† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2813|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Dân số ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:32:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Dân số ký

Các niên đại
Giô-sép qua đời 1805 TC (1640)
Giai đoạn dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ tại Ai Cập
Xuất Ai-cập 1446 (1280)
Ban bố Mười Điều Răn 1445 (1279)
Kiểm tra dân số lần thứ nhất 1444 (1278)
Điệp vụ đầu tiên 1443 (1277)
Giai đoạn lưu lạc trong sa mạc
Kiểm tra dân số lần thứ hai. Những lời tiên tri của Ba-la-am 1407 (1241)
Giô-suê hạ lệnh vào xứ Ca-na-an 1406 (1240)
Các quan xét bắt đầu cai trị 1375 (1220)
Vương quốc thống nhất dưới thời Sau-lơ 1050 (1045)
Lời giới thiệu
Tất cả những bậc làm cha mẹ đều biết rõ tiếng la hét điếc tai của một con trẻ - một lời than phiền chối tai đập mạnh vào màng nhĩ và làm buồn cho tâm hồn. Tiếng thét ấy thật khó chịu, nhưng điều thật sự gây tức tối là phần nguyên nhân tiềm ẩn - thái độ bất mãn và không vâng lời. Trong lúc “các con cái Y-sơ-ra-ên” đi từ chân núi Si-na-i đến xứ Ca-na-an, họ đã lằm bằm, la hét và than phiền tại từng khúc quanh. Họ chỉ chú trọng vào tình trạng thiếu tiện nghi hiện tại. Họ bị mất đức tin, nên bị thêm 40 năm phụ trội cho chuyến đi của mình.
Dân số ký là sách ghi lại câu chuyện thê thảm về lòng vô tín của dân Y-sơ-ra-ên phải được dùng làm một bài học nhiều kịch tính cho tất cả những người thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và mong muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài có thể và cần phải được tin cậy. Dân số ký cũng phác hoạ một bức chân dung thật rõ ràng về sự kiên trì nhẫn nhục của Đức Chúa Trời. Nhiều lần, Ngài đã rút lại sự trừng phạt để bảo tồn dân Ngài. Nhưng ta không nên đinh ninh là Ngài cứ kiên nhẫn mãi như thế. Rồi có ngày sự phán xét sẽ đến. Cho nên chúng ta phải vâng lời.
Lúc Lê-vi ký bắt đầu, dân Y-sơ-ra-ên đang đóng trại dưới chân núi Si-na-i. Dân sự vừa tiếp nhận luật pháp của Đức Chúa Trời và chuẩn bị di chuyển. Một cuộc kiểm tra dân số đã được thực hiện để xác định số người đủ điều kiện thi hành quân dịch. Tiếp theo đó, dân sự được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến toàn thể dân sự đều được chuẩn bị sẵn sàng, cả về phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể, để nhận lấy sản nghiệp của họ.
Nhưng rồi họ bắt đầu than phiền. Trước hết, dân sự than phiền về vấn đề lương thực thực phẩm. Kế đó là than phiền về uy quyền của Môi-se. Đức Chúa Trời đã trừng phạt vài người, nhưng tha cho cả dân sự nhờ lời cầu nguyện của Môi-se. Rồi toàn thể dân sự đến Ca-đe, và các điệp viên được phái vào xứ Ca-na-an để thẩm định lực lượng của nó. Mười người đã trở lại với những câu chuyện kể đầy sợ hãi về những con người khổng lồ trong xứ ấy. Chỉ có Ca-lép và Giô-suê là khích lệ họ “hãy đi lên và chiếm xứ đi” (13:28). Bản báo cáo của số ít người này đã chẳng được những đôi tai điếc vì bức thông điệp bất lợi của số đông để ý. Vì lòng vô tín của họ, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng thế hệ hiện hữu sẽ chẳng còn sống để nhìn thấy đất hứa. Thế là “cuộc lưu lạc” bắt đầu. Suốt giai đoạn lưu lạc trong sa mạc đó, đã có một mẫu mực liên tục về những lời lằm bằm, khinh bạc, và những lần sửa phạt, chết chóc. Phải chi họ chịu tin cậy Đức Chúa Trời để được vào xứ mà Ngài đang dành sẵn cho họ, thì tốt hơn biết bao! Tiếp theo đó là cả một cuộc chờ đợi khủng khiếp được bắt đầu - chờ cho thế hệ cũ qua đi, xem chẳng hay thế hệ mới có chịu trung tín vâng lời Đức Chúa Trời hay không.
Dân số ký đã kết thúc y như nó được bắt đầu, nghĩa là với tình trạng chuẩn bị. Thế hệ mới này của dân Y-sơ-ra-ên đã được kiểm tra và thánh hoá. Sau khi đánh bại được nhiều đạo quân, họ đã định cư tại phía Đông sông Giô-đanh. Rồi họ trực diện với cuộc thử thách gay go nhất: vượt sông để chiếm phần đất đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ.
Bài học ở đây thật là rõ ràng. Dân sự của Đức Chúa Trời phải tin cậy Ngài, lấy đức tin mà tiến lên, nếu muốn giành lấy phần đất mà Ngài đã hứa ban cho mình.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Kể lại câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên đã chuẩn bị như thế nào để vào xứ Ca-na-an, thế nào họ đã phạm tội và bị trừng phạt, và thế nào họ đã chuẩn bị để thử lại một lần nữa.
Trước giả: Môi-se
Đọc giả: Cho dân Y-sơ-ra-ên
Niên đại viết sách: 1450-1410 TC
Bối cảnh: Vùng sa mạc Si-na-i bao la, cũng như các xứ về phía Nam và phía Đông Ca-na-an.
Các câu gốc: 14:22,23
Các nhân vật chính: Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am, Giô-suê, Ca-lép, Ê-lê-a-sa, Cô-rê, Ba-la-am
Các địa danh chính: Núi Si-na-i, đất hứa (xứ Ca-na-an), Ca-đe, Núi Hô-rơ, đồng bằng Mô-áp.
Bố cục
A. Chuẩn bị cho chuyến đi (1:1-10:10)
1. Lần kiểm tra dân số thứ nhất
2. Vai trò của người Lê-vi
3. Trại quân phải thánh khiết
4. Nhận sự chỉ dẫn cho chuyến đi
Như một phần chuẩn bị cho họ, Đức Giê-hô-va đã đưa ra những đường hướng chỉ đạo thật chặt chẽ cho dân Y-sơ-ra-ên liên quan đến sự thánh khiết bên trong trại quân. Ngài muốn họ phải có một nếp sống phân biệt với các lân bang. Ngài muốn họ phải là một dân thánh. Cũng thế, chúng ta cần phải quan tâm đến sự thanh sạch của chính mình trong Hội thánh.
B. Lần tiếp cận đầu tiên với xứ thánh (10:11-14:45)
1. Dân sự than phiền
2. Mi-ri-am và A-rôn chống lại Môi-se
3. Các điệp viên sách động gây rối
Dân Y-sơ-ra-ên đã không được vào đất hứa vì cớ lòng vô tín của họ. Xuyên suốt lịch sử, dân sự của Đức Chúa Trời cứ phải liên tục chiến đấu với tình trạng thiếu đức tin. Chúng ta phải phòng ngừa lòng vô tín, không cho nó lập một đầu cầu để đặt chân lên ngưỡng cửa của đời sống chúng ta, vì điều đó sẽ ngăn trở không cho chúng ta hưởng được các phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa.
C. Lưu lạc trong sa mạc (15:1-21:35)
1. Các quy tắc phụ trội
2. Nhiều cấp lãnh đạo nổi loạn chống lại Môi-se
3. Nhiệm vụ của các thầy tế lễ và người Lê-vi
4. Thế hệ mới
Khi dân sự lằm bằm chống lại Đức Chúa Trời và chỉ trích Môi-se, họ đã bị trừng phạt nghiêm khắc, trên 14.000 người đã phải chết, hậu quả của việc họ nổi loạn chống lại Môi-se. Hậu quả của cuộc phản loạn của Cô-rê, là Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram và cả nhà họ đã chết, cùng với 250 thầy tế lễ giả mạo. Nếu tâm trạng bất mãn và không hài lòng còn được phép tồn tại trong đời sống chúng ta, sẽ rất dễ dẫn đến cảnh tàn hại. Chúng ta cần phải giữ mình để không lằm bằm, chê bai chỉ trích các cấp lãnh đạo.
D. Lần tiếp cận thứ hai với đất hứa (22:1-36:13)
1. Câu chuyện về Ba-la-am
2. Lần kiểm tra dân số thứ hai
3. Những lời chỉ giáo liên quan đến các của lễ
4. Báo thù đối với dân Ma-đi-an
5. Các chi phái ở bên kia sông Giô-đanh
6. Đóng trại trong đồng bằng Mô-áp
Hai dân Mô-áp và Ma-đi-an đã không thuê được Ba-la-am nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên, nên xin lời khuyên của ông ta để đưa họ đến chỗ thờ lạy thần tượng. Ba-la-am vốn biết điều gì là phải lẽ, nhưng đã nhượng bộ sự cám dỗ của các phần thưởng vật chất, và đã phạm tội. Chỉ biết điều gì là phải, là đúng, thì chẳng bao giờ là đủ cả. Chúng ta còn phải làm điều đúng việc phải nữa.
Các đại đề mục
Luận đề: Kiểm tra dân số
Lời giải thích Môi-se tu bộ dân Y-sơ-ra-ên hai lần. Lần kiểm tra dân số thứ nhất tổ chức dân sự thành các đơn vị quân đội để tự vệ cho tốt hơn. Lần thứ hai chuẩn bị cho việc chinh phục phần đất phía Đông sông Giô-đanh.
Tầm quan trọng Dân sự cần được tổ chức, huấn luyện và hướng dẫn để thực hiện những công việc lớn lao. Phải tính trước giá phải trả trước khi bắt tay thực hiện một công trình quan trọng thì bao giờ cũng là khôn ngoan cả. Khi biết có trở ngại trước mắt, chúng ta sẽ càng dễ dàng né tránh chúng. Trong công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải dọn dẹp các rào cản trong các mối liên hệ của mình với tha nhân để các kết quả không bị hạn chế.
Luận đề: Phản loạn
Lời giải thích Tại Ca-đe, 12 điệp viên đã được phái sang xứ Ca-na-an để báo cáo về các thành lũy của kẻ thù. Khi các điệp viên ấy trở về, 10 người bảo rằng họ phải bỏ cuộc để quay trở về Ai-cập, hậu quả là dân sự không chịu tiến vào xứ Ca-na-an. Đứng trước sự chọn lựa ấy, dân Y-sơ-ra-ên đã nổi loạn phản lại Đức Chúa Trời. Phản loạn không bắt đầu bằng một cuộc nổi dậy mà bằng việc oán trách và lằm bằm chống lại Môi-se và Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng Phản loạn chống lại Đức Chúa Trời bao giờ cũng là một vấn đề nghiêm trông. Đây không phải là một điều có thể xem nhẹ, vì sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi thường rât nghiêm khắc. Sự phản loạn của chúng ta không thường bắt đầu bằng sự tranh chiến công khai, mà theo nhiều đường lối tinh tế - bằng lời oán trách và chê bai. Phải chắc chắn rằng những lời bình luận tiêu cực của bạn không phải là sản phẩm của một tinh thần phản loạn.
Luận đề: Lưu lạc
Lời giải thích Vì họ nổi loạn, nên dân Y-sơ-ra-ên đã phải đi lưu lạc 40 năm trong sa mạc. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời co thể trừng phạt tội lỗi cách nghiêm khắc như thế nào. Bốn mươi năm là thời gian đủ cho tất cả những ai bám víu vào các tập tục và giá trị của xứ Ai-cập phải chết đi. Nó là thời gian đủ để đào tạo một thế hệ mới theo các đường lối của Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi hết sức nặng nề vì Ngài vốn thánh khiết. Việc lưu lạc trong sa mạc cho thấy Đức Chúa Trời xem việc công khai bất tuân các lệnh truyền của Ngài là nghiêm trọng như thế nào. Phải tẩy sạch tội lỗi khỏi đời sống chúng ta là điều tối quan trọng đối với chủ đích của Đức Chúa Trời.
Luận đề: Xứ Ca-na-an
Lời giải thích Ca-na-an là đất hứa. Nó là xứ mà theo giao ước Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Xứ Ca-na-an phải là chỗ trú ngụ của dân sự Đức Chúa Trời, những người đã được biệt riêng ra cho sự thờ phượng thuộc linh đích thực.
Tầm quan trọng Tuy sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi thường là nghiêm khắc, Ngài vẫn tạo cơ hội hoà giải và hi vọng - tình yêu của Ngài quả là diệu kỳ. Như tình yêu và luật pháp của Đức Chúa Trời đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa thể nào, Ngài cũng muốn ban cho đời sống chúng ta một chủ đích và vận mệnh y như thế.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:17 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách