† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 6145|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Giô-suê

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:36:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Giô-suê

Các niên đại
Xuất Ai-cập 1446 TC (1280TC)
Chinh phục xứ Ca-na-an
- Dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an 1406 (1240)
- Các quan xét bắt đầu cai trị 1375 (1220)
Thời đại các quan xét
Vương quốc thống nhất dưới thời Sau-lơ 1050 (1045)
Đa-vít lên ngôi vua 1010
Lời giới thiệu
Bạn có còn nhớ trò chơi trẻ con “theo người lãnh đạo” hay không? Vấn đề là phải bắt chước các điệu bộ khôi hài của người đi trước bạn trong đường dây gồm các bé trai bé gái để đi quanh quẩn đó đây. Làm kẻ theo người khác thì tốt thôi, nhưng làm người lãnh đạo thì thú hơn nhiều, vì phải có óc sáng tạo để tạo ra những con đường mới và những nhiệm vụ mới cho mọi người bắt chước theo.
Trong đời sống thực tế, các đại lãnh tụ rất hiếm hoi. Nhiều nhân vật nam nữ được bầu chọn hay chỉ định vào các chức vụ lãnh đạo, nhưng rồi bị thất bại hay chẳng làm gì được. Nhiều người khác thì lạm quyền để thoả mãn cái ta ích kỷ của họ, giày đạp những người dưới quyền và làm thất thoát các nguồn tài nguyên. Nhưng nếu không có các lãnh tụ trung tín, đạo đức và hoạt động có hiệu quả, thì dân chúng bị ly tán.
Dân Y-sơ-ra-ên đã đi lưu lạc quanh quẩn trong sa mạc suốt bốn mươi năm, nhưng không phải là vì họ đã đi theo vị lãnh tụ của họ. Mà sự thật trái ngược hẳn - vì không có đức tin, họ đã không chịu vâng lời Đức Chúa Trời để chinh phục xứ Ca-na-an, cho nên họ cứ lưu lạc vòng quanh. Cuối cùng, một thế hệ mới đã sẵn sàng vượt sông Giô-đanh để chiếm lấy xứ. Sau khi đã tự khiến cho mọi người thấy mình là một người có đức tin và can đảm (khi ông cùng với Ca-lép thuộc nhóm thiểu số các điệp viên đã trình lên bản báo cáo của mình trong Dan Ds 13:30-14:9), Giô-suê đã được chọn làm người kế vị cho Môi-se. Quyển sách này ghi lại việc Giô-suê đã lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời kêu gọi họ tiến vào đánh chiếm đất hứa.
Giô-suê là một lãnh tụ quân sự xuất sắc và là một người gây được ảnh hưởng thuộc linh mạnh mẽ Nhưng bí quyết của sự thành công của ông là việc ông biết đầu phục Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán dạy thì Giô-suê biết lắng nghe và vâng lời. Sự vâng lời của ông đã được dùng làm gương mẫu cho chúng ta. Hệ quả là dân Y-sơ-ra-ên cứ giữ lòng tận trung với Đức Chúa Trời suốt cả đời sống của Giô-suê.
Sách Giô-suê được chia làm hai phần chính: các phần thuật sự thứ nhất các biến cố xoay quanh cuộc chinh phục xứ Ca-na-an. Sau khi vượt sông Giô-đanh như đi trên đất khô, dân Y-sơ-ra-ên đã đóng trại gần thành phố Giê-ri-cô. Đức Chúa Trời truyền lịnh cho dân sự phải chiếm thành Giê-ri-cô bằng cách đi vòng quanh nó mười ba lần, vừa đi vừa thổi kèn vừa hò hét. Nhờ họ noi theo chiến thuật giao tranh độc nhất vô nhị đó của Đức Chúa Trời, họ đã thắng trận (chương 6). Sau khi hủy diệt Giê-ri-cô, họ lại bắt tay tiến đánh thành phố A-hi nhỏ bé. Lần tấn công đầu tiên của họ bị đẩy lui vì một người trong dân Y-sơ-ra-ên (A-can) đã phạm tội (chương 7). Sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã ném đá A-can và gia đình ông ta - thanh tẩy toàn thể cộng đồng khỏi tội - dân Y-sơ-ra-ên chiếm được A-hi (chương 8). Trong trận đánh dân A-mô-rít tiếp theo đó thậm chí Đức Chúa Trời đã khiến cho mặt trời dừng lại để giúp họ chiến thắng (chương 10). Cuối cùng, sau khi đánh bại các liên minh của dân Ca-na-an do Gia-bin cầm đầu (chương 11), họ đã chiếm được phần lớn xứ Ca-na-an.
Phần thứ hai của sách Giô-suê ghi lại việc chia đất và định cứ cho dân Y-sơ-ra-ên trong vùng lãnh thổ họ đã chiếm được (chương 13-22). Quyển sách kết thúc với bài giảng từ biệt của Giô-suê và cái chết của ông (chương 23,24).
Giô-suê đã tận hiến để vâng lời Đức Chúa Trời, và quyển sách này viết về sự vâng lời. Dù là trong việc chinh phục kẻ thù hay định cư trong xứ, dân sự của Đức Chúa Trời đều bị đòi hỏi phải làm việc ấy theo phương pháp của Đức Chúa Trời. Trong bài giảng cuối cùng của ông cho dân sự, Giô-suê đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng của việc phải vâng lời Đức Chúa Trời Gios Gs 23:11; 24:15). hãy đọc sách Giô-suê và tự nguyện tận hiến để vâng lời Đức Chúa Trời ngay hôm nay. Hãy quyết định đi theo Chúa của bạn, bất cứ Ngài dẫn bạn đi đâu và phải trả giá như thế nào.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Ghi lại cuộc chinh phục đất hứa của dân Y-sơ-ra-ên thành sử ký
Trước giả: Giô-suê, ngoại trừ phần chót, có lẽ do thầy tế lễ thượng phẩm Phi-nê-a viết, vì là người chứng kiến tận mắt các biến cố đã được kể ra đây.
Bối cảnh: Xứ Ca-na-an, còn được gọi là đất hứa, là vùng lãnh thổ có cùng phần địa lý tổng quát với quốc gia Y-sơ-ra-ên ngày nay.
Câu gốc: Gios Gs 1:1
Các nhân vật chính: Giô-suê, Ra-háp, A-can, Phi-nê-a, Ê-lê-a-sa.
Các địa danh chính: Giê-ri-cô, A-hi, núi Ê-banh, núi Ga-ri-xim, Ghi-bê-ôn, Ghinh-ganh, Si-lô, Si-chem.
Những nét đặc trưng: Từ trên một triệu người, chỉ có Giô-suê và Ca-lép là hai nhân vật đã lìa khỏi Ai-cập là được vào xứ Ca-na-an mà thôi.
BỐ CỤC
A. Vào đất hứa 1:1-5:12
1. Giô-suê lãnh đạo dân sự
2. Vượt sông Giô-đanh
Giô-suê chứng minh đức tin của ông vào Đức Chúa Trời khi nhận lời thách thức để lãnh đạo dân sự. Dân sự Y-sơ-ra-ên tái xác nhận sự tận hiến của họ cho Đức Chúa Trời bằng việc vâng lời Ngài, vượt sông Giô-đanh để đánh chiếm xứ Ca-na-an. Sống cuộc đời Cơ-đốc nhân, chúng ta cũng cần vượt khỏi lối sống cũ để đến với nếp sống mới, cởi bỏ các ham muốn vị kỷ, và bươn tới để chiếm lấy tất cả những gì Đức Chúa Trời dành sẵn cho cúng ta. Như Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta cần có đức tin để can đảm sống cuộc đời mới của mình.
B. Chinh phục đất hứa 5:13-12:24
1. Giô-suê tấn công vùng trung tâm của xứ Ca-na-an
2. Giô-suê tấn công các vua miền Nam
3. Giô-suê tấn công các vua miền Bắc
4. Tóm tắt các cuộc chinh phạt
Giô-suê và đạo quân của ông chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, quét sạch điều gian ác trong xứ bằng cách tiêu diệt mọi dấu vết của việc thờ thần tượng. Chiến đấu với điều ác là điều không thể tranh né vào đâu được, và chúng ta cũng phải thẳng tay không chút xót thương như dân Y-sơ-ra-ên khi tận diệt tội lỗi trong đời sống chúng ta.
C. Chia đất hứa 13:1-24:33)
1. Các chi phái nhận phần đất dành cho họ
2. Các thành phố đặc biệt được biệt riêng
3. Các chi phái ở phía Đông hồi hương
4. Giô-suê từ biệt các cấp lãnh đạo
Giô-suê khuyến cáo dân Y-sơ-ra-ên phải tiếp tục đi theo Đức Giê-hô-va và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Dân sự từng thấy Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi tay kẻ thù, và làm nhiều phép lạ để cung cấp mọi nhu cầu cho họ, nhưng họ lại tẻ tách lạc xa Ngài. Tuy chúng ta từng kinh nghiệm việc Đức Chúa Trời hành động trong đời sống mình, chúng ta cũng phải tiếp tục tái tận hiến cho Ngài để vâng lời Ngài hơn bất kỳ một uy quyền nào khác, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.
Các đại đề mục
Luận đề: Thành công
Lời giải thích Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên thành công khi họ vâng theo kế hoạch chủ đạo của Ngài, chứ không phải khi họ đi theo các ham muốn riêng của họ. Chiến thắng là khi họ tin cậy Ngài, chứ không phải là tin cậy vào năng lực quân sự, tiền bạc, cơ bắp hay tài năng của họ.
Tầm quan trọng Công việc của Đức Chúa Trời thực hành theo đúng đường lối Ngài sẽ đem thành công về cho Ngài. Tuy nhiên, chuẩn mực của sự thành công vốn không do xã hội chung quanh chúng ta quy định mà do Lời Đức Chúa Trời đặt định. Chúng ta phải điều chỉnh tâm trí mình cho phù hợp với cách suy nghĩ Đức Chúa Trời muốn, để thấy mình đạt được chuẩn mực của Ngài.
Luận đề: Đức tin
Lời giải thích Dân Y-sơ-ra-ên chứng minh đức tin của họ bằng cách vâng lời Đức Chúa Trời hằng ngày, để Ngài cứu rỗi và hướng dẫn họ. Nhờ lưu ý cách thức Đức Chúa Trời đã làm trọn các lời hứa của Ngài trong quá khứ, họ đã phát triển được lòng tin quyết mạnh mẽ rằng Ngài cũng sẽ thành tín trong tương lai.
Tầm quan trọng Sức lực của chúng ta để làm việc cho Đức Chúa Trời đến từ việc chúng ta tin cậy Ngài. Các lời hứa của Ngài tái bảo đảm cho chúng ta về tình yêu của Ngài và Ngài sẽ có mặt để hướng dẫn chúng ta trong các quyết định và những cuộc chiến đấu mà chúng ta phải đương đầu. Đức tin bắt đầu bằng việc tin rằng Ngài đáng cho chúng ta tin cậy.
Luận đề: Hướng dẫn
Lời giải thích Đức Chúa Trời chỉ giáo cho dân Y-sơ-ra-ên về mọi phương diện của đời sống. Luật pháp Ngài hướng dẫn cho sinh hoat hằng ngày của họ, còn các lệnh truyền ra đi đặc thù của Ngài đưa họ đến chiến thắng.
Tầm quan trọng Có thể tìm thấy lời hướng dẫn cho sinh hoạt hằng ngày trong Lời của Đức Chúa Trời. Bằng cách luôn luôn được liên lạc tiếp xúc với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được sự khôn ngoan cần thiết để đối phó với các thách thức quan trọng của đời sống.
Luận đề: Quyền lãnh đạo
Lời giải thích: Giô-suê là thí dụ về một lãnh tụ tuyệt vời. Ông tin vào sức lực của Đức Chúa Trời, can đảm khi trực diện với kẻ thù, và sẵn sàng tìm cầu lời khuyên của Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng Muốn thành một lãnh tụ tài ba như Giô-suê, chúng ta phải sẵn sàng lắng nghe rồi hành động thật nhanh chóng khi Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng ta. Một khi đã có lời chỉ giáo của Ngài rồi, chúng ta phải thận trọng thực hiện chúng. Các lãnh tụ tài ba đều do Đức Chúa Trời hướng dẫn.
Luận đề: Chinh phục
Lời giải thích Đức Chúa Trời đã truyền dạy dân Ngài phải chinh phục dân Ca-na-an và chiếm lấy xứ của họ. Hoàn thành sứ mạng ấy, tức là làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham và giáng sự phán xét của Ngài trên một dân tộc gian ác đang sinh sống tại đó. Tai hại thay, dân Y-sơ-ra-ên đã chẳng bao giờ hoàn thành công việc ấy.
Tầm quan trọng Dân Y-sơ-ra-ên thoạt đầu đã trung tín hoàn thành sứ mạng của họ nhưng rồi họ không tận hiến nữa? Yêu mến Đức Chúa Trời có ý nghĩa sâu sắc hơn là chỉ có lòng nhiệt thành đối với Ngài mà thôi. Chúng ta phải hoàn thành mọi công tác Ngài giao, và áp dụng lời chỉ giáo của Ngài vào mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 14-12-2018 03:04 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách