† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3582|Trả lời: 0

Alpha - Bài 7. Đức Thánh Linh Là Ai?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-8-2011 20:24:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Giáo Trình Alpha
Tác giả: Nicky Gumbel

Đức Thánh Linh Là Ai?

Tôi có một nhóm bạn ở đại học, năm người trong số đó được gọi là Nicky! Chúng tôi thường gặp gỡ nhau vào hầu hết các bữa ăn trưa trong ngày. Vào tháng 2 năm 1974 tất cả chúng tôi đều đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúng tôi đều lập tức trở nên những người sốt sắng trong niềm tin mới của mình. Song một người trong nhóm Nicky bắt đầu tiến chậm lại. Anh ấy dường như không sốt sắng trong mối tương giao với Chúa, với việc đọc Kinh Thánh hoặc sự cầu nguyện.
Ngày nọ, có người cầu nguyện cho anh được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Anh ta đã được đổ đầy Thánh Linh và điều đó đã biến đổi đời sống anh. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh. Anh trở nên nổi tiếng vì sự tỏa sáng của mình. Nhiều năm sau đó anh vẫn được như vậy. Cứ thế, hễ nơi nào có buổi học Kinh Thánh hoặc buổi nhóm cầu nguyện hoặc gần một hội thánh thì Nicky có mặt ở đó. Anh ta ưa thích được ngồi lại với những Cơ Đốc Nhân khác. Anh trở thành một con người có sức thu hút nhất. Người ta được lôi kéo đến với anh ta và anh đã giúp cho nhiều người khác tin Chúa và được đổ đầy Thánh Linh theo cách giống như anh đã được.
Điều gì đã khiến cho Nicky này thay đổi như vậy? Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ trả lời rằng đó là sự kinh nghiệm Đức Thánh Linh. Nhiều người biết khá rõ về Đức Chúa Cha và Chúa Jêsus, nhưng lại bỏ qua những hiểu biết về Đức Thánh Linh. Vì thế, ba chương trong cuốn sách nầy dành để nói về ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Một số bản dịch cũ dùng chữ ‘Thần Linh’ và điều đó khiến chúng ta hơi sợ Ngài. Đức Thánh Linh không phải là một thần linh (ma) mà Ngài là một Thân vị. Ngài có tất cả những đặc điểm của con người. Ngài suy nghĩ (Cong Cv 15:28), phán truyền (Cong Cv 1:16), dẫn dắt (RoRm 8:14) Ngài có thể bị chúng ta làm buồn (Eph Ep 4:30). Đôi khi Ngài được mô tả như Thánh Linh của Đấng Christ (RoRm 8:9) hoặc Thánh Linh của Chúa Jêsus (Cong Cv 16:7). Ngài là phương tiện để qua đó Chúa Jêsus hiện diện với dân sự Ngài. Lời định nghĩa của trẻ em ở tuổi đi học đó là, Ngài là một ‘bản thể khác của Chúa Jêsus’.
Vậy Ngài như thế nào? Đôi khi Ngài được mô tả trong nguyên ngữ Hy lạp là Parakletos (GiGa 14:16). Đây là một từ khó dịch. Có nghĩa là ‘một người được kêu gọi để đi bên cạnh’ - một nhà cố vấn, một Đấng yên ủi và là một Đấng giúp đỡ. Chúa Jêsus phán rằng Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng yên ủi ‘khác’. Từ khác có nghĩa là một người tương tự. Nói cách khác, Đức Thánh Linh cũng giống như Chúa Jêsus.
Trong chương nầy tôi muốn xem xét thân vị của Đức Thánh Linh: Ngài là ai và chúng ta có thể học biết gì về Ngài khi dò tìm công việc của Ngài qua Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đoạn 1 cho đến ngày Lễ Ngũ Tuần. Bởi vì phong trào Ngũ Tuần đã bắt đầu vào đầu thế kỷ nầy, nên chúng ta có thể bị cám dỗ mà nghĩ rằng Đức Thánh Linh là một hiện tượng của thế kỷ hai mươi. Điều nầy dĩ nhiên là xa rời khỏi chân lý.
Ngài đã tham gia vào công cuộc sáng tạo
Chúng ta nhìn thấy bằng chứng về công việc của Đức Thánh Linh trong những câu mở đầu của Kinh Thánh: ‘Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước’ (SaSt 1:1-2).
Chúng ta thấy trong phần ký thuật về công cuộc sáng tạo, thế nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm cho những sự mới mẽ xuất hiện và đem lại trật tự từ chỗ hỗn độn. Ngài cũng chính là Đức Thánh Linh của ngày nay. Ngài thường đem những sự mới mẽ cho đời sống con người và cho Hội Thánh. Ngài đem lại trật tự và bình an cho những đời sống hỗn độn, giải thoát con người khỏi những thói quen cùng những sự nghiện ngập, tai hại và khỏi những lộn xộn và rối rắm của những quan hệ bị gãy đổ.
Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài đã lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh’ (SaSt 2:7). Từ ngữ Hêbơrơ dành cho chữ hà sanh khí ở đây là ruach , cũng là một từ để chỉ ‘Thánh Linh’. Ruach của Đức Chúa Trời đem lại sự sống thuộc thể cho loài người vốn được nắn nên từ bụi đất. Cũng vậy, Ngài mang sự sống thuộc linh đến cho con người và các hội thánh, cả hai đều có thể đã khô khan như bụi đất.
Cách đây vài năm tôi được nói chuyện với một người trong hàng giáo phẩm, ông cho tôi biết đời sống ông và hội thánh của ông đã giống như vậy, nghĩa là có khá nhiều bụi bặm. Thế rồi một ngày kia ông và vợ ông đều được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, họ đã khám phá một sự nhiệt thành mới mẽ đối với Kinh Thánh và đời sống của họ đã được biến đổi. Hội thánh ông đã trở thành một trung tâm đầy sức sống. Ban thanh niên được bắt đầu từ con trai ông, là người cũng đã được đầy dẫy Thánh Linh, đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ và trở thành một trong những hoạt động lớn nhất trong khu vực.
Nhiều người đang khao khát sự sống và đang được thu hút để đến với những con người và những hội thánh, nơi họ nhìn thấy sức sống của Thánh Linh.
Ngài đã bắt đầu với những con người đặc biệt, vào những thời điểm đặc biệt vì những công tác đặc biệt
Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đến trên con người, có điều gì đó sẽ xảy đến. Ngài không chỉ đem lại một cảm giác ấm cúng tốt đẹp! Ngài đến vì một mục đích và chúng ta thấy những điển hình của điều đó trong Cựu Ước.
Ngài đầy dẫy con người vì công việc có tính nghệ thuật. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã đầy dẫy trên Bếtsalêên ‘sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ’ (XuXh 31:3-5).
Một nhạc sĩ, một nhà văn, hay một họa sĩ có thể là một người đầy tài năng mà không đầy dẫy Thánh Linh, nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy con người vì công tác ấy, công việc của họ thường chiếm giữ một chiều kích mới. Có một ảnh hưởng khác biệt trên người khác. Nó có một ảnh hưởng lớn lao hơn nhiều về mặt thuộc linh. Thậm chí khả năng tự nhiên của nhạc sĩ hoặc họa sĩ ấy không nổi bật, nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trên họ, công việc của họ sẽ rất khác lạ. Những tấm lòng có thể được chạm đến và những đời sống được thay đổi. Chắc chắn có điều gì đó giống như vậy đã xảy ra qua Bếtsalêên.
Ngài cũng đầy dẫy những con người đang giữ các công tác lãnh đạo. Trong thời Các quanxét, dân Ysơraên thường bị nhiều giống dân ngoại khác nhau tràn chiếm. Trong một thời gian, dân Mađian thống trị họ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Ghêđêôn lãnh đạo Ysơraên. Ghêđêôn biết rõ sự yếu đuối của mình nên ông thưa rằng: ‘Hỡi Chúa tôi sẽ lấy chi giải cứu Ysơraên? Kìa trong chi phái Manase, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi’ (Cac Tl 6:15). Song khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đến trên Ghêđêôn (câu 34) ông đã trở thành một trong những vị lãnh đạo đáng kể của Cựu Ước.
Trong việc lãnh đạo, Đức Chúa Trời thường dùng những người cảm biết mình yếu đuối, bất toàn và thiếu thốn. Khi họ được đầy dẫy Thánh Linh, họ trở thành những người lãnh đạo nổi bật trong Hội Thánh. Một điển hình đáng lưu ý của trường hợp đó là Mục sư EJ,H. ‘Bash’ Nash. Là một viên lục sự mười chín tuổi tại một văn phòng bảo hiểm, cậu đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế và trở thành một con người đầy dẫy Thánh Linh Đức Chúa Trời. Người ta đã viết về ông như sau: ‘Ông ta chẳng có đặc điểm gì gây ấn tượng. Ông ta không phải mẫu người lực lưỡng cũng không phải là người ưa mạo hiểm. Ông ta thừa nhận chẳng hề có sự khéo léo về giáo dục hoặc tài năng về nghệ thuật’.32 Song John Stott (người được ông dẫn dắt đến với Đấng Christ) đã nói về ông như sau: ‘Dầu có một diện mạo bên ngoài thật khó tả, tấm lòng ông ta vẫn bùng cháy sáng rực cho Chúa Cứu Thế’. Lời cáo phó đăng trên tờ báo quốc gia và Hội thánh đã tóm tắt cuộc đời của ông như sau:
Ông Bash...là một mục sư yên lặng, khiêm tốn, người không bao giờ tạo sự chú ý, hay làm cho mình trở thành người quan trọng, hoặc ưa thích sự thăng chức, tuy nhiên những ảnh hưởng của ông trong Giáo Hội Anh quốc suốt 50 năm qua có lẽ còn lớn hơn bất cứ một người đồng thời nào với ông, bởi vì hẳn phải có đến hàng trăm người ngày nay, trong các vị trí chức vụ có trách nhiệm, đã vì cớ ông mà cảm tạ Đức Chúa Trời, vì qua chức vụ hầu việc của ông mà họ đã được dẫn dắt đến một sự cam kết trong Chúa.
Những người đã từng biết rõ ông và những người đã từng làm việc với ông, không bao giờ còn mong lại thấy ai giống như ông nữa; bởi vì hiếm có người nào lại có ảnh hưởng đầy ý nghĩa trên quá nhiều người như con người ít nói, khiêm nhường và tâm linh sâu nhiệm nầy.33
Những nơi khác chúng ta thấy Đức Thánh Linh đầy dẫy con người bằng sức mạnh và quyền năng. Câu chuyện Samsôn là một câu chuyện nổi tiếng. Một lần nọ, dân Philitin trói chặt anh ta bằng dây thừng. Thế rồi ‘Thần của Đức Giêhôva cảm động Samsôn, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị đốt tàn rớt khỏi tay người’ (Cac Tl 14:14).
Điều gì đúng về mặt thuộc thể trong Cựu Ước thì cũng thường đúng về thuộc linh trong Tân Ước. Không phải chúng ta bị trói bằng một sợi dây cụ thể mà mắt thường có thể thấy được, song chúng ta đang bị trói chặt bởi những nỗi sợ hãi những thói quen hoặc những tật nghiện ngập đang giữ chặt lấy đời sống chúng ta. Chúng ta đang bị những tánh xấu hoặc những lối suy nghĩ ghen tị, ganh ghét hoặc tham lam cai trị mình. Chúng ta sẽ nhận ra là mình đang bị cột trói khi chúng ta muốn ngưng làm một công việc gì đó, nhưng chúng ta không thể ngưng được. Khi Thần Đức Chúa Trời đến trên Samsôn, dây trói trở nên như dây chỉ gai và anh ta được giải thoát. Ngày nay Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể giải cứu con người thoát khỏi bất cứ điều gì đang trói buộc họ.
Sau nầy chúng ta thấy Thần của Đức Chúa Trời đã ngự trên tiên tri Êsai và giúp ông ‘giảng Tin lành cho kẻ nghèo...đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu’ (EsIs 61:1-3).
Đôi khi chúng ta có cảm giác bất lực khi đối đầu trước những nan đề của thế giới. Tôi thường cảm thấy như thế trước khi tin Chúa. Tôi biết mình có rất ít hoặc chẳng có gì để giúp cho những người mà cuộc sống họ đang rối bời. Hiện nay có nhiều lúc tôi cũng vẫn có cảm giác đó. Nhưng tôi biết chắc rằng với sự giúp đỡ của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta thật sự có cái gì đó để ban cho. Thánh Linh Đức Chúa Trời giúp chúng ta đem Tin lành của Chúa Cứu Thế Jêsus đến để rịt lành những kẻ vỡ lòng, để rao ra sự tự do cho những người đang trong tình trạng phu tù, đem lại tự do cho những người có nỗi niềm thù ghét sâu trong đáy lòng họ; giải thoát những ai đang bị giam giữ bởi những việc làm sai trái của họ; và đem sự yên ủi của Đức Thánh Linh (sau nầy Ngài được gọi là Thần Yên UŒi) đến với những người đang buồn rầu, than tiếc hoặc khóc lóc. Nếu chúng ta sẵn sàng cứu giúp con người bằng những phương cách ích lợi đến đời đời, chắc chắn chúng ta sẽ không thể thực hiện được nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Cha hứa ban Thánh Linh
Chúng ta đã thấy các ví dụ về công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, song hoạt động của Ngài vẫn bị giới hạn trong những con người đặc biệt vào những thời điểm đặc biệt đối với các công tác đặc biệt. Khi nghiên cứu xuyên suốt Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sắp sửa làm một điều gì đó mới mẽ. Tân Ước gọi đó là ‘lời hứa của Đức Chúa Cha’. Có một mong muốn ngày càng gia tăng về việc được nếm trước. Điều gì sắp sửa xảy ra ?
Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã từng lập một giao ước với dân sự Ngài. Ngài phán rằng Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ là dân sự Ngài. Ngài yêu cầu họ phải giữ các điều răn của Ngài. Nhưng đáng buồn thay, người ta khám phá ra rằng họ không thể giữ các luật pháp của Ngài được. Giao ước cũ cứ liên tục bị vi phạm.
Đức Chúa Trời hứa rằng một ngày kia Ngài sẽ lập một Giao ước mới với dân sự Ngài. Giao ước nầy phải khác với giao ước thứ nhất ‘Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng (Giêrêmi 31:33;). Nói cách khác, dưới Giao ước Mới, luật pháp sẽ là cái gì đó ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Nếu bạn tiến hành một cuộc đi bộ đường dài, bạn bắt đầu và mang theo những thứ thức ăn dự trữ trên lưng, các thứ ấy sẽ làm bạn nặng nề và đi chậm lại. Nhưng khi bạn đã ăn những thức ăn ấy vào bụng rồi, chẳng những bạn không còn thấy nặng nữa mà bạn còn nhận được năng lượng mới từ bên trong cơ thể. Điều Đức Chúa Trời hứa qua tiên tri Giêmêri là luật pháp không còn là một gánh nặng bên ngoài nữa mà nó trở thành nguồn năng lực từ bên trong. Điều ấy xảy ra như thế nào ?
Êxêchiên cho chúng ta câu trả lời. Ông ta là một nhà tiên tri, và Đức Chúa Trời đã phán qua ông. Trình bày chi tiết qua lời hứa lúc đầu ‘Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi’, Ngài phán: ‘Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần linh ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo’ (Exe Ed 36:26-27).
Đức Chúa Trời đang phán qua tiên tri Êxêchiên rằng đó là điều sẽ xảy đến khi Đức Chúa Trời đặt Thần linh Ngài vào lòng chúng ta. Đó là cách Ngài sẽ thay đổi tấm lòng chúng ta và khiến nó trở nên mềm mại (‘lòng bằng thịt’) chứ không cứng cỏi nữa (‘lòng bằng đá’). Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ cảm động, thúc giục chúng ta tuân theo các luật lệ và giữ các điều răn Ngài.
Jackie Pullinger đã dùng hai mươi năm qua để làm việc trong cái gọi là thành phố được bao bọc bởi tình trạng vô luật pháp tại Hồngkông. Cô đã dâng cuộc đời của mình để làm việc với các cô gái điếm, những người nghiện ma túy và các thành viên du đãng. Cô bắt đầu kể lại như vầy: ‘Đức Chúa Trời muốn chúng ta có tấm lòng mềm mại và những đôi chân cứng cỏi. Điều rắc rối xảy ra với nhiều người trong chúng ta là chúng ta lại có tấm lòng cứng cỏi và đôi chân yếu mềm’. Cơ Đốc Nhân phải có đôi chân rắn rỏi để bước đi vững vàng chứ không nên yếu đuối hay ‘ướt át’ về mặt đạo đức. Jackie là một gương mẫu rực sáng về đôi chân rắn chắc trong sự sẵn sàng ra đi mà không có thức ăn, giấc ngủ, và tiện nghi để được phục vụ cho những người khác. Dầu vậy cô vẫn có một tấm lòng thật mềm mại: một tấm lòng đầy sự thương xót. Sự cứng rắn nằm ở nơi đôi chân cô, chứ không có ở tấm lòng cô.
Chúng ta đã thấy ‘lời hứa của Cha’ bao gồm những gì và sẽ xảy ra bằng cách nào. Vị tiên tri Giôên cho chúng ta biết điều đó sẽ xảy ra cho ai . Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Giôên:
Ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt.
Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy.
Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái ta,
Ta cũng đổ Thần ta lên.
(Gio Ge 2:28-29)
Tiên tri Giôên đang báo trước rằng lời hứa sẽ không còn dành riêng cho những con người đặc biệt vào các thời điểm đặc biệt cho những công việc đặc biệt nữa, mà sẽ để cho mọi người. Đức Chúa Trời sẽ đổ Thánh Linh Ngài trên mọi người không phân biệt giới tính (’con trai và con gái...nam và nữ’); không phân biệt tuổi tác (‘già cả...trai trẻ’); không phân biệt hoàn cảnh nền tảng dân tộc, màu da hoặc giai cấp (’dầu những đầy tớ..’). Họ sẽ có một năng lực mới để nghe tiếng Chúa (‘lời tiên tri,..chiêm bao,..sự hiện thấy’); Giôên đã nói tiên tri rằng Đức Thánh Linh sẽ được đổ ra với một lượng dồi dào trên hết thảy dân sự Chúa.
Tuy nhiên tất cả những lời hứa đó vẫn chưa được ứng nghiệm trong ít nhất 300 năm. Dân sự vẫn chờ đợi và chờ đợi ‘lời hứa của Cha’ được ứng nghiệm, cho đến chừng Chúa Jêsus mới hiện đến, lúc ấy mới có sự bộc phát về hoạt động của Thánh Linh Đức Chúa Trời.
Với sự giáng sinh của Chúa Jêsus, chiếc kèn trumpét đã trổi lên. Hầu như hễ ai có được liên kết với sự giáng sinh của Chúa Jêsus đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giăng Báptít, người dọn đường, đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay cả trước khi chào đời (LuLc 1:15). Mary mẹ Ngài đã được hứa rằng ‘Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình’ (LuLc 1:35). Khi Êlisabét, người bà con Mary đến trước sự hiện diện của Chúa Jêsus, là Đấng vẫn còn đang ở trong lòng mẹ mình, thì bà cũng đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh’ (câu 41) và ngay cả cha của Giăng Báptít là Xachari cũng ‘đã được đầy dẫy Thánh Linh’ (câu 67). Trong hầu hết mỗi trường hợp đều có một sự thốt lên lời ngợi khen hoặc tiên tri.
Giăng Báptít liên kết Ngài với Chúa Jêsus
Khi Giăng Báptít được hỏi ông có phải là Chúa Cứu Thế không, ông đã trả lời: ‘Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa’ (LuLc 3:16). Báp têm bằng nước là điều rất quan trọng nhưng chưa đủ. Chúa Jêsus chính là Đấng làm báp têm bằng Thánh Linh. Từ ngữ Hy lạp của nó có nghĩa là ‘tràn ngập’, ‘nhúng’ hay ‘dìm’. Đó là điều phải xảy ra khi chúng ta được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta phải được tràn ngập bởi, được dìm mình trong, và được nhúng sâu trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Đôi khi kinh nghiệm nầy giống như một miếng bọt biển khô, cứng được thả sâu vào trong nước. Có thể sự cứng cỏi trong đời sống chúng ta ngăn trở chúng ta hấp thu Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có thể cần phải có một ít thời gian để sự cứng cỏi ban đầu mất dần đi và miếng bọt biển hút được nước. Như vậy, miếng bọt xốp ở trong nước là một chuyện (‘chịu báp têm’) nhưng nước ở trong miếng bọt xốp (đầy dẫy) lại là một chuyện khác. Khi miếng bọt biển đầy nước, thì nước theo nghĩa đen mới tuôn ra từ nó.
Chúa Jêsus là một người hoàn toàn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự xuống trên Ngài bằng một hình thức thuộc thể lúc Ngài chịu báp têm (LuLc 3:22). Ngài từ sông Giôđanh trở về ‘được đầy dẫy Đức Thánh Linh’ và ‘được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng’ (LuLc 4:1), Ngài trở về xứ Galilê ‘được quyền phép Đức Thánh Linh’ (câu 14). Ở tại một nhà hội thuộc Naxarét. Ngài đã đọc bài giảng trong EsIs 6:1 ‘Thần của Đức Giêhôva ngự trên ta...’ và phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đó (câu 21).
Chúa Jêsus đã báo trước sự hiện diện của Ngài
Lần nọ Chúa Jêsus đến dự một buổi lễ của người Do thái được gọi là Lễ Lều Tạm. Hàng ngàn người Do thái sẽ đến Giêrusalem để ăn mừng lễ và để tưởng nhớ thời điểm Môise khiến nước phun ra từ một hòn đá. Họ cảm tạ Chúa đã cung cấp nước trong năm qua và cầu nguyện để Ngài cũng sẽ chu cấp nước cho họ trong năm tới. Họ trông đợi một thời điểm khi nước sẽ tuôn ra từ đền thờ (như Êxêchiên đã nói tiên tri) trở nên sâu hơn, sâu hơn nữa và đem lại sự sống, kết quả và sự chữa lành cho nơi nào nước chảy đến (Exe Ed 47:1-23).
Đoạn Kinh Thánh nầy đã được đọc tại Lễ Lều Tạm và được diễn lại một cách cụ thể. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sẽ đi xuống ao Silôê và đổ đầy nưốc vào một cái chậu bằng vàng. Sau đó ông ta sẽ dẫn dân sự đến đền thờ, ông sẽ đổ nước qua một cái phễu ở phía tây của bàn thờ, và đổ nước xuống đất, để dự báo trước về một con sông lớn sẽ lưu xuất từ đền thờ. Theo lời truyền khẩu của giáo sĩ Do thái, Giêrusalem là cái rốn của quả đất và đền thờ tại Núi Siôn là trung tâm của cái rốn ấy (‘cái bụng’ hay là ‘phần trong cùng’ của nó).
Vào ngày sau cùng của kỳ lễ...Chúa Jêsus đứng dậy và tuyên bố: ‘Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy (trong nguyên ngữ, chữ lòng ở đây có nghĩa là ‘bụng’ hay là ‘phần ở tận trong lòng’) (GiGa 7:38). Ngài đang nói rằng những lời hứa trong Êxêchiên cùng các lời hứa khác sẽ không ứng nghiệm trong một địa điểm mà trong một Con Người. Chính từ trong lòng của Chúa Jêsus mà dòng sông sự sống sẽ tuôn chảy ra. Cũng vậy, trong một ý nghĩa về sự phát sinh, các dòng suối nước sống sẽ phát lưu từ mỗi một Cơ Đốc Nhân! (‘Kẻ nào tin ta’ câu 38). Chúa Jêsus phán, từ nơi chúng ta, con sông nầy sẽ tuôn chảy, mang lại sự sống, kết quả và sự chữa lành cho những người đã được Chúa hứa qua Êxêchiên.
Ông Giăng tiếp tục giải thích rằng Chúa Jêsus đang nói về Đức Thánh Linh, là Đấng mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy’ (câu 39). Ông nói thêm rằng ‘bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa được ban xuống’ (câu 39). Lời hứa của Cha vẫn chưa được ứng nghiệm ngay cả sau khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh và Phục sinh, Đức Thánh Linh vẫn chưa được đổ xuống. Về sau, Chúa Jêsus đã phán bảo với các môn đồ rằng ‘Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao’ (LuLc 24:49).
Ngay trước khi thăng thiên và trở về trời, một lần nữa Chúa Jêsus đã hứa: ‘Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ được nhận lấy quyền phép từ trên cao’ (Cong Cv 1:8). Nhưng họ cũng phải đợi và cầu nguyện suốt mười ngày nữa. Và rồi cuối cùng vào ngày Lễ Ngũ Tuần: ‘Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói (Cong Cv 2:2-4).
Điều ấy đã xảy ra. Lời hứa của Cha đã được ứng nghiệm. Đám đông sửng sốt và hoang mang.
Phierơ đã đứng lên và giải thích điều xảy ra. Ông trưng dẫn các lời hứa của Chúa trong Cựu Ước và giải thích thể nào hết thảy những hy vọng và khao khát của họ bấy giờ đang được ứng nghiệm trước mặt họ. Ông giải thích rằng Chúa Jêsus đã ‘nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe’ (Cong Cv 2:33).
Khi dân chúng hỏi họ cần phải làm gì, Phierơ đã bảo họ hãy ăn năn và chịu báp têm trong danh Chúa Jêsus để họ có thể nhận được sự tha thứ. Sau đó ông hứa rằng họ sẽ nhận được ân ban của Đức Thánh Linh. Ông nói, bởi vì: ‘Lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi’ (câu 39).
Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ Thánh Linh. Lời hứa của Cha đã và đang được ứng nghiệm. Mỗi một Cơ Đốc Nhân đều nhận được lời hứa của Cha. Đó không còn là lời hứa dành cho những người đặc biệt, vào những thời điểm đặc biệt dành cho các công tác đặc biệt nữa. Mà cho hết thảy mọi Cơ Đốc Nhân, kể cả bạn và tôi.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 02:54 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách