† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2960|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Phục Truyền Luật Lệ ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:35:42 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Phục Truyền Luật Lệ ký

Các niên đại
Giô-sép qua đời 1805 TC (1640)
Giai đoạn làm nô lệ tại Ai-cập
Giai đoạn lưu lạc trong sa mạc
- Xuất Ai-cập 1446 (1280)
- Ban bố Mười Điều Răn 1445 (1279)
Môi-se qua đời, dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an 1406 (1240)
Các quan xét bắt đầu cai trị 1375 (1220)
Vương quốc thống nhất dưới thời Sau-lơ 1050 (1045)
Lời giới thiệu
Những cuộc họp bạn cùng lớp, những tập vỡ cũ và các bức ảnh lưu niệm trong quyển album, những bài ca quen thuộc và những người bạn láng giềng xưa kia - cũng như các bạn thân lâu đời thường đánh thức ký ức của chúng ta và kích thích các tình cảm của chúng ta. Quá khứ là chiếc kính vạn hoa của những lời hứa hẹn, những thất bại, chiến thắng, và những điều gây bối rối cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta muốn quên đi các kỷ niệm quá đau buồn. Tuy nhiên, nhiều năm tháng càng qua đi thì ký ức về các biến cố không vui thường mờ dần nhưng vẫn tồn tại trong tiềm thức của chúng ta. Rồi sẽ có một lúc để chúng ta nhớ lại: không nên lặp lại các sai lầm, những lời hứa hẹn cần phải được hoàn tất; và ký ức về các biến cố đặc biệt có thể khích lệ chúng ta và thôi thúc chúng ta hành động.
Phục truyền luật lệ ký được viết theo hình thức một bản giao ước giữa một nhà vua và thần dân của mình - một quốc gia tiêu biểu của thiên niên kỷ thứ hai TC. Nó được gọi là xứ Y-sơ-ra-ên để kỷ niệm về Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm những việc gì. Do thiếu đức tin, thế hệ đi trước đã phải lưu lạc suốt bốn mươi năm rồi chết đi trong sa mạc. Họ đã bỏ lại sau lưng xứ Ai-cập, nhưng chẳng bao giờ biết được đất hứa. Rồi tại bờ phía Đông sông Giô-đanh, Môi-se đã chuẩn bị cho các con trai con gái của thế hệ không có đức tin kia chiếm lấy xứ ấy. Sau một bài học lịch sử vắn tăt, nhấn mạnh các hành động quyền năng mà Đức Chúa Trời đã làm vì dân sự ngài, Môi-se duyệt lại phần luật pháp. Rồi ông tái thiết lập giao ước - điều mà Đức Chúa Trời giao kết với dân Ngài.
Các bài học thật rõ ràng. Vì những gì Đức Chúa Trời đã làm dân Y-sơ-ra-ên phải hi vọng và theo Ngài, vì điều Ngài đang kỳ vọng nơi họ, họ phải lắng nghe và vâng lời Ngài, vì cớ Ngài là ai, họ phải toàn tâm toàn ý yêu mến Ngài. Học thuộc các bài dạy này của ông, họ sẽ được chuẩn bị đầy đủ để chiếm lấy xứ.
Trong khi bạn lắng nghe bức thông điệp của sách Phục truyền, nên nhớ cách thức Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với đời sống bạn, để tự tận hiến cho Ngài một cách mới mẻ, và tin cậy yêu mến, vâng lời Ngài.
Bố cục
A. Bài giảng thứ nhất của Môi-se: Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta (1:1-4:43)
Môi-se duyệt lại các hành động quyền năng Đức Chúa Trời đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên. Nhớ lại những trường hợp đặc biệt Đức Chúa Trời đã dấn thân can thiệp vào đời sống chúng ta sẽ ban cho chúng ta thêm hy vọng và sự khích lệ trong tương lai.
B.Bài giảng thứ hai của Môi-se: các nguyên tắc cho một đời sống tin kính (4:44-28:68)
1. Mười Điều Răn
2. Yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi
3. Luật về sự thờ phượng phải lẽ
4. Luật để cai trị dân
5. Luật về các mối liên hệ giữa người và người
6. Các kết quả của việc vâng lời và không vâng lời
Vâng lời Đức Chúa Trời đã đem đến phước hạnh cho dân Y-sơ-ra-ên, còn không vâng lời thì dẫn đến điều bất hạnh. Đây là một phần đã được viết ra của hoà ước mà Đức Chúa Trời đã ký với dân sự Ngài. Tuy chúng ta không có phần gì trong giao ước này nguyên tắc của nó vẫn có hiệu lực: vâng lời hoăc không vâng lời đều dẫn đến các hậu quả không tránh né vào đâu được ngay trong đời này lẫn cho đời sau.
C. Bài giảng thứ ba của Môi-se: một lời kêu gọi hãy tận hiến cho Đức Chúa Trời (29:1-30:20)
Môi-se kêu gọi dân sự hãy tận hiến cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vẫn còn kêu gọi chúng ta hãy tận hiến để hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức yêu mến Ngài.
D. Những ngày tàn của Môi-se: vấn đề thay đổi lãnh tụ (31:1-34:12)
Tuy Môi-se có phạm vài lầm lỗi lớn, ông đã sống ngay thẳng để thực hiện các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ông đã chết thật thanh liêm. Chúng ta cũng có thể phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, nhưng điều đó không ngăn được chúng ta tận hiến, sống thanh liêm và tin kính.
Các đại đề mục
Luận đề: Lịch sử
Lời giải thích Môi-se duyệt lại các hành động quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi đó Ngài đã giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ tại Ai-cập. Ông kể lại thế nào Đức Chúa Trời đã giúp đỡ họ, và thế nào dân sự đã không vâng lời Ngài.
Tầm quan trọng Nhờ ôn lại các lời hứa và những hành động quyền năng trong lịch sử, chúng ta có thể học biết được cá tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được Đức Chúa Trời càng mật thiết hơn nhờ hiểu rõ trong quá khứ Ngài từng hành động như thế nào. Chúng ta cũng có thể tránh được sai lầm trong chính đời sống mình nhờ học tập từ các thất bại của dân Y-sơ-ra-ên.
Luận đề: Luật pháp
Lời giải thích Đức Chúa Trời ôn lại các luật lệ của Ngài cho dân sự Ngài. Hợp đồng pháp lý giữa Đức Chúa Trời với dân sự Ngài đã được tái lập với một thế hệ mới sắp vào đất hứa.
Tầm quan trọng Không nên cứ đinh ninh rằng ta đã tận hiến cho Đức Chúa Trời và chân lý Ngài rồi. Mỗi thế hệ và từng người một đều phải đáp ứng lại một cách mới mẻ với tiếng gọi hãy vâng lời Đức Chúa Trời.
Luận đề: Tình yêu
Lời giải thích Tình yêu thành tín và kiên trì của Đức Chúa Trời thường được tả vẽ nhiều hơn là sự trừng phạt của Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách tỏ lòng thành tín với dân sự Ngài và các lời hứa của Ngài. Để đáp lại, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải yêu Ngài bằng tấm lòng, chứ không phải chỉ giữ luật pháp Ngài cho đúng luật mà thôi.
Tầm quan trọng Tình yêu Đức Chúa Trời chính là nền tảng của lòng tin cậy Ngài của chúng ta. Sở dĩ chúng ta tin cậy Ngài, là vì chúng ta yêu mến Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu chung ta, chúng ta phải sống công bằng và kính trọng Ngài.
Luận đề: Lựa chọn
Lời giải thích Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Ngài rằng muốn phê chuẩn hoà ước của Ngài với họ, họ phải chọn con đường vâng lời Ngài. Người nào biết vâng lời, sẽ đem đến nhiều lợi ích cho đời sống mình; nổi loạn chống lại Ngài sẽ chỉ đem đến tàn hại nghiêm trọng mà thôi.
Tầm quan trọng Chính sự lựa chọn của chúng ta làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Chọn vâng lời Đức Chúa Trời sẽ có lợi cho chúng ta và cải thiện được các mối liên hệ giữa chúng ta với tha nhân. Chọn lìa bỏ đường lối Đức Chúa Trời gây thiệt hại cho cả chúng ta lẫn tha nhân.
Luận đề: Dạy dỗ
Lời giải thích Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải dạy lại cho con cháu họ các đường lối của Ngài. Họ phải dùng nghi lễ, lời giáo huấn và học thuộc lòng để chắc chắn rằng con cháu họ thông suốt các nguyên tắc của Đức Chúa Trời để truyền lại cho thế hệ tiếp theo.
Tầm quan trọng Phải dành ưu tiên cho việc dạy dỗ các đức tính cho con cháu. Truyền lại cho thế hệ sau chân lý của Đức Chúa Trời và các truyền thống của chúng ta là điều rất quan trọng. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho chân lý của Ngài phải nằm ngay trong lòng trong trí chúng ta, chứ không phải chỉ có trong truyền thống mà thôi.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:59 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách