† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3286|Trả lời: 0

Sự Vui Mừng Thật

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-7-2011 15:16:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Sự Vui Mừng Thật

Dự án khám phá Kinh Thánh của Philip - Loạt khám phá cuốn 2.
Nhóm xuất bản: Leo Ordiales, Raoul Pascual và Ed Landry cảm ơn đặc biệt đối với David White và Darrel Seale.
Xuất bản có sửa chữa: 1992.
Xuất bản tiếng Anh, 1994.
Nhà xuất bản tiếng Anh: Gary Satre và Loree Cry Mante.
Sách giáo khoa này là một tài liệu hướng dẫn nghiên cứu được triển khai bởi việc mở mang Hội Thánh (CPI), một chức vụ của Liên đoàn Kinh Thánh.
Ngoài một số những ghi chú khác, các câu Kinh Thánh được trích từ Holy Bible, New Internatipnal Version, bản quyền 1978, 1984 của Hiệp Hội Thánh Kinh Quốc Tế, được cho phép sử dụng bởi nhà xuất bản Kinh Thánh Zondervan.
Bản quyền 1994 thuộc liên đoàn Kinh Thánh, có phần nào của sách giải khoa này được tái xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được phép từ Liên Đoàn Kinh Thánh.
Ấn hành bởi Liên Đoàn Kinh Thánh.
P.o . Box 330 CPO, 1099 Mamila, Philippines.
In ở Philippines, 1994.
Xin chào các bạn đã đến với sách
Khám Phá 2
Cuộc phiêu lưu và sự thách thức vẫn tiếp diễn...
Cuốn sách đầu tiên “Khám Phá 1: Sự Bình An Thật” đã dẫn chúng ta đến những khám phá kỳ diệu và những lẽ thật thiết yếu từ Kinh Thánh. Loạt bài học mới này sẽ hướng dẫn bạn đi sâu hơn khi bạn đang trên bước đường đi đến sự tăng trưởng thuộc linh sự vui mừng thật dành cho những cá nhân nào đã thiết lập sự bình an với Đức Chúa Trời và một mối tương giao cá nhân với Chúa Giêxu Christ. Phải, cuộc phiêu lưu và sự thách thức vẫn tiếp diễn... và giống như một cuộc hành trình, những bước đầu tiên là những thành quả to lớn để đạt được, nhận biết và làm theo chương trình của Ngài cho đời sống của chúng ta.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Mỗi bài học gồm những phần sau:
Phần Kinh Thánh
Mỗi bài học đề cập về một chủ đề riêng. Phần này cung cấp những câu Kinh Thánh có liên quan với nhau được lựa chọn nhằm làm sáng tỏ cho chủ đề được học.
Phần Nghiên Cứu Cá Nhân
Chủ đích của phần nầy là giúp cho học viên học biết được tầm quan trọng của việc tự nghiên cứu. Các câu hỏi nhằm mục đích phát triển những kỹ năng quan sát, giải nghĩa và áp dụng Lẽ Thật Kinh Thánh vào cuộc sống hằng ngày (Cong Cv 17:10-11). Những câu hỏi nầy có thể được dùng như các bài tập ở nhà trước khi tham dự nhóm học Kinh Thánh. Một số bài học còn có phần câu hỏi “Suy Nghĩ Đào Sâu''để có được một sự nhận thức sâu sắc hơn.
Phần Nhóm Lại
Sự nhóm lại của các tín hữu trong một nhóm nhỏ là điều không thể thiếu được trong Thân Thể Đấng Christ*. Phần sinh hoạt này này gồm các hình thức sống động như ca hát, chia sẻ, suy gẫm và cầu nguyện.
Phần Nâng Cao
Những phần giúp thêm cho sự tăng trưởng:
Câu Gốc
Bản Kiểm Tra của Người Hướng dẫn.
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy....
NỘI DUNG:
- Có Lẽ Bởi Tình Cờ?
Là một tín hữu, chúng ta được bảo đảm sự cứu rỗi không?
- Những Người Tìm Thức Ăn
Nếu thân thể vật lý của chúng ta cần thức ăn, thì tâm linh của chúng ta cũng vậy.
- Lại Mất Điện?!
Điều gì xảy ra nếu một tín hữu không có quyền năng đến từ Đức Thánh Linh?
- Ngài Yêu Tôi… Ngài Không Yêu Tôi...
Làm thế nào chúng ta đối diện và đắc thắng các điểm yếu của chúng ta?
- Cầu Nguyện: Một Công Cụ Khẩn Cấp?
Có phải sự cầu nguyện không khác gì hơn là một lời nói lặp lại? Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho sự cầu nguyện có hiệu quả là gì?
- Chỉ Có Đức Tin Thì Đủ Chưa?
Làm thế nào chúng ta có thể nói rằng đức tin của chúng ta vẫn sống động?
- Tôi Sẽ Theo, Nhưng Trước Hết …
Sự vâng phục thật là gì? Trái của nó là gì?
- Sssh! Tôi Là Một Cơ Đốc Nhân (đừng nói với người khác)
Báp têm bằng nước có cần thiết hay không?
- Điều Đó Có Quan Trọng?
Một tín hữu nên sử dụng tin tức tốt lành mà mình đã nhận được như thế nào?
- Lòng Nhiệt Tình Thoáng Qua.
Chúng ta mong đợi gì về đời sống đức tin của chúng ta trong những năm tới?
Để Có Một Nhóm Nhỏ Hiệu Quả:
Để có một buổi nhóm của nhóm nhỏ có hiệu quả, cần phải đảm bảo các thành tố sau đây:
I. Phải Có Một Số Lượng Vừa Phải
… Số lượng người trong nhóm không nên quá 12 người. Nên chia thành hai nhóm nếu số người vượt quá giới hạn ấy.
… Nên có một bản danh sách để thường xuyên theo dõi sự tham dự của các thành viên nhằm nắm bắt được sự tăng trưởng của nhóm, và cũng để thực hiện việc chăm sóc đối với những người vắng mặt sau mỗi buổi nhóm.
II. Phải Có Sự Hướng Dẫn Thảo Luận
… Mỗi thành viên của nhóm phải được khích lệ để tham gia thảo luận.
… Ngăn chặn các bất hòa xảy ra qua thảo luận làm cho cuộc thảo luận bị xóa nhòa mất.
… Tôn trọng ý kiến và sự hiểu biết của mỗi người trên từng đoạn văn Kinh Thánh nhất định. Đảm bảo cho được ý kiến của mỗi người đều có liên quan đến ý chính của đoạn văn Kinh Thánh. Nếu cuộc thảo luận bị lạc đề, phải giúp quay trở lại với chủ đề bài học và đoạn văn Kinh Thánh. Nên nhớ rằng phải gắn bó với ý chính của Lời Kinh Thánh.
… Không ai được độc chiếm buổi thảo luận. Lãnh đạo nhóm phải xử lý lịch sự ngay với những người có khuynh hướng muốn lái cuộc thảo luận của nhóm đi theo ý muốn riêng của họ.
… Không cần phải nhất thiết đứng lên mỗi khi trả lời những câu hỏi trong phần hướng dẫn nghiên cứu.
… Đừng thỏa mãn với những câu trả lời "có" hay "không". Khích lệ mọi người giải thích câu trả lời của mình rõ hơn. Những câu hỏi hay phải là những câu hỏi tạo ra được sự động não như: Tại sao? Nó có ý nghĩa gì? Như thế nào? Khi nào? Cái gì?...
… Đừng bao giờ cười vì những câu trả lời sai nhưng nên khuyến khích các thành viên của nhóm hiểu đầy đủ các câu hỏi hay khích lệ họ cố gắng giải thích các quan điểm, suy nghĩ của mình tường tận hơn.
… Chuẩn bị sẵn các câu hỏi bổ sung để dùng trong trường hợp các câu hỏi chính bị hiểu sai.
III. Phải Đảm Bảo Giờ Giấc
… Hãy tôn trọng nhau bằng cách giữ đúng giờ. Tránh đừng để trễ giờ.
… Nếu có thể được, nên giới hạn thời gian cho mỗi buổi nhóm chỉ chừng khoảng 80 phút mà thôi. Hãy kết thúc buổi nhóm sao cho ai nấy được thoả lòng và còn mong được dự buổi nhóm kế tiếp. Tuy nhiên cũng phải linh động trong trường hợp có nhu cần chính đáng.
… Hãy sử dụng thời gian biểu trong phần "nhóm lại".
… Các tập sự viên cũng nên tập giữ đúng giờ giấc như các lãnh đạo nhóm vậy. Các lãnh đạo nhóm và các tập sự viên phải có thì giờ gặp nhau ngay trước mỗi buổi nhóm để hội ý, điều chỉnh,.... cho kịp thời.
IV. Phải Có Sự Chuẩn Bị
… Tập sự viên và người lãnh đạo phải có thì giờ gặp nhau một ngày trước ngày nhóm để bàn bạc.
… Nghiên cứu trước các bài học một cách cẩn thận. Tham khảo và dự đoán những câu hỏi có thể được nêu lên.
… Huấn luyện một số người để có thể giúp việc trong buổi nhóm như:
- Hướng dẫn hát tôn vinh và thờ phượng.
- Đọc thông báo.
- Cầu nguyện bắt đầu cho buổi nhóm.
V. Phải Có Sự Cầu Nguyện
… Cầu nguyện cho từng thành viên của nhóm.
… Cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt mỗi khi bạn chuẩn bị và nghiên cứu bài học.
… Cầu nguyện là yếu tố chính trong đời sống Cơ-đốc. Hãy sử dụng tối đa sự cầu nguyện để đáp ứng nhu cần của nhau.

CÓ LẼ BỞI TÌNH CỜ
Kinh Thánh: IGi1Ga 5:11-14 GiGa 3:36
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Lời hứa của Đức Chúa Trời trong đoạn văn là gì?
2. Ai có thể nhận lãnh lời hứa? Như thế nào?
3. Bạn có thật sự tin và tiếp nhận Chúa Giêxu vào đời sống của bạn hay không?
4. Bạn có thật sự tin cậy Ngài không?
Kinh Thánh: IGi1Ga 2:3-5 4:13 GiGa 10:28
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1. Những đặc tính về đời sống của một tín hữu thật là gì?
2. Những nguyên nhân gây nên sự nghi ngờ trong đời sống của một tín hữu là gì?
q Tội lỗi
q Thiếu đức tin
q Đức tin không có trái
q Những lý do khác; xin viết câu trả lời của bạn dưới đây:
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
Thảo luận những chiến thuật đảm bảo những buổi nhóm quan trọng. Đề cập đến “Giao ước của Nhóm” trong trang đối diện.
Tiến Hành
Theo bạn biết ai là người có lời nói hay lời hứa mà bạn có thể tin tưởng? Tại sao?
Chia Sẻ
1. Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần Nghiên Cứu Cá Nhân.
2. Theo bạn, nguyên nhân gây nên những sự nghi ngờ của chúng ta về sự đảm bảo cứu rỗi của chúng ta là gì?
Suy Gẫm (10 phút)
Chúng ta giao phó sự đảm bảo linh hồn của chúng ta ở đâu: trong các cảm xúc hay trong Lời Đức Chúa Trời? Tại sao?
Nâng Cao:
Câu Gốc:
38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẻ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêxu Christ, là Chúa chúng ta. -RoRm 8:38-39
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Bạn có một buổi thảo luận nhóm phấn khởi không?
… Mọi người đều tham gia hay là một người nào đó kiểm soát buổi thảo luận?
… Bạn hành động với tư cách là người hướng dẫn buổi thảo luận hay là bạn nói suốt thời gian.
… Bạn có chuẩn bị tạo cơ hội cho người tập sự hướng dẫn các phần của chương trình nhóm?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Khi nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời, chúng ta dường như nói rằng chúng ta khôn ngoan và thông minh hơn Ngài.

NHỮNG NGƯỜI TÌM THỨC ĂN
Kinh Thánh:
Thi Tv 19:7-11; 119:9, 11, 105, 97, 110
Kinh Thánh sử dụng những từ khác nhau để mô tả Lời Đức Chúa Trời, một số những từ mà chúng ta sẽ học là những từ sau: Luật pháp của Chúa; Chứng cớ của Chúa, Điều răn của Chúa, Lời Ngài, Luật pháp của Ngài; Giềng mối của Ngài, Kinh Thánh, Sữa, Lời phát ra từ miệng của Đức Chúa Trời.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Hãy viết ra tất cả những từ bạn tìm thấy trong phân đoạn Kinh Thánh được dùng để mô tả Kinh Thánh.
2.Hãy viết tất cả những lợi ích từ lời Đức Chúa Trời có thể giúp các tín hữu tăng trưởng trong đức tin.
3.Theo như các phân đoạn Kinh Thánh, làm thế nào để một người có thể nhận lợi ích từ Lời Chúa?
Kinh Thánh: Cong Cv 17:11 Giop G 23:12 IPhi 1Pr 2:2 Mat Mt 4:4
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Tại sao người Bêrê được mô tả là những người “có ý hẳn hoi hơn”?
2.Lời Đức Chúa Trời đối với Gióp quan trọng như thế nào?
3.Hai phân đoạn cuối mô tả tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời như thế nào?
4.Theo như các câu Kinh Thánh, bao lâu chúng ta cần nghiên cứu Lời Ngài?
q Không thường xuyên
q Một tháng một lần
q Hàng tuần
q 2 - 3 lần một tuần
q Mỗi ngày
5.Con người bỏ qua Lời Đức Chúa Trời vì lý do gì?
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Giờ Suy Gẫm Kinh Thánh Hằng Ngày
1. Chọn một thì giờ và một nơi cố định để bạn suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày, cố hạn chế tối đa những điều có thể làm bạn phân tâm. Bạn có thể thực hiện việc nầy cùng trong giờ tĩnh nguyện của bạn. Trước hết hãy cầu xin Chúa để Đức Thánh Linh phán dạy và ban cho bạn sự thông hiểu khi bạn học Lời Chúa.
2. Tập trung vào một sách hay một đoạn Kinh Thánh mà bạn có thể đọc hết trong một giờ suy gẫm. Điều đó tốt hơn là việc bạn đọc nhiều câu Kinh Thánh nằm trong những đoạn hay sách khác nhau. Bạn hãy chọn một bản dịch dễ hiểu. Hãy cố gắng đọc mỗi ngày một đoạn.
3. Sử dụng viết mực hay viết chì để bạn ghi chép lại những ý tưởng có giá trị. Bạn cần có một quyển sổ tay riêng để ghi chép hay gạch dưới hoặc khoanh tròn những phần quan trọng trong Kinh Thánh. Đọc lại nhiều lần phân đoạn Kinh Thánh bạn đang học. Hãy để Lời của Đức Chúa Trời phán với lòng bạn. Mỗi phần Kinh Thánh đều có một thông điệp dành riêng cho bạn. Một vài câu hỏi có thể giúp bạn đào sâu hơn ý nghĩa và sự liên hệ của Lời Chúa với đời sống bạn.
… Có lời hứa nào dành cho tôi không?
… Chân lý này có liên quan gì đến cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi?
… Có gương mẫu nào mà tôi cần phải theo?
… Tôi cần thay đổi điều gì trong ánh sáng của Lời Chúa?
… Những điều răn nào tôi phải vâng theo hay những lời cảnh báo nào tôi phải ghi nhớ?
4. Hãy áp dụng tất cả những điều bạn đã học được trong giờ guy gẫm Kinh Thánh hàng ngày của bạn.
Chúng tôi đề nghị bạn cần có một quyển sổ tay ghi chép tất cả những gì bạn học cũng như những câu hỏi mà bạn muốn tìm hiểu.
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
(Hướng dẫn bởi một người tập sự)
Thông báo và nhắc nhở về sự tăng trưởng của nhóm. Mỗi thành viên tham gia vào công việc truyền giáo của nhóm, mời những người mới, bạn bè, bà con hay là tham gia trong những khóa huấn luyện cho sự truyền giáo có hiệu quả. Mỗi người có thể chia sẻ một kinh nghiệm nói đến những tiếp xúc đầu tiên với những người bạn hay bà con mà bạn muốn mời đến những buổi nhóm của nhóm.
Tiến Hành
Món ăn bạn thích nhất là gì và tại sao bạn thích món ăn đó?
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần Nghiên Cứu Cá Nhân.
2. Bạn đã chọn thì giờ và nơi chốn cụ thể nào cho giờ suy gẫm Kinh Thánh hằng ngày của bạn?
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Bạn mong đợi gì khi bạn trung tín học và cầu nguyện mỗi ngày?
Bạn có thể mong đợi điều gì nếu bạn áp dụng những gì bạn đã học vào trong sự suy gẫm Kinh Thánh hằng ngày của bạn?
Cầu Nguyện (10 phút)
Cầu nguyện cho nhau. Mỗi người có thể bày tỏ một nhu cầu cấp thiết để nhóm cầu nguyện. Mỗi người có thể tuần tự cầu nguyện cho lời thỉnh cầu của người bên phải. Xem xét nhu cầu cấp thiết nhất của bất kỳ thành viên nào thuộc nhóm.
Cho mỗi cá nhân ngồi vào giữa và để một số các thành viên cầu nguyện cho các cá nhân đó. Một người sẽ kết thúc buổi nhóm bằng lời cầu nguyện.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Chuẩn bị chia sẻ một kinh nghiệm hay nhận thức kỳ diệu trong khi suy gẫm Kinh Thánh hằng ngày.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Đức Giêhôva Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. -Giêrêmi 15:16.
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Tất cả các thành viên của nhóm có thể trả lời phần tìm hiểu của cá nhân!
… Bạn có trò chuyện và gợi ý cho các thành viên không thành công khi học phần tìm hiểu của cá nhân?
… Có người nào vắng mặt cần đi thăm viếng hay không?
… Bạn có hướng dẫn người tập sự của bạn lên kế hoạch và chuẩn bị chương trình của nhóm hay không?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Tại sao Đức Chúa Trời dùng nhiều biểu tượng, từ ngữ và những từ giống nhau để mô tả Lời Đức Chúa Trời?

LẠI MẤT ĐIỆN?
Kinh Thánh: Cong Cv 1:8 RoRm 8:26-27 Cong Cv 4:31 GiGa 14:26
IITe 2Tx 2:13 RoRm 8:16
Con đường sự sống của Cơ Đốc nhân thì giống như là bơi ngược lại dòng chảy mạnh mẽ của một con sông to lớn - đó là thế gian. Sử dụng tài năng và sức riêng của mình bên ngoài quyền năng của Đức Thánh Linh thì chắc chắn sẽ bị thất bại. Chúng ta cần biết sự dự trữ lớn lao của Đức Chúa Trời cho các tín hữu trong thời đại của chúng ta. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là ngôi thứ ba.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Theo như hai phân đoạn đầu, làm thế nào chúng ta có thể liên kết và nhận ích lợi từ quyền năng của Đức Thánh Linh?
2.Trong RoRm 8:9-11, những mong đợi từ những người được Đức Thánh Linh ngự cùng là gì?
3.Nếu thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, chúng ta nên đánh giá thân thể của chúng ta như thế nào?
4.Có sự đảm bảo về sự thay đổi tức khắc trong một người ngay khi Đức Thánh Linh ngự trong người đó hay không?
5.Xin vui lòng giải thích câu trả lời của bạn và cho biết nền tảng của bạn từ những câu Kinh Thánh đã được trích.
Kinh Thánh:
Cong Cv 1:8 RoRm 8:26-27 Cong Cv 4:31 GiGa 14:26 IITe 2Tx 2:13 RoRm 8:16
Gạch dưới những phân đoạn đề cập đến sự hoạt động của Đức Thánh Linh trên đời sống của tín hữu.
Kinh Thánh: Mat Mt 12:31-32; Cong Cv 7:57 5:3-4 ITe1Tx 5:19
Trong cột bên phải đối diện với các phân đoạn Kinh Thánh, hãy viết ra những tội lỗi nghịch lại Đức Thánh Linh được tìm thấy trong phân đoạn Kinh Thánh.
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng hát từ những bài hát đã được liệt kê ở phía sau tập sách này hoặc là hát những bài hát mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
(Hướng dẫn bởi một người tập sự)
Chia sẻ những lời làm chứng:
… Mô tả sự tăng trưởng cá nhân thông qua sự giúp đỡ của nhóm.
… Chia sẻ tên của những người bạn đang mở lòng với Phúc Âm như kết quả của một lời làm chứng tốt.
Những nhắc nhở và thông báo khác.
Tiến Hành
… Bạn sẽ chọn điều nào: Đơn độc một mình hay là luôn luôn thuộc trong một nhóm nào đó? Tại sao?
… Hãy cho biết người bạn nào luôn luôn có thể nhờ cậy, đặc biệt trong những lúc khó khăn.
Chia Sẻ (30 phút)
1. Chúng ta hãy chia sẻ các câu trả lời của chúng ta trong phần Nghiên Cứu Cá Nhân.
2. Trong cuộc đời của bạn khi nào là lúc bạn thấy và kinh nghiệm rõ ràng công việc của Đức Thánh Linh?
3. Sau khi học lẽ thật về Đức Thánh Linh, bạn có những điều gì khác trong nhận thức quan của bạn với tư cách là một Cơ Đốc nhân?
q Tôi tin rằng tôi luôn luôn có bạn bè.
q Nghi ngờ
q Tôi chỉ có thể đắc thắng nếu tôi thuận phục vào sự kiểm soát của Đức Thánh Linh.
q Tôi vẫn phải nhờ vào chính tôi.
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Một trong những lý do chính tại sao Đức Thánh Linh nên kiểm soát đời sống của chúng ta đó là để đảm bảo rằng chúng ta bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời, trong sự mạnh mẽ và đắc thắng. Những vấn đề tùy thuộc vào vài ý chí tự do của chúng ta. Chúng ta hoặc là vâng theo và thuận phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta hay là chọn vâng phục chúng ta thông qua sự ích kỷ và sự mãn nguyện. Ai đang nghĩ đến đoạn cuối của con đường mà bạn đang đi hay chưa?
Cầu Nguyện (10 phút)
Lần nầy chúng ta gợi ý phương cách cầu nguyện sau. Không ai bị chỉ định để cầu nguyện. Sự cầu nguyện là điều tự do khi Đức Chúa Trời hướng dẫn. Những lời đề nghị sẽ đưa đến mọi người hoặc có thể được ghi trên một cái bản. Mỗi người cầu nguyện cho một số nan đề. Người lãưnh đạo sẽ biết khi nào nên yêu cầu một người cầu nguyện hoặc hát một bài hát thờ phượng. Tiếp tục nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Người lãnh đạo sẽ kết thúc bằng sự cầu nguyện.
Những nan đề cầu nguyện.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Chuẩn bị một bài làm chứng nói đến chức vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống của bạn.
Nâng Cao
Câu Gốc:
Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
- RoRm 8:16.
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Bạn có yêu cầu một số các thành viên của nhóm phụ giúp một phần của chương trình ví dụ như hướng dẫn hát, cầu nguyện, làm chứng, thông báo và nhắc nhở?
… Bạn có thể ủy thác trách nhiệm cho một số các thành viên trong nhóm hay không?
… Bạn có thể chuẩn bị cho những vấn đề phức tạp hay những câu hỏi mà bạn cho rằng có thể xảy ra trong các buổi thảo luận?
… Bạn giải quyết những người mới đến như thế nào?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Sự thánh khiết và tội lỗi đối kháng với nhau. Đức Thánh Linh hoàn toàn cai trị đời sống bạn nên bạn tự do sống trong một số tội lỗi nào đó?


NGÀI YÊU TÔI… NGÀI KHÔNG YÊU TÔI
Kinh Thánh:
LuLc 15:11-24;
Chúa Giêxu thường sử dụng những câu chuyện ngụ ngôn để giải thích các lẽ thật, như ví dụ ở dưới đây.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Cột giữa bao gồm các nguyên tắc từ câu chuyện ngụ ngôn. Hãy viết câu Kinh Thánh phù hợp trên cột trái. Nghiên cứu các nguyên tắc và phân đoạn Kinh Thánh một cách cẩn thận.
Kinh Thánh:
GaGl 5:16-26
Một tín hữu trong Đấng Christ khác với những người khác với những người không có một mối tương giao rõ ràng với Đức Chúa Trời. Tín hữu có hai bản chất xung khắc đang tranh chiến để kiểm soát từng giây phút trong cuộc đời của tín hữu.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Theo như câu 17, hai bản chất xung khắc trong đời sống Cơ Đốc nhân?
2.Hãy mô tả sản phẩm của mỗi bản chất. Theo như câu 21, điều gì sẽ xảy ra cho những ai sống theo ham muốn xác thịt?
3.Theo bạn khi một Cơ Đốc nhân làm theo ham muốn của xác thịt, thì ai là người được vinh hiển?
4. Theo bạn khi một Cơ Đốc nhân làm theo Thánh Linh, thì ai là người được vinh hiển?
Nhóm Lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài hát được liệt kê phía sau tập sách này hay là hát những bài hát mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (Hướng dẫn bởi một người tập sự) (25 phút)
… Làm chứng ngắn (1-3 phút) liên quan đến bài học tuần rồi. Tốt hơn hết là một người tập sự nên sắp xếp trước.
… Nhắc nhở và khuyến khích mọi người “mỗi người dẫn một người đến nhóm” hầu để nhóm phát triển và chia làm hai nhóm nhỏ. Thông báo và khuyến khích mọi người hãy mời những người vắng mặt, những người mới tiếp xúc hay những người khác.
Tiến Hành
Mỗi người sẽ chia sẻ. Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn có thể đắc thắng một tình huống tội lỗi cám dỗ bạn.
Chia Sẻ (30 phút)
1.Chúng ta hãy chia sẻ các câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu của cá nhân.
2.Theo bạn, điểm mô tả bậc nhất của chuyện ngụ ngôn “người con trai hoang đàng là gì?”
3.Bạn tìm thấy những đặc tính đặc biệt nào của Đức Chúa Trời trong câu chuyện ngụ ngôn này?
4.Tại sao các Cơ Đốc nhân vẫn phạm tội?
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Có những khuyết điểm đến từ việc trở nên “một con đỏ trong Đấng Christ”. Những khuyết điểm ghê gớm nhất là liên tục phạm tội mặc dầu đã biết lẽ thật. Bạn có thật sự muốn đắc thắng trong tất cả những sự yếu đuối của bạn không?
Cầu Nguyện (10 phút)
Mỗi người trong nhóm sẽ:
… Hãy chọn một người bạn và di chuyển đến một chỗ nào đó của nơi nhóm.
… Chia sẻ với nhau về những sự yếu đuối và những cám dỗ dường như liên tục quấy rầy bạn, làm ngăn trở sự tăng trưởng của bạn.
… Cầu nguyện cho những sự yếu đuối của nhau.
… Nhớ giữ bí mật sự chia sẻ nếu cần thiết, đặc biệt nếu các vấn đề là phức tạp.
… Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mỗi người sức mạnh khi đối diện với sự cám dỗ và sự yếu đuối.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Chúng ta hãy khám phá đặc ân tuyệt vời đã ban cho tín hữu, được đến gần ngôi của Đức Chúa Trời.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. - ICo1Cr 10:13
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. ¾ IGi1Ga 1:9
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Bạn sử dụng những điều nào để khích lệ sự tham dự của tất cả mọi người, đặc biệt là người hay mắc cỡ?
… Chắc chắn sẽ có người mới đến trong nhóm. Bạn hoặc người tập sự của bạn cần dành thời gian đi thăm viếng họ để giải thích sâu hơn về phần quan trọng của một nhóm nhỏ và việc nghiên cứu lời Chúa.
… Bao nhiêu người tham gia trong nhóm thăm viếng? Họ phsải gặp nhau để chuẩn bị và cầu nguyện trước khi đi thăm viếng. Hãy để họ quan sát cách bạn tiếp cận người khác.
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Bạn không thể nào 50% thuộc linh và 50% xác thịt. Bạn một là 100% thuộc linh hoặc 100% xác thịt.


CẦU NGUYỆN: MỘT CÔNG CỤ KHẨN CẤP
Kinh Thánh:
ChCn 15:8 Gia Gc 5:13 Thi Tv 50:15 IPhi 1Pr 5:7
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Tại sao chúng ta cần cầu nguyện?
2.Những lời hứa của Đức Chúa cho những người cầu nguyện là gì?
3.Chúng ta nên có thái độ nào khi chúng ta cần cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời?
4.Con người cầu nguyện vì những lý do thông thường nào?
5.Nếu sự cầu nguyện chỉ là cầu xin ân huệ đòi hỏi, những người giới hạn loại cầu nguyện như vậy nghĩ Đức Chúa Trời là gì? Xin hãy giải thích.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Đức Chúa Trời thật sự muốn nghe và trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta, nghe những lời khẩn cầu. Nhưng chúng ta cần biết rằng cầu nguyện không chỉ là đòi hỏi. Có những khía cạnh quan trọng khác của sự cầu nguyện ví dụ như:
Những Cách Cầu Nguyện Khác Nhau
1. Thờ phượng: nhận biết sự lớn lao và những thuộc tính trọn vẹn đáng kính của Đức Chúa Trời.
2. Tạ ơn Chúa: bày tỏ lòng biết ơn về mọi điều mà Ngài cung ứng bởi mọi điều tốt được tạo nên bởi Ngài.
3. Xưng tội và ăn năn: thừa nhận những tội lỗi và những sự yếu đuối cảu chúng ta đã xâm phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài trong đời sống của chúng ta. Cầu xin sự tha thứ và thanh tẩy và lòng ao ước từ bỏ tội lỗi.
4. Những cầu xin cho cá nhân: cầu nguyện cho những nhu cầu cá nhân sự tăng trưởng và ao ước của cá nhân trong cuộc sống.
5. Cầu xin cho những người khác: cầu nguyện cho những như các Cơ Đốc nhân. Hội thánh và các lãnh đạo của hội thánh, những người lãnh đạo chính phủ, các nhu cầu của đất nước, sự truyền giáo những điều khác.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Trong vòng tròn ở bên trái của phân đoạn Kinh Thánh, hãy viết số thích hợp mô tả loại cầu nguyện của phân đoạn đó là gì. Loại cầu nguyện và số của chúng như sau:
 Sự thờ phượng
‚ Tạ ơn Chúa
ƒ Xưng tội và ăn năn
„ Cầu xin cho cá nhân
… Cầu xin cho người khác
¦ ISa1Sm 12:10 - Họ bèn kêu cầu Đức Giêhôva mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giêhôva, mà hầu việc những Baanh và Át-tạt-tê; nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự Ngài.
¦ ISu1Sb 29:11 - Hỡi Đức Giêhôva! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài, vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giêhôva ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.
m Thi Tv 54:6-7 - Hỡi Đức Giêhôva, tôi sẽ dâng cho Ngài của tình nguyện. Cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi tội gian truân; Mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi.
¦ 25:2,4,5 - Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi để lòng tin cậy nơi Ngài; nguyện tôi chớ hổ thẹn. Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Hỡi Đức Giêhôva, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài.
¦ CoCl 1:9-10 - Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nầy ta đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Theo những câu Kinh Thánh trên:
1. Bao lâu thì chúng ta cầu nguyện?
2. Chúng ta nên thiết lập một thời gian cầu nguyện thường xuyên như thế nào?
3. Đức Chúa Trời có thật sự muốn chúng ta cầu nguyện thường xuyên không? Tại sao?
Suy Gẫm
Dùng những câu hỏi dưới đây để hướng dẫn bạn khi cầu nguyện:
1.Tại sao không cần thờ phượng Đức Chúa Trời?
2.Những điều chúng ta cần cảm tạ Chúa là gì?
3. Những tội lỗi bạn phạm mà bạn cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời là gì? Những sự yếu đuối mà bạn cần đắc thắng bằng sự giúp đỡ của Ngài là gì?
4. Những nan đề cầu nguyện cho cá nhân, những ao ước, dự án, và những điều quan trọng khác, các mục tiêu, những giới hạn, những quyết định quan trọng là gì?
5. Ai là cần giúp đỡ của Đức Chúa Trời? Những điều quan trọng khác, con người, những sự kiện mà cần được cầu nguyện là gì?
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài hát đã được liệt kê ở phía sau tập sách này hoặc là hát những bài hát mà mọi người điều biết.
Mở Đầu (25 phút)
… Chúng ta hãy lên chương trình cho một đêm thông công và cầu nguyện đặc biệt, và mời các bạn bè, đặc biệt là những người cần cầu nguyện.
… Chúng ta hãy thảo luận những gì chúng ta cần nên làm và ai sẽ góp phần trong sự chuẩn bị.
Tiến Hành
Mỗi người chúng ta hãy chia sẻ những giấc mơ của chúng ta khi chúng ta từ 12-15 tuổi.
Chia Sẻ (30 phút)
Chia sẻ những nhận thức của cá nhân bạn với nhóm.
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Đức Chúa Trời biết mọi điều bao gồm những tư tưởng dấu diếm của chúng ta và những ao ước cá nhân. Theo bạn vậy thì lý do gì tại sao con người nói rằng Đức Chúa Trời dường như không nghe lời cầu nguyện của họ?
Cầu Nguyện (10 phút)
Mỗi người chia sẻ một yêu cầu cá nhân cấp thiết hầu nhóm có thể cầu thay, hoặc chia mỗi nhóm 3 người và cầu nguyện cho những nhu cầu của nhóm và của cá nhân.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Tham dự việc lên kế hoạch cho buổi tối thông công và cầu nguyện đặc biệt.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. ¾ IPhi 1Pr 5:7
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Bạn giúp hướng dẫn trong việc lên chương trình của nhóm hay là bạn quyết định cho tất cả những gì liên quan đến buổi tối thông công và cầu nguyện đặc biệt đó?
… Bạn có dành thời gian để huấn luyện người tập sự của bạn? Bạn có thể dẫn người tập sự đi cùng với bạn khi đi thăm viếng và khuyên bảo không?
… Bạn có thể giải thích cho người tập sự của bạn rao phương pháp rao giảng bạn đối với người khác không?
… Khoảng bao nhiêu phần trăm các hoạt động trong nhóm bạn được người tập sự điều khiển? 10%? 30%? 50%? 80%?
… Bạn có thể khích lệ các thành viên cầu nguyện trong nhóm một cách tự nhiên hay là bạn luôn luôn cầu nguyện?
…Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Cầu nguyện là phương tiện thông tin luôn luôn mở rộng và máy “không bị bận”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cầu Nguyện Thông Công
31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. 32 Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật của chung cho nhau.
Cong Cv 4:31-32
Hỡi những bạn thân mến, hãy đến, chúng ta hãy cùng hiệp lòng và giọng của chúng ta mà đến cùng với Chúa bằng sự cầu nguyện.
Thời gian?
Địa điểm?
Từ 7h00 tối- 12h khuya
Chúng ta hãy cùng nhau kinh nghiệm sự thông công nồng nhiệt của các tín hữu trong những thời giờ cầu nguyện ngọt ngào. Chúng ta hãy chuẩn bị cho chính mình, dâng lên Chúa những lời ngợi khen và những phước hạnh từ Chúa. Chúng ta hãy mang gánh nặng của nhau và cầu nguyện cho nhau. Hãy để những khải tượng của chúng ta được khuấy động khi chúng ta cầu nguyện và những mơ ước nhiều linh hồn trở về cùng vương quốc của Đức Chúa Trời. Hỡi anh chị em, hãy đến, chúng ta hãy đến ngôi thi ân của Ngài. Chuẩn bị một cuốn tập ghi chép, một bản danh sách về những mục cần cầu nguyện, đèn pin và những công cụ khác cần thiết cho một buổi cầu nguyện thông công dài.
Chương Trình Cầu Nguyện
Buổi cầu nguyện thông công có thể bắt đầu lúc 7h tối và kết thúc vào giữa đêm. Bạn có thễ dán giấy ghi chép cầu nguyện ở phía sau chương này.
7:00-7:45 (30-45 phút)
Ăn tối / Ăn đêm
7:45-8:10 (25 phút)
- Ngợi khen và thờ phượng
Chọn những bài hát thích hợp với mục đích thông công như những bài hát về cầu nguyện. Nó cũng có ít trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, những thời gian tĩnh lặng và trông đợi. Một nhóm hay các Cơ Đốc nhân nên chuẩn bị những bài hát này trước.
8:10 - 8:30 (30 phút)
Những bài học và ôn lại tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Một người tập sự có thể tham dự trong phần này.
8:30 - 9:30 (60 phút)
Làm chứng và những nan đề cầu nguyện cá nhân. Hai cá nhân có thể bắt đầu chia sẻ lời làm chứng của họ mà nhóm có thể cầu nguyện cho. Hai người khác sẽ cầu nguyện cho những nan đề này. Việc này tiếp diễn cho đến khi mọi người đã thay phiên nhau hết.
9:30 - 9:45 (15 phút)
- Nghỉ giải lao, uống cà phê
9:45 - 10:00 (15 phút)
- Hát những bài hát thờ phượng
10:00 - 11:00 (60 phút)
Mỗi người cầu nguyện một nan đề. Cầu nguyện cho những người chúng ta cộng tác truyền giáo. Từng thời điểm, chia thành những nhóm khoảng 2 hoặc 3 người va cho những người có những nhu cầu chức vụ hay dự án giống nhau thì vào một nhóm.
11:00 - 12:00 (60 phút)
Mỗi cá nhân sẽ bước vào giữa và các tín hữu sẽ cầu nguyện cho. Phải biết các nhu cầu cầu nguyện của mỗi người, đặc biệt là sự tăng trưởng trong đức tin. Bày tỏ sự quan tâm của bạn đối với các anh em thông qua lời cầu nguyện.
-Vần Đề Cầu Nguyện

CHỈ CÓ ĐỨC TIN THÌ CHƯA ĐỦ
Kinh Thánh: Gia Gc 2:14-24
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Hai điều được so sánh trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì?
2.Theo như phân đoạn Kinh Thánh, minh chứng của đức tin thật là gì?
3.Đức tin có thể trở nên vô ích hay không? Tại sao?
4.Những quan điểm xung khắc nhau về sự cứu rỗi:
 Sự cứu rỗi bởi việc làm: Tôi cần tiếp tục những việc làm hầu có thể được cứu.
‚ Sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin: vì vậy tôi có thể tiếp tục phạm tội nếu như tôi muốn?
Quan điểm nào đúng?
q

q Cả hai đều đúng
q Cả hai đều sai
Nghiên Cứu Cá Nhân:
- Đức tin và việc làm: cả hai đều cần thiết. Lời Chúa nói rõ ràng rằng sự cứu rỗi thì không do những việc làm tốt.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”. -Eph Ep 2:8-9
Tuy nhiên, với những người được cứu, đó chính là bằng chứng của một đời sống được thay đổi.
“Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điền được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?” -RoRm 6:1-2
“Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” -Gia Gc 2:17
Chúng ta hãy xem lại lịch sử trong sách Sáng Thế ký và học về đời sống Ápraham. Đức tin của Ápraham thật đáng tin cậy. Thậm chí trước khi Ysác được sinh ra, thì ông đã được cứu bởi đức tin (SaSt 15:6 Eph Ep 2:8-9). Ápraham là một tín hữu rất lâu trước khi Đức Chúa Trời biểu ông dâng Ysác. Ápraham đã vâng lời. Hành động này là minh chứng của đức tin thật (SaSt 22:1-24). Chính trong thời điểm trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Ápraham bị ngăn cản không tiếp tục thực hiện sứ mạng là giết Ysác làm của lẽ dâng. Đức tin của ông là một đức tin sống động và không chỉ là một đức tin suông mà thôi. Mặc dầu chỉ với đức tin đã có thể cứu Ápraham, ông còn làm nhiều việc lành thể hiện đức tin đó.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Một trong những điều dưới đây là đúng. Tìm ra điều đúng và đánh dấu.
Con người có thể được cứu bởi:
q Việc làm
Ngài cứu chúng ta, không phải những điều công bình mà chúng ta đã làm, nhưng bởi sự thương xót của Ngài. Ngài cứu chúng ta thông qua sự rửa về sự lai sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh ¾ Tit Tt 3:5
q Đức tin không có việc làm
Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. - Gia Gc 2:17
q Đức tin và việc làm
Mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? ¾ GaGl 2:16
q Đức tin được minh chứng bởi những việc lành
Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Ápraham tin lời Đức Chúa Trời, và điều đó kẻ là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. - Gia Gc 2:22-23
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người điều biết.
Mở Đầu (25 phút)
Thời giờ làm chứng về những lời cầu nguyện được trả lời và những kinh nghiệm tuyệt vời trong sự cầu nguyện và trong việc học hỏi Lời Chúa.
Tiến Hành
Mỗi người chia sẻ một công việc đã hoàn tất đáng vui mừng (ví dụ: một việc thiện, sự giúp đỡ đúng lúc, những dự án của cộng đồng, công việc chinh phục linh hồn tội nhân, và những công việc khác).
Chia Sẻ (30 phút)
Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời trong phần Nghiên Cứu Cá Nhân.
Thời gian:
Suy Gẫm (10 Phút)
Chỉ có đức tin không thì chưa đủ nhưng còn phải được áp dụng vào đời sống thực tiễn; nó được chứng minh trong đời sống của cá nhân, trong đời sống của người khác và trong môi trường như thế nào?
Cầu Nguyện (10 phút)
Cầu nguyện cho nhau hầu để có một đời sống đức tin thực tiễn tốt hơn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Chúng ta hãy học sự vâng lời thật là gì?
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. - Gia Gc 2:17
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Bạn có thể thách thức mọi người liên hệ với nhau ngay cả khi ở bên ngoài buổi nhóm không?
… Bạn đang cầu nguyện cho mỗi thành viên của nhóm hay bạn chỉ đang quan tâm đến kết quả của buổi nhóm?
… Ai là người trong nhóm cần sự quan tâm của bạn nhiều hơn?
… Bạn có thể chuẩn bị chủ đề với người tập sự của bạn trước đó hay không?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Có sự khác nhau giữa ma quỉ và tín hữu qua sự hiểu biết ở trí óc? Vâng... ma quỉ cũng run rẩy... Các tín hữu đôi lúc dường như xem việc không thể thể hiện việc làm bởi đức tin là chuyện bình thường.

TÔI SẼ THEO NHƯNG TRƯỚC HẾT
Kinh Thánh:
ISa1Sm 15:22 PhuDnl 16:26 Gios Gs 11:15 HeDt 5:8
Trong tất cả các sách của Kinh Thánh, sự kêu gọi đối với sự vâng phục luôn luôn kêu vang.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Theo như các phân đoạn Kinh Thánh, sự vâng lời thật là gì?
Giống như việc yêu cầu giảm giá cho một mặt hàng buôn bán, hay là yêu cầu những điều kiện trao đổi ưu đãi, chiếu cố chúng ta có thể đưa ra những điều kiện đối với những mạng lệnh rõ ràng và ý muốn của Đức Chúa Trời hầu để chiếu cố đường lối của chúng ta hay không? Tạo sao có và tại sao không?
Kinh Thánh:
Mat Mt 7:21, 24 12:50 GiGa 14:23
Chính Chúa Giêxu đã phán dạy những bài học về sự vâng phục.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Theo như Chúa Giêxu, những điều gì dành sẵn cho những ai làm theo ý muốn của Cha chúng ta?
Kinh Thánh:
PhuDnl 11:11-28; ISa1Sm 12:15 Eph Ep 5:6 IITe 2Tx 1:8
Kinh Thánh cũng nói rõ ràng về những điều mà người không vâng phục phải nhận lãnh.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Kẻ bất vâng phục có thể mong đợi gì từ Đức Chúa Trời? Hãy gạch dưới tất cả các câu trả lời được tìm thấy trong phân đoạn cho câu hỏi này.
Kinh Thánh:
PhuDnl 5:29 IVua 1V 3:14 Gia Gc 1:25 Gios Gs 1:8
Mặc khác, những lời hứa của Đức Chúa Trời rất rõ ràng cho những ai thật sự vâng theo ý muốn của Ngài. Hãy gạch dưới tất cả những lời hứa trong phân đoạn Kinh Thánh một người tín hữu vâng lời có thể mong đợi.
Nhóm Lại:
Ca hát (10 phút)
Chúng ta hãy cất tiếng hát những bài hát được liệt kê ở phía sau tập sách này hay là hát những bài hát mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
(Hướng dẫn bởi một người tập sự)
… Chúng ta hãy ôn lại những bài học chúng ta đã học qua.
… Khuyến khích mọi người áp dụng tất cả các bài học bằng sự hứa nguyện.
… Thông báo những hành động được nhóm lên kế họach.
… Mục tiêu chia nhóm ra làm hai khi nhóm đã có số thành viên khoảng .
… Làm chứng về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Một hay hai người có thể chia sẻ.
Tiến Hành
Khi bạn còn học ở trường tiểu học, ai là giáo viên thích nhất của bạn, là người mà bạn thật sự noi theo và vâng lời? Tại sao bạn vâng lời giáo viên của bạn?
Chia Sẻ (30 phút)
Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân. Theo bạn lý do tại sao Cơ Đốc nhân không thể thật sự làm theo và vâng lời ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ theo, nhưng trước hết.
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Chúng ta đang ở trong xác thịt nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sức mạnh thông qua Đức Thánh Linh ngự trong tín hữu mỗi ngày. Bởi vì điều này chúng ta luôn có thể nương cậy vào Ngài để thêm sức bất cứ khi nào chúng ta đối diện cám dỗ đi ngược với ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ luôn ban cho chúng ta quyền năng và sự đắc thắng khi chúng ta thuận phục Ngài.
Cầu Nguyện (10 phút)
Cầu nguyện cho nhau. Cũng hãy cầu nguyện cho các nan đề của nhóm. Cầu nguyện cho những thành viên của bạn là người đang được huấn luyện làm một người lãnh đạo tập sự.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Khi bạn đi theo và phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta gặp những thử thách trên bước đường đó. Chúng ta cần phải đứng vững khi chúng ta đối diện với những thử thách. Chúng ta hãy cùng học cách dối diện với những thách thức của đức tin chúng ta.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. -Mat Mt 28:19-20
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Bạn có thể ghi chép lại thông tin của nhóm ví dụ như: bản danh sách tên của các thành viên, người tham dự, tên những người thăm viếng, sự tăng trưởng và sự tham gia của mỗi thành viên?
… Bạn có chú ý đến thành viên đang thiếu thốn nhất của nhóm hay không?
… Bạn có cho phép một số các thành viên của nhóm đi cùng với bạn khi bạn đang thi hành chức vụ đối với thành viên thiếu thốn nhất hay không?
… Bạn có học được những nhận thức mới trong việc nghiên cứu cá nhân của bạn hay không?
… Bạn có cẩn thận khi khuyên bảo các thành viên của nhóm và đặc biệt cho những người khác giới tính?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Nếu mỗi tín hữu thật sự vâng lời Đức Chúa Trời, thì người tín hữu sẽ có những tác động gì đối với gia đình của họ, bạn bè, công việc và đất nước của họ?

SSSH!! TÔI LÀ MỘT CƠ ĐỐC NHÂN (đừng cho ai biết)
Kinh Thánh:
Mat Mt 3:13-15
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Theo như phân đoạn Kinh Thánh, tại sao Chúa Giêxu cần được làm phép báptem?
2.Chúa Giêxu được làm phép báptem ở đâu?
3.Chúa Giêxu được làm phép báptem như thế nào? Đánh dấu câu trả lời đúng.
q Ngài bị bắt buộc
q Ngài đúng tuổi
q Ngài vẫn là một con trẻ
q Để trở thành một thành viên của một tôn giáo
q Ngài muốn
q Để đi lên thiên đàng
q Nhấn chìm trong nước
q Để theo Đức Chúa Trời
q Rảy nước
q Để được sạch tội
Kinh Thánh:
RoRm 6:3, 4, 6
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Bốn điều quan trọng xảy ra với các tín hữu như được minh họa báptem nước là gì?
2.Sự khác nhau giữa báptem của Chúa Giêxu và các môn đồ của Ngài với báptem của những nhóm khác mà bạn biết?
Kinh Thánh:
Cong Cv 8:36-38 16:14-15; 18:8 2:38-41
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Khi nào được làm phép báptem? Tìm câu đúng được tìm thấy trong các phân đoạn Kinh Thánh.
q Khi là một trẻ sơ sinh
q Khi là một người lớn
q Sau khi tin Chúa Giêxu Christ
2.Điều gì xảy ra trước? Đánh dấu phần bạn cho là đúng?
q Sự báptem
q Sự cứu rỗi
3.Nếu bạn sẵn sàng theo Chúa Giêxu Chirst, bạn nên làm gì sau khi bạn đã được cứu?
4.Theo như Cong Cv 2:41, sau khi tin Chúa Giêxu Christ và làm báptem nước các tín hữu làm những việc gì đúng vào ngày đó?
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (25 phút)
(Hướng dẫn bởi một người tập sự)
Chúng ta nên tạo cơ hội để làm chứng về một thành viên mới trong nhóm. Chúng ta hãy chia sẽ những kinh nghiệm của chúng ta trong việc làm chứng cho Chúa Giêxu, thăm viếng những người quen biết hay là thăm những người ta cầu nguyện.
Tiến Hành
(Có thể để một người khác ngoài người lãnh đạo nhóm hướng dẫn)
Kinh nghiệm thích thú nhất của tuần rồi là gì?
Chia Sẻ (30 phút)
… Chúng ta chia sẻ những câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân.
… Ai trong vòng chúng ta thật sự theo Chúa Giêxu trong việc làm phép báptem nước?
… Tại sao tín hữu do dự không chịu làm phép báptem?
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Nếu Cơ Đốc nhân là muối và là sự sáng của thế gian, là một tấm gương cho thế gian với tư cách là môn đồ của Ngài, tại sao lại có những Cơ Đốc nhân bí mật?
Cầu Nguyện (10 phút)
… Chúng ta hãy cầu nguyện hầu cho Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng sẵn sàng để theo Chúa trọn vẹn.
… Cầu nguyện cho bạn bè, hàng xóm, trường học, nơi làm việc hầu cho họ có thể nhận thấy cuộc sống của bạn là một Cơ Đốc nhân.
… Cầu nguyện cho đất nước hầu cho đất nước cũng được phước thông qua sự vâng phục trung tín đối với ý muốn của Đức Chúa Trời.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Một nhiệm vụ quan trọng là thiết yếu khi chúng ta theo Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sự công bố tin tức tốt lành.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Phierơ trả lời rằng: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêxu chịu phép báptem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh”. ¾ Cong Cv 2:38
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Làm thế nào bạn có thể biết các thành viên của nhóm có thể nhớ những câu Kinh Thánh trong “Một phân đoạn cần nhớ?”
… Có phải mọi người trả lời phần tìm hiểu cá nhân hay không?
… Bạn làm gì để bảo đảm rằng những người mới đến có thể bắt kịp những bài học trước đó.
… Các thành viên có sẵn lòng theo Chúa Giêxu chịu báptem hay không? Nên có một hành động đặc biệt trong lãnh vực này.
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Nếu một người không có cơ hội để chịu báptem (giống như những người trên giường bệnh sắp chết), người đó được đảm bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận người đó, nhưng đối với những người khỏe mạnh, từ chối theo Chúa để chịu báptem thì rõ ràng là không vâng phục.

ĐIỀU ĐÓ CÓ QUAN TRỌNG?
Kinh Thánh:
GiGa 1:35-45, 49
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Theo phân đoạn Kinh Thánh trên, mỗi môn đồ của Ngài làm gì sau khi nghe và thấy Chúa Giêxu?
Giăng
Anhrê
Philíp
Đáp ứng tức thì của những môn đồ này là gì khi họ đến và để tiếp nhận Đức Chúa Giêxu Christ?
Anhrê
Philíp
Simôn Phierơ
Nathanaên
Chúng ta thấy tấm gương gì từ các môn đồ?
Ai là những người ở trong tầm ảnh hưởng của bạn hầu bạn có thể chia sẻ Phúc Âm? Tên:
Kinh Thánh:
LuLc 16:19-31;
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Hãy gạch dưới địa vị và tình trạng của người nhà giàu và Laxarơ khi họ vẫn còn sống.
Hãy gạch dưới tình trạng của họ khi họ chết.
Chúng ta đã biết nhu cầu làm chứng về Đấng Christ và chia sẻ Phúc Âm cho những người hàng xóm, bạn bè, bà con và những người khác. Những trang kế tiếp là một phương pháp để trang bị bạn rao truyền Phúc Âm... một hướng dẫn mà bạn sẽ thấy rằng có ích cho bạn khi chinh phục những linh hồn quí giá cho Đấng Christ.
Sứ Điệp Tin Lành:
Dành Riêng Cho Quí Vị Thân Hữu:
Néu...
Quí vị có đọc qua một phần nào đó hay hết cả tập tài liệu này,
Quí vị cảm biết thân phận chung của con người là tội lỗi và yếu đuối,
Quí vị nhận biết Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng Cứu Thế, Đấng đã chịu chết đền tội thay cho quí vị thoát khỏi ô tội, ách tội, và án phạt của tội lỗi,
Quí vị cảm thấy mình cần được tha tội và dắt dẫn.
Xin quí vị hãy cầu nguyện ngay với Chúa Cứu Thế Jêsus, Ngài đang đợi nghe lời cầu nguyện của quí vị và sẽ nhậm lời cầu nguyện của quí vị ngay lập tức.
Quí vị có thể cầu nguyện như thế này:
Kính lạy Đức Chúa Trời.
Con nhận biết Ngài là Đấng Sáng Tạo thánh khiết, còn con là một kẻ có tội đối với Ngài. Con kính xin Ngài tha thứ tội cho con .
Con tin rằng Chúa Cứu Thế Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt cho con. Con xin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus làm Cứu Chúa của con, xin Ngài hãy ngự vào làm Chúa đời sống của con.
Xin tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin dắt dẫn và ban sức cho con theo Ngài trọn đời.
Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men!
Xin quí vị hãy tiếp xúc ngay với một Hội Thánh Tin Lành hoặc với một tín hữu Tin Lành mà bạn biết để được giúp đỡ thêm về niềm tin. Chúng tôi rất vui mừng được liên lạc cùng quí vị.
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (Hướng dẫn bởi một người tập sự) (25 phút)
… Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian với những người chưa tin hầu để rao giảng Phúc Âm cho họ. Cầu nguyện cho những người tiếp nhận và cho những người mong đợi.
… Chia sẻ lời làm chứng nói về những kinh nghiệm khi rao giảng ra tiếp xúc với những người mà bạn muốn rao giảng Phúc Âm cho họ. Hãy thảo luận những phương pháp để đến cùng những người mà bạn muốn rao giảng Phúc Âm cho họ. Hãy thảo luận những phương pháp để đến cùng những người này một cách có hiệu quả.
Tiến Hành
Chúng ta hãy chia sẻ với nhau về giây phút hạnh phúc nhất hoặc là sự kiện vui mừng nhất trong mỗi đời sống của chúng ta.
Thời gian:
Chia Sẻ (30 phút)
… Chúng ta hãy chia sẻ những câu trả lời của mình trong phần Nghiên Cứu Cá Nhân.
… Tại sao chúng ta cần làm chứng về Đấng Christ?
… Thực hiện phương pháp của Phúc Âm cho việc rao giảng Phúc Âm.
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
Nếu bạn có cơ hội thấy tất cả những người đang đi đến hình phạt đời đời, bạn sẽ có cảm nhận gì, đặc biệt là đối với những người thân cận chúng ta?
Cầu Nguyện (10 phút)
Trong phần tìm hiểu cá nhân, chúng ta đã viết một số tên những người chúng ta muốn chia sẻ Phúc Âm cho họ. Đây là cơ hội để nhóm cầu nguyện cho tất cả những người này.
Hãy cầu nguyện cho nhau khi mỗi người đi ra đem những người đó về với Đấng Christ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Bạn cần mời nhiều người mới đến nhóm thông qua việc làm chứng tích cực. Lên kế hoạch bạn sẽ chào đón và nuôi dưỡng họ như thế nào. Đức Chúa Trời không hứa rằng không phải lúc nào cũng có thiên đàng trên đất. Sẽ có những thử thách và hoạn nạn mà Cơ Đốc nhân cần phải trải qua cũng giống như Đấng Christ đã chịu cùng với những Cơ Đốc nhân đầu tiên. Chúng ta sẽ học điều này vào tuần tới.
Nâng Cao:
Câu Gốc:
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờréc. ¾ RoRm 1:16
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
1.Bạn có thể huấn luyện mỗi thành viên làm chứng hay không?
2.Bạn có thể huấn luyện họ sử dụng phương pháp: áp dụng sử dụng, một người sẽ làm chứng, một người giả đò làm một người bị hư mất. Sau đó đổi vai trò.
3.Thảo luận các yếu điểm và điểm mạnh của việc rao giảng, cho ý kiến bổ sung. Bạn khích lệ mỗi người để tham gia tích cực vào việc chinh phục linh hồn như thế nào?
4.Bạn chuẩn bị sự tăng trưởng của các thành viên như thế nào khi họ đã được chinh phục.
5.Người tập sự của bạn đã sẵn sàng để chăm sóc một người hay không?
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Đức Chúa Trời có thể sử dụng những đội quân thiên sứ của Ngài để làm công việc chinh phục linh hồn và rao truyền những tin tức tốt lành. Nhưng Ngài đã chọn chúng ta để đóng vai trò chinh phục linh hồn tội nhân.

LÒNG NHIỆT TÌNH THOÁNG QUA
Kinh Thánh:
IICo 2Cr 11:23-29;
Nghiên Cứu Cá Nhân:
1.Phalô kinh nghiệm những thử thách gì?
2.Các tín hữu thường trải qua những thử thách gì?
3.Những thử thách hay hoạn nạn mà bạn đang đối diện ngày hôm nay là gì?
Kinh Thánh:
RoRm 8:18 IPhi 1Pr 5:10 IICo 2Cr 4:16-19 Thi Tv 37:24 IICo 2Cr 12:9-10;; Thi Tv 119:50
Mặc dầu sự hoạn nạn là một thực tế ngày nay, nhưng những lời hứa của Đức Chúa Trời thì thật hơn và thực tế hơn. Học điều này từ những câu Kinh Thánh sau.
Nghiên Cứu Cá Nhân:
Trong cột bên trái, hãy viết tất cả những hoạn nạn mà các tác giả đã kinh nghiệm và đã viết ra, những kinh nghiệm này cũng sẽ được các tín hữu trải qua. Bên cột phải, hãy viết những lời hứa của Đức Chúa Trời mà các tín hữu sẽ thật sự nhận được.
Hoạn nạn và Thử thách
Lời hứa của Đức Chúa Trời
1.Nếu bạn đang kinh nghiệm những khó khăn hiện nay, theo như bạn, bạn có thể làm gì để đắc thắng?
2.Nếu bạn biết người nào đó, một người bạn hay một người bà con hay là một tín hữu đang trải qua sự hoạn nạn, làm thế nào bạn có thể giúp họ đắc thắng?
Nhóm Lại:
Ca Hát (10 phút)
Hát những bài hát ở cuối tập sách nầy hoặc những bài hát phổ biến mà mọi người đều biết.
Mở Đầu (Hướng dẫn bởi một người tập sự) (25 phút)
Ôn lại các mục tiêu của nhóm cho người mới và người cũ. Giao ước của nhóm có thể đề cập lại giống như ngày đầu tiên của nhóm. Những người mới có thể bắt loạt sách khám phá một trong khi những thành viên khác có thể tiếp tục khám phá 3. Chia sẻ những lời làm chứng của các thành viên trưởng thành hơn về những lợi ích của cộng đồng nhóm nhỏ.
Tiến Hành
… Sau một năm thì bạn mọng đợi gì nơi nhóm của bạn?
… Mỗi thành viên mong đợi gì về đời sống và đức tin của mình trong 10 năm tới?
Chia Sẻ (30 phút)
Chúng ta hãy chia sẻ các câu trả lời của chúng ta trong phần tìm hiểu cá nhân.
Sức mạnh thuộc linh mà bạn nhận được từ bài học này là gì?
Thời gian:
Suy Gẫm (10 phút)
… Bạn muốn điều nào. Khởi đầu bằng một cách nóng cháy và cuối cùng chết dần, hay là khởi đầu chầm chậm và càng lúc càng mạnh hơn?
… Có thể khởi đầu một cách nóng cháy và tiếp tục được mạnh mẽ trong đức tin hay không?
Cầu Nguyện (10 phút)
… Cầu nguyện cho các kế hoạch, chương trình của mỗi người về đời sống đức tin của người đó.
… Cầu nguyện cho sức mạnh thuộc linh của mỗi người khi nhóm tăng trưởng.
… Cảm tạ Đức Chúa Trời về những phước hạnh, nhận thức và sức mạnh mà Ngài đã ban cho trong suốt các buổi nhóm.
… Cầu nguyện cho những người lãnh đạo mới tiếp tục công việc huấn luyện trong nhóm nhỏ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương Trình Tuần Tới
Khi chúng ta chuẩn bị cho một chức vụ lớn hơn của nhóm, chúng ta cần hiểu rõ các yếu tố và các yếu tố của một Hội thánh khỏe mạnh. Hãy đến và chúng ta bắt đầu sách thứ 3... Khám phá 3: Mục đích thật!
Nâng Cao
Câu Gốc
Đức Giêhôva định liệu các bước của người và Ngài thích đường lối người. Dầu người té cũng không nằm sải dài. Vì Đức Giêhôva lấy tay Ngài nâng đỡ người. ¾ Thi Tv 37:23-24
Bản Kiểm Tra của Người Lãnh Đạo
… Hãy liệt kê những sự quan tâm của các thành viên nhóm. Bạn thấy sự thay đổi nào trong đời sống của họ?
… Ai trước kia là người nhút nhát nhưng bây giờ thì tự nguyện tham gia vào các hoạt động của nhóm?
… Bạn đang dự tính những kế hoạch nào hầu duy trì sự tăng triển của những người tập sự khi người tập sự bắt đầu lãnh đạo những nhóm nhỏ?
Hãy nhớ rằng: Bạn có thể đánh giá sự thành công của chức vụ bạn trong nhóm nhỏ nếu các thành viên của nhóm tiếp tục duy trì và tăng trưởng dầu sau khi bạn có chuyển qua một nhóm mới hay một chức vụ mới.
Hãy Suy Nghĩ Về Điều Nầy
Bạn không thể nói rằng nước trong một cái bình hay một cái ly là sạch nếu như bạn chưa lắc cái ly hay cái bình.

Bài Hát
- TÔN THỜ CHA
Cha Thánh chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa tấm lòng con. Yêu Ngài càng hơn.
- ĐẾN CÙNG CHA
Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa của tình yêu, ngập tràn bao phước hạnh. Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa ban niềm vui, sống trong an bình.
Dâng Chúa khúc thiên ca, lòng nguyện yêu kính Ngài. Danh Thánh Chúa ban cho trở nên con Ngài.
- ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Trong Danh Chúa chúng con quây quần cùng ngợi ca, chúc tôn. Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương.
Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây, chúng con đang mong chờ. Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới. Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.
- DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN
Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu. Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến. Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.
- TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI
Cha ơi, chúng con dâng Ngài tất cả tấm lòng, chúc tán, tôn vinh danh Cha đến muôn đời. Nguyện danh Cha luôn luôn hiển vinh trong lời chúng con ca ngợi. Lời yêu thương con xin dâng lên Cha kính yêu.
Nguyện tôn vinh ngợi khen, danh Chúa khắp nơi nơi. Hôm qua, hôm nay, mãi sau Chúa không thay dời. Nguyện tôn vinh ngợi khen, danh Chúa khắp nơi nơi. Chúa mãi cai trị ngàn đời.
- TÔN CAO DANH CHÚA
1. Cha yêu dấu ôi, chúng con xin dâng lời cao quí nhất lên vua Giêxu Đấng quản cai đời con.
Đk: Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất. Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.
2. Con xin nhớ ghi tháng năm Giêxu dìu con mỗi bước, đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an.
3. Con đâu dám quên đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi. Ơn Giêxu lai láng ví như đại dương.
4. Giêxu dấu yêu, chúng con luôn mong được bên Chúa mãi. Trong ơn yêu thương lớn, thỏa vui đời con.
- NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi Chúa trên trời.
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời, hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời.
- GIÂY PHÚT NGỢI CA
1. Giờ đây giây phút nầy, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cảnh nầy, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
Đk: Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ. Lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Giêxu nhân từ.
2. Dù đau thương ngất đầy, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ ly tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con, đưa đường con.
3. Lạy Giêxu ái từ, con ngước mắt lên cao, dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát. Vượt qua muôn caœnh đời, tay Chúa dắt đưa con, cho đến lúc an vui bên cạnh Cha.
- MỘT NGÀY TƯƠI MỚI
Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới, trong tiếng ca rộn ràng, trong tiếng ca rộn ràng.
Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn. Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới. Do Chúa thêm cho đời.
- HƯỚNG LÊN CHÚA TRÊN TRỜI
1. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn.
Đk: Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chơœ con, bao bọc con.
2. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay ưu sầu.
- HÔ-SA-NA
1. Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na ca ngợi Vua hiển vinh! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na ca ngợi Vua hiển vinh!
Đk: Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát ngợi khen Đấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời! Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.
2. Ca ngợi, chúc tụng, Hô-sa-na ca ngợi Vua hiển vinh! Ca ngợi, chúc tụng, Hô-sa-na ca ngợi Vua hiển vinh!
- BÀI CA TÂM LINH
1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng bằng tình yêu thương không đổi dời. Ngài lau hết nước mắt, khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng. Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, hàn gắn hết những vết thương lòng, ban cho bình an.
Đk: Giê-xu, Chúa Giê-xu, cuộc sống con thuộc Ngài hôm nay. Giê-xu, con xin Ngài, đến trong tâm hồn nầy.
2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, niềm an vui đang ngây ngất lòng. Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày, hồn cô liêu, âu lo, thất vọng. Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giê-xu.
- KHAO KHÁT CHÚA
Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
- TÌNH YÊU BỀN VỮNG
Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn. Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay.
Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày. Lớn thay, sâu thay, rộng thay tình yêu! Chúa ban cho tôi tràn đầy.
- LẠY CHA YÊU THƯƠNG
Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu mến Chúa. Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời.
Lạy Vua yêu thương, giờ con vang tiếng hát. Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài trọn đời chẳng phai.
- NHÌN LÊN CHA THÁNH
Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trong đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trong đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài. Trọn cả đời con sống, xin tôn thờ Ngài mãi... Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài. Trọn cả đời con sống, xin mãi tôn thờ Ngài.
- NHƯ Ý CHA
1. Lòng ước mong, lòng ước mong. Từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong. Làm theo Thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dâng Chúa tiếng hát muôn đời, con ước mong.
2. Nguyện lối đi được sáng soi. Cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.
3. Việc khắp nơi thuận ý Cha. Cuộc sống nơi đây nay ra sao đừng quá lo. Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày, đều do Thánh ý Chúa an bài, ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha.
4. Quỳ kính dâng lời chúc tôn. Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay. Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn, lời yêu mến khúc hát ân tình, được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.
- XIN NGHE LỜI NGUYỆN CẦU
Cha ơi, xin hãy lắng nghe, lời nguyện cầu tha thiết, khi hồi cùng cực nguy khốn hay thiếu thốn trong đời con. Xin Cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm, và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu.
Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con được trắng trong hơn. Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng Chúa Cha yêu thương, Vua Chủ Tể oai quyền.
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa. Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài.
- XIN MỞ MẮT CON
Cầu xin Chúa chí nhân, rủ lòng thương đến chúng con, mở rộng đôi mắt tối tăm, để được trông thấy Thánh Nhan.
Cầu xin Chúa chí nhân, rủ lòng thương đến chúng con, dạy con biết lắng nghe, để được thông biết ý Cha.
- CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài.
Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài. Nhờ Ngài uốn nắn con, Thánh ý Cha được nên.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài.
- TÂM HỒN TRONG TRẮNG
Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn. Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn.
Chúa hỡi chớ cất con lìa xa bóng Chúa đêm ngày, và chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con. . . Làm mới trong tim con, niềm vui cứu rỗi nơi Ngài. Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn.
Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi. Tâm linh con mãi xin được Ngài đổi mới luôn.
- CHÚA LUÔN MỞ LỐI
Chúa cùng đi với tôi, trên đường đời tăm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là Đấng dắt chăn, giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, ngày đêm dẫn dắt tôi.
Nơi chông gai khô khan Ngài dẫn bước tôi luôn thái an. Nơi hoang vu Chúa khiến suối reo vui tươi. Mọi điều đời nầy sẽ qua, nhưng Lời Chúa mãi không đổi dời. Ngày hôm nay, Ngài ban phước tươi mới.
- HỒN CON NƯƠNG NƠI CHÚA
1. Nhiều khi giông tố đang vây kín tâm hồn con đây. Ôi Giêxu ơi! Lắng nghe lời con. Sầu đau tan biến khi con biết dâng trình cho Chúa. Xin đến bên con đỡ nâng linh hồn.
Đk: Nguyền xin Thiên Chúa hãy đến, đến trong lòng con, xóa đi lo buồn, cất bao tội ô. Nguyền Cha nhân ái đoái đến lúc con thành tâm, đến bên chân Ngài, hiến dâng tâm hồn.
2. Lạy Giêxu hỡi con mong ước luôn được bên Chúa, trong lúc gian nan, chỉ nương Ngài thôi. Vì trong tay Chúa bao lo lắng thất vọng tan biến, yên nghỉ tâm linh, vững tin nơi Ngài.
3. Tình yêu Giêxu luôn bao phủ tâm hồn con đây, chan chứa ơn thiêng, đức tin tràn dâng. Niềm tin vô đối dâng lên Chúa với lòng cung kính. Con quyết vững tin, chỉ nương nơi Ngài.
- QUÂY QUẦN BÊN CHÚA
1. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời Ngài phán truyền. Bên Chúa Cha quây quần thân ái.
Trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền. Bên Chúa Cha quây quần với nhau.
2. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng! Bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn. Bên Chúa Cha chan hòa thân ái.
Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cám ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này. Lời dạy chân tình từng ngày trong đời. Ghi khắc ơn ngàn thu.
- DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA
Ôi Giê-xu, nguồn tình yêu. Chúa Thánh chẳng ai so được đâu. Hễ sống bao lâu, chúng con vui rao những phước ân trong tình Cha cao sâu.
Nơi nương náu, nguồn bình an. Bóng mát phủ che khi lầm than. Mỗi hơi thở con sẽ vui ca vang. Không bao giờ ngưng chúc tán Chúa.
Vang lên bài ca, hỡi trần gian hãy vui mừng. Vinh quang, quyền uy dâng lên Chúa Cha toàn năng. Non cao, đại dương kia như muốn chúc tôn Ngài khi Danh Chúa truyền cho dương thế.
Ôi! Vui mừng thay khi được xem công việc Ngài. Dù cho muôn đời sau, lòng con vẫn yêu Ngài thôi. Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con.
- TÔI SẼ NGỢI CA
Tôi ngợi khen Danh Chúa trời bằng tất cả tâm hồn. Thuật hết những phước ân, Chúa ban cho tâm hồn, trọn đời mãi hát ca ngợi danh Ngài. Trọn đời tôi sẽ hát ca ngợi Chúa cả tâm hồn. Nguyện mãi mãi xướng ca Chúa là niềm vui bất tận. Ha-lê-lu-gia, A-men.
- HIÊP MỘT
Hiệp một trong Danh Cứu Chúa chí cao. Hiệp một trong Giê-xu bởi tình yêu. Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem. Yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau.
- CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚA
Của lễ đẹp lòng Chúa Trời, là tấm lòng đau thương. Của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn. Đức Chúa Trời ôi! Lòng con đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ôi! Lòng con ăn năn thống thiết. Về những lỗi lầm và về những tội ô. Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ.
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con nay dâng lên Chúa. Đức Chúa Trời ôi! Đời con nơi tay của Chúa. Nguyện thần của Ngài hãy thánh hoá tấm lòng con. Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con.
- CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con say mê Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài.
Vực con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não. Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi.
- BÀI CA NGUYÊN CẦU
1. Lạy Giê-hô-va! Chúa nhân từ hay thương xót ôi! Vọng trông nơi Cha chúng con xin thiết tha kêu cầu. Lạy Cha thương yêu thứ tha mọi ô dơ xấu xa và ban cho con sống chân thành kính yêu Danh Ngài. Chúa hỡi lắng nghe tiếng con kêu cầu. Hãy đến Chúa ơi Chúng con đang mong chờ. Cha ôi! Với cả tâm linh, khát khao trông mong. Chúng con xin ca ngợi Danh Chúa. Chúa hỡi lắng nghe tiếng con kêu cầu. Hãy đến Chúa ơi Chúng con đang mong chờ. Cha ôi! Với cả tâm linh, khát khao trông mong. Chúng con xin chúc tôn Danh Ngài.
2. (Ha-lê-lu-gia, hát vang ha-lê-lu-gia)2 (Ha-lê-lu-gia, hát lên ha-lê-lu-gia)2 (Hát Ha-lê-lu-gia)2
Trong Danh Cứu Chúa Giê-xu chúng con tuyên xưng Chúa cho con năng quyền đắc thắng. (Hát Ha-lê-lu-gia)2 Trong Danh Cứu Chúa Giê-xu chúng con tuyên xưng Chúa cho con năng quyền chữa lành.
- TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Này tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không văn tả được, không lưỡi nào phô. Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng. Sâu hơn hoả ngục, thăm thẳm vô cùng. Chính Chúa phó con gánh vác hết tội, sanh trong tổ phụ thưở xưa. Chúa muốn thứ tha dấu tích ác phạm, đem con trở lại giải hòa.
ĐK: Bác ái của Chúa lớn, cao, sâu, rộng, tinh anh, phú cường biết bao! Kiếp kiếp các thánh với cả thiên thần, tôn vinh chúc tụng chẳng ngừng.
2. Thời giờ qua đi, nhân thế chuyển dời, ngôi vua suy bại, quốc vương diệt vong. Người đời kinh khiếp, bởi Chúa giáng lâm. Xin non rơi chậm, tránh cơn lửa hừng. Thánh Chúa xót thương, chắc đến vĩnh cửu. Đem ơn phước chuộc kẻ tin. Chúa dắt dẫn ta đến nước sáng lạng, thiên bình thánh đồ ca tụng.
3. Dầu mực tràn lan, khắp đáy biển sâu, thay da cừu mềm lấy khoảng trời xanh. Dùng mọi thân cây chế viết ghi hoài, nhơn gian thảy làm sĩ phu tinh đời. Cốt chép tính danh bác ái Chúa trời biển kia ráo mực biết đâu! Cuốn giấy chứa sao hết đức ái nhơn, tuy giăng khắp mọi phương trời.
- LỜI TẠ ƠN
Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim, chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn người. Muôn người ăn năn về cùng cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa. Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong tay Giê-xu bình an chẳng vương lo âu. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim, chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn người. Muôn người ăn năn về cùng cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa. Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Trong tay Giê-xu bình an chẳng vương lo âu. Cha ơi! Những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu


† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-5-2020 05:42 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách