† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2698|Trả lời: 0

E2. SỐNG ĐỂ BAN CHO

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-8-2011 19:56:27 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

GIÁO TRÌNH ISOM

E2. SỐNG ĐỂ BAN CHO
Tác giả: Wayne Myers

Phần 1 : NẾP SỐNG TỐI ĐA

GIỚI THIỆU :
Một vài người nghĩ rằng loại sứ điệp này chỉ có tác dụng tại Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng tôi đã thấy nó đơm hoa kết trái tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới mà ở đó lẽ thật này đã được rao truyền.

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh thánh : Mac Mc 10:35-45

I. MỘT BÍ QUYẾT ĐỂ CHIA XẺ :
Ở đây chúng ta thấy bí quyết của một nếp sống giải phóng bạn khỏi nhiều trói buộc mà thế gian này gắn trên bạn. Bí quyết là :
Sống để ban cho từ tận đáy lòng.
1. Sống để chúc phước.
2. Sống để phục vụ.
3. Sống để ban cho.
B. Sống như Chúa Jêsus đã sống (10:45)
1. Ngài là mẫu mực của chúng ta.
2. Ngài đã phó chính mình
3. Chúng ta phải noi dấu chân Ngài.
Ban cho là bản chất của ĐCT (GiGa 3:16 )
1. ĐCT đã ban cho điều gì? Con một của Ngài.
2. Tại sao? Để cứu chuộc nhân loại hư mất.
3. Khi chúng ta học tập một đời sống trong một chiều kích hoàn toàn mới mẻ của cuộc sống.
4. Đó là một cuộc sống đầy vui mừng, phước hạnh và tự do.
5. Đó là một cuộc sống ban phước cho người khác.
Sống như HT đầu tiên đã sống (Cong Cv 4:32-37 )
Trong bản dịch KT bằng tiếng Anh, chúng ta tìm thấy tư liệu “ phục vụ” và “sự phục vụ” hơn 1400 lần
Chúng ta cũng gặp từ liệu “ ban cho ” 816 lần.
2. Vì vậy, sống để ban cho phải là một lối sống chứ không phải là cái gì đó bạn thỉnh thoảng nghe hay làm.
Sống như tất cả các Giáo sĩ vĩ đại đã sống.
Điều Chúa Jêsus đang nói ở đây là sự vĩ đại đến từ sự ban cho.
Những con người như William Carey, David Livingstone, Adoriram Judson và John Gaddy đều đã sống để ban cho.

II. NGOÀI TIỀN BẠC RA, CHÚNG TA CÓ NHIỀU ĐIỀU ĐỂ BAN CHO :
Chúng ta có thể cho :
1. Một nụ cười hay một cái ôm cơ đốc.
2. Một lời cầu nguyện.
3. Một cuộc thăm viếng người đau ốm hay ở trong tù.
Các tín hữu Maxêđoan là những người ban cho rời rộng(IICo 2Cr 8:1-5 )
1. Họ dâng chính mình họ trước.
2. ĐCT muốn cả con người chúng ta trước hết trước khi Ngài có thể nhận lấy các của dâng bằng tiền bạc của chúng ta.
C. Món quà quí giá nhất từ một bà nông dân ở Mexico.

III. KHÔNG THỂ TÁCH BIỆT ĐỜI SỐNG THUỘC LINH KHỎI CỦA CẢI VẬT CHẤT CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC (Mat Mt 6:21; Mac Mc 8:34-36 )
Chúng ta không thể nào đem của cải của mình theo khi chúng ta ra đi được.
Mọi việc lương thiện, mọi lời cầu nguyện và mọi món quà chúng ta dâng đều đang được các thiên sứ trên trời ghi chép hết.
Chúng ta có thể gởi tặng phẩm của chúng ta lên thiên đàng trước (Mat Mt 6:19, 20).
C. Chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo công việc của chúng ta (KhKh 22:12)
Sự cứu chuộc linh hồn là một tặng phẩm của ĐCT.
Nhưng các phần thưởng sẽ dựa trên sự trung tín của chúng ta đối với
những công việc mà ĐCT đã kêu gọi chúng ta làm.

IV. CHỈ CÓ HAI VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI (Cong Cv 9:3-6 )
Biết Chúa.
B. Làm theo ý muốn của Chúa.
1. Đó là lẽ sống duy nhất bạn cần cho cuộc đời.
2. ĐCT sẽ tính luôn sự phục vụ thường nhật của chúng ta đối với những người cần chúng ta.
3. Lợi gì chăng khi có tất cả của cải trần gian mà chẳng có bình an trong cõi lòng.
4. Thật hạnh phúc thay cho chúng ta khi có bình an trong tâm hồn dầu chẳng có nhiều của cải trần gian.
5. Bình an đến từ một mối tương giao chứ không bởi những của cải.

V. KHI CẦN PHẢI DÂNG HIẾN THÌ PHẦN MƯỜI CHÍNH LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU
Nếu bạn chỉ mới dâng phần mười sau khi bạn đã biết Chúa 10 năm thì bạn đã tụt hậu rồi.
1. Rất nhiều người đã trưởng thành trong nhiều lãnh vực của cuộc sống cơ đốc của họ.
2. Nhưng đối với quyền quản gia của họ liên quan đến tài sản thuộc về đất này thì họ không tăng trưởng với cùng một tốc độ.
3. “ Người ta có thể ăn trộm ĐCT được sao?”( Mat Mt 3:8-12 )
Câu chuyện về một người đàn ông không muốn dâng phần mười.
Người không muốn dâng phần mười của mình là người bất tuân ĐCT và khước từ đức tin của mình.
1. Sự bất tuân phá hủy đức tin.
2. Ít là nhiều khi có ĐCT trong đó và nhiều là chẳng có gì cả khi không có phước của ĐCT.
3. Nếu bạn không phải là người dâng phần mười thì bạn đã chưa bắt đầu biết quản gia là gì cả.
KẾT LUẬN ( Tóm lược )
ĐCT có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn. Hãy tin cậy Ngài. Hãy quyết định làm một đầy tớ trung tín giống như là bạn chưa từng làm trước kia. Sau đó hãy bắt đầu gieo những hạt giống. Mọi sự bạn có trong tay là một hạt giống. Mọi sự trong bàn tay của ĐCT là mùa gặt. Khi nào hạt giống chưa rời khỏi tay bạn thì nó sẽ không bao giờ tự mình tái sản sinh được.

THẢO LUẬN NHÓM.
Hãy thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn về bí quyết để có một cuộc đời hạnh phúc như đã được dạy trong bài học này. Bạn sẽ thực hành bí quyết này trong cuộc sống bạn ra sao?
Hãy thảo luận một vài điều mà bạn có thể ban cho trên một nền tảng có nguyên tắc.
Hãy chia xẻ với nhau những nhu cầu và những nan đề mà bạn có thể có trong đời sống. Rồi hãy xem xét trong tinh thần cầu nguyện phương cách mà mỗi người trong các bạn có thể giúp đỡ và khích lệ nhau trong những lĩnh vực nhu cầu đó.

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu II Côr 8 và 9, rồi lập bố cục sự dạy dỗ của Phaolô về sự dâng hiến trong những đoạn KT này.


Phần 2: CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT NẾP SỐNG BAN CHO


GIỚI THIỆU
Trong bài trước tôi đã chia sẻ một vài điều trong những niềm vui và phước hạnh của một đời sống ban cho : Một nếp sống giống nếp sống của Chúa Jêsus (Mac Mc 10:45). Tôi cũng đã giải thích những phước hạnh của việc bắt đầu trở nên một người dâng phần mười là bước khởi đầu trong nếp sống ban cho này.
Nếu một cơ đốc nhân không dâng phần mười thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không muốn anh ta là láng giềng của tôi. Nếu anh ta đang ăn trộm của Chúa thì anh ta cũng có thể sẽ ăn trộm cái gì đó từ nhà chúng ta nữa. Trong bài này, tôi muốn hướng dẫn bạn làm thế nào để bắt đầu một nếp sống ban cho.

DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh thánh : ISu1Sb 29:12-14
Trong phân đoạn kinh thánh này Đavít đang dâng một của lễ để xây dựng đền thờ Salômôn. Vua Đavít cũng để lại một tấm gương ông đã dâng 115 tấn vàng từ kho riêng của Ông. Rồi sau đó tất cả mọi người bắt đầu dâng hiến. Ông cho chúng ta nguồn giàu có và danh dự một cách rõ ràng.

I. HÃY NHẬN THỨC RẰNG ĐCT LÀ SỠ HỮU CHỦ THỰC SỰ CỦA CUỘC ĐỜI VÀ CỦA CẢI CHÚNG TA.
Chúng ta chỉ là những người quản lý (ICo1Cr 4:1, 2; 6:9 )
Lời KT dạy ở đây rất rõ ràng rằng chúng ta chỉ là những người quản lý đối với những gì chúng ta tưởng là của chúng ta.
ĐCT là sỡ hữu chủ thực sự.
Nếu chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta chẳng có vấn đề gì cả khi phải trả lại cho ĐCT những gì Ngài đã ban cho chúng ta.
Ai đã ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều(LuLc 12:48 )
Chúng ta phải tính sổ với ĐCT về mọi thứ bao gồm mọi tài năng và tài sản thuộc về đất mà chúng ta tưởng là của chúng ta.
Hãy đáp ứng nhu cầu của người khác.

II. HÃY BẮT ĐẦU BẰNG MỘT ĐỜI SỐNG BAN CHO VỚI NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ TRONG HIỆN TẠI
Phierơ và người què (Cong Cv 3:6 )
Miếng bánh cuối cùng của người góa bụa(IVua 1V 17:8-16 )
Bà đã ban cho những gì Bà có với một sự hi sinh lớn lao.
Tuy nhiên Bà đã giải quyết được nan đề của mình.
Bữa ăn trưa của một cậu bé(GiGa 6:9 )
Ít là nhiều khi có những phước hạnh của ĐCT.
Tiền bạc là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tàn bạo và đáng gớm.
Nếu chúng ta tôn vinh ĐCT, Ngài sẽ tôn vinh chúng ta.

III. HÃY BAN PHÁT VỚI MỘT TẤM LÒNG BIẾT ƠN (LuLc 7:46-50 )
Lòng biết ơn phải được diễn tả bằng việc làm chứ không chỉ bằng lời nói.
Người đàn bà rửa chân Chúa Jêsus.
Mỗi CĐN phải có lòng biết ơn.

IV. HÃY BAN CHO VỚI NHỮNG ĐỘNG CƠ ĐÚNG ĐẮN (CoCl 3:17, 23, 24 )
Mọi việc chúng ta làm phải nhằm mục đích qui vinh hiển cho ĐCT chúng ta.
Sự ban cho phải là vì sự vinh hiển của ĐCT.

V. HÃY BAN CHO VỚI NIỀM VUI MỪNG VÀ LÒNG RỘNG RÃI (IICo 2Cr 9:6-10)
Sự ban cho của chúng ta phải có một tấm lòng vui mừng.
Mỗi tặng phẩm là một hạt giống được gieo ra.
Chúng ta sẽ gặt hái những gì chúng ta gieo ra.
Ví dụ : Việc bắt khỉ ở Brazil.
Đây là việc làm tiêu biểu của nhiều CĐN (ChCn 11:24-25 )
Tinh thần keo kiệt bủn xỉn không có chổ trong cuộc đời một CĐN.

VI. HÃY BAN CHO TRONG ĐỨC TIN (LuLc 6:38 )
Rất nhiều ngươì cho rằng: “ khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta đừng mong chờ nhận lại bất cứ điều chi.”
Sự thật là họ đang khước từ lời của ĐCT.
ĐCT đã thiết lập luật gặt gái.
Khi chúng ta ban cho chúng ta cần mong đợi hai điều :
Tặng phẩm của chúng ta sẽ đáp ứng một nhu cầu.
Chúng ta sẽ nhận lãnh một vụ thu hoạch ( mùa gặt ) hầu cho chúng ta có thể có nhiều hơn để gieo ra.
Nếu bạn mong muốn ĐCT làm một điều gì đó cho bạn thì bạn hãy làm một điều gì đó cho ĐCT là những việc bạn chưa bao giờ làm trước kia. Hãy bước vào chiều kích này của đới sống ban cho. Hãy bước vào nếp sống chiến thắng và vinh hiển này. Nó có hiệu quả đấy!
Sự ban cho bởi Đức tin vâng phục và sáng tạo.
sự ban cho bởi đức tin vâng phục là ban phát ( giải phóng, cởi trói cho ) điều gì đó mà bạn có.
Sự ban cho bởi đức tin sáng tạo là tin cậy ĐCT về điều gì đó mà chỉ có đức tin nơi ĐCT mới có thể sản sinh ra được.
Ví dụ : thịt cho một buổi lễ.
Hãy sống để ban cho rồi bạn sẽ không bao giờ sống để thiếu bất cứ điều tốt lành nào nữa.

THẢO LUẬN NHÓM
Trong việc bắt đầu một nếp sống ban cho trong một HT hay một chức vụ Cơ đốc, tấm gương phải đến từ đâu?
Tại sao ĐCT ban phước cho dân sự của Ngài?
Hãy thảo luận sự khác nhau giữ sự dâng hiến với những động cơ sai lầm và sự dâng hiến với niềm trông mong một vụ thu hoạch.
Hãy dành ra một vài phút để những người mà những nhu cầu của họ đã được đáp ứng trong tuần trước làm chứng lại cho người khác trong nhóm tuần này.

TỰ NGHIÊN CỨU
Nếp sống của bạn phản chiếu nếp sống của một người ban cho hay của một người nhận lãnh?
Hãy liệt kê ra những gì bạn có mà bạn có thể ban cho.
Hãy liệt kê ra những gì bạn không có nhưng vì cớ đó bạn muốn tin cậy ĐCT để bạn có thể ban cho người khác.
Hãy cầu nguyện cho việc đó và hãy tập luyện đức tin sáng tạo.


Phần 3 : TRAO ĐỔI CỦA CẢI TRẦN GIAN


GIỚI THIỆU
Chúng ta phải để mắt tập trung vào những việc vĩnh cửu như Môise đã làm trong HeDt 11:24-27. Ông đã thấy Đấng không thể thấy được . Sứ đồ Phaolô đã thấy điều tương tự như thế trong Phi Pl 3:7, 8 . Ông đã thấy những gì vượt lên trên những giá trị trần gian. Trước giả thư Hêbơrơ đã thấy điều này trong HeDt 12:1-3. Phaolô đã cầu nguyện cho HT Êphêsô trong Eph Ep 1:18 hầu cho họ có thể thấy được những giàu có đích thực.

DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh thánh : Mat Mt 6:19-21 và IICo 2Cr 4:15-18 .

I. NHIỀU Cơ Đốc Nhân ĐANG ĐAU KHỔ TỪ CÁI NHÌN THUỘC LINH NGHÈO NÀN.
Những con người với cái nhìn khác nhau :
Người cận thị phải để cuốn sách gần mắt mình trước khi họ có thể thấy được.
Người viễn thị có thể thấy từ xa nhưng không thể thấy gần kề .
Người mắt xếch.
Người với thị lực 20/20.
Người với con mắt có viễn vọng kính hay con mắt của chim đại bàng.
Ứng dụng thuộc linh :
Một CĐN cận thị chỉ ôm lấy những gì tạm bợ như là anh ta đang có 1000 năm hưởng thụ.
Một CĐN viễn thị có thể nhìn thấy những điều ở trên trời nhưng không thấy nhu cầu của người lân cận mình.
Một CĐN mắt xếch là người không muốn mất đi bất cứ thứ gì ở dưới đất này hay ở trên trời kia. Nhưng anh ta lại chẳng hưởng lấy thế giới nào cả.
C S Lewis nói : “ hãy hướng về trời rồi bạn sẽ có trái đất được ném trong đó, hãy hướng về đất rồi bạn sẽ mất tất cả hai”.
Những CĐN với thị lực 20/20 thì luôn luôn có mặt. Họ là những người trung tín vì họ là những người dâng phần mười.
Người có mắt của chim đai bàng hay con mắt có viễn vọng kính là những người có thể nhìn thấy cả đời tạm này lẫn cõi đời đời. Họ đang thâu trữ kho báu trên thiên đàng mỗi ngày của cuộc đời mình.

II. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BAN PHƯỚC CHO CHÚNG TA NHƯNG CHÚNG TA PHẢI BIẾT TẠI SAO MÌNH ĐANG ĐƯỢC BAN PHƯỚC (Thi Tv 1:1-3; PhuDnl 28:1-14; IIIGi 3Ga 1:2; ChCn 10:20)
Chúng ta được ban phước để ban phước cho người khác.
Hãy vui hưởng những ơn phước của ĐCT nhưng đừng trở nên say mê (Gia Gc 1:16, 17 )
Những giàu có thiên sứ hiến dâng có thể hủy diệt một con người (TrGv 5:13; ChCn 10:22)
Phaolô cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có (ITi1Tm 6:6-12 )
Có một người đã nói : “ khi một người thịng vượng, hoặc là ĐCT có được một người bạn hoặc là satan tóm được một tên ngốc.”
E. Ngụ ngôn người giao giống của Chúa Jêsus (LuLc 3:14 )
Thế gian này là một kẻ lừa gạt, nó dâng cho bạn những gì nó không thể cho bạn.
Tiền bạc có thể mua cho bạn mọi thứ trừ hạnh phúc, nó có thể đưa bạn đi mọi nơi trừ thiên đàng.
Từ “ tiền” được dùng 2085 lần trong kinh thánh .
Minh họa từ một con gà mái và một con heo.
Nhiêù người có thể ban một của dâng nhưng họ không thể tận hiến.
F. Chúa Jêsus ra lệnh cho chúng ta phải thâu chứa của cải trên trời.

III. NHỮNG LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĐỔI NHỮNG CỦA CẢI TRẦN GIAN ĐỂ LẤY NHỮNG KHO BÁU VÔ TẬN.
Chúa Jêsus ra lệnh cho chúng ta (Mat Mt 6:19, 20 )
Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó trong đời này.
Bạn không thể chuyển của cải trần gian từ ngân hàng dưới đất này lên trời được.
Ví dụ : giấc mơ của một phụ nữ giàu có.
Nếu chúng ta làm điều đó ĐCT bảo đảm ( cam đoan ) là sẽ chu cấp miếng ăn hằng ngày của chúng ta (6:33 )
Nền kinh tế thế gian này đang sụp đổ nhanh chóng:
Chừng nào bạn chưa học được nghệ thuật ban cho thì chừng đó bạn chưa có thể ban cho. Khi nào bạn học được rồi thì bạn sẽ vui mừng về nó (Thi Tv 27:4 )
Nếu phúc âm này chưa thay đổi được bạn thì phúc âm đó chưa đụng chạm đến bạn.
Câu chuyện người Samari nhơn lành (LuLc 15:1-32)
Trong câu chuyện đó, chúng ta có được ba triết lý của cuộc đời. Ai nấy trong cuộc đời đều sống theo một trong ba triết lý này.
“ Những gì của anh là của tôi, vì thế tôi sẽ đoạt lấy nó để có nó”
Những thầy tế lễ và người Lêvi: “ những gì của tôi là của tôi và nếu bạn đang gặp hoạn nạn thì thật quá tệ. Tôi không chia sẻ bất cứ điều gì”
Triết lý của người Samari nhân đức : “ hỡi bạn đang gặp khốn khó, những gì của tôi là của anh. Anh cứ dùng nó đi nếu anh cần nó”.
Đây chính là triết lý đã mang phúc âm đến khắp thế giới.

IV. NHỮNG NGƯỜI NAM VÀ NỮ ĐÃ ĐỔI NHỮNG GÌ THUỘC VỀ ĐẤT ĐỂ LÂÝ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TRỜI.
Trước khi sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền, lịch sử cho chúng ta biết việc sau đây:
1. 40.000 người theo đạo đã bỏ mạng sống vì đức tin nơi Chúa Jêsus.
2. Trước năm 1950, 50 triêụ người tuận đạo đã bỏ mạng sống vì Chúa Jêsus.
Trong thế hệ này, hơn 50 triệu người đã bỏ mạng sống của mình vì Chúa Jêsus.

V. SỰ SỐNG TRỌNG HƠN CỦA CẢI ( VẬT CHẤT ) (LuLc 12:15 )
Sự sống tuôn chảy từ mối tương giao khắng khít với ĐCT.
Sống đế ban cho và phục vụ
Bạn có thể ban cho mà không có tình yêu nhưng bạn không thể yêu mà không làm người ban cho.
Tình yêu không tìm kiếm những giới hạn nhưng tìm kiếm những lối thoát.
Khi bạn ban cho bởi vì bạn không thể giúp đỡ nó thì bạm sẽ nhận lãnh bởi vì bạn không thể cản lại nó.
Hãy để sự chống đối Đấng Christ càng ít càng tốt.
Ví dụ : cậu bé tại hội nghị các hội truyền giáo.
Chúng ta hãy nhìn xem Chúa Jêsus (HeDt 12:2 ).

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy thảo luận những lý do tại sao nhiều người keo kiệt?
Hãy thảo luận thái độ của những người CĐN với con mắt có viễn vọng kính trong sự ban cho.
Hãy thảo luận tầm quan trọng của tiền bạc trong đời này và những hạn chế của nó.
Hãy thảo luận triết lý của ngươì samari nhân lành và làm thế nào để áp dụng triết lý này trong cuộc sống của chúng ta?
Cái gì sẽ giúp bạn từ bỏ tinh thần chống đối Đấng Christ và cái gì sẽ giúp bạn chuyển vào tài khoản của bạn ở trên trời?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu Mat Mt 6:19-24 và ITi1Tm 6:6-12 và liệt kê ra những nguyên tắc sống mà đã được dạy trong những phân đoạn KT đó liên quan đến của cải trần gian.


Phần 4: SỐNG VÀ CHO VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG


GIỚI THIỆU:
Chúng ta đã học qua ba baì về đề tài quan trọng này. Bây gời tôi muốn đưa bạn từ cái đã biết đến cái chưa biết, từ những hạn chế của bạn đến những nguồn vô tận của ĐCT. ĐCT là một ĐCT siêu nhiên và việc Ngài sẽ có một gia đình siêu nhiên chỉ là tự nhiên mà thôi. Vậy tôi muốn nói về việc sống và cho vượt trên khả năng (những điều tưởng chừng không thể làm được).

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh Thánh: HeDt 10:35-11:1-6

I. NHỮNG ANH HÙNG ĐỨC TIN:
Trong Heb 11, từ “đức tin” được đề cập đến ít nhất là 22 lần. Đó là chương chứa đựng những anh hùng đức tin, đặc biệt là chỗ đức tin đã thay đổi hoàn cảnh.
Trong HeDt 11:1 chúng ta tìm thấy định nghĩa của đức tin
T.L Osborn nói: “ Đức tin là giấy chủ quyền của bất động sản mà bạn đã mua trước khi bạn thấy nó”
ĐCT đang tìm kiếm những con người sống và cho vượt quá khả năng.
Đời sống Cơ đốc là một đời sống của đức tin từ khi được tái sanh đến khi lên Thiên đàng.
Người có đức tin thấy những gì không thể thấy được, tin những gì không thể tin được và nhận lấy những gì không thể nhận lãnh được.
Tình yêu là cánh cửa và đức tin là chìa khóa.

II. ĐCT LUÔN LUÔN CÓ MỘT DÂN TỘC ĐÃ SỐNG VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG:
Những phép lạ tại Ai cập và việc biển đỏ (XuXh 14:21, 22)
ĐCT đã ban nước uống cho họ từ một vầng đá khô cứng (17:6)
Giôsuê và dân Ysơraên đã vượt sông Giôđanh lúc mùa lũ bởi đức tin (Gios Gs 3:50)
Ghêđêôn đã chiến thắng trong một cuộc chiến lớn chỉ với 300 người bởi đức tin (Cac Tl 6:7)
Eli đã khiến lửa từ trời giáng xuống bởi đức tin (IVua 1V 18:1-46)
Đaniên đã dạo bước trong hang sư tử bởi đức tin (DaDn 6:1-28)

III. NHỮNG NGƯỜI SỐNG VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG TRONG THẾ KỶ 20:
Đức tin nơi ĐCT vẫn hoạt động tương tự trong ngày hôm nay.
Phép lạ về con cá.
Trận động đất ở Mexico City vào năm 1985.
Một Y tá Cơ đốc đã được di chuyển cách lạ lùng từ tầng 11 của một bệnh viện đến nơi an toàn cuả một căn hộ của mình.
Phép lạ về xăng dâù ở Cuba.

IV. ĐCT ĐANG THÁCH THỨC MỖI CHÚNG TA SỐNG VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG:
Lời hứa của Chúa (Gie Gr 33:3).
Sự thách thức của Chúa Jêsus cho Mari và Mathê bên mộ Laxarơ (GiGa 11:40).
Sự thách thức của Chúa cho chúng ta (EsIs 54:1-3)
ĐCT đang thách thức chúng ta tin cậy cho những phép lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta.
Cần phải có đức tin để sống trong vương quốc của Ngài.
Một đức tin mà chẳng hao tốn gì cả và chẳng mạo hiểm gì cả thì chẳng giá trị gì cả.

V. ĐCT ĐANG TÌM KIẾM NHỮNG CON NGƯỜI BAN CHO VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG:
Một chiều kích sống mới.
Sự ban cho bởi đức tin sáng tạo
Bạn tạo ra một lời hứa cho một điều gì đó mà bạn không có vì sự vinh hiển của ĐCT rồi bạn trông mong ĐCT cung ứng điều đó cho bạn.
ĐCT mong nuốn con người có đức tin.
Nếu bạn không bước một bước nào nào thì ĐCT sẽ không nhúc nhích gì cả.
Đức tin vâng phục (Cong Cv 3:6)
Câu chuyện về một phục nữ ở Kenya.
Chúng ta chỉ sở hưũ những gì chúng ta có thể ban cho.
Chúng ta không được kêu gọi để sống bởi mắt thấy nhưng sống bởi đức tin nơi lời hứa của ĐCT.
Kinh nghiệm cá nhân của Wayne Myers.

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn về một số trong những chứa ngại vật có thể ngăn trở CĐN sống vượt trên khả năng.
Làm thế nào để vượt thắng những cản trở đó ?
Ngay bây giờ đây thì bạn có một dự án sứ mệnh nào không ? Hãy thực hành đức tin sáng tạo bằng cách tạo ra một lời hứa đức tin cho dự án đó.
Cầu nguyện cho nhau.

TỰ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu HeDt 11:1-40 và lập danh sách những ANH HÙNG ĐỨC TIN có trong chương đó. Hãy nói ra họ đã sống ra sao và mỗi người bởi đức tin đã đạt được những gì?
Ví dụ:
Abên (HeDt 11:4) : Ông sống bởi đức tin và đã dâng hiến một của lễ đẹp lòng Chúa. Ông đã được ĐCT xưng là công nghĩa.
Hãy viết một ấn tượng cá nhân về thế nào bài học này đã thách thức bạn sống và cho vượt trên khả năng của mình.


Phần 5: ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ KHÔNG ?
ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ !


GIỚI THIỆU
Chúng ta đã học về niềm vui của đời sống ban cho. Chúng ta cũng đã nói về việc ban cho vượt quá những gì chúng ta nghĩ là mình có thể làm được, để đức tin của chúng ta tạo ra những gì chúng ta muốn làm cho Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài.
Bây giờ, tôi muốn chúng ta nghĩ về sự vĩ đại của ĐCT mà chúng ta đang tin cậy, dựa nương bởi vì ĐCT vĩ đại đủ để đáp ứng bất cứ điều gì mà đức tin của bạn đòi hỏi.

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh Thánh: Thi Tv 78:9-20
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy vô tín. Loài người giống như dân Ysơraên luôn luôn nghi ngờ ĐCT.

I. CÂU CHUYỆN CỦA DÂN YSƠRAÊN.
Có rất nhiều dấu kỳ phép lạ tại Aicập và nơi Biển Đỏ. Họ đã được dẫn đi bởi một đám mây và đã thấy nước chảy từ một vầng đá.
Họ nghi ngờ là không biết ĐCT có nuôi dưỡng họ nỗi không? “Đức Chúa Trời có thể không ?”
ĐCt đã ban cho cho họ suốt 40 năm ròng rã:
4500 tấn mana mỗi ngày.
Chim cút trong 30 ngày

II. THẾ GIAN VẪN CỨ GÂN CỔ KÊU LÊN: “ĐCT CÓ THỂ KHÔNG ?”
A. Như họ thấy:
Những kẻ say rượu ngoài đường phố.
Những gái điếm.
Những bệnh nhân vô phương cứu chữa.
B. Một người đàn ông khôn ngoan và một cậu bé.

III. NHỮNG LỜI CHỨNG VỀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI :
Từ lời Đức Chúa Trời.
EsIs 12:6; DaDn 4:3; Giop G 42:2; Gie Gr 32:17
Những lời Thiên sứ đã nói (LuLc 1:37)
ĐCT tái xác quyết sự vĩ đại của Ngài (Gie Gr 32:27)
Sự vĩ đại của ĐCT trong nhiều phương diện.
Trong sự sáng tạo (SaSt 1:1; Thi Tv 147:4)
Trong sự cứu chuộc (IICo 2Cr 5:17)
Trong sự cầu nguyện (Gie Gr 22:3; Mat Mt 7:7-11)
Trong sự nuôi dưỡng (Phi Pl 4:19; Mat Mt 6:33; Thi Tv 37:25)
Đức Chúa Trời có thể ! ĐCT có thể chăm sóc con cái Ngài ! Ngài là thành tín !

IV. ĐCT BÀY TỎ CHO BẠN BIẾT TÌNH YÊU, QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI.
Nan đề của bạn không quá lớn đến nỗi ĐCT không thể giải quyết được đâu.
Gánh nặng của bạn không quá nặng đến nỗi ĐCT không thể chữa lành được đâu.
Bệnh tật của bạn không quá khó đến nỗi ĐCT không thể chữa lành được đâu.
Hãy tin cậy, vui mừng, phó thác và nghỉ ngơi.

V. ĐỨC TIN: PHẦN CỦA CHÚNG TA (HeDt 11:1, 6; Mac Mc 11:23, 24).
ĐCT có thể trải một cái bàn trong đồng vắng được không ? Vâng, ĐCT có thể !
Nhưng bạn phải đưa chân bước một bước bằng đức tin.
ĐCT đang chờ đợi chúng ta chuyển động trước khi Ngài chuyển động.
Đức tin nơi ĐCT vẫn là hy vọng duy nhất cho thế giới này.
Đức tin không có hành động thì chết.
ĐCT lớn hơn những gì chúng ta suy nghĩ.
Chúng ta giàu có hơn chúng ta tưởng vì chúng ta được kết chặt với ĐCT của hoàn vũ.
Bởi vì ĐCT vĩ đại hơn những gì chúng ta tưởng nên chúng ta có thể làm hơn những gì chúng ta đã nghĩ là có thể.
ĐCT có thể không? ĐCT có thể và Ngài sẽ ! Vì chúng ta tin Ngài, hãy vương tới Ngài và tin cậy Lời Ngài.
Bạn không cần phải nương nhờ vào một người giàu có nào. Hãy ngữa trông ĐCT là Đấng sở hữu đàn gia súc trên hàng ngàn đồi núi. Tất cả chúng ta đều có cánh cửa để đến với Cha trong Danh của Đấng cưú chuộc chúng ta.
Chúng ta đừng giống dân Ysơraên là dân đã nghi ngờ Chúa. ĐCT có thể thỏa đáp những nhu cầu của bạn.

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy hỏi nhau về nhu cầu cụ thể trong đời sống của từng thành viên trong nhómcủa bạn mà có vẻ như là quá lớn hay quá thách thức ngay trong giờ phút này đây.
Hãy để từng người đưa ra một lời tuyên xưng đức tin về sự vĩ đại của ĐCT để giải quyết những nan đề đó.
Mỗi thành viên hãy hiệp một ý với nhau trong sự cầu nguyện để ĐCt vận hành trong những lãnh vực nhu cầu đó.

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu Thi thiên 78 và ghi chú những điểm sau:
Sự nhân từ của ĐCT đối với dân Ysơraên
Sự đáp ứng của dân Ysơraên đối với ĐCT
Phản ứng của ĐCT đối với dân Ysơraên.
Những bài học mà bạn học được trong mối tương giao với đCT từ thi thiên này là gì ?


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 12:17 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách