† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 4169|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Các Quan Xét

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:37:27 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Các Quan Xét

Các niên đại
Xuất Ai Cập 1446 TC (1280TC)
Dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an 1406 (1240)
Giai đoạn các quan xét bắt đầu 1375 (1220)
Ốt-ni-ên 1367-1327 (1202-1162)
Ê-hút 1309-1229 (1184-1104)
Đê-bô-ra 1209-1169 (1192-1152)
Ghê-đê-ôn 1162-1122 (1146-1106)
Sa-mu-ên ra đời 1105 (1083)
Sam-sôn 1075-1055 (1083-1063)
Sau-lơ được xức dầu làm vua 1050 (1045)
Đa-vít lên ngôi vua 1010
Lời giới thiệu
Thời bấy giờ, bậc anh hùng thật sự rất khó tìm. Những công trình sưu tầm nghiên cứu và báo chí, các phương tiện thông tin hiện đại đang vạch trần các nhược điểm của các cấp lãnh đạo chúng ta, chúng ta đang phí công vô ích để đi tìm những người nam người nữ mà mình có thể bắt chước. Các kỹ nghệ âm nhạc, phim ảnh và thể thao tạo ra cả một lô các “ngôi sao” để đẩy lên tột đỉnh, để rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.
Các quan xét là một quyển sách viết về các bậc anh hùng - 12 nhân vật cả nam lẫn nữ đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi những kẻ áp bức bóc lột họ. Thật ra thì các quan xét này không phải là toàn thiện, mà gồm cả người từng phạm tội sát nhân, loạn dâm, và một người vi phạm tất cả các luật lệ về tiếp đãi khách lạ. Nhưng họ đã biết thuận phục Đức Chúa Trời nên Ngài đã dùng họ.
Các quan xét còn là một quyển sách bàn về tội lỗi và các hậu quả của nó nữa. Giống như một vết đứt hay xây xát nhỏ bị nhiễm trùng nếu cứ bỏ mặc không chịu chữa trị, tội lỗi phát triển và chẳng bao lâu khiến cho toàn thân thể bị nhiễm độc. Sách Giô-suê kết thúc bằng việc toàn dân đã chọn một lập trường là đứng vững cho Đức Chúa Trời, sẵn sàng để được hưởng mọi phước hạnh của đất hứa. Tuy nhiên, sau khi định cư trong xứ Ca-na-an, dân Y-sơ-ra-ên đã đánh mất lòng tận hiến và phần động cơ thúc đẩy thuộc linh của họ. Sau khi Giô-suê và các trưởng lão qua đời rồi, dân sự đã trải nghiệm một khoảng trống về quyền lãnh đạo, bỏ mặc họ chẳng có một chính quyền trung ương vững mạnh. Thay vì được hưởng cảnh tự do, thịnh vượng trong đất hứa, họ đã bước vào những ngày đen tối của lịch sử dân tộc.
Nói cách đơn giản, lý do của sự sa sút nhanh chóng ấy là tội - tội lỗi cá nhân và tập thể. Bước đầu tiên xa lìa Đức Chúa Trời, là tội hoàn toàn không chịu vâng lời (1:11-2:5); dân Y-sơ-ra-ên đã không chịu tận diệt kẻ thù của họ khỏi xứ. Điều này dẫn tới tội kết hôn lẫn lộn và thờ thần tượng (2:6-3:7) để rồi ai nấy đều làm theo điều mà “ý mình tưởng là phải” (17:6). Chẳng bao lâu, dân Y-sơ-ra-ên đã bị bắt cầm tù. Trong cơn tuyệt vọng, họ đã kêu cầu Đức Chúa Trời cứu vớt họ. Do lòng thành tín đối với lời hứa và lòng nhân từ thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời đã dấy lên một quan xét để giải thoát dân sự, và họ tạm thời được sống hoà bình ít lâu. Rồi thói tự phụ tự mãn và không vâng lời lại xen vào, và cái chu kỳ ấy lại bắt đầu.
Sách Các quan xét choán một giai đoạn hơn 325 năm, ghi lại các thời kỳ bị áp bức rồi được giải thoát liên tiếp nhau, và công nghiệp của 12 nhà giải phóng. Những dân tộc bắt bớ hà hiếp họ gồm có các dân Mê-sô-bô-ta-mi, Mô-áp, Phi-li-tin, Ca-na-an, Ma-đi-an và Am-môn. nhiều nhà giải phóng thuộc nhiều hạng người khác nhau - từ Ốt-ni-ên đến Sam-sôn - đã được Đức Chúa Trời dùng để lãnh đạo dân Ngài đến với tự do và sự thờ phượng chân chính. Việc Đức Chúa Trời nhờ các quan xét giải thoát cho họ là một chứng minh hùng hồn cho tình yêu và lòng nhân từ khoan dung của Ngài đối với dân sự Ngài.
Trong khi bạn đọc sách Các quan xét, hãy có cách nhìn thật đúng vào các vị anh hùng này từ quan điểm sử ký Do Thái. Hãy ghi nhận việc họ đã lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và vâng theo các lệnh truyền của Ngài. Cần quan sát những lần tuột dốc theo hình trôn ốc vào tội lỗi cứ lặp đi lặp lại của họ, việc họ từ chối không chịu học hỏi từ lich sử, nhưng chỉ biết sống cho khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Nhưng trên hết tất cả, là hãy có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng đầy lòng nhân từ thương xót đã nhiều lần giải phóng cho dân Ngài.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để chứng minh rằng việc Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi là chắc chắn, và sự tha tội cũng như vãn hồi mối liên hệ cũng chắc chắn như vậy đối với những ai biết ăn năn.
Trước giả: Rất có thể là Sa-mu-ên
Bối cảnh: Xứ Ca-na-an, về sau gọi là Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã trợ giúp để dân Y-sơ-ra-ên đánh chiếm xứ Ca-na-an, trước đó vốn do nhiều dân tộc gian ác chiếm ngụ. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên có nguy cơ bị mất nước vì mất lòng tin và không vâng lời Đức Chúa Trời.
Câu gốc: Cac Tl 17:6
Các nhân vật chính: Ốt-ni-ên, Ê-hút, Đê-bô-ra, Ghê-đê-ôn, A-bi-mê-léc, Giép-thê, Sam-sôn, Đa-li-la.
Những nét đặc trưng: Ghi lại trận nội chiến đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên.
Bố cục
A. Thất bại về quân sự của dân Y-sơ-ra-ên (1:1-3:6)
1. Không chinh phục được toàn xứ
2. Không vâng lời và bị thua trận
Các chi phái đã bất tuân lệnh của Đức Chúa Trời về vấn đề phải đuổi tất cả các cư dân của xứ ấy ra khỏi đó. Việc không cất đi trọn vẹn điều ác thường có nghĩa là sẽ phải chịu cảnh tàn hại về sau. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, đừng bao giờ thỏa hiệp với điều xấu xa gian ác.
B. Dân Y-sơ-ra-ên được các quan xét cứu vớt (3:7-16:31)
1. Giai đoạn thứ nhất: Ốt-ni-ên
2. Giai đoạn thứ hai: Ê-hút và Sam-ga
3. Giai đoạn thứ ba: Đê-bô-ra và Ba-rác
4. Giai đoạn thứ tư: Ghê-đê-ôn, Thô-la và Giai-rơ
5. Giai đoạn thứ năm: Giép-thê, Iếp-san, Ê-lôn, và Áp-đôn
6. Giai đoạn thứ sáu: Sam-sôn
Chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên phạm tội với Đức Chúa Trời nhiều lần, nên Ngài cho phép sự đau khổ giáng trên xứ Ca-na-an và dân sự. Tội lỗi bao giờ cũng tạo hậu quả. Hễ nơi nào có tội lỗi, thì chúng ta có thể trông mong là sẽ có sự trừng phạt nối gót theo sau. Thay vì cứ sống mãi trong cái chu kỳ bất tận là từ bỏ Đức Chúa Trời để rồi sau đó lại kêu cầu Ngài cứu vớt, chúng ta phải tìm cách sống một cuộc đời tận trung, trước sau như một.
C. Thất bại về luân lý đạo đức của dân Y-sơ-ra-ên (17:1-21:25)
1. Vấn đề thờ thần tượng trong chi phái Đan
2. Chiến tranh với chi phái Bên-gia-min
Bất chấp nỗ lực của các quan xét trong dân Y-sơ-ra-ên, dân sự vẫn không chịu hết lòng quay lại với Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm theo điều họ tự cho là đúng nhất. Hệ quả là có sự sa sút thuộc linh, luân lý đạo đức và chính trị của toàn dân. Đời sống chúng ta cũng sẽ sa sút và suy tàn nếu chúng ta không sống theo các đường hướng chỉ đạo mà Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta.
Các đại đề mục
Luận đề: Sa sút / Quên đi
Lời giải thích Hễ khi nào một quan xét qua đời thì dân sự gặp sa sút và thất bại vì họ quên đi chủ đích thuộc linh cao quí theo nhiều phương diện. Họ quên mất sứ mạng phải đuổi tất cả các dân khác ra khỏi xứ, nhưng lại theo các tập tục của các dân sống chung quanh họ.
Tầm quan trọng Xã hội có nhiều phần thưởng để tặng cho những người từ bỏ đức tin của họ: của cải, hoan nghênh, đề cao, thế lực, ảnh hưởng. Khi nào Đức Chúa Trời giao cho chúng ta một sứ mạng, xin đừng để cho ước muốn được xã hội hoan nghênh tán thưởng làm ô nhiễm nó. Chúng ta phải nhìn chăm vào Chúa Cứu Thế, là quan xét và là Đấng Giải Phóng chúng ta.
Luận đề: Suy tàn / Bội đạo
Lời giải thích Sự sa sút về luân lý đạo đức của dân Y-sơ-ra-ên bắt nguồn từ lòng thiết tha với nền độc lập của từng chi phái. Nó đưa mọi người tới chỗ làm bất cứ việc gì tự mình cho là phải. Chẳng hề có sự hợp nhất trong chính quyền hay trong sự thờ phượng. Luật pháp và luật lệ bị đạp đổ. Cuối cùng thần tượng và tôn giáo nhân tạo dẫn tới việc từ bỏ hoàn toàn đức tin vào Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng Chúng ta có thể chờ đợi cảnh suy tàn khi đánh giá bất kỳ một vật gì cao hơn Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đánh giá cao quyền độc lập của mình hơn việc tận hiến cho Đức Chúa Trời, là chúng ta đã đặt một thần tượng vào trong lòng mình rồi. Chẳng bao lâu, đời sống chúng ta sẽ trở thành đền thờ cho vị thần đó. Chúng ta phải luôn luôn đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu của đời sống và mọi ước muốn của chúng ta.
Luận đề: Thua trận / Bị áp bức
Lời giải thích Đức Chúa Trời dùng sự áp bức của Ngài để trừng phạt tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, đưa họ đến chỗ phải ăn năn, và để thử nghiệm sự đầu phục của họ đối với Ngài.
Tầm quan trọng Nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời dẫn tới cảnh tàn hại. Đức Chúa Trời có thể lợi dụng sự thất bại để đưa những tấm lòng xa cách trở về với Ngài. Khi mọi sự đều đã bị tước đoạt, chúng ta sẽ nhận thấy tầm quan trọng của việc chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.
Luận đề: Ăn năn
Lời giải thích Sa sút, suy tàn và bại trận khiến dân sự cầu cứu với Đức Chúa Trời. Họ thề nguyện xây bỏ thần tượng để quay về với Đức Chúa Trời hầu được Ngài thương xót và giải thoát cho. Khi họ chịu ăn năn, thì Đức Chúa Trời giải cứu họ.
Tầm quan trọng Thần tượng đặt chân được vào lòng chúng ta khi chúng ta xem một điều gì đó là quan trọng hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận diện các thần tượng hiện đại trong lòng mình, từ bỏ chúng, và quay lại với tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.
Luận đề: Giải phóng / Anh hùng
Lời giải thích Vì dân Y-sơ-ra-ên ăn năn. Đức Chúa Trời đã dấy lên các anh hùng để giải thoát dân sự khỏi nẻo đường tội lỗi của họ và sự áp bức bóc lột mà nó đã đem đến. Ngài dùng nhiều loại người để hoàn tất chủ đích ấy bằng cách đổ đầy Thánh Linh Ngài cho họ.
Tầm quan trọng Thánh Linh của Đức Chúa Trời được dành cho tất cả mọi người. Bất cứ ai tận hiến cho Đức Chúa Trời đều có thể được Ngài dùng cho công việc Ngài. Các bậc anh hùng đích thực biêt rõ nỗ lực của loài người chỉ là vô ích nếu không có sự hướng dẫn và quyền năng của Đức Chúa Trời.

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:18 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách