† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3826|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Sáng Thế ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:28:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

DẪN NHẬP KINH THÁNH - 1

Dẫn nhập Sáng Thế ký

Các niên đại
Công cuộc sáng tạo
Thời của Nô-ê không được cho biết
Áp-ra-ham ra đời khoảng 2166 -2000 TC
Áp-ra-ham vào xứ Ca-na-an khoảng 2091-1925 TC
Y-sác ra đời khoảng 2066-1900 TC
Gia-cốp và Ê-sau ra đời khoảng 2006-1840 TC
Gia-cốp trốn đến Cha-ran, khoảng 1929-1764 TC
Giô-sép ra đời, khoảng 1915-1750 TC
Giô-sép bị bán sang Ai-cập khoảng 1898-1733TC
Giô-sép qua đời, khoảng 2805-1640 TC

Lời giới thiệu
Ban đầu... bắt đầu... khởi đầu... mở đầu. Trong mấy từ ngữ này, có một điều gì đó thật tươi mới, lạc quan, cho dù chúng chỉ một buổi bình minh của một ngày mới, sự ra đời của một đứa trẻ, khúc dạo đầu của một bản nhạc giao hưởng, hay những dặm đường đầu tiên trong một chuyến đi nghỉ hè của gia đình. Được tự do đối với mọi vấn đề với đầy đủ hứa hẹn những điểm bắt đầu khơi dậy hi vọng và nhiều khải tượng của trí tưởng tượng đối với tương lai. Sáng thế ký có nghĩa là quyển sách viết về “buổi ban đầu” hay “nguồn gốc” và nó hàm chứa phần ký thuật về buổi ban đầu của thế giới này, của lịch sử loài người, của gia đình, của văn minh, của sự cứu rỗi. Nó là câu chuyện kể lại chủ đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho công trình sáng tạo của Ngài. Là quyển sách của những khởi điểm, Sáng thế ký định đoạt các giai đoạn cho toàn bộ Thánh Kinh. Nó trình bày thân vị và bản tính của Đức Chúa Trời (Đấng Tạo Hoá, Đâng Bảo Trì, Đấng Phán xét, Đấng Cứu Chuộc giá trị và phẩm giá của con người (được sáng tạo theo hình tượng của Đức Chúa Trời, được cứu rỗi bởi ân điển Ngài, được Đức Chúa Trời sử dụng trong thế gian này) tấn thảm kịch và các hậu quả của tội lỗi (sự sa ngã, cách biệt với Đức Chúa Trời sự phán xét) và lời hứa, bảo đảm cho sự cứu rỗi (lời giao ước, sự tha tội, Đấng Mê-si-a của lời hứa).
Khởi điểm của Sáng thế ký là Đức Chúa Trời. Chúng ta thình lình nhìn thấy Ngài sáng tạo thế gian này bằng cách phô bày ra quyền năng và chủ đích uy nghiêm của mình, mà tuyệt đỉnh là một người nam và một người nữ giống như chính Ngài vậy (1:26,27). Nhưng chẳng bao lâu, tội lỗi đã vào trong thế gian, và Sa-tan đã xuất hiện, chẳng cần chi phải đeo mặt nạ. Vốn được tắm mình trong sự ngây thơ vô tội, công trình sáng tạo đã bị sự sa ngã (sự cố ý không vâng lời của A-đam và Ê-va) đánh tan. Sự thông công với Đức Chúa Trời bị gián đoạn, và điều ác bắt đầu dệt mạng lưới phá hoại của nó. Tiếp theo đó, chúng ta đọc thấy thế nào A-đam và Ê-va đã nhanh chóng bị đuổi ra khỏi cảnh vườn đẹp đẽ, trưởng nam của họ trở thành kẻ sát nhân, và gian ác cứ chồng thêm gian ác, cho đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã tuyệt diệt toàn thể mọi người khỏi mặt đất, ngoại trừ một gia đình nhỏ do Nô-ê, con người duy nhất biết kính sợ Đức Chúa Trời, cầm đầu.
Khi đến với Áp-ra-ham trong các đồng bằng xứ Ca-na-an, chúng ta thấy Đức Chúa Trời bắt đầu lập giao ước với dân Ngài và nét phác hoạ đại cương của kế hoạch cứu rỗi của Ngài được cứu rỗi là nhờ có đức tin. Các hậu duệ của Áp-ra-ham sẽ là dân sự của Đức Chúa Trời, và Cứu Chúa của thế gian này sẽ từ tuyển dân ấy mà ra đời. Các truyện tích của Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép nối tiếp nhau vốn có nhiều ý nghĩa hơn là những tiểu sử lý thú. Chúng nhấn mạnh các lời hứa của Đức Chúa Trời và là chứng cứ cho việc Ngài vốn thành tín. Những người chúng ta gặp trong Sáng thế ký là những con người chất phác, bình thường, nhưng qua họ, Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc lớn lao. Đó là những bức tranh sinh động về cách Đức Chúa Trời có thể và đã thật sự dùng đủ hạng người để thực hiện các chủ đích tốt lành của Ngài... thậm chí cho những người như bạn và tôi.
Hãy đọc Sáng thế ký để được khích lệ. Có hi vọng cho chúng ta! Cho dù tình hình thế giới có vẻ đen tối đến đâu. Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch. Cho dù bạn có cảm thấy mình có vẻ vô nghĩa hay vô dụng đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn và muốn sử dụng bạn cho kế hoạch của Ngài. Cho dù bạn có tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời đến đâu, sự cứu rỗi của Ngài vẫn được dành cho bạn hãy đọc Sáng thế ký, và ...hi vọng!
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để ghi lại công cuộc sáng tạo thế gian này của Đức Chúa Trời và ước muốn biệt riêng ra một dân để thờ phượng Ngài.
Trước giả: Môi-se
Đọc giả: Cho dân Y-sơ-ra-ên
Niên đại viết sách: 1450-1410 TC
Bối cảnh: Tại khu vực hiện nay được biết là Trung Đông
Các câu chìa khoá: SaSt 1:27; 12:2,3
Các nhân vật chính: A-đam, E-va, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sác, Rê-bê-ca, Gia-cốp, Giô-sép.
Bố cục:
A. Truyện tích về công trình sáng tạo (1:1-2:3)
Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, biển và đất. Ngài sáng tạo ra cây cỏ, các loài thú, loài cá, loài chim. Nhưng Ngài đã dựng nên con người giống như hình tượng mình. Lắm khi chúng ta bị người khác coi thường, khinh dể. Nhưng chúng ta có thể tin chắc vào giá trị của mình, vì chúng ta vốn được sáng tạo theo hình tượng của Đức Chúa Trời.
B. Truyện tích về A-đam (2:4-5:32)
1. A-đam và Ê-va
2. Ca-in và A-bên
3. Hậu duệ của A-đam
Lúc A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời tạo nên, hai ông bà vốn vô tội. Nhưng hai vị đã trở thành tội nhân khi không vâng lời Đức Chúa Trời và ăn trái cây đã bị cấm, tuy A-đam và Ê-va biết được năng lực tiêu diệt của tội lỗi và các hậu quả cay đắng của nó.
C. Truyện tích về Nô-ê (6:1-11:32)
1. Nạn lụt
2. Việc tái phân phối nhân loại trên đất
3. Tháp Ba-bên
Nô-ê được chừa lại khỏi bị nạn lụt hủy diệt vì ông biết vâng lời Đức Chúa Trời và đóng một chiếc tàu. Đức Chúa Trời đã bảo vệ Nô-ê và gia đình ông thế nào, thì ngày nay Ngài cũng vẫn còn bảo vệ cho những người tận trung với Ngài thể ấy.
D. Truyện tích về Áp-ra-ham (12:1-25:18)
1. Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham một dân tộc
2. Áp-ra-ham và Lót
3. Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham một con trai
4. Sô-đôm và Gô-mô-rơ
5. Y-sác ra đời và suýt bị dâng làm sinh tế
6. Y-sác và Rê-bê-ca
7. Áp-ra-ham qua đời
Áp-ra-ham được lệnh phải lìa quê hương đến xứ Ca-na-an, đi lưu lạc và chờ đợi nhiều năm mới có được một con trai, để rời được lệnh phải dâng nó lên làm của lễ thiêu. Sau những giai đoạn bị thử thách mãnh liệt đó, Áp-ra-ham vẫn tận trung với Đức Chúa Trời. Gương tốt của ông dạy chúng ta về vấn đề sống một cuộc đời bằng đức tin có nghĩa là gì.
E. Truyện tích về Y-sác (25:19-28:9)
1. Gia-cốp và Ê-sau
2. Y-sác và A-bi-mê-léc
3. Gia-cốp được Y-sác chúc phước cho.
Y-sác đã không sống theo ý riêng của mình. Ông đã không chống cự khi suýt bị dâng lên làm sinh tế, và ông cũng vui vẻ chấp nhận người vợ mà người khác đã chọn cho ông. Cũng như Y-sác, chúng ta phải học tập để biết đặt ý chỉ của Đức Chúa Trời lên trên hết mọi sự.
F. Truyện tích về Gia-cốp (28:10-36:43)
1. Gia-cốp xây dựng gia đình
2. Gia-cốp hồi hương
Gia-cốp là người không dễ dàng bỏ cuộc. Ông đã phục vụ cho La-ban hơn 14 năm trời. Sau đó ông còn vật lộn với Đức Chúa Trời nữa. Tuy Gia-cốp phạm nhiều sai lầm, việc lao động gian khổ của ông dạy chúng ta một bài học về cách sống một cuộc đời để phục vụ Chúa.
H. Truyện tích về Giô-sép (37:1-50:26)
1. Giô-sép bị bán làm ô lệ
2. Giu-đa và Ta-ma
3. Giô-sép bị bỏ tù
4. Giô-sép được đặt làm người cai trị xứ Ai-cập
5. Giô-sép gặp lại các anh mình tại Ai-cập
6. Cả gia đình Giô-sép dời qua Ai-cập
7. Gia-cốp và Giô-sép qua đời tại Ai-cập
Giô-sép bị các anh mình bán sang Ai-cập để làm nô lệ, và bị chủ mình bỏ tù một cách bất công. Qua cuộc đời Giô-sép, chúng ta học được rằng phải chịu khổ - dù có bất công đến đâu - điều có thể làm phát triển cá tính để chúng ta sẽ trở thành một người vững vàng, mạnh mẽ.
Các đại đề mục
Luận đề: Các khởi điểm
Phần giải thích: Sáng thế ký giải thích khởi điểm của nhiều thực tại quan trọng: vũ trụ, địa cầu, con người, tội lỗi, và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng:
Sáng thế ký dạy rằng địa cầu đều được tạo dựng hoàn thiện và tốt lành. Loài người là tạo vật đặc biệt và độc đáo cua Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sáng tạo và nâng đỡ mọi sinh vật.
Luận đề: Không vâng lời
Phần giải thích: Người ta bao giờ cũng trực diện với nhiều quyết định quan trọng. Người ta chọn cách sống không vâng lời Đức Chúa Trời khi kế hoạch của Ngài không dễ dàng cho họ tuân thủ.
Tầm quan trọng: Sáng thế ký giải thích tại sao con người lại làm ác: chính họ đã chọn để hành động sai lầm. Ngay đến các đại anh hùng của Thánh Kinh cũng từng thất bại và không vâng lời Đức Chúa Trời.
Luận đề: Tội lỗi
Phần giải thích: Tội lỗi tàn hại đời sống người ta. Việc ấy xảy ra khi chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Sống theo đường lối của Đức Chúa Trời khiến đời sống chúng ta có kết quả và mãn nguyện
Luận đề: Lời hứa
Phần giải thích: Đức Chúa Trời đưa ra nhiều lời hứa để giúp đỡ và bảo vệ loài người. Loại lời hứa này được gọi là “giao ước”.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài lúc ấy, và vẫn giữ chúng hiện nay. Ngài hứa yêu chúng ta, tiếp nhận chúng ta, tha tội cho chúng ta.
Luận đề: Vâng lời
Phần giải thích: Mặt trái của tội lỗi là vâng lời. Vâng lời Đức Chúa Trời thì mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài được vãn hồi
Tầm quan trọng: Phương pháp duy nhất để được hưởng lợi ích của các lời hứa của Đức Chúa Trời là vâng lời Ngài
Luận đề: Thịnh vượng
Phần giải thích: Được thịnh vượng có ý nghĩa sâu nhiệm hơn là chỉ được giàu có về phương diện vật chất mà thôi. Sự thịnh vượng và thành công đích thực sở dĩ có được là nhờ biết vâng lời Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Khi người ta vâng lời Đức Chúa Trời, họ được bình an với Ngài, với tha nhân và với bản thân họ.
Luận đề: Dân Y-sơ-ra-ên
Phần giải thích: Đức Chúa Trời bắt đầu lịch sử dân Y-sơ-ra-ên để có một dân biệt riêng là do Ngài để 1. giữ theo cách sống của Ngài trong thế gian này; 2. truyền bá cho thế gian biết thật ra Ngài là ai và như thế nào, và 3. chuẩn bị thế gian này cho sự ra đời của Chúa Cứu Thế.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời hiện đang trông mong có nhiều người noi theo Ngài. Chúng ta phải truyền giảng chân lý của Đức Chúa Trời và yêu thương tất cả các dân các nước, chứ không phải chỉ yêu đất nước dân tộc mình mà thôi. Chúng ta phải trung tín thực hiện sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho mình.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:15 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách