† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3737|Trả lời: 0

QUAN NIỆM SỐNG CƠ-ĐỐC ( giản lược)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-7-2011 19:48:53 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

QUAN NIỆM SỐNG CƠ-ĐỐC ( giản lược)

Bài 1: ĐẦU PHỤC CHÚA VỀ PHƯƠNG DIỆN LÝ TRÍ

Hiện nay có hàng triệu người dù đã cầu nguyện tin nhận Chúa, vẫn trung tín đi nhà thờ, nhưng lại không biết chắc mình đã được cứu rỗi hay chưa. Dù họ đã rất nổ lực, đã khổ công khép mình vào kỷ luật để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, họ không biết chắc về mối liên hệ của họ với Chúa.
I. THỰC TRẠNG HIỆN NAY
1. Nghi ngờ về sự cứu rỗi: Hiện nay có rất nhiều tín hữu, ngay cả một số ngươi trong hàng giáo phẩm đều có cùng một nghi ngờ ray rức về sự cứu rỗi của họ. Môt Mục sư từng rao giảng Tin Lành suốt 40 năm, một Truyền đạo từng đem nhiều người đến với Chúa suốt 30 năm, đều khẳng định rằng họ chưa bao giờ biết chắc mình đã được cứu ? !
- Tình trạng mơ hồ đau lòng nầy là do sự hiểu sai, hoặc thiếu thông tin cần thiết về Đức Chúa Trời là ai, cũng như ý nghĩa sự chết và phục sinh của Đấng Christ cùng sự tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa.
2. Không biết làm sao để trở thành Cơ Đốc nhân: Trong những cuộc khảo cứu hàng ngàn sinh viên trong hàng trăm khu đại học tại nhiều nơi trên thế giới, các bản báo cáo cho thấy là có 89 % những người được thăm dò đã không biết làm sao để trở thành một Cơ Đốc nhân.
3. Khao khát về Đức Chúa Trời: Tuy nhiên có một sự thật đáng mừng là nhân loại đang khao khát về Đức Chúa Trời, từ một em bé nhỏ tuổi nhất đến một người lớn tuổi nhất.
- Đây là kinh nghiệm của dân chúng khắp nơi trên thế giới. Trong cuộc thăm dò 400.000 sinh viên ở Pháp, đa số là ngoại đạo, đã có hơn 60 % bày tỏ ước vọng biết Chúa cách cá nhân. Tại Hàn quốc, trong số 42.000 người được giới thiệu quyển sách “Bốn định luật thuộc linh”, đã có 16.352 người tiếp nhận Chúa...
II. LỜI GIẢI THÍCH CHO SỰ THIẾU XÁC TÍN
1. Sự thiếu kiến thức: Hàng triệu người không biết chắc về mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời là vì họ thiếu kiến thức. Họ cần biết rằng Cơ Đốc giáo không phải chỉ là một triết lý, một qui tắc đạo đức hay một tiêuchuẩn hành đạo; mà đó chính là mối liên hệ bản thân với Đức Chúa Trời, như Ngài đã tự bày tỏ chính Ngài cho con người qua Chúa Jesus.
- Vì thế, những sự kiện lịch sử liên quan đến sự giáng sinh, sự sống, sự chết, sự phục sinh và sự tái lâm của Chúa Jesus mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
- Nếu lấy Đức Phật ra khỏi Phật giáo, Mohammed ra khỏi Hồi giáo hay các giáo chủ khác ra khỏi các tôn giáo của họ, thì sự việc không thay đổi bao nhiêu. Thế nhưng, nếu lấy Đấng Christ ra khỏi Cơ Đốc giáo thì sẽ không còn lại gì cả, vì Cơ Đốc giáo là mối liên hệ bản thân với Đấng Christ Hằng Sống.
2. Thiếu sự đầu phục Chúa về cả ba phương diện:
a. Ý nghĩa sự trở thành Cơ Đốc nhân: Trở thành Cơ Đốc nhân liên quan đến việc lấy đức tin tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, một món quà của tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời (GiGa 1:12; Eph Ep 2:8-9).
b. Kết quả là sự đầu phục Chúa về cả ba phương diện: Cơ Đốc nhân là người đầu phục Chúa Jesus về cả ba phương diện lý trí, tình cảm và ýchí. Mối liên hệ mới của chúng ta với Đấng Christ có thể được minh họa qua sự đòi hỏi trong mối liên hệ của một cuộc hôn nhân, trong đó phải bao gồm cảba yếu tố: Lý trí, tình cảm và ý chí.
c. Tin Đấng Christ bằng lý trí và kinh nghiệm cảm xúc thì chưa đủ, dù cả hai phương diện nầy rất cần thiết. Một người vẫn chưa thể trở thành Cơ Đốc nhân cho đến khi, bằng một hành động của ý chí, người ấy tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa và Chúa tể của đời sống mình (cũng như hai chữ “Tôi đồng ý ”của cặp nam nữ trước vị Mục sư và Hội Thánh khiến mọi việc được thay đổi ).
III. ĐẦU PHỤC CHÚA VỀ PHƯƠNG DIÊN LÝ TRÍ
Trước hết, bạn phải hiểu biết rõ ràng trong tâm trí về những gì có liên quan đến Đấng Christ. Cơ Đốc giáo không phải là bước nhảy vọt mù quáng của đức tin, mà nó được xây dựng trên những sự kiện lịch sử về Chúa Jesus đã được các học giả nghiên cứu và ghi chép thành các tài liệu lịch sử trải qua nhiều thế kỷ. Kết quả là chúng ta có nhiều bằng chứng lịch sử về sự phục sinh của Chúa Jesus hơn là những dữ kiện chúng ta có được về sự bại trận của Napoléon ở Waterloo. Chúng ta cần biết rằng:
1. Đức Chúa Jesus là Con Người vĩ đại nhất: Trong cuộc phỏng vấn hàng ngàn người thuộc Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo... và ngay cả người vô thần, câu hỏi: “Ai là nhân vật vĩ đại nhất đã từng sống ở thế gian, đã làm việc thiện hảo vĩ đại nhất cho cả nhân loại ?”, thì, mọi người có hiểu biết đều trả lời rằng: “Đó là Chúa Jesus ”. Dĩ nhiên, không phải họ đều tin Chúa Jesus, vì đức tin thuộc về ý chí hơn là lý trí, tri thức.
2. Kế hoạch của Đức Chúa Trời: Trong Eph Ep 1:3-12, sứ đồ Phao Lô đã mô tả kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho những Cơ Đốc nhân:
- Ngài ban phước dư dật cho chúng ta trong Đấng Christ (1:3).
- Ngài chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước sáng thế (1:4).
- Ngài định sẵn chúng ta nên thánh không chỗ trách được (1:4-6).
- Ngài tha thứ, cứu chuộc chúng ta trong huyết Đấng Christ (1:7).
- Ngài mặc khải ý muốn Ngài cho chúng ta (1:8-9).
- Ngài ban cho chúng ta quyền kế nghiệp trong Đấng Christ (1:11).
- Ngài khiến chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài (1:12).
3. Đại mạng lệnh của Chúa Jesus: Trước khi thăng thiên, Chúa đã ban cho môn đồ Ngài Đại mạng lệnh: “Hãy môn đồ hóa muôn dân”( Mat Mt 28:19). Vâng lời Chúa, các môn đồ đã đem Phúc Âm rao truyền khắp thế giới vì họ biết Chúa muốn mọi người đều được cứu rỗi, được hưởng ân điển, tình yêu của Ngài. Họ đã làm “đảo lộn thế giới”( Cong Cv 17:6).
4. Chúa Jesus là Đấng có ảnh hưởng lớn lao nhất: Học giả người Anh, Griffith Thomas đã nói: “Lời chứng về công việc hiện tại của Chúa Jesus vẫn thực tế trong ngày nay không thua gì thực tế đó trong quá khứ”. Điều nầy khác hẳn các vĩ nhân tên tuổi trên thế giới: Họ bắt đầu với một quyền lực, tiếp tục là một danh xưng, nhưng cuối cùng, họ chỉ còn là một ký ức ! Và ông kết luận “Ngày nay, Chúa Jesus vẫn là Đấng có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới”.
- George Romanes cũng đồng ý: “Cuộc cách mạng có ảnh hưởng lớn trên đời sống nhân loại của Cơ Đốc giáo là vô địch”.
- Kenneth Scott Latourette nhận định rằng: “Cuộc đời ngắn ngủi của Chúa Jesus là cuộc đời có ảnh hưởng nhiều nhất trên hành tinh nầy: Qua Ngài, hàng triệu cuộc đời đã được biến đổi.... Sự sinh ra, sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Jesus là những biến cố quan trọng hơn hết trong lịch sử loài người... Chúa Jesus đúng là trung tâm của dòng lịch sử loài người”.
5. Chúa Jesus là Đức Chúa Trời: Sự kiện Chúa Jesus được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mari đã được dự báo bằng những lời tiên tri hàng trăm năm trước. Thực ra, có hơn 300 lời tiên tri trong suốt 1.500 năm trước tiên báo về sự giáng sinh và cuộc đời của Ngài.
- Cuộc đời của Chúa Jesus với những phép lạ Ngài đã làm, những lời Ngài đã phán, sự chết và sự phục sinh của Ngài chứng tỏ Ngài không phải chỉ là một Con Người. Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thê í, như Ngài đã từng tuyên bố: Ta với Cha là Một (GiGa 10:30). Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha (14:9).
- Khác hẳn mọi giáo chủ trần gian khi tự nói về mình: Mohammed chỉ xưng mình là một tiên tri, Đức Phật chỉ xưng mình là một người, Khổng Phu Tử chỉ xem mình là một giáo sư luân lý... thì Chúa Jesus tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời và đời sống Ngài đã chứng tỏ điều đó là thật, và Ngài không thể nói khác hơn.
5. Chúa Jesus có quyền phép lạ lùng: Chúa Jesus đã thực hiện rất nhiều phép lạ. Đó không phải là sự trình diễn quyền lực như đồng bóng, ma thuật, mà đó là những hành động của một Đức Chúa Trời yêu thương là Đấng sốt sắng bày tỏ đức tính nhân từ của Ngài cho nhân loại.
- Chúa Jesus cũng tiên báo chính xác về sự chết và sự phục sinh của Ngài, và dù nhà cầm quyền Do Thái đã nổ lực ngăn chận, chương trình của Ngài vẫn được thực hiện, mà không một quyền lực có thể ngăn cản.
6. Chúa Jesus đã đến để chết vì chúng ta: Trong thời Cựu Ước, người Do Thái phải đem những con chiên không tì, không vít đến với thầy tế lễ để dâng nó làm sinh tế. Huyết nó được rảy trên bàn thờ để tạm thời che phủ tội lỗi của người đó.
- Điều nầy là hình ảnh về sự hiện đến của Chiên Con đặc biệt của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus (1:29), không phải chỉ che phủ tội lỗi mà còn tẩy sạch tội lỗi nhân loại cho đến đời đời.
- Kinh Thánh chép: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ ”( HeDt 9:22). Đó là lý do vì sao Ngôi Hai của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus là Đấng vô tội, đã đổ huyết ra trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi chúng ta. Đó là con đường cứu rỗi duy nhất.
- Không có chân lý nào quý báu hơn chân lý nầy: “Đấng Christ đã chịuchết vì tội chúng ta”( ICo1Cr 15:3). Bằng sự chết trên thập tự giá, Chúa Jesus đã tình nguyện nhận lấy cho Ngài cái chết mà mỗi chúng ta đáng nhận. Chúa Jesus đúng là Đấng độc nhất vô nhị.
Tóm lại, để trở nên một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải chân thành đối diện thẳng với những lời tự xưng của Chúa Jesus và bằng cả tâm trí tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, rằng ngài đã chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu chôn, Ngài đã sống lại và Ngài muốn ngự vào đời sống chúng ta để làm Cứu chúa và Chủa tể của đời sống chúng ta.
Bài 2: ĐẦU PHỤC CHÚA VỀ PHƯƠNG DIỆN TÌNH CẢM
Thứ hai, sự biết chắc bạn là Cơ Đốc nhân có liên hệ đến tình cảm của bạn.
I. LOÀI NGƯỜI VÀ TÌNH CẢM
1. Tình cảm là gì ? Tình cảm là một cảm xúc hay một phản ứng đối với một hành động đặc biệt, một biến cố, hay một kinh nghiệm.
2. Loài người và tình cảm: Con người là một tạo vật ưa cảm xúc và mọisư họ làm đều có liên quan đến tình cảm, cảm xúc của họ: Cách đối xử.. thậm chí đến cách chọn cà vạt, thức ăn... đều liên quan đến tình cảm.
3. Hưởng ứng khác nhau: Đối với cùng một kinh nghiệm thì người có tánh khí hướng ngoại, xông xáo, năng nổ và người có tính hướng nội, nội quan, điềm tĩnh, kín đáo, dè dặt, sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau: Một người thì vui mừng sôi nổi còn người kia thì điềm tĩnh hơn.
- Chẳng hạn Phao Lô có một kinh nghiệm hấp dẫn phi thường với Đức Chúa Trời, trong khi Timôthê biết Chúa nhẹ nhàng từ mẹ và bà ngoại.
II. NHỮNG CẢM XÚC CÓ THỂ ĐÁNH LỪA
1. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động: Chúng ta thường nghe các Cơ Đốc nhân nhiệt thành chia xẻ cuộc gặp gỡ đầy xúc động của họ với Đấng Christ qua việc họ được chữa lành khỏi bệnh ghiền ma túy, tánh đam mê nhục dục hay một số điều tai hại khác. Sự kiện đời sống họ thực sự thay đổi đã xác chứng cho lời làm chứng của họ.
2. Cuộc gặp gỡ âm thầm: Tuy nhiên, có nhiều người gặp Chúa khi quỳ gối lặng lẽ trong phòng riêng hay trong thánh đường. Nơi đó, họ tiếp nhận Chúa mà không thấy có cảm xúc gì gây ấn tượng cả.
- Với lời cầu nguyện đơn sơ nhưng nhiệt thành, họ được Chúa nhậm lời. Đời sống họ bắt đầu thay đổi khi họ học hỏi Lời Chúa, thông công với các tín hữu khác với sự xác tín lặng lẽ về tình thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời đưa họ vào mối thông công thật sự với Chúa. Càng biết Chúa hơn, họ càng yêu Chúa hơn và càng sốt sắng chia sẻ về Ngài cho người khác nhiều hơn.
3. Cảm xúc có thể đánh lừa: Những cảm xúc có thể thoạt đên rồi ra đi theo năm tháng. Có những lúc vui mừng hớn hở nhiệt thành, nhưng cũng có lúc buồn đau, thất vọng... Vì thế, chúng ta không thể nương dựa trên những cảm xúc vì chúng có thể đánh lừa chúng ta.
- Nhiều người mất sự xác tín về mối liên hệ bản thân sống động với Chúa vì qua nhấn mạnh sai lầm đến những cảm xúc.
4. Đức tin chứ không phải cảm xúc: Kinh Thánh khẳng định rằng:
- Người công bình sẽ sống bởi đức tin (RoRm 1:17).
- Không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài (HeDt 11:6).
- Làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi (RoRm 14:23).
Vì thế, đừng nhấn mạnh sai lầm về những cảm xúc. Đừng tìm kiếm một kinh nghiệm cảm xúc mạnh mẽ mà mình thấy nơi người khác. Hãy tin tưởng vào những sự kiện bất biến trong Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
Sự Kiện
Đức tin
Cảm xúc
III. SỰ XÁC TÍN THEO BA PHƯƠNG DIỆN
Để có thể biết chắc mình là một Cơ Đốc nhân, chúng ta cần có một sự xác quyết theo ba phương diện:
- SỰ TIN QUYẾT
Lời Chúa đáng Tin
Đức Thánh Linh xác chứng
Đời sống thay đổi
1. Sự đáng tin của Lời Đức Chúa Trời: Trước hết, chúng ta có bằng chứng bên ngoài của Lời Đức Chúa Trời. Sự xác tín được căn cứ trên thẩm quyền của Lời Chúa.
- Khi chúng ta đáp ứng những điều kiện của Đức Chúa Trời, như đã bày tỏ trong Lời Ngài, thì chúng ta có thể biết chắc rằng mình đã là con cái của Đức Chúa Trời.
- Nếu chúng ta có thể tin một nhân chứng trước tòa án, chúng ta càng phải tin Lời Chứng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài ban cho chúng ta sự sống vĩnh cữu và Chúa Cứu thế là Nguồn Sống. Ai tiếp nhận Con Đức Chúa Trời mới co sự sống. Ai khước từ Con Đức Chúa Trời làm sao có sự sống được. Tôi viết điều đó để anh em biết rõ nhờ tin Con Đức Chúa Trời mà anh em được sự sống vĩnh cữu”( IGi1Ga 5:9-13).
2. Đức Thánh Linh xác chứng: Thứ hai, chúng ta có bằng chứng bên trong của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô viết: “Chính Đức Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”( RoRm 8:16).
- Phao Lô cũng nhấn mạnh đến sự chắc chắn của nguồn xác tín nội tại nầy cho tín hữu Têsalônica trong ITe1Tx 1:5 rằng: “Vì chúng tôi công bố Phúc Âm cho anh em, không phải với lời nói suông, nhưng với quyền năng Thánh Linh và niềm tin quyết ”.
3. Đời sống được biến đổi: Đời sống được biến đổi của chúng ta là bằng chứng thứ ba xác quyết sự kiện chúng ta là Cơ Đốc nhân.
- Chúa Jesus giải thích cho Nicôđem rằng: “Ngươi phải sanh lại. Nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời”( GiGa 3:3).
- Đây là điều Phao Lô giải thích: “Phúc Âm truyền đến cho anh em cũng được quảng bá khắp thế giới, kết quả và phát triển mọi nơi cũng như đổimới đời sống anh em, ngay từ ngày anh em nghe và hiểu được ân phúc của Đức Chúa Trời”( CoCl 1:6).
- Làm theo lời Chúa dạy: “Làm sao biết chắc mình thuộc về Chúa ? Hãy kiểm điểm xem chúng ta có thật sự làm theo những điều Chúa truyền dạy không. Những kẻ chỉ nói suông: Tôi là tín đồ của Chúa, mà không làm theo lời Chúa dạy, là người nói dối... Ai nói mình thuộc về Chúa phải sống giống như Ngài ”( IGi1Ga 2:3-6).
- Nếu một người không thực sự có ước muốn vâng lời và làm vui lòng Chúa, thì người đó có quyền nghi ngờ sự cứu rỗi của mình.
- Chúa Jesus dạy: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết Ta”( GiGa 14:21). Như thế, Chúa Jesus sẽ tỏ mình ra cho những kẻ vâng lời Ngài bằng kinh nghiệm sự hiện diện thực tế của Ngài trong đời sống họ (14:23). Tuy nhiên, một sự bày tỏ như thế sẽ khác nhau tùy theo cá nhân và hoàn cảnh.
Tóm lại, cảm xúc có một chỗ đứng trong kinh nghiệm người Cơ Đốc. Tuy nhiên, không nên tìm kiếm cảm xúc của người khác hay cố gắng tái diễn những cảm xúc quá khứ của mình. Điều quan trọng nên nhớ là chúng ta phải sống bởi đức tin: Tin cậy Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài.
Bài 3: ĐẦU PHỤC CHÚA VỀ PHƯƠNG DIÊN Ý CHÍ
Đấng Christ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý chí con người trong mối liên hệ đến việc tin quyết sự cứu rỗi, khi Ngài phán: “Người nào sẵnlòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, hẳn biết lời Ta dạy là của Đức Chúa Trời hay là của Ta”( 7:17).
Như thế, nếu chúng ta không sẵn lòng vâng theo lẽ thật thì sẽ không bao giờ biết lẽ thật. Nếu chúng ta không sẵn lòng bước đi trong sự sáng thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự sáng.
I. NHỮNG LÝ DO CỦA Ý CHÍ THIẾU ĐẦU PHỤC
1. Chưa tin chắc Chúa yêu mình: Một số người lưỡng lự trong việc tiếp nhận Chúa vì sợ rằng Chúa sẽ thay đổi những kế hoạch tốt đẹp của họ hoặc Ngài sẽ cất đi niềm vui khỏi đời sống họ !
- Khi phó thác đời sống mình cho Chúa, chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối rằng Ngài sẽ làm đầy dẫy những điều tốt đẹp nhất cho đời sống chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Ngài lưu tâm đến lợi ích tốt đẹp của chúng ta hơn là chính chúng ta quan tâm đến chúng.
- Sứ đồ Giăng nói: “Tình yêu trọn vẹn của Ngài xóa tan sự khiếp sợ trong chúng ta. Nếu chúng ta sợ, tức là còn lo Ngài có thể hình phạt chúng ta, nghĩa là chúng ta chưa tin chắc Ngài thật tình yêu chúng ta”( IGi1Ga 4:18).
2. Vì kiêu ngạo, bướng bỉnh: Chưa có một người trí thức nào tuyên bố rằng mình đã xem xét tất cả những chứng cớ lịch sử và những lời tuyên bố của Đấng Christ mà không thể tin Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời. Nghĩa là, sự khước từ Đấng Christ là một vấn đề của ý chí chứ không phải của lý trí, của con tim chứ không phải của đầu óc.
- Nhiều người muốn nhận Chúa Jesus như là một món quà của Đức Chúa Trời, nhưng lại không muốn để Ngài nắm quyền Chủ tể, điều khiển trên ngai lòng của mình. Sự kiêu ngạo về tri thức, sự bướng bỉnh đã ngăn cản họ hạ mình xuống để đầu phục Chúa.
3. Vì lo sợ những hậu quả: Nhiều người đã tin tưởng bằng tâm trí và tình cảm rằng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời nhưng không chịu tiếp nhận Chúa là Cứu Chúa của mình vì sợ các hậu quả xảy ra sau khi tin Chúa: Họ sợ Chúa cất bỏ đi tất cả vui thú của cuộc đời !
- Một số người sợ phải bỏ đi những thú vui tội lỗi mà họ ưa thích hay những danh lợi quyền mà thế gian đang ban cho họ. Họ quên rằng: “Người nào đượcca thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì ?”( Mat Mt 16:26). Họ không biết rằng Chúa hứa ban cho họ “sự sống, sự sống dưdật ”. Đó chính là sự sống thật mà những hấp dẫn của trần gian không thể so sánh được.
- Một số người sợ phải bán hết gia tài để phân phát cho kẻ nghèo như điều Chúa truyền cho người trai trẻ giàu có ngày xưa (Mac Mc 10:21). Thật ra, có khi Chúa cũng truyền điều đó cho một số người, nhưng những người khác đã được Chúa ban của cải dư dật và dẫn dắt họ sử dụng chúng thật phước hạnh, vui thỏa.
4. Vì không muốn vâng lời Chúa: Nhiều người không muốn tiếp nhận Chúa vì sợ mình phải hoàn toàn tin cậy Chúa với tất cả đời sống, phải vâng phục mọi mạng lệnh Chúa truyền. Chẳng hạn phải bỏ nghề để trở thành một mục sư !
- Khi chúng ta bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời, để Ngài biến đổi đời sống mình, chúng ta sẽ không ngừng có sự tin quyết nơi Chúa, bởi vì đó là bằng chứng Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống chúng ta, giúp chúng ta làm được những điều mà bản thân chúng ta không thể làm được bằng sức riêng.
- Nếu chúng ta có thái độ kháng cự lại ý muốn của Đưc Chúa Trời, chúng ta sẽ thường nghi ngờ về sự cứu rỗi. Cũng vậy, nếu chúng ta cố ý phạm tội thì kết quả cũng sẽ tương tự. Nhiều người không tin Chúa chỉ vì không muốn phải vâng lời Chúa.
5. Bị Satan lừa dối: Người ta không tin Chúa thường vì hai lý do: Hoặc họ chưa có đủ thông tin cần thiết về Chúa Jesus là ai, tại sao Ngài giáng thế và về tất cả những phước hạnh Chúa ban cho con dân Ngài, hoặc vì họ bị Satan lừa dối. Họ bước theo nó mà không hề biết rằng nó chính là kẻ thu của linh hồn mình.
- Satan có thể lừa dối con người về một đời sống tự do giả tạo khi để bảnnga làm trung tâm để tự do làm theo điều mình ưa thích để rồi làm nô lệ cho dục vọng, cho tội lỗi, cho ma quỷ.
- Ma quỷ có thể lừa dối con người về những giá trị trong đời sống, về cơhội để tiếp nhận Chúa... để họ đánh mất những điều quý giá nhất, đánh mất cơ hội Chúa ban...
- Ma quỷ có thể lừa dối con người rằng Đức Chúa Trời quá thánh khiết không thể chấp nhận con người tội lỗi của họ, hoặc Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc mà họ không thể đến gần...
- Chúng ta cần cho họ biết rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ và giảiphóng họ khỏi quyền lực ma quỷ, tối tăm để đưa họ vào nước sáng láng của Con yêu dấu Ngài (CoCl 1:13-14).
II. NGUỒN MẠCH CỦA SỰ TIN QUYẾT
1. Lý trí, tình cảm và ý chí: Để trở thành một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đầu phục Chúa về cả ba phương diện lý trí, tình cảm và ý chí.
2. So sánh với sự kết hôn: Chúng ta có thể ví sánh việc trở thành một Cơ Đốc nhân với việc kết hôn. Tuy nhiên có một sự khác biệt về tiến trình:
- Trong sự kết ước hôn nhân: Trước hết là tình cảm, rồi đến lý trí (hoặc ngược lại) và cuối cùng mới đến ý chí.
- Trong sự kết ước với Đấng Christ: Trước hết phải là lý trí, rồi đến ý chí. Cuối cùng mới đến tình cảm, cảm xúc. Thật ra, tình cảm có thể đến trước và đến sau ý chí.
III. NHỮNG CHÂN LÝ CĂN BẢN
Để biết chắc mình là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải ý thức về phương diện lý trí những chân lý căn bản sau đây:
1. Đức Chúa Trời yêu thương (GiGa 3:16): Trước hết, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và có một chương trình kỳ diệu cho đời sống chúng ta.
2. Loài người tội lỗi (RoRm 3:23; 6:23): Thứ hai chúng ta cần biết rằng con người tội lỗi và bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Do đó, họ không thể nhận biết và kinh nghiệm tình thương cùng chương trình kỳ diệu của Chúa cho mình.
3. Chúa Jesus là giải pháp duy nhất (GiGa 14:6): Thứ ba, chúng ta phải biết rằng Chúa Jesus là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời đối với tình trạng tội lỗi của nhân loại. Qua Chúa Jesus, chúng ta có thể nhận biết và kinh nghiệm tình yêu cùng chương trình kỳ diệu của Chúa.
4. Phải đích thân tin nhận Chúa cho mình (1:12): Thứ tư, chúng ta phải đích thân tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa và làm Chủ đời sống của mình (KhKh 3:20).
IV. ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN
1. Tin Chúa Jesus là Đấng Thần Nhân: Có một số người mời Chúa ngự vào lòng như tin một giáo chủ, một nhân vật lịch sử Jesus ở Naxarét mà không mời Ngài như mời một Đấng Thần Nhân, Đấng Hằng sống, vừa là Đức Chúa Trời mà cũng vừa là Con Người.
- Cần mời Chúa vào lòng như bước vào một mối tương giao sống với Đấng Thần Nhân đang sống, Đấng có quyền biến đổi đời sống mọi người tiếp nhận Ngài. Tuy nhiên, không được mê tín, chỉ tin vào phép lạ hay cuồngtín xem Chúa là bùa hộ mạng mà không cần tìm biết ý muốn Chúa.
2. Tin Chúa Jesus đã ngự vào lòng mình: Chỉ xin Chúa ngự vào đời sống mình thì chưa đủ, chúng ta phải tin rằng Ngài đã ngự vào lòng chúng ta y như Ngài đã hứa, để chúng ta được cứu bởi đức tin (Eph Ep 2:8-9) và tiếp tục sống bởi đức tin (RoRm 1:17).
- Đừng xúc phạm Chúa bằng cách cứ cầu xin Chúa ngự vào lòng nhiều lần. Hãy cầu xin Chúa ngự vào lòng để làm Cứu Chúa và làm Chủ chúng ta một lần mà thôi, và sau đó mỗi ngày hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đang ở trong đời sống mình, vì Ngài đã hứa không bao giờ lìa bỏ chúng ta.
IV. BÂY GIỜ CẦN PHẢI LÀM GÌ NỮA ?
1. Nhận thức Đấng Christ Hằng Sống đang ở trong chúng ta: Nếu bạn đã chân thành và với đức tin cầu nguyện mời Chúa Jesus ngự vào lòng thì Đấng Christ đang sống trong bạn và bạn đang có sự sống đời đời.
2. Không nên dựa vào cảm giác: Sự chân thật và đáng tin của Đức Chúa Trời và Lời Ngài là uy quyền của chúng ta chứ không phải là cảm giác đâu.
3. Nhóm lại thường xuyên: Nhiều thanh củi nhóm lại trong lò, lửa sẽ cháy sáng thêm. Bạn cần thuộc về một Hội Thánh địa phương. Hãy đến đền thờ Chúa để tôn thờ Ngài và học hỏi Lời Chúa cũng như được khíchlê bởi mối thông công với các tín hữu khác.
4. Chia xẻ đức tin cho người khác: Quyết định tiếp nhận Chúa Jesus là một quyết định quan trọng tuyệt đối trong suốt cuộc đời bạn. Bây giờ, khi đã biết chắc mình là một Cơ Đốc nhân, hãy chia xẻ đức tin và sự tinquyê t của bạn cho người khác như một lối sống hằng ngày của bạn vậy.
Bài 4: THÁM HIỂM VÀ THÁCH THỨC
I. KHÁM PHÁ TRỌNG ĐẠI NHẤT
Nhận biết Chúa Jesus là Cứu Chúa và Chúa Tể của bản thân mình là một đặc ân và là sự khám phá lớn nhất mà một người có thể từng trải trong cuộc đời.
1. Chúa Jesus là một nhân vật kỳ diệu: Mọi người thuộc mọi thời đại đều phải công nhận Chúa Jesus là một nhân vật quan trọng nhất, quyền năng nhất và có sức thu hút mạnh mẽ nhất.
- Anh hưởng của Chúa Jesus được thể hiện ngay trong niên lịch. Chữ AD là Anno Domini có nghĩa là năm của Chúa, chữ BC là Before Christ có nghĩa là Trước Chúa. Sự giáng sinh của Chúa Jesus là mốc thời gian của lịch sử loài người.
- Sự giáng sinh, đời sống, lời giáo huấn, các phép lạ, sự chết và sự phục sinh của Chúa Jesus đều đã được tiên báo hàng mấy trăm năm trước khi Ngài giáng thế, và đã được ứng nghiệm cho đến từng chi tiết nhỏ nhất.
- Chúa Jesus đã tự nhận Ngài là Đấng Mếtsia đã hứa, là Con Đức Chúa Trời đã đến địa cầu để ban Tin Lành về sự cứu rỗi cho nhân loại.
2. Cuộc thám hiểm hấp dẫn, phước hạnh trong Chúa Jesus: Đời sống Cơ Đốc nhân là một cuộc thám hiểm thích thú, phong phú vì Chúa Jesus hứa rằng: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật ”( GiGa 10:10). Chính Chúa Jesus sẽ dẫn chúng ta vào những khámpha mới mẻ của đời sống sung mãn (10:27-28).
- Khi chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy và điều khiển của Đức Thánh Linh, thì mỗi ngày đời sống chúng ta sẽ đầy dẫy những điều kỳ diệu, có ý nghĩa, có chủ đích, phong phú, thỏa lòng và có kết quả mỹ mãn.
3. Đời sống phong phú trong Chúa Jesus: Một đời sống phong phú và thỏa lòng là cơ nghiệp Chúa ban cho mọi Cơ Đốc nhân thật của Ngài:
- Đó là đời sống đầy trái Thánh Linh: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (GaGl 5:22-23).
- Đó là đời sống có ý nghĩa: Có Đấng Christ là trung tâm đời sống, có Đức Thánh Linh ban quyền năng, có đời sống cầu nguyện linh nghiệm.
- Đó là đời sống đẹp lòng Chúa: Hiểu biết Lời Chúa, tin cậy Chúa và vâng lời Chúa.
- Đó là đời sống bình an, vui thỏa giữa mọi nghịch cảnh: Có thể khoe mình trong hoạn nạn (RoRm 5:3), vui mừng mãi mãi (ITe1Tx 5:16), làm việc gì cũng tạ ơn Chúa (5:18), dù khi vui hay buồn, dư dật hay thiếu thốn, khỏe mạnh hay yếu đau, tự do hay tù đày... Nhờ nắm chặt lời hứa của Chúa rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi (GiGa 14:27). Ta đã thắng thế gian rồi (16:33). Ta chẳng hề lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu (HeDt 13:5). Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế (Mat Mt 28:20).
- Đó là đời sống kết quả dư dật (GiGa 15:16): Kết quả trong đời sống đắcthắng tội lỗi và kết quả trong công tác giới thiệu Chúa cho người khác (Mat Mt 4:19). Đời sống kết quả như thế sẽ làm rạng danh Cha, xứng đáng là môn đệ của Chúa Jesus (GiGa 15:8).
II. THỰC TRẠNG HỘI THÁNH
1. Hội Thánh đầu tiên: Hội Thánh thế kỷ đầu tiên đã gây được ảnh hưởng mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời trên cả thế giới (Cong Cv 17:6).
a. Họ đã thật sự kinh nghiệm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh: Đã đã được Chúa ban cho quyền năng và tình yêu để ra đi nói cho mọi người biết Đấng Christ, mặc dầu họ thường phải đối diện với bách hại và tử đạo. Họ thật sự đã kinh nghiệm Đấng Vĩ Đại cùng làm việc bên cạnh những con người tầm thường để khiến họ làm được việc phi thường.
b. Họ đã đáp ứng được những đòi hỏi của Đức Chúa Trời về sự thanh tẩy đời sống (Thi Tv 51:2, 3, 10, 12, 13): Niềm hy vọng duy nhất cho con người tội lỗi là một sự thanh tẩy siêu nhiên do một mình Chúa Jesus, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá mới có thể khiến họ được tha tội.
- Sự hiện diện và tể trị của Chúa Jesus trong đời sống sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng quyền lực tội lỗi. Được tẩy sạch tội lỗi là điều kiện tiên quyết đêí sống đời sống phong phú và kết quả mà Chúa hứa ban.
2. Thực trạng Hội Thánh ngày nay: Tiếc thay, đa số các Cơ Đốc nhân ngày nay không kinh nghiệm được sự vui mừng và đắc thắng của đời sống phong phú mà Chúa Jesus đã hứa !
- Theo Chúa là một gánh nặng: Nhiều Cơ Đốc nhân đã theo Chúa một cách nặng nhọc. Họ xem theo Chúa đúng là vác một cây thập tự kinh khủng, làm một công việc đáng chán, mà họ không thể không làm, vì sợ Chúa hình phạt ! Đối với họ, Cơ Đốc giáo là một cái gì đó phải chịu đựng trước khi được hưởng nước thiên đàng !
- Cơ Đốc nhân “trung bình ”không thể có kết quả. Tuy nhiên Chúa Jesus dạy rằng đời sống kết quả là bằng cớ chứng tỏ chúng ta là môn đệ Chúa !
- Đời sống tốt vẫn chưa đủ: Một người vô tín có thể học thuộc lòng lời Kinh Thánh, mang một chiếc mặt nạ đạo đức, và làm mọi điều mà người tín hữu trung bình vẫn làm, thậm chí họ có thể len lỏi vào các chức vụ lãnh đạo Hội Thánh với mục đích do thám hay làm hại Hội Thánh !
III. THÁCH THỨC NGHIÊM TRỌNG HIỆN NAY
1. Nhu cầu của thế giới hiện nay: Cả thế giới đang đầy dẫy sự lo âu, sợ hãi và thất vọng. Đức Thánh Linh đã tạo ra tình trạng khao khát chưa từng thấy trong lòng vô số người trên mặt đất nầy.
- Thời đại hiện nay đúng là một thời điểm đầy hứng khởi để chúng ta có thể sống phục vụ Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jesus đến với thế giới đang đói khát.
2. Sứ mạng của Cơ Đốc nhân: Ở giữa những nan đề và cơ hội lớn lao nầy, đa số Cơ Đốc nhân lại là người gây ra vấn đề hơn là người giải quyết vấn đề ! Chúng ta phải:
- Mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh để tỏ ra phẩm chất của một đời sống phong phú, đắc thắng, đầy ý nghĩa, khiến cho những người chung quanh được thôi thúc để đến tìm biết Chúa.
- Mặc lấy tình yêu và các nguồn tài nguyên khác của Đức Chúa Trời để ra đi chinh phục thế giới nầy cho Chúa Jesus, để gây ảnh hưởng mạnh mẽ tốt đẹp trên thế giới, đem phước hạnh thiên đàng đên cho dân tộc mình cũng như cho cả nhân loại.

Bài 5: BA HẠNG NGƯỜI
I. THỰC TRẠNG ĐÁNG BUỒN
1. Gây nan đề hơn là giải quyết nan đề: Hơn một nửa dân số Hoa Kỳ xưng mình là Cơ Đốc nhân, và hơn 97 % tập thể công bố rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng thái độ và hành động của họ chứng tỏ họ đang sasút về phương diện đạo đưc lẫn tâm linh !
- Nhiều Cơ Đốc nhân đang trở thành những thành phần gây ra những vấn đề xã hội hơn là góp phần giải quyết những nan đề đó ! Vì thế, công tác truyền giáo bị ngưng trệ vì những người ngoại đạo không thể tìm thấy sự khác biệt nào hay điều phước hạnh nào mà Cơ Đốc giáo có thể đem đến cho những Cơ Đốc nhân như thế !
- Nhiều thanh thiếu niên bỏ nhà thờ vì chúng cảm thấy cha mẹ chúng và những người lớn tuổi khác đều giả hình. Họ không thể chứng tỏ những điều họ nói hay dạy bàng đời sống hàng ngày của họ !
2. Ba hạng người: Sự kiện nhiều Cơ Đốc nhân đã trở thành người gây ra nan đề hơn là người giải quyết nan đêì có thể được giải thích rõ ràng nếu chúng ta tìm hiểu ba hạng người trên thế gian (ICo1Cr 2:14-3:3).
- Những Cơ Đốc nhân nêu trên đã không hạnh phúc chút nào với tình trạng thuộc linh đó của mình vì họ luôn thất bại, thất vọng và không kết quả. Tuy nhiên, họ không phải là những người đáng bị khiển trách hay kết án, họ cần được yêu thương và giúp đỡ để biết cách thoát ra khỏi tình tình trạng thất bại đó.
II. HẠNG NGƯỜI THỨ NHẤT: NGƯỜI THIÊN NHIÊN
1. Nguồn tài nguyên duy nhất là sức riêng: Người thiên nhiên không phải là Cơ Đốc nhân. Người ấy nương dựa vào nguồn tài nguyên duynhất của mình là sức riêng, là bản ngã. Người ấy không thể hiểu hoặc chấp nhận những chân lý của Lời Đức Chúa Trời (2:14).
2. Một người đang chết: Về phương diện thuộc linh, ngươi thiên nhiên
Là một người đang chết đối với Đức Chúa Trời. Người ấy bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của mình (Eph Ep 2:1). Đấng Christ ở ngoài đời sống của người ấy. Những sở thích và tham vọng của người ấy đều tập trung vào những điều thuộc về xác thịt và trần gian. Kết quả là hổn loạn và thất vọng.
III. HẠNG NGƯỜI THỨ HAI: CƠ ĐỐC NHÂN THUỘC LINH
1. Nguồn tài nguyên vô hạn: Đây là những Cơ Đốc nhân đang được Thánh Linh Đức Chúa Trời điều khiển và ban quyền năng. Người ấy nhờ cậy nguồn tài nguyên vô hạn của tình thương và quyền năng của Đức Chúa Trời và sống trong năng lực của Đấng Christ Hằng Sống.
2. Sống cho Đức Chúa Trời: Đây là một người đang sống thật và sống cho Đức Chúa Trời, vì Con Đức Chúa Trời đang sống trong họ và qua họ. Những sở thích và ước vọng của người ấy đều tập trung vào ý Chúa cũng như đầu phục ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đang cai trị trên ngai lòng người ấy.
3. Đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời: Đây là đời sống kết quả cho Cứu Chúa chúng ta vì người ấy đang để cho Đức Thánh Linh điều khiển đời sống mình không một chút ngăn trở. Đời sống kết quả đó sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời và đó là mục đích sống của người ấy (ICo1Cr 10:31).
IV. HẠNG NGƯỜI THỨ BA: CƠ ĐỐC NHÂN XÁC THỊT
1. Sống bằng năng lực xác thịt: Dù Đức Thánh Linh đã bước vào đời sống, nhưng người ấy vẫn tiếp tục sống bằng năng lực xác thịt thay vì nhờ cậy nguồn tài nguyên không hề vơi cạn của Đức Thánh Linh.
- Người ấy có thể là một giáo viên Trường Chúa Nhật, một chấp sự Hội Thánh hoặc thậm chí là một Mục sư hay Giáo sĩ... nhưng lại muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình. Đó chính là lý do vì sao nhiều người cảm thấy cuộc sống theo Chúa là một đời sống kỷ luật khắt khe, nặng nề, không thể chịu nổi. Ap lực đó có thể đưa họ vào sự khủng hoảng thần kinh hoặc vào nếp sống giả hình !
2. Đời sống thất bại: Họ tự xem mình là Cơ Đốc nhân trung bình, những Cơ Đốc nhân không kết quả. Họ thất bại trong việc làm đẹp lòng Chúa dù họ rất muốn và lắm lúc cũng cố gắng yêu mến những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự họ vẫn còn muốn nắm giữ những điều thuộc về thế gian. Người ấy quả quyết rằng mình đã biết ý muốn Chúa cho mình và chân thành cố gắng sống theo tiêu chuẩn mình đặt ra, để rồi thất bại vì thiếu đức tin, kiến thức hay vì cớ đời sống phản loạn
3. Đấng Christ bị hạ bệ: Dù người ấy vẫn là một Cơ Đốc nhân, nhưng Đấng Christ đã bị hạ bệ khỏi ngai lòng người ấy, thay vào đó là Bản ngã đang cai trị.
- Người ấy không bao giờ để Đức Thánh Linh un đúc mình trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn mình trở thành.
- Người ấy muốn khuếch trương công việc làm ăn và thăng tiến địa vị xã hội của mình hơn là lo phục vụ Chúa và tìm kiếm Chúa để biết Ngài một cách cá nhân.
- Người đó yêu mến thế gian hơn là yêu mến Chúa. Những thì giờ cầu nguyện, tương giao với Chúa và lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh không có sức hấp dẫn bằng những thú vui trần gian. Những sinh hoạt tôn giáo chỉ còn là thói quen, trách nhiệm và gánh nặng.
4. Không nhận biết mình là Cơ Đốc nhân xác thịt: Đa số tín hữu là những Cơ Đốc nhân xác thịt, nhưng lại không biết thực trạng đó. Họ tưởng sứ đồ Phao Lô viết I. Cô 3 cho ai khác chứ không phải cho chính họ.
- Họ tự an ủi rằng mình chỉ là con người bình thường nên cần phải tự bằng lòng với sự thất bại. Đúng như kinh nghiệm mà Phao Lô trình bày trong RoRm 7:14-19: “Tôi không hiểu nổi hành động của mình: Tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn... Như thế, không phải chính tôi làm quấy, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi... Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn”.
5. Luôn sống trong tuyệt vọng: Vì cớ những sở thích và tham vọng do bản ngã điều khiển nên kết quả thường là hổn loạn và thất vọng. Người ấy không bao giờ tìm thấy sự thỏa lòng trong những gì Chúa ban, hoặc cho phép xảy ra trong đời sống của mình, vì tinh thần phản loạn của bản ngã. Đây là hình ảnh của người Do Thái trong đồng vắng (Dan Ds 11:4-6).
6. Sống dưới ách nô lệ của tội lỗi: Trong RoRm 7:20-24 Phao Lô tiếp tục mô tả về cuộc chiến nội tâm của Cơ Đốc nhân xác thịt: “Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Do đó, tôi khám phá ra luật nầy: Khi muốn làm điều tốt, tôi lại làm điều xấu.
- Dù thâm tâm tôi vẫn yêu thích luật Thượng Đế, nhưng có một luật khác trong thể xác tranh đấu với luật trong tâm trí, buộc tôi phải tùng phục luật tội lỗi đang chi phối thể xác tôi”.
7. Vẫn còn hy vọng: Phao Lô kết luận về cuộc sống Cơ Đốc nhân xác thịt bằng tiếng kêu tuyệt vọng: “Thật bất hạnh cho tôi ! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi ách nô lệ của bản tánh thấp hèn hư hoại nầy ?”( 7:24).
- Tuy nhiên, Phao Lô loan báo tin mừng cho mọi Cơ Đốc nhân xác thịt. Đó là: “Tạ ơn Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu thế Jesus, Chúa chúng ta”( 7:25).
- Cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhiều tín hữu sau khi hạ mình xuống thừanhận đời sống Cơ Đốc nhân xác thịt của mình, quỳ gối xuống xưng mọi tội lỗi, xin Chúa tha thứ và xin Đức Thánh Linh đầy dẫy và điều khiển cuộc đời của mình, họ đã hân hoan kinh nghiệm đời sống Cơ Đốc nhân thuộc linh vui mừng, đắc thắng.
- Họ sẵn sàng hạ mình xuống đi xin lỗi và làm hòa với anh em vì chính họ đã kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Họ không còn là nguyên nhân của mọi rắc rối trong Hội Thánh hay ngoài xã hội mà thật sự là muối của đất, ánh sáng của thế gian.
Bài 6: GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG
I. CHÚA JESUS LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT
1. Kỷ luật tôn giáo chỉ dẫn đến thất bại và tuyệt vọng: Nhiều người đã hết lòng tìm kiếm Chúa, nhưng lại nhờ cậy đủ loại kỷ luật tự gán cho mình để nài xin Đức Chúa Trời ban quyền năng. Họ chỉ có thể khám phá rằng càng nổ lực bằng sức riêng chừng nào, họ lại càng thất bại và thất vọng chừng nấy !
- 8:7 khẳng định rằng: Chìu theo xác thịt là chống lại Thượng Đế, vì xác thịt không chịu vâng phục và không thể vâng phục luật Thượng Đế. Như thế, không bao giờ chúng ta có thể sống đời sống Cơ Đốc nhân bằng những nổ lực cá nhân của sức riêng.
2. Chúa Jesus là giải pháp duy nhất: Mỗi Cơ Đốc nhân thường đối diện nan đề quan trọng nầy cho đến khi khám phá được điều sứ đồ Phao Lô khám phá: Đó là Chúa Jesus đã giải thoát cho ông. Phao Lô nói:
- Người thuộc về Chúa Cứu Thế Jesus sẽ không bị kết tội nữa.
- Luật của Thánh Linh Hằng Sống trong Chúa Cứu Thế Jesus đã giảiphóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.
- Thượng Đế đã hoàn thành mọi điều luật pháp không làm nổi, chỉ vì xácthịt mà luật pháp trở nên bất lực. Thượng Đế sai chính Con Ngài mang lấy hình hài thể xác giống như thể xác tội lỗi của loài người để tiêu diệt tội lỗi nơi xác thịt (8:1-3).
II. ĐỨC TIN KINH NGHIÊM QUYỀN NĂNG VÀ SỰ SỐNG CHÚA
1. Đức tin chứ không phải nổ lực: HeDt 11:6 cho biết chính đức tin mới làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải nổ lực, vì chỉ một mình Đấng Cơ Đốc mới có thể giúp chúng ta sống đời sống Cơ Đốc nhân. Bởi đức tin, chúng ta mới có thể kinh nghiệm quyền năng và sự sống phục sinh của Đấng Christ trong chúng ta và qua chúng ta (11:6, IPhi 1Pr 1:7, CoCl 3:10).
2. Đối tượng của đức tin: Đức tin là một từ khác chỉ về lòng tin cậy, nhưng đức tin phải có đối tượng đúng. Đối tượng đúng của đức tin chúng ta là Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
- Chúa Jesus dạy rằng Ngài chọn chúng ta để chúng ta làm chứng nhânco kết quả, chứ không phải tiếp tục làm Cơ Đốc nhân xác thịt thất bại, vô quyền (GiGa 15:16).
- Chúa Jesus ban cho chúng ta một lời hứa khó tin nhưng chắc chắn rằng ai tin Ngài sẽ có thể làm những việc lớn hơn cả việc Ngài đã làm (14:12) và Ngài giải thích rằng Ngài sẽ làm những gì chúng ta nhân Danh Ngài mà cầu xin (14:14).
- Như thế, chính Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Chúa Jesus mới là đối tượng của đức tin chúng ta, vì Ngài là Đấng có cả quyền bính lẫn sự mong muốn để giải cứu chúng ta khỏi tình trạng xác thịt.
- Lưu ý là chúng ta không đặt đức tin nơi chính đức tin chúng ta ( như một người hết lòng tin rằng mình sẽ đi bình yên trên lớp băng mỏng của mặt hồ thì đức tin đó không thể khiến lớp băng dày hơn). Chúng ta chỉ thật sự an toàn và đắc thắng khi đặt đức tin chúng ta, dù còn yếu, nơi một Đức Chúa Trời và Lời Ngài rất đáng tin, rất chắc chắn. Càng biết Chúa nhiều hơn, chúng ta lại càng tin cậy Chúa nhiều hơn, và càng tin cậy Chúa nhiều hơn, chúng ta lại càng kinh nghiệm tình yêu, ân điển và quyền năng của Chúa nhiều hơn.
3. Những Cơ Đốc nhân vô thần: Điều bi thảm là có rất nhiều Cơ Đốc nhân trung bình trong thực tế đang sống như những người vô thần ! Họ xưng mình là tin Chúa, nhưng hành động như là Đức Chúa Trời không thực hữu hoặc là Ngài không hề muốn giúp đỡ họ.
- Họ có sẵn tất cả các nguồn tài nguyên Chúa ban, thế nhưng họ đã sống trong sự nghèo khó thuộc linh họ tự gán cho mình. Họ giống như vị hành khách đã mua vé tàu nhưng lại chịu đói, chịu khát, thèm thuồng những thức ăn mà anh ta có quyền hưởng.
4. Sự hô hấp thuộc linh: Mọi Cơ Đốc nhân xác thịt đều có thể tiếp nhận giải pháp của Đưc Chúa Trời để cởi bỏ lớp áo thuộc linh giả hiệu, để trởthành Cơ Đốc nhân thuộc linh bằng cách thực hành sự “hô hấp thuộc linh”:
- Chúng ta thở ra: Khi chúng ta xưng tội mình cùng với Chúa với lòng ăn năn (IGi1Ga 1:9).
- Chúng ta hít vào: Khi chiếm hữu sự đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng đứctin (5:14-15). Trong bài học nầy chúng ta chỉ học phần “Thở ra”.
III. THỞ RA: XƯNG TỘI
1. Xưng tội theo lời hứa của Chúa trong 1:9: Xưng tội (tiếng Hlạp là homologeo) là đồng ý với Đức Chúa Trời về những tội lỗi của chúng ta. Sự đồng ý như thế liên quan ít nhất đến ba sự thừa nhận:
a. Chúng ta thừa nhận với sự đau buồn rằng tội lỗi chúng ta (cần kể tên cách rõ ràng) là sai quấy và đã làm buồn lòng Chúa (Phierơ khóc lóc cách cay đắng về tội lỗi mình).
b. Chúng ta thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã tha tội cho chúng ta (cả tội quá khứ, hiện tại và tương lai) căn cứ trên sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá.
c. Chúng ta phải nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh để ăn năn (nguyên văn Hylạp là sự đổi ý ), nghĩa là chúng ta phải thay đổi thái độ đối với tội lỗi, kết quả là chúng ta thay đôíi cách ăn nết ở của mình. Từ Cơ Đốc nhân xác thịt để bản ngã cai trị, chúng ta sẽ bước qua Cơ Đốc nhân thuộc linh để Đấng Christ cai trị và làm những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm.
- Như thế, chúng ta không thể xưng tội rồi cứ khoanh tay lại. Chúng ta phải thành thật khao khát trở nên một con người mới, sẵn sàng để Đức Chúa Trời cai trị đời sống, trước khi chúng ta có thể nhận biết rằng Ngài đã tha thứ và tẩy sạch mọi tội chúng ta.
2. Cơ sở cho sự tha thứ tội lỗi chúng ta: Cơ sở cho sự tha thứ tội lỗi chúng ta là sự chết thay của Đấng Christ trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta (HeDt 10:1-7, 11, 12, 14).
a. Nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân, thì mọi tội lỗi chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã được tha thứ rồi.
b. Chúng ta không thể thêm thắt điều chi được vào những gì Ngài đã làm cho chúng ta rồi.
c. Chúng ta chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận sự tha tội và sự tẩy sạch của Đức Chúa Trời mà thôi (IGi1Ga 1:9).
3. Tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng tình yêu vô hạn, không phải tình yêu lệ thuộc vào điều kiện nơi chúng ta, “khi ”hay “nếu ”chúng ta xứng đáng. Ngài yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta không vâng lời Ngài. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu mặc dầu.
- Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu mà Ngài đã yêu thương Con Ngài là Đức Chúa Jesus (GiGa 17:23).
- Thực ra, Đức Chúa Trời có sửa phạt chúng ta, nhưng không phải vì ghét bỏ. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu (HeDt 12:6).
- Người cha ôm choàng lấy đứa con hoang đàng trở về trong sự ăn năn thể nào thì Đức Chúa Trời cũng đón tiếp chúng ta thể ấy.
4. Tại sao phải xưng tội ? Chúng ta cần lưu ý:
a. Xưng tội không khiến chúng ta được tha thứ nhiều hơn, vì Đấng Christ đã tha thứ cho chúng ta một lần đủ cả rồi (10:12).
b. Xưng tội là một cách bày tỏ đức tin và là một hành động vâng lời. Kết quả là Đức Chúa Trời khiến cho những gì Ngài đã thực hiện qua sự chết của Con Ngài trở thành hiện thực trong kinh nghiệm chúng ta.
c. Nếu chúng ta không chịu xưng tội, chúng ta sẽ là kẻ vô tín, bất tuân, chống nghịch Chúa. Dù đã là Cơ Đốc nhân thiêng liêng, chúng ta cũng sẽ thở thành Cơ Đốc nhân xác thịt, bước đi trong tối tăm, thay vì trong ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời (IGi1Ga 1:7).
5. Bảng liệt kê tội lỗi: Lập bảng liệt kê tội lỗi là một trợ cụ hiển nhiên, xác thực, giúp bạn xưng tội và kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa:
a. Trước hết, phải cầu xin Thánh Linh bày tỏ cho bạn biết mọi tội lỗi.
b. Phải viết ra mỗi tội cách rõ ràng trên một tờ giấy.
c. Viết chồng lên bảng liệt kê ấy, lời hứa của Chúa trong IGi1Ga 1:9.
d. Cuối cùng hãy hủy bỏ bảng liệt kê ấy, cảm tạ Chúa vì đã được tha thứ.
e. Nếu cần, bạn phải bồi thường thiệt hại cho người bạn đã gây thiệt hại.
f. Chúa chỉ ban phước khi chúng ta đã giải quyết xong vấn đề tội lỗi.
g. Hãy nhớ bạn có thể được tha thứ và tẩy sạch ngay bây giờ.
h. Sau đó, mặc cảm tội lỗi là do Satan, vì Chúa đã tha thứ cho bạn rồi (HeDt 10:1-17. Thi Tv 103:12).
Bài 7: AI ? TẠI SAO ? LÀ GÌ ?
I. KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG NHẤT
1. Điều quan trọng nhất: Học biết cách làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là được Đức Thánh Linh điều khiển đời sống và ban quyền năng, là một khám phá lớn lao nhất trong đời sống Cơ Đốc nhân.
2. Chúng ta có thể kinh nghiệm đời sống phong phú Chúa đã hứa: Đức Chúa Jesus dạy rằng Ngài đã đến hầu cho “chiên”được sự sống, và được sự sống dư dật (GiGa 10:10). Trong ngày lễ lều tạm, Chúa Jesus cũng đã kêu lên rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước Hằng Sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy”( GiGa 7:37-38). Sứ đồ Giăng giải thích rằng: “Ngài phán điều ấy chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy... ”.
3. Quyền năng để kết quả: Nhiều Cơ Đốc nhân đã hết lòng học Kinh Thánh, cầu nguyện và thành công trong các sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ, nhưng không bao giờ đem được một người nào đến với Chúa. Tuy nhiên, Chúa chọn chúng ta là để kết quả (15:16), kết quả trong đời sống và kết quả qua đời sống đem nhiều người đến với Chúa, vì đó chính là sứ mạng Chúa giao, và Ngài sẵn sàng ban quyền năng để chúng ta thực hiện sứ mạng ấy qua Đức Thánh Linh (Cong Cv 1:8).
II. LẼ CẦN YẾU CỦA ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY
1. Hãy đợi cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao: Trước khi thăng thiên, Chúa truyền lệnh cho môn đệ Ngài phải đi khắp thế gian để môn đồ hóa muôn dân. Tuy nhiên Ngài cũng phán dặn họ phải đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao (LuLc 24:49).
- Các môn đệ đã từng sống với Chúa Jesus để được dạy dỗ hơn ba năm. Tuy nhiên điều đó chưa đủ để họ làm chứng nhân hữu hiệu cho Chúa. Họ phải mặc lấy quyền năng từ Đức Thánh Linh (Cong Cv 1:8).
2. Quyền năng để làm việc lớn: Chúa Jesus đã ban cho chúng ta một lời hứa gần như không thể tin rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa”( GiGa 14:12).
- Rõ ràng, bằng năng lực riêng của mình, chúng ta không thể nào thực hiện những công tác lớn lao Chúa đã hứa. Nhưng chính Đấng Christ đang sống trong chúng ta, hành động trong chúng ta, suy nghĩ trong đầu óc chúng ta, yêu thương bằng quả tim của chúng ta, nói năng bằng môi miệng của chúng ta, mới là Đấng ban quyền năng Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta để thực hiện những việc lớn lao đó.
- Chính Đấng Christ là Đấng đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất (LuLc 19:10) mới có thể biến chúng ta trở nên tay đánh lưới người, còn phần chúng ta là phải theo Ngài (Mac Mc 1:17). Hãy để Chúa dùng quyền năng Đức Thánh Linh để biến đổi chúng ta và rồi Ngài sẽ sử dụng chúng ta như Ngài đã sử dụng các môn đồ đầu tiên để làm đảo lộn cả thế giới.
III. THẢM TRẠNG CỦA HỘI THÁNH NGÀY NAY
1. Một sự trái ngược giữa Hội Thánh xưa và nay: Trong khi các tín hữu đầu tiên kinh nghiệm dư dật quyền năng Đức Thánh Linh, thi ngày nay đa số tín hữu không biết làm thế nào đêí đầy dẫy Đức Thánh Linh, thậm chí nhiều tín hữu còn không biết Đức Thánh Linh là ai ! Kết cuộc là họ trải qua cuộc đời mà không hề kinh nghiệm đời sống sung mãn Chúa Jesus đã hứa cho họ.
2. Giải thích: J. B. Phillips đã giải thích sự khác biệt đó là: Chúng ta chỉ chủ yếu thi hành nhiệm vụ, còn các tín hữu đầu tiên đã có một kinhnghiệm sống có thực. Chúng ta rút gọn Cơ Đốc giáo vào các qui tắc sống đạo, còn họ kinh nghiệm một sự sống mới tràn ngập phẩm chất mới. Chúng ta chỉ cố gắng sống với Đấng Christ, còn họ sống trong Đấng Christ và Đấng Christ sống trong họ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, chúng ta có thể kinh nghiệm điều họ đã kinh nghiệm ngay hôm nay.
IV. AI ? TẠI SAO ? LÀ GÌ ?
Những câu trả lời cho năm câu hỏi sau đây sẽ dẫn dắt chúng ta đến chỗ nhận biết và kinh nghiệm đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh: Trước hết, Đức Thánh Linh là ai ? Thứ hai, tại sao Ngài đến ? Thứ ba, đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa gì ? Thứ tư, tại sao Cơ Đốc nhân trung bình không đầy dẫy Đức Thánh Linh ? Thứ năm, làm thế nào để đầy dẫy Đức Thánh Linh ? Chúng ta sẽ học 4 câu hỏi đầu trong bài học nầy.
1. Đức Thánh Linh là ai ? Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời (Cong Cv 5:3-4). Ngài không phải là một năng lực vô ngã nào đó. Ngài cũng không phải là một ảnh hưởng thiên thượng hay một khái niệm mà Ngài chính là Đức Chúa Trời.
- Ngài là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Đây là một lẽ đạo huyền nhiệm: Chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng thể hiện trong ba thân vị, Ba Ngôi.
- Chúng ta cố gắng minh họa khái niệm nầy bằng hình ảnh nước, lá clover... nhưng vẫn hoàn toàn thiếu sót. Một người bảo rằng: Nếu từ chối giáo lý Ba Ngôi sẽ mất linh hồn, nhưng cố tìm hiểu thấu đáo giáo lý Ba Ngôi thì sẽ mất trí ! Chúng ta là con người hữu hạn, không thể hiểu nổi Đức Chúa Trời vô hạn. Tuy nhiên, chúng ta phải tin những gì Chúa mặc khải rõ ràng dù mình không thể hiểu thấu suốt.
2. Tại sao Đức Thánh Linh giáng lâm ?
a. Ngài đến thế gian để làm vinh hiển Đấng Christ (GiGa 16:14). Vì thế, người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ muốn nói về Chúa Jesus và làm sángdanh Chúa Jesus.
b. Ngài đến để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (16:13). Ngài cảm thúc các trước giả viết Kinh Thánh, và Ngài cũng soi sáng cho chúng ta ngày nay hiểu được khi chúng ta đọc Kinh Thánh (ICo1Cr 2:10).
c. Ngài dẫn dắt chúng ta trong đời sống cầu nguyện (RoRm 8:26-27). Ngoại trừ lời cầu nguyện xưng tội, thì chúng ta không thể trông mong Chúa nhậm lời nếu chúng ta không bước đi trong Thánh Linh.
d. Ngài ban quyền năng để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Jesus (Cong Cv 1:8). Không ai đáp ứng lời làm chứng của chúng ta nếu chúng ta không được Đức Thánh Linh kiểm soát, điều khiển.
e. Ngài khiến chúng ta nhận biết Đấng Christ (GiGa 3:5). Ngài tái sanh chúng ta để chúng ta có một bản chất mới, hiểu biết được Chúa cũng như các vấn đề thuộc linh.
3. Đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa gì ?
a. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là đầy dẫy Đấng Christ và ở trong Ngài (GiGa 15:1-8). Nhờ đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm đời sống được thanh tẩy khỏi mọi điều gian ác (IGi1Ga 1:7).
b. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là kết quả thuộc linh gồm hai phương diện:
- Những linh hồn được chinh phục về cho Chúa (Mat Mt 4:19) vì Đấng Christ là Đấng tìm và cứu kẻ hư mất. Nhiều người không tin Chúa đang sống đang sống những đời sống rất đạo đức. Vì thế, chúng ta phải có quyềnnăng của Đức Thánh Linh để sống đời sống thánh khiết và giới thiệu người khác đến với Chúa Jesus. Trong GiGa 15:8 Chúa Jesus phán rằng Cha sẽ được sáng Danh nếu chúng ta kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ Chúa. Vì thế, môn đồ Chúa Jesus phải có kết quả.
- Khi Đức Thánh Linh điều khiển, chúng ta sẽ trưởng thành trong Đấng Christ và trái của Thánh Linh sẽ trở nên rõ rệt hơn trong đời sống chúng ta (GaGl 5:22-23).
c. Lời Đức Chúa Trời sẽ trở nên có ý nghĩa hơn cho chúng ta:
- Lời Đức Chúa Trời là căn bản của sự trưởng thành trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Đừng tìm kiếm một từng trải đầy cảm xúc hay có tính cách thần bí. Hãy nương dựa nơi Lời Đức Chúa Trời và hãy để Lời Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng chúng ta (CoCl 3:16).
- Đức Thánh Linh soi sáng và dạy chúng ta áp dụng Lời Chúa.
- Một sự quân bình thỏa đáng giữa Lời Chúa và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ kết quả trong đời sống phong phú, làm vinh hiển Đức Chúa Trời (GiGa 15:8). Lời của Chúa sẽ bị đóng chặt đối với tâm trí chúng ta nếu không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ bị ngăntrở trong đời sống nếu không có Lời của Đức Chúa Trời.
4. Tại sao Cơ Đốc nhân không đầy dẫy Đức Thánh Linh ?
a. Nhiều Cơ Đốc nhân trung bình không kinh nghiệm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh vì thiếu hiểu biết:
- Nếu biết Đức Chúa Trời yêu thương mình và sẵn sàng ban quyền năng để mình kinh nghiệm đời sống sung mãn thì Cơ Đốc nhân xác thịt sẽ không còn muốn ở trong tình trạng xác thịt, cũng như người thiên nhiên sẽ không còn muốn ở trong tình trạng chưa tin Chúa nữa.
- Cơ Đốc nhân trung bình không biết rằng ngay từ lúc được tái sanh, họ đã được Chúa sẵn sàng ban quyền năng để trở nên trưởng thành.
- Cơ Đốc nhân trung bình không biết làm thế nào để đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng đức tin, nên đãsống đời sống bi đát, thất thường (RoRm 7:15, 25).
- Cơ Đốc nhân trung bình không ý thức về cơ nghiệp thuộc linh Chúa ban cho mình.
b. Nhiều Cơ Đốc nhân trung bình không được đầy dẫy Đức Thánh Linh vì cớ vô tín (HeDt 3:19):
- Nhiều người sợ Đức Chúa Trời sẽ thay đổi chương trình của họ, hoặc sợ Chúa phạt, và không dám tin cậy Ngài (IGi1Ga 4:18).
- Nhiều người cảm thấy Đức Chúa Trời quá khắt khe, đòi hỏi họ làm những điều họ không thể làm. Họ không nhận thức chương trình lớn lao Chúa dành cho họ (Mat Mt 6:33).
Bài 8: NHẬN LÃNH SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
Như điều chúng ta đã học trong bài trước, Cơ Đốc nhân trung bình tiếp tục sống trong sự không vâng lời và không đầy dẫy Đức Thánh Linh vì hai lý do. Đó là thiếu hiểu biết và vô tín.
I. THIẾU HIỂU BIẾT VÀ VÔ TÍN
1. Thiếu hiểu biết: Tại miền nam Texas có một cánh đồng dầu lửa nổi tiếng có tên là Yates Pool. Chủ nhân cánh đồng là ông Yates, trong thời kỳ kinh tế suy thoái, ông Yates đã sống nhơ sự trợ cấp của chính phủ, vì nông trại nuôi chiên của ông đang lâm vào nguy cơ phá sản: Ông không đủ tiền để trả nợ và trả tiền lời.
- Đang khi ông bối rối với món nợ quá lớn đối với ông thì một đoàn địa chất đã đến ký với ông một hợp đồng để khoan thử giếng dầu. Ở độ sâu 334m, họ đã khoan trúng một giếng dầu với trử lượng lớn. Nhiều giếng khoang sau đó lại có trử lượng gấp đôi, và ông Yates sở hữu tất cả.
- Ngày mua đất, ông Yates đã nhận được quyền có dầu và khoáng sản, thế nhưng, ông đã sống nhơ trợ cấp của chính phủ: Một đại phú lại sống trong cảnh khó nghèo. Đó là trường hợp của các Cơ Đốc nhân trung bình: Ngay từ khi trở nên con cái Đức Chúa Trời, họ đã trở nên kẻ kế nghiệp của Đức Chúa Trời, mọi tài nguyên phong phú của Đức Chúa Trời đều dành sẵn cho họ, nhưng vì thiếu hiểu biết, họ đã sống trong nghèo khó thuộc linh.
2. Thiếu đức tin: Lý do thứ hai là sự vô tín, thiếu đức tin hay không dám tin cậy Đức Chúa Trời, mà “không có đức tin thì chẳng thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời”( HeDt 11:6). Chúng ta đáng phải tin cậy Đức Chúa Trời vì nhận biết những chân lý sau:
a. Đức Chúa Trời yêu chúng ta: Những ý tưởng sợ hãi Đức Chúa Trời sẽ làm hại chúng ta, pha hỏng chương trình tốt đẹp của chúng ta, hoặc bắt chúng ta làm điều không ai làm nỗi, là những ý tưởng đến từ Satan. Đức Chúa Trời là Tình yêu và Ngài đã liên tục bày tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta dù chúng ta nhận thức được hay không. Như thế chúng ta không cần phải sợ hãi khi giao đời sống mình trong tay Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta hết lòng. Nếu còn sợ hãi là còn chưa tin chắc Ngài thật lòng yêu chúng ta (IGi1Ga 4:7-18).
b. Đức Chúa Trời có một chương trình kỳ diệu cho đời sống chúng ta: Trong Mat Mt 7:11 Chúa Jesus dạy rằng chúng ta vốn là xấu còn lo cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao.
c. Đức Chúa Trời quyền năng, khôn ngoan sẵn sàng dẫn dắt và ban phước cho chúng ta khi chúng ta dám tin cậy và phó thác đời sống mình cho Ngài: IISu 2Sb 16:9 cho biết con mắt Đức Giêhôva soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Hơn nữa, Ngài sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài (RoRm 8:28).
II. MẠNG LỆNH VÀ LỜI HỨA
1. Mạng lệnh: Eph Ep 5:18 cho chúng ta một mạng lệnh rất quan trọng. Đó là: Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải liên tục đầydẫy Đức Thánh Linh.
- Không đầy dẫy Đức Thánh Linh là không vâng lời Chúa. Không vâng lời Chúa, chúng ta không thể kinh nghiệm tình yêu và sự mặc khải của Chúa cho mình (GiGa 14:21).
2. Lời hứa: Có một lời hứa khiến mạng lệnh trên trở thành hiện thực. Đó là lời hứa trong IGi1Ga 5:14-15: Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa: Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh là ý muốn Chúa. Vậy hãy cầu xin điều đó trở nên hiện thực trên đời sống chúng ta, không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì căn cứ trên lời hứa của Chúa.
III. ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH BẰNG ĐỨC TIN
Hãy nhớ hai lẽ thật quan trọng sau đây:
1. Chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân bằng đức tin: Eph Ep 2:8-9 cho biết chúng ta được cứu nhờ ân điển, bởi đức tin nơi Chúa Jesus. Đó không phải là kết quả của nổ lực, của công đức.
2.. Chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng bằng đức tin: CoCl 2:6 dạy rằng: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy”.
a. Chúng ta không cần nài nĩ để được đầy dẫy Đức Thánh Linh vì Chúa đãban cho chúng ta đặc quyền đó (cũng như chúng ta không cần quỳ lụy van xin người thủ quỹ ngân hàng khi rút tiền của mình ở ngân hàng).
b. Chúng ta cũng không cần đổi chác với Chúa bằng sự khóc lóc, kiêng ăn... vì “người công bình sẽ sống bởi đức tin”( GaGl 3:11).
c. Chúng ta cũng không cần chờ đợi một cảm giác đầy xúc động, vì đức tin chúng ta dựa trên chính Đức Chúa Trời và chính Lời phán của Ngài.
IV. CHUẨN BỊ TẤM LÒNG CHO SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
1. Phải khao khát sống đẹp lòng Chúa: Chúa Jesus hứa rằng: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ”( Mat Mt 5:6). Chúng ta không thể tự bằng lòng với đời sống Cơ Đốc nhân xác thịt thất bại là buồn lòng Chúa, làm ô Danh Chúa. Phải ý thức đặc quyền và khao khát tiếp nhận với mục đích làm đẹp lòng Chúa, sáng Danh Ngài.
2. Phải sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa: RoRm 2:1-2 dạy chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời vì đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Phao Lô cũng khuyên chúng ta đừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình, nhờ đó chúng ta có thể tìm biết ý muốn Chúa, hiểu rõ những gì tốt đẹp, trọn vẹn, và đẹp lòng Chúa.
3. Phải xưng nhận mỗi một tội lỗi: Hãy xưng nhận mỗi một tội lỗi mà Đức Thánh Linh đã nhắc bạn nhớ, để kinh nghiệm sự tha thứ và tẩy sạch của Chúa như lời Chúa hứa trong IGi1Ga 1:9. Nếu cần, phải bồi thường ngay những thiệt hại chúng ta đã gây ra cho người khác (LuLc 19:8).
V. TIẾP NHẬN SƯ% ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
1. Ba điều quan trọng cần nhớ: Chúng ta cần nhớ ba điều quan trọng:
a. Nếu đã là Cơ Đốc nhân thì chúng ta đã có Đức Thánh Linh ngự trong đời sống mình rồi: Chúng ta không cần phải mời Ngài nữa (KhKh 3:20. HeDt 13:5). Ngay lúc tin nhận Chúa Jesus, chúng ta đã tiếp nhận Đức Thánh Linh để Ngài tái sinh chúng ta làm con cái Đức Chúa Trời (GiGa 1:12), báptem chung ta vào thân thể Đấng Christ (ICo1Cr 12:13).
b. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm liên tục: Đó không phải là một kinh nghiệm một lần đủ cả. Chúng ta phải thường xuyên đầy dẫy Đức Thánh Linh như một lối sống mỗi ngày (Eph Ep 5:18).
c. Không phải bởi cầu nguyện mà là bởi đức tin mới nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh: Không bởi cầu nguyện, kiêng ăn hay là nhờ một nổ lực nào khác (RoRm 8:7). Phương cách duy nhất đẹp lòng Đức Chúa Trời là đức tin.
2. Lấy đức tin cầu nguyện tiếp nhận đầy dẫy Đức Thánh Linh: Nếu chúng ta đã hiểu rõ mọi chân lý về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã chuẩnbị tấm lòng rồi, bây giờ, chúng ta chỉ cần lấy đức tin cầu nguyện với Chúa như sau: “Kính lạy Thiên Phụ yêu dấu, con cần đến Ngài. Con thừa nhận con đã tự điều khiển đời sống con và hậu quả là con đã phạm tội cùng Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã tha tội cho con qua sự chết của Ngài trên thập tự giá vì con. Bây giờ, con kính mời Ngài điều khiển trên ngai của đời sống con. Xin hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh cho con như Ngài đã truyền lệnh và như Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ nhậm lời con nếu con cầu nguyện trong đức tin. Và để bày tỏ đức tin của con, bây giờ, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đầy dẫy Đức Thánh Linh cho con và đang nắm quyền điều khiển cuộc đời con. Con cầu nguyện nhơn Danh Đức Chúa Jesus. Amen”.
3. kết quả của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh: Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và bước đi trong Thánh Linh là trở nên chết với bản ngã và sống cho Đức Chúa Trời (Mat Mt 16:24; GiGa 12:24).
- Kết quả thể hiện ra bên ngoài là nhận lãnh quyền phép để làm chứngnhân cho Chúa Jesus (Cong Cv 1:8) qua đời sống và lời nói của chúng ta.
- Những cảm giác là phó sản có giá trị của đức tin và sự vâng lời Chúa. Tuy nhiên, không bao giờ chỉ dựa vào cảm giác. Chúng ta phải sống và bước đi bằng đức tin.
Bài 9: SỰ HÔ HẤP THUỘC LINH
Nếu biết cách bước đi trong Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy sinh hoạt Cơ Đốc nhân là một nếp sống sôi nổi, thích thú, một cuộc khám phá vĩ đại, một cuốc sống phong phú, có mục đích và có kết quả cho Đấng Christ.
I. LỜI HỨA ĐỜI SỐNG PHONG PHU CHO MỌI NGƯỜI
1. Đời sống siêu nhiên: Chính Đấng Christ lấy uy quyền của Ngài mà hứa rằng: Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa... Các ngươi nhơn Danh Ta cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng Danh nơi Con (GiGa 14:12-14).
2. Vừa đơn giản vừa khó khăn: Đời sống Cơ Đốc nhân rất đơn giản. Nó đơn giản đến nỗi chúng ta có thể vấp phạm trước tính cách quá đơn giản của nó, vì điều kiện rất đơn giản: “Kẻ nào TIN Ta”.
- Tuy nhiên đời sống Cơ Đốc nhân cũng vô cùng khó khăn, đến nỗi không một ai có thể sống đời sống ấy bằng nổ lực của sức riêng. Người duy nhất có thể sống trọn vẹn đời sống đó chính là Đức Chúa Jesus Christ.
3. Một sự thật phước hạnh: Sự kiện nầy đã được chứng minh rõ rệt trong đời sống của các Cơ Đốc nhân đầu tiên. Khi Tòa Công luận thấy cách Chúa làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài trên Phierơ và Giăng, họ đã rất ngạc nhiên, vì biết rằng hai người dù không có học thức cao nhưng đã từng ở với Đức Chúa Jesus (Cong Cv 4:13).
4. Không miễn trừ nan đề: Cơ Đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải không có nan đề.
- Họ có thể phải đối diện với những nan đề chung của con người như bệnh tật, nhu cầu tài chánh, mất người thân, v. v...
- Tuy nhiên họ có thể tránh được đa số những nan đề do con người tự gán cho mình vì cớ những hành động xác thịt, vị kỷ.
- Và mặc dầu có lúc phải đối đầu với những nan đề trên (do nổ lực tấn công của ma quỷ) thì họ có thể đối diện với chúng bằng một thái độ thái độ bình tĩnh, tin tưởng nơi các nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời đang được sẵn sàng cung cấp cho họ để giải quyết nan đề (ICo1Cr 10:13).
- Hơn nữa trong niềm tin cậy Chúa là Đấng giải quyết mọi nan đề, mọi thử thách, mọi cám dỗ, cùng mọi gánh nặng trong cuộc sống, họ có thể trao hết mọi gánh nặng mình cho Chúa (IPhi 1Pr 5:7. GaGl 2:20).
5. Đơn sơ và dễ hiểu: Những giáo huấn của Chúa Jesus cho chúng ta rất đơn sơ và dễ hiểu, mặc dầu một số các chân lý Ngài dạy đã trở nên thật tối nghĩa đối với những người đui mù thuộc linh (GiGa 6:60, 66) !
- Những lời Chúa Jesus dạy về hoa huệ, chim trời, người gieo giống, gốc nho và nhánh... đã khiến các môn đồ “vui vẻ nghe Ngài”. Họ hiểu điều Ngài nói và họ đi theo Ngài.
- Vì thế, không cần là một thần học gia sâu nhiệm về Kinh Thánh mới có thể từng trải đời sống phong phú, đắc thắng, dù mỗi chúng ta cần nên ước ao để có thể hiểu Kinh Thánh thật sâu nhiệm.
II. PHẢI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
1. Kinh nghiệm tái sanh: Ngay khi tíêp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bản thân mình, chúng ta kinh nghiệm sự tái sanh:
- Chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời (1:12).
- Chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi (IGi1Ga 1:9) cả tội quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều nầy khiến chúng ta trở nên công nghĩa, thánh khiết, đẹp lòng Chúa nhờ sự hy sinh của Chúa Jesus trên thập tự giá.
- Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh (RoRm 8:16). Chúng ta được ban cho quyền năng để sống một đời sống đắc thắng và làm chứng nhân có kết quả cho Chúa Jesus (Cong Cv 1:8).
2. Cơ Đốc nhân xác thịt: Tuy nhiên, vì cớ không hiểu được khái niệm hô hấp thuộc linh như một vận dụng của đức tin, nên đa số Cơ Đốc nhân ở trong tình trạng Cơ Đốc nhân xác thịt, tự điều khiển đời sống mình. Kết quả là một đời sống thuộc linh lên xuống thất thường, một cuộc đời thất bại, không kết quả.
3. Mạng lệnh và lời hứa: Như điều chúng ta đã học, đầy dẫy Đức Thánh Linh là một mạng lệnh bắt buộc cho mọi Cơ Đốc nhân. Eph Ep 5:18 đòi hỏi mọi Cơ Đốc nhân phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh.
- Tuy nhiên mạng lệnh nầy không thể thực hiện nếu không có lời hứa trong IGi1Ga 4:14-15 rằng Đức Chúa Trời luôn nhậm lời cầu xin của chúng ta nếu chúng ta cầu xin theo ý muốn Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, vì thế, chúng ta có thể cầu xin với sự tin quyết rằng Chúa đã nhậm lời cầu xin của chúng ta.
III. SỰ HÔ HẤP THUỘC LINH
1. Thở ra bằng cách xưng nhận tội lỗi chúng ta: Nếu chúng ta chiếm lại chiếc ngai trong lòng mình bằng một hành vi cố ý không vâng lời, thì phải áp dụng ngay hô hấp thuộc linh với bước đầu tiên là thở ra bằng cách xưng tội, dựa trên nền tảng lời hứa trong 1:9.
- Xưng tội, theo Hy văn là homologeo, nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi chúng ta. Một sự đồng ý như thế bao gồm ba điều thừa nhận:
1. Thừa nhận hay đồng ý với Đức Chúa Trời rằng tội lỗi của chúng ta là sai quấy, là điều đáng ghê tởm, đã làm buồn lòng Chúa.
2. Thừa nhận hay đồng ý với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã tha thứ tội lỗi chúng ta vì cớ Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá.
3. Ăn năn hay dứt khoát thay đổi thái độ đối với tội lỗi nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Thay vì làm theo bản ngã, chúng ta sẽ làm điều Chúa muốn nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh.
2. Hít vào: Nhận lãnh đầy dẫy Đức Thánh Linh bởi đức tin: Kế đến, hãy hít vào bằng cách lấy đức tin nhận lãnh sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
- Hãy tin quyết là Ngài đang điều khiển và ban quyền năng cho chúng ta dựa trên mạng lệnh của Chúa trong Eph Ep 5:18 và lời hứa của Chúa trong IGi1Ga 5:14-15.
- Hãy tiếp tục lấy đức tin nhận lãnh tình yêu, sự tha thứ và quyền năng của Chúa, đồng thời tiếp tục thông công với Ngài từng giây từng phút.
III. NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Phải cảnh giác với thái độ vô tín: Chúng ta có thể lại trở thành một Cơ Đốc nhân xác thịt khi chúng ta phát triển một thái độ vô tín, khi chúng ta không còn tin vào lời lứa của Chúa trong 1:9 và ICo1Cr 10:13.
- Sứ đồ Phao Lô nói rằng: Phàm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi (RoRm 14:23). Nếu chúng ta ngưng thực hành hô hấp thuộc linh, chúng ta sẽ trở thành Cơ Đốc nhân xác thịt. Như thế, phát triển một thái độ vôtín và từ chối sự hô hấp thuộc linh sẽ khiến chúng ta lại trở nên Cơ Đốc nhân xác thịt.
- Đừng để tội lỗi tích lũy, chồng chất trong đời sống chúng ta, hãy thở ra và hít vào ngay giờ phút chúng ta biết mình vừa phạm tội, chúng ta sẽ nhận được sự tự do và quyền năng to lớn hơn trong đời sống chúng ta.
2. Phải cảnh giác thái độ bất tuân mạng lệnh Chúa: Tuy nhiên, sự kiện trên không hề khích lệ chúng ta cứ tiếp tục phạm tội. Sứ đồ Giăng nói rằng: “Làm sao chúng ta biết chắc mình thuộc về Chúa ? Hãy tự kiểm điểm xem chúng ta có thật sự làm theo những điều Ngài truyền dạy không ? Những kẻ chỉ nói suông: Tôi là tín đồ của Chúa, tôi thuộc về Ngài, mà không làm theo lời Chúa dạy, là người nói dối.
- Người vâng lời Chúa phải thể hiện hoàn toàn tình yêu của Chúa. Theo tiêu chuẩn ấy, chúng ta có thể biết mình thuộc về Chúa hay không. Ai nói mình thuộc về Chúa, phải sống giống như Ngài”( IGi1Ga 2:1-6).
3. Gạn lọc nhưng tiệm tiến: Mối liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh vừa có tính cách gạn lọc, vừa có tính cách tiệm tiến:
- Gạn lọc ở chỗ chúng ta khám phá được cách thực sự nhận lãnh quyền năng của Ngài là chỉ bởi đức tin mà thôi.
- Tiệm tiến ở chỗ chúng ta học biết được cách tiếp tục lớn lên và trưởng thành trong đơi sống được Đức Thánh Linh điều khiển bằng đức tin. Càng bước đi với Đức Thánh Linh, chúng ta thường phô bày càng nhiều trái của Thánh Linh trong đời sống mình nhiều hơn.
4. Bốn điều cần nhớ: Có bốn yếu tố quan trọng đóng góp rất nhiều vào sự hiểu biết cuộc khám phá vĩ đại nầy, đồng thời bảo đảm thành công cho sự bước đi trong Thánh Linh mà chúng ta sẽ tuần tự học sau đây. Đólà:
1. Phải biết chắc bạn đang đầy dẫy Đức Thánh Linh.
2. Phải chuẩn bị cho cuộc chiến thuộc linh.
3. Phải biết quyền hạn của bạn trong cương vị làm con cái Chúa.
4. Phải sống bởi đức tin.
Bài 10: BƯỚC ĐI TRONG THÁNH LINH
Như bài học trước, có bốn yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành công của việc bước đi trong Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ học hai yếu tố đầu tiên.
I. PHẢI TIN CHẮC BẠN ĐANG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
1. Phải nhớ “Đầy dẫy Đức Thánh Linh”là một mạng lệnh: Nhiều Cơ Đốc nhân biết mình cần sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng lại nghĩ rằng đó là một kinh nghiệm đặc biệt dành cho những người đặc biệt. Vì thế, họ tự bằng lòng với đời sống Cơ Đốc nhân xác thịt.
- Nhưng Eph Ep 5:18 đòi hỏi mọi Cơ Đốc nhân không được say rượu, thì cũng đòi hỏi mọi Cơ Đốc nhân phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì thế, dù đầy dẫy Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm siêu nhiên, thì cũng là một kinh nghiệm bắt buộc, một kinh nghiệm bình thường của tất cả mọi Cơ Đốc nhân: Mỗi Cơ Đốc nhân phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh.
2. Phải xác định ai đang ngự trên ngai lòng: Đức Chúa Jesus phán rằng không ai có thể làm tôi hai chủ (Mat Mt 6:24). Trong mỗi đời sống chúng ta chỉ có một cái ngai hay là một trung tâm điều khiển, mà Đấng Christ hoặc bản ngã đang ngồi trên ngai đó, không thể có trường hợp cả hai cùng ngồi trên một ngai.
- Đây là một quan niệm rất đơn giản, đến nỗi một em bé cũng có thể hiểu được. Vì thế, chúng ta cần dạy chân lý nầy cho con cái mình để chúng học tập mời Chúa làm Chu đời sống mình ngay từ khi còn thơ ấu (TrGv 12:1). Một em bé không vâng lời, không thể nói rằng Chúa đang ngự trên ngai lòng, và cũng không thể nói rằng nó muốn ma quỷ ở trên ngai (Bé Brad).
- Thật là một lẽ thật đơn sơ, nhưng đó là yếu tính cô đọng của toàn thể đời sống Cơ Đốc nhân: Phải giữ cho Đấng Christ luôn ngự trên ngai của đơi sống chúng ta.
3. Phải tiếp nhận lời hứa bên cạnh mạng lệnh: Sứ đôì Phao Lô khẳng định rằng thân thể của Cơ Đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh đang ngự ở trong (ICo1Cr 3:16). Để kinh nghiệm điều nầy, chúng ta không dừng lại ở mạng lệnh đầy dẫy Đức Thánh Linh để rồi bối rối, mà phải nắm chặt lấy lời hứa của Chúa trong IGi1Ga 5:14-15 rằng nếu chúng ta cầu xin điều chi theo ý muốn Chúa thì Ngài nghe chúng ta, và một khi Ngài nghe, thì Ngài cũng đáp lời cho chúng ta.
- Vì thế, chúng ta có thể trong mong Chúa ban Đức Thánh Linh đầy dẫy và ban quyền năng cho chúng ta căn cứ trên mạng lệnh và lời hứa của Chúa, miễn là chúng ta chân thành ao ước và tin cậy Chúa đầy dẫy chúng ta.
- Thực ra, chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh như một hành động của đức tin, chứ không phải do sự cầu nguyện, cũng như chúng ta được cứu là bởi đức tin vậy (Eph Ep 2:8-9).
4. Phải hô hấp thuộc linh chứ không cần mời Chúa vào nữa: Chúng ta cần nhớ rằng, ngay từ khi tin nhận Chúa, trở thành một Cơ Đốc nhân, chúng ta đã nhận Đức Thánh Linh ngự vào đời sống, khiến thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cứ đơn sơ thưa với Chúa rằng: “Con xin đầu phục đời con cho Ngài, và bởi đức tin, con nhận lãnh sự đầy dẫy Đức Thánh Linh”.
- Phải để Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi của mình. Phải nhạy bén với tiếng phán của Chúa, nhưng đừng tự bới lông tìm vít, tự tra xét mình quá đáng về những tội lỗi quá khứ đã được giải quyết.
- Nếu chúng ta chân thành đói khát Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì ngay khi Đức Thánh Linh cáo trách, chúng ta thực hiện ngay sự hô hấp thuộc linh: Thở ra ngay bằng việc xưng nhận tội lỗi và hít vào bằng sự đầu phục quyền điều khiển đời sống mình cho Chúa, thì hãy tin rằng chúng ta đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi, nhờ đức tin căn cứ trên lời hứa của Chúa vì Đức Chúa Trời luôn Thành Tín.
- Nhịp hô hấp thuộc linh của mỗi Cơ Đốc nhân mỗi khác: Có người thực hiện vài lần trong ngày, có người chỉ thực hiện vài lần trong năm.
5. Đừng nương dựa nơi cảm giác, cảm xúc: Lời Đức Chúa Trời là uy quyền cho chúng ta chứ không phải cảm xúc. Chúng ta phải sống bởi đứctin, tin cậy nơi sự đáng tin của chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
- Lẽ thật nầy được minh họa bằng một chiếc xe lửa: Đầu máy là những sựkiện về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, Toa chở than là đứctin, cung cấp nhiên liệu để đầu máy xe lửa chạy. Toa hành lý và hành khách là cảm xúc, được kéo theo một cách tự nhiên trong đời sống đức tin. Nên nhớ rằng đi tìm một kinh nghiệm cảm xúc là từ chối khái niệm đứctin, mà điều chi không bởi đức tin là tội lỗi (RoRm 14:23).
II. PHẢI CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN THUỘC LINH
1. Cần nhận thức cuộc chiến không phải là của chúng ta: Mặc dầu chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến thuộc linh, chúng ta phải nhớ rằng cuộc chiến nầy không phải của chúng ta mà là của Chúa:
- Hãy nhớ rằng cuộc sống Cơ Đốc nhân là một cuộc sống siêu nhiên mà chỉ có một mình Đưc Chúa Jesus mới có thể sống đời sống đó.
- Tuy nhiên, cũng hãy nhớ rằng vì cuộc chiến nầy là của Chúa cho nên chính Chúa sẽ chiến đâu cho chúng ta (XuXh 14:14). Vì thế, chúng ta sẽ chiến thắng là nhờ Đấng ban sức mới cho chúng ta (Phi Pl 4:13).
2. Cần nhận diện ba kẻ thù là thế gian, xác thịt và ma quỷ:
a. Thế gian: Thế gian không phải là thế giới hay nhân loại mà là tinh thần thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời, khước từ Đức Chúa Trời để tìm kiếm vật chất, danh vọng hay quyền lực.
- Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta chơ yêu mến thế gian (IGi1Ga 2:15-17) vì yêu mến thế gian là không thực lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cảnh cáo những điều ra từ thế gian như tham dục của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời đều sẽ bị tiêu diệt. Chỉ những ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mới còn lại đời đời.
- Nên nhớ không một ai yêu mến thế gian mà lại được Đức Chúa Trời đạidụng. Thành công về tiền bạc, vật chất không có gì sai quấy, nhưng phải nhớ rằng chúng nó chỉ tạm bợ và không thể là thần tượng phải tôn thờ.
- Chúng ta có thể tin chắc sự đắc thắng trên lãnh vực nầy vì Đấng Christ đã đắc thắng thế gian rồi (GiGa 16:33).
b. Xác thịt: Xác thịt chỉ về bản tính tội lỗi cũ của chúng ta, luôn luôn chống nghịch với Đức Thánh Linh (GaGl 5:17) khiến chúng ta không dễ dàng làm điều mình muốn theo ý Chúa.
- Hãy nhớ là cuộc chiến với xác thịt sẽ cứ tiếp diễn khi chúng ta còn sống trong thân xác. Không bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi sự cám dỗ. Dù chúng ta là ai thì sự cám dỗ và khuynh hướng phạm tội vẫn đang ở trong chúng ta.
- Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa cám dỗ và phạm tội: Cám dỗ là sự thúc đẩy ban đâìu để chúng ta làm trái với ý muốn Đức Chúa Trời. Tự nó chưa phải là tội lỗi. Cám dỗ trở thành tội lỗi là khi chúng ta suy gẫm về nó, để rồi sanh lòng tham muốn, khiến nó trở nên một dục vọng và cuối cùng sẽ trở thành hành động thực sự không vâng lời Chúa.
- Phải thành thật nhìn nhận sự yếu đuối của mình và cầu xin Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta: Sự tranh chiến nầy có thể giải quyết khi chúng ta lấy ý chí đặt mình đầu phục sự kiểm soát của Đức Thánh Linh và đương đầu với cám dỗ bằng quyền năng của Ngài (5:16).
c. Ma quỷ: Ma quỷ là một kẻ thù có thực, đang nổ lực tìm cách để hủy diệt chúng ta giống như sư tử đói mồi gào rống hay rình mò để cắn xé chúng ta (IPhi 1Pr 5:8).
- Nên nhớ là chúng ta được dạy phải trao mọi điều lo nghĩ của mình cho Chúa vì Chúa sẵn sàng chăm sóc chúng ta (5:7), và Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (IGi1Ga 4:4).
- Dù ma quỷ hung dữ như sư tử, nhưng nó đã bị Chúa Jesus đánh bại từ 2.000 năm trước qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Dù ma quỷ được xem là vua cầm quyền chốn không trung thì nó chỉ có thể hành đông dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời (Giop G 1:12, 2:6. ICo1Cr 10:13).
3. Cần đứng đúng vị trí của mình: Ma quỷ như con sư tử hung dữ nhưng đang ở trong chuồng (hoặc chúng ta đang ở trong xe bảo vệ). Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu chúng ta rời khỏi chỗ an toàn của mình để tiếp xúc với ma quỷ, xác thịt hay thế gian.
- Bao lâu chúng ta còn nương dựa trên Đấng Christ và quyền năng ThánhLinh Ngài chứ không nhờ cậy nổ lực của sức riêng thì chúng ta sẽ luôn luôn an toàn và chúng ta không có lý do gì để phải sợ cả.
4. Cần trang bị đầy đủ khí giới của Đức Chúa Trời: Tin cậy Chúa, chúng ta sử dụng khí giới của Chúa để đối phó với kẻ thù thuộc linh của mình vì chúng ta không chiến đấu với con người trần gian, nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm và với các tà linh (Eph Ep 6:11-12). Muốn sử dụng thành thạo, chúng ta phải trang bị và luyện tập sử dụng mọi khí giới nầy mỗi ngày trong cuộc sống (6:10-18) nhất là hai khí giới gươm của Thánh Linh và sự cầu nguyện đem quyền năng Đức Thánh Linh đến với chúng ta.
Bài 11: BƯỚC ĐI TRONG THÁNH LINH (tt)
Như bài học trước, có bốn yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành công của việc bước đi trong Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta đã học hai yếu tố đầu tiên là phải chắc chắn bạn đã đầy dẫy Đức Thánh Linh và phải chuẩnbị cho cuộc chiến thuộc linh. Hôm nay, chúng ta sẽ học hai yếu tố còn lại:
I. PHẢI BIẾT QUYỀN HẠN CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN
1. Phải có đời sống quân bình: Quân bình không phải trung dung vừa phải, mà là phải làm trọn mọi phần trách nhiệm mà không bỏ sót một trách nhiệm nào.
- Muốn bước đi trong Thánh Linh một cách mạnh mẽ và gây được những ảnh hưởng tốt, chúng ta phải dành nhiều thì giờ, thì giờ không vội vã, trong sự thông công với Chúa mỗi ngày qua Lời của Chúa (đọc, nghiên cứu, học thuộc lòng, suy gẫm), qua tinh thần cầu nguyện, và phải đều đặn chiasẻ đức tin của mình trong Chúa cho người khác.
2. Kết quả của đức tin: Tất cả những điều trên phát xuất từ một đời sống vâng lời Chúa và đầy dẫy Đức Thánh Linh, và đời sống nầy là kết quả của đức tin và chỉ đức tin mà thôi, vì Kinh Thánh dạy rằng “Người công bình sẽ sống bởi đức tin ”.
- Nhiều Cơ Đốc nhân lầm lẫn rằng đời sống quân bình (học Kinh Thánh, cầu nguyện, làm chứng và những kỷ luật thuộc linh khác) là phương tiện để đạt đến đời sống đức tin mà không biết rằng đó chính là kết quả của đời sống đức tin (Gia Gc 2:22).
- Chính nhờ đức tin, chúng ta kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều nầy sẽ khiến lời Kinh Thánh trở nên sống động, sự cầu nguyện trở nên linh nghiệm, sự làm chứng trở nên hiệu quả và sự vâng lời trở nên niềm vui.
3. Mạnh mẽ trong Đấng Christ: Hãy nhớ rằng chúng ta hoàn toàn bấtnăng để sống đời sống Cơ Đôc nhân, tất cả những nổ lực, kiêu ngạo, sức riêng phải được thay thế bằng đời sống hoàn toàn tin cậy Chúa vì trong Đấng Christ chúng ta mới được mạnh mẽ (Phi Pl 4:13. IITi 2Tm 1:7).
- Sứ điệp Phao Lô dạy: Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài (Eph Ep 6:10). Chúng ta có thể thực hiện điều nầy vì cớ Đấng Christ đang sống trong tất cả mọi Cơ Đốc nhân, là những người đặt đức tin nơi Ngài (RoRm 8:1-32; Eph Ep 1:9-25; CoCl 1:27-2:10).
- Chúng ta hoàn toàn vững lòng vì Đấng Christ là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài sẵn sàng ban quyền năng sự sống để chúng ta kết quả cho Ngài (GiGa 15:4-5) vì “Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (IGi1Ga 4:4). Với sức riêng, chúng ta bất năng, vô quyền, không kết quả giống như nhánh nho không ở trong gốc nho, nhưng nếu chúng ta cứ ở trong Chúa cũng như Chúa ở trong chúng ta thì quyền năng ban sự sống của Chúa sẽ khiến chúng ta sống và làm chứng nhân kết quả cho Chúa.
4. Tay đánh lưới người cho Đấng Christ: Có lẽ chúng ta sẽ rất bối rối khi nghe Chúa giải thích tầm quan trọng của một chứng nhân có kết quả: “Nầy Cha Ta sẽ được sáng Danh là thể nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy”( GiGa 15:8). Tuy nhiên, hãy nghe lời Chúa phán trong Mat Mt 4:19: ”Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người”. Như thế:
a. Việc của chúng ta là hãy theo Chúa, hãy sẵn sàng tin cậy và vâng lời Ngài để sống đời sống thánh khiết và tìm mọi cơ hội để nói về Chúa.
b. Việc của Chúa là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Nghĩa là, trách nhiệm có kết quả vốn là của Chúa. Thành công trong công tác chứng đạo chỉ đơn giản là chia sẻ Đấng Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh, còn kết quả thì phải giao cho Đức Chúa Trời.
5. Mọi nhu cầu đã được cung ứng trong Đấng Christ: Khi Chúa Jesus ban Đại mạng lệnh cho các môn đồ, Ngài cũng hứa với họ rằng “Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế”. Chúng ta có thể mạnh mẽ ra đi vì Chúa Cứu thế Hằng Sô ng của chúng ta, Đức Chúa Trời Toàn Năng đang ở cùng chúng ta.
- Trong Đấng Christ có đủ mọi sự chúng ta cần (Phi Pl 4:19). Đấng Christ chính là tình thương nhập thể, là niềm vui, sự bình an, sự kiên nhẫn, sự khôn ngoan... của chúng ta. Ngay cả của cải vật chất để phục vụ Chúa cũng đều có sẵn trong Đấng Christ. Ngài là sở hữu chủ của vàng, bạc và của mọi tài nguyên phong phú trong vũ trụ (AgKg 2:8).
6. Chọn lựa tự nguyện để vâng lời Chúa: Càng nhận biết Chúa nhiều hơn, chúng ta lại càng vâng lời Chúa nhiều hơn.
- Hãy nhớ sự bất tuân của Ađam đã đem nhân loại vào tội lỗi và sự chết thì sự vâng lời của Đấng Christ đã đưa con người vào sự tha thứ, tiếp nhận ân phước và sự sống (RoRm 5:18-19).
- Hãy nhớ rằng quyền lực của tội lỗi đã bị đập tan, chúng ta đã chết đối với tội lỗi để sống cho Đức Chúa Trời, để dùng các chi thể của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời (ICo1Cr 6:20).
- Hãy nhớ rằng theo Chúa không phải là một ách nô lệ mới, trong đó người theo Chúa giống như con bù nhìn, nhưng Chúa ban cho chúng ta quyền tựdo lựa chọn. Càng biết rõ Chúa yêu thương, thành tín, quyền năng... chúng ta lại càng yêu Chúa và càng tin cậy Ngài hơn và mong ước giữ Chúa ở mãi trên ngai lòng của mình càng hơn.
- Chúng ta chỉ thất bại khi nào chúng ta cố ý tự chọn một hành động không vâng lời Chúa. Vì thế, đối với những người yêu mến Chúa thì được Chúa nắm giữ là một phước hạnh chứ không phải là mất tự do (bé Bradley).
- Sự bước đi thân mật, riêng tư với Đấng Christ, Cứu Chúa và Thiết Hữu của chúng ta, chính là Cơ Đốc giáo, chứ không phải giáo điều, lao khổ, ép xác... Hãy biết rõ quyền hạn của Cơ Đốc nhân để có thể đồng thanh với Phao Lô mà nói rằng: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
II. HÃY SỐNG BỞI ĐỨC TIN
1. Không sống bởi cảm giác mà sống bởi đức tin: Không có gì sai quấy trong cảm xúc, cảm giác vì có những cảm xúc có giá trị là kết quả của đức tin và sự vâng lời. Hãy tạ ơn Chúa về những cảm xúc ấy.
- Nhưng đừng đi tìm cảm xúc, vì như thế là chối bỏ mạng lệnh Chúa truyền là phải sống bằng đức tin (RoRm 1:17. GaGl 3:11) vì chỉ có đức tin mới làm đẹp ý Đức Chúa Trời (HeDt 11:6).
- Chúa có hàng ngàn lời hứa cho chúng ta. Hãy sống theo lời hứa của Đức Chúa Trời, tin tưởng nơi sự chính trực của Ngài và khẳng định đức tin của chúng ta nơi chính Đức Chúa Trời, được thể hiện qua Lời Ngài.
- GiGa 14:21 vạch rõ phương cách có giá trị hơn hết để có một từng trải cảm xúc tốt đẹp chính là vâng phục Đấng Christ, mà một trong những hành động vâng phục quan trọng nhất là chia sẻ Đấng Christ cho người khác trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy bắt đầu chia sẻ Đấng Christ cho người khác như một lối sống khi bước đi trong Thánh Linh.
2. Sự cảm tạ bày tỏ đức tin:
a. Chúng ta có thể tin cậy lời hứa quan trọng của Chúa rằng mọi sự hiệplại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời (RoRm 8:28).
b. Trên cơ sở lời hứa nầy, chúng ta có thể vâng theo mạng lệnh của Chúa trong ITe1Tx 5:18 là điều hợply, là thể hiện của đức tin rằng: Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. (Câu chuyện cô thiếu nữ mất người yêu trong tai nạn xe hơi).
- Tạ ơn Chúa là hành động đức tin, làm đẹplòng Chúa (HeDt 11:6).
- Không tạ ơn Chúa là vô tín, làm buồn lòng Chúa (3:17-4:2).
3. Trao gánh nặng cho Chúa là bày tỏ đức tin: Khi gặp những việc trái ý, chúng ta thường mất bình tĩnh, bực bội, nóng nảy và tự giải quyết bằng những việc dễ gây thương tổn cho người khác.
- Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt hơn thì chúng ta có thể cảm tạ Chúa, dù khi cả thế giới đang sụp đổ chung quanh chúng ta, khi biết rằng Chúa đang tể trị và Ngài sẵn sàng chăm sóc khi chúng ta trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài (IPhi 1Pr 5:7).
4. Bước đi với Chúa từng giây phút trong đức tin: Hãy nhớ Đức Chúa Trời là Đấng Thành tín, Yêu thương và Toàn năng, sẵn sàng cùng đi với chúng ta trong mọi bước đường đời và mỗi giây phút chúng ta cần Chúa.
- Hãy bắt đầu một ngày bằng buổi tối hôm trước qua việc học Lời Chúa, suy gẫm về những thuộc tính và sự đáng tin của Đức Chúa Trời của chúng ta trước khi bước lên giường ngủ.
- Hãy thức dậy lúc sáng sớm với những ý nghĩ đầu tiên là nghĩ về Chúa. Hãy ca ngợi Chúa bằng một thi thiên và một thái độ tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa đang sống trong chúng ta và qua chúng ta.
- Hãy sống một ngày mới trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh để Đấng Christ trên ngai lòng của mình. Một cuộc thám hiểm, một cuộc khám phá thích thú đang chờ đợi những người tin cậy Chúa, cảm tạ Chúa trong mọi sự.
- Hãy tiếp tục hô hấp thuộc linh trong đức tin để liên tục nhận quyền năng của Chúa để sống như một chứng nhân kết quả cho Đấng Christ mỗi ngày.
Bài 12: PHẢI CHẮC CHẮN BẠN LÀ CƠ ĐỐC NHÂN
Một lãnh đạo Cơ Đốc làm chứng rằng suốt 25 năm phục vụ Chúa, ông chưa dắt được một ai đến với Chúa, mãi cho đến khi ông học biết phương pháp chứng đạo trong Thánh Linh.
I. TÁM YẾU TỐ TẠO THÀNH CÔNG TRONG CHỨNG ĐẠO
1. Hai câu hỏi quan trọng: Mỗi chúng ta cần biết câu trả lời của hai câu hỏi quan trọng sau đây:
a. “Từng trải quan trọng nhất trong đời sống của bạn là gì ?”: Câu trả lời đúng đắn phải là: “Nhận biết Đấng Christ là từng trải quan trọng nhất”.
b. “Điều quan trọng hơn hết bạn có thể làm để giúp đỡ người khác là gì ?”: Câu trả lời phải là: “Giúp người ấy nhận biết Đấng Christ ”.
- Thật vậy, không có kinh nghiệm nào gây phấn khởi và được tưởng thưởng về phương diện thuộc linh cho bằng công tác hào hứng nói về Đấng Christ cho người khác.
2. Hai lý do Cơ Đốc nhân trung bình không kết quả: Một Hội Thánh kia có 1.000 tín đồ với 6 Mục sư nhưng trong một năm chỉ đem được một người đến với Chúa ! Rõ ràng phải có trục trặc ở đây: Đa số Cơ Đốc nhân trung bình chưa bao giờ giới thiệu ai đến với Chúa dù họ rất muốn và cũng biết đây là sứ mạng Chúa giao cho mình. Có hai lý do:
a. Thứ nhất, Cơ Đốc nhân trung bình không biết cách để sống đời sống đắc thắng, sống động và được Đức Thánh Linh kiểm soát.
b. Thứ hai, Cơ Đốc nhân trung bình không biết phương pháp truyền thông đức tin của mình trong Đấng Christ cho người khác cách hiệu quả.
3. Nếp sống vui mừng: Cơ Đốc nhân thật sự vui mừng là những người đang chia sẻ đức tin của mình cho người khác. Mặc dầu việc học Kinh Thánh và cầu nguyện là rất cần thiết, nhưng những việc đó không thể thay thế cho việc chứng đạo.
4. Hãy chèo ra khơi thả lưới trong đức tin (LuLc 5:1-11): Phierơ đã chài lưới suốt đêm không có một con cá nho, nhưng khi ông vâng lời Chúa, chèo ra ngoài sâu thả lưới thì được rất nhiều cá đến nỗi lưới phải đứt ra.
- Nhiều người đang hoài nghi như Phierơ khi nghe mạng lệnh của Chúa vì nhiều năm rồi họ đánh lưới người nhưng không đưa được ai đến với Chúa ! Tuy nhiên Chúa muốn chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài.
5. Tám yếu tố tạo thành công: Cần theo đúng công thức Kinh Thánh:
a. Thứ nhất, phải chắc chắn bạn đã là một Cơ Đốc nhân.
b. Thứ hai, phải chắc chắn không còn tội nào chưa được xưng ra.
c. Thứ ba, phải chắc chắn bạn đang đầy dẫy Đức Thánh Linh.
d. Thứ tư, hãy sẵn sàng chia sẻ đức tin của bạn cho người khác.
e. Thứ năm, hãy cầu nguyện.
f. Thứ sáu, hãy ra đi.
g. Thứ bảy, hãy nói về Chúa Jesus.
h. Thứ tám, hãy trông mong Đức Chúa Trời sử dụng bạn.
II. PHẢI CHẮC CHẮN BẠN ĐÃ LÀ MỘT CƠ ĐỐC NHÂN
1. Đạo đức tôn giáo thì chưa đủ:
a. Thực trạng Hội Thánh: Có hàng triệu người rất tốt, đạo đức, sùng kính đang tích cực hoạt động trong các Hội Thánh, lại không chắc chắn về mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời !
b. Kinh nghiệm John Wesley: Nhà sáng lập giáo hội Giám lý đã kể lại rằng dù ông là con một Mục sư, lãnh tụ một câu lạc bộ thánh và là giáo sĩ cho người da đỏ tại Mỹ châu, ông vẫn chưa chắc chắn mình là Cơ Đốc nhân cho đến khi đọc bài khảo luận của Martin Luther về đức tin.
2. Phải tiếp nhận Đấng Christ bằng đức tin: Jonh Wesley đã thật sự biết chắc mình là Cơ Đốc nhân và vui mừng trong địa vị mới khi ông đã tiếp nhận Đấng Christ bằng đức tin (Eph Ep 2:8).
- Ông đã không còn nổ lực để cố gắng đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng các việc lành, các hoạt động tôn giáo của ông (2:9).
- Chúng ta phải nắm chặt lời Chúa hứa trong GiGa 1:12 và KhKh 3:20 để không phải chỉ để mời Chúa Jesus vào lòng như một hành động tôn giáo mà phải mời Ngài ngự vào lòng với tất cả đức tin, tin rằng Chúa đã thực hiện lời Ngài hứa cho mình.
3. Phải được tái sanh (GiGa 3:2-6): Nicôđem là một nhà cai trị dân Do Thái, một học giả uyên thâm, một lãnh tụ tôn giáo thật tận tâm, một môn đồ sùng kính mỗi ngày đến nhà hội cầu nguyện bốn lần và cầu nguyện ở nhà ba lần... nhưng ông thấy trong đời sống Chúa Jesus có điều gì đó mà chính ông chưa có.
- Chúa Jesus đã cho Nicôđem thấy được nhu cầu của mình: Ông phải nhờ nước và Thánh Linh để được sanh lại. Chúa Jesus giải thích rằng “Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần ”.
a. Phải có một đời sống được thay đổi: Giống như một con sâu bò dưới đất và cắn phá lá cây phải được thay đổi thành con bướm bay lượn và giúp sự phát triển cây cối, thì cũng vậy, chúng ta phải được biến đổi hoàn toàn, phải được lột xác về phương diện thuộc linh bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.
b. Phải có một kết ước toàn diện: Giống như việc kết hôn bắt đầu với lý trí và tình cảm phải được hoàn tất bằng quyết định của ý chí khi nói lời “tôi xin hứa ”trước mặt Mục sư và Hội Thánh, thì chúng ta không những biết về Chúa Jesus, cảm động trước tình yêu của Chúa đối với mình, chúng ta phải có một kết ước của ý chí dứt khoát dâng mình cho Đấng Christ.
- Một người chưa trở thành một Cơ Đốc nhân cho đến khi, bằng một hành động của ý chí, người ấy tiếp nhận món quà ân điển của Đức Chúa Trời, món quà của sự yêu thương tha thứ là chính Đức Chúa Jesus (GiGa 3:16).
- Khi tiếp nhận Chúa Jesus, chúng ta tiếp nhận một bản tánh mới, nghĩa là chúng ta được sanh ra trong gia đình Đức Chúa Trời và chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự sống đời đời: Mọi sự đều trở nên mới (IICo 2Cr 5:17).
- Càng học biết nhiều hơn về Chúa và sự thành tín của Ngài, cũng như nhận biết rõ hơn về nhu cầu của chính mình, chúng ta sẽ tiếp tục mời Chúa kiểm soát đời sống mình chặt chẽ hơn.
- Nếu bạn chưa bao giờ nói với Đấng Christ rằng “Con xin tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của con”thì hãy làm điều đó ngay bây giờ với đức tin nắm chặt lời Chúa hứa trong KhKh 3:20.
c. Hãy tạ ơn Chúa: Căn cứ trên uy quyền của Lời Hứa của Đức Chúa Trời, hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã ngự vào đời sống của chúng ta. Kết quả của đời sống tin nhận Chúa Jesus là hàng triệu đời sống đã được biến đổi.
- Đừng bao giờ xúc phạm Chúa bằng cách nài xin Chúa ngự vào đời sống bạn một lần nữa. Suốt cuộc đời còn lại của bạn, hãy cứ tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn ngư trong lòng bạn vì Ngài đã hứa rằng “Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế”( Mat Mt 28:20) và Ngài cũng phán rằng “Ta sẽ chẳnglìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu”( HeDt 13:5).
Bài 13: LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO Trong THÁNH LINH (tt)
Như chúng ta đã học, có tám yếu tố giúp chúng ta thành công trong công tác chứng đạo trong Thánh Linh. Chúng ta đã học yếu tố đầu tiên là phải chắc chắn mình đã là một Cơ Đôc nhân.
I. YẾU TỐ 2: PHẢI CHẮC CHẮN KHÔNG CÒN MỘT TỘI LỖI NÀO
1. Lý do: Yếu tố thứ hai là phải chắc chắn không còn một tội lỗi nào chưa được xưng ra, vì nếu còn một thái độ hoặc hành động tội lỗi nào, nó sẽ ngăntrơ mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời, khiến Ngài không thể sống qua chúng ta hoặc yêu qua chúng ta.
- Hãy nhớ rằng Đấng Christ đã đến để làm sinh tế trọn vẹn của Đức Chúa Trời để chuộc tội cho chúng ta, cả tội của quá khứ, hiện tại và tương lai (HeDt 10:10-20 và 7:27).
2. Thế nào là xưng tội ?: Trong nguyên văn Kinh Thánh, từ “xưng tội”(homologeo) có nghĩa là đồng ý với hay đồng thanh với. Như thế, xưng tội là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình. Xưng tội gồm ba phần:
a. Đồng ý với Đức Chúa Trời rằng việc chúng ta đã làm là sai quấy: Hãy để Đức Thánh Linh phán êm dịu nhỏ nhẹ với lòng chúng ta rằng “Ta buồn lòng về cách ăn nết ở của con, về thái độ của con”, và hãy đồng ý với Ngài.
b. Đồng ý với Đức Chúa Trời rằng chính tội lỗi chúng ta đang phạm, cũng như tất cả tội lỗi của chúng ta đều đã được đền trả xong trên thập tự giá, và hãy tạ ơn Đấng Christ vì Ngài đã chết thay cho tội ấy.
c. Đồng ý với Đức Chúa Trời rằng chúng ta phải ăn năn: Trong nguyên văn, ăn năn có nghĩa là đổi ý. Chúng ta phải thay đổi thái độ đối với tội lỗi, và nhờ Đức Thánh Linh quyền năng, chúng ta thay đổi cả hành động của chúng ta nữa, hầu cho chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
3. Có cần phải xưng tội không ?: Mặc dầu sự chết của Chúa Jesus đã trả xong án phạt cho mọi tội lỗi của chúng ta, và chúng ta không thể làm gì nữa để thêm vào sinh tế trọn vẹn của Ngài thì việc xưng tội vẫn là điều vô cùng cần thiết, không thể thiếu. Lý do là vì:
a. Điều nầy hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh: Sứ đồ Giăng dạy rằng “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta”( IGi1Ga 1:9) và “Làm sao biết chắc mình thuộc về Chúa ? Hãy tự kiểm xem chúng ta có thật sự làm theo những điều Ngài truyền dạy không... Ai nói mình thuộc về Chúa, phải sống giống như Ngài”( 2:1-6).
b. Dù không còn có một sự định tội nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, tuy nhiên, người ở trong Đấng Christ là người dứt khoát với tội lỗi khi xưng nó ra (trao cho Chúa giải quyết) và lìa bỏ nó (ChCn 28:13).
c. Tội lỗi không xưng ra sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh và sẽ chỉ đưa chúng ta vào sự sửa trị. Đức Chúa Trời yêu thương sẽ sửa trị những con cái của Ngài để họ khỏi bị án phạt như người thế gian (HeDt 12:6; ICo1Cr 11:32).
d. Tội lỗi sẽ đưa chúng ta từ Cơ Đốc nhân thiêng liêng trở về Cơ Đốc nhân xác thịt, ngăn trở mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời (Thi Tv 66:18), ngăn trở quyền năng của Chúa hành động trong và qua chúng ta. Vì thế chúng ta phải hô hấp thuộc linh ngay khi Đức Thánh Linh chỉ cho chúng ta thấy một tội lỗi nào chưa được xưng ra.
II. YẾU TỐ 3: PHẢI CHẮC CHẮN ĐÃ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
1. Lý do: Yếu tố thứ ba là phải chắc chắn rằng chúng ta đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh vì như thế, chúng ta mới chiếm hữu và thực hành quyềnnăng của Đức Thánh Linh để sống đời sống thánh khiết và làm chứng nhân có kết quả cho Chúa Jesus.
2. Đầy dẫy Đức Thánh Linh bởi đức tin: Căn cứ vào mạng lệnh của Chúa trong Eph Ep 5:18 và lời hứa của Chúa trong IGi1Ga 5:14-15, nếu chúng ta sẵn sàng giao phó đời sống mình cho Chúa hướng dẫn thì chúng ta có thể lấy đức tin cầu xin và nhận lãnh sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta điều đó.
3. Đầy dẫy Đức Thánh Linh tuyệt đối cần thiết cho chứng nhân: Trong Cong Cv 1:8, Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh cho môn đồ để họ nhận lấy quyền năng của Chúa để làm chứng nhân cho Ngài khắp đất. Ngài cũng nhắc nhở họ đừng bắt đầu cho đến khi họ mặc lấy quyền phép từ trên cao (LuLc 24:49).
4. Đầy dẫy Đức Thánh Linh để phục vụ: Đừng bắt đầu phục vụ Chúa nếu chúng ta không biết chắc rằng mình đã đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phục vụ Chúa bằng nổ lực xác thịt chỉ phung phí thời gian, làm nhục Danh Chúa và chỉ tạo được những gô ỵ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị thiêu hủy trong lửa (ICo1Cr 3:12-15).
5. Cần nhớ đầy dẫy Đức Thánh Linh là một vấn đề của đức tin: Đừng tìm kiếm các kinh nghiệm cảm xúc mà hãy lấy đức tin tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh vì người công bình sẽ sống bởi đức tin (GaGl 3:11). Đi tìm một kinh nghiệm cảm xúc là chối bỏ đức tin.
6. Trao quyền kiểm soát: Bí quyết kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh là bằng lòng trao quyền kiểm soát đời sống của chúng ta cho Chúa mà không giữ lại điều gì cả. Hãy lấy đức tin tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đừng tìm kiếm một cảm xúc nào cả, nhưng hãy nhớ rằng những cảm xúc có giá trị chắc chắn sẽ xảy ra cho những người sống bởi đức tin và bắt đầu chia xẻ đức tin cho người khác trong quyền năng Đức Thánh Linh, vì Chúa hứa bày tỏ Chúa cho những ai vâng lời Ngài (GiGa 14:23).
III. YẾU TỐ 4: HÃY SẴN SÀNG CHIA XẺ ĐỨC TIN
1. Mọi người đều là chứng nhân cho Chúa: Dù không phải ai cũng có ân tứ truyền đạo, những mỗi tín hữu đều được kêu gọi “hãy làm công việc của người giảng Tin Lành”( IITi 2Tm 4:5) và Đại Mạng lệnh là dành cho tất cả mọi Cơ Đốc nhân. Tất cả chúng ta đều có đặc ân và trách nhiệm làm chứng nhân cho Cứu Chúa kỳ diệu của chúng ta.
2. Hãy theo Ta: Lời kêu gọi của Chúa Jesus cho các môn đồ là “Hãy theoTa ”. Trách nhiệm của chúng ta là phải đi theo Đấng Christ, Chúa sẽ làm phần của Ngài là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người (Mac Mc 1:17). Đừng bối rối khi thấy vài người đem được nhiều ngươi đến với Chúa hơn bạn, nhưng hãy yên tâm bước theo Chúa, làm chứng nhân cho Ngài vì Đức Thánh Linh là Đấng duy nhất khiến chúng ta kết quả. Hãy cứ ở trong Chúa như nhánh nho dính liền với gốc nho thì Ngài sẽ tạo ra những kếtqua thuộc linh qua đời sống chúng ta.
3. Huấn luyện đơn giản: Chỉ cần vài tiếng đồng hồ huấn luyện tập trung, chúng ta có thể biết làm thế nào để bước đi trong Thánh Linh và làm thế nào để truyền thông đức tin cách hiệu quả thông qua sự trình bày “Bốn định luật thuộc linh”hoặc những tài liệu khác.
- Như thế, trách nhiệm chúng ta là cứ ở trong Đấng Christ để Ngài cai trị đời sống chúng ta, vận hành bằng thân thể chúng ta, suy nghĩ bằng tâm trí chúng ta, yêu thương bằng tấm lòng chúng ta, nói năng bằng môi miệng chúng ta, và qua chúng ta, Chúa sẽ biến đổi đời sống người khác.
V. YẾU TỐ 5: HÃY CẦU NGUYÊN
1. Chúa không muốn ai chết mất: Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn (IIPhi 2Pr 3:9; ITi1Tm 2:4). Ngài yêu tội nhân hơn cả chúng ta yêu họ.
2. Chúa hứa nhậm lời cầu nguyện: Chúa cũng ban cho chúng ta lời hứa rằng nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin thì Ngài nghe chúng ta. Ý muốn Chúa là mọi người đều được cứu, vì thế, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta cho những người thân yêu, bạn hữu để họ được cứu.
3. Cần lập một danh sách cầu nguyện: Hãy lập một danh sách những người chưa được cứu trong họ hàng, bạn hữu, xóm giềng, và hãy bắt đầu cầu xin Đức Chúa Trời cứu rỗi họ. Sau đó hãy chia xẻ đức tin cho họ. Khi Chúa đã nhậm lời cầu nguyện, hãy ghi rõ ngày tháng và kết quả.
4. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh kéo họ đến với Chúa Jesus (GiGa 6:44):
a. Dầu Đức Chúa Trời có uy quyền tối thượng, nhưng Ngài đã ban cho con người đặc ân thực hành ý chí tự do của mình và họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình (Mat Mt 13:58; LuLc 13:34).
b. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời yêu thương vẫn tích cực tìm và cứu những người hư mất, kéo họ đến với Ngài (GiGa 6:44; 3:26; RoRm 5:8; IIPhi 2Pr 3:9; ITi1Tm 2:3-4).
5. Phải cầu nguyện trong Thánh Linh: Trách nhiệm chúng ta là phải cầu nguyện cho tội nhân đến với Chúa Jesus và chia xẻ đức tin nơi Chúa cho họ. Tuy nhiên, chỉ có một mình Đức Thánh Linh mới có thể tạo ra đức tin trong lòng người và biến đổi đời sống họ. Vì thế, phải bước đi trong Thánh Linh để chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh cho những ngươi thân yêu và bạn hữu mình, và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thời biểu của Ngài khác với thời biểu chúng ta.
6. Phải tiếp tục cầu nguyện sau khi họ tin Chúa: Sau khi họ tin Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho sự tăng trưởng cũng như sự phục vụ Chúa của họ để họ trở thành những môn đồ trưởng thành có thể sinh sôi nảy nở thuộc linh. Đây chính là điều Chúa Jesus đã làm cho môn đồ Ngài trong GiGa 17:1-26.
Bài 14: LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO Trong THÁNH LINH (tt)
Như chúng ta đã học, có tám yếu tố giúp chúng ta thành công trong công tác chứng đạo trong Thánh Linh. Chúng ta đã học 5 yếu tố đầu tiên là phải chắc chắn mình đậ là một Cơ Đốc nhân, không còn tội nào chưa xưng ra, đã đầy dẫy Đức Thánh Linh, sẵn sàng chia xẻ đức tin và cầu nguyện.
VI. YẾU TỐ 6: HÃY RA ĐI
1. Đừng chờ đợi người ngoại đến với chúng ta: Một trong những chướng ngại lớn nhất của sự làm chứng đạo là vấn đề ra đi. Tín hữu có đủ mọi loại bào chữa: “Tôi bận quá”hoặc “Tôi đang chờ đợi Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi đến với một người nào đó”.... Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus không bảo như thế. Ngài bảo rằng: “Hãy đi ”, “Hãy làm chứng về Ta”...
2. Hãy đến với tất cả mọi người: Chúa Jesus dạy rằng “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người”( Mac Mc 16:15).
- Vì thế, đừng để cho bản tánh rụt rè, nhút nhát khiến chúng ta ngại ngùng, e sợ. Nhưng vì cớ Chúa Jesus đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất và vì Ngài đang sống trong chúng ta, nên chúng ta hãy đơn sơ cầu xin Ngài ban cho chúng ta sự can đảm để nói một cách dạn dĩ về Ngài (Cong Cv 4:31).
3. Hãy sắp đặt ưu tiên để có thể ra đi mỗi ngày: Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất đã xảy đến cho chúng ta là được biết Đấng Christ và điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm được cho người khác là giúp họ biết Đấng Christ. Vì thế, chúng ta phải xét lại những thứ tự ưu tiên của đời sống để xem mình đã sử dụng thì giờ Chúa ban như thế nào.
- Môi ngày, hãy dành thì giờ để nói với một người nào đó về Đấng Christ của chúng ta. Hãy xem bất cứ lúc nào chúng ta có dịp ở riêng với một người nào đó trong vài phút đồng hồ là thì giờ Chúa đã định để chúng ta chia xẻ tình yêu và sự tha thứ của Chúa cho người đó. Hãy cầu xin Chúa sử dụng môi miệng chúng ta để nói về tình yêu và sự tha thứ của Chúa cho người khác mỗi khi có dịp tiện.
4. Đừng ngã lòng: Khi chúng ta đã hết lòng tìm cách đưa những người chú ý đến Tin Lành tới chỗ dứt khoát tiếp nhận Đấng Christ, thì đừng nãn lòng khi họ khước từ. Vì làm chứng về Chúa trong tình yêu và lòng quan tâm chân thành là việc của chúng ta, còn kết quả là phần của Đức Chúa Trời.
- Sự làm chứng về Chúa cho người khác phải là một lối sống bình thường của mỗi Cơ Đốc nhân.
VII. HÃY NÓI VỀ CHÚA JESUS
1. Hãy noi gương sứ đồ Phao Lô (CoCl 1:28): Phao Lô bảo rằng “Cho nên, chúng tôi đi đâu cũng truyền giảng về Chúa Cứu Thế. Khéo léo khuyên bảo và cố gắng huấn luyện mọi người để họ đạt đến mức toàn hảo trong Chúa Cứu thế Jesus”. Ngay cả trong hoàn cảnh bị bắt bớ, các tín hữu Hội Thánh đầu tiên đã “bị tản lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành”( Cong Cv 8:5).
2. Đừng bàn chuyện ngoài lề: Dù có thể bắt đầu bằng một “lạc điểm”như tin tức thời tiết, thể thao, thương mại, thời sự... nhằm mục đích làm quen hoặc tạo thân tình, nhưng đừng phí thì giờ để bàn về những vấn đề như thế hoặc ngay cả các vấn đề tôn giáo như tổ chức giáo hội, nghi lễ thờ phượng... Hãy cầu nguyện và trông mong Chúa giúp chúng ta giới thiệu Con Ngài vào trong cuộc nói chuyện của chúng ta.
3. Hãy đặt trọng tâm vào Đấng Christ: Nhiều Cơ Đốc nhân được huấn luyện làm chứng về Đấng Christ trong quyền năng Đức Thánh Linh đã không đi tẻ đường vào những vấn đề thứ yếu mà tập trung vào sự làm chứng về Đấng Christ. Quyển sách Bốn định luật thuộc linh rất hữu hiệu để giúp cuộc đàm thoại đặt trọng tâm vào thân vị của Đấng Christ.
4. Nhiều người rất sẵn lòng nghe về Đấng Christ: Đừng chỉ mời đến nhà thờ vì có nhiều người chống đối nhà thờ. Chúng ta phải nói về chính Đấng Christ. Chúng ta sẽ khám phá rằng có rất nhiều người đã sẵn sàng tiếp nhận Chúa ngay lần đầu tiên được nghe về Ngài, như trái đã chín mùi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người như trái còn xanh, chúng ta cần phải chờ đợi. Vì vậy, hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta nhận ra ngay người nào chúng ta cần phải làm chứng trước. Hãy nhớ có hàng vạn, hàng triệu người đã được Đức Thánh Linh dọn lòng, đang chờ cơ hội tin nhận Chúa.
5. Đừng tranh luận mà hãy chia xẻ trong tình yêu: Đừng cãi lý với những người chưa sẵn sàng. Đưng thúc hối, hù dọa, làm họ bị xúc phạm, cũng đừng đẩy họ vào bước đường cùng, bắt buộc họ phải tin nhận Đấng Christ ngay. Hãy tặng sách vở thích hợp cho họ đọc, cầu nguyện cho họ và tìm dịp gặp lại họ khi Chúa mở đường.
- Hãy chia xẻ đức tin trong tình yêu và sự sống Chúa ban. Chính những điều đó chứ không phải những lý luận hợp lý sẽ có thể bắt phục những người chống đối.
VIII. YẾU TỐ 8: HÃY TRÔNG ĐỢI KẾT QUẢ
1. Hãy khích lệ người ta đáp ứng: Hãy nói về Chúa và khích lệ người nghe mời Chúa ngự vào đời sống họ. Chúng ta chưa thực sự truyền đạo Tin Lành cho họ cho đến khi chúng ta cho họ một cơ hội để đáp ứng với Tin Lành. Quyển sách Bốn định luật thuộc linh sẽ giúp bạn làm tốt điều nầy.
2. Phải tỏ ra tích cực: Nhiều Cơ Đốc nhân đến với người khác bằng một thái độ tiêu cực khi hỏi rằng: “Bạn không muốn trở thành một Cơ Đốc nhân phải không ?”. Bởi thái độ tiêu cực đó, họ đã vô tình ngăn trở người khác tỏ ra họ cần có Đấng Christ.
- Hãy ra đi với lòng trông mong là Đức Chúa Trời đã dọn lòng của người nghe để họ nóng nảy muốn tiếp nhận Đấng Christ và chúng ta sẽ thấy là Ngài đã thực sự làm như vậy.
3. Lý do trông đợi kết quả: Không phải lạc quan về công tác của chúng ta mà vì tin tưởng Chúa, tin tưởng tình yêu, quyền tối thượng, và lời hứa của Ngài rằng Ngài không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn (IIPhi 2Pr 3:9).
- Hãy nhớ rằng chính Chúa đã đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất (LuLc 19:10). Chính Ngài đã giao phó sứ mạng cho chúng ta đi khắp thế gian để rao giảng Tin Lành và khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài (Mat Mt 28:19). Đồng thời Ngài cũng hứa với chúng ta rằng Ngài là Đấng nắm trong tay hết cả quyền bính trên trời và dưới đất sẽ luôn ở cùng chúng ta, đồng đi với chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta.
4. Người ta đang đói khát về Đức Chúa Trời:
- Đức Thánh Linh đã và đang tạo ra sự khao khát nầy trong lòng của vô số người khắp nơi trên thế giới. Số người tin Chúa trong các buổi chứng đạo đã chứng tỏ điều đó.
- Họ chỉ cần chúng ta tiếp xúc với họ một cách thích hợp để họ có thể nhìn nhận nhu cầu của mình và tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa và Cứu Chúa của họ. Họ đang cần chính Chúa Jesus. Nếu chúng ta biết đem chính Chúa Jesus đối diện với họ trong quyền năng của Đức Thánh Linh thì nhiều người sẽ đáp ứng ngay với tình yêu và sự tha thứ của Ngài.
5. Hãy tin cậy nơi các lời hứa của Đức Chúa Trời: Hãy nhớ lời của Chúa Jesus suốt 20 thế kỷ vẫn là một thực sự rằng “Đồng lúa đã vàng, sẵn cho mùa gặt”( GiGa 4:35).
- Chúa Jesus cũng đã phán: “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đưc tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả”( Mat Mt 21:22). Không phải tất cả những người được làm chứng đều tin Chúa cả đâu, nhưng Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta để vừa gieo giống, vừa gặt hái cho Nước Trời.
- Hãy bước đi bằng đức tin rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta vì “Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài”( HeDt 11:6).
6. Sự thành công trong công tác chứng đạo: Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: Sự thành công trong công tác chứng đạo chỉ là đơn sơ chia xẻ Đấng Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh và giao các kết quả cho Đức Chúa Trời lo liệu.
Nếu chúng ta thực hành tám yếu tố trên, chúng ta sẽ có một đời sống kếtquả cho Đức Chúa Trời: Đời sống biết chia xẻ Đấng Christ cho người khác sẽ tạo cho chúng ta những thích thú bất ngờ mà không một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào trên đất có thể so sánh được.
Bài 15: TẠI SAO PHẢI LÀM CHỨNG ĐẠO ?
Đem một người đến với Chúa Jesus là dự phần đem hạnh phúc vào thế giới nầy. Đó là đặc ân Chúa ban cho chúng ta là những Cơ Đốc nhân.
Phương cách duy nhất để biến đổi thế giới là biến đổi những cá nhân, và chỉ có Chúa Jesus là Đấng duy nhất có thể biến đổi con người từ bên trong. Vì thế, các môn đồ của Chúa Jesus đã có thể là những người biến đổi thế giới khi họ ra đi trong quyền năng của Chúa Jesus.
I. TẠI SAO NHIỀU CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG KẾT QUẢ ?
1. Họ đang sống trong đời sống Cơ Đốc nhân xác thịt: Đời sống Cơ Đốc nhân xác thịt là đời sống thất bại, không kết quả vì bản ngã đang điều khiển chỉ có thể tạo ra rối loạn, vô quyền.
- Người đó không lấy đức tin để mời Đức Thánh Linh đầy dẫy và kiểm soát đời sống mình y theo mạng lệnh và lời hứa của Chúa trong Eph Ep 5:18 và IGi1Ga 5:14-15.
2. Họ chưa hề được huấn luyện để chia xẻ đức tin trong Thánh Linh: Họ có thể nhận biết rằng kinh nghiệm quan trọng nhất là “nhận biết Đấng Christ”và điều quan trọng nhất có thể giúp đỡ người khác là giúp họ “nhận biết Đấng Christ”.
- Tuy nhiên, họ chưa bao giờ học biết cách bắt đầu cuộc nói chuyện về Đấng Christ và làm thế nào để giải thích Tin Lành một cách đơn giản và rõ ràng cũng như cách hướng dẫn một người quyết định tiếp nhận Đấng Christ bằng đức tin.
II. BẢY LÝ DO VÌ SAO PHẢI LÀM CHỨNG ĐẠO ?
1. Vì tình yêu thương Đấng Christ cảm động: Thứ nhất, chúng ta phải làm chứng đạo “vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta”. Đây là lời nói của sứ đồ Phao Lô (IICo 2Cr 5:15).
- Kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Chúa trong đời sống mình, chúng ta không thể yên lặng, mà phải chia xẻ niềm vui để mọi người cũng kinh nghiệm niềm vui như mình.
- Kinh nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ thực sự yêu Chúa và mong ước luôn nói về Đấng mình yêu mến cho mọi người.
2. Vì đây là lệnh truyền của Chúa cho Cơ Đốc nhân: Thứ hai, chúng ta phải làm chứng đạo vì Đấng Christ đã truyền lệnh nầy cho chúng ta:
- Chúa Jesus phán: “Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mat Mt 4:19). Mục đích của việc theo Chúa là để Chúa biếnđổi trở nên tay đánh lưới người cho Chúa.
- Chúa Jesus dạy: “Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả ”( GiGa 15:16). Được Chúa chọn và lập là một đặc ân cao quý, và mục đích của đặc ân nầy là để ban cho chúng ta đời sống kết quả qua việc ra đi chinh phục tội nhân cho Chúa.
- Đây cũng là Đại mạng lệnh Chúa truyền cho môn đồ Ngài trên núi Galilê (Mat Mt 28:19) rằng: “Hãy đi môn đồ hóa muôn dân”với lời hứa quý báu rằng “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”( 28:20).
3. Vì loài người ngoài Chúa đang bị hư mất: Thứ ba, chúng ta phải làm chứng đạo vì loài người ở ngoài Đấng Christ đều bị hư mất:
- Họ không thể đến cùng Đức Chúa Cha vì Chúa Jesus phán: “Ta là đường đi, Chân lý và Sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”( GiGa 14:6).
- Họ không thể được cứu rỗi vì ngoài Chúa Jesus “Chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta có thể nhờ đó mà được cứu”( Cong Cv 4:12).
4. Vì những phước hạnh người tin Chúa nhận được: Thứ tư, chúng ta phải làm chứng đạo vì có rất nhiều phước hạnh xảy đến cho người tin nhận Đấng Christ:
a. Họ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời (GiGa 1:12).
b. Thân thể họ trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời (IICo 2Cr 6:16).
c. Mọi tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai đều được tha thứ (CoCl 1:14).
d. Họ bắt đầu kinh nghiệm sự bình an của Đức Chúa Trời (GiGa 14:27).
e. Họ được Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống (Thi Tv 37:23-24).
f. Họ kinh nghiệm sự đổi mới đời sống hoàn toàn trong Chúa (IICo 2Cr 5:17).
5. Vì sự làm chứng đạo làm tăng trưởng đời sống thuộc linh: Thứ năm, chúng ta phải làm chứng đạo vì những phước hạnh mà chính người làm chứng đạo sẽ kinh nghiệm được: Sự chứng đạo làm tăng trưởng đời sống thuộc linh.
- Sự làm chứng đạo dẫn chúng ta đến chỗ cầu nguyện, nghiên cứu Lời Chúa và thúc đẩy chúng ta làm chứng đạo trong quyền năng Đức Thánh Linh, gieo rắc tình yêu, vui mừng và bình an.
- Theo nguyên tắc gieo và gặt (GaGl 6:7), nếu chúng ta gieo tình thương, vui mừng, bình an, chúng ta sẽ gặt tình thương, vui mừng, bình an bội phần hơn. Đây chính là niềm vui của Chúa Jesus khi Ngài nói “Đồ ăn của Ta, ấy là làm theo ý muốn Đấng sai Ta và làm trọn công việc Ngài”.
6. Vì làm chứng đạo cho Đấng Christ là một đặc ân to lớn: Thứ sáu, chúng ta phải làm chứng đạo vì đây là một đặc ân to lớn Chúa ban. Chúng ta được vinh dự làm Đại sứ của Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, trong sứ mạng cao quý là đem con người phục hòa với Ngài (IICo 2Cr 5:20).
7. Vì Thánh Linh ban quyền năng để chúng ta làm chứng đạo: Thứ bảy, chúng ta phải làm chứng đạo vì Đức Thánh Linh được ban xuống là để ban quyền năng cho chúng ta làm chứng về Chúa Jesus (Cong Cv 1:8).
- Không làm chứng đạo là khước từ quyền năng Đức Thánh Linh ban cho để giới thiệu người khác đến với Chúa Jesus.
- Chúng ta rất cần sự huấn luyện, các tài liệu, các phương pháp, các kỹ thuật và chiến lược truyền giáo. Tuy nhiên, những điều đó sẽ không có giá trị nào cả nếu chúng ta không nhờ Đức Thánh Linh giúp sức và ban quyềnnăng trong khi đi ra chinh phục linh hồn tội nhân cho Đấng Christ.
Bài 16: CÁCH LÀM CHỨNG ĐẠO
Nhiều Cơ Đốc nhân tin kính Chúa đã thất bại thảm thương trong những nổ lực của họ để giới thiệu Đấng Christ cho người khác, chỉ vì họ không biết phải làm chứng như thế nào.
Một bác nông phu đến xin một bác sĩ may vết thương trên cánh tay. Khi bác sĩ đòi 50 đôla, bác nông phu phản đối: “Nhưng, thưa bác sĩ, ông may vết thương nầy không quá 15 phút mà !”. Bác sĩ trả lời rằng: “Vâng, tôi biết, vì vậy, tôi chỉ đòi ông trả 5 đôla cho tiền may vết thương và 45 đôla cho tiền biết cách may vết thương”.
Việc “biết cách làm thế nào ”quyết định sự khác nhau giữa sự làm chứng có kết quả và làm chứng không kết quả.
I. HAI CÁCH LÀM CHỨNG ĐẠO
1. Lối sống và lời làm chứng: Có hai cách làm chứng: Đó là lối sống đổi mới của chúng ta và lời làm chứng của chúng ta: Một bằng đời sống và một bằng môi miệng. Chúa truyền phán rằng chúng ta phải dùng môi miệng nói ra Tin Lành và đây là điều chúng ta sẽ thảo luận.
2. Một số điều phải biết: Tuy nhiên, trước khi có thể giới thiệu người khác đến với Chúa, chúng ta cần phải biết một số điều căn bản:
- Trước tiên, phải biết chắc chính mình đã là Cơ Đốc nhân và kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh ( như các bài học trước).
- Sau đó, chúng ta cần phải biết một người chưa tin Chúa cần hiểu biết gì về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Jesus và về Tin Lành trước khi người đó lập được một quyết định sáng suốt về Chúa Jesus.
- Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta đến với những người đã được Ngài dọn lòng để sẵn sàng tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ.
- Hãy biến việc chia xẻ đức tin trong Đấng Christ trở thành một lối sống của chúng ta.
II. TINH CHẤT CỦA TIN LÀNH
Dù cách trình bày bài giảng có thể khác nhau cho từng đối tượng khác nhau, nhưng chỉ có mộtsứ điệp cứu rỗi cho tất cả mọi người. Thông thường, một bài làm chứng đầy đủ phải đề cập đến những điều về Đức Chúa Trời, về tình trạng và nhu cầu con người, về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus và bí quyết để kinh nghiệm sự sống đời đời Chúa ban... Tất cả đều được gồm tóm trong quyển sách nhỏ “Bốn định luật thuộc linh”:
1. Định luật 1: Đức Chúa Trời yêu thương, đã hoạch định một chương trình cho đời sống bạn:
- Đức Chúa Trời yêu thương: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời”. (GiGa 3:16 ).
- Chương trình của Đức Chúa Trời: Chúa Cứu Thế Jesus phán cùng họ rằng: “... Ta đã đến, để cho nhân loại được sự sống và được sự sống sung mãn”. (10:10 ).
- Tại sao nhiều người vẫn chưa kinh nghiệm sự sống sung mãn ? Tại vì..
2. Định luật 2: Loài người tội lỗi và bị phân cách với Đức Chúa Trời nên không thể hiểu biết và kinh nghiệm tình yêu và chương trình Đức Chúa Trời cho đời sống mình:
- Loài người tội lỗi: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. (RoRm 3:23 ). Loài người được dựng nên để tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng vì ý riêng bướng bỉnh, ương ngạnh, loài người đã chọn lấy con đường riêng của mình. Do đó, sự tương giao với Đức Chúa Trời đã bị gián đoạn. Ý riêng ấy thể hiện bằng sự phản loạn tích cực hoặc thái độ hờ hững tiêu cực, là bằng chứng của điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi.
- Loài người bị phân cách: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết”(tức là bị phâncách thuộc linh khỏi Đức Chúa Trời). (RoRm 6:23 ). Đức Chúa Trời thánh khiết còn loài người thì tội lỗi: Có một vực sâu thăm thẳm phân cách đôi bên. Con người cố gắng liên tục để vươn lên cùng Đức Chúa Trời bằng những nổ lực riêng như nếp sống đạo đức, triết lý hoặc tôn giáo....
3. Định luật 3: Chúa Cứu Thế Jesus là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi của loài người:
- Ngài đã chết thaychúng ta: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết”( 5:8 ).
- Ngài đã sống lạitừ kẻ chết: “Đấng Cứu thế chịu chết vì tội chúng ta... Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh và Ngài đã hiện ra cho Phierơ, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi Ngài hiện ra cho năm trăm anh em xem thấy... ”( ICo1Cr 15:3-6 ).
- Ngài là Con Đường duy nhấtđến cùng Đức Chúa Trời: “Chúa Cứu Thế Jesus đáp rằng: Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”( GiGa 14:6 ).
4. Định luật 4: Mỗi người phải đích thân tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa và Chúa của đời mình:
- Chúng ta phải tiếp nhậnChúa Jesus: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài”( GiGa 1:12 ).
- Chúng ta tiếp nhận Chúa bằng đức tin: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ây chẳng phải bởi việc làm (công đức) đâu, hầu cho không ai khoe khoang”( Eph Ep 2:8-9 ).
- Tiếp nhận Chúa, chúng ta được tái sanh, có đời sống mới: “Thể xác chỉ sinh ra thể xác, Thánh Linh mới sinh ra tâm linh”( GiGa 3:6 ).
- Tiếp nhận Chúa là đích thân mờiChúa ngựvào lòng: “Chúa Cứu Thế phán: Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy”( KhKh 3:20 ). Mời Chúa Jesus ngự vào lòng là mời Chúa làm Chủ đời sống, bản ngã bị hạ bệ, để mọi sở thích đều ở dưới quyền điều khiển của Chúa, hầu cho kết quả hòa hợp với chương trình của Chúa.
- Tiếp nhận Chúa Jesus bằng sự cầu nguyện: Sau đây là lời cầu nguyện đề nghị: “Kính lạy Chúa Jesus ! Con cần đến Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay trên thập tự giá vì tội của con. Con tin rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là Con Đướng duy nhất đưa con đến cùng Đức Chúa Trời. Con xin rộng mở tâm hồn và đời sống để tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của con. Con cảm ơn Ngài đã tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa ngự tri trên ngai của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên con người Chúa muốn. Con cầu nguyện nhơn Danh Đức Chúa Jesus. Amen.
III. ÍCH LỢI CỦA QUYỂN BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH
1. Giúp chúng ta mở đầu cuộc nói chuyện cách dễ dàng: Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách hỏi: “Bạn đã từng nghe về bốn định luật thuộc linh chưa ?”. Hoặc “Nội dung quyển sách nầy đã thay đổi đời tôi”. Hoặc “Đây là một trong những sách nhỏ được phổ biến rộng rãi nhất thế giới, được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ và được phân phối khắp nơi”...
2. Nó bắt đầu với một lời tuyên bố tích cực: Đó là Đức Chúa Trời yêu thương đã hoạch định một chương trình cho đời sống chúng ta.
3. Nó trình bày Tin Lành với những lời tự xưng của Đấng Christ cách rõ ràng và đơn giản: Ta là...
4. Nó giúp chúng ta tự tin trong khi làm chứng: Vì chúng ta biết mình sẽ nói gì và nói như thế nào.
5. Nó giúp chúng ta không lạc đề: Chúng ta cứ tuần tự trình bày.
6. Nó giúp chúng ta đi vào trọng điểm và ngắn gọn.
7. Nó bao gồm lời mời gọi tiếp nhận Đấng Christ.
8. Nó đưa ra các đề nghị về sự tăng trưởng bao gồm cả tầm quan trọng của Hội Thánh: Nó đưa ra 7 đề nghị giúp Cơ Đốc nhân trưởng thành: Cầu nguyện hằng ngày (GiGa 15:7). Đọc lời Chúa mỗi ngày (Cong Cv 17:11). Vâng phục Chúa từng giây phút (GiGa 14:21). Làm chứng về Chúa bằng đời sống và lời nói (Mat Mt 4:19). Tin cậy Chúa trong mọi tình huống của đời sống (IPhi 1Pr 5:7). Nhờ Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng (GaGl 5:16-17). Và “Chớ bỏ sự nhóm lại ”( HeDt 10:25).
9. Nó trình bày kỹ thuật truyền thông: Nhờ đó, những người được chúng ta đưa dắt đến cùng Chúa có thể được khích lệ để lại đưa dắt những người khác đến cùng Chúa (IITi 2Tm 2:2).
IV. CÁCH SỬ DỤNG QUYỂN BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH
1. Thái độ: Hãy kể lại, đọc hay cùng đọc với người mình làm chứng một cách tự nhiên, thân mật, yêu thương. Không cần cố gắng chứng tỏ mình là người thông sáng, nhưng cũng đừng ngần ngại như người chào hàng Elmer Blurt gõ cửa mà tự nhủ rằng không có ai trong nhà !
2. Cơ hội: Hãy chia xẻ quyển sách nầy cho những cá nhân chúng ta gặp được dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
3. Đối tượng: Hãy chia xẻ quyển bốn định luật thuộc linh cho bạn bè, những người quen biết, người người gặp tình cờ trên xe, tàu... hay những người đến tham dự chương trình truyền giảng....
4. Kết quả: Dù chúng ta phải trông chờ kết quả thì cũng phải nhớ rằng “một số trái còn xanh ”: Không phải ai cũng sẵn sàng hưởng ứng tích cực, thậm chí một số còn phản kháng cách thù địch nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn chúng ta hoặc gieo giống, hoặc làm công tác gặt hái, đều làm việc cách thoải mái và hãy để Ngài làm những gì Ngài muốn qua đời sống chúng ta.
Bài 17: SỰ TRANH CHẤP & SỰ TIN CHẮC
Nói chung, hầu hết mọi người đều đồng ý với ba định luật thuộc linh đầu tiên. Như thế, chúng ta có thể tiếp tục với định luật bốn.
I. SỰ CHUẨN BỊ CẦN THIẾT
Ăn năn là sự chuẩn bị cần thiết: Ăn năn là sự chuẩn bị cần thiết để tiếp nhận Đấng Christ. Ăn năn có nghĩa là thay đổi thái độ đối với tội lỗi, kết quả là hành động cũng sẽ được thay đổi khi người đó tiếp nhận Đấng Christ.
II. BƯỚC QUYẾT ĐỊNH
1. Bước quyết định là tiếp nhận Đấng Christ: Như thế, muốn trở thành Cơ Đốc nhân, người nghe không phải chỉ ăn năn tội mà phải lấy đức tintiếp nhận Đấng Christ (GiGa 1:12. Eph Ep 2:8-9).
- Tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa sẽ đem lại kết quả là sự Tái Sanh và Đấng Christ sẽ làm Chúa (Chủ) trên đời sống. Dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân thật là vâng lời Chúa Jesus qua sự giúp sức của Đức Thánh Linh vì Chúa Jesus thật là Chủ của đời sống họ (vòng tròn thứ hai).
2. Cơ hội để cầu nguyện: Chúng ta cần giúp người muốn tiếp nhận Đấng Christ biết một cách chính xác những gì họ cần phải làm, nghĩa là chúng ta phải giải thích cách tiếp nhận Chúa qua sự cầu nguyện:
- Hãy đọc lớn lời cầu nguyện mẫu và hỏi: “Lời cầu nguyện nầy có bày tỏ nguyện vọng của bạn không ?”. Nếu họ trả lời “Có”, hãy đề nghị họ cùng cầu nguyện lớn tiếng với chúng ta.
- Tuy nhiên, nếu người ấy muốn cầu nguyện theo lời lẽ riêng của mình, thì chúng ta đề nghị người ấy nói lớn tiếng “Amen ”khi kết thúc.
III. NẾU NGƯỜI NGHE KHÔNG TIN
1. Đừng gây xúc phạm: Nếu người nghe không muốn tiếp nhận Chúa thì đừng cố bắt ép, thúc bách người ấy cầu nguyện, vì Chúa Jesus phán rằng: “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta”( GiGa 6:44).
2. Thế nào là thành công trong chứng đạo ?: Hãy nhớ, điều quan trọng không phải là chúng ta làm gì, nhưng là Thánh Linh làm gì qua chúng ta (ICo1Cr 3:6). Tự chúng ta không có khả năng để dắt đưa bất cứ người nào đến với Chúa.
- Thành công trong công tác chứng đạo là đơn sơ chia xẻ Đấng Christ cho người khác trong quyền năng của Đức Thánh Linh và để kết quả cho Đức Chúa Trời lo liệu.
3. Tiếp tục trình bày sứ điệp: Dù đã đến phần cầu nguyện mà người nghe vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng, chúng ta cần làm những điều sau:
a. Trước hết, phải luôn giữ thái độ tích cực (không nản lòng) và yêu thương.
b. Tiếp tục chia xẻ phần còn lại của quyển sách sau khi nói: Có thể lắm, một ngày nào đó bạn sẽ tiếp nhận Chúa Jesus. Xin cho phép tôi chỉ cho bạn thấy những gì sẽ xảy ra sau khi bạn thực lòng mời Đấng Christ ngự vào đời sống bạn”.
c. Hai việc bạn có thể làm sau khi trình bày xong là chia xẻ bài làm chứng bản thân bạn, hoặc ôn lại từng định luật thuộc linh và hỏi: “Bạn đã hiểu rõ điều nầy chưa ?”.
d. Cơ hội thứ hai: Nếu người nghe đáp ứng tích cực hơn, chúng ta có thể mời ngươi ấy tiếp nhận Chúa Jesus bằng lời cầu nguyện. Có nhiều người phải đợi đến đọc hết quyển sách mới đồng ý cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
e. Thối thác: Nếu người nghe vẫn chưa quyết định, hãy tặng quyển sách và khuyên người ấy về đọc lại quyển sách ngay trong ngày với lòng mong ước người ấy sẽ tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống mình trước khi đi ngủ tối hôm ấy.
III. KHÍCH LỆ TÂN TÍN HỮU
1. Niềm Tin chắc chắn: Phải dẫn dắt tân tín hữu đến chỗ đặt đức tin chắc chắn trong Đấng Christ và biết chắc về sự cứu rỗi mình đang kinh nghiệm.
- “Đấng Christ đang ở đâu trong mối liên hệ với bạn ?”: Sau khi dẫn dắt tân tín hữu cầu nguyện, chúng ta hỏi người ấy như thế. Hãy nhắc cho họ nhớ câu Kinh Thánh trong KhKh 3:20.
- “Căn cứ trên uy quyền nào bạn biết rằng Đức Chúa Trời đang ngự trong đời sống bạn và bạn đang có sự sống đời đời ?”: Hãy nhắc cho tân tín hữu về sự đáng tin của chính Đức Chúa Trời và của Lời Ngài. Hãy cùng người ấy đọc chung IGi1Ga 5:11-13.
2. Đừng nương dựa vào cảm giác: Phải luôn giải thích cho tân tín hữu thấy được tầm quan trọng của đức tin. Hãy ôn lại và giải thích ý nghĩa của Eph Ep 2:8-9 cũng như cảnh cáo họ về hiểm họa nương dựa vào cảm giác vì đó chỉ là một trong những lời nói dối quan trọng của Satan.
- Lời Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải sống bởi đức tin. Hãy giải thích biểu đồ về chiếc xe lửa với đầu máy là sự kiện, toa chở nhiên liệu là đức tin và toa hành khách là cảm giác.
3. Năm việc lạ lùng đã xảy ra: Hãy đọc và giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng về năm điều đã xảy ra khi tân tín hữu mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế bằng một hành động của đức tin:
a. Chúa Cứu Thế đã ngự vào đời sống (KhKh 3:20. CoCl 1:27).
b. Mọi tội lỗi đã được tha thứ (1:14. 2:13-14).
c. Họ đã trở nên con cái Đức Chúa Trời (GiGa 1:12).
d. Họ đã bắt đầu sự sống dư dật (10:10. IICo 2Cr 5:17. ITe1Tx 5:18).
e. Họ đã có sự sống đời đời (GiGa 3:16).
Hãy giúp tân tín hữu cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời về kinh nghiệm lạ lùng Chúa đã ban cho họ. Chính hành động tạ ơn Đức Chúa Trời bày tỏ đức tin và góp phần cho sự tin chắc về sự cứu rỗi.
4. Bảy đề nghị giúp Cơ Đốc nhân trưởng thành: Hãy cùng đọc với tân tín hữu bảy đề nghị giúp cho Cơ Đốc nhân trưởng thành:
a. Đến với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện mỗi ngày (15:7).
b. Đọc Lời Chúa mỗi ngày (Cong Cv 17:11). Nên bắt đầu đọc Tin Lành Giăng.
c. Vâng phục Đức Chúa Trời từng giây phút (GiGa 14:21).
d. Làm chứng về Chúa qua đời sống và lời nói (Mat Mt 4:19. GiGa 15:8).
e. Tin cậy Đức Chúa Trời trong từng chi tiết của đời sống (IPhi 1Pr 5:7).
f. Hãy để Đức Chúa Trời điều khiển và ban quyền năng cho đời sống và sự làm chứng của bạn (GaGl 5:16-17. Cong Cv 1:8).
g. Chớ bỏ sự nhóm lại (HeDt 10:25). Hãy khởi sự ngay tuần nầy và đặt chương trình đi nhóm thờ phượng Chúa đều đặn hàng tuần.
IV. CHĂM SÓC TÂN TÍN HỮU
1. Ghi tên và địa chỉ: Phải giữ lại tên và địa chỉ rõ ràng, chi tiết của tân tín hữu để dễ dàng thăm viếng.
2. Không quá 48 giờ: Hãy sắp đặt cuộc hẹn với tân tín hữu đó để chăm sóc, hướng dẫn thêm. Nên nhớ phải thăm viếng chăm sóc trong vòng tối đa là 48 giờ sau khi tân tín hữu quyết định tin Chúa, tốt nhất là cuộc hẹn vào ngày hôm sau.
3. Học Kinh Thánh bằng thư: Một số Hội Thánh có các loạt bài học Kinh Thánh bằng thư, nhấn mạnh đên sự tin chắc về sự cứu rỗi, tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh, sự cầu nguyện, chức vụ của Đức Thánh Linh, tầm quan trọng của lễ báptem và việc tích cực phục vụ Chúa trong Hội Thánh địa phương, tầm quan trọng của việc làm chứng và một số lẽ đạo khác mà các tân tín hữu cần biết.
4. Thư chăm sóc: Bên cạnh các bài học Kinh Thánh bằng thư là các thư chăm sóc giúp đỡ các tân tín hữu có sự tin quyết về sự cứu rỗi, giải đáp các thắc mắc, hoặc khuyến khích họ trên con đường mới của đức tin.
5. Thăm viếng chăm sóc: Ngoài việc tận dụng các bức thư chăm sóc, chúng ta có trách nhiệm phải đích thân đến chăm sóc từng cá nhân ở bất cứ nơi nào có thể đến được.
6. Các buổi học Kinh Thánh tại gia: Ngoài ra, chúng ta có thể mời các tân tín hữu tham dự các buổi học Kinh Thánh tại gia của các khu vực, các nhóm tế bào, nhất là buổi học Kinh Thánh giáo lý Báptem.
7. Các buổi huấn luyện truyền giáo: Sự làm chứng đạo như một lối sống đòi hỏi sự huấn luyện như một lối sống.
V. LỜI THÁCH THỨC
1. Hãy học thuộc lòng: Hãy học thuộc lòng hai câu Kinh Thánh sau đây: ICo1Cr 2:1-2 và IPhi 1Pr 3:15 bên cạnh các câu Kinh Thánh trong quyển Bốn định luật thuộc linh.
2. Hãy khiến sự chứng đạo trở thành lối sống: Hãy khiến sự chứng đạo trở thành lối sống của chúng ta bằng cách làm các việc sau đây:
a. Hãy sẵn sàng chia xẻ đức tin cho người khác: Hãy lấy một quyển Bốn định luật thuộc linh, đọc lớn tiếng mấy lần như thể đang chia xẻ cho người khác vậy. Hãy thực tập với một tín hữu khác, dùng cây viết để chỉ vào sách, tạo sự chú ý và cùng theo dõi...
b. Hãy thực hành trong tinh thần cầu nguyện: Mỗi ngày, hãy cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng ta đến với một người nào đó mà lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chứng đạo của chúng ta. Hãy ra đi trong tinh thần cầu nguyện và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy trình bày Tin Lành qua quyển Bốn định luật thuộc linh.
c. Hãy nhớ rằng: “Bạn có thể đem nhiều hạnh phúc vào thế giới nầy”bằng cách chia xẻ niềm tin trong Đấng Christ cho người khác.
Bài 18: AI ? VIỆC GÌ ?
I. MỘT THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG
1. Tình trạng thế giới: Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biếnchuyển. Lòng người đầy sợ hãi, lo âu và thất vọng vì con người không thể đối phó với những nan đề cấp bách: Sự bất ổn về kinh tế, nạn ô nhiễm môi trường, sự khan hiếm nhiên liệu, làn sóng tội ác và bạo lực gia tăng, tỉ lệ ly dị tăng cao, nền văn hóa có xu hướng về tình dục và ma túy giữa giới trẻ và sự suy đồi về đạo đức, xã hội, chính trị đang bành trướng.
2. Mùa gặt thuộc linh lớn nhất: Các lãnh tụ thế giới đều bi quan, sợ rằng một kẻ điên rồ nào đó sẽ nhấn nút và hỏa thiêu cả nhân loại. Sir Winston Churchill đã nói: “Thế hệ của chúng ta có thể sống để chứng kiến sự kếtthúc của cái chúng ta gọi là nền văn minh !”.
- Thời điểm tối tăm tuyệt vọng của thế giới hiện nay chính là thời điểm quan trọng để các Cơ Đốc nhân tham gia vào một mùa gặt thuộc linh lớn nhất kể từ lễ Ngũ Tuần, bày tỏ cho nhân loại câu giải đáp cuối cùng cho những nan đề của thế giới bằng Tin Lành vinh hiển.
3. Đại Mạng lệnh: Một trong những biến cố lớn nhất của mọi thời đại đã được thực hiện trong một buổi họp trên một ngọn núi ở xứ Galilê. Tại đó Chúa phục sinh đã ban cho các môn đồ một chiến lược toàn cầu được gọi là Đại Mạng lệnh: “Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, Hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”. (Mat Mt 28:18-20).
- Đại Mạng lệnh của Chúa Jesus là kế hoạch vĩ đại nhất đã được ban cho loài người, bởi Nhân Vật vĩ đại nhất đã từng sống ở trần gian, về quyềnnăng vĩ đại nhất đã từng được bày tỏ và với lời hứa vĩ đại nhất đã từng được ghi chép lại.
II. AI ĐÃ BAN ĐẠI MẠNG LÊNH ?
1. Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời: Chỉ có Đức Chúa Jesus, Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời mới có thể tuyên bố: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta ”. Sự giáng sinh lạ lùng, sự chết và sự phục sinh vinh quang của Ngài là những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử loài người, chứng tỏ Ngài là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời.
2. Đấng ban sự cứu rỗi và sự sống đời đời: Đức Chúa Jesus đã chịu chết trên thập tự giá và đã sống lại từ trong kẻ chết để cứu rỗi mọi người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết và ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin nhận Ngài.
3. Đấng biến đổi đời sống cá nhân: Đức Chúa Jesus ở Naxarét, nhân vật vĩ đại nhất đã từng sống ở thế gian đã tạo được những thay đổi tốt đẹp nhất trong toàn bộ lịch sử loài người thông qua sự biến đổi những đời sống con người. Sử gia Phillip Schaff đã nói: Chúa Jesus ở Naxarét, không tiền bạc, không vũ khí đã chinh phục được nhiều triệu người hơn cả Alexander, Caesar, Mohammed và Napoleon...
4. Đấng biến đổi xã hội và dân tộc: Đấng Christ thay đổi những con người và những dân tộc. Nơi nào sứ điệp của Ngài được rao báo, nơi đó, những con người được thay đổi. Tiến sĩ S. Zwemmer đã nói về Chúa Jesus như sau: “Tin Lành không chỉ khiến các cá nhân quy đạo, nhưng còn biến đổi xã hội nữa. Tại mỗi công trường truyền giáo từ thời William Carey, các giáo sĩ đã đem đến một Tin Lành thực sự có tính cách xã hội. Họ đã thiết lập những tiêu chuẩn thanh khiết về vệ sinh, thăng thiến về kỹ nghệ, nâng cao giới phụ nữ, hạn chế những phong tục phản xã hội... kiểm soát những cuộc chiến tranh chủng tộc và biến đổi các cấu trúc xã hội”.
5. Là chính Đức Chúa Trời nhập thể: Chúa Jesus chính là Đức ChúaTrời trở thành Người. Phao Lô viết cho người Côlôse về Chúa Jesus như sau: “Ây chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được... Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất..., Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là Đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực”. (CoCl 1:15-16; 2:9-10;).
III. ĐẠI MẠNG LÊNH ĐƯỢC BAN CHO MỌI CƠ ĐỐC NHÂN
1. Mọi Cơ Đốc nhân: Đại Mạng lệnh không phải chỉ dành cho 11 môn đồ đầu tiên, mà dành cho mọi người tin nhận Chúa Jesus. Vì vậy, trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân là phải tham gia cách tích cực và liên tục trong việc hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa Jesus.
2. Ra đi nhờ quyền năng Đức Thánh Linh: Trước lễ Ngũ tuần, một số môn đồ đã chối Chúa, bỏ rơi Ngài. Tuy nhiên, vào ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã biến đổi và ban quyền năng cho tất cả môn đồ. Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, họ đã dạn dĩ ra đi, trả giá bằng cả đời sống mình, để công bố sứ điệp về tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus, đem lại kết quả là một thế giới được thay đổi.
3. Hai điều khác biệt: Nhiều người nghĩ rằng các Cơ Đốc nhân đầu tiên khác với chúng ta. Họ có một phẩm chất sự sống mà chúng ta không thể đạt được. Thật ra, họ cũng chỉ là những người yếu đuối như chúng ta, nhưng nếu có sự khác biệt thì đó là:
a. Thứ nhất, họ có sự tin tưởng hoàn toàn nơi một Cứu Chúa phục sinh, chiến thắng sự chết, là Đấng đang sống trong họ và sẽ tái lâm trên đất.
b. Thứ hai, họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
4. Làm đảo lộn thế giới cho Đấng Christ: Vì thế, chúng ta cần tin tương tuyệt đối nơi Chúa Phục sinh và phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh để rađi chinh phục linh hồn tội nhân và giúp làm đảo lộn thế giới cho Đấng Christ.
IV. ĐẠI MẠNG LÊNH LÀ GÌ ?
1. Môn đồ hóa muôn dân: Đại Mạng lệnh liên quan đến việc khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa Jesus để đến phiên họ, họ có thể truyền bá Tin Lành khắp cả dân tộc của họ và có khả năng huấn luyện những môn đồ khác tiếp nối công tác của họ nữa.
- Nhiều người không tin rằng chúng ta có thể hoàn thành Đại Mạng lệnh để đem Tin Lành đến với hơn 6 tỉ người thuộc hơn 210 quốc gia. Tinh thần bi quan đó là hậu quả của sự thiếu hiểu biết thuộc linh liên quan đên những gì Kinh Thánh dạy về Đại Mạng lệnh.
2. Trình bày Tin Lành cách thông minh trong tinh thần cầu nguyện: Chúng ta cần phải tìm cách trình bày Tin Lành một cách thông minh, trong tinh thần cầu nguyện cho mọi người đang sống trên thế gian.
- Điều nầy không có nghĩa là mỗi một người đều sẽ nghe đến Tin Lành trong thế hệ chúng ta: Có những người sẽ không bao giờ được nghe Tin Lành. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm mọi cách trình bày Tin Lành trong tinh thần cầu nguyện và giao kết quả cho Đức Chúa Trời lo liệu.
- Đấng Christ truyền lệnh: “Hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta”. Ngài không nói bao nhiêu môn đồ, nhưng Ngài ngụ ý đến việc đem Tin Lành thẩm thấu đến cả cộng đồng, thành phố, tỉnh, và cả nước qua việc huấn luyện các môn đồ khác.
3. Đáp ứng có thể khác nhau: Không phải tất cả những người nghe Tin Lành đều trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng ít nhất họ cũng có một cơ hội để nghe và tiếp nhận Tin Lành.
- Đối với một số người thì chỉ cần nghe Tin Lành một lần là đủ (CoCl 1:6).
- Đối với một số khác thì phải trình bày Tin Lành bằng cả lời nói lẫn nếp sống đạo, niềm tin quyết lẫn quyền năng Đức Thánh Linh (ITe1Tx 1:5).
4. Giảng và dạy: Đấng Christ không truyền lệnh chúng ta phải Cơ Đốc hóa tất cả các dân tộc. Ngài kêu gọi chúng ta hãy truyền bá Tin Lành và mônđồ hóa muôn dân. Trách nhiệm chúng ta là giảng và dạy Tin Lành năng động của Đấng Christ. Trách nhiệm của Đức Thánh Linh là khiến sự làm chứng đạo của chúng ta kết quả.
- Khi chúng ta ra đi, hãy nhớ là chúng ta đang đại diện cho một Đấng đang sở hữu tất cả quyền phép và khôn ngoan, không quyền lực nào có thể kháng cự nổi, vì “Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian”( GiGa 4:4). và “các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó”( Mat Mt 16:18).
- Gần 200 năm trước, khi William Carey, người được xem là cha đẻ của các Hội Truyền Giáo hiện đại, bắt đâìu chức vụ tiên phong của ông, chỉ có 25 % các dân tộc trên trái đất đã nghe Tin lành. Ngày nay, mọi dân tộc trên thế giới đang tiếp nhận Tin lành hoặc qua các môn đồ được huấn luyện, qua vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình hoặc các văn phẩm Cơ đốc.
- Thế nhưng, ngay cả có một chứng nhân cho Đấng Christ ở mỗi một dân tộc, thì Đại Mạng Lệnh vẫn chưa hoàn thành, và sẽ cứ chưa được hoàn thành cho đến khi có đủ các môn đồ trong mỗi một dân tộc để làm thẩmthấu hoàn toàn Tin lành cho dân tộc đó. Chúng ta phải quan tâm đến việc khiến người ta trở nên môn đồ như chúng ta đang quan tâm đến việc họ quyết định tin nhận Chúa. Chúng ta cũng cần quan tâm đến sự sanh sôi nảy nở thuộc linh theo cấp số nhân hơn là theo phép số cộng.
Bài 19: TẠI SAO ? KHI NÀO ? Ở ĐÂU ?
I. TẠI SAO PHẢI TẬN HIẾN ĐỂ HOÀN THÀNH ĐẠI MẠNG LÊNH ?
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải tận hiến cho Đấng đã tận hiến mọi sự cho chúng ta, để giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh Chúa đã truyền. Có ít nhất là ba lý do vì sao chúng ta phải làm như thế:
1. Lệnh truyền của Chúa: Đấng Christ đã truyền lệnh cho chúng ta hãy ra đi và khiến người khác trở nên môn đồ của Chúa (Mat Mt 28:18-20).
a. Nguyên tắc: Một vận động viên không thể không tuân hành các quy tắc và tiêu chuẩn của huấn luyện viên đưa ra, một công nhân không thể không tuân theo các nội quy và quy định của ông chủ, một người lính không thể không chấp hành lệnh của vị sĩ quan tư lệnh, thì một tín đồ chân thật cũng không thể coi nhẹ Đại mạng lệnh của Chúa là Cha, là Chu, là Thầy của mình được.
b. Thực trạng: Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn của Cơ Đốc nhân ngày nay là dường như chúng ta đang rong chơi hay đang sửa cho ngay ngắn các bức tranh trên tường của một ngôi nhà đang cháy. Chúng ta đang cố giải quyết những vấn đề bên ngoài trong khi tấm lòng của con người đang cần được biến đổi. Chỉ có Chúa Jesus mới có thể đem sự thay đổi, sự giải quyết từ bên trong.
c. Tôn kính Chúa: Nếu chúng ta coi trọng Chúa Jesus, thì chúng ta phải hướng đời sống mình hoàn toàn -cả thì giờ, tài năng và tài sản - cho việc hoàn thành Đại Mạng lệnh. Tuy nhiên, không phải vì bổn phận bắt buộc của luật pháp mà vì tình yêu và lòng biết ơn sâu xa về món nợ yêu thương lớn lao mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta.
2. Tình trạng nhân loại: Ngoài Chúa Jesus, mọi người đều đang hư mất.
a. Không thể gặp Đức Chúa Trời: Chúa Jesus tuyên bố rằng: Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha (GiGa 14:6). Mọi người trên thế giới đều phải thành thật thừa nhận rằng họ chỉ có thể hy vọng, chứ chưa bao giờ gặp được Đức Chúa Trời ngoài Chúa Jesus.
b. Không thể được cứu rỗi: Sứ điệp Phierơ khẳng định rằng: Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác (ngoài Chúa Jesus) vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người... (Cong Cv 4:12).
c. Chết hay bị hư mất ?: Một thanh niên Hồi giáo đã quyết định tin nhận Chúa Jesus dù biết rằng anh sẽ bị gia đình từ bỏ, bạn bè chống đối, mất sự nghiệp và sẽ trở về nước để bị giết: Anh thà chết hơn là bị hư mất linh hồn.
3. Sự đói khát thuộc linh: Đức Thánh Linh đang tạo ra sự khao khát về Đức Chúa Trời trong lòng người ở khắp mọi nơi, bằng cớ là có nhiều người đã đáp ứng khi Tin Lành được truyền bá trong quyền năng Đức ThánhLinh.
- Hơn 3.000 người đã tin nhận Chúa trong một buổi chiều khi 1.600 chứng đạo viên ra đi làm chứng tại Los Angeles. Hơn 16.000 người đại hàn đã tin Chúa khi 10.000 chứng đạo viên ra đi làm chứng. 1.245 người Mexixo đã tin Chúa trong ba ngày truyền giảng Phục sinh khi 180 tín hữu ra đi làm chứng.... Từ những nhà trí thức, lãnh đạo đất nước đến những ngươi ít học làm những nghề chân tay nặng nhọc đều có cùng một sự đói khát tâm linh mà chỉ có Tin Lành của Đấng Christ mới có thể đáp ứng cho họ.
II. KHI NÀO ĐẠI MẠNG LÊNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH ?
1. Trong mỗi thế hệ: Đại Mạng lệnh là ý tưởng của Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài là Đấng Toàn Tri mới biết được khi nào nó được hoàn thành và hoàn thành như thế nào.
- Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời đã ban Đại Mạng lệnh và đã trang bị chúng ta để làm theo ý Ngài, nên chúng ta phải nhận định rằng Ngài muốn chúng ta hoàn thành Đại Mạng lệnh đó trong thế hệ của chúng ta.
- Khi viết cho Hội Thánh Têsalônica, sứ đồ Phao Lô khen ngợi: Vì đạo Chúa không những từ anh em vang ra trong xứ Maxêđoan và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa (ITe1Tx 1:8).
- Luca đề cập đến công tác của Phao Lô tại Êphêsô như sau: Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi ngươi ở trong cõi Asi, hoặc người Giuđa, hoặc người Gờréc đều nghe đạo Chúa (Cong Cv 19:10).
2. Hoàn thành bước đầu: Đại Mạng lệnh được hoàn thành bước đầu khi chúng ta rao giảng Tin Lành đến một mức độ mà tỉ lệ phần trăm số người được nghe Tin Lành đủ lớn để số người còn lại sẽ nghe được sứ điệp bằng cách nầy hay cách khác.
- Tuy nhiên, sự truyền bá rộng rãi về Tin Lành chỉ là sự khởi đầu. Chúng ta không được dừng lại ở đó. Chúng ta phải tiến tới mục tiêu khiến càng nhiều người càng tốt có cơ hội để tiếp nhận Đấng Christ rồi đưa họ vào Hội Thánh địa phương để họ được dạy dỗ, lớn lên và trở thành chứng nhân cho Đấng Christ.
III. ĐI ĐÂU ĐỂ HOÀN THÀNH ĐẠI MẠNG LỆNH
1. Đi khắp thế gian: Mạng lệnh của Chúa Jesus là “Hãy đi khắp thế gian”( Mac Mc 16:15), “Hãy môn đồ hóa muôn dân ”( Mat Mt 28:18-20).
2. Bắt đầu tại Giêrusalem: Trước khi thăng thiên, Chúa Jesus đã dạy môn đồ Ngài rằng: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta, tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất (Cong Cv 1:8).
- Chúng ta phải noi theo chiến lược của Đấng Christ để bắt đầu tại Giêrusalem của chính chúng ta: Đó là tại nhà riêng, tại khu vực láng giềng, tại trường học, tại văn phòng hay sở làm của chúng ta.
- Chúng ta cũng phải tìm cách giới thiệu Đấng Christ cho cộng đồng, cho tỉnh thành, cho quốc gia chúng ta tức là xứ Giuđê. Ngoài ra chúng ta cũng giúp truyền bá Tin Lành khắp thế giới thông qua sự cầu nguyện, đầu tư tài chánh hay đích thân tham gia nếu có cơ hội.
Bài 20: LÀM THẾ NÀO
Có lẽ chúng ta đã tin rằng ngoài Chúa Jesus thì loài người đang hư mất và sô số người đang sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Chúng ta cũng rất muốn vâng lời Chúa để hoàn thành Đại Mạng lệnh của Ngài, nhưng chúng ta phải bắt đầu như thế nào ?
I. CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI TRUYỀN GIẢNG CHÚA CƠ ĐỐC
Hơn 30 năm trước, Đức Chúa Trời đã ban cho Hội quốc tế Truyền giảng Chúa Cơ Đốc một khải tượng giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh, trong đó bao gồm một chiến lược:
1. Giúp đạt đến hơn 3000 viện Đại học: Sinh viên, học sinh là nguồn nhân lực chính yếu giúp đảo ngược làn sống suy đồi trong quốc gia cũng như biến đổi thế giới. Họ cần được đưa dắt đến với Chúa ngay hôm nay.
2. Giúp đạt đến 25.000 trường trung học: Tại Mỹ lúc ấy có 25.000 trường Trung học với 22 triệu học sinh. Hội Truyền giảng hiệp tác với các tổ chức Cơ Đốc khác cùng với các Hội Thánh địa phương để huấn luyện các nhà lãnh đạo Cơ Đốc nòng cốt để làm việc tại các trường Đại học hay Trung học, tổ chức các buổi họp mặt hoặc tiếp xúc cá nhân để đem Tin Lành đến với các sinh viên học sinh.
3. Đạt đến 50 tiểu bang: Chức vụ đối với dân thường là kết quả trực tiếp của chức vụ tại các trường học. Chức vụ nầy cần sự tham gia của các tín hữu, các Mục sư Truyền đạo và các Hội Thánh ở cả vùng thành thị lẫn thôn quê trong tất cả các tiểu bang.
- Các viện huấn luyện dài hạn chẳng bao lâu đã trở thành các khóa huấn luyện ngắn hạn trong vòng một tuần lễ và có tầm vóc rộng theo cấp thành phố học tiểu bang.
4. Đạt đến các quân nhân hải ngoại: Để giúp thẩm thấu toàn bộ thế giới, một số chức vụ đã tự nhiên nảy sinh ra. Chẳng hạn, chức vụ quânnhân giúp truyền bá Tin Lành cho hàng triệu quân nhân đang đóng quân tại các căn cứ quân sự khắp nơi.
- Chúc vụ tù nhân đem Tin Lành đến với các tù nhân, người cải huấn, người tị nạn và gia đình của họ.
5. Đạt đến các sinh viên du học: Chức vụ quốc tế giúp chinh phục và môn đồ hóa hàng ngàn sinh viên trong số 260.000 sinh viên từ nhiều nơi trên thế giới đang theo học tại nước Mỹ.
6. Sử dụng các phương tiện truyền thông: Hội cũng sử dụng những phương pháp truyền giáo đặc biệt thông qua các nhóm Ca nhạc, các đoàn Thể thao, các nhà Ao thuật.
- Chức vụ truyền thông đại chúng đã sử dụng các phương tiện văn phẩm, các phương tiện nghe nhìn, phim ảnh, băng từ, vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình để truyền bá Tin Lành cho hàng triệu người trên thế giới.
7. Đạt đến 210 quốc gia và vùng trên thế giới: Thông qua phong trào sinh sôi nẩy nở theo cấp số nhân, Hội đã:
a. Chinh phục tội nhân cho Chúa: Phải sử dụng một chương trình nào có thể nghĩ ra được để chinh phục những người nam, người nữ cho Chúa: Cá nhân chứng đạo, các buổi truyền giảng đại chúng, các lớp học Kinh Thánh, chương trình Phúc Âm qua điện thoại, văn phẩm, phim ảnh, băng từ, dạ tiệc.... nhằm mục đích truyền giáo, phân phát rộng rãi các truyền đạo đơn...
b. Gây dựng họ lớn lên trong đức tin: Phải gây dựng đời sống thuộc linh các tân tín hữu bao gồm việc đưa họ tham gia vào sự thông công và sự hướng dẫn của Hội Thánh địa phương, các lớp học Kinh Thánh tư gia, các tổ môn đồ hóa. Họ cần được học về cách bước đi trong tình yêu của Đấng Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh... Sự tăng trưởng của Cơ Đốc nhân được gia tăng nhanh chóng khi họ được dạy cách nào để chia xẻ Đấng Christ cho người khác.
c. Sai phái họ ra đi: Một Cơ Đốc nhân kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Chúa và được dạy dỗ cách truyền bá đức tin sẽ không bao giờ thỏa lòng làm một Cơ Đôc nhân xác thịt, bất lực, không kết quả. Họ sẽ sẵn sàng cho việc được sai đi vì họ đã sẵn sàng “Bỏ mọi sự mà theo Chúa”.
8. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cầu nguyện: Bất cứ một chiến dịch truyền bá Tin Lành nào muốn thành công đều phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Thế giới đang cần hàng triệu các môn đồ trung tín của Chúa cầu nguyện khẩn thiết mỗi ngày cho việc hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chính Chúa Jesus.
II. CHIẾN LƯỢC BẢN THÂN
Chúng ta phải có một chiến lược bản thân riêng của mình để sử dụng thì giờ, tài năng và tài sản của mình, giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh.
1. Định nghĩa: Chiến lược bản thân là một kế hoạch hành động được cân nhắc kỹ lưỡng của một cá nhân nhằm hoàn thành một mục tiêu rõ rệt để giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh.
2. Cấp số cộng: Khi chúng ta đích thân giới thiệu Đấng Christ chi người khác thì đó chỉ là sự phát triển theo cấp số cộng thuộc linh.
3. Cấp số nhân: Khi chúng ta môn đồ hóa tân tín hữu một cách kỹ lưỡng và giúp người đó chinh phục, môn đồ hóa và sai phái những người khác là những người sẽ chinh phục và môn đồ hóa những người khác nữa, thì sự phát triển sẽ theo cấp số nhân thuộc linh.
- Sự sinh sôi nẩy nở theo cấp số nhân là phương pháp mà chính Chúa Jesus đã sử dụng khi Ngài tập trung hầu hết thì giờ của Ngài vào việc dạy dỗ 12 môn đệ.
- Sứ đồ Phao Lô đã giới thiệu nguyên tắc nầy cho Timôthê: ”Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác (IITi 2Tm 2:2).
- Nếu 500.000 tín hữu Việt Nam vâng lời Chúa môn đồ hóa và huấn luyện mỗi năm 1 người thì chỉ trong 8 năm tất cả người Việt Nam đều biết Chúa.
4. Giấc mơ hay hiện thực ?: Nếu chúng ta không phát triển một chiến lược bản thân thì việc hoàn thành Đại Mạng lệnh chỉ là một giấc mơ !
Mục tiêu - Kế hoạch = Giấc Mơ
Mục tiêu + Kế hoạch = Hiện Thực
III. NHỮNG GỢI Ý PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC BẢN THÂN
1. Kết ước: Phải chắc chắn rằng chúng ta đã dâng mình cho Đấng Christ và đã đầy dẫy Đức Thánh Linh (RoRm 12:1-2).
- 12:1-2 khích lệ chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy việc Đức Chúa Trời làm qua đời sống chúng ta. Hãy phó dâng mọi kế hoạch và ước muốn của mình lên cho Chúa và nhờ ân điển và quyền năng Ngài giúp sức để quaylưng khỏi mọi điều ngăn trở, vấn vương để có thể phục vụ Chúa tốt nhất.
2. Cầu nguyện: Hãy lấy đức tin cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn trong việc phát triển chiến lược bản thân của chúng ta. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời về một chiến lược có hiệu quả để đạt đến khu vực ảnh hưởng trực tiếp của chúng ta cho Đấng Christ, và hãy khám phá kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã vạch sẵn cho chúng ta.
3. Phát thảo chiến lược: Hãy viết tóm tắc chiến lược mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ khi Ngài nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy lập danh sách những người đặc biệt mà mình có thể chia xẻ Đấng Christ. Hãy xem xét những nhóm người đặc biệt mà chúng ta đang liên hệ và hãy phát triển một chiến lược để chinh phục họ cho Chúa.
- Hãy tìm những người có thể cộng tác với chúng ta trong việc truyền bá Phúc Âm.
- Hãy mời những người hàng xóm dự các buổi tiệc trà, điểm tâm... nhằm mục đích truyền giáo hoặc tổ chức một lớp học Kinh Thánh tại gia...
4. Học hỏi: Hãy học biết mọi điều chúng ta có thể học được về cách làm thế nào hoàn thành chiến lược bản thân của chúng ta.
5. Xung kích: Hãy chú ý đến sự truyền giáo xung kích. Hãy bắt đầu với nơi chúng ta đang sống: Hãy cầu nguyện cho bạn hữu, bà con, láng giềng và những người cùng làm việc với chúng ta, rồi hãy giới thiệu Đấng Christ cho họ. Dù chúng ta là ai, nếu chúng ta sẵn sàng cho Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ sử dụng chúng ta trong chương trình của Ngài để biến đổi thế giới.
6. Tiếp tục tiến tới: Hãy tiếp tục dấn thân với một tấm lòng tận hiến cho Chúa như các môn đồ đầu tiên. Đấng Christ phải đứng hàng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống, vì chính sự kết ước bản thân với Chúa sẽ làm phongphu chức vụ và cuộc đời của chúng ta. Hãy tham dự các khóa huấn luyện về sự tăng trưởng của Cơ Đốc nhân và hãy làm chứng đạo như một lối sống hằng ngày của chúng ta.
- Chúa Jesus đang tìm kiếm những người yêu Ngài, tận hiến cho Ngài, dám vâng lời Ngài để Ngài có thể sử dụng và làm những việc lớn cho họ và qua họ. Chúng ta có phải là người Ngài tìm chăng ?
Bài 21: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU CHÚNG TA
Ai trong chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện, và Ngài cũng truyền lệnh cho chúng ta yêu Ngài, yêu người lân cận cũng như yêu cả kẻ thù. Tuy nhiên, chúng ta không thể yêu bằng sức riêng. Chúng ta chỉ có thể yêu người khác bằng tình yêu của Đức Chúa Trời và chúng ta phải yêu thương bằng đức tin.
I. VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT TRẦN GIAN
1. Đặc ân và quyền năng lớn lao nhất: Tình yêu là đặc ân và quyềnnăng lớn lao nhất mà loài người có thể kinh nghiệm. Các Cơ Đốc nhân của thế kỷ đầu tiên đã thể hiện tình yêu làm thay đổi cả dòng lịch sử.
- Tình yêu và sự hy sinh đối với kẻ thù vốn xa lạ với cả người Hylạp, Lamã lẫn người Do Thái. Tuy nhiên tình yêu, sự hy sinh cho nhau của những Cơ Đốc nhân thuộc đủ loại chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, giai cấp... đã thay đổi tất cả.
- Lời thách thức cho những Cơ Đốc nhân chúng ta hôm nay là: “Hãy lập một danh sách những người mà bạn không thích, không ưa hoặc thù ghét, và hãy lấy đức tin mà yêu thương họ”. Chúng ta sẽ thấy kết quả thật kỳ diệu, thật phước hạnh.
2. Nhu cầu quan trọng nhất: Hầu hết các nhà tâm lý đều đồng ý rằng nhu cầu quan trọng nhất của loài người là yêu và được yêu.
- Với sức mạnh của tình yêu Đức Chúa Trời thì không một chướng ngại vật nào có thể ngăn cản nỗi. Thánh Kinh chép: Tình yêu thương chẳng hề thấtbại (hư mất) bao giờ (ICo1Cr 13:8).
II. BA TỪ NGỮ HYLẠP VỀ TÌNH YÊU
1. Eros: Eros là một từ gợi ý sự thèm khát tình dục. Chữ nầy không thấy xuất hiện trong Kinh Thánh Tân Ước.
2. Phileo: Phileo được dùng để chỉ tình bạn, tình thương giữa bạn bè hay người thân thuộc. Chữ nầy hàm ý yêu thương một người nào vì người đó xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Đây chính là từ mà Phierơ sử dụng để trả lời cả ba câu hỏi về tình yêu của Chúa Jesus rằng ông “yêu”Chúa.
3. Agape: Agape là tình yêu thương của Đức Chúa Trời: Đó là loại tình yêu thanh khiết nhất, sâu đậm nhất, được diễn tả không chỉ qua cảm xúc suông mà còn là một hành động của ý chí nữa. Đây là tình yêu được ban cho vì bản tánh của người đang yêu chứ không vì sự xứng đáng của đối tượng được yêu.
- Đây là tình yêu thương siêu nhiên của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá vì cớ chúng ta.
- Đây là loại tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn tạo ra trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh để khiến tình yêu đó nay sinh trong lòng nhiều người khác nữa.
III. ĐIỀU RĂN MỚI
1. Điều răn: Đức Chúa Jesus truyền cho các môn đệ của Ngài, và qua họ đến với tất cả tín hữu chúng ta, một điều răn mới: “Các con phải yêu nhau, cũngnhư Ta đã yêu các con”( GiGa 13:34).
2. Tính đặc thù của Cơ Đốc nhân: Chúa Jesus cũng giải thích rằng: “Nếu các con yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta”( 13:35). Vì sao ?
a. Vì đó chính là tình yêu mà Đức Chúa Cha đã tỏ ra với Con Một Ngài là Đức Chúa Jesus.
b. Vì đó là tình yêu mà chính Đức Chúa Jesus đã bày tỏ trên thập tự giá khi Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
c. Vì đó là tình yêu đã được ban cho các môn đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần cùng với sự tuôn đổ đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Kết quả là họ chẳng những có thể yêu nhau, mà còn yêu thương được những kẻ thù, những kẻ từng đóng đinh Chúa Cứu Thế của họ.
3. Tầm quan trọng của tình yêu thương: Sứ đồ Phao Lô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu trong ICo1Cr 13:1-13:
- Bất cứ việc gì chúng ta làm cho Chúa hay cho người khác mà không được thúc đẩy bằng tình yêu thương thì việc đó thật vô giá trị (13:1-3).
- Tình yêu thương khiến chúng ta trung thành, tin tưởng, bênh vực và mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu (13:4-7).
- Tình yêu thương trường tồn, bất diệt dù cho mọi điều tốt lành khác có thể chấm dứt (13:8-13).
- Trong ba điều còn trường tồn thì Tình yêu trọng hơn cả (13:13).
- Tình yêu phải là mục tiêu quan trọng hơn hết của chúng ta (14:1).
IV. TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Đó là tình yêu Agape: Đây là loại tình yêu đã được Phao Lô mô tả trong 13:1-13. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta để chúng ta hưởng được sự sống đời đời (GiGa 3:16).
- Tình yêu Đức Chúa Trời không đặt nền tảng trên những việc làm của chúng ta, nhưng đang khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chịu chết thế cho chúng ta (RoRm 5:8).
- Tình yêu Ngài dành cho chúng ta hoàn toàn vô điều kiện bởi chúng ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu đó. Chính thập tự giá là biểu lộ cao cả nhất của tình yêu vô điều kiện đó. Trên thập tự giá, Đấng Christ đã kêu lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”. Nếu Đức Chúa Trời đã yêu tội nhân đến thế, thì Ngài càng yêu những con cái Ngài, là những người đặt đức tin trong Đấng Christ và tìm cách làm đẹp lòng Ngài, sâu đậm biết bao !
2. Đó là tình yêu thương chờ đợi: Câu chuyện ngụ ngôn về “đứa con hoang đàng”mô tả thật rõ ràng tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài: Khi người con còn ở đằng xa, cha đã động lòng thương xót, vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn. Chắc hẳn ông đã đêm ngày cầu nguyện và ngóng trông, chờ đợi đứa con lạc lối quay về.
- Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục yêu thương những người con đã lạc xa Ngài. Ngài thiết tha chờ đợi họ quay về với gia đình của Ngài và sự thông công trong Đấng Christ (5:9-10).
3. Đó là tình yêu vô giới hạn: Một đứa con phóng đảng đã gây lộn với cha mẹ rồi bỏ nhà ra đi vào cuộc sống trụy lạc, tội lỗi. Khi ăn năn, hối lỗi, anh viết thư cho cha mẹ, xin họ tha thứ và tiếp nhận anh. Anh bảo rằng nếu họ đồng ý thì xin treo một miếng vải trắng trên cây phía sau nhà. Kết quả là không phải chỉ có một miếng mà có hàng trăm miếng vải trắng được treo trên cây. Nếu cha mẹ anh chỉ là con người mà còn yêu thương con họ đến thế, huống chi Đức Chúa Trời của chúng ta ?!
- Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta thật ra là vượt khỏi mức đòihỏi cần thiết. Vì thế, không một Cơ Đốc nhân nào, dù đã có lần lầm lỗi, lại có thể sợ rằng Đức Chúa Trời không còn yêu mình (GiGa 17:21, 23).
4. Đó là tình yêu thương sửa phạt: Đây là một chân lý diệu kỳ quá đến nỗi chúng ta phải choáng váng ! Tuy nhiên, chúng ta không cần phải sợ Đấng hết lòng yêu mến chúng ta (IGi1Ga 4:16-19). Ngài vẫn yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta không vâng lời Ngài.
- Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sửa dạy chúng ta là vì Ngài yêu chúng ta, vì muốn chúng ta được ích lợi đời đời, được trở nên thánh khiết như Ngài. Dĩ nhiên, sửa phạt lúc đầu chỉ là đau buồn, nhưng kết quả về sau là tâm hồn bình an, tâm tính thánh thiện, công chính ngày càng tăng trưởng (HeDt 12:6-11).
- Đức Chúa Trời sửa dạy chứ không bao giờ trừng phạt chúng ta (ICo1Cr 11:32). Sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá đã thỏa mãn dứt khoát cơn thạnh nộ và đức công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của chúng ta.
5. Đó là tình yêu bất biến: Các Cơ Đốc nhân đầu tiên đã chịu nhiều bách hại, khổ nạn, nhưng sứ đồ Phao Lô khẳng định: “Ai có thể phân cách chúng ta khỏi tình thương của Chúa Cứu Thế ? Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi dù khi chúng ta phải đối diện với sự chết hay sự chống, thiên thần hay ác quỷ, hiện tại hay tương lai... ”( RoRm 8:35-39).
- Ý thức phần nào tính cao trọng và ý nghĩa của tình yêu của Đức Chúa Trời, thiên sứ đã đem Tin Lành cho những người chăn chiên đang run rẫy rằng: ”Đừng sợ, vì ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vuimừng lớn cho muôn dân”.
Bài 22: MẠNG LỆNH PHẢI YÊU THƯƠNG
- Một luật sư nọ đã hỏi Chúa Jesus: Thưa Thầy, trong luật pháp Môise, điều răn nào lớn hơn hết ?. Chúa Jesus đáp: Phải yêu thương Thượng Đế với cả tấm lòng, linh hồn và trí óc. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Điều răn thứ nhì cũng giống như thế: Phải yêu người đồng loại như chính bản thân. Hai điều răn ấy làm nền tảng cho tất cả luật pháp và lời tiên tri. Ai giữ hai điều răn ấy là giữ toàn bộ luật pháp (Mat Mt 22:36-40).
- Với uy quyền tối thượng và tình yêu thương của Ngài, Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người để họ tìm được sự vui mừng và toại nguyện nhiều nhất khi họ hết lòng, hết linh hồn, hết trí óc yêu mến Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như yêu bản thân mình.
I. PHẢI YÊU THƯƠNG ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Vì sao chúng ta phải yêu thương Đức Chúa Trời?: Câu hỏi được đặt ra là tại sao Đức Chúa Trời lại cần đên tình yêu thương của chúng ta và làm sao để chúng ta có thể yêu thương Đức Chúa Trời bằng một tình yêu cao như thế ? Có hai lý do chính yếu:
a. Đức Thánh Linh đã đổ đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta (RoRm 5:5): Câu trả lời là chính chúng ta cần yêu mến Đức Chúa Trời để kinh nghiệm niềm vui và sự thỏa nguyện đầy trọn và chính Đức Thánh Linh cung cấp tình yêu mà chúng ta cần: Ngài đổ tình yêu tràn ngập lòng chúng ta.
b. Đó là đáp ứng tình yêu của Đức Chúa Trời đôi với chúng ta: Càng suy gẫm về những việc lạ lùng Đức Chúa Trời đã và đang làm cho mình, chúng ta lại càng thấy tình yêu đối với Chúa càng thêm tăng trưởng:
- Chúng ta yêu vì chính Chúa đã yêu chúng ta trước (IGi1Ga 4:19).
- Đức Chúa Trời đã yêu và sai Con Ngài chết thay cho chúng ta ngay khi chúng ta vẫn còn là tội nhân chống nghịch Ngài (RoRm 5:8).
- Chúa Jesus đã chọn và lập chúng ta làm con cái Ngài đang khi chúng ta không muốn chọn Ngài (GiGa 15:16). Ngài đã tín nhiệm những người bất xứng như chúng ta làm Đại sứ của Ngài để rao giảng Tin Lành về tình yêu và sự tha thứ của Ngài cho người thế gian.
- Hơn nữa, Ngài còn ban cho chúng ta đặc ân có Ngài luôn hiện diện, cai trị cũng như ban đầy đủ mọi sự cần dùng của chúng ta y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển (Phi Pl 4:19).
2. Yêu thương Đức Chúa Trời trên hết: Dù tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình là những tình cảm thiêng liêng cao quý thì chẳng thể nào xứng đáng để đem so với tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Chúa phải luôn luôn đứng hàng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta (LuLc 14:26 Lưu ý chữ “ghét”không phải là ghét bỏ mà chỉ là chữ làm nổi bật sự cao trọng của tình yêu đối với Chúa).
- Có lẽ một cô gái sẽ rất bối rối khi vị hôn phu của mình, sau lời cầu hôn lại bảo rằng cô không phải là nhân vật số một trong đời sống của chàng, rằng chàng yêu Đức Chúa Trời hơn yêu cô ấy và Ngài bao giờ cũng đứng hàng đầu trong đời sống chàng. Tuy nhiên, đó phải luôn là sự thật trong đời sống của những người Cơ Đốc chân chính, vì chính tình yêu của họ đối với Chúa và tình yêu của Chúa đối với họ sẽ làm phong phú tình yêu của họ đối với nhau hơn và gia đình của họ sẽ thật sự là một mái ấm hạnh phúc.
3. Coi chừng đánh mất tình yêu ban đầu: Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay giống như Hội Thánh Êphêsô, đang an nghỉ trên các giáo điều, tín điều của Hội Thánh, trên việc thực thi một số tiêu chuẩn đạo đức hay hành đạo, hoặc dấn thân vào một số công tác xã hội. Lời kêu gọi của Chúa cho họ là: “Ta khiển trách con vì con đã đánh mất tình yêu ban đầu. Hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu”( KhKh 2:5).
- Một sứ điệp tương tự cũng được Đức Chúa Trời gởi cho Hội Thánh Laođixê, một Hội Thánh hâm hẩm, tưởng mình giàu có, dư dật... Lời khuyến cáo của Chúa cho họ là “Người nào Ta yêu mến, thì Ta mới khiển trách, sửa trị. Vậy, hãy sốt sắng ăn năn đi”( 3:15-19).
II. PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN
1. Đó là cách thể hiện tình yêu đối với Đức Chúa Trời: Tình yêu phải được thể hiện bằng hành động. Tương tự như khi chúng ta nhìn vào hànhđộng của Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống trần chịu chết vì chúng ta, chúng ta có thể nhận biết tình yêu đích thực của Ngài, rằng Ngài đã yêu chúng ta trước, thì cũng vậy, chúng ta phải thể hiện tình yêu của mình đối với Chúa bằng hành động yêu thương nhau. Càng sống với Chúa Cứu Thế, tình yêu của chúng ta càng ngày càng phong phú, hoàn toàn. Chính tình yêu đó sẽ xóa tan mọi khiếp sợ trong chúng ta. Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình (IGi1Ga 4:9-19).
- Nếu chúng ta có mối liên hệ thích đáng với Đức Chúa Trời theo chiều đứng, chúng ta sẽ có mối liên hệ thích đáng với đồng bào, đồng loại theo chiều ngang.
- Khi các cá nhân tín đồ được kết hợp cách sống động với Đấng Christ trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời để bước đi theo Thánh Linh, hết lòng, hết linh hồn, hết trí óc yêu mến Ngài, họ sẽ giữ trọn mạng lệnh của Đức Chúa Trời là yêu thương kẻ lân cận như yêu mình.
2. Yêu người lân cận là làm trọn luật pháp (RoRm 13:9): Sứ đồ Phao Lô giải thích rằng yêu thương nhau là giữ trọn luật pháp. Vì mọi điều răn, như: Chớ gian dâm, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ tham muốn... và tất cả các điều răn khác đều tóm tắt trong câu: Hãy yêu người lân cận như chính bản thân. Tình yêu thương chẳng làm hại đồng loại, vậy yêu thương là giữ trọn luật pháp (13:9-10).
- Chính việc yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận sẽ đưa đến kết quả là sự công nghĩa, và những bông trái làm vinh hiển Danh Chúa.
3. Yêu thương bằng hành động: Sứ đồ Giăng dường như đã so sánh sự cứu rỗi của chúng ta với cách chúng ta yêu thương người khác khi ông nói rằng nếu chúng ta không yêu thương người khác là bằng cớ chứng tỏ chúng ta đã không hề biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là yêu thương (IGi1Ga 4:8).
- Sứ đồ Giăng bảo rằng: “Nếu một tín hữu có của cải sung túc, thấy anh em mình thiếu thốn mà không chịu giúp đỡ, làm sao gọi là người ấy có tình thương Đưc Chúa Trời ?”. Và ông dạy tiếp: “Các con ơi, đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động (IGi1Ga 3:17-18).
- Mức độ tình yêu mà Chúa đòi hỏi là: “Các con hãy yêu nhau như Ta đã yêu các con”( GiGa 15:12). Cơ Đốc nhân không những yêu anh em trong Chúa mà cũng phải yêu mọi người vì họ do Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh Ngài, Ngài yêu thương và chết thay cho họ.
- Noi gương Chúa, chúng ta phải yêu thương mọi người, phó dâng đời sống mình để giúp đỡ họ kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Chúa.
4. Phải yêu cả đến kẻ thù (Mat Mt 5:43-47): Trong 5:43-47, Chúa Jesus phán: Người ta thường nói: “Yêu bạn, ghét thù”. Nhưng Ta bảo các con: “Phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố, hành hại các con. Như thế, các con mới xứng đáng làm con cái của Cha trên trời, là Đấng ban nắng, mưa cho cả người ác lẫn người thiện”. Và Chúa dạy tiếp: “Nếu các con chỉ kết thân với anh em mình thì có hơn gì người khác ? Người ngoại đạo cũng làm như thế”.
- Nếu chúng ta yêu mến người lân cận, ngay cả đến kẻ thù, yêu mọi người, bất chấp màu da, chủng tộc, giai cấp... chúng ta sẽ thấy ngay một sự thayđổi lớn của xã hội như trong thế kỷ đầu tiên, người ta đã ngạc nhiên bảo nhau: “Kìa, xem họ yêu nhau là dường nào”.
5. Tình yêu đem hiệp nhất: Tình yêu khiến các Cơ Đốc nhân hiệp một với nhau. Phao Lô khuyên Cơ Đốc nhân liên kết chặc chẽ trong tình yêu thương (CoCl 2:2) và ông dạy rằng tình yêu là mối dây liên kết toàn hảo (3:14). Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể phá đổ mọi hàng rào rắc rối vốn tạo ra sự khác biệt của loài người. Chỉ có tình yêu tận hiến cho Đấng Christ mới có thể xoa dịu tình trạng căng thẳng, xóa bỏ nghi kỵ, khích lệ cởi mở, khám phá những điều tốt đẹp trong người khác để cùng giúp nhau hầu việc Chúa kết quả hơn.
III. PHẢI YÊU THƯƠNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH
1. Loại yêu mình bị lên án: IITi 2Tm 3:2-4 cảnh cáo những kẻ yêu mình hơn yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là tình yêu vị kỷ của người thiên nhiên và người xác thịt chỉ tìm tư lợi trái với ý muốn Đức Chúa Trời.
2. Loại yêu mình được Chúa dạy: Tình yêu mình trong Mat Mt 22:39 là loại tình yêu Agape là tình yêu của Đức Chúa Trời giúp Cơ Đốc nhân ứng dụng các chân lý của I. Cô 13 cho đời sống của riêng mình cũng như ứng dụng chúng cho người lân cận vậy.
IV. CHÚNG TA KHÔNG THỂ YÊU BẰNG SỨC RIÊNG
1. Hầu hết người ta chỉ yêu người dễ yêu: Chúng ta chỉ yêu những người dễ yêu, và cảm thấy khó yêu những người không có gì hấp dẫn, những phần tử “cá biệt ”, những người hay gắt gỏng, hay bất đồng, chống đối... hay ghét chúng ta. Theo khả năng thiên nhiên, chúng ta không hề có năng lực để yêu vì “kẻ sống theo xác thịt không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời”( RoRm 8:8).
2. Khó nhịn nhục, nhơn từ: Không có tình yêu Agape của Đức Chúa Trời, chúng ta dù cố gắng bắt đầu thi vẫn không thể nào tiếp tục cho đến cuối cùng tình yêu đối với những người khó yêu.
- Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể trang bị cho chúng ta tình yêu của chính Ngài khi Đấng Christ chiếm hữu đời sống chúng ta.
Bài 23: CHÚNG TA HÃY YÊU THƯƠNG
I. HÃY YÊU THƯƠNG BẰNG TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Đức Chúa Trời là Tình yêu: Mọi điều trong I. Côrinh tô 13 đều có thể áp dụng cho Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu.
2. Tình yêu Đức Chúa Trời thể hiện trong Đức Chúa Jesus: Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách tuyệt diệu trong đời sống Đấng Christ. Chúng ta có một bức tranh hoàn toàn, trọn vẹn về tình yêu của Đức Chúa Trời trong sự giáng sinh, trong tư cách, sự dạy dỗ, sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Ngài là Đức Chúa Jesus.
3. Tình yêu chúng ta cần: Chính tình yêu Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta đến với Đấng Christ, đã nâng đỡ, khích lệ chúng ta mỗi ngày, đã khiến chúng ta có thể đưa dắt nhiều người đến với Đấng Christ và phục vụ các tín hữu khác như mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta.
4. Tình yêu chúng ta có: Tình yêu của Đức Chúa Trời đã xâm nhập vào đời sống chúng ta, trở thành của riêng của chúng ta, khi Đức Thánh Linh ngự trị tấm lòng chúng ta, như RoRm 5:5 đã chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, sai Đức Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập lòng chúng ta”. Khi chúng ta được Đức Thánh Linh điều khiển, chúng ta có thể yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời vì “trái của Thánh Linh là tình yêu”.
II. HÃY YÊU THƯƠNG BẰNG ĐỨC TIN
1. Đức tin là nền tảng đời sống Cơ Đốc nhân: Mọi sự trong đời sống Cơ Đốc nhân đều căn cứ trên đức tin: Chúng ta tiếp nhận Đấng Christ bằng đức tin, sống và bước đi theo Chúa bằng đức tin, được đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng đức tin, thì chúng ta cũng hãy yêu thương bằng đức tin.
- HeDt 11:6 nhắc nhở chúng ta rằng: “Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Như thế, rõ ràng tình yêu của Đức Chúa Trời ( là điều đẹp ý Đức Chúa Trời ) sẽ không thể bộc lộ ở nơi nào không có đức tin.
2. Yêu thương bằng đức tin căn cứ trên 2 điều: Cũng như sự kiện đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng đức tin, yêu thương bằng đức tin cũng căn cứ trên hai điều:
a. Mạng lệnh: Chúa Jesus truyền lệnh cho con dân Ngài rằng: “Các con hãy yêu nhau, như Ta đã yêu các con”. Vì thế, ý muốn Đức Chúa Trời là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ truyền lệnh cho chúng ta làm điều gì mà Ngài không giúp chúng ta thực hiện điều đó.
b. Lời hứa: Trong IGi1Ga 5:14-15 Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin bất cứ điều gì thì Ngài sẽ nghe và nhậm lời chúng ta.
- Kết hợp mạng lệnh và lời hứa của Chúa, chúng ta có thể lấy đức tin nắm lấy đặc ân yêu thương bằng tình yêu của Đức Chúa Trời.
3. Đức tin tiếp nhận tình yêu Agape của Đức Chúa Trời: Qua đức tin của chúng ta, Đức Chúa Trời có thể cung ứng tình yêu thiên thượng, siêu nhiên, tình yêu agape của Ngài cho chúng ta cách vô hạn lượng.
- Phần của chúng ta là phải cầu xin, phải phát triển, phải phân phát tình yêu ấy cho người khác và đưa họ đến với Đấng Christ. Tuy nhiên, để từng trải và chia xẻ tình yêu nầy, chúng ta phải lấy đức tin mà cầu xin, rồi nắmlấy nhờ đức tin căn cứ trên mạng lệnh và lời hứa của Đức Chúa Trời.
4. Phước hạnh của yêu thương bằng đức tin: Khi chúng ta lấy đức tin cầu xin, tiếp nhận và thực hành tình yêu thương của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy những kết quả thật sự phước hạnh:
a. Những mối bất hòa anh em được giải quyết thật lạ lùng.
b. Gia đình sum họp, thật sự hạnh phúc.
c. Sự kỳ thị chủng tộc, sự thù hận dân tộc... được xóa bỏ.
d. Thế giới thật sự được biến đổi như trong thế kỷ thứ nhất vì tình yêu là sức mạnh lớn lao nhất mà loài người được biết. Tình yêu không bao giờ thất bại và không có gì thắng nổi tình yêu của Đức Chúa Trời.
5. Mối liên hệ giữa tình yêu và đức tin: Trong thế kỷ thứ nhất, tình yêu và đức tin đã “kết hôn ”với nhau. Tuy nhiên, cả hai đã bị đánh mất trong thời “ám thế”Trung Cổ. Sự nhận thức của Martin Luther và các bạn đồng lao của ông về “Người công bình sẽ sống bởi đức tin ”đã đưa đến cuộc cải cách tôn giáo, nhưng tình yêu đã dự phần rất ít vào đó. Vì thế, tranh chấp thường xảy ra. Thật đáng buồn biết bao !
- Vì thế, sứ điệp tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời bởi đức tin và sứ điệp yêu thương bằng đức tin phải được mọi Cơ Đốc nhân chân chánh rao truyền đầy đủ chứ không thể phiến diện.
- Ngày nay, Đức Chúa Trời đang nhắc lại cho chúng ta nhớ mối “lươngduyên ”giữa đức tin và tình yêu thương. Qua đức tin, tình yêu thiên thượng, siêu nhiên của Đức Chúa Trời sẽ đạt đến những nơi mà không một điều gì có thể đạt đến, để chinh phục nhiều người về cho Đấng Christ.
- Tình yêu thương vốn kết quả tứ đức tin sẽ tràn ngập mọi người, ở khắp mọi nơi, đến nỗi, khi chúng ta biết sống và yêu thương bằng đức tin, chúng ta sẽ gieo rắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời khắp cả thế gian.
. Tình yêu nầy có tính lây lan và xâm chiếm. Nó sẽ tạo ra trong lòng người sự đói khát về Đức Chúa Trời. Nó có tánh tích cực hành động, nghĩa là luôn luôn tìm việc để làm, tìm người để nâng đỡ, và tìm những cuộc đời để biến đổi tốt hơn.
III. THỰC HÀNH
1. Lập danh sách và bắt đầu: Hãy bắt đầu yêu thương bằng đức tin. Hãy lập danh sách những người mà bạn không thích và hãy yêu thương họ bằng đức tin.
a. Yêu thương chính bạn: Có lẽ chính bạn cũng phải có tên trong danh sách ấy, vì bạn phải thấy chính mình như Đức Chúa Trời đang thấy bạn vậy. Nếu Đấng Christ đang ở trong bạn, bạn đang được trọn vẹn, bởi vì Đấng Christ là tình yêu trọn vẹn, sự bình an trọn vẹn, sự nhịn nhục trọn vẹn, sự nhơn từ trọn vẹn. Ngài vốn thiện hảo và Ngài đang sống trong bạn.
- Bất cứ lúc nào Satan phóng đại những yếu đuối, khuyết điểm của bạn, những tội lỗi đã được xưng ra... thì hãy lấy đức tin nắm vững sự tha thứ và sự công nghĩa của Đức Chúa Trời, rồi hãy tạ ơn Chúa rằng căn cứ trên uy quyền của Lời Chúa, bạn không thể nào bị dọa dẫm bởi sự kiện cáo của Satan.
b. Yêu thương người khác: Có lẽ ông chủ của bạn, một người bạn đồng công của bạn hay cha mẹ của bạn cũng có tên trong danh sách nầy. Hãy cầu nguyện cho từng người một trong danh sách ấy. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đổ đầy trong bạn tình yêu của Đấng Christ để bạn có thể yêu thương tất cả những người đó. Khi gặp lại họ, bạn hãy vận dụng tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời để yêu thương họ bằng đức tin. Hãy chờ đợi Chúa sử dụng nụ cười, lời nói, sự nhịn nhục của bạn để bày tỏ tình yêu của Ngài cho mỗi người đó.
c. Yêu thương kẻ thù: Hãy thực hiện điều đó với những người bị xem là “kẻ thù ”của bạn, tất cả những người giận hờn, hiểu lầm, làm buồn hoặc bất mãn vì bạn... Người ta đang chờ đợi để được yêu thương bằng tình yêu của Đức Chúa Trời.
- Một bà mẹ phải đối diện với quá nhiều nan đề, bệnh tật của các con cũng như những rắc rối khó khăn khác, đã cảm thấy quá sức chịu đựng nên quỳ xuống để cầu nguyện với Chúa rằng mình có quá nhiều chuyện phải lo. Lạ thay, khi cầu nguyện bà đã ngạc nhiên khi nghe chính miệng bà nói rằng: “Lạy Chúa, con có quá nhiều người để yêu thương ”. Chúng ta sẽ không bao giờ thiếu cơ hội để yêu thương bằng đức tin !
3. Tràn ra đến chương trình truyền giáo: Khi chúng ta thực sự yêu mến Đức Chúa Trời bằng đức tin cách hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, chúng ta sẽ nhìn thấy người khác như Đức Chúa Trời đang nhìn thấy họ: Những con người có giá trị lớn mà chính Chúa Jesus đã chết thế cho. Kết quả là chúng ta sẽ được thúc đẩy bởi tình yêu để có thể nói như Phao Lô: “Chúng tôi đi đâu cũng truyền giảng về Chúa Cứu Thế cho mọi người”( CoCl 1:28).
- Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã khiến Đại Mạng lệnh trở thành một trách nhiệm và vinh dự cho mỗi cá nhân. Hơn nữa, những người ngoại đạo sẽ thấy tình yêu thương thật của các tín hữu sẽ được thu hút để tiếp nhận Chúa của chúng ta.
Bài 24: CẦU NGUYÊN LÀ GÌ ? AI CẦU NGUYÊN?
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Đặc ân vĩ đại: Có bao giờ khi bạn quỳ gối cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn đặc ân giúp biến đổi đời sống của nhiều người hay nhiều dân tộc không ? Đức Chúa Trời đang dành sẵn cho bạn cả một kho tàng quyền năng khôn ngoan và ân huệ vĩ đại nếu bạn sẵn lòng tin cậy Ngài.
- Đức Chúa Trời phán với Giêrêmi: Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết (Gie Gr 33:3).
2. Đặc ân dành cho con cái Đức Chúa Trời: Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (CoCl 2:9), Đấng đã truyền dạy chúng ta đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài, cũng là Đấng nắm trong tay quyền bính trên trời và dưới đất (Mat Mt 28:18).
- Chúa Jesus đã ban cho chúng ta biết bao lời hứa: “Ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế”, “Các con nhơn Danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho”( GiGa 14:14)... Những lời hứa quý báu đó là những kho tàng phong phú cho chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
3. Đặc ân bị đánh mất vì cớ vô tín: Tuy nhiên, sự thật là chỉ có một số rấtít Cơ Đốc nhân có đời sống siêu nhiên và lạ lùng: Đó là những người trântrọng những lời tuyên bố của Chúa Cứu Thế và lấy đức tin cầu nguyện xin cho được những gì Chúa đã hứa.
- Câu trả lời cho sự kiện đa số Cơ Đốc nhân ngày nay vô quyền, thiếu kết quả là “lòng vô tín ”. Chúng ta ngày nay đang chất chồng sự vô tín trong những buổi nhóm cầu nguyện ít ỏi, những câu chuyện vòng ngoài, nông cạn... Chúng ta mãn nguyện khi thấy người ta nhân Danh Đấng Christ chỉ để thực hiện những gì mà loài ngươi có thể cậy trí khôn, tài hùng biện, tài tổ chức để hoàn thành !
- Thay vì kêu xin quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời với đức tin mạnh mẽ, chúng ta lại cứ thản nhiên tiến bước không mục đích và cũng không kết quả !!!
II. ĐỪNG ĐÁNH MẤT ĐẶC ÂN
1. Lời cảnh tỉnh: Hội Thánh đầu tiên đã biết rõ Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã biết cầu nguyện cùng Ngài với đức tin và sự tận hiến đời sống mình cho Chúa. Ngài đã không những khiến nơi nhóm lại rúng động mà còn còn đầy dẫy Đức Thánh Linh trên họ để họ dạn dĩ ra đi làm rúng động và đảolộn cả đế quốc Lamã.
- Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng cũng chính là Đức Chúa Trời của các môn đồ đầu tiên. Quyền năng Ngài không thay đổi và Ngài đang trông đợi để làm những gì Ngài đã làm cho họ qua chúng ta.
2. Dây chuyền cầu nguyện: Mùa xuân năm 1951, ngay khi được thành lập, Hội Truyền giảng Chúa Cơ Đốc đã hình thành một chương trình cầunguyện dây chuyền 24 trên 24 giờ, chia làm 96 giai đoạn, mỗi giai đoạn 15 phút. Chỉ trong vài tháng trường đại học tiểu bang đã được chinh phục cho Chúa Jesus.
- Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên hay bất thường. Đức Chúa Trời đang tiếp tục nhậm lời cầu nguyện của rất nhiều con cái Ngài. Vì thế, sự cầu nguyện liên tục là điều phải đặc biệt được nhấn mạnh.
- Tuy nhiên, sự thật là nhiều Cơ Đốc nhân không biết phải cầu nguyện như thế nào, không dám cầu nguyện trước công chúng và cũng rất ít cầu nguyện tại nhà riêng !
III. CẦU NGUYÊN LÀ GÌ ?
1. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời: Cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin mà đơn giản là sự giao thông với Đức Chúa Trời, hoặc như có người đã nói: Cầu nguyện là cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau: Đức Chúa Trời và loài người.
- Mỗi Cơ Đốc nhân đều có một “đường dây nóng ”để giao thông trực tiếp với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Nhưng nhiều người đã chưa bao giờ sử dụng cho đến khi họ gặp một nan đề cấp bách !
2. Cầu nguyện là ống dẫn ơn phước: Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi “hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần”( HeDt 4:16).
IV. AI CÓ THỂ CẦU NGUYÊN ?
1. Những người thuộc về Đấng Christ: Loài người vẫn thường cầu nguyện theo bản năng với bất cứ thần thánh nào mà họ tôn thờ. Tuy nhiên, con người sẽ bị đồng hóa cá tánh đạo đức của mình với đối tượng mà mình đang thờ lạy: Người ta trở nên suy đồi đạo đức khi tôn thờ các thần tham dục, trở nên hiếu chiến, hung bạo khi tôn thờ các thần máu, lửa và chiến tranh...
- Với Cơ Đốc nhân, “Chúng ta để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển”( IICo 2Cr 3:18). Hãy thờ phượng và cầu nguyện với một mình Đức Chúa Trời chân thật, công bình, thánh khiết, yêu thương... để trở nên giống như Ngài, thuộc về Ngài.
2. Những người đến với Đức Chúa Trời trong Danh Chúa Jesus: “Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đức Chúa Jesus Christ, là Người”( ITi1Tm 2:5). Chúa Jesus là con đường duy nhất để chúng ta đến với Đức Chúa Trời (GiGa 14:6).
- Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúng ta cũng không thể mong đợi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện chúng ta nếu chúng ta không đến với Ngài trong Danh của Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa Jesus đã sáu lần tuyên bố: “Nếu các ngươi nhơnDanh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho”( 14:14).
3. Những người có lòng trong sạch: Tác giả Thi Thiên tuyên bố: “Nếu lòng tôi chú về điều ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi”( Thi Tv 66:18). Vì thế, chúng ta không thể trông mong Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi.
4. Những người có tinh thần tha thứ: Một trong những trở ngại thường xảy ra nhất cho sự cầu nguyện là tinh thần không tha thứ (Mac Mc 11:25). Ngoại trừ lời cầu nguyện xưng tội, thì Đức Chúa Trời không nhậm bất cứ lời cầu nguyện nào phát xuất từ một tấm lòng còn cay đắng.
- Nếu muốn Chúa tha tội cho mình, chúng ta phải tha lỗi cho anh em mình (Mat Mt 6:11-12). Tuy nhiên phải tha như Chúa đã tha mình: Ngài đặt tội lỗi chúng ta ra sau lưng Ngài và không còn nhớ đến nó nữa (HeDt 8:12).
5. Những người lấy đức tin đến với Chúa: Chúa Jesus hứa rằng: “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin, xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả”( Mat Mt 21:22) hoặc “Theo như đức tin các ngươi, thì phải thành vậy” (9:29). Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cách rộng rãi (Gia Gc 1:5) cho những ai lấy đức tin chạy đến với Ngài.
- Hãy bước vào kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện đẹp ý Đức Chúa Trời mỗi ngày trong cuộc sống để làm rạng Danh Cha khi đem những kết quả phi thường cho Chúa.
Bài 25: TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYÊN ?
I. TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYÊN ?
1. Để tôn vinh Đức Chúa Trời: Trên hết mọi sự, mục đích của sự cầu nguyện là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi nhơn Danh Ta cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng Danh nơi Con ”( GiGa 14:13).
2. Vì đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời: Chúng ta phải cầu nguyện vì chính Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta phải cầu nguyện. Ngài dạy rằng: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho, Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết”( Gie Gr 33:3).
- Tân Ước có rất nhiều mạng lệnh cầu nguyện: “Hãy cầu nguyện không thôi”( ITe1Tx 5:17), “Hãy thức canh và cầu nguyện”( Mat Mt 26:41), “Hãy dùng lời cầu nguyện và sự tạ ơn ”( Phi Pl 4:6), “Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh ”( ICo1Cr 14:15), “Hãy cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt”( LuLc 18:1)...
- Tân Ước cũng dạy về những điều phải cầu nguyện: “Hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền ”( ITi1Tm 2:2), “Hãy cầu nguyện để được tự do mọi bề mở miệng giảng Tin Lành”( Eph Ep 6:19), “Hãy cầu xin sự dạn dĩ rao giảng đạo Chúa”( Cong Cv 4:29)...
3. Để truyền thông liên lạc với Đức Chúa Trời: Cầu nguyện là mối dây liên lạc giữa Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Trời, như những đầy tớ luôn liên lạc với Chủ, như những người lính luôn liên lạc với Chủ Tướng để lắng nghe mạng lệnh và vâng phục.
4. Để thông công với Đức Chúa Trời: Cầu nguyện không phải chỉ là một lối thoát để chúng ta thoát ly khỏi khó khăn, cầu Chúa ban phước. Cầu nguyện lại càng không phải để trấn an lương tâm hoặc cố xin để đạt những mục đích vị kỷ. Cầu nguyện là tương giao, là thông công với Đức Chúa Trời. Cha yêu thương của chúng ta là Đấng thích thông công và Ngài muốn tình yêu thôi thúc chúng ta vào sự thông công với Ngài.
- Đức Chúa Trời nóng lòng trông chờ chúng ta đến với Ngài bằng sự cầu nguyện. Ngài đã tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta và làm tất cả những gì có thể làm được cho chúng ta để đem chúng ta trở lại mối thôngcông với Ngài.
- Đừng dựa vào cảm giác để đánh giá sự thông công của chúng ta với Chúa. Hãy nhớ rằng “Lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Chúa”( ChCn 15:8) và hãy hết lòng dành nhiều thì giờ hơn nữa tương giao với Chúa với mong ước làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta.
5. Học theo gương Chúa Jesus: Hãy nhớ Chúa Jesus, Con Đức Chúa Trời đã đặt cầu nguyện lên hàng ưu tiên (Mac Mc 1:35) cho dù ngày nào Ngài cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt với rất nhiều áp lực và trách nhiệm, như giảng dạy, chữa bệnh, giải đáp thắc mắc, đi lại, huấn luyện môn đồ....
- Nếu Con Đức Chúa Trời còn lệ thuộc vào sự cầu nguyện như thế thì chúng ta lại càng phải cầu nguyện nhiều hơn biết bao !
6. Học theo gương các môn đồ Chúa: Đời sống các sứ đồ và môn đồ của Chúa Jesus suốt mọi thời đại đã từng làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời đã chứng minh sự cần thiết của sự cầu nguyện.
- Vấn đề không phải thời lượng mà là tinh thần “cầu nguyện không thôi”, dâng trình mọi vấn đề trong cuộc sống lên cho Chúa với sự tin cậy, phó thác và vâng phục. Những người cầu nguyện như thế đều được Đức Chúa Trời ban phước và trọng dụng.
7. Để được kết quả: Chúng ta nhận được rất nhiều kết quả nhờ sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện đã thay đổi được nhiều điều. Đó không phải là một hành động tâm lý như tự kỷ ám thị hay suy nghĩ tích cực.
- Sự cầu nguyện có thể thay đổi chính những người cầu nguyện, thay đổi nan đề và thay đổi cả cỏi thiên nhên (Chúa Jesus khiến Laxarơ sống lại, Êli cầu nguyện trời đừng mưa... ).
- Tuy nhiên, cần lưu ý là kết quả của sự cầu nguyện không nhằm đề cao một cá nhân nào mà để Đức Chúa Trời được sáng Danh (GiGa 11:41-42. 14:13).
- Sự cầu nguyện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác truyền giáo, khiến chúng ta trở nên chứng nhân có kết quả cho Chúa. Theo trật tự thiêng liêng thì trước hết hãy nói với Đức Chúa Trời về con người, rồi sau đó mới đi ra nói với con người về Đức Chúa Trời. Như thế, làm chứng đạo là đi thu hoạch kết quả của sự cầu nguyện.
8. Để tăng trưởng đời sống thuộc linh: Chúng ta cầu nguyện để được cung cấp sự trưởng dưỡng thuộc linh. Sự cầu nguyện bao gồm việc chúng ta thưa chuyện với Đức Chúa Trời và lắng nghe Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta qua Lời Ngài là Kinh Thánh, nguồn mạch chính của sự tăng trưởng thuộc linh. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể nhờ sự khôn ngoan riêng để hiểu Kinh Thánh. Chính sự cầu nguyện khiến Kinh Thánh được mở ra cách lạ lùng, phước hạnh, ngọt ngào (Thi Tv 119:18).
- Như một em bé cần thức ăn để lớn lên về phần xác thì chúng ta cũng cần Lời Đức Chúa Trời với sự cầu nguyện để lớn lên về phần thuộc linh. Đừng để sự đói khát thuộc linh khiến chúng ta suy dinh dưỡng, mất sức mạnh để sống đời sống đắc thắng và duy trì sự dạn dĩ cần thiết cho đời sống làm chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa Jesus.
II. CẦU NGUYÊN VỚI AI ?
1. Với Đức Chúa Cha: Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong Danh của Đức Chúa Jesus qua trung gian chức vụ của Đức Thánh Linh: Những lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Jesus Christ làm cho có hiệu lực và được Đức Thánh Linh giải thích cho Đức Chúa Cha.
2. Với Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất được thể hiện trong Ba Ngôi, nên chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Jesus hoặc với Đức Thánh Linh vì giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời không hề có sự ganh tỵ hay tranh giành.
- Tuy nhiên, theo lời dạy của Chúa Jesus, thì lời cầu nguyện của chúng ta phải được dâng lên cho Đức Chúa Cha. Thật là phước hạnh khi chúng ta biết rằng đang lúc chúng ta cầu nguyện thì cả Đức Chúa Jesus (HeDt 7:25. RoRm 8:34) lẫn Đức Thánh Linh (8:26-27) đều cầu thay cho chúng ta.
3. Với Vua muôn vua, Chúa muôn chúa: Đấng mà chúng ta đang cầu nguyện là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể trời đất, muôn vật. Vì thế, chúng ta phải hết lòng cung kính khi bước vào sự hiện diện của Ngài.
- Tuy nhiên, Chúa cũng là Cha yêu thương của chúng ta luôn chăm sóc chúng ta và yêu thích thông công với chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần ra mắt Ngài trong niềm vui và sự thân mật của một người con ngã mình trong tay Cha với tình yêu, sự tin cậy và sự kính trọng.
Bài 26: CẦU NGUYÊN KHI NÀO & NHỮNG GÌ ?
I. CHÚNG TA PHẢI CẦU NGUYÊN KHI NÀO
1. Tinh thần cầu nguyện không thôi: Cầu nguyện không thôi là điều rất có ý nghĩa: Chúng ta có thể hầu chuyện cùng Đức Chúa Trời hàng trăm lần trong ngày về tất cả vấn đề.
- Chúng ta có thể cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để quyết định những vấn đề trong ngày.
- Chúng ta có thể cầu xin Chúa cứu những bạn bè và anh em đồng bào, đồng loại của chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện cho bậc cầm quyền.
- Chúng ta có thể cầu xin Chúa chữa lành cho người bệnh, tiếp trợ nhu cầu vật chất lẫn tâm linh cho anh em chúng ta.
- Chúng ta có thề cầu xin để cách ăn mặc, lời nói và hành động của chúng ta đều đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
2. Giờ tĩnh nguyện: Mỗi ngày, chúng ta phải biệt riêng những thì giờ đặc biệt để cầu nguyện:
a. Đọc và nghiên cứu Kinh Thánh giúp chuẩn bị chúng ta cho sự cầu nguyện. Vì vậy, hãy yên lặng quỳ gối cầu nguyện với quyển Kinh Thánh mở ra. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh là Đấng đã soi dẫn cho các trước giả Thánh Kinh, cũng sẽ khiến các Lời Thánh đó có ý nghĩa và gây dựng cho chúng ta.
b. Hãy thưa chuyện với Đức Chúa Trời và để Ngài nói chuyện với chúng ta qua Lời Ngài, vì sự cầu nguyện đích thực chính là cầu xin Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta trong khi chúng ta thưa chuyện cùng Ngài.
- Trong thời gian đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể dừng lại để tạ ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi và sự tiếp trợ đầy tình thương của Ngài hay sự nhận thức mới Chúa ban qua Lời Ngài, hoặc để xưng nhận những tội lỗi mà Kinh Thánh vừa bày tỏ và cầu xin Chúa ban cho mình sự dạn dĩ và đứctin như các sứ đồ Chúa đã thể hiện...
3. Buổi nhóm cầu nguyện: Cầu nguyện theo nhóm cũng là một phần quan trọng trong đời sống cầu nguyện của Cơ Đốc nhân.
a. Tại sao buổi nhóm cầu nguyện khô khan ?: Những buổi nhóm cầu nguyện từng nhóm thường khô khan, không hấp dẫn vì các Cơ Đốc nhân tham gia đã không có một đời sống cầu nguyện sống động của riêng bản thân mình nên kết quả là họ không có gì cả để thưa với Chúa trong buổi nhóm chung, ngoại trừ những bài cầu nguyện thuộc lòng mà họ đã bắtchước theo các tín hữu lâu năm...
- Thật là phấn khởi khi nhóm cầu nguyện biết rằng họ phải cầu nguyện như thể Chúa đang thực sự có mặt và dĩ nhiên Ngài thực sự có ở đó với những người hiệp ý nhau cầu nguyện. Chính Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta dâng lên Chúa lời ngợi khen hay khẩn nài... đẹp ý Ngài.
b. Cách cầu nguyện tự phát hay đàm thoại: Trong buổi cầu nguyện từng nhóm theo cách cầu nguyện tự phát hay còn gọi là cầu nguyện đàm thoại, mỗi người chỉ cầu nguyện vắn tắt về một lãnh vực ngợi khen hay cầu xin mà thôi, rồi đến phiên người khác.
- Mỗi người có thể cầu nguyện vài lần, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, mỗi lời cầu nguyện phải ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề và căn cứ trên Lời của Chúa.
II. NỘI DUNG CẦU NGUYÊN GỒM NHỮNG GÌ ?
1. Tôn thờ: Tôn thờ phải là hành động đầu tiên, để cải thiện thái độ của người cầu nguyện. Tôn thờ Đức Chúa Trời là thờ phượng và ngợi khen Ngài, tôn vinh và tôn cao Ngài trong lòng, trong trí và bằng môi miệng của chúng ta.
- Cầu nguyện không phải là một mối liên hệ huyền bí mơ hồ mà là sự tiếp xúc trực tiếp sống động giữa chúng ta với Cha Thiên thượng. Mối liên hệ đó phải là mối liên hệ trong sự tin tưởng trọn vẹn, đức tin và sự vâng lời, của sự yêu mến, tôn thờ, biết ơn và kính sợ. Vì thế, cầu nguyện là một kinhnghiệm chứ không phải chỉ là một hành động.
- Sự đọc các Thi thiên và các phân đoạn Kinh Thánh ca ngợi Chúa có thể làm phong phú thêm giờ cầu nguyện tôn thờ Chúa. Những tấm lòng nguội lạnh, vô ơn sẽ được sưởi ấm và sự ngợi khen Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn cách dễ dàng.
- Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thánh khiết cao cả vĩ đại cũng là Cha yêu thương của chúng ta. Vì thế, bên cạnh sự kính sợ của một tạo vật tôn thờ Đấng Tạo hóa, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự dạn dĩ, thân thiết, tin cậy của một người con đối với Cha yêu thương của mình. Vì thế, chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ tình huống nào hoặc cách cầu nguyện nào. Tuy nhiên, tư thế tốt nhất là “quỳ gối trước mặt Cha ”trong tư cách là tôi tớ Chúa mà cũng là con cái Chúa.
2. Xưng tội: Xưng tội là hành động thích hợp kế tiếp để chúng ta có thể ở trong sự công nghĩa của Đức Chúa Trời.
a. Lý do: Chúng ta phải xưng tội mình (IGi1Ga 1:9) vì theo Thi Tv 66:18 “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi”và theo EsIs 59:2 “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa”.
- Nếu chúng ta bắt đầu với sự tôn thờ Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy những tội lỗi còn lại trong chúng ta để giải quyết ngay. Khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ sự bất xứng của chính mình. Chúng ta phải xưng ra ngay với lòng ăn năn những tội lỗi mà Chúa đã chỉ ra, ngay cả những tội lỗi kín giấu mà chúng ta vô tình mắc phải.
- Xưng tội theo tiếng Hy lạp có nghĩa là “nói y theo ”nghĩa là “đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta”. Chúng ta phải đồng ý với Đức Chúa Trời rằng những điều sai quấy mình đã phạm chính là tội lỗi, rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ trên thập tự giá và chúng ta ăn năn, nghĩa là lấy đức tin xây khỏi những điều không đẹp lòng Chúa để rồi làm những điều Chúa muốn trong quyền năng Đức Thánh Linh.
b. Ap dụng: Chúng ta phải hoàn toàn trong sáng đối với Đức Chúa Trời. Đừng đeo mặt nạ hay dùng một hành động giả dối để che đậy tội lỗi mình. Hãy thưa với Đức Chúa Trời một cách chính xác những điều bạn cảm nhận và lúc nào cũng vậy.
- Tuy nhiên, sự xưng tội phải chân chính và thành thực. Cần tránh xét mình quá đáng mà phải sẵn sàng tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời rồi thay đổi thái độ sống của mình cho thích hợp. Đừng bao giờ xưng tội hai lần vì như thế, bạn đã không tin Lời Chúa hứa. Tuy nhiên, cần xét xem bạn đã thật sự ăn năn về tội lỗi đó và đã bồi thường nếu cần hay chưa.
3. Tạ ơn: Không có điều gì đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là liên tục bày tỏ đức tin chúng ta nơi Chúa (HeDt 11:6), và không có cách nào tốt hơn để bày tỏ đức tin hơn là nói “cảm ơn Chúa. Chúng ta phải lấy đức tin dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài về tất cả mọi sự vì đây lâý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi chúng ta trong Đấng Christ (ITe1Tx 5:18). Không tạ ơn Chúa là không vâng lời Chúa vậy.
- Chúng ta có thể cảm tạ Chúa về những ơn phước mà cũng cần phải cảm tạ Chúa về những nan đêì, những nghịch cảnh mà chúng ta đang đối diện nữa. Việc dâng lời tạ ơn Chúa chứng tỏ chúng ta tin cậy Chúa. Điều đó sẽ loại bỏ tinh thần vô tín, phàn nàn... là những điều ngăn trở đời sống phong phú trong Chúa.
4. Nài xin: Nài xin là phương tiện để chúng ta dâng những điều thỉnh nguyện của mình lên cho Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện về mọi sự và theo lời lẽ cụ thể, rõ ràng (Phi Pl 4:6).
- Trước hết là cầu xin: Chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình để con người bề trong của chúng ta được đổi mới và thức tỉnh, luôn nhạy bén với Đức Thánh Linh. Hãy nhớ là không có gì quá nhỏ để Chúa không quan tâm hoặc quá lớn để Chúa không thể làm.
- Kế đến là cầu thay: Chúng ta có thể cầu thay cho gia đình, hàng xóm, bạn bè, cho Hội Thánh, cho bậc cầm quyền và nhất là cầu nguyện cho chương trình thực hành ĐạiMạng lệnh của Chúa trong thế hệ của chúng ta.
- Chúng ta có thể cầu nguyện riêng hay thành lập một nhóm hiệp nguyện. Nên có một sổ tay cầu nguyện đêí ghi các vấn đề và kết quả của sự cầu nguyện để khích lệ chúng ta chuyên tâm cầu nguyện.
Bài 27: CẦU NGUYÊN VỚI LÒNG TIN QUYẾT
Để có thể trông mong Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta phải vâng theo bốn mạng lệnh: Thứ nhất là cứ ở trong Chúa. Thứ hai là phải cầu xin. Thứ ba là phải tin tưởng. Thứ tư là hãy nhận lãnh.
I. CỨ Ở TRONG CHÚA
1. Lời hứa: Chúa Jesus hứa rằng “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó”( GiGa 15:7).
2. Giải thích: Cứ ở trong Chúa là khi đời sống chúng ta hoàn toàn đầuphục Chúa và Lời Chúa ở trong chúng ta. Kết quả là chúng ta sẽ biết được ý muốn Chúa. Do đó, chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì mình muốn vì lúc bấy giờ ý muốn của chúng ta là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
- Ở trong Chúa cũng có nghĩa là bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta sẽ có một tấm lòng trong sạch vì không có một tội lỗi nào chưa xưng ra, và có một tinh thần sẵn sàng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ biết ý muốn của Chúa để cầu xin và khi cầu xin theo ý muốn Chúa thì chúng ta có thể biết chắc chắn rằng Ngài sẽ nhậm lời chúng ta (IGi1Ga 5:14-15).
II. NHƠN DANH CHÚA JESUS CẦU XIN
1. Lời Chúa Jesus hứa: Chúa Jesus hứa rằng: “Nếu các ngươi nhơn Danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho”( GiGa 14:14). “Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn (16:24), “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp... ”( Mat Mt 7:7)...
2. Tại sao quá nhiều nan đề chưa được giải quyết ?: Giacơ giải thích rằng “Anh em chẳng được chi vì không cầu xin”rồi ông giải thích thêm “Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình”( Gia Gc 4:2-3).
- Nan đề trên thế giới còn nhiều vô số kể: Quá nhiều người đau ốm, quá nhiều linh hồn tội nhân chưa được chinh phục cho Chúa Jesus, bất công đang đầy dẫy... tất cả chỉ vì con cái Đức Chúa Trời không biết cầu xin phảilẽ trong Danh Chúa Jesus.
III. CẦU NGUYÊN VỚI ĐỨC TIN
1. Lời Chúa Jesus dạy: Chúa Jesus dạy chúng ta phải hết lòng tin tưởng Đức Chúa Trời khi cầu nguyện: “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đứctin, xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả”( Mat Mt 21:22).
2. Điều Chúa đòi hỏi: Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin vĩ đại mà Ngài chỉ cần nơi chúng ta một đức tin nơi Đức Chúa Trời vĩ đại.
- Điều quan trọng của đức tin không phải là số lượng mà là phẩm chất. Chúa Jesus dạy rằng nếu chúng ta có đức tin bằng hạt cải thì có thể dời núi được (17:20). Giacơ dạy rằng chúng ta phải lấy đức tin mà cầu xin, không được nghi ngờ vì người phân tâm không thể trông mong Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện (Gia Gc 1:6).
3. Thánh Linh và đức tin: Đức tin đến từ Đức Chúa Trời (Eph Ep 2:8-9). Đây không phải là điều chúng ta cố gắng để đạt được. Đây là điều Đức Thánh Linh tạo ra trong chúng ta khi chúng ta tiếp tục bước đi trong đức tin và sự vâng lời, hoàn toàn để Thánh Linh ngự trị ngai lòng. Vì thế, sự bước đi theo Thánh Linh là điều không thể thiếu trong đời sống cầu nguyện.
4. Ba phương tiện được Đức Thánh Linh dùng để ban đức tin:
a. Thứ nhất, Ngài dùng Lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta càng ngày càng học biết thêm về bản tính của Đức Chúa Trời: Sự yêu thương, quyền năng, quyền tể trị tối thượng của Ngài.... Càng biết rõ Đức Chúa Trời, chúng ta lại càng tin cậy Ngài hơn (RoRm 10:17).
b. Thứ hai, Đức Thánh Linh dùng sự thông công với các tín hữu khác với những hoàn cảnh khác nhau cũng như những kinh nghiệm của mỗi người để khuyến khích đức tin của chúng ta.
c. Thứ ba, Đức Thánh Linh tạo đức tin trong chúng ta qua những ấn tượng mạnh mẽ hoặc sự tin quyết mà Ngài ban cho. Như Phao Lô đã nói trong Phi Pl 2:13 “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài”. Tuy nhiên sự tin quyết hay ấn tượng đó phải phù hợp với ba điều kiện: 1. Phải chắc chắn rằng bạn đang đầy dẫy Đức Thánh Linh. 2. Phải phù hợp với Kinh Thánh. 3. Phải có động lực làm vinh hiển Đức Chúa Trời chứ không có động cơ vị kỷ.
- Đừng bao giờ bằng lòng với sự bất năng, không kết quả và sự kém cỏi của bạn. Hãy tin quyết nơi lời Chúa Jesus rằng “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin, xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả”( Mat Mt 21:22).
IV. NHẬN LÃNH SỰ NHẬM LỜI VỚi ĐỨC TIN VÀ TẠ ƠN
1. Hãy tưởng tượng: Hãy lấy đức tin nhận lãnh sự nhậm lời của Chúa nếu chúng ta đang ở trong Đấng Christ và cầu nguyện theo ý muốn Chúa. Hãy tưởng tượng ra những điều sẽ xảy đến khi lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm và hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhậm lời chúng ta.
2. Hãy khao khát: Hãy tha thiết mong muốn cho cảnh tượng ấy trở thành sự thật và hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm việc ấy. Năm 1954, Roger Bannister đã phá kỷ lục chạy 1 dặm trong 4 phút vì anh khao khát và tin rằng mình sẽ đạt được.
3. Hãy tin sẽ được: Hãy thành thật tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta thực hiện tất cả những gì Ngài truyền dạy chúng ta làm. Đây không phải là tự kỷ ám thị hay do suy nghĩ tích cực rằng mình sẽ đạt được (như nhóm vận động viên có “viên tăng lực”đã đạt thành tích dù thực chất viên tăng lực chỉ là một thứ bột thường), mà do tin quyết vào uy quyền của KinhThánh là Lời của Đức Chúa Trời.
- Chẳng hạn, chúng ta có sự tin quyết rằng Đức Thánh Linh muốn cho Đại Mạng lệnh phải được hoàn thành trong thế hệ chúng ta. Từ đó, chúng ta có một bức tranh sống động về những hoạt động truyền giáo sử dụng các phương tiện truyền thông tối tân và rồi hàng tỉ người tin nhận Chúa Jesus và chúng ta thiết tha mong mỏi việc nầy trở thành sự thật.
4. Hãy sốt sắng thực hành: Hãy sốt sắng cầu xin theo những gì Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho chúng ta. Hãy động viên chính mình và càng nhiều người càng tốt khi Đức Chúa Trời dùng chúng ta hoàn thành Đại Mạng lệnh.
- Chúng ta phải làm trọn phần của chúng ta trong tinh thần vâng phục Chúa, trong quyền năng của Thánh Linh Chúa và hãy để Đức Chúa Trời làm việc lớn của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta (LuLc 1:38, 48-49).
- Bên cạnh chức vụ bản thân, có lẽ Đức Chúa Trời còn muốn dùng bạn để cầu nguyện cho một đài phát thanh, truyền hình hay một chiến dịch truyền giảng, một thành phố hay một quốc gia...
5. Hãy xin Chúa giúp sức: Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta tạo được ảnh hưởng cho Ngài trong bất cứ lãnh vực nào Ngài đặt vào lòng chúng ta, xem đó như một sự góp phần của chúng ta vào việc hoàn thành Đại Mạng lệnh.
- Nên nhớ rằng khi quỳ gối xuống cầu nguyện là chúng ta đang cầu xin một nguồn quyền năng có thể thay đổi cả dòng lịch sử nhân loại.
- Quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời, tình thương, sự khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời đang dành sẵn cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu tin Ngài và lấy đức tin kêu cầu cho kỳ được, Chúa Jesus hứa là chúng ta sẽ làm những phép lạ như Ngài đã từng làm lại còn làm được những phép lạ lớn lao hơn nữa bằng quyền năng của chính Ngài (GiGa 14:12).
- Hãy nhớ rằng sự cầu nguyện là đặc ân lớn nhất của đời sống Cơ Đốc nhân và là nguồn năng lực có tính cách mạng nhất mà loài người có thể biết đến.
Bài 28: CHUẨN BỊ CHO CUỘC THÁM HIỂM
I. DẪN NHẬP
1. Thám hiểm hấp dẫn nhất: Có lẽ bạn đang suy nghĩ đến cuộc thámhiểm ở những vùng thác ghềnh vào những ngày hè hay việc đi trượt theo đường ống với tốc độ 200 km/giờ, hay là leo lên vách núi đá lởm chởm hoặc băng qua sa mạc sahara...
Không ! Cuộc thám hiểm hấp dẫn nhất mà mỗi chúng ta đều có thể kinh nghiệm là cuộc thám hiểm của sự dâng hiến bằng đức tin.
2. Câu chuyện về cô giáo sĩ Deborah: Trong kỳ nghỉ hạn từ một công trường truyền giáo hải ngoại, cô được biết con trai của một người hàng xóm bị thương nặng mà gia đình không có bảo hiểm, vô cùng thiếu thốn. Suy nghĩ đến nhu cầu cấp bách nầy cô cầu nguyện và xin Chúa cho cô biết cô có thể làm gì.
- Cô chỉ còn có 200 đôla và cô dự định giúp họ 25 đôla vì cô nghỉ rằng với 175 đôla còn lại cô có thể sống tạm trong 1 tháng. Nhưng cô cảm thấy Chúa muốn cô giúp 100 đôla và cô không thể bình an được cho đến khi cô đem cho gia đình đó 100 đôla.
- Thật là lạ lùng, hai ngày sau, cô nhận được một ngân phiếu 100 đôla. Ba ngày sau, một bà tín hữu đến thăm tặng cho cô 200 đôla và chỉ trong vòng năm ngày, cô nhận được tổng cộng 500 đôla. Cô không giúp 100 đôla để mong nhận 500 đôla, mà cô chỉ lấy đức tin vâng lời Đức Chúa Trời trong sự dâng hiến và cô đã kinh nghiệm cuộc thám hiểm kỳ diệu của sự dâng hiến bằng đức tin.
3. Phải chuẩn bị: Giống như bất cứ một cuộc thám hiểm nào khác, cuộc thám hiểm của sự dâng hiến bằng đức tin cũng đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị. Hãy đọc phần còn lại trong tinh thần cầu nguyện và cẩn trọng, gạch dưới những điều quan trọng. Sau đó, hãy truyền bá những nguyên tắc nầy cho gia đình, bạn hữu, nhất là người bạn đang môn đồ hóa.
II. HIỂU BIẾT SỰ QUẢN LÝ
1. Thế nào là người quản lý?: Trong Tân Ước có hai chữ khác nhau để mô tả một người quản lý: Chữ thứ nhất nhấn mạnh đến việc canh giữ các con cái và cai quản công việc nhà cho chủ. Chữ thứ hai nhấn mạnh đến vai trò của một người quản trị tài sản. Trong cả hai trường hợp, người quản lý đều làm nhiệm vụ chăm sóc các công việc và tài sản của người khác.
2. Bạn là người quản lý của Đức Chúa Trời: Chúng ta không thể không nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cương vị người quản lý vì mỗi chúng ta đều là người quản ly của Đức Chúa Trời.
- Tất cả những gì chúng ta có, chúng ta hưởng đều là nhờ ân điển, sự nhân lành và quyền năng của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Ngài đã đặt vào tay chúng ta quyền quản trị tất cả những gì Ngài đang sở hữu. Trong SaSt 1:28, Chúa phán rằng: “Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”.
- Là Ông Chủ Tối Cao, Ngài có quyền đòi chúng ta phải khai trình về việc quản lý của chúng ta trên những gì Ngài giao cho chúng ta chăm sóc, quản lý vì “mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời”( RoRm 14:12), và hãy nhớ rằng mỗi người sẽ được thưởng hay phạ t tùy theo cách quản lý của mình (Mat Mt 25:14-30).
3. Mục đích sống của người quản lý: Vì thế, trong cương vị là người quản lý của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xác định mục đích sống của mình: Chúng ta có mặt tại đây là để tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự đầu tư khôn ngoan về thời gian, tài năng và tài sản Chúa ban cho chúng ta.
- Chúa chúng ta đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất thì người quản lý của Ngài cũng phải tiếp tục sứ mạng của Ngài để giúp hoàn thành Đại Mạnglệnh ngay trong thế hệ của mình.
- Hãy đầu tư cách khôn ngoan vào Nước Đức Chúa Trời để có thể gia tăng kết quả của chúng ta cho Đấng Christ.
III. TRUNG TÍN
1. Điều không thể thiếu: Sứ đồ Phao Lô khẳng định rằng: “Cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành ”( ICo1Cr 4:2). Sự trung thành, trung tín là điều không thể thiếu trong sự trang bị của chúng ta bước vào cuộc thám hiểm kỳ diệu trong sự dâng hiến bằng đức tin.
2. Trung tín là gì: Trung tín là đáng tin cậy. Một Cơ Đốc nhân trung tín là người luôn vâng lời Đức Chúa Trời về những gì Ngài muốn và làm một cách liên tục, đều đặn mỗi ngày.
- Người quản lý đáng tin cậy sẽ biết đánh giá những cơ hội của mình và đầu tư những gì Đức Chúa Trời ban cho mình vào những điều có thể đem lại những kết quả tốt đẹp nhất.
IV. THÁI ĐỘ ĐẸP LÒNG CHÚA
1. Vui lòng dâng hiến: Thái độ của người quản lý đối với Chủ rất quan trọng. Sứ đồ Phao Lô khích lệ: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng ”( IICo 2Cr 9:7).
2. Vui lòng chính là phần thưởng: Trong Hy văn, từ “vui lòng”là hilaros có nghĩa là vui vẻ, vui nhộn. Sự quản lý trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là sự dâng hiến với sự mong muốn, thích thú, vui vẻ, ngợi khen, thậm chí là vui cười nữa. Thật vậy, Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người vui lòng dâng hiến bởi vì họ là những người đã khám phá cuộc thám hiểm hấp dẫn của sự dâng hiến.
V. NHẬN BIẾT VÀ LÀM TRỌN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
1. Xác định trách nhiệm: Một trong những trách nhiệm chính, cũng là đặc ân của người quản trị của Đưc Chúa Trời là chia xẻ tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus.
2. Làm trọn trách nhiệm: Nếu mọi Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới đều đơn sơ vâng lời Chúa kêu gọi trong sự dâng hiến thì giờ, tài năng và cả đến của cải, thì chúng ta sẽ tháo khoán (phóng thích) được không chỉ một số tiền to lớn để mở mang Nước Chúa, mà còn mở ra các nguồn tài nguyên cần thiết khác để chinh phục hàng tỉ người cho Đấng Christ, giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa Jesus ngay trong thế hệ hiện nay.
3. Hãy tự trắc nghiệm: Mat Mt 6:21 ghi lại một chân lý đơn giản nhất về sự kết ước của chúng ta: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó”.
- Người ta có thể nhận định được phần lớn về đời sống thuộc linh của một Cơ Đốc nhân và trách nhiệm quản lý của người đó bằng những gì người đó chất chứa.
- Việc sử dụng thời gian, tài năng và tiền bạc của bạn sẽ chứng tỏ cách rõ ràng về kết ước thuộc linh của bạn với Chúa, vì bạn thường đầu tư vào những gì lòng bạn đánh giá là có giá trị nhất.
- Lòng bạn đang ở đâu ?
Bài 29: VUI HƯỞNG PHƯỚC HẠNH SUNG MÃN
Dâng hiến bởi đức tin theo ý Chúa là một đặc ân rất lớn. Khi chúng ta tôn vinh ngợi khen Đức Chúa Trời qua việc kết ước và vâng lời Đức Chúa Trời trong sự dâng hiến, thì Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ sự vui mừng xuống trên đời sống chúng ta. Ngài chuyển biến sự dâng hiến của chúng ta trở thành một cuộc thám hiểm hấp dẫn trong đời sống Cơ Đốc nhân.
Có sáu bước chúng ta phải thực hiện để nhận lãnh những phước hạnh phong phú của Đức Chúa Trời qua sự quản trị trung tín của Cơ Đốc nhân.
I. NHẬN BIẾT MỌI SỰ BẠN CÓ ĐỀU THUỘC VỀ CHÚA
1. Quyền sở hữu của Đức Chúa Trời: Trước giả Thi thiên viết rằng: “Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giêhôva”( Thi Tv 24:1). Quyền sở hữu của Đức Chúa Trời là vĩnh cữu và bấtbiến. Ngài đã và sẽ không bao giờ đánh mất quyền sở hữu đó.
- Hãy nhớ rằng chúng ta được Chúa Jesus tạo dựng nên (CoCl 1:15-18). Ngài đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết Ngài (IPhi 1Pr 1:18-19) và hiện nay chúng ta “sống, động và có là nhờ ở trong Đấng Christ”( Cong Cv 17:28). Như thế, cả cuộc đời chúng ta: Con người, ảnh hưởng, của cải cùng với mọi thành đạt.... mọi sự đều thuộc về Đấng Christ.
2. Chúng ta phải là những quản lý trung thành: Tất cả những gì chúng ta có đều là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài đã tin cậy giao cho chúng ta một lượng thời gian, một số tài năng, một lượng của cải đủ để thực hiện ý muốn của Ngài trên đời sống chúng ta.
- Nhiệm vụ chúng ta là phải quản lý trung tín những phước hạnh nầy để đem lại vinh hiển tối đa cho Danh Chúa.
II. NHẬN BIẾT BAN CHO THÌ CÓ PHƯỚC HƠN NHẬN LÃNH
1. Ban cho tạo ra dư dật: Sự ban cho rộng rãi cả chính mình lẫn tài sản thể hiện sự vâng lời Chúa sẽ khiến Đức Chúa Trời đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta một cách dư dật (LuLc 6:38). Sứ đồ Phao Lô khẳng định rằng: “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bành để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa nhiều... như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời”( IICo 2Cr 9:10-11).
2. Không thể dâng nhiều hơn Đức Chúa Trời ban lại: Luật của Đức Chúa Trời là những phước hạnh Chúa ban lại cho chúng ta luôn luôn to lớn bội phần hơn những gì chúng ta dâng hiến cho Ngài.
3. Sự ban cho khởi đầu một chu kỳ vui mừng bất tận: Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta tiếp nhận. Chúng ta dâng hiến, Đức Chúa Trời lại ban cho bội phần. Tuy nhiên, mục đích sự ban cho không chỉ là ban thưởng mà còn gia tăng khả năng dâng hiến của chúng ta để tạo nên một chu kỳ phước hạnh liên tục gia tăng (ChCn 11:24-25).
- Don Preston đã trung tín dâng phần mười ( 10%) từ năm 12 tuổi. Năm 29 tuổi, ông dâng 15 %. Đức Chúa Trời đã gia tăng số thu nhập của ông lên 20 lần và sau đó ông dâng 50 % với mong ước dâng 1 triệu đôla trong 20 năm. Nhưng ông đã hoàn tất điều đó trong 10 năm và hiện nay đang tiếp tục dâng cho chương trình truyền giáo và Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục ban phước cho ông.
III. PHẢI BAN CHO BẰNG ĐỨC TIN
1. Ban cho bằng đức tin là gì ?: Ban cho bằng đức tin là tin tưởng nơi lời hứa Đức Chúa Trời mà vâng lời Ngài để ban cho một cách rộng rãi.
2. Tiền đề của sự ban cho bằng đức tin: Sự ban cho bằng đức tin dựa trên tiền đề gồm có ba phương diện:
a. Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp tuyệt đối của chúng ta.
b. Sự ban cho căn cứ trên tài nguyên của Đức Chúa Trời chứ không phải của riêng chúng ta.
c. Đấng Christ là sợi dây nối liền chúng ta với sự giàu có vô tận của Đức Chúa Trời.
3. Đáp ứng của Đức Chúa Trời (Phi Pl 4:19): Đúng trên tiền đề trên, sứ đồ Phao Lô đã dạy các tín hữu Philíp rằng:
a. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp đầy đủ: Khi có cần, chúng ta thường tìm đến những con người hay những tổ chức để được giúp đỡ. Thực sự, Đức Chúa Trời có dùng họ, nhưng họ chỉ là công cụ chứ không phải là nguồn cung cấp cho chúng ta.
b. Theo sự giàu có của Ngài: Chúa đang nắm giữ các kho báu trên trời và dưới đất (Mat Mt 28:18) và Ngài cung cấp theo sự giàu có của Ngài.
c. Trong Đức Chúa Jesus Christ: Chúng ta có quyền cầu xin những phước hạnh dư dật của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Jesus (IICo 2Cr 8:9).
IV. NHẬN BIẾT GIEO GÌ THÌ GẶT NẤY
1. Nguyên tắc gieo gặt: Ngày sáng tạo thứ ba, Đức Chúa Trời truyền lệnh đất phải sanh cây trái tùy theo loại (SaSt 1:11). Nguyên tắc nầy được áp dụng cho cả thuộc linh lẫn thuộc thể (GaGl 6:7-8).
2. Ap dụng trong quản lý vật chất: Phao Lô áp dụng nguyên tắc gieo gặt trong việc sử dụng vật chất chúng ta trong IICo 2Cr 9:1-15:
a. Muốn gặt thì phải gieo: Dù tặng vật ở dưới hình thức nào thì chúng cũng là hột giống sẽ trở lại với chúng ta với những kết quả.
b. Muốn bội thu phải gieo giống tốt nhất: Đưc Chúa Trời đòi hỏi chúng ta dâng điều tốt nhất vì Ngài đã ban cho chúng ta món quà quý nhất là Con Ngài. Không dâng điều tốt nhất cho Chúa là làm buồn Đức Thánh Linh vậy. Điều cần dâng trước hết chính là cả đời sống (RoRm 12:1-2). Rồi đến các phần mười hoặc sản vật đầu mùa hay những điều được xem là quý giá nhất trong đời sống...
c. Mùa gặt tỉ lệ thuận với sự gieo: Điều nầy có thể áp dụng cho mọi nơi, cho mọi lãnh vực.
d. Mùa gặt phong phú còn tùy thuộc vào đất màu mỡ: Hạt giống tốt nhất phải được gieo trồng ở một mảnh đất màu mở nhất với phân bón tốt nhất mới có thể có mùa gặt phong phú nhất. Vì thế, cần có một tâm trí sáng suốt (sự “giè giữ ”trong IITi 2Tm 1:7) để đầu tư sự dâng hiến vào đúngchỗ chứ không theo cảm xúc, cảm tình riêng. Sự đầu tư vào các Hội Thánh hoặc tổ chức không liên hệ trực tiếp đến việc thực hiện Đại Mạng lệnh được xem là sự quản lý thiếu khôn ngoan.
V. HÃY DÂNG VÌ VINH HIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Xác định mục đích: Là người quản lý những nguồn tài nguyên của Đưc Chúa Trời, chúng ta phải xác định mục đích là làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
2. Xác định ưu tiên: Ưu tiên số một của chúng ta phải là Đưc Chúa Trời. Phài yêu mến, vâng phục và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Như thế, việc hoàn thành Đại Mạng lệnh sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong việc quản lý thời gian, tài năng và tài sản của chúng ta. Điều nầy bao gồm việc dâng phần mười cho Hội Thánh địa phương và dâng hiến phần lạc hiến khác cho công tác truyền giáo địa phương hoặc thế giới...
- Ưu tiên thứ hai là gia đình vì gia đình là cơ cấu tổ chức đầu tiên được Đấng Tạo Hóa sáng lập. Đáp ứng nhu cầu của gia đình là vâng theo Lời Chúa và là một bằng chứng của đức tin (ITi1Tm 5:8).
- Chúng ta có thể thể hiện tình yêu của Chúa bằng cách chăm sóc người nghèo khổ, goá bụa, đơn côi... và các việc công ích của cộng đồng với mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
VI. HÃY DÂNG HIẾN CÁCH VUI LÒNG
1. Động cơ tốt: Quản lý tốt phải xuất phát từ động cơ tốt. Đó là động cơ kỉnh kiền phát xuất từ tấm lòng yêu kính Chúa muốn làm vui lòng Chúa và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài.
2. Thể hiện tốt: Lòng yêu kính Chúa sẽ khiến chúng ta vui lòng dâng hiến vì biết rằng chúng ta dâng hiến là vâng theo Lời Chúa dạy chất chứa của cải ở trên trời. Như thế, sự dâng hiến của chúng ta sẽ trở thành ống dẫn các nguồn tài nguyên dư dật của Đức Chúa Trời cho một thế giới đang có nhu cầu và nhu cầu lớn nhất là hàng tỉ người đang cần được cứu, là Đại Mạng lệnh cần được hoàn thành trong thế hệ chúng ta.
Bài 30: TỰ DO VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÁNH
Sự tự do về phương diện tài chánh là điều đang dành cho những người quản lý Cơ Đốc biết trung tín vâng theo kế hoạch dâng hiến, tiết kiệm và sử dụng tiền của.
THẾ NÀO LÀ TỰ DO VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÁNH ?
1. Định nghĩa: Sự tự do về phương diện tài chánh là có đủ để cung cấp thỏa đáng cho gia đình và còn dâng hiến rộng rãi, vui vẻ cho công việc Chúa nữa.
2. Lý do: Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do về phương diện tài chánh để chúng ta có thể:
- Tôn Chúa đứng đầu trong đời sống.
- Nhạy cảm với tiếng phán của Chúa và sẵn sàng đi theo Ngài bất cứ khi nào và nơi nào có Ngài dẫn dắt.
3. Tại sao nhiều Cơ Đốc nhân sống nô lệ ?: Vấn đề được đặt ra là tại sao nhiều Cơ Đốc nhân lại sống trong cảnh nô lệ về phương diện tài chánh ?
- Họ không hiểu hoặc không vâng phục nguyên tắc quản trị Chúa ban.
- Họ đã đầu phục triết lý về tiền bạc của thế gian.
- Họ tự chất gánh nặng với những âu lo vật chất trong đời sống.
- Họ không kết ước hoặc rất ít để ý đến công việc Đức Chúa Trời.
4. Trở ngại lớn nhất cho sự truyền bá Phúc Âm: Trở ngại lớn nhất cho sự truyền bá Phúc Âm là chủ nghĩa vật chất. Có lẽ không có lãnh vực nào khác trong đời sống khiến chúng ta phạm tội duy lý hóa nhiều hơn ở đây: Chúng ta biện minh rằng mình đang cần hoặc mình đang xứng đáng hưởng những điều đó.
- Chủ nghĩa vật chất không phải chỉ là vấn đề của người Tây phương, mà là vấn đề của mọi người thuộc mọi quốc gia ở mọi nền văn hóa.
- Dĩ nhiên, không phải chúng ta không có quyền vui hưởng cuộc sống, vì những Cơ Đốc nhân tin cậy, vâng lời Chúa là những người vui hưởng cuộc đời nhiều hơn bất cứ ai khác. Tuy nhiên, chúng ta cần suy xét xem những của cải vật chất mình đang sở hữu có thiêu đốt quá nhiều thì giờ của chúng ta để bảo vệ và duy trì chúng không !!!
Chúng ta sẽ nghiên cứu sáu điều đặc biệt có thể bảo đảm sự tự do về phương diện tài chánh của chúng ta.
I. HÃY BIẾT RÕ VÀ VÂNG THEO Ý CHÚA KHI ĐẦU TƯ TIỀN BẠC
1. Ý muốn của Chúa: Ý muốn của Chúa về tiền bạc được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh. Chúng ta cần quyết định nhờ:
- Một “tâm trí sáng suốt ”đã trình bày ở phần trước.
- Những lời khuyên khôn ngoan của những người tin kính Chúa đã từng thành công trong việc áp dụng các nguyên tắc Thánh Kinh vào sự dâng hiến tài chánh của họ.
- Đôi khi, Đức Thánh Linh sẽ có sự dẫn dắt đặc biệt cho từng cá nhân.
2. Làm sao giải quyết hoàn cảnh khó xử ? Có những lúc không có nguyên tắc Thánh Kinh hay lời khuyên nào có thể đưa ra những chỉ dẫn rõ rệt thì Chúa vẫn còn có một cung cấp khác trong CoCl 3:15 “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em... ”.
- Sự bình an vừa là một tặng phẩm, vừa là một sự hướng dẫn. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta bằng sự bình an hay bất an trong lòng khi chúng ta phải quyết định trong những hoàn cảnh khó khăn.
- Như thế, không có một đường lối nào tốt đẹp hơn để chúng ta biết rõ ý muốn Chúa trong những quyết định về tài chánh hơn là căn cứ trên những nguyên tắc Lời Chúa, rồi mời Chúa hướng dẫn bằng sự bình an Chúa ban.
II. HÃY HÔ HẤP VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÁNH
1. Phải hô hấp thuộc linh: Chúng ta phải luôn sống trong sự hô hấp thuộc linh: Thở ra những thán khí bằng cách xưng tội (Đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi chúng ta) và hít vào sự thanh khiết của sự công bình Chúa bằng cách cầu xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh căn cứ trên mạnglệnh (Eph Ep 5:18) và lời hứa của Chúa (IGi1Ga 5:14-15).
2. Phải hô hấp tài chánh: Để bảo tồn sự tự do và khỏe mạnh về phương diện tài chánh, chúng ta phải hô hấp tài chánh:
- Thở ra theo phương diện tài chánh bằng cách xưng tội vì chúng ta đã nắm lấy cho riêng mình những nguồn tài nguyên Đức Chúa Trời đã giao thác cho mình, và đã giữ lại những tài nguyên đó khỏi công việc Chúa dường như mình đã tự làm ra nên chỉ thuộc mình sở hữu của riêng mình.
- Hít vào về phương diện tài chánh bằng cách nhận biết quyền tối thượng của Chúa trên thời gian, tài năng và tài sản của chúng ta và hãy chia xẻ cho người khác sự phong phú Chúa ban cho mình.
Hành động đức tin đơn sơ nầy đòi hỏi sự kết ước hoàn toàn và bất khả hồi của chúng ta đối với quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trên mọi lãnh vực của đời sống chúng ta.
III. HÃY PHÁT TRIỂN MỘT KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH
1. Ích lợi: Một kế hoạch tài chánh được viết ra rõ ràng sẽ giúp chúng ta:
- Có một khung sườn về những quyết định kinh tế của mình.
- Giúp chúng ta đo lường sự tiến bộ trong sự tự do về tài chánh.
- Cung cấp cho chúng ta phương tiện để đặt thứ tự ưu tiên và hình thành những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn chi phối sự chi tiêu của chúng ta.
- Giúp chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi mua sắm, như thế sự chi tiêu sẽ đúng mục tiêu, giúp chúng ta sống giản dị đúng và quản lý thu chi cách hiệu quả.
- Khi lập ra giới hạn cho các nhu cấu bản thân, chúng ta sẽ không những vui hưởng về sự tự do tài chánh mà còn có thể dâng hiến có chất lượng cho công việc Chúa khi Ngài ban phước cho chúng ta.
2. Giải pháp khôn ngoan: Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, chúng ta phải:
a. Khi phát triển một ngân sách, cần tính toán chi phí sinh sống bìnhthường hàng tháng của chúng ta, bao gồm những chi phí ngắn hạn (kỳ nghỉ hè... ) và chi phí dài hạn (việc học hành của con cái, việc nghỉ hưu... ).
b. Khi lập xong ngân sách, hãy kết ước trước mặt Chúa là chúng ta sẽ sống với số chi tiêu như thế. Dĩ nhiên, ngân sách cần phải được điều chỉnh để thích ứng với tính hình lạm phát hoặc hoàn cảnh đổi thay.
c. Bất cứ mức thu nhập nào vượt quá nhu cầu theo như ngân sách dự trù đều có thể được xem như số thặng dư (tiền lương tăng, phần thưởng đặc biệt... ). Hãy xem chúng như món quà Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ người khác hoặc đầu tư vào công việc Chúa.
3. Lưu ý: Phải tránh hai thái cực sau đây:
- Không được lập ngân sách nhu cầu bản thân của chúng ta quá thấp đến nỗi chúng ta không thể sống cách thích đáng trong xã hội mà Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta vào đó.
- Không nên chạy theo các giá trị của người sống chung quanh, là những người chủ trương sự gia tăng thu nhập tự động, nghĩa là cứ gia tăng mức chi tiêu của mình theo gia tăng thu nhập hoặc đua đòi theo người khác.
Hãy nhớ rằng Đưc Chúa Trời luôn quan tâm đến nhu cầu thiết thực của con dân Ngài. Ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta có đủ cho những nhu cầu của chúng ta với “Số thặng dư”để chúng ta vui lòng ban tặng cho kẻ khác nữa (IICo 2Cr 9:8). Dĩ nhiên, điều nầy bao gồm cả việc chúng ta chất chứa tài sản ở thiên đàng để giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa.
IV. HÃY LÀM CHỦ MÓN NỢ
1. Sống khiêm tốn: Người quản lý giỏi là người biết sống khiêm tốn và quản lý cách hiệu quả các món nợ của mình.
2. Nguy hiểm của sự mắc nợ: Satan thường cố đẩy Cơ Đốc nhân vào chỗ nợ nần để nó có thể bòn rút họ bằng sự âu lo hoặc thất vọng, cũng như khiến họ bất lực và không kết quả trong đời sống thuộc linh. Vì thế, người quản lý trung thành sẽ không bao giờ tự buộc mình và chỗ mắc nợ vượt quá mức thu nhập của mình.
- Điều nguy hiểm thực sự không nằm ở chỗ các nhu cầu thiết thực, mà ở chỗ quá ham mê, không biết lập kế hoạch, thiếu kỷ luật và dục vọng muốn thỏa mãn tính tham lam của con người.
- Sứ đồ Phaolô khuyên: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêuthương nhau mà thôi”( RoRm 13:8).
Bài 31: TỰ DO VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÁNH (TT)
Chúng ta sẽ nghiên cứu sáu điều đặc biệt có thể bảo đảm sự tự do về phương diện tài chánh của chúng ta.
I. HÃY BIẾT RÕ VÀ VÂNG THEO Ý CHÚA KHI ĐẦU TƯ TIỀN BẠC
II. HÃY HÔ HẤP VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÁNH
III. HÃY PHÁT TRIỂN MỘT KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH
IV. HÃY LÀM CHỦ MÓN NỢ
V. HÃY ĐẦU TƯ VÀO NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Xác định mục đích tối hậu: Mỗi Cơ Đốc nhân phải nghĩ đến cách làm thế nào để mình có thể chinh phục và môn đồ hóa càng nhiều người cho Đấng Christ càng tốt.
- Mục đích cuối cùng của loài người là để làm vinh hiển Đức Chúa Trời (EsIs 43:21) và để vui hưởng Ngài mãi mãi. Nhưng làm sao để làm vinh hiển Đức Chúa Trời ? Chúa Jesus đã giải đáp trong GiGa 15:8 “Ây là các ngươi được kết nhiều qua, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy”. Vì thế, điều quan trọng nhất của chúng ta là đem Tin Lành của Chúa Jesus cho mọi người qua sự đầu tư thì giờ, tài năng và tài sản của chúng ta.
- Tuy nhiên, động cơ của sự dâng hiến và phục vụ phải là “tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng tôi”.
2. Nguyên tắc dâng hiến: Đừng nản lòng nếu bạn không có dồi dào tài chánh để dâng hiến cho Chúa, vì Đức Chúa Trời đánh giá giá trị sự hiến dâng của bạn dựa trên:
a. Tỉ lệ với tổng số nguồn tài chánh của bạn. Đây là trương hợp của bà góa dâng hai đồng tiền ăn một phần tư xu (LuLc 21:1-4).
b. Tính hy sinh và hiệu quả: Chúa sẽ vui lòng và được tôn vinh khi bạn dâng hiến một cách hy sinh và sự dâng hiến như thế sẽ kết quả sinh sôi nẩy nở cách lạ lùng, đáp ứng các nhu cầu của bạn cũng như nhu cầu của người khác nữa,
c. Tấm lòng rộng rãi: Đức Chúa Trời rất vui lòng khi bạn dâng hiến cách rộng rãi phát xuất từ sự dư dật mà Ngài đã ban cho bạn.
d. Dâng hiến có kế hoạch: Bạn cần dâng hiến một cách có kế hoạch để đem kết quả tốt nhất cho công việc Chúa, giúp đem sứ điệp của Chúa Jesus đến cho hàng triệu người chưa được nghe Tin Lành.
3. Khởi điểm thực tế: Chúng tôi đề nghị bạn dâng tối thiểu một phần mười mức thu nhập của bạn vào công việc Hội Thánh Chúa như là một khởiđiểm thực tế cho người quản lý muốn tôn kính và làm vinh hiển Đức Chúa Trời là Chủ đã giao thác tài chánh cho bạn.
- Dâng phần mười là một cách vâng lời Đức Chúa Trời để sớm hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa.
- Dù dâng phần mười là luật pháp đã được đặt ra trong thời Cựu Ước, nhưng bắt đầu với việc dâng phần mười cũng đã là một khởi điểm tốt đẹp.
- Một Mục sư dạy rằng: “Đừng mặc cả với Đức Chúa Trời để chỉ dâng một nửa số phần mười nếu bạn không muốn nhận một nửa sự cứu rỗi từ Chúa”. Thật ra sự cứu rỗi và ơn phước của Chúa quá lớn cho chúng ta đến nỗi phần mười chỉ là mức tối thiểu cho một người thật sự yêu Chúa, biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm cho mình.
4. Tại sao phải dâng hiến ? Sự cung cấp của Đức Chúa Trời dưới thời ân điển được căn cứ trên nguyên tắc gieo gặt:
- Gieo giống chi thì gặt giống nấy (GaGl 6:7).
- Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều (IICo 2Cr 9:6).
- Ăn trộm của Chúa thì sẽ bị rủa sả (MaMl 3:8-10): Việc dâng quá ít (ít hơn phần mười) cho công việc Chúa sẽ bị xem là “ăn trộm của Chúa”. Dù Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp (GaGl 3:13), Đức Chúa Trời vẫn có cách để sửa dạy khi chúng ta thiếu lòng dâng hiến, hoặc sẽ ban thưởng khi chúng ta trung tín trong sự quản lý của mình
(Giống như trường hợp của dân Do Thái trong AgKg 1:2-6, nhiều người dường như đang bị nghiền nát dưới cối xay tài chánh: Việc làm càng vất vả nhưng tài chánh lại càng thiếu thốn hơn).
- Nhu cầu hàng đầu trong thời Aghê là xây dựng đền thờ Chúa, thì nhu cầu hàng đầu của Hội Thánh ngày nay là hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa Jesus. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại ân điển thì những nguyên tắc của Aghê cũng vẫn còn đúng với chúng ta.
5. Những điều cần phải nhớ:
- Hãy nhớ rằng sự vâng theo các mạng lệnh của Chúa trong mọi khía cạnh đời sống là bí quyết giúp chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Đấng Christ và niềm vui của thiên đàng (GiGa 14:21, 23).
- Hãy biết rõ rằng không có niềm vui nào lớn hơn là được trở nên công cụ của Đức Chúa Trời để truyền bá Tin Lành cho thế giới.
- Hãy nhớ rằng chúng ta không còn thuộc về chính mình vì chúng ta đã được mua chuộc bằng giá rất cao là chính huyết báu của Đấng Christ (ICo1Cr 6:19-20).
- Hãy xem việc dâng hiến cho Chúa là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời là Cha Cao cả.
- Hãy nhớ mọi điều chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế, việc dâng hiến phần mười hay hơn nữa, không phải là một đòi hỏi của luật pháp mà là một hành động yêu thương, vâng lời, và thờ phượng Chúa.
- Hãy tin quyết rằng nếu Đức Chúa Trời sửa phạt con cái Ngài khi họ bất trung trong sự dâng hiến là vì cớ Ngài yêu họ (HeDt 12:6).
- Hãy cẩn trọng: Không được để cho bất cứ điều gì đứng trên trước việc dâng phần mười và các sự dâng hiến khác.
- Hãy nhớ rằng: Không làm trọn trách nhiệm với Đức Chúa Trời là sự hiểu lầm về ân điển. Chúa Jesus dạy chúng ta phải dâng phần mười (Mat Mt 23:23) vì mọi sự chúng ta có và vui hưởng đều là quà tặng của ân điển từ Đức Chúa Trời. Càng vui hưởng ân điển Chúa, chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn và yêu mến Chúa bằng sự vâng lời Ngài.
- Hãy nhớ rằng Chúa không quên ban phước dư dật cho những người trung tín dâng phần mười cho công việc nhà Chúa (MaMl 3:10).
6. Tinh thần nguyên tắc Malachi: Tiền đề của việc dâng phần mười như là sự biểu lộ của ân điển có ba phương diện:
a. Thứ nhất, việc dâng phần mười thừa nhận Đức Chúa Trời là Nguồn gốc và là Đấng Sở hữu tất cả những gì chúng ta đang có, và Ngài là Đấng giaơn cho chúng ta.
b. Thứ hai, dâng phần mười là một hành động thờ phượng tình nguyện. Qua hành động nầy, chúng ta tập trung sự chú ý đến Cha trên trời và làm chứng về sự nhân từ và rộng rãi mà Ngài đã đối đãi với chúng ta.
c. Thứ ba, dâng phần mười dạy chúng ta đặt Đức Chúa Trời lên trước hết. Môise đã nói: “Mục đích của sự dâng phần mười là dạy các ngươi tập hằng kính sợ Đức Chúa Trời ngươi”( PhuDnl 14:23).
VI. HÃY DÂNG HIẾN ĐANG KHI BẠN CÒN SỐNG
1. Khi một người qua đời: Vì mọi sự chúng ta đang có đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài lập chúng ta tạm thời làm người quản lý, nên khi qua đời, chúng ta không để lại của của của mình, bèn là để lại của cải của Chúa cho người thừa kế.
2. Đầu tư đang khi mình còn sống: Nhiều người thừa kế đã không trung tín với sự tin cậy của người để lại gia tài cho mình. Vì thế, một người quản lý trung tín của Chúa là người biết đầu tư vào công việc Đức Chúa Trời trong khi mình còn sống.
3. Hãy bắt đầu ngay hôm nay: Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta một cách cá nhân. Hãy sử dụng những nguồn tài nguyên của bạn cho Nước Trời trong khi bạn có thể hướng dẫn những tài nguyên đó đi theo đường Chúa dẫn dắt thay vì nương dựa sự khôn ngoan của người thừa kế.
Bài 32: TIN CẬY CHÚA VỀ CÁC NHU CẦU TÀI CHÁNH
Sự thay đổi tình trạng kinh tế minh họa cho thấy tính chất bất ổn của tài chánh trên khắp thế giới. Điều đáng buồn là thay vì đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng hứa đáp ứng mọi nhu cầu của con cái Ngài, thì hầu hết các Cơ Đốc nhân lại tin cậy nơi những sự đâìu tư, tiết kiệm và kế hoạch hồi hưu của mình để bảo đảm sự an ninh và hạnh phúc, để rồi họ chỉ thấy những hy vọng của mình tiêu tan khi tài sản mỗi ngày tiêu hao !
Hãy nhớ Cha chúng ta ở trên trờimuốn chúng ta vui hưởng một cuộc sống sung mãn, thoát ly khỏi mọi lo âu và căng thẳng do việc tin cậy nơi tiền bạc và các của cải vật chất. Ngài kêu gọi chúng ta hoàn toàn nương dựa nơi chính mình Ngài. Sau đây là sáu nguyên tắc giúp bạn thực hiện điều đó:
I. NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI RẤT ĐÁNG TIN CẬY
1. Giá trị của Lời Chúa: Tác giả Thi Thiên bảo rằng: “Các Lời Đức Giêhôva là lời trong sạch, dường như bạc đã được thét trong nồi dót bằng gốm, luyện đến bảy lần”( Thi Tv 12:6). Vì thế, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi mọi lời phán hứa của Ngài trong Kinh Thánh.
2. Đức Chúa Trời quyền năng: Chúng ta có thể tin tưởng Đức Chúa Trời làm được những gì Ngài phán vì Ngài là Đấng đã tạo dựng nên trời và đât, thiết lập các quy luật chi phối vũ trụ, có quyền sử dụng mọi sự và có khả năng cung cấp mọi nhu cầu của mọi tạo vật do tay Ngài dựng nên.
3. Đức Chúa Trời dẫn dắt: Tác giả Châm ngôn kêu gọi chúng ta “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giêhôva... Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”( ChCn 3:5-6). Đấng khônngoan hơn hết sẽ dẫn dắt chúng ta khi chúng ta nhận biết Ngài, nương cậy nơi Ngài.
II. NHẬN BIẾT CHÚA MUỐN TA SỐNG ĐẦY ĐỦ SUNG MÃN
1. Lời hứa của Chúa: Chúa Jesus đã phán hứa với các môn đồ của Ngài rằng: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật ”( GiGa 10:10).
2. Sự sống dư dật: Sự sống dư dật nầy là sự bảo đảm rộng rãi bao gồm cả sự tự do về phương diện tài chánh nữa. Sự bảo đảm nầy ban cho mọi Cơ Đốc nhân biết vâng lời Chúa, bất chấp tình trạng tài chánh của họ.
III. HÃY LẤY ĐỨC TIN THAY CHO SỢ HÃI
1. Đừng sợ hãi: Cảm giác sợ hãi có thể chôn vùi đức tin và ném trả bạn vào ách nô lệ tài chánh. Khi lo âu về tương lai, chúng ta sẽ đánh mất khả năng tin cậy Đức Chúa Trời cho những nhu cầu trong cuộc sống.
2. Phước hạnh của đức tin: Vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, hãy lập vững đức tin nơi Chúa và chính đức tin đó sẽ mở cửa đời sống chúng ta cho những phước hạnh tuôn tràn của Chúa.
- Sứ đồ Phao Lô dạy rằng: “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát... ”( IITi 2Tm 1:7). Vì thế, hãy phó dâng sự nhút nhát, sợ hãi của bạn cho Chúa và hãy đặt tương lai mình vào bàn tay đầy quyền năng của Chúa. Sau đó, hãy thực hành những nguyên tắc của Lời Chúa về sự tự do trong phương diện tài chánh.
IV. HÃY CẦU XIN CHÚA ĐÁP ỨNG NHU CẦU
1. Tại sao nhiều Cơ Đốc nhân thiếu thốn? Giacơ giải thích rằng đó là vì cớ họ không chịu cầu xin, hoặc họ không biết cầu xin phải lẽ (Họ cầu xin để thỏa mãn tư dục chứ không cầu xin theo sự dạy dỗ của Chúa).
- Chúa Jesus hứa rằng: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. ”( GiGa 15:7).
2. Cầu nguyện là một hành động của đức tin: Đức tin đòi hỏi phải có hành động: Bằng một hành động của ý chí, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cung cấp các nhu cầu thiết thực của đời sống bạn và hãy lấy đức tin chờ đợi Ngài đáp lời. Bất cứ điều gì chúng ta cầu xin theo đức tin và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhậm lời (IGi1Ga 5:14-15).
V. HÃY GIỮ TẤM LÒNG VÀ ĐỘNG CƠ THẬT TRONG SÁNG
1. Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi: Dù bạn lấy đức tin để cầu nguyện, bạn cũng sẽ không thể nhận được gì cả nếu tấm lòng và động cơ lời cầu nguyện của bạn không được trong sáng (Gia Gc 4:3).
2. Phải hô hấp thuộc linh: Khi những động cơ không đẹp lòng Chúa xen vào đời sống, hãy hô hấp thuộc linh ngay: Hãy xưng ra những động cơ sai lầm, những tội lỗi được Chúa chỉ ra, rồi hãy nắm lấy quyền năng Đức Thánh Linh để giúp bạn nhờ cậy Chúa cung cấp những nhu cầu thiết thực cho bạn.
VI. HÃY BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC ĐỨC TIN
1. Lời hứa đức tin: Tiến sĩ Oswald J. Smith tại Canada đã dạy rằng dâng hiến hổ trợ cho công cuộc truyền giáo (ngoài số phần mười dâng cho nền tựtrị Hội Thánh) là nhiệm vụ chủ yếu của mỗi một cá nhân tín hữu. Mỗi năm, ông thách thức các tín hữu quyết định một “lời hứa đức tin ”trong nhận thức rằng Đức Chúa Trời muốn đặt vào tay họ một số tiền để dâng cho công cuộc truyền giáo vượt cao hơn mức dâng đã có, dù lúc ấy họ chưa thấy cách gì để có được số tiền đó. Thật là lạ lùng, mỗi năm số tiền dâng cho công cuộc truyền giáo đã tiếp tục vượt cao hơn mức dự hứa.
2. Niềm vui của đức tin chứ không phải gánh nặng: Tuy nhiên “lời hứa đức tin”không phải là một gánh nặng, một lời thề nguyện phải trả cho xong. Trái lại, đó là một lời hứa tự nguyện dựa trên đức tin của bạn nơi khả năng cung cấp của Đức Chúa Trời phát xuất từ các nguồn tài nguyên của Ngài, chứ không phải từ khả năng riêng của bạn: “Chúng ta dâng hiến còn Đức Chúa Trời cung cấp ”.
3. Thử nghiệm để giao thác thêm: Cách sử dụng tài sản bạn hiện có là thử nghiệm cho biết bạn có xứng đáng để được Chúa giao thác thêm các nguồn tài năng khác lớn hơn hay không.
- Khi đức tin bạn nơi Đức Chúa Trời với tình yêu và sự đáng tin của Ngài tăng trưởng, hãy cầu nguyện và lập một lời hứa đức tin, một lời hứa dâng nhiều hơn là khả năng bạn đang có dựa trên thu nhập của bạn. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời sẽ cung cấp từ các nguồn tài nguyên vô hạn của Ngài. Hãy lập một lời hứa đức tin rộng rãi để giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh thông qua Hội Thánh của bạn hoặc với một tổ chức truyền giáo.
4. Nối hữu hạn với vô hạn: Thực hiện một bước đức tin như thế là nối kết đời sống hữu hạn của chúng ta với Đức Chúa Trời vô hạn, một Đức Chúa Trời của tình yêu, quyền năng, khôn ngoan và đầy đủ.
- Bởi bước đi đức tin, chúng ta sẽ múc lấy sự sung mãn từ nguồn cung cấp vô hạn, không hề vơi cạn của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ trở nên công cụ của Đức Chúa Trời để giúp biến đổi thế giới.
Bài 33: TÂM TRÍ SÁNG SUỐT
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Bắt đầu thế nào? Bây giờ, bạn đã khởi sự cuộc thám hiểm đầy hấp dẫn trong việc dâng hiến bằng đức tin và cũng đang bắt đầu phát triển một chiến lược của bản thân để đầu tư vào Nước Trời.
- Có lẽ bạn đang khám phá một số đường lối dường như có hiệu quả để bạn có thể dâng hiến thì giờ, tài năng và tài sản của bạn. Tuy nhiên, bạn đang bối rối làm sao có thể sử dụng cách khôn ngoan những nguồn tài nguyên Đức Chúa Trời đã giao thác cho bạn.
2. Nhận biết điều ưu tiên: Mỗi tín hữu hoặc Hội Thánh có thể kinh nghiệm sự ban phước tối đa của Đức Chúa Trời là khi họ tham gia trực tiếp đến việc giúp hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa Jesus (GiGa 14:21-24).
- Đại Mạng lệnh của Chúa Jesus rất rõ ràng: “Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báptem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi”( Mat Mt 28:19-20).
- Tuy nhiên, nhiều dân tộc, nhiều tập thể, nhiều cá nhân có khả năng lớn nhất đã không vâng theo mạng lệnh Chúa cách hoàn toàn ! Quá ít phước hạnh Chúa ban cho các Cơ Đốc nhân đã được sử dụng để giúp rao truyền Tin Lành cho hàng tỉ người chưa hề nghe đến Danh Chúa Jesus !
II. NGUYÊN TẮC TÂM TRÍ SÁNG SUỐT
1. Tâm trí sáng suốt: Trong IITi 2Tm 1:7 sứ đồ Phao Lô đã viết: “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnhmẽ, có tình yêu thương và tâm trí sáng suốt (giè giữ ).
- Tâm trí sáng suốt là tâm trí quân bình đang được Đức Thánh Linh điều khiển và đôíi mới theo như RoRm 12:1-2.
2. Xác định mục tiêu: Muốn biết ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta theo nguyên tắc “tâm trí sáng suốt”. Chúng ta phải trả lời ba câu hỏi sau đây:
a. Thứ nhất, Tại sao “Đức Chúa Trời”đã đến thế gian ? Câu trả lời phải là để Ngài tìm và cứu kẻ bị hư mất như Ngài đã tuyên bố trong LuLc 19:10.
b. Thứ hai, kinh nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì ? Nếu bạn đã là Cơ Đốc nhân, thì câu trả lời rõ ràng phải là “nhận biết Đấng Christ là Cứu Chúa và Chúa của bản thân tôi”.
c. Thứ ba, điều quan trọng nhất bạn có thể làm để giúp đỡ người khác là gì? Câu trả lời lại rất rõ ràng nữa là “Giới thiệu Chúa cho họ”.
Như thế, mỗi một Cơ Đốc nhân chân thành đều sẽ mong muốn dâng thì giờ, tài năng và tài sản Chúa ban để tiềm năng đầy đủ nhất của mình sẽ được sử dụng cho công tác phục vụ Chúa trong gia đình, Hội Thánh hoặc xã hội.
3. Lập bảng danh sách: Để có thể đánh giá đúng tài năng Chúa ban, bạn cần lập một danh sách những phương cách hợp lý nhất, qua đó đời sống bạn có thể được sử dụng để thành đạt nhiều nhất, qui vinh hiển cho Danh Chúa.
- Sau đó, hãy lượng giá “nên ”hoặc “không nên”cho những cơ hội bạn thấy. Theo nguyên tắc “tâm trí sáng suốt”, Chúa Jesus có thể hoàn tất chức vụ tìm và cứu kẻ bị hư mất của Ngài ở đâu và như thế nào.
4. Những lưu ý không thể thiếu: Để có thể tìm biết ý muốn Chúa trên đời sống, bạn không thể quên trả lời trước tiên các câu hỏi sau:
a. Có còn tội lỗi nào trong đời sống bạn chưa được xưng ra và giải quyết không ? Hãy nhớ rằng tội lỗi sẽ làm mù tâm trí bạn.
b. Đời sống bạn đã được hoàn toàn dâng hiến cho Đấng Christ và bạn đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh không ? Hãy nhớ đây là đòi hỏi bắt buộc cho mọi Cơ Đốc nhân muốn thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ.
Bạn đang bước đi trong Thánh Linh với lòng tin cậy Chúa, giao trọn tương lai mình trong tay Chúa và sẵn sàng làm theo Lời Chúa dạy chăng ?
c. Bạn đang sử dụng lời khuyên của người khác như thế nào ? Trong tinh thần cầu nguyện, bạn có thể nhờ Chúa soi sáng để tiếp nhận những lời khuyên đúng của các Cơ Đốc nhân trưởng thành. Tuy nhiên, đừng biến lời khuyên của người khác thành “cái nạng chống”để dựa vào, vì trên hết phải là sự hướng dẫn của chính Chúa qua Lời Ngài (Châm 3:5-6;).
4. Bốn yếu tố quyết định: Trong việc tìm kiếm ý Chúa, “nguyên tắc sáng suốt”đòi hỏi chúng ta phải nương dựa vào:
a. Uy quyền của Kinh Thánh. Bất cứ điều gì đi ngược với Kinh Thánh hoặc khác với Kinh Thánh đều không thề chấp nhận.
b. Các hoàn cảnh Chúa quan phòng. Chúa có cho phép một số điều xảy ra trên đời sống người tin cậy Chúa. Tuy nhiên, cần cẩn trọng phân biệt với những lời mời gọi của ma quỷ.
c. Sự tin chắc được căn cứ trên lý trí: Đừng dựa vào cảm giác mà hãy nhờ Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để áp dụng đúng Lời Chúa cho hoàn cảnh của bạn.
d. Những ấn tượng sâu sắc của Đức Thánh Linh trên tâm trí chúng ta. Đối với những người đã từng bước đi với Chúa, quen tiếng Chúa (GiGa 10:4, 14, 27) thì kinh nghiệm nầy sẽ an toàn hơn.
- Hãy xác định rõ nguồn gốc của sự dẫn dắt trước khi hưởng ứng sự chỉ dẫn đó. Đối với người thiếu kinh nghiệm thì sự phân biệt giữa ma quỷ và thiên sứ sáng láng thật vô cùng khó khăn !
5. Hãy bắt tay vào việc: Đừng tìm kiếm một sự hướng dẫn đặc biệt (tiếng phán đặc biệt, dị tượng.. ) dù ngày nay, đôi khi Chúa có thực hiện sự hướng dẫn đặc biệt như Ngài đã từng làm cho các sứ đồ hay như cho chấp sự Philíp khi ông rất thành công trong công tác truyền giảng Tin Lành tại Samari.
- Đức tin chúng ta nương cậy nơi chính Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Vì thế, với “tâm trí sáng suốt”, khi đã xác định đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta không cần phải chờ đợi một dấu hiệu đặc biệt, mà phải thực hành ngay điều Chúa đã dạy dỗ mình trong Kinh Thánh của Ngài.
- Thông thường, Chúa ban cho chúng ta sự xác quyết về ý Chúa bằng một sự tin quyết lặng lẽ, bình an, tin rằng chúng ta đang làm điều Chúa muốn với sự khao khát chờ đợi Chúa dùng mình đem lại những kết quả làm vinh hiển Danh Chúa. Kết quả của một đời sống bước đi theo nguyên tắc “tâm trí sáng suốt”là đời sống vui vẻ, phong phú và đầy bông trái lành.
Tóm lại
- Hãy mong đợi Chúa lôi kéo, chinh phục nhiều người đến với Ngài thông qua chính bạn.
- Hảy bắt đầu mỗi ngày trong nhận thức bạn đang thuộc về Chúa. Hãy tạ ơn Ngài về việc Ngài đang sống trong đời sống bạn. Hãy mời Ngài sử dụng tâm trí bạn để suy nghĩ những ý tưởng của Ngài, tấm lòng của bạn để bày tỏ tình yêu của Ngài, môi miệng của bạn để nói ra lẽ thật của Ngài.
- Hãy cầu xin Chúa cứ sống trong đời sống bạn và bước đi đây đó bằng thân thể bạn để Ngài có thể tiếp tục tìm và cứu những tội nhân thông qua đời sống của bạn


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 06:35 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách