† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3051|Trả lời: 0

Mục Đích Thật

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-7-2011 19:53:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Mục Đích Thật

Loạt bài khám phá Kinh Thánh của Philip- quyển 3
Viết lời: Leo Ordiales
Họa hình: Raoul Pascual
Trình bày: Mary Ann Anderson
Xuất bản lần đầu năm 1990
Xuất bản hiệu chỉnh 1994
Nhà xuất bản - dịch giả : Loree -Mante
Sách giáo khoa này là một tài liệu hướng dẫn nghiên cứu Kinh Thánh được triển khai bởi việc mở mang Hội Thánh (CPI), một chức vụ của Liên Đoàn Kinh Thánh.
Trừ một số câu ghi chú khác, còn lại là những câu trích từ Thánh Kinh bản dịch mới, bản quyền 1978,1984 của Thánh kinh Hội Quốc Tế.
Liên đoàn Kinh Thánh giữ bản quyền năm 1994. Không có phần nào của sách này có thế được tái bản dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép của Liên đoàn Kinh Thánh.
Hoan nghênh các bạn học sách khám phá 3
- Sự thách thức vẫn tiếp diễn
Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời khi nhận biết và có Chúa trong đời sống của chúng ta. Kinh nghiệm này giống như một cuộc hành trình từ sự tối tăm đến sự sáng láng. Chúng ta đã khám phá những điều này từ sách thứ 1:
* Mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời
* Kinh nghiệm tuyệt vời qua tự khám phá Kinh Thánh
* Niềm vui khi nghiên cứu Kinh Thánh cùng với những tín hữu
* Tham gia trong việc học nhóm giúp mỗi người tăng trưởng thuộc linh
- Khám Phá 1 (Sự bình an thật ) : Chúng ta khám phá sự cứu rỗi thật và sự vui mừng khi biết Lẽ Thật.
- Khám Phá 2 ( Sự vui mừng thật) : Chúng ta khám phá bước đầu tiên đi đến sự sáng (IGi1Ga 1:17) và sự vâng phục thật sự đối với Đấng Christ có ý nghĩa gì.
Trong cuốn Khám Phá 3 chúng ta sẽ khám phá những ý nghĩa của lời Chúa Giê-su khi Ngài phán rằng “Các ngươi sẽ là sự sáng của thế gian” (Mat Mt 5:14) . Quyển sách này nói về Hội Thánh. Ý nghĩa thật của Hội Thánh là gì? Vai trò của mỗi Cơ đốc nhân trong Hội Thánh là gì? Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình của Ngài thông qua Hội Thánh như thế nào? Khám Phá 3 sẽ hướng dẫn chúng ta giải quyết những câu hỏi này.
Chúng ta hãy cùng nhau khám phá Mục đích thật trong Đấng Christ…
Bạn có thể khám phá Kinh Thánh… đây là cách:
Phương cách nghiên cứu Kinh Thánh thông thường là thông qua một giáo viên. Chúng ta chú ý nghe những gì giáo viên “Phục vụ” trước chúng ta. Trông đợi cùng chia sẻ các lẽ thật mà giáo viên chia sẻ vơí chúng ta. Mặc dù tiếp cận nghiên cứu kinh thánh này được nhiều người sử dụng. Chúng tôi muốn khích lệ các bạn vận dụng phương pháp khác, phương pháp này tổng hợp cách sử dụng việc nghiên cưú cá nhân và khám phá cá nhân, chia sẻ việc nghiên cứu này với các bạn đồng nghiên cứu.
Thông qua sử dụng tiếp cận này, mỗi một người trong chúng ta sẽ có một cơ hội chia sẻ những khám phá riêng của chúng ta với những người khác. Người thầy không thuyết giảng bèn là hướng dẫn thảo luận, khích lệ và thúc đẩy mọi người đóng góp các nhận thức của họ. Tiếp cận này có ích bởi vì chúng ta có trách nhiệm trong việc nghiên cứu với tư cách là người tham gia. Chúng ta học để tìm hiểu và nghiên cứu. Qua việc dành thời gian và nỗ lực cho những câu hỏi hướng dẫn nghiên cứu, chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng của việc tìm hiểu và khám phá. Thêm vào đó, chúng ta vui mừng chia sẻ những gì chúng ta khám phá với những người tìm hiểu khác như chúng ta.
Chúa ao ước rằng chúng ta có lòng tự tin và quả quyết để nghiên cứu lời Ngài. Lời Ngài dành cho tất cả mọi người… bạn cũng có thể hiểu lời Ngài nữa.
Các thành tố của một nhóm nhỏ có hiệu quả:
I. Nhân số có thể quản trị được:
* Số lượng của nhóm không quá 12 người. Nhóm nên chia đôi nếu số thành viên vượt quá giới hạn.
* Bản danh sách thành viên tham dự cần phải giữ để bảo đảm rằng sự tăng trưởng được ghi nhận và việc kiểm soát được thực hiện với những người vắng buổi học.
II. Góp phần thảo luận:
* Mỗi thành viên của nhóm nên được khích lệ để tham gia
* Tránh những bất hoà nổi lên vì cớ sự thảo luận.
* Tôn trọng ý kiến của người khác và hiểu một thông tin đặc biệt của sứ điệp. Đảm bảo rằng ý kiến của mỗi người phải phù hợp với Kinh Thánh. Nếu buổi thảo luận bị lạc đề thì quay trở lại chủ đề và phân đoạn Kinh Thánh. Hãy nhớ gắn chặt vào tiêu điểm của Kinh Thánh.
* Không ai là “thầy” của buổi thảo luận. Các lãnh đạo phải tiếp xúc một cách lịch sự với những người có khuynh hướng muốn kiểm soát những buổi thảo luận của nhóm.
* Thông báo cho các thành viên biết rằng họ không cần phải đứng lên để trình bày câu trả lời cho những câu hỏi trong phần hướng dẫn nghiên cứu.
* Đừng thoả lòng với những câu hỏi “có” hay “không”. Khuyến khích mọi người giải thích câu trả lời của mình sâu hơn. Những câu hỏi hay là: Tại sao? Nó có ý nghĩa gì? Như thế nào? Khi nào? Cái gì?…
* Đừng bao giờ cười những câu trả lời sai nhưng nên khuyến khích các thành viên của nhóm để hiểu trọn vẹn các câu hỏi hay giải thích các điểm của họ sâu sắc hơn.
* Chuẩn bị và theo sát những câu hỏi trong trường hợp các câu hỏi đang trình bày chưa rõ ràng.
III. Đúng giờ:
* Tôn trọng nhau bằng cách giữ đúng giờ. Tránh trường hợp trễ nải.
* Giới hạn thời gian khoảng 1giờ 30 phút cho mỗi buổi nhóm. Kết thúc buổi nhóm khi mọi người được thoả lòng và quan tâm đến buổi nhóm kế tiếp. Tuy nhiên phải linh động trong trường hợp có nhu cầu nổi lên và nhiệm vụ của nhóm cần được giải quyết.
* Sử dụng thời gian ghi trong phần “nhóm lại với nhau”.
* Những người tập sự nên thể hiện đúng giờ giấc giống như người lãnh đạo. Các lãnh đạo và các tập sự viên nên gặp nhau trước buổi nhóm.
IV. Sự chuẩn bị :
* Tập sự và người lãnh đạo nên gặp nhau trước ngày họp của nhóm
* Nghiên cứu trước bài học cẩn thận. Tham khảo và dự đoán trước những câu hỏi có thể xảy ra.
* Huấn luyện những cá nhân có thể giúp việc trong suốt buổi nhóm như:
* Hướng dẫn ngợi khen và thờ phượng
* Thông báo
* Cầu nguyện bắt đầu.
V. Cầu nguyện:
* Cầu nguyện cho mỗi thành viên của nhóm
* Cầu xin sự dẫn dắt của Chúa khi bạn chuẩn bị và nghiên cứu mỗi bài học.
* Cầu nguyện là yếu tố chính trong đời sống cơ đốc. Sử dụng sự cầu nguyện hết lòng để đáp ứng nhu cầu của người khác trong nhóm.
Hướng dẫn của người sử dụng:
Mỗi bài học bao gồm những phần sau:
Khám phá Lời Đức Chúa Trời
Thông qua Kinh thánh
Mỗi bài học giải quyết một chủ đề đặc biệt. Phần bài học này cung cấp những câu Kinh Thánh được chọn phù hợp với nhau để làm sáng tỏ chủ đề nhấn mạnh. Những bản Kinh Thánh khác có thể tham khảo khi cần thiết.
Thông qua sự nghiên cứu cá nhân:
Mục tiêu của phần bài học này dành cho người sử dụng chủ yếu vào việc tự học. Các câu hỏi nhằm mục đích phát triển những kỹ năng nghiên cứu, phân tích, thông giải và áp dụng lẽ thật Kinh Thánh vào cuộc sống hằng ngày (Cong Cv 17:10-11). Những câu hỏi này có thể chuẩn bị tại nhà trước khi học nhóm.
Một số các bài học chứa đựng các câu hỏi “suy nghĩ sâu sắc hơn” cho phần nội tâm.
Cùng nhau nhóm lại
Sự nhóm lại của các tín hữu trong một nhóm nhỏ là cần thiết trong thân thể của Đấng Christ. Bài học này bao gồm một hình thức năng động cho buổi nhóm ví dụ như ca hát, chia sẻ, suy nghĩ và cầu nguyện. Sự cầu nguyện được nhấn mạnh trong mục bài này.
Sắp xếp lại
Những cách giúp đỡ cho sự tăng trưởng là :
Câu Kinh Thánh chính (chủ yếu )
Kiểm tra danh sách của người lãnh đạo
Suy nghĩ về điều này ...
NỘI DUNG :
- Nghi thức, Nơi chốn và sinh hoạt của sự thờ phượng
Ý nghĩa thật của “Hội Thánh “ là gì ?
- Việc ấy có thể lên đến Thiên Đàng hay không ?
Điều gì bao gồm trong sự thờ phượng thật ? Sự thờ phượng Đức Chúa Trời có phải đơn thuần là đi đến một nơi thờ phượng hay không ?
- Vận hành trong tôi .... vì cớ bạn
Tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng cho mỗi Cơ Đốc Nhân.
- Bạn có thể là người được tin cậy hay không ?
Tầm quan trọng của việc quản gia giỏi.
- Điều có của mỗi người dành cho mọi người
Ân tứ thuộc linh cá nhân dành cho việc lớn hơn.
- Lãnh đạo ...... Ngôi sao
Thế nào là một người lãnh đạo giỏi và làm cách nào chúng ta noi theo người ?
- Hội Thánh đem đến sự khác biệt!
Vai trò của Hội thánh trong xã hội. Xã hội nhận được những lợi ích gì từ một người phục vụ?

NGHI THỨC, NƠI CHỐN VÀ SINH HOẠT CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG
Kinh Thánh:
Thông qua các câu Kinh Thánh .
ITi1Tm 3:15 IPhi 1Pr 2:4, 5, 9, 10

Nghiên Cứu Cá Nhân.:
Thông qua việc tìm hiểu cá nhân
1. Hội thánh được mô tả trong ITi1Tm 3:15 như thế nào?
________________________________________________________________________________________________________________________
2. Trong câu Kinh thánh thứ hai (IPhi 1Pr 2:1-24), hãy gạch dưới những từ mô tả tình trạng của các tín hữu.
3. Theo như sự hiểu biết của bạn đối với phân đoạn Kinh thánh, hãy giải thích ý nghĩa của Hội thánh, Hội thánh là …
________________________________________________________________________________________________________________________
Nghiên Cứu Cá Nhân:
4. Theo như các câu Kinh Thánh, Hội Thánh không phải là một tòa nhà nhưng là một cộng đồng của các tín hữu trong Đấng Christ, Ngài là đầu của Hội Thánh. Trong những khoảng trống dưới đây, hãy trình bày mục đích và công việc của Hội Thánh theo Kinh Thánh.
Khám phá Lời Đức Chúa Trời:
Thông qua các câu Kinh Thánh
Phân loại các mục đích của Hội Thánh, có phải chỉ là các mục đích độc nhất cho Đức Chúa Trời (thiêng thượng) cho cộng đồng của chính các tín hữu (bên trong) hay cho thế giới bên ngoài Hội Thánh (bên ngoài). Đánh dấu trên cột thích hợp.
Cong Cv 2:42-47
Thiên Thượng
Bên Trong
Bên Ngoài
42.Họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ
Và thông công
Lễ bẻ bánh
Và sự cầu nguyện
43. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ
44. Phàm những người tin chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung
45. Bán hết gia tài điền sản của mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người
46. Ngày nào cùng vậy cứ chăm chỉ đến đền thờ
Còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà
47. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng
Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Thông qua việc nghiên cứu cá nhân
Luôn luôn quân bình
Khó để mà duy trì sự quân bình trong Hội Thánh. Dưới đây là một phần mô tả những gì xảy ra khi một phần công việc của Hội Thánh được chú trọng nhiều hơn công việc khác.

Nhấn mạnh: Hướng thượng, Hướng nội, Hướng ngoại
Tác động:
- Đức Chúa Trời và chỉ Đức Chúa Trời là sự quan tâm độc nhất. Không có ai chú ý đến xã hội. Sự chú ý vào những điều trên trời, nhưng không có sự chú ý nào đến nhu cầu của con người hay đời sống của con người trên trần gian.
- Sự thông công nhóm lại với thức ăn và sự vui cười. Khó có chỗ cho những mưu tính trầm trọng mà có sự nổ lực đúng mức. Sự thông công trống rỗng mà không có nền tảng trong sự thông công có ý nghĩa với nhau thì sẽ không kết trái. Loại đời sống cơ đốc này là trống không và không đẹp lòng Đức Chúa Trời.
- Có nhiều hoạt động trong việc truyền giáo và trong việc chia xẻ lời Chúa với những người không tin. Điều này được thực hiện với niềm tin rằng việc này chứa sự tăng trưởng tâm linh. Những nổ lực chỉ tập trung vào những công việc hướng ngoại thì sẽ không có ý nghĩa và buồn chán.
Thẻ Báo Cáo:
Chúng ta hãy cùng nhau xem xét Hội Thánh của chúng ta hay nhóm nhỏ mà chúng ta đang lệ thuộc và nhận thấy chúng ta đánh giá Hội Thánh hay nhóm nhỏ đó như thế nào.
Thẻ báo cáo của Hội thánh bạn
Hướng thượng: Tốt, Được, Yếu
- Sự thờ phượng
- Dâng hiến
Hướng nội:
- Tham gia của mọi người
- Thông công
- Vai trò lãnh đạo
- Huấn luyện
Hướng ngọai:
- Làm chứng cho bạn bè và hàng xóm
- Đáp ứng nhu cầu xã hội
Nhóm Lại:
Ca hát (10 Phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (10 Phút)
Thảo luận những hướng dẫn bảo đảm những buổi nhóm công phu, lâu dài (Hướng dẫn bởi người tập sự). Xem trang 5-7.
Tiếp Tục (15 Phút)
Mỗi thành viên của nhóm chia sẻ những gì theo niềm tin của thành viên về “Hội Thánh” sau khi đã chọn câu trả lời của người đó từ bản danh sách sau (Đánh dấu x phần bạn chọn)
Chia Sẻ (30 Phút)
1. Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần nghiên cứu cá nhân.
2. Các khía cạnh nào về công việc của Đức Chúa Trời mà cả Hội Thánh có thể làm tốt cho một tập thể hơn là cho một cá nhân.
3. Ba khía cạnh công việc của Hội Thánh (Hướng thượng, hướng nội, hướng ngoại) nào có thể được thực hiện bởi toàn Hội Thánh hay cũng có thể làm được bởi các nhóm nhỏ?.
Nhóm Lại:
Suy nghĩ về Hội thánh (10 phút)
Bằng từ của bạn, hãy định nghĩa ý nghĩa của từ “ Hội Thánh”. Hội Thánh là...

Cầu Nguyện (10 Phút)
Cầu nguyện hầu cho mỗi thành viên có thể hoàn thành các nhiệm vụ của người đó đối với nhóm.
Cầu nguyện hầu cho Hội Thánh có thể thực hiện những chức vụ theo như những gì Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh thực hiện như đã được trình bày trong Kinh Thánh. Cầu nguyện cho những chủ định cá nhân của các thành viên trong nhóm.

Chương Trình Tuần Tới
Sự Thờ phượng thật là một thành phần quan trọng trong công việc của Hội Thánh.
Sắp xếp lại với nhau:
Câu gốc: IPhi 1Pr 2:9
“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”
Bản danh sách kiểm soát của Người Lãnh Đạo
? Tất cả các thành viên của nhóm có trả lời phần nghiên cứu cá nhân hay không ?
? Bạn có giải thích rõ ràng các trách nhiệm và các thỏa thuận cho việc học của nhóm có hiệu quả hay không ?
Suy nghĩ về điều này ..........……………………………………….
Có nhiều từ khác nhau được dùng để mô tả Hội Thánh. Hãy đọc những tiêu đề sau và những câu Kinh Thánh tương ứng để hiểu rõ hơn về ý nghĩa Hội Thánh

- Thân thể
RoRm 12:4 - 5 :“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau , thì cũng vậy chúng ta nhiều người, mà hiệp nên một thân thể trong Đấng Christ , và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau “
Eph Ep 1:23 “ Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài”.
4:11-16 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.
5:22-23: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
CoCl 2:19: Không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.
- Đền thờ
ICo1Cr 3:16-17 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.
Bầy ( Giáo hội)
Cong Cv 20:25-31 Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn.
IPhi 1Pr 5:1-4: Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.
- Chơn đèn
KhKh 1:12-16:19-20
Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa; chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.
Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy.
- Nhà (toà kiến trúc)
ICo1Cr 3:9-16: Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
Eph Ep 2:19-22: Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.
- Vườn
ICo1Cr 3:5-9 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

- Người lính
IITi 2Tm 2:14: Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi.
- Cô dâu của Đấng Christ
IICo 2Cr 11:2 Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.
Eph Ep 5:25-33 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. Thế thì mỗi người”trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.VIỆC ẤY CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THIÊN ĐÀNG KHÔNG?
Kinh Thánh: Mat Mt 6:1-7 CoCl 3:16-17 Thi Tv 150:1-6
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Hai thói quen (nội qui) được mô tả trong Mathiơ 6 là gì?
____________________________________________________________________________________
2. Theo Như Mathiơ 6, những những việc làm tốt trở thành những công việc có tính phô trương như thế nào?
______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Sự thờ phượng và những việc lành nào được Đức Chúa Trời đẹp lòng và chấp nhận?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Trong những câu Kinh thánh sau, bạn thấy có những hướng dẫn nào cho sự thờ phượng?
CoCl 3:16-17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Thi Tv 150:1-6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Khám phá Lời Đức Chúa Trời:
Thông qua những câu Kinh Thánh
Lễ vượt qua được thiết lập bởi Đức Chúa Trời là lễ cảm tạ sự cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên khỏi vòng nô lệ. Các tín hữu cùng dự phần một buổi lễ đặc biệt để kỷ niệm sự kiện này. Chúa đã bày tỏ chính Ngài là Lễ Vượt qua, là chiên con đã đổ huyết hầu cho chúng ta có thể được giải phóng khỏi tội lỗi. Ngài cũng ban mạng lệnh cho chúng ta và hội thánh của Ngài tiếp tục nhớ đến kỳ lễ vượt qua thông qua việc tham dự Lễ Tiệc Thánh.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Thông qua việc tìm hiểu cá nhân:
1. Hai yếu tố chính của Lễ Tiệc Thánh là gì?
2. Bánh và rượu được tượng trưng cho điều gì?
3. Chúa Giê xu phán Ngài sẽ uống lại cái gì? Và ở đâu?
4. Những khía cạnh nào của sự thờ phượng được bao gồm trong Tiệc Thánh?
5. Theo I Cô rinh tô. Tại sao chúng ta phải thực hiện nghi Lễ Tiệc Thánh?
6. Việc nhận lãnh Tiệc Thánh có cứu chúng ta không? Tại sao có và tại sao không?
7. Một tín hữu phải đảm bảo điều gì trước khi nhận Tiệc Thánh?
Cùng nhau nhóm lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài hát đã được liệt kê ở cuối tập sách này hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Bắt đầu (25 phút)
(Được hướng dẫn bởi người tập sự)
* Cảm tạ Chúa về những phước của Ngài trong tuần qua. Nhắc nhở về giao ước của nhóm.
Tiếp tục chương trình
Mỗi thành viên chọn một trong các sự kiện dưới đây liên hệ cách mà sự kiện đó được tổ chức.
* Lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 50 của cha mẹ.
* Lễ tốt nghiệp của người thân yêu
* Những điểm cao trong tập báo cáo học tập của con cái bạn.
* Sự cứu rỗi của đời sống bạn
* Đức Chúa Trời
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chúng ta hãy chia sẻ lại những câu trả lời của mình trong phần nghiên cứu Kinh Thánh cá nhân.
2. Những điều gì làm đẹp lòng Chúa
3. Sự thờ phượng có lệ thuộc ở một nơi đặc biệt nào đó không? Giải thích?
Nhóm Lại:
Suy gẫm (10 phút)
Nếu sự thờ phượng thật có kết quả là những việc lành, làm thế nào chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa những việc lành thật và những việc lành mang tính phô trương?
Sự thờ phượng thật bắt nguồn từ đâu?
Cầu nguyện (10 phút)
Trong phần cầu nguyện của mục học này, chúng ta hãy nhớ đến sự chết của Chúa Giê-xu thông qua lễ Tiệc Thánh. Đây là một số những hướng dẫn cho buổi lễ kỷ niệm này.
Hãy đọc RoRm 5:6-11 ở trang bên và đối chiếu sự chết của Ngài đối với tầm quan trọng của sự chết đó với một Cơ Đốc Nhân.
Nhóm lại:
5:6-11: 6Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! 10Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! 11Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận.
- Hãy tra xét lòng mình và cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Hãy đọc ICo1Cr 11:27-31 và IGi1Ga 1:9
ICo1Cr 11:27-31 27Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 30Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán.
IGi1Ga 1:9: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Bẻ bánh và phát bánh cho các thành viên, cảm tạ Chúa thông qua sự cầu nguyện và cùng nhau dự bánh. Hãy đọc ICo1Cr 11:23-24
ICo1Cr 11:23-24: 23Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.
Cũng làm như vậy với rượu. Đọc 11:25-26
ICo1Cr 11:25-26: 25Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
- Hát một bài hát. Hãy đọc Mat Mt 26:30
26:30: Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.
Kết thúc buổi nhóm bằng cách mời một thành viên của nhóm dâng lời cầu nguyện tạ ơn.
Chương trình tuần tới
Đời sống cơ đốc không phải là một chuyến bay đơn độc. Chúng ta cần Hội Thánh làm vững mạnh cộng đồng của các tín hữu.
Nhóm Lại:
Câu Gốc: Thi Tv 150:1-2
Ha-lê-lu-gia!
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!
Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!
Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài!
Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
* Có phải bạn đã cùng với người tập sự của bạn chuẩn bị cho buổi nhóm?
* Bạn có dành thì giờ để cầu nguyện và học riêng không?
* Bạn có thấy những khuyết điểm trong nhóm mà bạn cần phải chú ý đến không?
* Có thể sử dụng những cách thức nào để nhóm tiếp tục được phát triển.
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Này.....
Nếu một người có thể cảm thấy bị thương tổn khi không được người khác cảm ơn hoặc khi những nổ lực của người đó giành cho người thân yêu mà lại không được thừa nhận, thì Đức Chúa Trời cũng có thể cảm nhận rằng con cái của Ngài không biết ơn Ngài về tất cả những điều mà Ngài làm cho hay không?CHÚA VẬN HÀNH TRONG TÔI VÌ CỚ BẠN
Kinh Thánh:
Thông qua những câu Kinh Thánh
LuLc 10:30-37
Nghiên cứu Cá Nhân:
1. Ai là các nhân vật trong câu truyện ngụ ngôn?
2. Người Samari nhân lành có những rủi ro nào nếu giúp người đang gặp nạn? Ý nghĩa của việc giúp đỡ này là gì?
3.Tại sao nhiều người do dự giúp đỡ người khác?
Khám phá Lời Đức Chúa Trời:
Thông qua những câu Kinh Thánh
Trong câu truyện về người Samari nhân lành, chúng ta nên hành động như thế nào đối với những người cần sự giúp đỡ. Trong những câu Kinh Thánh sau đây chúng ta sẽ thấy cách mỗi Cơ Đốc Nhân thuộc về Đấng Christ nên cư xử như thế nào?
Nghiên cứu cá nhân:
1. Hai loại tín hữu được mô tả trong câu Kinh Thánh này là loại nào?
2. Mục đích của việc ban sự vui mừng cho một Cơ Đốc Nhân là gì?
3. Đấng Christ bày tỏ tầm quan trọng đối với các tín hữu như thế nào?
4. Là một Cơ Đốc Nhân, trách nhiệm của bạn đối với các tín hữu khác là gì?
Cùng nhau nhóm lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài đã được liệt kê ở phía sau tập sách này hoặc là những bài phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở đầu (25 phút)
Hướng dẫn bởi một người tập sự
* Chia sẻ những phước hạnh được ban cho những nhóm nhỏ khác giống như nhóm của chúng ta.
* Trong sự thờ phượng thật, hãy chia sẻ và làm chứng về những gì mình đã học được.
Tiếp tục chương trình
Nếu như bạn được ban cho một điều ước, ngoại trừ tiền bạc. Bạn sẽ cầu xin điều gì? Tại sao? Mỗi người đều sẽ được nói để dự phần vào câu trả lời của người đó.
Chia sẻ (30 phút)
1. Chúng ta hãy chia sẻ lại những câu trả lời của mình trong phần tìm hiểu Kinh Thánh cá nhân.
2. Làm thế nào để nhóm nhỏ của chúng ta trở thành một lời làm chứng về sự nuôi dưỡng đến từ lời Đức Chúa Trời.
Nhóm lại:
Suy gẫm (10 phút)
Những điều gì có thể xảy ra với Hội Thánh nếu những điều sau đây được thực hiện:
* Chia sẻ những gánh nặng của mỗi người (GaGl 6:2)
* Nhân từ và cảm thông nhau (Eph Ep 4:32)
* Trung tín với nhau (CoCl 3:9)
* Tránh làm thương tổn và đã phá nhau (Gia Gc 5:9; 4:11)
Cầu nguyện (10 phút)
Cầu nguyện cho những giải pháp mà chúng ta đề ra hầu để thay đổi hay làm vững mạnh các mối quan hệ của chúng ta đối với những tín hữu dựa trên những gì chúng ta đã học từ lời Chúa.
Cầu nguyện cho những tín hữu và cả những người vô tín.

Chương Trình Tuần Tới
Ban cho là một sự bày tỏ đức tin của người Cơ đốc.
Nâng Cao:
Câu gốc: RoRm 15:1-2
Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt.
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
* Bạn thực hiện những bước nào để làm vững mạnh sự yếu đuối trong đức tin.?
* Làm thế nào bạn khích lệ các thành viên của bạn chia sẻ trong việc nuôi dưỡng nhau trong đức tin?
* Có ai trong nhóm bạn vẫn còn mắc cở? Làm thế nào bạn có thể giúp người đó tin chính mình?
* Sự tập trung nhấn mạnh vào bạn hay trên nhóm?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Này...
Các mối quan hệ của Cơ Đốc Nhân bị phá huỷ chủ yếu là bởi chỉ trích, nói lén, tán gẫu.

BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC TIN CẬY HAY KHÔNG?
Kinh thánh:
Thông qua những câu Kinh Thánh:
IICo 2Cr 9:6-9
Nghiên cứu cá nhân:
1. Sự giống nhau giữa gieo hạt cho mùa gặt và dâng hiến cho Đức Chúa Trời là gì?
2. Trong việc ban cho, chúng ta nên có thái độ nào?
3. Nếu Đức Chúa Trời là giàu có và có quyền năng, tại sao chúng ta vẫn cần phải dâng hiến cho Hội Thánh?
4. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho người nào trung tín dâng hiến là gì?
Kinh Thánh:
Những câu Kinh Thánh sau nói về sự dâng hiến
Mat Mt 3:8-9 IICo 2Cr 9:6-7 Mac Mc 12:42-44
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Những nguyên tắc sau đây áp dụng những câu Kinh Thánh ở trên. Một nguyên tắc cho mỗi câu Kinh Thánh. Hãy sắp xếp nguyên tắc với câu Kinh Thánh bằng cách viết số của câu Kinh Thánh vào ô vuông phía trên.
1. Luôn luôn ban cho bằng sự vui mừng.
2. Mỗi người đều có thể ban cho theo như ý mình nếu người đó muốn.
3. Từ chối ban cho thì giống như là ăn cắp và ăn cướp của Đức Chúa Trời.
4. Ban cho phải thực hiện thường xuyên, dựa theo những gì chúng ta nhân lãnh được.
Nhóm lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy hát những bài hát ở cuối tập sách này hoặc những bài hát mà mọi người đều biết.
Bắt đầu (25 phút )
Mỗi người chia sẻ về những điều sau:
* Việc nuôi dưỡng xuất phát từ nhóm nhỏ.
* Sự đóng góp của mỗi người đối với việc nuôi dưỡng của nhóm.
* Một kinh nghiệm hay một dịp nào đó mà sự thông công của các Cơ Đốc Nhân đã giúp đỡ bạn.
* Tiếp tục chương trình
Nếu bạn tình cờ thừa hưởng được khoảng 5 tỉ đồng từ một người bà con giàu có khi người đó qua đời.
- Bây giờ bạn đã là tỉ phú ,bạn sẽ làm gì trong những ngày kế tiếp?
- Bạn có thể đi vòng quanh thế giới. Bạn muốn đi đâu và tại sao?
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chúng ta dự phần chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân.
2. Tại sao một số các Cơ Đốc Nhân không trung tín về sự dâng hiến của họ đối với công việc Chúa, thậm chí đối với 1/10 tổng số những gì họ kiếm được?
Nhóm lại:
Suy Gẫm (10 phút)
Theo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi thành viên trong nhóm của bạn trung tín dâng hiến?
Sự làm chứng này có tác động gì trên môi trường hiện tại của bạn?
Biến Thành Hành Động
Chúng ta hãy thoả thuận với nhau biến những gì chúng ta đã học được thành hành động hầu có thể giúp những người khác. Chọn một trong hai phần gợi ý dưới đây và ngay lập tức bổ sung dự án đó.
Dự án đầu tiên:
1. Chọn một người hàng xóm đang thiếu thốn. Đừng chọn một thành viên của nhóm bạn.
2. Bạn cho những gì bạn có cách hãy rộng rãi. Mỗi người có thể chia sẻ tuỳ khả năng mình. Nếu lúc đó bạn không có tiền, bạn có thể trở về nhà và chọn bất cứ thứ gì bạn có thể cho.
3. Đặt mọi thứ bạn đã thu nhập vào trong một phong bì hay một cái hộp, thêm vào một chứng đạo đơn và đem cho người hàng xóm. Bạn nói với người đó rằng bạn làm điều này vì bạn quan tâm đến họ. Nếu tặng một cuốn Tân Ước thì tốt hơn.
Dự án thứ 2.
1. Chọn một người hàng xóm đang thiếu thốn. Đừng chọn một thành viên của nhóm bạn.
2. Bạn có thể đến cửa tiệm gần nhà để mua một số hàng tạp hóa và thực phẩm rồi tặng cho họ. Sắp xếp những món đồ bạn đã mua trong một cái giỏ thêm vào một chứng đạo đơn.
3. Tặng giỏ đó cho người hàng xóm của bạn và nói với người đó rằng bạn làm như vậy vì bạn quan tâm họ. Nếu tặng một cuốn Tân Ước tốt hơn.
Nhóm Họp:
Câu Gốc: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.”
IICo 2Cr 9:6-7
Bản danh sách kiểm tra của người lãnh đạo
Chúng ta hãy ôn lại những gì chúng ta học về sự dâng hiến
* Dâng hiến (ban cho) là một phần sinh hoạt quan trọng của đời sống Cơ Đốc và góp phần cho sự tăng trưởng tâm linh.
* Dâng hiến mà mong đợi nhận lại một điều gì đó thì không phải dâng hiến thật.
* Mỗi Cơ Đốc Nhân phải dâng hiến (ban cho)
* Một phần mười dạy trong Cựu Ước được xem là tiêu chuẩn tối thiểu thống nhất. Chúa mong muốn chúng ta dâng một cách vui mừng.
* Nếu chúng ta không thực hiện việc dâng hiến thì chúng ta giống như đang ăn trộm đồ Chúa và chúng ta không thể giấu Ngài về điều này.
Hãy suy nghĩ về điều này...
Những gì Chúa làm cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày chi đủ dùng hay là vượt trội?

ĐIỀU CÓ CỦA MỖI NGƯỜI DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
Kinh Thánh:
RoRm 12:4-8
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Những ân tứ Thánh Linh được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh như thế nào?
2. Gạch dưới những ân tứ khác nhau được đề cập?
3. Những ân tứ Thánh Linh dùng để làm gì?
4. Mỗi tín hữu đều có một ân tứ Thánh Linh phải không?
5. Chúng ta nên sử dụng ân tứ Thánh Linh của chúng ta như thế nào?
Nghiên cứu cá nhân:
Danh sách các ân tứ thuộc linh từ ICo1Cr 12:1-31 và RoRm 12:4-8
* Giảng lời Chúa
* Hiểu lời Chúa
* Làm phép lạ
* Phục vụ/ Giúp đỡ
* Nói tiếng lạ
* Lòng nhơn đức
* Chữa lành người bệnh
? Tổ chức
? Tin cậy
? Dạy dỗ
? Phân biệt các thần
? Khuyên bảo
? Dâng hiến
? Hướng dẫn
Những hướng dẫn về các ân tứ Thánh Linh
1. Mỗi tín hữu đều được ban cho một ân tứ thuộc linh.
2. Các ân tứ thuộc linh rất quan trọng trong thân thể Đấng Christ để nhờ đó thân thể làm việc và tăng trưởng.
3. Nó gây dựng và hiệp nhất thân thể Đấng Christ.
4. Các ân tứ không phải là một minh chứng về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng có thể được các cá nhân sử dụng mà không có quyền năng của Ngài.
5. Các ân tứ thuộc linh được dùng cho những người khác trong thân thể của Đấng Christ và không chỉ dùng cho sự tăng trưởng hay lợi ích của cá nhân.
6. Có nhiều loại ân tứ thuộc linh
7. Một người không nên cho rằng chỉ những ân tứ mình nhận được là quan trọng và cứ mãi miết sử dụng ân tứ ấy.
8. Đức Thánh Linh là nguồn và là Đấng ban cho quyền năng.
9. Có một số các ân tứ thuộc linh chỉ sử dụng cho những minh chứng hay những dấu lạ.
Khám phá các ân tứ thuộc linh:
Trả lời những câu hỏi dưới đây để giúp bạn khám phá những ân tứ thuộc linh của bạn là gì?
Bốn bài tập để khám phá các ân tứ thuộc linh:
1. Công việc bạn ham thích:
Bạn thích làm những công việc gì? (Dạy dỗ, giúp đỡ, rao giảng...)
Khi bạn làm việc đó, bạn có vui sướng không?
2. Những khả năng bạn thường dùng để giúp đỡ người khác: Bạn làm những điều gì để giúp đỡ người khác và giúp đỡ công việc của Hội Thánh?
Bạn có khả năng làm điều gì để giúp đỡ trong công việc của Chúa?
3. Theo ý kiến của người lãnh đạo bạn, người lãnh đạo bạn nhận xét điều gì về đời sống của bạn và điều đó có thể dùng để xác định các ân tứ của bạn? Người lãnh đạo nhận xét các khả năng gì của bạn?
Khám phá các ân tứ thuộc linh:
4. Theo ý kiến của những người khác
Những người bạn của bạn cho rằng điều gì có thể được xem như là nền tảng để xác định các ân tứ của bạn? Họ chú ý gì về khả năng của bạn?

Từ những điều bạn nhận ra được từ bài tập, hãy trả lời những câu hỏi sau theo khả năng của bạn:
Vào lúc này, các ân tứ Thánh Linh của bạn có thể là:
º Giảng lời chúa
º Hiểu biết lời Chúa
º Làm phép lạ
º Phục vụ/ Giúp đỡ
º Nói tiếng lạ
º Tình yêu thương
º Chữa lành người bệnh
ºTổ chức( Sắp xếp)
º Tin cậy
º Dạy dỗ
º Phân biệt các linh
º Khuyên bảo
º Dâng hiến
º Hướng dẫn
Liệt kê những cách dùng ân tứ của bạn
Nhóm lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát hát những bài hát đã được liệt kê ở phía sau tập sách này hoặc là những bài hát mà mọi người đều biết.
Mở đầu (25 phút)
Người tập sự hướng dẫn
Chia sẻ kinh nghiệm về dự án đã nhận được trong bài trước, ban cho người có cần.
Tiếp tục chương trình
Chia sẻ các câu trả lời của bạn với những câu hỏi sau:
Nếu bạn bắt buộc bỏ đi một chi thể trong thân thể của bạn, bạn sẽ loại bỏ chi thể nào?
* Đôi tay
* Đôi mắt
* Đôi chân
* Những chi thể khác
* Đôi tai
* Lưỡi
* Mũi
Tại sao bạn chọn chi thể đó?
Theo bạn, ai là người quan trọng nhất trong Hội Thánh?
Tại sao?
-------------------------------------------------------------
Chia sẻ (30 phút)
Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân.
Nhóm lại:
Suy gẫm (10 phút)
Nếu mỗi người được ban cho một ân tứ thuộc linh, thì mỗi người phải phục vụ theo như ân tứ Thánh linh của mình.
1. Bây giờ bạn đang phục vụ như thế nào?
2. Bạn muốn phục vụ bằng cách nào?
Cầu Nguyện (10 Phút)
Mỗi người nên cầu nguyện cho những điều sau:
* Những ân tứ Thánh Linh được bày tỏ rõ ràng cho những ai hết lòng tìm kiếm các ân tứ
* Cảm tạ Chúa về những ân tứ Thánh Linh mà bạn đang sử dụng
* Cảm tạ Chúa về những ân tứ Thánh Linh mà bạn khám phá từ môn học này.
* Cơ hội cho mỗi người sử dụng các ân tứ của mình.
* Những ân tứ Thánh Linh đó được mọi tín hữu sử dụng cho sự tăng trưởng của họ và cho Hội Thánh.
Cầu nguyện cho mỗi thành viên của nhóm.
Chương trình tuần tới
Vai trò lãnh đạo như Đức Thánh Linh định nghĩa.
Nhóm họp:
Câu Gốc
Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người, cho ai nấy đều được sự ích chung
ICo1Cr 12:7
Bản danh sách kiểm tra của người lãnh đạo
* Mọi người đã hiểu các lẽ thật về các ân tứ Thánh Linh trong Tân Ước chưa?
* Làm thế nào bạn có thể giúp các thành viên khám phá và sử dụng các ân tứ của họ
* Bạn đã tạo cơ hội cho các thành viên phục vụ chưa?
* Bạn khuyến khích hay sửa chữa những sai lầm của họ như thế nào?
* Bạn khuyến khích họ ao ước được sử dụng trong công việc Chúa chưa?
Hãy suy nghĩ về điều này...
Nếu như bạn ghen tị hay thèm muốn các ân tứ Thánh Linh của người khác có phải là Chúa đã sai lầm trong việc ban các ân tứ Thánh Linh cho những tín hữu ấy.

LÃNH ĐẠO… NGÔI SAO
Kinh Thánh :
ITe1Tx 1:1
Nghiên cứu cá nhân:
1. Người lãnh đạo được liệt kê trong 1:1 là ai?
2. Họ có cho rằng phục vụ là dễ dàng không? Tại sao không? (2:2)
3. Theo như câu Kinh Thánh những động cơ sai trật cho sự phục vụ là gì?
4. Các môn đồ dâng sự vinh hiển cho ai? (2:4-6)
5. Hai mối quan hệ được so sánh bởi các môn đồ đối với sự phục vụ của họ là gì? (2:7, 11)
6. Các môn đồ bày tỏ tình yêu thương của họ đối với các anh em của họ như thế nào?
7. Trong tất cả các nét đặc tính mà Phao lô và các môn đệ của ông bày tỏ, theo bạn, đặc tính nào là có ích nhất đối với các tín hữu?
Kinh Thánh:
HeDt 13:17

Nghiên cứu cá nhân:
1. Theo bạn, ý kiến nào trong 3 ý kiến dưới đây mà những câu trong số 1 đề cập đến?
* Không quan tâm đến người lãnh đạo.
* Cộng tác và tôn trọng người lãnh đạo
* Sự trung thành mù quáng đối với người lãnh đạo
Những tác động nguy hiểm về hành động cực đoan của phần minh họa trên là gì?
2. Theo những câu Kinh Thánh trong số 2, người lãnh đạo kiếm sống từ đâu?
3. Các trách nhiệm của những môn đệ đối với người lãnh đạo của họ là gì?
4. Một người lãnh đạo trể có thể học được điều gì từ phân đoạn Kinh Thánh ITi1Tm 4:12-13?
5. Điều gì quan trọng hơn? Tuổi tác hay sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để lãnh đạo?
6. Hãy đọc Eph Ep 4:11-13. Theo bạn ai là người làm điều sau?
-Mục sư
-Người lãnh đạo
-Mọi người
Thăm viếng người bệnh
Dạy Kinh Thánh
Làm chứng cho người khác về Chúa Giê-su Christ
Nhóm cầu nguyện
Ban cho rộng rãi
Đời sống thánh khiết
Đọc Kinh Thánh hằng ngày
Cầu nguyện thường xuyên
Nhóm lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài đã được liệt kê ở cuối tập sách này hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở đầu (25 phút)
Một người tập sự hướng dẫn
* Chia sẻ về một lãnh đạo quen thuộc theo bản kê dưới đây.
* Giải thích các câu trả lời của bạn
Phi lát Ninoy Aquino
Jose Rizal Hít le
Billy Graham Môi se
Anh rê Bonifaco Mahatma Gandi
Giô sépDalalLama
Bạn có thể chọn một lãnh đạo nổi tiếng không có trong bản kê trên.
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chúng ta hãy chia xẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân.
2. Những lợi ích gì và những vấn đề nào trong trường hợp dưới đây:
- Người lãnh đạo phục vụ trọn thời gian cho chức vụ và nhận tiền thưởng từ cộng đồng mình phục vụ.
- Một người lãnh đạo phải làm việc ngoài Hội Thánh để kiếm sống một mình.
Nhóm Họp
Hành động
Trong bài học 4 chúng ta làm một dự án giúp người thiếu thốn. Bây giờ thực hiện những điều chúng ta đã học trong bài này. Chúng ta hãy suy xét về vị Mục sư hay vị lãnh đạo của chúng ta.
ICo1Cr 9:14: Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.
Chúng ta hãy giúp người Lãnh đạo của chúng ta.
1. Yêu cầu người lãnh đạo tạm thời rời khỏi căn phòng.
2. Chọn gì đó để tặng cho người Lãnh đạo
3. Thảo luận địa điểm và ngày giờ để nhận các món quà.
Phải đảm bảo rằng mọi người đồng ý về những gì chúng ta
dự định làm.
4. Mời người lãnh đạo vào phòng. Đừng cho ông biết những
gì thảo luận lúc ông ta vắng mặt. Hãy làm ông ta ngạc
nhiên.
Chúng ta hãy rộng rãi với những người lãnh đạo của chúng
ta. Họ đã dâng đời sống của họ để phục vụ tất cả chúng ta.
Cầu nguyện (10 phút)
Hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo
* Những nhà lãnh đạo chính quyền (ITi1Tm 2:1-2)
* Những nhà lãnh đạo của Hội Thánh (HeDt 13:7)
* Những mục sư và những người hướng dẫn chúng ta học Kinh Thánh
* Những người lãnh đạo Cơ đốc của đất nước: Đời sống thánh sạch,không ngoan, làm chứng và làm gương
* Những yêu cầu cầu nguyện thêm.
Nhóm lại:
Câu gốc: Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, - bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, - hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.
13:17
Bản danh sách kiểm tra của người lãnh đạo
* Bạn đã kiểm soát buổi thảo luận và cho phép những người khác đóng góp không?
* Khi bạn tạm thời rời khỏi nhóm, các thành viên có một vai trò năng động “ biến thành hành động” hay không?
* Theo sự đánh giá của bạn, bây giờ bạn có thể rời khỏi nhóm người tập sự của bạn thay thế huấn luyện được hay không?
Hãy suy nghĩ điều này...
Mục sư không được bổ nhiệm làm một siêu sao.

HỘI THÁNH ĐEM ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT
Kinh Thánh:
Mat Mt 5:13-16 ICo1Cr 9:22 Giu Gd 1:23
Thông qua các câu Kinh Thánh
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Trạng thái lý tưởng nào của các Cơ Đốc Nhân được mô tả trong Mat Mt 5:13-16?
2. Tầm quan trọng của Cơ Đốc Nhân đối với việc trở nên là “muối của đất” là gì?
3. Tầm quan trọng của Cơ Đốc Nhân đối với việc trở nên là “sự sáng của thế gian” là gì?
4. Sứ đồ Phao Lô làm gì để rao giảng Tin lành cho một số người? (ICo1Cr 9:1-27)
5. Các Cơ Đốc Nhân được truyền dạy phải làm gì?
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Qua các câu Kinh Thánh và tìm hiểu cá nhân.
Các lẽ thật của Kinh Thánh được áp dụng cho mỗi cá nhân. Mỗi phân đoạn dưới đây chứa dựng những hướng dẫn quyết định đuợc đòi hỏi trong đời sống hằng ngày. Mỗi quyết định có thể tốt hay xấu, không chỉ cho riêng chính bạn nhưng cũng cho xã hội mà bạn sống.
Theo như các câu Kinh Thánh:
Eph Ep 4:25: Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.
Tình huống hằng ngày: Giả sử, có người anh em họ đến nhà bạn ở. Ngoài việc tỏ lòng cảm ơn, người anh chi em đó còn đưa tiền cho bạn nữa. Bạn sẽ làm gì?
Theo như các câu Kinh Thánh:
5:11-13 11 Và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; 12vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. 13Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.
Tình huống hằng ngày: Những người làm việc cùng văn phòng với bạn, ăn gian thời giờ của họ bằng cách dán trên phiếu ghi giờ của họ thời gian sai. Hầu như mọi người đều làm như vậy, bạn sẽ làm gì?
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Theo như các câu Kinh Thánh :
ICo1Cr 15:33-34 33 Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.34 Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn
Tình huống hằng ngày:
Những người bạn vẫn khăng khăng dẫn bạn đi xem phim với họ. Tuy nhiên, bạn do dự vì bạn nghi ngờ rằng bạn sẽ xem một phim không lành mạnh, bạn sẽ ứng xử như thế nào?
Theo như các câu Kinh Thánh
ChCn 28:13 Người nào giấu tội lỗi mình, sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.
Tình huống hằng ngày:
Một người giúp việc vô tình làm vỡ một bình hoa và cố gắng che giấu bằng cách xoay ngược bình hoa hầu cho phần bị vỡ không bị trông thấy. Khi người chủ nhà phát hiện thấy bình hoa bị nứt và hỏi tại sao như vậy? Người giúp việc nên nói gì?
Nhóm lại:
Ca Hát (10 Phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài đã được liệt kê ở cuối tập sách này hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở đầu (25 phút)
(Người tập sự hướng dẫn)
Đây là bài học cuối của loạt bài khám phá . Hãy chia xẻ với nhóm của bạn về những điều mà bạn học được từ môn học này.
Thảo luận kế hoạch tăng trưởng của nhóm
Tiếp tục chương trình
Mỗi thành viên chia sẻ về:
* Bạn phản ứng như thế nào đối với thức ăn thơm ngon hoặc là thức ăn nhạt nhẽo?
* Khi chuẩn bị thêm gia vị vào thức ăn, bạn phát hiện ra rằng không còn muối. Bạn sẽ phản ứng như thế nào?
* Bạn nghe một thông báo về tuần lễ điện yếu ảnh hưởng cho vùng láng giềng bạn. Bạn sẽ làm gì?
Chia sẻ (30 phút)
Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời trong phần tìm hiểu của cá nhân.
Nhóm lại:
Suy Gẫm
Đây là những ví dụ thật của cuộc sống về hai gia đình sống và va chạm thế giới như thế nào.
* Dòng họ gia đình Andrew Jukes
Dòng dõi gia đình này đã thực hiện nhiều loại tội ác khác nhau, những tổ chức thuê mướn, các trường hợp cưỡng dâm, bệnh thần kinh, những thói xấu và rượu chè.
Từ gia đình Jukes có khoảng 1200 con cháu. 400 người sống bất thường, 310 người ăn xin, 130 người là tội pham, 60 người chuyên ăn cắp và móc túi, 7 người là kẻ sát nhân, từ 1200 nguời này chỉ có 20 người học cách kiếm sống đàng hoàng, 10 người trong số họ học cách kiếm sống trong khi họ ngồi tù.
* Dòng họ gia đình Jonathan Edwards
Gia đình Jonathan Edwards xuất thân từ một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời, cha mẹ và ông bà đều học hỏi Kinh Thánh .
Hai gia đình này sản sinh ra 400 con cháu, 14 người là hiệu trưởng các trường trung học, 100 người là giáo sư, 100 người là mục sư rao giảng phúc âm, giáo sĩ và giảng viên. Hơn 100 người là quan toà và luật sư, 60 người là bác sĩ và những người khác đều là những nhà văn, nhà xuất bản và nhà báo. Hầu hết nền công nghiệp ở Mỹ đều có ảnh hưởng của gia đình Edward vào cuối thế kỉ 17
1. Chúng ta hãy cầu nguyện và suy nghĩ về điều này. Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ mọi lãnh vực trong đời sống của chúng ta khiến chúng ta bị sa ngã hay không chống nỗi sự cám dỗ.
2. Cầu xin sự tha thứ và dâng đời sống của chúng ta cho Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta trở nên là muối của đất và sự sáng của thế gian.
Cảm ơn mọi người trong sự cầu nguyện và chào hỏi lẫn nhau khi kết thúc môn học này.
Nhóm lại:
Câu gốc: Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
Mat Mt 5:13
Ôn lại
Thông qua bài học này bạn đã đạt đến một giai đoạn mới trong sự tăng trưởng niềm tin cơ đốc Chúng tôi thành thật hy vọng bạn đã nhận biết được tính cần thiết của bài học này. Hội Thánh là một cộng đồng của các tín hữu được Đức Thánh Linh ngự vào. Ngài ban cho sức mạnh và sự thánh khiết. Hội Thánh được kêu gọi để thờ phượng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Để liên tục tăng trưởng; chăm sóc và làm mạnh mẻ các thành viên của Hội Thánh. Dẫn dắt các môn đệ trở nên muối và sự sáng cho thế gian vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Mỗi chúng ta đều là quan trọng trong việc gìn giữ sự trông cậy được truyền lại trong Hội Thánh. Sự trông cậy của thế gian nầy cho đến khi Chúa Giê- xu Christ trở lại để công bố nàng dâu của Ngài.
Xin chúc mừng tất cả các bạn.
Sự Tăng Trưởng Của Nhóm:
1. Môn học này giúp bạn và nhóm của bạn như thế nào?
2. Có bao nhiêu người trong nhóm của bạn quyết định tiếp nhận Đấng Christ và tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi?
3. Có bao nhiêu người dâng đời sống của họ để phục vụ Chúa bằng cách hướng dẫn hay bằng hình thức khác của buổi lễ?
4. Bài học này có đáp ứng những trông đợi của bạn hay không? Tại sao có và tại sao không?
5. Điều gì có thể được thay đổi hay được thêm vào để nâng cao môn học này cho nhóm mà bạn đã thành lập?

Những gì bạn đã học ở đây có thể giúp định hướng cho nhóm nhỏ của bạn. Phải lên kế hoạch về những gì bạn đồng ý.
Xin phân công một thành viên để gởi trang này tới địa chỉ dưới đây hầu bạn có thể nhận thêm những tài liệu nghiên cứu.
1. XIN CHÚA SAI TÔI
1. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong đêm trường, cần ánh dương rọi sáng luôn. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong tâm hồn, cần khúc ca mang tình thương. Gần đây quanh tôi có nơi nào xa xôi, còn bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Chúa, lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.
2. Lạy Chúa hãy kíp sai rôi lên đường rọi ánh dương ngời sáng luôn. Lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường, dùng tiếng ca chia tình thương. Cầu xin Giê-su sớm hôm đi bên tôi, dạy tôi rao danh Ngài trên khắp các lối, lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường, qua bốn phương loan tình thương.
2. ĐẾN CÙNG CHA
Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa của tình yêu, ngập tràn bao phước hạnh. Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa của tình yêu, sống trong an bình.
Dâng Chúa, khúc thiên ca, lòng nguyện yêu kính Ngài.Danh Thánh Chúa ban cho trở nên con Ngài.
3. ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Trong danh Chúa chúng con quây quần cùng ngợi ca, chúc tôn. Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương.
6. TÔN CAO DANH CHÚA
1. Cha yêu dấu ơi chúng con xin dâng lên lời cao quý nhất, lên vua Giê- xu Đấng quản cai đời con.
ĐK: Xin tôn cao danh Chúa, cho muôn người trên đất. Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.
2. Con xin nhớ ghi, tháng năm Giê- xu dìu con mỗi bước,đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an.
7. NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi Chúa trên trời.
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Từ lòng tôi, sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi, sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời.
(Cùng nhau ta ….ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.)
8. GIÂY PHÚT NGỢI CA
1. Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cảnh nầy, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
ngợi Vua hiển vinh! Ca ngợi, chúc tụng Hô sa na ca ngợi Vua Hiển Vinh!
ĐK: Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời! Hô sa na danh Ngài trên từng trời.
11. BÀI CA TÂM LINH
1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, bằng tình yêu thương không đổi dời. Ngài lau hết nước mắt, khoả lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng. Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, hàn gắn hết những vết thương lòng, ban cho bình an.
2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, niềm an vui đang ngây ngất lòng. Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày, hồn cô liêu, âu lo, thất vọng. Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giê- xu.
ĐK: Giê- xu, Chúa Giê- xu, cuộc sống con thuộc Ngài hôm nay. Giê- xu, con xin Ngài, đến trong tâm hồn nầy.
12. KHAO KHÁT CHÚA
Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ
Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài. Trọn cả đời con sống, xin tôn thờ Ngài mãi...Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài. Trọn cả đời con sống, xin mãi tôn thờ Cha.
16. NHƯ Ý CHA
1. Lòng ước mong, lòng ước mong. Từ đáy tim con xin dâng lên, lòng ước mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dâng Chúa tiếng hát muôn đời, con ước mong.
2. Nguyện lối đi, được sáng soi. Cuộc sống hôm nay hay tương lai, thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.

17. TÂM HỒN TRONG TRẮNG
Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn. Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.
Chúa hỡi chớ cất con lìa xa bóng Chúa đêm ngày, và chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con... Làm mới trong trái tim con, niềm vui cứu rỗi nơi Ngài. Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn.
nơi Ngài.
ĐK: Nguyện xin Thiên Chúa hãy đến, đến trong lòng con, xoá đi lo buồn, cất bao tội ô. Nguyện Cha nhân ái đoái đến lúc con thành tâm, đến bên chân Ngài, hiến dâng tâm hồn.
20. QUÂY QUẦN BÊN CHÚA
1. Tâm tư chúng ta hoà nhịp cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời Ngài phán truyền. Bên Chúa Cha quây quần thân ái.
Trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền. Bên Chúa Cha quây quần với nhau.
2. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Oi giây phút tâm tình thật ấm lòng! Bao nhiêu nỗi vui hoà cùng nỗi buồn. Bên Chúa Cha chan hoà thân ái
Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Lời dạy ân tình từng ngày trong đời. Ghi khắc ơn ngàn thu.
21. TÔI SẼ NGỢI CA
Tôi ngợi khen Danh Chúa Trời, bằng tất cả tâm hồn. Thuật hết những phước ân, Chúa ban cho tâm
giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài.
Vực con vươn lên, khỏi chốn tối tăn tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não. Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen Danh Chúa. Xin Thần Linh đến, chạm vào tâm con Chúa ơi.
25. XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU
1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bừng cháy luôn. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Thần Linh Cha chiếu sáng trong con đêm ngày.
ĐK: Hát Hô sa na, hát Hô sa na, hát khen Ngài là vua đời đời Chúa tôi. Hát Hô sa na, hát Hô sa na hát khen Ngài là vua muôn vua.
2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay, với ước muốn con dâng lời khẩn xin Halelugia. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Nguyền đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.
27. YÊU TA CHĂNG?
Yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta? Vâng con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha, dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫ không phai. Chẳng chi dời lòng
2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đoạ đày, hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày. Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay. Mau mau đáp có chính con hãy sai rày.
3. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng, chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng. Mong được trông nụ cười tươi của Chúa chúng ta. Mong nghe Chúa ban khen “ được lắm con à”
Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây, chúng con đang mong chờ. Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới. Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.
4. DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN.
Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.
5. TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI
Cha ơi, chúng con dâng Ngài tất cả tấm lòng, chúc tán, tôn vinh danh Cha đến muôn đời. Nguyện danh Cha luôn luôn hiển vinh trong lời chúng con ca ngợi. Lòng yêu thương con xin dâng lên Cha kính yêu.
Nguyện tôn vinh ngợi khen, danh Chúa khắp nơi nơi. Hôm qua hôm nay, mãi sau Chúa không thay dời. Nguyện tôn vinh ngợi khen, danh Chúa khắp nơi nơi. Chúa mãi cai trị ngàn đời.
2. Dù đau thương ngất đầy, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ li tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
3. Lạy Giê- xu ái từ, con ngước mắt lên cao, dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát. Vượt qua muôn cảnh đời, tay Chúa dắt đưa con, cho đến lúc an vui bên cạnh Cha.
ĐK: Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ. Lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Giê- xu nhân từ.
9. MỘT NGÀY TƯƠI MỚI
Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới, trong tiếng ca rộn ràng, trong tiếng ca rộn ràng.
Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàng. Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới. Do Chúa thêm cho đời.
10. HÔ SA NA
1. Hô sa na! Hô sa na! Hô sa na ca ngợi Vua hiển vinh! Hô sa na! Hô sa na! Hô sa na ca ngợi Vua Hiển vinh!
2. Ca ngợi, chúc tụng, Hô sa na ca
Kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
13. TÌNH YÊU BỀN VỮNG
Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn. Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay.
Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày. Lớn thay, sâu thay, rộng thay tình yêu! Chúa ban cho tôi tràn đầy.
14. LẠY CHA YÊU THƯƠNG
Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu mến Chúa muôn đời cao vời.
Lạy Vua yêu thương, giờ con vang tiếng hát. Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài trọn đời chẳng phai.
15. NHÌN LÊN CHA THÁNH
Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trong đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trong đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
18. CHÚA LUÔN MỞ LỐI
Chúa cùng đi với tôi, trền đường đời tăm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là Đấng dắt chăn, giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, ngày đêm chăn dắt tôi.
Nơi chông gai khô khan Ngài dẫn bước tôi luôn thái an. Nơi hoan vu Chúa khiến suối reo vui tươi. Mọi điều đời nầy sẽ qua, nhưng Lời Chúa mãi không đổi dời. Ngày hôm nay, Ngài ban phước tươi mới.
19. HỒN CON NƯƠNG NƠI CHÚA
1. Nhiều khi giông tố, đang vây kín lấy tâm hồn con đây. Ôi Giê- xu ơi! Lắng nghe lời con. Sầu đau tan biến khi con biết dâng trình cho Chúa. Xin đến bên con đỡ nâng linh hồn.
2. Lạy Giê- xu hỡi, con mong ước luôn được bên Chúa, trong lúc gian nan, chỉ nương Ngài thôi. Vì trong tay Chúa bao lo lắng thất vọng tan biến, yên nghỉ tâm linh, vững tin nơi Ngài.
3. Tình yêu Giê- xu luôn bao phủ tâm hồn con đây, chan chứa ơn Thiêng, đức tin tràn dâng. Niềm tin vô đối dâng lên Chúa với lòng cung kính. Con quyết vững tin, chỉ nương
hồn, trọn đời mãi hát ca ngợi danh Ngài. Trọn đời tôi sẽ hát ca ngợi Chúa cả tâm hồn. Nguyện mãi mãi xướng ca, Chúa là niềm vui bất tận. Ha-lê-lu- gia, Amen.
22. HIỆP MỘT
Hiệp một trong Danh cứu Chúa chí cao. Hiệp một trong Giê- xu bởi tình yêu. Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem. Yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau.
23. CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚA
Của lễ đẹp lòng Chúa Trời, là tấm lòng đau thương. Của lễ đẹp lòng Chúa Trời, là tấm lòng ăn năn. Đức Chúa Trời ôi! Lòng con đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ôi! Lòng con ăn năn thống thiết. Về những lỗi lầm và về những tội ô. Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ.
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con nay dâng lên Chúa. Đức Chúa Trời ôi! Đời con nơi tay của Chúa. Nguyện thần của Ngài hãy thánh hoá tấm lòng con. Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con.
24.CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con say mê Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay
con yêu Ngài, hiến dâng trọn cuộc đời con cho Ngài.
27. ĐỜI CON ĐÂY DÂNG CHÚA
Đời con đây xin Chúa sai dùng trong công việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi. Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt, thể hiện tình yêu Chúa cho đời con.
Đời con đây xin Chúa sai dùng trong công việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi.
28. XIN CHÚA SAI CON
1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền “Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền? Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẫn vơ, ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ?
ĐK: Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái. Cúi xin Ngài vui sai phái, thưa “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày”Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 06:02 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách