† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3294|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Xuất Ê-díp-tô ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:29:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Xuất Ê-díp-tô ký

Các niên đại:
Giô-sép qua đời 1805 TC (1640 TC)
Môi-se ra đời 1526 (1350 TC)
Xuất Ai-cập 1446 (1280)
Ban bố Mười Điều Răn 1445 (1279)
Dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an 1406 (1240)
Các quan xét bắt đầu cai trị 1375 (1220)
Lời giới thiệu:
Hãy chổi dậy... từ bỏ... chiếm lấy... là các từ ngữ phù hợp với những người đã sa bẫy hay đang làm nô lệ. Tuy nhiên có một số người chống lại việc tiến lên theo trật tự, vì thích môi trường sống hiện tại hơn là một môi trường sống mới mẻ, chưa từng quen biết. Đổi cảnh sống an nhàn đầy đỷ tiện nghi của một nơi mình đã quen biết để lấy một tương lai bấp bênh, thì không phải là việc dễ làm. Nhưng nếu chính Đức Chúa Trời truyền lệnh phải di chuyển thì sao? Chúng ta có sẵn sàng theo sự lãnh đạo của Ngài không? Xuất Ê-díp-tô mô tả một loạt những tiếng gọi của Đức Chúa Trời và lời đáp lại của dân sự Ngài.
Bốn trăm năm đã trôi qua kể từ khi Giô-sép đưa gia đình ông đến Ai-cập. Các hậu duệ của Áp-ra-ham này, giờ đây đã gia tăng mạnh mẽ, lên đến trên hai triệu. Với vị Pha-ra-ôn mới lên ngôi của Ai-cập, đám người Hy-bá-lai ngoại tộc và dân số của họ thật là đáng sợ. Pha-ra-ôn đã quyết định biến họ thành nô lệ để họ khỏi làm lệch cán cân quyền lực. Như sự việc đã xảy ra, vì sau đó, Đức Chúa Trời đã đến để cứu vớt dân sự Ngài.
Qua một loạt các biến cố, một bé trai người Hy-bá-lai tên Môi-se đã trở thành một hoàng tử trong cung điện của Pha-ra-ôn rồi đào thoát và đến cư ngụ tại một vùng đất ngoài sa mạc. Đức Chúa Trời đã thăm viếng Môi-se trong một bụi gai cháy một cách bí mật và sau khi tranh luận với Ngài, Môi-se đã đồng ý quay trở lại Ai-cập để lãnh đạo dân sự Ngài thoát khỏi cảnh nô lệ. Ông đã phải đối đầu với Pha-ra-ôn và qua một số các tai vạ và những lời hứa bị bỏ qua, dân Y-sơ-ra-ên đã thoát được móng vuốt của vua ấy.
Di dời cả một khối người đông đảo như thế không phải là chuyện dễ dàng, nhưng họ đã ra khỏi Ai-cập, vượt Hồng hải để vào sa mạc, phía sau Môi-se với trụ mây và trụ lửa. Bất chấp nhiều chứng cứ liên tục của tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời, dân sự vẫn than phiền và bắt đầu tiếc rẽ những ngày họ đã sống tại Ai-cập. Đức Chúa Trời đã cung cấp cả các nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh cho họ bằng lương thực và một nơi để thờ phượng, nhưng Ngài cũng đã trừng phạt sự không vâng lời và vô tín của họ. Rồi một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính với Môi-se tại núi Si-na-i, Ngài đã ban bố bộ luật về cách phải sống như thế nào cho phải lẽ, theo sự công chính của Ngài.
Đức Chúa Trời đã lãnh đạo Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên, và Ngài cũng muốn dẫn đường cho chúng ta nữa. Bạn có sẵn sàng như Môi-se, để nhận một nhiệm vụ đặc thù không? Ngài sẽ ở với bạn; bạn hãy vâng lời và đi theo Ngài. Ngài đã từng giải thoát bạn khỏi một kẻ thù hay một cám dỗ nào chưa? Hãy tin cậy Ngài và làm theo điều Ngài truyền dạy. Bạn đã từng được nghe những lời chỉ dạy đạo đức thật rõ ràng của Ngài chưa? Hãy đọc, nghiên cứu và làm theo Lời Ngài. Ngài có đang kêu gọi bạn hãy đến để thờ phượng Ngài cách đứng đắn, trung thực không? Hãy tìm cho kỳ được sự hiện diện của Ngài trong đời sống, gia đình, và trong tổ chức của hội chúng các tín hữu. Xuất Ê-díp-tô ký là một câu chuyện đầy phấn khích về sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Hãy đọc nó với quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào Ngài dẫn bạn đi.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Ghi lại các biến cố về việc dân Y-sơ-ra-ên được giải thoát khỏi Ai-cập và phát triển thành một dân tộc.
Trước giả: Môi-se
Niên đại sách: 1450-1410 TC... gần như đồng thời với Sáng thế ký.
Địa điểm viết sách: Trong sa mạc, lúc dân Y-sơ-ra-ên đi lưu lạc, tại một nơi nào đó của bán đảo Si-na-i.
Bối cảnh: Tại Ai-cập. Dân sự của Đức Chúa Trời từng được biệt đãi trong xứ, giờ đây phải chịu cảnh nô lệ. Đức Chúa Trời sắp giải phóng họ.
Câu gốc: XuXh 3:7,10
Các nhân vật chính: Môi-se, Mi-ri-am, Pha-ra-ôn, Công chúa con gái Pha-ra-ôn, Giê-trô, A-rôn, Giô-suê, Bết-sa-lê-ên.
Các địa danh chính: Ai-cập, Gô-sen, Sông Ni-lơ, Ma-đi-an, Biển Đỏ, Báo đảo Si-na-i, núi Si-na-i.
Những nét đặc trưng: Xuất Ê-díp-tô ký ghi lại nhiều phép lạ hơn bất cứ một sách nào khác của Cựu ước kinh và được coi trọng nhờ có Mười Điều Răn.
Bố cục:
A. Dân Y-sơ-ra-ên tại Ai-cập (1:1-12:30)
1. Ách nô lệ tại Ai-cập
2. Đức Chúa Trời chọn Môi-se
3. Đức Chúa Trời sai Môi-se đến với Pha-ra-ôn
4. Các tai vạ hành hại xứ Ai-cập
5. Lễ Vượt qua
Khi dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm nô lệ tại Ai-cập, Đức Chúa Trời đã nghe thấu tiếng kêu rêu của họ và cứu vớt họ. Chúng ta có thể tin quyết rằng Đức Chúa Trời vẫn còn nghe tiếng kêu than của dân (những người thuộc về) Ngài. Như Ngài từng giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi những kẻ cầm tù họ thế nào, Ngài cũng giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết và điều xấu xa gian ác y như thế.
B. Dân Y-sơ-ra-ên trong sa mạc (12:31-18:27)
1. Việc Xuất Ai-cập
2. Vượt biển
3. Lời than phiền trong sa mạc
Sau khi vượt Hồng hãi, dân Y-sơ-ra-ên trở thành những con người hay gây gổ và bất mãn. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta cảm thấy mình hay than phiền và bất mãn. Các Cơ-đốc nhân vẫn còn phải chiến đấu, nhưng xin chúng ta đừng bao giờ để cho khó khăn và những hoàn cảnh bất như ý khiến mình quay đi mà không tin cậy Đức Chúa Trời nữa.
C.Dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i (19:1-40:38)
1. Ban bố luật pháp
2. Những lời chỉ dạy về việc dựng Đền tạm
3. Vi phạm luật pháp
4. Xây dựng Đền tạm
Đức Chúa Trời mặc khải luật pháp của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i. Thông qua luật pháp, họ được học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và Ngài trông mong dân (những người thuộc về) Ngài phải sống như thế nào. Luật pháp vẫn còn có giá trị chỉ giáo cho chúng ta, vì nó vạch trần tội lỗi chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy chuẩn mực cho đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Các đại đề mục
Luận đề: Ách nô lệ
Lời giải thích: Dân Y-sơ-ra-ên đã làm nô lệ 400 năm. Pha-ra-ôn vua Ai-cập áp bức họ thật tàn bạo. Họ kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài giải cứu họ.
Tầm quan trọng: Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta cần cả sự lãnh đạo của loài người lẫn của Đức Chúa Trời để thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Sau khi đào thoát, ký ức về ách nô lệ đã giúp dân Y-sơ-ra-ên biết cách đối xử hào hiệp hơn với người khác. Chúng ta cần chống lại những kẻ áp bức người khác.
Luận đề: Cứu vớt cứu chuộc
Lời giải thích: Đức Chúa Trời đã cứu vớt dân Y-sơ-ra-ên. Nhờ có lãnh tụ Môi-se và các phép là do quyền năng Ngài. Lễ Vượt qua là một lễ kỷ niệm hằng năm việc họ thoát được ách nô lệ.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời giải thích chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kỷ niệm lễ Vượt qua với các môn đệ Ngài khi dự Tiệc thánh (Bữa Tiệc Tối Cuối Cùng) rồi ra đi để cứu chúng ta khỏi tội lỗi bằng cách chịu chết thay cho chúng ta.
Luận đề: Hướng dẫn
Lời giải thích: Đức Chúa Trời đã hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập bằng cách sử dụng các tai vạ, lòng dũng cảm của Môi-se, phép lạ tại Biển đỏ, và Mười Điều Răn. Đức Chúa Trời là Đấng hướng dẫn đáng tin cậy.
Tầm quan trọng: Tuy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng và có thể làm phép lạ, bình thường Ngài vẫn lãnh đạo chúng ta bằng sự lãnh đạo khôn ngoan và sự nỗ lực tập thể. Lời Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan để đưa ra các quyết định hằng ngày và cai trị hướng dẫn đời sống chúng ta.
Luận đề: Mười Điều Răn
Lời giải thích: Hệ thống luật pháp của Đức Chúa Trời gồm ba phần. Mười Điều Răn là phần thứ nhất, với các lý tưởng tuyệt đối cho đời sống thuộc linh và đạo đức. Luật dân sự là phần thứ hai, cho người ta biết các luật lệ để điều khiển đời sống của họ. Luật lễ nghi là phần thứ ba, chỉ cho họ các kiểu mẫu để dựng lên ngôi Đền Tạm và sự thờ phượng thường xuyên.
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời đã dạy cho dân Y-sơ-ra-ên về tầm quan trọng của sự chọn lựa và trách nhiệm. Khi họ tuân thủ các điều kiện của luật pháp, Ngài ban phước ho họ; nếu họ quên hay không tuân thủ, thì Ngài trừng phạt họ hoặc cho phép tai hoạ xảy đến. Nhiều quốc gia lớn trên thế giới lấy hệ thống pháp luật đã được quy định trong Xuất Ê-díp-tô ký làm nền tảng cho luật pháp của họ. Luật đạo đức của Đức Chúa Trời vẫn còn giá trị cho ngày hôm nay.
Luận đề: Dân tộc
Lời giải thích: Đức Chúa Trời đã sáng lập dân Y-sơ-ra-ên để làm nguồn cho chân lý và sự cứu rỗi cho cả thế gian. Mối liên hệ giữa Ngài với dân Ngài là tình yêu nhưng cũng rất vững chắc, cương quyết. Dân Y-sơ-ra-ên không có quân đội, trường học, quan cai trị, thị trưởng hay cảnh sát viên khi họ rời Ai-cập. Đức Chúa Trời đã phải dạy cho họ các luật lệ về lập pháp và cách hành xử hằng ngày. Ngài chỉ cho họ cách thờ phượng và phải làm thế nào vào các ngày lễ của quốc gia dân tộc.
Tầm quan trọng: Quốc gia Y-sơ-ra-ên mới được thiết lập có đầy đủ các đặc điểm về cách ăn ở cư xử như của các Cơ-đốc nhân ngày nay. Chúng ta thường bị yếu kém về mặt tổ chức, có khi nổi loạn, cũng có lúc được thắng. Bản thân Đức Chúa Trời và Lời Ngài vẫn còn là người hướng dẫn duy nhất cho chúng ta. Nếu các Hội thánh của chúng ta phản ảnh được cho thiên hạ thấy chúng ta vốn được Đức Chúa Trời lãnh đạo, chúng ta sẽ phục vụ Ngài có kết quả.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:16 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách