† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 4445|Trả lời: 0

Sự Bình An Thật

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-7-2011 20:14:36 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Sự Bình An Thật

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu
1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Thần Linh Cha chiếu sáng trong con đêm ngày.
ĐK: Hát Hô-sa-na, hát Hô-sa-na, hát khen Ngài là vua đời đời Chúa tôi. Hát Hô-sa-na, hát Hô-sa-na hát khen Ngài là vua muôn vua.
2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay, với ước muốn con dâng lời khẩn xin, Ha-lê-lu-gia. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.
Những cuộc phiêu lưu thách thức nhất cuộc sống!
Con người luôn luôn khát khao sự thành công, chiến thắng và thỏa mãn. Trong mọi lãnh vực của cuộc sống, việc đạt được những khám phá mới mang lại nền văn minh hiện tại và giúp con người phát hiện ra những tiềm năng mới của mình.
Những sáng tạo và phát minh kỳ diệu, việc khám phá những vùng đất mới, thậm chí đến cả những đường biên giới nằm ngoài hành tinh này là bằng chứng về sự ước muốn không thể nào thỏa mãn hết của con người đối với thách thức và phiêu lưu.
Nhưng thách thức lớn nhất của mọi cuộc phiêu lưu là có được mối tương giao thật với Đấng Sáng Tạo Sự Sống… ấy là Đức Chúa Trời.
Xin hãy dùng loạt bài này đưa bạn bước vào cuộc hành trình khám phá sự bình an thật. Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp bạn:
Nghiên cứu cá nhân qua lời Kinh Thánh và nghiên cứu Kinh Thánh. Bạn sẽ được nếm trải niềm vui của sự nghiên cứu Lời Chúa qua các cuộc thảo luận và tham gia nhóm nhỏ.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mỗi bài học gồm những phần sau:
Phần Kinh Thánh
Mỗi bài học đề cập về một chủ đề riêng. Phần nầy cung cấp những câu Kinh Thánh có liên quan với nhau được lựa chọn nhằm làm sáng tỏ cho chủ đề được học.
Phần Nghiên Cứu Cá Nhân
Chủ đích của phần nầy là giúp cho học viên học biết được tầm quan trọng của việc tự nghiên cứu. Các câu hỏi nhằm mục đích phát triển những kỹ năng quan sát, giải nghĩa và áp dụng những Lẽ Thật Kinh Thánh vào cuộc sống hàng ngày (Cong Cv 17:10-11). Những câu hỏi này có thể được dùng như các bài tập ở nhà trước khi tham dự nhóm học Kinh Thánh. Một số bài học còn có phần câu hỏi “Suy Nghĩ Đào Sâu” để có được một sự nhận thức sâu sắc hơn.
Phần Nhóm Lại
Sự nhóm lại của các tín hữu trong một nhóm nhỏ là điều không thể thiếu được trong Thân Thể Đấng Christ. Phần sinh hoạt nầy gồm các hình thức sống động như ca hát, chia sẻ, suy gẫm và cầu nguyện.
Phần Nâng Cao
Để nâng cao nhằm đạt được sự tăng trưởng, có thể:
Dùng “Câu Gốc”
Động não tìm kiếm những nhận xét sâu sắc hơn.
Rút ra một ý tưởng cô đọng đúc kết cả bài học.
NỘI DUNG
Bạn Rất Đặc Biệt
Muc đích Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng con người
như là một tạo vật đặc biệt là gì?
Hầu Như Là Hoàn Hảo
Đáng lẽ ra là đã được hoàn hảo rồi nếu như chẳng có sai trật.
Có Tội
Các hậu quả tội lỗi trên nhân loại.
Những Việc Làm vô Giá Trị
Giải pháp của con người để khỏa lấp tội lỗi: Tôn giáo và
việc lành.
Thiên Thượng Trao Ban
Chúa Cứu Thế phải vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời vừa hoàn
toàn là người mới có thể cứu chuộc thế gian.
Ý Nghĩa Của Việc Chúa Chịu Thương Khó
Mối quan hệ của “Chiên Con Trong Lễ Vượt Qua” với sự
chết của Chúa Cứu Thế là gì?
Ngài Hằng Sống
Sự chết của Chúa độc đáo như thế nào và vì sao sự phục sinh
của Ngài quan trọng đối với tất cả các tín hữu trong mọi thời đại?
Chỉ Nói “Hối Tiếc” Thì Chưa Đủ
Sự ăn năn thật phải có kết quả nhất định.
Một Sự Khởi Đầu Mới
Sự tái sinh quan trọng như thế nào?
ĐỂ CÓ MỘT NHÓM NHỎ HIỆU QUẢ
Để có một buổi nhóm của nhóm nhỏ có hiệu quả, cần phải đảm bảo các thành tố sau nay:
I. Phải có một số lượng vừa phải.
- Số lượng người trong nhóm không nên quá 12 người. Nên chia thành hai nhóm nếu số người vượt quá số giới hạn ấy.
- Nên có một bản danh sách để thường xuyên theo dõi sự tham dự của các thành viên nhằm nắm bắt được sự tăng trưởng của nhóm, và cũng để thực hiện việc chăm sóc đối với những người vắng mặt sau mỗi buổi nhóm.
II. Phải có sự hướng dẫn thảo luận
- Mỗi thành viên của nhóm phải được khích lệ để tham gia thảo luận.
- Ngăn chặn các bất hòa xảy ra qua thảo luận làm cho cuộc thảo luận bị xóa nhòa mất.
- Tôn trọng ý kiến và sự hiểu biết của mỗi người trên từng đoạn văn Kinh Thánh nhất định. Đảm bảo cho đươc ý kiến của mỗi người đều có liên quan đến ý chính của đoạn văn Kinh Thánh. Nếu cuộc thảo luận bị lạc đề, phải giúp quay trở lại bài học và đoạn văn Kinh Thánh. Nên nhớ rằng phải gắn bó với ý chính của Lời Kinh Thánh.
- Không ai được độc chiếm buổi thảo luận. Lãnh đạo nhóm phải xử lý lịch sự ngay với những người có khuynh hướng muốn lái cuộc thảo luận của nhóm đi theo ý muốn riêng của họ.
- Không cần phải nhất thiết đứng lên mỗi khi trả lời những câu hỏi trong phần “Hướng Dẫn Nghiên Cứu”.
- Đừng thỏa mãn với những câu trả lời “có” hay “không”. Khích lệ mọi người giải thích câu trả lời của mình rõ hơn. Những câu hỏi hay phải là những câu hỏi tạo ra được sự động não như: Tại sao? Nó có ý nghĩa gì? Như thế nào? Khi nào? Cái gì?...
- Đừng bao giờ cười vì những câu trả lời sai nhưng nên khuyến khích các thành viên của nhóm hiểu được đầy đủ các câu hỏi hay khích lệ họ cố gắng giải thích các quan điểm suy nghĩ của mình tường tận hơn.
- Chuẩn bị sẵn những câu hỏi bổ sung để dùng trong trường hợp các câu hỏi chính bị hiểu sai.
III. Phải đảm bảo giờ giấc
- Hãy tôn trọng nhau bằng cách giữ đúng giờ. Tránh đừng để trễ giờ.
- Nếu có thể được, nên giới hạn thời gian cho mỗi buổi nhóm chỉ chừng khoảng 80 phút mà thôi. Hãy kết thúc buổi nhóm sao cho ai nấy được thỏa lòng và còn mong được dự buổi nhóm kế tiếp. Tuy nhiên cũng cần phải linh động trong trường hợp có nhu cần chính đáng.
- Hãy sử dụng thời gian trong phần “Nhóm Lại”.
- Các tập sự viên cũng nên tập giữ đúng giờ giấc như các lãnh đạo nhóm vậy. Các lãnh đạo nhóm và các tập sự viên phải có thì giờ gặp nhau ngay trước mỗi buổi nhóm để hội ý, điều chỉnh… cho kịp thời.
IV. Phải có sự chuẩn bị.
- Tập sự viên là người lãnh đạo phải có thì giờ gặp nhau một ngày trước ngày nhóm để bàn bạc.
- Nghiên cứu trước bài học một cách cẩn thận. Tham khảo và dự doán các câu hỏi có thể được nêu lên.
- Huấn luyện một số người để có thể giúp việc trong buổi nhóm như:
* Hướng dẫn hát tôn vinh và thờ phượng.
* Đọc thông báo.
* Cầu nguyện bắt đầu cho buổi nhóm.
V.Phải có sự cầu nguyện.
- Cầu nguyện cho các thành viên của nhóm.
- Cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt mỗi khi bạn chuẩn bị và nghiên cứu bài học.
- Cầu nguyện là yếu tố chính trong đời sống Cơ-đốc. Hãy sử dụng tối đa sự cầu nguyện để đáp ứng nhu cần của nhau.
PHƯƠNG CÁCH HỌC TRỌN BỘ KHÁM PHÁ
* Khám Phá I nói về sự bình an thật
* Khám Phá II nói về sự vui mừng thật
* Khám Phá III nói về Mục đích thật
Bộ sách này trang bị cho các Cơ-đốc nhân và các nhân sự hiểu biết Lời Chúa, giúp tăng trưởng đức tin, và đủ khả năng phục vụ Đức Chúa Trời.
Mỗi tuần học một bài (thảo luận), trong một giờ tại các tổ nhóm tuần hoàn hay tế bào, hoặc tự học, cũng có thể dùng trong các lớp Trường Chúa Nhật.
Sau khi học xong bộ Khám Phá, các bạn sẽ được một chứng chỉ do Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương cấp.
Các bạn muốn có bộ Khám Phá hãy đăng ký tham dự khóa học, xin vui lòng liên hệ với Mục sư Quản nhiệm các Hội Thánh.


BẠN RẤT ĐẶC BIỆT
Kinh Thánh: Cong Cv 17:24-27; SaSt 1:25-27; Thi Tv 139:1, 13-15

Nghiên Cứu Cá Nhân.
1. Theo Sáng Thế Ký và Thi Thiên, chúng ta khác biệt với những tạo vật khác của Đức Chúa Trời như thế nào?
________________________________________________________________________________________________________
2. Đức Chúa Trời biết rõ mỗi người chúng ta như thế nào?
____________________________________________________
3. Nếu bạn dùng một từ để mô tả Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo thì từ ấy là gì?
____________________________________________________
4. Nếu bạn dùng một từ để mô tả con người như một tạo vật thì bạn sẽ dùng từ nào?
____________________________________________________
5. Hãy viết những từ để mô tả Đức Chúa Trời và con người vào những cột dưới đây dựa trên phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc.
ĐỨC CHÚA TRỜI CON NGƯỜI
_____________________ _________________________
_____________________ _________________________
_____________________ _________________________
_____________________ _________________________
6. Theo sách Công vụ, mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng con người là gì?
___________________________________________________
7. Nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta cách đặc biệt, thì chúng ta phải xử sự với nhau như thế nào?
________________________________________________________________________________________________________
Còn đối với bạn đồng lao của chúng ta thì sao?
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời vì Ngài đã tạo nên chúng ta cách đặc biệt như thế nào?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách này hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
* Mỗi người chia sẻ một kinh nghiệm nhóm lại với các nhóm nhỏ của mình trong quá khứ hoặc trong hiện tại (bạn bè, nơi làm việc, câu lạc bộ thể thao…)
* Hãy chia sẻ với nhau về kỳ vọng của mình đối với nhóm
* Cùng thỏa thuận với nhau hoặc lập giao ước của nhóm để đảm bảo cho một sự cộng tác tối đa của mọi người.
Tiến Hành
. Mỗi người chia sẻ cảm thức về sự đặc biệt của con người mình. Bạn đã cảm nhận điều ấy như thế nào?
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ những câu trả lời của bạn trong phần
“Cá Nhân Nghiên Cứu”.
2. Bằng cách nào bạn có thể dâng sự vinh hiển và ngợi khen cho Đức Chúa Trời?
3. Bạn có thể chia sẻ được với mọi người một trong những điều bạn cảm ơn Đức Chúa Trời nhất có liên quan đến cách Ngài đã tạo dựng bạn hay không?
Thời Gian:
Nói Chuyện Với Đấng Sáng Tạo (10 phút)
Viết ra tất cả những điều mà bạn muốn cảm tạ Chúa, kể ra các nhu cần, cầu nguyện cho từng cá nhân và cho các thành viên trong nhóm của bạn.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bây giờ hãy dành một ít thời giờ cầu nguyện cho nhau. Hãy cảm tạ Chúa đã tạo nên bạn một cách đặc biệt và độc đáo. Cầu nguyện cho các nhu cần của các thành viên, cho sự tăng trưởng của cá nhân bạn và cầu xin Chúa dắt dẫn bạn trong khi nghiên cứu bài học nầy. Hãy tiếp tục cầu nguyện suốt tuần lễ.
Chương Trình Tuần Tới
1. Bạn sẽ khám phá nguyên nhân và hậu quả lan tràn của họan nạn, bệnh tật và sự gian ác dẫu rằng chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời thật sự là kỳ diệu.
2. Chúng ta cũng suy nghiệm câu hỏi sau: Sự gian ác trong thế gian có căn nguyên của nó không?
Nâng Cao:
Câu Gốc:
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. GiGa 1:12
Nhận Xét Thêm: Nhân vật A-đam
Ý Tưởng Cô Đọng:
1. Chúng ta được liên kết với hình ảnh Đức Chúa Trời trên phương diện nào?
2. Trong tất cả các tạo vật, tạo vật nào có khả năng lý luận, phát minh, sáng tác âm nhạc và nghệ thuật, dùng thông tin và cảm xúc để giao tiếp với nhau?


HẦU NHƯ LÀ HOÀN HẢO
Kinh Thánh: SaSt 3:14-21; RoRm 5:12;
Giữa một môi trường hoàn hảo cùng uy quyền quản trị của A-đam đối với muôn loài sinh vật trên đất, Đức Chúa Trời chỉ ngăn cấm một điều: “… Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (SaSt 2:16-17). Nhưng Lời Chúa đã bị con rắn xuyên tạc, và qua sự thuyết phục gian dối thì người nữ: “bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa” (3:6)
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Hãy nhận dạng mỗi nhân vật trong câu chuyện và mô tả từng vai trò của nhân vật.
_________________________________________
_________________________________________
2. Điều sai trật nào đã xảy ra và điều ấy đã xảy ra như thế nào?
____________________________________________________________
3. Theo sự bày tỏ qua đoạn văn nầy, Đức Chúa Trời đã trừng phạt tội lỗi như thế nào?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Hãy gạch dưới những từ liệu chỉ về hình phạt dành cho những kẻ nghịch mạng được đề cập trong đoạn văn nầy? ___________________________
____________________________________________________________
4. 2:17 cảnh báo về sự chết nào và sự chết ấy sẽ xảy ra như thế nào?
____________________________________________________________
5. Từ liệu “sự chết” trong RoRm 5:12 có ý nghĩa gì và nó đã xảy ra như thế nào? Nó đã bắt đầu như thế nào và nọc độc khủng khiếp của nó ra sao?
____________________________________________________________
____________________________________________________________


Suy Nghĩ Đào Sâu:

6. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của A-đam và Ê-va thì điều gì sẽ xảy ra?
7. Nếu bạn bị ở trong một hoàn cảnh cực kỳ cám dỗ khiến bạn có thể hủy hoại mất mối tương giao mật thiết của bạn với Đức Chúa Trời, bạn sẽ phải làm gì?
8. A-đam và Ê-va đã chịu nhiều đau đớn và mất mát khi họ phạm tội, theo bạn nếu bị sa vào tội lỗi bạn sẽ chịu mất mát những gì?
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
. Thông báo giờ giấc, địa điểm nơi nhóm lại. Nhắc mọi người về giao ước của nhóm.
. Mọi thành viên đều cố gắng trả câu gốc tuần trước.
Tiến Hành
. Mỗi người chia sẻ kinh nghiệm khi còn nhỏ mình đã có thể làm cho cha mẹ vui lòng ra sao.
. Mỗi người chia sẻ về kinh nghiệm mình đã từng làm cho cha mẹ buồn.
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ câu trả lời của bạn trong phần
“Nghiên Cứu Cá Nhân”.
2. Theo bạn, tội nhỏ và tội nghiêm trọng có khác biệt nhau không?
3. Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi như thế nào? Có phải Ngài phản ứng bằng cách giận dữ đối với các tội trọng và dễ dãi đối với những tội nhỏ không?
Suy Gẫm (10phút)
Nếu bạn phạm tội, có phải duy nhất bạn bị ảnh hưởng bởi tội đó hay không? Tại sao?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nói Chuyện Với Đức Chúa Cha (10 phút)
Viết ra tất cả những lời đề nghị cầu nguyện của các thành viên trong nhóm.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hãy cầu nguyện cho nhau. Mỗi người có thể cầu nguyện những nhu cần chung cũng như các nhu cần cụ thể trước mắt của nhóm, cầu nguyện cho sự tăng trưởng thuộc linh của các thành viên trong nhóm và cho những người khác nữa.
Chương Trình Tuần Tới
1. Chúng ta sẽ gặp lại tại__________________________, vào lúc________
2. Ngày________________. Người hướng dẫn nhóm sẽ là______________
3. Người hướng dẫn thờ phượng sẽ là ______________________________
4. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm lẽ thật về tội lỗi và hậu quả hủy hoại của nó trên toàn nhân loại.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” RoRm 6:23
Nhận Xét Thêm: Áo Quần Đầu Tiên Của Con Người
Ý Tưởng Cô Đọng:
Qua hai bài học nầy chúng ta đã học được lẽ thật gì về Đức Chúa Trời, về con người và về Sa-tan?


CÓ TỘI
Kinh Thánh: RoRm 5:12; 3:23; 3:10-12; ICo1Cr 6:9-10; EsIs 59:2; RoRm 6:23

Nghiên cứu Cá Nhân:
1 Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, tình trạng của con người như thế nào? (RoRm 3:10-12, 23 5:12)____________________________________
2. Theo ba câu Kinh Thánh đầu tiên, liệu có ai là người không phạm tội không? Tại sao?
_________________________________________
3. Có tội nhỏ và tội lớn không? Xin giải thích?
___ _____
4. Dựa trên ba câu Kinh Thánh cuối, hãy liệt kê tất cả các yếu tố và hậu quả của tội lỗi.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Suy Nghĩ Đào Sâu:
5. Nếu giờ nầy bạn đối diện với Ngôi Phán Xét của Đức Chúa Trời, bạn phải đợi lời tuyên án nào Ngài dành cho bạn?
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Điều nào trong những điều sau đây mô tả được tình trạng hiện tại của bạn?
* Tội nhân
* Sùng đạo
* Ước muốn được thay đổi
* Cần sự giúp đỡ
* Không tệ lắm
* Tôi không biết
* Tôi bất cần
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
* Mỗi người chia sẻ những ơn phước mình nhận được trong tuần qua.
* Mỗi thành viên đều cố gắng trả câu gốc tuần trước.
Tiến Hành
* Nếu bạn là một luật sư, bạn thích phục vụ miễn phí cho những ai? Vì sao?
* Người giàu
* Người nghèo
* Các chính trị gia
* Kẻ vô gia cư
* Đàn bà và con trẻ
* Những người chạy theo lợi riêng mà khai thác vô nguyên tắc môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên
* Những công nhân viên chức thối nát
* Những người khác……
* Bạn kỷ luật con cái mình như thế nào? Cha mẹ bạn đã từng kỷ luật bạn ra sao?
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ những câu trả lời của bạn trong phần cá nhân nghiên cứu.
2. Theo bạn, tại sao có nhiều người dường như không thận trọng đối với sự cuốn hút của tội lỗi cùng những hậu quả của nó?
Thời Gian

Suy Gẫm (10 phút)
* Theo bạn, tại sao phần lớn những người Việt Nam phớt lờ lời cảnh báo hoặc những điều cấm kỵ? Ví dụ như: không được xả rác; giao dịch làm ăn mờ ám; xem thường luật lệ giao thông, đặc biệt là khi không có công an đứng gần đó, và nhiều điều khác nữa.
* Những vi phạm nầy ảnh hưởng đến đất nước chúng ta như thế nào?
Nói Chuyện Với Quan Án Công Bình (10 phút)
Hãy cầu nguyện cho các tật xấu của chúng ta:
* Ngưng sử dụng và vận chuyển bất hợp pháp các chất ma túy bị cấm.
* Chấm dứt hành vi vô đạo đức phá hoại gia đình.
* Chấm dứt bài bạc và các tật xấu khác.
Cầu nguyện cho các nhu cần của nhóm:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Trình Tuần Tới
1. Ấn định thời điểm để cùng cầu nguyện cho những nhu cần cụ thể của tuần kế tiếp.
2. Chúng ta sẽ khám phá sự tìm kiếm không ngừng của con người để phục hồi lại mối tương giao đã bị đổ vỡ với Đức Chúa Trời.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
“Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.” GiGa 3:18;
Nhận xét thêm… cơn thạnh nộ của
Đức Chúa Trời
Ý Tưởng Cô Đọng:
Theo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cho khả năng nhận biết mọi tội lỗi của người khác phạm và có quyền phán xét những kẻ chống nghịch?


NHỮNG VIỆC LÀM VÔ GIÁ TRỊ
Kinh thánh: Mac Mc 7:6-7; Eph Ep 2:8-9; Tit Tt 3:5-7; RoRm 3:23-24;
Nghiên cứu cá nhân:
1. Tại sao các của dâng thuộc linh và các nghi thức thờ phượng là vô ích?
___________________________________________________________________________________________________________________________
2. Điều gì không thể cứu con người được?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Theo sự hiểu biết của bạn, tại sao những “việc lành” chẳng bao giờ đủ để được cứu rỗi?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Việc làm duy nhất của ai có thể đem đến sự cứu rỗi?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi bằng cách nào?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Có ai được cứu bởi những “việc lành” không? Xin hãy giải thích rõ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suy nghĩ đào sâu

7. Theo bạn, Đức Chúa Trời có đẹp lòng với những sinh hoạt tôn giáo hiện có của đất nước chúng ta hay không? Xin trình bày chi tiết.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Bạn định nghĩa Đức Tin như thế nào?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tạp sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
*Hãy chia sẻ những lời cầu nguyện được nhậm và những phước hạnh trong tuần trước của chúng ta.
* Hãy trả câu gốc đã học tuần qua.
Tiến Hành
*Chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm của bạn về các tôn giáo “độc đáo” hoặc kỳ lạ nhất ở địa phương của bạn hoặc theo sự hiểu biết của bạn.
*Họ có niềm tin và cách hành đạo ra sao?
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ những lời giải đáp của bạn trong phần
“Cá Nhân Nghiên Cứu”.
2. Nếu tôn giáo không đủ để có được mối tương giao với Đức Chúa Trời, vậy thì điều gì mới đáp ứng đủ?
3. Hãy so sánh Mat Mt 7:21-23 và GiGa 6:38-40. làm thế nào chúng ta có thể làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời?
Thời Gian:
Suy Gẫm (10 phút)
* Hãy giải thích rõ hai khái niệm sau đây.
Ân điển (quà tặng, của dâng):
_____________________________________________
Tiền lương (tiền công, tiền kiếm được):
_____________________________________________
* Khi suy nghĩ về sự cứu rỗi, điều gì hiện đến trong tâm trí bạn?
__________________________________________________________________________________________
Nói Chuyện Với Cứu Chúa (10 phút)
Dành ít phút yên lặng để suy gẫm tất cả các ý tưởng được bày tỏ cho chúng ta qua bài học nầy.
Cầu nguyện thầm cho những thành viên trong nhóm là những người chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi.
Cầu nguyện một cách thầm lặng cho các nhu cần của nhóm và những đề nghị cầu nguyện khác.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Trình Tuần Tới
Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-su.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
“Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Kinh là Đấng Chúa đã hứa.”
Eph Ep 1:13;
Nhận Xét Thêm: Những con đường sai trật đối với sự cứu rỗi
Ý Tưởng Cô Đọng:
Nếu “những việc lành” không cần thiết cho sự cứu rỗi thì nó cũng chẳng cần thiết cho việc sống đạo của người Cơ-đốc phải không? (Hãy đọc Gia Gc 3:14-26)


THIÊN THƯỢNG TRAO BAN
Kinh Thánh: CoCl 1:15-17; GiGa 1, 1, 14; Phi Pl 2:5, 11
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Gạch dưới những từ trong đoạn Kinh Thánh đề cập đến thuộc tính của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Chúa Giê-su (như là Toàn Năng, Toàn Tri, Hằng Hữu, và các thuộc tính khác).
2. Bằng chứng nào trong đoạn Kinh Thánh khẳng định Chúa Giê-su Christ là hằng sống, ngay cả trước khi Ngài nhập thế?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Theo Phi Pl 2:5-11, Chúa Giê-su đã quan tâm đến thần tánh của Ngài cách như thế nào?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Chúa Cứu Thế Giê-su đã chọn cho mình hình trạng nào khi Ngài nhập thế?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Suy Nghĩ Đào Sâu:
5. Qua đời sống nêu gương của Chúa Cứu Thế Giê-su, chúng ta có thể rút ra bài học gì?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Viết ra những câu hỏi của chính bạn về chủ đề nầy và sẵng sàng thảo luận câu hỏi đó trong nhóm của mình.
Những câu hỏi của tôi là:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tâp sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
. Mỗi người chia sẻ phước hạnh mà mình đã kinh nghiệm được trong suốt một tuần qua.
. Ôn lại và trả câu gốc đã học tuần trước.
Tiến Hành
. Nếu bạn phải chọn một nhóm thú vật để sống chung và sống giống như chúng, bạn sẽ chọn nhóm thú nào? Tại sao?
. Trong cuộc sống của mình, có lúc nào bạn đặt câu hỏi một cách nghiêm túc rằng Chúa Giê-su Christ là ai hay không? Hãy tuần tự trao đổi kinh nghiệm riêng của mình trên vấn đề nầy.
Chia Sẻ (30 phút)
1. Hãy chia sẻ những lời giải đáp của bạn trong phần “Nghiên Cứu Cá Nhân”.
2. Hãy suy nghĩ xem vì lý do gì khiến có nhiều người cứ tiếp tục chối bỏ thần tánh của Đấng Christ?
3. Tại sao Chúa Giê-su Christ phải là Đức Chúa Trời 100% và Ngài cũng là con người 100% để cứu rỗi thế gian?
Thời Gian:
Suy Gẫm (10phút)
Mặc dù nhiều người đã chấp nhận rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, nhưng vì cớ gì chân lý nầy lại không được thể hiện trong đời sống của họ?
Tương Giao Với Đấng Đã Được Đức Chúa Trời Trao Ban (10 phút)
Hãy cầu nguyện cho các nhu cần của nhóm.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Trình Tuần Tới
Chúng ta sẽ xem xét một cách tường tận về sự kiện Chúa Giê-su chịu chết trên đồi Gô-gô-tha.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha.” GiGa 1:14
Nhận Xét Thêm: Sự Cứu Rỗi đến từ Đức Chúa Trời
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy…
Đấng sáng tạo trời và đất đã mặc lấy hình hài con người, sống giữa vòng con người, đã chịu chết trên cây thập tự nhằm cứu chuộc họ là tạo vật của Ngài.


Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ
Kinh Thánh: XuXh 12:1-3, 5-7, 12, 13 ICo1Cr 5:7
Nếu chỉ đơn giản quan sát các sự kiện tại đồi Gô-gô-tha từ các tranh ảnh, phim kịch và những câu chuyện theo truyền thống thì không đủ để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa thật và tầm quan trọng về sự chết của Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy cẩn thận nghiên cứu lời Kinh Thánh bằng cách quay trở lại và làm sáng tỏ câu chuyện từ lúc ban đầu. Sau khi con người sa vào tội lỗi (A-đam và Ê-va), Đức Chúa Trời đưa ra một phương cách tạm thời để phục hồi mối tương giao giữa Ngài và con người thông qua của lễ dâng huyết của chiên con. Chiên con minh họa sự trong sạch và vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-su như là sinh tế xứng hiệp. Huyết minh họa cho sự chết của Ngài trên thập tự giá. Tuy nhiên trong Cựu Ước, sự dâng của lễ bằng huyết phải được lặp đi lặp lại. Ngược lại sự hy sinh của Đấng Christ thì chỉ “một lần đủ cả”. Chúa Giê-su là “ Chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi”
Nghiên cứu cá nhân:
1. Theo Xuất Ê-díp-tô ký, người Do Thái làm gì để có thể thoát khỏi
cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2. Có phải bất cứ chiên con nào cũng có thể dùng làm con sinh tế không? Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì về chiên con được dâng làm sinh tế?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Theo I Cô-rinh-tô, Chúa Giê-su là ai?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Ý Nghĩa so sánh giữa Lễ Vượt Qua với sự chết của Chúa Cứu Thế là như thế nào?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Trong thời Cựu Ước huyết của chiên con bôi trên cửa nhà người Y-sơ-ra-ên đã giúp cả nhà tránh được hình phạt của Đức Chúa Trời. Ngày nay, làm thế nào chúng ta có thể tìm được sự cứu rỗi?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Qua Lời Kinh Thánh:
Suốt những giây phút tối tăm tại đồi Gô-gô-tha, Đức Thánh Linh đã dành giật với tội lỗi để giải quyết một lần đủ cả cho hoàn cảnh tuyệt vọng của cả nhân loại. Chúa Giê-su, Đấng không hề phạm tội đã phải mang lấy tội lỗi của cả thế gian và chịu chết cho toàn nhân loại theo sự đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời. Chính tại thời khắc nầy mà sự hiệp thông đời đời của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con được tạm thời cắt đứt. Chúa Cứu Thế Giê-su một mình đã phải chịu khổ nạn trong chốn tối tăm mù mịt, mang lấy hình phạt lẽ ra mỗi chúng ta phải gánh chịu. Những câu Kinh Thánh sau đây sẽ giúp chúng ta suy xét và khám phá “giờ phút tối tăm nhất của lịch sử”


Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Hãy diễn tả vắn tắc nhận thức của bạn qua các đoạn văn Kinh Thánh sau đây:
Mat Mt 27:45-46 ____________________________________________
____________________________________________________________
EsIs 53:8___________________________________________________
____________________________________________________________
Mat Mt 27:51-52 ____________________________________________
____________________________________________________________
EsIs 53:10-12 _______________________________________________
____________________________________________________________

2. Thử nghĩ xem Chúa Giê-su đã được đẹp ý Đức Chúa Cha là thế nào khi mà Ngài chịu làm con sinh tế, và cũng hãy nghĩ đến những nỗi thương khó mà Ngài đã phải từng trải để chuộc tội cho chúng ta để thấy được tầm quan trọng của con người trước mặt Đức Chúa Trời là thể nào?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Để ý giá trị và tác dụng vĩnh cửu của sự hy sinh cho những án phạt tội lỗi, bạn có cho rằng tội lỗi quả là một sự xâm hại nguy hiểm đối với con người không? Tại sao?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Tại sao nhiều người có vẻ như quá xem thường vấn đề tội lỗi?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút
Phổ biến các thông báo (nếu có).
Mỗi người chia sẻ một phước hạnh mình đã kinh nghiệm được trong tuần qua.
Tiến Hành
Hãy chia sẻ một kinh nghiệm sâu sắc có được từ một Lễ Thương Khó nào đó trong quá khứ.
Bạn sống trong “Tuần Lễ Thánh” như thế nào?
Theo bạn những gì không nên làm trong kỳ Lễ Thương Khó?
Theo bạn điều gì đáng để người ta sống chết cho nó?
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ những lời giải đáp của bạn trong phần tìm hiểu cá nhân.
2. Hãy thảo luận về mọi điều con người thường làm hòng được giảm nhẹ hoặc được giải phóng khỏi tội lỗi.
Thời Gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Bây giờ bạn đã học biết được những sự kiện về sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế, bạn có còn tin rằng con người có thể tự chuộc tội của mình được không? Nếu được họ sẽ làm gì?
________________________________________________________________________________________
Nói Chuyện Với Chiên Con Của Đức Chúa Trời (10 phút)
Hãy cầu nguyện cho các nhu cần của nhóm.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Trình Tuần Tới:
1. Nên trung thực trả lời các câu hỏi trong phần Tìm Hiểu Cá Nhân. Làm như vậy sẽ giúp bạn tăng trưởng trong sự thông biết về Chúa Cứu Thế.
2. Bài học kế tiếp sẽ giúp chúng ta khám phá lẽ thật về sự sống lại của Chúa Cứu Thế.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. RoRm 5:8
Nhận xét thêm: Sự Chết Của Đấng Christ
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy…
Chiên Con của Đức Chúa Trời đã được định trước khi sáng thế là sẽ chịu chết.
Những tín hữu thật được ghi tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con Đức Chúa Trời.
Hãy đọc Khải Huyền 13 (câu 3).


NGÀI HẰNG SỐNG
Kinh Thánh: GiGa 11:17, 23-27, 38, 41-44; 20:1-10
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Hãy gạch dưới tất cả các tên nhân vật có trong hai phân đoạn.
2. Hãy gạch dưới tất cả các lời phán của Chúa Giê-su như những lời hứa mà chúng ta có thể trông cậy.
3. Chúng ta có thể quy cho Chúa Giê-su những nét tính cách nào thể theo sự bày tỏ qua các đoạn Kinh Thánh sau đây?
GiGa 11:17, 23-27, 38, 41, 44 __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
GiGa 20:1-10 ______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Theo bạn tại sao Chúa Giê-su chủ tâm trì hoãn cuộc viếng thăm La-xa-rơ của Ngài? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cựu Ước mô tả một sự kiện nói đến sự phục sinh của Đấng Christ và các tín nhân: LeLv 23:9-14 và đặc biệt câu 11 nói về “Lễ dâng trái đầu mùa” được dâng lên và được thực hiện hàng năm vào mùa gặt. Thầy tế lễ bó những gié lúa mì đầu tiên thu hoạch được và giơ lên để tạ ơn Đức Giê-hô-va. Lễ nầy được thực hiện vào ngày Chúa nhật sau ngày Sa-bát. Lễ trái đầu mùa làm dấu hiệu cho một mùa gặt mới sẽ được trúng hơn.

Trong bài học sau chúng ta sẽ học biết rằng Chúa Giê-su là “Trái Đầu Mùa” của kẻ chết. Khi tiếp tục khám phá ý nghĩa của các đoạn Kinh Thánh, hãy nghĩ trong trí rằng đây là Lễ Trái Đầu Mùa của dân Y-sơ-ra-ên điều nầy sứ đồ Phao-lô dụng ý muốn nói về sự sống lại của Chúa Giê-su như là trái đầu mùa của những kẻ ngủ (chết).

Qua Lời Kinh Thánh:
ICo1Cr 15:20-23, 35-37, 42-44, 48-49
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Phân đoạn thứ nhất
1. Là hậu tự của A-đam, tình trạng của chúng ta ra sao? (RoRm 5:12)
________________________________________________________________________________________
2. Tình trạng hay địa vị của chúng ta trong Chúa Cứu Thế như thế nào? (6:23)
________________________________________________________________________________________________________________________
3. Nếu đem so sánh Chúa Cứu Thế Giê-su với những người đã chết khác, có điều gì khác nhau?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Qua sự minh họa và biểu tượng về mùa gặt, nếu Đấng Christ là “Trái đầu mùa” thì những ai sẽ là người được nên như Ngài nhờ sự phục sinh của Ngài?
________________________________________________________________________________________________________________________

Phân Đoạn Thứ Hai

5. Đoạn văn Kinh Thánh nầy minh họa như thế nào về những gì sẽ xảy ra cho thân thể thuộc về đất nầy?
________________________________________________________________________________________________________________________
6. Các đặc tính của thân thể sẽ được phục sinh là gì?
________________________________________________________________________________________________________________________

Suy Nghĩ Đào Sâu:

7. Nhờ vào sự phục sinh, hiện giờ bạn đang được bảo đảm về điều gì?
* Không chắc
* Không biết
* Tôi cũng sẽ được phục sinh
8. Xin hãy giải thích thêm cho câu trả lời của bạn: ____________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
Chia sẻ một phước hạnh mà bạn đã kinh nghiệm được trong tuần qua.
Ôn lại và trả câu gốc đã học tuần trước.
Tiến Hành
Nếu có cơ hội được sống lại quãng đời đã qua, chắc chắn bạn sẽ làm những điều có khác trước đôi chút. Những điều khác biệt nầy sẽ là gì?
* Về học tập
* Về giai cấp xuất thân
* Về nghề nghiệp
* Về những điều khác
Lần nầy bạn sẽ sử dụng đời sống mình như thế nào?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ các câu tả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân.
2. Chúa Giê-su phán “Ta là sự sống lại và sự sống”. Nếu Chúa Giê-su chỉ là một con người, liệu Ngài có thẩm quyền để phán như vậy không? Tại sao?
Thời Gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Sự phục sinh của Đấng Christ đối với chúng ta ngày nay quan trọng như thế nào? Sự phục sinh của Ngài đã ban niềm hy vọng gì cho đức tin của bạn?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nói Chuyện Với Chúa Phục Sinh (10 phút)

Hãy chia nhóm ra thành từng cặp và cầu nguyện.
Hãy cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su về những phước hạnh mà Ngài đã ban cho, về những nhu cầu cá nhân của mỗi thành viên, của cả nhóm và của những người khác nữa
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Trình Tuần Tới:
Sự ăn năn có thể là thật sự mà cũng có thể chỉ là một lời hối tiếc suông thường được nói trên môi. Chúng ta sẽ học biết sự ăn năn thật phải sản sinh ra những gì?
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
GiGa 11:25
Nhận Xét Thêm: Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-suÝ Tưởng Cô Đọng
* Chúa Cứu Thế Giê-su hoàn toàn là Đức Chúa Trời và Ngài cũng hoàn toàn là con người, Ngài là “sự sống lại” từ sự chết. (GiGa 11:25-26)
* Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài bằng cách gọi La-xa-rơ sống lại.
* Chính Ngài đã sống lại từ trong phần mộ.
* Sự phục sinh của Ngài là độc đáo vì Ngài là “Trái Đầu Mùa”, là Đấng phục sinh trước nhất giữa nhiều người sẽ sống lại về sau.
* Ngài đã sống lại và chẳng bao giờ chết nữa, khác với La-xa-rơ là người rõ ràng cũng đã phải chết trở lại.
* Mọi kẻ tin trong Đấng Christ sẽ chết nhưng rồi sẽ sống lại trong sự phục sinh, và sẽ không còn chết nữa (ICo1Cr 15:1-58).


CHỈ NÓI “XIN LỖI” THÌ CHƯA ĐỦ
Kinh Thánh: LuLc 19:1-10
Nhiều người không có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về sự ăn năn. Giống như cây cối, bông trái của nó là bằng chứng của việc chăm bón tốt, của việc rễ hút được chất dinh dưỡng đem sức sống cho cây. Nhiều lúc người ta chỉ nói ăn năn ngoài miệng. Có người có thay đổi nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Chúng ta cùng nhau xem Kinh Thánh nói gì về kết quả của sự ăn năn (Mat Mt 3:7-8, 10). Sự kết quả trong đời sống là bằng chứng của sự ăn năn … Một đời sống được thay đổi thể hiện một tấm lòng ăn năn thật. Tấm lòng là gốc rễ của sự ăn năn và bông trái của nó đem đến sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Việc ăn năn những lỗi lầm, sự lừa dối, sự không trung thành, những thói xấu và nhiều điều khác phải hình thành được một đời sống được thay đổi… Đó là những bông trái của một cái cây có rễ vững chắc và được chăm bón tốt (tấm lòng).

Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Điều gì gây ấn tượng cho bạn về Xa-chê?
Sự giàu có
Sự lanh lợi
Sự tò mò
Sự hoạt bát
Tấm lòng được thay đổi
2. Điều gì ở con người Xa-chê khiến Chúa Giê-su đã kêu gọi ông?
Một tội nhân xấu xa nhất
Tay sai của người La-mã
Rất tham lam
Rất lùn
Người lừa đảo
3. Theo bạn thì nét mặt Chúa Giê-su biểu hiện như thế nào khi Ngài phán “Hỡi Xa-chê hãy xuống cho mau…!
Nghiêm khắc
Cảm thông
Vui sướng
Bình thường
Thoải mái vì có bạn cùng ăn cơm tối
4. Theo bạn, vì sao Chúa Giê-su chọn vào nhà Xa-chê ăn bữa tối?
Ngài cảm thấy hối tiếc Ngài muốn bàn công việc
Ngài cần một phép lạ để tạo uy tín trong thành nầy
Ngài biết mình có thể đáp ứng được điều Xa-chê tìm kiếm
5. Theo bạn thì họ đã nói gì trong khi dùng bữa với nhau?
Về thời tiết Về sự xúc cảm của Xa-chê
Về việc làm thế nào Xa-chê có thể hoàn trả những gì ông lấy của người khác.
6. “Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham”, Chúa Giê-su đang nói gì về Xa-chê?
Xa-chê là một người được tái sinh
Nhận Xa-chê làm anh em
Xa-chê đã từng theo đức tin truyền thống của Áp-ra-ham
Xa-chê chẳng tồi tệ hơn bất cứ ai trong chúng ta
Tạo cơ hội cho Xa-chê hoàn trả những gì ông đã lấy
7. Bạn cho rằng việc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Xa-chê là điều trùng hợp ngẫu nhiên hay đó chính là một phần trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời?
Trùng hợp ngẫu nhiên
Một phần của chương trình của Đức Chúa Trời
Không biết
8. Theo bạn, Xa-chê cảm thấy như thế nào sau khi ông rời Chúa Giê-su?
Được yêu và được chấp nhận
Được giải phóng và phục hồi
Thanh sạch và đẹp đẽ
Được làm thành viên của gia đình Đức Chúa Trời

Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
Chia sẻ một phước hạnh mà bạn đã kinh nghiệm được trong tuần qua.
Ôn lại và trả câu gốc đã học tuần trước.
Tiến Hành
Hãy chia sẻ ý nghĩ của bạn, làm sao bạn cảm nhận được những điều dưới đây:
* Một món ăn ngon
* Sự tử tế của một người
* Sự trung tín của một người bạn
* Kỹ năng của một lực sĩ
* Tính nghệ thuật của âm nhạc
* Tính công hiệu của một dược phẩm
* Các điều khác


Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ những lời giải đáp của bạn trong phần tìm hiểu cá nhân.
2. Tại sao Xa-chê trả lại các của cải đã chiếm được?
3. Điều khác biệt giữa sự ăn năn của Giu-đa và Xa-chê là gì?
Suy Gẫm (10 phút)
*Hãy đọc IGi1Ga 1:9
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
*Bạn có bao giờ có trong lòng một quyết định thay đổi thực sự như là kết quả của một sự ăn năn thật hay không?
Nói Chuyện Với Đấng Tha Tội (10 phút)
*Hãy chia nhóm thành từng cặp và cầu nguyện cho nhau, nài xin Đức Chúa Trời tha thứ những tội lỗi mà chúng ta chưa thật sự ăn năn. Nài xin Ngài ban cho sức mạnh thuộc linh vì cớ sự yếu đuối của mỗi người.
*Một người lãnh đạo nhóm có thể kết thúc buổi nhóm bằng cách cầu nguyện cho các thành viên là những người đã quyết định dâng đời sống của họ cho Chúa.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Trình Tuần Tới:
Loạt bài nầy sẽ được kết thúc bằng một bài học quan trọng. Đó là sự tái sanh. Chúng ta sẽ khám phá lẽ thật về sự tái sanh vào tuần tới.
Nâng Cao
Câu Gốc:
“Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” LuLc 9:23
Nhận Xét Thêm: Sự Ăn Năn
Ý Tưởng Cô Đọng
Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta đã đổ ra trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha có quyền năng đời đời để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta.


MỘT SỰ KHỞI ĐẦU MỚI

Kinh Thánh: GiGa 3:1-7; 1:12, 13
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Hãy mô tả cá tính và nhân cách của Ni-cô-đem.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Ni-cô-đem biết gì về Chúa Giê-su?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Sứ điệp Chúa Giê-su dành cho Ni-cô-đem là gì?
________________________________________________________________________________________________________________________
4. Ni-cô-đem có hiểu những gì Chúa Giê-su đã nói không? (So sánh RoRm 5:12 và ICo1Cr 2:14)
________________________________________________________________________________________________________________________
5. Sự khác nhau giữa “sanh bởi xác thịt” và “sanh bởi Thánh Linh” là gì?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Theo GiGa 1:12-13, làm thế nào để chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Suy Nghĩ Đào Sâu:

7. Viết vào cột bên trái những điều cần được thay đổi trong đời sống của bạn.
CON NGƯỜI CŨ SỰ THAY ĐỔI MONG MUỐN
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Tự bạn không thể có được sự tái sanh, nhưng Đức Chúa Trời có quyền năng để làm trọn sự thay đổi mong muốn trong đời sống của bạn nếu bạn để cho Ngài cai trị lòng của bạn.
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
Hãy chia sẻ một bài làm chứng về sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
Tiến Hành
*Hãy chia sẻ ý tưởng và cảm xúc của bạn về những điều sau đây:
* Về một hài nhi mới sanh
* Về lúc rạng đông
* Về một nụ hoa đang nở
* Về sự đâm chồi của một cây mới
* Về lúc bạn được nhận một việc làm đầu tiên.
*Những điều ấy tác động như thế nào trên bạn khi bạn nhìn thấy hay kinh nghiệm được?
*Bạn cảm thấy ra sao khi:
* Mới sanh con đầu lòng.
* Em trai của bạn mới sanh.
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chia sẻ những câu trả lời của bạn trong phần “Nghiên Cứu Cá Nhân”.
2. Sự tái sanh mà Chúa Giê-su đề cập đến quan trọng như thế nào?
3. Sự tái sanh là công việc của ai? (Tit Tt 3:5)
4. Điều gì sẽ xảy ra vào lúc một người được tái sanh?
Thời Gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Có bao giờ bạn nghĩ về lúc mình sẽ qua đời và bạn biết chắc chắn rằng nếu qua đời, bạn sẽ được về ở Thiên Đàng hay không?
Giả sử hôm nay bạn qua đời và được đối diện với Đức Chúa Trời; và Ngài hỏi bạn câu này: “Theo con thì tại sao Ta phải cho con vào vương quốc của ta?” Câu trả lời của bạn sẽ như thế nào?
Tương Giao Với Đấng Ban Đời Sống Mới (10 phút)
Hãy cầu Nguyện cho các nhu cần của nhóm
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chương Tình Tuần Tới
Sẽ có một sách học mới để học tiếp: “Khám Phá 2: Sự Vui Mừng Thật!”
Nâng Cao:
IITi 2Tm 2:15
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
Cong Cv 1:28
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đe, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
IGi1Ga 2:17
Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
IICo 2Cr 9:6
Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
HeDt 10:24-25
24Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy.
IITi 2Tm 2:19
Tuy vậy, nền bền vững của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người nào kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác.
Sứ Điệp Tin Lành:
- Đức Chúa Trời Là Đấng Sáng Tạo
SaSt 1:26; Thi Tv 77:12-13
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”
“Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh.”
- Loài Người Đã Sa Vào Tội Lỗi
RoRm 5:12; EsIs 59:2;
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội…”
- Sự Cứu Rỗi Đến Nhờ Ân Điển
IPhi 1Pr 3:18; Eph Ep 2:8-9; Tit Tt 3:5
“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống”.
- Sự Tha Thứ Đến Nhờ Đức Tin
RoRm 3:22; Cong Cv 10:43; GiGa 1:12
“Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-su Christ, cho mọi người nào tin… hễ ai tin Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”
- Điều Ác Phải Được Loại Bỏ
RoRm 6:11-14 LuLc 13:3
“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chìu theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác… Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu.”
- Phải Sống Noi Theo Gương Chúa Giê-su
GiGa 10:27; IPhi 1Pr 2:21
“Chiên ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo ta”. “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.”
Dành Riêng Cho Quý Vị Thân Hữu
Nếu…
Quý vị có đọc qua một phần nào đó hay là hết tập tài liệu nầy, quý vị cảm biết thân phận chung của con người là tội lỗi và yếu đuối, quý vị nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng Cứu Thế, Đấng đã chịu chết đền tội thay cho quý vị thoát khỏi ô tội, ách tội, và án phạt của tội lỗi, quý vị cảm thấy mình cần được tha tội và dắt dẫn.
Xin quý vị hãy cầu nguyện ngay với Chúa Cứu Thế Giê-su, Ngài đang đợi nghe lời cầu nguyện của quý vị và sẽ nhậm lời cầu nguyện của quý vị ngay lập tức.
Quý vị có thể cầu nguyện như thế nầy:
___________________________________
Kính lạy Đức Chúa Trời.
Con nhận biết Ngài là Đấng Sáng Tạo thánh khiết, còn con là một kẻ có tội đối với Ngài. Con kính xin Ngài tha thứ tội cho con.
Con tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đã chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt cho con. Con xin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa của con, xin người hãy ngự vào làm Chúa đời sống của con.
Xin tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin dắt dẫn và ban sức cho con theo Ngài trọn đời.
Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men!
______________________________________

Xin quý vị hãy tiếp xúc ngay với một Hội Thánh Tin Lành hoặc với một tín hữu Tin Lành mà bạn biết để được giúp đỡ thêm về niềm tin. Chúng tôi rất vui mừng được liên lạc cùng quý vị.
1. ĐẾN CÙNG CHA
Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa của tình yêu, ngập tràn bao phước hạnh. Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa ban niềm vui, sống trong an bình.
Dâng Chúa, khúc thiên ca, lòng nguyện yêu kính Ngài. Danh thánh Chúa ban cho trở nên con Ngài.
2. ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Trong danh Chúa chúng con quây quần cùng ngợi ca, chúc tôn. Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương.
Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây, chúng con đang mong chờ. Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới. Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.
3. DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN.
Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.
4. TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI
Cha ơi, chúng con dâng Ngài tất cả tấm lòng, chúc tán, tôn vinh danh Cha đến muôn đời. Nguyện danh Cha luôn luôn hiển vinh trong lời chúng con ca ngợi. Lòng yêu thương con xin dâng lên Cha kính yêu.
Nguyện tôn vinh ngợi khen, danh Chúa khắp nơi nơi. Hôm qua, hôm nay, mãi sau Chúa không thay dời. Nguyện tôn vinh ngợi khen, danh Chúa khắp nơi nơi. Chúa mãi cai trị ngàn đời.
5. TÔN CAO DANH CHÚA
Cha yêu dấu ôi! Chúng con xin dâng lời cao quý nhất lên vua Giê-xu Đấng quản cai đời con.
ĐK: Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất. Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.
2. Con xin nhớ ghi tháng năm Giê-xu dìu con mỗi bước, đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an.
3. Con đâu dám quên đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi. Ơn Giê-su lai láng ví như đại dương.
4. Giê-su dấu yêu, chúng con luôn mong được bên Chúa mãi. Trong ơn yêu thương lớn, thỏa vui đời con.
6. NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi Chúa trên trời.
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Từ lòng tôi, sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời. (Cùng nhau ta… tuyệt vời)
7. GIÂY PHÚT NGỢI CA
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cảnh nầy, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
ĐK: Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ. Lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Giê-su nhân từ.
2. Dù đau thương ngất đầy, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ li tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
3. Lạy Giê-su ái từ, con ngước mắt lên cao, dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát. Vượt qua muôn cảnh đời, tay Chúa dắt đưa con, cho đến lúc an vui bên cạnh Cha.
8. MỘT NGÀY TƯƠI MỚI
Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới, trong tiếng ca rộn ràng, trong tiếng ca rộn ràng.
Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàng. Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới. Do Chúa thêm cho đời.
9. HƯỚNG LÊN CHÚA TRÊN TRỜI
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn.
ĐK: Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.
2. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay ưu sầu.
10. HÔ SA NA
1. Hô sa na! Hô-sa-na! Hô sa na ca ngợi Vua hiển vinh! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na ca ngợi Vua Hiển vinh!
2. Ca ngợi, chúc tụng, Hô sa na ca ngợi Vua hiển vinh! Ca ngợi, chúc tụng Hô sa na ca ngợi Vua hiển Vinh!
ĐK: Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen Đấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời! Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.
11. BÀI CA TÂM LINH
1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, bằng tình yêu thương không đổi dời. Ngài lau hết nước mắt, khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng. Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, hàn gắn hết những vết thương lòng, ban cho bình an.
2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, niềm an vui đang ngây ngất lòng. Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày, hồn cô liêu, âu lo, thất vọng. Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giê- xu.
ĐK: Giê-su, Chúa Giê-su, cuộc sống con thuộc Ngài hôm nay. Giê-su, con xin Ngài đến trong tâm hồn nầy.
12. KHAO KHÁT CHÚA
Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
13. TÌNH YÊU BỀN VỮNG
Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn. Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay.
Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày. Lớn thay, sâu thay, rộng thay tình yêu! Chúa ban cho tôi tràn đầy.
14. LẠY CHA YÊU THƯƠNG
Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu mến Chúa. Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời.
Lạy Vua yêu thương, giờ con vang tiếng hát. Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài trọn đời chẳng phai.
15. NHÌN LÊN CHA THÁNH
Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trong đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trong đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài. Trọn cả đời con sống, xin tôn thờ Ngài mãi... Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài. Trọn cả đời con sống, xin mãi tôn thờ Cha.
16. NHƯ Ý CHA
1. Lòng ước mong, lòng ước mong. Từ đáy tim con xin dâng lên, lòng ước mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dâng Chúa tiếng hát muôn đời, con ước mong.
2. Nguyện lối đi, được sáng soi. Cuộc sống hôm nay hay tương lai, thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.
3. Việc khắp nơi thuận ý Cha. Cuộc sống nơi đây nay ra sao đừng quá lo. Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày, đều do thánh ý Chúa an bài, ngày mai ý nghĩa sẽ tin tường như ý Cha.
4. Qùy kính dâng lời chúc tôn. Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay. Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn, lời yêu mến khúc hát ân tình, được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.
17. XIN NGHE LỜI NGUYỆN CẦU
Cha ơi! Xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu tha thiết, khi hồi cùng cực nguy khốn hay thiếu thốn trong đời con. Xin Cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu.
Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con được trắng trong hơn. Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng. Chúa cha yêu thương Vua Chúa tể oai quyền.
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa.
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài.
18. XIN MỞ MẮT CON
Cầu xin Chúa chí nhân, rủ lòng thương đến chúng con, mở rộng đôi mắt tối tăm, để được trông thấy Thánh Nhan.
Cầu xin Chúa chí nhân, rủ lòng thương đến chúng con, dạy con biết lắng nghe, để được thông biết ý Cha.
19. CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài.
Phận con đất xét đây, nắn theo ý Ngài. Nhờ Ngài uốn nắn con, Thánh ý Cha được nên.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài.

20. TÂM HỒN TRONG TRẮNG
Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn. Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.
Chúa hỡi chớ cất con lìa xa bóng Chúa đêm ngày, và chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con... Làm mới trong trái tim con, niềm vui cứu rỗi nơi Ngài. Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn.
Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn.
21. CHÚA LUÔN MỞ LỐI.
Chúa cùng đi với tôi, trên đường đời tăm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là Đấng dắt chăn, giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, ngày đêm chăn dắt tôi.
Nơi chông gai khô khan Ngài dẫn bước tôi luôn thái an. Nơi hoang vu Chúa khiến suối reo vui tươi. Mọi điều đời nầy sẽ qua, nhưng Lời Chúa mãi không đổi dời. Ngày hôm nay, Ngài ban phước tươi mới.
22. HỒN CON NƯƠNG NƠI CHÚA
1. Nhiều khi giông tố, đang vây kín lấy tâm hồn con đây. Ôi Giê-su ơi! Lắng nghe lời con. Sầu đau tan biến khi con biết dâng trình cho Chúa. Xin đến bên con đỡ nâng linh hồn.
2. Lạy Giê-su hỡi, con mong ước luôn được bên Chúa, trong lúc gian nan, chỉ nương Ngài thôi. Vì trong tay Chúa bao lo lắng thất vọng tan biến, yên nghỉ tâm linh, vững tin nơi Ngài.
3. Tình yêu Giê-su luôn bao phủ tâm hồn con đây, chan chứa ơn Thiêng, đức tin tràn dâng. Niềm tin vô đối dâng lên Chúa với lòng cung kính. Con quyết vững tin, chỉ nương nơi Ngài.
ĐK: Nguyền xin Thiên Chúa hãy đến, đến trong lòng con, xóa đi lo buồn, cất bao tội ô. Nguyện Cha nhân ái đoái đến lúc con thành tâm, đến bên chân Ngài, hiến dâng tâm hồn.
23. QUÂY QUẦN BÊN CHÚA
1. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời Ngài phán truyền. Bên Chúa Cha quây quần thân ái.
Trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền. Bên Chúa Cha quây quần với nhau.
2. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng! Bao nhiêu nỗi vui hoà cùng nỗi buồn. Bên Chúa Cha chan hoà thân ái
Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Lời dạy chân tình từng ngày trong đời. Ghi khắc ơn ngàn thu.
24. DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA
Ôi Giê-su, nguồn tình yêu, Chúa Thánh chẳng ai so được đâu. Hễ sống bao lâu, chúng con vui rao những phước ân trong tình Cha cao sâu.
Nơi nương náu, nguồn bình an. Bóng mát phủ che khi lầm than. Mỗi hơi thở con sẽ vui ca vang. Không bao giờ ngưng chúc tán Chúa.
Vang lên bài ca, hỡi trần gian hãy vui mừng. Vinh quang, quyền uy dâng lên Chúa Cha toàn năng. Non cao, đại dương kia như muốn chúc tôn Ngài khi Danh Chúa truyền cho dương thế.
Ôi! Vui mừng thay khi được xem công việc Ngài. Dù cho muôn đời sau lòng con vẫn yêu Ngài Thôi. Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 9-8-2020 07:24 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách