† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 4303|Trả lời: 0

Nếu Không Chỉ Nhờ Ân Điển Của Đức Chúa Trời

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-7-2011 22:40:24 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Nếu Không Chỉ Nhờ Ân Điển Của Đức Chúa Trời
Học sống thoát khỏi mọi tuyệt vọng và tranh chiến
Joyce Meyer
Harrison House
Tulsa, Oklahoma

Nội Dung

Phần giới thiệu.
1. Ân Điển, Ân Điển và càng thêm Ân Điển.
2. Quyền năng của Ân Điển.
3. Tự do khỏi lo âu và lý luận.
4. Ơn huệ siêu nhiên.
5. Một thái độ biết ơn.
6. Sống một đời thánh khiết bởi Ân Điển.
Kết luận.

Phần Giới Thiệu

Trong những trang sách này tôi sắp chia sẻ với bạn một số những câu nói ấn tượng về ân điển. Ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời có sẵn để đáp ứng những nhu cầu của chúng ta mà chúng ta chẳng phải trả tiền gì cả. Ân điển nhận được qua lòng tin cậy hơn là qua những nỗ lực loài người.
Tôi chân thành tin rằng nếu bạn nhận lấy những câu nói này và luôn suy gẫm chúng, thì dần dà chúng sẽ làm thay đổi bước đi của bạn với Chúa.
Trong suốt những năm vừa qua, chúng ta đã nghe rất nhiều sự dạy dỗ về đức tin: Đức tin là gì, đức tin không là gì, làm thế nào để vận dụng đức tin. Cho dù với mọi sự dạy dỗ đó, thành thật mà nói, tôi không chắc có bao nhiêu tín đồ thật sự hiểu rõ đức tin. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ về đức tin nhiều như mức chúng ta công bố thì hẳn đã nhìn thấy nhiều sự đắc thắng trong đời sống hằng ngày hơn hiện nay.
Tất cả mọi tri thức về đức tin phải được xây trên một sự hiểu biết rõ ràng về ân điển. Một trong những điều tôi sẽ chia sẻ với bạn qua những trang sách này là một lời tiên tri, một lời mà tôi đã nhận được từ Chúa trong đó Ngài định nghĩa ân điển và mô tả vai trò và chức năng của nó trong đời sống của người tín đồ.
Thật ra, ân điển của Đức Chúa Trời không hề phức tạp hoặc rắc rối. Nó rất đơn giản, đó là lý do tại sao nhiều người đã không hiểu. Chẳng có một điều gì đầy quyền năng hơn ân điển. Thật vậy, tất cả mọi điều trong Kinh Thánh - sự cứu rỗi - sự đổ đầy Đức Thánh Linh, sự tương giao với Đức Chúa Trời và tất cả mọi sự đắc thắng trong đời sống hằng ngày của chúng ta đều dựa vào điều đó. Không có ân điển, chúng ta chẳng là gì, chúng ta không có gì và chúng ta cũng chẳng làm được gì. Nếu không bởi nhờ ân điển Chúa thì tất cả chúng ta đều sẽ khốn khổ và tuyệt vọng.
Trong LuLc 2:40 chúng ta được biết rằng từ một đứa trẻ, Jêsus đã lớn lên và trở nên mạnh mẽ trong tâm linh, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ân điển (ơn huệ và những phước hạnh thuộc linh) của Đức Chúa Trời đã ở trên Ngài.
Câu này chứa đựng mọi điều chúng ta cần để được hạnh phúc, khỏe mạnh, thịnh vượng và thành công trong chặng đường theo Christ của chúng ta. Chúng ta thường nói về mọi điều chúng ta cần, nhưng trong thực tế, chỉ có một điều mà chúng ta cần thôi, và điều đó cũng tương tự như điều Chúa Jêsus đã cần: Chúng ta cần trở nên mạnh mẽ trong tâm linh, được đầy dẫy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và có ân điển Ngài ở trên chúng ta.
Nếu bạn và tôi bằng lòng để cho ân điển của Đức Chúa Trời có toàn quyền cai trị trong cuộc đời chúng ta thì chẳng có điều gì là không thể được đối với chúng ta. Nhưng nếu không có ân điển đó, chẳng có điều gì lại có thể làm được với chúng ta.
Như Phao lô đã viết cho những tín hữu trong thời ông sống. Mọi sự chúng ta là, chúng ta làm và có đều bởi nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn và tôi đều bất lực một trăm phần trăm. Mặc dù chúng ta thường công bố như Phao Lô đã nói: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Christ là Đấng ban sức cho tôi”, điều đó chỉ đúng bởi nhờ ân điển Chúa.
Trong Eph Ep 2:10 Phao Lô bảo chúng ta rằng… chúng ta là công việc tài khéo bởi chính tay Đức Chúa Trời làm ra, được tái tạo lại trong Christ Jêsus (được sanh lại) để chúng ta có thể làm những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tiền định (đã sắp đặt trước cho chúng ta đi những con đường mà Ngài đã chuẩn bị trước rồi) để chúng ta có thể bước đi trong đó (sống đời sống tốt đẹp mà Ngài đã sắp đặt và chuẩn bị sẵn cho chúng ta sống). Tác giả của thơ Hêbơrơ cho chúng ta biết rằng những công việc của chúng ta đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời... từ buổi sáng thế (HeDt 4:3). Theo những câu này, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và đặt ra công việc cho cuộc đời chúng ta từ trước khi chúng ta được sinh ra, trước khi cả thế gian được dựng nên. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thôi nói về chức vụ “của chúng tôi”, xem như đó là một việc gì mà chúng ta tự khởi sự hoặc thực hiện bởi khả năng của riêng mình. Trong 15:5 Chúa Jêsus đã nói... Ngoài Ta, (cắt khỏi sự liên hiệp sống động với Ta), các ngươi chẳng làm chi được.
Thay vì khoe khoang về sức mạnh lớn lao hay về sự khôn ngoan, quyền năng hoặc những thành quả của mình, chúng ta đáng nên bắt đầu mỗi ngày bằng cách nói rằng: “Lạy Chúa, con đây, sẵn sàng làm theo bất cứ điều chi mà Ngài muốn con làm. Con tự dốc đổ mình ra trống không, theo cách mà con biết được, để cho ân điển của Ngài tuôn tràn trong đời sống con. Con phó thác chính mình hoàn toàn nơi Ngài. Con chỉ có thể là người mà Ngài muốn con trở thành, con chỉ có thể có những gì mà ý chỉ Ngài muốn con có, con chỉ có thể làm những gì mà Ngài ban năng quyền cho con làm và mỗi một sự đắc thắng là bời vì sự vinh hiển của Ngài, không phải của con”.
Bạn và tôi là những chiếc bình mà qua đó Đức Chúa Trời làm những công việc của chính Ngài. Chúng ta là những người cùng cộng tác với Ngài. Thật là một đặc ân đáng kinh sợ biết bao! Ngài cho phép chúng ta được chia sẻ trong sự vinh hiển của Ngài miễn là chúng ta ghi nhớ kỹ rằng ngoài Ngài chúng ta không thể làm được điều chi cả.
Nếu chúng ta thật sự tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cuộc đời chúng ta, thì chẳng có điều gì trục trặc xảy ra lại sẽ làm chúng ta tức giận hoặc thất vọng, vì chúng ta sẽ biết rõ rằng qua mọi việc đó Đức Chúa Trời đang thực hiện kế hoạch của Ngài cho chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận vinh hiển nhờ những gì chúng ta đang làm cho Đức Chúa Trời, nhưng chỉ trong những gì Ngài đang hành động qua chúng ta mà thôi.
Chúng ta phải học phó thác cuộc đời chúng ta cho Đức Chúa Trời, giao phó chính mình cho Ngài trong mọi sự và về mọi việc, nương cậy không phải vào đức tin vĩ đại của chúng ta nhưng cậy trên ân điển kỳ diệu của Ngài. Đúng là đức tin rất quan trọng, nhưng ngay cả đức tin cũng đến với chúng ta bởi ân điển, như là một món quà. Mọi điều trong đời sống chúng ta dựa trên - không phải những công đức hoặc khả năng hoặc việc làm của chúng ta, nhưng dựa trên ý muốn sẵn lòng thiên thượng của Chúa nhằm sử dụng quyền năng vô hạn của Ngài để đáp ứng những nhu cầu của chúng ta mà chẳng hề tính một giá nào.
Đó là chính là ân điển.
Nếu bạn có những nhu cầu hôm nay - và ai lại chẳng có nhu cầu? Tôi khích lệ bạn hãy trao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Việc chúng ta có những kế hoạch, mục tiêu và những giấc mơ cho cuộc đời mình là điều tốt, cũng rất tuyệt vời khi bạn có những điều bạn đang tin cậy Chúa ban cho, nhưng tôi đề nghị bạn hãy quyết định để tất cả mọi điều đó qua một bên trong giây lát. Chỉ trong thời gian bạn cần có để đọc quyển sách này, hãy để bạn tự do khỏi mọi nỗ lực để đạt được bất cứ điều gì bởi đức tin riêng nỗ lực riêng của chính bạn.
Thay vào đó, hãy thư giãn và đặt niềm tin cậy của bạn hoàn toàn chỉ dựa vào Chúa. Hãy buông bỏ hoàn toàn và nhìn xem quyền năng bùng nổ đến chừng nào mà Ngài sẽ đem đến hành động trong đời sống bạn đang khi bạn chỉ đơn thuần phó thác chính mình để nhận lấy ân điển kỳ diệu của Ngài. Tôi tin rằng bạn sẽ nhìn thấy một sự thay đổi lạ lùng trong toàn cách tiếp cận của bạn với đời sống đến nỗi bạn sẽ không bao giờ ước muốn quay trở lại những đường lối cũ nữa.

Ân Điển, Ân Điển và Càng Thêm Ân Điển

Khi chúng ta bắt đầu học hỏi về ân điển của Đức Chúa Trời, tôi muốn được chia sẻ với bạn cách vắn tắt về tình trạng của cuộc đời tôi lúc bấy giờ khi Chúa lần đầu tiên bắt đầu ban cho tôi một sự mặc khải về ân điển thật sự là gì.
Lúc ấy tôi có rất ít sự mặc khải về đề tài này, nhưng đang khi tôi học tập, tôi thật sự đã được khuấy động trong tâm linh mình để tin cậy Đức Chúa Trời ban cho một sự mặc khải lớn hơn. Đang khi bạn đọc, tôi muốn khích lệ bạn hãy tiếp tục trong đức tin cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn một sự mặc khải sâu xa hơn về điều kỳ diệu được gọi là ân điển này.
Lời Chúa Làm Nản Lòng
Khi Đức Chúa Trời bắt đầu mặc khải cho tôi về ân điển thật sự là gì thì lúc bấy giờ tôi đang nản lòng như bất cứ ai có thể từng bị nản lòng. Tại sao tôi lại quá tuyệt vọng như vậy? Có rất nhiều lý do khác nhau về sự tuyệt vọng nản chí của tôi, nhưng một trong những điều làm nản lòng tôi nhất - dù bạn tin hay không - đó chính là Lời Chúa.
Làm sao Lời Chúa lại làm tôi nản lòng? Lý do rất đơn giản. Đây cũng là trường hợp xảy đến cho nhiều tín hữu, tôi đã cố gắng hành động Lời Chúa thay vì để cho lời Chúa hành động trong tôi. Điều đã làm tôi nản về Lời Chúa là như vầy: Lời ấy cứ tiếp tục cáo trách tôi.
Bạn thấy không, tôi đã gặp rất nhiều nan đề trong cuộc đời mình, nhưng tôi không thật sự biết rõ căn nguyên của những nan đề của tôi. Tôi đã nghĩ rằng mọi điều đó do một ai đó gây ra. Tôi đã bị thuyết phục rằng nếu mọi người khác chịu thay đổi và hành động khác đi, thì bấy giờ cuối cùng tôi có thể được hạnh phúc và thỏa lòng. Sau đó khi tôi bắt đầu nghiên cứu Lời Chúa. Lời Chúa bắt đầu mặc khải cho tôi thấy rằng rất nhiều lĩnh vực trong đời sống tôi cần phải được thay đổi. Mỗi một sứ điệp mà tôi đã nghe, dù qua đài truyền hình, truyền thanh, trên băng từ hay trong một buổi nhóm, hầu như đều cáo trách tôi về nhu cầu tôi cần phải thay đổi. Nan đề chính là tôi đã không hiểu được sự khác biệt giữa sự cáo trách và sự định tội.
Đang khi Lời Chúa đem sự cáo trách đến cho tôi, đó là điều Đức Chúa Trời định ý cho Lời Ngài, thì ma quỷ dùng chính điều định đem lại ích lợi cho tôi để tra tấn trong tâm trí tôi như những lời buộc tội. Tôi đã nhìn xem Lời Chúa và nhận biết nhu cầu cần phải thay đổi của mình, nhưng chẳng biết rằng chính ân điển của Đức Chúa Trời đem đến sự thay đổi đó trong tôi. Tôi không biết làm sao để Đức Thánh Linh của Chúa đến trong đời sống tôi để khiến những việc phải xảy ra như cần có đang khi tôi tin cậy Ngài và vận dụng đức tin mình. Tôi đã tưởng rằng tôi phải tự làm hết.
Tôi đã cố gắng tự thay đổi chính mình, cố gắng tự khiến mình trở thành những gì mà Lời Chúa nói tôi phải nên như vậy. Tôi đã không biết làm sao để phó nộp chính mình cho Chúa và ngửa trông nơi Ngài. Tôi đã chẳng biết gì về việc được thay đổi từ vinh hiển sang vinh hiển (IICo 2Cr 3:18), về việc chinh phục những kẻ thù nghịch của tôi từng chút một (PhuDnl 7:22).
Ngoài việc cố gắng tự thay đổi chính mình, tôi cũng đã cố gắng thay đổi mọi điều khác trong cuộc đời của tôi. Tôi đã cố gắng thay đổi chồng tôi, những con cái tôi, tất cả những hoàn cảnh của tôi, tất cả mọi điều gì mà tôi tưởng là gốc rễ gây ra những nan đề của tôi. Tôi đã cố gắng, cố gắng và cố gắng cho đến khi tôi cảm thấy mình sắp chết vì tuyệt vọng. Gắng sức làm một điều gì về việc mà bạn không thể làm gì được là điều rất nản lòng!
Những gì tôi đã làm chính là hành động dưới Luật Pháp, mà Kinh Thánh nói rằng nó sẽ luôn luôn dẫn đến sự nản lòng, tuyệt vọng và hủy diệt.
Luật Pháp Ngược Lại Với Ân Điển
Tất cả những ai dựa vào Luật Pháp (người tìm cách để được kể là công nghĩa bởi vâng theo Luật Pháp của những nghi lễ) đều ở dưới một sự rủa sả và dẫn đến sự thất vọng và hủy diệt, vì như có chép trong lời Kinh Thánh rằng. Đáng rủa thay {bị rủa sả, bị hủy diệt, bị trừng phạt} đời đời cho kẻ nào không tiếp tục giữ theo (sống và ở lại) mọi giềng mối và điều răn được viết trong Sách Luật Pháp để làm theo. GaGl 3:10
Tôi đã không nhận thức được nan đề của mình chính bởi mọi sự cố gắng của mình, tôi đã vô tình đặt chính mình dưới sự rủa sả của Luật Pháp. Tôi đã lấy điều tốt đẹp của Lời Chúa và đặt ra một điều luật từ đó. Tôi đã xem tất cả là điều chính tôi phải hoàn tất chứ không phải là những lời hứa mà Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm trong tôi đang khi tôi tin cậy Ngài và trông đợi sự đắc thắng của Ngài. Bạn có biết rằng bạn và tôi có thể tạo ra một điều luật từ mỗi một lời trong Kinh Thánh nếu chúng ta không biết đến với Lời Chúa cách phải lẽ không?
Bất cứ lúc nào chúng ta đặt mình dưới Luật Pháp, là chúng ta đang du mình vào sự khốn khổ. Tại sao vậy? Bởi vì Luật Pháp có khả năng làm một trong hai điều: nếu chúng ta theo luật pháp cách trọn vẹn, nó có thể làm chúng ta thánh khiết. Nhưng vì không một con người nào có thể làm được điều đó, điều thứ hai mà Luật Pháp có thể làm là thật sự gia thêm tội lỗi, khiến dẫn đến sự hủy diệt.
Rôma đoạn 2 và 3 dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã ban Luật Pháp Cựu Ước để cho loài người sẽ gắng sức giữ nó, rồi nhận ra rằng mình không thể giữ Luật Pháp nổi và ý thức được nhu cầu cấp bách của mình cần có một Đấng Cứu Chuộc.
Việc này xảy ra làm sao? Chúng ta nghe hoặc đọc luật pháp và kết luận: “Nếu tôi không vâng theo luật này, tôi sẽ mất sự cứu rỗi” hoặc Đức Chúa Trời sẽ không còn yêu tôi nếu tôi không ăn ở đàng hoàng, Ngài sẽ không yêu tôi nếu tôi không tốt”. Bấy giờ, chúng ta bắt đầu nhìn xem Lời Chúa một cách hoàn toàn trái với cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy. Tất cả mọi điều Ngài muốn chúng ta làm là đối diện với sự thật và nói rằng: “Vâng, thưa Chúa, Ngài hoàn toàn đúng. Con cần phải làm như vậy. Con cần phải thay đổi, nhưng con không thể tự thay đổi chính mình. Lời Ngài là chân lý và đời sống của con không phù hợp với Lời Ngài. Lời Ngài đã trở thành một tấm gương cho con. Trong đó con có thể nhìn thấy con sai lầm trong lĩnh vực này, và con hối hận. Con xin Ngài tha thứ cho con và thay đổi con bởi quyền năng và ân điển của Ngài”.
Nhưng tôi không biết làm điều đó như thế nào. Tôi chẳng biết gì về quyền năng của Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì tôi đã biết là sự cố gắng - cố gắng sống tốt, cố gắng làm mọi điều gì Lời Chúa nói tôi phải làm. Cố gắng đừng nói nhiều quá, cố gắng đầu phục, cố gắng trở nên rộng lượng hơn, cố gắng hành động theo bông trái của Đức Thánh Linh. Cố gắng cầu nguyện nhiều hơn, cố gắng đọc Kinh Thánh nhiều hơn, cố gắng hiểu Kinh Thánh nhiều hơn khi mình đọc. Cố gắng làm một người vợ tốt đẹp hơn, cố gắng làm một người mẹ tốt hơn và cứ thêm, thêm nữa.
Hậu quả là tôi hoàn toàn bị nản lòng.
Một ý nghĩa khác của từ nản lòng là tuyệt vọng, bị cản trở không đạt được một mục tiêu hoặc làm ứng nghiệm một ao ước!
Như Phao Lô mô tả rất rõ trong 3:10, tôi đã bị nản lòng - thất vọng và thật sự bị hủy diệt - vì cớ tôi đã cố gắng sống theo một Luật Pháp mà tôi hoàn toàn không thể giữ nổi. Tôi đã cố gắng đạt đến một mục tiêu và làm ứng nghiệm một ao ước nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi càng gắng sức bao nhiêu, thì tôi càng thất bại thê thảm bấy nhiêu.
Khi bạn và tôi đặt tất cả sức mạnh và nỗ lực của mình vào một điều gì đã bị thất bại, thì kết quả duy nhất có thể có là sự tuyệt vọng. Và những gì chúng ta biết làm trong tình cảnh đó là cố gắng thêm - mà điều đó chỉ sản sinh ra sự nản lòng hơn.
Đó là một vòng lẩn quẩn, điều chỉ có thể bẻ gãy bởi một sự hiểu biết đúng đắn về ân điển của Đức Chúa Trời.
Cố Gắng Ngược Lại Với Tin Cậy
Bạn có ý thức được rằng từ ngữ cố gắng là không đúng với Kinh Thánh không? Tôi biết điều đó là vì tôi đã tra cứu trong sách tham khảo rộng lớn nhất mà tôi có thể kiếm được. À, đúng là có từ ngữ đó, nhưng không phải ở trong ý nghĩa mà chúng ta sử dụng trong bối cảnh này.
Cách duy nhất mà từ cố gắng được dùng trong Kinh Thánh là trong ý nghĩa đặt một ai đó vào sự thử nghiệm. Kinh Thánh nói về sự “thử nghiệm của đức tin chúng ta (Gia Gc 1:3). Chúng ta được dạy dỗ không nên tin hết mọi điều mình nghe, nhưng phải “thử các thần” IGi1Ga 4:1. Tác giả Thi Thiên nói rằng: “Hỡi Đức Giêhôva, xin hãy thử tôi và biết những tư tưởng tôi ” (Thi Tv 139:23), Kinh Thánh cũng nói về những thử thách khó khăn sẽ “thử nghiệm” chúng ta (IPhi 1Pr 4:12). Theo ý nghĩa của Kinh Thánh, thì từ ngữ cố gắng (to try) đề cập đến một bài thi hay sự thử nghiệm để xác định giá trị và mức độ của một người hay một vật.
Nhưng điều đó hoàn toàn khác với cách chúng ta thường sử dụng từ ngữ cố gắng - mà đó là điều bàn đến nỗ lực loài người. Chúng ta nói chúng ta “cố gắng” khi chúng ta đang nỗ lực đạt đến hoặc hoàn tất một điều gì bởi phương tiện hoặc khả năng riêng của chúng ta.
Bây giờ tôi không có ý nói rằng chúng ta chẳng nên bao giờ nỗ lực để đạt được một điều gì đó trong cuộc đời. Không hề như vậy. Một trong những sứ điệp tôi thường giảng là về chủ đề sự nỗ lực đúng đắn mà chúng ta phải đưa ra với tư cách là những cơ đốc nhân. Một nỗ lực được làm nên qua quyền năng và bởi ân điển của Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta. Nói khác đi, chúng ta không gắng sức làm một điều gì mà không cầu xin sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Chúng ta nương dựa vào. Dù suốt chặng đường thực hiện mỗi đề án. Chúng ta luôn giữ vững một thái độ nói rằng: “Ngoài Chúa ra con chẳng làm chi được”.
Nhưng chúng ta không tham dự vào những nỗ lực tự nhiên thuộc về xác thịt vì hậu quả chỉ là sự mỏi mệt và nản lòng, thất vọng và hủy diệt.
Đang khi bạn đọc những trang này, tôi muốn đề nghị rằng bạn bằng lòng hoán đổi sự cố gắng bằng việc tin cậy. Đó chính là những gì tôi đã học làm đang khi Chúa mở ra cho tôi cả một lĩnh vực mới mẻ trong sự mặc khải về ân điển kỳ diệu của Ngài.
Căn Nguyên của Sự Xung Đột
Điều gì dẫn đến sự xung đột (bất hòa và hận thù lâu đời) và làm sao những sự căng thẳng (cãi cọ và tranh đấu) phát xuất ra giữa lòng anh em? Chẳng phải chúng đã nổi lên từ những ước muốn tư dục của anh em vẫn mãi chiến tranh trong những chi thể của anh em sao?
Gia Gc 4:1
Bạn có những sự xung đột, bất hòa, hận thù, căng thẳng và chiến tranh diễn ra ở bên trong chính bản ngã của mình không? Có một thời gian mà cuộc đời tôi đã đầy dẫy sự xung đột.
Làm sao tất cả những sự khuấy động này đã dấy lên bên trong chúng ta vậy? Chúng ta biết rõ rằng đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta đâu. Đức Chúa Trời không muốn cho con cái Ngài sống trong một vùng có chiến tranh thường xuyên. Đó chính là bản chất của thế giới mà chúng ta đang sống đây, nhưng nó không phải là bản chất của vương quốc Đức Chúa Trời - và Chúa Jêsus đã dạy bảo chúng ta rằng vương quốc đang ở bên trong chúng ta (LuLc 17:12).
Một lý do mà bạn và tôi đã đến với Đấng Christ đó là chúng ta muốn trốn khỏi mọi sự xung đột và căng thẳng vô tận thuộc loại đó. Đó là lý do vì sao chúng ta trở thành công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng đó là vương quốc của sự công nghĩa, bình an và vui mừng (RoRm 14:17) là những môn đồ của Chúa Jêsus Christ, đó chính là gia tài và di sản của chúng ta. Vậy thì tại sao có nhiều người trong chúng ta là những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, là những người sẽ đi thiên đaàng, là những người được gọi theo mục đích thiên thượng của Ngài, vẫn còn để cả thời gian mình còn có mặt trên đất này để ở giữa những điều mà chúng ta đã hết sức trốn khỏi chúng?
Căn nguyên của tất cả mọi sự xung đột này là gì? Nó phát sinh ra từ đâu? Đó là vấn đề chúng ta muốn giải đáp để tìm ra giải pháp cho sự nản lòng và khốn khổ của chúng ta.
Hãy lưu ý phần thứ hai của câu này, Gia cơ bảo chúng ta rằng tất cả những điều tiêu cực này đều nổi lên từ những ước muốn của xác thịt vẫn hằng tranh chiến ở trong chi thể của chúng ta.
Bạn có biết rằng bạn và tôi có thể rơi vào cuộc xung đột vì muốn một điều dù điều ấy rõ ràng là ý muốn của Chúa dành cho chúng ta không? Muốn có ý muốn Chúa trong cuộc đời mình có thể làm nản lòng chúng ta nếu chúng ta loay hoay gắng sức nhận được điều ấy cách sai trật, vì như vậy chúng ta chỉ sinh ra xung đột, chiến tranh và căng thẳng.
Đức Chúa Trời muốn chồng và các con chúng ta được cứu. Chúng ta biết rõ đó là ý muốn Ngài và Ngài đã phán trong Lời Chúa rằng Ngài muốn mọi người được biết Ngài và được cứu (II Phi 3:9;). Dầu vậy bạn và tôi có thể bị nản lòng - và gây ra đủ loại khốn khổ cho chính mình và cho những người khác - nếu chúng ta loay hoay cố gắng để làm cho những người thân của mình được cứu bởi những nỗ lực loài người của mình.
Dù nghe rất kỳ lạ, nhưng đây là điều có thể xảy ra, đó là chúng ta tranh chiến với nhau về Lời Chúa. Điều này xảy ra luôn luôn trong thân thể của Đấng Christ.
Chắc chắn ý chỉ Đức Chúa Trời là muốn chúng ta sống những cuộc đời thánh sạch, nhưng tôi có thể nói với bạn là tôi đã gây ra bao nhiêu sự căng thẳng trong cuộc đời tôi vì cố gắng sống thánh khiết. Tôi muốn tất cả mọi điều đúng đắn, nhưng tôi đã loay hoay giành lấy chúng một cách sai trật. Đó là điều Gia cơ cảnh báo chúng ta tại đây trong câu này. Ông nói rằng sự xung đột và căng thẳng nổi lên bên trong chúng ta vì cớ những ước muốn của chúng ta - ngay cả khi đó là những ước muốn công nghĩa của chúng ta - đang tranh chiến bên trong chi thể của chúng ta.
Chúng ta không có vì chúng ta chẳng cầu xin. Anh em ghen tỵ và tham muốn (những gì người khác có) và những ước muốn của anh em không thành được (nên): anh em trở thành những kẻ giết người. (Ghen ghét là giết người theo như lòng anh em cưu mang). Anh em cháy bỏng với sự ghen tỵ và nóng giận và không thể giành được (sự mãn nguyện, thỏa lòng và hạnh phúc mà anh em đang tìm kiếm) vì vậy anh em tranh đấu và xung đột. Anh em không nhận lãnh vì anh em chẳng cầu xin. Gia Gc 4:2
Dân sự trong Hội Thánh tranh chiến với nhau vì những ơn tứ tiên tri và những ơn tứ âm nhạc. Họ trở nên ganh tị nhau vì một người hát còn người kia lại không. Họ ghét nhau đơn giản chỉ vì họ không có điều mà người khác có. Ghen tuông và tranh cạnh không phải là tình yêu. Đức Chúa Trời nói điều đó là lòng ghen ghét.
Kinh Thánh nói rất thẳng thắn về điểm này. Kinh Thánh nói rằng nếu ai ghét người khác vì những ân tứ đặc biệt của họ là trở thành một kẻ giết người ở trong lòng.
Bạn và tôi có phạm tội giết người trong tấm lòng của mình không? Chúng ta có như thiêu như đốt vì lòng ghen tị và tức giận vì chúng ta không thể đạt được sự mãn nguyện, thỏa lòng và hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm chăng? Chúng ta có bị nản lòng vì chúng ta không đạt được ngay cả những điều tốt mà chúng ta hằng ao ước chăng?
Đó chính là điều đó đã xảy ra cho tôi trong một thời gian trong cuộc đời tôi. Tôi đã cố gắng làm cho chính mình hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp mà tôi biết tôi cần, và tôi đã cố gắng khiến chúng xảy đến bằng những nỗ lực của chính mình. Không ai biết được tôi đã tự làm cho mình nản lòng cách không chịu nổi suốt bao nhiêu năm cố gắng làm cho chức vụ của tôi được ứng nghiệm. Chắc chắn chức vụ đó là ý muốn Ngài dành cho tôi. Ngài đã kêu gọi tôi và đã xức dầu tôi cho việc đó. Dẫu vậy, điều đó vẫn không xảy ra cho dù tôi cố gắng đến đâu.
Điều lý thú là Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi một người làm điều gì đó, rồi sau đó không để anh ta làm trong một thời gian. Anh ta sẽ không bao giờ có thể làm được việc ấy, cho đến chừng nào anh ta ngừng gắng sức làm việc ấy theo sức mình và bắt đầu để cho Chúa làm cho điều ấy ứng nghiệm theo cách của Ngài các theo thời điểm của Ngài. Đường lối Đức Chúa Trời là trọn vẹn! Nếu bạn đang nản lòng về thời điểm, hãy học cầu nguyện cùng với tác giả Thi Thiên. Kỳ mạng tôi nằm trong tay Chúa. .. (Thi Tv 31:15).
Tôi biết về những điều này, vì đó chính là điều đã xảy ra cho tôi. Tôi đã nản lòng, ghen tị và tức giận và không thể nào đạt được sự mãn nguyện, thỏa lòng và hạnh phúc mà tôi đã tìm kiếm - cho đến khi Chúa chỉ cho tôi phần cuối trong Gia Gc 4:2… các ngươi không có vì các ngươi chẳng cầu xin.
Khi tôi thật sự nhìn thấy và hiểu rõ câu ấy lần đầu tiên, nó làm rung chuyển toàn bộ thần học của tôi. Đó là một phần quan trọng của sự mặc khải về ân điển mà Đức Chúa Trời đã cho tôi khiến dần dần thay đổi cả cuộc đời và chức vụ của tôi.
Chúa đã cáo trách tôi về nhiều điều khác nhau trong cuộc đời tôi. Một trong số các điều ấy bạn có thể liên hệ đến chính chặng đường theo Chúa của bạn. Hãy để tôi nêu ra một ví dụ.
Một ngày kia tôi thức dậy với cơn nhức đầu như búa bổ. Tôi tưởng mình đã bị cảm. Tôi đi lại trong ngày với cơn nhức đầu khốn khổ đó, gặp ai cũng kể lể mình cảm thấy khủng khiếp làm sao - cho đến cuối cùng Chúa phán với tôi và nói: “Con có bao giờ nghĩ đến việc cầu xin Ta chữa lành cho con không?”. Tôi tin Chúa Jêsus là Đấng chữa lành cho tôi, nhưng tôi đã để cả ngày để phàn nàn và chưa hề cầu xin một lời nào.
Việc này thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi chỗ này chỗ kia than van về những nan đề của mình và tiêu phí phân nửa thì giờ để cố gắng suy tính chúng ta có thể làm những gì để giải quyết chúng. Chúng ta làm mọi điều ở dưới mặt trời ngoại trừ một điều mà Lời Chúa dạy bảo chúng ta. Hãy xin, để chúng ta có thể nhận lãnh được để cho sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn (GiGa 16:24-25).
Tại sao chúng ta lại như vậy? Vì cớ xác thịt, bản tính con người thiên nhiên của chúng ta, muốn tự làm mọi việc. Đó chính là bản tánh của xác thịt. Nó muốn chinh phục. Nó muốn vượt qua những nan đề của nó bằng những phương cách, đường lối này. Tại sao? Để nó có thể được vinh hiển. Xác thịt muốn tự mình làm, vì nó muốn nhận sự khen ngợi.
Đó là một lý do chúng ta không thành công hơn chính mình trên chặng đường đức tin: vì chúng ta gắng sức giành được bởi những nỗ lực của riêng mình những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta bởi ân điển của Ngài. Nhưng để Ngài ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, chúng ta phải khiêm nhường đủ để thôi gắng sức mà bắt đầu tin cậy. Chúng ta phải bằng lòng ngừng làm mà bắt đầu cầu xin.
Nhận Lãnh, Không Phải Lấy
Anh em có cầu xin (Chúa về những điều ấy) nhưng thất bại không nhận lãnh được vì cớ anh em cầu xin với mục đích sai trật và bởi những động cơ gian ác, ích kỷ. Ý định của anh em là (khi lấy được những gì mình ao ước) dùng nó cho những khoái lạc tư dục. Gia Gc 4:3
Trong phần học tập này tôi hy vọng thủ tiêu từ ngữ lấy khỏi từ vựng của chúng ta và thay thế nó bằng từ ngữ nhận lãnh. Đây là hai điều khác biệt nhau.
Gia cơ bảo chúng ta thay vì dấn bước giành được những gì chúng ta cần hoặc ao ước, chúng ta phải cầu xin nhưng sau đó, Gia cơ tiếp tục bảo rằng lý do mà chúng ta không nhận lãnh được thường là vì chúng ta xin với một động cơ hoặc ý định sai trật.
Nhiều khi những gì chúng ta xin Chúa không hề sai trật, nhưng Ngài không thể ban điều thỉnh cầu của chúng ta vì Ngài vẫn còn hành động thêm để chuẩn bị chúng ta cho điều đó.
Ví dụ, việc tôi tìm kiếm Chúa để biết về chức vụ mà Ngài đã kêu gọi tôi là một điều đúng đắn. Ý muốn Chúa là chức vụ đó phải thành công. Tuy vậy, dù Ngài đã kêu gọi tôi, những năm đầu tiên trong chức vụ là những năm khó nhọc vì cớ những động cơ của tôi rất sai trật. Thay vì đơn sơ phó nộp chính mình cho Chúa trong sự phục vụ khiêm nhường đối với Ngài, tôi cố gắng làm ra mình quan trọng. Tôi rất bất an và đã muốn một địa vị cao trong vương quốc của Đức Chúa Trời vì những lý do sai trật. Cho đến chừng nào tôi chưa học tập để cho Ngài làm chính công việc của Ngài trong tôi, Ngài không thể hành động qua tôi. Những động cơ của tôi phải được tinh ròng, và sự thay đổi như vậy không thể diễn ra chỉ qua một đêm được.
Suốt nhiều năm tôi đã nản lòng vì tôi đã cầu nguyện, kiêng ăn và tìm kiếm mặt Chúa, dù vậy chẳng có điều gì xảy ra - dù một ít để cho tôi thấy cũng không. Tôi không biết quý trọng giá trị của công việc bề trong phải được làm trọn để chuẩn bị cho chúng ta những phước hạnh thấy được. Tôi đã muốn di động trong dòng chảy đầy trọn của Thánh Linh Chúa nhưng chỉ có một chút ri rỉ của Thánh Linh trong đời sống và chức vụ của tôi. Tôi không thể hiểu được có điều gì sai trật đây.
Việc ấy trầm trọng đến nỗi tôi đã muốn nói với Chúa xin hãy để tôi yên một mình để tôi có thể quên hết về chức vụ đi và làm một việc khác. Tôi đã sẵn sàng để bỏ hết mọi việc rồi.
Điều đó xảy đến với nhiều người trong chúng ta. Đức Chúa Trời đến, khởi sự một công việc trong chúng ta và qua chúng ta. Ngài dẫn chúng ta đến nửa chặng đường của công việc Ngài đang làm, rồi sau đó dường như Ngài không còn muốn đi tiếp và hoàn tất công việc nữa. Đó là chỗ sự nản lòng bắt đầu, vì chúng ta cố gắng quá chừng để đẩy công việc tiến tới, và việc đó giống như gắng sức cất bỏ một ngọn núi ra khỏi đường đi với chỉ bằng sức lực đang cạn dần. Điều đó không thể nào thành được! Dĩ nhiên Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự, nhưng chính sự chờ đợi giúp chúng ta thật sự đâm rễ và vững nền trong Ngài.
Nhiều khi điều này xảy ra vì những động cơ của chúng ta sai trật. Nhiều lúc ngay cả động cơ của việc muốn nhìn thấy người thân của chúng ta được cứu cũng có thể là ích kỷ. Chúng ta muốn họ được cứu không phải vì chúng ta yêu thương họ và muốn nhìn thấy họ được phước nhưng chỉ vì chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta được dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn. Chúng ta muốn họ được cứu không phải vì lợi ích cho họ nhưng để chúng ta không còn phải đối diện với những thái độ và cách ăn ở tội lỗi của họ.
Đây là một phần của những gì Gia cơ đang nói đến khi ông nói rằng chúng ta cầu xin nhằm mục đích sai trật hay với động cơ sai trật. Đức Chúa Trời biết rõ rằng những động cơ và ý định của chúng ta thường là sai trật, dù khi chúng ta không nhận thức ra hoặc không xưng nhận nó. Rất khó đối diện với sự thật về chính mình, nhưng chúng ta phải làm vậy nếu chúng ta muốn được nhận lãnh tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời ước muốn ban cho chúng ta.
Trải qua năm tháng tôi đã học được một chân lý quan trọng: Đức Chúa Trời biết rõ tôi hơn chính tôi biết về mình. Tôi đã đến chỗ nhận thấy rằng nếu tôi xin Chúa về một điều gì đó, và Ngài chưa ban cho tôi ngay, thì đơn giản chỉ vì tôi chưa sẵn sàng để nhận lãnh điều đó.
Một lần kia Chúa đã phán với tôi “Joyce, bất cứ khi nào con cầu xin Ta về một điều tốt lành nào mà con không nhận được, thì đó không phải vì cớ ta giữ lại và không cho con nhận điều đó. Mà hoặc là vì Ta có điều tốt hơn và con chưa biết đủ để cầu xin Ta, nên Ta phải để con đợi chờ cho đến khi con nắm bắt được kế hoạch của Ta, hay là vì cớ con đi ra ngoài thời điểm của Ta”.
Thường đây không phải là một vấn đề đi ra ngoài ý Chúa, mà là vấn đề ra ngoài thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có vì không cầu xin. Nhưng chúng ta không có cũng vì chúng ta xin với những động cơ và ý định sai trật, hoặc là vì chúng ta chưa sẵn sàng để nhận lãnh những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta.
Tôi đã học được rằng khi tôi xin Chúa về một điều gì tôi phải dâng trình lời thỉnh cầu của tôi rồi để yên đó. Nếu ý Chúa muốn cho tôi nhận lãnh điều đó thì Ngài sẽ chu cấp - trong cách riêng của Ngài, thời điểm của Ngài. Việc chờ đợi không nhất thiết phải gây nản lòng nếu chúng ta học thêm nữa về ân điển của Đức Chúa Trời.
Như Những Người Vợ Không Chung Thủy
Anh em (giống như) những người vợ không chung thủy (có những mối quan hệ yêu đương bất chính với thế gian) và phá vỡ lời thề nguyện hôn nhân với Đức Chúa Trời! Anh em chẳng biết rằng làm bạn với thế gian là làm kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Vậy hễ ai chọn làm bạn với thế gian là làm cho mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Gia Gc 4:4
Gia cơ có ý nói gì khi ông nói rằng chúng ta giống như “những người vợ không chung thủy”? Tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi một ví dụ tốt đẹp từ kinh nghiệm riêng giữa của mình.
Trong nhà bếp của tôi có một số cửa sổ ở trên bồn rửa chén rất khó với tới. Bây giờ nếu tôi muốn đóng hoặc mở những cánh cửa sổ đó tôi có thể nhảy lên bàn bếp và phải vất vả mới làm được. Hoặc tôi có thể cứu mình khỏi mọi vả, cực nhọc đơn giản bằng cách gọi nhà tôi - ông Dave và xin ông ấy đến mở hoặc đóng cánh cửa giùm. Ông Dave cao hơn tôi nhiều, nên với đôi tay dài ông ấy chẳng khó khăn gì để làm điều mà đối với tôi là một thách thức cực nhọc.
Chúng ta cũng như vậy đối với Chúa. Chúng ta tranh chiến và khổ sở, cực nhọc mỏi mệt để cố gắng làm điều mà Chúa có thể làm cho chúng ta mà không phải tốn sức gì - nếu chúng ta chịu cầu hỏi Ngài.
Nhưng bạn có biết điều gì sẽ làm tổn thương (sỉ nhục) chồng tôi hơn cả việc không để cho ổng giúp tôi không? Đó là việc chạy qua hàng xóm và nhờ ông hàng xóm qua để đóng hoặc mở cửa sổ giùm tôi. Đó là điều mà Gia cơ đề cập đến ở đây trong cây này khi ông nói về “những người vợ chung thủy” quay sang người đàn ông khác để xin giúp đỡ thay vì kêu đến chồng mình, biểu tượng của Chúa.
Tôi đã bị nản lòng trong đời sống và chức vụ mình cho đến khi tôi học bỏ đi thói gắng sức làm mọi điều theo ý mình và chạy đến với những người khác để than thở nan đề thay vì chạy đến với Đức Chúa Trời.
Ân Điển Được Định Nghĩa
Hay anh em tưởng rằng Kinh Thánh nói không có mục đích khi nói rằng Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời cư ngụ trong chúng ta khao khát mong mỏi chúng ta và Ngài khao khát Đức Thánh Linh (được nghênh tiếp) với một tình yêu ghen tuông hay sao?
Nhưng Ngài ban cho chúng ta càng thêm ân điển (quyền năng của Thánh Linh, để đối phó với khuynh hướng gian ác này và tất cả mọi điều khác một cách đầy trọn). Đó là lý do tại sao Ngài nói, Đức Chúa Trời chính Ngài chống cự lại với kẻ kiêu căng và ngạo mạn, nhưng ban ân điển (liên tục) cho người hạ mình (người khiêm nhường đủ để tiếp nhận nó). 4:5, 6
Đang khi tôi đọc khúc Kinh Thánh này vài năm trước đây, tìm kiếm câu giải đáp cho lý do tại sao tôi quá nản lòng và chẳng có năng quyền để thắng hơn những tội lỗi và thất bại của mình, đôi mắt tôi bắt đầu mở ra khi tôi đọc đến câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta “thêm và càng thêm ân điển”. Sau đó quyển Kinh Thánh Diễn Ý cho chúng ta biết ân điển là gì.
Trước khi Chúa mở mắt cho tôi thấy sự mặc khả này, lời giải nghĩa duy nhất mà tôi từng được nghe về từ ngữ ân điển là “ân huệ không đáng được nhận”. Điều đó tốt, nhưng ân điển còn gồm nhiều điều hơn nữa. Kinh Thánh Diễn Ý nói ân điển là quyền năng của Đức Thánh Linh để đương đầu với khuynh hướng gian ác xấu xa ở trong mỗi chúng ta.
Khuynh hướng xấu xa mà Gia cơ nói đến ở đây là gì? Đó là khuynh hướng xấu như một người vợ bất chánh, khuynh hướng xấu xa nhằm có những mối quan hệ yêu đương bất hợp pháp với thế gian, khuynh hướng xấu xa để quay bỏ Đức Chúa Trời và trông mong nơi chính mình hoặc nơi những người khác thay vì đến cầu xin Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Đó là khuynh hướng của xác thịt và đây không phải là cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta phản ứng.
Câu giải đáp mà tôi tìm kiếm được thấy trong câu 6 cho chúng ta biết rằng giữa mọi nan đề và sự nản lòng bực bội của chúng ta thì Đức Chúa Trời ban chúng ta thêm và càng thêm ân điển thêm và càng thêm quyền năng của Đức Thánh Linh để đương đầu với khuynh hướng này và những điều khác một cách đầy đủ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời chống cự lại kẻ kiêu căng và ngạo mạn, kẻ suy nghĩ rằng họ có thể tự giải quyết mọi vấn đề mà không cần Ngài, nhưng Ngài ban cho ân điển liên tục cho những người khiêm nhường, là kẻ hạ mình đủ để nhận lãnh ân điển của Ngài do việc đơn sơ cầu xin Ngài.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta đương đầu với mọi khuynh hướng gian ác ở bên trong chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta ân điển của Ngài. Ngài muốn ban cho chúng ta quyền năng để thắng hơn những động cơ và ý định sai lầm, nếu chúng ta đủ khiêm nhường để cầu xin và nhận lãnh thay vì cố gắng tự giải quyết mọi sự bằng năng lực riêng của mình và theo cách riêng của chúng ta.
Được Cứu bởi Ân điển Sống Bởi Việc Làm
Vì ấy là bởi Ân điển nhưng không (ơn huệ của Đức Chúa Trời cho kẻ không xứng đáng) mà anh em được cứu (giải thoát khỏi sự đoán phạt và trở nên người dự phần trong sự cứu chuộc của Đấng Christ) qua đức tin (của anh em) và (sự cứu rỗi) điều này không phải thuộc anh em (do việc làm riêng, qua việc nỗ lực phấn đấu của chính anh em) nhưng đây là món quà (sự ban cho) của Đức Chúa Trời.
Không phải bởi việc làm (không phải làm ưíng nghiệm những điều luật pháp đòi hỏi) kẻo e rằng có ai sẽ khoe khoang (Đây không phải là kết quả của bất cứ một người nào nên không ai có thể tự khoe mình hoặc nhận vinh hiển cho chính mình) .
Eph Ep 2:8, 9
Hẳn nhiên khúc sách này đề cập đến sự cứu rỗi. Nhưng Kinh Thánh nói rằng đó là cách mà bạn và tôi được cứu - là bởi ân điển qua đức tin - và cũng là cách mà chúng ta phải sống cuộc đời mỗi ngày của mình. Vì ấy là bởi Ân điển nhưng không (ơn huệ của Đức Chúa Trời cho kẻ không xứng đáng) mà anh em được cứu (được giải thoát khỏi sự đoán phạt và thành kẻ dự phần trong sự cứu chuộc của Đấng Christ). Và sự (cứu chuộc) này không thuộc về anh em (về việc làm của anh em, nó không đến từ sự nổ lực riêng của anh em) nhưng là món quà của Đức Chúa Trời (c.8). Chúng ta áp dụng những nguyên tắc này để nhận lãnh sự cứu chuộc thì chúng ta cũng phải áp dụng chúng để nhận lãnh mỗi một phước hạnh khác đến từ Đức Chúa Trời.
Chúng ta đã được cứu bằng cách nào? Bời ân điển qua đức tin. Một trong những điều muốn giúp bạn học được qua phần nghiên cứu này là sự khác biệt mang tính sống còn giữa hai từ ngữ này: bởi và qua. Sự khác biệt đó sẽ giúp giữ cho những vai trò và chức năng khác nhau của ân điển và đức tin trong phối cảnh phải lẽ.
Trong suốt những năm vừa qua chúng ta đã nghe rất nhiều về đức tin. Vào thời điểm mà Đức Chúa Trời mở mắt cho tôi thấy chân lý mà tôi đang chia sẻ với bạn qua những trang sách này, thì tôi rất bận rộn cố gắng có đức tin, cố gắng tin tưởng Đức Chúa Trời về nhiều điều. Tôi đã cố gắng tin cậy Chúa ban sự đột phá trong chức vụ, cho sự chữa lành cái lưng của tôi, cho sự thịnh vượng hơn về tài chánh và cho sự thay đổi của chồng và con tôi theo điều mà tôi tưởng họ phải trở nên. Tôi “có đức tin của tôi ngoài kia” - tôi đã nghĩ như vậy. Nan đề duy nhất là những gì tôi đang vận dụng không thể nào là đức tin vì cớ tôi không có sự bình an trong tâm trí cũng như trong tấm lòng, không có sự an nghỉ.
Tác giả thơ Hêbơrơ nói với chúng ta rằng: Về phần chúng ta là kẻ đã tin (đã gắn chặt, tin cậy và nương dựa nơi Đức Chúa Trời) thì đã bước vào sự yên nghỉ. (Hê 4:3;). Theo lời Kinh Thánh, một khi bạn và tôi đã tin cậy Đức Chúa Trời (đó chính là đức tin) thì bấy giờ chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Nhưng tôi chẳng có một sự yên nghỉ nào cả. Lý do tại sao tôi không có sự yên nghỉ rất là đơn giản. Thay vì vận dụng đức tin nơi Đức Chúa Trời tôi đã thật sự vận dụng đức tin trong đức tin. Tôi đã thờ phượng một điều (đức tin) thay vì thờ phượng một Thân vị (Đức Chúa Trời).
Lý do tại sao tôi đã rơi vào cái bẫy này đó là vì tôi đã đặt hy vọng mình gắn chặt nơi đức tin của tôi hơn là nơi Chúa của tôi. Tôi tưởng rằng đức tin là giá chúng ta phải trả cho những phước hạnh của Đức Chúa Trời, hay một cách khác để nói là tôi tưởng tôi có thể lấy được những gì tôi muốn và cần với đức tin của mình. Nhưng sự suy nghĩ đó là không đúng. Phước hạnh của Đức Chúa Trời không thể được mua bởi đức tin hoặc bởi bất cứ điều gì khác, mà chúng phải được nhận lãnh. Đức tin không phải là giá trả để mua những phước hạnh của Đức Chúa Trời, mà đó là đôi tay để nhận lãnh ơn phước của Ngài. Giá đã trả cho mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta đã được trả thay cho chúng ta bởi Jesus Christ trên thập tự giá tại đồi Gôgô tha rồi. Sự cứu chuộc của chúng ta không được mua bởi đức tin của chúng ta nhưng bởi dòng huyết đã đổ ra của Con trai Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ đơn thuần nhận lãnh sự cứu chuộc đó bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta - đó là, bởi tin cậy (gắn chặt, tin tưởng và nương dựa vào) Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta mọi điều tốt lành để vui hưởng một cách nhưng không (ITi1Tm 6:17).
Kinh Thánh bảo chúng ta rằng đó là bởi ân điển qua đức tin mà bạn và tôi được cứu và được làm kẻ dự phần những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nói chúng ta được cứu thế nào thì chúng ta cũng sống và bước đi trong đời sống mỗi ngày của chúng ta thế ấy.
Điều lạ lùng là chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ bằng chính con người thật của chúng ta, không nương cậy nơi một điều nào khác ngoài dòng huyết của Chúa Jêsus để tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi mình. Chúng ta vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời với Ngài. Tại sao vậy? Vì chúng ta biết rõ chúng
ta không đáng được điều đó. Nhưng từ đó trở đi, chúng ta lại muốn xứng đáng để nhận mọi điều Ngài ban cho chúng ta. Từ đó trở đi, Đức Chúa Trời phải như là cố ép mỗi phước lành đến trên chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta nghĩ mình không xứng đáng để nhận lãnh nó. Chúng ta đã không đọc Kinh Thánh đủ ngày hôm nay, chúng ta không cầu nguyện đủ, chúng ta không hành động theo bông trái Đức Thánh Linh đủ, chúng ta đã la hét con cái, đá con mèo, chúng ta cũng không tử tế khi bị mắc giữa chỗ kẹt xe. Chúng ta suy nghĩ về đủ mọi điều mình đã làm sai và cho rằng mọi điều đó tự nhiên hẳn làm cho chúng ta thiếu tiêu chuẩn đã nhận được bất cứ phước hạnh nào của Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời chỉ có thể chúc phước cho những con người toàn hảo, thì Ngài không bao giờ có thể chúc phước cho ai cả, vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội và hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (RoRm 3:23 K-TV). Không ai trong chúng ta xứng đáng nhận một điều tốt lành nào từ Chúa cả. Sự kiện này không ngăn trở chúng ta nhận được sự cứu rỗi vinh diệu của Ngài cách nhưng không, vậy tại sao nó lại cản trở chúng ta được nhận lãnh những phước hạnh muôn mặt của Ngài? Lý do là một khi chúng ta đã được cứu bởi ân điển qua đức tin rồi, thì ngay lập tức chúng ta bị phạm sai lầm xoay trở khỏi việc sống bởi ân điển để sống bởi việc làm.
Việc Làm Trái Ngược Với Ân Điển
Bạn có hiểu tại sao chúng ta lại bị nản lòng bực bội không? Đó là vì với mọi sự nhấn mạnh trên đức tin, chúng ta cố gắng sống bởi việc làm trong một đời sống mà Đức Chúa Trời đã định và sắp đặt phải sống bởi ân điển.
Hãy để tôi nêu ra cho bạn một bí quyết thực tiễn thế nào ân điển có thể lợi ích cho bạn trong cuộc sống hằng ngày. Khi bạn rơi vào một hoàn cảnh bắt đầu khiến bạn trở nên nản lòng bực bội, chỉ hãy dừng lại và nói “Chúa ơi, xin ban cho con ân điển”. Sau đó, tin cậy Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin của bạn và đang trả lời cho lời cầu xin và đang hành động mở ra tình cảnh đó, ngay khi bạn đang đi lại làm việc này việc kia.
Bạn thấy không, đức tin là ống dẫn qua đó bạn và tôi nhận lãnh được ân điển của Đức Chúa Trời để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng làm việc theo sức lực riêng của mình mà không mở lòng để tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời, thì cho dù chúng ta có đức tin đến đâu chúng ta vẫn không nhận được những gì chúng ta cầu xin nơi Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh nói rằng ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua đức tin của chúng ta để đáp ứng nhu cầu của chúng ta.
Trước đây khá lâu tôi đã viết ra câu này và gắn trên mặt tủ lạnh của tôi.
Những công việc của xác thịt- sự nản lòng bực bội
Nếu bạn có thể học được nguyên tắc này - đó là mỗi khi bạn trở nên nản lòng bực bội, đó là một dấu hiệu bạn đã ngừng nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời - chẳng bao lâu bạn bị khuynh hướng gian ác thắng hơn và trở nên nảnlòng bực bội.
Nếu bạn bị nản lòng, ấy là vì bạn đang cố gắng làm cho mọi việc xảy ra theo sức lực riêng của bạn. Điều đó không phải là vì bạn không có đức tin; đó là vì bạn đã ngừng nhận lãnh ân điển từ Đức Chúa Trời. Tôi biết rõ, vì tôi đã hoàn toàn nản lòng về đức tin, và đức tin không hành động chỉ vì tôi đã gạt bỏ ân điển ra ngoài.
Cách đây không lâu, tôi bị rơi vào một hoàn cảnh mà trong đó tôi trở nên rất căng thẳng và “bực bội”. Đó luôn luôn là một dấu hiệu là tôi đang ở trong một tình cảnh mà mình không biết phải giải quyết cách nào. Tôi không muốn mọi sự sẽ như hiện nay, nhưng tôi không có năng quyền để thay đổi chúng.
Tôi càng cố gắng suy tính phải làm gì để giải quyết vấn nạn của mình thì tôi càng bối rối, bực bội và nản lòng. Cuối cùng, tôi đã nhớ lại điều mà tôi chia xẻ với bạn trong quyển sách này - ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy tôi dừng lại và cầu nguyện “Lạy Chúa, chắc con đang không nhận lãnh ân điển của Ngài; nếu có thì con đã không bị nản lòng. Lạy Cha, xin ban cho con ân điển”.
Tôi ngồi đó trong sự yên lặng và chỉ trong một vài phút Chúa đã ban cho tôi câu giải đáp cho tình cảnh của tôi. Thật là đơn giản và tôi không biết tại sao tôi đã không thấy được điều đó. Tất cả điều tôi thốt lên được là “ Cám ơn Chúa”.
Bạn có biết tại sao chúng ta bị quá nản lòng bực bội không? Đó là vì chúng ta muốn sự việc diễn ra theo một cách nào đó và trong cuộc đời này mọi sự không luôn xảy ra theo điều chúng ta muốn, theo cách chúng ta đã sắp đặt. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tin cậy và nương dựa nơi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài biết rõ những gì chúng ta đang đối diện trong mỗi tình cảnh trong đời sống và Ngài hành động ra mọi việc tốt nhất, nếu chúng ta tin cậy Ngài đủ để cho Ngài hành động.
Lòng Kiêu Ngạo Sản Sinh Ra Sự Bực Bội Nản Lòng
Như vậy hỡi các bạn trẻ, hãy thuận phục những bậc trưởng lão. Phải, tất cả anh em phải thắt lưng bằng tâm trí khiêm nhường để phục vụ lẫn nhau, vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ân điển cho người khiêm nhường ”.
IPhi 1Pr 5:5 WORRELL
Chúng ta hãy xem lại câu này trong một bản dịch chi tiết hơn đó là Bản Dịch Diễn Ý:
Tương tự như vậy, hỡi anh em là kẻ trẻ tuổi hơn, ở thứ bậc thấp hơn hãy thuận phục những người trưởng lão (những người hầu việc và những người dẫn dắt thuộc linh của Hội Thánh) (hãy trao cho họ sự tôn kính và vâng theo lời khuyên bảo của họ). Hãy tự mặc vào, tất cả mọi người, với lòng khiêm nhường (như là áo của một người đầy tớ, để cho sự che phủ đó không thể giựt khỏi, anh em được thoát khỏi sự kiêu căng và ngạo mạn) đối với nhau. Vì Đức Chúa Trời chống cự với kẻ kiêu ngạo (kẻ láo xược, kẻ hống hách, kẻ khinh thị, kẻ táo bạo, kẻ khoác lác) - (và Ngài chống đối, làm nản chí, và đánh bại họ) nhưng ban ân điển (ân huệ, phước lành) cho người khiêm nhường.
Trong cả hai câu, chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời chống cự nghịch lại với kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.
Trong hoàn cảnh của tôi, đang khi tôi ngồi đó cố gắng tự suy tính cho ra nan đề của mình, thì tôi đang kiêu ngạo. Luôn luôn chính là sự kiêu ngạo thúc đẩy chúng ta khi chúng ta cố gắng giải quyết những tình cảnh của mình thay vì hạ mình xuống và cầu hỏi Đức Chúa Trời xem chúng ta phải làm gì - Sau đó chúng ta phải vâng lời đủ để làm theo những gì Ngài phải dạy, cho dù chúng ta có đồng ý với điều đó hay không, dù chúng ta thích hoặc không thích.
Việc tôi có thích kế hoạch của Đức Chúa Trời hay không là điều không quan trọng. Nhưng điểm chính là việc đó kết quả. Có một sự khác biệt lớn giữa việc cố gắng sử dụng những gì chúng ta nghĩ là đức tin để làm cho những kế hoạch chúng ta chạy với việc nương cậy vào ân điển để cho Đức Chúa Trời thực hiện kế hoạch của Ngài. Đó là sự khác biệt giữa lòng kiêu ngạo và khiêm nhường, giữa sự bực bội và yên nghỉ. Hãy nhớ kỹ rằng đức tin thật đem chúng ta vào sự yên nghỉ, nhưng công việc của xác thịt đem đến sự bực bội nản lòng.
Suốt một thời gian dài trong đời sống tôi, mỗi khi tôi bị bực bội nản lòng tôi đổ hết mọi sự chán nản này là do ma quỉ. Tôi sẽ nói “Hỡi Satan, ta quở trách ngươi nhơn danh Chúa Jêsus”. Nhưng đó không phải là ma quỉ đang làm nản lòng tôi. Ấy chính là Đức Chúa Trời!
“Hãy khoan” bạn có thể suy nghĩ: “Điều đó không thể được, nó không đúng Kinh Thánh!”. Nhưng đúng vậy. Tại đây trong Bản Kinh Thánh Amplified của 5:5 chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời chống đối, làm nản lòng, và đánh bại kẻ kiêu ngạo, kẻ láo xược, kẻ hống hách, kẻ khinh thị, kẻ táo bạo, kẻ khoác lác. Những kẻ này là ai? Họ là những người tự suy tính ra mọi việc cho chính mình, những người cố gắng làm theo người tự suy tính ra mọi việc cho chính mình, những người cố gắng làm theo đường lối của họ hơn là theo đường lối Đức Chúa Trời. Họ là những người cố gắng tự thay đổi mình theo những gì họ nghĩ là họ cần phải trở thành hơn là cầu xin Đức Chúa Trời đem lại bên trong họ những sự thay đổi mà Ngài muốn làm.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chống cự khi chúng ta hành động trong sự kiêu ngạo. Tại sao vậy? Vì cớ Ngài biết rằng nếu Ngài cho phép chúng ta làm theo đường lối mình, chúng ta không bao giờ học nương cậy nơi Ngài. Khi Ngài chống cự chúng ta, hoặc cản trở kế hoạch của chúng ta không thành tựu được, chúng ta cảm thấy nản lòng bực bội.
Ngược lại, Đức Chúa Trời ban ân điển (ơn huệ, phước lành) cho người khiêm nhường, cho những người nào bám chặt, tin cậy và nương dựa nơi Ngài chớ không nơi khả năng riêng, những kế hoạch, mưu kế riêng của họ hoặc dựa vào sự khôn ngoan, tri thức, đức tin vĩ đại của riêng họ.
Vậy Hãy Hạ Mình Xuống
Vậy, hãy hạ mình (giáng cấp, khiêm nhường trong sự đánh giá chính mình) xuống dưới cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời, đã đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhấc anh em lên.
5:6
Bạn có biết việc hạ mình xuống dưới cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời đã đến kỳ thuận hiệp Ngài có thể nhấc chúng ta lên có ý nghĩa gì không? Điều đó có nghĩa là cầu xin Chúa về những gì bạn cần rồi chờ đợi Ngài chu cấp tùy theo điều Ngài thấy là thích hợp, nhận biết rằng thời điểm của Ngài luôn luôn tuyệt hảo. Nó có nghĩa là yên lặng và nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời và rằng Ngài biết điều gì tốt nhất cho bạn trong mỗi hoàn cảnh của đời sống. Nó có ý nghĩa là chấm dứt việc cố gắng tự làm cho mọi việc xảy ra và để cho Đức Chúa Trời chỉ cho bạn biết những gì bạn cần làm để hợp tác với Ngài trong kế hoạch và mục đích của Ngài dành cho bạn.
Ân Điển và Lo Âu
Hãy giao phó mọi điều lo lắng của anh em (tất cả mọi sự nôn nóng,mọi sự âu lo, mọi điều quan tâm, một lần đủ cả) cho Ngài, vì Ngài quan tâm đến anh em cách trìu mến và chăm sóc canh chừng anh em.
5:7
Người nào thật sự hiểu rõ ân điển của Đức Chúa Trời sẽ không lo lắng. Bạn có biết tại sao không? Vì lo lắng là một công việc của xác thịt. Nó cố gắng suy tính những gì phải làm để tự cứu mình hơn là tin cậy nơi Đức Chúa Trời để được giải cứu.
Cá nhân nào, thường xuyên sống trong sự lo âu không nhận lãnh được sự đầy trọn của ân điển Chúa, bởi vì như tình yêu trọn vẹn đuổi đi sự sợ hãithể nào (IGi1Ga 4:18) thì ân điển của Đức Chúa Trời cũng đuổi đi hết mọi dấu vết của sự lo âu.
Hãy bước đi trong ân điển của Đức Chúa Trời và anh em sẽ không hề làm trọn những công việc của xác thịt.
Ân Điển Và Sự Ổn Định
Hãy sống quân bình (tiết độ, tâm trí vững vàng) hãy thận trọng và cảnh giác trong mọi lúc, vì kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử rống rình mò chung quanh anh em (trong sự đói khát mãnh liệt) , tìm kiếm người nào nó có thể bắt lấy và cắn nuốt đi.
Hãy chống cự hắn- hãy vững vàng trong đức tin (chống lại mọi sự tấn công- đâm rễ, được thiết lập, mạnh mẽ, không lay chuyển được, kiên định) biết rõ rằng anh em mình ở khắp thế gian cũng trải qua những sự chịu khổ giống như mình.
IPhi 1Pr 5:8, 9
Đến đây, Phierơ đã nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta có một nan đề, chúng ta phải mời Đức Chúa Trời tham dự vào việc đó. Ông nói rằng nếu chúng ta hạ mình xuống dưới cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời, từ khước không lo âu hoặc bối rối mà thay vào đó trông đợi nơi Chúa, để Ngài thi hành giải pháp toàn hảo của Ngài trong thời điểm toàn hảo nhất.
Bây giờ trong đoạn văn này ông nêu ra cho chúng ta một lời cảnh báo đang khi chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta phải kiên trì chống lại ma quỷ, là kẻ thù của chúng ta đang đi ra để cắn nuốt chúng ta. Phierơ khuyên chúng ta hãy vững vàng trong đức tin, đâm rễ chắc, được thiết lập, mãnh mẽ, không dời đổi và cương quyết đang khi đứng trên phần đất của mình trong đức tin và trông cậy, nương dựa vào sức mạnh và quyền năng của Chúa chứ không phải nơi sức lực riêng của mình.
Nương Dựa Nơi Đức Chúa Trời
Vì chúng tôi đã nghe về đức tin anh nơi Christ Jêsus (sự nương dựa hoàn toàn cả con người anh em nơi Ngài trong một niềm tin cậy tuyệt đối và xác quyết trong Quyền năng, khôn ngoan và tốt lành của Ngài) và về tình yêu thương mà anh em (đã bày tỏ ra) cho tất cả các thánh đồ (những kẻ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời) .
CoCl 1:4
Theo Kinh Thánh, đức tin là sự nương dựa hoàn toàn cả con người nơi Đức Chúa Trời trong niềm tin tưởng tuyệt đối và xác quyết trong quyền năng, sự khôn ngoan và tốt lành của Ngài.
Bạn có biết điều ấy nói gì với tôi không? Nó nói rằng đức tin là sự nương dựa hoàn toàn của tôi nơi Đức Chúa Trời, cất bỏ mọi gánh nặng khỏi tôi và chất mọi sự trên Ngài, tin tưởng nơi: 1/ Quyền năng và khả năng của Ngài để làm bất cứ điều gì cần phải được làm, 2/ Sự khôn ngoan và tri thức của Ngài để làm điều ấy khi cần phải làm và 3/ Sự tốt lành và tình yêu của Ngài để làm điều ấy theo cách mà nó cần phải thực hiện.
Bạn có đủ đức tin để nương dựa hoàn toàn con người mình trên Đức Chúa Trời và giao phó tất cả mọi sự bạn có, mọi sự về bạn trọn vẹn trên Ngài không? Hay là bạn cũng nương dựa nơi Ngài nhưng cũng thủ thế để nếu Ngài dời đi thì bạn có thể nhanh chóng lấy lại sự quân bình và đứng lại ngay trên hai chân mình?
Một lần kia trong một buổi nhóm, tôi đã giả vờ ngất xỉu, nhà tôi phải chụp lấy tôi và đỡ tôi lên trong đôi tay của ông. Nếu ông ấy thả ra, thì tôi đã nằm thẳng dài trên nền nhà. Tôi đã làm điều này để chỉ cho mọi người thấy đức tin thật vận hành như thế nào. Đó là hoàn toàn nương dựa vào Đức Chúa Trời.
Đó là đức tin - buông bỏ hoàn toàn và để cho Đức Chúa Trời hành động.
Ân Điển Và Tin Cậy Đức Chúa Trời
Vì anh em đã được kêu gọi cho điều này (Nó không thể tách rời khỏi công việc của anh em) Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em gương sống (của chính Ngài) để anh em phải noi theo dấu chơn của Ngài.
Ngài chẳng hề phạm tội, cũng không có sự lừa dối (gian trá) nào tìm thấy nơi môi miệng Ngài.
Khi Ngài bị nhiếc móc và bị đối xử cách thô bạo, Ngài chẳng hề nhiếc móc hoặc đáp trả thô bạo lại (khi) Ngài bị dày đạp và bị khổ sở, Ngài chẳng hề ngăm dọa (về sự trả thù) , nhưng Ngài cứ tin tưởng, giao phó (chính Ngài và tất cả mọi sự) cho Đấng xử đoán công bình.
IPhi 1Pr 2:21-23
Khi một người đã giao phó tất cả mọi sự gồm luôn cả mạng sống chính mình vào trong tay của Đức Giêhôva thì đó là đức tin.
Chúa Jêsus đã hành động trong đức tin đang khi Ngài bị nhiếc móc và ngược đãi, mặc dù Ngài đã không được giải cứu ngay tức khắc. Trước đó Ngài đã chịu khổ trong vườn Ghết sê ma nê khi các môn đồ đã làm Ngài thất vọng; Ngài không kiếm được một ai để thức canh và cầu nguyện với Ngài trong một giờ. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi... mồ hôi của Ngài rơi xuống như từng giọt máu lớn rơi xuống đất (LuLc 22:44). Sau đó, khi đã chịu xử án, Ngài đã chịu khổ trên đường tới đồi Gôgôtha. Sau khi bị sỉ nhục, đánh đập và nhổ vào mặt. Ngài bị buộc phải vác cây thập tự của Ngài lên đồi Gôgôtha nơi Ngài phải chịu chết trong nỗi thống khổ. Dẫy vậy qua điều này Chúa Jêsus luôn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, mặc dù chưa có sự giải cứu cho Ngài. Điều đó sẽ đến sau này, khi Ngài đã chịu chết và chôn.
Một Thái Độ Của Đức Tin Và Phó Thác
Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi, chẳng bỏ mặc nó bất lực tại nơi Âm phủ (nơi của những linh hồn đã lìa khỏi thân thể) , cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài biết sự hư nát hay nhìn thấy sự hủy hoại (của thân thể sau khi chết) .
Cong Cv 2:27
Đây là một lời nói tiên tri ra từ vua Đavít, nhưng nói về Đấng Mêsi. Đây là thái độ của Chúa Jêsus, thái độ của đức tin và trông cậy nơi cha Ngài đã đưa Ngài vượt qua những giai đoạn khó khăn mà Ngài phải đối diện.
Bạn có biết rằng chính đức tin và lòng trông cậy của chúng ta nơi Đức Giêhôva đã đem chúng ta vượt qua mọi thời điểm khó khăn, đang khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi ân điển của Đức Chúa Trời hành động để đem lại sự giải cứu cho chúng ta chăng? Mặc dù đức tin là quan trọng, đó không phải là quyền năng thật sự để giải cứu, mà nó giữ vững chúng ta cho đến khi quyền năng của Đức Chúa Trời - trong hình thức của ân điển - đến trong bối cảnh ấy để buông thả chúng ta được tự do.
Khi chúng ta nói rằng chúng ta đang tin cậy Đức Chúa Trời về một điều gì đó sẽ xảy ra, chúng ta cũng cần cầu nguyện với Chúa rằng: “Cha ơi, con cần ân điển Ngài, con cần quyền năng Ngài đến và giải cứu con “Hãy nhớ kỹ rằng những sự đắc thắng của chúng ta đến “bởi ân điển qua đức tin”.
Nhiều khi chúng ta được dạy rằng chúng ta phải giữ đức tin của chúng ta đúng đường, đó là chúng ta phải tiếp tục tin rằng những gì chúng ta cần thì chúng ta sẽ nhận lãnh bởi đức tin. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, mắt chúng ta có thể chăm nhìn vào phước hạnh thay vì nhìn chăm vào Đức Chúa Trời. Có một lằn ranh rất mỏng manh ở đây. Chúng ta phải rất cẩn thận để chúng ta tìm kiếm mặt Chúa chứ không phải tìm đôi tay Ngài. Ngài muốn chúng ta tìm kiếm Ngài, chớ không phải chỉ những gì Ngài có thể làm cho chúng ta.
Điều đó cũng đúng tương tự với đức tin và ân điển. Chúng ta có thể quá chú tâm vào sự tin cậy đến nỗi chúng ta bắt đầu thờ phượng - gắn chặt vào, tin cậy và nương dựa vào - đức tin của chúng ta hơn là Chúa, là Đấng mà đức tin của chúng ta dựa vào. Thay vì mắt chúng ta chăm nhìn vào những điều chúng ta đang tìm kiếm, thì mắt chúng ta cần phải chăm nhìn nơi Chúa. Chúng ta cần phải nhìn vượt qua đức tin của mình nhắm đến ân điển của Đức Chúa Trời và nói: Lạy Cha, con cần Ngài đến qua đức tin của con bởi ân điển Ngài để đem lại cho con những gì con cần”.
Nhiều khi chúng ta bị gói chặt trong lời nói: “Tôi tin Đức Chúa Trời, tôi tin Đức Chúa Trời, tôn tin Đức Chúa Trời” đến nỗi chúng ta trở thành những người theo Luật Pháp và làm những gì mà Phao lô đã cảnh báo chúng ta không nên làm Đó là chúng ta bỏ qua Ân điển của Đức Chúa Trời (Vì vậy, tôi không đối đãi với sự ban cho đầy ơn của Đức Chúa Trời như là một điều gì không quan trọng và xem thường mục đích chính của nó). Tôi không bỏ qua và xem thường và mặc kệ, không nhận biết ân điển (ân huệ không đáng được nhận) của Đức Chúa Trời. (GaGl 2:21). Nếu chúng ta nhấn mạnh quá nhiều về đức tin của chúng ta, về niềm tin của chúng ta và về sự trung tín của chúng ta - thì bấy giờ chúng ta đã bỏ qua ân điển của Đức Chúa Trời, đó là dựa trên công việc làm của chúng ta mà không dựa trên ân điển ban cho cách nhưng không của Ngài đối với chúng ta.
Chúng ta phải học tập nương dựa hoàn toàn nơi Đức Giêhôva, nhận biết rõ rằng điều ấy chẳng phải bởi đức tin nhưng bởi ân điển mà chúng ta có nhận được mọi điều chi tốt lành mà Ngài muốn ban cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng điều quan trọng nhất trong việc nhận lãnh những phước hạnh của Đức Chúa Trời không phải là đức tin vĩ đại của chúng ta mà là sự thành tín lớn lao của Ngài.
Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời
Chúa đã cho tôi biết những con đường sự sống, Ngài cũng sẽ làm cho tôi đầy dẫy sự vui mừng (làm đầy linh hồn tôi với niềm vui) trong sự hiện diện Ngài.
Hỡi anh em, tôi được phép nói với anh em cách xác quyết và với sự tự do về tổ Đavít rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta.
Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thế hứa với mình Ngài sẽ cho một hậu tự ngồi trên ngai mình. Thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ (Đấng Mêsi) rằng: “Ngài chẳng bị bỏ (trong sự chết), và bị bỏ nơi Âm phủ và xác thịt Ngài cũng chẳng biết sự hư nát hay nhìn thấy sự hủy hoại.
Chúa Jêsus này, Đức Chúa Trời đó khiến sống lại, và tất cả chúng ta (những môn đồ của Ngài) đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu của Đức Chúa Trời và nhận lãnh từ nơi Cha điều đã hứa (phước hạnh đó là) Đức Thánh Linh Ngài đã làm sự tuôn đổ này mà chính các anh em đang thấy và nghe.
Cong Cv 2:28-33
Tại đây chúng ta nhìn thấy thể nào Phierơ kể lại cho đám đông người đang tụ tập tại Giêrusalem trong ngày lễ Ngũ Tuần là những gì họ đang chứng kiến hôm ấy chính là kết quả trực tiếp của sự thành tín của Đức Chúa Trời, Ngài giữ Lời hứa Ngài là khiến Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết và tuôn đổ Thánh Linh Ngài ra trên tất cả loài người.
Giống như Phierơ, tôi được cho phép để nói với bạn một cách xác quyết và với sự tự do rằng nếu bạn nương dựa nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bị bỏ mặc trong những nan đề của bạn hay bị bỏ cho hư thối trong những nan đề khốn khổ của mình. Bạn có nhớ câu Kinh Thánh nói rằng nếu cùng một quyền năng để làm cho Đấng Christ sống lại từ kẻ chết cư ngụ trong chúng ta, thì Đấng ấy cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em lại sống không? (RoRm 8:11) - không phải chỉ đức tin của bạn sẽ giải cứu bạn mà thôi, nhưng chính là ân điển của Đức Chúa Trời sẽ đến trong hoàn cảnh của bạn, nâng đỡ bạn lên và đặt bạn ngồi trong các nơi trên trời, như ân điển đó đã hành động cho Chúa Jêsus.
Làm sao tôi có thể quá chắc như vậy? Vì cớ tôi biết Đức Chúa Trời, vì cớ biết như vậy... vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là đáng tin cậy (chắc chắn) và thành tín trong lời Ngài (HeDt 10:23).
Đức tin và Ân điển cùng làm việc với nhau
Hãy để tôi đưa ra cho bạn một sự minh họa về cách mà đức tin và ân điển cùng làm việc với nhau để đem đến cho chúng ta những phước hạnh của Đức Chúa Trời.
Trong những buổi nhóm của tôi, tôi thường đem theo một cái quạt điện rất lớn mà tôi đặt trên bục của diễn giả. Tôi gọi một người trong đám thính giả lên và nói với cô rằng tôi sẽ quạt cho cô ấy mát mẻ. Khi cây quạy không quay mặc dù tôi đã bật nút, tôi hỏi các thính giả “Sao kỳ vậy? Tại sao cây quạt không giúp gì cho người phụ nữ này?”.
Dĩ nhiên, các thính giả sẽ nhìn thấy ngay điều trục trặc, họ la lên: “Nó chưa cắm điện”.
Tôi nói: “Đúng rồi, và đó nhiều khi chính là điều trục trặc khi lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm nhiều lần”.
Tôi giải thích tiếp rằng khi đôi mắt chúng ta chú về đức tin (cái quạt) trông mong nó sẽ quay cho mát, mà chúng ta thất bại không nhìn vượt xa hơn cái quạt để thấy nguồn điện khiến nó chạy, đó chính là Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jêsus đã luôn có đức tin trong khi Ngài chịu đau khổ. Ngài đã có đức tin đang khi ở trong vườn Ghếtsêmanê. Ngài đã có đức tin trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm và Philát. Ngài đã có đức tin khi bị nhiếc móc, làm nhục và ngược đãi. Ngài đã có đức tin trên đường đi đến đồi Gôgôtha. Ngài đã có đức tin đang khi bị treo trên thập tự giá. Ngài đã có đức tin ngay cả khi thân thể Ngài nằm trong mồ mả. Ngài có đức tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ mặc Ngài tại đó nhưng sẽ khiến Ngài sống lại như lời Đức Chúa Trời đã hứa. Nhưng bạn có nhận thức được rằng, với tất cả đức tin của Ngài, chẳng có điều gì đã xảy ra cho đến khi quyền năng của Đức Chúa Trời đến để đem sự phục sinh chăng? Đức tin của Ngài giữ cho Ngài bình tịnh cho đến thời điểm đã định của Đức Chúa Cha để giải cứu Ngài.
Trong sự minh họa của tôi với cái quạt, tôi nói với thính giả: “Tôi có thể có đức tin tuyệt đối nơi cái quạt này, nhưng nó sẽ không hề làm cho người phụ nữ này được mát mẻ chút nào cho đến khi nó được cắm vào nguồn điện. Điều tương tự như vậy cũng đúng với đức tin. Chúng ta có thể có tất cả đức tin trên trần gian này, nhưng nó sẽ không giúp đỡ gì được cho chúng ta cho đến khi nó “cắm vào” nguồn quyền năng, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Hãy giữ đôi mắt bạn chăm nhìn vào Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu bạn - chứ không chăm vào đức tin của mình.
Để cho nhu cầu của chúng ta được đáp ứng, để nhận lãnh được điều chi từ nơi Chúa chúng ta phải có cả hai điều là đức tin và ân điển. Đó là bởi ân điển qua đức tin mà chúng ta được cứu. Và ấy là bởi ân điển qua đức tin mà tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm và mọi nhu cầu của chúng ta được đáp ứng.
Cũng giống như bạn, suốt 10 năm qua, tôi đã nghe rất nhiều về đức tin. Tôi đã nghe quá nhiều, đến nỗi thật ra, tôi suýt tự giết mình khi cố gắng tin Đức Chúa Trời về những điều mà không hề biết gì về ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi đã không biết làm sao để nương cậy nơi Đức Chúa Trời, làm thể nào để dựa nơi Ngài, làm sao để tin tưởng Cha Thiên Thượng của tôi hoàn toàn trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Nan đề chính là chỗ tôi tin tưởng nơi đức tin của mình hơn là tin cậy Đức Chúa Trời của tôi.
Nếu chúng ta tin cậy vào đức tin của mình hơn là tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ kết thúc trong sự tuyệt vọng, cố gắng làm cho những điều gì đó xảy ra mà chúng ta không có quyền năng để làm cho điều ấy xảy ra. Tôi cố gắng tin Đức Chúa Trời để được chữa lành và thịnh vượng và một đời sống gia đình hạnh phúc - và điều đó không hề xảy ra. Tôi không hiểu tại sao nó không xảy ra. Vì vậy tôi đã cố gắng tin cậy Chúa hơn, mà điều ấy chỉ dẫn tôi đến sự mệt mỏi hơn, tuyệt vọng hơn, không hạnh phúc, chán nản và thất vọng hơn.
Bạn thấy không, sai lầm mà tôi đã phạm là cố gắng làm cho mọi sự xảy ra bởi đức tin, bằng cách tin tưởng Đức Chúa Trời. Thay vì tôi phải học vượt xa hơn điều đó và nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Khi tôi làm như vậy, tôi giao nộp hết mọi nỗ lực của tôi, bấy giờ sự khốn khổ của tôi dừng lại. Tôi đã nhận ra rằng cho dù có đức tin đến đâu, nếu Đức Chúa Trời không đến qua đức tin của tôi bởi ân điển Ngài để đem lại cho tôi những câu giải đáp mà tôi cần thì tôi sẽ không bao giờ nhận lãnh được bất cứ điều chi.
Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng tôi đã bị khốn khổ vì một lý do đơn giản, vì tôi đã ngăn trở ân điển của Đức Chúa Trời, đó chính quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ngăn trở ân điển của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ bị khốn khổ.
Tôi cầu xin rằng bạn hiểu được điều mà tôi muốn nói ở đây. Như tôi đã nói trước đây, có một lằn ranh rất mỏng manh ở đây mà chúng ta thường bỏ qua, và nếu chúng ta bỏ qua, cuộc đời của chúng ta trở thành rối rắm khi chúng đáng phải là bình tịnh. Tôi tin rằng tôi có thể tóm tắt những năm tháng khốn khổ bực bội của tôi trong câu này.
Tôi đã tin tưởng vào đức tin của mình để đáp ứng những nhu cầu của mình. Khi nhu cầu của tôi không được đáp ứng, bấy giờ tôi cố gắng có thêm đức tin vì tôi đã không nhìn thấy vượt xa hơn đức tin của mình. Mọi sự hình như đã dựa trên đức tin của tôi, đang khi trong thực tế, mọi chiến thắng đều dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Tôi nhớ một lần kia tôi đang đau khổ vì sự thiếu đức tin trong một lĩnh vực mà tôi cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Tôi đang bận rộn định tội chính mình và mang mặc cảm phạm tội khi ấy Đức Thánh Linh đã hướng dẫn tôi đến IITi 2Tm 2:13: Nếu chúng ta không tin, thì Ngài vẫn cứ thành tín: Ngài không thể tự chối mình được.
Đức Thánh Linh đang cố gắng dạy dỗ tôi cất đôi mắt mình khỏi khả năng của tôi để nhìn vào sự sẵn lòng của Đức Chúa Trời muốn đáp ứng nhu cầu của tôi cho dù tôi không có đức tin trọn vẹn.
Bạn còn nhớ người đàn ông đã đến với Chúa Jêsus cầu xin Ngài chữa bệnh cho con trai ông không? Chúa Jêsus đáp rằng mọi sự đều có thể được cho kẻ nào tin. Người đàn ông đáp: “Lạy Chúa, tôi tin! Xin giúp cho sự yếu đức tin của tôi!” hay là “Xin giúp cho sự không tin của tôi” như theo Bản dịch King James. Người ấy biết rằng đức tin mình rất kém thiếu, nhưng ông đã rất chân thực về điều đó, và Chúa Jêsus đã chữa lành con trai của ông (Mac Mc 9:17-24).
Ân điển (quyền năng) của Đức Chúa Trời đã đến trên hoàn cảnh đó và ban cho người đàn ông điều mà ông không xứng đáng được.

Quyền Năng Của Ân Điển

Bây giờ khi (những người Samari) những thù địch của Giuđa và Bêngiamin nghe rằng những người đã bị bắt làm phu tù đang xây cất một đền thờ cho Đức Giêhôva, là Đức Chúa Trời của Ysơraên.
Họ bàn đến với Xôrôbabên (bây giờ là tỉnh trưởng) và đến với các trưởng tộc mà nói rằng: Hãy cho chúng tôi cùng xây cất với các ông, vì chúng tôi tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Trời các ông như các ông vậy, và chúng tôi đã dâng của tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa ha đôn, vua của Asiri, là người đem chúng tôi lên đây.
Nhưng Xôrôbabên, Giêsua và các trưởng tộc khác của Ysơraên đáp rằng: “Các ngươi chẳng có phần chi chung với chúng ta trong việc xây cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng chỉ một mình chúng ta sẽ xây một đền cho Đức Giêhôva, Đức Chúa Trời của Ysơraên, như vua Ssi-ru, vua của Pherơsơ đã truyền lệnh cho chúng ta.
Sau đó, (những người Samari) là dân của xứ (liên tục) làm ngã lòng cánh tay của dân Giuđa, gây bối rối và làm họ hoảng sợ trong việc xây cất.
Và thuê mướn những nhà tư vấn (mưu sĩ) chống nghịch lại họ làm nản chí họ về những mục đích và kế hoạch trọn đời vua Si-ru, vua của Pherơsơ, cho đến cả triều đại của vua Đariút (II), vua của Phêrơsơ.
Exo Er 4:1-5
Trong đoạn này tôi muốn chia sẻ cho bạn một sứ điệp về ân điển dời núi.
Chúng ta hãy bắt đầu bài học của chúng ta về quyền năng của ân điển qua việc tra cứu hoàn cảnh trong sách Êxơra trong Cựu Ước. Ở đây chúng ta thấy hai chi phái Giuđa và Benjamin đã nhận được sự cho phép của Siru, là vua của Pherơsơ, để xây một đền thờ cho Đức Giêhôva. Khi những người Samari hay biết về những gì đang diễn ra, họ đến với Xôrôbabên, quan tỉnh trưởng, và với những người lãnh đạo của dân sự để xin họ cho phép cùng xây dựng lại đền thờ vì cớ họ xưng rằng họ cũng thờ phượng cũng một Đức Chúa Trời.
Nếu bạn kiểm tra lại, bạn sẽ khám phá thấy rằng mặc dù việc những người Samari đã thờ phượng Đức Chúa Trời của Ysơraên là một điều đúng, nhưng họ thờ phượng vì lý do sai trật. Họ đã làm như vậy cơ bản là theo như họ được dạy dỗ là để đuổi ma quỷ ra khỏi trại quân của mình. Nhưng dân này không phải là người Ysơraên, họ là những người Asiri chỉ muốn thêm Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên vào trong danh sách của nhiều vị thần khác mà họ đang thờ phượng. Đang khi họ có thờ phượng Đức Chúa Trời có Một và Thật là Đức Giêhôva, thì họ cũng giữ vị thần giả dối khác và những hình tượng.
Vì những người Ysơraên biết rất rõ điều này, nên họ nói với những người Samari, là những kẻ thù lâu đời rằng họ không có phần gì trong việc xây dựng một đền thờ cho Đức Giêhôva. Khi những người Samari nghe được điều này, họ vô cùng tức giận đến nỗi họ bắt đầu làm tất cả mọi điều gì họ có thể làm được trong quyền lực của họ để khống chế bắt ép và gây khốn khổ cho dân Ysơraên, khiến họ tuyệt vọng trong những mục đích và kế hoạch của họ.
Bây giờ những người kính sợ Đức Chúa Trời phải phản ứng thế nào trước những loại chống đối và bắt bố như vậy? Tôi tin rằng câu trả lời cho vấn nạn này là chìa khóa để vui hưởng cuộc đời của ân điển mà Đức Chúa Trời muốn dành cho dân sự của Ngài.
Nếu bạn và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều chi cho Đức Chúa Trời mà không hề phải khuấy lên nhiều nan đề cho chính mình thì chúng ta đã sai lầm rồi. Chúa Jêsus đã cảnh báo chúng ta rằng chúng ta sẽ có hoạn nạn trong thế gian này, trong cuộc đời này (GiGa 16:33). Ngài phán rằng nếu người ta ghét bỏ và bắt bớ Ngài, họ cũng sẽ ghét bỏ và bắt bớ chúng ta, vì chúng ta thuộc về Ngài (15:18, 20 Chúng ta biết rõ rằng chúng ta không thể trải qua đời này mà không gặp phải một số những hoạn nạn. Tuy nhiên, thường là những hoạn nạn đã làm chúng ta tuyệt vọng và khiến chúng ta khốn khổ và mất hạnh phúc.
Thường thường, khi người ta mới đến với Chúa, họ bỗng bị tấn công bằng những cách mà hoàn toàn khác với những gì họ đã từng trải trước kia. Nhiều lúc họ không hiểu những gì đang xảy ra cho họ và tại sao. Nếu họ không được dạy dỗ phải lẽ trong lĩnh vực này, thì sự hiểu lầm và tuyệt vọng của họ sẽ khiến họ bỏ cuộc và thối lui.
Chúng ta phải nhớ rằng ma quỷ sẽ không ngồi yên để cho chúng ta giành những phần đất mới mà không chiến đấu lại. Bất cứ lúc nào chúng ta bắt đầu tiến tới trong sự xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, kẻ thù của chúng ta sẽ đến chống trả lại chúng ta. Nhiều lúc lỗi lầm chúng ta phạm là ở điều mà tôi đã phạm khi tôi mới bước theo Chúa - cố gắng sử dụng đức tin để đến chỗ được tự do hoàn toàn thoát khỏi nan đề. Tôi biết chắc đến đây thì bạn đã hiểu rằng mọi sự không diễn tiến như vậy.
Mục đích của đức tin không phải là để luôn giữ chúng ta khỏi sự gian truân mà thường là để đem chúng ta vượt qua sự gian truân. Nếu chúng ta không bao giờ gặp gian truân thì chúng ta sẽ không cần có đức tin. Khi nói như vậy, tôi không có ý nói rằng chúng ta phải trông đợi cuộc đời chúng ta chẳng có gì ngoài sự gian truân hay là phải chấp nhận sự gian truân như là một lối sống.
Trong từng trải riêng của chúng tôi, nhà tôi, ông Dave và tôi sống trong sự đắc thắng rất lớn lao. Nhưng đó là vì chúng tôi đã học đứng vững trên phần đất của mình và đẩy lùi ma quỷ ra khỏi điền sản của mình, tống hắn ra khỏi nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống của chúng tôi. Học tập giữ mình bình tịnh trong những giai đoạn khó khăn là một trong những cách tốt nhất để làm được điều này.
Một khi bạn đã giành được một chiến thắng trên kẻ thù, bạn không thể ngồi lại, tưởng rằng mọi sự sẽ y nguyên như vậy. Mà bạn phải chuẩn bị đối diện với sự phản công. Nếu chỉ chiến thắng thôi thì chưa đủ, mà bạn phải chuẩn bị để giữ lấy sự chiến thắng mà bạn đã giành được.
Tôi thường nói với mọi người trong những kỳ hội thảo của tôi là việc làm Cơ Đốc Nhân đắc thắng là một công việc trọn thời gian, một công việc mà không bao giờ kết thúc. Nó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo. Giống như dân Ysơraên trong câu chuyện này, chúng ta phải sẵn sàng đáp ứng lại mọi gian nguy mà kẻ thù gây ra cho chúng ta.
Sự đáp ứng của chúng ta với mọi sự gian nguy phải như thế nào? Làm sao chúng ta dời đi những ngọn núi đang cản trở con đường chúng ta? Có phải bởi những nỗ lực và sự giằng co của con người không? Hay bằng sự tức giận và tuyệt vọng? Hay bởi đức tin thôi? Hoặc bởi sự công bố những điều tốt đẹp? Hay bởi nhiều giờ cầu nguyện và học Kinh Thánh?
Chúng ta hãy xem một khúc sách trong Xachari để nhìn thấy lời Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta điều gì về chủ đề này.
Ân Điển Như Là Quyền Năng
“Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đứng giữ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu (để đựng dầu) trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ôlive, một cây ở bên hữu cái chậu và 1 cây ở bên tả (nuôi dưỡng nó liên tục bằng dầu) ”.
XaDr 4:1-3
Xachari đã nhìn thấy một khải tượng trong đó thiên sứ đã nói chuyện với ông. Ông đã nhìn thấy trong khải tượng này một chơn đèn vàng với bảy ngọn đèn trên đó. Có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn và hai cây ôlive ở mỗi bên để nuôi dưỡng ngọn đèn liên tục bằng dầu.
Bây giờ nếu bạn là một học trò của Lời Chúa, bạn biết rằng dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng chí cao. Trong đoạn I chúng ta đã nhìn thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời là quyền năng của Đức Thánh Linh để giải quyết những khuynh hướng gian ác của chúng ta. Mặc dù đoạn I không nói nhiều, nhưng nó có ý nói rằng ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời để đáp ứng những nhu cầu và giải quyết những nan đề của chúng ta.
Trải qua nhiều năm tôi không hiểu biết về ân điển, nên tôi là một Cơ Đốc Nhân hoàn toàn khốn khổ. Như tôi đã nói, tôi thường xuyên tự mình cố gắng hoàn tất mọi điều trong cuộc đời mình. Tôi đã tranh đấu để dời đi những ngọn núi ngăn cản trên con đường của tôi bằng những nỗ lực của con người riêng của tôi.
Nếu tôi đã ở trong vị trí của Xôrôbabên và dân Ysơraên thì tôi đã tự làm cho mình mệt đuối vì cố gắng tự xây cho Đức Giêhôva một đền thời - Tôi sẽ nhận biết trong những nơi sâu thẳm của lòng tôi là Chúa đã bảo tôi phải dựng tòa nhà ấy lên. Vì tôi là một con người rất có tính quyết định nên tôi sẽ nỗ lực làm mọi sự trong sức riêng cho đến khi mệt lả về mọi điều gì Chúa bảo tôi làm.
Tôi cũng sẽ phải chịu khốn khổ khủng khiếp vì tôi sẽ cho phép kẻ thù mình là ma quỷ làm cho tôi thống khổ triền miên. Tôi sẽ dùng hết mọi sức mạnh và năng lực của mình để cố gắng giải quyết một nan đề hoàn toàn vượt quá mọi khả năng, quyền hạn của mình để cứ tự xoay sở. Điều duy nhất mà tôi đã có thể sản sinh ra là một con người hoàn toàn kiệt lực, bối rối và khốn khổ.
Tôi cần có một khải tượng như đã được ban cho Xachari trong đoạn này trong đó quyền năng vô hạn của ân điển Đức Chúa Trời được biểu lộ ra.
“Chẳng phải bởi Quyền Thế, chẳng phải bởi Năng Lực nhưng Bởi Thần Ta.
Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy. Hỡi Chúa tôi những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ra đáp rằng: Ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói: Thưa Chúa! Tôi không biết. Người đáp lại rằng: Đây (thêm vào cho cái chậu của chơn đèn, khiến cho nó hướng mình vào sự cung cấp từ những cây ôlive) là lời của Đức Giêhôva cho Xôrôbabên rằng: Ấy chẳng phải bởi Quyền thế, chẳng phải bởi Năng Lực nhưng Bởi Thần Ta (là Đấng mà dầu tượng trưng cho Ngài) Đức Giêhôva vạn quân phán vậy. ”
4:4-6
Tại đây Đức Chúa Trời đang phán với cùng những người đang cố gắng xây dựng đền thờ, chúng ta mới vừa đọc thấy trong sách Exơra. Ông bảo họ phải phản ứng như thế nào trước tình cảnh tuyệt vọng của họ. Ông nói rằng sự đáp ứng của họ trước những hoạn nạn không nên dựa vào những khả năng hay những nỗ lực riêng của họ, nhưng dựa trên quyền năng vô hạn của Đức Thánh Linh để đáp ứng với mọi vấn đề và giải quyết mọi khủng hoảng họ phải đối diện.
Quyền Năng Của Một Mối Liên Hệ Phải Lẽ Với Đức Chúa Trời
Hỡi núi lớn (những sự cản trở của loài người) ngươi là ai? Ởtrước mặt Xôrôbabên (là người đã cùng với Giôsuê dẫn dắc những kẻ lưu đày từ Babylôn trở về và hứa nguyện xây lại đền thờ) ở trước mặt người, ngươi sẽ trở nên như đồng bằng (chỉ là một gò mối) ! Người ấy sẽ đem viên đá hoàn tất ra (cho đền thờ mới) với tiếng reo hò lớn tiếng của dân sự rằng: Ân điển, ân điển cho nó!
4:7
Những người Samari đã đến chống đối dân Ysơraên đang khi họ xây lại đền thờ của Đức Giêhôva đã trở nên như một ngọn núi cản trở của loài người làm khốn khó họ và ngăn trở họ không được làm những gì Đức Chúa Trời đã truyền lịnh họ phải làm.
Đó có thể là tình cảnh mà bạn tìm thấy chính mình bây giờ đang gặp phải khi bạn đang đọc những lời này. Bạn có thể cảm thấy Đức Chúa Trời đã phán dạy bạn làm một điều nào đó, nhưng kẻ thù nghịch đã quăng một ngọn núi trên con đường bạn để làm bạn tuyệt vọng và ngăn cản bạn thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu quả vậy, tôi biết rõ bạn cảm xúc thế nào vì đó chính xác là cách mà tôi thường cảm thấy.
Nan đề đó thuộc về cách nhìn vấn đề.
Nhiều khi chúng ta quá chú tâm bận bịu cố gắng xử trí với kẻ thù nghịch của mình bằng những sức lực và nỗ lực riêng của chúng ta đến nỗi chúng ta đánh mất ý thức về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Có thể điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng suốt trong những năm đầu trong chức vụ của tôi, tôi tin là tôi đã để nhiều thì giờ với Satan hơn là với Đức Chúa Trời. Điều tôi có ý nói ở đây là tôi thường xuyên suy nghĩ về ma quỷ, nói chuyện với nó, cố gắng suy tính xem bây giờ nó đang làm gì và tôi phải làm sao để tống cổ nó đi khỏi xa tôi. Tôi đã tập trung sự chú ý của mình vào nơi kẻ đang gây những nan đề cho tôi hơn là vào chính Đấng có quyền năng để giải quyết mọi nan đề của tôi.
Là những tín đồ, bạn và tôi không nên để cho đôi mắt mình chuyên chú vào kẻ thù nghịch và những công việc của hắn, nhưng phải chăm chú vào Đức Chúa Trời và quyền năng vô hạn của Ngài. Chúng ta đã bị cám dỗ để bị quấn vào trong nan đề để suy luận, tính toán và lo âu. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đang phóng đại nan đề ra hơn Đấng Giải Quyết - Nan Đề.
Trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Giêhôva bảo Xachari rằng nan đề mà dân Ysơraên đang đối diện, mặc dù có thể thấy như là một ngọn núi nhưng thật sự ra chỉ là một gò mối. Bạn có thích tất cả những ngọn núi của bạn trở thành những gò mối hết không? Chúng có thể trở thành như vậy nếu bạn bằng lòng làm những gì Đức Chúa Trời đang phán ở đây? Và không nhìn vào những nan đề, nhưng nhìn chăm nơi Đức Giêhôva và quyền năng Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời đã phán dặn bạn làm một điều gì, thì chắc chắn ý muốn Ngài là không những bạn chỉ khởi sự làm việc đó, mà bạn cũng hoàn tất việc đó. Nhưng bạn sẽ không bao giờ hoàn tất được công tác mà Đức Chúa Trời giao phó cho bạn nếu bạn không thông hiểu ân điển - là quyền năng của Đức Thánh Linh.
Hãy nhớ kỹ, ấy chẳng phải là bởi quyền thế hoặc bởi năng lực, nhưng bởi Thánh Linh mà chúng ta giành chiến thắng trên kẻ thù. Chúng ta đắc thắng qua đức tin, bởi ân điển.
Đức Tin Như Là Một Ống Dẫn Chứ Không Phải Là Một Nguồn
Trong Eph Ep 2:8, 9 chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin. Phải, chúng ta cần đức tin, nhưng chúng ta phải hiểu rõ đức tin không phải là quyền năng để cứu chúng ta, mà nó chỉ là ống dẫn qua đó chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời đó mới chính là quyền năng của Đức Chúa Trời.
Từ sự ví sánh này ở Xachari, đức tin là chân đèn, nhưng ân điển là dầu. Chúng ta có thể có tất cả mọi chân đèn trên thế giới này, nhưng nếu không có dầu để đốt lên, thì những chân đèn đó cũng sẽ không thể chiếu ra chút ánh sáng hay năng lực gì.
Trong đoạn I, tôi đã dùng ví dụ của cây quạt điện có khả năng làm mát cho một người, nhưng nó chỉ làm được khi nó được cắm vào nguồn điện. Hình ảnh minh họa này ứng dụng vào sự bước đi theo Chúa của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đã kết thúc với một mớ nguyên tắc, những phương pháp và công thức, nhưng không có quyền năng thật. Lý do là vì tất cả những nguyên tắc, phương pháp và công thức đó - chỉ là những ống dẫn qua đó chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều đó đều tốt, và chúng ta cần phải biết về chúng, nhưng chỉ những điều đó thôi thì chúng không thể giải quyết những nan đề của chúng ta.
Chúng ta cần phải biết về đức tin. Đức tin là một điều kỳ diệu. Kinh Thánh nói rằng không có đức tin chúng ta không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được (Hêb 1:6;). Lý do tại sao đức tin vô cùng quan trọng và có tính sống còn vì đó là phương tiện qua đó chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời mọi điều tốt lành mà Ngài muốn chu cấp cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa đã để nhiều năm trong quá khứ để huấn luyện dân sự Ngài trong đức tin. Ngài muốn họ chăm chú nơi Ngài và học tin cậy Ngài để Ngài có thể hành động cho họ và qua họ những gì Ngài muốn hoàn tất trên đất.
Sự cầu nguyện, ngợi khen, suy gẫm, nghiên cứu Kinh Thánh, công bố, chiến trận thuộc linh và tất cả các giềng mối khác mà chúng ta đã được nghe và dự phần vào cũng giống như vậy. Nhưng trong tất cả mọi sinh hoạt thuộc linh của chúng ta, chúng ta phải cẩn thận để chúng ta không bắt đầu thờ phượng - gắn chặt vào, tin tưởng vào và nương cậy vào những điều này thay vì nương cậy nơi chính mình Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể tôn sùng giờ cầu nguyện, giờ học Kinh Thánh của mình, sự công bố, sự suy gẫm, sự ngợi khen, những công việc lành của chúng ta. Chúng ta có thể phát huy đức tin nơi đức tin của chúng ta hơn là đức tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều này vô cùng đáng sợ vì nó chỉ có một ranh giới rất mỏng manh giữa hai điều này.
Nhưng điều chúng ta cần ghi nhớ là, dù những điều này tốt đẹp đến đâu, chúng chỉ là những ống dẫn để chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Giống như cây quạt trong câu chuyện minh họa, chúng chẳng giúp ích gì được cho chúng ta trừ khi chúng được cắm chặt vào nguồn quyền năng thiên thượng.
Hãy Cắm Chặt Vào!
Hỡi các anh chị em yêu dấu của tôi, tôi muốn nói với bạn rằng nếu bạn đang là một cơ đốc nhân thất vọng, bối rối, bạn đã chưa cắm vào, nếu bạn đã cắm vào nếu bạn được bình an bên trong, thì bấy giờ bạn biết rằng ấy chẳng phải quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực nhưng bởi linh của Đức Chúa Trời.
Mỗi khi tôi bắt đầu tuyệt vọng chán nản, Chúa lại phán với lòng tôi và nói “Joyce, con lại làm điều đó nữa”. Tôi đang làm gì? Tôi đang cố gắng làm điều mà chỉ một mình Ngài có thể làm được. Tôi đang cố gắng sức làm cho nhiều điều xảy ra bởi sức lực và sự năng nổ riêng của mình - và rồi trở nên tuyệt vọng, bối rối trong quá trình đó. Tôi đang cố gắng dời những ngọn núi bằng nỗ lực con người của tôi, mà đáng lẽ tôi phải nói: “Xin ban ân điển, ân điển cho ngọn núi này”.
Sự tuyệt vọng bối rối không thuộc về phần trong gia tài thiên thượng của chúng ta, giống như cây quạt trong ví dụ minh họa của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn tất được điều gì trừ khi chúng ta cắm chặt vào nguồn điện thiên thượng. Làm sao để chúng ta luôn được cắm chặt? Chúng ta làm điều đó qua một mối liên hệ riêng tư với Đức Chúa Trời - mà điều này đòi hỏi phải có thời gian.
Cho dù bạn và tôi học hỏi được nhiều nguyên tắc và công thức đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ có được sự chiến thắng bền vững thật sự trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta mà không có thì giờ ở riêng với Chúa trong sự thông công riêng tư thân mật. Chiến thắng không nằm trong những phương pháp, nhưng nằm trong Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn sống một cách đắc thắng, chúng ta phải nhìn vượt qua mọi phương cách nhằm làm giảm bớt các nan đề của chúng ta mà tìn được Đức Chúa Trời ở giữa những nan đề của chúng ta.
Cha Thiên thượng của chúng ta biết rõ rằng không ai trong chúng ta có thể giải quyết những hoàn cảnh mà chúng ta phải liên tục đối diện trong đời sống hằng ngày của chúng ta mà không có sự hiện diện luôn ở cùng và quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài.
Không ai trong chúng ta có thể làm điều mà người khác đang làm (chỉ vì chúng ta thích làm), vì tất cả chúng ta đều khác nhau. Chúng ta có những sự kêu gọi khác nhau, những ân tứ khác nhau, những tánh khí khác nhau và những lối sống khác nhau. Mỗi chúng ta phải ở với Chúa và để cho Ngài trực tiếp chỉ hướng và dẫn dắt chúng ta, chỉ cho chúng ta biết mình phải làm gì trong mỗi hoàn cảnh mà từng cá nhân chúng ta phải đối diện.
Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho mỗi một chúng ta, một kế hoạch sẽ dẫn chúng ta đến sự đắc thắng. Đó là lý do tại sao những nguyên tắc, những công thức và những phương pháp không phải là câu trả lời tối hậu, vì chúng không đáp ứng được với những sự khác biệt riêng tư trong mỗi người. Tất cả mọi điều đó có thể tốt như là những sự hướng dẫn tổng quá, nhưng chúng không thể thay thế cho mối tương giao riêng tư của chúng ta với Đức Chúa Trời hằng sống được.
Tương Giao Với Đức Chúa Trời
Tôi biết bạn muốn sự bình an và đắc thắng trong cuộc đời mình. Làm sao tôi biết được? Tôi biết vì bạn đang đọc quyển sách này. Đó là lý do tại sao tôi chỉ bạn đến với Nguồn của mọi bình an và chiến thắng - đó không phải là điều thuộc về Đức Chúa Trời mà là Chính Đức Chúa Trời.
Điều mà ma quỷ cố gắng để giữ cho loài người không đạt tới được đó chính là sự tương giao với Đức Chúa Trời. Satan chẳng quan tâm đến việc chúng ta có được bao nhiêu chơn đèn, miễn là chúng ta chẳng có chút dầu nào để tiếp nhiên liệu cho những chơn đèn đó. Hắn chẳng lo âu về việc chúng ta có bao nhiêu cây quạt, miễn là những cây quạt chẳng bao giờ nối vào nguồn điện vì hắn biết rõ rằng một khi chúng ta kết chặt vào nguồn điện thiên thượng thì số phận của hắn đã kết luận.
Bạn có biết điều gì xảy ra khi bạn dành thì giờ ở riêng với Đức Chúa Trời không? Đó là bạn bắt đầu hành động như Đavít khi ông đối diện với tên khổng lồ Gôliát. Bạn bắt đầu giành lấy chỗ đứng và phán hỏi kẻ thù nghịch “Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?” (ISa1Sm 17:26).
Là chiến sĩ của Thập Tự, bạn và tôi không được sợ hãi kẻ thù của chúng ta, là ma quỷ. Thay vào đó, chúng ta phải... mạnh dạn trong Chúa, trong sức mạnh toàn năng của Ngài (Eph Ep 6:10) khi linh của sự sợ hãi tiến đến, thay vì run rẩy như một chiếc lá, chúng ta phải dạn dĩ như một con sư tử.
Ma quỷ đến chống nghịch lại những ai đang làm tổn hại vương quốc của hắn, là những người đang làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm thế nào để chống cự lại ma quỷ? Bằng cách trang bị đầy đủ binh giáp của Đức Chúa Trời, cầm lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó chúng ta có thể dập tắt tất cả mọi mũi tên lửa của hắn, bằng cách vung gươm của Thánh Linh, là Lời của Đức Chúa Trời (6:13-17). Nhưng tất cả mọi binh giáp và mọi vũ khí đó đến từ việc dành thời gian để tương giao với Chúa.
6:10 thật sự bắt đầu bằng việc nói đến binh giáp của Đức Chúa Trời rằng: Hãy làm mạnh dạn trong Chúa (hãy được đầy năng quyền qua sự liên hiệp của anh em với Chúa) . Đối với tôi, câu đó nói rằng “Hãy mạnh mẽ qua sự tương giao của anh em với Đức Chúa Trời”. Sau đó câu 11 tiếp tục nói rằng: Hãy mặc vào mọi binh giáp của Đức Chúa Trời. .. Chỉ sau khi được làm cho mạnh mẽ trong mối tương giao với Chúa chúng ta mới có thể mặc lấy những khí giới một cách đúng mức.
Trong trường hợp của tôi, tôi đã học kỷ luật chính mình để dành nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày trong sự tương giao riêng tư với Cha Thiên thượng của tôi. Chúa đã phán với tôi rằng không có cách nào khác để tôi có thể có một cuộc đời và chức vụ Cơ Đốc thành công nếu tôi không sẵn lòng dâng một trăm phần trăm chính mình cho Ngài.
Nếu tôi muốn sự đắc thắng thì tôi không có sự chọn lựa nào khác, tôi phải tương giao với Ngài nhiều giờ mỗi ngày - vì sự kêu gọi đã dành cho cuộc đời tôi. Đức Chúa Trời có thể không đòi hỏi sự hứa nguyện như vậy từ nơi bạn. Ngài có thể đòi hỏi bạn chỉ một giờ mỗi ngày, có lẽ ba mươi phút vào buổi sáng và ba mươi phút vào buổi tối. Có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn, thời gian chính xác bao nhiêu thay đổi tùy người. Nhưng cho dù số thời gian bạn được kêu gọi thật sự là bao nhiêu để ở riêng với Chúa mỗi ngày, tôi có thể nói với bạn rằng nếu bạn không sẵn lòng để hy sinh thì giờ ấy, thì bạn khỏi nghĩ đến việc được đắc thắng và vui hưởng sự bình an trong cuộc đời Cơ Đốc của mình. Dĩ nhiên bạn vẫn đến thiên đàng vì tên bạn đã được ghi trong sách sự sống của Chiên Con. Sự cứu rỗi không dựa trên mối tương giao của bạn - nhưng được dựa trên huyết của Chúa Jêsus. Nhưng bạn sẽ luôn tranh chiến trong suốt quãng đời bạn ở đây trên đất này.
Bạn và tôi phải học được rằng chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa mà chúng ta nhận được quyền năng của Ngài.
Khi tôi mới khởi sự dành thời gian ở riêng với Chúa, điều đó rất khó đối với tôi. Tôi cảm thấy rất là điên dại và cứ nghĩ về mình. Tôi đã rất chán nản. Tôi đã ngồi đó, ngáp và cố gắng cho mình đừng ngủ gục. Giống như bất cứ điều gì có giá trị, thì việc ngồi yên lặng trong sự hiện diện của Chúa phải mất một thời gian mới thuần thục được. Bạn phải giữ thì giờ đó. Và đây không phải là điều để bạn có thể học được từ người khác. Tôi không nghỉ đến việc có thể dạy một người tương giao với Chúa được. Tại sao? Vì mỗi người khác nhau và phải tự học cho mình làm sao để nói chuyện với Đấng Tạo Hóa của mình.
Giờ tương giao của tôi bao gồm mọi thứ cầu nguyện (khẩn nài, cầu thay, ngợi khen....) đọc những quyển sách mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để giúp đỡ tôi, học hỏi Kinh Thánh, chờ đợi Chúa, ăn năn, khóc lóc, cười vui, nhận lãnh sự mặc khải. Thời giờ tôi ở với Ngài hầu như luôn khác biệt mỗi ngày.
Đức Chúa Trời có một kế hoạch cá nhân dành cho mỗi người. Nếu bạn muốn đến với Ngài và đầu phục Ngài, Ngài sẽ đến vào lòng bạn và tương giao trò chuyện với bạn. Ngài sẽ dạy dỗ và dẫn dắt bạn con đường bạn phải đi. Đừng cố gắng làm điều mà người khác làm hay trở thành một người nào đó. Chỉ hãy để cho Ngài chỉ cách thể nào bạn phải tương giao với Ngài. Sau đó bước theo Ngài đang khi Ngài hướng dẫn cuộc đời của bạn, từng bước từng bước một.
Có đôi lúc bạn phải tồn trữ dầu cho tương lai. Điều đó là không những bạn phải dành thì giờ tương giao với Chúa hằng ngày, mà sẽ có những lúc bạn sẽ phải dành thì giờ ở với Ngài nhiều hơn thường lệ vì Đức Chúa Trời biết bạn đang đối diện một tình cảnh mà nó sẽ rút đi những năng lực thuộc thể và thuộc linh của bạn.
Bạn có nhớ câu chuyện ẩn dụ Chúa Jêsus đã kể về mười người nữ đồng trinh đem đèn đi đón chàng rể không? Năm người trong số đó ngu dại và chỉ mua đủ dầu cho thời gian đó, đang khi năm người khôn đem thêm dầu phòng khi chàng rể đến chậm. Khi chàng rể đến trễ, những người hết dầu đi năn nỉ những người khác cho mượn dầu nhưng họ đã từ chối. Vì những nữ đồng trinh ngu dại phải vội đi mua thêm dầu, họ đã lỡ một cơ hội dự tiệc cưới (Mat Mt 25:1-12).
Có phải đó là cách mà một số người trong chúng ta thường như vậy chăng? Chúng ta chẳng chịu mất thì giờ và khó nhọc để chuẩn bị cho những sắp xảy đến, chúng ta bị hết dầu và cố gắng mượn từ những người có dư. Đức Chúa Trời có thể cho phép điều đó trong một lúc, nhưng chẳng bao lâu mỗi chúng ta ai nấy đều phải tồn trữ cho chính mình số dầu dự trữ cho những hoàn cảnh trong tương lai.
Nếu bạn sẵn lòng bỏ đi mười lăm, hai mươi phút ngủ nướng vào buổi sáng để thức dậy sớm và tìm kiếm mặt Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tôn quý sự hy sinh đó. Nếu bạn sẵn lòng tắt tivi ba mươi phút vào buổi tối và để một ít thì giờ tương giao với Chúa, bạn sẽ được ban thưởng một cách dồi dào.
Có những lúc khi công việc khó nhọc và những hoàn cảnh thử thách đã rút đi hết tất cả những gì bạn tồn trử và bạn cần “thời gian thêm” để bù đắp lại những gì bạn đã sử dụng hết.
Điều đó không hề có nghĩa là bạn không bao giờ hưởng một chút vui thú nào hoặc bạn phải ngồi trong phòng với Đức Chúa Trời suốt ngày. Ngài là một Người Cha yêu thương. Ngài muốn con cái của Ngài hưởng một cuộc đời sung mãn và vui thích. Ngài sẽ không đòi hỏi bạn hơn những gì mà bạn có thể dâng Ngài. Ngài không phải là một hung thần đến để làm cho đời bạn khốn khổ. Ngài chỉ biết rõ những gì bạn cần có để hưởng được đời sống đắc thắng, vui thú và sung mãn. Ngài cũng biết rõ điều đó không đến từ những nguyên tắc, nhưng đến từ Ngài.
Hãy học tập nhanh chóng đi theo những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Hãy tẻ tách ở riêng với Ngài trước khi bạn đến trước mọi người cách công khai. Hãy dành thì giờ ở với Đức Chúa Trời để bạn có thể giữ luôn sự vững vàng khi phải đối phó với mọi vấn đề trong đời sống hằng ngày.
Chẳng Phải Bởi Nỗ Lực Nhưng Bởi Thánh Linh
Ma quỷ muốn bạn và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mua được ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời không phải để bán đại hạ giá, vì cớ chính ý nghĩa của nó - ơn huệ không đáng được - đó là một món quà cho không.
Ân điển không thể mua bởi sự cầu nguyện, bởi công việc lành, bởi việc đọc Kinh Thánh hay dâng hiến. Nó cũng không thể mua bởi việc đọc, học thuộc lòng hay công bố lời Chúa. Nó cũng không thể được mua bởi đức tin. Ân điển của Đức Chúa Trời có thể nhận lãnh được, nhưng không thể “mua” được.
Trước khi Đức Chúa Trời nắm bắt được tôi và bắt đầu thay đổi tôi từ trong ra ngoài, thì tôi rất là khủng khiếp. Tôi đã không có bông trái của Thánh Linh trong tôi. Thay vào đó, tôi đã biểu lộ bông trái của xác thịt. Tôi rất nóng nảy, điêu ngoa, thô bạo, bất lịch sự, ích kỷ, cho mình làm trung tâm, tham lam, khó sống chung - và thêm nhiều, nhiều điều nữa. Mặc dù bây giờ tôi đã được cứu và đã được báp tem trong Thánh Linh, mặc dù tôi yêu mến Đức Chúa Trời và mong ước được phục vụ Ngài với cả tấm lòng của tôi, nếu tôi không dành thì giờ ở riêng với Ngài mỗi ngày như tôi thường làm, thì tôi sẽ cứ còn hành động theo cách mà tôi thường làm.
Cơ Đốc Nhân chúng ta phải học được sự thật đáng buồn là từng trải cứu rỗi của chúng ta không làm chúng ta hành động tốt hơn cách chúng ta đã từng làm. Chúng ta phải đổi mới tâm trí với lời Chúa và dành thời giờ với Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta muốn hành động tốt hơn, chúng ta cần phải được cắm vào trong linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là bài học mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ tôi trong chính đời sống và chức vụ của tôi. Nếu tôi muốn tỏa sáng, tôi phải cứ được cắm chặt vào.
Sau khi tranh chiến nhiều năm với tư cách là một Cơ Đốc Nhân và là một người truyền đạo. Cuối cùng tôi đã hiểu được rằng, ấy chẳng phải bởi quyền thế, bởi năng lực của tôi mà là bởi Thánh Linh của Đức Giêhôva mà tôi phải sống theo. Sự thành công của cuộc đời và chức vụ tôi không tùy vào sự nỗ lực của tôi, nhưng dựa trên sự hiện diện và quyền năng của Đấng đang sống đời sống của Ngài trong tôi và qua tôi. (GaGl 2:20)
Khi tôi đứng trước mặt mọi người trong một buổi nhóm, đặc biệt là trong buổi nhóm gồm các Cơ Đốc Nhân từ tất cả các Hội Thánh và giáo phái khác nhau, tôi biết rõ là cho dù tôi nghiên cứu và chuẩn bị nhiều đến đâu, tôi vẫn không có năng quyền để rao giảng Lời Chúa cho họ theo sức riêng của tôi được. Tôi phải lệ thuộc hoàn toàn nơi ân điển của Đức Chúa Trời, phó nộp mọi sự cho Ngài, để cho Ngài hành động trong tôi và qua tôi bất cứ những gì tôi không thể làm được trong chính mình. Dĩ nhiên tôi nghiên cứu và chuẩn bị, nhưng ngay điều đó cũng vẫn làm tôi thất baị nếu chính Ngài không bày tỏ ra.
Nhiều lúc trong sự sốt sắng hầu việc Chúa của chúng ta, chúng ta làm quá nhiều, tôi biết có những lúc tôi đã thật sự chuẩn bị quá mức. Tôi đã nghiên cứu và cầu nguyện nhiều giờ đến nỗi tôi quá căng thẳng trong chính mình. Thường điều đó chính là tại sao dù chúng ta hoạt động đủ cách mà chẳng có điều chi xảy ra. Ngay cả khi Đức Chúa Trời có bày tỏ và hành động trong và qua chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng không cảm tạ và biết ơn vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tạo ra những kết quả bằng chính nỗ lực riêng của mình.
Một Công Nhân Hay Một Kẻ Tin?
Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền của người ấy không kể là ơn huệ hay là một món quà, nhưng kể là một việc bắt buộc (một món nợ với người ấy) .
Nhưng đối với kẻ chẳng làm việc (bởi Luật Pháp) chỉ tin (trọn vẹn) vào Đấng xưng kẻ có tội là công bình, thì đức tin của người ấy được kể là công bình cho người (được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời) .
RoRm 4:4, 5
Nếu bạn và tôi dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, suy gẫm, công bố những lời tích cực hay ngay cả ở riêng với Chúa, trong một nỗ lực để nhận được điều chi từ Ngài, thì bấy giờ việc tương giao của chúng ta với Ngài trở thành công việc hơn là ân điển.
Chúng ta phải rất cẩn thận vì ngay cả khi chúng ta vận hành theo mọi phương pháp đúng đắn thì những động cơ của chúng ta cũng phải tinh sạch. Chúng ta chớ bị rơi vào các bẫy suy nghĩ rằng chúng ta xứng đáng được một điều tốt lành nào từ nơi Đức Chúa Trời.
Theo lời Kinh Thánh, bạn và tôi chẳng xứng đáng nhận được điều chi ngoại trừ chịu chết và phải ở đời đời trong sự đoán phạt đời. Tại sao? Vì trong mắt của Đức Chúa Trời, tất cả mọi điều công bình, mọi điều tốt lành mà chúng ta có thể làm được, đều như là những giẻ rách dơ bẩn mà thôi (EsIs 64:6).
Chúng ta cần phải nhìn vào sự công bình chúng ta như đã so sánh với sự công bình của Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu chúng ta làm như vậy, thay vì so sánh sự công bình mình với sự bất nghĩa của người khác, thì bấy giờ chúng ta sẽ thật sự nhìn thấy chính con người thật của mình. Tôi đang nói về sự nhận biết chúng ta là ai ở trong Đấng Christ Jêsus, chứ không phải ở trong chính những công việc hay những năng nổ của mình.
Là một người hầu việc Chúa, tôi không đáng được hưởng sự xức dầu của Chúa trên cuộc đời và công việc của mình chỉ vì tôi để thì giờ ở riêng với Chúa đều đặn hằng ngày. Mà thêm vào sự ở riêng với Chúa tôi biết rằng tôi cần phải có động cơ đúng đắn nữa. Cùng với việc tương giao với Đức Thánh Linh, chính tôi phải cần có một tâm linh ngay thẳng nữa. Hãy để tôi minh họa.
Đã có lúc trước đây tôi cố gắng đọc hết cả Kinh Thánh trong một năm. Điều đó nghe có vẻ ấn tượng lắm nhưng không phải vậy, vì động cơ của tôi là sai trật hết. Tôi không làm điều đó vì Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mình làm. Tôi làm điều đó để ráng cho bằng với mọi người trong nhà thờ.
Trước đây đã có lúc tôi cố gắng cầu nguyện 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bạn có nghĩ rằng Chúa sẽ để tôi làm điều đó chăng? Không đâu! Mỗi khi tôi bắt đầu cầu nguyện, tôi bắt đầu ngủ gục và chẳng biết nói điều gì thêm để cầu xin. Bạn có biết tạo sao Chúa không để cho tôi cầu nguyện bốn giờ một ngày không? Vì cớ động cơ của tôi không đúng, vì tôi làm điều đó với lý do sai trật. Tôi đã không làm vì Đức Chúa Trời dẫn dắt, nhưng vì có người đã đến Hội Thánh chúng tôi và làm chứng rằng bà ấy đã cầu nguyện 4 giờ mỗi ngày. Vì vậy tôi nghĩ rằng: “Chúa ơi, con cũng sẽ làm điều đó”.
Tôi muốn bạn biết rằng sự quyết chí và năng lực của ý chỉ chỉ có thể đem bạn tới mức đó thôi. Khi mà xác thịt tan chảy như bong bóng - và nó sẽ như vậy - thì mọi thứ đều sụp đổ và bạn cũng vậy.
Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa, nhưng động cơ của chúng ta phải ngay thẳng. Chúng ta tìm kiếm Chúa và tương giao với Ngài không vì lý do nào khác hơn là vì chúng ta yêu mến Ngài và muốn ở trong sự hiện diện của Ngài. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta đáng được điều gì đó vì chúng ta đang làm cho Ngài, thì dù có làm điều gì ngay cả việc ở riêng với Chúa thì chúng ta cũng đang bước theo một phương pháp thay vì Đức Thánh Linh.
Tôi đã học không chuẩn bị quá đáng cho những buổi nhóm. Tôi nghiên cứu và cầu nguyện theo mức sự xức dầu của Chúa ban để làm điều đó. Khi sự xức dầu cất lên, tôi đã học phải ngưng thôi. Phải mất một thời gian (thật ra là nhiều năm) tôi mới học được rằng tôi không thể xứng đáng hoặc mua được một buổi nhóm tốt nhờ sự chuẩn bị nhiều giờ của tôi. Có đôi lúc tôi nghiên cứu nhiều hơn nhưng lần khác - nhưng luôn luôn là tôi theo Ngài - chứ không theo chính mình.
Một lần kia khi tôi rao giảng sứ điệp này trong một số những buổi nhóm, thì ông Dave, nhà tôi đã nói một điều rất quan trọng. Ông nói: “Những nhà nông có công thức cho việc gieo trồng, không có côngthức cho việc gặt hái”. Những gì ông hàm ý là đang khi người ta công tác gieo những hạt giống, họ không thể làm cho chúng lớn lên và sản sinh ra một mùa gặt.
Khi nhà nông đi ra gieo giống, trước nhất ông ta phải chuẩn bị những cánh đồng của mình. Ông ấy phải cày đất lên, nhổ dọn sạch cỏ, lên từng luống đất, gieo giống rồi tưới nước và bón phân. Nhưng theo lời Kinh Thánh, không có nhà nông nào làm cho hạt giống đâm chồi ra và lớn lên.
Trong ẩn dụ về người gieo giống trong Phúc âm. Theo Mác, Chúa Jêsus ví sánh vương quốc Đức Chúa Trời với một nhà nông đi gieo giống trên đồng ruộng mình và rồi về ngủ, rồi thức dậy, đêm hay ngày và hạt giống nẩy mầm ra và lớn lên... mà người ấy không biết thể nào (Mac Mc 4:27).
Bạn thấy không, chúng ta không hiểu điều gì xảy ra một khi hạt giống đã được đặt vào trong lớp đất. Phải chúng ta phải gieo hạt giống của mình. Cầu nguyện là một một hạt giống. Học hỏi Kinh Thánh là một hạt giống. Chuẩn bị là một hạt giống. Suy gẫm là một hạt giống. Những công việc lành là một hạt giống. Thì giờ ở riêng với Chúa là một hạt giống. Nhưng không có điều nào trong số này có thể là cách để mua được ân điển Đức Chúa Trời, vì ân điển Ngài là tặng phẩm.
Chúng ta không kiếm được ơn huệ của Đức Chúa Trời nhờ sự lao nhọc của mình, chúng ta nhận lãnh điều ấy như là một tặng phẩm. Những phước lành của Đức Chúa Trời tuôn xuống trên chúng ta không phải bởi việc làm, nhưng mà bởi ân điển, qua đức tin.
Bất cứ khi nào chúng ta bị vây bọc trong bản ngã và cái tôi chúng ta đang đứng trên phần đất nguy hiêm. Chúng ta phải vượt qua chính mình và những công việc, những nỗ lực của mình và giữ đôi mắt chúng ta chuyên chú với Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài đối với chúng ta.
Đức Tin Trong Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus đáp rằng: “Hãy có đức tin trong Đức Chúa Trời (thường xuyên liên tục) .
Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai nói với hòn núi này, hãy cất mình lên và quăng vào biển! Và không một chút nghi ngờ gì trong lòng mình nhưng tin chắc rằng những gì mình nói sẽ xảy ra thì điều đó sẽ được thực hiện cho người ”.
Mac Mc 11:22, 23
Hãy lưu ý trong đoạn văn này, điều đầu tiên Chúa Jêsus bảo chúng ta phải làm là có đức tin (thường xuyên) trong Đức Chúa Trời - không phải trong đức tin hay lời công bố của mình.
Đã có lúc trước đây tôi quá bị vây bọc trong đức tin và lời công bố đến nỗi tôi bị thuyết phục rằng nếu tôi nói ra điều gì, thì nó phải xảy ra vì cớ tôi đã nói. Sai lầm mà tôi đã mắc phải là tôi tưởng rằng chính đức tin và lời công bố của tôi làm cho những gì tôi đã nói sẽ được xảy ra. Tôi quên mất rằng để nhận lãnh được điều chi từ Chúa tôi phải đặt lòng tin cậy mình trong Ngài chứ không phải trong những lời nói hay những hành động của tôi. Đức Chúa Trời đã dạy tôi nhìn chăm chú nơi Ngài chứ không phải nơi một nguyên tắc công thức nào. Tôi tin vào sự công bố ra lời Chúa. Tôi dạy dỗ điều này và công bố mỗi ngày. Đức Chúa Trời hành động qua điều đó, và đức tin của tôi giữ vững trong Ngài, chứ không phải trong lời công bố của tôi.
Đức Chúa Trời Có Thể Làm
Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong lòng chúng ta, có thể làm trổi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
Eph Ep 3:20
Đây là một câu Kinh Thánh đầy năng quyền. Nếu bạn suy gẫm lời này, tôi nghĩ bạn sẽ nhìn thấy điều mà tôi gọi là “nơi reo hò”.
Câu này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời có thể làm - có thể làm vượt trổi xa hơn tất cả mọi điều chi mà bạn và tôi từng dám hy vọng, cầu xin và ngay cả nghĩ đến nữa.
Chúng ta cần phải cầu nguyện, làm công việc cầu xin. Hãy nhớ kỹ những gì tôi đã nói trong phần đầu của quyển sách: “Chúng ta không có vì chúng ta chẳng cầu xin”. Công việc của chúng ta là cầu xin trong đức tin, trong niềm tin cậy. Điều đó mở ra ống dẫn. Nhưng chính Đức Thánh Linh là Đấng làm công việc, không phải chúng ta. Ngài làm bằng cách nào? Tùy theo (hay là bởi) quyền lực (hay là ân điển của Đức Chúa Trời) cảm động (hành động) trong lòng chúng ta.
Tôi chân thành tin rằng bất cứ điều chi bạn và tôi nhận lãnh từ Đức Chúa Trời đều có liên hệ trực tiếp đến lượng ân điển mà chúng ta học nhận lãnh.
Chúng ta đã nhìn thấy rằng ân điển là quyền năng. Bây giờ tôi muốn tra xem thể nào ân điển hay quyền năng của Đức Chúa Trời có thể ứng dụng để đáp ứng những hoàn cảnh nhất định trong cuộc sống. Điều trước nhất tôi muốn bàn đến là làm sao để nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời để thay đổi chính mình.
Bạn có đang tranh chiến với những sự đổi thay cần phải có trong chính con người riêng của bạn không? Bạn có bao giờ bị tuyệt vọng và bối rối, cố gắng tin và công bố và làm hết tất cả mọi điều đúng để đem lại sự thay đổi trong chính bạn và trong cuộc đời bạn dẫu vậy hình như không bao giờ điều ấy xảy ra? Và rốt lại bạn càng tuyệt vọng và bối rối hơn trước lúc bắt đầu nữa không?
Như tôi đã kể cho bạn, đó là điều đã xảy ra với tôi. Tôi đã đặt lên chính mình sự căng thẳng không thể nào tin nỗi cố gắng để thay đổi. Tôi đã ở dưới sự định tội lớn lao vì mỗi sứ điệp tôi đã nghe hình như đều bảo tôi phải thay đổi, dầu vậy tôi không thể thay đổi cho dù tôi cố gắng đến đâu, tin tưởng và công bố đến đâu. Tôi đã ở trong một bãi rối rắm khủng khiếp vì tôi đã thấy hết mọi điều cần phải thay đổi về con người mình, nhưng tôi bất lực hoàn toàn để đem đến những sự thay đổi đó.
Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi là Bà Hay Sửa. Bất cứ khi nào có điều gì sai trật, điều đầu tiên tôi muốn làm là nhảy lên và sửa ngay lại. Tôi muốn thay đổi tất cả mọi điều mà tôi nhìn thấy là sai trật về chính mình và cuộc đời mình, nhưng vì một số lý do nào đó tôi lại không thể làm được. Tôi tưởng đó chính là ma quỷ đã ngăn trở tôi. Nhưng tôi đã học được rằng ấy chính là Chúa là Đấng không để cho tôi thay đổi. Tại sao vậy?
Vì tôi đang cố gắng làm điều đó ngoài Ngài để tôi có thể nhận lấy điểm và sự vinh hiển mà đúng ra phải thuộc về Ngài.
Đến lúc bạn đọc xong quyển sách này, ítnhất bạn sẽ học được một điều. Bạn sẽ hiểu rõ tại sao người ta không có một tấm lòng cảm tạ, biết ơn. Chúng ta sẽ thấy rõ loài người không hề đáng được những phước lành của Đức Chúa Trời một chút nào. Một khi bạn đã hiểu đầy đủ chân lý ấy, thì mỗi khi có một điều gì tốt đẹp đến trên đời sống bạn, thay vì khoe khoang và nhận điểm về mình vì đức tin vĩ đại của mình, hay lời công bố hoặc những công việc vĩ đại khác của mình, bạn sẽ tự động nói lên: “Lạy Chúa, cám ơn Ngài!
Tôi thường đi qua đi lại hỏi Chúa: “Lạy Cha, con làm mọi sự đúng hết, nhưng sao nó không thành công? Câu trả là vì tôi đã bị vây bọc lấy trong chính mình và trong những gì tôi đang làm thay vì giữ sự chú ý của tôi chăm vào Chúa và những gì Ngài đang làm cho tôi vì lòng thương xót, tình yêu và ân điển lớn lao của Ngài.
Cầu xin Chúa ngược lại với Tự mình lấy làm lấy
Tôi chỉ hỏi anh một câu này. Các anh em đã nhận được Đức Thánh Linh do kết quả của việc vâng theo luật pháp và làm những việc của luật pháp dạy, hoặc là do việc nghe (sứ điệp Tin Lành) và tin? (Có phải điều ấy đến từ việc gìn giữ luật pháp của lễ nghi hoặc là từ một sứ điệp của đức tin?) .
Tại sao anh em quá ngu muội và không biết suy nghĩ dường ấy? Anh em đã bắt đầu (đời sống mới thuộc linh của mình) với Đức Thánh Linh và bây giờ anh em tiến đến sự trọn lành (bởi dựa) trên xác thịt sao?
Anh em đã chịu khổ nhiều điều và trải qua quá nhiều điều để không đạt được điều gì (mục đích nào) sao? Nếu quả thật sự là không có mục đích nào và hư không.
Vậy thì Ngài là Đấng chu cấp cho anh em Thánh Linh kỳ diệu của Ngài và làm các phép lạ đầy quyền năng giữa vòng anh em thì Ngài đã làm dựa trên {những gì anh em làm) những gì luật pháp đòi hỏi, hay là vì sự tin tưởng của anh em {gắn chặt và tin cậy }, nương dựa nơi sứ điệp mà anh em đã nghe?
GaGl 3:2-5
Trong câu 2, Phao Lô đang hỏi những tín đồ tại Galati: “Các anh em đã tiếp nhận Chúa qua những công việc làm và nỗ lực của riêng mình hay qua sự lắng nghe sứ điệp Tin Lành và nói rằng: “Tôi tin điều ấy?”
Sau đó trong câu 3 ông hỏi họ: “Có phải anh em thật quá ngu muội, vô lý và khờ khạo khi đã bắt đầu đời sống mới của mình bởi Đức Thánh Linh rồi sau đó lại cố gắng đạt đến sự trọn lành bởi dựa vào xác thịt yếu đuối của anh em sao?
Khi Chúa ban cho tôi sứ điệp này, đây là một trong những câu Kinh Thánh Ngài đã mặc khải cho tôi mà có một ảnh hưởng lớn lao trên đời sống tôi. Tôi nhìn thấy rõ rằng tôi đã tiếp nhận Chúa bởi đức tin, nhưng rồi tôi cố gắng làm cho mình trọn vẹn bằng cách dựa trên chính xác thịt mình. Tôi đã cố gắng tự thay đổi mình và cuộc đời mình bằng những nỗ lực con người hơn là bởi sự tin cậy hoàn toàn nơi Ngài.
Bây giờ, việc nỗ lực có một chỗ trong đời sống Cơ đốc. Nó cũng có chỗ để đóng góp. Nhưng dù vậy, bất cứ điều chi được làm bên ngoài ân điển của Đức Chúa Trời đều không có 1 hiệu quả bền lâu thật sự. Kế đến, Phao Lô hỏi người Galati: “Có phải anh em chịu khổ mọi điều này để không đạt đến một mục đích hay điều chi chăng? Anh em có muốn thật sự đi trở lui lại và làm lại từ đầu quá trình nên thánh không?”
Trong những năm đầu của đời sống và chức vụ của tôi, tôi chịu đau khổ khủng khiếp. Bất cứ khi nào chúng ta bước vào những việc làm, thì đó chính xác là điều chúng ta sẽ làm.
Cuối cùng, trong câu 5 Phao Lô kết thúc sự bàn luận của ông bằng câu hỏi: “Có phải Đức Chúa Trời chu cấp mọi nhu cầu của anh em và làm những phép lạ giữa vòng anh em là vì anh em giữ luật pháp trọn vẹn hay lẽ vì anh em đã đặt cả đức tin và lòng nhờ cậy của mình vào sứ điệp mà anh em đã nghe?”
Điều này nghe có vẻ kỳ dị, nhưng khi tôi đang tuyệt vọng và bối rối việc về cố gắng tự thay đổi mình - thường là lúc ấy tôi không bao giờ xin Chúa thay đổi mình - rồi giao phó mọi việc cho Ngài. Tôi giống như người nói quá nhiều. Khi Đức Thánh Linh đến và cáo trách người đó bằng cách nói rằng: “Con cần phải học yên lặng đôi lúc” thì người đó phải làm gì? Thay vì cãi cọ và biện hộ, người đó phải chỉ nói rằng: “Lạy Chúa, Ngài nói đúng. Con nói quá nhiều, lạy cha Ngài biết rõ con. Cái miệng này của con nhiều lúc đã không kiểm soát. Con không nghĩ là có hy vọng nào để kiểm soát nó được ngoài Ngài. Xin hãy giúp con, nếu không con chắc sẽ thất bại nữa mà thôi”.
Đức Giêhôva phải là Nguồn và Sự Chu Cấp của chúng ta. Đó là điều mà tôi phải học được một cách khó nhọc.
Mặc dù tôi biết rõ rằng nhiều sự thay đổi cần phải được làm trong cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể đem lại những sự thay đổi đó. Tôi đã không biết đủ để sấp mặt xuống trước Đức Chúa Trời đều đặn mỗi ngày và nói rằng: “Lạy Chúa, con chạy lung tung rồi. Con không thể tự giúp mình được. Con đến với Ngài như một đứa trẻ, con hoàn toàn bất lực. Con trình dâng mọi sự trước Ngài, cầu xin ân điển của Ngài. Con không đáng nhận được sự giúp đỡ của Ngài. Lạy cha, nhưng Ngài là hy vọng duy nhất của con, con biết rằng điều này không thể hành động được trừ phi Ngài ban quyền năng”.
Nếu bạn nói quá nhiều, chỉ một mình Đức Chúa Trời mói có thể giúp bạn. Kinh Thánh trong Gia Gc 3:8 nói rằng không ai có thể chế ngự cái lưỡi được. Một ví dụ khác nếu bạn cần phải xuống cân. Bạn có thể kiêng ăn đúng, nhưng nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thất bại mãi. Nó có thể thành công với người khác, nhưng không thành c6ng với bạn - trừ phi bạn sẵn lòng để cho Ngài đem đến mọi sự thay đổi và nhận được mọi tán dương và vinh hiển.
Chừng nào chúng ta mới học được điều phải cầu xin Chúa thay vì cố gắng tự làm mọi điều?
Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển
Bây giờ Đức Chúa Trời là Linh và nơi nào có Linh của Đức Chúa Trời thì nơi đó có sự tự do (được thoát khỏi mọi xiềng xích) tất cả chúng ta, như với gương mặt không đeo mạng (vì chúng ta) tiếp tục ngắm xem (trong lời Chúa) như trong một cái gương sự vinh hiển của Chúa, thì được biến hóa liên tục vào trong chính hình ảnh của Ngài trong sự huy hoàng luôn gia tăng thêm và từ một mức độ vinh hiển này sang một mức độ vinh hiển khác (vì điều này đến từ) Chúa (là) Thánh Linh.
IICo 2Cr 3:17, 18
Hãy lưu ý rằng sự tự do, sự thoát khỏi mọi xiềng xích, đến không phải từ chúng ta nhưng từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang khi chúng ta tiếp tục ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đang khi chúng ta tiếp tục trong lời Chúa, Ngài thay đổi chúng ta. Sự tán tụng thuộc về Ngài, không phải của chúng ta.
Công Việc Là Của Chúa!
Tôi được thuyết phục và biết chắc về chính điều này, đó là Đấng đã bắt đầu một việc tốt đẹp ở trong anh em Ngài sẽ tiếp tục cho đến ngày của Chúa Jesus Christ (cho đến tận khi Đấng Christ trở lại) , triển khai (việc tốt lành đó) , làm cho toàn hảo và đem điều đó đến sự hoàn tất đầy đủ ở trong anh em.
Phi Pl 1:6
Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã bắt đầu công việc tốt lành này trong chúng ta, Ngài đã khởi làm và Ngài sẽ hoàn tất. Ngài đang làm việc trong chúng ta ngay bây giờ, để triển khai, làm cho trọn và đem đến sự hoàn tất của công việc tốt lành mà Ngài đã khởi làm. Vì chỉ một mình Ngài là Đấng Duy Nhất có thể làm được điều ấy, bạn và tôi có thể thư giãn. Áp lực đó rớt khởi chúng ta vì công việc là của Chúa, chứ không phải của chúng ta. Tôi tin rằng lẽ thật này sẽ đem cho chúng ta vào trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời . một khi chúng ta có sự yên nghỉ và bình an của Ngài, chúng ta có thể bước vào trong sự vui mừng của Ngài.
Nhìn Xem Chúa Jêsus, Không Phải Chính Chúng Ta
Hãy nhìn xem (thoát khỏi mọi điều cho làm cho phân tâm) Chúa Jêsus, là Đấng Lãnh Đạo và là Nguồn của đức tin chúng ta (ban cho điều khích lệ đầu tiên do niềm tin tưởng của chúng ta) và cũng là Đấng làm Hoàn Tất (đem nó đến sự trưởng thành và sự toàn hảo) ...
HeDt 12:2
Tôi muốn khích lệ bạn hãy giữ đôi mắt của bạn khỏi chính mình và khỏi những nan đề và thay vào đó găn chặt mắt nhìn vào Chúa Jêsus và quyền năng của Ngài. Ngài đã biết rõ những gì sai trật nơi bạn. Ngài đang sẵn sàng, sẵn lòng và có thể đem đến sự thay đổi cần phải thực hiện trong bạn và trong cuộc đời bạn. Ngài sẽ đem bạn đến sự trưởng thành và trọn vẹn - nếu bạn chỉ hãy cầu xin Ngài và tin cậy Ngài làm điều đó.
Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ không đi đến với Chúa với cả danh sách những điều sai trật của mình. Tôi đã tưởng rằng vì cớ tất cả những điều khủng khiếp này Đức Chúa Trời sẽ không thể làm điều chi với tôi được cho đến chừng nào mọi sự đó đã được thay đổi.
Đó chính là điều nhiều người đã làm. Họ rút xa khỏi Đức Chúa Trời vì cớ những tội lỗi, những thất bại, những sai trật của họ. Khi họ bước vào Lời Chúa thì họ bị sự cáo trách và họ thật sự đặt một khoảng cách giữa họ với Chúa vì họ cảm thấy quá tệ hại về chính mình, họ không thể đứng nổi trong sự hiện diện của Ngài. Đó là một sai lầm. Lời Chúa cáo trách chúng ta để chúng ta có thể được kéo gần đến Ngài, chứ không phải để chúng ta rút xa khỏi Ngài.
Tôi vô cùng cảm tạ và biết ơn Chúa vì Ngài đã không đẩy tôi ra xa vì những lỗi lầm của tôi. Thay vào đó, Ngài kéo tôi đến với chính Ngài và bắt đầu biến đổi tôi thành những gì Ngài muốn tôi trở nên. Tất cả những gì tôi phải làm là sẵn lòng để được thay đổi, để được thánh hóa - để cầu xin và tin cậy Ngài làm điều đó. Vậy thì hảy chớ làm “những công việc của xác thịt và chờ đợi Ngài”. Chúng ta nhận lãnh được những lời hứa qua đức tin và lòng kiên nhẫn. (HeDt 6:12)
Nguyện Sự Vinh Hiển thuộc về Chúa!
Hãy tránh khỏi điều ác (rút khỏi nó và giữ xa khỏi) bất cứ dưới hình thức hay dạng nào.
Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an chính Ngài sẽ thánh hóa anh em càng hơn càng hơn (phân cách anh em không những điều hư không, làm cho anh em tinh sạch và được hoàn toàn dâng hiến cho Đức Chúa Trời) và nguyện xin tâm thần và linh hồn và thân thể anh em được giữ trọn vẹn (và được tìm thấy) không có một vết tích nào khi Chúa Jesus Christ chúng ta (Đấng Mêsi) đến.
Đấng đã gọi anh em là thành tín và hoàn toàn đáng tin cậy và chính Ngài sẽ làm việc đó (làm ứng nghiệm sự kêu gọi của Ngài bằng cách làm cho thánh sạch và gìn giữ anh em) .
ITe1Tx 5:22-24
Câu 22 là loại câu Kinh Thánh tiêu biểu đã thường làm tôi hoảng sợ và kinh hãi. Tôi sẽ đọc những điều như là hãy tránh (giữ xa) khỏi mọi điều ác và ngay tức khắc tôi đã có một công việc mới trên tay tôi. Tôi đã không biết rằng Đức Giêhôva là Đấng Gìn Giữ tôi và Đấng Làm Nên Thánh tôi, tôi tưởng rằng công việc của tôi là phải gìn giữ và tự làm cho mình thánh sạch, khiến mình tinh ròng, thánh hóa và không tì vết.
Trong câu 23, từ ngữ làm nên thánh đơn giản có nghĩa là “làm cho thánh sạch”. Ai làm việc này? Chính Đức Chúa Trời của sự bình an.
Hãy lưu ý câu 24 nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài là thành tín và hoàn toàn đáng tin cậy. Ngài sẽ làm điều ấy! Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ làm ứng nghiệm sự kêu gọi của Ngài trên chúng ta bằng cách làm cho chúng ta thánh sạch và giữ gìn chúng ta.
Điều này có thể như là một sự mâu thuẫn. Trước nhất Plô nói rằng chúng ta phải tránh khỏi mọi điều ác, rồi sau đó trong vài câu kế tiếp ông quay lại và nói rằng chính Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó cho chúng ta. Trong trường hợp đó, phần chúng ta là gì?
Tin cậy!
Đó là điều tôi có ý nói đến khi nói rằng đức tin là ống dẫn qua đó chúng ta nhận lãnh những phước lành của Đức Chúa Trời. Một trong những phước lành đó là sự làm nên thánh, sự thánh sạch, tinh khiết của tấm lòng, sự thanh sạch và gìn giữ linh hồn chúng ta.
Vì chính Đức Chúa Trời là Đấng làm tất cả mọi điều này trong chúng ta và cho chúng ta, Ngài muốn sự vinh hiển thuộc về Ngài chứ không thuộc về một bộ những qui tắc, những phương pháp và những công thức.
Đó là lý do tại sao chúng ta hát:”Nguyện sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời là Đấng làm nên những việc lớn lao!”
Những kẻ Tin là Những Người Thành Đạt
Hãy dừng lao khổ, làm việc và sản sinh ra thức ăn sẽ hư nát và bị tan rã (trong khi dùng) nhưng hãy hết sức làm việc và sản sinh ra thức ăn (còn mãi) có thể chịu được (liên tục) cho đến sự sống đời đời; Con Người sẽ ban cho các ngươi điều đó, vì Đức Chúa Cha đã ủy quyền và chứng nhận Ngài và đặt ấn tín của Ngài ở trên Con Người.
Bấy giờ họ hỏi Ngài, vậy chúng tôi phải làm gì để chúng tôi có thể (theo thói quen) làm được công việc của Đức Chúa Trời? (chúng tôi phải làm gì để thực hiện những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi?) .
Chúa Jesus đáp, đây là công việc (sự hầu việc) mà Đức Chúa Trời đòi hỏi các ngươi. Đó là các ngươi tin Đấng Ngài đã sai đến (các ngươi dính chặt vào, tin cậy, nương dựa, và có đức tin nơi Sứ Giả của Ngài) .
GiGa 6:27-29
Tôi không thể nói cho bạn biết bao nhiêu lần tôi đã nói với Chúa: “Lạy Cha, Ngài muốn con làm điều gì? Nếu Ngài vui lòng chỉ cho con biết những gì phải làm, thì con sẽ vui lòng làm ngay”.
Tôi là một người làm việc. Tất cả những gì người ta phải làm là chỉ cho tôi việc gì cần làm là tôi làm ngay - và tôi làm rất đúng. Nhưng điều làm tôi đã tuyệt vọng và bối rối ấy là khi tôi đã làm một điều gì đúng mà nó vẫn không thành công được.
“Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? “Những người này muốn biết rõ. Chưa có ai nói cho họ rằng họ phải làm công việc của Đức Chúa Trời, đó là ý kiến của họ. Đức Chúa Trời vĩ đại đã làm công việc của chính Ngài.
Đó là cách của chúng ta. Chúng ta nghe về công việc quyền năng của Đức Chúa Trời và ngay tức khắc phản ứng của chúng ta là “Lạy Chúa, xin chỉ cho con những gì con có thể làm để làm được những việc đó”.
Câu trả lời của Chúa Jêsus với những người này là gì? “Đây là công việc Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi các ngươi, đó là các ngươi tin ”.
Khi Đức Chúa Trời mặc khải đoạn sách này cho tôi lần đầu tiên, tôi tưởng rằng Ngài sẽ chỉ cho tôi phải làm những gì để cuối cùng được thành công trong công việc làm công việc Ngài. Và trong một phương diện Ngài đã làm điều đó.
Ngài đã bảo tôi, “Hãy tin”
Tôi hỏi: “Ngài có ý nói rằng chỉ như vậy thôi sao?”
Ngài đáp: “Phải, chỉ như vậy”.
Các bạn và tôi tưởng rằng chúng ta phải trở thành những người thành đạt, đúng là chúng ta phải như vậy. Nhưng cách chúng ta thành đạt là tin cậy. Điều đó buông tha chúng ta khỏi sự lo âu và lý luận.

Tự Do Khỏi Sự Lo Âu và Lý Luận

Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an của (riêng) Ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối, và đừng sợ hãi (hãy thôi để cho lòng các ngươi bị khuấy động và phân vân, đừng cho phép chính mình bị sợ hãi, bị trấn áp, nhút nhát và không yên)
GiGa 14:27
Từ những câu Kinh Thánh trên điều hẳn nhiên chúng ta thấy là Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài được tự do khỏi mọi sự lo âu và lý luận.
Theo tự điển, lo âu là tự dày vò mình với những tư tưởng bất ổn, cảm thấy không yên, lo lắng hay bị khuấy động, hoặc là dày vò ai bằng những sự làm phiền, những gánh nặng những lo âu. Đây là điều chúng ta thường mang trong trí khi chúng ta nói về sự lo âu.
Tuy nhiên, có một định nghĩa khác trong tự điển về từ ngữ này nữa đáng cho chúng ta suy gẫm. Định nghĩa này không liên hệ đến tình trạng tình cảm hay tâm trí nhưng liên hệ đến một hoạt động thuộc thể làm cho lo âu có nghĩa là nắm lấy cổ bởi hàm răng và lắc qua lại hay làm cho nghẹt thở.
Tất cả chúng ta đều đã từng nhìn thấy một con chó hay con mèo ngoặm lại một con vật nhỏ hơn trong miệng chúng và “làm cho lo âu” hay làm nghẹt thở để bắt nó đầu phục. Áp dụng vào lĩnh vực thuộc linh, chúng ta cũng đã thấy thế nào ma quỷ cố gắng cướp đi sự bình an được Chúa Jêsus để lại cho chúng ta bằng cách ngoặm lấy chúng ta ngay cổ và lắc lư, làm cho nghẹt thở cho đến khi chúng ta đầu hàng.
Nên việc lo âu không chỉ là điều chúng ta tự làm mà thôi, nhưng đó cũng là điều mà kẻ thù gây cho chúng ta - nếu chúng ta cho phép nó xảy ra.
Chữ khác nữa chúng ta nói đến trong chương này là lý luận. Tôi thích chọn định nghĩa của tôi hơn là những định nghĩa mà tôi tìm thấy trong những nơi khác. Đối với tôi, lý luận là sự quay mòng mòng không kết thúc của tâm trí một người xoay loanh quanh một hoàn cảnh để tìm kiếm sự nhận biết và hiểu rõ.
Có phải đó là một định nghĩa khá tốt không về những gì xảy ra khi bạn và tôi gặp phải một nan đề trong tâm trí chúng ta? Khi một điều gì đang làm phiền lụy chúng ta, chúng ta thường suy đi nghĩ lại trong tâm trí chúng ta, tìm kiếm mãi cho một câu trả lời hay một giải pháp cho nó?
Mặc dù sự lo âu hình như luôn luôn hoàn toàn tiêu cực và vô ích vì nó không bao giờ sản sinh ra được điều gì tốt lành, thì đôi lúc lý luận có thể trông như có vẻ tích cực và kết quả. Chúng ta có thể cảm thấy mình đã suy ra được hoàn cảnh của mình. Sau đó chúng ta có thể được một sự bình an nào đó vì chúng ta nghĩ mình đã tìm ra được một cách để giải quyết vấn đề đang làm phiền lụy mình. Đó thường là một sự bình an giả tạo không tồn tại, vì chúng ta đang cố gắng giải quyết một nan đề bằng cách dựa vào sự hiểu biết riêng của chúng ta thay vì dựa vào Chúa.
Hãy Nương Dựa Nơi Chúa, Chứ Không Nơi Bản Ngã
Hãy nương cậy, tin tưởng vào và xác tín trong Đức Giêhôva với cả tấm lòng và tâm trí, chớ nương cậy vào sự sáng suốt hoặc hiểu biết riêng của con.
Phàm trong mọi đường lối con hãy biết rõ, nhận thức, nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho đường thẳng và bằng phẳng các nẻo của con.
Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ và thờ phượng Đức Giêhôva và xoay khỏi (hoàn toàn) điều ác.
ChCn 3:5-7
Khi tác giả của Châm Ngôn này bảo chúng ta trong câu 7 là chớ khôn ngoan theo mắt mình, ông có ý nói rằng chúng ta không nên nghĩ rằng mình có khả năng suy ra tất cả mọi việc sẽ xảy đến trên cuộc đời mình. Bạn và tôi không có khả năng để bước đến với mọi câu giải đáp mà chúng ta cần có để sống cách đắc thắng trong thế gian.
Bây giờ tôi phải xác nhận rằng hầu hết cuộc đời tôi thì tôi là “người hay suy ra”. Tôi luôn luôn suy nghĩ và lý luận. Đối với tôi, việc biết Đức Chúa Trời sắp làm điều gì thôi là chưa đủ, tôi còn phải biết khi nào và Ngài sẽ làm như thế nào nữa.
Nếu Chúa làm cho tôi điều gì mà tôi không hề trông đợi xảy ra thì tôi muốn biết Ngài làm điều đó bằng cách nào. Nếu một ai chúc phước cho tôi cách vô danh, tôi sẽ thức suốt đêm cố gắng suy đoán xem người đã chúc phước tôi ấy là ai!
Sau cùng, một ngày kia Đức Chúa Trời ban cho tôi một sự mặc khải bé nhỏ về chủ đề này. Ngài phán với tôi và bảo: “Joyce, con chẳng thông minh bằng một nửa điều mà con nghĩ về con. Con nghĩ rằng con có nhiều điều để suy ra, nhưng thật ra con đã nhận được chúng trong chỗ không đúng”.
Ngay tức khắc tôi biết rõ điều Ngài đang nói đến. Trong văn phòng của tôi có những ô thư từ riêng cho từng nhân viên. Tôi thường đặt miếng giấy ghi những việc cần làm vào ngăn thư của ai đó, mong đợi người ấy sẽ hành động theo lời dặn. Về sau, khi tôi khám phá ra rằng người đó không làm theo những gì tôi yêu cầu. Tôi sẽ hỏi: “Bạn không nhận được tờ giấy tôi đã gửi vào trong ngăn thư sao? Nhiều khi tôi khám phá ra anh ấy hoặc cô ấy đã không nhận được sứ điệp chính vì tôi đã bỏ lầm ngăn thư. Đức Chúa Trời đã nói với tôi rằng điều tương tự đó đã xảy ra trong những lĩnh vực khác của đời sống tôi.
Chúa đã dùng ví dụ đó từ từng trải riêng của tôi để chỉ cho thấy rằng tôi đã mất quá nhiều thì giờ và sức lực để lo âu và lý luận, cố gắng suy đoán ra và kiểm soát hết mọi điều đang xảy ra trong cuộc đời mình. Ngài chỉ cho tôi thấy nhiều khi chúng ta tưởng mình đã suy đoán ra được việc gì nhưng sáu tôi hay một năm sau đó chúng ta mới học biết rằng mọi sự không đúng như điều chúng ta đã nghĩ.
Đó là những gì tác giả sách Châm Ngôn nói với chúng ta ở đây khi ông nói rằng chúng ta chớ nuong cậy nơi sự thông hiểu của mình nhưng hãy nương cậy, tin tưởng và xác quyết nơi Đức Giêhôva. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói được là chúng ta đang nương cậy nơi chính mình thay vì nơi Chúa?
Trong Châm Ngôn 16:9; chúng ta đọc được: Tâm trí một người toan định đường lối mình, nhưng Đức Giêhôva hướng dẫn các bước của người và làm cho vững chắc. Lập kế hoạch cho công việc mình và làm theo kế hoạch, đó là điều khôn ngoan. Tuy nhiên chúng ta được dạy rằng chính Đức Chúa Trời chứ không phải sự lập kế hoạch của chúng ta đã đem lại cho chúng ta sự thành công. Vậy thì quân bình ở đâu đây?
Chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm xong việc gì nếu chúng ta không có một chút sắp đặt. Eph Ep 5:17 sứ đồ Phao Lô cảnh cáo chúng ta: Chớ nên mơ hồ, vô ý và dại dột nhưng hãy hiểu rõ và nắm chắc lấy những gì là ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Không có kế hoạch, chúng ta không bao giờ hoàn tất học vấn, tìm một công việc, lập gia đình, có con cái để dành tiền, mua một chiếc xe, xây một căn nhà, có 1 kỳ nghỉ hay làm bất cứ điều gì chúng ta làm trong đời. Không có kế hoạch, chúng ta sẽ không học tập Lời Chúa, cầu nguyện, đi nhà thờ, hoặc làm bất cứ điều gì để lớn lên trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nên không cần phải bàn cãi gì về việc lên kế hoạch. Nhưng nan đề không phải trong việc chúng ta lập kế hoạch, mà trong sự lo âu và lý luận của chúng ta.
Hãy Nhận Biết Sự Quá Mức (
Sự Cực Đoan)
Có một câu cách ngôn mà tôi tin rằng đáng cho chúng ta ghi nhớ: “Quá mức là sân chơi của ma quỷ ”.
Thường nan đề của chúng ta không phải là việc lập kế hoạch bình thường, nhưng là việc lập kế hoạch quá mức. Bất cứ điều gì ra khỏi mức quân bình đều trở thành nan đề. Chúng ta quan tâm quá đến những chi tiết đến nỗi chúng ta đánh mất cái nhìn của toàn cảnh. Chúng ta trở nên quá lo về việc quản lý mọi lĩnh vực bé nhỏ trong đời sống hằng ngày của mình đến nỗi chúng ta quên sống và vui hưởng cuộc đời.
Đó chính là sự quá mức.
Tôi có thể cho bạn một bí quyết nhỏ để giúp bạn quyết định xem bạn có đi từ việc lập kế hoạch và chuẩn bị bình thường đến chỗ lo âu và suy luận: Nếu bạn bị tuyệt vọng và bối rối là bạn đã đi quá xa. Khi Chúa ban cho tôi dàn khung này cho cuộc đời tôi, điều đó thật sự đã giúp cho tôi.
Hãy nhớ kỹ, mỗi bạn cảm thấy tuyệt vọng và bối rối, đó là một dấu hiệu bạn đã ra ngoài ân điển và rơi vào công việc rồi. Khi bạn có một nan đề trong cuộc đời bạn mà bạn không biết làm sao giải quyết, những gì bạn cần không phải là lo âu thêm và lý luận thêm mà là thêm ân điển. Nếu bạn không thể nhìn thấy một giải pháp cho nan đề của mình thì bạn cần Chúa mặc khải cho bạn. Bạn càng lo âu lý luận, bạn càng sợ hãi, căng thẳng và quay trở nan đề trong tâm trí mình, thì bạn càng không tìm được giải pháp cho nó.
Bạn cần phải lắng nghe từ Thánh Linh, và bạn càng ở trong xác thịt, bạn càng ít nhận ra câu giải đáp của Đức Chúa Trời cho nan đề của bạn. Lời Chúa bảo chúng ta hãy bước theo sự bình an (HeDt 12:14). Việc lý luận không sản sinh ra bình an. Nó sinh ra sự rối loạn.
Sự Bình An Của Đức Chúa Trời
Nguyền xin sự bình an (sự bình tịnh của linh hồn đến từ) sự cai trị của Đấng Christ (hành động như một vị trọng tài liên tục) trong lòng anh em (quyết định và giải quyết với tính tối hậu, tất cả mọi thắc mắc nổi lên trong tâm trí anh em, trong tình trạng bình an đó) là sự bình an mà (với tư cách là chi thể của thân thể Đấng Christ) anh em đã được gọi đến (để sống). Và hãy cảm tạ (đầy lòng biết ơn) (dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời luôn luôn).
CoCl 3:15
Thật là một sự bình an cho tôi khi tôi học được rằng tôi không phải suy đoán ra hết mọi sự. Tôi sung sướng để nói rằng tôi đã được giải cứu khỏi sự suy luận. Và nếu tôi đã được giải cứu thì bạn cũng có thể được vì cớ tôi là người chiếm giải vô địch về suy luận trên thế giới. Tôi đã suy luận về tất cả mọi điều. Tôi đã để suốt cả đời loay hoay trong tâm trí, cố gắng suy đoán ra việc gì tôi phải làm.
Bạn phải ý thức rằng xác thịt rất vui thích làm những việc đó. Dĩ nhiên, một số người có cá tính nào đó - giống như tôi - thường thích suy luận hơn những người khác. Những nhà tư tưởng thường thích ngồi đó và suy ngẫm về những nan đề của họ, cố gắng tìm ra cách để giải quyết chúng. Tôi đã làm như vậy. Tôi khởi đầu một ngày bằng cách ngồi xuống uống một tách cà phê và thông công với những nan đề của tôi.
Bạn có đang thông công với những nan đề của bạn hay thông công với Chúa? Bạn đang ở trong những công việc hay đang ở trong ân điển?
Ân Điển Ngược Với Những Việc Làm
Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi việc làm nữa. Nếu không thì ân điển không còn là ân điển nữa. Nhưng nếu đó là thuộc về việc làm thì đó không còn là ân điển nữa, nếu không việc làm không phải là việc làm.
RoRm 11:6
Điều mà sứ đồ Phao Lô nói với chúng ta trong câu này đơn giản là: ân điển và việc làm hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Chúng không thể thông công với nhau hay có liên hệ gì với nhau.
Nói cách khác, ân điển và việc làm là hai điều loại trừ lẫn nhau. Nếu có điều này thì điều kia không thể tồn tại.
Nếu bạn và tôi vào trong việc làm, thì bấy giờ chúng ta ra ngoài ân điển. Nếu chúng ta ở trong ân điển, thì chúng ta ở ngoài việc làm. Bất cứ lúc nào chúng ta vào trong việc làm, thì ân điển của Đức Chúa Trời dừng hành động cho chúng ta. Đức Chúa Trời không có sự chọn lựa nào khác và phải chờ đợi cho đến khi chúng ta đã ngừng cố gắng giải quyết mọi điều tự mình.
Chừng nào chúng ta còn tiếp tục cố gắng suy đoán ra những nan đề của mình, chúng ta sẽ cứ càng tuyệt vọng và bối rối hơn. Lý do là vì chúng ta cố gắng vận hành mà không có ân điển của Đức Chúa Trời và điều đó không bao giờ thành công cả.
Trong chức vụ của tôi, nhu cầu cần cầu thay mà tôi nhận được thường xuyên nhất là xin sự dẫn dắt. Dân sự của tôi hình như không biết phải làm gì. Họ bị tuyệt vọng và bối rối bởi những hoàn cảnh họ phải đối diện mỗi ngày. Họ cần sự giúp đỡ, và họ không biết tìm được điều ấy ở đâu. Họ cần các giải đáp, và họ không biết phải kiếm ở đâu.
Tôi sẽ không bao giờ quên khi Đức Chúa Trời bắt đầu hành động cho tôi về chủ đề này. Lúc đó tôi đang cầu nguyện hết lòng và xin Chúa cho sự biện biệt. Bây giờ bạn phải hiểu rằng sự biện biệt không đến từ cái đầu, nhưng đến từ tấm lòng, từ “con người bề trong” (Êphêsô 3:16;). Sự biện biệt đơn giản là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dành cho bất kỳ hoàn cảnh nào của đời sống. Đó là một sự “nhận biết thiêng liêng” về cách làm sao để giải quyết vấn đề.
Nếu tôi có một nan đề, tôi không cần phải cố gắng suy đoán ra. Mà tôi cần sự biện biệt. Tôi cần phải nghe từ Chúa. Tôi cần Lời Chúa cho hoàn cảnh của tôi. Tôi cần Ngài chỉ cho tôi biết phải làm gì.
Đang khi tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho sự biện biệt, Chúa đã phán với tôi và nói rằng: “Joyce, con sẽ không bao giờ có sự biện biệt cho đến chừng nào con bỏ đi sự suy luận”.
Hãy lưu ý rằng Chúa không nói “cho đến chừng ta giải cứu con khỏi sự suy luận”. Ngài nói “đến khi ngươi bỏ đi sự suy luận”.
Nếu bạn cố gắng suy đoán mọi sự trong đời, bạn phải ý thức rõ rằng đó là một thói quen, một thói quen xấu - một thói quen mà bạn cần phải bẻ gãy. Tâm trí bạn có thể giống như tâm trí của tôi trước đây. Ngay khi một nan đề hay tình huống nào xảy ra. Tôi sẽ ngay tức khắc nhảy ầm vào đó và suy đoán ra một giải pháp cho nó. Nếu vậy, bạn phải bẻ gãy khỏi tâm trí bạn sự phản ứng theo thói quen loại đó.
Như tôi đã nói, nếu bạn bị tuyệt vọng và bối rối, đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang đi quá mức, rằng bạn đang dựa trên viêc làm chớ không trên ân điển.
Sự bối rối không đến từ Chúa. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự lộn xộn, nhưng của sự bình an (ICo1Cr 14:33). Ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và bối rối, ngay khi bạn cảm thấy mình bắt đầu đánh mất sự bình an bề trong, bạn cần phải nói với chính mình: “Ồ ồ, tôi đã đi quá xa rồi”. Bạn phải ý thức được rằng bạn đang ra khỏi ân điển và vào trong công việc. Bạn phải bỏ đi những sự năng nổ của mình và phó nộp chính mình hoàn toàn cho Chúa, giao lại tình cảnh của bạn hoàn toàn trong đôi tay Ngài.
Một khi bạn đã xoay khỏi sự suy luận của mình và đến trong ân điển của Đức Chúa Trời, bạn mở ra một ống dẫn đức tin qua đó Ngài có thể mặc khải cho bạn những gì bạn cần biết để giải quyết nan đề hay hoàn cảnh đó. Hãy bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời và bạn sẽ bắt đầu nghe những câu giải đáp của Ngài.
Hãy nhớ kỹ: Lo âu và suy luận không làm được gì ngoại trừ gây thêm tuyệt vọng và rối rắm. Bạn không cần lo âu và suy luận, bạn cần yên tịnh và lắng nghe. Bạn sẽ không có sự tiến bộ thật sự nào trong việc lắng nghe từ Đức Chúa Trời cho đến chừng nào sự suy đoán quá mức cần phải được xử lý đúng đắn.
Sứ đồ Phao Lô nói với chúng ta điều gì trong RoRm 11:6? Nói rằng nếu chúng ta cậy nơi việc làm thì bấy giờ chúng ta đã ra ngoài ân điển của Đức Chúa Trời, vì cớ việc làm và ân điển không có điều gì liên hệ với nhau.
Trước đây chúng ta đã học trong Xachari Chương 4, trong đó dân Ysơraên đã cố gắng làm xong đền thờ mà họ xây cho Đức Giêhôva. Những người Samari đã xin họ để được cùng dựng đền thờ cho Đức Giêhôva nhưng họ trả lời: “Không, các ngươi không có phần với chúng ta trong đề án này”. Đó phải là thái độ của bạn đối với việc làm: việc làm không có phần gì trong ân điển. Bạn phải nói “Hỡi việc làm, ngươi không có phần gì trong cuộc đời ta. Vì ta sống bởi ân điển”.
Dân Ysơraên bị bối rối và tuyệt vọng bởi một núi nan đề do loài người đem đến. Đức Chúa Trời đã ban cho họ một lời giáo huấn về làm sao cất bỏ ngọn núi đó khỏi con đường họ đi. Ngài bảo với họ: “Ấy chẳng phải quyền thế, cũng chẳng phải năng lực, bèn là bởi Thần ta (XaDr 4:6). Về sau Ngài nói: “Hãy nói ân điển, ân điển cho ngọn núi!” (4:7).
Bạn và tôi không phải cố gắng làm cho ngọn núi phải sập xuống băng một cái búa, mà chúng ta phải nói với nó, la lên rằng: “Ân điển, ân điển!”
Nơi nào việc làm đã thất bại, ân điển luôn luôn thành công.
Một Lời Từ Đức Chúa Trời
Trước đây không lâu chỉ ngay trước một buổi nhóm trong đó tôi dạy về chủ đề này, một người đã trao cho nhà tôi một lời viết ra từ Chúa và xin ông hãy trao cho tôi. Tôi biết chắc người đó không hề biết buổi nhóm sẽ hướng về chủ đề nào, nhưng sứ điệp đó chắc chắn phù hợp vào buổi nhóm ấy. Nó cũng phù hợp với lời tiên tri mà Chúa đã ban cho tôi trước đó, mà tôi đã chia sẻ với bạn phần sau trong chương này.
Cả 2 sứ điệp này đều được xức dầu cách thiên thượng, nên tôi thúc giục bạn hãy đọc nó một cách cẩn thận để biện biệt và tiêu hóa những gì Chúa muốn nói với chúng ta trong những lời này. Sứ điệp thứ nhất bắt đầu như sau:
Ta muốn con đối diện ngọn núi
Để con có thể thấy
Khi ngọn núi đã dời đi khỏi con đường
Tất cả những gì còn lại là Ta.
Đức Chúa Trời luôn có ở đó. Nhưng nhiều khi ngọn núi hình như lớn hơn Ngài. Đó là lý do tại sao tôi khích lệ bạn hãy nói với ngọn núi, nhưng giữ đôi mắt bạn chăm nhìn nơi Chúa.
Đức Chúa Trời có ý nói gì khi Ngài nói rằng Ngài muốn chúng ta đối diện với ngọn núi? Ngài có ý rằng chúng ta không phải sợ hãi hay bị nhút nhát bởi kích cỡ của sự cản trở đang đối đầu với chúng ta trong cuộc sống.
Bạn và tôi cần phải lớn lên đến mức mà chúng ta không còn sợ hãi kẻ thù hoặc những công việc của hắn nữa. Đừng sợ hãi ma quỷ cũng như những nan đề mà hắn gây ra. Hãy biết rằng qua quyền năng của Thánh Linh, bạn có thể đối diện bất cứ ngọn núi nào và cất bỏ nó khỏi con đường của bạn.
Chúng ta luôn cố tránh né những cản trở. Chúng ta thường xuyên chạy trốn khỏi những điều chống cự lại chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy, trong thực tế chúng ta chạy trốn kẻ thù vì hắn là kẻ đang quăng những cản trở để nhằm mục đích đó - để khiến chúng ta trở nên hoảng sợ và bỏ cuộc.
Đó là lý do tại sao chúng ta được dặn bảo trong Eph Ep 6:11-17 là phải mặc vào toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời và nắm lấy thuẫn của đức tin và gươm của Thánh Linh, đó là lời của Đức Chúa Trời nhờ đó chúng ta có thể chống cự kẻ thù đến tấn công chúng ta. Nhưng bạn có bao giờ lưu ý rằng không có một binh giáp nào để che phần lưng của chúng ta không? Bạn có biết tại sao không? Vì Đức Chúa Trời không nghĩ rằng chúng ta cần nó. Ngài không bao giờ trông đợi chúng ta quay lưng và chạy trốn cả.
Bạn và tôi không cần phải quay lưng và chạy trốn kẻ thù. Thay vào đó, chúng ta phải mạnh dạn trong Chúa, và trong quyền năng của sức mạnh Ngài (6:10). Chúng ta phải biết và tin rằng Đấng ở bên trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (IGi1Ga 4:4).
Bây giờ tôi phải xưng nhận rằng nhiều khi chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta bị cám dỗ muốn bỏ cuộc và chạy trốn. Có những lúc khi nan đề hình như vượt quá sức chúng ta, việc dễ nhất để làm là giơ tay lên và bỏ đi, hy vọng rằng nó sẽ tan biến đi. Chúng ta cần phải được mạnh mẽ trong tâm linh: Tâm thần mạnh mẽ của một người sẽ nâng đỡ, làm vững vàng người ấy trong hoạn nạn hay trong sự đau đớn của thân thể (ChCn 18:14). Chúng ta có thể không biết câu trả lời cho nan đề của chúng ta là gì, nhưng chúng ta biết Đấng có câu giải đáp.
Chúng ta phải nhớ rằng hầu hết trong mọi lúc những người bạn của chúng ta không có câu trả lời mà chúng ta cần. Người ta thường hay chạy đến với nhau để tìm câu trả lời thay vì chạy đến với Chúa. Khi bạn gặp một nan đề, bạn thường chạy đến máy điện thoại hay chạy đến với ngai thương xót? Đức Chúa Trời có một câu trả lời và giải pháp cụ thể cho mỗi một hoàn cảnh mà bạn và tôi phải đối diện trong cuộc đời này. Chúng ta cần phải học đến với Ngài để nhận sự khôn ngoan mà chúng ta cần. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ ban điều đó cho chúng ta (Gia Gc 1:5). Nhưng sẽ không ban khi chúng ta bước trong việc làm của xác thịt (1:6, 7).
Lo âu là một việc làm và sự suy luận cũng vậy.
Bạn có biết tại sao bạn và tôi luôn cố gắng suy đoán mọi không? Vì chúng ta muốn nắm quyền kiểm soát. Chúng ta có khao khát hầu như không thể thỏa mãn nỗi là muốn biết. Nhưng điều chúng ta thật sự cần là tin.
Bạn còn nhớ Chúa Jêsus đã nói với những người hỏi Ngài họ phải làm gì để làm được công việc của Đức Chúa Trời chăng. Ngài đã bảo họ “Đây là công việc mà Đức Chúa Trời đòi hỏi các ngươi, đó là các ngươi tin. (GiGa 6:29)
Đối với một số người trong chúng ta rất khó cho chúng ta tin cách đơn sơ, vì chúng ta là những người “nghiện làm việc” - chúng ta cũng bị nghiện lo âu và suy luận, lo âu và suy luận là những thói quen mà chúng ta phải bẻ gãy với sự giúp đỡ của Chúa. Mỗi khi chúng ta bắt gặp chính mình tham dự vào trong những hoạt động này, chúng ta phải tự nhắc nhở mình phải đặt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời chứ không phải nơi những việc làm của mình. Chúng ta phải nhớ rằng nếu chúng ta lo âu và suy luận, chúng ta đang không tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đang không nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời thì chúng ta đang không vâng lời Chúa - điều này đem chúng ta đến 2 phần cuối của lời nhận được từ Chúa.
Vâng lời Đức Chúa Trời
Chỉ một mình Ta có thể dời núi đi
Một mình Ta có thể đẩy nó đi.
Chỉ một mình Ta có thể chinh phục những nan đề.
Mà con đối diện ngày hôm nay.
Việc duy nhất của con là tin cậy.
Lắng nghe tiếng của Ta.
Và khi con nghe những gì Ta truyền lệnh.
Vâng lời là sự chọn lựa của con.
Điều này không có nghĩa là chúng ta chẳng còn việc gì khác để làm. Nó đơn giản có nghĩa là bổn phận đầu tiên của chúng ta là tin. Sau đó khi Đức Chúa Trời phán với chúng ta và bảo chúng ta những gì phải làm, chúng ta cứ tiếp tục trong tâm linh vâng lời và tin cậy qua việc đơn sơ làm những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dặn.
Hãy Để Kết Quả Cho Đức Chúa Trời
Chúng ta không lo âu về Jêsus kết quả, chúng ta chỉ làm những gì Đức Chúa Trời dặn bảo và để kết quả lại cho Đức Chúa Trời, tin quyết rằng khi chúng ta đến mức kết thúc mọi sự sẽ tốt đẹp, như Ngài đã hứa:
Nhưng Ta sẽ không làm cho điều đó quá khó
Vì sự chiến thắng đã thuộc về Ta.
Ta sẽ đổ đầy con với Thần Ta
Và qua con ân điển của Ta sẽ chiếu sáng.
Không phải khi con toàn hảo,
Như điều con nghĩ con phải như vậy.
Nhưng khi tấm lòng con sẵn lòng.
Để trở nên càng ngày càng giống Ta hơn.
Ân Điển Là Để Cho Đức Chúa Trời Hành Động
Hãy nhớ rằng lời này đã được trao cho tôi trước khi sứ điệp của quyển sách này được chia sẻ trong buổi nhóm đó. Hãy xem lại toàn bộ lời của Chúa một lần nữa và để cho lời đó chúc phước bạn. Đây là một lời tiên tri mà Chúa đã ban cho tôi nhiều năm trước đây.
Có rất ít con cái của Ta thật sự tin cậy Ta hoặc lệ thuộc vào Ta. Ta có những ngọn núi, vô tận những ngọn núi của ân điển được dồn chứa mà Ta chưa bao giờ đụng đến vì Ta tìm thấy rất ít người mở tấm lòng họ ra qua đức tin để nhận lãnh ân điển của Ta. Con có thật sự muốn biết ân điển là gì không? Vậy, hãy lắng nghe và Ta sẽ ban cho con một định nghĩa mới và khác của ân điển Đức Chúa Trời. Ân điển là con để cho Ta làm những gì Ta muốn làm trong trái đất này qua con.
Ân điển không phải là chúng ta làm một điều gì mà là để cho Đức Chúa Trời làm những điều qua chúng ta. Ân điển đòi hỏi chúng ta phải tuyệt đối tĩnh lặng về tâm trí, tin cậy trong Đức Giêhôva thay vì lo âu và suy luận.
Bạn có muốn sự bình an trọn vẹn trong tâm trí không? Bạn có thể có được điều ấy, nếu bạn thật sự tin cậy nơi ân điển của Đức Chúa Trời.
Như chúng ta đã thấy, ân điển còn hơn là ân huệ ban cho cách nhưng không, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với một người không đáng nhận lãnh được.
Ân điển là Đức Chúa Trời đang làm ơn cho chúng ta, ân điển đến để ban quyền năng và sức mạnh của Ngài để hoàn thành trong chúng ta và qua chúng ta những gì chúng ta không đáng cho Ngài hành động. Và tất cả những gì chúng ta làm được là đầy dẫy lòng biết ơn và cảm tạ. Thật ra, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thật sự biết ơn và cảm tạ cho đến chừng nào chúng ta hiểu biết đầy đủ ân điển của Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta nắm bắt được sự thật là mọi điều tốt lành đã đến với chúng ta là qua sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Cũng rất khó cho chúng ta lo âu khi chúng ta biết rằng ấy chẳng phải bởi lo âu nhưng bởi ân điển mà mọi nhu cầu của chúng ta được chu cấp.
Ân Điển Trái Ngược Với Sự Lo Âu
Bạn có biết tại sao ân điển giữ gìn chúng ta khỏi lo âu không? Vì lo âu bàn về quá khứ, trong khi ân điển (ơn huệ không đáng nhận được) bàn đến hiện tại và tương lai.
Phần lớn thường là những điều đã xảy ra cho chúng ta trong quá khứ mà chúng ta không còn thay đổi được. Chúng ta lo âu về những lỗi lầm và thất bại mà chúng ta nghĩ là chúng đã khiến mọi việc thành như ngày hôm nay và chúng phá hủy mọi cơ hội mà chúng ta có thể có về một tương lai tốt đẹp.
Chúng ta nghĩ về những điều ngu dại, sai lầm mà chúng ta đã nói, đã làm và chúng ta suy nghĩ. “Ôi, tôi ước ao phải chi tôi đã không nói điều đó, tôi ước ao phải chi tôi đã không làm điều kia”. Đó là chỗ mà ân điển bước vào. Chúng ta cần phải học tin cậy ân điển của Đức Chúa Trời để trở lại và sửa lại những lỗi lầm trong quá khứ và thay đổi số phận tương lai của chúng ta.
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài có hàng ngàn ngọn núi của ân điển dồn chứa, nhưng chúng ta thì làm gì? Chúng ta lao nhọc, tranh chiến, gắng sức, toan tính và lý luận. Vì cớ chúng ta không biết phải làm gì đối với quá khứ, chúng ta lo âu về hiện tại và sợ hãi tương lai. Thay vì tin cậy rằng khi chúng ta bước đến tương lai, chúng ta sẽ có những câu trả lời mà chúng ta cần thì chúng ta lại lo âu và suy luận. Cố gắng suy tính xem chúng ta phải làm gì hôm nay để chuộc lại quá khứ và cứu lấy tương lai.
Thay vì lo âu về ngày hôm qua và ngày mai, chúng ta phải nghỉ ngơi ngày hôm nay, tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc cho quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta.
Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Mang Theo Ân Điển Của Đức Chúa Trời
Vì chúng ta là công việc khéo léo của (chính) tay Đức Chúa Trời làm ra, được sáng tạo lại trong Christ Jêsus (được sanh lại cách mới) để chúng ta có thể làm những việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định trước (đặt kế hoạch trước) cho chúng ta (bước những con đường mà Ngài đã sửa soạn trước) để chúng ta phải bước đi trong những đường ấy (sống cuộc đời tốt đẹp mà Ngài đã sắp đặt trước và làm sẵn cho chúng ta sống) .
Eph Ep 2:10
Thật rất khó cho chúng ta vui hưởng cuộc sống nếu chúng ta không có sự bảo đảm về ngày hôm nay, bình an về ngày hôm qua và lòng tin quyết cho ngày mai. Tại sao vậy? Vì hễ chừng nào chúng ta còn sống chúng ta sẽ luôn phải đối diện với những hoàn cảnh mà chúng ta không có được mọi câu giải đáp.
“Ô, nhưng nếu chúng ta có đủ đức tin, chẳng lẽ chúng ta lại không đến được nơi có mọi câu giải đáp sao?”.
Không, trong đời sống chúng ta sẽ luôn có một vài điều nào đó mà chúng ta không biết làm sao để giải quyết. Nếu không, chúng ta sẽ không cần đến đức tin, chúng ta cũng không phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ coi sóc thể nào chúng ta luôn luôn nương dựa nơi Đức Chúa Trời. Bạn có biết Ngài sẽ làm điều ấy bằng cách nào không? Bằng cách dẫn đưa chúng ta vào những hoàn cảnh vượt quá đầu chúng ta. Đó là lý do tại sao mặc dù chúng ta có thể bị lo âu, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ lo âu cả. Tại sao không? Vì Ngài biết chính xác những gì Ngài sẽ làm. Ngài đã có một kế hoạch, một lối đi, một công việc sẵn sàng cho chúng ta rồi.
Nhưng mặc dù Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho chúng ta làm theo, một con đường cho chúng ta bước đi trong đó và một công việc để chúng ta làm Ngài sẽ không cho chúng ta biết tất cả mọi câu giải đáp hôm nay về những gì chúng ta sẽ cần ngày mai. Với mỗi ngày mới đến là ân điển mà chúng ta cần để sống ngày ấy và đáp ứng những thách thức của nó.
Có thể bạn đã nghe về câu chuyện về chàng trai trẻ bị cầm tù và sắp bị đem ra thiêu sống ngày hôm sau vì đức tin của anh ta trong Đấng Christ. Cùng trong xà lim với anh là một người lớn tuổi hơn, 1 tín đồ từng trải hơn là người đã quen biết về đường lối của Chúa. Khi trời bắt đầu tối, chàng thanh niên quẹt một que diêm lên để thắp đèn, đang khi làm như vậy thì anh ta đã đốt phải ngón tay mình. Kêu lên một tiếng la vì đau nhức anh ấy nói với người đồng tù: “Làm sao tôi có thể chịu nổi việc bị thiêu sống ngày mai nếu tôi không thể chịu nổi việc đốt nhằm ngón tay tối hôm nay?”.
Người tù lớn tuổi hơn trả lời nhẹ nhàng, “Hỡi con, Đức Chúa Trời không đòi hỏi con đốt cháy ngón tay của con, nên không có ân điển nào dành cho việc đó. Nhưng Ngài đòi hỏi con chịu chết vì đức tin của con, vì vậy khi thời điểm đến, ân điển sẽ có ở đó”.
Cho dù điều gì xảy ra, Đức Chúa Trời vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Ngài có một kế hoạch để giàn xếp mọi việc mà chúng ta sẽ phải đối diện trong cuộc đời này. Và ân điển của Ngài đủ để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của chúng ta (IICo 2Cr 12:9).
Đức Chúa Trời Không Phung Phí Ân Điển
Chúng ta hãy không sợ hãi, nhưng xác quyết và dạn dĩ đến gần ngai thương xót (là ngai của ân huệ Đức Chúa Trời dành cho tội nhân không đáng được thương xót) để chúng ta có thể nhận lãnh sự thương xót (cho những điều thất bại của chúng ta) và tìm được ơn điển để giúp đỡ đúng lúc cho mọi nhu cầu (sự giúp đỡ phù hợp và đúng lúc - đến ngay khi chúng ta cần) .
HeDt 4:16
Một trong những điều chúng ta thất bại khi hiểu về ân điển Đức Chúa Trời là mặc dầu Ngài có hàng ngàn núi ân điển, Ngài không hề phung phí ân điển.
Đức Chúa Trời sẽ không tuôn đổ ân điển của Ngài trên chúng ta một tuần lễ trước thời điểm để chúng ta có thể lăn qua lại trong đó. Bạn có biết tại sao không? Vì ân điển là quyền năng, và Đức Chúa Trời không thể bất cẩn với quyền năng hành động phép lạ thiên thượng của Ngài.
Chẳng có do gì để Đức Chúa Trời phải ban cho chúng ta hôm nay những gì mà chúng ta chưa cần cho đến tận ngày mai, để chúng ta có thể cảm thấy ấm cúng, dễ chịu và nói rằng “Không có nan đề gì”. Chúng ta nhận được ân điển Chúa, quyền năng của Ngài, khi chúng ta cần nó và không phải trước đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có đức tin, và đó là lý do tại sao chúng ta phải liên tục tìm kiếm Đức Chúa Trời. Điều đó giữ cho chúng ta không cảm thấy quá yên ổn trong con người thiên nhiên của chúng ta đến nỗi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta biết rằng chúng ta phải giữ ống dẫn của đức tin luôn mở ra để nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời để giúp đỡ trong thì giờ có cần.
Một trong những điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra cho chúng ta là khi cuối cùng chúng ta đã có đủ từng trải trong cuộc đời cơ đốc, và có sự tri thức đủ về chính con người mình đến nỗi chúng ta không còn đặt sự tin quyết vào sức lực riêng hay khả năng riêng của mình. Điều này phải cần có thời gian mới phát huy được.
Một điểm lý thú khác về ân điển, ngoài sự kiện là Đức Chúa Trời không phung phí ân điển, đó là ân điển có thể được gia tăng thêm hoặc giảm thiểu đi tùy theo nhu cầu.
Thỉnh thoảng có những sự thách thức đặc biệt nổi lên trong cuộc đời chúng ta, những điều nằm ngoài khuôn mẫu thông lệ hằng ngày và sản sinh ra một sức ép và sự căng thẳng bất thường. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta thường khám phá ra rằng chúng ta có một khả năng ngoaị lệ để chịu đựng những hoàn cảnh thử nghiệm đó. Thật ra, có những lúc những hoàn cảnh xảy ra, mà chúng ta hoàn toàn có quyền khinh miệt, dầu vậy chúng ta tìm thâý rằng bởi ân điển của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta mà chúng ta thật sự không quan tâm đến mọi điều đó.
Điều đó xảy ra là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời có khả năng gia tăng hay giảm thiểu đi để có thể phù hợp vào nhu cầu riêng biệt của chúng ta.
Ngay bây giờ bạn có thể tìm thấy mình trong một tình cảnh hoàn toàn cần có một lương ân điển sung mãn dư dật hơn của Đức Chúa Trời. Nếu vậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời và Ngài sẽ chu cấp cho bạn mọi ân điển bạn cần để vượt qua sự thách thức đó đến chỗ đắc thắng hoàn toàn. Mặt dầu Đức Chúa Trời không phung phí ân điển Ngài, Ngài luôn sẵn sàng tuôn đổ trên chúng ta tất cả ân điển và quyền năng chúng ta cần có để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.
Ân điển và Thái Độ Tồi Tệ
Có nhiều điều có thể ngăn trở chúng ta không nhận lãnh được ân điển của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, một trong những điều này là sự ngu dốt, không biết kêu cầu Đức Chúa Trời để xin Ngài tuôn đổ ân điển của Ngài trong giờ có cần. Một điều khác nữa là thái độ tồi tệ.
Sự lằm bằm và ân điển không thể trộn lẫn với nhau được.
Nhiều khi lỗi lầm mà chúng ta phạm đang nắm lấy chúng ta và gây bực bội từ sáng sớm đến chiều tối, cùng lúc đó chúng ta cố gắng khuấy động cho quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong cuộc đời chúng ta để giúp chúng ta giải quyết nan đề.
Nhiều khi lý do khiến chúng ta không thể nối vào trong ân điển của Đức Chúa Trời đơn giản chỉ vì thái độ của chúng ta sai trật quá. Bạn và tôi không thể trông mong Đức Chúa Trời can thiệp cho chúng ta trong một hoàn cảnh mà chúng ta chúng ta liên tục lằm bằm, bới lông tìm vít và ganh tị đố kỵ. Làm sao tôi biết được? Vì đó là cách mà trước đây tôi thường hành động. Tôi phải học bằng con đường khó là điều đó không bao giờ thành công.
Cũng không có cách nào để nhận lãnh ân điển của Chúa được khi chúng ta đang tìm kiếm sự thương hại của người khác hay thông công với sự thương hại mình. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành những vết thương của chúng ta nếu chúng ta không tìm kiếm những người khác để săn sóc chúng.
Nhiều lúc chúng ta muốn quyền năng của Đức Chúa Trời đến và giải quyết vài nan đề cho chúng ta, nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng muốn tất cả bạn bè của mình cảm thấy tội nghiệp cho mình nữa. Ví dụ, nếu chúng ta gặp những nan đề về tiền bạc, chúng ta có thể đi vào phòng riêng cầu nguyện và kêu la với Chúa “Lạy Cha, xin hãy giúp con. Con đang gặp nan đề về tài chính và con cần sự giúp đỡ của Ngài vô cùng. Con tin cậy Ngài giúp đỡ con, vì ngoài Chúa ra con không có hy vọng nào khác. Lạy Chúa Ngài là Đấng Duy Nhất có thể cứu giúp con!”.
Rồi sau đó ngay khi giờ cầu nguyện vừa xong, chúng ta đi ăn trưa với những bạn đồng lao và chúng ta để suốt thời giờ để kể lể với họ thể nào chúng ta làm việc quá nhiều mà được trả lương quá thấp, chẳng ai biết ơn và cũng chẳng được quyền lợi gì. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta nhưng chúng ta cũng muốn mọi người khác cảm thấy tội nghiệp cho chúng ta nữa. Việc chúng ta chia sẻ những gánh nặng của mình một cách quân bình và với những động cơ đúng đắn với người khác là không có gì sai, nhưng hãy cẩn thận khi chúng ta tìm kiếm sự thương hại.
Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta đến chỗ Ngài không thể gìn giữ chúng ta. Ân điển Ngài luôn có đủ cho chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời. Không có lý gì khi chúng ta phải than vãn, lằm bằm, lo âu và tìm mưu kế, thường xuyên cố gắng để tính toán ra mọi điều, loay hoay sôi sục như trong nồi hầm thịt và gánh lấy mọi sự tuyệt vọng và bối rối. Nếu chúng ta làm như vậy, điều đó bày tỏ ra rằng chúng ta không có đức tin chút nào trong ân điển hằng ở với mình của Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta muốn nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học tập nương dựa vào Ngài hoàn toàn chứ không dựa trên những sự thương cảm của người khác hoặc trên lòng tự thương hại mình.
Không Phải Chúng Ta Mà Là Chúa
Bây giờ chúng ta hãy suy xét phần còn lại của lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một thời gian trước đây.
Ân điển là con để cho Ta làm những gì Ta muốn trên đất này qua con. Điều đó đòi hỏi con tuyệt đối yên tịnh, không di dời trong sự quyết định của con là chờ đợi ngửa trông Ta đem lại những kết quả đáng ao ước. Những ý nghĩ, những hy vọng, những ước mơ đang ở trong con không phải là của con. Chúng khởi phát từ trong Ta - đó là, trong Thánh Linh Ta ở trong con. Đó không phải là công việc của con để làm mọi sự được thành tựu. Công việc của con là làm một chiếc bình hay một ống dẫn cho ân điển của Ta. Chẳng một ai trong các con có thể làm bất cứ điều gì xảy ra, được vững chắc đủ để đứng nỗi trước áp lực.
Một Lời Đặc Biệt
Xin hãy chú ý đặc biệt vào phần này của lời tiên tri:
Đây là lý do tại sao con trải qua quá nhiều những lúc lên và xuống. Con đang cố gắng trên sự mong manh của xác thịt hơn là trên sự vững chắc của vầng đá.
Xác thịt là mong manh. Chúng ta không thể nương cậy vào nó được. Xác thịt sẽ nói “Ô được, tôi sẽ luôn luôn có mặt ở đó cho bạn” rồi sau đó nó sẽ đi ngủ không đúng lúc - cũng như những môn đồ đã làm tại vườn Ghếtsêmanê khi Chúa Jêsus chờ họ thức canh với Ngài một tiếng đồng hồ (Mat Mt 26:36-40).
Bạn đang đứng trên sự mong manh của xác thịt hay sự vững chắc của vầng đá?
Không Phải Bởi Việc Làm Nhưng Bởi Ân Điển
Con làm việc khá tốt cho đến khi cơn bão đổ xuống trên con, thì bấy giờ con trở lại ngay điểm con đã bắt đầu. Con cần phải được dốc bỏ hết mọi nỗ lực thuộc về con người, những sự lo toan về đời sống hằng ngày và những khốn khổ của xác thịt nhưng con thấy không, ngay cả điều này cũng phải được thực hiện nhờ ân điển của Ta. Nỗ lực không thể nào xóa sạch nỗ lực. Nỗi thất vọng không thể xóa bỏ nỗi thất vọng và sự lo toan không thể hạn chế sự lo toan.
Nếu bạn giống tôi, thì ngay khi nắm được sứ điệp này về sự suy luận, bạn sẽ ngay tức khắc lo suy luận ngay. Bạn sẽ lo âu về sự kiện đã được mặc khải cho bạn rằng lúc nào bạn cũng lo âu. Bạn sẽ cố gắng suy luận xem tại sao bạn lại suy luận quá nhiều như vậy.
Đó là lý do tại sao lời phán của Chúa rất là “chính xác” vì trong đó Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta không thể xóa sự nỗ lực bằng nỗ lực, dứt bỏ sự chán nản bằng sự chán nản hay hạn chế sự lo âu bằng sự lo âu. Không có cách nào để chúng ta trốn thoát được khi dựa trên những việc làm của chúng ta - ngoại trừ nhờ bởi ân điển Ngài.
Ân Điển, Ân Điển và Thêm Ân Điển
Nhưng ân điển có thể cởi bỏ khỏi con mọi sự ngăn trở. Và con nhận thấy rằng đang khi ân điển bắt đầu tuôn tràn, nó sẽ phát ra thêm ân điển, thêm ân điển và thêm ân điển và càng thêm, càng thêm cho đến khi con trở thành ống dẫn đó cho ân điển của Ta.
Một khi chúng ta đã học được cách nào để nhận lãnh ân điển, kết quả sẽ là ân điển, ân điển ân điển và thêm ân điển luôn luôn trong cuộc đời chúng ta. Bạn có biết tại sao không? Vì cớ nơi nào tội lỗi gia tăng, thì ân điển lại càng dư dật (RoRm 5:20).
Bạn và tôi không có một nan đề naò là quá lớn đối với ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu nan đề của chúng ta trở thành lớn hơn, thì ân điển của Đức Chúa Trời lại càng lớn hơn. Nếu nan đề của chúng ta nhân cấp lên, đến nỗi chúng ta phải đi từ cấp 1 đến 2, đến 3 hay hơn nữa thì ân điển của Đức Chúa Trời cũng nhân cấp lên đến nỗi chúng ta có thể giải quyết chúng. Chúng ta không phải có thêm đức tin để tin cậy Đức Chúa Trời nhậm lời về 3 nan đề so với sự nhận lời về 2 nan đề hay 1 nan đề. Vì Đức Chúa Trời chúng ta hoặc vĩ đại đủ giải quyết mọi vấn đề chúng ta phải đối diện hoặc là Ngài chẳng là gì cả. Những gì bất khả năng đối với loài người thì Đức Chúa Trời đều có thể làm được (LuLc 18:27).
Chúng ta có thể “làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban sức cho tôi” (Phi Pl 4:13). Hãy tin tôi đi, nếu có một điều gì mà chúng ta đáng phải làm thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta khả năng để làm điều đó. Không khi nào Ngài lại dẫn đưa chúng ta vào một hoàn cảnh rồi để chúng ta ở đó tự đối diện với nó trong năng lực loài người yếu đuối của chúng ta (EsIs 41:10).
Một Dòng Chảy của Quyền Năng
Không Bao Giờ Dứt
Sẽ có một dòng chảy của quyền năng không bao giờ dứt, đó là những gì thuộc ân điển sẽ tuôn tràn qua con, và kết quả sẽ là những khao khát, những hy vọng, những giấc mơ và những ý tưởng của Ta sẽ được sinh ra qua con mà con không phải tốn kém gì, cũng không có nỗ lực xác thịt nào thuộc phần của con nữa. Ta sẽ được vinh hiển trên đất này, và con sẽ có đặc ân và vinh dự được chia sẻ điều đó và là một người thừa kế trong vinh hiển đó. Ân điển của Ta được dành sẵn cho con. “Hãy đến cùng Ta, hỡi những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và Ta sẽ ban cho con sự yên nghỉ”. (Mat Mt 11:28).
Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với những Hội Thánh (KhKh 3:6, 13). Tôi khuyên bạn hãy đọc lại lời tiên tri và tự hỏi chính mình “Tôi có đang nhận ân điển của Đức Chúa Trời đang được dành sẵn cho tôi không?”
Một ít Tri thức là Một Điều Nguy Hiểm
Vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết điều gì khác hơn là Chúa Jêsus Christ, và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.
ICo1Cr 2:2
Đây thật là một câu Kinh Thánh diệu kỳ.
Bạn và tôi cố gắng để biết hết mọi điều và ở đây Phao Lô nói với chúng ta rằng ông chỉ làm điều ngược lại.
Khác với chúng ta, là những người lo âu về mọi điều gì chúng ta không biết, Phao Lô lại cố gắng cởi bỏ một số điều mà ông đã biết. Tại sao vậy? Vì ông đã khám phá rằng như Kinh Thánh dạy dỗ, có lúc tri thức có thể làm cho tệ hại hơn (TrGv 12:12). Ông cũng đã khám phá rằng tri thức có thể tạo ra sự kiêu ngạo (tuy nhiên) chỉ tri thức mà thôi khiến người ta khoe khoang (coi chính mình là cao trọng và kiêu hãnh) .
Có lúc chúng ta càng thu thập thêm nhiều tri thức thì chúng ta lại càng tạo ra thêm nhiều nan đề. Nhiều khi chúng ta sắp đặt và mưu toan, dùng kế sách để khám phá ra những điều mà nếu chúng ta để yên chúng thì còn tốt đẹp hơn. Bạn đã từng bao giờ dùng kế sách để tìm ra một điều gì đó đang diễn ra và ngay khi bạn đã khám phá ra được, thì bạn chân thành ao ước phải chi mình đứng dính vào chuyện đó không? Đó là lý do tại sao Phao Lô nói rằng ông đã quyết định không biết điều gì khác hơn là Jêsus Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.
Điều Phao Lô đề cập đến ở đây là sự thật về con người thiên nhiên không hiểu được những điều thuộc linh: Nhưng con người thiên nhiên không nhận lãnh được những điều thuộc Thánh Linh Đức Chúa Trời. Vì những điều ấy bị coi là rồ dại, vì người không thể biết được vì phải biện biệt cách thuộc linh (ICo1Cr 2:14).
Trong cuộc đời của tôi, những gì Đức Chúa Trời nhắc nhở trong lòng tôi nhiều khi không có ý nghĩa đối với trí óc tôi. Chúa đã mặc khải cho tôi rằng lý do là vì trí óc của tôi không phải luôn luôn hiểu tâm linh tôi. Nhiều lúc tôi càng nghĩ rằng mình biết thì lại càng khó bước theo Chúa hơn.
Tâm Trí Của Xác Thịt
Trái Ngược Tâm Trí Của Thánh Linh
Bây giờ tâm trí của xác thịt (đó là cảm quan và lý luận mà không có Đức Thánh Linh) là chết (sự chết tạo thành bởi mọi sự khốn khổ nổi lên từ tội lỗi, cả hiện tại và về sau này) nhưng tâm trí của Thánh Linh là sự sống và linh hồn bình an (cả bây giờ và mãi mãi) .
RoRm Ro8:6
Theo câu này, không phải chỉ một tâm trí, nhưng 2 tâm trí. Có tâm trí của xác thịt và tâm trí của tâm linh.
Điều này không có nghĩa là bạn và tôi có 2 bộ óc, nó chỉ có nghĩa là chúng ta nhận lãnh thông tin từ 2 nguồn khác nhau. Chúng ta nhận thông tin từ tâm trí thiên nhiên của chúng ta (nó vận hành mà không có Thánh Linh) và chúng ta nhận thông tin từ tâm linh của chúng ta (qua đó Đức Thánh Linh truyền thông trực tiếp với chúng ta).
Chúng Ta Có Tâm Trí Của Thánh Linh
Vì ai đã biết hoặc hiểu được tâm trí (những lời khuyên bảo và mục đích) của Chúa để dẫn dắt, dạy dỗ Ngài và ban cho Ngài tri thức? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ (Mêsi) và có giữ những tư tưởng (cảm xúc và mục đích) của lòng Ngài.
ICo1Cr 2:16
Cách đây không lâu, có người đã hỏi tôi: “Bây giờ, bà đang nghĩ gì ở trên đỉnh đầu bà?” Nói thật với bạn, đó là cách mà phần lớn chúng ta sống của đời mình - chỉ ngay từ nơi đỉnh đầu của mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta không được để cho tâm trí xác thịt dẫn dắt chúng ta, nhưng bởi Đức Thánh Linh - Đấng đang cư trú trong chúng ta (RoRm 8:14; GaGl 5:18). Đức Thánh Linh có thể soi sáng tâm trí chúng ta. Khi chúng ta bước vào nơi mà bản Kinh Thánh Diễn Ý gọi là “Cảm nhận và Suy luận mà không có Đức Thánh Linh” thì bấy giờ chúng ta đang bước đi trên vùng đất nguy hiểm. Đức Thánh Linh là Đấng duy nhất hiểu rõ tâm trí của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng vì cớ Đức Thánh Linh sống trong chúng ta, bạn và tôi có tâm trí của Đấng Christ. Nan đề là mặc dầu chúng ta có tâm trí của Đấng Christ và biết rõ Lời Chúa, chúng ta không lắng nghe tâm linh của chúng ta là tâm linh đã được soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Thay vào đó, chúng ta lắng nghe tâm trí thiên nhiên, là tâm trí hoàn toàn dựa theo cảm giác và suy luận mà không có Đức Thánh Linh.
Trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta quá lớn đến nỗi nếu chúng ta không chú ý vào tâm linh mình chúng ta sẽ không bao giờ nghe được Chúa muốn gì với chúng ta trong hoàn cảnh đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học sống theo tâm linh của chúng ta chứ không theo cái đầu của chúng ta.
Từ Trong Tâm Linh, Chứ Không Từ Đầu Óc
Một buổi sáng kia ngay khi tôi rời khỏi giường, ngay tức khắc sự lo âu tràn vào tâm trí. Cho đến ngày nay, tôi vẫn không nhớ là về chuyện gì, nhưng lúc ấy nó rất khuấy động và làm tôi bất an. Đó là cách mà ma quỷ hoạt động. Hắn thích tấn công chúng ta vào giây phút yếu đuối nhất của chúng ta, như ngay khi chúng ta mới thức dậy và vẫn còn mơ màng, nửa thức nửa ngủ và chưa tỉnh táo.
Điều đó minh họa một nguyên tắc quan trọng. Satan không bao giờ di động chống lại sức mạnh, hắn chỉ di động chống lại sự yếu ớt.
Đang khi tâm trí tôi xoay mòng mòng quanh ý nghĩ mà ma quỷ đã đặt vào trong nhận thức của tôi. Chúa đã phán với tôi rằng “Joyce, hãy sống theo tâm linh của con, đừng sống theo cái đầu của con”. Đó thật là một lời khuyên thực tế mà tôi không bao giờ quên.
Bạn thấy không, những ác linh thường xuyên thả bom trên chúng ta đầy những tư tưởng tiêu cực. Nếu chúng ta tiếp nhận chúng và cư trú trong đó, những tư tưởng ấy sẽ trở thành của chúng ta vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta suy nghĩ như thế nào thì con người chúng ta là như vậy (ChCn 23:7). Nếu chúng ta chấp nhận những lời lừa dối của ma quỷ là sự thật, bấy giờ chúng sẽ trở thành thực tại cho chúng ta vì cớ “đức tin” của chúng ta - chúng ta đã tin vào chúng.
Vì vậy sau khi Chúa phán với tôi và bảo tôi phải sống theo tâm linh mình chứ không theo đầu óc của tôi. Tôi đã cầu nguyện “Lạy Cha, Ngài muốn nói gì về hoàn cảnh này”. Bởi một sự nhắc nhở trong con người bề trong (là cách mà Đức Chúa Trời thường phán với chúng ta). Ngay tức khắc tôi biết những gì Ngài đang phán với tôi về hoàn cảnh đó.
“Joyce, con biết rõ rằng con không cần phải lo âu về điều đó. Đã bao nhiêu lần trước đây con đã trải qua điều này? Mọi sự sẽ đều ổn cả thôi”.
Tôi đáp: “Thưa Chúa, Ngài nói đúng”. Sau đó tôi tiếp tục với công việc của tôi và không bao giờ có thêm một ý nghĩ gì suốt ngày hôm ấy. Nếu tôi cứ ở trong tình trạng tâm trí trước thì hoàn cảnh sẽ đi từ xấu sang tệ hại.
Đó là lý do tại sao trong những giây phút lo âu, căng thẳng, và bấn loạn chúng ta chỉ đơn giản để thời gian quay trở lại với con người bề trong và nói: “Lạy Chúa, Ngài muốn phán với con những gì về điều này?” Nếu chúng ta lắng nghe trong đức tin, Ngài sẽ phán với chúng ta và mặc khải cho chúng ta lẽ thật về hoàn cảnh đó.
Ít lâu trước đây, tôi nghe được một lời kể rất tốt về một người khác và bỗng nhiên tôi trở nên vô cùng ghen tị với người đó. Tôi chia sẻ câu chuyện này với bạn vì tôi muốn cho bạn biết rằng cho dù bạn và tôi trở thành thuộc linh đến đâu, chúng ta cũng luôn luôn phải đối diện với những sự tấn công của ma quỷ như vậy.
Ngay tức khắc tôi tự nhắc nhở mình “Đây không phải là tôi. Đó không phải là ý nghĩ của tôi, và tôi sẽ không tiếp nhận tư tưởng đó”. Tôi đang ở trên sân gôn, vì vậy tôi ngừng chơi và để một phút để quay sự chú tâm vào con người bề trong của mình. Tôi đã cầu nguyện và dâng cảm xúc ghen tị đó cho Chúa. Khi tôi quay đến với Chúa, Ngài bảo đảm với tôi rằng tôi không cần phải ghen tị về một ai cả. Ngài cho tôi biết rằng Ngài có một kế hoạch tốt đẹp cho đời sống tôi, cũng như Ngài có chương trình tốt cho người mà tôi mới được nghe kể về. Trong vài phút sự ghen tị của tôi biến mất. Nếu tôi đã cứ giữ điều đó trong tâm trí mình, nếu tôi đã nuôi dưỡng và gìn giữ nó, thì nó hẳn đã lớn lên cho đến khi nó gây ra cho tôi đủ mọi nan đề.
Bạn và tôi có hai hồ chứa thông tin ở bên trong chúng ta. Một là những thông tin xác thịt đến từ đỉnh đầu của chúng ta. Một hồ khác là những thông tin thuộc linh dâng tràn lên từ tấm lòng của chúng ta. Một bên là nước bùn ô nhiễm, và một bên là nước uống tinh khiết. Việc chúng ta quyết định uống từ nguồn nào là tùy do nơi chúng ta.
Một số người cố gắng uống từ cả hai nguồn. Đó là điều Kinh Thánh gọi là người phân tâm, hay là người có hai trí óc (Gia Gc 1:8). Bạn có biết người có hai trí óc có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là trí óc cố gắng nói với bạn một điều và tâm linh cố gắng nói với bạn một điều ngược lại. Thay vì nói rằng: “Tôi sẽ không tin điều đó vì ấy là một điều giả dối” bạn lại đứng ở giữa, bị giằng co tới lui giữa hai ý nghĩ.
Nếu và bạn tôi muốn sống một đời sống Cơ đốc thành công, đắc thắng và hạnh phúc mà Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta phải quyết định chúng ta sẽ uống từ dòng suối thông tin nào. Chúng ta phải học sống theo tâm linh của chúng ta chứ không theo đầu óc của chúng ta.

Ơn Huệ Siêu Nhiên

Khi chúng ta đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân ước, chúng ta tìm thấy nhiều người đã nhận được ơn huệ. Hôm nay chúng ta hãy xem xét một số những gương sống đó.
Giôsép
Ông chủ của Giôsép đã bắt và bỏ Giôsép vào ngục, một nơi biệt giam những tù nhân ở trong xứ. Vậy chàng phải ở đó trong tù.
Nhưng Đức Giêhôva ở cùng Giôsép, và bày tỏ cho chàng sự thương xót, lòng yêu thương nhân từ và ban cho chàng ơn huệ trước mắt chủ ngục.
Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong sự coi sóc của Giôsép, chẳng việc chi làm qua khỏi chàng.
Chủ ngục chẳng soát lại điều đã giao nơi tay Giôsép coi sóc, vì Đức Giêhôva ở với chàng khiến cho bất cứ việc chi chàng làm đều được thịnh vượng.
SaSt 39:20-23
Mặc dù Giôsép bị trừng phạt một cách bất công vì phải ở tù cho việc mà ông không hề làm, Đức Giêhôva vẫn ở cùng và chăm sóc cho chàng.
Một người cũng chưa hẳn ở trong tình trạng tồi tệ lắm, dù đã bị bỏ vào tù, nếu Đức Chúa Trời ban cho người đó ơn huệ và đặt người trông coi hết mọi điều đang xảy ra ở đó.
Bài học mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta học được từ tấm gương này và những gương khác mà chúng ta sẽ họ là cho dù bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta trong cuộc đời, chúng ta vẫn có thể được ơn huệ trước Đức Chúa Trời và trước những người khác (LuLc 2:52).
Với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, ơn huệ được dành sẵn cho chúng ta. Nhưng cũng giống như nhiều điều tốt đẹp khác trong đời sống, việc một điều gì đó dành sẵn cho chúng ta không có nghĩa là chúng ta tự động chúng ta sẽ được dự phần nào đó. Đức Chúa Trời đã khiến nhiều điều được dành sẵn cho chúng ta nhưng chúng ta không bao giờ nhận lãnh và hưởng được vì chúng ta không bao giờ thực hành đức tin của mình trong lĩnh vực ấy.
Ví dụ, nếu chúng ta đi phỏng vấn để xin việc làm mà công bố toàn sự sợ hãi và thất bại, thì chúng ta có thể được bảo đảm là chúng ta sẽ không xin được việc. Ngược lại, nếu chúng ta nộp đơn xin một công việc mà chúng ta biết rõ là mình chưa hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn dầu vậy chúng ta vẫn có thể đi với lòng tin quyết, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban chúng ta ơn huệ cho hoàn cảnh đó.
Nhiều năm trước đây khi ông Dave và tôi mới kết hôn, chúng tôi quyết định rằng tôi phải trở lại làm việc một thời gian. Vì vậy tôi nạp đơn xin việc và có được một việc làm. Tôi đã được thăng tiến rất nhanh chóng từ một vị trí này sang một vị trí khác cho đến khi tôi tới địa vị ngang hàng với người xếp thứ hai về quyền hành trong công ty. Mặc dù tôi đã không có học vấn hoặc kinh nghiệm cho vị trí đó, Đức Chúa Trời đã đặt tôi tại đó vì ơn huệ của Ngài ở trên tôi.
Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn ơn huệ, như Ngài đã ban cho Giôsép, nhưng để nhận lãnh được ơn huệ đó, bạn phải làm những gì Giôsép đã làm và đã tin. Giôsép đã giữ vững một thái độ tốt đẹp trong một cảnh ngộ tồi tệ. Ông có một “thái độ của đức tin” và Đức Chúa Trời ban cho ông được ơn huệ. Khi ơn huệ của Đức Chúa Trời ở trên bạn, người ta sẽ thích bạn mà không vì một lý do đặc biệt nào cả, và họ muốn chúc phước cho bạn.
Êxơtê
Khi phiên Êxơtê, con gái của Abihai, cậu của Mạcđôchê là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ đều Hagai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. Êxơtê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng.
Vậy Êxơtê được đưa đến cùng vua Asuêru trong cung vua, nhằm tháng mười là tháng Têbết, năm thứ bảy đời người trị vì.
Vua thương mến Êxơtê nhiều hơn tất cả các cung nữ khác, và người được ân điển và ơn huệ trước mặt vua hơn tất cả những người nữ đồng trinh, nên vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập người làm hoàng hậu thế cho Vả Thi.
EtEt 2:15-17
Bạn có biết rằng có một câu trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hạ một ai xuống và nhấc một người khác lên không? (ISa1Sm 2:7). Trong trường hợp này, Ngài đã dấy Êxơtê từ chỗ không ai biết trở thành hoàng hậu của cả xứ. Ngài ban cho nàng được ơn huệ trước mặt mọi người nàng gặp, bao gồm cả nhà vua, vì nàng được ơn trước mặt Ngài.
Về sau trong câu chuyện, chúng ta nhớ lại Êxơtê đã do ơn huệ đó mà cứu được chính nàng cùng cả dân tộc này là người Do Thái khỏi bị tàn diệt bởi con người độc ác là Haman, người đã định hủy diệt họ. Bà không sợ khi phải đến với vua để xin vua can thiệp thay mặt cho dân tộc bà và chính bà mặc dù làm như vậy bà có thể bị mất chính mạng sống mình, vì cớ bà biết rõ rằng bà được ơn với Đức Chúa Trời.
Nếu bạn thấy chính mình đang ở trong một hoàn cảnh mà bạn bị rượt đuổi, bắt bớ hay bị bạc đãi, nếu một ai đó đang cố gắng cướp đi một điều gì mà đáng lẽ là thuộc về bạn - cho dù là công việc, gia đình, danh tiếng hay bất cứ điều gì trong đời sống - thì bạn đừng cố gắng chống lại bằng cách tìm kiếm ơn huệ thiên nhiên. Thay vào đó, hãy tin cậy Đức Chúa Trời ban cho ơn huệ siêu nhiên, vì cho dù mọi sự có vô vọng đến đâu theo quan điểm của loài người thì Đức Chúa Trời có thể nhấc lên và là Đấng hạ xuống.
Mỗi ngày khi bạn đi làm việc, bạn phải nói: “Tôi tin rằng tôi được ơn trong nơi này ngày hôm nay. Tôi tin rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng trên tôi và tôi được ơn với mọi người, với Đức Chúa Trời và với cả loài người”.
Đừng bước trên cuộc đời mà cứ lo sợ rằng chẳng có ai sẽ thích mình. Đừng cất giữ một nỗi sợ hãi bị chối bỏ. Thay vào đó, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến cho mọi người nào liên hệ với bạn đều ưa thích bạn, muốn ở cạnh bạn, và nhìn bạn với ơn huệ.
Ơn Huệ Thiên Nhiên Trái Ngược Với Ơn Huệ Siêu Nhiên
Đã gần 20 năm qua rồi khi tôi mới bắt đầu chức vụ, tôi rất là sợ hãi, tôi sợ bị chối bỏ. Trong thời đó, một người phụ nữ làm những gì mà tôi đã làm lúc bấy giờ rất ít, ít phổ biến hơn ngày nay khi mà những nữ truyền đạo được chấp nhận rộng rãi hơn. Tôi biết có những con người đặc biệt là những người mới, là người đến những buổi nhóm của tôi với một con mắt đoán xét. Tôi biết rõ rằng họ đang cân nhắc và phân tích tất cả mọi điều gì họ thấy và nghe. Nên tôi đã lui lại e dè và nói năng cư xử theo cách mà tôi nghĩ họ đã trông đợi nơi tôi. Tôi cẩn thận quá mức về mọi điều gì mình nói và làm vì cớ tôi muốn mọi người thích tôi và chấp nhận tôi.
Điều đó không bình thường và nó đã không thành công. Cố gắng nhận được ơn huệ bằng chính sức mình không chỉ là một công việc khó nhọc, mà còn thường là vô ích. Thường thường khi bạn cố gắng làm vừa lòng mọi người bao nhiêu, thì bạn càng phạm nhiều sai lầm bấy nhiêu và càng có ít người được lôi cuốn đến với bạn hơn.
Nan đề là tôi đã cố gắng thu phục ơn huệ thiên nhiên. Đó là tất cả những gì tôi biết phải làm. Cho đến khoảng 10 năm trước đây tôi vẫn không biết gì về ơn huệ siêu nhiên. Tôi đã không biết rằng ơn huệ là một phần của ân điển. Thật ra, trong Tân ước theo bảng tiếng Anh từ ngữ ân điển và từ ngữ ơn huệ đều được dịch từ cùng một từ Hy lạp văn là charis. Vì vậy, ân điển của Đức Chúa Trời là ơn huệ của Đức Chúa Trời. Và ơn huệ của Đức Chúa Trời là ân điển của Đức Chúa Trời - đó là điều khiến mọi sự xảy ra cuộc đời chúng ta cần phải xảy ra, qua ống dẫn của đức tin chúng ta. Đó là năng quyền của Đức Chúa Trời đến qua đức tin của chúng ta để làm những gì chúng ta không thể làm bằng sức riêng của mình.
Ơn huệ, giống như ân điển không thể mua lấy bởi đức tin, nhưng đức tin là ống dẫn qua đó chúng ta nhận lãnh được ân điển và ơn huệ của Đức Chúa Trời và tất cả mọi phước hạnh khác của Ngài.
Ân điển là quyền năng để làm thay đổi chúng ta và thay đổi những hoàn cảnh của chúng ta. Ấy chẳng phải bởi năng lực loài người, hay bởi sức mạnh loài người, nhưng bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta nhận được ơn huệ. Một trong 25 danh của Đức Thánh Linh được tìm thấy trong Kinh Thánh là “Thần của ân điển” (XaDr 12:10). Chính bởi Thần Ân Điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được ơn huệ với Đức Chúa Trời và với loài người.
Vậy ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua ống dẫn đức tin của chúng ta, nhưng trong một lĩnh vực rất riêng biệt. Ơn huệ là sự tiếp nhận và chúc phước mà những người khác bày tỏ với chúng ta vì chúng ta có ân điển của Chúa chiếu sáng trên chúng ta. Đức Chúa Trời chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng ta. Ngài lôi kéo sự chú ý đến chúng ta.
Bây giờ mặc dù ánh sáng này là thật, thì thường mắt loài người không nhìn thấy. Thường là người ta cũng không biết rõ tại sao họ nhìn chúng ta với ơn huệ. Họ không biết tại sao họ thích chúng ta, chấp nhận chúng ta, tin cậy chúng ta, tán thành chúng ta, và thích quây quần với chúng ta, ưa thích chúng ta hơn là những người khác. Họ chỉ làm như vậy vì cớ Đức Chúa Trời chiếu ánh sáng ân điển của Ngài trên chúng ta và ban cho chúng ta ơn huệ.
Trước khi tôi đã khám phá ra ơn huệ siêu nhiên đó. Tôi đã làm việc đến đuối sức để cố gắng chinh phục sự tán thành và chấp nhận của người khác. Nhưng từ đó trở đi, tôi bắt đầu tin cậy Đức Chúa Trời về ơn huệ siêu nhiên của Ngài, điều đó cất đi áp lực khỏi tôi. Tôi không còn lo âu về việc tôi đem lại một ấn tượng gì cho những người đến trong những buổi nhóm của tôi.
Bây giờ hầu như mỗi cuối tuần tôi đều đứng trước một nhóm người khác nhau mà tôi chưa từng gặp trước đây để giảng dạy cho họ. Nếu tôi đã không học tin cậy Chúa ban ơn huệ, tôi đã không thể làm được điều đó. Áp lực sẽ phá hỏng mọi dây thần kinh của tôi. Nhưng bây giờ điều ấy chẳng còn làm phiền tôi một chút nào.
Một khi bạn đã tin cậy Đức Chúa Trời ban ơn huệ siêu nhiên, điều đó cất đi sự căng thẳng đã từng áp đặt trên bạn. Thay vì cố gắng tự làm mọi điều, bạn được tự do để thật sự vui hưởng những gì mình đang làm vì cớ bạn biết rõ rằng điều đó không còn là nan đề của bạn về việc người ta đáp ứng lại với bạn như thế nào. Bạn chỉ hết sức mình làm mọi việc và để những kết quả lại cho Đức Chúa Trời.
Bạn không phải làm như trước đây tôi đã làm và cố gắng giành được sự chấp nhận bằng cách làm đẹp lòng mọi người nào bạn gặp. Bạn không cần phải đóng vai trò giả tạo để gây ấn tượng trên người khác. Bạn không cần phải làm lơ, lôi kéo, vuốt ve, làm việc và lo âu suốt ngày và đêm để cố gắng nói và làm đúng hết mọi sự để cho người ta sẽ nghĩ tốt về bạn. Giống như tôi, bạn có thể từbỏ tất cả mọi điều đó vì bạn không còn tìm kiếm ơn huệ thiên nhiên nữa mà là nhận lãnh ơn huệ thiên thượng.
Sự Khác Biệt Giữa Ơn Huệ Thiên Nhiên Và Ơn Huệ Siêu Nhiên
Có một sự khác biệt quan trọng giữa ơn huệ thiên nhiên và ơn huệ siêu nhiêu. Đó là ơn huệ thiên nhiên có thể tạo ra, còn ơn huệ siêu nhiên thì không.
Nếu bạn và tôi làm việc khó nhọc và lâu dài đủ chúng ta có thể khiến người ta luôn thích và chấp nhận chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta để cả thì giờ và sức lực của chúng ta để cố gắng tìm ra ơn huệ với Đức Chúa Trời và với những người khác. Ngài muốn chúng ta tận hiến thì giờ và sức lực của mình dlàm theo ý chỉ của Ngài, dù cho có được nhiều người thích hay là không.
Ơn huệ siêu nhiên không thể tạo ra được, đó là một tặng phẩm. Đó là loại ơn huệ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có, và cách chúng ta nhận được đơn giản chỉ là tin cậy về điều đó và nhận lấy nó từ Đức Chúa Trời.
Một lý do tại sao chúng ta không để thì giờ và sức lực của mình để tìm kiếm ơn huệ thiên nhiên là vì nó rất chóng qua. Đây là một bài học mà Chúa muốn chúng ta học được.
Nếu bạn nhận được sự chấp nhận của mọi người bởi những việc làm riêng của bạn, bạn phải giữ điều đó y như cách mà bạn đã nhận được.
Đây là chỗ nhiều người đã gặp rắc rối. Đó là khi họ ở dưới quyền năng và ảnh hưởng của tà linh lôi kéo và kiểm soát. Những linh này sẽ hành động qua con người nếu chúng ta cho phép chúng.
Nếu bạn và tôi cố gắng làm cho người ta thích và chấp nhận chúng ta bởi những lời nói và việc làm tất cả mọi điều đúng. Thì chúng ta cứ phải nói và làm những điều ấy để giữ tình bạn và sự tán thành của họ. Và đó là một dạng xiềng xích. Chúng ta không còn đi tự do để theo sự dẫn dắt của Thánh Linh nữa, nhưng chúng ta phải làm đẹp lòng loài người kẻo rằng họ chối bỏ chúng ta.
Nhưng ơn huệ siêu nhiên không dựa trên việc làm đẹp lòng người khác luôn luôn. Nó thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời ban sự chấp nhận và giữ mãi điều đó. Đó là lý do tai sao mỗi ngày tôi đều cầu xin ơn huệ siêu nhiên. Tôi không thể kể hết cho bạn bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã hành động một cách siêu nhiên trong cuộc đời tôi và ban cho tôi ơn huệ. Ngài dẫn tôi vào trong những lĩnh vực giảng dạy mà nếu dựa vào tri thức và khả năng riêng của tôi, tôi không hề làm được điều đó. Nhiều lúc tôi sững sờ khi nhìn thấy những điều mà Đức Chúa Trời cho phép tôi làm và những nơi mà Ngài cho phép tôi đi đến - chưa kể đến những con người quý báu mà Ngài đã kéo đến trong những buổi nhóm của tôi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nói “Cám ơn Chúa”.
Bất cứ khi nào chúng ta thôi cố gắng tự làm cho mình và bắt đầu để cho Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ơn huệ của Ngài, thì điều đó sáng tạo ra bên trong chúng ta một tấm lòng cảm tạ và biết ơn.
Khi chúng ta tranh chiến, khó nhọc và nỗ lực để từ giành lấy sự chấp nhận cho chính mình, thì bấy giờ chúng ta muốn tính điểm cho chính mình, cho những khả năng và nỗ lực của chính mình. Nhưng khi chúng ta biết rằng mọi sự chúng ta có và vui hưởng lấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, một kết quả của ơn huệ siêu nhiên của Ngài giành cho chúng ta. Lúc đó chẳng có gì dành cho chúng ta để làm ngoài việc việc nói rằng “Cám ơn Chúa”.
Chúng ta luôn luôn biết ơn nhiều về những điều chúng ta biết rõ mình không xứng đáng hơn là về những điều mà chúng ta nghĩ là mình xứng đáng. Đó là bản chất con người. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển (ơn huệ siêu nhiên không đáng nhận lãnh) cho người khiêm nhường (Gia Gc 4:6).
Đaniên Và Những Con Cái Người Hêbơrơ
Năm thứ ba về đời Giahôgiakim, vua Giuđa, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đến thành Giêrusalem và vây lấy. Chúa phó Giahôgiakim, vua Giuđa và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nê-bu-cát-nết-sa đem khí mạnh ấy về đất Sinêa, vào nhà của thần mình, và để trong kho của thần mình.
Vua truyền cho Át-bê-na, là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con caí Ysơraên, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đúng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người Canhđe. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy ba năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Đaniên, Hanania, Misaên và Axaria là thuộc về con cái Giuđa.
Bấy giờ Đức Chúa Trời khiến Đaniên được ơn huệ, cảm thương và sự nhơn từ thương xót với trưởng của các hoạn quan.
DaDn 1:1-6
Trong đoạn này chúng ta được nhắc nhở lại một câu chuyện quen thuộc.
Vì cớ tội lỗi họ phạm nghịch cùng Đức Giêhôva, dân Giuđa đã bị đem đi làm phu tù tại Babylôn. Tại đó, một vài người trong số những người có tiềm năng hứa hẹn nhất bao gồm Đaniên và ba bạn của ông đã được chọn để làm người hầu cận của vua Babylôn. Một phần trong sự huấn luyện và chuẩn bị trong 3 năm của họ là những thanh niên này phải theo chế độ ăn uống gồm nhiều thịt và rượu được chu cấp từ bàn tiệc của vua. Tuy nhiên, Đaniên và ba bạn của ông đã quyết định rằng họ sẽ không tự làm ô uế bởi ăn thức ăn của vua và uống rượu của vua. Thay vào đó, họ xin vị hoạn quan trông coi họ để họ được chỉ ăn rau và uống nước.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã ban ơn huệ cho Đaniên (sự cảm thương và nhơn từ yêu thương) với vị hoạn quan là người đồng ý cho phép họ ăn theo cách riêng của họ miễn là không làm tổn hại đến họ. Dĩ nhiên, không những điều này không làm tổn hại đến họ mà còn khiến cho họ được có sức và mạnh khỏe hơn tất cả những người trai trẻ khác đang được huấn luyện đã trở thành người hầu cận trong hoàng gia. Thật ra, nhà vua bị ấn tượng bởi họ đến nỗi vua chọn họ từ những người trai trẻ này để làm những muu sĩ đáng tin cậy của vua (câu 10-20).
Ơn huệ của Đức Chúa Trời ngự trên Đaniên và ba bạn mạnh mẽ quá đến nỗi dần dần Đaniên đã dấy lên để trở thành Thủ tướng của Babylôn, lúc bấy giờ nắm quyền lực lớn lao nhất của thế giới còn ba người kia làm những viên chức cao cấp trong vương triều.
Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra nếu Đaniên và ba bạn Hêbơrơ đã cố gắng tự nhấc mình lên bởi tìm kiếm ơn huệ thiên nhiên không?
Jêsus
Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm (trong bề rộng và sự hiểu biết đầy trọn) và thân hình càng lớn trải qua năm tháng, và được ơn huệ với Đức Chúa Trời và loài người.
LuLc 2:52
Từ khi còn thơ ấu, Chúa Jêsus đã được ơn vô cùng với Đức Chúa Trời và loài người. Thật ra, một khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Ngài đã được mọi người yêu thích đến nỗi Ngài rất khó tìm được thời gian để ở một mình cầu nguyện và thông công với Cha Thiên Thượng của Ngài.
Ngay cả những người không tin nơi Ngài cũng nhận ra rằng Ngài được đầy ơn với Đức Chúa Trời và với loài người. Khi người Pharisi sai lính đi bắt Chúa Jêsus vì cớ Ngài xưng nhận Ngài là Con Trai của Đức Chúa Trời, những người lính đã trở về tay không và nói rằng: “Chúng tôi chưa hề nghe ai nói như người này (GiGa 7:32, 45, 46).
Vào lúc cuối cuộc đời khi Jêsus bị đem ra trước những viên chức của bậc cầm quyền và những nhà lãnh tụ tôn giáo thời bấy giờ. Chúa Jêsus cũng đã được ơn. Cho dù có sự ganh tị và ghen ghét từ những người chống đối và cáo gian Ngài, Chúa Jêsus cũng được ơn trước mặt Philát, là người đáng lẽ đã thả Ngài ra nếu không có sự nài ép của đám đông. Ngay cả khi Chúa Jesus bị đem ra xét xử, vợ Philát cũng gửi cho ông một sứ điệp nói rằng “Đừng đụng đến người công bình và ngay thẳng đó ”... (Mat Mt 27:19). Bà cũng đã nhận ra Jêsus là ai - là Đấng Christ, Đấng được xức dầu - Đấng được ơn - của Đức Chúa Trời.
Chính Philát sợ Chúa Jêsus vì ông cũng nhận ra ơn huệ của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Nếu không tại sao một người đầy quyền hành như vậy phải tự biện hộ bằng cách rửa tay trước đám đông, và công khai tuyên bố ... Ta không có tội và không chịu trách nhiệm về huyết người công bình này, điều đó mặc kệ các ngươi (27:24)?
Sau khi Chúa Jêsus đã bị đóng đinh, thầy đội Lamã lo về công việc đóng đinh đã nói: ... Thầy đội thấy điều đã xảy ra, nhận biết Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài và ngợi khen Ngài và nói rằng: Thật không còn nghi ngờ gì. Đây là người công bình (ngay thẳng và vô tội) (LuLc 23:47) câu kế tiếp nói rằng: Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về.
Tại sao người ta lại phản ứng như vậy? Vì họ biết rõ rằng ơn huệ thiên thượng ngự trên Đấng họ mới vừa nhìn thấy bị đóng đinh.
Vì vậy Chúa Jêsus đã được ơn huệ trước mặt Đức Chúa Trời và loài người không phải chỉ khi Ngài đang lớn lên trưởng thành, nhưng suốt trong cả cuộc đời Ngài - và ngay cả sau khi chết.
Đó là cách mà tôi muốn bạn và tôi nhìn thấy chính mình, với tư cách là những kẻ được ơn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta trong một ánh sáng khác với cách chúng ta nhìn thấy chính mình Ngài không nhìn thấy chúng ta là những sinh vật tội lỗi, bất lực, yếu đuối. Ngài nhìn thấy chúng ta được mặc sự công nghĩa, mang giày của bình an, trang bị đủ binh giáp của Đức Chúa Trời và vung gươm của Thánh Linh, đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng ta phải nhìn thấy chính mình.
Lý do Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta như vậy là vì Ngài không nhìn thấy theo cách chúng ta nhìn thấy trong lĩnh vực thuộc thể, nhưng là thấy chúng ta trong lĩnh vực thuộc linh. Đó là cách chúng ta phải học nhìn thấy chính mình.
Đừng nhìn vào trong gương và nói: “Ôi ai sẽ thèm chú ý đến tôi? Một người chẳng ra gì như tôi làm sao có thể có bạn, hoặc tìm được việc tốt, rồi kết hôn, có một gia đình hay có một chức vụ, và là một phước hạnh cho người khác được? Sẽ không có ai thích tôi cả”.
Khi bạn làm như vậy là bạn đang nhìn vào những điều thuộc lĩnh vực thiên nhiên, bạn đang không dâng cho Đức Chúa Trời một điểm tốt nào về những gì Ngài có thể làm được.
Cho dù mọi sự có thể trông như thế nào theo đôi mắt thuộc thể của chúng ta, cho dù trông chúng ta vẻ như thế nào đối với chính mình hay với người khác. Chúng ta phải không bao giờ được quên rằng Đức Chúa Trời có thể khiến ánh sáng của ơn huệ thiên thượng Ngài chiếu sáng trên chúng ta - như là Ngài đã làm Chúa Jêsus - để cho chúng ta cũng khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và trước loài người (LuLc 2:52).
Rutơ
Vậy Naomi trở về, và Rutơ, người Môáp con dâu người, cùng đi với người trở về từ xứ Môáp. Hai người đến Bếtlêhem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.
Naômi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Êlimêléc, tên người Bô-ô.
Rutơ, người Môáp, thưa cùng Naômi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót gié lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naômi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. Vậy Rutơ đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Êlimêléc.
Bô-ô nói cùng Rutơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta, xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khát, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho.
Rutơ bèn sấp xuống mình xuống dưới chơn người, cúi đầu đến đất, mà thưa rằng: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang?
Ru R 1:22; 2:1-3, 8-10
Tôi biết chắc bạn nhớ câu chuyện về Rutơ và bà gia Naômi. Sau cái chết của những người chồng của họ tại xứ Môáp nơi họ phải đến sống trong thời gian có cơn đói kém, Naomi và Rutơ đã trở về Giuđa. Tại đó, Rutơ xin phép Naômi được đi đến các vùng chung quanh để mót lúa làm lương thực để họ không phải chết đói.
Đang khi Rutơ mót lúa, Đức Chúa Trời đã ban cho nàng được ơn trước mặt người chủ của cánh đồng, một người tên là Bô-ô, lại là người có bà con với chồng của Naômi. Bô-ô đã chăm sóc Rutơ, cho nàng thức ăn, nước uống, và dặn bảo những thợ gặt không phải chỉ canh chừng và bảo vệ nàng thôi, nhưng cũng để chừa lại một số gié lúa cho nàng mót (2:14-16).
Thật ra, Rutơ đã tìm được ơn trong mắt Bô-ô đến nỗi về sau ông xin hỏi cưới nàng làm vợ, kết quả là nàng và Naômi được chăm sóc kỹ lưỡng trong phần đời còn lại của họ.
Đó là một tấm gương kỳ diệu và hình ản của những hiệu quả của ơn huệ Đức Chúa Trời trên một con người. Cùng một ơn huệ đó đang dành sẵn cho bạn và tôi nếu chúng ta chịu chấm dứt việc cố gắng giành ơn huệ bởi những việc làm của xác thịt chúng ta, mà đơn giản cầu xin ơn huệ siêu nhiên và nhận lãnh ơn huệ đó bởi đức tin.
Định Nghĩa Của Ân Điển Và Ơn Huệ
Như chúng ta đã thấy, trong Kinh Thánh những từ ân điển và ơn huệ đều được dịch từ chữ Hy lạp charis. Chúng ta đã nói rằng ân điển là ơn huệ không bởi tự tạo ra, chúng ta không đáng được nhận lãnh và đó là quyền năng đến từ Đức Chúa Trời để giúp một người thắng hơn những khuynh hướng gian tà của mình. Chúng ta cũng đã nhìn thấy ơn huệ là ân điển hay quyền năng từ Đức Chúa Trời đến trong một người khiến cho người ấy có thể hành động một cách đầy ơn và đáng ưa chuộng.
Chúng ta cũng nhìn thấy rằng có ơn huệ thiên nhiên và có ơn huệ siêu nhiên. Ơn huệ thiên nhiên được quyết định bởi cách chúng ta đối đãi người khác như thế nào và bao hàm những việc như là lời khen ngợi, những lời khích lệ gây dựng và nỗ lực loài người của chúng ta để gây ấn tượng lên những người khác. Chúng ta phải cư xử tốt đối với mọi người nhưng vì một lý do tốt đẹp. Loại tình yêu của Đức Chúa Trời không có động cơ ẩn giấu, ơn huệ thiên nhiên có thể tự tạo ra nhưng như chúng ta đã thấy ơn huệ siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời.
Mặc dù chúng ta không thể sản sinh ra ơn huệ siêu nhiên, vì đó là một tặng phẩm từ Đức Chúa Trời mà chúng ta phải nhận lãnh ơn đó. Đang khi chúng ta làm mọi điều đã sản sinh ra ơn huệ thiên nhiên - như là tử tế với mọi người, đối đãi mọi người với lòng kính nể và tôn trọng, khích lệ và gây dựng họ - là chúng ta đang gieo những hạt giống cho một mùa gặt ơn huệ siêu nhiên trong tương lai. Khi chúng ta ăn ở với mọi người cách đúng đắn và ngửa trông nơi Đức Chúa Trời ban ơn huệ là chúng ta đang đi đúng đường dẫn đến những mối liên hệ tin kính, vững vàng và tốt đẹp.
Được Ơn Có Nghĩa Là Gì?
Người ta thường nói đến những người đang hưởng được ơn huệ đặc biệt với Đức Chúa Trời hay với loài người là những người “được ơn”. Được ơn là được nổi bật đặc biệt.
Ai nấy trong chúng ta đều muốn mình được nổi bật. Có phải đó là sự kiêu ngạo không? Không, nếu vị trí được ơn, được nổi bật đó đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ những tham vọng cá nhân riêng của chúng ta hoặc những nỗ lực ích kỷ riêng của chúng ta để đem sự chú ý cho chính mình.
Thành thật mà nói, tôi thấy rất thích thú khi ngắm nhìn Đức Chúa Trời làm cho một người nổi bật - đặc biệt nếu người ấy là tôi! Tôi thích nhìn ngắm Đức Chúa Trời hành động cho mình, và tôi nghĩ ai cũng cảm xúc như vậy - Tôi phải xưng nhận rằng rất thú vị khi ngắm nhìn Đức Chúa Trời đặt riêng một người nào ra cho sự chú ý đặc biệt và được đối đãi đặc biệt - nhất là trước sự có mặt của những người khác.
Điều này xảy ra cho tất cả chúng ta lúc này hoặc lúc khác, đặc biệt là những người trong chúng ta đang trông mong điều đó xảy ra và ngay cả cầu xin Đức Chúa Trời làm cho nó xảy ra.
Ví dụ, bạn có bao giờ thấy mình đang đứng trong một hàng dài ở quầy tính tiền ở siêu thị và có một nhu cần cần vội vàng đi gấp thật sự không? Bạn có bao giờ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho bạn đi qua nhanh hơn không?
Thỉnh thoảng trong hoàn cảnh đó tôi sẽ cầu nguyện và nói với Chúa rằng: “Lạy cha, xin ban cho con ơn huệ”. Thường thì một nhân viên tính tiền khác bỗng nhiên đến với tôi và nói: “Thưa bà, tôi sẽ tính cho bà ở đây”. Hoặc có khi một người đứng trước tôi với một xe đầy thức ăn sẽ kéo xe ra và nói: “Thưa bà, bà chỉ có vài món hàng, nên hãy lên trước tôi đi”.
Nếu những điều như vậy xảy đến cho bạn, là bạn đang nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời, có lẽ cũng không nhận ra điều đó nữa. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra thêm nữa khi bây giờ bạn đã biết cầu xin ơn huệ ấy!
Khi những điều như vậy xảy, bạn biết đó là một dấu hiệu là bạn đang được làm cho nổi bật, đó là ơn huệ của Đức Chúa Trời ở trên bạn và tất cả mọi điều còn lại bạn phải làm là nói: “Cảm ơn Chúa”.
Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta ơn huệ siêu nhiên vì cớ điều đó gây ra sự ngợi khen và cảm tạ chân thật nơi con người.
Được ơn huệ của Đức Chúa Trời luôn luôn là điều rất vui thích. Nhưng hình như điều này không xảy ra thường xuyên như điều chúng ta thích. Một phần là vì chúng ta. Chúng ta cũng không vui thích lắm với Chúa như đáng phải có. Chúng ta phải có thêm sự tự do và thoải mái, và bớt đi nỗi sợ hãi và chủ nghĩa luật pháp. Có rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta, nhưng Ngài không thể vì chúng ta không cầu xin. Một lý do mà chúng ta không xin là vì chúng ta không cảm thấy mình xứng đáng. Lúc duy nhất mà chúng ta đến với Chúa và xin một ơn huệ đặc biệt là khi chúng ta thật hoàn toàn tuyệt vọng, khi chúng ta bị rơi vào trong một hoàn cảnh mà chúng ta không thể nào tự xoay sở được nữa.
Chúa muốn tham dự một cách riêng tư vào cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn cùng tham dự với chúng ta nơi quầy tính tiền tại siêu thị. Ngài muốn cùng tham dự với chúng ta khi chúng ta bị kẹt trong nơi kẹt xe và không thể nào xoay trở được.
Khi tôi thấy mình bị rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi sẽ cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con ơn huệ trong hoàn cảnh này”. Thường là Ngài sẽ khiến một ai đó chuyển đường và giúp tôi ra khỏi hàng xe dài đang cản đường xe của tôi.
Thật ra, đó là một ví dụ tốt về thể nào chúng ta có thể gieo những hạt giống của ơn huệ thiên nhiên cho một mùa gặt của ơn huệ siêu nhiên. Khi chúng ta nhường cho một người nào lái xe vượt chúng ta, chúng ta đang gieo hạt giống đó, Chúa khiến một ai khác cũng làm như vậy với chúng ta.
Chẳng có gì sai khi là một đối tượng nổi bật, nếu chúng ta sẵn lòng để cho những người khác có cơ hội để họ cũng được Chúa làm cho nổi bật nữa. Được ơn hay được làm nổi bật là để cho Đức Chúa Trời chiếu sáng ánh sáng của Ngài trên chúng ta - vì sự vinh hiển của Ngài. Nếu chúng ta giữ thái độ đúng đắn, nếu chúng ta để cho người khác cũng có cùng những đặc ân mà chúng ta đang vui hưởng nếu chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển thay vì trở thành kiêu căng ngạo mạn, bấy giờ Ngài sẽ tiếp tục tuôn đổ ơn huệ của Ngài trên chúng ta và đối đãi với chúng ta như những người Ngài yêu thích nhất.
Người Được Yêu Thích của Đức Chúa Trời
Một người được yêu thích có nghĩa gì? Có nghĩa là người đó được ơn, được tôn cao và yêu thích cách đặc biệt. Điều đó có nghĩa là người đó vui hưởng một sự chú ý đặc biệt, sự quý mến riêng biệt, sự đãi ngộ đặc biệt cho dù người đó không xứng đáng được điều đó.
Nếu ba người có đủ phẩm chất bằng nhau cùng nạp đơn xin vào cùng một công việc mà trong số đó có một người là người Chúa yêu thích, bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ khiến ánh sáng của Ngài chiếu sáng trên con người đó đến nỗi anh ấy hay cô ấy sẽ được chọn vào vị trí đó. Những người quyết định chọn có thể cũng không biết tại sao họ lại thích ứng viên này cách đặc biệt hơn những người khác. Tất cả những gì họ biết chỉ là vì một vài lý do nào đó ứng viên này có một sự hấp dẫn đặc biệt.
Chẳng có điều gì về bạn hoặc tôi hoặc một ai khác có thể khiến chúng ta trở thành người được yêu thích của Đức Chúa Trời. Ngài chọn chúng ta vào vị trí danh dự và tôn cao bởi một hành động của ân điển tể trị của Ngài. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp nhận sự ban cho rộng rãi của Ngài trong một thái độ cảm tạ và khiêm nhường.
Bây giờ, khi tôi nói về việc làm người được yêu thích của Đức Chúa Trời tôi cần phải nói rõ thêm. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi sự sáng tạo của Ngài, và vì Ngài có một mối quan hệ riêng tư với từng người con của Ngài, Ngài có thể nói với từng người trong chúng ta cùng một lúc, và một cách rất chân thực. “Con là con ngươi của mắt Ta, con là người con được yêu thích của Ta”.
Tôi phải mất một thời gian mới hiểu được chân lý này. Thật ra, ban đầu tôi rất sợ phải tin điều đó. Rất khó cho tôi có thể tưởng nỗi rằng mình là người được yêu thích của Chúa, mặc dù đó là điều Ngài phán với tôi. Nhưng sau đó tôi bắt đầu nhận ra rằng đó là điều Ngài phán với những con cái của Ngài. Ngài muốn nói điều đó với bất cứ ai bằng lòng tin cậy điều ấy, tiếp nhận và bước đi trong điều ấy.
Cha thiên thượng của chúng ta muốn con cái của Ngài đứng thẳng lên và trở nên tất cả những gì mà Con Ngài đã phó mạng sống Ngài họ có thể trở thành - Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bước đi trên đời với cái đầu cúi xuống, đôi vai rút lại, và sợ hãi khi nhìn vào mắt những người khác vì sợ họ sẽ nghĩ gì về chúng ta.
Đức Chúa Trời bảo đảm cho mỗi chúng ta rằng chúng ta là đứa con được Ngài yêu thích vì Ngài muốn chúng ta được an ninh về điều chúng ta là ai trong Christ Jêsus để chúng ta có sự xác tín và sự đảm bảo mà chúng ta cần có để bước đi cách đắc thắng trong đời sống này và lôi kéo nhiều người khác cùng chia sẻ với chúng ta trong ân điển lạ lùng của Ngài.
Được Đội vào sự Vinh Hiển và Tôn Trọng
Hỡi Đức Giêhôva là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao.
Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời.
Nhơn vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và bạn những con đương bú,
Mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.
Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt.
Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?
Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chơn người.
Thi Tv 8:1-6
Hãy lưu ý câu 5 nói cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã chọn con người và đội cho người sự vinh hiển và tôn trọng.
Trong phần này, những từ ngữ tôn trọng, vinh hiển và được đội có ý nghĩa rất đặc biệt.
Ở đây, theo ý tôi, tôn trọng và ơn huệ có cùng một ý nghĩa. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã đội cho con người sự vinh hiển và ơn huệ, ban cho người quyền tể trị trên mọi công việc của tay Ngài, và đặt mọi sự dưới chân con người. Tôi mô tả từ ngữ vinh hiển trong trường hợp này như là những sự tuyệt hảo của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, được đội vào cũng tương trưng cho sự chiến thắng hay là phần thưởng, thường là trong hình thức một vật quàng lên đầu.
Vậy điều mà tác giả Thi Thiên nói với chúng ta trong đoạn này là bạn và tôi đã được chính Đức Chúa Trời chọn ra và đặt trên đầu chúng ta vương miện của ơn huệ và sự tuyệt hảo của Ngài.
Chúng ta không nhìn thấy một vương miện nào trên đầu mình nhưng điều đó không có nghĩa là không có. Chúng ta không nhìn thấy với đôi mắt trần của mình chiếc áo công nghĩa mà chúng ta đang bận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có trong lĩnh vực thuộc linh. Như sứ đồ Phao Lô đã nói với chúng ta, con người thiên nhiên không thể nhận lãnh những sự thuộc về Đức Chúa Trời được vì chúng phải được biện biệt cách thiêng liêng (ICo1Cr 2:14).
Vậy, bạn và tôi đã được đội bằng ơn huệ và sự tuyệt hảo của Đức Chúa Trời. Lý do chính mà chúng ta không nối vào những dòng ơn phước của Đức Chúa Trời, đã được đặt trên chúng ta là vì chúng ta không tin rằng mình xứng đáng hoặc vì chúng ta không được dạy dỗ là những điều đó thuộc về chúng ta. Đức tin chúng ta đã không hoạt động được trong lĩnh vực này. Cho nên, chúng ta lặn lội qua cuộc đời, nhận hết bất cứ điều gì ma quỷ quyết định ném vào chúng ta mà không hề xưng nhận những gì đáng thuộc về chúng ta.
Nếu bạn đọc lại câu 6, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi sự đã được đặt dưới chân chúng ta bởi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta quyền quản trị trên mọi vật sáng tạo của Ngài. Điều đó cho tôi thấy rằng chúng ta không được để cho ma quỷ và các tà linh của nó dọa nhát, thống trị và ức hiếp chúng ta nữa.
Chúng ta sẽ bước đi trong sự vinh hiển và tôn trọng mà Đức Chúa Trời ban tùy theo chính mức độ mà chúng ta quyết định bước đi.
Một cách khác mà tôi mô tả từ vinh hiển là điều khiến một vật gì được sáng rỡ. Câu Kinh Thánh minh họa tốt cho điều này trong XuXh 34:28-35 nói cho chúng ta biết thể nào mặt của Môise sáng rực lên sau khi ông ở bốn mươi ngày đêm trên núi với Đức Chúa Trời. Mặt ông sáng rực đến nỗi con cái Ysơraên sợ hãi khiến Môise phải dùng một cái mạng che mặt lại mỗi khi ông nói chuyện với họ sau khi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhìn thấy từ ngữ tôn trọng được mô tả như là được kính nể, tôn cao, có danh thơm, được nổi tiếng tôn trọng.
Nếu bạn và tôi bằng lòng bước đi trong phước hạnh của vinh hiển và tôn trọng mà Đức Chúa Trời chúng ta đã đội cho mình, không những gương mặt chúng ta sẽ chiếu ra sự vinh hiển của Chúa, nhưng chính chúng ta cũng sẽ vui hưởng sự tôn kính, cao trọng, một uy tín và tiếng thơm, tất cả mọi điều đó là kết quả của ơn huệ của Đức Chúa Trời.
Một Minh Họa Cá Nhân Về Việc Bước Đi Trong Ơn Huệ
Một khi bạn và tôi bắt đầu bước đi trong ơn huệ thì chúng ta sẽ nhìn thấy những điều kỳ diệu bắt đầu xảy đến trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Tôi có một từng trải cá nhân để minh họa cho điều này, nhưng tôi ngại chia sẻ cho bạn vì sợ thấy mình cao ngạo hoặc kiêu căng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận tôi đã quyết định ghi nó ra trong phần thảo luận này vì đó là một ví dụ rất tốt về những phước hạnh của Chúa theo sau những người bước đi trong ơn huệ của Ngài.
Cách đây ít lâu, một người bạn và tôi quyết định một ngày cùng đi mua sắm. Tôi thức dậy sớm hôm ấy để ít thì giờ tĩnh nguyện với Chúa và nhận được một sự thăm viếng tuyệt diệu với Ngài, vui hưởng sự hiện diện của Ngài rất mạnh mẽ trong một thời gian. Khi tôi bước ra khỏi nhà, tôi chẳng có một ý niệm gì về mình có sự khác biệt nào, nhưng hẳn nhiên là có vì cách mà những người khác đáp ứng lại với tôi suốt cả ngày hôm ấy.
Khi chúng ta để thì giờ dầm thắm mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không ai có thể thấy chúng ta về thuộc thể, nhưng họ có thể cảm nhận điều đó một cách thuộc linh. Họ có thể thấy mình bị kéo đến gần chúng ta mà không biết hoặc không hiểu tại sao. Chỉ hình như có điều gì về chúng ta khiến cho họ muốn bày tỏ ơn huệ với chúng ta.
Đó là những gì tôi hàm ý khi nói rằng nếu chúng ta sẵn lòng bước đi trong sự khiêm nhường và vâng lời Đức Chúa Trời sẽ khiến ánh sáng của Ngài chiếu sáng trên chúng ta và ban cho chúng ta ơn huệ. Có một phần thưởng đi cùng với việc để thì giờ trong sự tương giao với Cha thiên thượng của chúng ta.
Thường là tôi thích lái xe, nhưng buổi sáng đặc biệt hôm ấy tôi nhờ bạn tôi lái xe để tôi có thể có thêm một thời gian nữa tương giao với Chúa. Vì vậy suốt trong 45 phút đến nơi siêu thị để mua sắm, tôi ngồi trên xe đọc Kinh Thánh và lội bơi trong sự hiện diện của Chúa.
Khi chúng tôi bước ra khỏi xe và bước vào siêu thị, một phụ nữ đến với tôi và nói: “Ô, bà Joyce, tôi biết bà, thỉnh thoảng tôi có dự những buổi nhóm của bà”. Rồi bà ấy nói thêm: “Trông bà xinh đẹp quá, tôi không thể nghĩ được là bà trông thật tuyệt biết bao!”.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nói cảm ơn bà ấy và tiếp tục đi với lời ngợi khen Chúa. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu thôi.
Mặc dù việc người ta nhận ra tôi và thỉnh thoảng muốn đến thăm tôi là rất thường. Nhưng tôi chưa bao giờ có một ngày như vậy suốt trong những năm tháng trong chức vụ mình. Chúng tôi đang ở khá xa chỗ mà chúng tôi có những buổi nhóm. Nhưng hình như nơi nào chúng tôi đi đến người ta đều bước đến và bày tỏ lời khen, nói với tôi rằng trông bà đẹp làm sao, trông bà trẻ quá, trông bà thật sáng rỡ. Có một phụ nữ trong tiệm giày còn đi xa hơn nữa là hỏi tôi có phải tôi mới lột da mặt không vì trông tôi còn khá hơn lần trước bà gặp tôi nữa!
Đến mức độ mà thành ra rất buồn cười. Nhưng điều ấy cũng không dừng lại - cứ tiếp tục như vậy suốt thời gian chúng tôi mua sắm. Tôi biết rõ là Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi biết rằng tất cả những điều này xảy ra vì Đức Chúa Trời đang chiếu sáng ánh đèn chiếu của Ngài trên tôi. Tôi biết rõ rằng mình chẳng tự làm điều gì nhưng giống như Môise, đó là vì sự vinh hiển của Chúa ngự trên tôi là kết quả của thì giờ tôi ở riêng trong sự hiện diện của Ngài. Gương mặt tôi sáng rỡ và lôi cuốn những người khác đến với mình vì cớ nó đang phản chiếu sự vinh hiển của Ngài, không phải của tôi.
Nếu những điều như vậy có khi nào xảy đến với bạn, nếu bạn có bao giờ tìm thấy mình đang vui hưởng ơn huệ siêu nhiên với mọi người, đó là vì sự sáng của Đức Chúa Trời đang chiếu sáng trên bạn. Người ta có thể không nhận ra hoặc nhận ra rằng những gì họ nhìn thấy trong bạn chính là Đức Chúa Trời nhưng kết quả vẫn là giống nhau.
Khi điều đó xảy đến cho chúng ta, tất cả những gì chúng ta có thể làm là dâng lời cảm tạ và ngợi khen cho Đức Chúa Trời.
Ơn Huệ Càng Gia Tăng Thêm
Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một.
GiGa 17:22
Chúng ta nhớ mình đã đọc trong LuLc 2:52 nói rằng Chúa Jêsus càng được thêm ơn với Đức Chúa Trời và với loài người. Bây giờ ở đây trong GiGa 17:22 đang khi Ngài cầu nguyện cùng Cha Ngài chỉ trước khi Ngài về trời, Chúa Jêsus nói rằng Ngài đã ban cho chúng ta là những môn đồ Ngài cùng một sự tôn trọng và vinh hiển mà Cha đã ban cho Ngài, để chúng ta có thể hiệp làm một như các Đấng ấy là Một.
Điều đó hẳn đã đủ để khuấy động tất cả chúng ta rồi. Phải có nhiều sự vui sướng sau khi chúng ta đã đọc đoạn Kinh Thánh đó. Chúng ta phải tin và công bố rằng chúng ta được ơn với mọi người chúng ta gặp và trong mọi hoàn cảnh chúng ta đối diện trong đời. Chúng ta phải ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời rằng ơn huệ Ngài ở trên chúng ta ngày càng lớn lên và gia tăng thêm đang khi chúng ta tiếp tục tương giao với Ngài và với nhau, bước đi với nhau như một trong sự vâng lời khiêm nhường đối với ý chỉ của Ngài, như Chúa Jêsus đã làm.
Những Đại Sứ Cho Đấng Christ
Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng qua Chúa Jêsus Christ đã làm chúng ta hòa thuận lại với Ngài. (Tiếp nhận chúng ta trong ơn huệ, đem chúng ta vào sự hòa thuận với Ngài) và ban cho chúng ta chức vụ của sự giải hòa (đó là qua lời nói và việc làm chúng ta có thể nhằm mục đích đem những người khác vào sự hòa thuận với Ngài) .
Ấy chính Đức Chúa Trời (tự Ngài hiện diện) trong Đấng Christ, đang làm hòa và khôi phục thế gian được có ơn huệ với Ngài, không tội lỗi và không chống nghịch (với loài người) về những quá phạm của họ (nhưng chấm dứt) và ủy thác cho chúng ta sứ điệp giảng hòa (khôi phục lại ơn huệ) .
Vì vậy chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời qua chúng ta mà khuyên bảo chúng tôi với tư cách là những người đại diện cá nhân của Đấng Christ nài xin anh em vì cớ Ngài hãy nắm lấy ơn huệ thiên thượng (bây giờ được ban cho anh em) và hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời.
IICo 2Cr 5:18-20
Bạn có hiểu rằng qua đoạn Kinh Thánh này Đức Chúa Trời muốn chúng ta và qua chúng ta mọi người trên đất sẽ được ân huệ trước mặt Ngài không? Bạn có hiểu qua những gì chúng ta đã nói, ma quỷ đã cướp lấy ơn huệ đó qua sự lừa dối và gạt gẫm không? Chúa Jêsus đã đến để khôi phục ơn huệ cho dân sự của Chúa - và qua chúng ta khôi phục cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Đó là một phần của cơ nghiệp chúng ta là được có ơn và vui hưởng ơn huệ. Một phần của chức vụ chúng ta là hành động với tư cách là đại sứ của Đức Chúa Trời bằng cách kéo những người khác đến hưởng sự ban cho và sự tha thứ phục hòa kỳ diệu của Đức Chúa Trời và chia xẻ trong ân điển lạ lùng của Ngài, ơn huệ không đáng nhận được của Ngài.
Đức Chúa Trời muốn khôi phục lại để chúng ta được ơn trước mặt Ngài để chúng ta có thể hành động như là những đại sứ của Ngài trên đất này. Đó là cách chúng ta cần phải nhìn thấy chính mình trên đất này như là những đại sứ từ một nước ngoài. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là khách lạ, người bộ hành trên đất này, và đất này không phải là quê hương của chúng ta, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi (IIPhi 2Pr 2:11). Qua chúng ta, Đức Chúa Trời kêu gọi những người khác tiếp nhận sự tha thứ, ân điển và ơn huệ của Ngài.
Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ trong giây lát: những vị đại sứ nước ngoài được đối đãi như thế nào? Phải họ không được tiếp đãi theo cung cách hoàng gia không? Đó là cách chúng ta phải trông đợi được người khác tiếp đãi và đó là cách chúng ta phải đối đãi với những người khác là người Đức Chúa Trời sai chúng ta đến vì cớ Vương Quốc Ngài.
Kinh Thánh nói rằng chúng ta không những là những đại sứ của Đấng Christ, nhưng chúng ta là những vị vua và là những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. (KhKh 1:6). Đó là lý đo tại sao chúng ta cần có một thái độ khác với chính mình và với những người khác. Chúng ta cũng cần phải hành động như những vị đại sứ của hoàng gia, những nhà ngoại giao thiên thượng.
Một Hình Ảnh của Ơn Huệ
Hãy mặc vào toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời (binh giáp của một chiến sĩ được trang bị đầy đủ do Đức Chúa Trời chu cấp) để anh em có thể chống cự một cách thành công (tất cả) mọi chiến lược và mọi sự lừa dối của ma quỉ.
Vì chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết (chỉ đánh với những kẻ thù thuộc thể) nhưng nghịch lại những chủ quyền hung ác, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những tà linh trưởng là những kẻ cai trị thế giới thuộc về sự tối tăm hiện nay, nghịch lại với mọi thế lực tà linh của sự gian ác trong chốn không trung (lãnh vực siêu nhiên) .
Eph Ep 6:11, 12
Lester Sumrall nói rằng những tín đồ cần phải bước đi trong cuộc đời này theo cách của quân đội. Tôi thường dùng từ ngữ cách tấn công. Nhưng cả hai chúng tôi đều có ý nói về cùng một điều: chúng ta là những kẻ tin cần phải đầy lòng xác tín và biết chắc chứ không nhút nhát và đầy nghi ngờ (IITi 2Tm 1:7). Chúng ta cần phải biết chúng ta là ai ở trong Đấng Christ, hoàn toàn được thuyết phục rằng chúng ta có quyền để làm những gì chúng ta đang làm đây.
Ơ đây tôi không muốn nói đến việc có một thái độ tồi tệ. Tôi cũng không nói về thái độ chen lấn, hay thúc ép người khác. Tôi dạy nhiều về sự khiêm nhường và nhu mì, và để cho Chúa mở cánh cửa và mở cho chúng ta con đường. Tôi không nói về cách chúng ta đối đãi với người khác, đặc biệt là đối với những người có thể không đồng ý với chúng ta. Tôi nói về việc thể nào chúng ta phải hành động đối với những linh gian ác là kẻ chống đối và ức hiếp chúng ta. Tôi nói về cách cư xử của chúng ta trong lãnh vực tư nhiên theo cách Kinh Thánh nói chúng ta có trong lãnh vực siêu nhiên.
Chúng ta phải nhớ kỹ rằng chiến trận của chúng ta không nghịch lại cùng thịt và huyết, nhưng nghịch lại cùng kẻ thù nghịch thuộc linh đầy quyền lực. Nếu người ta có một thái độ tồi tệ đối với bạn, có lẽ vì bạn đã không bước đi trong ân điển và ơn huệ mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho bạn. Điều đó có thể là vì bạn đã bỏ qua vị trí phải lẽ của bạn có với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. Cũng có thể là vì bạn đang cúi xuống trước những linh của ma quỷ để chúng có quyền hạn và uy quyền để hù nhát và làm bạn hoảng sợ.
Bạn Nhìn Thấy Chính Mình Như Thế Nào?
Và Đức Giêhôva phán với Môise: Hãy sai những người đi do thám xứ
Khi Con Cái của Ysơraên đã đến gần đích của họ, Đức Giêhôva đã phán dạy Môise chọn 12 người, từ mỗi chi phái một người và sai họ đi do thám xứ Canaan.
Khi họ trở về, tất cả 12 người đều đồng ý là xứ đó đầy hoa trái và màu mỡ đó là một xứ tuôn chảy với sữa và mật. Nhưng đến khi phải quyết định hành động, mười trong số 12 người đã đưa ra “một lời tường thuật xấu” trong khi chỉ có hai người là Giôsuê và Calép đưa ra một lời tường thuật tốt. Lý do khiến 10 người kia đưa ra một lời tường thuật xấu là vì họ sợ hãi. Nan đề là họ đã nhìn vào hoàn cảnh theo thiên nhiên, qua đôi mắt của xác thịt, đang khi Calép và Giôsuê nhìn vào đó theo cách thiêng liêng, qua đôi mắt của Đức Chúa Trời.
Hãy lưu ý câu 33 của đoạn văn này trong đó 10 thám tử đã nói về dân cư ngụ tại xứ đó và về chính họ: Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, là con cháu của Amak, thuộc về giống người khổng lồ, chúng tôi thấy mình khác nào cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như nậy.
Bạn nhìn thấy mình như thế nào? Như là một con cào cào hay là một chiến sĩ dũng mãnh của Đức Chúa Trời? Lời tường thuật của bạn là một lời tường thuật xấu hay là tốt? Khi Đức Chúa Trời đặt trước mặt bạn một cơ hội, bạn có rên rỉ một cách sợ hãi: “Tôi không thể thắng kẻ khổng lồ trong xứ được” hay là bạn mạnh dạn công bố “Ta sẽ xông lên ngay, vì ta có thể chiếm được nó!”. Mười thám tử của Ysơraên đã nhìn thấy những người khổng lồ... Còn hai thám tử kia đã nhìn thấy Đức Chúa Trời. Hãy chăm đôi mắt bạn nơi Đức Chúa Trời. Bạn cộng với Đức Chúa Trời là đủ cho bất cứ cảnh ngộ nào.
Nói thiệt với bạn hoàn toàn, tôi không có đủ học vấn cũng như những tiêu chuẩn thiên nhiên nào để làm những gì tôi đang làm hiện nay. Tôi là người ít có cơ may nhất để đứng trước mặt hàng ngàn người để rao giảng và dạy dỗ. Tôi cũng không phải là người để lên đài truyền thanh hay truyền hình. Tôi cứ nghĩ: “Chúa ơi, làm sao Ngài có thể làm điều này qua con? Tại sao người ta tiếp tục trở lại hết tuần này đến tuần khác để nghe con nói? Tại sao họ thường xuyên mở chương trình truyền thanh và truyền hình?”.
Trong chức vụ của tôi. Tôi đi đây đó khắp cả nước. Thỉnh thoảng có người tôi không hề quen biết đến trong những buổi nhóm của tôi và ngồi suốt cả 2 ngày để lắng nghe và chú ý theo mỗi lời tôi nói. Tai sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy vì Đức Chúa Trời đang ban cho tôi ơn huệ. Và Ngài cũng sẽ ban cho bạn ơn huệ, nếu bạn bằng lòng tiếp nhận nó.
Đức Chúa Trời có thể khiến cho bạn được người khác chấp nhận. Ngài có thể đặt bạn trên họ. Ngài có thể ban cho bạn lòng can đảm và sự xác tín bạn cần để làm người thắng cuộc. Nhưng bạn phải đồng ý với kế hoạch của Ngài dành cho cuộc đời bạn. Bạn phải bỏ đi việc nhìn xem chính mình cách trái ngược với những gì Ngài nói về bạn. Bạn phải học tập thay đổi cái nhìn về chính mình.
Không những bạn phải học nhìn chính mình một cách khác đi, mà cũng học cách cư xử với chính mình một cách khác nữa. Đừng cúi đầu xuống đang khi bạn trao đổi trò chuyện với người khác. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho một số người. Họ đến nói chuyện với tôi và họ quá bối rối và run rẩy đến nỗi nói không ra lời. Vì cớ tôi là người đang đứng trong uy quyền, nên hầu như họ sợ hãi tôi. Điều đó phát xuất từ sự cảm thấy bất an. Đó là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng chính mình.
Khi bạn nói chuyện với ai, hãy đứng thẳng và nhìn thẳng vào mắt người đó. Bạn không có lý do gì để cúi đầu xuống trong sự sỉ nhục và xấu hổ cả. Cho dù về tự nhiên bạn có thể đáng thương hại đến đâu. Về thuộc linh, Chúa Jêsus đã chết để nâng đỡ bạn lên và đặt bạn đồng ngồi với Ngài tại các nơi trên trời. Cho dù trước đây bạn hèn kém đến đâu, thì bây giờ bạn đang đội vương miện của sự vinh hiển và tôn trọng trên đầu bạn. Cho dù trước kia bạn ăn mặc như thế nào, bây giờ bạn đang có chiếc áo công bình với một chiếc nhẫn để đóng ấn ở trên tay bạn. Bạn có biết chiếc nhẫn để đóng ấn đó có nghĩa gì không? Nó có nghĩa là bạn có uy quyền. Những gì bạn nói, Đức Chúa Trời sẽ hỗ trợ.
Đừng để cho ma quỉ nhét đầy vào đầu bạn với những tư tưởng của sự không xứng đáng. Hãy nhớ kỹ: Những tư tưởng là những hạt giống. Tâm linh của bạn chỉ có thể sản sinh ra cho bạn những gì bạn đã gieo trồng và nuôi dưỡng bên trong chính tâm trí và tấm lòng của bạn. Bất cứ tư tưởng nào mà bạn đã cho phép bước vào và đâm rễ trong nơi sâu thẳm nhất của con người bạn sẽ bắt đầu lớn lên và sản sinh ra bông trái. Đó là lý do tại sao bạn phải học thay thế và tư tưởng và lời nói tiêu cực bằng những tư tưởng và lời nói tích cực. Bạn cần phải chấm dứt việc nhìn thấy chính mình chỉ là một tội nhân không xứng đáng và bắt đầu nhìn thấy chính mình là sự công bình của Đức Chúa Trời trong Jesus Christ (ICo1Cr 1:30).
Hãy nhớ kỹ: Bạn cũng có quyền để nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời như bất cứ một ai khác. Hãy học làm cho chính mình sẵn sáng để nhận lấy ơn huệ Đức Chúa Trời và bước đi trong ơn huệ đó.
Ơn Huệ Như là Tặng phẩm của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. .. Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu ở thế gian để làm hổ thẹn kẻ mạnh.
Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian ngay cả những sự chẳng ra gì, để làm cho những sự chẳng ra gì thành có ý nghĩa.
Để không một người hay chết nào phải (giả bộ làm vinh hiển) khoe khoang trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
ICo1Cr 1:27-28
Một lần kia tôi đọc về Smith Wigglesworth và đức tin vĩ đại của ông. Tôi vô cùng bị ấn tượng bởi tất cả mọi điều kỳ diệu mà ông đã làm, như là chữa lành kẻ đau và kêu kẻ chết sống lại. Tôi đã nghĩ: “Chúa ơi, con biết là con được kêu gọi, nhưng con sẽ không bao giờ có thể làm được những việc như vậy”.
Bỗng nhiên Chúa phán với tôi rằng “Tại sao không? Chẳng phải con cũng là một đống hỗn độn to lớn như những người khác sao?”.
Bạn thấy không, chúng ta thường nghĩ ngược lại. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người “có mọi sự đầy đủ hết” Nhưng điều đó không đúng. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chọn lựa những sự yếu ớt và rồ dại của thế gian này để làm hổ thẹn sự khôn ngoan. Ngài đang tìm kiếm những con người bằnglòng hạ mình xuống và để cho Ngài hoạt động theo ý Ngài và đường lối Ngài qua họ.
Nếu bạn và tôi sẵn lòng cẩn thận không ngạo nạn và kiêu căng, Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta một cách đầy quyền năng như Ngài đã sử dụng Smith Wigglesworth hay bất cứ những người nam người nữ vĩ đại nào của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay giây phút chúng ta nhấc mình lên trong sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời sẽ bị buộc phải hạ chúng ta xuống. Hãy nhớ kỹ. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời có thể nhấc lên và Ngài có thể hạ xuống (I Sam 2:7;). Mục đích là để giữ trong trí rằng quyền năng không thuộc về chúng ta, nó thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài không chọn chúng ta vì chúng ta có khả năng nhưng đơn giản chỉ vì chúng ta sẵn lòng. Đó cũng là một phần của ân điển và oh của Đức Chúa Trời mà Ngài tuôn đổ trên chúng ta khi Ngài chọn chúng ta làm những đại sứ riêng của Đấng Christ.
Những Đại Biểu Riêng của Đấng Christ
Vậy chúng tôi là những đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi qua chúng ta. Chúng ta (với tư cách là những đại biểu riêng của Đấng Christ) van nài anh em vì cớ danh Ngài hãy nắm chắc lấy ơn huệ thiên thượng (bây giờ được ban cho anh em) và hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời.
IICo 2Cr 5:20
Như chúng ta đã thấy, chúng ta là những vị đại sứ của Đấng Christ là những đại biểu riêng của Con của Đức Chúa Trời hằng sống.
Điều đó có nghĩa là bất cứ điều chi chúng ta làm, chúng ta cần phải làm với sự tuyệt hảo. Điều đó có nghĩa là bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta sẽ làm người đại diện của Chúa Jesus Christ đối với mọi chúng ta gặp, mọi người nào chúng ta tiếp xúc. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn trông, nói và hành động như là những đại sứ của hoàng gia, những đặc phái viên của triều đình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chăm sóc chính mình, thân thể, tâm trí, tấm lòng của chúng ta cũng như những vật gì chúng ta sở hữu.
Với tư cách là những người đại diện của Đấng Christ, căn nhà, sân vườn, xe cộ, áo quần của chúng ta phải sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất. Chúng ta phải làm hết sức mà chúng ta có thể làm. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải có điều tốt nhất. Chắc chắn là chúng ta không buộc phải có những gì mọi người khác có, nhưng chúng ta phải biết chắc một điều là bất cứ điều chi chúng ta có đều đem lại tôn trọng và vinh hiển cho Đấng Christ.
Hãy nhớ kỹ: chính là qua chúng ta những người đại diện riêng của Ngài trên đất này, mà Chúa Jêsus kêu gọi thế gian, nài nỉ họ vì cớ Ngài mà nắm lấy ơn huệ thiên thượng đã được bạn cho họ và làm hòa lại với Đức Chúa Trời là Cha.
Điều mà Phao-lô nói trong câu này là vì anh em và tôi đã nhận được ơn huệ thiên thượng nên công tác, sự kêu gọi của chúng ta là làm ảnh hưởng trên những người khác để họ tiếp nhận cùng ơn huệ thiên thượng đó mà Chúa muốn chia phần cho họ như Ngài đã làm cho chúng ta.
Hãy Chiếu Sáng Ra!
Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng:
Hãy nói cùng Arôn và các con trai người rằng: các ngươi phải chúc phước cho dân Ysơraên như vầy:
Cầu xin Đức Giêhôva ban phước, trông coi, canh chừng và gìn giữ ngươi.
Cầu xin Đức Giêhôva chiếu sáng mặt Ngài, và soi sáng ngươi và rộng lượng (tử tế, nhân từ và ban ơn huệ) cho ngươi.
Cầu xin Đức Giêhôva ngước mặt (tán thành) Ngài trên ngươi và ban bình an (sự yên tĩnh của tấm lòng và cuộc đời 1 cách liên tục) cho ngươi.
Dan Ds 6:22-26
Bạn có biết diện mạo Đức Chúa Trời là gì không? Đó là gương mặt, vẻ nhìn của Ngài. Khi bất cứ người nam, người nữ nào của Đức Chúa Trời nói với chúng ta: “Cầu xin Đức Giêhôva chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giêhôva đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi ” (6:22-26) thì điều họ muốn nói là: “Nguyện người khác sẽ nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên bạn và qua bạn”.
Tôi có thể khích lệ bạn làm một điều gì không? Khi bạn rời nhà để đi công việc, hãy xin Đức Chúa Trời chiếu sáng mặt Ngài trên bạn. Hãy xin Ngài đoái xem bạn và ban bình an. Hãy xin Ngài chiếu sáng sự vinh hiển Ngài trên bạn, như Ngài đã làm cho Môise. Sau đó hãy để ánh sáng đó chiếu sáng ra trước những người khác để họ có thể nhìn thấy nó và tôn vinh hiển Cha bạn trên thiên đàng (Mat Mt 5:16).
Để cho ánh sáng của bạn chiếu ra có thể đơn giản như là đặt một nụ cười trên gương mặt bạn. Đó là một cách để bậc công tắc “cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Anh sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời đang ở trong bạn, những nếu bạn không bao giờ bày tỏ ra ngoài, người ta sẽ không được phước. Thật lạ lùng khi bạn chỉ mỉm cười và tử tế với mọi người thì có biết bao điều xảy ra. Hãy bày tỏ ơn huệ càng thường xuyên theo như điều bạn có thể đối với càng nhiều người. Bởi làm như vậy, bạn sẽ nhận lãnh ơn huệ, vì chúng ta được dạy rằng bất cứ điều chi chúng ta gieo thì đó là chúng ta sẽ gặt lại (GaGl 6:7). Khi chúng ta bảy tỏ ơn huệ cho những người khác, chúng ta sẽ nhận lại ơn huệ từ nơi họ.
Được Phước để làm Một Phước Hạnh
Để kết thúc chương này, tôi muốn khích lệ bạn hãy cầu xin ơn huệ siêu nhiên. Hãy cầu xin ơn huệ từ tất cả mọi người mà bạn tiếp xúc. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy cầu xin rằng bạn sẽ nhận được ơn huệ tại đó. Cũng hãy nhớ cầu thay cho người khác để họ cũng vui hưởng ơn huệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dặn bảo Ápraham rằng Ngài sẽ ban phước cho Apraham và làm cho ông thành một phước hạnh cho người khác. (SaSt 12:2)
Ví dụ, bất cứ khi nào tôi bước vào một tiệm ăn, tôi có thể cầu nguyện “Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì có ơn huệ tại nơi này. Con xin Ngài chúc phước cho con và con chúc phước cho mọi người ở trong tiệm này”. Tôi thường được sự phục vụ tốt hơn, thức ăn ngon hơn và sự tiếp đãi tốt hơn. Nếu bạn thử điều này mà không thành công thì đừng nản lòng. Kinh Thánh nói rằng sẽ có những lúc mà kẻ tin sẽ phải chịu bắt bớ. Chúng ta phải giữ mọi sứ điệp trong sự quân bình.
Tôi phải công nhận rằng có những lúc khi tôi cầu xin ơn huệ tại một nơi nào đó và tôi không được đối đãi tốt đẹp chút nào. Nhưng phần lớn là tôi thấy có kết quả tốt đẹp từ việc thực hành sứ điệp này. Tôi cũng tin rằng cách mà chúng ta cư xử trong những lúc chúng ta không được đối đãi tốt sẽ giúp quyết định việc chúng ta sẽ nhìn thấy sứ điệp này sẽ vận hành đến mức nào trong cuộc đời chúng ta. Khi bạn thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh mà bạn không thích lắm, hãy cứ cầu nguyện và xin Chúa giúp bạn chịu nổi áp lực, giữ một thái độ tốt đẹp, đem lại vinh hiển và tôn trọng cho Ngài.
Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy cầu xin ơn huệ thiên thượng trên tất cả mọi người có liên hệ - trên những người khác và trên chính bạn. Nếu bạn làm như vậy, ơn huệ siêu nhiên sẽ ngự trị trên bạn và bạn sẽ được phước để làm một phước hạnh cho người khác.

Một Thái Độ Biết Ơn

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã đều biết rõ nhưng cũng cần nhắc nhở thường xuyên rằng Đức Chúa Trời chúng ta khao khát một dân sự đầy lòng biết ơn chứ không phải một dân sự lằm bằm, phàn nàn, hay tìm lỗi và cằn nhằn.
Điều lý thú cần lưu ý khi chúng ta nghiên cứu lịch sử của dân Ysơraên là chính thái độ tiêu cực này là nan đề chính khiến họ lang thang trong đồng vắng suốt trong 40 năm trước khi bước vào Đất Hứa. Chúng ta có thể gọi nó bằng tên mà Đức Chúa Trời gọi đó là lòng vô tín.
Thái độ của Đức Chúa Trời là nếu dân Ngài thật sự tin cậy Ngài, thì cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống họ sẽ biết rõ rằng Ngài vĩ đại đủ để giải quyết nó và khiến nó trở lại làm ích lợi cho họ, nếu họ tiếp tục có đức tin nơi Ngài, thì sự vui mừng và bình an sẽ được tìm thấy trong niềm tin cậy chứ không ở trong sự lắm bằm, phàn nàn, hay tìm lỗi và cằn nhằn.
Đó là một bài học mà chúng ta cần phải học cũng như dân Ysơraên đã cần phải học. Một điều sẽ giúp chúng ta học bài học đó là một sự mặc khải về ân điển của Đức Chúa Trời.
Sự Mặc Khải Liên Hệ đến Ân Điển
của Đức Chúa Trời
Đối với kẻ nào làm công, thì tiền công của người đó không kể là một ơn huệ hay một món quà, nhưng kể là một điều bắt buộc (một điều mắc nợ người ấy) .
RoRm 4:4
Câu này hàm ý rằng nếu một người làm việc vì cớ tiền công mình, thì ngày trả tiền đến người đó sẽ không thật sự biết ơn về những gì mình nhận được vì người ấy cảm thấy mình xứng đáng nhận điều đó vì mình đã tạo ra.
Đây là một ví dụ rất hay về điều mà Kinh Thánh gọi là “những công việc” (Rôma 4:2;). Những công việc là điều ngược hẳn với ân điển, nếu chúng ta đã định nghĩa đó là ơn huệ không đáng được, tuôn đổ bởi Đức Chúa Trời trên những người không tạo ra nó và thật ra là không xứng đáng nhận lãnh.
Không có điều gì có thể khiến một người trở nên kiêu căng và ngạo mạn hơn khi người đó suy xét những phần thưởng do những công việc mình làm ra. Cũng không có điều gì có thể khiến một người tuôn tràn với lòng biết ơn và cảm tạ hơn bằng một sự mặc khải về ân điển của Đức Chúa Trời đã được tuôn đổ nhưng không trên người ấy.
Nếu bạn và tôi suy nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời vì chúng ta đã tạo nên do những việc lành của mình - số lượng thời gian cầu nguyện lớn lao, việc đọc Kinh Thánh hàng ngày, việc dâng hiến phần mười đều đặn hay những của dâng hi sinh khác, khả năng của chúng ta đã vận hành trong bông trái của Thánh Linh - thì bấy giờ chúng ta sẽ không cảm tạ và biết ơn. Ngược lại, chúng ta sẽ suy nghĩ rằng bất cứ phước hạnh nào chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời là bằng chứng của sự thanh sạch và công bình của cá nhân chúng ta. Thì sau đó, thái độ kiêu ngạo, công bình riêng sẽ khiến chúng ta coi thường và đoán xét nhiều người hình như không được phước như chúng ta.
Trong thân thể của Đấng Christ, nhiều khi chúng ta đã nhìn vào những người gặp phải khó khăn lâu dài và tự suy nghĩ: “Nếu người đó chỉ làm những gì tôi đang làm đây thì bấy giờ họ sẽ không phải gặp những nan đề đó”. Mặc dù cũng có thể có một yếu tố của lẽ thật trong câu nói đó, chúng ta phải nhớ rằng những gì Sứ Đồ Phaolô đã nói về chính ông: “Nay tôi là người thể nào ấy là bởi ân điển của Đức Chúa Trời”. (ICo1Cr 15:10).
Hãy để tôi đưa cho bạn một ví dụ cá nhân làm sao chúng ta có thể phát huy một thái độ tồi tệ nếu chúng ta có quá nhiều lòng kiêu hãnh trong những khả riêng và những công việc mình đã hoàn thành được.
Tôi thường có thái độ thật cao ngạo và xét đoán đối với bất cứ ai có một cá tính yếu đuối hơn mình. Tôi coi thường bất cứ ai không có tính cương quyết để vượt qua như mình, bất cứ ai không thể quản lý thuộc thể, tâm trí, tình cảm như chính mình có thể làm. Cuối cùng, Chúa đã đến trong cách mà Ngài đã giúp tôi hiểu rằng, giống như Phao lô, tất cả những gì tôi có thể làm được, không thuộc về sức mạnh và năng lực riêng của tôi, nhưng nhờ ân điển và sự thương xót của Ngài. Ngài đã bày tỏ cho tôi thấy rằng nếu Ngài rút lại ân điển và sự thương xót đó trong một phút, tôi sẽ không thể còn là một con người như tôi tưởng là mình và kiêu ngạo về con người ấy.
Một Thái Độ của Lòng Biết Ơn
Như tôi đã chia xẻ với bạn nhiều lần, trước khi Đức Chúa Trời ban cho tôi một sự mặc khải về ân điển Ngài. Tôi đã hoàn toàn khốn khổ và tuyệt vọng. Tại sao vậy? Vì tôi không biết làm sao để Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi với những nan đề của mình. Sự đột phá được đến với tôi khi Đức Chúa Trời bắt đầu dạy tôi về chức vụ ngày nay của Đức Thánh Linh.
Như tôi đã nói, một trong 25 danh hiệu thường được chỉ về Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh là Linh ân điển và nài xin. Vì vậy khi chúng ta nói về Đức Thánh Linh, chúng ta đang nói về Linh của ân điển, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta để đối phó với mọi khuynh hướng xấu xa mà chúng ta có và giúp đỡ chúng ta giải quyết mọi nan đề mà chúng ta gặp phải.
Chúng ta đã nói rằng mọi điều tốt đẹp đến với chúng ta trong đời sống này là đều bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng cho đến chừng nào chúng ta nhận thức được lẽ thật này, chúng ta sẽ không bao giờ là loại người biết ơn, đầy lòng cảm tạ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành.
Là con người, ngay cả là Cơ đốc nhân, chúng ta thường mang tính ích kỷ và vô ơn. Chúng ta có thể cầu nguyện và tin cậy Chúa về một điều gì đó và có thể đầy lòng cảm tạ và biết ơn khi chúng ta nhận được điều đó. Nhưng chẳng bao lâu chúng ta không còn cảm tạ và biết ơn nữa, mà chúng ta nghĩ rằng điều đó phải đến thôi. Chúng ta có thể phát huy một thái độ đòi hỏi trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta có thể đến chỗ trở nên tức giận và khó chịu khi Chúa “không đến” với mọi thứ mà chúng ta nghĩ mình phải có với danh hiệu “những con cái của Vua”. Là con cái của Ngài, chúng ta có những quyền hạn, và chúng ta có một cơ nghiệp. Nhưng một thái độ khiêm nhường là “một điều phải có”. Không có sự khiêm nhường, chúng ta sẽ trở nên vô ơn và tự phụ.
Một ví dụ về việc thể nào chúng ta có thể nhanh chóng và dễ dàng rơi vào thái độ tệ hại, tôi thường dùng lời minh họa này. Chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời ban cho một căn nhà rộng lớn hơn và đầy lòng biết ơn, cảm tạ khi chúng ta mới nhận lãnh được căn nhà như vậy. Nhưng chỉ trong vòng vài tháng sau, chúng ta có thể thấy mình đang cằn nhằn, lằm bằm vì phải dọn dẹp “căn nhà to đùng này!”.
Bạn và tôi có vô số cơ hội để phàn nàn một cách thường xuyên. Nhưng tất cả những gì sự phàn nàn làm là mở cánh cửa cho kẻ thù. Nó không giải quyết được nan đề, nó chỉ tạo ra một vùng đất nuôi dưỡng cho những nan đề to lớn hơn.
Trong chương này tôi muốn khích lệ bạn hãy cùng tôi mở lòng mình ra và để cho chính Chúa dạy dỗ chúng ta làm thế nào để cho Đức Thánh Linh là Linh của Ân điển và nài xin, đến trong cuộc đời chúng ta để giúp đỡ chúng ta bước đi mỗi ngày trong đời.
Chúng ta hãy học đáp ứng lại với sự giúp đỡ nhưng không mà chúng ta đang nhận được cách phải lẽ bằng cách phát huy một thái độ biết ơn. Đây không phải chỉ là một lời cám ơn thhỉnh thoảng tùy trường hợp. Nhưng là một nếp sống liên tục trong sự cảm tạ. Người biết phát huy một “thái độ biết ơn” là người cám ơn và biết ơn về mọi điều nhỏ nhặt mà Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống người ấy mỗi ngày.
Một Đời Sống Cảm Tạ
Chúa Jêsus ngước mắt lên và nói Lạy Cha, tôi tạ ơn Cha vì Ngài đã nghe lời Tôi.
GiGa 11:41
Ở đây chúng ta nhìn thấy một tấm gương tốt của Chúa Jêsus cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi bạn cầu nguyện, tôi khích lệ bạn hãy kết thúc lời cầu nguyện của bạn như Chúa Jêsus đã làm ở đây bằng cách nói rằng “Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã nghe lời cầu xin của con”.
Lý do mà tôi khích lệ bạn làm như vậy vì như Giăng đã nói cho chúng ta, khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã nghe chúng ta, và chúng ta biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin (IGi1Ga 5:14-15). Ma quỷ muốn bạn và tôi cầu nguyện rồi đi và thắc mắc không biết Đức Chúa Trời đã nghe chúng ta và sẵn lòng để ban cho chúng ta điều mình xin hay không. Cách để chúng ta đắc thắng sự nghi ngờ đó là chúng ta cất tiếng cảm tạ Ngài. (Thi Tv 26:7, Gion Gn 2:9).
Một phần quyền năng của sự cầu nguyện là quyền năng của sự cảm tạ, vì không có cuộc đời quyền năng tách rời với một cuộc đời đầy sự cảm tạ.
Trong suốt chức vụ của mình trên đất, Chúa Jêsus đã sống một cuộc đời đầy sự cảm tạ. Ngài đã dâng lời cảm tạ Cha trong nhiều trường hợp và về nhiều điều. Ví dụ, Ngài cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã mặc khải chân lý cho những con đỏ (em bé) và giấu nó khỏi người khôn ngoan, sáng dạ và học thức (Mat Mt 11:25). Ngài cảm tạ Đức Chúa Trời khi bẻ bánh và cá để cho bốn ngàn người ăn (15:36). Ngài tạ ơn Đức Chúa Trời khi Ngài đưa bánh và rượu cho các môn đồ vào Bữa ăn tối Cuối cùng (Mac Mc 14:22, 23).
Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy những điều mà Chúa Jêsus tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nhìn xem những gì Phaolô đã nói về sự cảm tạ.
Phao lô và Nếp Sống đầy Sự Cảm Tạ
Chớ lo âu sợ hãi về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi cảnh ngộ và mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin (những thỉnh cầu rõ ràng) với sự tạ ơn, mà tiếp tục trình mọi sự có cần của anh em cho Đức Chúa Trời.
Phi Pl 4:6
Tại đây Phao Lô cho chúng ta thấy làm sao để sống tự do khỏi mọi sự phiền muộn và lo lắng - bằng cách bước theo một nếp sống cảm tạ.
Suốt trong nhiều năm tôi đã được dạy dỗ (và đã tin dù tôi không bao giờ lo tìm cho ra hoặc hỏi Chúa về điều này) rằng mỗi khi tôi cầu xin Đức Chúa Trời một điều gì. Tôi phải ngay tức khắc bắt đầu tự động và liên tục cảm tạ Ngài về điều mà tôi đã xin vì nó đang đến. Tôi được dạy bảo (và tin tưởng) rằng nếu tôi làm như vậy, thì ma quỷ sẽ không có cách nào để ngăn trở tôi không nhận lãnh được những gì tôi đã thỉnh cầu Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi cũng được dạy (và tin tưởng) rằng nếu tôi không giữ liên tục cảm ơn về phước hạnh đó, tôi có thể sẽ không nhận lãnh được.
Giống như nhiều tín đồ ngày nay, tôi đã bị thuyết phục rằng việc tôi cảm tạ Chúa về điều mà tôi đã xin Ngài trong sự cầu nguyện là sức mạnh chính để đem phước hạnh đó đến với tôi.
Câu Kinh Thánh này có thể nói đến việc cảm tạ về những gì chúng ta đã cầu xin. Tuy nhiên, vài năm trước đây, Đức Chúa Trời ban cho tôi một cái nhìn hơi khác một chút và những gì mà tôi muốn chia sẻ với bạn đây. Điều Chúa dạy dỗ tôi là khi chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện, xin Ngài đáp ứng nhu cầu hiện tại của chúng ta, Ngài muốn chúng ta cảm tạ và biết ơn về những gì Ngài đã làm. Ngài chỉ cho tôi thấy là những gì Ngài ao ước không phải chỉ là một hành động cảm tạ nhưng là một thái độ cảm tạ. Ngài muốn chúng ta liên tục cảm tạ Ngài về tất cả mọi điều Ngài đã làm trong quá khứ, đang làm bây giờ và sắp làm trong tương lai. Bấy giờ khi chúng ta đến với Ngài với một nhu cầu, thì điều đó chỉ là một điều mà chúng ta nhắc đến giữa mọi lời cảm tạ của chúng ta mà thôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những lời ngợi khen và cảm tạ của chúng ta phải dư dật hơn những lời cầu xin của chúng ta.
Phao Lô nói đến một nếo sống như vậy khi ông viết cho chúng ta về sự hãy cảm tạ Đức Chúa Trời và Cha luôn luôn về mọi sự trong danh của Chúa chúng ta là Jêsus Christ (Eph Ep 5:20). Ông cũng viết cho người Têsalônica rằng: Dầu việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em là những kẻ trong Christ Jêsus (là Đấng mặc khải và là Đấng Trung Bảo của ý muốn ấy) (ITe1Tx 5:18).
Nếp sống cảm tạ này là bằng cớ của một tấm lòng biết ơn. Chúa đã mặc khải cho tôi thâý rằng nếu một người có tấm lòng biết ơn về những gì mình đã có, điều đó bày tỏ rằng người ấy đã đủ trưởng thành để nhận lãnh những ơn phước khác.
“Nhưng” Chúa đã chỉ ra cho tôi thấy: “Nếu một người luôn luôn phàn nàn về những gì mình có bây giờ thì tại sao Ta phải làm phiền anh ta khi ban thêm một điều gì để cho anh ta phàn nàn tiếp?”.
Điều Phao Lô muốn đưa ra trong Phi Pl 4:6 không phải là cho chúng ta một công thức để nhận lãnh những gì chúng ta muốn có từ Đức Chúa Trời bằng cách thường xuyên cảm tạ Ngài về điều đó. Điều ông trình bày cho chúng ta là một nếp sống cảm tạ, một thái độ biết ơn dâng lời cảm tạ cho Đức Chúa Trời không những chỉ vì những gì Ngài đang làm nhưng đơn giản là vì Ngài là ai. Hãy luôn ghi nhớ điều này khi bạn trình dâng những lời cầu xin của mình.
Bảng Liệt Kê Lời Cảm Tạ Của Phao Lô
Họ lại mong ước về anh em đang khi cầu nguyện cho anh em, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển Ngài quá đỗi (ơn huệ và sự thương xót và ơn phước thiêng liêng đã bày tỏ ra cho anh em) trong anh em.
Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài vượt quá mọi lời nói (sự ban cho không thể mô tả, diễn đạt, nhưng không của Ngài) !
IICo 2Cr 9:14, 15
Giống như Chúa Jêsus, Phao Lô đã cảm tạ Đức Chúa Trời về nhiều điều. Ông cảm tạ Ngài về mọi người đã tiếp nhận ông là một người rao giảng, cảm tạ Đức Chúa Trời về những người đồng lao của ông. Ông đã cảm tạ Chúa về ông đã nói tiếng lạ. Ông đặc biệt cảm tạ Đức Chúa Trời về... Đấng trong Đấng Christ đã luôn luôn dẫn chúng ta vào sự đắc thắng và qua chúng ta Ngài rải mùi thơm và lập chứng cớ về sự nhận biết Ngài ra khắp mọi nơi (IICo 2Cr 2:14).
Nhưng như chúng ta nhìn thấy trong 9:15, điều mà Phao Lô tạ ơn Đức Chúa Trời nhiều nhất, ngoài Đấng Christ chính là ân điển. Tại sao như vậy? Vì Phao Lô biết rằng chính bởi ân điển Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận lãnh được mọi điều tốt lành mà Ngài đã chọn ban xuống cho chúng ta.
Bạn và tôi có đủ mọi điều để cảm tạ Đức Chúa Trời trong cuộc đời này. Nan đề là chúng ta thường có thói quen xấu coi mọi sự âý như điều hẳn nhiên, lý do chúng ta làm như vậy là vì chúng ta không bao giờ không có chúng. Vì chúng ta quá quen với việc có nhiều nước sạch để dùng, thức ăn ngon lành, quần áo đẹp và những căn nhà tiện nghi, phương tiện chuyên chở thuận tiện, ngành giáo dục tuyệt hảo, sự tự do, an toàn, yên ninh và còn thêm, thêm nhiều điều nữa, chúng ta quên mất có hàng triệt người trên khắp thế giới không hưởng được những phước hạnh kỳ diệu này. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta muốn mình có một thái độ biết ơn, chúng ta phải làm điều ấy một cách có mục đích. Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta bằng cách dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần phát huy những thói quen mới.
Linh của Ân điển và Nài xin
Gánh nặng lời Đức Giêhôva phán về Ysơraên (điều cần phải được nhấc lên). Đức Giêhôva là Đấng giương các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần trong mình người ta, có phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến Giêrusalem làm chén xây xẩm cho mọi dân chung quanh, và khi Giêrusalem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giuđa. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giêrusalem laàm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó.
Trong ngày đó, Đức Giêhôva sẽ làm Đấng bảo hộ của dân cư Giêrusalem và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như Đavít, nhà Đavít sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giêhôva ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Giêrusalem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đavít, và trên dân cư Giêrusalem, chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.
Trong đoạn văn này Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài rằng Ngài sắp hủy diệt tất cả mọi kẻ thù nghịch của họ và ban cho họ một đắc thắng lớn lao bằng cách tuôn đổ trên họ Linh ân điển và cầu xin của Ngài (hay là ơn huệ không đáng nhận được).
Không có cách nào để sống trong sự đắc thắng nếu không hiểu rõ về Linh của ân điển và nài xin. Hai từ ngữ này, ân điển và nài xin, cùng đi với nhau vì Linh nài xin là linh của sự cầu nguyện, của việc xin Đức Chúa Trời về những gì chúng ta cần hơn là cố gắng tự sức mình làm cho điều đó xảy ra.
Vì vậy những gì Đức Chúa Trời phán với chúng ta ở đây là “khi Thần nài xin đến trên các ngươi và ngươi bắt đầu cầu nguyện trong đức tin, thì bấy giờ Thần ân điển của Ta sẽ đến tuôn đổ, tràn ngập trong cuộc đời của con. Qua ống dẫn của sự cầu nguyện đó Ta sẽ, bởi quyền năng Ta, hoàn thành trong cuộc đời con những gì cần phải được làm xong những điều mà các ngươi không thể tự làm một mình”.
Những người trong thời Cựu Ước không bao giờ có đặc ân này. Họ phải làm việc, tranh chiến và cố gắng, căng thẳng vì cớhọ đã sống dưới luật pháp. Luật lệ là nếu một người vi phạm một phần nào trong luật pháp, thì người ấy phạm cả luật pháp.
Đó là lý do tại sao sứ điệp về ân điển là một tin tức tốt lành như vậy. Đó là sứ điệp của quyền năng Đức Chúa Trời đến với chúng ta, ban cho không chỉ phải tin mà thôi. Bạn có hiểu rằng bạn và tôi không cần phải tuyệt hảo để được Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta không? Chúng ta không phải làm hết mọi sự thật đúng mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta trước khi được Đức Chúa Trời can thiệp vì cớ chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cầu xin Ngài, sau đó hãy có đức tin về những gì chúng ta đã xin, rồi Ngài sẽ làm - mặc dù chúng ta còn xa sự toàn hảo lắm. Những gì chúng ta phải làm để nhận được sự giúp đỡ chúng ta có cần là đến trước ngôi ân điển của Ngài một cách không sợ hãi, tin quyết và dạn dĩ.
Ngôi Ân điển của Đức Chúa Trời
Vì chúng ta không có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chẳng có thể hiểu và cảm thông chia sẻ cùng một cảm xúc với những sự yếu đuối và những tật bệnh, chịu dưới những sự tấn công của sự cám dỗ, nhưng có một Thầy Tế lễ cũng bị thử thách trong mọi việc như chúng ta nhưng không hề phạm tội.
Vậy chúng ta chớ sợ hãi nhưng hãy xác quyết và dạn dĩ đến gần ngôi ân điển (là ngôi ơn huệ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là những tội nhân, để chúng ta có thể tìm được sự thương xót (cho những thất bại của chúng ta) và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong mỗi nhu cầu (sự giúp đỡ phù hợp và đúng lúc, đến ngay khi chúng ta cần) .
HeDt 4:15, 16
Thật tuyệt diệu thay khi bạn và tôi không phải sống dưới luật pháp không phải, luôn luôn tranh chiến, cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt sự toàn hảo và giữ vững điều đó nếu không được chúng ta không thể nào cảm thấy được đảm bảo là Đức Chúa Trời sẽ nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và rộng lượng nhân từ với chúng ta. Chúng ta có thể đến ngôi ân điển của Đức Chúa Trời cách không sợ hãi mà đầy lòng tin quyết và dạn dĩ, điều này thật lạ lùng phải không bạn? (Và ngôi ơn huệ của Đức Chúa Trời cho kẻ không xứng đáng là chúng ta) và nhận lãnh sự thương xót và ân điển cứu giúp trong giờ có cần của chúng ta.
Tôi đã sẵn sàng bước vào đặc ân đặc biệt đó rất nhiều lần.
Có rất nhiều điều Đức Chúa Trời đã làm khiến thay đổi đời tôi một cách lớn lao. Một trong những điều đó là Ngài báp tem tôi trong Đức Thánh Linh. Sau đó, Ngài ban cho tôi một sự mặc khải nhiều câu Kinh Thánh về việc cầu xin và nhận lãnh mà tôi đã thảo luận trong chương II của quyển sách này mà tôi đề cập đến cách ngắn gọn.
Cầu Xin Đức Chúa Trời
Những điều chiến đấu tranh cạnh (xung đột cãi cọ) trong anh em có gốc tích từ đâu? Há chẳng phải chúng dấy lên từ những ước muốn xác thịt của anh em hằng tranh chiến luôn trong chi thể của anh em sao?
Anh em ghen tuông và tham muốn (những người khác có) và những ước muốn của anh em không thành được, vì vậy, anh em trở thành những kẻ giết người (ghen ghét là giết người theo như tấm lòng của anh em) anh em bị nung đốt bởi sự ghen tị và nóng giận mà chẳng nhận được điều gì (sự thỏa mãn, vui lòng và hạnh phúc mà anh em tìm kiếm) vì vậy anh em chiến đấu và tranh cạnh. Anh em chẳng được gì vì không cầu xin.
Gia Gc 4:1, 2
Điều gì làm cho chúng ta khốn khổ và không hạnh phúc? Tại sao chúng ta bị tuyệt vọng? Tại sao chúng ta không thể hòa thuận được với nhau? Tại sao chúng ta luôn tức giận và ở trong sự sôi sục thường xuyên? Tại sao chúng ta không bước đi trong sự vui mừng và bình an? Câu trả lời rất rõ ràng. Đó là vì cuộc đời của chúng ta không hoàn toàn đầu phục và chịu kiểm soát bởi Thánh Linh của ân điển và nài xin.
Chúng ta đều biết rõ rằng chúng ta có thể được tái sanh và được báp tem bởi Đức Thánh Linh mà vẫn hoàn toàn bị khốn khổ. Như chúng ta đã thấy, cả sự cứu rỗi lẫn việc báp tem trong Đức Thánh Linh cũng không bảo đảm cho sự đắc thắng. Có những điều khác mà chúng ta phải học và áp dụng trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta muốn sống cách đắc thắng. Một trong những điều quan trọng nhất là việc hoàn toàn nương dựa nơi Chúa.
Sự mặc khải lớn lao mà tôi đã nhận được từ khúc sách này trong Gia cơ là sự kiện không những tôi đã không cầu xin Chúa về những gì tôi cần trong đời sống, nhưng cả mối liên hệ của tôi với Ngài đều dựa trên công việc. Tôi đã phải học đến với Ngài như là một đứa trẻ, phó nộp chính mình hoàn toàn nơi Ngài trong sự nương cậy hoàn toàn thay vì cố gắng độc lập và tự mình xoay sở.
Một khi tôi đã nhận được sự mặc khải về việc phó nộp chính mình nơi Chúa và cầu hỏi Ngài về những gì tôi cần, tôi bắt đầu cầu xin về mọi điều mà tôi có thể đặt lưỡi mình vào. Thay vì tranh chiến và nỗ lực hết sức, tôi trao phó và cầu xin. Chẳng có điều chi quá lớn hoặc quá nhỏ để tôi trao phó cho Chúa và xin Ngài giải quyết giùm tôi.
Nếu chồng tôi - ông Dave muốn xem một trận đá banh trên truyền hình còn mấy đứa trẻ và tôi muốn xem phim thì thay vì bắt đầu gây gỗ, tôi sẽ đi vào trong phòng bên cạnh và cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn chúng con xem phim này cùng cả gia đình thì xin Ngài thay đổi tấm lòng của Dave?”. Tôi đã tin cậy Đức Chúa Trời để thay đổi tấm lòng của Dave nếu điều đó không đúng trong mắt Ngài. Nếu không, thì tôi cũng sẵn lòng để chấp nhận.
Kinh Thánh hứa với chúng ta rằng bất cứ điều gì chúng ta cố gắng hoàn tất bởi sức lực của riêng mình, thì chính Đức Chúa Trời sẽ không cho phép điều đó thành công. Ngài sẽ cản trở chúng ta hoặc chống nghịch chúng ta - cho đến chừng nào chúng ta đầu hàng, tự hạ mình xuống và đến với Ngài nói rằng: “Lạy Cha, con không thể làm gì cho hoàn cảnh này được, nếu Ngài muốn mọi việc hoàn tất. Chính Ngài phải làm điều đó”.
Đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta phải hoàn toàn nương cậy nơi Chúa, chứ không phải chỉ sử dụng việc “giao phó và cầu hỏi” như là một hình thức khác để lôi kéo để nhận được những gì chúng ta muốn từ Đức Chúa Trời hoặc từ người khác. Cách kiểm soát khéo như vậy - giống như bất cứ việc làm nào khác, chỉ sản sinh ra thất vọng mà thôi. Con đường duy nhất để tìm được sự bình an và vui mừng thật trong đời là bằng cách thật sự trao phó tất cả mọi lo toan của chúng ta lên cho Chúa, cầu xin Ngài hành động mọi việc tùy theo ý Ngài thấy là tốt nhất - rồi sau đó tin cậy Ngài sẽ làm như vậy. Hãy xin Chúa về những gì bạn ao ước, nhưng hãy tin cậy Ngài ban cho bạn điều tốt nhất trong mọi điều bạn trình dâng.
Sự Ban Cho Đức Thánh Linh
(
Tặng Phẩm)
Linh ân điển và nài xin là Đức Thánh Linh, chính Ngài là một tặng phẩm từ Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được đơn giản bởi sự cầu xin trong đức tin và tin cậy.
Vậy, Ta nói cùng các ngươi, hãy xin và tiếp tục cầu xin thì sẽ được ban cho ngươi, hãy tìm kiếm và tiếp tục tìm kiếm thì ngươi sẽ gặp được, hãy gõ cửa và tiếp tục gõ cửa thì cánh cửa sẽ mở ra cho các ngươi.
Vì hễ ai xin và tiếp tục xin thì nhận lãnh, đi tìm và tiếp tục tìm thì sẽ gặp và ai gõ cửa và tiếp tục gõ cửa thì cửa sẽ mở ra.
Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin một ổ bánh mà cho đá chăng? Hay khi con mình xin một quả trứng mà cho một con bò cạp chăng?
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, mà biết cho con cái mình những điều tốt thay huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho kẻ nào xin và tiếp tục xin Ngài!
LuLc 11:9-13
Đoạn Kinh Thánh này cũng tương tự như Mat Mt 7:7-11.
Hãy tiếp tục xin và sẽ được ban cho ngươi, hãy tiếp tục tìm và các ngươi sẽ gặp, hãy tiếp tục gõ (một cách cung kính và (cánh cửa) sẽ được mở cho ngươi.
Vì hễ ai tiếp tục xin thì nhận được, ai tiếp tục tìm kiếm thì sẽ gặp, và kẻ nào tiếp tục gõ (cánh cửa) sẽ được mở cho.
Có ai trong các ngươi làm cha, khi con mình xin ổ bánh mà đưa cho nó đá chăng?
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà biết cho con cái mình những món quà tốt và lợi ích thì cha các ngươi ở trên trời (đấng trọn vẹn) lại chẳng ban những điều tốt đẹp và ích lợi cho những kẻ tiếp tục cầu xin Ngài còn nhiều hơn biết bao!
Cả hai đoạn Kinh Thánh đều bảo chúng ta hãy tiếp tục cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa một cách liên tục, ngày này qua ngày kia, bảy ngày 1 tuần, 52 tuần/nn để chúng ta có thể tiếp tục nhận lãnh những gì chúng ta có cần.
Bao nhiêu lần chúng ta đã thức suốt đêm để vật lộn với những nan đề của chúng ta, mất ngủ vì cớ chúng thay vì đơn sơ phó thác mọi lo toan của chúng ta nơi Chúa và xin Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta - sau đó tin cậy Ngài làm điều đó.
Hãy nhớ Gia Gc 4:2: Các ngươi chẳng có, vì các ngươi không cầu xin. Nhưng cũng hãy xem GiGa 16:24... hãy xin, và các ngươi sẽ nhận được để cho sự vui mừng của các ngươi được đầy dẫy.
Chúng ta thường cố gắng được lành bệnh mà không cầu xin Chúa chữa lành bao nhiêu lần rồi? Chúng ta thường cố gắng được thịnh vượng mà không cầu xin Đức Chúa Trời ban sự thịnh vượng bao nhiêu lần rồi? Và chúng ta thường cố gắng giải quyết những nan đề riêng của mình mà không cầu xin Đức Chúa Trời giải quyết giùm chúng ta bao nhiêu lần rồi?
Lỗi lầm của chúng ta là thất bại trong việc xin, tìm và gõ cửa, thất bại trong việc tin cậy Đức Chúa Trời, là Cha thiên thượng yêu thương của chúng ta, Đấng ban cho chúng ta tất cả mọi điều tốt mà chúng ta đã cầu xin Ngài.
Đó là sứ điệp cơ bản của những sứ điệp này. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng ở trong những sứ điệp đó. Trong Mat Mt 7:11 tác giả ghi lại Chúa Jêsus hỏi rằng: “Nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình những món quà tốt đẹp thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời sẽ chẳng ban những món quà tốt đẹp cho những người xin Ngài sao?
Chúng ta thường dùng câu Kinh Thánh này làm nền tảng để nhận lãnh phép báp tem của Đức Thánh Linh, điều đó cũng được. Nhưng tôi nghĩ còn nhiều điều hơn nữa. Hãy lưu ý cả hai đoạn văn đều nói rằng nếu chúng ta là người xấu còn biết làm cách nào để ban phước cho con cái mình bằng những món quà tốt đẹp thì huống chi Cha thiên thượng của chúng ta là Đấng trọn vẹn lại chẳng sẵn lòng ban phước cho những con cái Ngài với những điều tốt đẹp sao. Điều quan trọng nhất trong những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta là chính Đức Thánh Linh của Ngài.
Món quà của Đức Chúa Trời, Linh ân điển, là Đấng đem mọi món quà tốt đẹp khác đến trong cuộc đời chúng ta. Đó chính là lý do Thánh Linh được ban cho chúng ta, nhằm đem đến trong cuộc đời chúng ta mọi điều chúng ta có cần.
Chính sự mặc khải này đã có một ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời tôi. Cho đến lúc ấy tôi vẫn đang cố gắng khổ sở để làm mọi việc xảy ra và để đáp ứng những như cầu của mình. Nhưng sau đó mọi sự trở nên thật đơn giản: “Nếu tôi có cần một điều gì đó, tất cả việc tôi phải làm là cầu xin”
Vậy nên nếu bây giờ tôi cần sự giúp đỡ, tôi cầu xin. Thay vì để hết cả thì giờ, sức lực và nỗ lực cố gắng để giải quyết những nan đề của mình trong sự hiểu biết và tri thức hạn hẹp của mình, thì tôi đơn sơ cầu xin Chúa chăm lo mọi điều đó, tin cậy Ngài sẽ hành động theo cách tốt nhất tùy theo ý muốn và sự khôn ngoan thiên thượng của Ngài.
Điều mà tôi đã nhận thức ra đó là Đức Thánh Linh có một chức vụ - ngày nay. Đó là điều Chúa Jesus đã có ý nói đến khi Ngài bảo với các môn đồ của Ngài. Ta đi là ích lợi hơn cho các ngươi, nếu Ngài lìa khỏi họ, thì bấy giờ Đức Thánh Linh, là Đấng Yên Ủi, là Món Quà của Đức Chúa Trời sẽ đến với họ, sẽ ở với họ và ở trong họ.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem trong giây lát Món Quà kỳ diệu này được gọi là Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh là một Thân Vị
Ta sẽ cầu xin Cha và Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác (Đấng Mưu luận, Đấng Giúp Đỡ, Đấng Cầu Thay, Đấng biện hộ, Đấng làm cho Mạnh Sức, Đấng đứng bên cạnh) để Ngài có thể ở lại với các ngươi mãi mãi.
Linh lẽ Thật, Đấng mà thế gian không thể nhận lãnh được (tiếp đón, rước vào lòng) vì thế gian không thấy Ngài hoặc biết rõ và nhận ra Ngài. Nhưng còn các ngươi biết rõ và nhận ra Ngài vì Ngài sống với các ngươi luôn luôn và sẽ ở trong các ngươi.
GiGa 14:16, 17
Trước khi Đức Chúa Trời ban cho tôi sự mặc khải này. Tôi đã thật sự hiểu rằng Đức Thánh Linh là một Thân Vị. Dĩ nhiên, tôi đã biết rõ rằng Đức Thánh Linh thường được gọi là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi, nhưng tôi luôn thắc mắc đến Thánh Linh như là “điều đó”. Tôi sẽ hỏi người ta “Bạn đã nhận được điều đó chưa”. Nhưng tôi sung sướng để nói với bạn rằng Đức Thánh Linh còn nhiều hơn thế nữa.
Đức Thánh Linh là một món quà từ Đức Chúa Trời được ban xuống trên chúng ta bởi ân điển của Ngài, được thỉnh cầu bởi chúng ta qua lời cầu nguyện và chúng ta nhận lãnh được Ngài qua ống dẫn của đức tin. Vai trò nhiều mặt của Ngài là Đấng Yên Ủi, Đấng Khải Đạo, Đấng Cứu Giúp, Đấng Cầu Thay, Đấng Biện Hộ, Đấng Ban Sức Mạnh và Đấng Đứng Bên Cạnh có thể tóm tắt là mục đích của Ngài là đến ngay trong cuộc đời của chúng ta và giải quyết mọi điều vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Nếu bạn không biết nhiều về Thân Vị của Đức Thánh Linh, tôi khích lệ bạn hãy bắt đầu học hỏi và tìm cho ra tất cả mọi điều bạn có thể về Ngài. Ví Đức Thánh Linh ở bên trong bạn, với bạn, chung quanh bạn, khắp trên người bạn. Ngài muốn tham dự một cách cá nhân vào cuộc đời bạn. Ngài được ban cho bạn để hoàn tất một chuỗi những công trình ở trong bạn, qua bạn và cho bạn.
Đức Thánh Linh là Đấng làm Nên Thánh
Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều này điều kia với anh em, a61y là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho tôi.
Để tôi phải là người hầu việc của Chúa Jêsus Christ cho dân ngoại bang, rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, để cho việc dâng dân ngoại lên làm của tế lễ được đẹp lòng Chúa và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh.
RoRm 15:15, 16
Trong bản dịch King James về câu GiGa 14:2 Chúa Jêsus phán với các môn đồ của Ngài “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ”. Sau đó cùng trong đoạn ấy Ngài phán rằng Ngài sẽ cầu xin Cha ban cho họ một Đấng Yên Ủi khác để ở với họ luôn luôn. Đấng Yên Ủi đó, dĩ nhiên chính là Đức Thánh Linh.
Vì Chúa Jêsus đã đi để sắm sẵn một chỗ cho chúng ta. Tôi tin rằng Ngài sai Đức Thánh Linh để chuẩn bị chúng ta sẵn sàng cho nơi đó.
Đức Thánh Linh là Đấng làm Nên Thánh, tác nhân của sự thánh hóa trong cuộc đời chúng ta. Nếu bạn nghiên cứu chủ đề về sự thánh khiết, bạn sẽ học biết rằng không có việc một người được trở nên thánh sạch trong đời sống mình mà không có sự tham dự lớn lao với Đức Thánh Linh trong đời sống người ấy. Tại sao vậy? Vì Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta để hành động trong chúng ta, qua chúng ta và cho chúng ta những gì mà chúng ta không bao giờ có thể tự mình làm được.
Trước khi tôi được sự mặc khải, tôi không bao giờ tương giao nhiều với Đức Thánh Linh. Bây giờ tôi tin chắc chắn rằng chúng ta phải cầu xin với Cha trong danh của Chúa Jêsus nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta cần tương giao với Đức Thánh Linh cùng với Cha và Con. Chính qua sự tương giao của tôi với Ngài mà tôi hiểu được vai trò của Đức Thánh Linh là Đấng Cứu Giúp.
Đức Thánh Linh là Đấng Cứu Giúp
Chúng ta đã nhìn thấy từ ngữ Đấng Yên Ủi được dùng để chỉ về Đức Thánh Linh có thể được dịch bằng nhiều cách theo nhiều vai trò hay chức năng khác nhau mà Ngài đóng vai trong đời sống của tín đồ. Một trong những vai trò này là Đấng Cứu Giúp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Thánh Linh, Ngôi Thứ Ba trong Ba Ngôi, là Đấng Giúp Đỡ của riêng mình. Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng tôi là một phụ nữ cần rất nhiều sự giúp đỡ, nhưng bạn có nghĩ là tôi đã cầu xin điều đó không? Không, như tôi đã lập đi lập lại nhiều lần, tất cả những gì tôi đã làm chỉ là gắng sức. Vì cớ lòng kiêu hãnh, bướng bỉnh và quyết chí của tôi muốn tự mình làm mọi điều. Tôi không chịu hạ mình xuống để xin Chúa giúp đỡ mình. Tôi đã không biết làm thế nào để xin sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong những việc đơn giản xảy ra trong đời thường. Những việc như là cuốn tóc hay chuẩn bị nhà cửa để đón bạn bè.
Tôi tưởng rằng những tín đồ chúng ta chỉ có thể kêu cầu Chúa xin Ngài giúp đỡ khi nào chúng ta bị rơi vào một hoàn cảnh thật quá sức chúng ta. Tôi tưởng rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta chỉ quan tâm và can dự vào cuộc đời chúng ta khi chúng ta đối diện những nan đề to lớn trầm trọng phù hợp với phạm trù thiên thượng của Ngài.
Tôi không thể kể hết cho bạn điều này đã làm thay đổi mối quan hệ cá nhân giữa tôi với Chúa như thể nào khi tôi bắt đầu khám phá và hiểu rằng Đức Chúa Trời có quan tâm và chú ý đến từng việc nhỏ, chi tiết từng phút của cuộc đời tôi. Tôi không thể mô tả sự sững sờ khi tôi học được rằng Ngài muốn giúp đỡ tôi trong mọi điều trong cuộc sống mà mỗi khi tôi nản lòng tuyệt vọng đó là vì tôi không cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.
Tất cả chúng ta đều biết rằng có những lúc sẽ có những người cầu thay cầu nguyện cho chúng ta và xin Chúa can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta vì chúng ta không thể hoặc không biết đủ để cầu xin cho chính mình. Nhưng phải đến lúc chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống mình. Tại sao Đức Chúa Trời không cứu giúp chúng ta khi Ngài nhìn thấy chúng ta cần. Vì Đức Thánh Linh là một người lịch sự, Ngài sẽ không xen vào những công việc riêng tư của chúng ta khi không có lời mời. Ngài không đạp đổ cánh cửa xuống nhưng thay vào đó, Ngài chờ đợi chúng ta mời Ngài bước vào và nắm quyền tể trị.
Vì vậy Chúa đã phải dạy tôi rằng Ngài muốn giúp đỡ tôi ngay cả trong những công việc thường ngày như là chải tóc quăn theo cách mà tôi muốn.
Một lần kia, trước khi vào dạy một lớp học Kinh Thánh, tôi rất bực bội vì không chải tóc theo nếp quăn mà tôi muốn được đến nỗi tôi sắp sửa tự đánh vào đầu mình bằng cái lược chải tóc. Tôi muốn nói rằng tôi nổi giận lắm!
Bạn có biết rằng Satan vô cùng yêu thích những việc đại loại như vậy không? Bạn có biết rằng ma quỷ rất hài lòng khi nhìn thấy một phụ nữ đã lớn tuổi mà tự đánh đập vào đầu mình với cây lược vì bà ấy không thể chải tóc quăn theo ý mình muốn không? Bạn có biết là kẻ thù chỉ rất khoái trá khi tìm thấy một cơ đốc nhân quá bướng bỉnh và tự tôn không muốn xin Chúa can dự và giúp đỡ mình không?
Trong sự ngu dốt và kiêu hãnh của tôi, tôi đã rơi vào ngay đôi tay của ma quỷ. Nhưng ngày hôm ấy, Đức Chúa Trời đã quyết định rằng Ngài sẽ làm cho tôi hiểu được điều Ngài muốn chỉ cho tôi. Vì vậy sau khi làm mọi cách rồi, cuối cùng tôi chịu thua và cầu nguyện trong sự tuyệt vọng: “Chúa ơi, Ngài nói rằng chúng con không có vì chúng ta không cầu xin, nên bây giờ con cầu xin Ngài giúp đỡ con để chải gọn mái tóc quăn này. Trong danh Chúa Jêsus, mái tóc này hãy quăn theo đúng vị trí của nó. Amen!”.
Sau đó tôi thử làm một lần nữa. Cũng cùng cây lược sắt để cuốn tóc, cũng cùng lọn tóc đó, cùng một động tác. Tôi đặt lọn tóc trở lại trong chiếc lược cuốn, ép nó vào, uốn lượn và thả ra - lọn tóc nằm gọn theo nếp quăn!
Bây giờ bạn có thể suy nghĩ rằng câu chuyện này cũng hơi kỳ cục, nhưng nó mang một ý nghĩa. Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta đi đến một chỗ mà chúng ta nhận ra rằng nếu Đức Chúa Trời không can dự trực tiếp vào cảnh ngộ của chúng ta thì chẳng điều gì có thể xảy ra được. Bạn có thể không bao giờ bị rơi vào trường hợp muốn đánh vào đầu mình bằng một cách lược sắt (tôi hy vọng là không!). Nhưng bạn có thể rơi vào chỗ muốn làm điều gì điên rồ hơn - hoặc là nguy hiểm hơn! Bạn có thể rơi vào đống đá lởm chởm trước khi bạn chịu bỏ sự kiêu hãnh và nỗi tức giận và sự bướng bỉnh của bạn và xin Chúa can thiệp vào cuộc đời mình.
Câu chuyện về tóc này của tôi chỉ minh họa cho thấy tôi đã tuyệt vọng đến mức nào lúc bấy giờ trong cuộc đời tôi vì tôi không thể làm cho bất cứ điều gì chạy được cho dù tôi cố gắng hết sức đến đâu. Cho dù tôi công bố trong đức tin nhiều bao nhiêu cũng không làm thay đổi được gì, tôi không thể thay đổi chồng tôi, hoặc con cái tôi hoặc ngay cả chính mình. Qua từng trải nhỏ bé đơn sơ đó với mái tóc của mình, tôi đã học được rằng hy vọng duy nhất của tôi để có được tiến bộ nào trong cả cuộc đời tôi là bởi việc xin Chúa giúp đỡ mình. Đó là khi tôi bắt đầu nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong tôi và với tôi với tư cách là Người Bạn, là Đấng Mưu Luận, Giúp Đỡ, Cầu Thay và Biên Hộ của tôi là Đấng làm Mạnh SỨc và Đấng Đứng Bên Cạnh Tôi.
Đức Thánh Linh là Đấng làm Mạnh Sức
và Đấng Đứng Bên Cạnh
Chữ cuối cùng có một ý nghĩa sự ứng dụng đặc biệt cho chúng ta trong thời đại phản lực hiện đại này. Tất cả chúng ta đều biết những hành khách đi máy bay mà phải đi theo vé “đứng chờ” có nghĩa là họ đứng cạnh bên qyầy vé chờ để bước tới nhận mua để đi trong chuyến bay nào có sẵn. Đức Chúa Trời đã dùng khung cảnh này để dạy dỗ tôi về Đức Thánh Linh là Đấng Đứng Bên Cạnh - luôn luôn chờ đợi cơ hội đầu tiên có sẵn để nhảy vào và đem đến cho chúng ta sự giúp đỡ và sức lực mà chúng ta cần. Đó là lý do tại sao Ngài được gọi là Đấng Giúp Đỡ, Đấng làm Mạnh Sức.
Tôi đã học một trong số những lời cầu nguyện thuộc linh nhất mà chúng ta có thể xin chỉ gồm có hai chữ: “Giúp con!” Tôi không thể nói cho bạn biết tôi có bao nhiêu lần trong một tuần tôi đã dừng lại và la khóc lên với Chúa “Chúa ơi, xin giúp con, ban sức lực cho con. Con biết Ngài đang ở đây vì Kinh Thánh hứa rằng Ngài luôn đứng bên cạnh con để giúp con và làm cho con mạnh sức trong mỗi hoàn cảnh trong cuộc đời”.
Nếu chúng ta muốn có sự đắc thắng thật sự, nếu chúng ta muốn vui hưởng đời sống phong phú mà Đấng Christ đã chịu chết để ban cho chúng ta thì bạn và tôi phải học được lẽ thật đơn giản của Kinh Thánh rằng chúng ta không có vì chúng ta chẳng cầu xin. Chừng nào chúng ta còn cứ cố gắng làm mọi việc theo đường lối riêng của mình và bằng sức riêng của mình, thì chúng ta không những tự làm cho mình tuyệt vọng, chúng ta còn làm buồn Linh ân điển. Vì phần mấu chốt của chức vụ Ngài là giúp đỡ và làm mạnh mẽ những ai đang hầu việc Chúa. Ngài được sai đến để đem ân điển cho chúng ta.
Tôi được thuyết phục rằng phần lớn những nỗi tuyệt vọng trong đời sống đến từ việc chúng ta không nhận lãnh sự giúp đỡ và sức mạnh mà Đức Thánh Linh thường xuyên đưa ra ban đến với chúng ta. Càng ngày tôi càng học tập tránh sự tuyệt vọng bằng cách phó mình sẵn sàng cho Nguồn giúp đỡ và sức lực hằng luôn hiện diện ấy.
Có những lúc khi tôi giảng và dạy hết ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm nọ, tôi bị mỏi mệt quá tôi phải cầu nguyện “Lạy Chúa, xin giúp con. Con cần sức lực của Ngài”. Đã từng có lúc tôi hướng dẫn bảy buổi trong bốn ngày. Thường tôi bị quá mệt mỏi đến nổi tôi phải tự nhắc nhở rằng sự giúp đỡ tôi đến từ Chúa và kêu la với Ngài, xưng nhận lời hứa của Ngài rằng những ai trông đợi Đức Giêhôva sẽ được làm mới lại sức lực của mình (Thi Tv 121:2; EsIs 40:31). Trong những giây phút như vậy, tôi luôn luôn nhận được sự giúp đỡ và sức lực cần có để làm trọn công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi làm.
Nhưng đứng bên cạnh và chu cấp sự giúp đỡ và sức mạnh chỉ là một trong số những vai trò và chức năng của Đức Thánh Linh. Một vai trò khác nữa là Ngài là Thầy Giáo, Đấng Hướng Dẫn hay là Mưu luận (Tư Vấn).
Đức Thánh Linh là Đấng Mưu Luận
(
Tư Vấn -
Khải Đạo)
Nhưng Đấng Yên Ủi (Đấng Mưu Luận, Giúp Đỡ, Cầu Thay, Biện Hộ, Làm Cho Mạnh Sức, Đứng Bên Cạnh) là Đức Thánh Linh của Cha sai xuống trong Danh Ta (trong chỗ của Ta, đại diện cho Ta và hành động thay Ta) Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Ngài sẽ khiến các ngươi nhớ lại (nhắc nhở trong trí) mọi sự mà Ta đã phán cùng các ngươi.
GiGa 14:26.
Chúng ta thường làm cho chính mình tuyệt vọng bằng cách cố gắng suy tính cho ra một điều gì đó phải không? Chúng ta cũng thường chạy đến với ai đó để xin họ góp ý và cho lời khuyên để chỉ càng bị khốn khổ hơn vì chúng ta nhận ra rằng người đó cũng chẳng biết gì về tình cảnh đó hơn chúng ta?
Ơ đây, tôi không có ý nói rằng chúng ta không bao giờ nên tìm kiếm sự khải đạo và góp ý từ những người khác, đặc biệt là từ những người đã được huấn luyện trong lĩnh vực này. Nhưng điều tôi muốn nói là chúng ta cần được sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, ngay cả trong việc tìm kiếm sự khải đạo và lời khuyên từ người khác.
Chúng ta là những tín đồ phải nhớ rõ rằng Đức Thánh Linh là Đấng Khải Đạo cho chúng ta. Trong đời sống tôi, tôi đã học được rằng nếu tôi không biết phải làm một điều gì đó hoặc làm sao để giải quyết một hoàn cảnh, tôi chỉ đơn sơ nói: “Lạy Đức Thánh Linh, xin hãy dạy dỗ con, khải đạo cho con”.
Tôi sẽ nói thật với bạn. nhà tôi, ông Dave và tôi chỉ là những con người bình thường không hề có biết một ý niệm nào về việc coi sóc một chức vụ như chúng tôi có hiện nay, không có sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ không có hy vọng nào để có thể làm những gì chúng tôi đang làm. Tôi không thể kể cho bạn biết bao nhiêu lần chúng tôi thường nói với Chúa “Lạy Cha, xin chỉ cho chúng con, xin dạy cho chúng con, xin giúp chúng con, xin làm mạnh sức chúng con. Lạy Đức Thánh Linh, đây là chức vụ của Ngài, và chúng con giao cho Ngài quyền điều hành trọn vẹn. Xin hãy lãnh đạo nó theo cách nó phải đi”.
Khi bạn phó nộp một hoàn cảnh cho Chúa, thì sau đó hãy để yên đó cho Ngài. Đứng tiếp tục cố gắng để giải quyết theo sức riêng và sự khôn ngoan riêng của bạn. Tôi có thể nói cho bạn từ kinh nghiệm tôi là điều đó sẽ không thành công đâu. Nó chỉ dẫn đến thêm khốn khổ và bức bội thôi. Hãy tin cậy Chúa hoàn toàn. Hãy để cho Đấng Mưu Luận, Linh của lẽ thật, dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật (16:13). Ngài được ban cho bạn để làm việc ấy.
Linh Bình An
Ta để lại cho các ngươi sự bình an. Ta ban cho các ngươi sự bình an của (riêng) Ta. Ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và sợ hãi (Đừng cho phép chính mình bị lay chuyển và khuấy động, đừng cho phép chính mình sợ hãi hoặc bị dọn nhát hay hèn nhát hoặc không yên) .
14:27
Câu này đi theo sát câu Kinh Thánh mà Chúa Jêsus nói với các môn đồ về Đức Thánh Linh, Đấng mà Cha sẽ nhơn Danh Ngài sai đến, sẽ dạy dỗ họ mọi điều và khiến họ nhớ lại tất cả mọi điều mà Ngài đã phải dạy họ. Đây cũng là vai trò và chức năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tín đồ, một phần trong chức vụ Ngài cho chúng ta.
Không có cách nào để bạn và tôi có thể sống trong sự bình an trong thế gian này nếu chúng ta không biết cách để nhận lãnh liên tục chức dịch của Đức Thánh Linh. Tại sao vậy? Vì cớ chúng ta sẽ cố gắng sống bởi việc làm hơn là bởi ân điển. Như Phaolô đã dạy chúng ta, hai điều này, việc làm, và ân điển không có liên hệ gì đến nhau. Nếu chúng ta muốn sống trong sự bình an, thì chúng ta phải bỏ qua những việc làm của mình và nương cậy hoàn toàn vào ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin cậy Thánh Linh của Ngài là Đấng Mưu Luận cho chúng ta là Đấng sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và làm cho chúng ta nhớ lại mọi sự, ban cho chúng ta một sự nhắc nhở thánh.
Bạn có nhận thức được sự bình an như thế nào sẽ thuộc về mình nếu chúng ta bằng lòng chấm dứt việc gắng sức suy tính trước mọi điều chúng ta cần phải nói hay làm trong mọi cảnh ngộ chúng ta phải đối diện trong đời không?
Nếu bạn là người giống tôi, bạn sẽ làm cho mình kiệt sức bởi việc cố gắng chuẩn bị mình cho mọi tình huống mà mình có thể rơi vào trong tương lai. Bạn gắng sức lên kế hoạch và tập dợt tất cả mọi lời mà bạn sẽ nói trong mỗi cuộc hỏi đáp và bàn luận.
Chúa Jesus nói cho chúng ta biết rằng chúng ta không cần phải làm như vậy. Ngài dặn chúng ta hãy tin cậy giao phó mọi sự cho Đức Thánh Linh Đấng sẽ hướng dẫn và chỉ lối cho chúng ta. Khi chúng ta phải có những quyết định khó làm hay phải giải quyết những nan đề phức tạp hay đối diện với những người khó tính Ngài sẽ quyết định thì giờ đúng lúc và đường lối tốt nhất. Ngài sẽ ban cho chúng ta lời nào để nói (Mat Mt 10:19, 20) Cho đến lúc đó, chúng ta không cần phải lo phiền về điều ấy.
Nếu chúng ta lắng nghe theo những gì Chúa đang phán dạy chúng ta ở đây, không những chúng ta sẽ có sự bình an hơn nữa, mà chúng ta cũng vui hưởng sự thành công lớn hơn. Vì khi chúng ta phải nói, những gì tuôn ra khỏi miệng chúng ta sẽ là sự khôn ngoan thiêng liêng từ Đức Chúa Trời chứ không phải là điều gì mà chúng ta dựng lên từ tâm trí xác thịt của chúng ta.
Nhưng để vui hưởng sự bình an và xác tín đó, chúng ta phải học tập tin cậy Đức Thánh Linh. Và cách để chúng ta học để tin cậy Đức Thánh Linh là quen biết Ngài, mà điều này đến bỏi việc chúng ta tương giao với Ngài.
Tương Giao Với Đức Thánh Linh
Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi, Ta đi là ích lợi (tốt đẹp, đạt mục đích tốt) cho các ngươi. Vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi (Đấng Mưu Luận, Giúp Đỡ, Biện Hộ, Cầu Thay, Làm Mạnh Sức, Đứng Bên Cạnh) sẽ không đến cùng các ngươi (vào mối tương giao thân mật gần gũi) nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến cùng các ngươi (để ở trong mối tương giao khắn khít với ngươi!) .
GiGa 16:7
Ở đây, trong câu cuối cùng chúng ta sẽ học về chức vụ của Đức Thánh Linh. Chúa Jesus nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta để chúng ta có thể có mối tương giao gần gũi với Ngài và Ngài với chúng ta.
Trước khi rời khỏi chủ đề này, tôi muốn thách thức bạn làm hai điều. Trước hết, tôi khích lệ bạn hãy lấy quyển Kinh Thánh Amphified và học cẩn thận mọi chữ trong câu 16:7-11, mô tả chức vụ của Đức Thánh Linh và tự hỏi chính mình: “Tôi có đang để cho Đức Thánh Linh làm Đấng Mưu Luận, Giúp Đỡ, Biện Hộ, Cầu Thay, Đứng Bên Cạnh và Đấng ban Sức Mạnh của riêng mình không? Hay là tôi đang cố gắng làm mọi điều này cho chính mình? Tôi đang dựa trên ân điển của Đức Chúa Trời hay đang dựa vào những nỗ lực riêng của mình?”.
Điều thứ hai, tôi khích lệ bạn bước vào mối tương giao gần gũi với Đức Thánh Linh. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng hãy nói “Chào Đức Thánh Linh buổi sáng. Con dựa nơi sự dẫn dắt cũa Ngài suốt ngày hôm nay. Ngài biết rõ những nhu cầu và những sự yếu đuối của con. Xin hãy hướng dẫn, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật. Hãy làm cho con mạnh mẽ trong mọi điều mà con đặt tay vào làm. Xin giúp con tránh khỏi và chống cự lại mọi sự cám dỗ và đối diện với mọi sự thách thức mà con phải đối diện. Xin hãy ban cho con những lời phải nói và chỉ con đường con phải đi trong ngày hôm nay. Nguyền mọi sự vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Cha, amen”.
Sau đó hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Cha, con cầu xin rằng con sẽ nhận được sự hành động của Đức Thánh Linh Ngài ngày hôm nay, trong sự đầy trọn nhất của Ngài. Bất cứ điều chi con cần, con cầu xin Ngài chu cấp cho con qua sự hiện diện của quyền năng của Thánh Linh Ngài, Đấng đang ở với con và đang sống trong con. Nhơn danh Chúa Jêsus. Amen”.
Mở Con Đường Cho Đức Chúa Trời Hành Động
Đức Chúa Trời là Đấng bởi quyền năng đang hành động bên trong lòng chúng ta làm trổi (thực hiện mục đích của Ngài) hơn vô cùng cách dư dật siêu nhiên mọi điều chúng ta dám cầu xin và suy nghĩ (vô hạn vượt trên mọi lời cầu xin, những ao ước, những suy nghĩ, hy vọng giấc mơ của chúng ta) .
Nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài trong Hội Thánh và trong Christ Jêsus trải qua mọi thế hệ đời đời mãi mãi. Amen.
Eph Ep 3:20, 21
Câu Kinh Thánh này tóm tắt cả sứ điệp mà tôi trình bày cho bạn trong quyển sách này:
Mặc dù bạn và tôi phải làm việc cầu xin, thì chính quyền năng Đức Chúa Trời làm mọi việc.
Đức Chúa Trời có thể làm nhiều hơn tất cả mọi điều gì mà chúng ta có biết để cầu xin Ngài. Đó là một lý do khác nữa tại sao Ngài ban Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta để ở với chúng ta, sống trong chúng ta và dạy dỗ chúng ta - để chúng ta có thể biết phải cầu xin điều gì.
Tôi khích lệ bạn mở ống dẫn ra cho Đức Chúa Trời để Ngài bắt đầu hành động trong cuộc đời của bạn một cách mạnh mẽ và đầy quyền năng, bằng cách cầu xin Ngài thật nhiều hơn nữa. Hãy cầu xin, cầu xin và xin. Cứ tiếp tục cầu xin, để bạn có thể nhận lãnh được và để cho sự vui mừng của bạn được đầy dẫy (GiGa 16:24).
Người a61y Hãy Cầu xin
Hỡi anh em, hãy xem bất cứ những sự thử thách, cám dỗ nào đến với anh em như là sự vui mừng hoàn toàn.
Hãy biết chắc và hiểu rõ rằng sự thử thách và thử luyện đức tin anh em sẽ đem lại sự chịu đựng, sự bền đỗ và sự kiên nhẫn.
Nhưng hãy để sự chịu đựng, bền đỗ và kiên nhẫn làm trọn công việc của nó để cho anh em có thể là (một dân sự) trọn vẹn và được phát huy hoàn toàn (không thiếu thốn một điều chi) .
Nếu trong anh em có ai thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không cằn nhằn, không trách móc, tìm lối của ai và điều đó sẽ được ban cho anh em.
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, mà không có sự nghi ngờ (ngần ngại) người hay nghi ngờ (ngần ngại) giống như sóng biển bị gió thổi động, đưa đi đây đó.
Vì quả thật, người như thế chớ nên tưởng rằng mình sẽ nhận lãnh được điều chi mình xin từ nơi Chúa.
Gia Gc 1:2-7
Trong đoạn Kinh Thánh này Gia cơ nói về hoàn cảnh phải phản ứng thế nào trước những sự thử thách và cám dỗ khác nhau mà chúng ta đối diện trong đời sống. Ngài nói với chúng ta rằng những điều như vậy đem lại cho chúng ta sự chịu đựng, bền đỗ và kiên nhẫn. Ngài nói rằng chúng ta phải để cho những thử thách làm trọn công việc của chúng trong chúng ta để cho chúng ta sẽ ra khỏi thử thách, được mạnh mẽ và tốt đẹp hơn trước đây.
Sau đó, ông nói chúng ta phải làm gì nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan, nếu có ai trong chúng ta không biết phải làm gì giữa những sự thử thách và cám dỗ. Có phải Gia cơ nói rằng người đó phải thức suốt đêm để sợ hãi lo âu không? Hay là chạy đến bạn bè, láng giền để xin họ góp lời khuyên chăng?
Không, Gia cơ bảo rằng: “Người ấy hãy cầu xin”.
Đó là điểm quan trọng thứ nhất, là chúng ta không lo âu sợ hãi hoặc chạy đến với người khác, nhưng hãy cầu xin.
Điều thứ hai cũng quan trọng như vậy là: chúng ta cầu xin ai? Chúng ta xin “Đức Chúa Trời là Đấng Ban cho”. Bản chất của Ngài là ban cho. Ngài ban cho mà không hề trách móc, tìm kiếm lỗi lầm nơi chúng ta. Tôi tìm thấy điều này là một tin tức tốt lành vô cùng.
Điều thứ ba cũng vô cùng quan trọng: “Chúng ta phải xin như thế nào? “Trong đức tin”. Tại sao chúng ta phải xin Đấng Ban Cho trong đức tin?
Vì... nếu chẳng có đức tin, thì không thể nào đẹp lòng Ngài được. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải (cần thiết) tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng ban thưởng cho những kẻ nào tìm kiếm Ngài cách siêng năng hết lòng. (HeDt 11:6).
Điều thứ tư là cầu xin trong đức tin mà không hề nghi ngờ. Chúng ta phải quyết định trong trí mình chúng ta tin gì và không phân vân hai lòng về điều đó.
Gia cơ nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng Ban Cho mọi người cách rộng rãi không trách móc ai, không tìm lỗi lầm ai. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đến với Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ, thì Ngài không giữ lại sự cứu giúp của Ngài chỉ vì chúng ta đã phạm một sai lầm. Lý do chúng ta không nhận lãnh được không phải vì chúng ta không xứng đáng nhận những gì mình cầu xin, nhưng mà là vì chúng ta đã không cầu xin trong đức tin, vì chúng ta đã mất lòng tin cậy hay là chúng ta đang phân tâm hai lòng.
Theo Gia cơ, Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Một “Đức Chúa Trời Ban Cho”.
Ngài ban cho như thế nào?
“Cách rộng rãi không hẹp hòi”.
Ngài ban cho ai?
“Cho tất cả mọi người”.
Thái độ của Ngài trong sự ban cho gì?
“Không trách móc, tìm lỗi lầm ai”.
Bản dịch King James Gia Gc 1:5 nói rằng: “Nếu có ai trong anh em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng Ban Cho mọi người cách rộng rãi, không hề la rầy và điều đó sẽ được ban cho người ”. Chữ không la rầy có nghĩa là không quở trách hay phê bình chỉ trích gay gắt.
Vì vậy chúng ta có thể viết lại câu Kinh Thánh này rằng: “Nếu bạn thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đấng Ban Cho, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, mà không hề la rầy hoặc chỉ trích gay gắt những lỗi lầm, vì cớ người muốn giúp đỡ bạn, ngay cả khi bạn không làm mọi sự đúng cách chính xác”.
Như chúng ta đã thấy, phần lớn mọi người chỉ để cho Đức Chúa Trời giúp đỡ họ khi nào họ nghĩ rằng họ xứng đáng được như vậy. Tôi biết điều đó là thất bại vì đã từng có lúc tôi đã làm như vậy. Suốt trong nhiều năm tôi chỉ để cho Đức Chúa Trời giúp tôi khi nào tôi nghĩ mình đáng được điều đó, khi tôi nghĩ mình đã làm đủ những điều thiện để xứng đáng được Ngài giúp đỡ. Lối suy nghĩ như vậy không sản sinh ra một thái độ biết ơn, hay một thái độ cảm tạ. Vì nếu chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng nhận lãnh những gì mình đang nhận đây, thì bấy giờ đó không phải là một món quà, nhưng là một phần thưởng hay là “tiền công nhận được vì đã phục vụ”. Sự khác biệt giữa việc nhận lãnh những gì mình không đáng được với nhận lãnh những gì mình đáng được đó là sự khác biệt giữa ân điển và việc làm.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép chúng ta bày tỏ ra sự trọn vẹn hoàn toàn trong đời này. Vì nếu chúng ta được như vậy, chúng ta sẽ không còn nương cậy nơi Ngài nữa. Vậy sẽ không cần đến ân điển và sự thương xót của Ngài nữa.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên tiếp tục bước đến sự trọn lành. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cho đến khi Ngài trở lại đem chúng ta về với Ngài. Bạn và tôi sẽ luôn luôn cần Chúa và ân điển Ngài trong cuộc đời chúng ta, vì cớ đó chúng ta sẽ luôn luôn dâng lời tạ ơn và ngợi khen Ngài.
Sự Cảm Tạ: Là Người Mở Đường
Cho Một Đời Sống Đầy Quyền Năng
Hãy nhờ Đức Chúa Jêsus mà chúng ta thường xuyên và trong mọi lúc dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ hy sinh bằng sự ngợi khen, đó là bông trái của môi miệng nhận biết Ngài một cách đầy cảm tạ, xưng danh Ngài và tôn vinh hiển danh Ngài.
HeDt 13:15
Sự cảm tạ, lòng biết ơn và ngợi khen là những người mở đường cho một đời sống đầy quyền năng. Ngợi khen là “một câu chuyện thần thoại” hay là một “chuyện kể” nói lại những điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của một người. Đó là “sự xưng nhận chân thật về những sự kiện trong một đời người khiến đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời”.
Nói khác đi, nếu chúng ta sẽ cứ tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời, nếu chúng ta tiếp tục nhận lãnh ân điển và quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên rằng chúng ta sẽ luôn có một câu chuyện lạ lùng để kể về những điều kỳ diệu Ngài đang làm cho chúng ta - những điều mà chúng ta không xứng đáng được. Môi miệng của chúng ta sẽ trở thành những suối nước tuôn tràn lời ngợi khen trong sự nhận biết về những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đang hành động trong cuộc đời chúng ta mỗi ngày.
Như chúng ta nhìn thấy trong 13:15, chúng ta sẽ thường xuyên và mọi lúc dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ hy sinh bằng sự ngợi khen, bông trái của môi lưỡi chúng ta nhận biết Ngài cách đầy lòng biết ơn cảm tạ, xưng danh Ngài ra và tôn vinh hiển danh ấy.
Nguyện sự tôn quý, ngợi khen và vinh hiển thuộc về Ngài từ bây giờ cho đến đời đời!

Sống Một Đời Sống Thánh Khiết Bởi Ân Điển

Nhưng tôi nay là người thể nào ấy là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, và ân điển Ngài đã ban xuống trên tôi chẳng phải là vô ích, nhưng tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời ở cùng tôi.
ICo1Cr 15:10
Chúng ta đã nhìn thấy điều đó trong GaGl 2:21 Phao Lô đã nói: Tôi không làm uổng phí ân điển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông đã không cố gắng dùng những công việc của chính mình để thay thế cho món quà ân điển của Đức Chúa Trời.
Tại đây Phao Lô nói rằng ngày nay ông là người như thế nào đó không phải bởi chính những nỗ lực riêng của ông, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, ông thêm rằng và ân điển đó được ban xuống trên ông chẳng phải là hư không.
Từ ngữ hư không có nghĩa là “vô ích” hay là “không đạt được mục đích gì” Đức Chúa Trời tuôn đổ ân điển của Ngài trên chúng ta không phải không có lý do hoặc là không có một mục tiêu thật sự trong trí. Ân điển của Đức Chúa Trời được ban xuống trên chúng ta không phải chỉ để cho chúng ta có thể vui hưởng, nhưng là để ban quyền năng cho chúng ta làm một việc nào đó.
Chúng ta đã định nghĩa ân điển là ơn huệ không đáng nhận được. Đó là một phương tiện của ân điển và có lẽ đó là phương diện mà chúng ta thường nghe quen thuộc, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta cần phải thấy rằng ân điển còn nhiều hơn nữa. Ân điển là quyền năng - quyền năng của Đức Thánh Linh đến trong đời sống chúng ta và thắng hơn những khuynh hướng gian ác trong chính chúng ta. Nếu điều đó đúng, thì những kẻ đã nhận được ân điển dư dật” (RoRm 5:17) phải có thể sống một đời sống thánh khiết.
Hãy Thánh Sạch
(Hãy sống) như những con cái hay vâng lời (Chúa). Đừng làm theo những ước muốn gian tà - sự dâm dục (đã từng cai trị trong anh em) trong sự ngu dốt trước đây của anh em (khi anh em chưa biết những sự đòi hỏi của Phúc Âm) .
Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh sạch trong mọi cách cư xử và ăn ở của mình trong đời sống.
Vì có lời chép rằng, ngươi phải thánh sạch vì Ta là thánh sạch.
IPhi 1Pr 1:14-16
Rõ ràng qua đoạn Kinh Thánh này Đức Chúa Trời mong đợi con cái của Ngài thánh sạch như chính Ngài là thánh sạch. Từ thánh sạch này rất gọn nhỏ nhưng mang một tầm quan trọng lớn lao. Dù ngắn gọn nhưng hàm ý rất nhiều điều.
Thánh sạch có nghĩa là gì? Sự thánh khiết là gì? Cơ bản, sự thánh khiết là “sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời”. Một sự biệt riêng ra đem lại kết quả trong “cách ăn ở phù hợp với những kẻ đã được biệt riêng ra”.
Trong lời Chúa những ai đã đặt đức tin mình trong Chúa Jêsus Christ để Ngài làm Đấng Cứu Chuộc và Chủ Tể cuộc đời chúng ta được gọi là các thánh đồ, một từ khác đã được dùng để mô tả những người thánh sạch. Với tư cách là thánh đồ, những người thánh sạch, chúng ta ta đang là đại diện cho Đấng Thánh là Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi thế gian và biệt riêng chúng ta ra cho Ngài, cho khuôn mẫu và mục đích của Ngài (RoRm 8:28).
Đấng Giúp Đỡ Thánh Của Chúng Ta
Đức Thánh Linh được gọi bằng danh hiệu ấy vì một lý do. Nhiều khi chúng ta quá quen thuộc với danh ấy đến nỗi chúng ta quên mất đi danh ấy thật sự hàm ý gì. Ngài được gọi là thánh vì đó chính là bản chất của Ngài và mục đích của Ngài trong việc cư ngụ trong chúng ta là để làm cho chúng ta cũng trở nên thánh sạch.
Nhưng đang khi Đức Chúa Trời muốn và đòi hỏi chúng ta nên thánh sạch, Ngài biết rõ những yếu đuối và sự bất năng của chúng ta. Ngài biết rằng nếu không có sự giúp đỡ, chúng ta không bao giờ có thể trở nên những gì Ngài muốn cho chúng ta hoặc làm được những gì Ngài muốn chúng ta làm. Đó là lý do tại sao Ngài sai Thánh Linh Ngài (Đấng Yên Ủi, Đấng Mưu Luận, Đấng Cứu Giúp, Đấng Cầu Thay, Đấng Biện Hộ, Đấng Ban Sức Mạnh, Đấng Đứng Bên Cạnh) để giúp đỡ chúng ta làm trọn khuôn mẫu và mục đích Ngài dành cho chúng ta.
Tôi đã nói rằng Chúa Jêsus đã đi chuẩn bị một chỗ cho chúng ta, và Đức Thánh Linh được sai xuống để chuẩn bị chúng ta cho nơi ở đó. Điều này không phải là câu Kinh Thánh, nhưng nó đúng với Kinh Thánh. Nghĩa là, đó là một lẽ thật dựa trên Lời Chúa. Tiến trình qua đó Đức Thánh Linh làm cho chúng ta được thánh sạch, hay là dẫn chúng ta đến sự thánh sạch, được gọi là sự nên thánh.
Sự Nên Thánh
Sự nên thánh là một từ ngữ tìm thấy suốt trong Tân Ước. Nó nói đến một tiến trình mà Đức Chúa Trời dùng để làm một công việc trong chúng ta bởi sự cư trú của Đức Thánh Linh Ngài khiến chúng ta ngày càng trở nên thánh sạch cho đến khi cuối cùng chúng ta trở nên giống như con Ngài là Jêsus.
Sự kết thúc của tiến trình này sẽ không bao giờ xảy ra đang khi chúng ta còn ở trong thân xác bằng bụi đất này. Nhưng bạn và tôi không cần phải lo âu về điều đó. Điều duy nhất chúng ta cần phải quan tâm là tiến trình (sự tiến bộ). Câu hỏi chúng ta cần tự hỏi chính mình: chúng ta có đang tiến bộ hướng về sự thánh khiết hay không? Chúng ta có đang hợp tác với Đức Thánh Linh và để cho Ngài được phép làm những gì Ngài muốn trong cuộc đời chúng ta không?
Là những tín đồ, chúng ta không phải lo âu, nôn nóng về sự thánh khiết hay là tiến trình của sự nên thánh, nhưng chúng ta phải rất nghiêm túc xem trọng việc ấy. Chúng ta phải nhận thức rằng đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta phải khao khát sự thánh khiết với cả tấm lòng. Chúng ta phải hết sức mình để hợp tác với Đức Thánh Linh là Đấng đang làm việc để thực hiện điều đó trong chúng ta mỗi ngày càng hơn.
Nhưng đang khi chúng ta không lo âu về sự nên thánh. Chúng ta cũng không được có thái độ dễ dãi khinh thường đối với tội lỗi.
Ân Điển Không Phải Là
Một Giấy Phép Để Phạm Tội
Luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. ..
Vậy thì làm sao, vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Đức Chúa Trời cấm. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em phó nộp chính mình để làm đầy tớ vâng phục ai, thì làm đầy tớ cho kẻ mình vâng phục, hoặc vâng phục tội lỗi cho đến chết, hoặc vâng phục để được nên công bình hay sao?
RoRm 5:20, 6:15, 16
Khi chúng ta nói về ân điển, chúng ta phải cẩn thận không nên nghĩ ân điển đó như là một cái mền để che phủ chúng ta và cho chúng ta một giấy phép hợp pháp để phạm tội.
Khi Phao Lô bắt đầu dạy dỗ những người ở thời ông về luật pháp và ân điển, thế nào luật pháp sản sinh ra tội lỗi, nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng, thì ân điển càng dư dật hơn, các tín đồ ban đầu đã hơi bị rối trí. Họ lý luận: “Chà nếu vậy chúng ta càng phạm tội, ân điển sẽ càng dư dật, và nếu Đức Chúa Trời vui thích như vậy khi ban cho chúng ta ân điển Ngài thì chúng ta càng phải phạm tội hết sức mình để chúng ta có thể nhận được thêm ân điển!” (6:15).
Vậy Phao Lô phải viết thư để làm rõ mọi điều này ông nói: “Đức Chúa Trời cấm! Anh em há chẳng biết rằng khi anh em phạm tội anh em trở thành nô lệ cho tội lỗi không? Làm thế nào anh em lại tiếp tục sống trong tội lỗi khi anh em được công bố là chết về tội lỗi” (6:16).
Giống như những tín đồ trong thời Phao Lô, nan đề của chúng ta không chỉ là một sự hiểu sai về tội lỗi, mà cũng là sự hiểu sai về ân điển. Khi Đức Thánh Linh chỉ cho chúng ta những gì phải làm để giữ mình khỏi phạm tội và bước đi trong sự thánh sạch, ngay lập tức chúng ta cố gắng tự làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta tranh chiến cố gắng và căng thẳng cho đến khi kết thúc trong sự khốn khổ, tuyệt vọng và bối rối vì chúng ta không hiểu tại sao chúng ta cứ thất bại.
Đó là lý do tại sao tôi giảng và dạy sứ điệp về ân điển này, để chúng ta có thể hiểu ân điển là gì một cách phải lẽ, tại sao ân điển được ban cho chúng ta và những gì cần phải được hoàn tất trong chúng ta - mà điều đó nhằm ban quyền năng cho chúng ta để sống một cuộc đời thánh khiết. Tôi không nghĩ chúng ta đã học xong một bài nghiên cứu về ân điển cho đến chừng nào chúng ta đã học được rằng đời sống thánh khiết đó là kết quả sau cùng của ân điển.
Ân điển Để Sống và Ân điển để Nâng Đỡ
Nếu tôi đã làm xong được phần của tôi để giúp bạn học tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì ả hai chúng ta phải nhìn thấy một kết quả tích cực, thực tiễn trong đời sống của chúng ta. Kết quả đó là chúng ta trở nên thánh sạch hơn, thánh sạch hơn và thánh sạch hơn.
Ân điển không phải là sự biện hộ để chúng ta cứ như con người cũ của mình, tuyên bố rằng chúng ta chẳng phải làm một điều gì về phần mình hoặc về cuộc đời mình vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển. Đó là sai lầm mà những người tín đồ ban đầu đã phạm vào. Đó cũng là lý do tại sao Phao Lô phải quở trách họ và sửa lại sự suy nghĩ sai trật của họ.
Phải, ân điển của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta khỏi sự bị định tội mặc dù chúng ta phạm tội. Ân điển của Đức Chúa Trời giữ cho tên của chúng ta được ghi vào Sách Sự Sống của Chiên Con mặc dù chúng ta chưa toàn hảo. Ân điển Chúa đã cứu chúng ta, tuyên ố chúng ta là công bình ở trước mặt Ngài, bảo đảm cho chúng ta những phước hạnh của Ngài và một mái nhà ở Thiên Đàng, mang gánh chúng ta qua cuộc đời này là ban cho chúng ta sự bình an của tâm trí và tấm lòng, rồi còn nhiều điều, nhiều điều khác nữa. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời còn làm hơn tất cả mọi điều đó, ân điển đó cũng dạy chúng ta sống như Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta - đó là sống trong sự thánh khiết.
Ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta không phải chỉ để ban quyền năng cho chúng ta sống nhưng còn nâng đỡ chúng ta ra khỏi tội lỗi. Thật rất nguy hiểm nếu chúng ta chỉ nhìn vào một mặt của vấn đề, vì điều đó dẫn đến cái nhìn không quân bình. Đó là lý do tại sao một số mục sư không giảng về ân điển, vì họ sợ rằng người ta sẽ dùng điều đó như một sự biện minh để phạm tội, để sống theo con người cũ và dẫn đến những cuộc đời không kỷ luật và luông tuồng.
Nhưng tôi có một cách nhìn hơi khác về ân điển. Tôi tin rằng nếu không có ai rao giảng và dạy dỗ về ân điển, thì những tín đồ sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm quyền năng mà họ cần có để trổi lên vượt khỏi những tội lỗi của họ và thắng hơn những nan đề của mình. Tôi được thuyết phục rằng phần lớn cơ đốc nhân không tìm kiếm sự biện hộ để phạm tội nhưng họ đang tìm kiếm năng quyền để sống những cuộc đời thánh sạch. Nếu họ được chỉ vẽ cách nào để làm được điều đó, thì họ sẽ hợp tác hết lòng.
Đó là lý do tại sao tôi yêu thích việc giảng và dạy về chức vụ của Đức Thánh Linh là Đấng được ban cho chúng ta để giúp chúng ta hiểu rõ và sống bởi ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh: Đấng Mặc Khải Chân Lý
và là Đấng Ban Quyền Năng cho Tín đồ
Bởi sự vâng phục Lẽ Thật của anh em qua Đức Thánh Linh anh em đã được tẩy sạch lòng mình để yêu thương các anh em mình cách chân thật, hãy yêu thương nhau cách sốt sắng hết lòng từ một tấm lòng tinh sạch.
IPhi 1Pr 1:22
Theo câu Kinh Thánh này, làm sao chúng ta vâng phục Lẽ Thật được?
Bởi qua Đức Thánh Linh
Làm sao chúng ta vâng phục Lẽ Thật mà Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật bày tỏ cho chúng ta được?
Qua quyền năng của Ngài
Như chúng ta đã thấy, một phần công việc của Đức Thánh Linh là mặc khải lẽ thật cho chúng ta: Nhưng khi Thần Lẽ Thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào tất cả mọi lẽ thật (toàn bộ, lẽ thật đầy đủ) (GiGa 16:13).
Đức Thánh Linh chính là Đấng mặc khải cho chúng ta Lời của Đức Chúa Trời, cáo trách chúng ta về những gì chúng ta đang làm sai và chỉ cho chúng ta những gì chúng ta phải làm đúng. Đó là một phần trong tiến trình thánh hóa. Một khi Ngài đã chỉ cho chúng ta những gì chúng ta phải chấm dứt và những gì chúng ta phải khởi sự làm, thì bấy giờ chúng ta cần phải giao lời đó trở lại cho Ngài và nương cậy Ngài ban quyền năng để chúng ta làm trọn điều đó.
Nếu tôi không biết về quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp tôi làm và không làm những gì Ngài đã mặc khải cho mình, tôi sẽ bị choáng ngợp. Tôi nhìn thấy những mạng lệnh, như là điều chúng ta đọc trong IPhi 1Pr 1:14-16 về việc không làm theo những ham muốn xấu xa đã từng cai trị trên chúng ta trước đây khi chúng ta còn ngu muội và không biết những điều đòi hỏi của Tin Lành, về việc hãy nên thánh sạch vì Ngài là thánh sạch, tôi đã nhận biết mình bất lực không thể làm được những điều này nếu không có sự giúp đỡ.
Một sứ điệp về sự thánh khiết mà không có một sứ điệp về sự ban quyền năng kèm theo chỉ sinh ra áp lực. Vì nó làm cho người ta đi về cố gắng sống một đời thánh sạch mà không biết làm sao làm được những điều họ biết mình phải làm.
Chìa khóa của tiến trình thánh hóa là biết rõ đâu là phần của Đức Chúa Trời và đâu là phần của chúng ta. Sự hiểu biết đó được mặc khải bởi Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đang cư ngụ bên trong lòng chúng ta, nếu chúng ta sẵn lòng lắng nghe và học theo.
Sự Thánh Sạch Đòi Hỏi
Một Sự Quân Bình Giữa An Nghỉ Và Nỗ Lực
Vậy, tôi kêu gọi và nài khuyên anh em trước mọi sự thương xót của Đức Chúa Trời hãy quyết định dâng thân thể mình (trình dâng mọi chi thể, mọi cơ quan) như là một của lễ hy sinh sống động, thánh sạch (tận hiến, biệt riêng ra) và được đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự hầu việc và thờ phượng thuộc linh phải lẽ (thông minh) của anh em.
Mat Mt 12:1
Bạn có biết Phao Lô đang nói gì với chúng ta trong câu này không? Ông nói rằng chúng ta phải tận hiến cho Đức Chúa Trời tất cả mọi sự về chúng ta - không phải chỉ những tài sản, tiền bạc, thời gian, sức lực và những sự cố gắng - nhưng cũng dâng thân thể, đầu óc, đôi tay và miệng lưỡi của chúng ta nữa, ngay cả tâm trí, tình cảm và những thái độ của chúng ta nữa.
Nếu chúng ta thật muốn đi đến sự tận cùng của sự thánh khiết, thì ngay những sự biểu lộ bề mặt của chúng ta cũng phải đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta được kêu gọi để làm một việc gì, thì không những chúng ta không được lằm bằm mà gương mặt chúng ta cũng không được nhăn nhó nữa. Nếu chúng ta muốn ánh sáng của mặt Ngài chiếu rạng trên chúng ta thì chúng ta cũng hãy để cho gương mặt mình chiếu ra sự vinh hiển và ngợi khen Ngài.
Chúng ta phải dâng tất cả mọi chi thể và cơ quan của mình cho Đức Chúa Trời như là một của lễ hy sinh sống động, thánh sạch, tận hiến, biệt riêng và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó chính là sự thờ phượng thuộc linh và là sự hầu việc thông minh, hợp lý phải lẽ của chúng ta.
Thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời hoàn toàn bởi thân thể và tâm linh của chúng ta, nhưng ở đây Phao Lô nói rằng chúng ta hầu việc và thờ phượng Ngài với cả tâm trí của chúng ta nữa. Chúng ta không chỉ tận hiến cho Đức Chúa Trời phần thể lý và tình cảm, mà chúng ta cũng tận hiến cho Ngài cả lý luận và trí khôn nữa.
Đây là phần quân bình xảy ra khi chúng ta tận hiến mọi chi thể trong thân thể chúng ta - cái đầu cũng như tấm lòng chúng ta cho Đức Chúa Trời và cho sự phục vụ Ngài.
Ân điển của Đức Chúa Trời không phải tự nhiên đổ xuống trên chúng ta nhưng chúng ta phải chọn lựa nó. Chúng ta phải có một sự chọn lựa có ý thức, lý trí để bước theo sự thánh khiết. Phần của Đức Chúa Trời là ban cho chúng ta ân điển và Thánh Linh của Ngài, phần của chúng ta là dâng cho Ngài tâm trí và ý chí của chúng ta.
Nếu chúng ta trở nên quá tích cực hoặc quá tiêu cực thì chúng ta đã có một nan đề. Có một sự quân bình tinh tế cần giữ vững giữa sự an nghỉ và gắng sức, giống như giữa sự giao phó mọi lo lắng của chúng ta cho Đức Chúa Trời và giao phó mọi trách nhiệm của chúng ta cho Ngài. Có một sự quân bình trong sự phân biệt đâu là sự an nghỉ trong Chúa khác với sự tiêu cực đối với những công việc Chúa.
Trong hầu hết mỗi tín lý của Kinh Thánh, những người lý trí thường trở nên bối rối và bị trải qua sự thất bại và tuyệt vọng vì họ không giữ được quân bình. Một số người giống như quả lắc. Họ chạy hết mức qua phía bên kia. Đến khi thấy mình mất quân bình họ lại chạy hết mức về phía bên này, mà hậu quả cũng tồi tệ như nhau. Hình như họ không bao giờ tìm được lằn ranh trung tâm của bất cứ những thái cực nào. Khi Đức Thánh Linh mặc khải cho họ thấy rằng họ đang tự làm mọi việc mà không nhờ cậy đủ nơi Ngài. Thì họ lại phản ứng ngược lại. Họ đi từ sự hoàn toàn độc lập qua sự hoàn toàn lệ thuộc. Họ bỏ hết mọi việc nào mình tự làm, suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ làm hết mọi việc cho mình mà phần họ chẳng cần phải nỗ lực gì cả. Trước đây, họ thường nghĩ: “Tôi phải làm hết”. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giao phó mọi sự lo âu của mình, chứ không phải trao mọi trách nhiệm của mình.
“Tôi giao phó mọi lo âu của tôi nơi Đức Chúa Trời” là một lời công bố tốt đẹp nếu nó được hậu thuẫn bởi lời cầu nguyện và đức tin, tức là trách nhiệm của chúng ta, không phải của Đức Chúa Trời.
Nếu bạn và tôi muốn giữ quân bình, thì chúng ta phải ở trong mối tương giao gần gũi với Thần Lẽ Thật. Sự thánh khiết thật là một nỗ lực được phối hợp giữa chúng ta và Đức Thánh Linh. Đòi hỏi một sự hiểu biết rõ ràng về phần của Ngài và phần của chúng ta và một sự quân bình tinh tế của hai bên. Có nhiều tín đồ giữ lại sự lo âu và giao phó trách nhiệm! Điều này sai! Hãy giao phó mọi nỗi lo âu và bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời, nhưng hãy luôn luôn sẵn sàng làm trọn những trách nhiệm của mình đã được ban đầy quyền năng bởi Thánh Linh ân điển.
Bản Chất Của Sự Thánh Khiết
Đức Giêhôva vạn quân phán như vầy: Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ để họ trả lời về câu hỏi luật pháp này:
Nếu có ai gói thịt thánh (vì đã được dâng làm của tế lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời) trong chéo áo mình, và với cái áo hay chéo áo mình người ấy chạm vào bánh, vật gì nấu chín, rượu, dầu hay là đồ ăn gì thì những vật người ấy đụng đến có trở nên thánh sạch không? (Trở thành được dâng hiến cho Chúa sử dụng cách biệt riêng không). Và các thầy tế lễ trả lời: Không! (Sự Thánh Khiết không lây được) .
Sau đó Aghê lại nói, nếu ai bị ô uế (bởi theo một nghi lễ) vì đã đụng đến một xác chết đụng đến các thức ăn ấy, thì các vật ấy có bị ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời. Các vật ấy sẽ bị ô uế. (Sự bất khiết có tính lây lan) .
AgKg 2:11-13
Chúng ta đã định nghĩa “sự thánh khiết ” là “sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời” một sự biệt riêng mà phải có kết quả trong “cách ăn ở phù hợp với những kẻ đã biệt riêng ra”. Trong Tân Ước cùng từ ngữ Hy Lạp được dịch cho sự Thánh Khiết cũng được dịch là sự thánh hóa (làm nên thánh) mà trong từ điển Hy Lạp Văn nói rằng “không thể được chuyển giao hay đặt vào”. Điều đó có nghĩa là sự thánh khiết là một tài sản cá nhân, một tài sản được xây dựng lên từng chút từng chút một. Nó không thể được ban cho hay lấy ra từ một người khác.
Nói khác đi, bạn và tôi không thể trở thành thánh khiết bằng cách xếp hàng vào một hàng người để được cầu nguyện hay là bởi ai đó đặt tay trên chúng ta hoặc bởi ta tiếp xúc với một người thánh khiết nào đó.
Chúng ta cũng nhìn thấy đoạn văn này trong sách Aghê trong Cựu Ước, sự bất khiết có tính lây lan, nhưng sự thánh khiết thì không lây được. Điều đó có nghĩa là bạn và tôi có thể tiếp xúc với một ai đó đang sống một đời sống tội lỗi, và sự ô uế tội lỗi của cá nhân đó có thể chà lên chúng ta. Chúng ta có thể lây điều đó như lây một căn bệnh. Nhưng sự thánh khiết thì không như vậy. Sự thánh khiết không thể nhận được qua sự tiếp xúc hay gặp gỡ, mà sự thánh khiết phải được con người chọn lấy một cách có mục đích.
Sự Thánh Khiết Thuộc Về Từng Cá Nhân
Đối với một người là tín đồ kém đức tin, hãy tiếp đón ngườ ấyi (vào trong mối thông công) nhưng đừng phê bình những ý kiến của người ấy hoặc xét đoán những nghi ngờ về luân lý của người hoặc làm cho họ bị rối vì những cuộc bàn luận cãi cọ.
Người (đức tin người ấy cho phép người) thì tin rằng mình có thể ăn hết mọi thứ đang khi người yếu hơn (giới hạn mình) chỉ ăn rau mà thôi.
Người ăn cũng chớ khinh dễ kẻ không ăn, người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn. Vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận và tiếp đón người.
Ngươi là ai mà dám xét đoán đầy tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã ấy là việc của Chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng vì Chủ nó (Chúa) có quyền năng để nâng đỡ và làm cho nó đứng vững vàng.
RoRm 14:1-4
Thêm vào vấn đề hiểu sai về tội lỗi và ân điển, một lý do chính khác khiến tại sao người ta thất bại trong việc sống một đời thánh khiết vì họ cố gắng sống theo những điều xác tín của người khác về sự thánh khiết.
Như chúng ta đã thấy, sự thánh khiết là một vấn đề cá nhân. Dĩ nhiên, có những điều mà chúng ta biết là sai đối với tất cả chúng ta. Nếu bạn không biết chắc những điều đó là điều gì, hãy đọc Kinh Thánh của bạn và nhanh chóng tìm ra chúng. Nhưng còn có nhiều điều khác nữa mà Đức Chúa Trời xử lý chúng ta mang tính cá nhân và riêng tư. Có những điều mà Chúa xử lý chúng ta cách khác nhau trong thời điển khác nhau trong cuộc đời chúng ta.
Một trong những sai lầm tệ hại nhất chúng ta có thể phạm là cố gắng làm những gì người khác đang làm hoặc bảo chúng ta làm chỉ vì họ tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho họ.
Một lỗi lầm khác tương tự: Đó là chúng ta cũng khiến người khác làm những gì mình đang làm chỉ vì Đức Chúa Trời đã thuyết phục chúng ta đó là ý chỉ của Ngài cho chúng ta. Cả hai điều trên đều là sai lầm rất lớn.
Tôi phải xưng nhận rằng tôi có sự yếu đuối lớn lao trong lĩnh vực này. Tôi không để người khác ảnh hưởng mình làm những gì họ đang làm nhiều lắm nhưng tôi thường cố gắng khiến người khác làm những gì tôi nghĩ rằng họ phải làm.
Như đã nói trước đây, tôi đã mất nhiều năm khốn khổ cố gắng tự thay đổi chính mình. Cuối cùng tôi đã học tiếp nhận ân điển Đức Chúa Trời (quyền năng Ngài) để thay đổi mình. Tôi cũng đã học bài họ tương tự về người khác. Tôi đã cố gắng thay đổi Dave và các con tôi. Tôi tưởng là mình đã biết rõ những điều gì là đúng theo Lời Chúa, và tôi để nhiều thì giờ để cố gắng thuyết phục họ thay đổi những gì tôi cảm thấy cần thiết trong những cá tánh hành vi và sự lựa chọn của họ.
Những “công việc của xác thịt” của tôi chỉ làm cho nan đề càng tồi tệ hơn. Sự thiếu chấp nhận họ của tôi khiến những mối quan hệ cá nhân giữa chúng tôi bị tổn thương và họ cảm thấy bị chối bỏ và bị phê bình chỉ trích. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể thay đổi tấm lòng một con người. Ngài thay đổi tất cả chúng ta, và sự thay đổi trong cách ăn ở đến từ một tấm lòng “muốn làm” chứ không là “phải làm”.
Là một giáo sư, tôi có khả năng nhất định để thuyết phục người ta. Đó là một ân tứ dạy dỗ tuôn tràn qua tôi. Tôi có một sự xức dầu từ Đức Chúa Trời để dùng Lời Chúa và thuyết phục người khác để họ phải chấp nhận và áp dụng điều ấy vào đời sống họ. Nhưng đây là một lĩnh vực mà tôi phải vô cùng thận trọng. Tôi phải cẩn thận không đi quá xa để bắt đầu áp đặt những ý kiến và suy nghĩ riêng của cá nhân mình lên người khác.
Khi tôi mới bắt đầu chức vụ, tôi rất tệ về điều này. Tôi đã cố gắng nhồi nhét những niềm tin của tôi vào cổ họng người khác. Mỗi khi tôi được thành công về điều gì. Tôi đã cố gắng làm cho mọi người kinh nghiệm sự thành công giống như mình bằng cách ép họ làm y như những gì mình đang làm. Chỉ một chiến thắng nhỏ trong đời sống mình thôi là tôi đã đi ra dạy những bài học về sự chiến thắng!
Hãy cẩn thận về những điều như vậy. Hãy canh chừng đừng để cho người khác áp đặt những điều xác tín của họ trên bạn cũng như bạn áp đặt những điều xác tin của mình trên người khác. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải được dẫn dắt theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh được ban cho mỗi chúng ta cách cá nhân để nhằm mục đích đó.
Nan đề là có quá nhiều tín đồ không thể hoặc không chịu thỏa lòng với sự lắng nghe và bước theo Đức Thánh Linh tự mình - nhưng lại để cho những người khác có quyền hạn và đặc ân đó. Họ tưởng rằng mọi người trong thân thể Đấng Christ đều phải làm cùng một việc theo cùng một cách vào cùng một thời điểm và cũng một lý do. Đối với họ, người nào không phù hợp vào khuôn mẫu đó là sai hoàn toàn và đi ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chấp nhận thái độ này họ đã rơi vào cái bẫy mà Phao Lô cảnh báo chúng ta tại đây đó là xét đoán tôi tớ của kẻ khác.
Nan đề của chúng ta là chúng ta thường xuyên lo sửa sai mọi người khác thay vì lo xếp đặt chính nhà của chúng ta cho được trật tự. Tôi đã mất gần nửa thế kỷ để khám phá ra chân lý này: chúng ta cần phải lo cho chính việc của mình đi!
Sự thánh khiết là một vấn đề cá nhân. Đức Chúa Trời xử lý mỗi chúng ta theo cách riêng của Ngài và theo thời điểm của chính Ngài. Tất cả chúng ta đều ở trong những mức độ khác nhau của sự thánh hóa. Đó là một tiến trình được hành động bởi Đức Thánh Linh theo một cách độc đáo trong mỗi cá nhân tín đồ. Việc này sẽ cản trở tiến trình nên thánh của chính chúng ta nếu chúng ta lo tham dự vào tiến trình nên thánh của người khác hơn là cho chính mình. Chúng ta phải cẩn thận chớ trở nên quá quan tâm về những gì khác đang làm hay đang không làm đến nỗi chúng ta thất bại trong việc lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh - Đấng đang xử lý chúng ta về chính đời sống mình. Chúng ta phải học chăm lo về những vấn đề của mình và để việc phê bình chỉ trích, xét đoán người khác cho Đức Chúa Trời.
Chớ Xét Đoán
Nhưng tại sao ngươi phê bình, chỉ trích, xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao coi thường và khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ đứng trước ngôi phán xét của Đức Chúa Trời.
Như có chép rằng: Chúa phán: Vì Ta sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Đức Chúa Trời (nhận biết Ngài đáng tôn trọng và ngợi khen). Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình cho Đức Chúa Trời.
Vậy, chúng ta chớ phê bình, chỉ trích, đổ lỗi và xét đoán lẫn nhau, nhưng hãy quyết định và gắng sức không bao giờ đặt một tảng đá vấp chơn hay một sự cản trở nào trên đường đi của một anh em mình.
RoRm 14:10-13
Khi chúng ta đứng trước ngôi phán xét của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không hỏi tôi về bạn, cũng như Ngài sẽ không hỏi bạn về tôi khi bạn đứng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không để tôi phải chịu trách nhiệm về ai khác ngoại trừ Joyce Meyer.
Tôi không biết tôi còn bao nhiêu thời giờ để làm việc với Đức Chúa Trời để dọn mình cho ngay thẳng, nhưng tôi muốn mình có thể trả lời được những câu hỏi mà Ngài hỏi về tôi. Nếu tôi đứng trước mặt Ngài và Ngài nói rằng: “Joyce, tại sao con không chú ý lắng nghe Ta khi Ta xử lý con về những lỗi lầm của con? Tôi không muốn mình phải trả lời rằng: “Lạy Chúa, con đã không có thì giờ vì con rất bận làm việc để khiến chồng con là Dave được dọn lòng ngay thẳng”.
Theo đoạn Kinh Thánh này, mỗi người trong chúng ta sẽ phải khai trình về chính cuộc đời mình với Đức Chúa Trời là Cha. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học làm việc cho sự nên thánh của chính mình và bỏ đi việc đặt những tảng đá gây vấp phạm những sự cản trở, gây rối trên con đường của anh chị em khác trong Đấng Christ. Chúng ta sẽ không bao giờ đều tin giống y như nhau về mọi điều. Đó là lý do tại sao chúng ta được căn dặn hãy đi theo những sự xác tín (tin quyết) của riêng mình và để cho người khác cũng làm như vậy.
Hãy Giữ Điều Đó Cho Chính Bạn!
Những sự xác tín riêng của chính anh em (về những điều gì đó) hãy thực hành (chúng) trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời hãy giữ lấy cho chính mình (hãy cố gắng được biết rõ lẽ thật và vâng theo ý muốn Ngài). Phước thay (đáng ganh tị với) người không có lý do nào để đoán xét chính mình về những gì mình tán thành (không tự cáo trách mình về những gì mình chọn làm) .
Nhưng ai có lòng nghi ngại (một lương tâm áy náy) về việc ăn và sau đó lại ăn (có lẽ vì cớ ngươi) thì bị định tội (trước mặt Đức Chúa Trời) rồi, vì người ấy không trung thành với những sự xác tín của mình và không hành động bởi đức tin. Vì bất cứ điều gì không xuất phát và tiến triển từ đức tin thì đó là tội. (Bất cứ điều chi được làm mà không có sự xác tín về sự chấp thuận của Đức Chúa Trời thì đó là tội lỗi) .
RoRm 14:22, 23
Chúng ta có thể nói rõ như sau:
Hãy giữ lấy những điều xác tín của riêng cá nhân bạn (trong trường hợp này là những ý kiến và tư tưởng của bạn dựa trên những gì Đức Chúa Trời bảo bạn làm trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó) cho chính mình. Đừng đi nơi này nơi kia cố gắng áp đặt chúng trên người khác.
Chúng ta thường có ý tưởng như thế này: “Đức Chúa Trời bảo tôi đừng uống cà phê, vì vậy bây giờ cả thế giới cũng phải chấm dứt việc uống cà phê! Chúa bảo tôi rằng tôi không thể uống đường, vì vậy công việc của tôi là báo cho mọi người trên đất biết rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời là họ chấm dứt việc sử dụng đường”.
Tôi đã thường có thái độ như vậy. Mỗi khi tôi nhận được một cái nhìn mới mẻ nào từ Đức Chúa Trời, ngay lập tức tôi leo lên cái thùng xà bông của mình và bắt đầu phát thanh điều đó cho cả thế giới. Nếu tôi đang uống một loại vitamin nào đó, thì mọi người cũng phải uống vitamin đó. Vì cớ nếu Đức Chúa Trời bảo tôi làm điều ấy, thì đó cũng phải là điều Đức Chúa Trời cũng bảo cho những người khác nữa.
Đó là những gì tôi muốn nói khi tôi nói đến việc mình đã cố gắng nhồi nhét những điều tin quyết của riêng mình vào trong cổ họng người khác. Đó không phải là công việc của chúng ta.
Thỉnh thoảng chúng ta cố gắng biện hộ cho mình hay tự cho hành động của mình là công bình bằng cách nói rằng: “Chà, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ”. Chúng ta cần phải nhớ rằng, không phải chúng ta mà chính Đức Thánh Linh là Đấng Giúp Đỡ.
Trong đời sống và chức vụ của tôi, bất cứ khi nào tôi có sự thúc giục để giúp đỡ một ai, tôi thường lui và cầu nguyện “Lạy Chúa, có phải đây là ý muốn của Ngài, hay chỉ là con muốn “làm công việc của mình?” Nếu tôi chịu chờ đợi một lát, tôi sẽ được ổn định trong tâm trí và tấm lòng để hiểu rằng việc tôi sắp làm là ý của Đức Chúa Trời hay là của tôi.
Bây giờ, không phải tôi nói rằng chúng ta không bao giờ nên nói với ai điều gì hoặc không khi nào chúng ta nên giúp đỡ ai đang có nhu cầu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải biết chắc về động cơ thật sự của mình. Điều đó có thật sự tôn vinh hiển Đức Chúa Trời và nâng đỡ những người khác không? Hay nó chỉ tôn chính chúng ta bằng cách khiến họ theo hình ảnh của chúng ta. Chúng ta thật sự cố gắng giúp đỡ họ, hay là chúng ta chỉ muốn làm ông chủ? Đó là lòng kiêu ngạo của xác thịt hay là ân điển của Đức Chúa Trời đang hành động?
Trong RoRm 12:3 Phao Lô nói... Bởi ân điển (ơn huệ của Đức Chúa Trời không đáng nhận được) được ban cho tôi, tôi nhắc nhở mọi người chớ đoán định và suy nghĩ về mình cách cao xa hơn đáng phải có (đừng có ý nghĩ quá đỗi về tầm quan trọng của mình) . Phao Lô đang nhắc nhở những người Rômama hay có thể nói là, đang sửa sai họ nhưng ông cũng khiêm nhường đủ để biết rằng ông phải làm điều đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời - chứ không phải bởi lòng sốt sắng của xác thịt.
Câu 23 trong Rôma 14 nói cho chúng ta biết rằng người nào hành động một điều gì ngược lại với lương tâm mình thì phải bị định tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Vì người ấy đã không hành động trong đức tin, người ấy không chân thành với những sự xác tín của mình. Và những gì không bởi đức tin thì điều đó là tội. Nghĩa là bất cứ điều gì được làm mà không có một sự xác tín bề trong cách riêng tư về sự tán thành của Đức Chúa Trời thì điều đó là tội lỗi.
Đó lại càng là lý do tại sao chúng ta phải thường xuyên canh chừng chính mình không đặt những sự xác tín của riêng mình trên những người khác. Thay vì hướng dẫn người đó đến với đức tin, chúng ta có thể đang làm điều ngược lại, chúng ta có thể khiến người đó phạm tội vì cớ người ấy cố gắng hành động theo những điều xác tín của chúng ta thay vì những sự xác tín được Đức Chúa Trời tán thành của chính người ấy.
Sự Thánh Hóa Là Một Tiến Trình
Tất cả chúng ta, với gương mặt không đeo mạng (vì chúng ta) tiếp tục ngắm xem (trong lời Đức Chúa Trời) như trong một cái gương sự vinh hiển của Chúa, được thường xuyên biến đổi vào trong chính ảnh tượng của Ngài trong sự tráng lệ huy hoàng ngày càng gia tăng từ mức độ vinh hiển này sang mức độ khác (vì điều này đến) từ Chúa là Đức Thánh Linh.
IICo 2Cr 3:18
Ở đây Sứ đồ Phao Lô nói rằng đang khi chúng ta bước vào Lời của Đức Chúa Trời chúng ta được biến đổi theo ảnh tượng của Ngài, đi từ vinh hiển qua vinh hiển. Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa đạt đến mức độ đầy trọn của sự thánh khiết. Hiện nay chúng ta được vinh hiển hơn lúc chúng ta mới khởi đầu và chúng ta càng ngày càng vinh hiển hơn đang khi chúng ta tiếp tục tiến dần về sự thánh khiết từng bước từng bước một, nhưng chúng ta vẫn còn chặng đường để đi tiếp. Theo địa vị hợp pháp, chúng ta là Thánh sạch trong Đấng Christ. Nhưng về kinh nghiệm thực tế, sự thánh khiết đang được biểu lộ qua chúng ta trong những mức độ của sự vinh hiển có tính tiến triển dần dần.
Đó là điều chúng ta gọi là tiến trình của sự thánh hóa. Một phần của sự tiến trình thánh hóa đó là “sự biệt riêng tín đồ ra khỏi thế gian”. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải suy gẫm về câu này. Là những kẻ tin, chúng ta phải ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.
Mặc dù chúng ta phải đuổi theo sự thánh khiết “cách sốt sắng” không lay chuyển, mặc dù chúng ta phải khao khát sự thánh khiết cách đầy trọn và hợp tác với nó, thì sự thánh khiết, hay là sự thánh hóa không phải là một việc gì đạt được, nhưng đó là một tình trạng mà Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài, gọi những con người tội lỗi bước vào”
Trong PhuDnl 7:22 Đức Chúa Trời bảo với Con cái Ysơraên rằng Ngài sẽ giải cứu họ khỏi những kẻ thù nghịch họ “từng chút từng chút một”. Tương tự như vậy, chúng ta không được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta cách ngay tức khắc và không có sự nỗ lực mà phải trải qua một tiến trình.
Chúng ta muốn đi từ đầy tội lỗi đến sự thánh khiết ngay tức khắc. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta phải tiến tới từng bước một. Mỗi bước đến sự thánh khiết phải được đi cùng với con đường ân điển, mà trong trường hợp này là quyền năng của Đức Chúa Trời tiếp tục dẫn bước kết tiếp. Nếu chúng ta cố gắng tiến tới bởi sự nỗ lực riêng của mình, mà không dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thất bại vì cớ không có ân điển chúng ta sẽ trở nên khốn khổ và thối lui.
Không có con đường nào để đi từ đầy tội lỗi đến tình trạng thánh khiết ngoại trừ bởi xa lộ của ân điển.
Sự Thánh Hóa như là một Hạt Giống
Bởi vậy, hỡi anh em rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn (những lời đề nghị của tôi) thì bây giờ, chẳng những (với lòng nhiệt thành mà anh em bày tỏ ra) trong sự có mặt của tôi nhưng càng hơn nữa trong khi tôi vắng mặt, hãy làm nên (hãy vun trồng tiến đến mục tiêu, và làm trọn đầy đủ) sự cứu chuộc của mình với lòng tôn kính, kinh ngạc và run rẩy (không tin cậy vào bản ngã, với sự cẩn thận nghiêm túc, với sự mềm mại của lương tâm canh chừng mọi sự cám dỗ, hãy co mình lại trước mọi điều gì làm thương tổn Đức Chúa Trời và làm tổn hại Danh của Đấng Christ) .
Phi Pl 2:12
Trong bản Kinh Thánh diễn ý câu này khá dài và phức tạp, nhưng sứ điệp cơ bản của nó được đưa ra rõ ràng và đơn giản trong phần cuối của Bản dịch King James... Hãy làm nên sự cứu chuộc của anh em với lòng sợ hãi và run rẩy.
Vì Chúa Jêsus là Hạt Giống được nói đến trong GaGl 3:16, khi Ngài đến sống trong chúng ta trong hình dạng của Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Cha, chúng ta đã nhận lãnh một hạt giống của sự thánh khiết. Khi Phao Lô bảo chúng ta hãy làm nên sự cứu chuộc của mình với lòng sợ hãi và run rẩy, ông có ý nói rằng chúng ta phải hợp tác hoàn toàn với Đức Chúa Trời bằng cách vun trồng hạt giống thánh khiết đã được gieo vào trong chúng ta.
Hạt giống của sự thánh khiết phải được tưới bằng lời của Đức Chúa Trời (ICo1Cr 3:6). Tất cả chúng ta đêù biết rằng khi một hạt giống được tưới nước nó sẽ bắt đầu lớn lên. Đang khi chúng ta tưới cho hạt giống của sự thánh khiết bằng nước của Lời Chúa (Eph Ep 5:26), nó bắt đầu tăng trưởng bên trong chúng ta và vươn rộng những cành lá của nó đến mọi phần trong con người của chúng ta. Dần dần nó đến tâm trí của chúng ta và ảnh hưởng đến đời sống tư tưởng của chúng ta. Nó vươn đến tấm lòng và ảnh hưởng môi miệng của chúng ta, vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra (Mat Mt 12:34). Nó vươn đến thân thể chúng ta và ảnh hưởng trên những biểu lộ trên gương mặt chúng ta trên những hành động và cách ăn ở của chúng ta đối với người khác. Nó trở nên như một cái cây hay một cây nho mọc lên xanh tốt đến nỗi choáng đầy hết mọi phần trong con người chúng ta đến nỗi không có một chỗ nào còn lại trong chúng ta dành cho điều gì khác ngoài sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Đó cũng là những gì có nghĩa là tiến trình của sự thánh hóa hay là sự tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa chúng ta là Jêsus Christ, trở nên giống như Ngài trong mọi đường (IIPhi 2Pr 3:18). Đừng bị nản lòng nếu bạn chưa đạt đến chặng cuối của đoạn đường - nếu bạn chưa đạt được mục tiêu của mình. Hãy tiếp tục tiến tới ngay cả khi bạn chỉ tiến tới từng centimét một - đó cũng vẫn là tiến trình - bạn cũng vẫn đang tiến lên và mọi người khác cũng vậy.
Sự Thánh Hóa Là Một Công Việc
(Không phải trong sức lực riêng của anh em) Vì ấy chính là Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn hành động cách hiệu quả trong anh em (huy động và sáng tạo trong anh em quyền năng và ước muốn) vừa muốn và vừa làm theo sự đẹp lòng tốt đẹp của Ngài và sự thỏa lòng và khoái lạc của Ngài.
Phi Pl 2:13
Tiến trình thánh hóa này được thực hiện như thế nào? Làm sao sự tăng tưởng, lớn lên trong ân điển được hoàn tất? Không phải trong sức lực của riêng chúng ta, nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh là Đấng đang hành động bên trong chúng ta để sáng tạo trong chúng ta cả ý muốn và khả năng để làm những gì đẹp lòng Cha.
Bạn có nhận thức rằng suốt thời gian bạn đang đọc quyển sách này, Đức Thánh Linh đã và đang hành động trong bạn, đem đến một sự thay đổi trong bạn, khiến bạn chọn lựa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chúa không đọc quyển sách này thay bạn - đó là phần của bạn - nhưng Ngài đã hành động bên trong bạn để khiến bạn muốn đọc sách này - đó là phần của Ngài.
Vì vậy đây là cách thể nào tiến trình của sự thánh hóa hành động. Bạn và tôi nhận lãnh món quà Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng đến cư ngụ ở bên trong chúng ta. Đang khi chúng ta đầu phục, phó mạng chúng ta cho Ngài, Ngài hành động bên trong chúng ta khiến chúng ta muốn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và cung cấp cho chúng ta sức lực và quyền năng đủ làm theo ý muốn đó. Cho nên, thay vì nói rằng chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nói chính xác hơn là Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta muốn làm những gì đẹp lòng Ngài. Sau đó đang khi chúng ta, phó nộp chính mình và hợp tác với Ngài, chúng ta trở nên thánh khiết càng hơn, càng hơn và càng được nên thánh hơn trong kinh nghiệm thực tế của mình.
Lời và Linh
Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều mọc lên luông tuồng từ sự gian ác, và trong tâm linh khiêm nhường (mềm mại nhu mì) tiếp nhận và đón rước Lời đã được trồng và đâm rễ (trong lòng anh em) chứa đựng quyền năng để cứu linh hồn anh em.
Hãy là người làm theo Lời (vâng theo sứ điệp) và không chỉ là người nghe lời ấy mà thôi, để lừa dối chính mình (vào sự lừa dối do lý luận nghịch lại với Chân lý) .
Gia Gc 1:21, 22
Sự thánh hóa là sự thánh khiết được thực hiện. Chúng ta trở nên được thánh hóa khi tất cả những bước dẫn đến sự thánh khiết được bước theo và tiến trình trọn vẹn được hoàn tất. Đức Thánh Linh là một tác nhân của tiến trình thánh hóa đó, nhưng còn một tác nhân khác nữa đó là Lời.
Điều đó là: Bạn và tôi nghe Lời Chúa, sau đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời lấy lời đó và hành động trong lòng chúng ta. Công việc chúng ta không phải là hành động Lời Chúa. Công việc của chúng ta là nghe Lời Chúa và làm kẻ làm theo lời đó - bởi quyền năng của Thánh Linh Đấng đang hành động bên trong chúng ta. Nhưng điều này không phải chúng ta mà là Đức Thánh Linh, Đấng khiến cho Lời ấy hành động.
Chúng ta đã được dạy dỗ quá lâu rằng: “Hãy nghe Lời Chúa, hãy nghe Lời Chúa, hãy nghe Lời Chúa”. Chúng ta đã lắng nghe Lời Chúa cho đến khi chúng ta bị nhồi nhét đầy hết. Điều đó là tuyệt. Tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Tuy nhiên cho dù chúng ta nghe tất cả những lời đó, chúng ta cũng không được thay đổi như là đáng phải có. Tôi tin rằng lý do là vì có một phần đã thiếu đi - và phần đó là Linh.
Không những chúng ta phải nghe Lời Chúa, chúng ta cũng phải phó nộp mình cho Đức Thánh Linh ở bên trong chúng ta là Đấng đã được ban cho chúng ta để ban năng quyền cho chúng ta có thể làm theo Lời Chúa.
Khi chúng ta nghe Lời Chúa và chân thành nỗ lực ứng dụng lời ấy trong cuộc đời chúng ta không có nghĩa là chúng ta xứng đáng được Đức Chúa Trời hành động điều chi cho chúng ta. Chúng ta chỉ đáng chết và đi vào địa ngục mà thôi. Vì trong mắt Đức Chúa Trời mọi sự công bình của chúng ta chỉ như đống giẻ rách dơ bẩn so với sự công chính của Ngài (Ês 64:6;).
Chúng ta cần phải tiếp nhận và đón mừng lời Đức Chúa Trời với lòng nhu mì vì cớ chỉ có lời ấy có quyền năng để cứu linh hồn chúng ta. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời với một thái độ hạ mình nói với Ngài rằng: “Lạy Cha, con vô cùng biết ơn Ngài về cơ hội này được nghe Lời Ngài. Xin lấy lời mà con đang nghe đây và hành động trong con và qua con. Lạy Đức Thánh Linh, xin hãy hành động công việc thánh hóa của Ngài để con có thể trở nên tất cả những gì Cha muốn con trở nên”.
Suốt cả ngày chúng ta cần để tâm trí mình nương dựa nơi Đức Thánh Linh. Nếu có thể được trong mỗi cơ hội, hãy xoay tư tưởng bạn về sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh, cầu xin rằng: “Đức Thánh Linh ơi, xin hãy giúp con, hãy dạy dỗ con, giáo huấn con. Ban năng quyền cho con. Hãy tẩy sạch con. Hãy thánh hóa con. Con hoàn toàn tin cậy Ngài gìn giữ con vì Ngài biết rằng con không thể tự mình làm nỗi việc gì. Không có Ngài con chẳng là gì cả. Con chẳng làm chi được. Con chẳng xứng đáng điều chi. Cám ơn Ngài đang ở trong con và làm công việc trong con và qua con - cho sự vinh hiển của Đức Chúa Cha”.
Hãy vươn đến Đức Chúa Trời trong đức tin và lời cảm tạ, hoàn toàn nương dựa nơi Ngài và lệ thuộc hoàn toàn nơi Ngài, để cho Lời Ngài và Thánh Linh Ngài đem bạn qua tiến trình của sự thánh hóa đến sự tinh sạch và thánh khiết. Đó là cách duy nhất để đạt đến điều đó, con đường duy nhất để thật sự được tôi luyện và làm cho tinh ròng.
Đức Thánh Linh Như Là Lửa Của Thợ Luyện
Và Xà Bông (
Tro)
Của Thợ Giặt
Nầy, Ta sai sứ giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta. Và Chúa (Đấng Mêsi) mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài. Sứ giả hay Thiên sứ của giao ước Đấng mà các ngươi khao khát Ngài sẽ đến. Đức Giêhôva vạn quân phán vậy.
Nhưng ai sẽ đương nỗi ngày Ngài đến và ai sẽ đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện và như xà bông của thợ giặt.
Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch Ngài sẽ thanh tẩy của thầy tế lễ là các con trai của Lêvi và luyện chính như vàng và bạc, để họ có thể dâng cho Đức Giêhôva những của lễ trong sự công bình.
MaMl 3:1-3
Tại đây chúng ta đọc một lời tiên tri trong Cựu Ước về Chúa Jêsus, là Đấng Mêsi, giống như lửa của người thợ luyện và xà bông của người thợ giặt. Về sau, trong Tân Ước chúng ta đọc thấy Đức Thánh Linh như là lửa. Giăng Báptít đã nói với những người đồng thời với ông rằng: “Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằn nước, nhưng Đấng đến sau ta sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa”. (Mat Mt 3:11)
Chúng ta đã nghe nhiều về Đức Thánh Linh như là lửa nhưng chúng ta chưa hề nghe nhiều về việc Ngài giống như xà bông của thợ giặt.
Linh Và Lời
Xà Bông Và Nước
Tuy nhiên, Ta nói thật với các ngươi khi nói rằng ta đi là ích lợi (tốt, có lợi) cho các ngươi. Vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi (Đấng Mưu Luận, Đấng Giúp Đỡ, Đấng Biện Hộ, Đấng Cầu Thay, Đấng Ban Sức Mạnh, Đấng Đứng Bên Cạnh). Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến với các ngươi (để ở trong mối thông công thân mật gần gũi với các ngươi) .
Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách và thuyết phục thế gian và đem sự minh họa rõ về tội lỗi và về sự công bình (sự ngay thẳng của tấm lòng và đứng ngay thẳng với Đức Chúa Trời) và về sự phát xét.
GiGa 16:7, 8
Trong đoạn văn này, Chúa Jêsus nói với các môn đệ của Ngài về những vai trò và chức năng khác nhau của Đức Thánh Linh, một trong những vai trò đó là đem đến sự cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Sau đó trong 17:17-19. Chúa Jêsus đã cầu xin Cha Ngài cho các môn đệ Ngài.
Xin Cha lấy lẽ thật làm cho họ nên thánh (tinh sạch, dâng hiến, biệt riêng họ ra cho Ngài, làm cho họ thánh khiết) Lời Chúa chính là Lẽ Thật.
Như Cha đã sai Con vào thế gian, con cũng sai họ vào trong thế gian. Con vì họ mà tự làm nên thánh (dâng mình, tận hiến) để họ cũng được nên thánh (dâng mình, tận hiến, làm cho thánh khiết) trong Lẽ Thật.
Chúng ta đã nhìn thấy thể nào Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta, mặc khải Lẽ Thật cho chúng ta, cáo trách chúng ta về tội lỗi và sự công bình và sự phát xét, và lấy Lời Chúa và hành động lời ấy bên trong và qua chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy Ngài trong một ánh sáng khác, như Đấng luyện lọc, tẩy sạch và thánh hóa chúng ta bởi sự tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi của mình.
Trong Eph Ep 5:25-27 chúng ta đọc thấy những chữ này mà Phao Lô đã gửi cho Hội Thánh.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và phó chính Ngài vì Hội Thánh.
Để Ngài có thể thánh hóa Hội Thánh, tẩy sạch Hội Thánh bởi sự rửa bằng nước của Lời Ngài.
Hầu cho Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài trong sự huy hoàng vinh hiển, không vết không nhăn hay bất cứ điều chi giống như vậy (để Hội Thánh có thể thánh sạch và không chút lỗi lầm) .
Nếu bạn và tôi có thể nhìn vào chính mình qua một tia X-quang thuộc linh, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng vinh hiển đang chiếu vào và xuyên qua chúng ta. Nhưng bạn có biết chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì khác nếu chúng ta nhìn sâu vào trong không? Chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những điểm đen nhỏ. Những điều này tượng trưng cho những vết dính dơ bẩn đã bị để lại trong linh hồn chúng ta bởi tội lỗi.
Chúng ta phải làm gì để cất bỏ những vết dính này để chúng ta có thể được hoàn toàn sạch sẽ và không có vết tích nào?
Chúng ta làm gì khi chúng ta có những vết bẩn dính trên áo quần của chúng ta? Chúng ta sử dụng xà bông và nước. Trong các đoạn văn này, chúng ta nhìn thấy Đức Thánh Linh như xà bông của thợ giặt, và Lời Chúa như nước. Chúng ta đã học được rằng chúng ta được thánh hóa bởi Linh và Lời, bởi việc áp dụng xà bông và nước.
Khi ông Dave và tôi đi ăn tiệm, tôi thường thích gọi món mì Ý có sốt cà, nhưng hình như mỗi khi nào tôi ăn món này cũng bị dính vào áo quần. Tôi thường dùng một khăn ăn và bắt đầu lau chùi, cố gắng lấy vết dơ ra ngay tức khắc. Bấy giờ có người bảo tôi rằng khi tôi làm như vậy. Là tôi càng làm cho nó dính thêm vào và khó tẩy ra hơn. Bà ấy bảo tôi cứ để như vậy: “Chỉ đợi khi về đến nhà, dùng xà bông thường với nước, và những vết bẩn ấy sẽ ra ngay thôi”. Nhưng vì tôi là hạng người muốn giải quyết mọi việc ngay tức khắc, nên thường rất khó cho tôi chờ đợi và làm đúng cách.
Đó là cách mà bạn và tôi thường làm trong những việc thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cố gắng cất bỏ những vết tội lỗi trong linh hồn chúng ta bằng cách dựa vào những nỗ lực riêng của chúng ta thay vì kiên nhẫn và chờ đợi Chúa cất bỏ chúng đi bằng xà bông và nước - bởi Thánh Linh Ngài và Lời Ngài.
Nhưng chúng ta phải làm gì nếu vết bẩn dính chặt vào quá đến nỗi việc ứng dụng xà bông và nước hình như vẫn chưa đủ? Chúng ta áp dụng thêm xà bông và để ngâm chúng qua đêm. Chúng ta đã nói rằng xà bông tượng trưng cho Đức Thánh Linh, Thần ân điển mà chúng ta đã định nghĩa chính là quyền năng của Đức Chúa Trời đến trong cuộc đời của chúng ta để hoàn tất trong chúng ta những gì chúng ta không thể hoàn tất tự mình bằng chính nỗ lực riêng của mình.
Làm sao chúng ta cất bỏ đi những vết bẩn bướng bỉnh cho tội lỗi để lại? Chúng ta áp dụng ân điển, ân điển và thêm ân điển. Không phải là lau chùi thêm, không phải là nỗ lực thêm, nhưng thêm năng quyền chính là điều chúng ta cần. Nếu một người áp dụng ân điển Đức Chúa Trời vẫn thấy chưa đủ, bấy giờ chúng ta cần áp dụng thêm nữa, để cho nó có thời gian để hành động xuyên thấu qua vết bẩn, dằm thắm nó hoàn toàn. Sau đó khi nước được áp dụng, vết bẩn sẽ được lấy ra và nó sẽ ra hết.
Xà bông của Linh và nước của Lời Chúa đang được dành sẵn cho bạn và tôi. Với những điều này chúng ta chắc chắn có thể chứng kiến sự dọn sạch mọi đống đổ nát trong cuộc đời chúng ta.
Ân Điển Cho Mọi Tội Lỗi Của Chúng Ta
Sau khi anh em đã chịu khổ trong một ít lâu, thì Đức Chúa Trời của ân điển (Đấng chuyển giao mọi phước lành và ơn huệ) Đấng đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của (riêng) Ngài trong Christ Jêsus, chính Ngài sẽ làm cho trọn vẹn và khiến anh em phải trở nên như điều anh em phải đạt đến, thiết lập và đặt anh em vững vàng, làm anh em mạnh mẽ và ổn định.
Nguyện quyền quản trị (quyền năng, uy quyền, cai trị) thuộc về Ngài mãi mãi đời đời. Amen.
IPhi 1Pr 5:10, 11
Vậy thì sự đáp ứng của chúng ta với tội lỗi phải như thế nào?
Là những cơ đốc nhân, bạn và tôi yêu mến Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta không muốn phạm tội, nhưng hình như cho dù chúng ta cố gắng đến đâu để không phạm tội, dần dần rồi chúng ta cũng kết thúc ở chỗ thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (RoRm 3:23). Bạn phải trải qua tiến trình nào để tìm được sự bình an với Đức Chúa Trời và với chính mình một khi bạn đã phạm tội?
Hầu hết những lúc tôi phạm tội lý do là vì tôi không chờ đợi ngửa tRômang nơi Đức Chúa Trời, mà cố gắng giải quyết mọi sự tự mình. Thay vì kiên nhẫn và để cho ân điển của Đức Chúa Trời hành động để làm cho mọi việc thành ra tốt đẹp nhất, tôi đã vội xông vào và sắp đặt mọi việc theo cách của tôi. Hậu quả luôn luôn hầu như là thật khủng khiếp.
Đức Thánh Linh vẫn hằng xử lý với tôi về tật hay nhảy vào khích lệ và đoán xét mọi việc trước thời điểm. Một điều tôi đặc biệt dở là rút ra một ý kiến về những người khác hãy về những hành động, về những động cơ của họ mà không chờ đợi Đức Chúa Trời mặc khải cho tôi sự thật là như thế nào.
Tôi cũng có khuynh hướng nói nhiều quá, bày tỏ những ý kiến của mình quá vội. Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi môi miệng tôi thường đem tôi vào nan đề. Tôi nói một điều gì đó mà đáng ra tôi không nên nói khiến một người tức giận tôi. Rồi sau đó, thay vì để cho Chúa giải quyết tình cảnh đó, tôi loay hoay hết mình để cố gắng cất bỏ đi những đốm đen và vết bẩn trong mối quan hệ mà chính tôi đã gây ra bởi sự thiếu kiên nhẫn và thiếu suy xét của mình.
Khi tôi phạm tội, thay vì áp dụng một số lượng dư dật của ân điển quyền năng của Đức Chúa Trời vào điều ấy, thì tôi lại thường cố gắng rảy một chút mặc cảm phạm tội, than khóc và sự định tội trên chính nan đề ấy. Thay vì xưng nhận tội lỗi mình với Chúa và nhận lãnh sự tha thứ của Ngài ngay tức khắc, tôi nghĩ rằng tôi phải “chịu khổ một thời gian”. Tôi đi loay quanh lo âu và cảm thấy tồi tệ, cố gắng sửa lại hoàn cảnh và hứa hẹn với Chúa rằng nếu Ngài chỉ giúp tôi thoát khỏi cái đống hỗn loạn này thì tôi sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm ấy nữa.
Tôi đã thường hành động như vậy đến nỗi ít nhất là có một điều tốt đẹp ra từ việc này: Đó là tôi đã nhận được rất nhiều sự mặc khải về ân điển!
Vì vậy sau khi tôi đã làm cho mọi sự rối bời lên rồi thì cuối cùng, điều tôo làm là dừng lại và nói: “Lạy Chúa, việc này chẳng dẫn con đi đến đâu được. Cảm xúc phạm tội và hối tiếc cũng không làm thay đổi được những gì đã xảy ra. Những cách giải quyết và hứa hẹn không giữ được con khỏi phạm lại những việc này nhiều lần nữa. Làm việc cho đến khi đuối sức cũng không khiến mọi sự đúng đắn trở lại. Con đầu hàng dâng trình chính con và hoàn cảnh này cho Ngài và cầu xin ân điển và sự thương xót của Ngài để gìn giữ con trong sự bình an trọn vẹn của Ngài và xin ban quyền năng để con bước đi theo ý muốn và đường lối của Ngài”.
Trong thực chất tôi đã ăn năn. Tôi đã mở ra ống dẫn của đức tin và xin Đức Chúa Trời tuôn đổ ân điển qua ống dẫn đó. Tôi cầu xin Ngài canh giữ tôi khỏi tội hay phỏng đoán, giữ tôi khỏi việc a vào khích lệ và xét đoán sự việc và con người trước khi tôi có đủ tất cả những dữ kiện.
Lời Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta nhận lãnh những lời hứa của Đức Chúa Trời qua đức tin và lòng kiên nhẫn (HeDt 6:12) nó bảo đảm chúng ta rằng nếu chúng ta sẵn lòng chờ đợi ngửa tRômang nơi Chúa, hoàn toàn phó nộp chính mình cho Ngài, thì chính Ngài sẽ làm hoàn tất và khiến chúng ta trở nên người mà chúng ta phải trở nên. Rằng Ngài sẽ thiết lập, đặt chúng ta vững vàng, làm cho mạnh sức và đặt chúng ta vào đúng vị trí. Vậy thì tại sao chúng ta phải chịu đau khổ? Tôi tin rằng nhiều khi sự đau khổ đến vì cớ chúng ta không học tập tin cậy Chúa đủ để giữ chúng ta khỏi phạm tội. Sau đó một khi chúng ta đã rơi vào tội lỗi, chúng ta khốn khổ vì chúng ta cảm thấy mình một lần nữa đã thất bại và làm cho Ngài thất vọng. Chúng ta gớm ghét những gì chúng ta đã làm và sự kiện là chúng ta không có khả năng để giữ mình khỏi điều đó.
Giải đáp cho tội lỗi là ân điển (RoRm 5:20) cho dù nguyên do của tội lỗi và sự đau khổ của chúng ta là gì, nếu chúng ta chịu giữ cho ống dẫn đức tin mở ra, chúng ta có thể tiếp tục nhận lãnh giải pháp của Đức Chúa Trời cho mọi nhu cầu của chúng ta - đó là ân điển, ân điển và thêm ân điển.
Khi tôi nhìn thấy những hành động sai quấy của mình mà không thể tự thay đổi mình được. Tôi trãi qua một sự đau khổi cho đến chừng nào Đức Chúa Trời giải thoát tôi. Thật ra đó là một điều tích cực vì khi sự giải cứu đến (và điều này luôn xảy ra) tôi vui mừng trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Sự tranh chiến của nỗ lực xác thịt sẽ chẳng giải cứu được ai, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nếu bạn có những nan đề lớn, hãy nhớ rằng ân điển của Ngài luôn luôn đầy đủ để giải quyết mọi yếu đuối (IICo 2Cr 12:2).
Đức Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta ân điển, mà Ngài ban cho chúng ta ân điển, ân điển và thêm ân điển. Sự chu cấp của Ngài là dư dật, cho dù chúng ta sử dụng nhiều đến đâu, vẫn luôn còn có thêm nhiều nữa.
Tôi khích lệ bạn hãy bước vào trong một lĩnh vực mới trong cuộc đời bước đi của bạn với Chúa. Hãy sống trong ân điển của Ngài chứ không ở trong những công việc làm của chính bạn. Những kết quả sẽ làm bạn kinh ngạc sững sờ!

Kết Luận

Sứ điệp về ân điển là một sứ điệp quan trọng duy nhất mà Đức Thánh Linh đã dạy dỗ tôi. Toàn bộ từng trải cơ đốc của tôi đã là một cuộc tranh chiến trước khi tôi học được về ân điển. Dạy dỗ người ta đức tin mà không dạy họ về ân điển, theo ý tôi, là đã bỏ mất một móc xích quan trọng. Thỉnh thoảng tôi nhắc đến ân điển như là “móc xích bị mất” (bị bỏ quên) trong chặng đường bước đi bởi đức tin.
Ân điển là quyền năng của Đức Thánh Linh được dành sẵn để làm những gì cần phải làm trong cuộc đời chúng ta, quyền năng đã thay đổi những gì cần phải thay đổi. Đó là khả năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta cách nhưng không khi chúng ta cầu xin. Ân điển vô cùng kỳ diệu đến nơi tôi có thể nói thêm, nói thêm về những đặc tánh tuyệt vời của nó mãi.
Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ đọc quyển sách này nhiều lần qua những năm tháng. Những ai trong chúng ta thường bị mê say vào những công việc và những nỗ lực của riêng mình thường cần phải ứng dụng nhiều sứ điệp của ân điển để đem sự chữa lành đến trong cách mà chúng ta hướng đến cuộc đời.
Hãy nhớ rõ, ân điển Đức Chúa Trời là sự đối nghịch hoàn toàn với những công việc của xác thịt. Sống bởi đức tin có thể đòi hỏi một sự thay đổi trong cách chúng ta tiếp cận mọi việc. Đừng nên nản lòng, điều này phải mất thời gian.
Hãy luôn nhớ rằng khi bạn cảm thấy tuyệt vọng đó là vì bạn đã bước vào trong chính nỗ lực của chính mình và bạn cần phải trở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển làm cho bạn mạnh mẽ và bình tịnh, còn những công việc để lại cho sự yếu nhược và bất lực, khốn khổ tuyệt vọng và hoang mang.
Qua đức tin chúng ta nhận được ân điển. Đức tin không phải là giá trả để mua những phước hạnh của Đức Chúa Trời, nhưng đó là đôi tay để nhận lãnh phước hạnh.
Chỉ nghe được từ ngữ ân điển cũng đủ làm cho tôi êm dịu. Ân điển của Đức Chúa Trời làm cho công tác khó khăn và có thể là không làm nỗi thành ra dễ dàng. Chúa Jêsus đã nói rằng gánh của Ngài nhẹ nhàng và dễ mang. Chính ma quỷ là kẻ muốn đặt những gánh nặng ở trên vai của chúng ta - gánh nặng của những công việc của xác thịt, gánh nặng của luật pháp và nỗ lực của xác thịt để giữ luật pháp. Nhưng Chúa Jêsus đã hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta đến cùng Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự yên nghỉ (Mat Mt 11:28-30).
Đừng thỏal òng với ân điển chỉ đủ để cứu bạn khỏi hình phạt đời đời. Đừng chỉ nhận ân điển để cứu mà thôi nhưng hãy nhận lãnh ân điển, ân điển và thêm ân điển thêm nữa để bạn có thể sống một cách đắc thắng và làm vinh hiển Chúa Jêsus trong đời sống hằng ngày của bạn.
ĐÔI LỜI VỀ TÁC GIẢ
Bà Joyce Meyer đã dạy dỗ về Lời Chúa từ năm 1976 và bước vào chức vụ trọn thời gian từ năm 1980. Là một mục sư cộng tác với Life Christian Center (Trung Tâm Đời Sống Cơ Đốc) tại St Louis, Missouri, bà đã triển khai, phối hợp và dạy dỗ buổi nhóm hàng tuần có tên là “Cuộc sống trong Lời Chúa” (“Life in the Word”). Sau hơn năm năm, Chúa đã hướng dẫn bà đến việc thiết lập chức vụ riêng của bà goị là Chương trình “Life in the Word” (Sự sống trong Lời Chúa).
Chương trình phát thanh “Life in the Word” của bà Joyce Meyer được phát rộng rãi khắp nước Mỹ trong hơn 250 đài phát thanh. Chương trình tivi 30 phút trong “Life in the Word với Joyce Meyer” được bắt đầu phát hình năm 1993 và được phát đi rộng rãi khắp nước Mỹ và tại nhiều đất nước khác. Những băng bài dạy của bà cũng được yêu thích khắp thế giới. Bà đi rất nhiều nơi để chia sẻ trong các kỳ hội nghị của Life in the Word, cũng như chia sẻ tại những Hội Thánh địa phương.
Bà Joyce và chồng bà là ông Dave một nhà quản trị thương mại tại Life in the Word, đã kết hôn với nhau được 30 năm nay và là cha mẹ của bốn người con. Ba người đã lập gia đình, còn người con út đang ở với ông bà tại Fenton, Missouri, vùng ngoại ô của St. Louis.
Bà Joyce tin rằng sự kêu gọi cho cuộc đời bà là thiết lập các tín hữu trong Lời Chúa. Bà nói: “Chúa Jêsus đã chết để buông tha kẻ bị cầm tù được tự do, mà còn có quá nhiều tín đồ đang sống trong quá ít đắc thắng hoặc không có sự đắc thắng nào trong đời sống hằng ngày của họ”. Tìm thấy chính mình cũng ở trong cùng một hoàn cảnh tương tự như vậy nhiều năm trước đây và đã tìm được tự do để sống trong đắc thắng qua việc áp dụng Lời Chúa, bà Joyce đi ra trang bị để cho những phu tù được ra tự do và để đánh đổi tro tàn cho vẻ đẹp.
Bà Joyce đã dạy về sự chữa lành tình cảm với những chủ đề có liên hệ trong những buổi nhóm khắp nơi trong nước, giúp đỡ vô số hàng ngàn người. Bà đã thâu lại hơn 150 album cassettes khác nhau và là tác giả của 15 quyển sách để giúp cho Thân thể của Đấng Christ trong những chủ đề khác nhau.
Tuyển tập “Chữa lành Tình cảm” của bà chứa đựng hơn 23 giờ dạy của bà về chủ đề này. Gồm những album về: “Sự xác tín”, “Vẻ đẹp thay cho Tro Tàn”, “Quản trị những xúc cảm của bạn”, “Sự Cay Đắng, Sự Hận Thù Và Sự Không Tha Thứ”, “Gốc rễ của sự chối bỏ” và một băng nhạc với lời Kinh Thánh 90 phút có tựa đề “Chữa lành người tan vỡ tấm lòng”.
“Tuyển tập tâm trí” của bà Joyce bao gồm 5 loạt băng cassette khác nhau về chủ đề của tâm trí. Bao gồm “Những Đồn Lũy Tâm Trí Và Những Nếp Suy Nghĩ”, “Nếp Suy Nghĩ Đồng Vắng”, “Tâm Trí của Xác thịt”, “Tâm Trí Thắc Mắc Lang Thang”, và “Tâm Trí, Môi Miệng, Tâm Trạng Và Những Thái Độ”. Tuyển tập cũng chứa đựng quyển sách mạnh mẽ dầy 260 trang của bà Joyce - Quyển “Chiến trường của Tâm Trí” về chủ đề tình yêu, bà có 2 loạt băng đề tựa “Tình yêu là...” và “Tình yêu: Quyền Năng tối hậu”.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 9-8-2020 07:34 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách