† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3444|Trả lời: 0

Alpha - Bài 11. Đức Chúa Trời Hướng Dẫn Chúng Ta Bằng Cách Nào?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-8-2011 20:29:33 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Giáo Trình Alpha
Tác giả: Nicky Gumbel

Đức Chúa Trời Hướng Dẫn Chúng Ta Bằng Cách Nào?

Trong cuộc sống, hết thảy chúng ta đều có những lúc phải quyết định. Chúng ta phải đối diện với những quyết định về các mối quan hệ, về hôn nhân, về con cái, về việc sử dụng thì giờ, về công việc, nhà cửa, tiền bạc, nghỉ hè, các sở hữu, sự dâng hiến .v.v.. Một số trong các quyết định trên là những vấn đề rất quan trọng có một số kém quan trọng hơn. Trong nhiều trường hợp, có được một quyết định đúng đắn là điều thật vô cùng quan trọng-ví dụ trong việc chọn người bạn đời. Chúng ta thật cần sự giúp đỡ của Chúa.
Sự chỉ dẫn của Chúa bắt nguồn từ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài hứa chỉ dẫn cho những kẻ nào cứ đồng đi với Ngài. Ngài phán: ‘Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi’ (Thi Tv 32:8). Chúa Jêsus hứa dẫn dắt và chỉ dạy cho những người theo Ngài: ‘Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Chiên theo sau người vì chiên quen tiếng người’ (GiGa 10:3-4). Ngài mong muốn chúng ta tìm biết ý muốn Ngài (CoCl 1:9; Êphêsô 5:17;). Ngài quan tâm đến mỗi cá nhân chúng ta. Ngài yêu chúng ta và muốn phán với chúng ta về điều chúng ta sẽ phải thực hiện cho cuộc đời mình, cả những điều nhỏ nhặt lẫn những việc lớn lao.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống chúng ta (Eph Ep 2:10). Nhiều khi người ta lo lắng về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ: ‘Tôi không chắc rằng tôi thích chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống tôi. Các kế hoạch của Ngài liệu có tốt không?’ Chúng ta không cần phải sợ. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và muốn điều tốt nhất cho cuộc đời chúng ta. Phaolô cho chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta là ‘tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn’ (RoRm 12:2). Ngài đã phán cùng dân sự Ngài qua tiên tri Giêrêmi rằng: ‘Vì ta biết những ý tưởng ta nghĩ dành cho các người, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được trông cậy trong lúc cuối cùng của mình’ (Giêrêmi 29:11;).
Ngài đang muốn phán rằng: ‘Các con không nhận biết rằng ta có một chương trình tốt đẹp thật sự cho cuộc đời con sao? Ta đã chuẩn bị điều tuyệt vời cho con’. Tiếng gọi ấy từ tấm lòng Đức Chúa Trời đã đến với con người vì Ngài đã nhìn thấy mớ hỗn độn mà dân sự Ngài đã tự dấn thân vào khi không đi theo các hoạch định của Ngài. Chúng ta đã thấy khắp chung quanh mình những cuộc đời rối ren. Những người sau khi tiếp nhận Chúa thường nói với tôi rằng: ‘Ước gì tôi đã tin Chúa năm hoặc mười năm trước. Hãy xem cuộc đời của tôi bây giờ, thật là một mớ hỗn độn’.
Nếu muốn tìm biết chương trình Chúa dành cho mình, chúng ta cần phải xin Ngài tỏ bày những điều đó. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo dân Ngài vì họ bắt tay vào những kế hoạch mà không cầu hỏi ý Ngài. Đức Ghêhôva phán: ‘khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta...chúng nó chưa hỏi miệng ta , đã khởi xuống Êdíptô’ (EsIs 30:1-2). Tất nhiên Chúa Jêsus là gương mẫu tuyệt đỉnh của việc làm theo ý muốn của Cha Ngài. Ngài không ngừng được ‘Thánh Linh dẫn dắt’ (LuLc 4:1) và chỉ làm điều chi Ngài thấy Cha Ngài làm (GiGa 5:19).
Chúng ta lầm lỗi vì đã không cầu hỏi Chúa. Chúng ta lập một kế hoạch nào đó và nghĩ rằng: ‘Tôi muốn thực hiện điều đó nhưng tôi không chắc Chúa có muốn tôi làm điều đó hay không. Theo tôi tốt hơn là đừng cầu hỏi Ngài vì lỡ đó không phải là ý muốn Ngài dành cho tôi!’
Đức Chúa Trời chỉ dẫn chúng ta khi chúng ta sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài chứ không phải khi chúng ta cứ khăng khăng cho đường lối riêng của mình là đúng. Tác giả Thi thiên nói rằng: ‘Ngài chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì’ (Thi Tv 25:9) và ‘kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài’ (câu 14). Đức Chúa Trời thường chỉ dạy cho những người có thái độ như Mary: ‘Tôi đây là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa’. Giây phút chúng ta sẵn sàng để thực hiện ý muốn Ngài, Ngài bắt đầu bày tỏ các chương trình của Ngài dành cho đời sống chúng ta.
Có một câu trong Thi thiên mà tôi luôn ghi nhớ đến: ‘Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giêhôva và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy’ (Thi Tv 37:5). Phần chúng ta là hãy phó thác quyết định của mình cho Chúa và sau đó tin cậy Ngài. Khi đã làm điều đó, chúng ta có thể chờ đợi hy vọng Ngài hành động.
Đến cuối thời gian chúng tôi học Đại học, một trong các bạn của tôi là Nicky, người cũng đã tin Chúa vào cùng khoảng thời gian tôi tiếp nhận Chúa, anh ta bắt đầu có mối quan hệ thân thiết với một thiếu nữ chưa tin Chúa. Anh cảm thấy kết hôn với cô là điều không phải lẽ, trừ phi cô ấy có cùng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế với anh. Anh không muốn đặt cô dưới một áp lực nào cả. Vì vậy anh làm điều tác giả Thi thiên đã nói và giao phó việc đó cho Chúa. Thực tế, anh đã thưa với Chúa như vầy: ‘Lạy Chúa, nếu mối quan hệ nầy không phải lẽ, con xin Ngài hãy kết thúc nó. Còn nếu phải lẽ, thì con cầu nguyện để cô ấy sẽ tiếp nhận Chúa vào ngày cuối cùng của học kỳ mùa xuân’. Anh ấy chẳng nói cho cô ta hoặc cho bất cứ ai về kỳ hẹn ấy. Anh đặt ‘lòng tin cậy nơi Ngài’ và chờ đợi Ngài hành động. Ngày cuối của phần học mùa xuân đã đến và tình cờ họ được cùng đến dự một buổi tiệc vào buổi tối hôm ấy. Ngay trước nửa đêm cô ngỏ ý muốn đi dạo bằng xe. Vì vậy họ vào xe và cô đưa ra một loạt phương hướng do cô nghĩ ra cho vui thôi ‘ba lần rẽ trái, ba lần rẽ phải, rồi chạy thẳng ba dặm và dừng lại’. Anh ta cùng đùa và làm theo. Họ dừng lại ở tại nghĩa trang Hoa Kỳ nơi có một chiếc thập tự thật lớn nằm chính giữa được vây quanh bởi hàng trăm chiếc thập tự nhỏ. Cô ta đã bị sốc và được cảm động sâu xa bởi biểu tượng của thập tự giá, cũng như bởi việc Chúa đã dùng những chỉ thị của cô để thu hút sự chú ý của cô. Cô bật khóc. Vài giây sau, cô đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Đến nay họ đã lấy nhau được nhiều năm và sống trong hạnh phúc, họ vẫn nhớ lại và hồi tưởng lại thể nào tay Chúa đã ở trên họ trong giờ phút ấy.
Cho là chúng ta sẵn sàng làm điều Chúa muốn chúng ta làm, vậy chúng ta phải trông đợi Chúa phán với mình và hướng dẫn mình qua những phương cách nào? Ngài chỉ dẫn chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi Chúa phán qua một trong những cách được trình bày dưới đây; đôi khi đó là một sự kết hợp. Nếu đó là một quyết định quan trọng, Ngài có thể phán qua tất cả những cách ấy. Những điều nầy nhiều khi được gọi là năm khía cạnh sau đây.
Uy quyền của lời Kinh Thánh
Như chúng ta đã thấy, ý muốn bao quát của Đức Chúa Trời dành cho mọi người ở hết thảy mọi nơi trong mọi hoàn cảnh đều được mặc khải trong Kinh Thánh. Ngài đã tỏ cho chúng ta ý chỉ Ngài về toàn bộ phạm vi các vấn đề. Nhờ Kinh Thánh, chúng ta biết đâu là điều sai trái. Vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn quả quyết rằng Chúa sẽ không chỉ dẫn chúng ta làm những điều như vậy. Đôi khi có người đã lập gia đình rồi bảo như vầy: ‘Tôi đã yêu người nam người nữ đó. Chúng tôi yêu nhau vô cùng. Tôi cảm thấy Chúa đang dẫn dắt tôi để lìa bỏ chồng hoặc vợ mình để bắt đầu mối quan hệ mới nầy’. Song thật ra ý muốn Chúa đã được bày tỏ rõ ràng rồi. Ngài đã phán rằng: ‘Ngươi chớ phạm tội tà dâm’ (XuXh 20:14). Chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa không dẫn dắt chúng ta vào tội tà dâm.
Đôi khi người ta cảm thấy mình được dẫn dắt để dành tiền bằng cách không đóng thuế thu nhập. Nhưng Chúa đã phán rõ ràng rằng chúng ta phải trả mọi thứ thuế mình phải đóng (RoRm 13:7). Trong các lãnh vực nầy cũng như nhiều lãnh vực khác, Chúa đã mặc khải ý muốn chung của Ngài, chúng ta không cần phải cầu xin sự chỉ dẫn của Ngài nữa, Ngài đã bày tỏ điều đó rồi. Nếu không chắc, chúng ta có thể cần phải hỏi một người nào đó giỏi Kinh Thánh hơn chúng ta xem có điều gì trong vấn đề đó hay không. Một khi đã khám phá được điều Kinh Thánh phán rồi, chúng ta không cần khảo sát thêm nữa.
Mặc dầu ý muốn chung của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong Kinh Thánh, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được ý muốn cụ thể của Ngài dành cho đời sống mình trong Kinh Thánh. Như đã thấy, Kinh Thánh cho chúng ta biết ý muốn chung của Ngài dành cho mọi người là lập gia đình. Dầu vậy cuộc sống độc thân là một sự kêu gọi cao trọng, đó là một ngoại lệ, chứ không phải là quy luật (ICo1Cr 7:2). Chúng ta biết Cơ Đốc Nhân chỉ được tự do kết hôn với Cơ Đốc Nhân (IICo 2Cr 6:14), chứ Kinh Thánh không nói chúng ta biết mình phải kết hôn với một người nào cụ thể!
Như đã thấy ở chương nói về Kinh Thánh, ngày nay Đức Chúa Trời vẫn phán qua Kinh Thánh. Ngài có thể phán với chúng ta đang khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Tác giả Thi thiên nói rằng: ‘Các chứng cớ Chúa là...những mưu sĩ tôi’ (Thi Tv 119:24). Ở đây không có ý nói rằng chúng ta tìm được ý muốn Chúa bằng cách mở Kinh Thánh bất cứ chỗ nào một cách ngẫu hứng để thấy điều Kinh Thánh phán. Nhưng khi chúng ta phát huy thói quen đọc Kinh Thánh đều đặn và có phương pháp, chúng ta bắt đầu khám phá thể nào phần Kinh Thánh đọc hằng ngày thật phù hợp hết sức kỳ diệu và dường như dành cho các hoàn cảnh riêng biệt của chính mình.
Đôi khi một câu Kinh Thánh dường như nổi bật trên trang giấy đập vào mắt chúng ta và chúng ta hiểu Ngài đang phán qua câu Kinh Thánh ấy. Đây là kinh nghiệm chắc chắn của tôi, điển hình là khi tôi đã hiểu rằng Chúa đang kêu gọi tôi thay đổi việc làm. Mỗi khi đọc Kinh Thánh, tôi cảm biết Chúa đang phán với mình, tôi liền viết lại điều đó. Tôi đã ghi nhận ít nhất mười lăm lần khác nhau mà tôi tin rằng Chúa đã phán với tôi qua Kinh Thánh về sự kêu gọi của Ngài đối với tôi là hãy rời bỏ công việc của tôi, mà lúc ấy tôi đang là một luật sư và Ngài phán hãy tập luyện để chuẩn bị cho lễ thụ phong tại Hội Thánh Anh Quốc.
Thánh Linh kiểm soát
Sự chỉ dẫn rất là riêng tư. Khi chúng ta trở thành những Cơ Đốc Nhân, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự đến và sống trong chúng ta. Khi ấy, Ngài bắt đầu giao tiếp với chúng ta. Chúng ta cần học biết để nghe được tiếng phán của Ngài. Chúa Jêsus đã phán rằng chiên Ngài (tức là những kẻ đi theo Ngài) sẽ nhận biết tiếng phán của Ngài (GiGa 10:4-5). Chúng ta nhận biết giọng nói của một người bạn thân qua máy điện thoại ngay lập tức. Nếu chúng ta chưa biết rõ người ấy lắm, thì có lẽ khó nhận ra hơn và cần phải có thêm nhiều thời gian. Càng quen biết Chúa Jêsus, chúng ta càng dễ nhận biết tiếng phán Ngài.
Ví dụ, chúng ta thấy Phaolô và những bạn đồng hành của ông, dự định vào đất Bithini ‘nhưng Thánh Linh của Chúa Jêsus không cho phép’ (Cong Cv 16:7). Vì vậy họ đã chọn đường khác. Chúng ta không biết đích xác Thánh Linh đã phán thế nào với họ, song đó có thể là một trong số các phương cách.
Dưới đây là ba ví dụ về cách Chúa phán qua Thánh Linh Ngài.
1. Ngài thường phán với chúng ta trong lúc cầu nguyện
Cầu nguyện là cuộc trao đổi hai chiều. Giả sử tôi đến gặp bác sĩ và bảo: ‘Thưa bác sĩ, tôi gặp phải một số những vấn đề: Tôi bị nấm dưới móng chân; tôi bị bệnh trĩ; mắt tôi ngứa ngáy; tôi cần chủng ngừa bệnh cúm, tôi bị chứng đau lưng và bị sưng khuỷu tay vì chơi banh’. Và rồi sau khi đã kê khai các khoản mục than phiền, tôi liếc nhìn đồng hồ và kêu lên: ‘Thôi chết, muộn mất rồi. Tôi phải đi đây. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nghe tôi nói’. Vị bác sĩ hẳn sẽ bảo: ‘Đợi một giây đã. Vì sao ông không nghe tôi nói?’ Nếu như có lúc nào chúng ta cầu nguyện mà chúng ta chỉ thưa trình với Chúa và chẳng bao giờ dành thì giờ để lắng nghe Ngài phán, thì chúng ta đã phạm phải lỗi lầm tương tự. Trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy Chúa phán với dân sự Ngài. Ví dụ trong một dịp khi các Cơ Đốc Nhân đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh đã phán rằng: ‘Hãy để riêng Banaba và Saulơ cho ta để làm công việc mà ta đã kêu gọi họ’. Vì vậy sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện rồi, họ bèn đặt tay trên hai người và cử họ ra đi’ (Cong Cv 13:2-3).
Một lần nữa, chúng ta không biết chính xác Thánh Linh đã phán như thế nào. Có thể trong khi họ cầu nguyện ý tưởng ấy đã đến với tâm trí họ. Đó là một cách thông thường Ngài hay phán. Đôi khi người ta mô tả nó như là ‘những ấn tượng’ hoặc cảm nhận điều đó ‘trong tận xương cốt’ Đức Thánh Linh có thể phán bằng tất cả những phương cách ấy.
Chắc chắn là những suy nghĩ và cảm nhận ấy cần phải được thử nghiệm (IGi1Ga 4:1). Điều đó có phù hợp với Kinh Thánh không? Nếu không, nó không thể đến từ một Đức Chúa Trời yêu thương được (IGi1Ga 4:16). Nó có gây dựng, nâng đỡ và khích lệ không (ICo1Cr 14:3)? Khi chúng ta quyết định, chúng ta có nhận được sự bình an của Chúa không (CoCl 3:15)?
2. Đôi khi Chúa phán với chúng ta bằng cách ban cho chúng ta một nỗi khao khát mạnh mẽ để làm điều gì đó
‘Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài’ (Philíp 2:13;). Khi chúng ta giao nộp ý muốn của mình cho Đức Chúa Trời, Ngài hành động trong chúng ta và thường thay đổi những ao ước của chúng ta. Một lần nữa rút ra từ chính kinh nghiệm của tôi, trước khi tin Chúa thì điều ưa thích bị xếp vào hàng chót của tôi trên trần gian nầy là trở thành mục sư thụ phong của Giáo hội Anh Quốc. Vậy mà khi tôi đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế và thưa rằng tôi sẵn sàng làm điều chi Ngài muốn tôi làm, và tôi khám phá thấy những khao khát của mình đã thay đổi. Bây giờ tôi không thể hình dung một đặc quyền nào lớn hơn hoặc một công việc nào trọn vẹn cho tôi hơn là việc mà tôi hiện đang đảm nhận trong lúc nầy.
Nhiều khi người ta cố hình dung ra điều mình không thích đảm nhận nhất rồi cho rằng Chúa sẽ đòi họ phải thực hiện đúng công việc ấy. Tôi không cho rằng Đức Chúa Trời thích như thế. Vì vậy đừng sợ mà nói rằng: ‘Nếu tôi tin Chúa, Ngài sẽ khiến tôi phải trở thành một nhà truyền giáo’. Nếu đó là điều Ngài muốn bạn đảm nhận và ý muốn của bạn được dâng cho Chúa thì Ngài sẽ ban cho bạn một khao khát mạnh mẽ để làm công việc đó.
3. Nhiều khi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng nhiều cách khác thường hơn
Có nhiều trường hợp trong Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời hướng dẫn các cá nhân bằng những cách thật lạ lùng. Ngài đã phán cùng Samuên khi còn là một cậu bé bằng lời rõ ràng để Samuen có thể nghe được (I Samuên 3:4-14;). Ngài đã chỉ dẫn cho Ápraham (SaSt 18:1-33), cho Giôsép (Mat Mt 2:19) và dùng các thiên sứ để bày tỏ cho Phierơ (Cong Cv 12:7). Trong Cựu Ước lẫn Tân Ước Ngài thường phán qua các tiên tri (như Agabút - Công vụ 11:27-28;, 21:10-11;). Ngài đã chỉ dẫn qua những khải tượng (ngày nay đôi khi được xem như ‘những sự hiện thấy’). Ví dụ, một đêm nọ, Đức Chúa Trời phán với Phaolô trong một khải tượng. Ông trông thấy một người ở tại Maxêđoan đứng nài xin ông: ‘Xin hãy đến Maxêđoan cứu giúp chúng tôi’. Chẳng chút ngạc nhiên, Phaolô và các bạn đồng hành của ông đã tiếp nhận điều đó như một huấn thị rằng Chúa đã kêu gọi họ đến giảng Tin lành cho xứ Maxêđoan (Cong Cv 16:10).
Chúng ta cũng tìm thấy những trường hợp Chúa chỉ dẫn qua các giấc mơ (như Mat Mt 1:20; 2:12-13, 22). Có lần khi tôi đang cầu nguyện cho một cặp vợ chồng là những người bạn tốt của chúng tôi. Người chồng mới tiếp nhận Chúa, còn người vợ, hết sức thông minh song cũng hết sức mạnh mẽ phản đối điều đã xảy đến với chồng mình, và cô ta có phần nào thù địch với chúng tôi. Một đêm nọ tôi mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi thấy gương mặt cô ta hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cô tràn ngập niềm vui của Chúa. Điều đó khích lệ chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và giữ sự thân gần với họ. Một vài tháng sau đó cô ta đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Tôi còn nhớ khi nhìn vào gương mặt của cô tôi đã thấy lại gương mặt mình đã thấy trong giấc mơ trước đó vài tháng.
Tất cả những điều đó đều là những cách Chúa đã dùng để hướng dẫn loài người trong quá khứ và ngày nay Ngài vẫn còn dùng.
Nhận thức chung
Khi trở thành Cơ Đốc Nhân, chúng ta không bị kêu gọi để từ bỏ những lẽ thường. Tác giả Thi thiên cảnh cáo rằng: ‘Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được; bằng chẳng chúng nó không đến cùng người’ (Thi Tv 32:9).
Các tác giả Tân Ước thường khuyên chúng ta phải suy nghĩ chứ không bao giờ can ngăn chúng ta vận dụng tâm trí của mình (IITi 2Tm 2:7).
Nếu chúng ta từ bỏ lẽ thường, chúng ta sẽ tự đưa mình vào những tình huống kỳ quặc. Trong quyển Knowing God của mình, J.I.Packer trưng dẫn trường hợp của một người phụ nữ, mỗi sáng bà ta dâng một ngày cho Chúa ngay khi vừa thức dậy ‘bà liền cầu hỏi Chúa bà phải chỗi dậy hay không’, và bà sẽ không chỗi dậy cho đến khi nào ‘tiếng phán’ bảo bà hãy dậy thay áo quần.
Khi mặc mỗi thứ đồ vào bà đều cầu hỏi Chúa xem bà có phải mặc nó vào hay không và Ngài rất thường xuyên bảo bà hãy mang chiếc giày bên chân phải và bỏ chiếc giày bên chân trái, nhiều khi bà phải mang cả hai chiếc vớ nhưng lại chẳng mang giày, và đôi khi cả hai chiếc giày mà không mang vớ. Tất cả các thứ áo quần mặc cũng đều như vậy...49
Chúa không ban những lời hứa về sự hướng dẫn của Ngài để chúng ta khỏi phải suy nghĩ căng thẳng đâu. Thật thế, John Wesley, cha đẻ của giáo hội Giám lý, đã nói rằng Đức Chúa Trời thường hướng dẫn ông bằng cách nêu lên trong tâm trí ông các lý do để hành động theo một phương cách cụ thể. Sự hướng dẫn này thật quan trọng trong mọi lãnh vực - đặc biệt là trong các lãnh vực hôn nhân và việc làm.
Nhận thức chung là một trong các yếu tố phải được xem xét trong toàn bộ lãnh vực chọn một người bạn đời. Lẽ thường tình chính là hãy xem xét ít nhất ba lãnh vực rất quan trọng.
Thứ nhất, chúng ta có tương hợp với nhau về mặt tâm linh hay không ? Một Cơ Đốc Nhân chỉ nên kết hôn với một Cơ Đốc Nhân khác. Phaolô báo trước sự nguy hiểm của việc kết hôn với người chưa tin Chúa (IICo 2Cr 6:14). Trong thực tế, nếu một trong hai bên không phải là Cơ Đốc Nhân, thì hầu như kết quả luôn luôn là một cuộc hôn nhân lúc nào cũng căng thẳng. Người tin Chúa bị dằn vặt giữa ao ước muốn vừa lòng người bạn đời và ao ước muốn đẹp lòng Chúa. Nhưng sự tương hợp về mặt thuộc linh còn hàm ý nhiều hơn cả việc cả hai đều tin Chúa nữa. Điều đó có nghĩa là mỗi bên đều quý trọng đời tâm linh của nhau, chứ không phải chỉ có thể bảo rằng: ‘Ít ra họ cũng đã trải qua bài thi trắc nghiệm giáo lý’.
Thứ hai, chúng ta có tương hợp với nhau về cá tánh không ? Tất nhiên, người bạn đời của chúng ta hẳn phải là một người bạn rất tốt và là người có nhiều điểm tương đồng. Một trong nhiều điều thuận lợi của việc không chung giường với nhau trước khi kết hôn là để dễ tập trung vào lãnh vực nầy hơn và khám phá xem có sự tương hợp giữa hai cá tánh hay không. Thông thường mặt tính dục có thể thống trị các thời kỳ ban đầu của mối quan hệ. Nếu các nền tảng chưa được xây dựng trên tình bạn thì khi sự hào hứng tình dục ban đầu mất đi nó sẽ để lại cho mối quan hệ một nền tảng dễ đổ vỡ.
Thứ ba, chúng ta có tương hợp với nhau về mặt thể chất không ? Qua những điều nầy tôi hàm ý rằng chúng ta phải thu hút nhau. Tương hợp nhau về mặt thuộc linh và mặt tình cảm chưa đủ; sự hấp dẫn về mặt tình dục cũng phải hoạt động. Thế gian thường đặt điều đó lên hàng đầu, còn ở đây nó đứng cuối trong thứ tự ưu tiên. Thế gian thường bảo rằng cần phải ngủ với nhau trước để xem có sự tương hợp về mặt tình dục hay không. Điều nầy hoàn toàn sai lầm. Về mặt sinh học, lấy tình dục để thử nghiệm bất cứ một sự không hòa hợp nào là điều rất hiếm để hai người lại càng được hòa hợp với nhau hơn.
Một lần nữa , lẽ thường hay quan niệm chung là điều hết sức quan trọng khi cân nhắc sự chỉ dẫn của Chúa dành cho việc làm cũng như nghề nghiệp của chúng ta . Quy luật chung là chúng ta nên cứ giữ công việc mình đang có cho đến khi nào Chúa kêu gọi chúng ta làm một công việc nào khác (ICo1Cr 7:17-24). Dầu nói như vậy, trong việc tìm kiếm ý muốn của Chúa dành cho nghiệp vụ của mình, lẽ thường là nên có một cái nhìn lâu dài về đời sống nhìn xa trước mười, mười lăm hoặc hai mươi năm là điều khôn ngoan và đặt những câu hỏi như: ‘Công việc hiện nay của tôi đang dẫn tôi đến đâu? Liệu đó có phải là nơi tôi muốn đến trong kế hoạch dài hạn không? Hay tầm nhìn dài hạn của tôi đối với điều gì đó hoàn toàn khác hẳn? Trong trường hợp đó, tôi nên ở chỗ nào hiện giờ để đạt đến đây?’
Hỏi ý kiến các thánh đồ 50
Sách Châm Ngôn chứa đầy những huấn thị để tìm kiếm những lời dạy khôn ngoan. Tác giả tuyên bố rằng: ‘Người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy’ (ChCn 12:15). Ông cảnh cáo rằng: ‘Đâu không có nghị luận, đó mưu luận phải phế’, ngược lại ‘nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành’ (ChCn 15:22). Vì vậy ông khuyên: ‘Nhờ bàn luận, các mưu luận được định vững vàng’ (ChCn 20:18).
Mặc dầu tìm kiếm lời khuyên bảo là điều rất quan trọng, chúng ta cần nhớ rằng xét cho cùng các quyết định của chúng ta nằm giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác hoặc tìm cách đổ lỗi khi sự việc trở nên tồi tệ. ‘Hỏi ý kiến các thánh đồ’ là một phần của sự chỉ dẫn - chứ không phải là phần duy nhất. Đôi khi cứ tiến thẳng bất kể lời khuyên của người khác có thể lại là đúng.
Nếu chúng ta đối đầu với một quyết định mà cần lời khuyên bảo, thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến những ai? Đối với tác giả sách Châm ngôn thì ‘kính sợ Đức Giêhôva, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan’. Như vậy, hẳn ông đang nghĩ đến lời khuyên bảo của những người ‘kính sợ Đức Giêhôva’. Những người cố vấn tốt nhất thường là những Cơ Đốc Nhân tin kính Chúa có sự khôn ngoan và từng trải, họ là những người chúng ta tôn trọng (cũng thật khôn ngoan khi tìm kiếm lời khuyên của những bậc cha mẹ mà mình tôn kính, dầu chúng ta đã vượt khỏi lứa tuổi ở dưới quyền kiểm soát của họ. Thậm chí dầu họ không phải là những người tin Chúa, họ hiểu chúng ta rất rõ và thường có thể có những nhận định quan trọng trong các tình huống).
Tôi khám phá thật là một sự trợ giúp thực tiễn cho suốt cuộc đời theo Chúa của mình khi có được ai đó là một Cơ Đốc Nhân trưởng thành, là người tôi quý trọng và với người ấy tôi có thể đến để tìm lời khuyên về toàn bộ các vấn đề. Vào các thời điểm khác nhau, họ là nhiều người khác nhau. Tôi thật hết sức biết ơn Chúa vì cớ sự khôn ngoan và trợ giúp của họ trong nhiều lãnh vực. Thường sự xuất hiện của Chúa đến khi chúng tôi đã trò chuyện với nhau xuyên suốt các vấn đề.
Khi gặp phải các quyết định lớn lao hơn tôi thấy thật ích lợi để tìm kiếm hàng loạt những lời khuyên. Đối với vấn đề phong chức, tôi đã tìm kiếm lời khuyên của hai người nầy, cũng là hai người bạn thân nhất của tôi, vị Mục sư của tôi và những người có liên quan trong quá trình tuyển chọn chính thức.
Những người chúng ta đến để tìm lời khuyên không nên là người mà sở dĩ chúng ta chọn họ là vì họ sẽ đồng ý với điều chúng ta đã hoạch định rồi! Đôi khi người ta thấy có người đi hỏi ý kiến rất nhiều người với hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ tìm được ai đó tán đồng kế hoạch của họ. Những lời khuyên như vậy ít có trọng lượng và chỉ khiến cho người ấy bảo rằng: ‘Vâng tôi đã tham khảo ý kiến ông (bà) x và ông (bà) ấy đã tán thành’.
Chúng ta nên tham khảo ý kiến người đó là vì thẩm quyền thuộc linh của họ hoặc mối quan hệ của họ đối với chúng ta, dầu chúng ta có thể đoán trước được quan điểm của họ là gì đi chăng nữa. Khi các bạn của tôi, Nicky và Sila Lee, những người hiện đang điều hành một hội thánh ở tại trung tâm Luân đôn, tiếp nhận Chúa, họ đã băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ của mình hay không, bởi vì mặc dầu rất yêu nhau song họ vẫn còn quá trẻ và chưa có triển vọng gì trước mắt cho hôn nhân.
Có một tín hữu rất khôn ngoan là người mà Nicky vô cùng quý trọng. Nicky biết ông ta có các quan điểm chặt chẽ về các mối quan hệ và biết ông thường cho rằng liên hệ quá sâu trong mối quan hệ bạn bè ở giai đoạn đại học là điều không khôn ngoan. Dầu vậy, Nicky đã quyết định hỏi ý kiến ông ta.
Ông ấy hỏi Nicky: ‘Cậu đã giao phó mối quan hệ giữa cậu với Sila cho Chúa chưa?’ Nicky trả lời với vẻ hơi ngần ngừ và hết sức thành thật ‘Dạ, cháu nghĩ là có, nhưng đôi khi cháu chưa quả quyết lắm ạ’. Đến đây, người đàn ông khôn ngoan bèn trả lời: ‘Tôi đã thấy rằng cậu yêu cô ấy. Theo tôi cậu nên tiếp tục giữ mối quan hệ với cô ấy’. Bởi vì lời khuyên nầy đến từ nguồn gốc thật đáng ngạc nhiên nên nó càng có thêm giá trị. Lời khuyên ấy thật đã rất ích lợi và họ hiện đã sống những năm tháng hôn nhân hạnh phúc để chứng minh điều đó là đúng.
Những dấu hiệu của hoàn cảnh
Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát tối hậu mọi sự kiện. Tác giả Châm ngôn tỏ rõ rằng: ‘Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giêhôva chỉ dẫn các bước của người’ (ChCn 16:9). Đôi khi Chúa mở các cửa (ICo1Cr 16:9) và đôi khi Ngài đóng các cửa (Cong Cv 16:7). Trong đời tôi có hai lần Chúa đã đóng các cửa của những điều mà tôi rất mong muốn và lúc bấy giờ tôi cho là ý muốn Chúa. Tôi đã cố gắng làm cho các cánh cửa ấy mở ra. Tôi đã cầu nguyện, và tôi đã vật lộn, đã tranh chiến, nhưng cửa vẫn không mở. Trong cả hai trường hợp tôi đều thất vọng cay đắng. Nhưng bây giờ sau nhiều năm, thì tôi hiểu vì sao Ngài đã đóng các cánh cửa ấy. Tôi thật sự biết ơn Ngài vì điều Ngài đã làm. Song tôi không chắc khi lên thiên đàng, liệu chúng ta có hiểu hết được lý do tại sao Ngài lại đóng một số cánh cửa trong cuộc đời của chúng ta.
Nhiều khi Ngài mở các cánh cửa bằng một phương cách thật khác thường. Hoàn cảnh và thời điểm được sắp đặt tỏ rõ bàn tay của Ngài (SaSt 24:1-67). Michael Bordeaux là người đứng đầu Trường Cao Đẳng Keston, một đơn vị nghiên cứu đã cống hiến nhằm giúp đỡ các tín hữu trong xứ sở thuộc Cộng sản. Công việc của ông và sự nghiên cứu hiện đang được các chính phủ khắp nơi trên thế giới quý trọng. Ban đầu, ông học tiếng Nga ở tại trường Oxford và vị giáo sư Nga của ông, tiến sĩ Zernov đã gởi cho ông một lá thư vì nghĩ rằng bức thư ấy sẽ làm ông thích thú. Bức thư ấy tường thuật chi tiết thể nào các tu sĩ đã bị KGB đánh đập và phải chịu đựng những cuộc khám xét về sức khỏe vô nhân đạo; thể nào họ đã bị tập trung lại dồn vào trong những xe tải và đổ đống xuống những vùng cách xa hàng trăm dặm. Bức thư được viết hết sức đơn giản, không hề có sự thêm thắt, và khi đọc nó Michael Bordeaux cảm thấy mình đang nghe tiếng nói thật sự của hội thánh bị bắt bớ. Bức thư được ký tên Varavva và Pronina.
Vào tháng Tám năm 1964, ông đi một chuyến đến Moscow và vào buổi chiều đầu tiên ở tại đó ông thình lình gặp gỡ những người bạn cũ, họ đã kể chi tiết cho biết các cuộc bắt bớ đang ngày càng tệ hại hơn; đặc biệt hai nhà thờ cổ của Thánh Phierơ và Thánh Phaolô đã bị phá sập. Họ đề nghị ông hãy đến và đích thân chứng kiến.
Vì vậy ông đón taxi và đi đến đó lúc trời đã chạng vạng. Khi đến chỗ quảng trường nơi ông nhớ trước kia là một nhà thờ xinh đẹp, thì ông chẳng tìm thấy gì ngoài một hàng rào cao khoảng bốn mét che dấu một đống gạch đá đổ nát nơi đã từng là ngôi nhà thờ. Tận bên kia khuôn viên có hai người phụ nữ đang leo lên hàng rào để cố xem có cái gì ở bên trong. Ông để ý họ và sau cùng khi họ đã rời khuôn viên ông đi theo họ cách khoảng một trăm mét và cuối cùng ông bắt kịp họ. Họ hỏi ‘Ông là ai?’ Ông trả lời ‘Tôi là người nước ngoài. Tôi đến đây để tìm biết điều gì đang xảy ra ở đây trong Liên bang Xô viết’.
Họ đưa ông vào căn nhà của người phụ nữ nọ, bà ta hỏi vì sao ông đến đây. Vì vậy ông nói ông đã nhận được một bức thư từ Ukraine đến theo đường Paris. Khi bà ta hỏi bức thư ấy đến từ ai, ông trả lời ‘Varavva và Pronina’. Một khoảng im lặng. Ông tự hỏi không biết mình đã nói điều gì sai. Thế rồi tiếp đó là những tiếng khóc nức nở không kềm chế được. Người phụ nữ đưa tay ra và nói: ‘Đây là Varavva, và đây là Pronina’.
Dân số của Nga hơn 140 triệu người, Ukraine nơi từ đó bức thư được viết, cách Moscow 1.300 cây số. Còn Michael Bordeaux đã bay từ Anh đến sáu tháng sau khi bức thư được viết. Họ hẳn sẽ không gặp nhau ở tại khu nhà thờ bị phá hủy nếu như một trong hai bên đến sớm hơn hoặc muộn hơn một giờ đồng hồ. Đó là một trong những cách Đức Chúa Trời đã kêu gọi Michael Bordeaux để bắt đầu công việc của đời sống ông.51
Đừng vội vã
Đôi khi sự hướng dẫn của Chúa dường như đến lập tức, có sự yêu cầu (như Sáng thếký 24), nhưng thường phải mất một khoảng thời gian lâu hơn nhiều: Có khi cả hàng tháng, thậm chí hàng năm. Chúng ta có thể ý thức Chúa sắp sửa làm một điều gì đó trong đời sống mình, nhưng phải chờ đợi một thời gian dài để điều đó được thành. Trong những trường hợp đó chúng ta cần kiên nhẫn như Ápraham người mà sau khi ‘đã nhịn nhục chờ đợi như vậy, rồi mới được điều đã hứa’ (HeDt 6:15). Trong khi chờ đợi, đã có một lúc ông bị cám dỗ để cố gắng làm thành những điều Chúa hứa bằng phương cách riêng của mình - với những hậu quả tai hại (xem Sáng thếký đoạn 16 và 21).
Đôi khi chúng ta nghe đúng tiếng Chúa, nhưng lại hiểu sai thời điểm. Đức Chúa Trời đã phán cùng Giôsép qua một giấc mộng điều sẽ xảy đến cho ông và gia đình ông. Có lẽ ông đã mong đợi sự ứng nghiệm tức thì, song thực tế ông phải chờ đợi hàng năm. Thật vậy, trong khi ở trong tù, hẳn phải khó khăn lắm để ông tin rằng các giấc mơ của ông sẽ được ứng nghiệm. Nhưng mười ba năm, sau giấc mơ đầu tiên, ông đã chứng kiến sự ứng nghiệm của Đức Chúa Trời. Sự chờ đợi là một phần của sự chuẩn bị (xem Sáng thếký 37-50).
Trong lãnh vực về sự chỉ dẫn này, hết thảy chúng ta đều lầm lỗi. Đôi khi cũng giống như Ápraham, chúng ta cố gắng làm thành chương trình của Chúa bằng các phương pháp riêng và sai trật của mình. Giống như Giôsép chúng ta đã hiểu sai thời điểm. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều rối rắm cho cuộc đời mình, kể từ khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế, và Đức Chúa Trời không làm được điều gì cho mình. Nhưng Đức Chúa Trời vượt trỗi hơn điều đó. Ngài có thể ‘đền bù cho các ngươi về mấy năm bị cắn phá bởi cào cào...’ (Gio Ge 2:25). Ngài có quyền làm nên điều tốt lành từ bất cứ điều gì còn lại của cuộc đời chúng ta, dầu thời gian ấy là ngắn hay dài, nếu chúng ta bằng lòng dâng điều mình có cho Ngài và hợp tác với Thánh Linh Ngài.
Lord Radstock đang ở tại một khách sạn Nauy vào giữa thập niên 1020. Ông nghe một bé gái đánh đàn dương cầm dưới tiền sảnh, cô bé đang gây nên những tiếng ồn khủng khiếp ‘plink...plong...plink...’ Ông ta muốn nổi khùng vì những tiếng ồn đó! Một người đàn ông đến ngồi bên cạnh cô bé và bắt đầu chơi cùng với cô lấp vào những chỗ trống. Kết quả, đó là một bản nhạc tuyệt vời nhất. Về sau ông ta mới biết được người đàn ông cùng chơi đàn với cô bé chính là bố của cô ấy, Alexander Borodin, nhà soạn nhạc của nhà hát ca kịch opêra Prince Igor .
Phaolô viết rằng: ‘Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định’ (RoRm 8:28). Trong khi chúng ta chơi phần của mình một cách vụng về, tức là tìm kiếm ý muốn của Ngài dành cho đời sống mình qua việc đọc (lời Thánh Kinh uy quyền), lắng nghe (Thánh Linh kiểm soát), sự suy nghĩ (nhận thức bình thường), việc trò chuyện (tham khảo với các thánh đồ), theo dõi (các dấu hiệu của hoàn cảnh) và sự chờ đợi, tức là Chúa đến và ngồi cùng chúng ta ‘mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta’. Ngài lấy những tiếng ‘plink... plonk...plonk...’ của chúng ta và tạo ra điều tuyệt vời từ đời sống chúng ta.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 02:57 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách