” thì ắt là người ta sẽ biết cách vận dụng). Chúng ta đưa ra “bí quyết” cho người khác khi chúng ta biết cách tổng kết các lẽ thật theo một cách “quen thuộc” đối với người cần sử dụng chúng. Khi một người nào đó nắm được “bí quyết” có nghĩa là họ sở hữu được một điều gì đó để có thể thực hành cũng như có thể truyền thông lại cho người khác. Một nhà dìu dắt giỏi là một người có thể làm ngưng tụ hay kết tinh được lẽ thật để cho những sự phức tạp trở nên đơn giản.
3. …………………………………………
Bản đồ chỉ đường vừa giúp chúng ta biết phường hướng vừa có cái nhìn toàn cuộc. Khi chúng ta cung cấp “bản đồ chỉ đường” cho một người nào đó tức là chúng ta đã trao cho họ “la bàn cho cuộc sống”. “Bản đồ chỉ đường” sẽ giúp người ta vượt qua những dặm đường xa lạ. Những “bản đồ chỉ đường” thuộc linh chẳng những giúp người ta biết đúng con đường phải đi mà còn nhận thấy được mối liên hệ giữa con đường ấy với các con đường khác nữa. Bản đồ chỉ đường cung cấp một viễn tượng của toàn cuộc. Những điều này chỉ có thể có được khi chúng ta biết truyền thông một cách có định hướng chứ không phải theo cách ngẫu nhiên.
4. …………………………………………
Nói rằng chúng ta cung cấp “phòng thí nghiệm” cho các thực tập viên tức nói đến việc chúng ta cho họ có chỗ để thực hành những lẽ thật mà chúng ta đã thảo luận với họ. Về nguyên tắc, “phòng thí nghiệm” chính là nơi an toàn để thể nghiệm những điều còn mới mẻ. Tất cả chúng ta đều cần “phòng thí nghiệm” cặp theo những kiến thức và những điều chúng ta được giảng dạy. Chính trong các “phòng thí nghiệm” này mà chúng ta học biết cách hỏi những câu hỏi đúng; biết cách thực hành phù hợp; có được sự hiểu biết về các vấn đề; và những kiến thức thực nghiệm không thể thiếu vắng trong lịch trình của cuộc sống chúng ta. Các “phòng thí nghiệm” tốt đều có thể được lượng định, đánh giá, so sánh với nhau.
5. …………………………………………
Một trong những mục tiêu quyết định mà nhà dìu dắt phải nhắm đến cho các thực tập viên của mình là “tạo rễ và chắp cánh” cho họ. Thành ngữ này nói lên nhu cần phải được lập nền vững chắc để vươn cao, bay xa mà ai cũng cần phải có. Nền móng chúng ta cần phải lập cho các thực tập viên của chúng ta có liên quan đến việc xây dựng một đời sống “có tính cách ổn định” chứ không phải là một đời sống “dựa trên cảm xúc vô định”. Họ phải được chúng ta giúp để có những niềm xác tín cho cuộc sống mình, cũng như một sự tự trọng vũng vàng đàng sau những niềm xác tín ấy. Cây có bộ rễ ăn càng sâu thì càng phát triển tốt, càng có sức chịu đựng trong giông bão.
6. …………………………………………
Hình ảnh cuối cùng của bức tranh những điều nhà dìu dắt giúp thực tập viên có được là “cánh”. Chúng ta chắp cánh cho một người nào đó khi chúng ta giúp họ có được những suy tư lớn, và biết mong mỏi những điều lớn lao từ nơi Ðức Chúa Trời cũng như từ chính bản thân họ. Khi một người có “cánh”, họ được tự do thám hiểm và có khả năng mềm dẻo, uyển chuyển hết mức. Khi nhà dìu dắt chắp cánh cho thực tập viên của mình, họ giúp cho người thực tập viên vươn lên đến những tầm cao mới trong cuộc đời. Do đó, điều quan trọng là phải giúp cho các thực tập viên biết cách hỏi cũng như biết cách nắm bắt câu trả lời.
CÂU HỎI
Trong số các món quà kể trên, quí vị đã trao cho người khác những điều nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mẫu Dìu Dắt Của Ðức Chúa Jêsus
Ðức Chúa Jêsus đã đối diện với nhiệm vụ thay đổi đời sống của nhiều người sống sau Ngài hàng ngàn năm, và Ngài đã thành công. Ngài đã làm điều ấy mà không cần phải viết lên tác phẩm nào, hay mở một trường đào tạo nào cả. Như vậy, nếu Ðức Chúa Jêsus đã đặt cọc di sản của Ngài trong con người thì chúng ta cần phải học tập phương pháp của Ngài và cố hết sức thực hành cho được. Trong Kinh Thánh, chúng ta tìm khuôn mẫu lý tưởng cho một nhà dìu dắt để noi theo là Ðức Chúa Jêsus, Thầy của mọi vị thầy. Sau đây là những gì Ngài đã làm…
1. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống.
(Ngài dạy và chỉ dẫn họ bằng lời)
Ðức Chúa Jêsus thường xuyên dạy dỗ, phần lớn bằng các ẩn dụ, và thảo luận hàng trăm vấn đề với các môn đồ Ngài. Khi các môn đồ muốn hỏi Ngài về ý nghĩa của một ẩn dụ nào đó, Ngài giải thích cho họ, bày tỏ cho họ biết những lẽ thật ẩn tàng bên trong. Dầu rằng việc dìu dắt của Ngài thực ra phong phú hơn những gì Ngài bày tỏ bằng lời, thế nhưng những hướng dẫn bằng lời của Ngài luôn luôn hết sức cặn kẽ.
“Ðức Chúa Jêsus xem tháy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần ” (Mat Mt 5:1)
2. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống.
(Ngài làm mẫu theo lẽ thật để các môn đồ Ngài quan sát)
Triết lý giáo dục hiện nay dựa quá nhiều trên sự chỉ dẫn bằng lời. Nếu Ðức Chúa Jêsus chỉ thuần dạy chay cho các môn đồ Ngài chứ chẳng làm gì cả thì chắc họ đã không thể nhận được di huấn của Ngài. Thế nhưng Ðức Chúa Jêsus đã chia sẻ cuộc sống của Ngài với họ. Ngài chủ động phó đời sống mình làm gương sáng cho các môn đồ noi theo. Ðức Chúa Jêsus biết rõ rằng các môn đồ của Ngài sẽ học biết nhanh hơn nếu như được Ngài chỉ ra cho họ thấy chứ không phải chỉ thuần túy bảo họ bằng lời. Ðức Chúa Jêsus dạy bằng chính đời sống của Ngài.
“Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi ” (GiGa 13:15)
3. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống.
(Ngài để cho chính các môn đồ tham gia / thể nghiệm lẽ thật)
Sau khi Ðức Chúa Jêsus đã làm mẫu cho các môn đồ thấy thuật lãnh đạo tốt và lẽ thật thuộc linh là thế nào, Ngài không để cho họ quên. Ðức Chúa Jêsus đưa các môn đồ dần dần vào vị trí lãnh đạo độc lập hầu giúp họ có được những sự thể nghiệm quí báu. Ðức Chúa Jêsus chuyển đổi trách nhiệm thăng tiến Vương Quốc Ðức Chúa Trời sang cho các thực tập viên (các môn đồ) của Ngài. Ðức Chúa Jêsus tạo cơ hội cho các môn đồ của Ngài thực hành những gì Ngài đã dạy họ về chức phận lãnh đạo. Ngài đã trao cho họ chủ quyền chức vụ qua sự ủy nhiệm và bằng uy quyền.
“Ngài bèn kêu mười hai Sứ Đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma ” Mac Mc 6:7)
4. …………………….. trong bối cảnh cuộc sống.
(Ngài phỏng vấn để các môn đồ chia sẻ kinh nghiệm của họ và để đánh giá sự tăng trưởng của họ)
Ðức Chúa Jêsus đã liên tiếp đánh giá tiến trình của các môn đồ Ngài. Sau khi bảy mươi môn đồ quay về, Ngài đã thẩm tra họ, đã chỉ dẫn cho họ thấy về tính ưu tiên trong các vấn đề, và đã vui hưởng sự thành công với họ (LuLc 10:17-24). Ðức Chúa Jêsus cũng đã đưa ra sự đánh giá cá nhân đối với các môn đồ, gồm cả các thông tin phản hồi về tính cách và năng lực bản thân của họ nữa. Một khi Ngài đả giao nhiệm vụ cho họ, Ngài biết họ cần phải chịu trách nhiệm về sự thực hiện của mình.
“Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng ” (LuLc 10:20)
Tính ưu việt của các nguyên tắc này ở chỗ tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể áp dụng được. Ðó là những khái niệm có thể chuyển giao được mà bất cứ ai, thuộc bất cứ thế hệ nào, ở bất cứ đâu cũng đều có thể thực hành được cả. Nếu quí vị muốn để lại một di sản, quí vị tất phải tìm ra người trông coi thay cho quí vị. Hãy tìm cho đúng người, và hãy thực hiện một trình tự chuẩn bị đúng đắn cho họ. Chỉ khi nào quí vị tự đổ chính mình ra cho họ, họ mới có thể đổ chính mình họ ra cho nhiều người khác nữa. Không ai có thể đem cho người khác cái mình không có được.
Khởi Sự Như Thế Nào …
1. Hãy cầu xin Ðức Chúa Trời ban cho quí vị có được khải tượng về việc dìu dắt người khác.
2. Hãy chọn lấy một thực tập viên hay một nhóm các thực tập viên giữa vòng những người thân cận của quí vị.
3. Dành ra hai cuộc gặp mặt để thảo luận về các kỳ vọng và mục tiêu.
4. Trao khải tượng cho họ để có sự tái tạo thuộc linh và sự gia bội chức phận lãnh đạo trong họ.
5. Xác định sẽ vận dụng những nguồn lực nào hay tài liệu nào cho việc đào tạo.
6. Kêu gọi sự kết ước.
7. Xác định thời gian nhóm lại và tần suất nhóm lại với nhau.
8. Phải luôn có sự chuẩn bị chu đáo và xác định mục tiêu rõ ràng.
9. Thảo luận về các lẽ thật và cùng nhau áp dụng (vận dụng) các lẽ thật ấy.
10. Phải đều đặn đánh giá sự tiến triển của các thực tập viên.
11. Giúp họ tìm ra các tiềm năng mới để đưa vào dìu dắt tiếp.
12. Hãy cầu xin Ðức Thánh Linh xức dầu cho họ và đưa họ vào tiến trình gia bội chức phận lãnh đạo.
Cần nên nhớ rằng trình tự dìu dắt lúc đầu trông có vẻ chậm thật. Thực chất đây là một cuộ biến động chứ không phải chỉ là một chương trình. Thường thì chương trình lúc đầu trông có vẻ lớn, để rồi dần dần giảm gia tốc và rồi teo nhỏ lại. Một cuộc biến động diễn tiến ngược lại: Lúc đầu khởi sự nhỏ, nhưng dần dần phát triển rộng lớn.
Con Ðức Chúa Trời đã chọn chỉ mười hai người, không phải mười hai trăm người. Ngài phán rằng Vương Quốc Ðức Chúa Trời tăng trưởng giống như hạt cải. Khởi đầu, đó chỉ là một hạt giống nhỏ hơn hết trong các hạt giống, nhưng cuối cùng phát triển rất lớn đến độ chim có thể làm tổ trên đó. Chúng ta tạo ra cuộc biến động khi chúng ta bắt tay vào việc đào tạo các nhà lãnh đạo.
Mỗi Khi Gặp Họ, Hãy Trao Cho Họ Các Nguồn Này …
Nếu như quí vị chưa bao giờ thực sự dìu dắt các lãnh đạo trước đây, quí vị vẫn có năng lực để trao cho họ một số nguồn lực ngay lập tức. Tám nguồn lực sau đây là những gì quí vị có thể trao cho các lãnh đạo kế cận mà không cần phải đợi học hỏi thêm gì cả. Tại sao không bắt đầu trao cho những lãnh đạo kế cận này ngay khi quí vị phát hiện ra họ?
1. ……………………..
Hãy đặt những câu hỏi gây tác động mạnh. Hãy giúp họ tiến tới một sự kết ước.
2. ……………………..
Là một cách khích lệ và tán trợ bằng cách khẳng định sở trường của họ.
3. ……………………..
Lượng định hoàn cảnh của họ một cách khách quan; giúp họ thấy được viễn cảnh.
4. ……………………..
Dành cho họ một tình yêu thương và sự làm ơn vô điều kiện ngay cả khi họ gặp thất bại.
5. ……………………..
Hãy nói với họ những lời khuyên bảo đầy khôn ngoan và giúp họ thấy các sự chọn lựa để đi đến quyết định.
6. ……………………..
Ðưa ra những lời cảnh báo để họ có thể tránh khỏi các hiểm họa.
7. ……………………..
Tặng họ những quà tặng hay những nguồn lực có giá trị thực: Tài liệu, sách vở, băng hình, băng tiếng,… hoặc sự tiếp xúc cá nhân.
8. ……………………..
Hướng dẫn họ tìm ra cách thực hành những gì họ đã học hỏi được.

VIỆC TRAO QUYỀN CHO NHÂN SỰ               
CHĂN BẦY CHIÊN    TRANG BỊ BẦY CHIÊN    PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ      
Chăm sóc
Tập chú vào nhu cần trước mắt
Sự quan hệ
Sự hầu việc
Hành chức theo cách duy trì
Trước mắt
Làm cho khá hơn
Lấy cái có sẵn
Tập chú vào bồi dưỡng
Không theo giáo trình
Hướng về nhu cần
Duy trì
Nan đề là gì?
Tập chú vào nan đề
Họ khởi sự đi    Huấn luyện cho chức vụ
Tập chú vào nhiệm vụ
Sự giao dịch
Sự quản trị
Hành chức theo cách gia tăng (cộng)
Ðoản kỳ
Làm cho thông thoáng
Dạy cho biết (cái mới)
Tập chú vào chức vụ cụ thể
Theo giáo trình cố định
Hướng về kỹ năng
Hoạt động
Tôi cần gì?
Tập chú vào mục đích
Họ đi được dặm thứ nhất    Ðào tạo cho sự tăng trưởng cá nhân
Tập chú trên cá nhân
Sự biền đổi
Chức phận lãnh đạo
Hành chức theo cách gia bội (nhân)
Trường kỳ
Trao quyền
Dìu dắt (cho trư ởng thành)
Tập chú vào nhà lãnh đạo cụ thể
Theo giáo trình uyển chuyển
Hướng về tính cách
Con người
Họ cần gì?
Tập chú trên con người
Họ đi được dặm thứ hai     

MỘT SỰ ÐẦU TƯ KHÔN NGOAN HƠN HẾT
Một Định Nghĩa Cho Việc Dìu Dắt …
MỘT SỰ KINH NGHIỆM ÐƯỢC THỦ ÐẮC THÔNG QUA QUAN HỆ GIỮA MỘT NGƯỜI TRAO QUYỀN VỚI MỘT NGƯỜI NHẬN BẰNG VIỆC CHIA SẺ CÁC NGUỒN LỰC ÐƯỢC ÐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO
Một Định Nghĩa Về Việc Trao Quyền
LÀ HÀNH ÐỘNG QUÍ VỊ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI KHÁC ÐỂ HỌ CÓ THỂ HẦU VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ
Chức Phận Lãnh Đạo Và Sự Kết Ước
1. CHÚNG TA PHẢI KẾT ƯỚC VỚI MỘT NGƯỜI
2. CHÚNG TA PHẢI KẾT ƯỚC VỚI MỘT TIẾN TRÌNH
3. CHÚNG TA PHẢI KẾT ƯỚC VỚI MỘT MỤC ÐÍCH
Những Món Quà Mà Một Nhà Dìu Dắt Giỏi Có Thể Trao …
1. HỌ VẼ NÊN BỨC TRANH
2. HỌ TRAO CHO BÍ QUYẾT
3. HỌ CUNG CẤP BẢN ÐỒ CHỈ ÐƯỜNG
4. HỌ ÐÁP ỨNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
5. HỌ TẠO RỄ
6. HỌ CHẮP CÁNH

Mẫu Dìu Dắt Của Ðức Chúa Jêsus
1. TRUYỀN DẠY
2. MINH HỌA
3. THỂ NGHIỆM
4. LƯỢNG ÐỊNH
Mỗi Khi Gặp Họ, Hãy Trao Cho Họ Các Nguồn Này…
1. TRÁCH NHIỆM
2. SỰ XÁC NHẬN
3. SỰ LƯỢNG ÐỊNH
4. SỰ CHẤP NHẬN
5. SỰ KHUYÊN BẢO
6. SỰ CẢNH BÁO
7. VỐN LIẾNG
8. SỰ ÁP DỤNG
LƯỢNG ÐỊNH SỰ TĂNG TRƯỞNG CHỨC PHẬN LÃNH ÐẠO
Một Sự Đánh Giá Về Sự Tăng Trưởng Của Các Lãnh Đạo
“Ðức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi;Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng,Xin dắt tôi vào con đường đời đời ”
(Thi Tv 139:23-24)
Trong chương này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài, và sẽ đánh giá sự tăng trưởng chức phận lãnh đạo của quí vị. Hãy dành thời gian để lượng định những phẩm chất trọng yếu mà các nhà lãnh đạo lành mạnh, hiệu quả, bền vững phải thủ đắc được. Danh mục các nét tính cách này là bất tử và phổ quát. Chúng có thể được dùng để lượng định phẩm chất lãnh đạo của quí vị. Hãy thảo luận ý kiến của quí vị với nhóm học tập của mình. Những người ấy có đồng tình với quí vị không? Chúng ta bắt đầu…
1. ……………………..
Một tính cách mạnh mẽ đem lại năng lực để các nhà lãnh đạo có được sự thanh liêm, thu được sự tín nhiệm, giành được sự tôn trọng, kinh nghiệm được sự ổn định, và truyền thông một cách đầy thuyết phục.

Tính Cách Là Tổng Hòa Của Bốn Thành Tố Trong Đời Sống Nhà Lãnh Đạo

1. ……………………..
Một sự lan tỏa phẩm hạnh mạnh mẽ chỉ có thể có qua một người đã thiết lập được bản sắc của mình như là một người “ở trong Ðấng Christ”. Họ không cần phải chứng thực mà cũng chẳng phải che đậy điều gì cả. Ðiều ấy làm sản sinh ra sự tín nhiệm giữa vòng mọi người.
2. ……………………..
Ðức Chúa Trời khát khao xây dựng trong con người chúng ta một khung tâm lý, tình cảm dương tính, tích cực. Sự ổn định tâm lý giống như một cơ sở hạ tầng giữ cho nhà lãnh đạo đứng vững trong cơn khủng hoảng.
3. ……………………..
Nhà lãnh đạo phải là người được định hướng theo nguyên tắc. Họ không thể trôi giạt theo văn hóa và thay đổi nền tảng đạo đức hay thuộc linh của mình. Các giá trị mà chúng ta theo đuổi bao gồm cả giá trị luân lý cùng với những nguyên tắc mà chúng ta đại diện và duy trì.
4. ……………………..
Chúng ta phải xác định rằng chúng ta sẽ lèo lái đời sống chúng ta hoàn hảo trước khi chúng ta mong được người khác đi theo chúng ta. Như lời của Sứ Đồ Phaolô trong ITi1Tm 3:5 rằng “Nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội Thánh Ðức Chúa Trời ?”


2. Tôi được an toàn trong bản sắc và sự tự trọng của mình

3. Tôi làm những điều mình phải làm ngay cả khi tôi không thích làm


Tính cách là nền tảng để chúng ta xây dựng chức phận lãnh đạo lên trên. Khi chúng ta có được nền tảng này, chúng ta có thể tiến lên xây dựng thêm các phẩm chất cần thiết khác nữa.

2. ……………………..
Trong khi vấn đề tính cách có liên quan đến sự nhận thức của thế giới đối với nhà lãnh đạo, thì sự thấu cảm lại có liên quan đến sự nhận thức của nhà lãnh đạo đối với thế giới. sự ấuấu cảm là một đức hạnh giúp coi trọng thực trạng của tha nhân về đời sống nội tâm, về xúc cảm, cũng như về hoàn cảnh ngoại lai của họ.
Quí vị diễn đạt sự thấu cảm đối với người khác nhuần nhuyễn ra sao?Sự thấu cảm có thúc đẩy quí vị đáp ứng nhu cần và giúp giải quyết các khó khăn cho tha nhân không? Hãy đáp ứng đối với các vấn đề sau :

1. Tôi sẽ giúp đỡ những người có cần cho dầu việc ấy khiến cho tôi phải trả giá
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

2. Tôi thực được cảm động bởi tình yêu thương của tôi dành cho tha nhân

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

3. Tôi cảm thấy thanh thản khi tôi phục vụ và đáp ứng được nhu cần cho tha nhân

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
3. ……………………..
Một khi tính cách đã được phát triển gồm cả sự thấu cảm đối với tha nhân, sự dũng cảm cần phải có để thực hiện sự thay đổi. Dũng cảm có nghĩa là dám đối diện với nỗi sợ và đứng vững trước nỗi sợ. Dũng cảm có nghĩa là hành động can đảm ngay cả khi chúng ta không cảm thấy can đảm được.
Quí vị phô bày sự dũng cảm nhuần nhuyễn ra sao? Hãy dành thời gian để tự đánh giá mình về điểm này .
1. Tôi muốn khởi sự một chương trình ngay cả khi điều ấy trông có vẻ đáng sợ

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

2. Tôi không ngại làm người liều lĩnh đầu tiên

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

3. Khi có ý tưởng rõ ràng, tôi muốn được hành động chứ không phải chỉ nói suông

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
4. ……………………..
Một nhà lãnh đạo có cá tính phải có năng lực thuyết phục được người theo mình rằng họ thừa sức hoàn thành công việc. Một nhà lãnh đạo giỏi có được sự tài tình và sáng tạo để tính toán được những gì cần phải làm theo đúng trình tự để đạt được kết quả.
Quí vị có còn đánh giá về mức độ tài giỏi của mình nữa không? Những khả năng nào quí vị có thể nêu ra ?
1. Ý tưởng của tôi thường xoay quanh các kế hoạch

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

2. Tôi có thể tính toán được cách hoàn thành công việc mà tôi đã bắt đầu

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

3. Tôi giỏi giải quyết các nan đề

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
5. ……………………..
Một sự tin chắc [1]
Cũng có thể gọi là “sự chúng giải”là một niềm tin mạnh mẽ chi phối được các quyết định mà quí vị cố dốc sức hoàn thành cho được. Các sự tin chắc thường xoay quanh các giá trị mà nhà lãnh đạo hằng ấp ủ. Bảy danh mục kể sau đây có thể giúp quí vị có được những điều tin chắc cho đời sống mình:
1. Tóm tắt và ……………… về những nguyên tắc chính rút ra từ Lời Ðức Chúa Trời.
2. Không ngừng dấn thân cho việc đáp ứng các ……………… chung quanh.
3. Phỏng vấn những người có được sự ……………… sâu sắc.
4. Xác định ……………… của đời mình cùng với những giá trị đáng theo đuổi.
5. Thực hiện một ………………toàn tâm, toàn lực theo một thời gian qui định.
6. Học biết các ……………… theo Lời Kinh Thánh.
7. Tìm người giúp giữ cho quí vị ……………… với các sự đã tin chắc.
Hãy quan tâm đến sức mạnh của những điều quí vị tin chắc :

1. Tôi biết chính xác những gì tôi tin

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

2. Tôi thực hiện được sự hi sinh nhờ niềm tin của tôi

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

3. Sự khát khao thêm năng lực cho tôi hành động theo những gì tôi tin

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
6. ……………………..
Sự chứng giải luôn đi đôi với một nguyên tắc quan trọng khác: Sự kết ước. Sự kết ước cực kỳ cần thiết khi nhà lãnh đạo phải đối đầu với các trở ngại thường xuyên hoặc những thất bại gây rối loạn.
Trong cương vị nhà lãnh đạo, quí vị có kết ước với điều gì không?Hãy quan tâm đến các phát biểu sau đây :
1. Tôi hoàn thành những gì mình đã khởi sự

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

2. Trở ngại không làm tôi nản lòng mà chỉ thách thức tôi cố gắng

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

3. Tôi có thể vẫn cứ tập chú vào mục tiêu được

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
7. ……………………..
Ðặc điểm cuối cùng của một nhà lãnh đạo là sức thu hút, cái giúp cho nhà lãnh đạo hoàn thành công việc được mỹ mãn. Ðây là một vấn đề còn bí ẩn đối với nhiều người, và thường bị ngộ nhận. Sức thu hút trong lãnh đạo, nói cho rõ ra, chính là khả năng kéo được nhiều người đến với quí vị. Ðể có sức thu hút trong chức phận lãnh đạo, tức trở thành một thứ nam châm hút người, cần phải:
— Ðời sống ………………
— Cầu mong ……………… cho tha nhân
— Gieo niềm ……………… cho mọi người
— Hãy ……………… chính bản thân quí vị
Ðể có sức thu hút trong chức phận lãnh đạo, yếu tố then chốt là sự quan tâm tha nhân. Những nhà lãnh đạo biết nghĩ về người khác và về các sự quan tâm cho người khác trước khi lo lắng cho riêng mình là một dấu hiệu phô bày sức thu hút. Ðây là yếu tố đem nhiều người đến với quí vị hơn bất cứ yếu tố nào khác.
Ðiều gì trong những điều quí vị có giúp kéo được nhiều người đến với quí vị hay giúp quí vị kết nối được với nhiều người? Hãy suy nghĩ về các đáp ứng của quí vị cho các phát biểu sau đây. Các phát biểu này có biểu hiện được quí vị không ?

1. Khi tôi bước vào một gian phòng, tôi nghĩ ngay đến người khác chứ không phải đến tôi

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

2. Tôi giúp cho người khác có được sự tự tin và sự khích lệ

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

3. Tôi có quan tâm một cách tài tình đến người khác

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
Ðiều quan trọng là phải xem những nét đặc trưng này là cần được phát triển chứ không nên nghĩ rằng đó chỉ là những nét sắc thái riêng của cá nhân không thể nào thủ đắc theo ý muốn được. Cả bảy phẩm chất nêu trên đều thiết yếu cho việc học tập chức phận lãnh đạo, và còn quan trọng trong việc dìu dắt các lãnh đạo kế cận nhiều hơn nữa.

BÀI TẬP
Hãy ôn lại sự lượng định của quí vị. Ngoài bảy phẩm chất này,
những phẩm chất mạnh nhất của quí vị là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁP DỤNG
Phẩm chất nào quí vị cần phải bổ sung cho mình?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LƯỢNG ÐỊNH SỰ TĂNG TRƯỞNGCHỨC PHẬN LÃNH ÐẠO

1. TÍNH CÁCH
1. BẢN SẮC CÁ NHÂN
2. SỰ AN TOÀN TÂM LÝ
3. ÐẠO ÐỨC VÀ GIÁ TRỊ
4. KỶ LUẬT BẢN THÂN
2. SỰ THẤU CẢM
3. SỰ DŨNG CẢM
4. NĂNG LỰC
5. SỰ TIN CHẮC
1. Tóm tắt và SUY GẪM về những nguyên tắc chính rút ra từ Lời Ðức Chúa Trời.
2. Không ngừng dấn thân cho việc đáp ứng các NHU CẦN chung quanh.
3. Phỏng vấn những người có được sự TIN CHẮC sâu sắc.
4. Xác định SỨ MỆNH của đời mình cùng với những giá trị đáng theo đuổi.
5. Thực hiện một SỰ KẾT ƯỚC toàn tâm, toàn lực theo một thời gian qui định.
6. Học biết các LÝ DO theo Lời Kinh Thánh.
7. Tìm người giúp giữ cho quí vị CÓ TRÁCH NHIỆM với các sự đã tin chắc.
6. SỰ KẾT ƯỚC
7. SỨC THU HÚT
— Ðời sống YÊU THƯƠNG
— Cầu mong SỰ TỐT ÐẸP NHẤT cho tha nhân
— Gieo niềm HY VỌNG cho mọi người
— Hãy CHIA SẺ chính bản thân quí vị
GHI CHÚ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG
1. Lời ngỏ
2. Chức nghiệp lãnh đão bắt đầu từ quan điểm - Đáp án - bài học thứ hai
3. Nhóm thân tín của nhà lãnh đão - Đáp án - Bài học thứ hai
4. Chúa Cứu Thế Giê-xu: Nhà truyền thông tuyệt vời - Đáp án - Bài học thứ ba
5. Việc lãnh đạo trong những lúc khó khăn - Dáp án - Bài học thứ tư
6. Năm cấp độ trong chức nghiệp lãnh đạo - Đáp án - Bài học thứ năm
7. Nghệ thuật hầu việc - Đáp án - Bài học thứ sáu
LỜI NGỎ
của tiến sĩ John C. Maxwell

Kính thưa quí vị,
Không thể dùng lời để diễn tả hết niềm phấn khởi trong chúng tôi là những người thuộc nhóm “EQUIP” khi được dự phần trong việc phát triển chức nghiệp lãnh đạo của quí vị. Chúng tôi xin mạo muội nói lên vài ý nghĩ của chúng tôi như sau.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi quí vị vào “Sự Ủy Nhiệm Một Triệu Nhà Lãnh Đạo ”. Đó quả thật là một mục tiêu lớn. Chúng tôi dự định tiếp cận tất cả các châu lục của thế giới trước khi chúng ta hoàn tất công việc mình trên thế gian này. Mục tiêu là nhằm trang bị được một triệu nhà lãnh đạo Cơ Đốc để đem thế giới về cho Chúa Cứu Thế Jêsus, và quí vị là một phần của khải tượng này. Mỗi người quí vị là một người trong số một triệu người ấy.
Công việc chỉ có kết quả nếu quí vị chịu hành động, và sự hô hào của chúng tôi như thế này: Mục tiêu của chúng tôi đối với tài liệu huấn luyện này không phải chỉ đơn thuần là cung cấp cho quí vị để quý vị trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi xa hơn thế. Chúng tôi hô hào tất cả những ai đã được trải qua sự huấn luyện này cũng sẽ tìm được 25 nhà lãnh đạo khác (hoặc các lãnh đạo kế cận, tiềm tàng,...) là những người mà quí vị thấy có thể dùng tài liệu này để trang bị được cho họ nữa. Chúng tôi muốn quí vị không chỉ là một nhà lãnh đạo mà là “lãnh đạo của lãnh đạo ”. Chúng tôi mong quí vị sẽ là người hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo khác, quí vị sẽ là người nhân tăng nơi người khác sự huấn luyện mà quí vị đã được tiếp nhận. Quí vị có nhớ Sứ Đồ Phaolô đã viết cho Timôthê như thế nào không? Phaolô viết như thế này:
“Những điều con đã nghe ở ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ”
(IITi 2Tm 2:2).
Xin nhớ rằng việc phát triển lãnh đạo không phải là một “sự kiện ” mà là một “tiến trình ”. Chúng tôi không nghĩ rằng quí vị có thể sửa soạn để trở thành nhà lãnh đạo chỉ trong ngày một, ngày hai. Đó là lý do vì sao tập tài liệu này chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà thôi. Các tài liệu phụ thêm sẽ được cung cấp theo định kỳ ba năm. Giáo trình này phản ánh quá trình 25 năm hướng dẫn và phát triển lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi nài xin quí vị ngay bây giờ hãy làm một học viên của môn học về chức nghiệp lãnh đạo. Hãy trở thành một phần trong tiến trình nói trên. Hãy học môn học này. Hãy sống với môn học này. Cũng hãy chuyển giao môn học này cho nhiều người khác nữa.
Tôi thực tâm hạ mình và rất vinh hạnh được hiệp lực cùng quí vị trong nỗ lực này. Tôi đã từng cầu nguyện nhiều tháng, cũng có thể là nhiều năm, cho khải tượng này. Xin cám ơn, xin cám ơn, xin cám ơn nhiều về việc quý vị đã đáp ứng sự mời gọi cho việc hướng dẫn và trang bị cho nhiều người khác để họ hầu việc cho Chúa Cứu Thế Jêsus trong Hội Thánh.
Mỗi ngày đều có nhiều người trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus trên khắp thế giới. Nhu cần thống thiết hiện thời là có thêm nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh lành mạnh, đầy hiệu lực để hướng dẫn họ. Chúng tôi nài xin quí vị bước vào cuộc hành trình với chúng tôi. Cầu mong rằng ngày sau trên thiên đàng chúng ta thảy đều cùng nhau vui mừng vì đã cùng nhau dự phần trong một phong trào thúc đẩy cho chức phận lãnh đạo lớn chưa từng thấy trên thế gian này.
Đức Chúa Trời ban phước trên quí vị để quý vị nhân tăng các nhà lãnh đạo lên cho Ngài.
Tiến sĩ JOHN C. MAXWELL
Nhóm EQUIP

CHỨC NGHIỆP LÃNH ĐẠO BẮT ĐẦU TỪ QUAN ĐIỂM [1]
Tùy văn cảnh, có thể được hiểu là “quan điểm” hoặc “thái độ”. _ND.
“Nhà Lãnh Đạo Suy Xét Và Nhìn Nhận Sự Việc Không Theo Cách Của Thuộc Cấp ”


“Vì hắn tưởng trong lòng thế nào, thì hắn quả thế ấy ”
(ChCn 23:7)
Thường tình, người ta vẫn cho rằng chức nghiệp lãnh đạo được làm nên nhờ kỹ năng và kỷ xảo. Thực ra, chức nghiệp lãnh đạo của chúng ta bắt đầu khi chúng ta có được quan điểm đúng đắn đối với hoàn cảnh của chúng ta cũng như đối với chính bản thân của mình. Chính từ quan điểm mới có được mọi sự thay đổi cần thiết. William James, một bậc thầy trong khoa tâm lý học hiện đại, viết rằng “Sự khám phá lớn nhất trong thế hệ tôi sống là biết rằng con người có thể biến đổi đời sống họ nhờ việc biến đổi cách nghĩ của mình”. Quan điểm của quí vị sẽ quyết định hành vi của quí vị. Hành vi của quí vị sẽ thay đổi các cách thực hiện của quí vị. Đức Chúa Jêsus đã từng nhấn mạnh về nguyên tắc ấy khi Ngài dạy rằng chúng ta phải sắp đặt tấm lòng của mình trước khi cuộc đời của mình được sắp đặt. Ngài cho biết rằng “Do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác ”, và “Do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện ”, vì “Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra ”. Như vậy, sự biến đổi thật sự phải diễn biến từ trong ra ngoài2.
BÀI TẬP :
Hãy viết tên một người mà quí vị ái mộ nhất.
Sau đó viết ra tất cả những điều khiến quí vị ái mộ họ.
Tiếp đến, hãy xem xét những phẩm chất đã được kể ra ấy. Các phẩm chất này liên quan
nhiều nhất đến điều gì: Quan điểm? Năng lực tự nhiên? Hay ngoại hình?
Quí vị nhận thấy quan điểm có vai trò quan trọng như thế nào?
CÁC NGUYÊN TẮC KINH THÁNH VỀ QUAN ĐIỂM
1. Quan điểm khi bắt đầu một phận sự của tôi sẽ tác động đến (…………) nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác.
“Vì hắn tưởng trong lòng thế nào, thì hắn quả thế ấy ”
(ChCn 23:7)
Trong rất nhiều trường hợp, người ta thắng cuộc chiến ngay trước khi cuộc chiến diễn ra. Kết quả luôn gắn liền với trạng thái tâm lý_thần kinh khi người ta vào cuộc. Người ta có đức tin, niềm hy vọng và sự lạc quan hay không? Hay là người ta đầy lòng hoài nghi về việc gặt hái kết quả? Nguyên tắc nàyđược phản ánh qua việc Môise sai mười hai thám tử đến đất Canaan. Giôsuê và Calép đã trở về với một sự phúc trình lạc quan. Mười thám tử kia đã trở về với một sự tường thuật bi quan. Quan điểm của họ đã thắng thế, và thế là thế hệ dân sự ấy đã không bao giờ đặt được chân lên Đất Hứa.

GIÔSUÊ VÀ CALÉP    MƯỜI THÁM TỬ CÒN LẠI      
1. Thấy được bông trái của xứ    1. Thấy các nan đề trong xứ      
2. Nhận biết được vai trò mình trong tay ĐCT.    2. Nghĩ rằng mình bé nhỏ, yếu đuối      
3. Lạc quan về tương lai    3. Bi quan về tương lai      
4. Cứ khích lệ mọi người bước đi trong đức tin    4. Ngăn cản dân sự tiếp tục công việc     


BẢNG LIỆT KÊ CÁC LOẠI QUAN ĐIỂM
— Đứng trước một sự từng trải mới, quan điểm thường có của tôi là gì?
— Có những sự từng trải mới nào đó khiến tạo ra trong tôi xúc cảm tiêu cực không?
— Những sự từng trải như thế có giúp tôi thành công được trong Đức Chúa Trời, cho gia đình, hoặc cho chức vụ không?
2. Quan điểm của tôi đối với (……………..) sẽ quyết định quan điểm của họ đối với (……………….).
“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy ”
(LuLc 6:38)

Nhìn chung, con người giống những tấm gương phản chiếu. Người ta sẽ phản ánh loại quan điểm của nhà lãnh đạo. Quí vị phải khởi động chính loại quan điểm mà quí vị ước mong được nhận lại. Các nhà lãnh đạo cần phải hiểu biết điều ấy để có thể gặt hái kết quả. Đức Chúa Jêsus phán: “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy ” (6:31).
Một số nhà nghiên cứu tại một trường đại học lớn cho biết kết quả này: Sự thành công trong công việc của một người
— 13% nhờ vào sự hiểu biết sản phẩm
— 87% nhờ vào sự hiểu biết con người
BỐN NƯỚC CỜ LÃNH ĐẠO QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ VỚI THUỘC CẤP
1. Phải nhớ đúng tên: Giúp người ta cảm thấy mình quan trọng.
2. Phải nhận biết đúng khả năng: Giúp người ta cảm thấy mình độc đáo.
3. Phải biết nhờ họ giúp đõ: Giúp người ta cảm thấy mình hữu ích.
4. Phải tưởng thưởng công lao của họ: Giúp người ta cảm thấy mình được đền đáp.
3. Quan điểm của tôi là điểm chính làm nên (……………) hay (………….).
“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra ”
(ChCn 4:23)
Sách Châm Ngôn nhắc nhở về mức độ quan trọng của quan điểm của chúng ta đối với cuộc sống. Suối nguồn cho sự sống xất phát từ tấm lòng chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều ấy: Khoảng cách giữa quí vị với sự chiến thắng là quan điểm. Một danh thủ huy chương vàng Olympic phát biểu: “Tôi cho rằng sự cách biệt duy nhất giữa người dành huy chương vàng với người dành được huy chương bạc chính là ở quan điểm của họ chứ không phải ở tài năng”.
Sách Châm Ngôn cũng kể ra những sự mà Chúa chúng ta gớm ghiếc. Hãy để ý về những điều ấy: Sự kiêu ngạo, sự thèm muốn, dâm dục, sự ganh tị, sự giận dữ, thói phàm ăn, và sự lười biếng. Tất cả những điều ấy đều liên quan đến vấn đề quan điểm.
Ngược lại, một quan điểm đúng sẽ giúp tạo ra được những gì người ta vốn thiếu trong các nguồn lực hiện hữu. Đã từng có nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh trong quá khứ hoàn thành được những việc lớn và khó không nhờ vào nguồn lực mà chỉ nhờ một quan điểm tích cực của đức tin.
4. Quan điểm của tôi có thể biến đổi (…………………..) của tôi trở thành (…………………….).
“ Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh ”
(Phi Pl 2:5-9)
BA GIAI ĐOẠN TRƯỚC MỖI NAN ĐỀ
1. Nhận thức: Chúng ta có một nan đề.
2. Đánh giá: Sai trật từ đâu?
3. Chọn lựa: Từ giai đoạn này, quan điểm phát huy tác dụng.
Chúng ta có thể bắt đầu ước mơ hoặc trở nên ngã lòng. Chúng ta có thể bắt tay vào xây dựng hay khởi sự đổ lỗi. Chúng ta sẽ hoặc trở nên bận bịu, hoặc trở nên khó chịu. Chúng ta có thể chinh phục hoặc bị khuất phục. Một nan đề có được biến đổi thành điều phước hạnh hay không là tùy ở quí vị nhiều hơn ở Đức Chúa Trời. Ấy là vì ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài vốn muốn biến tất cả mọi sự thành phước hạnh cho kẻ kính yêu Ngài (RoRm 8:28). Hãy nhớ lại rằng phần lớn Kinh Thánh đã được trước thuật bởi những người chịu cảnh lao tù, họ là thiểu số bị áp bức, là những người chịu đày ải. Chính các trước giả Kinh Thánh đã vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt của mình.
5. Quan điểm của tôi có thể tạo ra cho tôi một (………………) tươi sáng hơn bao giờ hết.
“Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả ”
(Mac Mc 9:23)
Một nhà lãnh đạo chính trị có lần đã nhận xét như thế này: “Một số người nhìn nhận sự vật theo như nó hiện hữu và đặt câu hỏi ‘Tại sao? ’. Tôi không như thế, tôi nhìn thẳng vào những gì khả hữu và đặt vấn đề ‘Phải làm sao cho cái khả hữu trở thành hiện hữu’ ”.
Một người bán giày được cử đến một xứ xa để tìm hiểu thị trường. Chỉ vài ngày sau, người này đưa tin về: “Về thôi! Ở đây chẳng có ai biết mang giày cả”. Công ty bèn cử một người khác đến. Người thứ hai này báo tin về cho công ty: “Gửi thêm giày đến cho tôi! Ở đây chẳng ai có giày cả”. Chúng ta thấy rằng cùng một tình huống, nhưng viễn cảnh được nhìn nhận một cách khác nhau. Tiến sĩ Robert Clinton đã từng có lần nêu nhận xét: “Điều khác biệt chính yếu giữa một nhà lãnh đạo với một người thuộc cấp là ở chỗ nhận thức được viễn cảnh. Điều khác biệt chính yếu giữa một nhà lãnh đạo có hiệu quả với một nhà lãnh đạo bình thường cũng là ở việc nhận thức được về một viễn cảnh tươi sáng hơn”.
6. Quan điểm của tôi sẽ là (…………………) của tôi, nếu không, sẽ là (……………………) của tôi.
“Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra ”
(LuLc 6:45)
Quan điểm sẽ tạo ra động lượng thúc đẩy - hoặc tích cực, hoặc tiêu cực - cho chức vụ của quí vị. Tất cả các nhà lãnh đạo, chẳng nhiều thì ít, đều biết điều ấy. Các chuyên gia về doanh nghiệp cho biết về các thành tố quan trọng để tuyển dụng như sau:
— 5% dành cho tính sẵn sàng;
— 5% dành cho tính thích ứng;
— 10% dành cho năng lực bản thân;
— 10% dành cho ngoại hình;
— 70% dành cho quan điểm.
Hãy chú ý đến tầm quan trọng của quan điểm của cả nhà lãnh đạo lẫn các thuộc cấp. Các nhà tâm lý học ứng dụng liệt kê năm nguyên tắc để đánh giá sự thăng tiến trong nghề nghiệp của người ta: (1) Tham vọng, (2) Quan điểm đối với đường lối, (3) Quan điểm đối với các đồng nghiệp, (4) Các kỹ năng lãnh đạo, (5) Quan điểm đối với áp lực của nghề nghiệp.
Có một cuộc khảo sát được thực hiện giữa vòng các khách hàng để tìm hiểu vì sao họ thôi không mua hàng ở một số cửa hàng. Kết quả như thế này: 1% đã qua đời; 3% đã thay đổi chỗ ở; 5% có các mối quan hệ bạn bè khác; 9% do sự cạnh tranh; 14% do sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng; 68% do nhân viên phục vụ tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ đối với khách hàng.
7. Quan điểm của tôi, chứ không phải là (……………) của tôi, sẽ đem lại sự hạnh phúc cho tôi.
“ Ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời… Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn và hưởng lấy phước của công lao mình ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời ”
(TrGv 2:11; 3:12-13)
Cách nghĩ trong lòng một người quan trọng hơn những điều người ấy có được. Có nhiều nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ chỉ cần được đổi đến một nơi khác, hoặc có được một sự đổi thay về hoàn cảnh, chắc họ sẽ có được vui sướng. Đó chính là “hội chứng nhiệm sở”. Các nhà lãnh đạo cần phải được điều trị cho khỏi hội chứng ấy.

ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN
Có bao giờ quí vị nghĩ rằng…
1. Chỉ cần tôi được đến hầu việc tại một nơi nào khác, tôi sẽ được hạnh phúc hơn.
2. Chỉ cần tôi được biết người ấy thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
3. Nếu công việc ở đây không tệ như thế này, tôi ắt đã được yên thân.
4. Nếu tôi đã không phải làm như thế, tôi đã đỡ khổ tâm hơn nhiều.
8. Quan điểm của tôi sẽ thay đổi khi tôi (……………………..).
“Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống ”
(PhuDnl 30:19)
Chúng ta không thể cắt gọt các hoàn cảnh cũng như quyền lãnh đạo trên đời sống của chúng ta được, nhưng chúng ta có thể cắt gọt quan điểm của chúng ta cho vừa với hoàn cảnh và quyền lãnh đạo trên đời sống mình. Những điều sau đây là để giúp quí vị có thể làm được điều ấy:
1. Hãy tin rằng không phải những gì xảy đến với quí vị là quan trọng mà chỉ những gì xảy ra trong quí vị mới quan trọng.
2. Đừng đổ lỗi cho ai đó hay một điều gì đó về quan điểm của quí vị.
3. Hãy đánh giá các quan điểm hiện có trong quí vị.
4. Hãy thừa nhận rằng đức tin mạnh hơn sự sợ hãi.
5. Hãy nài xin Đức Chúa Trời cho đầy dẫy Đức Thánh Linh trên quí vị.
6. Hãy khám phá ra và viết lên một sự minh định về mục đích.
7. Hãy tranh thủ cho được sự trợ giúp của một người đồng công liên đới.
8. Hãy chỉ dành thời gian cho đúng người mà thôi.
9. Hãy chọn cho mình một mẫu mực để noi theo.
10. Hãy tiêu hóa cho được lẽ thật. Hãy dầm thấm mình trong lời Kinh Thánh.

9. Quan điểm của tôi cần phải có (……………………..) liên tục.
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến ”
(Phi Pl 4:8)
Mặc dầu viết cho những tín hữu đã trưởng thành, Sứ Đồ Phaolô vẫn khích lệ các độc giả của mình cứ tiếp tục giữ vững quan điểm và luôn canh giữ tâm trí của họ. Đời sống của chúng ta cũng giống với việc lèo lái một con thuyền hay một chiếc máy bay. Dầu rằng chúng ta vốn có một chương trình để đến được bến bờ mong muốn, thế nhưng vẫn cần phải điều chỉnh suốt cả lộ trình.
MỘT SỐ CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG QUAN ĐIỂM CẦN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
1. Tôi không có đủ thì giờ dành cho Đức Chúa Trời và chính bản thân mình.
2. Gia đình nhắc nhở tôi về quan điểm của tôi đối với gia đình.
3. Mối quan hệ của tôi với những người đồng công trở nên căng thẳng.
4. Cách nhìn nhận của tôi đối với người khác bắt đầu giảm sút.
5. Nhãn quan của tôi về cuộc sống trở nên yếm thế.
10. Quan điểm của tôi (……………………….).
Giống với bệnh cảm hay lây, người ta dễ tiếp nhận quan điểm của chúng ta khi họ gần gũi với chúng ta!
CÂU HỎI:
Những quan điểm tích cực nào người khác có thể có được nhờ quí vị?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CÂU HỎI :
Những quan điểm tiêu cực nào người khác có thể có được nhờ quí vị?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
BÀI TẬP :
Hãy liệt kê ba nan đề hàng đầu về quan điểm có trong Hội Thánh hay tổ chức của quí vị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Theo quí vị, lý do nào khiến phần lớn người ta lại có quan điểm như thế?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mức độ bám chặt của những quan điểm này giữa vòng mọi người ra sao?
(Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu người? Có mấy nhà lãnh đạo? Chính quí vị thì sao?)
ÁP DỤNG :
Hãy đề ra một kế hoạch thay đổi các quan điểm tai hại ấy:
1. Hãy làm mẫu cho một quan điểm đúng đắn để mọi người noi theo.
2. Hãy vạch ra các quan điểm sai, và các cấp lãnh đạo nào có các quan điểm ấy.
3. Uốn nắn các cấp lãnh đạo liên quan để họ điều chỉnh các quan điểm sai của mình.
4. Hãy giảng về các lẽ thật có liên quan.
5. Hãy giúp cho mọi người biết chịu trách nhiệm về quan điểm của họ.

QUYỀN LÃNH ĐẠO BẮT ĐẦU TỪ QUAN ĐIỂM
Các Nguyên Tắc Kinh Thánh Về Quan Điểm

1. Quan điểm khi bắt đầu một phận sự của tôi sẽ tác động đến KẾT QUẢ nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác.
2. Quan điểm của tôi đối với NGƯỜI KHÁC sẽ quyết định quan điểm của họ đối với CHÍNH TÔI.
3. Quan điểm của tôi là điểm chính làm nên THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI.
4. Quan điểm của tôi có thể biến đổi CÁC NAN ĐỀ của tôi trở thành NHỮNG PHƯỚC HẠNH.
5. Quan điểm của tôi có thể tạo ra cho tôi một TIỀN ĐỒ tươi sáng hơn bao giờ hết.
6. Quan điểm của tôi sẽ là BẠN THIẾT của tôi, nếu không, sẽ là KẺ THÙ LỢI HẠI của tôi.
7. Quan điểm của tôi, chứ không phải là SỰ THÀNH TỰU của tôi, sẽ đem lại sự hạnh phúc cho tôi.
8. Quan điểm của tôi sẽ thay đổi khi tôi CHỊU THAY ĐỔI.
9. Quan điểm của tôi cần phải có SỰ ĐIỀU CHỈNH liên tục.
10. Quan điểm của tôi CÓ TÍNH LAN TỎA.
NHÓM THÂN TÍN CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

Về Việc Xây Dựng Một Hệ Thống Quan Hệ Lành Mạnh
“ Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.
Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên !”
(TrGv 4:9-10)
Mỗi nhà lãnh đạo đều cần các mối quan hệ cho đời sống của họ để có được một sự hỗ trợ và sự đòi hỏi về tính trách nhiệm. Việc xây dựng một hệ thống quan hệ với Đức Chúa Trời và mọi người là một bước đi khôn ngoan để giúp có được sự giữ vững chức phận lãnh đạo cả đời cho quí vị.
Về Những Nhà Lãnh Đạo Đã Rơi Vào Thất Bại
Một cuộc khảo sát đã được thực hiện giữa vòng một số Mục Sư và nhà lãnh đạo Cơ Đốc bị thất bại trên phương diện đạo đức. Có đến mấy trăm vị Mục Sư được phỏng vấn thuộc nhóm những người đã từng thỏa hiệp khiến suy tổn tính liêm khiết của mình, đã rơi vào chỗ phạm tội, và cuối cùng là đã đánh mất chức vụ của họ. Ba điểm nhất quán ghi nhận được qua việc khảo sát nhóm người này như sau:
1. Tôi đã thôi không còn dành riêng thì giờ cho ………………………. mỗi ngày.
2. Tôi không hề có một sự ràng buộc trách nhiệm nào với ………….. trong đời sống mình.
3. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có thể rơi vào …………………………...
Tất Cả Chúng Ta Đều Cần Những Điều Này
Các nhà lãnh đạo có thể tránh khỏi các cạm bẫy bằng việc thiết lập và vui hưởng những mối tương giao mật thiết với:
— Đức Chúa Trời (là Cha Thiên Thượng).
— Gia đình (là vợ và các con).
— Thầy (là người dìu dắt).
— Bạn (là một người đối tác / đồng công liên đới).
— Học trò (là người được quí vị dìu dắt hay môn đồ hóa).
Tại Sao Những Mối Quan Hệ Ấy Có Tầm Quan Trọng Sống Còn Đối Với Nhà Lãnh Đạo?
Có thể nêu ra một số lý do như sau:

1. Mỗi nhà lãnh đạo đều có một số ………………...
2. Các nhà lãnh đạo đều phải đứng ở tuyến đầu trong trận chiến tuộc linh và đều có thể bị tổn thương trước …………………………..CÁC SỰ CÔNG KÍCH.
3. Các nhà lãnh đạo phải qui định cho mình …………………… cao hơn các thuộc cấp.
4. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên những thợ làm bánh chết đói trong khi mãi mê …………………… bánh ăn cho người khác, còn mình thì chẳng ăn được gì.
5. Các nhà lãnh đạo có thể ……………………… trước sự cám dỗ của quyền lực và của sự nổi tiếng.
6. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên quá mức ………………….. khiến cho đời sống thuộc linh của họ trở nên biến chất.
7. Các nhà lãnh đạo thường phải ……………………… với các sự vụ và quên mất việc trang bị thuộc cấp cho tương lai.
Hệ Thống Quan Hệ Của Quí Vị
Về phần quí vị thì sao? Quí vị có kinh nghiệm được những mối quan hệ liên đới trong đời sống mình không? Hãy dành thời gian để xem xét biểu đồ dưới đây. Quí vị có đủ người cho mỗi vị trí trong đó không?
Hãy điền tên người quí vị có cho mỗi vị trí, và suy nghĩ về việc chọn ai để đặt vào các vị trí còn trống.

Cha Thiên Thượng Của Quí Vị
Dầu rằng quí vị đã là nhà lãnh đạo, việc ấy cũng không miễn trừ phận sự làm con Đức Chúa Trời của quí vị. Từ liệu được dùng nhiều nhất trong Kinh Thánh Tân Ước để chỉ về Đức Chúa Trời không phải là Đấng Sáng Tạo, Vua, Quan Xét, hay Cứu Chúa mà là Cha. Trước khi quí vị là nhà lãnh đạo, quí vị chính là con trai hoặc con gái của Ngài. Đức Chúa Trời đã kêu gọi để quí vị trở thành nhà lãnh đạo của người khác, thế nhưng quí vị vẫn cứ còn lệ thuộc vào Ngài. Điều này đòi hỏi nơi quí vị những bước đi đầy ý thức.
Đức Chúa Trời đã thiết lập một Vương Quốc đòi hỏi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Ngài trước khi chúng ta có thể có năng lực yêu những người mà Ngài đã giao cho chúng ta chăm nom. Chúng ta không thể làm người ban ơn trước khi chúng ta trở thành người chịu ơn. Kinh Thánh phán:
“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước ”
(IGi1Ga 4:19)
Là những nhà lãnh đạo Cơ Đốc, chúng ta phải thắng cho được sự cám dỗ chỉ đọc Kinh Thánh để chuẩn bị bài giảng mà thôi. Trước tiên, chúng ta phải để cho Đức Chúa Trời chăm nom cho chính chúng ta như là con của Ngài. Thứ tự phù hợp được nêu rõ trong Exo Er 7:10 như thế này: Nhà lãnh đạo phải học Lời Chúa, thực hành Lời Chúa, nhiên hậu mới giảng dạy cho người khác.
“Vì Exơra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giêhôva, giữ làm theo, và dạy cho dân Ysơraên biết những luật pháp và giới mạng ”
(7:10)
Vài Đề Nghị Về Việc Thực Hành Kỷ Luật Thuộc Linh Trong Việc Biệt Riêng Thời Gian Cho Đức Chúa Trời
1. Phải thực hiện ……………………… với Đức Chúa Trời mỗi ngày.
2. Phải bắt đầu giờ hẹn ấy bằng ……………….., sau đó cầu xin Đức Chúa Trời phán với quí vị một cách tỏ tường.
3. Phải sẵn sàng Kinh Thánh, giấy, viết, để …………………….. với Đức Chúa Trời.
4. Phải triển khai …………………… nghiên cứu Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh đọc mỗi lần phải sao cho vừa đủ sức tiêu hóa mà thôi.
5. Phải nhất định đọc cho đến khi nhận được một ………………………. hay lẽ thật để thực hành.
6. Phải …………………………… những gì Đức Chúa Trời phán qua lời Kinh Thánh.
7. Phải học …………………….. về những lời cụ thể mà Đức Chúa Trời dành cho quí vị trong mỗi lần học với Ngài.
8. Phải …………………….. theo đoạn văn Kinh Thánh đã học, cầu xin Đức Chúa Trời thiết lập lẽ thật của Ngài trong tấm lòng của quí vị.
9. Phải tiếp thu Lời Đức Chúa Trời bằng …………………………..
Gia Đình Của Quí Vị
Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình để làm một nơi “nương náu” cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sự mật thiết và tình yêu vô điều kiện. Đó là nơi để cho chúng ta hiểu biết và được hiểu biết một cách trọn vẹn mà không hề có điều gì phải lo sợ. Giống với việc một nhà khoa học phải có một phòng thí nghiệm để thực nghiệm, gia đình là nơi an toàn để thực hành lắng nghe, yêu thương, tha thứ, và hóa giải các sự xung đột; tất cả những điều ấy nhằm chuẩn bị cho chúng ta đối mặt với một thế giới bất an mỗi ngày.
Nói một cách khác, chức phận lãnh đạo thuộc linh của chúng ta được bắt đầu từ gia đình. Chúng ta phải phục vụ ở đó trước tiên; nhiên hậu, chúng ta mới có được sự tín nhiệm để phục vụ cho thế giới ngoài gia đình. Một nguyên tắc tốt để tuân thủ là như thế này: Điều gì không kết quả được trong gia đình, đừng phát triển ra ngoài gia đình. Hãy xem lời Kinh Thánh:
“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa ”
(ITi1Tm 5:8)
Các Nét Đặc Trưng Của Một Gia Đình Vững Mạnh
1. Các thành viên biểu lộ được …………………. đối với nhau một cách ổn định, thường xuyên.
2. Các thành viên sắp đặt được nếp sống của mình nên có thể …………………. cho nhau.
3. Các thành viên biết xử lý các nan đề …………………………………...
4. Các thành viên chứng tỏ được …………………………… vững vàng với nhau.
5. Các thành viên không ngừng …………………….. qua lại với nhau.
6. Các thành viên cùng tuân thủ ……………………………….. giống nhau.
7. Phụ huynh trong gia đình luôn biết ………………………… cho các thành viên khác noi theo.
Tìm Thầy
“Thầy” là người dìu dắt. Tất cả các nhà lãnh đạo đều cần phải có cho mình người dìu dắt, bất kể họ thành công đến bậc nào cũng thế. Tất cả đều cần có người dìu dắt, kể cả người dìu dắt! Người dìu dắt là người từng trải, lịch duyệt trên phương diện chức phận lãnh đạo hơn chúng ta, và họ có thể chuyển giao sang cho chúng ta những gì đã học hỏi được trong con đường chức vụ.
“Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu; Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó ”
(ChCn 20:5)
Chúng tôi khuyên quí vị, cứ mỗi đầu năm, viết ra bốn hoặc năm lĩnh vực mà quí vị muốn được tăng trưởng. Sau đó, đừng chờ cho đến ngày gặp được một bậc cao nhân sở trường tất cả các lĩnh vực ấy mà hãy tìm một chuyên gia cho mỗi lĩnh vực để thọ giáo. Người dìu dắt không phải quá hiếm đến nỗi không thể tìm ra được. Thực ra, họ hiện diện khắp nơi. Nếu có vẻ như quí vị không sao tìm lấy được một người, hãy tiến hành theo các bước sau đây:
1. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt giúp để quí vị có thể thấy những người dìu dắt nào đó mà rất có thể là họ đang sống cạnh quí vị.
2. Hãy chọn một tiêu chuẩn hiện thực. Đừng quá cầu toàn, cứ đòi hỏi phải có một người dìu dắt thật lý tưởng mới chịu. Phải nhớ rằng người dìu dắt cũng chỉ là con người.
3. Nhận thực cho được những mặt sở trường trong mỗi người dìu dắt mà mình muốn chọn để phát triển các mặt ấy trong chính quí vị.
4. Cần phải có một tấm lòng rộng mở để tiếp nhận được nhiều người dìu dắt khác nhau hầu cho họ có thể chuyển giao cho quí vị các phẩm chất tốt của họ.
5. Cần nên biết rằng có thể có những người dìu dắt ở xa. Phải sẵn sàng giao kết với họ qua các phương tiện truyền thông (Điện thoại, e.mail,…).
PHẢI TÌM THẤY NƠI “THẦY” NHỮNG ĐIỀU GÌ?
Bên cạnh việc đi tìm một lĩnh vực sở trường chuyên biệt nơi người dìu dắt, cũng cần phải bảo đảm được rằng người dìu dắt của quí vị là người:
— TIN KÍNH : Họ phải tự chứng được một sự tin kính đáng bắt chước.
— KHÁCH QUAN : Họ phải biết nhận ra đúng sở trường và sở đoản của quí vị.
— CHÂN THỰC : Họ phải thực lòng. Phải thấy được ở họ một tấm lòng trong sáng.
— TRUNG THÀNH : Họ phải là người trung thành trong các mối quan hệ, tín cẩn.
— DẤN THÂN : Họ phải là người sẵn lòng trao ban thời gian, công sức cách rời rộng.
Tìm “Bạn ”
“Bạn” là người đồng đẳng, đồng công với quí vị. Họ là những đồng lao liên đới trong chức vụ của quí vị. Họ là những người quan trọng vì chính họ sẽ thúc đẩy chúng ta giữ vững sự kết ước với Đức Chúa Trời và với tha nhân. Họ đặt ra cho chúng ta những câu hỏi khó về đời sống thuộc linh, về động cơ cho chức vụ của chúng ta, về mục tiêu, về tính cách, và về các mối quan hệ của chúng ta. Tìm được “Bạn” như thế đồng nghĩa với việc nhận được quà tặng Đức Chúa Trời ban cho. “Bạn” như thế hiểu chúng ta rất rõ, yêu chúng ta rất thiết. Nhờ đó, chúng ta không cần phải che dấu họ điều gì cả. Họ luôn biết khích lệ chúng ta phát huy hết tiềm lực. Một khi có được “Bạn” như thế, quí vị có thể trao đổi với họ một loạt những vấn đề trọng yếu. Sau đây là một số điều:
1. Bạn có biệt riêng thời gian cho Đức Chúa Trời hàng ngày không?
2. Tuần này bạn có phải đối đầu với sự cám dỗ nào không?
3. Có tội lỗi nào bạn còn chưa xưng nhận với Đức Chúa Trời không? Tư niệm của bạn ra sao?
4. Bạn sắp xếp các ưu tiên đã hợp lý chưa? Bạn có đạt được các mục tiêu đã đề ra không?
5. Bạn đã trả lời hoàn toàn thành thật các câu hỏi của tôi chưa?
PHẢI TÌM THẤY NƠI NGƯỜI ĐỒNG CÔNG LIÊN ĐỚI NHỮNG ĐIỀU GÌ?
Đề nghị người đồng công liên đới thực hiện một sự kết ước với quí vị. Phải tìm thấy được nơi họ những phẩm chất này:
— TRA XÉT :Họ có những câu hỏi giúp quí vị tự thức được nhu cần của bản thân.
— CHÂN THỰC : Họ thành thật về các nhược điểm của mình.
— KÍCH THÍCH : Họ giúp quí vị vươn lên những tầm cao mới trong lãnh đạo và sự vâng lời.
— ĐÁNG TIN : Họ đề cao tính chân thật và biết cách bàn bạc những gì quí vị chia sẻ với họ.
“ Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ
bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy ”
(HeDt 10:24-25)
“Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột ”
(ChCn 18:24)
Tìm “Học Trò ”
Kinh Thánh bày tỏ cho thấy rõ ràng rằng các nhà lãnh đạo phải tuyển chọn và trang bị cho nhiều người có đời sống chức vụ. Sứ Đồ Phaolô đã tìm những người trẻ như Tít và Timôthê. “Học Trò” là một người noi theo quí vị trong bước đường chức vụ của họ và có lòng mong muốn được tăng trưởng thành một nhà lãnh đạo. Mỗi nhà lãnh đạo đều phải biết tìm kiếm các tập sự viên là những người sẽ học tập trong khi hầu việc cùng nhà lãnh đạo. Thực ra, một khi được học tập, đến lượt mình, họ cũng được kêu gọi để chuyển giao những gì đã học được cho nhiều người khác.
“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ”
(IITi 2Tm 2:2)
Các nhà lãnh đạo không nên thi hành chức vụ một cách đơn độc. Họ phải trang bị cho nhiều người khác ngay giữa khi họ đang làm công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Chức vụ của đơn thân nhà lãnh đạo giống như phép cộng; nhưng nếu nhà lãnh đạo biết trang bị cho các môn đồ, chức vụ ấy biến thành phép nhân cho Vương Quốc.
PHẢI TÌM THẤY NƠI NGƯỜI TẬP SỰ NHỮNG ĐIỀU GÌ?
Các phẩm chất phải có ở người được quí vị chọn làm tập sự viên phải như sau:
— TRUNG TÍN : Họ trung tín giữ những điều đã kết ước.
— SẴN SÀNG : Họ biết dành thời gian để học hỏi từ quí vị.
— CHỦ ĐỘNG : Họ tỏ ra chủ động trong việc vâng lời Đức Chúa Trời và sự hầu việc.
— CHỊU DẠY DỖ : Họ tỏ ra sẵn lòng học hỏi quí vị.
— BIẾT KHÁT KHAO : Họ có hoài bão và niềm hăng say trở thành nhà lãnh đạo.

Những Hồi Chuông Cảnh Báo Cho Các Nhà Lãnh Đạo
Những câu hỏi cảnh báo này nhằm giúp cho quí vị trở thành nhà lãnh đạo liêm chính. Chúng ta ai cũng cần được Đức Chúa Trời và người chung quanh gửi cho chúng ta những tín hiệu cảnh báo khi chúng ta rơi vào chỗ sống hay lãnh đạo không hiệu quả. Thông thường, các chung cư đều có hệ thống chuông báo động giúp cho người ta biết khi có sự trục trặc. Những câu hỏi sau đây chính là những hồi chuông cảnh báo cho các nhà lãnh đạo:
1. Cuộc đồng hành của tôi với (……………….) có ăn nhịp với nhau không?
Hàng ngày, quí vị có nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời không?
2. Tôi có giữ đúng theo (…………………….) đã định không?
Quí vị có xem việc sống đúng theo những gì quí vị đã nói là điều quan trọng hơn hết không? Quí vị có thiết lập các thứ tự ưu tiên không?
3. Tôi có dám đối diện với (…………………………..) của mình không?
Vì sao quí vị làm những gì đang làm? Làm thế nào để quí vị theo đuổi các mục tiêu của mình?
4. Tôi có (……………………) đối với giới hữu trách của mình không?
Ai là nhà lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho quí vị phối thuộc?
5. Tôi có lắng nghe những gì Đức Chúa Trời
phán với (…………………………………….) không?
Quí vị có bị cầm tù trong nhãn quan chật hẹp, chỉ biết đến lợi ích cục bộ hay không?
6. Tôi có quá bận tâm (…………………) không?
Quí vị có quá mức bận tâm lo nghĩ về những gì người khác thấy ở mình và nghĩ về mình hay không?
7. Tôi có bị tác động thái quá bởi (………....) hoặc (……………..) không?
Quí vị có tin vào tất cả những gì người ta nói không? Quí vị có dễ bị quan điểm của con người làm cho dao động không?
8. Tôi có phải là (……………………) trong chức vụ không?
Quí vị muốn tự mình độc lập, hay lo xây dựng một hệ thống, một cộng đoàn chung sức với mình?
9. Tôi có nhận biết được (……………………..) của mình không?
Quí vị có nhận ra các khuyết, nhược điểm của mình không? Quí vị nhìn nhận hay làm ngơ về các khuyết nhược điểm ấy?
10. Tôi có luôn đặt (…………………….) của mình lên hàng đầu không?
Sự kêu gọi từ Thiên Thượng mà quí vị đã nhận được có tạo nên niềm hăng say cho quí vị không?
BÀI TẬP :
Làm thế nào để quí vị có thể dành ưu tiên cho Đức Chúa Trời giữa các công việc hàng ngày của quí vị?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xem lai biểu đồ “Hệ Thống Quan Hệ Của Quí Vị”. Những phần nào quí vị cần phải tìm cho có người giúp xây dựng được các mối quan hệ then chốt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÁP DỤNG :
Xác định cho được một người mà quí vị có thể hoàn toàn thành thật với họ. Đây phải là một người mà quí vị có thể thật sự cởi mở tâm tình được, chia sẻ được những sự tranh chiến sâu kín nhất, và thậm chí có thể tiết lộ những động cơ sâu kín trong lòng quí vị với họ. Hãy đề nghị gặp gỡ thường kỳ với họ và hãy giữ mình cho trọn những điều đã kết ước. Người ấy sẽ là ai?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hãy viết ra giấy về việc khi nào quí vị có thể gặp được những người nói trên để xin sự liên kết với họ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHÓM THÂN TÍN CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

Về Những Nhà Lãnh Đạo Đã Rơi Vào Thất Bại
1. Tôi đã thôi không còn dành riêng thì giờ cho ĐỨC CHÚA TRỜI mỗi ngày.
2. Tôi không hề có một sự ràng buộc trách nhiệm nào với NGƯỜI KHÁC trong đời sống mình.
3. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có thể rơi vào LOẠI THẤT BẠI NÀY.

Tại Sao Những Mối Tương Giao Ấy Có Tầm Quan Trọng Sống Còn Đối Với Nhà Lãnh Đạo

1. Mỗi nhà lãnh đạo đều có một số NHƯỢC ĐIỂM.
2. Các nhà lãnh đạo đều phải đứng ở tuyến đầu trong trận chiến tuộc linh và đều có thể bị tổn thương trước CÁC SỰ CÔNG KÍCH.
3. Các nhà lãnh đạo phải qui định cho mình MỘT TIÊU CHUẨN cao hơn các thuộc cấp.
4. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên những thợ làm bánh chết đói trong khi mãi mê (phục vụ) bánh ăn cho người khác, còn mình thì chẳng ăn được gì.
5. Các nhà lãnh đạo có thể BỊ MÙ MẮT trước sự cám dỗ của quyền lực và của sự nổi tiếng.
6. Các nhà lãnh đạo có thể trở nên quá mức BẬN RỘN khiến cho đời sống thuộc linh của họ trở nên biến chất.
7. Các nhà lãnh đạo thường phải ĐỐI PHÓ với các sự vụ và quên mất việc trang bị thuộc cấp cho tương lai.

Thì Giờ Biệt Riêng Ra Cho Đức Chúa Trời
1. Phải thực hiện MỘT GIỜ HẸN với Đức Chúa Trời mỗi ngày.
2. Phải bắt đầu giờ hẹn ấy bằng SỰ TĨNH LẶNG, sau đó cầu xin Đức Chúa Trời phán với quí vị một cách tỏ tường.
3. Phải sẵn sàng Kinh Thánh, giấy, viết, để TƯƠNG TÁC với Đức Chúa Trời.
4. Phải triển khai MỘT KẾ HOẠCH nghiên cứu Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh đọc mỗi lần phải sao cho vừa đủ sức tiêu hóa mà thôi.
5. Phải nhất định đọc cho đến khi nhận được một NGUYÊN TẮC hay lẽ thật để thực hành.
6. Phải VIẾT RA GIẤY những gì Đức Chúa Trời phán qua lời Kinh Thánh.
7. Phải học SUY GẪM về những lời cụ thể mà Đức Chúa Trời dành cho quí vị trong mỗi lần học với Ngài.
8. Phải CẦU NGUYỆN theo đoạn văn Kinh Thánh đã học, cầu xin Đức Chúa Trời thiết lập lẽ thật của Ngài trong tấm lòng của quí vị.
9. Phải tiếp thu Lời Đức Chúa Trời bằng SỰ VÂNG LỜI.

Các Nét Đặc Trưng Của Một Gia Đình Vững Mạnh
1. Các thành viên biểu lộ được SỰ CẢM KÍCH đối với nhau một cách ổn định, thường xuyên.
2. Các thành viên sắp đặt được nếp sống của mình nên có thể DÀNH THÌ GIỜ cho nhau.
3. Các thành viên biết xử lý các nan đề MỘT CÁCH TÍCH CỰC.
4. Các thành viên chứng tỏ được MỘT SỰ KẾT ƯỚC vững vàng với nhau.
5. Các thành viên không ngừng TRUYỀN THÔNG qua lại với nhau.
6. Các thành viên cùng tuân thủ MỘT HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN giống nhau.
7. Phụ huynh trong gia đình luôn biết LÀM GƯƠNG SÁNG cho các thành viên khác noi theo.

Những Hồi Chuông Cảnh Báo Cho Các Nhà Lãnh Đạo
1. Cuộc đồng hành của tôi với ĐỨC CHÚA TRỜI có ăn nhịp với nhau không?
2. Tôi có giữ đúng theo THỨ TỰ ƯU TIÊN đã định không?
3. Tôi có dám đối diện với NHỮNG VẤN ĐỀ THIẾT THÂN của mình không?
4. Tôi có LÀM TRÒN PHẬN SỰ đối với giới hữu trách của mình không?
5. Tôi có lắng nghe những gì Đức Chúa Trời phán với HỘI THÁNH CHÚA CHUNG không?
6. Tôi có quá bận tâm VỀ MÌNH không?
7. Tôi có bị tác động thái quá bởi SỰ CHỈ TRÍCH hoặc SỰ TÂNG BỐC không?
8. Tôi có phải là NGƯỜI ĐỘC DIỄN trong chức vụ không?
9. Tôi có nhận biết được CÁC NHƯỢC ĐIỂM của mình không?
10. Tôi có luôn đặt SỰ KÊU GỌI của mình lên hàng đầu không?
CHÚA CỨU THẾ JÊSUS: NHÀ TRUYỀN THÔNG TUYỆT VỜI

(Việc Trau Dồi Kỹ Năng Truyền Thông Của Quí Vị Theo Gương Đức Chúa Jêsus Kính Yêu )
“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó ”
(ChCn 18:21)

Sự thành công của quí vị trong chức nghiệp lãnh đạo, trong hôn nhân và trong các mối quan hệ với tha nhân đều phụ thuộc phần lớn vào khả năng truyền thông của quí vị. Phần lớn các nhà tư tưởng lỗi lạc không phải là những nhà lãnh đạo. Tại sao? Tại vì họ không thể truyền thông được. Thuật lãnh đạo của quí vị dựa vào năng lực quan hệ, chia sẻ ý tưởng và khải tượng với người khác, để rồi động viên họ dự phần với quí vị. Một nhà lãnh đạo có tầm cỡ thế giới trước đây đã từng nói như thế này: “Nếu tôi được bắt đầu mọi việc trở lại, nhất định tôi sẽ trở về ghế nhà trường để học về việc truyền thông”.
NGHIÊN CỨU Mat Mt 13:1-58
Đức Chúa Jêsus là nhà truyền thông vĩ đại nhất trên thế gian này. Trong Gi. 1, Đức Chúa Jêsus được Kinh Thánh gọi là “Ngôi Lời”. Trong Ma. 13, chúng ta được thấy mẫu mực đầy hiệu quả của Ngài. Đức Chúa Jêsus kính yêu, nhà truyền thông tuyệt vời, dạy cho chúng ta biết phải làm thế nào để truyền đạt lẽ thật lại cho mọi người ngày nay.
1. …………………………………. (13:3, 10-13)
BÀI HỌC : Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là quí vị nói cách như thế nào.
Đức Chúa Jêsus đã chia sẻ phần lớn các sứ điệp của Ngài qua chuyện kể. Trong chương Kinh Thánh này, Ngài đã dùng đến bảy câu chuyện. Đức Chúa Jêsus đã sử dụng sức mạnh của việc trần thuật một cách đơn giản, gần gũi. Nhà mô phạm thường biến những việc đơn giản trở nên phức tạp. Trái lại, nhà truyền thông biến những điều phức tạp thành ra đơn giản. Nhà truyền thông đem lại cho người nghe một điều gì đó để chú ý trong trí và một hình ảnh nào đó để cưu mang trong lòng.
NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS
a. Mở đầu một cách đầy ấn tượng
b. Tập trung vào duy nhất một luận đề [1]
Cũng còn được gọi là “chủ đề”. _ND.
c. Sử dụng ngữ ngôn [2]
Ngôn ngữ qua sự thể hiện của từng cá nhân. _ND.đơn giản
d. Dùng những hình ảnh quen thuộc
e. Nhắm đến đối tượng xác định
f. Đòi hỏi sự đáp ứng của tấm lòng

2. …………………………………. (13:1-2, 9)
BÀI HỌC : Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là do những gì người ta nghe được.
Đức Chúa Jêsus nhìn thấy đám đông và nhận thức được nhu cần của họ. Khó có thể truyền thông hiệu quả mà không hề hiểu biết gì về đối tượng. Phần lớn sự tiếp thu của một người diễn ra trong phạm vi quen thuộc hay lợi thú của người ấy. Đức Chúa Jêsus luôn đồng cảm với mọi người. Để có thể trở nên giống Chúa nhiều hơn, chúng ta cần phải biết xu hướng về quần chúng hơn là chú tâm vào bài dạy. Diễn giả dạy các bài học, nhưng nhà truyền thông dạy cho đối tượng của mình.

DIỄN GIẢ    NHÀ TRUYỀN THÔNG      
1. Đặt bài học trước mặt đối tượng    1. Đặt đối tượng trước sứ điệp      
2. Tự hỏi: “Tôi có được gì?”    2. Tự hỏi: “Họ cần những gì?”      
3. Mấu chốt ở kỹ thuật    3. Mấu chốt ở bầu không khí tâm lý      
4. Xu hướng về nội dung diễn đạt    4. Xu hướng về tác dụng biến đổi      
5. Mục tiêu là hoàn thành sứ điệp    5. Mục tiêu là làm cho hoàn thiện đối tượng     

Đức Chúa Jêsus đã mượn phạm trù văn hóa để truyền đạt phạm trù vĩnh viễn. Đức Chúa Jêsus đã liên hệ từ chỗ người ta “hiện là” để đem họ đến chỗ họ “cần phải là”. Sứ Đồ Phaolô đã dùng một cách tương tự hư thế trong Công. 17 khi đứng giữa Arêôba để giảng. Trong Công. 2, vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Sứ Đồ Phierơ cũng sử dụng phương pháp tương tự. Tất cả những nhân vật này đều truyền thông lẽ thật, và họ đã làm điều ấy theo góc nhìn của thính giả.
3. …………………………………. (13:2, 14-17)
BÀI HỌC : Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là quí vị nói vào lúc nào.
Biết bao lần Đức Chúa Jêsus đã giữ im lặng giữa khi có một sự thôi thúc phải lên tiếng. Nhưng cũng không ít lần Đức Chúa Jêsus đã lên tiếng vào những lúc mà theo tính ích kỷ thường tình của con người thì chẳng nên nói làm gì. Đức Chúa Jêsus biết định thời điểm. Kinh Thánh cho biết rằng khi đoàn dân đông đến, Đức Chúa Jêsus đã cất tiếng dạy dỗ (C.2). Kinh Thánh cũng cho biết rằng khi người ta lãng tránh sứ điệp, Đức Chúa Jêsus đã thôi không giảng dạy cho họ (C. 57-58). Nhà lãnh đạo hiệu quả biết khởi động vào lúc nào cho sứ điệp có kết quả tốt nhất. Trong một giai đoạn, Ngài phán rằng “Giờ Ta chưa đến ”. nhưng đến kỳ, Ngài lại phán: “Giờ Ta gần đến ”. Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể trong việc định thời điểm. GaGl 4:4 cho biết rằng “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra ”.
Dưới đây là những câu cần phải hỏi về vấn đề thời điểm:
1. Thính giả của tôi là ai?
2. Nan đề và nhu cần hiện thời của họ là gì?
3. Có thể đáp ứng được nhu cần nào nhiều nhất?
4. Sự đáp lời của Đức Chúa Trời đối với các nan đề và nhu cần của họ là gì?
5. Họ có sẵn sàng tiếp nhận sự đáp lời của Đức Chúa Trời không?
6. Tôi phải bắt nhịp cầu quan hệ đủ sức chuyển tải lẽ thật sẽ được truyền thông như thế nào?
4. …………………………………. (Mat Mt 13:54)
BÀI HỌC : Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là quí vị trình bày điều ấy như thế nào.
“Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? ”. Sự đáng tin của Đức Chúa Jêsus không những đến từ lời lẽ của Ngài mà cũng còn nhờ ở đời sống của Ngài nữa. Đức Chúa Jêsus đã làm mẫu cho sự dạy dỗ của Ngài. Sự dạy dỗ của Ngài đã được chỉ cho thấy bằng hiện thực và bằng giảng giải. Đức Chúa Jêsus phán “Hãy theo Ta ” chứ không phải chỉ có “Hãy nghe Ta” (Mat Mt 4:19).
Mỗi khi quí vị lên tiếng, thính giả của quí vị luôn luôn thầm hỏi:
1. Tại sao chúng tôi phải nghe (quí vị)?
2. Chúng tôi có thể tin (quí vị) được không?
3. Quí vị có quan tâm gì đến chúng tôi không?
4. Quí vị có thực sự nắm vững chủ đề (mà quí vị) đang nói không?
Charles Allen mô tả Đức Chúa Jêsus bằng cách này:
“Thay vì giảng những bài giảng đầy chi tiết về chân giá trị của sức lao động, về sự cám dỗ, về việc làm thế nào để vui hưởng cuộc sống, về sự bất tử của linh hồn, về tầm quan trọng của con trẻ, và về sự đáp lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời… Đức Chúa Jêsus đã lao động trong xưởng mộc, đã đối diện và đắc thắng sự cám dỗ trong đồng vắng, đã đến tham gia và chung vui với những con người đang hạnh phúc,… Ngài đã cứu sống kẻ chết, đã dừng chân lại để bày tỏ tình yêu thương đối với con trẻ, và sau khi Ngài cầu nguyện, quyền năng của Đức Chúa Trời đã được thể hiện.
“Thay vì phải nói nhiều, nói lớn về nhu cần được thấu cảm của con người, về giá trị của chức phận người nữ, về phước hạnh của đức khiêm nhường, và về sự bình đẳng giữa tất cả mọi người,… Đức Chúa Jêsus đã khóc trước phần mộ của bạn mình, đã đối đãi với nữ giới đầy tôn trọng, Ngài đã vấn khăn ngang lưng mà rửa chân cho các môn đồ, Ngài cũng đã dành thời gian của mình cho những người cơ nhỡ nữa.
“Thay vì nói về việc Ngài có thể chuyển hóa đời sống người ta như thế nào, Đức Chúa Jêsus đã nâng đỡ cho người kỹ nữ và dùng người ấy làm sứ giả đầu tiên loan báo sự phục sinh. Thay vì giảng giải rằng người ta cần bánh ăn, Đức Chúa Jêsus đã ban bánh ăn cho đám đông. Thay vì tranh biện để chứng minh rằng ý thức mạnh hơn vật chất, Đức Chúa Jêsus đã bước đi trên mặt biển. Thay vì nói cho người ta biết rằng què quặt là tội nghiệp lắm, Đức Chúa Jêsus phán rằng ‘Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi’. Thay vì chỉ nói suông cho mọi người biết rằng phải tha thứ, ngay giữa lúc tàn hơi, mỏn sức, và chịu sự phỉ nhổ, Ngài cầu nguyện rằng ‘Lạy Cha, xin tha cho họ’ ”.
5. …………………………………. (Mat Mt 13:53-57)
BÀI HỌC : Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là vì sao quí vị phải nói.
Đức Chúa Jêsus đã phán theo sự nhận thức của Ngài. Đức Chúa Jêsus đã kết luận theo sự nhận thức của Ngài rằng “Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi ” (C. 57). Đức Chúa Jêsus rất đỗi tự nhiên là nhờ lời Ngài xuất phát từ tấm lòng, từ niềm hăng say, và bởi sự vâng lời đối với Cha Thiên Thượng của Ngài. Ngài không hề có điều gì cần phải biện minh, cũng không phải lo mất điều gì, và cũng chẳng có điều gì cần phải che đậy. Ngài không hề phán theo quán tính, hay theo sự bắt buộc. Mỗi khi Đức Chúa Jêsus phán, lời Ngài luôn luôn chứa đựng một ý nghĩa phong phú.
— Không hề có chủ đề nhạt nhẽo, chỉ có diễn giả tẻ nhạt mà thôi.
— Không hề có thính giả hẹp hòi, chỉ có diễn giả thiển cận mà thôi.
— Nếu diễn giả biết tìm được sự hứng khởi trong thính giả của mình, thế nào thính giả cũng sẽ thấy thú vị đối với diễn giả.
Một vài thủ thuật giúp diễn giải đầy hăng say:
a. Chỉ diễn giải trên những luận đề mà chính mình đã nắm vững.
b. Phải nhắm đến nội dung thực chất, tránh nặng phần trình diễn.
c. Phải làm cho sáng tỏ trong mỗi phần lập luận.
d. Khắc ghi cho được ấn tượng vào tâm tưởng của thính giả.
e. Biết rõ mỗi điều nói ra nhằm vào việc gì.
f. Phải chuẩn bị trong tinh thần cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời nhen lửa nhiệt thành trong chính tấm lòng của mình.
6. …………………………………. (Mat Mt 13:51)
BÀI HỌC : Không phải chỉ nhờ những gì quí vị nói, mà là người ta đáp ứng ra sao.
Sau mỗi lần dạy dỗ, Đức Chúa Jêsus vẫn thường đặt câu hỏi: “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? ”. Ngài thăm dò để giúp cho thính giả đi đến chỗ biết áp dụng lẽ thật. Đức Chúa Jêsus luôn luôn phán với một mục tiêu rõ ràng: Luôn luôn phải có một điều gì đó cho thính giả hiểu biết, một điều gì đó cho thính giả cảm nhận, và một điều gì đó cho thính giả thực hành. Một sứ điệp hoàn hảo phải hội đủ cả ba thành tố ấy. Như vậy, chúng ta cần phải thấu suốt thính giả của mình chứ không phải chỉ thông suốt sứ điệp sẽ rao ra là đủ.
Thực tế như thế này:
— 20% thính giả tự biết phải hành động như thế nào.
— 80% thính giả không thể tự biết phải hành động ra sao.
Một vài thủ thuật giúp thính giả đáp ứng được lẽ thật:
— Phải có một mục tiêu rõ rệt cho thính giả đạt đến.
— Phải cô đọng mục tiêu ấy lại trong một cụm từ và viết ra.
— Phải tạo cho được một điểm tựa cho thính giả nắm bắt và hồi tưởng.
— Phải đưa ra được một điều để ghi nhớ trong trí, và một điều để khảm khắc trong lòng.
— Phải giúp cho thính giả có cách biểu đạt để họ sử dụng vào việc đáp ứng.
— Phải biết kêu gọi cho thính giả thực hành những điều diễn giả mong đợi.
Quí vị phải:
— Đặt niềm tin mình nơi Đức Chúa Trời.
— Có sự trông mong nơi sứ điệp.
— Có sự tự tin.
— Biết trân trọng thính giả.
CÂU HỎI :
Điều quí vị muốn các thính giả làm khi quí vị diễn giảng với họ là gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CÂU HỎI :
Làm thế nào để quí vị khích lệ họ vâng lời một cách tốt nhất?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Những Bước Thực Hành Cần Thiết Để Loại Bỏ Sự Lo Âu Vốn Có Trong Lòng Nhà Truyền Thông:
1. Phải chuẩn bị thật chu đáo (Càng sẵn sàng, quí vị càng cảm thấy ít căng thẳng).
2. Phải nhớ rõ bước đột phá đầu tiên (Biết chắc mình sẽ nói ba câu đầu tiên nào, hoặc câu chuyện mở đầu ra sao).
3. Phải hướng điều mình nói đến những cặp mắt tỏ cho thấy thiện cảm (Để có cảm giác thoải mái, hãy tập trung vào những gương mặt lộ vẻ chú tâm).
4. Phải có sự trang phục gọn gàng, thoải mái theo ánh nhìn chung của thính giả (Nếu không, chắc quí vị sẽ bị ám ảnh, không yên tâm).
5. Phải hít thở thật sâu trước khi bắt đầu nói (Để giúp quí vị khỏi phải nóng vội).
6. Phải nhớ rằng mình đang được sử dụng (Đức Chúa Trời đang dùng quí vị để tác động trên Dân Sự của Ngài).
7. Phải tự nhắc mình về mục tiêu trước khi bắt đầu diễn giảng (Phải thấy rõ mục tiêu dự định là gì).
8. Phải vận dụng phương tiện thính thị (Để giúp cho sứ điệp trở nên dễ nhớ, và làm cho thính giả chú tâm váo chính bài giảng nhiều hơn là người giảng).
9. Phải đến phòng nhóm sớm (Ít nhất là 15 phút trước giờ nhóm để tránh gây tò mò, ngạc nhiên).
10. Phải cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện (Phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời để chính Ngài truyền thông sứ điệp của Ngài qua quí vị)!
“ Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin,và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết,sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ ”
(Phi Pl 4:6-7)
BÀI TẬP :
Đức Chúa Jêsus tỏ cho chúng ta thấy sáu nguyên tắc truyền thông.
Quí vị đã thực hành có hiệu quả những nguyên tắc nào
trong số sáu nguyên tắc này? Những nguyên tắc nào
quí vị cần phải hoàn thiện thêm nữa?
ÁP DỤNG :
Quí vị sẽ làm gì để trở thành một nhà truyền thông tốt hơn? Tuần này,
khi diễn giảng trước dân sự, quí vị sẽ làm gì cho có sự chuyển biến tích cực?
“Lời của người khôn ngoan giống như đót; sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt: Nó do một Đấng Chăn Chiên mà ra ”
(TrGv 12:11)

CHÚA CỨU THẾ JÊSUS: NHÀ TRUYỀN THÔNG TUYỆT VỜI

Việc Trau Dồi Kỹ Năng Truyền Thông Của Quí Vị
1. Phải đơn giản hóa sứ điệp
2. Phải hiểu biết đối tượng
3. Phải nắm bắt thời cơ
4. Phải giải bày lẽ thật
5. Phải chia sẻ niềm hăng say
6. Phải đòi hỏi sự đáp ứng

VIỆC LÃNH ĐẠO TRONG NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN

(Đối Đãi Với Những Người Khó Vừa Lòng
Và Hành Sử Trong Những Tình Huống Khó Khăn )

“ Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời… Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn ”
(Mat Mt 5:43-48)
Điều hiển nhiên là trong khi lãnh đạo người khác, quí vị nhất định sẽ phải kinh qua một số khó khăn và những thời điểm mòn mỏi. Chức nghiệp lãnh đạo có thể chịu bạc đãi, cô đơn và là một trách vụ dễ chán chỉ vì nhà lãnh đạo - chính quí vị - là tâm điểm của sự phê phán. Trong khi thi hành chức nghiệp lãnh đạo, hầu như quí vị cảm thấy vừa được xác nhận mà cũng vừa bị xát muối đến xót xa!
Xin quí vị hãy luôn nhớ rằng cả quí vị - là nhà lãnh đạo - lẫn những người được quí vị lãnh đạo đều vẫn là những con người cho dầu tất cả đã là Cơ Đốc Nhân. Điều này có nghĩa là quí vị sẽ phải đối diện với sự xung đột cho đến khi cuộc đua hoàn thành. Mỗi người giữa vòng chúng ta ai cũng có những quan điểm khác nhau, nhân cách khác nhau, và cả những sự tranh chiến nội tại khiến mỗi người hành động theo kiểu riêng của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời về Ân Điển của Ngài. Chúng ta đều biết rằng Hội Thánh cũng giống với con tàu của Nôê: Ai chịu nổi những hôi hám trong tàu nếu như bên ngoài kia không có giông tố, bão bùng! Chúng ta hãy cùng nhau xem xét việc làm thế nào để có thể đối đãi một cách hiệu quả với những người rất khó vừa lòng.
THẢO LUẬN :
Hãy dành thời gian để thảo luận về một số tình huống khó khăn mà quí vị đã phải kinh qua trong quá khứ trên cương vị nhà lãnh đạo. Quí vị có tìm ra được mô thức nào không?
Lắm khi phần lớn duyên cớ của các sự xung đột và những trở ngại đến từ những điều sau đây:
— Sự va chạm của những nhân cách khác nhau và của nhiều mối quan hệ khác nhau.
— Những kỳ vọng không được thỏa mãn.
— Sự bất an và sự dị biệt về bản sắc riêng.
— Những xung đột, thương tổn trong quá khứ chưa hàn gắn được.
— Thái độ tự phụ và quan điểm cứng nhắc.
Những Nguyên Tắc Nền Tảng Mà Nhà Lãnh Đạo Phải Hiếu Biết
1. Trong vấn đề các mối quan hệ, nhà lãnh đạo thường phải thực hành nguyên tắc 101: Hãy tìm lấy ………… nào đó mà quí vị có thể đồng ý để rồi dành cho nó 100% sự quan tâm của quí vị.
2. Trong vấn đề các mối quan hệ, thà phải dựng ……………………… trên miệng vực còn hơn là phải xây một bệnh viện dưới đáy vực.
3. Khi nào ……………………… được thể hiện vượt quá mức bình thường, nhất định là sẽ có một nguy cơ đang tiềm ẩn.
4. Khi nào ……………………… của một người trở nên lấn át lý tính, phải biết rằng như thế là không hợp luận lý.
5. Những người bị thương tổn thường ……………………… cho người khác.
6. Trên cương vị nhà lãnh đạo, chúng ta không khi nào được phép
để cho ……………………… của chúng ta bị lệ thuộc vào bất cứ ai.
7. Nhà lãnh đạo có thể tự phá ngấm chính mình: Nhà lãnh đạo có thể thắng trong một cuộc tranh luận, nhưng sau đó sẽ ………… nhiều điều khác.
8. Chúng ta phải thực hành nguyên tắc “Thiết lập quan hệ”: Nhà lãnh đạo phải biết tác động ………………….. của thuộc cấp trước khi kêu gọi sự hợp tác của họ.
HÃY NHỚ …
— Xung đột là THƯỜNG TÌNH (Việc xung đột, mâu thuẫn nhau phải xảy ra vì chúng ta không giống nhau hoàn toàn).
— Xung đột là TRUNG TÍNH (Tự thân việc xung đột không tiêu cực mà cũng không tích cực).
— Xung đột là TỰ NHIÊN (Việc xung đột phổ biến khắp nơi trên thế gian này, chúng ta thuộc giữa vòng nhân loại chứ không phải biệt lập).
Năm Khả Năng Lựa Chọn Khi Phải Đối Đầu Với Sự Xung Đột …
1. Tôi sẽ ………………….. nó!
2. Tôi sẽ ………………….. nó!
3. Tôi sẽ ………………….. nó!
4. Tôi sẽ ………………….. theo một cách nào đó!
5. Tôi sẽ ………………….. nó!
Việc Đối Phó Với Sự Phê Phán Theo Cách Lành Mạnh
1. Phải hiểu sự khác nhau giữa phê bình xây dựng với chỉ trích đạp đổ.
2. Phải coi trọng Đức Chúa Trời, nhưng đừng coi trọng mình một cách quá đáng. Phải biết tự chế diễu mình một chút.
3. Phải có sự nhận định đúng đối với sự phê phán, phải hiểu rõ về người phê phán. Phải thấy cái gì ẩn đằng sau mỗi sự phê phán.
4. Phải biết rằng người tốt thường gặp sự phê phán. Ngay đến như Đức Chúa Jêsus mà vẫn phải chịu sự phê phán!
5. Phải biết giữ vẻ đẹp thuộc thể và thuộc linh. Phải đứng vững trước những sự công kích như thế.
6. Phải giữ đừng để sự phê phán cuốn hút, phải biết nhìn vào quần chúng. Đừng để chỉ một cá nhân nào đó làm cho quí vị suy sụp.
7. Phải biết đợi đến thời điểm thuận lợi cho việc làm sáng tỏ vấn đề. Hãy để Đức Chúa Trời phơi bày sự việc ra trước ánh sáng của Ngài.
8. Phải tập trung vào sứ mệnh của quí vị, phải biết sửa sai các khuyết điểm của mình chứ không phải chỉ xoay xở, đối phó mà được.
Năm Giai Đoạn: Cách Giải Quyết Của Sứ Đồ Phaolô Trong Sách Philêmôn
Sứ Đồ Phaolô đã từng gặp chuyện mâu thuẫn với Philêmôn. Phaolô thấy trước được rằng mình và Philêmôn sẽ không có cùng một cách nhìn nhận về Ônêsim là một người đầy tớ đã bỏ trốn của Philêmôn. Sau đây là các bước đi trong tiến trình hóa giải mâu thuẫn của Phaolô. Sứ Đồ Phaolô đã liên lạc với Philêmôn một cách tài tình bằng một bức thư, và có năm giai đoạn để thực hiện tiến trình ấy:
A. …………………………………… (C. 4-7)
Tương tự như Sứ Đồ Phaolô đã khởi sự bằng việc xác nhận Philêmôn, chúng ta cũng phải bắt đầu với việc làm nổi bật các phẩm chất tích cực. Phải thực hành nguyên tắc 101% đã được nói ở phần trên. Luôn luôn phải mở đầu bằng việc nêu bật những điểm tích cực và nói khái quát về vấn đề.
B. …………………………………… (C. 8-13)
Sứ Đồ Phaolô chọn giải pháp thỏa hiệp để kêu gọi Philêmôn chứ không đưa ra mệnh lệnh. Chúng ta phải biết sẵn sàng thừa nhận một số trách nhiệm, nếu thấy cần, đối với mối xung đột. Trong khi quí vị nêu lên vấn đề, phải thừa nhận sự dị biệt về động cơ thúc đẩy và về tính khí của mỗi người.
C. …………………………………… (C. 14)
Tiếp theo, Sứ Đồ Phaolô đưa ra quyết định của mình cho Philêmôn. Bằng một cách tương tự, quí vị - trong khả năng của mình - cũng phải đưa ra những sự chọn lựa trước mặt các bên liên quan. Phải giữ thể diện cho người ta, nếu vẫn còn có thể. Cần thực hiện những gì cần thiết để duy trì tình bạn.
D. …………………………………… (C. 15-20)
Kế đến, Sứ Đồ Phaolô kêu gọi Philêmôn làm theo lẽ phải. Quí vị phải thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình để rồi đề xuất sự chọn lựa và chờ đợi sự đáp lời của đối tượng. Đến khi có thể được, phải bình thường hóa vấn đề trở lại ngay. Phải thiết lập cho được các giới hạn hữu ích để giữ cho mối quan hệ giữa các bên liên quan được vững mạnh. Đừng để cho kẻ thù nhân dịp.
E. …………………………………… (C. 21-22)
Cuối cùng, Sứ Đồ Phaolô kết thúc bằng việc tỏ ý tin tưởng rằng Philêmôn sẽ bước đi theo thượng đạo[1]
“High road”: Tạm gọi là “thượng đạo”, con đường ứng xử theo các tiêu chuẩn đẹp ý Đức Chúa Trời. Trái với “high road” là “low road”, có thể gọi là “hạ đạo”, con đường ứng xử theo các tiêu chuẩn của thế gian. _ND.. Quí vị phải kết thúc vấn đề bằng việc tỏ bày một sự tín nhiệm chân tình đối với đối tượng theo nhân vị vốn có của họ. Phải tỏ cho họ biết quí vị tin tưởng rằng họ sẽ làm điều phải lẽ, hợp đạo và sẽ không có gì khiến cho quí vị thôi không còn yêu thương họ nữa. Xin hãy nhớ rằng việc chinh phục linh hồn quan trọng hơn việc giành thắng lợi trong sự tranh luận.
Sự Kiểm Điểm Theo Đường Lối Kinh Thánh [1]
“Confrontation”: Phải được hiểu là “sự kiểm điểm” hay “sự tra xét”. Nếu cứ máy móc hiểu là “đối đầu”, hay “đối chất” sẽ không diễn đạt được ý nghĩa của nội hàm này. _ND.
Khi có ai thuộc sự chăn dắt của quí vị mắc phải sự sai phạm rõ ràng, Kinh Thánh đòi hỏi quí vị phải kiểm điểm họ trên các vấn đề như sự phạm tội, sự bội ước, có thái độ thiếu xây dựng, có lời lẽ độc hại,… Nếu quí vị chưa nắm vững được những gì Kinh Thánh dạy đối với những vấn đề này, xin xem lại các phần Kinh Thánh sau đây:
— IICo 2Cr 10:4-5 Khí giới của chúng ta là nhằm thức tỉnh sự suy nghĩ của người khác.
— ITe1Tx 5:14 Chúng ta phải nhắc nhở, cảnh báo, răn bảo, những người yếu đuối.
— IITi 2Tm 4:2-4 Chúng ta phải giảng giải, bẻ trách, nài khuyên với sự bền lòng.
— CoCl 1:28 Chúng ta phải răn bảo (nhắc nhở để cảnh báo) mọi người.
— Tit Tt 1:13 Chúng ta phải quở trách để người ta có đức tin vẹn lành.
Phải nhớ rằng mục đích của quí vị là muốn nhìn thấy họ được biến đổi nhờ quyền năng Đức Chúa Trời. Mục tiêu của quí vị không phải là sự định tội mà là sự phục hồi. Dân Sự phải được biết rằng chúng ta yêu thương họ, nhưng đồng thời họ cũng phải biết là chúng ta yêu lẽ thật hơn tất cả mọi thứ khác trên thế gian này. Một đời sống không hề được tra xét không xứng nghĩa là một đời sống.
Các Bước Đi Cần Thiết Để Có Một Sự Kiểm Điểm Có Hiệu Quả
1. Phải cầu nguyện cho nguôi sự tức giận.
Không được để cho xúc cảm lôi kéo quí vị. Phải đợi cho đến lúc quí vị có thể bình tâm, khách quan; nhưng đừng để quá chậm đến nỗi vấn đề trở nên to lớn quá mức.
2. Chính quí vị phải khởi động sự tiếp xúc.
Đừng đợi đối tượng khởi động. Lời Kinh Thánh tỏ cho thấy chính quí vị là người phải chỉnh lý công việc cho phải lẽ bất kể quí vị là người bị hại hay là người làm hại.
3. Phải khởi sự bằng thái độ thu dung.
Trước tiên, phải nói lên những lời yêu thương và khích lệ. Nhiên hậu mới có thể đưa ra lời kêu gọi cho đối tượng được. Phải trung thực trong sự bày tỏ của mình.
4. Phải nói cho đối tượng biết rằng quí vị gặp khó khăn, hay khó xử.
Đừng nói rằng chuyện rắc rối là do đối tượng của quí vị mà chỉ nên nói rằng quí vị gặp chuyện rắc rối, khó xử.
5. Phải nêu vấn đề lên và cho biết rằng quí vị không hiểu được những gì đã xảy ra.
Cuộc gặp mặt sẽ có vẻ là một dịp làm cho sáng tỏ hơn là một cuộc kiểm điểm. Nên dành cho đối tượng hưởng lợi thế của tình trạng còn mơ hồ và để cho họ tự thanh minh. Phải nhắm đến việc làm cho sáng tỏ là chính.
6. Phải lắng nghe và để cho họ đáp lời.
Đến giai đoạn này, quí vị nên dừng lại để cho đối tượng được đáp lời. Rất có thể họ sẽ đưa ra được những quan điểm có ích cho cả đôi bên.
7. Nếu cần, phải xây dựng cho được sự tha thứ và sự ăn năn.
Trong khi giải quyết vấn đề, phải thấy rõ rằng quí vị đang làm việc với một người trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Đừng để cuộc gặp gỡ trôi qua mà không phát triển được sự tha thứ, và vấn đề chưa được làm sáng tỏ, chưa được giải quyết.
8. Giữ vững sự chứng giải và các nguyên tắc Kinh Thánh nhưng cũng có thể thỏa hiệp trên phương diện ý kiến riêng.
Quí vị phải xác định lập trường căn bản của mình. Nên uyển chuyển trong các ý kiến hay sở thích riêng, nhưng trên các vấn đề đã được Kinh Thánh phán tỏ tường thì phải vâng theo, không được nhân nhượng.
9. Phải cầu nguyện và khẳng định tình yêu thương của quí vị khi kết thúc cuộc gặp gỡ.
Phải luôn luôn kết thúc những cuộc gặp như thế này bằng sự cầu nguyện. Phải tạo được sự hy vọng trong lòng đối tượng, nhắc nhở họ về chỗ đứng mà họ có trong tấm lòng của quí vị và trong Đức Chúa Trời. Phải giúp cho họ không thấy hoài nghi gì về việc họ được yêu thương.
Hãy Trao Ban Phước Hạnh
Dầu rằng việc kiểm điểm mối xung đột là quan trọng, nhưng đó rất có thể chỉ mới là một mặt của vấn đề. Cốt lõi của vấn đề luôn luôn là ở tấm lòng. Lắm khi người ta phải nếm trải sự xung đột hay sự khó khăn chỉ vì họ thiếu thốn phước hạnh. Trong thời Cựu Ước, cha có thể chúc phước cho con mình; thầy có thể chúc phước cho học trò mình; người truyền nghề có thể chúc phước cho người học việc,… Phước hạnh có các yếu tố như sau:
1. ……………………………………
Các Tổ Phụ đặt tay trên vai hoặc ôm lấy người được chúc phước.
2. ……………………………………
Các Tổ Phụ nói những lời khích lệ đối với người được chúc phước.
3. ……………………………………
Các Tổ Phụ trân trọng đối với những gì họ tài bồi cho người được chúc phước.
4. ……………………………………
Các Tổ Phụ dùng những bức tranh bằng lời để chia sẻ tiềm lực của họ cho người được chúc phước.
5. ……………………………………
Các Tổ Phụ đã tận hiến chính họ để đem lại phước hạnh cho người được chúc phước.
Thường thường chúng ta không nói ra, nhưng cũng giống với Giacốp, chúng ta vật vả suốt cả đời để tìm kiếm phước hạnh. Chúng ta vẫn thường đi tìm sự chuẩn thuận của người có quyền, của cha mẹ, hay của chỉ huy. Giống với những người còn đang hư mất, chúng ta đánh mất sự bảo an và sự tự thức về ý nghĩa đặc biệt của mình. Chính vì lý do này mà có nhiều người đã không còn giữ được bản sắc của cá nhân mình. Do đó, chúng ta có khuynh hướng đấu tranh để thỏa mãn nhu cần cho bản thân theo một cách thế không lành mạnh (Vì thế cho nên mới có sự mâu thuẫn, xung đột).
Các Thành Tố Để Có Sự Lành Mạnh Nội Tâm
1. Cảm thức ………………..
Thiếu cảm thức này, người ta cảm thấy mình thấp kém.
2. Cảm thức ………………..
Thiếu cảm thức này, người ta cảm thấy mình bất an.
3. Cảm thức ………………..
Thiếu cảm thức này, người ta cảm thấy mình bất xứng.
4. Cảm thức ………………..
Thiếu cảm thức này, người cảm thấy mình không có ý nghĩa.
NHỮNG ĐIỀU NHÀ LÃNH ĐẠO PHẢI BIẾT VỀ GỐC RỄ CỦA ĐỘNG THÁI CỦA CON NGƯỜI

Những gì chúng ta có thể trông thấy bên trên mặt đất là hành vi và thói quen. Người ta có thể trở thành một nguồn của sự xung đột vì đã có một điều gì đó không đúng trong đời sống của họ. Qua một cuộc trò chuyện, quí vị không cần phải đào bới cho sâu mới tìm thấy những thái độ và xúc cảm âm tính, như là sự tức giận hay nản lòng. Nếu truy tìm sâu hơn một chút, quí vị sẽ thường nhận ra được không tha thứ. Thông thường, người ta có xúc cảm âm tính vì họ đã không đủ khả năng để tha thứ cho ai đó hay bỏ qua một chuyện gì đó trong quá khứ. Tiếp tục đào bới sâu hơn nữa, quí vị sẽ tìm thấy những nhu cần không được đáp ứng của họ: Họ mong rằng một người nào đó sẽ đáp ứng cho họ một nhu cần, nhưng vì người ấy không làm được như thế, họ không chịu tha thứ cho người ta.
Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề chính là sự mặc cảm về bản thân. Có những người không chịu cho rằng mình vốn có một giá trị độc đáo rồi, họ cố dùng những phương thức không lành mạnh để tạo ra giá trị cho mình. Từ đó, họ có thể làm nảy sinh xung đột, muốn được chú ý, chán nản, hằn học, bị dồn nén, bất cần, quá nhạy cảm, hay lo lắng, bội bạc, hoặc ngay cả trở thành một kẻ vô hồn chỉ vì sự mặc cảm kém cõi của họ.
Chính vì thế mà việc trao ban phước hạnh rất quan trọng. Vì có quá nhiều gia đình trong thế giới hiện nay không thể làm được điều đó cho nên gia đình Đức Chúa Trời phải vào cuộc. Và, quí vị - với tư cách là nhà lãnh đạo thuộc linh - chính là đại diện của gia đình của Đức Chúa Trời. Quí vị phải chúc phước cho người khác và dạy cho mọi người biết chúc phước cho người khác. Điều này đòi hỏi quí vị phải biết phân biệt. Quí vị vẫn thường phải đối diện để kiểm điểm một người nào đó đã trở thành nguồn gốc của một sự xung đột. Tuy nhiên, lắm lúc quí vị phải trao ban phước hạnh cho ngững người có cần. Nếu quí vị kiến tạo được một môi trường trao ban phước hạnh cho những người có cần, hầu như quí vị sẽ ngăn ngừa được - về lâu, về dài - phần lớn các mối xung đột.
BÀI TẬP :
Hãy đánh giá chức vụ của quí vị. Quí vị đã phải kinh qua bao nhiêu sự xung đột? Có phải đó cũng chính là chỗ quí vị cần phải trao ban phước hạnh không?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÁP DỤNG :
Hãy nhận diện ra một người nào đó hiện là nguồn gốc của sự xung đột đối với quí vị trong cương vị là một nhà lãnh đạo. Hãy xét xem nhu cần của họ là gì? Liệu họ cần phải được kiểm điểm hay cần nên được chúc phước? Xin quí vị hãy đến với họ, làm cho họ điều mà họ có cần.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VIỆC LÃNH ĐẠO TRONG NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN

Những Nguyên Tắc Nền Tảng Mà Nhà Lãnh Đạo Phải Hiếu Biết
1. Trong vấn đề các mối quan hệ, nhà lãnh đạo thường phải thực hành nguyên tắc 101: Hãy tìm lấy CHỈ 1% nào đó mà quí vị có thể đồng ý để rồi dành cho nó 100% sự quan tâm của quí vị.
2. Trong vấn đề các mối quan hệ, thà phải dựng MỘT HÀNG RÀO trên miệng vực còn hơn là phải xây một bệnh viện dưới đáy vực.
3. Khi nào XÚC CẢM được thể hiện vượt quá mức bình thường, nhất định là sẽ có một nguy cơ đang tiềm ẩn.
4. Khi nào CẢM TÍNH của một người trở nên lấn át lý tính, phải biết rằng như thế là không hợp luận lý.
5. Những người bị thương tổn thường GÂY TỔN THƯƠNG cho người khác.
6. Trên cương vị nhà lãnh đạo, chúng ta không khi nào được phép để cho SỰ LÀNH MẠNH TÌNH CẢM của chúng ta bị lệ thuộc vào bất cứ ai.
7. Nhà lãnh đạo có thể tự phá ngấm chính mình: Nhà lãnh đạo có thể thắng trong một cuộc tranh luận, nhưng sau đó sẽ THUA nhiều điều khác.
8. Chúng ta phải thực hành nguyên tắc kết nối: Nhà lãnh đạo phải biết tác động TÂM TÌNH của thuộc cấp trước khi kêu gọi sự hợp tác của họ.
Năm Khả Năng Lựa Chọn Khi Phải Đối Đầu Với Sự Xung Đột …
1. Tôi sẽ CHẤP NHẬN nó!
2. Tôi sẽ TRÁNH NÉ nó!
3. Tôi sẽ ĐẦU HÀNG nó!
4. Tôi sẽ LIỆU CHỪNG theo một cách nào đó!
5. Tôi sẽ GIẢI QUYẾT nó!
Năm Giai Đoạn: Cách Giải Quyết Của Sứ Đồ Phaolô Trong Sách Philêmôn
A. GIAI ĐOẠN KHEN NGỢI
B. GIAI ĐOẠN THỎA HIỆP
C. GIAI ĐOẠN CHỌN LỰA
D. GIAI ĐOẠN KÊU GỌI
E. GIAI ĐOẠN TÍN NHIỆM
Hãy Trao Ban Phước Hạnh
1. SỰ TIẾP XÚC GIÀU Ý NGHĨA
2. LỜI LẼ NHÂN HẬU
3. SỰ TRÂN TRỌNG
4. SỰ VẠCH RÕ MỘT TƯƠNG LAI
5. SỰ TẬN HIẾN THỰC SỰ
Các Thành Tố Để Có Sự Lành Mạnh Nội Tâm
1. Cảm thức CÓ GIÁ TRỊ
2. Cảm thức THUỘC VỀ
3. Cảm thức CÓ KHẢ NĂNG
4. Cảm thức CÓ MỤC ĐÍCH

NĂM CẤP ĐỘ TRONG CHỨC NGHIỆP LÃNH ĐẠO

(Xét Xem Vì Sao Người Ta Đi Theo Các Nhà Lãnh Đạo )

“Ngài bèn lập mười hai người, gọi là Sứ Đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo ”
(Mac Mc 3:14)

Người ta đi theo các nhà lãnh đạo vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Một khi nhà lãnh đạo nới rộng được tầm ảnh hưởng của mình trên thuộc cấp, các lý do ấy sẽ gia tăng. Tính hiệu quả của nhà lãnh đạo phải gia tăng theo thời gian nếu họ muốn có thêm được nhiều người theo nữa đồng thời cũng duy trì được số thuộc viên hiện có. Phần này nhằm giúp quí vị biết được quí vị đang ở vào cấp độ nào đối với thuộc cấp của mình để có thể làm sâu đậm hơn nữa tầm ảnh hưởng của quí vị.
Năm Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo

Năm Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo
1. …………………………….
Người ta theo quí vị vì buộc lòng …………………………….

Đây là cấp độ ảnh hưởng thấp nhất của một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo như thế sẽ phải cậy vào chức danh để khiến thuộc cấp phải theo. Thế nhưng một khi phải dựa vào chức danh để bắt người khác phải theo mình tức là đã có chuyện không ổn. Đức Chúa Jêsus không bao giờ phải lấy một địa vị hay chức danh nào, thế nhưng ảnh hưởng có được của Ngài thật to lớn nhờ vào việc xây dựng các mối quan hệ, và việc đáp ứng các nhu cần, các hoài vọng của mọi người. Thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời và từ đời sống Ngài sống chứ không phải nhờ vào địa vị được trao hay một chức danh nào cả.
Trong cấp độ thứ nhất của chức nghiệp lãnh đạo, thẩm quyền chỉ có được nhờ chức danh mà thôi.
Gương chứng theo Kinh Thánh: …………………………….

“ Nếu ngày nay vua làm như đầy tớ của dân sự nầy, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Nhưng Rôbôam không nghe theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình …” (IVua 1V 12:7-8)
Khi vua Salômôn băng hà, Rôbôam kế vị lên làm vua Ysơraên. Rôbôam khao khát quyền lực và hành sử một cách điên dại. Rôbôam nghe theo lời hạng đồng niên với mình chứ không làm theo lời bàn nghị của các trưởng lão nên thay vì làm nhẹ ách cho dân, Rôbôam đã khiến cho gánh nặng của Dân Sự càng tăng lên. Dân Sự làm theo Rôbôam chỉ vì Rôbôam là vua, ngoài ra không còn có mối quan hệ nào khác. cuối cùng, Rôbôam phải chịu trách nhiệm về việc đất nước bị phân làm hai: Vương quốc phía Nam và vương quốc phía Bắc. Rôbôam đã không làm thế nào có thể lèo lái con thuyền lãnh đạo chỉ bằng chức danh được.
Đừng quên nguyên tắc “Nồi không cao hơn vung”: Năng lực lãnh đạo của một người qui định tính hiệu quả của chức vụ người ấy.


2. …………………………….
Người ta theo quí vị vì họ …………………………….

Tầm ảnh hưởng ở cấp độ lãnh đạo này cao hơn thẩm quyền pháp định của người lãnh đạo vì người lãnh đạo có được sự quan hệ tốt với thuộc cấp của mình. Người lãnh đạo có một sự tin cậy và được một sự tín nhiệm thấy rõ khiến cho thuộc cấp quyết định làm theo bằng sự dấn thân chứ không phải vì sự ràng buộc của bổn phận. Cấp độ này là một sự cải thiện cao hơn cấp độ thứ nhất vì người lãnh đạo biết tạo ảnh hưởng bằng con người của mình chứ không hải chỉ lấy chức danh mà đòi hỏi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo phải biết phân biệt sự khác nhau giữa việc được yêu thích như một người bạn với việc được phò tá như một nhà lãnh đạo. Chỉ vui hưởng thuần túy một sự quan hệ suông sẻ mà không sản sinh được kết quả gì cho Hội Thánh hay cho Tổ Chức sẽ khiến cho những người có động lực cống hiến thôi không còn muốn dấn thân hy sinh nữa, họ sẽ thôi không chấp nhận rủi ro để phò tá nhà lãnh đạo nữa.
Gương chứng theo Kinh Thánh: …………………………….
“ Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giêrusalem bị phá hoang, và các cửa nó bị thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giêrusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và sửa chữa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy… Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại …” (NeNe 2:17-18, 20)
Nêhêmi cảnh tỉnh Dân Sự hãy nhìn thẳng vào thực tế đáng buồn của các tường thành Giêrusalem để thấy rằng đó không chỉ là điều khốn quẫn đối với đất nước mà còn là một sự sỉ nhục đối với Đức Chúa Trời nữa. Tay búa, tay gươm, Dân Sự đã hành động theo sự kêu gọi vì Nêhêmi đã tạo được mối quan hệ với họ trên nhiều cấp độ tương quan. Hãy suy nghĩ về những gì Nêhêmi đã thực hiện:
1. Khơi dậy tình tự dân tộc
2. Khuếch trương khải tượng
3. Nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời
4. Cổ động sự tham gia
5. Vạch mục tiêu
6. Động viên tinh thần làm chủ
7. Phân định trách nhiệm
8. Huy động sức đóng góp

Đừng quên nguyên tắc “Thiết lập quan hệ”: Nhà lãnh đạo phải biết tác động tâm tình của thuộc cấp trước khi kêu gọi sự hợp tác của họ.

3. …………………………….
Người ta theo vì những gì quí vị ……………………………. cho Tổ Chức
Dân Sự thấy vui thích theo các kết quả có được. Ở cấp độ này, người ta không chỉ vui hưởng mối quan hệ với nhà lãnh đạo, mà họ cỏn thỏa lòng về những thành quả mà họ đã đóng góp. Có bông trái trong đời sống Hội Thánh, và có sự hoàn thành phận sự giữa vòng những người tham gia. Ai nấy đều ưa thích làm theo nhà lãnh đạo là người có tài thực hiện các công việc đã định. Đó là những nét chính của chức nghiệp lãnh đạo ở cấp độ này.
Gương chứng theo Kinh Thánh: …………………………….
“ Bấy giờ, hết thảy các chi phái Ysơraên đến cùng Đavít tại Hếprôn, mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Saulơ còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Ysơraên ra trận và đem họ về.Đức Giêhôva có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn Dân Sự Ta, và làm vua của Ysơraên ” (IISa 2Sm 5:1-2)
Đavít được gọi là “Người theo lòng Ngài ”[1]
ISa1Sm 13:14- theo lòng Đức Chúa Trời. Nhiệt tình của Đavít đối với Đức Chúa Trời được thể hiện trước hết trong dịp chiến đấu với Gôliát ngay khi Đavít còn ở tuổi thiếu niên. Đến khi trưởng thành, Đavít nhận được sự kính trọng của toàn dân nhờ cách Đavít đáp ứng với các thủ đoạn lặp đi, lặp lại của Saulơ để mưu sát mình. Khi nắm quyền cai trị đất nước, Đavít phát triển chức nghiệp lãnh đạo vượt trên các cấp độ thứ nhất và thứ hai. Thật ra, Đavít đã từng lãnh đạo trước khi có được một chức danh lãnh đạo. Đavít đã xây dựng được mối quan hệ với những nhân vật then chốt. Đavít đã tự chứng năng lực lãnh đạo của mình bằng việc chiến đấu và chiến thắng. Đavít đã thủ đắc được các kỹ năng xây dựng tập thể, ra quyết định một cách trực giác, và khải tượng của Đavít có tác dụng tiếp được nghị lực cho toàn dân. Kết quả của tất cả những điều đó chính là những chiến thắng quân sự thần kỳ. cứ mỗi lần chiến thắng, Đavít lại được thêm tầm ảnh hưởng và sự kính trọng. Đavít đã hành động phù hợp các nguyên tắc sau đây:
1. Nhà lãnh đạo giỏi biết đưa ra được một khải tượng tường minh khiến đoàn kết được Dân Sự.
2. Nhà lãnh đạo giỏi biết thượng tôn lịch trình của Đức Chúa Trời và ra sức làm đẹp ý Ngài.
3. Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết được vấn đề và đem lại được kết quả.
4. Nhà lãnh đạo giỏi xây dựng được tập thể để chia sẻ trách nhiệm và tạo được lòng tin.
Đừng quên nguyên tắc “Phải có sự kính trọng”: Thường tình, Dân Sự chỉ đi theo nhà lãnh đạo nào vững mạnh hơn họ.

4. …………………………….
Người ta theo vì những gì quí vị đã làm được …………………………….

Ở cấp độ này, nhà lãnh đạo có được một cấp độ mới trong thẩm quyền. Nhà lãnh đạo tác động được tập thể bằng chính nhân cách mình. Nhà lãnh đạo chuyển giao được đời sống mình cho người khác. Nhà lãnh đạo thuộc linh không chỉ là người Mục Sư mà còn là nhà cố vấn dày dạn kinh nghiệm của mọi người. Nhà lãnh đạo biết phát triển tiềm năng của các phần tử chính trong tập thể. Ở cấp độ này, nhà lãnh đạo tái tạo mình trong mỗi một người khác; quá trình nhân tăng lãnh đạo bắt đầu xảy ra.
Gương chứng theo Kinh Thánh: …………………………….
“Những điều con đã nghe nơi Ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ” (IITi 2Tm 2:2)
Sứ Đồ Phaolô nói về Timôthê như là “Con thật ” của mình trong đức tin (ITi1Tm 1:2). Timôthê đã từng cảm thấy mình không xứng đáng trước trọng trách đối với Hội Thánh Êphêsô. Sứ Đồ Phaolô dắt dẫn cho Timôthê mặt đối mặt cũng như bằng thư tín để khích lệ Timôthê như một nhà lãnh đạo đang được dấy lên.
Tít cũng là một người được Sứ Đồ Phaolô nhận biết được tiềm năng. Phaolô giao cho Tít những nhiệm vụ gay go trong Hội Thánh để đòi hỏi Tít phải nổ lực.
Bêrítsin và Aquila cũng đã từng được Sứ Đồ Phaolô dìu dắt khi họ mở một Hội Thánh mới ở Tiểu Á.
Lại cũng còn nhiều người khác như Luca và Sila, Ônêsim và Philêmôn. Sứ Đồ Phaolô nhân tăng được các Hội Thánh là nhờ ông biết lãnh đạo các nhà lãnh đạo chứ không phải chỉ thuần túy là nhà lãnh đạo của các thuộc viên mà thôi. Sứ Đồ Phaolô lãnh đạo người trong Hội Thánh theo cấp độ thứ tư.
Thế nhưng việc không chỉ dừng lại ở đó. Sứ Đồ Phaolô còn cổ vũ các môn đồ trẻ tuổi của mình hãy trở nên những nhà lãnh đạo biết nhân tăng. Chúng ta hãy xem xét chiến lược xúc tiến một cuộc tăng trưởng vượt bậc:
1. Thu hút và tuyển chọn những nhà lãnh đạo có tiềm năng rõ ràng.
2. Dìu dắt để phát triển họ thành những nhà lãnh đạo mới được dấy lên.
3. Giao nhiệm vụ cho họ có cơ hội phát triển tiềm năng.
4. Đưa họ bước vào công trường hầu việc và nhân tăng các nhà lãnh đạo khác.
Đừng quên nguyên tắc “Sự tăng trưởng vượt bậc”: Lãnh đạo các thuộc viên là mới chỉ biết làm tính cộng, lãnh đạo các nhà lãnh đạo mới là biết làm tính nhân.
5. …………………………….
Người ta theo vì ……………………………. và vì những gì quí vị đại diện
Gương chứng theo Kinh Thánh: …………………………….
“ Samuên trở nên khôn lớn, Đức Giêhôva ởcùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến BêeSêba, cả Ysơraên đều biết rằng Samuên được lập làm tiên tri của Đức Giêhôva ” (ISa1Sm 3:19-20)
Ngay khi còn bé, Samuên đã biết tập nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri đầu tiên của Samuên là lời tiên tri nghịch cùng nhà của người dìu dắt mình là Hêli. Samuên có được sự dũng cảm của người “Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật ” [2]
Eph Ep 4:15. Đó mới chỉ là lần đầu tiên trong rất nhiều lần Đức Chúa Trời dùng Samuên nói ra lẽ thật trong chức nghiệp lãnh đạo Dân Sự. Samuên đã đồng nhất hóa mình với Ysơraên và Dân Sự đã kính trọng Samuên như một người trung tín bước theo Đức Chúa Trời. Dân Sự lắng nghe lời chỉ bảo của Samuên, cho dầu đó là khi họ cần một sách lược để đối phó với người Philitin hay là một đường lối cho tương lai. Samuên đã giành được rất nhiều ảnh hưởng trong Dân Ysơraên. Samuên có cả thẩm quyền truất phế vua Saulơ và xức dầu cho Đavít lên thay thế. Đời sống của Samuên phô bày được tấm lòng của một nhà lãnh đạo biết tận tâm phục vụi. Sự tác động của đời sống Samuên lớn đến nỗi khi Samuên qua đời, cả Ysơraên đều khóc (ISa1Sm 25:1).
Trong nấc thang cao nhất của chức nghiệp lãnh đạo này, Samuên cho chúng ta thấy được các phẩm chất sau đây:
1. Là một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời.
2. Một tấm gương sáng về một đời sống thanh liêm.
3. Một nhà đào tạo lãnh đạo kiên định trong nhiều năm dài liên tục.
Các Bước Vào Chức Nghiệp Lãnh Đạo Của Môise
Hành trình đi vào chức nghiệp lãnh đạo của Môise được tóm lược trong HeDt 11:24-29. Cuộc đời lãnh đạo của Môise chứa đựng đủ cả năm cấp độ lãnh đạo kể trên:
(1) ĐỊA VỊ
Môise lớn lên trong cung điện Pharaôn như một hoàng tử Aicập. Môise đã được thụ hưởng một nền giáo dục tốt nhất. có tên tuổi trong hàng danh nhân Aicập, và về căn bản, có tất cả những gì tốt nhất trên đời này (XuXh 2:10).
(2) SỰ CHẤP NHẬN
Môise đã cảm thấy được cảm thúc phải giúp đỡ cho người Hêbơrơ rất lâu trước khi ông gặp được Đức Chúa Trời tại bụi gai cháy. Mặc dầu Môise được trưởng thành trong nền văn hóa Aicập, ông vẫn đồng hóa mình với cội nguồn đích thực của mình (2:11-12). Môise đã “Đành cùng Dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi ”.
(3) THÀNH TÍCH
Biên độ dao động đức tin của Môise thật lớn: Từ thái cực này đến thái cực kia. Trong Xuất. 4, Môise còn thoái thác với Đức Chúa Trời rằng mình “Chẳng phải là một tay nói giỏi ” và xin với Đức Chúa Trời rằng “Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai ” [3]
XuXh 4:10, 13. Đến XuXh 7:1-11:9, Môise đã giải thoát Dân Ysơraên khỏi xiềng xích Aicập. Qua mỗi cơn dịch hại, Dân Sự càng thấy được bàn tay giải phóng của Đức Chúa Trời đang ở với họ qua Môise, và họ càng trở nên sẵn lòng bước đi theo sự lãnh đạo của Môise.
(4) SỰ GIA TĂNG NHÂN LỰC
Môise đã ủy thác thẩm quyền và đã trang bị cho bảy mươi trưởng lão theo như lời khuyên của ông gia của mình (18:1-27). Quan hệ thầy trò cả đời của Môise đối với Giôsuê đã giúp cho Giôsuê trở thành nhà kế tục sự nghiệp của Môise để đưa Dân Sự vào được đất hứa Canaan (Dan Ds 27:20-23).
(5) NHÂN VỊ
Quả thật, Môise là nhà lãnh đạo có một không hai trên lĩnh vực nhẫn nại. Không hề có một nhà lãnh đạo nào khác phải vượt khó trong đồng vắng với hai triệu con người hay rên rỉ, than phiền. Giữa những oán thán của Dân Sự, Môise không ngừng thay mặt họ để cầu thay với Đức Chúa Trời. Môise thường xuyên nài xin với Đức Chúa Trời rằng dầu họ không vâng lời, xin Đức Chúa Trời hãy thương xót vì họ vẫn là Tuyển Dân của Ngài (XuXh 32:1-35).
“Dân Ysơraên khóc Môise trong ba mươi ngày tại đồng bằng Môáp ” (PhuDnl 34:8)
Việc Vươn Lên Theo Các Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo
1. Càng lên cao hơn, ……………………………..
2. Càng lên cao hơn, ……………………………..
3. Càng lên cao hơn,……………………………..
4. Càng lên cao hơn, ……………………………..
5. Không bao giờ có việc từ bỏ hẳn ……………………………., hay cấp độ thấp hơn.
6. Nhà lãnh đạo sẽ không ở trên ……………………… đối với tất cả các thuộc cấp được.
7. Phải nâng đỡ cho ………………………… thuộc quyền của mình đồng tiến cao hơn.
Làm Thế Nào Để Chúng Ta Vươn Lên Các Cấp Độ Cao Hơn Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo?
1. Bền lòng cầu xin Đức Chúa Trời ………………… quí vị thành một nhà lãnh đạo ………………….
2. Phát triển lòng tự tin vào …………………………………….của mình.
3. Lấy mọi mối quan hệ làm cơ hội để ………………… con người cho thuộc cấp.
4. Đồng hành cùng nhịp với ………………….
5. Phải luôn có một danh sách …………………………………. có thể bồi dưỡng được.
6. Ưu tiên hóa việc môn đồ hóa: Phải tìm ra những cách ………………… có hệ thống.
7. Tuyển chọn và ………………… một số các nhà lãnh đạo then chốt.
8. Phải sống một đời sống mẫu mực khiến người khác muốn ………………….
9. Phải nhận thức rõ rằng ………………… là vốn quí nhất.

BÀI TẬP :
Trong khi xem xét các nguyên tắc này, xin quí vị liên hệ với bản thân để biết mình hiện ở cấp độ nào trong mối quan hệ lãnh đạo với thuộc cấp. Hãy viết ra xem cần phải làm những gì để có thể tiến lên cấp độ cao hơn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁP DỤNG :
Quí vị phải trăn trở với những điều nào nhiếu nhất trong quá trình đạt đến các cấp độ trong chức nghiệp lãnh đạo? Làm thế nào để quí vị có thể thực hiện các cấp độ ấy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NĂM CẤP ĐỘ TRONG CHỨC NGHIỆP LÃNH ĐẠO

Năm Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo
Địa vị - QUYỀN HẠN
Sự chấp nhận - MỐI QUAN HỆ
Thành tích - KẾT QUẢ
Sự gia tăng nhân lực - SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
Nhân vị - SỰ NGƯỠNG VỌNG
1. ĐỊA VỊ
Người ta theo quí vị vì buộc lòng PHẢI THEO
Gương chứng theo Kinh Thánh: RÔBÔAM
2. SỰ CHẤP NHẬN
Người ta theo quí vị vì họ MUỐN THEO
Gương chứng theo Kinh Thánh: NÊHÊMI
3. THÀNH TÍCH
Người ta theo vì những gì quí vị ĐÃ LÀM ĐƯỢC cho Tổ Chức
Gương chứng theo Kinh Thánh: ĐAVÍT
4. SỰ GIA TĂNG NHÂN LỰC
Người ta theo vì những gì quí vị đã làm được CHO CHÍNH HỌ
Gương chứng theo Kinh Thánh: PHAOLÔ
5. NHÂN VỊ
Người ta theo vì CHÍNH CON NGƯỜI CỦA QUÍ VỊ và vì những gì quí vị đại diện
Gương chứng theo Kinh Thánh: SAMUÊN
“Samuên trở nên khôn lớn, Đức Giêhôva ở cùng người:Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến BêeSêba, cả Ysơraên đều biết rằng Samuên được lập làm tiên tri của Đức Giêhôva ” (ISa1Sm 3:19-20)
Việc Vươn Lên Theo Các Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo
Những lẽ thật dưới đây sẽ giúp cho quí vị giải thích được rõ hơn “Biểu Đồ Các Cấp Độ Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo”:
1. Càng lên cao hơn, CÀNG CẦN NHIỀU THỜI GIAN HƠN.
2. Càng lên cao hơn, CÀNG DẤN THÂN NHIỀU HƠN.
3. Càng lên cao hơn, CÀNG DỄ LÃNH ĐẠO HƠN.
4. Càng lên cao hơn, SỰ TĂNG TRƯỞNG CÀNG LỚN HƠN.
5. Không bao giờ có việc từ bỏ hẳn CẤP ĐỘ CĂN BẢN, hay cấp độ thấp hơn.
6. Nhà lãnh đạo sẽ không ở trên MỘT CẤP ĐỘ NÀO ĐÓ đối với tất cả các thuộc cấp được.
7. Phải nâng đỡ cho CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO thuộc quyền của mình đồng tiến cao hơn.
Làm Thế Nào Để Chúng Ta Vươn Lên Các Cấp Độ Cao Hơn Trong Chức Nghiệp Lãnh Đạo?
1. Bền lòng cầu xin Đức Chúa Trời TẠO DỰNG quí vị thành một nhà lãnh đạo HIỆU QUẢ.
2. Phát triển lòng tự tin vào KỸ NĂNG QUẦN CHÚNG của mình.
3. Lấy mọi mối quan hệ làm cơ hội để PHÁT TRIỂN con người cho thuộc cấp.
4. Đồng hành cùng nhịp với TẬP THỂ.
5. Phải luôn có một danh sách CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG có thể bồi dưỡng được.
6. Ưu tiên hóa việc môn đồ hóa: Phải tìm ra những cách ĐÀO TẠO có hệ thống.
7. Tuyển chọn và DÌU DẮT một số các nhà lãnh đạo then chốt.
8. Phải sống một đời sống mẫu mực khiến người khác muốn BẮT CHƯỚC THEO.
9. Phải nhận thức rõ rằng CON NGƯỜI là vốn quí nhất.

NGHỆ THUẬT HẦU VIỆC
(Phát Triển Các Phẩm Chất Của Một Nhà Lãnh Đạo Hầu Việc )

“ Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi ” (Mat Mt 20:25-26)
Vấn đề nhà lãnh đạo hầu việc là vấn đề tương phản lớn nhất giữa chức nghiệp lãnh đạo thuộc linh với quyền lãnh đạo thế tục. Trong suốt khoảng ba năm rưỡi thi hành chức vụ trên thế gian, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đố Ngài một cách nhất quán rằng chức nghiệp lãnh đạo mang ý nghĩa của chức phận đầy tớ - trái ngược với trật tự vốn có của các dân ngoại giáo thời bấy giờ (20:25-28).
Henry Nouwen nêu lên trong tác phẩm “In the Name of Jesus ” ba sự cám dỗ rất tinh vi nhưng hoàn toàn có thật mà bất cứ tôi tớ nào của Đức Chúa Jêsus cũng có thể phải đối diện. Sự phân tích của Henry Nouwen phù hợp với ba sự cám dỗ mà Đức Chúa Jêsus kính yêu của chúng ta cũng đã từng phải đối mặt khi Ngài khởi sự thi hành chức vụ (4:1-25).
Sự Cám Dỗ Thứ Nhất :
Satan đã bảo với Đức Chúa Jêsus rằng nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì hãy biến đá thành bánh. Satan cám dỗ Chúa hãy hành quyền của mình, hãy tự sử dụng ý riêng, sức riêng. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với những điều chúng ta được biết về Vương Quốc. Là những nhà lãnh đạo thuộc linh, chúng ta phải nuôi dưỡng, duy trì sự nương cậy của chúng ta nơi Chúa. Thay vì muốn tự túc, tự cường, chúng ta phải biết cảm thụ.
Sự Cám Dỗ Thứ Hai :
Tiếp theo, Satan cám dỗ Đức Chúa Jêsus hãy tự gieo mình xuống để Đức Chúa Trời dùng thiên sứ của Ngài mà nâng đỡ cho Chúa. Satan xúi giục Đức Chúa Jêsus hãy làm một cuộc biểu diễn. Sứ Đồ Phaolô dạy rằng đó là một việc cần phải được khước từ quyết liệt như Đức Chúa Jêsus đã khước từ vậy. Theo cách nói của Henry Nouwen, “Đức Chúa Jêsus đã khước từ làm người hiển hách, vì Ngài đến không phải để gây ấn tượng…”. Mục tiêu của chức nghiệp lãnh đạo không phải là để nổi danh hay để điểm tô cho hình ảnh của mình mà là để vâng lời Đức Chúa Trời.
Sự Cám Dỗ Thứ Ba :
Sự cám dỗ cuối cùng của Satan là nhằm làm cho Đức Chúa Jêsus phải thờ lạy nó. Nếu Đức Chúa Jêsus làm như thế, Satan sẽ cho Ngài mọi vương quốc của thế gian. Satan cám dỗ Chúa muốn có quyền lực ngay lập tức mà không cần phải thi hành chương trình của Đức Chúa Cha để rồi cuối cùng Ngài sẽ được nhận tất cả mọi Vương Quốc từ nơi Cha Ngài trên Thiên Đàng. Sứ Đồ Phaolô cho biết: “Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em ”. Sứ Đồ Phaolô đã đến với Hội Thánh Côrinhtô trong sự bình dị chứ không phải trong sự oai vệ để đức tin của các tín hữu không dựa trên quyền lực của con người mà là nhờ vào quyền năng Đức Chúa Trời. Lãnh đạo là xứng hiệp và là cần thiết. Thế nhưng thúc ép, thao túng, chuyên chế,… là những việc không bao giờ đúng. Chỉ cần có duy nhất Đức Chúa Trời là đủ cả!
Đừng Suy Nghĩ Theo Chiều Ngang, Hãy Suy Nghĩ Theo Chiều Đứng
Nhằm xây dựng chuẩn mực, Đức Chúa Jêsus hướng dẫn các môn đồ của Ngài rời khỏi nếp nghĩ theo chiều ngang để lái họ đến với nếp nghĩ theo chiều dọc. Lắm phen các môn đồ của Đức Chúa Jêsus nhìn vào nhau, so bì công cán, công trạng,… Nhiều khi, họ lo âu về việc có đủ sự tín nhiệm, uy vọng hay chưa. Ngay cả trong bữa Tiệc Thánh…
“ Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình, NhưngNgài phán cùng môn đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi,đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc ” (LuLc 22:24-26)
Luyện Tập Nghệ Thuật Hầu Việc
Trong Gi. 13, Đức Chúa Jêsus minh họa chức phận đầy tớ theo một cách thế thật sống động: Ngài rửa chân cho các môn đồ. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu bản văn để học tập mẫu mực của Đức Chúa Jêsus trong vai trò của một nhà lãnh đạo hầu việc.
Những Nhà Lãnh Đạo Hầu Việc Giống Theo Chúa Cứu Thế Jêsus …
1. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương để …………... tha nhân (GiGa 13:1-2)
“Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng ” (GiGa 13:1)
Tình yêu của Đức Chúa Jêsus là một tình yêu
1/ …………………………… (Ngài “Yêu kẻ thuộc về mình ”)
2/ …………………………… (Ngài “Cứ yêu cho đến cuối cùng ”)
3/ …………………………… (Ngài rửa chân cho cả Giuđa Íchcariốt)
4/ …………………………… (Ngài hầu việc ngay cả trong thời điểm gay go nhất)
“Mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại… vì ai cũng có thể hầu việc. Quí vị không cần phải có học vị cao mới có thể hầu việc. Quí vị cũng không cần phải phân ngôi, thứ cho rạch ròi rồi mới hầu việc. Để hầu việc, quí vị chỉ cần một tấm lòng đầy nhân hậu, một tâm hồn được sinh ra bằng tình yêu” (Martin Luther King Jr.)
2. Có một …………... giúp họ chăm chút được cho tha nhân (GiGa 13:3)
“Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời ” (13:3)
— Đức Chúa Jêsus biết rõ ……………….. của Ngài và không muốn phô trương ra.
— Đức Chúa Jêsus biết rõ ……………….. của Ngài và muốn trung tín trong sự kêu gọi ấy.
— Đức Chúa Jêsus biết ……………….. của Ngài và muốn thuận phục theo.

± Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm trọng đại. Chỉ có sự yên tâm mới có thể ……………….. được.
± Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm thường tình. Chỉ có sự yên tâm mới có thể ……………….. được.

CÂU HỎI :
Quí vị đã yên tâm đủ để hầu việc mà không cần phải nghĩ ngợi gì về địa vị chưa?

3. Biết …………... chức vụ hầu việc cho tha nhân (GiGa 13:4-5)
“(Đức Chúa Jêsus)… Đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho ” (13:4-5)
Trong đêm ấy không có người phục vụ, và chỉ có duy nhất Đức Chúa Jêsus tự nguyện nhận việc này! Đức Chúa Jêsus đã đảm nhiệm chức phận đầy tớ vì không có ai chịu nhận phận sự ấy. Trong ngày tiếp theo, Philát cũng đã dùng đến chậu và khăn, nhưng là để chối bỏ trách nhiệm. Trái lại, chậu và khăn của Đức Chúa Jêsus là để nhận lấy trách nhiệm về mình. Đức Chúa Jêsus đã không cần đến một sự chỉ định nào cả, Ngài tự khởi động chức vụ hầu việc cho tha nhân.
CÂU HỎI :
Quí vị có biết tự mở ra chức vụ hầu việc cho các thuộc cấp của quí vị không?
Hãy Chú Ý Cung Cách Của Đức Chúa Jêsus
± NGÀI KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ CẦN PHẢI ……………….. CẢ
(Đức Chúa Jêsus không cần phải phô bày, tự chứng tầm quan trọng của Ngài cho ai cả)
± NGÀI KHÔNG PHẢI NGẠI ……………….. ĐIỀU GÌ CẢ
(Đức Chúa Jêsus không cần phải bảo vệ tăm tiếng của Ngài hay phải sợ mất sự nổi danh. Ngài chấp nhận mạo hiểm)
± NGÀI KHÔNG PHẢI ……………….. ĐIỀU GÌ CẢ
(Đức Chúa Jêsus không cần phải giữ vẻ bề ngoài. Ngài thật minh bạch, rành mạch)
4. Biết …………... chức vụ hầu việc từ người khác (GiGa 13:6-7)
“ Vậy Ngài đến cùng Simôn Phierơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm; nhưng về sau sẽ biết ” (13:6-7)
Tại thời điểm này, Phierơ vẫn còn là người ý thức rõ về địa vị. Đó là lý do khiến Phierơ ngần ngại trước đề nghị của Đức Chúa Jêsus. Những đầy tớ chân thực của Chúa có khả năng tiếp nhận chức vụ cũng như thực hiện chức vụ vì họ biết rõ rằng chính Ân Điển của Đức Chúa Trời sẽ cải thiện cho tất cả các sự hầu việc. Họ không bao giờ chỉ biết đứng trên duy nhất một chiều ban cho mà thôi.
CÂU HỎI :
Quí vị có quá tự cao đến độ không chịu nhận
chức vụ hầu việc từ người khác đem đến hay không?
5. Không muốn có bất cứ điều gì xen vào …………... của mình với Đức Chúa Jêsus (GiGa 13:8-9)
“ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết. Simôn Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa,chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa !” (GiGa 13:8, 9)
Phierơ dao động từ cực này sang cực kia. Tại sao? Chính vì Phierơ nóng lòng muốn thiết lập quan hệ với Đức Chúa Jêsus. Một khi Phierơ nhận thức được nhu cần phải được Đức Chúa Jêsus rửa cho, Phierơ muốn được tắm từ đầu đến chân! Điều ẩn tàng bên trong hành vi của một nhà lãnh đạo hầu việc chính là tình yêu đối với Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho tha nhân. Họ luôn biết đáp ứng một cách mau chóng đối với sự quan hệ của Đức Chúa Trời với đời sống của họ.
CÂU HỎI :
Quí vị có thiết tha mong muốn sự thân mật với Đức Chúa Trời
đến nỗi có thể làm bất cứ điều gì để được sự thân mật ấy không?
6. Dạy dỗ về chức phận đầy tớ bằng việc …………... (GiGa 13:12-15)

“ Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều Ta làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi Ta bằng Thầy,bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì Ta thật vậy. Vậy, nếu Ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi ” (GiGa 13:12-15)

HÌNH THÁP BIỂU DIỄN TƯƠNG QUAN GIỮA QUYỀN LÃNH ĐẠO VỚI CHỨC NGHIỆP LÃNH ĐẠO

NGUYÊN TẮC THÚC ĐẨY HÀNG ĐẦU PHẢI LÀ
……………………………….
Nhận Xét …

(1) Khi tiến cao hơn trong các cấp độ của chức nghiệp lãnh đạo, các nhà lãnh đạo hầu việc không nhắm đến việc giành lấy quyền hạn mà họ chỉ nhắm đến việc dấn thân.
(2) Hầu hết đều muốn được người khác nghĩ rằng mình là người hầu việc, nhưng không có ai muốn được người khác đối xử như người hầu việc.
(3) Chúng ta ai cũng rất hân hạnh nếu được rửa chân cho Đức Chúa Jêsus, nhưng chúng ta được kêu gọi phải rửa chân cho nhau.
(4) Trong cương vị Cơ Đốc Nhân, chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế Jêsus; nhưng trong cương vị nhà lãnh đạo thuộc linh, chúng ta phải từ bỏ tự do cá nhân cho lợi ích của tha nhân (ICo1Cr 9:19-22).
CÂU HỎI :
Trong cương vị nhà lãnh đạo thuộc linh, quí vị có làm mẫu mực
cho việc từ bỏ dần các quyền vốn có của mình không?
7. Sống một đời sống …………... (GiGa 13:16-17)

“ Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo ” (13:16-17)
“Tôi không thể biết được định phận của quí vị sẽ thế nào, nhưng có một điều tôi biết chắc: Giữa vòng quí vị, những người thực sự hạnh phúc chính là những người đã từng ra sức tìm kiếm cho có cách để hầu việc” (Dr. Albert Schweitzer)
Làm Thế Nào Để Sống Một Đời Sống Được Phước?
Khi Đức Chúa Jêsus nhận thấy chức vụ của Ngài thu hút các đám đông kéo đến, Ngài đi lên trên núi. Những ai được Ngài dìu dắt cùng đi lên với Ngài. Đến một nơi yên tĩnh, Đức Chúa Jêsus ngồi xuống và dạy dỗ cho những người đồng đi theo Ngài. Đây là những gì Đức Chúa Jêsus đã phán:
— Chúng ta sẽ được phước vào chặng cuối cuộc đua. Càng ít tìm kiếm cho mình, càng cống hiến được nhiều cho Đức Chúa Trời và sự trị vì của Ngài.
— Chúng ta sẽ được phước khi biết chấp nhận thực trạng của mình. Chính trong một tình trạng như vậy người ta mới thấy mình có được những điều không thể mua để có.
— Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta tìm được sự thỏa lòng nơi Đức Chúa Trời. chính Ngài là đồ ăn, thức uống tuyệt vời hơn hết của chúng ta.
— Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta quan tâm đến tha nhân. Tại lúc chúng ta quan tâm đến tha nhân, chúng ta cảm thấy chính mình được quan tâm.
— Chúng ta sẽ được phước khi biết làm cho con người bề trong của mình - tâm trí và tấm lòng của chúng ta - trở nên ngay thẳng. Nhờ được như thế, chúng ta có thể giao hội cùng Đức Chúa Trời.
— Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta chỉ dẫn được cho mọi người biết làm thế nào để hợp tác nhau thay vì tranh chấp nhau. Đó chính là khi chúng ta tìm ra con người thật và vị trí thật của mình trong Đức Chúa Trời.
— Chúng ta sẽ được phước khi sự tận hiến của chúng ta cho Đức Chúa Trời gây ra sự bắt bớ đối với chúng ta. Chính sự bắt bớ sẽ đem chúng ta tiến sâu hơn trong Vương Quốc của Ngài.
(Mat Mt 5:1-10)
Những Phước Lớn Dưới Hình Thức Các Nền Nếp Kỷ Luật Bản Thân

(1) Chủ tâm tìm cầu Đức Chúa Trời (5:3)
(2) Biết tan vỡ trước mặt Chúa (5:4)
(3) Từ bỏ sự truy tìm quyền lợi cá nhân (5:5)
(4) Giữ vững niềm khát khao về Đức Chúa Trời (5:6)
(5) Đối với người nghèo thiếu, biết thương người như thể thương thân (5:7)
(6) Giữ một tấm lòng trong sạch (5:8)
(7) Vun đắp các mối quan hệ hòa bình (5:9)
(8) Vì danh Chúa, không ngại điều sỉ nhục (5:10)
8. Sống đời sống …………... với chiều hướng của thế gian (GiGa 13:18-19)
“Ta không nói về các ngươi hết thảy, Ta biết những kẻ Ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh Ta, dở gót nghịch cùng Ta ” (Mat Mt 5:18)
“ Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường,coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa ” (Phi Pl 2:3-4)
MỘT SỐ NGHỊCH BIỆN TRONG KINH THÁNH

NẾU TÔI MUỐN…    TÔI PHẢI…           
Cứu sự sống mình    Mất sự sống mình    LuLc 9:24-26      
Được nhắc lên cao    Tự hạ mình xuống    Gia Gc 4:7      
Làm người lớn nhất    Làm người hầu việc    Mat Mt 20:20-22      
Làm đầu    Làm cuối    19:30      
Cai trị    Hầu việc    LuLc 22:26-27      
Sống    Làm cho chết xác thịt    RoRm 8:23      
Mạnh    Yếu    IICo 2Cr 11:30      
Hưởng nước Thiên Đàng     Có lòng khó khăn    Mat Mt 5:3      
Kết quả được nhiều    Chết    GiGa 12:24     
Bảy Con Đường Đi Đến Quyền Lực
1. Sự thúc ép (Người ta không được chọn lựa)
2. Sự dọa dẫm (Người ta bị ép buộc)
3. Sự lôi kéo (Người ta bị cưỡng buộc)
4. Sự trao đổi (Người ta đổi, bán một điều gì đó)
5. Sự thuyết phục (Người ta được làm cho tin)
6. Sự động viên (Người ta hành động theo sự sẵn lòng)
7. Sự ngưỡng vọng (Người ta vì tôn kính mà đáp ứng thuận)
CÂU HỎI :
Mẫu mực lãnh đạo của Đức Chúa Jêsus
khác với cách lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Cơ Đốc ngày nay ra sao?
BÀI TẬP :
Theo một thang điểm từ 1 đến 10; xin quí vị hãy tự đánh giá mình
về phương diện là một nhà lãnh đạo hầu việc.
Người khác sẽ đánh giá quí vị về phương diện này ra sao?

ÁP DỤNG :
Ai là người mà quí vị cảm thấy khó phục vụ nhất?
Hãy tìm ra hai cách để tuần này quí vị có thể phục vụ họ.
NGHỆ THUẬT HẦU VIỆC
Ba Sự Cám Dỗ
Sự Cám Dỗ Thứ Nhất: MUỐN TỰ QUYẾT (TINH THẦN DỰA VÀO SỨC RIÊNG)
Sự Cám Dỗ Thứ Hai: MUỐN ĐƯỢC ĐỂ Ý (TINH THẦN MUỐN NỔI TIẾNG)
Sự Cám Dỗ Thứ Ba: MUỐN CÓ QUYỀN LỰC (TINH THẦN CỬA QUYỀN)
Những Nhà Lãnh Đạo Hầu Việc Giống Theo Chúa Cứu Thế Jêsus…
1. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương để HẦU VIỆC tha nhân
Tình yêu của Đức Chúa Jêsus là một tình yêu
1/ ĐẦY TRÁCH NHIỆM
2/ KHÔNG DỨT
3/ VÔ ĐIỀU KIỆN
4/ VỊ THA
2. Có một SỰ BẢO ĐẢM giúp họ chăm chút được cho tha nhân (GiGa 13:3)
— Đức Chúa Jêsus biết rõ VỊ TRÍ của Ngài và không muốn phô trương ra.
— Đức Chúa Jêsus biết rõ SỰ KÊU GỌI của Ngài và muốn trung tín trong sự kêu gọi ấy.
— Đức Chúa Jêsus biết TƯƠNG LAI của Ngài và muốn thuận phục theo.
Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm trọng đại. Chỉ có sự yên tâm mới có thể MỞ RA được.
Sự yên tâm là điều kiện tiên quyết cho những sự đảm nhiệm thường tình. Chỉ có sự yên tâm mới có thể GẤP LẠI được.
3. Biết MỞ RA chức vụ hầu việc cho tha nhân
Hãy Chú Ý Cung Cách Của Đức Chúa Jêsus
NGÀI KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ CẦN PHẢI CHỨNG MINH CẢ
NGÀI KHÔNG PHẢI NGẠI MẤT ĐIỀU GÌ CẢ
NGÀI KHÔNG PHẢI CHE GIẤU ĐIỀU GÌ CẢ
4. NHẬN LÃNH chức vụ hầu việc từ người khác
5. Không muốn có bất cứ điều gì xen vào MỐI QUAN HỆ của mình với Đức Chúa Jêsus
6. Dạy về chức phận đầy tớ bằng việc NÊU GƯƠNG
7. Sống một đời sống TRAO BAN PHƯỚC HẠNH
8.Sống đời sống ĐỐI NGHỊCH với chiều hướng của thế gian

NỘI DUNG
1. Lời ngỏ
2. Đời sống theo như đã được định cho quí vị - Đáp án - Bài học thứ nhất
3. Nhà lãnh đạo cầu nguyện như thế nào - Đáp án - Bài học thứ hai
4. Khám phá ân tứ thuộc linh của quí vị - Đáp án - Bài học thứ ba
5. Công cụ cho việc khám phá các ân tứ thuộc linh - Đá án - Bài học thứ tư
6. Tôi thích phong cách của quí vị - Đáp án - Bài học thứ năm
7.Làm thế nào để phát triển lãnh đạo - Đáp án - Bài học thứ sáu
8. Các nét tính cách của một nhà lãnh đạo phi thường - Đáp án - Bài học thứ sáu

LỜI NGỎ
của tiến sĩ John C. Maxwell

Kính thưa quí vị,
Không thể dùng lời để diễn tả hết niềm phấn khởi trong chúng tôi là những người thuộc nhóm “EQUIP” khi được dự phần trong việc phát triển chức nghiệp lãnh đạo của quí vị. Chúng tôi xin mạo muội nói lên vài ý nghĩ của chúng tôi như sau.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi quí vị vào “Sự Ủy Nhiệm Một Triệu Nhà Lãnh Đạo ”. Đó quả thật là một mục tiêu lớn. Chúng tôi dự định tiếp cận tất cả các châu lục của thế giới trước khi chúng ta hoàn tất công việc mình trên thế gian này. Mục tiêu là nhằm trang bị được một triệu nhà lãnh đạo Cơ Đốc để đem thế giới về cho Chúa Cứu Thế Jêsus, và quí vị là một phần của khải tượng này. Mỗi người quí vị là một người trong số một triệu người ấy.
Công việc chỉ có kết quả nếu quí vị chịu hành động, và sự hô hào của chúng tôi như thế này: Mục tiêu của chúng tôi đối với tài liệu huấn luyện này không phải chỉ đơn thuần là cung cấp cho quí vị để quý vị trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi xa hơn thế. Chúng tôi hô hào tất cả những ai đã được trải qua sự huấn luyện này cũng sẽ tìm được 25 nhà lãnh đạo khác (hoặc các lãnh đạo kế cận, tiềm tàng,...) là những người mà quí vị thấy có thể dùng tài liệu này để trang bị được cho họ nữa. Chúng tôi muốn quí vị không chỉ là một nhà lãnh đạo mà là “lãnh đạo của lãnh đạo ”. Chúng tôi mong quí vị sẽ là người hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo khác, quí vị sẽ là người nhân tăng nơi người khác sự huấn luyện mà quí vị đã được tiếp nhận. Quí vị có nhớ Sứ Đồ Phaolô đã viết cho Timôthê như thế nào không? Phaolô viết như thế này:
“Những điều con đã nghe ở ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ”
(IITi 2Tm 2:2).
Xin nhớ rằng việc phát triển lãnh đạo không phải là một “sự kiện ” mà là một “tiến trình ”. Chúng tôi không nghĩ rằng quí vị có thể sửa soạn để trở thành nhà lãnh đạo chỉ trong ngày một, ngày hai. Đó là lý do vì sao tập tài liệu này chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà thôi. Các tài liệu phụ thêm sẽ được cung cấp theo định kỳ ba năm. Giáo trình này phản ánh quá trình 25 năm hướng dẫn và phát triển lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi nài xin quí vị ngay bây giờ hãy làm một học viên của môn học về chức nghiệp lãnh đạo. Hãy trở thành một phần trong tiến trình nói trên. Hãy học môn học này. Hãy sống với môn học này. Cũng hãy chuyển giao môn học này cho nhiều người khác nữa.
Tôi thực tâm hạ mình và rất vinh hạnh được hiệp lực cùng quí vị trong nỗ lực này. Tôi đã từng cầu nguyện nhiều tháng, cũng có thể là nhiều năm, cho khải tượng này. Xin cám ơn, xin cám ơn, xin cám ơn nhiều về việc quý vị đã đáp ứng sự mời gọi cho việc hướng dẫn và trang bị cho nhiều người khác để họ hầu việc cho Chúa Cứu Thế Jêsus trong Hội Thánh.
Mỗi ngày đều có nhiều người trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus trên khắp thế giới. Nhu cần thống thiết hiện thời là có thêm nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh lành mạnh, đầy hiệu lực để hướng dẫn họ. Chúng tôi nài xin quí vị bước vào cuộc hành trình với chúng tôi. Cầu mong rằng ngày sau trên thiên đàng chúng ta thảy đều cùng nhau vui mừng vì đã cùng nhau dự phần trong một phong trào thúc đẩy cho chức phận lãnh đạo lớn chưa từng thấy trên thế gian này.
Đức Chúa Trời ban phước trên quí vị để quý vị nhân tăng các nhà lãnh đạo lên cho Ngài.
Tiến sĩ JOHN C. MAXWELL
Nhóm EQUIP

ĐỜI SỐNG THEO NHƯ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH CHO QUÍ VỊ
“Việc Khám Phá Sứ Mệnh Chúa Ban Trên Đời Sống Của Quí Vị ”


“ Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ ”
(Phi Pl 3:13-14)
Có quả thật là các nhà lãnh đạo phải sống đời sống của họ theo mục đích đã được định hay không? Có phải chức vụ chỉ thuần túy là phản ứng theo các nhu cần thực tiễn hay là một cái gì đó khác hơn thế? Có thể nào, bằng đời sống mình, chúng ta nắm được vai trò tấn công chứ không phải chỉ là phòng thủ? Đức Chúa Trời có dành cho mỗi chúng ta một sứ mệnh nào đó để hoàn thành hay không? Lời giải đáp cho mỗi câu hỏi ấy đều là “có”, và trong khóa học này, quí vị sẽ được trang bị các công cụ để sống một đời sống theo như đã được định cho quí vị.
Năm Cơ Sở Theo Kinh Thánh
1. Tất cả chúng ta đều đã được trao ban một (…………….) để sống.
2. Chúng ta sẽ được (…………….) nhất khi chúng ta hoàn thành mục đích sống của chúng ta.
3. Không phải ai cũng (…………….…………….) mục đích mà Đức Chúa Trời đã trao ban cho mình.
4. Mục đích của đời sống chúng ta (…………….…………….) thể theo cấu trúc cá nhân nội tại của mình.
5. Chúng ta sẽ được (…………….) tùy theo sự đáp ứng của chúng ta đối với mục đích đã được Đức Chúa Trời trao ban.
“Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ ”
(RoRm 11:29)
“Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em ”
(Eph Ep 4:1)
Đức Chúa Trời Đã Kêu Gọi Các Nhà Lãnh Đạo Trong Kinh Thánh Như Thế Nào
Qua Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy có ít nhất bốn cách để Đức Chúa Trời khải thị cho người ta biết mục đích của đời sống họ. Sự kêu gọi ấy đã được phát lộ ra cho họ cũng như cho mọi tín hữu bình thường hiện nay:
1. (…………….…………….) (Ví dụ: Sứ Đồ Phaolô)
Đức Chúa Trời khải thị mục đích của đời sống quí vị trong một thời điểm hay qua một sự kiện nào đó được làm sáng tỏ tức thì.

2. (…………….…………….) (Ví dụ: Êxơtê)
Đức Chúa Trời khải thị mục đích đời sống của quí vị qua nhiều năm, theo từng bước một, một khi quí vị biết vận dụng các vận hội.
3. (…………….…………….) (Ví dụ: Giêrêmi)
Đức Chúa Trời khải thị mục đích đời sống của quí vị ngay từ những năm đầu của cuộc đời, quí vị luôn luôn ghi nhớ được rằng mình đã được kêu gọi.
4. (…………….…………….) (Ví dụ: Giôsép)
Đức Chúa Trời khải thị mục đích đời sống của quí vị theo sự lương tri. Khi càng tiến xa hơn, Đức Chúa Trời sẽ ban cho tỏ rõ được thêm các chi tiết.
Việc Noi Theo Dấu Chân Đức Chúa Jêsus
Chúa của chúng ta nhận biết rất rõ sự kêu gọi Thiên Thượng trên đời sống của Ngài. Chúa Cứu Thế Jêsus đã được trao ban một mục đích. Đến giai đoạn cuối cuộc sống trong nhân thể, Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện những lời này:
“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm ”
(GiGa 17:4)
Về sau, Đức Chúa Jêsus đã phán như thế này;
“Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy ”
(GiGa 20:21)
Nhận Thức Mục Đích Của Quí Vị
Trước đây chúng tôi có nói rằng mục đích của chúng ta được xây dựng thể theo cấu trúc cá nhân nội tại của mình. Để hiểu được mục đích đời mình, có một nơi mà quí vị phải xem xét là tấm lòng của quí vị.
1. (…………….…………….): Các năng lực tự nhiên mà quí vị có được.
2. (…………….…………….): Quí vị có những ân tứ chủ yếu nào?
3. (…………….…………….): Quí vị thực sự muốn làm gì?
4. (…………….…………….): Khi quí vị thực hiện, điều gì đem lại nhiều kết quả hơn hết?
5. (…………….…………….): Các bạn đồng công nhận xét thế nào về công việc của quí vị?
6. (…………….…………….): Quí vị được thôi thúc để theo đuổi điều gì?
7. (…………….…………….): Quí vị yêu thích làm việc gì?
8. (…………….…………….): Điều gì đang ở trước mặt quí vị như thể là một vận hội?
Việc Phát Hiện Mục Đích Đời Sống Của Quí Vị
Bước thứ hai để nhận thức được mục đích đời sống của quí vị là đem đặt chính mình vào các mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của đời sống quí vị không phải là điều được quí vị chủ quan tạo ra mà là những điều phát hiện được. Mục đích đời sống là điều được Đức Chúa Trời trao ban và ở tại chính trong mỗi Cơ Đốc Nhân. Sau đây là các ranh giới giúp biết chắc được mục đích đời sống của quí vị là ý của Đức Chúa Trời chứ không chỉ thuần túy là ý riêng của quí vị.
Mục Đích Của Quí Vị Phải …
1. Khởi Sự Với Các Ưu Tiên Của Đức Chúa Trời
Mục đích của đời sống quí vị phải xuất xứ từ lịch trình của Đức Chúa Trời chứ không phải của quí vị: Phải được chiếu theo Đại Huấn Giới (“Điều Răn Lớn”) và Đại Huấn Mệnh (“Mạng Lịnh Lớn”). Phải biết đặt câu hỏi: “Đức Chúa Trời ơi, Ngài đang làm gì trên thế gian này, và con phải làm gì để tham gia với Ngài?”
2. Xoay Quanh Bản Sắc Của Quí Vị
Tiếp theo, mục đích đời sống của quí vị phải phản ánh các sự đáp lời của quí vị đối với danh sách “Nhận Thức Mục Đích Của Quí Vị” nêu trên. Mục đích đời sống của quí vị sẽ là một mục đích độc đáo chiếu theo các ân tứ, mối nhiệt tâm, và các hoài bão nội tại của quí vị.
3. Bao Quát Được Tha Nhân
Mục đích của Đức Chúa Trời không thể được hoàn thành trong sự biệt lập. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống quí vị luôn luôn phải bao quát được tha nhân và gắn liền với sự phục vụ tha nhân. Quí vị không thể đơn độc hoàn thành mục đích mà Đức Chúa Trời trao ban cho đời sống của mình.
4. Phải Trọng Đại Hơn Bản Thân
Mục đích của đời sống của quí vị thường phải mất cả đời để hoàn thành. Kích cỡ của mục đích ấy được chính Đức Chúa Trời qui định. Khi được hỏi “Làm thế nào để biết được chúng ta đã hoàn thành mục đích hay chưa?”, Richard bach đã trả lời rằng “Nếu quí vị còn sống, mục đích của đời sống quí vị vẫn chưa được hoàn thành!”.
5. Phải Chứa Đựng Những Sự Chứng Giải Thay Đổi Được Đời Sống
Chỉ khi nào quí vị thực sự có một điều gì đó để sống cho nó thì quí vị mới thực sự có một điều gì đó đáng để chết cho nó. Mục đích đời sống của quí vị phải dẫn đến hành vi tận hiến cả đời sống mình.
6. Phải Có Giá Trị Đời Đời
Cõi đời đời phải được ảnh hưởng trong một chừng mực nào đó nhờ việc quí vị hoàn thành mục đích đời sống của mình. Đừng tự đóng khung trong việc hoạt động chỉ trong đời tạm này. Hãy làm cho mục đích đời sống của quí vị có tác dụng trong cõi đời đời.
Bài Thực Hành Viết Lời Bày Tỏ Mục Đích Đời Sống Của Quí Vị
Sau đây là một danh sách cho việc hoạch định cả đời. Chúng tôi đề nghị quí vị nên biệt riêng một ngày để cầu nguyện với Đức Chúa Trời và sau đó đáp lời cho mười đề mục dưới đây. Nên dùng hẳn một tờ giấy khác và có được thời gian thỏa đáng. Từ danh sách các đề mục này, hãy khởi sự viết ra lời bày tỏ mục đích đời sống của quí vị.
1. (…………….)
Nhu cần nào lôi cuốn được tấm lòng của quí vị nhiều nhất? Những điều gì khiến cho quí vị trăn trở, hoặc làm cho quí vị bực bội, hoặc khiến cho quí vị hăng say được?
2. (…………….)
Những phẩm chất chủ yếu nào giúp gây dựng được cuộc đời quí vị? Hãy liệt kê các tác phẩm, con người, sự kiện, nhà cố vấn và tài nghệ nào góp phần uốn nắn đời sống của quí vị cho đến nay?
3. (…………….)
Những luận điểm hay chủ đề nào cứ tái diễn trong các cuộc đàm luận, các bài giảng, hay các bài dạy Kinh Thánh mà quí vị thực hiện? Các luận điểm và chủ đề ấy có được quí vị quay trở lại một cách thường xuyên không?
4. (…………….)
Những nguồn lực nào quí vị đang có sẵn bên mình để có thể sử dụng vào việc hoàn thành sứ mệnh của quí vị? Các nguồn lực này phải là của cải, kỹ năng, và nhân lực giúp cho quí vị.
5. (…………….)
Kiểu thức lãnh đạo, nhân cách, và ân tứ thuộc linh của quí vị như thế nào? Loại phương tiện tác động độc đáo nào được quí vị sử dụng khi quí vị tìm cách hoàn thành một phận sự?
6. (…………….)
Thử nêu lên một vài niềm hoài bão hay ý tưởng vốn có thể đó là khải tượng sẽ được sáng tỏ trong tương lai mà Đức Chúa Trời đã cho quí vị thấy? Những điều gì quí vị thích được hoàn thành trước khi qua đời?
7. (…………….)
Mục đích cuộc đời của quí vị chính là ở đây. Hãy bắt đầu viết ra lời bày tỏ về mục đích sao cho giải đáp được câu hỏi: Tại sao quí vị hiện hữu? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép quí vị có mặt trên thế gian này? Hãy viết ra sứ mệnh trọng tâm của đời sống quí vị chỉ bằng ba câu mà thôi.
8. (…………….)

Dựa trên lời bày tỏ về sứ mệnh, hãy mô tả về những gì mà quí vị cho là kết quả tối hậu của đời sống quí vị như thể là quí vị có thể thấy được bằng mắt sự đóng góp của mình ở cuối chặng đường dài. Hãy bắt đầu mỗi lời bày tỏ về khải tượng với lời lẽ như “Tôi thấy…”
9. (…………….)
Bây giờ hãy liệt kê ra những từ liệu mô tả được các giá trị mà quí vị trân trọng nhất. Đó phải là những nguyên tắc chỉ đạo của quí vị. Các phương châm này chỉ đạo các quyết định trong đời của quí vị và giúp cho quí vị tiến đúng hướng. Các phương châm này phải gãy gọn, mỗi phương châm không nên dài hơn sáu tiếng.
10. (…………….)
Cuối cùng, hãy liệt kê các lĩnh vực đời sống (thuộc linh, gia đình, nghề nghiệp, xã hội) vốn có tầm quan trọng đối với mục đích cuộc đời của quí vị. Hãy liệt kê các mục tiêu sẽ cho phép quí vị quay trở lại với lời bày tỏ về mục đích cao quí của mình bằng một danh sách thực tiễn “Những Điều Phải Làm” mà quí vị có thể khởi sự ngay:
— Mục Tiêu Trọn Đời: Quí vị muốn làm gì suốt cả đời mình?
— Mục Tiêu Năm Năm: Quí vị muốn thấy điều gì sẽ đạt được trong vòng năm năm nữa?
— Mục Tiêu Một Năm: Quí vị muốn làm gì trong vòng một năm tới đây?
— Mục Tiêu Ba Tháng: Quí vị sẽ làm gì trong vòng ba tháng tới đây?
— Bước Kế Tiếp: Bây giờ quí vị sẽ tiến hành tiếp những bước nào để khởi sự ?
BÀI TẬP :
Hãy tìm một nhà lãnh đạo Cơ Đốc mà quí vị tin rằng họ sống đúng mục đích Đức Chúa Trời trao ban. Hãy định thử xem ai là những người thật ra chỉ mới có được sự bày tỏ mục đích cuộc đời một cách thiên nhiên mà thôi.Hãy tự hỏi: “Làm thế nào để tiến đến chỗ hoàn thành mục đích đời sống của mình ?”
ÁP DỤNG :
Hãy viết ra lời bày tỏ về mục đích của đời sống dựa trên các lẽ thật học được qua bài học này .
ĐÁP ÁN :
ĐỜI SỐNG THEO NHƯ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH CHO QUÍ VỊ
Năm Cơ Sở Theo Kinh Thánh
1. MỤC ĐÍCH
2. CHU TOÁN
3. PHÁT HIỆN RA ĐƯỢC
4. ĐƯỢC XÂY DỰNG
5. THẨM ĐỊNH
Đức Chúa Trời Đã Kêu Gọi Các Nhà Lãnh Đạo Trong Kinh Thánh Như Thế Nào
1. BIẾN CỐ BẤT NGỜ
2. THÔNG QUA MỘT SỰ MỞ CỦA
3. MỘT SỰ KÊU GỌI TỪ KHI CÒN NHỎ
4. MỘT SỰ NHẬN THỨC TĂNG DẦN
Nhận Thức Mục Đích Của Quí Vị
1. NĂNG KHIẾU THIÊN PHÚ
2. ÂN TỨ THUỘC LINH
3. SỰ KHÁT KHAO NỘI TẠI
4. KẾT QUẢ VÀ BÔNG TRÁI
5. SỰ XÁC NHẬN VÀ GHI NHẬN
6. NIỀM ĐAM MÊ VÀ CÁC SỰ CHỨNG GIẢI
7. SỰ HOÀN THÀNH VÀ SỰ THỎA LÒNG
8. HOÀN CẢNH VÀ VẬN HỘI
Bài Thực Hành Viết Lời Bày Tỏ Mục Đích Đời Sống Của Quí Vị
1. GÁNH NẶNG
2. PHẨM CHẤT
3. LUẬN ĐIỂM
4. CÔNG CỤ VÀ NGUỒN LỰC
5. KIỂU THỨC
6. ƯỚC MƠ
7. SỨ MỆNH
8. KHẢI TƯỢNG
9. PHƯƠNG CHÂM NÒNG CỐT
10. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
NHÀ LÃNH ĐẠO CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO
“Việc Cầu Nguyện Một Cách Hiệu Quả Trong Những Giờ Phút Quyết Định ”
“Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng, phải cầu nguyện luôn luôn, chớ hề mỏi mệt …”
(LuLc 18:1)
Những lời cầu nguyện then chốt
thường diễn ra trong những giờ phút then chốt.
Những lời cầu nguyện ấy đem lại những quyết định sống còn
và kết quả thành những hệ quả then chốt.
Phần lớn Cơ Đốc Nhân trên thế giới đều cầu nguyện. Họ làm như thế vì họ muốn được Đức Chúa Trời trợ giúp trong những thời điểm gay go. Tiếc thay, phần lớn người ta chẳng bao giờ quan tâm đến việc phải làm sao cầu nguyện về những gì Đức Chúa Trời quan tâm nhất, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Các nhà lãnh đạo biết vai trò quyết định của sự cầu nguyện và cầu nguyện một cách có chiến lược trong những thời điểm then chốt. Họ không hoảng loạn cũng như không phải chỉ phản ứng theo sự sợ hãi. Các nhà lãnh đạo thuộc linh biết tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những thời điểm như thế, họ ổn định các nan đề bằng sự cầu nguyện khiến tạo ra được các bước đột phá quan trọng trong đời sống và trong chức phận lãnh đạo của họ.
“Người Ta Thường Dễ Dàng Đánh Mất Cơ Hội Để Cầu Nguyện Một Lời Cầu Nguyện Then Chốt ”
Làm Thế Nào Để Các Nhà Lãnh Đạo Nắm Lấy Những Giờ Phút Quyết Định Bằng Sự Cầu Nguyện ?
Kinh Thánh truyền cho chúng ta phải “Cầu nguyện không thôi ” (ITe1Tx 5:17). Tuy nhiên, có những lúc mà những gì chúng ta cầu nguyện và cách chúng ta cầu nguyện như thế nào là những điều mang tính chất quyết định vì tính đặc biệt của thời điểm mà chúng ta cầu nguyện. Có những thời điểm đem lại vận hội cho một sự thay đổi quan trọng nào đó. Là nhà lãnh đạo thuộc linh, chúng ta phải biết nhận ra và nắm bắt được những thời điểm như thế.
Một Số Sự Quan Sát Đối Với Việc Các Nhà Lãnh ĐạoCầu Nguyện Như Thế Nào …
1. Các nhà lãnh đạo hiệu quả học tập (…………….) giống như Đức Chúa Trời suy nghĩ và cầu nguyện theo các ý tưởng ấy.
Đức Chúa Jêsus đã minh thị điều ấy trong một thời điểm quyết định. Gi. 12 mô tả cách Đức Chúa Jêsus đã đối diện với những giờ phút sau cùng trong cuộc sống trong nhân thể của Ngài trên thế gian này. Thực tại về thập tự giá đau đớn, tàn bạo đã hiện ra rõ dần trước mặt Ngài. Đức Chúa Jêsus đã ở trong sự đau đớn. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus đã trải qua một sự căng thẳng cực độ đến nỗi “Mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất ” (LuLc 22:44).
Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện như thế nào? Nhận thức được đó là thời điểm quyết định, Ngài đã cầu nguyện: “Hiện nay tâm thần Ta bối rối; Ta sẽ nói gì?... Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy !” (GiGa 12:27-28).
Quí vị có nhận xét thấy loại cầu nguyện nào mà Đức Chúa Jêsus dự tính sẽ cầu nguyện không? Ngài có thể đưa ra một lời cầu nguyện xin được sống còn: “Cha ôi, xin hãy đem con ra khỏi trạng thái rối bời này!”. Chắc chắn đó là một lời cầu nguyện hết sức tự nhiên theo nhân tính. Đó là điều mà Đức Chúa Jêsus hoàn toàn có thể cầu nguyện. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus đã đem lời cầu nguyện của Ngài đặt khớp vào với các mục đích tối hậu của Đức Chúa Cha. Kết quả: Ngài đem lại sự cứu chuộc cho cả thế gian. Thời điểm then chốt. Lời cầu nguyện then chốt. Sự quyết định then chốt. Các kết quả then chốt.
2. Các nhà lãnh đạo hiệu quả cầu nguyện theo (…………….), không phải theo quán tính thường nhật.
Những lời cầu nguyện then chốt chuyển đổi các khuôn sáo trống rỗng, cũ mòn thành những sự trao đổi đầy ý nghĩa với Đức Chúa Trời. Điều này muốn nói đến việc cầu nguyện từ tấm lòng chứ không phải chỉ từ tâm trí mà thôi. Chúng ta không bận tâm với hình ảnh, mà quan tâm đến thể chất. Đó chính là loại kinh nghiệm cầu nguyện mà chúng ta bảo rằng chúng ta muốn có, nhưng ít khi chúng ta chịu thực hành.
Đã biết bao lần đời sống cầu nguyện của chúng ta đã đâm ra vô nghĩa, trở thành thói thường, thành những cuộc độc thoại? Hoặc trở thành sự gượng gạo, sự trình diễn khi chúng ta cầu nguyện giữa hội chúng? Nếu thành thật, phần đông chúng ta phải nhìn nhận rằng đời sống cầu nguyện của chúng ta gần tiếp giáp với sự nông cạn. Sự cầu nguyện của chúng ta thường chỉ là máy móc nói vài lời sáo mòn để tự cho rằng có Đức Chúa Trời ở bên chúng ta rồi chúng ta lao thẳng vào công việc hàng ngày.
3. Các nhà lãnh đạo học biết lời cầu nguyện then chốt khi họ (…………….) về thuộc linh.
Chúng ta học biết sự cầu nguyện này qua thời gian. Việc cầu nguyện lời cầu nguyện then chốt càng gia tăng khi chúng ta trưởng thành về thuộc linh. Các nhà lãnh đạo thường bị cuốn hút mất vào việc ra sức hoàn thành lịch trình làm việc. Thế nhưng, các nhà lãnh đạo trưởng thành biết tham chiếu lịch trình hoạt động của mình với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ chuyển từ việc cầu nguyện theo những gì họ muốn, sang việc cầu nguyện với một khải tượng lớn hơn cho Đức Chúa Trời trong tâm trí. Điều này đã được minh họa một cách sinh động vào tháng 11/2001 trong câu chuyện về ba giáo sĩ đã bị bắt cóc vào năm 1993. Các giáo sĩ này làm việc cho New Tribes Mission (NTM) và đã bị bắt cóc ở gần biên giới Côlômbia. Tám năm sau, New Tribes Mission thông báo rằng họ đã qua đời.
Trưởng Ban Biên Tập Deann Alford đã hỏi Dan Germann, Phó Chủ Tịch của NTM, về việc lời cầu nguyện của họ cho các giáo sĩ ấy đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian các năm ấy. Dann đã trả lời như sau:
“Khi các giáo sĩ này vừa mới bị bắt cóc, lời cầu nguyện của tất cả chúng tôi là ‘Chúa ôi, nếu họ còn sống, xin Ngài hãy đem họ trở về nhà; nhưng nếu họ đã qua đời rồi, xin giúp cho chúng con biết được những tin tức cần thiết’. Khoảng chừng sáu hay tám tháng trước đây, tôi nghe được những điều cầu nguyện trở thành ‘Lạy Chúa, nếu chúng con không biết được các tin tức cần thiết về những người đã bị bắt cóc, Ngài vẫn cứ là Đức Chúa Trời’. Rõ ràng là lời cầu nguyện sau có một sự cách biệt lớn lao với việc cầu xin Chúa cứu họ trở về nhà bình an mà ban đầu mọi người đã cầu xin”.
Dann nói tiếp: “Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được một người trong tù là người đã từng canh giữ các giáo sĩ bị bắt cóc. Đây quả thật là một quà tặng bất ngờ vì đến lúc ấy chúng tôi đã đi đến chỗ an lòng rằng nếu Đức Chúa Trời không cho chúng tôi biết gì về họ cả thì cũng không sao. Ai quan tâm đến việc này chắc sẽ ngạc nhiên hỏi: ‘Làm thế nào quí vị có thể điềm nhiên tiếp nhận một tin xấu như thế được?’. Điều tôi có thể nói được ở đây là Đức Chúa Trời đã đem chúng tôi đến chỗ mà chúng tôi có thể thật lòng thưa với Ngài rằng ‘Lạy Chúa, chúng con muốn Ngài được tôn vinh hiển, cho dầu chúng con không được biết gì cả về các bạn của chúng con’ ”.
Học biết việc cầu nguyện theo cách này hông phải là một sự tránh né. Điếu này không hề có nghĩa rằng chúng ta đã không còn tin rằng Đức Chúa Trời làm phép lạ, và rồi chúng ta phó mặc cho số phận. Điều này thật ra có nghĩa là chúng ta tin cậy Ngài và các mục đích của Ngài bất chấp việc chúng ta không biết được gì cả.
4. Các nhà lãnh đạo nhận biết những lúc (…………….) và cầu nguyện một cách có chiến lược.
Các nhà lãnh đạo nhận thức được các giao lộ chính yếu trong cuộc đời mình và cầu nguyện một cách khôn ngoan trong các thời điểm ấy. Họ có thế thấy xa hơn những điều họ ưa thích. Cầu nguyện cho nhu cần cá nhân trong hoàn cảnh hiện tại thật ra không phải là một điều sai. Tuy nhiên, một khi chúng ta quên mất sự tối hậu, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho cái cấp bách trước mắt.
Ba Cấp Độ Cầu Nguyện
Trong thời chiến, chúng ta thường được nghe những từ liệu như “hậu cần”, “chiến thuật”, hay “chiến lược”. Dầu rằng các từ liệu này nói về ba cấp độ hoạt động quân sự, các từ liệu này cũng còn có thể mô tả được ba cấp độ cầu nguyện khác nhau.
a. (………………………………………………)
Tiêu điểm của sự cầu nguyện sẽ là nhu cần của bản thân. Lời cầu nguyện hậu cần được dâng lên từ góc độ thế tục. Nếu như chúng ta phải dâng một lời cầu nguyện mang tính hậu cần trước khi chúng ta hướng dẫn cuộc thờ phượng buổi sáng Chúa Nhật, chúng ta rất có thể sẽ cầu nguyện rằng “Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con hoàn thành tốt công việc sáng hôm nay. Xin giúp cho chúng con giữ cho buổi nhóm kết thúc đúng giờ, cho các thiết bị âm thanh hoạt động ổn định, và giúp cho chúng con biết giữ yên lặng… Amen”.

b. (………………………………………………)
Tiêu điểm của sự cầu nguyện này là tha nhân, tuy nhiên đây vẫn còn là sự cầu nguyện theo góc độ thế tục. Nếu như chúng ta phải dâng một lời cầu nguyện mang tính chiến thuật trước khi chúng ta hướng dẫn cuộc thờ phượng buổi sáng Chúa Nhật, chúng ta rất có thể sẽ cầu nguyện rằng “Lạy Chúa, xin ban phước cho những người sẽ dự phần trong chương trình thờ phượng sáng hôm nay, và cho tất cả mọi người sẽ đến tham dự nữa. Amen”. Lời cầu nguyện này mở rộng hơn lời cầu nguyện thứ nhất, nhưng vẫn chưa nắm bắt hết được tấm lòng và các mục đích của Đức Chúa Trời đối với cả thế gian.
c. (………………………………………………)
Tiêu điểm của sự cầu nguyện này là các mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời dành cho cả thế gian. Đây là một sự cầu nguyện theo viễn cảnh đời đời. Sự cầu nguyện này nắm bắt được tấm lòng và mục đích của Đức Chúa Trời chứ không chỉ thuần túy là các mục đích của con người. Nếu như chúng ta phải dâng một lời cầu nguyện mang tính chiến lược trước khi chúng ta hướng dẫn cuộc thờ phượng buổi sáng Chúa Nhật, chúng ta rất có thể sẽ cầu nguyện rằng “Lạy Chúa, xin hãy dấy lên các môn đồ cho Ngài từ trong buổi nhóm này. Cho dầu điều gì có xảy ra với hệ thống âm thanh, ban nhạc, hay bất cứi sự gì khác, xin Ngài hãy sử dụng buổi nhóm này để làm vinh hiển chính Ngài và làm cho Vương Quốc của Ngài được vẹn toàn hơn trên thế gian này. Amen”.
Một Điển Hình Từ Kinh Thánh …
Sách IIVua 2V 3:5-18 trước thuật cho chúng ta biết về câu chuyện đạo quân Ysơraên trước lúc họ xung chiến với quân Môáp. Đây chính là một sự minh họa điển hình nữa về việc Dân Sự Đức Chúa Trời đánh mất thời điểm then chốt vì họ bị giam mình trong sự túng quẫn. Ysơraên ngày ấy đã cùng với hai đồng minh của mình hăm hở kéo quân vượt sa mạc tiến đánh quân Môáp. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, họ bị rơi vào cảnh thiếu nước uống trầm trọng.
Họ đã quyết định đến với Tiên Tri Êlisê để tìm kiếm sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Họ đã xin được có nước để uống. Khi Tiên Tri Êlisê cầu hỏi Đức Chúa Trời, qua Êlisê, Ngài đã nhậm lời và phán bảo thẳng vào cốt lõi của vấn đề: “Trũng nầy sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ uống được nước… Ngài lại phó luôn dân Môáp vào tay các ngươi …”.
Đây là một chuyện khá quen thuộc đối với dân Ysơraên: Trong những thời điểm then chốt, Dân Sự đã cầu xin điều chẳng đáng! Họ chỉ thấy được phương diện cục bộ của vấn đề mà thôi. Họ chỉ biết đi tìm sự đáp ứng cho nhu cần trước mắt. Họ chỉ biết sự cầu nguyện mang tính hậu cần. Họ chỉ biết cầu nguyện xin được có nước uống mà không biết (hoặc không dám) cầu xin được thắng cuộc chiến. Sự cầu nguyện trong thời điểm then chốt hàm ý rằng chúng ta hiểu biết đâu là những giờ phút quyết định cùng với tương lai gắn liền với các thời điểm ấy nữa.
5. Các nhà lãnh đạo có hiệu quả cầu nguyện (………………………………).
Sự thật là phần đông chúng ta đều có cầu nguyện, nhưng phần lớn những lời cầu nguyện của chúng ta đều mang tính chất vị kỷ. Một cuộc khảo sát được thực hiện năm 1993 giữa vòng 2.000 người “đi nhà thờ” qua việc đưa ra cho họ một số câu hỏi liên quan đến thói quen cầu nguyện của họ. Nếu như sự trả lời của họ phản ánh được tình trạng cầu nguyện nhìn chung của những người theo Chúa thì quả thật là chúng ta còn cần phải tăng trưởng trên nhiều phương diện lắm: Ba nhu cần cầu nguyện phổ biến hơn hết vẫn là: (1) Về sự ăn uống, (2) về sự an toàn cho bản thân và gia đình, và (3) Về phước hạnh cho cá nhân. Mỗi người chỉ dành được trung bình 7 phút cầu nguyện cho mỗi ngày.
Chúng tôi không có ý muốn nói như thế là xấu, mà chỉ muốn nói rằng so với tiềm năng thì còn hạn chế quá. Đức Chúa Trời mong mỏi được hoàn thành nhiều hơn nữa qua sự cầu nguyện của chúng ta, miễn là chúng ta biết đứng trên cùng một mặt bằng với Ngài. Đức Chúa Trời vẫn hằng còn! Dựa trên đời sống cầu nguyện hiện thời, quí vị sẽ ứng xử như thế nào khi đối đầu trong những thời điểm then chốt?
6. Các nhà lãnh đạo có hiệu quả không hề theo đuổi sự hùng biện, họ chỉ thuần túy (…………….) với tấm lòng của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện mà thôi.
Lời cầu nguyện then chốt có liên quan mật thiết với thái độ của tấm lòng khi chúng ta cầu nguyện chứ không phải chăm về việc lọc lựa văn tự. Sự cầu nguyện trong những thời điểm quyết định là một sự diễn đạt của tấm lòng chúng ta để trải ra cho hiệp thông với tấm lòng của Đức Chúa Trời nhằm hoàn thành mục đích của Ngài trong hoàn cảnh của chúng ta. Có sự khác biệt giữa kết nối được và không kết nối được với Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta cũng có thể nhớ về sự cầu nguyện của người thâu thuế và người Pharisi được trước thuật trong LuLc 18:10-14: Một người kết nối được với Đức Chúa Trời, một người không kết nối được với Ngài dầu rằng lời lẽ của người này xem có vẻ tốt đẹp.
7. Các nhà lãnh đạo có hiệu quả biết cầu nguyện từ (…………….) và cho sứ mệnh được hoàn thành chứ không phải chỉ cầu nguyện cầm chừng mà thôi.
Có thể đây sẽ là lý do hàng đầu để giải thích vì sao các nhà lãnh đạo phải hiểu biết sự cầu nguyện trong những thời điểm then chốt. Sự cầu nguyện này nhằm giúp giữ vững sứ mệnh đã được trao, cho dầu phải trải qua khủng hoảng; phải giữ vững mối quan hệ với Đức Chúa Trời mặc dầu nếu cứ cầu nguyện chiếu lệ thì sẽ dễ dàng hơn; phải đóng vai trò tấn công, chứ không phải chỉ biết phòng thủ như thói thường của thiên hạ. Hãy suy nghĩ một chút về Đức Chúa Jêsus lúc Ngài ở trong vườn Ghếtsêmanê. Trong đời sống cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus, nếu có giây phút nào đó Ngài bị cám dỗ thụ động, rút lui để chỉ cầu nguyện một lời cầu nguyện hậu cần mà thôi thì đó chính là lúc Ngài ở trong vườn Ghếtsêmanê. Trước giờ chịu khổ hình và chịu chết, Đức Chúa Jêsus đã phải đối diện với sự cám dỗ: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con !”. Tuy nhiên, sau đó Ngài đã vùng lên trong lời cầu nguyện chiến lược: “Song không theo ý muốn Con , mà theo ý muốn Cha ” (Mat Mt 26:39). Đó chính là giờ phút quyết định. Chính Đức Chúa Jêsus đã trụ vững trong sứ mệnh của mình giữa giờ phút quyết định bằng lời cầu nguyện then chốt.
BÀI TẬP :
Hãy nhớ lại một cuộc khủng hoảng nào đó mới xảy ra gần đây mà quí vị đã phải trải qua. Nhu cần đầu tiên mà quí vị đã cầu nguyện là gì? Lời cầu nguyện của quí vị đã phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Trời và tầm quan trọng của thời điểm ấy như thế nào ?

ÁP DỤNG :

Hãy để ý đến một sự khủng hoảng khác, và dành một lúc,để dâng lên một lời cầu nguyện then chốt cho sự khủng hoảng ấy .

ĐÁP ÁN :
NHÀ LÃNH ĐẠO CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO
Một Số Sự Quan Sát Đối Với Việc Các Nhà Lãnh Đạo Cầu Nguyện Như Thế Nào …
1. SUY NGHĨ
2. MỐI QUAN HỆ
3. TRƯỞNG THÀNH
4. NGUY CẤP
Ba Cấp Độ Cầu Nguyện
a. LỜI CẦU NGUYỆN HẬU CẦN
b. LỜI CẦU NGUYỆN CHIẾN THUẬT
c. LỜI CẦU NGUYỆN CHIẾN LƯỢC
5. MỘT CÁCH KHÔNG VỊ KỶ
6. KẾT NỐI
7. SỨ MỆNH

KHÁM PHÁ ÂN TỨ THUỘC LINH CỦA QUÍ VỊ

(Nhận Chân Ân Tứ Và Vai Trò Chính Yếu Của Quí Vị Trong Hội Thánh )
“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau,khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời ”
(IPhi 1Pr 4:10)
Một trong các sự khám phá trọng đại nhất của quí vị trong cương vị là nhà lãnh đạo thuộc linh chính là sự khám phá về các ân tứ mà Đức Chúa Trời đã đặt bên trong con người của quí vị là tín hữu của Ngài. Các ân tứ này, hay cũng có thể gọi là các năng lực thuộc linh, được trao ban cho TẤT CẢ các tín hữu. Các ân tứ ấy phải được khám phá ra, phát triển lên, và sử dụng dụng vào mục đích phục vụ tha nhân. Cầu xin rằng bài học này sẽ là một sự khích lệ cho quí vị để rồi quí vị sẽ tự khám phá ra vai trò có kết quả nhất của mình trong Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Jêsus. Sự tập chú của chúng ta sẽ là những ân tứ chính yếu (hay chủ đạo ) được bày tỏ trong Rô. 12.
Cơ Sở Của Ân Tứ Thuộc Linh (RoRm 12:3-8)
Lẽ thật nền tảng của phân đoạn Kinh Thánh này là Đức Chúa Trời đã đặt MỘT ân tứ chủ yếu trong MỖI tín hữu của Ngài. Ân tứ này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc quí vị sẽ tiếp cận với vị trí lãnh đạo của mình như thế nào. Trước khi chúng ta nghiên cứu sâu vào chi tiết của đoạn văn Kinh Thánh, chúng ta cần phải xác lập một cơ sở cho các ân tứ thuộc linh:
1. Kinh Thánh Tân Ước liệt kê một danh sách rất (…………….)các ân tứ thuộc linh.
(ICo1Cr 12:4-11; Eph Ep 4:11-16; IPhi 1Pr 4:10-11; RoRm 12:3-6)
2. Mỗi một Cơ Đốc Nhân có một (…………….) là lĩnh vực mà họ phải dồn thời gian của mình vào đó.
(12:6)
3. Đức Thánh Linh muốn bày tỏ một cách siêu nhiên (…………….) thông qua các ân tứ này.
(GiGa 16:13-15)
4. Giống với cơ bắp của thân thể, ân tứ có thể được tặng nhung vẫn (……………………..).
(ICo1Cr 12:12-16)
5. Mỗi ân tứ thuộc linh đều quan trọng và có một (…………….). Mỗi ân tứ hoạt động như một vị trí trong một tập thể, giống với vị trí của mỗi cơ bắp đối với cả thân thể.
(12:18-25)
6. (…………….) chủ yếu của Đức Chúa Trời đối với các ân tứ thuộc linh là để thăng tiến Vương Quốc của Ngài.
(Eph Ep 4:11-13)
Các Ân Tứ Chủ Đạo
Trong RoRm 12:3-8, chúng ta tìm thấy các ân tứ chủ yếu sau đây:
1. Ơn Nói Tiên Tri
(Tuyên bố lẽ thật của Đức Chúa Trời có liên quan đến phương hướng hiện tại hoặc tương lai)
2. Ơn Làm Chức Vụ
(Chăm sóc người khác bằng việc đáp ứng bất cứ nhu cần nào của họ)
3. Ơn Dạy Dỗ
(Trang bị để cho Hội Thánh biết Đức Chúa Trời và vâng lời Đức Chúa Trời)
4. Ơn Khuyên Bảo
(Chia sẻ những lời khích lệ, kêu gọi sự hành động nơi người khác)
5. Ơn Bố Thí
(San sẻ các nguồn lực khiến cho công việc của Đức Chúa Trời được thăng tiến)
6. Ơn Cai Quản
(Đưa ra khải tượng, phương hướng và trao quyền cho người khác)
7. Ơn Thương Xót
(Ban bố ân điển của Đức Chúa Trời cho những ai phải tranh chiến hay chịu khổ)
Dầu rằng có nhiều nhà lãnh đạo có một lúc nhiều ân tứ thuộc linh khác nhau, chúng tôi tin rằng mỗi nhà lãnh đạo có một ân tứ chủ đạo giúp đem lại nhiều giá trị nhất cho Hội Thánh. Các ân tứ có trong cùng một nhà lãnh đạo có thể được gọi là tổ hợp các ân tứ. Ân tứ chủ đạo trở nên bánh số trung tâm để các ân tứ khác vận hành chung quanh.
Chẳng hạn, một nhà lãnh đạo có thể có ơn dạy dỗ. Thêm vào đó, người ấy có thể có ơn cai quản và ơn cứu giúp (ICo1Cr 12:28). Các ân tứ nói sau có thể được dùng cho việc ảnh hưởng trên cách thế mà nhà lãnh đạo dạy dỗ, nhưng ơn dạy dỗ có vẻ là ơn chủ yếu trong đời sống của nhà lãnh đạo này. Điều ấy có nghĩa là, bất kể vị trí chức vụ nào người ấy có thể có trong tương lai, thế nào trong công việc người ấy đảm nhận cũng sẽ có phần việc dạy dỗ. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ tìm ra được ân tứ chủ đạo của quí vị là gì.
Xin Đừng Lẫn Lộn …
Người ta rất dễ rơi vào sự lẫn lộn các ân tứ thuộc linh. Có những điểu giả mạo tưởng chừng là ân tứ, nhưng không phải là ân tứ gì cả. Xin đừng lẫn lộn các ân tứ thuộc linh với…
1. (………………………………)
Phần lớn chúng ta đều thủ đắc được một số tài năng thiên phú cũng như các ân tứ thuộc linh. Chúng ta vốn có các tài năng thiên phú từ khi mới được sinh ra. Và, chúng ta nhận lãnh các ân tứ thuộc linh khi chúng ta được sinh ra lần thứ hai, sự sinh ra trên phương diện thuộc linh. Những người vô thần có các tài năng thiên phú, nhưng không thể nào thủ đắc được các ân tứ thuộc linh. Cả hai, tài năng thiên phú và ân tứ thuộc linh, đều là những năng lực được Đức Chúa Trời ban cho, nhưng mục đích duy nhất của các ân tứ thuộc linh không phải là để kiếm tiền hay để làm vui cho thiên hạ mà là để giúp thăng tiến quyền lực và sự trị vì của Đức Chúa Trời trên thế gian này.

2. (………………………………)
Có một sự khác nhau giữa bông trái Thánh Linh với ân tứ của Đức Thánh Linh. Chính Đức Chúa Trời qui định những ân tứ nào chúng ta được thủ đắc. Còn chính bản thân chúng ta khiến cho mình có được các bông trái Thánh Linh nào tùy theo sự vâng lời và sự trung tín của chúng ta.Chúng ta sẽ được thẩm định tùy theo các bông trái Thánh Linh mà chúng ta có được chứ không phải theo qui mô các ân tứ của chúng ta. Ân tứ có tính tạm thời, còn bông trái Thánh Linh là đời đời. Đừng nên so sánh hay phê phán ân tứ của người khác, vì điều đó tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tập chú vào việc có bông trái và việc tôn vinh hiển Cha chúng ta ở trên Thiên Đàng.
3. (………………………………)
Mặc dầu các ân tứ của chúng ta vận động khá giống với các vai trò trong một đội thể thao, các ân tứ ấy không phải chỉ là những vai trò mà thôi. Tất cả chúng ta đều đã được kêu gọi để hoàn thành vai trò truyền giáo, cầu nguyện, và ban cho. Chúng ta không thể nào nói rằng “Tôi không thể làm việc ấy, đó chẳng phải là ân tứ của tôi”. Một số Cơ Đốc Nhân có thể làm công việc truyền giáo được nhiều hơn những người khác vì họ có ân tứ trên lĩnh vực ấy, nhưng tất cả chúng ta đều đã được kêu gọi để trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Jêsus. Tất cả chúng ta đều phải biết trao ban tiền bạc của mình và cầu nguyện cho người khác, dầu rằng chúng ta không có một ân tứ đặc biệt cho các phận sự như là cứu giúp và cầu thay.
4. (………………………………)
Xin hãy thận trọng. Kẻ thù vẫn đang lộng hành, và rất có thể nó sẽ giả mạo các ân tứ này. Cũng chính nhờ đó mà chúng ta biết được rằng các ân tứ là quan trọng. Tại sao có tội phạm làm tiền giả? Chính vì họ biết tiền là quan trọng! Hãy nhận biết những gì Đức Chúa Jêsus đã phán trong Mat Mt 7:22-23. Đức Chúa Jêsus phán rằng sẽ có nhiều người đến trước Ngài trong Ngày Phán Xét, khoe khoang về những “chức vụ” họ đã làm, nhưng họ chỉ là những kẻ “làm gian ác”. Đức Chúa Jêsus sẽ phán cùng họ: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ !”. Tất cả các ân tứ của chúng ta phải vận động trong mối tương thông yêu thương với Đức Chúa Jêsus.
Quí Vị Đã Khám Phá Ra Ân Tứ Của Mình Chưa ?
Quí vị sẽ không khám phá ra hoặc phát triển được ân tứ của quí vị nếu…
— … Vẫn còn có sự bất đồng chưa được giải quyết giữa quí vị và Đức Chúa Trời.
— … Quí vị chưa từng bước ra và làm công việc trong sự vâng lời Đức Chúa Trời.
— … Quí vị cố bắt chước ân tứ của một người nào đó.
— … Quí vị vẫn cứ liên tục sống theo xác thịt.
Có Phải Là Một Kẻ Trộm Không? (IPhi 1Pr 4:7-11)
Chúng ta phải dám chấp nhận rủi ro của việc sử dụng các ân tứ của mình vào chức vụ. Nếu không được như thế tức là chúng ta đã thất bại trong việc vâng lời Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta được đòi hỏi phải tận dụng các ân tứ của mình để phục vụ tha nhân. Nếu chúng ta không bước tới để làm điều ấy, có ba hậu quả sau đây:
1. Quí vị phạm tội lấy trộm (………………………………) ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời.
2. Quí vị phạm tội lấy trộm của (………………………………) lợi ích của ân tứ đó.
3. Quí vị phạm tội lấy trộm của (………………………………) sự vinh hiển mà Ngài đáng phải nhận được.
Các Bước Để Khám Phá Và Phát Triển Ân Tứ Của Quí Vị
1. (…………….) các khả năng.
Phải làm quen với những gì Kinh Thánh dạy về các ân tứ thuộc linh và nhận biết rằng ân tứ của quí vị có thể là cách thế để Đức Chúa Trời sẽ cho phép quí vị tác động thế giới chung quanh theo một cách sâu rộng hơn hết.
Hãy tự hỏi chính mình: “Tôi có hiểu các ân tứ theoKinh Thánh Tân Ước và các cơ hội có sẵn hay không?”
2. Hãy (…………….) càng nhiều, càng tốt.
Hãy xem Hội Thánh như một phòng thí nghiệm, là nơi mà quí vị cùng với những người khác có thể thể nghiệm các ân tứ trong khi phục vụ tha nhân. Hãy làm cho Hội Thánh thành một nơi an toàn để cho mọi người kiểm tra các cơ hội chức vụ.
Hãy tự hỏi chính mình: “Tôi có đang làm một điều gì đó để khám phá ra sự kêu gọi và các ân tứ của mình không?”
3. Hãy (…………….) cách cảm nhận của quí vị.
Khi quí vị thử một vài chức vụ mới nào đó, quí vị có hoàn thành được không? Quí vị có cảm thấy chức vụ mình đang làm phù hợp với khả năng và tài khéo của mình không? Công việc đang làm có khiến quí vị thỏa lòng không?
Hãy tự hỏi chính mình: “Tôi có hoàn thành những gì tôi đang làm không?”
4. Hãy (…………….) tính hiệu quả của quí vị.

Khi suy nghĩ về những gì đã làm, tức việc sử dụng các ân tứ của quí vị, quí vị đã làm như thế nào? Quí vị có thành thạo không? Quí vị có thấy kết quả gì không? Quí vị có gặt hái được kết quả gì và thấy được Vương Quốc của Đức Chúa Trời tiến triển không?
Hãy tự hỏi chính mình: “Tôi có thành thạo trong chức vụ đang làm không? Có kết quả gì không?”
5. Hãy (…………….) sự xác nhận của Hội Thánh.
Khi quí vị phục vụ, các tín hữu khác có xác nhận rằng quí vị được ơn trong lĩnh vực ấy không? Các thành viên trưởng thành trong Hội Thánh nói gì khi họ xem xét việc làm của quí vị? Hãy lắng nghe sự đáp lời của người khác.
Hãy tự hỏi chính mình: “Các Cơ Đốc Nhân chung quanh tôi có nhận thấy thế mạnh trên lĩnh vực này trong con người của tôi hay không?”
Kết Luận …
Hãy nhớ kỹ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ đặt một ân tứ nào đó trong quí vị để rồi lại truyền cho quí vị hãy để nó ngủ yên. Nếu Đức Chúa Trời ban cho quí vị những nguồn lực nào đó (thời gian, tài năng, tiền bạc), Ngài mong mỏi quí vị sử dụng các nguồn lực ấy (Mat Mt 25:14-30). Nếu quí vị hiện đang phục vụ trong một vài chức vụ nào đó mà không cảm thấy hoàn thành được, hoặc không thấy kết quả, hoặc chẳng nghe được sự khẳng định nào từ người khác rằng chức vụ của quí vị phù hợp hoàn toàn với quí vị…, xin hãy coi chừng! Rất có thể quí vị vẫn còn cần phải tìm cho được phạm vi phù hợp với ân tứ của quí vị. Một khi quí vị tìm biết được ân tứ của quí vị, quí vị sẽ tìm thấy kết quả cho Vương Quốc Đức Chúa Trời, và từ trong tấm lòng của quí vị sẽ có được sự cảm nhận rằng “Chính đây mới là những gì tôi đã được Đức Chúa Trời định liệu để làm”.
BÀI TẬP :
Dựa vào bài học này, quí vị cho rằng ân tứ thuộc linh chủ đạo của quí vị là gì ?
……………………………………………………………………………………………
Quí vị cho rằng ở đâu và cần phải như thế nào để ân tứ thuộc linh của quí vị có thể được sử dụng tốt nhất ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÁP DỤNG :
Hãy vận dụng công cụ khám phá các ân tứ thuộc linh có trong một phần sau của tài liệu này. Các ân tứ hàng đầu của quí vị là gì? Sau đó, làm theo năm bước kể trên để thể nghiệm các ân tứ ấy. Quí vị khám phá được gì khi quí vị triển khai theo năm bước ấy ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN :
KHÁM PHÁ ÂN TỨ THUỘC LINH CỦA QUÍ VỊ

Cơ Sở Cho Các Ân Tứ Thuộc Linh
1. ĐA BIỆT
2. ÂN TỨ CHỦ YẾU
3. ĐỨC CHÚA JÊSUS
4. KHÔNG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN
5. CHỨC NĂNG
6. MỤC ĐÍCH
Xin Đừng Lẫn Lộn
1. TÀI NĂNG THIÊN PHÚ
2. BÔNG TRÁI THÁNH LINH
3. VAI TRÒ CƠ ĐỐC
4. ÂN TỨ GIẢ MẠO
Có Phải Là Một Kẻ Trộm Không ?
1. CHÍNH BẢN THÂN QUÍ VỊ
2. HỘI THÁNH
3. ĐỨC CHÚA TRỜI
Các Bước Để Khám Phá Và Phát Triển Ân Tứ Của Quí Vị
1. THĂM DÒ
2. THỂ NGHIỆM
3. KHẢO SÁT
4. ĐÁNH GIÁ
5. TRÔNG MONG
CÔNG CỤ CHO VIỆC KHÁM PHÁ CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH

Thực ra, đây không phải là một bài trắc nghiệm, cho nên, xin hãy thưởng thức một qui trình tự tìm hiểu mình! Sẽ không có việc đúng hay sai trong các câu trả lời mà chỉ là những sự kiện có thật về kinh nghệm và sở thích của quí vị được diễn đạt bằng những lời đơn giản mà thôi.
1. Hãy đọc kỹ 72 lời trình bày, liên hệ với bản thân để đưa ra một số điểm ước lượng biến thiên từ 0 - 4 trong bản trả lời.
— “0” không có nghĩa là xấu, và ‘4” cũng không có nghĩa là tốt. Đó chỉ là một sự phản ánh thế mạnh của quí vị trong một phạm vi nào đó mà thôi;
— Khi gặp lời trình bày nào có hai hay nhiều hơn hai phần, và nếu quí vị đánh giá thấy có một điều nào đó không đúng chiếu theo đời sống của mình, xin hãy lượng định cho toàn câu ấy bằng một số điểm tối thiểu mà thôi. Nói cách khác, nếu quí vị thấy một phần nào đó là đúng, nhưng lại có một phần khác không đúng với mình, xin hãy định điểm tối thiểu cho cả câu ấy.
2. Cộng theo hàng ngang điểm số của cả 4 cột dọc, ghi kết quả của hàng ngang ấy vào vị trí tương ứng ở cột “Tổng Số”.
3. Hãy tìm lấy 3 - 5 “tổng số” nào cao nhất (Trong cột “Tổng Số”), khoanh tròn mẫu tự ký danh (A - R) cho ân tứ tương ứng nằm kế bên phải của cột “Tổng Số”.
4. Mở trang ghi “Lời Giải” sẽ tìm thấy tên gọi của 18 ân tứ được ký danh bằng các mẫu tự từ A đến R
— Trong bản trả lời, hãy ghi vào cột kế bên phải cột ký danh tên các ân tứ tương ứng với các hàng ngang có điểm số cao nhất mà quí vị đã khoanh tròn ký danh của các ân tứ ấy.
— Không hề có một điểm số chuẩn nào để qui định có hay không có một ân tứ nào cả! Điểm số cao chỉ có tác dụng cho biết ân tứ quí vị có là ân tứ nào. Ví dụ: Nếu các điểm tổng cao nhất của quí vị là hai điểm 7, một điểm 8, và một điểm 9; các ân tứ của quí vị sẽ là những ân tứ mang ký tự tương ứng với các “tổng số” điểm ấy. Nếu quí vị có được bốn điểm tổng 16, ân tứ của quí vị sẽ là các ân tứ tương ứng chiếu theo các ký tự ở hàng ngang trong bản trả lời.
— Sau cùng, quí vị cũng có thể tra tìm trong “Lời Giải” để ghi rõ tên gọi của 18 ân tứ vào bản trả lời để có thể đối chiếu, biết mình mạnh, yếu ra sao trong từng ân tứ.
5. Hãy nói chuyện với Mục Sư hay người giám sát của quí vị vế các chức vụ phù hợp theo ân tứ thuộc linh mà quí vị có.
Chúng tôi biết rằng có một số trào lưu Cơ Đốc nhìn nhận nhiều ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh, đồng thời cũng có một số khác nhìn nhận con số các ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh ít hơn. Chúng tôi đề nghị rằng quí vị nên cứ làm việc trong các giới hạn cho phép của hệ phái mình và hãy phát triển các ân tứ thuộc linh của quí vị cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

KHÁM PHÁ CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH

1. Tôi thích ẩn mình làm việc ở hậu trường, không thích gặp lắm chuyện, rắc rối.
2. Tôi thích tiến lên và đảm nhiệm chức phận lãnh đạo trong một nhóm ở vị trí còn bỏ trống.
3. Khi ở trong nhóm, tôi hay để ý những ai còn tách biệt và giúp họ lấy được cảm giác thuộc về nhóm.
4. Tôi có khả năng nhận biết một nhu cần và giúp đáp ứng nhu cần ấy cho dầu đó là một việc nhỏ nhoi.
5. Tôi có năng lực thiết lập các ý tưởng, tổ chức người và dự án để đạt được một mục tiêu cụ thể.
6. Người ta thường nói rằng tôi có một sự phán đoán thuộc linh tốt.
7. Tôi rất tự tin trong việc hoàn thành những việc lớn cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
8. Tôi vui thích được trao ban tiền bạc cho những ai ở trong sự túng quẫn.
9. Tôi vui thích được chăm sóc cho người ở trong bệnh viện, nhà tù, hoặc nhà nghỉ dưỡng để an ủi họ.
10. Tôi thường có những sự nội kiến(1) giúp đem lại các giải pháp thực hành cho các sự trục trặc khó khăn.
11. Tôi vui thích khích lệ và đưa ra lời khuyên cho những ai ngã lòng.
12. Tôi có năng lực nghiên cứu thấu đáo một đoạn văn Kinh Thánh và rồi chia sẻ được cho người khác.
13. Hiện thời, tôi có phận sự đối với sự tăng trưởng thuộc linh của một hay nhiều Cơ Đốc Nhân trẻ.
14. Người khác kính trọng tôi như là người có thẩm quyền trên các vấn đề thuộc linh.
15. Tôi có năng lực học các ngoại ngữ.
16. Đức Chúa Trời vẫn thường bày tỏ cho tôi phương hướng mà Ngài muốn Hội Thánh của Ngài tiến đến.
17. Tôi vui thích phát triển các mối quan hệ với những người chưa tin Chúa với niềm hy vọng là sẽ nói cho họ biết về Đức Chúa Jêsus.
18. Khi nghe nói ở đâu có những hoàn cảnh nghèo túng, tôi cảm thấy mình có gánh nặng phải cầu nguyện.
19. Tôi mong muốn trợ giúp cho quí vị Mục Sư hoặc các nhà lãnh đạo khác để họ có thể tập trung vào các chức vụ ưu tiên của họ.
20. Khi tôi nhờ người ta giúp đỡ trong một chức vụ quan trọng trong Hội Thánh, họ thường đáp ứng thuận lợi.
21. Tôi vui thích tiếp khách mỗi khi họ đến thăm, và giúp họ thấy thoải mái như đang ở nhà mình.
22. Tôi chủ động phục vụ và vui thích phục vụ người khác, không kể việc nhỏ hay lớn.
23. Tôi là một người có tổ chức, luôn hoạch định tỉ mỉ mục tiêu, kế hoạch,… và hoàn thành được các mục tiêu.
24. Tôi phán đoán về nhân cách rất tốt, và có thể định vị được đâu là sự giả mạo thuộc linh.
25. Tôi thường bước ra và khởi đầu các dự án mà người khác không hề muốn cố gắng thử, và tôi thường thành công.
26. Tôi vui vẻ dâng tiền bạc cho Hội Thánh nhiều hơn là phần mười mà tôi phải dâng.
27. Tôi thấy thấu cảm với những người đang bị tổn thương và cô đơn, và tôi muốn dành thời gian thỏa đáng cho họ để khích lệ họ cố lên.
28. Đức Chúa Trời đã ban năng lực cho tôi để chọn đúng một số chọn lựa phức tạp trong một quyết định quan trọng, trong khi không có ai khác biết được phải làm gì.
29. Tôi rất thỏa mãn khi khích lệ người khác, nhất là khi khích lệ về sự tăng trưởng thuộc linh cho họ.
30. Tôi vui thích nghiên cứu những vấn đề khó trong Kinh Thánh, và thường tìm thấy được câu trả lời một cách dễ dàng.
31. Tôi vui thích được gắn bó với đời sống của những người khác và giúp họ tăng trưởng về phương diện thuộc linh.
32. Tôi rất sẵn lòng và thích thú được mở một Hội Thánh mới.
33. Tôi có thể thích nghi một cách dễ dàng với các nền văn hóa, ngôn ngữ, và lối sống khác với tôi và tôi muốn sử dụng tính thích nghi này của tôi để làm chức vụ ở các nước khác.
34. Tôi sẽ luôn luôn nhắc đến các nguyên tắc và sự chứng giải Cơ Đốc, ngay cả khi những việc như thế không phổ biến một tí nào.
35. Tôi thấy việc mời một người tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời sống họ là một việc làm thật dễ dàng.
36. Tôi có một niềm say mê cầu nguyện những vấn đề quan trọng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài trên đời sống của Cơ Đốc Nhân.
37. Tôi thích làm cho vơi nhẹ những trách vụ thường nhật của người khác để họ có thể thực hiện được những dự án lớn.
38. Tôi có thể dắt dẫn, huy động một nhóm người tiến lên hoàn thành một mục tiêu cụ thể nào đó.
39. Tôi vui thích được gặp gỡ những người mới và giới thiệu họ với người khác trong nhóm.
40. Tôi rất đáng tin cậy trong việc thực hiện công việc đúng kỳ hạn, và tôi không cần phải được ca ngợi nhiều.
41. Toi dễ dàng ủy thác các trách nhiệm quan trọng cho người khác.
42. Tôi có thể phân biệt giữa đúng và sai trên các vấn đề thuộc linh phức tạp trong khi người khác có vẻ như không sao biện biệt được.
44. Tôi không ngại hạ thấp mức sống của mình xuống để có thể trao ban nhiều hơn cho Hội Thánh và những người có cần.
45. Tôi muốn làm tất cả những gì mình có thể cho những người nghèo thiếu chung quanh tôi, cho dầu tôi phải từ bỏ những điều nhất định nào đó.
46. Người ta thường xin tôi cho lời khuyên khi họ không biết phải làm gì trong một hoàn cảnh nào đó.
47. Tôi có sự cảm thúc muốn mời gọi người khác, trong tinh thần nâng đỡ chứ không phải theo cách cáo buộc, tự cải thiện chính họ, nhất là trên phương diện tăng trưởng thuộc linh.
48. Người khác lắng nghe tôi dạy Kinh Thánh và họ vui thích.
49. Tôi quan tâm đến sự thịnh vượng thuộc linh của người khác, và làm hết sức mình để hướng dẫn họ đến một nếp sống tin kính.
50. Tôi được kể, đối với các phần khác trong quốc gia này cũng như trên thế giới, như là người có thẩm quyền thuộc linh.
51. Tôi muốn giới thiệu Tin Lành bằng ngoại ngữ tại một đất nước khác với xứ sở của tôi.
52. Tôi cảm thấy có nhu cần nói lên các sứ điệp Kinh Thánh của Đức Chúa Trời để người ta có thể biết Đức Chúa Trời kỳ vọng gì ở họ.
53. Tôi thích nói cho người khác biết làm thế nào để trở thành Cơ Đốc Nhân và mời gọi họ tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm chủ đời sống của họ.
54. Nhiều lời cầu nguyện của tôi dành cho người khác đã được Đức Chúa Trời nhậm lời.
55. Tôi vui thích giúp người khác hoàn thành công việc, và tôi không cần có được nhiều những sự công nhận công khai.
56. Người ta tôn trọng quan điểm của tôi và theo phương hướng của tôi.
57. Tôi muốn sử dụng nhà của tôi để kết bạn với những người mới đến dự nhóm và các vị khách của Hội Thánh.
58. Tôi vui thích giúp đỡ người khác về bất cứ loại nhu cần nào và cảm thấy thỏa lòng khi đáp ứng được nhu cần của họ.
59. Tôi thấy thoải mái đưa ra các quyết định quan trọng, ngay cả khi phải chịu áp lực.
60. Người ta đến với tôi để có được sự giúp đỡ trong việc phân biệt giữa các lẽ thật với các sai trật thuộc linh.
61. Tôi luôn thực tập đức tin mình trong sự cầu nguyện, và Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của tôi theo những cách rất quyền năng.
62. Khi tôi trao tặng tiền bạc cho ai, tôi không hề kỳ vọng được đáp lại, và thường thường tôi trao tặng ẩn danh.
63. Khi tôi nghe nói ai đó thất nghiệp không trang trải được các chi phí cần thiết, tôi làm bất cứ gì có thể làm cho họ.
64. Đức Chúa Trời ban năng lực cho tôi thực hiện sự áp dụng thỏa đáng các lẽ thật Kinh Thánh trong những tình huống thực hành.
65. Người ta đáp ứng thuận lợi đối với sự khích lệ của tôi để trở nên tất cả những gì họ có thể trở nên cho Đức Chúa Trời.
66. Tôi có hệ thống tiếp cận trong việc trình bày các bài học Kinh Thánh cho một nhóm người học.
67. Tôi giúp đỡ các Cơ Đốc Nhân đã từng lạc xa khỏi Chúa, giúp họ tìm lại được con đường phục hồi mối quan hệ tăng trưởng với Ngài, và trở nên gắn bó hơn với Hội Thánh địa phương.
68. Tôi sẽ rất thích thú được chia sẻ Tin Lành và đào tạo một nhóm Cơ Đốc Nhân ở một nơi không có nhiều Hội Thánh.
69. Tôi không hề có bất cứ thành kiến chủng tộc nào và có một sự hiểu rõ thành thật chân giá trị của những người có sự dị biệt với tôi.
70. Tôi thấy tương đối dễ dàng áp dụng các lời hứa trong Kinh Thánh vào các hoàn cảnh hiện nay, và tôi sẵn lòng đối biện trong tình yêu thương nếu thấy cần thiết nên làm như thế.
71. Tôi có một sự khát khao mãnh liệt phải giúp cho những người chưa tin Chúa tìm được sự cứu rỗi trong và qua Đức Chúa Jêsus.
72. Cầu nguyện là chức vụ ưa thích của tôi trong Hội Thánh và tôi bền bỉ dành nhiều thời gian cho chức vụ ấy.

ĐÁP ÁN :
CÔNG CỤ CHO VIỆC KHÁM PHÁ CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH
Chọn điểm số từ 0 đến 4 thể theo mức độ phù hợp của lời trình bày
đối với thực tế đời sống của quí vị:
0 Không phù hợp gì cả
1 Có phù hợp một ít
2 Phù hợp vừa phải
3 Phù hợp đáng kể
4 Rất phù hợp

Để có một kết quả chính xác nhất, xin vui lòng
đừng xem trang “Lời Giải” trước khi hoàn thành bản trả lời này:

Trả Lời                                    Tổng Số    Ký Danh    Tên Gọi Ân Tứ      
1.    ……    19.    ……    37.    ……    55.    ……        ……….    A    ………………      
2    ……    20.    ……    38.    ……    56.    ……        ……….    B    ………………      
3.    ……    21.    ……    39.    ……    57.    ……        ……….    C    ………………      
4.    ……    22.    ……    40.    ……    58.    ……        ……….    D    ………………      
5.    ……    23.    ……    41.    ……    59.    ……        ……….    E    ………………      
6.    ……    24.    ……    42.    ……    60.    ……        ……….    F    ………………      
7.    ……    25.    ……    43.    ……    61.    ……        ……….    G    ………………      
8.    ……    26.    ……    44.    ……    62.    ……        ……….    H    ………………      
9.    ……    27.    ……    45.    ……    63.    ……        ……….    I    ………………      
10.    ……    28.    ……    46.    ……    64.    ……        ……….    J    ………………      
11.    ……    29.    ……    47.    ……    65.    ……        ……….    K    ………………      
12.    ……    30.    ……    48.    ……    66.    ……        ……….    L    ………………      
13.    ……    31.    ……    49.    ……    67.    ……        ……….    M    ………………      
14.    ……    32.    ……    50.    ……    68.    ……        ……….    N    ………………      
15.    ……    33.    ……    51.    ……    69.    ……        ……….    O    ………………      
16.    ……    34.    ……    52.    ……    70.    ……        ……….    P    ………………      
17.    ……    35.    ……    53.    ……    71.    ……        ……….    Q    ………………      
18.    ……    36.    ……    54.    ……    72    ……        ……….    R    ………………     
“LỜI GIẢI”
GHI CHÚ:
Chỉ Nên Xem Tiếp Theo Sau Đây
Sau Khi Đã Hoàn Thành Bản “Trả Lời”!
LỜI GIẢI”
Cho Các Ký Danh Của Các Ân Tứ Từ A Đến R
(Định Nghĩa Và Kinh Thánh Tham Chiếu)

Dầu rằng không mang tính giáo điều hoặc có ý nghĩa quyết định, các định nghĩa sau đây cùng với các tham chiếu Kinh Thánh bổ trợ thực sự phù hợp với những nét đặc trưng với các ân tứ được bày tỏ trong “Công Cụ Cho Việc Khám Phá Các Ân Tứ Thuộc Linh”.

A    ƠN CỨU GIÚP: Năng lực làm việc với và hỗ trợ cho nổ lực thực hiện chức vụ của các Cơ Đốc Nhân khác.                  
   
    Mac Mc 15:40-41
RoRm 16:1-2        Cong Cv 9:36
ICo1Cr 12:28      
                       
B    ƠN CAI TRỊ: Năng lực ảnh hưởng trên người khác phù hợp với bối cảnh toàn cuộc.                  
   
    RoRm 12:8
ITi1Tm 5:17        ITi1Tm 3:1-13
HeDt 13:17      
                       
C    ƠN TIẾP ĐÃI: Năng lực làm cho khách cảm thấy thoải mái, tự nhiên như đang ở nhà mình; biết hoan nghênh, biết quan tâm, giúp cho khách dễ dàng thuộc về nhóm họ mới hội nhập vào..                  
   
    Cong Cv 16:14-15
RoRm 16:23        RoRm 12:13 IPhi 1Pr 4:9
HeDt 13:1-2      
                       
D    ƠN LÀM CHỨC VỤ: Năng lực nhận ra được và đáp ứng được các nhu cần thực tiễn của người khác.                  
   
    Cong Cv 6:1-7
GaGl 6:10        RoRm 12:7 Tit Tt 3:14
IITi 2Tm 1:16-18      
                       
E    ƠN CAI QUẢN: Năng lực phối kết hợp và tổ chức người, dự án.                  
        LuLc 14:28-30        Cong Cv 6:1-7 ICo1Cr 12:28      
                       
F    ƠN PHÂN BIỆT CÁC THẦN: Năng lực thấu hiểu hành vi của một người có xuất phát từ sự tin kính Đức Chúa Trời hay không, hay chỉ thuần túy là từ các nguồn của con người mà thôi.                  
   
    Mat Mt 16:21-23
Cong Cv 16:16-18        Cong Cv 5:1-11 IGi1Ga 4:1-6
ICo1Cr 12:10      
                       
G    ƠN ĐƯỢC ĐỨC TIN: Năng lực tin cậy nơi Đức Chúa Trời với lòng tin quyết về những sự mắt không thấy được đối với sự tăng trưởng thuộc linh và sự chấp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời.                  
   
    Cong Cv 11:22-24
ICo1Cr 12:9        RoRm 4:18-21
HeDt 11:1-40      
                       
H    ƠN BỐ THÍ: Năng lực đóng góp một cách vui vẻ và rời rộng các nguồn lực của cá nhân mình cho công việc của Đức Chúa Trời.                  
   
    Mac Mc 12:41-44
IICo 2Cr 8:1-7        RoRm 12:8
IICo 2Cr 9:2-7      
                       
I    ƠN LÀM SỰ THƯƠNG XÓT: Năng lực thấu cảm chân thành theo một cách thế đem lại được sự giải tỏa thực hành cho tổn thương, đau đớn, hay khổ ải của người khác.                  
   
    Mat Mt 9:35, 36
RoRm 12:8        Mac Mc 9:41
ITe1Tx 5:14      
                       
J    ƠN ĐƯỢC LỜI NÓI KHÔN NGOAN: Năng lực nhận biết được đâu là tâm trí của Chúa và áp dụng lẽ thật Kinh Thánh cho mỗi tình huống cụ thể để thực hiện được sự chọn lựa đúng và giúp cho người khác đi tới đúng hướng Chúa muốn.                  
        Cong Cv 6:3-10        ICo1Cr 2:6-13 ICo1Cr 12:8      
                       
K    ƠN KHUYÊN BẢO: Năng lực thông đạt một cách thỏa đáng những lời khích lệ, mời gọi, hay quở trách giữa vòng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.                  
   
    Cong Cv 14:22
ITi1Tm 4:13        RoRm 12:8
HeDt 10:24-25      
                       
L    ƠN DẠY DỖ: Năng lực sử dụng những cách tiếp cận hợp luận lý, có hệ thống để nghiên cứu và chuẩn bị lời Kinh Thánh cho việc truyền đạt lẽ thật thực hành cho Hội Thánh.                  
   
    Cong Cv 18:24-28
ICo1Cr 12:28        Cong Cv 20:20-21
Eph Ep 4:11-14      
                       
M    ƠN LÀM MỤC SƯ: Năng lực gánh vác trách nhiệm đối với sự tăng trưởng thuộc linh và đối với một cộng đồng các tín hữu Cơ Đốc.                  
   
    GiGa 10:1-18
ITi1Tm 3:1-7        Eph Ep 4:11-14
IPhi 1Pr 5:1-3      
                       
N    ƠN LÀM SỨ ĐỒ: Năng lực trong các chức vụ tiên phong và cung ứng chức trách lãnh đạo thuộc linh trên một số các Hội Thánh vốn được hình thành từ một chức vụ đầy kết quả.                  
   
    Cong Cv 15:22-35
IICo 2Cr 12:12        ICo1Cr 12:28 Eph Ep 4:11-14
GaGl 2:7-10      
                       
O    ƠN LÀM GIÁO SĨ: Năng lực thi hành chức vụ Cơ Đốc trong các nền văn hóa khác với văn hóa của bản thân mình.                  
   
    Cong Cv 8:4
Cong Cv 22:21        Cong Cv 12:2-3
RoRm 10:15      
                       
P    ƠN NÓI TIÊN TRI: Năng lực công bố mạnh mẽ lẽ thật của Đức Chúa Trời, bất chấp hậu quả, để kêu gọi người ta sống công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời.                  
   
    Cong Cv 2:37-40
26:24-29        7:51-53 ITe1Tx 1:5
ICo1Cr 14:14      
                       
Q    ƠN LÀM THẦY GIẢNG TIN LÀNH: Năng lực chia sẻ Tin Lành của Đức Chúa Jêsus cho người khác thế nào cho những người chưa tin nhận Đức Chúa Jêsus sẽ biến cải được niềm tin để quay trở lại với Đức Chúa Jêsus.                  
   
    Cong Cv 8:5-6
14:21        8:26-40 Eph Ep 4:11-14
21:8      
                       
R    ƠN CẦU THAY: Năng lực cầu nguyện lâu dài trên một căn bản đều đặn, tìm kiếm cho có được sự đáp lời cụ thể đối với các lời cầu nguyện của mình.                  
        CoCl 1:9-12        CoCl 4:12-13 Gia Gc 5:14-16     
TÔI THÍCH PHONG CÁCH CỦA QUÍ VỊ
(Việc Chọn Phong Thái Lãnh Đạo Cho Quí Vị )

“ Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào ”
(CoCl 4:5-6)

Tất cả các nhà lãnh đạo đều ảnh hưởng trên người khác, nhưng mỗi người có một phong thái khác nhau. Trong cương vị của nhà lãnh đạo, một trong những sự khám phá quan trọng hơn hết mà quí vị có thể thực hiện là biết làm thế nào để ảnh hưởng người khác hiệu quả nhất cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Mỗi nhà lãnh đạo đều đã được Đức Chúa Trời tạo dựng nên một cách độc đáo. Mỗi người quí vị phải tìm thấy phong thái lãnh đạo độc đáo của mình và đem sử dụng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Các Nhà Lãnh Đạo ảnh Hưởng Trên Người Khác Bằng Nhiều Cách Khác Nhau Nhờ Vào…
1. (…………….)
2. (…………….)
3. (…………….)
4. (…………….)
5. (…………….)
6. (…………….)
Những Lời Bày Tỏ Về Chức Phận Lãnh Đạo
1. Không phải chỉ có mỗi một cách duy nhất để (…………….)
2. Các nhà lãnh đạo xuất sắc có thể thay đổi phong thái lãnh đạo, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi (…………….) lãnh đạo.
3. Các nhà lãnh đạo bền vững quyết định phong thái lãnh đạo của họ qua việc nhận xét (…………….) của mình.
THẢO LUẬN:
Điều nào đúng?
“Sự lãnh đạo hiệu quả là đem dân sự từ hiện trạng của họ đến…
— Nơi quí vị muốn họ đến.
— Nơi họ muốn họ đến
— Nơi họ cần phải đến.

“Chức phận lãnh đạo chân thực phải vì ích lợi của người được lãnh đạo chứ không phải chỉ nhằm làm cho tốt đẹp nhà lãnh đạo mà thôi ”
(Robert Townsend)
“Nhà lãnh đạo dẫn dắt dân sự đến nơi họ muốn đến.Tuy nhiên, một nhà lãnh đạo xuất sắc dẫn dân sự đến nơi họ nhất thiết không muốn đến nhưng lại là nơi họ cần phải đến ”
(Rosalyn Carter)
Năm Phong Thái Khác Nhau Của Các Nhà Lãnh Đạo
1. (……………………………)
Phong thái lãnh đạo này có thể được chế ngự và kết hợp với tình yêu thương. Nhà lãnh đạo loại này bắt người khác làm việc chỉ vì họ muốn việc phải được làm. Nhà lãnh đạo thường mạnh tay, và đôi khi trở thành quá tay. Họ chính là những “ông chủ”.
Các Nét Đặc Trưng Của Những Nhà Lãnh Đạo Thống Trị
1. Đáng sợ
2. Truyền đạt một chiều
3. Đòi hỏi sự vâng lời mù quáng
4. Khắc chế người khác
5. Có ý chí và một nhân cách mạnh mẽ
6. Cấm đoán
Một Phong Thái Thống Trị Kéo Dài Sẽ Sinh Ra :
— Sự hằn học từ phía những người được (bị) lãnh đạo;
— Mức thay đổi nhân sự cao; dân sự sẽ rời bỏ tổ chức;
— Bầu không khí lo sợ và một năng suất trung bình.
Làm Thế Nào Để Làm Việc Cho Một Nhà Lãnh Đạo Thống Trị
(1) (…………….) đúng các định hướng.
(2) Hãy chỉ bận tâm đến công việc của (…………….) mà thôi.
(3) Đừng xem công việc là của (…………….) mình.
(4) Đừng bao giờ để họ (…………….) quí vị.
(5) Hãy tìm ra (…………….) trong đời sống họ là gì.
(6) Phải có một vị trí (…………….) khác.
2. (……………………………)
Loại hình lãnh đạo này dễ theo hơn. Nhà lãnh đạo thảo luận về nhu cần nào phải được đáp ứng, và họ làm cho nhiều người cùng đứng chung với họ, vì cả nhà lãnh đạo lẫn người được lãnh đạo cùng muốn làm chung một loại công việc. Họ hợp lực làm việc, tiến về mục tiêu, không phân tán, giảm sút.
Nguyên Tắc Kết Nối :
“Muốn Có Trợ Thủ, Phải Có Tấm Lòng Của Trợ Thủ ”
(Dr. John Maxwell)
Mười Nguyên Tắc Thương Nghị
1. Kết quả lý tưởng cho một cuộc thương nghị là cả ba bên cùng có lợi (Nhà Lãnh Đạo + Người Được Lãnh Đạo + Tập Thể).
2. Phải khởi sự thương nghị trong tinh thần tôn trọng cao độ.
3. Phải biết rõ cần đạt được điều gì trước khi khởi sự thương nghị.
4. Phải biết rõ những gì cần phải tránh trước khi khởi sự thương nghị (Thái độ không thích hợp, thiếu sự tin tưởng, lo sợ, có uẩn khúc, hẹp hòi,…).
5. Phải biết phân biệt đâu là sự việc, đâu là con người.
6. Phải khám phá được từ trước những gì người khác muốn.
7. Phải dự kiến được các khả năng khác nhau trước khi quyết định sẽ làm gì.
8. Đừng nhắm đến việc nhượng bộ một đổi một.
9. Phải hết sức thận trọng trong việc đưa ra những gì quí vị chưa hề xem xét trước.
10. Phải có thời hạn và biện pháp xác thực để đánh giá sự quyết định.
3. (……………………………)
Loại phong thái này khá êm thuận và thường rất có tác dụng, tạo được lòng tin. Nhà lãnh đạo loại này có duyên và biết xem xét những gì người được lãnh đạo mong muốn. Thực ra, loại hình lãnh đạo này dắt dẫn người được lãnh đạo làm được công việc nhờ họ có lòng muốn làm. Nhà lãnh đạo thuyết phục người được lãnh đạo. Từ liệu “thuyết phục” có hàm ý đến một quá trình êm dịu.
Các Nguyên Tắc Cho Sự Thuyết Phục

1. (…………….) là nền tảng.
2. (…………….) là thiết yếu
3. (…………….) là then chốt.
4. (…………….) là cốt yếu
5. (…………….) là có lợi
6. (…………….) là động cơ.
“Người ta sẽ chẳng cần biết quí vị biết bao nhiêu một khi họ chưa biết quí vị cần bao nhiêu ”

Aristotle nói đến ba yếu tố hình thành (thành tố) nên sự thuyết phục:
— Logos = Lý do
— Pathos = Tình cảm
— Ethos = Sự tin cậy
4. (……………………………)
Loại hình lãnh đạo bằng việc nêu gương cũng là một loại hình mang tính thuyết phục vì nhà lãnh đạo sẽ không đòi hỏi người được lãnh đạo phải làm bất cứ điều gì mà chính nhà lãnh đạo chưa làm. Nhà lãnh đạo theo kiểu nêu gương khiến người khác làm được công việc nhờ họ thấy công việc được làm như thế nào qua nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo theo phong thái này lãnh đạo bằng việc làm mẫu mực cho người khác làm theo. Nhà lãnh đạo theo cách nêu gương biết rằng họ không thể lãnh đạo người khác đi xa hơn nơi mà họ đã đi được.
Tiến Trình Trang Bị

(1) (…………….): Chính nhà lãnh đạo làm công việc trước.
(2) (…………….): Nhà lãnh đạo làm, và những người được lãnh đạo quan sát.
(3) (…………….): Những người được lãnh đạo làm, và nhà lãnh đạo quan sát.
(4) (…………….): Đến giai đoạn này, những người được lãnh đạo tự làm.
(5) (…………….): Những người được lãnh đạo tự làm, một số người khác quan sát.
5. (……………………………)
Đây chính là cách lãnh đạo lâu dài có hiệu quả nhất. Nhà lãnh đạo theo phong thái này chọn một số người để làm công việc vì họ cảm thấy những người ấy có thể làm được. Nhà lãnh đạo trao quyền của mình và, nhờ đó, nhân tăng lên được số lượng môn đồ của mình. Pittacus đã từng nói: “Tầm hoạt động của một người là những gì người ấy làm được với quyền hạn của mình”.
Các Nét Tính Cách Của Nhà Lãnh Đạo Theo Phong Thái Giao Quyền
1. Khải tượng của họ rộng lớn hơn chính họ.
2. Họ tin tưởng nơi người được lãnh đạo.
3. Họ có một sự tự thức rõ ràng.
4. Họ là người phát triển người.
5. Họ có tấm lòng người đầy tớ.
6. Họ không che đậy, lấp liếm
7. Họ là người thành công cao.
8. Họ được Đức Chúa Trời xức dầu.
Hiểm họa của quyền lực tiềm ẩn ở chỗ người có quyền lực có khuynh hướng quan tâm trước tiên đến việc giữ lấy quyền lực trong tay mình. Những người như thế thường e ngại không muốn từ bỏ các đặc quyền mà quyền lực đem lại cho họ. Người muốn giữ lấy quyền lực cho mình thường khó lòng chịu trao quyền cho người khác. Những người dừng lại với quyền lực, khẳng định thẩm quyền, đấu đá để giành quyền,… sẽ sớm thấy quyền hạn của mình bị sụt giảm. Chỉ những ai chuyển giao quyền hạn mình cho nhiều người khác mới có thể thấy quyền lực mình gia tăng. giao quyền cho người khác cũng chính là tạo thêm quyền hạn cho chính mình.
Mong Đợi Được Gì Ở Năm Phong Thái Lãnh Đạo…


KIỂU LÃNH ĐẠO    SỰ ĐÒI HỎI    TÍCH CỰC    TIÊU CỰC      
Thống Trị    Vâng lời mù quáng    Được việc ngay    Đem lại phản ứng tiêu cực      
Thương Nghị    Chiến thắng hỗ tương    Sự thuận thỏa    Sự phấn đấu thất thường      
Thuyết Phục    Kỹ năng thúc đẩy    Thái độ đắc thắng    Phụ thuộc nhà lãnh đạo      
Nêu Gương    Có thời gian với nhau    Sự trung thành    Khi nhà lãnh đạo thất bại      
Giao Quyền    Được xức dầu    Lối sống khác thường    Phụ thuộc quá nhiều vào phước hạnh của nhà lãnh đạo.     
BÀI TẬP :
Quí vị thực hiện theo phong thái lãnh đạo nào ?

ÁP DỤNG :
Hãy nhận thực một tình huống nào đó trong tuần này và chọn một phong thái phù hợp nhất cho tình huống ấy. Hãy thảo luận với một đồng nghiệp .

ĐÁP ÁN :
TÔI THÍCH PHONG CÁCH CỦA QUÍ VỊ
Các Nhà Lãnh Đạo ảnh Hưởng Trên Người Khác Bằng Nhiều Cách Khác Nhau Nhờ Vào…
1. NHÂN CÁCH
2. SỰ TỔ CHỨC
3. VĂN HÓA
4. THỜI ĐIỂM
5. TRUYỀN THỐNG
6. VẤN ĐỀ CHÍNH
Những Lời Bày Tỏ Về Chức Phận Lãnh Đạo
1. LÃNH ĐẠO
2. CÁC NGUYÊN TẮC
3. DÂN SỰ
Năm Phong Thái Khác Nhau Của Các Nhà Lãnh Đạo
1. KIỂU THỐNG TRỊ
Làm Thế Nào Để Làm Việc Cho Một Nhà Lãnh Đạo Thống Trị
(1) ĐI THEO
(2) CHÍNH MÌNH
(3) CÁ NHÂN
(4) XEM NHẸ
(5) ĐIỂM MẤU CHỐT
(6) CHỨC VỤ
2. KIỂU THƯƠNG NGHỊ
3. KIỂU THUYẾT PHỤC
Các Nguyên Tắc Cho Sự Thuyết Phục
1. SỰ SAY MÊ
2. SỰ TỰ TIN
3. SỰ PHÂN BIỆT
4. SỰ THANH LIÊM
5. VIỄN CẢNH
6. TÌNH YÊU THƯƠNG
4. KIỂU NÊU GƯƠNG
Tiến Trình Trang Bị
(1) LÀM MẪU
(2) HƯỚNG DẪN
(3) GIÁM SÁT
(4) ĐỘNG VIÊN
(5) NHÂN RỘNG
5. KIỂU GIAO QUYỀN
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO

(Phải Làm Những Gì Để Phát Triển Các Nhà Lãnh Đạo Trong Tổ Chức Của Quí Vị )
“ Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy ”
(IPhi 1Pr 5:2-3)
— Một Nhà Lãnh Đạo Phát Triển Được Các Thuộc Viên
Là Người Giỏi Làm (…………….).
— Một Nhà Lãnh Đạo Phát Triển Được Các Nhà Lãnh Đạo Khác
Là Người Giỏi Làm (…………….).

Làm Thế Nào Để Phát Triển Lãnh Đạo
1. (…………….): Người cần phải thấy người. Các nhà lãnh đạo chân thực có thể nhận chân được họ.
2. (…………….): Người cần phải chỉ cho người thấy. Các nhà lãnh đạo chân thực có thể là những mẫu mực cho họ noi theo.
3. (…………….): Người cần phải phát triển người. Các nhà lãnh đạo chân thực có thể trang bị cho các nhà lãnh đạo khác.
Nguyên Tắc Sản Sinh :
“Phải có một nhà lãnh đạo phát triển cho một nhà lãnh đạo ”
(Dr. John Maxwell)
IITi 2Tm 2:1-26 - Một Minh Họa Về Chức Nghiệp Lãnh Đạo
Tại sao chúng ta không làm như thế? Tại sao các nhà lãnh đạo không phát triển thêm nhiều nhà lãnh đạo khác? Tại vì đó là một công việc khó nhọc! Hãy ghi nhận những sự minh họa mà Sứ Đồ Phaolô thực hiện để dạy dỗ chúng ta:
1. (……………………………….)
Chúng ta phải đào tạo và trang bị những người trung tín để làm những gì chúng ta đã từng làm (C. 1-2)
2. (……………………………….)
Chúng ta phải chịu gian khổ và cứ giữ chắc lấy sứ mệnh của chúng ta (C. 3-4)
3. (……………………………….)
Chúng ta phải có kỷ luật bản thân và lãnh đạo người khác với tất cả sự thanh liêm của mình (C. 5)
4. (……………………………….)
Chúng ta phải làm việc chăm chỉ như những nhà nông, làm cho những người được chúng ta chăm sóc lớn lên (C. 6-7)
5. (……………………………….)
Chúng ta phải học tập và cố gắng để vận dụng Lời Đức Chúa Trời một cách chính xác (C. 15)
6. (……………………………….)
Chúng ta phải giữ vững được sự thánh khiết để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta vào các mục đích cao quí nhất của Ngài (C. 20-21)
7. (……………………………….)
Chúng ta phải thuận phục và giữ sự khiêm nhường, phải tử tế với tất cả mọi người (C. 24-26)

Lãnh đạo một cách hiệu quả không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và nhiệm vụ mang tính thách thức hơn hết của chức nghiệp lãnh đạo chính là việc phát triển cho có nhiều nhà lãnh đạo hơn. Các nhà lãnh đạo tiềm năng cần phải được tìm thấy, họ cần phải được dắt dẫn, họ cần phải được đào tạo, nhưng chính chúng ta là người phải thực hiện tất cả các công việc ấy. Tương lai của Hội Thánh sẽ được tác động bởi năng lực phát triển được nhiều hơn và tốt hơn các nhà lãnh đạo của chúng ta! Vì thế, vấn đề không phải là cộng thêm các nhà lãnh đạo mà là nhân tăng lên nhiều lần các nhà lãnh đạo.

Các Nhà Lãnh Đạo
Phát Triển Được Các Thuộc Viên    Các Nhà Lãnh Đạo
Phát Triển Được Các Nhà Lãnh Đạo      
1. Không vững chắc    1. Vững chắc      
2. Khải tượng không lớn hơn bản thân    2. Khải tượng lớn hơn bản thân      
3. Vị kỷ    3. Không vị kỷ      
4. Là nhà lãnh đạo tự nhiên    4. Là nhà lãnh đạo thông thái      
5. Hưởng dụng: Sự tôn vinh của người khác    5. Hưởng dụng: Sự tăng trưởng của người khác     

Làm Thế Nào Để Nhận Chân Một Nhà Lãnh Đạo
Các nhà lãnh đạo tiềm năng sẽ…
1. (……………………………….)
Đây là một dấu hiệu bền vững nhất ở nhà lãnh đạo. Hãy để ý xem họ ảnh hưởng những ai, họ ảnh hưởng được bao nhiêu, và khi nào họ ảnh hưởng được trên người khác.
2. (……………………………….)
Họ nóng lòng muốn sự việc tốt đẹp hơn và sẵn sàng thay đổi. Họ vui thích tạo ra sự tiến triển và sẽ trở nên bất an nếu thấy sự vật đứng yên.
3. (……………………………….)
Họ có thể làm cho người khác quan tâm về ước mơ của họ. Một người có khải tượng biết nói ít nhưng làm nhiều. Họ có một ngọn lửa trong lòng nung nấu họ hoàn thành ước mơ.
4. (……………………………….)
Các nhà lãnh đạo sẽ không kinh nghiệm được sự thành công lâu dài trừ phi có nhiều người hỗ trợ họ. Các nhà lãnh đạo tiềm năng là những người đã từng học biết giá trị của con người và họ có thể kết nối tốt với người khác.
5. (……………………………….)
Giá trị của họ ẩn trong những gì họ có thể làm và có thể chịu đựng. Chúng ta có thể thấy được các nhà lãnh đạo tiềm năng có thể lớn nhanh dưới sức ép.
6. (……………………………….)
Chúng ta có thể đánh giá một nhà lãnh đạo qua số lượng trục trặc mà họ xử lý được. Người ta chỉ dám mó tay vào nan đề tùy theo tầm cỡ của họ mà thôi.
7. (……………………………….)
Khi các nhà lãnh đạo tiềm năng truyền đạt, họ khiến cho người ta phải suy nghĩ, cảm thức, và hành động khác với họ vốn có.
8. (……………………………….)
Các nhà lãnh đạo tiềm năng tin tưởng rằng họ có thể tạo ra sự thay đổi và muốn chứng tỏ cho thấy điều ấy.
9. (……………………………….)
Chức nghiệp lãnh đạo có liên quan nhiều đến thái độ hơn là vị trí. Các nhà lãnh đạo tiềm năng có quan điểm tích cực, tấm lòng người đấy tớ, và một thái độ kiên định.
10. (……………………………….)
Các nhà lãnh dạo đích thực muốn được tôn trọng vì thành quả họ gặt hái được chứ không phải chỉ vì vị trí mà họ có.
Câu Hỏi Để Quí Vị Tự Hỏi Trước Khi Phát Triển Một Nhà Lãnh Đạo
1. Đời sống của tôi có phải là một mẫu mực cho người khác noi theo không?
2. Tôi có sẵn lòng trút đời sống của tôi sang cho người khác không?
3. Làm thế nào để tôi có thể chuyển giao ưu điểm của tôi cho họ?
4. Tiềm năng chính của người tôi chọn là gì?
5. Chúng tôi có tương thích nhau về nhân cách và sứ mệnh không?
6. Người lãnh đạo tiềm năng này đang ảnh hưởng được loại người như thế nào?
Bảy Bước Để Phát Triển Lãnh Đạo
1. (……………………………….)
Khi chọn các nhà lãnh đạo tiềm năng để phát triển, hãy chọn người:
— Có niềm khát khao lớn đối với việc tạo ra được khác biệt (Họ phải là người đói khát sự tăng trưởng).
— Có tiềm năng tạo ra được sự khác biệt (“Sên chưa mang nổi sên làm sao cõng ốc”).
Ai sẽ là vài nhà lãnh đạo tiềm năng mà quí vị sẽ có thể phát triển qua chức vụ của mình?
2. (……………………………….)
Các nhà lãnh đạo tiềm năng cần được thách thức trước chức vụ chứ không chỉ thuần túy được dạy dỗ mà thôi. Hãy đưa ra cho họ một vấn đề để họ thử giải quyết. Sự thách thức ấy phải mang tính chất cá nhân, có thể thực hiện được, có thể đánh giá được, và phải quan trọng. Đánh giá được tiềm năng của một nhà lãnh đạo trước khi phát triển họ là một việc quan trọng.
Một số thách thức, mời gọi mà quí vị có thể đưa ra cho các nhà lãnh đạo tiềm năng là gì?
3. (……………………………….)
Quí vị sẽ thực hiện được một sự bày tỏ tuyệt vời nếu biết đặt vào tay họ các nguồn lực một cách rời rộng. Đó có thể là sách vở, các ý tưởng, nhà dìu dắt, các phương tiện kỹ thuật, hay sự đào tạo. Một nguồn lực tốt phải duy trì được những gì đã được học qua hội thảo, hội nghị.
Những nguồn lực nào quí vị có thể đầu tư vào các nhà lãnh đạo tiềm năng?
4. (……………………………….)
Người ta làm được những gì họ thấy người khác làm. Hãy giúp cho họ thấy quí vị làm mẫu những gì quí vị muốn họ phải làm. Hãy làm một gương mẫu cho người khác về các kỹ năng, về việc ra quyết định, việc lên kế hoạch tốt, và cả việc đưa ra khải tượng nữa.
Những lĩnh vực nào quí vị có thể giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng xem xét quí vị trong công việc?
5. (……………………………….)
Phải xác định cho được các ân tứ Đức Chúa Trời ban cho các nhà lãnh đạo tiềm năng của quí vị và dắt dẫn để họ phát triển các ân tứ ấy. Phải khẳng định với họ về những gì quí vị thấy được. Sự khích lệ chính là khí ôxy nuôi dưỡng linh hồn người ta.
Làm thế nào quí vị nhận thực được các tài năng của các nhà lãnh đạo tiềm năng và khẳng định các tài năng ấy?
6. (……………………………….)
Cuối cùng thì các nhà lãnh đạo tiềm năng phải được giao nhiệm vụ để thực hiện, họ phải hoàn thành tốt chứ không phải chỉ là làm theo cách của quí vị. Trao cho họ quyền chủ động đối với nhiệm vụ ấy đồng thời với thẩm quyền cần thiết để thực hiện.
Một vài trách nhiệm nào quí vị có thể ủy thác cho các nhà lãnh đạo tiềm năng?
7. (……………………………….)
Phải cân bằng giữa sự kỳ vọng của quí vị với những gì quí vị khám phá ra. Các nhà lãnh đạo tiềm năng phải được nghe sự đánh giá của quí vị về sự tăng trưởng của họ cũng như sự tiến bộ của họ trong công việc. Hãy thử áp dụng bảng kiểm chứng này:
— Họ có làm những việc họ được đòi hỏi phải làm không?
— Họ có học tập được trong khi họ làm không?
— Họ có tỏ ra hiệu quả với mọi người không?
— Họ có sẵn sàng bước vào các sự thách thức mới không?
BÀI TẬP :
Hãy trả lời cho các câu hỏi trong bảng kiểm chứng ấy .
Ưu điểm của quí vị là gì? Nhược điểm của quí vị là gì ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁP DỤNG :
Những ai sẽ là các lãnh đạo tiềm năng mà quí vị sẽ bắt đầu dắt dẫn họ ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO
— Một Nhà Lãnh Đạo Phát Triển Được Các Thuộc Viên
Là Người Giỏi Làm TÍNH CỘNG.
— Một Nhà Lãnh Đạo Phát Triển Được Các Nhà Lãnh Đạo Khác
Là Người Giỏi Làm TÍNH NHÂN.
Làm Thế Nào Để Phát Triển Lãnh Đạo
1. PHÂN BIỆT
2. MINH CHỨNG
3. PHÁT TRIỂN
IITi 2Tm 2:1-26 - Một Minh Họa Về Chức Nghiệp Lãnh Đạo
1. NGƯỜI ĐÀO TẠO
2. NGƯỜI CHIẾN BINH
3. NGƯỜI LỰC SĨ
4. NGƯỜI NÔNG DÂN
5. NGƯỜI CÔNG NHÂN
6. CÁI BÌNH
7. TÔI TỚ
Làm Thế Nào Để Nhận Chân Một Nhà Lãnh Đạo
1. ẢNH HƯỞNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC
2. ĐÒI HỎI SỰ TIẾN TRIỂN
3. ĐƯỢC THÚC ĐẨY THEO KHẢI TƯỢNG
4. TƯƠNG TÁC TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC
5. HOẠT ĐỘNG TỐT DƯỚI SỨC ÉP
6. GIỎI GIẢI QUYẾT CÁC TRỤC TRẶC
7. TRUYỀN ĐẠT CÓ HIỆU QUẢ
8. TỰ TIN
9. CÓ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC
10. MUỐN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO KẾT QUẢ
Bảy Bước Để Phát Triển Lãnh Đạo
1. CHỌN LỰA HỌ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN
2. MỜI GỌI HỌ MỘT CÁCH THỎA ĐÁNG
3. ĐẦU TƯ CHO HỌ CÁC NGUỒN LỰC MỘT CÁCH RỜI RỘNG
4. ĐỂ HỌ ĐỒNG HÀNH VÀ XEM XÉT THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA QUÍ VỊ
5. NHẬN CHÂN ĐƯỢC THẾ MẠNH CỦA HỌ VÀ THƯỜNG XUYÊN KHÍCH LỆ
6. GIAO TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CHO HỌ TRONG MỘT SỐ NHIỆM VỤ
7. ĐÁNH GIÁ HỌ TRÊN MỘT SƠ SỞ CÓ CHUẨN MỰC

CÁC NÉT TÍNH CÁCH CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO PHI THƯỜNG

(Làm Thế Nào Để Xử Lý Những Thách Thức Lãnh Đạo Lớn Nhất Của Quí Vị )
“ Đa-vít đáp cùng người Philitin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta;còn ta, ta nhân danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giêhôva sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philitin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Ysơraên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giêhôva không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giêhôva là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay của chúng ta ”
(ISa1Sm 17:45-47)
Lẽ Thật Về Các Trở Ngại Phi Thường Và Đời Sống Của Những Nhà Lãnh Đạo Phi Thường
1. Mỗi trở ngại phi thường đều giúp đem tôi trở lại nhận thức được (…………………).
Các cuộc khủng hoảng không “làm nên” chúng ta, chúng chỉ bày tỏ ra những gì chúng ta vốn có sẵn rồi. Các tình thế hoặc thách thức tiêu cực chỉ tiết lộ những gì vốn nằm sẵn bên trong nhà lãnh đạo.
2. Những ai đã đạt đến vị trí phi thường đều đã từng (…………………) các trở ngại phi thường.
Không hế có một tập thể hoạc cá nhân nào đạt được kỳ tích mà không phải đối đầu với những trở ngại phi thường. Năm 1962, có một cuộc khảo cứu gọi là “Cái Nôi Của Địa Vị Cao Sang”, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng tất cả các đời sống phi thường mà họ nghiên cứu đều có chung một mối đe dọa. Hầu hết những đời sống ấy đều đã vượt qua những trở ngại hết sức lớn lao để lên đến vị trí ngoại hạng mà họ đang có.
3. Các nhà lãnh đạo phi thường vẫn thường là (…………………) được Đức Chúa Trời sử dụng để định hình chúng ta cho những vận hội lớn hơn.
Một khi Đavít trẻ đánh bại được Gôliát khổng lồ, phần đông dân sự đều đã có thể thấy Đavít được chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo của cả đất nước.
Hãy Liệt Kê Những Trở Ngại Phi Thường Mà Quí Vị Đã Từng Gặp Trong Đời…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mười Nét Tính Cách Của Một Nhà Lãnh Đạo Phi Thường (ISa1Sm 17:1-58)
1. Nhà lãnh đạo phi thường không (…………………) như một nhà lãnh đạo phi thường (C. 14-24).
Khi chiến tranh bùng nổ giữa người Philitin với Ysơraên, Đavít vẫn còn rất trẻ. Đavít là một nhạc sĩ và là người chăn chiên. Khi các anh phải phục vụ trong quân đội, Đavít đã trở thành cậu bé chạy việc vặt cho cha mình, lo việc đem lương thực cho họ. Đavít đã khám phá thấy quân lính được trang bị sẵn sàng, nhưng không dám giao chiến. Trong khi đó, Gôliát không chịu lui binh, ngày ngày vẫn kéo đến khiêu chiến.
Đây là sự nhận xét đối với Đavít và đối với quân đội:
— Đavít đã luôn luôn trung tín trong mọi nhiệm vụ rất nhỏ nhặt của mình.
— Quân đội đã không trung tín được trong nhiệm vụ trọng đại của họ.
2. Nhà lãnh đạo phi thường nhìn thấy (…………………) tương lai nếu họ khắc phục được trở ngại phi thường (C. 25-27).
Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn thấy các trở ngại; chỉ một số ít thấy được các mục tiêu. Điều giúp phân biệt giữa nhà lãnh đạo có kết quả với nhà lãnh đạo không có kết quả là như thế này: Nhà lãnh đạo có kết quả thấy được sự tác động và phần thưởng dành cho việc chấp nhận rủi ro, và chấp nhận. Đối với nhiều người khác, sự rủi ro xem có vẻ quá cao. Trong ngày Đavít đối mặt với Gôliát, mọi người đều có cùng một cơ hội:
— Đội quân đã chỉ nhìn thấy Gôliát.
— Đavít đã nhìn thấy Đức Chúa Trời.
— Đội quân đã nhìn thấy nan đề.
— Đavít đã nhìn ra tiềm năng.
Chúng ta không thể lượng định một tình huống căn cứ chỉ trên những gì chúng ta trông thấy. Những gì có thể quan sát được là thật, nhưng chưa phải là thực tại tối hậu. Phía sau của tất cả những gì chúng ta thấy là một Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương, và chúng ta phải tự nhắc mình về thực tại này.
3. Nhà lãnh đạo phi thường không lắng tai nghe những lời (…………………) hoài nghi (C. 28-33, 41-44).
Quí vị có thể dễ dàng xác định phẩm chất của một người nhờ vào mức độ chống đối làm nản lòng người ấy. Giống như Đavít, chúng ta phải làm ba điều để xử lý khủng hoảng:
— Chúng ta phải đối đầu với những Êliáp của chúng ta (Họ dọa dẫm chúng ta trên phương diện cảm xúc).
— Chúng ta phải đối đầu với những Saulơ của chúng ta (Họ dọa dẫm chúng ta bằng địa vị của họ).
— Chúng ta phải đối đầu với những Gôliát của chúng ta (Họ dọa dẫm chúng ta bằng năng lực của họ).
Những người chỉ trích Đavít có thể nói những điều như: “Việc của anh không phải ở đây”, “Anh còn quá trẻ”, “Anh còn đầy sự kiêu ngạo”, “Anh chưa có đủ kinh nghiệm”,… Thật rất khó khăn, vì sự phê phán cứ tiếp tục không thôi. Những sự phê phán này đến từ những người đáng kính, họ nghi vấn về động cơ và năng lực của Đavít. Cần phải nhớ điều này: Một người chưa bao giờ giết được một tên khổng lồ nhất định sẽ nói với quí vị rằng đó là một việc không thể làm được.
4. Nhà lãnh đạo phi thường không bị choáng ngợp bởi (…………………) (C. 32).
Quân đội Ysơraên bị chìm ngập trong nỗi sợ hãi. Họ có lý do hợp lẽ cho mối lo âu của họ. Gôliát là một kẻ thù nghịch hung ác và mạnh mẽ hơn hết của họ. Thế nhưng Đavít muốn biết kẻ nào đã dám coi thường đội quân của Đức Chúa Trời hằng sống. Quân đội thấy Gôliát quá to lớn không saocó thể đánh được. Đavít thấy Gôliát quá to lớn không sao có thể đánh trật được. Chúng ta có thể rơi vào sự choáng ngợp khi ở vào tình thế của Đavít:
— Những kẻ khổng lồ của chúng ta có tiếng tăm.
— Những kẻ khổng lồ của chúng ta cứ chạm trán chúng ta mãi.
— Những kẻ khổng lồ của chúng ta cứ liên tục đánh bại chúng ta về mặt tâm lý.
— Nhiều người bên phía chúng ta đang sợ hãi.
— Chúng ta tập kết lại với nhau nhưng chưa bao giờ dám giải quyết vấn đề kẻ khổng lồ này.
— Nhà lãnh đạo của chúng ta sợ sệt tên khổng lồ.
Tại sao Đavít không bị choáng ngợp ?
— Niềm say mê của Đavít là Đức Chúa Trời phải được tôn cao.
— Niềm khát khao của Đavít là sẽ được nhận phần thưởng.
— Niềm tự tin của Đavít là Đức Chúa Trời là sức lực của mình.
5. Nhà lãnh đạo phi thường được xây dựng trên các (…………………) trong quá khứ (C. 34-37).
Niềm tự tin của Đavít được đặt nơi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trong những khi đụng độ thành công với sư tử và gấu. Đavít đã tự nhắc nhở mình và nhắc nhở Dân Sự về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Hãy kể ra một sự hoàn thành trong đời khiến đã đem lại niềm tự hào cho quí vị:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điều này giống với việc bước vào một sự thử thách. Quí vị có thể cảm thấy một sự tự hoài nghi, nhưng rồi cuối cùng quí vị cũng để được cho sự phó thác hoàn toàn làm chủ. Sau khi cơn thử thách qua rồi, chúng ta quên mất sự tự hoài nghi ban đầu mà chúng ta đã có. Thế nhưng khi chúng ta tự nhắc nhở mình về sự thành tín của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đánh bại được sự tự hoài nghi của chúng ta trong tương lai.
6. Nhà lãnh đạo phi thường (…………………) được người khác rằng họ sẽ thành công (C. 37).
Trong một tình huống khó khăn, những gì quí vị tin sẽ có ý nghĩa nhiều hơn tất cả những gì khác: Hơn những gì quí vị có, hơn cả nơi quí vị sống, hơn cả địa vị xã hội, và hơn cả những gì người khác có thể nghĩ về quí vị. Đức Chúa Jêsus phán: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy ” (Mat Mt 9:29).
Sự tự tin khiến cho người khác tin tưởng nơi quí vị. Sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời khiến người khác tin tưởng nơi Ngài. Saulơ cuối cùng đã phải bảo với Đavít: “Hãy đi, nguyện Đức Giêhôva ở cùng ngươi !” (ISa1Sm 17:37).
7. Nhà lãnh đạo phi thường không cố gắng để trở thành (…………………) (C. 38-40).
Vua Saulơ ban cho Đavít quân phục và binh khí của mình. Đavít đã mặc thử theo phép lịch sự, nhưng biết chắc rằng chúng không vừa với khổ dạng của mình. Lắm khi quí vị nhận thấy mình ở vào một tình huống tương tự:
— Trong cơn khủng hoảng, người ta sẽ cố làm cho quí vị trở nên giống với họ.
— Quí vị sẽ không bao giờ đánh bại được những tên khổng lồ trong đời sống của mình bằng những vũ khí của xác thịt.
— Đức Chúa Trời chỉ mong đợi chúng ta sử dụng những gì chúng ta vốn có để thắng hơn những tên khổng lồ của chúng ta.
8. Nhà lãnh đạo phi thường đối đầu với sự thách thức với một (…………………) cao hơn (C. 45-47).
Đavít đã thấy sự thách thức này nhiều hơn là một trận chiến với một tên khổng lồ cao “sáu thước một gang”. Đavít đối đầu với sự thách thức với một mục đích cao hơn. Đavít đã chạy ra chốn trận tiền hầu cho cả thế gian được biết về Chúa của các đạo binh. Đavít nhìn thấy một kẻ thù không hề được ở trong sự giao ước với một Đức Chúa Trời hằng sống đang chống lại mình là người được ở trong sự giao ước với Ngài và là người đại diện cho Ngài. Đó chính là một lời bày tỏ về những sự hầu đến của quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời.
“Sự thử thách đích thực của một người không phải ở khi người ấy đóng vai trò họ muốn cho mình, mà là khi người ấy đóng vai trò mà định phận đã dành cho họ ”
(Bob Buford)
Sức Mạnh Của Một Mục Đích Cao Hơn …
— Nôê đã vượt qua được sự giễu cợt của người đời nhờ có được một mục đích.
— Ápraham đã có thể rời bỏ quê nhà đến nơi xứ lạ nhờ có một mục đích.
— Giôsép có đủ sức lực chịu đựng ngục tù nhờ có một ước mơ.
— Đaniên đã có thể ngủ được trong hang sư tử nhờ gắn bó với một mục đích cao hơn.
— Ba bạn Hêbơrơ đã có thể bước vào lò lửa hực nhờ họ có một mục đích.
— Giăng Báptít đã có thể chịu suy giảm sự nổi tiếng nhờ có một mục đích.
— Sứ Đồ Phaolô chịu đựng sự hành hạ, vu cáo, chìm tàu,… được nhờ có một mục đích.
— Đức Chúa Jêsus, mẫu mực của chúng ta, đã chịu lấy thập tự giá nhờ Ngài có một mục đích cao hơn…
9. Nhà lãnh đạo phi thường nóng lòng muốn (…………………) (C. 48).
Bước đầu tiên để giải quyết một nan đề là sự khởi đầu. Người vượt qua được sẽ được hà hơi, tiếp sức nhờ sự thách thức và niềm say mê giành thắng lợi. Không phải Đavít đã chậm rãi bước về phía Gôliát, mà là Đavít đã chạy nhanh về phía Gôliát! Quí vị có thể đánh giá một con người theo qui mô của nan đề mà họ dám đối đầu.
10. Nhà lãnh đạo phi thường đem những người chung quanh họ lên một tầm cỡ (…………………) (C. 49-52).
Cảnh đầu tiên của một cuộc khủng hoảng là khi quí vị có một vấn đề lớn mà không ai giúp cho quí vị giải quyết. Một khi Đavít giải quyết xong vấn đề Gôliát, quân đội Ysơraên đã chạy xuống để săn đuổi quân Philitin. Họ đã thắng lớn trong ngày ấy, nhưng chính Đavít là người mở đường cho chiến thắng của họ.
BÀI TẬP :
Các “khổng lồ” (Trở ngại phi thường) nào quí vị đang đối đầu hiện nay ?
ÁP DỤNG :
Các bước khởi đầu để thắng hơn các trở ngại phi thường ấy của quí vị sẽ là gì?

ĐÁP ÁN:
CÁC NÉT TÍNH CÁCH CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO PHI THƯỜNG
Lẽ Thật Về Các Trở Ngại Phi Thường Và Đời Sống Của Những Nhà Lãnh Đạo Phi Thường
1. CHÍNH TỰ THÂN CỦA MÌNH
2. ĐÁNH BẠI
3. CÔNG CỤ
Mười Nét Tính Cách Của Một Nhà Lãnh Đạo Phi Thường
1. BẮT ĐẦU
2. PHẦN THƯỞNG
3. PHÊ PHÁN
4. SỰ THÁCH THỨC
5. THÀNH CÔNG
6. THUYẾT PHỤC
7. MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC
8. MỤC ĐÍCH
9. CHIẾN THẮNG
10. CAO HƠN
GHI CHÚ :


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 15-8-2020 01:21 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách