† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 6315|Trả lời: 0

NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-7-2011 22:48:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN
Murray Downey (CBC)

Giới Thiệu :
CHINH PHỤC TỘI NHÂN
- Một công tác vĩ đại nhất Chúa cho phép HT thi hành
- Cá nhân Chứng đạo là công tác đi đầu, là công tác quyết định
- 6 / 12 môn đệ Chúa được chinh phục bằng Cá nhân Chứng đạo
- Chúa ưa thích nhất việc tiếp xúc nhiều người cách cá nhân
- Tìm kiếm từng cá nhân cho Chúa là đường lối tốt nhất
GỒM BA PHẦN
- Phần 1 : Trang bị thuộc linh thiết yếu cho người chinh phục
- Phần 2 : Tìm hiểu đối tượng sẽ chinh phục
- Phần 3 : Các Tà Thuyết phải đối diện
TẦM QUAN TRỌNG của CÔNG TÁC CHINH PHỤC
I. GIÚP ÍCH CHO CƠ ĐỐC NHÂN
- CĐN là người trung tín ra đi làm chứng về Chúa ( Cong Cv 1:8 )
- Bản chất và Dấu hiệu 1 CĐN lớn lên là Kết quả vinh hiển Cha (GiGa 15:8 )
- Sứ mạng cho người Theo Chúa là Trở nên Tay đánh lưới người (Mac Mc 1:17)
- Kết quả sẽ được Tỉa sửa để được sai trái hơn trái lại sẽ bị chặt (GiGa 15:2 )
- Đời sống chinh phục sẽ biết nghiêm khắc giữ,trau dồi mình (ICo1Cr 9:27)
II. BẢO VÊ HỘI THÁNH
- HT phát triển là HT đầy dẫy Đức Thánh Linh, Giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ (Cong Cv 4:31)
- Nếu không sẽ mất khả năng tự tồn (KhKh 3:16 ) 2:5
- HT Bình thường phải chiếu sáng (Phi Pl 2:15) trái lại sẽ tự cất bỏ chơn đèn /
- HT phải Ăn năn để được phấn hưng, Truyền giảng hoặc sẽ bị loại bỏ.
III. GÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
- Một số CĐN được phục hưng thì sớm muộn gì cả HT cũng sẽ được phước
- HT phấn hưng sẽ trở nên muối (Mat Mt 5:13) giữ xã hội khỏi băng hoại
Đảo Lewis cực bắc Scotland 1949 có cơn phục hưng: Quán rượu đóng cửa,
nhà hát vắng khách, kẻ nguyền rủa nên ca sĩca ngợi Chúa, bót cảnh sát thành phòng cầu nguyện.
- Chúa làm bạn của tội nhân để biến tội nhân trở nên thánh nhân(Mac Mc 2:15)
- HT phải thoát khỏi tình trạng Hâm hẩm,nếu không sẽ không có Tin Lành (không có khả năng rao truyền Tin Lành)
IV. BẢO TỒN XỨ SỞ :
- Giuđa,Ysơraên bị lưu đày không vì Babylôn,Asyri mà vì Tội Lỗi (OsHs 4:6).
- Các đế quốc là con roi Chúa phạt kẻ chọc giận Ngài (EsIs 10:5)
- Ninive được cứu nhờ Ăn năn nhưng trước tiên Giôna phải Ăn năn
- HT phải ăn năn,giảng Tin Lành nếu không ‘Mênê,Têken ’sẽ được viết. . . .
- Wesley, Whitefield đã cứu được Anh quốc còn HT ngày nay thì sao ?
V. DANH ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC GIẢNG KHẮP NƠI
- Trước tiên phải nhận quyền phép để giảng tại Giêrusalem (Cong Cv 1:8).
- Phải làm giáo sĩ tại gia trước rồi mới có thể làm giáo sĩ hải ngoại
- Cánh đồng truyền giáo là cả thế gian (Mac Mc 16:15)
VI. ĐẾN VỚI MỌI GIAI CẤP
- Chúa Jesus đã tiếp xúc từng người ở mọi giai cấp văn hóa xã hội
- Cá nhân chứng đạo có thể đến với mọi giai cấp: Công nhân, Trí thức, Giới
tu hành, người lương thiện hay tội nhân. . .
- HT không là lực lượng dự bị mà là nguồn nước sống trực tiếp sẵn sàng tuôn
đổ cho thế giới đang khao khát trong mọi lúc
- Mọi giai cấp đều cần cứu rỗi và đều có thể được cứu rỗi
VII. THÍCH ỨNG MỌI HOÀN CẢNH
- Mọi quốc gia thuộc mọi thể chế chính trị mọi trình độ văn minh
- Mọi nơi mọi lúc từ góc đừơng đêm mưa bão đến trưa nắng phi châu. . .
- Mọi hoàn cảnh vui hay buồn, tự do hay tù tội
- Hãy chận đứng con đường xuống hỏa ngục bằng Cá nhân Chứng đạo
VIII. HOÀN TẤT SỨ MẠNG CHÚA GIAO PHÓ
- HT thường tìm Lời Chúa Hứa mà ít Tìm Mạng Lệnh Chúa truyền
- TG là Đại Mạng lệnh Chúa truyền cho Mỗi một CĐN (Cong Cv 1:8 )
- Không Vâng lời là Phạm tội chống nghịch Chính Chúa (RoRm 5:19 )
là Vấy máu tội nhân (giết người) (Exe Ed 3:18)
là Đầy tớ dữ và biếng nhác (gian ác) (Mat Mt 25:26 )
là xem thường toà án Đấng Christ (IICo 2Cr 5:10 )
IX. ĐƯA ĐẾN KẾT QUẢ LẠ LÙNG
- Anh Rê dẫn dắt Phierơ. Phierơ chinh phục hàng ngàn linh hồn cho Chúa
- Kimball dẫn dắt Moody. Moody chinh phục hàng vạn linh hồn cho Chúa
- Hãy để Chúa có cơ hội làm việc lớn qua bạn trong việc Cá nhân Chứng đạo
NHỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG trong VIỆC CHINH PHỤC
I. MỘT TẤM LÒNG TRONG SẠCH
1. Đức Thánh Linh muốn sử dụng tấm lòng trong sạch chứ không phải bộ óc thông minh.
- Trước tiên phải giải quyết tội lỗi: Xưng tội và Lìa bỏ nó (ChCn 28:13).
- Hãy để Đức Thánh Linh biến lòng ta thành nơi ngự vui vẻ của Ngài (ICo1Cr 3:16), thành cái bình quý trọng (IITi 2Tm 2:21), xứng đáng chinh phục linh hồn.
2. Ích lợi của lòng trong sạch
- Thi Tv 51:8 : Đầy sự vui vẻmừng rỡ không còn đớn đau buồn bã
- Mat Mt 5:8 : Thấy Đức Chúa Trời, bước vào sự thông công với Ngài
- 5:13, 14: Trở nên Muối của đất, Anh sáng của thế gian
3. Bí quyết để giữ lòng trong sạch
- Hãy sẵn sàng xét mình,thừa nhận tội lỗi, xưng ra và lìa bỏ (ChCn 28:13).
- Hãy bước đi trong sự sáng (IGi1Ga 1:7)với Chúa là ánh sángcủa sự sống(GiGa 8:12).
để mọi tội lỗi đều bị chỉ ra và được loại trừ.
II. MỘT TẤM LÒNG DÂNG HIẾN
1. Dâng hiến (RoRm 12:1) là một sự thờ phượng phải lẽ của mọi Cơ Đốc nhân.
- Động lực dâng hiến là sự bắt phục của tình yêu Đấng Christ (IICo 2Cr 5:14).
- Dâng hiến là sự vâng phục mạng lệnh Chúa truyền.
2. Tại sao chỉ có 5% CĐN dự phần vào công tác chinh phục ?
- Họ đã không dâng lòng mình cho Chúa để kính yêu Ngài (Mat Mt 22:37, 38)
- Phá vỡ điều răn thứ nhất thì không thể giữ điều răn thứ hai !
3. Tấm lòng dâng hiến sẽ thể hiện bằng đời sống dâng hiến
- Sẵn sàng từ bỏ chính mình(16:24) để chết như hạt giống (GiGa 12:24)
- Sẵn sàng làm người lính giỏi (IITi 2Tm 2:3)chịu khổ vì cớ Chúa
- Sẵn sàng dấn thân (4:2) không thối thác lạnh quá,nóng quá,bận quá
mệt quá để rồi trong cõi đời đời sẽ than trễ quá !
III. MỘT TẤM LÒNG ĐẦY THƯƠNG XÓT
1. Tấm lòng trong sạch,hiến dâng cho Đức Thánh Linh là tấm lòng đầy thương xót
- Tình yêu là bông trái của Đức Thánh Linh (GaGl 5:22)
- Tình yêu Đấng Christ sẽ ép buộc chúng ta (IICo 2Cr 5:14) yêu linh hồn
2. Thể hiện của đời sống yêu thương ( Phaolô )
- Cong Cv 20:24: Chẳng kể sự sống mình làm quý,sẵn sàng hy sinh, quên mình.
- 20:31: Đổ nước mắt vì anh em để địa ngục bớt kẻ khóc than
3. Tầm quan trọng của lòng đầy thương xót
- Ra đi không tình yêu có khi giết chết tội nhân hơn là giải cứu
- Chỉ xong việc chứ không chinh phục được ai (Thi Tv 126:6)
IV. MỘT ĐỜI SỐNGTƯƠNG GIAO VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Tinh thần tương giao (ITe1Tx 5:17) liên tục như Đức Chúa Jesus với Cha (Mat Mt 27:46).
- Bắt đầu với Cha nhận quyền năng trước khi đến với con người (Mac Mc 1:35)
- Cầu xin điều gì? (Cong Cv 4:31): Đầy dẫy Đức Thánh Linh, Giảng Đạo cách dạn dĩ.
2. Tương giao với Chúa vì linh hồn tội nhân
- Phải chiến đấu CN cho linh hồn trước và sau khi họ được cứu(CoCl 1:3)
CN trước, trong và sau khi làm chứng đạo
- Phải biết khóc lóc kêu xin cho được kết quả dâng lên Chúa (ISa1Sm 1:10)
- Phải sẵn sàng trả giá,chịu đau đớn của sự sanh nở thuộc linh (GaGl 4:19)
V. MẶC LẤY QUYỀN PHÉP
1. Điều kiện tiên quyết là mặc lấy quyền phép từ trên cao (LuLc 24:49)
2. Lý do:. Đức Thánh Linh mới cáo trách, cảm hóa tội nhân (GiGa 16:8)
- Đức Thánh Linh mới tái sinh đổi mới tội nhân (3:3) làm con cái Đưc Chúa Trời.
- Đức Thánh Linh khiến HT phát triển giữa mọi thế lực tội ác (Cong Cv 6:7)
VI. GƯƠM ĐỨC THÁNH LINH
1. Giá trị Lời Đức Chúa Trời là Gươm của Đức Thánh Linh
- HeDt 4:12 :Lời sống, linh nghiệm, cảnh cáo thuyết phục những tội nhân
- IITi 2Tm 2:25: Sửa dạy những kẻ chống trả đưa họ vào sự ăn năn
- 3:16: Để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị đưa người vào sự công bình.
2. Không biết sử dụng Gươm Đức Thánh Linh không thể chiến thắng linh hồn
- IITi 2Tm 3:14: Phải học và nhận lấy cho mình như trồng vào lòng (Gia Gc 1:21).
- Gios Gs 1:8: Đọc, Suy gẫm ngày đêm và cẩn thậnlàm theo mọi điều.
VII. MỘT VÀI ĐỀ NGHỊ
1. Đừng bắt đầu bằng sự phê bình (Mat Mt 7:1)
2. Đừng bắt đầu bằng sự lên án (GiGa 3:17 )
3. Đừng tranh luận (IITi 2Tm 2:24-26)
4. Đừng bao giờ chống cự ai (Mat Mt 10:16 )
5. Hãy bắt đầu bằng một lời khen chân thành (GiGa 1:42, 47)
6. Hãy dùng lạc điểm hiện tại để giới thiệu sự kiện đời đời (4:10)
7. Không thay đổi sứ điệp nhưng thay đổi phương pháp,từ ngữ tùy đối tượng
8. Hãy biết lắng nghe, tìm sự thông cảm nhưng biết làm chủ cuộc đối thoại.
HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
Sự cứu rỗi được ban cho như một món qua , song Sự Hiểu Biết Kinh Thánh phải đến từ việc làm : Chuyên tâm học hỏi Lời Chúa.
I. NHU CẦU HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
1. Yêu cầu: Thi Tv 119:11: Giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội
nghĩa là: Gìn giữ môt điều tốt trong nơi tốt để sử dụng cho mục đích tốt
- Phải Học thuộc lòng đến khi nhớ nằm lòng, không thể nào quên
2. Ích lợi: IPhi 1Pr 2:2: Nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn
Hổ trợ thiết thực cho việc truyền giảng (Cong Cv 2:16)
II. PHƯƠNG PHÁP HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
Bài Học 1
Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Êdíptô cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: Hãy vâng theo tiếng Ta. Gie Gr 11:7
1. Viết nội dung câu KT lên một tấm giấy cứng khổ 4cm x 8cm
2. Viết địa chỉ câu KT vào mặt bên kia
3. Học thuộc lòng câu KT cả nội dung lẫn địa chỉ
4. Đặt câu KT vừa học thuộc vào ngăn ‘Ôn lại Hằng Ngày ’
5. Khi cảm thấy thuộc hơn, hãy để vào ngăn “Ôn lại Hằng Tuần ”
6. Khi chắc chắn thuộc lòng, hãy để vào ngăn“Ôn lại Hằng Tháng ”
7. Khi không thể quên, hãy để vào ngăn “Câu KT đã thuộc làu chắc chắn”
III. ÍCH LỢI CỦA VIÊC HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
1. Đời sống thuộc linh tăng trưởng
- Xác định mục đích hướng đến: HeDt 5:12, 14: Thành nhân. Làm thầy
- Đòi hỏi phải có: IPhi 1Pr 2:2, 3: Nếm biết, Thèm khát và Tiếp nhận để lớn lên
2. Được thần cảm trong sự giảng dạy
- Gương tốt: Phierơ, Êtiên đã sử dụng pp thuộc lòng KT
- Đức Thánh Linh sẽ. GiGa 14:26 Nhắc ta nhớ lẽ thật đã được học với Chúa
- IPhi 1Pr 1:23 Dùng Lời Hằng sống tái sinh người tin nhận
- Eph Ep 5:26 Dùng Đạo{KT) thánh hóa tâm linh
- Cong Cv 4:31 Ban sự dạn dĩ giảng đạo
3. Thạnh vượng tâm linh
a. Mạng lệnh:( Gios Gs 1:8) Học hỏi và suy gẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo
b. Bí quyết
- Bước theo Linh của Lẽ thật (GiGa 16:13)
- Trang bị Ân điển và Lẽ thật của Chúa Jesus (1:17)
- Chia xẻ Chân lý bằng Tình yêu tràn ngập tâm linh (ICo1Cr 13:2)
c. Kết quả (Thi Tv 1:3) sinh bông trái, mọi việc làm đều sẽ thạnh vượng
4. Xác tín một cách cá nhân
a. Uy quyền lời làm chứng không trên kinh nghiệm mà trên Lời Chúa
- (Thi Tv 19:7, 8) Lời Chúa là trọn vẹn. bổ linh hồn lại. là chắc chắn làm khôn
ngoan. . . là ngay thẳng làm vui mừng. . . là trong sạch làm sáng mắt.
b. Phải tin quyết vào lời Chúa
- Phải giảng bằng sức mạnh của lòng tin quyết (ITe1Tx 1:5)
- Phải nói với thính giả rằng: “Đức Chúa Trời phán”( Cong Cv 2:17a)
c. Phải giảng với sự nóng cháy của lẽ thật
- Không thể không nói (4:19)điều mình đã tiếp nhận
- Không thể chịu nổi sự nín lặng (Gie Gr 20:9)
Sốt sắng học lời Chúa với lửa Thánh Linh sẽ làm HT bùng cháy, kết quả.
TỪNG TRẢI CHẮC CHẮN về ƠN CỨU RỖI
Mỗi chứng nhân phải xác quyết Tin lành là Quyền phép Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin (RoRm 1:16) và phải Kinh nghiệm sự giải cứu khỏi quyền lực tội lỗi,không phải chỉ tin. Phải là một tạo vật mới trong Đấng Chriat (IICo 2Cr 5:17} mới bày tỏ Chúa được.
I. XÁC QUYẾT BỞI LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Lời Đức Chúa Trời tuyên bố về kẻ tin :
- Có sự sống đời đời (GiGa 3:36). Được xưng công bình (RoRm 5:1)
- Được quyền phép làm Con Cái của Đức Chúa Trời(GiGa 1:12)
- Không còn hư mất (GiGa 3:16). Được cứu chuộc và tha thứ mọi tội (Eph Ep 1:7)
- Tương lai không bị đoán xét (GiGa 5:24)
2. Xác quyết bởi lời Đức Chúa Trời
- Bởi Đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời phán là chân thật (Gios Gs 23:14) đều ứngnghiệm
- Bởi Đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, chân thật (KhKh 3:14 )
II. XÁC QUYẾT BỞI CÔNG VỤ CỦA ĐẤNG CHRIST
Công tác Đức Chúa Jesus đã làm thỏa mãn sự Thánh khiết Công bình của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời khiến Đức Chúa Jesus sống lại bảo đảm rằng sự Cứu rỗi đã hoàn tất, con người được trở về làm hòa với Đức Chúa Trời :
1. HeDt 9:22b Huyết Đức Chúa Jesus đưa chúng ta vào sự tha thứ hoàn toàn. ( 10:17,18)
2. IGi1Ga 1:7 Huyết Đức Chúa Jesus làm sạch mọi tội chúng ta.
3. IPhi 1Pr 1:18, 19 Huyết Đức Chúa Jesus chuộc ta ra khỏi ách nô lệ tội lỗi
4. RoRm 5:9 Huyết Đức Chúa Jesus xưng công bình chúng ta
5. HeDt 10:29 Huyết Đức Chúa Jesus thánh hóa đời sống chúng ta
Của lẽ thời Cựu ước là sự lập đi lập lại, nhắc con người nhơ tội lỗi. Nhưng
Đức Chúa Jesus dâng tế lễ một lần đủ cả để Cất Bỏ Tội lỗi
III. XÁC QUYẾT BỞI CHỨNG CỚ CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (GiGa 16:13) nên lời chứng của Ngài rất đáng tin
1. RoRm 8:16 Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng ta rằng ta là con cái Đức Chúa Trời.
2. 8:2 Đức Thánh Linh giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết
3. 8:14 Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta theo Ngài
4. GiGa 16:13 Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật
5. RoRm 8:17 Đức Thánh Linh đưa chúng ta vào con đường Đức Chúa Jesus đi, ban đủ sức chịu đau đớn để có thể chung hưởng vinh quang với Chúa
6. 8:26 Đức Thánh Linh cầu thay rất hiệu quả cho chúng ta
7. GiGa 16:14 Đức Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Jesus trong đời sống chúng ta
Rôma đoạn 8 khởi đầu bằng sự bảo đảm không còn sự định tội. Kết thúc bằng sự bảo đảm không thể phân rẽ. Giải thích bằng sự vận hành Đức Thánh Linh khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
IV. XÁC QUYẾT BẰNG MỘT ĐỜI SỐNG ĐỔI MỚI
a. Đức Chúa Trời còn làm phép lạ
- Do phép lạ, thế giới đã được hình thành qua lời phán của Chúa
- Do phép lạ, tội nhân được dựng nên mới (IICo 2Cr 5:17) trở nên Thánh nhân
b. Dấu hiệu đời sống đổi mới
1. 6:14 Khao khát thông công với những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời
2. IGi1Ga 5:1 Bày tỏ tình yêu chân thật với những con cái thật của Cha
3. IITi 2Tm 2:15 Có đời sống chuyên tâm phục vụ Chúa
4. IGi1Ga 2:15 Không còn yêu mến thế gian, tấm lòng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời
5. 3:9 Chấm dứt thói quen phạm tội
Nhiều người chỉ quy phục giáo hội, thông hiểu giáo điều nhưng không quy phục Đấng Christ, vì thế họ chỉ là những CĐN, những Giáo sĩ giả hình, gây trở ngại cho công tác chinh phục linh hồn. Vì lời biện minh tốt nhất cho Tin Lành chính là những đời sống được biến đổi.
ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG
Đức Chúa Trời không định sẵn cho chúng ta cuộc sống thất bại để ở dưới cơn thạnh nộ của Ngài. Nhưng định sẵn cho chúng ta đời sống đắc thắng để làm vinh hiển Danh Ngài (ITe1Tx 5:9. GiGa 15:8 ).
I. THẾ NÀO LÀ ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG
a. Đời sống thất bại: Tín đồ xác thịt
1. Đặc tính: . Phi Pl 3:19 Lấy bụng, lấy bản ngã làm trung tâm đời sống
- EsIs 14:13 Sống nhờ sức riêng
2. Thể hiện: . Dan Ds 11:1, 6 Lằm bằm, không thỏa lòng
- ICo1Cr 1:12; 3:5; Ghen ghét cạnh tranh, phe đảng
- HeDt 5:12 Chẳng bao giờ tăng trưởng
- Mat Mt 25:18, 26 Biếng nhác về những trách nhiệm thuộc linh
- 26:40 Không thích cầu nguyện
- IITi 2Tm 4:4 Không ham thích lời Chúa
b. Đời sống đắc thắng: Tín đồ Thiêng liêng ( Thuộc linh )
1. Đặc tính: . Phi Pl 1:20, 21 Lấy Đấng Christ làm trung tâm đời sống
- 4:13 Sống nhờ sức lực từ Chúa
2. Thể hiện: . ITi1Tm 6:6 Tin kính, thỏa lòng
- Eph Ep 4:3, 13 Thành nhân (trưởng thành), Hiệp một
- 4:2 Khiêm nhường đến điều
- RoRm 12:11 Sốt sắng siêng năng hầu việc Chúa
- Thi Tv 42:2, 63:1 Khao khát cầu nguyện tương giao với Chúa
- 119:103 Vui thích trong lời Chúa.
II. BỨC TRANH CỰU ƯỚC VỀ ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG
a. Hê Nóc . SaSt 5:22 Đồng đi cùng Đức Chúa Trời (300 năm) đến khi được Chúa tiếp lên
b. Sara-Ysác. GaGl 4:30, 31 Phải tống đuổi người nữ nô lệ cùng con trai nó. Không thỏa hiệp không dung dưỡng trong chung một nhà ( Thánh Linh/ Xác thịt)
c. Giô-suê: Gios Gs 1:2. Hãy đứng dậy Hãy qua sôngGiô đanh Hãy vào chiếm xứ
- Nhiều người chỉ lang thang trong đồng vắng (HeDt 3:16-19 ) trong cuộc đời nổi loạn, phạm tội, không vâng lời, vô tín để phải ngã chết trong đồng vắng
d. Chịu cắt bì tại Ghinh Ganh Gios Gs 5:3.
Ý nghĩa phép cắt bì là lột bỏ tánh xác thịt (CoCl 2:11) với những lằm bằm,tội lỗi Để hoàn toàn lệ thuộc Chúa hầu có thể tiến chiếm toàn xứ
e. Phải đóng đinh xácthịt ,loạibỏ người cũ mà mặc lấy người mới (Eph Ep 4:22-24)
- Không phải Cain mà là Abên Không phải Íchmaên mà là Ysác
- Không phải Êsau mà là Giacốp Không phải Saulơ mà là Đavít. . .
III. BỨC TRANH ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG TRONG TÂN ƯỚC
a. Đời sống Trao Nộp (RoRm 6:13 )
- Từ “nộp mình ”Parastésate ở thì quá khứ chỉ 1 hành động dứt khoát
- Ở 6:16: Paristánete thì diễn tiến chỉ sự thuận phục liên tục mỗi ngày
b. Đời sống Thánh hóa (IICo 2Cr 7:1 )
- Phải Ra khỏi (6:17 ) dứt khoát mọi điều ô uế xác thịt lẫn tâm linh
- Phải Bước Vào (6:18 ) mối tương giao với Đức Chúa Trời như con với Cha
- Phải liên tục đeo đuổi đời sống Thánh hóa (7:1b) nhờ sự kính sợ Đức Chúa Trời
c. Đời sống Dâng Hiến (RoRm 12:1, 2 )
- Làm của lễ Sống không còn chết trong lầm lạc và tội ác (Eph Ep 2:1 )
- Làm của lễ Thánh biệt riêng cho Đức Chúa Trời không có quyền chuộc lại (LeLv 27:28 )
- Làm của lễ Trọn vẹn đẹp lòng Đức Chúa Trời,hoàn toàn thuộcriêngvề Đức Chúa Trời (ICo1Cr 6:19). Không còn thuộc về chính mình.
d. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh (Eph Ep 5:18 )
- Lễ ngũ tuần không chỉ là 1 biến cố lịch sử mà là 1 sự kinh nghiệm liên tục
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh không chỉ 1 lần mà phải là 1 kinh nghiệm liêntục
e. Đời sống đã bị đóng đinh (GaGl 2:20 )
- Đóng đinh để tiêu diệt cuộc sống bản ngã dưới quyền tội lỗi (RoRm 6:6 )
- Phải ứng dụng sự đóng đinh xác thịt hằng ngày
- Phải kể mình như đã chết về tội lỗi (6:11 ) để không còn là “Tôi”
f. Đời sống từng trãi sự Phục Sinh (6:4)
- Sống trong đời sống Mới (6:4 ). Sống cho Đức Chúa Trời (6:11 )
- Phải kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Phục Sinh ( 2 môn đồ Emmaút )
- Phải nhận biết Chúa PS đang sống đắc thắng quyền năng ( Bà M. Luther )
g. Đời sống Dự phần cai trị (5:17 )
- Mục đích nguyên thủy cho con người là quyền cai trị muôn vật (SaSt 1:26 )
- Khi phạm tội quyền cai trị thuộc về sự chết (RoRm 5:17 )
- Bởi Huyết Đấng Christ và Lời Ngài con cái Chúa chiến thắng (KhKh 12:11 )
- Trong Đấng Christ,CĐN sống như kẻ cai trị mọi sự (Eph Ep 2:6 ):Paul trong tù
h. Đời sống được yên nghỉ (Mat Mt 11:28-30 ) : Có 2 sự yên nghỉ
- Chúa ban sự yên nghỉ khỏi mọi gánh nặng do tội lỗi ( Sự Cứu Rỗi )
- Chúa ban sự yên nghỉ khi bước đi theo Chúa ( Sự Phục vụ ) : Canaan là nơi
yên nghỉ của người Tin cậy-Vâng lời để Chúa làm việc lớn không ai làm được.
ĐỂ BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG ĐẮC THẮNG
Một đời sống CĐN thất bại chính là bóp chết khả năng chinh phục linh hồn. Đức Chúa Trời chỉ ban phước cho kẻ nào có tâm linh nghèo khó (LuLc 1:53) nhưng nhả kẻ tự mãn khỏi Ngài (KhKh 3:16, 17 ). Một đời sống đắc thắng đáng giá hơn một ngàn pho sách luận lý và Đời sống đắc thắng chính là đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhận đầy ân điển và lẽ thật từ Đức Chúa Jesus để sống như Đức Chúa Jesus tìm kiếm những người đang hư mất.
I. NHẬN THỨC
1. Nhận thức Nhu cầu của mình :
a. Phải thành thật nhận biết tình trạng cùng nhu cầu của mình
- Nhận biết mình nghèo nàn, thiếu thốn (EsIs 41:17 ) ( Khác Laođixê )
- Nhận biết nhu cầu mình là Thần Chúa và phước lành Ngài (44:3 )
là sự công bình (Mat Mt 5:6 ) là lời Chúa (AmAm 8:11 ). . . . .
b. Phải bày tỏ lòng khát khao về nhu cầu của mình
- Phải Ăn năn xé lòng về tội lỗi đưa mình vào khô hạn (Gio Ge 2:13 )
- Phải Hạ mình xuống, cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa (IISu 2Sb 7:14 )
- Phải Bền lòng Đồng một ý dốc đổ mà cầu nguyện (Cong Cv 1:14 )
2. Nhận thức sự cung ứng của Đức Chúa Trời :
a. Mức độ cung ứng: Đầy đủ mọi sự cần dùng (Phi Pl 4:19 ), không thiếu nhưng cũng không hoang phí một ơn phước nào.
b. Điều cung ứng quý nhất : (LuLc 11:13 ) là Chính Đức Thánh Linh như khi xưa Chúa đáp lời CN (Cong Cv 4:31 ) : Nơi nhóm lại rúng động, Ai nấy đều Đầy dẫy Đức Thánh Linh, Giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
II. ĐẦU PHỤC
1. Đối với Đức Chúa Trời :
a. Đầu hàng (SaSt 32:24-28 ) Khám phá mình không chống cự nổi, Giacốp đã đầu hàng và linh hồn được giải cứu
b. Đầu phục (RoRm 12:1 ) Dâng thân thể làm của lễ Sống, Thánh,Đẹp lòng Đức Chúa Trời
c. Vâng phục (6:13 ) Dâng đời sống cho Đức Chúa Trời làm Đồ dùng vềsự công bình.
2. Đối với Đức Chúa Jesus :
a. Tôn Ngài làm Chủ duy nhất (Eph Ep 4:5 )
b. Làm theo lời Chúa dạy (LuLc 6:46 )
3. Đối với Đức Thánh Linh:
a. Tôn Ngài làm Giáo sư (GiGa 16:13 )
b. Đi theo sự dẫn dắt của Ngài (RoRm 8:14 ) với tấm lòng đầu phục
III. TRAO PHÓ
1. Trao phó mọi quá phạm:
a. Trước khi tuôn đổ Đức Thánh Linh vào, Đức Chúa Trời phải tẩy sạch tộilỗi (IGi1Ga 1:7 )
b. Phải giải quyết tội lỗi bằng tấm lòng Ăn năn (Mat Mt 3:2 ): Phải xưng ra mọi tội lỗi với quyết tâm lìa bỏ nó (ChCn 28:13 )
2. Trao phó mọi điều sở hữu: (Mac Mc 10:29 )
a. Đáp ứng tiếng gọi Phục vụ Chúa trước nhất (1:18 )
b. Để được cứu chúng ta không tốn gì cả, nhưng bước đi theo Chúa, phải sẵn sàng thua lỗ lợi lộc trần gian. Nhưng mất tất cả là được lại tất cả và càng phân phát, ơn phước càng gia tăng gấp bội. ( Biển Galilê / Biển Chết ).
IV. TRUYỀN ĐẠT
1. Dâng hiến đời sống để phục vụ Chúa, gây dựng Hội Thánh:
a. Sốt sắng thờ phượng Chúa cũng phải sốt sắng phục vụ Chúa (RoRm 12:11 )
- Tình yêu, Đức tin đối với Chúa phải thể hiện bằng việc làm (Gia Gc 2:26 )
- Gặp Chúa tại phòng cao cũng phải làm việc với Chúa ở dưới đất thấp
b. Phải khai thông đường ống thì nước sống mới tuôn chảy dư dật (EsIs 59:2 )
c. Chúa ban Đức Thánh Linh đầy dẫy cho kẻ biết vâng lời (Gia Gc 1:22 )
d. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ đốt nóng người hâm hẩm, chữa lành người bị thương và trở nên nguồnphước cho nhiều người
2. Đối với thế giới :
a. Cơ Đốc nhân là những kẻ mắc nợ Tin Lành của mọi người (RoRm 1:14 )
b. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ sẵn sàng làm chứng về Chúa bằng cả lời nói lẫn đời sống dù ở bất cứ nơi nào
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
I. ƯU TIÊN TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
1. Trong tác phẩm “Sự quy đạo trong tuổi ấu thơ ”, Tấn sĩ Charles Haddon Spurgeon đã viết :
- Giá trị của linh hồn không tùy thuộc vào hạng tuổi
- Cứu được một thiếu nhi Hơn cứu một người lớn. Vì thiếu nhi được cứu có ca một cuộc đời để phục vụ Chúa
2. Phải đợi đến tuổi nào ? ( Theo Edith Goreham Clark )
- Hãy dạy con trẻ Yêu Chúa khi nó biết yêu cha mẹ
- Hãy dạy con trẻ Tin Cậy Chúa khi nó biết tin cậy cha mẹ
- Hãy dạy con trẻ Vâng Lời Chúa khi nó biết vâng lời cha mẹ
3. Mạng lệnh Chúa cho chúng ta là gì ?
- Mac Mc 10:14 : Hãy để con trẻ đến cùng Ta Đừng cấm chúng nó
Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy
Vì thế Phải đem sự cứu rỗi đến với con trẻ càng sớm càng tốt
- Mat Mt 18:5 : “Tiếp một đứa trẻ thể nầy tức là tiếp Ta ”
Vì thế hãy hoan nghênh, đón tiếp các thiếu nhi đến với Chúa
- 18:10 : Đừng khinh dễ một đứa trẻ nào
- 18:5 : Chớ gây vấp phạm cho con trẻ Đã Tin Chúa.
Thật đau lòng vì nhiều bậc cha mẹ đã trở thành kẻ giết con mình. Vì thế cần luôn luôn cẩn trọng trong lời nói việc làm ( sống đạo )
II. PHƯƠNG CÁCH TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
1. Bí quyết: . Bí quyết đầu tiên là sự cầu nguyện nhiều khi phải đổ nước mắt
- Người truyền đạt Tin Lành phải được trẻ tin cậy
- Phải truyền đạt Tin Lành cứu rỗi thật đơn giản, dễ hiểu
- Phải mặc lấy quyền phép Đức Thánh Linh để truyền đạt
2. Phương pháp Murray Downey: Cha mẹ, giáo viên TCN hoặc người trẻ tin cậy có thể hỏi: “Con có muốn nhận quà cứu rỗi tức là mời Chúa Jesus ngự vào lòng con không ?”. Nếu bé đồng ý, Hãy tìm một nơi yên tĩnh :
a. Trò chuyện và cầu nguyện trứơc khi chia sẻ Tin Lành
b. Đặt KT vào tay bé, chỉ cho bé đọc RoRm 3:23 và hỏi: Có bao nhiêu người phạm tội ? Bảo bé thế tên mình vào chữ mọi người và đọc lớn lên
c. Đọc tiếp RoRm 6:23. Giải thích chữ Tiền công chữ Sự chết, Sự Sống đời đời
d. Đọc tiếp GiGa 1:12. Xác định bé đã là con cái của Chúa sau khi hướng dẫn Cầu nguyện
e. Kết luận GiGa 3:16. Xác định bé đã có sự sống đời đời
f. Khuyên bé Học KT mỗi ngày, giống như bỏ tiền vào ống để dành vậy
g. Tặng KT, ghi Tên vào KT và giới thiệu lớp Trường Chúa Nhật
h. Đề nghị lớp KT tư gia nếu có thể được hầu có thể giúp bé và giúp gia đình lớn lên trong lời Chúa
III. MỘT VÀI HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT
1. Nếu thuận tiện hãy gặp gỡ các em cách riêng
2. Luôn luôn sử dụng Kinh Thánh là lời của Chúa
3. Chỉ dùng một vài câu KT có liên quan với nhau
4. Hãy để các em đọc vài câu KT chỉ về Tội lỗi và sự cứu rỗi chắc chắn
5. Hướng dẫn em quyết định dứt khoát Tin Chúa khi có lòng ước muốn
6. Cho em biết chắc mình đã được cứu
7. Hãy giúp các em biết cầu nguyện
8. Giúp các em phải xưng nhận Chúa trước bạn bè mình
9. Giúp các em can đảm đưa bạn mình đến với Chúa
10. Lập Ban Cầu Nguyện Thiếu Nhi hoặc Thiếu Niên để Thờ phượng Chúa, làm chứng, gây dựng đức tin các em.
NGƯỜI QUAN TÂM
Chinh phục linh hồn tội nhân là công tác của Đức Thánh Linh
Phải để Ngài thuyết phục tội nhân về tình trạng tuyệt vọng, không có Đức Chúa Trời. Người ta thường hiểu lầm Cong Cv 16:31 “Một người tin, cả nhà được cứu”? ! Người quan tâm là người có cảm tình và có lòng tìm hiểu với sự khao khát
I. NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐI RA
1. Phải bắt đầu với sự Cầu Nguyện bền đỗ, nhiệt thành và liên tục
2. Phải ý thức rằng kết quả từ chức vụ không CN sẽ chỉ là kẻ không tái sanh, chết yểu mà thôi
3. Phải nhớ rằng Chúa Không tán thành quyết định tin Chúa cách vội vã. Theo LuLc 14:25-33 Cần biết rõ giá phải trả, Cần tính toán kỹ lưỡng
4. Phải nhớ rằng Chúa có lời hứa nhưng cũng có mạng lệnh cần phải hoàn tất.
5. Đại Mạng lệnh Chúa truyền là (Mat Mt 28:19-20 ) : Hãy đi dạy dỗ muôn dân
Hãy làm Báptem Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều Chúa truyền dạy
II. NHỮNG BÀI GIẢNG NGẮN CHO NGƯỜI QUAN TÂM
1. Thơ Rôma
a. Nhu cầu cứu rỗi ( Thực trạng loài người ) RoRm 3:9-20
- Nhờ đọc 3:23 và thế chữ “mọi người”bằng chữ “Tôi ”
- Con người hiện nay khác hẳn với con người nguyên thủy Chúa tạo dựng
- Có 1 khoảng cách đạo đức như vực sâu phân cách con người với Đức Chúa Trời
- Chỉ có Đức Chúa Jesus bởi sự chết Ngài trở nên nhịp cầu nối con người với Đức Chúa Trời.
b. Tin tức tốt lành (5:6-8 )
- Giải thích Tin lành (5:8 ) : Ai đã chết ? Chết cho ai ? Vì lý do nào ?
- Nền tảng Tin Lành là sự xưng nghĩa tội nhân nhờ huyết Đức Chúa Jesus (5:9 )
- Tin Lành cho ai ? (5:6 ) : Cho kẻ “yếu đuối ”tuyệt vọng vì không có Đức Chúa Trời
Cho kẻ “có tội ”kẻ phản loạn, vô thần, vô đạo. . .
c. Kết quả (6:23 )
- Sự sống đời đời là món quà của Đức Chúa Trời khác với sự chết là tiền công của tội lỗi
- Mọi người đều có thể nhận được trong Đức Chúa Jesus: Tin nhận Đức Chúa Jesus làm Chúa
2. Tin Lành Giăng
a. Nhu cầu Tái sanh để được cứu (GiGa 3:1-5 )
- Nicôđem có đức tin nơi Đức Chúa Trời nhưng chỉ xem Đức Chúa Jesus là Người có Đức Chúa Trời ở cùng
- Nicôđem, nhà cai trị dân DoThái vẫn cần phải được Tái sanh :
- C. 3:Để thấy Nứơc Đức Chúa Trời và những điều sâu nhiệm về Đức Chúa Jesus
- C. 5:Để vào Nước Đức Chúa Trời hưởng phước hạnh Thiên đàng
- Bí quyết là Đức Thánh Linh và Nước ( là Đạo là Tin Lành )
b. Phương pháp cứu rỗi (3:14-15 )
- Con người lầm lạc nhờ sức riêng tự cứu nhưng hoàn toàn thất bại
- “Con Người”phải bị treo lên để làm giá cứu chuộc loài người tội lỗi
- Ngoài sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, con người vô phương tự cứu
c. Phương pháp tiếp nhận ơn cứu rỗi (3:16 )
- Nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương Chính Tôi đến nỗi ban Đức Chúa Jesus cho Tôi
- Việc của Tôi là Tiếp nhận món quà và Tin Nhận Đức Chúa Jesus một cách cá nhân
- Kết quả Tôi không còn bị hư mất nhưng được sự sống đời đời.
3. Tiên Tri Êsai
a. Nhu cầu cứu rỗi ( Đi lạc EsIs 53:6, Ô uế 64:6 )
b. Sự cứu rỗi đã được ban cho (53:4-5 : Sự hy sinh gánh thay, chết thay )
c. Lời hứa về sự cứu rỗi cho kẻ tìm kiếm (1:18. 55:6-7 )
III. BÀI GIẢNG THEO TỪ NGỮ QUAN TRỌNG
1. Kêu Cầu: RoRm 10:13 ( Hướng dẫn người lên cầu nguyện Tin Chúa )
- Ý thức tình trạng khốn khổ. Ý thức Chúa có thể đáp ứng
- Mở miệng kêu xin ơn thương xót với lòng chân thành
2. Quay về: Exe Ed 18:32 ( Hướng dẫn kẻ khát khao đổi mới )
- Từ bỏ tội lỗi : Từ bỏ con đường chết, Từ bỏ mọi “thần tượng ”
- Quay về : Quay về với chính Đức Chúa Jesus, Quay về tiếp nhận sự sống
3. Nhìn xem:: EsIs 45:22 ( Hướng dẫn người phân tâm )
- Nhận biết sự bất lực khốn khổ của chính mình
- Nhận biết Chúa là Chân Thần duy nhất, Đấng duy nhất có thể giải cứu
- Lấy đức tin nhìn xem Chúa như dân Ys nhìn xem con rắn đồng
4. Nhận lấy: KhKh 22:17. Ý thức nhu cấu cấp bách tối cần thiết với sự khát
khao được đáp ứng. Cần chạy đến với Đấng sẵn sàng tiếp nhận mọi người
- Đưa bày tay Đức tin tiếp nhận nước sự sống ban cho vô điều kiện
5. Hãy Đến: Mat Mt 11:28. Ý thức những gánh nặng trong cuộc sống không thể
chịu nổi. Ý thức Chúa gánh thay mọi gánh nặng
- Đến với Chúa trao mọi gánh nặng để được yên nghỉ
IV. NHỮNG CÔNG TÁC TIẾP THEO
1. Tìm biết rõ địa chỉ hiện tại của Tân Tín hữu
2. Trong vòng 48 giờ phải liên lệc ngay ( điện thoại, thăm viếng )
3. Tìm biết họ đã thật sự biết chắc mình đã được cứu chưa
4. Hướng dẫn họ tầm quan trọng và pp học Kinh Thánh đơn giản nhất
5. Dạy họ tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Tạ ơn Chúa và dạy họ Cầu nguyện
6. Giúp đỡ khích lệ họ làm chứng về Chúa
7. Giúp đỡ họ thông công với các tín hữu khác (HeDt 10:25 )
8. Dạy họ về Đức Thánh Linh là Giáo sư, Đấng hướng dẫn, cung cấp, cầu thay, cứu giúp, ban đắc thắng, ban quyền năng để làm chứng. . .
9. Dạy họ biết phục vụ Chúa 10. Chăm sóc họ đến khi trưởng thành
11. Giúp họ đi nhà thờ, thờ phượng Chúa và nuôi mình bằng Lời Chúa
NGƯỜI HAY TỪ CHỐI
Ma quỷ là cha của sự lừa dối. Ma quỷ làm mù tâm trí người vô tín, đặt vào lòng họ sự tự bào chữa để khước từ chân lý.
Trong ví dụ về Tiệc Yến Lớn (LuLc 14:15-24 ): Những lời từ chối đều giả dối
Họ lầm lẫn đưa lý do giả ( ruộng, bò, cưới vợ ) để từ chối một sự thật
Tiệc Phúc Âm đã dọn sẵn cho mọi hạng người. Tôi tớ Chúa đang đi ra mời hãy Đến! Đến! Đến ! Nhưng khách cũng đang từ chối vì Bận! Bận! Bận ! Họ bận rộn với những việc riêng mà không có giờ cho Đức Chúa Trời. Họ có giờ cho đời tạm nầy mà không có giờ cho cõi đời đời của mình.
Tôi tớ Chúa phải biết nhịn nhục ( lắng nghe, nhận định, kiên nhẫn ). Phải Hết lòng giúp đỡ họ khỏi sự lừa dối để đưa họ đến ánh sáng phúc âm cứu rỗi và phải biết hối thúc họ đến ngay vì e không còn kịp
I. TÔI ĐÃ CỐ GẮNG NHƯNG THẤT BẠI
Cần phân biệt lời khước từ thật hay giả. Nếu họ có lòng thành thật :
1. Hãy tạo hy vọng cho họ: Hãy vui vẻ chấp nhận họ dù họ thất bại(EsIs 1:18)
Hãy nhắc họ về Chúa Thành tín Yêu Thương ban ân điển dư dật (GiGa 1:16 )
Hãy nhắc họ Bí quyết nhận ân điển là lòng Khiêm nhường (Gia Gc 4:6 ) và lòng Tìm kiếm Chúa hết lòng (Gie Gr 29:13 )
2. Hãy lưu ý những nguyên nhân thất bại :
Tự cố gắng thay vì Tin cậy hoàn toàn vào Chúa (ChCn 3:5-6 )
Tìm bí quyết được phước nhờ thế gian thay vì nhờ Lời Chúa (Gios Gs 1:8 )
Che giấu tội lỗi thay vì xưng ra và lìa bỏ để được tha thứ (ChCn 28:13 )
Từ bào chữa thay vì Từ chối mình (RoRm 6:6 ) thừa nhận “cái Tôi” thất bại
3. Hãy khuyên họ trở lại nhờ cậy Chúa :
Chúa vẫn bất biến (HeDt 13:8) về Quyền năng lẫn Tình Yêu,không hề thất bại
Chúa sẵn sàng Chỉ Dẫn (ChCn 3:6), Gìn giữ trong sự bình yên trọn vẹn (EsIs 26:3 ) vì Chúa là Đức Giêhôva đời đời, là Vầng đá của mọi thời đại (26:4).
II. TÔI SẼ CỐ GẮNG SỐNG TỐT HƠN ĐÃ
1. Trước tiên cần phân biệt họ thật tâm hay giả hình
2. Nếu họ thật tâm ,Hãy giải thích cho họ biết :
- Chẳng ai có thể tự mình làm cho mình tốt hơn (Gie Gr 13:23 )
- Mỗi người cần phải được sanh lại (GiGa 3:3-5 )
- Chúa đòi hỏi Đức Tin (HeDt 11:6 ) chứ không phải đòi tiêu chuẩn đạo đức
III. ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN KHÓ QUẤ
1. Đúng là đối với người thiên nhiên thì đời sống CĐN quá khố ,nhưng với người đến với Chúa thì ách Ngài Dễ chịu,Gánh Ngài Nhẹ nhàng (Mat Mt 11:28)
2. Cần lưu ý :. Lạc thú chỉ tạm bợ nhưng đem khóc lóc nghiến răng đời đời
- Đời sống CĐN dù là đường Hẹp nhưng dẫn đến sự Sống (7:14) đem lại
niềm vui trọn vẹn trong mối tâm giao với Chúa yêu thương, quyền năng
- Điều quan trọng nhất Chúa đòi hỏi là sự Ăn Năn (3:2 )
3. Người chinh phục linh hồn phải: Cầu Nguyện, Đổ nước mắt vì linh hồn tội nhân, Nổ lực Đi Ra chinh phục và Chăm sóc họ cho đến khi họ thật yên nghỉ thỏa vui trong ràn chiên của Chúa.
IV. TÔI KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU
1. Đúng là không ai bỏ được vì Tội lỗi là sự Nô Lệ mà chỉ có Chúa Jesus mới có thể giải phóng hoàn toàn (GiGa 8:36)
2. Cần phải xác định: Không Thể hay là Bạn Không Muốn ?
Không Thể hay là Bạn Không Cần ?
3. Hãy nhớ là Chúa luôn sẵn sàng giúp ta làm được mọi sự (Phi Pl 4:13 )
4. Điều bạn cần phải làm rất đơn giản :
- Ăn Năn và nhờ Huyết Đức Chúa Jesus làm sạch mọi tội lỗi (IGi1Ga 1:7 )
- Bày tỏ lòng khao khát Dứt khoát muốn từ bỏ tội lỗi (IICo 2Cr 6:17 )
- Chạy đến với Chúa Jesus để Ngài cất gánh nặng (Mat Mt 11:28)và giải phóng bạn
NGƯỜI HAY TỪ CHỐI (tt)
V. VÌ CỚ NGHỀ NGHÊP TÔI KHÔNG THỂ LÀM MỘT CƠ ĐỐC NHÂN
1. Hãy lưu ý: Đức Chúa Trời không kêu gọi bỏ nghề mà kêu gọi trước hết phải Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (6:33 )
2. Hãy nhẫn nại tìm hiểu nghề nghiệp của người nầy :
a. Nếu không phù hợp nguyên tắc Cơ Đốc thì phải Chọn nghề khác, nhưng
- Hãy nhớ Chúa không hề lìa bỏ người nào thật tâm nhờ cậy Chúa, muốn tôn vinh Ngài (HeDt 13:5 )
- Hãy nhớ rằng : Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì vô ích (Mac Mc 8:36)
b. Nếu phù hợp với tiêu chuẩn Cơ Đốc thì cứ tiếp tục không cần do dự. Chỉ bỏ nghề khi có sự kêu gọi đặc biệt (LuLc 5:11 )
VI. NẾU PHẢI XUỐNG HỒ LỬA, TÔI SẼ CÓ THÊM NHIỀU BẠN
1. Hãy dùng Kinh Thánh mô tả Hồ Lửa là nơi như thế nào :
- Người ta sẽ bị muối bằng lửa (Mac Mc 9:49) và diêm cháy bừng bừng (KhKh 21:8)
- Nơi sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt (Mac Mc 9:48 )
- Nơi khóc lóc và nghiến răng (Mat Mt 25:30 )
- Nơi khốn khổ trong lửa không chịu nổi (LuLc 16:24 )
2. Người bị khốn khổ nơi hồ lửa không bao giờ muốn bâ con thân tộc mình phải xuống nơi khổ hình như mình (16:28 )
3. Không thể có tình bạn nơi hồ lửa mà chỉ có nhạo báng hoặc oán trách thôi
VII. TÔI LÀ MỘT ĐẠI TỘI NHÂN
1. Cần giải thích rằng mọi người đều là tội nhân (RoRm 3:23 )
- Đều thiếu mất sự vinh quang, vẻ đẹp của Chúa ( đều thi rớt ) như nhau
- Đều xa cách ( bị vực sâu phân cách ) Đức Chúa Trời như nhau (Eph Ep 2:13 )
- Đều ở dưới cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời, bị án chết như nhau (2:1-3 )
2. Cần ý thức Huyết Đức Chúa Jesus có giá trị tuyệt đối đem ta trở về Đức Chúa Trời (2:13 )
- Huyết Đức Chúa Jesus tẩy sạch mọi tội chúng ta (IGi1Ga 1:7 )
- Bất chấp mức độ tội lỗi chúng ta (EsIs 1:18 )
- Giải cứu cách toàn vẹn(HeDt 7:25) kẻ nhờ Ngài quay về cùng Đức Chúa Trời
3. Chúa không từ bỏ bất cứ người nào thật tâm đến với Ngài (GiGa 6:37 )
VIII. TÔI SỢ ĐÃ PHẠM ĐẾN TỘI KHÔNG THỂ THA THỨ
1. Hãy lưu ý rằng chỉ có tội vô tín là không thể tha thứ (3:36 )
- Vô Tín là chống cự tiếng phán Đức Thánh Linh cáo trách, thuyết phục (16:8, 9)
- Vô Tín liên tục dẫn đến Cứng lòng, xem công việc Đức Thánh Linh như công việc ma quỷ ( Người Pharisi Mat Mt 12:24 )
2. Lưu ý: Không phải Đức Chúa Trời không tiếp nhận kẻ vô tín mà chính kẻ vô tín không tiếp nhận Đức Chúa Trời vì thái độ cứng lòng, cố chấp, kiêu ngạo, không chịu hạ mình xuống để tìm kiếm Chúa,nhờ cậy Chúa đêí được cứu
3. Cần tìm hiểu tội lỗi của họ là tội gì ?
- Nếu là tội Vô Tín, cứng lòng mới đáng lo ngại. Hãy cảnh cáo họ về sư bại hoại thình lình sẽ xảy ra (ChCn 29:1 )
- Nếu không, Hãy khích lệ họ nắm chặt lời Chúa hứa trong GiGa 6:37 và khuyên Hãy nắm lấy cơ hội ngay, Đừng trì hoãn (IICo 2Cr 6:2 )
IX. MỘT SỐ LỜI TỪ CHỐI KHÁC
1. Tôi không tin Kinh Thánh :
- Cả KT là bởi chính Đức Chúa Trời soi dẫn (IITi 2Tm 3:16, 17 ) ich lợi vô cùng
- Phải làm theo mới biết giá trị của lời Chúa (GiGa 7:17 )
- Không tin Đức Chúa Trời có nghĩa là xem Ngài là kẻ nói dối (IGi1Ga 5:10 )
- Không tin sẽ bị đoán phạt (Mac Mc 16:16 )
2. Tôi đang làm những việc tốt lành rồi, không cần chi nữa :
- Mọi việc công bình chúng ta như áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời (EsIs 64:6)
- Được cứu là nhờ ân điển chứ không bởi việc làm lành (Eph Ep 2:8, 9 )
- Phải đực tẩy sạch nhờ tái sanh và đổi mới của Đức Thánh Linh (Tit Tt 3:5 )
3. Tôi chưa có thể tin Chúa trong lúc nầy được :
- Hiện nay là thì thuận tiện, là ngày cứu rỗi (IICo 2Cr 6:2 )
- Trễ nải sự cứu rỗi làm sao tránh được sự đoán phạt (HeDt 2:3 )
4. Tôi sợ không thể trung tín theo Chúa :
- Có đức tin thì quyền phép Đức Chúa Trời sẽ giữ cho ta trung tín (IPhi 1Pr 1:5 )
- Đức Chúa Trời sẽ là Đấng gìn giữ ta khỏi vấp phạm,. . . không chỗ trách được (Giu Gd 1:24)
5. Trường hợp của tôi khó quá :
- Khi cảm biết mình yếu đuối thì Chúa sẽ ban ân điển đầy đủ và sức mạnh
trọn vẹn (IICo 2Cr 12:9 )
- Điều con người làm không được thì Đức Chúa Trời vẫn làm được (Mat Mt 19:26)
- Ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức cho ta (Phi Pl 4:13 )
6. Tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy Ngài đâu cả :
- Chúa hứa tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp được (Gie Gr 29:13 )
- Thậgr7 t ra chính Chúa đã đến tìm và cứu chúng ta (LuLc 19:10 )
- Phải tin nhận Chúa để được làm con Chúa (GiGa 1:12 ) mới thấy và hiểu rõ
7. Tôi không thể tha thứ cho người làm tổn thương tôi quá nhiều :
- Phải kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa mới có thể tha thứ (Eph Ep 4:32 )
- Phải khiêm nhường biết mình có tội mới được Chúa ban ơn (Gia Gc 4:6 )
NGƯỜI KHÔNG QUAN TÂM
DẪN NHẬP
Có vô số tội nhân không quan tâm vì quá nhiều CĐN không chịu quan tâm
HT cần được đánh thức để quan tâm NGAY đến những người thiếu quan tâm
HT phải Ra Đi đến mọi nơi để giải cứu những kẻ đang bị đùa đến sự chết
a. Những điều cần phải ý thức khi Đi Ra:
- Ý thức giá trị của linh hồn quý hơn cả thế gian (Mac Mc 8:36 )
- Ý thức tội nhân như người ngủ say trong đêm hỏa hoạn
- Ý thức mình là Kẻ Canh Giữ (Exe Ed 3:17 ) để đánh thức họ chổi dậy
- Ý thức trách nhiệm của mình đối với người chưa được cứu (Exe Ed 3:18 )
- Ý thức mình như hải đăng chiếu sáng (Phi Pl 2:15 ) giữa biẻn đời bão tố.
b. Điều kiện Ra Đi thành công
- Phải Ăn năn vì đã thiếu vâng phục Đại Mạng lệnh (Giôna ăn năn Ninive mới ăn năn).
- Phải biết vừa đi vừa khóc đem giống ra rải (Thi Tv 126:6 )mới trở về vuimừng. .
- Phải để nhiều giờ CN, nhẫn nại, liên tục chinh phục linh hồn cho Chúa
- Phải vuilòng trả giá bằng sự hy sinh mọi sự để chinh phục (Cong Cv 20:24 )
- Phải lấy mọi sự khôn ngoan để răn bảo mọi ngừơi (CoCl 1:28 ) bằng lời Chúa
I. KẺ BỊ MẤT LuLc 15:1-19:10; IICo 2Cr 4:3-4
1. Con Chiên đi lạc :
- Thích đi theo ý riêng: Theo lòng mình muốn, mắt ưa thích (TrGv 11:9 )
- Sa vào hiểm nguy mới nhận ra mình bất lực trước số phận hư vong
- Cảm thấy bơ vơ kêu xin sự tiếp cứu của người chăn; khác với 99 con ở nơi đồng vắng không thấy cần người chăn, như người công bình khôngcần ăn năn !
- Thiên đàng chỉ vui mừng khi tìm được “con chiên lạc”chứ không vui mừng vì 99 kẻ công bình thấy mình không cần phải ăn năn (GiGa 15:7 )
2. Đồng bạc bị mất :
- Đồng bạc không biết mình bị mất như nhiều tội nhân không ý thức sự hư mất
- Nhưng người đàn bà phải biết lo lắng về sự lạc mất, về trách nhiệm của mình
Phải Thắp Đèn lên như HT được thắp sáng bởi Đức Thánh Linh
Phải Quét sạch nhà mình như HT được tẩy sạch bởi Lời Chúa (GiGa 15:3 )
- Đồng bạc bị mất là hình ảnh 99 ngừơi công bình không thấy cần ăn năn.
3. Con Trai hoang đàng :
- Lạc thú và giàu có thế gian thường lôi cuốn con người đi xa nhà Cha
- Kiêu căng, ương ngạnh khiến con người từ bỏ chính Cha mình
- Có thể phải rất lâu con người mới nhận ra “ta sắp chết đói ”( LuLc 15:17 ) khi Đức Chúa Trời làm khô hạn điều con người nương cậy ( như Naômi )
- Chúng ta phải cầu xin, kêu van, mời gọi, trông đợi. . . để chuẩn bị “bò con mập”. Niềm vui Chúa rất lớn lao khi ta làm trách nhiệm đem kẻ lạc mất trở về Cha
II. KẺ BỊ PHỤC DƯỚI TỘI LỖI RoRm 3:19
- Hầu hết đều nhận mình là tội nhân, nhưng ít người biết mình nô lệ tội lỗi
- Phạm tội là nô lệ tội lỗi (GiGa 8:34 ) là phục dưới quyền tội lỗi (RoRm 3:9 )
- Hãy Cảnh cáo họ rằng : Kẻ tội lỗi phải bị đoán xét (HeDt 9:27 ) không thể đứng nỗi trước mặt Chúa và sẽ bị chết (RoRm 6:23 ) trong hỏa ngục
III. NGƯỜI BỊ LÊN ÁN GiGa 3:18, 36
1. Số phận con người: Con người Phục dưới quyền tội lỗi (RoRm 3:9 ) nên hoàn toàn bị kết án nghĩa là phải phục dưới sự chết (5:12, 18a )
2. Nhưng Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa cho tội nhân :
- Phần Đức Chúa Trời, Đấng Tể trị Tối cao đã ban Ân Điển, ban sự cứu chuộc qua huyết báu của Đấng Christ (Eph Ep 1:7) và xưng tội nhân là công bình (RoRm 5:1)
- Phần chúng ta là Dùng Đức Tin tiếp nhận Ân Điển Chúa (Eph Ep 2:8 ) chúng ta sẽ được tha thứ, Chúa không nhớ tội lỗi ta (HeDt 8:12 ) xem chúng ta như chưa hề phạm tội; được quyền đứng trước mặt vinh hiển Ngài (Giu Gd 1:24) với chiếc áo công nghĩa của Đức Chúa Jesus
- Trái lại vô tín là giày đạp huyết Đức Chúa Jesus sẽ chuốc lấy thạnh nộ (GiGa 3:36 )
IV. NGƯỜI BỊ ĐỊNH CHO SỰ ĐOÁN PHẠT KhKh 21:8 Mat Mt 25:46
1. Con người coi thường sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời vì :
- Đánh giá quá hời hợt về bản chất tội lỗi ( Khác với Giop G 42:5 )
- Quan niệm sai lầm về bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời (LeLv 10:1, 2 )
- Sợ dư luận dị nghị phê phán, sợ con người : Hèn nhát (KhKh 21:8 a )
2. Họ không biết kết quả cuối cùng của cuộc đời :
- Đau khổ trong địa ngục cho đến đời đời (20:10, 14) mà không thể chết
- Tự tách mình khỏi Con Đức Chúa Trời trong đời nầy sẽ xa cách Đức Chúa Trời trong cõi đời đời
3. Lời Kêu Gọi :
- Câu hỏi : “Vì sao các ngươi muốn chết ?”( Exe Ed 18:31 b)
- Hãy nhớ công giá của tội lỗi là sự Chết (RoRm 6:23 ) : Không phải chỉ là chết thân xác vì như thế không cần cứu rỗi,không cần đạo đức, chịu khổ. . .
- Hãy nhớ Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Nghĩa, Yêu Thương,Lời Ngài là chơn thật và Sự sống đời đời cùng sự Hình phạt đời đời là những sự Thật
- Hãy nhớ Sự chết đời đời không phải là Tịch diệt, hư vô mà là sự hình phạt đời đời của cả linh hồn và thân xác trong hỏa ngục kinh khiếp (KhKh 21:8 )
Chúng ta cần phải biết Kêu Khóc về linh hồn hư mất và phải Lập Tức Đi Ra để Đánh Thức họ khỏi giấc ngủ mê bên bờ vực thẳm và Giải Cứu họ trận hỏa hoạn thuộc linh đang phủ trên họ, lôi họ vào hỏa ngục đời đời.
NGƯỜI XÁC THỊT
Tín đồ xác thịt hay Tín đồ con đỏ làm tổn thương thân thể Chúa hơn kẻ vô tín !
Tín đồ xác thịt: . Ở mãi trong tình trạng con đỏ (ICo1Cr 3:1 ) dù đã tái sanh rồi
- Không lớn lên trong Ân điển và Nhận biết Chúa (IIPhi 2Pr 3:18)
- Vẫn bước theo tánh xác thịt thay vì bước theo Đức Thánh Linh (ICo1Cr 3:3)
- Họ vẫn tái phạm luôn,lẩn quẩn như dân Ys (HeDt 3:17 ) thay vì chận đứng
tiến trình tội lỗi từ trong tư dục (Gia Gc 1:14, 15 )
- Họ miễn cưỡng ra đi làm chứng nhưng lại rất kiêu ngạo
- Họ ít CN, thích chơi hơn là học biết Chúa, suy gẫm lời Chúa
- Họ yêu mến thế gian, say mê chuyện đời hơn tìm kiếm, vâng phục Chúa
Hội Thánh có nhiều con đỏ sẽ phải luôn ở trong những nan đề, là HT đang dẫy chết vì cơn bệng ung thư, khiến bị suy yếu và vô dụng
I. NGUYÊN NHÂN
1. Trôi nỗi (HeDt 2:1-4 )
- Quá khứ họ đã nếm ơn kêu gọi, vui mừng tin Chúa, dự phần về Đức Thánh Linh (6:4 )
- Hiện tại họ Mất Lập trường vì thấy theo Chúa khó quá (Mat Mt 16:24 )
Họ Trôi Lạc trở về đời sống xác thịt con đỏ, không giữ điều mình đã nghe (2:1)
Họ nghe lời Chúa rồi quên đi (Gia Gc 1:25 ) không quan tâm, không làm theo
- Cần Khuyến cáo họ hãy tiến tới mục đích,giữ vững điều mình đã nghe (2:1)
- Cần cảnh cáo họ về sốphận nguyhiểm của kẻ quay lại trễ nải sự cứu rỗi (2:3)
- Cần nhắc nhở họ về Ân điển Đức Chúa Trời đưa đến sự cứu rỗi (Tit Tt 2:11 ) dạy họ từ bỏ cuộc sống bất kính theo tình dục thế gian (Tit Tt 2:12 ) để chờ đợi ngày Chúa trở lại (2:13 ) và nên nhớ Chính Chúa sẽ cảm động họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài (Phi Pl 2:13 )
2. Chẳng Tin ( Hê 3: 7-19 )
- Vô Tín là hậu quả của thái độ trôi lạc khỏi điều mình đã nghe
- Vô Tín hủy diệt lòng nhiệt thành, không vâng lời Chúa để tiến tới (Dan Ds 13:32)
- Vô Tín khiến dân Ys phạm tội và ngã chết trong đồng vắng (HeDt 3:17 ) không vào được xứ đượm sữa và mật (Dan Ds 14:8 )
- Cần cảnh cáo họ phải giữ lấy,e có lòng dữ chẳng tin sẽ trái bỏ Đức Chúa Trời (HeDt 3:12 )
3. Thoái hóa (HeDt 5:11-14 )
- Cảnh Cáo:. Trôi nỗi, vô tín sẽ dẫn đến biếng nhác, ấu trỉ (5:11, 12 )
- Coi chừng vấp ngã, không thể ăn năn nữa (6:6 )
- Hồ lửa dành cho kẻ miệt mài trong tội lỗi
- Khích lệ:. Chúa có quyền chuộc ta ra khỏi tội lỗi (Tit Tt 2:14 )
- Lời Chúa có quyền cứu được linh hồn (Gia Gc 1:21 )
4. Khinh lờn (HeDt 10:26-31 )
- Không thích thú trong lời Chúa sẽ tiến đến chỗ khinh bỏ (Gia Gc 4:5 a )
- Khinh bỏ, bất tuân mạng lệnh Chúa sẽ khinh bỏ giày đạp chính Chúa (10:29)
- Giày đạp huyết Chúa, khinh lờn Đức Thánh Linh sẽ bị nghiêm trị (HeDt 10:29) không còn tế lễ chuộc tội ( c. 26 ) chỉ chờ đợi lửa hừng đốt cháy (c. 27).
5. Từ chối (12:25-27 )
- Từ chối lời phán từ trời thì không thể tránh khỏi hình phạt ( c. 25 )
- Chúa là Đấng sẽ làm rúng động cả trời lẫn đất ( c. 26 )
- Từ chối lời không qua đi để miệt mài trong thế gian sẽ qua đi thật dại dột(27)
II. HẬU QUẢ
1. Thất vọng (Gie Gr 2:13 )
- Thất vọng là hậu quả của sự tái phạm (2:13, 37) là vũ khí của Satan
- Chúa Jesus chẳng bao giờ thất vọng vì không bao giờ thất bại (KhKh 3:21 )
- Trông cậy Chúa quyền năng sẽ không bị rúng động (Thi Tv 62:6 )
- Tin cậy nơi lời Chúa sẽ được vững lòng (Cong Cv 27:25 )
2. Ô uế (Gie Gr 2:7 )
- Bỏ tương giao với Chúa sẽ tìm tương giao với kẻ vô đạo, làm ô uế đất thánh
- Kẻ ô uế thật vô dụng và lây ô uế cho mọi vật tiếp xúc (AgKg 2:13 )
- Kẻ ô uế không thể nhận một ơn phước nào cả (PhuDnl 1:42 )
- Gia cơ dạy phải giữ lấy mình khỏi sự ô uế thế gian (Gia Gc 1:27 ). Phải đếngần Đức Chúa Trời, phải lau tay mình, Phải làm sạch lòng, Hạ mình xuống khóc lóc 4:8-10
- Giuđe dạy phải ghét đến cả cái áo bị xác thịt làm ô uế (Giu Gd 1:23)
- PhaoLô dạy phải đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện (ITi1Tm 2:8 )
- HT là Tân Nương phải biết giữ áo mình cho tinh sạch (KhKh 3:4 )
3. Gian trá (Gie Gr 8:5 )
- Miệt mài trong bội nghịch sẽ khăng khăng giữ điều gian trá (8:5 )
- Gian Trá:. Vẫn giữ các hình thức tôn giáo bề ngoài với thầy tế lễ,tiên tri. . .
- Nhưng quay hướng lời tiên tri vào ý riêng mình ( ghét Giêrêmi )
- Thích những lời êm tai, theo tư dục (IITi 2Tm 4:3 ) (Gia Gc 1:22 )
- Tự lừa dối chính mình bởi việc chỉ nghe lời Chúa mà không làm
- Nhưng Đức Chúa Trời chỉ ưa thích kẻ lấy Tâm thần và Lẽ thật thờ lạy Ngài (GiGa 4:24 )
4. Bội nghịch (Gie Gr 2:19 )
- Bội nghịch là Không Kính sợ Chúa, Lìa bỏ Chúa, Phạm tội cùng Ngài (2:19)
- Như con trai hoang đàng, bội nghịch dẫn đến tuyệt vọng (2:13 )
- Đứa con bội nghịch cần được sửa phạt (HeDt 12:7, 8) nếu thật là Con
III. PHƯƠNG CÁCH CHỮA TRỊ
1. Hãy Ăn Năn (KhKh 2:5 ) : Nacham: Hối tiếc, Than khóc đắng cay
- Thừa nhận mình đã phạm tội với Chúa (LuLc 15:18 b )
- Đau buồn khóc lóc về tội lỗi mình xúc phạm đến Chúa (22:62. Thi Tv 51:17)
- Dứt khoát quay về với Cha yêu thương (LuLc 15:20) ( Đavít )
Thái độ không cần ăn năn sẽ giết chết HT nhưng Thật sự ăn năn được tha /
2. Hãy Xưng Tội (ChCn 28:13 IGi1Ga 1:9 )
- Xưng tội là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội mình và về thái độ đối với tội lỗi ( Ghét tội )
- Phạm tội với Đức Chúa Trời nên phải xưng tội với chính Đức Chúa Trời (Thi Tv 32:5)
- Tác hại đến người khác phải Xưng ra, Đền bù và Làm Hòa (LuLc 19:8 )
3. Tuyên bố Lời Hứa :
- Trở về cùng Chúa sẽ được Thương xót,Tha thứ (Gie Gr 3:12 )
- Trở về cùng Chúa sẽ được chữa lành sự bội nghịch (3:22 )
NGƯỜI THEO CÔNG GIÁO LA MÃ
Trong IITi 2Tm 2:24, 25 Sđ Phao Lô dạy: Không nên Tranh cạnh nhưng phải ở tử tế với mọi ngươi, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, cùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả.
Tuy nhiên 4:2 Sđ Phao Lô dạy: Hãy giảng đạo, cố khuyên bất kỳ gặp thời hay không gặp thời
Trong GiGa 1:14 Chúa Jesus đầy ân nhưng cũng đầy lẽ thật
I. Đối Đáp Cách KHÔN KHÉO :
1. Làm sao có sự khôn ngoan? Theo Gia Gc 1:5. Nguồn gốc sự khôn ngoan là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ban sự khônngoan rộng rãi cho người cầu xin
2. Tính chất sự khôn ngoan ? Theo Gia Gc 3:17: Thanh sạch, Hòa thuận, Tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình
3. Lưu ý: Không nên máy móc cho mọi tín hữu
Phải nhẫn nhục trong công tác chinh phục
Phải trông cậy nơi Đức Chúa Trời để khôn ngoan đối đáp
II. Đối Đáp Cách SÁNG SUỐT :
Phải học trước khi dạy : Phải tìm hiểu niềm tin công giáo
Phải dùng chính KT công giáo để chứng minh cho chân lý
1. Phierơ và Giáo hoàng: Giáo hoàng đầu tiên tại Lamã, Hòn đá nền tảng Hội Thánh, có chìa khóa đóng mở thiên đàng và truyền cho các giáo hoàng kế tiếp.
a. KT công giáo không chép Phierơ làm giáo hoàng tại Lamã. Thơ Lamã không có lời chào Phierơ. Thơ Phierơ không đề cập đến La mã.
b. Petros là viên đá khác Petra là vầng đá. ICo1Cr 3:11 Đấng Christ là nền tảng
duy nhất. IPhi 1Pr 2:7 Đức Chúa Jesus là đá góc nhà
c. Phierơ chưa hề tuyên bố thẩm quyền(2:17). Eph Ep 1:22 Đầu HT là
Đấng Christ
d. Đức Chúa Jesus là cái cửa duy nhất (GiGa 10:9) Mọi người tin cậy Chúa đều mở được
(Mat Mt 28:18-20). Phierơ từ chối uy quyền (Cong Cv 3:12) và sự tôn trọng (10:26). Phierơ đề cao uy quyền Danh Đức Chúa Giê-xu (3:16) và uy quyền bởi đức tin
e. HT đầu tiên là Giêrusalem chứ không phải Lamã (1:8. 15:2).
La mã trở nên trung tâm giáo hội nhờ Constantine mở cửa cho Tin Lành
tràn ra thế giới cũng mở cửa ngoại giáo tràn vào Tin Lành ( Thời ám thế) thay thế sự thờ phượng Nữ thần bằng sự thờ phượng bà Ma-ri !! cùng với :
1100 : Thờ lạy các thánh, các thiên sứ, lễ Misa
1123 : Chủ nghĩa độc thân cho linh mục, tu sĩ
1190 : Bán bùa xá tội
1215 : Biến thể thuyết. Xưng tội với linh mục
1438 : Ngục luyện tội
1854 : Mari vô nhiễm nguyên tội
1870 : Giáo hoàng vô ngộ
1950 : Mari ngự lên trời
2. Mari
a. Nếu Mari, Đức mẹ Chúa Trời thì bà phải hiện hữu trước Đức Chúa Trời, nghĩa là bà chính là Đức Chúa Trời
Đức Chúa Jesus là dòng dõi người nữ nhưng cũng là Emmanuên
b. ITi1Tm 2:5 : Chỉ có 1 Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người
c. Mari là cửa thiên đàng ? GiGa 10:9
d. Mari không thể giữ được Đức Chúa Jesus (LuLc 2:42-49 ) khác Đức Chúa Jesus (IITi 2Tm 1:12)
e. Không ai trong KT cầu nguyện nhơn danh Mari mà nhơn danh Đức Chúa Jesus và Chúa cũng dạy nhơn danh Chúa thôi (GiGa 15:16, 16:24)
f. Mari xưng Chúa là Cứu-Chúa của bà (LuLc 1:47) Bà cảm biết mình là tội nhân cần Cứu Chúa
g. Hơn 19 thế kỷ mới có chuyện Mari lên trời. Kinh thánh đề cập Mari lần chót trong Cong Cv 1:14
h. Đức Chúa Jesus là trạng sư duy nhất (IGi1Ga 2:1-2). Lời cầu nguyện với Ápraham cũng
không thể thực hiện (LuLc 16:1-31) làm sao lại có thể cầu nguyện cùng các thánh?
i. Đức Chúa Jesus quở trách người đề cao Mari (11:27-28), không lưu tâm đến lời yêu
cầu của bà (Mat Mt 12:46-50 )
3. Thánh lễ Misa: Theo công giáo là: Lễ không lưu huyết của Đức Chúa Jesus. Có sự biến thể thành thân và huyết Chúa. Hai lễ Thượng và Hạ Misa. Có quyền xóa tội.
a. Hípri HeDt 10:11, 12. Đức Chúa Jesus dâng tế lễ một lần đủ cả cất hết tội lỗi
b. ICo1Cr 11:1-34: Ăn bánh uống chén. Chúa ban Misa lúc Ngài chưa chịu chết.
Chúa không khuyến khích ăn thịt người
c. Tội lỗi đựơc tha khi tin nhận Đức Chúa Jesus (GiGa 3:16. . . . )
4. Ngục luyện tội: Để tẩy sạch tội còn lại nơi người nghĩa rồi mới lên thiên đàng Thân nhân có thể dâng của lễ để rút ngắn thời gian theo tỉ lệ thuận
a. KT không chép về ngục luyện tội
b. Chết là đi với Chúa, được phước hơn (Phi Pl 1:23)
c. Sự phán xét tội lỗi đã hoàn tất rồi cho ai tin Chúa (GiGa 5:24 }
d. Tên cướp trên thập tự vào thẳng lạc viên (LuLc 23:43)
e. Tiền bạc không có giá trị về phương diện tâm linh (Cong Cv 8:20)
5. Phép Thanh tẩy( Báptem ) : Theo công giáo: Tẩy sạch tội tổ tông, khiến nên CĐN làm con cái nước thiên đàng. { Tín điều Butler}
a. GiGa 1:12, 13 chỉ cần Tin Nhận Đức Chúa Jesus là được làm con cái Đức Chúa Trời
b. Chỉ có huyết Đức Chúa Jesus mới tẩy sạch tội (IGi1Ga 1:7 )
c. Tên cướp không chịu phép thanh tẩy. Cọt nây được cứu trước khi BT
d. Không có Limbo{Lâmbô}. ( Nơi ở của trẻ em chưa báptem). Chúa khẳng định Nước Thiên đàng thuộc về kẻ như con trẻ (Mat Mt 19:14). Trường hợp Đavít. ( IISa 2Sm 12:23)
6. Chủ nghĩa độc thân :
a. HeDt 13:4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân
b. ICo1Cr 9:5, 6. Việc kết hôn của các sứ đồ
c. ITi1Tm 3:2. Giám mục chỉ là chồng của một vợ
7. Kết hôn ngoại giáo: Sau cộng đồng Vatican 2 cho phép nhưng với lời thề
a. IICo 2Cr 6:14 Chớ mang ách chung vối kẻ chẳng tin
b. Mat Mt 10:33 Như thế không khác gì chối Chúa để chọn người
III. Đối Đáp Cách NHẪN NẠI :
- Cần yêu thương, cầu nguyện, kiên trì chinh phục
- Cần giúp họ phân biệt uy quyền sai lạc giáo hội khác Uy quyền Chính
Chúa qua Lời của Ngài.
- Không đặt niềm tin đúng đắn nơi Đức Chúa Giê-xu thì địa ngục là số phận đời đời
- Hãy sẵn sàng xông pha, đương đầu để cứu muôn dân đang lầm lạc
CHỨNG NHÂN CỦA GIÊHÔVA
I. LỊCH SỬ
1. Sáng lập viên : Charles Taze Russel ( 1852 - 1916 )
- Sinh năm 1852 tại Pittsburgh. Từ nhỏ đã chống “Sự khổ hình đời đời”và muốn “Hệ thống hóa các tôn giáo ”
- 18 tuổi tổ chức 1 lớp học KT tại Pittsburgh,được tôn là Mục sư 1876
- 1879 chủ biên báo Tháp canh Siôn ( Zion’s Watch Tower ). 2000000 bản 1956. Tác phẩm vĩ đại là Bộ Khảo học KT ( Studies in the Scriptures ) 7 bộ từ 1881. Tổ chức “Tháp canh KT và tạp chí xã hội”gồm 63 chi nhánh khắp 104 nước
- Kiện Ms Ross(BT) về tội mạ lỵ phỉ báng “Ms ích kỷ,phản lý trí, phản KH, phản KT. . . ”
2. Người Kế nghiệp :
- “Luật sư”Joseph Franklin Rutheford xưng mình là “nhân chứng cuối cùng của Giêhôva cho mọi dân tộc”Đổi tên phong trào:“Chứng nhân của Giêhôva”. Rutheford trứ tác 100 sách và phát triển giáo hội nhanh chóng
- Nathan H. Knorr làm Hội trưởng:Lập Gilead Missionary Training School. NY Tổ chức Hội nghị quốc tế CNGHV tại Yankee,NY mùa hè năm 1953
II. DANH XƯNG
Danh xưng “Chứng nhân của GHV”trích từ EsIs 43:10 ! ! !
1. Nnguyên thủy gửi cho dân Ysơraên 43:10
2. Dạy phải làm chứng nhân vê Chúa Jêsus Cong Cv 1:8 (Chết, Sống lại, Tha tội Cong Cv 5:30-32 ) còn CNGHV chối sự sống lại của ĐỨC CHÚA GIÊ-XU nên chỉ là Kẻ làm chứng dối (ICo1Cr 15:15) Lưu ý: Ai tin nhận Chúa, được làm con Chúa có ĐƯC THÁNH LINH đều là Chứng Nhân
3. GHV trong Êsai cũng chính là ĐỨC CHÚA GIÊ-XU trong Tân Ước :
a. GHV Đấng Sáng Tạo (EsIs 43:1, 7, 15) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cũng vậy(GiGa 1:1-3, HeDt 1:1-3)
b. GHV là Đấng Gỉai cứu (EsIs 43:11 ) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cũng vậy (IPhi 1Pr 1:18-19 )
c. GHV là Cứu Chúa duy nhất (EsIs 43:11) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cũng vậy (Cong Cv 4:12 )
d. GHV là Đầu tiên & Cuối cùng (EsIs 44:6) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cũng vậy (KhKh 1:8 )
e. GHV là Đức Chúa Trời (EsIs 43:12 ) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cũng vậy (GiGa 1:1. Mat Mt 1:23)
f. GHV là Đấng chăn chiên (Thi Tv 23:1-6) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cũng vậy (GiGa 10:1-42; IPhi 1Pr 5:4 )
g. GHV là Đấng chữa bệnh (XuXh 15:26)ĐỨC CHÚA GIÊ-XU làm muôn phép lạ chữa bệnh
h. GHV sự Công Bình chúng. ta (Gie Gr 23:6 ) ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc của chúng ta (IGi1Ga 2:1-2 )
III. CÁC CHỦ TRƯƠNG
1. Phẩm vị của Đấng Christ: Tà giáo CNGHV dạy rằng :
a. ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là 1 người. Rutheford trong “Harp of God”căn cứ CoCl 1:15 và KhKh 3:14 viết: Logos là vật thọ tạo đầu tiên và trực tiếp từ ĐGHV ! ! !
b. Ruthefordtrong “The truth shall make you free”viết: Đấng Christ chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là Đức Chúa Trời, chỉ có GHV là ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng ! ! !
c. Russelltrong “Khảo học KT”viết: Đấng Christ chỉ là một người sống trên đất và chết đi như bao người khác và chết đời đời ! ! !
d. Russellviết tiếp : Đấng Christ chính là Thiên sứ Trưởng Michael, là một tạo vật. Đứng sau ĐỨC CHÚA TRỜI và đại diện cho ĐỨC CHÚA TRỜI ! ! !
Trả Lời :
a. Đấng Christ là Đấng Tạo Hóa(CoCl 1:16 ) Vì muôn vật ( không có chữ “Khác”) đã được dựng nên trong Ngài. . Elohim (SaSt 1:1 ) là danh từ số nhiều hiệp nhất trong hành động sáng tạo ( bara ở số ít ). Xem thêm HeDt 1:2, 10; ICo1Cr 8:6
b. Đấng Christ chính là ĐỨC CHÚA TRỜI và mãi mãi là ĐỨC CHÚA TRỜI vì:. Danh Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI (EsIs 9:5, Mat Mt 1:23, GiGa 1:1 ). Ngài được thờ phượng như ĐỨC CHÚA TRỜI (Mat Mt 2:11; 28:9; HeDt 1:6; Phi Pl 2:10-11, KhKh 5:8 ) trong khi KT cấm thờ ai khác ngoài ĐỨC CHÚA TRỜI. Ngài làm những việc mà chỉ ĐỨC CHÚA TRỜI mới có thể làm (Tha Tội Mac Mc 2:5 Sống lại GiGa 2:19. . ). Ngài có những thuộc tánh của ĐỨC CHÚA TRỜI : Toàn năng (Mat Mt 28:18 ) Toàn Tri (GiGa 1:48, 21:19 ) Toàn Tại (Mat Mt 28:20 ) Đời đời (GiGa 1:1, 8:58; CoCl 1:17 ). Ngài bình đẳng với ĐỨC CHÚA TRỜI (Mat Mt 28:19. GiGa 10:30 )
c. Đấng Christ là Người - Trời: Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI trong xác thịt (1:14 ) Ngài bình đẳng với ĐỨC CHÚA TRỜI nhưng mặc thêm hình tôi tớ trở nên giống như loài người (Phi Pl 2:6-7) ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong Đấng Christ làm cho thế gian hòa với Ngài(IICo 2Cr 5:19 ) Đấng Christ không thể chết đời đời vì Ngài đã sống kại (Cong Cv 1:3, ICo1Cr 15:20 ) và Ngài là Đấng sống đời đời (KhKh 1:19 )
d. Đấng Christ không thể là Thiên sứ Trưởng Michael
- Trong Bản Chất: ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là Con tôn trọng hơn TS là tôi tớ (HeDt 1:5 )
- Trong Địa vị: ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là Đấng mọi Thiên sứ phải thờ phượng (1:6 ). ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là Chúa tể trị còn Thiên sứ chỉ là Thần hầu việc (1: 8, 13, 14 )
- Trong sự Thánh khiết: ĐỨC CHÚA GIÊ-XU kết án những Thiên sứ phạm tội, trong khi Mi chael chỉ vâng lời Chúa mà không tuyên bố đoán phạt (Giu Gd 1:9 )
Lưu ý : Xachari dùng chữ “Thiên sứ của ĐGHV”và “ĐGHV”lẫn lộn nhau (XaDr 1:12-13 ) : Đấng Christ là Thiên sứ của ĐGHV trong ý nghĩa Ngài chịu làm sứ giả của ĐỨC CHÚA TRỜI truyền đạt sứ điệp Ngài cho loài người.
2. Sự Hình Phạt đời đời: Theo tà giáo CNĐGHV trong “Let God be true”
a. Hồ lửa, Âm phủ, Sheol, Gehenna và Hadesđồng nghĩa nhau, là mồ mả, nơi mọi người tốt xấu nằm chờ đợi ngày sống lại. Không có địa ngục đầy lửa. !
b. Cơ hội thứ hai: Ai chết ngoài Chúa vẫn còn cơ hội thứ hai
c. Nếu lại từ chối sẽ bị Tịch Diệt( Annihilated: Tiêu hủy không còn gì cả ) không có khổ hình !
Trả Lời :
a. Sheol không thể là ngôi mộ. Giacốp không thể xuống mộ Giôsép (SaSt 37:35)
- Cơn giận Chúa không cháy xuống đáy sâu phần mộ (PhuDnl 32:22 ). . . . . .
Sheol ( Hêbơrơ ) chỉ đồng nghĩa với Hades ( Hylạp ) là Âm phủ và phân biệt kẻ ác và người công bình (LuLc 16:23 ) nơi biết đau đớn, khốn khổ. . .
a. Gehenna : Được dùng 11 lần trong Tân Ước và dịch là Hồ Lửa
- Chúa Jesus cho biết đó là nơi lửa không hề tắt (Mac Mc 9:43, 48 )
- 8/11 lần đã nói đến Lửa Đời Đời (KhKh 20:10) hình phạt đời đời (Mat Mt 25:46 )
b. Không có Cơ hội thứ Hai:KT nhấn mạnh đến cơ hội hiện nay (IICo 2Cr 6:2 ) Số phận không thể thay đôíi sau khi chết (LuLc 16:25-26 )
c. Không thể có Tịch Diệt:. KhKh 21:8 Hồ lửa là sự chết thứ hai chứ không phải Hồ lửa tạo ra sự chết thứ hai. Hư mất không có nghĩa là hủy diệt hoàn toàn mà chỉ là không hoàn tất mục đích Chúa tạo dựng (CoCl 1:16). Hủy diệt không thể là tịch diệt vì như thế không cần đoán xét (KhKh 20:12). KT khẳng định số phận kẻ ác ở trong hồ lửa đời đời (Mat Mt 25:41 ) khóc lóc nghiến răng (25:30 ) Bị đau đớn, khổ sở (LuLc 16:23 )
3. Nước Đấng Christ : Tà giáo CNGHV nói rằng
a. Nước Đấng Christ đã hoàn toàn thiết lập năm 1914 ? ? ?
b. Sự Tái lâm của Chúa vô hình giống như gió ! ! !
c. Nhiều dữ kiện hiệp lại làm dấu hiệu cho sự tái lâm của Vua
d. Những nhân chứng ĐGHV sẽ giảng phúc âm kiến tạo vương quốc
Trả Lời :
a. Nước Chúa hoàn tất năm 1914 thì thế giới đã không còn chiến tranh
b. Đấng Christ sẽ tái lâm cách rõ ràng (KhKh 1:7; Mat Mt 24:30 )
c. Phải cẩn trọng vì sự xuất hiện của Christ giả, tiên tri giả (24:24 )
d. Tin lành ( Phúc âm ) của Nước ĐỨC CHÚA TRỜI không thay đổi từ lúc ĐỨC CHÚA GIÊ-XU cho đến ngày nay phải được giảng cho muôn dân bởi những Con cái của ĐỨC CHÚA TRỜI (24:14 )
GIÁO HỘI SABÁT hay CƠ ĐỐC PHỤC LÂM
I. LỊCH SỬ
1. Sáng lập viên: William Miller ở Law Hampton, New York
- DaDn 8:14“cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai,nơi thánh được thanh sạch”. Tính từ năm 457. TC, William Miller tuyên bố Chúa sẽ tái lâm năm 1844
2. Cộng tác viên: Bà Ellen G. White
- Viết tp “Cuộc tranh chiến giữa Đấng Christ và Satan”để giải thích
- Giải thích việc Chúa không tái lâm tái lâm vào năm 1844 bằng lý luận Chúa đã vào nơi thánh để chuẩn bị cho sự tái lâm hiển nhiên của Ngài ! ! !
3. Tổ chức : Danh xưng “Giáo hội CĐ Phục lâm giữ ngày thứ bảy”
- Đài phát thanh “Tiếng nói của lời tiên tri”( Voice of Prophecy )
- Tổ chức lớp học Kinh Thánh hàm thụ
- Truyền giáo khắp nơi, chủ yếu là cám dỗ những người đã theo CĐG
II. CHỦ TRƯƠNG
1. Ngày Sabát : Tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm tuyên bố :
a. Giáo hoàng hoặc Constantine là AntiChrist đổi Sabát thành Chúa nhật, và Đi nhóm ngày Chúa nhật là mang dấu con thú sẽ bị xuống hồ lửa !
b. Ngày thứ Bảy do chính ĐỨC CHÚA TRỜI thiết lập để làm 1 kiểu mẫu yên nghỉ !
Trả lời :
a. Theo IITe 2Tx 2:6-7 thì AntiChrist vẫn chưa xuất hiện và Theo KhKh 13:16 việc mang dấu con thú chẳng liên can gì đến ngày Chúa nhật
Hoàng đế Constantine không đổi ngày mà chỉ áp dụng sự thờ phượng.
b. Được cứu không phải do giữ ngày thứ Bảy hay Chúa nhật mà chỉ bởi Đức Tin tiếp nhận Ân điển của Chúa (Eph Ep 2:8-9 ). Sự cứu rỗi đã hoàn tất trên thập tự giá rồi(GiGa 19:30) “Mọi việc đã được trọn ”
- Được yên nghỉ không vì giữ ngày Sabát mà vì đến cùng Chúa. (Mat Mt 11:28-30 ). Yên nghỉ chính là phó thác để Chính Chúa hành động (Gios Gs 24:12-13 )
- Chúa nhật là ngày Phục sinh của Đấng Christ, bắt đầu cuộc Sáng tạo mới căn cứ vào sự chuộc tội đã hoàn tất, là lúc ĐỨC THÁNH LINH thành lập Hội Thánh.
2. Sự Cứu rỗi : Tà giáo Cơ Đốc Phục lâm chủ trương :
a. Sự giữ luật pháp là điều cần thiết để được cứu. Đức tin nơi Đấng Christ chỉ cứu ta khỏi tội quá khứ, còn tuân giữ luật pháp cứu ta khỏi phán xét ! ! !
b. Có 3 giai đoạn của công tác Cứu chuộc của Đấng Christ :
- Giai đoạn 1 : Thập tự giá, ĐỨC CHÚA GIÊ-XUC dâng sinh tế ở Bàn thờ bằng đồng
- Giai đoạn 2 : Từ năm 1844 Chúa vài nơi Thánh khởi đầu Điều tra phán xét và Dạy phải giữ Luật pháp nhất là điều răn thứ Tư ! ! !
- Giai đoạn 3 : Chúa vào nơi Chí Thánh khởi đầu sự cứu chuộc đặt tội chúng ta lên con dê Satan và đuổi nó đi đem tội vào quên lãng ! ! !
Trả Lời :
a. Sự cứu rỗi không do việc làm (Eph Ep 2:9 ) vì không ai làm trọn luật pháp cả (GaGl 3:10-11). Sự cứu rỗi chỉ do Đức tin (Cong Cv 16:31) và ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta (4:12). Bắt giữ luập pháp là Thử ĐỨC CHÚA TRỜI gán cho môn đồ cái ách không ai mang nổi (15:10)
b. Chúa Jesus là Chiên Con của ĐỨC CHÚA TRỜI cất tội lỗi thế gian đi (GiGa 1:29 ). Chúa Jesus đã vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả,dùng chính huết Ngài chuộc tội đời đời (HeDt 9:12 ) xé bức màn ngăn cách nơi chí thánh (Mat Mt 27:51 ) để chúng ta nhờ huyết Ngài dạn dĩ vào nơi chí thánh (HeDt 10:19-20 )
3. Sự Bất Tử : Tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm chủ trương :
a. Chỉ kẻ có s/s đời đời mới có sự sống bất tử hiện hữu đời đời với Chúa
b. Kẻ có tội sẽ bị Tịch Diệt, đời đời không còn hiện hữu vì bị lửa thiêu hủy
Trả lời :
a. Sự sống đời đời không chỉ là hiện hữu đời đời mà là sống trong mối tương g iao với Đức Chúa Trời (IGi1Ga 5:12 )
b. Hồ lửa không thiêu hủy làm tịch diệt vì sau 1000 năm ở hồ lửa con thú và tiên tri giả vẫn hiện hữu (KhKh 19:20 ) và là nơi đau đớn khổ hình cho đến đời đời cho ma quỷ và tội nhân (20:10 ). . .
4. Linh Hồn Ngủ : Tà giáo Cơ Đốc Phục Lâm chủ trương khi chết con người không còn hiểu biết, rơi vào cõi vô thức, chờ đợi đến khi được sống lại.
Trả Lời :
- Linh hồn không tùy thuộc sự chiếm hữu thân xác ( ĐỨC CHÚA TRỜI, Thiên sứ vẫn sống ). Người giàu trong LuLc 16:19-31 biết rất rõ những gì mình đang đối diện
Giáo hội Cơ Đốc phục lâm đang có nhiều thay đổi về tín lý. Họ không còn xem tác phẩm của Ellen G. White ngang hàng KT, không xem ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là vật thọ tạo, không xem giữ ngày Sabát là để được cứu tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cần sửa đổi để trở về với Thánh Kinh.
HỘI CƠ ĐỐC KHOA HỌC
I. LỊCH SỬ
1. Sáng lập viên : Bà Mary Baker Eddy
- Bị bệnh động kinh từ nhỏ, được Bs Quimby chữa lành bằng pp thôi miên
- Đời sống tình cảm: Chồng 1 là George Washington Glover (1843). Tái giá rồi ly dị với nha sĩ dạo Daniel Patterson. 1877 kết hôn với Asa Gilbert tức Dr. Eddy
- Viết tác phẩm “Cơ Đốc Khoa học với Chìa khóa Thánh Kinh”1875
2. Mẫu hội :
- “HT đầu tiên của các “khoa học gia”tại Boston dạy Triết lý siêu hình
- Xuất bản báo “Cơ Đốc Khoa học ”liên tục hàng trăm năm nay, tuyên bố : “Cơ Đốc Khoa học chính là sự Tái lâm của Đấng Christ”
II. CHỦ TRƯƠNG
1. Về Đức Chúa Trời : Tà Giáo Cơ Đốc Khoa học chủ trương :
a. ĐỨC CHÚA TRỜI vô hình, thiêng liêng,tối cao. . là linh hồn, nguyên lý, sự sống, lẽ thật và Tình yêu. Ngài không có ngôi vị mà chỉ là nguyên lý tối cao ! ! !
b. ĐỨC CHÚA TRỜI không có Ba ngôi. Lý thuyết Ba ngôi là lý thuyết đa thần ! ! !
Trả lời :
a. Từ chối ngôi vị ĐỨC CHÚA TRỜI là từ chối phẩm cách chúng ta vì con người được dựng nên theo hình ảnh ĐỨC CHÚA TRỜI (SaSt 1:27 )
- ĐỨC CHÚA TRỜI có nhiều danh xưng ( Cha, Đấng chăn chiên, Chồng, Chủ, Vua. )
- ĐỨC CHÚA TRỜI làm nhiều công tác ( Tha tội, ban phước, giải cứu. . ) của 1 thân vị
b. ĐỨC CHÚA TRỜI duy nhất nhưng có ba ngôi phân biệt là Cha, Con và Linh
- Elohim ( ĐỨC CHÚA TRỜI ) là danh từ số nhiều hiệp một trong việc sáng tạo
- Thần tánh của ĐỨC CHÚA GIÊ-XU và của ĐỨC THÁNH LINH cũng là thần tánh của ĐỨC CHÚA TRỜI. . .
2. Về Đức Chúa Jesus : Tà giáo CĐKH chủ trương Chúa Jesus là một Người nhưng có hiểu biết thiên thượng, Ngài hành động bằng cách tách biệt mình khỏi niềm tin vào vật chất !
Trả Lời : Chúa vừa là Người vừa là Đức Chúa Trời. Mọi phép lạ Ngài thi thố mọi người có thể cãm nhận rõ ràng.
3. Về Đức Thánh Linh: Tà giáo CĐKH chủ trương “Đấng yên ủi chính là khoa học thần thông, khải thị trọn vẹn về ĐỨC CHÚA TRỜIrời và Đấng Christ”! ! !
Trả Lời:Đây là lời phạm thượng xúc phạm đến Đấng ĐỨC CHÚA TRỜI hứa ban cho con người để­ cáo trách tội lỗi để con người ăn năn ( CĐKH chối bỏ lẽ đạo nầy ) trở về với Đấng Christ để đi trong lẽ thật và sự thánh khiết. . .
4. Về Tội Lỗi : Tà giáo CĐKH chủ trương “Tội lỗi, bệnh tật, sự chết cùng một loại với sai lầm và là những điều con người đành chịu bất lực”
Trả lời : Tội lỗi không chỉ là sai lầm thất bại mà là chống nghịch ĐỨC CHÚA TRỜI là chọc giận Ngài (Eph Ep 2:2-3 ). Con người phạm tội không chỉ vì bất lực mà là hậu quả của sự lựa chọn có ý thức khước từ ĐỨC CHÚA TRỜI
5. Về Kinh Thánh:
- Giải nghĩa KT sai lầm. Thí du: “Adam là kết hợp 2 chữ A và Dam ( cái đập ). Vậy Adam là một sự ngăn trở ! !
- Ngoại trừ 4 chương đầu Sáng thế ký, Thi thiên 23, Khải huyền chương 10, 12, 21 đựơc đề cập khái quát, Eddy đã loại bỏ phần lớn KT nhứt là sách Phúc Âm
HỘI CÁC THÁNH NGÀY SAU
(Giáo phái MORMON )
I. LỊCH SỬ
1. Sáng lập viên : Joseph Smith ( 1805 - 1944 )
- Con người mộng mị, ưa chiêm bao, điềm lạ và vô đạo đức ( 49 bà vợ ! )
- Năm 14 tuổi gặp Thiên sứ Moroni ( 42 SC ) cho biết đĩa vàng khải thị
- Năm 18 tuổi tìm được đĩa vàng “Lời Gỉai thích ”( Urim và Thumim )
- Phát động phong trào đạo Mormon năm 1827
- Ân hành Sách của Mormon năm 1830. Bị các chủ nông trại Carthage, Illinois giết chết năm 1844 (vì lấy các con gái họ )
2. Người kế nghiệp : Brigham Young( 1801 - 1877 )
- 1837 được cử làm 1/12 sứ đồ của hội Mormon
- 1844 được cử làm Hội trưởng,chạy lánh nạn lập Salt Lake City 1847
- Young có 17 bà vợ và 47 con
3. Tổ Chức Giáo hội : Hai nhóm : Mormon Brighamites đặt trụ sở tại Salt Lake City và Mormon Josephites(Tái tổ chức Hội các thánh ngày sau) đặt trụ sở tại Independence, Missouri tuy kình chống nhau nhưng đều đồng ý :
- Joseph Smith là vị Tiên Tri lớn nhất sau Chúa Jesus
- Mormon: sách được hà hơi cũng như Kinh Thánh ( “mormon”: cả hai )
- Xưng mình là “Latter Day Saints”( Hội các “thánh” ngày sau )
- Truyền dạy chủ nghĩa Đa thê. Bản tín điều 22 điều khoản
Trả Lời :
Joseph Smith tuyên bố đọc được chữ cải cách Aicập trên đĩa vàng nhờ Urim và Thumim. Một cậu bé không học mà đọc được thứ chữ mà Học giả ngôn ngữ hiện đại cũng không hiểu được !
Thật ra 428 trang đầu sách Mormon đã có 298 câu trích từ Kinh thánh bản King James; ngoài ra nhiều chương hoàn toàn lấy từ KT đặt vào sách gọi là Mormon !
Sách Mormon cho biết ĐỨC CHÚA GIÊ-XU đã đến Mỹ Châu năm 34 và 35 SC nhắc lại Bài giảng trên núi và chọn 12 Sứ đồ toàn là người Mỹ !
II. CHỦ TRƯƠNG
1. Về Kinh Thánh: Tà thuyết Mormon xem KT là lời ĐỨC CHÚA TRỜI cũng như sách của Mormon là lời ĐỨC CHÚA TRỜI, cũng như 1 số sách được hà hơi như KT ( Giáo lý và Giao Ước; Hòn ngọc quý giá; Người nhìn thấy; Các vấn đề của Đức tin. . . . ) ! ! !
Trả Lời : Theo IITi 2Tm 3:16 KT “dạy người trong sự công bình ”thì không thể cùng loại với giáo lý Mormon dạy người Đa thê. Theo IIPhi 2Pr 1:21 ĐỨC THÁNH LINH cảm động người ta nói bởi ĐỨC CHÚA TRỜI nhưng Joseph Smith với đời sống như thế không thể được ĐỨC THÁNH LINH cảm động. Theo KhKh 22:18 không có quyền thêm gì vào KT cả
2. Về Đức Chúa Trời Tà thuyết Mormon chủ trương ĐỨC CHÚA TRỜI là Ađam, là người trời và Êva là một trong những người vợ của Ngài ! ! !
Trả Lời : GiGa 4:24 ĐỨC CHÚA TRỜI là Thần LuLc 24:39 Thần không có thịt và xương
CoCl 1:15. GiGa 1:18 ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng không thấy đựơc ( Lưu ý “hình”=bản thể )
3. Về Con người: Tà thuyết Mormon chủ trương con người tiền thực hữu với ĐỨC CHÚA TRỜI trước khi hiện hữu trên đất và những gì ĐỨC CHÚA TRỜI có, chúng ta cũng co ! ! !
Trả Lời : KT dạy con người là tạo vật hiện hữu khi ĐỨC CHÚA TRỜI dựng nên (SaSt 1:26 ) và ĐỨC CHÚA TRỜI có thể biết trước đời người trước khi người hiện hữu (Thi Tv 139:16 ) và con người bất toàn không thể so sánh với ĐỨC CHÚA TRỜI toàn thiện toàn mỹ. .
4. Về sự Cứu rỗi: Tà thuyết Mormon chủ trương cứu rỗi nhờ Báp tem dầm mình. Chỉ tư tế Mormon mới có quyền đặt tay nhận ĐỨC THÁNH LINH. Có thể làm Báptem cho người chết hay làm thay cho người sống mà không tin nghĩa là có cơ hội thứ Hai !
Trả Lời: Theo Eph Ep 2:8-9 Được cứu là nhờ Đức Tin tiếp nhận Ân điển Chúa
- Không phải nhờ Báptem mà nhờ lòng Tin nơi Chúa ( Thánh đồ cựu ước và người ăn cướp trên thập tự ). Nhận lãnh ĐỨC THÁNH LINH không nhất thiết phải cần Đặt tay ( Lễ ngũ tuần, nhà Cọtnây )
- KT không dạy cơ hội thứ hai (HeDt 9:27, IICo 2Cr 6:2 )
- ICo1Cr 15:29 Phaolô không cổ súy BT người chết mà chỉ nêu 1 phong tục ngoạigiáo
5. Về Đức Chúa Jesus: Tà thuyết Mormon chủ trương ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là con của ĐỨC CHÚA TRỜI với Mari là người vợ hợp pháp của ĐỨC CHÚA TRỜI,không có hoài thai bởi ĐỨC THÁNH LINH sinh bởi trinh nữ Mari. . Hôn lễ tại Cana là hôn lễ của ĐỨC CHÚA GIÊ-XU với Mari và Mathê ! ! !
Trả Lời : KT Cựu Ước tiên báo rõ ràng về ĐỨC CHÚA GIÊ-XU sinh bởi nữ đồng trinh (EsIs 7:14 ). Chúa dạy rõ ràng về hôn nhân ( Ma 19 ) và Ngài không thể sống ngược lại
6. Về Hôn nhân: Tà thuyết Mormon chủ trương Hôn nhân có giá trị cho đời này và cả cõi đời đời và ngoài hôn nhân trong giáo hội Mormon thì mọi hôn nhân đều bất hợp pháp
Trả Lời: Họ đã lầm, không hiểu KT và quyền phép ĐỨC CHÚA TRỜI về hôn nhân (Mat Mt 22:29-30) vì hôn nhân chỉ giá trị trong đời nầy thôi ( Rô 7:3; ) và thật là quái gở khi phủ nhận giá trị hôn nhân của các thánh đồ hiện hữu trứơc Smith.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHONG TRÀO TÂN THỜI ĐẠI
I. LỊCH SỬ
1. Điểm bắt đầu: Không ai biết đích xác. Theo Bà Tiến sĩ Constance Cumbey thì phong trào xuất hiện năm 1875 khi Thông Thiên Học do Helna Petrova Blavaski thành lập, chủ trương Mọi tôn giáo là một nhưng pp truyền đạo khác nhau
- Hội nghị Planetery Congress 1983 kêu gọi lập Chính quyền tối cao toàn cầu 37
- Trụ sở trung ương đặt tại Edmonton Alberta, Canada năm 1988
- Tác phẩm nồng cốt :“Tân Thời đại”của Bantam và sách của Shirley Maclaine
2. Bản chất:
- Thuyết hổn hợp vay mượn triết lý các tôn giáo. Thuộc loại Phiếm Thần
- Dựa vào các biến cố tại vườn Êđen : a. Chống thẩm quyền lời ĐỨC CHÚA TRỜI (SaSt 3:1 ) b. Chống lời đe dọa hình phạt tội lỗi (3:4 ) c. Con người là những vị Thần (3:5 )
- Tiên báo khủng hoảng toàn cầu và Đại Phật tổ Maitreya sẽ tái giáng
- Khôi phục ma thuật, Bói toán. . công khai hóa thờ phượng các Nữ Thần.
II. CHỦ TRƯƠNG
1. Về Kinh Thánh: Tà thuyết Tân Thời đại tuyên bố KT là mâu thuẩn, không có Thần quyền, không thực tế. Không thích ứng, Khó hiểu, lỗi thời và dựa vào kinh nghiệm chủ quan ! ! !
Trả Lời: KT là Lẽ thật (GiGa 17:17 ) không thể mâu thuẩn, là Lời của ĐỨC CHÚA TRỜI phán với con người (HeDt 1:1-2) rất thực tế (Gia Gc 2:14-17) rất thích ứng (LuLc 10:25-37) có thể hiểu được (Thi Tv 119:1-176) rất hợp thời (IITi 2Tm 3:1-9 ). Chân lý KT không lệ thuộc kinh nghiệm kẻ tin vì dựa trên ĐỨC CHÚA GIÊ-XU là Lời Thành Nhân và KT là Lời Thành Văn (HeDt 1:1-2 ).
2. Về Đức Chúa Trời: Tà thuyết Tân Thời đại tuyên bố ĐỨC CHÚA TRỜI không có Ngôi vị, không phải Đâng Tạo hóa, không ai biết được vì Đức Chúa Trời là vạn vật và vạn vật là Đức Chúa Trời ! ! !
Trả Lời : Đức Chúa Trời có Ngôi vị ( Ngài biết Thi Tv 139:1-24, Ngài phán Mat Mt 3:17, Ngài yêu IGi1Ga 4:10, Ngài cười Thi Tv 2:4. . . ). Ngài là Đấng Tạo Hóa ( Rô 1:25; ). Ngài là Đấng ta có thể hiểu biết được (GiGa 17:3 )
3. Về Loài Người : Tà thuyết Tân Thời đại tuyên bố : Con người là Thần nên không bị diệt vong và sự sa ngã của con người chỉ là chuyện thần thoại
Trả Lời : Con người chỉ giống như ĐỨC CHÚA TRỜI (SaSt 1:28 ) chứ không trở nên thần linh như ĐỨC CHÚA TRỜI. Con người tội lỗi sẽ bị chết (RoRm 5:12 ) không phải chỉ chết thân xác mà khiến cả linh hồn và thân thể bị hình phạt trong địa ngục (Mat Mt 10:28). Sau khi chết con người phải trãi qua cuộc phán xét (HeDt 9:27 )
Sự sa ngã của loài người là một sự thật hiển nhiên (RoRm 3:9-19 ) và với bản chất tội lỗi con người không thể là Thần, hay là ĐỨC CHÚA TRỜI ( phiếm thần ).
4. Về Nước Đức Chúa Trời: Tà thuyết Tân Thời đại tiên đoán : a. Một chính quyền tối cao cai trị toàn cầu b. Một cơn đại khủng hoảng báo
trước việc đó c. Đức Phật Maitreya sẽ đến cai trị thế gian d. Sao bảo bình sẽ suy vong vào cuối thế kỷ nầy e. Tân thế giới sẽ không còn chiến tranh và là thế giới thần linh
Trả Lời: a. KT có báo trước về chính quyền tối cao nhưng đặt dưới quyền cai trị Thiên thượng (Thi Tv 2:1-12; EsIs 2:1-22; DaDn 2:44; KhKh 11:15 )
b. Chúa đã báo trước rõ ràng trong Ma 24, 25 với sách Khải thị 2000 năm rồi
c. Chính Đấng Christ là ĐỨC CHÚA TRỜI mới là Đấng Chủ tể (EsIs 9:6-7, 11:1-9 )
d. Lẽ thật không dựa trên chiêm tinh mà trên Lời ĐỨC CHÚA TRỜI bất biến
e. Nước Đấng Christ là nước thuộc linh, Thánh khiết, vui mừng, thực tế, rõ ràng còn đến đời đời (Mat Mt 6:10, 25:21, 23; KhKh 19:1-16 ) trái với cuộc sống vô đạo đức của Tân Thời đại
Lời Kết :
Người chinh phục linh hồn tội nhân tuy không kiêu căng về hiểu biết chân lý, nhưng cũng không nhu nhược mà phải giữ vững lập trường
Phải tỏ ra có khả năng khiển trách, sửa sai nhưng phải thật nhẫn nại. Phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời và mặc lấy quyền phép từ trên cao Phải biết vận dụng ân điển bằng sự Cầu Nguyện với nước mắt và nóng cháy
Hãy trở thành khí mạnh thánh khiết trong tay Chúa để giải phóng mọi nô lệ.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 14-8-2020 01:22 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách