† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3271|Trả lời: 0

Mỗi Ngày Với Chúa

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-7-2011 19:30:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Mỗi Ngày Với Chúa

Ngày 1:
Đức Chúa Trời là ai?
Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Tv 19:1
Có khi nào các bạn tự hỏi Đức Chúa Trời là ai chưa? Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời là tiên là bụt sống trên các tầng mây. Một số khác cho rằng Ngài là Đấng giáng tai họa trên chúng ta khi chúng ta làm điều sai trái. Cũng có người nghĩ rằng mặt trời và những vì sao là các vị thần ban ánh sáng cho chúng ta. Những người khác nữa thì nói rằng chẳng có Đức Chúa Trời nào hết.
Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời, cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của cả vũ trụ là một thần linh chân thật và duy nhất. Ngài không có thân thể như tôi và bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy được Ngài, nhưng Ngài vẫn thấy, vẫn nghe và vẫn yêu thương chúng ta.
Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo hóa. Ngài dựng nên thế giới và mọi thứ trong đó - nào là núi đồi, các đại dương và các loài thú. Đức Chúa Trời cũng dựng nên bạn và tôi. Chúng ta là những tạo vật đặc biệt nhất của Ngài và Ngài rất yêu thương chúng ta.
Là người lớn hoặc trẻ con ai cũng cần Đức Chúa Trời. Tự trong tấm lòng của mình mọi người đều biết có một Đức Chúa Trời. Cuốn sách này sẽ giúp bạn học biết về Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời thật vĩ đại và kỳ diệu. Bạn sẽ học biết làm thế nào yêu Ngài và sống gần với Ngài hơn, dầu bạn không thấy Ngài. Hãy sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu đầy hào hứng trong việc tìm biết Đức Chúa Trời.
Theo bạn, Đức Chúa Trời là ai? Ghi ra câu trả lời bên dưới đây.

Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu quí, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại. Xin hãy giúp con biết thêm về Ngài để con sẽ thật yêu mến Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 2:
Phải chăng có nhiều Đức Chúa Trời?
Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Tv 19:1
Một số người thờ nhiều vị thần, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ có một Đức Chúa Trời hằng sống duy nhất. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có ba ngôi, nhưng chỉ là một Đức Chúa Trời. Đây là điều khó hiểu đối với chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đó là ba ngôi Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Cha ở trên thiên đàng, nhưng Ngài cũng ở khắp mọi nơi. Ngài là Đấng hoàn toàn thánh khiết. Đức Chúa Trời cai trị mọi vật. Ngài đang điều khiển mọi sự, Ngài cũng yêu thương mọi người.
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con. Vì tội chúng ta Ngài đã chết và đã sống lại.
Mọi người đều được tha tội nếu bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
Sau khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, Ngài về trời.
Đức Thánh Linh giáng lâm sau khi Chúa Giê-xu về trời. Ngài giúp cho mọi người hiểu rằng họ là tội nhân. Ngài cũng đến sống trong lòng của những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh còn giúp chúng ta hiểu Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh.
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ba ngôi. Ba ngôi trong một Đức Chúa Trời và Ba Ngôi hoàn toàn hiệp một.
Bạn có thể cho biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm các ngôi vị nào không?

Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu con. Con cũng cám ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh sống trong lòng con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 3:
Đức Chúa Trời bao nhiêu tuổi?
Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Tv 19:1
Biết đâu chừng bạn nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời tạo nên thế gian này nên chắc Ngài ít nhất phải đến hai triệu tuổi! Nhưng nghĩ như thế là sai rồi! Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Chưa bao giờ không có Đức Chúa Trời. Và cũng sẽ không có lúc nào mà Ngài thôi không hiện hữu.
Bạn hãy nghĩ đến một vòng tròn. Bạn không thể nào chỉ ra vòng tròn bắt đầu từ chỗ nào và chấm dứt ở chỗ nào. Đó là một vòng tròn liên tục. Vòng tròn có thể nhắc bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đời đời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh vẫn luôn luôn và sẽ luôn luôn hiện hữu (có Ngài).
Kinh Thánh chép: “... Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời ” (Thi Tv 90:2). Như thế là bao lâu? Là mãi mãi. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự sống đời đời. Sự sống ấy có bao giờ chấm dứt không? Không! Bạn mãi mãi là con Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn đời sống của bạn. Vì Ngài là vô cùng vô tận, cho nên lúc nào cũng có Ngài. Ngài nhìn thấy mọi việc đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Có một Đấng hướng dẫn như thế thật kỳ diệu! Đức Chúa Trời thật vĩ đại!
Bạn có bằng lòng tin cậy Cha đời đời trên trời của mình không? Bạn không thể biết những điều sẽ xảy ra cho mình trong tương lai, nhưng Đức Chúa Trời thấy tất cả và Ngài muốn hướng dẫn cuộc đời của bạn.
Bạn thử giải thích cho bạn bạn hiểu Đức Chúa Trời hằng có đời đời nghĩa là thế nào.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu quí, con cám ơn Chúa vì Ngài còn đến đời đời và không bao giờ bỏ con. Con cám ơn Chúa con có thể tin cậy Ngài vì Ngài luôn có mặt để giúp đỡ con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 4:
Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào?
Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Tv 19:1
Phi thuyền Columbia nặng hơn 2.000 tấn (khoảng 2.045.500 kg ) khai hỏa với một chiếc đuôi lửa dài ngoằng. Hai phút sau, nó đã đạt đến độ cao 37 km. Nó bay vòng trái đất với tốc độ 27.350 km một giờ. Bạn thử nghĩ đến năng lực cần thiết để đẩy chiếc tên lửa khổng lồ ấy lên không gian với tốc độ như thế. Năng lực đó chắc chắn rất lớn!
Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời còn mạnh hơn nữa không? Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va ... có quyền lớn ...” (NaNk 1:3). Ngài làm nên trời và đất. Đức Chúa Trời chỉ cần phán và mọi vật liền có! Ngài là toàn năng. Ngài ngự trị trên mọi dân mọi nước. Quyền năng của Ngài không có giới hạn. Ngài có thể làm mọi sự.
Kinh Thánh có kể về Áp-ra-ham và bà Sa-ra. Đức Chúa Trời hứa với họ rằng sẽ có nhiều con cháu, nhưng họ cứ chờ đợi mà chẳng thấy có con cái gì cả. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến cùng ôngÁp-ra-ham và bà Sa-ra, khi hai người gần được trăm tuổi. Thiên sứ nói với ông rằng năm sau bà Sa-ra sẽ sinh một con trai. Thật không thể tin được! Khi bà Sa-ra cười thì thiên sứ phán: “Có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng?” (SaSt 18:4). Thật vậy, bà Sa-ra sau đó sinh một con trai! Vì Đức Chúa Trời là toàn năng nên Ngài có thể làm điều mà không ai có thể làm. Sắp tới, nếu bạn có khó khăn nào thì hãy nhớ Đức Chúa Trời đầy quyền năng và Ngài muốn giúp đỡ bạn.
Các bạn hãy kể ra vài thí dụ cho thấy Đức Chúa Trời đầy quyền năng.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Kính lạy Chúa yêu dấu, Ngài thật là Đức Chúa Trời quyền năng! Con xin nhờ cậy Ngài khi con gặp chuyện khó không giải quyết được. Xin giúp con nhớ rằng Ngài đang nắm quyền trên mọi sự. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 5:
Vì sao Đức Chúa Trời dựng nên loài người?
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. RoRm 5:12
Có khi nào bạn tự hỏi mọi người trên thế giới từ đâu mà có không? Chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả! Sau khi Ngài sáng tạo trái đất đẹp đẽ này, Ngài đã dựng nên một người đầu tiên. Ngài dựng nên con người từ bụi đất và hà sự sống vào. Đức Chúa Trời đặt tên cho người này là A-đam. Sau đó, Đức Chúa Trời làm cho ông A-đam ngủ mê và lấy một xương sườn của ông để làm nên người nữ đầu tiên. Đức Chúa Trời ban cho ông A-đam người nữ để làm vợ. Bà tên là Ê-va. Ông A-đam và bà Ê-va sống trong một khu vườn đẹp đẽ do Đức Chúa Trời dựng nên.
Sau một thời gian, hai ông bà đã sinh được nhiều người con. Khi những người con này lớn lên, họ lại sinh ra những đứa con khác.
Chẳng bao lâu con người sinh sôi đầy dẫy trên đất, từ thời đó cho đến ngày nay không sao đếm được số người đã sống trên địa cầu!
Không phải vì Đức Chúa Trời cô đơn nên Ngài dựng nên con người. Ngài dựng nên chúng ta là để chúng ta có thể yêu Ngài và ca ngợi Ngài. Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen…” (Thi Tv 48:1).Đức Chúa Trời muốn con người ca ngợi Ngài vì cớ Ngài rất cao cả và tốt lành.
Mỗi khi bạn nhìn thấy mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã làm nên, bạn có thể nói: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại! ” Bạn có thể ca ngợi Ngài khi cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa rằng bạn yêu kính Ngài và bạn cần Ngài. Dầu bạn ca ngợi Đức Chúa Trời nhiều đến mức nào đi nữa thì vẫn là chưa đủ.
Viết ra ba điều bạn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Kính lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã dựng nên con. Con yêu kính Ngài và ca ngợi Ngài vì Ngài thật vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 6:
Tội lỗi vào thế gian như thế nào?
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. RoRm 5:12
Mọi vật trên thế gian mà Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp. Ngày nay nhiều điều trong thế giới chúng ta không còn tốt đẹp nữa. Bệnh tật, buồn khổ, cạnh tranh và giết chóc. Vì sao lại như vậy?
Đức Chúa Trời cho những con người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va sống trong một khu vườn. Ngài bảo họ không được ăn trái của một cây trong vườn, vì nếu ăn thì họ sẽ chết (tức là bị phân cách khỏi Ngài. ) Nhưng kẻ thù của Đức Chúa Trời là Sa-tan đã dụ dỗ bà Ê-va ăn trái cây này. Ông A-đam cũng ăn trái đó nữa. Họ đã cố ý không vâng lời và thế là họ phạm tội.
Đức Chúa Trời bảo ông A-đam rằng hai người không được ở trong vườn Ê-đen nữa. Họ sẽ chịu đau đớn, bệnh tật và rồi thân thể họ sẽ chết. Tội lỗi đã phân rẽ ông A-đam và bà Ê-va với Đức Chúa Trời thánh khiết.
Kể từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, mọi người đều sinh ra trong tội lỗi và bị phân cách với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội…” (RoRm 3:23) Tội lỗi là suy nghĩ, nói hoặc làm những điều trái nghịch với luật pháp Đức Chúa Trời. Chính tội lỗi trong lòng xui khiến bạn làm những điều xấu. Bạn không thể tự mình xua đuổi tội lỗi được. Bạn phải chịu hình phạt vì tội của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ bạn để bạn không bị phân cách với Ngài mãi mãi.
Con người phải chịu những đau khổ nào từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài vẫn yêu con mặt dầu con đã phạm tội. Cám ơn Chúa vì đã tha thứ cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 7:
Đức Chúa Trời đã giải quyết tội lỗi bằng cách nào?
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. RoRm 5:12
Câu chuyện hay nhất trên thế giới là chuyện về việc Đức Chúa Trời đã làm để chúng ta được tha tội.
Sau khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời hứa ban cho con người một Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế đó chính là Chúa Giê-xu, Con một của Đức Chúa Trời. Ngài đã được sinh ra trong thế giới này như một con người. Khi Ngài lớn lên, Ngài đã tự nguyện chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta.
Chúa Giê-xu phải chết như thế vì Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của toàn thể nhân loại lên trên Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta…” (IICo 2Cr 5:21). Lẽ ra Chúa Giê-xu không phải chết vì Ngài không hề phạm tội. Ngài là Đấng trọn vẹn, nhưng đã thế chỗ cho chúng ta trên cây thập tự. Nếu Chúa Giê-xu không đổ huyết báu của Ngài để chịu hình phạt thế cho bạn thì chẳng bao giờ bạn được tha tội cả. Chúa Giê-xu đã chịu chết và chịu chôn. Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Sau đó, Chúa Giê-xu đã về trời cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa chuộc tội cho chúng ta. Ngài đã ban Con yêu dấu của Ngài để làm Cứu Chúa của thế gian.
Vì sao Chúa Giê-xu phải chết? Ghi ra câu trả lời của bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban Con một của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá thay cho con. Cám ơn Chúa vì tình yêu cao cả của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 8:
Làm thế nào để được tha tội?
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. RoRm 5:12
Bây giờ bạn đã biết rằng Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của bạn. Vậy, phải chăng bạn đang tự hỏi làm thế nào để được Chúa tha tội? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha (Đức Chúa Trời).” (GiGa 14:6).
Chúa Giê-xu muốn làm Cứu Chúa của bạn. Bạn không thể tự cứu mình khỏi tội được. Bạn không thể tự cứu mình khỏi tội bằng cách làm việc tốt. Bạn không thể được cứu nhờ cầu nguyện, cứu giúp người nghèo, hoặc tìm cách làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán chỉ có một con đường, và con đường đó chính là Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh chép: “Hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi. . sẽ được cứu ” (Cong Cv 16:31). Tin nghĩa là hoàn toàn nhờ cậy. Sự chết của Ngài trên thập tự giá là của lễ đền tội duy nhất mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Khi các bạn bằng lòng tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa thì Đức Chúa Trời tuyên bố rằng bạn vô tội. Bạn được cứu khỏi hình phạt tội lỗi mình. Bạn sẽ không bị phân cách với Đức Chúa Trời trong một chốn khổ hình sau khi chết. Trong tương lai bạn sẽ được sống với Đức Chúa Trời trên thiên đàng.
Bạn cần tin ai để được tha tội?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con biết rằng con là tội nhân. Nay, con tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết để chịu hình phạt vì tội của con và đã sống lại. Con muốn mời Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 9:
Đức Chúa Trời có thật trọn vẹn không?
“…Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. ” IPhi 1Pr 1:15
Bạn biết ai chưa từng làm điều sai hoặc chưa bao giờ phạm lỗi không? Có người đã dành ra nhiều năm để kiếm cho ra một con người toàn vẹn, nhưng họ chẳng bao giờ tìm được một người như thế.
Kinh Thánh chép trong IGi1Ga 1:5 rằng “…Đức Chúa Trời là sự sáng; trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. ” Câu này có ý nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết. Trong Ngài không có tội lỗi - ngay cả một sai sót nhỏ cũng không. Đức Chúa Trời đối nghịch hẳn với tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời hoàn toàn tách biệt với điều ác và điều xấu, cho nên Ngài và tội lỗi là hai đối cực, cũng như ánh sáng và bóng tối vậy.
Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết. Đức Chúa Cha thánh khiết, Đức Chúa Con, tức Chúa Giê-xu, thánh khiết, và Đức Thánh Linh cũng thánh khiết.
Nếu có ai toàn vẹn thì đó là Đức Chúa Trời! Chỉ có Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Còn tất cả chúng ta đều phạm tội và bị phân cách với Ngài. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết nên Ngài phải hình phạt tội lỗi. Nhưng Ngài đã ban Con Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để chúng ta có thể được tha tội và được thánh hoá. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn được tha tội và được nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn có sung sướng không?
Đức Chúa Trời khác chúng ta như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài thật thánh khiết và trọn vẹn. Chỉ một mình Ngài là thiện. Con cám ơn Ngài vì nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà con có thể đến gần Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 10:
Đức Chúa Trời thánh khiết nghĩa là thế nào?
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. IPhi 1Pr 1:15
Ông Ê-sai là một trong các tiên tri lớn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo ông báo cho dân I-xơ-ra-ên biết rằng sau này sẽ có một Chúa Cứu Thế đến trần gian.
Một ngày nọ Đức Chúa Trời phán với ông Ê-sai trong một khải tượng. Khải tượng cũng giống như một giấc chiêm bao vậy. Ông Ê-sai nói rằng ông thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngai rất uy nghi. Quanh ngai có các thiên sứ. Các thiên sứ đối đáp với nhau rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài.” (EsIs 6:3) Khi ông Ê-sai nhìn thấy khải tượng ông rất sợ hãi. Ông thấy rằng mình thật xấu xa tội lỗi khi so với Đức Chúa Trời. Khải tượng giúp ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết.
Như vậy, Đức Chúa Trời thánh khiết nghĩa là thế nào? Ngài hoàn toàn thanh sạch. Ngài không bao giờ phạm tội - Ngài thật toàn vẹn. Đức Chúa Trời luôn làm điều đúng. Ngài tuyệt đối tốt lành. Ngài rất ghét tội lỗi.
Nếu chúng ta là tội nhân thì làm sao chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời được? Đức Chúa Trời muốn chúng ta trò chuyện với Ngài. Ngài bảo ông Ê-sai đừng sợ. Ngài cũng bảo chúng ta đừng sợ. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Ngài cất bỏ tội lỗi chúng ta và khiến chúng ta thanh sạch để chúng ta có thể trò chuyện với Ngài là Đấng thánh khiết.
Bạn nghĩ Đức Chúa Trời thánh khiết nghĩa là thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài thật là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã cất bỏ tội lỗi của con để con có thể cầu nguyện với Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 11:
Đức Chúa Trời có MUỐN bạn sống thánh khiết không?
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. IPhi 1Pr 1:15
Khi tiên tri Ê-sai nhìn thấy khải tượng về Đức Chúa Trời và các thiên sứ che mặt lại để tỏ lòng tôn kính Ngài, ông ý thức rằng Đức Chúa Trời thật thánh khiết. Nếu bạn là ông Ê-sai, bạn nghĩ thế nào? Có lẽ các bạn nghĩ rằng mình quá xấu xa phải không?
Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Chúa Trời muốn bạn sống một cuộc đời thánh sạch. Ngài muốn bạn sống thánh khiết. Các bạn có thể chọn làm theo tội lỗi, hoặc làm theo ý Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn không phạm tội nếu bạn quyết định không phạm tội. Ngài muốn bạn vâng theo Lời Ngài trong Kinh Thánh, và làm điều phải. Ngài muốn bạn nói thật, và lúc nào cũng tử tế, yêu thương, nhịn nhục với mọi người. Ngài muốn bạn thành thật và cư xử sao cho vừa ý Ngài.
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang ngự trong bạn để giúp bạn sống một cuộc đời thánh sạch, không phạm tội. Tuy nhiên, khi bạn lỡ phạm tội, bạn hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết. Bạn cần xưng tội ngay với Ngài. Đức Chúa Trời cho biết nếu bạn xưng tội mình - tức là thưa với Ngài về điều sai quấy mà bạn đã phạm - thì Ngài sẽ tha thứ cho bạn. (IGi1Ga 1:9) Bạn có quyết định sống thánh khiết không?
Kể ra vài cách mà Đức Chúa Trời muốn bạn giữ mình cho thánh khiết.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Xin giúp sức cho con sống một cuộc đời thanh sạch. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 12:
Ai đang nắm quyền?
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. IPhi 1Pr 1:15
Mẹ của bạn có bao giờ giao cho bạn quyền trông coi một việc gì chưa? Khi được giao cho trách nhiệm trông coi một công việc nào thì bạn cũng giống như một người chỉ huy. Bạn có toàn quyền trên việc đó. Bạn có bổn phận làm cho xong công việc đó.
Có bao giờ các bạn tự hỏi ai chịu trách nhiệm trông coi thế giới của chúng ta không? Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời nắm quyền trên tất cả. Điều này có nghĩa là Ngài chịu trách nhiệm và điều hành mọi thứ. Ngài là Đấng cai trị tối cao. Không một ai có quyền hơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cai trị mọi vật và mọi người vào mọi lúc. Không việc gì có thể xảy ra nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Ngài kiểm soát mọi việc ngày cũng như đêm, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 52 tuần một năm. Ngài không bao giờ ngủ quên hoặc đi vắng.
Đức Chúa Trời cai trị trong bao lâu? Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va cai trị đời đời kiếp kiếp” (XuXh 15:18). Đức Chúa Trời vẫn luôn nắm quyền và sẽ luôn nắm quyền. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với bạn? Dầu có việc gì xảy đến trong đời sống bạn thì bạn cũng không cần phải sợ hãi hoặc bối rối, vì Đức Chúa Trời vẫn đang nắm quyền. Ngài yêu thương bạn và Ngài muốn bạn hoàn toàn tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời có quyền lớn hơn hết. Ngài cầm quyền trên tất cả. Ngài là Vua trên muôn vua.
Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả có nghĩa gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu quí, con tôn vinh Ngài vì Ngài nắm quyền trên mọi sự. Con xin tin cậy Ngài mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 13:
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các luật lệ nào?
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. IPhi 1Pr 1:15
Từ lâu về trước, Đức Chúa Trời ban cho dân của Ngài mười điều luật đặc biệt để giúp họ biết Ngài thánh khiết thế nào và con người tội lỗi ra sao. Các luật lệ này cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn con người phải sống như thế nào. Chúng ta gọi các luật ấy là Mười Điều Răn.
• Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. (Chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời.)
• Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. (Không được để bất cứ điều gì thay thế chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.)
• Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. (Phải thận trọng khi sử dụng danh Chúa.)
• Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. (Dành một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa.)
• Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. (Đôi xử với cha mẹ với thái độ tôn trọng.)
• Ngươi chớ giết người. (Bảo vệ sự sống, không bao giờ tước đoạt mạng sống người khác.)
• Người chớ phạm tội tà dâm. (Người đã có gia đình phải trung thành với vợ hay chồng của mình.)
• Ngươi chớ trộm cắp. (Không lấy những thứ không phải là của mình.)
• Người chớ làm chứng dối. (Không bịa chuyện nói dối, phải nói đúng sự thật.)
• Ngươi chớ tham lam. (Không thèm muốn của cải của người khác.)
Khi Đức Chúa Trời tuyên phán các điều răn này, dân chúng rất sợ hãi. Nhưng Môi-se, lãnh đạo của họ, giải thích rằng Đức Chúa Trời muốn tỏ cho họ biết rằng Ngài rất thánh khiết, Ngài muốn giữ cho họ khỏi phạm tội. Dân Y-sơ-ra-ên hứa rằng họ sẽ vâng lời Chúa. Bạn có hứa như thế không?
Vì sao Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con muốn sống cho Chúa bằng cách tuân giữ các luật lệ Ngài. Xin giúp con làm điều phải mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 14:
Đức Chúa Trời có tể trị trên mọi việc xảy đến với bạn không?
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. IPhi 1Pr 1:15
Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả. Ngài luôn kiểm soát mọi sự. Đức Chúa Trời làm mọi việc theo ý Ngài. Ngài quyết định cho phép hoặc không cho phép chúng ta làm những việc chúng ta dự tính. Ngài hoàn toàn nắm quyền trên mọi người. Chẳng có điều gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta vượt quá quyền kiểm soát của Ngài.
Có khi nào bạn nghĩ rằng những điều xảy đến trong đời sống mình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời chưa? Có thể một người thân yêu của bạn đã bị thương trong một tai nạn, hoặc chết vì một căn bệnh quái ác. Có thể gia đình bạn đang gặp khó khăn vì cả bố mẹ bạn đều bị thất nghiệp. Có thể một ai đó không tốt với bạn hoặc đối xử với bạn một cách bất công. Khi bạn bệnh hoặc gặp khó khăn, bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn, đồng thời tin rằng mọi việc đều ở dưới quyền kiểm soát của Ngài. Ngài làm điều tốt nhất cho bạn, ngay cả khi bạn thấy rằng dường như tình hình không sáng sủa tí nào.
Kinh Thánh chép: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời ” (RoRm 8:28). Chẳng có điều gì xảy đến cho bạn là quá nhỏ đến nỗi Đức Chúa Trời không hay biết. Cũng không có việc nào là quá lớn đến nỗi Ngài không kiểm soát được. Khi bạn không hiểu được vì sao việc này, việc kia lại xảy ra, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền. Bạn có thể tin cậy Cha yêu thương của bạn ở trên trời.
Bạn cần nhớ điều gì khi gặp hoàn cảnh khó khăn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì Ngài hoàn toàn kiểm soát cuộc đời của con. Xin giúp con nhớ rằng Ngài yêu thương con và làm điều tốt nhất cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 15:
Cuộc đời của bạn có tỏ ra rằng
Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát không?
Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. IPhi 1Pr 1:15
Đức Chúa Trời chưa bao giờ hứa rằng dân của Ngài sẽ có một đời sống thoải mái, không phải chịu đau đớn, hoạn nạn. Đức Chúa Trời cho phép những khó khăn xảy đến trong cuộc đời chúng ta khi Ngài thực hiện chương trình của Ngài dành cho chúng ta.
Tin cậy Đức Chúa Trời cũng quan trọng y như là vâng lời Ngài vậy. Không tin cậy Đức Chúa Trời tức là nghi ngờ quyền tể trị lẫn lòng tốt của Ngài. Đức Chúa Trời muốn bạn học tập tin cậy Ngài mỗi ngày và luôn luôn. Ngài muốn bạn tin cậy Ngài trong hoàn cảnh thuận lợi cũng như trong lúc khó khăn. Tin cậy Đức Chúa Trời nghĩa là hết lòng tin rằng Ngài đang nắm quyền và Ngài đang làm điều tốt nhất cho bạn.
Đời sống bạn bày tỏ cho người khác thấy Đức Chúa Trời đang nắm quyền như thế nào? Khi bạn đang gặp một vấn đề khó thì điều trước tiên bạn cần làm là quyết định tin cậy Đức Chúa Trời. Bạn tin cậy Đức Chúa Trời vì biết rằng Ngài có lý do khi cho phép điều ấy xảy đến cho bạn. Hãy thưa với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và tỏ cho Ngài những vấn đề bạn đang gặp. Khi bạn tin cậy Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho bạn sự bình an trong tâm hồn. Hãy cám ơn Ngài vì Ngài đang hành động trong đời sống bạn để biến đổi bạn trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.
Vì sao bạn cần tin cậy Đức Chúa Trời?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin tin cậy Ngài trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Cám ơn Chúa đã cho con sự bình an. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 16:
Vì sao Đức Chúa Trời hình phạt tội nhân?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Có khi nào bạn nhận thấy có người hành động cách bất công chưa? Đúng là con người có lúc rất bất công đối với người chung quanh, nhưng Đức Chúa Trời thì luôn luôn công bằng. Đức Chúa Trời công bằng trong mọi việc. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là “công bằng và chính trực” (PhuDnl 32:4).
Đức Chúa Trời là vị quan tòa phán xét một cách công minh. Kể từ thời ông A-đam và bà Ê-va thì mọi người sinh ra đều có xu hướng phạm tội. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Ngài ghét tội lỗi. Ngài không thể nào để con người làm ác mà không đoán phạt, vì Ngài là công bằng và chinh trực. Kinh Thánh chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…” (RoRm 6:26). Tiền công là điều chúng ta nhận được cho việc mình đã làm. Chúng ta nhận được gì khi phạm tội? Sự chết. Đức Chúa Trời nói rằng vì cớ tội lỗi, chúng ta đáng phải chịu phân cách khỏi Ngài mãi mãi. Đó chính là hình phạt mà Đức Chúa Trời công bình dành cho tội lỗi của chúng ta. Sự phân cách đó được gọi là sự chết đời đời.
Nhưng Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài là Chúa Giê-xu Cứu Thế chết trên thập tự giá để mang lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu vì cớ tội lỗi. Những ai khước từ Chúa Giê-xu sẽ hư mất đời đời trong một nơi khủng khiếp gọi là hỏa ngục. Còn mọi người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình đều được cứu khỏi hình phạt mà đáng ra mình phải chịu (Cong Cv 16:31).
Đức Chúa Trời hình phạt tội nhân như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài luôn công bình trong mọi việc Ngài làm. Con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã mang lấy hình phạt mà con đáng phải chịu vì cớ tội lỗi, để nhờ đó con có thể được cứu. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 17:
Đức Chúa Trời yêu THƯƠNG bạn như thế nào?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Bạn có biết tình yêu thương là gì không? Khi bạn yêu thương người nào thì bạn muốn được ở bên người đó. Bạn muốn chăm sóc người đó và làm những việc tốt cho người đó. Bạn sẵn sàng tha thứ khi người đó phạm lỗi.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cao cả hơn và kỳ diệu hơn tình yêu thương của chúng ta đối với người khác. Đức Chúa Trời phán trong Gie Gr 31:2 rằng: “Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời.” Tình yêu thương của Đức Chúa Trời lớn lao đến nỗi còn mãi mãi! Tình yêu Ngài dành cho bạn sẽ không bao giờ chấm dứt.
Chưa có lúc nào Đức Chúa Trời không yêu thương bạn. Ngài yêu thương bạn ngay cả khi bạn chưa ra đời. Ngài biết chính xác bạn sẽ ra đời khi nào, có màu tóc, màu mắt gì và bố mẹ bạn là ai. Ngài yêu bạn nhiều nên Ngài muốn làm điều tốt nhất cho bạn.
Đức Chúa Trời yêu bạn đến nỗi đã sai Con Một vô tội của Ngài là Chúa Giê-xu chết thay cho bạn trên thập tự giá. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là hình ảnh minh họa mạnh mẽ nhất về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa rằng nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì sau này Ngài sẽ đem bạn về thiên đàng để được cùng sống với Ngài mãi mãi. Bạn có nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến mức nào không?
Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Ngài dành cho con. Con xin yêu kính Ngài và dâng điều tốt nhất cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 18:
Ân điển của Đức Chúa Trời nghĩa là gì?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Có bao giờ bạn nhận được một món quà mà bạn thấy rằng bạn không đáng nhận chưa? Món quà ấy do một người rất yêu thương bạn tặng. Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta vì cớ Ngài yêu thương chúng ta.
Ân điển ở đây là Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn mặc dầu bạn không đáng được yêu thương. Không bao giờ bạn có thể sống tốt đến mức Đức Chúa Trời buộc lòng phải ban ơn cho bạn. Bạn không đáng được cứu khỏi tội và không đáng hưởng sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển Ngài bằng cách cứu bạn khỏi sự hình phạt khi bạn tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ ân điển Ngài bằng cách ban sức lực cho bạn, dắt dẫn bạn, và chăm sóc bạn mỗi ngày. Bởi ân điển, Đức Chúa Trời giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn trong đời sống. Ân điển Đức Chúa Trời thật tuyệt vời!
Nếu bạn đã nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì bạn có thể cám ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu bạn bởi ân điển. Kinh Thánh chép: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu…” (Eph Ep 2:8). Bạn cũng có thể nhờ cậy ân điển của Đức Chúa Trời mà sống cho Ngài mỗi ngày. Vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển Ngài cho bạn, bạn cũng nên chia xẻ ân điển này cho người khác. Có khi nào bạn cám ơn Đức Chúa Trời về ân điển Ngài trong đời sống mình chưa?
Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển Ngài đối với bạn như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã cứu con bởi ân điển. Con cũng cám ơn Chúa vì mỗi ngày đã ban cho con những ơn phước mà con không đáng được. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 19:
Thế nào là lòng thương xót của Đức Chúa Trời?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Bạn có bao giờ suy nghĩ Đức Chúa Trời thương xót như thế nào chưa? Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn… Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi…” (Thi Tv 103:8-10).
Lòng thương xót là sẵn sàng tha thứ thay vì trừng phạt một người vì đã hành động sai quấy. Thương xót là bày tỏ lòng nhân từ, nhất là đối với người không đáng được. Đó chính là điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Thay vì giáng hình phạt mà bạn đáng phải chịu vì cớ tội lỗi của bạn, thì Đức Chúa Trời vì lòng thương xót đã tha thứ bạn khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa.
Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót - sự nhân từ và tình yêu thương - đối với bạn mỗi ngày qua nhiều cách, mặc dù bạn không đáng được. Ngài cung ứng cho bạn những điều cần dùng. Ngài nghe và đáp lời cầu nguyện của bạn.
Giờ đây, Đức Chúa Trời cũng muốn bạn thương xót người khác. Bạn có thể tỏ ra tử tế và giúp đỡ những người thiếu thốn. Bạn không nên khinh rẻ hoặc đoán xét người khác. Em có thể kết bạn với những kẻ bị người khác ruồng bỏ. Em có thể kiên nhẫn với anh chị bạn của mình, ngay cả khi họ làm phiền bạn.
Đức Chúa Trời hứa ban phước đặc biệt cho những người nhân từ và hay thương xót. Họ sẽ được thương xót. Nếu bạn thương xót người khác, thì cũng có người thương xót bạn. Đừng ngạc nhiên.
Vì sao bạn phải tỏ ra thương xót người khác?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài thương xót con và ban cho con ân điển của Ngài, dầu con không đáng được. Con cin học tập thương xót người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 20:
Vì sao kẻ ác lại được thịnh vượng?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Vì sao đôi khi có quá nhiều điều tốt lành xảy đến cho những người không thờ phượng Đức Chúa Trời? Có thể họ rất giàu hoặc nổi tiếng. Trong khi đó, có những người yêu mến Chúa lại phải vất vả trong cuộc sống. Dường như chẳng công bằng tí nào.
Đức Chúa Trời tể trị trên mọi việc, bạn còn nhớ chứ? Ngài kiểm soát mọi sự, kể cả cuộc đời của những người khước từ Ngài. Đức Chúa Trời điều khiển đời sống họ theo mục đích và chương trình của Ngài. ChCn 16:9 chép: “Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” Đức Chúa Trời cho phép người ta lựa chọn theo ý mình, nhưng rồi cuối cùng họ cũng làm những việc mà Đức Chúa Trời định cho họ làm.
Đôi khi chúng ta thấy rằng dường như kẻ làm ác lại được hưởng điều tốt lành. Thật là bất công. Đức Chúa Trời cho phép những điều ấy xảy ra là do lòng thương xót và ân điển của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời là công bình. Rồi đây, mỗi người sẽ phải ứng hầu trước mặt Ngài. Những ai không chịu tin nơi Con Ngài là Chúa Giê-xu sẽ bị hình phạt vì thái độ không tin của mình. Những người đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình sẽ được ban thưởng.
Đừng ganh tị với những người lắm tiền nhiều của. Hãy cám ơn Đức Chúa Trời về những điều bạn đang có cũng như về những việc Ngài cho phép xảy đến trong đời sống bạn - cả điều tốt lẫn điều xấu. Ngài yêu thương bạn và đang kiểm soát mọi việc xảy ra cho bạn.
Vì sao người xấu dường như lại được phước?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì Ngài thật tốt lành. Xin giúp con tin nơi mọi việc Ngài đang làm trong cuộc đời con cũng như người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 21:
Có khi nào Đức Chúa Trời bỏ rơi bạn không?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Có người nào đã thất hứa với bạn chưa? Bạn hết lòng tin tưởng người đó, nhưng rồi người đó lại trở mặt với bạn. Có lẽ bạn tự hỏi mình có thể nhờ cậy ai đây?
Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi bạn, không bao giờ thất hứa với bạn. Đức Chúa Trời luôn luôn làm trọn mọi Lời Ngài và mọi điều Ngài phán hứa trong Kinh Thánh. Vì Ngài là toàn thiện nên Ngài không thể phản bội bạn, dù chỉ một lần! Kinh Thánh chép: “Vậy nên phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi , ấy là Đức Chúa Trời thành tín,…” (PhuDnl 7:9). Lời bảo đảm này khiến bạn được an lòng và tin tưởng mỗi ngày.
Nhưng nếu bạn không trung tín với Chúa thì sao? Nếu bạn phản bội Ngài thì sao? Ngài có còn thành tín với bạn chăng? Ngài có bỏ rơi bạn không? Dầu cho chúng ta có phản bội Ngài thì Ngài vẫn cứ thành tín với chúng ta. Đức Chúa Trời thật tuyệt vời. Khi mọi việc không diễn ra như bạn muốn và bạn gặp những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của bạn, thì bạn vẫn có thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy cám ơn Ngài vì Ngài ở cùng bạn và thành tín với bạn mỗi ngày.
Nhờ đâu bạn biết được rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Cám ơn Chúa vì Ngài luôn thành tín. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 22:
Bạn có thể tin Đức Chúa Trời chăng?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Có bao giờ bạn bị người ta dối gạt chưa? Tin người ta là một điều khó vì dường như ai cũng có lúc nói dối. Nhiều lúc chúng ta thường hỏi: “Sự thật là thế nào đây?”
Đức Chúa Trời là sự thật. Ngài không bao giờ dối trá. Ngài nhìn thấy và biết rõ mọi việc thật sự như thế nào. Kinh Thánh chép rằng “Đức Chúa Trời không phải là ngưởi để nói dối…” (Dan Ds 23:19). Vì Đức Chúa Trời là thánh (hoàn toàn không có tội) nên Ngài luôn chân thật.
Không những Đức Chúa Trời là sự thật, mà Lời của Ngài, tức Kinh Thánh, cũng là sự thật. Lời Ngài phán hoàn toàn đáng cho chúng ta tin cậy. Thi Tv 119:151 chép rằng tất cả các điều răn Chúa đều là công bình.
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình thì bạn có thể hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời bằng cách vâng theo mọi điều Ngài phán dạy trong Kinh Thánh. Các lời hứa của Đức Chúa Trời đều chân thật. Ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã giữ đúng các lời Ngài hứa. Cách đây lâu lắm rồi, Đức Chúa Trời có hứa với một người tên là Nô-ê, rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt thế giới này bằng nước lụt một lần nữa (SaSt 9:11-13). Khi nhìn thấy chiếc cầu vồng thì bạn có thể nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là sự thật. Ngài đã giữ lời hứa của Ngài cùng ông Nô-ê, thì Ngài cũng sẽ giữ lời Ngài hứa với bạn. Bạn có thể hết lòng tin nơi Đức Chúa Trời chân thật.
Nhờ đâu bạn có thể tin những lời Đức Chúa Trời phán hứa?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là chân thật và con có thể tin những lời Ngài đã phán hứa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 23:
Đức Chúa Trời có biết mọi sự không?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Tv 118:1
Có khi nào bạn gặp một người biết đủ mọi thứ chưa? Có thể người đó trả lời được mọi câu hỏi, hoặc luôn luôn được điểm 10 khi làm bài. Có thể bạn thấy người đó thông minh nhất trên đời. Nhưng dù bạn bạn biết nhiều đến đâu đi nữa thì vẫn là con số không khi so với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết mọi sự.
Mọi tri thức thuộc về Đức Chúa Trời - Ngài biết mọi việc trên đời này. Vì Đức Chúa Trời tuyệt đối khôn ngoan nên Ngài sử dụng mọi điều Ngài biết theo cách tốt nhất. Vì Đức Chúa Trời tạo ra và thông hiểu mọi điều, nên chương trình của Ngài rất hoàn hảo. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Ngài thực hiện các chương trình của Ngài với sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời biết đích xác những điều Ngài cho phép xảy đến trong đời sống bạn, mặc dầu một số các điều đó có thể là những khó khăn. Ngài đang sử dụng những hoàn cảnh đó vì lợi ích của bạn và vì sự vinh hiển của Ngài. Mỗi việc mà Cha yêu thương trên thiên đàng cho phép xảy đến trong đời sống bạn đều là khôn ngoan và tốt lành cả.
Kinh Thánh chép: “Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan …” (Thi Tv 104:24). Đức Chúa Trời tạo nên mọi thứ và Ngài biết tất cả. Ngài yêu thương bạn và muốn bạn tin cậy Ngài hoàn toàn. Bạn có tin cậy Ngài hôm nay không?
Đức Chúa Trời sử dụng sự khôn ngoan của Ngài như thế nào trong đời sống bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài đã tạo ra mọi thứ và biết rõ mọi việc. Hôm nay con sẽ tin cậy Ngài vì biết rằng mọi điều xảy đến trong đời sống con đều là từ Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 24:
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là thế nào?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Ông Môi-se, lãnh tụ vĩ đại của dân Y-sơ-ra-ên đã già sắp qua đời. Một ngày nọ, ông dặn các thầy tế lễ cứ bảy năm là đọc luật pháp một lần cho dân chúng nghe. Ông nói: “Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ… để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này” (PhuDnl 31:12). Khi nghe đọc luật pháp, người ta sẽ học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Các bạn nhỏ cũng nghe luật pháp và học tập kính sợ lẫn vâng lời Chúa.
Kính sợ Đức Giê-hô-va là thế nào? Nghĩa là bạn biết Đức Chúa Trời là thánh khiết và quyền năng nên bạn muốn tin cậy Ngài. Bạn có muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời không? Khi bạn kính sợ Đức Chúa Trời, bạn sẽ hiểu được sự cao cả của Ngài và kính sợ Ngài. Bạn nghĩ về Ngài với thái độ kính sợ quyền năng vĩ đại của Ngài. Kính sợ cũng có nghĩa là bạn thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và tin cậy Ngài.
Bạn có ý thức Đức Chúa Trời thực sự vĩ đại và đáng kính sợ như thế nào không? Nếu có thì bạn sẽ muốn làm vui lòng và vâng lời Ngài hơn hết.
Đức Chúa Trời muốn bạn kính sợ Ngài như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Cha thiên thượng của con và hết mực yêu thương con. Con xin làm vui lòng Chúa trong mọi việc bằng cách vâng lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 25:
Bạn tôn kính Đức Chúa Trời như thế nào?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Bạn sẽ cư xử như thế nào nếu bạn được mời đến thăm một vị vua? Bạn có chạy xồng xộc vào nơi vua đang ngự, vừa nói vừa cười không? Bạn có xem thường nhà vua hoặc gọi tên riêng của nhà vua không? Có lẽ bạn đi rất nhẹ nhàng và cung kính. Còn nếu bạn được mời để ra mắt Vua trên muôn vua, tức Đức Chúa Trời, thì sao? Bạn sẽ cư xử thế nào? Hẳn là bạn phải tỏ ra hết sức tôn kính.
Tôn kính Đức Chúa Trời nghĩa là tỏ ra kính trọng Ngài và Lời Ngài. Khi bạn nói về Chúa một cách bừa bãi hoặc dùng danh Ngài như một lời chửi rủa, tức là bạn không tôn kính Ngài. Vì Đức Chúa Trời là trọn vẹn và thanh sạch, nên khi con cái Ngài không tôn kính Ngài thì Đức Chúa Trời xem đó là tội nghiêm trọng. Bạn không nên đến với Đức Chúa Trời với thái độ bỡn cợt, coi thường Ngài. Ngài là Đấng quan trọng nhất trong vũ trụ này.
Đức Chúa Trời là thánh khiết và Ngài đáng được bạn tôn kính. Thế nên phải thận trọng khi bạn nói về Đức Chúa Trời. Trước khi sử dụng danh Chúa thì bạn phải nhớ rằng Đức Chúa Trời thánh khiết là dường nào. Lòng tôn kính của bạn đối với Đức Chúa Trời tỏ cho mọi người thấy rằng bạn có một mối quan hệ đặc biệt với Ngài. Bạn sẽ tỏ ra tôn trọng và cung kính đối với Đức Chúa Trời ngay hôm nay chứ?
Liệt kê ba việc qua đó bạn có thể tỏ lòng tôn kính Chúa.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và thánh khiết. Con xin tôn kính Ngài kể từ hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 26:
Đức Chúa Trời làm gì cho bạn?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Tất cả chúng ta đều có nhiều nhu cầu: chúng ta cần có thức ăn, quần áo, nhà ở. Có lẽ bố mẹ bạn lo liệu hết những thứ này cho bạn. Nhưng bạn có biết không, chính Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp mọi thứ nhằm thỏa mãn các nhu cầu của bạn.
Đức Chúa Trời biết rõ các nhu cầu thiết yếu của bạn. Ngài cũng biết bạn cần được thương yêu, chấp nhận, lẫn cần cảm thấy được bảo bọc an toàn. Những người có bổn phận chăm sóc bạn có thể không đáp ứng được các nhu cầu của bạn. Gia đình bạn có thể phải nhờ những người khác giúp đỡ. Cũng có lúc bạn cố gắng đáp ứng các nhu cầu của mình. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn trước hết hãy tin cậy Ngài cung cấp mọi thứ cho mình. Ngài là Cha trên trời của bạn, và Ngài lưu tâm đến bạn hơn bất cứ người nào khác.
Chẳng có nhu cầu nào quá lớn hoặc quá khó khiến Chúa không đáp ứng được. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp mọi sự cần dùng của anh em…” (Phi Pl 4:19). Mọi sự giàu có trong thế gian này đều là của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì, vì thế Ngài hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu.
Đức Chúa Trời không hứa cung cấp mọi điều bạn muốn. Nhưng Ngài hứa đáp ứng những điều bạn cần. Hãy nương dựa vào Đức Chúa Trời. Hãy tỏ cho Ngài biết các nhu cầu của bạn và tin cậy Ngài sẽ cung cấp cho bạn.
Đức Chúa Trời chăm sóc bạn thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài có quyền đáp ứng mọi nhu cầu của con. Con xin tin cậy Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 27:
Đức Chúa Trời làm gì trong thế giới chúng ta?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Có khi nào các bạn thắc mắc Đức Chúa Trời làm gì từ ngày này sang ngày khác không? Đức Chúa Trời làm gì trong thế giới chúng ta? Trước tiên, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên thế giới và mọi thứ trong đó. Kinh Thánh chép: “Chúa đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ơ dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy…” (NeNe 9:6). Đức Chúa Trời làm chủ mọi sự.
Một việc khác mà Đức Chúa Trời làm là cai quản tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên mọi vật. Ngài có quyền trên vũ trụ, trên mọi loài động vật, các nước trên thế giới, và trên con người. Ngài có quyền trên thiên nhiên - ánh nắng, sấm chớp, mưa bão. Toàn cõi thiên nhiên đều tuân phục ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời giữ cho mọi việc trên thế giới diễn ra theo chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời luôn thực tâm muốn điều tốt nhất cho tạo vật của Ngài.
Phải chăng dường như đôi khi Đức Chúa Trời mất quyền kiểm soát thế giới? Có lẽ đó là do bạn thấy có quá nhiều nhiều điều xấu xảy ra trong thế giới này. Nhưng Đức Chúa Trời đang chăm sóc mọi vật. Bạn không cần phải lo âu, vì Đức Chúa Trời đang chăm sóc thế giới to lớn của chúng ta và Ngài cũng đang chăm sóc chính bạn nữa!
Nêu lên hai việc mà Đức Chúa Trời làm trong thế giới này.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài có quyền trên thế giới này và mọi vật trong đó. Con xin tin cậy Ngài và không lo âu nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 28:
Bạn có biết ơn Đức Chúa Trời không?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Khi có ai làm điều tốt cho bạn thì bạn thường cảm ơn người đó. Bạn cho người đó biết rằng bạn rất cảm kích vì điều mà người ấy làm. Đôi khi bạn còn mua quà để tặng người đó nữa.
Đức Chúa Trời đã làm cho bạn vô số điều tốt lành. Ngài yêu bạn và quan tâm đến bạn. Vậy, bạn đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài như thế nào? Một cách để thực hiện điều này là tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là dành cho Ngài một chỗ ưu tiên trong suy nghĩ của mình. Bạn cũng tỏ lòng tôn vinh Chúa bằng cách nói cho người khác biết Ngài cao cả như thế nào. Thi Tv 66:2 chép: “Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, hãy hát sự ngợi khen và tôn vinh Ngài.” Thay vì huênh hoang khi được người khác khen ngợi, bạn nên tôn vinh Chúa bằng cách nói: “Cám ơn. Bạn làm được như vậy là nhờ Chúa giúp đấy.” Như thế tức là bạn đang tôn vinh Chúa vì những việc mà Ngài làm trong đời sống bạn.
Đức Chúa Trời là Đấng đáng cho chúng ta ngợi khen và tôn quí. Bạn sẽ tôn vinh Chúa kể từ hôm nay chứ? Khi Đức Chúa Trời giúp bạn một việc gì thì hãy thưa với Ngài rằng bạn biết ơn về sự giúp đỡ của Ngài. Hãy nói cho người khác biết Cha trên trời của bạn cao cả là dường nào. Họ cũng muốn biết Ngài đấy.
Bạn làm thế nào để bày tỏ em biết ơn Đức Chúa Trời?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con yêu kính Ngài và biết ơn Ngài. Cám ơn Chúa về mọi điều mà Ngài đã làm cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 29:
Đức Chúa Trời có biết những điều xảy đến cho bạn không?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Có khi nào bạn cố gắng giải thích một chuyện cho bạn của mình, nhưng người ấy chẳng hiểu gì chăng? Có lẽ bạn nghĩ: Chẳng lẽ không ai hiểu được điều tôi suy nghĩ hoặc cảm nhận sao?
Đức Chúa Trời biết mọi việc trên thế giới này, và Ngài cũng biết mọi sự về bạn nữa. Kinh Thánh chép: “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; …Chúa hiểu biết ý tưởng tôi… quen biết các đường lối tôi.” (Thi Tv 139:2-3). Đức Chúa Trời biết rõ ý tưởng lẫn cảm xúc của bạn bất cứ lúc nào trong ngày. Ngài biết bạn thức dậy lúc nào và đi ngủ giờ nào. Ngài thấy lúc bạn khóc, cũng như khi bạn cười.
Đức Chúa Trời biết khi bạn thất vọng và buồn chán. Ngài biết từng động tác nhỏ nhặt nhất của bạn. Ngài cũng biết rõ mọi tội lỗi giấu kín. Mặc dầu Đức Chúa Trời biết mọi sự về bạn nhưng Ngài vẫn yêu thương bạn!
Chẳng có việc gì trong cuộc đời của bạn mà Đức Chúa Trời không thấy. Có lẽ chẳng ai hiểu được bạn hoặc hoàn cảnh của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thấu hiểu tất cả. Ngài biết quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của bạn. Vì Đức Chúa Trời biết tương lai sẽ thế nào, nên Ngài có thể chuẩn bị bạn cho tương lai. Điều ấy thật kỳ diệu phải không? Hãy tin cậy Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho cuộc đời của bạn.
Hãy nêu bốn điều mà Đức Chúa Trời biết về bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài biết mọi sự về con, nhưng vẫn yêu thương con. Xin giúp con tin cậy Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 30:
Đức Chúa Trời có quan tâm đến bạn không?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Có bao giờ các bạn cảm thấy dường như không có ai quan tâm đến bạn chưa? Khi những thử thách xảy ra, có thể bạn cảm thấy như thể chẳng có ai khác ở với bạn. Nhưng có một Đấng luôn luôn quan tâm đến bạn. Đó chính là Đức Chúa Trời.
Nếu bạn đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc mình. Có thể khi đi học về bạn phải ở nhà một mình, vì bố mẹ bạn còn ở sở làm. Hoặc có lẽ bạn đang sống trong một khu vực có nhiều bạo động và bạn lo lắng cho sự an ninh của mình. Thỉnh thoảng cảm thấy lo sợ là điều hoàn toàn tự nhiên - rất có thể thế giới chúng ta là một nơi đáng sợ!
Nhưng bạn biết không, Đức Chúa Trời biết mọi hiểm nguy trong đời sống của bạn. Và Ngài rất quan tâm nữa. Bạn làm gì khi cảm thấy cô đơn hoặc sợ hãi? Kinh Thánh khuyên: “Hãy trao mọi lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (IPhi 1Pr 5:7). Dầu vấn đề của bạn là gì đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng có thể lo liệu cho bạn.
Vì bạn là con của Chúa nên Ngài có một chương trình cho bạn. Ngài có thể giải quyết mọi hoàn cảnh, dầu hoàn cảnh đó khó đến đâu. Khi bạn gặp khó khăn, hãy tỏ cho Đức Chúa Trời biết. Cần nhớ rằng Ngài thật quyền năng - Ngài làm được mọi sự! Hãy cám ơn Ngài vì Ngài yêu thương bạn và chăm sóc bạn.
Nhờ đâu bạn biết Đức Chúa Trời quan tâm đến bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì Ngài yêu thương con và chăm sóc con. Con xin tin cậy Ngài trong mọi việc. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 31:
Làm thế nào bạn có thể nhận biết về Chúa mỗi ngày?
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. HeDt 12:28
Đa-vít là một cậu bé chăn chiên. Cậu phải chăn chiên xa nhà. Cậu dắt chiên đi ăn cỏ xanh và uống nước trong. Đôi khi Đa-vít khảy đàn. Cậu yêu mến Chúa và viết ra các bài ca nói về Ngài. Đa-vít luôn suy nghĩ đến Chúa.
Bạn có nghĩ đến Chúa trong sinh hoạt hằng ngày của bạn không? Ngài luôn ở cùng bạn mặc dù bạn không thấy Ngài. Bạn nên nghĩ đến Chúa nhiều lần mỗi ngày. Khi bạn ngắm bông hoa hoặc nghe chim hót, thì bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời thật kỳ diệu.
Nếu bạn nghĩ về Chúa trong lúc đang học hoặc chơi, thì bạn sẽ muốn làm vừa lòng Ngài.
Nếu bạn nghĩ đến Chúa trong khi chơi thì bạn sẽ không nổi giận hoặc ích kỷ. Nếu bạn nghĩ đến Chúa trong khi làm bài ở trường thì bạn sẽ làm hết sức. Nếu bạn nghĩ đến Chúa nhiều thì bạn không làm điều xấu. Bạn cũng không lo lắng hoặc buồn thảm? Kinh Thánh chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn” (EsIs 26:3). Đức Chúa Trời muốn bạn thường xuyên nghĩ ngợi về Ngài.
Bạn có thể nghĩ đến Chúa vào những lúc nào trong ngày?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn ở với con. Xin giúp con lúc nào cũng suy nghĩ về Chúa cũng như nhớ rằng Ngài rất vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 32:
Lời tiên tri là gì?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.
GaGl 4:4
Thử tưởng tượng nếu Chúa phán với bạn trực tiếp từ thiên đàng thì sẽ như thế nào? Tiếng nói của Ngài nghe ra sao? Ngài nói gì?
Nhiều trăm năm về trước, Đức Chúa Trời có phán với những nhân vật đặc biệt mà chúng ta gọi là “tiên tri. ” Những người này thuật lại cho mọi người những điều Đức Chúa Trời phán với họ. Đôi khi họ viết những lời đó ra cho người khác đọc. Các tiên tri nhắc nhở dân chúng về tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời đối với họ. Đức Chúa Trời cũng dùng những tiên tri để cảnh cáo họ đừng hành động sai quấy nữa, nếu không thì họ sẽ bị phạt. Đức Chúa Trời thường cho các tiên tri biết những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Vì Đức Chúa Trời biết mọi sự nên việc này chẳng có gì khó đối với Ngài. Khi lời tiên tri thành sự thật mọi người biết sứ điệp đó đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới biết được các việc tương lai.
Vì Đức Chúa Trời nói trước những việc đó qua các tiên tri nên sứ điệp được gọi là “lời tiên tri. ” Trong Kinh Thánh có nhiều lời tiên tri. Lời tiên tri dành cho những người thời đó, mà cũng dành cho bạn và tôi ngày nay nữa. Sứ điệp làm người ta sung sướng nhất là lời tiên tri về Con của Ngài, tức Chúa Giê-xu. Bạn sẽ học biết sứ điệp ấy là gì khi đọc các bài kế tiếp.
Hãy kể ra một điều làm bạn vui sướng nhất vì Đức Chúa Trời biết trước điều đó sẽ xảy ra.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài biết mọi sự, ngay cả khi điều ấy chưa xảy ra. Con hứa trung tín đọc lời Ngài mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 33:
Các tiên tri của Đức Chúa Trời là ai?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.
GaGl 4:4
Ai biết tất cả mọi việc trên thế gian này? Dĩ nhiên chỉ có Đức Chúa Trời! Thậm chí Ngài còn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa! Kinh Thánh chép: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc…” (GiGa 21:17). Chẳng có gì làm Đức Chúa Trời ngạc nhiên! Có bao giờ bạn ao ước mình biết những việc sẽ xảy ra như Đức Chúa Trời biết không?
Trước khi Chúa Giê-xu đến trần gian, Đức Chúa Trời ban cho các tiên tri của Ngài khả năng đặc biệt để biết và viết về tương lai. Rồi các tiên tri báo lại cho dân chúng những điều sẽ đến. Có thể nhiều người nghĩ rằng các tiên tri này khôn ngoan lắm, nhưng thực ra chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho họ biết phải nói những gì. “…nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (IIPhi 2Pr 1:21). Tất cả những điều họ báo trước đều xảy ra.
Vị tiên tri đầu tiên viết nên một sách trong Kinh Thánh là ông Ê-sai. Sách của ông ở gần cuối của Kinh Thánh Cựu ước.
Các tiên tri rao giảng cho nhiều người. Họ yêu mến Đức Chúa Trời và đồng bào của mình. Nhưng một số người đã xử tệ với họ khi họ rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời. Một số người khác không tin họ. Nhiều người không thích những điều các tiên tri rao giảng. Nhưng các tiên tri can đảm này cứ tiếp tục rao ra sứ điệp của Đức Chúa Trời cho mọi người.
Nhờ đâu các tiên tri dạn dĩ chia xẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con dạn dĩ như các tiên tri của Ngài khi con nói về Ngài cho người khác. Con cám ơn Chúa đã ban cho con sự can đảm để không bỏ cuộc. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 34:
Các tiên tri của đã nói gì về Chúa Giê-xu?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.
GaGl 4:4
Bạn có thích đọc truyện viết về những điều bí ẩn không? Điều bí ẩn là bí mật mà bạn phải có manh mối mới tìm ra được.
Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng người nam và người nữ đầu tiên, Ngài hứa ban cho con người một Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế này sẽ gánh chịu hình phạt tội lỗi thay cho họ. Đấng Cứu Thế ấy cũng chịu hình phạt vì tội lỗi của bạn nữa. Chẳng người nào biết Ngài là ai. Đây là một điều bí ẩn. Nhưng Đức Chúa Trời cho các tiên tri biết những manh mối. Chúng ta tìm thấy các manh mối này trong Kinh Cựu ước.
Dưới đây chỉ là một vài manh mối mà các tiên tri đề cập đến. Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời hứa ban sẽ ra đời tại thành Bết-lê-hem.
Ngài sẽ chào đời trong một chuồng chiên.
Ngài thuộc dòng dõi của vua Đa-vít.
Dân chúng sẽ khước từ và giết Ngài đi!
Các tiên tri cũng cho biết Ngài sẽ chết như thế nào và lý do khiến Ngài phải chết.
Họ thậm chí còn cho biết Ngài sẽ sống lại.
Vậy, Đấng Cứu Thế được hứa ban này là ai? Đúng rồi, Ngài chính là Chúa Giê-xu Cứu Thế!
Một vài manh mối này được viết ra 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh! Các tiên tri không thể nào biết các chi tiết này trước khi chúng xảy ra nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ cho họ.
Xin nêu ra ba manh mối mà các tiên tri đã báo trước về Chúa Cứu Thế mà Đức Chúa Trời hứa ban cho con người.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Ngài hứa ban cho nhân loại. Cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho con. Con tin nơi Chúa Giê-xu, Con Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 35:
Các lời tiên tri về Chúa Giê-xu có ứng nghiệm không?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.
GaGl 4:4
“Đây có phải là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa chăng? ” Đó là thắc mắc của nhiều người khi họ gặp Chúa Giê-xu. Họ đã đọc các manh mối mà các tiên tri cho biết. Họ chờ đợi, trông ngóng. Rồi đến thời điểm thích hợp trong lịch sử, Chúa Giê-xu đến! “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài.”
Các manh mối về Chúa Giê-xu mà các tiên tri đã rao báo lần lượt trở thành sự thật. Ngài ra đời ngay tại Bết-lê-hem chứ không phải là tại một thành nào khác. Ngài giáng sinh trong chuồng chiên. Ngài thuộc dòng dõi vua Đa-vít! Na-xa-rét sẽ trở thành quê hương của Ngài. Tất cả các lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Cứu Thế đều được ứng nghiệm.
Khi Ngài lớn lên, Ngài làm nhiều việc kỳ diệu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Nhưng người ta đã khước từ và ngược đãi Ngài. Họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá, giữa hai tên cướp. Tại đó, Ngài chịu hình phạt vì cớ tội lỗi của toàn thể nhân loại - trong đó có tội của bạn. Mọi lời tiên tri về sự chết của Chúa Cứu Thế được ứng nghiệm. Vào ngày thứ ba sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và chôn, Ngài sống lại! Sau đó Ngài trở về trời để ở với Cha Ngài. Các tiên tri đã viết về mọi việc này và nhiều việc khác nữa. Chúa Giê-xu chính là Đấng đã được Đức Chúa Trời phán hứa!
Vì sao người ta không tin Chúa Giê-xu là Đấng mà Đức Chúa Trời hứa ban?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu xuống thế gian vào thời điểm thích hợp như Ngài đã hứa. Ngài là Đức Chúa Trời rất vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 36:
Chúa Giê-xu có phải là Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa ban không?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp
GaGl 4:4
“Hãy theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh phương cách lên thiên đàng. Hãy sống đạo hạnh như tôi đây rồi tương lai anh sẽ được ở với Thượng đế! Tôi sẽ chỉ cho anh con đường.” Nhiều người đã nói như thế, nhưng họ nói dối đó. Vô số người ngày nay nghĩ rằng những người như Phật Thích Ca hoặc Mô-ha-mết sẽ chỉ dạy cho họ đường lối của Đức Chúa Trời. Những người khác thì nghĩ rằng họ có thể tự mình kiếm được con đường lên thiên đàng.
Khi còn sống trên đất này, Chúa Giê-xu đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha” (GiGa 14:6). Ngài không chỉ nói sự thật, mà chính Ngài là sự thật! Chỉ khi nào bạn tin cậy Chúa Giê-xu, Đấng chịu chết vì tội lỗi của bạn, thì bạn mới được tha tội và đến được với Đức Chúa Trời. Chỉ lúc ấy bạn mới có thể biết rằng mình có sự sống đời đời của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Cha sai ai đến thế gian để làm Cứu Chúa theo như lời Ngài hứa? Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian” (IGi1Ga 4:14). Đấng Cứu Thế là Đấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chỉ có Chúa Giê-xu là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giê-xu chịu hình phạt vì cớ tội lỗi thế cho bạn. Chỉ có Chúa Giê-xu mới chính là Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa.
Chép ra IGi1Ga 4:14 và đọc cho một người bạn của bạn nghe câu này.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con thật sung sướng học biết sự thật về Con Ngài là Chúa Giê-xu. Con xin cẩn thận, không nghe theo những lừa dối của kẻ khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 37:
Chúa Giê-xu sẽ làm gì trong tương lai?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.
GaGl 4:4
Khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng đã tung hô: “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua Y-sơ-ra-ên ” (GiGa 12:13). Các tiên tri cho biết trong tương lai Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ cai trị thế giới này. Dân chúng vào thời Chúa Giê-xu nghĩ rằng thời điểm đã đến, nhưng Chúa Giê-xu giáng sinh không phải để cai trị. Ngài đến để chết vì tội chúng ta. Người ta chưa hiểu được điều này. Họ thất vọng và bối rối khi Chúa Giê-xu không làm vua ngay, mà lại bị xử tử trên cây thập tự.
Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã sống lại và đang sống ở thiên đàng. Lời Đức Chúa Trời cho biết trong tương lai, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để cai trị thế giới như một vị vua.
“Khi Con Người (Chúa Giê-xu)ngự trong sự vinh hiển mình,… Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài… Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài… (Mat Mt 25:31-32). Khi Chúa Giê-xu làm vua thì sẽ như thế nào? Ngài sẽ dựng nên trời mới đất mới. Sẽ không còn chết chóc, khóc lóc hay là đau đớn nữa. Đó sẽ là một nơi thật tuyệt vời!
Tất cả những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa sẽ được ở với Ngài mãi mãi! Những người không tin nhận Ngài sẽ bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và ở trong nơi khổ hình. Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn có thể nói lời cầu nguyện bên dưới.
Ghi vào đây ngày, tháng và nơi mà bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con biết rằng con là tội nhân. Con tin nhận Chúa Giê-xu, Đấng đã chết để chịu hình phạt tội lỗi thế cho con và cũng đã sống lại. Xin hãy tha thứ tội cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 38:
Vì sao Đức Chúa Trời thực hiện các lời hứa của Ngài?
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.
GaGl 4:4
Có khi nào bạn hứa mà không giữ lời chưa? “Tôi hứa là từ nay trở đi tôi sẽ sống đàng hoàng!” “Tôi hứa từ nay trở đi sẽ cố gắng học hành!” “Nếu mẹ mua ngay cho con chiếc xe đẹp này thì con hứa sẽ không bao giờ vòi vĩnh gì thêm!”
Có khi nào Đức Chúa Trời đưa ra một lời hứa mà Ngài không thực hiện không? Không. Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa của Ngài vì Ngài là sự thật. Bạn có thể tin những lời Ngài phán. Một số điều Ngài phán bảo qua các vị tiên tri vẫn chưa xảy đến, nhưng chúng ta biết rằng sau này chúng sẽ ứng nghiệm. Kinh Thánh chép, “Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín” (Thi Tv 33:4).
Chúng ta đã thấy hằng trăm lời tiên tri được ứng nghiệm, đúng như Đức Chúa Trời đã hứa!
Điều vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài sẽ sai Chúa Giê-xu đến trần gian. Vì sao Đức Chúa Trời lại hứa như thế? Đức Chúa Trời biết bạn cần một Cứu Chúa. Bạn đã phạm tội và cần được tha thứ. Vì sao Đức Chúa Trời luôn giữ lời? Vì Đức Chúa Trời là sự thật - Ngài không nói dối bao giờ (Tit Tt 1:2). Một lý do nữa khiến Đức Chúa Trời giữ các lời hứa của Ngài là vì Ngài yêu thương bạn. Bạn không đáng được hưởng tình yêu thương và phước lành của Ngài, nhưng nhờ Chúa Giê-xu, bây giờ bạn được làm con Đức Chúa Trời.
Hãy hát một bài ca cám ơn Chúa về tình yêu của Ngài.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì tình yêu của Ngài. Con không đáng được hưởng tình yêu thương và phước lành của ngài. Ngài vẫn yêu thương con ngay cả khi con phạm tội. Ngài thật tuyệt vời. Con cũng yêu thương Ngài nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 39:
Chúa Giê-xu từ đâu đến?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu đã có trước khi có thời gian trên đất này. Không phải Ngài mới có từ khi ra đời tại Bết-lê-hem. Trước khi đến trần gian thì Ngài đã hiện hữu trên thiên đàng. Ngài không có khởi đầu, và cũng sẽ sống mãi mãi. Làm sao lại như thế được? Vì Chúa Giê-xu vẫn luôn là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không phải là một thiên sứ trở thành Đức Chúa Trời. Ngài cũng không phải là một người trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ngay từ ban đầu Ngài đã là Đức Chúa Trời. Thật ra thì chính Chúa Giê-xu tạo nên vũ trụ này. “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Chúa Giê-xu), bất luận trên trời, dưới đất… (CoCl 1:16).
Vào đúng thời điểm trong lịch sử, Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Giê-xu giáng sinh như một em bé để có thể sống trên đất giống như bạn và tôi. “Ngôi Lời (Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt…” (GiGa 1:14). Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-xu đã chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời qua lời nói và việc làm của Ngài. Ngài chữa lành người bệnh, gọi kẻ chết sống lại, truyền cho bão tố tan đi, Ngài tha tội cho người ta, nhưng Ngài thì chưa từng phạm tội!
Trong chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Đức Chúa Cha đã từ thiên đàng phán về Ngài như sau: “Này là Con yêu dấu Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mat Mt 3:17). Đức Chúa Cha muốn chúng ta biết chắc rằng Chúa Giê-xu chính thật là Con của Ngài.
Viết ra một câu Kinh Thánh mà bạn học được hôm nay cho biết Chúa Giê-xu là ai.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng Chúa Giê-xu là Con của Ngài. Cám ơn Ngài giúp con nhận biết và tin lẽ thật về Chúa Giê-xu. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 40:
Làm thế nào Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là người được?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
Vua của toàn cõi vũ trụ lại ra đời như một em bé à? Làm thế nào có việc ấy được? Nhưng đấy chính là điều đã xảy ra. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Con, từ bỏ nơi ngự vinh hiển của Ngài trên thiên đàng để đến trần gian này ra đời như một em bé. Kinh Thánh chép: “Ngôi Lời (Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…” (GiGa 1:14). Quả là một phép lạ!
Trên thiên đàng, Chúa Giê-xu có mọi quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Khi Ngài trở thành người, Ngài đã sẵn lòng từ bỏ mọi điều ấy. Ngài đã trở nên giống như bạn và tôi. Ngài cũng cảm thấy đói, cảm thấy khát, cảm thấy mỏi mệt. Ngài cũng biết đau đớn và buồn bực. Nhưng vì Chúa Giê-xu vẫn là Đức Chúa Con, nên Ngài không hề phạm tội. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người - hoàn toàn trọn vẹn.
Vì sao Chúa Giê-xu lại đến thế gian để làm người? Ngài đến để chịu hình phạt vì tội lỗi thế cho bạn. “…Ngài (Chúa Giê-xu) đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết - thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi Pl 2:8). Ngài đến thế gian để mở một con đường cho bạn lên thiên đàng. Ngay cả khi Ngài sắp chết thì Ngài cũng vẫn là Đức Chúa Trời.
Bạn không cần phải hiểu làm thế nào Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người được. Bạn chỉ cần tin. Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự mà!
Ghi ra hai điều trong số nhiều điều mà Chúa Giê-xu từ bỏ khi Ngài đến thế gian để làm người?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, mặc dù con không hiểu tất cả về Ngài cũng như về Chúa Giê-xu, Con Ngài, nhưng con tin những điều Kinh Thánh chép. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 41:
Chúa Giê-xu ra đời như thế nào?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
Ma-ri kinh ngạc về những điều mình vừa nghe! Một thiên sứ báo tin cho cô: “Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất cao” (LuLc 1:31-32). Cô Ma-ri không hiểu được làm sao một việc như thế có thể xảy ra được. Cô chỉ là một người nữ đồng trinh (chưa có chồng. ) Đức Chúa Trời sẽ đặt vào lòng cô Ma-ri một em bé. Đó là một phép lạ!
Đức Chúa Trời ban cho cô Ma-ri một người chồng là ông Giô-sép. Ông Giô-sép sẽ giúp cô Ma-ri chăm sóc hài nhi Giê-xu. Ông biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là Cha thật của em bé. Một thiên sứ cũng hiện ra với Giô-sép để báo tin. Có lẽ ông cũng có đọc những điều các tiên tri đã báo trước về sự ra đời của Chúa Cứu Thế.
Tại Bết-lê-hem không còn chỗ cho họ trú ngu. Chúa Giê-xu được sinh ra trong một chuồng chiên. Kinh Thánh chép: “…(Ma-ri) lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ (thùng đựng thức ăn cho súc vật)” (LuLc 2:7). Tất cả mọi việc này là một phần kế hoạch của Đức Chúa Trời. Mọi chi tiết về sự giáng sinh của Giê-xu đều ứng nghiệm, y như các tiên tri đã dự báo. Em bé nhỏ xíu nằm trong máng cỏ đó chính là Cứu Chúa của thế gian!
Viết ra lời một bài hát về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu mà bạn ưa thích nhất.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian một cách thật đặc biệt. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 42:
Chúa Giê-xu có giống như bạn không?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
Khi còn bé Chúa Giê-xu như thế nào? Vì là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời nên Chúa Giê-xu khác với bạn về nhiều điểm. Nhưng Ngài cũng có nhiều điều giống bạn. Ngài cũng có một thân xác biết đói khát và mỏi mệt. Ngài cũng biết vui, biết buồn.
Vì Ngài có một thân thể như con người nên Ngài “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta ” (LuLc 2:52). Đây cũng là những phương diện mà bạn cần phát triển.
Chúa Giê-xu “khôn ngoan càng thêm. ” Khi Ngài được 12 tuổi, Ngài lên đền thờ; tại đó, Ngài chuyện trò với các lãnh đạo tôn giáo. Họ rất khâm phục Ngài vì các lời đối đáp rất hiểu biết của Ngài. Chuyện này được chép trong LuLc 2:41-52.
Chúa Giê-xu “thân hình càng lớn. ” Cơ thể Ngài cao to hơn và các cơ bắp của Ngài cũng rắn chắc hơn.
Chúa Giê-xu “càng đẹp lòng Đức Chúa Trời. ” Mọi việc Ngài làm đều đúng theo ý Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu biết rằng Đức Chúa Cha nhìn xem Ngài và giúp đỡ Ngài!
Chúa Giê-xu càng đẹp lòng “người ta. ” Mọi người đều ngưỡng phục và nể trọng Ngài.
Bạn có phát triển theo các phương diện quan trọng này không? Bạn có đang lựa chọn mọi sự một cách khôn ngoan không? Bạn có làm vui lòng Chúa trong mọi công việc của mình không? Bạn có cư xử với mọi người một cách xứng hợp không?
Làm thế nào để bạn có thể phát triển giống Chúa Giê-xu?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, xin giúp con trưởng thành giống như Con của Ngài là Chúa Giê-xu. Con cám ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 43:
Chúa Giê-xu đã làm gì trên đất này?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
“Đúng là phép lạ! ” Ông Giai-ru hẳn phải vui mừng thốt lên như thế. “Con gái ta đã chết, thế mà Chúa Giê-xu lại khiến cho nó sống lại!” Và tin này nhanh chóng lan ra khắp xứ (Mat Mt 9:18-26). Người mù được nhìn thấy trở lại (LuLc 18:35-43). Người què thì đi được (LuLc 5:17-26). Nhiều người bệnh được chữa lành (Mac Mc 6:53-56). Và không phải chỉ bấy nhiêu! Chúa Giê-xu còn đi trên mặt nước nữa (Mac Mc 6:45-51). Ngài khiến cho bão lớn lặng yên chỉ bằng một lời phán (Mac Mc 4:35-41). Các quỉ cũng phải vâng lệnh Ngài (Mat Mt 17:14-18). Hai lần Ngài đãi nhiều người ăn no nê dù Ngài chỉ có trong tay một ít lương thực (GiGa 6:3-13; Mac Mc 8:1-10).
Dường như quyền năng của Chúa Giê-xu là vô hạn! Dầu vấn đề có khó khăn đến đâu thì Ngài cũng giải quyết được. Các phép lạ cho thấy quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đang chứng minh rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, như các tiên tri đã báo trước!
Kinh Thánh chép: “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (GiGa 21:25). Bạn hiện có nan đề nào trong đời sống? Dầu lớn dầu nhỏ thì Chúa Giê-xu đều có thể giải quyết! Hãy tỏ cho Ngài biết và tin cậy Ngài làm điều tốt nhất cho bạn.
Viết ra một nan đề mà bạn muốn nhờ Chúa Giê-xu giúp giải quyết.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, Ngài là Đấng quyền năng nên Ngài có thể giải quyết mọi khó khăn của con. Con xin trao phó vấn đề của con hôm nay cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 44:
Vì sao Chúa Giê-xu được gọi là Ngôi Lời?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
Lời nói giữ vai trò rất quan trọng! Lời nói cho người khác biết bạn nghĩ gì, cảm thấy gì, hoặc biết điều gì là đúng! Bạn thử tưởng tượng thế giới này sẽ thế nào nếu không ai nói năng gì cả!
Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là (Ngôi ) Lời. Điều này có nghĩa là Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cho bạn. Mọi điều Chúa Giê-xu phán đều nhằm cho bạn biết ý tưởng và tình cảm của Đức Chúa Trời như thế nào. Mọi việc Chúa Giê-xu làm chính là những điều Đức Chúa Trời muốn làm.
Chúa Giê-xu là “Ngôi Lời ” vì Ngài dạy cho bạn biết Đức Chúa Trời muốn bạn suy nghĩ và cư xử như thế nào. Ngài không chỉ dạy bằng lời nói suông, mà còn để lại cho bạn một gương sáng về cách sống theo các lời dạy của Ngài.
Chúa Giê-xu cũng dạy về kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nhờ đó bạn có thể được sự sống đời đời nhờ tin nhận Ngài làm Cứu Chúa. Ngài được gọi là “Lời sự sống”: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã sờ, về Lời sự sống” (IGi1Ga 1:1).
Khi người ta nghe và nhìn Chúa Giê-xu tức là họ đang nghe và nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Vì Chúa Giê-xu là thông điệp Đức Chúa Trời phán với bạn, nên bạn cần biết rõ Ngài! Những việc Chúa Giê-xu nói và làm được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng trong Kinh Thánh. Một số sách khác cũng hữu ích, chẳng hạn như cuốn sách tĩnh nguyện này.
Bạn vừa học được những điều gì về Chúa Giê-xu mà trước kia bạn chưa biết?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con mỗi ngày biết Ngài nhiều hơn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 45:
Chúa Giê-xu có bị cám dỗ không?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. GiGa 1:1
Có khi nào bạn muốn trở nên một người trọn vẹn chưa? Có thể bạn đã từng thử làm trọn vẹn. Nếu có ai đó nói với bạn rằng “Tôi là người hoàn hảo”, chắc là bạn sẽ theo dõi kỹ người đó để xem có đúng như vậy không.
Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất này, Ngài đã cho mọi người thấy rằng Ngài đúng là một người trọn vẹn. Sa-tan nhiều lần cám dỗ Ngài phạm tội, nhưng Ngài không bao giờ làm theo lời nó! Một ngày nọ, Sa-tan đến gặp Chúa Giê-xu trong sa-mạc xứ Giu-đê. Nó nhạo Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi” (Mat Mt 4:3). Nó muốn cám dỗ Chúa Giê-xu đừng theo chương trình của Đức Chúa Trời.
Sa-tan cũng cám dỗ Chúa Giê-xu kiêu ngạo và tỏ ra cho người khác thấy quyền năng của mình. Thậm chí nó còn tìm cách thuyết phục Chúa Giê-xu thờ phượng nó! Chúa Giê-xu biết rõ kế hoạch của Đức Chúa Trời khi sai Ngài xuống trần gian không phải như thế! Ngài quyết định chỉ làm những điều Cha Ngài muốn.
Chúa Giê-xu có chìu theo Sa-tan không? Không! Ngài không thể phạm tội, vì Ngài là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng Ngài tự xưng, và Ngài đã chứng tỏ là đúng như thế! Chúa Giê-xu dùng lẽ thật từ trong Lời Kinh Thánh để đối đáp lại với Sa-tan, và cuối cùng nó phải lìa xa Ngài.
Nhiều lần Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài mạnh hơn Sa-tan. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu có thể giúp bạn khi bạn bị cám dỗ phạm tội.
Bạn có thể làm gì khi bị cám dỗ phạm tội?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp đỡ con khi con bị cám dỗ bất tuân lời Ngài. Con sẽ nương cậy nơi quyền phép của Ngài để chống lạisự cám dỗ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 46:
Việc gì đã xảy ra tại phòng cao?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Hôm ấy là đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Ba mươi ba năm trên đất của Ngài sắp kết thúc. Kỳ đại lễ của dân Do-thái gọi là Lễ Vượt Qua đã đến. Các tiên tri cho biết rằng đây là lúc Chúa Giê-xu phải chịu chết. Chúa Giê-xu gặp gỡ mười hai môn đệ thân tín của Ngài trên một phòng cao để dùng bữa chung với nhau lần cuối (LuLc 22:7-23).
Bánh và nước nho mà Chúa Giê-xu trao cho các môn đệ Ngài vào đêm hôm ấy có một ý nghĩa đặc biệt. Ngày hôm sau Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá. Bánh và rượu nho là những thứ nhắc nhở về thân thể bị thương tích của Ngài cũng như huyết mà Ngài sẽ đổ ra trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta.
Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng có mặt trong bữa ăn với Ngài. Trước khi bữa ăn kết thúc, ông Giu-đa đi ra ngoài và phản bội Chúa Giê-xu bằng cách chỉ điểm Chúa cho kẻ thù của Ngài (GiGa 13:21-30).
Chúa Giê-xu đưa ra một số lời hứa cùng các môn đệ của Ngài. Sau đó, tất cùng hát với nhau một bài thánh ca cuối cùng trước khi rời khỏi phòng cao. Đó là một đêm mà họ sẽ không bao giờ quên.
Chúa Giê-xu bảo các môn đệ Ngài tiếp tục tưởng niệm sự chết của Ngài theo như cách mà Ngài đã hướng dẫn họ trên phòng cao. Ngày nay chúng ta gọi việc làm này là Tiệc thánh. Chúng ta phải tưởng nhớ sự chết của Chúa Giê-xu theo cách này cho đến khi Ngài tái lâm.
Những gì diễn ra trên phòng cao quan trọng thế nào đối với chúng ta ngày nay?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã ban cho chúng con một phương cách đặc biệt để tưởng nhớ những việc Chúa Giê-xu đã làm cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 47:
Vì sao Chúa Giê-xu bị người ta xét xử?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Đêm trên phòng cao rất đặc biệt đối với Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài. Trong khi ấy, giới lãnh đạo tôn giáo rất ghét Chúa Giê-xu và muốn giết Ngài đi. Vì sao? Vì Chúa Giê-xu đã xưng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài tự nhận là Đấng Mê-si - tức là Đấng mà Đức Chúa Trời hứa sai xuống thế gian để giải cứu mọi người khỏi tội. Giới lãnh đạo tôn giáo không chịu tin Ngài. Họ bắt Chúa Giê-xu và xét xử Ngài.
Chúa Giê-xu chẳng làm điều gì sai trái nên những người lãnh đạo này phải nhờ người khác làm chứng dối về Ngài. Chúa Giê-xu phải nghe nhiều lời dối trá của họ và Ngài rất đau lòng. Các lãnh đạo tôn giáo muốn xử tử Chúa Giê-xu, vì thế họ mang Ngài đến ông Phi-lát, quan tổng đốc. Họ cáo: “Hắn đã tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Vì thế hắn phải chết.” Chúa Giê-xu không đáp lại gì cả (GiGa 19:7-9).
Ông Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu, “Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?” Chúa Giê-xu đáp: “Nếu chẳng từ trên cao đã ban cho ngươi, thì người không có quyền gì trên ta” (GiGa 19:11). Chúa Giê-xu biết rằng việc Ngài chịu xét xử là nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đã đến lúc Ngài chịu khổ và chịu chết vì tội của nhân loại.
Nếu lúc ấy bạn có mặt trong buổi xét xử Chúa Giê-xu thì bạn sẽ nói gì về Ngài?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con tin rằng Chúa Giê-xu chính là Con của Ngài, như Ngài đã phán. Cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã sẵn sàng chịu khổ và chịu chết vì tội của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men..

Ngày 48:
Các bạn hữu của Chúa Giê-xu đi đâu cả?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Trước khi Chúa Giê-xu bị bắt và chịu xét xử, Ngài có nói chuyện với một môn đệ của Ngài là ông Phi-e-rơ. Ngài nói với ông: “… Chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.” Nhưng ông Phi-e-rơ nói: “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.” Tất cả các môn đệ khác cũng nói y như vậy (Mat Mt 26:34-35). Nhưng đêm hôm ấy, khi Chúa Giê-xu bị bắt, các môn đệ của Ngài đều bỏ trốn. Họ rất sợ hãi.
Còn ông Phi-e-rơ thì theo Chúa xa xa. Thật là một cảnh đáng sợ! Chúa Giê-xu bị cáo buộc những việc mà Ngài không có làm. Ngài bị đánh đập, bị vả trên mặt, bị sỉ nhục. Khó mà nhận ra Ngài vì cớ các thương tích và các vết máu trên khuôn mặt của Ngài.
Ông Phi-e-rơ ngồi bên ngoài sưởi ấm bên đám lửa. Một đầy tớ gái chỉ vào ông và nói: “Ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu…” (Mat Mt 26:69).
Ông Phi-e-rơ đáp: “Ta không hiểu ngươi nói chi ” (Mat Mt 26:70). Hai đầy tớ khác cũng nói rằng họ nhận ra ông Phi-e-rơ là một trong các môn đệ của Chúa Giê-xu, nhưng ông Phi-e-rơ cũng chối Chúa Giê-xu thêm hai lần nữa, rằng ông không biết Ngài. Sau đó thì gà gáy. Khi Chúa Giê-xu nhìn ông Phi-e-rơ và ông nhớ lại lời Ngài đã bảo trước. Ông không hiểu sao mình lại chối Chúa Giê-xu như vậy. Rồi ông đi ra và khóc lóc cách đắng cay.
Có một lần người ta nói xấu về Chúa Giê-xu. Bạn lên tiếng bênh vực Ngài chuyện đó.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin lỗi Ngài vì có những lúc con vờ như không biết Ngài. Từ nay con xin can đảm lên tiếng bênh vực Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 49:
Vì sao Chúa Giê-xu phải chết?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Toán lính căng hai cánh tay của Chúa Giê-xu ra rồi đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Sự đau đớn Ngài phải chịu rất khủng khiếp. Ngài đang bị treo trên cây thập tự.
Đám dân đông nhạo báng Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!” (Mat Mt 27:42). Vì Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nên Ngài không xuống khỏi thập tự giá. Đức Chúa Cha đã đặt tội lỗi của cả thế gian trên Con vô tội của Ngài. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi (Chúa Giê-xu) trở nên tội lỗi vì chúng ta…” (IICo 2Cr 5:21). Chúa Giê-xu bằng lòng đổ huyết và chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi.
Ít giờ sau, cả xứ trở nên tối tăm. Chúa Giê-xu kêu lên: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mat Mt 27:45). Đức Chúa Trời trọn vẹn và thánh khiết không muốn nhìn Con của Ngài, vì Con ấy đã mang tội lỗi của nhân loại trên thân thể mình.
Sau đó, Chúa Giê-xu kêu lên: “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!” (LuLc 23:46) rồi Ngài tắt thở. Vị sĩ quan chứng kiến mọi việc xảy ra đã nói: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời!” (Mat Mt 27:54). Khi Chúa Giê-xu gánh hình phạt tội lỗi thay cho nhân loại trên thập tư giá thì Ngài đã làm xong mọi việc mà Đấng Cứu Thế cần phải làm.
Bạn thử viết tiếp câu sau đây: Chúa Giê-xu phải chết vì. ..


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cám ơn Chúa vì đã sai Con của Ngài chết thay cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 50:
Ai đã lăn tảng đá?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Một người bạn của Chúa Giê-xu tên là Giô-sép xin lấy xác của Ngài xuống khỏi thập tự giá để mai táng. Sau khi bọc xác Ngài vào vải liệm, họ đặt Ngài trong một hang đá dùng làm ngôi mộ. Một tảng đá lớn rất nặng được nhiều người lăn chận trước cửa mộ. Giới lãnh đạo tôn giáo đã yêu cầu ông Phi-lát truyền cho lính cầm gươm giáo canh giữ ngôi mộ cả ngày và đêm (Mat Mt 27:57-65).
Rồi bỗng nhiên sáng sớm ngày thứ ba, có một trận động đất! Một thiên sứ từ trời hiện xuống và lăn hòn đá khỏi cửa mộ! Các lính canh run sợ và ngã lăn ra như chết. Một số phụ nữ vốn là bạn của Chúa Giê-xu đến thăm mộ.
Họ mang theo thuốc thơm để xức xác Ngài. Nhưng khi đến nơi họ kinh ngạc thấy một thiên sứ sáng lòa ngồi trên tảng đá! Ngôi mộ thì trống rỗng! Không có Chúa Giê-xu trong đó! (Mat Mt 28:1-4).
Các thiên sứ phán: “Các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán… Hãy mau đi nói cho môn đệ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại (Mat Mt 28:5-7). Các phụ nữ này liền chạy báo tin cho các môn đệ.
Nếu bạn gặp Chúa Giê-xu trong ngày Ngài sống lại, bạn nói gì với Ngài?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, nhờ Con Ngài đã sống lại nên con có thể sống mãi mãi trên thiên đàng với Ngài! Ngài là Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ! Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 51:
Bạn có thể biết chắc bạn đã được tha tội không?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tôi được tha thứ chưa? ” Một trong những lời cuối cùng mà Chúa Giê-xu phán khi Ngài bị treo trên thập tự giá là “Mọi sự đã được trọn!” Ngài muốn nói rằng Ngài đã làm mọi việc cần thiết để đền tội cho bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bạn mặc dầu bạn không xứng đáng. Chúa Giê-xu đã chết thay cho bạn để bạn có thể được tha thứ. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Ngài tha tội cho bạn và bạn có sự sống đời đời. Một tác giả trong Kinh Thánh viết như sau: “Ta viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời” (IGi1Ga 5:13). Kinh Thánh cũng cho biết rằng khi Đức Chúa Trời đã tha thứ tội của bạn thì Ngài không còn nhớ đến nó nữa (HeDt 8:12).
Có lẽ bạn nghĩ: Nhưng mình chưa cảm thấy được tha thứ! Việc bạn được tha tội không lệ thuộc vào cảm giác của bạn. Việc ấy được đặt trên đức tin của bạn nơi Chúa Giê-xu và những việc Ngài đã làm. Hãy điền tên bạn vào các chỗ trống trong lời hứa sau đây của Ngài: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (GiGa 3:16).
Làm sao bạn biết được mình đã được tha tội?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn giữ lời hứa đối với con. Cám ơn Chúa đã tha tội cho con và đã ban cho con sự sống đời đời. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 52:
Bạn có thể dâng cho Đức Chúa Trời điều gì?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. GiGa 3:16
Nếu đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn bắt đầu nhận ra rằng Ngài đúng là một món quà kỳ diệu! Chúa là người bạn và cũng là Đấng giúp đỡ bạn. Ngài là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Khi một ai đó cho bạn một món quà quí giá thì bạn thường muốn tặng cho người đó một món quà khác để đáp lại. Có thể bạn rất sung sướng vì món quà Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban và bạn cũng muốn tặng cho Ngài một điều gì đó đặc biệt. Bạn tặng cho Đức Chúa Trời món gì đây? Vì mọi thứ đều thuộc về Ngài. Món quà mà Ngài vui thích nhất là chính bạn đấy! Một trong các tác giả Kinh Thánh viết: “Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (RoRm 12:1).
Một của lễ là một điều gì đó mà bạn dâng lên cho Chúa. Bạn có thể dâng chính mình cho Ngài. Hãy dâng cho Chúa đôi mắt, đôi tai, đôi bàn tay và đôi chân. Hãy dâng cho Ngài trí và lòng của bạn. Hãy dâng cho Ngài thân thể của bạn để làm việc đúng theo đẹp ý Ngài. Vì sao bạn phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời? Vì bạn yêu kính Ngài. Ngài muốn bạn nên thánh và biệt riêng ra để Ngài sử dụng theo cách mà Ngài muốn. Bạn có bằng lòng dâng chính mình cho Đức Chúa Trời ngay giờ này không?
Xin viết ra đây lời cảm ơn Đức Chúa Trời vì món quà mà Ngài ban cho bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin dâng chính mình cho Ngài. Con sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài kêu gọi con, làm bất cứ điều gì Ngài muốn con làm và trở nên một người theo như ý Ngài muốn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 53:
Có thật Chúa Giê-xu đã sống lại chăng?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
“Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại ư? Tôi sẽ chứng minh là không bao giờ có chuyện đó.” Nhiều người đã nói như thế ngay sau khi Chúa Giê-xu sống lại. Ngày nay nhiều người cũng nói như thế! Có thể lắm chính bạn cũng tự hỏi không biết Chúa Giê-xu có thật sự sống lại chăng. Ngài thật đã sống lại! Có nhiều chứng cớ về sự sống lại của Ngài.
Một số người ra sức chứng minh Chúa Giê-xu không thật sự sống lại. Họ nói rằng các môn đệ của Ngài làm như thể Ngài đã chết, mặc dầu Ngài chỉ mới ngất xỉu, để sau đó rêu rao Ngài sống lại. Nhưng Kinh Thánh cho biết kẻ thù của Chúa Giê-xu đã làm mọi cách để biết chắc rằng Ngài đã chết rồi mới cho phép hạ xác Ngài xuống khỏi cây thập tự. Họ cũng canh gác cẩn thận để không ai có thể lấy cắp xác Chúa rồi phao tin rằng Ngài sống lại.
Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, trên năm trăm người nhìn thấy Ngài ít nhất là mười lăm lần khác nhau. Họ sờ vào Ngài, trò chuyện cùng Ngài và ăn với Ngài. Nhiều người trong số này sau đó đã bị tra tấn và giết chết vì rao truyền sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu không thật sống lại, thì họ không cần quả quyết như thế để rồi chịu khổ.
Trải qua nhiều thế kỷ, hằng triệu người khắp nơi trên thế giới đã làm chứng rằng Ngài vẫn sống! Dầu chúng ta không còn thấy Chúa Giê-xu bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể thấy Ngài thay đổi nhiều đời sống và đáp lời cầu nguyện của chúng ta.
Nhờ đâu bạn biết rằng Chúa Giê-xu đang sống?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu vẫn đang sống và đang hành động trong đời sống con ngày nay. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 54:
Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là gì?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
Nếu bạn sắp xa gia đình và bè bạn một thời gian rất lâu thì bạn sẽ nói gì với họ? Tôi chắc rằng bạn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói. Phải nói sao để mọi người nhớ những lời căn dặn cuối cùng của bạn.
Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài tiếp tục sống trên đất này thêm 40 ngày nữa (Cong Cv 1:3). Sau đó, Chúa Giê-xu trở về trời. Gia đình và các bạn hữu Ngài sẽ không gặp lại Ngài trong một thời gian dài. Vậy, Chúa Giê-xu đã nói gì với những người Ngài yêu quí? “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mac Mc 16:15).
Mạng lệnh đó của Chúa Giê-xu cũng dành cho tôi và bạn nữa. Hãy rao truyền cho mọi người ở khắp mọi nơi tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chết để chịu gánh chịu sự hình phạt về tội lỗi thế cho toàn thể nhân loại. Sau ba ngày, Ngài đã sống lại. Ngày nay, bất cứ ai cũng có thể tin nhận Ngài để được Ngài ban cho sự sống đời đời.
Bạn biết người nào cần nghe về Chúa Giê-xu không? Hãy dành thì giờ để nói cho người ấy về Ngài. Bạn có biết những ai đang đi ra chia xẻ tin mừng về Chúa Giê-xu cho người khác không? Bạn nên cầu nguyện hoặc dâng hiến để hỗ trợ họ.
Bạn sẽ chia xẻ tin mừng về Chúa Giê-xu cho ai trong tuần này?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con nói cho người khác biết về Ngài. Xin cũng dùng con để ủng hộ những người đang đi ra rao báo tin mừng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 55:
Chúa Giê-xu đã về trời như thế nào?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
Một ngày kia, Chúa Giê-xu đem các môn đệ của Ngài lên một ngọn núi. Ngài ban cho họ mạng lệnh cuối cùng của Ngài. Bây giờ đến lúc Ngài phải về trời. Thình lình, trước sự sửng sốt của họ, Chúa Giê-xu bắt đầu được cất lên không trung. Khi Ngài được cất lên càng lúc càng cao, thì các môn đệ phải nhướng mắt để nhìn thấy Ngài. Cuối cùng, có một đám mây che Ngài khuất khỏi tầm nhìn của họ. Thật đáng kinh ngạc! Chúa Giê-xu đã trở về thiên đàng bằng quyền năng siêu việt của Ngài (Cong Cv 1:9-10).
Khi các môn đệ cứ ngước nhìn chăm chăm lên trời, thì có hai thiên sứ hiện ra phán với họ: “Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại theo cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Cong Cv 1:11). Trong tương lai, Chúa Giê-xu sẽ từ thiên đàng giáng xuống giữa những đám mây!
Sau đó, các môn đệ làm gì? Trước hết, họ thờ lạy Chúa Giê-xu. Kế đó họ trở vào thành phố, lòng đầy vui mừng, sung sướng (LuLc 24:52). Bạn có thể tưởng tượng các môn đệ cảm thấy thế nào khi nói cho người khác về những điều họ vừa nhìn thấy không? Thật là một ngày đặc biệt! Và cũng thật sung sướng khi biết rằng một ngày kia Chúa Giê-xu sẽ trở lại!
Nếu bạn được thấy cảnh Chúa Giê-xu về trời, bạn sẽ làm gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con rất sung sướng vì Ngài đang sống ở thiên đàng! Xin giúp con rao ra tin mừng về Ngài cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 56:
Chúa Giê-xu làm gì ở thiên đàng?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
Từ khi Chúa Giê-xu từ giã trần gian trở về thiên đàng đến nay đã gần 2000 năm. Ngài làm gì suốt thời gian qua? Một trong những việc Ngài làm là chuẩn bị cho con cái Ngài một nơi ở thật đẹp. Chúa Giê-xu đã hứa: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở… Ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ” (GiGa 14:2).
Nơi ở này có giống như một tòa nhà đẹp đẽ nào trên thế giới này không? Có giống như một lâu đài nguy nga chăng? Chúng ta không thể tưởng tượng được như thế nào. Không có gì trên trái đất này có thể sánh với vẻ đẹp của nơi đó! Đức Chúa Trời trọn vẹn hết mực yêu thương bạn đang sửa soạn cho bạn một nơi ở thật hoàn hảo!
Chúa Giê-xu không chỉ sửa soạn chỗ ở cho bạn, Ngài cũng đang chuẩn bị ban cho chỗ ở ấy nữa! Ngài muốn bạn sẵn sàng để vui hưởng mọi thứ mà Ngài đang chuẩn bị. Chúa Giê-xu “đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta” (RoRm 8:34). Thật sung sướng biết bao khi biết rằng Chúa Giê-xu đang nghĩ đến bạn ngay thì giờ này! Ngài yêu thương bạn, và Ngài cầu nguyện cho bạn!
Bạn thử đoán xem nơi ở của bạn ở thiên đàng trông ra sao?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài đang sắm sửa một nơi ở đặc biệt cho con. Con cũng cám ơn Ngài vì đang cầu thay cho con, để con xứng đáng với nơi ở đặc biệt ấy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 57:
Chúa Giê-xu có thật sự đang cầu thay cho bạn chăng?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
Chúa Giê-xu đang cầu thay cho bạn. Một trong những vấn đề Ngài cầu nguyện là cầu xin cho bạn được đứng vững trước cám dỗ. Chúa Giê-xu hiểu rõ cám dỗ là thế nào vì Ngài đã từng bị Sa-tan cám dỗ khi Ngài còn ở trần gian. Ngài biết rằng bạn có thể phạm tội. Ngài cầu nguyện để bạn nói “không” với kẻ cám dỗ.
Kinh Thánh cho biết Sa-tan đứng trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm kiện cáo chúng ta về tội lỗi của chúng ta (KhKh 12:10). Mỗi lần chúng ta phạm tội, Sa-tan liền vạch tội của chúng ta cho Đức Chúa Trời thấy. Lúc ấy, Chúa Giê-xu bênh vực chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Kinh Thánh chép: “… Chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế, tức là Đấng công bình” (IGi1Ga 2:1). Chúa Giê-xu là Đấng trọn vẹn; Ngài giống như một luật sư. Ngài thưa với Đức Chúa Cha rằng bạn không bị buộc tội, vì Ngài đã đền tội thế cho bạn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Không lời cáo buộc nào của Sa-tan có thể thắng hơn lời bào chữa của Chúa Giê-xu.
Đức Chúa Trời tuyên bố bạn vô tội và tha thứ cho bạn không phải vì bạn xứng đáng. Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót bạn vì cớ Con của Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng cầu thay cho bạn. Được Chúa Giê-xu cầu thay cho mình mỗi ngày không phải là điều sung sướng hay sao?
Vì sao bạn cần Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu cầu thay cho con. Cám ơn Ngài vì sự tha thứ của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 58:
Khi nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
Chúa Giê-xu sẽ trở lại trái đất cách thình lình, vào lúc chúng ta không ngờ. Các tiên tri báo trước rằng Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh và Ngài đã giáng sinh. Các tiên tri cũng bảo chúng ta trông đợi sự tái lâm của Ngài. Kinh Thánh chép: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống…” (ITe1Tx 4:16). Chính Chúa Giê-xu cũng hứa là Ngài sẽ trở lại trần gian này: “Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi môt chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta…” (GiGa 14:3). Ngài sẽ trở lại để đem con cái Ngài về thiên đàng.
Vậy, khi nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại? Ngài không cho biết khi nào. Ngài có thể đến bất cứ ngày giờ nào. Kinh Thánh có cho chúng ta biết một số dấu hiệu để căn cứ vào đó chúng ta có thể biết rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại. Ngài có thể tái lâm trong thời chúng ta đang sống! Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì điều ấy thật khủng khiếp! Bạn sẽ bị bỏ lại để hứng chịu hình phạt. Nhưng bạn cũng có thể tin cậy Chúa Giê-xu ngay hôm nay! Còn nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn nên sung sướng vì sẽ được nhìn Ngài mặt đối mặt!
Nếu bạn biết rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại hôm nay thì hôm nay bạn sống như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian. Xin giúp con sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 59:
Bạn phải làm gì để sửa soạn cho sự tái lâm của Chúa Giê-xu?
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. ICo1Cr 15:3-4
Nếu đã từng đi đâu xa chắc bạn biết việc chuẩn bị là quan trọng thế nào rồi. Ngay từ lúc này bạn cần phải chuẩn bị cho chuyến đi về thiên đàng của mình. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, thì bạn cần tin Chúa ngay bây giờ. Kinh Thánh chép: “…Kìa hiện nay là thì thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi” (IICo 2Cr 6:2). Hãy thưa với Chúa rằng bạn đau buồn về tội lỗi mình. Cũng hãy cám ơn Chúa Giê-xu vì Ngài chịu hình phạt thế cho bạn trên cây thập tự. Hãy cầu xin Chúa khiến bạn trở nên con Ngài. Đừng chần chờ; có thể bạn không còn cơ hội nào khác đâu.
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì đây là lúc bạn cần học biết thêm về Chúa. Bây giờ là lúc vâng theo lời dạy của Ngài. Kinh Thánh chép: “Vậy, bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và bị quăng xa khỏi Ngài khi Ngài ngự đến” (IGi1Ga 2:28). Nếu bạn đang sống gần Chúa Cứu Thế Giê-xu thì bạn sẽ không hổ thẹn mà gặp Ngài khi Ngài trở lại. Nếu bạn tiếp tục đọc cuốn sách tĩnh nguyện này mỗi ngày, thì bạn sẽ học biết thêm về những việc mình có thể làm để chuẩn bị cho chuyến hành trình về thiên đàng.
Hôm nay bạn có thể làm gì để sửa soạn cho chuyến đi về thiên đàng của mình?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì con sẽ được ở với Ngài trên thiên đàng sau này. Xin giúp con chuẩn bị cho ngày ấy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 60:
Đức Thánh Linh là ai?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Có bao giờ bạn mua một sản phẩm nào đó được bảo hành chưa - một đầu đọc đĩa CD hoặc một máy chụp hình chẳng hạn? Bảo hành một sản phẩm tức hứa với người mua rằng món hàng đó hoạt động tốt. Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, Đức Chúa Trời có một bảo đảm với bạn rằng sau này bạn sẽ sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. Bảo đảm này chính là Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh là một ngôi vị chứ không phải là một quyền lực. Ngài có cảm xúc như con người. Ngài có thể lựa chọn và quyết định vì Ngài cũng có ý chí. Ngài cũng có tâm trí và có thể dạy dỗ chúng ta. Ngài là một ngôi vị; Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một, gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Thánh Linh ngự vào sống trong bạn. Vì Ngài là Đức Chúa Trời nên thân thể bạn trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Anh em há chẳng biết… Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”(ICo1Cr 3:16). Dầu bạn không thấy Ngài được nhưng Ngài thật đang sống trong bạn. Đức Thánh Linh là một nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở với bạn! Ngài là bảo đảm về sự sống đời đời của bạn!
Hãy viết ra ba điều về Đức Thánh Linh mà bạn vừa học.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh để bảo đảm cho con biết rằng con có sự sống đời đời. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 61:
Đức Thánh Linh làm gì?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Đức Thánh Linh sống trong lòng những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Nhưng Đức Thánh Linh làm gì cho những người chưa tin Chúa Giê-xu? Kinh Thánh chép: “Ngài… sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (GiGa 16:8). Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời để tỏ cho người ta biết họ là tội nhân. Ngài giúp họ thấy họ cần được Chúa Giê-xu tha tội.
Có thể bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Đức Thánh Linh có phán điều gì với bạn chưa? Hãy xưng với Đức Chúa Trời rằng bạn là một tội nhân. Hãy thưa với Ngài rằng bạn tin cậy nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã chết trên thập tự giá để đền tội cho bạn. Ngài sẽ tha thứ cho bạn ngay hôm nay.
Nếu bạn đã kinh nghiệm Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh có thể giúp bạn nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu. Bạn có thể nói cho họ về lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh sẽ dùng những lời Kinh Thánh đó để giúp họ hiểu rằng họ là tội nhân cần được Chúa tha tội. Bạn hãy nghĩ về một người chưa tin Chúa Giê-xu. Bạn có bằng lòng để Đức Thánh Linh sử dụng bạn tỏ cho người đó biết phải tin Chúa như thế nào không? Bạn hãy nói cho họ biết chân lý về Chúa Giê-xu và sau đó cứ để cho Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài.
Đức Thánh Linh làm gì với những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về Đức Thánh Linh. Xin giúp con nói về sự tha thứ của Chúa Giê-xu cho những người chưa biết Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 62:
Đức Thánh Linh hành động như thế nào trong đời sống bạn?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Chúng ta sử dụng bản đồ để tìm đường. Thường thì bản đồ rất khó hiểu. Cần có người hướng dẫn cách xem bản đồ. Kinh Thánh giống như một bản đồ vậy. Kinh Thánh chỉ cho bạn phương hướng về thiên đàng. Kinh Thánh cũng chỉ cho bạn cách để sống cho Chúa. Đức Thánh Linh là Đấng giúp bạn đọc bản đồ này.
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Thánh Linh đang sống trong lòng bạn. Đức Thánh Linh giúp bạn hiểu Kinh Thánh. Ngài cũng giúp bạn biết thêm về Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ban cho bạn sức lực để làm điều phải, cũng như để nói “không” với tội lỗi. Khi bạn phạm tội, Đức Thánh Linh cho bạn biết rằng bạn đã sai trật. Ngài giúp bạn hiểu rằng bạn phải xưng tội của mình ra với Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh gọi Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi - tức là Đấng nâng đỡ chúng ta. Trước khi Chúa Giê-xu rời trái đất này trở về trời thì Ngài phán với các môn đệ: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các người đời đời” (GiGa 14:16). Đấng Yên ủi chính là Đức Thánh Linh, Thần Lẽ thật sẽ sống mãi trong lòng con cái Đức Chúa Trời (GiGa 14:17). Quả là điều kỳ diệu khi biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ sống trong bạn đến đời đời! Ngài là Đấng giúp đỡ bạn.
Xin viết ra ba cách mà Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn:


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh giúp đỡ con. Con lắng nghe Đức Thánh Linh dạy dỗ để hiểu rõ thêm về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 63:
Đầy dẫy Đức Thánh Linh là thế nào?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Thánh Linh đến sống trong bạn đời đời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cũng muốn bạn đầy dẫy Thánh Linh của Ngài - tức là có Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống bạn. Kinh Thánh chép: “… Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Eph Ep 5:18). Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trong bạn thì Ngài kiểm soát suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. Đức Thánh Linh sẽ sống trong bạn đời đời, nhưng bạn cần xin Đức Chúa Trời ban cho bạn đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Chỉ lúc ấy bạn mới có thể sống vui lòng Ngài.
Làm thế nào bạn biết rằng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trên bạn thì Ngài ban cho bạn quyền năng để đắc thắng tội lỗi. Ngài kiểm soát suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn để bạn luôn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn có tỏ ra rằng mình đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Nếu chưa thì bạn cần xin Đức Chúa Trời cai trị đời sống của bạn.
Đức Chúa Trời muốn bạn đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Bạn có biết rằng bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời đầy dẫy Thánh Linh của Ngài trong bạn, giúp bạn làm những việc mà Ngài giao cho không? Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn ở trong bạn, muốn điều khiển bạn mỗi ngày để bạn có thể phục vụ Ngài tốt hơn.
Làm thế nào bạn biết bạn đã đầy dẫy Đức Thánh Linh?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh trên con ngày hôm nay. Con muốn Thánh Linh của Ngài kiểm soát mọi lãnh vực của đời sống con. Con cám ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 64:
Đức Thánh Linh có thể giúp bạn thắng hơn tội lỗi không?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Lan đứng nhìn chiếc máy vi tính. Mẹ căn dặn là không được chơi ‘game’ nếu chưa làm xong bài. Lan nghĩ: “Mẹ vắng nhà một tiếng đồng hồ.” Lan cảm thấy bị cám dỗ chỉ cần chơi một trò thôi. Nhưng Lan cũng biết rằng như thế là phạm tội.
Trước khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình thì bạn ở dưới quyền lực và sự điều khiển của tội lỗi. Nhưng giờ đây, có Đức Thánh Linh sống trong bạn. Kinh Thánh cho biết bạn là đền thờ sống của Ngài. Đức Thánh Linh muốn giúp bạn giữ gìn đền thờ này khỏi bị ô uế vì tội lỗi. Ngài sống trong bạn để giải thoát bạn khỏi quyền lực và sự cai trị của tội lỗi. Kinh Thánh chép: “Tội lỗi không cai trị trên anh em đâu…” (RoRm 6:14).
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ bị cám dỗ phạm tội. Khi bạn bị cám dỗ phạm tội, Đức Thánh Linh sẽ thuyết phục bạn để bạn thấy rằng hành vi của mình là sai trái. Phần của bạn là phải quyết định vâng lời Ngài. Hãy lưu ý đến những điều Ngài tỏ ra cho bạn. Đức Thánh Linh đang làm việc trong bạn. Ngài sẽ ban cho bạn năng lực để vâng lời Đức Chúa Trời và khỏi phạm tội. Bạn có sẵn lòng lắng nghe Đức Thánh Linh và làm theo điều Ngài chỉ dạy không?
Đức Thánh Linh làm gì khi bạn bị cám dỗ phạm tội?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Con cám ơn Chúa vì Ngài ban Đức Thánh Linh để nhắc nhở con khi con bị cám dỗ phạm tội. Xin giúp con biết lắng nghe Đức Thánh Linh và quyết định không phạm tội. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 65:
Nếu phạm tội thì bạn sẽ thế nào?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Có khi nào bạn làm một điều nào đó gây hại cho bạn của mình, nhưng bạn lại muốn giấu kín chưa? Bạn có cảm thấy lo âu e ngại bạn mình sẽ phát hiện ra chăng? Bạn có tránh xa người bạn ấy chăng? Vì bạn đã làm điều quấy với bạn mình nên đã mất đi tình bằng hữu. Tuy nhiên, khi bạn nói thật với bạn của mình về việc đã làm, mọi chuyện có thể bình thường trở lại. Lúc ấy, bạn có thể chơi với bạn ấy trở lại.
Khi bạn phạm tội, bạn cũng không muốn thưa chuyện với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Bạn sẽ không muốn đọc Kinh Thánh. Tội lỗi đã làm hỏng mối tương giao giữa bạn với Chúa. Đức Chúa Trời không lìa bỏ bạn, nhưng tội lỗi làm Ngài buồn. Tội lỗi cũng làm bạn lo buồn, cướp đi niềm vui và sự bình an của bạn. Tội lỗi cũng khiến lời cầu nguyện của bạn không được Chúa nghe và trả lời. Kinh Thánh chép: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi…” (Thi Tv 66:18).
Khi bạn phạm tội tức là bạn không còn để cho Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống của bạn nữa. Chính lúc ấy Ngài sẽ thuyết phục bạn nhận thấy tội của mình. Ngài thúc giục bạn muốn làm hòa với Đức Chúa Trời. Bạn cần xưng tội với Đức Chúa Trời, tức là thưa với Ngài về tội đã phạm, để mối quan hệ giữa bạn với Ngài được bình thường trở lại.
Tội lỗi ảnh hưởng đến mối quan hệ thân mật giữa bạn với Đức Chúa Trời ra sao?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Đức Thánh Linh luôn cáo trách con khi con phạm tội. Xin giúp con biết lắng nghe Ngài và làm theo điều Ngài chỉ dạy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 66:
Bạnxưng tội với Đức Chúa Trời như thế nào?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Vi ngồi trong văn phòng của thầy hiệu trưởng. Vi đang gặp rắc rối lớn. Giám thị đã bắt gặp Vi viết lên tường trong nhà vệ sinh. Thầy hiệu trưởng bước vào phòng và đóng cửa lại. Thầy nói: “Vi, thầy rất thất vọng về em.”
“Thưa thầy, em rất hối tiếc, ” Vi đáp lại.
“Thật chứ? ” thầy hiệu trưởng hỏi. “Em hối tiếc vì em biết em làm quấy, hay em cảm thấy hối tiếc vì bị bắt quả tang?”
Khi bạn phạm tội, Đức Thánh Linh ở trong bạn sẽ thuyết phục để bạn thực sự thấy rằng bạn sai quấy. Ngài cho bạn biết rằng có sự trục trặc trong mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời. Bạn cần phải ăn năn vì đã phạm tội với Đức Chúa Trời chứ không phải tiếc vì bị người khác vạch tội của mình. Khi bạn xưng tội với Đức Chúa Trời thì mối quan hệ giữa bạn với Ngài sẽ được nối lại.
Xưng tội có nghĩa là nói rõ ra tội mình đã phạm, là đồng ý với Đức Chúa Trời rằng bạn đã làm quấy. Đức Chúa Trời đã biết bạn phạm tội gì rồi, nhưng Ngài muốn bạn tự mình xưng nhận với Ngài. Kinh Thánh chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta…” (IGi1Ga 1:9). Hãy nói với Chúa: “Con biết con đã sai quấy khi con … (nêu tội ấy ra). Đức Chúa Trời hứa tha tội cho bạn. Hãy cám ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài và xin Ngài giúp bạn không phạm tội ấy nữa. Có thể bạn cũng cần xin lỗi người mà bạn đã làm thiệt hại hoặc gây tổn thương vì lỗi của bạn.
Đức Chúa Trời hứa làm gì khi bạn xưng tội với Ngài?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài tha thứ tội lỗi cho con. Xin giúp con làm điều hài lòng Chúa và không phạm tội nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 67:
Việc gì xảy ra khi bạn xưng tội mình?
Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
ICo1Cr 3:16
Khi làm việc ngoài đồng về, tay chân dơ bẩn, bạn làm gì nào? Bạn đi tắm. Con người bên trong của bạn cũng dơ bẩn khi bạn phạm tội và cũng cần được tẩy sạch. Xưng tội với Đức Chúa Trời cũng giống như đi tắm về phương diện thuộc linh.
Bạn còn nhớ những điều bạn đã học về Đức Thánh Linh không? Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh đến ngự trong bạn. Thân thể của bạn trở thành đền thờ để Ngài cư trú. Ngài là Đấng giúp đỡ bạn. Và khi bạn phạm tội thì Ngài thuyết phục để bạn thấy rằng bạn đã sai quấy.
Đức Chúa Trời hứa tha thứ cho bạn nếu bạn xưng tội với Ngài. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình, để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (IGi1Ga 1:9). Xưng tội với Đức Chúa Trời cũng giống như tắm rửa con người bên trong của mình.
Khi bạn xưng tội mình, mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời được chỉnh sửa lại. Lòng bình an và niềm vui của bạn được phục hồi. Đức Chúa Trời nghe và đáp lời cầu nguyện của bạn. Đức Thánh Linh lại chiếm hữu bạn và cai trị đời sống bạn.
Sau khi tắm rửa xong thì bạn thấy tươi mát; cũng vậy, tắm rửa về phương diện thuộc linh và được Chúa tẩy sạch sẽ làm bạn thấy nhẹ nhàng, vui thỏa.
Viết ra 3 điều mà Đức Thánh Linh làm sau khi bạn xưng tội với Đức Chúa Trời.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết nghe theo Đức Thánh Linh và không phạm tội khi bị cám dỗ. Con cũng cám ơn Chúa vì lời Ngài hứa tha tội cho con khi con xưng tội ra. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 68:
Đức Thánh Linh dạy dỗ bạn như thế nào?
Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. GiGa 16:13
Bạn có thấy thích một thầy giáo cô giáo nào nhất không? Vì sao bạn lại thích thầy cô ấy nhất? Phải chăng vì thầy cô ấy giúp bạn học được nhiều điều mới lạ? Phải chăng thầy cô ấy giảng bài dễ hiểu? Thầy cô giáo giỏi biết cách làm cho học sinh suy nghĩ. Họ cũng làm cho giờ học sống động và hứng thú.
Cũng vậy, Đức Thánh Linh là thầy giáo của bạn. Kinh Thánh chép: “Đức Thánh Linh… sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự…” (GiGa 14:26). Kinh Thánh chính là cuốn sách giáo khoa mà Đức Thánh Linh sử dụng để dạy dỗ bạn. Khi bạn học Lời của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh giúp bạn hiểu những điều Kinh Thánh dạy. Ngài giúp bạn học biết về Đức Chúa Trời. Ngài giúp bạn tăng trưởng trong đời sống theo Chúa và sống đẹp lòng Chúa.
Do đó, trước khi đọc Lời Đức Chúa Trời, bạn cần dành thì giờ cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn hiểu những điều sắp đọc. Khi đọc xong, cũng hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn vâng theo những gì vừa học được. Đừng hoảng hốt nếu bạn không hiểu một điều gì đó trong Kinh Thánh. Ngay cả người lớn hoặc người tin Chúa lâu năm cũng không thể hiểu mọi thứ được. Nhưng Đức Thánh Linh sẽ dạy bạn chính điều mà Ngài muốn bạn học vào lúc ấy.
Viết ra 2 điều Đức Thánh Linh đã giúp bạn học được hoặc hiểu được.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh làm thầy giáo dạy con. Con xin vâng theo những điều Đức Thánh Linh dạy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 69:
Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn như thế nào?
Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. GiGa 16:13
Đức Thánh Linh không chỉ là thầy giáo của bạn. Ngài còn là Đấng dẫn dắt bạn. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trong những việc nhỏ nhặt như nói về Chúa Giê-xu cho bạn bè hoặc giúp đỡ người đang đau khổ. Nhưng Ngài cũng sẽ hướng dẫn bạn trong những việc quan trọng, chẳng hạn như bạn nên chọn nghề nghiệp gì, nên lập gia đình với ai.
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn cần xin Đức Chúa Trời dẫn dắt. Sau đó, bạn cần chờ đợi để hiểu chương trình của Ngài. Đức Thánh Linh thường dùng lời Kinh Thánh để dẫn dắt chúng ta. Đọc Kinh Thánh sẽ giúp bạn biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng dẫn dắt chúng ta qua những điều xảy đến cho chúng ta. Hãy lưu ý cách Đức Chúa Trời cho phép các việc này xảy ra. Ngài sẽ dùng chúng để tỏ cho bạn biết chương trình của Ngài từng bước một. Cách thứ ba mà Đức Thánh Linh có thể dùng để dẫn dắt chúng ta là qua những người yêu mến Chúa. Ngài có thể dùng người thân trong gia đình hoặc những người yêu mến Chúa để cho bạn những lời khuyên tốt.
Đức Chúa Trời hứa: “Ta sẽ chỉ dạy ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi ” (Thi Tv 32:8). Bạn không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Bạn có thể cậy Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn.
Lâu nay bạn có để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt không? Nếu có, hãy viết ra một điều mà Ngài đã chỉ dẫn bạn trong tuần lễ qua.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con tin cậy Ngài và xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 70:
Dập tắt Đức Thánh Linh nghĩa là thế nào?
Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. GiGa 16:13
Kinh Thánh sử dụng các hình ảnh để giúp chúng ta hiểu phương cách Đức Thánh Linh hành động trong đời sống chúng ta. Một hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để chỉ Đức Thánh Linh là lửa. Lửa giúp luyện sạch vàng bạc. Đức Thánh Linh tẩy sạch những thứ mà Đức Chúa Trời không muốn có trong đời sống bạn. Ngài cáo trách bạn khi bạn phạm tội. Ngài giúp đỡ bạn và hướng dẫn bạn.
Có bao giờ các bạn nhìn thấy một đống lá bị cháy chưa? Ngọn lửa bùng lên khi có gió hoặc khi người ta quạt. Nhưng ngọn lửa bị dập tắt khi chúng ta tạt nước vào. Lửa Thánh Linh cũng bùng cháy mạnh trong đời sống bạn khi bạn cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, làm chứng và vâng lời Đức Chúa Trời. Khi bạn không vâng theo lời Chúa thì coi như bạn dập tắt Đức Thánh Linh. Bạn cũng dập tắt Thánh Linh khi bạn không để cho Ngài dẫn dắt. Bạn sẽ không được vui mừng và bình an khi thiếu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh dạy: “Chớ dập tắt Thánh Linh ”(ITe1Tx 5:19). Điều này không có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ lìa bỏ bạn; Ngài sẽ vẫn ở trong bạn vì Ngài là bảo đảm của bạn về sự sống đời đời. Nhưng bạn không còn được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng như không còn được Ngài hướng dẫn nữa. Hãy xưng tội mình. Hãy bắt đầu vâng lời Đức Chúa Trời và để cho Đức Thánh Linh thực hiện công việc của Ngài trong đời sống bạn.
Kể ra hai cách mà bạn có thể dập tắt Đức Thánh Linh.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con không muốn dập tắt Đức Thánh Linh, mà trái lại, con xin Ngài làm việc trong đời sống con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 71:
Làm buồn Thánh Linh nghĩa là thế nào?
Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. GiGa 16:13
Bạn biết “đau buồn ” có nghĩa gì chăng? Có nghĩa là cảm thấy đau lòng hoặc sầu thảm một cách sâu xa, thấm thía. Có nhiều sự việc xảy ra trong đời sống khiến chúng ta đau buồn: một người thân qua đời, hoặc một người bạn thân sắp dọn nhà đi nơi khác. Chúng ta cảm thấy đau buồn về sự mất mát. Nhưng hành động và thái độ của bạn cũng có thể gây cho người khác đau buồn.
Trong đời sống theo Chúa, có thể có những lúc bạn làm buồn Đức Thánh Linh - tức là làm cho Ngài đau lòng. Bạn làm Đức Thánh Linh buồn khi bạn cư xử xấu, hoặc khi nói năng một cách xẳng xớm. Cãi nhau, đánh nhau cũng làm buồn Đức Thánh Linh. Ngài cũng buồn khi bạn không xưng tội với Đức Chúa Trời. Bạn làm Ngài đau lòng khi bạn nghi ngờ sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đối với mình, hoặc nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời bảo đảm rằng bạn đã được cứu khỏi tội.
Đức Chúa Trời phán: “… đừng làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc ” (Eph Ep 4:30). Bạn vẫn là con của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn giữ lời hứa ban cho bạn sự sống đời đời, nhưng làm buồn Đức Thánh Linh tức là bạn làm tổn thương Ngài. Làm buồn là một động từ về tình cảm. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và Ngài không vui khi bạn làm buồn Thánh Linh của Ngài. Khi bạn xưng tội với Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ lại kiểm soát đời sống của bạn.
Kể ra ba cách mà bạn có thể làm buồn Đức Thánh Linh.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã tha thứ cho con. Con xin không làm buồn Đức Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 72:
Đức Thánh Linh biến đổi đời sống của bạn như thế nào?
Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. GiGa 16:13
Khi mới ra đời, bạn không thể tự ăn uống được. Phải có người lớn chăm lo cho bạn. Dần dần, bạn bắt đầu biết bò, biết đứng, rồi biết đi. Sau đó bạn biết nói, rồi cứ thế mà lớn lên và thay đổi.
Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình tức là bạn được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Lúc ấy, bạn trở thành một con người mới bề trong. Kinh Thánh chép: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Cứu Thế thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi; này, mọi sự đều trở nên mới!” (IICo 2Cr 5:17). Bạn là một em bé sơ sinh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, với một ước muốn mới là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Do đó, bạn cần tăng trưởng trong đời sống mới của mình. Chúa Giê-xu là tấm gương cho thấy Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài phải lớn lên và sống như thế nào. Bạn sẽ làm vui lòng Chúa khi bạn cư xử giống như Con của Ngài.
Đức Thánh Linh sống trong bạn, giúp bạn tăng trưởng. Ngài cũng biến đổi bạn để bạn có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài dạy bạn và hướng dẫn bạn qua lời Kinh Thánh. Ngài giúp bạn cầu nguyện và ban quyền năng để bạn có thể vâng lời Đức Chúa Trời. Khi bạn phạm tội, Ngài thuyết phục bạn xưng tội với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cứ thế mà hành động trong bạn và biến đổi con người của bạn.
Hãy viết ra ba cách mà Đức Thánh Linh thay đổi bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con muốn Đức Thánh Linh hành động trong đời sống con để biến đổi con và giúp con lớn lên. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 73:
Trái của Đức Thánh Linh là gì?
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
Có khi nào bạn thấy cây cam ra trái chuối chưa? Không hề có chuyện ấy! Cây cam thì sinh trái cam, và cây chuối thì sinh trái chuối. Khi bạn trở thành con của Đức Chúa Trời thì Ngài cũng muốn bạn sinh ra trái trong đời sống. Dĩ nhiên trái đây không phải như chuối hoặc cam. Đây là trái của Đức Thánh Linh. Trái này thể hiện trong việc làm và lời nói của bạn. Nó thể hiện con người bề trong - tức tính cách - của bạn. Vâng lời và hầu việc Chúa là những việc bạn làm; còn trái của Đức Thánh Linh là sự thể hiện bản chất bên trong của bạn.
Kinh Thánh liệt kê trái của Đức Thánh Linh ở trong bạn như sau: “Trái của Đức Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (GaGl 5:22).
Trái này được sinh ra trong đời sống bạn khi bạn nghe theo Đức Thánh Linh và để cho Ngài điều khiển đời sống mình. Nếu bạn tự điều khiển đời sống mình thì kết quả sẽ là gì? Bạn sẽ sinh ra trái xấu, như ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, v.v… Nhưng khi bạn vâng lời Đức Thánh Linh và để cho Ngài kiểm soát đời sống thì sẽ sinh ra trái tốt. Bạn càng vâng lời Đức Thánh Linh thì trái của Thánh Linh càng lớn lên và phát triển. Loại trái nào phát sinh trong đời sống bạn? Trái tốt hay trái xấu?
Kể ra trái của Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời muốn phát hiện trong đời sống bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin dâng đời sống mình cho Ngài, để Đức Thánh Linh có thể sinh ra trái tốt trong con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 74:
Đức Thánh Linh có giúp bạn yêu thương người khác được không?
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
Bạn có biết yêu thương là thế nào không? Có thể bạn nghĩ rằng tình yêu chỉ là một cảm giác, nhưng đấy không phải là tình yêu thật. Nếu bạn yêu thương một người nào chỉ vì người đó yêu thương bạn tức là bạn chưa thể hiện tình yêu thật.
Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương ” (IGi1Ga 4:8). Đức Chúa Trời yêu thương bạn khi bạn vẫn còn là một tội nhân. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu bằng cách sai Con của Ngài chết trên thập tự giá vì tội của bạn. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Chúa Trời đổ đầy tình yêu thương của Ngài vào lòng bạn. Kinh Thánh cho biết: “Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (RoRm 5:5). Khi Đức Thánh Linh cai trị đời sống bạn thì Ngài sẽ làm cho bạn biết yêu thương người khác.
Tình yêu thương thật là yêu thương người khác như Chúa Giê-xu yêu thương vậy. Điều này nghĩa là bạn coi trọng người khác hơn bản thân mình. Tình yêu thương thật muốn Đức Chúa Trời ban điều tốt nhất cho người khác. Khi có lòng yêu thương thì bạn sẽ không trông đợi người khác đáp lại tình yêu thương của bạn dành cho họ. Đức Thánh Linh có sinh trái yêu thương trong đời sống của bạn không?
Kể ra hai cách qua đó bạn có thể bày tỏ trái yêu thương của Đức Thánh Linh đối với người khác.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã yêu thương con bằng tình yêu thật. Xin Chúa sinh ra trong con trái yêu thương. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 75:
Đức Thánh Linh ban cho bạn sự vui mừng trong lòng như thế nào?
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
Lúc ấy là giữa khuya. Mọi tù nhân đều ở trong xà lim khóa kỹ. Bỗng nhiên có tiếng hát vang! Hai tù nhân là ông Phao-lô và ông Si-la đang hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Hồi chiều họ bị đánh đòn và bỏ tù vì làm chứng cho người khác về Chúa Giê-xu. Làm thế nào ông Phao-lô và ông Si-la có thể ca ngợi Đức Chúa Trời trong một hoàn cảnh như thế? Vì họ có niềm vui trong lòng. (Cong Cv 16:16-40).
Sự vui mừng là một trái mà Đức Thánh Linh sinh ra trong đời sống bạn, khi bạn để cho Ngài kiểm soát đời sống mình. Bạn có thể vui mừng ngay cả khi mọi việc không diễn ra như ý của mình. Niềm vui này không phải là cảm giác hạnh phúc lúc có lúc không, mà là một tình trạng vui sướng sâu xa vì biết rằng Đức Chúa Trời thành tín và luôn luôn giữ lời Ngài hứa.
Ngay cả giữa hoàn cảnh khó khăn, Đức Thánh Linh vẫn có thể sinh ra sự vui mừng trong bạn. Bạn vui mừng khi bạn vâng lời Đức Chúa Trời và tin lời hứa của Ngài. Chúa ban cho bạn niềm vui và sức lực để đối phó với khó khăn. Kinh Thánh khuyên: “Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (NeNe 8:10). Khi bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị thì lòng bạn sẽ có thể hát mừng. Bạn sẽ có thể ngợi khen Chúa giống như ông Phao-lô và ông Si-la.
Làm sao bạn có thể vui mừng ngay cả khi mọi việc trong đời sống không suông sẻ?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì sức lực và niềm vui mà Ngài ban cho con để đối phó với những khó khăn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 76:
Làm thế nào bạn được bình an trong tâm hồn?
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
Kim đứng nhìn ra cửa sổ. Trời bên ngoài đang mưa. Kim tự hỏi: “Không biết khi nào mẹ mới về đến nhà?” Tâm trí Kim nghĩ lan man: “Nếu sét đánh sập nhà thì làm sao đây? Nếu mẹ chết vì tai nạn giao thông thì mình sẽ thế nào?” Nhưng rồi Kim nhớ đến lời khuyên của bà nội: “Hãy tin cậy Chúa và trao các nỗi sợ hãi của mình cho Ngài. Hãy để tâm trí nương dựa vào Chúa thì Ngài sẽ ban cho con bình an.”
Có khi nào bạn sợ hãi hoặc lo âu chưa? Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các người…” (GiGa 14:27). Khi bạn tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, thì bạn được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bạn không còn thù nghịch với Ngài vì cớ tội lỗi của mình nữa. Bạn được tha thứ vì Đấng Cứu Thế đã trả giá cho tội lỗi của bạn khi Ngài chịu chết và sống lại. Chúa Giê-xu đã trở thành sự bình an của bạn.
Bạn hòa thuận với Đức Chúa Trời, rồi bạn cũng có sự bình an của Ngài ban cho. Bình an là trái của Đức Thánh Linh. Đó là tình trạng yên ninh trong lòng và trí. Khi bạn tin cậy Đức Chúa Trời và giữ cho các ý tưởng của mình hướng về Ngài (EsIs 26:6). khi Đức Thánh Linh kiểm soát bạn thì Ngài sinh ra sự bình an trong đời sống bạn. Khi thấy lo âu hoặc sợ hãi, bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài ban sự bình an cho mình.
Bạn nên làm gì khi lo âu hoặc sợ hãi?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp tâm trí con luôn hướng về Ngài để con kinh nghiệm được trái bình an trong đời sống mình. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 77:
Đức Thánh Linh ban cho bạn lòng nhịn nhục như thế nào?
Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
“Nhanh lên. Tôi không chờ nữa đâu nhé. ” “Chị ấy làm gì mà lâu thế nhỉ?” “Khi nào thì chúng ta đến nơi, hả mẹ?” Có khi nào bạn hỏi những câu như thế chưa? Đó là lúc cho thấy bạn không còn kiên nhẫn hoặc nhịn nhục được nữa. Nhịn nhục là khả năng trải qua những lúc khó khăn hoặc chán nản một cách điềm tĩnh. Nhịn nhục giúp bạn có thể chờ đợi mà không cảm thấy bồn chồn hoặc khó chịu. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Thánh Linh có thể sinh ra trái kiên nhẫn hoặc nhịn nhục trong bạn.
Bạn sinh ra tánh nhịn nhục khi bạn biết chờ đợi Chúa hành động và để cho Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống của bạn. Khi bạn trải qua những lúc khó khăn trong đời sống, Đức Thánh Linh sẽ ban sức cho bạn để có thể nhịn nhục. Ngài sẽ giúp bạn chấp nhận điều phiền toái hoặc đau lòng trong một thời gian dài. Chúa dạy chúng ta: “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (RoRm 12:12). Đức Thánh Linh cũng sẽ giúp bạn tỏ ra nhịn nhục với những người đối xử không tốt với bạn.
Thế nên sắp tới, nếu cảm thấy mình mất kiên nhẫn thì bạn hãy ngưng lại và cầu nguyện. Hãy cám ơn Đức Chúa Trời vì đã ban Đức Thánh Linh sống trong bạn. Hãy xin Ngài ban cho bạn sức lực để tỏ ra nhịn nhục.
Kể vắn tắt một trường hợp mà bạn thấy mất kiên nhẫn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con không nhịn nhục được khi (nêu lên trường hợp mà bạn vừa ghi ra). Xin cho con có trái kiên nhẫn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 78:
Đức Thánh Linh có thể giúp bạn sống nhân từ không?
Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
Nam đang ngồi một mình trong phòng. Kể từ khi cha của cậu ở tù thì mấy đứa bạn lúc nào cũng chế nhạo cậu. Chúng dùng đủ thứ danh từ để trêu chọc cậu. Chúng nói rằng rồi sớm muộn gì cậu cũng vào tù thôi. Những lời ấy làm cho Nam bị tổn thương. Nam muốn dùng những lời lẽ không tốt để đáp lại chúng, nhưng cậu biết như thế là không đúng.
Nam rất ngạc nhiên khi Phan đến ngồi bên cạnh cậu. Hồi sáng chính Phan đã chế nhạo cậu. Phan lên tiếng: “Nam ạ, lâu nay tôi để ý và thấy rằng cậu không bao giờ nổi nóng khi chúng tôi chế nhạo cậu. Thật ra thì lúc nào cậu cũng tử tế với chúng tôi. Tôi cũng thấy cậu đã giúp Ân lượm mấy cuốn sách cậu ta đánh rơi. Nhờ đâu cậu được như thế?”
Nam đáp: “À, tôi biết Đức Chúa Trời muốn tôi cư xử đẹp với mọi người, ngay cả khi họ không tốt với tôi. Tôi tin Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh ở trong lòng tôi giúp tôi luôn tử tế.”
Đức Chúa Trời đang sinh ra trái nhân từ trong đời sống của Nam. Thay vì nổi nóng cậu lại tỏ ra điềm đạm, tử tế. Kinh Thánh chép: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế” (Eph Ep 4:32). Bạn có đang để cho Đức Chúa Trời sản sinh trái nhân từ trong đời sống bạn không?
Viết ra một điều mà bạn có thể làm để tỏ ra lòng nhân từ với một bạn khác.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban cho con sức lực để bày tỏ lòng nhân từ người khác trong ngày hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 79:
Hiền lành có nghĩa gì?
Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. GaGl 5:22
“Nam! Đợi tí! ” Phan réo gọi trong khi cậu chạy đến Nam. “Mình chưa làm xong bài. Cậu cho mình chép bài của cậu nhé?” Nam đáp: “Rất tiếc tôi không thể đưa cho bạn chép, vì như vậy là không đúng.”
Vào giờ giải lao, khi Nam đi ra khỏi phòng thì thấy Phan ngồi ở bàn. Nam chạy đến nói vài câu với cô giáo. Một lát sau, cậu bước đến bàn của Phan. Cậu nói: “Cô giáo nói tôi có thể giúp bạn học toán.”
Hôm qua, Nam tỏ ra lòng nhân từ đối với Phan. Hôm nay, cậu lại tỏ ra lòng tốt. Lòng tốt làm bất cứ việc gì mà mình thấy đúng. Nam biết rằng cho bạn cóp bài là sai. Cậu không cho bạn chép, nhưng cậu lại giúp bạn bằng cách khác. Cậu tỏ ra lòng tốt với bạn.
Đức Chúa Trời là Đấng nhân lành trọn vẹn duy nhất. Ngài muốn con cái Ngài giống như Ngài. Bạn phải làm điều lành. Kinh Thánh chép: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện…” (LuLc 6:45). Khi Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống bạn thì bạn sẽ thể hiện ra trái hiền lành.
Hiền lành không phải chỉ làm những điều đúng. Hiền lành phải được tỏ ra trong cả lời nói lẫn hành động. Nam quyết định bỏ giờ giải lao của mình để giúp Phan. Cậu nói những lời tử tế. Hiền lành là tình yêu thể hiện qua hành động.
Viết ra hai cách bạn có thể làm để thể hiện trái hiền lành trong đời sống mình.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã tỏ ra nhân lành với con. Xin giúp con tỏ ra hiền lành trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 80:
Đức Thánh Linh có thể giúp bạn trung tín như thế nào?
22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.
GaGl 5:22-23
Bạn có giữ lời hứa của bạn không? Người trung tín là người luôn giữ lời hứa và là người bạn có thể tin cậy. Đức Chúa Trời là thành tín và luôn luôn giữ lời Ngài hứa. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh muốn bạn sống trung tín. Trung tín có nghĩa là trung thành với Đức Chúa Trời trong suy nghĩ, trong lời nói cũng như trong hành động. Kinh Thánh chép: “Đấng gọi anh em (Đức Chúa Trời) là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (ITe1Tx 5:24).
Khi Đức Chúa Trời phát huy trái trung tín trong bạn, thì người khác sẽ nhận thấy qua lời nói lẫn việc làm của bạn. Họ thấy rằng bạn luôn giữ lời hứa của mình. Họ biết rằng lúc nào bạn cũng đúng giờ, và làm gì thì bạn cũng làm hết sức, hết khả năng. Họ thấy rằng bạn đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong mọi việc. Nhưng quan trọng hơn cả là Đức Chúa Trời thấy lòng trung tín của bạn và Ngài hài lòng. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng bạn trung tín trong mọi việc thì Ngài sẽ giao cho bạn quản lý nhiều hơn (Mat Mt 25:21).
Khi bạn giữ lời hứa tức là bạn thể hiện trái trung tín trong đời sống mình. Bạn có sẵn lòng làm một người mà mọi người có thể trông cậy và tin tưởng không?
Hãy nêu ra ba cách mà Đức Thánh Linh có thể giúp bạn trung tín.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì sự thành tín của Ngài đối với con. Con xin trung tín với Ngài cũng như với mọi người. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 81:
Bạn có phải là một người mềm mại không?
22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.
GaGl 5:22-23
Nam là một con người mềm mại. Cậu luôn tử tế và tôn trọng người khác. Cậu làm việc tốt cho mọi người bất cứ khi nào có thể. Cậu không để cho sự giận dữ cai trị lời nói hoặc hành động của mình. Theo bạn, Nam có nhiều bạn không? Dĩ nhiên là nhiều. Ai cũng muốn gần gũi một con người mềm mại.
Mềm mại là đối xử với mọi người với thái độ yêu thương, tử tế và tôn trọng vì cớ bạn hiểu rõ giá trị lẫn nhu cầu của họ. Khi bạn để cho Đức Thánh Linh cai trị đời sống của mình thì Ngài sinh trái mềm mại trong đời sống của bạn. Có thể bạn nghĩ rằng mềm mại tức là mềm yếu, nhưng không phải vậy. Thật ra phải có nhiều nghị lực bạn mới tỏ ra mềm mại được.
Khi còn sống trên đất lúc nào Chúa Giê-xu cũng tỏ ra mềm mại. Ngài chấp nhận và cứu giúp nhiều người bị xã hội ruồng bỏ. Ngài tiếp đón trẻ con, tỏ lòng thương xót người nghèo khó, chữa lành bệnh cho người đau yếu. Đời sống của Chúa Giê-xu là một tấm gương về cách thể hiện sự mềm mại với mọi người.
Khi bạn nói những câu như: “Xin lỗi, ” “Xin vui lòng, ” hoặc “Cám ơn, ” tức bạn đang tỏ ra mềm mại. Khi bạn âm thầm làm việc tốt cho người khác tức là bạn đang tỏ ra mềm mại. Khi bạn đối đáp với mọi người cách nhỏ nhẹ thay vì ăn nói xẳng xớm, to tiếng, tức là bạn đang tỏ ra mềm mại. Trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta: “Hãy cho mọi người biết nết nhu mì (mềm mại) của anh em…” (Phi Pl 4:5). Bạn có sẵn lòng tỏ ra mềm mại với mọi người không?
Kể ra vài cách bạn có thể tỏ ra mềm mại trong ngày hôm nay đối với một người khác?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin tin cậy Ngài và để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt con mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 82:
Đức Thánh Linh giúp bạn tiết độ như thế nào?
22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.
GaGl 5:22-23
Có khi nào bạn nhìn thấy một lực sĩ xuất sắc nhận huy chương chưa? Người đó đã làm gì để có thể chiến thắng? Phải nhọc công tập luyện. Phải kỷ luật với bản thân mình. Phải ăn uống, nghỉ ngơi một cách điều độ.
Kinh Thánh ví đời sống người tín đồ với một cuộc chạy đua (ICo1Cr 9:24-27). Nếu bạn là con của Đức Chúa Trời thì bạn cần tập luyện đời sống tâm linh của mình. Tập tành tiết độ cũng giống như rèn luyện để trở thành một lực sĩ xuất sắc về mặt thuộc linh.
Tiết độ nghĩa là lúc nào cũng kiểm soát suy nghĩ, tình cảm lẫn hành động của mình thay vì để chúng làm chủ mình. Tiết độ là sống trong kỷ luật. Kinh Thánh chép: “… Phải tỉnh thức và dè giữ” (ITe1Tx 5:6). Dè giữ đây chính là tiết độ.
Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể sinh ra trái tiết độ trong đời sống bạn. Nhờ quyền năng của Ngài, bạn có thể tiết độ trong việc ăn uống. Ngài cũng kiểm soát ý nghĩ của bạn lẫn cái nhìn của bạn. Khi Ngài kiểm soát, bạn sẽ cư xử một cách mềm mại thay vì nổi nóng và giận dữ. Bạn có muốn trở thành một vận động viên xuất sắc về mặt thuộc linh bằng cách để cho Đức Thánh Linh sinh trái tiết độ trong đời sống bạn không?
Kể ra một vài trường hợp bạn cần Đức Thánh Linh ban cho sự tiết độ.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài về quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con có thể sống tiết độ. Mỗi ngày con xin phát huy tánh tiết độ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 83:
Các ân tứ Thánh Linh là gì?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn là một phần trong thân thể (hoặc gia đình ) của Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh chép: “Anh em là thân của Đấng Cứu Thế và là chi thể của thân” (ICo1Cr 12:27). Mỗi thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời đều có vai trò đặc biệt. Ngài ban cho mỗi chi thể ít nhất là một ân tứ. Ân tứ không phải là khả năng tự nhiên, như tài đánh đàn hoặc chơi thể thao giỏi. Đức Chúa Trời ban cho bạn ân tứ thuộc linh để bạn phục vụ Ngài cũng như các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế.
Tất cả chúng ta đều có lúc cần người khác giúp đỡ. Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn chán, nản lòng hoặc thân thể mệt mỏi, bệnh hoạn. Là những chi thể trong thân của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần hoạt động chung với nhau và quan tâm, chăm sóc nhau. Chúng ta có thể sử dụng các ân tứ thuộc linh theo nhiều cách để đáp ứng nhu cầu cho nhau.
Một số ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là ơn cứu giúp, ban phát, thương xót, dạy dỗ, lãnh đạo. Trong những bài kế tiếp, bạn sẽ học biết thêm về các ân tứ thuộc linh này. Bạncũng sẽ học cách phát hiện ra các ân tứ của mình và cách sử dụng ân tứ để hầu việc Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh ban ân tứ thuộc linh cho mỗi tín đồ để làm gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì các ân tứ Ngài ban cho con. Xin giúp con biết con có ân tứ nào và biết dùng ân tứ ấy để giúp đỡ người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 84:
Bạn có ân tứ thuộc linh nào không?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Khi bạn chọn quà để tặng cho một người bạn thì trước hết bạn nghĩ xem bạn đó là người thế nào. Bạn biết bạn đó càng rõ thì món quà bạn chọn sẽ càng thích hợp. Đức Chúa Trời biết bạn rõ nhất, vì Ngài đã tạo dựng nên bạn. Ngài có kế hoạch để bạn phục vụ Ngài và gây dựng thân thể của Chúa Cứu Thế. Để giúp bạn hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh ban cho bạn ít nhất là một ân tứ. Vậy, làm thế nào bạn biết ân tứ thuộc linh đó là gì?
Sau khi bạn học về các ân tứ thuộc linh rồi, thì bạn cần cầu xin Đức Chúa Trời tỏ cho bạn biết Ngài đã ban cho bạn ân tứ nào. Trong khi hầu việc Chúa, bạn cần lưu ý mình giỏi về điều gì. Bạn thích làm gì nhất? Những chi tiết này là dấu hiệu cho thấy rất có thể Đức Chúa Trời ban cho bạn ân tứ trong lãnh vực đó. Người khác cũng có thể giúp bạn thấy Đức Chúa Trời đang đặc biệt dùng bạn trong các lãnh vực nào.
Hãy đặc biệt chú ý mấy bài học tiếp theo. Hãy xem thử bạn có thể nhận ra các ơn thuộc linh của mình trong số các ân tứ được đề cập không. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn khám phá ân tứ của mình và cách thức sử dụng ân tứ đó để phục vụ Ngài cách tốt nhất.
Làm sao bạn biết đang có ân tứ thuộc linh nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã ban ân tứ cho con. Xin giúp con nhận ra ân tứ này và sẵn sàng phục vụ Ngài lẫn người khác với ân tứ này. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 85:
Thế nào là ân tứ phục vụ?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Lan rất thích giúp đỡ người khác mà không chờ người sai bảo. Thấy mẹ đi chợ về là Lan chạy ra xách giỏ giúp mẹ. Ở trường, Lan giúp thầy giáo thu dọn sách vở. Tại hội thánh, Lan đi nhặt giấy vụn trên các băng ghế bỏ vào thùng rác. Lan đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Đức Thánh Linh đã ban cho Lan ân tứ phục vụ.
Phục vụ là một trong những ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho con cái Đức Chúa Trời. Ân tứ thuộc linh được sử dụng để giúp đỡ các chi thể khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Ân tứ phục vụ là khả năng nhìn thấy những việc cần phải làm và bắt tay vào làm các việc ấy. Những người có ân tứ phục vụ giúp cho người khác được rãnh rang để sử dụng các ân tứ của họ cho Chúa.
Bạn có thích giúp đỡ người khác không? Khi bạn thấy một việc cần làm thì bạn có tự ý đứng ra làm việc đó không? Nếu bạn trả lời “Có” tức là bạn có ân tứ phục vụ. Kinh Thánh dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (CoCl 3:23). Nếu có ân tứ phục vụ thì bạn có sẵn sàng dùng nó để giúp những người khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế không?
Làm thế nào bạn biết người nào có ơn phục vụ?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin tỏ cho con biết Ngài ban cho con ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ phục vụ, xin giúp con siêng năng giúp đỡ những chi thể khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 86:
Thế nào là ân tứ cứu giúp?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Bình gõ cửa nhà ông Nguyên. Ông Nguyên mở cửa. Nhìn thấy Bình, ông hỏi: “Cháu cần gì đó, Bình?”
Bình trả lời: “Cháu muốn hỏi xem ông có việc gì cho cháu làm không. Cháu đang cần một ít tiền. Ở trường cháu có một bạn mới tên Minh. Bạn ấy đi học chỉ mặc có một cái áo, nhưng áo ấy cũng đã cũ và mòn rách hết. Cháu muốn kiếm tiền để mua cho bạn ấy một chiếc áo mới.”
“Cháu thật tốt với bạn! ” ông Nguyên đáp. “Bác sẽ giúp cháu.”
Bình thấy Minh có một nhu cầu và cậu muốn đáp ứng nhu cầu đó của bạn. Đúng là Bình có ân tứ cứu giúp. Không cần phải có nhiều tiền mới cứu giúp người khác. Bạn có thể sử dụng khả năng và thì giờ của mình để cứu giúp người khác. Bình đã sẵn sàng bỏ thì giờ và khả năng để kiếm tiền mua cho Minh một chiếc áo mới.
Kinh Thánh dạy: “Vì chúng ta có các sự ban cho (ân tứ) khác nhau… Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí” (RoRm 12:6, 8). Nếu bạn có ân tứ cứu giúp thì bạn có thực hiện ân tứ đó với lòng vui mừng không?
Dù không có tiền bạc, bạn vẫn có thể dùng hai điều gì để cứu giúp người khác?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con biết con có ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ cứu giúp, con xin giúp đỡ cách vui lòng để đáp ứng nhu cầu của người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 87:
Thế nào là ân tứ thương xót?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Kim biết Vi đang gặp một vấn đề khó. Kim đến ngồi xuống bên cạnh bạnvà hỏi: “Bạn có việc gì thế, Vi? Vi đáp: “Bà ngoại tôi đang bệnh nặng.” “Đức Chúa Trời có thể giúp bạn,” Kim khích lệ. “Bây giờ chúng ta cùng thưa chuyện với Ngài nhé.” Hai bạn cúi đầu xuống, và Kim cầu nguyện.
Nếu bạn nhạy cảm trước những đau khổ của người khác tức là bạn có ân tứ thương xót. Ân tứ thuộc linh này khiến bạn muốn an ủi một người đang buồn vì bị điểm kém hoặc bị mất con mèo cưng của mình. Nếu bạn có ân tứ thương xót, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và cầu thay cho người đang cần.
Những người có ân tứ thương xót biết cách an ủi làm cho người khác được khích lệ. Đức Thánh Linh đang sống trong bạn ban cho bạn sự khôn ngoan để sử dụng ân tứ này. Kinh Thánh chép: “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì… đầy dẫy lòng thương xót…” (Gia Gc 3:17). Vì những người có ân tứ này luôn muốn giúp người khác, nên Đức Thánh Linh cũng có thể ban cho họ sự khôn ngoan để biết khi nào thực sự cần ra tay cứu giúp. Nếu bạn cảm thấy mình có ân tứ thương xót, hãy cầu xin Chúa sử dụng bạn để giúp đỡ những người đang đau khổ.
Nêu lên dấu hiệu giúp chúng ta biết một người có ân tứ thương xót.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin tỏ cho con biết con có ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ thương xót, xin giúp con khôn ngoan sử dụng ân tứ này. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 88:
Thế nào là ân tứ dạy dỗ?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Sau khi thầy giáo vừa cho bài tập, Nam liền xin thầy cho phép sử dụng máy vi tính để tự mình truy cập và tìm câu trả lời. Bất cứ khi nào Nam học được điều gì mới, cậu luôn nóng lòng chia sẻ lại cho các bạn. Vậy nên có thể nói Nam có ân tứ dạy dỗ.
Dạy dỗ cũng là một ân tứ thuộc linh do Đức Thánh Linh ban cho. Nếu bạn thấy mình thường hỏi “vì sao?” hoặc “điều này có đúng không?” thì có thể bạn có ân tứ dạy dỗ. Những người có ân tứ này thích tự mình tìm tòi câu trả lời cho các vấn đề. Rồi khi đã kiếm được câu trả lời, họ thường thích bàn bạc những điều họ học được với người khác.
Nếu bạn có ân tứ dạy dỗ, bạn sẽ muốn tìm xem những điều bạn đọc hoặc nghe có đúng hay không. Bạn sẽ muốn học biết thêm về Lời Đức Chúa Trời và chia xẻ những điều học được với người khác. Sau này biết đâu bạn sẽ trở nên một giáo viên dạy Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy: “Vì chúng ta có các sự ban cho (ân tứ) khác nhau… Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (RoRm 12:6, 7).
Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình đều có ít nhất một ân tứ thuộc linh. Những ân tứ này được sử dụng để giúp các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế. Nếu bạn có ân tứ dạy dỗ thì bạn có sẵn sàng giúp người khác học biết thêm về Chúa không?
Làm thế nào bạn biết một người có ân tứ dạy dỗ?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin tỏ cho con biết con có ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ dạy dỗ, xin giúp con biết dùng nó để hướng dẫn người khác học biết thêm về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 89:
Thế nào là ân tứ lãnh đạo?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
“Mẹ ơi! ” Long vừa chạy vào nhà, vừa réo gọi mẹ. “Cô giáo cho con làm trưởng lớp.” Mẹ Long mỉm cười. Bà nói: “Thế thì hay quá! Con sẽ là một người lãnh đạo có năng lực.”
Bạn có ao ước được phụ trách một hoạt động nào không? Bạn có thể nhanh chóng lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao không? Bạn có thể dễ dàng huy động người khác cùng làm việc với mình không? Nếu bạn trả lời “có” cho các câu hỏi trên, thì có thể bạn có ân tứ lãnh đạo.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Thánh Linh ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau. RoRm 12:7 chép: “Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị.” Siêng năng cai trị nghĩa là thực hiện chức vụ lãnh đạo một cách cẩn thận, làm hết sức mình và không bỏ cuộc nửa chừng.
Hội Thánh cần những người có ân tứ lãnh đạo để phục vụ Chúa Giê-xu Cứu Thế. Người có ân tứ này sẵn sàng một mình đứng ra bênh vực điều mà mình tin là đúng. Người lãnh đạo là người làm việc có kế hoạch và biết huy động người khác hoàn thành kế hoạch. Một lãnh đạo tốt không đứng đó chỉ huy, nhưng lăn xả vào để cùng làm việc với mọi người. Nếu bạn có ân tứ lãnh đạo, hãy cầu xin Chúa giúp bạn sử dụng nó làm lợi cho thân thể Đấng Cứu Thế.
Kể ra ba điểm cho phép bạn nhận biết một người có ân tứ lãnh đạo.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con biết ân tứ thuộc linh Ngài ban cho con. Nếu con có ân tứ lãnh đạo, xin giúp con biết phục vụ thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu với ân tứ đó. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 90:
Bạn có thể dùng ân tứ thuộc linh của mình như thế nào?
Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. ICo1Cr 12:27
Sau khi học về một số ân tứ thuộc linh bạn đã khám phá ra mình có ân tứ nào chưa? Kinh Thánh cho biết các ân tứ thiêng liêng được Chúa ban cho để “các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cứu Thế” (Eph Ep 4:12). Bây giờ chúng ta hãy ôn lại các ân tứ mà bạn đã học qua:
Ân tứ phục vụ - Nhìn thấy những việc cần làm và bắt tay làm các việc ấy.
Ân tứ cứu giúp - Thấy vui thích trong việc giúp đỡ người khác.
Ân tứ thương xót - Lưu tâm đến những người bị thương tổn và đến an ủi.
Ân tứ dạy dỗ - Thích học hỏi và giúp người khác hiểu lời Chúa.
Ân tứ lãnh đạo - Sắp xếp, phân công cho mọi người và giúp họ hoàn thành công việc.
Bạn có thấy mình giống Lan trong tinh thần phục vụ người khác không? Cũng có thể bạn giống Bình, lo kiếm tiền để giúp bạn mình đang gặp khó khăn. Hoặc có thể bạn giống như Kim, mau mắn an ủi bạn khi bạn bị tổn thương. Có thể bạn giống Nam. Cậu bé này có ân tứ dạy dỗ và thích chia xẻ những điều mình học được với mọi người. Nhưng cũng có thể bạn giống như Long, thích được cắt đặt vào chức vụ lãnh đạo để tổ chức mọi người cùng làm việc.
Bạn có muốn sử dụng ân tứ thuộc linh của mình để gây dựng các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế không? Chúa sẽ ban phước cho bạn lẫn ban niềm vui cho bạn khi bạn phục vụ với ân tứ Ngài ban cho.
Kể ra các ân tứ thuộc linh mà bạn nhận biết là Chúa ban cho bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã ban cho con ân tư . Xin giúp con sử dụng ân tứ này để phục vụ Ngài và mọi người. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 91:
Các thiên sứ có thật chăng?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Có khi nào bạn được xem phim hoặc chương trình truyền hình về thiên sứ chưa? Bạn nghĩ thế nào về cách người ta mô tả các thiên sứ? Phần lớn những gì bạn thấy trong phim liên hệ đến thiên sứ là không đúng. Tuy nhiên, các thiên sứ có thật, do Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên.
Các thiên sứ là những tạo vật đặc biệt của Chúa, và mỗi thiên sứ có một đặc điểm riêng. Chúng ta không biết chính xác thiên sứ trông như thế nào. Theo những câu chuyện trong Kinh Thánh thì thiên sứ lấy hình dạng con người hiện ra. Nhưng chúng ta biết chắc rằng họ không phải là con người, cũng không bịnh tật hoặc phải chết như con người. Người chết cũng không trở thành thiên sứ. Đức Chúa Trời đã dựng nên các thiên sứ để ca ngợi, thờ phượng, phục vụ Ngài cũng như thi hành các mạng lệnh của Ngài. Thiên sứ có sức mạnh hơn con người, nhưng dĩ nhiên không mạnh như Đức Chúa Trời. Thiên sứ có thể hiện ra và biến đi rất nhanh (có lẽ vì thế mà người ta thường vẽ hình thiên sứ có cánh). Một số người cầu nguyện với thiên sứ, nhưng như thế là sai vì thiên sứ cũng chỉ là vật thọ tạo thôi. Chúng ta chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà thôi.
Có một thiên sứ tên là Lu-xi-phe được mệnh danh là thiên thần ánh sáng. Một lần nọ, Lu-xi-phe nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Một số thiên sứ hùa theo Lu-xi-phe bị đuổi ra khỏi thiên đàng trở nên “các thiên thần sa ngã”, hoặc “quỉ sứ”, còn Lu-xi-phe trở nên Sa-tan. Sa-tan và các quỉ sứ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của người thuộc về Chúa. Trong vài ngày tới, bạn sẽ học về kẻ thù của bạn, tức Sa-tan.
Ghi ra hai điều bạn biết về thiên sứ?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã dựng nên các thiên sứ để hầu việc và làm theo mạng lệnh Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 92:
Sa-tan là ai?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Một số người nghĩ rằng Sa-tan mặc trang phục màu đỏ, đầu có sừng và sau lưng có đuôi. Nhưng không phải. Kinh Thánh cho biết rằng khi mới được Đức Chúa Trời dựng nên, Sa-tan là một trong các thiên sứ đẹp đẽ nhất, có tên là Lu-xi-phe. Rất có thể Lu-xi-phe cũng được nhìn thấy Đức Chúa Trời dựng nên những con người đầu tiên. Nhưng một ngày nọ, Lu-xi-phe chống nghịch Chúa và trở thành kẻ thù của Ngài. Ngài đổi tên nó thành Sa-tan.
Kinh Thánh gọi Sa-tan là “chúa đời này ” (IICo 2Cr 4:4). Nó rất xấu xa và độc ác. Nó luôn tìm cách đánh lừa mọi người. Nó muốn mọi người cùng nó nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nó muốn phá hỏng chương trình của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Hiện nay dường như Sa-tan có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng thật ra nó vẫn phải ở dưới quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời, vì Ngài toàn năng. Khi Chúa Giê-xu tái lâm thì Sa-tan sẽ bị hình phạt. Sau khi bị xét xử, nó sẽ bị quăng vào hồ lửa và ở đó đời đời.
Sa-tan muốn bạn nghĩ rằng nó chỉ là một nhân vật ảo với bộ đồ buồn cười màu đỏ trên người. Nhưng bạn phải nhớ rằng Sa-tan có thật và là kẻ thù của bạn. Kinh Thánh chép: “… Đấng ở trong các con (tức Đức Chúa Trời) là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (tức Sa-tan).”
Vì sao Sa-tan trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con rất sung sướng vì Ngài có quyền năng trổi hơn Sa-tan. Xin giúp con biết vâng lời Ngài và cẩn thận để khỏi bị Sa-tan lừa dối. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 93:
Sa-tan trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời như thế nào?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
“Tôi làm điều tôi muốn chứ không phải làm điều Chúa muốn. ” Có bao giờ bạn suy nghĩ hoặc tự nhủ như thế chăng? Bạn có biết những ý tưởng loại ấy từ đâu mà có không?
Một ngày nọ, Lu-xi-phe, một thiên sứ đặc biệt của Đức Chúa Trời, đã có ý tưởng đó. Thế là Lu-xi-phe quyết định phải trở nên giống như Đức Chúa Trời. Lu-xi-phe tự nhủ: “Ta… sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” (EsIs 14:12-14). Bạn có nghe Lu-xi-phe nói “Ta sẽ…, ta sẽ..” chăng? Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể nói một cách đầy thẩm quyền như thế, vì chỉ có Ngài làm được mọi sự.
Điều gì khiến Lu-xi-phe nổi loạn chống nghịch lại Đấng đã tạo dựng ra mình? Đấy chính là tánh kiêu ngạo. Kiêu ngạo tức tự cho mình giỏi một cách quá đáng. Lu-xi-phe nghĩ rằng nó chẳng kém gì Đức Chúa Trời. Chính tội kiêu ngạo đã phân rẽ Lu-xi-phe khỏi Đức Chúa Trời. Khi Lu-xi-phe nổi loạn, Đức Chúa Trời đã đuổi Lu-xi-phe khỏi sự hiện diện của Ngài. Lu-xi-phe và đồng đảng phải rời khỏi thiên đàng. Ngày nay, Lu-xi-phe được chúng ta gọi bằng một tên khác: Sa-tan hoặc ma quỷ. Đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời, cũng là kẻ thù của bạn.
Kinh Thánh chép: “… Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo …” (IPhi 1Pr 5:5). Vì vậy, đừng để sự kiêu ngạo điều khiển bạn và phân rẽ bạn khỏi Chúa. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng bạn. Hãy thờ phượng và vâng lời chỉ một mình Ngài.
Bạn có thể làm gì để tánh kiêu ngạo không cai trị đời sống bạn?

Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đấng đã tạo dựng nên con. Xin giúp con luôn dè chừng tánh kiêu ngạo để con không chống nghịch Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 94:
Vì sao Sa-tan lại là kẻ thù của bạn?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Từ “kẻ thù ” nghĩa là gì? Kẻ thù là người ghét chúng ta và muốn hại chúng ta. Sa-tan ghét Đức Chúa Trời và muốn làm hại Ngài. Vì bạn là con Chúa nên Sa-tan cũng ghét bạn và cũng muốn hại bạn. Sa-tan muốn huỷphá mọi điều gì thuộc về Đức Chúa Trời.
Sa-tan tỏ ra thù ghét bạn bằng nhiều cách. Nó nói dối với bạn. Kinh Thánh cho biết nó là “cha của sự nói dối” (GiGa 8:44). Nó tìm cách dụ bạn là những việc sai quấy để làm buồn lòng Chúa. Nó cố gắng xui khiến bạn phạm tội nghịch cùng Chúa. Câu gốc hôm nay cho chúng ta biết gì về Sa-tan? Nó là kẻ thù của bạn; nó đi rình mò chung quanh giống như một con sư tử để tìm cách ăn nuốt (tức hủy diệt) người ta.
Thế Sa-tan có luôn luôn tìm được người để huỷ diệt không? Có phải lúc nào nó cũng thành công không? Không! Bạn có thể thoát khỏi nanh vuốt của Sa-tan và chống lại sự tấn công của nó. Khi bạn vâng lời Chúa thì Sa-tan sẽ thua. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong lòng. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan gấp bội. Khi bạn để Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống mình thì bạn sẽ vâng lời Chúa và làm điều phải. Nhưng bạn cũng cần cảnh giác: hãy chú ý nghe lời Chúa và dè chừng sự tấn công của Sa-tan.
Kể ra hai điều bạn có thể làm để giữ mình khỏi sự tấn công của Sa-tan.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã yêu thương con. Xin giúp con biết nghe Ngài và cảnh giác sự tấn công của Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 95:
Một số mưu chước của Sa-tan
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
“Nè Danh, ” An nói. “Mày chỉ cần canh chừng người bán hàng cho tao. Mày không cần phải lấy thứ nào cả. Tao sẽ làm chuyện ấy. Mày chỉ canh chừng thôi. Nếu mày muốn tình bạn của tao với mày tiếp tục thì mày phải giúp tao.” Thật ra An đâu có quan tâm gì đến tình bạn. Nó chỉ muốn dụ Danh tiếp tay với nó làm điều sai quấy.
Sa-tan không muốn bạn yêu mến Chúa và vâng lời Ngài. Nó luôn tìm cách dụ bạn làm điều sai quấy. Một trong những mưu chước của nó là bảo rằng sẽ không ai chơi với bạn nữa nếu bạn không uống rượu hoặc sử dụng ma tuý. Một mưu chước khác của nó là xui khiến bạn ham muốn hết thứ này đến thứ khác, đến nỗi bạn sẵn sàng làm những điều sai quấy để có các thứ mình muốn. Có khi nào bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có thật chăng? Có khi nào bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thật yêu thương bạn chăng? Đó chính là những lời nói dối mà Sa-tan gieo vào đầu óc của bạn.
Sa-tan luôn muốn dụ bạn đừng tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để đền tội cho mình. Sa-tan không muốn bạn biết về tình yêu của Chúa đối với bạn. Nó muốn bạn tin rằng bạn có thể tự lo liệu cho mình và không cần đến Chúa. Hãy coi chừng các mưu chước của Sa-tan. Phải nhớ rằng nó là một kẻ nói dối.
Bạn có thể nhớ lại một mưu chước mà Sa-tan đã dùng để đánh lừa bạn chăng?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con nhận ra những mưu chước của Sa-tan. Xin giúp con tin nơi lời của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 96:
Sa-tan có quyền năng như Chúa không?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Sa-tan có năng lực rất lớn. Nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng theo bạn thì giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan ai mạnh hơn? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới. Đức Chúa Trời cũng tạo dựng nên con người chúng ta. Ngài đã khiến Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Sa-tan không thể làm những việc như thế. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan nhiều.
Tuy nhiên, Sa-tan cũng có ít nhiều quyền năng. Các cuộc tấn công của nó đối với con dân Chúa rất khinh khủng và khó chống chọi lại, nhưng Sa-tan không quyền năng như Chúa. Sa-tan đã sử dụng mọi cách để ngăn cản Chúa Giê-xu đền tội cho chúng ta.
Có thể nó nghĩ rằng nó đã thắng khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và bị chôn trong mồ. Nhưng vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại. Đức Chúa Trời luôn luôn thắng hơn Sa-tan.
Đức Chúa Trời luôn nắm toàn quyền. Ngài là Đấng cai trị tối cao, và lúc nào Ngài cũng kiểm soát được tình hình. Ngài tối cao hơn tất cả và cai trị trên mọi sự; Ngài là Đấng toàn năng. Ngài có thể nghe và đáp lời cầu nguyện của bạn. Chỉ có Ngài có quyền tha tội cho bạn và khiến bạn trở nên con Ngài. Ngài cũng nắm quyền trên Sa-tan nữa. Trong tương lai, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt Sa-tan bằng cách quăng nó cùng đồng đảng của nó vào hồ lửa đời đời.
Ghi ra ba điều chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài quyền năng hơn Sa-tan. Con cũng cám ơn Ngài về tình yêu của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 97:
Vì sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ bạn?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Thử nghĩ đến người bạn thân nhất của bạn. Bạn yêu mến bạn ấy vì cớ bạn bị ép buộc hoặc bạn muốn như thế? Tình yêu thương là điều mà chúng ta muốn ban tặng.
Đức Chúa Trời đã chọn yêu thương bạn và Ngài cũng muốn bạn tự nguyện yêu thương Ngài. Khi Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ bạn (xúi giục bạn không vâng lời Chúa ) tức là Ngài cho bạn chọn lựa yêu thương ai và phục vụ ai. Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời Ngài vì cớ bạn yêu thương Ngài.
Một trong những cách bạn tỏ ra vâng lời Chúa là nói “không ” khi ma quỷ cám dỗ bạn làm điều sai quấy. Bạn không thể một mình chống lại ma quỷ, bạn cần phải nhờ Chúa giúp đỡ. Đây cũng là một lý do nữa khiến Chúa cho phép bạn bị cám dỗ. Ngài muốn bạn học tập nhờ cậy Ngài để có năng lực chống lại ma quỷ. Kinh Thánh chép: “Chúa giúp đỡ tôi…” (HeDt 13:6). Bạn có thể xin Chúa giúp bạn thắng hơn các cám dỗ của Sa-tan.
Khi bạn xin Chúa giúp đỡ và vâng lời Ngài, thì bạn sẽ biết Chúa rõ hơn. Càng biết rõ Chúa bao nhiêu thì bạn có thể yêu mến Chúa bấy nhiêu. Đức Chúa Trời muốn bạn tự nguyện yêu thương Ngài. Bạn có bằng lòng không?
Nêu ra hai lý do khiến Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con chống lại sự cám dỗ của Sa-tan. Con xin vâng lời Chúa để tỏ ra con yêu thương Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 98:
Bạn có thể thật thắng hơn Sa-tan không?
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Nếu một mình bạn phải đối phó với một kẻ thù rất mạnh sức, bạn có hy vọng thắng kẻ thù đó chăng? Tuy nhiên, cũng một kẻ thù đó, nhưng có một người khoẻ nhất thế giới giúp đỡ bạn, thì bạn thắng dễ dàng. Phải không?
Kinh Thánh ghi chép về một người sống cách đây đã lâu, tên là Ê-li. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời bảo ông Ê-li làm một việc rất mạo hiểm. Ngài bảo ông đi gặp vua và báo cho vua biết Ngài sẽ hình phạt cả nước vì mọi người dân đang phạm tội trọng. Họ đang hầu việc ma quỷ chứ không phải Đức Chúa Trời. Nhà vua nổi giận và tìm cách giết chết ông Ê-li, nhưng ông Ê-li chạy thoát được. Ông Ê-li vẫn tiếp tục sống phục vụ Chúa. Nhờ đâu ông Ê-li có thể hành động như thế? Điều gì giúp ông đắc thắng? Ông không có quyền lực siêu phàm nào. Kinh Thánh cho biết ông cũng giống như bạn và tôi đây. Ông thắng được vì có Đức Chúa Trời giúp đỡ ông. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Ngài cũng giúp đỡ bạn. Sa-tan không thể cự địch lại Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép: “… Đấng ở trong các con (Chúa Giê-xu) là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (Sa-tan)” (IGi1Ga 4:4). Có Chúa Giê-xu giúp đỡ, bạn sẽ đắc thắng.
Nhờ đâu ông Ê-li có thể đắc thắng?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì nhờ Chúa Giê-xu, con có thể thắng hơn Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 99:
Chiến thuật của Đức Chúa Trời dành cho bạn
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. IPhi 1Pr 5:8
Binh lính cần có một chiến thuật tác chiến để họ có thể đánh trận hữu hiệu nhất. Cũng vậy, Đức Chúa Trời có một chiến thuật dành cho bạn. Mỗi ngày bạn đều phải đánh trận vì Sa-tan tấn công bạn. Đây là một cuộc chiến mà bạn có thể thắng vì bạn có Đấng lớn nhất và mạnh nhất giúp đỡ mình, tức Đức Chúa Trời. Nếu bạn tuân theo kế hoạch tác chiến của Ngài thì bạn sẽ chiến thắng. Kế hoạch đó có 4 bước: (1) Hãy tin Chúa Giê-xu đã chết vì tội của bạn. (2) Hãy nhớ bạn không cần phải phạm tội. Đức Chúa Trời cho biết nếu bạn vâng lời Ngài và không nghe theo ma quỷ, thì nó sẽ phải tránh xa bạn (Gia-cơ ). (3) Hãy vâng lời Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm buồn lòng Đức Chúa Trời và làm Ngài không nghe lời cầu nguyện của bạn. Nếu bạn lỡ phạm tội thì bạn cần xưng tội với Đức Chúa Trời. (4) Hãy cám ơn Chúa vì Ngài giúp bạn thắng hơn Sa-tan. Kinh Thánh chép: “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế chúng ta” (ICo1Cr 15:57).
Đức Chúa Trời ban cho bạn một bộ binh giáp để bảo vệ bạn trong cuộc chiến chống ma quỷ. Bộ binh giáp này được gọi là giáp trụ của Đức Chúa Trời. Mắt trần không thể nhìn thấy bộ giáp trụ này. Nhưng nó bảo vệ bạn chống lại Sa-tan. Nếu bạn sử dụng đúng cách, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn đắc thắng mọi trận chiến. Bạn sẽ học biết thêm về bộ giáp trụ này trong những ngày tới.
Hãy kể ra bốn điều bạn có thể làm để thắng các cuộc tấn công của Sa-tan.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài luôn giúp đỡ con. Xin giúp con nhớ phải làm gì để thắng hơn ma quỷ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 100:
bạn phải làm gì trước khi có thể thắng Sa-tan?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Bạn muốn kẻ chiến thắng Sa-tan không? Muốn chiến thắng trước hết bạn phải tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn. Kinh Thánh chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (IGi1Ga 1:12). Bạn tin nhận Chúa Giê-xu bằng cách công nhận rằng bạn là người có tội. Bạn được sanh ra với khuynh hướng muốn phạm tội. Khi bạn nói dối, ăn cắp, làm tổn thương người khác hoặc thậm chí chỉ suy nghĩ những điều xấu thôi, tức là bạn đã phạm tội. Mọi người đều đã phạm tội (RoRm 3:23), và Đức Chúa Trời phải hình phạt tội lỗi. Hình phạt dành cho tội nhân là bị phân cách mãi mãi khỏi Đức Chúa Trời.
Tin nơi danh Ngài nghĩa là thế nào? Nghĩa là bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Ngài hoàn toàn vô tội. Ngài chết trên thập tự giá để chịu hình phạt vì cớ tội của bạn. Ngài tự nguyện chết như thế vì Ngài yêu thương bạn. Nhưng Chúa Giê-xu không chết luôn; vào ngày thứ ba, Ngài sống lại. Hiện Ngài đang ngự trên thiên đàng cầu thay cho bạn. Bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng cách thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn đã phạm tội. Hãy thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn tin Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho bạn. Hãy xin Ngài tha tội cho bạn. Thế là bạn trở nên con của Chúa. Một khi bạn là con của Chúa thì bạn có thể thắng hơn ma quỷ.
Tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình nghĩa là gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con đã phạm tội. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết để chịu hình phạt vì cớ tội của con. Xin tha tội cho con và khiến con trở nên con của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 101:
Bạn có thể chuẩn bị như thế nào để chiến đấu?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Mỗi ngày bạn phải đánh trận với Sa-tan. Sa-tan rất ghét Đức Chúa Trời và muốn bạn phạm tội cùng Ngài. Bạn phải chuẩn bị để chống lại Sa-tan, vì bạn không thể thắng hơn nó bằng sức riêng của mình.
Một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị là xưng tội với Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn ở với bạn để giúp bạn khỏi phạm tội. Tuy vậy, đôi khi bạn không để cho Ngài giúp bạn. Đôi khi, Sa-tan dụ bạn phạm tội. Cũng có lúc bạn cố tình phạm tội. Bất cứ khi nào bạn ý thức rằng mình đã phạm tội, bạn cần xưng tội đó ra với Chúa. Xưng tội có nghĩa là công nhận với Chúa rằng việc bạn đã làm là sai. Kinh Thánh chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta…” (IGi1Ga 1:9).
Một việc khác trong công tác chuẩn bị cho chiến trận là đề phòng các cuộc tấn công của Sa-tan. Lúc nào nó cũng tìm cách xúi giục bạn phạm tội. Phải cẩn thận tránh xa những nơi nào, những người nào hoặc những việc làm nào có thể cám dỗ bạn phạm tội.
Để đắc thắng, bạn cần dành thì giờ để gặp Đức Chúa Trời mỗi ngày. Đọc lời Chúa và cầu nguyện với Ngài sẽ giúp bạn mạnh mẽ khi đối diện với các cuộc tấn công của Sa-tan.
Bạn có thể chuẩn bị như thế nào để chiến đấu chống Sa-tan?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin nhắc con nhớ xưng tội lỗi của con ra và đề phòng các cuộc tấn công của Sa-tan, để con lúc nào cũng sẵn sàng đối phó chống lại Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 102:
Thế nào là binh giáp của Đức Chúa Trời?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Bạn có biết binh giáp là gì không? Có thể bạn đã thấy các bộ áo giáp mà binh lính thường mặc khi xung trận. Ngày nay, đôi khi cảnh sát cũng mặc áo mũ bảo vệ khi đối phó với các cuộc bạo loạn. Các nhân viên chữa cháy cũng có giày, áo, mũ an toàn để chống lửa.
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời ban cho binh giáp để bảo vệ bạn khi chiến đấu chống Sa-tan. Bạn không thể nhìn thấy bộ binh giáp này, vì nó vô hình. Nhưng nó được mô tả trong Eph Ep 6:13-17. “Mão (hay mũ ) cứu rỗi” sẽ bảo vệ tâm trí của bạn. “Giáp công bình” sẽ giữ cho tâm hồn của bạn luôn ngay thật. “Nịt lẽ thật” giúp bạn học biết lời Chúa và nói sự thật. “Giày Tin Lành bình an” giúp bạn vững vàng khi đối địch với Sa-tan. “Thuẫn đức tin” bảo vệ bạn đối với các cuộc tấn công của Sa-tan, để bạn khỏi nghi ngờ Đức Chúa Trời. “Gươm Thánh Linh” chính là lời Đức Chúa Trời. Đấy chính là vũ khí để bạn chống lại Sa-tan.
Bộ binh giáp mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn không bao giờ bị sờn mòn hoặc hư cũ. Trong những ngày tới, chúng ta sẽ học về ý nghĩa lẫn cách sử dụng mỗi món vũ khí này.
Vì sao binh giáp của Đức Chúa Trời là quan trọng đối với bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã ban cho con bộ binh giáp của Ngài để con có thể chiến thắng Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 103:
Vì sao bạn cần đến binh giáp của Đức Chúa Trời?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Vì sao một số người phải mặc trang phục bảo vệ? Trang phục bảo vệ được thiết kế để che chở cho người mặc. Một công nhân xây dựng phải đội nón để bảo vệ đầu. Một phi công vũ trụ phải mặc bộ đồ đặc biệt để bảo vệ họ trong môi trường ngoài không gian. Bạn có biết rằng người tin Chúa Cứu Thế cũng cần bộ đồ bảo vệ, còn gọi là binh giáp, chăng?
Chúng ta cần binh giáp để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Sa-tan. Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Vì bạn trở nên con của Chúa khi đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, nên Sa-tan cũng là kẻ thù của bạn nữa. Kinh Thánh cho biết Sa-tan luôn rình mò để tìm những người nó có thể huỷ diệt (IPhi 1Pr 5:8).
Sa-tan tìm cách huỷ diệt bạn bằng nhiều cách. Nó tấn công tâm trí của bạn, cám dỗ bạn tin nơi những lời dối trá của nó, cũng như nghi ngờ tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Nó dụ dỗ bạn, thúc giục bạn hành động theo ý riêng thay vì theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Tự thân bạn không đủ sức để chống lại Sa-tan. Đức Chúa Trời biết rõ như vậy, nên ngoài bộ binh giáp, Ngài còn hứa giúp bạn chiến thắng ma quỷ. Kinh Thánh chép: “Chúa giúp đỡ tôi; tôi không sợ chi hết” (HeDt 13:6). Một chiến sĩ khôn ngoan biết rằng nếu thiếu binh giáp thì anh ta có thể bị kẻ thù giết chết. Bạn cần phải có binh giáp của Đức Chúa Trời để bảo vệ mình.
Hai điều Đức Chúa Trời đã ban cho bạn để giúp bạn chiến thắng hơn Sa-tan là gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con đã có bộ binh giáp của Ngài ban cho, nhưng con cần Ngài giúp đỡ con thường xuyên. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 104:
bạn sử dụng nịt lẽ thật như thế nào?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Chúng ta đã nói về kẻ thù của bạn là Sa-tan và các cuộc tấn công của Sa-tan. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn bộ binh giáp để bảo vệ bạn. Nhưng bộ binh giáp sẽ chẳng giúp gì được trừ khi bạn sử dụng. Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ bàn về từng món trong trong bộ binh giáp ấy để xem bộ binh giáp giúp bạn như thế nào.
Một thứ trong bộ binh giáp mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn là “nịt lẽ thật. ” Chiếc nịt quan trọng này giúp bạn biết đâu là sự thật, để Sa-tan không thể dùng lời dối trá đánh lừa bạn. Bạn sử dụng “nịt lẽ thật” như thế nào? Có hai cách: Trước hết, bạn sử dụng chiếc nịt này bằng cách học hỏi thật nhiều từ lời Đức Chúa Trời qua việc đọc Kinh Thánh và ghi nhớ các câu gốc trong cuốn sách tĩnh nguyện này. Ghi nhớ các lẽ thật từ lời của Chúa sẽ giúp bạn vững tâm khi Sa-tan cám dỗ bạn nghi ngờ Đức Chúa Trời.
Cách thứ hai để sử dụng chiếc nịt lẽ thật là bạn phải luôn luôn ngay thật trong mọi việc. Sa-tan có một biệt danh là “cha của sự nói dối.” Nó rất vui mừng khi bạn nói dối -dầu chỉ là một lời nói dối nhỏ. Nịt lẽ thật sẽ bảo vệ bạn khỏi nói dối theo sự cám dỗ của Sa-tan. Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn nhớ sử dụng “nịt lẽ thật” mỗi ngày.
Bạn hãy kể ra hai cách sử dụng chiếc nịt lẽ thật.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con sử dụng nịt lẽ thật mỗi ngày bằng cách đọc lời Ngài và luôn luôn nói thật. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 105:
Thế nào là áo giáp công bình?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Một trong những phần quan trọng nhất trên cơ thể mà người lính phải lo bảo vệ khi ra trận là phần ngực, nơi có trái tim. Trong trận chiến thuộc linh chống Sa-tan, tâm hồn của bạn cũng quan trọng như quả tim vậy. Bạn sống hay chết tuỳ thuộc vào tâm hồn của mình, nơi xuất phát các cảm xúc, thái độ, cũng như tình cảm của bạn. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn áo giáp công bình.
“Công bình ” là một từ ngữ quan trọng, có nghĩa là ngay thật trước mặt Chúa và làm điều phải. Không ai trong chúng ta có thể công bình hoặc trọn vẹn mọi lúc mọi nơi được. Nhưng vì bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, nên Đức Chúa Trời không còn xem bạn là tội nhân nữa. Ngài nhìn bạn qua Con trọn vẹn của Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng đã chết vì tội của bạn.
Sa-tan có thể tấn công bạn bằng cách nhắc bạn về các tội lỗi mà bạn đã phạm. Nó muốn bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận bạn. Khi bạn có áo giáp công bình, thì bạn biết rằng Sa-tan đang nói dối. Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh rằng: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi” (Gie Gr 31:3).
Sống cho ngay thật là một cách để tự bảo vệ, cũng giống như một tấm chắn vậy. Chỉ có Đức Chúa Trời mới giúp bạn có thái độ ngay thật và đủ năng lực để làm điều phải. Khi bạn chọn đường lối của Chúa (nói thật, vâng lời và cử xử tốt ) tức là bạn đang sử dụng áo giáp công bình.
Bạn sử dụng áo giáp công bình như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì áo giáp công bình mà Ngài ban cho để giúp con có thái độ đúng và làm điều phải. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 106:
Vì sao bạn cần có mũ cứu rỗi?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Người đi xe gắn máy, công nhân hoặc những người lính đội gì để bảo vệ đầu của mình? Họ đội nón an toàn. Là con Chúa, đầu - hoặc tâm trí - của bạn cũng cần được bảo vệ.
Sa-tan muốn tấn công tâm trí của bạn để dụ bạn tẻ tách khỏi đường lối của Chúa. Nó có thể gieo những ý nghĩ sai lạc trong đầu của bạn. Thí dụ như: “Chẳng có ai yêu thương tôi cả,” hoặc “Chúa sẽ không cứu tôi đâu.” Sa-tan có thể sử dụng âm nhạc, TV, internet để gieo những ý nghĩ như thế vào đầu óc của bạn. Đó là lý do vì sao bạn cần sử dụng mão cứu rỗi. Nó giúp bạn tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời rằng bạn đã được cứu khỏi hình phạt tội lỗi. Nó cũng giúp bạn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có thể bảo vệ đầu óc bạn khỏi các cuộc tấn công của Sa-tan.
Bạn có thể sử dụng mũ cứu rỗi như thế nào? Khi bạn đọc Kinh Thánh và suy nghĩ về các điều tốt tức là bạn đang sử dụng mũ cứu rỗi để bảo vệ tâm trí mình. Hãy cẩn thận về những thứ có thể xâm nhập vào đầu óc của mình - những điều bạn đọc, xem hoặc nghe. Kinh Thánh dạy bạn phải làm chủ các ý tưởng của mình (IICo 2Cr 10:5). Bạn cần có mũ cứu rỗi để giúp bạn có thể chọn đọc, xem hoặc nghe những điều xứng đáng. Hãy luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời mạnh hơn Sa-tan. Hãy sử dụng mũ cứu rỗi để bảo vệ mình và nhờ cậy Đức Chúa Trời canh chừng ý tưởng trong tâm trí của bạn!
Hôm nay bạn dùng mũ cứu rỗi như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về chiếc mũ cứu rỗi với công dụng bảo vệ tâm trí con. Xin giúp con biết chọn xem hoặc nghe những điều xứng hợp. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 107:
Giày Tin Lành bình an là gì?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Lính cứu hỏa phải mang một loại giày đặc biệt để bảo vệ chân của họ. Loại giày này làm bằng cao su, bên trong có lót kim loại để làm tốt chức năng bảo vệ này. Đế giày rất rắn chắc để giữ nên không trượt té trên nền ẩm ướt.
Trong bộ binh giáp mà Đức Chúa Trời ban cho bạn cũng có một loại giày đặc biệt. Sa-tan muốn bạn trượt ngã. Nó muốn bạn lúc nào cũng nghi ngờ về sự cứu rỗi của bạn. Nó không muốn bạn nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu, hoặc bày tỏ cho họ biết về sự bình an của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Vì vậy, bạn phải sử dụng giày Tin Lành bình an để khỏi bị trượt ngã trước các mưu chước của Sa-tan.
Bình an là một tình trạng thanh thản, cảm giác an ổn trong tâm hồn. Bình an là lúc nào cũng tin tưởng rằng mọi việc đều ổn thoả. Chúa Giê-xu hứa ban cho chúng ta sự bình an vượt lên trên mọi hoàn cảnh (GiGa 14:27). Bạn đã được hoà thuận với Đức Chúa Trời khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Đức Chúa Trời cũng ban cho bạn sự an tâm về chính mình. Bạn được Ngài yêu thương, tha thứ và nhận vào gia đình của Ngài. Hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng ban cho bạn sự bình an với người khác. Ngài giúp bạn chia sẻ tình yêu của Ngài cho họ. Bạn có đang sử dụng giày Tin Lành bình an đó không?
Giày Tin Lành bình an giúp bạn như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban cho con giày Tin Lành bình an. Xin giúp con sử dụng nó mỗi ngày, để con có thể chia sẻ tình yêu thương lẫn sự bình an của Ngài cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 108:
Bạn sử dụng thuẫn đức tin như thế nào?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Thời xưa khi xung trận binh sĩ mang theo tấm chắn, còn gọi là thuẫn. Thường tấm thuẫn rất lớn và nặng. Có thể che chắn phần lớn cơ thể của người lính khỏi các mũi tên của quân thù. Hai bên rìa của tấm thuẫn thường được thiết kế để có thể móc vào thuẫn của những người lính khác. Vì vậy, một toán lính có thể hợp lại với nhau phía sau một tấm chắn lớn chống lại quân thù.
Vì bạn là con của Đức Chúa Trời nên Ngài cũng ban cho bạn một tấm thuẫn để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Sa-tan. Nó có tên là thuẫn đức tin. Đức tin tức là tin rằng những lời Đức Chúa Trời đã phán hứa, thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện. Đức tin tức là hành động dựa trên những điều bạn tin, ngay cả khi cảm thấy xao động. Sa-tan thường xuyên bắn các mũi tên nghi ngờ vào bạn. Nó muốn bạn nghi ngờ các lời hứa, nghi ngờ sự thành tín, nghi ngờ lòng nhân từ, nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời.
Bạn phải đưa cao thuẫn đức tin lên bằng cách tin cậy lời Đức Chúa Trời. Hãy tin vào những điều bạn đã học về Đức Chúa Trời. Hãy tin những lời mà bạn đã học thuộc từ Kinh Thánh. Ngay cả khi mọi việc dường như rối tung như tơ vò thì bạn vẫn phải tin rằng Đức Chúa Trời đang ở với bạn và đang nắm quyền trên mọi sự. Giống như những người lính xung trận, bạn hãy hiệp với các bạn bè Cơ-đốc của mình, để mọi người có thể khích lệ nhau đứng vững trong Chúa.
Hãy nêu ra hai cách bạn có thể sử dụng thuẫn đức tin.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì cái thuẫn đức tin Ngài ban cho. Con xin tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 109:
Gươm Thánh Linh là gì?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Bạn có biết một thanh gươm trông như thế nào không? Nó giống như một con dao rất dài. Nó là một vũ khí với lưỡi rất bén có thể chém và đâm kẻ thù. Các món vũ khí khác bạn mang vào là để tự bảo vệ. Nhưng gươm là vũ khí để bạn tấn công kẻ thù. Gươm của Thánh Linh chính là Lời của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu sử dụng gươm của Đức Thánh Linh khi Sa-tan tấn công Ngài. Ba lần Sa-tan đến tìm cách cám dỗ Ngài phạm tội. Mỗi lần như thế Chúa Giê-xu đều dùng lời Kinh Thánh để chống lại. Cuối cùng Sa-tan phải lánh xa Ngài.
Bạn có thể sử dụng gươm Đức Chúa Trời ban cho bạn khi Sa-tan tìm cách dụ dỗ bạn phạm tội. Bạn cần học thuộc lòng Kinh Thánh. Nếu không có Kinh Thánh, bạn có thể ghi lại các câu Kinh Thánh trong cuốn sách tĩnh nguyện này. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nhắc bạn nhớ lại các câu Kinh Thánh khi Sa-tan cám dỗ bạn phạm tội. Các câu này sẽ giúp bạn nhớ những điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm, và cũng nhớ những điều Ngài không muốn bạn làm. Mỗi lần bạn nhớ lại một câu Kinh Thánh nào đó và sử dụng nó tức là bạn đang luyện tập để trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng gươm của Thánh Linh chống lại Sa-tan.
Bạn có thể sử dụng gươm của Thánh Linh như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Con xin học thuộc mỗi tuần ít nhất một câu Kinh Thánh để con có thể sử dụng gươm của Đức Thánh Linh chống cự Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 110:
Bạn mặc lấy bình giáp của Đức Chúa Trời như thế nào?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Nếu là một tay đua xe đạp mà chưa mặc trang phục của người đua xe đạp thì có thể nào bắt đầu cuộc đua không? Là tín đồ của Chúa Cứu Thế, nếu chưa mặc lấy binh giáp của Đức Chúa Trời, thì bạn cũng chưa sẵn sàng để chống cự kẻ thù của mình.
Trong câu gốc ở đầu bài, Chúa dạy bạn phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Bạn phải luôn luôn nhớ rằng bạn có bộ binh giáp Đức Chúa Trời cho để tự bảo vệ mình. Khi bạn dành thì giờ tĩnh nguyện với Chúa, bạn phải nghĩ đến bộ binh giáp ấy, xem dùng bộ binh giáp đó để làm gì. Có thể bạn phải thưa chuyện với Đức Chúa Trời để biết cách “mặc” lấy mỗi thứ trong bộ binh giáp đó. Hãy cám ơn Ngài về mũ cứu rỗi; hãy xin Ngài bảo vệ tâm trí của bạn. Hãy cám ơn Chúa về dây nịt lẽ thật; hãy cầu xin Ngài giúp bạn luôn ngay thật. Hãy cám ơn Chúa về áo giáp công bình và xin Ngài trông chừng những cảm xúc của bạn, giúp bạn làm điều phải. Hãy cám ơn Chúa về giày Tin Lành và xin Ngài ban cho bạn sự bình an trong tâm hồn. Hãy cám ơn Chúa về thuẫn đức tin và tin rằng Đức Chúa Trời luôn ở với bạn, giúp đỡ bạn. Tập sử dụng gươm của Đức Thánh Linh bằng cách đọc lớn tiếng một câu Kinh Thánh nào đó khi bạn chuẩn bị rời khỏi nhà. Hãy nhớ rằng bạn không thấy được bộ binh giáp đó, nhưng Chúa nhìn thấy, và Sa-tan cũng nhìn thấy bộ binh giáp của bạn.
Vì sao bạn cần binh giáp của Đức Chúa Trời mỗi ngày?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã ban binh giáp của Ngài cho con để bảo vệ con ngày hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 111:
Chúa Giê-xu có sử dụng binh giáp của Đức Chúa Trời không?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Trong thời gian sống trên đất, Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về cách sử dụng binh giáp của Đức Chúa Trời để chống lại ma quỷ. Nếu bạn đọc các sách Tin Lành Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, bạn sẽ thấy Ngài đã sử dụng binh giáp của Đức Chúa Trời hoàn hảo như thế nào.
Chúa Giê-xu sử dụng giáp công bình bằng cách lúc nào Ngài cũng làm điều phải. Ngài đã dùng thuẫn đức tin khi hoàn toàn tin nơi các lời hứa của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu dùng mão cứu rỗi bằng cách luôn luôn tập trung chú trọng đến ý muốn của Cha Ngài. Ngài đã sử dụng nịt lẽ thật qua việc lúc nào cũng nói thật. Ngài đã dùng giày Tin Lành bình an khi thể hiện cho chúng ta thấy làm thế nào để phục hoà với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng đã dùng gươm của Thánh Linh chống lại sự cám dỗ bằng cách trích đọc Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
Vậy, Chúa Giê-xu có sử dụng binh giáp của Đức Chúa Trời không? Có - Thật ra, chính Ngài là bộ binh giáp ấy! Ngài là sự công bình (Phi Pl 3:9), là sự cứu rỗi của bạn (Thi Tv 27:1), là sự bình an của bạn (Eph Ep 2:14). Ngài là lẽ thật (GiGa 14:6), cũng là Lời của Đức Chúa Trời (GiGa 1:1). Khi bạn đặt đức tin mình nơi Chúa Giê-xu và sử dụng Lời của Ngài, thì bạn sẽ thắng hơn tội lỗi và Sa-tan.
Bạn hãy viết ra một lời cám ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã cho bạn thấy cách sử dụng bộ binh giáp như thế nào.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cám ơn Ngài về Chúa Giê-xu, Đấng đã tỏ cho con thấy phải sử dụng binh giáp của mình như thế nào. Con xin noi theo gương của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 112:
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quên sử dụng bộ binh giáp của mình?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Thử tưởng tượng xem có người lính cứu hoả nào đem trang phục bảo vệ của mình đến nơi xảy ra hoả hoạn, nhưng lại không mặc vào người để chống chọi với ngọn lửa. Như thế thật dại dột. Anh ta có thể bị phỏng rất trầm trọng - thậm chí có thể mất mạng!
Bạn đã học về bộ binh giáp bảo vệ mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Bạn có được bộ binh giáp ấy trong Chúa Giê-xu. Lúc nào Ngài cũng ở với bạn. Nhưng nếu bạn không chịu để cho Chúa Giê-xu ban cho sức lực chống lại sự cám dỗ thì sao? Có thể bạn nghĩ rằng mình đủ sức để đương cự với tội lỗi và Sa-tan mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không thể nào thắng nếu không nhờ Chúa.
Nếu bạn không sử dụng bộ binh giáp của mình, thì làm sao bạn có thể cưỡng lại khi ma quỷ gieo vào đầu óc bạn những ý nghĩ xấu? Bạn sẽ làm thế nào khi có việc gì đó xảy đến làm bạn sợ hãi? Tự bạn sẽ không có đủ sức để chiến thắng tội lỗi hoặc vượt qua thử thách.
Đức Chúa Trời chưa bao giờ có ý định để cho bạn phải chiến trận một mình. Dầu bạn đi đâu thì Ngài cũng luôn ở cùng bạn để giúp bạn đắc thắng. Thế nên khi bạn bị cám dỗ làm những việc sai quấy, thì bạn phải nhớ đến bộ binh giáp của mình. Hãy cám ơn Đức Chúa Trời về từng thứ trong bộ binh giáp ấy. Chắc chắn bạn sẽ thắng trận!
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không sử dụng binh giáp của mình?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, mỗi buổi sáng xin nhắc con nhớ sử dụng bộ binh giáp của mình suốt cả ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 113:
Sự cầu nguyện có giúp bảo vệ bạn an toàn không?
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Eph Ep 6:11
Bạn muốn có một thứ vũ khí cực mạnh mà không ai đương cự nổi chăng? Bạn có biết rằng có một vũ khí như thế không? Vũ khí đó chính là sự cầu nguyện. Khi còn sống trên thế gian này, Chúa Giê-xu đã nhiều lần sử dụng vũ khí cầu nguyện. Ngài luôn luôn muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúa Giê-xu dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn không được ngừng nghỉ. Cầu nguyện là một hoạt động bảo vệ bạn chống lại kẻ thù là Sa-tan. Mỗi ngày Sa-tan đi rình mò để tìm kiếm người nó có thể tấn công, hãm hại (IPhi 1Pr 5:8). Có thể bạn cố gắng chống lại nó, nhưng bạn không thể tự mình thắng hơn Sa-tan. Bạn cần cầu nguyện xin Cha trên trời giúp sức.
Cầu nguyện là trò chuyện với Đức Chúa Trời. Sa-tan run sợ khi con cái Chúa cầu nguyện. Sa-tan biết rằng khi bạn cầu nguyện thì Đức Chúa Trời nhậm lời, và Sa-tan sẽ thua trận. Một trong những điều bạn làm khi cầu nguyện là học tập lắng nghe và vâng lời Chúa. Đây không chỉ là lúc bạn thưa chuyện với Chúa, nhưng cũng là lúc Ngài phán với bạn. Cầu nguyện là một vũ khí cực mạnh, nhưng không có tác dụng gì nếu bạn không chịu cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, về bất cứ điều gì. Vì vậy hãy luôn luôn cầu nguyện.
Vì sao cầu nguyện là một vũ khí cực mạnh để chống lại Sa-tan?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin nhớ thưa chuyện với Ngài mỗi ngày. Xin giúp con biết lắng nghe Ngài và vâng lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 114:
Những nhân vật trong Kinh Thánh có bị cám dỗ không?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng các nhân vật trong Kinh Thánh là người siêu phàm. Chúng ta nghĩ rằng họ có một loại năng lực đặc biệt mà chúng ta không có. Có thể bạn đã đọc câu chuyện ông Nô-ê đóng tàu, ông Đa-vít thắng ông Gô-li-át, hoặc ông Đa-ni-ên trong hang sư tử. Bạn tự hỏi làm sao họ can đảm đến thế, và bạn ước ao mình dạn dĩ giống như họ! Biết đâu bạn đã được như họ rồi đó! Những con người chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh cũng giống hệt chúng ta thôi. Họ cũng gặp những nan đề và cũng bị ma quỷ cám dỗ phạm tội.
Ai cũng bị cám dỗ cả. Sa-tan tấn công mọi người. Sa-tan muốn cả thế giới này quay gót chống nghịch lại Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc nó thôi. Thế nên Sa-tan cũng tấn công những người mà bạn học trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cho thuật lại chuyện về các nhân vật này để chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Một số nhân vật trong Kinh Thánh đúng là những anh hùng. Họ đã nhờ Chúa thêm sức để có thể đắc thắng sự cám dỗ và biết vâng lời Chúa. Những người mà bạn đọc thấy trong Kinh Thánh cũng đã phải tranh chiến trong các sự lựa chọn của mình. Không phải tất cả các nhân vật này đều quyết định vâng lời Chúa. Còn bạn thì sao? Khi bị cám dỗ thì bạn chọn điều gì?
Bạn nên làm gì khi bị cám dỗ phạm tội?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin bắt chước tin cậy và vâng lời Ngài khi bị cám dỗ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 115:
Ông Giô-sép đối phó với sự cám dỗ như thế nào?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7
Kinh Thánh có kể về một thanh niên tên là Giô-sép và những điều chàng đã làm khi bị cám dỗ (Sáng thế ký 37-47). Ông Giô-sép đầu phục (tin cậy và vâng lời) Chúa, chống lại ma quỷ. Thế nên Đức Chúa Trời giúp ông đắc thắng cám dỗ.
Ông Giô-sép có mười người anh, nhưng họ rất ghét ông. Họ bán ông làm nô lệ. Ông bị người ta bắt đi xa gia đình. Có thể ông Giô-sép có bị cám dỗ ghét các anh mình, nhưng ông không hành động như thế. Nhiều năm sau, khi gặp lại các anh, ông Giô-sép đã trở nên một nhân vật rất quan trọng tại xứ Ai Cập. Các anh của Giô-sép xuống Ai Cập để mua lương thực cho gia đình. Thời đó có một cơn đói kém rất lớn vì nhiều xứ bị mất mùa. Nhưng tại Ai Cập lại có lương thực, vì Đức Chúa Trời đã báo cho ông Giô-sép biết để lo thâu trữ trước. Vua Ai Cập giao cho ông Giô-sép quản lý việc bán lương thực cho dân chúng. Khi các anh Giô-sép nhận ra ông, họ rất sợ hãi. Ông Giô-sép có thể chìu theo sự cám dỗ trả thù các anh, nhưng ông không làm như thế. Ông nói với họ rằng: “Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu; ấy là Đức Chúa Trời” (SaSt 45:8). Ông Giô-sép đã vâng phục Chúa và đã chống lại sự cám dỗ. Vì vậy, Chúa giúp ông Giô-sép thắng sự cám dỗ.
Bạn có thể chống lại sự cám dỗ như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con chống lại sự cám dỗ nổi giận và muốn trả thù người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 116:
Ông Đa-ni-ên và các bạn ông trung thành với Chúa như thế nào?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7
Kinh Thánh có kể về một nhóm thanh niên bị bắt đày sang một xứ lạ. Nguời ta muốn huấn luyện họ để phục vụ một vị vua không tin nhận Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Không giống như các thanh niên khác, ông Đa-ni-ên và ba bạn của ông quyết định trung thành với Chúa và tôn cao Ngài bằng cách chỉ làm những gì họ biết là đúng. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của họ liên hệ đến thức ăn. Họ biết rằng có thể các món thịt không tinh sạch khi được chế biến. Hơn nữa, rất có thể người ta dâng lên cho các thần tượng rồi mới dọn cho họ ăn.
Vì thế ông Đa-ni-ên quyết định không ăn các món thịt để khỏi làm ô danh Chúa. Đức Chúa Trời ban cho ông Đa-ni-ên sự can đảm cũng như khôn ngoan để xin vị quan quản lý thử cho họ ăn rau và uống nước thường trong 10 ngày. Từ đó trở đi, Đức Chúa Trời đã chúc phước cho việc học tập của họ, ban cho họ sự khôn ngoan và hiểu biết đặc biệt. Ông Đa-ni-ên và các bạn ông đã quyết định trung thành với Chúa, nên Ngài đã ban cho họ sức lực làm điều phải (DaDn 1:6-20).
Khi bạn rơi vào một tình huống khó khăn, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể cho bạn sức mạnh, lòng can đảm để đứng vững vì cớ Ngài và làm điều phải.
Làm thế nào bạn có thể can đảm trung thành với Chúa?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin ban cho con sức lực cũng như can đảm để trung thành với Ngài và làm điều phải, bất kể những người chung quanh có như thế nào đi nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 117:
Điều gì xảy ra khi vua Đa-vít chiều theo sự cám dỗ?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7
Vua Đa-vít muốn một điều vốn không phải là của mình. Vua muốn đoạt vợ của người khác. Vua biết rằng điều mình muốn đó là sai, là tội, nhưng sự cám dỗ ấy mạnh quá. Thay vì thuận phục (vâng theo ) Đức Chúa Trời, vua Đa-vít đã chìu theo sự cám dỗ và lấy vợ của người ta. Thậm chí vua còn sai người chồng đi đánh trận để ông này tử trận. Sau đó, vua lấy goá phụ kia làm vợ. Nhưng Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời biết rõ mọi việc vua làm và Ngài không hài lòng.
Vua Đa-vít chìu theo sự cám dỗ phạm tội, nên có nhiều việc không hay đã xảy ra. Trước hết, một người vô tội chết oan ức ngoài trận địa. Sau đó, đứa con do bà vợ đó sanh cũng chết. Nhưng kinh khủng nhất là vua đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Cuối cùng, vua xưng tội với Chúa, và mối tương giao giữa vua với Chúa được lập lại. Tuy nhiên, vua chẳng bao giờ quên được nguy cơ trong việc chìu theo cám dỗ (IISa 2Sm 11:1-12:31).
Đức Chúa Trời không bỏ qua tội lỗi. Không chịu chống lại sự cám dỗ sẽ làm phương hại mối tương giao giữa bạn với Ngài và gây thiệt hại cho người khác. Thế nên khi cám dỗ đến, bạn hãy thuận phục Chúa; Ngài sẽ giúp bạn đắc thắng!
Điều gì có thể xảy ra nếu bạn không chống lại sự cám dỗ?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin thuận phục Ngài. Con cũng luôn luôn tin cậy Ngài ban sức lực cho con để chống lại cám dỗ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 118:
Làm thế nào ông Ghi-đê-ôn có đủ can đảm để chiến trận vì danh Chúa?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7
Ông Ghi-đê-ôn rất khiếp sợ! Đất nước I-xơ-ra-ên nhỏ bé đang bị kẻ thù cai trị. Ông Ghi-đê-ôn sợ hãi đến nỗi phải đi trốn để kẻ thù không tìm thấy ông. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến bảo ông Ghi-đê-ôn rằng Ngài đã chọn ông lãnh đạo dân chúng chống lại kẻ thù! Ông Ghi-đê-ôn nghi ngại, nhưng Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ ở cùng ngươi…” (Cac Tl 6:16). Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở ông Ghi-đê-ôn rằng ông không phải chiến đấu một mình.
Trong khi ông Ghi-đê-ôn sửa soạn cho trận chiến sắp tới thì Đức Chúa Trời ban cho ông những mạng lệnh rất kỳ lạ. Ông Ghi-đê-ôn và đội quân ít người của ông đã làm đúng theo lời Chúa dạy bảo. Vào đêm lâm chiến, họ bao vây doanh trại của quân địch, thổi kèn và đập vỡ các bình bằng đất sét. Sau đó, họ giơ cao đuốc lên trời và la lớn: “Vì Đức Giê-hô-va và vì Ghi-đê-ôn” (Cac Tl 7:16-25). Trước sự kinh ngạc của họ, quân thù hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Thế là đội quân của ông Ghi-đê-ôn đuổi theo đánh giết họ! Làm thế nào ông Ghi-đê-ôn có đủ can đảm mà chiến trận vì cớ Chúa? Ấy là nhờ ông nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời và vâng theo những lời Ngài truyền dạy (Cac Tl 6:1-7:25).
Bạn cũng có thể làm tương tự như ông Ghi-đê-ôn! Khi bạn cần sự can đảm để đứng lên vì cớ Chúa, bạn hãy thuận phục Ngài. Hãy nhớ đến lời Ngài hứa ở cùng bạn và vâng theo Ngài. Ngài sẽ giúp bạn chiến thắng!
Làm thế nào ông Ghi-đê-ôn có đủ can đảm để chiến trận vì cớ Chúa?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cần sự can đảm để đứng lên vì cớ ngài. Xin giúp con nhớ rằng Ngài luôn ở với mình, và giúp con biết vâng theo Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 119:
Bà Ra-háp đã sử dụng thuẫn đức tin như thế nào?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7

Có một phụ nữ tên là Ra-háp sống tại Giê-ri-cô. Dân chúng trong thành này không tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Họ phạm nhiều tội ác. Chúa ra lệnh cho dân sự Ngài là I-xơ-ra-ên chiếm lấy thành. Lãnh đạo của dân I-xơ-ra-ên sai vài người đi do thám thành, nhưng vua Giê-ri-cô phát hiện việc ấy và cho truy tìm họ (Gios Gs 2:1-24).
Bà Ra-háp đã giúp che giấu các thám tử Y-sơ-ra-ên. Bà cho họ biết rằng bà tin nơi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Sau đó, bà Ra-háp giúp họ trốn thoát bằng cách dùng dây thả họ xuống từ trên vách thành cao. Trước khi các thám tử ra đi, họ đã cam kết với Ra-háp một điều. Họ bảo bà buộc một sợi dây màu đỏ nơi cửa sổ và nhóm họp cả gia đình lại trong nhà. Họ hứa rằng khi chiến trận xảy ra, bà và mọi người trong gia đình sẽ được an toàn (Gios Gs 2:17-20).
Điều này vượt quá sức tưởng tượng của bà Ra-háp và gia đình bà, nhưng bà tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và làm đúng theo lời được căn dặn. Nhờ đức tin đó bà Ra-háp và mọi người trong gia đình bà đều được cứu. Ở một câu khác trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời kể bà Ra-háp là một anh hùng đức tin (HeDt 11:31). Hãy tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời - đó là cách bạn sử dụng thuẫn đức tin của mình!
Bạn có thể làm gì để ngăn không cho tánh kiêu ngạo cai trị đời sống mình?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con muốn tin cậy và vâng lời Ngài. Xin giúp con luôn nhớ sử dụng thuẫn đức tin của mình. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 120:
Điều gì xảy ra khi ông Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu?
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia Gc 4:7
Có khi nào bạn hứa với ai đó một điều gì chưa? Nếu lỡ thất hứa thì bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào nếu người thân thiết nhất làm bộ như chưa hề biết bạn?
Khi Chúa Giê-xu báo cho các môn đệ Ngài biết Ngài sắp chịu chết, ông Phi-e-rơ hứa với Ngài là ông sẽ luôn luôn có mặt để bênh vực Ngài. Ông Phi-e-rơ nói: “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu” (Mat Mt 26:35). Nhưng sau đó ông Phi-e-rơ đã chối không biết Chúa Giê-xu. Trong ba năm, Chúa với ông là bạn thân với nhau. Tuy nhiên, khi Chúa cần ông thì ông lại giả vờ như ông không hề biết Ngài.
Tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu cũng cảm thấy đau đớn như bạn trong trường hợp này, nhưng Ngài vẫn cứ yêu thương ông Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu chết trước khi ông Phi-e-rơ kịp xin lỗi Ngài. Chắc hẳn ông Phi-e-rơ cảm thấy khổ sở lắm. Nhưng Chúa Giê-xu không chết luôn. Khi Ngài sống lại, Ngài tha thứ cho ông Phi-e-rơ và cho ông một cơ hội khác. Ngài giao cho ông một trách nhiệm rất đặc biệt. Bạn có thể đọc điều này trong GiGa 21:15-19. Chúa Giê-xu không bao giờ thôi yêu thương bạn, ngay cả khi bạn chối bỏ Ngài. Nếu bạn tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ bạn và ban cho bạn một cơ hội khác để sửa chữa lỗi lầm.
Bạn phải làm gì nếu bạn lỡ phản bội Chúa Giê-xu?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn yêu thương con, dầu có những lúc con không trung thành với Ngài. Cám ơn Ngài đã tha thứ con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 121:
Kinh Thánh là gì?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Chắc có lúc bạn tự hỏi Kinh Thánh có gì đặc biệt. Kinh Thánh là một pho sách xuất phát từ Đức Chúa Trời, khác hẳn các cuốn sách khác. Các sách khác ghi lại ý tưởng của con người, nhưng Kinh Thánh là Lời của chính Đức Chúa Trời. Mỗi lời trong Kinh Thánh đều chân thật.
Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh để bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Ngài. Kinh Thánh “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (IITi 2Tm 3:16). Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời như thế nào. Kinh Thánh cho bạn biết những việc nào bạn làm là sai, và Đức Chúa Trời xử lý những việc đó như thế nào. Kinh Thánh chỉ dẫn bạn sống đúng theo ý của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh được viết khi nào? Sách cuối cùng trong Kinh Thánh được hoàn tất vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Chúa. Như thế, bộ Kinh Thánh được viết ra từ xưa lâu lắm rồi. Mặc dầu Kinh Thánh xưa như thế nhưng vẫn phù hợp với chúng ta ngày nay. Sở dĩ như vậy vì Kinh Thánh là quyển sách của Đức Chúa Trời, là thông điệp của Ngài gửi cho con người thuộc mọi thời đại.
Kể ra một vài điều Kinh Thánh có thể làm cho bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban Kinh Thánh cho con. Con hứa học Kinh Thánh để biết ý muốn của Ngài đối với đời sống của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 122:
Kinh Thánh từ đâu mà có?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Bạn biết rằng Kinh Thánh xuất phát từ Đức Chúa Trời. Câu gốc hôm nay nói rằng “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn.” Đức Chúa Trời ban cuốn Kinh Thánh cho chúng ta bằng cách nào? Phải chăng Ngài ném từ trên trời xuống? Không phải vậy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tỏ cho bốn mươi tác giả khác nhau biết phải viết những gì. Đức Chúa Trời sử dụng phong cách riêng của từng người để viết lại Lời của Ngài. Đức Thánh Linh hà hơi (truyền cảm hứng) và soi dẫn họ để cho mọi lời họ viết ra đều hoàn toàn chính xác, không bị sai sót.
Phải mất đến hơn 1.600 năm Kinh Thánh mới được viết xong! Thử mường tượng thời gian ấy dài như thế nào! Không ai sống lâu đến 1600 năm, nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian. Ngài là Đấng hằng sống - và sẽ cứ sống mãi. Vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, Ngài bày tỏ cho nhiều người những điều họ phải viết ra. Đôi khi họ ghi lại những sự việc đang diễn ra. Có khi họ ghi lại những sự kiện đã xảy ra rồi. Thậm chí Đức Chúa Trời bảo họ viết về những điều sẽ xảy đến trong tương lai.
Mỗi tác giả viết những điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ bằng ngôn ngữ riêng của họ. về sau, Kinh Thánh được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nhờ vậy, mọi dân tộc có Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ để đọc và học về Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh bằng tiếng Việt hữu ích cho bạn như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về cuốn Kinh Thánh Ngài đã ban cho loài người. Cám ơn Ngài cho con Kinh Thánh bằng tiếng Việt để con có thể đọc và học những điều Ngài muốn con phải làm. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 123:
Kinh Thánh có đúng không?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Làm thế nào bạn biết điều bạn đọc là đúng? Một trong những cách giúp bạn là so sánh điều đó với những điều khác mà bạn biết là đúng. Kinh Thánh chép: “… Lời Cha tức là lẽ thật” (GiGa 17:17). Sự thật cho thấy rằng phần lớn Kinh Thánh do những nhân chứng viết ra. Họ thật sự trông thấy những điều họ ghi lại. Những tài liệu từ thời đại của Kinh Thánh được khảo cổ học phát hiện đều phù hợp với những điều Kinh Thánh chép. Điều này giúp bạn biết rằng Kinh Thánh nói đúng.
Kinh Thánh đã nói về nhiều việc hằng trăm năm trước khi các việc ấy xảy ra. Đó là những lời tiên tri. Đa số các lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời cho biết một việc sẽ xảy ra và quả đúng như thế. Vậy nên bạn có thể chắc rằng các lời tiên tri còn lại cũng sẽ được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời biết tương lai sẽ như thế nào. Ngài đã cho các tác giả Kinh Thánh biết phải viết ra những gì.
Đức Chúa Trời đã bảo vệ Kinh Thánh trong mấy ngàn năm qua. Xưa nay, có nhiều kẻ rắp tâm tiêu huỷ Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép họ thành công. Ngài bảo toàn lời chân thật của Ngài để ngày nay bạn có Kinh Thánh mà đọc. Kinh Thánh chép: “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (EsIs 40:8).
Vì sao bạn tin rằng Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã bảo vệ Kinh Thánh, nhờ đó ngày nay con có thể đọc Kinh Thánh. Con xin tin rằng mọi điều chép trong lời của Ngài đều là chân thật. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 124:
Vì sao Kinh Thánh có hai phần?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Dương lịch của chúng ta có liên hệ đến Chúa Giê-xu. Bạn biết không? Lịch mà chúng ta đang dùng đây được tính từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Thời gian trước khi Chúa giáng sinh được gọi là “trước Chúa” hay “trước công nguyên.” Những năm từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh trở về sau này được gọi là “sau Chúa” hay “sau công nguyên.” Tất cả các năm đều được tính dựa vào sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh.
Kinh Thánh cũng được phân chia làm hai phần, lấy sự giáng sinh của Chúa Giê-xu làm sự kiện đánh dấu cho sự phân chia. Kinh Thánh gồm cả thảy 66 sách. Mỗi sách thuộc về một trong hai phần của Kinh Thánh - Cựu Ước hoặc Tân Ước. Cựu Ước là phần đầu của Kinh Thánh, ghi lại sự sáng tạo thế giới cùng những việc khác xảy ra trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh làm người.
Tân Ước là phần thứ hai của Kinh Thánh. Các sách trong Tân Ước được viết sau khi Chúa Giê-xu sống trên trần gian này. Tân Ước cho chúng ta biết về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Tân Ước bạn cũng dạy về sự cứu rỗi nếu chúng ta tin nơi Chúa Giê-xu. Tân Ước còn cho chúng ta biết những việc mà các môn đệ của Chúa Giê-xu đã làm sau khi Ngài thăng thiên trở về thiên đàng.
Bạn có thể tìm được trong phần Tân Ước ba điều gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban cho chúng con bộ Kinh Thánh. Con xin đọc cả hai phần Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước để học biết thêm về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 125:
Các sách trong Kinh Thánh hoà hợp với nhau như thế nào?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Có bao giờ bạn viết một bài luận văn chưa? Đôi khi bạn cảm thấy khó kết hợp các ý tưởng lại với nhau. Thế mà các ý tưởng trong Kinh Thánh đều hoà hợp với nhau, ăn khớp với nhau, mặc dù Kinh Thánh do trên dưới 40 người viết. Hơn nữa họ sống tại nhiều nơi khác nhau, vào những thời đại khác nhau, và nói những thứ tiếng khác nhau. Tất cả 66 sách trong Kinh Thánh đều ăn khớp với nhau quả là điều kỳ diệu.
Các sách của Kinh Thánh cũng hoà hợp với nhau khi viết về Chúa Giê-xu. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho nhân loại một Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế này sẽ chịu hình phạt thay cho tội lỗi nhân loại. Thế nên trải qua hàng mấy trăm năm, tuyển dân luôn trông mong Đức Chúa Trời thực hiện lời Ngài đã hứa. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đến thế gian làm Cứu Chúa của chúng ta. Lời hứa của Đức Chúa Trời đã thành sự thật.
Nhờ đâu các sách trong Kinh Thánh lại có sự hoà hợp như thế? “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (IITi 2Tm 3:16). Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể khiến cho các phần của Kinh Thánh ăn khớp với nhau như vậy! Lời Đức Chúa Trời luôn luôn đáng tin cậy và không bao giờ thay đổi.
Sự hoà hợp của Kinh Thánh quan trọng như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã khiến mọi phần trong Kinh Thánh hoà hợp với nhau. Con xin tin cậy rằng Ngài cũng lo liệu mọi việc trong đời sống của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 126:
Những người trong thời Cựu Ước giải quyết tội lỗi như thế nào?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình IITi 2Tm 3:16
Như bạn đã biết, Chúa Giê-xu đã chết để đền tội cho chúng ta. Bạn có thể được tha tội bằng cách tin cậy Ngài làm Cứu Chúa của bạn. Nhưng trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh thì sao? Những người sống trong thời Cựu Ước có cách nào để được tha tội không?
Tuyển dân của Đức Chúa Trời thường bất tuân lời của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn công bình. Ngài không thể bỏ qua tội lỗi của con người. Kinh Thánh cho biết: “... Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (HeDt 9:22). Vì thế Đức Chúa Trời đề ra một phương cách để con người có thể được tha tội. Ngài dạy họ phải dâng các con vật để làm sinh tế chuộc tội cho họ. Lẽ ra những người phạm tội phải chịu hình phạt, nhưng con sinh tế đã chết thay cho họ. Người có tội phải thú nhận mình đã phạm tội; còn các con sinh tế chết thế chỗ của họ. Hằng năm họ phải dâng con vật làm của lễ chết thế tội lỗi của họ trong một năm. Về sau Đấng Cứu Thế đã thay thế loài người chịu hình phạt về tất cả các tội lỗi.
Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Ngài gánh chịu sự hình phạt về tội lỗi của chúng ta rồi. Ngày nay, chúng ta không còn phải dâng các con vật để làm sinh tế chuộc tội nữa. Kinh Thánh chép: “Vì Đấng Christ cũng vì tội lỗi (của tất cả chúng ta) chịu chết một lần...”(IPhi 1Pr 3:18).
Vì sao bạn không cần phải dâng sinh tế để chuộc tội nữa?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã mở cho chúng con một con đường để được tha tội qua Con của Ngài là Chúa Giê-xu. Con cám ơn Ngài mọi việc Ngài đã làm cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 127:
Vì sao đối với bạn Cựu Ước cũng quan trọng?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Một số người nghĩ rằng họ không cần đọc Cựu Ước. Họ cho rằng chỉ có Tân Ước mới quan trọng. Nhưng nghĩ như vậy là không đúng! Kinh Thánh chép: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (IITi 2Tm 3:16). Đối với bạn toàn bộ Kinh Thánh đều quan trọng.
Cựu Ước có ích cho sự dạy dỗ. Kinh Thánh chép: “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta...” (RoRm 15:4). Cựu Ước giúp bạn biết sống sao cho phải lẽ. Cựu Ước chỉ cho bạn cách suy nghĩ và hành động sao cho đẹp ý Chúa. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Khi bạn sống làm vui lòng Chúa, bạn sẽ cảm thấy vui thoả. Khi đọc về đời sống của những nhân vật Cựu Ước bạn sẽ học được điều này.
Trong Cựu Ước có nhiều luật lệ của Đức Chúa Trời. Những luật lệ này giúp bạn nhận ra tội lỗi của bạn. Đức Chúa Trời dạy bạn bằng cách giúp bạn thấy bạn đã làm điều gì sai. Ghi nhớ các luật lệ Chúa có thể giúp bạn khỏi phạm tội. Kinh Thánh chép: “Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Tv 119:11).
Cựu Ước giúp ích cho bạn trong những việc nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Cựu Ước có ích đối với con ngày nay. Con xin vâng theo các luật lệ của Ngài và lánh xa tội lỗi. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 128:
Tân Ước chép về gì?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Từ ngữ “(giao ) ước ” có nghĩa là lời hứa. Tân Ước cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế như thế nào. Đấng Cứu Thế chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ra đời làm người trong hình hài một em bé sơ sinh. Rồi Ngài lớn lên mà không hề phạm tội. Ngài là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy cho người ta biết về Cha của Ngài. Sau đó, Ngài chết trên thập tự giá để chịu hình phạt tội lỗi thay cho chúng ta. Kinh Thánh chép: “Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta...” (ICo1Cr 15:3).
Chúa Giê-xu được chôn trong mộ, nhưng Ngài không chết luôn! Vào ngày thứ ba, Ngài đã sống lại. Ngài dành thì giờ ở với các môn đệ và dạy bảo họ. Ngài bảo họ hãy đi nói cho mọi người trên thế giới biết về Ngài. Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mac Mc 16:15). Sau đó Ngài được đưa về thiên đàng.
Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ các môn đệ của Chúa Giê-xu. Các môn đệ đi giảng cho mọi người biết rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của họ. Nhiều người đã tin Ngài và được cứu. Có nhiều nhóm người mới tin Chúa họp nhau lại để thờ phượng và hầu việc Ngài. Mỗi nhóm như thế được gọi là một Hội Thánh. Tân Ước kể về nhiều Hội Thánh được thành lập trong những năm ngay sau khi Chúa Giê-xu trở về trời.
Vì sao những người tin Chúa Giê-xu cần nói cho người khác biết về Ngài?


Em có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế. Con xin làm chứng cho người khác biết về Ngài như các môn đệ đầu tiên. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 129:
Vì sao Tân Ước quan trọng đối với bạn?
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. IITi 2Tm 3:16
Nếu một loại thuốc hoặc một người cứu sống bạn thì loại thuốc đó hoặc con người đó có quan trọng đối với bạn không? Những điều Đức Chúa Trời phán dạy trong Tân Ước có thể giúp bạn được cứu rỗi! Tân Ước ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời sai Con một của Ngài đến trần gian này để chịu chết vì tội lỗi thế cho bạn. Qua sự phục sinh, Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài đắc thắng tội lỗi và sự chết.
Kinh Thánh chép: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi. .. sẽ được cứu rỗi ” (Cong Cv 16:31). Bạn cần tin cậy Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu chết thay cho bạn! Ngài đã mang lấy hình phạt mà lẽ ra bạn phải chịu. Khi bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể tha tội cho bạn, thì bạn sẽ được cứu. Sau này, bạn sẽ được cùng sống với Chúa mãi mãi ở thiên đàng. Đây là một thông điệp rất quan trọng!
Phần lớn Tân Ước được viết cho những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Tân Ước dạy chúng ta phải sống thế nào để xứng đáng làm người theo Chúa, hướng dẫn chúng ta biết yêu kính Chúa và hầu việc Ngài, dạy chúng ta cách cư xử với mọi người. Những điều đó vẫn còn quan trọng với bạn ngày nay. Nếu bạn đọc và làm theo, bạn sẽ biết Chúa ngày càng rõ hơn. Bạn sẽ có khả năng sống đẹp lòng Ngài. Tân Ước xuất phát từ Đức Chúa Trời nên rất là quan trọng vì Tân Ước chỉ dẫn bạn biết cách sống cho Ngài.
Một lợi ích quan trọng của Tân Ước đối với bạn là gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã chết thay cho con. Con xin đọc và vâng theo lời dạy của Ngài trong Tân Ước để con có thể sống làm vui lòng Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 130:
Giờ tĩnh nguyện là gì?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Người bạn thân thiết của bạn là ai? Bạn có dành nhiều thì giờ để tiếp xúc và trò chuyện với bạn thân không? Đức Chúa Trời muốn làm người bạn giúp đỡ bạn. Ngài là người bạn tốt nhất mà bạn có thể tìm được. Cách duy nhất để làm thân với Ngài là dành thời gian trò chuyện riêng với Ngài.
Thỉnh thoảng cầu nguyện với Chúa một lần thì không đủ. Cùng với người khác học về Chúa cũng tốt, nhưng bạn cũng nên dành thì giờ học Kinh Thánh riêng với Chúa để biết Ngài rõ hơn. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng dành thì giờ cầu nguyện riêng với Đức Chúa Trời. Thì giờ mà bạn biệt riêng ra để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời được gọi là giờ tĩnh nguyện.
Bắt đầu giờ tĩnh nguyện bạn nhớ xin Chúa phán dạy với bạn và giúp bạn vâng lời Ngài. Sau đó, bạn đọc lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, và tìm hiểu xem lời ấy có ý nghĩa gì. Cũng dành chút thời gian học thuộc lòng một câu Kinh Thánh quan trọng. Nếu không có sẵn Kinh Thánh, bạn có thể đọc các câu Kinh Thánh in trong sách này. Cuối cùng, bạn cầu nguyện với Chúa. Thưa với Chúa về những điều Ngài dạy bạn qua Kinh Thánh, và mọi vấn đề khác trong đời sống của bạn. Giữ giờ tĩnh nguyện là một cách để “chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời” như câu gốc hôm nay dạy.
Cần làm những gì trong giờ tĩnh nguyện?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì con có thể thưa chuyện với Ngài. Con cũng cám ơn Ngài vì Ngài phán với con qua Kinh Thánh. Con quyết định dành thì giờ tĩnh nguyện với Ngài mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 131:
Em có cần tĩnh nguyện không?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Nam và Bình là bạn thân với nhau trước khi Nam dọn nhà đi nơi khác. Lúc đầu hai bạn đều đặn gởi thư cho nhau. Nhưng về sau, chỉ có Bình tiếp tục viết thư, còn Nam thì không viết nữa. Chẳng bao lâu, Nam không còn thấy tình bạn giữa hai người là quan trọng nữa. Trong quan hệ giữa bạn với Chúa cũng vậy. Nếu bạn không giữ giờ tĩnh nguyện thường xuyên, lâu ngày bạn sẽ thấy Ngài không còn quan trọng đối với bạn. Qua Đức Thánh Linh, Ngài sẽ nhắc bạn dành thời gian tĩnh nguyện, bạn sẽ đáp ứng thế nào? Bạn có dành thời gian để tĩnh nguyện không, hoặc bạn làm ngơ?
Khi bạn dành thì giờ tĩnh nguyện với Chúa, bạn sẽ biết Ngài tường tận. Kinh Thánh dạy: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia Gc 4:8). Bạn sẽ học biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bạn sẽ trở thành bạn thân của Ngài và muốn biết Ngài rõ hơn. Khi bạn đọc Kinh Thánh, Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn những điều hữu ích trong đời sống của mình. Ngài sẽ ban cho bạn năng lực mà bạn cần đến mỗi ngày. Ngài sẽ ban cho bạn khả năng để vâng lời Ngài, rồi bạn sẽ không xấu hổ về những việc làm của bạn. Bạn có sẵn lòng bày tỏ lòng kính mến Chúa bằng cách giữ giờ tĩnh nguyện không?
Đối với bạn giữ giờ tĩnh nguyện ích lợi như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì lúc nào Ngài cũng sẵn sàng bày tỏ cho con về Ngài. Xin nhắc con dành thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 132:
Bạn cần những gì để thực hiện giờ tĩnh nguyện?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Thông thường bạn lo thực hiện những việc thuộc loại nào? Loại việc bất chợt nghĩ đến hoặc loại việc có thời gian ấn định hằng ngày? Tĩnh nguyện là một việc quan trọng! Bạn cần dành riêng một thì giờ cố định mỗi ngày. Có thể bạn phải thức dậy sớm hơn. Hoặc có thể buổi tối thuận tiện hơn đối với bạn. Điều quan trọng là bạn dành riêng một thời gian nhất định để trung tín tĩnh nguyện.
Tìm một nơi không bị người khác làm rộn để tĩnh nguyện. Tại đó bạn có thể suy ngẫm về những điều Đức Chúa Trời đang phán với bạn qua Kinh Thánh. Tại đó bạn có thể thưa chuyện với Ngài.
Khi bạn tĩnh nguyện, bạn cần quyển Kinh Thánh, một cuốn tập, và một cây bút. Nếu bạn dùng một tài liệu tĩnh nguyện như cuốn sách này cũng tốt. Khi Đức Chúa Trời dạy bạn một điều nào thì bạn ghi lại điều ấy. Sau đó, liệt kê ra những vấn đề bạn cần cầu nguyện. Cũng nhớ ghi ra những trường hợp Chúa đáp lời cầu nguyện của bạn. Được vậy, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời rất thành tín đối với bạn.
Bạn giữ giờ tĩnh nguyện ở đâu và vào lúc nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài sẵn sàng trò chuyện với con. Con xin trung tín giữ giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 133:
Học Kinh Thánh giúp ích gì cho bạn?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Chuyên tâm học tập khi đến trường là điều rất quan trọng. Bạn sẽ không xấu hổ về kết quả bài kiểm tra. Học tập trang bị cho bạn những điều cần thiết để vào đời. Nhưng học Kinh Thánh còn quan trọng hơn. Học Kinh Thánh giúp bạn sống vừa ý Đức Chúa Trời, như câu trong câu gốc của chúng ta hôm nay.
Học Kinh Thánh còn có những ích lợi khác nữa. Bạn sẽ tìm thấy có nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời. Những lời hứa này củng cố tinh thần của bạn trong cảnh khó khăn hoặc lúc sợ hãi. Kinh Thánh sẽ cho bạn biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và bạn có thể tin cậy Ngài hoàn toàn.
Học và vâng theo lời Chúa trong Kinh Thánh thì đời sống của bạn sẽ thay đổi! Kinh Thánh chép: “… Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm…” (HeDt 4:12) Kinh Thánh có thể biến đổi sự suy nghĩ, thái độ và tâm tánh của bạn. Kinh Thánh cho bạn biết phải làm sao để được vào thiên đàng, và biết phải sống như thế nào ở trần gian này. Khi thường xuyên đọc và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy cuộc đời vui vẻ hơn. Bạn sẽ biết quyết định khôn ngoan để không phạm tội. Bạn sẽ cảm thấy bình an bất kể mọi việc xảy ra. Bạn có bằng lòng để cho lời Chúa biến đổi bạn không? Người khác sẽ nhận thấy những thay đổi đó!
Những điểm nào trong con người bạn cần được Kinh Thánh thay đổi?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì lời Kinh Thánh có thể biến đổi con. Con xin vâng theo những điều Ngài dạy bảo khi con học Kinh Thánh. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 134:
Vì sao ví Kinh Thánh với một thanh gươm?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Theo bạn, vì sao Kinh Thánh thường được ví như một thanh gươm. Kinh Thánh chẳng giống thanh gươm gì cả! Gươm dài và nhọn, có hai lưỡi sắc bén. Gươm có thể thọc sâu vào các đồ vật và cắt đứt chúng.Cũng vậy, lời Chúa có thể chia cắt, hoặc phân tích sự suy nghĩ cũng như tình cảm của bạn, giúp bạn phân biệt điều tốt với điều xấu. Lời Chúa “… xem xét tư tưởng và ý định trong lòng (HeDt 4:12). Kinh Thánh vạch rõ cho bạn thấy những điều cần xưng ra với Chúa hoặc cần được Ngài thay đổi trong đời sống của bạn.
Chúng ta biết gươm là một vũ khí. Bạn cần nhớ rằng Kinh Thánh là vũ khí mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để chống lại Sa-tan. Sa-tan sẽ cám dỗ bạn làm những việc sai trái. Thậm chí Sa-tan dám cám dỗ cả Chúa Giê-xu! Bạn nhớ Chúa Giê-xu đã làm gì không? Ngài sử dụng lời của Đức Chúa Trời để chống lại, và Sa-tan phải bỏ đi. Nếu Sa-tan cám dỗ bạn ăn cắp vặt chẳng hạn, thì bạn cũng có thể dùng Kinh Thánh để chống lại. Bạn có thể trích đọc câu: “Ngươi chớ trộm cắp” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:15;). Hãy tự nhủ thầm hoặc nói lớn tiếng câu Kinh Thánh trên đây rồi vâng theo câu Kinh Thánh đó. Đấy là một cách bạn chống lại Sa-tan. Sa-tan không thể cự địch lại Kinh Thánh! Bạn có bằng lòng dùng thanh gươm mà Đức Chúa Trời đã ban cho để chiến đấu chống lại Sa-tan không?
Bạn phải dùng Kinh Thánh như là một thanh gươm vào lúc nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã ban Kinh Thánh để làm một thanh gươm cho con. Xin giúp con học cách sử dụng Kinh Thánh chống lại sự cám dỗ của Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 135:
Bạn đọc Kinh Thánh như thế nào?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Kinh Thánh là một quyển sách dày. Có thể bạn cảm thấy chắc sẽ chẳng bao giờ đọc hết nổi một quyển sách dày như thế. Nhưng không sao. Đức Chúa Trời không đòi hỏi bạn phải đọc và tuân giữ mọi điều trong Lời của Ngài ngay một lúc. Mỗi ngày bạn chỉ cần đọc và suy ngẫm một vài câu. Bạn có thể bắt đầu đọc một trong bốn quyển sách đầu tiên trong Tân Ước - tức Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, hoặc Giăng. Các sách này ghi lại đời sống và sự chết của Chúa Giê-xu. Bạn cũng sẽ biết về nhiều việc Chúa Giê-xu đã làm trong lúc Ngài còn sống trên đất. Các con số lớn in đậm là số chương. Các con số nhỏ chỉ câu. Bắt đầu đọc từ chương một trong mỗi sách, bắt đầu từ chương một. Mỗi ngày chỉ cần đọc một vài câu. Mỗi chương có vài phân đoạn với các tiêu đề. Nếu mỗi ngày bạn đọc một phân đoạn là tốt. Rồi ngày hôm sau, bạn lại đọc phần kế tiếp.
Khi bạn đọc Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ bạn. Bạn hãy ngẫm nghĩ về những điều Ngài phán dạy. Rồi cũng phải thực hành nữa. Khi bạn vâng lời Chúa tức là bạn đang cố gắng làm vui lòng Ngài, như câu gốc hôm nay đã dạy.
Mỗi ngày đọc một vài câu Kinh Thánh thì có ích cho bạn như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài phán dạy con khi con đọc Kinh Thánh. Xin giúp con hiểu những điều Ngài phán với con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 136:
Bạn phải tìm gì khi học Kinh Thánh?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Làm thế nào bạn biết Đức Chúa Trời muốn dạy bạn qua Kinh Thánh? Trước hết bạn cần cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ bạn. Sau đó, bạn đọc các câu Kinh Thánh và tự trả lời các câu hỏi sau đây:
1. “Phân đoạn Kinh Thánh này nói gì? ” Bạn có thể trả lời bằng lời lẽ riêng của bạn. Chẳng hạn như đối với phần đầu của câu gốc ngày hôm nay, bạn có thể diễn dịch lại: “Hãy làm mọi việc mình có thể làm để Chúa hài lòng...”
2. “Điều này có nghĩa gì? ” Nếu có từ ngữ nào khó hiểu, bạn nên tra tự điển, hoặc nhờ người khác giải nghĩa. Các câu Kinh Thánh này cho bạn biết điều gì về Đức Chúa Trời? Có lời hứa nào dành cho bạn? Phân đoạn Kinh Thánh có dạy bạn làm hoặc không nên làm một điều gì đó chăng?
3. “Đức Chúa Trời phán gì với bạn? ” Đức Chúa Trời muốn dùng các câu Kinh Thánh đó để dạy điều gì trong đời sống của bạn? Có thể bạn cần thưa với Chúa rằng Ngài thật cao cả, vĩ đại. Hãy cám ơn Chúa về các lời hứa của Ngài. Xin Chúa thường xuyên nhắc nhở bạn các câu Kinh Thánh này. Cũng có thể bạn phải xưng với Chúa một tội lỗi đã phạm. Hãy tập sử dụng câu Kinh Thánh như là một thanh gươm giúp bạn đắc thắng khi bị cám dỗ phạm tội trở lại. Hãy viết ra những điều Đức Chúa Trời dạy bạn, để bạn có thể nhớ lâu.
Đức Chúa Trời phán dạy bạn điều gì qua câu gốc ngày hôm nay?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con biết Ngài muốn dạy con nhiều điều. Xin giúp con hiểu những điều Ngài muốn con học khi đọc Kinh Thánh. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 137:
Làm thế nào bạn nhớ được Lời Chúa?
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. IITi 2Tm 2:15
Vũ khí giúp bạn chống lại tội lỗi cách hiệu quả là vũ khí nào? Đó là Kinh Thánh. Bạn có thể làm gì khi không có sẵn Kinh Thánh? Nếu bạn học thuộc một số câu Kinh Thánh thì bạn sẽ luôn luôn có Lời Chúa ở trong mình. Những câu Kinh Thánh đó sẽ như thanh gươm giúp bạn chống lại sự cám dỗ. Vua Đa-vít nói: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Tv 119:11). Bạn có thể học các câu Kinh Thánh trong cuốn sách tĩnh nguyện này. Sau đó, bạn cũng nên học thuộc các câu có ý nghĩa khác mà Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho bạn.
Hãy đọc lớn tiếng nhiều lần câu Kinh Thánh mà bạn muốn học thuộc. Rồi ngẫm nghĩ về nội dung của câu Kinh Thánh đó. Chép câu Kinh Thánh đó ra giấy cứng nhỏ, bỏ vào túi để có thể ôn đi ôn lại trong ngày. Có thể học thuộc phần đầu của câu Kinh Thánh trước. Sau đó, học thêm phần kế tiếp cho đến khi đọc thuộc lòng cả hai phần. Cứ thế mà tiếp tục học sang các phần khác cho đến khi có thể đọc thuộc lòng trọn câu Kinh Thánh. Đọc thuộc lòng câu Kinh Thánh đó cho một người khác nghe và giải thích cho người ấy ý nghĩa của câu Kinh Thánh. Nhớ làm theo những điều câu Kinh Thánh dạy! Khi học những câu mới khác thì nhớ ôn lại những câu đã học thuộc. Đức Thánh Linh sẽ nhắc bạn nhớ lại những câu Kinh Thánh đó khi bạn cần đến.
Học thuộc lòng một số câu Kinh Thánh có ích lợi gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã ban cho con một tâm trí có khả năng học hỏi. Con xin học thuộc lòng các câu Kinh Thánh và sử dụng những câu đó để chống lại tội lỗi. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 138:
Cầu nguyện là gì?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Bạn cảm nghĩ ra sao nếu được làm bạn thân của một vị vua? Bạn cảm nghĩ ra sao khi bạn có thể nói chuyện với Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ này bất cứ lúc nào bạn muốn? Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn thì bạn có đặc ân này. Đức Chúa Trời độc tôn và chân thật của chúng ta là Đấng Tạo Hóa - là Vua của các vua. Ngài cho phép bạn hầu chuyện với Ngài. Đó là cầu nguyện.
Bạn không cần phải có điện thoại hoặc e-mail mới có thể trò chuyện với Chúa. Dầu bạn không nhìn thấy Ngài, nhưng lúc nào Ngài cũng hiện diện ở khắp mọi nơi. Bạn có thể thưa chuyện với Ngài lớn tiếng hoặc nói thầm trong trí. Ngài muốn bạn thường xuyên thưa chuyện với Ngài. Trong câu gốc hôm nay, Đức Chúa Trời phán: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho...” Gie Gr 33:3). Thế Ngài có trả lời cho bạn thành tiếng không? Không, nhưng Ngài phán với bạn qua lời Kinh Thánh, hoặc Ngài thì thầm trong tâm trí của bạn.
Đôi khi người ta nghĩ rằng họ phải học thuộc lòng bài cầu nguyện và đọc đi đọc lại như một bài kinh. Đọc một bài cầu nguyện thuộc lòng cũng tốt nếu bạn thật tâm thưa với Chúa những lời ấy, nhưng không nên chỉ đọc một bài. Đức Chúa Trời muốn bạn trò chuyện với Ngài bằng chính ý nghĩ và lời lẽ của riêng bạn. Không khi nào Ngài quá bận đến nỗi không lắng nghe bạn.
Bạn muốn thưa với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ những chuyện gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã cho phép con trò chuyện với Ngài! Con xin nhớ thưa chuyện với Ngài một cách thường xuyên. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 139:
Vì sao bạn phải cầu nguyện?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Đức Chúa Trời biết mọi việc của bạn. Ngài biết bạn cần điều gì trước khi bạn tỏ điều ấy cho Ngài. Vậy, tại sao bạn lại phải cầu nguyện? Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn để bạn yêu thương Ngài và làm bạn với Ngài. Bạn bè thì hay trò chuyện với nhau. Khi cầu nguyện là bạn thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Bạn có thể nói cho Ngài biết bạn yêu kính Ngài như thế nào, hoặc Ngài kỳ diệu ra sao. Bạn cũng có thể trình lên cho Ngài những điều bạn cần.
Một lý do quan trọng nữa, là vì bạn cần sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là cách bạn cầu cứu Ngài. Kinh Thánh chép: “... Anh em chẳng được chi vì không cầu xin” (Gia Gc 4:2). Khi bạn gặp rắc rối ở nơi làm việc, trường học, hoặc đang gặp một vấn đề khó mà không biết phải giải quyết ra sao thì Đức Chúa Trời chỉ cho bạn phải làm gì. Câu gốc hôm nay cho biết Ngài đáp lời bạn và tỏ cho bạn những việc “lớn và khó,” những việc bạn “chưa từng biết.” Đức Chúa Trời có thể đáp lời vượt quá điều bạn xin hoặc suy nghĩ. Những sự trả lời của Chúa giúp bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời thật sự quyền năng, có thể ban mọi sự cho bạn và cũng nhắc bạn luôn luôn nhờ cậy Ngài.
Vì sao Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện với Ngài?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cần sự trợ giúp của Ngài mỗi ngày. Con cám ơn Ngài vì con có thể kêu cầu Ngài và Ngài đáp lời con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 140:
Vì sao Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của bạn?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Kinh Thánh kể chuyện ông Ê-li, một tiên tri của Đức Chúa Trời chân thật duy nhất trong thời vua A-háp. Ông đề ra một cuộc thử nghiệm với 450 tiên tri của thần Ba-anh. Trước tiên, các tiên tri này cầu xin thần của họ giáng lửa từ trời xuống. Họ kêu la và nhảy múa suốt ngày, nhưng chẳng thấy lửa giáng xuống gì cả. Vì sao? Vì thần của họ đâu có thật! Hình tượng không thể nghe lời họ nói! Đến phiên ông Ê-li, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Lửa từ trời lập tức giáng xuống! Trong dịp này Đức Chúa Trời chứng tỏ cho mọi người rằng Ngài là Chân Thần duy nhất. Ngài có thể nghe thấy và đáp lời cầu nguyện!
Đức Chúa Trời chân thật duy nhất ngày nay vẫn sống và vẫn nghe lời chúng ta cầu nguyện! Kinh Thánh chép: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho...” (Gie Gr 33:3) Khi bạn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nếu bạn là người con luôn luôn vâng lời, thì Ngài sẽ nghe bạn. Còn nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu, Con của Ngài, thì Ngài muốn bạn trước tiên cầu nguyện xưng tội mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu, Đấng đã chết để chịu hình phạt tội lỗi thế cho bạn. Bạn có thể nói chuyện với Chúa ngay giờ này. Ngài yêu thương bạn và muốn nghe bạn cầu nguyện!
Làm sao biết Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con đừng bao giờ quên rằng Ngài luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp lời cầu nguyện của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 141:
Bạn có thể cầu nguyện vào lúc nào và ở đâu?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Nam và Bình ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ rong chơi tại một cái hồ rộng lớn. Thình lình, một con thuyền máy lớn chạy lướt qua ngay trước mặt. Thuyền của hai cậu chòng chành dữ dội, khiến hai cậu lọt tỏm xuống nước. Nam không biết bơi, nên la lên: “Chúa ơi, cứu con!” Ngay lúc ấy, có một cái gì đó thúc mạnh vào cậu. Đó là chiếc thuyền lật úp của hai cậu. Lập tức, Nam nắm chặt be thuyền. Rồi cậu trông thấy Bình đang bám vào thuyền ở một đầu. Nam nói: “Cám ơn Chúa!” Đoạn tiếp tục bám vào thuyền cho đến khi cứu hộ ra vớt lên. Nam có đợi cho đến khi dùng bữa hoặc đi ngủ mới cầu nguyện không? Không. Nam cầu nguyện ngay khi có nhu cầu cần Chúa cứu. Đức Chúa Trời luôn luôn ở khắp mọi nơi. Vì vậy bạn có thể cầu nguyện với Ngài bất cứ lúc nào. Trong Kinh Thánh các thánh đồ cầu nguyện đêm ngày ở mọi nơi. Chúa Giê-xu cầu nguyện với Đức Chúa Cha khi đang bị treo trên cây thập tự. Bạn có thể thưa chuyện với Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nếu bạn là con của Ngài thì Ngài luôn ở với bạn và sẵn sàng nghe bạn cầu nguyện.
Ghi ra vài trường hợp và vài nơi mà bạn có thể cầu nguyện với Chúa.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì con có thể nói chuyện với Ngài bất cứ khi nào tại bất cứ nơi đâu. Con xin hứa cầu nguyện với Ngài trước tiên mỗi khi con gặp khó khăn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 142:
Bạn nên cầu nguyện về những vấn đề gì?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Có phải lúc nào bạn cũng có đôi tay không? Bàn tay có thể nhắc bạn nhớ phải cầu nguyện cho những ai. Xòe bàn tay ra trước ngực với ngón cái hướng vào bạn. Ngón tay cái nhắc bạn cầu nguyện cho những người thân thiết của bạn. Có thể là gia đình và các bạn thân của bạn.
Kế ngón cái là ngón trỏ. Ngón trỏ nhắc bạn cầu nguyện cho những người dẫn dắt bạn đến với Chúa Giê-xu. Có thể là vị mục sư hoặc giáo viên dạy Kinh Thánh cho bạn, cũng có thể là những người viết bài để bạn học biết về Đức Chúa Trời.
Rồi đến ngón giữa, là ngón cao nhất, ngón giữa nhắc bạn cầu nguyện cho những người có thẩm quyền trên bạn, như cha mẹ, các thầy cô giáo, lẫn các quan chức chính phủ.
Ngón đeo nhẫn là ngón yếu nhất. Một mình ngón này thì khó xoay xở lắm. Ngón này nhắc bạn cầu nguyện cho những người yếu sức: có thể là người bệnh, người già cả, hoặc các em bé còn nhỏ. Bạn cũng có thể cầu nguyện cho những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
Cuối cùng là đến ngón út. Ngón út nhắc bạn nhớ lo nghĩ đến người khác trước rồi cuối cùng bạn cầu nguyện cho chính mình. Kinh Thánh dạy chúng ta phải “bền lòng mà cầu nguyện”(RoRm 12:12).
Ghi ra tên ba người cần bạn cầu thay.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài dạy con nhớ cầu nguyện cho người khác. Con xin quan tâm đến họ và cầu nguyện cho họ trước khi lo nghĩ đến bản thân con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 143:
Đức Chúa Trời có luôn luôn đáp lời cầu nguyện không?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Khi bạn cầu xin một điều gì Đức Chúa Trời có đáp lời bạn không? Ngài hứa đáp lời cầu nguyện nếu bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ lời cho...” Đức Chúa Trời không phán “Ta có thể trả lời,” nhưng Ngài phán “Ta sẽ trả lời.” Phải chăng như vậy nghĩa là Ngài sẽ luôn luôn ban cho bạn điều bạn xin? Không. Đức Chúa Trời ban cho điều mà Ngài biết là tốt nhất đối với bạn.
Trong Kinh Thánh, đôi khi Đức Chúa Trời ban cho người ta điều mà họ cầu xin. Ngài ban cho bà An-ne một con trai theo lời bà cầu xin (1 Sa-mu-ên 1:20;). Nhưng cũng có lúc câu trả lời của Chúa là “không.” Phao-lô xin Đức Chúa Trời loại bỏ một nan đề trong đời sống ông (IICo 2Cr 12:7-9). Ngài không loại bỏ, nhưng Ngài giúp ông Phao-lô đối phó với nan đề đó. Cũng có thể Chúa bảo chúng ta phải chờ đợi. Bà Ma-thê và bà Ma-ri muốn Chúa Giê-xu chữa lành cho người anhlà ông La-xa-rơ đang bịnh nặng. Chúa Giê-xu không đáp lời ngay, mà Ngài đợi cho đến khi ông La-xa-rơ chết, rồi Ngài đi đến và gọi ông sống lại! Nhờ đó, người ta biết rằng Chúa Giê-xu thật là Đức Chúa Trời (GiGa 11:5, 33. 43-44).
Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đáp lời cầu nguyện theo những cách như thế. Ngài có thể nói “được, ” Ngài có thể nói “không, ” hoặc Ngài có thể nói “con hãy chờ đợi. ” Việc bạn cần làm là cứ cầu nguyện với lòng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu xin của bạn theo cách Ngài biết là tốt nhất cho bạn.
Ghi lại một trường hợp Đức Chúa Trời trả lời “được ” đối với lời bạn cầu xin.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn lắng nghe và trả lời con. Con xin tin cậy và chờ đợi sự trả lời của Ngài theo cách mà Ngài biết là tốt nhất. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 144:
Bạn có cần người khác cầu nguyện chung với bạn không?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Gie Gr 33:3
Nếu bị giam cầm vì nói về Chúa Giê-xu, bạn sẽ cảm thấy ra sao? Việc này đã xảy ra cho một nhân vật trong Kinh Thánh. Ông Phi-e-rơ bị bắt giam và luôn luôn có bốn người lính canh giữ ông. Thậm chí ông bị xiềng vào hai trong bốn người lính này. ông Phi-e-rơ có cầu xin Chúa cứu giúp không? Chắc chắn là có. Nhưng không phải chỉ có một mình ông cầu nguyện về vấn đề này. Các tín đồ khác trong thành phố cũng cầu nguyện cho ông. Họ biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể giải cứu ông.
Đức Chúa Trời đã làm một trong “những việc lớn và khó ” như trong câu gốc hôm nay. Ngài sai một thiên sứ đến trong xà lim. Xiềng xích nơi tay và chân của ông Phi-e-rơ bung ra. Ông và thiên sứ đi ra khỏi nhà tù giữa đám lính gác! Đức Chúa Trời nghe và đáp lời cầu nguyện của các tín đồ cách rất đặc biệt và lạ lùng! (Cong Cv 12:6).
Cầu nguyện khiến Đức Chúa Trời dùng quyền năng lớn lao của Ngài mà cứu giúp bạn trong cảnh ngặt nghèo. Dĩ nhiên chính bạn cần cầu nguyện. Nhưng cũng cần có những người khác cầu thay cho bạn và cầu nguyện chung với bạn. Chúa Giê-xu phán: “... Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Ma-thi-ơ 18:19;).
Ghi ra vài lý do khiến bạn cần hiệp chung cầu nguyện với người khác.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài đáp lời cầu nguyện của con. Xin giúp con biết cầu thay cho người khác nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 145:
Bạn cần làm gì khi cầu nguyện?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Có nhiều điều bạn có thể làm khi cầu nguyện. Đôi khi khó mà nhớ cho hết. Các chữ viết tắt “CXCC ” có thể nhắc bạn. Chữ “C” đầu tiên thay cho ca tụng. Bạn có thể thưa với Chúa là bạn yêu kính Ngài và tôn thờ Ngài như thế nào. Hãy ca tụng Chúa vì Ngài thật lạ lùng và quyền năng. Thậm chí bạn cũng có thể hát thánh ca để ca tụng Chúa!
“X” có nghĩa là xưng tội. Bạn cần thưa với Chúa những việc sai trật bạn đã làm. Hãy nêu đích danh tội lỗi của bạn và thừa nhận bạn đã sai quấy. Đức Chúa Trời hứa tha tội cho bạn nếu bạn xưng tội ra. Sau khi xưng tội, lời cầu nguyện của bạn mới “linh nghiệm” như câu gốc ngày hôm nay cho biết.
Chữ “C” tiếp biểu thị cho cảm tạ. Nếu có người cho bạn một món quà hoặc làm một việc tốt cho bạn, thì bạn cám ơn, phải không? Chúa đã làm cho bạn nhiều điều. Bạn cần nhớ cám ơn Ngài về những điều bạn đang có, về những điều Ngài đã làm cho bạn.
Chữ “C” cuối cùng có nghĩa là cầu xin. Cuối cùng bạn cầu xin Chúa một số vấn đề. Nhớ thưa với Chúa về nhu cầu của người khác. Dĩ nhiên bạn cũng cầu xin Chúa ban cho bạn một số điều bạn cần.
Có bốn điều bạn cần làm trong lúc cầu nguyện. Bốn điều đó giúp bạn biết thưa chuyện với Đức Chúa Trời một cách thoả đáng, phải lẽ.
Ghi ra 4 điều tương ứng với 4 bước “CXCC ” mà bạn có thể thưa với Chúa lúc cầu nguyện.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài đã rất nhân từ với con! Con xin nhớ thưa với Chúa về nhiều vấn đề khác nữa chứ không phải chỉ cầu xin Ngài ban phước cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 146:
Bạn ca ngợi Chúa như thế nào?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Bạn cảm thấy thế nào nếu có ai đó khen bạn? Có thể bạn viết được một câu chuyện hay, hoặc làm một việc tốt nào đó. Nếu người ta để ý thấy và bàn về thành tích đó thì bạn cảm thấy vui phải không? Đức Chúa Trời đáng được ca tụng hơn chúng ta nhiều! Ngài rất vui lòng khi bạn ca tụng, tán dương Ngài. Kinh Thánh thường nhắc chúng ta ca tụng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Phàm vật chi thở, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va” (Thi Tv 150:6). Ca tụng Chúa là một cách bạn thể hiện tình yêu thương đối với Ngài.
Bạn có thể ca tụng Chúa bằng cách thưa với Ngài là bạn thán phục Ngài như thế nào. Hãy tán dương sự vĩ đại, quyền năng, sự khôn ngoan và tình yêu thương của Ngài. Hãy ca tụng Ngài về những việc Ngài đã làm, như sáng tạo ra núi non và biển cả. Hãy ca tụng Chúa vì Ngài đã giữ cho các vì sao và các hành tinh chuyển động theo đúng quĩ đạo. Chỉ có Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn mới làm được những việc ấy!
Kinh Thánh chép: “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới …” (Thi Tv 149:1). Đấy là một cách khác để ca tụng Chúa. Có thể bạn biết những ca tán dương sự cao cả, oai quyền của Chúa. Bạn có thể hát dâng lên cho Ngài những bài ca ấy. Thậm chí bạn thể đặt lời các bài hát để ca tụng Ngài. Ngài luôn lắng nghe và vui thích về những lời tán tụng của chúng ta.
Ghi ra ba điều bạn có thể ca tụng Chúa hôm nay.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài thật đáng kính sợ! Mỗi ngày con xin dành thời gian ca tụng Ngài về các thuộc tính lẫn những công việc của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 147:
Bạn xưng tội với Chúa như thế nào?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Lan là một người thật lòng tin Chúa. Lan biết rằng cần vâng lời và chân thật. Thế nhưng một hôm, Lan lừa dối mẹ để đến nhà bạn chơi. Vì biết rằng mẹ không muốn mình đến nhà người bạn đó, nên Lan đã nói dối với mẹ rằng cô đến thư viện để học bài. Tối hôm đó, khi Lan ngồi xuống cầu nguyện, cô cảm thấy xốn xang bất ổn. Cô cảm thấy cần phải xưng tội với Chúa và với mẹ.
Là con của Chúa, nếu bạn cố ý phạm tội thì liên hệ giữa bạn với Chúa sẽ bị trục trặc. Lời cầu nguyện của bạn sẽ không có năng quyền vì bạn đã không hành động xứng đáng. Thế nên ngay sau khi biết mình phạm tội, bạn cần xưng tội với Chúa ngay.
Hãy thú nhận với Chúa việc bạn đã làm và công nhận với Đức Chúa Trời rằng điều ấy sai. Kinh Thánh chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (IGi1Ga 1:9). Bạn có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã tha tội cho bạn vì Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Bạn cũng cần điều chỉnh lại quan hệ với những người mà bạn đã làm quấy đối với họ.
Bạn có nên cứ cố ý phạm tội rồi xin Chúa tha tội không? Không! Phải nghiêm túc ngưng ngay các việc sai quấy. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn làm điều phải.
Vì sao cần phải xưng tội với Đức Chúa Trời ngay lập tức?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Xin cáo trách con khi con phạm tội và nhắc con xưng tội ra với Ngài ngay lập tức. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 148:
Bạn cảm tạ Chúa về những điều gì?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Giả sử bạn đã dành rất nhiều công khó để giúp một người bạn sửa lại chiếc xe đạp của bạn ấy. Bạn cảm thấy thế nào nếu bạn ấy chẳng thèm cám ơn lấy một tiếng? Có thể bạn tự hỏi không biết bạn ấy có quan tâm gì đến mình và những việc mình đã làm không. Đức Chúa Trời cũng thất vọng khi bạn quên cám ơn Ngài về những việc Ngài làm cho bạn.
Điều quan trọng nhất mà bạn cần cám ơn Đức Chúa Trời là Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chết thay cho bạn trên thập tự giá. Ngài đã tha tội cho bạn và đang sắm sửa một chỗ ở trên thiên đàng cho bạn! Cũng còn nhiều điều khác bạn có thể cám ơn Chúa nữa. Bạn có biết rằng mọi điều tốt lành mà bạn có được là do Chúa ban cho không? Ngài sở hữu toàn bộ thế giới này và mọi thứ trong đó. Hãy cám ơn Chúa về những điều Ngài đã ban cho bạn. Cũng hãy cám ơn Ngài về những người mà Ngài đã dùng để giúp đỡ bạn.
Đức Chúa Trời cho bạn có sức khoẻ để sống mỗi ngày. Khi khó khăn xảy đến, Ngài luôn có mặt để giúp đỡ bạn. Có bao giờ bạn cám ơn Ngài về sự giúp đỡ và sức khoẻ mà Ngài ban cho bạn chưa? Kinh Thánh chép: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ...” (1 Sử ký 16:34;). Bạn cần dành nhiều thời gian để cảm tạ Chúa khi cầu nguyện.
Hãy kể ra ba điều (hoặc ba người ) bạn có thể cảm tạ Chúa.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin tha thứ con vì con đã quên cảm tạ Ngài về nhiều điều Ngài làm cho con. Con cám ơn Ngài vì đã yêu thương và chăm sóc con theo nhiều cách khác nhau. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 149:
bạn cầu nguyện cho người khác như thế nào?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Nếu một người bạn của bạn bị thương trong một tai nạn giao thông, bạn có biết phải cầu thay cho bạn đó điều gì không? Bạn có thể cầu xin Chúa chữa lành cho bạn đó. Nhưng đó chỉ là việc đầu tiên. Nếu bạn đó chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, bạn cũng có thể cầu nguyện để bạn ấy sớm tin Chúa. Còn nếu bạn đó đã tin Chúa, bạn cầu nguyện để cho bạn đó biết rõ Chúa hơn trong thời gian chữa bịnh. Hãy xin Chúa giúp bạn đó cho mọi người biết rằng bạn đó có Chúa Giê-xu trong đời sống qua cách cư xử của mình.
Có thể có người quen đang bị cám dỗ làm điều sai quấy. Bạn hãy xin Chúa chỉ cho người đó cách để thoát khỏi sự cám dỗ. Cũng có thể một người bạn của bạn không hài lòng về cha mẹ của mình. Bạn hãy cầu nguyện để bạn ấy biết hành động xứng hợp với bổn phận làm con. Bạn hãy xin Chúa giúp bạn biết lắng nghe và biết cách giúp đỡ bạn bè.
Đôi khi chúng ta không biết phải cầu nguyện cho người khác về vấn đề gì. Trong trường hợp ấy, cứ xin Chúa giúp họ đi đúng đường. Ngài biết điều gì là tốt nhất. Điều quan trọng là bạn có cầu nguyện cho họ. Câu gốc hôm nay cho biết: “Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” Trước hết xưng tội của bạn ra với Chúa; sau đó cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của người mà bạn cầu thay.
Ghi tên ba người và vấn đề mà bạn có thể cầu thay cho mỗi người.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã cho con đặc quyền cầu thay cho người khác. Xin giúp con nhìn thấy nhu cầu của họ và nhớ cầu nguyện cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 150:
Vì sao bạn phải cầu nguyện cho những người có trách nhiệm?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Hãy nghĩ đến những người có trách nhiệm mà bạn biết. Có thể họ là cha mẹ của bạn, các thầy cô giáo, các nhà lãnh đạo trong chính phủ, và nhiều người khác nữa. Kinh Thánh cho biết “mọi quyền hành đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (RoRm 13:1). Công việc mà những người cầm quyền làm là rất quan trọng! Quyết định mà họ đưa ra ảnh hưởng đến nhiều người khác. Đó là lý do khiến Đức Chúa Trời muốn bạn phải cầu nguyện cho họ. Kinh Thánh dạy phải cầu nguyện “cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền” (1 Ti-mô-thê 13:1-2;). Những người có trách nhiệm cần Chúa giúp đỡ để quyết định cách khôn ngoan.
Đôi khi họ cũng là người tin Chúa. Nhớ cầu xin Đức Chúa Trời tỏ cho họ biết việc họ phải làm. Hãy cầu nguyện để họ biết nhờ cậy Chúa mà làm những việc phải lẽ. Đa số những người có trách nhiệm không phải là tín đồ. Hãy cầu nguyện để họ biết tin nhận Chúa Giê-xu. Cũng xin Chúa giúp họ quyết định làm những việc ngay lành công chính. Đức Chúa Trời nắm quyền trên tất cả mọi người. Thậm chí Ngài còn tác động trên những người không biết Ngài.
Có thể bạn tưởng rằng lời cầu nguyện của bạn chẳng quan trọng gì, nhưng rất là quan trọng. Khi bạn sống theo ý của Đức Chúa Trời thì lời cầu nguyện của bạn rất quyền năng và linh nghiệm!
Ghi ra một vấn đề mà bạn có thể cầu thay cho cha mẹ hoặc thầy cô giáo của bạn trong tuần này.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì mọi quyền hành người ta có đều do Chúa ban. Xin giúp con nhớ cầu nguyện cho những người có thẩm quyền trên đời sống con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 151:
Tự cầu nguyện cho mình có được không?
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh bạn được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Gia Gc 5:16
Có ích kỷ không khi bạn xin Chúa giải quyết những vấn đề riêng của bạn? Có nên chỉ cầu nguyện cho người khác, mà quên những nhu cầu của mình không? Không nên! Đức Chúa Trời muốn bạn cầu thay cho người khác, nhưng Ngài cũng muốn bạn cầu nguyện cho chính mình. Đức Chúa Trời yêu thương bạn vô cùng! Ngài muốn chăm sóc bạn trong mọi việc. Khi cầu nguyện về những nhu cầu riêng tức là bạn nhờ cậy Chúa giúp đỡ.
Hãy trình với Chúa những nhu cầu vật chất như sức khoẻ, thức ăn, quần áo. Hãy thưa với Ngài về những cảm xúc của bạn: vui, buồn, tức tối...
Đôi khi, có những việc mà bạn không thể tỏ ra cho ai khác. Hãy tỏ cho Chúa. Bạn có thể hoàn toàn tin rằng Ngài hiểu và muốn giúp bạn. Kinh Thánh chép: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (IPhi 1Pr 5:7). Gặp lúc khó khăn bí lối bạn nên trình dâng cho Chúa. Ngài có thể giải quyết tốt hơn bạn nhiều!
Khi cầu nguyện đừng chỉ xin những điều lợi cho bạn cách ích kỷ. Cần xin Chúa giúp bạn thắng cám dỗ và sống đúng theo ý Ngài. Xin Chúa giúp bạn biết Ngài rõ hơn. Những lời cầu nguyện như thế sẽ làm Chúa hài lòng.
Vì sao Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện về nhu cầu của bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn yêu thương, chăm sóc và đáp ứng các nhu cầu của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 152:
Thế nào là làm chứng?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Có bao giờ bạn nhìn thấy một người làm chứng hoặc một nhân chứng trước toà chưa? Một nhân chứng có bổn phận tỏ cho quan toà và bồi thẩm đoàn biết những điều mình biết là đúng. Cũng vậy, một nhân chứng Cơ-đốc có bổn phận tỏ cho mọi người biết sự thật về Chúa Giê-xu. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì bạn có thể làm nhân chứng về Ngài. Bạn có thể nói cho người khác biết phải tin cậy Ngài như thế nào.
Dung nói cho Bình, bạn của mình, biết Đức Chúa Trời yêu bạn ấy như thế nào. Cô nói cho Bình biết Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự vì tội của bạn ấy, rồi Ngài đã sống lại như thế nào. Thế là ngày hôm ấy, Bình đã thực hiện một quyết định quan trọng. Bình cầu nguyện xin Chúa Giê-xu tha tội cho mình và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.
Dung là một chứng nhân biết rõ lẽ thật trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (GiGa 14:6). Dung muốn mọi người được biết chân lý, tức lẽ thật, về Chúa Giê-xu.
Bạn cũng có thể làm chứng về Chúa nữa. Trước hết, bạn phải chắc rằng mình đã tin nhận Giê-xu làm Cứu Chúa, Đấng cứu bạn ra khỏi tội. Sau đó, bạn có thể nói cho người khác biết Ngài là ai và Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của họ như thế nào. Hãy thúc giục họ tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình giống như bạn.
Khi làm chứng về Chúa Giê-xu, bạn cần nói cho người khác biết những gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con làm một chứng nhân thật về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 153:
Vì sao bạn phải làm chứng?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Giả sử cha hoặc mẹ của bạn phải đi xa một thời gian. Bạn có ghi nhớ những lời cuối cùng mà cha mẹ căn dặn bạn không? Nếu cha mẹ bảo bạn làm một vài việc quan trọng, thì bạn có vâng lời không?
Ngay trước khi Con của Đức Chúa Trời trở về trời, Ngài nói những lời cuối cùng với các môn đệ của mình. Những lời ấy là một mạng lệnh. Ngài bảo: “Hãy đi khắp thế gian giảng (rao báo) Tin Lành (về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu) cho mọi người” (Mac Mc 16:15). Chúa Giê-xu bảo họ nói cho mọi người biết về Ngài. Bạn có nghĩ rằng họ vâng lời Ngài không? Dĩ nhiên là có! Họ vâng lời vì Ngài đã giao trách nhiệm cho họ. Nhưng họ cũng vâng lời Ngài vì cớ họ yêu kính Ngài.
Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, thì Ngài cũng giao trách nhiệm ấy cho bạn. Khi bạn nói về Chúa Giê-xu, tức là bạn làm chứng nhân về Ngài. Chúa Giê-xu muốn bạn tỏ cho càng nhiều người càng tốt những việc mà Ngài đã làm cho bạn. Vì sao bạn phải làm chứng? Vì Đức Chúa Trời đã truyền mạng lệnh ấy. Một lý do nữa là vì bạn yêu kính Chúa Giê-xu và muốn vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu muốn bạn nói về Ngài. Bạn có muốn vâng theo mạng lệnh của Ngài không? Bạn có sẵn lòng làm chứng nhân về Ngài vì cớ yêu kính Ngài không?
Hai lý do khiến bạn cần phải làm chứng nhân về Chúa. Đó là lý do nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con yêu kính Ngài. Con muốn vâng lời Ngài mỗi ngày. Con xin vâng theo mạng lệnh của Ngài nói cho người khác biết về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 154:
bạn nói gì khi làm chứng về Chúa?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Bạn muốn làm chứng về Chúa Giê-xu cho bạn bè của bạn. Nhưng bạn không biết nên nói gì, phải không? Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tạo Hóa, đã tạo dựng nên con người chúng ta thật đặc biệt. Ngài rất trọn vẹn, và cũng rất mực yêu thương chúng ta.
Rồi bạn nói về tội lỗi. Chúng ta phạm tội khi không vâng lời Chúa. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội...” (RoRm 3:23). Hết thảy chúng ta đều sinh ra với một khuynh hướng muốn phạm tội. Tội lỗi phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Trong tương lai, những ai sống tách biệt khỏi Chúa sẽ bị hình phạt đời đời trong một chốn đau đớn gọi là hoả ngục. Kế đến, bạn nói về Chúa Giê-xu, Con một của Đức Chúa Trời. Hãy nói cho bạn biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, nhưng Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để chịu hình phạt vì tội lỗi thế cho chúng ta. Ngài bị chôn trong mộ, nhưng ba ngày sau, Ngài đã sống lại. Hãy cho họ biết nếu tin nhận Chúa Giê-xu, họ không phải chịu hình phạt vì tội lỗi của họ. Sau đó, bạn hỏi: “Bạn có muốn tin Chúa Giê-xu ngay không?”
Trước khi bạn nói cho người khác biết phải tin Chúa Giê-xu, thì chính bạn phải chắc chắn rằng bạn đã tin Ngài.
Bạn có thể nói cho bạn bè về Đức Chúa Trời, về tội lỗi, và về Chúa Giê-xu như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con nói về Tin Lành cứu rỗi - về tình yêu thương, sự chết đền tội và sự sống lại của Ngài - cho bạn bè của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 155:
Nếu bạn ngại làm chứng thì sao?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Kinh Thánh có thuật lại chuyện Đức Chúa Trời giao trách nhiệm đặc biệt cho lãnh tụ dân I-xơ-ra-ên là ông Môi-se. Trách nhiệm này là phải truyền đạt thông điệp của Ngài lại cho các vị trưởng lão người I-xơ-ra-ên và cho vua Ai Cập là Pha-ra-ôn. Nhưng ông Môi-se thưa với Chúa: “Nhưng nếu họ không chịu nghe tôi hoặc không tin tôi thì sao?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1;).
Có khi nào bạn cảm thấy như ông Môi-se chưa? Đức Chúa Trời giao cho bạn một trách nhiệm, đó là truyền lại thông điệp của Ngài cho mọi người. Nói cách khác, bạn phải làm một chứng nhân về Ngài. Có thể giống như ông Môi-se, bạn nói: “Con sợ con nói không đúng,” hoặc “Con sợ người ta không chịu nghe con,” hoặc “Con sợ bạn bè chê cười con.” Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se: “Ai tạo miệng loài người ra? ... Có phải Ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy, bây giờ hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4: 11-12).
Đức Chúa Trời cũng hứa như thế với bạn. Ngài là Đấng đã tạo dựng ra bạn. Ngài sẽ ở cùng bạn. Ngài sẽ ban cho bạn những lời phải nói. Bạn không cần phải sợ. Cầu xin Chúa giúp bạn làm một chứng nhân tốt về Ngài.
Bạn có thể làm gì nếu bạn ngại làm chứng về Chúa?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, khi con ngại làm chứng, xin giúp con nhớ lại những lời hứa của Ngài và ban cho con lòng can đảm để nói cho người khác biết về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 156:
Làm sao bạn có thể làm chứng qua đời sống của mình?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Mai dễ nổi giận, và cô thường nói năng rất khó nghe. Đôi khi cô nói những lời không đẹp. Đôi khi cô nói những chuyện không xứng đáng, hoặc đối đáp xẳng xớm với cha mẹ của mình.
Một ngày nọ, Mai được nghe làm chứng về Chúa, cô quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Rồi Mai cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, khi con bị cám dỗ phạm tội trong lời nói của mình, thì xin Ngài nhắc con nhớ những điều Ngài đã làm cho con trên cây thập tự.”
Đức Chúa Trời đã giúp Mai kiểm soát được tính nóng nảy lẫn lời nói. Chẳng bao lâu, các bạn ở trường bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong đời sống của cô. Có hai người bạn đến hỏi thăm vì sao Mai lại đổi khác như vậy. Thế là Mai có cơ hội nói về Chúa Giê-xu cho hai người bạn ấy. Như vậy, Mai đang làm chứng, không chỉ bằng lời nói, mà cũng bằng đời sống đã được đổi mới của mình.
Bạn cũng có thể làm chứng bằng đời sống của bạn nữa. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, người khác phải thấy sự đổi mới trong bạn. Bạn hãy xin Chúa giúp thay đổi những điều nào cần thay đổi. Đức Thánh Linh, Đấng đang sống trong bạn, có thể giúp bạn chừa bỏ những lời xấu mà bạn thường nói. Ngài có thể giúp bạn cư xử cao thượng thay vì nhỏ mọn. Khi người khác thấy đời sống bạn được đổi mới, họ sẽ muốn biết tại sao. Lúc ấy, bạn có thể làm chứng về Chúa cho họ!
Một số điều xấu nào trong bạn có thể ngăn trở bạn làm chứng tốt về Chúa?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin Ngài giúp con có thể làm chứng về Ngài bằng lời nói lẫn đời sống của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 157:
Bạn có thể làm chứng cho ai?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Bạn có đọc câu gốc ở đầu trang này không? Câu ấy cho biết chúng ta cần làm chứng về Chúa Giê-xu cho mọi người. Đức Chúa Trời đã đặt bạn tại một vị trí đặc biệt trong thế giới của Ngài. Ngài muốn bạn làm một chứng nhân về Ngài ngay bây giờ - ngay tại nơi bạn đang sống.
Bạn hãy nghĩ đến những người chung quanh chưa biết Chúa Giê-xu. Có thể là mấy người bạn học của bạn hoặc các bạn trong xóm. Cũng có thể là các anh, chị trong nhà, hoặc ông bà của bạn. Thậm chí ngay cả cha hoặc mẹ của bạn cũng cần nghe về Chúa Giê-xu - nếu họ chưa tin Ngài.
Bạn có biết rằng có thể Đức Chúa Trời muốn bạn là người nói về Ngài cho họ chăng? Có thể Chúa cũng muốn bạn làm chứng cho một người đã từng xử tệ với bạn. Điều ấy không dễ tí nào, phải không?
Đức Chúa Trời không hứa rằng làm chứng về Ngài sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài luôn ở cùng bạn. Ngài hứa rằng Ngài sẽ giúp bạn biết phải nói những gì. Đức Chúa Trời đã đưa một số người đến với bạn, để bạn nói về Ngài cho họ. Ngài muốn giúp bạn làm chứng cho những người mà bạn gặp hằng ngày.
Hãy kể ra ba người mà bạn có thể làm chứng về Chúa cho họ.Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cầu nguyện cho ba người mà con vừa kể tên ở trên. Xin giúp con can đảm và biết phải nói những gì về Ngài cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 158:
Bạn có thể làm chứng ở đâu?
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Mac Mc 16:15
Vinh rất ghét đi xe buýt của nhà trường vì An cũng đi trên chiếc xe ấy. An là đứa hay bắt nạt kẻ khác. Nó luôn luôn gây sự, nhất là đối với Vinh. Vinh có nói cho mẹ biết chuyện này và mẹ cậu nói là nên cầu nguyện về vấn đề này.
Sau đó, mẹ của Vinh hỏi cậu muốn có một lớp học Kinh Thánh tại nhà không. Vinh tỏ ra rất thích thú với ý tưởng này. Thế là mẹ Vinh gợi ý cậu mời An đến học. Bà bảo Vinh cầu nguyện xin Chúa tỏ cho biết cậu phải mời An như thế nào. Vinh cầu nguyện. Cậu biết Đức Chúa Trời muốn cậu làm gì. Cậu xin Chúa ban cho mình can đảm để làm chứng cho An trên xe buýt.
Thế là một hôm, Đức Chúa Trời ban cho Vinh sự can đảm ấy. Vinh tỏ cho An biết cậu đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Rồi cậu mời An đến học Kinh Thánh. Trong buổi học đầu tiên, bạn biết ai đã đến dự không? An đấy! Ngày hôm ấy, An tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
Bạn cũng có thể làm chứng về Chúa trên đường đi học, giống như Vinh vậy. Bạn cũng có thể chia sẻ Tin Lành cho bạn bè trong giờ chơi. Bạn cũng có thể làm chứng về Chúa ngay tại khu xóm của mình. Bạn thấy mình còn có thể làm chứng nơi nào khác nữa chăng?
Ghi ra ba nơi mà bạn có thể làm chứng về Chúa.Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết phải làm chứng về Ngài ở những nơi nào, rồi sau đó, xin giúp con làm chứng tại nơi đó. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 159:
thánh đồ trong Kinh Thánh có làm chứng cho người khác không?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Bạn trả lời mấy câu hỏi này nhé: Trong Kinh Thánh có những nhân vật nào làm chứng? Họ làm chứng thế nào? Họ làm chứng ở đâu?
Những ai trong Kinh Thánh đã làm chứng? Đức Chúa Trời sử dụng những con người cũng bình thường giống như bạn vậy. Ngài dùng một bé gái giúp việc nhà để nói với chủ về Ngài. Có lẽ cô bé này còn là thiếu nhi hoặc thiếu niên. Thật là đáng khích lệ! Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng bạn, nếu bạn sẵn lòng. Kinh Thánh cũng kể cho chúng ta về vài người khác làm chứng về Chúa, như một anh mù, một vài môn đệ của Chúa Giê-xu, kể cả hai tù nhân trong ngục tù nữa.
Những nhân vật trong Kinh Thánh đã làm chứng thế nào? Có thể bạn nghĩ rằng họ ăn nói rất trau chuốt, văn hoa. Nhưng không, họ chỉ nói những điều mà họ biết về Chúa Giê-xu. Một người tên là Phao-lô nói rằng: “Hãy tin Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu rỗi” (Cong Cv 16:31). Bạn hãy xin Chúa giúp bạn biết phải nói gì khi chia sẻ cho người khác những điều bạn biết về Ngài.
Họ đã làm chứng ở đâu? Họ đã làm chứng bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời đặt để họ. Có người thì làm chứng ngay trong xứ của mình. Nhưng cũng có người làm chứng ở nước ngoài. Có người thì làm chứng trong đồng vắng, Có người làm chứng ngay trong tù. Đức Chúa Trời đã đặt bạn ở đâu để bạn có thể làm chứng về Ngài?
Bạn có hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại dùng những người như bạn để làm chứng về Ngài không?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Con cám ơn Chúa vì Ngài bằng lòng sử dụng con để làm chứng về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 160:
cần làm chứng cho những người có thẩm quyền trên bạn không?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Trong sách 2 Các vua chương 5, Kinh Thánh kể về một vị tướng tên Na-a-man. Ông này mắc một chứng bệnh kinh khủng mà không ai có thể chữa được. Hơn nữa, ông cũng không biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.
Đất nước của viên tướng này đang chiến tranh với một nước khác. Một bé gái bị bắt và bị đưa về nhà viên tướng để làm đầy tớ. Cô bé này biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Cô bé biết về chứng bệnh của tướng Na-a-man, và cũng biết rằng Đức Chúa Trời có thể chữa bệnh cho ông.
Cô bé dạn dĩ làm chứng cho vợ của ông Na-a-man. Cô bé lễ phép nhắc đến một tiên tri của Đức Chúa Trời tên là Ê-li-sê. Cô bé biết ông Ê-li-sê có thể giúp ông Na-a-man biết phải làm gì để được Chúa chữa bệnh. Ông Na-a-man đến gặp ông Ê-li-sê và vị tiên tri chỉ cho ông phương pháp để được lành bệnh. Ông Na-a-man làm theo lời chỉ dẫn của ông Ê-li-sê, và Đức Chúa Trời chữa bệnh cho ông! Ông Na-a-man liền tin Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.
Cô bé hẳn phải cả gan lắm mới dám làm chứng cho một người có quyền trên mình! Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho cô sự can đảm. Ai có quyền trên bạn đang cần nghe về Chúa Giê-xu? Có thể đó là cha mẹ hoặc thầy, cô giáo hoặc chủ của bạn. Bạn nên lễ phép khi làm chứng về Chúa Giê-xu cho họ. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn lòng can đảm!
Làm thế nào bạn đủ can đảm để làm chứng cho những người có quyền trên bạn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, nguyện lời nói và việc làm của con là một lời chứng thích hợp cho những người có quyền trên con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 161:
Phải chăng Đức Chúa Trời khiến có người sẵn sàng nghe bạn làm chứng?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Ông Phi-líp yêu kính Chúa và đã làm chứng cho người khác về Ngài. Kinh Thánh kể lại một ngày kia có một thiên sứ truyền cho ông Phi-líp đi đến một con đường trong vùng sa mạc, và ông Phi-líp đã vâng lời.
Khi đến con đường đó ông Phi-líp thấy người Ê-thi-ô-pi đang đi đường về nước. Ông là một nhân vật quan trọng tại nước Ê-thi-ô-pi. Ông là quan thống đốc ngân khố cho nữ hoàng. Vị quan này muốn thờ phượng Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời muốn ông Phi-líp đến gặp vị quan Ê-thi-ô-pi trên con đường sa mạc ấy. Ông Phi-líp nghe vị quan đọc Lời Đức Chúa Trời. Ông đang đọc những lời hứa trong Cựu Ước về Chúa Giê-xu. Ông Phi-líp hỏi ông có hiểu những lời đó không.
Vị quan trả lời: “Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được” (Cong Cv 8:31).
Ông Phi-líp liền giải thích cho ông biết Chúa Giê-xu là ai. Ông Phi-líp thuật lại Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự thế nào và đã sống lại ra sao. Hôm đó, vị quan Ê-thi-ô-pi này đã tin Chúa Giê-xu. Ông Phi-líp là một nhân chứng đáng tin cậy. Ông đã vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn người bằng lòng nghe ông làm chứng.
Đức Chúa Trời cũng sắp đặt để có người bằng lòng nghe bạn làm chứng. Có thể đó là một người trong gia đình. Có thể đó là một người bạn. Cũng có thể đó là một người bạn chưa từng gặp. Bạn có sẵn lòng đi đến nơi Đức Chúa Trời muốn bạn đến để làm chứng về Ngài không?
Theo bạn, có người nào có thể sẵn sàng nghe bạn làm chứng? Thử ghi ra vài người:


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin sẵn sàng làm chứng về Ngài cho người đang cần biết về Ngài. Xin Chúa dẫn dắt con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 162:
Bạn có thể làm chứng như thế nào trong lúc khó khăn?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
“Bỏ tù họ đi, bỏ tù họ đi. ” Đây có thể là tiếng hò hét của đám đông nổi giận phản đối ông Phao-lô và ông Si-la. Thế là các quan chức ra lệnh đánh đòn hai ông. Rồi với các vết thương rướm máu trên lưng, họ bị nhốt vào ngục. Trong một hoàn cảnh như thế, rất dễ để Phao-lô và Si-la lằm bằm, càu nhàu; nhưhg họ không làm như thế.
Kinh Thánh cho biết hai ông khởi sự cầu nguyện và hát ca tụng Đức Chúa Trời. Các tù nhân khác trong ngục cùng với người cai ngục đều nghe thấy. Đấy là cách ông Phao-lô và ông Si-la làm chứng cho những người chung quanh trong hoàn cảnh khó khăn. Lúc ấy là vào nửa đêm. Thình lình, một trận động đất mở tung cửa ngục. Người cai ngục e rằng tù nhân đã trốn hết, nên định tự tử. Nhưng ông Phao-lô đã can ngăn ông. Viên cai ngục hỏi: “Tôi phải làm chi để được cứu?” Ông Phao-lô và ông Si-la làm chứng cho ông; thế là đêm đó, ông và cả gia đình đều tin Chúa Giê-xu (Cong Cv 16:25-31).
Phải chăng bạn đang sống trong một hoàn cảnh khó khăn? Hãy nhớ rằng ông Phao-lô và ông Si-la cũng từng gặp khó khăn. Nhưng họ cầu nguyện và ca tụng Đức Chúa Trời. Thái độ đúng đắn của họ là lời làm chứng cho những người chung quanh. Còn bạn có thái độ thế nào? Bạn có để Đức Chúa Trời sử dụng để làm chứng trong lúc gặp khó khăn không?
Đức Chúa Trời có thể dùng bạn để làm chứng về Ngài như thế nào trong lúc khó khăn?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con có thái độ đúng, để con có thể làm một chứng nhân tốt về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 163:
Bạn có cần phải làm chứng cho anh chị em của bạn không?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Bình có bốn anh em trai và hai người chị. Gia đình cậu không tin Chúa. Một ngày nọ, một người bạn mời Bình đi học Kinh Thánh ở lớp thiếu nhi. Tại đó, Bình được nghe về Chúa Giê-xu và Bình đã tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.
Tuần sau đó, cô giáo kể cho các bạn trong lớp câu chuyện của một người trong Kinh Thánh tên là Anh-rê. Ông Anh-rê tin rằng Giê-xu là Đấng Cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Ông muốn anh của mình là Phi-e-rơ cũng biết Ngài nữa. Thế là ông Anh-rê đã dẫn ông Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-xu. Rồi cô giáo kết luận rằng ông Anh-rê là một chứng nhân.
Bình muốn được giống như ông Anh-rê. Bình nghĩ về các anh chị em của mình. Chúa nhật tiếp sau đó, Bình đã dẫn cả bốn anh em trai của mình đến nhà thờ. Bình muốn họ cũng được nghe về Chúa Giê-xu. Rồi tuần kế tiếp, Bình lại dắt hai chị của mình đến lớp học Kinh Thánh!
Ông Anh-rê là một chứng nhân. Bình cũng là một chứng nhân. Còn bạn thì sao? Bạn có anh, chị, hoặc em nào chưa nghe về Chúa Giê-xu không? Mặc dầu đôi khi khó mà làm chứng cho người trong gia đình, nhưng Đức Chúa Trời có thể giúp bạn làm việc ấy. Có thể gần chỗ bạn ở không có nhà thờ, nhưng bạn có thể nói cho các anh, chị hoặc em của mình nghe những việc Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn làm chứng nhân cho Ngài.
Bạn có thể làm chứng cho anh, chị hoặc em của mình bằng cách nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con làm chứng về Ngài như ông Anh-rê. Xin dẫn dắt con làm chứng cho anh/chị/em của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 164:
Bạn mở đầu lời làm chứng như thế nào?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Vào thời của Chúa Giê-xu, người ta phải kéo nước từ dưới giếng lên để dùng. Kinh Thánh có kể lại câu chuyện một người phụ nữ Sa-ma-ri đến kéo nước bên giếng. Chúa Giê-xu đến gợi chuyện với bà. Ngài xin bà cho uống nước. Hai người nói chuyện về “nước sống.” Ngài cho bà biết Ngài chính là “nước sống,” và là Đấng có thể tha tội cho bà (GiGa 4:7-15).
Chúng ta có thể học được gì nơi cách làm chứng của Chúa Giê-xu? Chúng ta phải tìm mọi dịp tiện để làm chứng cho người khác. Ngài cũng sử dụng vấn đề mà người phụ nữ này đang quan tâm để bắt đầu nói cho bà về những vấn đề thuộc linh. Bạn cũng có thể làm tương tự. Có thể một người bạn cùng lớp với bạn đang gặp chuyện buồn trong gia đình. Bạn nên chú tâm lắng nghe vấn đề của bạn đó, rồi khi thấy thuận tiện, bạn có thể nói cho bạn đó biết rằng Chúa Giê-xu yêu thương và quan tâm đến bạn ấy.
Cũng có thể một bạn khác xúi bạn làm một điều gì đó sai quấy, chẳng hạn như ăn cắp vặt ở siêu thị hoặc đi xem phim bậy bạ. Đấy cũng là một cơ hội làm chứng. Bạn có thể giải thích cho bạn đó tại sao mình không làm như thế được. Sau đó, hãy làm chứng về Chúa Giê-xu cho bạn đó. Mỗi ngày, Đức Chúa Trời đều cho bạn những cơ hội làm chứng. Đừng bỏ qua những cơ hội đó.
Hãy ghi ra một cơ hội thường ngày mà bạn có thể sử dụng để nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về những cơ hội mà Ngài ban cho con để làm chứng cho người khác về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 165:
có cần biết nhiều mới có thể làm chứng không?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Kinh Thánh có kể về một người bị mù từ lúc sơ sinh. Khi Chúa Giê-xu đi qua, Ngài đã cúi xuống trộn nước miếng với một ít đất sét. Với bùn đất sét ấy, Ngài áp vào mắt của anh mù. Sau đó, Ngài bảo anh mù đi rửa mắt. Anh mù vâng lời đi rửa ngay, và khi quay trở lại thì anh đã nhìn thấy rõ.
Các lãnh đạo tôn giáo, cũng mang danh là người Pha-ri-si, không hài lòng về những việc vừa diễn ra. Họ thậm chí kết luận Chúa Giê-xu là người có tội vì Ngài đã chữa lành cho anh mù vào ngày Sa-bát (ngày yên nghỉ). Anh mù nói với họ: “Tôi không biết Ngài có phải là người có tội hay không. Tôi chỉ biết một điều: đó là trước tôi mù, nhưng nay tôi được sáng!” (GiGa 9:25). Anh mù này chưa biết nhiều về Chúa Giê-xu, nhưng anh nôn nóng nói cho mọi người về những điều anh biết. Anh biết rõ điều Ngài đã làm cho anh.
Còn bạn thì thế nào? Có thể bạn nghĩ rằng bạn không làm chứng được vì mình không biết nhiều về Kinh Thánh. Nhưng nếu Chúa Giê-xu đã biến đổi đời sống bạn, thì bạn có nhiều điều để thuật lại cho mọi người. Hãy kể cho họ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn!
Hãy mô tả vắn tắt những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con sẵn lòng thuật cho người khác về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 166:
Có phải ai nghe bạn làm chứng cũng đều tin Chúa không?
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, GiGa 1:12
Sau đây là những câu chuyện có thật về một nhân vật trong Kinh Thánh tên là Phao-lô và một cậu bé ở Niu-oóc (New York ) tên là Na-than. Kinh Thánh kể lại rằng ông Phao-lô đi đến đâu cũng làm chứng về Chúa Giê-xu cả. Nhưng không phải tất cả những người nghe ông làm chứng đều tin Chúa. Có lần ông Phao-lô làm chứng cho vua Ạc-ríp-ba. Sau khi nghe ông Phao-lô làm chứng, vua Ạc-ríp-ba hỏi: Ngươi nghĩ là có thể thuyết phục ta trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế sao? (Cong Cv 26:28). Không thấy Kinh Thánh thuật lại vua Ạc-ríp-ba tin Chúa.
Cậu Na-than được tám tuổi. Cậu bé muốn làm chứng về Chúa Giê-xu bất cứ nơi nào cậu đi đến. Một ngày nọ, cậu làm chứng cho một người bạn học. Người bạn này lắng nghe cậu một hồi. Rồi bạn ấy nói với cậu Na-than rằng Chúa Giê-xu chỉ giả vờ, và bỏ đi. Cậu Na-than nản lòng. Cha của cậu nhắc cậu rằng Đức Chúa Trời chỉ muốn cậu làm chứng về Chúa Giê-xu cho bạn rồi thôi. Còn tự các bạn ấy phải quyết định hoặc tin Chúa Giê-xu hoặc khước từ Ngài.
Có khi nào bạn nản lòng trong việc làm chứng chưa? Có khi nào người ta bỏ đi không thèm nghe chăng? Nên nhớ rằng không phải tất cả những ai nghe bạn làm chứng đều tin cả. Nhưng Chúa muốn bạn cứ nói cho người khác về Ngài. Đừng bỏ cuộc. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và trung tín làm chứng cho mọi người.
Bạn có thể nhớ lại điều gì khi bạn nản lòng trong việc chứng đạo?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con trung tín làm chứng, ngay cả khi người khác không chịu tin Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 167:
Sách không chữ ra sao?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Có bao giờ bạn thấy một quyển sách không có chữ chưa? Không có chữ cũng không có hình ảnh gì cả. Chỉ có mấy trang giấy, mỗi trang một màu: màu vàng kim, màu đen, màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá cây. Mỗi màu như thế nói lên một phần trong sứ điệp Tin Lành - tin tức vui mừng về Chúa Giê-xu.
Các nhà truyền giáo (các tín đồ dành trọn đời sống của mình để làm chứng về Chúa Giê-xu ) đã sử dụng Sách Không Chữ tại nhiều quốc gia để chia xẻ Tin Lành cho nhiều người. Lâu năm về trước, một nhà truyền giáo nọ đến một xứ rất khó làm chứng về Chúa Giê-xu. Dân trong xứ đó thù ghét tín đồ của Chúa Cứu Thế. Bọn lính đã xông vào nhà của cô giáo sĩ này, tịch thu hết Kinh Thánh và sách vở đem đốt sạch. Cô mất tất cả - đúng hơn là hầu như tất cả, vì cô còn lại một Sách không chữ. Bọn lính nhặt Sách Không Chữ lên mở ra xem, rồi ném trở lại. Vì quyển sách không có chữ, nên họ nghĩ là chẳng đáng gì. Họ không đốt Sách Không Chữ vì họ không biết quyển sách ấy là đặc biệt như thế nào!
Cô tiếp tục dùng Sách Không Chữ để làm chứng về Chúa Giê-xu cho nhiều người. Bạn cũng có thể sử dụng quyển sách đó để làm chứng cho người khác. Trong các bài kế tiếp, bạn sẽ học cách sử dụng Sách không Chữ.
Hãy nêu tên ba người cần được nghe sứ điệp của Sách Không Chữ.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con thuộc sứ điệp của Sách Không Chữ để con có thể chia sẻ với ba người bạn của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 168:
Bạn có thể nói gì về Đức Chúa Trời với trang sách màu vàng kim?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Mỗi một màu trong số năm màu của Sách Không Chữ thuật lại một phần của Tin Lành. Chúng ta khởi đầu với trang màu vàng kim. Bạn có thể nói về Đức Chúa Trời trong khi làm chứng cho bạn bè:
“Trang màu vàng kim này nhắc nhở tôi về một nơi có con đường đi bằng vàng. Nơi đó gọi là Thiên đàng, là nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên thế giới này. Ngài làm ra bầu trời, cây cối, bông hoa, chim chóc và các loài thú. Đức Chúa Trời đã làm ra mọi thứ, và Ngài cũng dựng nên bạn. Đức Chúa Trời yêu bạn. Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian” (GiGa 3:16). Trong thế gian có bạn, như vậy là Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Đấy chính là tin mừng!
Vì Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn nên Ngài yêu thương bạn. Ngài muốn bạn trở nên một thành viên trong gia đình của Ngài và sau này sống với Ngài ở Thiên đàng. Thiên đàng là một nơi hoàn hảo, và Đức Chúa Trời cũng hoàn hảo, trọn vẹn, nghĩa là Ngài không bao giờ suy nghĩ, phát biểu hay làm điều gì sai trái. Đức Chúa Trời muốn bạn sau này sống với Ngài trên Thiên đàng. Ở Thiên đàng không bao giờ có tội lỗi.”
Đấy chính là phần đầu của sứ điệp mà bạn có thể chia xẻ cho người khác. Hãy tập thuật đi thuật lại lớn tiếng sứ điệp của trang màu vàng kim này cho đến khi bạn thuật suông sẻ.
Bạn có thể nói với bạn bè ba điều về Đức Chúa Trời qua trang màu vàng kim là gì?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con. Xin giúp con nói với người khác về tình yêu thương của Ngài bằng cách sử dụng trang màu vàng của Sách Không Chữ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 169:
Bạn có thể nói gì về tội lỗi với trang sách màu đen?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Có nhiều thiếu nhi nơi khu xóm của bạn chưa biết Đức Chúa Trời là ai. Các em đó chưa biết rằng Ngài đã tạo dựng các em, Ngài yêu thương các em, và Ngài có một chương trình cho cuộc đời của các em. Có lẽ chưa ai nói cho các bạn đó biết rằng những việc sai quấy mà các em làm làm là tội lỗi, Đức Chúa Trời rất ghét tội lỗi. Bạn hãy lật Sách Không Chữ đến trang màu đen. Sau đây là một số điều quan trọng bạn có thể cho bạn mình biết về tội lỗi.
“Tội lỗi là những điều chúng ta nghĩ, nói, hoặc làm không đẹp lòng Chúa. Nói dối, ăn cắp, không vâng lời đều là tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Có thái độ xấu, phát biểu những lời cộc cằn, thô bỉ, hoặc phá phách tài sản của người khác cũng là tội lỗi. Đức Chúa Trời phán: “Mọi người đều đã phạm tội” (RoRm 3:23).Điều này có nghĩa là cả tôi và bạn cũng phạm tội. Chúng ta ra đời với một xu hướng phạm tội.
“Đức Chúa Trời cho biết tội lỗi phải bị hình phạt. Hình phạt đó là mãi mãi bị phân cách với Đức Chúa Trời và ở trong một chốn tối tăm khủng khiếp và khổ sở. Đức Chúa Trời có một chương trình kỳ diệu để bạn khỏi phải chịu hình phạt vì tội của mình.” Bạn nhớ tập thuật lại phần này cho thuộc lòng để có thể nói cho bạn mình nghe.
Ghi ra ba điều Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về tội lỗi.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con ý thức được sự nghiêm trọng của tội lỗi. Xin cũng giúp con giải thích về tội lỗi cho các bạn của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 170:
Bạn có thể thuật về Chúa Giê-xu như thế nào với trang sách màu đỏ?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Trang sách màu đỏ của Sách Không Chữ nói về Chúa Giê-xu, Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời, cùng với những điều Ngài đã làm để tội chúng ta có thể được tha. Đây là những gì bạn có thể giải thích cho bạn bè:
“Đức Chúa Trời yêu thuong bạn và tôi rất nhiều, nên Ngài không muốn chúng ta bị phân cách với Ngài. Trong chương trình trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Ngài đã sai Con một của Ngài là Chúa Giê-xu Cứu Thế đến thế gian và ra đời làm một em bé. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Ngài chưa bao giờ phạm tội. Ngài lớn lên như mọi người. Ngài đã bằng lòng để cho những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên cây thập tự bằng gỗ. Trang màu đỏ này nhắc tôi nhớ rằng khi Chúa Giê-xu chịu khổ, đổ huyết ra và chết trên thập tự giá, tức Ngài chịu hình phạt thế cho tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh chép: “Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ” (HeDt 9:22).
“Sau khi Chúa Giê-xu chết, người ta chôn cất Ngài tử tế. Nhưng Con toàn năng của Đức Chúa Trời không chết luôn. Vào ngày thứ ba, Ngài sống lại. Hiện Ngài sống ở thiên đàng. Nhờ những điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn, bạn có thể được tha tội.”
Bạn cần tập trình bày với trang màu đỏ này cho thuần thục để có thể thuật lại cho bạn bè chương trình chuộc tội của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta như thế nào?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học thuộc sứ điệp của trang màu đỏ, để con có thể nói cho người khác về những điều Chúa Giê-xu đã làm cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 171:
Bạn sử dụng trang màu trắng như thế nào để giúp người ta tin Chúa?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Chúa Giê-xu có quyền tha tội. Đấy chính là tin vui về sự cứu rỗi mà bạn có thể chia xẻ qua trang màu trắng. Bạn có thể đọc câu Kinh Thánh sau đây cho bạn mình nghe. “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi” (Cong Cv 16:31). Để giải thích câu này, bạn hãy nhớ ba từ chính: Thừa nhận, Tin và Quyết định. Sau đây là lời bạn có thể nói:
“Câu này (đọc Cong Cv 16:31) có nghĩa là bạn cần phải thừa nhận mình là một tội nhân. Bạn cần thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã chết thay cho bạn và sau đó sống lại. Rồi bạn cũng quyết định nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu mình khỏi tội. Khi bạn làm điều này, Chúa Giê-xu tha thứ tội cho bạn. Sau này, bạn sẽ vào thiên đàng ở với Ngài. Bạn có muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của mình không?” Nếu bạn đó đồng ý, bạn có thể giúp bạn cầu nguyện, giống như bạn cầu nguyện vậy. Nếu bạn đó từ chối hoặc muốn suy nghĩ thêm, thì bạn cũng đừng nản lòng. Hãy cầu nguyện cho bạn đó, và nhớ rằng Đức Chúa Trời rất vui về sự làm chứng trung tín của bạn. Hãy thực hành trang màu trắng này để bạn có thể giúp bạn mình tin nhận Chúa Giê-xu.
Ghi ra vài việc bạn có thể làm để giúp người khác lớn lên trong Chúa Cứu Thế.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học cách sử dụng trang màu xanh trong Sách Không Chữ để hướng dẫn người khác cách lớn lên trong Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 172:
Làm sao bạn có thể giúp người khác biết rằng họ đã được cứu?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Có ai đã từng hứa với bạnmột việc, nhưng vào phút cuối, họ phải thất hứa không? Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ thất hứa. Ngài luôn giữ lời hứa!
Câu Kinh Thánh liên quan đến trang trắng cần đọc cho bạn bè nghe là Cong Cv 16:31. Đó là một lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu bạn của bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời hứa với bạn đó. Đức Chúa Trời hứa trong đó rằng bạn đó đã đuợc cứu. “Được cứu” đây có nghĩa là được Đức Chúa Trời tha tội. Ngài sống trong bạn đó qua Thánh Linh của Ngài, để giúp bạn đó làm điều phải. Rồi sau này, bạn đó sẽ vào thiên đàng để sống với Chúa Giê-xu. Đây là một lới hứa chắc chắn.
Còn một lời hứa khác mà bạn có thể chia xẻ với bạn đó. Trong HeDt 13:5b, Chúa Giê-xu hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Chúa Giê-xu hứa sẽ luôn luôn ở cùng bạn. Bạn có thể thưa chuyện với Ngài trong mọi lúc ở mọi nơi. Ngài luôn luôn có mặt để ban cho bạn quyền năng làm điều phải. Hãy nhìn hai bàn tay của bạn. Bạn có thể nhớ mỗi từ trong lời hứa của Chúa Giê-xu bằng mười ngón tay của mình: “Chúa Giê-xu chẳng hề bỏ tôi hoặc quên tôi.” Bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài.
Có thể nói gì để giúp người khác biết rằng họ đã được cứu?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn giữ đúng lời hứa! Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 173:
Bạn có thể giúp người khác lớn lên trong Chúa như thế nào?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Nếu bạn của bạn đã tin Chúa Giê-xu, tức đã xin Ngài tha tội và mời Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì bạn ấy cần phải lớn lên trong gia đình Đức Chúa Trời. Sau đây là những lời mà bạn có thể chia sẻ cho bạn đó thông qua trang màu xanh của Sách Không Chữ.
“Trang màu xanh này làm tôi liên tưởng đến cây cỏ xanh tươi lúc nào cũng tăng trưởng. Vì bạn đã trở nên một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, nên Ngài muốn bạn tăng trưởng bằng cách đọc và học về Ngài. Bạn có năng lực và quyết tâm của Ngài để làm điều phải. Khi bạn phạm tội, thì Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh cho bạn biết bạn cần làm gì. Ngài phán: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta...” (GiGa 1:9). Xưng tội có nghĩa là nêu đích danh tội lỗi mà bạn đã phạm và công nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn đã làm quấy. Ngài sẽ tha tội cho bạn, vì Ngài đã hứa như thế. Bạn cần xin Ngài ban cho mình năng lực và quyết tâm để vâng lời Ngài và làm điều phải. “Có bốn việc bạn có thể làm để học biết thêm về Chúa Giê-xu:
1. Cầu nguyện (thưa chuyện ) với Đức Chúa Trời mỗi ngày.
2. Đọc và thực hành Kinh Thánh.
3. Làm chứng tức là nói với người khác về những điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.
4. Đi nhà thờ và học trường Chúa nhật.
Ghi ra vài việc bạn có thể giúp người khác lớn lên trong đức tin.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học thuộc cách sử dụng trang màu xanh trong Sách Không Chữ để hướng dẫn người khác cách lớn lên trong đức tin. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 174:
Bạn có thể chia xẻ sứ điệp trong Sách Không Chữ với những ai?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Việc đầu tiên bạn cần làm trước khi nói về Sách Không Chữ là cầu nguyện. Ghi ra giấy tên của những người chưa tin Chúa mà bạn quen. Cầu nguyện đích danh cho từng người, xin Chúa khiến họ sẵn lòng nghe Tin Lành. Nếu bạn không có sẵn Sách Không Chữ với mình, thử nhìn chung quanh xem có những vật nào có màu tương tự như 5 màu trong cuốn sách không chữ.
Dung là một cô bé lên chín. Cô mới vừa học được cách sử dụng Sách Không Chữ. Cô bắt đầu cầu nguyện cho người đầu tiên trong bảng danh sách của mình: đó là Lan, người em họ của cô. Một ngày nọ, Dung trình bày cho Lan nghe Sách Không Chữ. Dung hỏi Lan là có bao giờ Lan thấy một quyển sách như thế chưa. Lan đáp: “Chưa.” Dung hỏi Lan về điểm khác biệt giữa quyển sách này và mọi quyển sách khác.
Lan nhìn kỹ quyển sách và đáp: “Chẳng có chữ cũng chẳng có hình ảnh nào cả.”
Dung nói: “Đúng, nhưng sách có nhiều màu, và các màu này kể lại câu chuyện kỳ diệu nhất trong Kinh Thánh. Em có muốn nghe nó không?”
Lan đáp: “Muốn lắm chứ!” Thế là Dung nói về nội dung Sách Không Chữ, và Lan đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình! Bây giờ, Dung đang cầu nguyện cho người kế tiếp trong danh sách của cô. Bạn thì sao? Bạn có lập một bảng danh sách của những người quen nhưng chưa tin Chúa không?
Ghi ra lời cầu thay cho một người bạn cần nghe về Chúa Giê-xu.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về Sách Không Chữ. Xin giúp con biết làm chứng với những người trong bảng danh sách của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
Ngày 175:
Bạn làm chứng như thế nào?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Ông mục sư quản nhiệm hỏi Lan: “Cháu có muốn làm chứng ở nhà thờ vào tối Chúa nhật tới không? ” Làm chứng nghĩa là nói cho người khác biết bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu như thế nào và Ngài có ý nghĩa gì đối với bạn. Lan hơi sợ nhưng khi cô nghĩ về Cứu Chúa kỳ diệu của mình, thì cô sẵn lòng làm chứng về Ngài. Vì trước kia cô chưa bao giờ làm chứng nên cô giáo trường Chúa nhật giúp Lan chuẩn bị bài làm chứng của mình.
Họ cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ. Sau đó, cô giáo gợi ý cho Lan viết ra lời làm chứng. Lan viết trình bày đời sống của mình trước khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Rồi cô cho biết mình đã quyết định tin Ngài ở đâu và như thế nào. Lan nghĩ rằng cần phải nêu một câu Kinh Thánh trong bài làm chứng. Thế là cô viết GiGa 1:12. Cuối cùng cô viết Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với cô. Cô cho biết thể nào Ngài đã giúp cô vâng lời Đức Chúa Trời và nói “không” với tội.
Sau đó Lan học thuộc và tập trình bày những điều cô đã ghi ra. Giờ đây cô sẵn sàng để chiasẻ lời làm chứng của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng chia xẻ lời chứng của mình không?
Hãy viết ra hai điều quan trọng mà bạn muốn nói đến trong lời làm chứng của mình.


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con chuẩn bị lời làm chứng của con và sẵn sàng trình bày với người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 176:
Bạn có nên tặng bạn mình chứng đạo đơn không?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Cô giáo trường Chúa nhật của Minh gọi chứng đạo đơn là nhà truyền giáo bằng giấy. Cô giáo nói rằng tặng chứng đạo đơn là một cách làm chứng về Chúa Giê-xu. Chứng đạo đơn là tờ rơi tờ bướm báo cho người đọc biết họ có tội và họ cần tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Cô giáo của Minh đưa ra một xấp chứng đạo đơn và kêu gọi các em đem tặng cho bạn bè của mình.
Minh cầu xin Chúa cho sự can đảm để tặng chứng đạo đơn cho bạn Sơn. Rồi cậu cầu nguyện để Sơn không liệng hoặc xé đi. Sơn muốn Minh chơi đá cầu với vài bạn khác. Chơi xong, Minh mời Sơn vào nhà uống nước. Khi cả hai vào nhà bếp, Minh thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con.” Ngay trước khi Sơn ra về, Minh trao cho Sơn một tờ bướm chứng đạo. Cậu nói Sơn đem về nhà đọc khi có thì giờ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Minh, Sơn ngồi xuống đọc tờ bướm đó ngay. Sơn hỏi: “Chúa Giê-xu là ai vậy?”
Đối với Minh, tặng chứng đạo đơn là một cách để giới thiệu Chúa Giê-xu cho bạn bè. Hãy suy nghĩ xem bạn có thể tặng chứng đạo đơn cho ai. Bạn có thể hỏi xin chứng đạo đơn tại Hội Thánh địa phương của bạn.
Vì sao bạn nên tặng chứng đạo đơn cho bạn bè?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết dùng chứng đạo đơn để làm chứng cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 177:
Bạn có thể sử dụng bàn tay thế nào để làm chứng về Chúa?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Bạn có thể sử dụng bàn tay để làm chứng về Tin Lành cho bạn bè. Bạn có thể thực hiện như sau đây: Đưa bàn tay phải lên trước ngực với ngón cái chỉ vào bạn, và nói: “Đức Chúa Trời yêu tôi. Trong Kinh Thánh, Ngài phán: ‘Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngưới’” (Gie Gr 31:3).
Sau đó, cho ngón trỏ chỉ hướng lên trên và nói: “Tôi là một tội nhân. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội…” (RoRm 3:23). Tội lỗi của tôi phân cách tôi với Đức Chúa Trời.”
Đặt ngón trỏ của tay trái ngang ngón giữa và nói: “Chúa Giê-xu, Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đã chết và sống lại để cứu tôi. ” Kinh Thánh cho biết: ‘… Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại...’(ICo1Cr 15:3-4). Chúa Giê-xu đã đền tội thế cho tôi.”
Chỉ vào ngón áp út, rồi nói: “Tôi tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Kinh Thánh chép: ‘Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu’ (Cong Cv 16:31). Tôi tin Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tôi.”
Chỉ vào ngón út, và nói tiếp: “Tôi đã được cứu. Thánh kinh cho biết ‘hễ ai tin Con ấy (tức Chúa Giê-xu) thì được sự sống đời đời...’(GiGa 3:16). Tôi biết mình sẽ được sống với Chúa đời đời.”
Hãy học thuộc các câu Kinh Thánh và tập trình bày Tin Lành với bàn tay của bạn làm thị cụ.
Ghi ra năm lẽ thật mà bạn có thể chia sẻ với bàn tay của bạn làm thị cụ.

Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học thuộc các lẽ thật quan trọng cùng với các câu Kinh Thánh để con có thể chia sẻ với bàn tay của con, và lúc nào cũng sẵn sàng làm chứng về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 178:
Bạn có thể mời bạn bè đến nghe Tin Lành ở đâu?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Bạn có thể mời bạn bè đi nghe giảng Tin Lành ở nơi nào?. Lớp Kinh Thánh ở trường Chúa nhật là nơi ưu tiên số một. Rồi nếu Hội Thánh có chương trình sinh hoạt dành cho lứa tuổi của bạn thì bạn cũng có thể mời bạn bè đến dự. Vào mùa hè, bạn cũng có thể mời bạn bè tham học Thánh kinh mùa hè. Một nơi khác nữa rất tốt là trại hè. Một số Hội Thánh có các chương trình truyền giảng đặc biệt trong dịp Trung thu hoặc giáng sinh.
Gần nhà bạn có lớp học Kinh Thánh nào không? Nếu không thì gia đình bạn có thể tổ chức một lớp Kinh Thánh! Đây là một cách truyền giảng rất tốt. Có chương trình phát thanh Tin Lành nào trong khu vực của bạn không? Bạn có thể mời bạn bè đến nhà cùng nghe với mình.
Có thể bạn đang sống ở một nơi mà tín đồ không được phép thờ phượng Chúa hoặc không được phép làm chứng công khai. Thậm chí có người còn bị phạt khi tin Chúa Giê-xu. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn biết phải làm chứng về Chúa với bạn bè như thế nào. Ngay cả khi bạn không thể mời bạn đến một nơi cụ thể để nghe giảng Tin Lành, thì bạn cũng có thể làm chứng cho bạn bè qua nếp sống của mình.
Bạn có thể mời bạn bè đến những nơi nào để nghe giảng Tin Lành?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài về những nơi mà con có thể mời bạn con đến nghe giảng Tin Lành. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 179:
Đời sống của bạn có phải là một bài làm chứng tốt đối với người khác không?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Làm chứng không phải chỉ là những lời bạn nói bằng miệng. Đức Chúa Trời dạy rằng ánh sáng tình yêu của Ngài phải được chiếu rạng qua cuộc đời của bạn, để thu hút người khác đến với Ngài (Ma-thi-ơ 5:16;). Hành động và thái độ của bạn là một lời chứng tốt đối với những người chung quanh không, hoặc đang ngăn trở họ đến với Chúa?
Bình là một tín đồ. Khi Bình đến chơi ở nhà này nhà kia thì ai ai cũng thích Bình. Tuy nhiên, ở nhà, khi Bình không vừa ý điều gì thì Bình nổi nóng la hét vùng vằng rất khó ưa. Cả gia đình đều khốn khổ. Bình đã thể hiện một bài làm chứng như thế nào đối với gia đình của mình? Đức Chúa Trời có thể sử dụng thái độ và hành vi tốt của bạn để bày tỏ cho gia đình bạn thấy Ngài kiểm soát đời sống bạn ra sao. Nhưng những thái độ xấu và hành vi ích kỷ có thể phá hỏng sự làm chứng của bạn.
Dung thường xuyên mời bạn của mình là Linh đến lớp Kinh Thánh ở trường Chúa nhật. Cô muốn Linh nghe về Chúa Giê-xu. Một bữa nọ, trong giờ kiểm tra ở lớp, Dung chép bài làm của bạn. Khi cô ngoái đầu lại thì thấy Linh đang nhìn cô. Đời sống của Dung là lời chứng như thế nào?
Muốn làm chứng cho gia đình và bạn bè một cách hiệu quả, thì bạn cần nhớ rằng hành động và thái độ của bạn có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói. Đời sống của bạn là lời chứng như thế nào?
Làm thế nào để đời sống của bạn là một lời chứng tốt?


Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con xin làm chứng hiệu quả cho Ngài bằng chính hành động và thái độ của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 180:
Làm thế nào bạn có thể giúp người khác ra đi rao giảng Tin Lành?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Em không thể làm chứng cho mọi người trên thế giới này! Tuy nhiên, có một cách bạn có thể chia sẻ Tin Lành với những người mà bạn không bao giờ gặp. Bạn có thể tham gia sai phái một nhà truyền giáo. Một nhà truyền giáo là một tín đồ dành trọn đời sống mình để đi ra nói cho người khác về Chúa Giê-xu. Một số nhà truyền giáo hoạt động ngay tại đất nước của mình. Số khác thì đi ra nước ngoài.
Làm thế nào bạn có thể giúp các nhà truyền giáo ra đi rao giảng Tin Lành? Trước tiên, bạn hãy cầu nguyện cho họ. Hãy xin Chúa sai phái những người mà Ngài chọn ra đi truyền giáo. Khi bạn cầu nguyện cho các giáo sĩ này, bạn cũng hãy nghĩ đến những nhu cầu mà họ có thể có. Cũng như bạn, các nhà truyền giáo cần cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Họ cần có thuốc khi đau yếu. Họ cần xăng dầu để chạy xe. Họ cần được an toàn khi sống ở những nơi nguy hiểm. Các nhà truyền giáo cũng cần sự khích lệ khi phải sống cô đơn hoặc gặp khó khăn. Họ cần sự dạn dĩ để nói cho người khác về Chúa Giê-xu.
Một cách khác bạn có thể giúp các nhà truyền giáo là dâng tiền. Bạn có thể dâng tiền vào quỹ truyền giáo tại Hội Thánh địa phương. Khi dâng tiền giúp các nhà truyền giáo tức là bạn dâng cho chính Đức Chúa Trời! Bạn đang làm gì để giúp các nhà truyền giáo ra đi rao giảng Tin Lành?
Ghi ra ba điều bạn có thể làm để giúp các nhà truyền giáo ra đi rao giảng Phúc âm?

Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì có những nhà truyền giáo đem Tin Lành đến nhiều nơi. Con xin nhớ cầu nguyện và dâng hiến để giúp đỡ họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Ngày 181:
Sau này bạn có thể làm một nhà truyền giáo không?
Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hoà và kính sợ. IPhi 1Pr 3:15
Nhiều nhà truyền giáo ngay từ lúc còn bé đã biết rằng Đức Chúa Trời muốn họ làm công việc này. Làm sao họ biết được? Họ dành thì giờ cầu nguyện và đọc lời Chúa mỗi ngày. Họ đi nhóm để học về Chúa. Có lẽ họ cũng đọc các câu chuyện truyền giáo. Họ là những nhân chứng trung thành về Chúa tại nơi họ sống. Dần dần, Đức Chúa Trời đặt vào lòng họ một sự mong muốn mạnh mẽ là dành trọn thời gian cho công tác truyền giáo. Có lẽ Ngài cũng đặt trong họ một sự quan tâm sâu xa đến một vùng vùng đất hoặc một dân tộc nào đó.
Biết đâu Đức Chúa Trời cũng kêu gọi bạn ra đi truyền giáo sau này. Bạn có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cách học tất cả những điều có thể học về Đức Chúa Trời. Hãy đọc lời của Ngài và cầu nguyện. Hãy siêng năng đi nhóm. Bạn cũng có thể cầu nguyện và dâng hiến cho quỹ truyền giáo. Cũng hãy đọc các câu chuyện truyền giáo. Quan trọng hơn hết là bạn phải trung tín làm chứng tại nơi mà Chúa cho bạn sống.
Đừng e ngại là Đức Chúa Trời sẽ giao cho bạn làm những việc bạn không thích hoặc không thể làm. Nếu Đức Chúa Trời muốn bạn làm một nhà truyền giáo, thì Ngài sẽ ban cho bạn lòng ước muốn và khả năng thực hiện. Hãy xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng sẵn sàng vâng lời Ngài. Biết đâu một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi bạn trở thành một nhà truyền giáo!
Làm thế nào bạn biết được Đức Chúa Trời muốn bạn làm một nhà truyền giáo?

Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết Ngài có muốn con sau này làm một nhà truyền giáo không, và ban cho con tấm lòng sẵn sàng vâng lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2020 01:06 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách